__MAIN_TEXT__

Page 1


I MP R E S S U M N o v o s a d s k a n o v i n a r s k aš k o l a K o s o v s k a1 , N o v i S a d 0 2 1 / 4 2 42 4 6 o f f i c e @n o v i a n r s k a s k o l a . o r g . r s Z ai z d a v a č a Mi l a nN e d e l j k o v i ć U r e d n i k S t e f a nJ a n j i ć A u t o r i D a n k aMi h a j l o v i ć Mi l a nS t o k a n o v i ć Mi h a j l oD r a š k i ć Đ o r đ eI v a n o v i ć S t a t i s t i č k aa n a l i z a Mi l i c aL a z i ć P r i k u p l j a n j ep o d a t a k a Ma r k oA p o s t o l o v i ć D i z a j n Mi l o v a nN i k o l i ć

@F N T r a g a c @F a k e N e ws T r a g a c

www . f a k e n e ws . r s

O v a j p r o j e k a t N o v o s a d s k e n o v i n a r s k e š k o l e p o d r ž a l a j e F o n d a c i j a z a o t v o r e n o d r u š t v o . D o n a t o r n i j e o d g o v o r a n z a s a d r ž a j u o v o j p u b l i k a c i j i .


Ma r t 2 0 2 0 .


Metodologija

D

a bi se analizirala povezanost između 20 medija koji su označeni kao oni koji su u prethodnih dve godine najčešće objavljivali lažne vesti, primenjenja je Analiza socijalnih mreža (Social network analysis), korišćenjem softvera Gephi 0.9.2. U analizu je uključeno 20 čvorova (eng. nodes) koji su označavali medije se najvećim brojem lažnih vesti, a među njima je definisano 838 grana (eng. edges) koje se odnose na veze koje su ostvarene među nodovima. Svaka od grana je preko opcije koja se odnosi na težinu grane (eng. edge weight) definisana kao ukupan broj lažnih vesti između dva medija. Sve veze između nodova su označene kao neusmerene (eng. Undirected), budući da je za ovu analizu informacija o tome koji medij je prvi preneo lažnu vest bila irelevantna. To znači da su grane, odnosno veze između svih čvorova bile usmerene u pravcu oba čvora koja povezuju. U matrici nije unapred definisana pripadnost klasteru, budući da čvorovi nisu a priori razvrstavani prema nekom svojstvu. Pre vizualizacije mreže, izračunate su mere centralnosti kako bi se procenilo koja opcija za raspoređivanje (eng. Layout) najbolje odgovara podacima. Osim mera centralnosti izračunati su prosečan stepen i prosečan težinski stepen, gustina mreže, dijametar mreže i prosečna dužina puta, povezanost mreže i prosečna dužina puta. Odlučeno

je da se podaci rasporede korišćenjem Force Atlas 2 opcije za raspoređivanje čvorova. U pitanju je metod koji koristi težinu grane da bi definisao centralnost, odnosno raspored čvorova. Da bi program simulirao najbolje rešenje ova procedura omogućava veći broj iteracija, tokom kojih se pozicija čvorova u modelu menja, do trenutka dok se ne dobije najbolje rešenje. Podešeno je da kriterijum za određivanje položaja čvora u mreži bude težina grane, tako da su prostorno bliže oni čvorovi koji dele više lažnih vesti. Težina grana je grafički predstavljena i debljinom i bojom same grane. Između čvorova između kojih ima više deljenih lažnih vesti, grana je deblja. Dakle, broj deljenih lažnih vesti je označen i preko debljine grane i preko distance između dva čvora. Veličina čvora je skalirana spram ukupnog broja lažnih vesti koji je određeni medij preneo, bez obzira na broj deljenih vesti. Budući da postoji određeni broj deljenih lažnih vesti između svih medija, nisu specifikovane neprisutne veze (eng. Absent ties). To znači da su veze između čvorova ili jake ( strong ties) ili slabe (weak ties), što je doprinelo tome da mreža ima relativno pravilni oblik, sa čvorovima koji imaju najveću težinu (najveći broj lažnih vesti) u sredini (centralnost). U pitanju su habovi, odnosno članovi mreže sa najvećim uticajem, koji se računa na osnovu ulazne centralnosti. Sa udaljavanjem čvorova od centra, njihov uticaj opada.


Za promociju tableta izmislili institut, doktora, intervjue, korisnike, priznanja...

V

iše domaćih medija kroz sponzorisani sadržaj učestvuje u reklamiranju dijetetskog proizvoda „Nutrivix“ koji je, kako piše, pomogao mnogim ljudima da smršaju. Ipak, u promociji „magičnog“ preparata korišćeni su intervjui sa izmišljenim osobama, lažne fotografije i komentari kojima se obmanjuju građani, kao i priznanja upitnog kredibiliteta.


Ponuda uskoro ističe Na sajtu Kurira u odeljku „Više sa Weba“ postoji niz reklama koji upućuju na sajt preko kog se mogu naručiti tablete „Nutrivix“ po sniženoj ceni i ponudi koja „uskoro ističe“.

U jednoj od promocija izvesni Almir Halilović objašnjava kako je za kratko vreme uz pomoć „Nutrivix-a“ izgubio 56 kilograma. Takođe, Halilović napominje kako je i ranije na razne načine pokušavao da smrša, ali nikakvi treninzi i dijete nisu dali konkretne rezultate. Kao dokaz mršavljenja, priložene su njegove fotografije pre i nakon upotrebe preparata. Međutim, pretragom fotografija je ustanovljeno da se iste slike koriste u promociji drugih dijetetskih proizovda u više zamalja. Recimo, u Grčkoj je izvesni Antonis Hvisikos (Antonis Hvisikos) takođe izgubio 56 kg i ima identičnu priču kao Halilović. Pored ličnih imena, jedina razlika je u suplementu, koji se u Grčkoj zove „Dietonus“. Sa druge strane, Portugalac Andre Kosta (Andre Costa) smršao je u dve odvojene

reklame 56 kilograma pomoću različitih suplemenata. U prvom slučaju u pitanju je dodatak ishrani „Ecoslim“, a zatim „Reduslim“. Daljom pretragom, ustanovili smo da su fotografije „našeg“ Halilovića, kao i grčkog, tj. portugalskog „blizanca“, predstavljane u britanskom tabloidu „Mirror“ koji je (29. 11. 2015.) zaista intervjuisao Škotlanđanina Marka Hanigana (Marc Hannigan), koji je tom prilikom podelio svoje iskustvo sa Kembridž dijetom. U intervjuu nijednom nije pomenut bilo kakav dijetetski proizvod koji mu je pomogao da smrša. Paulo i Žoao kao Dejan i Miodrag Članak

u

kome

se

može

čitati

o

Halilovićevom iskustvu i poručiti „Nutrivix“, na kraju teksta sadrži komentare zadovoljnih mušterija koje su koristeći preparat imale izvanredan napredak na nedeljenom ili mesečnom nivou. Neki od njih su prikazali lične fotografije pre i nakon korišćenja suplementa. Ipak, komentari na domaćem i portugalskom sajtu su identični. Slike su istovetne, a jedino se razlikuju imena. Tako je Portugalka Helena (Helena) u srpskoj varijanti Jelena. Takođe, Portugalci Paulo (Paulo) i Žoao (João) postaju Dejan, odnosno Miodrag. „Doktorka“ „Knežević“ U drugoj reklami na Kurirovom sajtu


u odeljku „Više sa Weba“, „doktorka“ Sanja Knežević, čija biografija na sajtu ukazuje da je doktor – dijetolog, TV voditelj, autorka nekoliko knjiga koja je pomogla hiljadama ljudi, takođe promoviše „Nutrivix“ tablete. Međutim, iz drugačijeg ugla. U ovom slučaju, „dr“ Knežević sa svojim kolegom dijetologom i doktorom nauka Miroslavom Kožulom napominje da je proizvod i te kako efikasan, zbog čega postoji ozbiljna mogućnost pojave anoreksije kod osoba koje se ne pridržavaju preporučene doze. Tandem „doktora“ naglašava da su pojedine osobe uz prekomerne doze „Nutrivixa“ i dijetu smršale i do 90 kilograma za dva meseca! Takođe, u tekstu piše da je preparat ispitan na Institutu za istraživanje. Međutim, institut pod tim nazivom ne postoji na teritoriji Republike Srbije. Procedura je slična kao i u prethodnom tekstu. Profil slika „doktorke“ Knežević je takozvana stok fotografija koja se koristi za potrebe ilustracije lekara na raznim sajtovima koji promovišu određene medicinske proizvode. Pretragom dostupne slike dobija se više od 100 rezlutata sajtova koji su koristili istu fotografiju.

