Page 1

VAN

DE DRECHTSTEDEN

Scholing is succesfactor Facilitaire dienstverleners: sta achter je visie Papiervrij kantoor komt er ĂŠcht aan

EDITIE

01 2014


LCS Piping B.V. is gespecialiseerd in het buigen van stalen, roestvaststalen en cunifer leidingen t/m 4” met diverse buigstralen en verschillende wanddiktes. Wij hebben diverse CNC gestuurde doornbuigmachines zijn, waarmee wij door toepassing van het zgn. “3D buigsysteem”, ronde buizen kunnen buigen met een buigstraal van 1½D. Tevens zijn we sinds kort in het bezit van een combi buigmachine, waardoor we vele materiaalsoorten en vormen kunnen buigen en walsen, in grotere en kleinere radii. Naast het buigen van ronde buizen, beschikken wij tevens over een ruime ervaring op het gebied van het maken en installeren van complete pijpleidinginstallaties, zowel voor nieuwbouwals ook voor reparatiedoeleinden. Maar ook maatwerk is geen probleem.


INHOUD RONDE TAFEL

MASTERCLASS

RONDE TAFEL

MINDER REGELS, MEER DURF, BETER ONDERNEMEN

PAPIERVRIJ KANTOOR KOMT ER ÉCHT AAN

FACILITAIRE DIENSTVERLENERS: STA ACHTER JE VISIE

Vergunningsprocedures verlopen stroperig en duren te lang. In ondernemersland is het een veelgehoorde klacht. Vijf direct betrokkenen in gesprek over klappen maken in het vooroverleg, betere communicatie en het scherp bewaken van de voortgang van procedures. ‘’We zitten er niet om bedrijven te pesten.’’

De deelnemers aan de Masterclass ‘Op weg naar digitaal werken’ van De Haan archiefbeheer konden het zich amper nog voorstellen, maar het gaat volgens expert Leonard Gort van De Haan archiefbeheer toch ĂŠcht gebeuren: papiervrije kantoren. “Nieuwe generaties zullen amper nog papier in handen krijgenâ€?, is de stellige overtuiging van Gort. In korte tijd gaf hij een intrigerend kijkje in de fascinerende wereld die ‘archiveren’ heet.

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

Het is een vreemde paradox. Aan de ene kant zijn facilitaire dienstverleners onmisbaar. Ze dragen in hoge mate bij aan de uitstraling van KXQRSGUDFKWJHYHUV$OVKHWNRSMHNRIÂżHKHHUOLMNVPDDNWGHNDQWRRUWXLQHUSLHNÂżMQELMOLJW en het sanitair blinkt, voelen klanten en medewerkers zich thuis. Uit onderzoek van Stichting Facility Performance Standard (FPS) blijkt zelfs dat eindgebruikers facilitaire diensten steeds meer waarderen.

LEES VERDER OP PAGINA 22

LEES VERDER OP PAGINA 26

SCHOLING IS SUCCESFACTOR Bedrijven die hun kennis en vaardigheden op peil houden lopen voorop, zegt George Bel. De directeur van MKB Cursus & Training verwacht dit jaar een nog grotere vraag naar trainingen op P&O-gebied. In tienden van procenten wordt er gerekend als het om de Nederlandse economie gaat. Zo schuifelden we in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent vooruit ten opzichte van de drie maanden die daaraan vooraf gingen. Ook voor 2014 voorspellen economen een voorzichtige groei.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS WETGEVING FRUSTREERT IN PLAATS VAN FACILITEERT Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen.

LEES VERDER OP PAGINA 24

EN VERDER... 5 Column / Colofon 6 Nieuws 13 Concrete oplossingen voor complexe vraagstukken 15 Het belang van onderhoud aan airconditioning en klimaatbeheersing

16 Olympia Uitzendbureau kent de arbeidsmarkt 17 Kennis is macht 19 Aanbestedingsbeleid nieuwe stijl 20 Bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst? 31 Duurzaam tot in de vezels

32 Frisfacilitair biedt duurzame facilitaire diensten en invulling aan MVO .  RIÂżH:HUNW 35 ALS-patiĂŤnt en havenondernemer Bernard Muller: “Ik heb geen angst meerâ€? 38 ‘Ondernemer komt hier voor zijn toekomst’

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

3


ontdek in de hoeksche waard wat ik allang weet!

Op zoek naar een plek om uw bedrijf tot bloei te laten komen? De Hoeksche Waard beschikt met meer dan 3.000 ondernemingen over een sterk ondernemersklimaat! Gelegen aan de A29 biedt het gebied een prima en betaalbare infrastructuur voor bedrijvigheid. Er is een sterk netwerk van havengerelateerde bedrijven en de regio biedt ruime kansen

voor ondernemingen op het gebied van (biobased) industrie, handel, recreatie & toerisme en landbouw. Kom zelf eens kijken en ontdek wat onze ondernemers hier allang weten.

Wat u ook zoekt. De Hoeksche Waard heeft het. dehoekschewaardishetwaard.nl


COLUMN

LEGALE FRAUDE Wel eens iets geleverd aan een ander bedrijf en nooit betaald gekregen? Dan is de kans groot dat u het slachtoffer bent geworden van wettelijk toegestane oplichting. Als uw ‘klant’ tenminste niet failliet was. De Nationale Ombudsman verklaarde eind vorig jaar dat het wel meevalt met fraude in Nederland. Nou, ik heb nieuws voor u: het is veel erger dan we al dachten.

gemaakt. De schuldeisers kunnen niets ondernemen. De KvK ontdekt het pas als de jaarstukken bij herhaling niet worden ingeleverd. De ‘verdwenen’ bv’s gaan naar de kelder van de Kamer.

Het gaat als volgt. Iemand heeft een besloten vennootschap en koopt goederen of diensten, dure spullen zoals auto’s, horloges en luxueuze vakanties. Vaak betaalt men met een creditcard, maar dat hoeft niet per se. In kort tijdsbestek bestelt de bv voor kapitalen aan spullen, maar betalen ho maar. Wanneer u een incassobureau inschakelt, is het al te laat.

Het wordt nog gekker. Sommige accountantskantoren adviseren hun klanten met veel schulden om deze weg te volgen; het is immers legaal en je hoeft niet failliet te gaan. Zo is het een businessmodel geworden. In 2013 hebben de Kamers van Koophandel landelijk 4000 van deze bv’s ten grave gedragen. Totale schade 100 miljoen euro met een gemiddelde van 25.000 euro per bv. In Amsterdam alleen al zijn vorig jaar 1400 fop-bv’s ‘afgelegd’, terwijl er daar nog 2000 op de plank liggen, waarmee hetzelfde gaat gebeuren.

De bv-boef heeft inmiddels zijn kantooradres verlaten en het adres uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Probleem nummer 1: er is geen vestigingsplaats meer. Iets omslachtiger is om GHDDQGHOHQYDQGHEYRPWH]HWWHQLQFHUWL¿FD ten en die in beheer te geven aan een stichting in Polen. Tegelijkertijd schrijft de eigenaar zich op de website van de KvK uit als bestuurder. Probleem nummer 2: er is geen directeur meer. Probleem nummer 3: er is niets meer. U bent uw geld kwijt.

Nu oprichting van een bv vrijwel niets meer kost (€ 325) valt te verwachten dat dit verschijnsel de komende jaren explosief zal toenemen. Temeer daar de overheid het toch laat afweten. Die richt zich alleen – zo lijkt het – op makkelijk te scoren inkomsten. Of op belastingfraudeurs. Wat burger en bedrijf aan schade lijden, zal de overheid een zorg wezen. Alleen al op de A2 en de A4 tikt het Rijk elke dag gemiddeld € 220.000 binnen door wat camera’s op te hangen. Dat is 80 miljoen op jaarbasis.

Dit is dus een ander fenomeen dan faillisementsfraude. Dat is strafbaar, hoewel het Openbaar Ministerie er zelden werk van maakt. Hier gaat het om een legale manier om van je schulden af te komen, zelfs als ze met opzet zijn

De fraudeur die in zijn Porsche lachend lak heeft aan de snelheidscontroles weet dat hij uiteindelijk niet te pakken is. Want de overheid verplaatst zich in een Lelijke Eend als het om fraudebestrijding gaat.

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Het Ondernemersbelang van de Drechtsteden verschijnt vijf keer per jaar. Elfde jaargang, nummer 1, 2014 Oplage: 5.500 exemplaren Coverfoto George Bel, MKB Cursus & Training Fotografie: René Zoetemelk

Uitgever Novema Uitgevers BV / Jelte Hut Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 ES Grootegast Telefoon: 0594 – 51 03 03 Fax: 0594 – 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl Eindredactie Jørg van Caulil j.vancaulil@ondernemersbelang.nl

Regionale verbinder Harold van der Laan Novema Grootegast Telefoon: 0594 - 51 03 03 Fax: 084 - 729 22 10 h.vanderlaan@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Vormgeving, Drachten Druk Scholma Druk, Bedum

Aan deze uitgave werkten mee Ben van den Aarssen Richard van Hoek Jeroen Kuypers Ed Lamme Fred Louter Marco Magielse Jan Nass Martin Neyt André Vermeulen (column) Heleen Versprille René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

5


MEERBUSINESS NIEUWS

WORD NU MEMBER VAN MEERBUSINESS ZHZ! AA LEASE NUMMER 1 LEASEMAATSCHAPPIJ ZUID-HOLLAND Met een rapportcijfer van 8,2 is AA Lease als eerste leasemaatschappij van ZuidHolland en tweede van heel Nederland uit de bus gekomen in een onafhankelijk onderzoek van Vereniging Auto van de Zaak. Directeur Hans de Boer van AA Lease: “Alle leasemaatschappijen samen kregen gemiddeld een cijfer van 7,6. Dan mogen we best trots zijn op onze 8,2. Het belang van dit tevredenheidsonderzoek is dat het wordt gehouden onder berijders. Zij zijn degenen die rechtstreeks met ons te maken hebben. Voor deze klanten moeten wij presteren op het gebied van ondersteuning bij onderhoud, schade en pech, maar ook op het gebied van duidelijk communiceren en informatie verstrekken.” Opvallend is dat juist middelgrote leasemaatschappijen zoals AA Lease goed wisten te scoren, de grote maatschappijen eindigden in de middenmoot. Een verklaring hiervoor is dat de berijder zich meer betrokken voelt bij een leasemaatschappij met de omvang van AA Lease en kan rekenen op persoonlijke aandacht. De kunst is nu om het huidige kwaliteitsniveau vast te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. We zijn de berijders, die ons zo’n goede beoordeling hebben gegeven, dankbaar. Onze uitdaging is ervoor te zorgen dat wij met onze aanpak die tevredenheid nog verder kunnen vergroten.” www.aalease.nl

Heeft u zich ook voorgenomen om uw netwerk te vergroten? Mail dan naar ZHZ@meerbusiness.nl en u kunt dat voornemen van uw lijstje afvinken. Members van 0HHU%XVLQHVV=+= =XLG+ROODQG=XLG SUR¿WHUHQYDQ een groot, gevarieerd, actief en professioneel netwerk. Regelmatig afwisselende bijeenkomsten die we via de nieuwsbrief aankondigen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Members van MeerBusiness betalen 170 HXURH[EWZSHUNDOHQGHUMDDU:RUGQXOLGHQSUR¿WHHU GLUHFWYDQGHPRJHOLMNKHGHQYDQ0HHU%XVLQHVV=+=:H KRSHQXVQHOWHRQWPRHWHQ

“DINEREN MET DIRECTEUREN” In Restaurant Solo te Gorinchem is het goed toeven tijdens een voortreffelijk 3 gangen surprise menu met bijpassende wijnen. Het is wel duidelijk dat dit restaurant zijn notering in restaurantgids Lekker wel verdient. Gedurende een luxe en uitgebreide directeuren-lunch zit de sfeer er altijd goed in. Er is voldoende gelegenheid tot netwerken doordat men zo nu en dan van tafels wisselt. Kortom: duidelijk HHQVXFFHVQXPPHU

EB CENTRUM NU OOK SPONSOR VAN MEERBUSINESS ZHZ EB Centrum houdt zich bezig met de advisering van werkgevers over verzuim en arbeidsongeschiktheid van medewerkers in brede zin. Dat houdt in dat een risicoanalyse gemaakt wordt. Vervolgens wordt advies gegeven over het afdekken van de diverse risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever of met betrekking tot de WIA of de Ziektewet. “De recente wijzigingen in de Ziektewet leiden ertoe dat vragen over dit onderwerp bij ons binnen komen.” Daarnaast adviseert EB Centrum werkgevers over andere verzekeringen op het terrein van aansprakelijkheid, waarbij op dit moment de bestuurdersaansprakelijkheid actueel is. “Via een samenwerkingspartner zijn wij ook in staat om andere verzekeringen aan te bieden zoals opstal-, inventaris- ongevallen- en zakenreisverzekeringen.” www.ebcentrum.nl

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014


REGIONAAL

Z A K E N P L AT F O R M

HAGERO BROEKSPONSOR BIJ FC UTRECHT Hagero, Partner van MeerBusiness ZHZ, is een landelijk opererend bedrijf op het gebied van multifunctionele printers/copiers en documentoplossingen. Denk aan scanoplossingen, digitaal archief enzovoort. Met hun eigen transparante concept ‘printkosten drastisch omlaag’ hebben zij de afgelopen paar jaar een enorme groei doorgemaakt en daar zijn Hans de Zeeuw en Marjan van Berkel trots op. Met ingang van dit voetbalseizoen is Hagero broeksponsor bij FC Utrecht. Eerder waren ze al sponsor bij onder andere PKC, FC Dordrecht, Feyenoord en Excelsior. Hagero hoopt door het sponsorschap bij FC Utrecht de naamsbekendheid van het bedrijf nog verder uit te breiden. www.hagero.nl

SUCCESVOLLE GEZAMENLIJKE BIJEENKOMST WD EN MEERBUSINESS ZHZ MEERBUSINESS NEEMT WEER DEEL AAN FENEXPO 2014! Al sinds het begin is MeerBusiness ZHZ Partner van Fenexpo. De zevende editie staat alweer voor de deur. Tijdens drie commerciĂŤle topdagen (dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 april) ontmoeten standhouders HQUXLPEH]RHNHUVXLW]RZHOGHSURÂżWDOVGHQRQSURÂżWVHFWRUHONDDU Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een bekende business-totbusiness beurs in de regio met een hoog netwerkgehalte. Uiteraard zal 0HHU%XVLQHVV=+=RRNZHHUYDQGHSDUWLM]LMQ+LHUZRUGHQ]DNHQJHGDDQ HQQLHXZHFRQWDFWHQJHOHJG8NRPWWRFKRRN"

De Netwerkbijeenkomst in het vernieuwde Postillion Hotel in Dordrecht was een groot succes. Zowel Members van MeerBusiness ZHZ als leden van de Werkgevers Drechtsteden waren van de partij en zij zorgden voor een grote opkomst. Voordat de netwerkbijeenkomst begon, vond de Masterclass ‘Zakelijk Twitteren’ plaats, waarvoor ING Bank de spreker faciliteerde. Na een zeer leerzame en boeiende sessie was het tijd voor een hapje en drankje. Er werd een voortreffelijk Walking Dinner geserveerd. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst waar het zeer aangenaam en SUHWWLJQHWZHUNHQZDV

NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR SERIS GROEP Op 2 januari is Aad de Vries als Algemeen Directeur in dienst getreden van SERIS Group Nederland. Hiermee volgt hij LÊon Maas op die zijn carrière buiten SERIS voortzet. Aad de Vries heeft diverse directiefuncties in de beveiligingsbranche uitgeoefend en is daarmee bijna dertig jaar in deze branche actief. Daarnaast vervult hij diverse functies binnen de Nederlandse Veiligheidsbranche. SERIS is actief op het gebied van beveiliging en veiligheid in Nederland, Luxemburg, BelgiÍ en Frankrijk. In de laatste twee landen behoort zij tot de marktleiders. Het streven is de meest vooruitstrevende en innoverende organisatie te worden en blijven met als missie bij te dragen tot een veiliJHUHHQHI¿FLsQWHPDDWVFKDSSLMLQKHWDOJHPHHQGRRUSHUPDQHQWWH ijveren voor vooruitgang en professionalisering in de domeinen logistiek en veiligheid. SERIS Group Nederland is een landelijk werkende organisatie die diep geworteld is in Rotterdam en de Drechtsteden. Het bedrijf levert onder andere beveiligingsdiensten, receptie en huismeesterdiensten, brandwachten, Port Facility Security Managers, veiligheidskundigen, concultancy en opleidingen aan overheid en bedrijfsleven. Middels de toepassing van totaalconcept oplossingen zijn ZHLQVWDDWGRRUHHQRSWLPDOHFRPELQDWLHYDQPHQVHQWHFKQLHNHI¿FLente en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te realiseren. www.seris-group.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

7


PLUS COVERINTERVIEW

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: René Zoetemelk

MKB Cursus & Training: scholing is succesfactor Bedrijven die hun kennis en vaardigheden op peil houden lopen voorop, zegt George Bel. De directeur van MKB Cursus & Training verwacht dit jaar een nog grotere vraag naar trainingen op P&O-gebied. In tienden van procenten wordt er gerekend als het om de Nederlandse economie gaat. Zo schuifelden we in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent vooruit ten opzichte van de drie maanden die daaraan vooraf gingen. Ook voor 2014 voorspellen economen een voorzichtige groei. Kijken we echter voorbij allerlei macro-economische beschouwingen, dan zien we veel bedrijven die het goed doen, stelt George Bel. Volgens hem zijn dat niet zelden ondernemingen waar continue ontwikkeling van management en medewerkers prioriteit heeft. “Deze bedrijven anticiperen op de nabije toekomst. Ze zijn wendbaar genoeg om de huidige omstandigheden

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

ten goede te keren en ze zijn gereed voor een plotseling stijgende vraag. Scholing maakt deel uit van hun succes. Ondernemers die zich bijvoorbeeld serieus verdiepen in de marketingmogelijkheden van sociale media, vervullen een voortrekkersrol. Het is ook gewoon heel logisch: een verkoopteam dat goed voorbereid, gewapend met actuele kennis en vaardigheden aan de slag gaat, is vele malen sterker dan een team dat achteroverleunt.”

