Page 2

MARIJANA RADIĆ I VANJA ZELČIĆ, DORINE, NOSITELJICE GLAVNIH ULOGA U KABILJOVOJ OPERI »CASANOVA U ISTRI«

U svakoj ženi postoji djelić Dorine

Kložene jedna prema drugoj privatno, iako bi se mogle smatrati i konkurenticama (jer se izmjenju-

olegice po profesiji, srdačne i prijateljski raspo- Tataj, i Mirella Toić, i Margareta Togunjac i Branka Ristić – profesorice kod kojih je učila pjevanje tijekom školovanja. ju u ulozi Dorine u operi »Casanova u Istri«), mla- Marijana Radić, koja je pjevala Dorinu druge de sopranistice Marijana Radić i Vanja Zelčić – večeri, kaže kako je sretna što je toj predstavi napravi su užitak za novinarski susret s povodom. zočila njena profesorica Miljenka Grđan, kod koje One su naime ponijele glavnu žensku ulogu u pr- je diplomirala prije tri mjeseca. Marijanina uža voj postavi opere Alfija Kabilja »Casanova u Istri« obitelj živi u Trogiru, tako da nisu došli na njenu i upravo u tako osjetljivom projektu zapjevale i premijeru, voljela bi da ju u ulozi Dorine čuju i svoje prve velike uloge! Rad na predstavi, koliko- Giorgio Surian i Olivera Miljaković, kod kojih se god icrpljujuć, za njih je bio radost i dragocjeno usavršavala, ali je potpuno oduševljena podrškom učenje, u kojem su se vrlo solidarno pomagale i di- riječke publike, koja joj je nakon predstave pljesjelile napore zahtjevnih proba. kala s toliko žara, da je čitavo gledalište doživjela – kao svoju obitelj! – Redatelj Krešimir Dolenčić kaže da je takva suradnja i scensko prijateljstvo sopranistica u istoj Učile jedna od druge roli – prava rijetkost i da mu je upravo ta činjenica Za početak, pitala sam Marijanu i Vanju, kako su jako olakšala rad na predstavi. A mi dodajemo: i se odlučile za pjevačku karijeru i jesu li bile ranama! – kažu mi Vanja Zelčić i Marijana Radić, s zočarane kada su nakon diplome primljene u kojima sam se našla jednog (za pjevačice uistinu) operni zbor. ranog jutra, prije probe u HNK Ivana pl. Zajca, na – Kad studirate, razmišljate isključivo o solističkoj koju su žurile u 10 sati. karijeri, jer nema studija za zboristu. Nadate se soStigle su u redakciju Novog lista nasmijane i ve- lističkim rolama, u to ulažete sav svoj trud i umidre, iznenadile se da će osim razgovora biti i foto- jeće, jer se solistička uloga razlikuje u interpretacigrafiranja na koje se nisu pripremile – došle su ji i kreaciji od pjevanja u zboru. Ali, za početak, sasvim jutarnje i radno odjevene – ali njihovi razo- nije bilo loše što smo primljene u zbor – na probaružavajući osmijesi i mladenačko oduševljenje te- ma se može mnogo naučiti o scenskom ponašanju, mom o kojoj je bila riječ, sigurna sam, vide se na iako tu nema velike individualnosti u interpretacifotografijama. ji. Ali i tu, gdje se temeljno uklopiti u cjelinu, moguće je da budete zapaženi, kažu one, napominjući Zahvala profesoricama da je Vanja vrlo brzo nakon početnog zborskog anMarijana Radić rođena u Kupresu, odrastala je u gažmana dobila malu ulogu grofice Ceprano u RiLivnu i Trogiru, a školovala se u Splitu i Zagrebu; golettu, a Marijana zaigrala Čobanče u »Eri s onoVanja Zelčić je Kostrenka, pohađala je glazbene ga svijeta«, dok je pravi debi imala kao Berta u Seškole Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci i Ine Mir- viljskom brijaču. kovića u Lovranu, pjevanje je studirala na po- I Marijana i Vanja zahvalne su poznatoj riječkoj dručnom odjelu zagrebačke Glazbene akademije u glumici Editi Karađole na radu na ulogama koje Rijeci. Obje su mlade pjevačice članice zbora ri- su pripremale, ističu kako su im uvijek bili dragocječke Opere, a na njihovu izvedbu prve velike jeni njeni savjeti, a poslije predstave komentari, operne uloge stigle su profesorice pjevanja kod koji su uvijek motivirajući: – Pjevanje radimo s profesorom pjevanja, ali scenkojih su diplomirale. – S tim da je moja profesorica Zdenka Žapčić ski pokret i rad na karakteru role izrađivali smo s došla u Rijeku, ali nije imala sreću doći i na pred- profesoricom Editom Karađole, a ona nam postavu! Na sam dan praizvedbe nezgodno je pala i maže i bodri nas i dalje, što je uistinu dragocjeno završila u lovranskoj bolnici, tako da je o mojoj kada ste mladi. praizvedbi mogla samo slušati od onih koji su bili A što se tiče tumačenja iste uloge, i Marijana i Vate večeri u kazalištu, kaže Vanja Zelčić napomi- nja kažu kako su tijekom proba učile jedna od njući kako je jako vezana uz svoju profesoricu ko- druge i pomagale si kritičkim odmakom: joj duguje mnogo svog pjevačkog umijeća, ali – Ravnopravno smo se izmjenjivale na probama i poštuje svaki trenutak koji su joj posvetile i Petja obavezno gledale jedna drugu kad nismo probale,

