__MAIN_TEXT__

Page 1

VAN

GOOI EN EEMLAND

Snelheid en kwaliteit blijken vaak heel betaalbaar Meebewegen: maar met behoud van eigen identiteit Van indirect naar gestapeld financieren: De bank is niet langer de enige bron

EDITIE

04 2016


Al meer dan 80 jaar een begrip in Weesp Bestelwagen - Bakwagen - Trailer open en gesloten Wagen met kraan - Kooiaap - Heftruck - Op & Overslag (Inter)nationaal transport - opslag en heftruck verhuur Pampuslaan 172 1382 JS Weesp

Vaartweg 68 8243 PP Lelystad

Centraal telnr. 0294-412595 www.bostransportservice.nl E-mail: info@bostransportservice.nl


INHOUD RONDE TAFEL

RECLAME EN MARKETING

KLIMAATBEHEERSING

MEEBEWEGEN: MAAR MET BEHOUD VAN EIGEN IDENTITEIT

“WE KLEDEN HET HELE BEDRIJF AAN”

“SERVICE IS VANZELFSPREKEND”

Wie bij de naam Multicopy vooral denkt aan print en copy, doet het bedrijf tekort. Multicopy, the communication company, ontwerpt en produceert alles waarmee bedrijven zich presenteren. Bij Multicopy Diemen is veel kennis en ervaring verzameld op het gebied van marketing en reclame. Eigenaar Wim Gerritsen zit al veertig jaar in het vak. Tien jaar geleden heeft hij zijn drukkerij omgevormd tot een Multicopyvestiging.

Als het goed is, merk je weinig van het klimaat in je woon- of werkomgeving. Is het klimaat niet prettig, dan kun je er veel last van hebben. Installaties voor de klimaatbeheersing moeten optimaal functioneren! “Je kunt het maar één keer goed doen!”, zo omschrijven Frank ten Have en zijn partner Denise Vossepoel hun visie op de dienstverlening van Ten Have Installatie in Weesp.

De uitspraak ‘verandering is de enige constante’ geldt momenteel voor het gehele bedrijfsleven. Hoe dat op velerlei wijzen uitwerkt voor de financiële en juridische dienstverlening werd duidelijk tijdens de ronde tafel bijeenkomst waarin uitdagende ontwikkelingen voor de sector centraal stonden. Centraler dan in Hotel de Witte Bergen aan de oostelijke ingang van ’t Gooi kun je nauwelijks bijeenkomen. Het bleek dan ook een uitgelezen locatie voor een veelzijdig gesprek tussen financiële en juridische dienstverleners

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

LEES VERDER OP PAGINA 15

LEES VERDER OP PAGINA 22

SNELHEID EN KWALITEIT BLIJKEN VAAK HEEL BETAALBAAR Niels Landaal startte zijn Pressto in 2006 in een branche die flink geraakt zou worden door de crisis. Het leek er dan ook op dat het een overlevingsstrijd zou worden. Maar dat pakte anders uit, Pressto groeide en blijft dat doen. Directeur Niels Landaal heeft het nodige te vieren. Allereerst een tienjarig jubileum, onder andere doordat hij zijn bedrijf door de ‘perfect storm’ loodste die de grafische sector teisterde.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN: DE BANK IS NIET LANGER DE ENIGE BRON Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directe- en gestapeld financieren.

LEES VERDER OP PAGINA 36

EN VERDER... 3 Inhoud 5 Column / Colofon 7 Nogmaals het tarief van de overdrachtsbelasting 17 Digitalisering bij Nuon: kansen en risico’s 18 Eindelijk wat te kiezen 19 Wat is de toekomst van de bank? 21 Nieuwe Toyota bedrijfswagenlijn

25 De professionalisering van de crowdfundingsmarkt 27 Er zit ‘muziek’ in een niet-opeisbare erfrechtelijke vordering 28 “Samenwerking met werkveld kan niet intensief genoeg zijn” 31 Welke transportmodaliteit past het best? 32 Virtual ICT-management ondersteunt ondernemers bij hun strategische keuzes

35 Recruiters kiezen nogal eens verkeerd 38 216: de nieuwe accountant 39 Samen werken aan duurzame oplossingen 40 De rol van emoties en data in de marketing

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

3


Wat heeft u liever?

of Gespecialiseerd in sleutelsystemen Maar ook in: hang- en sluitwerk, kluizen en inbraak-vertragend glas Bramenberg 3, 3755 BT Eemnes | Telefoon: 035-2030070 info@rigterbeveiliging.nl | www.rigterbeveiliging.nl


COLUMN

UURTARIEF VAN 17 MILLE Herinnert u zich het ziekenfonds nog? Mensen met een laag tot modaal inkomen waren verzekerd voor ziekenhuis, apotheek en huisarts. Bovenmodale inkomensgroepen moesten zich ‘particulier verzekeren’, zoals dat heette. In 2006 veranderde dat. Toenmalig minister Hans Hoogervorst (VVD) dacht dat de kosten voor de zorg zouden dalen als ziekenhuizen en verzekeraars onderling gingen concurreren. Marktwerking was het toverwoord. Vraag en aanbod moesten de prijs bepalen. In dat jaar gaf de rijksoverheid 44 miljard euro uit aan zorgkosten. We zijn nu tien jaar verder. Enig idee hoeveel de huidige minister – Edith Schippers, ook VVD – uitgeeft? Drie en zeventig miljard euro. Dat is 66 procent meer dan in 2006. Natuurlijk worden we ouder dan pakweg vijftig jaar geleden, waardoor de zorgkosten toenemen, maar het is quatsch te beweren dat dit de oorzaak van de exorbitante kostenstijging is. Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer en verzorgingstehuizen worden in hoog tempo gesloten. Inflatie is er na 2008 nauwelijks geweest. Het probleem zit in de wijze waarop zorgverzekeraars van de regering de vrije hand hebben gekregen om de prijzen te bepalen. Concurrentie op prijs is er nauwelijks. Wie denkt dat het ziekenhuis de kostprijs van een specialistische behandeling of operatie bepaalt, heeft het mis. De directie van een hospitaal stelt de tarieven vast aan de hand van de bedragen die ze van de verzekeraars die met haar in zee willen, ontvangt. Simpel gezegd: als een ziekenhuis 50 miljoen euro krijgt en het 10.000 behandelingen

verricht, dan bedraagt het tarief voor een operatie of andere medische handeling gemiddeld 5.000 euro. Volgens dit principe kon het dit jaar gebeuren dat het operatief inbrengen van een schroefje in de schedel van een vrouw uit Enschede een nota opleverde van 16.943,36 euro. De behandelend arts was binnen zestig minuten klaar met dit klusje. Dat is nog eens een uurtarief! Het schroefje zelf, dat als kapstok diende voor een gehoorapparaatje, kostte 1.100 euro. De vrouw wilde weten waarom de simpele handeling zoveel geld kostte, maar het ziekenhuis weigerde inzage te geven in de kostenopbouw. Zij hoefde het immers niet zelf te betalen. De nota was voor de verzekeraar, en die krijgt z’n geld uit de Haagse belastingpotten. De vrouw liet het er niet bij zitten en liep naar de krant. Tegen een redacteur zei de woordvoerster van het ziekenhuis dit: “Er is geen enkel verband met de kostprijs van behandelingen. Wij gaan niet inhoudelijk in op uw vraag over de achtergrond van een rekening.” Dit is Nederland 2016. Dit noemt ‘Den Haag’ nu al tien jaar marktwerking in de zorg. U en ik weten dat de overheid geen verstand heeft van ondernemen. Dat hoeft ook niet. Wij betalen ambtenaren en politici om collectieve voorzieningen zo goed mogelijk voor ons te organiseren tegen een acceptabele prijs. Dat is in de zorg volkomen mislukt. Kwalitatief is het weliswaar overwegend in orde, maar financieel is het een puinhoop. Weet u al op wie u gaat stemmen in maart of gelooft u het wel?

“Er is geen enkel verband met de kostprijs van een behandeling”

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Gooi en Eemland verschijnt vijf keer per jaar. Twaalfde jaargang, nummer 4, 2016 Oplage: 5.000 exemplaren Coverfoto Niels Landaal, directeur van Pressto Fotograaf: Ruud Voest

Uitgever Novema West bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

Bladmanager Herman Koreman Telefoon 0228 - 32 12 53

Eindredactie Ymi Hut-Liemburg y.hut@ondernemersbelang.nl Telefoon 0512 - 74 52 20

Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen

Website www.ondernemersbelang.nl

Druk Scholma Druk, Bedum

Aan deze uitgave werkten mee: Luuk Gosewehr Baart Koster Jeroen Kuypers Marco Magielse Jan Nass Martin Neyt Jelmer van Nimwegen Wendy van Schie André Vermeulen (column) Ruud Voest René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

5


KORT NIEUWS NIEUW HANDBOEK OM TOENEMENDE STRESS OP HET WERK HET HOOFD TE BIEDEN

Gezond leven, je energiek voelen en optimaal presteren, we willen het allemaal. Toch lukt het lang niet iedereen. Fysiotherapeut Rogier van Hoorn ziet steeds meer professionals uit balans raken. Hij ontwikkelde een verandermodel, waarbij hij gebruikmaakte van de ervaringen van topmanagers uit het bedrijfsleven. In zijn boek 10 gezonde werkgewoontes, laat Rogier van Hoorn zien hoe je vitaal blijft onder stress en hectiek, thuis en op het werk. De auteur geeft praktische tips en een model om je gedrag blijvend te veranderen. In zijn boek beschrijft hij hoe je je dromen in kleine stapjes wél kunt bereiken, door haalbare doelen te stellen en er ‘kleine gewoontes’ van te maken. Tien topmanagers uit het bedrijfsleven vertellen openhartig hoe ze soms dreigden te bezwijken onder stress, en hoe ze manieren vonden om in balans te blijven. Het boek geeft inzicht in je energiebalans en helpt je om vast te stellen welke energiebronnen zijn verstoord en hoe je op basis daarvan je prioriteiten kunt stellen en gezonde gewoontes kunt creëren. Het is daarom ook te gebruiken als periodieke vitaliteitscheck. Compleet met oefeningen op kantoor, recepten en slaaptips. 10 gezonde werkgewoontes, Presteren en in vorm blijven is makkelijker dan je denkt, Rogier van Hoorn, ISBN 9789491757358, Fullcolour, 184 blz, € 17,50.

OPZIJ: JOSÉ VAN DIJCK INVLOEDRIJKSTE VROUW VAN 2016

José van Dijck (55) is door maandblad Opzij verkozen tot de meest invloedrijke vrouw van 2016. De eerste vrouwelijke president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ontpopt zich tot voorvechter van meer diversiteit, een open houding en betere samenwerking in de wetenschap. Alles in dienst van de samenleving. “Vernieuwing vergt veel onzichtbare inspanning”, aldus de jury. Van Dijck vindt het fantastisch voor de sector, dat ze de nummer 1 is. De Opzij Top 100 bestaat uit 10x 10 vrouwen in verschillende categorieën. Waar de jury voorheen vooral keek naar de macht die vrouwen hebben, is er dit jaar meer de nadruk gelegd op hoe vrouwen invloed gebruiken. Zetten zij zich in voor meer diversiteit? Zijn zij een rolmodel voor andere vrouwen? José van Dijck neemt het stokje over van de minister van defensie Jeanine Hennis- Plasschaert. Meer info over de lijsten van voorgaande jaren is te vinden op opzij.nl/top100. (Foto: Frank Ruiter)

Waarom een beestje in Lieveheersons logo? heersb Li andere ge eestjes worden onevebr ui kt om bladlu der een natu ur nier op te lijke en duurzamizen op Verschillenruimen (bio-tuinbe maals nuttig de soorten worde ouw). n ge en opruim zien. Nuttig bezigvaak zijn en, wat ons aadat is nu precies nspreekt!

Rolcontainers van 240, 360, 500, 660, 770, 1100, 1300 en 1600 liter.

Afzetcontainers van 3m3, 6m3, 9m3, 10m3, 20m3en 40m3

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

grafisch ontwerp: j.j.design, almere 06 5591 8508

Grote en kleine ondernemingen maar ook particulieren: ze krijgen allemaal te maken met afval waar ze van af willen. Vanparidon.nl regelt het voor ze. Want recycling en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Heldere contracten Al velen jaren verzorgen wij de inzameling van afvalstoffen, van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval tot papier-, ijzer-, groen- en keukenafval. We plaatsen containers naar behoefte (van 3 m3 tot 40 m3), halen zestipt op tijd weer op en zorgen voor een verantwoorde en duurzame verwerking. Maar ook de verhuur van passende rolcontainers, een stipte lediging en milieuvriendelijke afvalverwerking in onze eigen sorteerinrichting is onze specialiteit. Daarnaast leveren we onder meer zand, grint, grond, compost en potgrond. Meer weten? Voor meer informatie over onze rolcontainer- en/of afzetcontainerservice kunt u bellen met 035-69 311 09 of email info@vanparidon.nl. Maar u kunt natuurlijk ook onze uitgebreide website bezoeken: vanparidon.nl


COLUMN

NOGMAALS HET TARIEF VAN DE OVERDRACHTSBELASTING Vorig jaar schreef ik reeds over de overdrachtsbelasting (voor woningen geldt 2% en voor andere onroerende zaken 6%). Een aantal recente uitspraken met betrekking tot (voormalig) kantoorpanden levert voor de praktijk een interessante uitkomst op. Daarom breng ik dit onderwerp nogmaals onder uw aandacht.

DE CASUS

V.l.n.r.: Simon Douw (gastspreker namens Douw & Koren, Crowdfunding), Elise van Poelgeest (BCB), Jerry Helmers (Crown Media) en winnaar Robert van Eekhout (Van Ons)

ROBERT VAN EEKHOUT IS SLIMSTE ONDERNEMER VAN NEDERLAND

De Amsterdamse internetondernemer Robert van Eekhout (30) is op 10 oktober gekroond tot ‘De Slimste Ondernemer van Nederland’. Founder en CEO bij Van Ons App & Web Development maakte de jaarlijkse Kennisquiz als beste tijdens de 9e BCB / Crown Media Business Challenge. Dit jaar was het thema Crowdfunding: de deelnemende ondernemers kregen 25 vragen voorgelegd over deze nieuwe vorm van financiering. Van Eekhout scoorde het beste en ging dus naar huis met de felbegeerde kennistrofee. Tweede werd Gert Meekel. Derde werd Pauline van Cromvoirt.