ECHTE PRAKTIJKMENSEN MKB Cursus & Training behaalde vorig jaar een percentage aan tevreden klanten waar menig bedrijf jaloers op zal zijn. De onafhan-

kelijke certificeringinstantie Cedeo deed uitgebreid onderzoek en kwam tot de conclusie dat 98 procent (zeer) tevreden is over het aanbod van de landelijke opleidingsorganisatie. Onder meer de praktijkgerichtheid en de directe toepasbaarheid scoren volgens Cedeo erg hoog. “We organiseren cursussen en trainingen in de regio”, vertelt George Bel. “Er is altijd wel een locatie in de buurt van deelnemers. De opleidingsprogramma’s komen voort uit de concrete vraag van het midden- en kleinbedrijf. Regelmatig vernieuwen we het aanbod. Er komen trainingen bij en bestaande opleidingen worden geactualiseerd en uitgebreid.


We leren cursisten het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers, zonder dat ze deze klanten voor het hoofd stoten. Met de juiste woorden kun je veel bereiken.�

INNOVATIEVE ZELFSTANDIGEN

Onze trainers zijn echte praktijkmensen. Ze hebben oog voor de wensen van ondernemers en weten mensen enthousiast te maken.�

SPOTLIGHT OP PERSONEEL Over enthousiasmeren gesproken, medewerkers zodanig coachen dat ze het beste uit zichzelf halen, staat volgens George Bel vol in de spotlight. Hij voorspelt dat trainingen als Personeelsgesprekken, Effectief leidinggeven en Personeelsmanagement verder aan populariteit winnen. “Veel bedrijven zijn afgeslankt, alleen de beste mensen zitten er nog. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers hun talenten optimaal benutten, is zorgvuldige aansturing noodzakelijk. Daarnaast moet je mensen kunnen inspireren. Leidinggeven begint tenslotte met motiveren. Er is dan ook veel belangstelling voor een pittige training als Effectief leidinggeven, die voor een groot deel uit praktijkoefeningen bestaat.â€? Naast scholingsaanbod op P&O-gebied, staan trainingen die de marketing, verkoop en financiĂŤle huishouding helpen verbeteren hoog op de verlanglijst van ondernemers. “Bedrijven willen bijvoorbeeld klantgerichtheid naar een hoger niveau tillen. En debiteurenbeheer is nog altijd een hot item.

WAT VINDEN KLANTEN? TIME MANAGEMENT Yvonne Jansen, medewerker P&O bij Wicro Plastics, Kessel ³-HNXQW]HOIYHHOGRHQRPSUHWWLJHUWHZHUNHQ ]REOLMNWXLWGHWUDLQLQJ+HWLVHHQQDWXXUOLMNH UHDFWLHRPGUXNDDQGHRUJDQLVDWLHWHZLMWHQ PDDUEHSDDOGHVSDQQLQJHQRQWVWDDQGRRU LQGLYLGXHOHDFWLHV6RPPLJHPHGHZHUNHUV trekken veel naar zich toe, andere schuiven juist DI1HHPMHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYRRUMHHLJHQ werk en communiceer over taken die wellicht QLHWELMMRXZIXQFWLHKRUHQ´

Speciaal voor kleine zelfstandigen, creĂŤert MKB Cursus & Training een programma met thema’s als ondernemersplan, verkoopgesprekken en basisadministratie. De prijzen van deze aparte lijn zijn afgestemd op de doelgroep. George Bel: “zzp-schap is er in alle soorten en maten. Sommige zzp’ers zijn echte ondernemers, ze groeien door, andere blijven hun specialisme als eenling uitvoeren. Er komen ook steeds meer jongeren die in eigen beheer een innovatief, online product ontwikkelen. Hoe dan ook, de zzp’er moet een duizendpoot zijn, hij moet van alles een beetje weten. Daar gaan wij bij ondersteunen.â€? Ook de komst van het transitiebudget -onderdeel van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in gaat- biedt naar mening van George Bel nieuwe inzichten. De transitievergoeding wordt per dienstjaar berekend, heeft een maximum van 75.000 euro en is uitsluitend bedoeld voor scholing. “We gaan ons best doen om zo goed mogelijk bij de komende vraag aan te sluiten.â€?

KLASSIKAAL EN DIGITAAL Technologische mogelijkheden maken mobiel werken en communiceren steeds eenvoudiger. Zo kan ook scholing op afstand worden gevolgd, onder meer via e-learning. Vervangt de computer op den duur het vertrouwde klaslokaal? George Bel ziet eerder een mengvorm ontstaan. “De interactie tussen deelnemers is onmisbaar bij veel trainingen. Scholing gericht op veiligheid is daar een concreet voorbeeld van, maar je kunt ook denken aan rollenspellen bij Leidinggeven en motiveren, Verkoop en acquisitie en Omgaan met de media. E-learning is echter een mooie methode om theoretische kennis te toetsen of een opfriscursus te volgen. Stel, je hebt de opleiding Arbeidsrecht gevolgd, dan kan informatie over aanpassingen in de regelgeving digitaal worden aangeleverd. Blended learning, de combinatie van klassikaal en digitaal, heeft zeker toekomst.�

ÂŤ

KLANTGERICHT VERKOPEN IN DE DETAILHANDEL Ada Elings-Geels, eigenaresse Geels Woonwarenhuis, Bennekom ³(HQP\VWHU\VKRSSHUEH]RFKWRQV ZRRQZDUHQKXLVYRRUDIJDDQGDDQGH WUDLQLQJ'DWEOHHNGXVGHWUDLQHU]HOIWH]LMQ =LMQZLQNHOHUYDULQJHQOHYHUGHQPHWHHQYHHO LQSXWRS:HEDUVWHQYDQGHSURGXFWNHQQLV maar de klant uiteindelijk tot aankoop YHUOHLGHQNRQEHWHU,QWZHHWUDLQLQJVDYRQGHQ KHEEHQZHYHHOELMJHOHHUGRRNRYHUKHW RPJDDQPHWYHHOHLVHQGHNODQWHQ1XPRHWHQ ZHGHNHQQLVRSSHLOKRXGHQ´

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT  Een ondernemer moet in principe overal verstand van hebben: verkoop, ¿QDQFLsQ3 2PDUNHWLQJPDQDJHPHQW $OVKHWEHGULMIJURHLWNRPHQHUQRJ YHHOPHHUWDNHQELM'DWJHOGWRRNYRRU medewerkers op een bepaald niveau, zij ZHUNHQVWHHGVYDNHUPXOWLIXQFWLRQHHO

ONZE VISIE Âť We willen ondernemers en onderQHPHQGHPHQVHQODWHQH[FHOOHUHQ0HW WUDLQLQJHQRSGHHOJHELHGHQYHUJDUHQ professionals de kennis die ze daadwerkelijk QRGLJKHEEHQ*HHQHOOHQODQJHVHVVLHV JHYXOGPHWWKHRULHPDDUHHQ]HHU SUDNWLVFKHDDQSDN:DWFXUVLVWHQ YDQGDDJOHUHQSDVVHQ]HPRUJHQWRH

UW OPLOSSING ÂŞ2Q]HFXUVXVVHQHQWUDLQLQJHQZRUGHQ LQDOOHGHOHQYDQKHWODQGJHJHYHQ'H UHLVWLMGLV]RGRHQGHPLQLPDDO,QFRPSDQ\ WUDLQLQJLVHYHQHHQVPRJHOLMN:H KHEEHQHHQRSORVVLQJVJHULFKWHLQVWHHN informatie moet aansluiten bij de GDJHOLMNVHSUDNWLMNYDQFXUVLVWHQ2PGDW GHFXUVXVVHQHQWUDLQLQJHQNODVVLNDDO plaatsvinden, leren deelnemers van HONDDU=HNXQQHQGHVWRIWHYHQVLQ JURHSVYHUEDQGXLWWHVWHQ

MKB CURSUS & TRAINING BV Malietoren Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag Telefoon 015 - 219 13 90 E-mail info@mkbct.nl www.mkbct.nl

KLANTGERICHT DENKEN EN HANDELEN Jaco van den Dool, directeur JK van den Dool BV, Wassenaar “Vrijwel iedereen vindt dat hij klantvriendelijk werkt, maar ervaart de klant dat ook zo? .ODQWYULHQGHOLMNKHLGKDQJWYDDNYDQHLJHQLQ]LFKW DI'HWUDLQLQJKHHIWGDDUELMRQVOLMQLQJHEUDFKW :H]LMQKHHOFRQFUHHWEHJRQQHQPHWXQLIRUPLWHLWLQ GHWHOHIRRQDDQQDPH(PDLOLVHHQDQGHUYRRUEHHOG EHDQWZRRUGWYUDJHQYDQNODQWHQHHQV]HOILQSODDWV YDQVOHFKWVHHQWHUXJEHOYHU]RHNDDQMHFROOHJDWH VWXUHQ´ 0HHUHUYDULQJHQYDQNODQWHQZZZPNEFWQONODQWHQ

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

9


OMGEVINGSWETGEVING:

DEELNEMERS

Minder regels, meer durf, beter ondernemen

JOHN WEERMAN Directeur De Vraagbaak Groep, Dordrecht. Zes werkmaatschappijen die samen een kennisbank vormen voor alle technische installaties en managementvraagstukken. www.vraagbaakgroep.nl

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014


RONDE TAFEL

Tekst: Ben van den Aarssen // Fotografie: Richard van Hoek

Vergunningsprocedures verlopen stroperig en duren te lang. In ondernemersland is het een veelgehoorde klacht. Vijf direct betrokkenen in gesprek over klappen maken in het vooroverleg, betere communicatie en het scherp bewaken van de voortgang van procedures. ‘’We zitten er niet om bedrijven te pesten.’’ Het lijkt geen toeval. De twee ondernemers aan tafel in het Postillion Hotel in Dordrecht hebben elk zo hun problemen met een vergunningaanvraag. Zoals het Postillion zelf trouwens vorig jaar bij een grootscheepse renovatie te maken kreeg met het bevoegd gezag, vanwege de vereiste veiligheidscirkel rond een LPG-tank. Bij John Weerman van de Vraagbaak Groep gaat het om zich voortslepende nieuwbouwplannen die vastzitten op 34 vierkante meter meer dan het bestemmingsplan ter plekke toestaat, plus de nodige onduidelijkheid over doel en functie van sommige ruimtes. Huibert Nobel is met zijn bedrijf Bunkerservice al drie jaar bezig met het krijgen van toestemming voor een LNG-installatie op eigen kade, een innovatieve ontwikkeling en zelfs een primeur voor Europa. Het gebruik van LNG is een milieuvriendelijk alternatief voor gasolie waar alle overheden, dus niet alleen gemeente en provincie, maar ook het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat actief hun schouders onder hebben gezet. De schaduwzijde van dat pionierswerk: gaandeweg het proces moet ervaring met de toepassing van nog in ontwikkeling zijnde regelgeving worden opgebouwd. Na een lange aanloop leek de zaak in een stroomversnelling te komen, totdat Rijkswaterstaat onverwacht bezwaar maakte. De instantie nota bene die bij het hele dossier gedurende de volle looptijd betrokken was. Zie daar de ergernissen van ondernemers met vergunningstrajecten in een notendop. Marcel Rietberg kent de geluiden. In zijn functie als afdelingshoofd Vergunningen en Meldingen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (Omgevingsdienst) hoort hij de verhalen uit de eerste hand. “Maar we zitten er echt niet om bedrijven te pesten.

De planjurist van een gemeente bepaalt in een situatie zoals van de Vraagbaak Groep de kaders. Daar worden die kaders vastgelegd in bestemmingsplannen. Binnen die kaders moeten we, met alle betrokken partijen, samen zoeken naar ruimte voor oplossingen.” De ontwikkeling bij Bunkerservice is een ander verhaal. “Hier heeft de ondernemer last van de remmende voorsprong.”

VINGERTJE Natuurlijk is het te simpel om enkel met het vingertje naar de overheid te wijzen. Nobel trekt ook zelf het boetekleed aan. Als gepokt en gemazeld ondernemer dacht hij

gegevens nodig waren, met weer de wettelijk verplichte termijnen voor uitstel. Weerman: “Dat je zo lang niks hoort, terwijl je als ondernemer graag vooruit wilt: daar ben ik echt boos om geworden. ”Rietberg begrijpt die boosheid. “Binnen een week moet toch zo’n brief uit kunnen zijn. Dat is tenminste altijd ons streven.” Het lijkt allemaal een pleidooi voor de nieuwe Omgevingswet, als die er ooit komt. Anton van der Linde neemt de Crisis- en Herstelwet als voorbeeld. Ineens konden procedures wel snel. “En er zijn daardoor geen ernstige ongelukken gebeurd en evenmin is de rechtsbescherming op de lange baan geschoven.”

HELDERE AFSPRAKEN

“Binnen een week moet toch zo’n brief uit kunnen zijn. Dat is tenminste altijd ons streven” aanvankelijk de aanvraag voor de vergunning zelf wel te kunnen opstellen. Het bleek een misvatting, met het nodige tijdverlies als gevolg. Maar toch, iedereen aan tafel is ervan overtuigd dat het beter en sneller kan, minder stroperig moet. Neem het verhaal van John Weerman. Meer dan een maand moest hij wachten op de bevestiging van ontvangst van zijn aanvraag. Kostbare tijd die verloren ging. Zeker toen bleek dat er aanvullende

Op regionaal niveau zijn er al wel de nodige successen geboekt. Neem het voorbeeld van het Plaatje in Sliedrecht. Ook daar werd er druk op de ketel gezet en konden de vergunningen binnen de gestelde termijn worden verstrekt. Van der Linde heeft ook wel de nodige ideeën hoe er winst kan worden geboekt, zelfs binnen de huidige wetgeving. “In het vooroverleg tussen ondernemer, zijn adviseur en het bevoegd gezag kunnen zeker nog stappen worden gezet. Juist als het gaat om het duidelijk in beeld brengen van wat de partijen inhoudelijk van elkaar verwachten. Wat ook zou helpen is dat er projectmatig heldere afspraken worden gemaakt en dat die afspraken ook duidelijk worden vastgelegd, inclusief het bijbehorende tijdspad. De adviseur van het bedrijf en de projectleider namens de Omgevingsdienst moeten dan tijdig het voortouw nemen als de afgesproken termijn niet wordt gehaald door het management van het bedrijf te informeren.” Een andere stelling: meer investeren in een goede relatie met stakeholders, bijvoorbeeld omwonenden, levert

HUIBERT NOBEL

ANTON VAN DER LINDE

MARCEL RIETBERG

GERT JONGENEEL

Directeur Nobel Bunkerservice, Zwijndrecht. Gerenommeerd bedrijf met modern en duurzaam servicecentrum voor de binnenvaart.

Partner Adromi Groep, Hendrik-IdoAmbacht. Adviesgroep die zich toelegt op milieu, ruimtelijke ordening, arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg en managementvraagstukken.

www.anobel.nl

www.adromi.nl

Afdelingshoofd Vergunningen en Meldingen Omgevingsdienst ZuidHolland-Zuid, Dordrecht. De Omgevingsdienst voert onder andere wettelijke milieutaken uit voor zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland. www.ozhz.nl

bestuurslid Werkgevers Drechtsteden met portefeuilles bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. Ondernemersplatform dat wil fungeren als ontmoetingspunt en belangenbehartiger van het regionale bedrijfsleven. www.werkgeversdrechtsteden.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

11


RONDE TAFEL ondernemers door de bank genomen meer op dan een nieuwe wet. Als advocaat en bestuurslid van de Werkgeversvereniging Drechtsteden kan Gert Jongeneel het er enkel maar mee eens zijn. “Een gerechtelijke procedure begint waar de communicatie ophoudt. Zeker als er hobbels dreigen te komen, moet je een open dialoog met je omgeving starten. Dat voorkomt gewoon veel ellende achteraf.”

hebben met het dossier. Ik nodig bedrijven graag uit om bij problemen contact te leggen met ons management.” Een beetje meer realiteitszin zou ondernemers volgens Gert Jongeneel soms wel passen. “Ondernemers zijn door de bank genomen vaak wel erg optimistisch. Dat moeten ze natuurlijk ook zijn. Die karaktertrek hoort bij hun ondernemersgeest. Maar bij een vergunningstraject kan het soms wel eens doorschieten.”

