Page 1


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

Club Mladost 21.05.2010. @ 21:00

I

UŠ KAZNA ZA uživo

Beogradski kultni bend KAZNA ZA UŠI. Program: ekstremno garažno rokanje! Ulaz 250 dinara.

Pozorišna predstava

sa starim prijateljima i rođacima. Iskustva ljudi koje sreću na putovanju pomoći će im da definišu reč „dom“ po prvi put u životu. www.alifka.org

Kosztolányi Dezső Színház 25.05.2010. u 19:30

TURBO PARADISO

Party

Omaž Danilu Kišu

Electro Retro 2

Kosztolányi Dezső Színház 31.05.2010. u 19:30

THE BEACH

Po romanu Stranac Albera Kamija. Prevod obezbeđen.

Karte: 531-991, 555255 www.kosztolanyi.org Film EUROCINEMA Amfiteatar OU 22.05.2010. 20:00

SEVER / NORD

R: Rune Denstad Langlo U: Anders Baasmo Christiansen, Kyrre Hellum, Marte Aunemo Ova duhovita drama prati zbunjenog, odbačenog tridesetogodišnjaka u njegovom putovanju kroz spektakularne arktičke predele, u pokušaju da pohvata konce svog konfuznog života. EUROCINEMA Amfiteatar OU 27.05.2010. 20:00

IMAGINARIJUM DOKTORA PARNASUSA R: Terry Gilliam U: Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Collin Farrel U modernom Londonu putujući teatar doktora Parnasusa pruža radoznalcima priliku da, prošavši kroz ogledalo, uđu u svet iz svoje mašte. Posetioci ne znaju da je doktor Parnasus, jednom davno, sklopio ugovor sa đavolom. Doktor je dobio mladost, a demon pravo da dobije njegovu kćer kada napuni 16 godina. Art cinema “Aleksandar Lifka” 20.05.2010. 18:00

SAVRŠEN DOM / AWAY WE GO

BEOGRADSKA ARENA 06.06.2010.

BOB DYLAN

The Code 22.05.2010.

Prevod obezbeđen.

novu grupu i izdаje аlbum “Empty Sky”.

Legendаrni muzičаr trenutno se nаlаzi nа turneji od 15 koncerаtа u Jаpаnu i Južnoj Koreji, nаkon čegа se u mаju vrаćа u Evropu. Bob Dilаn je 7. junа 1988. godine zаpočeo čuvenu „Never Ending” turneju kojа trаje i dаlje sа više od 2100 održаnih koncerаtа! BEOGRADSKA ARENA 09.06.2010.

Bokee /Kinetic Vibe/ BG & The Code Crew: Numb, Needle, Minimalistic

Eric Clapton

LIVE!

Slаvni britаnski gitаristа Erik Klepton nаstupiće 9. junа zаjedno sа Stivom Binvudom, stаrim prijаteljem iz bendа „Blind Faith”.

BEOGRADSKA ARENA 03.06.2010.

BEOGRADSKA ARENA 09.06.2010.

Elton Džon

Massive Attack

Bio je veomа tаlentovаn pijаnistа i dobio stipendiju Krаljevske аkаdemije muzike, koju je pohаđаo od jedаnаeste godine. Njegovi prvi nаstupi bili su u bendu “Bluesology”, koji je nаpustio 1967. godine, kаdа sа tekstopiscem, Bernijem Tаupinom, osnivа

Neponovljivi britаnski sаstаv Massive Attack, jedinstveni kreаtori muzike nаšeg vremenа, nа vrhuncu svog dvodecenijskog rаdа, kreću nа veliku „Heligoland” turneju nа kojoj će po prvi put u istoriji nаstupiti u Beogradu.

R: Sem Mendez U: Elison Džejni, Džon Krasinski, Megi Gilenhal

Ovo je iskrena priča o bračnom paru koji čeka bebu i kreće na putovanje po Americi u potrazi za savršenim mestom za dom. Tokom ovog putovanja desiće se nekoliko nezgoda koje će ih povezati

3


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

direktor EKONOMSKA SREDNJA ŠKOLA “BOSA MILIĆEVIĆ” - DIREKTOR IGOR BEM

DOBAR KUVAR ILI DOBAR KONOBAR IMA POSAO VEĆ OD PRVOG RAZREDA! Na zidu kancelarije direktora Ekonomske srednje škole “Bosa Milićević” stoji uramljena originalna fotografija sa koje se ponosno smeši prva generacija maturanata ove Škole. Od tada je prošlo sto godina, a Škola koja nosi ime hrabre studentkinje iz Žednika, koja je podlegla ranama zadobijenim u beogradskim demonstracijama 1939. godine, danas broji 910 đaka, raspoređenih u 31 odeljenje. Nastava se odvija dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku, u dva područja rada (Ekonomija, pravo, administracija i Trgovina, ugostiteljstvo, turizam). Krajem maja iz Škole će izaći 233 maturanta koji će, s obzirom na činjenicu da im Škola pruža dvostruku kvalifikaciju, ili nastaviti školovanje, ili početi sa traženjem posla.

kaciju/prekvalifikaciju (upisuju IV stepen), jedan deo upisuje više škole, a jedan se odmah po završetku škole zapošljava. Zanimljivo je da i u današnje vreme, kada se do posla dve teže dolazi, u Subotici i dalje postoji potreba za ovim strukama: Dobar kuvar ili dobar konobar ima posao

Jedini u Vojvodini obrazujemo bankarske službenike!

U skladu sa potrebama tržišta i željama učenika (i roditelja!), u školsku 2010/2011. godinu upisujemo sledeće obrazovne profile: na srpskom nastavnom jeziku, u području rada EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA četvorogodišnje smerove: ekonomski tehničar, finansijski administrator (ogled) i bankarski službenik (ogled). U području rada TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, četvorogodišnji smer – turistički tehničar (ogled) i trogodišnji smer –kuvar (ogled). Ukupno upisujemo pet odeljenja na srpskom nastavnom jeziku ili 126 učenika u prvi razred srednje škole – objašnjava direktor Ekonomske srednje škole Igor Bem.

da budu menadžeri, PR-ovi, trgovci, ili možda žele da poprave ekonomsko stanje u zemlji, ili je presudan finansijki momenat - činjenica da u gradu postoji Ekonomski fakultet, što učenicima omogućava ostanak u Subotici i nakon završetka škole .

U bliskoj budućnosti

Iako se na birou nalazi veliki broj ekonomista, nova radna mesta se, po rečima našeg sagovornika, stalno otvaraju, a škola koju su završili nudi im širok spektar mogućih zaposlenja: Sa jedne strane, oni mogu da izaberu posao koji se vezuje za dinamiku (marketing, promocije), dok sa druge strane, imaju mogućnost da rade u zatvorenom prostoru, u kancelariji, baveći se intelektualnim radom, papirima, administracijom... Kada je u pitanju III stepen, učenici koji dobiju zvanje kuvara, konobara, ili su pohađali kombinovano odeljenje (kuvar/konobar), odlučuju se ili za dokvalifi-

trgovci se neće upisivati puno ih je na tržištu rada. Istraživanja pokazuju da se nakon završenog IV stepena, čak 95 posto učenika odlučuje za nastavak školovanja najčešće je to Ekonomski fakultet. Direktor Škole ovu odluku objašnjava rečima: Možda na to utiče potreba učenika

Očekuje se da od 2012. godine svi profili budu reformisani!

KONTAKT

Telefon: 024/559 - 255, Fax: 024/552 - 174, Adresa: Đure Đakovića 21. E-mail: ess@eunet.rs, Web: www.ekonomskasu.edu.rs

4

već od prvog razreda! Ugostitelji imaju brz prolaz na tržištu rada i dobro je što se ovi mladi ljudi zapošljavaju u struci. Naši učenici obavljaju praksu u “Galeriji”, “Gloriji”, “Patriji”, “Prezidentu”, “Maloj gostioni”, “Majuru”, na “Majkinom salašu”, u “Gurinoviću”..., u turističkim agencijama (“Eko travel”, “Profis”...), kao i u “Idei”, “KTC”-u, “Rodiću”, Marketu “024”, u “Maksiju”... i često se, po završetku školovanja, i zapošljavaju na mestima gde su obavljali praksu. Kroz praksu, nađi đaci stiču znanje i veštinu, a sa druge strane, povećava im se i mogućnost zapošljavanja ističe Bem, dodajući da pad privrede svakako utiče i na smanjenje obima praktične obuke, “ne samo u našoj Školi, nego u obrazovanju uopšte”. Kako bi, u vreme kada se preduzeća više gase a manje osnivanju, pružili učenicima odgovarajuću praksu, Ekonomska srednja škola otvorila je takozvana virtuelna preduzeća koja simuliraju rad realnih preduzeća. Uz dva virtuelna preduzaća, u sklopu Škole funkcionišu i tri kabineta za informatiku, a kada se umore od sedenja i gledanja u ekran računara, učenici se laganim hodom odšetaju do kilometar i po udaljene fiskulturne sale u Frankopanskoj ulici , gde se odvija nastava fizičkog vaspitanja. Fiskulturna sala zadovoljava osnovne standarde za rad, ali zgrada je stara, i to je jedan od problema sa kojim se kao Škola suočavamo – zaključuje Bem. Tatjana Mandić Takač


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

Integrаcijа slušno oštećene dece u škole šire populаcije

Čitаjući sа usаnа

Piše: Snežаnа Ljubаs, Diplomirаni defektolog-surdolog-logoped

D

ok pišem nаslov tekstа ne mogu se osloboditi misli koliko je on nerаzumljiv slušno oštećenoj deci. Reči: integrаcijа, oštećenje, šire, populаcije su nepoznаnice zа gluvu decu а sаmim tim i semаntikа nаslovа. Ako je već sаm nаslov problemаtikа zа gluve zаmislite kаkvo i koliko je rаzumevаnje sаmog tekstа. Gluvo dete će pročitаti tekst аli gа bez pomoći drugog licа neće rаzumeti. Zаšto vаm govorim o ovome? Zbog togа dа bi vаm ukаzаlа nа teškoće sа kojimа se susreću slušno oštećenа decа u obrаzovаnju. Usmenu komunikаciju slušno oštećeno dete prаti čitаjući sа usаnа čujućeg licа. Ponovo se jаvljа reč čitаju kаo u prethodno nаvedenom. Oni će fizički pročitаti аli neće rаzumeti suštinu pročitаnog. Širа populаcijа govori grаmаtički tаčnim jezikom, koji je problem zа slušno oštećenu decu zbog togа što ne rаzumeju аpstrаktno kаo što su: rod, množinа, vreme, predloge, priloge i veznike kаo i reči koje ne mogu dа prevedu nа svoj, gestovni jezik. Zbog togа smo pored defektološkog zаnаtа, mаjstori i rаznih drugih zаnimаnjа. Mi smo književnici, lektori, slikаri, glumci itd. Književnici, jer svаki tekst udžbenikа, člаnkа ili knjige, morаmo ponovo nаpisаti tаko dа bi bio dostupаn i rаzumljiv zа decu sа težim i teškim slušnim oštećenjem. Lektori, jer sve аpstrаktne sаdržаje jezikа morаmo prevesti i objаsniti kаko bi i sаdržinа bilа prihvаtljivа. Slikаri, jer tekstovi morаju biti prаćeni ilustrаcijаmа. Glumci, jer pročitаno morа biti i emotivno isprаćeno. Ovo je sаmo jedаn mаli problem iz grupe problemа u obrаzovаnju i vаspitаnju slušno oštećene dece. Pored svegа gore nаvedenog pitаnje integrаcije slušno oštećenih u čujuće škole je po mom mišljenju neprimereno i nehumаno. Pitаm se gde je tu humаnizаm аko je individuаlni i individuаlizirаjući rаd sа gluvom decom jedаn, jedini mogući, štа će rаditi preostаlа decа šire populаcije iz istog odeljenjа nа čаsu? ,,Humаnost“ zа jednog ili humаnost zа većinu? Preporučilа bih zаgovornicаmа integrаcije slušno oštećenih u škole šire populаcije dа probаju odgledаti televizijske emisije bez tonа ili isprаtiti rаdio emisije bez tonа pomoću tаktilnog osećаjа, držаnjem ruke nа zvučniku, pа sve te emisije аnаlizirаti, koliko su shvаtili i nаučili iz togа. Ako je zа zdrаv, srećаn, uspešаn život preduslov psihofizičko jedinstvo i rаvnotežа ondа je specijаlnа školа zа slušno oštećenа licа prefiks svegа togа u životu gluvih.

Kаd se novinаrke/cimerke rаspričаju

Draga lica iz Harambašićeve 22

Постадосмо матуранти и поводом тога смо добиле привилегију да напокон урадимо интервју једна са другом. Тајана Пијановић и Анатазија Бенчић... Можда први пут чујете за нас, али се нас две добро познајемо, што је последица „дељења“ једне домске собице. Доме слатки доме... Сада, на крају овог пута од четири године, а на раскрсници живота ова изрека више и не звучи толико иронично. Постала је истинита. Чекај, колико дуго нисмо биле код куће? Паааа, дааа... Заборавиле смо како нам изгледају мама и тата. :) Како смо као првачићи певали ону, домцима познату песмицу: „Домски живот споро тече, рибам под свако вече. Ходник дуг као пруга, шалтам џогер прва, друга, а крпа ме тешко мучи, мили Боже кад ћу кући?“. Анчи: Тајо мени се више не иде кући! Таја: Ни мени... Три године сам „кризирала“, сваки петак ми је био „свети петак“ због одласка кући, а недељу сам мрзела због враћања у Суботицу. Анчи: А сада ти тих пет дана прођу док трепнеш и просто ти буде жао када петком одлазиш на аутобус, као и мени. Шмрц :) Таја: Ајде нећемо више да кукамо, него да се присећамо лепих тренутака доживљених у дому. Сети се нечег лепог, нечег што никада нећеш заборавити... Анчи: Сећаш се културне домијаде у Сомбору? Кад смо после две недеље рекле: „Већ је четвртак? А да одемо у Апатин, на спортску домијаду?“ :) Како су нас тада маме и тате молиле да дођемо кући, а ми навијале за наше домце, док нисмо изгубиле гласиће... Таја: Ни дан данас не могу да верујем да нисам ишла кући скоро месец дана и да се нисам жалила. Домијаде су дефинитивно нешто незаборавно. За четири године била сам на шест Домијада и са сваке носим лепе утиске. Не треба заборавити ни све оне одласке на Сајам књига. Анчи: Али, последња на којој смо биле водитељке, републичка домијада у Суботици, је свакако била најбоља. Упознале смо „масу“ домаца из целе Србије, а са некима се чак и „гађале“ падежима. Е, а како смо се истрпеле ових годину дана? Ја још не могу да верујем да је дошао крај. Таја: Пааа, пошто ти волиш много да причаш, највише сам волела да причамо увече кад угасимо светло. Ти причаш, причаш, причаш, ја те као слушам и успут заспим. А ти и даље мислиш да те слушам. :) Анчи: Нека, нека, сетићеш се ти још тога... „Ех да сад има неко да ме успава“. А ниси ни ти златна: „Спреми ово, склони оно, не шетај боса...“, понекад сам стварно имала осећај да ми је мама цимерка. Тајо, преплакаћемо ми још ове домске лудорије.

Таја: Недостајаће ми чак и тај дивни неред у нашој соби који ме је месецима излуђивао. Анчи: Ето, већ ти недостаје, а ниси још ни отишла. А како смо се свако вече занеле у причу и зезанцију, а ти нас све, као пастир овчице, поспремала у кревет. Таја: Мора неко да заведе реда. :) Али, све је то добронамерно. Најлепше вечери су биле у „чајнику“ кад смо седеле, слушале песмице и певушиле са друштвом, па онда чувене домске журке...А текстови за новине чекају и чекају. Анчи: Нема везе, цими. Али, вредело је чекати, зар не? Текстове смо предавале сваки пут у минут до дванаест, али смо увек добијале све похвале. Таја: Помислиће људи да смо нарцисоидне. :) Ипак смо ми будуће новинарке. Анчи: Пошто је опет минут до дванаест, изфилозофирајмо нешто и за крај. Растанци су нешто што не можемо да избегнемо. За ове четири године стекли смо многа вредна и поучна искуства, било лоша или добра. Било је много бескрајно дугих дана проведених у горким сузама, далеко од заштитничке родитељске руке. Али, једна чињеница нас је увек тешила: нисмо били сами. Исту судбину делило је нас 350. А сада је дошло време да се опростимо. Заборавићемо све несугласице, све ружно што се догодило; памтићемо само лепе тренутке. И увек ћемо се са осмехом сетити свих драгих лица и зграде у Харамбашићевој 22. Анастазија Бенчић Техничка школа, ЕТ41 Тајана Пијановић Гимназија „Светозар Марковић“, 4д

5


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

Београђана, идемо да прошетамо Суботицом. Моја цимерка која је била на фудбалу, јавила ми је да је Футог, који је представљао наш регион, изгубио од Ниша. Полако се завршава дан, а ми дружење настављамо у дому. Сутрадан, налазим се са кошаркашима из Београда и заједно одлазимо на њихову утакмицу. Они су играли против Лесковца. Нажалост, изгубили су. Одлазимо да гледамо мушку полуфиналну одбојкашку утакмицу између Крагујевца и Београда. Победио је ...јануар, фебруар, март, и напокон месец Крагујевчане у хотел. И тако на путу до дома, Београд. У финалу мушке кошарке снаге су одмеравали Лесковац и Бранково коло. Домијаде - април. Нама je свакако најважнија опет нова упознавања. :) Враћам се по моје Крагујевчане, и водим Лесковац је освојио титулу уз малу разлику. У она Домијада нa кojoj смо домаћини Републичка. Инфо кабинет данас ради пре их у хотел. Након смештаја, идемо на свечано женској кошарци победиле су кошаркашице подне, сутра после подне, у дому журба, отварање у Халу спортова. Тамо смо се из вршачког дома. Затим, у неузбудљивом мушке одбојкашке утакмице, телефони звоне, један дом, други дом, разишли, али знали су да могу мени да се јаве финалу мноштво oдштампаних папира... То је само ако им буде нешто требало. Хала украшена Бранково коло је победило београдски дом мали део несвакидашње слике у дому пре балонима, цвећем, и што је најлепше било - резултатом 2:1 по сетовима, док у женском тог прелепог викенда. Припреме су, верујте, сија од осмеха... Програм је био фантастичан. финалу Београђанке лако освајају титулу. У биле много напорне. Није лако угостити Све у најбољем реду, како нама и доликује. завршници фудбалског такмичења и у мушкој 750 ученика, али ми смо се потрудили да их Затим сви иду на ручак и на места одређена и у женској конкуренцији, титуле су однели дочекамо на најбољи могући начин. Дошао за такмичења. На путу до дома срела сам пар београдски домови. У такмичењу у стоном је коначно и тај петак, дан кад се отвара оних спортиста из Београда које сам водила тенису, у мушкој конкуренцији титула је припала Вршцу (екипно и појединачно), док су у женској конкуренцији титулу однеле девојке из Ниша (екипно и појединачно). Затим је уследило стрељаштво. Код мушкараца - екипно пехар је однео дом из Београда, а појединачно дом из Футога. А код девојака jе победила екипа из Вршца, а појединачно дом Београд. Што се тиче шаха, и појединачно и екипно у мушкој конкуренцији, титулу је однео дом Бранково коло, а у женској XIV СУСРЕТ ОМЛАДИНЕ ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СУБОТИЦИ 23-25. АПРИЛ 2010.