Sa druge strane, na osnovu ilustracije doktora Kožula, ustanovljeno je da je u pitanju ruski neurolog i kiropraktičar Dmitrij Šubin (Дмитрий Шубин), koji sa koleginicom Еlenom Mališevom (Елена Малышева) od 2010. godine vodi tok-šou emisiju sa akcentom na medicinskim temama „Živi dobro!“ (Жить здорово!) na ruskoj televiziji Prvi kanal (Первый канал). I u ovom članku o „Nutrivixu“ komentari

zadovoljnih mušterija se repriziraju sa stranica sličnih dijetetskih suplemenata za tržište Nemačke, Češke, Bugarske… Dodatak ishrani „Nutrivix“ je upisan u registar dijetetskih proizvoda Ministarstva zdravlja pod rednim brojem 3127. Međutim, proizvod se ne nalazi u slobodnoj prodaji u apotekama, već se može poručiti samo preko interneta. „Nutrivix“ proizvodi kompanija Puriva tim d.o.o iz Beograda, koja na svom sajtu u ponudi ima i „Purodone“, kapsule protiv parazita čija je promacija takođe lažna. Tragač je o tome pisao u tekstu Izmišljeni doktor u izmišljenom intervju širi paniku i nudi sumnjive pilule. Pretragom u Agenciji za privredne registre (APR) utvrđeno je da 100% vlasništva „Purive tim“ pripada Danijeli Veljović, a da je direktor i zakonski zastupnik firme Bratislav Veljović. Puriva i njen direktor povezani su i sa prevarom prilikom promocije njihovog suplementa „Purilipid“ u okviru koje je izmišljen intervju sa direktorom Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ prof. dr Milovanom Bojićem. Naime, u spornom intervjuu dr Bojić savetuje pacijente da je „Purilipid“ jedini preparat koji im može pomoći u borbi protiv „lošeg“ holesterola. Nakon Bojićeve pretnje tužbom, „intervju“ je povučen sa interneta, a Veljović je tada izjavio da tekst nije objavio on, niti bilo ko povezan sa Purivom. Štaviše, rekao je da preparat ne škodi, jer je registrovan u Ministarstvu zdravlja. Međutim, „Purilipid“ nikada nije bio registrovan u Ministarstvu zdravlja, kao ni u registru humanih lekova Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Tekst o ovom slučaju je objavio Blic (13. 3. 2019). Iako je „Purilipid“ povučen iz prodaje, i dalje


se mogu pronaći sajtovi koji reklamiraju proizvod. Muzički pobednik za dijetetski proizvod Takođe, preparat „Nutrivix“ je dobitnik nagrade Beogradski pobednik za najbolji dijetetski proizvod 2017. godine i Prvi oskar Srbije 2017. Orgnizator obe manifestacije na kojima su dodeljivane nagrade je „Dejan Jovanović PR agencija za organizovanje koncertnih aktivnosti Muzički pobednik Beograd“, koja više nije aktivna. U APR registru piše da je osnovna delatnost firme „druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti“. Stoga, premda su nagrade postojale, one su uglavnom dodeljivane estradnim umetnicima, TV licima i glumcima. Neki od nagrađenih su Darko Lazić, Milan Lane Gutović, Zorica Brunclik, Suzana Mančić… Tako i na sertifikatu o nagradi koju je u kategoriji najbolji dijetetski proizvod osvojio „Nutrivix” stoji natpis „Muzički pobednik“, sa Jovanovićevim potpisom i pečatom njegove agencije.

Autorka emisije „Suzanin izbor“ i TV voditeljka Suzana Mančić je u intervju za Blic (01. 4. 2017) izjavila da je zbog pilula za mršavljenje završila u bolnici, zbog čega se, kako kaže, zarekla da nikada više neće uzimati slične tablete. Ipak, nakon intervjua, ona je u svojoj emisiji promovisala tablete „Nutrivix”. Jovanović smatra da nema ničega spornog u tome što agencija orijentisana na umetničke delatnosti dodeljuje nagrade „Nutrivixu”, jer postoji, kako kaže, stručni žiri za razne oblasti. Međutim, nabrajajući profil članova žirija, nije pomenuo dijetologe, nutricioniste ili druge stručnjake relevantne za ovu oblast. Napominje i da je „Nutrivix” dobio nagradu zahvaljujući glasovima publike koji su učestvovali u izboru preko društvenih mreža. Pored Kurira, koji je u proteklih godinu i po dana (6. 1. 2018 – 4. 10. 2019) objavio 20 promocija „Nutrivixa“, u reklamiranju preparata učestvovali su i Cosmopolitan.rs, Kurir Stil, Espreso.


Dr Miloš Popović i dr Matijas Šunhofer zapravo su dr Pol Nasif

J

oš jedan u nizu sajtova koji se služe manipulativnom promocijom je sajt proizvoda Pure argan oil, koji se reklamira kao proizvod za podmlađivanje kože i smanjenje bora. Ovo ulje navodno je nastalo u laboratoriji doktora Miloša Popovića, koji je, kako sajt tvrdi, „nedavno objavio liniju kozmetike protiv starenja i za negu kože, poznatiju kao Pure Argan Oil“. Fotografija na kojoj je predstavljen „doktor Popović“ zapravo prikazuje doktora Pola Nasifa i njegovog kolegu Terija Dubrova, plastične hirurge i zvezde američke rijaliti emisije Botched u kojoj ispravljaju prethodno loše obavljene plastične operacije. Linkovi za kupovinu navedenog ulja vode ka drugom sajtu koji vam prikazuje detaljnije informacije, ali se ovog puta isto ulje reklamira prvenstveno kao proizvod za osnaživanje kose i brade. Prvi sajt nosi naziv Dermatologija danas i ima svoj nemački pandan Derma today, sa gotovo identičnim dizajnom i sadržajem. Međutim, na nemačkoj verziji se ne promoviše argan ulje, već godži krema. Na sajtu su upotrebljene gotovo iste fotografije navodnih zadovoljnih mušterija i holivudskih lekara, pri čemu je dr Nasif, tj. dr Popović, nazvan dr Matijas Šunhofer. Na srpskoj verziji sajta je kao zadovoljna korisnica predstavljena izvesna Sanja Arsić. Njena navodna fotografija, kao i fotografije drugih žena, mogu se naći na mnogim sajtovima za negu lica i kože i teško je ući u trag tome kada su prvi put upotrebljene. Najraniju dostupnu verziju fotografije „Sanje Arsić“ pronašli smo na blogu o zatezanju lica iz 2014. godine, dok je na fotografiji druge zadovoljne korisnice prikazana Dženifer Duval, šminkerka iz Džordžije u Americi.

“Sanja Arsić” pre i posle


Izmišljeni doktor u izmišljenom interv

U

promociji „čudotvornog leka” puridona koji navodno uklanja parazite iz tela učestvovalo je više medija kroz skriveno oglašavanje i kroz sponzorisani sadržaj na stranicama svojih portala. Međutim, ovaj „lek”, koji pod tim nazivom ne postoji u zvaničnom registru lekova, reklamira se očiglednim lažima i prevarama. Naime, veliki broj portala u sponzorisanom odeljku „više s weba” nudi link ka reklami za kapsule puridon.

Već na početku reklame upoznajemo se sa dr Lidijom Kesić, specijalistkinjom za parazitologiju i tropsku medicinu. O parazitima više saznajemo kroz potpuno izmišljeni intervju sa ovom „doktorkom”. Kako ona navodi, Srbija zauzima jedno od vodećih mesta po pitanju zaraženosti parazitima zbog ekstremno loše ekološke situacije, nedelovanja vlasti i ravnodušnosti ljudi.

Međutim, kada se dr Lidija Kesić pretraži po internetu na osnovu objavljene fotografije, dobije se skoro 200 rezultata, budući da je reč o stok fotografiji koja se često koristi na raznim sajtovima kada zatreba ilustracija doktora. „Naša“ Lidija tako ima imenjakinje na potpuno identičnim sajtovima o lekovima protiv parazita, samo na drugim jezicima. Tako se Čehinja preziva Kovarikova, a Rumunka Kozma. Naravno, sve rade na molekularnoj dijagnostici leišmanijaze i misle da Češka, odnosno Rumunija zauizimaju vodeće mesto po zaraženosti parazitima.

Nepostojeća doktorka Lidija tako daje izmišljene izjave o parazitima i papilomima koje sa naukom nemaju nikakve veze, a ljude mogu dovesti u zabludu, ali i u zdravstvenu opasnost. Lek koji to zapravo nije, predstavlja se kao jedino delotvorno rešenje za odstranjivanje parazita iz organizma, uz niz netačnih i proizvoljnih konstantacija „doktorke Lidije”, kao npr. da ukoliko imate samo neki od simptoma – umor, nervozu, nesanicu ili začepljenje nosa – postoji 99% verovatnoće da postoje


vjuu širi paniku i nudi sumnjive pilule paraziti u vašem telu i da ih se morate rešiti što pre. Ona navodi i da je izvoz leka zabranjen do onog trenutka dok se ne proizvede dovoljno da zadovolji potrebe stanovništva u Srbiji. Međutim, kao što smo već napomenuli, „lek” pod ovim nazivom ne postoji u registru humanih lekova Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Rumunska i češka doktorka takođe su konstatovale istu stvar za svoje zemlje.