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG?

De overdracht betreft een pand dat is gebouwd rond 1900. Destijds was het een herenhuis en was het als woning in gebruik. In 1949 is het gebruik ervan gewijzigd in kantoor. Dit heeft geduurd tot 2014. Daarna hebben verscheidene mensen het pand betrokken en zijn de kamers van het pand gemeubileerd in gebruik. De inspecteur was van mening dat 6% overdrachtsbelasting verschuldigd was. De koper was het hier niet mee eens waarna de zaak aan de rechter is voorgelegd. Het Hof heeft het volgende geoordeeld. De vraag of een onroerende zaak naar zijn aard bestemd is voor bewoning door particulieren dient beantwoord te worden aan de hand van de fysieke kenmerken van de zaak. In de procedure is gesteld dat het pand alle voor bewoning noodzakelijke voorzieningen bevat waardoor het (voorafgaand aan de overdracht) ook echt als woning kon worden gebruikt. Het Hof oordeelt dat er weliswaar wijzigingen aan het pand waren aangebracht om het als kantoor in gebruik te nemen maar die waren niet van dien aard dat het pand daardoor niet meer als woning kon worden gebruikt. Ondanks dat het pand gedurende lange tijd (1949 – 2014) geheel als kantoor in gebruik is geweest waren de fysieke kenmerken van een voor bewoning door particulieren bestemde onroerende zaak nog aanwezig. Derhalve was een tarief van 2% verschuldigd.

ADVIES

Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: h.koreman@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

Tegenwoordig worden met enige regelmaat kantoorvilla’s en andere panden verkocht en overgedragen. Het verdient aanbeveling om zorgvuldig te beoordelen of deze panden nog de fysieke kenmerken (keuken, badkamer, slaapgelegenheid) bevatten die duiden op bewoning door particulieren.

Betaalbare Kunst – Fluid Painting - voor bij u op kantoor of thuis?

MR J.G.M. RUIJGROK

CHECK MIJN WEBSITE: ASTRIDKARINARTCREATIONS.NL

«

Notaris bij Davina & Partners Emmastraat 19 te Hilversum

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

7


GRAFISCH SPECIALIST PRESSTO AL TIEN JAAR BORG VOOR BETAALBARE TOPSERVICE

Snelheid en kwaliteit blijken vaak heel betaalbaar

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


COVERINTERVIEW

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Ruud Voest

Niels Landaal startte zijn Pressto in 2006 in een branche die flink geraakt zou worden door de crisis. Het leek er dan ook op dat het een overlevingsstrijd zou worden. Maar dat pakte anders uit, Pressto groeide en blijft dat doen.

Directeur Niels Landaal heeft het nodige te vieren. Allereerst een tienjarig jubileum, onder andere doordat hij zijn bedrijf door de ‘perfect storm’ loodste die de grafische sector teisterde. Naar zijn inschatting is zeker zestig procent van de grafische bedrijven door de crisis onderuitgegaan. “En” vult Niels daarop aan, “nog steeds vallen er bedrijven om. De krimp is dus nog altijd niet afgelopen.” Hij heeft een scherp oog op de branche, want werkt met zeer veel verschillende drukkerijen samen. Van bloei blijkt voor de sector dus vooralsnog geen sprake te zijn, hoewel dat voor Pressto juist wel geldt. Daarnaast is Pressto op het moment van publicatie van dit artikel net verhuisd naar de Koningsweg 22-22a in Soest. “Op dit nieuwe adres, ‘de Ambachtshal’, is weer de ruimte om te groeien en die verwacht ik de komende jaren wel nodig te hebben.”

GROEI TEGEN DE TREND IN Hoe groei je in een sector die krimpt? Niels glimlacht, hij heeft altijd geïnvesteerd in zijn netwerk van grafische bedrijven en kan zijn klanten zodoende écht ontzorgen. Dat sluit ook aan bij de trend die je in de klantbehoeften ziet, namelijk bij één aanspreekpunt je wensen kenbaar maken om die vervolgens keurig netjes ingevuld te krijgen. Daarbij helpt de brede waaier aan diensten waar Pressto in kan voorzien: huisstijl drukwerk, flyers, brochures, Prmateriaal voor events, zoals banieren, posters, polsbandjes en lanyards. Maar bijvoorbeeld ook Point of Sale materiaal en zogenaamde specials, zoals USB sticks met je bedrijfsnaam en bedrukte kleding. Je kunt het zo gek niet bedenken, zegt Niels. “Alles wat bedrukt kan worden komt voorbij. Wij hoeven eigenlijk nooit ‘nee’ te verkopen op de vraag naar drukwerk of andere grafische producties. Dat heeft ons tevreden en loyale klanten én continue groei gebracht.”

“Ik voorzie dat we in de toekomst grote print-fabrieken gaan krijgen die niets anders doen dan produceren”

“Wij kunnen met andere woorden een prijsvoordeel bedingen dat klanten zelf niet krijgen” Maar er zitten meer kanten aan de zakelijke voorspoed van Pressto. “Wat wij voor onze klant doen is organiseren dat kwalitatief goed drukwerk tegen een aantrekkelijke prijs snel geleverd wordt op het door de klant gevraagde adres of adressen. Als grafisch intermediair bureau selecteren wij een drukker die de opdracht goed en snel kan uitvoeren én dat ook nog voor een mooie prijs. Wij hebben een groot netwerk en onze klanten profiteren zodoende van het principe ‘massa is kassa’. Wij kunnen met andere woorden een prijsvoordeel bedingen dat klanten zelf niet krijgen.” Niet dat het alleen om prijs gaat, onze service bestaat tenslotte uit het ontzorgen van onze klanten.”

MIJN KLANTEN PROFITEREN VAN HET PRINCIPE ‘MASSA IS KASSA’ Waarmaken wat er is afgesproken met de klant, daar draait het allemaal om. “Wij werken heel veel voor de evenementen- en entertainmentbranche, voor klanten als de NOS, Talpa, RTL en 538 en voor evenementen zoals Vrienden van Amstel Live en Groots met een zachte G. Wat voor deze klanten nog in extra sterke mate geldt, geldt ook voor veel andere klanten: als een zending drukwerk te laat wordt afgeleverd, al is het maar één dag, dan is het drukwerk daarmee irrelevant geworden. Een dag na een evenement heb je immers niet veel meer aan promotiemateriaal dat daarvoor bestemd was.” Als het moet kan het dan ook extreem snel. “Drukwerk binnen drie dagen leveren is geen uitzondering. En soms als het moet zelfs in één dag. Er moet soms een weekend voor doorgewerkt worden, en één keer moest voor een klant zelfs ‘s nachts doorgewerkt worden, maar we zetten in samenwerking met onze partners alles op alles om de klant te geven wat hij wil.”

KWALITEITSSERVICE WORDT ALLEEN MAAR BELANGRIJKER Daarnaast staat Pressto klanten ook terzijde met advies. “Wij kunnen in de ontwerpfase of over zaken als leveringsspecificaties advies geven. Daarbij richten wij ons op een haalbaar resultaat voor onze klant. Het moet

realiseerbaar zijn, aan hemelbestormende ontwerpen heb je uiteindelijk niets.” Dat meedenken is een belangrijke meerwaarde van Pressto en zal alleen maar belangrijker worden, denkt hij. “Ik voorzie dat we in de toekomst grote printfabrieken gaan krijgen die niets anders doen dan produceren. In Engeland zie je dat al gebeuren. De toekomst biedt echte serviceverleners dus volop kansen, want klanten willen graag een ontzorgende dienstverlener die voor het gevraagde product een scherpe prijs regelt, het productieproces begeleidt en ervoor zorgt dat drukwerk of andere grafische producties op tijd op de gevraagde adressen worden geleverd.” Onafhankelijkheid van Pressto’s dienstverlening is bovendien ook een borg voor topservice. “Wij zijn niet gebonden aan een drukkerij, maar gaan elke keer opnieuw binnen ons netwerk op zoek naar een goede deal voor onze klant.” In de toekomst gebeurt dat wat Niels betreft ook meer in Amersfoort en omgeving. “We bedienen klanten uit het hele land, hebben zelfs klanten in het buitenland maar hebben ook nog volop groeiruimte in deze regio.” Hij hoopt daarom dat zijn klanten loslippig blijven. “Ik doe vrijwel niets aan acquisitie, klanten zijn onze mond-tot-mond ambassadeurs. Ik hoop dat de potentiële klanten in deze regio daarom goed luisteren.”

«

PRESSTO BV “Ambachtshal” Koningsweg 22-22a, 3762 EC Soest Telefoon 035 - 600 32 14 E-mail info@pressto.nl www.pressto.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

9


DEELNEMERS ERIC DINKLA

ANDRE BUIJSMAN

HENRY WESTEIN

ROEL HART

Register Belastingadviseur –consulent. Eigenaar van Kantoor Dinkla & Dinkla in Huizen. “Wij verzorgen administraties, jaarrekeningen en de gehele fiscaliteit.”

Vestigingsdirecteur en belastingadviseur/ accountant bij Flynth Adviseurs & Accountants in Amersfoort. Oplossing gerichte adviseur voor MKB ondernemers, toekomstgericht, creatief en internationaal.

Pragmaticus, verandermanager, projectmanager.

Is partner vastgoed van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V., gevestigd in Amersfoort en Amsterdam.

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


RONDE TAFEL MET DE FINANCIËLE EN JURIDISCHE SECTOR

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Ruud Voest

Meebewegen: maar met behoud van eigen identiteit De uitspraak ‘verandering is de enige constante’ geldt momenteel voor het gehele bedrijfsleven. Hoe dat op velerlei wijzen uitwerkt voor de financiële en juridische dienstverlening werd duidelijk tijdens de rondetafelbijeenkomst waarin uitdagende ontwikkelingen voor de sector centraal stonden. Centraler dan in Hotel de Witte Bergen aan de oostelijke ingang van ’t Gooi kun je nauwelijks bijeenkomen. Het bleek dan ook een uitgelezen locatie voor een veelzijdig gesprek tussen financiële en juridische dienstverleners. De focus lag op de elkaar in rap tempo opvolgende ontwikkelingen die dikwijls een flinke uitdaging vormen voor dienstverleners én hun cliënten. Dat alles met alles samenhangt bleek direct toen Eric Dinkla, van Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs, zijn licht liet schijnen op wat hij als dominante ontwikkeling ziet. “Alles moet tegenwoordig in de cloud. Als ik met ondernemers praat, krijg ik op de vraag ‘waarom?’ eigenlijk nooit een helder antwoord.” En dat terwijl Dinkla van mening is dat enige terughoudendheid met betrekking tot de cloudoplossing wel zo verstandig is. “Om het zonder omwegen te zeggen; de beveiliging van de cloud is in mijn ogen vaak bedroevend geregeld. Je ziet dat klanten zich graag laten ontzorgen en vaak kritiekloos vertrouwen op hun cloudleverancier. Zónder zich af te vragen hoe die de klantdata nu precies beveiligd heeft. Sterker; dat wéten veel ondernemers die in de cloud gaan niet eens. Terwijl het allemaal niet zo stabiel is als vaak wordt gedacht. Ik hoef maar te denken aan de vele beveiligingsupdates die nodig blijken om telkens weer een nieuw Windows-lek te dichten.”

DE CLOUD: EEN WOLKELOZE HEMEL? Dinkla houdt daarom zijn data in lokaal beheer op zijn eigen server. “Ik ben overigens niet tegen de cloud, maar wacht op dit moment liever tot ik een beveiligingsoplossing tegenkom waar ik echt vertrouwen in heb. Zeker met de nieuwe Wet meldplicht datalekken waarbij in geval van een lek, in theorie, meer dan acht ton boete kan worden opgelegd, regel ik de privacy van mijn data liever zelf. Jammer overigens dat de wetgever het met zulke draconische boetes presenteert. Het effect is zodoende voornamelijk dat de wet veel angst creëert.” Henry Westein, directeur van Progredi, slaapt rustiger op het thema cloudveiligheid. “Ik zie in de praktijk dat verzekeraars en andere dienstverleners daar goed mee omgaan. En waar Microsoft een voor iedereen toegankelijke cloud heeft, daar kun je ook voor je eigen persoonlijke cloud kiezen. Voordelig zijn bovendien de kosten die lager liggen dan de kosten die ik zou hebben als ik een eigen server in huis hield. Bovendien ben je met de cloud goed ontzorgd. Wat ik overigens wél adviseer is om door een IT-specialist de veiligheid van een cloud te laten checken. Het is immers belangrijk om te weten hoe makkelijk een bepaalde beveiligingsoplossing te hacken is. Vergelijk het met je website, die kun je door bijvoorbeeld KPMG aan een penetratietest laten onderwerpen, zodat je een beeld

krijgt van de veiligheid ervan. Zo’n test zie ik als standaard onderdeel van een goede voorbereiding, het verschaft inzicht in de maatregelen die je nog moet nemen om jouw cloudveiligheid op voldoende niveau te brengen. Want daar moet inderdaad vaak nog wel iets extra’s voor gebeuren.”

“Nederland is juridisch al dertig jaar in renovatie” “Een half jaar geleden klonk bij ons ook het geluid dat we onder andere onze server moesten gaan vernieuwen en toen kwam ook de cloud als oplossing in beeld”, reageert Astrid Binnekamp van Actuarieel Adviesbureau Confident. Maar naast de genoemde voordelen kleeft eraan al die ‘online gepowerde’ oplossingen een serieus continuïteitsrisico, denkt Binnekamp. “Als je bij een klant een presentatie geeft en je hebt geen internet, dan kun je nergens meer bij. Ook zie ik bij andere actuarissen dat bepaalde opties in softwarepakketten, zoals Excel, bij de

ROBBERT VRIEZEN

HANS RUIJGROK

ASTRID BINNEKAMP

MR. MICHIEL HOOGKAMER

Is advocaat ondernemingsrecht (Marree & Dijxhoorn Advocaten): adviseert over ondernemingsrechtelijke geschillen en over vraagstukken op het gebied van financiering en zekerheden.

Notaris bij Davina & Partners te Hilversum. Specialisaties: ondernemingsrecht, onroerend goed en familierecht.