ONWETENDHEID Wat vaak ook vertragend werkt: de onwetendheid bij veel ondernemers over de te volgen procedures. Anton van der Linde weet dat hij preekt voor eigen parochie. “De aanvraag wordt niet altijd zorgvuldig voorbereid. Een professioneel adviseur hoort zijn klant daar op te wijzen en kan op die manier zijn inzet terugverdienen. De kwaliteit van het advies in het voortraject bepaalt voor een belangrijk deel de uitkomst.” Nobel laat zijn zaken tegenwoordig door de Adromi Groep regelen. Hij is door schade en schande wijs geworden. “Dit soort zaken worden al gauw te complex voor een ondernemer die zich met zijn kernactiviteiten moet bezighouden.” Toch mist Nobel in zijn dossier ook durf en visie bij het bevoegd gezag. Als relatief klein BRZO bedrijf, de categorie van meest risicovolle bedrijven waar het veiligheidsbeleid onder een vergrootglas ligt, wordt hij over één kam geschoren met de grote multinationals. “Ik mis soms het vermogen om onderscheid te maken.” Het is op ondernemersbijeenkomsten een veelgehoorde klacht: ambtenaren houden zich vooral bezig met het afvinken van risico’s, in plaats van binnen de wettelijke kaders creatief mee te denken met het bedrijf. Rietberg neemt de handschoen graag op. “Bij escalatie zie je ondernemers vaak boos op een wethouder afstappen. Terwijl iedere medewerker bij ons ook een manager boven zich heeft. Ik geloof in transparantie en een open communicatie. Dat kun je het best doen met de medewerkers die direct te maken

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

“Met name de positie van het mkb vraagt extra aandacht. Zij hebben immers geen eigen accountmanager bij de Omgevingsdienst” VITALITEIT In het voorjaar organiseert de Omgevingdienst een informatiebijeenkomst voor leden van de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV), naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven dat vergunningsprocedures stroperig verlopen en lang duren. De boodschap: stel je meer op als gesprekspartner voor ondernemers. Rietberg benadrukt dat de rol van de Omgevingsdienst primair ligt bij het zorgen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Maar wel met oog voor vitaliteit van de regio. “Aan de termijnen valt niet altijd wat te doen. Meer winst is te behalen in de communicatie en het bewaken van de voortgang in procedures.” Van der Linde zou er geen moeite mee hebben als er een beroepsmogelijkheid minder zou komen. “Je moet je echt hardop afvragen of de huidige

beroepsmogelijkheden opwegen tegen alle maatschappelijke kosten die ermee zijn gemoeid.”

DOOD HOUT Van der Linde vindt overigens dat er al veel ten goede is verbeterd. Met de komst van de Omgevingsdienst is er volgens hem veel meer professionaliteit en kennis bij elkaar gebracht. Ook de Rijksoverheid heeft niet stilgezeten en werk gemaakt van de beloofde deregulering. Tezelfdertijd betekent dat er ook weer niet teveel van een nieuwe Omgevingswet mag worden verwacht. Natuurlijk het klinkt mooi: minder regels, grotere keuzevrijheid voor ondernemers, één loket voor omgevingsvergunningen en kortere procedures. Van der Linde waarschuwt voor overdreven verwachtingen. “Er is al veel dood hout gesnoeid.” Met name de positie van het midden- en kleinbedrijf vraagt extra aandacht. Zij hebben immers geen eigen accountmanager bij de Omgevingsdienst. Vaak moeten zij nog gewoon zaken doen op het stadskantoor. Maar ook daarin belooft Rietberg beterschap. “In bijvoorbeeld Alblasserdam is er altijd een van onze medewerkers aanwezig. Daarnaast zijn we intern bezig om de voortgang van procedures beter te bewaken.” Ook Rietberg verwacht niet dat de nieuwe Omgevingswet een eind maakt aan alle frustraties. “Er zullen altijd regels en instanties zijn die niet binnen het kader van de Omgevingswet vallen. De wereld zal immers altijd in verandering blijven. De best beschikbare technieken ontwikkelen zich, je hebt te maken met het politieke landschap en ook Europese wetgeving is een factor. Maar ik kan het niet genoeg zeggen: de deur staat bij ons open. Samen met alle betrokkenen moeten we, binnen de afwegingsvrijheid en de bandbreedte die er is, werken aan effectievere besluitvorming. Regionaal en lokaal maatwerk kan meer ruimte opleveren voor de economische ontwikkeling in dit gebied.”

«


REPORTAGE

Tekst: Heleen Versprille // Fotografie: Richard van Hoek

QUICK SCAN

DE ADROMI GROEP:

Concrete oplossingen voor complexe vraagstukken We moeten het toegeven: voor de meeste mensen zijn zaken als omgevingsvergunningen, bestemmingplannen of brandveiligheidseisen geen dagelijkse kost. Het is dan ook een ingewikkeld werkterrein, waar je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Bij nieuwbouw of renovatieprojecten schakelen zakelijke opdrachtgevers dan ook steeds vaker een onafhankelijk adviesbureau in. Met de huidige wet- en regelgeving en allerlei voorschriften op het gebied van milieu, arbo en (brand)veiligheid is dit geen overbodige luxe. “Een vergunningentraject kan lang duren en ingewikkeld zijn, we zijn nu eenmaal gebonden aan de wettelijke procedures en termijnen. Daarnaast is er vaak sprake van een complexe combinatie van factoren die een rol spelen, bijvoorbeeld op het gebied van het bestemmingsplan, milieu, externe veiligheid en veilig gebruik van gebouwen. Voor een opdrachtgever is het prettig om zo’n project uit handen te kunnen geven, dat bespaart niet alleen tijd en geld maar scheelt vaak ook een hoop ergernis en frustratie”, vertelt Anton van der Linde, directeur van de Adromi Groep.

UITBREIDING WERKTERREIN Twintig jaar geleden richtte Van der Linde samen met een compagnon Adromi B.V. op, een van oorsprong technisch en juridisch georiënteerd bureau op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. In de loop der jaren is er een scala aan producten en diensten bijgekomen zoals onderzoek, detachering, het opzetten en implementeren van managementsystemen en training en coaching. “De uitbreiding van ons aanbod is eigenlijk te danken aan de vraag

vanuit de markt. We werken voor bedrijven en overheden en afhankelijk van de behoefte en de wensen van de klant stellen wij onze adviesproducten op, geheel op maat. Ook ons werkveld heeft zich verbreed. Naast milieu, ruimtelijke ordening en bouw zijn wij actief op de vakgebieden kwaliteits-, arbo- en veiligheidsmanagement. Die verschillende componenten zijn eigenlijk niet los te koppelen van elkaar, vaak heeft het een invloed op het ander. Het is dus verstandig de vraag neer te leggen bij een professionele partij die het grote geheel overziet en tussentijds tijdig kan bijsturen als dat nodig blijkt.”

KENNIS EN KUNDE Het personeelsbestand van de Adromi Groep bestaat uit ongeveer 40 medewerkers, stuk voor stuk experts met veel ervaring op hun eigen vakgebied: milieuadviseurs, luchtkwaliteit- en geluidspecialisten, bodemkundigen, energietechnici, arbo- en veiligheidskundigen en juristen. Specialisten die continu werken aan het up-to-date houden van hun vakkennis en door samenwerking en goed overleg het beste resultaat voor hun klanten weten te behalen. Met name het goed managen van een vergunningproject wordt daarbij steeds belangrijker. Hiermee wordt voorkomen dat een vergunningprocedure te lang loopt, met alle gevolgen van dien voor de klant. “Dat is waar wij op gericht zijn: het ontzorgen van klanten met onze expertise”, besluit Van der Linde.

«

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Op dit moment is (brand)veiligheid een belangrijk thema. Veel bedrijven voldoen niet aan de voorschriften en regelgeving op dit gebied. Toch is het heel belangrijk om er goed naar te kijken, omdat de verzekering in geval van schade hier streng op toeziet. Ongeveer 50 procent van de bedrijven gaat na een brand binnen een jaar failliet. Wat veel directeuren en bestuurders van ondernemingen zich niet realiseren, is dat zij zelf persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade en eventuele claims door brand.

ONZE VISIE » Bedrijven hebben een zorgplicht naar hun medewerkers. Je moet er niet aan denken dat je bedrijf materiële schade oploopt, of erger nog, dat er slachtoffers vallen, omdat de zaken niet goed geregeld zijn.

UW OPLOSSING » Door het maken van een Quick Scan kan snel bepaald worden of een bedrijf voldoet aan alle (wettelijke) voorschriften. Daarbij toetsen we onder meer aan het Bouwbesluit, maar ook aan de wettelijke voorschriften op het gebied van arbo en milieu (BAM audit). Als alles voldoet, ontvangt het bedrijf van RQVHHQFHUWL¿FDDW

ADROMI GROEP Reeweg 146 3343 AP Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon 078 - 684 55 55 E-mail algemeen@adromi.nl www.adromi.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

13


Uw oppervlak 24/7 in beweging Wij brengen uw oppervlak vanaf nu 24/7 in beweging, om meer maatschappelijke impact te kunnen delen met meer lokaal verdienen. 100% nieuwe groene economie!

Maakt u kennis met Cablean Surface.

Cablean B.V. | Stationspark 550, 3364 DA Sliedrecht | +31 (0)184-448 155 | www.cablean.nl

DEN I F YO U R G A R K E - O V E R NEEDS A MA CALL THE 6ERJAARDAGENs(IGH4EAs2ECEPTIESs"UFFETTENs"RUILOFTENs*UBILEA

%ENSPLINTERNIEUWEHORECAGELEGENHEID INHETHARTVAN2OTTERDAM )*SSELMONDE

ces c u s t o o r g s Wegen

g a d e r e d e i nu maandag t/m vrijdag) (

ie�

rikk p n e e r o o v rakkie

“P Bij MOND kunt u in ongedwongen sfeer een krantje komen lezen onder het genot van een heerlijk kopje kofďŹ e of een goed glas wijn.

ot p e d t a w n e Et oor maar schaft v

â‚Ź 7,50

n en servere 0 uur re or 17.0 ipt aan tafel. o v : B N r st .00 uu om 18

Je hebt van die gevallen waarbij je niet genoeg hebt aan een paar groene vingers. Een kleine aanpassing kan je tuin niet het gewenste resultaat geven. Het is dan ook op deze momenten dat je de hulp kunt gebruiken van het A-team. Een groep vakmensen met zo hun eigen methodes en gereedschap. Gedurende hun groene DBSSJĂ?SF hebben ze met de meest extreme situaties te kampen gehad en zijn dus ook wat gewend. Ze weten met elke klus, groot of klein, wel raad. Ook behoefte aan het A-team? Een telefoontje en we komen in actie!

/LYLU^HHYKc(29V[[LYKHT01ZZLSTVUKL  cPUMV'IYHZZLYPLTVUKUSc^^^IYHZZLYPLTVUKUS

Aardoom Hoveniers BV )PWZTUSBBU 1$3JEEFSLFSLrrwww.aardoomhoveniers.nl


COLUMN BEDRIJFSMAKELAARS

Ta xaties commercieel vastgoed

HET BELANG VAN ONDERHOUD AAN AIRCONDITIONING EN KLIMAATBEHEERSING

Om diverse redenen kan het voorkomen dat u de actuele waarde van uw bedrijfsmatig onroerend goed in beeld wilt hebben. Onze gecertificeerde taxateurs zijn deskundig, onafhankelijk en transparant. Maak vrijblijvend kennis met onze specialisten en ontdek de toegevoegde waarde van jarenlange ervaring in de regio.

www.vanvliet.net - 0180 - 43 43 43

Kwaliteitsdrukwerk online bestellen Korte levertijden Altijd scherpe prijzen

De aanschaf van een airconditioning- of klimaat-beheersingsysteem vormt een kostbare investering gericht op het creëren van een aangenaam werkklimaat met als doel optimale werkprestaties te realiseren. Uit onze ervaring blijkt echter dat zich nog steeds situaties voordoen waarbij na oplevering nauwelijks of onvoldoende onderhoud aan de klimaatinstallaties uitgevoerd wordt. Door kwalitatief onvoldoende onderhoud neemt de werking van het systeem namelijk snel af. Hierbij ontstaat er een reële kans dat de kwaliteit van het binnenklimaat lager ligt dan voor de installatie van het dure klimaatsysteem. Hierbij zullen de gebruikersklachten snel toenemen en zullen de werkprestaties verslechteren in plaats van verbeteren. Dit was ook het geval bij een bedrijf dat vorig jaar contact met ons op heeft genomen. Het onderhoud aan het klimaatsysteem werd niet periodiek uitgevoerd, waardoor de airconditioning en luchtbehandeling reeds sterk vervuild waren. Om de problemen op passende wijze op te kunnen lossen hebben wij voor dit bedrijf een volledige systeemanalyse gemaakt. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat door de vervuiling de werking van het systeem verminderd was, de geluidsproductie sterk toegenomen en de kwaliteit van de binnenlucht sterk verminderd. Op basis van deze analyse is vervolgens het achterstallig onderhoud opgelost en zijn ook alle systeem parameters gecontroleerd en geoptimaliseerd. Hierdoor beschikt onze klant over een goed werkend systeem en een aangenaam binnenklimaat. Vanwege bovengenoemde redenen verdient het werken met prestatiegerichte onderhoudscontracten de voorkeur. De kosten samenhangend met het periodieke onderhoud zijn daarbij beperkt, maar bieden de eigenaar van de klimaatinstallatie wel de garantie dat het onderhoud te allen tijde professioneel wordt uitgevoerd en dat de condities van het werkklimaat optimaal zijn en blijven.

«

JOERI GILJAM

Premere maakt het mogelijk! ten worden Alle producis verzonden bij ons grat

Marketing Manager, Heeboss Noordeinde 114, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon 078 - 699 00 10 E-mail info@heeboss.nl www.heeboss.nl

Kijk op www.premere nl

Premere online drukkerij - Zuidzijde 131 - 2977 XE Goudriaan - e-mail: info@premere.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2013

15


PLUS

Tekst: Ed Lamme // Fotografie: René Zoetemelk

Olympia Uitzendbureau kent de arbeidsmarkt Tekort aan geschoold personeel, vergrijzing, ontgroening, verzuim, minder vaste contracten, veranderende wet- en regelgeving: hoe ga je als ondernemer om met de veranderende arbeidsmarkt? Olympia Uitzendbureau speelt daar continu op in! “De kracht van Olympia Uitzendbureau is dat wij een franchiseorganisatie zijn”, benadrukt Steven Gudde, Manager Innovatie & Ontwikkeling van Olympia. “Iedere vestiging van Olympia wordt geleid door een franchiseondernemer. Zij kennen als ondernemers de bedrijven in hun werkgebied en de problemen en behoeften in hun markt doordat zij letterlijk dicht op hun klanten zitten. Met kennis en daadkracht kunnen zij snel inspelen op de vraag naar flexibele arbeid. Hun langdurige betrokkenheid, de lokale kennis en het lokale netwerk bieden grote voordelen voor onze klanten. Zij garanderen immers continuïteit in personele bezetting en marktkennis. Onze franchiseondernemers hebben de drive en resultaatgerichtheid van een ondernemer en voelen zich verantwoordelijk voor het succes van de klant. En dat zie je terug in de cijfers.”

drastisch besparen op personeelskosten als zij werken met een compacte kern. En met een flexibele schil kun je naar behoefte werknemers inzetten en zit je er niet aan vast. Is er geen werk dan hoef je ook niet te betalen. Door een groot deel van het personeelsbestand flexibel te houden worden de bedrijfsrisico’s ingeperkt en worden krachten naar behoefte ingehuurd. Momenteel werkt 30% van de mensen in Nederland min of meer flexibel. Deze verandering vraagt een andere aanpak in de omgang met de factor arbeid. Naast toenemende flexibiliteit zie je ook dat bedrijven personeelsafdelingen afslanken en vaker externen inhuren voor werving en selectie en het beheren en plannen van personele capaciteit. Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om deze specifieke taken over te nemen en bieden wij als businesspartner onze klanten een optimale bedrijfscontinuïteit.”

TOENAME FLEXIBELE ARBEID Gudde wijst op de veranderingen op de arbeidsmarkt. “De concurrentie en het kostenbewustzijn nemen in alle sectoren toe. Een bedrijf dat concurrerend wil blijven, moet zich steeds flexibeler organiseren. Werkgevers kunnen

OLYMPIA BARENDRECHT Peter Bouman Noordersingel 59, 2993 TA Barendrecht Telefoon 0180 - 61 52 15 E-mail barendrecht@olympia.nl

OLYMPIA DORDRECHT Mellanie Delleart Vriesestraat 24, 3311 NR Dordrecht Telefoon 078 - 648 91 09 E-mail dordrecht@olympia.nl

OLYMPIA SLIEDRECHT Romano Fava Kerkstraat 8, 3361 BP Sliedrecht Telefoon 0184 - 41 72 76 E-mail sliedrecht@olympia.nl www.olympia.nl

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

SERVICE EN OPLEIDING Gudde voegt er aan toe dat vanuit het Olympia Service

Center in Den Haag de franchiseondernemers in hun regio worden ondersteund om maximaal succesvol te zijn. “Onze ondernemende professionals spelen bijvoorbeeld constant in op de vele veranderingen in de wetgeving. Neem bijvoorbeeld het Ontslagrecht, de Participatiewet en de Flexwet. Uniek daarbij is het intern opleidingsinstituut: de Olympia Academy. “Ons kenniscentrum zorgt ervoor dat wij een continu lerende en inspirerende organisatie zijn. Zo kunnen startende franchiseondernemers, maar ook ervaren ondernemers en hun teams blijven werken aan de beste versie van zichzelf en hun onderneming. ”Dit alles zorgt ervoor dat de franchiseondernemer altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt. Vanuit de lokale vestiging kan de ondernemer zich focussen op datgene waar hij goed in is: díe kennis inzetten voor ondernemingen en bedrijven in de lokale markt!” Olympia staat in de top 5 van grootste uitzendorganisaties in Nederland. Met 45 jaar ervaring werkt de organisatie, vanuit 90 vestigingen, dagelijks voor duizenden opdrachtgevers, van MKB tot multinationals.

