__MAIN_TEXT__

Page 1

ZUID-HOLLAND ZUID

Power voor het mkb De mensen achter de expertise

ICT en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Digitale ethiek wordt hĂŠt speerpunt

04 2017 JAARGANG 15


A5 flyers 1.000 stuks

€ 30,

Vanaf

82

Bestel uw zakelijke drukwerk snel en voordelig bij De Groot Vanaf 38

Vanaf 47

€ 33,

€ 16,

Folders.

Visitekaartjes.

Vanaf 38

€ 6,

Posters.

shop.grootsgedrukt.nl


INHOUD SCHILDERWERK

ACCOUNTANT

ICT-ADVISERING

ZORG VOOR BEHOUD VAN UW WONING EN BEDRIJFSPAND DOOR PROFESSIONEEL SCHILDERWERK

DE MENSEN ACHTER DE EXPERTISE

“ICT EN TRANSPORT ZIJN ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN”

Traditionele vakkennis, jarenlange ervaring en een enorme drive om goed werk te leveren. Combineer dit met de allerbeste merkproducten en slimme, moderne technieken en je hebt het recept voor het succes van Van Dongen Schilderwerk. Ooit was vakman en schilder Ad van Dongen een projectleider in loondienst met een carrière van 24 jaar achter zich.

Transparant en persoonlijk, zo ziet de ondernemer de relatie met zijn accountant graag, en dat is dan ook wat Troost Accountantskantoor hem biedt. Geen dure relatiebeheerders die ertussen zitten, maar reële tarieven en heldere afspraken. Wat bij andere kantoren in opsmuk gaat zitten wordt door Troost geïnvesteerd in kennis.

LEES VERDER OP PAGINA 25

COVERINTERVIEW

Maarten van der Hoek strijdt er met zijn bedrijf W.T. International in Capelle aan den IJssel al jarenlang voor om (veilige) ICT hoger op de agenda van directies te krijgen. Met name ook bij transportgerelateerde bedrijven. Dat is nodig, vindt hij, want: “ICT en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

LEES VERDER OP PAGINA 31

LEES VERDER OP PAGINA 32

POWER VOOR HET MKB De oprichters van het Rotterdamse BEEQUIP besloten in 2015 om het helemaal anders te doen. Niet in het verleden behaalde resultaten van een bedrijf staan centraal bij financiering, maar de waarde van het materieel. Inmiddels hebben de leaseoplossingen van de Rotterdammers hun waarde bewezen. “We kregen de ruimte om zestien nieuwe investeringen te verrichten”, zegt Jelmer Broekhuizen, managing director van Mobility Centre Holland en partner van BEEQUIP.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS DIGITALE ETHIEK WORDT HÉT SPEERPUNT De technologische evolutie lijkt soms ons op sleeptouw te nemen in plaats van andersom. Trendwatcher Tony Bosma waarschuwt voor de gevolgen daarvan en voorziet de gestage opkomst van een tegenbeweging. Die zal de digitale vooruitgang geen halt toeroepen maar ze wel weer in lijn brengen met de menselijke maat. Als we geen tegengas geven zullen we onbewust en ongewild steeds meer data leveren aan high tech multinationals, nu nog slechts over ons letterlijke huishouden, straks ook over ons lichamelijke.

LEES VERDER OP PAGINA 40

EN VERDER... 5 Column / colofon 6 MeerBusiness nieuws 10 Werkgever kan loonschade verhalen bij letsel medewerker 11 Accountmanagement Bedrijven 13 Ondernemersvereniging voor in Papendrecht gevestigde bedrijven 15 VSO 2.0 gaat met de tijd mee 17 Partner voor revisie- en reparatiewerk 19 Ondernemerspanel

21 Loondoorbetalingsverplichting 21 Sociaal verhaal 23 PSY Business maakt werk van gezondheid binnen bedrijven 27 Offlineperiode bij cyberaanval optimaal beperken 29 Transport en logistiek waren nog nooit zo makkelijk 33 Met Stimular circulair en fossielvrij ondernemen

35 Wie is de motor van de groeiende Nederlandse economie? 36 Ondernemers moeten data-aware worden 38 Nederland eet meer plantaardig 42 Uw faillissement ligt vlak achter de horizon

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

3


RUIMTEGEBREK?

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE EERSTE MAAND VOOR MAAR

€ 1,-

www.flexopslag.nl • 078-673 77 34

CLOUD TELEFONIE NU VANAF € 4,- PER MAAND! Steeds meer bedrijven stappen over op Cloud Telefonie. Daarmee beschik je over alle moderne communicatiemogelijkheden, zoals VoIP, mobiliteit en flexibiliteit. En ja, je kunt er ook nog gewoon mee bellen.

Meer weten over Cloud Telefonie of direct een offerte op maat ontvangen? Neem contact op met één van onze specialisten, tel. 0186-744022.

HostedXL | Aston Martinlaan 2 | Oud-Beijerland | Tel. 0186-744022 | www.HostedXL.nl

REEDS 5 JAAR UW BETROUWBARE PARTNER VOOR RE-INTEGRATIE, OUTPLACEMENT EN COACHING Prinses Margrietstraat 8, 4671 GA Dinteloord tel: 0611348160 | info@wilmarsterkinwerk.nl

WWW.WILMARSTERKINWERK.NL


COLUMN

DAG VAN DE BELASTINGVRIJHEID Als er een blauwe envelop op de mat ligt, schrikt iedereen. Wat nu weer? Blijkt het de aanslag wegenbelasting te zijn, leven we weer gerustgesteld verder. We maken ons pas echt druk als er een aanslag binnenkomt, die we niet hadden verwacht. Dat komt ook nogal eens voor. Zeker bij ondernemers. Vrijwel niemand realiseert zich hoeveel belasting hij betaalt. Het gaat natuurlijk niet alleen om inkomstenbelasting, maar ook om gemeentelijke heffingen, accijnzen op drank, rookwaar en brandstof, hondenbelasting, bijtelling voor een leaseauto, vennootschapsbelasting voor wie een bv heeft en vooral btw. Accountantsfirma Deloitte rekent elk jaar uit tot welke dag Nederland werkt voor de belastingdienst en andere inningskantoren van de overheid. Dit jaar was dat 16 juni. Dus ‘de Nederlander’ werkt bijna het eerste halfjaar voor de Staat. Pas daarna komt hij aan zichzelf toe. Deze datum geldt natuurlijk niet voor iedereen. Het beste af is een alleenstaande werknemer met een laag inkomen en een huurwoning. Die is op 20 maart al klaar met betalen. Het echtpaar van middelbare leeftijd dat 175.000 euro per jaar maakt, in een villa woont, twee dikke auto’s rijdt en regelmatig een fles wijn ontkurkt, is tot 23 juli bezig met belasting betalen. Tussen deze twee in zit de zzp’er van 35 jaar met een modaal inkomen, een gewone auto, een huurhuis en een pakje shag per twee dagen. Hij kan al op 19 april de vlag uithangen. De berekening van de Tax Freedom Day, zoals 16 juni wel wordt genoemd, is voor het eerst

gemaakt in de Verenigde Staten. Daar wordt het sinds 1948 bijgehouden. Als de belastingdruk in de VS net zo hoog zou zijn als in Nederland, zouden de Amerikanen massaal naar Washington marcheren en daar alle instituties omvertrekken. Nederland kent een collectieve lastendruk van 50 procent: de helft van wat wij bruto verdienen gaat linksom of rechtsom naar de overheid. In de VS beweegt deze lastendruk zich tussen 25 en 30 procent. Tax Freedom Day is daar dan ook al op 24 april. Wereldwijd is de bevolking van India het beste af. Daar vieren ze de Dag van de Belastingvrijheid al op 14 maart. Maar ja, ze hebben er ook geen cent te makken, zou je kunnen redeneren. Het slechtst af zijn de Belgen. Hun ‘feestdag’ begint pas op 6 augustus. De arme zuiderburen werken dus dik zeven maanden per jaar voor hun drie regeringen: de landelijke, de Vlaamse en de Waalse. Dat verklaart wellicht een en ander. Binnen de Europese Unie doet Nederland het niet best. Verreweg de meeste lidstaten zijn eerder klaar met belasting betalen dan wij. Cyprus spant de kroon. Op het Griekse deel van het eiland bedraagt de belastingdruk 19 procent. Op 13 maart is het daar gebeurd. In West-Europa ben je het beste af in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De Britten en de Ieren betalen ‘slechts’ 36 respectievelijk 32 procent van hun inkomen aan de Staat. De enige landen waar het nog langer duurt dan in Nederland zijn Oostenrijk (10 juli), Duitsland (19 juli), Frankrijk (26 juli) en Hongarije (6 augustus). Het is dus niet erg om veel belasting te betalen. Je woont dan waarschijnlijk in een welvarend land. «

«

André Vermeulen // dewoordwinkel@kpnmail.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Zuid-Holland Zuid verschijnt vijf keer per jaar. Vijftiende jaargang, nummer 4, 2017 Oplage: 6.000 exemplaren

Uitgever Smart Business Publishers West B.V. Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

Eindredactie Coverfoto Baukje Bosma Jelmer Broekhuizen, managing director Telefoon 0512 – 74 52 20 Mobility Centre Holland (links) en Cor E-mail b.bosma@ondernemersbelang.nl Telleman, lease-officer Wegtransport en Logistiek van BEEQUIP Fotografie Jan Nass

Media-adviseur Martin Glim Telefoon 0228 – 32 12 53 E-mail m.glim@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk Drukkerij Veldhuis, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Hans Boutkan Richard van Hoek Jeroen Kuypers Fred Louter Marco Magielse Jan Nass Martin Neyt André Vermeulen (column) Heleen Versprille

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

5


MEERBUSINESS KORT NIEUWS NIEUWS

BESTE WERKGEVER, WIJ GAAN GELD VOOR U TERUGHALEN…!

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn… maar dat is het niet! Het gaat om kosten die u eerst zelf maakt en daarna terug gaat vorderen, maar deze mogelijkheid is vaak onbekend en als er geen actie komt, blijft er geld liggen. Het zal met letsel te maken hebben, maar waar gaat dit over? Stel, u heeft een werknemer die zich ziek heeft gemeld als gevolg van opgelopen letsel, waarbij een andere persoon/instantie aansprakelijk is voor dit letsel. Uw werknemer is hierdoor voor langere tijd arbeidsongeschikt. Als werkgever bent u verplicht het loon van deze werknemer door te betalen. Het kan zijn dat u dit risico heeft verzekerd. In dat geval zal sprake zijn van een (hoog) eigen risico. Of u heeft gekozen dit risico zelf te lopen. Wat ook van toepassing is, u maakt kosten. U heeft – als werkgever – een zogenaamd ‘zelfstandig vorderingsrecht’ om uw kosten te verhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Letselschade.com kan de loonschade berekenen en een vordering instellen op de aansprakelijke partij. Schade die u kunt vorderen zijn bijvoorbeeld het netto doorbetaalde loon en re-integratiekosten. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het bezoek aan een Arboarts, de aanpassing van de werkplek en de begeleiding naar ander werk (binnen of buiten de eigen organisatie). Het zal u niet verbazen dat deze kosten behoorlijk op kunnen lopen. Wel fijn als u daar het grootste deel van terug ziet. Volgens een staffel berekenen wij u kosten voor onze werkzaamheden. Voor onze werkzaamheden dienen wij een nota in bij de verzekeraar. Wanneer de verzekeraar bereid is (een deel van) deze nota te betalen, dan corrigeren wij deze vergoeding uiteraard op de kosten die wij u berekenen. In het gunstigste geval kan dit betekenen dat onze kosten hierdoor voor u wegvallen. Waarschijnlijk spreekt een eenvoudig rekenvoorbeeld het meest tot de verbeelding: Een medewerker van u, met een netto maandinkomen van EUR 1.600, is vijf maanden uit de roulatie. De eerste drie maanden is deze persoon 100% arbeidsongeschikt, de twee maanden daarna voor 50%.

Loonschade - nettoloon: EUR 1.600 x 3 maanden x 100% = - nettoloon: EUR 1.600 x 2 maanden x 50% = - vervangende medewerker (kosten niet te vorderen) Re-integratiekosten - opstellen plan van aanpak: 3 uur x EUR 210 - gesprekken werknemer verloop ziekteproces: 2 uur x EUR 210 - vervoerskosten - aanpassingen op de werkplek Totale vorderbare schade

EUR 4.800 EUR 1.600 n.v.t. EUR 630 EUR 420 EUR 400 EUR 1.000

EUR 8.850

In een soortgelijk voorbeeld van een medewerker die netto EUR 2.800 per maand verdient, negen maanden uit de roulatie is en waarbij sprake is van iets meer kosten voor re-integratie is de totale vorderbare schade opgelopen naar EUR 22.000. Ook de kosten van de bedrijfsarts zijn te vorderen. Dit onderwerp wordt ook wel het vergeten geld genoemd. Laat u nu niet degene zijn die dit geld vergeet terug te halen. Dit kan overigens ook met terugwerkende kracht. In ieder geval voor kosten die ergens in de afgelopen twee jaar zijn gemaakt, maar soms ook nog tot verder terug.

Neem contact op met Stefan van der Leun als u hier vragen over heeft, nader geïnformeerd wilt worden of om daadwerkelijk uw vordering uit te laten voeren. E-mail info@letselschade.com www.letselschade.com Telefoon 078 - 644 34 40

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017


REGIONAAL

Z A K E N P L AT F O R M

WORD NU L VERGROOT UW NET WE

WAT VOOR ADVOCATENKANTOOR IS VQH ADVOCATEN?

VQH Advocaten is een advocatenkantoor met vestigingen in Oud-Beijerland, Bergen op Zoom en Rotterdam (Capelle a/d IJssel). Met een team van gespecialiseerde advocaten werken wij in de rechtsgebieden: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht (huurrecht bedrijfsruimte), letselschade, familierecht en incasso. VQH Advocaten telt dertien advocaten en heeft in totaal 28 mensen in dienst. Verder is het kantoor laagdrempelig en wordt er gestreefd naar een zo goed mogelijke communicatie met de cliënt. Voor welke rechtsgebieden kan een ondernemer bij VQH Advocaten terecht? VQH Advocaten staat voornamelijk ondernemers bij in het mkb. Een ondernemer kan vanzelfsprekend voor het algemeen contractenrecht bij VQH Advocaten terecht. Diverse advocaten van VQH zijn Letselschadeadvocaat. Wanneer een ondernemer letsel oploopt heeft dit direct gevolgen voor de uitoefening van zijn bedrijf.

Onze advocaten hebben ruime ervaring bij de behandeling van dit soort complexe schadezaken. Wij kunnen de ondernemer in dergelijke zaken bijstaan. Het kantoor behandelt ook vele incassozaken. Binnen het kantoor bestaat er een aparte incassoafdeling, zodat een ondernemer onbetaalde vorderingen door de incassoafdeling kan laten incasseren. Tevens heeft het kantoor een ruime ervaring op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte en arbeidsrecht. Mede gezien de veranderingen per 2015 in het arbeidsrecht, is het van groot belang dat een ondernemer zich goed laat adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties. Naast de meest voorkomende kwesties zoals met betrekking tot het beëindigen van de overeenkomst zijn ook kwesties van belang met betrekking tot bijvoorbeeld het concurrentiebeding, arbeidsongeschiktheid, of bijvoorbeeld een arbeidsongeval. Indien een onderneming zich vooraf laat adviseren of gedurende een kwestie advies inwint en zich laat begeleiden, kan dat onnodige procedures en kosten voorkomen. Wat is de visie van VQH Advocaten? Zoals ik eerder heb aangegeven, is de visie dat het kantoor laagdrempelig moet zijn en dat een goede communicatie met de cliënt voorop staat. Tevens heeft VQH Advocaten een team van gespecialiseerde advocaten die een specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond. Zelf ben ik gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heb ik daarvoor een specialisatie-opleiding afgerond. Al enige jaren is VQH Advocaten het grootste advocatenkantoor in de Hoeksche Waard. Naast de vestiging in Oud-Beijerland heeft VQH Advocaten ook vestigingen in Bergen op Zoom en Rotterdam (Capelle a/d IJssel). Hierdoor is VQH Advocaten gemakkelijk voor cliënten te bereiken en blijft het persoonlijk contact met cliënt gewaarborgd.