Kao što je izmišljena doktorka Lidija, tako su izmišljeni i Fejsbuk komentari na ovu objavu. „Komentatori” postoje i na identičnim sajtovima na drugim jezicima. Dok su profilne slike i postovi istovetni, razlikuju se imena i jezik kojim su komentari napisani, a iskustva sa uzimanjem kapsula puridona ili u češkoj i rumunskoj varijanti kapi bactefort, mahom su odlična. Proizvod koji se reklamira na ovaj način nisu imali problema da na svom sajtu samo u poslednjih nedelju dana promovišu TV Hepi i Glossy Espreso, i

to navodeći puridone kao ‚‚100% siguran način da zaštitite sebe i svoju decu i to u vašem domu”. Potpuno isti mehanizam lažnog oglašavanja pojavljuje se na internetu i kada je reč o proizvodu ‚‚Flekosteel”. Ovog puta izmišljen je doktor nauka Velibor Dušanić koji se predstavlja kao inovator i pronalazač formule za proizvodnju čudotvornog balzama koji pomaže u problemima sa zglobovima. Po istom mehanizmu lažni doktor Dušanić ima „kolege” koji izgledaju potpuno isto i rešavaju iste probleme u drugim zemljama – Španiji, Italiji i Grčkoj. Lažni komentatori ovih objava imaju iste profilne fotografije kao i u slučaju purodona, ali se drugačije zovu.


Izmišljeni studenti, trudnice i bivši prosjaci promovišu trgovinu binarnim opcijama

V

eliki broj medija kroz sponzorisan sadržaj na svojim stranicama učestvovao je u promociji firme Binatex koja se reklamira očiglednim lažima i manipulacijama. Ova firma nudi „spasonosno rešenje” za sve koji imaju finansijske probleme – trgovinu binarnim opcijama na internetu. Pojednostavljeno, ovakav vid trgovine dešava se na binarnoj platformi na kojoj korisnik ima samo dve opcije – predviđa da će nešto biti gore ili dole u određenom trenutku i može ili izgubiti sve ili dobiti određenu svotu novca. U svim reklamama Binatex je svojim navodnim korisnicima doneo veliki novac bez trunke prolivenog znoja, a ti „korisnici” nisu se libili da sa celim svetom podele svoje životne priče i načine na koji im je Binatex pomogao.

1) Slučaj bivše studentkinje Tijane Veljković

2) Slučaj Radmila Marić - mlada mama iz Zaječara

Na imitaciji sajta „She simpler” predstavlja se životna priča mlade Beograđanke Tijane Veljković koja je svojevremeno bila prinuđena da odustane od studija da bi platila dugove, a danas zahvaljujući Binatexu zarađuje 864.937 dinara mesečno. Beogradska Tijana, međutim, pojavljuje se i na sajtovima na engleskom, španskom i turskom jeziku, samo se tamo zove Sara Parker, Sara Montero i Burčin Jilmaz i studirala je u Londonu, Madridu, odnosno Istanbulu, a sada zarađuje trgujući u funtama, evrima i lirama.

Radmila iz Zaječara zarađuje još više od Tijane, pa je tako prošlog meseca inkasirala 1.114.950 dinara, a da uopšte nije izašla iz kuće. Pogađate – i njoj se desio Binatex. Radmila u svojoj ispovesti za portal „Žene” govori da je bila primorana da kao mlada majka sa malim detetom kod kuće nađe posao koji će moći da radi preko računara. Oglašivači prilagođavaju priče i fotografije ciljnim grupama, pa tako identičnu „ispovest” saopštavaju afroamerikanka Benita i Vijetnamka Phú Thứ. „Naša Radmila” je ipak zapravo manekenka Alena Šiškova.


3) Slučaj Milice trudnice

Binatexa nema drugih validnih linkova. Tako ovaj sajt simulira portale posvećene materinstvu i odgoju beba, ali na njemu nema ničega osim Miličine priče.

4) Slučaj blogerke Jece

Milica, za razliku od Radmile, nije čekala da se dete rodi, već je postala milioner još u trudnoći. Kako se navodi, za samo šest meseci sa „prosjačkog štapa” Milica Tadić iz Beograda i njen dečko Goran zahvaljujući Binatexu imaju novca „dovoljno za gajenje deset beba odjednom, luksuzan život i neodricanje ni od čega”. Do tančina ista sudbina zadesila je i Rumunku Ilinca Bradu iz Bukurešta. Zajedničko za sve ove portale jeste da su oni zapravo imitacije pravih sajtova. Iako izgledom obećavaju mnogo više sadržaja, na njima izuzev linka ka sajtu

Ista situacija je i sa blogerkom Jecom koja se oglašava sa sajta koji je simulacija lajfstajl bloga. Kako se navodi, ona je napustila posao da bi se pridružila suprugu i sada oboje zarađuju trgujući na platformi Binatex. Po sopstvenim rečima, ne razume baš kako cela platforma funkcioniše, ali „ako novac dolazi lako, zašto bi se zamarala?” Identičnu objavu sa identičnog sajta u rumunskoj verziji ima blogerka Julija i, očekivano, komentari su istovetni.

S

ituacija oko trgovine binarnim opcijama daleko je od bezazlene. U junu 2018. Evropsko nadzorno telo za vrednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) donelo je odluku kojom se zabranjuje stavljanje na tržište, distribucija i prodaja binarnih opcija malim ulagateljima iz Evropske unije. Ovu privremenu zabranu ESMA nije obnovila ove godine navodeći kao razlog da je „većina nacionalnih zakonodavstava preuzela trajne mere koje se odnose na binarne opcije”. Tako je, primera radi, Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa) u julu donela odluku „o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima”, a prošle godine je i Gugl zabranio oglašavanje binarnih opcija.


GoSlim čaj: falsifikovan intervju, fotografije, sajt, ekspert i korisnici

U

promociji dijetetskog proizvoda „GoSlim“ korišćen je izmišljeni intervju Ognjena Amidžića sa Anom Nikolić, fotošopirane su fotografije, falsifikovan vizuelni identitet sajta TV Pink, montirani komentari zadovljnih mušterija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a kreiran je i nepostejeći dijetolog. Sve to u promo-paketu za proizvod koji možete dobiti „za samo 3680 dinara” (ili 55 konvertibilnih maraka, ako ste iz BiH). Lažni intervju u kom se promoviše sumnjivi čaj za mršavljenje na sajtu zdravozivi.com sadrži falsifikovani transkript razgovora autora emisije „Amidži šou“ Ognjena Amidžića i pevačice Ane Nikolić. Nakon uvodnih pitanja i opštih mesta, Nikolićeva govori o razvodu od popularnog repera Stefana Đurića Raste, ali i svom dugogodišnjem

problemu sa viškom kilograma, koji je napokon rešila uz pomoć „čudotvornog“ čaja za mršavljenje – „GoSlim“. Kao dokaz da su pevačica i voditelj zaista razgovarali, čitaocima je priložen printskrin gostovanja.

Pretragom dostupne fotografije ustanovili smo da potiče sa snimka gostovanja Ane Nikolić u emisiji „Amidži šou“. Međutim, u pitanju je gostovanje iz 2012. godine.


Autor emisije „Amidži šou“ Ognjen Amidžić rekao je za Tragač da je Ana Nikolić poslednji put gostovala u emisiji baš 2012. „Ana Nikolić je meni bila gost stvarno tih nekih godina… ako i postoji takav intervju može da se nađe na Jutjubu“ izjavio je Ognjen Amidžić i potvrdio da nije učestvovao u promociji preparata „GoSlim“.

dijetetičar, doktor medicinskih nauka, profesor, programer tehnika mršavljenja i autor bestselera o mršavljenju“. Dr. Kuč potanko objašnjava blagodeti korišćenja „GoSlim“ proizvoda: „Popularne metode gubitka kilograma kao što su niskokalorična dijeta, monodijeta, mučenje i telesni napori do nesvestice – sve to – RADI PROTIV VAS I VAŠEG ZDRAVLJA! Slažem se, postoji privremeni efekat, ali na kraju, dobijete spor i ubijeni metabolizam“, tvrdi dr Kuč i dodaje da je lek za probleme viška kilograma baš čaj „GoSlim“.

Ana Nikolić je, takođe, potvrdila da se razgovor o njenoj kilaži i korišćenju „GoSlim“ čajeva u emisiji „Amidži šou“ nikada nije dogodio. Uz to, printskrin osam godina starijeg intervjua ima i novog sponzora emisije. Umesto natpisa „Herba fast“ na promotivnim kesama sa preparatima proizvođača koji se reklamira u epizodi iz 2012. godine, novi prijatelj emisije je upravo „GoSlim“.