«


KENNISPARTNER

Kennis is macht

Wanneer je weet hoe de vork in de steel zit, beschik je over het vermogen om binnen de onderneming te sturen. Je kunt dan anticiperen op bepaalde zaken, risico’s inventariseren of bijsturen. Voor een ondernemer is kennis van zaken dan ook heel belangrijk. De kennis van de ondernemer richt zich veelal primair op zijn corebusiness. Als bouwbedrijf weet je alles van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en van de ontwikkeling van de markt. Maar kennis van aanpalende (ondernemers)zaken is minstens zo belangrijk. Deze kennis van zaken kan ervoor zorgen dat je beter beslagen ten ijs komt en beter georganiseerd bent dan je concurrentie. Wie wil dat nou niet? Om de kennis onder ondernemers in de regio te vergroten op allerlei bedrijfsgerelateerde onderwerpen zijn we vorig jaar gestart met het Hoek en Blok ondernemerscollege. De hier opgedane kennis is direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Zo hebben diverse klanten en relaties vorig jaar een cursus Balanslezen gevolgd. Uit de balans en de winst- en verliesrekening valt heel veel nuttige informatie te halen. Gezien de grote belangstelling voor het ondernemerscollege hebben we besloten dit jaar het aantal te behandelen onderwerpen uit te breiden. In maart 2014 trappen we af met opnieuw een cursus Balanslezen. Zo wordt er onder andere een college gegeven over Ondernemen en personeel. Hierin zullen de risico’s en valkuilen bij het inhuren van flexibele ‘werknemers’ worden besproken. Ook komen de directe gevolgen van het per 1 juli aanstaande nieuw in te voeren arbeidsrecht ter sprake. Veel ondernemers denken namelijk dat ze via het inhuren van zzp’ers, of via het inhuren van personeel via een

payrollconstructie, beschikken over flexibele arbeidskrachten waar geen werkgeversverplichtingen tegenover staan. In werkelijkheid is dit echter niet zo zwart wit en kan er wel degelijk sprake zijn van een (verkapt) dienstverband. Het is een schimmig gebied waarin de feitelijke situatie sterk doorslaggevend kan zijn in de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsrechtelijke relatie. Zo heeft de rechter in diverse gevallen al door de payrollconstructie heengekeken. Hierdoor werd de inlener, die dus dacht gevrijwaard te zijn van arbeidsrechtelijke verplichtingen, aangemerkt als werkgever met alle gevolgen van dien. De inlener in kwestie zag zich ineens geconfronteerd met een extra werknemer waar hij bij reorganiseren rekening mee diende te houden. Ook zal er tijdens dit college Ondernemen en personeel aandacht gegeven worden aan komende wetswijzigingen op ‘flex’ gebied, en diverse sociaalverzekeringsrechtelijke en fiscale aspecten. Wat zijn de risico’s van een zieke werknemer op een contract voor bepaalde tijd? En kan er inderdaad worden afgegaan op een VAR-verklaring? Wanneer is er eigenlijk sprake van een zzp’er? De andere colleges gaan over alternatieve financiering van uw onderneming, hoe richt ik mijn financiële planning in, hoe helpt een duidelijke strategie mijn onderneming verder en hoe wordt een onderneming gewaardeerd.

De colleges worden gegeven op ons kantoor in Sliedrecht door onze specialisten en aan ons gelieerde deskundigen. Een uitgelezen kans om in klein verband met ondernemers uit de regio in aanraking te komen en daarbij waardevolle informatie op te doen. Op onze website www. hoekenblok.nl vindt u meer informatie. U bent YDQKDUWHXLWJHQRGLJG

«

HOEK EN BLOK SLIEDRECHT Wim Stuij AA Stationspark 625 3364 DA Sliedrecht Telefoon 0184 - 49 68 00 E-mail info@hoekenblok.nl www.hoekenblok.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

17


Hoe onze manier van coaten ook voor u kan werken, kunt u uitvinden door te bellen met 0166-607111 of 06-53448347. ONDERNEMEND VOOR ONDERNEMERS Wij verwerken aluminium, staal en bewerkt staal, ook in bijzondere grote lengtes, ook de

Advies bedrijfsovernames

mogelijkheid van het huren van productietijd

Controle jaarrekeningen Employee benefits

behoort hier toe, nieuwsgierig!

Fiscaliteiten en

Bel 06-53448347

Samenstelwerkzaamheden

De kracht van een goed afgewerkt product. Alu, staal en verzinkt staal, ook in grote lengtes. Ook mogelijkheden voor het huren van productietijd. Bel naar 0166-607111, 06-53448347 of et kh o mail naar: info@deburencoating.nl ,o r ei oo m v . af res len n d a Va a str

(SILY[*\`WZPUNLS

;

/2+VYKYLJO[

^^^VHJJV\U[HU[ZUS 6UKLYKLLS]HUWHY[ULYPUÄUHUJLUS


KENNISPARTNER

Aanbestedingsbeleid nieuwe stijl Op 11 februari hebben de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en de zes deelnemers een nieuw aanbestedingsbeleid vastgesteld. Het aanbestedingsbeleid is ontwikkeld in nauw overleg met het bedrijfsleven in de Drechtsteden. Bij het bedrijfsleven heeft de wens geleefd meer onderhands aan te besteden. Drechtsteden heeft geprobeerd zoveel mogelijk aan deze wens tegemoet te komen. Steeds meer gemeenten onderzoeken de mogelijkheden minder werken openbaar aan te besteden. Er kan zelfs worden gesproken over een lokaal voorkeursbeleid bij aanbesteden. De ervaring heeft immers geleerd, dat naast het realiseren van de laagst mogelijke prijs er andere factoren bepalend zijn voor vooral de kwaliteit van de uitvoering. Steeds meer gemeenten beseffen dat lokale ondernemers juist door hun kennis van de lokale omstandigheden uitstekende diensten kunnen verlenen. De aanbestedingsprocedures blijken in de praktijk duur en tijdrovend te zijn. Veel gemeenten schakelen wegens onvoldoende specialistische kennis externe bureaus in om de aanbestedingsprocedure te begeleiden. De advieskosten met betrekking tot een aanbesteding bedragen volgens landelijke cijfers gemiddeld circa 30.000 euro. Het aantal buitenlandse bedrijven dat inschrijft bij door gemeenten (Europees) aanbestede werken blijkt nog steeds op de vingers van een hand te tellen. Het grote Europese doel van ‘vrij verkeer van goederen en diensten’, dat met behulp van openbare aanbestedingen wordt nagestreefd, wordt dan ook niet door openbaar aanbesteden bereikt. Het aanvankelijke enthousiasme voor openbaar

aanbesteden is bij de meeste gemeenten – op een enkele ambtenaar na – tanende. Ook de wetgever heeft de beperkingen van openbaar aanbesteden inmiddels onderkend. De vorig jaar van kracht geworden nieuwe Aanbestedingswet 2012 biedt het lokale midden- en klein bedrijf veel meer kansen. Sommige gemeente spelen hier met hun aanbestedingsbeleid handig op in, waardoor meer opdrachten kunnen worden vergeven aan lokale ondernemers. Gemeenten kunnen dit op eenvoudige wijze doen door gebruik te maken van de maximale drempelbedragen alvorens over te gaan tot een openbare aanbesteding. Daarnaast lijken lokale bedrijven hoge ogen te kunnen gooien met hun kennis van de plaatselijke omstandigheden. Hun speci¿HNHNHQQLVNXQQHQ]LMXLWEXLWHQELMLQQRYDWLHYH oplossingen met betrekking tot knelpunten in het werk. Daarnaast kunnen ze ook slim gebruik maken van de sociale omstandigheden, waardoor een gunstige ‘return on social investment’ wordt verkregen. De plaatselijke ondernemer zal eerder iets kunnen met werkervaringsplaatsen dan een ondernemer buiten de regio of uit het buitenland. Ook de lokale overheid is erg gericht op duurzaamheid. De lokale onderne-

mer doet er verstandig aan hier met de hem ter beschikking staande kennis zoveel mogelijk op in te spelen. Omdat ik zowel aan de inschrijvende als aan de aanbestedende kant zit, is mij opgevallen dat vaak geen gebruik wordt gemaakt van lokale kennis en slecht wordt ingespeeld op de concrete behoeften van de aanbestedende dienst. Op vrij concrete vragen volgt toch meer dan men denkt een vrij algemene reactie, die niet ingaat op de concrete vraag, men laat het aan de aanbestedende dienst over de kwaliteit van het aanbod te interpreteren. Het is verstandig zoveel mogelijk kennis te verzamelen over de aanbestedende dienst en het werk c.q. gevraagde dienst. De lokale partijen hebben – als ze het goed doen – een streepje voor.

«

JONGENEEL CS ADVOCATEN Gert Jongeneel Dr. Langeveldplein 20 3361 HE Sliedrecht Telefoon 0184 - 41 84 33 E-mail info@jongeneel.net www.jongeneel.net

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2013

19


ONDERNEMERSPANEL

Bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst? De arbeidsmarkt is aan het veranderen. De inhoud van het werk verandert, maar ook de vormgeving van arbeidsrelaties verandert. Mensen veranderen regelmatig van baan en ondernemers vragen maximale flexibiliteit bij inzet van arbeid. Het aantal zzp’ers neemt drastisch toe ten koste van het aantal vaste functies binnen een bedrijf. Het vraagt van zowel werkgevers als werknemers een andere houding. Bent u voorbereid op de nieuwe arbeidsmarkt? De mening van ons panel.

20

LETTY VOETS

ARJAN BURGHOUT

RON DE KOE

HOEK EN BLOK ACCOUNTANTS, BELASTINGADVISEURS EN JURISTEN B.V.

REGIOMANAGER ZAKELIJKE MARKT UNIVÉ RIVIERENLAND

DRECHTSTAD AUTOMATSERING

“Wij hebben geen behoefte DDQĂ€H[LELOLWHLW´

“We willen onze mensen binden door ze te boeien�

Ons bedrijf kenmerkt zich door het weinige verloop in het personeelsbestand. De mensen die hier beginnen met werken blijven over het algemeen vele jaren in dienst. Dat is ook iets wat wij nastreven. We zijn een kennisorganisatie, en die kennis wordt door vele jaren aan vlieguren vergaard. Uiteraard zouden we dan mensen aan kunnen trekken die die uren al bij een andere organisatie hebben gemaakt, maar om te adviseren op ‘onze’ manier vragen we meer dan dat. We willen dat onze adviseurs creatief zijn en echt meedenken met onze klanten. Dit bereiken we vooral door jonge mensen aan te trekken en ze (onder andere intern) op te leiden tot adviseurs Hoek en Blok-stijl. Daarbij investeren we dus in een langetermijnrelatie met zowel onze werknemers, als onze klanten. Klanten waarderen dat ook. Een vast aanspreekpunt is hiervoor van groot belang. Wij hebben dan ook geen beKRHIWHDDQĂ€H[LELOLWHLWPDDUMXLVWDDQPHQVHQ GLHSDVVHQELQQHQRQVSURÂżHO'DQNXQMHELM ons jaren vooruit. ÂŤ

,QGH¿QDQFLsOHGLHQVWYHUOHQLQJLVPHGHLQ gegeven door verscherpte wet- en regelgeving en de kritische houding van consumenten, een grote verandering gaande. Waar medewerkers in het verleden na het EHKDOHQYDQEHSDDOGHNZDOL¿FDWLHVQLHWRI nauwelijks nog aan ontwikkeling en scholing deden, is het nu noodzakelijk dat medewerkers hun hele carrière blijven werken aan hun vakkennis. Daarbij spelen zaken als adviesvaardigheid en klantgerichtheid een prominentere rol. Enkel het hebben van vakkennis is niet meer voldoende. Het is daarom ook van groot belang om onze medewerkers actief te stimuleren (en er ook in te investeren) om hieraan te blijven werken. Daarnaast ligt de uitdaging in het selecteren van nieuwe medewerkers op competenties die verder gaan dan alleen vakkennis. Wij geloven in een langdurige werkgever-werknemer relatie, waarin ook competentieontwikkeling centraal staat. We willen onze mensen binden door ze te boeien. 

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

“Bij ons werkt deze nieuwe werkmethode nietâ€? Binnen de ICT-branche komt de inzet van ]]SÂśHUVHQĂ€H[LEHOSHUVRQHHOYHHOYRRU Vanuit de relatie die wij met onze klanten hebben en willen vasthouden werkt deze nieuwe werkmethode echter niet. Bij een aanpassing of een ingrijpende migratie willen wij en zeker ook onze klant de activiteiten uitgevoerd hebben door een netwerkbeheerder die bekend is met de organisatie en de processen. Vanuit onze bedrijfsvoering hebben wij dan ook geen voorbereidingen getroffen voor deze nieuwe arbeidsmarkt. Eerlijk gezegd stel ik me ook de vraag of de gestelde veranderingen niet sterk gedreven zijn door de huidige economische situatie en mogelijke kosWHQEHVSDULQJHQYRRUGHNRUWHWHUPLMQ(Q nog belangrijker: blijft voor de afnemer continuĂŻteit gewaarborgd ? ÂŤ


JACQUELINE DEN OUDEN

HENNIE WEEDA

RONALD NIEMEIJER

UITZENDBUREAU IJSSELMONDE

WDADVISING

REDERIJ VROON

³0HWÀH[ZHUNHUKDDOMH ook nieuwe knowhow en betrokkenheid in huis�

“Niet ieder bedrijf leent zich voor een grote inzet met Ă€H[LEHOHFRQWUDFWHQ´

“Werkgevers moeten de samenwerking opzoeken�

Wij als personeelsbemiddelaar zien al geruime tijd een verandering in de arbeidsmarkt. Werkgevers vragen veel meer Ă€H[LELOLWHLWELMGHLQ]HWYDQSHUVRQHHO'HHOV vanwege ad-hocprojecten, maar ook omdat ze nog niet weten hoe het zich binnen hun organisatie verder gaat ontwikkelen. Op deze manier hoeft een organisatie zich op het personele vlak niet (meteen) vast te leggen. Daarnaast scheelt het hun veel administratieve rompslomp. Met het in huis KDOHQYDQHHQĂ€H[ZHUNHU OHHVXLW]HQG kracht/ deta-vast medewerker), haal je QDDVWĂ€H[LELOLWHLWRRNQLHXZHNQRZKRZHQ betrokkenheid in huis. Als ik kijk naar onze Ă€H[ZHUNHUV]LMQGLHHUHFKWRSJHEUDQGHHQ opdracht goed uit te voeren‌wellicht met in de toekomst het vooruitzicht op toch die vaste aanstelling. Op deze manier is het voor alle partijen een win-winsituatie. Zijn wij voorbereid op deze ‘nieuwe’ arbeidsPDUNW"-DHQRQ]HPHQVHQRRNŠ

2QVEXUHDXZHUNWDOVLQGVPHWĂ€H[L bele contracten voor personeel. Ook kennen wij geen van 9-tot-5-mentaliteit. Het werk moet klaar en op tijd, daar gaat het om. En op welk moment van de dag (of nacht) dat werk wordt uitgevoerd is niet belangrijk. In dergelijke gevallen is er overigens ook nooit enige discussie over extra betalingen vanwege zogeheten ‘overwerk’ of onregelmatigheid. Ik ben verder wel van mening dat dit per bedrijfstak kan verschillen. Niet ieder bedrijf of iedere bedrijfstak leent zich voor HHQJURWHLQ]HWPHWĂ€H[LEHOHFRQWUDFWHQ Daarnaast dient voor de totale organisatie toch sprake te zijn van een ‘ijzeren voorraad’ aan vast personeel om de bedrijfsvoering te leiden. ÂŤ

Veel werkgevers vinden het belangrijk dat personeel zich verbonden voelt met het bedrijf. Doorgaans wordt veel geld en tijd geĂŻnvesteerd in inwerken, opleidingen, trainingen en managen van personeel. Door de alsmaar stijgende arbeidskosten voor de werkgevers worden werkgevers nog meer gedwongen om WH]RHNHQQDDUPRJHOLMNKHGHQDUEHLGĂ€H[LEHO in te zetten. De inhoud van het werk zal niet zo zeer veranderen (anders dan door technologische ontwikkelingen), maar de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de duur van arbeidsrelaties zullen verder onder druk komen te staan. Toch moeten mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien en worden zij geQRRG]DDNWRPZDQQHHU]LMLQGHĂ€H[LEHOHVFKLO zitten, ander werk te vinden. Het opzetten van arbeidspools binnen een streek of groep van ondernemingen zou een oplossing kunnen ]LMQRPZHUNJHYHUVGHEHQRGLJGHĂ€H[LELOLWHLW te bieden, terwijl kennis en ervaring met een stukje bedrijfsbinding behouden blijft. ÂŤ

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

21


MASTERCLASS: OP WEG NAAR DIGITAAL WERKEN

Papiervrij kantoor komt er écht aan De deelnemers aan de masterclass ‘Op weg naar digitaal werken’ van De Haan archiefbeheer konden het zich amper nog voorstellen, maar het gaat volgens expert Leonard Gort van De Haan archiefbeheer toch écht gebeuren: papiervrije kantoren. Elf vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen uit het gehele land mochten donderdag 23 januari in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam luisteren naar de presentatie ‘Op weg naar digitaal werken’ van directeur Leonard Gort van De Haan archiefbeheer. In korte tijd gaf Gort onder meer een intrigerend kijkje in de fascinerende wereld die ‘archiveren’ heet. Het is een wereld waarbij de werkzaamheden veelal op de ‘achtergrond’ plaatsvinden. Niet zichtbaar dus voor de meeste werknemers binnen organisaties. Wat zij er wél van merken? Steeds minder opslagruimte op kantoor zelf; het aantal