Is actuaris bij Confident te Amersfoort. Tot haar activiteiten behoort (actuariële) advisering over pensioenen in de meest brede zin.

Senior Juridisch adviseur bij Flynth, staat cliënten juridisch bij bij belangrijke gebeurtenissen in hun (zakelijke) leven waaronder het (ver-)kopen van een bedrijf.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

11


RONDE TAFEL internetversie niet beschikbaar zijn. Dan loop je vast, want op zo’n internetversie kun je vaak zelfs je oude berekeningen niet meer draaien. Daarnaast bezitten wij complete drives vol personeelsbestanden van onder meer werkgevers, verzekeraars en pensioenfondsen. Wij vinden dat je het niet kunt maken om dat allemaal in de cloud te zetten, want het gevoel leeft toch heel sterk dat je in de cloud niet langer de baas bent over je data. Ook wij beheren onze data daarom vooralsnog intern.”

HELPEN DE RENOVATIES HET HUIS? Roel Hart, advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten, signaleert dat ook de regelgeving in beroering is. “Er veranderen veel wetten en er komen vooral veel wetten bij. Dat sluit allemaal aan op een maatschappelijke tendens van juridificering, waar ook het bedrijfsleven volop mee te maken heeft.” De activiteit aan het wetgevingsfront gaat overigens al veel langer terug dan slechts enkele jaren, vervolgt Hart en hij ziet die waarneming kernachtig bevestigd door wat een ondernemer daar onlangs tegen hem over zei. “Hij typeerde het wel mooi met de uitspraak ‘Nederland is juridisch al dertig jaar in renovatie’. Het is natuurlijk ook opvallend hoeveel nieuwe wetten door beide Kamers worden gepompt, waarna ondernemers weer mogen uitzoeken wat die voor hen precies gaan betekenen. Met deregulering heeft het allemaal weinig te maken.” Dát er druk wordt geklust is dan nog één ding, maar dat veel renovatiewerk niet uitwerkt zoals gewenst betreurt Hart. “Kijk naar de Wet Werk en Zekerheid, weliswaar heeft dat niets met mijn vakgebied vastgoed te maken, maar het is een opvallende wet, onder andere omdat hij zo opvallend averechts werkt. Ook het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) heeft het voor zowel MKBondernemers als ZZP’ers veel moeilijker gemaakt om zaken te doen. Het zijn maar enkele voorbeelden van wetgeving waarvan ik me afvraag of die nou wel zo gelukkig is.”

helemaal niet spelen. De onderliggende motivatie van de wetgever lijkt vooral onvrede met ons arbeidsrechtelijk systeem te zijn. Tegelijkertijd vindt die wetgever niet de juiste vorm om daar daadwerkelijk iets aan te verbeteren.” Juridisch adviseur Michiel Hoogkamer, eveneens werkzaam bij Flynth, wijt de problemen mede aan zwabberend overheidsbeleid. “De fiscus heeft middels de VAR-verklaring eerst jarenlang toegestaan dat een deel van de ZZP’ers inderdaad als schijnzelfstandigen werkte. Je hoefde een beperkt aantal vragen in te vullen en je kreeg je VAR, waarmee je opdrachtgever veilig was voor het dienstverband. Nu is er dan de wet DBA waarvan wordt gezegd dat hij niet doet wat hij zou moeten doen. Maar ik denk juist dat hij precies doet wat hij moet doen, namelijk schijnzekerheid tegengaan. Alleen is het effect daarvan dat vele ZZP’ers bij wie die schijnzekerheid helemaal niet speelt, door de wet onzeker worden gemaakt over

noodzakelijke ontwikkelingen. Wel zie ik dat een deel van de serviceketen daar al heel inventief mee bezig is, maar een ander deel nog helemaal niet. Vooral ketenpartners uit de vaak wat traditionelere juridische hoek houden als een soort Fred Flintstone nog vast aan papier, om het even wat zwart-wit te zeggen.” Hans Ruijgrok, notaris bij Davina & Partners, wil daar graag een nuance op aanbrengen. “Ik begrijp die Fred Flintstonevergelijking, maar voor mij als notaris is dat een nogal karikaturale. Ik heb nu eenmaal te maken met allerlei regels, waaronder die van de geheimhoudingsplicht. Een plicht die zich in principe uitstrekt tot alle kennis die ik in mijn hoedanigheid als notaris bezit. En natuurlijk weet ik dat er maatschappelijk een roep om transparantie is en dat veel dienstverleners online service toejuichen omdat het ze helpt om voortvarender en efficiënter te werken en hun cliënt te ontzorgen. Maar die ontwikkeling levert voor een notaris spanning op met een van de kernwaarden van zijn service: discretie.”

“Kijk je naar de nieuwe wet DBA, dan zie je dat daarmee vooral ZZP’ers worden aangepakt bij wie schijnconstructies van zelfstandigheid helemaal niet spelen”

Andre Buijsman van Flynth adviseurs en accountants vraagt zich bovendien hardop af of de motivatie van de actieve wetgever wel realistisch is en voegt toe dat de toenemende regeldruk zekerheid probeert te geven, maar in de praktijk vooral schijnzekerheid oplevert. Hart beaamt dat. “Kijk je naar de nieuwe wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties), dan zie je dat daarmee vooral ZZP’ers worden aangepakt bij wie schijnconstructies van zelfstandigheid

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

hun zelfstandige status. Dus ZZP’ers voor wie de nieuwe wet helemaal niet bedoeld is, komen ook in de problemen. Er zijn bedrijven waar elke ochtend om halfacht veertig ZZP’ers binnenkomen, die de hele dag relatief eenvoudig werk verrichten dat ook door werknemers wordt gedaan en die elke avond om vijf uur als ZZP’er weer huiswaarts gaan en die met de spullen van de werkgever werken. Dát zijn de extremen die de wetgever wil aanpakken. Maar de ellende is dat de wet nu zodanig wordt neergezet dat zelfs mensen waarvan ook staatssecretaris Wiebes zegt dat het hen helemaal niet betreft, zich tóch onveilig voelen.” Als de digitaliseringsgolf en de positie waarin we ons nu bevinden onderwerp van gesprek worden, typeert Westein die als een overgangsfase waarin lang nog niet elke organisatie even ver gevorderd is. “Zaken als blockchain en EDI (Electronic Data Interchange) zijn zowel interessante als

FRED FLINTSTONE ACHTERHAALD?

Ruijgrok moet zich bij elke informatieaanvraag dus afvragen of hij daar wel op in kan gaan. “Ik kan dus niet zomaar zaken online ter beschikking stellen zodat mensen daar gemakkelijk bij kunnen. Ik weet dat het bij rechtbanken door KEI (Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) volgend jaar zo gaat werken, maar in mijn functie als notaris ligt het toch aanmerkelijk complexer. Wij moeten telkens de nauwkeurige afweging maken of we iets beschikbaar kunnen maken of niet. Ik zal, om een goede dienstverlener te kunnen zijn, voorlopig dus aan de Fred Flintstonemodus van papier moeten vasthouden.” En wis ook de bewijskracht van papier niet uit, reageert Hart. “Als iets ter discussie wordt gesteld, bijvoorbeeld omdat een partij zegt dat iets niet in een overeenkomst stond maar er later bij is geschreven, dan moet je toch de oorspronkelijke contracten kunnen overleggen. Je hebt die authentieke getekende papieren akte dan hard nodig.” Robbert Vriezen, advocaat en kantoorgenoot van Hart, benoemt tot slot nog een belangrijke ontwikkeling in de juridische praktijk: die van verschillende typen van geschillenbeslechting, zoals mediation. “Dat eist ook voor ons werk een andere zienswijze. Mediation gaat namelijk niet uit van juridische standpunten maar van belangen. Terwijl wij als advocaten


“Ik zal, om een goede dienstverlener te kunnen zijn, voorlopig aan de Fred Flintstone-modus van papier moeten vasthouden” meer genegen zijn om te denken vanuit juridische standpunten. Voor cliënten kan deze manier van geschillenbeslechting toegevoegde waarde hebben omdat hun zaak in veel kortere tijd geregeld kan zijn dan bij een lopende juridische procedure. Zo’n procedure kan zich jaren voortslepen waar een mediationtraject vaak maar enkele dagen duurt. Maar om deze vorm van geschillenbeslechting te kunnen laten werken, moet je als advocaat dus wel bereid zijn om juridische standpunten los te laten en je te focussen op de belangen die in het geding zijn.”

DE PRE VAN RAZENDSNELLE ONTWIKKELINGEN Als actuaris kijkt Binnekamp met name naar ontwikkelingen in pensioenen. Ook op dat gebied verandert er veel, zegt ze. “Op dit moment moet het voorstel om het PEB (pensioen in eigen beheer) voor DGA’s af te schaffen nog door de Tweede Kamer, dus

het is nog geen aangenomen wetgeving. Toch is de kans dat het zover komt groot en dat heeft voeten in de aarde voor DGA’s. Ik plaats mijn vraagtekens bij het voorstel, dat volledig door fiscale argumenten lijkt te zijn ingegeven. Voor DGA’s betekent het dat er straks geen manier meer is om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Voor ons ligt er de uitdaging om hen straks in die situatie goed te adviseren richting andere mogelijkheden van fiscaal gunstige wijzen van pensioenopbouw.” Een andere, nog onbesproken gebleven ontwikkeling, wordt tot slot nog op de kaart gezet door Buijsman. “De leanere en meanere banken gaan anders om met kredietaanvragen dan in de tijd dat ze daarvoor nog meer ruimte en personeel hadden. Dat betekent dat de MKB- ondernemers die wij begeleiden dat meer moeten gaan sturen op kengetallen, ofwel boekhoudkundige verhoudingsgetallen. Daar kijken banken namelijk steeds sterker naar. Aan ons zodoende de taak om onze klanten daarop voor te sorteren en ervoor te

zorgen dat ze zich meer richten op die goede eindejaarsbalans. Zodat ze hun kansen op toekenning van krediet vergroten.” Dinkla rond af met zijn constatering dat naarmate de communicatiemogelijkheden toenemen, de misverstanden dat ook doen. “Ik word soms kribbig van de vele social media en andere communicatieplatforms waar je tegenwoordig geacht wordt gebruik van te maken. Het is ook steeds moeilijker om de informatiestroom die op ons afkomt als kantoor goed te kanaliseren en verwerken. Mijn conclusie is daarom dat meebewegen met ontwikkelingen tot op bepaalde hoogte noodzakelijk is. Maar tegelijk moet je, meer dan ooit, nauwkeurig bepalen wie je zelf bent, wat je toegevoegde waarde is en waar je wel en niet aan mee wilt doen. Het dwingt je in feite om nóg beter over je eigen identiteit als serviceverlener na te denken en dat kon weleens de grootste pre van de huidige snelle ontwikkelingen zijn.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

13


RECHTSBIJSTAND ABONNEMENT MET HET JAN© RECHTSBIJSTAND ABONNEMENT BIEDT JAN© JURISTEN JOU EN JOUW ONDERNEMING SNELLE EN GOEDE JURIDISCHE BIJSTAND TEGEN EEN BILLIJKE PRIJS.

• Gratis eerstelijns – telefonisch – advies; • 10 % korting op het uurtarief voor door abonnee aangebrachte en op abonnee betrekking hebbende zaken; • Kennismakingsgesprek met JAN© Juristen in

•5  0% korting op de door JAN© Juristen te geven – betaalde – ontbijtsessies/workshops; •H  et ontvangen van een emailalert die je direct op de hoogte stelt van belangrijke wetswijzigingen; • Gratis nieuwsbrief met laatste tips en ontwikkelingen

jouw onderneming; • Voorrang bij inschrijving voor cursussen/lezingen/sessies gegeven door JAN© Juristen;

op juridisch gebied.

MEER INFORMATIE Voor meer informatie en het afsluiten van het abonnement kun je terecht op onze website: www.jan.nl/recht/rechtsbijstand of neem contact op via 088 220 2200 of mail naar juristen@JAN.nl.

HELPT JE VOORUIT!


RECLAME EN MARKETING

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Multicopy Diemen: voor alles waarmee bedrijven zich presenteren Wie bij de naam Multicopy vooral denkt aan print en copy, doet het bedrijf tekort. Multicopy, the communication company, ontwerpt en produceert alles waarmee bedrijven zich presenteren. Bij Multicopy Diemen is veel kennis en ervaring verzameld op het gebied van marketing en reclame. Eigenaar Wim Gerritsen zit al veertig jaar in het vak. Tien jaar geleden heeft hij zijn drukkerij omgevormd tot een Multicopy-vestiging. “Dat was een goede beslissing. We plukken er nog elke dag de vruchten van.” Hij loopt er alleen wel regelmatig tegenaan dat de markt niet goed weet, wat Multicopy allemaal te bieden heeft. “Onze core business is het mkb met alles waar het voor zijn presentatie behoefte aan heeft. Wij zijn sterk in print, maar ook in digitale communicatie. Het loopt van drukwerk tot signing en belettering van auto’s en bedrijfspanden, van apps tot geprinte en digitale mailings, van twisttables tot beursstands, van koffiekopjes tot crossmediale totaaloplossingen. We kleden het hele bedrijf aan.”

ONE-STOP-SHOP IN RECLAME EN MARKETING Alles onder één dak, dat betekent tijdwinst en kostenbesparing voor ondernemers, maar vooral ook een consequente uitvoering. “Wij ontwerpen complete huisstijlen en reclamecampagnes met inzet van alle media en midde-

len. Dat begint vaak met brainstormen. Wij denken mee over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Daaruit ontstaan heel creatieve, maar ook praktische ontwerpen. Vervolgens verzorgen wij alles tot en met de afwerking en de aflevering. Ook het beheer van de adressenbestanden kun je aan ons overlaten. Wij stemmen uiteraard alles op elkaar af, zodat bijvoorbeeld altijd de goede kleuren worden gebruikt en het juiste logo. Omdat we alles in één hand houden.” Service en afspraken nakomen staan voor Gerritsen en zijn vier medewerkers (een drukker, adviseur/vormgever, dtp’ster en administratief medewerker) voorop. “Natuurlijk ben je ook welkom als je al een huisstijl en marketingplan hebt en op zoek bent naar producten die daarin passen. Voor heel veel producten zijn mkb’ers bij ons aan het goede adres. En als we het niet kunnen leveren, zeggen we het ook. We zijn niet de goedkoopste, maar zeker ook niet de duurste.” Wie langsgaat in Diemen zal onder de indruk zijn van de variëteit en kwaliteit van de voorbeelden van het werk van Multicopy.