Wat zijn de plannen voor de toekomst van VQH Advocaten? VQH Advocaten heeft de koers ingezet op uitbreiding, mede door het realiseren van verschillende vestigingen. Ook in de toekomst zal VQH Advocaten hier energie in blijven steken. Tevens zal VQH Advocaten haar medewerkers blijven stimuleren om zich te specialiseren en daarvoor opleidingen te volgen om zo een goede kwaliteit van dienstverlening te kunnen geven. Kunnen ondernemers vrijblijvend contact opnemen? Vanzelfsprekend kunnen ondernemers vrijblijvend contact met mij opnemen. Een eerste gesprek is vrijblijvend en daarvoor worden geen kosten berekend. VQH Advocaten acht juist een kennismakingsgesprek van groot belang, omdat een langdurige samenwerking met een ondernemer hoog in het vaandel staat. Indien een ondernemer een kennismakingsgesprek wenst te plannen, is het ook mogelijk dat ik bij de betreffende ondernemer op bezoek kom. Immers, dan kan ik gelijk het mooie bedrijf van de ondernemer bekijken en nog beter inschatten wat de wensen van de betreffende ondernemer zijn en hoe wij de ondernemer van dienst kunnen zijn. mr. M.A.C. (Marc) Backx, advocaat VQH advocaten, West-Voorstraat 1, 3262 JP Oud-Beijerland, telefoon 0186 – 61 44 77; Stationsstraat 26, 4611 CD Bergen op Zoom, telefoon 0164 – 74 50 30; Rivium Boulevard 301-320, 2909 LK Capelle aan den IJssel, telefoon 010 – 351 00 34, e-mail info@vqh.nl, www.vqh.nl, www.facebook.com/VQHadvocaten/

WORD NU MEMBER

Heeft u zich ook voorgenomen om uw netwerk te vergroten? Mail dan naar ZHZ@meerbusiness.nl en u kunt dat voornemen van uw lijstje afvinken. Members van MeerBusiness ZHZ (Zuid-Holland Zuid) profiteren van een groot, gevarieerd, actief en professioneel netwerk. Regelmatig afwisselende bijeenkomsten die we via de nieuwsbrief aankondigen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Word nu lid voor slechts € 195 per kalenderjaar en profiteer direct van de mogelijkheden van MeerBusiness ZHZ! We hopen u snel te ontmoeten!

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

7


COVERINTERVIEW

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

De oprichters van het Rotterdamse BEEQUIP besloten in 2015 om het helemaal anders te doen. Niet in het verleden behaalde resultaten van een bedrijf staan centraal bij financiering, maar de waarde van het materieel. Inmiddels hebben de leaseoplossingen van de Rotterdammers hun waarde bewezen. “We kregen de ruimte om zestien nieuwe investeringen te verrichten”, zegt Jelmer Broekhuizen, managing director van Mobility Centre Holland en partner van BEEQUIP.

BEEQUIP GEEFT BEDRIJVEN FINANCIËLE SLAGKRACHT

Power voor het mkb Banken zijn sinds de crisis terughoudend in het verstrekken van kredieten aan het mkb. Nieuwe wet- en regelgeving als Basel III en IV, gericht op aanhouden van voldoende vermogen om bijvoorbeeld een bankrun te doorstaan, en aanverwante Europese richtlijnen, dwingen het bankwezen risico’s tot het minimum te beperken. Ook nu de economie zich herstelt, is bancaire kredietverlening bij lange na niet op niveau, zo laten cijfers van DNB over de eerste maanden van 2017 zien. De terughoudendheid heeft evenwel alternatieve financieringsvormen een groeispurt gegeven. Ondernemers maken steeds vaker gebruik van informele investeerders, mkb-fondsen, kredietunies, factoring en crowdfunding. De dienstverlening van BEEQUIP past tussen de nieuwe innovatieve kredietvormen. Drie ondernemende professionals met ervaring in financiën en equipment gaven in 2015 hun visie vorm. Het midden- en kleinbedrijf, de backbone van de samenleving, moet naar hun mening kansen krijgen om te groeien. BEEQUIP kijkt dan ook voorbij de cijfers en neemt de waarde van voertuigen, zware machines, hijskranen, containers en ander materieel als uitgangspunt. Aan de hand daarvan hebben bedrijven de keuze uit financial lease (onderneming blijft economisch eigenaar van materieel), operational lease (huur van materieel met koopoptie) en varianten op de twee genoemde leasemethoden. Zo komt er bij ‘sale & lease back’ snel vermogen vrij om te investeren.

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

Aan het einde van de looptijd wordt een bedrijf weer volledig eigenaar van het verkochte equipment.

VOORTOUW NEMEN In pakweg twee jaar maakten talloze bedrijven in onder meer de bouw, infra en haven kennis met de voordelen van BEEQUIP. “We zijn nu actief in elf sectoren”, vertelt Cor Telleman, lease-officer Wegtransport en Logistiek van BEEQUIP. “Dat aantal breidt zich uit, er wordt over gedacht om bijvoorbeeld rail in de expertise op te nemen. Onze lease-officers zijn specialisten in de sectoren waarvoor ze werken. We komen uit de praktijk, weten waarover we praten. Op die manier kunnen we een vertrouwensband met klanten opbouwen.” De Rotterdammers werken onafhankelijk van financiële instellingen. NIBC Bank, de voormalige Nationale Investeringsbank, is echter ondersteunend partner. Telleman: “NIBC staat mede aan de basis van BEEQUIP. Het is noodzakelijk dat iemand het voortouw neemt in kredietverlening aan het mkb. De hoogte van door banken afgewezen kredietaanvragen, loopt jaarlijks in de miljarden euro’s. Ons bedrijf is gegroeid, we zijn dertig man sterk, maar de lijnen blijven kort, zowel in de relatie met klanten als intern.” Beslissingen worden volgens Telleman snel en adequaat genomen. Nog altijd is er een vaste wekelijkse meeting met het volledige team. “Meestal bespreken we op informele wijze, niet zelden staand, wat er speelt. Openheid en directheid kenmerken ons bedrijf. Die cultuur willen we behouden, ook als we verder uitbreiden.”

MOBILITY CENTRE HOLLAND B.V. Mobility Centre Holland, partner van BEEQUIP, heeft vier vestigingen in Nederland, met een hoofdkantoor in Rotterdam. Het bedrijf is specialist in verhuur, lease en in- en verkoop van personenauto’s, bestelwagens, trucks en trailers. Mobility Centre leerde BEEQUIP kennen bij de afwikkeling van het faillissement van een gezamenlijke klant. De twee bedrijven bouwden gaandeweg een sterke band op. “Als financieel onafhankelijke mobiliteitspartner zijn wij altijd op zoek naar partijen die met ons meedenken”, zegt Jelmer Broekhuizen, managing director van Mobility Centre Holland in de Maasstad. “BEEQUIP baseert zich op objecten en cashflow en kan de waarde daardoor veel beter pinpointen. We zijn dit jaar weer gegroeid, de economie trekt stevig aan en we willen de nodige investeringen verrichten. Dit heeft onder andere tot de aankoop van Mercedes-Benz Sprinters en hetzelfde merk in BE-combi’s geleid.”


Jelmer Broekhuizen (links) en Cor Telleman

Mobility Centre Holland en BEEQUIP vullen elkaar aan doordat Mobility Centre Holland thuis is in de automotive sector en BEEQUIP sterk is in de financiële wereld. Volgens Broekhuizen excelleert zijn bedrijf in lease, verhuur en verkoop van 12- en 18-tonners, desgewenst met Euro 6-motor. Deze trucks zijn geschikt voor de strengste milieuzones, waaronder de Maasvlakte. Daarnaast onderscheidt Mobility Centre zich evenals BEEQUIP met flexibiliteit. “Klanten rijden nieuw, want onze voertuigen zijn in principe niet ouder dan twee jaar. Na twaalf maanden kunnen huurders ervoor kiezen hun contract om te zetten in lease. Dat is een zeer gewilde optie in deze tijd van flexibilisering.”

RECLAMEVRIJ WAGENPARK Arjan Baars, mobiliteitsadviseur bij Mobility Centre, stipt TCO (total cost of ownership) aan. Het begrip is naar zijn mening enigszins verworden tot een cliché, maar in dit geval zeer accuraat. “Anders dan de traditionele verkoop- en verhuurkanalen, denken wij als onafhankelijke partij mee met een klant over

de beste oplossing voor zijn bedrijf. Het gaat dan niet alleen om actueel gebruik en toekomstplannen, maar ook om praktische afwegingen. Is het in een snel bewegende markt wel handig om een object te bezitten? Het is wat dat betreft een pré is dat ons wagenpark blanco is uitgevoerd.” De kracht van een naamloze vloot is tevens een uitdaging. “We hebben immers geen rijdende reclameborden rondrijden. Wanneer wij melden dat we bijna tweehonderd voertuigen en het grootste aantal trucks in onze vloot te hebben, is men vaak verbaasd,” vult Jelmer Broekhuizen aan. “Ooit experimenteerden we met onze bedrijfsnaam op auto’s, maar dat viel niet in goede aarde. We hebben het geprobeerd, klanttevredenheid gecheckt en ervoor gekozen een strategische keuze te maken. We moeten zeer actief in het werkveld zijn, want potentiële klanten leren ons niet op de weg kennen.”

namelijk nooit stilzitten, moeten blijven vernieuwen en verbeteren. Arjan Baars: “Wij komen aan de voorzijde bij de klant binnen, leren zijn bedrijf goed kennen en kunnen zo zijn mobiliteitsvraagstuk volledig invullen. Die aanpak heeft tot nu toe een hoge klanttevredenheid opgeleverd.” Vernieuwing hangt voor Mobility Centre Holland de komende jaren samen met flexibilisering van de arbeidsmarkt. Jelmer Broekhuizen denkt daarbij aan een verdere ontwikkeling van leaseoplossingen en maatwerkadvies. “Wat we wel willen is een persoonlijke partij worden, de kwaliteit moet absoluut hoog blijven. Daarmee is onze koers dezelfde als die van BEEQUIP.”

VERANTWOORDE GROEI

www.beequip.nl www.mobilitycentreholland.nl

Eigenlijk is dat ook weer een voordeel, stellen Broekhuizen en Baars. Ze kunnen

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

9


KENNISPARTNER

WERKGEVER KAN LOONSCHADE VERHALEN BIJ LETSEL MEDEWERKER

“Werkgevers laten geld liggen” U heeft het vast weleens meegemaakt. Een van uw medewerkers is in privétijd betrokken geraakt bij een verkeersongeval waarbij letsel is opgelopen. Als gevolg van dit letsel is deze medewerker voor langere tijd uit de roulatie en moet zich ziek melden. Allereerst heel vervelend voor uw medewerker, maar ook u als werkgever kunt hierdoor schade oplopen. Schade die u voor een groot deel terug kunt vorderen. Een voorbeeld: Frans, een van uw productiemedewerkers is met zijn fiets aangereden door een automobilist, die geen voorrang heeft verleend. Frans loopt bij dit ongeval dusdanig letsel op dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht. Daar worden meerdere (ernstige) breuken en flinke schaafwonden geconstateerd. Frans verblijft een aantal dagen in het ziekenhuis en moet daarna een periode revalideren. Het is verstandig om Frans in deze situatie te ontzorgen, door een belangenbehartiger (letselschade expert) in de arm te nemen, die zijn persoonlijke schade gaat vorderen. Naast het bijstaan van Frans, mogelijk met inschakeling van medische-, arbeidsdeskundige- en herstelexpertise, kunnen onze experts ook de schade vorderen die u als werkgever in deze situatie oploopt.

LOONSCHADE WERKGEVER Salaris - Frans heeft een bruto maandsalaris van € 2.500,-, netto € 1.750,Vervanging - Tijdens de periode dat Frans niet kan werken moet een uitzendkracht ingeschakeld worden om zijn werkzaamheden over te nemen. Arboarts - Frans heeft drie keer een bezoek gebracht aan de arboarts. Re-integratie - Frans is als gevolg van

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

zijn ernstige letsel niet meer in staat om het productiewerk uit te voeren. Zijn werkgever heeft hem een functie op kantoor aangeboden. Dit betekent wel dat de werkgever een aantal aanpassingen en voorzieningen op de nieuwe werkplek heeft moeten aanbrengen.

BEREKENING Netto doorbetaald loon: 6 maanden x € 1.750,- » € 10.500,Kosten vervangende arbeidskracht: 6 maanden x € 2.150,- » € 12.900,(niet vorderbaar) Bezoeken arboarts: 3x € 120,- » € 360,Re-integratiekosten/aanpassing werkplek: » € 1.635,Werkzaamheden HR-afdeling: 3 uur x € 85,- » € 255,Totaal (vorderbare) kosten: € 12.750,-

VERGETEN GELD Wanneer u de gemaakte kosten van € 12.750,niet zou terugvorderen laat u dat geld letterlijk liggen. We noemen dit ook wel het ‘vergeten geld’. Uiteraard meer dan zonde om hier niks mee te doen. We helpen u graag om deze vordering, namens u, in te stellen! Neemt u hiervoor contact op met Stefan van der Leun (svanderleun@letselschade.com). Letselschade.com, hét letselschade expertisebureau dat de belangen behartigt van u en/of uw werknemer bij onder andere: • loonschade • verkeersongeval • gebrekkig product • letsel toegebracht door dieren • nalatigheid door lokale of landelijke overheid

«

Stefan van der Leun

OPMERKINGEN: In dit voorbeeld is de werkgever ‘eigenrisicodrager’ als het gaat om het doorbetalen van het loon. Het kan zijn dat de werkgever de loondoorbetalingsverplichting heeft verzekerd. In dat geval zal er sprake zijn van een (hoog) eigen risico. Ook dit eigen risico is te vorderen op de aansprakelijke partij. Zowel de werkgeverslasten als de kosten voor een vervangende arbeidskracht vallen niet onder het vorderingsrecht.

De Wederik 8 3355 SK Papendrecht Telefoon 078 - 644 34 40 E-mail info@letselschade.com www.letselschade.com


ACCOUNTMANAGEMENT

Accountmanagement Bedrijven De gemeente Papendrecht en Sliedrecht werken samen binnen de samenwerkende gemeenten Drechtsteden. Voor het bedrijfsleven zijn zij toegankelijk; een gesprekspartner, die u kan informeren over wat er speelt in het bedrijfsleven, uw vragen kan beantwoorden en zich inzet voor de verbetering van de dienstverlening aan de bedrijven. Of u nu een zzp’er, een internationale speler op de markt, een startende of een reeds lange tijd gevestigde ondernemer bent, zij zijn voor u namens de gemeente het aanspreekpunt. Zij zijn op de hoogte van het gemeentelijk beleid, procedures en regelingen en onderhouden contacten met de andere Drechtsteden gemeenten en ondernemersverenigingen. Ook kunt u hen tegenkomen op (regionale) netwerkborrels. Regelmatig bezoeken zij ook bedrijven– al dan niet met de wethouder Economie - om te horen wat er speelt. Vaak leiden deze altijd verrassende en aangename bezoeken tot het samenbrengen van vraag en aanbod en op de hoogte stellen van de juiste personen binnen de gemeente.

