__MAIN_TEXT__

Page 1

NOVEMBERLAND RARE BOOKS Amsterdam Book Fair Catalogue 2019

1


ANTIQUARIAAT NOVEMBERLAND - NOVEMBERLAND RARE BOOKS CATALOGUS oktober 2019 - CATALOGUE October 2019 Prinsenlaan 23, 2341 KS Oegstgeest, Netherlands Tel.: (+31)618297344 e-mail: novemberland@planet.nl www.novemberland.nl - Vroege kinder- en prentenboeken, kunst, architectuur, flora en fauna, reizen, geschiedenis - Eearly children’s books, art, architecture, natural history, travel, history Bezoek op afspraak - Visit by appointment

Kinderboeken – Children’s Books Nuttig en leerzaam prentgeschenk, ter verkrijging van juiste denkbeelden over velerlei zaken. Voor de Nederlandsche Jeugd en Scholen. Met 32 plaatjes. A. Amsterdam, G. Portielje, 1832, tweede druk, kl. 8vo, cahiersteek binding, nieuw papieren omslag met handgeschreven etiket op voorplat, 32 half-pagina stukjes tekst met daarbij 32 handgekleurde afbeeldingen op de tegenoverliggende pagina, (2), [32] pp. Dit is deel A van delen A,B,C,D. Zie Huiskamp N230. Het boekje is als prijs toegekend blijkens de tekst op verso oorspronkelijk omslag: 'Eereprijs voor L.J. van Dullemen wegens vacantiewerk. Tholen 3 Juny 1854. De hoofd-onderwijzer J. van den Bosch' Exact hetzelfde boekje is afgebeeld op de website van 'Het oude kinderboek'. Near Fine. Boeknummer: 008113 € 150.00 VEGT, VAN DER W.J. - Leerzaam prentgeschenk voor de lieve jeugd. Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, oblong 17x13 cm, z.j. [1844], cahiersteek binding, oorspronkelijk geel papieren omslag met zwarte belettering, 7 (van 9) handgekleurde platen, (1), 21, (1) pp. 2 pagina's met uitgeversadvertentie. De verhaaltjes 1 en 5 t/m 9 zijn compleet met tekst en plaatje, 2 heeft slechts 1 tekstpagina, 3 ontbreekt geheel, bij 4 ontbreekt 1 tekstpagina (randen omslag verstevigd met papier) Stempel op verso achterplat: Kind & Papier Verzameling Borms-Knoop Cat. Nr. en met potlood: Zeldzaam. Near Fine. Boeknummer: 008112 € 80.00 Uren van uitspanning, of Vertellingen, geschikt om de jeugd gedurende haren speeltijd aangenaam en nuttig bezig te houden. Vrij vertaald uit het Hoogduitsch van Amalia Schoppe, geb. Weise. Door de schrijfster van De kleine

2


pligten. Met platen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, n.d. (1835), sm. 8vo, half-leather, purple boards, gilt tooled spine, grey letterpiece with gilt title, title-page with engraving, 2 engraved plates, (2), 187, (1) pp. (rebound with new endpapers in rear) Rare € 100.00 OCKERSE, A. VROUWE - Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen, door Vrouwe A. Ockerse. Met platen. Nieuwe Uitgave Amsterdam, Gebroeders Koster, kl. 8vo, z.j. [1830], gekartonneerd met zwarte opdruk, titelpagina met gravure, 6 zw/w gravures, 96 pp. Titeluitgave van uitgave bij G.J.A. Beijerinck. Gravures van P. Velijn naar I. Sterk (kop en staart rug met kleine besch. overigens mooi exemplaar) Met ingeplakte Eere-Prijs toegewezen aan den jongen Heer H.G. Tersteeg, Amsterdam, 22 Maart 1852. Boeknummer: 007845 € 85.00 Letter- en prent-kundig cabinet voor de jeugd: Bevattende, eene verzameling van geestrijke versjens, fabelen, vertellingen, raadseltjens, en andere leerzame stukjens, en vermaaklijke kunsttrekjens. Met veele koperen platen vercierd. Amsteldam, J.B. Elwe, 1802, 14,5x9 cm, origineel kartonnen bandje met zwarte belettering, met 15 half-pagina gravures, uitgeversreclame op achterplat, 78, (2) pp. (rug ontbreekt, knik in voor- en achterplat, binnenwerk schoon) Huiskamp L148. Boeknummer: 008073 € 90.00 Cartografie - Cartography [HUBERTS, W. DR.] - Historisch-Geographische Atlas der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis. Zwolle, W.E. Tjeenk Willink, 1870, 29x19 cm, ingen. or. paarszwart gemarmerde platten, blauwgroene leren rug met goudopdruk, 40 dubbelpagina kaarten met grenskleuring (herbonden met behoud van oorspronkelijke rugstrip, kaarten gaaf). Boeknummer: 007536 € 75.00 Tuinen – Gardening Bienfiait, Anna G. - Oude Hollandsche Tuinen ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943, met medewerking van Marg. Kossmann en een voorwoord van Prof. Dr. J.Q. van Regteren Altena, lichtgroen linnen met titel in goud en decoratie in donkergroen, tekstdeel, 25x17,5 cm, XI, 301 pp.; Platendeel, oblong 36x25 cm, 317 pp. platen (platendeel herbonden, ruggen iets verkleurd) € 250.00 Architectuur en Bouwkunde – Architecture and Building Engineering SCAMOZZI, OTTAVIO BERTIOTTI - Le Terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ripubblicate con la giunta di alcune osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi giusta l'esemplare del Lord Conte di Burlingthon impresso in Londra l'anno 1732. Vicenza, Giovanni Rossi, 1797, 2nd Edition. 25x18,5 cm, original full calf binding with gilt borders to front and back cover, spine with 5 raised bands, compartments with gilt decoration, light brown title label with gilt title, engraved frontispiece with the bust of Palladio within aedicule and title (verso blank), 25 plates by Mugnon (17 foldout), 55 pp. text (top of upper and lower hinge with small splt over 4 and 2 cm, calf dehydrated with some loss of gilt borders, else very fine copy with interior and plates in perfect condition) € 800.00 BERGHUIS, F. LZ. - Burgerlijke Bouwkunde - Onze betimmeringen Leiden, A.W. Sijthoff.,1897, 31x24 cm, Naar het Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. Voor Nederland bewerkt en vermeerderd door F. Lz. Berghuis, tweede, vermeerderde en herziene druk, bruine linnen band met goudopdruk en afbeelding in zwart op voorplat, rug met versiering in zwart en titel in goud, 400 figuren in de tekst, 73 zw/w platen, 372 pp. (minimale slijtage aan kop en staart rug, hier en daar iets roest) Mooi exmplaar en stevig in de band. Fine. Boeknummer: 008139 € 250.00 BERGHUIS, F. LZ. & SCHOLTEN, G.A. - Burgerlijke Bouwkunde - Kappen, daken en verdere timmerwerken, constructie en decoratie, ook in aansluiting aan "Onze betimmeringen"

