Page 1

ORGANIZATORZY:

W SPARCIE MERY TORYCZNE:

NOVI ZINE W y da n i e s p e c j a l n e p o ś w i ę co n e ko n g r e s o w i PR w R z e s zo w i e

K W IECIE Ń 2010

Powiew świeżości Nowe drogi PR

Mała czarna,

czyli biurowy survival www.novimedia.pl


novizine/prasówka

Miarą sukcesu pojedynczego człowieka są dzieła, jakich przez całe życie dokonał. Natomiast miarą sukcesu zespołu – praca członków tej grupy, kreacja i to, co wspólnie wypracują. Myślę, że warto w tym miejscu wskazać, iż Kongres Public Relations, który po raz 10. organizowany jest w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nie mógłby się odbyć, gdyby nie setki życzliwych mi ludzi. Tych, których codziennie spotykałem, z którymi snułem plany, którzy każdego roku znajdowali czas na spotkania i dyskusje o kolejnych edycjach Kongresu. To właśnie dzięki nim, naukowcom i praktykom PR, a także moim przyjaciołom, a zarazem pasjonatom PR-u, czyli studentom nie tylko mojej uczelni, to wydarzenie z małego seminarium, które miałem w głowie, przerodziło się w największe coroczne spotkanie branży PR. To im dziękuję za życzliwość i za to, że przez lata mogliśmy wspierać branżę PR, dokładając kolejną cegiełkę do bogatego zbioru publikacji na temat komunikacji. Mogliśmy tworzyć platformę porozumienia pomiędzy światem nauki i praktyki PR, a także forum do dyskusji i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Trudno powiedzieć, co przyniesie kolejny rok, ale jedno jest pewne – jeśli nie zabraknie obok mnie takich samych zapaleńców jak Ci, których spotykałem na swojej drodze przez te lata organizacji Kongresu, podobne wyzwania warto będzie podejmować i będę je podejmował.

Mocni wizerunkieM – firMy o wielkiM sercu

życzę WszysTkim, kim, aby Ten kongres znoWu sTał TTał ał się miejscem spoTkania oraz Wymiany ymiany poglądóW i myśli komunikacyjnej.

21 22 23 Dr DarIuSZ TwOrZYDŁO

pomysłodaWca i głóWny organizaTor kongresu

21 kwietnia

Co nowego w branży piszczy?

PUBLIC RELATIONS 2.0, czyli o nowych trendach w komunikacji – to główna oś i kręgosłup pierwszego dnia Kongresu. Tego dnia prelegentami będą m.in.: Adam Łaszyn (Prezes Zarządu, Alert Media Communications) oraz Dominik Kaznowski (Head of marketing & PR, Nasza-klasa.pl). Dzień zwieńczy spotkanie integracyjne uczestników w Grand Clubie, gdzie będzie można spróbować swoich sił w bowlingu w zawodach o puchar PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Motywem przewodnim drugiego dnia Kongresu będzie biznes i polityka. Swoje spojrzenie na public relations w biznesie zaprezentuje m.in. Jerzy Ciszewski (Ciszewski PR), z kolei na świat polityki – Piotr Ciacek oraz Marek Biskup (Millward Brown SMG/KRC) i Marek Wróbel (Fundacja internetPR.pl). Gościem specjalnym będzie Artur Rojek (Myslovitz). Po ciężkim dniu debat zaprosimy naszych gości na chwilę muzycznego relaksu do Tawerny pod Sosnami.

23 kwietnia PR pod lupą

22 kwietnia Koniki PR-u

Ostatniego dnia Kongresu skupimy się na badaniach i sposobach pomiaru efektów działań public relations. Nowe trendy w mierzeniu efektywności działań europejskich praktyków PR przedstawi dr Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współwłaściciel Agencji Prelite. Z kolei Anna Miotk (Dyrektor Rozwoju Biznesu, NetSprint sp. z o.o.) zapozna nas z opiniami polskich specjalistów na temat pomiaru efektów PR.