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

opbergkasten verdwijnt zienderogen, soms tot ontsteltenis van personeel dat geen afscheid wil of kán nemen van al die zogenaamde ‘onmisbare’ papieren documentatie. Toch is de ontwikkeling tot archivering en met name ook digitalisering onstuitbaar. “Nieuwe generaties zullen amper nog papier in handen krijgen”, is de stellige overtuiging van Gort. Ontstaan vanuit het bedrijf De Haan verhuizingen, heeft De Haan archiefbeheer in Alblasserdam zich in drie decennia ontwikkeld tot een totaal dienstverlener in ‘documentmanagement’. De werkzaamheden variëren van bewerken,


MASTERCLASS

Tekst: Fred Louter // Fotografie: Richard van Hoek

DE EXPERT Leonard Gort is directeur van De Haan archiefbeheer. Het bedrijf kent alle ins en outs van het opslaan van zowel fysieke als digitale archieven. Tevens is De Haan archiefbeheer gespecialiseerd in het digitaliseren van complete fysieke archieven.

digitaliseren en opslaan van archieven tot en met het vernietigen van documenten die overbodig zijn geworden. Maar het bedrijf adviseert organisaties ook over archivering HQGRFXPHQWHULQJ9HLOLJKHLGHIÂżFLsQWLHHQ Ă€H[LELOLWHLW]LMQKLHUELMGHNHUQZDDUGHQ De archiveringsmarkt is een interessante. Want (extern) gedocumenteerd wĂłrdt er in Nederland en elders in de wereld. Waarom? Uit praktische overwegingen uiteraard, maar ook vanwege wettelijke verplichtingen, ruimtebesparing of de angst iets kwijt te raken. Of, en waarom ook niet, gewoon uit nostalgie. Zoals bij Springer Science + Business Media, voorheen Kluwer, het bedrijf waar masterclass-deelneemster Caroline van der Klauw werkzaam is. “Wij hebben bijvoorbeeld ontzettend veel oude papieren verslagen van jaarvergaderingen. Die hoeven we natuurlijk al lang niet meer te bewaren, maar toch doen we dit. Waarom? Het is een stukje cultuurhistorie, het hoort bij ons bedrijf. Natuurlijk digitaliseren we deze papieren ook.â€? Springer Science + Business Media is een van de deelnemende bedrijven die al bekend zijn met De Haan archiefbeheer. Dat geldt ook voor Remi Lafarre en Nancy Fassaert van ouderenzorgstichting Curamus in Goes. Desondanks is binnen Curamus nog altijd geen FRQVHQVXVRYHUZHONHZHJGHÂżQLWLHILQWHVODDQ alles alleen digitaal opslaan zodat er kan worden overgestapt op een papiervrij kantoor Ăłf een combinatie van fysiek en digitaal. “We hebben allemaal een iPad, maar intern hinken we nog op twee gedachten: digitaal werken en opslaan of een combinatie van beide optiesâ€?, aldus Lafarre.

“Een veelvoorkomende en voor ons dus herkenbare situatieâ€?, aldus expert Gort. “Binnen organisaties is soms nog wat weerstand aanwezig. Mensen vinden het moeilijk om iets weg te doen, zelfs als het fysiek extern nog wordt opgeslagen. Je weet maar nooit, of je nog een keer een bepaald document nodig hebt, zo wordt er geredeneerd. Soms ontstaat er binnen bedrijven echter een wedstrijd wie de minste opslagruimte nodig heeft, dat is heel leuk om te zien.â€? Gort vervolgt: “Wij slaan uiteraard heel veel fysieke documenten op in onze archiefdepots in Alblasserdam. Dat opslaan op zich is niet zo heel bijzonder; wat onze dienstverlening wĂŠl bijzonder maakt is de vindbaarheid. Er staat bij ons ruim 70 kilometer aan fysieke documentatie opgeslagen; toch weten we bij een opvraag een document binnen vijf minuten te vinden.â€? Tijdens de masterclass wordt duidelijk dat De Haan archiefbeheer momenteel in een piekperiode zit als het gaat om het opslaan en digitaliseren van documenten. Daar is een logische verklaring voor, aldus Gort: “De afgelopen jaren is een begin gemaakt met het digitaliseren van documenten. Dat proces is nu in volle gang. Maar tegelijkertijd worden nieuwe documenten al steeds meer digitaal beschikbaar. Dat betekent dat dit voor deze documenten in de toekomst uiteraard niet meer hoeft te gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat we nu een inhaalslag maken met oude documenten. Over een paar jaar zal ons werk een combinatie zijn van fysiek opslaan en via ‘scanning-on-demand’ digitaliseren wat alleen echt nodig is.â€? Leuk en interessant allemaal natuurlijk, dat digitale werken met alleen nog maar digitale documenten, maar wat levert dat nu eigenlijk op? Kortom, waarom eigenlijk trachten de overstap te maken naar papiervrije kantoren? “Het betekent DOOHUHHUVWQDWXXUOLMNGDWMHYHHOHIÂżFLsQWHUNXQW gaan werkenâ€?, zegt Gort. “Er hoeft minder gezocht te worden naar documenten. Een ander voordeel is dat je locatieonafhankelijk kunt werken. Daarnaast heb je minder bedrijfsruimte nodig, dus bespaar je op huisvestingskosten. Last but not least scheelt het enorm veel papierkosten en opereer je als bedrijf nog eens heel duurzaam ook, in deze tijd toch ook een belangrijk gegeven.â€? 1DDĂ€RRSYDQGHPDVWHUFODVV]LMQDOOHGHHOQHPHUV oprecht enthousiast. Of ze iets gaan doen met de verkregen informatie? Miranda Schouten van Aardoom Hoveniers zeker wel: “Ik heb veel opgestoken over wettelijke bewaartermijnen. Fysiek archiveren deden wij al, maar ik ga ook zeker meer digitaal opslaan. Niet zozeer om meer ruimte in ons kantoor te creĂŤren, al is dat zeker ook meegenomen, maar nog meer om als bedrijf het papiergebruik terug te dringen. Zo opereren we toch een stukje duurzamer en dat is altijd goed.â€?

ÂŤ

MASTER-TIPS 1. BEGIN MET DIGITAAL DÉNKEN  Begin met digitaal denken voordat u digitaal gaat werken. In de digitale wereld is zoeken en vinden afhankelijk van woorden en woordcombinaties. In de fysieke wereld draait alles om locatie. Bij succesvol digitaal werken draait het dus niet meer om locatie, maar om woordvindbaarheid.

2. ORGANISEREN VĂ“Ă“R DIGITALISEREN Âť Ga eerst organiseren, vervolgens pas digitaliseren. Bij digitaal werken gaat het niet allĂŠĂŠn om vindbaarheid, maar ook heel sterk over bescherming van gegevens. Wie mag welke informatie inzien en hoe zorgen we dat privacygevoelige informatie ook goed beschermd is? Zeker in dynamische organisaties een uitdaging!

3. VOORKOM ONNODIG DIGITALISEREN Âť Voorkom onnodig digitaliseren van oude informatie. Niet alle fysieke informatie hoeft digitaal beschikbaar te zijn. Dit leidt immers tot hoge kosten en verspilde energie. Goed nadenken over de noodzaak van grootschalige digitalisering bespaart tijd en moeite. De oplossing zit vaak in de combinatie van tijdelijke fysieke opslag en scanning on demand (digitaliseren als nodig).

4. INFORMATIE VEILIG STELLEN Âť Zorg dat uw informatie veilig staat (zowel fysiek als digitaal). Wie kan er nu bij de fysieke archieven? Wie registreert welke dossiers er uit de archiefruimte gaan en of het weer compleet terugkomt? Uitdagingen in de fysieke wereld! Maar vaak nog grotere uitdagingen in de digitale wereld.

DE HAAN ARCHIEFBEHEER Edisonweg 18 2952 AD Alblasserdam Telefoon 078 - 692 03 07 E-mail info@dehaan-archiefbeheer.nl www.dehaan-archiefbeheer.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

23


DE ARBEIDSMARKT VAN MORGEN:

Wetgeving frustreert in plaats van faciliteert 24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014


PLUS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen. “Als Henry Ford een cowboy had gevraagd wat de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk was, had die gezegd ‘een sneller paard’ ”. Samen met Business Universiteit Nyenrode heeft de NBBU daarom een studentenwedstrijd uitgeschreven om een duidelijke glimp op te vangen van die toekomst, om het geluid van een ronkende automotor te horen tussen het gehinnik dat er ongetwijfeld ook in opklinkt. Tussen de twintig en dertig procent van de beroepsbevolking heeft werkafspraken op basis van bepaalde tijd. Dat zijn alles bij elkaar zo’n twee miljoen mensen – veel meer dan er nodig zouden zijn als flexwerk zich nog altijd zou beperken tot piek & ziek, zoals vroeger. Op een recent congres dat door het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid was georganiseerd werd door de beleidsmakers zelf geconstateerd dat het aantal flexwerkers in de huidige laagconjunctuur opnieuw was gegroeid. En toch is het deze minister die onlangs de Wet Werk en Zekerheid heeft gelanceerd, waarin wordt gesteld dat ‘iedereen weer recht heeft op een vaste baan’. Hoe vallen dit Haagse voornemen en de evolutie in de reële economie met elkaar te rijmen?

SCHIJNCONTRACTEN “De Partij van de Arbeid wil de vaste baan minder vast en de flex minder flex maken. Die gelooft heilig in de mantra en denkt dat deze vanzelf realiteit wordt als die maar vaak genoeg herhaald wordt,” zegt Marco Bastian. “In de oude situatie kon je iemand nog drie maal achter elkaar een contract van een jaar aanbieden, met een tussenperiode van drie maanden, in de nieuwe wordt dat beperkt tot twee keer. Bovendien krijgt een werknemer na twee jaar recht op een transitievergoeding. Het is niet moeilijk om te voorzien dat deze nieuwe wet tot nog veel meer schijncontracten zal leiden dan er nu al bestaan.”

FOUTE VERBANDEN LEGGEN De wetgeving heeft in Nederland de neiging sterk achter de feiten aan te lopen. Marco Bastian geeft een voorbeeld: “Wij beweren een dienstenland te zijn, maar tot in de jaren negentig viel je als bedrijf niet onder de huurbescherming als je geen product verkocht vanuit je pand maar een dienst. We zorgen voor een patch van regelgeving, waarbij we bij wijze van spreken met behulp van MS-Dos de programmatuur voor een IPhone willen schrijven. Er worden ook zaken aan elkaar geknoopt die op het oog wel maar in wezen niets met elkaar te maken hebben. Flexwerk heeft een slechte naam omdat je zonder vast contract moeilijk een hypotheek kunt krijgen. Hoe zit dat dan met al die mensen die een vaste baan hadden en werkloos werden?

Slapen die sindsdien allemaal onder de brug? Nee natuurlijk. De AFM legt de banken helaas op dat inkomen verbonden is met een bepaalde contractvorm in plaats van met werk.“

VERDWIJNENDE BEROEPSGROEPEN De nieuwe wet anticipeert niet op de grote veranderingen die voor de deur staan, vindt Marco Bastian: “Er zijn ontwikkelingen gaande waarvan we de impact nog niet bij benadering kunnen inschatten, bijvoorbeeld die van het 3d printen. Of neem de manier waarop de financiële administratie automatiseert en vereenvoudigt. Een factuur komt digitaal binnen en wordt

³+HWGXXUWQLHW ODQJPHHURI boekhouders zijn QLHWPHHUQRGLJ´ vanzelf op de juiste post geboekt. Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig, een complete beroepsgroep verdwijnt wellicht. En dat we de betekenis van dergelijke ontwikkelingen maar moeilijk kunnen overschatten wordt wel bewezen door die van de App. Nog maar enkele jaren geleden hadden we er nog nooit van gehoord, nu maakt een groot deel van de bevolking er gebruik van alsof ze nooit anders heeft gedaan.”

VAN GEMIDDELD TWEE NAAR VEERTIEN BANEN Nog een voorbeeld hoe de arbeidsmarkt flexibiliseert, tegen de Haagse stroom in, is het toenemend aantal malen dat jongeren van baan veranderen. Cijfers uit de VS spreken in dat verband boekdelen, vindt Marco Bastian: “Vroeger had een Amerikaan gemiddeld twee banen tot zijn vijfendertigste, nu zijn dat er veertien. Het verlangen naar meer flex groeit zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de werknemers. Dat impliceert ook dat de rol van de intermediair steeds belangrijker wordt in het verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De wetgeving zou die evolutie moeten faciliteren in plaats van frustreren. Ik moet daarbij denken aan de parabel van de twee scholen die van elkaar gescheiden worden door een gemeenschappelijke tuin. Wekenlang vergaderen ze over de vraag hoe ze die moeten afgrenzen en inrichten. Ze komen er niet uit, tot ze besluiten de kinderen zelf hun weg te laten zoeken erdoorheen en aan de hand van dat pad de kwetsbare planten en doornige struiken in perkjes te plaatsen. “

REMMENDE VOORSPRONG Omdat de jongste generatie werkgevers en werknemers zich de impact van de veranderende arbeidsmarkt het meest lijkt te realiseren, moet die ook meer stem krijgen bij het formuleren van toekomstbestendige oplossingen voor de problemen van nu, vindt de directie van de NBBU. Zelfs binnen het hart van de wereld van de flexibele arbeid, de uitzendbranche zelf, werkt de wet van de remmende voorsprong. Wat vroeger een voorsprong opleverde is nu een blok aan het been. De NBBU werd een twintigtal jaar geleden opgericht uit onvrede van veel kleinere en middelgrote uitzendbureaus met de inertie van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU, waarin de grote bedrijven teveel zeggenschap hadden. Het was dan ook de NBBU die, samen met de Businessuniversiteit Nyenrode, het initiatief nam tot het project Sunrise, waarbij de werkers van morgen worden uitgenodigd mee te denken over de arbeidsmarkt van morgen. De meest innovatieve kijk op een van de vijf thema’s maakt kans op een prijs van vijfduizend euro. “Degenen die nu aan het roer staan zijn degenen die de problemen waarmee we nu kampen hebben veroorzaakt. Van hen mag je niet verwachten dat ze een effectieve oplossing aandragen,” vindt Marco Bastian. “We hebben behoefte aan een nieuwe horizon. In het najaar van 2014 maken we bekend hoe die nieuwe horizon er volgens de deelnemers aan de wedstrijd uit ziet.”

«

Voor meer informatie, surf naar: www.arbeidsmarktvanmorgen.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

25


DEELNEMERS JEROEN VAN EXEL

LEONARD GORT

MIRJAM KANTERS

AD RIEBERGEN

Accountmanager bij Autobar Holland in Dordrecht. Nederlands marktleider in warme en koude drankenvoorziening op KHWZHUN.RIÂżHEHOHYLQJLVKpWXLWJDQJV punt. Actief in elf landen.

Directeur van De Haan archiefbeheer uit Alblasserdam. Expert in archiefbewerking, digitalisering, opslag en vernietiging. Maakt deel uit van De Haan internationale en projectverhuizingen.

Directeur ondernemersadvies bij Hoek en Blok accountants, belastingadviseurs en juristen, gevestigd in Sliedrecht en Barendrecht. Biedt tevens HR-diensten, YHU]XLPEHJHOHLGLQJÂżQDQFLHUHQÂżQDQ cial planning en subsidieadvies.

www.autobar.nl

www.dehaan-archiefbeheer.nl

Partner bij Kanters Horeca Advies uit Hendrik-Ido-Ambacht. Ondersteunt horecagerelateerde bedrijven bij het realiseren van rendement en onderscheidend vermogen met onder andere advies, conceptontwikkeling, marktonderzoek en haalbaarheidsstudies. www.kantershorecaadvies.nl

26

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

www.hoekenblok.nl


RONDE TAFEL

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

FACILITAIRE DIENSTVERLENERS: STA ACHTER JE VISIE

Overtuigd van eigen kracht Je kunt geen Lidl en AH ineen zijn, klinkt het aan de ronde tafel. Sommige klanten willen méér voor minder, maar serieuze opdrachtgevers staan open voor visie, transparantie en nieuwe initiatieven. En onderschat de kracht van beleving niet. Het is een vreemde paradox. Aan de ene kant zijn facilitaire dienstverleners onmisbaar. Ze dragen in hoge mate bij aan de uitstraling van hun opdrachtgevers. Als het kopje koffie heerlijk smaakt, de kantoortuin er piekfijn bij ligt en het sanitair blinkt, voelen klanten en medewerkers zich thuis. Uit onderzoek van Stichting Facility Performance Standard (FPS) blijkt zelfs dat eindgebruikers facilitaire diensten steeds meer waarderen. Ze gaven in 2013 een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. In 2012 was dat een nog 7,1, het jaar daarvoor bleef de teller op 6,9 steken. Tegelijkertijd valt de facilitaire sector in economisch mindere tijden makkelijk ten prooi aan bezuinigingen. Sommige opdrachtgevers hanteren daarbij de botte bijl: uren worden gehalveerd en diensten worden aan goedkopere bedrijven uitbesteed. Het komt een aantal deelnemers aan het rondetafelgesprek van Hét Ondernemersbelang, bijeengekomen bij het Dordtse FrisFacilitair, bekend voor. De prijzen voor schoonmaakdiensten staan al jaren onder druk, vertelt Corine Vermeij van FrisFacilitair. “Daar hebben wij allemaal last van. Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen nemen wij onze verantwoordelijkheid door milieubewust te werken, duurzame producten te gebruiken en werkgelegenheid te bieden

voor mensen met een handicap. Ondernemers kiezen om deze redenen voor FrisFacilitair en geven daarmee invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Ad Riebergen (Hoek en Blok) ziet eveneens meer concurrentie ontstaan. Hij wijst op de dienstverlening in verzuimbeheer. “Er zit zoveel variatie in de offertes,

“Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten” soms met onrealistische tarieven. Het is gewoon zaak om de meerwaarde van je bedrijf te blijven benadrukken. Wij hebben verzuimspecialisten en juristen in dienst, professionals die goed zijn ingevoerd. We kennen de bedrijven waarvoor we werken en kennen de medewerkers om wie het gaat. Dat levert een voorsprong op.”

