Page 1

VAN

DE DRECHTSTEDEN

DE MODERNE ADVOCAAT

Meer plezier, minder urenfabriek Welkom in de nieuwe wereld van Financieel en zakelijk dienstverleners Financieringsfonds MKB Drechtsteden van start

EDITIE

02 2014


LCS Piping B.V. is gespecialiseerd in het buigen van stalen, roestvaststalen en cunifer leidingen t/m 4” met diverse buigstralen en verschillende wanddiktes. Wij hebben diverse CNC gestuurde doornbuigmachines zijn, waarmee wij door toepassing van het zgn. “3D buigsysteem”, ronde buizen kunnen buigen met een buigstraal van 1½D. Tevens zijn we sinds kort in het bezit van een combi buigmachine, waardoor we vele materiaalsoorten en vormen kunnen buigen en walsen, in grotere en kleinere radii. Naast het buigen van ronde buizen, beschikken wij tevens over een ruime ervaring op het gebied van het maken en installeren van complete pijpleidinginstallaties, zowel voor nieuwbouwals ook voor reparatiedoeleinden. Maar ook maatwerk is geen probleem.


INHOUD RONDE TAFEL

REPORTAGE

REPORTAGE

WELKOM IN DE NIEUWE WERELD

‘MAAK DE DREMPEL VOOR CRIMINELEN ZO HOOG MOGELIJK’

FINANCIERINGSFONDS MKB DRECHTSTEDEN VAN START

Aan de beveiligingsbranche kleeft een negatief imago. Niet verrassend en ook niet geheel onterecht, vindt Aad de Vries, algemeen directeur van de SERIS Group Nederland. “De veiligheidsbranche in Nederland levert in veel gevallen erbarmelijke kwaliteit.”

Te veel ijzersterke plannen blijven wegens een gebrek aan financiën onuitgevoerd. Dat is doodzonde, vinden de specialisten van Ten Raede Groep en Kodde & Van Oosten. Zij richtten eind 2013 Stichting Financieringsfonds MKB Drechtsteden op: een krediet- en kennisbank ineen.

LEES VERDER OP PAGINA 24

LEES VERDER OP PAGINA 38

Dagelijks leven en bedrijfsleven hebben zich vermengd. Werken doen we net zo makkelijk van huis uit en onderweg. Of op locatie bij een klant, zeggen de tafelgasten, want partnerschap is tegenwoordig onmisbaar. ‘Er rolden opeens geen opdrachten meer van de fax’.

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

MEER PLEZIER, MINDER URENFABRIEK Een starre focus op uurtje factuurtje is niet meer van deze tijd, zegt Gert Jongeneel. De cliënt wil gewoon weten waar hij financieel aan toe is. Ook de jonge advocaat staat er heel anders in. ‘Liever meer vrije dagen dan een leasebak’.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS OP ZOEK NAAR FISCALE LUCHT VOOR HET MKB Het Nederlandse belastingstelsel is niet ontworpen voor een economische crisis van deze afmetingen, oordeelt Sylvester Schenk, voorzitter van het Register Belastingadviseurs (RB). Eén of twee slechte jaren achter elkaar, dat kan, maar geen zes, zoals nu. Om de gaten te dichten haalt de overheid allerhande belastinginkomsten in de tijd naar voren, maar ondernemers die moeite hebben de eigen kas op peil te houden kunnen de schatkist ook niet spekken.

LEES VERDER OP PAGINA 32

EN VERDER... 3 Inhoud 5 Column / Colofon 6 Nieuws 14 Verbod op koudemiddel (HCFK) R22 15 ‘Welkom, u bent onze belangrijkste klant!’ 17 IP is overal

19 Deponeer het maar bij de fiscus! 21 Financieren geen sinecure 22 Brengen accijnsverhogingen onze schatkist in gevaar? 27 Testrit: de Volvo S60 D4 Geartronic 29 Gezien worden is een kunst

31 Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over 35 200 jaar Hofleverancier onder Oranje 36 Reorganisatie KvK en Syntens biedt bedrijven up-to-date infrastructuur

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

3


ontdek in de hoeksche waard wat ik allang weet!

Op zoek naar een plek om uw bedrijf tot bloei te laten komen? De Hoeksche Waard beschikt met meer dan 3.000 ondernemingen over een sterk ondernemersklimaat! Gelegen aan de A29 biedt het gebied een prima en betaalbare infrastructuur voor bedrijvigheid. Er is een sterk netwerk van havengerelateerde bedrijven en de regio biedt ruime kansen

voor ondernemingen op het gebied van (biobased) industrie, handel, recreatie & toerisme en landbouw. Kom zelf eens kijken en ontdek wat onze ondernemers hier allang weten.

Wat u ook zoekt. De Hoeksche Waard heeft het. dehoekschewaardishetwaard.nl


COLUMN

SPIJTOPTANTEN EN KLOKKENLUIDERS Klokkenluiders kunnen in Nederland niet rekenen op sympathie. In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar zij wettelijk beschermd zijn, beschouwt de maatschappij iemand die een wantoestand in een onderneming of bedrijfstak aan de kaak stelt, als een verklikker die zijn nest bevuilt. Denk maar eens aan Ad Bos. De man die in 1999 bij Justitie aanklopte met twee vuilniszakken vol dubbele boekhouding van het bouwbedrijf waarvoor hij werkte. De zaak leidde tot een parlementaire enquête waaruit naar voren kwam dat zo ongeveer de gehele bouwwereld corrupt was. Toch gebeurde er niet veel en klokkenluider Bos werd zelf vervolgd wegens fraude. Uiteindelijk kreeg hij in 2009 een schadevergoeding van de Staat, nadat hij jarenlang van armoede in een caravan had moeten wonen. De laatste jaren lijkt er een nieuwe trend in klokkenluidersland te komen. Er verschijnen geschriften al of niet onder pseudoniem waarin de auteur een boekje opendoet over het bedrijf of de wereld waar hij werkt of heeft gewerkt. Mooiste voorbeeld is nog steeds De Prooi (2008), waarin Jeroen Smit beschrijft hoe ceo Rijkman Groenink de ABN AMRO bank naar de ondergang leidde. Smit was weliswaar geen klokkenluider, maar hij baande wel het pad voor anderen die óf een slecht geweten hadden óf iets aan de kaak wilden stellen. Recent voorbeeld is De ondergang van de SNS Bank van Hetty van der Laar. De ontslagen medewerkster zet de voormalige leiding van de bank neer als een stel witte-boordencriminelen van het zuiverste water. De heren hebben alles ontkend, maar niemand heeft haar wegens smaad en laster voor de rechter gesleept. Mark Schalekamp koos de romanvorm waarin hij in 2011 De parvenu publiceerde, dat ook een

doorkijkje biedt in de bancaire wereld. Als voormalig medewerker bij Deutsche Bank zag hij hoe zijn superieuren met andermans geld gokten. Lode Leenaerts is het pseudoniem van een consultant die werkt voor de top van multinationals. Hij werd en wordt nog steeds onpasselijk van de manier waarop de in maatpakken gehulde macho’s van de Zuidas in Amsterdam hun zakken vullen ten koste van hun ‘klanten’. Dat beschrijft hij in Belangrijke mannen, dat vorig jaar verscheen. Een recent voorbeeld laat zien dat er niet genoeg klokkenluiders kunnen zijn. De chique bank voor vermogende particulieren Van Lanschot blijkt een ordinaire boevenbende. Een ondernemer had 2,5 miljoen euro aan de verkoop van zijn bedrijf overgehouden. Zijn beleggingsadviseur ging daar wild mee speculeren, waardoor na drie jaar de helft van het vermogen was vergokt. Om dat geld weer terug te verdienen, kreeg Van Lanschot haar cliënt zo gek om voor ruim 600.000 euro een hypotheek te nemen op zijn al afgeloste huis. Daarmee werd vrolijk verder ‘belegd’. Uiteindelijk was al het geld verdwenen en had de bank – zo bleek later – voor meer dan 800.000 euro aan transactieprovisies ingehouden! Het slachtoffer ging procederen en haalde zijn gelijk. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde Van Lanschot in hoger beroep tot een voorschotboete van 500.000 euro; uitgezocht wordt nog hoe groot de werkelijke schade is, die de bank moet vergoeden. Je zou bijna gaan denken dat een oude sok onder je matras veiliger is voor je geld.

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Het Ondernemersbelang van de Drechtsteden verschijnt vijf keer per jaar. Elfde jaargang, nummer 2, 2014 Oplage: 5.000 exemplaren

Uitgever Novema Uitgevers BV / Jelte Hut Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 ES Grootegast Telefoon: 0594 – 51 03 03 Fax: 0594 – 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl

Coverfoto Gert Jongeneel van Jongeneel Advocaten Eindredactie Fotografie: Richard van Hoek Jørg van Caulil j.vancaulil@ondernemersbelang.nl

Regionale verbinder Harold van der Laan Novema Grootegast Telefoon: 0594 - 51 03 03 Fax: 084 - 729 22 10 h.vanderlaan@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Vormgeving, Drachten Druk Scholma Druk, Bedum

Aan deze uitgave werkten mee Ben van den Aarssen Gerrit Boer Jasper van den Bovenkamp Richard van Hoek Eelco Kersloot Jeroen Kuypers Marco Magielse Martin Neyt André Vermeulen (column) Heleen Versprille Chantal de Visser Ruud Voest René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

5


MEERBUSINESS NIEUWS

WORD NU MEMBER VAN MEERBUSINESS ZHZ! Heeft u zich ook voorgenomen om uw netwerk te vergroten? Mail dan naar ZHZ@meerbusiness.nl en u kunt dat voornemen van uw lijstje afvinken. Members van MeerBusiness ZHZ (Zuid-Holland Zuid) profiteren van een groot, gevarieerd, actief en professioneel netwerk. Regelmatig afwisselende bijeenkomsten die we via de nieuwsbrief aankondigen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Members van MeerBusiness betalen 170 euro ex. btw per kalenderjaar. Word nu lid en profiteer direct van de mogelijkheden van MeerBusiness ZHZ! We hopen u snel te ontmoeten!

ENERGIEHUIS OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN Poppodium Bibelot trekt meer bezoekers dan ooit Pakweg 200.000 mensen per jaar moesten er in het Energiehuis verschijnen. Nu, pakweg een jaar na de eerste activiteiten in het fonkelnieuwe cultuurcentrum, lijkt die ambitie geen luchtkasteel. Ook poppodium Bibelot, een andere gebruiker van het Energiehuis, is opgetogen. Kunstmin Ook de bezoekcijfers van de Kunstkerk en schouwburg Kunstmin stellen de betrokkenen allerminst teleur. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Kunstmin tijdelijk alleen in het Energiehuis kan programmeren, omdat het theater aan de Sint Jorisweg gerestaureerd wordt. Onder meer de voorstelling van Theo Maassen was in drie minuten uitverkocht. De bezoekcijfers zijn extra interessant, omdat critici vooraf twijfelden over Jasper Mos, Piet Elenbaas en David van Wijngaarden (v.l.n.r.) in het Energiehuis. (Foto: Rini Boon) de haalbaarheid van de ambities. “Tot op het laatst is er bijvoorbeeld discussie geweest over de investeringen in de geluidstechniek”, brengt wethouder Jasper Mos in herinnering. “We wilden voorkomen dat Bibelot ‘nee’ zou moeten verkopen aan bands, omdat het licht of geluid niet op orde zou zij zijn. Nu staat er een zaal met state of the art- techniek, terwijl in veel andere steden een kaalslag heeft plaatsgevonden onder de poppodia.’’ ToBe-directeur Elenbaas: “Mensen krijgen in de gaten dat de regio niet ophoudt onder Rotterdam.’’ Ook Bibelot-directeur David van Wijngaarden ziet dat bands meer interesse in Dordrecht krijgen. “Bij de grote bands stonden we er vanwege de techniek in de oude zaal niet zo goed op. Dat is nu volledig omgedraaid. Het is preken voor eigen parochie, maar ik hoor dat we qua akoestiek en geluidsniveau de beste zaal van Nederland hebben. Voorbeelden van bands die in de oude zaal niet gekomen zouden zijn? Zo’n beetje de helft, denk ik, maar één voorbeeld is UB40.’’ Tegenvaller Is het dan allemaal hosanna? Dat ook weer niet. De sponsorinkomsten vallen tot nu toe tegen. De sponsormarkt is moeilijk, zeggen de betrokkenen, en het Energiehuis is een relatief nieuw concept. Betekent dit dat de gemeente straks bij moet passen om de tegenvaller op te vangen? “Daar gaan we niet vanuit”, zeggen Elenbaas en Van Wijngaarden. Wethouder Jasper Mos zou het mooi vinden als een groot energiebedrijf zijn naam wil verbinden aan het Energiehuis. (Bron: AD) www.energiehuis.nl

VIJFJARIG JUBILEUM OLYMPIA UITZENDBUREAU DORDRECHT Onderneemster Mellanie Dellaert vierde in maart haar vijfjarig jubileum. De entrepreneur wist met haar uitzendbureau aan de Vriesestraat in Dordrecht in de afgelopen crisisjaren groei te realiseren en verwacht die groei de komende jaren voort te zetten. Ondernemen in crisistijd bleek een gouden greep voor Mellanie Dellaert. Organisaties in de regio moesten noodgedwongen reorganiseren. Hierdoor was er behoefte aan het inzetten van flexibele professionals, die Mellanie en haar medewerkers wisten te leveren. Niet alleen de economie is veranderd, ook bij de jonge ondernemer is er de afgelopen jaren veel gewijzigd. Olympia Dordrecht specialiseerde zich in het werven en selecteren van hoger opgeleid personeel. Bedrijven in de regio zoeken steeds vaker naar een specifieke match en daar probeert de Olympia-onderneemster invulling aan te geven. U heeft behoefte aan een partner in plaats van een leverancier? U kunt advies op hr-gebied gebruiken? U zoekt een talent met vakkennis? Dellaert: “Samen met mijn team beweeg ik mee met de behoefte van de lokale markt en help ik mensen en organisaties het beste uit zichzelf en de markt te halen. Als onderneming van ondernemers weten wij wat er speelt binnen uw branche en op het gebied van de veranderende wet- en regelgeving. Of u nu wilt uitbreiden of (structureel) wilt flexibiliseren, wij kijken graag met u naar een oplossing op maat. Wij zijn in staat het talent te vinden dat bij uw organisatie en bedrijfscultuur past. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Maak dan snel een afspraak en ik breng de management bestseller ‘Toptalent’ voor u mee.’ Geïnteresseerd? Neem contact op met Mellanie via 078-6489109 of m.dellaert@olympia.nl www.olympia  

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


REGIONAAL

Z A K E N P L AT F O R M

WORD NU L VERGROOT UW NET WE

VAN VLIET BEDRIJFSMAKELAARS KIEST VOOR UPGRADING NAAR PARTNERSCHAP MEERBUSINESS ZHZ Na jarenlange goede ervaringen als Sponsor van MeerBusiness ZHZ kiest Van Vliet Bedrijfsmakelaars voor het upgraden van de relatie naar het Partnerschap. We zijn hier uiteraard erg blij mee! De hoofdactiviteit van Van Vliet bestaat uit het verkopen en verhuren van bedrijfsmatig vastgoed. Zoals bedrijfsruimten, kantoorruimten, combinaties daarvan, winkelruimten, bouwgrond, logistieke complexen, maar ook minder voorkomende objecten, zoals scheepswerven of fabrieksterreinen.

het zoeken naar en vinden van geschikte ruimte. Aan de hand van een samen met u opgesteld zoekprofiel onderzoekt Van Vliet Bedrijfsmakelaars het totale vastgoedaanbod in de betreffende regio, verricht daarbij een voorselectie en bezichtigt met u aan de hand van een shortlist de geschikte panden. Daarna volgt de onderhandeling en afwikkeling van de transactie, tot aan het moment van opleveren.