Novizine. Wydanie specjalne poświęcone Kongresowi Public Relations w Rzeszowie Wydawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl Redaktor wydania: Karol Juźwik. Redakcja: Dariusz Tworzydło, Aneta Czarniecka, Bartosz Bielec, Zbigniew Chmielewski, Małgorzata Wydrzyńska. Redaktor prowadzący: Piotr Kowalski. Redaktor wspierający: Rafał Rezler. Grafik prowadzący: Maciej Glogus. Fotoedycja: Hanna Danielczyk. Reklama: CONTENT MEDIA, www.contentmedia.com.pl Adres redakcji: novizine@novimedia.pl

02 novizine

o organizatorach

tegoroczny kongres w Pigułce

Wszystkie materiały w niniejszej publikacji są objęte prawem autorskim. Przedruk wyłącznie za pisemną zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Koncepcja, projekt graficzny i produkcja: Novimedia Content Publishing. Katowice, Warszawa, Sopot – www.novimedia.pl

KarOl juźwIK

idea dea konkursu „„mocni Wizerunkiem” zrodziła się pięć la laTT Temu. do dziś każdego rokuToWarzyszy Warzyszy najWiększemu W Wydarzeniu W branży pr, jakim jesT kongres public relaT ela ions organizoWany elaT W Wany W rzeszoWie.

w

tym roku odbędzie się już szósta edycja konkursu, który na przestrzeni lat prowadzony był w dwóch edycjach – ogólnopolskiej i regionalnej. „Mocni Wizerunkiem” to firmy podejmujące działania na polu społecznym, wspierające organizacje i akcje charytatywne, ludzi oraz projekty. Zwycięzców wyłania jury skupiające praktyków, a także osoby zajmujące się PR naukowo, dziennikarzy, przedstawicieli fundacji i organizacji społecznych. Z racji tak zacnego grona specjalistów, osób podziwianych oraz poważanych w branży, nagroda nabiera

Aneta Czarniecka, asystent Zarządu, sekretarz biura polskiego Stowarzyszenia public relations

Organizatorami konkursu „Mocni Wizerunkiem” są w edycji ogólnopolskiej: Zakład PR Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Telma Group Communications, Ideo sp. z o.o., natomiast w edycji podkarpackiej: Zakład PR Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Super Nowości, TVP Rzeszów, Radio Rzeszów.

dodatkowego znaczenia. Tytuł „Mocni Wizerunkiem” jest nie tylko oznaką prestiżu i docenieniem podejmowanych przedsięwzięć, ale także zachętą do dalszych działań prospołecznych. Potwierdzeniem tego może być fakt, że aż 15 z 42 firm do tej pory nagrodzonych i wyróżnionych we wszystkich edycjach konkursu znalazło się w gronie finalistów dwu- a nawet trzykrotnie. Firmy „Mocne Wizerunkiem” swoim zaangażowaniem na polu społecznym pokazują, że cele biznesowe nie muszą być rozpatrywane tylko i wyłącznie w kategoriach zysków. Ważne jest, by dostrzec potrzeby ludzi, potrzeby serca…

52 nagrody i wyróżnienia przyznano w sumie podczas pięciu edycji konkursu novizine 03


novizine/przedsmak

novizine/przedsmak

kongres sTara TTara się Wciąż ciąż iść z duchem czasu i bezusTannie bezusTannie T oTWiera się na noWee pomysły oraz sugesTie suges ie ludzi z branży, kTórzy podpoWiadają, iadają, W jakim kierunku poWinien on podążać. Ta oTWar oTWar TW Tość spraWia, że nadchodzący iX kongres pr będzie niezWykły.

i c ś o ż

KarOl juźwIK

o P

w e i w IX Kongres skupi się przede wszystkim na PR w Internecie. Na tym, jak maksymalnie, a przy tym innowacyjnie wykorzystać to medium do komunikacji.