PAPENDRECHT Een groene, rustige maar dynamische omgeving. Dat is Papendrecht. Een gemeente op de grens van stedelijk gebied en de uitgestrekte natuur van de Alblasserwaard. Aan de oever van het unieke drierivierenpunt, waar

Noord, Beneden-Merwede en Oude Maas in elkaar samensmelten en het drukst bevaren punt voor scheepvaartverkeer in Europa vormen. Een prettige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Dankzij deze ligging is Papendrecht een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven uit de maritieme sector. Naast de multinational Boskalis zijn er ook tal van gespecialiseerde mkb-bedrijven uit de maritieme sector gevestigd. Ook de multinational uit de luchtvaartsector Fokker is gevestigd in Papendrecht. Ninetta Lorenc, telefoon 078 – 770 63 15 / 06 – 40 62 94 72 E-mail n.lorenc@papendrecht.nl

SLIEDRECHT Tussen de Beneden-Merwede en het polderlandschap van de Alblasserwaard ligt Sliedrecht: een goed bereikbare gemeente met een rijke historie in de baggerindustrie. Vandaag de dag staat Sliedrecht nog steeds bekend om de (maritieme) maakindustrie, maar ook sectoren zoals zorg en ICT zijn

binnen de gemeente goed vertegenwoordigd. In Sliedrecht woon je met alle voorzieningen binnen handbereik. De sterke gemeenschapszin en de goede sociaal-maatschappelijke voorzieningen maken Sliedrecht tot een vertrouwde en veilige haven voor iedereen. De goede bereikbaarheid, het ondernemersklimaat en de arbeidsmentaliteit zorgen ervoor dat Sliedrecht een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven, met ruimte voor innovatie. Esther Smit, telefoon 0184 – 49 58 30 / 06 – 12 39 15 68 E-mail e.smit@sliedrecht.nl Voor de overige Drechtstedengemeenten kijkt u op de gemeentelijke websites.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

11


SERVICEDESK

VoIP

24/7 BEHEER

BEVEILIGING

CLOUD

NETWERK

Sloopwerken en asbestverwijdering Sloopwerken Asbestverwijdering Milieutechniek

Van Vliet heeft al 20 jaar ervaring met het gecertificeerd verwijderen van asbest. Tevens kunt u bij Van Vliet terecht voor alle soorten sloop- en grondwerken, en voor het leveren van zand en grond. Ook is inname van uw grond mogelijk: www.grondbanksliedrecht.nl

www.vanvliet-sliedrecht.nl

De Wederik 5A 3355 SK Papendrecht Telefoon 078 7600076 info@netserve.nl www.netserve.nl

Industrieweg 27 3361 HJ Sliedrecht T 0184 415 501 E info@vanvliet-sliedrecht.nl

Kijk op e t i s b e w e onz e voor d n! de e h k j i l e g mo

STERK EN PERSOONLIJK IN COMMUNICATIE

Sportlaan 361 - 3364 DK Sliedrecht - Tel.: 0184-420010 info@mcsliedrecht.nl - www.multicopy.nl/sliedrecht


OVP

OVP Papendrecht – ondernemersvereniging voor in Papendrecht gevestigde bedrijven Het bestuur van OVP-Papendrecht voor een kenmerkend gebouw in Papendrecht, d’Oude School - waar een lid gevestigd is - geflankeerd door Wietske Pietersma, oud-bestuurslid en lid van de WAT

Onderling netwerken en samen optreden om belangen van ondernemend Papendrecht te behartigen. Dat zijn de hoofdfuncties van OVP. OVP behartigt de belangen van leden, stelt Papendrechtse ondernemers in de gelegenheid elkaar te ontmoeten, bevordert onderlinge samenwerking, versterkt en stimuleert lokaal ondernemerschap en draagt op die manier bij aan een gezond economisch klimaat. Dat is de basis van OVP. De OVP is opgericht in 1998 om ondernemers aan elkaar te verbinden en een spreekbuis te zijn voor het gemeentebestuur. Dat is waar we als vereniging nog steeds voor staan. De OVP leden blijven op de hoogte van de ontwikkelingen in Papendrecht. De vereniging heeft korte lijnen naar gemeente, Kamer van Koophandel, provincie en andere organisaties. De contacten met de ondernemersverenigingen in de overige Drechtsteden zijn goed. Daardoor kunnen in veel gevallen kennis, ervaringen en contacten gedeeld worden. Leden van OVP kunnen daarnaast meeprofiteren van het beveiligingsplan van stichting Bedrijfsbeveiliging Papendrecht. De ledenlijst van de OVP is een dwarsdoorsnede van ondernemend Papendrecht. Van automatiserings-, bouw-, productie- en handelsbedrijven tot makelaardij en ondernemingen in horeca en media.

Vrijwel alle branches zijn vertegenwoordigd. Het voordeel is dat een lid dat zoekt naar de aanpak van een project of probleem eigenlijk alleen maar de ledenlijst hoeft na te lopen. Een passend antwoord is bijna altijd binnen handbereik. Naast de zakelijke onderdelen van OVP is er een sociaal component. Een aparte commissie organiseert op gezette tijden informatieve en vermakelijke bijeenkomsten. Het Website en Activiteiten Team (WAT) zorgt voor gedenkwaardige evenementen en bijeenkomsten. WAT organiseert jaarlijks een aantal evenementen van zeer verschillende aard. Soms zijn het bedrijfsbezoeken aan één van de aangesloten ondernemers, maar ook boeiende topbedrijven in het land worden bezocht. Een van ‘s werelds grootste brouwerijen, een beroemde ‘schoenmaker’, voetbalstadia of rondvaarten, maar ook gewoon een gezellige middag solexen in de Alblasserwaard of een

potje boerengolf. Met altijd een smakelijk diner ter afsluiting en in een zeer ontspannen sfeer. De onderlinge contacten worden versterkt en mogelijk zakelijke banden aangetrokken. In december is het Winterfeest en dan mogen ook de partners van de ondernemers aanschuiven. Eind oktober wordt samen met de businessclub van PKC en de Rabobank een sprekersavond georganiseerd. Kortom: OVP is een vereniging voor ondernemers gevestigd in Papendrecht en altijd in beweging.

«

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ovp-papendrecht.nl en voor aanmelding een bericht aan het bestuur sturen per e-mail via secr@ovp-papendrecht.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

13


GEEN GEDOE LEASE DE MOVANO vanaf

€ 429

DE VIVARO vanaf

per maand

€ 349

DE COMBO vanaf

€ 275

per maand

per maand

• All-season banden • Haal- en brengservice bij reparatie • Vervangend vervoer Kijk op opel.nl voor meer informatie.

OKTOBER IS OPEL BEDRIJFSWAGENS ACTIEMAAND BIJ OPEL CENTRALE. In oktober is het Opel Bedrijfswagens actiemaand en investeert u extra voordelig in een nieuwe Combo, Vivaro of Movano. Dat kan bijvoorbeeld met 5 jaar 0% rente op de financiering en € 1.500 gratis ombouw. Liever leasen? Ontdek Geen Gedoe lease, ons nieuwste premium leasepakket, speciaal voor ondernemers. Daarbij is werkelijk álles geregeld voor uw bedrijfswagen. Zodat u door kunt. Dat is aanpakken en wegrijden!

OPEL CENTRALE Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liters/100 km 4,5 - 9,3; kms/liter 10,8 - 22,2; CO2 gr/km 120 - 242.

Prijzen o.b.v. Full Operational Lease o.b.v. 60 mnd / 20.000 km per jaar, excl. btw. Kijk voor financierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

De Jong’s Pijpleidingfabriek is een in 1951 opgericht familiebedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren en installeren van pijpleidingsystemen voor de maritieme sector en industrie. Het bedrijf heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp tot prefabricage en montage. De werkzaamheden van DJPS, in de maritieme sector, omvatten complete installaties ten behoeve van Baggerbouw, Zeevaart, Visserij, Binnenvaart en Jachtbouw zoals Hopper- en Cutterzuigers, Containerschepen, Sleepboten, Chemicaliëntankers en Luxejachten. Voor de industrie worden projecten uitgevoerd ten behoeve van onder andere Aggregatenbouwers, Lierenbouwers, Drinkwaterleidingbedrijven en Afvalwaterzuiveringsinstallaties. Mede door meer dan 60 jaar ervaring, beschikt DJPS over een grote hoeveelheid praktische ervaring en inzicht.

Papendrecht, Rembrandtlaan 1 Sliedrecht, Prisma 1 www.opelcentrale.com

(078) 615 55 00 (0184) 41 35 00


SAMEN SLIMMER ONDERNEMEN

VSO 2.0 gaat met de tijd mee De Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen heeft de afgelopen periode een flinke moderniseringsslag ondergaan. Onder het motto ‘Samen Slimmer Ondernemen’ speelt de VSO een meer verbindende rol tussen de ondernemers en ook een actievere rol in de Sliedrechtse samenleving. “Bij een deel van de ondernemers hadden we het imago van saai, van een old boys network. Daar wilden we vanaf”, legt voorzitter Piet van Es uit. Tijd voor een VSO 2.0 die meer moest inzetten op interactie tussen de leden. De eerste stap daarin was een nieuwe website. Van Es spreekt liever van een ‘communicatieplatform’. “Het is eigenlijk ons eigen social network. Leden kunnen hun eigen profiel aanmaken en vertellen wie ze zijn, wat ze doen en welke expertisen ze in huis hebben. Vervolgens kunnen ze hun nieuwtjes en successen publiceren, kennis en expertise delen en elkaar vragen stellen. Vanuit de VSO vullen we dit aan met onze agenda boordevol evenementen, nieuwtjes vanuit het bestuur, tips voor externe (netwerk)bijeenkomsten, een kennisdatabase, et cetera.”

groot succes zijn, heeft de VSO het afgelopen jaar diverse nieuwe interactieve bijeenkomsten georganiseerd. Zoals een kenniscarrousel waarbij de leden in groepjes met elkaar in gesprek gingen over verschillende thema’s waarmee ondernemers te maken hebben. Daarnaast is een groot netwerkevent gehouden dat ook voor niet-VSO-leden toegankelijk was. Diverse verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit het dorp waren daarbij aanwezig. “Het is belangrijk dat we elkaar beter leren kennen in Sliedrecht. De VSO moet een actievere rol in de samenleving gaan spelen. Dat past ook bij de geest van de VSO. Die geest hebben we het laatste jaar meer leven ingeblazen”, aldus de voorzitter.

FEDERATIE

Het primaire doel van het platform is verbinden. Van Es: “En via die verbindingen meer samenwerken, samen sparren, kennis delen, elkaars belangen behartigen, elkaar ondersteunen. We willen de ondernemers daarmee helpen en het platform is een nieuw hulpmiddel. We leven in het tijdperk van de digitalisering en kunnen daarin als vereniging niet achterblijven.”

De verbindende rol van de VSO beperkt zich niet tot de Sliedrechtse samenleving. Ook in regionaal verband zet de ondernemersvereniging in op het bundelen van krachten. Dat gebeurt binnen de Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden, die onlangs is geformaliseerd met een convenant. “De VSO heeft dit initiatief van harte ondersteund. Het is voor onze leden enorm belangrijk in de regio één gezicht te hebben. Pas dan kunnen de grote lopende vraagstukken in de regio worden aangepakt.”

PERSOONLIJK CONTACT

ZZP-CAFÉ

Toch blijft ook persoonlijk contact met de leden heel belangrijk, benadrukt Van Es. Naast de bedrijfsbezoeken, die al jaren een

Tegelijkertijd is de VSO is er ook voor de startende en kleine ondernemers. In samenwerking met De Lockhorst vindt

VERBINDEN

er maandelijks een ZZP-café plaats in het Sliedrechtse partycentrum. Van Es: “We hopen dat hier mooie samenwerkingen en nieuwe, innovatieve ideeën uit ontstaan.”

FEESTJES Tijd voor ontspanning en gezelligheid is er ook. De traditionele haring- en mosselparty, de nieuwjaarsreceptie, het jaarlijkse ledenuitje, een bier- of wijnproeverij, allemaal evenementen die door veel leden worden bezocht. “En daar zien we steeds meer nieuwe en jonge gezichten tussen. Dat doet ons goed”, vertelt Van Es enthousiast. “Niks old boys network. De VSO is er voor jong en oud, voor grote en kleine ondernemers, voor starters en voor ervaren rotten. Voor iedereen. Samen kunnen we slimmer ondernemen!”

«

VSO SLIEDRECHT Postbus 192 3360 AD Sliedrecht www.vso-sliedrecht.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

15


Wij zijn

THUIS IN

GENIN R E K E Z R E V S F -BEDRIJ

Een passende verzekering? Wij helpen je graag verder!

Wij kunnen alle verzekeraars aanbieden. Dus je bent altijd verzekerd van een scherpe offerte op maat.

www.boveko.nl Wij scoren gemiddeld een 8.6

Kantoor Dalem-Gorinchem

Kantoor Sliedrecht

Beatrixlaan 2a

IJsbaan 12

0184 48 10 10

(Op afspraak)

VERHEIJ INFRA:

MEEDENKEN EN UITVOEREN

Kubus 9 T: 0184 43 30 95

info@verheijsliedrecht.n

Postbus 118 3360 AC Sliedrecht

www.verheijsliedrecht.nl

op zoek naar werk? kijk snel op: www.verheijsliedrecht.nl/werken-bij-ons


PROBLEEMOPLOSSER

Hoffmann-Metalcare – partner voor revisie- en reparatiewerk Hoffmann-Metalcare, dé specialistische leverancier van zaagmachines en persen, beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van revisie en reparaties. Die servicecapaciteit staat nu ook beschikbaar voor collega-bedrijven in de regio. Goed draaiende machines zijn voor ieder bedrijf van vitaal belang. Een kleine verstoring van het productieproces kan grote (financiële) consequenties hebben. Voorkoming van fouten en verstoringen staat dan ook bij iedere ondernemer hoog op de agenda. Een deskundige partner is daarbij van onschatbare waarde: een partner die over alle kennis en vaardigheden beschikt en op locatie of in eigen huis ondersteuning kan bieden. Voor veel bedrijven is Hoffmann-Metalcare die partner. Een bedrijf dat met hoogwaardige producten en diensten klanten ontzorgt. Die aanpak spreekt tot de verbeelding en zorgt ervoor dat het bedrijf een gestage groei kent. Een groei die ook zichtbaar is in het personeelsbestand. Ook nu weer is het bedrijf op zoek naar leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek en van professionals het vak willen leren.

VERSPANEND EN NIET-VERSPANEND Hoffmann-Metalcare is een klinkende naam binnen de Nederlandse maakindustrie. Talloze bedrijven – van groot tot klein – vertrouwen op de machines die Hoffmann-Metalcare levert. Het bedrijf biedt daarbij oplossingen voor bedrijven die actief zijn met verspanende of niet-verspanende bewerkingen. Op verspanend gebied levert Hoffmann-Metalcare complete zaagmachines en zaagstraten, met bekende merken als Everising, Jaespa, Pedrazzoli en Pressta-Eisele in het

leveringsprogramma. Voor niet-verspanende bedrijven heeft Hoffmann-Metalcare een grote naam opgebouwd als leverancier van persen van onder meer Müller, Röcher, Omera en OTI. De persen worden naar keuze geleverd als persstraat met hoogwaardige randapparatuur. Daarbij kan worden gedacht aan aanvoer-, haspel-, besturing- en bevettingsystemen.

SERVICE EN REPARATIE Voor het onderhoud, op locatie of in de eigen goed geoutilleerde werkplaats, beschikt Hoffmann-Metalcare over een team ervaren onderhoudsmonteurs. Vakmensen die alle ins en outs van de machines kennen. Zij verzorgen het onderhoud, controleren onderdelen, beveiligingen en besturing en vervangen waar nodig versleten componenten. Door het uitvoeren van het onderhoud kunnen klanten optimaal profiteren van hun investering in machines en apparatuur. In voorkomende gevallen kan zelfs een complete machine of productielijn worden gereviseerd. Verouderde techniek wordt geüpgraded, onderdelen vervangen en de machine weer op fabrieksniveau gebracht. Zo kan met een bescheiden investering weer worden geprofiteerd van de meest moderne techniek.

MAATWERK VOOR BEDRIJVEN De uitgebreide onderhouds-, reparatie- en revisie-expertise van Hoffmann-Metalcare wordt veelal ingezet door technische

diensten van klanten. Maar de kennis en de werkplaats staan ook voor andere bedrijven ter beschikking. Of het nu gaat om het uitvoeren van een reparatie, het afdraaien van onderdelen, het verrichten van kleine boor-, frees-, draai- of zaagbewerkingen of reparatie van bepaalde onderdelen: ook hier is Hoffmann-Metalcare uw deskundige en betrouwbare partner. Ook kleine klussen worden met veel zorg, snelheid en flexibiliteit uitgevoerd. Daarbij kan het gaan om de vervaardiging van kleine series maar ook om de aanpassing van kleine maakdelen. Wie een klus heeft, kan altijd bij het bedrijf binnenlopen. Wat is er handiger dan zo’n bewezen probleemoplosser die reparaties of bewerkingen uitvoert en ervoor zorgt dat uw processen snel weer verder kunnen draaien? Deze service wordt speciaal geboden voor bedrijven in de regio rondom de vestiging van Hoffmann-Metalcare in Zwijndrecht. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

«

HOFFMANN-METALCARE B.V. Gildenweg 35, 3334 KC Zwijndrecht Telefoon 078 - 610 23 88 E-mail info@hoffmann-metalcare.nl www.hoffmann-metalcare.nl

Naast levering van zaagmachines en persen, verzorgt HoffmannMetalcare ook service en reparatie voor bedrijven in de regio HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

17


ONDERNEMERSPANEL

Big data te groots en complex voor het mkb? Elke dag wordt een enorme hoeveelheid data geproduceerd. Deze zogenoemde big data biedt een schat aan informatie waar jij als ondernemer je voordeel mee kunt doen. Doel? Het verbeteren van de zakelijke successen. Het analyseren en interpreteren van data is niet gemakkelijk en juiste kennis en skills zijn onmisbaar. Schenkt u al structureel aandacht aan databeheer? Oftewel; benut u al de ondernemingskansen die voortvloeien uit big data? De mening van ons panel.