Wilt u een pand kopen of huren of juist verkopen of verhuren? Voldoet het aanbod niet aan uw wensen, dan kunnen zij u tevens in Neem dan contact op, zodat Van Vliet Bedrijfsmakelaars u in dat de vorm van een aankoop- of aanhuuropdracht van dienst zijn bij proces kan begeleiden. www.vanvliet.net

UNIEKE HOSPITALITY LOUNGE TIJDENS DORDT IN STOOM VOOR UW BEDRIJF Victor Deconinck biedt in samenwerking met Crawfield de mogelijkheid om tijdens Dordt in Stoom (23 – 25 mei) gebruik te maken van de Galerie de Compagnie en het West-Indisch Huis. Met een ingang aan de Kuipershaven, daar waar de Merwede, Noord en Oude Maas samenstromen, is dit historische pand de meest unieke locatie voor een Hospitality Lounge. Het prachtige pand beschikt over vier stijlkamers die in hun oorspronkelijke staat zijn teruggebracht en een oude suikerfabriek, waar nu hedendaagse kunst wordt geëxposeerd. Tijdens Dordt in Stoom worden deze ruimtes ingericht tot een Hospitality Lounge met diverse cateringpunten, zitjes, statafels en indien gewenst live muziek. Relatie- en/of personeelsevent Er zijn diverse mogelijkheden voor een relatie- en/of personeelsevent tijdens Dordt in Stoom. Bijvoorbeeld een diner of borrel voor of na de vlootschouw op vrijdagavond. Of het ter beschikking stellen van de ruimte als Hospitality Lounge met hapjes en drankjes op zaterdag en zondag voor uw klanten en/of voor uw personeel. Over Dordt in Stoom Dordt in Stoom is het meest omvangrijke stoomevenement van Europa. Gedurende drie dagen vinden bezoekers hier stoomtreinen, stoomschepen en stoomwalsen. www.dordtinstoom.nl Wilt u de mogelijkheden bespreken voor het gebruik van het West-Indisch Huis en Galerie de Compagnie voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Crawfield via wih@crawfield.nl of 0184-745025. Impressie van het historische pand: www.westindischhuis.com.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

7


COVERINTERVIEW

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

MODERNE ADVOCAAT IS KLANTGERICHT, DIGITAAL ONDERLEGD EN UITGEBALANCEERD

Meer plezier, minder urenfabriek

Een starre focus op uurtje factuurtje is niet meer van deze tijd, zegt Gert Jongeneel. De cliënt wil gewoon weten waar hij financieel aan toe is. Ook de jonge advocaat staat er heel anders in. ‘Liever meer vrije dagen dan een leasebak’. Chesterfields, royaal bureau, boekwerken op volgorde in een klassieke kast en koffie in kopjes met schoteltjes. Zonder twijfel, dit is het zakelijk verblijf van een jurist. Gert Jongeneel, partner van Jongeneel Advocaten, vertoeft er graag. Hij begon ooit aan de Sliedrechtse Scheldelaan, maar betrok al snel het huidige pand aan het Doctor Langeveldplein, pal tegenover het monumentale Raadhuis en de karakteristieke muziektent. “Het interieur van mijn werkkamer is door de jaren heen nauwelijks gewijzigd. Je bent een groot deel van de dag op je werk, dan is het wel zo prettig als een ruimte huiselijk en smaakvol is ingericht.”

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

De werkkamer mag dan in decennia niet zijn veranderd, hoe anders is dat voor het vak van advocaat. Met name de afgelopen jaren ging het snel. Natuurlijk zijn wet- en regelgeving altijd in beweging, maar de verandering komt nu ook van binnenuit, deels ingegeven door het economisch tij. Zo verbreedde Jongeneel Advocaten geleidelijk aan zijn horizon. “We zijn gespecialiseerd in bouw- en scheepsbouwrecht, dat is nog steeds zo, maar er zijn andere rechtsgebieden bijgekomen. Vroeger waren we breed georiënteerd, naar die periode keren we min of meer terug. We blijven sterk gefocust op ondernemers. Ariane Romijn heeft ondernemingsrecht, onroerendgoedrecht en familierecht als expertises.

Chong Choy, die sinds het najaar van 2013 bij ons werkt, richt zich op ondernemingsrecht, bank- en effectenrecht en insolventierecht. Collega Bert Bunt behandelt zaken in het arbeids- en onroerend-goedrecht en ik doe veel in het ondernemingsrecht, bouwrecht en insolventierecht. Er is een mooie mix van disciplines ontstaan. Ook niet onbelangrijk: we hebben een variëteit aan leeftijden en typen mensen. Er zou nog een veertiger bij kunnen, dan is het plaatje compleet.”

BINDMIDDEL VERVANGT BOLWERK Een moderne law firm past zijn businessmodel aan, vindt Gert Jongeneel. Het statige bolwerk van waaruit ongebreideld facturen worden


gestuurd, is naar zijn mening achterhaald. Nu was Jongeneel Advocaten toch al geen kantoor dat prat ging op luxe en formaliteiten. “Ondernemers in de Drechtsteden willen een kantoor waar normaal wordt gedaan. We hebben die nuchtere houding altijd gekoesterd. Dat kan ook niet anders, wij zijn zelf ook allemaal geboren en getogen in deze regio.” Maar de huidige markt vraagt meer dan een laagdrempelige benadering. Cliënten willen weten waar de kosten in zitten en, belangrijker, hoe deze kunnen worden verlaagd. Wordt er niets met die eis gedaan, dan speuren ze naar goedkopere alternatieven. “Telefoongesprekken per zes minuten wegschrijven, uur op uur stapelen, het is niet meer van deze tijd. Het verdienmodel verandert en wij willen daarin mee. Je kunt daarbij denken aan het inkopen van bundels en contracten met een vast aantal uren.” Een advocaat moet continu zijn meerwaarde aantonen. Laat een ondernemer zien wat je voor hem betekent, stelt Jongeneel, en wees zichtbaar in het netwerk. Hij omschrijft het kantoor als een bindmiddel. “Alle lijnen komen er samen. Natuurlijk voor de advocaten zelf, zij vinden er een klankbord. Voor ondernemers fungeren we als kenniscentrum. Er komt binnenkort weer van alles op bedrijven af: het nieuwe ontslagrecht, de Participatiewet, wij hebben de kennis in huis om ondernemers te ondersteunen. Ons kantoor groeit uit tot een netwerkorganisatie met links naar bedrijfsleven, organisaties en overheid. Zelf ben ik bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden, ook in die hoedanigheid behartig ik de belangen van regionale bedrijven.”

IN WERKPROCESSEN KRUIPEN Jongeneel stond eerder Werkgevers Drechtsteden en de Kamer van Koophandel succesvol bij in een zaak over de geluidsnormen op Dordtse Kil. Momenteel vertegenwoordigt hij ondernemers bij de realisatie van een beter regionaal aanbestedingsbeleid. “We willen dat regionale partijen voorrang krijgen bij de aanbestedingen. Dat stimuleert de plaatselijke economie, de social return is groter en het

“Ondernemers in de Drechtsteden willen een kantoor waar normaal wordt gedaan”

is ook nog eens een duurzame keuze. De gemeenteraad heeft inmiddels groen licht gegeven aan de plannen. Nu komt de volgende stap: we gaan het beleid aan ondernemers voorleggen.” Op individueel vlak is het volgens Jongeneel van belang dat een raadsman of -vrouw in de ‘werkprocessen van een bedrijf kruipt’. “Gaat het om debiteuren, zorg dan dat je snel actie onderneemt. Start een procedure, laat beslag leggen, want bedragen lopen in rap tempo op. Een andere relatie heeft wellicht weer baat bij mediation om tot een oplossing te komen. Hoe dan ook, zorg dat je kunt lezen en schrijven met een cliënt. Lever maatwerk.”

VERANDERENDE MORES Onderzoeken tonen aan dat beginnende advocaten een andere instelling hebben dan hun ervaren peers. Jonge honden zetten het partnerschap minder op een voetstuk, vinden klantrelaties belangrijker dan omzet en zoeken de verbinding met cliënten en collegae via social media. Ze hechten tevens meer waarde aan een goede balans tussen werk en privé. De mores in de advocatuur veranderen, zegt Jongeneel. “Jongeren willen liever meer vrije tijd dan een dure leasebak. Ons werk wordt steeds flexibeler en de omzet gaat ‘golven’, de focus komt immers op klantrelaties te liggen. Ik zie er wel iets in. De urenfabriek verdwijnt. Er is meer ruimte voor plezier.” Hoe ging het er pakweg dertig jaar geleden aan toe? “Advocaten in de regio kenden elkaar allemaal en de zaken waren over het algemeen wat lichter. Maar je pleegde roofbouw op je lichaam. Overwerken tot middernacht was heel normaal. Het was zo’n beetje het clichébeeld van een advocaat in New York: de hele dag rennen en vliegen en dan om elf uur nog even de sushibar in. Er zat af en toe wel wat uiterlijk vertoon bij. Advocaten begeven zich nu eenmaal in een competitief werkveld, en dat is prima, maar het leven draait niet alleen om werken. Het is begrijpelijk dat jonge advocaten een betere balans nastreven.” Wat beschouwt u als een bijzondere zaak? “De oplevering van een wijk waar bewoners woninggebreken constateerden. Wij traden namens de aannemer op en doken diep in de materie. Er werd nauw samengewerkt met de betrokken partijen, van leverancier tot architect, om de technische details uit te kunnen pluizen. Uiteindelijk werd de zaak in het voordeel van de aannemer afgerond. Zo’n interdisciplinaire werkwijze vind ik interessant. Ze past ook weer in het nieuwe businessmodel van netwerken en verbinden.”

“Jongeren willen liever meer vrije tijd dan een dure leasebak” Zijn de Drechtsteden een interessant werkgebied voor een advocaat? “Zeker, ook al hebben we nu minder te doen in de maritieme sector. We werden veel ingeschakeld in de jachtenbouw, de crisis heeft daar even een rem op gezet. Maar de Drechtsteden hebben veel meer te bieden. Ze vormen samen de vijfde stad van Nederland en beschikken over een bloeiende maakindustrie, handel en relatief veel zorginstellingen. Je hebt hier natuur, cultuur en stedelijk gemak bij de hand en om de hoek ligt Rotterdam. Dordrecht moet wel zorgen dat ze een echte stad blijft. Het vertrek van de rechtbank en het dreigend verlies van de intercitystatus zijn pijnlijke ontwikkelingen.” Digitalisering, voor of tegen? “Vooralsnog voor. Je hebt een volledige databank tot je beschikking en gegevens zijn in no time te vinden. Nu zou het samenstellen van de processtukken nog iets makkelijker mogen gaan, daar zijn we veel tijd mee kwijt. Digitalisering valt niet meer te stuiten. De meeste kantoren houden nog aan fysieke dossiers vast, maar op den duur behoort het papieren archief tot het verleden.” Wat biedt de advocatuur kansen? “De alternatieve financieringsvormen die nu her en der ontstaan. Ze vragen om gedegen contracten, dus in potentie meer werk voor ons.” En waar loeren de gevaren? “Een overheid die het verschoningsrecht van advocaten wil inperken om een paar criminelen te kunnen vatten. Er zijn de afgelopen tijd al genoeg privacybeperkende maatregelen ingevoerd onder het mom van terrorismebestrijding. Ergens moet de grens worden getrokken. Voor de afschaffing van het procesmonopolie, waardoor cliënten zelf hun proces kunnen voeren in civiele zaken, ben ik minder bang. Procederen is vakwerk, het vergt kennis, ervaring, inzicht en uithoudingsvermogen. Het bezit van een kookboek maakt je nog geen topkok. Wie een wetboek aanschaft, is nog geen advocaat.”

«

www.jongeneeladvocaten.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

9


FINANCIEEL EN ZAKELIJK DIENSTVERLENERS: VAARDIGHEDEN STEEDS BELANGRIJKER

Welkom in de nieuwe wereld

Dagelijks leven en bedrijfsleven hebben zich vermengd. Werken doen we net zo makkelijk van huis uit en onderweg. Of op locatie bij een klant, zeggen de tafelgasten, want partnerschap is tegenwoordig onmisbaar. ‘Er rolden opeens geen opdrachten meer van de fax’.

DEELNEMERS GIJS VAN DEN BERG

GERT JONGENEEL

FRITS LAKEMEIER

PETRA LICHTENBERG

Directeur van Univé Rivierenland, coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Bestaat uit dertien vestigingen in Drechtsteden, rivierengebied en regio Utrecht. Biedt zakelijk advies bij verzekeringen, pensioen en financiën. www.unive-rivierenland.nl

Partner bij het in Sliedrecht gevestigde kantoor Jongeneel Advocaten. Gespecialiseerd in ondernemingsrecht, bouw- en scheepsbouwrecht. Tevens registermediator en bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden. www.jongeneel.net

Ondernemer, project- en verandermanager, voorzitter van ondernemersnetwerk ZiNzaken, eigenaar van MijnClubshop. nl. Organiseert de 80 Day Race, een nieuwe race rond de wereld met duurzame vervoersmiddelen. www.zinzaken.net

Directeur MKB Zuid-Holland Zuid, gebied van Ridderkerk en Dordrecht tot Gorinchem. Gericht op persoonlijk advies over onder andere kredieten, betaalstromen, sparen, internationaal zakendoen en bedrijfsoverdracht. www.ing.nl/zakelijk

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


RONDE TAFEL

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

Wie halverwege 2007 in slaap viel en begin 2014 ontwaakte, zou zich nog even drie keer in de ogen wrijven. Er is plotseling een e-society ontstaan. Nederlanders zijn massaal met het internet verbonden via smartphone. Social media geven bedrijven een kickstart, maar kunnen ze weer net zo makkelijk ten val brengen. Google verbindt alles en iedereen. Informatie komt niet op schijf of stick terecht, maar wordt in de cloud opgeslagen. De vaste postbode is zo goed als verdwenen, heel veel gaat digitaal, maar de pakketbezorger heeft het drukker dan ooit. Als we de lijn doortrekken, treffen we ook de reisagent, telemarketeer, winkelverkoper, baliemedewerker en data-invoerder steeds minder in het wild aan. Winkelstraten zijn opvallend leeg. De weg is nog wel druk bevolkt. Steeds vaker met elektrische en hybride voertuigen, want duurzaamheid is de trend ontstegen. In de media wordt alles aan de periode voorafgaand aan de crisis gespiegeld. De economie gaat weer naar het niveau van vóór de crisis, werd er begin 2014 gemeld. Er zijn ook tegengestelde berichten. Waar het CBS in maart een voorzichtig economisch herstel aankondigde, voorspelde kredietbeoordelaar Fitch groei noch krimp. Het is volgens beide autoriteiten sowieso nog niet gedaan met de ontslagen: de werkloosheid stijgt tot ongeveer 7,5 procent. Hoe dan ook, een nieuwe realiteit heeft zich aangediend. Een era waarin bijvoorbeeld de kleine zelfstandige een hoofdrol vervult. De zzp’ers naderen een miljoen, desondanks worden ze volgens Frits Lakemeier, ondernemer en voorzitter van ZiNzaken, netwerk voor zzp’ers, nog iets te vaak over het hoofd gezien. “Het is een enorme kracht, je kunt deze groep niet langer negeren. Een deel zal flink gaan groeien. Veel zzp’ers kiezen ervoor om hun kracht te delen. Dat kan ook prima in onze maatschappij. We hebben de infrastructuur ervoor, alles is aanwezig.”

