Page 1

GOOI EN EEMLAND

Constant op zoek naar meerwaarde voor werkgevers Om de wensen van je mensen kun je niet meer heen

Digitale ethiek wordt hĂŠt speerpunt

iUsed Store streeft visie circulaire economie na

04 2017 JAARGANG 13

W006-0417 HOB Gooi en Eemland.indd 1

13-10-17 15:30


Ons denken en doen zijn niet veranderd. (onze website wel)

Castanea Bedrijfsmakelaars W007-0417 HOB Utrecht.indd 2

www.castanea.nl

(T) 035 646 00 50 13-10-17 15:18


INHOUD RONDE TAFEL TRANSPORT EN LOGISTIEK

ZAKELIJKE VERHUIZING

CIRCULAIRE ECONOMIE

OM DE WENSEN VAN JE MENSEN KUN JE NIET MEER HEEN

DE 7 BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN ZAKELIJKE VERHUIZING

IUSED STORE STREEFT VISIE CIRCULAIRE ECONOMIE NA

Het is tegenwoordig moeilijk te zeggen welke uitdaging het grootst is: klanten tevreden houden of medewerkers gemotiveerd. Over die en andere thema’s ging het ronde tafel gesprek voor Hét Ondernemersbelang in Nieuwegein. “Je zult oplossingen moeten aanbieden die het klantgemak dienen.”

De verhuismarkt – ook voor de zakelijke sector – is ongekend aangetrokken; de economie boomt, de huizenmarkt beleeft volop nieuwe reuring en er is weer vertrouwen.

In het huidige economische systeem wordt er vaak op lineaire wijze geproduceerd. Dit betekent dat grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Echter, grondstoffen worden schaarser (en daardoor duurder) en de afvalberg groeit. Bestaande mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren meestal minderwaardige goederen of grondstoffen op. Als gevolg hiervan groeit de behoefte aan een effectiever en efficiënter economisch systeem, zoals de circulaire economie.

LEES VERDER OP PAGINA 12

COVERINTERVIEW

LEES VERDER OP PAGINA 21

LEES VERDER OP PAGINA 37

CONSTANT OP ZOEK NAAR MEERWAARDE VOOR WERKGEVERS Niemand kan twee heren dienen, zo luidt althans het spreekwoord. Toch bedient het ROC Midden Nederland met het Centrum voor Excellent Vakmanschap Bedrijfsautotechniek, de Truck Academy én het Automotive College, zowel het Ministerie van Defensie als het regionale bedrijfsleven. In een gesprek met Hét Ondernemersbelang blijkt hoe krachtige coalities en constante verbetering van opleidingen het recept vormen voor werknemers waarop werkgevers zitten te wachten.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS DIGITALE ETHIEK WORDT HÉT SPEERPUNT De technologische evolutie lijkt soms ons op sleeptouw te nemen in plaats van andersom. Trendwatcher Tony Bosma waarschuwt voor de gevolgen daarvan en voorziet de gestage opkomst van een tegenbeweging. Die zal de digitale vooruitgang geen halt toeroepen maar ze wel weer in lijn brengen met de menselijke maat. Als we geen tegengas geven zullen we onbewust en ongewild steeds meer data leveren aan high tech multinationals, nu nog slechts over ons letterlijke huishouden, straks ook over ons lichamelijke.

LEES VERDER OP PAGINA 34

EN VERDER... 5 Column / Colofon 6 Lappen tekst op beeldscherm makkelijker en beter lezen 10 Terberg Leasing biedt ondernemers mobiliteit 17 De twin wijst de weg en route voor lagere transportkosten

18 Panel: Big data te groots en complex voor het mkb? 23 Het SPIE logo dekt de Alewijnse lading 25 “Als alles makkelijk gaat, vind ik er weinig aan” 27 Ondernemers in control dankzij Progredi

29 Voorkom huilende gepensioneerden op de stoep 30 Ondernemers moeten data-aware worden 32 Nederland eet meer plantaardig 37 iUsed Store streeft visie circulaire economie na

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 3

3 13-10-17 15:18


Onzekerheid over het proces en de kosten van uw rechtszaak behoren vanaf nu tot het verleden. Van Benthem & Keulen introduceert de Litigation Valuator: Legal Tech waarmee onze advocaten (in samenspraak met u) de processtappen definiĂŤren, stapsgewijs begroten en Legal Project Management inzichtelijk maken.

De Litigation Valuator zorgt voor een cijfermatig en grafisch overzicht van procesplanning, kosten en de daarmee verbonden risico’s. Niet alleen van uw risico, maar ook van het risico dat wij bereid zijn te nemen bij bijvoorbeeld een fixed fee. Omdat wij graag uw partner met commitment willen zijn. Bent u net als wij voorstander van praktische oplossingen? Bel dan voor meer informatie 030-259 56 78 of kijk op VBK.NL/ZAKELIJK

Archimedeslaan 61 | 3584 BA Utrecht | 030 - 259 59 59 | www.vbk.nl | info@vbk.nl

W007-0417 HOB Utrecht.indd 4

13-10-17 15:18


COLUMN

DAG VAN DE BELASTINGVRIJHEID Als er een blauwe envelop op de mat ligt, schrikt iedereen. Wat nu weer? Blijkt het de aanslag wegenbelasting te zijn, leven we weer gerustgesteld verder. We maken ons pas echt druk als er een aanslag binnenkomt, die we niet hadden verwacht. Dat komt ook nogal eens voor. Zeker bij ondernemers. Vrijwel niemand realiseert zich hoeveel belasting hij betaalt. Het gaat natuurlijk niet alleen om inkomstenbelasting, maar ook om gemeentelijke heffingen, accijnzen op drank, rookwaar en brandstof, hondenbelasting, bijtelling voor een leaseauto, vennootschapsbelasting voor wie een bv heeft en vooral btw. Accountantsfirma Deloitte rekent elk jaar uit tot welke dag Nederland werkt voor de belastingdienst en andere inningskantoren van de overheid. Dit jaar was dat 16 juni. Dus ‘de Nederlander’ werkt bijna het eerste halfjaar voor de Staat. Pas daarna komt hij aan zichzelf toe. Deze datum geldt natuurlijk niet voor iedereen. Het beste af is een alleenstaande werknemer met een laag inkomen en een huurwoning. Die is op 20 maart al klaar met betalen. Het echtpaar van middelbare leeftijd dat 175.000 euro per jaar maakt, in een villa woont, twee dikke auto’s rijdt en regelmatig een fles wijn ontkurkt, is tot 23 juli bezig met belasting betalen. Tussen deze twee in zit de zzp’er van 35 jaar met een modaal inkomen, een gewone auto, een huurhuis en een pakje shag per twee dagen. Hij kan al op 19 april de vlag uithangen. De berekening van de Tax Freedom Day, zoals 16 juni wel wordt genoemd, is voor het eerst

gemaakt in de Verenigde Staten. Daar wordt het sinds 1948 bijgehouden. Als de belastingdruk in de VS net zo hoog zou zijn als in Nederland, zouden de Amerikanen massaal naar Washington marcheren en daar alle instituties omvertrekken. Nederland kent een collectieve lastendruk van 50 procent: de helft van wat wij bruto verdienen gaat linksom of rechtsom naar de overheid. In de VS beweegt deze lastendruk zich tussen 25 en 30 procent. Tax Freedom Day is daar dan ook al op 24 april. Wereldwijd is de bevolking van India het beste af. Daar vieren ze de Dag van de Belastingvrijheid al op 14 maart. Maar ja, ze hebben er ook geen cent te makken, zou je kunnen redeneren. Het slechtst af zijn de Belgen. Hun ‘feestdag’ begint pas op 6 augustus. De arme zuiderburen werken dus dik zeven maanden per jaar voor hun drie regeringen: de landelijke, de Vlaamse en de Waalse. Dat verklaart wellicht een en ander. Binnen de Europese Unie doet Nederland het niet best. Verreweg de meeste lidstaten zijn eerder klaar met belasting betalen dan wij. Cyprus spant de kroon. Op het Griekse deel van het eiland bedraagt de belastingdruk 19 procent. Op 13 maart is het daar gebeurd. In West-Europa ben je het beste af in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De Britten en de Ieren betalen ‘slechts’ 36 respectievelijk 32 procent van hun inkomen aan de Staat. De enige landen waar het nog langer duurt dan in Nederland zijn Oostenrijk (10 juli), Duitsland (19 juli), Frankrijk (26 juli) en Hongarije (6 augustus). Het is dus niet erg om veel belasting te betalen. Je woont dan waarschijnlijk in een welvarend land.

«

André Vermeulen // dewoordwinkel@kpnmail.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Gooi en Eemland verschijnt vijf keer per jaar. Dertiende jaargang, nummer 4, 2017 Oplage: 5.000 exemplaren Coverfoto Ruud van Diemen ROC Midden Nederland Fotografie: Ruud Voest

Uitgever Smart Business Publishers West B.V. Het Voert 3B, 1613 KL Grootebroek Telefoon 0228 – 32 12 53 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

Media-adviseur Aan deze uitgave werkten mee: Piet Wiersma Blinkfotografie E-mail p.wiersma@ondernemersbelang.nl Luuk Gosewehr Jerry Helmers Ruud Wouters Baart Koster E-mail r.wouters@ondernemersbelang.nl Jeroen Kuypers Marco Magielse Eindredactie Herman Koreman Wendy van Schie Sietske Postema Telefoon 0228 – 32 12 53 Ruud Voest Telefoon: 0512 – 74 52 20 E-mail h.koreman@ondernemersbelang.nl André Vermeulen (column) E-mail s.postema@ondernemersbelang.nl Philippa Wadsworth Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

Druk Scholma Druk, Bedum HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W006-0417 HOB Gooi en Eemland.indd 2

5 13-10-17 15:31


BEELDSCHERMLEZEN

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Lappen tekst op beeldscherm makkelijker en beter lezen Met de digitalisering is de hoeveelheid informatie die we ontvangen aanzienlijk toegenomen. Waarom zien we op tegen het lezen ervan en hebben we vaak de neiging de tekst toch maar te printen? “Op school leren we lezen vanaf papier en niet vanaf beeldscherm. Dat geldt zelfs nog voor de huidige generaties”, zeggen Marcel Luijendijk, oprichter en directeur van Pro Read® in Nederland, en Tom van Rijk, schoolcoördinator en samen met Luijendijk oprichter van Leesprofs. “Lezen vanaf beeldscherm vergt andere vaardigheden. Metingen met eye trackers laten zien dat we onze ogen niet efficiënt over het scherm laten gaan en daardoor minder informatie opnemen. Bij een beeldscherm zijn andere oogbewegingen nodig. Bij ons leer je die. Daardoor verwerk je de inhoud rustiger. Het lezen wordt minder vermoeiend en je neemt meer informatie op.”

EFFECTIEF BEELDSCHERMLEZEN Luijendijk en Van Rijk werken met een programma dat in 1967 is ontwikkeld voor de Australische luchtmacht. “Inmiddels zijn we actief in 38 landen. Door onze samenwerking met universiteiten over de hele wereld blijft ons programma up-to-date.” Luijendijk heeft de huidige training rond 2007 ontwikkeld, samen met zijn Spaanse collega, de technische universiteit van Barcelona en de Universiteit van Utrecht. “Voor het uittesten gebruikten we de eye tracking-methode van de

Erasmus Universiteit. Daarmee kun je zien dat wij zonder training een tekst zeer inefficiënt lezen. Na de training lees je onder andere in woordgroepen en gebruik je je hersenen anders. Je benut zowel het korte- als het langetermijngeheugen beter. We lezen gemiddeld 250 woorden per minuut, terwijl onze hersenen 800 woorden kunnen verwerken. Door in woordgroepen te lezen verwerk je meer woorden.” Daarnaast biedt de training technieken om een tekst eerst te ‘skimmen’. “Je gaat dan eerst snel op een bepaalde manier met je ogen over de pagina’s en herkent dan bij het echte lezen direct waar de voor jou belangrijke informatie staat.” De klassikale training duurt een dag. “In een dag kun je alle vaardigheden leren. Maar je moet ze minstens dertig dagen toepassen om ze echt onder de knie te krijgen. Daarom begeleiden we onze cursisten de eerste vier weken online. Bovendien krijgen ze een inlogcode voor herhalingssessies na twee, vier, acht en twaalf weken.”

SKILLS FOR THE INFORMATION AGE In het kader van de digitalisering van de rechtspraak traint Pro Read® momenteel rechters en medewerkers om effectief vanaf een beeldscherm te lezen. “Voor veel deelnemers is deze training een eye opener.” Vanzelfsprekend proberen Luijendijk en Van Rijk via Leesprofs ook de onderwijswereld te overtuigen van het nut van hun training. “Wij bieden het programma (e-Learning plus webcoach) aan voor alle vormen van voortgezet onderwijs, van vmbo tot en met hoger onderwijs. Vorig jaar hebben we daarvoor een succesvolle pilot gehad op meer dan dertig scholen.” Niet voor

niets luidt het motto van Pro Read® ‘improved reading; skills for the information age’. Volgens Marcel Luijendijk en Tom van Rijk is de training ook heel nuttig voor ondernemers. “Het is ideaal voor iedereen die regelmatig moet lezen van een beeldscherm, die lezen vanaf een beeldscherm vermoeiend of lastig vindt, zeker bij teksten van meerdere pagina’s, en die de teksten niet wil of kan printen.”

«

PERSONALIA Naam: Marcel Luijendijk Leeftijd: 62 jaar Bucketlist: - Pro Read® nog succesvoller maken - Cruise maken - Australië bezoeken Naam: Tom van Rijk Leeftijd: 56 jaar Bucketlist: - Boek publiceren (biografie moeder) - Reis Australië/Azië - Meerdere honden bezitten

GEBRUIK DE CODE ‘HETONDERNEMERSBELANG’ bij je aanmelding en ontvang tot en met 31 december 2017, 15% korting op de cursusprijs (geldt ook voor in-company trainingen).