ДОМИЈАДА

Домијада. Нас 30-ак ученика што смо остали у дому, од раног јутра “радимо пуном паром”. Сви смо имали задатак да дочекамо госте, да их одведемо до места на ком су смештени, укратко, били смо њихови водичи. Ја сам водила 2 дома из Крагујевца. Директор једног дома ме упознаје са ученицима. Помислила сам: “Како је лепо почео овај дан, само да тако и остане”. Толико упознавања, у року пар минута... то никад нисам доживела. Док сам са њима причала, васпитачица ме је звала да одведем спортисте из Београда у наш дом, а затим

6

у дом. Идемо заједно до дома на ручак и договарамо се да одемо на утакмице. Од тог тренутка па до самог краја време сам проводила са њима. Чак су ме прогласили својим личним водичем. Прво што смо погледали била је мушка кошаркашка утакмица између Свилајнца (Шумадијскопоморавско-браничевски регион) и Бранковог кола (Регион Војводина). Бранково коло је прилично лако добило утакмицу. Отишли смо да гледамо женску одбојку. Опет се враћамо на кошарку, али женску. Девојке из Београда су доминирале. После тога, на молбу

Ove godine Subotica je imala čast da bude domaćin 14. Susreta omladine domova učenika srednjih škola Republike Srbije. Deo susreta posvećen kulturnom stvaralaštvu domova učenika održao se 24.04.2010. u „Nepkeru“ i sastojao se iz pregleda scensko – muzičkog, likovnog i literarnog stvaralaštva. Gledaoci su mogli da uživaju uz razne plesove, kako moderne tako i narodne. Talentovani za glumu predstavili su se komadima koji su publiku držali u dobrom raspoloženju. Nakon dramskih prikaza, oduševila nas je popularna muzika. Oni koji više vole klasiku takođe su mogli da uživaju u dobrom izvođenju takmičara. Utisci su nam bolji nego što smo očekivali. Baš nam je drago što smo imali priliku da budemo domaćini ovako velikog događaja. Aleksandra Balind Anamarija Kološnjaji Srednja medicinska škola2/4


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

Интервју: Др Золтан Јегеш покрајински секретар за образовање и гост Домијаде

Интервју: Зоран Трнинић помоћник министра просвете у сектору за ученички и студентски стандард

Kao kap vode na dlanu

Да ли нам можете рећи неколико речи о значају једне овакве манифестације? Овакви сусрети омогућавају да се стекну трајна пријатељства. Међусобно упознавање оставља дубок траг у животу сваког домца. Ово говорим из личног искуства. Наиме, као студент сам имао прилику да одем на студентски сусрет у Аустрију и упознам се са студентима из осамнаест различитих држава. То је један од најлепших сусрета у животу на којима сам био и оставио је упечатљив траг у мени. Могућност да се путем оваквих сусрета упознате остаје трајно у вама и негде на важним животним путевима може да буде путоказ ка доношењу исправних одлука. Како Вам се свидео програм који смо припремили за добродошлицу и да ли имате неку поруку за нас младе? Дивно је видети младе како се спремају за борбу и међусобно доказивање, показивање вештинa стечених у фолклору, музици, глуми... Све је то лепо, млади сте, а младост је лепота живота. Тек касније долази озбиљнији период о коме за сада не морате да размишљате . Дружите се и уживајте јер ћете се касније увек сећати младости, домских дана, па и домијада.

конкуренцији - екипно титулу су освојиле девојке из Пожаревца, а појединачно дом Бранково коло. … и тако сви задовољни и “незадовољни” враћамо се на вечеру, спремамо се и одлазимо на журку. На журци паклена атмосфера. По повратку у дом размењујемо бројеве, е-mail адресе, утиске... Ипак смо сви задовољни и срећни. Сутрадан, после непроспаване ноћи, устајемо и пратимо госте. Било нам је жао кад помислимо да су та 3 дана тако брзо прошла и да се опет враћамо старом - време учења, књиге, повечерје, гашење светла... Утисци

Замолиле бисмо Вас да нам кажете пар речи о значају једне овакве манифестације. Домијаде су круна рада ученика у домовима, ученици показују све оно што су радили током школске године, на шта су трошили своје слободно време. Резултати показују да ученици, станари средњошколских домова имају бољи просек оцена него ученици који не живе у домовима. Највећи значај Домијада је у томе што ћете упознати много својих вршњака. Како Вам се свидeо овај наш мали програм за добродошлицу? Јако ми се свидео програм и јако волим да долазим у Суботицу, јер је позната као град отвореног срца. Похвалио бих Дом ученика Суботица на челу са директором, јер није било лако спремити овакав програм, што показује да се код вас врло озбиљно ради. Да ли имате неку поруку за нас домце? Немојте Домијаду претворити у гладијаторске игре! Врло често сам сведок суза и свађа на оваквим манифестацијама. Ако на Домијаду долазите само са циљем да освојите прво место, она ће изгубити своју чар, а ви ћете бити разочарани. Анастазија Бенчић, Техничка школа, ЕТ41 и Тајана Пијановић, Гимназија „Светозар Марковић“, 4д са Домијаде су нас држали и неколико дана после... Остали смо у контакту са ученицима из разних домова, стекли многа пријатељства... И због свега тога, желим да знате да смо срећни и поносни што смо у нашем дому, и да је свако пола 10 и свако гашење светла, вредно овога! П.С. : А да организујемо једну вандредну Републичку? :) Сара Кнежевић Средња медицинска школа 2/3

Brutalika - neobično ime, dostojno jednog školskog benda. Grupi je ime dao jedan od starih članova benda koji je slušao Metaliku, pa otud BRUTALIKA. U trenutnom sastavu benda su pevačica Anamarija Kološnjaji, Toni Markulj (električna gitara), Branislav Stojanović (bas gitara), Bence Nemeš (klavir) i Benke Kenjveš (bubnjevi). U ovom sastavu prvi put su zasvirali sedmog septembra 2009. godine sa pesmom Mercy od Duffy. Oni teže da svoje slobodno vreme što bolje iskoriste većinom baveći se muzikom. Privatno slušaju jazz, rock, blues i pop. Učestvovali su na pokrajinskoj domijadi i plasirali se na republičku na kojoj su pobedili sa pesmom Ane Popović “Don’t bear down on me”. Kako kažu, teško im je bilo da se odluče za pesmu, ali im je u tome pomogao Miodrag Marijanov. Za njih ova pobeda predstavlja samo jedno malo iskustvo i druženje s ostalim učesnicima, a kako kažu njihovi fanovi, oni su bili najbolji među najboljima. Posle postignutog uspeha na domijadi dobili su poziv za učestvovanje na Vodova festu. Iako su se veoma obradovali tom pozivu moraće da ga odbiju zbog problema sa smeštajem i prevozom, ali se nadaju da će sledeće godine učestvovati. Anamarija: Kao jedina devojka u bendu, Anamarija se oseća veoma lepo, kako kaže, momci je drže kao kap vode na dlanu. Ona smatra da su momci ozbijniji muzičari nego žene. Prvi put je pevala na takmičenju u školi sa osam godina. Zbog odlaska jednog člana grupe na dalje školovanje Anamarija je u dilemi da li da ostane u grupi od sledeće školske godine. Benke: Iako je kao mali počeo da svira klavir, shvatio je da to nije ono što želi i da ga izgleda više privlače šerpe i kašike, pa ga je tata obradovao kupivši mu jedan mali doboš. Sa devet godina prvi put je zasvirao bubnjeve i shvatio da je to ono čime želi da se bavi . Toni & Branislav: Dok je Branislav pohađao nižu muzičku školu u Novom Kneževcu, Toni je svoj talenat za sviranje razvijao sam. Branislav je počeo da svira sa 11 godina dok je Toni otkrio svoj talenat u prvom razredu srednje škole tj. sa 15 godina. Pošto je Branislav išao u nižu muzičku školu prva pesma koju je naučio da svira bila je “Na kraj sela žuta kuća” (hahahahaha), a Toni je odmah krenuo na ozbiljnije pesme, njemu je prva bila Deep Purple - Smoke On the Water. Ana Manojlović Srednja medicinska škola 1/4 Danijela Danojević Srednja medicinska škola 2/4

7


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

Strane uređuje: prof. Tatjana Mandić-Takač

Hemijsko -tehnološka škola

кројачи, молери, а по потреби постоји могућност отварања и нових смерова. Поред теоријске имамо и практичну наставу.

SAOBRAĆAJNA NESREĆA – KAO PRAVA! Na Stadionu malih sportova, 28. aprila, u organizaciji “Rotarakt” kluba iz Subotice, održana je simulacija saobraćajne nesreće, kojoj su prisustvovali brojni subotički srednjoškolci. Profesionalni glumci dočarali su pravu saobraćajnu nesreću – prikazan je lančani sudar u kojem je jedna osoba povređena, a druga preminula. Na mesto nesreće došla je saobraćajna policija, zatim

Ekonomska srednja škola DAN ZA PAMĆENJE

Врло често посећујемо друге школе овог типа, како у Србији тако и у Мађарској. Дружимо се, посећујемо, кроз обилазак упознајемо културу и обичаје других. Такође смо и врло добри домаћини. Без обзира на то што смо ми ученици школе за слушно оштећена лица, отворени смо за дружење и сарадњу са другим средњошколцима. Дођите да се упознамо, дружимо, размењујемо искуства и учимо једни од других. hitna pomoć, vatrogasci, i na kraju, pogrebno preduzeće. Vatrogasci su odmah počeli da spašavaju ljude, što nastavlja hitna pomoć koja povređene odvodi u bolnicu. Policija pravi zapisnik, a pogrebno preduzeće odvozi telo... Jednom rečju, efektna i poučna slika koja se đacima urezala u sećanje, i, nadamo se, od nas učinila pažljivije učesnike u saobraćaju. Jagoda Lilić i Sanja Plavšić II-5 Hemijsko-tehnološka škola

Школски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица у Суботици У школу смо дошли као мали, а данас вам се представљамо као матуранти. У склопу школе се налази дом ученика основне и средње школе. У њему смо одрасли као и много генерација пре нас. Као и у свакој кући постоје одређена правила и кућни ред. У току преподнева нам трају часови, а после подне уз одмор и забаву имамо и одређене активности: компјутерска секција, спортска, драмска, ликовна..којима уз васпитни рад координирају васпитачи. Свим активностима се готово увек представљамо у виду републичких такмичења, излагањем радова и позоришних представа у чијој режији нам врло често помаже Бранислав Трифковић. Наша школа поред предшколског и основног образовања има и средњошколско образовање разних смерова и занимања а то су: фризери, пекари, бравари, столари,

8

radovi. Posetioci su mogli da vide i nekoliko robota koji nude sok ili se rukuju, ali i da se ekološki „osveste“ te zamene plastiku za bombon. Anastazija Benčić Tehnička škola, ET41

Драгана Крнајац / 3 разред Биљана Сукур / 3 разред Милош Лукић / 3 разред

Tehnička škola Kao i svake godine, u Tehničkoj školi je održana „Projektna nedelja“ u toku koje su učenici mogli da pokažu na koji način znanje stečeno u školi pretvaraju u zaista fascinantne i korisne projekte. Svi učesnici su pohvaljeni, ali uvek mora da postoji najbolji, a ovaj put je to bio projekat pod nazivom „Multiplatformsko grafičko okruženje“. Sala Tehničke škole je ponovo otvorila vrata učenicima. U njoj su se održali opštinsko i okružno takmičenje u malom fudbalu na kojem su ubedljivo najbolji bili mladi fudbaleri Tehničke škole, koji su i pobedili.

I ove godine nas očekuje završetak školovanja za učenike IV stepen, i u zavisnosti od smera, učenike III stepena. Maj i juni su meseci u kojima učenici određuju svoju sudbinu upisom na željene fakultete ili zaposlenjem. Lepša strana je upravo - matura. Direktori škola i profesori dodeljuju učenicima Vukove diplome, pohvalnice i nagrađuju đaka generacije. Na dan mature škole su okićene cvećem, balonima i “holivudskim” crvenim tepihom. Pod maturom se podrazumeva i poslednja šetnja kroz školu i šetnja centrom grada, uz hor maturanata i nezaobilaznu pratnju trubača. To je svakako najlepši i najradosniji dan koji će im zauvek ostati u srcima. Razredne starešine održavaju poslednji čas i poslednji put prozivaju učenike. Potom odlaze na večeru i uz igru i veselje obeležavaju taj dan. Za devojke i momke se organizuje izbor za mis i mister. U toj noći nema razlike između profesora i učenika jer pod jakim utiskom ne mogu da obuzdaju svoje emocije. Nema sumnje da će te noći grad blistati zahvaljujući njima, a na nama, koji ostajemo u školskim klupama, je da im poželimo uspeh i sreću u životu! Sofija Jurić Ekonomska srednja škola “Bosa Milićević”

POLITEHNIČKА ŠKOLА 26. 04. 2010. godine Politehnička škola obeležila je dan škole. Školska priredba je započela u 13 časova. Program je otvorio direktor škole Iso Planić i pozdravio prisutne goste. Nakon direktorovog govora usledili su nastupi učenika naše škole. Njihov trud je nagrađen velikim, velikim aplauzom. Dan škole je bio dobra prilika da se pokaže prisutnim gostima kako funkcioniše škola. Otvorena je nova školska biblioteka, veća, a to znači da je veći i izbor knjiga. Biblioteku su otvorili gradonačelnik Subotice, Saša Vučinić i direktor škole, Iso Planić. Srđan Miković Politehnička škola, GFT II/15

Mедицинска школа Tehnička škola je ove godine bila domaćin sajma obrazovanja na kome je jedanaest subotičkih srednjih škola predstavilo svoj rad osmacima. Najviše zainteresovanih pogleda je privukao štand Tehničke škole, jer su na njenom „prostoru“ bili istaknuti i učenički

Једна од најлепших вести у овом броју је та, да је ученица 3.разреда Јелена Ћук освојила 1. место на републичком такмичењу из биологије, и то са освојеним максимумом од 100 бодова. Ментор овог такмичења


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

била је професорица Маргита Мојзеш. Овом приликом јој честитамо. * 17.априла, у нашој школи, одржано је такмичење из прве помоћи, где се наша екипа пласирала на покрајинско такмичење. * Ове године, такмичење из прве помоћи свих медицинских школа у Србији, неће се одржати. Такмичење је требало да се одржи у Крагујевцу, али разлог отказивању је то што није пријављено довољно школа. * Ученици Игор Лилић и Тамара Лилић, 7. и 8. маја, учествовали су на републичком такмичењу из математике. * 14. и 15.маја одржава се републичко такмичење из анатомије, а нашу школу представљају Немања Познан, Никола Бошковић, Ненад Марчета. Ментор је професорица др.Корнелија Хорват Јакшић. * Такође, наша школа има представнике на квизу Колико се познајемо?. * 28.априла присуствовали смо симулацији саобраћајне несреће у којој су учествовали и наши ученици, а организатори су Црвени крст и Rotarakt Subotica. * У оквиру светске недеље Црвеног крста наша школа узима учешће у прикупљању прилога за Црвени крст. * И само да напоменемо да је ова недеља последња теоријска недеља матурантима, док следеће две наставу имају у болници. Сара Кнежевић Средња медицинска школа 2/3

Hemijsko -tehnološka škola SUBOTICA DOMAĆIN REGIONALNOG TAKMIČENJA IZ HEMIJE

TESTOVI I EKSPERIMENTI

Hemijsko-tehnološka škola iz Subotice već osmu godinu zaredom bila je domaćin Regionalnog takmičenja iz hemije. Više od 50 srednjoškolaca iz Sombora, Apatina, Bačke Topole, Odžaka i Subotice rešavalo je testove, a najbolji među njima odmerili su snage i u eksperimentalnom delu takmičenja. Organizatori takmičenja: Ministarstvo prosvete i Srpsko hemijsko društvo, sledeći susret srednjoškolaca-hemičara zakazuju za period od 21. do 23. maja, kada će se u Hemijsko-tehnološkoj školi u Kruševcu održati Republičko takmičenje iz hemije – najavljuje prof. Stevan Rajović, zamenik direktora Hemijskotehnološke škole. Najbolje rezultate među subotičkim srednjoškolcima zabeležili su sledeći učenici: PRVI RAZRED: Nikola Horvacki, Hemijskotehnološka škola (mentor Branislava Pižurica);

DRUGI RAZRED: Andrija Sente, Gimnazija “Svetozar Marković” (mentor Diana Čavić), Sanja Štrbac, Hemijsko-tehnološka škola (mentor: Nataša Nikoloski), Goran Temunović, Gimnazija “Svetozar Marković” (mentor: Radomir Matić); TREĆI I ČETVRTI RAZRED: Mario Gajdač, Srednja medicinska škola (mentor Ida Tot), Iva Bačić, Gimnazija “Svetozar Marković” (mentor Radomir Matić), Alpar Pazman, Hemijskotehnološka škola (mentor Aniko Lebović Kučera). prof. Tatjana Mandić Takač, Hemijsko-tehnološka škola

ALEKSANDRA UZELAC IZMEĐU INFORMATIKE I ENGLESKOG JEZIKA

NE SMEMO ODUSTAJATI! Učešće na opštinskom takmičenju iz engleskog jezika (za koje ju je pripremala profesorica Zlata Đurić) i zauzimanje petog mesta, uverilo je učenicu IV-1 razreda Hemijsko-tehnološke škole Aleksandru Uzelac, da njeno znanje nije malo. Ipak, kako saznajemo, ona ne namerava da se i na studijama posveti proučavanju ovog stranog jezika: Planiram da upišem Visoku tehničku školu, smer informatika i internet poslovanje. Nadam se da ću “upasti” na budžet – kaže Aleksandra. Iako je odličan đak i puno vremena provodi u učenju, Aleksandra se ne odriče slobodnog vremena, kada se opušta uz muziku i čita. Na pitanje da li izlazi, dobili smo sledeći odgovor: Ponekad, zavisi od raspoloženja. Obično odem sa drugaricom na neku svirku ili okupim društvo pa odemo u šetnju i na piće. I za kraj, poručuje: Treba biti siguran u sebe i nikada ne smemo odustajati! Karolina Deli IV-1 Hemijsko-tehnološka škola

NAGRAĐENE PESME Učenica IV-8 razreda Hemijsko-tehnološke škole Žoka Hernjak (Hernyák Zsóka) na opštinskom literarnom takmičenju osvojila je drugo mesto svojim pesmama, i plasirala se na XLIII regionalno takmičenje, održano krajem aprila u Bečeju. Ništa manji uspeh Žoka nije postigla ni na ovom takmičanju, gde je osvojila posebnu nagradu umetničkog časopisa “Sikoly”. Učenicin mentor bila je profesorica Otilija Čavić (Csávity Ottilia).

PRAVO NA IGRAČKU Svako dete ima pravo na igračku! Zato je u Hemijsko-tehnološkoj školi sprovedena humanitarna akcija u okviru koje su prikupljene igračke za decu bez roditeljskog staranja. Mnogi učenici su doneli igračke kojima su prestali da se igraju, i na taj način obradovali brojne

mališane. Akciju je organizovalo Udruženje hraniteljskih porodica “Hera”. Zahvaljujemo se svim učenicima koji su učestovali u humanitarnoj akciji i ujedno im poručujemo da se i sledeći put odazovu na poziv onih kojima je pomoć potrebna . Ivana Marki II-5 Hemijsko-tehnološka škola

9


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

IZLOG Vaše priče, pesme, crteže, foto-montaže i kompjuterske grafike možete slati na e-mail: izlog@novine5plus.com (rezolucija za grafičke radove je 300 dpi) ili na adresu: Harambašićeva 22, Subotica (sa naznakom “Za novine 5+”). k Történeteiteket, verseiteket, novelláitokat, rajzaitokat, fotóitokat, montázsaitokat, számítógépes grafikáitokat küldjétek el az izlog@novine5plus.com címre (a képek esetében a felbontás legyen 300 dpi) vagy postán a Harambašić utca 22. címre, a borítékra írjátok rá: Az 5+ Középiskolások Lapjának.