DELEN OM TE VERMENIGVULDIGEN Crisis? Welke crisis, zo vraagt Lakemeier zich wel eens af. Natuurlijk gaan er nog dagelijks bedrijven failliet en raken Nederlanders hun

baan kwijt, maar een hoogwaardige samenleving biedt naar zijn inzicht genoeg kansen om een succesvolle comeback te maken. “Ook ik heb mijn bedrijfsmatige crises gekend en dan onderga je in eerste instantie een rouwproces. Op een gegeven moment komt toch de vraag: wat ga ik nu doen? Dan blijkt je netwerk van wezenlijk belang te zijn. Ga uit van eigen power, maar durf ook gebruik te maken van de krachten van anderen.” De verbinding zoeken is the way to go, daar zijn de deelnemers aan de rondetafel, bijeengekomen bij Hoek en Blok in Sliedrecht, het over eens. De discussiepartners zien het dagelijks gebeuren: professionals vinden elkaar en verrijken elkaars kennis. In netwerken en soms officiëler, in de vorm van een maatschap of VOF, zegt Gert Jongeneel (Jongeneel Advocaten). “Zo’n krachtenbundeling spreekt mij persoonlijk zeer aan. De lijnen zijn kort, dat werkt prettig.” Ook in de eigen dienstverlening staat meer en meer in het teken van partnerschappen. Zo onderzoekt het ING Economisch Bureau trends en markbewegingen, om deze analyses vervolgens in klare taal aan klanten voor te leggen. “We delen de trends in verschillende sectoren actief met ondernemers”, vertelt Petra Lichtenberg, directeur mkb van ING in de regio Zuid-Holland Zuid. “Je moet uiteindelijk delen om te kunnen vermenigvuldigen.” Ad Riebergen, directeur ondernemersadvies bij Hoek en Blok, onderstreept de kansen die kennisoverdracht biedt. “Met degelijke informatie in de hand, heb je een perfecte ingang bij ondernemers. Wij hebben de rollen als adviseur en kritische sparringpartner in onze organisatie omarmd. Je moet een ondernemer iets te bieden hebben. Is zijn strategie helemaal up-to-date? Zo nee, dan is het aan ons om intern de juiste disciplines bij elkaar te brengen en zijn bedrijf vooruit te helpen.”

VAN ZAK GELD NAAR VAT VOL KUNDE Het hier en nu, de wereld van ná de crisis, vraagt om een open blik. Denken in oude schema’s en verhoudingen belemmert de ondernemer, vinden de gesprekspartners. En inspiratie kan overal vandaan worden gehaald.

“Een zoöloog gaf me een verrassend helder inzicht”, zegt Niels Wepster, directeur Bedrijven bij ABN AMRO Bank in onder meer de Drechtsteden. “Een slak is een hermafrodiet, hij kan ervoor kiezen om zich zelfstandig voort te planten, maar in karige tijden zoekt het dier een partner om zijn kansen te vergroten. Waarom doen wij wat zakelijke samenwerking betreft dan het tegenovergestelde en zijn wij bij economische tegenwind vaak intern gericht, vroeg de zoöloog zich af. Precies!” Meerwaarde bieden met effectieve partnerschappen is noodzakelijk, stelt Wepster, zelfs als het betekent dat een bank zichzelf aanvankelijk tegen de schenen schopt. “We moeten naar een compleet ander businessmodel toe. De spreekwoordelijke zak met geld biedt geen onderscheidend vermogen meer. Als Google, Apple, Amazon of Paypal besluiten banken op te richten, zijn ze meteen grote spelers op de financiële markt.” De bank anno nu wil zich liever bij bedrijven presenteren met een vat vol kennis en kunde. Er valt naar mening van Niels Wepster heel wat te winnen bij ondernemers en niet in de laatste plaats vertrouwen. “Geleidelijk aan wordt onze adviesfunctie sterker en het beschikbaar stellen van ons netwerk belangrijker. We investeren momenteel veel tijd in het vergroten van sectorkunde en het bezoeken van bedrijven in de regio. Maar het zal even duren alvorens onze nieuwe rol zich volledig heeft uitgekristalliseerd.” Of een bank, accountant, zelfstandig specialist of verzekeraar nu adviseert, dat maakt niet uit, het gaat erom dat een ondernemer de geboden informatie direct kan toepassen, legt Gijs van den Berg, directeur van Univé Rivierenland, uit. “Iedereen ziet dat de wereld verandert, maar wat betekenen de veranderingen nu voor een specifiek bedrijf? Een heldere vertaling naar de situatie van de individuele ondernemer is onze grootste uitdaging. Het zou mooi zijn als hij of zij vanuit verschillende expertises een concreet advies ontvangt.”

NIEUW EVENWICHT IN FINANCIEREN Kennis is natuurlijk meer dan welkom, maar bedrijven hebben tevens een financieringsbe-

HENK OOSSE

HANS OUWENS

AD RIEBERGEN

NIELS WEPSTER

Eigenaar van De Controller voor een Dag. Inzetbaar als financieel manager voor mkb control, hulp bij opstarten en toetsing van financieringen. Was jarenlang werkzaam in het bankwezen.

Partner van het Dordtse O2 Accountants & Adviseurs. Gespecialiseerd in dienstverlening voor het mkb. Maakt deel uit van Partner In Finance, financieel en P&O-netwerk met zo’n vijftig medewerkers. www.02accountants.nl

Directeur ondernemersadvies bij Hoek en Blok accountants, belastingadviseurs en juristen, gevestigd in Sliedrecht en Barendrecht. Biedt tevens HR-diensten, verzuimbegeleiding, financieren, financial planning en subsidieadvies. www.hoekenblok.nl

Directeur Bedrijven bij ABN AMRO Bank in Rivierenland; Drechtsteden, Gorinchem, Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee. Lid van sectorteams industrie, transport, leisure, retail, oil & gas, healthcare, overheid en onderwijs. www.abnamro.nl

www.decontrollervooreendag.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

11


RONDE TAFEL hoefte. Ad Riebergen: “Het vet is er nu wel vanaf. Ondernemers moeten de stap nemen om weer te gaan investeren, maar ze vragen zich af op welke wijze. Daar kunnen wij steeds meer alternatieve oplossingen voor bieden.” Crowdfunding wordt aangehaald, al is dit volgens de gesprekspartners vooral een prachtmethode om initiatieven in de consumentenmarkt van de grond te tillen. Zo ging de eigenaresse van de Dordtse versmarkt Vriesestaete met de digitale pet rond en ontving in enkele uren het benodigde bedrag voor de verbouwing. “Investeerders zijn nauw betrokken bij zo’n project”, verklaart Petra Lichtenberg de charme van lokale crowdfunding. “Een Amsterdams café zit stampvol met de mensen die de kroeg aan krediet hebben geholpen. Ze steken hun geld in een doel waarbij ze invloed hebben op de inkomsten en waarvan ze zelf kunnen genieten. Prima, zo’n nieuwe kredietvorm.” En er zijn er veel meer, van individuele informal investors tot georganiseerde kleinschalige kredietfondsen. Deze investeerders, veelal (oud-) ondernemers, willen ook nog eens hun expertise en ervaring ter beschikking stellen. Een groot bijkomend voordeel, vinden de discussianten. Zeker voor starters en kleine zelfstandigen. Petra Lichtenberg: “Als bank kunnen wij dit aan kleine start ups helaas niet bieden, de kosten zijn eenvoudigweg te hoog. Vandaar dat we het belang van een -financieel- adviseur, of raad van advies, benadrukken.” Frits Lakemeier wijst op het nut van krachten-

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

bundeling voor kleine zelfstandigen. “Als eenling ben je voor grote bedrijven als Vodafone en Regus niet zo boeiend, maar door samenwerking in een sterk netwerk als ZiNzaken zijn deze partijen opeens wel geïnteresseerd. Deze bedrijven richten nu een deel van hun dienstverlening exclusief op zzp’ers.” Er ontstaat een totaal nieuw evenwicht in financieren, merkt Niels Wepster op. Een broodnodige balans, want Nederland was naar zijn mening jarenlang overgefinancierd. “Een situatie waarin banken een deel van de totale kredietvraag op zich nemen, adviseren én contacten met andere kredietverleners leggen, is veel gezonder. Verschillende partijen creëren met elkaar het totaalplaatje voor een ondernemer.”

EXTERN KIJKT VAN EEN AFSTAND De puzzel wordt gelegd met stukjes die van verschillende kanten worden aangereikt. Een essentieel ‘stukje’ voor een bedrijf is de financieel specialist. Deze expert hoeft zeker niet op de loonlijst te belanden of jaar in jaar uit voor de hoofdprijs te worden ingehuurd, zo laat Henk Oosse met zijn concept De Controller voor een Dag zien. “Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf huren letterlijk een financieel manager voor een paar uur per week of maand in. Als controller begeef ik me aan de voorzijde, ik ondersteun bedrijven on the job bij het uitstippelen van een koers. De dienstverlening is zeer praktisch. Geen dikke rapporten of onoverzichtelijke sheets, maar

heldere adviezen, gericht op het betreffende bedrijf.” Naast betaalbaarheid en een pragmatische aanpak heeft een ondernemer volgens Henk Oosse baat bij een partner die zware beslissingen durft te nemen. “Juist een extern is daarvoor geschikt, hij kijkt van een afstand. Ik heb een bedrijf ondersteund bij een saneringsoperatie. Ze verloren een derde van hun medewerkers, maar de onderneming kon gezond verder. Dat is mijn focus.” Tijdig aan de bel trekken is een uitdaging voor de beroepsgroep accountants, zegt Hans Ouwens, partner van O2 Accountants & Adviseurs. “Ondernemers moeten mee willen in veranderingen en dat kan wel eens lastig zijn. Vader heeft het bedrijf opgericht, zoon wil verder, maar wellicht is het bedrijf niet meer levensvatbaar. Dan moet je als accountant de rol van adviseur durven vervullen. Geef aan dat er problemen zijn en dat er een besluit moet worden genomen.”

BIG DATA IS NIET CREATIEF Talloze beroepen staan op de nominatie om in de komende twee decennia te verdwijnen. Oxford University spreekt zelfs van 47 procent van het totaal, gebaseerd op een studie naar 700 jobs in de Verenigde Staten. Soft- en hardware en de eerste lichting robots vervangen banen die weinig opleiding vereisen, maar ook beroepen als makelaar en accountant worden volgens Oxford met uitsterven bedreigd. De ‘terugkijkende accountant’ biedt op een gegeven moment geen


meerwaarde meer, beaamt Ad Riebergen. “Een goed softwarepakket levert adequaat de cijfers aan, dat gaan ondernemers op den duur zelf doen. Wij ondersteunen dan ook op dat vlak liever bij het efficiënt inrichten van de administratie. Automatisering is voor ons vooral interessant vanwege de actuele gegevens waarop ondernemers kunnen koersen.” Hans Ouwens: “De jaarrekening is slechts een product. Je helpt ondernemers echt niet verder met een boekje. De veranderende vraag heeft echter gevolgen voor onze personeelsbezetting. Het basale werk kan met minder medewerkers worden gedaan, maar we hebben andere mensen nodig voor de advisering.” Big data kan vooralsnog geen sociale intelligentie en creativiteit simuleren. Een stuk software voelt niet de finesses aan bij contractbesprekingen en overnames, noch kan hij out of the box denken bij het verleggen van de bedrijfskoers. Daar dienen de kansen zich aan voor financiële en zakelijke dienstverleners, weet Gert Jongeneel. “Je kunt je onderscheiden met skills. Bijvoorbeeld mediation is een werkterrein dat veel invoelingsvermogen vraagt. Je moet continu anticiperen en voorkomen dat partijen zich ingraven.” Het is dan ook aan te raden om niet alleen op opleidingsniveau en ervaring te selecteren, maar ook op achtergrond en attitude, stelt Jongeneel. “We zijn geneigd kopieën van onszelf aan te nemen, maar een organisatie wint aan diversiteit als er verschillende typen mensen rondlopen.”

STREVEN EN VERDIENEN De veranderingen in de verzekeringswereld, van productverkoop naar advisering en risicoanalyse, gaan volgens Gijs van den Berg eveneens gepaard met een andere kijk op personeel. “We zoeken naar hoger opgeleide professionals die over sociale vaardigheden beschikken. Medewerkers die al langer bij ons in dienst zijn, krijgen scholing en trainingen. Zo zijn ook onze binnendienstmedewerkers nu directer betrokken bij klanten, terwijl dat in de kern niet bij hun profiel hoorde. We willen uiteindelijk toe naar een organisatie die nog dichterbij de ondernemer komt te staan.” Van den Berg ontwaart echter een discrepantie tussen streven en verdienmodel. “Het aannemen van topprofessionals kost meer geld, maar de vraag is of het verdienmodel daarbij aansluit.” Petra Lichtenberg spreekt in dat verband van een spagaat. ING besloot flink te investeren in relatiebezoeken, maar dat levert niet meteen harde inkomsten op. “Kijk, het is ook niet in het belang van de bank als een ondernemer failliet gaat. We hebben dus gekozen voor een proactief risicobeleid. Vijf voor twaalf is te laat, we willen vroegtijdig aan tafel met relaties om sneller te kunnen reageren op early warning-signalen. Een ondernemer vertelde: er rolden opeens geen opdrachten meer van de fax. Zo ging dat kennelijk jarenlang. Als je dat constateert, is het eigenlijk al te laat.” Wanneer we klanten nu zouden vragen of ze voor gesprekken met de bank willen betalen, dan zegt waarschijnlijk 90 procent ‘nee’, vertelt Niels

Wepster. “Maar ik geloof heilig in de toegevoegde waarde van vaardigheden voor de lange termijn. Vandaar dat wij over sectorkunde en niet over sectorkennis spreken. Kennis kun je uit een boekje leren, voor kunde zijn veelvuldig gesprekken met ondernemers noodzakelijk.” Zou je dan ook meer met accountants willen samenwerken, wil Hans Ouwens van Niels Wepster weten. “Zeker. Er staat geen rem op de nieuwe manier van werken.”

ONDERNEMER MOET SUPERFIT ZIJN Werken kan inmiddels altijd en overal. Waar vroeger de samenleving rondom het bedrijfsleven werd georganiseerd, is dat nu volgens Henk Oosse andersom: we wonen eigenlijk niet meer waar we werken, we werken steeds vaker waar we wonen. “En onderweg bieden zakelijke initiatieven als Seats2Meet uitkomst.” Een vereniging ontstaat ook niet meer vanuit een enkel bedrijf, er is een professioneel netwerk en daar sluiten ondernemers zich bij aan. Dat netwerk kan zijn deelnemers er zelfs bovenop helpen, zegt Fris Lakemeier. “Toen ik het aantal opdrachten zag afnemen omdat bedrijven het niet meer konden bekostigen, bleef ik overeind dankzij het opgebouwde vertrouwen. Ik ben mijn diensten op basis van no-cure-no-pay gaan aanbieden en dat werkte. Het is echter belangrijk dat je superfit bent. Geestelijk, lichamelijk, sociaal én financieel, deze vier elementen zijn nauw met elkaar verbonden, zowel persoonlijk als zakelijk.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

13


COLUMN

VERBOD OP KOUDEMIDDEL (HCFK) R22 Met ingang van 1 januari 2015 wordt het bijvullen van airconditioning, klimaatbeheersing en koelinstallaties die HCFK’s bevatten verboden. De meest gebruikte HCFK is het koudemiddel R22, wat veelvuldig toepast is in koelen klimaatinstallaties die voor het jaar 2000 geïnstalleerd zijn. Het verbod op R22 kan mogelijk gevolgen hebben voor de werking en continuïteit van uw systeem. Chloor- en fluorhoudende gassen (CFK’s en HCFK’s) hebben een negatieve invloed op de ozonlaag en deze hebben geleid tot het gat in de ozonlaag, waarmee de beschermende werking van de ozonlaag voor mens en dier beperkt wordt. In het Montreal Protocol zijn in 1989 internationale afspraken gemaakt om het gebruik van deze koudemiddelen terug te brengen. Op 1 januari 2015 wordt hierin de volgende stap gezet met het verbod op R22. Bij een eventuele lekkage of bij het onderhoud mag de installatie niet meer bijgevuld worden met R22. Dit kan ertoe leiden dat de werking en continuïteit van de klimaatbeheersing, koeling of het productieproces in gevaar komt. Doordat het grootste deel van de installaties met koudemiddel R22 in de periode voor het jaar 2000 zijn geplaatst, betreft dit installaties die vaak al vijftien tot twintig jaar oud zijn. Op het gebied van energie-efficiëntie, rendement, comfort en geluidsniveau zijn in de afgelopen twintig jaar grote stappen gezet. Een moderne installatie gebruikt in veel gevallen minder dan de helft van de benodigde energie, waarbij ook het gebruikerscomfort door moderne technieken aanzienlijk verhoogd is.