STEPHAN DE WOLF

JOS KAMERLING

ANKO BLOKLAND

MÆRKE - CREATIE & COMMUNICATIE

KAMERLING ELEKTROTECHNIEK

FORTUNE COFFEE

“Wij maken gebruik van (big) data bij online projecten”

“Ieder zijn vakmanschap en specialiteit”

“Wij hebben geen big data nodig”

Uiteraard kun je als kleine onderneming gebruikmaken van de mogelijkheden van big data, maar alleen met de hulp van hierin gespecialiseerde bedrijven. Ieder zijn vakmanschap en specialiteit, een installateur is immers geen data-analist. Dus ja, het is te groot, maar we kunnen er wel ons voordeel mee doen door gebruik te maken van bruikbare rapportage en analyses van big data. «

Bij big data heb ik nog altijd het gevoel dat dit iets is voor de ‘grote internet jongens’ onder ons zoals Google en consorten. Natuurlijk hebben ook wij gegevens van onze klanten in een CRM-systeem, maar om dit als big data te bestempelen gaat mij wat te ver. Wellicht dat we (zoals in ons geval) in de toekomst van elke werknemer precies weten wat zijn of haar voorkeuren in de koffie zijn en hoeveel kopjes hij/ zij op welke dag drinkt. Na een grondige analyse en interpretatie van die big data krijgt u dan van ons een voorstel voor een koffieautomaat die daar naadloos op zou moeten aansluiten. Maar tot die tijd krijgt u na een persoonlijk gesprek, gewoon een minstens net zo goed passend voorstel voor een goede kop koffie op het werk. Hebben we geen big data voor nodig. «

“Meten is weten!”, wijze woorden die ik van mijn vader heb meegekregen en een motto waar ons bedrijf achter staat. Zo toetsen wij onze (creatieve) intuïtie of ons onderbuikgevoel aan de hand van beschikbare data. Hierdoor kunnen wij beredeneerde keuzes maken tijdens de ontwikkeling van onze projecten. Zo maken wij voornamelijk gebruik van (big) data bij online projecten met bijvoorbeeld zoekmachine optimalisaties (SEO) en online marketing (social media): die geven ons inzicht in de verschillende doelgroepen en het effect van onze marketing- en ontwerpkeuzes. Deze data wordt trouwens verwerkt en inzichtelijk gemaakt door grotere bedrijven als Google en Facebook, want die hebben de infrastructuur om alle dagelijks gegenereerde gegevens te verzamelen en te destilleren tot voor ons bruikbare informatie. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

19


Regionale kennis maakt hèt verschil in onroerend goed

Bij Van Vliet kennen we ‘onze regio’ door en door. Als grote bedrijfsmakelaar in het gebied tussen de zuidzijde van Rotterdam en Gorinchem kunnen wij u als geen ander helpen met bedrijfsmatig onroerend goed in de Alblasserwaard, de Drechtsteden, de Hoeksche Waard en de Albrandswaard. We adviseren u graag. Kijk voor onze diensten op VanVliet.net.

vanvliet.net


KENNISPARTNER

Loondoorbetalingsverplichting Gedurende de eerste twee jaar van ziekte zijn werkgevers verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Wettelijk is bepaald welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. Zo dient de werkgever in het eerste ziektejaar minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk

minimumloon door te betalen. Na het eerste jaar blijft wel de eis dat minstens 70% van het loon wordt doorbetaald, maar vervalt de eis dat niet minder dan het wettelijk minimumloon wordt doorbetaald. In een cao kan worden vastgelegd dat een hoger bedrag dan het wettelijk minimum wordt betaald. Als de werkgever zich niet houdt aan de verplichting om de werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten re-integreren dan kan deze verplichting om het loon door te betalen worden verlengd. De praktijk. Een werkgever die niet aan zijn re-integratieverplichtingen voor een arbeidsongeschikte werknemer had voldaan, kreeg van het UWV een loonsanctie opgelegd. Daardoor moest de werkgever ook het loon van de werknemer in diens derde ziektejaar

doorbetalen. Door de werknemer werd in kort geding betaling van het loon gevorderd doordat de werkgever niet aan die verplichting voldeed. Volgens de geldende cao had de werknemer in het tweede ziektejaar recht op 90% van zijn loon. De kantonrechter veroordeelde de werkgever tot doorbetaling van 90% van het loon, rekening houdend met de in de cao afgesproken verhogingen. De werkgever was van mening dat hij geen 90% van het loon moest betalen en stelde hoger beroep in. Hierin kreeg de werkgever gelijk en het hof verlaagde de doorbetalingsverplichting tot 70% van het loon. Volgens het hof is dat bedrag het uitgangspunt voor de wettelijke regeling van de verplichte doorbetaling van loon bij ziekte.

«

COLUMN

O2+Adresvoet.indd O2+Adresvoet.indd 1 1

28-09-16 28-09-16 10:02 10:

SOCIAAL VERHAAL Social media is allang geen hype meer te noemen. Het heeft zich ontwikkeld tot een entiteit dat niet meer weg te denken is uit het medialandschap. Zoals alle kanalen heeft ook social media zijn eigen voordelen. Door het grote bereik kun je jouw naamsbekendheid snel verhogen, je kunt jouw imago versterken, direct in contact komen met (potentiële) klanten en actief inspelen op hun opmerkingen en wensen. Tegenwoordig kun je als organisatie eigenlijk niet meer om social media heen. Een socialmediakanaal is relatief snel aangemaakt en we zijn dan ook vaak geneigd om zoveel mogelijk kanalen tegelijk in te zetten. Want wie wil nu niet profiteren van die voordelen? Wat echter wel vaak wordt vergeten is dat het bijhouden van deze kanalen een tijdrovende klus is. Iedere vorm van social media heeft zijn eigen soort gebruikers en behoeft een andere invulling. Social media is er niet alleen om te verkondigen dat je een nieuwe klant binnen hebt gehaald, het vereist content die de lezer interesseert en overhaalt om een connectie te maken.

Voordat jouw organisatie zich op social media begeeft is het aan te raden om na te gaan waar jouw doelgroep zich bevindt - dus waar voor jou de kansen liggen - en wat je wilt bereiken. Met hagel schieten is zonde van de tijd en weinig effectief. Wil je het potentieel van social media benutten, dan vereist dit creativiteit en toewijding. Alleen door het verschaffen van waardevolle content op regelmatige basis en persoonlijke interactie met jouw volgers kun je een groep fans opbouwen. Je bereikt meer met twee kanalen die je goed kunt onderhouden dan vier die je niet voldoende bij kunt werken. Kwaliteit boven kwantiteit.

«

DEBBIE GRIJPINK Mærke - creatie en communicatie E-mail debbie@maerke.nl www.maerke.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

21


Maseratilaan 4 3261 NA Oud-Beijerland Telefoon: 0186-615450

info@troostaccountants.nl www.troostaccountants.nl

“Ondernemerschap met een persoonlijke touch, daar staan we voor” John, Ronald en Maurice

Advertentie_A5_Troost_2017.indd 1

16-6-2017 16:01:24

Daniëlle Matena - van Waterschoot

Werven op gevoel Persoonlijke aandacht zorgt voor de juiste match tussen werkgever en werknemer. Dit contact valt weg bij bedrijven die steeds groter worden in de uitzendbranche. Daniëlle van Waterschoot werkt met Aanzet Werving en Selectie dan ook anders dan de rest. “Het is laagdrempeliger en meer betrokken bij de mensen.”

• • • • • • •

verwerken administratie en loonadministratie samenstellen jaarrekening begeleiding automatisering financiële administratie belastingaangifte en fiscaal advies advisering bij bedrijfsopvolging en herstructurering financiële planning tijdelijk uitlenen van administratief personeel

0 / 51 / 46 / 0 PMS

0 / 66 / 55 / 0

Bel voor een vrijblijvend gesprek Pieter Schipper AA 0184 - 41 00 81 U kunt natuurlijk ook onze website bezoeken

Intakegesprekken voert zij dan ook grotendeels bij de mensen thuis. “Je bent daar in je comfortzone. Zo krijg je een beter beeld van de kandidaat. Je krijgt zo een hele andere band met mensen. Van daaruit kan ik dan acquisitie plegen en mijn vaste contacten benaderen.” Niet alleen de perfecte cv geeft de doorslag voor en match. Want ook bij bedrijven gaat Aanzet Werving en Selectie naar kantoor. “Als een bedrijf bijvoorbeeld belt met ‘Ik zoek een secretaresse, kan je mij meehelpen een kandidaat te zoeken?’ Hierna wil ik eerst het bedrijf eerst leren kennen en ga ik in gesprek, daar voel je aan wat voor bedrijfscultuur er heerst. Daar probeer ik dan ook een kandidaat op te matchen.”

0 / 65 / 50 / 0

0 / 60 / 55 / 5

De beste matches worden doorgestuurd naar het bedrijf. “Inhoudelijk moet het bedrijf natuurlijk mensen beoordelen. Het is voor ons onmogelijk om van alle vakgebieden alle ins- en outs te weten, het is echt werven op gevoel.” Pas bij het maken van een match komt een rekening in beeld, want bij Aanzet Werving en Selectie geldt ‘no cure, no pay’. Danielle begon 12 jaar geleden met Aanzet Werving en Selectie. Ze heeft zelf het vak geleerd bij Dactylo (van Hanny Boonstoppel) waar ze opviel door haar communicatieve vaardigheden. Het bedrijf werd verkocht aan Randstad en toen was het alleen nog maar “cv-tjes schuiven”. “Alles draaide om omzet en daar sliep ik niet meer van waarnaar ik voor mezelf ben begonnen.

“Als er dan net zoals vorige week iemand op de stoep staat met een bos bloemen. Dan weet ik, daar doe ik het voor. Niet voor het geld. Ik doe het werk voor de blik in de ogen. De klik die je maakt bij zowel werkgever als kandidaat, dat is gaaf.”

DIELEMAN&SCHIPPER Contact: Pieter Schipper AA Merwestraat 34a 3361 HL Sliedrecht T 0184 - 41 00 81 Ook vestigingen in Nijkerk,Yerseke en Axel info@dielemanenschipper.nl www.dielemanenschipper.nl

55 / 0 / 35 / 0

T. 06 - 41 49 57 17 // www.aanzetwerving.nl

60 / 0 / 40 / 0

80 / 20 / 50 / 0

90 / 10 / 50 / 0


GEESTELIJKE GEZONDHEID

Tekst: Heleen Versprille // Fotografie: Richard van Hoek

PSY Business maakt werk van gezondheid binnen bedrijven Minder ziekteverzuim, betere prestaties en gemotiveerde, vitale medewerkers. Doordacht en actief uitgevoerd gezondheidsbeleid op de werkvloer levert belangrijke voordelen op. Voor werknemers én werkgevers. De cijfers liegen er niet om; werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Veel werknemers hebben hierdoor te kampen met burn-outklachten of lichamelijke problemen. PSY Business is gespecialiseerd in geestelijke gezondheid binnen het bedrijfsleven. De organisatie biedt verschillende diensten aan, zowel op het gebied van preventie als ontwikkeling en ondersteuning. “De bewustwording bij bedrijven over het belang van goed gezondheids- en verzuimbeleid groeit, dat is heel positief. Want organisaties zijn vooral gebaat bij medewerkers die goed functioneren en inzetbaar blijven, ook op langere termijn. Duurzame inzetbaarheid betekent dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de omstandigheden en mogelijkheden van individuele werknemers. Als je goed voor je medewerkers zorgt, zijn zij ook goed voor jou”, vertelt arbeidspsycholoog Maurits van der Sluis. PSY Drechtsteden is een zelfstandige organisatie met vestigingen in de regio Drechtsteden en de Hoeksche Waard. Het bestaat uit meerdere afdelingen rondom de geestelijke gezondheidszorg, waaronder PSY Business. Eduard van Dijk, GZ-psycholoog: “Het voordeel hiervan is dat we verschillende expertises in huis hebben. We kunnen goed aansluiten op de vraag en wanneer dat nodig is een beroep doen op de kennis en ervaring van onze collega’s met een GGZ-achtergrond. De omstandigheden waardoor een medewerker zijn taken niet goed meer kan uitvoeren, kunnen immers zowel werkgerelateerd als privé zijn. Denk bijvoorbeeld aan de emoties rondom echtscheidingen, voogdijzaken en de

belasting van mantelzorgers. Ook al ligt onze focus op hoe mensen hierdoor worden belemmerd in hun functioneren in de werkcontext, ook in deze gevallen hebben we de middelen en mogelijkheden om hierbij te helpen.” PSY Business heeft een ruim aanbod cursussen en trainingen ontwikkeld, geschikt voor individuele medewerkers, in groepsverband of bedrijfsbreed. Thema’s zijn onder andere: verzuimpreventie, stressmanagement en gezondheidsbevordering. Het aanbod is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever en kan op maat worden gemaakt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor individuele verzuimpreventie, coaching of mediation voor het oplossen van een arbeidsconflict. “We bieden een compleet pakket diensten van hoge kwaliteit aan. Het bewaken van de privacy van medewerkers en heldere communicatie over onze bevindingen is vanzelfsprekend. Zo hebben wij de beschikking over een online screening instrument dat door medewerkers anoniem ingevuld kan worden. Hiermee brengen we in kaart of er sprake is van dreigende overbelasting of psychische klachten binnen een bedrijf. Bij tijdige onderkenning van klachten geven we advies of doen we een passend voorstel om uitval te voorkomen”, zegt Eduard. “Langdurig of sluipend verzuim kost het bedrijfsleven dagelijks handenvol geld. Investeren in preventie en scholing levert uiteindelijk dus veel meer op.” Ook voor een assessment kunt u terecht bij PSY Business. Dit middel wordt vaak ingezet om te onderzoeken wat de sterke en minder sterke

PERSONALIA MAURITS VAN DER SLUIS (ARBEIDSPSYCHOLOOG) Leeftijd: 27 jaar Bucketlist: - Backpacken in Zweden - Meedoen aan de Nieuwjaarsduik - Fantasieboek schrijven

EDUARD VAN DIJK (GZ-PSYCHOLOOG) Leeftijd: 44 jaar Bucketlist: - Wereldreis maken - Schaaktoernooi winnen - Trouwen

kanten van een werknemer zijn. Een assessment kan worden toegepast bij werving en selectie van personeel, maar ook wanneer iemand al werkzaam is binnen het bedrijf, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Management Drives is een gecertificeerde methode om de drijfveren van medewerkers inzichtelijk te maken. Dit kan zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Met deze kennis kan de optimale samenstelling van het team bepaald worden zodat de efficiëntie, productiviteit en communicatie verbetert. Ook wordt Management Drives toegepast om werknemers te helpen bij het vinden van de functie die het beste bij ze past. Maurits: “Vanuit het bedrijfsleven krijgen we veel vragen over werkgerelateerde klachten. Als kleinschalige organisatie zijn we flexibel; we kunnen snel schakelen en snel hulp bieden. Graag willen wij onze kennis en expertise ook in een eerder stadium inzetten, want vooral preventief kunnen we veel voor bedrijven en werknemers betekenen.”

«

Wilt u meer informatie over de uitgebreide dienstverlening van PSY Business? Kijk op www.psybusiness.nl of neem contact op. E-mail: info@psybusiness.nl of telefoon 078 - 203 40 12. Locatie Puttershoek Laning 10D, 3297 TB Puttershoek Locatie Papendrecht Paltrokmolen 43, 3352 XE Papendrecht

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

23


www.credion.nl

U bent ambitieuzer dan uw bank kan financieren. Wat nu..? Banken financieren niet meer zoals u gewend bent. Waar vindt u tegenwoordig nog ruimte om te ondernemen? Deze ruimte wil Credion met u vinden. Wij geloven in pro-actief zijn; niet afwachten maar altijd zelf handelen en de regie houden.