U nastavku reklame, izvesni dr Nebojša Kuč komentariše ispovest Ane Nikolić o njenom „šokantnom gubitku 24 kilograma“. Biografija doktora Kuča na sajtu ukazuje da je u pitanju „srpski

Ipak, internet pretraga fotografija doktora Kuča dovela je do ruskog dijetologa Alekseja Vladimiroviča Kovalkova (Алексей Владимирович Ковальков) koji zaista postoji i čije su fotografije poslužile potrebama ilustracije nepostojećeg doktora Kuča iz reklame o čajevima za mršavljenje „GoSlim“. Članak u kome se može čitati o borbi Ane Nikolić protiv gojaznosti uz pomoć čajeva „GoSlim“ prepun je komentara prezadovoljnih korisnika koji su za nekoliko meseci izgubili više desetina kilograma. Korisnica „GoSlim“ čaja Marija uverava nas da je uz nekoliko kutija smršala 69 kilograma za samo tri i po meseca. Ništa manje uspešna nije bila ni Lara koja je zahvaljujući „GoSlimu“ izgubila 65kg za gotovo isti period.


Međutim, Lara i Marija su podelile identične fotografije i svoja iskustva sa viškom kilograma i na drugim, inostranim sajtovima koji promovišu dijetetske proizvode. Jedino su promenjena imena i broj kilograma. Recimo, u promociji suplementa na ruskom tržištu „KETOslim“, Marija postaje Ljudmila (Людмила) i tvrdi da je za dva i po meseca smršala 62 kilograma, dok Elena u ruskoj verziji (Елена) menja Laru iz reklame za „GoSlim“. Čini se da je „KETOslim“ još efikasniji u borbi protiv gojaznosti, pošto je Elena smršala 57 kg za samo dve nedelje! Pored detaljne i lažne ispovesti srpske pevačice, fiktivnih doktora i izmišljenih komentara, reklama sadrži i prečicu koja vodi do „oficijelnog“ sajta „GoSlima“ (BIH). Obaveštenje da je „u ovom trenutku sniženje od 50%“ i da „ponuda uskoro ističe“ za petnaest, trideset ili četrdeset pet minuta obnavlja se svakim ponovnim učitavanjem stranice sajta. Kao i kod ostalih sumnjivih dijetetskih proizvoda, „GoSlim“ od potencijalnog kupca traži da ostavi lične podatke – ime i prezime, broj telefona i adresu stanovanja – nakon čega putem telefonskog razgovora biva obavešten da je porudžbina potvrđena. U većini slučajeva ovih proizvoda nema u apotekama već se prodaja vrši na internetu. Preparat je moguće kupiti na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine. Oficijalni sajtovi za kupovinu „GoSlim“ čaja su gotovo istovetni. Razlika je jedino valuta u kojoj se proizvod plaća, kao i imena dijetologa i komentari zadovoljnih kupaca u kojima se potencijalne mušterije savetuju da što pre nabave proizvod.

Čaj „GoSlim“ je u svetu paralelene stvarnosti i putovanja kroz vreme izmišljenu ličnost predstavio kao cenjenog stručnjaka, doktora medicinskih nauka i dijetologa. Zatim, izmišljen je i svet u kome poznata pevačica u 2012. godini priča o problemima iz 2020. O mužu koga u 2012. godini nema, detetu koje će tek dobiti i razvodu koji će uslediti. Naposletku, „GoSlim“ je stvorio prostor u kojem su zadovoljne korisnice u komentarima iste osobe, koje istovremeno u različitim državama koriste druge identitete i druge preparate za mršavljenje.


Klonite se sajta za upoznavanje Academic Singles

S

ajt za upoznavanje visokoobrazovanih samaca „AcademicSingles“ dočekao je i svoju srpsku verziju, koje bi – sudeći prema Tragačevoj analizi, ali i iskustvima iz drugih evropskih zemalja – bez ikakve sumnje trebalo da se klonite. Iza ideje o spajanju srodnih duša stoji sistem finansijskih malverzacija koji će vam umesto romanse obezbediti nekontrolisano skidanje novca sa platne kartice. Sajt vam obećava pronalaženje „prave osobe“ putem „naučno osmišljenog upitnika“. Upitnik je, međutim, sačinjen od niza banalnih pitanja, poput „Šta od ovoga vam najbolje odgovara? a) Život sa mnom prava je avantura. b) Ja sam oaza mira“. Kako napredujete s popunjavanjem, tako vas sajt obaveštava o broju adekvatnih partnera koje je navodno pronašao za vas. U sklopu upitnika obavezan je i odgovor o stepenu

obrazovanja, a od vas se traži i da označite nivo svojih godišnjih primanja, s tim što ta informacija „neće biti pokazana vašim odgovarajućim partnerima“. Nakon što ste popunili upitnik, izlistaće vam se lista zamagljenih „kompatibilnih“ profila, sa kojima je komunikacija omogućena tek pošto uplatite novac. Mesec dana naplaćuje se 1190 dinara, u okviru tromesečnog paketa 3990 dinara, a u okviru šestomesečnog 2790 dinara. Međutim, kada vam istekne članstvo, ono se dalje automatski obnavlja po ceni od 4760 dinara mesečno. Otkud ova suma? Ako obratite pažnju na sliku, mesečno članstvo iznosi 1190 dinara, ali sa popustom od 75%. Ono što isprva deluje kao pogodnost i sniženje zapravo je prikrivena prevara, jer će se produženje članarine naplaćivati po punom iznosu od 4760 dinara. Iako se navodi da je premijum članstvo moguće otkazati u roku od sedam dana, na


različitim sajtovima za recenzije opisana su negativna iskustva mnogobrojnih korisnika koji tvrde da ni na koji način nisu mogli da se odjave i da su zbog toga izgubili velike količine novca. Na samom sajtu se kao vlasnik licence pominje kompanija „BE2 S.à.r.L.“ iz Luksemburga. Proverili smo njen status u poslovnom registru Luksemburga i utvrdili da je registrovana 2. januara 2007. godine kao pružalac IT usluga i kreator softvera. Srpsku verziju sajta registrovala je kompanija Online Personals Group AG iz Ciriha, 11. aprila 2018, ali je teško utvrditi kada je stranica postala aktivna. Danas na njoj stoji informacija prema kojoj se na servis dnevno učlanjuje 24.000 novih korisnika, što je tempo kojim bi za oko 290 dana obuhvatio celu populaciju Srbije. Usluge na sajtu „AcademicSingles“ reklamiraju se pomoću lažnih profila, po identičnom modelu koji je Tragač već uočio na marketinškim mrežama za Pingulingo, Puridon, Nutrivix i Binatex. Tako, primera radi, Jovana (51) iz Subotice kaže da kao dama u godinama nije znala šta da očekuje u vezi sa upoznavanjem preko interneta, ali je pronašla osobu s kojom su joj se poklopili obrazovanje i interesovanja, pa sad zna da je pronašla pravu ljubav. Sa identičnom slikom i iskustvom ova osoba je na danskoj verziji sajta predstavljena kao Katrine iz Odensea, na češkoj Zuzana iz Karvine, na hrvatskoj Jasna iz Rijeke, na britanskoj Džeki iz Londona, a na rumunskoj Loana iz Konstance. Po istom modelu na sajtovima se pojavljuje još nekoliko lažnih profila. Sajt „AcademicSingles“ izazvao je pažnju javnosti u skandinavskim zemljama, nakon što je veliki broj korisnika prijavio prevaru. Grupa švedskih novinara testirala je sajt u nekoliko navrata i uočila da se nakon plaćanja

članstva svima – bez obzira na odgovore u „naučno osmišljenom upitniku“ – sugerišu isti „kompatibilni profili“. Na sajtu „Trust Pilot“ 98% korisnika sajta „AcademicSingles“ navodi da je sa njim imalo loša iskustva, pre svega zbog nemogućnosti da se obustavi automatsko produžavanje članarine, zbog čega mnogi navode da su izgubili stotine evra. Uz to, u pojedinim recenzijama moguće je pročitati da su im nakon registracije čak i „kompatibilni profili“, skriveni iza stok fotografija, tražili novac putem privatnih poruka. Sajt i dalje nesmetano funkcioniše, mada će vas brauzer upozoriti na rizik ukoliko pokušate da pristupite francuskoj, italijanskoj ili nemačkoj verziji. Po već ustaljenom modelu, sajtovi koji se baziraju na prevarama trude se da steknu pozitivan imidž putem saradnje sa medijima. Tako je sajt Lolamagazin u septembru 2019. objavio tekst „Seksualni napasnici i prevare na sajtovima za upoznavanje“, u kojem navodi „AcademicSingles“ kao pozitivan primer, jer se tu „profili verifikuju i vrši se njihova selekcija“ Ovaj podatak je, naravno, netačan, budući da je tokom registracije veoma lako ustanoviti da nema nikakve provere autentičnosti podataka. U našem slučaju „softver“ je nakon testa ličnosti navodno prepoznao „233 odgovarajuća partnera“, na osnovu čega bi se moglo zaključiti da će izbor onog jednog pravog biti veoma lak i brz zadatak. Zbog čega se onda nudi opcija šestomesečnog članstva? Verovatno zbog korisnika koji – za razliku od Jovane iz Subotice, tj. Jasne iz Rijeke, tj. Džeki iz Londona – žele kraće onlajn avanture sa visokoobrazovanim samcima, pod uslovom da su spremni da za četovanje sa lažnim profilima plaćaju ogroman novac firmi iz Luksemburga.