GOOGLE ZOEKVRAAG Drukwerk , print, reclamecampagne, digitale communicatie, signing, mailing, twisttable, beursstand, huisstijl, marketing, reclame, communicatie, relatiegeschenken, kerstkaarten.

CAMPUS DIEMEN Sinds eind september is Multicopy Diemen toch weer een beetje terug naar de oorsprong, vertelt Wim Gerritsen. “We hebben een filiaal geopend op de campus in Diemen: een printen copyshop als speciale service voor studenten. Als het goed loopt, is het wel de bedoeling om ook deze vestiging verder uit te bouwen.”

«

MULTICOPY DIEMEN Sniep 77, 1112 AJ Diemen Telefoon 020 - 698 16 00 E-mail diemen@multicopy.nl www.multicopy.nl/diemen

“Wij kleden het hele bedrijf aan”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

15


“Hotel Hilversum – de Witte Bergen; een unieke centrale locatie, met vele mogelijkheden in de verschillende boardrooms en vergaderzalen”

Rijksweg 2 | 3755 MV | Eemnes | T: +31(0)35 – 53 95 800 | F:+31(0)35 – 53 13 848 E: sales@wittebergen.valk.nl | W: www.hoteldewittebergen.nl

Een goed team professionals Lentink is een professioneel no-nonsense accountants- en belastingadvieskantoor. Onze kantoren zijn gevestigd in Huizen en Almere. Met een team van circa 60 professionals hebben wij alle expertise in huis om u ook bij te staan bij een veelheid van ondernemingsvraagstukken. Denk hierbij aan organisatie-, investerings-, en opvolgingsvraagstukken maar ook aan bedrijfseconomische onderzoeken, bruikbare managementrapportages, waardering-problematiek, fiscale planning, EDP beoordelingen en aan- en verkoopproposities. Door onze samenwerking met Kreston International kunnen we makkelijk verbindingen leggen binnen ons internationale accountancy netwerk. U bereikt ons op 035 – 52 32 575 of via info@lentink.org. We staan u graag te woord. Aangesloten bij

LENTINK

A global network of independent accounting firms

IS

WERKZAAM

OP

HET

GEBIED

VA N

A C C O U N TA N C Y

EN

FISCALITEIT

MET

CIRCA

60

PROFESSIONALS MET NAME IN DE REGIO’S ‘T GOOI, EEMLAND EN FLEVOLAND. WIJ BIEDEN ONZE K L A N T E N B R E D E K E N N I S E N A D V I E S O P M A AT VA N U I T D I V E R S E D I S C I P L I N E S . W W W. L E N T I N K . O R G


DIGITALISERING

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

DIGITALISERING BIJ NUON: KANSEN EN RISICO’S

Energievoorziening en ICT kunnen niet zonder elkaar Digitalisering biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar ook de veiligheidsrisico’s nemen toe. Dat geldt bij uitstek voor een bedrijf dat digitalisering (mede) mogelijk maakt: de producent van de broodnodige energie. Voor energieproducent Nuon heeft het begrip ‘digitalisering’ veel verschillende kanten, zegt Ruud Snelderwaard, als clustermanager verantwoordelijk voor de productie van elektriciteit en warmte door de bekende Nuon-centrale aan de Hemweg en bij de Nuon-bedrijven in Diemen. “In de ICT hebben we te maken met enerzijds de technische automatisering, zoals de systemen die onze productie sturen, en anderzijds de informatiesystemen, die de administratieve processen uitvoeren en vastleggen. Vroeger waren dat heel gescheiden processen met grotendeels ook verschillende leveranciers en platformen. Technisch gezien zijn ze de laatste jaren naar elkaar toe gegroeid en zijn het voor een groot deel dezelfde softwareleveranciers. Tegelijkertijd zijn er door de digitalisering veel meer mogelijkheden gekomen voor onze klanten om toegang te krijgen tot hun persoonlijke informatie. Via mijnnuon.nl kunnen ze, onafhankelijk van kantooruren contact hebben met ons bedrijf.

Dankzij de digitalisering zijn er veel meer kansen om de serviceverlening aan onze klanten naar een hoger niveau te brengen. Dat stelt hoge eisen aan de integriteit van je systemen. Je wilt niet dat een derde via de klantenportal toegang krijgt tot de procesbesturing of tot de klantengegevens! Je wilt al helemaal niet dat je klantenbestand op straat komt te liggen.” De integriteit van alle systemen heeft voortdurend alle aandacht, zegt Snelderwaard. “We hebben de technische IT bewust gescheiden van de administratieve informatiesystemen. Er is nergens een koppeling gemaakt.”

VEILIGHEID ENERGIEVOORZIENING EN KLANTENGEGEVENS In grote lijnen ziet Snelderwaard drie soorten bedreigingen. “Allereerst heb je de hackers: de hele slimme it’ers die het een sport vinden om systemen te kraken en dat dan trots bij je melden. Daar kun je dan nog dankbaar voor zijn, zo lang er geen schade wordt aangericht. Daarnaast heb je verschillende vormen van cybercrime: criminelen die in je systemen proberen door te dringen om daar financieel hun voordeel mee te doen, bijvoorbeeld om creditcard- of bankgegevens van klanten te verkrijgen of om systemen te gijzelen. En ten slotte is er het risico dat kwaadwillenden het hebben voorzien op het platleggen van de systemen om de energievoorziening te verstoren. Gelukkig hebben we nog met geen van de drie vormen ervaring opgedaan! Uiteraard zorgen we voor een zo hoog mogelijke beveiliging van onze sys-

GOOGLE ZOEKVRAAG Energievoorziening en digitalisering veiligheid energievoorziening risico’s digitalisering.

temen. Naast de technische oplossingen hiervoor gaat het vooral om de wijze waarop onze medewerkers ermee omgaan. In de beveiliging is de bewustwording van de eigen medewerkers cruciaal. Goed opletten dat je geen malware binnenhaalt via een mailtje bijvoorbeeld, maar vergeet ook het gevaar van usb-sticks niet. Het is heel makkelijk om even iets over te zetten via zo’n stick, maar het is ook makkelijk om via zo’n stick een virus of andere schadelijke software binnen te brengen; opzettelijk of onopzettelijk.” In alle opzichten heeft een veilige productie van energie en warmte bij Nuon de hoogste prioriteit, stelt Ruud Snelderwaard. “Wij zijn ons ervan bewust dat digitalisering zonder energievoorziening niet kan bestaan.”

«

NUON LOCAL ASSET GROUP AMSTERDAM Petroleumhavenweg 1 1041 AB Amsterdam Telefoon 020 – 587 82 00 E-mail ruud.snelderwaard@nuon.com www.nuon.com

“In de beveiliging is de bewustwording van de eigen medewerkers cruciaal”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

17


COLUMN

DINKLA

DINKLA

Bedrijfsadviseurs Onze disciplines zijn: • Het inrichten van financiële administraties • Het voeren van financiële administraties • Het controleren van financiële administraties • Het samenstellen en controleren van jaarrekeningen • Het voeren van loon- en salarisadministraties • Het verzorgen en invullen van alle fiscale aangiften • Het begeleiden bij het opstellen van ondernemersplannen • Het begeleiden bij het opstellen van ondernemersplannen t.b.v. zgn. (door)starters • Het voeren van onderhandelingen bij aan- en verkoop van ondernemingen • Het coördineren van een (fiscaal) due diligence onderzoek

EINDELIJK WAT TE KIEZEN Heeft u als DGA ook pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan mag u dit jaar nog een belangrijke keuze maken, namelijk afkopen, verlagen of hand-

Wilt u informatie,een vrijblijvend gesprek of een vrijblijvende offerte: Telefoon: (035) 694 35 55 Mobiele telefoon: (0654) 906 501 Fax: (035) 694 22 37 E-mail: dinkla@dinkla.nl Website: www.dinkla.nl

Postadres: Postbus 1204 1270 BE Huizen

haven. U kunt nu voor het vermogen gaan door het pensioen af te kopen. U kunt het geld dan nu lekker gaan uitgeven. Hierbij moet u de belastingdienst wel blij maken met ruim 1/3 van uw pensioenvoorziening. Zeer waarschijnlijk mag u nog wat extra inkomstenbelasting gaan betalen. Als uw B.V. het financieel kan dragen en ook uw partner en eventuele ex-partner(s) instemmen kunt u overgaan tot afkoop. U heeft dan geen pensioen meer uit de B.V. en valt dus na de pensioendatum mogelijk terug op alleen AOW. Bent u niet in staat om de belastingclaim te betalen, dan kunt u overgaan tot het afstempelen (verlagen) van de pensioenaanspraak èn omzetting in de oudedagsverplichting. Uit deze verplichting ontvangt u straks 20 jaar pensioen. Leeft u langer, dan is het pensioen op. Ook hier dienen uw partner en eventuele ex-partner(s) mee akkoord te gaan. U bent dan wel verlost van de dividendklem.

SOEST KRIJGT LEUK PERSONEEL Van waar de naam Leuk Personeel? Hans Stalenhoef, mede-eigenaar, antwoordt: “Als P&O-er vertel ik altijd waarom personeel wel leuk kan zijn. Want elke ondernemer wil toch leuk personeel in dienst hebben?” Leuk Personeel is een arbodienstverlener en verricht personeelsadvies en -support voor het MKB. Leuk Personeel gaat per 1 januari 2017 verhuizen naar Soest om dichter bij de klant te zitten Stalenhoef: “Het kantoor is groter, met meer werkplekken, zodat er meer mensen kunnen komen werken bij Leuk Personeel.”

De laatste variant is niets veranderen en de pensioenaanspraak in stand te houden. Zoals het er nu naar uitziet mag u in de toekomst geen pensioen meer opbouwen, maar mag het huidige pensioen nog wel geïndexeerd worden als dit is opgenomen in de pensioenovereenkomst. U heeft geen handtekeningen nodig van uw partner of ex-partner(s). Wij helpen DGA’s graag door de gevolgen van deze keuzes inzichtelijk te maken. Al is voor sommige DGA’s het idee om meer dan een ton aan de belasting te moeten betalen of opnieuw met hun ex om de tafel te moeten gaan zitten al doorslaggevend.

«

18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

Hans Stalenhoef aan ’ t klussen in het nieuwe kantoor.

Leuk Personeel Dorresteinweg 64 D 3762 KK Soest, T 035 - 543 61 37


ONDERNEMERSPANEL

Wat is de toekomst van de bank? De financiële sector is al jaren aan het reorganiseren. De traditionele banken staan onder druk en dreigen voorbij te worden gelopen door innovatieve fintech startups en techgiganten als Google en Apple. Een voorbeeld van zo’n startup is het betaalplatform Square, een revolutionair mobiel platform dat iedereen in staat stelt creditcards te accepteren via een mobiel apparaat. Verzorgen de banken straks alleen nog hypotheken? Veel banken zoeken naar een nieuwe richting. Hoe ziet de bank van de toekomst eruit? De mening van ons panel.

JOHN OOSTVEEN

KIM SCHUURMANS

DINA-PERLA MARCIANO

OVERNAME EXPERTS

MARREE EN DIJXHOORN ADVOCATEN

DINA-PERLA

“In feite is een bank een IT-bedrijf met een banklicentie”

“Ben benieuwd hoe de toekomst er uit ziet”

“Bankbiljetten en munten, vaarwel”

KPMG heeft een rapport geschreven over de financiële sector in 2030. Niet alleen de kantoren, maar ook de banken-apps zouden verdwijnen en in de plaats daarvan komen ‘slimme kastjes’ die data uit verschillende hoeken interpreteren. Zover zijn we nog niet, maar er worden wel opvallende stappen gezet en samenwerkingen aangegaan tussen banken en app-aanbieders. Zo las ik bijvoorbeeld dat Alfa-Bank (Rusland) een samenwerking heeft met app-aanbieder Runkeeper. Door Runkeeper te koppelen aan een spaarrekening kan de klant sparen aan de hand van het aantal gelopen kilometers. Uit de resultaten zou blijken dat men meer spaart én meer loopt dan zonder die onderlinge koppeling. Ik heb hier persoonlijk geen behoefte aan, maar ik ben benieuwd hoe de toekomst er uit ziet en op welke stappen we over 15 jaar mogen terugkijken. En wie weet, wellicht kijk ik dan heel anders tegen zo’n koppeling aan. «

David Yermack: Google. Waarom? Mijn voorspellingen zijn ‘schattig’ in vergelijking met die van een dergelijke autoriteit. Mijn werk is vanuit consultancy en communicatie – breed. Mijn partner werkt bovendien voor een bedrijf in fintech dat oude legacysystemen aanpakt, aan new banking en meer projecten werkt, bijvoorbeeld in verzekeren. Kortom, ik hoor weleens wat. 50% van de banken is volgens Yermack in 2026 door blockchain passé. Toch doet hij er zelf nog niet aan: “Je moet wel gek zijn om te investeren in een munt met 9% volatiliteit op dagbasis.” (Bron: FD) Toezicht ontbreekt. Risk & compliance is dus uiterst boeiend en biedt banken kansen. Met een focus op bepaalde klantgroepen en productlijnen via meerdere platforms en samenwerkingsverbanden, zie ik banken als orgaan functioneren. Schrap onnodige, oude meuk intern en extern. Ga nu digitaal. Bankbiljetten en munten, vaarwel. «

Dat is een kwestie, waar bestuurders van banken hun tanden op stuk bijten! Vroeger was alles overzichtelijk. Men verzorgde het betalingsverkeer, was spaarbank voor spaarders en financier voor ondernemers, waarbij uit de marge een goed belegde boterham werd verdiend. Daar is thans niet veel meer van over. Banken zijn terughoudend met kredietverlening vanwege de risico’s, maar vooral om hun vermogensbuffer op te krikken. Aan sparen wordt ook niets verdiend en de bancaire systemen vragen doorlopend enorme investeringen i.v.m. technologische ontwikkelingen en fraudebestendigheid. In feite is een bank een ITbedrijf met een banklicentie! Nu er zo weinig ruimte is voor de bank als kredietverstrekker zie je de rol van de bank verschuiven naar die van kredietregisseur. Ze verstrekken niet veel meer zelf, maar helpen de klant aan investeerders, financiers, crowdfunding, enz. In die rol wordt het ook moeilijk want ze komen in concurrentie met de financiële adviseurs die tot voor kort bij hen de klanten aanbrachten! «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

19


kia.com

DE KIA NIRO

CROSSOVER. HYBRIDE. GRATI TANKP S AS T.W.V. € 500, -

Introductieprijs vanaf

€ 24.995,-*

nu met introductievoordeel oplopend tot € 1.900,-

Onze nieuwste ride: de Kia Niro. Maak kennis met onze primeur: de eerste hybride crossover. Met zijn sterke prestaties en opvallend stoer design, zuinigheid en ruimte, combineert de Kia Niro het beste van twee werelden. Daarnaast is de Niro voorzien van een luxe uitrusting en innovatieve technologieën waarmee hij voldoet aan al je wensen. De Kia Niro is er met de tijdelijke introductieprijs vanaf € 24.995,-* plus gratis tankpas t.w.v. € 500,-. Je voordeel loopt op tot € 1.900,-.