3


Leiden, A.W. Sijthoff, 1903, 31x24 cm, Naar het Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. Voor Nederland bewerkt door F. Lz. Berghuis, tweede, vermeerderde en herziene druk door G.A. Scholten, lichtbruine linnen band met zwarte opdruk, 292 figuren in de tekst, 115 zw/w platen, 420 pp. (iets slijtage aan randen, achterste scharnier inwendig los over 16 cm). Near Fine. Boeknummer: 008140 € 225.00 Zwiers, L. en Mieras, J.P. - Steenconstructies (Handboek der burgerlijke bouwkunde, deel II) Amsterdam, N.V, Uitgevers-Maatschappij voorheen Mantgem & De Does, 1916/1918, eerste druk, 27x21 cm, bruin gedecoreerd linnen, 556 zw/w fig. en afb. in de tekst, XXVII deels uitslaande zw/w platen, (1), 432 pp. (band met slijtage) € 120.00 [Bali] - Moojen, P.A.J. - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst Adi Poestaka, Den Haag, 1926, yellow ochre cloth covered boards with brown decoration and lettering, tipped-in frontispiece color plate, b/w tailpieces, 52 b/w figs. In the text, 1color plate & 204 b/w plates, 1 map of Bali, XXIX, 187, (1) pp. (last 8 pp. with tear in lower inner corner, not affecting text, some rust) € 75,00 [Tijdschrift - Periodical] – De Architect, onder redactie van het genootschap Architectura et Amicitia (6 jaargangen) Achtste jaargang, 1897, platen 253 tot en met 288; Tiende jaargang, 1899, platen 325 tot en met 360; Elfde jaargang, 1900, platen 361 tot en met 396; Twaalfde jaargang, 1901, platen 397 tot en met 432; Dertiende jaargang, 1902, platen 433 tot en met 468; Veertiende jaargang, 1903, platen 469 tot en met 504. Compleet met beschrijving der platen, aantal jaargangen met fraai gekleurd omslag, enkele platen in kleur en aantal op dubbel-pagina, o.a beurs van Berlage te Amsterdam. Uitgegeven door P. Gouda Quint te Arnhem, 44x34 cm, in grijsblauwe kartonnen portfolio met zwarte linnen rug (ruggen met slijtage en aan binnenzijde hier en daar verstevigd). Zeldzaam/Rare. € 150.00 per jaargang. [Tijdschrift - Periodical] - De Bouwwereld, Weekblad voor theorie en praktijk, onder redaktie van D.H. Haverkamp en J.H.W. Leliman (jaargangen 1906 tot en met 1911) Amsterdam, F. Van Rossen, geb., zwarte halfleren banden met rood titelschild, zw/w afb. in de tekst en platen in kleur en zw/w., 32,5x24 cm. € 65,00 per deel [Tijdschrift - Periodical] - BOUWKUNDIG WEEKBLAD Orgaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (30e en 31e jaargang) ‘s-Gravenhage, Mouton & Co., 1910 en 1911, titel in rood een zwart, gemarmerde platten, zwarte linnen rug met rood titelschild, zw/w afb. in en buiten de tekst, 636 en 630 pp., 32x25 cm. € 120.00 [Tijdschrift - Periodical] - Friedhoff, G. Ir. (redacteur) - Bouwen. Tijdschrift voor Holland en Indië gewijd aan de belangen van het bouwvak (1924-1926, all published) Rotterdam, Staal & Co., halfleren banden met beige linnnen en goudbelijning, titel in goud op rug, afb. in zw/w. Eerste halve jaargang [1924], 208 pp.; Tweede halve jaargang, 208 pp.; Derde halve jaargang, 208 pp.; Vierde halve jaargang, October 1925 – Maart 1926, 208 pp.; ongedateerde jaargang [1926], 160 pp. Set van 5 delen in fraaie uniforme banden. € 300.00 Gijsbert Friedhoff wordt in 1892 in Rotterdam geboren. In 1919 studeert hij af aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij sluit zich aan bij het traditionalisme van de Delftse School. Oprichter en eindredacteur van het tijdschrift Bouwen1924-1926. Friedhoff wordt in 1946 aangesteld als Rijksbouwmeester bij de Rijksgebouwendienst, welke functie hij tot 1957 vervult. Friedhoff overlijdt in 1970.

Taal en letterkunde – Language and Literature MOONEN, A. - Nederduitsche spraekkunst, ten dienste van in- en uitheemschen uit vescheidene schryveren en aentekeningen opgemaekt en uitgegeeven Amsteldam, Adriaan Wor, en de Erve G. onder de Linden. 1740, 16,5x10,5 cm, latere lichtgroene kartonnen band met

4


blinde rode linnen rug, titel in rood en zwart met titelvignet, (30), 336 pp. Bijgebonden: De spelling van A. Moonen in eenen brief verdedigt. Benevens een naschrift aen den leezer, handelend van eenige behulpselen der Nederduitsche taele. Door eenen Minnaer dier Spraeke, In 's Graevenhage, By Jakob van Ellinkhuizen, 1708, titel met sierlijk vignet, (14), 96, (2) pp. Fine. Boeknummer: 008086 € 200.00 OUTHOF, GERARDUS (1673-1733) - Byvoegsels, behorende tot D. van Hoogstratens Lyst der gebruikelykste zelfstandige naamwoorden, betekent door hunne geslachten. Amsteldam, Adriaan Wor, en de Erve G. onder de Linden, 1733, kl. 8vo, latere lichtgroene kartonnen band met blinde rode linnen rug, titelpagina in rood en zwart met vignet, (12), 315 pp. Bijgebonden: Nylöe, Jacobus - Aanleiding tot de Nederduitsche taal. Waarin geleert wort, hoe men goet en zuiver Nederduitsch zal spreken of schryven: en wat 'er in 't byzonder dient waargenomen om enen goeden en netten styl te schryven, zo en in historien, redevoeringen, predikaatsien, brieven, als andere stoffen, vierde druk, nu vermeerdert met een vervolg, Amsteldam, Adriaan Wor, en de Erve G. onder de Linden, 1746, (8) 160 pp. Fine. Boeknummer: 008087 € 250.00

Kunsten – Art Catalogus van het uitmuntend kabinet schilderyen, tekeningen, prenten, beelden, enz. Door geheel Europa beroemd, en in vele jaaren byeenverzameld door den heere Gerret Braamcamp. 't Welk verkogt zal worden te Amsterdam, op Woensdag den 31. july 1771. en volgende dagen in het groot Logement Het Wapen van Amsterdam. Amsterdam, J. Smit, H.W. Dronsberg, A. Hupkes, en Yntema en Tieboel, 1771, full calf gold ruled borders, gold tooled spine with 5 raised bands, red morocco label with gilt title, 226 pp., with auction results and buyers name in old hand on blank inter pages, 20x13,5 cm (first free endpaper lacking?) Very fine copy. € 850.00 Gerrit Braamcamp (18 November 1699 -17 June 1771) was a successful distiller, timber merchant and art collector from the Netherlands. Over thirty years he created a major collection of Dutch and Flemish art (i.a Rembrandt, Gerard Dou, Breugel, Rubens, Jan Steen) totally around 380 works, though only a few of these are now in Dutch museums. Catharina the Great of Russia bought some masterpieces of Rembrandt and Breugel at this auction. Unfortunately these paintings got lost in a shipwreck during their shipping to Russia.

Nederlandse geschiedenis & topografie - Dutch History & Topography De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; Geschetst ter waarschuwing van derezelver tegenwoordige burgers en leden van regeering (12 Vols. complete) Amsterdam - Harlingen, Petrus Conradi - V. van der Plaats, 23x15 cm, 1787-1789, professionally rebound, marbled boards, dark blue leather spine with 4 raised bands and gilt title, 250, 255, 251, 270, 236, 208, 252, 260, 223, 304, 251, 303 pp. (small library stamp to half-title, occasionally waterstained in upper margin, uncut, else fine copies). Near Fine. Boeknummer: 007893 € 350.00 Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen, uit de Zuidelijke provinciën; een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1841, small 8vo, groen gemarmerde platten, blinde groene linnen rug, Eerste Stukje, Twaalfde Druk, 1837; Tweede Stukje, Negende Druk, 1839; Derde Stukje, Tweede Druk, 1842, halfpagina houtsnede bij elke levensschets, 60, 56 & 83 pp. Bijgebonden: Leerboekje voor de vaderlandsche geschiedenis ten gebruike der lagere scholen, 's-Gravenhage, A. van Hoogstraten en Zoon, 1853,VIII, 59 pp. Het werkje bevat levensschetsen van o.m. de volgende personen: Jacoba van Beijeren, Paus Adriaan, Jacob Cats, Anna Maria van Schuurman, Hermanus Boerhaave, Petrus Paulus Rubens, Jan Nieuwenhuizen, Willem den Eersten, Hugo de Groot, Desiderius Erasmus, Kenau Simons Hasselaar. (titel eerste stukje gebruind, overigens gaaf exemplaar). Fine. Boeknummer: 007847 € 135.00