PRO READ® Zeverijnstraat 24R 1216 GK Hilversum Telefoon 035 - 624 32 56 E-mail training@proread.nl www.proread.nl www.leesprofs.nl

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 6

13-10-17 15:18


COLUMN

TRANSPORT MOET ROLLEN Het mkb voert de titel ‘motor van onze economie’ met ere. Visualiseer die motor-metafoor en je ziet dat dit eervolle predicaat in letterlijke zin op de sector transport en logistiek slaat. Die sector wordt, officieel, ook heel belangrijk gevonden. Naast het nationale debat over onze culturele eigenheid woedt op hoog beleidsniveau ook een economisch identiteitsdebat. Een van de getrokken conclusies is dat we niet alleen een belangrijk doorvoerend en distribuerend land zijn, maar ook dat we in de toekomst op transport en logistiek moeten inzetten. Dáárin zijn we immers goed en valt dus ook straks een boterham te verdienen. Je zou dus denken dat al die flexibele mkb-dienstverleners worden gekoesterd en waar nodig gefaciliteerd. Maar de schoen wringt en tijdens de gesprekken die ik al jaren met transportondernemers voer, is me duidelijk geworden waar. Want niet alleen de uitdagingen zijn groot, ook de misverstanden blijken dat te zijn. Zo zien veel Nederlandse jongeren transport en logistiek als suf en stoffig.

Ze hebben blijkbaar geen idee hoe innovatief de sector zich al jaren ontwikkelt. Je kunt dus wel degelijk een mooie carrière maken in een moderniserende branche die concrete service verleent. Daarnaast is er de duurzaamheidslobby die denkt dat de sector heel vervuilend is, terwijl transporteurs minder verontreinigend zijn dan bijvoorbeeld particuliere autorijders. Om over brommertjes en vliegend vervoer nog maar te zwijgen. Bovendien tasten transportondernemers al jaren diep in hun buidel om almaar schoner en geluidlozer vervoer te organiseren.

DE HELE TRAGIEK PAST IN EEN KLEINE NOTENDOP: DE SECTOR WORDT NIET BEGREPEN EN DAT KOMT ZIJN IMAGO NIET TEN GOEDE De hele tragiek past in een kleine notendop: de sector wordt niet begrepen en dat komt zijn imago niet ten goede. Door onbegrip leveren

bijvoorbeeld opleidingen studenten af die theoretisch voldoende onderlegd zijn maar praktisch niet, waardoor ze fundamentele vaardigheden missen. Scholen moeten in hun onderwijs gaan werken aan een accentverlegging naar praktijk. Om dat effectief te doen, zullen ze intensiever moeten praten met de bedrijven waarvoor ze opleiden. En dan is er nog de overheid die beleid ontwikkelt op basis van een sprong in het halfduister. Zo rijdt zij de transportsector meer in de wielen dan dat ze de weg vrij maakt voor vervoer. En ook dáár valt weer het gebrek aan communicatie op. Momenteel ontwikkelt men beleid dat alleen óver transport gaat zonder de sector daar goed in te betrekken. Richt overlegtafels voortaan gemixt in en nodig transportondernemers uit. Laat hen al in de beleidsvoorfase hun expertise delen met beleidsmakers, zodat die vervolgens beleid ontwikkelen waar de sector niet mee stilgezet wordt. Want dan staat Nederland stil.

«

BAART KOSTER zakelijk journalist/ gespreksleider/ tekstschrijver/ eindredacteur/ columnist/ jurist

Wij heten u van harte welkom in ons restaurant in de prachtige kelders van Utrecht aan de gracht. Ons team is vastbesloten om onze gasten een onvergetelijke culinaire ervaring van de authentieke Thaise keuken en de Thaise gastvrijheid. Wij hopen u te mogen verwelkomen in onze restaurant. Restaurant Mahanakorn Oudegracht 140 a/d werf | 3511 AZ Utrecht Tel. 030 - 233 35 45 | Info@mahanakorn.nl

www.mahanakorn.nl

W007-0417 HOB Utrecht.indd 7

13-10-17 15:19


“Bedrijven wilden vrienden met het Automotive College worden, geweldig natuurlijk, de motivatie om opleiding en werkpraktijk te laten matchen komt van twee kanten”

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 8

13-10-17 15:19


COVERITEM

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Ruud Voest

INTERVIEW MET RUUD VAN DIEMEN, DIRECTEUR TECHCAMPUS, AUTOMOTIVE EN VEILIGHEID & DEFENSIE

Constant op zoek naar meerwaarde voor werkgevers Niemand kan twee heren dienen, zo luidt althans het spreekwoord. Toch bedient het ROC Midden Nederland met het Centrum voor Excellent Vakmanschap Bedrijfsautotechniek, de Truck Academy én het Automotive College, zowel het Ministerie van Defensie als het regionale bedrijfsleven. In een gesprek met Hét Ondernemersbelang blijkt hoe krachtige coalities en constante verbetering van opleidingen het recept vormen voor werknemers waarop werkgevers zitten te wachten. Goed luisteren naar wat ondernemers willen, is het bestaansrecht van elk opleidingsinstituut, vindt Ruud van Diemen. Als directeur van directeur TechCampus, Automotive en Veiligheid & Defensie zwaait hij de scepter over verschillende opleidingen die daaronder vallen, zoals het Automotive College in Nieuwegein en het Veiligheid en Defensie College. Komend uit een onderwijsfamilie zocht hij aanvankelijk een ander carrièrepad, maar het onderwijs trok uiteindelijk ook hem als een magneet aan. Van Diemens hart ligt vooral bij het mbo. “Omdat we in het mbo echt het verschil kunnen maken. Voor de jongens op niveau 4 die als technisch specialist of anderszins de arbeidsmarkt kunnen versterken of naar het hbo kunnen doorstromen. En voor de jongens op niveau 1 of 2, omdat ze bij ons een diploma halen zodat ze niet zonder startkwalificatie de maatschappij in gaan.”

VRIENDEN VERENIGEN ZICH Behalve op zijn leerlingen is Van Diemen ook gefocust op een andere bestaansreden: het ministerie van Defensie en het regionale bedrijfsleven. In samenwerking met dat ministerie en de BOVAG, zette ROC Midden Nederland vorig jaar een speciaal programma voor de defensiestudenten op; het Centrum voor Excellent Vakmanschap Bedrijfsautotechniek (CEV BAT). Voor de studenten van de merkdealers is daar de Truck Academy, een plusprogramma, nog bovenop gezet. Dat aan ROC Midden Nederland de eer toeviel om de CEV BAT en de Truck Academy te mogen starten, toont de waardering aan die Defensie heeft voor de kwaliteit van het onderwijs en de drive om dat steeds verder te ontwikkelen. Er was goed overleg tussen de partijen en ook binnen het onderwijs zelf. “We zijn als ROC’s met elkaar in gesprek gegaan, lieten daarbij de kaders los, keken niet primair vanuit de onderwijs invalshoek maar

stelden ons eigenlijk maar één vraag: wat is er precies nodig in het werkveld van Defensie?” Om die vraag überhaupt te kunnen beantwoorden, was de nauwe samenwerking met Defensie al een pre. Het antwoord luidt overigens niet zonder meer: goed onderwijs. “Uiteraard is dat belangrijk, maar het is wel de resultante van iets wat daaraan vooraf gaat, namelijk de doelstelling om meerwaarde te hebben in het werkveld. Daarvoor moet je daar kort op zitten en weten wat er speelt.” Voor Van Diemen is het overigens vanzelfsprekend dat praktijkkennis leidend is voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en die kennis brengt hij zelf ook in praktijk. “Soms loop ik een dag mee met een transportbedrijf om helder te krijgen waar een chauffeur in zijn werk precies tegenaan loopt. Hoe werkt het bijvoorbeeld als hij een tijdsslot heeft en ergens de file inrijdt?” Ook de docenten komen uit de automotive praktijk en naast het onderwijs dat ze geven, werken ze vaak nog een dag per week in de garage en volgen ze technologische innovaties op de voet. Die voeling met het eigenlijke werk is nodig om de gewilde werknemers van morgen op te leiden. Het ROC Midden Nederland maakt met zijn Automotive College bovendien nog onderdeel uit van een ander samenwerkingsverband: de Vereniging van Vrienden van het Automotive College (VVA). Van Diemen is over deze nieuwe coalitie niet alleen enthousiast, hij is ook blij dat het initiatief daartoe uit het regionale bedrijfsleven zélf kwam. “Bedrijven in de omgeving wilden vrienden met het Automotive College worden, verenigden zich daartoe en gingen het vriendschapsverband aan. Geweldig natuurlijk, de motivatie om opleiding en werkpraktijk te laten matchen komt dus duidelijk van twee kanten.” Het toont ook aan dat automotive bedrijven willen investeren in goede arbeidskrachten.

Eventuele ledencontributie zou daarvoor geen beletsel zijn. “Ondernemers kijken verder en zien dat als zij drie goede studenten van ons aangeboden krijgen hen dat tijd, werving en selectiekosten scheelt.”

WAT HEEFT DE SAMENLEVING NODIG? Ook voor het Automotive College, de Truck Academy en het CEV BAT is mee innoveren essentieel. Mede geïnspireerd door de agenda van de EBU (Economic Board Utrecht), waar groen, duurzaam en gezond hoog op de agenda staan, investeerde het Automotive College in een elektrische auto en drie modelauto’s die op waterstof rijden. Van Diemen is overigens nuchter over de functie van zijn ROC-opleidingen. “Wij zullen zelf nooit grote ontdekkingen doen, maar daar zijn wij ook niet voor, wij leveren de handjes. Voor baanbrekende innovaties is de TU Delft en daar werken we dan ook mee samen, iets wat uniek is. De meeste mbo’s werken samen met vmbo, havo en hbo, maar wij vinden dat je breder moet denken dan alleen het eigen domein en dat kan alleen door middenin het werkveld te staan.” Tot slot schopt Van Diemen nog een heilig huisje omver. “Tegen jongeren wordt gezegd: kies voor wat je leuk vindt. Iets waarmee je het tegenwoordig eigenlijk niet meer oneens kunt zijn, maar toch zie ik het anders. De hamvragen voor het bepalen van je leerlijn zouden namelijk niet moeten zijn: wat kan en wil ik? Die zouden moeten zijn: hoe ziet het werkveld eruit, welke waarde kan ik daar toevoegen en wat heb ik daarvoor nodig? Dat andere gezichtspunt vraagt om een dienende houding, eentje waarbij je jezelf niet op de eerste plaats zet. Over dat thema zouden we eens een discussie moeten voeren.”

«

www.rocmn.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 9

9 13-10-17 15:19


AUTOLEASING

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Ruud Voest

Karel Vaal en Rogier van Ewijk

TERBERG LEASING BIEDT ONDERNEMERS MOBILITEIT

Ook bezig met wat klanten morgen beweegt Terberg Leasing verzorgt mobiliteitsoplossingen voor ondernemers en is daarnaast marktleider in private lease. In een gesprek met Hét Ondernemersbelang delen directeur Rogier van Ewijk en ketenregisseur Karel Vaal hun vooruitstrevende visie op mobiliteit. “In essentie wil de moderne klant mobility as a service.” “Dicht bij het stadscentrum en de onder Utrecht doorlopende A12, staat het vier verdiepingen hoge kantoorpand van Terberg Leasing en Justlease, een online private leasemaatschappij”, legt Rogier van Ewijk uit. Voordat hij in 2009 directeur werd bij Terberg Leasing had hij een eigen online leasemaatschappij die hij verkocht. Van Ewijk is in Nederland de initiator van private lease. Met zijn uitgebreide ervaring op dit gebied startte hij Justlease. Zoals Terberg Leasing een autonoom bedrijfsonderdeel is binnen de Terberg Group, zo staat Justlease zelfstandig

10

naast Terberg Leasing, dat zich richt op zakelijke leasing. “Ik heb Justlease er bewust los naast gezet om zo optimale innovatiekracht los te krijgen. Daar profiteren beide bedrijven van. Maar ook onze klanten, want leasen is niet meer alleen weggelegd voor de zakelijke rijder maar ook voor de particulier.” Terberg Leasing is een atypisch bedrijf binnen de transportgerichte Terberg Group die vrachtwagens en bedrijfswagens bouwt en ombouwt en zich richt op de productie van kentekenloze voertuigen die specialistische taken in bijvoorbeeld havens uitvoeren. Dat het bedrijf in 1969 ‘lange termijn verhuur’

zou aanbieden, dat vanaf 1973 leasing ging heten, is een illustratief voorbeeld van een kans die Wim Terberg zag en greep. Het leasingconcept was toen namelijk nog maar net overgewaaid uit Amerika. Die innovatieve en ondernemende mentaliteit zit diep in het bedrijf en leverde de Terberg Group de eervolle ‘Familie Bedrijven Award 2017’ op, die in april door prinses Laurentien werd uitgereikt. Ook Van Ewijk en Vaal denken onafgebroken na over vernieuwingen die inspelen op klantwensen. Zo is ook de uitbreiding naar private lease, en dus van B2B naar B2C, een antwoord geweest op een groeiende klantvraag.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 10

13-10-17 15:19


auto’s op de weg brengen”, zegt Van Ewijk. Karel Vaal ziet een mooie kans liggen in de combinatie van het weghalen van zakelijke voertuigen om die te vervangen door de auto-deelconcepten van Terberg Leasing. “Je zorgt dat die auto’s beschikbaar zijn op het werk- of industrieterrein en koppelt daar een mobiliteitsbudget aan waarbij de werknemer zelf bepaalt wat hij daarmee doet. Dat is feitelijk geen verslechtering maar een verbetering van zijn arbeidsvoorwaarden. Mensen kunnen bij die verschillende en aanvullende vervoersmogelijkheden hun mobiliteitscirkel rond krijgen en houden vaak ook nog geld over.” Ook gebruiksgemak blijft een belangrijk ingrediënt voor klanttevredenheid, weet Vaal. “In die gedachte ontzorgen wij zakelijke rijders met onze nieuwe dienst, Drive Guide. Die bestaat uit een kastje in je auto plus een app. Samen zorgt dat ervoor dat je als ondernemer makkelijk en precies je gereden kilometers kunt bijhouden, maar óók dat je aanvullende service krijgt. Je kunt er bijvoorbeeld mee betalen voor het parkeren. Je hoeft geen sms’je meer te sturen om je af te melden, want zodra je wegrijdt signaleert de auto dat, meldt hij je af en betaalt.”