tako da smo imale uvid u rolu s odmakom. Uvijek je dragocjeno vidjeti iz gledališta kako netko drugi igra tvoju ulogu, a s druge strane – iznimno je korisno, pogotovo za početnika u ovom odgovornom poslu – imati pouzdanu zamjenu, ako ti nije dan ili se razboliš... Na kreaciji Dorine, radile su s redateljem, dirigentom i partnerima, čiji su savjeti i podrška bili dragocjeni, ali su lik u najvećem dijelu pokušavale izvući iz sebe: – U svakoj ženi postoji dio Dorine, samo ju treba pronaći i prepoznati. A u tome su nam jako pomogli naši kolege – i Ivanica Lovrić, s kojom smo bliske od studentskih dana, i Kristina Kolar s kojom smo prijateljice, i Davor Lešić koji je možda najduhovitiji kolega na probama, i Robert Kolar koji je sjajno ušao u lik Doktora i ne na kraju po značaju – Ivica Čikeš, izvrstan pjevač i kolega. Posebno nam je bilo dragocjeno raditi s Krešimirom Dolenčićem, koji ima sjajan redateljski pristup pjevačima – vrlo je izravan u uputama a ipak ostavlja svakom pjevaču individualnu slobodu kreacije, psihološki vrlo točno detektira izraz svakog od nas i onda, na suptilan način izvlači iz svakoga ono najbolje. Za nas početnice, to je bilo dragocjeno, jednako kao i činjenica da je dirigent Ivo Lipanović bio na svakoj režijskoj probi i nastojao da sve naše scenske akcije ostanu glazbeno čiste. Probe su bile naporne, ali poučne i zabavne, tako da ih se sjećamo s najvećim užitkom i prošle su – za tren! Njihovo oduševljenje, to ne kažu samo Vanja i Marijana, već čitav ansambl – raste iz predstave u predstavu: – A riječka nam je publika velika podrška! Mlađa je populacija naprosto oduševljena – sviđa im se i glazba, i sadržaj, i igra, svi kažu da će doći ponovo, ali i pitaju zašto predstavu ne prati CD s arijama! To bi bila najveća popularizacija djela i nadamo se da će biti snimljen. »Casanova u Istri« nije na programu u studenome, ali se pet predstava planira u prosincu. Bit će to prilika za roditelje Marijane Radić da ju pogledaju u predstavi i osvjedoče se zašto je njihova kći odabrala upravo opernu profesiju. Vanja Zelčić pak sretna je što je ulogom Dorine oduševila svog supruga, koji je njezin najveći kritičar. – Bio je jako ponosan na mene i to mi je jako važno.