Auto Totaal Service Zeist Blanckenhagenweg 14, Huis ter Heide (Autoboulevard Zeist) Tel. (030) 69 81 910, www.kia-zeist.nl

Afslag 3

Den Dolder / Zeist

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,4 l/100km, 26,3 – 22,7 km/l. CO2-uitstoot: 88 – 101 g/km. Actievoorwaarden: Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs zijn geldig op de Kia Niro met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-09-2016 en uiterste registratiedatum van 31-10-2016. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilvoordeel, btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken en metallic lak. De vanaf prijs is gebaseerd op een ComfortLine style-pack t.w.v. € 26.395,- inclusief € 1.400,- inruilvoordeel. Het totale voordeel bestaat uit inruilvoordeel oplopend tot € 1.400,- in combinatie met de tankpas t.w.v. € 500,-. De tankpas is geldig voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


BEDRIJFSWAGENS

Tekst: Jelmer van Nimwegen // Fotografie: Marco Magielse

AUTO TOTAAL SERVICE ZEIST BV

Nieuwe Toyota bedrijfswagenlijn In de zomer van 2016 presenteerde Toyota voor het eerst sinds 2008 weer een nieuwe bedrijfswagenlijn! Daarmee doet de Japanse topproducent weer een gooi naar de nummer 1 positie op de ranglijst van beste en de bestverkochte bedrijfswagens. Auto Totaal Service Zeist heeft ze voor u, maar ook voor lease van bedrijfsmatig in te zetten personenwagens kunt u daar terecht. Auto Totaal Service Zeist voert twee merken: Toyota en KIA. “De focus van Toyota lag in de afgelopen 10 jaar vooral op innovatie”, meldt vestigingsmanager Frans Arnaud de Calavon: “Met de Prius produceerde Toyota de eerste elektrische auto en met de Mirai de eerste met waterstof aangedreven auto voor het grote publiek. Heel veel aandacht voor energiezuinig en maatschappelijk-ecologisch verantwoorde auto’s. Achter de schermen is inmiddels toch ook nog hard gewerkt aan de totaal vernieuwde bedrijfswagenlijn ‘Pro Ace’ en ik weet zeker dat we daarmee weer heel hoge ogen gaan gooien. Al tientallen jaren geldt de Toyota personenauto als de meest betrouwbare en de Pro Ace-wagens worden met dezelfde kwaliteitseisen gebouwd. Ze blíjven rijden!”

PERFECTE AANVULLING Bij Auto Totaal Service Zeist zorgen 22 professionals voor een optimaal functionerend wagenpark. Een team van specialisten helpt de klanten bij de selectie van precies de juiste wagen en in de after sales zorgt het eigen garagebedrijf voor onderhoud en reparatie.

“Alles onder één dak, uiteraard,” zegt De Calavon, “Van financial lease tot operationele lease - in de eigen leasemaatschappij ‘Flex Autolease’, van de kleinste bestelwagen tot de oplegger met 5.000 kg laadvermogen (die tóch nog bestuurd mag worden met een klein rijbewijs, wat normaal gesproken maar tot 3.500 kg mag!), van eenvoudige personenauto tot directiewagens de KIA Optima en de Toyota. We bieden een aaneengesloten range, want Kia en Toyota vullen elkaar perfect aan.”

DUURZAAM RIJDEN Voor steeds meer bedrijven speelt duurzaamheid een belangrijke rol in de samenstelling van het wagenpark. “Vrijwel ieder bedrijf zit wel ergens in een keten en steeds meer opdrachtgevers eisen inzicht in de duurzaamheidsaspecten van de toeleverende bedrijven. Dan zijn energiecategorie A- en B-auto’s de enige optie en dan zit je met het aanbod in KIA en Toyota al snel heel goed. Hybride, elektrisch of plug-in hybride: keus genoeg.” De Calavon erkent dat het puur elektrisch rijden vooralsnog beperkingen heeft

GOOGLE ZOEKVRAAG Toyota, Kia, financial lease, operational lease, directieauto, elektrische auto’s, bedrijfswagens.

voor de kilometervreters: de actieradius ligt rond 185 kilometer. “Maar voor stadsverkeer en het meeste woon-werkverkeer is dat meer dan genoeg. Ik heb mijn hoop gesteld op de waterstofauto, die nu al 700 kilometer rijdt op één keer ‘tanken’.”

LOW COST OF OWNERSHIP De Calavon weet waar het in de bedrijfsmatige toepassing van auto’s om gaat: betrouwbaarheid, veiligheid en low cost of ownership. “En op al die punten scoren wij hoog. Tel daarbij op dat wij berijders helpen met tips over optimaal rijgedrag - bewuster omgaan met optrekken en remmen - en bij de bedrijfswagens speelt bandenspanning een grote rol in het verbruik. We denken mee met de klant, op alle vlakken, om zo tot een optimaal functionerend wagenpark te komen. Tegen de laagst mogelijk kosten. Ideaal.”

«

AUTO TOTAAL ZEIST Blanckenhageweg 12-14 3712 DE Huis Ter Heide Telefoon 030 - 698 19 10 E-mail info.zeist@ats-autogroep.nl www.toyotazeist.nl www.kiazeist.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

21


KLIMAATBEHEERSING

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

MAATWERK EN KWALITEITSGARANTIE IN AIRCONDITIONING, VERWARMING EN LUCHTBEHANDELING

“Service is vanzelfsprekend” Als het goed is, merk je weinig van het klimaat in je woon- of werkomgeving. Is het klimaat niet prettig, dan kun je er veel last van hebben. Installaties voor de klimaatbeheersing moeten optimaal functioneren! “Je kunt het maar één keer goed doen!”, zo omschrijven Frank ten Have en zijn partner Denise Vossepoel hun visie op de dienstverlening van Ten Have Installatie in Weesp. Sinds vijf jaar leiden zij samen het bedrijf dat Ten Have op 1 januari 2002 is gestart vanuit huis. “In maart 2007 heb ik een bedrijfspand gekocht aan de

Zuiderzeelaan en sinds 2010 zijn we gevestigd aan de Pampuslaan. Sinds december 2013 is deze vestiging aan de achterzijde uitgebreid door de aankoop van een pand aan de Keurstraat 11.” Vijftien man/vrouw sterk is Ten Have Installatie nu. “We groeien rustig door, elke volgende stap wordt goed voorbereid.” De eigen bedrijfsvoering pakken ze even grondig

aan als de dienstverlening aan de klanten. “Iedereen die een oplossing zoekt voor verwarming, airconditioning en luchtbehandeling kan bij ons terecht. We denken altijd mee en als er geen bestaande oplossing is, dan ontwerpen we deze, uiteraard in overleg met de klant. Bovendien is de prijs-kwaliteitverhouding altijd goed.”

“We laten onze klanten, letterlijk en figuurlijk, niet in de kou staan”

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


RELATIES VOOR DE LANGE TERMIJN Ten Have heeft een gevarieerde en trouwe klantenkring opgebouwd. “Wij werken – vaak al heel lang – voor grote, landelijke organisaties, zoals winkelketens en automobielbedrijven, maar ook voor particulieren en voor alle segmenten van het mkb. Voor elk budget zoeken we de beste oplossing, want we zijn uit op langetermijnrelaties. We willen wat opbouwen met onze klanten. Daarom zijn we altijd open en eerlijk. Natuurlijk willen we werk binnenhalen, maar we willen geen problemen binnenhalen. Als de klant iets van ons vraagt waar we niet achter staan, beginnen we er niet aan.” De markt waarin Ten Have opereert, is altijd in beweging. “Duurzaamheid en energiebesparing spelen een grote rol in alles wat we doen. We zorgen ervoor dat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, zowel in de techniek als in subsidie- en fiscale maatregelen. In onze adviezen nemen we ook de terugverdientijd

van installaties mee. Dat kan betekenen, dat de investering in eerste instantie misschien wat hoger is, maar dat dit door de energiebesparing en financiële regelingen al snel wordt goedgemaakt.” Ook het onderhoud van de installaties is belangrijk voor de lange termijn. “Daarmee voorkom je onvoorziene kosten en vooral ook onvoorziene storingen. Storingen veroorzaken veel overlast. In feite draait alles bij ons om goed onderhoud. En treedt er onverhoopt toch een storing op, dan staan we zeven dagen per week 24 uur per dag klaar om die zo snel mogelijk te verhelpen. We laten onze klanten, letterlijk en figuurlijk, niet in de kou staan.”

VAN CV-KETELS TOT DE NIEUWSTE WARMTEPOMP Ten Have Installatie is gespecialiseerd in alle W-installaties. “Men kan ons bellen voor alle werkzaamheden die te maken hebben met air-

GOOGLE ZOEKVRAAG Airconditioning, airco, cv-installatie, verwarming, klimaatbeheersing, luchtbehandeling, energiebesparing, warmtepompen, warmtepompsysteem, cv-installateur, ac-installateur, installatiebedrijf, cv-ketels.

conditioning, centrale verwarming en luchtbehandeling. Loodgieterswerk doen we voor zover het bij de installaties hoort. Doordat we veel kennis op het gebied van airco en cv hebben, kunnen we onze klanten voorzien van een goed advies over de aanschaf van warmtepompsystemen. Een goed ontwerp en de juiste calculatie zijn bepalend voor het optimaal functioneren van het systeem.” Ten Have heeft al veel nieuwe warmtepompsystemen geïnstalleerd. “Hier geldt bij uitstek dat het belangrijk is om het in één keer vakkundig en professioneel te installeren. De installatie moet over voldoende capaciteit beschikken en goed zijn afgestemd op de ruimte. Is er onvoldoende capaciteit, dan schakelt het systeem over op elektrische bijverwarming. Het verbruik gaat hierdoor enorm omhoog en daarmee de elektriciteitsrekening, waardoor het rendement van de installatie terugloopt.”

VAKMENSEN Door de gevarieerde klantenkring is het werk heel divers. “Dat maakt het ook voor onze medewerkers interessant. We leiden onze monteurs zelf intern op en we zorgen ervoor dat ze voortdurend bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen door middel van scholing en cursussen. Het zijn allround monteurs, die graag bij ons werken. Ze zijn onze ambassadeurs en hun auto’s zijn de paradepaardjes, ingericht met de nieuwste gereedschappen. Het is een fantastisch team met veel betrokkenheid bij ons bedrijf en bij de klanten. Intern zijn we volledig gedigitaliseerd en continu bezig dit naar de wensen van onze klanten te optimaliseren. Dat heeft het voordeel dat alle informatie snel beschikbaar is en we zo onze klanten snel van antwoorden kunnen voorzien. Binnenkort kunnen de klanten gegevens ook direct in ons systeem opvragen. Maar persoonlijk contact met de klanten blijft het belangrijkst. De digitalisering zorgt er vooral voor, dat we daar meer tijd voor hebben en sneller kunnen reageren. Service is vanzelfsprekend. We regelen alles voor onze klanten. Door onze grootte en de korte lijnen kunnen we uitstekende service bieden en zijn we tegelijkertijd heel flexibel. Advies is een speerpunt bij ons. We komen bij voorkeur zelf op locatie om de situatie te bekijken en te beoordelen, zodat we onze klanten een professioneel en vakkundig advies kunnen geven, waar we zelf volledig achter staan.”

«

TEN HAVE INSTALLATIE BV Pampuslaan 60, 1382 JR Weesp Telefoon 0294 - 25 53 53 E-mail info@tenhaveklimaat.nl www.tenhaveklimaat.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

23


COLUMN

Fotografie: Ruud Voest

DE PROFESSIONALISERING VAN DE CROWDFUNDINGSMARKT Crowdfunding is één van de snelst groeiende financieringsvormen in Nederland. In 2015 werd een bedrag van circa 128 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014! Crowdfunding lijkt daarmee een aantrekkelijk alternatief te bieden voor traditionele financieringsvormen. Opvallend is de toename van crowdfunding in de vastgoedsector, een sector die bij uitstek gedwongen wordt om te zoeken naar alternatieve financieringsvormen. In 2015 werd in korte tijd een bedrag van 10,6 miljoen via crowdfunding opgehaald voor de aankoop en revitalisatie van het vastgoed van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen.

TOEZICHT Crowdfunding kent 2 vormen waarbij een vergunning, een ontheffing en/of een prospectus verplicht is en waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houdt: de zogenaamde “loan based” en “equity based” crowdfunding. Indien bij “loan based” crowdfunding de lening wordt verstrekt aan een ondernemer, dan heeft het crowdfundingplatform een ontheffing nodig voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden. Indien de lening wordt verstrekt aan een consument, dan heeft het crowdfundingplatform een vergunning nodig voor het aanbieden van consumptief of hypothecair krediet. Voor “equity based” crowdfunding hebben crowdfundingsplatformen een vergunning nodig als beleggingsonderneming en heeft het project een prospectusplicht.