Kwaliteitsdrukwerk online bestellen Korte levertijden Altijd scherpe prijzen

Met de snel naderende uitfaseringsdatum van 1 januari 2015 is het nu noodzaak actie te ondernemen. Indien uw installatie R22 bevat (u kunt dit vinden op de kenplaat op het buitendeel van de installatie) kan een ombouw van de installatie of een vervanging van de installatie noodzakelijk zijn. Onze adviseurs kunnen u hier een advies op maat over verstrekken.

«

JOERI GILJAM Marketing Manager, Heeboss Noordeinde 114, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon 078 - 699 00 10 E-mail info@heeboss.nl www.heeboss.nl

Premere maakt het mogelijk! ten worden Alle producis verzonden bij ons grat

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

Kijk op www.premere nl

Premere online drukkerij - Zuidzijde 131 - 2977 XE Goudriaan - e-mail: info@premere.nl


REPORTAGE

Tekst: Heleen Versprille // Fotografie: Richard van Hoek

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Bij assurantieorganisatie You Sure hebben ze de rode loper uitgelegd. Letterlijk, zowel voor de ingang van het pand als in het kantoor zelf. Figuurlijk staat het natuurlijk symbool voor de bedrijfsfilosofie:

‘Welkom, u bent onze belangrijkste klant!’ “Als assurantietussenpersoon hebben wij vooral oog voor het financieel belang van onze klanten. Wij onderscheiden ons door de hoge kwaliteit van onze dienstverlening en door het aanbieden van producten op maat”, vertelt Ger Knikman, directeur van You Sure. “Klanten kunnen bij ons rekenen op een betere dekking tegen een betere prijs. Dit komt omdat wij alleen verzekeren wat echt nodig is en klanten niet laten betalen voor overbodige zaken. Om dit in kaart te brengen, maken we gebruik van een inventarisatietool. De klant ontvangt een meetrapport met alle informatie: een beschrijving van de risico’s, de huidige dekking, de gewenste situatie, een herziening van de mogelijkheden enzovoort. In de praktijk blijkt dit vaak een kostenbesparing van 10 tot 20 procent op te leveren.”

MAATWERK In 2011 richtte Ger Knikman samen met zijn compagnon Joep van den Eijkel het bedrijf op in Ridderkerk. Met jarenlange ervaring en kennis van het assurantievak op zak besloot het duo dat het tijd was voor een nieuwe manier van werken. “De klant bepaalt, dat is het uitgangspunt. We willen niet alleen bemiddelen, maar onze eigen producten aanbieden die helemaal afgestemd zijn op de vraag van de klant. We beschikken over een volmacht bij grote maatschappijen als

Nationale Nederlanden, Aegon, Reaal, ASR en de Goudse Verzekeringen. Hierdoor kunnen wij verschillende verzekeringen koppelen in één pakket, en dus maatwerk leveren. Omdat we bij schades ook het afwikkelen en uitbetalen in eigen hand hebben, wordt dat snel geregeld en heeft de klant er verder geen omkijken naar.”

CONTACT You Sure is zowel op de particuliere als op de zakelijke markt actief, maar heeft een achtergrond en specialisatie in het verzekeren van materiele zaken voor het mkb. In tegenstelling tot veel organisaties die in deze tijd hun bijkantoren sluiten en hun activiteiten centraliseren, heeft You Sure sinds de start nog vier nieuwe vestigingen geopend. “Wij kiezen er juist voor om tussen onze klanten te gaan zitten, het contact met hen vindt daar plaats. Daardoor kunnen wij klanten snel en efficiënt helpen en bouw je samen een goede werkrelatie op. Onze ervaren adviseurs hebben jaarlijks meerdere malen contact met hun klanten en blijven goed op de hoogte van hun actuele situatie en hun wensen. Daar stemmen wij onze dienstverlening op af. Met onze ruime openingstijden van 8 tot 20 uur en een digitaal klantenportaal waar klanten met een persoonlijke code kunnen inloggen, zijn wij goed bereikbaar en dat wordt gewaardeerd.”

«

» Volgens het ouderwetse model moeten klanten genoegen nemen met standaardpakketten. Tussen de verschillende producten is geen echte afstemming, met dubbele dekking en extra kosten tot gevolg. Vaak heeft de klant maar weinig contactmomenten met zijn tussenpersoon, die blijven beperkt tot het adviesgesprek en eventueel later nog in geval van schade of bij problemen.

ONZE VISIE » Wij verzekeren alleen wat echt nodig is. De adviseurs van You Sure geven voorlichting en advies, maar het is de klant zelf die bepaalt en beslist. Ons motto is niet voor niets ‘You Sure? Yes we are’.

UW OPLOSSING » Door het leveren van maatwerkoplossingen kunnen we een betere dekking en dus een betere prijs aanbieden. Overbodige verzekeringen worden geschrapt en er is meer keuzevrijheid. Wil de klant een factuur, betalen op basis van provisie of juist een abonnement op onze dienstverlening? Het kan allemaal. Ook het persoonlijke contact met klanten is belangrijk, zo blijven wij op de hoogte van wat er bij hen speelt en kunnen we ons productaanbod daarop aanpassen.

YOU SURE Direct contact via het centrale nummer Telefoon 085 - 489 17 75 www.yousure.nl Kantoren in Ridderkerk, Heerjansdam, Puttershoek, Nieuw Vennep en Heerhugowaard

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

15


safesite.nl

safesitebv

ONDERNEMEND VOOR ONDERNEMERS Advies bedrijfsovernames Controle jaarrekeningen Employee benefits Fiscaliteiten en Samenstelwerkzaamheden

UW SPECIALIST IN VEILIG WERKEN OP HOOGTE EEN PASSENDE OPLOSSING VOOR AL UW WERK OP HOOGTE VRAAGSTUKKEN

Albert Cuypsingel 268

T 078 711 30 50

3311 HK Dordrecht

www.o2accountants.nl

MKB Cursus & Algemeen 108x156 mm

Klantgericht denken en handelen Klantgericht verkopen Onderdeel van partnerinfinance.nl

Klantvriendelijk telefonerenWatLieding je vandaag leert, pas geven en motiveren Marktgericht Com je morgen toe! municerenMiddle management municerenMiddle Notuleren Cursussen en Onderhandelen Personeelsmatrainingen voor PersoneelsmaPersoneelsgesprekken nagement Presenteren ondernemende Succesvol mensen Telefonisch verkopen Vakantieregelingen Ge dragscodes Langer werken LeefLeef• Ondernemerschap en management tijds terugdringen van verzuim Time Management Train de trainer Verkoop en • Leiderschap en leidinggeven acquisitie Werving en selectie Algemeen ma • Financiën nagement ArAr • Personeel Coachend leidinggeven beidsvoorwaarden • Marketing en verkoop Debiteurenbeheer • Communicatie Effective Leiding Financieel Basiskennis Financieel management • Sociale media

Offertes Resultaat-

gericht vergaderen

Arbeidsrecht

Advies

Rope Access

Training

Installatie

Verkoop

Inspectie

Safe Site B.V., Staalindustrieweg 19, 2952 AT Alblasserdam

Onderhoud Valbeveiliging

SafeSite0030_Advertentie_Blad_Ondernemersbelang_108x310.indd 1

V GM C HECKLIST A ANNEMERS

Doorgroeien

na de start Klantgericht denken en handelen • Persoonlijke vaardigheden Klantgericht verkopen Klantvriendelijk • Arbo en Liedinggeven veiligheid telefoneren en motiveren Marktgericht Communiceren Mid• OR en medezeggenschap dle management Notuleren Onderhandelen Personeelsgesprekken Personeelsmanagement Presenteren

Offertes Re-

www.mkbct.nl sultaatgericht vergaderen

(015) 219 13 90 • info@mkbct.nl Succesvol Telefonisch verkopen Algemeen manage De partner van MKB-Nederland ment ArAr voor bedrijfsopleidingen beidsvoorwaarden Coachend leidinggeven Debiteurenbeheer

Arbeidsrecht Doorgroeien

na de start

3-4-2014 14:41:29


KENNISPARTNER

IP in huis, IP op kantoor, IP in de auto, IP is overal! Wanneer we het welbekende Wikipedia er op naslaan staat IP voor: ‘Het Internetprotocol, wat een deel is van het systeem dat gebruikt wordt om computernetwerken met elkaar te laten communiceren op netwerken, zoals het internet’. Bij het verder doornemen is er de interessante constatering dat we als wereldwijde gebruikers aan 4.294.967.296 adressen niet genoeg meer hadden en de huidige technologie nu voorziet in 1632 adressen, uitgeschreven is dat …uuhhh! Ver van mijn bed zul je als lezer denken, maar we gebruiken meer IP dan we ons soms realiseren. Op een andere pagina in deze uitgave kun je mijn rij-impressie lezen over de Volvo S60 D4. Optisch een zeer geslaagd model, maar nog meer was ik onder de indruk van de gebruikte technologie. Buiten alle veiligheidssnufjes ben ik, uiteraard in stilstand, in de gelegenheid om vanuit de bestuurdersstoel het internet te bereiken met alle bijbehorende voordelen voor mijn informatiebehoefte. Terug in mijn Audi gebruik ik mijn iPhone om connectie te maken. Zo maar twee voorbeelden van gestandaardiseerde IP-technologie.

Waarom? Omdat ik verwacht dat naast oplossingen rond de werkplek zoals tablets, draadloze toegang en VOIP ook op termijn de meer algemene onderdelen van het kantoor worden geautomatiseerd. De acceptatie hiervoor is in de privé-omgeving al veel verder doorgevoerd. Koop nu een led-tv en in 99 van de 100 gevallen zal deze middels een IP-kabel zijn aangesloten en dus benaderbaar. Het streamen van muziek via bijvoorbeeld een Sonos-systeem stelt ons in staat om op elk gewenst moment dat ene specifieke nummer te horen. En ook het op afstand instellen van de verwarming is al realiteit. Is IP nog niet het middelpunt van onze huishouding het gaat het zeker worden.

Drechtstad Automatisering BV is ruim 25 jaar geleden begonnen als leverancier van PCsystemen. De afgelopen jaren heeft er een ware evolutie plaatsgevonden. Wij zijn al lang niet meer de leverancier van kantoorautomatisering. En ook ICT-partner dekt wat ons betreft de lading niet meer. We zijn een IPdienstverlener geworden.

MAAR HOE DAN IN DE BEDRIJFSHUISHOUDING?

Als afnemer van diverse bedrijfsondersteunende diensten zul je ook de technologische bundeling merken. Waar tien jaar geleden data, spraak en beeld door drie verschillende aanbieders werd aangeboden en onderhouden zal het nu veelal een leverancier zijn die oplossingen aanbiedt die gebaseerd zijn op IP-technologie. En eerlijk gezegd denk ik dat we nog maar aan het begin staan. Zelf starten wij een nieuwe handelsactiviteit op: Drechtstad Domotica.

Ondanks dat we volgens de geluiden langzaam uit de crisis komen, kan ik me voostellen dat de eerste prioriteit van investeren niet ligt bij de invoering van de laatste IP-technologieën. En nu weet ik ook wel dat ik voor eigen parochie preek, maar ik adviseer toch om eens tijd vrij te maken om met een IP-specialist verder te praten over de mogelijkheden die er zijn en nog beter: wat de verwachting en bedrijfsspecifieke toepassingen voor de toekomst zijn. Vast staat dat IP op alle vlakken centraal staat bij de informatievoorziening en uitwisseling van de toekomst. Zorg dat je in deze productlevenscyclus niet tot de late majority behoort, maar juist tot de early adaptors.

«

PS: In een eerder uitgave stond een oproep om oude IT-apparatuur in te leveren met als goed doel ALS. Hierbij nogmaals de uitnodiging of kijk op: http://www. drechtstad-automatisering.nl/samenvechten-wij-als-de-wereld-uit-maak-nueen-afspraak/

DRECHTSTAD AUTOMATISERING BV Ron de Koe | IP ondernemer Jan Valsterweg 71 3315 LG Dordrecht Telefoon 078 - 630 74 40 E-mail verkoop@drechtstad.info www.drechtstad.info

Ron de Koe

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

17


Wegens uitbreiding zoeken wij voor ons kantoor in Ridderkerk:

VASTGOEDMANAGER

SECRETARIEEL MEDEWERKSTER Fulltime (40 uur per week)

Fulltime (40 uur per week)

De dagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit: - beheerafdeling aansturen; - eigen netwerk creëren en beheerportefeuille uitbreiden; - veel telefonisch en mondeling overleg met zowel in- als externe partijen; - storingen afhandelen en opgedragen werkzaamheden bewaken en controleren; - renovaties en verbouwingen coördineren, offertes beoordelen, etc.; - uitvoeren periodieke inspecties, begeleiden en controleren servicekostenafrekeningen; - begeleiden incassoprocedures, opstellen meerjaren onderhoudsplanning; - behandelen WOZ bezwaarschriften en contractsmutaties. Voor deze vacature stellen wij de volgende functie-eisen: - opleidingsniveau MBO of HBO bij voorkeur aangevuld met een vastgoedspecialisatie; - bouwkundig inzicht met gevoel voor commercie; - zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; - uitstekende sociale vaardigheden; - uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; - ruime ervaring met Word, Excel en specifieke beheersoftware; - woonachtig in de regio.

De dagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit: - verzorgen correspondentie en dossiervorming; - opstellen internetpresentaties en brochures; - uitwerken huur- en koopovereenkomsten en taxatierapporten; - telefoonafhandeling, agendabeheer, klantenontvangst, etc. Voor deze vacature stellen wij de volgende functie-eisen: - opleidingsniveau Havo, VWO, MBO of vergelijkbaar; - klantgericht, accuraat, pro-actief en zelfstandig kunnen werken; - uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; - uitstekende typevaardigheid en affiniteit met internet; - ruime ervaring met programma’s als Word en Excel; - multitasking en stressbestendig; - cijfermatig inzicht en juridische kennis zijn een pré; - uitstekende sociale vaardigheden. Meer info:

Postbus 111, 2980 AC Ridderkerk, www.vanvliet.net

Theo Roest, roest@vanvliet.net 0180 - 43 43 43

BEDRIJFSMAKELAARS

Stijlvol & Representatief Maatkleding straalt individualiteit en kwaliteit uit. Voor u persoonlijk, maar ook zakelijk. RS-Sartoria biedt u deze kwaliteit van maatkleding bij u thuis of uw onderneming. Tevens verzorgd RS-Sartoria naadloos voor de juiste uitstraling van uw bedrijf en medewerkers.

Maatpakken vanaf € 499,-* Graag komen we bij u langs om uw mogelijkheden te bespreken.