EXTRA PRODUCTIEF

ASSETLOOS Overigens vraagt private lease een compleet andere service dan zakelijke leasing. Van Ewijk: “Zakelijke rijders willen soms nog de kleur van de stiknaden van de bekleding bepalen. Zij willen hun wensen heel specifiek terugzien in het geleaste voertuig. Terwijl de particuliere klant alleen vraagt of we een goede auto op voorraad hebben tegen een aantrekkelijk tarief. Daarbij spelen zaken als merk en kleur geen belangrijke rol. Particulieren zoeken in feite naar mobiliteit voor een betaalbaar bedrag.” Van Ewijk realiseerde zich dat er dus goed nagedacht moest worden over het aan te bieden concept.

Daarvoor liet hij zich inspireren door de branche van mobiele telefonie. “Jij hebt een Nokia en ik een Apple, verschillende producten, maar we kunnen er allebei mee bellen. Het gaat dus niet om de hardware maar om de functionaliteit daarvan. Dat geldt voor auto’s precies zo, in essentie wil de moderne klant mobility as a service aangeboden krijgen. De Citroën of Opel die we leveren is enkel een drager van diensten.” “In die lijn denken we na over manieren om assetloos mobiliteitsdiensten te gaan verkopen. We kunnen niet blijven doorgaan met meer

“De Citroën of Opel die we leveren is enkel een drager van diensten”

Als bedrijfswagenspecialist kan Vaal nog een mooi voorbeeld geven van mobility as a service, wat Terberg Leasing aanbiedt onder de nieuwe dienst Extra Productief. “Een frustratie van ondernemers is de onderhoudstijd die ze voor hun bedrijfsauto kwijt zijn. Dure tijd, omdat een auto niet ingezet kan worden voor klanten en dus omzet kost. Wij laten auto’s van onze klanten buiten werktijd, in avonden en tijdens weekenden, halen en brengen. Onderhoud, schadeherstel of reparaties worden op één servicepunt uitgevoerd. Daar merkt de ondernemer dus allemaal niets meer van. En in geval een klant strandt kunnen wij door heel Nederland binnen een uur voor een vervangende bedrijfswagen zorgen.” Het is een van de vele loten aan de stam van de Terberg Leasing filosofie: voor en in samenspraak met klanten oplossingen ontwikkelen waar die klant behoefte aan heeft. Nu én morgen.

«

TERBERG LEASING B.V. Eendrachtlaan 280 3526 LB Utrecht Telefoon 030 - 288 47 74 E-mail info@terbergleasing.nl www.terbergleasing.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 11

11 13-10-17 15:19


RONDE TAFEL TRANSPORT EN LOGISTIEK

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Ruud Voest

Om de wensen van je mensen kun je niet meer heen

Het is tegenwoordig moeilijk te zeggen welke uitdaging het grootst is: klanten tevreden houden of medewerkers gemotiveerd. Over die en andere thema’s ging het ronde tafel gesprek voor Hét Ondernemersbelang in Nieuwegein. “Je zult oplossingen moeten aanbieden die het klantgemak dienen.” Rond en in het kantoor van E&R Opleidingen, dat voor alle rijbewijzen opleidt en ook andere mobiliteitsopleidingen verzorgt, is het een komen, gaan en verblijven van rijinstructeurs en kandidaten. Een lokaal op de eerste verdieping dat grenst aan de ruimte waar het ronde tafel gesprek plaatsvindt, is gevuld met buschauffeurs in opleiding die aandachtig luisteren naar hun docent. In die stimulerende ambiance is het prima praten over de sector die het van reuring en beweging moet hebben. Uitdagingen zijn er genoeg. Zo is de klant in dit digitale tijdperk alleen maar kritischer geworden. Wat doen de gespreksdeelnemers eraan om die klant tevreden te stellen en te houden? “In ons geval is goede informatievoorziening met betrekking tot lading en containernummers een belangrijke factor voor klanttevredenheid”, opent Henk Hoek van Hoek Containerbedrijf het gesprek. “Ik heb er dan ook in geïnvesteerd om in een digitale registratie daarvan. Komen mijn chauffeurs ter plekke dan gaat er automatisch een mailtje naar de klant met daarin het gewicht van de container en het bijbehorende nummer. ICT helpt mij zo om klanten sneller te informeren en van de juiste informatie te voorzien.

Dat scheelt mij en de klant tijd, want die hoeft aan die gegevens geen telefoontje meer te spenderen.” Imre ten Pas, mede-eigenaar van E&R Opleidingen, merkt ook dat snelheid van service tot de standaardverwachtingen is gaan behoren. “Behalve snel moet het bovendien laagdrempelig zijn. Wij hebben daarom heldere informatievoorziening opgetuigd. Bijvoorbeeld in de vorm van een rijles app waarin kandidaten hun complete planning kunnen zien. Maar bijvoorbeeld ook hun facturen en hoe ver ze in het opleidingstraject gevorderd zijn. Goede informatievoorziening is dus belangrijk, maar ook wil de klant geen moeite hoeven doen voor relevante info. Je zult dus oplossingen moeten aanbieden die het klantgemak dienen. Apps en online toepassingen zijn tegenwoordig onmisbaar.” Huib van Loon van Oxonia autolease, advies & contractbeheer, verleent zijn service als tussenpersoon tussen leasemaatschappijen en bedrijven die leasen. Hij moet dus op zoek naar een win-win voor alle partijen en ziet daarbij dat digitale toepassingen het leven makkelijker maken. “Berijders kunnen met apps allerlei info over de te leasen auto vinden, maar kunnen bijvoorbeeld ook een schade online melden en afspraken maken. Er wordt op grote schaal gebruik van gemaakt, toch zie je tegelijkertijd dat mensen gemak zoeken. Voor een sterretje in hun ruit pakken velen liever de telefoon, ondanks dat alle info digitaal of in hun dashboardkastje te vinden is.”

BESTE PRIJS NIET ALTIJD BESTE DEAL

Imre ten Pas E & R Opleidingen Mede-eigenaar www.e-r-opleidingen.nl

12

Niet dat Van Loon daartegen is, integendeel. “Tijdens telefonisch contact kun je als dienstverlener het verschil maken. Kijk, online prijzen vergelijken gaat nog prima. Maar of een deal echt goed is, hangt meer van de achterliggende voorwaarden dan van de prijs af. Om dat uit te zoeken en te vergelijken is een hele klus, daar heeft een adviseur echt toegevoegde waarde.”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 12

13-10-17 15:19


Ook moet je je afvragen of een leasebedrijf wel bij je past, waarschuwt hij. “Als lokale ondernemer lease je toch minder snel bij een internationale leasemaatschappij. De culturen verschillen nou eenmaal vrij sterk.” Helpen innovaties de veeleisende klant tevreden en vast te houden, ze kunnen ook een instrument zijn om de kostprijs te verlagen en dat is belangrijk in een sector die

onder prijsdruk gebukt gaat. Ten Pas is weliswaar blij met de innovatieve mogelijkheden die er zijn, maar zijn belangrijkste besparing zit in brandstof. “Wij gaan met ons wagenpark over op Euro 6. Die vervangingsinvestering moet zich dik terugverdienen, want de oude Euro 2 en 3 motoren verbruikten aanzienlijk meer brandstof dan de veel zuinigere Euro 6 motoren.”

“Of een deal echt goed is, hangt meer van de achterliggende voorwaarden dan van de prijs af”

Heerd Jan Hoogeveen Economic Board Utrecht Domeinmanager Diensteninnovatie Economic Board Utrecht www.economicboardutrecht.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 13

13 13-10-17 15:19


RONDE TAFEL TRANSPORT EN LOGISTIEK

Heerd Jan Hoogeveen, programmamanager diensteninnovatie van EBU (Economic Board Utrecht), noemt direct een belangrijk kostenbesparend beestje bij de naam: predictive maintenance. De in auto’s ingebouwde software die toekomstprognoses voor onderhoud geeft, moet juist transportondernemers besparingen brengen, denkt Hoogeveen. Hoek knikt instemmend. “Het helpt mij mijn auto’s rijdend te houden en mijn onderhoudsbeurten zo te plannen dat ik mijn wagens niet stil hoef te zetten op momenten waarop ze eigenlijk moeten rijden. Bovendien spaar ik ook weer tijd uit, doordat ik niet meer in de gaten hoef te houden wanneer een voertuig de brug op moet.” Hij ziet echter een hefboom als het om kostenbesparing gaat die nu nog praktisch niet wordt gebruikt: een digitaal platform waarop vervoerders data over vracht delen. Volgens Hoek is er vooral het nodige te winnen als het om de zogenaamde teruglading gaat. “Er is standaard meer import dan export dus een container die je vol heen rijdt, komt vaak leeg terug. Als je niet actief naar lading zoekt voor de containers van je klanten, de rederijen, dan zou meer dan 90 procent leeg teruggaan.” Overigens wordt, doordat het aantal rederijen daalt door faillissementen en fusies, het vinden van terugladingen wel wat makkelijker, constateert Hoek. “Maar wat heel goed zou werken is een flink internetplatform met vervoerders die hun laad- en losbehoeften digitaal delen, zodat we die kunnen matchen en onder partijen kunnen verdelen.” Daarvoor moeten de aangesloten partijen echter door een dunne flessenhals: die van vertrouwen. “Vertrouwen is voor het slagen van dit soort initiatieven belangrijk maar inderdaad niet vanzelfsprekend”, reageert Ten Pas. “Nu het relatief wat beter gaat is men weer meer bereid elkaar te helpen, maar gaat het wat minder dan trekt men zich weer terug en knokt voor zijn plekje.” Dat bezwaar ziet Hoek ook. “Er is inderdaad angst dat wanneer je je data onderling deelt een concullega er met een

Huib van Loon Oxonia, autolease, advies & contractbeheer Eigenaar www.oxonia.nl

14

“Als je niet actief naar lading zoekt voor containers, dan zou meer dan 90 procent leeg teruggaan” vracht vandoor gaat.” Hoogeveen, die zich binnen EBU ook richt op manieren om bedrijfsprocessen te verduurzamen, vindt dat jammer. “Het is technisch al mogelijk dergelijke info te delen en een digitaal platform kan bijdragen aan een vermindering van het aantal gereden kilometers en daarmee aan schonere lucht.”

BRANDSTOF: KOSTENKNOP WAARAAN JE KUNT DRAAIEN Hoogeveen reageert gematigd positief op de vraag of de sector voldoende actief is met digitaliseren. “Je ziet grensverleggende toepassingen in mobiliteit als het bijvoorbeeld gaat om zelfrijdende voertuigen. Anderzijds denk ik dat vervoerders nog meer uit hun data kunnen halen dan ze nu doen. Dat een klant door track en trace precies kan zien waar zijn lading is, is mooi. Maar het mes snijdt pas echt aan twee kanten als de vervoerder ook zelf naar zijn track en trace data kijkt en vooral als hij dat over een langere periode doet. Dat gaat hem namelijk waardevolle informatie opleveren waarmee hij zijn planning kan verbeteren. De vraag is of ondernemers dat nu al in voldoende mate doen.” Hoek zegt te profiteren van data uit de boordcomputers in zijn wagens. “Dat verschaft mij inzicht in brandstofverbruik, uitrollen en andere aspecten van het rijgedrag. Zo kan ik chauffeurs vergelijken en dan zie ik opmerkelijke verschillen in rijstijl. Het maakt daarbij niet uit op welke wagen ze rijden, ze blijven gewoon beter of slechter presteren dan bepaalde collega’s. Daarover ga ik dan met ze in gesprek en ook op die manier lukt het om brandstofverbruik te verlagen. Met de ongeveer 800.000 liter die we jaarlijks verrijden is dat de moeite waard.”

“Brandstofverbruik maar ook reparatiekosten zijn zeer goed meetbaar”, zegt Van Loon. “Daar zijn de nodige besparingen op zich natuurlijk vrij eenvoudig te realiseren. Hoewel een ondernemer het soms lastig vindt om een medewerker die veel omzet binnenbrengt kritisch op zijn rijgedrag aan te spreken. Maar het kan heibel geven als je die ene man of vrouw niet aanspreekt maar collega’s wel. Medewerkers vinden het niet leuk als hun baas zich niet aan het gelijke monniken gelijke kappen–principe houdt.” Die reactie is een mooie opmaat naar de vraag hoe je je medewerkers gemotiveerd houdt. Hoek: “Een aantal van mijn oudere chauffeurs laat ik bewust korter werken, want van honderd naar nul op je zevenenzestigste lijkt mij niet handig. Daarom heb ik bij hen aangekaart om het wat af te bouwen. Een van mijn chauffeurs werkte fulltime, maar tegenwoordig de ene week vier en de andere week vijf dagen.