GESCHIKTHEIDSTOETS De AFM heeft per 1 april 2016 een aantal nieuwe voorschriften geïntroduceerd voor crowdfundingsplatformen. Eén daarvan is de

zogenaamde geschiktheidstoets, die bedoeld is om de crowdfundingsmarkt verder te professionaliseren. De introductie van de geschiktheidstoets houdt in dat – net als bij vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld aanbieders van krediet en beleggingsondernemingen – bij markttoetreding aangetoond moet worden dat de dagelijks beleidsbepalers en (indien van toepassing) de leden van het toezichthoudend orgaan van crowdfundingsplatformen geschikt zijn. De dagelijks beleidsbepalers en de leden van het toezichthoudend orgaan moeten aantonen dat zij ervaring hebben opgedaan met het inschatten van zakelijke kredietrisico’s en het vaststellen van de afloscapaciteit van ondernemingen. Het is voldoende als één van de beleidsbepalers in het collectief beschikt over deze kennis, dat wil zeggen: één van de dagelijks beleidsbepalers en één lid van het toezichthoudend orgaan.

INVESTEERDERSTOETS Een tweede voorschrift dat de AFM per 1 april 2016 heeft geïntroduceerd is de zogenaamde investeerderstoets. De investeerderstoets heeft volgens de AFM 2 doelen: vaststellen of crowdfunding past bij de consument en de consument wijzen op de risico’s van crowdfunding. De investeerderstoets houdt in dat het crowdfundingsplatform een investeerderstoets moet afnemen bij iedere consument die meer dan € 500,00 via het platform investeert. De

investeerderstoets is bedoeld om te inventariseren of de consument over de nodige kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico’s er verbonden zijn aan het project, crowdfunding in het algemeen en het crowdfundingsplatform. Er dient daarnaast ook een inventarisatie plaats te vinden naar het vrij belegbare vermogen van de consument. De AFM adviseert de consument om niet meer dan 10% van zijn vermogen in crowdfunding te steken. De uitslag van deze investeerderstoets is overigens niet bindend. Het is aan het crowdfundingsplatform om te bepalen of het verantwoord is voor de consument om te investeren. Het is de vraag of de crowdfundingsmarkt door de introductie van de investeerderstoets verder wordt geprofessionaliseerd of dat de investeerderstoets juist de groei van de crowdfundingsmarkt frustreert. De investeerderstoets lijkt consumenten alleen maar af te schrikken, terwijl de investeerderstoets voor consumenten niet inzichtelijk maakt welke risico’s er gepaard gaan met investeren in specifieke projecten.

«

ROBBERT VRIEZEN advocaat ondernemingsrecht Marree & Dijxhoorn Advocaten B.V. Postbus 1214, 3800 BE Amersfoort Telefoon 033 - 422 19 28 E-mail r.vriezen@mend.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

25


ABC Incasso B.V. Waarom kiezen voor een ander? Uw specialist in: • Inning onbetaalde facturen • Gerechtelijke procedures • Huur- en arbeidszaken • Debiteurenbeheer • Alimentatiekwesties • Mediator echtscheiding Voor bedrijven én particulieren. Advies uiteraard altijd kosteloos!

Interesse? ABC Incasso B.V. Anna Horstinkstraat 122, 1382 MN Weesp Postbus 159, 1380 AD Weesp Tel. 0294-494100 Fax. 0294-494109 E-mail: info@abcincasso.nl Website: www.abcincasso.nl


COLUMN

ER ZIT ‘MUZIEK’ IN EEN NIET-OPEISBARE ERFRECHTELIJKE VORDERING Onder het oud erfrecht, zoals dat gold tot 1 januari 2003, kwam het veelvuldig voor dat de kinderen van de overleden ouder niet meer dan een niet-opeisbare geldvordering op de langstlevende ouder kregen. De kinderen moesten dan letterlijk wachten totdat de langstlevende ouder was overleden voordat zij aanspraak konden maken op betaling van hun vordering. Onder het huidig erfrecht is dit ook een veel voorkomend verschijnsel, alleen dan gestoken in een ander jasje. Het risico van een dergelijke niet-opeisbare vordering is, dat die vordering niet betaald kan worden op het moment dat de langstlevende ouder is overleden, bijvoorbeeld omdat de langstlevende ouder het vermogen van de eerst overleden ouder heeft opgemaakt. De kinderen vissen dan letterlijk achter het net. De vordering blijkt slechts een papieren vordering te zijn. Dit is wellicht de vrees van ieder kind met een dergelijke niet-opeisbare vordering. Het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, heeft op 24 juni 2016 voor het kind uitkomst geboden. Op die datum heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald dat het kind met een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder, conservatoir beslag mag leggen. Het leggen van conservatoir beslag, bijvoorbeeld op de bankrekening van de langstlevende ouder, zorgt ervoor dat de langstlevende ouder niet meer bij het geld kan op die bankrekening. Het gevolg hiervan is dat dit geld niet (meer) kan worden opgemaakt door de langstlevende ouder.

Daarmee biedt het leggen van beslag de door het kind verlangde zekerheid dat zijn/haar vordering te zijner tijd – zodra deze opeisbaar is – ook daadwerkelijk betaald kan worden. De uitspraak van de Hoge Raad op dit punt is nieuw en baanbrekend. Alhoewel de uitspraak van de Hoge Raad betrekking had op een situatie onder het oud erfrecht, is de uitspraak toepasbaar op een niet-opeisbare vordering van het kind onder het huidig erfrecht. Ik noem twee voorbeelden. Onder het huidige erfrecht kan een kind uit hoofde van de wettelijke verdeling een nietopeisbare geldvordering hebben verkregen. Maar denk ook aan de situatie dat een kind is onterfd en een beroep heeft gedaan op de legitieme portie. Ook dan heeft het kind een niet-opeisbare geldvordering verkregen. Ook voor dergelijke vorderingen kan een kind conservatoir beslag leggen.

kind, gelet op onder meer de hoge leeftijd van de langstlevende ouder (93 jaar), beperkte behoefte van de langstlevende ouder en overig vermogen van de langstlevende ouder. Het kind zal, nadat conservatoir beslag is gelegd, een afzonderlijke procedure moeten starten tegen de langstlevende ouder binnen een door de rechter te bepalen termijn. Het voeren van een dergelijke procedure kan langdurig en kostbaar zijn. Hierin is dan ook direct het nadeel gelegen van het leggen van conservatoir beslag. Heeft u een niet-opeisbare erfrechtelijke vordering? En wilt u meer informatie over de vraag of het leggen van conservatoir beslag in uw situatie mogelijk en wenselijk is? U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

«

TWEE ZAKEN ZIJN NOG RELEVANT Indien het gelegde beslag door de langstlevende ouder bij de rechter wordt aangevochten, zal de rechter bij het nemen van de beslissing tot al dan niet instandhouding van het gelegde beslag een belangenafweging maken. Heeft het kind meer belang bij instandhouding van het beslag dan de langstlevende ouder bij opheffing daarvan? In de uitspraak van de Hoge Raad sloeg de balans door naar het

SPAANS ADVOCATEN Mw. mr. M.G. Hees De Ruyterstraat 4, 1271 SV Huizen Telefoon 035-5262780 E-mail hees@spaansadvocaten.nl www.spaansadvocaten.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

27


SCHEEPVAART- EN TRANSPORT COLLEGE OPENT DYNAMISCH SCHOOLJAAR

“Samenwerking met werkveld kan niet intensief genoeg zijn” 28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


SCHEEPVAART- EN TRANSPORT COLLEGE

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

Onderwijs hobbelt traditioneel achter ontwikkelingen aan, zo luidt de bekende kritiek. Het Scheepvaart- en Transport College (STC) doet er juist alles aan om voorop te lopen, werpt Peter Koster, directeur van het STC in de Rotterdamse Waalhaven, tegen. Het casco van de nieuwe vestiging van het STC in de Waalhaven is inmiddels verrezen. Vanaf april volgend jaar zal het er gonzen. Vmbo- en mbo-leerlingen bezoeken dan de leslokalen, leren in de meest geavanceerde simulatoren en magazijnopstellingen, bewegen in de twee sportzalen en dojo, waar onder andere de verdedigingskunst aikido wordt onderwezen. De groei van het schoolgebouw laat zich vanuit de zustervestiging aan de Anthony Fokkerweg, die in 2013 de deuren opende, mooi aanschouwen. De aanwinst in aanbouw telt zeven verdiepingen, drie meer dan zijn evenknie, en beschikt over een parkeergarage. Een glazen luchtbrug legt in de laatste bouwfase de verbinding tussen beide panden. De nieuwbouw verloopt geheel volgens schema. Heel even kwam er een kleine kink in de kabel, maar de professionals van Build2Learn –projectmatig bouwen voor het onderwijsliepen de opgelopen achterstand gedurende de zomervakantie in, vertelt Peter Koster. “De streefdatum van april 2017 gaan we zeker halen. De mbo-opleidingen worden in Waalhaven 16 zuidzijde, het adres van de nieuwe locatie, ondergebracht. Omdat het aantal mbo-leerlingen zo groot is, blijft een klein deel aan de Anthony Fokkerweg. Verder wordt deze vestiging het domein van vmbo-leerlingen.”

VOLGENDE FASE AANGEBROKEN Zodra de leerlingen hun intrek in Waalhaven 16 hebben genomen, kan het STC grofweg een indeling maken op basis van locaties. Het markante hoofdgebouw aan de Rotterdamse Lloydstraat huisvest de maritieme tak, zoals offshore, waterbouw en zeevaart, en de hboopleidingen. De Waalhaven staat voor vmbo en mbo in de sectoren transport en logistiek en haven.

LEERLING BEOORDEELT STC Wat vindt de leerling eigenlijk zelf van zijn opleiding? Via Google zien we louter positieve recensies, maar zo’n beoordeling is snel geschreven. De onafhankelijke tweejaarlijkse meting van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) levert echter een prachtig rapportcijfer op: 7,4. Het STC verbeterde daarmee zijn totaalscore ten opzichte van 2014. Vier STC-opleidingen scoorden zelfs een 8 of hoger. Landelijk ligt het gemiddelde op een 7, zo bleek uit het onderzoek onder 267.000 mbo-leerlingen.

STC heeft daarnaast een school voor technisch onderwijs in Brielle, zeevaartopleidingen door heel Nederland en een locatie voor bedrijfsmatige trainingen in havengebied Westpoort in Amsterdam. Het STC stippelt nu een route uit om verder te kunnen ontwikkelen, vertelt Koster. “Vorig jaar bestonden we een kwart eeuw, in die tijd hebben we onze naam als gedegen opleider gevestigd. Oud-bestuursvoorzitter Erik Hietbrink heeft het fundament gelegd. Zijn opvolger Frits Gronsveld begeleidt het STC nu naar een volgende fase. We willen voorop blijven lopen. Dat doen we binnen een opzet van vier colleges: haven, logistiek, maritiem en proces. Werkgroepen bespreken toekomstige ontwikkelingen in hun vakgebieden.” Er zijn werkgroepen die zich richten op ‘21st century skills’ en de school als kennisinstelling, Peter Koster is zelf lid van de werkgroep Contacten met het Bedrijfsleven. Het STC is van oudsher opgezet vanuit het werkveld, benadrukt hij, maar het onderwijsinstituut wil de banden nog verder aanhalen. “De samenwerking met het werkveld kan niet intensief genoeg zijn. We hebben bedrijfstakcommissies, onze denktank BIRD, bedrijfsbezoeken van docenten en natuurlijk contacten via stages van leerlingen, maar we willen het zicht op wat er speelt nog breder maken. Wat brengt de toekomst? We bespreken het graag met ondernemingen en organisaties. Met de input actualiseren we de lesstof continu. Voor ons is het belangrijk dat we mensen met een goede instelling afleveren, professionals die gedurende hun carrière blijven leren. Zulke mensen wil je ook als leraar aantrekken. Vandaar dat we ons alumninetwerk uitbreiden. We zoeken door de wol geverfde oud-STC’ers voor het docentschap, al dan niet op parttime basis, en voor masterclasses.”

HAVENMANAGEMENT IN OMAN Het STC opende in 2005 een vestiging in de Omaanse havenstad Sohar. Dit International Maritime College Oman (IMCO), een joint venture met de Omaanse overheid, is tot op heden de enige school in de Golfregio die het totale pakket van scheepvaart, offshore, logistiek en havengebonden procesindustrie aanbiedt. Studenten kunnen er sinds 2016 ook het hbo+ Master-of-Science-programma in Shipping and Transport doorlopen. Oman wil zijn logistieke functie in de regio verder versterken. De Omaanse overheid is volgens Koster zeer geïnteresseerd in de onderwijsopzet

GOOGLE ZOEKVRAAG - Mbo en hbo Rotterdam - Logistieke opleidingen Rotterdam - Maritieme opleidingen Rotterdam - Opleidingen in de haven - Scheepvaart onderwijs - Transport onderwijs

van het STC. “We krijgen in Rotterdam regelmatig bezoek van Omani. Ze willen met eigen ogen zien hoe we het hier aanpakken.” Het gaat dan niet alleen om de organisatie, nieuwe technieken en lesstof, ook de methode mag op grote belangstelling rekenen. “Zoals gezegd, hechten we veel waarde aan de juiste beroepshouding. Als leerlingen en studenten hun opleiding net hebben afgerond, zijn het nog geen ervaren professionals, maar de basis is goed. Bijvoorbeeld aikido gaat deel uitmaken van het sportprogramma om deelnemers iets bij te brengen over vertrouwen en zelfvertrouwen. Leerlingen moeten soms zelf ervaren wat ze in hun mars hebben. Vaak gaat de aandacht uit naar de hogere mbo-niveaus en hbo, maar ook op mbo-niveau 1 gebeuren mooie dingen. Mensen die schooluitval en problemen achter de rug hebben, ontdekken hier gaandeweg dat ze wél iets kunnen. Sommige stromen zelfs door naar de opleiding tot Logistiek Teamleider op niveau 3. Prachtig om te zien.”

DE KRITISCHE LEERLING Persoonlijke groei en blijvend leren, ze komen tijdens het interview meermaals ter sprake. Ook een kritische blik maakt volgens Koster deel uit van een goede instelling. En de leerlingen van het STC zijn doorgaans kritisch. “Onlangs gaven leerlingen bij me aan dat hun rooster onlogisch was. Dat soort geluiden hoor ik graag, want ze bieden ruimte voor verbetering. Het is dan wel de bedoeling dat leerlingen zelf oplossingen aandragen. En dat deden ze, ik ben direct met de verbeterde versie naar de planners gegaan. Zo’n open blik moet je als opleider behouden. We kunnen niet op eerder behaalde successen teren, dan roest je uiteindelijk vast.”