5


[Mechelen, Leuven, Brussel] - Gestel, Cornelius van - Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis; sive descriptio archi-dioecesis illius; item urbium, oppidorum, pagorum, dominiorum, monasteriorum, castellorumque, sub ea, in XI. decantus divisa. (2 delen in 1 band) Hagae Comitum, Christianum van Lom, 1725, folio, volleren band uit de tijd, rug met 6 ribben, goudversiering in de compartimenten, titel in goud, eerste titelpagina in rood en zwart met titelvignet, (10), 289, (2), 328, (2) pp., 1 uitslaande kaart (85x45 cm), 3 grote uitslaande platen van de kerken van Mechelen, Leuven en Brussel, 9 portretten, 1 dubbele plaat en 3 uitslaande platen van grafmonumenten, 5 platen van wapens en edelen. (randen en ribben iets geschaafd, mooi exemplaar) Boeknummer 007928 € 750,00 [Friesland] - BROUWER, P. PZ. & EEKHOFF, W. - Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland; Met eene voorrede en kaart uitgegeven door W. van Peyma Leeuwarden, L. Schierbeek, 1834, large 8vo, modern marbled boards, in blind stamping decorated leather spine with gilt title, fold out map 'Kaart van de grenzen der voormalige Middelzee behoorende by de Verhandelingen van P. Brouwer Pz. & W. Eekhof' with coloring in green and light blue (40x23 cm) XXIV, (1), 119 pp. Rare. Fine. Boeknummer: 008072 € 175.00 [Den Haag - The Hague] - RIEMER, JACOB DE - Beschryving van 's Graven-hage, behelzende deszelfs kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen. Zittinge der Hooge Collegien zoo van politie als justitie; Instellinge van het Kapittel ten Hove. Alsmede de privilegien, handvesten, keuren en wijze der regeringe. Uit zeer veele nooit gedrukte oorspronkelyke Charters en bescheiden getrokken, opgeheldert en bevestigt Delft & 's-Gravenhage, Reinier Boitet & Johannes de Cros, 32,5x22 cm, Eerste Deels eerste Stuk en Tweede Deels Tweede Stuk, Delft, Reinier Boitet, 1730; Tweede Deel, 's-Gravenhage, Johannes de Cros , 1739 (2 delen in 3 banden), leren banden, rug met 6 ribben en goudversiering in de compartimenten, bruin titelschild met titel in goud, titelpagina in rood en zwart, eerste deel met titelgravure, (21), 946, (53, Bladwyzer) pp.; (8), 520, 77, (18, Bladwyzer) pp.Compleet met alle gravures, o.m. panorama van De Haag (banden met slijtage, enkele gravures gebruind). Boeknummer: 008077 € 2500.00 [Utrecht] - BURMAN, KASPER MR. (SAMENSTELLER) - Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402, 1441 & 1470 en vervolgens voorgevallen (3 delen) Utrecht, Hermanus Besseling, 1758, 8vo, kartonnen banden met rood gespikkelde platten, handgeschreven titeletiket op rug, titel in rood en zwart met vignet, eerste deel met titelgravure, (36), 525, (39), (8), 542, (38) & XXVI, 545, (30) pp. De titelgravure vermeldt als uitgever J.H. Vonk van Lynden te Utrecht (ruggen met iets slijtage, interieur in mooie staat). Boeknummer: 008109 € 150.00 [Woordenboek - Dictionary] - LUISCIUS, A.G. - Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek, vervattende de gehele wereldlyke geschiedenis (.), also ook, de gehele kerkelyke geschiedenis, (.) wyders, een geographische, historische en staatkundige beschryving van alle doorluchtige, aloude en aanzienlyke aanzienlyke geslachten door de gehele wereld (.), eindelyk, een historische en zedekunduge verklaring en uitlegging van heidensche fabelen etc. (8 delen compleet) 's-Gravenhage & Delft, Pieter Husson, Thomas Johnson, Johannes Van Duren en Charles Le Vier & Reinier Boitet, 41,5x 27,5 cm (gr. folio), 1724-1737, gemarmerde platten, leren rug met 6 ribben, rood titelschild met titel in goud, alle delen met titelpagina in rood en zwart, deel I met frontispice en opdrachtgravure van B. Picart, Naamen der intekenaaren, elk deel vangt aan met een kopgravure met afbeelding van bezoekers in bibliotheek, (14), 574, 440+192, 428+146, 234+190, 600, 578, 556, 572 pp. (platten geschaafd, hoeken gestoten, hier en daar enkele pagina's gebruind, overigens mooie gave set). Near Fine. Boeknummer: 008083 € 800.00 Landen en volken – Geography and Antropology [Sumatra] - Collet, Octave J.A. - Terres et peuples de Sumatra – Ouvrage orné de 150 dessins ou graphiques et de 180 planches hors texte ainsi que d’une grande carte en couleurs. Amsterdam, Société d’Edition “Elsevier”, 1925, 30x25cm, blue cloth covered boards with gilt lettering, head and tail pieces, b/w plates, maps, large fold-out map in color of Sumatra (78x70 cm), XI, 562 pp. (uncut, spine sunned) € 235.00 [IJsland - Iceland] - ANDERSON, JOHAN & HORREBOW, NIELS - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Tot nut der wetenschappen en den koophandel. Verrykt met Platen en een nieuwe naauwkeurige

6


Landkaart der ontdekkingen, waarvan in dit werk gesproken word.Uit het hoogduitsch vertaalt. Door J.D.J. Bound with: N. HORREBOW. De tegenwoordige staat of omstandige beschryving van het groot eyland Ysland, bevattende zowel eene bestipte bepaling van de ligging en grote van dat eiland (.) strekkende ook inzonderheid tot meerder opheldering, verbeetering en uitbreiding van de Beschryving van Ysland door wylen den Heer Johan Anderson. Amsterdam, Steven van Esveldt. Hardcover, 4to., 1750 & 1754, cont. vellum, 2 works in 1 vol. (16), 286, (6); (10), 158 pp. titles printed in red & black, engr. front. 5 (2 fold. with whales) plates and fold. map. (Nieuwe kaart van Groenland, Ysland en de Straat Davis, 37x31 cm) The rare first edition of 2 works on Iceland, Greenland and whaling. Johann Anderson (1674-1743) was a German lawyer, mayor of Hamburg as well as natural and linguist. He was the son of the Hamburg merchant and whaling ship owner Ammon Anderson. Anderson's work was posthumously published in 1746 as "Nachrichten von Island, Grönland und der Strasse Davis". Anderson, who himself was never been in Iceland or Greenland, wrote this work to contribute in addition to its scientific interest to the economic advancement of Hamburg. It deals with the living conditions in Iceland and Greenland and was translated into several languages. This is the rare first Dutch edition. It gives detailed descriptions of Iceland and Greenland/Davis Strait, with sections on whaling and a Danish-Dutch-Greenlandic dictionary as appendix. Niels Horrebow (1712-1760) was a Danish author and scientist. In 1749 he went to Iceland and stayed there for three years. He worked for the Academy of Sciences and did mathematical and physical observations. He also explored the local conditions for the institute. Horrebow's work was originally published in 1752 as "Tilforladelige Efterretninger om Island". It provides corrections to Anderson's work and gives detailed descriptions of Iceland, its geography, people and natural history. Very fine copy. Boeknummer: 007833 € 2000.00 [Amerika - America] - [BICKER, J.B. ?] - Nieuwe, wysgeerige en staatkundige geschiedenis van Amerika, verrykt met gewigtige stukken ter opheldering van de historie van het menschdom. Eerste, Tweede en Derde deel (3 Vols.) Amsteldam, Hendrik Gartman, 1790, 1st Edition, 16x10,5 cm, or. speckled boards, gold tooled leather spine with gilt title and volume number, (22), 383; (2), 404; (6), 366, (54, Bladwyzer) pp. Name in old hand J.B. Bicker in the middle of title-page (name of author?) Very rare, no copy in NCC. Selection of the contents: - De verovering van Amerika - De Noord-Amerikaanen - De domheid der Amerikaanen - De Peruvianen, en byzonderlyk de Inca's - De Mexikaanen - De Antropophages, of Menschen-Eeters - De Eskimaux - De Blafards en witte negers - De Orang-Outang - De groote Lama - Geschil tusschen de Missionarissen over de wilden van Noord-Amerika - De puma of Amerikaasche leeuw - De jaguar en de couguar - Planten in Amerika overgebragt - Gastvryheid der wilden. Fine. Boeknummer: 008090 € 375.00 [Timor] - Nieuwenkamp, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Elsevier, 1925, publishers brown cloth covered boards, gilt decoration on boards, gilt title on spine, 33x27,5 cm, b/w plates (woodcuts by Nieuwenkamp), 3 b/w maps, 176 pp. (fine copy) Beautifully designed book. € 150.00