“Chauffeurs bij Qbuzz zien na hun rit een cijfer op het dashboard dat aangeeft hoe ze gereden hebben. Dat is ook een directe vorm van feedback”, vult Ten Pas aan. Overigens staat het busvervoer, waar hij als opleider alles mee te maken heeft, niet stil. De toekomst is er een met elektrische bussen. “Dat vraagt ook iets van onze instructeurs, want rijden op een elektrische bus is toch echt iets heel anders. Het vraagt óók iets van onze portemonnee, want de investering die bij de overstap op elektrische bussen komt kijken is fors.” Ook voor leasemaatschappijen is het relevant om overzicht te hebben over hoe er met de vloot wordt gereden.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 14

13-10-17 15:19


Volgend jaar is het de bedoeling dat hij elke week vier dagen werkt, en zo probeer ik het geleidelijk met hem af te bouwen. Aan mij vervolgens de uitdaging om óók op die ene dag die auto te laten rijden.” Dat tegemoetkomen aan personeelswensen kon weleens een essentiële tool blijken om de branche haar aantrekkingskracht op werkzoekenden te laten behouden. En dat is nodig, want het werven van goed personeel is een van de grootste uitdagingen waarmee transporteurs en logistieke bedrijven te kampen hebben. Hoek: “Je zult als werkgever dus mee moeten gaan in wensen met betrekking tot werktijden enzovoort. Je ziet dat de huidige cao in onze sector daar ook op inspeelt.” Het is een onvermijdelijke beweging, denken alle gespreksdeelnemers, want er zijn nu eenmaal zaken waar de jeugd van tegenwoordig tegenop hikt, zoals onregelmatige werktijden en fysiek uitdagend

werk. Daar is echter een mouw aan te passen door daar waar mogelijk rekening te houden met werknemerswensen, zo is de conclusie. Daarnaast mag de regelgeving ook best onder de loep genomen worden, merkt Van Loon op. “Een chauffeur mag tegenwoordig geen kwartier te lang meer in zijn auto zitten. Dergelijke regels motiveren natuurlijk ook niet erg.” Van Loon vindt overigens dat het probleem ook bij de Nederlandse jeugd ligt, die hij ‘wel wat makkelijk’ noemt. Die analyse deelt Ten Pas maar op de vraag of dat een specifiek Nederlands probleem is, antwoordt hij ontkennend. “Ook in andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, kampt men met tekorten in de sector.” Hoek voegt toe dat de aanloopkosten van een opleiding veel jongeren ook afschrikken. Terwijl Ten Pas nog aankaart dat om jongeren gemotiveerd te houden, je ze niet moet opzadelen met vervelende klusjes maar je ze zo snel mogelijk achter het stuur

“Je zult als werkgever mee moeten gaan in wensen met betrekking tot werktijden enzovoort”

Henk Hoek Hoek Containerbedrijf b.v. Directeur www.hoekcontainers.nl moet zetten, zodat ze weten waar ze het voor doen. Hij kan tot slot met positief nieuws afronden, want hoewel het toetredend aantal jonge BBL-leerlingen afneemt, ziet hij veel zijinstromers tussen de dertig en vijfenveertig. Mensen die al een aantal banen hebben gehad en waar de sector nog veel plezier aan kan beleven, denkt Ten Pas. “Alleen moeten we investeren in het goed inwerken en begeleiden van deze groep, zodat ze zich thuis voelen in het bedrijf.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 15

15 13-10-17 15:19


STAP NU OVER OP JAN© ONLINE SALARISSEN

24/7 TOEGANG Gebruiksvriendelijk systeem die 24/7 tot je beschikking staat. OVERZICHTELIJK Duidelijke overzichten voor het beheer van je personeelskosten. Eventueel gesplitst in ziekteverzuim kosten, verlof, etc. ZELF REGELEN Werknemers kunnen online of via de app declaraties indienen en verlof aanvragen; Gemakkelijk online je gehele personeelsdossier beheren.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk op www.jan.nl/salarissen

BEL JAN© 088 220 2382 OF KIJK OP WWW.JAN.NL W007-0417 HOB Utrecht.indd 16

13-10-17 15:20


INNOVATIE

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

De twin wijst de weg en route voor lagere transportkosten Innovatie is de meest duurzame weg naar lagere transportkosten. CvHeezik investeert daarom fors in de aanschaf van TWIN-trailers. Deze dubbeldeks vrachtwagens kunnen 30% meer vracht vervoeren, verlagen dus de prijs én de CO2-uitstoot per kilometer en verminderen ook nog eens de kans op diefstal en schade.

Prijsverlagingen die niet uit efficiencywinst voortkomen zijn gedoemd om tijdelijk te zijn. Iemand draait er voor op: de chauffeur die zijn salaris ziet dalen, de opdrachtnemer wiens winstmarge wordt uitgehold of de opdrachtgever die minder kwaliteit voor zijn geld krijgt. Volgens Berend van Heezik hebben transportondernemingen de plicht daarom continu te investeren in technologische vernieuwing en zo dankzij kostenefficiency concurrerend te blijven. Het familiebedrijf waarvan hij de internationale afdeling leidt, doet dit al 165 jaar, ook tijdens de voorbije crisisjaren. Het resultaat is een gezonde onderneming met 250 vaste medewerkers, drie vestigingen en drie specialismen: vrieslogistiek, papierlogistiek en (inter)nationaal transport en groupage.

AUTONOOM WERKENDE MAGAZIJNEN “We investeren in diverse technologieën om zo efficiënt mogelijk te opereren, van zonnepanelen op het dak van het vrieshuis en trucks die op vloeibaar aardgas rijden, tot magazijnen die volledig autonoom werken. Alleen aan de buitenkant, bij het laden en lossen, komt er nog manuele arbeid aan te pas. Hoe minder draaicirkels je moet maken, hoe dichter alle goederen opeen kunnen staan.

Dan is ook de hoeveelheid lucht die je staat te koelen minimaal.”

KLEINER EN LICHTER Maar CvHeezik vernieuwt niet omwille van het vernieuwen. De investeringen komen tot stand in samenspraak met opdrachtgevers, vaak zelfs om specifieke problemen van klanten op te lossen. Dat geldt ook voor de TWIN trailers, waaruit nu al een derde van de vloot bestaat. “Onze klanten in de drukkerijwereld hebben kleinere pallets, van 1,80 meter hoog, want die vellen karton moeten onder de persen passen. Voor hen hebben wij die TWINs aangeschaft. De meerwaarde zoeken we in de groupage, in het gemak waarmee een TWIN kan worden geladen en gelost. Onze klanten bleken ook op lichtere verpakkingsmaterialen te kunnen overschakelen, wat extra winst in gewicht opleverde. Wat we aanvankelijk alleen voor drukkers hebben gedaan kunnen we nu voor iedere klant, groot of klein, die met pallets kleiner dan 1,80 meter werkt. Daarom hebben we alweer vijf nieuwe TWINS aangeschaft. “

SAMEN INVESTEREN Het samen zoeken naar verbeteringen kan nóg een stap verder, zegt Berend van Heezik: “Een potentiële klant beschikte niet over de juiste deuren om onze trucks te laten docken.

Daarop hebben wij aangeboden de investering in nieuwe deuren met hem te delen, op voorwaarde dat hij een contract voor vijf jaar aanging. Uiteraard hadden we een oplossing voor de deuren in geval het contract voortijdig verbroken zou worden, maar dit bedrijf is inmiddels al tien jaar klant. De deuren bleken een vorm van transport mogelijk te maken die een stuk efficiënter was en die beide partijen dus al een decennium voordeel heeft opgeleverd. De belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer moeten parallel lopen, via een volledig transparante offerte. De klant heeft een totaalinzicht in zowel onze kosten als in onze marge. En als er zich in de loop van ons contract mogelijkheden voordoen bijkomende efficiencyslagen te maken, dan proberen we die ook samen te realiseren. Er is geen ‘ik’ alleen een ‘wij’ en daaraan verbonden onze visie “your ware our care”.

«

C. VAN HEEZIK BV Ruimteweg 1 3542 DW Utrecht Telefoon 030 - 2479511 E-mail info@heezik.nl www.cvanheezik.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 17

17 13-10-17 15:20


ONDERNEMERSPANEL

Big data te groots en complex voor het mkb? Elke dag wordt een enorme hoeveelheid data geproduceerd. Deze zogenoemde big data biedt een schat aan informatie waar jij als ondernemer je voordeel mee kunt doen. Doel? Het verbeteren van de zakelijke successen. Het analyseren en interpreteren van data is niet gemakkelijk en juiste kennis en skills zijn onmisbaar. Schenkt u al structureel aandacht aan databeheer? Oftewel; benut u al de ondernemingskansen die voortvloeien uit big data? De mening van ons panel.

18

MICHEL DEN DAAS

KIRSTEN VAN SCHAIK

SANDRA VERBEEK

PIENK | OFFICE PROFESSIONALS

DE REGELMEISJES

TRAINSPOT

“Big data is een hype. Maar geen inhoudsloze”

“Het verbetert zeker het eventuele zakelijke succes”

“Je voordeel doen met big data is niet alleen voorbehouden aan megacorporaties”

Met big data (hard- en softwarecapaciteiten en statistiek) zou men – in theorie in ieder geval - in staat moeten zijn om toekomstvoorspellingen te doen. Big data wordt vooral gebruikt om samenhang te vinden tussen fenomenen, personen en gebeurtenissen. Op basis van die correlaties worden vervolgens beslissingen genomen. Dat is niet eenvoudig. Als je ziet welke data bijvoorbeeld Albert Heijn via de bonuskaart heeft verzameld en hoe weinig ze daar nu nog mee kunnen… Ze mailen mij in ieder geval altijd de verkeerde ‘persoonlijke aanbiedingen’. Is big data dan onzin? Nee, zeker niet. Natuurlijk kun je er conclusies uit halen, mits je de verbanden goed legt. Voor een relatief kleine organisatie zoals Pienk, is het gebruik van big data echter nog een brug te ver. «

Big data, een mooie naam voor een schat aan informatie. Waardevol voor de inzet van marketing, te gebruiken bij wetenschappelijk onderzoek en het kan een preventieve functie hebben. Het verbetert dus zeker het eventuele zakelijke succes. Het beheren van data hebben wij al een tijd onder de knie. Het bijhouden van diverse soorten gegevens en dus data biedt een scala aan mogelijkheden. Zowel voor ons als bedrijf, als de totale maatschappij en dus de samenleving. Maar eerst moeten al die gegevens op een goede manier worden verzameld, en daar moet een flexibele infrastructuur voor zijn, welke bij jouw organisatie past. Naar mijn mening moeten wij ons nu eerst daarop richten, en houden wij het tot die tijd bij het beheren van de data welke wij onder de knie hebben. «

Veel mkb-bedrijven hebben hun eigen zeer waardevolle data: hun klantenbestanden, de orderdata van de afgelopen jaren, de bezoekersgegevens van de website… Het combineren van die bestaande gegevens kan waardevolle inzichten geven in je bedrijf. Wat zijn drukke momenten op je website? Correspondeert dat met een verhoogd order-aantal? Welke terugkerende klanten zijn er, en welke klanten bestellen eenmalig en komen niet terug? Als MS Officeopleider zien we regelmatig medewerkers van mkb-ondernemingen langskomen die meer uit de data-analysetools van Excel willen halen. Met bijvoorbeeld PowerPivot (gratis bij Excel!) biedt Microsoft een krachtige, maar toch heel toegankelijke tool waardoor je als mkb’er geen data-analist in dienst hoeft te nemen om toch te leren van je eigen big data, ook als die in eerste oogopslag helemaal zo Big niet lijkt… «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 18

13-10-17 15:20


MR J.G.M. (HANS) RUIJGROK

KIM SCHUURMANS

JOHN OOSTVEEN

DAVINA & PARTNERS NOTARISSEN TE HILVERSUM

MARREE EN DIJXHOORN ADVOCATEN

OVERNAME-EXPERTS

“Kennis is macht is niet voor niets een veel gebruikte uitdrukking”

“Partijen zoals facebook lopen hierin vooruit”

“Er is altijd weer de vraag welke investering heeft de hoogste prioriteit”

Een ondernemer zal met alle middelen proberen om zijn zaak zo goed mogelijk te laten renderen. Big data kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Kennis is macht is niet voor niets een veel gebruikte uitdrukking. Hoe meer informatie je van je klanten hebt des te beter kan je voldoen aan hun wensen. Daarnaast kan je de informatie pro-actief gebruiken om de markt te benaderen. De keerzijde van al deze mogelijkheden schuilt echter in privacy van de betrokkenen. Voor sommige beroepen en instanties geldt op dat gebied al specifieke regelgeving waarbij u kunt denken aan geheimhouding verplichtingen. De ondernemer zal dus altijd een afweging moeten maken bij het gebruik maken van de big data waarover hij beschikt. «

Uit de vijver van ‘big data’ kan elke ondernemer (laten) filteren wat voor hem of haar relevant is, om dit vervolgens te analyseren en daaruit actiepunten op te stellen. Partijen zoals facebook lopen hierin vooruit. Laatst las ik een krantenartikel over ‘emotietargetting’, waarbij reclames op de gemoedstoestand van internetgebruikers zouden (kunnen) worden afgestemd. Aan het verwerken en analyseren van dergelijke data, zitten naar mijn mening zeker wat ethische dilemma’s naast ook privacyaspecten. Het verwerken en analyseren van anonieme data vind ik persoonlijk wat minder bezwaarlijk. Zo denk ik dat het interessant kan zijn om eens (anoniem) te onderzoeken welke van mijn blogs op social media veel gelezen of gedeeld worden en welke juist niet. Facebook en LinkedIn verstrekken hierover gegevens; ik neem me voor om dit eens vaker te bekijken. «

Met deze stelling wordt min of meer gesuggereerd dat je kansen laat lopen als je met de big data niets doet. Dat gaat mij veel te ver. In essentie gaat het bij big data om het verzamelen van heel veel gegevens, die te analyseren en daaruit voorspellingen te doen waarmee je beter kan inspelen op de markt. Maar weinig mkb-ondernemers hebben de schaal om over zoveel data te beschikken, dat daar bruikbare conclusies in termen van voorspelbaar koopgedrag uit te halen zijn. Bovendien is er altijd weer de vraag welke investering heeft de hoogste prioriteit. Niettemin ervaar ik dat ondernemers steeds meer aandacht geven aan klantervaring en klantsatisfactie. Voor wie dat nog niet doet, daarmee valt al heel veel te winnen! «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 19

19 13-10-17 15:20


Bunschoten-Spakenburg

TE HUUR

Moderne kantoor- en bedrijfsruimten Op dit ruim opgezette bedrijvenpark Cool Invest, met méér dan voldoende parkeergelegenheid vindt u een groot aanbod van moderne en luxueuze kantoor- en bedrijfsruimten voorzien van glasvezel. De centrale en goed te bereiken ligging is uniek te noemen!

Amersfoortseweg 14 Oppervlakte: Beschikbaar:

ca. 1130 m² ca. 393 m² (bovenste verdieping)

Huurprijs: Parkeerplaatsen:

vanaf € 90,00 per m² per jaar inclusief, aantal afhankelijk van de gehuurde m2’s.

Huurprijs: Parkeerplaatsen:

€ 90,00-€ 110,00 per m² per jaar inclusief, aantal afhankelijk van de gehuurde m2’s.