«

SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE Anthony Fokkerweg 4, 3088 GG Rotterdam Telefoon 010 - 42 90 266 E-mail hoogmoed@stc-r.nl www.stc-group.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

29


TE HUUR WINKELRUIMTE IN SPAKENBURG TE HUUR TE HUUR WINKELRUIMTE IN SPAKENBURG

In het hart van Spakenburg, gelegen aan de oude haven, prachtige winkelruimte te huur vanaf ca. 230 m2 tot ca. 310 m2.

WINKELRUIMTE IN SPAKENBURG

In dit gebied midden in het toeristische van Spakenburg is veeltetraffic. hetwinkelrijk hart van Spakenburg, gelegen aan de oudecentrum haven, prachtige winkelruimte huur Boven de 230 winkel zich appartementen en hotelkamers. vanaf ca. m2bevinden tot ca. 310 m2. In het hart van Spakenburg, gelegen aan de oude haven, prachtige winkelruimte te huur vanaf ca. 230 m2 tot 310 m2. Deze winkelruimte is ca. gebouwd in het 2016 en is nog vrij in te delen. In dit winkelrijk gebied midden in toeristische centrum van Spakenburg is veel traffic. Boven de winkel bevinden zich appartementen en hotelkamers. In dit informatie winkelrijk gebied midden in het toeristische centrum van Spakenburg veel traffic. Voor en verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met MarjanisSchaap van Boven de winkel bevinden zich in appartementen hotelkamers. Bos telefoonnummer 033-299 via e-mail DezeMakelaardij, winkelruimte is gebouwd 2016 en is4008 nogenof vrij in te delen. info@bosmakelaardijbunschoten.nl. Deze winkelruimte is gebouwd in 2016 en is unog vrij inopnemen te delen. met Marjan Schaap van Voor informatie en verdere inlichtingen kunt contact Bos Makelaardij, telefoonnummer 033-299 4008 of via e-mail Voor informatie en verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Marjan Schaap van info@bosmakelaardijbunschoten.nl. Bos Makelaardij, telefoonnummer 033-299 4008 of via e-mail info@bosmakelaardijbunschoten.nl.


REPORTAGE

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

STC ZET PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS VOORT IN NIEUW GEBOUW

Welke transportmodaliteit past het best? Het Scheepvaart en Transport College (STC) is van oudsher stevig verankerd in de praktijk. De specialist in logistieke en maritieme opleidingen krijgt continu input van bedrijfsleven en werkt met vakdocenten. Het nieuwe gebouw van het STC in de Rotterdamse Waalhaven sluit prima aan bij de pragmatische manier van lesgeven.

De grond naast de vestiging van het STC -onderwijsinstelling voor vmbo, mbo, hbo en een masteropleiding in de sectoren scheepvaart, logistiek en haven gerelateerde industrie- aan de Anthony Fokkerweg is inmiddels bouwrijp. De komende tijd verrijst er een kopie van het bestaande gebouw, maar dan ongeveer anderhalf keer zo groot. Acht verdiepingen gaat de nieuwbouwlocatie tellen, een totale oppervlakte van 23 voetbalvelden. Naast 62 leslokalen, komen er moderne praktijkfaciliteiten, zoals een luchtvaartcabine, keten- en ERTMSsimulator (railinfra), CBR-lokaal en warehouse. Leerlingen en docenten kunnen aan hun conditie werken in de nieuwe sportzalen en dojo voor krachttraining en vechtsporten. Een luchtbrug vormt de verbinding tussen het bestaande en nieuwe gebouw. Verwacht wordt dat de panden in 2017 definitief zijn gelinkt. “We nemen de nieuwe locatie over pakweg anderhalf jaar in gebruik”, vertelt Arno Dijkshoorn, docent Wegtransport en Logistiek en coördinator internationale stages bij het STC. “Uitbreiden is een noodzaak, want het leerlingenaantal blijft jaarlijks groeien. Het mooie is dat we nog steeds vrijwel iedereen van een stageplaats kunnen voorzien. Veel leerlingen houden er zelfs een baan aan over. Ze hebben bijvoorbeeld de opleiding Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor of Manager Transport en Logistiek gevolgd en gaan dan bij hun voormalige stageadres aan de slag in supply chain management of planning. Je bent natuurlijk

niet van de ene op de andere dag leidinggevende, ook dat brengen we leerlingen bij. Eerst moet er werkervaring worden opgedaan.”

SHIPPING VAN PARTIJ IPHONES Zo’n veertig procent van de opleiding bestaat volgens Dijkshoorn uit stages. De praktijk krijgt tevens ruim baan in de lessen. “De theorie gaat pas leven aan de hand van ervaringen. Wat gebeurt er als je nummerreeksen verkeerd invoert in het ordersysteem? Dat werkt door in de gehele keten, schakels sluiten niet meer aan. Leerlingen kunnen dus ook niet verder in de ketensimulator als ze foutieve informatie invoeren.” Er wordt veel nagedacht over de inzet van modaliteiten. Wat zijn de beste keuzes voor shipping van een partij iPhones? En voor laagwaardige goederen? Kunnen er efficiënte combinaties worden gemaakt? Toekomstige professionals worden zo voorbereid op synchromodaal vervoer, legt Arno Dijkshoorn uit. “Transport vanuit de mainports, de Amsterdamse haven, Schiphol, Eerste en Tweede Maasvlakte, naar het achterland vraagt om kennis en inzicht. Uiteraard kan niet alles per weg, ook rail en inlandterminals spelen een belangrijke rol. Logistiek bestaat uit razendsnelle beslissingen, kostenefficiënt denken en duizend en één handelingen.”

STEVIG FUNDAMENT Een succesvolle carrière in de dynamische logistieke wereld vereist tevens een stevig

theoretisch fundament, geeft Dijkhoorn aan. Zo moet de kennis van vreemde talen als Engels en Duits en een basisvak als Economie op peil zijn. Tijdens internationale stages zijn Engels en Duits sowieso de voertalen, ook bij het uitvoeren van de stageopdrachten. “De tweede of derde stage kan in het buitenland plaatsvinden. We hebben contacten in landen als Ierland, Denemarken en Spanje. Veel verder, een stage in Qatar of Australië, komt ook voor.” Het overgrote deel van de stagebedrijven is tevreden over de STC-leerlingen, zegt Arno Dijkshoorn, maar van achteroverleunen kan geen sprake zijn. “Het STC moet up-to-date blijven, dus continu investeren in systemen en faciliteiten, maar ook de aansluiting van docenten met de praktijk behouden. Zelf heb ik vijftien jaar werkervaring als transportplanner, ik ben nog niet zo lang geleden overgestapt naar het onderwijs, maar over vijf jaar is die praktijkkennis al weer minder waard. Frequent contact met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via stagebezoeken, is dus onmisbaar.”

«

SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE Anthony Fokkerweg 4, 3088 GG Rotterdam Telefoon 010 - 42 90 266 E-mail dijkshoorn@stc-r.nl www.stc-group.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

31


ICT

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Jerry Kleinman (links) en André Colletta

Virtual ICT-management ondersteunt ondernemers bij hun strategische keuzes Ondernemers in het mkb maken regelmatig strategische keuzes, maar realiseren zich niet altijd welke consequenties deze keuzes hebben voor hun ICT. L’Unité biedt hiervoor een nieuwe dienst: de virtuele ICT-manager. “Omdat L’Unité al ruim 25 jaar actief is als ICT-adviseur voor het mkb, zijn we goed op de hoogte van wat er speelt. Uit onze ervaring blijkt dat ondernemers ondersteuning nodig hebben bij hun strategische keuzes op het gebied van ICT”, stelt CEO André Colletta. “Kleinere bedrijven kunnen zich geen ICT-manager veroorloven. De grotere bedrijven hebben er misschien wel een, maar hij of zij heeft vaak behoefte aan een sparringpartner met een brede blik op het ICT-veld en de toekomst daarvan.” Die ondersteuning wil L’Unité graag bieden in de vorm van virtual ICTmanagement. “Wij stellen een ICT-manager ter beschikking die periodiek met de ondernemer

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

“Veel strategische beslissingen hebben consequenties voor de ICT” om de tafel gaat zitten om de toekomstplannen te bespreken en dan met name de consequenties van deze plannen voor de ICT. Zo kan de ondernemer optimaal gebruik maken van kennis en kunde, zonder de onnodige ballast”, aldus salesdirector Jerry Kleinman.

VIRTUELE ICT-MANAGER ALS PRO-ACTIEVE SCHAKEL Er is behoefte aan deze dienstverlening: “Een ondernemer is eigenlijk altijd met de toekomst

bezig; ‘hoe gaat mijn onderneming eruit zien?’ Uitbreiden of juist inkrimpen, innovatie; veel strategische beslissingen hebben consequenties voor de ICT-structuur van de onderneming. Als daar niet tegelijkertijd over wordt nagedacht, moeten er uiteindelijk ad hoc beslissingen worden genomen en moet er snel worden gehandeld. Snel handelen betekent vaak ook dat er fouten kunnen worden gemaakt, verkeerde beslissingen worden genomen en dat niet voldoende wordt nagedacht


“Met een ICT-strategie ontstaat ook meer inzicht in het ICT-meerjarenbudget” over toekomstige ICT-ontwikkelingen. Maar bijna nog belangrijker: vaak is er ook geen ICT-budget vastgesteld, waardoor alles wat er aan ICT moet gebeuren al op voorhand ‘boven budget’ is”, stellen Jerry en André. Als een ICT-manager die bekend is met het bedrijf meedenkt in de strategie, kunnen o.a. dit soort problemen worden voorkomen. “De ICT-manager zal een meerjarenbegroting aan de plannen van de ondernemer hangen. Veranderen de plannen dan worden uiteraard de gevolgen voor de ICT bijgesteld, inclusief de begroting. Je kunt beter een begroting bijstellen, dan voor onverwachte kosten komen te staan! Het voordeel voor ons (en daarmee ook voor onze opdrachtgever): we kunnen de inzet van onze mensen beter plannen, zodat er op het juiste moment voldoende consultants met de juiste kennis beschikbaar zijn. Het voordeel voor de ondernemer: een ‘eigen’ ICTmanager, zonder dat deze op de payroll staat, die een transparante ICT-strategie uitrolt.” De virtuele ICT-manager heeft nog een ander voordeel. “Als je op vaste momenten met elkaar om de tafel gaat zitten, kun je met elkaar meedenken, waardoor zowel de ondernemer als wij beter kunnen inspelen op uitdagingen en innovaties.”

25 JAAR KENNIS EN ERVARING

WAT BIEDT DE VIRTUAL ICT-MANAGER? - De juiste kennis op het juiste moment - Persoonlijk advies - Transparantie en eenheid in ICT-management - Controleerbare investeringen door middel van budgettering - Een ‘eigen’ ICT-manager voor uw bedrijf, maar niet op uw payroll - Eén aanspreekpunt voor al uw ICT

L’Unité is het Franse woord voor eenheid, oftewel ‘Eenheid in Automatisering’ CEO en founder André Colletta: “Voor een ICT-bedrijf is een 25-jarig bestaan best uniek. We zijn gestart als hard- en softwareleverancier, maar al vrij snel sloeg de balans door naar de managed services. De levering van hardware is nog steeds een onderdeel van onze dienstverlening wat door onze klanten zeer gewaardeerd wordt. “Immers, hoe fijn is het als de selectie van de benodigde hardware, uitvoeren van DOA-check, images maken en uitrollen etc. geheel door ons verzorgd wordt?” L’Unité heeft bewezen te beschikken over een vooruit-

GOOGLE ZOEKVRAAG ICT-management, IT-management, ICT-manager, IT-manager, virtual ICT-management, virtuele ICT-manager, ICT-strategie, ICT-structuur, ICT-budget, ICT-beheer, IT-beheer, VoIP, Cloud, ICT Huizen.

DE MANAGED SERVICES VAN L’UNITÉ: - Service level agreements - (hosted) VoIP - (hybride) Clouddiensten - 24x7 Storingsdienst - Eerste-, tweede- en derdelijns helpdesk tijdens kantooruren - Projecten/projectleiding - Detachering - Branchespecifieke oplossingen (veterinair, automotive) Behalve bevlogenheid voor ICT heeft L’Unité vanaf het begin maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. André: “We sponsoren jaarlijks diverse, vaak lokale, projecten, hebben een overeenkomst met de Tomingroep en we zijn erkend leerbedrijf. Sinds een aantal jaar ‘vergroenen’ we ons wagenpark door het stimuleren van het gebruik van elektrisch oplaadbare auto’s. Daarnaast is ons pand in 2016 voorzien van zonnepanelen.”

ziende blik, vertelt Kleinman. “In 2004 boden wij al cloudoplossingen aan. Dat was echt helemaal nieuw, maar is inmiddels de meest toegepaste oplossing geworden!” L’Unité is een bedrijf met mkb-klanten, maar mag ook grote organisaties met buitenlandse vestigingen tot de klantenkring rekenen. “We zijn een klein bedrijf met ook grote klanten. Zij kiezen bewust voor ons, ondanks dat ze zelf een ICT-afdeling hebben, omdat wij flexibel zijn en omdat we over brede ICT-kennis beschikken.”

«

L’UNITÉ GROEP Nijverheidsweg 18 1271 EA HUIZEN Telefoon 035 - 75 11 900 E-mail info@lunite.nl www.lunite.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

33


Dirkzwager zorgt dat u het weet.

Wij delen onze kennis graag. Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar voor een ĂŠcht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op www.partnerinkennis.nl


WERVINGSPROCES ZONDE VAN HET GELD

Recruiters kiezen nogal eens verkeerd Selectie van medewerkers gaat geregeld fout. En zo’n mismatch kost veel geld. “Het zoveel mogelijk objectiveren van het selectieproces kan soelaas bieden.” Aan het woord zijn Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers en Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau. “Het gaat weer beter met de economie. De werkloosheid daalt. Goed nieuws, behalve voor recruiters. Want met een dalende werkloosheid moeten zij zich harder inspannen om de juiste gekwalificeerde medewerkers voor vacatures te vinden. En aangezien het de medewerkers zijn die een bedrijf kunnen maken of breken, is het werven en selecteren van nieuwe kandidaten ‘serious business’. Bedrijven moeten medewerkers zien te vinden die bekwaam zijn, gemotiveerd, geïnspireerd, proactief, bij voorkeur zelfstandig kunnen functioneren, en die passen in het team en in de organisatie. Ga er maar aan staan”, aldus Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers bij Olympia Uitzendbureau.