BETALEN VOOR INVESTERINGEN Voorheen bood een goede relatie met een opdrachtgever de garantie op continuïteit. Zolang het werkniveau op peil bleef, hoefde een leverancier zich niet heel veel zorgen te maken. Uiteraard is vertrouwen nog altijd essentieel, zeggen de tafelgasten, maar tijden zijn veranderd: ook de loyale klant wil zien waaraan uren worden besteed. Kwaliteit moet worden aangetoond. Een patstelling ligt in het vakgebied van Dionysios Sofronas (Aardoom Hoveniers) op de loer. “Als je het werk perfect uitvoert, bestaat de kans dat een opdrachtgever vraagt: wat kom je eigenlijk doen, het ziet er toch goed uit? Laat je steken vallen, dan krijg je te horen dat hij je niet voor niets betaalt. We moeten dus transparant zijn en letterlijk laten zien wat we hebben gedaan. Digitale melding, bijvoorbeeld via een portal waarop de opdrachtgever kan inloggen, biedt veel kansen. Maar dat vergt ook weer meer van de medewerkers. Ze moeten gaan communiceren. De vraag is of klanten voor deze investeringen willen betalen.” Kortetermijnwinst viert hoogtij, is de ervaring van Aad de Vries (SERIS-group). Hij ziet steeds vaker contracten voor een beperkte termijn voorbij komen. “De teleurstelling over de vorige leverancier druipt af en toe van de offerteaanvragen af. Begrijpelijk dat opdrachtgevers zich na een minder succesvol partnerschap niet voor lange tijd willen binden,

DIONYSIOS SOFRONAS

CORINE VERMEIJ

THEO VISSER

AAD DE VRIES

Eigenaar van het Ridderkerkse Aardoom Hoveniers, oudste hoveniersbedrijf van Nederland (anno 1793). Richt zich op het aantoonbaar effect van groen op welzijn en werkprestaties.

Bedrijfsdirecteur van het FrisFacilitair, onderdeel van Drechtwerk. Wij zoeken naar werkgelegenheid op het gebied van schoonmaak, wasserij en schilder- en onderhoudsdiensten voor mensen met een handicap.

Marketingmanager van A&P BV uit Zwijndrecht. Facilitair totaalleverancier met een groen hart. Compleet assortiment en leveringsconcept. Winnaar van MVO-award Drechtsteden 2012.

www.aardoomhoveniers.nl

www.frisfacilitair.nl

www.aenp-bv.nl

Directeur van de SERIS-group, specialist in veiligheid. Security bestaat onder andere uit projectbeveiliging, ISPS en mobiele surveillance. Safety: brandwacht en veiligheidskundigen. Facility: receptionistes en huismeesters. Tevens opleidingen in BHV, EHBO en ISPS. www.seris-group.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

27


RONDE TAFEL maar werkelijk niemand wint bij een contract voor slechts drie jaar. Wij vinden het belangrijk om te investeren in échte beveiligingsoplossingen en dat vergt de zekerheid van een langere relatie. Daarnaast heb je tijd nodig om elkaar te leren kennen.”

SUPERKWALITEIT TROUW BLIJVEN Is het niet beter om klanten die zich uitsluitend focussen op lage kosten aan de prijsvechters over te laten, wil Leonard Gort van De Haan archiefbeheer weten. Natuurlijk verkeert niet iedereen in de luxe positie deze opdrachtgevers te weigeren, zo stelt hij, maar wat schiet een onderneming er voor de lange termijn mee op als ze meegaat in de spiraal naar beneden? “Dan kun je beter de superkwaliteit die je dagelijks levert trouw blijven. En ja, daar hoort nu eenmaal een hogere prijs bij.” Je wilt medewerkers aan het werk houden, geeft Sofronas aan. Het spanningsveld tussen de wens van prijsbewuste opdrachtgever en prioriteit van de facilitaire dienstverlener wordt naar zijn mening groter. “Ik wil graag aan de voorwaarden van de CAO voldoen en me aan alle wet- en regelgeving, een pakket dat steeds maar uitdijt, houden. Dat verwacht iedereen, maar tegelijkertijd zie ik die inzet niet in de betaling terug.” De overheid stelt hoge eisen aan de werkwijze van de leveranciers. Jeroen van Exel (Autobar Holland) merkt dit onder andere in het aanbestedingsproces. “Er ontstaat een hogere druk op de prijzen. Toch zijn wij niet bereid concessies aan de kwaliteit van onze dienstverlening te doen. Een goede klantrelatie speelt hierin een prominente rol. Je klant kennen betekent dat je met de klant kunt meedenken. Een gericht voorstel doen, dat rekening houdt met efficiëntie en kosten, maar waarin ook de factor beleving is meegenomen.”

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

MEERDERE SLAGEN MAKEN Sofronas schetst het probleem met een praktijkvoorbeeld. Hij wilde voorsorteren op de nieuwe Participatiewet, die per 1 januari 2015 de deelname van mensen met een beperking aan het arbeidsproces regelt. Werkgevers moeten de komende jaren zo’n 125.000 banen voor deze groep creëren. Te beginnen met 5000 jobs in 2014. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, die de oude bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong bundelt. Het vinden van gemeentelijke steun voor de plannen van Aardoom Hoveniers bleek echter lastiger dan gedacht. “Gemeenten waren er kennelijk zelf niet klaar voor, want we liepen tegen dichte deuren aan. Uiteindelijk vonden we gehoor bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Samen met Visser Groen uit Hendrik-IdoAmbacht en Graphorn uit Ridderkerk, heeft Aardoom Hoveniers het bedrijf Groenzorg Ambacht opgericht om mensen met een beperking aan de slag te helpen. We maken meerdere slagen: we lopen voorop bij de invulling van de Participatiewet en zijn actief met MVO bezig.”

DUIDELIJK VERHAAL Hoe kun je in een wereld waar besparingen momenteel de hoofdrol spelen duidelijk maken dat er vooral voor MVO moet worden gekozen? Dat kost inderdaad wat moeite, antwoordt Theo Visser (A&P BV). “Als schoonmakers drieëneenhalve minuut krijgen om een toilet te reinigen, kun je de vraag stellen wat dat nog met duurzaamheid en kwaliteit heeft te maken.” De verwachtingspatronen gaan omlaag”, vult De Vries aan. “Daarmee keldert het niveau.” Toch zijn opdrachtgevers volgens Visser bereid voor MVO-initiatieven te betalen. Mits er een duidelijk en eerlijk verhaal aan is verbonden.

“De mythe is ontstaan dat duurzaamheid veel geld kost. Wij laten zien dat er groene alternatieven voor dezelfde prijs zijn. Een handdoekenset gemaakt van bamboe kost evenveel als een gelijkwaardige set die van katoen is vervaardigd, maar de eerstgenoemde is vele malen duurzamer. Textiel van bamboevezel is zacht en zeer slijtvast, het gaat dus langer mee. Bamboegewassen groeien snel onder alle omstandigheden. Dat biedt weer geweldige kansen voor boeren in ontwikkelingslanden. Je moet echter continu uitdragen dat er een serieus alternatief bestaat, een bewuste keuze waarmee opdrachtgevers hun MVO-doelstellingen kunnen vormgeven.” De bedrijfsvisie moet altijd overeind blijven, vindt Gort. Het is naar zijn inzicht de vraag of klanten bij de visie passen en niet andersom. “Je kunt geen Lidl en AH ineen zijn. Maak een keuze. Maar als je voor honderd procent overtuigd bent van de hoge kwaliteit die je biedt, dan win je. Klanten merken dat ook. Wij hebben een bedrijf als Endemol verhuisd. Toen we vroegen hoe ze bij ons, een Alblasserdams bedrijf, terecht kwamen, vertelden ze dat ze een grote en betrouwbare naam zochten. Kijk, dat bereik je dus met een heldere boodschap. Wij leveren een topproduct, hoe dan ook, en dat stralen we uit.” Zorg allereerst dat je een visie hebt, wordt er aan tafel opgemerkt, want daar beschikt lang niet elke onderneming over. Riebergen: “Bedrijven met een heldere visie hebben minder last van de crisis. Toen het goed ging, konden ondernemingen zonder meer hun diensten en producten verkopen, maar nu willen opdrachtgevers precies weten wat een leverancier eigenlijk voor hen betekent.”

IN DE DETAILS Naast de horeca is de facilitaire dienstverlening bij uitstek een sector waar gevoel een belangrijke


rol speelt. Het werk kan nog zo goed worden uitgevoerd, zodra een opdrachtgever of eindgebruiker alleen al denkt dat er iets niet klopt, gaat er veel verloren. En ook hier geldt dat de duivel in de details zit. Een schoonmaker die een veelgebruikt doekje over zijn of haar kar heeft gedrapeerd. Vermeij: “Dat gebeurt bij ons dus niet, de materialen waarmee is gewerkt, worden dagelijks gewassen in onze eigen wasserij.” Of de beveiliger bij de entree die niet opkijkt, als iemand het pand verlaat. “Alsof hij rijexamen doet en nadrukkelijk in de binnenspiegel kijkt, zo moet een beveiliger medewerkers en gasten aankijken”, vertelt De Vries. “Het is natuurlijk pure beleving, want hij ziet dezelfde mensen misschien al jaren voorbij komen, maar je wilt niet dat er iemand is die meent dat de beveiliging niet oplet. We tonen klanten letterlijk wat we doen. In MySERIS zien ze welke problemen we hebben voorkomen en hoe we situaties hebben opgelost.”

OP ZOEK NAAR KANSEN Beleving is het hoofdingrediënt van de creatieve concepten die Mirjam Kanters (Kanters Horeca Advies) voor haar opdrachtgevers creëert. Om een goed beeld te krijgen van wat de klant van de opdrachtgever nu eigenlijk wil, neemt ze gerust zelf plaats achter de counter. “De Keukenhof haalt een flink deel van de omzet uit eten en drinken. Het park is een paar maanden per jaar open, dus ons concept, gericht op zeven restaurants, moet op die relatief beperkte periode inspelen.” Haar bedrijf belooft opdrachtgevers een rendementsverbetering en dat vergt volgens Kanters een open blik. “Je gaat op zoek naar kansen. De kwaliteit van het assortiment, de aankleding en de routing liggen voor de hand, die neem je

mee, maar je kijkt vooral naar wat een specifieke locatie bijzonder maakt. Zo is staand vergaderen in een bedrijfsrestaurant, versnapering erbij, een succes gebleken.” Kanters Horeca Advies ontwikkelt voor de terminal van Breda International Airport, voorheen Seppe Airparc, een pakkend restaurantconcept. “In restaurant, café, vergadercomplex en evenementenhal spelen we met een gastvrijheidmodel in op de wensen van zakelijke gasten die op of nabij het vliegveld werken én op de wensen van particulieren en toeristen. De horeca-exploitant en de luchthaveneigenaar genereren op die manier inkomsten.”

SPIEGEL VOORHOUDEN Anders naar jezelf kijken kan ook een verfrissend effect hebben, weet Van Exel. Zelfs als zakelijke voorziening van warme en koude dranken reeds decennia je corebusiness is. “We willen meer bieden dan het product alleen. Het genieten van pure producten en het ontdekken van nieuwe smaken zijn er de afgelopen jaren bijgekomen. Hoe breng je die beleving op klanten over? Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld een baristacursus gevolgd, zodat ons salesteam, 60 man sterk, allerlei heerlijke koffies kan presenteren. Het kost wat energie, er is ook een examen aan verbonden, maar je komt er goed mee voor de dag.” De komst van branderij Roode Pelikaan bij Autobar Holland zette het ‘pure genieten’ in een nog hogere versnelling. maar het is volgens Van Exel niet alleen de positieve beleving die telt. “Kritiek is uiterst leerzaam. Je moet jezelf een spiegel durven voorhouden, dat houd je scherp. Wij hanteren onder andere een tevredenheidvragenlijst, zodat klanten kunnen aangeven waar het fout is gegaan. Dat geeft ons uiteindelijk input voor verbeterpunten.”

Klachten vragen direct om actie, merkt Riebergen op. “Na doorvragen blijkt het soms om een kleine irritatie te gaan. Maar je moet er wel meteen met een klant over praten. Zo niet, dan kan het alsnog een groot probleem worden. Denk nooit dat je er helemaal bent, dan gaat het fout.” Gort haalt het competitief element van beoordelingen aan. “Alle enquêtes staan bij ons op de website. Ze stimuleren medewerkers om volgende keer nog betere resultaten te boeken.”

GEZOND, VERS, FAIRTRADE Welke trends ontwaren de gespreksdeelnemers voor de komende jaren? In elk geval een verdere toename van technologische toepassingen. Op de werkvloer - automatisering en het veilig stellen van data - maar ook in de communicatie met medewerkers, klanten en eindgebruikers. Daarnaast blijft de vraag naar gezond, vers en fairtrade onverminderd groot. Visser: “Mensen vragen zich vaker af waar artikelen vandaan komen en hoe ze zijn geproduceerd.” De banden tussen de verschillende facilitaire onderdelen zullen naar mening van de discussiepartners verder worden aangehaald, zodat opdrachtgevers een totaalpakket kan worden aangeboden. Kanters: “Catering zoekt bijvoorbeeld de verbinding met retail, food en cleaning.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

29


It’s so easy to go green met Satino Black toiletpapier en papieren handdoeken

Met één simpele handeling kunt u in een paar seconden een stuk groener worden en een stap dichter bij uw duurzaamheidsdoelstellingen komen. Stap net als anderen over op de meest duurzame toiletrollen en papieren handdoeken van Satino Black. Dan heeft u meteen aangetoond dat ook ú durft.

Verkrijgbaar bij:

Dare to be BL ACK aenp-bv.nl facilitair totaalleverancier met een groen hart

Specialisten in arbeidsrecht, huurrecht en strafrecht Briggeman & Jansen Advocaten staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, een gespecialiseerde kijk op zaken, oog voor de wensen van de cliënt, waar mogelijk het onderste uit de kan halen en vechten voor de beste oplossing, maar altijd reële verwachtingen blijven scheppen. Dat is onze missie. Dat is waar wij voor staan. Dat is waarom wij onze krachten hebben gebundeld. Graag helpen wij u met al uw juridische problemen op het gebied van het arbeidsrecht, huurrecht en (jeugd)strafrecht.

Grotekerksplein 4, 3311 CC Dordrecht Telefoon: 078 – 747 01 09 | Fax: 078 – 890 03 25 Email: info@bjadvocaten.nl www.bjadvocaten.nl


REPORTAGE

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

FACILITAIR TOTAALLEVERANCIER MET EEN GROEN HART

Duurzaam tot in de vezels Het is niet de makkelijkste weg, zegt Theo Visser, marketingmanager van het Zwijndrechtse A&P BV. Wel de meest verantwoorde, dus maakt zijn bedrijf geen half werk van duurzaamheid. Van gebouw en productlijn tot werk- en denkwijzen, ze zijn groen. Even de spieren uitdagen voordat de dag begint. Of juist nadat het werk is gedaan. Daarvoor hoeven de medewerkers van A&P geen duur sportschoolabonnement aan te schaffen, ze springen gewoon op de treadmill in hun eigen sportruimte. Het promoten van een gezonde leefstijl maakt deel uit van de duurzame opvatting van A&P. Ook leefbaarheid hoort daarbij, vandaar dat de vestiging van de facilitair totaalleverancier oogt als een warm ingericht herenhuis. Medewerkers kunnen dagelijks genieten van natuurlijke materialen en comfortabele meubels. Het pand zelf, in 2008 op bedrijventerrein Bakestein gebouwd, is zeer energiezuinig. Warmte- en koudeopslag, een efficiënt systeem voor luchtbehandeling en domotica leveren de nodige besparingen op. “We willen onze duurzame overtuiging in alle onderdelen van het bedrijf laten weerklinken”, vertelt Theo Visser. “Natuurlijk met energiezuinige oplossingen, maar ook door de werkomgeving aangenaam te maken. We zijn daarbij de inrichting en vormgeving van ons warehouse van 1250 vierkante meter niet vergeten. Het is er licht en luchtig, prettig om in te werken.”

VOORTREKKERSROL A&P maakte al een duurzaamheidslag voordat het woord zowat werd uitgevonden. In 1992 startte Peter van Eenennaam met het leveren van facilitaire en non-foodproducten aan het gevangeniswezen. Vervolgens waren twee verhuizingen noodzakelijk om aan de groeiende vraag van opdrachtgevers uit de sectoren zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven te voldoen. Het uitgangspunt bleef echter gelijk: wij willen op verantwoorde wijze werken. Visser: “Peter vervult een voortrekkersrol. Hij is al jaren betrokken bij projecten in Afrika en India, bijvoorbeeld bij de opzet van scholen voor gehandicapte kinderen. Wij bieden ook financiële ondersteuning aan maatschappelijke doelen via onze eigen stichting A&P Charitas. Het idee van rentemeesterschap leeft sterk bij ons. Wij hebben de zorg voor de aarde, zodanig dat toekomstige generaties vooruit kunnen. Anderhalf jaar geleden hebben we besloten om deze overtuiging verder uit te dragen. Het groene hart in ons nieuwe logo symboliseert de kern van A&P.”