Einsteinweg 33-35 Oppervlakte: Beschikbare:

ca. 4000 m² ca. 218 m2

Postbus 168 3750 GD Bunschoten Tel. (033) 298 04 31 Fax. (033) 298 05 53 E-mail: barbera@coolinvest.nl

W007-0417 HOB Utrecht.indd 20

033-2994008

13-10-17 15:20


ZAKELIJKE VERHUIZING

Tekst: Jerry Helmers // Fotografie: Blinkfotografie

De 7 belangrijkste aandachtspunten voor een zakelijke verhuizing De verhuismarkt – ook voor de zakelijke sector – is ongekend aangetrokken; de economie boomt, de huizenmarkt beleeft volop nieuwe reuring en er is weer vertrouwen. Aan het woord is Ronald Bracké, accountmanager / directeur / eigenaar voor UTS van der Lee / Cors de Jongh Verhuizingen in Amsterdam. “Wij vinden het leuk als bedrijven gaan verhuizen. Maar… waarom onderschatten ondernemers een verhuizing toch zo?” Speciaal voor Hét Ondernemersbelang heeft Ronald 7 aandachtspunten op een rijtje gezet. “Hier moet de ondernemer aan denken als hij met zijn bedrijf gaat verhuizen!”

HOE REGEL JE ICT? “Tegenwoordig is het niet meer zo dat je de computers inpakt en op de nieuwe locatie weer uitpakt. Integendeel. Vraag je tijdig van te voren af of je van wired connections naar volledig wireless gaat. Als je dit weet, dan kun je op tijd – ruim in het voortraject – de juiste ICT-keuzes maken.”

WAT NEEM JE WEL/NIET MEE? “Bepaal goed wat je wilt verhuizen. Niet alles hoeft mee. Zeker niet als je als bedrijf een nieuwe huisstijl introduceert, onder andere door het nieuwe pand waar je naartoe gaat. Bepaal wat je met het ‘overtollige meubilair’ doet. We organiseerden kortgeleden een verhuizing voor een opdrachtgever van ons die van een statig monumentaal pand in de binnenstad van Amsterdam naar een hypermodern kantoor ging op de Zuidas. Daar hoorden andere meubels bij.”

VERHUIZEN IS GEEN SLUITPOST “Wij zien dat ondernemers (en ook particulieren) die willen verhuizen hun budget vooral afstemmen op de nieuwe locatie. Van het nieuwe plafond tot aan de marmeren vloer, de prachtige nieuwe receptiebalie en de pantry. En alles wat er nieuw moet zijn. Gek genoeg wordt daarmee de oude locatie meteen ‘het vergeten kindje’, terwijl je dáár ook nog zo veel zaken moet regelen. We zien dat ondernemers vaak ‘vergeten’ de kosten om alles van A naar B te transporteren niet in een budget opnemen. En tja, dan valt het uiteindelijk altijd tegen.”

HOE REGEL JE HET FACILITAIR GEDEELTE? “Als je verhuist, dan heeft dit invloed op de wijze waarop je je organisatie vormt. Of sterker nog: het is een kans om een efficiencyslag te maken. Wie komt waar te zitten in het nieuwe pand? Welke afdelingen voegen we wellicht samen? Hoe ‘flex’ worden we? Of kiezen we voor ‘vaste flexplekken’? Kortom: dit zijn essentiële keuzes die invloed hebben op de logistiek van je verhuizing.”

WAT DOE JE ZELF, WAT BESTEED JE UIT? “Er is altijd een stukje privé. Dat doe je sowieso zelf. Wat privé is, bepaal je zelf. Echter, als er bijvoorbeeld veel vertrouwelijke dossiers zijn, die ook verhuisd moeten worden, dan is dit ook mogelijk in grote bakken die worden verzegeld. Goed om dit van tevoren te inventariseren én het daar dus over te hebben met de verhuisorganisatie.”

PERSONALIA Naam: Ronald Bracké Leeftijd: 45 jaar Burgerlijke staat: Getrouwd Bedrijfsnaam: UTS van der Lee / Cors de Jongh verhuizingen Functie: Accountmanager / Directeur / Eigenaar Specialiteit: Projectverhuizingen, taxaties. Motto: Als ik iets moet verhuizen, dan is niks mij te gek of te veel Bucketlist: Alles wat ik niet heb, en in de toekomst graag zou willen, daar werk ik nu aan.

Bovenstaande aandachtspunten zijn onderdeel van een checklist ‘Verhuizingen’ met 200 aandachtspunten van UTS van der Lee.

«

UTS van der Lee / Cors de Jongh werkt CO-2 neutraal en is minimaal Euro6-gecertificeerd.

UTS VAN DER LEE / CORS DE JONGH Fermiweg 10a, 3542 CB Utrecht Telefoon 030 - 247 60 00 Petroleum havenweg 16-18, 1041 AC Amsterdam Telefoon 020 - 585 88 00 E-mail info@utsvanderlee.nl www.uts.nl

WANNEER GA JE VERHUIZEN? “Gek genoeg wordt de ‘wanneer’ vraag niet altijd gesteld. Daarom is het een logisch aandachtspunt. Want, wanneer zijn de pieken in het bedrijf? Moet er misschien ’s nachts worden verhuisd? Ben je een 24/7-organisatie? Is er omzetderving in het verhuistraject gecalculeerd? Of in een groot bedrijf: kunnen we 500 medewerkers thuis laten werken of moeten we speciale verhuisroosters maken? Ons advies: laat je adviseren!”

HOE GA JE VERHUIZEN? “Welke afdelingen blijven in de lucht? Welke afdelingen kunnen tijdelijk even op non-actief? Dat zijn belangrijke vragen die allemaal te maken hebben met de markt waarin je opereert. Een kwestie van plannen dus. Maar, wel een heel belangrijke planning!”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 21

21 13-10-17 15:20


Een goed team professionals Lentink is een professioneel no-nonsense accountants- en belastingadvieskantoor. Onze kantoren zijn gevestigd in Huizen en Almere. Met een team van circa 60 professionals hebben wij alle expertise in huis om u ook bij te staan bij een veelheid van ondernemingsvraagstukken. Denk hierbij aan organisatie-, investerings-, en opvolgingsvraagstukken maar ook aan bedrijfseconomische onderzoeken, bruikbare managementrapportages, waardering-problematiek, fiscale planning, EDP beoordelingen en aan- en verkoopproposities. Door onze samenwerking met Kreston International kunnen we makkelijk verbindingen leggen binnen ons internationale accountancy netwerk. U bereikt ons op 035 – 52 32 575 of via info@lentink.org. We staan u graag te woord. Aangesloten bij

LENTINK

A global network of independent accounting firms

IS

WERKZAAM

OP

HET

GEBIED

VA N

A C C O U N TA N C Y

EN

FISCALITEIT

MET

CIRCA

60

PROFESSIONALS MET NAME IN DE REGIO’S ‘T GOOI, EEMLAND EN FLEVOLAND. WIJ BIEDEN ONZE K L A N T E N B R E D E K E N N I S E N A D V I E S O P M A AT VA N U I T D I V E R S E D I S C I P L I N E S . W W W. L E N T I N K . O R G

W007-0417 HOB Utrecht.indd 22

13-10-17 15:20


INSTALLATIEBEDRIJF

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

Het SPIE logo dekt de Alewijnse lading Toen SPIE Nederland vorig jaar Alewijnse Technisch beheer kocht nam het naast alle 220 medewerkers en het klantenbestand de vertrouwde manier van zakendoen over. Wat al 120 jaar succesvol was is gebleven, maar dankzij de overname heeft het Utrechtse bedrijf ook toegang gekregen tot een internationaal netwerk van expertise, kapitaal en technische ondersteuning. Daardoor kan het huidige SPIE TB Utrecht BV verder gaan dan het vroegere Alewijnse Technisch beheer ooit ging. Achteraf stond de overname in de sterren geschreven. SPIE was sterk in het noorden en zuiden van het land maar nauwelijks vertegenwoordigd in het midden; Alewijnse was een familiebedrijf met ruim veertienhonderd medewerkers, dat zich wilde specialiseren in de industriële en maritieme sector en zijn technisch beheer afstoten. “De verkoop van de businessunit Technisch Beheer gaf SPIE voet aan de grond in Utrecht en Zaltbommel”, zegt Tjeerd Hallema, business unit manager van het nieuw gevormde SPIE TB Utrecht BV. “Voor ons bleef alles bij het oude. We kregen er enkel drieduizend collega’s bij.”

STERK LOKAAL VERANKERD SPIE neemt geen bedrijven over om ze vervolgens, onder het mom van synergie, uit te kleden en hun identiteit te ontnemen. Integendeel, de Franse multinational neemt alles over, ook de bedrijfsfilosofie, en laat de nieuwe loot aan de Spiestam zoveel mogelijk autonoom werken. “Daarom mochten we tot 31 december 2016 de naam Alewijnse blijven voeren. Onze klanten hebben in de tussentijd gemerkt dat ze hun vertrouwde contactpersonen en monteurs

behielden. Ook onder de vlag van SPIE zijn en blijven we een sterk lokaal verankerd bedrijf.”

GROENER EN SLIMMER Maar de overname biedt nog meer voordelen. SPIE TB Utrecht BV heeft nu landelijke dekking, iets wat het voordien niet kon waarmaken. De aansluiting bij een internationaal opererend installatiebedrijf biedt ook toegang tot een zee van nieuwe kennis. SPIE is zeer actief in het vergroenen en slimmer maken van onze steden. Het internet of things, de smart grid, de duurzame energieopwekking door middel van zon en wind – niets van dat alles heeft nog geheimen voor de engineers en installateurs van SPIE. “SPIE is multidisciplinair”, zegt Tjeerd Hallema. “Dat helpt ons onze klanten nog beter van dienst te zijn dan vroeger. Wij beperken ons op ICT gebied bijvoorbeeld tot alles wat binnen het gebouw geïnstalleerd is, SPIE versterkt dit en voegt hier toepassingen en aansluitingen daarbuiten aan toe. Samen kunnen we dus veel meer. De naam SPIE is internationaal en heeft meer uitstraling voor jonge technici, die binnen het concern ook meer carrièremogelijkheden hebben. Dankzij de overname zijn we beter voorbereid op de uitdagingen van de komende

jaren: de gebouwen die we beheren slimmer en groener te maken. Het begint ermee de bestaande panden te verbeteren. Gebouwen die op vrijdag bijvoorbeeld half leeg staan kun je efficiënter verwarmen en verlichten. Het eindigt ermee nieuwe gebouwen energieneutraal of zelfs –opwekkend te maken. We zullen onze klanten, bij de natuurlijke vervangingsmoment van installaties, ook op de weg daar naartoe kunnen helpen.” Tjeerd Hallema vergeleek de overname met de verandering van shirtsponsor voor een voetbalteam: de spelers die ze dragen blijven dezelfde en er zitten meer reservespelers op de bank. Dat is alles. Maar hij had er gerust nog aan toe kunnen voegen dat de naamsverandering ook tot de opname in de Champions Leaque heeft geleid.

«

SPIE TB UTRECHT BV Detmoldstraat 17 3523 GA Utrecht Telefoon 030 - 288 63 04 www.spie-nl.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 23

23 13-10-17 15:21


Conferenties | Hotel | Evenementen 25 zalen | 131 hotelkamers | gratis WiFi en AV-middelen | gouden Green Key | ProefLokaal De Wereld | gratis parkeren | buitenactiviteiten

Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg - Tel. +31 (0)346 35 17 55 - info@kontaktderkontinenten.nl - www.kontaktderkontinenten.nl

W007-0417 HOB Utrecht.indd 24

13-10-17 15:21


TRANSPORT

Tekst: Philippa Wadsworth // Fotografie: Marco Magielse

“Als alles makkelijk gaat, vind ik er weinig aan” Henk Hoek, directeur van Hoek Containerbedrijf, houdt zich graag wat op de achtergrond. Maar hij praat wel graag over zijn passie voor transport. Als kleine jongen met zijn vader mee op de vrachtwagen vond hij al prachtig.

In 1970 richtte Hoek senior het transportbedrijf op. In 1987 startten zij samen de Containerpoot, die zich meer richtte op de verkoop en verhuur van containers. In 2000 voegden ze de bedrijven samen, zijn pa stapte eruit en Henk zette het bedrijf voort. “Transport is dynamisch, maar er zijn veel factoren waar je geen invloed op hebt, zoals files, terminals waar chauffeurs lang moeten wachten, die allemaal voor jouw rekening komen. Dat maakt het minder leuk”, zegt Henk. “Maar de hoeveelheid werk zodanig inplannen dat het met de beschikbare capaciteit op een efficiënte en voor het bedrijf rendabele manier op tijd bij de klant komt, waardoor je verwachtingen waarmaakt”, dat vindt Henk prachtig. “Als alles makkelijk gaat, vind ik er weinig aan. Er moet wel een bepaalde uitdaging inzitten”, grijnst hij. En als zijn schoonouders vanuit het oosten des lands bellen dat ze ‘er een van hem zagen rijden’, vindt hij dat nog steeds mooi. Henk doet niet aan ‘bucketlists’. En dat blijkt tekenend voor zijn persoon. Henk heeft een no-nonsens mentaliteit en vindt dat hard werken erbij hoort. Dat geldt niet alleen voor hemzelf maar ook voor zijn medewerkers. “Omdat wij een relatief klein bedrijf zijn, komen veel administratieve taken voor mijn rekening, waardoor ik minder tijd hebt om te ‘ondernemen’. Onlangs geautomatiseerde processen maken het werk efficiënter. Henk is dan ook altijd op zoek naar oplossingen die de efficiency zowel op kantoor als op de weg ten goede komen.

OOK CONTAINERVERHUUR In Rotterdam is Hoek een bekende containervervoerder. Hij rijdt voor opdrachtgevers als FedEx, DHL, Rabelink Logistics, Evergreen Line en een aantal kleinere opdrachtgevers. De lading is divers; van consumentengoederen tot industriële stofzuigers en van pistachenoten tot chemicaliën. En dat zowel binnen Nederland als daarbuiten. Daarnaast kan je bij Henk terecht voor het huren van een zeecontainer, die gebruikt kan worden als tijdelijke opslagruimte. Met de eigen kraanauto plaatst Hoek deze voor de klant op de gewenste locatie.