Credion is dé autoriteit voor advies in bedrijfs-financieringen voor ondernemend Nederland. De afgelopen jaren hebben we al vele duizenden MKB ondernemers geholpen aan enkele miljarden financiering.

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? (010) 313 05 77 rotterdam@credion.nl www.credion.nl

Arie Neervoort

Credion realiseert bedrijfsfinancieringen

Anders in assurantiën! • Bedrijfsverzekeringen • Collectieve verzekeringen • Compagnons verzekeringen • AOV

De inspiratie voor op het werk! Fortune biedt professionele koffieautomaten, koffie en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.

Fortune Coffee regio Rijnmond | 0180 - 414 203 rijnmond@fortune.nl | fortune.nl

• Krediet verzekeringen • Financieringen

PARTICULIERE- EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN - BANKZAKEN - HYPOTHEKEN - PENSIOEN

Pruimendijk 164 2989 AL Ridderkerk T 0180 - 425 608 E info@bakkerbloem.nl I www.bakkerbloem.nl


SCHILDERWERK

Tekst: Heleen Versprille // Fotografie: Hans Boutkan

Zorg voor het behoud van uw woning en bedrijfspand door professioneel schilderwerk PERSONALIA Traditionele vakkennis, jarenlange ervaring en een enorme drive om goed werk te leveren. Combineer dit met de allerbeste merkproducten en slimme, moderne technieken en je hebt het recept voor het succes van Van Dongen Schilderwerk. Ooit was vakman en schilder Ad van Dongen een projectleider in loondienst met een carrière van 24 jaar achter zich. Totdat hij in 2005 ontslag nam, een nieuw ketelpak aanschafte en als zelfstandige zijn eigen schilderbedrijf opstartte. Al binnen korte tijd was er versterking nodig en inmiddels zijn er achttien vaste medewerkers bij het bedrijf in dienst. Ook zonen Robert en Erwin zijn actief binnen Van Dongen Schilderwerk, dat in de Hoeksche Waard bekendstaat als een warm familiebedrijf waar kwalitatief hoogstaand schilderwerk en persoonlijk klantcontact voorop staat. U kunt hier terecht voor binnen- en buitenschilderwerk maar ook voor het afwerken van wanden en plafonds met behang, spuit- of stucwerk. Ad: “Wij doen geen totaalonderhoud. Ons hart ligt bij het schilderwerk en daar zijn we goed in. We beheersen allerlei technieken in ons vakgebied, ook specialistisch werk. Denk bijvoorbeeld aan monumentale projecten waarbij we aan strenge eisen moeten voldoen. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak en kennis van ambachtelijke verfsoorten en traditionele kleuren. En ook houtrotsanering is een van onze specialiteiten. Wanneer we aangetast hout renoveren, kan vervanging worden voorkomen. Deze oplossing is duurzaam en goedkoper. Al is het natuurlijk beter om houtrot te voorkomen door regelmatig onderhoud. Iedereen is bij ons welkom met vragen, wij geven graag advies.” Goed schilderwerk oogt niet alleen mooi, maar is vooral nodig om houtwerk te beschermen tegen vocht, weersinvloeden en slijtage. “Het is verstandig om te kiezen voor kwaliteit zodat je jarenlang plezier hebt van het eindresultaat. Dat bereik je niet met een simpel likje verf waarvan de levensduur veel korter is. Omdat we uitsluitend werken met goede, professionele producten kunnen wij vijf tot zes jaar garantie geven op ons buitenschilderwerk. In onze bedrijfshal hebben we merken zoals Wijzonol, Sikkens en Sigma op voorraad. Voor de klant kunnen we elke gewenste kleur ter plekke mengen”, vertelt Robert. Waarschijnlijk is hij degene die u aan de lijn krijgt als u belt; Robert regelt alle lopende zaken op kantoor en zorgt

ervoor dat de gehele administratie op orde is. Twee jaar geleden betrok Van Dongen een ruim bemeten pand op het bedrijventerrein De Bosschen in Oud-Beijerland. Naast de opslag- en kantoorruimte is er ook een werkplaats en komt er in de toekomst wellicht een spuitcabine. “Dat is een wens van mij”, vertelt Erwin, die als specialist het spuitwerk voor zijn rekening neemt. “Er is veel vraag naar. Klanten willen hun keukenkasten, meubels of radiatoren laten spuiten. Met deze techniek kan je een strakke en dekkende verflaag aanbrengen. Vaak voer ik het spuitwerk uit op locatie, denk aan alle trappen in nieuwbouwwoningen.” In de bedrijfshal is het grote, gietijzeren ornament nauwelijks over het hoofd te zien. “Dat komt van de plaatselijke kerk, we restaureren het compleet. Het haantje bovenop beleggen we met een nieuwe laag bladgoud, het wordt weer als nieuw. Dat zijn leuke, specialistische opdrachten”, vertelt Ad. De klantenkring is dan ook heel divers. Particulieren, bedrijven, woningbouwverenigingen, aannemers. Het werk varieert van een enkele kleine opdracht tot grote en langdurige projecten. Ad: “Dat maakt voor ons geen enkel verschil, zolang we maar constante kwaliteit en de beste resultaten kunnen leveren. Het persoonlijke contact met onze klanten vind ik trouwens wel

Bedrijfsnaam: Van Dongen Schilderwerk Naam: Ad (59), Robert (33) en Erwin (29) van Dongen Bucketlist: - Meer vaste en lange termijn klanten -V  erder automatiseren op de werkvloer, bijvoorbeeld de planning voor de medewerkers op iPads aanbieden - Spuitcabine realiseren in ons bedrijfspand

erg belangrijk. Jongeren die in de praktijk willen leren, breng ik graag de liefde voor het vak bij. Maar streng ben ik wel. Wij zijn immers bij onze klanten thuis of in het bedrijf te gast om ons werk te doen. Daarom hecht ik veel waarde aan goede omgangsvormen. Netjes werken zonder spatten op de vloer, na afloop opruimen en goed met elkaar communiceren.” Mede door deze werkhouding werd het team van Van Dongen Schilderwerk in 2009 benoemd tot de beste praktijkleermeester van Rotterdam.

«

VAN DONGEN SCHILDERWERK OUD-BEIJERLAND Chr. Huygensstraat 7, 3261 LR Oud-Beijerland Telefoon 0186 - 61 87 65 E-mail info@vandongen-schilderwerk.nl www.vandongen-schilderwerk.nl

V.l.n.r.: Robert van Dongen, (vader) Ad van Dongen en Erwin van Dongen

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

25


2_1liS2p_liSfcp_Af.cin_dA.ind1 1

1_2_liSp_fc_A.indd 2_liSp_fc_A.indd 1 1

jaarjaarrerkeniekening,ng,NINIWOWOververgunnigunningen,ngen,BTWBTWtetreurggave uggave uituiander t andere eEUEUlidlstidastteatnenenenbelbelastaistnigadvi ngadvies.es.

AlsAls ondernemer ondernemer zitzit uu niet niet tete wachten wachten opop papierwerk, papierwerk, terwijl terwijl juist juist dede administratie administratie dede graadmeter graadmeter van van uwuw succes succes is.is.

1010-201-210-10-207-23723KTKTO IOnfoInbfobekoek klekulre:ufrc: fc 19-0179-107-12:182:18

Boekhouding, Boekhouding, loonadministratie, loonadministratie, belastingaangifte, belastingaangifte, jaarrekening, jaarrekening, NIWO NIWO vergunningen, vergunningen, BTW BTW teruggave teruggave uituit andere andere EUEU lidstaten lidstaten enen belastingadvies. belastingadvies.

1000-21-1000-2723KTO KTO Infoboek kleur: kleur: 1000-21-1000-2723 Infoboek fc fc

Boekhouding, loonadministratie, belastingaangifte, jaarrekening, NIWO vergunningen, BTW teruggave uit andere EU lidstaten en belastingadvies.

19-07-11 12:18 19-07-11 12:18

Snikkers & Partners is een no-nonsense administratiekantoor dat samen met u uw zaken goed regelt.

Snikkers Snikkers && Partners Partners is is een een no-nonsense no-nonsense administratieadministratiekantoor kantoor dat dat samen samen met met uu uwuw zaken zaken goed goed regelt. regelt.

Als ondernemer zit u niet te wachten op papierwerk, terwijl juist de administratie de graadmeter van uw succes is.


ICT EN LOGISTIEK

Tekst: Fred Louter // Fotografie: Jan Nass

PALA AUTOMATISERING

Offlineperiode bij cyberaanval optimaal beperken De grote afhankelijkheid van ICT heeft bedrijven vandaag de dag zeer kwetsbaar gemaakt. Volgens Bektas Pala van Pala Automatisering is én blijft cybercrime bestrijden uiteraard heel belangrijk, maar dat de werkelijke uitdaging ligt bij het inkorten van de offlineperiode. Pala is met zijn onderneming Pala Automatisering gevestigd in het hart van de logistiek, de Rotterdamse Waalhaven. Vrachtwagens rijden hier af en aan, het spoor ligt voor de deur, schepen worden continu gelost en geladen. Niet verwonderlijk dus dat Pala Automatisering met name is gespecialiseerd in ICT voor de transportsector. Pala: “We zijn thuis in alle vormen van transport, dus weg, water, lucht én spoor. We begrijpen hoe de workflow van transportorganisaties verloopt en passen daar onze producten specifiek op aan. Pala Automatisering levert met onder meer eigen softwarepakketten maatwerk in de vorm van volledige ICT-infrastructuren.”

BEVEILIGING NETWERKEN Een steeds omvangrijker en zeer belangrijk onderdeel bij het creëren van een complete ICT-infrastructuur is inmiddels beveiliging van netwerken. Het belang hiervan neemt almaar toe, zo wijzen cijfers uit. Recent nog werden ook diverse bedrijven in de Rotterdamse haven opgeschrikt door een cybercrime-aanval, die organisaties in de gehele wereld schade toebracht.

“Het is niet leuk om te zeggen, maar er zit zo ontzettend veel ICT-kennis en -knowhow binnen criminele bendes”, aldus Pala. “Organisaties uit Rusland, India, China en Roemenië kunnen hackers jaren laten werken aan programma’s waarmee ze ons kunnen bedreigen. Ze investeren in die periode bijvoorbeeld 10 miljoen euro in salarissen, terwijl de opbrengst na zo’n aanval soms 300 miljoen bedraagt. We kunnen er als ICT-bedrijven tegen vechten, maar dat gaan we nooit helemaal winnen. Het is de uitdaging om de offlineperiode na een aanval zo kort mogelijk te houden.”

DIGITALE OORLOG De digitale oorlog definitief winnen is dus niet mogelijk, er zal altijd gestreden moeten blijven worden. Een ontnuchterende, maar tegelijk ook eerlijke en heldere analyse van iemand met kennis van zaken. Wat valt er dan nog wél te doen voor bedrijven? Pala: “De kans op schade beperken! Het is voor een organisatie van groot belang om continu te blijven investeren in goede beveiliging, backups en up-to-date beveiligingssoftware. Daar kunnen we met Pala Automatisering een grote bijdrage aan leveren.”

OFFLINE NAAR ONLINE “Binnen Pala Automatisering nemen aspecten als betrouwbare back-ups en razendsnel herstel van offline naar online na een cyberaanval een steeds prominentere plaats in. We testen veelvuldig. Dat doen we onder meer door cybercrimeaanvallen na te bootsen en daarop tal van testcases op los te laten. Wat zijn na een aanval onze mogelijkheden om de schade te beperken? Ransomware betalen, ofwel criminelen betalen om bestanden te ontgrendelen of te decrypten? Dat is zeker geen oplossing. De kans dat malafide organisaties echt iets leveren is minimaal. Daarnaast beloon je cybercriminelen ook nog eens. Dat moeten we volgens mij zeker niet willen.”

«

PALA AUTOMATISERING B.V. Waalhaven Z.Z. 48 3088 HJ Rotterdam Telefoon 085 - 773 37 79 E-mail info@pala-it.com www.pala-it.com

PERSONALIA Naam: Bektas Pala Leeftijd: 41 jaar Burgerlijke staat: Gehuwd Bedrijfsnaam: Pala Automatisering Functie: Directie Specialiteit: ICT & Logistiek

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

27


SPECIAAL TRANSPORT Speciaal transport voor Graafmachines, Boten, Bouwmaterialen, Units, Machines, Containers.

Nijverheidsweg 36 | 3274 KJ Heinenoord Tel. 0186-601110 | info@euser-transport.nl www.euser-transport.nl 0179478.pdf 1

8-12-2016 16:55:17

Bedrijfswagenspuiterij

Bedrijfswagenspuit

Uw betrouwbare partner in al uw sneltransporten

Bedrijfswagenspuiterij Spuiten Taxatie Industriewerk Belettering Stralen Spuiten Design & Advies Taxatie

Bedrijfswagenspuiterij

Tel.Industriewerk 078 6732608 Beletterin Stralen Design & A totaltruckcare@hetnet.nl Spuiten Taxatie Tel. Taxatie 078 6732608 Industriewerk SpuitenBelettering Industriewerk Belettering Stralen Design & Advies Een koerier nodig? Bel 0183 - 632494 totaltruckcare@hetne U kunt ons dag en nacht bereiken. Handig, zeker als er haast bij is!

www.dvhkoerier.nl

Stralen

Design & Advies

Tel. 078 6732608 Tel. 078 6732608 info@dvhkoerier.nl totaltruckcare@hetnet.nl totaltruckcare@hetnet.nl


TRANSPORT EN LOGISTIEK

Transport en logistiek waren nog nooit zo makkelijk DE TOEKOMST VAN TRANSPORT & LOGISTIEK

Explect staat bekend als een snelgroeiend expediteur. Ze lopen al vooruit op de klassieke expediteur. Maar de jongens van Explect hebben voor de ondernemer die te maken heeft met transport en logistiek nog veel meer in petto. Explect heeft nu namelijk ook Explect online! Het expediteursbedrijf is binnen een korte periode uitgegroeid naar een echte tech-startup. Dat ervoor zorgt dat jij al je transport en logistiek makkelijk en snel kan organiseren. Het helpt de ondernemer met importeren en exporteren!

Ze kunnen het zich nog herinneren, de Excel formulieren, prijzen uitgeschreven op papier, documenten die heen en weer gereden moesten worden kriskras door de haven. Maar in loop de jaren zijn er kleine stappen genomen binnen transport en logistiek. De klassieke prijsvergelijkers zijn er gekomen. Maar tot Explect Online geen grote veranderingen in een enorm grote wereld. Geen revolutie maar evolutie.

IMPORTEREN EN EXPORTEREN Daar wilden de jongens van Explect verschil in gaan maken. Een product over de wereld heen laten gaan is natuurlijk wat anders dan even op Uber een taxi bestellen. Toch willen ze ervoor zorgen dat het net zo makkelijk in gebruik is. Natuurlijk beseffen zij dat het leidt tot flink lagere transportkosten voor de ondernemer. Maar dat is niet het hoofddoel. Importeren en exporteren moet vooral gewoon makkelijk en snel kunnen, daar ligt de echte revolutie. Het ontwikkelen van één systeem waarbij iedereen wereldwijd kan zich aansluiten is een hele uitdaging. Maar zij geloven dat zij kunnen zorgen dat de ondernemer zich makkelijker en

slimmer kan ontwikkelen. Ze zijn begonnen met transport en logistiek omdat hier nu eenmaal hun kennis ligt. Wil je wereldwijd ondernemen dan zijn transport en logistiek een groot onderdeel hiervan. Ze brengen alle factoren van transport en logistiek samen in één systeem.