NE NAPUŠTA ME OSEĆAJ DA VREME U KOJEM ŽIVIM NIJE MOJE Sadašnjost je mračna, puna zagonetki i pitanja na koja nema odgovora... Život danas – okrutan, nemilosrdan, ne oprašta. Ipak, svetlost je na kraju tunela... Živimo u XXI veku, u kojem sebe ponekad ne mogu i ne želim da pronađem. Toliko stvari je “nenormalno normalno”, a ljudi počinju da nemaju srama... Svet u kojem živimo svakim Sabina Farkaš (Farkas Szabina) III-10, Hemijsko-tehnološka škola

danom postaje tamniji. Ubistva, zlostavljanja, maltretiranja... Sve se to danas dešava. Ali ja ne želim takvo vreme, i ne odustajem i borim se! Nažalost, za većinu ljudi život je samo ružan san, zastanu i čekaju da prođe. Gube nadu, odustaju lako. Da li je novac danas sve? Mislim da nije i ne sme da bude i tužno je što među nama, decom, ima mnogo “sirotinje” kojoj roditelji sem novca drugo nisu dali... Poštujem sve ljude koji se bore za lepo danas i još lepše sutra, koji znaju da dignu glavu i kada je teško. Takvih je, nažalost, sve manje, ali nada postoji. Želim da živim i da idem do kraja. Juče sam bio “pametan” i želeo menjati svet, danas sam mudar i znam da jedino mogu promeniti – sebe.

Gabrijela Guljaš (Gulyás Gabriella) III-10, Hemijsko-tehnološka škola

Daniel Bogdanov III-7, Hemijsko-tehnološka škola

ČEZNEM DA TI KAŽEM... Čeznem da ti kažem neke nežne reči, ali sam muškarac pa ne mogu reći! Čeznem da ti kažem, al’ ne mogu reći jer me uvek neka muška narav spreči. Čeznem da ti kažem neke lepe reči koje bi me možda povele ka sreći. Čeznem da ti kažem što mi srce želi, ali mi, muškarci, k’o da nismo zreli! Izabela Popadić GFT 2, Politehnička škola

10

Srđan Miković GFT 2, Politehnička škola

Dejan Vujić III-7, Hemijsko-tehnološka škola


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

intervju Miroslav Jovančić, poznati slikar i muzičar, rođen je 16. marta 1962. u Subotici. Završio je Srednju muzičku školu u Subotici, pohađao Muzičku akademiju u Novom Sadu, diplomirao na Višoj školi za likovne i primenjene umetnosti u Beogradu, a potom diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za slikarstvo u klasi profesora Vladimira Tomića. Od 1992. godine radi kao likovni pedagog i kao stručni saradnik u oblastima likovne pedagogije za osnovnoškolski uzrast. 1998. godine zapošljava se kao kustos u Modernoj galeriji Likovni susret Subotica od kada sve aktivnije učestvuje u kulturnom životu grada. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Mađarska, Velika Britanija, Slovenija, Holandija), a njegove slike nalaze se u privatnim kolekcijama u Americi, Kanadi, Holandiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj.

5+ Čitajući Vašu bogatu biografiju vidimo da ste diplomirali na Višoj školi za likovne i primenjene umetnosti u Beogradu, potom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, izlagali na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Zanima nas kako ste odlučili da ostanete u Subotici pored svih mogućnosti i izazova koje ste imali? Da budem iskren, u poslednjoj godini studija razmišljao sam o odlasku u inostranstvo, bilo je i prilika i mogućnosti za to, međutim splet životnih okolnosti, pa i prilično velika emotivna vezanost za Vojvodinu i moju Suboticu, naveli su me da sa porodicom ipak ostanem u svom rodnom gradu. Danas, kada je mnogo toga što se nakon te odluke dogodilo, manje ili više već

je uzbuđenje koje pruža radost muziciranja isto ono osećanje koje me dok slikam preplavljuje. To je Radost u svojoj najelementarnijoj formi. Radost deteta koje, igrajući se, otkriva sebe i brojne svetove u kojima uživa. Taj osećaj je verovatno najveće postignuće, onaj trenutak u kojem se sve uklapa, prepliće jedno sa drugim i postaje nešto novo. Dakle, ne samo muzika i slikarstvo, već i poezija i književnost, film, pozorište…mnogo toga igra veoma važnu ulogu u mom životu, što je u istoj ravni sa mojim slikama. Za mene je dakle, moj život sam najvažniji izvor mojih slika i vizija. 5+ U svoj toj žurbi svakodnevnice gde pronalazite inspiraciju i vreme za slikanje? Čini mi se da sam donekle već odgovorio na Vaše pitanje, barem što se inspiracije tiče. A vreme… e pa njega nikada dosta. Uvek nedostaje nekoliko sati. Uvek… Slikam uglavnom noću, često mi ne dolazi san na oči, prosto, ne da mi se da spavam, loš sam spavač. I mislim da je u mom slučaju to dobro, pošto sve vreme koje sam budan, a ima ga dosta, posvećujem svojim umetničkim akcijama. Čak sam i naslikao “Insomniu”, malu sliku posvećenu nesanici, mom dragom prijatelju. 5+ Učestvovali ste i na manifestaciji PEČUJ EVROPSKA PRESTONICA KULTURE 2010.god”. Tim učešćem i Vašom izložbom ujedno ste i аmbasador kulturne scene Subotice i Vojvodine. Koje su Vaše impresije o tome? U godini u kojoj je Pečuj jedna od tri evropske prestonice kulture, pored Esena i Istambula, ja sam imao tu čast, privilegiju i veliko zadovoljstvo da izložim dvadesetak slika u jednoj maloj galeriji u samom centru grada .

INTERVJU: Miroslav Jovančić

Bez strasti - nema umetnosti daleko u mom sećanju, mislim da sam učinio ono što sam trebao da uradim. Od mog grada i mojih sugrađana dobio sam mnogo i uvek sam gledao da uzvratim najbolje što mogu. 5+ Recite nam nešto o Vašem bendu “CADABRA”, o muzici koju svirate. Da li je u planu snimanje novog CD-a? Cadabra je ovog trenutka u fazi uvežbavanja novih pesama kao i obnavljanja starijeg materijala, pošto od nedavno imamo novu pevačicu. Olja Njaradi, koja je imala lepu karijeru u sastavu Iskon, na moje veliko zadovoljstvo postala je novi član ansambla Cadabra. Olja je veoma talentovana, sa izuzetnim osećajem za melodiju i istančanim pristupom muzici. Sa njom je naše muziciranje dobilo jednu novu, uzbudljivu dimenziju. Sa nestrpljenjem očekujemo naš prvi nastup u Subotici koji će se dogoditi negde na jesen ove godine, verovatno u oktobru mesecu, nakon kojeg ćemo nekoliko numera snimiti u jednom subotičkom studiju. 5+ Koji su to po Vama elementi koji spajaju muziku i slikarstvo u savršenu celinu? Po mom mišljenju, bez strasti nema umetnosti. Nema ni mogućnosti da se u njoj uživa na pravi način. Jedan slikar je rekao: “… Ili vatru u sliku, ili sliku u vatru”, dakle za mene

Na otvaranju je bilo nešto sveta iz Pečuja, kao i podosta mojih prijatelja koji su mi učinili veliku čast došavši čak iz Subotice da bi prisustvovali činu otvaranja moje izložbe. Tu je bio i moj bend, Cadabra, a došli su i moji bivši đaci koji sada studiraju u Pečuju. Bilo je to lepo i dirljivo iskustvo. 5+ U Vašem kreativnom stvaralaštvu značajan je podjednako i rad u oblasti likovne pedagogije, te nas zanima Vaše mišljenje o odnosu i zainteresovanosti mladih ljudi prema umetnosti? Za mene, ako ne volite svoj poziv, ako za njega nemate strasti, ljubavi i posvećenosti, onda nema ni načina da o njemu govorite drugima i budete ubedljivi i shvaćeni. Bilo da su u pitanju deca ili neko drugi, uvek sam verovao, i to se u mom slučaju pokazalo kao tačno, da ako prenesem moju ljubav prema umetnosti činim za nju, ZA UMETNOST najviše što mogu. Likovna pedagogija traži dakle, po meni i mnogo znanja ali i onu vrstu ubedljivosti i uzbuđenja kojima đaci žele da veruju. A onda kada Vam poveruju, tada oni daju novi život svemu u šta Vi već odavno verujete. A ja… verujem u umetnost bez imalo rezerve. Najviše. 5+ Dom učenika Subotica je bio domaćin

14. Susreta omladine domova učenika srednjih škola Republike Srbije, i posebno nam je zadovoljstvo što ste Vi bili član žirija u oblasti likovnog stvaralaštva. Šta je po Vama obeležilo ovo umetničko stvaralaštvo, posebno segmenat likovne umetnosti? Bio sam prijatno iznenađen, i to ne samo ja već i ostali članovi žirija, izuzetnom spremnošću kandidata koji su se takmičili. Bilo je VEOMA teško odabrati najbolje, a u prilog tome ide i činjenica da smo većali o nagradama otprilike isto toliko dugo koliko su oni radili svoje crteže, dakle 90-tak minuta. Takmičari su pokazali veoma dobro poznavanje proporcija, perspektive i teorije likovne forme. Takođe, veoma su sigurno koristili svoje poznavanje linearnih crtačkih efekata, kao i plastičkih mogućnosti koje u oblikovanju pruža grafitna olovka. Analize svetla i senki su kod nekih bile na izuzetno visokom nivou. Sve u svemu, proveo sam, kao i uvek u Vašem Domu, nekoliko veoma prijatnih časova, uživajući u radovima talentovane dece. Ana Manojlović Srednja medicinska škola 1/4

11


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

Prva novina koja će vas dočekati jeste način na koji je organizovana igračeva karijera – on je bitno promenjen u korist uranjanja u osećaj da ste zaista opasna vozačka faca, za razliku od klasičnog biranja kroz standardne menije. Sad na raspolaganju imate svoju vernu prikolicu-kućicu u kojoj birate takmičenja na mapi sveta (dotična se otključavaju u skladu s iskustvenim nivooom, što se odnosi i na takmičenja u višim kategorijama, specijalne izazove). Nakon izbora željenog takmičenja, izlazite iz prikolice, birate željenu zujalicu (ili kupujete novu, odnosno doplaćujete dodatke za određena takmičenja) i spremni ste za trku. Igra donosi različit režim igranja koji su ili isprepleteni ili vezani za trenutnu geografsku lokaciju (London, Maroko, nekoliko trka u Americi, Japan i Kina na Dalekom istoku i mnoge druge. Za nas je verovatno najzanimljivije trkanje kroz hrvatske gudure na Dinari). Pomenuti režimi podrazumevaju varijacije klasične reli potere za najboljim prolaznim vremenom, kao i standardne trke sa više protivnika, uz nekoliko dobrodošlih, osvežavajućih modova. Tu je trkanje s vremenom, gde je zadatak uda-

rati u žute sunđer-blokove koji vam dodaju po nekoliko sekundi na ukupno vreme koje otkucava (gatecrasher), domination mod u kojem pokušavate da nametnete najbolje vreme na svakoj pojedinačnoj deonici staze, i subjektivno najinteresantniji last man standing u kom tokom prvog kruga počinje da otkucava vreme čijim isticanjem biva izbačen iz trke trenutno poslednji takmičar, posle čega se tajmer resetuje i dovodi u opasnost sledećeg vozača koji je na začelju. Tu su još i individualni pozivi na duel od strane kojekakvih vozačkih njuški .U predahu između dve trke možete se pozabaviti i dodatnim aktivnostima u vidu praćenja auto-moto štampe (koja objavljuje važna dešavanja tokom kampanje), podešavanjem „ponašanja” automobila (prilično rudi-

mentarno, ali ipak prisutno), promenom predefinisanih kolornih šema na vozilima ili stavljanjem raznovrsnih unutrašnjih ukrasa u vidu „onog što se zakači za retrovizor” i lutkica za vozačku tablu koje se ljuljaju i drmusaju u ritmu vožnje. Sam osećaj upravljanja vozilima u početku će biti prilično problematičan, jer igra ponovo predstavlja dobar balans između arkadnog i realnog ponašanja metalnih grdosija čiju ćete težinu i intenzivne uticaje fizike i te kako osetiti prilikom vožnje. Najveći akcenat DiRT-a 2 stavljen je na različite terenske podloge koje izazivaju različito ponašanje automobila zemljani i pustinjski drum, kamenjar, travnata podloga, asfalt i slično... B. K. / ESS

Chatroulette

www.chatroulette.com Mogućnost slučajnog upoznavanja korišćenjem kamere i mikrofona. Dizajn je prilično jednostavan, ali to je manje važno kada je u pitanju upoznavanje. Naravno, sajt nije preporučljiv mlađima od 18 godina, jer ne postoji nikakva kontrola nad korisnicima.

Internet brzina

www.speedtest.net Ako sumnjate u brzinu svoje Internet konekcije, možete da pokrenete testiranje stvarne brzine preuzimanja i slanja podataka. Speedtest testira linkove i prikazuje download i upload brzinu u mbps.

www.net1zen.com Internet radio Netizen je neprofitni (not-for-profit) radio i web portal koji pokreće i održava internet zajednica netizena. Radio postoji da bi otkrivao, emitovao i promovisao regionalnu autorsku muziku, koju nije moguće čuti i slušati putem velikih, korporativnih medija.

Ma nemoj?!

www.manemoj.com Portal je pun zanimljivih klipova za ubijanje dosade. Kategorije: Cool, flash, igre, kola, ljudi, nauka, ribe, sport, šokantno, zabavno...

Horor igra

Tracks on map

Breathing Earth

www.tracksonamap.com Tracks on a Map je muzička lokacija koja svojim posetiocima daje uvid u to sa koje tačke na planeti potiče muzika koja se može pronaći na Sound Cloudu. Za osnovu je upotrebljen Google Maps, koji sa podacima prikupljenim sa Sound Clouda kreira mapu sveta sa obeleženim pozicijama.

12

Radio net1zen

Sound Cloud

www.soundcloud.com Web sajt simpatičnog imena Sound Cloud je mesto predviđeno za sve one koji se bave muzikom a imaju potrebu (ili želju) da svoje radove pošalju ili prikažu drugima. Nastao je kao rezultat potrebe za što jednostavnijim načinom prikazivanja i slanja muzike na Internetu.

Ke$ha

Kesha Rose Sebert, sada poznata pod umetničkim imenom Ke$ha, američka je pevačica. Postala je poznata gostovanjem u singlu ’Right Round’ repera Flo Ride, a njen najpoznatiji singl ’TiK ToK’ dospeo je na Top 10 listu u mnogim državama i najprodavaniji je singl ženskog izvođača. Rođena je u Los Anđelesu 1987. godine. Njen život je veoma zanimljiv. Još kad je bila mala majka ju je učila da piše pesme i vodila ju je po muzičkim studijima. Sa 18 godina izbačena je iz škole nakon čega je Dr. Luke i Max Martin nagovaraju da počne da gradi muzičku karijeru. Na početku karijere doživela je nekoliko neuspeha ali nakon toga ipak stiže do profesionalnih studija. Dobila je priliku da peva prateći vokal za Paris Hilton. Neke njene pesme korišćene su u raznim filmovima. Njen muzički uzor je Beck i Queen a voli i školski pank. U 2010. godini objavljen joj je album ’Animal’ . Marija Govlja Medicinska škola 2/4

www.asylum626.com Ako ste nekada igrali ili čuli za hotel626 browser igricu, sledi nastavak pod nazivom Asylum koja je još strašnija i, naravno, zahteva slušalice za potpun doživljaj!

www.breathingearth.net Breathing Earth je alat za simulaciju u realnom vremenu koji pokazuje statistike emisije CO2, rađanje i umiranje ljudi, CO2 emitovan po osobi... S. Z.


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

Robin Hood Film je snimljen po legendi o Robinu Hudu. Režirao ga je Ridli Skot a glavnu ulogu igra Rasel Kroul. Robin Hud je u 20. veku omiljeni heroj mnogih filmova. U dvanaestom veku za vreme dinastije Plantageneta pojavljuje se Robin Hud, pobunjenik i odmetnik iz Šervudske šume koja se nalazi blizu grada.Ubrzo postaje svestan da šerif od Notingema zlostavlja stanovništvo.Njegovi najveći neprijatelji su Princ Džon i šerif od Notingema. Robin Hud od svojih neprijatelja uzima novac i daje ga sirotinji ili ga vraća ukoliko im je prethodno pod nekim izgovorom uzet. Koristeći svoju dosetljivost i iskustvo stečeno u ratovanju, oslobađa svoj posed od tiranije i korupcije koja je uobičajena u to vreme u Engleskoj, da bi uspostavio pravni poredak i sreću. Robin takođe mora da zadobije naklonost ledi Marijane koja je nedavno postala udovica.

Prestupna godina “Prestupna godina” je romantična komedija o ženi koja je odlučna u svojoj zamisli da se uda za savršenog momka. U centru scenarija, čiji su tvorci Debora Kaplan i Hari Elfont, nalazi se Ana, prefinjena mlada devojka iz Bostona koja se poslednje četiri godine zabavlja s uspešnim kardiologom. Sve u njenom životu izgleda savršeno osim što s nestrpljenjem očekuje prosidbu. Kada sva razočarana shvati da se to neće desiti, od svog tate saznaje za irsku tradiciju koja ženama dozvoljava da zaprose muškarca 29. februara. Ana tada uzima stvari u svoje ruke: kako bi sve ispalo onako kako je isplanirala, odluči da krene za svojim dečkom Džeremijem da ga zaprosi. Međutim, avioni, vreme i sudbina postaraće se da ona ostane zarobljena na suprotnoj strani Irske. Primorana je da se obrati za pomoć zgodnom i samouverenom Deklanu koga kroz život vodi srce, za razliku od nje koja je celog života bila vođena razumom. Njih dvoje će kroz zajedničko putovanje preko ostrva pomoći jedno drugom da prevaziđu ljubavne traume i pronađu emotivno ispunjenje. Marija Govlja Medicinska škola 2/4

Meg Kabot

Brbljivica Lizi Nikols ima jedan veliki problem: ne ume da čuva tajnu. Ako joj se neko poveri ona to odmah izbrblja nekom drugom. Ima dečka Endija koji živi u Londonu. Iako su se videli svega dvaput, u vezi su. Čuju se svakodnevno putem interneta i tako održavaju svoju vezu.Odlučuje da ode kod njega u London. Endi joj je rekao da ima stan, da je učitelj u osnovnoj školi i da radi samo osam sati dnevno. Sve je to bila laž. Radi u kafiću kao konobar i živi sa roditeljima. Lizi je to saznala tek kad je došla u London i jako se razočarala, ali je ipak odlučila da bude još neko vreme u Londonu kod Endija. Kad je shvatila da Endija interesuje samo njen novac ona iznenada pobegne. Ostala je bez novca, bez smeštaja, samo sa povratnom avionskom kartom koja počinje da važi tek za mesec dana. Srećom, njena najbolja drugarica Šari radi u Francuskoj u zamku Mirak kao organizator svadbenih proslava. Odlučuje da ode u Francusku kod Šari. Na putu do Francuske upozna lepog mladog čoveka i ispriča mu šta joj se sve desilo. Zaljubljuje se u njega ni ne sluteći da je on vlasnik zamka Mirak u koji se ona zaputila kod drugarice. Šta će biti dalje ? Da li će on hteti da bude sa njom iako mu je ispričala šta joj se sve desilo? Teodora Bođanec Srednja medicinska škola 1/4

"PLATO BOOKS" PREPORUČUJE

STEFANI MAJER

SUMRAK Radnja je vezana za dva glavna lika, Izabelu Svon i Edvarda Kalena. Mlada Izabela je primorana da se preseli u oblačni Fork, poznat kao najkišovitiji kraj Amerike, kod svog oca. Vrlo teško se uklapa u novu sredinu, nenaviknuta na društvo, pažnju poklanja jedino neobično lepom Edvardu – dečku neuravnoteženog raspoloženja, o čijoj porodici kruže zaista zastrašujuće priče. Uskoro i sama biva u prilici da otkrije istinske razloge malograđenskih nagvaždanja, kao i da upozna pravu, demonsku prirodu Edvarda Kalena. Bizarno romantičan roman “Sumrak” rasprodat je u SAD u tiražu koji broji preko 4 miliona primeraka, a 130 nedelja ovaj naslov se zadržao na bestseler listi “Njujork Tajmsa”! “Sumrak” je prvenac u serijalu o Izabeli i Edvardu, ljubavnom paru koji dovodi u vezu smrtnost i besmrtnost. Radnja je vezana za dva glavna lika, Izabelu Svon i Edvarda Kalena PAULO COELHO

AZ ALKIMISTA

Santiago, a pásztorfiú bámulatosan szép története Andalúzia vidékéről az egyiptomi piramisok tövéhez vezet. Santiago rejtett kincseket keres, de varázslatos útja többről szól ennél: mesés elbeszélés arról, hogy az ember szerelem és boldogság utáni vágyakozása beteljesíthető. Santiago útját a legkülönösebb alakok keresztezik: cigány jósnő, üvegárus, tolvaj, Sálem királya – és megismerkedik Fátimával, a sivatagi oázis leányával is. Mindenki segíti útján, de a kincs pontos lelőhelyét nem tudja közülük senki, még a titokzatos alkimista sem. Santiagónak meg kell tanulnia olvasni a titkos jelek között, de a legfontosabb, hogy a szívére hallgasson, és a saját álmait kövesse. Csak így érheti el szíve vágyát, így teljesítheti be Személyes Történetét

"PLATO BOOKS" NAGRAĐUJE!