Reizen – Travel [Oost-Indië – East Indies] BARROS, JOAN DE - Tien-jarige scheeps-togten en Heldhaftige krijgs-bedrijven te water en te land, door Nuno da Cunha, als gouverneur gedaan na en in Oost-Indien in 't jaar 1528 [...].Tien-jarige scheeps-togten en Heldhaftige krijgs-bedrijven te water en te land, door Nuno da Cunha, als gouverneur gedaan na en in Oost-Indien in 't jaar 1528, en vervolgens. Verhalende des mans dappere voortsetting van der Portugysen vrye zee-vaard en koophandel in de koningrijken van 't Oosten, en in de voorname eylanden, zeen en vaarwaters, van de Afrikaanse kust en in 't Nauw van de Rode Meer af, tot in 't hert der Indise landtschappen. (...). Nu eerst uyt d'oorspronkelijke taal in 't Nederduyts vertaald, en met land-taferelen, konst-printen en nodig register verrijkt. Leyden, Pieter van der Aa, 36x24 cm, folio edition of the narrative of Nuno da Cunha's period as Governor of the Portuguese possessions in India (1528-1538), by Joao de Barros (1496-1570). Extracted and translated from the third decade of the author's "Asia", first publ. 1563 in Lisbon. This account, complete in itself, is part of vol. 2 of van der Aa's "De doorlugtige scheeps-togten der Portugysen na Oost-Indien", published in instalments between 1706 and c. 1711. n.d. [between 1706 and c. 1711], modern marbled boards with title label on front, flat spine, large engraved allegorical vignette on title after J. Goeree, 8 large plates in text showing mostly battle scenes, 5 maps (23x17 cm) on 3 foldout pages (map of the East Indies with large parts of Arabia, Africa and Australia; "Guzaratte"; "De Koninkryken Guzaratte, Cambaya en Mogol"; "'t Ryk van den Grooten Mogol"; "Indien binnen de Ganges vertoonende de Koninkryke van Golconda, Decan, Bisnaga en grenzen van Mogol"), (2) pp. & 224 columns, (5) pp. (light marginal dampstain, maps

7


slightly toned, small repair in margin f. K2). Printed in gothic and roman type, in 2 numbered columns. Near Fine. Boeknummer: 008120 € 800.00 [Celebes] - HART, C. VAN DER - Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo onder bevel van C. van der Hart. Met platen en kaarten. 's-Gravenhage, K. Fuhri. 1853, 1st edition, 22,5x15 cm, brown marbled boards, black leather spine with gilt lining and title, 13 tinted lithographed plates (6 folding), 3 maps (2 folding), XIV,(4),276, (1) pp. (map of Zuid- en Oostkust van Celebes with closed tear, binding trifle rubbed). Near Fine. Boeknummer: 008101 € 450.00 [Afrika - Africa[ - PARK, MUNGO (1771-1806) - Reize in de binnenlanden van Afrika, gedurende de jaren 1795, 1796 en 1797. Benevens een aanhangsel, behelzende aardrijkskundige ophelderingen over Afrika; door den Majoor Rennel. Met kaarten en platen. Naar de derde uitgave uit het Engelsch vertaald. (3 Vols. complete) Den Haage, J.C. Leeuwestijn, 1st Edition, 8vo, 1801-1802, original contemporary marbled binding with green gilt titlelabels on spine, complete with all maps and engravings as called for, 3 vols. XVIII, 284 (8); (4), 261 (9); XXVIII, 322 (6) pp. (stamp with previous owners name to first pasted endpaper, scuffing to marbled boards and spines) Remarkably clean throughout, internal condition very good, maps very fine. Vol. 1: full-page stipple-engraved author's portrait by Portman, large folding engraved map on thick paper by C. van Baar after J. Rennell (75x33 cm) 'De reisweg van den heer Mungo Park' with travel route highlighted in red and blue, folding engraved plate called 'Tent van Ali in de legerplaats van Benown' by R. Vinkeles after J.C. Barrow, full-page engraved plate of a plant (Rhamnus Lotus) Vol. 2: folding engraved plate with musical scores ('Muziek voor den Negerinnen-zang'), folding engraved plate 'Gezicht van Kamalia' by R.Vinkeles after J.C. Barrow. Vol. 3: 2 folding engraved maps on thick paper: (1) Kaart,vertoonende de voortgangen der ontdekkingen en verbeteringen in de aardrijkskunde van Noord Afrika, saamgebracht door J. Rennel' (72x54 cm) & (2) Kaart der lijnen van de Afwijkingen der kompasnaald in de Zeeën rondom Afrika (27,5x31,5 cm), folding engraved plate 'Gezicht van een brug over de Ba-Fing of Zwarte Rivier' by R. Vinkeles after J.C. Barrow, folding engraved plate of a plant ('Shea of Boterbloem'), some tables in text. First Dutch edition of one of the most important and immensely popular travel books of the early nineteenth century. Fine. Boeknummer: 008121 € 1800.00 [Palestina, Egypte - Palestine, Egypt] - KORTE, JONAS - Reize van Jonas Korte nar Palestina, Egypte, Phenicie, Syrie, Mesopotamie en Cyprus - Naar den derden druk uit het Hoogduitsch vertaald , Eerste deel (van 2). Met plaaten. Haarlem, Jacob Tydgaat, 1776, 8vo, bruin gemarmerd karton, blinde bruine linnen rug, titelgravure, 7 uitslaande gravures (compleet), XXII, 396 pp (Van Voorreede ontbreken pagina I-IX, Inhoud (2 pp.) ontbreekt en voorts titelpagina eerste deel; op algemene titel is Eerste Deel uitgeknipt en aan slot zijn de woorden 'Einde Eerste Deel' met zwart onleesbaar gemaakt, titelgravure en titel iets smoezelig, nieuwe linnen rug, nieuwe schutbladen). Near Fine. Boeknummer: 008071 € 200.00 Natuurlijke historie – Natural History [Slangen en Adders - Snakes and Adders] - LIER, J. VAN - Verhandeling over de slangen en adders die in het landschap Drenthe gevonden worden. Met byvoeging van eenige aanmerkingen en byzonderheden, tot deze en andere slangsoorten betrekkelyk - Traité des serpens et des vipères qu'on trouve dans le pays de Drenthe, au quel on a ajouté quelques remarques et quelques particularités relatives à ces espèces de serpens et à d'autres. Amsterdam en Groningen, By de Erven Houtuin en L.Huisingh,1781, 28x23 cm, Text in Dutch and French, contemporary half-calf with flat spine, gilt decoration and black letter-piece with gilt title, engraved half-title with (rare) hand-coloring, 3 engraved plates with hand-coloring, [2], 372 pp. 28x23 cm. Text in two columns in Dutch and French. (boards trifle chafed, upper-joint & corner-pieces skillfully restored, Dutch restoration report available). Rare original edition in very fine interior condition. Near Fine. Boeknummer: 008114 € 2000.00 [Vissen - Fishes] - Fitzinger, Leop[old] Jos[eph] [Franz Johann] (1802-1884) - Bilder-Atlas zur wissenschaftlichpopulären Naturgeschichte der Fische in ihren sämmtlichen Hauptformen. Enthaltend 193 Abbildungen Wien, Verlag der Kaiserl. Königl. Hof- und Staatsdruckerei, 1864, dark blue cloth covered boards, spine with gilt title and lining, 79 plates with 193 chromolithographed pictures of fishes, 30,5x25 cm. (head and foot lower joint split, corners bumped, stamp in lower corner title-page) € 1200.00