Na narednim stranicama predstavljamo vam katalog medija koji se odlikuju povremenim ili čestim širenjem netačnih informacija. Ovaj katalog proistekao je iz istraživanja koje je sprovela redakcija FakeNews Tragača, pri čemu imamo u vidu da lista nije konačna i da postoji još mnogo portala i stranica koji bi na listi trebalo da se nađu. Nastojaćemo da dopunjavamo listu, uz mogućnost da neke od medija sa nje i uklonimo, ukoliko u značajnoj meri promene svoju uređivačku politiku i usklade je sa načelima medijskog profesionalizma. Na listi se nalaze portali koji su prema evidenciji FN Tragača u protekle dve godine preneli deset i više dezinformacija, a da pritom za 90% uočenih dezinformacija nisu ponudili ispravku ili izvinjenje čitaocima. Tu su, takođe, i Fejsbuk stranice koje se bave širenjem netačnih sadržaja, kao i čitav niz promo-sajtova koji na manipulativan način predstavljaju određene medicinske proizvode. Za svaki medij naveden je domen i datum registracije, dok su podaci o vlasništvu predstavljeni u onim slučajevima gde su javno dostupni. Rejting portala, odnosno dnevna posećenost, naveden je prema podacima sa sajta Gemius, Medije smo podelili i na tri grupe prema njihovom statusu: aktivni su oni koji samostalno kreiraju manipulacije, pasivni oni koji uglavnom prenose tuđe dezinformacije, a deaktivirani oni kojima se trenutno ne može pristupiti.


01

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

Academic Singles DOMEN

www.academicsingles.rs

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

BE2 S.À.R.L. LUKSEMBURG

2. 1. 2007.

//

OPIS

Iza ideje o spajanju srodnih duša u Srbiji stoji sistem finansijskih malverzacija koji će vam umesto romanse obezbediti nekontrolisano skidanje novca sa platne kartice. Na sajtu „Trust Pilot“ 98% korisnika navodi da je sa njim imalo loša iskustva, pre svega zbog nemogućnosti da se obustavi automatsko produžavanje članarine.

02

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

PROMOTIVNI SAJT

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

SAKRIVEN

21. 1. 2020.

//

Adidas Blue Club DOMEN

www.adidas-blue.club

OPIS

Iza reklame u kojoj se navodi da kompanija „Adidas“ daruje besplatne proizvode povodom svoje godišnjice stoji prevara, budući da se žrtvama u zamenu za patike traži kreiranje „besplatnog naloga” koji se zapravo plaća 50 dolara mesečno. Korisnici ne dobijaju patike i ostaju im troškovi sve dok ne prijave problem.

03

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Alo DOMEN

www.alo.rs

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

ALO MEDIA SYSTEM

11. 6. 2008.

550.000 K/D

OPIS

Alo je dobitnik Zlatnog Pinokija za 2018. i Srebrnog Pinokija za 2019. godinu – “nagrada” koje FN Tragač dodeljuje medijima koji najčešće plasiraju dezinformacije. Izrazito često služi se širenjem panike, najavom ratova i plasiranjem kvazinaučnih tekstova, uz promociju šovinističkog diskursa.


04

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Apoteka DOMEN

www.apoteka.co.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

14. 11. 2018.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Jedan u nizu sajtova koji služe za manipulativno promovisanje medicinskih preparata, usmereno pre svega na potencijalne kupce koji pre porudžbine tragaju za iskustvima prethodnih korisnika. Iako je odabran srpski domen (co.rs), sadržaj “Apoteke” je uglavnom baziran na lošem prevodu s engleskog na hrvatski.

05

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

PASIVAN

B92 DOMEN

www.b92.net

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

KOPERNIKUS CORPORATION

3. 9. 1998.

250.000 K/D

OPIS

Portal B92 nalazi se na 10. mestu liste FNT najčešćih prenosilaca dezinformacija. Ovaj sajt uglavnom ne učestvuje aktivno u kreiranju dezinformacija, već bez provere prenosi netačne vesti koje kreiraju drugi, uglavnom tabloidni mediji. Često je reč o afirmativnim sadržajima posvećenim uspesima vlasti u Srbiji.

06

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

Binary 1 DOMEN

www.binary1.website

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

27. 2. 2020.

//

OPIS

Ukoliko pokušate da pristupite ovom sajtu, brauzer će vas upozoriti na bezbednosni rizik. Reč je o simulaciji lajfstajl bloga izvesne “blogerke Jece”, koji služi promociji trgovine binarnim opcijama “Binatex”. Ispod njenog svedočanstva o iskustvu s binarnim opcijama nalaze se lažni komentari zadovoljnih korisnika.


07

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

PASIVAN

Blic DOMEN

www.blic.rs

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

RINGIER AXEL SPRINGER

26. 4. 2008.

1.000.000 K/D

OPIS

Najposećeniji portal u Srbiji ima izuzetno veliku produkciju tekstova, kojima često nedostaje provera podataka. Blic se trenutno nalazi na 7. mestu liste FNT najčešćih prenosilaca dezinformacija, ali većinu zabeleženih primera Blic nije samostalno kreirao, već ih je preneo iz drugih medija i mahom je reč o temama iz oblasti zabave.

08

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

CKS DOMEN

www.cks.org.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

21. 6. 2018.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Jedan u nizu sajtova koji služe za manipulativno promovisanje medicinskih preparata. Meni sajta ispisan je ćiriličnim pismom, a jedna od rubrika nosi naziv “Беаути“. Sadržaj je zasnovan na loše prevedenim promotivnim tekstovima, a kao autori su predstavljeni profili izmišljenih ličnosti.

09

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Conectivia DOMEN

www.conectivia.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

14. 11. 2018.

//

DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt “Conectivia” predstavlja se kao “medicinski portal o zdravlju”, ali sadrži isključivo promotivne tekstove koji se oslanjaju na manipulativne metode oglašavanja. Ukoliko pokušate da odaberete opciju “Kontakt”, dobićete samo sledeću informaciju: [contact-form-7 id=”4397″ title=”Untitled”].


10

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FEJSBUK STRANICA

COVID 19 Serbia DOMEN

www.facebook.com/KoronaVirusSrbija/

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT

12. 3. 2020.

600 PRATILACA

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

Nakon početka pandemije virusa korona, na Fejsbuku se pojavila stranica koja se – nasuprot očekivanjima na osnovu naziva – ne bavi borbom protiv virusa, već plaćenim promocijama targetira medije (N1, Nova), kao i novinara Dragana Janjića i bivšeg poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića.

11

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Creactive DOMEN

www.creactive.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

11. 7. 2019.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt koji se u promociji medicinskih proizvoda služi izmišljenim ličnostima plasira sadržaje s lošim prevodom na srpski, poput ovog: “To je 22 od najvažnijih standard za ljudska 24 micronutrient. Osobito korisno su biološko stimulators, što okidač razne tijelo procesima, uključujući u Srbiji i mobilni razvoj”.

12

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

Derma today DOMEN

www.tyblk.info

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

DANESCO TRADING, KIPAR

4. 9. 2019.

//

OPIS

Sajt je registrovala kiparska kompanija, ali se na srpskom jeziku nudi promocija proizvoda “Argan oil” uz naslov “Da li biste potrošili 540 dinara da izgledate 15 godina mlađe? Novo ulje protiv bora Miloša Popovića čini upravo to! Hirurzi su besni!”. Kao “dr Miloša Popović”, predstavljen je američki hirurg Pol Nasif.


13

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

PASIVAN

Dnevne DOMEN

www.dnevne.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

15. 11. 2013.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt je predstavljen u slogan “Razgraniči se” i nema naveden impresum. Prema evidenciji FN Tragača, portal “Dnevne” ne kreira dezinformacije samostalno, već ih nekritički prenosi iz drugih, najčešće tabloidnih medija. Prenete lažne vesti uglavnom su političke ili zabavne prirode.

14

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

MEDIJSKI PORTAL

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

SAKRIVEN

24. 10. 2016.

//

Dnevni žurnal DOMEN

www.dnevnizurnal.com

OPIS

Ukoliko pokušate da pristupite ovom sajtu, brauzer će vas upozoriti na bezbednosni rizik. Reč je o portalu koji je prenosio veliki broj dezinformacija, propraćenih klikbejt naslovima. Izmislio je i partnerstva sa medijskim kućama Foks njuz i Dojče vele, da bi tu informaciju uklonio nakon intervencije FN Tragača.

15

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Domatio DOMEN

www.domatio.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

11. 7. 2019.

//

DEAKTIVIRAN

OPIS

Portal “Domatio” služi manipulativnoj promociji različitih medicinskih preparata. Nema impresum, a stranice sa kontakt-obrascem i društvenim mrežama su prazne. Sadržaji su oblikovani tako da budu lako dostupni potencijalnim kupcima koji guglaju po ključnim rečima, npr. “Pure Argan Oil – komentari – iskustva”…


16

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Espreso DOMEN

www.espreso.rs

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

ADRIA MEDIA GRUPA

3. 2. 2015.