N

apiši prikaz svoje omiljene knjige, potpiši se, i uz podatak u koji razred i školu ideš, pošalji na knjiga@novine5plus. com, s napomenom: "Za PLATO nagradnu igru". Možda baš TI dobiješ jednu od tri knjige koju čitaocima novine "5+" poklanja PLATO BOOKS.

13


gradske novine za srednjoškolce

Prvomajski praznici u zoo vrtu

Piše: Mirjana Alapović Lepo vreme i produžen vikend privukli su za prvomajske praznike u ZOO vrt brojne posetioce. Životinje, odavno naviknute na suživot sa ljudima nisu mnogo marile za gužvu i galamu. Leškarili su na suncu i razmišljali verovatno o nekom sledećem obroku. Slonica Marta je uživala malo više nego obično. Pripremili smo joj sanduk voća i povrća kojim su je hranili nestrpljivi posetioci, a za desert: krastavci. Foke su opet bile halapljive i na brzinu pojele ribu. Nije bilo nezadovoljnih ali je bilo poprskanih posmatrača. Šetači koji su malo skrenuli sa putanje glavnog puta mogli su obići i dve izložbe: umetničke grupe Q i Ivana Šokčića, modelara, koji je predstavio brodove u boci. Najmlađi su po želji mogli barem na jedan dan da postanu tigar ili Spiderman zahvaljujući vrednim umetnicama Kseniji Kovačević i Suzani Donoslović koje su oslikavale dečija lica. Igralište je bilo premalo da primi veselu decu punu energije, dok su roditelji radije tražili hlad. Bilo je tu i jahanja i milovanja velike boe, pa i vriske pored nje... Najveću pažnju ipak su privukli oni najmlađi. Kenguri koju su stari nekoliko meseci i tek nedelju dana star majmunčić izmamljivali su i osmehe i uzdahe. Ugodnoj atmosferi doprineli su i posetioci kojima se zahvaljujemo na poštovanju kućnog reda.

ZOO Palić - Krfska 4, 24413 Palić - 024/753-075 - office@zoopalic.co.rs - www.zoopalic.co.rs

14

8 www.novine5plus.com


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

EU KUTAK

EU Caffè U organizaciji Centra lokalne demokratije na gradskom trgu u Subotici se obeležio Dan Evrope i to posetom ambasadora Delegacije Evropske unije u Srbiji, Njegove Ekselencije Vensana Dežera (Vincent Degert). Zajedno sa gradonačelnikom Sašom Vučinićem na Trgu Slobode su otvorili promotivne štandove zemalja EU i organizacija koje sarađuju sa evropskim institucijama. Tom prilikom ambasador Delegacije Evropske unije u Srbiji pričao je s mladim volonterima zanimajući se o njihovom studiranju i aktivnostima u omladinskim organizacijama. Istog dana u organizaciji Centra lokalne demokratije i Fokus fondacije mladi su imali priliku upoznati se sa aktivnostima organizacija tokom prezentacije: »Uloga lokalnih organizacija u promovisanju evropskih vrednosti«, čime je prezentovani programi lokalnih orgaizacija koja doprinose europejizaciji društva kroz različite programe civilnog društva namenjenih mladima. Tokom tribine upoznali su se sa radom Otvorenog univerziteta, Regionalne kancelarije za mlade, Vojvođanskog omladinskog foruma, Caritasa, Fokus fondacije, Centra lokalne demokratije, Evropskog pokreta i sličnih organizacija koje rade programe namenjene mladima.

Obeležavanje ovogodišnjeg Dana Evrope počelo je druženjem njene ekselencija ambasadorke Kraljevine Belgije, Denise De Hauwere i generalnog konzula Republike Mađarske u Subotici, Korsós Tamása koji su u sklopu „Zvoni za Evropu!“, koji realizuje Evropski pokret u Srbiji (EpuS) u saradnji sa nemačkom fondacijom „Friedrich Ebert“, bili učesnici European caffeea tokom kojeg su razgovarali sa najboljim učenicima srednjih škola o procesu evropskih integracija naše zemlje. Učenici su bili zainteresovani čuti iskustva diplomata o njihovom zvanju i sticanju tog zvanja, o procesu evropskih integracija R. Mađarske, o Belgijancima kao osnivačima EU i oceni stanja naše zemlje u procesu pridruživanja. U sklopu istog projekta četrnaest učenika subotičkih srednjih škola posetilo je Narodnu skupštinu R. Srbije kao deo predviđenih poseta državnim institucijama. Učesnici su imali priliku da se susretnu i razgovaraju sa državnim zvaničnicima, a primio ih je narodni poslanik Miloš Aligrudić, koji je približio učenicima svakodnevnicu rada u parlamentu i obaveze poslanika.

15


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

TAJNA

LJUBAV (NI)JE SMISAO ŽIVOTA Maja Stoparić, psiholog i transakcioni psihoterapeut

„Ti si mi sve!“ „Volim te više od sebe!“ „Bez tebe moj život nema smisla!“ „Sve bih dao/dala da ostanemo zajedno!“ Možda se nekada čuli ove rečenice, ili ih samo izgovorili. One mogu biti deo „ljubavnog govora“ koji koristimo kada smo u fazi zaljubljenosti i baš puno ne razmišljamo o stvarnomznačenju ovih reči. Kada znamo da druga osoba zaista misli ozbiljno? Tako što kroz neko ponašanje prepoznajemo formulu: ljubav = smisao života A ponašanja koja ukazuju na postojanje ovog shvatanja su raznolika, ali i prepoznatljiva. Osoba nikada ne raskida sa sadašnjim partnerom ukoliko nije već našla novog. Tek tada može da odahne i mirno raskine, jer zna da neće biti sama. Za nju je „biti sam“ težak period koji želi da preskoči po svaku cenu. Zato je u stanju da se veže za partnera koji joj ne odgovara po svojim kvalitetima sve dok – ne nadje novog i opet predje u drugu vezu. Ponekad je strah da ne bude sama toliko veliki da zbog njega prihvata da bude u paralelnim vezama – sve da bi bila obezbedjena od osećaja usamljenosti. Ukoliko se pitate zašto vaša najbolja prijateljica ili prijatelj ostaju u potpuno neodgovarajućoj vezi, odgovor je najčešće u ovom istom uverenju „Bolje i loša veza, nego život bez ikoga“. Kada se desi da osoba koja smatra da je ljubav najveći smisao bude ostavljena – zajedno sa tim se javlja osećaj besmisla života. Zašto?

Zato što se prethodna formula kod osobe nastavlja u njoj logičan zaključak: život bez ljubavi = život bez smisla Vaš prijatelj koji je do juče bio veseo i zadovoljan se pretvara u depresivnu osobu koja ne vidi sebe u budućnosti osim sa osobom koja ga je ostavila. Smatra da život za njegaviše nema smisla i rečenice sa početka ovog teksta postaju stvarnost. U ovom slučaju se može desiti da povredi sebe ili „bivšu voljenu osobu“, a češće od toga da se povuče i osami. Šta je rešenje za ovakve osobe? Pre svega, počnimo od toga da prethodne dve formule nisu tačne. Ne postoji samo jedan životni smisao, ma koji da smo odredili da će biti naš. U životu ima više stvari koje treba da nam budu važne: prijateljstvo, porodica, uspeh, ljubav,...ili šta god vi odredite da vam je bitno. Ukoliko neka od ovih stvari nije zadovoljena – imate ostale! Partnerska ljubav je samo jedna od važnih stvari u našem životu. Ukoliko je nemamo, naš život i dalje ima smisao koji je imao i ranije, jer smo mi ti koji ga osmišljavamo. Naravno, ukoliko raskinete sa dečkom/devojkom, normalno je da budete tužni, ali ta tuga ima svoj kraj. Ne precenjujte važnost bilo čega, pa ni partnerske ljubavi u svom životu. Smisao života je sam život!

HLAMIDIJA Hlamidija (Chlamidia Trachomatis) je mikroorganizam na prelazu između bakterija i virusa, i spada u jednu od najrasprostranjenijih seksualno prenosivih bolesti. Njena osnovna opasnost nalazi se u činjenici da izaziva zapalenjske procese bez ikakvih simptoma (u najvećem broju slučajeva). Osim što se prenosi seksualnim odnosom, prenosi se i oralnogenitalnim kontaktom, a kontakt telesnih tečnosti osobe zaražene hlamidijom sa okom druge osobe može izazvati čak i infekciju oka. Takođe se može preneti sa majke na dete tokom porođaja i izazvati kod deteta pneumoniju ili konjuktivits. Kako devojka može prepoznati hlamidiju? Čak i ako nemate simptome, poželjno je posetiti ginekologa barem jednom godišnje, ako ste seksualno aktivni, jer hlamidija često prolazi nezapaženo. Lekar će jednostavnim testom na hlamidiju brzo utvrditi da li je imate. Ponekad se javljaju simptomi, kao što su pojačan vaginalni sekret ili bol tokom uriniranja, bolovi u donjem delu stomaka, bolovi tokom seksualnog odnosa, krvarenje između dve menstruacije. Nekada je praćena i blago povišenom temperaturom, bolovima u zglobovima ili glavoboljom. Kako mladić može prepoznati hlamidiju? Isto što se odnosi na devojke, odnosi se i na mladiće – ako ste seksualno aktivni, posetite urologa barem jednom godišnje. Ponekad se mogu javiti simptomi kao što su iscedak iz uretre, osećaj pečemja ili svraba, otečeni testisi, učestalo mokrenje, ali najčešće nama simptoma,

i zato je važno biti oprezan, koristiti kondom i posetiti urologa ako sumnjate na hlamidiju. Kako se leči? Ako sumnjate da imate hlamidiju ili ste bili sa partnerom za kojeg sumnjate da ima ovu bolest a imali ste nezaštićen seksualni odnos, posetite svog ginekologa/urologa, a najlakše vam je da prvo odete u savetovalište dispanzera. Hlamidija se utvrđuje brisom grlića materice na hlamidiju (kod žena) ili uzimanjem brisa iz uretre (kod muškaraca), a osetljiva je na tri grupe antibiotika, lečenje uglavnom traje oko 10 dana, a tretman se ponavlja sve dok rezultat testa ne bude negativan. Brisevi se ponavljaju 2 do 3 nedelje nakon završene terapije, jer su tada najpouzdaniji. Mora se testirati i partner, odnosno partner kojeg ste imali u poslednja 2 meseca, i ako je pozitivan lečiti istom terapijom. Potrebno je suzdržavati se od seksualnih odnosa dok traje terapija i koristiti kondom dok rezultati za oba partnera ne budu negativni. Kako se zaštititi? Ako ste stupili u seksualne odnose, jedini pouzdani način zaštite je redovna upotreba kondoma. Pazite sa kim stupate u seksualne odnose i uvek imate pri ruci kondom, i da kod najmanje sumnje na hlamidiju odmah posetite lekara, jer svako prolongiranje povlači za sobom sve teže posledice. Neke smernice i savete vam može dati i farmaceut u apoteci, gde takođe imate mogućnost za poverljiv razgovor, a ukoliko nemate svog lekara postoji dispanzer i savetovalište, gde rade specijalisti, koji vam mogu odgovoriti na sva pitanja.

www.apotekasubotica.rs

16

Pripremila: Mr ph. Jelena Blažin


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

anegdote

LEONIDA Pred slavnu bitku kod Termopila (480. godine pre Hrista) brojčano jači Persijanci htedoše da se narugaju i da zaplaše malobrojne Spartance te im saopšte po kuriru: “Ima nas toliko da će od naših strela potamneti Sunce”. Leonida im odgovori: “Tim bolje, borićemo se u hladovini!’’

MARK TVEN Videvši da ispred groblja radnici podižu zid, Tven ih upita: “Šta to radite?’’ “Ograđujemo groblje zidom”, odgovoriše radnici. “Mislim da je to suvišan posao. Oni koji su unutra neće izaći, a oni koji su napolju nemaju nameru da uđu!”

CEZAR

Nenad Preradović Tehnička škola, Et-11

Ремете Виолета Средња економска школа, 2/6

PIKASO U svom kubističkom periodu Pikaso je zaželeo da čuje mišljenje slavnog vajara Rodena. Zamolio je svoje prijatelje, pesnike Maksa Žakoba i Gijoma Apolinera, da ga odvedu Rodenu kako bi mu pokazao svoje prvo kubističko delo. “Maestro - obrati mu se Pikaso kad su stigli u njegov atelje - nadam se da vam se ovo platno dopada. Nisam ga još potpisao jer želim najpre da čujem vaše mišljenje”. Roden uze sliku, razgleda je sa svih strana, okrete se Pikasu i reče: “Što se mene tiče, mladiću, smatram da bi trebalo da je potpišete. Ako ni zbog čega drugog, onda bar da bi ljudi znali kako da je okače”. Ana Manojlović Srednja medicinska škola 1/4

&

in out

Cezarove sudije su htele da kazne neke Rimljane jer su javno kritikovali neke njegove odluke. No Cezar naredi da se građani oslobode, rekavši: “Oni me poštuju jer me smatraju dostojnim da čujem istinu”.

by Dijana Majstorović

Srednja Medicinska škola 2/4

ИН: kУрадити неке пролећне промене... нова

одећа, нова фризура... направи нови распоред у соби... буди ин и спремно дочекај лето... :)

ОУТ: jБити тужан јер су завршени првомајски празници... ближи се један велики распуст коме се сви радују – ЛЕТО... :)

kЈедан дан у недељи издвоји само за себе и jКритиковати сам свој изглед... откриј за своје другове... своје врлине!

kЈести јагоде са шлагом... укусне су, а и

освежићеш се у топлим пролећним данима... :P

kПомирити се са свима са којима си у

свађи... не желиш ваљда да те неко мрзи целог живота?

kБавити се спортом... здраво је , а и супер је припрема за лето... КУПАЊЕЕЕЕЕЕ :)

jБежати од проблема... то раде само кукавице, зар не?

jПравити грешке и не признати их... нико није савршен.

jИнатити се родитељима... ко ће ти давати џепарац на летњем распусту? :)

17


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

22-e By- pass 27-e Nenad & Atila 28-a Mesterek ( Yankee & Tilly ) 29-e Yankee & Sabbatka

K KONCERTE Beer&Co. ZENTA / MOJO Club

Antigoné 2010. május 25. 18:00, Művelődési Ház, Zenta A Zentai Magyar Kamaraszínház Zentai Színtársulatának előadása Szophoklész Antigoné című műve alapján TrencsényiWaldapfel Imre fordításának felhasználásával. Tánc és tánczene 2010. május 26. 18:00, Művelődési Ház, Zenta A Csóka Művelődési és Oktatási Központ szervezésében megtartott zenés vetélkedő legjobbjainak fellépése.

May Friday 28. Tribute to Guns ‘n’ Roses DUST ‘N’BONES (Budapest) Saturday 29. Acoustic-rock KAUkustic (Germany) June Saturday 12. Rock, blues, pop BARAPARTY (Ada) & Friends 15-ik. évforduló Saturday 19. Rock 507 BAND (Budapest) Saturday 26. Blues-boogie Old Fisherman’s Blues Band (Temerin) KULTÚRA Hintaszék 2010. május 21. 18:00, Zentai Alkotóház, Zenta Balogh István három kisregényt tartalmazó legújabb könyvének ünnepélyes bemutatója. Az est vendége a zentai születésű szerző, Balogh István, továbbá mgr. Németh Ferenc, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója, Bordás Győző, a könyv szerkesztője Közreműködik Domány Zoltán előadóművész és a Zentai Színtársulat néhány tagja. Kortárs magyar képzőművészet a Muravidéken 2010. május 22. 18:00, Zenta A lendvai Galéria-Múzeum Intézet kiállításának megnyitóünnepélye. Marlene 2010. május 22. 19:30, Művelődési Ház, Zenta Zenés utazás Berlintől Los Angelesig. Szereplők: Csernik Árpád, Földi Lilla m. v., G. Erdélyi Hermina, Kálló Béla, Kalmár Zsuzsa, Körmöci Petronella, Kovács Nemes Andor, Mess Attila, Nemes Nagy Anita m. v., Pálfi Ervin, Pesitz Mónika, Péter Ferenc, Ralbovszki Csaba, Szilágyi Nándor, Sziráczky Katalin, Vicei Natália.

20

BÁCSFEKETEHEGY Bácsfeketehegyi Nyár – 2010. 2010. június 11. – szeptember 11., Kultúrotthon, színházterem, strand, sportpályák, sportcsarnok. A fesztivál célja, hogy a már hagyományos bácsfeketehegyi nyári eseményeken kívül (Meggynap és Falunap, tánciskola kis- és nagyvizsgával, Tanyaszínház, Szekérszínház, Nagykunsági Alkotótábor, Szép Szó Versmondó Műhely, Szüreti Napok, stb.), kihasználva a helyi adottságokat, számos új tartalommal bővítse a település művelődési kínálatát. A fesztivál, a település turisztikai lehetőségeinek, tájjellegű termékeinek és más értékeinek bemutatásával, lehetőséget kíván nyújtani a közösség anyagi helyzetének javításához, népességmegtartó erejének növeléséhez.

SZABADKA Eurocinema Észak, Berlinale 2009 – kritikusok díja 22-e és 26-a között 20 órától Dr. Parnassus 27-e és 2-a között 20 órától NÉPSZÍNHÁZ 23-a Bernard Slade - Brestyánszki B.R.: (Egy)mással - duett – Soltis Stúdió 19.30 24-e Arthur Schnitzler - Kornis Mihály: Körbe-körbe magyar, a szabadkai Színitanoda előadása, Szerelemjáték 19.30 24-e Mezei-Pálfi-Szőke-Brestyánszki: Safe House, Jadran színpad, 19.30 26-a Mezei-Pálfi-Szőke-Brestyánszki: Safe House, Jadran színpad, 19.30 30-a Kiss Csaba: Veszedelmes viszonyok, Soltis Stúdió, 19.30 31-e Háy János: A Gézagyerek – Istendráma, Jadran színpad, 19.30

KONCERTEK Beer&Co.: 22-e By-pass 27-e Nenad & Atila 28-a Mesterek (Yankee & Tilly) 29-e Yankee & Sabbatka


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

IGAZGATÓNK

BOSA MILIĆEVIĆ KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA

100:4+33-18+…=n

A jó szakácsnak vagy pincérnek már az első osztálytól van munkája!