8


Noel Chomel, M. - Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen, en zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens; enz. Tweede druk geheel verbetert, en meer als de helfte vermeerdert door J.A. de Chalmot, enz. Verrijkt met kunstplaaten. Leiden & Leeuwarden, Joh. Le Mair & J.A. De Chalmot, 1778, Eerste tot en met zevende deel (7 Vols. complete), Vol. 1 with engraved title-page (J. Punt), speckled paper over boards, gold tooled leather spine, red morocco label with gilt title. Complete set with all 95 (foldout) engravings, 27x22,5 cm. (Bindings rubbed/worn, some browning/staining in places) € 2000.00 [Kruidkunde - Herbalism] - Lemery, Nicolaes - Woordenboek of Algemeene Verhandeling der enkele droogeryen, behelzende der zelve verscheide benamingen, oorsprong, verkiezing, beginsels, woords-oorspronkelijkheden, en alle byzondere eigenschappen, die in de dieren, planten en bergstoffen gevonden worden. Met kopere platen. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1743, full vellum, title in red and black, fine allegorical engraved title-page (F. van Bleysweyk) with extensive explication, 25 folding engraved plates with each 16 plates, together 400 pictures, (20), 772, (72, Bladwyzer) pp. With page of hand-written list of herbals. Translated from the French edition by C. van Putten and Isaäc de Witt. Contemporary full vellum with flat spine, 27x23 cm. (vellum soiled, spine with some repair, new endpapers, first 40 pp. trifle waterstained in right upper corner, plates in places with some waterstain in lower margin) € 1300.00 [Landbouw - Agriculture] - PAULSEN, HERMANNUS CHRISTIAAN - Echte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen, zoo uit het oude als nieuwe testament, uit de Oostersche reisbeschryvingen verzamelt en uitgegeven doorEchte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen, zoo uit het oude als nieuwe testament, uit de Oostersche reisbeschryvingen verzamelt en uitgegeven door Hermannus Christiaan Paulsen. Met kopere platen Leyden, Johannes Le Mair, 1762, 8vo, Met een voorrede van den Heer Professor Johan Laurents Mosheim, uit het Hoogduitsch vertaalt door J.F.F. bruine kartonnen platten, lichtbruine blinde linnen rug met 5 ribben, 4 gravures, (62), 287, (15), (1) pp. (stempel op titel, op enkele pagina's in de ondermarge vochtsporen). Boeknummer: 008102 € 200.00 Anslijn, N. - Afbeelding der artsenij-gewassen, welke in de Nederlandsche apotheek als zoodanige vermeld zijn. Naar de beste Uitlandsche Afbeeldingen geteekend en op steen gebragt. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1832-1838, 4 volumes bound in two, folio (34x240 cm). With 265 fine colored lithographed plates. Plate 232 was never published (not listed in the lists of plates in volume IV). Boards with later brown cloth, original cloth spine. € 2750.00 [Tuinieren – Horticulture] - De nieuwe, en naauwkeurige Neederlandse HOVENIER, onderwijsende hoe hier te lande, onder dit climaat een tuin, met sijn parken, paaden, glintingen en heiningen wel sal aangeleid, en hoe de boomen aan deese moeten geplant, gesnoeid, aangebonde en onderhouden werden. (…), tweede druk, 1716, (12), 276 (=286), (10) pp. with engr. front. by F. Bleiswyk & 14 engr. plates (1 fold.). - Bound with: OEFFENING, en regte behandeling aangaande het bebouwen der moes-tuynen; onderwijzende de regte culture van alle de moes-planten welke tot de keuken behooren; (…), 1718, (8), 128 pp. W. engr. ti-vign. - And: REGISTER van alle soorten van peeren en appelen, met aanwijsing op welke tijd dat yder in haar soort volkoomen, en te regt ryp syn. (…), 1717, (8), 63, (1) pp. with engr. ti-vign., 3 in 1 vol., Leyden, Joh. du Vivie, 4to. Cont. vellum. (Bind. skilfully restored, bind. a bit soiled, lower corners a bit worn, slightly browned). € 975.00 HULME, F. EDWARD - Familiar wild flowers. Second, Third, Fourth & Fifth Series. Figured and described by F. Edward Hulme, F.L.S, F.S.A. With coloured plates. London, Cassell, Petter, Galpin & Co., n.d. (ca. 1892), marbled boards, light brown leather spine with 5 raised band, gilt decoration in compartments, black letter piece with gilt title, leather covered corners, each volume with 40 color plates under tissue gaurd (some gone), b/w illustrations in text, XV, 160, XV, 156, XVI, 160 & XVI, 168 pp. Index in last volume.(3 vols. with traces of waterstain on sides of spine, else fine set in nice binding). Boeknummer: 008111 € 200.00

9


Oude en zeldzame boeken - Old and Rare (Verschillende onderwerpen – Various Subjects) [Emblemata - Emblem Books] - Veen, Ernest van (Vaenius) (* 1598) - Kroone Der Vier Hooft-Devghden, Toeghe-eyghent aen de H. Maghet ende Moeder Godts Maria. Door Ernest van Veen Advocaet ende VVerdeyn van Sijne Koninghl. Majesteyts Munte deser Stede. Brussel, Guilliam Scheybels, gesworen Drucker, op den Anderlechtschen Steen-wegh, by Roose, 1644, brown paper covered boards, oblong 15,7x10,5 cm, engraved title by A. van Does with sitting Maria and two angels holding a crown with title-flag, an introductory emblem and 24 circular copperplate emblems. Each emblem with Latin text engraved in the plate. Dedication to Maria van Veen by her father. Laudatory poem by L.B. (12), 84 pp. (Annotation in old hand on first paste-down about baptism of Ernest van Veen 24 february 1598, small label with nr. 63 in left upper corner front board, later endpapers, engraved title thumbed and backed, title-page with some brown spots, p. 57 trifle wrinkled, some thumbing in margin) Ref.: Landwehr, Emblem and fable books printed in the Low Countries 1542-1813, 841. Very rare, only 2 copies in NCC, 3 in WorldCat. € 2500.00 [Emblemata - Emblem Books] - L'Estrange, Roger (ed.) - Les fables d'Esope, & de plusieurs autres excellens mythologistes, accompagnées du sens moral & des réflexions de Monsieur le Chevalier Lestrange. Traduites de l'Anglois. Avec les figures dessinées & gravées par F. Barlouw, d'une manière savante & pittoresque. Traduites de l'Anglois. Amsterdam, Etienne Roger,1714, fine contemporary full calf, spine with 5 raised bands, gilt decoration in the compartments, brown letterpiece with gilt title, engraved title-page, title in red and black. Complete with 135 engraved plates: 27 full-page engravings illustrating the "La vie d'Esope' and 108 half-page plates illustrating the fables, LXXXIV, 222, (2) pp. , 25x21 cm (some offsetting of leather binding on endpapers, engraving Fable XXIII erroneously printed upside down). Very fine copy. € 2000.00 [Emblemata - Emblem Books] - Phaedrus; Hoogstraten, D. van - Ezopische fabelen van Fedrus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten. Amsterdam, François Halma, 1704, blind stamped contemporary vellum with 6 raised bands, title in old hand on spine, engraved title-page by P. Boutats after J. Goeree, title in red and black with engraved vignette, large foldout portrait of Hoogstraaten, 107 engraved emblem vignettes, 5 half-page engravings, engraved head and tail pieces, XXXII, 198, (12) pp. , 4to. Very fine copy. € 950.00 [Emblemata - Emblem Books] - EPIPHANIUS - EPIPHANIUS. Ad physiologum. Eiusdem in die festo Palmarum sermo. (Greek & Latin text.) Anverpiae, Ex Officina Christophori Plantini. 1588, 17x11 cm, (16), 124, (11) pp. With woodcut printer's device on title, 1 full-page portrait of St. Epiphanius & 25 half-page engraved illustrations after Pieter van der Borcht within typographical borders. Old limp vellum with title in old hand on spine. (Spine a bit dam. binding trifle soiled, faint drawing on front side, first free endpaper gone, a bit browned/foxed). Second edition. The first was published in Rome a year earlier. Rare. Though not an emblem-book proper Epiphanius Ad Physiologum had a great influence on emblem-literature, and is rightly recorded among emblem-books in all catalgoues.' (Praz). A good copy of the second edition of the Greek text of this important bestiary, wherein is a collection of allegories based on the qualities of animals. It includes bees, frogs, serpents and birds. The fine engravings have been attributed to Peter van der Borcht. Saint Epiphanius of Constantia, (born c. 315, near Eleutheropolis, Palestine-died May 403, at sea; feast day May 12), bishop noted in the history of the early Christian church for his struggle against beliefs he considered heretical. His chief target was the teachings of Origen, a major theologian in the Eastern church whom he considered more a Greek philosopher than a Christian. Epiphanius' own principles were discredited by the harsh nature of his attacks. Epiphanius studied and practiced monasticism in Egypt and then returned to his native Palestine, where near Eleutheropolis he founded a monastery and became its superior. In 367 he was made bishop of Constantia (Salamis) in Cyprus. He spent the rest of his life in that post, spreading monasticism and campaigning against heretics. His orthodox views conflicted with those of the Roman emperor Valens, who governed in the East from 364 to 378 and who had embraced Arianism, but Epiphanius was protected by the veneration in which he was held for his sanctity. In 403 Epiphanius went to Constantinople to campaign against the bishop there, St. John Chrysostom, who had been accused of