EERLIJK, BETROUWBAAR EN KEURIG OP TIJD “Het heeft geen zin om op prijs te concurreren”, zegt Henk. “Ik onderscheid me liever door een bijzonder betrouwbare partner te zijn; afspraak is afspraak”, zegt hij resoluut. Hoek hecht aan de waarden: eerlijk, betrouwbaar en keurig op tijd, en licht toe: “Als wij niet aan de vraag tegemoet kunnen komen, geef ik dat aan, zodat de klant weet waar hij aan toe is.” “Kwaliteit is ons beleid”, besluit hij.

KLEINE FOOTPRINT “Transportbedrijven worden vaak als vervuilend gezien”, zegt Henk. Hij probeert de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum te beperken door te investeren in auto’s met motoren die minder milieubelastende stoffen uitstoten en door de vrachtwagens zo min mogelijk leeg te laten rijden.

PERSONALIA Naam: Henk Hoek Leeftijd: 53 jaar Burgerlijke staat: Getrouwd, 2 kinderen Bedrijfsnaam: Hoek Containerbedrijf BV Functie: Directeur Specialiteit: Vervoer, verkoop en verhuur van containers. Motto: Kwaliteit is ons beleid. Bucketlist: Geen.

Ook het inzetten van langere wagens (LZV), rijstijltrainingen voor chauffeurs en monitoren van het rijgedrag, dragen bij aan een lagere belasting van het milieu. Op dit moment heeft Hoek 13 auto’s en 16 chauffeurs, die voor hem rijden. Deze worden aangestuurd door de planner en Henk zelf, die daarnaast samen met zijn vrouw alle administratieve taken voor zijn rekening neemt. Hoek zou graag groeien tot 20 auto’s en 25 man. Maximaal. Want Henk houdt van korte lijntjes. De toekomst ziet hij met vertrouwen tegemoet.

«

HOEK CONTAINERBEDRIJF BV Rietdekkersweg 17, 3449 JC Woerden Telefoon 0348 – 42 37 03 Fax 0348 – 42 46 56 E-mail henk@hoekcontainers.nl www.hoekcontainers.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 25

25 13-10-17 15:21


Al meer dan 80 jaar een begrip in Weesp Bestelwagen - Bakwagen - Trailer open en gesloten Wagen met kraan - Kooiaap - Heftruck - Op & Overslag (Inter)nationaal transport - opslag en heftruck verhuur Pampuslaan 172 1382 JS Weesp

Vaartweg 68 8243 PP Lelystad

Centraal telnr. 0294-412595 www.bostransportservice.nl E-mail: info@bostransportservice.nl

W007-0417 HOB Utrecht.indd 26

13-10-17 15:21


REPORTAGE

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Ruud Voest

ONDERNEMERS IN CONTROL DANKZIJ PROGREDI

Vat op de zaak: brandstof voor efficiënte voortgang Tussen de in- en output zitten bedrijfsprocessen. Hoe vloeiend die processen verlopen hangt af van hoe je ze inricht en hoe effectief je ze controleert. Gespecialiseerd management en adviesbureau Progredi helpt ondernemers op efficiënte wijze vooruit en voorkomt dat ze worden verrast door ongewenste uitkomsten.

De in de financiële sector actieve klanten van Progredi, zoals banken, verzekeraars en hypotheekbedrijven, hebben alleen al door hun omvang te maken met bovengemiddeld complexe bedrijfsprocessen. In control zijn is dus geen vanzelfsprekendheid, weet directeur Henry Westein. “Ik kom vaak in beeld wanneer het water woelig is. Mijn klanten hebben bijvoorbeeld regelmatig te maken met overnames. Overigens is er door de algemene marktdynamiek voor mijn klanten ook zónder spannende fusies voldoende aan de hand, zoals migratie van een in gebruik zijnd naar een nieuw systeem. Overstappen op nieuwe systemen is regelmatig nodig om simpelweg concurrerend te blijven. Het zijn dergelijke overstapmomenten die vaak tot storingen of stroef verlopende processen leiden.”

kijken als die ingericht of heringericht moeten worden.” Zijn gulden regel is om pas op de plaats te maken in de hectiek van procesbeheersing. “Ik analyseer de processen vooraf om te kijken waar de klant tegenaan zou lopen als hij ze zonder meer zou uitvoeren. Veel ondernemers onderschatten wat er bij goede procesinrichting, -integratie en -controle komt kijken. Vooraf denken ze dat ze ‘het wel even gaan doen’, maar dat blijkt vaak een ernstige misrekening. Daar vloeien in de praktijk de meeste problemen uit voort.”

In control zijn is een in de financiële sector continu gebezigd begrip dat Westein definieert als: vat hebben op de proces(sen) die tussen in- en output zitten. “Grip houden betekent ook dat je goede controles op de juiste momenten uitvoert om fouten in processen en daarmee ongewenste output te voorkomen. Want ziet de klant pas aan de output van een proces dat het niet goed loopt, dan kost het extra geld en energie om dat corrigeren. Daarom wordt mij gevraagd kritisch naar klantprocessen te

Laatst had ik een klant die McAfee als virusscan op zijn computers draaide. “Die is vervangen door Symantec omdat die scanner in dat specifieke geval beter voldeed. Zoiets kun je doen zonder te testen, maar dan kan het gebeuren dat bepaalde processen ineens niet meer goed werken. Applicaties kunnen in een bepaalde omgeving ineens een ander effect hebben. Dus is mijn devies: maak een testomgeving, simuleer voor je bedrijf bijvoorbeeld een maandafsluiting, zodat je

vooraf een beeld krijgt van hoe een gekozen virusscanner werkt. Zo voorkom je dat je een verkeerde scanner kiest die niet vloeiend werkt binnen de systemen van de klant.” Het spreekt vanzelf dat dit advies van Westein ook toepasselijk is op andere systeem- en softwarekeuzes die klanten maken. Progredi is Latijn voor ‘voortgang’. Westein ziet efficiënt beheerste processen als essentieel voor effectieve bedrijfsvoering en werkt in dat kader samen met het Utrechtse bedrijf Into Control. “Into Control helpt bedrijven die hun beheersing willen verbeteren en voor hun dienstverlening een ISAE3402 verklaring willen krijgen. Hierbij voert een externe accountant als KPMG een audit uit en geeft de ISAE3402 verklaring af, waarna deze beschikbaar is voor klanten. Mijn aanvullende rol daarin is om de processen vooraf kritisch te beschouwen en beter in te richten door onder andere slimme procescontroles te bedenken. Het grote voordeel voor ondernemers is dat deze verklaring ze individuele klant audits bespaart. Bij tien klanten zou je dat tien keer zoveel tijd kosten als die ene KPMGaudit. Ook op die manier waarborgen we de efficiency voor onze klanten.”

“Veel ondernemers onderschatten wat er bij goede procesinrichting, -integratie en -controle komt kijken”

«

GOOGLE ZOEKVRAAG Gespecialiseerd (interim/project) management en advies bureau + financiële dienstverlening, informatietechnologie, hypotheeksystemen, systeemcontrole, ISAE3402-certificering.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 27

27 13-10-17 15:21


Waarom een beestje in Lieveheersons logo? heersb Li andere ge eestjes worden onevebr ui kt om blad der een natu lu nier op teurlijke en duurzamizen op Verschillenruimen (bio-tuinbe made so or ten worde ouw). als nuttig n ge en opruim zien. Nuttig bezigvaak zijn en, dat is wat ons aa nu precies nspreekt!

Strijkviertel 15 3454 PH De Meern Tel: 030 - 737 09 61

mvbkoerier.nl

Grote en kleine ondernemingen maar ook particulieren: ze krijgen allemaal te maken met afval waar ze van af willen. Vanparidon.nl regelt het voor ze. Want recycling en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Heldere contracten Al velen jaren verzorgen wij de inzameling van afvalstoffen, van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval tot papier-, ijzer-, groen- en keukenafval. We plaatsen containers naar behoefte (van 3 m3 tot 40 m3), halen zestipt op tijd weer op en zorgen voor een verantwoorde en duurzame verwerking. Maar ook de verhuur van passende rolcontainers, een stipte lediging en milieuvriendelijke afvalverwerking in onze eigen sorteerinrichting is onze specialiteit. Daarnaast leveren we onder meer zand, grint, grond, compost en potgrond. Meer weten? Voor meer informatie over onze rolcontainer- en/of afzetcontainerservice kunt u bellen met 035-69 311 09 of email info@vanparidon.nl. Maar u kunt natuurlijk ook onze uitgebreide website bezoeken: vanparidon.nl grafisch ontwerp: j.j.design, almere 06 5591 8508

Spoedkoerier Tweemansleveringen Opslag

Rolcontainers van 240, 360, 500, 660, 770, 1100, 1300 en 1600 liter.

Afzetcontainers van 3m3, 6m3, 9m3, 10m3, 20m3en 40m3

Dé locaties voor bijzondere en multiculturele uitvaarten

Crematorium Daelwijck & Uitvaartcentrum Utrecht

Uitvaartcentrum Utrecht en Crematorium Daelwijck liggen in een prachtig park met vijver en fontein. Bij ons is alles mogelijk. Onze uitvaartverzorgers ondersteunen en inspireren u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. Wij staan graag voor u klaar, voor, tijdens en na het afscheid. Want een goed afscheid helpt u verder Uitvaartverzorging Utrecht • T 088 927 3610 bedrijfsbureau.midden@yarden.nl • www.yarden.nl/utrecht

W007-0417 HOB Utrecht.indd 28

13-10-17 15:21


COLUMN

VOORKOM HUILENDE GEPENSIONEERDEN OP DE STOEP Uw medewerkers bouwen pensioen op, maar weten ze ook hoeveel ze straks kunnen verwachten in euro’s van nu en weten zo ook hoeveel risico ze lopen. De risico’s van het pensioen zijn in 15 jaar verschoven van de werkgevers naar de werknemers. Hierdoor is de uitkomst van het pensioen onzeker geworden. Bij beschikbare premieregelingen is dat bekend, maar ook bij middelloonregelingen lopen werknemers risico’s. Want de meeste middelloon regelingen worden niet of nauwelijks geïndexeerd (gecompenseerd voor inflatie) en bij sommige pensioenfondsen dreigt nog steeds een korting op de pensioenen. Veel medewerkers zijn zich hier nauwelijks van bewust en dat moet veranderen. Zonder inzicht krijgt een werknemer verkeerde verwachtingen en kan hij niet de juiste maatregelen nemen. Het juiste inzicht krijgt hij echter niet van zijn jaarlijkse pensioenoverzicht of van het pensioenregister. Waarom niet? Omdat hierin geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van inflatie, indexatie en kortingen. Dit blijkt ook uit een onderzoek dat onlangs door de AFM en DNB is gedaan naar informatie over korten en indexeren. Als aanleiding voor dit onderzoek wordt genoemd: “Voor veel pensioenfondsen is de kans op korten toegenomen en is het verlenen van indexatie niet mogelijk. Adequate informatieverstrekking over mogelijke kortingen en de verwachte indexatie is cruciaal om juiste verwachtingen

bij deelnemers te wekken en teleurstellingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer voor deelnemers de verwachtingen over hun pensioen realistisch zijn, dan kunnen zij zo nodig financiële maatregelen nemen.” Dit heeft ons geïnspireerd de website www.UwPensioenInzicht.nl te introduceren. Hier kunnen werknemers zien wat de gevolgen zijn van inflatie, indexatie en kortingen op hun eigen pensioen, dus in euro’s van nu. Deelnemers krijgen hiermee direct, onafhankelijk en op vergelijkbare wijze inzicht in wat hun pensioen echt waard is en wat de risico’s zijn. Hierdoor kunnen zij in gesprek gaan met hun adviseurs en met hun pensioenuitvoerders. Via onze website willen wij dan ook niet alleen werknemers, maar ook pensioenuitvoerders, financial planners en pensioenadviseurs dit inzicht bieden. Bij de berekening van het pensioeninkomen, houden we rekening met de AOW en het pensioen van meerdere verzekeraars en pensioenfondsen. Het gaat erom dat de werknemer inzicht krijgt in zijn totale pensioeninkomen en niet alleen in de huidige regeling. Natuurlijk is het wel eens vervelend om iemand te vertellen dat het pensioen minder waard is dan hij had gedacht of dat het pensioen minder zekerheid biedt. Dus de verleiding is groot om dit probleem te negeren. Aan de andere kant zijn de meeste ondernemers opgegroeid met

goed koopmansgebruik. Dus als het pensioen dan tocht tegenvalt, dan kan je dat beter meteen vertellen. Voor de werknemer is dit beter, omdat dit verkeerde verwachtingen voorkomt en de werknemer de kans geeft om maatregelen te nemen. Voor de werkgever is dit ook beter. Stel je voor dat iedereen die met pensioen gaat een compensatie eist of eist dat hij één dag in de week mag blijven werken. En dat allemaal omdat het pensioen tegenvalt en hem dat nooit verteld is. Natuurlijk is het eerste argument ook voor een goede werkgever al voldoende. U gunt uw werknemers immers een goed inzicht in hun pensioen en de werknemers wijzen op waar ze dat kunnen krijgen, is een goede eerste stap. www.UwPensioenInzicht.nl biedt onafhankelijk en eerlijk inzicht in de hoogte en risico’s van het pensioeninkomen in euro’s van nu!

«

UW PENSIOENINZICHT B.V. Regentesselaan 24 3818 HJ Amersfoort Telefoon 033 - 422 72 28 E-mail info@UwPensioenInzicht.nl www.UwPensioenInzicht.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 29

29 13-10-17 15:21


DE SMEEROLIE VAN DE SOFTWARE

Ondernemers moeten data-aware worden Tien jaar geleden raakte het mkb in de ban van social media, tegenwoordig is het geobsedeerd door Big Data. Het verzamelen en analyseren van zoveel mogelijk data zou klantengedrag niet alleen kunnen sturen maar zelfs exact voorspellen. Wat zijn reële beloftes en wat zijn verkooppraatjes van de bedrijven die de instrumenten voor datamining leveren? Arjan Burgers eigen instituut Eduvision leidt Big Data analytici op. Zijn blik op Big Data is noch roze, noch somber gekleurd en eerst en vooral nuchter.