Fürstner Klara a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium angol szakos tanára

Markyznek hívták. Állt a tükör előtt a bérelt lakásában, amely takarosabb volt minden eddiginél, de bérlakás volt. Viszont, amikor belegondolt, hogy lehetne neki saját háza, nem tudta elképzelni. Még nem. Érezte, hogy valamikor óvodásként még tudta, milyen színű legyen a fal, de most már nem volt biztos benne. Belenézett a tükörbe mélyen. A gondolatok csak úgy cikáztak a fejében, a mellüregében pedig az érzések. Néha meg-meghallotta a zenét is a háttérben, de valahogy túlzottan igéző volt a tükörben egyre tisztábban kirajzolódó arc. Belénezett a tükörképe szemébe, abba a két szembe, mely körül az arc nem hasonlított arra a Markyzre, akit olyankor szokott látni, amikor csak gondol rá. Majd megszólalt: “A középiskola fontos, mert… … itt határozódik meg a következő 10 életév milyensége… … és később ezt a 10 éves korszakot csak 3-4 év erős elhatározásával, elkötelezettségével és munkájának árával lehet megváltoztatni. ….ami itt eldől az elég maradandó…” Markyz elhallgatott. Kicsit elszomorodott, és arra a sok másik életre gondolt, mely a fejében létezett, de sajnos csak képzeletben. Neki soha senki nem mondta előtte, hogy ekkor már nem úgy fog dönteni, ahogy általános suliban. Hogy 4 év alatt változásokon és hatásos élmenyeken megy át az ember, megváltozik. És mindezek meghatározzák a további éveit. “…de akkor addig mi volt velem?” S már jött is a válasz a fejében fényes, mindent elöntő képével. A döntés. Hirtelen annyi mindent el kellett dönteni. Olyan dolgokat, amiről addig nem kérdezték, vagy olyanokat, amiket addig eldöntött

helyette más. Egyre nagyobb volt a felelősség. Mi minden múlt minden kis lámpa kivárásánál, a gyalogátkelőkön, a járda tető alatti vagy inkább az út felőli részén. Azon, hogy eldöntötte ül vagy áll, megy vagy fut, vagy inkább csak alszik. És főleg azon, amikor eldöntötte, hogy hol fog aludni. “… és senki, de Épp senki nem lett pont olyan, mint én. És tisztelem őket ezért. Sőt, ezért szeretem őket. Mindenki olyan lett amilyen, s mindenki jól csinált mindent, akárhogy csinálta. Remélem boldogok voltak közben.” A középiskola kissé olyan, mint egy edzőtábor a felnőtt életre. Vannak akik felnőttként, vannak akik gyerekként kerülnek ki, s vannak azok, akik más irányt választanak - egy másik edzőtábort keresve, amely egy másmilyen életre tanítja meg őket, vagy ha nem, hát, mindig maradhatnak gyerekek. Új környezet, mind fizikai mind szociális. Ezt is meg kell szokni. Bármikor megtörténhet újra. S legalább erre tudjon reagálni, ha másra nem is fog, gondolta. “...és úgy tűnik most újra egy másik emberré kell válnom. Viszont ebben még nem vagyok teljesen biztos. Abban se, hogy ezt kell-e erőltetni, vagy így már jó, megszoktam. Senki sem kevésbé vagy jobban boldog a környezetemben, mint én. Akkor csak jól csinálok valamit. Vagy épp mindannyian rosszul….“ Ezt látta a tükörben. Majd gondolta belenéz másokéba is, vajon ők mit látnak magukban? S mindenki azt látta, amit akart. És mosolyogtak. És Markyz is mosolygott. Kilépett a fürdőszobából, lekapcsolta a villanyt, majd pizsamát húzott, lefeküdt, megnézett egy filmet és elaludt. Másnap már nem emlékezett az esti beszélgetésre. Csak élt.

A piac követelményeinek továbbá a diákok (és a szülők!) kívánságainak eleget téve, a 2010/2011-es iskolaévben a következő szakok nyílnak a Közgazdasági Középiskolában magyar nyelven: a közgazdasági, jogi és adminisztratív munkaterületen négyéves szakirányok nyílnak. A közgazdasági-technikus szakra 30, a pénzügyi adminisztrátor szakra 24 tanulót veszünk fel. A kereskedelmi, turisztikai és vendéglátóipari munkaterületen négyéves szakirányként csak a turisztikai-technikus nyílik, kísérleti szakként, ahová 24 tanuló nyer felvételt – magyarázza az 5+-nak az iskola igazgatója, Igor Bem. A felméréseinkből kiderül, hogy a négyéves szakképzések után a diákok 95 százaléka a továbbtanulás mellett dönt – legtöbbször a szabadkai Közgazdasági Kart választják. Az iskola igazgatója ezt a döntést a következőképpen magyarázza: Lehetséges, hogy ezt a gyerekek érdeklődési köre határozza meg, hiszen menedzserek, PRszakértők, kereskedők szeretnének lenni. De ez magyarázható azzal is, hogy hozzá szeretnének járulni ahhoz, hogy javuljon a gazdasági helyzet az országban, vagy egyszerűen csak anyagi okai vannak. Az a tény ugyanis, hogy a városban itt van a Közgazdasági Kar megadja a diákoknak azt a lehetőséget, hogy Szabadkán, sok esetben szülővárosukban tanuljanak tovább. Annak ellenére, hogy a munkanélküliek között nagyon sok a közgazdász, az iskola igazgatója szerint új munkahelyek állandó jelleggel nyílnak, az iskola, amit befejeztek pedig nagyon sok lehetőséget nyújt nekik, amikor az elhelyezkedésről beszélünk: – Olyan munkát választhatnak, ami mozgalmas (marketing, bemutatók), továbbá arra is van lehetőségük, hogy irodában, úgymond a négy fal között dolgozzanak, szellemi munkát végezzenek, adminisztráljanak, ha az áll hozzájuk közelebb. A jó szakácsnak vagy jó pincérnek akár már az első osztálytól lehet munkája. A vendéglátóiparban ugyanis nagyon gyorsan váltakozik a munkaerő, és az nagyon jó dolog, hogy ezek a fiatalok a szakmájukban helyezkedhetnek el. Diákjaink a Galleria, a Gloria, a Pátria, a Prezident szállodákban, a Kisvendéglőben, a Mayurban, a Majkin salašon, a Gurinović éttermekben szerezhetnek tapasztalatot, továbbá idegenforgalmi irodákban (Eko travel, Profis...), de a nagy bevásárlóközpontokban is, mint amilyen az Idea, a KTC, a Rodić, a 024 Market, a Maxi. Számos alkalommal a tanulás befejeztével állást is kapnak ott, ahol a gyakorlatot végezték. Ezeken a képzéseken keresztül a diákok tudást és szakmát tanulnak, továbbá megnő az esélyük a munkába állásra is – emeli ki az igazgató, majd hozzáteszi, hogy a gazdasági válság természetesen kihat a gyakorlati oktatásra is, nem csak az ő iskolájukban, hanem az oktatás területére általában. T. M. T.

21


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

A vezér

Egy metálszínű BMW kanyarodott be a bekötőútra. Aki benne ült drága Armany öltönyt és Rolex karórát viselt. Az volt a mottója, hogy az ember nem ember pénz nélkül. Ő pedig mindent megtett azért, hogy ember legyen. Lehet, hogy még többet is, mint kellett volna.

Kevesen hittek benne. Nem hitték, hogy az életben viszi valamire. Akik ezt gondolták, mind tévedtek. Mert ő, alig ötvenévesen, egy olyan sikeres vállalat élén áll, amely az összes rivális céget maga mögé utasította. Erőskezű, szigorú főnök, akinek az alkalmazottak szó nélkül e n g e d e l m e s ke d n e k . Igaz, hogy a háta mögött gyűlölik teljes szívűkből, és ő ezt tudja is, de kit érdekel? A lényeg az, hogy sikeres, és hogy senki sem állhat az útjába. Barátai már régen nincsenek. Mindazok, akik a társaságát keresik, csakis azért teszik, hogy hasznuk legyen belőle. A családja sokáig állt mellette. És ő naivan hitte, hogy ez mindig így lesz. Hát igen! Tévedett! Az ő kedves és szeretnivaló családja is mindinkább eltávolodott tőle. Nem tudott, de nem is akart ellene tenni semmit. A lényeg az, hogy van pénze! Sok pénze! Egy jó ideig minden szinte tökéletesen alakult az életében. Volt rendes állása, felesége és megszületett az első fia is. Akkor még boldogok voltak. De ahogy jöttek az előléptetések, úgy változott meg minden. Először csak cégvezető lett, majd igazgatóhelyettes, végül ő lett az egész vállalat igazgatója. A vezér! Ahogy a háta mögött nevezik.

A fizetésével arányosan növekedett a munkaóráinak a száma is, és csökkent az az idő, amelyet a családjával töltött. Ekkor született meg a második fia. Ő volt a világon a legboldogabb! Ünnepelni szeretett volna. Elújságolni mindenkinek az örömhírt, de megszólalt a mobiltelefonja. Fontos értekezlet miatt bent kellett maradnia a cégnél. Akkor még megszólalt benne egy hang, hogy meneküljön, hogy legyen a családjával, mert ez egy soha

visszanemtérő alkalom! De ő elhessegette a gondolatot, és egész éjjel az irodájában maradt a laptopja fölé görnyedve. Ránézett az órájára. Idegesen megrántotta a kormányt. Késni fog! Két tűzoltó és egy mentőkocsi száguldott el mellette. – Valakinél ég a ház! - gondolta, de nem nagyon rázta meg a dolog. Megvonta a vállát, majd gyorsított. Újból elmerült a gondolataiban: “Milyen szép idők voltak, mikor még mind a négyen együtt mentek focimeccsre, kirándulni.

De ő lassan lemaradt ezekről a családi programokról. Eleinte még hívták, de később már nem is számítottak rá!” Az idősebb fia egyetemista. Már régóta külön él a barátnőjével. Néha hazajön hétvégére. Sajnos, ezek a családi összejövetelek csaknem mindig veszekedésekbe torkollanak. Mert a fia nem hallgat, és felelősségre vonja, hogy miért nem töltött több időt velük. Talán igaza van... De a fiatalabbal még nehezebben ért szót. Tizenhat éves, lázadó kamasz. Mérhetetlen düh gyülemlett fel benne, amiért nem ment el a zongora vizsgájára, pedig megígérte, nem kísérte el a sakkversenyre, pedig tudta, hogy ez milyen fontos neki. És dühös rá azért is, mert nem mennek el biciklizni, kirándulni. És egyáltalán! Nem csinálnak semmit közösen. Néha úgy érezte, hogy a fia gyűlöli őt. De nem tudott megváltozni. A felesége sokáig a pártját fogta. Próbálta megmagyarázni a fiúknak, hogy mennyire fontos az, amit az apjuk csinál, de végül ő is feladta. És a férfi egyedül maradt. Egyedül az egész világban, és az egész világgal szemben. Befordult a háza felé vezető útra. A döbbenet szinte megbénította. Az ő háza égett. A lángok már a tetőt nyaldosták. Nem tudja, hogy szállt ki az autóból. Hallotta, hogy a felesége hisztérikusan zokog és közben azt ismételgeti: A gyerek! A gyerek bent van! Végre megértette! A fia még bent van a házban. Két rendőr próbálta útját állni, de ő nem figyelt senkire. Csak futott a lángoló ház felé. A füst marta a torkát, a szemét. Szinte semmit se látott. Levette a kabátját és a szája elé tette. Rémülten keresni kezdte a fiát. Néha elsötétült előtte minden, de nem adta fel. És akkor végre megpillantotta! A földön feküdt. Az arca fakó, a haja csapzottan tapadt homlokára. De lélegzett! Nagy nehezen felemelte az eszméletlen fiút, és keresni kezdte a kifelé vezető utat. Minden idegszálával arra összpontosított, hogy megmentse a fiát. Meg kell, hogy mentse, mert a fia nélkül, a szerettei nélkül, semmit sem ér az élete. A hőség már szinte elviselhetetlen volt. – Csak kijussanak, minden másképp lesz! Végre meglátja az ajtót. A fiút kiejti a karjából. Meglátja, hogy valaki azonnal elviszi onnan. Hallja, hogy neki kiabálnak, de már nincs ereje. Megbotlik. Még egyszer felnéz és látja, igen látja, hogy két kisfiú – az ő két kisfia – fut felé, ő pedig leguggol, széttárja a karját és várja, nagyon várja, hogy odaérjenek. Martonosi Máté, Bosa Milićević 1/6

Bezsákolva

Király Annamária Vegyészeti Középiskola / 4

22


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

A dobolás rabja Könyves Benkő a Szabadkai Zeneiskola tanulója, akinek a dobolás a szenvedélye. Vele ültem le egy szürke, esős napon a pavilonban egy kis beszélgetésre.

5+ Mikor és minek a hatására kezdtél el

dobolni? Benkő: 6 évesen a szüleim beírattak a zeneiskolába. A zongorára esett a választásuk. Ezt egy idő után meguntam, nem is nagyon szerettem. Ezután 8 évesen apukám hozott haza egy ősrégi pergődobot. Teljesen beleszerettem, és ezután elkezdtem bakelitekről nagy dobosokat, együtteseket hallgatni. Volt egy alkalom, mikor kreatívkodtam, elővettem a régi fedőket és egy nagy dobozt. Mikor a szüleim hazaértek, elcsodálkoztak, hogy mit művelek. Egy húsvétra megvették az első dobomat, egy pergődobot. Ez nagyon meghatározó volt, erre a dobra azóta is vigyázok és nagyon szeretem.

5+ Nem olyan régen került megrendezésre itt

Szabadkán a Jazzik Fest, ahol te is játszottál. Milyen érzés volt a műfaj legnevesebbjei közt fellépni? Benkő: Szabadkán megnyílt a jazz tanszak. Hogy bemutatkozhassunk a közönség előtt, megszervezték ezt a fesztivált, ahol mi nyitottunk. Fantasztikus érzés volt nagy színpadon játszani, a neves előadók közt. Másrészt azért volt jó, mert rengeteg új előadóval tudtunk megismerkedni, akikkel a későbbiekben tartjuk a kapcsolatot. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.

5+ Az idén mindkét kollégiumi találkozót

megnyertétek zene kategóriában az együttessel. Miként éled meg ezt a sikert? Benkő: Eddig háromszor voltunk, egyszer sem voltunk helyezettek, most harmadszorra sikerült megnyernünk. Mondjuk én úgy indultam

az egésznek, hogy tök fölösleges, meg se próbáljuk, és láss csodát: elsők lettünk! Mikor az országos találkozón indultunk, ott főleg nem reménykedtünk, és lám újabb első helyezéssel tértünk haza.

5+ Mit jelent neked a jazz?

Benkő: Legelőször 2-os, 3-os koromban a techno zenére figyeltem fel, megfogott a ritmusa, ezután végigmentem a szamárlétrán, a punktól kezdve a heavy metálig, szinte minden zenei stíluson. Mindegyiket nagyon szerettem, csak egyszerűen kinőttem őket. Ezután kikötöttem a fúziós jazz-rock zenénél. Számomra a jazz megnyugtató, örök „betegségem” az, hogy állandóan dúdolgatok, ha pedig várakozok valahol, akkor elkezdek dobolni a térdemen. Másoknak ez nagyon idegesítő, de nekem ez nagyon fun :D A jazznek van egy olyan lüktetése, melyet nem mindenki képes átérezni, a szakmai jazznek főleg.

5+ El tudnád képzelni jövődnek a zenét, a

zenélést, a dobolást? Benkő: Abszolút, mást nem is tudok elképzelni! Amúgy, ha most nem zenélnék, tűzoltó lettem volna :D

5+ Milyen egyéni eredményeid vannak?

Benkő: 2 évvel ezelőtt volt a köztársasági verseny Belgrádban, akkor nekünk kötelező volt részt venni. Itt sikerült megszereznem az első helyet, aminek nagyon örültem. Az idén ugyaninnen megint első helyezettként tértem haza.

5+ Mik a céljaid a közeljövőben zenei téren?

Benkő: A középiskola befejeztével jó volna továbbmenni valahová. Elsődleges célom a grazi Zeneművészeti Akadémia, amit nagyon szeretnék megvalósítani, vagy szeretnék ösztöndíjat szerezni Amerikába. De ez még nagyon messze van, addig sokat kell gyakorolni. Üzenem minden zenésznek és nem zenésznek, hogy szeresse, amit csinál! UI.: A jazz fesztiválon játszott dalok meghallgathatók a www.myspace.com/konyvesbenko oldalon! Nagy Mária Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 1/N

23


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

Ha tavasz, akkor KMV A tavasz eljötte egyet jelent a KMV-vel. Vajdaság különböző városaiból érkeznek a középiskolások, hogy kibeszéljék, -írják, -énekeljék magukból mindazt, ami bennük van. Azt mondták, hogy a KMV egy óriási dolog. Óriási dolog részt venni, bekerülni a legjobbak közé, óriási élmény tartozni valahová, a vajdasági magyar középiskolásokat összefogó egyetlen óriási verseny. Én elhittem nekik, kipróbáltam, megtapasztaltam. Elsőként, de remélhetőleg nem utoljára.

24

A szabadkai selejtezővel kezdődött, majd Óbecsén, a színházteremben folytatódott a megmérettetés. Pénteken a beszédművészeti verseny legjobbjai szavaltak, prózát és drámai monológot mondtak, megzenésített versekkel léptek a színpadra. Mindenki nagyon ügyesen felkészült a versenyre. Öröm volt már csak nézni is azt a sok elszánt, vidám, olykor izgatott középiskolást.

több annál. A középiskolásoknak lehetőségük nyílik bemutatkozni, tudásukat összemérni, de egyben egy barátságos hangulatot magában hordozó esemény is. Egy gyűjtőhely, ahol hasonló gndolkodású fiatalok találkozhatnak egymással. Szinte érezni lehetett a feszültséget a színházteremben, de a szünetekben oldott hangulatban folytak a beszélgetések a KMV klubban.

A KMV nem csupán egy vetélkedő, sokkal

Az első szünetben a beérkezett grafikákból,


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

festményekből, fotókból összeállított alkalmi kiállítást néztük meg. A remek képzőművészeti alkotások mellett a három legjobb plakátot is kiállították. Negyvenharmadszorra történt meg a csoda. Az óriás jövőre is útjára indul, hogy felkutassa a középiskolásokban rejlő értékeket.

AZ EREDMÉNYEK: Beszédművészet: Versmondás: 1. Fülöp Tímea (Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka). Drámai monológ: 1. Kasza Zsanett (Egészségügyi Középiskola, Szabadka). Prózamondás: 1. Dudás Szilvia (Egészségügyi Középiskola, Szabadka). Megzenésített versek: Hodik Beáta, Utasi Meláni, Komáromi Annamária (Zeneiskola, Szabadka)

Az irodalmi vetélkedő díjazottjai: Vers: 1.Drenyovszki Andrea, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Novella: 1. Kovács Ákos, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka

Bókai Antal előadása a Kosztolányiban Iskolánkban Bókai Antal, a Pécsi Tudományegyetem tanára tartott előadást a modern és a posztmodern irodalomról, filmről, zenéről, kultúráról. Szó esett a gépek szimbolikájáról: a társadalomban elfoglalt helyükről az egyes korszakokban. “Minden az MTV-vel kezdődött” - vetődött fel a gondolat. Ez volt az első olyan csatorna, amely át tudta lépni a határokat, 24 órás műsoridővel rendelkezett, se eleje nem volt, se vége – akárcsak egy videoklipp. A posztmodern a pop vedeoklippekből alakult ki, ezért három videót is megnéztünk, Bókai Antal tanár úr elemezte őket, majd a szövegeket is lefordította. (Madonna: Like a prayer, Peter Gabriel: Digging in the dirt, R.E.M.: Losing my religion). A videókban találkozhattunk híres festők, szobrászok műveivel, vallással, feminizmussal, mitológiai elemekkel. Helyenként a szöveg és a kép eltér egymástól, szétválik, erre külön felhívták a figyelmet. Az előadást Pásztor Valéria tanárnő szervezte. A tartalmas előadás után eredeti Csáth kéziratokat nézhettek meg az érdeklődő tanulók az igazgatónő felügyeletében. Az ereklyék Dévavári Zoltán történelemtanár tulajdonát képezik, és csak ezen a napon voltak megtekinthetők. Berec Sára I.A

Publicisztika: 1. Szőke Tímea, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka

Ahogy lehet

Értekező próza: 1. Vranić Regina, Veljko Petrović Gimnázium, Zombor Humoreszk: 1. Füstös Diana, Svetozar Marković Gimnázium, Újvidék

A műfordítói vetélkedő díjazottjai: Német nyelvről: 1. Sarnyai Timea, Törökkanizsa (Gimnázium) - W. Borchert: A kenyér Angol nyelvről: 1. Szalvai Ramóna és Prole Laura közös fordítása - Sharon Cullars: Karácsonyi csokoládés történet (Szabadka, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium) Szerb nyelvről: 1.  Mačković Anna (Szabadka, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium) FOTÓ 1. Péter Krisztián, Gimnázium Óbecse GRAFIKA 1. Huszár Emese, Bolyai TGK Zenta FESTÉSZET 1. Oláh Dóra, Tömörkény István Művészeti SZKKI, Szeged (Magyarkanizsa) RAJZ 1. Sarnyai Valentina, Bolyai TGK Zenta.  Berec Sára Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium

Ahogy lehet címmel a szabadkai Középiskolások Diákotthona Reményik Sándor összeállítással lép fel a Munkás Jézus Templomban (a rendőrség mellett, a parknál) május 23-án a 9 órási pünkösdi mise után. Fellépnek: Fülöp Tímea, Berec Sára, Szombati Dorottya, Turuc Roxána, Szarka Ákos, Szalai Andrea, Hegedűs Katinka, Bem Tamás. Közreműködik Lajkó Félix hegedűn és Faragó Krisztina fuvolán. Díszletkép Szarapka Tibor. Az összeállítást rendezte: Sebestyén Tibor, koordinátor: Papp Bartusz Karolina. Mindenkit szeretettel várunk.