* Prijzen Incl. BTW

Rob Saarloos | 06 5208 8012 | rob@rs-sartoria.nl | www.rs-sartoria.nl


KENNISPARTNER

Deponeer het maar bij de fiscus! Het zit al jaren in de pen: het moderniseren van de manier waarop u zich als ondernemer kan vrijwaren van aansprakelijkheid voor de niet-afgedragen loonheffingen of omzetbelasting van een uitzendbureau of onderaannemer, waarmee u zaken heeft gedaan. Op dit moment doet u dit door een deel van de factuur te storten op een geblokkeerde oftewel g-rekening, of op een rekening bij de Belastingdienst. Vanaf 1 juli 2014 gaat dit systeem van g-rekeningen op de schop. In plaats van de g-rekening wordt dan de zogenaamde Depotservice geïntroduceerd. Wat betekent dit voor u? Het huidige systeem van grekeningen wordt beheerd door de banken. Dit systeem is echter nogal verouderd. Om deze reden wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een rechtstreekse storting aan de Belastingdienst. Bij deze storting meldt de ondernemer dan de gegevens waarop de storting betrekking heeft. Maar dit proces brengt erg veel handmatig werk met zich mee. En hoewel de Belastingdienst deze manier van werken in de praktijk toestaat, hebben deze stortingen geen wettelijke basis. Die wettelijke basis komt er nu met de invoering van de Depotservice. Vanaf 1 juli 2014 worden er door de banken geen nieuwe g-rekeningen meer uitgegeven. Tot 1 juli 2015 zullen stapsgewijs alle g-rekeningen worden omgezet naar de Depotservice. Van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 blijven het g-rekeningenstelsel en het depotstelsel naast elkaar bestaan. Per 1 juli 2015 is de g-rekening verleden tijd en de Depotservice een feit. Met de komst van de Depotservice maakt u een bedrag niet meer over naar de g-rekening van het uitzendbureau of de onderaannemer of direct naar de Belastingdienst. In plaats daarvan maakt u voortaan het bedrag over op de speciaal daarvoor gecreëerde vrijwaringsrekening van de Belastingdienst. Aan deze vrijwaringsrekening zijn de depots van de uitzendbureaus en onderaannemers gekoppeld. Als u een betaling wilt doen ten gunste van het

depot van een bepaald uitzendbureau of een bepaalde onderaannemer, moet u bij die betaling dus wel vermelden voor wiens depot deze rechtstreekse betaling is bestemd. Vermeld voor de zekerheid ook het factuurnummer, zodat achteraf de betaling gemakkelijk te herleiden is. Praktisch verandert met de invoering van de Depotservice dus alleen de rekening waar u het bedrag op stort. Houd met het oog daarop de facturen van uw uitzendbureau of onderaannemer in de gaten. Veel opdrachtgevers stellen als eis dat de uitlener of onderaannemer een g-rekening moet hebben, voordat de opdracht aan hen wordt gegeven. Om op dit moment een g-rekening te kunnen openen, moet de uitlener of onderaannemer een loonheffingennummer hebben. Voor de Depotservice is deze voorwaarde niet meer van toepassing. Dit opent vervolgens de mogelijkheid voor zelfstandigen om een Depotservice te openen. Ten slotte is het voor u als opdrachtgever heel verstandig om tijdens de onderhandelingen met de uitlener of onderaannemer al afspraken te maken over het gedeelte of het percentage van de factuur dat naar het depot gestort wordt. Meestal wordt hiervoor 30 procent aangehouden. Maar als een uitlener een certificaat van de Stichting Normering Arbeid heeft, is het voor volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voldoende om 25 procent van de factuurwaarde naar het depot te storten.

«

Albert de Jager, belastingadviseur bij Hoek en Blok accountants belastingadviseurs juristen B.V.

HOEK EN BLOK Sliedrecht Stationspark 625, 3364 DA Sliedrecht Telefoon 0184 - 49 68 00 Barendrecht Trondheim 18, 2993 LE Barendrecht Telefoon 0180 - 53 14 45 E-mail a.d.jager@hoekenblok.nl www.hoekenblok.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

19


MSC is gespecialiseerd in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het realiseren van kostenbesparingen, opzetten & verbeteren van (geïntegreerde) managementsystemen én het managen van operationele projecten.

MSC staat garant voor resultaat, doelgerichte aanpak en intensieve ondersteuning. Enkele referenties: Bosch Rexroth, IHC Merwede, Huisman Equipment, Akkermans Gloeitechniek en Wincor Nixdorf.

MSC ontzorgt én staat altijd klaar voor haar klanten. Activiteiten van MSC worden nationaal alsook internationaal uitgevoerd en bestaan uit: • Project management • Interim management • Organisatie-advies Klanten van MSC bevinden zich onder andere binnen de sectoren: • Productie-industrie • Scheepsbouw en Baggerindustrie • Olie- en Gasindustrie • Apparaten- en machinebouw • Aandrijvings- en besturingstechniek • Geld-/waardelogistiek en reguliere logistiek • Veiligheidsindustrie

Maak direct een afspraak voor een eerste advies; GEHEEL KOSTELOOS uiteraard.

‘Onze sleutelbegrippen zijn integriteit, creativiteit, samenwerking, betrokkenheid, resultaatgericht, meetbaar en no-nonsense.’ Nico de Bruin, eigenaar Multi Solutions Company B.V.

MSC - Multi Solutions Company B.V. Pruimendijk 107 | 2989 AH, Ridderkerk Tel. 078 - 684 97 13 | info@msc-int.eu

Voor meer informatie zie www.multisolutionscompany.com


REPORTAGE

Financieren geen sinecure Cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) laten nog altijd een toename zien van kredietverlening aan het bedrijfsleven als geheel in Nederland. Wat echter opvalt, is dat kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) en dan vooral de kleinere ondernemingen, juist afneemt. Een van de verklaringen voor laatstgenoemde afname is volgens DNB dat er sprake is van vraaguitval in het mkb, doordat er minder kredietbehoefte is door het uitblijven van investeringsmogelijkheden. Daarnaast scherpen banken de kredietvoorwaarden steeds verder aan. Hieraan liggen meerdere redenen ten grondslag. Zo zijn de verliezen op mkbleningen opgelopen door een toenemend aantal faillissementen, wat banken voorzichtiger maakt bij het verstrekken van nieuwe kredieten. Ook zijn banken mede als gevolg van aangescherpte regelgeving (Basel 3), bezig hun eigen balansen te herstellen. Hierdoor is er minder ruimte om kredieten te verstrekken, omdat banken voor mkb-kredieten relatief veel kapitaal moeten aanhouden door het hogere risico. Omdat banken minder geld mogen uitlenen, kiezen zij eerder voor het verstrekken van kredieten boven de 250.000 euro aan grote bedrijven dan voor kleinere bedragen aan middelgrote en kleine ondernemingen. De opbrengst van grote kredieten ligt voor banken ook hoger dan van meerdere kleine(re). Eind vorig jaar kwam de Europese Centrale Bank met een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat het - binnen de eurozone - in Nederland het moeilijkst was voor mkb-bedrijven om een krediet te krijgen. Slechts 32 procent van die Nederlandse bedrijven die dat jaar tussen april en september bij een bank een krediet aanvroeg, kreeg dat ook. In geen enkel ander euroland was dit percentage zo laag, zelfs niet in Griekenland waar het 33 procent bedroeg! Na de nationalisatie van SNS Bank en het terugtrekken van Deutsche Bank uit de financieringsmarkt zijn er nog slechts drie banken die het speelveld domineren, te weten ABN AMRO Bank, ING Bank en Rabobank. In hoeverre is tussen deze drie banken sprake van onderlinge concurrentie wat betreft prijs (rentetarieven en voorwaarden) en product

(financieringsvormen)? Een terechte vraag, omdat twee van deze banken in 2008/2009 staatssteun hebben ontvangen, waardoor er extra beperkingen zijn gesteld aan de onderlinge concurrentie. Het einde van de crisis lijkt in zicht. Tijd voor herstel is aangebroken, maar hoe dit te financieren? Vanwege de afhankelijkheid van bankkrediet is het in het belang van het mkb dat er meer alternatieven beschikbaar komen voor bancaire kredieten. Kredietunies, crowdfundingsites en microkredietorganisaties komen steeds meer op. Vooral crowdfunding ontwikkelt zich met kredieten tot circa 250.000 euro als alternatief voor een bankkrediet. In 2010 werd hiermee in Nederland circa 50.000 euro opgehaald, in 2013 was dat opgelopen tot ruim 28 miljoen euro en voor 2015 wordt ingezet op 255 miljoen euro. Enige nuancering is overigens wel op zijn plaats; de totale kredietverlening via banken bedraagt nog altijd vele miljarden per jaar. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel voor aanbieders van alternatieve bedrijfsfinancieringen om tegenwicht te kunnen bieden aan de gevestigde orde. Positief geformuleerd: voor zowel vraag- als aanbodzijde liggen er voor nu en in de nabije toekomst voldoende kansen en mogelijkheden om het mkb weer de motor te laten zijn van onze economie.

«

Eugène de Jel

DE JEL ADVISEURS Nieuwland Parc 75 3351 LJ Papendrecht Telefoon 078 - 615 59 05 E-mail info@dejeladviseurs.nl www.dejeladviseurs.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

21


ONDERNEMERSPANEL

Brengen accijnsverhogingen onze schatkist in gevaar? De onlangs ingevoerde accijnsverhoging op brandstoffen en alcoholhoudende dranken stuit op veel weerstand. Vooral in de grensstreken wijken veel mensen uit naar het veel goedkopere buitenland. De Nederlandse fiscus loopt daardoor miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Hoe zinvol zijn volgens u accijnsverhogingen voor de schatkist? De mening van ons panel.

JACQUELINE DEN OUDEN

WILBERT VAN VEEN

LAURENS BUSINK

UITZENDBUREAU IJSSELMONDE

ADVISEUR ZAKELIJKE MARKT, UNIVÉ RIVIERENLAND

HOEK EN BLOK ACCOUNTANTS | BELASTINGADVISEURS | JURISTEN B.V.

“Grensregio’s worden de dupe”

“Alle Nederlanders moeten opstaan”

In hoeverre de accijnsverhogingen onze schatkist in gevaar zal brengen, valt nu nog lastig te voorspellen. Degenen die wel direct wat merken van de accijnsverhogingen zijn de ondernemers in de grensregio’s. De schatkist lijkt vooralsnog echter niet in gevaar te komen, omdat juist veruit de meeste brandstof wordt verkocht in de Randstad en daar de verkoop van brandstoffen juist toeneemt. Hierdoor bestaat een gevaar dat de ondernemers in de grensregio’s de dupe worden van de toenemende vraag in de rest van Nederland. Hopelijk zullen voor deze ondernemers oplossingen komen, zoals dat over het algemeen ook in de verzekeringsbranche is gebeurd. De forse verhoging van 9,7 naar 21 procent assurantiebelasting, is voor veel ondernemers reden geweest om het verzekeringspakket goed tegen het licht te houden. Hiermee werd vaak een besparing gerealiseerd, ondanks de hogere belasting. «

Nee, de Nederlandse schatkist komt niet in gevaar door de accijnsverhoging. Zeker niet alleen door de particulieren die over de grens gaan tanken. Of het slim is van de overheid is een andere vraag. Naast de accijns raakt de overheid ook de winstbelasting kwijt van de ondernemers aan de grens die de onderneming sluiten of nu verlies draaien en de accijns van de internationale transportbedrijven die nu massaal kiezen voor het tanken over de grens. Waar de overheid nog veel meer risico loopt is als ondernemend Nederland meer gaat kiezen voor vestiging in het buitenland en het buiten de Nederlandse heffing brengen van winsten. Het totale fiscale en vestigingsklimaat maakt de drang en de mogelijkheden daartoe steeds groter. Nederland blijft een paradijs voor de slimme belastingadviseur. Voor mij uitstekend. Voor degene die mogelijkheden mist vervelend. «

“Hoop dat politiek tot inzicht komt” Dat veel mensen uitwijken naar het goedkopere buitenland voor brandstof en alcohol snap ik. Als ik in de buurt van Duitsland/ België zou wonen/werken zou ik het ook doen! Dat is vervelend voor de schatkist, maar eigenlijk nog veel vervelender voor de middenstanders in die grensgebieden! Zij lopen hierdoor veel inkomsten mis en zijn soms zelfs genoodzaakt om de deuren te sluiten. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn! Dat er accijnzen op bepaalde producten worden geheven is prima, maar wat mij betreft moeten deze niet veel hoger zijn dan onze buurlanden. Het is nu zaak om de economie in ons land draaiende te houden en deze verhogingen werken hier absoluut niet aan mee! Ik hoop dan ook dat politiek Nederland in gaat zien dat deze verhogingen niet zinvol en zelfs schadelijk zijn voor zowel de schatkist als de economie! «

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


RON DE KOE

AAD DE VRIES

HENNIE WEEDA

DRECHTSTAD AUTOMATSERING

SERIS GROUP

WDADVISING

“Gelijke accijnstarieven in Europa”

“Banenverlies werkt kostenverhogend”

“Het plafond is een keer bereikt”

Het is een feit dat er met name in en om de grensstreken omgereden wordt voor benzine. En wat zou je zelf doen als het je 20 euro scheelt op een volle tank. Dat is een heleboel geld en makkelijk bespaard. Maar daar blijft het niet bij. Uit onderzoek blijkt dat de omrijders, als ze dan toch in Duitsland / België zijn, direct maar even boodschappen doen, want dat scheelt namelijk ook nogal een slok op een borrel. En dan hebben we het nog niet eens over transportbedrijven die uitwijken. Op deze manier help je de ondernemer niet. Voor de lange termijn is de enige oplossing dat overlegd wordt over meer gelijke accijnstarieven in Europa en om te beginnen de buurlanden van Nederland. Zo kunnen lokale ondernemers aan de grens eerlijk met elkaar concurreren. «

Belastingen, waaronder accijnzen, zijn nooit leuk, maar wel nodig. Bij het opleggen dienen doel en gevolg echter niet uit het oog te worden verloren. Tenslotte zijn omgevingsfactoren uitermate belangrijk bij de consequenties en de opbrengsten daarvan. Uit het grenseffectenrapport dat op verzoek van de Tweede Kamer in 2013 is opgesteld blijkt dat de opbrengsten van accijnstarieven op tabak fors achter blijven bij de verwachtingen, vooral door substitutiegedrag en het grenseffect. Desondanks zijn in 2014 de accijnzen voor brandstof en alcoholhoudende drank weer verhoogd. Je hoeft niet geleerd te hebben om te begrijpen dat ook hierbij weer voornoemde effecten zullen optreden. De hoge btw doet waarschijnlijk de rest. Wat we dan nog niet meenemen is het banenverlies dat kostenverhogend gaat werken. Tel uit je winst! «

Accijnsverhogingen lijken op korte termijn een vermeerdering van inkomsten voor de schatkist te genereren. In de praktijk blijkt dat degenen, die de mogelijkheden daarvoor hebben zullen trachten deze accijnsverhogingen te vermijden. Dit zit ook wel in de Nederlandse cultuur. Ondanks de mededelingen van de nieuwe staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes dat het allemaal wel meevalt, is niet uit te sluiten dat in dit geval de wal het schip keert. Een verhoging van accijnzen houdt niet altijd een daadwerkelijke verhoging van de inkomsten van de schatkist in. Er komt een moment dat het plafond is bereikt. Gelet op de laatste verhogingen lijkt dit moment wel te zijn bereikt. Mogelijk dat de gesignaleerde (beperkte) economische groei de wens van deze regering om maar meer te verhogen en minder te bezuinigen een halt toeroept. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

23


REPORTAGE

Tekst: Heleen Versprille // Fotografie: Chantal de Visser

SERIS NEDERLAND: ACTIEF IN BEVEILIGING EN VEILIGHEID

‘Maak de drempel voor criminelen zo hoog mogelijk’

In vrijwel geen enkele branche volgen de trends en ontwikkelingen elkaar zo snel op als in de beveilingsbranche. Dit vraagt om visie, kennis van de markt én een gedegen aanpak.

Aan de beveiligingsbranche kleeft een negatief imago. Niet verrassend en ook niet geheel onterecht, vindt Aad de Vries, algemeen directeur van de SERIS Nederland “De veiligheidsbranche in Nederland levert in veel gevallen erbarmelijke kwaliteit. Dat kan ook niet anders met een inkoop die puur gericht is op prijs, naar de inhoud of kwaliteit van de dienstverlening wordt vaak niet eens meer gekeken. Als een

24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

branche tot op het bot wordt uitgekleed, is het gewoon niet langer mogelijk om de service te leveren zoals je die voor ogen hebt.” In gesprek met potentiële of nieuwe klanten is de achterdocht vaak goed merkbaar. “Ook dat is een logisch gevolg. Als je eerder door verschillende partijen teleurgesteld bent, wordt beveiliging een heet hangijzer binnen je bedrijf. Het is noodzakelijk om dit goed geregeld te hebben, maar iedere ondernemer

wil vooral bezig zijn met zijn eigen business en ontzorgd worden op andere gebieden. Het is onze taak om te laten zien wat SERIS doet, waar we goed in zijn en waarom wij die rol van professionele samenwerkingspartner wel kunnen invullen zoals het hoort.”