e i św k

ongres stara się wciąż iść z duchem czasu i bezustannie otwiera się na nowe pomysły oraz sugestie ludzi z branży, którzy podpowiadają, w jakim kierunku powinien on podążać. Ta otwartość sprawia, że nadchodzący IX Kongres PR będzie niezwykły. Można by rzec, że tegoroczne spotkanie w Rzeszowie będzie niezwykle świeże, gdyż podyskutujemy o najnowszych trendach w komunikacji oraz o narzędziach do badania efektywności działań PR. „Po Kongresie PR w Rzeszowie została mi pustka w głowie. Mam wrażenie, że wszystko, co zostało powiedziane, było mówione już wielokrotnie wcześniej. Formuła Kongresu niewątpliwie wypaliła się. Nie było źle, ale nic konkretnego nie utkwiło mi w głowie. Dlatego myślę, że trzeba coś zmienić właśnie teraz. Zmienić, aby następny Kongres nie okazał się klapą. Dużo było rozmów o przeszłości, a mało (lub wcale) o przyszłości branży public relations w Polsce” – tak o VIII Kongresie na swoim blogu pisał Dominik Kaznowski (Head of marketing & PR, Nasza-klasa.pl). Nadciąga nowe Powyższymi słowami Dominik Kaznowski załamał dr. Dariusza Tworzydłę, jednak nie na długo... Organizator rzeszowskiego Kongresu podjął rękawicę, odpowiedział na wyzwanie i w ten sposób nawiązała się nić porozumienia. Idąc po nitce do kłębka, postanowiono, by IX

04 novizine

Kongres Public Relations mówił rzeczywiście o rzeczach nowych, czego odzwierciedleniem jest obecny program imprezy. Śledząc komentarze do wpisów na blogu Dominika Kaznowskiego, łatwo można było zauważyć, że dyskusja była żywa i zaangażowało się w nią wiele osób z branży. To świadczy dobitnie o tym, że los polskiego PR-u nie jest temu środowisku obojętny. I dobrze – o to chodzi! W jedności siła Bardzo ważne jest, by dzielić się know-how, a nie zatrzymywać je dla siebie. Rynek pokazuje, że praktycy PR-u coraz mocniej to dostrzegają i zamiast konkurować ze sobą oraz trzymać w tajemnicy własne osiągnięcia, chętnie się nimi dzielą. W ten sposób tworzy się atmosfera życzliwej współpracy. A wiadomo – co dwie głowy, to nie jedna. W grupie łatwiej o większy i szybciej osiągnięty sukces. Właśnie dlatego IX Kongres skupi się przede wszystkim na PR w Internecie, czyli jak maksymalnie, a przy tym innowacyjnie wykorzystać to medium do komunikacji. Odpowie na pytanie, jak należy kształcić nowe, młode kadry przyszłych PR-owców. Teoretycy i praktycy zajmować się też będą funkcjonowaniem PR-u w polityce i biznesie. Tu będzie można się dowiedzieć i podpatrzyć m.in., jakie nowe działania stosują „starsi koledzy” zza oceanu – mowa o PR podczas wyborów prezydenckich w Stanach w 2008 r. Dodatkowo ostatniego dnia uczestnicy dostaną do rąk narzędzia, którymi skutecznie można mierzyć efekty przeprowadzanych działań public relations. W ten oto sposób organizatorzy rzeszowskich spotkań postarają się przeobrazić na stałe formułę Kongresu, by kojarzył się i rzeczywiście był wydarzeniem, które będzie otwierało nowe horyzonty dla branży public relations w Polsce.

Ostatniego dnia Kongresu uczestnicy dostaną do rąk narzędzia, którymi skutecznie można mierzyć efekty przeprowadzanych działań public relations. Praktycy PR-u (...) zamiast konkurować ze sobą oraz trzymać w tajemnicy własne osiągnięcia, chętnie się nimi dzielą. W ten sposób tworzy się atmosfera życzliwej współpracy.