550.000 K/D

OPIS

Portal Espreso nalazi se na 5. mestu liste FNT najčešćih prenosilaca dezinformacija. Ovaj portal prenosi neistine koje su kreirali drugi mediji, ali i aktivno učestvuje u stvaranju dezinformacija, poput priče o Ruskinji koja je bombardovala Srbiju 200 sati bez prestanka.

17

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

FDUA DOMEN

www.fdua.edu.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

21. 6. 2018.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Nepoznato je šta se krije iza akronima u domenu i nazivu sajta, kao i zašto je odabran domen za edukativne ustanove (edu.rs). Iako je domen srpski, sadržaj je plasiran na lošem prevodu s engleskog na hrvatski, a tekstove potpisuje izvesna “Dunja Vinković”, koja je još jedan primer izmišljenog identiteta.

18

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

PROMOTIVNI SAJT

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

SAKRIVEN (RUSIJA)

29. 5. 2019.

//

Fjas info DOMEN

www.fjas.info

OPIS

Sajt je služio kao promotivni domen za servis “Binatex”. Uz lažni blog „She simpler” predstavljena je životna priča izmišljene Beograđanke Tijane Veljković koja je svojevremeno bila prinuđena da odustane od studija da bi platila dugove, a danas zahvaljujući Binatexu zarađuje 864.937 dinara mesečno.


19

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

FondajnFort DOMEN

www.fondajnfort.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

12. 9. 2019.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

“Ako ovo čitaš, postoji dobra šansa da imamo zajedničke interese-super!!! I ako su stvari drugačije, nadam se da ću te odvesti u zdrav način života i da ćeš ostati sa mnom duže”, glasi opis portala koji se služi manipulativnim tehnikama pri promociji proizvoda kao što su Flekosteel, Puridon i Nutrivix.

20

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Gnezdo Organic DOMEN

www.gnezdoorganic.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

30. 4. 2018.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Iako je registrovan srpski domen, mnogi elementi sajta su na engleskom jeziku, uključujući i naziv – “Typical miracle”. Manipulativna promocija uključuje izmišljene ličnosti, kao i loše prevode sa engleskog na srpski, poput “Dermatitis u Srbiji je General termin za dermatitis. I moguće, razumiješ, postoje mnoge različite vrste”.

21

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

Health Time DOMEN

www.rs.healthtime.pro

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

DANESCO TRADING, KIPAR

10. 8. 2017.

//

OPIS

Sajt je posvećen promociji proizvoda “Nutrivix”, sa obmanom u vidu lažne informacije o periodu specijalne ponude (koji se obnavlja svakim osvežavanjem stranice) i manipulativnom informacijom o nagradi koju “Nutrivixu” nije dodelio ekspertski žiri, već firma registrovana za “umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti”.


22

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

PROMOTIVNI SAJT

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

SAKRIVEN

9. 8. 2018.

//

Hi Techno DOMEN

www.hitechno-blog.com

OPIS

Posebna stranica na sajtu ovog bloga bila je posvećena promociji proizvoda “Pingulingo” za ekstremno brzo učenje stranih jezika. Služeći se izmišljenim ličnostima kao promoterima, Hi Techno blog je tvrdio da je „99% kupaca Pingulinga uspelo da nauči engleski jezik i reši se blokada prilikom konverzacije“.

23

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Informer DOMEN

www.informer.rs

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

INSAJDER TIM DOO

(odnosi se na domen)

19. 11. 2008.

245.000 K/D

OPIS

Informer je, prema evidenciji FN Tragača, najčešći kreator i prenosilac lažnih vesti u Srbiji. Dobitnik je Zlatnog Pinokija za 2019. i Srebrnog Pinokija za 2018. godinu. Sadržaj na Informeru odlikuje se klikbejt naslovima, velikim brojem neistina, širenjem panike, kao i ratnohuškačkim i šovinističkim diskursom.

24

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

MEDIJSKI PORTAL

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

LUKA RAKOČEVIĆ

1. 9. 2019.

//

Istraga DOMEN

www.istraga.rs

OPIS

Sajt “Istraga” sadržao je niz manipulativnih tekstova čiji je osnovni cilj bio targetiranje pojedinih medija, novinara, opozicionih političara i nevladinih organizacija. Portal VOICE došao je posredstvom Osnovnog suda u Novom Sadu do informacije da je vlasnik domena Luka Rakočević, inače poslovni partner Lava Pajkića.


25

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FESJBUK STRANICA

Ja nisam normalna… www.facebook.com/Ja-nisam-normalna-vi-niste-normalne-Azajedno-smo-Boze-sacuvaj DOMEN

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT (BIH)

12. 1. 2016.

13.500 PRATILACA

OPIS

Stranica čiji je pun naziv “Ja nisam normalna, vi niste normalne, a zajedno smo Bože sačuvaj” služi se različitim vrstama foto-manipulacija kako bi prikupila što veći broj lajkova. Često se u tu svrhu izmišljaju lažni identiteti ili se zloupotrebljava položaj osoba sa invaliditetom.

26

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FESJBUK STRANICA

Ja sam original… DOMEN

www.facebook.com/ja.sam.original.A/

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT (BIH)

19. 9. 2011.

113.000 PRATILACA

OPIS

Pun naziv stranice glasi “Ja sam original, a ti samo kopija”, a prethodno je nosila naziv “Ja nisam normalna vi niste normalne A zajedno smo Boze sacuvaj”. Služi se slikama koje uglavnom tematizuju roditeljstvo, propraćene su manipulativnim i lažnim opisima i na taj način prikuplja veliki broj lajkova.

27

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Kurir DOMEN

www.kurir.rs

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

ADRIA MEDIA GRUPA

7. 7. 2009.

850.000 K/D

OPIS

Kurir je dvostruki dobitnik Bronzanog Pinokija (2018, 2019), “nagrade” FN Tragača koja se dodeljuje mediju koji je u prethodnoj kalendarskoj godini bio treći po broju plasiranih dezinformacija. Kurir je specifičan i po kolumnama Živorada Nikolića, poznatijeg kao Žika Šarenica, koji plagira tekstove iz nedelje u nedelju.


28

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

Lantiq Tech DOMEN

www.lantiq-tech-online.com

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

16. 2. 2018.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

Posebna stranica na sajtu ovog bloga bila je posvećena promociji proizvoda “Pingulingo” za ekstremno brzo učenje stranih jezika. Služeći se izmišljenim ličnostima kao promoterima, Lantiq Tech je tvrdio da je „99% kupaca Pingulinga uspelo da nauči nemački jezik i reši se blokada prilikom konverzacije“.

29

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FEJSBUK STRANICA

Ljepote zavičajne i na selu DOMEN

https://www.facebook.com/LjepoteZavicajneNaSelu/

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

BOBA I JEJA* (SRBIJA)

13. 5. 2015.

590.000 PRATILACA

OPIS

U impresumu stranice navodi se da je uređuju četiri osobe iz Srbije. Stranica obiluje patetičnim sadržajima sa netačnim opisima i izmišljenim porodičnim pričama, odabranim tako da na empatiju privuku što veći broj lajkova. Jedna od njih glasi “Ovoj baki je danas 90. rođendan, ali niko je ne primjećuje... Hajde da joj čestitamo”.

30

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Literatur DOMEN

www.literatur.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

19. 9. 2019.

//

DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt je posvećen manipulativnom reklamiranju medicinskih proizvoda kao što je Flekosteel. Loše preveden tekst poručuje da “Flekosteel aktivnosti su nježni, milostivi, čudno i bez rizika način da smanjiti otok zglobova kao da dobiju ravnotežu, snagu kao i prilagodljivost”, što prate i svedočanstva izmišljenih kupaca.


31

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

MagazinLife DOMEN

www.magazin-life.com

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

8. 5. 2017.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

Imitirajući lajfstajl magazin, “MagazinLife” nudi manipulativnu promociju medicinskih proizvoda, uz primer izvesnog Almira Halilovića koji je uz pomoć „Nutrivixa“ izgubio 56 kilograma. Pretragom fotografija ustanovljeno je da se na slikama zapravo nalazi Škotlanđanin Mark Hanigan.

32

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

Magic Unbox DOMEN

www.magicunbox.com

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

22. 1. 2019.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt koji je promovisao domaći jutjuber Nixa Zizu funkcioniše tako što preko Pejpala uplatite neku količinu novca, a potom za različite svote „otvarate kutije“ u kojima se možda nalazi nešto vrednije od iznosa koji ste dali za otvaranje. FN Tragač je uvidom u model funkcionisanja sajta primetio mnoge sumnjive elemente.

33

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Murad DOMEN

www.murad.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

23. 9. 2019.

//

DEAKTIVIRAN

OPIS

“Moje ime je a ponekad i. Osmjehnem se od uha do uha, posebno kada mi date kafu. Autor sam fitness programa Strong, koji je prvi češki fitness program besplatno snimljen na živoj glazbi”, glasi biografija autora sajta Murad, koji služi isključivo manipulativnoj promociji proizvoda kao što je Flekosteel.