INVESTEREN IN RELATIES Volgens Jan van Dijk, commercieel directeur van SERIS, is de basis van een succesvolle


relatie wederzijdse communicatie. “In een gesprek met de klant neem je kennis van zijn vraag en de verwachtingen. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Ons uitgangspunt is dat wij het bedrijf, de mensen die er werken en de bedrijfsprocessen goed leren kennen. Daarbij speelt ook de wet- en regelgeving een rol en inventariseren we de risico’s. Die investering is nodig om proactief mee te kunnen denken en specifieke en passende adviezen over beveiligingsoplossingen aan te dragen.” Zo is bij veel bedrijven de portiersloge passé; de beveiliger aan de poort is gewoon te duur geworden. “Dit is een goed voorbeeld waarom kennis van primaire processen voor ons belangrijk is. Samen met de opdrachtgever bekijken we wat deze beveiliger nog meer voor het bedrijf kan betekenen naast het uitvoeren van de toegangscontrole. Een multifunctioneel inzetbare medewerker is voor het bedrijf van toegevoegde waarde, in dit geval bijvoorbeeld met betrekking tot safety en andere veiligheidstaken.” Om het totale pakket aan veiligheid te bieden, wordt per opdrachtgever gekeken welke onderdelen hiervoor nodig zijn. Denk hierbij aan organisatorische en bouwkundige maatregelen, maar ook kunnen allerlei technische en digitale middelen aangewend worden. Bijvoorbeeld toegangscontrole op afstand en digitale surveillance. Door gebruik te maken van allerlei vormen van techniek, kan vaak worden bespaard op de kosten.

CORRECT EN KLANTVRIENDELIJK Bij alle diensten die SERIS biedt, is de kwaliteit gewaarborgd. “Wij leveren meer dan een man of vrouw in een blauw pak. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en ingewerkt, ze worden gescreend en geselecteerd op hun capaciteiten en hebben de juiste instelling en uitstraling die past bij het imago van SERIS. Een professionele beveiliger kan de omstandigheden goed inschatten, gaat respectvol met mensen om en neemt beheerst de leiding in een lastige situatie. Daarbij vinden wij een correcte en klantvriendelijke benadering belangrijk. Dat is onze succesfactor en heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van een nietszeggende figuur bij de deur of achter de balie”, legt Van Dijk uit.

“Wij leveren meer dan een man of vrouw in een blauw pak”

QUICK SCAN

“Wij hebben veel kennis en kunde in huis”

Bij SERIS zijn 270 mensen in vaste dienst, het bedrijf levert onder andere beveiligingsdiensten, receptie- en huismeesterdiensten, maar beschikt ook over veiligheidskundigen en rijksgediplomeerde brandwachten. Aad de Vries: “Wij hebben veel kennis en kunde in huis, met verschillende specialisaties op het gebied van security, safety en facility. Voor ieder beveiligingsvraagstuk is een oplossing te bedenken. Onze consultants worden ingezet om meer bewustzijn rondom veiligheid te creëren. Zij adviseren, maken beveiligingsplannen, vragen vergunningen aan en verzorgen audits. De Academy van SERIS wordt gebruikt om onze eigen mensen intern te trainen, maar ook is het mogelijk opleidingen voor bedrijven en overheid te verzorgen. Denk aan BHV, EHBO en ISPS.”

SECURITY AWARENESS Het moederbedrijf van SERIS Nederland is gevestigd in Frankrijk en heeft ook nog vestigingen in Luxemburg en België die zich mogen scharen onder de marktleiders op hun vakgebied. Van origine streeft dit familiebedrijf ernaar een efficiënte en innovatieve organisatie te zijn en een belangrijke bijdrage te leveren aan een veilige maatschappij. “In Nederland vormen we een zelfstandig onderdeel van het bedrijf. We bedienen een eigen, landelijke markt en hebben te maken met andere wet- en regelgeving en een andere cao dan onze buitenlandse collega’s”, vertelt De Vries. “In België noemen ze de beveiligers agenten en is er de mogelijkheid ze uit te rusten met vuurwapens. Gelukkig is dat in Nederland niet mogelijk, het lijkt mij ook geen wenselijke situatie”, licht Van Dijk toe. “Het werkt preventief als een bedrijf laat zien dat er goed beveiligd wordt. Je moet de drempel zo hoog maken dat criminelen je deur voorbijgaan. Dat geldt zowel extern, maar is ook binnen het bedrijf van toepassing. Onder de Nederlandse bevolking houdt 4 tot 5 procent van de mensen zich bezig met criminele activiteiten, dus het bewaken van bedrijfsgevoelige informatie en voorkomen van fraude is heel belangrijk. Zorg dat er geen lekken of zwakke plekken in je organisatie kunnen ontstaan en kweek ‘security awareness’ bij medewerkers. Vraag ons gerust om een risico-inventarisatie, wij bekijken uw verschillende bedrijfsprocessen graag van dichtbij.”

«

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Vroeger was de keuze om beveiliger te worden vaak een noodsprong. Of het werd beslist door de werkgever die vanwege de economische situatie genoodzaakt was medewerkers van andere afdelingen te herplaatsen binnen de organisatie. De eisen waren hierdoor niet al te hoog, tel hierbij op dat er veel concurrenten kwamen. De prijzen kwamen flink onder druk te staan wat natuurlijk geen gunstige invloed had op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit verklaart grotendeels de onrust in de markt en de negatieve reputatie van de branche.

ONZE VISIE » Binnen de sector is de opleidingseis verhoogd naar minimaal mbo-2 niveau en zijn de eisen opgeschroefd. De nieuwe generatie beveiligers maakt tegenwoordig een bewuste keuze voor dit vak en heeft de kennis en mentaliteit die hierbij past. De cao kent functies op zes verschillende niveaus, doorleren kan zelfs tot universitair niveau. Door deze verdieping en verbreding van het aanbod wordt er kwalitatief een grote slag gemaakt.

UW OPLOSSING » SERIS Nederland staat voor 100 jaar kwaliteit op het gebied van beveiliging, veiligheid en facilitaire dienstverlening. Met deze ervaring brengen we bij de klant in kaart welke risico’s er spelen. Ons advies is op maat en verschilt per opdrachtgever, maar is altijd gebaseerd op de meest efficiente beveiligingsoplossingen.

SERIS NEDERLAND Pieter Zeemanweg 61 3316 GZ Dordrecht Telefoon 088 - 737 47 00 E-mail info@seris-group.nl www.seris-group.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

25


v a a r t i n I C T- o p l o s s i n g e n Automatisering | Detachering | Telecom | Hosting

Specialisten in arbeidsrecht, huurrecht en strafrecht Briggeman & Jansen Advocaten staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, een gespecialiseerde kijk op zaken, oog voor de wensen van de cliënt, waar mogelijk het onderste uit de kan halen en vechten voor de beste oplossing, maar altijd reële verwachtingen blijven scheppen. Dat is onze missie. Dat is waar wij voor staan. Dat is waarom wij onze krachten hebben gebundeld. Graag helpen wij u met al uw juridische problemen op het gebied van het arbeidsrecht, huurrecht en (jeugd)strafrecht.

Grotekerksplein 4, 3311 CC Dordrecht Telefoon: 078 – 747 01 09 | Fax: 078 – 890 03 25 Email: info@bjadvocaten.nl www.bjadvocaten.nl

VCS Automatisering bv Ter Steeghe Ring 77, 3331 LX Zwijndrecht T +31 (0)85 48 72 800 E info@vcs.nl, W www.vcs.nl

DEN I F YO U R G A R K E - O V E R NEEDS A MA CALL THE

Een goed afscheid helpt je verder. Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht Mirjam Verkaik

Wij zijn er voor iedereen! Ook voor particulieren en elders verzekerden.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Voor het melden van een overlijden Je hebt van die gevallen waarbij je niet genoeg hebt aan een paar groene vingers. Een kleine

078 711 0201 of 06 19 47 28 15

aanpassing kan je tuin niet het gewenste resultaat geven. Het is dan ook op deze momenten dat je de hulp kunt gebruiken van het A-team. Een groep vakmensen met zo hun eigen methodes en gereedschap. Gedurende hun groene carrière hebben ze met de meest extreme situaties te kampen gehad en zijn dus ook wat gewend. Ze weten met elke klus, groot of klein, wel raad. Ook behoefte aan het A-team? Een telefoontje en we komen in actie! Aardoom Hoveniers BV Hovystraat 1, 2982 PC Ridderkerk • 0180 42 84 58 • www.aardoomhoveniers.nl

Uitvaartzorg Dordrecht www.yarden-verkaik.nl

Toermalijnring 1020 3316 LC Dordrecht


AUTOTEST

Testrit: de Volvo S60 D4 Geartronic Ron de Koe is altijd in voor noviteiten. Zowel zakelijk als privé. We daagden de directeur van Drechtstad Automatisering uit om een testrit te maken. Bij Svenscar aan de Mijlweg in Dordrecht stapte De Koe in de Volvo S60 D4 Geartronic. Wat is zijn testoordeel? “De Volvo S60 D4 is een auto met een nieuwe dieselmotor en een nieuwe 8-traps automaat. Dit model oogt als een facelift van het o zo vertrouwde Volvo-gevoel. Een hippe witte auto met de typische Volvo-look . Deugdelijkheid en design in één. Waar Volvo voor mij symbool staat voor Zweedse betrouwbaarheid is het design heel modern en erg van deze tijd. Het interieur laat mijn ICT-hart sneller slaan, bij Drechtstad Automatisering merken wij dat mobiel werken een gemeengoed is geworden. Deze auto is het verlengstuk van je kantoor, of kan dat in ieder geval zijn dankzij de mogelijkheid tot verbinding met internet. En waar wij als team graag meedenken en anticiperen doet deze Volvo dit eigenlijk ook. Volvo on Call kan bij een aanrijding waarnemen of er een airbag is uitgegaan en dan direct met de bestuurder contact opnemen of zelfs de hulpdiensten alarmeren. Collision warning met full auto brake waarschuwt vooraf als er gevaar voor een aanrijding dreigt. BLIS blind spot information systeem ziet of er iemand in je dode hoek zit, daarnaast neemt hij de snelheid aan van de auto voor je. En zo zijn er nog tal van noviteiten op veiligheidsgebied. Ontzorgen, dat spreekt me aan, waarbij het

wel raadzaam is om zelf altijd op te blijven letten. Alweer een link met onze business. Niet klakkeloos doen wat je voorgangers doen.

COMFORT Met mijn niet geringe lengte voelt het alsof ik afdoende beenruimte heb. De stoelen voelen stevig en comfortabel, maar zijn wel wat aan de smalle kant. Maar of dit aan de stoel ligt of de omvang van mijn derrière wil ik hier graag in het midden laten. Het is een auto waar ik gerust mee naar de wintersport kan rijden zonder pijn in mijn rug te krijgen of kramp in mijn kuiten. De Volvo is uitgerust met een lane departure warning, die bedoeld is om je recht op de weg te houden en het systeem ziet aan je rijstijl wanneer je vermoeid raakt. Alweer zo’n handigheidje waarbij Volvo met je meedenkt. Enige nadeel is dat mijn gezin uit drie kinderen bestaat en achterin misschien niet genoeg beweegruimte heeft voor een lange rit.

ERVARING Het fijne van de automaat is dat hij opschakelt wanneer dat moet, maar als je zelf vindt dat het anders moet of wanneer je liever nog sportiever rijdt kun je met de hendels achter je stuur zelf je versnelling bepalen. De Volvo weet comfort en sportiviteit goed te matchen, iets wat ik

VOLVO S60 D4 GEARTRONIC Prijs:vanaf 35.495 euro incl. btw (automaat + 3.000 euro incl. btw) Totaal vermogen: 181pk Acceleratie/sec.: 0-100 km/u in 7,4 Max. gewicht aanhanger-geremd: 1800 kg CO2-emissie in gram/km: 109, dat betekent dit jaar 20 procent bijtelling en ook in 2015

als fervent Audi-rijder gewend ben, maar wat mij bij het rijden in de Volvo blij verraste. De Volvo is geen racemonster (en daar heb ik ook geen behoefte aan) maar staat zijn mannetje in de bochten. De wegligging is goed. Al met al een zeer plezierige Top Gear ervaring.”

«

SVENSCAR Mijlweg 29, 3316 BE Dordrecht Telefoon 078 - 632 22 75 E-mail g.revet@svenscar.nl www.svenscar.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

27


Uw oppervlak 24/7 in beweging Wij brengen uw oppervlak vanaf nu 24/7 in beweging, om meer maatschappelijke impact te kunnen delen met meer lokaal verdienen. 100% nieuwe groene economie! Maakt u kennis met Cablean Surface.

Hoe onze manier van coaten ook voor u kan werken, kunt u uitvinden door te bellen met 0166-607111 of 06-53448347. Wij verwerken aluminium, staal en bewerkt staal, ook in bijzondere grote lengtes, ook de mogelijkheid van het huren van productietijd behoort hier toe, nieuwsgierig!

Bel 06-53448347 De kracht van een goed afgewerkt product. Alu, staal en verzinkt staal, ook in grote lengtes. Ook

Cablean B.V. | Stationspark 550, 3364 DA Sliedrecht Tel. 0184-448 155 | www.cablean.nl

mogelijkheden voor het huren van productietijd. Bel naar 0166-607111, 06-53448347 of et kh o mail naar: info@deburencoating.nl ,o r ei oo m v . af res len n d a Va a str


REPORTAGE

Tekst: Heleen Versprille

TO THE POINT AUTORECLAME

Gezien worden is een kunst Met ruime ervaring in alle facetten van het reclamevak is Ron Klaasse goed te typeren als een gedreven vakman. Vol passie vertelt hij over de toekomstplannen voor zijn bedrijf To The Point Autoreclame (TTP) in het gerenoveerde pand op industrieterrein De Geer. De verbouwing van het nieuwe onderkomen heeft veel tijd en energie gekost, maar het resultaat is er dan ook naar. De hele ruimte, van kantoor tot studio en showroom, werd verbouwd en kreeg een minimalistische inrichting met robuuste steigerhouten meubelen, een enorme stalen draaitrap en industriële fabriekslampen. Het bedrijf ademt een creatieve en productieve sfeer. “Het is heerlijk om te werken in een omgeving met zoveel licht en ruimte. We hebben hier 1100 m² tot onze beschikking, ruim vijf keer zo veel als in het vorige pand waar het echt veel te krap werd. In de werkplaats zijn extra hoge deuren geplaatst zodat ook elk formaat vrachtwagen en trailer probleemloos naar binnen kan. En voor klanten die een uurtje op hun auto willen wachten, is een mooie ruimte gecreëerd waar met een kop koffie en dankzij wifi gewoon doorgewerkt kan worden.”

RIJDEND RECLAMEBORD To The Point Autoreclame is specialist op het gebied van beletteren, wrappen en tinten van voertuigen. Carwrappen is het geheel, of gedeeltelijk, inpakken van de auto waarbij deze wordt voorzien van een speciaal ontwikkelde folie. Hierdoor wordt de lak beschermd en krijgt de auto een compleet ander uiterlijk. “Echt alles is mogelijk: een foto, logo of complete huisstijl op de auto, in iedere gewenste kleur of lettertype.

Autoreclame is een van de meest effectieve vormen van promotie. Een rijdend reclamebord heeft een hoge attentiewaarde, zeker voor een bedrijf dat dagelijks auto’s op de weg heeft. Het biedt elk bedrijf, groot of klein, de kans zich op een professionele manier te profileren. Daarnaast is het, omgerekend per dag, de goedkoopste vorm van reclame maken.”

CREATIEF ADVIES Personenauto’s, bedrijfsauto’s en vrachtwagens kunnen in korte tijd worden voorzien van reclame-uitingen. “We werken veel voor bedrijven met wagenparken, regionale dealers en schadeherstelbedrijven. Voor hen is het belangrijk dat wij snel kunnen leveren. Omdat het hele traject van ontwerpen, productie en montage door ons eigen team wordt uitgevoerd, lukt dat ook. Wij beletteren ongeveer 2500 auto’s per jaar, dus een goede planning en voorbereiding zijn onmisbaar. En natuurlijk hechten wij veel waarde aan het creatief meedenken met de klant over de meest effectieve en passende vorm van autoreclame. Omdat we kennis van alle beschikbare technieken en toepassingen én ervaring met verschillende materiaalsoorten in huis hebben, zijn wij goed in staat om iedere klant op maat te adviseren. Wij zijn er trots op om een representatief visitekaartje af te leveren dat bestand is tegen alle weersinvloeden en een unieke indruk maakt!”