novizine 05


Powiedzieli Powiedzieli o kongresie o kongresie

novizine/prosto z mostu

polski pr wspiera się na dwóch platformach: nauce na poziomie akademickim oraz praktyce zawodowej. właśnie to splecenie obu poglądów jest największą zaletą tych spotkań. Doskonała atmosfera, w jakiej wszyscy uczestnicy obradują, sprzyja wypracowywaniu wspólnych wniosków i planów związanych z dalszym rozwojem naszej branży. Kolejnym sukcesem rzeszowskiego Kongresu jest umiejętność zebrania w jednym miejscu wszystkich ważnych dla rynku pr osób oraz instytucji, które mają realny wpływ na rozwój pr-u. Sądzę, że właśnie dzięki takiemu składowi uczestników impreza ta jest i nadal pozostanie najważniejszym wpisem w kalendarzach tych, którym na sercu leży przyszłość i przejrzystość rynku, na którym pracują.

MICHAŁ MACIERZyŃSKI, pr news, bankier.pl

Zawsze wracam z rzeszowa z nowymi pomysłami, a to chyba najważniejsze. Organizatorzy co roku dbają o ciekawe, aktualne tematy, interesujących praktyków i teoretyków przedmiotu oraz ciepły klimat całej imprezy. Nic dodać, nic ująć.

i niezwykłej pracowitości organizatorów, przekształcił się w ogólnopolski świąteczny festiwal pr-owców, poszukujących nie tylko wiedzy, ale i okazji do inteligentnego odpoczynku.

nywana przez chłopaków i dziewczyny w ich czasie wolnym. To daje wyjątkowe efekty, o czym świadczy choćby „dziewiątka” przed tegoroczną edycją Kongresu public relations w rzeszowie.

KRZySZTOF DĘBOWSKI, dyrektor zarządzający sare

ALEKSANDRA SMyCZyŃSKA,

PROF. DR HAB. JERZy OLĘDZKI,

ZBIGNIEW CHMIELEWSKI

Wyższa szkoła zarządzania i bankowości w krakowie

uniwersytet Warszawski

zakład public relations Wsiiz w rzeszowie

06 novizine

Widoki Widoki na na PRzyszłość PRzyszłość –– XX kong kkong kongR k ong ongR ongRes ong ongR RRes Res Res es 33.0? .0? KarOl juźwIK / DarIuSZ TwOrZYDŁO

lubię rzeszowskie spotkania także dlatego, że przyjeżdża tam zawsze grono ludzi zafascynowanych public relations. uczestniczę w spotkaniach pachnących autentyzmem przeżyć, bez tego stołecznego, teatralnego pozerstwa, charakterystycznego dla spotkań niektórych tzw. elit warszawskich. Z regionalnego kiedyś wydarzenia, dzięki pomysłom

PAWEŁ TROCHIMIUK, prezes zarządu związku Firm public relations

Czy przyszłość przerośnie nasze oczekiwania, czy może nas rozczaruje? Jednego możemy być pewni – zostało jeszcze wiele do zrobienia na tym polu, szczególnie na rynku polskim.

przez kilka dni można tutaj nie tylko poznać całą śmietankę polskiego pr-u, ale też dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat teorii i praktyki public relations.

Są co najmniej dwa powody, dla których Kongres public relations na wielu gościach, którzy go odwiedzają, robi wrażenie imprezy innej niż wszystkie. pierwszym z nich jest sam rzeszów. Dla dużej części polaków to miejsce zagadkowe. O tym, jak bardzo zagadkowe, większość przekonuje się zaraz po pierwszym przyjeździe, kiedy okazuje się, jak daleko odbiega od ich wyobrażenia o ścianie wschodniej. Dodatkowo to miasto stało się odskocznią od rutynowych dla grupy gości konferencji w warszawskim hotelu. Z jakichś powodów sympatyczną odskocznią… Drugi powód, to studenci – współorganizatorzy Kongresu. Młodzi ludzie z Marketingowego Forum Naukowego wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, którzy opiekują się gośćmi, pracują w biurze kongresowym czy przy logistyce i są obecni wszędzie tam, gdzie potrzebna pomoc. To za sprawą ich obecności Kongres tchnie entuzjazmem, dobrą atmosferą, młodością i kreatywnością. uczestnicy widzą ich podczas trzech dni obrad, ale pamiętajmy, że ta praca zaczyna się wiele miesięcy wcześniej, że jest żmudna i wyko-