34

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

My Partner Bank DOMEN

www.mypartnerbank.ru

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

30. 5. 2018.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt nudi priče izmišljenih kupaca proizvoda “Flekosteel”, a izmišljen je i doktor nauka Velibor Dušanić koji se predstavlja kao inovator i pronalazač formule za proizvodnju čudotvornog balzama za zglobove. Po ulasku na sajt pojavljuje se baner koji vas obaveštava da samo danas važi popust od 50%.

35

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

My Serbia DOMEN

www.myserbia.net

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

21. 6. 2018.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Iako se sajt zove “My Serbia” i sadrži ćirilični meni, sadržaj sa naslovne strane uglavnom je posvećen hrvatskom tržištu, a izmišljena autorka Mira Bojević objavljuje tekstove poput “Maral Gel Hrvatska – negativno mišljenje, cijena, zvaničnom sajtu, kako to funkcionira?”

36

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FEJSBUK STRANICA

Ne sudi mi po izgledu… DOMEN

www.facebook.com/Ne.sudi.m/

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT (BIH)

4. 2. 2012.

98.000 PRATILACA

OPIS

Stranica “Ne sudi mi po izgledu jer ne znaš šta nosim na srcu” prvobitno je nosila naziv “Nokti i štikle su krive za sve”. Objavljuje veliki broj slika iz porodičnog života propraćenih netačnim i manipulativnim opisima, poput “Ova divna buduća mama svakog trenutka treba da rodi blizance... ako može komentar podrške za sreću”.


37

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

Odobrila priroda DOMEN

www.odobrilapriroda.com

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

1. 8. 2018.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

U promociji „čudotvornog leka” Puridona koji navodno uklanja parazite iz tela učestvuje dr Lidija Kesić, specijalistkinja za parazitologiju i tropsku medicinu. Međutim, kada se dr Lidija Kesić pretraži po internetu na osnovu objavljene slike, dobije se skoro 200 rezultata, budući da je reč o stok fotografiji.

38

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

PASIVAN

Pink DOMEN

www.pink.rs

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

PINK MEDIA GROUP

6. 5. 2008.

210.000 K/D

OPIS

Portal TV Pink trenutno se nalazi na 11. mestu liste FN Tragača na osnovu broja prenetih dezinformacija. Neistinite vesti objavljene na ovom portalu uglavnom su političke prirode, afirmativno usmerene ka vlasti i negativno ka opoziciji. Portal češće prenosi lažne vesti nego što ih samostalno kreira.

39

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Praktikum DOMEN

www.praktikum.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

3. 8. 2019.

6. (ALEXA)

DEAKTIVIRAN

OPIS

Blog sekcija ovog promotivnog sajta napisana je na engleskom, tj. ostavljena je sa “Sample Page” sadržajem, dok se u sekciji “Kontakt” može pronaći samo nekoliko rečenica na poljskom jeziku. Svi ostali sadržaji nastali su tokom septembra i oktobra 2019, a posvećeni su manipulativnoj promociji medicinskih preparata.


40

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

PASIVAN

Pravda DOMEN

www.pravda.rs

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

AVALA PRESS DOO

20. 3. 2008.

//

OPIS

Ukoliko pokušate da pristupite ovom sajtu, brauzer će vas upozoriti na bezbednosni rizik. Portal “Pravda” nastavio je da postoji i nakon što se ugasio istoimeni dnevni list, a odlikuje se klikbejt naslovima i širenjem panike. Na listi FN Tragača najčešćih prenosilaca dezinformacija trenutno se nalazi na 12. mestu.

41

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Pravifis DOMEN

www.pravnifis.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

24. 9. 2019.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Dok je sajt registrovan pod domenom “pravnifis.rs”, naziv sajta ima slovo manje – “Pravifis”. Namenjen je manipulativnoj promociji medicinskih preparata, uz gotovo nerazumljiv prevod na srpski, poput “Hrskavicu u Srbiji materijal za tijelo ili kosti plutam u zatvoru prostora rezultati”.

42

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FEJSBUK STRANICA

Prazna ostala mi duša DOMEN

www.facebook.com/PraznaDusica

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT (SRBIJA)

31. 12. 2015.

440.000 PRATILACA

OPIS

Prema dostupnim podacima, stranicu “Prazna ostala mi duša” vode četiri osobe iz Srbije. Na ovom mestu se svakodnevno objavljuju fotografije sa netačnim opisima, pri čemu se neretko zloupotrebljava položaj osoba sa invaliditetom i obolelih osoba radi prikupljanja lajkova.


43

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Prismotra DOMEN

www.prismotra.net

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

20. 12. 2019.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

Portal “Prismotra” registrovan je u decembru 2019, da bi u januaru započeo objavljivanje niza manipulativnih tekstova kojima targetira novinare, opozicione političare i neistomišljenike vlasti. Iako impresuma nema, a podaci o vlasniku domena su sakriveni, model rada istovetan je onom sa ugašenog portala Istraga.

44

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Prviinfo DOMEN

www.prvii.info

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

16. 9. 2017.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt objavljuje vesti koje se gotovo isključivo pojavljuju sa klikbejt naslovima, a poseban segment portala posvećen je misterijama, tj. teorijama zavere. Sadržaji sa ovog sajta promovišu se putem Fejsbuk stranice “Pikac – Vratiće se rode”, koja nema nikakvog dodira sa likom iz serije, a okuplja više od 200.000 pratilaca.

45

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Radio Kikinda DOMEN

www.radiokikinda.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

14. 11. 2018.

//

DEAKTIVIRAN

OPIS

Radio Kikinda ugašen je u decembru 2015. godine, da bi nepune tri godine kasnije domen pod nazivom Radio Kikinda bio zakupljen za potrebe manipulativne promocije medicinskih proizvoda. Sadržaj na sajtu nema veze sa radijskim programom niti sa Kikindom, a uglavnom je namenjen hrvatskom tržištu.


46

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Republika DOMEN

www.republika.rs

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

MEDIJSKA MREŽA DOO

(odnosi se na domen)

10. 3. 2008.

130.000 K/D

OPIS

Dnevni list “Srpski telegraf” i njegov portal “Republika” trenutno se nalaze na 6. mestu liste FN Tragača prema broju prenetih dezinformacija. One su uglavnom političke prirode, pre svega usmerene ka afirmisanju vlasti u Srbiji, diskreditaciji opozicije, ali i ka kontroverznim pitanjima međunarodnih odnosa.

47

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FEJSBUK STRANICA

Rodno selo moje DOMEN

www.facebook.com/pg/Rodnoselomoje

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT (BIH)

18. 5. 2019.

40.000 PRATILACA

OPIS

Stranica “Rodno selo moje” promoviše izmišljene porodične i pastoralne priče. Iako se navodi da je stranica ispunjena “sadržajem naših rodnih mjesta, starina, nekadašnjih dječijih igara, naših običaja”, mnoge fotografije su istrgnute iz konteksta i predstavljene kao da su nastale na Balkanu.

48

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Rosencrantz DOMEN

www.rosencrantz.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

20. 9. 2019.

//

DEAKTIVIRAN

OPIS

Stranica koja nosi ime Hamletovog školskog druga koristi se za manipulativnu promociju medicinskih preparata. Fiktivni autor o sebi navodi ovo: “U rujnu 2015, dobio sam strašnu alergiju. Koža na rukama, usta i oko usta izgledala doslovno kao … lepra. Kasnije se ispostavilo da je to bila jaka benzinska pumpa.”


49

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FEJSBUK STRANICA

Selo moje, moja dedovina DOMEN

www.facebook.com/selomojemojadedovina

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT (SRBIJA)

19. 11. 2019.

//

OPIS

Stranica “Selo moje, moja dedovina” prikuplja lajkove na manipulativan način, uz objave propraćene porukama poput “Svako ko voli zivotinje ,,neka lajkuje i podijeli moju sliku..” ili “Steta sto ce imati manje lajkova od neke gluposti.. Hvala ko podijeli..”. Uz fotografije sa ove stranice prilažu se netačna pojašnjenja.

50

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Serbia Eco Tour DOMEN

www.serbiaecotour.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

27. 9. 2019.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Autor bloga “Serbia Eco Tour” o sebi kaže da je “autor knjige Magično žena koju si pročitala više od 7 500 žene, broj eBooků i online predmeta, što ti je već prošla kroz stotine žene i danas”. Na sajtu se na manipulativan način promovišu različiti medicinski proizvodi poput Nutrivixa i Flekosteela.

51

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Skandalozno DOMEN

www.skandalozno.net

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

3. 9. 2017.

//

OPIS

Portal “Skandalozno” odlikuje se velikim brojem vesti sa klikbejt naslovima, a sadržaji sa ovog sajta promovisani su putem Fejsbuk stranica “Српска ЧАСТ + Srpska CAST” i “Манастир Острог † Manastir Ostrog”. Informacija o vlasniku sajta je sakrivena, a impresum ne postoji.