KRUISVERBANDEN De Zwijndrechtse leverancier kiest haar partners met zorg. Zo is Van Houtum Papier een fabrikant die bij de filosofie van A&P past. Het bedrijf loopt voorop met duurzame initiatieven als Satino Black hygiënepapier, het eerste en enige merk dat gegarandeerd cradleto-cradle is. “Onlangs heeft Van Houtum de Satino luchtverfrissers ontwikkeld, ook honderd procent ecologisch vriendelijk. Wij geven samples weg. Als het product bevalt en klanten een vervolgafspraak maken, krijgen ze ook nog eens bloemenbon ter waarde van 25 euro cadeau.” Volgens Visser valt er in het midden- en kleinbedrijf nog een wereld te winnen. Zijn bedrijf kiest dan ook niet de makkelijkste weg, stelt hij, maar is continu op zoek naar duurzame kruisverbanden met andere ondernemingen. Het resultaat is een assortiment met innovatieve producten als het recyclebare servies SoftLine voor penitentiaire psychiatrische centra, de Clean Range van Ecolab en stoel Recycled Postura+. “We laten graag zien dat er een andere, meer bewuste keuze is. En die hoeft echt niet altijd duurder te zijn.”

«

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Economische omstandigheden dwingen veel organisaties om goedkoop geproduceerde artikelen aan te schaffen. De vraag is of dat de juiste keuze is, aangezien deze producten vaak een kortere levensduur bezitten HQFRQÀLFWHUHQPHW092GRHOVWHOOLQJHQ:LM leveren bij voorkeur eerlijke, verantwoorde en écht duurzame artikelen.

ONZE VISIE » A&P wil doorgroeien in zijn rol als facilitair totaalleverancier met een groen hart. Hierbij staat maatschappelijk verantwoord ondernemen in al haar facetten centraal. Het maken van winst is belangrijk om onze doelen te realiseren, maar dit mag nooit ten koste van mens en milieu gaan. Waar mogelijk biedt A&P een groen alternatief aan.

UW OPLOSSING » Om deze visie te borgen, produceert en ontwikkelt A&P in toenemende mate producten onder eigen label. We weten steeds vaker waar onze producten vandaan komen, wat de grondstoffen zijn en onder welke omstandigheden deze producten zijn geproduceerd. Daarnaast zoeken we de samenwerking met leveranciers die passen bij onze visie en missie. Uiteraard hopen we dat klanten onze verantwoorde houding meer en meer gaan overnemen en vaker zullen kiezen voor een duurzaam product.

A&P BV Wattstraat 17 3335 LV Zwijndrecht Telefoon 078 - 621 46 11 E-mail info@aenp-bv.nl www.aenp-bv.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

31


REPORTAGE

Tekst: Fred Louter // Fotografie: Richard van Hoek

FrisFacilitair biedt duurzame facilitaire diensten en invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Helaas is er in onze branche op dit moment veel sprake van concurrentie onder de schoonmaakbedrijven. Het is een verdringingsmarkt aan het worden.

ONZE VISIE » Door de vele concurrentie is het van belang je te onderscheiden. FrisFacilitair zet daardoor een stapje extra voor haar klanten en zorgt dat de kwaliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd blijven. Tevens investeren wij in onze medewerkers door ze op te leiden. Dit komt direct terug in de kwaliteit van het geleverde werk.

UW OPLOSSING » Een totaalpakket bieden op het gebied van facilitaire dienstverlening en investeren in de relatie met onze medewerkers en opdrachtgevers. Door in zee te gaan met FrisFacilitair kies je voor kwaliteit en duurzaamheid. Je kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

FRISFACILITAIR Pascalstraat 70 3316 GR Dordrecht Telefoon 078 - 617 88 11 E-mail info@frisfacilitair.nl Twitter #frisfacilitair www.facebook.com/Frisfacilitair www.frisfacilitair.nl

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

FrisFacilitair is een veelzijdig bedrijf en onderscheidend in het bieden van de juiste oplossing voor facilitaire zaken. Het investeren in een goede relatie met medewerkers en opdrachtgevers is daarbij erg belangrijk. Het dienstenpakket varieert van schoonmaak- en glasbewassingswerkzaamheden, onderhoud van panden, schilderwerk en wasserijdiensten. Kortom, genoeg potentie binnen dit florerende bedrijf uit Dordrecht met 130 vakbekwame medewerkers. De kracht van FrisFacilitair is het aanbieden van meerdere diensten. In deze periode, met het voorjaar voor de deur, merkt het bedrijf dat de schilderwerkzaamheden en onderhoud aan panden en gebouwen actueler wordt. Corine Vermeij, bedrijfsdirecteur van FrisFacilitair: “Op dit moment zijn we bezig met het opknappen en verkoopklaar maken van woningen in Barendrecht in opdracht van de gemeente. Naast het schilderwerk en tuinonderhoud verzorgen wij tevens de schoonmaakwerkzaamheden. Daar ligt ook onze meerwaarde: een totaalpakket bieden voor facilitaire zaken en de opdrachtgever ontzorgen.” De medewerkers van FrisFacilitair komen bij de meest uiteenlopende bedrijven, scholen, instellingen en gemeentes in de Drechtsteden. De dienstverlening maakt het verschil, de medewerkers van FrisFacilitair staan bekend om hun klantvriendelijkheid en inzet. Vermeij: “Daarnaast worden onze medewerkers getraind op vakvaardigheid, dit geldt zowel voor onze schoonmakers als schilders en glazenwassers. Ieder wordt in zijn of haar discipline opgeleid. Door de opleiding en controle van rayonleiders op de uitgevoerde werkzaamheden kunnen wij altijd kwaliteit garanderen.”

Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten binnen het bedrijf. Vermeij: “Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen wij onze verantwoordelijkheid door milieubewust te werken, duurzame producten te gebruiken, werkgelegenheid te bieden voor mensen met een handicap en transparantie te geven in onze bedrijfsvoering. Daarbij offreren wij marktconform. Onze opdrachtgevers kiezen om deze redenen voor FrisFacilitair en geven daarmee invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.” De orderportefeuille van FrisFacilitair breidt zich nog altijd uit en nieuwe projecten brengen weer kansen met zich mee, aldus Vermeij. “Grote projecten zijn niet alleen commercieel interessant, maar het betekent ook dat we voor onze medewerkers op de lange termijn werk kunnen genereren. Daarbij kunnen we de samenwerking met scholen, als erkend leerbedrijf, verder intensiveren door meer stageplekken aan te bieden. In die hoedanigheid zie ik door veranderende regelgeving (Participatiewet, red.) ook in de toekomst een prominentere rol voor ons weggelegd.”

«


KENNISPARTNER

Koffie Werkt!

Ruim 80 procent van de Nederlandse bevolking drinkt koffie. Geen bakje sloot zoals vroeger, maar kwalitatief goede koffie. Opmerkelijk is de vlucht die de verkoop van de betere thuisapparatuur het afgelopen jaar heeft genomen. We gingen van gemalen koffie massaal over naar bonen en ook capsule koffie werd omarmd door de consument. Het einde van deze kwaliteitsslag lijkt nog lang niet in zicht. Smaakinnovatie en koffievariatie blijven de komende jaren een hot item op de agenda. Buiten de deur zie je steeds meer ondernemingen waar het product koffie de boventoon voert. Branderijen, koffieshops, zakelijke koffiedienstverleners: ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Autobar Holland heeft onlangs een nieuwe, hypermoderne brander geplaatst in haar eigen branderij in Dordrecht en loopt hiermee voorop in de ontwikkelingen in de markt. De kwaliteitskoffie van Roode Pelikaan, voorheen uitsluitend aangeboden in de betere horeca, wordt volledig beschikbaar gesteld voor de zakelijke markt. Het merk zal een verhaal van kwaliteit en oorsprong gaan vertellen. Vanuit de consument is er immers naast oog voor de kwaliteit van de bonen, ook ruimschoots aandacht voor de oorsprong van de bonen en verwerking hiervan. Met de opkomst van de zogenaamde fun koffies is er aan keuze geen gebrek. Deze koffie heeft een espresso als basis en wordt vaak gecombineerd met verse melk en een smaakje. Bijvoorbeeld gekoeld als frappucino of (hart) verwarmend als caramel macchiato; het aantal liefhebbers voor dit soort drankjes groeit.

Een goede kop koffie houdt namelijk het moraal binnen het bedrijf hoog, 79 procent van de Nederlanders zegt dat lekkere koffie bijdraagt aan een prettige werksfeer. Daarnaast heeft het een positief effect op de productiviteit van de werknemer. De beslissingssnelheid neemt toe terwijl tegelijkertijd minder fouten worden gemaakt. Concentreren wordt gemakkelijker en het geheugen verbetert. Kortom, het aanbieden van kwalitatief goede koffie aan uw werknemer loont.

EÉN PLUS ÉÉN IS MEER DAN TWEE Wanneer u voor Autobar kiest, kiest u voor meer dan zomaar een koffieleverancier. Met een eigen branderij en de Roode Pelikaan kwaliteitslijn bonen verkeert u met Autobar Holland altijd in goed gezelschap. De klant centraal, dat is waar Autobar voor staat. Superieure oplossingen en service voor de meest aantrekkelijke prijs. Autobar vindt samen met u een passende oplossing voor uw koffievoorziening, voor nu en in de toekomst. Door onze verschillende dienstverleningsconcepten en veelzijdig assortiment koffieautomaten zijn we in staat om onze dienstverlening naadloos op uw wensen af te stemmen. Levering tot aan uw keukenkastjes en de optie tot gratis service & onderhoud zijn slechts een greep uit de mogelijkheden die wij u als koffiepartner aanbieden.

ÂŤ

VAN DE ZAAK VOOR DE GOEDE ZAAK Aandacht voor kwaliteitskoffie en smaakvarianten vind je zowel binnen als buiten de deur. Dit zal invloed op de verwachtingen en wensen van de werknemers hebben, die de aangeboden kwaliteit en variatie op het werk vergelijken met de koffie die zij in hun vrije tijd drinken. Hoogwaardige koffievoorzieningen horen inmiddels bij elk professioneel landschap.

³0DDUNRI¿HLVPHHU dan een secundair arbeidsvoorwaarde. .RI¿HLVJHQLHWHQ beleven�

AUTOBAR HOLLAND Roode Pelikaan Calandstraat 41 3316 EA Dordrecht

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

33


Meer weten? Bel ons (078) 630 74 40 of bezoek ons op www.drechtstad.info

v a a r t i n I C T- o p l o s s i n g e n Automatisering | Detachering | Telecom | Hosting

Drechtstad Automatisering vraagt aandacht voor de verborgen waarden binnen uw organisatie. Wat voor u afgeschreven apparatuur is, is voor anderen van heel veel waarde. Wij slaan met de Stichting ITdonations en HP de handen ineen en vechten samen ALS de wereld uit. Vecht u met ons mee?

VCS Automatisering bv

Doneer nu uw afgeschreven ICT apparatuur!

De restwaarde komt volledig ten gunste aan de Stichting ALS. Meer weten of direct een afspraak maken voor het inzamelen van uw oude apparatuur? Neem contact met ons op:

DRECHTSTAD AUTOMATISERING CONTACT: JANOU BODE

EMAIL:

ALS@DRECHTSTAD.INFO

WEBSITE: WWW.DRECHTSTAD.INFO

Ter Steeghe Ring 77, 3331 LX Zwijndrecht T +31 (0)85 48 72 800 E info@vcs.nl, W www.vcs.nl DRECHTSTAD AUTOMATISERING BV I JAN VALSTERWEG 71 I 3315 LG DORDRECHT

S * TI K ,A AC 50 R G HB € 1 S . A C .v w t.

Weten

- INRUILEN -INRUILEN - INRUILEN - INRUILEN - INRUILEN - INRUILEN - INRUILEN - INRUILEN - INRUILEN

Ruil uw oude notebook of desktop in voor een energiezuinig nieuw zakelijk model

“Samen leven doe je niet alleen. Op allerlei manieren hebben wij elkaar nodig. Of het nu binnen families is, tijdens het werk of in verenigingsverband. Samen sta je nu eenmaal sterker. De Giessen beseft dat terdege. Daarom zijn wij bereid om goede initiatieven zoals die van Stichting ITdonations met HP voor de spierziekte ALS te ondersteunen. Lever uw oude computer bij ons in en wij zorgen ervoor dat deze via Stichting ITdonations duurzaam en verantwoord wordt afgevoerd.”

+

Bijvoorbeeld: HP ProDesk 600 SFF Voorzien van Windows 8.1 en met 3 jaar garantie. + HP E231 monitor

Voor

€ 839,Excl. BTW

De Giessen. Duidelijke taal.

* Claim uw korting via www.hp.nl/inruil (actie: Tot ziens XP, nu € 150 Cashback). De cashback is van toepassing op het getoonde actiemodel. Voor meer actiemodellen kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0184-675430.

Kantoorefficiency

Industriestraat 28 | 3371 XD Hardinxveld-Giessendam Tel. (0184) 67 54 30 | Fax (0184) 61 12 46 | www.giessen.nl

Voor deze aanbieding geldt: koop uw product voor 30-4-2014 en registreer uw product binnen 30 dagen via hp.nl/inruil. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten voorbehouden.


PLUS

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

BERNARD MULLER: WIJ VINDEN EEN MEDICIJN TEGEN ALS

“Ik heb geen angst meer� Zijn bedrijf Burando is recent gelauwerd als snelste groeier van Zuid-Holland. Eerder ontving hij al een prijs van Havenbedrijf Rotterdam. Bernard Muller wendt zijn ondernemerskracht nu op een andere manier aan. Hij wil een cure voor de slopende ziekte ALS vinden.

De reclamecampagne laat geen ruimte voor twijfel. ‘Ik ben inmiddels overleden’, luidt de boodschap op manshoge posters. Een plens ijskoud water in het gezicht van de toeschouwer, maar het is helaas de realiteit. ALS -amyotrofische laterale scleroseis een progressieve spierziekte, patiĂŤnten leven vanaf de diagnose gemiddeld drie tot vijf jaar. De aandoening vernietigt zenuwcellen, waardoor functies uitvallen. “In principe begeef ik me in de reservetijdâ€?, vertelt Bernard Muller, bij wie in 2010 ALS werd vastgesteld. “De verschijnselen openbaren zich bij mij echter in een trager tempo. Uiteraard kijk ik er niet naar uit om ‘locked-in’ te raken, een situatie van volle bewustzijn zonder te kunnen communiceren. Ik ondersteun dan ook de ontwikkeling van alternatieve communicatiemiddelen.â€?

GEEN FAIRY TALE Wat doet Bernard Muller eigenlijk niet? Hij zwom kilometers door de Amsterdamse grachten tijdens de City Swim, waarmee geld voor onderzoek bijeen wordt gebracht. De Mont Ventoux bleek niet eens te hoog tijdens de Tour du ALS en dit jaar rijdt hij samen met een Australische medepatiĂŤnt en rallycoureur Peter Versluis van Londen naar MongoliĂŤ. Dan staan er nog de opzet van een zorghotel voor ALS-patiĂŤnten en een Mount Everestexpeditie op stapel. “Maar ik klim niet mee hoorâ€?, stelt Muller met een glimlach. “Hoewel ik me goed voel, zou dat iets te veel worden. Het voornaamste is dat er geld binnenkomt voor onderzoek en uiteindelijk

de ontwikkeling van een geneesmiddel. Dat is allesbehalve een fairy tale De ziekte AIDS betekende voorheen een zekere dood en kijk nu eens wat er aan levensreddende medicijnen voorhanden is.�

STROOMVERSNELLING Een arts in Berlijn stelde drieĂŤnhalf jaar geleden de diagnose ALS bij Bernard Muller. De wereld van de Rotterdamse ondernemer stortte in. Hij hervond zijn kracht echter snel en begon plannen te maken. Het 2500 jaar oude The Art of War van Sun Tzu bood daarbij een bruikbare basis. “Vijf missies heb ik op zijn werk gebaseerd. Het aanspreken en samenbrengen van ALSpatiĂŤnten, verzamelen van middelen, ontdekken van de oorzaak, vinden van een cure en de zorg voor patiĂŤnten. De ontmoeting met medeondernemer en ALS-patiĂŤnt Robbert Jan Stuit -en recent met Garmt van Soest- bracht alles stroomversnelling. We hebben samen biotechbedrijf Treeway opgericht om de ontwikkeling van een medicijn op een hoger plan te zetten.â€?

PROJECT MINE Robbert Jan Stuit en Bernard Muller zijn tevens de initiatiefnemers van project MinE. Samen met professor Leonard van den Berg, dÊ deskundige op ALS-gebied, en Eric Nolet van Stichting ALS, willen ze 15000 DNA-profielen van ALS-patiÍnten verzamelen voor genetisch onderzoek. Een kostbare zaak, want ÊÊn profiel kost al duizenden euro’s, maar Project MinE is met inmiddels meer dan 2000 profielen op de goede weg.