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 30

13-10-17 15:21


DATA-AWARE

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Arjan Burger werd eerst opgeleid tot historicus en werd daarna ook nog IT-specialist. Zijn eerste studie gaf hem een brede kennis en een academisch denkniveau, zodat hij technologische ontwikkelingen makkelijker in een maatschappelijk perspectief kan plaatsen. Volgens Burger is er met Big Data niet zoveel nieuws onder de zon. “Tien jaar terug hadden we ook al veel data kunnen verzamelen en analyseren, alleen, het had ons heel veel meer computercapaciteit gekost. Daardoor zou het technisch een stuk complexer en dus economisch een stuk duurder zijn geweest dan nu. Het ontstaan van grote datacenters heeft datamining schaalbaar gemaakt en dus goedkoper en simpeler. Dat verklaart een deel van de toegenomen populariteit van datamining. Ik vermoed dan ook dat het voorvoegsel ‘Big’ binnen nu en vijf jaar zal gaan verdwijnen. Dan spreken we eenvoudigweg over data.”

DUBBELE VERTALING MAKEN Er valt wel heel wat meer aan data te verzamelen dan tien jaar terug. In die tijd is niet alleen het onlineverkeer an sich toegenomen maar is vooral het gebruik van social media explosief toegenomen. De vraag is echter of al die bijkomende data wel zo waardevol zijn voor bedrijven. “Het gevaar bestaat inderdaad dat ondernemingen data gaan verzamelen om het verzamelen”, geeft Arjan Burger toe. “De werkelijke waarde blijkt pas na de patroonanalyse. Welke patronen komen vaak voor en welke wijken er juist van af? Je moet als data-analist een dubbele vertaling maken, want de uitkomsten horen terug te worden vertaald naar de economische werkelijkheid: wat betekent dit nu concreet voor jouw bedrijf? Daarom is het vak van data-analist niet zo technisch en nerdy als het lijkt. Voor sommige profielen hebben we als opleider zelfs een voorkeur voor mensen die géén IT’er zijn maar marketeers.”

STEEKHOUDENDE UITSPRAKEN Data-analist is een beroep (of een functie) met toekomst, ook binnen het mkb. We hebben ten onrechte de indruk dat uitsluitend grote bedrijven aan datamining doen en dat die data ook uitsluitend aan andere grote bedrijven worden doorverkocht. Vooral de namen van Facebook en Google duiken in dat verband vaak op. Zo wordt Big Data in de belevingswereld gekoppeld aan Big Brother en vaak ook aan de opkomst van kunstmatige intelligentie. De stap naar een naargeestig toekomstbeeld, zoals in de film Minority Report van Steven Spielberg, waarin misdadigers al worden gearresteerd nog voor ze een misdaad hebben begaan, is dan maar klein. Arjan Burger relativeert ook dit beeld: “Sommige grote bedrijven staan al vrij ver in hun technologische toepassingen, maar

“Het gevaar bestaat inderdaad dat ondernemingen data gaan verzamelen om het verzamelen” over het algemeen kun je stellen dat nog maar een klein gedeelte van de data-analyses een voorspellend karakter heeft. In ons jargon: heel veel is analytics, heel weinig is predictive. En de koppeling met kunstmatige intelligentie staat nog in de kinderschoenen. Dat neemt niet weg dat je met Google Analytics in je site al veel data verzamelt en op de juiste manier opslaat, en dat je op basis van een gedegen analyse wel degelijk nu al steekhoudende uitspraken kunt doen over het toekomstig gedrag van je klanten. Ik ken bijvoorbeeld een keten van juwelierszaken die via beeldherkenning vrij goed kan bepalen welke smaak de klant die binnenstapte had. Je koppelt het beeld aan een database en dat levert een rijtje kenmerken op dat de verkoper helpt de klant gerichter te benaderen. De omzet steeg daardoor aantoonbaar met 6,2% per jaar. Dat is een percentage dat telt.”

WIE DOET ER WAT MEE? Veel belangrijker dan het spookbeeld van Big Brother is de vraag wie de eigenaar is van al die data, vindt Arjan Burger: ”Neem een moderne verwarmingsinstallatie. Doordat er steeds meer sensoren worden bijgeplaatst levert zo’n installatie onderhand een massa gegevens op. Daarmee kun je het apparaat steeds nauwkeuriger aansturen, wat goed is voor de duurzaamheid, maar zo komt er ook een massa gegevens over het gedrag van de bewoners vrij. Bij wie komen die data terecht? Bij de installateur, bij de leverancier van de installatie of bij die van de software voor het apparaat? En wie doet er wat mee? Het is best mogelijk dat de softwareleverancier die data

vrolijk doorverkoopt terwijl de installateur er niks mee doet en de bewoners er zich niet eens van bewust zijn dat er zoveel gegevens over hen worden verzameld. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat grote groepen consumenten maar ook ondernemers de komende jaren data-aware worden. Data vormen zoiets als de smeerolie van de software. Ze zijn de onderlaag voor allerlei winstgevende activiteiten. Daarvan moeten we ons beter bewust worden. De consument moet zich afvragen wat hij terugkrijgt voor die stroom aan gegevens die hij dagelijks levert, de ondernemer moet assertiever worden tegenover de partijen met wie hij samenwerkt. Voor zo’n installateur is het helemaal niet nodig dat hij een data-analist in dienst neemt of zichzelf teveel daarin gaat verdiepen. Hij moet echter wel de gegevens en de analyses krijgen waar hij recht op heeft om zijn afnemers een betere dienstverlening te kunnen bieden. In zekere zin lopen de belangen van consumenten en mkb-ondernemers hierin parallel.” De stroom van data die we via computers, smartphones maar ook via apparaten die met het internet verbonden zijn, leveren zal in de toekomst alleen maar groter worden. Nu is het nog ‘slechts’ de Tesla en de lift, morgen zal het ons eigen lichaam zijn dat via chips in de kleding of onder de huid uitleesbaar wordt. De mens als (data)mijn. De uitdrukking ‘op een goudmijntje zitten’ krijgt stilaan een andere betekenis. Data-aware worden is dan niets meer of minder dan een noodzaak.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 31

31 13-10-17 15:21


GREEN PROTEIN ALLIANCE Ondernemer Jeroen Willemsen is een ambitieuze man. Hij richtte onder andere Ojah BV op, producent van een nieuwe generatie vleesvervangers, waarmee partijen als De Vegetarische Slager en de Dutch Weed Burger hun merk konden laden. Maar Willemsen heeft grotere plannen. Hoe krijg je heel Nederland zover dat ze meer plantaardig eiwit gaan eten? Willemsen besefte zich dat alleen het aanbieden van vleesvervangers, niet voldoende is. Maar wat moet je dan wel doen? En hoe? Het antwoord bracht DuurzaamDoor.

Nederland eet meer plantaardig Met behulp van dat kennisprogramma is een aanvankelijke insteek van Jeroen Willemsen uitgegroeid tot een groter geheel, met veel potentie om zijn uiteindelijke doelstelling te bereiken: naar een gezondere en duurzamere balans van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten in ons dieet. Het werd groter en breder en vooral ook doeltreffender dan Willemsen aan het begin in gedachten had. De realisatie van de Green Protein Alliance werd een feit. Neem grote retailers zoals Jumbo en AH. Laat ze samenwerken met grote én kleinere producenten zoals Alpro, Menken Orlando, SoFine, HAK, Zeewaar, Rotterzwam en BoonBonen. Voeg daarbij dan het ministerie van Economische Zaken en partners zoals Het Voedingscentrum en Natuur&Mileu en voilà……een in, hoge mate, potentiele succesvolle cocktail om Nederland meer plantaardig te laten eten is een feit. Want consumptie van meer plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten is niet alleen noodzakelijk vanwege energie-, water- en landbouwgrond vraagstukken. Of om de

32

wereldbevolking op termijn te kunnen blijven voeden. Een menu met een goede balans tussen plantaardige eiwitten en dierlijke eiwitten is ook gezonder en in lijn met de nieuwe Schijf van 5. Dus voldoende redenen om Nederlanders te bewegen om meer plantaardig voedsel te laten eten. Maar hoe? “Ik heb mooie ervaringen beleefd met de bedrijven die ik heb opgericht en begeleid”, vertelt Jeroen Willemsen. “Maar de frustratie die ik had waren de vertragende ervaringen, zoals te lang blijven hangen in de onderzoek modus en je niet richten of niet kunnen richten op waar het allemaal om draait: de consument. Ik realiseerde mij dat, om consumenten écht te kunnen bereiken, je deze moet kennen en activeren. Door niet alleen het aanbieden van mooie en smakelijke producten, maar ook door het publiek voor te lichten over de voordelen van plantaardige eiwitten. En ik realiseerde mij ook dat dit niet alleen door individuele bedrijven moet worden gedaan.” “Via ons netwerk nam Jeroen Willemsen contact met ons op.” Aan het woord is Margrethe Brongers van DuurzaamDoor, onderdeel van de

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Samen met haar collega René Bruins heeft zij het initiële idee van Willemsen begeleid en ervoor gezorgd dat zijn idee uitgebouwd werd tot wat het nu is. “Aanvankelijk was zijn insteek om via alleen ondernemers zijn doelstelling te bereiken. Zijn doelstelling vonden wij reuze interessant, waarmee wij hem graag op weg wilden helpen. Maar een van de eerste acties die wij ondernamen was om een stap terug te doen. We moesten ons eerst goed realiseren wat er zich precies afspeelde in het speelveld om vervolgens te concluderen wat er dan nodig was. Wij vroegen ons dus ook af of alleen betrokkenheid van ondernemers wel de juiste insteek was om zijn doelstelling te halen. En zo nee, wat dan wel?” Uiteindelijk werd besloten om eind 2015 een expertmeeting te houden. Uit die meeting kwam het belang van samenwerking tussen bedrijven én partners zonder een commerciële inzet sterk naar voren. Een van de genodigden was Lucas Simons, oprichter/CEO van NewForesight. Een expert uit een aanpalend gebied, wat belangrijk is omdat hij vanuit die positie sneller over grenzen heen

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 32

13-10-17 15:21


kan denken. Hij stelde uiteindelijk voor om een alliantie plantaardige eiwitten op te richten met als doel om markttransformatie te versnellen. En zo werden de eerste contouren van de Green Protein Alliance zichtbaar. “Ik zie dat de medewerkers van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, waartoe DuurzaamDoor behoort, beschikken over een speciale positie binnen de gehele overheid”, vervolgt Willemsen. “Mijn ervaring is dat zij beschikken over een binding met de uiteindelijke doelgroep, de consument. Daarnaast weten zij vaak een gezonde balans te vinden tussen publiek en privaat. De mensen van DuurzaamDoor, hebben mij begeleid bij het opzetten van een publiek/privaat samenwerkingsverband, waarbij diversiteit van groot belang was. Met grote en kleine spelers. Met commerciële en ideële belangen, maar ingestoken vanuit de consument en markt. De medewerkers van DuurzaamDoor hebben mij daarnaast het vertrouwen gegeven, dat ik op het goede pad zat en hebben mij gestimuleerd om buiten de gebaande paden om te exploreren. Maar zij hebben ook gewoonweg geholpen met praktische zaken in de beginfase om de oprichting van Green Protein Alliance te realiseren. En wat voor de alliantie heel belangrijk was, is de ondersteuning van DuurzaamDoor bij de contacten met het ministerie van Economische

Zaken. Het ministerie dat uiteindelijk een belangrijke pijler is binnen de alliantie.” Achteraf gezien heeft DuurzaamDoor de opzet van de alliantie op drie hoofdzaken aangestuurd. Ten eerste hebben de medewerkers meegedacht over een effectieve aanpak en ‘denkers’ van buiten het speelveld mee laten denken om te komen tot een organisatie die nog effectiever zou zijn dan iedereen aanvankelijk in gedachten had. Ten tweede hebben de medewerkers gewezen op bestaande regelingen om de startfase te kunnen realiseren. En als laatste hebben ze hun contacten ingezet om Green Protein Alliance te funderen bij het ministerie van Economische Zaken. Tijdens het eerste Green Protein Event op 16 februari 2017 presenteerde de alliantie haar Green Protein Growth Plan. Met een gemeenschappelijk gedragen ambitie: samen naar 50-50 in 2015, ofwel een dieet dat niet bestaat uit 65% dierlijke en 35% plantaardige eiwitten, maar letterlijk in evenwicht. De GPA is inmiddels een vereniging met 22 leden en 5 partners. Het plan geeft natuurlijk ook een antwoord op de vraag hoe dit te realiseren. Het antwoord ligt in het unieke samenwerkingsverband tussen koplopers in de voedingsbranche met als gezamenlijke doel om de consumptie van plantaardige proteïne een flinke impuls te geven. Beter voor mens en milieu én het levert nieuwe marktkansen op. Willemsen: “Alle leden investeren en willen uiteraard daar iets voor terug zien. Wij hebben daarom ook een aantal kristalheldere en meetbare targets gesteld: groei van de markt en verandering in consumentengedrag. Er zijn bijvoorbeeld in de eerste helft van 2017 door de GPA leden al 33 nieuwe green-protein producten geïntroduceerd. Onze target lag op 20. We gaan voor een groei van 15 procent van consumptie van plantaardige eiwit in 2017. We liggen nu op koers, zo blijkt uit de verkoopcijfers van het eerste half jaar. Uiteraard moet het ook ten goede komen voor de werkgelegenheid en de klimaatdoelstellingen. Met de target die we voor 2025 hebben gesteld dragen

we, voor minimaal 6 procent bij aan het behalen van de klimaatdoelstelling die Nederland heeft gesteld. Wij willen bewijzen dat KPI’s kunnen worden gerealiseerd door samenwerking tussen ondernemerschap en publiek belang!” Als het aan de Green Protein Alliance ligt, kunnen consumenten straks nog eenvoudiger kiezen. Een heldere boodschap over de voordelen van plantaardige proteïnen helpt daarbij. De gezamenlijke ambitie van de deelnemers is een markt waarin producten met plantaardige proteïne een vanzelfsprekende keuze zijn. Voor elk moment van de dag, voor iedereen. Gezond, van hoge kwaliteit, met een goede prijskwaliteitverhouding. En DuurzaamDoor zet haar werkzaamheden voort, met een visie en doelstelling die jaren geleden is bepaald. Verbredend, verdiepend, grensverleggend….en vooral samenwerkend. Met andere overheden, ondernemers, onderwijs, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Met als doel een overgang naar een meer groene, duurzame economie. Om meer richting te geven heeft DuurzaamDoor sinds korte tijd meer de focus gelegd op de gebieden circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water. Daarnaast is er ook meer aandacht voor regionale duurzaamheidsnetwerken, integrale regionale ontwikkeling, integrale gebiedsontwikkeling en de omgevingswet.