52

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

PASIVAN

Srbija danas DOMEN

www.srbijadanas.com

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SRBIJA DANAS DOO

16. 6. 2014.

430.000 K/D

OPIS

Portal “Srbija danas” nalazi se na 4. mestu liste FN Tragača prema broju objavljenih dezinformacija, među kojima su gotovo sve preuzete iz drugih medija, dok je uočenih lažnih vesti koje su izvorno generisane na portalu “Srbija danas” bilo izuzetno malo.

53

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

PASIVAN

Srbin info DOMEN

www.srbin.info

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NIBRS DOO

12. 2. 2013.

//

OPIS

Na portalu “Srbin info” do sada nisu uočene izvorno generisane dezinformacije, ali jesu prenesene: da je lik doktora Hausa osmišljen po uzoru na srpskog doktora Pečnera, da je Nikola Tesla finansirao četnički pokret, da su jednoj bebi iz Prištine roditelji dali ime Nato, kao i da su Srbi najstariji evropski narod.

54

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

SRLS DOMEN

www.srls.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

18. 9. 2019.

//

DEAKTIVIRAN

OPIS

“Zdravo, otkad si naišla na moj blog, verovatno si primetila da je posvećena temi najboljih i najzdravijih recepata za koktele”, navodi se u opisu sajta, iako sajt nije posvećen koktelima već manipulativnoj promociji različitih medicinskih proizvoda, kakvi su Nutrivix i Purodone.


55

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

MEDIJSKI PORTAL

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

SAKRIVEN

??

//

Srpski list DOMEN

www.srpskilist.rs

OPIS

Sajt je funkcionisao kao blizanački portal portala “Šta ima novo”, budući da su im se sadržaji u velikoj meri poklapali, a da im je i vlasnik bio isti. “Srpski list” je do svog gašenja plasiranjem izuzetno velikog broja lažnih vesti na dnevnom nivou pokušavao da zaradi na klikovima lakovernih posetilaca.

56

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Šta ima novo DOMEN

www.staimanovo.com

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

29. 11. 2018.

//

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt „Šta ima novo“ bio je jedna od najbrže rastućih fabrika lažnih vesti u Srbiji, s obzirom na to da je za svega nekoliko meseci kreirao na stotine bizarnih, netačnih i manipulativnih objava. FN Tragač ustanovio je da se laži sa ovog sajta šire putem mreže koju čini najmanje 13 Fejsbuk stranica, mahom sportske tematike.

57

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Telegraf DOMEN

www.telegraf.rs

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

INTERNET GROUP DOO

12. 2. 2011.

530.000 K/D

OPIS

Portal “Telegraf” trenutno se nalazi na 9. mestu liste FN Tragača prema broju prenetih dezinformacija. Među njima je više onih koje je Telegraf preneo iz drugih medija nego onih koje je samostalno kreirao. Uočene dezinformacije mahom se tiču politike, društva i nauke.


58

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Top zdravlje DOMEN

www.topzdravlje.com

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

20. 8. 2018.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Za razliku od drugih sajtova koji se služe manipulativnom promocijom medicinskih preparata, “Top zdravlje” odlikuje se nešto sređenijim sadržajem i boljim prevodom na srpski jezik. Međutim, ni ovde nema impresuma, a linkovi ka društvenim mrežama vraćaju vas na početnu stranicu.

59

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

MEDIJSKI PORTAL

Večernje novosti DOMEN

www.novosti.rs

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

KOMPANIJA NOVOSTI

6. 5. 2008.

300.000 K/D

OPIS

Sajt “Večernjih novosti” nalazi se na 8. mestu liste FN Tragača prema broju prenetih dezinformacija. U većem broju slučajeva Novosti prenose dezinformacije iz drugih medija, ali su uočeni i primeri koji su izvorno generisani u Novostima. Dezinformacije se na ovom portalu najčešće plasiraju u oblasti spoljne politike i nauke.

60

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

WeightLoss Serbia DOMEN

www.weightlossserbia.blogspot.com

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT

2019.

//

OPIS

Blog izvesne Biljane Čobanov zapravo je onlajn prostor za manipulativnu promociju medicinskog preparata “Nutrivix”. Sadrži niz komentara izmišljenih zadovoljnih korisnika, a kontakt-obrazac sadrži samo dva polja, za ime i telefon, dok su svi podaci o adresi proizvođača i vlasniku sajta nepoznati.


61

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FEJSBUK STRANICA

Zanimljivosti :) DOMEN

www.facebook.com/SMKVZP.Page3D

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT (BIH, NEMAČKA)

22. 11. 2015.

40.000 PRATILACA

OPIS

Stranicu “Zanimljivosti”, koja je prvobitno nosila naziv “Svi mi koji jedva čekamo zimske praznike” i “Svi mi koji volimo zimske praznike” vode četiri administratora iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Nemačke. Stranica objavljuje veliki broj fotografija sa manipulativnim opisima čiji je cilj prikupljanje što većeg broja lajkova.

62

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

FEJSBUK STRANICA

Zavičaju, mili raju DOMEN

www.facebook.com/ZavicajuMiliraju1/

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

NEPOZNAT (BIH, SRBIJA, ITALIJA)

14. 6. 2018.

70.000 PRATILACA

OPIS

Stranicu “Zavičaju, mili raju” vode administratori iz BiH, Srbije i Italije. Osim motivacionih citata plasira i slike iz porodičnog života sa manipulativnim opisima, uz čestu zloupotrebu položaja osoba sa invaliditetom i obolelih osoba (Ja bih voljela da podijelite moju sliku..,u znak podrske svima nama.... sa Daunovim sindromom...).

63

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

ZC Cacak DOMEN

www.zccacak.rs

AKTIVAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

14. 11. 2018.

//

DEAKTIVIRAN

OPIS

Portal ZC Čačak nema veze ni sa kakvim zdravstvenim centrom u Čačku, već je namenjen manipulativnoj promociji medicinskih proizvoda. Nema impresum, a kontakt obrazac ne funkcioniše. Kao autorka tekstova navodi se Lucija Pretić, “praktična, kreativna i herojska, ali u manjim dozama i navikama da su i bijedni”.


64

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

ZC Loznica DOMEN

www.zcloznica.co.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

14. 11. 2018.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Portal “ZC Loznica” kreiran je istog dana kao i “ZC Cacak”, pri čemu je i sadržaj gotovo istovetan. Na sajtu se na manipulativan način reklamira čitav niz medicinskih proizvoda, pri čemu su naslovi jednoobrazni i uključuju naziv proizvoda + “negativne komentare, mišljenja, cijena, zvaničnom sajtu”.

65

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

PASIVAN

Zdravoskop DOMEN

www.zdravoskop.rs

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

14. 11. 2018.

//

AKTIVAN

DEAKTIVIRAN

OPIS

Sajt je registrovan istog dana kada i sajtovi “ZC Loznica” i “ZC Cacak”, a sadrži manipulativnu promociju različitih medicinskih preparata. Tekstove potpisuje izmišljena ličnost pod imenom Safeta Šehović, za koju se kaže da “njena osvetoljubivost i izdajstvo izazivaju mnogo žalbi čak i najbolje vrijeme”.

66

NAZIV MEDIJA

TIP MEDIJA

STATUS

PROMOTIVNI SAJT

Zdravozivi DOMEN

www.zdravozivi.com

AKTIVAN PASIVAN DEAKTIVIRAN

VLASNIK

REGISTRACIJA

REJTING

SAKRIVEN

15. 1. 2020.

//

OPIS

U promociji dijetetskog proizvoda „GoSlim“ na sajtu “Zdravozivi” korišćen je izmišljeni intervju Ognjena Amidžića sa Anom Nikolić, fotošopirane su fotografije, falsifikovan vizuelni identitet sajta TV Pink, montirani komentari zadovoljnih mušterija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a kreiran je i nepostojeći dijetolog.


S u mn j a t euv e s t k o j us t ep r o č i t a l i ? P o š a l j i t en a mj e . P r o v e r i ć e mo .

U o č i l i s t ev e s t k o j av a m d e l u j e s u mn j i v o

Us a moč e t i r i k l i k ap r i j a v i t e v e s t p u t e m f o r mu l a r an a s a j t u f a k e n e ws . r s

N a št i mć eu r o k uo d4 8s a t i i s p i t a t i d al i j e r e čol a ž n o j v e s t i

U k o l i k oj ev e s t l a ž n a , o b j a v i ć e mo t e k s t on j o j . N at a j n a č i ns ez a j e d n i č k i b o r i mop r o t i v d e z i n f o r ma c i j a

Profile for Novosadska novinarska škola

Fabrike manipulacija  

Ovaj katalog proistekao je iz istraživanja koje je sprovela redakcija FakeNews Tragača. Na listi se nalaze portali koji su prema evidenciji...

Fabrike manipulacija  

Ovaj katalog proistekao je iz istraživanja koje je sprovela redakcija FakeNews Tragača. Na listi se nalaze portali koji su prema evidenciji...

Advertisement