10


sheltering four monks expelled from Alexandria for their Origenistic views. Becoming convinced of the falsity of this and related charges made by Bishop Theophilus of Alexandria (who wanted to depose John), Epiphanius set sail for Cyprus but died en route. A zealous bishop and a revered ascetic, Epiphanius was lacking in moderation and judgment. These defects are reflected in his writings, of which the chief work is the Panarion (374-377), an account of 80 heresies and their refutations, which ends with a statement of orthodox doctrine. His Ancoratus (374) is a compendium of the teachings of the church. His works are valuable as a source for the history of theological ideas. (Encyclopaedia Brittanica). Near Fine. Boeknummer: 007722 € 1500.00 [Toveren - Magic] - J.V.Z. [Jan van Zuylen] - Het groot toneel van behendigheden, te zien in de Italiaansche, Fransche, Engelsche, Poolsche, Hoog- en Nederduitsche tasschen-speelers en goochelaars; vervattende alles wat ‘er aartigs door de meest bekende Natiën tot heden toe is uitgevonden; zulks het behelst al ‘t geen tot een Natuurlyk Tover-Boek behoord, hetwelk door meer dan zestig kunstige afbeeldingen worden aangewezen, in 't licht gebragt door den vermaarden kunstmeester, J.V.Z. Amsterdam, Bernardus van Mourik, [last part 18th. century], or. speckled paper wrappers, 15x10 cm, engraved title ‘Het Toneel der Tasschenspeelders en Goochelaars’, title-page in red and black, 7 engraved plates, (2), (12), 318 pp. With ‘Catalogus van boeken die by de drukker deezes ... te bekoomen zyn’ (3 pp.) (text-pages 177/178 lacking, binding worn, first pages waterstained in upper right corner, some foxing in places) Very rare, only 1 copy in NCC. € 750.00 [Toveren - Magic] -WITGEEST, SIMON - Het nieuw' vermeerdert natuerlyck tover-boeck of speel-toneel der konsten. Bevattende aentrent 2000 natuerlycke toover-konsten en potsen, soo uyt de goochel-tas als kaert-spel (...) Den X. Druck. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1715, 16,5x11 cm, Te koop tot Brussel by Emanuel de Grieck Boeck-verkooper in S. Catharine-straet in de gulde Lamp, later marbled boards, brown cloth spine with gilt title, title-page in red and black, many woodcuts in text, 8 woodcut plates, (6), 518, (40, Bladt-wyser) pp.(title-page with small repair in upper right corner, engraved frontispiece lacking?). Near Fine. Boeknummer: 008128 € 400.00 [Toveren - Magic] -WITGEEST, SIMON - Het verbeetert en vermeerdert natuurlyk toverboek, of 't nieuw speeltooneel der konsten, verhandelende omtrent zestien hondert natuurlyke toverkonsten, zoo uit de goochel-tas, als kaartspeelen, mathematische konsten (...) Den Twaalfden Druk. Dordrecht, Hendrik Walpot, 1749, 16,5x11 cm, or. half-vellum binding with green flower patterned paper over boards, title in old hand on spine (faded), engraved title-page, many woodcuts in text, (44), 461 pp. (damage to spine skillfully restored (report available), binding trifle smudged, interior very fine) With description and picture of Laterna Magica. Near Fine. Boeknummer: 008129 € 950.00 [Religie - Religion] - MOUBACH, ABRAHAM - Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt; In een historisch verhaal, met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden aanmerkingen opgeheldert; en in kunstige tafereelen afgemaalt: geteekent door Bernard Picard. In VI deelen. Uit het Fransch in Nederduitsch overgezet door Abraham Moubach. (Eerste, Derde, Vierde en Zesde Deel) (4 Vols. of 6) 1727, 1st Edition, 42x27 cm. Ill.: Bernard Picard, full calf binding, gold tooled spine and edges, spine with 7 raised bands and gilt decoration in compartments, gilt title, title-page in red and black with vignette, profusely illustrated with doublepage, full-page and half-page engravings (bindings trifle rubbed, interior with some rust in places but overall very fine with beautiful plates). Vol.1: Naaukeurige beschryving der uitwendige godsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontes van alle volkeren der waereldt, engraved title. Published by Rutg: Christ: Alberts in 's-Gravenhage, Hermanus Uytwerf te Amsterdam & Jan Daniel Beman te Rotterdam, 1727, (2), (26), 387, (4); Vol. 3: Naaukeurige beschryving der uitwendige godsdienst-plichten, tempel-zedens en gewoontens der afgodische volkeren; vervat in eenige historische verhandelingen en door verscheiden aanmerkingen opgeheldert; en in kunstige tafereelen vertoont: geteekent door Bernard Picard. (..) Behelzende de godsdienstige plachtigheden der Amerikaansche en Oostindiaansche volkeren. Published by Alberts en van der Kloot in 's-Gravenhage, Hermanus Uytwerf te Amsterdam & Jan Daniel Beman te Rotterdam, 1728, (6), 187, (5), 229, (7) pp. Vol. 4: Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, tempel-zeden en gewoontens der afgodische volkeren; (..) Behelzende de godsdienstige plechtigheden der Oostindiaansche Afgodische, Persische en Afrikaansche volkeren. Published by Hermanus Uytwerf te Amsterdam, Jan Daniel Beman te Rotterdam & Isaak van der Kloot in 's-Gravenhage, 1729, 424, (29, Bladwyzer), (2) pp. Vol. 6: Naauwkeurige beschryving der uitwendige godsdienst-plichten, kerk-zeeden en gewoontens van alle volkeren der weerelt; (..) Waar in de godsdienst-plichten en gewoontens der Anglicaanen of Episcopalen, Quaakers, Wederdoopers,