Coroczny Kongres pr w rzeszowie jest imprezą, którą można śmiało traktować jako wizytówkę branży public relations. wysoki poziom merytoryczny, świetna organizacja, profesjonalne zaplecze oraz niezapomniana atmosfera wydarzenia to dowód na to, że i szewc potrafi w butach chodzić.

novizine/prognoza

public relaT ela ions zdaje się Wkraczać W noWy Wymiar. elaT na a porządku dziennym ssTaje TTaje aje się WykorzysTyWanie W Wanie inTerneTu do działaŃ Ń pr. co czeka nas W przyszłości? co jeszcze pozosTało TTało do odkrycia? czy poWsTanie TTanie coś W rodzaju pr 3.0? a jeśli Tak, T To na czym będzie polegał?

b

ez trudu możemy zaobserwować, jak dynamicznie rozwija się Internet. Wraz z rozkwitem tego medium rozwija się także e-PR. Kadry zarządzające firmami zdają sobie sprawę z tego, jak silnym i wartościowym nośnikiem informacji jest sieć. I tak, gdy wszystkim wydaje się, że już wszystko zostało w tej materii powiedziane, zawsze znajdzie się ktoś, kto doda coś nowego. Jaka czeka nas więc przyszłość? Może powstanie coś w rodzaju PR 3.0? Może byłoby to połączenie, swoista synergia dotychczasowych mediów i sposobów komunikowania?

Coś lepszego, większego i potężniejszego niż współczesna globalna sieć? Niemożliwe? Rodzi się pytanie: w jakim kierunku powinien pójść kolejny Kongres PR? Mamy nadzieję, że dyskusja na ten temat będzie żywa i przyniesie wiele ciekawych propozycji. Oby to była dyskusja twórcza. Zapewne mnóstwo pomysłów podda nam sama rzeczywistość i codzienność PR-u. Czy przyszłość przerośnie nasze oczekiwania, czy może nas rozczaruje? Kto wie, czas pokaże. Jednego możemy być pewni: zostało jeszcze wiele do zrobienia na tym polu, szczególnie na rynku polskim.

Wszyscy wiedzą, nie da się czegoś zrobić, i wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi.

Pr na dwa głosy Niektórzy są zdania, że rodzima branża public relations potrzebuje uzdrowienia i wyrwania ze stagnacji. Inni – że należy bardziej skupić się na tym, by przeć do przodu i czerpać ile się da, jak najwięcej z pomysłów kolegów z Zachodu, by nie wyważać otwartych drzwi. Niewątpliwie jedni i drudzy mają rację. By jednak iść do przodu, trzeba spełnić postulaty tych pierwszych. Wiadomo, że kulawy daleko nie zabiegnie, a już na pewno nie będzie pierwszy na miejscu. Podobnie i tu, w PR. Jeśli chcemy myśleć o przyszłości, należy najpierw wyeliminować to, co kuleje w tej branży.

ALBERT EINSTEIN N

novizine 07


novizine/w słusznej sprawie

m, j a y T o a k W kil

novizine/w słusznej sprawie

k zn

zeru i W o n o c iekszTał

nek

czyli słó branży public rela relaTions, a Także akże o Tym, ym, jak zWykłym z ykłym zW KarOl juźwIK ludziom ona się k ojarzy.