VECHT MEE: ALS DE WERELD UIT! +HZOHWW3DFNDUG +3 HQ6WLFKWLQJ ,7GRQDWLRQVJDDQVDPHQGHVWULMGDDQWHJHQ $/6+3KHHIWVLQGVMDDUHQGDJHHQVWHUN RQWZLNNHOG092EHOHLGHQKHHIW]LFKYRRUGH NRPHQGHMDDUWHQGRHOJHVWHOGRPPHHWH helpen aan het bestrijden van de dodelijke ]HQXZVSLHU]LHNWH$/6'LWGRHQ]LMVDPHQ PHWGH6WLFKWLQJ,7GRQDWLRQVHQHHQDDQWDO UHJLRQDOH+3SDUWQHUV ,7GRQDWLRQVLVHHQRQDIKDQNHOLMNHVWLFKWLQJ met als doel het duurzaam en verantwoord DIYRHUHQYDQ,7DSSDUDWXXU*60ÂśV3'$ÂśV HQVPDUWSKRQHV6WLFKWLQJ,7GRQDWLRQV]RUJW YRRUHHQJHFHUWLÂżFHHUGHZHUNZLM]HLQFOXVLHI YHLOLJHGDWDYHUZLMGHULQJ'HUHVW ZDDUGHYDQGHDSSDUDWXXUNRPWWHQJXQVWH DDQKHW$/6RQGHU]RHNGH6WLFKWLQJ$/6 'RQHHU18XZDIJHVFKUHYHQ,&7$SSDUDWXXU HQYHFKWPHHWHJHQGHJHQDGHOR]H]LHNWH$/6 :LOWXPHHUZHWHQRYHUGHDFWLH"1HHPGDQ FRQWDFWRSPHW&ODXGLD9LQNYDQ,7GRQDWLRQV YLDLQIR#LWGRQDWLRQVQO

“Wij vinden een medicijn tegen ALS�, zegt Bernard Muller. “Daar ben ik van overtuigd. Ik moet ook wel, anders hebben onze inspanningen geen zin. De angst die ik in eerste instantie na de diagnose voelde, is allang verdwenen. Angst heeft plaatsgemaakt voor energie.�

ÂŤ

PROJECT MINE E-mail bernard@projectmine.com www.projectmine.com facebook.com/MineMakeityours

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

35


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer)

3

Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4 Voorbeeld overzicht Website-Leads

Alle relevante informatie wordt nu vastgelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Donderdag 3 januari 2013

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


REPORTAGE

FENEXPO 2014:

Beursdeelname geeft zoveel mogelijkheden voor nieuwe contacten Op dinsdag 15 april start in de Evenementenhal in Gorinchem de zevende editie van Fenexpo Businessdagen. Organisator Henk Fennema is, samen met zijn team, dagelijks bezig bedrijven te motiveren om deel te nemen aan de Fenexpo.

³,NJHORRILQEHXU]HQ9RRUPLMNDQGDDU JHHQPDUNHWLQJLQVWUXPHQWYRRUKHWPNE WHJHQRS(QZDDURP"2PGDWMHKLHUGH PHQVHQLQGHRJHQNLMNW-HKHEWHHQJHVSUHNMHOHHUW HONDDUSHUVRRQOLMNNHQQHQ(QSHUVRRQOLMNFRQWDFW OHYHUWMHGHJXQIDFWRURS'LHLVRQEHWDDOEDDU´ 2QGDQNVGHFULVLVYDQGHDIJHORSHQMDUHQEHVWDDW KHWHYHQHPHQWQRJVWHHGV³'LWMDDUPHUNLN HQGDWYLQGLNEHVWYUHHPGGDWEHGULMYHQ YRRU]LFKWLJHU]LMQHQVRPV]HOIVEHVOXLWHQ HHQMDDURYHUWHVODDQ0DDUPDUNHWLQJ EHGULMYHQLVMXLVWQX]REHODQJULMN'DWLV YRRUPLMKHW]HOIGHDOVZDWHUYRRUHHQSODQW (UZRUGHQDOOHUOHLDUJXPHQWHQEHGDFKWRPYRRUDO QLHWGHHOWHQHPHQ¶¶YHUYROJW)HQQHPDODFKHQG ³WHUZLMOPHQJHOLMNWLMGLJDDQJHHIWGDWPHQJUDDJ QLHXZHFRQWDFWHQZLOOHJJHQ(QMDGLHNRPHQQLHW YDQ]HOI-H]XOWWRFKHFKWDFWLHIPRHWHQZRUGHQDOV MHQLHXZHFRQWDFWHQZLOWOHJJHQYRRUMHEHGULMI(HQ YHHOJHKRRUGHTXRWHLV³ZHORSHQZHOURQG¶¶PDDUDOV LHGHUHHQGDWGRHWKHEEHQZHQDWXXUOLMNJHHQEHXUV 'HEHGULMYHQGLHHUZHOVWDDQPDNHQXLWHLQGHOLMNPHW HONDDUGDWSODWIRUPHQVWRUHQ]LFKDDQGHEH]RHNHUGLH ]HOIRSDFTXLVLWLHLV´ 'H)HQH[SR%XVLQHVVGDJHQ]LMQMXLVWELMXLWVWHN JHVFKLNWRPEH]RHNHUVNHQQLVWHODWHQPDNHQGH SURGXFWHQRIGLHQVWHQYDQHHQEHGULMIHQWHZHUNHQ DDQQDDPVEHNHQGKHLG9DQDIHXURNXQQHQ EHGULMYHQDOGHHOQHPHQHQPDNHQJHEUXLNYDQKHW IXOOVHUYLFHFRQFHSW)HQQHPD³1DWXXUOLMNEHKRRUW QLHWLHGHUHEH]RHNHUWRWMHGRHOJURHSPDDUHUVWDS SHQZHOPHQVHQLQKXQDXWRHQNRPHQQDDU GHEHXUV=RUJHUYRRUGDWMHGH]HPHQVHQNXQWDDQ VSUHNHQPHWHHQJRHGYHUKDDOHQJULMSGLHNDQVHQ %HXUVGHHOQDPHPLWVMHKHWJRHGYRRUEHUHLGWNDQ

DOOHHQPDDUOHLGHQWRWVXFFHV´)HQQHPDYHUYROJW ³,NEHQQDWXXUOLMNRUJDQLVDWRUPDDUJHORRIRRNHFKW LQKHWFRQFHSW2QVPRWWRLVHULVPHHUGDQRQOLQH PDUNHWLQJ0HQVHQZLOOHQHONDDUXLWHLQGHOLMNWRFK RQWPRHWHQHQ]RRQWVWDDQUHODWLHV1DWXXUOLMNERHNMH QLHWDOWLMGJHOLMNUHVXOWDDWPDDU]RUJHUYRRUGDWMLMELM GHEH]RHNHUEOLMIWKDQJHQHQKRXGKHWFRQWDFWZDUP +HWVWRSWQLHWELMEHXUVGHHOQDPH0DUNHWLQJ EHGULMIMHKHWKHOHMDDU=HOIVGHPDQLHUYDQ GHWHOHIRRQDDQQHPHQYDOWZDWPLMEHWUHIW RRNRQGHUPDUNHWLQJ´ *HOXNNLJ]LMQHURRNZHHUYHHOQLHXZHGHHOQH PHUVZRGH,QGXVWULsOH9HUHQLJLQJ/LQJHZDDO ,9/ PHWHHQHLJHQSOHLQ=LMSUREHUHQHHQDDQWDO OHGHQHQWKRXVLDVWWHPDNHQRPGHEHGULMYHQXLWGH]H UHJLRRSGHNDDUWWH]HWWHQ9HUGHUSUHVHQWHUHQHHQ DDQWDOEHGULMYHQHQRYHUKHLGVLQVWDQWLHV]LFKPHWKHW WKHPD³$UEHLGVPDUNWLQEHZHJLQJ´'HEHXUVLVEUDQ FKHEUHHGHQKHHIWMXLVWGRRUKHWUHJLRQDOHNDUDNWHUHHQ DQGHUHXLWVWUDOLQJGDQHHQUHJXOLHUHYDNEHXUV³,NGHQN GDWLQPLGGHOVYHHOPHQVHQGH)HQH[SRLQPLGGHOVZHO NHQQHQ+HW]RXPRRL]LMQDOVYDQGHEH]RHNHUV ZDDUYDQHUYHOHQDOMDUHQNRPHQHHQDDQWDOHHQNHHU EHVOXLWRPRRNGHHOWHQHPHQ'DQKHEEHQZHHHQ SUDFKWLJHYHQHPHQWHQ]HWWHQZHGH]HUHJLRZHHU HHQVJRHGRSGHNDDUW´'HRUJDQLVDWLH]DOGLWMDDUQRJ VWUHQJHUWRH]LHQRSGHNZDOLWHLWYDQGHEH]RHNHU'H YRRUZDDUGHLVGDWDOOHHQ]DNHOLMNHEH]RHNHUVERYHQGH MDDUWRHJDQJKHEEHQ³:H]LHQZHOHHQYHUEHWHULQJ PDDUQRJVWHHGV]LHQZHEH]RHNHUVGLHRSGLWEXVLQHVV WREXVLQHVVHYHQWKHOHPDDOQLHWVWH]RHNHQKHEEHQ 2QVFRQFHSWPHWJUDWLVWRHJDQJHQFDWHULQJ]HWGHGHXU QDWXXUOLMNZHORSHQPDDUGDDUZLOOHQZHJHHQFRQFHV VLHVLQGRHQ:HZRUGHQJHZRRQQRJZDWVWUHQJHUDDQ GHGHXU0HQORRSWGXVKHWULVLFRGDWGHWRHJDQJZRUGW JHZHLJHUG¶¶

©

QUICK SCAN HÉT VRAAGSTUK VANUIT DE MARKT ª+RHOHJJHQZHLQGH]HGLJLWDOHZHUHOG FRQWDFWPHWPRJHOLMNHQLHXZHNODQWHQHQ KRHKRXGHQZHELQGLQJPHWRQ]HEHVWDDQGH NODQWHQ"

ONZE VISIE ª)HQH[SRJHORRIWLQGHNDQVHQGLHSHUVRRQ OLMNFRQWDFWELHGWHQZLOHHQSODWIRUPELHGHQ YRRURQGHUQHPHUVRPFRQWDFWHQWHOHJJHQ HQUHODWLHVWHRQGHUKRXGHQ

UW OPLOSSING ª-DDUOLMNVRUJDQLVHHUW)HQH[SRHHQ EXVLQHVVWREXVLQHVVHYHQHPHQWLQGH (YHQHPHQWHQKDOLQ*RULQFKHPZDDU EHGULMYHQDOVH[SRVDQWKXQSURGXFWHQ HQGLHQVWHQNXQQHQWRQHQDDQ]DNHOLMNH EH]RHNHUV'DDUQDDVWLVHUGHJHOHJHQKHLG YRRUQHWZHUNHQ]DNHQGRHQHQLQVSLUHUHQ 'HIXOOVHUYLFHIRUPXOH]RUJWHUYRRUGDWPHQ ]LFKYROOHGLJNDQULFKWHQRSQHZEXVLQHVVHQ UHODWLHRQGHUKRXG

FENEXPO BUSINESSDAGEN 3DSODQGF &.*RULQFKHP 7HOHIRRQ± (PDLOLQIR#IHQH[SRQO ZZZIHQH[SRQO

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

37


REPORTAGE

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT  Ondernemers moeten vooruit kunnen NLMNHQ+HOGHULQ]LFKWLQGH¿QDQFLsOH situatie en risico’s, de zekerheid dat een bedrijf aan alle wetten en regels voldoet Ên prognoses zijn onmisbaar om een koers uit te kunnen stippelen. Vaak is de benodigde kennis echter in handen van uiteenlopende kantoren.

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

TEN RAEDE GROEP, STRATEGISCH PARTNERS MET HART VOOR DE ZAAK

‘Ondernemer komt hier voor zijn toekomst’ Zakelijk en privĂŠ zijn ondeelbaar, zeggen de experts van de Dordtse Ten Raede Groep. Een bedrijfsmatige beslissing kan levensveranderend zijn, dus willen ze alle facetten belichten. Op eerlijke wijze. “Wij werken transparant.â€?

ONZE VISIE Âť Ten Raede Groep is een betrouwbare partner die ondernemers proactief ontzorgt, begeleidt en inspireert bij de opbouw van een duurzaam gezonde toekomst. Hierbij staan onze veelzijdige vakkundigheid en betrokkenheid centraal. Innovatief, om optimaal aan te sluiten bij een dynamische wereld vol uitdagingen en kansen.

UW OPLOSSING Âť Strategisch partnerschap. We denken met ondernemers mee en kunnen zakelijke beslissingen vanuit een breed perspectief beschouwen, omdat we alle knowhow in huis hebben. Ten Raede *URHSEXQGHOWÂżQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHYH HQÂżVFDOHGLHQVWHQDVVXUDQWLsQHQ P&O. Opdrachtgevers hebben een vast aanspreekpunt. We werken volgens de normen van brancheorganisatie NOAB en Register Belastingadviseurs en zijn benoemd tot NOAB-voorbeeldkantoor. Op assurantiegebied voldoen we volledig aan de WFT-eisen.

TEN RAEDE GROEP Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA Dordrecht Telefoon 078 - 631 13 66 E-mail info@tenraede.nl www.tenraede.nl

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

Voor stroomt de Oude Maas, aan de westzijde raast het verkeer door de Drechttunnel en even verderop dendert de trein over de Zwijndrechtse brug. Ten Raede Groep, gevestigd aan de Laan der Verenigde Naties, begeeft zich in het hart van de Drechtstedelijke infrastructuur. Zo’n kruispunt van verbindingen past wel bij een bedrijf dat zelf de nodige disciplines aan elkaar koppelt. Begin deze eeuw besloten drie specialisten in financiĂŤn, belastingen, verzekeringen en administratie samen verder te gaan. Ondernemers moesten voor al hun vraagstukken bij ĂŠĂŠn adviseur te rade kunnen gaan, vonden ze. “Het kost veel tijd en geld om overal een expert voor in te hurenâ€?, zo schetst Gerben van Tol, directeur AssurantiĂŤn en ĂŠĂŠn van de oprichters, de achtergrond van Ten Raede Groep. “Daar wordt een ondernemer niet beter van. Wij hebben gezegd: organiseer alles rondom de klant. Verkoop geen los product of losse dienst, maar verstrek een totaaladvies waar hij echt mee vooruit kan.â€? Robbert Verbeek, belastingadviseur, stipt de rol van Ten Raede Groep als financieel planner aan. “Een ondernemer komt hier voor zijn toekomst. Hij wil weten waar hij staat, wat er beter kan en hoe hij dat doel bereikt. Kan ik personeel aannemen? Is de aankoop van een bedrijf haalbaar? Welke consequenties heeft bedrijfsopvolging? Dat kan nogal wat voeten in de aarde hebben: financieel, fiscaal, testamentair ĂŠn emotioneel. Wij onderzoeken dan ook alle facetten. Als het om ondernemersschap gaat, kun je zakelijk en privĂŠ niet scheiden.â€?

DESKUNDIGE COLLEGA’S Het concept van Ten Raede Groep slaat aan. Het bedrijf heeft een uitgebreide klantenkring met voornamelijk mkb-ondernemingen opgebouwd. Ook de steeds verder uitdijende groep van zzp’ers wordt niet vergeten. Zo kan de kleine zelfstandige tegen een aangepast tarief van een uitgebreid pakket gebruik maken. Onder andere belastingaangifte, administratie, advies en pensioenopbouw behoren bij deze service. Ten Raede Groep telt inmiddels 23 medewerkers. Deskundige collega’s, zegt partner en senior accountmanager Jarno Lubbers. “Onze fiscalisten hebben niet alleen verstand van het binnenlands belastingstelsel, ze weten bijvoorbeeld wat er bij internationaal zakendoen komt kijken. En de afdeling Personeel en Organisatie begeleidt ook bij ontslagprocedures en andere arbeidsrechtelijke kwesties. Ons collectief is volledig ingericht op multidisciplinaire advisering en signalering. Vaak begint het met ĂŠĂŠn ondernemersvraag, die ontspint zich vervolgens in speurwerk op allerlei terreinen.â€?

WAAR ZITTEN DE UREN IN? Volgens Gerben van Tol is transparantie bij de facturering dan ook onmisbaar. “We laten graag gedetailleerd zien waar wij onze tijd aan besteden. Ook bij het afsluiten van verzekeringen werken we op uurbasis en niet met provisies. Dat is uitzonderlijk, want ondanks alle verhalen worden er nog altijd op grote schaal provisies toegepast. Wij zien liever dat de klant de beste polis voor zijn persoonlijke situatie krijgt.â€? Nog een zeldzaamheid, Ten Raede Groep heeft als ĂŠĂŠn van de weinige kantoren een AFM-vergunning voor pensioenverzekeringen. “Dat geeft onze klanten extra zekerheid.â€?

ÂŤ


U ONDERNEEMT de rest doen wij...

administratie, assurantiĂŤn, bedrijfs- en fiscaal advies, pensioen, personeelszaken, detachering. www.teamtenraede.nl

Ten Raede Groep


OFFICE FURNITURE

Waarom Shiraz? Grote keuze in moderne kantoorinrichting, in verschillende prijsklassen dus altijd binnen uw budget! Wij worden dit jaar

20

Goed advies, inclusief 3D tekening en een vrijblijvende offerte. Breng eens een bezoek aan de showroom (gevestigd naast de Makro in Dordrecht)

en vieren dat met heel veel aanbiedingen!

www.shiraz.nl

Toermalijnring 1600, 3316 LC Dordrecht

Het Ondernemersbelang Drechtsteden 1-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you