EXPLECT ONLINE Hiervoor zijn ze continu in beweging. Door hun ervaring als expediteur, wat hen letterlijk met de paplepel is ingegoten, kennen ze de problemen van de ondernemer die te maken heeft met transport en logistiek. Door hun ervaring zien ze direct waar problemen ontstaan en opgelost moeten worden. Ze willen hun klanten helpen. Natuurlijk bestaan er al logistieke programma’s. Maar deze zijn gebouwd voor de expediteur, niet voor jou als ondernemer die importeert of exporteert. Explect bouwt alles vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Het moet niet Explect verder helpen maar de ondernemer. Ze geloven in helpen om geholpen te worden. Om deze reden ontwikkelen ze hun platform Explect Online. Explect wil wereldwijd ondernemen makkelijker maken. Ze geloven dat ze mensen en bedrijven

kunnen helpen met hun groei. Hiervoor moet je durven te ontdekken en te verbinden. Wil je wereldwijd ondernemen, dan mogen daar geen obstakels voor zijn. Ze willen helpen bij het ontwikkelen van de meest makkelijke en slimme manieren om wereldwijd te ondernemen. Dat is hun droom. Transport en logistiek zouden nooit een obstakel mogen zijn. Ze willen dat iedereen gelijke kansen heeft in het wereldwijd ondernemen. Starter, mkb’er of als groot bedrijf. Hiervoor moeten transport en logistiek op de meest makkelijke en slimme manier. Wereldwijd ondernemen? Maak het jezelf makkelijk en start met Explect Online.

«

EXPLECT B.V. Albert Einsteinstraat 26 3261 LP Oud-Beijerland Telefoon 085 – 401 97 19 E-mail info@explect.com www.explect.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

29


CARLTON OASIS Curieweg 1 3208 KJ Spijkenisse The Netherlands

Tel: + 31 (0) 181 625 222 Fax: + 31 (0) 181 611 094 info@oasis.carlton.nl www.carlton.nl/oasis

Meet the difference! • 10 Multifunctionele conferentieruimten met airconditioning en daglicht

Sterrenburg BHV opleidingsinstituut voor BHV en EHBO. Wij zijn gecertificeerd door:

• Gunstige ligging tussen wereldstad Rotterdam en het mooie Zeeland • Teambuilding activiteiten • Persoonlijke Meeting Manager

· · · ·

Het Oranje Kruis; Nederlandse Reanimatie Raad; European Resuscitation Council; Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) certificaatnummer: 4237/204457 · CBR · NIKTA

• 139 hotelkamers met airconditioning • Restaurant en Engelse pub • Health Center met zwembad, sauna, Turks stoombad en fitness • 200 gratis parkeerplaatsen • Gratis draadloos internet door het gehele hotel • Business Corner • Gouden Green key

Door het NIBHV zijn wij gecertificeerd als een erkend Opleidingsinstituut. Sterrenburg BHV is dan ook in het bezit van het kwaliteits keurmerk NIBHV.

Vinkenpolderweg 24 C, 2952 AV Alblasserdam Tel.: 078-6912222 | E-mail: sterrenburg@sbhv.nl www.sbhv.nl CULTUREEL CENTRUM CASCADE

HET PODIUM VOOR UW ZAKELIJKE EVENEMENT

VAN VERGADERING TOT CONGRES BENT U BIJ CASCADE AAN HET JUISTE ADRES

UW MAKELAAR PROFESSIONEEL IN VASTGOED

Wilt u de kennis van uw personeel bijspijkeren, uw vrijwilligers bedanken of uw relaties onderhouden? Wij bieden u alle facetten om dit tot een sprankelend succes te maken. Kijk voor meer informatie op: www.stichting-cascade.nl. Of vraag een informatiemap aan via 078-6819230. -

Centraal gelegen Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer Gratis ruime parkeergelegenheid Gratis draadloos internet Uitstekende service, kwaliteit en flexibiliteit Keuze uit standaard pakketten of maatwerk 10 zalen met capaciteit van 2 tot 550 personen

+ VERKOOP + VERHUUR + VA S TG O E D B E H E E R + TA X ATIE S Cultureel Centrum Cascade Hoge Kade 50 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 681 92 30 info@stichting-cascade.nl www.stichting-cascade.nl

0181 - 619 888


ACCOUNTANT

Tekst: Jeroen Kuypers

TROOST ACCOUNTANTSKANTOOR

De mensen achter de expertise Transparant en persoonlijk, zo ziet de ondernemer de relatie met zijn accountant graag, en dat is dan ook wat Troost Accountantskantoor hem biedt. Geen dure relatiebeheerders die ertussen zitten, maar reële tarieven en heldere afspraken. Wat bij andere kantoren in opsmuk gaat zitten wordt door Troost geïnvesteerd in kennis. Het kantoor in Oud-Beijerland was het eerste in de Hoeksche Waard dat in bezit kwam van een WTA-vergunning. Van controleplichtige ondernemingen tot zzp’ers, allen worden even deskundig begeleid bij Troost Accountantskantoor. De populaire namen van de ‘Big Four’ zijn op zich vaak al aantrekkelijk genoeg om ondernemers klant te laten worden, maar Ronald Toost en zijn beide vennoten verwelkomen er geregeld personen die hun bekomst hebben gekregen van een groot kantoor. “Het echte contact ontbreekt daar toch en bij ons staat dat menselijke aspect nu juist zo centraal. Als vennoten zitten wij met de klant om tafel, en niet alleen bij het eerste gesprek. Bovendien kennen we nauwelijks verloop onder ons personeel. Dat maakt van dit kantoor een hechte club, waarin ook medewerkers en klanten elkaar goed kunnen leren kennen.”

IN ELKE FASE VAN HET BEDRIJFSBESTAAN De opgetelde expertise is groot en stelt Troost Accountantskantoor in staat een breed pakket aan diensten te bieden. Uiteraard worden er belastingaangiftes verzorgd en jaarrekeningen opgesteld, maar het kantoor verzorgt ook salarisadministraties en levert een breed pallet aan adviezen. “Juist omdat we alle drie het gezicht en het aanspreekpunt vormen van het bedrijf kunnen we onze adviezen helemaal op maat van de klant geven”, aldus John van Zetten. “We bemiddelen bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdracht en geven advies over de te

volgen strategie bij groei, maar omdat we zulke reële tarieven hanteren zijn we ook bereikbaar voor startende ondernemers. Die helpen we bij het opzetten van een administratie, bij het kiezen van de juiste ondernemersvorm en het opstellen van een businessplan.“ Startend of al generaties actief, klein of middelgroot, de experts van Troost Accountantskantoor kunnen in elke fase van het bestaan het gepaste advies en de gepaste dienst leveren.

GEWAARBORGDE KWALITEIT Het eerste kantoor in de regio dat een WTAvergunning behaalde was dat van Troost. “Wij willen nu eenmaal voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en daar hoorde deze vergunning bij”, zegt Maurice Ruivenkamp, de derde vennoot die het kantoor leidt. “Omdat we aan alle eisen voldoen die in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties staan opgesomd, mogen we wettelijke controles uitvoeren bij bedrijven die hiertoe verplicht zijn. Maar ook voor kleinere bedrijven in het mkb is het niet onbelangrijk dat we een WTAvergunning bezitten. Dat betekent namelijk dat zowel de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants als de AFM toezicht houden op ons kantoor. De kwaliteit van onze dienstverlening is dus ook van hogerhand gewaarborgd.”

IN ALLE OPENHEID Troost Accountantskantoor bestaat al ruim veertig jaar. Piet Troost richtte het in 1975 als eenmanszaak op. Toen zijn zoon in 1997 bij het kantoor kwam en in 2001 samen met John van Zetten een deel van het bedrijf overnam was het al uitgegroeid tot een middelgrote organisatie van veertien mensen. Ook nu, terwijl de digitalisering veel van het traditionele werk heeft geautomatiseerd, telt het kantoor nog achttien medewerkers. Diensten als online boekhouden maken het zowel de klant als de accountant een stuk eenvoudiger. Waar het ‘inkloppen’ van vroeger verdwijnt blijft meer tijd over voor advies over de toekomstige koers. Die gesprekken kunnen in de ruime kantoren aan de Maseratilaan 4 in alle rust en openheid plaatsvinden, van ondernemer tot accountant maar vooral van mens tot mens, want alleen in een sfeer van betrokkenheid worden de beste adviezen geformuleerd en ook gehoord.

«

TROOST ACCOUNTANTS Maseratilaan 4, 3261 NA Oud-Beijerland Telefoon 0186 – 61 54 50 www.troostaccountants.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

31


ICT-ADVISERING

Tekst: Fred Louter // Fotografie: Jan Nass

PERSONALIA Naam: Maarten van der Hoek Leeftijd: 40 jaar Burgerlijke staat: Gehuwd Bedrijfsnaam: W.T. International b.v. Functie: Directeur-eigenaar Specialiteit: ICT-advisering en -beheer voor ondernemingen van 2 tot 250 werkplekken Motto: Durf te leven! Bucketlist: Zakenreis langs de IT-bedrijven in Silicon Valley; Whiskytrail (met gezin) door Schotland; Motorrijbewijs om te kunnen toeren met vrienden (inmiddels les)

Maarten van der Hoek strijdt er met zijn bedrijf W.T. International in Capelle aan den IJssel al jarenlang voor om (veilige) ICT hoger op de agenda van directies te krijgen. Met name ook bij transportgerelateerde bedrijven. Dat is nodig, vindt hij, want: “ICT en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

“ICT en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden” “De huidige transportsector leunt nu eenmaal meer dan ooit op goed functionerende ICT”, weet de 40-jarige Van der Hoek. “Vroeger was er een slogan die zei dat ‘zonder transport alles stil staat’. Dat klopt, maar ik zou dit er inmiddels wel aan toe willen voegen: ‘Zonder ICT vallen ook alle transportbewegingen stil’. Het is dus zaak voor transporteurs dat ICT niet alleen efficiënt werkt en bijdraagt aan de concurrentiepositie, maar ook dat het zo optimaal mogelijk blíjft functioneren. Niet-functionerende ICT kan enorme schade opleveren, tot een faillissement aan toe. Kijk recent naar Maersk, dat een schadepost opliep die geschat wordt op maar liefst 300 miljoen dollar! Nu kan een dergelijke multinational dit meestal nog handelen, maar veel bedrijven zou dit de kop kosten. Van onderschatting mag dus geen sprake zijn. De realiteit leert echter anders, helaas.”

INTERNE VOORLICHTING Als het gaat om de transport- en logistieke sector, valt het Van der Hoek op dat bedrijven hun branchespecifieke hard- en software – zoals bijvoorbeeld track &

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

tracefaciliteiten – heus wel op orde hebben. Dat draagt immers bij aan de corebusiness en daar valt geld mee te verdienen, weet hij. Maar, zo waarschuwt Van der Hoek: “Waar veel minder aandacht voor is, zijn de standaard ICT-systemen en de voorlichting hierover. Dat laatste bijvoorbeeld aan de eigen medewerkers. Veel schade is te voorkomen door interne voorlichting. Waar moet je op letten, wat kan je aanklikken, wat niet? Die onwetendheid bij relaties en personeel kan enorme schade opleveren. Het is dus essentieel om ook daar voldoende aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld in de vorm van personeelstrainingen. Daar kan W.T. International absoluut een rol in spelen. We hebben daarom ook een eigen voorlichtingstak, die opereert onder de naam JARO Training & Advies. Daarnaast houden we ons ook steeds intensiever bezig met veranderende privacywetgeving. Bedrijven hebben steeds meer verantwoordelijkheden op dit gebied en een boete kan snel en hoog oplopen. Ook dat kan eenvoudig geïntegreerd worden in je bedrijfsvoering, als je tenminste weet waar je aan moet voldoen en hoe je dat het beste kan aanpakken.”

PROACTIEF Van der Hoek ziet het als een van zijn primaire taken om bedrijven bewust te maken van verantwoordelijkheden en gevaren door aanvallen en onwetendheid. “Dat IT-systemen weleens niet functioneren is nooit helemaal te voorkomen, maar door regelmatig proactief en op locatie actief te zijn, worden de uitvalkansen wel aanzienlijk beperkt. 80-90% van mijn werkzaamheden bestaat daarom op dit moment uit bestaande en nieuwe relaties bewust te maken van het feit dat ICT – en dan met name ook veilig gebruik van ICT en privacywetgeving – steeds belangrijker wordt. Zie zo’n gesprek als een gratis workshop aan bedrijven die hiervoor al open staan.”

«

W.T. INTERNATIONAL Lentedans 51A 2907 AX Capelle aan den IJssel Telefoon 010 – 285 79 90 E-mail info@wti.nl www.wti.nl


CIRCULAIR EN FOSSIELVRIJ ONDERNEMEN

Met Stimular circulair en fossielvrij ondernemen Met Stimular motiveert Van Engelen bedrijven met kant-en-klare producten in actie te komen als het gaat om circulair en fossielvrij ondernemen. In het belang van de toekomst van de onderneming. “Het is nu een keuze om je te onderscheiden en duurzaam te opereren, straks vragen klanten erom”, zegt Van Engelen in zijn kantoor aan de prachtige Rotterdamse Scheepmakershaven. Om bedrijven daadwerkelijk tot actie te brengen, komt Stimular regelmatig met laagdrempelige initiatieven. Vorig jaar werd de Milieubarometer in Hét Ondernemersbelang besproken. Ruim 2.500 bedrijven en organisaties monitoren online met de Milieubarometer hun milieuprestatie en CO₂ footprint en benchmarken hun prestaties. “Een nieuw spoor is werken aan fossielvrij ondernemen”, vertelt Van Engelen enthousiast. “Dit sluit aan op het Parijs klimaatakkoord en de Sustainable Development Goals van de VN uit 2015. De energietransitie is wereldwijd in gang gezet en je kan als bedrijf nu nog vooroplopen met fossielvrij ondernemen. Vanuit wetgeving krijgen bedrijven al aanschrijvingen voor energierapportages. Met Stimular kan je voor fossielvrij het routepad opstellen. Circulair ondernemen sluit hier op aan. Hoe meer de grondstoffen in kringloop blijven hoe beter om de uitputting van natuurlijke bronnen te vertragen. Stimular startte in 1990 al met afvalpreventie onderzoeken bij bedrijven. Tegenwoordig is met circulair ondernemen de hele keten van grondstoffen in beeld. En ook het nodige nuttigs te doen.

Het belang van fossielvrij en circulair ondernemen neemt volgens Van Engelen toe. “Ik zou zeggen: het is al de nabije toekomst! Afgestudeerde jongeren willen bij organisaties aan de slag waar deze thema’s op de agenda staan. Aandacht voor duurzaamheid heeft voordelen. Zo vermindert het de bedrijfsrisico’s, versterkt de band met leveranciers en opdrachtgevers, en verbetert het de samenwerking binnen de eigen organisatie.” ‘We zijn allemaal astronauten van het ruimteschip aarde en de motor van het ruimteschip sputtert.’ Met dit gegeven gaat de maatschappij daarom in sneltreinvaart richting duurzaam. Dit schip is niet meer te stoppen. Binnen enkele jaren ziet de wereldeconomie én de lokale economie er anders uit. Wie wil daar niet aan meewerken?

«

STICHTING STIMULAR Scheepmakershaven 27c, 3011 VA Rotterdam Telefoon 010 - 238 28 28 E-mail a.vanengelen@stimular.nl www.stimular.nl www.duurzaamMKB.nl www.milieubarometer.nl www.MVO-balans.nl

CIRCULAIR EN FOSSIELVRIJ ONDERNEMEN • Uw medewerkers en klanten vinden het belangrijk dat u duurzaam onderneemt. • Ofwel u zorgt voor een goed bedrijfsrendement (Profit), goed werkgeverschap (People) en bescherming van het milieu (Planet) • De toekomst is circulair en fossielvrij ondernemen. Pak dit op en u loopt voorop bij uw klanten.

STIMULAR VISIE • Begin als ondernemer eenvoudig met kleine stappen toe te werken naar duurzaamheid. Doe nu alles wat én geld én milieu bespaart.

DE OPLOSSING • De Milieubarometer is een online monitor, waarmee u inzicht in uw milieuprestatie en CO₂ footprint heeft. U kunt daar zelfstandig snel mee aan de slag tegen minieme kosten. • De MVO-balans ondersteunt u bij het stellen van doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. • De Klimaatscan is een kort adviestraject waar u lang plezier van heeft. Het geeft u een routekaart naar fossielvrij ondernemen.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

33


SAMEN WERKEN, SAMEN OPLOSSEN... Wij zorgen dat er twee winnaars zijn!

Jan Campertlaan 2 / Postbus 639, 3200 AN Spijkenisse • T 0181 - 622 707 • www.rijnlandgdw.nl CULTUREEL CENTRUM CASCADE

Z.H.E. INCASSO uw incasso-specialist met incasseringsvermogen!