g

dy, spacerując po rzeszowskim rynku, pytałem starsze osoby o to, czy wiedzą, co to jest PR, zazwyczaj spotykałem się ze zdziwieniem. Zdarzyło się też i tak, że jedna pani stwierdziła, że ona wie, co to jest, ma to i już nie potrzebuje, a poza tym nie ma pieniędzy – myślała po prostu, że jestem jakimś akwizytorem, który sprzedaje produkt o dziwnej nazwie... O ile osobom starszym nie można się dziwić, to ta sama sytuacja wśród ludzi młodych powodować może znaczne wybałuszenie oczu. Otóż młodzież (także ta starsza), gdy usłyszała wyrażenie „PR”, często wzruszała ramionami. Gdy rozwinąłem skrót na „Public Relations” w nadziei, że zapali im się jakaś lampka w głowie, zaczynali kombinować. „Hmm, public – to publiczny, relations – czyli relacje. Więc to pewnie będą jakieś publiczne relacje” – odpowiadali zadowoleni. „Brawo! – zawołałem – a kogo te wzajemne relacje dotyczą?” – drążyłem. Tu już nie bardzo potrafili mi udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi. To pokazuje, jak wiele, jeśli chodzi o edukację ludzi, jest jeszcze do zrobienia, co może dziwić, bo przecież tyle się o PR trąbi w mediach. No właśnie, trąbi się, ale nie tłumaczy, czym on właściwie jest. Stąd też niewłaściwe o nim pojęcie, mgliste lub żadne. I tu jest też pole do działania dla samych piarowców, by wyedukować ludzi w tym temacie. Należy zebrać siły i postarać się o to, by dzięki rzetelnej informacji, czym PR jest, a czym nie jest, wykorzenić z ludzkich umysłów pejoratywne skojarzenia z tą branżą, a w ich miejsce utworzyć pozytywny (ale i prawdziwy!) wizerunek Public Relations.

walcząc o dobre imię Pr-u w Jak to się stało, że wizerunek branży PR uległ takiemu zniekształceniu, by nie użyć słowa wypaczeniu? Oto skondensowana odpowiedź na to pytanie: – To głównie dzięki polityce PR kojarzy się częściej z kłamstwem i manipulacją niż – jak chcieliby sami piarowcy – z dialogiem i komunikacją z otoczeniem. Sam termin PR nabiera takiego znaczenia jak wcześniej „czarny PR” – stwierdził Adam Łaszyn, prezes zarządu Alert Media Communications. Po części winę za ten stan rzeczy ponosi samo środowisko PR-u, stosując nieetyczne praktyki, o czym była mowa na poprzednim Kongresie. Gdy widzimy taki, a nie inny obraz rzeczywistości, ciśnie się na nasze usta pytanie: jak zatem należy edukować społeczeństwo i młodych piarowców, a także nawrócić starych wyjadaczy z branży, by Public Relations odzyskało dawny blask? Jak poprawić obecny stan rzeczy? Między innymi na te pytania odpowiedzą eksperci podczas tegorocznego Kongresu. Miejmy nadzieję, że wiedza ta przełoży się na praktykę, pomoże obalić stary, zdezelowany pomnik PR-u i da podwaliny oraz pomoże postawić nowy, w pełni oddający istotę tej branży.

PoMnik Pr Po 08 novizine

Termin „zmiana wizerunku”, np. partii, jest często interpretowany jako sygnał: „będziemy was okłamywać lepiej niż dotąd”.

„Jak należy edukować społeczeństwo i młodych piarowców (...), by Public RelaRela tions odzyskało dawdaw ny blask?”. M.in. na to pytanie odpowiedzą eksperci podczas tegotego rocznego Kongresu.

novizine 09


novizine/Z przymrużonym okiem

szTuka przeTrWania W Wania W biurze kongresu, czyli Wspomnienia sTarych TTarych kongresoWych ych Wyjadaczy. BarTOSZ BIElEC/ KarOl juźwIK