«

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Niet zo zeer een probleem, maar wel een trend is dat de laatste jaren de marges behoorlijk onder druk staan. De kosten stijgen en materialen worden duurder terwijl de vraag naar goedkope diensten en producten toeneemt. Dat is natuurlijk niet alleen in onze branche het geval, maar in vrijwel alle sectoren.

ONZE VISIE » Goedkoop blijkt in de praktijk toch vaak duurkoop. Je wilt niet rondrijden met verkleurde afbeeldingen of teksten, of in een auto waar na een half jaar de vellen aan hangen. We doen geen concessies aan de kwaliteit. We hebben een professioneel en ervaren team en werken met moderne apparatuur en hoogwaardige materialen. Daar wordt niet op bezuinigd, dus mag er best een eerlijke prijs tegenover staan die goed in verhouding is met de kwaliteit die wij al jaren gewend zijn te leveren.

UW OPLOSSING » Kwaliteit, snelheid, vakmanschap en creativiteit zijn begrippen waar wij voor staan. We denken met de klant mee en leveren altijd goed werk, daarmee onderscheiden wij ons van anderen. Het heeft ons mond-tot-mondreclame en een grote, vaste klantenkring opgeleverd. Die gaan we nu verder uitbreiden, in dit nieuwe pand zijn we er helemaal klaar voor!

TTP AUTORECLAME Zoutverkopersstraat 15, 3334 KJ Zwijndrecht Telefoon 078 - 619 60 81 E-mail info@tothepointreclame.nl www.tothepointreclame.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

29


PLUS

Tekst & Fotografie: René Zoetemelk

Ronald van der Starre: “Er worden door Svea Finans geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd”

ZEKERHEID WAAROP JE KUNT BOUWEN:

Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over en betaalt binnen 48 uur “Welk bedrijf heeft de zekerheid dat facturen binnen 48 uur worden betaald?” Met die vraag opent Ronald van der Starre zijn betoog over Svea Finans. Van der Starre is directeur van deze Credit Managementgroep met vestigingen in Reeuwijk en Amsterdam.

Svea is een op het MKB gerichte financier. Het neemt echter ook het debiteurenbeheer uit handen en dekt kredietrisico af. Volgens Ronald van der Starre geeft dat zoveel zekerheid dat ondernemers zich volledig kunnen richten op hun core business. “Je weet dat je facturen snel worden betaald en dat geeft rust. Wij zijn echter geen incassobureau maar een verlengstuk van een organisatie.”

FACTORING Door het verkopen van zakelijke vorderingen aan Svea heeft een ondernemer altijd liquide middelen. Ronald van der Starre ziet daar het grote voordeel voor het MKB. “Hierdoor maken bijvoorbeeld veel uitzendbureaus gebruik van onze diensten. Uitzendkrachten verwachten vanzelfsprekend wekelijks uitbetaling van hun salaris. De betaling van, vaak grote, vorderingen van de uitzendbureaus bij hun klanten laat vaak lang op zich wachten. Wij nemen die vorderingen over en betalen direct uit, zodat ze snel over liquide middelen kunnen beschikken. Het is maar een voorbeeld van een branche waarvoor wij veel diensten verrichten. Ook veel ondernemers uit andere branches hebben profijt van onze inzet. Je hebt direct beschikking over het geld waarvoor je diensten hebt verricht.” Door Svea worden jaarlijks 50.000 vorderingen verwerkt met een totaal bedrag van rond de € 150.000.000,-.

DIENSTVERLENING

FLEXIBEL

De doelgroep van Svea is het MKB, waaronder ook de grote groep ZZPers, met een omzet tussen de € 50.000 en € 4.000.000,-. “Wij nemen voor onze klanten vorderingen over als het bedrijf waarvoor ze werkzaamheden hebben verricht voldoende kredietwaardig is. Het onderzoek naar die kredietwaardigheid doen wij snel zodat we aan de slag kunnen. Ondernemers hebben behoefte vlot en adequaat zaken te doen. Svea is daarom georganiseerd naar de vraag van de klant. Onze accountmanager blijft vanaf acquisitie tot en met debiteurenbeheer bij de factuurstroom betrokken. Bij Svea is men verzekerd van contact met één medewerker die op de hoogte is van de bedrijfsomstandigheden en facturering.

Wanneer je net een onderneming hebt opgebouwd of als je uit een moeilijke periode komt is het belangrijk dat er voldoende liquide middelen zijn. Die behoefte zal in de loop van de tijd minder worden. Ronald van der Starre: “Onze dienstverlening is zo opgebouwd dat je niet vastzit aan langlopende verplichtingen. De ondernemer kan zelf bepalen welke facturen er worden ingediend. Er gelden dus geen minimale omzetvereisten of concentratiegraden. Er zijn relaties die slechts facturen voor één klant bij ons onderbrengen. Veel is mogelijk!” Solide partner Ronald van der Starre tot slot: “Wij zijn een solide partner. In Zweden heeft Svea Finans de functie van Spaarbank en beschikt daardoor over substantieel eigen en vreemd vermogen. Ingekochte facturen worden altijd uitbetaald. Het is zekerheid waarop je kunt bouwen.”

Op een gekochte factuur wordt uiteraard verdiend. “Het aankooppercentage is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de organisatie waar de vordering wordt gedaan en de gehanteerde betalingscondities die daar gelden. Meestal ligt het bedrag rond de 5% van het factuurbedrag. Het kost je iets maar je weet dan wel zeker dat er binnen 48 uur wordt uitbetaald en dat de risico’s voor Svea zijn.” Het aquisitietraject van Svea is kort. Er worden geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd. “Als we tot overeenstemming komen met de nieuwe relatie gaan we snel aan de slag. Er komen hier zelfs klanten met een stapel facturen binnenlopen.”

«

SVEA FINANS Reeuwijk: Reeuwijkse Poort 107b, 2811 MX Reeuwijk Telefoon 0182 - 62 44 00 Amsterdam: Ed Pelsterpark 12, 1087 EJ Amsterdam Telefoon 020 - 398 90 00 E-mail info@sveafinans.nl www.sveafinans.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

31


Op zoek naar fiscale lucht voor het MKB Het Nederlandse belastingstelsel is niet ontworpen voor een economische crisis van deze afmetingen, oordeelt Sylvester Schenk, voorzitter van het Register Belastingadviseurs (RB). Eén of twee slechte jaren achter elkaar, dat kan, maar geen zes, zoals nu. Om de gaten te dichten haalt de overheid allerhande belastinginkomsten in de tijd naar voren, maar ondernemers die moeite hebben de eigen kas op peil te houden kunnen de schatkist ook niet spekken. Het RB stelde daarom een pakket crisismaatregelen voor, bedoeld om het MKB lucht te geven en de belastinginkomsten op termijn stabiel te houden of zelfs te laten stijgen. Den Haag nam er geïnteresseerd kennis van maar implementeerde het niet. Een gemiste kans?

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


PLUS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Voor wie goed kijkt lijken er twee economieën te bestaan. Er is de wereld van de aandelenbeurzen en de multinationals, die elk kwartaal hogere koersen en hogere winsten presenteren. Zelfs de banksector, die de crisis veroorzaakte en de eerste jaren compleet op instorten stond, lijkt zich spectaculair te herstellen. En er is de wereld van het MKB, waar een heel andere wind waait. “Veel familiebedrijven zijn in overlevingsmodus,” zegt Sylvester Schenk. “De winsten staan onder druk, de loonsom wordt minder. Dat merkt de fiscus natuurlijk ook jaar op jaar. In 2007 is weliswaar het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd, maar daar staat tegenover dat de verlies- en winstcompensatie in de tijd beperkt is. Aangezien de verliezen zich opstapelen en voor veel bedrijven niet meer mogen worden gecompenseerd met vroegere winsten, betaalt het MKB nu een erg hoge prijs voor die tariefverlaging.”

TOT AAN DE LIPPEN De 7500 leden van het RB bedienen het brede middensegment van de zakelijke markt. Zij zien de belastingaangiften van de ruggengraat van het Nederlands bedrijfsleven en weten dus als geen ander hoe de vlag er werkelijk bij staat. Het plaatje stemt niet vrolijk. Schenk: “Er zijn sectoren waar het momenteel ietsje beter gaat. Andere blijven rode cijfers schrijven, zoals de detailhandel. We zien ook dat er massaal hypotheekschulden worden afbetaald en dat is op termijn positief. Maar als het individueel verstandig is voorzichtig met geld om te gaan is het dat collectief nog niet. Een samenleving die niet consumeert kan ook haar economie niet laten groeien. En bij veel bedrijven zijn de reserves op en staat het water aan de lippen. Dat is nog het meest zorgelijke.”

INKOMSTEN NAAR ACHTEREN SCHUIVEN De maatschappelijke kosten van omvallende bedrijven liggen vele malen hoger dan die van fiscale steunmaatregelen. Faillissementen kunnen leiden tot vervolgfaillissementen of gedwongen reorganisaties bij toeleveranciers. Ook al staat de fiscus vaak vooraan bij de schuldeisers, zij is aan het eind van de rit de grootste verliezer, want minder inkomsten uit omzetbelasting, loonbelasting tot zelfs accijnzen en assurantiebelasting (bankroete bedrijven hebben geen wagenpark meer en sluiten geen verzekeringen meer af) tikt hard aan. Daarom stelde het Register Belastingadviseurs een crisispakket samen met de bedoeling het waterpeil bij het MKB te laten dalen tot onder verdrinkingsniveau. Belastingadviseurs kennen de mogelijkheden van het fiscale stelsel als geen ander. Bovendien dachten ze bij het opstellen van het pakket niet alleen aan het belang van de bedrijven maar ook aan dat van de staat. Elke maatregel was zo uitgedokterd dat de inkomsten

voor de Belastingdienst nu weliswaar daalden maar op termijn gelijk bleven of zelfs iets stegen. Met andere woorden: terwijl Den Haag momenteel inkomsten in de tijd naar voren haalt, vaak op kosten van het MKB, schuift het crisispakket ze naar achteren, ten voordele van datzelfde MKB. De opheffing van het in de tijd beperken van verliescompensatie was één van die maatregelen. Hoe reageerde het Ministerie van Financiën? Het antwoord is lauw.

LAGERE DIVIDENDBELASTING “Men vond het een prima plan maar pikte het niet op,” zegt Sylvester Schenk. “De toenmalige staatssecretaris, Weekers, reageerde met de opmerking dat hij er het geld niet voor had. Zelf vrees ik dat wij toch altijd teveel als lobbyisten worden gezien, alsof we alleen maar opkomen voor de belangen van het MKB, terwijl we met dit plan ook die van de samenleving als geheel op het oog hebben. Het kabinet heeft wel wat uit het pakket opgepikt, maar dan vooral wat toch al in de eigen kraam te pas kwam.” De VVD lijkt zich blind te staren op maatregelen om de overheid kleiner en efficiënter te maken, de PvdA op zogezegd slapende kapitalen die moeten worden aangewend om de tekortschietende consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen te compenseren. Sylvester Schenk heeft een goed voorbeeld van dat denken: “De dividendbelasting is tijdelijk verlaagd van 25 naar 22%. Het kabinet verwacht daarvan een extra opbrengst van anderhalf miljard, want al die DGA’s die op grote reserves zitten gaan zichzelf nu extra dividend uitkeren. In de tijd van Zalm is zoiets ook al eens geprobeerd en toen leverde dat de schatkist inderdaad veel geld op. Maar dat waren economisch gouden jaren,

toen de bomen niet tot in de hemel maar zelfs daarbovenuit groeiden. Na zes jaar crisis zijn de spaarpotten leeg. Ook al daalt het tarief met drie procentpunten, je moet wel kapitaal hébben om van die daling te kunnen profiteren.”

TANTE AGAATH OPGRAVEN Als het er dan toch om gaat geld te mobiliseren dat nu maar waarde staat te verliezen op een bankrekening zou de regering beter de Tante Agaath regeling nieuw leven inblazen, vindt Sylvester Schenk. De eerder al bestaande regeling is nu zo beperkt dat ze net zo goed helemaal afgeschaft had kunnen worden. Het gaat om een belastingfaciliteitvoor familieleden (en anderen) die een beginnende ondernemer financieel ondersteunen. “Ik heb onlangs een stuk daarover geschreven met de wat provocerende kop dat het tijd werd Tante Agaath op te graven. Die werd door de redactie natuurlijk veranderd in iets neutralers, maar mijn boodschap bleef dezelfde. Alles wat het midden en kleinbedrijf lucht kan geven is momenteel welkom, want de crisis heeft veel te lang geduurd. Het is die duur die ons als belastingadviseurs de meeste zorgen baart, zowel voor het MKB als voor de schatkist. Er zijn geen extra belastingmaatregelen meer mogelijk om de inkomsten op te krikken. We hebben in dat opzicht de grenzen van het fiscale stelsel wel bereikt. We hebben dus geen andere keuze dan de economische storm uit te rijden en te hopen op betere tijden, maar die mogen echt niet lang meer op zich laten wachten.”

«

Voor het hele crisispakket, surf naar www.rb.nl/nieuws/wetscommentaren

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

33


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2 3

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer) Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4

Voorbeeld overzicht Website-Leads

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s

De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 Donderdag 3 januari 2013

Alle relevante informatie wordt nu vast-

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


PLUS

Tekst: Eelco Kersloot // Fotografie: Gerrit Boer

ONDERNEMERS UIT NOORDELIJKE HOFSTAD PRESENTEREN HET BOEK:

‘200 jaar Hofleverancier onder Oranje’ Hofleverancier is een bijzonder predicaat. Voordat een bedrijf deze eretitel mag voeren, moet het minimaal honderd jaar bestaan en een zeer strenge keuring doorstaan. “Iedere hofleverancier is een boeiende onderneming met een eigen verhaal. Wij hebben die verhalen gebundeld. Resultaat is een bijzonder boek: 200 jaar Hofleverancier onder Oranje”, vertelt Patrick Faber van 141% Salessupport, het Leeuwarder bedrijf dat het boek initieerde en uitgeeft.

Samen met compagnon Enrico Chin a Foeng toog Faber dinsdag 11 december 2013 naar drukkerij én hofleverancier Zalsman in Zwolle. Daar ontving, onder toeziend oog van zo’n zestig hofleveranciers, Commissaris van de Koning van Overijssel Ank Bijleveld het eerste exemplaar. Een kippenvelmoment, aldus Chin a Foeng, die het boekconcept bedacht na een bezoek aan een klant met het predicaat. “Een hofleverancier bestaat minimaal honderd jaar en heeft dus enorm veel meegemaakt en doorstaan. Denk alleen al aan de twee wereldoorlogen en verschillende crises. Reden genoeg om die verhalen een platform te geven.”

STRENGE VOORWAARDEN De voorwaarden om hofleverancier te worden, zijn niet mals. “Minimaal een eeuw lang moet een bedrijf van onbesproken gedrag zijn. Sterker nog: het moet een duidelijke maatschappelijke functie hebben. Mooi voorbeeld is drukkerij Zalsman. Deze heeft een tweede vestiging in Kampen waar verstandelijk beperkten werken”, legt Faber uit. Of hofleveranciers nog daadwerkelijk aan

het hof leveren? “De meeste niet. Wél moeten ze, desgevraagd, daartoe in staat zijn. Het predicaat is nu vooral een kwaliteitszegel die, nationaal én internationaal, veel opzien baart en daarmee een behoorlijke impuls geeft aan een bedrijf.”

SPANNING ROND TROONSWISSELING In januari 2013 startten Enrico en Patrick hun ambitieuze project. Maar amper onderweg, leek het plan helemaal in duigen te vallen. “Ik hoorde op de radio dat koningin Beatrix het volk ging toespreken. Dat kon maar één ding betekenen: de troonswisseling was aanstaande. En dus dat alle hofleveranciers het predicaat niet meer mogen voeren, voordat ze een nieuwe screening hebben doorstaan. Gelukkig voor ons, brak de kersverse koning met deze traditie. Zo bleven alle predicaten gehandhaafd en konden wij de draad in maart weer oppakken.” Inmiddels zijn de eerste drieduizend exemplaren een feit en vindt het 244 pagina’s tellende boek gretig aftrek.