Državni arhiv u Rijeci

Centar za ranu intervenciju OKOlonaOKOlo

TEMARI

GRUPE PODRŠKE

izložba tradicionalnih japanskih lopti od tkanine otvorenje u ponedjeljak, 2. studenoga u 18 sati otvoreno do 6. studenoga Organizatori: Grad Rijeka, Veleposlanstvo Japana u RH, Kulturno društvo Temari Japan i Državni arhiv u Rijeci

Svjetlana HRIBAR

za roditelje djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi utorak, 3. i 17. studenoga, u 17.30 sati Voditeljica: dipl. psiholog- profesor Rebeka Bulat

RAZVOJNO SAVJETOVALIŠTE

Državni arhiv u Rijeci Park Nikole Hosta 2 Tel.: 336 445, 336 447 drzavni.arhiv@ri.htnet.hr

INFO:

za obitelji djece s teškoćama u razvoju te djece s razvojnim rizicima ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 11 sati Voditeljica: dipl. psiholog - profesor Rebeka Bulat

INFO:

2.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film DRŽAVNI ARHIV U RIJECI - »Temari«, izložba (otvorenje u 18 h, otvoreno do 6.11.) HKD - "Pogledaj me", predstava plesne grupe Flame (u 20 h) HNK I. pl. ZAJCA - T. Williams: "Tramvaj zvan žudnja", drama, SP (u 19.30 h) 3.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film GKL - P. Raos: "Petar Pan zgubidan" (u 18 h) HNK I. pl. ZAJCA - T. Štivičić: "Fragile!", drama, gostovanje SMG iz Ljubljane, SP (u 19.30 h) HOTEL BONAVIA - Makrobiotika , predavanje (u 18 h) 4.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film FOYER HKD-a - 14. revija lutkarskog kazališta Izložba plakata (otvoreno do 11.11) GKL - S. Jantolek: "Gledatelji", izložba (otvoreno do 11.11.) GKL - P. Raos: "Petar Pan zgubidan" (u 9.30, 11 i 19.30 h) HKD - A. Lindgren: "Pipi Dugačarapa" (u 9, 12 i 18 h) MMSU - Grenzenlos/Bez granica, izložba (otvorenje u 19 h, otvoreno do 28.11.) NARODNA ČITAONICA - Predavanje i predstavljanje knjige "Svemir", M. Fonovića (u 19 h) RIBOOK - D. Drndić: "April u Berlinu" (u 19 h) 5.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film ACR - Smrt zvijezda, predavanje AAD-a (u 20.30 h) CRKVA UZNESENJA BDM - M. Hatlak - harmonika, koncert (u 20 h) FILODRAMMATICA "Toda - čudo na dječjem jeziku", predstava Kazališta Kolibri, Mađarska (u 18 h) GALERIJA PALACH - P. Kürschner, izložba fotografija (otvorenje u 19 h) GKL - P. Raos: "Petar Pan zgubidan" (u 9.30 h) GKL - Braća Grimm: "Crvenkapica" (u 18 h) HKD - A. Lindgren: "Pipi Dugačarapa" (u 9 h) HKD - Z. Balog: "Zlatna zemlja" (u 18 h) HNK I. pl. ZAJCA - B. Šipuš - S. Zurovac : "Proces", balet, SP i pretplata M1c (u 19.30 h) JAZZ TUNEL - Fall Out Trio, koncert (u 21.30 h) KORZO (ISPRED URE) 2. festival književnosti u Rijeci - Otvorenje (u 18 h) KUNS - Književni party: Književna invazija Sušaka i Rijeke (u 22 h) RIBOOK - Književno pero, predstavljanje časopisa (u 19 h) 6.11. ART-KINO - Duhovi Cite Soleila, dokumentarni film ART-KINO - N. Mustapić: "Rent a Delta: Ivex projekt", videoprojekcija ERSTE CLUB - I. M. E. Izložbe Mladih Erste Club F. Badurina, izložba (otvorenje u 20 h, otvoreno do 20.11.) FILODRAMMATICA "Toda - čudo na dječjem jeziku" (u 9.30 i 11 h) GALERIJA KRUŽNA I. Đorđević: "NeIstraŽena", izložba (otvorenje u 19 h) GALERIJA KRUŽNA J. Bonačić, L. Škabar, M. Kazele: Portreti, izložba (otvorenje u 19 h) GKL - Braća Grimm: "Crvenkapica" (u 9.30 i 11 h) GKL - M. Kovač: "Povuci potegni" (u 18 h) GRADSKA VIJEĆNICA -

Centar za ranu intervenciju OKOlonaOKOlo Studenska ulica 4 Mob: 095 831 7318 rebeka@okolonaokolo.hr

Rijeka info 11  
Rijeka info 11  

Rijeka info studeni 2009.

Advertisement