Nic tak nie stawia na nogi jak poranna kawa, nie licząc oczywiście niebieskich tabletek. Ale dla prawdziwego PR-owca z krwi i kości, takiego z powołania, niebieską tabletką jest jego PRaca. A jakże! Ale wracając do kawy… Najpierw trzeba jeszcze znaleźć czysty kubek albo chociaż w ogóle znaleźć jakieś naczynko, które posłuży za czarkę na ciecz wyżej wymienioną. Po zorientowaniu się, że w czajniku nie znajduje się nic oprócz grzał grzałki i pół kilograma kamienia, trzeba znaleźć ochotnika (patrz: praktykanta), który podąży po H2O do najbliższego wodopoju. Oczywiście, nikt normalny, oprócz Ciebie, nie przychodzi do roboty o pianiu kogutów (chyba że czyjś kurak pieje o 10 rano), a już na pewno nie praktykanci… Gdy rozglądasz się za dobrym samarytaninem, który mógłby ulżyć Twemu pragnieniu, nagle wszyscy są zafascynowani wygaszaczem Windows. Gdy wzdychasz ciężko i wystarczająco głośno, by usłyszeli Cię piętro niżej, dowiadujesz się, że koledzy nie dość, że ślepi na Twoje potrzeby, to i jeszcze głusi. A gdy zatrudniałeś się w tej branży, obiecywano Ci cuda, złote góry plus kawę. Cuda się zgazga dzają, złote góry znajdziesz na Facebooku, z kawą gorzej. Miała też być wysoce wykwalifikowana kadra, a nikt nie potrafi przejść sapera na 2 levelu. Zdany na siebie, człapiesz szarym korytarzem do przybytku z szyldem „ujęcie wodne”. W drodze powrotnej spotkałeś szefa: „Znów się obijasz”! Słowa te niczym miód spłynęły na Twoją duszę. ZmoZmo tywowany, odwzajemniasz się szczerym uśmiechem. Teraz kolejne ciężkie zadanie przed Tobą. Rozglądając się za czymś do posłoposło dzenia, orientujesz się, że cukier stanowi zwartą bryłę. Stępiałym nożem walczysz, by odkroić choć kawałek. Udało się! RozbiegaRozbiega nym wzrokiem poszukujesz gorączkowo pojemnika z kawusią. Jest! Zwietrzała, ale jest! Przystępujesz do rytuału parzenia, czyli po prostu ładujesz: kawa, cukier i zalewasz. Loading – please wait. Jeszcze tylko kilka kropel zsiadłego mleczka i cieszysz się jak małe dziecko. Już wiesz, ten dzień będzie udany! Masz swoją kawę, więc… przetrwasz.

10 novizine


Nie

jest

sztukà

wyprodukowaç

magazyn,

biuletyn czy newsletter

– sztukà jest wiedzieç,

jaki content powinien zawieraç i w jakiej podaç go formie.

To nasza specjalizacja” Maciej Jaèwiecki, Partner Novimedia Content Publishing

WARSZAWA, ul. Pi´kna 11A/10, T: +48 226290357 // KATOWICE, ul. PCK 10/2, T: +48 322570727 // W: www.novimedia.pl // Blog: http://novimedia.wordpress.com / Find us on Facebook

Novimedia Content Publishing – najbardziej renomowana polska agencja content i custom publishingowa zajmujàca si´ realizacjà contentu na zamówienie w postaci drukowanej i elektronicznej. Zdobywca z∏otej „Pearl Award 2009” oraz dwóch srebrnych „Pearl Award 2008 i 2009” w Êwiatowym konkursie – Custom Content Council. Zaufali nam: Bristol Myers Squibb, British-American Tobacco Polska, Carrefour Polska, Castrol Polska, Citroen Polska, Coca-Cola HBC Polska, Dell Polska, Elektrociep∏ownia „Kraków”, Goodyear Dunlop Tires Polska, Iberia Motor Polska, Kredyt Bank i Warta, LeasePlan Fleet Management Polska, LPP Polska, Mucha, Nestle Polska, Polska Telefonia Cyfrowa, Raiffeisen Bank Polska, Sanofi-Aventis, Scania Polska, Timex Group Polska, Toyota Motor Manufacturing Polska, Zak∏ad Genetyki Molekularnej i Sàdowej, Travelplanet, VW Poznaƒ, Fundacja Leszka Czarneckiego LC Heart, Getin Bank

NOVIZINE - Kongres 2010  
NOVIZINE - Kongres 2010  

Kolejna edycja - już 3 - specjalnego wydania Novizine na kongres PR w Rzeszowie

Advertisement