«

Meer informatie over DuurzaamDoor: www.duurzaamdoor.nl Meer informatie over de Green Protein Alliance, inclusief het Green Protein Growth Plan: www.greenproteinalliance.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 33

33 13-10-17 15:21


Digitale ethiek wordt hét speerpunt De technologische evolutie lijkt soms ons op sleeptouw te nemen in plaats van andersom. Trendwatcher Tony Bosma waarschuwt voor de gevolgen daarvan en voorziet de gestage opkomst van een tegenbeweging. Die zal de digitale vooruitgang geen halt toeroepen maar ze wel weer in lijn brengen met de menselijke maat. Als we geen tegengas geven zullen we onbewust en ongewild steeds meer data leveren aan high tech multinationals, nu nog slechts over ons letterlijke huishouden, straks ook over ons lichamelijke.

34

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 34

13-10-17 15:21


DIGITALE ETHIEK

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Het internettijdperk begon met een fraaie belofte: ondernemen zou goedkoper en laagdrempeliger worden en binnen het bereik van iedereen komen. Met een paar muisklikken ligt de hele wereld aan je voeten. Amper dertig jaar later zijn niet de profetieën van internetgoeroes uitgekomen maar wel de woorden die Peter Drucker al in 1969 neerpende in zijn ‘The Age of Discontinuity’: “Over enkele decennia zijn de multinationals van nu van hun plek verdrongen en zullen andere bedrijven in totaal nieuwe sectoren de toon aangeven.” Tony Bosma geeft er anno 2017 een echo van: “In 2006 bestond de top tien van de wereld uit banken en oliemaatschappijen, in 2016 waren die alle tien vervangen door techbedrijven.” De kleine online-ondernemer vindt zijn weg via Marktplaats, maar de E-commerce wordt gedomineerd door giganten als Facebook, Amazon en Google. “Ook daarbuiten zijn ze zeer succesvol. Google is actief van de automobielsector tot die van de zorg. Een boete van € 2,3 miljard wegens monopolisme betaalt het bedrijf schouderophalend.”

PRIVACY OF GEMAK? De 43-jarige Bosma is bepaald geen pessimist, maar in zijn presentaties, artikelen en toekomstverkenningen onderstreept hij dat we doemscenario’s slechts kunnen voorkomen door ons lot in eigen handen te nemen. Enerzijds is er een teveel aan vertrouwen in de technologie, waarbij voor alles een technische oplossing bestaat die ons van onze eigen verantwoordelijkheid ontslaat, van obesitas tot klimaatverandering. Anderzijds is er een groeiende passiviteit, waarbij consumenten zonder het te beseffen hun vrijheid en privacy laten uithollen. “Privacy en gemak vormen uiteinden van één lijn. Als we in ons leven zoveel mogelijk gemak wensen zullen we bereid moeten zijn onze privacy op te geven; als privacy ons doel is zullen we bereid moeten zijn veel zelf te doen en niet alles aan slimme software over te laten.”

KLAKKELOOS ACHTERAAN LOPEN Onze data worden de komende jaren steeds vaker afgeluisterd door de doorbraak van spraaktechnologie. “Hoe meer spraakcommando’s we geven in huis en in de auto, hoe meer anderen kunnen meeluisteren als we gesprekken voeren. In 2020 zal al 50 tot 70% van internetsearch spraakgestuurd zijn. Speciale software zoekt daar de termen uit waarin bedrijven geïnteresseerd zijn. Het grootste probleem is niet eens dat we zovéél data leveren, maar dat we niet weten wat we ervoor terugkrijgen. Predictive analysis voorspelt niet alleen wat wij zullen kopen en hoe wij zullen stemmen maar gaat dat proces ook steeds meer sturen. ‘Wij bepalen wel wat u leuk vind.’ De voorspelling wordt dan een

selfulfilling prophecy. En hoewel 80% van de mensen daar nog steeds niet bij stil staat, groeit het bewustzijn dat het zo niet verder kan. Ondernemers in het mkb moeten daarom niet klakkeloos achter Virtual Reality aanlopen of data gaan verzamelen, maar hun klanten duidelijk maken dat zij in control zijn over hun eigen data. Klanten mogen weten wat in ruil voor het leveren van die data van jou als ondernemer kunnen verwachten.”

HET NIEUWE NORMAAL Digitale ethiek wordt daarom volgens Tony Bosma een speerpunt de komende jaren. Hij voorziet ook een terugkeer naar het persoonlijk contact. “Digitaal is het nieuwe normaal, fysiek is de nieuwe uitzondering. Ik denk dat persoonlijk contact belangrijk is om het vertrouwen tussen leveranciers en afnemers te herstellen, want ook al lijkt het of de crisis voorbij is, het vertrouwen dat in 2008 een deuk kreeg staat nog altijd op een historisch dieptepunt. We wantrouwen overheden, we wantrouwen banken maar ook grote merken. Kijk naar Volkswagen. Dat wilde het grootste automerk ter wereld worden en wat riep het daarvoor in het leven? Sjoemelsoftware. De opkomst van de social media heeft ons vertrouwen ook al niet hersteld. Veel van wat we online lezen blijkt bullshit.”

OUDE VERDIENMODELLEN De trendwatcher wijst op andere restanten van de onopgeloste crisis, zoals de schuldenberg die is blijven groeien en het aantal mensen dat om de een of andere reden niet meer meedoet: werkzoekenden die niet langer ingeschreven staan, daklozen, dropouts. “Niemand weet hoe omvangrijk die groep precies is, want dat meten we niet. Er is veel dat aan ons zicht ontsnapt, zoals de opbrengsten van de deeleconomie waar de Belastingdienst maar geen vat op krijgt. We digitaliseren oude structuren en verdienmodellen, de

wereld die we kennen, maar ondertussen ontstaan volstrekt nieuwe waar we geen raad mee weten. Airbnb 2.0 is al in de maak: een huisbeheerssysteem dat alles regelt, van de facturering aan de huurders tot het oproepen van de schoonmakers. Uber is wat mij betreft ordinair platformkapitalisme maar er bestaat ook een volledig autonome auto die op afroep naar je voordeur rijdt, met je afrekent en zichzelf naar de garage dirigeert voor onderhoud. Wat is het bedrijf? De mensen achter de auto of de auto zelf? De technologie is er al, wat nog ontbreekt is de acceptatiegraad onder de bevolking, maar dat is slechts een kwestie van tijd.”

EEN ANDERE GROEI De komende jaren verbreedt ook de datastroom die we leveren. Nu doen we dat nog via apparaten, binnenkort via sensoren in onze kleding en schoenen en daarna via chips in ons lichaam. Maar Tony Bosma voorziet ook de opkomst van een tegenbeweging, bestaande uit burgers en bedrijven die vraagtekens plaatsen en alternatieven formuleren voor de weg die de digitale monopolisten ons dwingen te gaan. “Ik denk dat het tegengeluid langzaam hoorbaar wordt maar wel onvermijdelijk is. Het grootste obstakel op het huidige pad is niets meer of minder dan het traditionele groeimodel. Groeien op basis van je prestaties en je passies is uitstekend, maar groeien om te groeien, omdat je nu eenmaal de grootste moet zijn is een heilloze weg. Groeien ten koste van alles, zelfs van je eigen organisme, is niet toevallig de mindset van kanker. Ook in gedigitaliseerde vorm heeft dat model geen toekomst.”

«

Voor meer informatie, ga naar: www.extendlimits.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 35

35 13-10-17 15:21


28 swe gA Rijk W007-0417 HOB Utrecht.indd 36

13-10-17 15:21


CIRCULAIRE ECONOMIE

iUsed Store streeft visie circulaire economie na In het huidige economische systeem wordt er vaak op lineaire wijze geproduceerd. Dit betekent dat grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Echter, grondstoffen worden schaarser (en daardoor duurder) en de afvalberg groeit. Bestaande mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren meestal minderwaardige goederen of grondstoffen op. Als gevolg hiervan groeit de behoefte aan een effectiever en efficiënter economisch systeem, zoals de circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem waarin alle gebruikte materialen van een product worden ingezet voor het produceren van hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. De herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt hierdoor gemaximaliseerd en de waarde-vernietiging geminimaliseerd. De circulaire economie onderscheidt twee kringlopen van materialen; de biologische en technische kringloop. De biologische kringloop houdt in dat organische reststoffen na gebruik veilig terug in de natuur vloeien. Volgens de technische kringloop worden producten op een dergelijke manier vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. De economische waarde blijft hierdoor zoveel mogelijk behouden. In een complete kringloop worden alle restproducten hergebruikt en zijn de producten milieuneutraal. iUsed Store is een van de grootste organisaties binnen de Benelux die via haar verschillende webshops tweedehands computers levert van bekende A-merken, zoals Apple, HP, Dell en Lenovo. iUsed Store levert via de webshop iUsed.nl refurbished Apple computers en via de webshop TweedehandsNotebook.nl refurbished Windows laptops. De principes van de circulaire economie vormen de leidraad voor de bedrijfsvoering van iUsed Store.

Het leveren van goede kwaliteit is extreem belangrijk voor iUsed Store, omdat de prestatie van de refurbished computers de economische waarde bepaalt. Alle gebruikte computers worden dan ook door eigen technische specialisten getest op defecte onderdelen. Om kwaliteitsverlies en waardevermindering te voorkomen worden deze defecte onderdelen vervangen of gerepareerd en worden alle computers voorzien van een schone installatie van het besturingssysteem. Het belang van kwaliteit binnen het bedrijf blijkt tevens uit de ISO-certificering van iUsed Store. Hierdoor kunnen klanten vertrouwen op de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Bovendien duidt deze certificering erop dat iUsed Store voldoet aan de eisen voor milieubeheer. Steeds meer consumenten hechten waarde aan milieu, duurzaamheid en kwaliteit. Echter, veel andere factoren blijven belangrijk bij de aankoop van een tweedehands product, zoals prijs, garantie, verzendmogelijkheden en transparantie. De prijs van de refurbished computers van iUsed Store is beduidend lager dan nieuw, doordat er mogelijk gebruikssporen zichtbaar zijn. Daarentegen worden alle producten standaard geleverd met 1 tot 2 jaar garantie. Door gebruik te maken van servicepunten kunnen eventuele reparaties binnen de garantietermijn in de buurt gerepareerd worden. Dit zorgt ervoor dat het gehele reparatieproces aanzienlijk sneller verloopt.

Bovendien ontvangen klanten na aankoop 30 dagen ‘Niet goed, geld terug’ garantie. Alle producten die getoond worden in de webshop zijn per direct beschikbaar voor verkoop en levering. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat bestellingen die voor 15.00 uur zijn afgerond, dezelfde werkdag worden verzonden. De verzendmogelijkheden van iUsed Store zijn divers, zoals gratis bezorging thuis of op werk, bezorging op afspraak of afhalen bij een PostNL-afhaalpunt. Tevens is het mogelijk om de bestelling op te halen bij het magazijn van iUsed Store in Nieuwegein. Om de transparantie te vergroten nodigt iUsed Store klanten uit om de webshops en producten te beoordelen met behulp van de onafhankelijke klantbeoordelingspartij Trustpilot. Door het lezen van deze ervaringen kunnen twijfelende klanten een beter geïnformeerde beslissing maken. Inmiddels hebben duizenden klanten een review geschreven en iUsed Store als ‘Uitstekend’ beoordeeld. Bovendien heeft iUsed Store het Webshop Keurmerk, waardoor klanten er zeker van kunnen zijn dat ze veilig kunnen betalen en hun privacy gewaarborgd is.

«

Nieuwsgierig geworden naar iUsed Store? Meer informatie kunt u vinden op de websites iUsed.nl en TweedehandsNotebook.nl.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2017

W007-0417 HOB Utrecht.indd 37

37 13-10-17 15:21


De nieuwe Kia Stonic. Niet te stoppen.

Vanaf

€ 18.995,-

Met gratis tankpas t.w.v. €

500,Private lease vanaf € 319,- p.m.

Voor ZZP'ers geen bijtelling!

Auto Totaal Service Zeist Afslag 3

Den Dolder / Zeist

Blanckenhagenweg 14, Huis ter Heide (Autoboulevard Zeist) Tel. (030) 69 81 910, www.kia-zeist.nl

Gem. brandstofverbruik: 4,2 – 5,2 l/100km, 23,8 – 19,2 km/l. CO2-uitstoot: 109 – 118 g/km. Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn geldig voor de Kia Stonic met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-10-2017 en uiterste registratiedatum van 30-11-2017. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 30-11-2017. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

ATS_Zeist_Stonic_release_Adv_240*335_01.indd 1 W007-0417 HOB Utrecht.indd 38

11-10-17 13-10-17 15:46 15:21


Wij kunnen slecht tegen lege ruimten. Geen wonder dat wij altijd net even harder lopen...

Castanea Bedrijfsmakelaars W007-0417 HOB Utrecht.indd 39

www.castanea.nl

(T) 035 646 00 50 13-10-17 15:21


Als slopen

écht duurzaam moet zijn!

SLOOPWERKEN I ASBESTVERWIJDERING I BODEMSANERING INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN Oskam Groep Uraniumweg 27 -3542 AK Utrecht Tel.: 030 – 666 66 66 E-mail: info@oskam.nl

www.oskam.nl W007-0417 HOB Utrecht.indd 40

13-10-17 15:21

Het Ondernemersbelang 't Gooi en Eemland 4-2017  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...