HET PODIUM VOOR UW ZAKELIJKE EVENEMENT

VAN VERGADERING TOT CONGRES BENT U BIJ CASCADE AAN HET JUISTE ADRES

• MKB

• DAGVAARDINGEN

• INCASSO’S

• GERECHTELIJKE PROCEDURES

• NO CURE - NO PAY

• BESLAGLEGGINGEN

• JURIDISCHE ADVIEZEN

• HUURKZAKEN

(vraag naar de voorwaarden)

INCASSOBUREAU “Z.H.E.”

Wilt u de kennis van uw personeel bijspijkeren, uw vrijwilligers bedanken of uw relaties onderhouden? Wij bieden u alle facetten om dit tot een sprankelend succes te maken. Kijk voor meer informatie op: www.stichting-cascade.nl. Of vraag een informatiemap aan via 078-6819230. -

Dé no-nonsense partner voor ondernemers m.b.t. ondermeer:

Doornbos 18 Postbus 5701 3290 AA Strijen

Centraal gelegen Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer Gratis ruime parkeergelegenheid Gratis draadloos internet Uitstekende service, kwaliteit en flexibiliteit Keuze uit standaard pakketten of maatwerk 10 zalen met capaciteit van 2 tot 550 personen

Cultureel Centrum Cascade Hoge Kade 50 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 681 92 30 info@stichting-cascade.nl www.stichting-cascade.nl

Telefoon 078-6741857 E-mail info@incasso-zhe.nl Internet www.incasso-zhe.nl


KENNISPARTNER

Wie is de motor van de groeiende Nederlandse economie? Het gaat er nu dan toch eindelijk van komen. Althans alles wijst de kant op van een regering met vier partijen. Critici roeren zich in de media dat dit nooit lang goed kan gaan. Hetgeen zij ook zeiden bij het huidige minderheidskabinet (1e Kamer). De dames en heren politici strijken de successen van de huidige economische groei op. Want de regering heeft toch mooi Nederland door de crisis geleid … Dit is toch wel een grote miskenning voor de echte aanjagers van de economie. Het bedrijfsleven heeft weer gedurfd om te investeren, de export kwam weer op gang door een gezonde handelsgeest, de bouw trekt weer duidelijk aan, op de rivieren vaart weer beduidend meer

binnenvaart, werkgevers durven weer banen te creëren. Banen zijn wat mij betreft een goede basis voor economische groei. De beroepsbevolking krijgt weer vertrouwen in eigen kunnen en in de eigen toekomst. Hoewel de vakbonden en de partijen aan linkerzijde gruwelen van de uitzendsector, zit hier toch echt de meeste groei in werkgelegenheid. Allemaal mensen die via de uitzendsector weer aan de bak kunnen. Zijn dit echte banen? Ja dit zijn echte banen! Er wordt namelijk een dienstverband aangegaan, hopelijk wel met een gecertificeerd uitzendbureau. In ons geval zijn het opdrachten van vele maanden en vaak jaren. Uitzendkrachten komen bij ons in dienst en zelfs in vaste dienst. Hoezo doorgeschoten flex?

v a a r t i n I C T- o p l o s s i n g e n

In feite levert de uitzendsector de Nederlandse economie een grote dienst. Daarom durf ik te stellen dat de uitzendsector de nieuwe motor is van de snelgroeiende Nederlandse economie. De olie is de politiek en Mark, ik hoop van harte dat dit een olie wordt met een lage viscositeit.

«

Rogier Bleij, eigenaar Flexforce Personeelsdiensten BV

FLEXFORCE PERSONEELSDIENSTEN BV Nieuwland Parc 10-m 2952 DA Alblasserdam Telefoon 078 – 693 30 03 E-mail rogier@flexforce.nu www.flexforce.nu

Vormgevers van drukwerk

Automatisering | Detachering | Telecom | Hosting

Vormgeven, drukken en verzenden… Verloop drukkerij verzorgt het compleet. Degelijk, betrouwbaar én steeds innovatief.

Ohmweg 31 2952 BD Alblasserdam

VCS Automatisering bv Ter Steeghe Ring 77, 3331 LX Zwijndrecht

078 691 28 99 info@verloop.nl

T +31 (0)85 48 72 800 E info@vcs.nl, W www.vcs.nl

www.verloop.nl


DE SMEEROLIE VAN DE SOFTWARE

Ondernemers moeten data-aware worden Tien jaar geleden raakte het mkb in de ban van social media, tegenwoordig is het geobsedeerd door Big Data. Het verzamelen en analyseren van zoveel mogelijk data zou klantengedrag niet alleen kunnen sturen maar zelfs exact voorspellen. Wat zijn reële beloftes en wat zijn verkooppraatjes van de bedrijven die de instrumenten voor datamining leveren? Arjan Burgers eigen instituut Eduvision leidt Big Data analytici op. Zijn blik op Big Data is noch roze, noch somber gekleurd en eerst en vooral nuchter.

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017


DATA-AWARE

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Arjan Burger werd eerst opgeleid tot historicus en werd daarna ook nog IT-specialist. Zijn eerste studie gaf hem een brede kennis en een academisch denkniveau, zodat hij technologische ontwikkelingen makkelijker in een maatschappelijk perspectief kan plaatsen. Volgens Burger is er met Big Data niet zoveel nieuws onder de zon. “Tien jaar terug hadden we ook al veel data kunnen verzamelen en analyseren, alleen, het had ons heel veel meer computercapaciteit gekost. Daardoor zou het technisch een stuk complexer en dus economisch een stuk duurder zijn geweest dan nu. Het ontstaan van grote datacenters heeft datamining schaalbaar gemaakt en dus goedkoper en simpeler. Dat verklaart een deel van de toegenomen populariteit van datamining. Ik vermoed dan ook dat het voorvoegsel ‘Big’ binnen nu en vijf jaar zal gaan verdwijnen. Dan spreken we eenvoudigweg over data.”

DUBBELE VERTALING MAKEN Er valt wel heel wat meer aan data te verzamelen dan tien jaar terug. In die tijd is niet alleen het onlineverkeer an sich toegenomen maar is vooral het gebruik van social media explosief toegenomen. De vraag is echter of al die bijkomende data wel zo waardevol zijn voor bedrijven. “Het gevaar bestaat inderdaad dat ondernemingen data gaan verzamelen om het verzamelen”, geeft Arjan Burger toe. “De werkelijke waarde blijkt pas na de patroonanalyse. Welke patronen komen vaak voor en welke wijken er juist van af? Je moet als data-analist een dubbele vertaling maken, want de uitkomsten horen terug te worden vertaald naar de economische werkelijkheid: wat betekent dit nu concreet voor jouw bedrijf? Daarom is het vak van data-analist niet zo technisch en nerdy als het lijkt. Voor sommige profielen hebben we als opleider zelfs een voorkeur voor mensen die géén IT’er zijn maar marketeers.”

STEEKHOUDENDE UITSPRAKEN Data-analist is een beroep (of een functie) met toekomst, ook binnen het mkb. We hebben ten onrechte de indruk dat uitsluitend grote bedrijven aan datamining doen en dat die data ook uitsluitend aan andere grote bedrijven worden doorverkocht. Vooral de namen van Facebook en Google duiken in dat verband vaak op. Zo wordt Big Data in de belevingswereld gekoppeld aan Big Brother en vaak ook aan de opkomst van kunstmatige intelligentie. De stap naar een naargeestig toekomstbeeld, zoals in de film Minority Report van Steven Spielberg, waarin misdadigers al worden gearresteerd nog voor ze een misdaad hebben begaan, is dan maar klein. Arjan Burger relativeert ook dit beeld: “Sommige grote bedrijven staan al vrij ver in hun technologische toepassingen, maar

“Het gevaar bestaat inderdaad dat ondernemingen data gaan verzamelen om het verzamelen” over het algemeen kun je stellen dat nog maar een klein gedeelte van de data-analyses een voorspellend karakter heeft. In ons jargon: heel veel is analytics, heel weinig is predictive. En de koppeling met kunstmatige intelligentie staat nog in de kinderschoenen. Dat neemt niet weg dat je met Google Analytics in je site al veel data verzamelt en op de juiste manier opslaat, en dat je op basis van een gedegen analyse wel degelijk nu al steekhoudende uitspraken kunt doen over het toekomstig gedrag van je klanten. Ik ken bijvoorbeeld een keten van juwelierszaken die via beeldherkenning vrij goed kan bepalen welke smaak de klant die binnenstapte had. Je koppelt het beeld aan een database en dat levert een rijtje kenmerken op dat de verkoper helpt de klant gerichter te benaderen. De omzet steeg daardoor aantoonbaar met 6,2% per jaar. Dat is een percentage dat telt.”

WIE DOET ER WAT MEE? Veel belangrijker dan het spookbeeld van Big Brother is de vraag wie de eigenaar is van al die data, vindt Arjan Burger: ”Neem een moderne verwarmingsinstallatie. Doordat er steeds meer sensoren worden bijgeplaatst levert zo’n installatie onderhand een massa gegevens op. Daarmee kun je het apparaat steeds nauwkeuriger aansturen, wat goed is voor de duurzaamheid, maar zo komt er ook een massa gegevens over het gedrag van de bewoners vrij. Bij wie komen die data terecht? Bij de installateur, bij de leverancier van de installatie of bij die van de software voor het apparaat? En wie doet er wat mee? Het is best mogelijk dat de softwareleverancier die data

vrolijk doorverkoopt terwijl de installateur er niks mee doet en de bewoners er zich niet eens van bewust zijn dat er zoveel gegevens over hen worden verzameld. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat grote groepen consumenten maar ook ondernemers de komende jaren data-aware worden. Data vormen zoiets als de smeerolie van de software. Ze zijn de onderlaag voor allerlei winstgevende activiteiten. Daarvan moeten we ons beter bewust worden. De consument moet zich afvragen wat hij terugkrijgt voor die stroom aan gegevens die hij dagelijks levert, de ondernemer moet assertiever worden tegenover de partijen met wie hij samenwerkt. Voor zo’n installateur is het helemaal niet nodig dat hij een data-analist in dienst neemt of zichzelf teveel daarin gaat verdiepen. Hij moet echter wel de gegevens en de analyses krijgen waar hij recht op heeft om zijn afnemers een betere dienstverlening te kunnen bieden. In zekere zin lopen de belangen van consumenten en mkb-ondernemers hierin parallel.” De stroom van data die we via computers, smartphones maar ook via apparaten die met het internet verbonden zijn, leveren zal in de toekomst alleen maar groter worden. Nu is het nog ‘slechts’ de Tesla en de lift, morgen zal het ons eigen lichaam zijn dat via chips in de kleding of onder de huid uitleesbaar wordt. De mens als (data)mijn. De uitdrukking ‘op een goudmijntje zitten’ krijgt stilaan een andere betekenis. Data-aware worden is dan niets meer of minder dan een noodzaak.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

37


GREEN PROTEIN ALLIANCE Ondernemer Jeroen Willemsen is een ambitieuze man. Hij richtte onder andere Ojah BV op, producent van een nieuwe generatie vleesvervangers, waarmee partijen als De Vegetarische Slager en de Dutch Weed Burger hun merk konden laden. Maar Willemsen heeft grotere plannen. Hoe krijg je heel Nederland zover dat ze meer plantaardig eiwit gaan eten? Willemsen besefte zich dat alleen het aanbieden van vleesvervangers, niet voldoende is. Maar wat moet je dan wel doen? En hoe? Het antwoord bracht DuurzaamDoor.

Nederland eet meer plantaardig Met behulp van dat kennisprogramma is een aanvankelijke insteek van Jeroen Willemsen uitgegroeid tot een groter geheel, met veel potentie om zijn uiteindelijke doelstelling te bereiken: naar een gezondere en duurzamere balans van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten in ons dieet. Het werd groter en breder en vooral ook doeltreffender dan Willemsen aan het begin in gedachten had. De realisatie van de Green Protein Alliance werd een feit. Neem grote retailers zoals Jumbo en AH. Laat ze samenwerken met grote én kleinere producenten zoals Alpro, Menken Orlando, SoFine, HAK, Zeewaar, Rotterzwam en BoonBonen. Voeg daarbij dan het ministerie van Economische Zaken en partners zoals Het Voedingscentrum en Natuur&Mileu en voilà……een in, hoge mate, potentiele succesvolle cocktail om Nederland meer plantaardig te laten eten is een feit. Want consumptie van meer plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten is niet alleen noodzakelijk vanwege energie-, water- en landbouwgrond vraagstukken. Of om de

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

wereldbevolking op termijn te kunnen blijven voeden. Een menu met een goede balans tussen plantaardige eiwitten en dierlijke eiwitten is ook gezonder en in lijn met de nieuwe Schijf van 5. Dus voldoende redenen om Nederlanders te bewegen om meer plantaardig voedsel te laten eten. Maar hoe? “Ik heb mooie ervaringen beleefd met de bedrijven die ik heb opgericht en begeleid”, vertelt Jeroen Willemsen. “Maar de frustratie die ik had waren de vertragende ervaringen, zoals te lang blijven hangen in de onderzoek modus en je niet richten of niet kunnen richten op waar het allemaal om draait: de consument. Ik realiseerde mij dat, om consumenten écht te kunnen bereiken, je deze moet kennen en activeren. Door niet alleen het aanbieden van mooie en smakelijke producten, maar ook door het publiek voor te lichten over de voordelen van plantaardige eiwitten. En ik realiseerde mij ook dat dit niet alleen door individuele bedrijven moet worden gedaan.” “Via ons netwerk nam Jeroen Willemsen contact met ons op.” Aan het woord is Margrethe Brongers van DuurzaamDoor, onderdeel van de

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Samen met haar collega René Bruins heeft zij het initiële idee van Willemsen begeleid en ervoor gezorgd dat zijn idee uitgebouwd werd tot wat het nu is. “Aanvankelijk was zijn insteek om via alleen ondernemers zijn doelstelling te bereiken. Zijn doelstelling vonden wij reuze interessant, waarmee wij hem graag op weg wilden helpen. Maar een van de eerste acties die wij ondernamen was om een stap terug te doen. We moesten ons eerst goed realiseren wat er zich precies afspeelde in het speelveld om vervolgens te concluderen wat er dan nodig was. Wij vroegen ons dus ook af of alleen betrokkenheid van ondernemers wel de juiste insteek was om zijn doelstelling te halen. En zo nee, wat dan wel?” Uiteindelijk werd besloten om eind 2015 een expertmeeting te houden. Uit die meeting kwam het belang van samenwerking tussen bedrijven én partners zonder een commerciële inzet sterk naar voren. Een van de genodigden was Lucas Simons, oprichter/CEO van NewForesight. Een expert uit een aanpalend gebied, wat belangrijk is omdat hij vanuit die positie sneller over grenzen heen


kan denken. Hij stelde uiteindelijk voor om een alliantie plantaardige eiwitten op te richten met als doel om markttransformatie te versnellen. En zo werden de eerste contouren van de Green Protein Alliance zichtbaar. “Ik zie dat de medewerkers van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, waartoe DuurzaamDoor behoort, beschikken over een speciale positie binnen de gehele overheid”, vervolgt Willemsen. “Mijn ervaring is dat zij beschikken over een binding met de uiteindelijke doelgroep, de consument. Daarnaast weten zij vaak een gezonde balans te vinden tussen publiek en privaat. De mensen van DuurzaamDoor, hebben mij begeleid bij het opzetten van een publiek/privaat samenwerkingsverband, waarbij diversiteit van groot belang was. Met grote en kleine spelers. Met commerciële en ideële belangen, maar ingestoken vanuit de consument en markt. De medewerkers van DuurzaamDoor hebben mij daarnaast het vertrouwen gegeven, dat ik op het goede pad zat en hebben mij gestimuleerd om buiten de gebaande paden om te exploreren. Maar zij hebben ook gewoonweg geholpen met praktische zaken in de beginfase om de oprichting van Green Protein Alliance te realiseren. En wat voor de alliantie heel belangrijk was, is de ondersteuning van DuurzaamDoor bij de contacten met het ministerie van Economische