Het boek ‘200 jaar Hofleverancier onder Oranje’ is verkrijgbaar via 141% Salessupport, maar ook bij de betere boekhandels en Bol.com. Hofleveranciers kopen het boek voor een gereduceerd bedrag van 35 euro, niet-hofleverancier voor 49,95 euro. Beide bedragen zijn exclusief btw en verzendkosten.

geschreven door ‘Stichting Hofleveranciers Nederland’ en vertelt de complete geschiedenis van het predicaat. Vanaf de aankomst van prins Hendrik op Scheveningen tot en met kaasboerderij Van Veen, dat als eerste het predicaat ontving onder koning Willem Alexander. Het tweede gedeelte vertelt de verhalen van hofleveranciers zelf.

«

TWEE DELEN ‘200 jaar Hofleverancier onder Oranje’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel is

141% SALESSUPPORT 141% Salessupport is een acquisitiebedrijf dat gevestigd is aan de Leeuwarder Eewal, nabij voormalig Oranje-residentie Stadhouderlijk hof. 141% staat bedrijven bij met een scala aan telediensten. Faber: “Eigenlijk kunnen we alle telefonische business-to-business-contacten voor onze rekening nemen. Van afspraken en debiteurenbeheer tot acquisitie en advertentieverkoop.” www. 141procent.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

35


PLUS

Tekst: Jasper van den Bovenkamp // Fotografie: Ruud Voest

REORGANISATIE KVK EN SYNTENS BIEDT BEDRIJVEN UP-TO-DATE INFRASTRUCTUUR

Toegesneden op de gemoderniseerde ondernemer

Sinds 1 januari 2014 zijn de landelijke Kamer van Koophandel, de regionale kamers en innovatieplatform Syntens samengebracht onder één bestuurlijke paraplu. Met de ingrijpende reorganisatie en samenvoeging is uiteindelijk het ondernemersbelang gediend, zegt bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk. “Onze vernieuwde dienstverlening is snel en eenvoudig, we kunnen plaats- en tijdonafhankelijk adviseren en we willen voor ondernemers 24/7 bereikbaar zijn.” Dat een reorganisatie zoals die van de Kamer van Koophandel daadkrachtig leiderschap vergt, zal geen manager ontkennen. Het is Claudia Zuiderwijk die zich in 2012 voor de schone taak geplaatst ziet de ambities te verzilveren. Voorheen is Zuiderwijk zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector als bestuurder actief geweest: ruim twaalf jaar binnen de ict-sector, en zeven jaar in de ziekenhuiswereld, naast een korte interimperiode als president-directeur van ProRail. Begin 2011 voert ze de top-10 aan van Neêrlands beste topbestuurders volgens Managementscope.nl.

BESTUURLIJK TALENT Dat in Zuiderwijk bestuurlijk talent huist, zoveel is duidelijk. En dat komt haar goed van pas als ze in 2012 wordt gevraagd de transitie van de Kamers van Koophandel en Syntens te leiden. Als Zuiderwijk door minister Verhagen eind 2012 tot kwartiermaker wordt geslagen, plaatst hij haar voor de uitdagende taak om de samenvoeging voor te bereiden van een vereniging, een stichting en maar liefst twaalf zelfstandige bestuursorganen – ZBO’s, voor de insiders. De landelijke Kamer van Koophandel, innovatieplatform Syntens en een dozijn regionale kamers moeten straks vanuit één bestuurskamer worden bediend.

VERANDERINGSGEZIND “Ik zag het als een enorm uitdagende taak”, zegt Zuiderwijk. “De opdracht was fors: veertien organisaties fuseren en de dienstverlening zo vernieuwen dat die matcht met de behoefte van moderne ondernemers. Dat sprak mij aan.” Behalve de organisatorische renovatie kent de taakstelling echter ook een financiële component. Het ministerie van Economische Zaken beoogt met de efficiencyslag een substantiële kosten-besparing voor uiteindelijk – jawel! – de belastingbetaler. De nieuwe Kamer van Koophandel zal haar taken tegen eenderde van de oorspronkelijke kosten uitvoeren. Daarnaast is vorig jaar de jaarlijkse heffing voor ondernemers afgeschaft. Wel blijft de ondernemer een deel van de dienstverlening op kostprijs betalen naar gebruik.

BEZUINIGINGEN Nadat de bestuurder in 2013 de samenvoeging intensief voorbereidt, is het op 1 januari 2014 dan zover: de nieuwe Kamer van Koophandel is een feit. Bestuurlijk zijn de landelijke plus regionale kamers één en ook Syntens hoort daar nu bij. Een stuk efficiënter, zegt Zuiderwijk. Met negentien fysieke vestigingen – 25 kantoren zijn gesloten – heeft de Kamer van Koophandel nog steeds een landelijk dekkend netwerk. En met die kantoorkrimp zijn overigens de eerste bezuinigen al gerealiseerd. “Inmiddels is het aantal fte van 2.230 teruggebracht tot ongeveer 1.500.”

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

Dat klinkt niet meteen alsof de ondernemer daar beter van wordt. Kan hij met dat uitgedunde personeelsbestand nog wel rekenen op hetzelfde serviceniveau? Volgens Zuiderwijk bijten die twee elkaar niet. “Een ondernemer wil liefst met zo min mogelijk tijdbelasting op een door hem bepaald moment informatie en advies inwinnen. We voorzien daarin door onze dienstverlening zo ver als mogelijk te digitaliseren. Je moet de Kamer van Koophandel zien als de publieke basisinfrastructuur voor ondernemers. Via een advies- en informatiefunctie bijvoorbeeld. Door veilig zakendoen te faciliteren. Om in ondernemend opzicht van a naar b te komen. Digitaal waar kan en persoonlijk waar het moet.”

ONLINE DIENSTVERLENING “De ondernemer is de laatste jaren, onder meer door digitalisering, enorm gemoderniseerd”, zegt Zuiderwijk. En de structuren van de KvK en de wijze van dienstverlening waren volgens haar de laatste jaren niet meer toegesneden op die veranderde omstandigheden. Met de nieuwe Kamer van Koophandel is de organisatie up-to-date, aldus Zuiderwijk. Neem bijvoorbeeld de voor ondernemers verplichte inschrijving in het Handelsregister. Voorheen moest je daarvoor naar het dichtstbijzijnde regiokantoor rijden, terwijl dat tegenwoordig digitaal kan. Voor de verplichte identificatie moeten ondernemers overigens nog wél langs het loket. “Waar we de ondernemer konden ontlasten, hebben we het gedaan. Er is begrip voor dat we een veilige identificatie nog niet online kunnen aanbieden. We streven ernaar begin 2017 over te gaan op eID, wat identificatie via internet mogelijk maakt.” Een andere switch is de informatie- en adviesfunctie van de Kamer van Koophandel, die sinds dit jaar ook onder meer via internet verloopt. Hét informatieloket voor ondernemers is het Ondernemersplein.nl, een digitaal platform waar ze op veel van hun vragen rechtstreeks de juiste informatie kunnen vinden. Ondernemers met individuele vragen kunnen zich melden bij een servicecentrum, waar zowel eenvoudige als complexere issues telefonisch besproken kunnen


worden met een adviseur. Komt de ondernemer er op Ondernemersplein.nl niet uit, dan krijgt het gratis telefonisch advies. “Hier hebben we een enorme tijdwinst voor ondernemers mee geboekt”, zegt Zuiderwijk.

STRUCTURELE BINDING De meest ingrijpende turn die de nieuwe Kamer van Koophandel heeft gemaakt, zit ‘m vooral in de structurele binding aan ondernemers. “In de oude situatie was het zo dat ondernemers langskwamen om zich in te schrijven en vervolgens zag je ze nooit meer terug. Ze kwamen voor de ‘moetjes’. In de huidige opzet zijn we veel meer gefocust op de lange termijn. Dankzij het Handelsregister beschikken we over een immense databibliotheek.” De Kamer van Koophandel is nu volop bezig met de ontsluiting van die databibliotheek, onder meer in de vorm van apps. Er zijn dagelijks honderden calls en ruim vierhonderd projectbegeleiders zijn elke dag met ondernemers bezig ‘in het veld’. In de toekomst zal ook deze dienstverlening verder evolueren, door via Skype en andere videotechnieken te gaan coachen. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel nu steeds vaker webinars, waarvan er recent een meteen de eerste keer door 1.500 personen werd bezocht. En daarna waren er nog eens 2.500 mensen die ‘m afspeelden. Met moderne technologie worden de ondernemers steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk bedient.

ECHTE ONTMOETING “Toch blijft er ook behoefte aan echte ontmoetingen”, zegt Zuiderwijk. “En daarom is er het fysieke Ondernemersplein, waar publieke overheden, de Kamer van Koophandel en bedrijven inhoudelijke kennis en expertise delen en ondernemers coachen. Ook worden er regionaal grotere projecten uitgevoerd waar ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties samen aan vernieuwingstrajecten werken. Dagelijks zijn medewerkers van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en andere organisaties in touw om ondernemers vanuit één locatie te adviseren en vragen te beantwoorden.” En voor die missie ziet de Kamer van Koophandel zich geplaatst: ondernemers ondersteunen bij een succesvolle start, slimme innovatie en een snelle groei. Met de kennis, data en netwerken van de KvK. “Of het nu gaat om innovatie, bedrijfsovername, het integreren van duurzaamheid in een businessmodel, het aanvragen van een financiering of de te bewandelen route naar internationale handel, wij zijn er voor ondernemers. Wij zijn hun openbare infrastructuur.”

«

Kijk voor meer informatie, ondernemersvragen of vragen over de nieuwe Kamer van Koophandel op www.kvk.nl en www.ondernemersplein.nl.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

37


REPORTAGE

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Het midden- en kleinbedrijf wil investeren in middelen en innovaties, maar de bank is niet meer per definitie de instelling waar men voor krediet terecht kan. Volgens ondernemers worden steeds minder aanvragen gehonoreerd. Tegelijkertijd zoekt een groep van (ex-)entrepreneurs naar een goede besteding van zijn opgebouwde vermogen én kennis en ervaring.

ONZE VISIE » Het huidige financieringsklimaat vraagt om alternatieven. Creatieve oplossingen binnen de wet- en regelgeving zijn noodzakelijk om ondernemingszin in de Drechtsteden te stimuleren en de continuïteit van het midden- en kleinbedrijf te waarborgen.

UW OPLOSSING » Ondernemers die op zoek zijn naar financiering en vermogende (ex-)entrepreneurs worden samengebracht in stichting Financieringsfonds MKB Drechtsteden. Kredietnemers worden gescreend door een commissie. Ze kunnen tussen 50.000 en 150.000 euro lenen (maximale looptijd: vijf jaar). Het vaste jaarlijkse rentepercentage bedraagt 9 procent. De participanten worden getoetst door het bestuur van de stichting. Zij leggen minimaal 100.000 euro en maximaal 200.000 euro in. Deze (oud-) ondernemers kunnen zich desgewenst richten op advisering en begeleiding.

FINANCIERINGSFONDS MKB DRECHTSTEDEN Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA Dordrecht Telefoon 078 - 614 22 00 E-mail mail@ffmkb.nl www.ffmkb.nl

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

FINANCIERINGSFONDS MKB DRECHTSTEDEN VAN START

Open voor goede ideeën Te veel ijzersterke plannen blijven wegens een gebrek aan financiën onuitgevoerd. Dat is doodzonde, vinden de specialisten van Ten Raede Groep en Kodde & Van Oosten. Zij richtten eind 2013 Stichting Financieringsfonds MKB Drechtsteden op: een krediet- en kennisbank ineen.

Sommige oplossingen zijn zo helder dat ze meteen de vraag opwerpen waarom niemand daar eerder aan heeft gedacht. Financieringsfonds MKB Drechtsteden valt in die categorie. Gerard Verkruijsse en Jan-Willem Bozuwa, respectievelijk directeur en partner van de Dordtse financieel allrounder Ten Raede Groep, ontmoetten in hun dagelijks werk steeds vaker ondernemers die voor een ‘dicht loket’ stonden. Deze entrepreneurs hadden een goed idee, onderbouwd met gedegen onderzoeksgegevens, maar toch gaf de bank uiteindelijk geen krediet. “De strengere regelgeving ten aanzien van de solvabiliteit draagt er mede aan bij dat banken minder snel financieren”, vertelt Jan-Willem Bozuwa. “Ze zijn logischerwijze voorzichtiger geworden. Maar het is jammer als werkelijk innovatieve ideeën om die reden op de plank belanden.” Gerard Verkruijsse: “Banken willen uiteraard wel dat ondernemers blijven ondernemen. Samen met de financieringsspecialisten van Kodde & Van Oosten uit Ridderkerk zijn we gaan brainstormen. Hoe kunnen we het regionale mkb ondersteunen? Daar is dus het fonds uitgerold. Geen concurrent van de bank, nee, een aanvulling op bestaande financieringsvormen. De banken en de gemeente Dordrecht zien het als een welkom alternatief.”

IDEALISTISCHE MATCHMAKING Er was nog een tweede groep met een verhaal: de vermogende (oud-)entrepreneurs. Zij zochten naar zinvollere investeringen. Niet alleen qua rendement, maar ook wat betreft ondernemersplezier. Wat geeft er nu meer voldoening dan een ambitieuze medeondernemer met advies terzijde te staan? Kodde & Van Oosten en Ten Raede Groep besloten de twee groepen te matchen.

Vervolgens moest het plan even rijpen. “We wilden nadenken over de vorm. Het is namelijk geen crowdfunding, wat een vluchtiger karakter heeft. Financieringsfonds MKB Drechtsteden is een stichting geworden. Als fondsbestuurders houden wij er niets aan over. Er zijn ook geen verborgen kosten. Van de 9 procent rente die de kredietnemers betalen, is slechts 0,25 procent gereserveerd voor beheer en toezicht.” Af en toe moet je idealistisch durven zijn, zeggen de initiatiefnemers. Bovendien, het fonds zorgt weer voor publiciteit en nieuwe contacten. Een sneeuwbaleffect wordt verwacht. “Ondernemers hebben elkaar iets te bieden. De participanten kunnen desgewenst advies verlenen en behalen een mooi rendement. Kredietnemers zien hun visies verwezenlijkt worden.”

NIET STOPPEN Alle soorten ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf kunnen een aanvraag doen bij Financieringsfonds MKB Drechtsteden. Een gedegen ondernemersplan is echter een noodzaak. Een driekoppige commissie beoordeelt de aanvragen nauwgezet. “Wij wijzen niemand op voorhand af”, stelt Jan-Willem Bozuwa. “Ondernemers die een goed plan hebben, kunnen zich melden via de site van het fonds. Ook als de aanvraag in eerste instantie niet wordt gehonoreerd, is er niets verloren. Ondernemers kunnen hun plannen aanscherpen. Wellicht wordt de aanvraag een volgende keer wel goedgekeurd.” Inmiddels hebben zich meerdere gegadigden gemeld, zowel potentiële kredietnemers als participanten. Zodra het fonds twee miljoen euro telt, is de maximumlimiet bereikt en komt de oprichting van een tweede fonds in beeld. Gerard Verkruijsse: “Waarom zou je stoppen? Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit project succesvol wordt.”

«


U ONDERNEEMT de rest doen wij...

administratie, assurantiĂŤn, bedrijfs- en fiscaal advies, pensioen, personeelszaken, detachering. www.teamtenraede.nl

Ten Raede Groep


Waarom Shiraz?

VIER DE LENTE MET SHIRAZ! wij worden dit jaar

20

Grote keuze in moderne kantoorinrichting, in verschillende prijsklassen dus altijd binnen uw budget! Goed advies, inclusief 3D tekening en een vrijblijvende offerte. Breng eens een bezoek aan de showroom langs de A16 (gevestigd naast de Makro in Dordrecht)

en vieren dat met heel veel aanbiedingen!

www.shiraz.nl

Toermalijnring 1600, 3316 LC Dordrecht

Het Ondernemersbelang Drechtsteden 2-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you