Diákotthona volt a házigazdája a XIV. köztársasági diákotthonok találkozójának. Ezen a versenyen 5 régió legjobbjai mérték össze tudásukat különböző művészeti területeken (színjátszás, klasszikus-, könnyű-, etno- és népzene, modern- és

Kirándultunk A Diákotthon ökológiai szakköre május 13án kirándulást szervezett a Szelevényi erdőbe. A kirándulás 4 órán keresztül tartott. A újság következő számában élménybeszámolót olvashattok a kirándulásról. Túl az országos döntőn Április végén a szabadkai Középiskolások

néptánc, irodalmi-, képzőművészeti alkotás) valamint sportágak egész sorában, mint pl. a labdarúgás, kosárlabda, röplabda, céllövészet, sakk, asztalitenisz. A vajdasági régiót a szabadkai Diákotthon Brutalika nevű együttese képviselte, akik első helyen végeztek a megmérettetésben. Gratulálunk a csapatnak és továbbiakban jó szerepléseket kívánunk nekik.

25


gradske novine za srednjoškolce

8 www.novine5plus.com

EU SAROK

Európába csengetnek Az idei Európa napi ünnepség a Belga Királyság nagykövetasszonyának, Denise De Hauwerenek és a Magyar Köztársaság szabadkai konzulátusa főkonzuljának, Korsós Tamásnak ismerkedésével kezdődött. Ők ketten az Európába csengetnek elnevezésű akciónak a keretében, melyet a Szerbiai Európai Mozgalom (EpuS) a német Friedrich Ebert alapítvánnyal közösen valósít meg, részvevői voltak a European caffee-nak, amelynek keretében a szabadkai középiskolák legjobb tanulóival beszélgettek országunk európai integrációjáról. A tanulókat elsősorban a diplomaták tapasztalatai érdekelték, az, hogy miből is áll ez a hivatás, és hogyan lehet valakiből konzul, illetve nagykövet, de sokan kérdeztek Magyarország európai integrációs folyamatairól is, a belgákról mint az Európai Unió alapítóiról, továbbá arról, hogyan osztályozzák Szerbiát a csatlakozási folyamatokban. Ugyancsak ennek a projektnek a keretében 14 szabadkai középiskolás ellátogatott a szerb parlament épületébe, amely csak egy állomása volt az állami intézmények látogatási programjának. A tanulóknak megadatott a lehetőség, hogy találkozzanak és beszélgessenek néhány képviselővel, miniszterrel is. Miloš Aligrudić képviselő fogadta őket, aki a parlament napi munkájáról beszélt valamint a képviselők feladatairól.

A Helyi Demokrácia Központ szervezésében a téren Európa Napját május hetedikén ünnepelték meg. Ekkor Szabadkára látogatott az Európai Unió delegációjának nagykövete, Vincent Degert. Saša Vučinić polgármesterrel közösen a város főterén nyitották meg az EU továbbá az EU-val együttműködő intézmények népszerűsítő standjait. Ez alkalommal az EU delegációjának nagykövete beszélgetett a fiatal volontőrökkel, elsősorban arról érdeklődött, hol járnak egyetemre és mit tanulnak, továbbá, az is érdekelte, szabadidejükben hol aktivisták, mely civil szervezetben tevékenykednek. Ugyanezen a napon a Helyi Demokrácia Központ és a Fokus Alapítvány közös szervezésében a fiatalok ennek a szervezetek a munkájával ismerkedhetett meg. A bemutatkozó címe A helyi szervezetek szerepe az európai értékek népszerűsítésében, amelyen keresztül a helyi szervezetek arról számoltak be, hogyan járulnak hozzá különböző programokon keresztül a civil társadalom europaiasodásához. A vitaest során megismerkedhettek a Szabadegyetem, a Fiatalok Regionális Irodája, a Vajdasági Ifjúsági Fórum, a Caritas, a Fokus alapítvány, a Helyi Demokrácia Központ, az Európa Mozgalom és más hasonló ifjúsági szervezet munkájával.

26


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

kifejlesztését eredményezte, ahol olyan hatáselemeket alkalmaznak, amelyek szinte észrevétlenül kevés rajzolást igényelnek. Így a mozgás illúzióját, annak elképzelhetetlenné nagyításával ábrázolják: a szereplő szinte mozdulatlan, miközben körülötte egy elmosódott háttér kavarog eszeveszetten. Lassításokat alkalmaznak vagy hatalmas állókép pásztázásával fejezik ki a drámaiságot, a csend és mozdulatlanság által. Eközben Amerikában az egyre precízebb animáció kidolgozásán fáradoztak, és fáradoznak ma is. A legtöbb anime átmenetet képez több műfaj között, és többfajta motívumot tartalmaz. Így az egyes filmek kategóriákba szorítása nehézségekbe ütközhet. Előfordul, hogy egy animének látszólag egyszerű története van a felszínen, de ezzel egyidőben létezik egy bonyolultabb, mélyebb cselekmény és karakterfejlődés. Egy akciódús anime humoros, romantikus vagy akár szívbe markoló elemeket is magában foglal.

Fülöp Tímea Általában szoktak. Majdnem mindig ajánlják a hazakísérést, de csak akkor fogadom el, ha tetszik a pasi, ha nem tetszik, szépen visszautasítom, megmondom neki, hogy sietek, és inkább taxival megyek haza. Gyurcsik Anita Volt már rá példa, hogy hazakísértek. De ilyenkor kellemetlenül érzem magam, mert már szeretnék bemenni a házba, ők pedig még maradnának velem.

Hanák Amanda Nincs szükségem gondolkodni azon, hogy ki kísérjen haza, mivel a pasim egyben a szomszédom is. Még akkor is együtt megyünk haza, ha össze vagyunk veszve.

&

MANGA

Anime? Az anime tulajdonképpen japán animáció, rajzfilm, ami általában már korábban megjelent mangára épül. A japánok szeretnek sok témáról animét készíteni. Olyanokról is, amikről az európaiak vagy egyéb nyugati társadalmak inkább csak filmet készítenének. Tehát nem csak kicsiknek készülnek animék, készítenek akció, dokumentum, horror, romantikus, erotikus és még sok egyéb műfajú animét. Mivel az animék nem csak gyerekeknek készülnek, ezért a nézőközönsége a japán társadalom egésze. Az anime a mangával egyidőben a II.világháború miatt zaklatott lelki világú Japánban alakult ki. A manga, mint rajzstílus az ősi hagyományos fakockákra és tekercsekre rajzolt történetek stílusát, valamint az akkori amerikai képregénystílust ötvözte. A nagyon alacsony költségvetés egészen egyedi animációs stílus

Haza szoktak kísérni a fiúk randi vagy buli után? Szereted-e, ha hazakísérnek?

Remete Violetta Általában félek egyedül hazamenni, ezért mindig van, aki hazakísér a társaságból. Sok barátom közel lakik hozzám, így sosem megyek egyedül haza.

ANIME

Mi is az a manga? A manga tulajdonképpen japán képregény. Általában fekete-fehér, lehet egészen rövid vagy akár több kötetes lexikon méretű. A japánok sokféle mangát készítenek, vannak sorozat jellegű, kalandregény formájú, történelmi, életrajzi, erotikus és sok egyéb stílusúak. A japánok egész életét átszövi a manga. Olvassák kisgyerekek, fiatalok, felnőttek és öregek.

Körkérdés

Haza szoktad-e kísérni a lányokat randi vagy buli után? Molnár Endre Nem szoktam hazakísérni a lányokat, mert van autóm. Azzal szoktam hazavinni őket, ha úgy alakul. A japán kultúra jelentősen különbözik az európai vagy más nyugati kultúráktól. A japánok az erőszakra, a durva jelenetekre, az erotikus tartalmakra nem reagálnak olyan érzékenyen. Mivel az ő kultúrájuk eltér a keresztény alapelvektől és a szexualitás sem tabu náluk, nem viselkednek prűden. Ezért náluk a tartalom alapján való besorolás is eltér az európai, nyugati besorolástól akár több korosztállyal is. Náluk sokkal fiatalabb korosztálynak adnak olyan filmeket, amiket nálunk 12, 16 vagy akár csak 18 éven felülieknek engedélyeznénk. Aki pedig előítéletektől mentesen nézi ezeket a műveket, az nem csak az erőszakot vagy az erotikát fedezi fel bennük, észreveszi, hogy a szereplők komoly jellemfejlődésen esnek át és sok, a mindennapi életben is előforduló probléma is feldolgozásra kerül. Na és persze a japán mangákon, animéken keresztül közelebb kerülhetünk a japán kultúrához, értékrendhez, valláshoz, hiedelmekhez. Martonosi Máté, Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola I/6

Haverpus Krisztián Csak akkor kísérem haza a lányt, ha tetszik, vagy kivételes alkalmakkor, amikor illedelmes vagyok. Hegedűs Rajmond Leginkább azért nem szoktam hazakísérni őket, mert nem helyben van a házibuli vagy egyéb más szórakozóhely. Ha viszont helyben van, akkor volt már rá példa, és természetesen azért, mert tetszett a lány. Könyves Benkő Akkor szoktam hazakísérni egy lányt, ha tetszik. Vagy ha régebbről ismerem, jóban vagyunk, és szeretek vele beszélgetni, ezért kihasználok minden időt, hogy vele lehessek. Berec Sára Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium, I.A Fotó: Berec Sára

27


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

5+ Mitől félsz?

Semmitől sem félek. Annyira összetett a világ, egy pillanat alatt minden átváltozhat, bármiből lehet valami más. Pont ezért nem félek, mert minden jelen van, és ugyanúgy fenyeget. Egyszer Spanyolországból utaztam haza, és nem volt pénzem. Találkoztam egy lánnyal, aki kisegített, hogy hazajuthassak. Azt mondta, tudod olyan az élet, mintha állandóan lépkednél, és valakik állandóan raknák a talpad alá a tenyerüket. Egyszer, ha valaki nem nyújtja a kezét, elkezdesz zuhanni, de akkor majd ott lesz megint egy tenyér. Nem kell félni, akármi van tovább lépkedhetsz, és majd ott lesz egy kéz, ha pedig nem, akkor vége az útnak. A Biblia is azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt. Hát én nem aggodalmaskodok. Nincs mitől félnem.

5+ Mit szeretnél kipróbálni, mielőtt meghalsz?

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének idei győztes interjúját az 5+ újságírója, Szőke Tímea készítette. Ezúton gratulálunk neki. A Béres Mártával készült, legjobbnak ítélt interjút pedig itt olvashatjátok: Kristályparadicsom A világ mocskos és szürke, az emberek undorítóak. Sokan megkeserednek, beleszürkülnek a napi rutinba. Mégis van még, aki színt lát a szürkeségben, aki összetartozást érez a széthúzó világban. Bárhová lehet szépséget álmodni. Béres Mártát, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színészét szerettem volna megismerni. Sikerült.

5+ Milyennek látod a színházad?

Körülbelül olyan, mint a költészet. Van egy vers és érzel valamit ebből. Azután, amikor két hónap múlva újra elolvasod, akkor ha igazán jó a vers, rájössz, hogy nagyon sok minden van még, amit ez tartogat neked. Mindig lehet újat kapni. Tisztában vagyok vele, hogy a mi színházunk nagyon sok embernek nem tetszik, sok embert felháborít. Amit mi csinálunk, az nem nyeri meg a nagy tömegeket, az emberek nem éljeneznek, és nem kapkodják el az összes jegyet. Amikor Debrecenben játszottuk az Urbi et orbit, nagyon felháborodtak, hogy mi ez az egész, és hogy mi köze ennek Pilinszkyhez. Mégis egy bácsi, olyan 60 éves lehetett, az első sorban sírva tapsolt. Nekem ez többet jelent, mintha sztárként ünnepelnének. Azt érzem, hogy jó úton vagyok. Ez az én utam, akár tíz embernek is, de játszani, megbotránkoztatni vagy elviselni, hogy felháborodnak rajtam.

5+ Ki a Márti egy kívülállónak?

Színész, nem nélkül. Nem szeretem azt a szót, hogy színésznő. Művész. Nem rosszindulatú, sohasem tenne szándékosan rosszat. Szétszórt. Szabálytalan. Rossz az időérzéke. Nagyon kemény a munkában. Értelmes. Nem racionális. Nem tud egészséges távolságot tartani, a nőgyógyásztól is megkérdezné, hogy Ön hogy van.

5+ Boldog vagy?

Nagyon. Épp tegnap este gondolkodtam ezen. Éjfélkor értem haza, most egy padláslakásban lakom itt Szabadkán, és az ágyam felett van egy tetőtéri

28

ablak. Nem tudtam elaludni. Csak néztem az eget, és arra gondoltam, hogy mennyire hihetetlenül boldog vagyok, hogy mennyire szeretem az életem. Ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletes, és hogy három házam van, nyaralóm, oda utazhatok, ahová szeretnék, hogy minden rendben van. Nem ezeket jelenti, hanem azt, hogy ennyivel, amennyim van nagyon boldog vagyok.

5+ Mit gondolsz a világról, az emberekről?

Nagyon ritkán van olyan, hogy valakiről, vagy valamiről nem akarok tudomást venni, vagy hogy nem érdekel. Egy híres mozgásművész azt mondta, mindent, amit a színházról tud, úgy tanulta, hogy nézte az embereket az utcán. Én is ebben hiszek. Amikor rossz kedvem van, rosszul érzem magam, csak kiülök valahova, és nézem az embereket. Jó érzéssel tölt el az, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és hogy olyan sok fajta ember van. Lehet, hogy ez közhely, de én szeretem az embereket. Én úgy hiszek az emberben!

5+ Miben hiszel még?

Hiszek valamifajta igazságosságban, hogy mindent, amit kapok és mindent, amit elvesznek tőlem, az valamiért van. Hiszek abban, hogy ha valaki valamire tiszta szándékkal vágyik, azt meg is kapja. Annak ellenére, hogy az apám református lelkész volt, nem tudom magamról azt mondani, hogy református vagyok, vagy hogy más vallást képviselek. Mégis hiszek valamiben, amit nevezhetünk Istennek. Tehát hiszek Istenben, valami igazságosságban és valami összetartozásban az egész világon. Nem csak az emberek között, hanem az egészben, hogy minden kapcsolatban van, minden egységes és egybe tartozik. Ebben hiszek.

5+ Nem túl optimista világkép ez?

Igen, nagyon optimista. Viszont, akkor nem lenne ez a helyén, ha az optimizmusomhoz naivitás is társulna, de szerintem nem vagyok naiv. Történt már velem jó néhány dolog, ami miatt pesszimista lehetnék. Akkor arra gondolok, hogy ekkor törik meg a keserű, a bizalmatlan emberekben az, amitől úgy döntenek, hogy elzárkóznak, hogy nem akarnak semmiféle kapcsolatot az élettel és emberekkel. Én ezt nem szeretném, csak azért sem. Lehet, hogy ez dac, de nem szeretném, ha az lenne. A dac, az valami ellenállás, én pedig szeretném, ha tudnék létezni ellenállás nélkül.

Nagyon sok minden állna egy ilyen listán, de ha kiderülne, hogy holnap meghalok, akkor is azt mondanám, hogy köszönöm, jó életem volt. Mondjuk, várom azt az érzést, hogy nekem gyermekem legyen. De, ha én ezt nem kapom meg az élettől, azzal sincs semmi baj. Sokszor álmodozom még utazásokról. Vágyom kiegyensúlyozottságra, harmóniára, de ha ez nem sikerül, akkor ez az én keresztem, hogy jól legyek, aztán rosszul, jól, rosszul, és hogy ne tudjak megállapodni valami stabilitásban. Azt is szeretném, hogy egyenes legyen a gerincem. Szó szerint és átvitt értelemben is. Nagyon sok mindenre vágyok, de nem káromkodok az ég felé, és nem rázom az öklöm, ha ezeket nem kapom meg.

5+ Te nagyon rendben vagy a világgal, érdekes ez az életfilozófia. Három éve halt meg apám, és ilyenkor az emberben minden elsötétedik, minden beszürkül. Ekkor az ember azt érezhet, az életben semmi jó nincs. Hihetetlen volt, hogy akkor, mikor teljesen egyedül voltam, érzetem, hogy mennyi ember van körülöttem, mennyi szép dolog van. Elég volt csak sétálni az utcán és látni, hogy vannak színek, nekem ennyi elég, hogy jól érezzem magam. És ez nem közömbösség vagy közöny. Néha magamnak is érthetetlen, nem vagyok könnyű eset. Azt is lehetne mondani, hogy igénytelen vagyok, de nem, csak nagyon sok mindenért tudok boldog lenni. A nagyapám, aki egy pékmester volt, túlélte a második világháborút, túlélt nagyon sok mindent, és idősen halt meg korom fekete hajjal. Szerintem ő egy boldog ember volt. Olyan mintha ő mindig tudta volna, hogy joga van arra, hogy boldog legyen, minden körülmény ellenére. Én nagyon csodálom az olyan embereket, akik jól érzik magukat az életben. Ezt szeretném én is elérni. 5+ Mi a te utad lényege, hogyan jutottál el a

máig? Az nem olyan érdekes. Felfeküdtem a vízre, és csak vitt, még most is visz. Azt sem tudom, hogy az Akadémiára hogyan kerültem. Nálunk a családban senki sem művész. Parasztemberek, senkinek semmi köze sincs a művészethez, én mégis arra sodródtam. Egyik helyről a másikra, Újvidékről Szabadkára. Közben rájöttem, hogy az én hovatartozásomat nem az határozza meg, hogy hol vagyok helyileg, hanem, hogy helyén van-e a szívem. Anyám mindig azt kérdezi, el tudom-e képzelni azt, hogy itt élem le az életem Szabadkán. Erre az a válaszom, hogy én nem gondolkodom azon, hogy hol élem le az életem, én csak élek. Sokáig volt olyan érzésem, hogy a szüleim abban reménykednek, hogy majd kinövi a gyerek a művészetesdit. Azután nem nőtte ki. Szőke Tímea Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

A

Sabbatka együttes tagjaival egyszerre, egy helyen találkozni szinte lehetetlen. A létrejött interjú egyeztetése hetekig zajlott, s végül is csak az énekessel, Szűcs Mihállyal tudtunk találkozni. Tőle megtudtam, hogy a zenekar tagjai, vagyis az együttes dobosa Neven Tili, aki a Szabadkai Zeneiskola második osztályában dob szakra jár. Az együttes egyik gitárosa Nikola Begović, aki szintén a zeneiskola diákja, negyedik osztályos és mivel végzős, azt hallottam hogy az Újvidéki Zeneakadémiára felvételizik. Az együttes másik gitárosa Tómó Árpád. Sok zenekarban játszott már és állandóan hangszer van a kezében, mondta Szűcs Mihály, aki a zenekar énekese és fagottosa. Ő Újvidéken végzett a Művészeti Akadémián és most két általános iskolában zenetanár. Szűcs Dávid a basszusgitáros, aki Újvidéken a Művészeti Akadémián első éves hallgató nagybőgő szakon.