11


Adamiten, Preadamiten, Mystique Secten, Quietisten, Unitarissen, Anti-Trinitarissen, Socianen, Collegianten en Rhynsburgers, Godisten, enz. verhandelt worden. Published by by Hermanus Uytwerf te Amsterdam, Jan Daniel Beman te Rotterdam & Isaak van der Kloot in 's-Gravenhage, 1738 , (6), 340, ((2), 317, (3), (39, Bladwyzer) pp. 1 engraving with partly hand-coloring. Near Fine. Boeknummer: 008115 € 2500.00 [Religie - Religion] - VROUWE C.P. (CATHARINA BRAKONIER-DE WILDE, 1688-NA 1756) - Bespiegelingen over Gods Kerk- en Waereldlbestier, betrekkelyk op het beloofde vrouwenzaad. In Zeven Zangen, nevens Zielsverlustiging in het beschouwen van Aarde, Lucht en Sterrenhemel. Amsteldam, Pieter Meyer. 1751, eerste druk, 21x13,5 cm, leren band uit de tijd, rug met 5 ribben, goudversiering in de compartimenten, rood titelschild met titel in goud, titel met vignet door Schijnvaan (?), (6), 184 pp. Bijgebonden: Opwekkelyke nasporingen by het genot van 't eenzaam buitenleven; Lettervruchten van stille dagen, en andere stichtelyke gedichten, door Vrouwe C.P. Amsteldam, Pieter Meyer, 1751, titel met vignet door Schijnvaan (?), 177, (3) pp. Beide werken met sluitvignetten. (band met enige slijtage aan randen en hoeken, achterplat gecraqueleerd, p. 37 eerste werk met theevlek) Zeldzaam/Rare. Slechts 1 exemplaar in NCC, only one copy in NCC. Boeknummer: 008085 € 300.00 [Religie - Religion] - ’t Leven van Johanna, Paus van Rome, onder den naam van Johannes den Achtsten. Waar in haar zonderling gedragh uit de oudtheit wordt opgeheldert, de waarheit deezer historie krachtigh beweert, en door de vermaardste schryvers bevstigt. Met kopere platen. Amsterdam, Ter DSrukkerye van Smets, 1722, perkamenten band uit de tijd, handgeschreven titel op rug, titel in rood en zwart en gravure, 2 doorgenummerde delen, uitslaande gravure met afbeelding van bevalling Johanna op straat, 4 andere gravures, (12), 407, (11, Bladwyzer) pp. (marge pagina 212 mist stukje, echter zonder tekstverlies, mooie stevige band) € 350.00 [Rechten - Law] - SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh. Miidtsgaders: Particuliere voor-rechten, octroyen, ge-appostilleerde requesten, geapprobeerde keuren, rechten, costumen ende usantien. Alsmede korte beschrijvinghe van de dorpen ende ghehuchten, van den voorschreven lande. 's Gravenhage, Ian Verhoeve, 1652, 21x17 cm, perkamenten band uit de tijd, titelpagina met (later?) ingekleurd vignet, (6), 383, (5) pp. Ghedruckt by Thomas Fonteyn te Haarlem, Anno 1652. (hoeken voorplat professioneel gerestaureerd, titel op rug vervaagd, enkele beginletters later ingekleurd, wormgaatje in ondermarge van laatste 35 pagina's, echter buiten de tekst). Near Fine. Boeknummer: 008097 € 350.00 Erasmus - Moriae Encomium, of de Lof der Zotheid, speelensgewys beschreven door Erasmus van Rotterdam. Uit het Latijn vertaalt door F. v. Hoogatraten. Met Konstplaten, verbeeldende de zotheid en haar staats-gevolg. Amsterdam, Wilhelm Linnig van Koppenol, 1700, engraved title-page (L. Huijberts), 6 engraved plates, (12), 160 pp. Bound with: Het onbekend en wonderlijk Eyland UTOPIA, ontdekt door Rafaël Hythlodeus, en by t’zamensprake beschreven door den geleerden TOMAS MORUS, Kancelier van Engeland, onder de Regeringe van Koning Hendrik den agtsten. In ‘t Nederduits vertaald door F. v. Hoogstraten. Den twede druk, van nieuws overzien, en van veele drukfouten gezuiverd. Amsterdam, Wilhelm Linnig van Koppenol, 1700, title-page in red and black with engraved vignette, engraving with portrait Thomas Morus, (14), 176 pp. Error in paging: p. 59 is numbered 56. Bound with: Magirus, Abraham (predikant op Texel aan de Koogh) – De Wonderlijke Historie der MenscheEeters, verhandelende haren aart, oude woonplaatsen, vreemde manier van leeven, verwoedende wreetheyt; en het eten, soo van levendige als doode menschen. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1696, engraved title-page (Jan Luiken?), (2), 146, (6) pp. Very rare, only 2 copies in NCC. Contemporary vellum, title in old hand on spine, sm. 8vo. Very fine copy. SOLD [Geschiedenis – History] - JOSEPHUS, FLAVIUS - Historie der Jooden of Alle de Werken van Flavius Josephus: Behelzende de Joodsche Oudheden en derzelver Verdeediging tegen Apion, Zyn Leven, de Joodsche Oorlogen en de Marteldood der Makkabeen; Nevens Philoos Gezantschap aan Kaligula; en Egezippus Verhaal van de Oorlogen derJooden. Alles naar 't Fransch van den Heere d'Andilly vertaald door Willem Séwel; Sedert naar 't Grieksch overzien, verbeeterd, en vermeerderd met Philoos Geschrift tegen Flakkus, onder 't opzigt, en door Sigebert Haverkamp. Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken. Nieuwe Druk. (compleet in 2 banden) Amsterdam, Marten Schagen. Full-Leather, 16x10 Cm. Ill.: Luiken, Jan., 1736-1737, leren banden, rug met 5 ribben, rood titelschild met titel in goud, goudversiering in de compartimenten, goudversiering langs rand platten, titel in rood en zwart, portret van Flavius Josephus, titelgravure, 2 uitslaande kaarten,1 uitslaande gravure, 2 uitslaande plattegronden, tussentitels, talrijke gravures in de tekst, eindvignetten, XX, (6), 851 (laatse blz. misnummering 451) & VIII, 478, (20),

12


238, (4) pp. (kop rug eerste band met minimale besch. ruggen iets uitgedroogd, hoeken ietsje kaal, enkele pagina's gebruind, gravures en kaarten gaaf, mooie set). Fine. Boeknummer: 007678 € 500.00 [Natuurkunde - Natural Sciences] - MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN - Beginsels der natuurkunde, Beschreeven ten dienste der Landgenooten. Waar by gevoegd is eene Beschryving der nieuwe en onlangs uitgevonden Luchtpompen, met haar gebruik tot veele proefnemingen door J.V.M. Leyden, Samuel Luchtmans. 1739, 2nd edition, full-leather, 4to., 3 parts in 1 vol., tweede druk, title-p. in red and black with printers device, (26),510; (2),511-900,(20 index); 62, 8 pp. engr. portrait of the author, 1 fold. map, 30 fold. plates w. diagrams/ ills. (first part), 4 fold. plates by F. v. Bleyswyck (second part), modern calf w. use of contemp. gilt dec. backstrip with 6 raised bands & red mor. letterpiece with gilt lettering. Very fine copy. Booknumber: 007870 € 1000.00 [Geneeskunde - Medicine] - Beverwyck, Ioan van - Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie Amsterdam, Ian Iacobz Schipper, 1660, contemporary vellum, title in old hand on spine, large 4to., beautiful engraved title-page (C. v. Dalen en C. de Passe), engravings in text. Contents: Schat der Geschontheyt; Schat der Ongesontheydt, ofte genees-konste van de sieckten, verciert met historien, en koopere platen, also ook met verssen van de Heer Jacob Cats (2 parts); Inleydinge tot de Hollandtsche geneesmiddelen; Heel-konste ofte derde deel van de genees-konste, om de uytwendige gebreken te heelen, (7), 208; (8), 207; (4), 124; (1), 46 en (6), 154 pp. € 850.00 [Geneeskunde - Medicine] - HERMBSTÄDT, SIGISMUND FREDERIK DR. MAN, J.W.E. DE DR. (1792-1868) Catechismus der apothecars-kunst, of, de eerste grondbeginselen der artsenijmengkunde, voor eerstbeginnenden opgesteld & Therapia generalis physiologica. Voorafgegaan door een onderzoek naar de oorzaken van het verschil in gevoelens, en van den weg tot eensgezindheid onder geneeskundigen. (2 delen in 1 band) Amsteldam & Harderwijk, J.B. Elwe & T. Barends, 22x13,5 cm, 1813, tweede druk, met eene plaat, uit het Hoogduitsch vertaald door F.M. Lynen, Apothecar te Amsteldam, 1 uitslaande gravure, II, 320 & 1833, 251 pp. gemarmerde platten, bruine linnen rug met goubelijning en titel in goud (platten geschaafd, jaartal op titel eerste werk door beschadiging slechts gedeeltelijk leesbaar). Boeknummer: 008098 € 195.00 [Klassieke oudheid - Classical Antiquity] - CICERO, MARCUS TULLIUS - M. Tulli Ciceronis Opera Quae Supersunt Omnia; Secundum Optimas Novissimasque Editiones; Volumen Primum-Volumen Visecimum (20 Vols. complete) Mannhemii, Cura & Sumptibus Societas litteratae, 17,5x11 cm, 1783-1787, speckled paper over boards, gold tooled leather spine with 5 raised bands, red title label with gilt lettering, blue label with gilt vol. number, title-page Vol. 1 with engraved portrait vignette of Cicero (E. Verhelst), other vols.title-page with floral vignette (some browning in places, bindings with traces of wear, corners bumped, top of spine of 2 vols. chipped, old library stamps on half-title and titlepage) Rare complete set. Near Fine. Boeknummer: 008089 € 425.00 Scheepvaart – Shipping Zeer zeldzame uitgave van een zogenoemde artikelbrief van de Verenigde Oostindische Compagniw - Extremely rare shipment regulation of the Shipping Company of the Dutch East-Indies Artyckel-Brief Van de Geoctroyeerde Nederlandtsche Oost-Indische Compagnie, by de Hoogh-Mogende Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden, den derden September 1672, gearresteert. In ’s Graven-Hage, By Jacobus Scheltus, Ordinaris Drucker van de Hoogh-Mogende Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden, Anno 1676, contemporary vellum, title-page with vignette, 48 pp., 30x19 cm. (binding warped, spine with some damage to head and foot and half way) Very rare, no copy of this Scheltus-edition in NCC. € 800.00 Brugmans, I.J. Prof. Dr. - Tachtig jaren varen met de Nederland Den Helder, N.V. Drukkerij v/h C. de Boer Jr., 1950, full vellum binding with gilt logo on front board, gilt title on spine, top edge gilt, title in red and black, b/w photographs, maps, VIII, 453, (1) pp., 26x21 cm. De luxe copy nr. 37. Traces of dampness in lower right corner. € 150.00