Zaken. Het ministerie dat uiteindelijk een belangrijke pijler is binnen de alliantie.” Achteraf gezien heeft DuurzaamDoor de opzet van de alliantie op drie hoofdzaken aangestuurd. Ten eerste hebben de medewerkers meegedacht over een effectieve aanpak en ‘denkers’ van buiten het speelveld mee laten denken om te komen tot een organisatie die nog effectiever zou zijn dan iedereen aanvankelijk in gedachten had. Ten tweede hebben de medewerkers gewezen op bestaande regelingen om de startfase te kunnen realiseren. En als laatste hebben ze hun contacten ingezet om Green Protein Alliance te funderen bij het ministerie van Economische Zaken. Tijdens het eerste Green Protein Event op 16 februari 2017 presenteerde de alliantie haar Green Protein Growth Plan. Met een gemeenschappelijk gedragen ambitie: samen naar 50-50 in 2015, ofwel een dieet dat niet bestaat uit 65% dierlijke en 35% plantaardige eiwitten, maar letterlijk in evenwicht. De GPA is inmiddels een vereniging met 22 leden en 5 partners. Het plan geeft natuurlijk ook een antwoord op de vraag hoe dit te realiseren. Het antwoord ligt in het unieke samenwerkingsverband tussen koplopers in de voedingsbranche met als gezamenlijke doel om de consumptie van plantaardige proteïne een flinke impuls te geven. Beter voor mens en milieu én het levert nieuwe marktkansen op. Willemsen: “Alle leden investeren en willen uiteraard daar iets voor terug zien. Wij hebben daarom ook een aantal kristalheldere en meetbare targets gesteld: groei van de markt en verandering in consumentengedrag. Er zijn bijvoorbeeld in de eerste helft van 2017 door de GPA leden al 33 nieuwe green-protein producten geïntroduceerd. Onze target lag op 20. We gaan voor een groei van 15 procent van consumptie van plantaardige eiwit in 2017. We liggen nu op koers, zo blijkt uit de verkoopcijfers van het eerste half jaar. Uiteraard moet het ook ten goede komen voor de werkgelegenheid en de klimaatdoelstellingen. Met de target die we voor 2025 hebben gesteld dragen

we, voor minimaal 6 procent bij aan het behalen van de klimaatdoelstelling die Nederland heeft gesteld. Wij willen bewijzen dat KPI’s kunnen worden gerealiseerd door samenwerking tussen ondernemerschap en publiek belang!” Als het aan de Green Protein Alliance ligt, kunnen consumenten straks nog eenvoudiger kiezen. Een heldere boodschap over de voordelen van plantaardige proteïnen helpt daarbij. De gezamenlijke ambitie van de deelnemers is een markt waarin producten met plantaardige proteïne een vanzelfsprekende keuze zijn. Voor elk moment van de dag, voor iedereen. Gezond, van hoge kwaliteit, met een goede prijskwaliteitverhouding. En DuurzaamDoor zet haar werkzaamheden voort, met een visie en doelstelling die jaren geleden is bepaald. Verbredend, verdiepend, grensverleggend….en vooral samenwerkend. Met andere overheden, ondernemers, onderwijs, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Met als doel een overgang naar een meer groene, duurzame economie. Om meer richting te geven heeft DuurzaamDoor sinds korte tijd meer de focus gelegd op de gebieden circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water. Daarnaast is er ook meer aandacht voor regionale duurzaamheidsnetwerken, integrale regionale ontwikkeling, integrale gebiedsontwikkeling en de omgevingswet.

«

Meer informatie over DuurzaamDoor: www.duurzaamdoor.nl Meer informatie over de Green Protein Alliance, inclusief het Green Protein Growth Plan: www.greenproteinalliance.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

39


Digitale ethiek wordt hét speerpunt De technologische evolutie lijkt soms ons op sleeptouw te nemen in plaats van andersom. Trendwatcher Tony Bosma waarschuwt voor de gevolgen daarvan en voorziet de gestage opkomst van een tegenbeweging. Die zal de digitale vooruitgang geen halt toeroepen maar ze wel weer in lijn brengen met de menselijke maat. Als we geen tegengas geven zullen we onbewust en ongewild steeds meer data leveren aan high tech multinationals, nu nog slechts over ons letterlijke huishouden, straks ook over ons lichamelijke.

40

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017


DIGITALE ETHIEK

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Het internettijdperk begon met een fraaie belofte: ondernemen zou goedkoper en laagdrempeliger worden en binnen het bereik van iedereen komen. Met een paar muisklikken ligt de hele wereld aan je voeten. Amper dertig jaar later zijn niet de profetieën van internetgoeroes uitgekomen maar wel de woorden die Peter Drucker al in 1969 neerpende in zijn ‘The Age of Discontinuity’: “Over enkele decennia zijn de multinationals van nu van hun plek verdrongen en zullen andere bedrijven in totaal nieuwe sectoren de toon aangeven.” Tony Bosma geeft er anno 2017 een echo van: “In 2006 bestond de top tien van de wereld uit banken en oliemaatschappijen, in 2016 waren die alle tien vervangen door techbedrijven.” De kleine online-ondernemer vindt zijn weg via Marktplaats, maar de E-commerce wordt gedomineerd door giganten als Facebook, Amazon en Google. “Ook daarbuiten zijn ze zeer succesvol. Google is actief van de automobielsector tot die van de zorg. Een boete van € 2,3 miljard wegens monopolisme betaalt het bedrijf schouderophalend.”

PRIVACY OF GEMAK? De 43-jarige Bosma is bepaald geen pessimist, maar in zijn presentaties, artikelen en toekomstverkenningen onderstreept hij dat we doemscenario’s slechts kunnen voorkomen door ons lot in eigen handen te nemen. Enerzijds is er een teveel aan vertrouwen in de technologie, waarbij voor alles een technische oplossing bestaat die ons van onze eigen verantwoordelijkheid ontslaat, van obesitas tot klimaatverandering. Anderzijds is er een groeiende passiviteit, waarbij consumenten zonder het te beseffen hun vrijheid en privacy laten uithollen. “Privacy en gemak vormen uiteinden van één lijn. Als we in ons leven zoveel mogelijk gemak wensen zullen we bereid moeten zijn onze privacy op te geven; als privacy ons doel is zullen we bereid moeten zijn veel zelf te doen en niet alles aan slimme software over te laten.”

KLAKKELOOS ACHTERAAN LOPEN Onze data worden de komende jaren steeds vaker afgeluisterd door de doorbraak van spraaktechnologie. “Hoe meer spraakcommando’s we geven in huis en in de auto, hoe meer anderen kunnen meeluisteren als we gesprekken voeren. In 2020 zal al 50 tot 70% van internetsearch spraakgestuurd zijn. Speciale software zoekt daar de termen uit waarin bedrijven geïnteresseerd zijn. Het grootste probleem is niet eens dat we zovéél data leveren, maar dat we niet weten wat we ervoor terugkrijgen. Predictive analysis voorspelt niet alleen wat wij zullen kopen en hoe wij zullen stemmen maar gaat dat proces ook steeds meer sturen. ‘Wij bepalen wel wat u leuk vind.’ De voorspelling wordt dan een

selfulfilling prophecy. En hoewel 80% van de mensen daar nog steeds niet bij stil staat, groeit het bewustzijn dat het zo niet verder kan. Ondernemers in het mkb moeten daarom niet klakkeloos achter Virtual Reality aanlopen of data gaan verzamelen, maar hun klanten duidelijk maken dat zij in control zijn over hun eigen data. Klanten mogen weten wat in ruil voor het leveren van die data van jou als ondernemer kunnen verwachten.”

HET NIEUWE NORMAAL Digitale ethiek wordt daarom volgens Tony Bosma een speerpunt de komende jaren. Hij voorziet ook een terugkeer naar het persoonlijk contact. “Digitaal is het nieuwe normaal, fysiek is de nieuwe uitzondering. Ik denk dat persoonlijk contact belangrijk is om het vertrouwen tussen leveranciers en afnemers te herstellen, want ook al lijkt het of de crisis voorbij is, het vertrouwen dat in 2008 een deuk kreeg staat nog altijd op een historisch dieptepunt. We wantrouwen overheden, we wantrouwen banken maar ook grote merken. Kijk naar Volkswagen. Dat wilde het grootste automerk ter wereld worden en wat riep het daarvoor in het leven? Sjoemelsoftware. De opkomst van de social media heeft ons vertrouwen ook al niet hersteld. Veel van wat we online lezen blijkt bullshit.”

OUDE VERDIENMODELLEN De trendwatcher wijst op andere restanten van de onopgeloste crisis, zoals de schuldenberg die is blijven groeien en het aantal mensen dat om de een of andere reden niet meer meedoet: werkzoekenden die niet langer ingeschreven staan, daklozen, dropouts. “Niemand weet hoe omvangrijk die groep precies is, want dat meten we niet. Er is veel dat aan ons zicht ontsnapt, zoals de opbrengsten van de deeleconomie waar de Belastingdienst maar geen vat op krijgt. We digitaliseren oude structuren en verdienmodellen, de

wereld die we kennen, maar ondertussen ontstaan volstrekt nieuwe waar we geen raad mee weten. Airbnb 2.0 is al in de maak: een huisbeheerssysteem dat alles regelt, van de facturering aan de huurders tot het oproepen van de schoonmakers. Uber is wat mij betreft ordinair platformkapitalisme maar er bestaat ook een volledig autonome auto die op afroep naar je voordeur rijdt, met je afrekent en zichzelf naar de garage dirigeert voor onderhoud. Wat is het bedrijf? De mensen achter de auto of de auto zelf? De technologie is er al, wat nog ontbreekt is de acceptatiegraad onder de bevolking, maar dat is slechts een kwestie van tijd.”

EEN ANDERE GROEI De komende jaren verbreedt ook de datastroom die we leveren. Nu doen we dat nog via apparaten, binnenkort via sensoren in onze kleding en schoenen en daarna via chips in ons lichaam. Maar Tony Bosma voorziet ook de opkomst van een tegenbeweging, bestaande uit burgers en bedrijven die vraagtekens plaatsen en alternatieven formuleren voor de weg die de digitale monopolisten ons dwingen te gaan. “Ik denk dat het tegengeluid langzaam hoorbaar wordt maar wel onvermijdelijk is. Het grootste obstakel op het huidige pad is niets meer of minder dan het traditionele groeimodel. Groeien op basis van je prestaties en je passies is uitstekend, maar groeien om te groeien, omdat je nu eenmaal de grootste moet zijn is een heilloze weg. Groeien ten koste van alles, zelfs van je eigen organisme, is niet toevallig de mindset van kanker. Ook in gedigitaliseerde vorm heeft dat model geen toekomst.”

«

Voor meer informatie, ga naar: www.extendlimits.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

41


KENNISPARTNER

Uw faillissement ligt vlak achter de horizon Je bent nooit langer dan een paar maanden van je faillissement verwijderd, luidt het gezegde. Een faillissement zegt niets over de winstgevendheid of toekomstverwachting van de onderneming, maar of er genoeg liquiditeiten zijn om de kortlopende schulden te kunnen betalen. Een liquiditeitstekort kan plotseling ontstaan, bijvoorbeeld als u net een nieuw project heeft voorgefinancierd en uw vorige klant het afgeronde project nog niet betaalt. Dan duurt het niet lang meer voordat een boze schuldeiser het faillissement aanvraagt, als drukmiddel om betaling af te dwingen. Hoe gaat zo’n faillietverklaring nu in zijn werk en wat kun je tegen een faillietverklaring doen? Na ontvangst van een faillissementsverzoek bepaalt de rechtbank de datum waarop het verzoek zal worden behandeld. Dat is nu ongeveer zes weken. Voorwaarde voor de faillietverklaring is dat de schuldenaar verkeert in een toestand waarin hij is opgehouden te betalen. Dat is het geval als de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat. De aanvrager zal in zijn faillissementsverzoek dus minstens één steunvordering moeten aandragen. Als de schuldenaar ter zitting de vordering van de aanvrager of van de steunvordering betwist, dan zal hij documenten moeten tonen waaruit de onjuistheid van de vordering blijkt. Als de aanvraag onvoldoende wordt weersproken, dan zal het faillissement worden uitgesproken. Als de schuldenaar niet op de zitting verschijnt, dan zal de rechtbank zonder verder onderzoek het faillissement uitspreken. Tegelijk met het uitspreken van het faillissement benoemt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris die de curator moet controleren.

42

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

De taak van de curator is het vereffenen van de faillissementsboedel, bijvoorbeeld door verkoop van de activa en het uitwinnen van de debiteuren. De opbrengst hiervan komt op papier ten goede aan alle schuldeisers, maar gaat doorgaans naar de curator zelf, de bank en de fiscus. De schuldenaar kan tegen een faillietverklaring binnen veertien dagen in verzet (als hij niet op de zitting was verschenen) of binnen acht dagen in hoger beroep (als hij wel was verschenen). Dit zijn ‘fatale termijnen’ dus je kunt niet pro forma protest aantekenen en dat later aanvullen. Zowel het verzet als het hoger beroep moet door een advocaat worden ingesteld. Omdat de curator al in functie is, moet de schuldenaar hem melden dat het faillissement wordt aangevochten en hoe hij denkt de schuldeisers te gaan betalen. Dat moet een goed onderbouwd plan zijn. De curator moet de rechtbank namelijk schriftelijk adviseren over de vraag of het faillissement ongedaan kan worden gemaakt en zijn advies zal zwaar meewegen. Onderdeel van dat plan moet ook zijn het stellen van zekerheid voor de salariskosten van de curator, bijvoorbeeld met een bankgarantie of door een bedrag op de derdenrekening van de curator te storten.

Als er verzet of hoger beroep is ingesteld, zal de curator ingrijpende maatregelen zoals het ontslaan van personeel en het opzeggen van allerlei contracten nog even laten rusten. De handelingen van de curator zijn voor de failliete onderneming namelijk bindend, ook als het faillissement uiteindelijk wordt teruggedraaid. Het aanvechten van een faillissement is pas zinvol als de bekende schuldeisers worden betaald of schriftelijk met een akkoord of betalingsregeling hebben ingestemd. Als niet alle schulden geregeld zijn, zal alle moeite voor niets zijn geweest en blijft het faillissement in stand. Voor een succesvol verzet of hoger beroep moet je snel handelen. De termijnen zijn kort en de ervaring leert dat hoe langer men wacht, hoe meer klanten, leveranciers en (de goede) personeelsleden er afhaken.

«

Menno de Neef

DE NEEF ADVOCATEN Beneden Oostdijk 42 3261 KX Oud-Beijerland Telefoon 0186 - 75 16 80 E-mail info@deneefadvocaten.nl www.deneefadvocaten.nl


MISTMONSTER MISTBEVEILIGING: • • • • •

Bewezen effectief en preventief Geen investering, lage maandkosten 100% SWW mistgarantie Optimaal bedieningsgemak met app Supersnelle installatie

Mist is een uiterst effectieve manier van beveiligen tegen inbraak, ramkraak of overval. Het effect van een plotselinge mistuitstoot laat criminelen schrikken, ze worden verrast. Binnen een paar seconden is de ruimte met een oogverblindende mist gevuld en uw ongewenste gast weer vertrokken!

NIEUW IN NEDERLAND Mistmonster is altijd paraat en beschikbaar. Met de unieke app heeft u optimale controle en bedieningsgemak. Zo kunt u dag en nacht uw Mistmonster raadplegen en hem aan- of uitzetten. Geen plek is te gek: van appartement tot villa en van winkel tot magazijn.

www.mistmonster.nl

GRATIS MISTDEMO Bel 040-266 26 43 voor een vrijblijvende afspraak met mistdemonstratie. Het effect van mistbeveiliging móét je gewoon een keer meemaken!


De Neef Advocaten, uw MKB-specialist. onroerend goed

aansprakelijkheid onroerend goed

De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert een stuk makkelijker.

Met beide benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden:

gemene voorwaarden aansprakelijkheid onroerend goed

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN algemene voorwaarden aansprakelijkheid ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

CIVIELECIVIELE PROCEDURES PROCEDURES ARBEIDSOVEREENKOMSTEN algemene voorwaarden

contracten contracten beslagleggingen CIVIELE PROCEDURES beslagleggingen huur bedrijfsruimten huur bedrijfsruimten contracten incasso beslagleggingen

incasso

en verkoop huur koop bedrijfsruimten

koop en verkoop incasso Bezoek ons op ons nieuwe adres! Beneden Oostdijk 42 te Oud-Beijerland

ondernemingsrecht

ontslag ondernemingsrecht ondernemingsrecht Menno

Monique

Sandra

Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneefadvocaten.nl

Isis

Klaas

Profile for Uitgeverij Novema

Het Ondernemersbelang Zuid-Holland Zuid 4-2017  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Het Ondernemersbelang Zuid-Holland Zuid 4-2017  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Profile for novema
Advertisement