5+ Mikor kezdtetek el zenélni és sokunkat foglalkoztat, honnan ered az együttes neve? 2006 áprilisában volt egy zenei műhely, ami a Junior Music Studio nevet viselte és ennek köszönhetően álltak össze az alapító tagok. Ekkor még nem az az összeállítás volt mint ma. A gitárosunk, Nikola 2008-ban csatlakozott hozzánk. Mindannyian rendelkezünk zenei előképzettséggel, ennek eredményeként született a zenekar. A zenei műhelynek, amit minden évben, s az idén is megszerveztek, a lényege az volt, hogy új zenekarok álljanak össze. Igy alakult meg a Black Sabbatka is. Később ezt a black előtagot elhagytuk, a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért, igy egyszerűbb és frappánsabb. Az együttes neve egy szójáték eredménye. Black Sabbath és városunk nevének az összevonásával született, bár nem sok közünk van az eredeti Black Sabbath-hoz.

5+ Milyen műfajban zenéltek és alkottok?

Repertoárunkon szerepel a 70-es, 80-as, 90es évek rock zenéje és készülőben vannak saját számok is, és van néhány saját felvett számunk is. A dalaink angol nyelven íródnak. Most nyáron tervezzük felvenni és kiadni az első albumunkat. Saját dalainkat szeretjük közösen összeállítani, amikor a tagok közül mindenki hozzáad valamit az előkészületben lévő új dalhoz. A dalszövegeket általában én írom, ahogy a vokált is, viszont a zenét a többiek rakják össze. Egy-egy gitár riffhez társul egy basszus szólam és egy dobszólam, és így alakul ki egy dal, ami folyamatosan változik és formálódik. 5+ Mesélj egy kicsit az első koncertről és a hozzá fűződő élményekről! Az első koncert Szabadkán, a Kobra nevű helyen volt. Az egy sörözőnek nevezhető kocsma. Akkor még nem én voltam az énekes. Az első, ebben az összeállításban zajlott koncert 2006. szeptember 2-án volt, a város napja alkalmából. Kicsit furcsa

Sabbatka

Ahol mindenkinek hosszú a haja emlék volt, mert már régebb óta is zenélünk, de ilyen kihangosítás és színpad mellett még nem léptünk fel. Ez egy újszerű élmény volt. Izgultunk, volt egy kis lámpaláz és néhány hiba is megesett a koncert közben, de ennek nem tulajdonítottunk annyira nagy jelentőséget. Nem volt túl nagy közönség, mivel ez a koncert dél körül volt, és csak az elhaladó járókelők álltak meg meghallgatni bennünket, meg hát a kocsmában iszogató emberek. Az első igazi nagy koncertre csak egy-két év után került sor. Pontosan nem tudom, hogy melyik volt az, de arra emlékszem, hogy Becsén a Floyd Clubban adtunk egy nagyon jó koncertet, ami 2007 júniusában volt. Voltunk Vajdaság szerte, és mindenhol jól fogadott minket a közönség. Szerintem az a jó koncert, amikor a zenészek által kiadott energiát úgymond felhasználja a közönség, és a jó kommunikáció akkor jön létre, ha a zenészek és a közönség között egy bizonyos energia kering. 5+ Szarajevóban részt vettetek egy tehetségkutató versenyen. Egy tv-s vetélkedőn voltunk, a Rat Bendovában, ami együttesek közötti vetélkedő volt. A szarajevói OBN tv közvetítette. Ez a versenysorozat három hónapig tartott, amit minden hétvégén végig lehetett kísérni. Sikerült bejutnunk a legjobb négy közé több mint hatvan együttes közül. Az együttesek a volt Jugoszlávia területéről jöttek. Voltak szerbiai, horvátországi, boszniahercegovinai és szlovén együttesek is. Három hónapon keresztül minden hétvégén Szarajevóba meg persze vissza is utaztunk. Az hétvégente 800 km. Az utolsó hetekben már nagyon fáradtak voltunk, de ennek ellenére nagyon jó lehetőseg volt arra, hogy az együttesünk megmérettesse magát másik együttesekkel.

5+ Észrevehető, hogy a Sabbatkában mindenkinek hosszú haja van.Van ennek valami különös jelentése? Nekem már hét éve hosszú a hajam. Nem az együttes kapcsán növesztettük meg a hajunkat. Mindenkinek ilyen hosszú haja volt még mielőtt létrejött volna a Sabbatka. Az ilyen stílusú zene kedvelői között elterjedt a hosszú haj. (nevetés) 5+ Milyenek az együttesben az egymás közti kapcsolatok? A tagok közötti kapcsolatok nagyon sokrétűek tudnak lenni. Kénytelenek vagyunk szétválasztani a zenélést a hétköznapi élettől és a magánélettől. Sok olyan együttes van, akinek a tagjai éjjelnappal együtt vannak, de nálunk ez nem így van. Nálunk mindenki százfelé van, van aki dolgozik, van aki még iskolába jár. Korban is van különbség és a zenei ízlésünk sem egyforma, de mindig meg tudjuk találni a közös nevezőt. Kénytelenek vagyunk olykor kompromisszumokat kötni, engedni a saját elképzelésünkböl és a másikat meghallgatni. Ez csak így működhet, mert amúgy minden együttes megbukna, nem csak a miénk. 5+ Milyen érzés látni, hogy a közönség veletek együtt élvezi a zenét? Amilyen görcsös állapotban vagyunk koncertek előtt, a koncert kezdetével már az első másodpercekben gördülékennyé válik a dolog, és mire befejeződik a koncert néhány kilóval könnyebbnek érezzük magunkat. Egy leírhatatlan jó érzés, ahogyan a közönség velünk együtt szereti és élvezi a zenét. Lódi Csilla Svetozar Marković Gimnázium

29


gradske novine za srednjoškolce

8 www.novine5plus.com

A hírnév útján Mikor az ember először ránéz ezekre a srácokra, azt gondolhatja: „Na, itt van még pár tinédzserfiú, aki csak a hírnévért és a pénzért zenél. „ De ez nem igaz. A budapesti fiúk lelkesedéssel zenélnek, nem a pénzért és a hírnévért, hanem maguk és a rajongóik öröméért. Velük ejtettem pár szót. 5+: Mikor és hogyan alakult meg az együttes? Beedy: Az együttes ötlete még 2007-ben, egy kis táborban merült fel, egyébként ekkor találkoztunk először. Sky Views néven indult a csapat. Viszont a nyár után, mikor vége lett a tábornak, szétváltak az útjaink. 2009 vége felé Kolos felhívott telefonon, hogy nincs-e kedvünk 30 Seconds To Mars cover zenekart létrehozni. Aztán szép lassan áttértünk a saját számokra. Levy: Én Bencével egy másik együttesben már együtt zenélek egy ideje, és amikor stúdióba mentek, hogy felvegyék a „Csak egy perc” c. számot, akkor megkértek, hogy írjak nekik egy gitárszólót, és játsszam fel. Így kerültem bele a videoklipbe és a bandába is. VÁdi: Nekem csak szóltak, hogy kéne egy basszusgitáros. :) 5+: Honnan ered a „NoALibi” név? Levy: Kicsit ciki, de nem tudom, azt Kolos és Bence találták ki :) Csipi: Bence és Kolos tudja J Beedy: Ez egy érdekes kérdés, és egy kis történettel szolgálnék, ami megmagyarázza ezt a nevet. Mint említettem, mindannyian szeretjük a 30STM nevű amerikai együttest. Én és a barátnőm is nagyon megkedveltük, és egy romantikus alkalommal kiválasztottuk az Alibi című számot közös dalnak. Majd egyik este kaptam tőle egy sms-t, aminek a szövegében szerepelt, hogy „No Alibi”. Elmondtam a nevet Kolosnak, és a többieknek, a név mindenkinek tetszett! 5+: Bemutatnátok az 5+ olvasóinak a zenekar felállását? Bence – dob, Kolos – gitár/ének, VÁdi – basszusgitár, Csipi – basszusgitár, Levi – szólógitár. 5+: Körülbelül milyen stílust képviseltek zeneileg? Csipi: Könnyed rock Levy: Pop-rock/Tini-rock VÁdi: Pop Punk, Pop Rock Beedy: Ha mindenképp be szeretnénk skatulyázni magunkat ilyenekbe, akkor a pop, rock, metal és punk elemeit foglaljuk helyenként magunkba. Mivel minden zene más, és változatos, így nem szeretném komolyabb stíluselemekben leírni magunkat. 5+: Nem olyan régen történt az első videoklipetek forgatása. Milyen volt részt venni egy ilyen eseményen? VÁdi: Nem hittem volna, hogy 16 évesen egy klipben fogok szerepelni. Nagyon jó érzés volt. Levy: Fárasztó, de érdekes … Beedy: Szerintem mindig érdekes, új dolgokban részt venni. Így ez a klipforgatás is rendkívül izgalmas és szórakoztató volt. Sok móka és munka mellett egy előreláthatóan remek klip jött létre, amit hamarosan megtekinthető lesz a neten. Remélem még lesz szerencsém hasonló forgatásokhoz, mert nagyon élvezem az ilyen dolgokat, és bevallom az sem taszít vissza, ha sok ember sürög körülöttem! :) Csipi: Hát... elég érdekes volt kamerák előtt lenni. 5+: A szövegeiteket ti magatok írjátok? Csipi: Igen, általában mindenki beleszól. Levy: A szövegeinket Bence és Kolos írják VÁdi: Kolos írja Beedy: . A szövegeket szintén Kolos és én írjuk. Teljesen saját szövegek! A Csak Egy Perc… című szám Kolos nevéhez fűződik, bár én is javítgattam benne. Az összes számunk szövegét, előreláthatóan mi fogjuk megírni, ugyanígy a zenét is. 5+: Melyek azok az együttesek/előadók, melyektől ihletet merítetek? Beedy: Mint említettem, erős kapcsolat fűz a „30 másodperc a Marsig” amerikai formációhoz, de a magyar Anti Fitness Club-ot sem vetjük meg. Egyébként én ezeken kívül inkább a keményebb zenékhez fűződöm, mint pl a Slipknot, Bullet For My Valentine, de mint említettem a könnyebb zenét sem vetem meg, mint például a Green Day vagy Coldplay. Nálam inkább a minőségre megy és a hangszerelésre. Levy: Nem tudom pontosan, hogy ehhez a számhoz honnan jött az ihlet (azt hiszem Anti Fitness Club, Lostprophets,stb :D), de az én kedvenc zenekaraim: Avenged Sevenfold, Trivium, Atreyu, Volbeat, Slipknot. Csipi: 30 Seconds To Mars, Sum41, Anti Fitness Club VÁdi: 30 seconds to Mars, AFC, Papa Roach 5+: Kikerültetek Magyarország legnagyobb ócsároló, szurkálódó

30

weboldalára. Hogy élitek ezt meg? Csipi: Hát ez sajnos nem az első eset, de nem nagyon törődtünk vele mivel, aki azt az oldalt nézi alapból szánalmas… Levy: Szerintem vicces, amiket ott írnak… És nincs abban semmi rossz, hogyha nem tetszik nekik… Egyébként meg ezzel csak reklámozzák zenekarunkat, mert a negatív reklám is reklám! :D Beedy: Különösebben nem hatott meg minket, egy ingyen reklámfelületnek tekintjük. Amúgy az egész oldalt elítéljük, de kell valami hobbi az embereknek… Nem is szeretnék többet hozzáfűzni. VÁdi: Az egyik barátom küldte be nekik :D Végül is jó reklám. Azóta napi ezren néznek a YouTube-on. 5+: Most, a videoklip leforgatása után min dolgoztok? Csipi: Albumon gőzerővel :) Levy: Új dalokon, hogy elkészíthessünk egy egész albumra valót. Beedy: Először is, még a klip megvágása előtt ki szeretnénk javítani hibátlanra a számot, és angol verzióban is felvenni! Ezek után több számon is dolgozunk, már 5-6 szám van a fejünkben, illetve kezünkben, de a szövegeken, a hangszerelésen még van mit dolgozgatni. Pár hét múlva lehetséges, hogy elkezdjük feljátszogatni! 5+: Milyenek a visszajelzések az első dalotokkal kapcsolatban? VÁdi: A célközönségnek nagyon tetszik, úgy néz ki. J 70-80%-ban jók a visszajelzések Levy: Hááááát … Megoszlanak a vélemények … De azért nagyon sok a pozitív visszajelzés. Beedy: Nagyon kecsegtetőek! Persze ér minket negatív kritika is, de ezt is jó dologként fogjuk fel. Ezúttal szeretném, minden barátomnak, és támogatómnak megköszönni, azt amit értünk tesznek! Csipi: Szerencsére legtöbb embernek tetszik, és ez nekünk elég. 5+: Végezetül: Mit üzentek a leendő rajongóitoknak? Beedy: A rajongóknak csak annyit üzennék, hogy nyugodtan írjanak nekünk, vagy keressenek, mi szívesen válaszolunk! Lehetőleg még ebben a kezdeti időszakban, támogassanak, és tartsanak ki mellettünk, és ígérem mi sem leszünk restek ezt viszonozni! Előre is köszönöm nektek! :) Levy: Sziasztok, Levi vagyok, NEM VAGYOK EMO :D VÁdi: Hogy köszönjük a támogatásukat Nagy Mária, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

Jövőre is, bármi lesz

Hippi trip

Az idén 10. alkalommal volt Trenchtown, Palicson az Etno Kampban. Mindenki a barátaival szokott menni majálisozni, így én is azt tettem. Amikor a barátnőim megemlítették, hogy mi lenne, ha Trenchtownon majálisoznánk és belegyeztem, nem tudtam hogy mi vár rám. Mivel mind a három barátnőm szabadkai egyiküknél aludtam. Az első este feledhetetlen élmény volt. Ingyenes buszjáratok indultak a helyszínre, mi a nyolc órási buszra szálltunk. Az út kb. 35 perc volt. Amint megérkeztünk megismerkedtünk pár emberrel. Mindenki nagyon barátságos volt. Amikor az Irie Maffia elkezdett zenélni az újonnan szerzett szerb barát azt mondta, hogy ő is szereti az Irie Maffiát. Ezen nagyon meglepődtem. Egyszerüen leírhatalan koncert volt. A tömeg tombolt, mindenki táncolt és énekelte vagy mondta a dalok szövegeit. Másnap kicsi fáradtan, de ugyanúgy folytattuk a majálist, mint előző nap. Aznap már a hatórási busszal kimentünk. Sokat pihentünk a füvön ülve és alig vártuk, hogy elkezdődjön az első koncert. Az első a Zoster volt. Náluk is tombolt a tömeg, meg persze mi is. A Sunshine együttest ülve, pihenve hallgattuk végig. A Darkwood Dub bulija után hajnali háromkor indultunk haza. Leirhatalan az az érzés, amikor az ember ott van egy olyan koncerten, amin az egyik kedvence játszik. Sajnos a harmadik nap már nem lehettünk ott, de megfogadtuk, jövőre ha esik, ha szakad, ott leszünk mindhárom napon. Lódi Csilla Svetozar Marković Gimnázium, 2/e

A palicsi erdő fái alatt, a bokáig érő homokban idén is volt Trenchtown, és mi ott voltunk, de még mennyire :D Péntek délután, az Intiből ki, lakásba be, a télnek már emléke sincs, és a tavasz is nyárba fordul át lassan, majális van gyerekeeeek! A Lenin-parkban várjuk a buszt, ahol mindenkivel történt már valami, zöld nyuszik, fehér mókusok, vagy esetleg döglött galambok, sok ismerős és ismeretlen, bővülnek a Lenin-legendák. A buszon tömeg, fergeteges hangulat és igen magas páratartalom. A nagy színpadon már nagyban nyomja a Veliki Prezir, kicsit popos, kicsit rockos, az énekes-gitáros, Kole feljött a színpadra és ugyanabban a pózban maradt a koncert végig, nah, de ahogy ő is mondta egyik dalukban: „ … ništa nije potrebno…’’ nem is kellett más, ugráljunk és rázzuk a hajunk! Elkezdődött! Két koncert között nézzük meg a kisszínpadot! Mindenki laza, szól a reggae, ugye te is érzed ezt az illatot? Mindenki itt van, aki kicsit is érzi magában az elfojtott, vagy nagyon is kibontakozó hippit. Siessünk, a nagy színpadnál az első sorban a helyünk! Az Irie Maffia volt a pénteki éjszaka csúcsa, a maguk reggae, hip-hop, funk kiválóságaikkal. Hol a kordon mögött, hol rajta, de végigtomboltuk az egész koncertet. A ghanaimagyar énekesnő Sena hangja mindenkit lenyűgözött, sőt még vendéget is hoztak a ghánai rapper-énekes Mensa személyében. Nagyon nagy buli volt. Ezután az Obojeni Program alter dallamaival búcsúztunk a péntek éjszakától. Elsején egy kis sütögetés, before és a többi után vágtunk neki ismét a palicsi Etno-campnak. A Zoster indított egy dzsessz-reggae koncerttel, aminek sajnos csak a végére érkeztünk meg. Ezután a belgrádi Sunshine csinálta a fesztivált a nagy színpadon valami drum ’n bass-es elekronikus

hip-hoppal. Nem igazán bírtuk őket a fehér szerelésben ugráló, rappereket imitáló énekesükkel. Ehelyett inkább a fűben sztorizgattunk, zsíros lepényt ettünk, majd egy farönkön pihentünk, amit érdekes pillantásokkal, beszólásokkal díjaztak. Később a kis színpadra megérkezett a görög reggae DJ, fergeteges show-val szórakoztatott minket hajnalig a francia Sir Joe. Már a nap első sugarait láttuk, mikor lefeküdtünk aludni. Átaludtunk két étkezést, ezzel is spórolva a harmadik hajnalozásra. Csak pislogtunk, amikor délután négykor a reggelink meghiúsulni látszott, mire rájöttünk, hogy vasárnap délután, május 2-án elég kevés pékség van nyitva. Na de ezt is megoldottuk, és néhány óra múlva már az olasz Port-Royal poszt-rockjára roptuk. A hangulatot tovább emelte a Psihomodo Pop. Davor Gobac sérült lábbal, mankóval érkezett, de a koncert végére azt mondta, hogy már a lába se fáj. Az éjszaka és egyben az egész fesztivál csúcspontja a szlovéniai Lollobrigida volt. Kicsit különc, kicsit bizarr, de egy nagyon jó kinky-poppunk együttesre bulizhattunk. A már-már Lady GaGa szerű öltözékükkel a látványról is gondoskodtak. Ida Prester, az énekesnő vagány hajfogóját sikerült is lenyúlnom a színpadról, de sajnos vissza kellett adnom. L Nagyszerű bulit csináltak, végig kommunikáltak a tomboló közönséggel, akik az utolsó dalt a színpadon ugrálhatták végig. Na de nekünk ez még mindig nem volt elég, hajnalig buliztunk a kisszínpadnál egy kis elektrós brum ’n bass-re. Nem is kell ennél jobb fesztivál, sok érdekes és fura ember között sok érdekes és fura dolog történt velünk. Felejthetetlen Trenchtown, mi te volimo! Szőke Tímea, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium

Az emlékek őre

Lois Lowry műve egy jövőbeli közösségben veszi kezdetét. Ebben a világban nincsenek színek, hangok, érzelmek. Itt senki nem érez a másik iránt szeretetet, haragot, szerelmet. Mindenki éli a maga megszokott, egyszerű és nagyszerű életét. Az emberek családokban, vagyis családegységekben élnek. Minden családegység áll egy apából, anyából és egy fiú meg egy lány gyermekből. De a családegység tagjai nem állnak rokoni viszonyban, a kisbabákat szülőnők hozzák a világra. Egy nőt és egy férfit beosztanak egy családba, és kapnak két gyereket. Így együtt kell leélniük az életüket. Mindenki szabályok között él, amiket még meg se próbálnak megszegni. A főszereplő Jonas, aki most 12 éves. Ebben a korban minden gyereknek

kiválasztják a munkáját, amit élete során dolgoznia kell. Jonas egy nagyon különleges, és eddig még számára ismeretlen foglalkozást kap. Ő lesz az emlékek őre. A feladata az, hogy a már rég elfeledett emlékeket magába fogadja. Jonas először megismerkedik a színekkel, a hangokkal, a szeretettel, és minden jó érzéssel, amiről a többiek nem tudnak. De az ő feladata nem csak ennyiből ál, be kell hogy fogadja a háború, halál, szomorúság, fizikai sérülés érzését is. Jonas először megijed és szabadulni akar az emlékektől, de végül ráébred arra, hogy a világ, amiben eddig élt mégsem olyan tökéletes érzelmek nélkül. Jonas apjának a foglalkozása elbocsájtó. A fiút eddig nem is érdekelte, és nem is foglalkozott az apja munkájával. Az elbocsájtás lényegében gyilkosságot jelent. Vagyis aki öreg, vagy életre képtelen, azt egyszerűen egy méreginjekcióval “elbocsájtják,, Jonas megismer egy kisbabát, Gabrielt. Csakhogy Gabriel sokat sír és nyugtalan. A kisgyermek Jonas családjához kerül, ahol egy kis ideig nevelik, és megállapítják, hogy a gyermek életre való-e.