13


Roever, J.W. de – De Nederland in de Tweede Wereldoorlog Den Helder, N.V. Drukkerij v.h. C. de Boer Jr., 1951, full vellum binding with gilt logo on front board, gilt title on spine, top edge gilt, title in red and black, b/w photographs, maps, statistics, VIII, 239 pp., 26x21 cm. De luxe copy nr. 35. Mint condition. € 150.00 Originele bouwtekening van het MS ‘Oranje’ (1938) Met doorsneden en beschrijving van de kenmerken van dit legendarische schip, 103x43 cm € 150.00 Op 8 september 1938 werd het MS Oranje te water gelaten. Dit luxe passagiersschip werd gebouwd voor de lijndienst tussen Nederlands-Indië en Nederland. Het deed tijdens de Tweede Wereloorlog dienst als hospitaalschip. Na de oorlog ‘repatrieerden’ talloze personen met de Oranje vanuit Indonesië naar Nederland. In 1964 werd het schip verkocht aan de Italiaanse cruiserederij Lauro en ging varen onder de naam Angelina Lauro. Op 24 september 1979 ging het schip roemloos ten onder in de Stille Zuidzee na een dagenlang aan boord woedende brand. Paash, H. - From Keel to Truck-De la quille a la pomme du mat-Vom Kiel zum Flaggenknopf-De quilla a perilla-Dalla chiglia al pomo dell'albero. Dictionaire de Marine. Anglais-FrançaisAllemand- Espagnol-Italien. Paris, Augustin Challamel, Librairie Maritime et Coloniale, 1908, green leather boards, brown leather spine with gilt title, oblong 23x19 cm, 803 pp. text, 109 b/w plates with explanatory text on opposite page, index in English, French, German, Spanish and Italian. (lower corners bumped, else very fine copy) € 200.00 Varia – Miscellaneous Rare Dutch ladies fashion edition [Damesmode - Ladies Fashion] - De Bon Ton. Dames-Modes. Met platen te Parijs vervaardigd. Amsterdam, Gebrs. Diederichs, 1844-1845, bruin gemarmerde platten, blinde linnen rug met restant titel-etiket, Achtste Jaar Januarij 1844 (1e t/m 48e aflevering) tot en met Negende Jaar December 1845 (1e t/m 48e aflevering), 98 handgekleurde platen met damesmode, op verso van verschillende platen tekeningen van patronen, tekst bij afbeelding in Nederlands en Frans, eerste pagina van aflevering telkens met uitgeversreclame, 188 resp. 188 pp., 25x16,5x4 cm. Zeldzame Nederlandse uitgave. Rare. No copy in NCC. Boeknummer 007927 € 350.00 LIPS - Branden en inbraken, deel II Dordrecht, Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V., 29,5x20,5 cm, z.j. (ca. 1945), grijze papieren omslag met spiraalbinding, zw/w foto's, tekst in blauw en zwart, 164 pp. Opmerkelijk document met brieven van gebruikers van een Lips brandkast en hoe deze brandkasten de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en waarvan de inhoud nagenoeg onbeschadigd is gebleven. Bevat veel foto's van het bombardement op Rotterdam maar ook van de oorlogsschade in andere plaatsen zoals Arnhem, Groningen, Den Haag. Zeldzaam, Rare. (omslag aan randen iets vergeeld, rechter bovenhoek voorplat met knikje). Boeknummer: 008135 € 250.00 [Bierbrouwen - Beermaking] - Delbrück, Max Dr. (editor) - Illustriertes Brauerei-Lexikon, Mit 73 Porträts und 600 Textabbildungen. Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1910, 24,5x18,5 cm, half-leather, gilt tooled spine, gilt decoration on front board, b/w illustrations in text, IV, 867, (4) pp. (rebound with new endpapers, corners showing, name on title-page) € 200.00 Bosscha, J. Jr. Dr. (voorrede) - Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. Met vele houtgravuren. Geïllustreerde Familie-Bibliotheek tot verspreiding van nuttige kennis (7 delen compleet) Leiden, A.W. Sijthoff, 1862-1867, 19,5x15 cm, bruine linnen stempelbanden met goudversiering en titel in goud op rug, gravures in de tekst, platen (deels uitslaand) (sommige delen met iets slijtage aan kop en staart rug, eerste deel herbonden, vier delen met versterkte binnenscharnieren) Zeer zeldzame complete set. Very rare complete set. € 750.00

14


Zeer zeldzame uitgave over de fabricage van gloeilampen - Extremely rare item on the making of light bulbs [Elektriciteit - Electricity] - N.V. Pope’s Metaaldraad-Lampenfabriek - Venlo Holland Serie “De Popelamp in wording” Serie van 12 tekeningen waarin de fabricage van gloeilampen wordt weergegeven, te beginnen met Teekening No. 1 “Ontstaan van den lichtdraad” en eindigend met Teekening No. 12 “Bij de cliëntèle”, ca. 1910. Fraai vorngegeven in rood en zwart op 12 grote bladen, in lichtblauw gemarmerde kartonnen band met bruine linnen rug en hoeken, 50x51,5 cm. Daarbij gevoegd: 10 in glans uitgevoerde kleurenafbeeldingen van radiobuizen, op verso afbeeldingen in zw/w van radiobuizen (42x28 cm) Zeer zeldzaam item/Extremely rare. € 750.00 Pope was de eerste gloeilampenfabriek in Nederland. Het bedrijf werd in 1889 in Venlo opgericht door de Britse ingenieur Frederic R. Pope onder de naam Goossens, Pope & Co. In 1908 gaat het bedrijf verder onder de naam Pope’s Metaaldraad-Lampenfabriek. In 1927 wordt de productie van gloeilampen gestaakt en gaat het bedrijf zich toeleggen op de fabricage van draad en kabels. Het bedrijf bestaat nog steeds. Het is thans gevestigd in Rotterdam onder de naam Pope Speciaallampen B.V. Hier worden designlampen gemaakt.. Rare collection of white collar examples Collection of 13 white collars (i.a Alaska, Rosario, Atlantic, Montana, Harry) and one shirt front, 5 pages with b/w illustrations of collars and shirt fronts, in black portfolio (26,5x18 cm), n.d. (probably German) € 200.00

__________________________________________

15

Profile for Jaap Schuurman

Amsterdam International Antiquarian Book Fair Catalogue 2019  

A fine selection of books that will be exhibited by Novemberland Rare Books at the Amsterdam International Antiquarian Book and Print Fair o...

Amsterdam International Antiquarian Book Fair Catalogue 2019  

A fine selection of books that will be exhibited by Novemberland Rare Books at the Amsterdam International Antiquarian Book and Print Fair o...

Advertisement