Jonas megkedveli Gabrielt. Kihallgatja a szülei beszélgetését, amiből kiderül, hogy az apja el akarja bocsájtani a kisfiút. Jonas, mivel már ismeri a könyörület, sajnálat érzését, úgy határoz, hogy megszökik, és magával viszi a babát is. Az öreg emlékek őrétől megtudja, hogy ha ő elhagyná ezt a közösséget, akkor az emlékei felszabadulnának, és rázúdulnának az emberekre. A menekülés kimerítő, és még keresik is őket. Jonas lassan a halálán van, mikor meglát egy piros szánkót. Ráülnek, és elkezdenek lesiklani a domboldalon. Mintha egy falut látnának a távolban, ahol szól a zeneszó és fény árad feléjük. A történet ezzel ér véget. Az olvasó maga döntheti el, hogy Jonas és Gabriel elér-e a faluba, és az emlékek felszabadulnak, vagy Jonas csak hallucinált a fájdalomtól, és meghalnak távol a közösségüktől… Martonosi Máté Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola I/6

31


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

napjairól készített. Vincent van Gogh Holland festőművész, a posztimpresszion izmus meghatározó alakja, kinek művészete sok későbbi festőre hatással volt. Elmebetegségben szenvedett, ez a művészetére is kihatott, festett önarcképeket is. Egy Gauguinnal történt veszekedés miatt levágta jobb fülét. Ismertebb művei: Napraforgók, Éjjeli kávézó, Falusi út Provance-ban…A kiállításon a Börtönudvar című festményét láthattuk.

Degas-tól Picassóig A moszkvai Puskin Múzeum festményeinek kiállítását láthattuk januártól áprilisig Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban. Nagy örömömre sikerült szervezetten eljutnom, s saját szememmel látnom kedvenc festőim műveit. Mindez nagyon nagy élmény volt számomra. Ezen a kiállításon végigkövethettük a francia modernség megszületését a XIX. századi izmusokból. A kiállításon a realizmus, az impresszionizmus, a XIX.század utolsó évének szimbolizmusa, a fauve-ok, és a kubisták által fémjelzett első avantgárd mozgalmak fontosabb műveit láthattuk. A képek zöme két vagyonos moszkvai műgyűjtő, Ivan Morozov és Szergej Scsukin gyűjteményéből származik. Ez a kiállítás a francia művészet legdinamikusabb korszakát tárta elénk. Olyan festők művei voltak itt megtekinthetők, mint többek között Degas, Monet, Manet, Sisley, JeanLouis Forein, Renoire, Vincent van Gogh, Cézanne, Gauguine, André Derain, Henri Rousseau, Matisse, Picasso… A realizmus: A kiállításon a fő képviselő Gustave Courbet. A realizmus „bajnoka” volt, művészetében arra törekedett, hogy festményei hétköznapi tényekről szóljanak, minden morális tanulság vagy idealizálás nélkül. „Mutass nekem egy angyalt, és én festek neked egyet” (Gustave Courbet). Ebből a mondásából már kivehető egész művészetének lényege, mely szerint csak azt fogja megfesteni, ami reális, szemmel látható és hétköznapi.

Az impresszionizmus: Ennek az irányzatnak a képviselői a pillanat megfogására, a hangulat visszaadására törekedtek úgy a

32

festészetben, mint az irodalomban is. Maga az irányzat neve (impressio=benyomás) is ezt sugallja. A festészetben jellemzőek a gyors, kidolgozatlan ecsetvonások, a képek elmosódottak, de ez mind a miatt van, mert gyorsan festettek, hogy megfoghassák a pillanatot. A fényhatásokra külön nagy hangsúlyt fektettek. Volt hogy ugyanazt a tájat lefestették reggel, délben és este is, hogy látszódjék a fény változása. Az impresszionista képek lehetnek tájképek (Monet, Manet, Sisley), események, illetve tömeg (Renoire, Pissarro), vagy Edgar Degas esetében a balett órák, ahol a festő a balett táncos bonyolult mozdulataira, a test kicsavarodására fekteti a hangsúlyt.

A posztimpresszionizmus: Az impresszionizmusból kialakult irányzat, fő képviselői Paul Cézanne, Paul Gauguine és Vincent van Gogh. Mindhárman impresszionista festőként kezdték, s csak később alakították ki sajátos stílusukat. Paul Cézanne fiatalkori művészetére nagy hatással voltak Eugéne Delacroix és Gustave Courbet, majd a későbbiekben az impresszionista ecsetkezelés jellemezte. Cézanne ábrázolásmódja az 1880-as években érte el művészi csúcspontját, ekkor készültek legismertebb képei. Úgy vélte, hogy az őt körülvevő valóság, illetve a tárgyak akkor érik el teljes valójukat, ha a színeik és a formájuk is megfelelően jut kifejezésre. Festményeire tehát a geometriai formák és az impresszionista színkezelés jellemző. Paul Gauguine kalandos élete során több helyen is megfordult. Művészetének csúcspontjai a Tahitin készült képek, amelyeket az ott őslakos maorikról és azok

A fauvizmus: Az 1905-ben a párizsi Salon d’Automne kiállításán bemutatkozott festőcsoport, a Fauves („Vadak”) képviselte festészeti irányzat. Jellemző rájuk, hogy nem keverték a színeket és sokszor a tubusból festettek. A fauvisták művészetének előképeként tekinthetünk van Gogh és Gauguine munkásságára. A kiállításon Henri Matisse képviseltette magát, mint francia „vad”. A kép, amit tőle megtekinthettünk, s ami véleményem szerint egész művészetüket magába foglalja a Sarkantyúvirág című kép. A kubizmus:

A kubizmus az avantgárd stílusok egyike. A név a latin cubus (kocka) szóból ered. A kuso-nál három korszakot különböztethetünk meg, a kék, a rózsaszín és az analitikus kubizmus korszakát. A tarlatan a Kék akrobata című festményét láthattuk. Nagyvonalakban ennyit azokról a stílusokról és festőkről, akik meghatározták a francia festészet fejlődését, alakulását. Nagyon el vagyok ragadtatva ezektől a képektől, s remélem lesz még lehetőségem, résztvenni ehhez hasonló remek kiállításon J. Ábrahám Ágnes Svetozar Markovic Gimnázium 3/3

Vásárhelyi Győző, alias Vasarely

A rajzóra a kedvenc óráim közé tartozik, de nem a rajzolás, inkább a művészettörténet miatt. Nagyon érdekel a festészet fejlődése, alakulása. Minden festő, szobrász, építész másmilyen technikákat alkalmaz, hogy megmutassa az ő elképzeléseit, belső érzelmeit vagy valami teljesen mást próbál kifejezni. Szabadkán egy hónapon keresztül a Raichle palotában volt látható Victor Vasarely kiállítása. Őt tekinthetjük az optikai festészet, vagy „op-art” legjelentősebb képviselőjének, mind életműve, mind számos elméleti munkája révén, amelyekben egyebek között a mozgást úgy jellemzi, mint „azt az erőszakot, amellyel a szerkezetek szemünk recehártyáján közvetlen ingert okoznak”. Victor Vasarely magyar származású, Franciaországba emigrált. Magyar neve eredetileg Vásárhelyi Győző volt.1908. április 9-én született Pécsett.1925-ben, a középiskola elvégzése után az orvosi egyetem esti tanfolyamait kezdte látogatni, közben pedig egy laboratóriumi eszközöket előállító üzemben dolgozott. A művészi tevékenység azonban mindennél erősebben vonzotta. 1927ben Podolini-Volkmann Artúr szabadiskolájába iratkozott be, majd a Bauhaus eszmevilágához formailag közelálló Bortnyik Sándor műhelyének lett a tagja és két éven át folytatott elsősorban grafikai tanulmányokat. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével Spinner Klárával, aki ugyancsak grafikai tervező volt. Nyilván egzisztenciális okok is intették arra, hogy az önálló művészi tevékenység mellett intenzíven foglalkozzon alkalmazott grafikai, és reklámfeladatokkal. Nagyon sokféle képet láttam, s láthattunk tőle a kiállításon. Voltak közötte olyan képek is, amelyek kint a szabadban vannak, és vannak olyan képek, amelyeket ha nagyon jól megfigyel az ember, akár több képet, alakot is látni benne. Lódi Csilla Svetozar Márković Gimnázium, 2/e


KÖZÉPISKOLÁSOK LAPJA

Májusiak: Ernst Ludwig Kirchner

szellemében több képet is festett. Például: The jaguar attack the horse, Exotic Landscape, Figt between a Tiger and a Buffalo, The Hungry Lion Throws Itself ont he Antelope.

Sigmund Freud Zsidó származású osztrák neurológus és pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója. A pszichoanalízis lényege,

Német származású expresszionista festő. Vincent van Gogh és Paul Gaguin voltak művészetére nagy hatással. Tagja volt a die Brück(Híd)expresszionista művészeti csoportnak. Az expresszionizmusról: A XX. század egyik stílusirányzata, ami Németországban jelenik meg először. A német expresszionista művészeket inkább életfelfogásuk és nézeteik kötötték össze, semmint műveik hasonlósága. Az expresszionisták az általuk festett tárgy révén a modern ember szorongásait, beteges állapotait, félelmeit, elidegenedését fejezték ki. Jelszavuk: az emberért kiáltani.

Henri Rousseau Francia származású, naiv festő. Művészetére és technikai tudására korának jelentős művészei is felfigyeltek. A dzsungel téma sokat foglalkoztatta, s ennek

hogy az elfojtott vágyak, illetve olyan rossz élmények, amikkel nem tudnánk együtt élni, hogyan hatnak ránk vissza akár álmok, akár motivációk formájában. Tehát a tudatalattink motiváló hatású az életünkre. Bizonyos tudattalan gondolatok és emlékek – különösen a szexuális és agresszív jellegűek – neurózis forrásává válhatnak, ugyanakkor a neurózisok kezelhetőek a tudattalan gondolatok és emlékek felszínre hozásával. Freud e nézete több magyar írót is foglalkoztatott. Ennek hatására íródott Kosztolányi Dezső Édes Anna és Pacsirta című regényei, illetve Csáth írásaira is hatással volt.

Radnóti Miklós Zsidó származású magyar költő, eredeti nevén Glatter Miklós. Zsidó származása nagyban megnehezítette a sorsát, hisz Radnóti a II. világháború ideje alatt élt. Munkásszolgálatra hívták be, majd büntetőtáborba került. Nagyon legyengült, de a kórházak tömve voltak a háború sebesültjeivel, ezért őt

és 21 társát agyonlőtték, majd tömegsírba helyezték. Később exhumálták, verses notesza, melybe utolsó verseit írta segítségével azonosították.

Helena Bonham Carter

A hónap

Helena Bonham Carter (London, 1966. május 26.) angol színésznő. Leghíresebb szerepei többek között Ophelia szerepe Franco Zeffirelli Hamletjében, Marla

kedvenc: Idézete: „Ki sóhajtoz, ki mulat, A világ csak-hangulat” (Reviczky Gyula)

Étele: A majáliskor készült vegetás, Rosé-s, sült-párolt gomba J Itala: A Csehországból hozott Becherovkám J Zenéje: ROAD-Nem rólunk szól Eseménye: Az osztálytársnőm 18. szülinapi bulija. Nagyon jó volt J

Élménye: Találkoztam Zoli nevelővel a Tarcal-hegységi (Fruška gora-i) maratonon J Singer szerepe a Harcosok klubja című filmben, Bellatrix Lastrange szerepe a Harry Potterben valamint Kate Croy Oscar-díjra jelölt megformálása a A galamb szárnyaiban. Golden Globedíjra legutóbb a Sweeney Todd, a Fleet Street démoni borbélya című filmben nyújtott alakításáért jelölték. Ábrahám Ágnes Svetozar Marković Gimnázium

Könyve: Oscar Wilde: A boldog herceg és más mesék

Filmje: Frida

Ábrahám Ágnes Svetozar Marković Gimnázium

33


8 www.novine5plus.com

gradske novine za srednjoškolce

RENDELŐ

Sajnos gyakran találkozunk fiatalokkal, akik a túl gyakori szoláriumhasználattól, vagy felelőtlen napozástól már elkezdenek ráncosodni. Kár a szép, egészséges, fiatal bőrt feláldozni a „minél barnább, annál jobb” divatért. Tudjuk, hogy a ráncok kialakulásáért 90%-ban a napsugárzás a felelős. Fontos tudnunk, hogy a bőr ápolása az évszaknak, az időjárás jellegzetességeinek megfelelően történjen. Abban az esetben, ha a hőmérő higanyszála 30 Celsius-fok fölé emelkedik, növekszik a páratartalom, a hám felső rétegének fizikai tulajdonságai megváltoznak és ez befolyásolja a bőrünk anyagcseréjét is. Ha nem kezeljük megfelelően bőrünket,

Gradske novine za srednjoškolce középiskolások lapja

Izdavač / Kiadó Dom učenika Harambašićeva 22, Subotica Szabadkai Középiskolások Diákotthona, Harambašić u. 22. Szabadka = Direktor / Igazgató Robert Đivanović direktor@novine5plus.com

= Glavni i odgovorni urednik Boris Cupać urednik@novine5plus.com

= Urednik redakcije na srpskom jeziku A szerb szerkesztőség szerkesztője Olivera Uščumlić sr@novine5plus.com

Nyári bőrápolás különböző elváltozások szemtanúi lehetünk. Ezért szükséges, hogy a megszokott tisztálkodási szokások, a bőrápolás, a sminkelés az évszaknak megfelelően történjen. Íme néhány tanács, amire jó, ha odafigyelünk! A napfényben lévő D-vitamin a csontok fejlődéséhez szükséges és felelős a jó hangulatért. A szépen lebarnult bőr esztétikailag vonzó, jó hatású az apróbb bőrhibákra és nem utolsósorban slankít is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk azzal, hogy a barnulás tulajdonképpen a bőr önvédelmi reakciója a napsugárzással szemben. A bőr önvédelmi képességének vannak határai. A legáltalánosabb tévedés az, hogy a napsugár korlátlanul egészséges, pedig a napsugárban olyan különböző hullámhosszúságú sugarak vannak, melyek károsítják a bőr felszínét és a bőr alatti szöveteket így a kollagén réteget károsítják, ami éppen arcunk feszességét, rugalmasságát teremti meg. A túlzott mértékű napirritációra leégéssel, allergiával, rosszabb esetben rákos elváltozás kialakulásával reagál. A leégés elleni óvintézkedés ellenére a bőr a nyári hónapokban általában a megszokottnál szárazabbá válik, felülete durvább lesz. Ennek egyik oka, hogy a melegben a szervezet sok vizet veszít, amit pótolni kell. A kellő mennyiségű - napi 2,5-3 liter - folyadékbevitel mellett azonban tanácsos a bőrt külsőleg is fokozottan ápolni. Olyan hidratálót vásároljunk, amely hatékony káros sugárzás elleni védelemmel is rendelkezik.Ne felejtsük el a 15, vagy annál magasabb faktorszámú naptejek, napkrémek, arcvédő krémek használatát, mielőtt kimegyünk a lakásból. Ha korábban csak napozáshoz használtunk fényvédő krémeket, akkor szemléletváltásra van szükségünk, mindig alkalmazzuk, ha elhagyjuk a lakást napsütéses időben. Nem csupán a ráncosodás, hanem a bőrdaganat megelőzése is fontos. HASZNOS TUDNIVALÓK:

34

5

+

A nagyon világos bőrre 20-25-ös, a világosra 15-20-as, a közepesre 10-1 5-ös, a kreol bőrre 5-10-es faktorszámú védőszer ajánlott. • Már a napozás előtt fél órával kenjük be magunkat! • Fotostabil és vízálló készítményt használjunk, mert csak ennek van tartós hatása! Ettől függetlenül a napsugárzásnak kitett bőrfelületet kéthárom óránként érdemes bekenni, illetve minden esetben akkor is, ha kijövünk a vízből vagy tusolunk. • A vízfelszín, a homok, a beton felerősítik az UV-sugárzást, így ilyen környezetben fokozattan kell vigyázni! • A víz alatt 1 méterrel még 50%-os az UV-sugárzás! • Kerüljük a napot 10-16 óra között! • A bőr védekezőképességét erősíti a cink, a szelén, valamint a B-, C- és E-vitamin, illetve a béta-karotin. Jó tudni! Egyes gyógyszerek, elsősorban az antibiotikumok napfény hatására fényérzékenységet okozhatnak, fotoallergiás reakciót válthatnak ki a bőrön, ezért aki ilyet szed az nem mehet ki sem napra, sem szoláriumba. A napégés égési sérülésnek számít. Ilyen esetekben hatékonyan segít a hűtés, borogatás, napozás utáni testápoló gyakori használata. Gyulladáscsökkentő hatású a körömvirágkrém. Figyelem!!! A legtöbb bőrfiatalító, bőrhámlasztó technikát, végleges szőrtelenítést nem ajánlatos nyáron végeztetni, mert ezt követően a bőr a napfény hatására komoly károsodást szenvedhet, pigmentfoltokkal reagálhat. Végezetül még egy fontos információ: a napszemüveg sem csupán divatcikk, hanem védi szemünk egészségét.

= Urednik redakcije na mađarskom jeziku A magyar szerkesztőség szerkesztője Tómó Margaréta hu@novine5plus.com

= vaspitač / nevelő Papp Bartusz Karolina = Tehnička podrška / Műszaki szerkesztő Arnold Tibor support@novine5plus.com

= Redakcija na srpskom jeziku Szerb szerkesztőség Anamarija Kološnjaji, Anastazija Benčić, Tajana Pijanović, Ana Manojlović, Sara Knežević, Danijela Danojević , Dijana Majstorović, Marija Govlja, Aleksandra Balind, Teodora Bođanec, Ljubica Kolarić, Dragana Krnajac, Biljana Sukur, Miloš Lukić = Redakcija na mađarskom jeziku Magyar szerkesztőség Ábrahám Ágnes, Berec Sára, Martonosi Máté, Kocsis Flóra, Lódi Csilla, Nagy Mária, Szőke Tímea = Stručni saradnici SzakmunkatársaK Tatjana Mandić-Takač (školske vesti), Tápai Renáta (lektor), Ana Krstić (lektor), Goran Cvijanov (photo), Branislav Kolar (game), Siniša Zelen (web) = Dizajn i priprema za štampu B. C. / G. C. = Marketing Refresh / www.refresh.rs = Web site www.novine5plus.com = Štampa / Nyomtatás Minerva 1909 - Subotica = Podrška / Támogatók Gradsko veće za oblast obrazovanja, vaspitanja i kulturu i informisanje Oktatási-nevelési, művelődési és tájékoztatási tanács FOKUS Fondacija / Fokus Alapítvány


Ukoliko vas nema na sajtu :( javite se na mail : maturant i@novine5plu redakciju

s.com ili donesite svoj maturski foto-al bum u

5+ (SMS na 060/66-11-455) da vas ske

niramo :)

broj 9  

novine5plus - broj 9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you