KOSTEN LOPEN SNEL OP Het gaat dan ook wel eens mis. Sterker nog, maar liefst 95 procent van de bedrijven neemt elk jaar wel eens verkeerde mensen aan, zo blijkt uit de Talent Acquisition Study 2015 van de Brandon Hall Group. Kluiters: “De kosten die zo’n mismatch met zich meebrengt zijn aanzienlijk. De investeringen in het wervingen selectietraject alleen al zijn weggegooid. Hetzelfde geldt voor de inwerktijd, het productieverlies, fouten die zijn gemaakt door de verkeerde medewerker in kwestie, klanten die dit wellicht heeft gekost, en dan ook nog de tijd en kosten die het ontslag zelf met zich meebrengt. De kosten lopen al snel in de tienduizenden euro’s per verkeerd geselecteerde medewerker, zo niet meer.” Uit een Amerikaans onderzoek van CareerBuilder (2012) blijkt bijvoorbeeld dat 41 procent van de Amerikaanse onderzochte bedrijven aangeeft dat één mismatch hen gemiddeld meer dan vijfentwintigduizend dollars kost. Voor een kwart van de bedrijven bleken de kosten zelfs dubbel zo hoog: meer dan vijftigduizend dollars per verkeerd aangenomen medewerker.

ACHTERHAALDE TECHNIEKEN Des te opmerkelijker is het dat veel bedrijven nog steeds gebruik maken van achterhaalde selectietechnieken. Zo kwam er in 1998 al een grote – en nog steeds breed gedragen wetenschappelijke studie uit van Schmidt en Hunter die stelt dat het open sollicitatie interview een ‘onbetrouwbaar en rampzalig selectiemiddel’ is omdat deze nooit objectief

kan zijn. De interviewer heeft zijn mening al klaar en zoekt in zo’n gesprek vooral naar bevestiging. Als bedrijven kandidaten al willen interviewen dan kunnen ze nog het best gebruikmaken van een gestructureerde vragenlijst die vooraf is opgesteld. Opvallend genoeg blijkt werkervaring eveneens een slechte voorspellende factor te zijn. Waar iemand in het verleden heeft gewerkt en wat hij heeft gedaan, zegt niet zoveel over hoe hij in zijn nieuwe baan zal presteren. Toch focussen nog heel wat bedrijven op het CV van een kandidaat en gebruiken ze een open interview om de juiste kandidaat te selecteren.

OLYMPIA AMERSFOORT Ondernemer Richard Boekhorst Grote Haag 17, 3811 HH Amersfoort Telefoon 033 - 462 68 05 E-mail amersfoort@olympia.nl

OLYMPIA HILVERSUM Ondernemers Carolien Homan & Petra Verweij Kerkbrink 27, 1211 BW Hilversum Telefoon 035 - 628 36 30 E-mail hilversum@olympia.nl

OLYMPIA SERVICE CENTER Eisenhowerlaan 140, 2517 KN Den Haag Telefoon 070 - 338 10 50 E-mail info@olympia.nl www.olympia.nl

ZOVEEL MOGELIJK OBJECTIVEREN VAN INFORMATIE “Wie echt wil weten of een kandidaat goed zal presteren in zijn baan, kan de kandidaat het best testen op intelligentie, zo blijkt uit het onderzoek van Schmidt en Hunter. Hetzelfde geldt voor de ‘proeve van bekwaamheid’. Ook dit is een gedegen selectiemiddel, zo menen de wetenschappers. Objectiveren van informatie lijkt een andere belangrijke sleutel in het verbeteren van het selectieproces. Hoe objectiever de informatie over een kandidaat, hoe eerlijker en beter de selectie verloopt.” Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau vult aan: “Automatiseren van het selectieproces, zoals Olympia doet met het selecteren van ‘agents’ voor contact centers, kan daarbij helpen. Wij laten kandidaten zelf in een virtuele omgeving kijken of ze geschikt zijn voor een baan als ‘agent’. Middels een ‘game’ voeren ze een proeve van bekwaamheid uit en komen ze er achter wat hun competenties, vaardigheden en mogelijkheden zijn. We kijken tijdens dit hele wervingsproces niet naar het CV van een kandidaat maar wat iemand nú kan en wil. En we selecteren op intelligentie, persoonlijkheid en vaardigheden. Wat rest is een laatste ‘klikgesprek’ met kandidaten die geschikt zijn gebleken zodat vanuit beide kanten het positieve beeld bevestigd wordt.”

«

V.l.n.r. Tamara Donkersloot, Sander Blokland en Sandy Kluiters van Olympia Uitzendbureau

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

35


VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN:

De bank is niet langer de enige bron

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


GESTAPELD FINANCIEREN

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directeen gestapeld financieren. Roeland van Dijk was insider in de bankwereld. Hij werkte onder meer als toezichthouder bij De Nederlandse Bank en voor ABN AMRO in de tijd van de fusie met Fortis. Maar terwijl hij de mensen nog steeds een warm hart toedraagt, heeft hij zijn twijfels over de toekomst van het instituut zelf. “Een bank is geen doel op zich; het is een middel om geld van spaarders bij bedrijven en overheden te krijgen. De financiële crisis van 2008 liet echter zien dat veel bankiers hun instelling wél als eindproduct waren gaan beschouwen. De meeste banken verdienden geld met hypotheken, verloren het met investmentbanking en speelden zo’n beetje quitte met het MKB. Daarin is weinig veranderd, behalve dat de meeste accountmanagers die de relaties met MKB ondernemers onderhielden inmiddels ontslagen zijn.”

NIET LANGER VAN ÉÉN BRON Maar ook als de bank haar beste tijd heeft gehad, blijft ze een prominente rol spelen. Roeland van Dijk meent dat ze bijvoorbeeld veel hypotheken zal blijven verstrekken. Het grote verschil met vroeger is dat de bank niet langer de hoofdmoot van de bedrijfsfinanciering voor haar rekening zal nemen maar nog slechts een deel ervan. “Neem de financiering van een drukkerij. Ik kan me voorstellen dat de bank de stenen neemt, een leasemaatschappij de persen en de rest via overige geldschieters wordt opgehaald. Dat kan via een business angel, dat kan via een investeringsfonds maar ook via crowdfunding. Waar het om gaat is dat de financiering wordt opgeknipt of gestapeld – het is maar van welke kant je er tegenaan kijkt – en niet langer van één bron komt. Overigens is dat eeuwenlang zo geweest. Bedrijven werden direct gefinancierd, om te beginnen door direct betrokkenen; fools, friends and family, zoals het oneerbiedig heet. De bank kwam pas in de modernere tijd om de hoek kijken. Maar het zegt iets over het PR talent van banken dat ze hun alternatieve vorm van financiering voor de traditionele hebben kunnen laten doorgaan.”

GRONDIG VERANTWOORDEN Omdat hij deze evolutie voorzag heeft Roeland van Dijk zijn loopbaan niet vervolgd in het bankwezen. In plaats daarvan is hij druk

doende geweest met de ontwikkeling van een digitale tool die ondernemers kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar kapitaal. Want ook voor hen is er na 2008 definitief iets veranderd op dit vlak. “Tien jaar terug betekende een financieringsaanvraag per definitie een gang naar de bank en een gesprek met de accountmanager. Hij beoordeelde het terugverdienpotentieel van een krediet en verdedigde de aanvraag binnen het team van de bank. Het ging allemaal vrij eenvoudig en ook nogal makkelijk. Hoeveel ondernemers die voor een half miljoen kwamen kregen niet de vraag of het ook een tonnetje of twee meer mocht zijn? Daardoor hebben veel MKB bedrijven niet geleerd zich grondig te verantwoorden, en dat is wel wat het nieuwe financieren van hen eist. Informatie moet actueler zijn, tegenvallers moeten direct worden gecommuniceerd . Over slecht nieuws moeten de ondernemer en zijn geldschieters van tevoren duidelijke afspraken maken, zodat de laatsten nooit het idee krijgen dat hen wat wordt achtergehouden. Maar ook optimistische prognoses zullen geldschieters niet voor zoete koek aannemen. De omzet met 50% omhoog? Bewijs maar eens hoe je dat gaat doen. Met andere woorden: gestapeld financieren vergt een veel grotere mate van transparantie. Uiteindelijk draait het nog altijd om vertrouwen.”

WAT DELEN MET WIE? Dat neemt niet weg dat de ondernemer uiteindelijk zelf bepaalt welke informatie hij met wie deelt. Want als verschillende partijen verschillende onderdelen financieren hoeven ze niet alles van elkaar te weten. “Daarom is een digitaal platform zo ideaal”, zegt Roeland van Dijk. “Je maakt een duidelijk plan dat is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Natuurlijk krijgt iedere geïnteresseerde het algehele verhaal te lezen, met de cijfermatige onderbouwing, maar als het op de onderdelen aankomt geef je ze alleen toegang tot dat bepaalde luik en ook voor een welbepaalde tijd. De financiering van het bedrijfspand? Een bank krijgt één week toegang tot dat deel van het plan en mag daarna een voorstel neerleggen. Hetzelfde geldt voor het deel over de machines voor de leasemaatschappij, dat over de debiteurenportefeuille voor de factoringmaatschappij. Met de ontwikkeling van een

dergelijk platform heb ik me de voorbije jaren intensief beziggehouden, samen met andere financieringsspecialisten die zonder oogkleppen naar de toekomst durven kijken.”

GELD OP ZOEK NAAR RENDEMENT Het aandeel van de banken in de totale financiering van het MKB is sinds het uitbreken van de crisis gedaald van 95% naar 50% - en de tendens blijft dalend. Het landschap is zo grondig opgeschud dat het nooit meer terug kan vallen in de plooien van vóór 2008. Allerhande vormen van directe financiering, die voordien natuurlijk ook al bestonden, hebben de vleugels breed uitgeslagen en gaan die niet meer inklappen. Ze worden daarbij voortgestuwd door een dorst naar rendement. “Dat rendement is niet te halen op een spaarrekening, niet met een obligatie en evenmin op de beurs met al zijn pieken en dalen”, aldus Roeland van Dijk. “Maar bijvoorbeeld pensioenfondsen moéten wel rendement halen om hun inleggers te kunnen uitbetalen. Er is dus een oceaan van geld dat op zoek is naar winstgevende proposities. Tegelijk zijn er duizenden ondernemers met prima plannen die kapitaal zoeken om die te kunnen realiseren. De enige omslag die we nu nog moeten maken is er een in het denken over financiering en over de instrumenten die we bij dat nieuwe, gestapelde financieren moeten inzetten.” Waarbij vertrouwen en transparantie de kern vormen of als uitgangspunt dient.

«

ROELAND VAN DIJK Roeland van Dijk, specialist directe financiering en partner bij Greyt, een organisatie van ervaren financieel directeuren. Betrokken bij het opzetten van diverse directe financieringsvormen en werkzaam voor start ups en MKB bedrijven. Na zijn studie bedrijfseconomie en de postacademische opleiding tot Register Controller heeft hij diverse adviesfuncties vervuld o.a. bij Accenture, De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN AMRO. Hierna is hij werkzaam geweest als directielid/hoofd financiën van MKB bedrijven en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in directe/aanvullende financiering voor MKB bedrijven met als doel: ‘zorgen dat het MKB financierbaar blijft!’. www.roelandvandijk.nl /www.greyt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

37


ADVISEURS & ACCOUNTANTS 216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS

216: de nieuwe accountant De snelheid van de vooruitgang vraagt om een ‘nieuwe’ accountant. Vanuit haar drijfveer de MKB-ondernemer echt centraal te stellen, werkt 216 Adviseurs & Accountants (‘216’) aan een totaalconcept van klantbenadering. Niet het aanbieden van de traditionele accountancydiensten is de kern van dit concept, maar die diensten aanbieden waar de ondernemer echt mee verder komt. 216 ziet IT & Innovatie als drager van deze dienstenontwikkeling. Met deze visie, versterkt door een team van vaktechnisch sterke professionals die in staat zijn relaties te laten bloeien, is 216 nu al in staat de MKB-ondernemer verder te helpen. 216, een carve out van KPMG MKB, zoekt naar verdergaande mogelijkheden om de ondernemer nog beter te laten ondernemen en zaken te vereenvoudigen. 216 kent dan ook het concept van de ‘One-stop ondernemersshop’, waarbij zowel fysiek als virtueel diverse diensten samenkomen. Naast de meer traditionele diensten biedt en ontwikkelt zij adviesdiensten op het gebied van finance, notarieel, juridische dienstverlening en verzekeringen. De traditionele diensten worden daarbij opnieuw beoordeeld, ingericht en gewaardeerd: wat heeft de klant echt nodig en welke (financiële) waarde kun je hieraan koppelen? Het te hoog beprijzen van commodity diensten is binnen 216 dan ook uit den boze. Het real time inzicht geven in de ontwikkelingen van de klantorganisatie en het persoonlijk rendement, is de kern van haar gewenste dienstverlening. Niet periodiek rapporteren, maar 24/7 beschikbare up-to-date stuurinformatie. Marcel Bisschops, Voorzitter Dagelijks Bestuur: “Wij bieden een totaal-pakket aan dat wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van

de ondernemer en niet vanuit de wenselijkheden van de professie. Door middel van klantpanels peilen wij behoeften en ontwikkelen wij samen met de klanten diensten. Door deze manier van dienstontwikkeling met een passend prijskaartje (‘value for money’) durf ik te stellen dat onze diensten beter aansluiten op klantbehoeften dan die van onze concullega’s.”

MENSEN, MARKTEN EN INNOVATIE 216 heeft een drietal pijlers benoemd als vehicle om haar strategie uit te rollen. Middels focus op Mensen, Markten en Innovatie werkt zij aan de organisatie van de toekomst. De organisatie heeft de Agile werkwijze omarmd en behoort tot de eerste financiële dienstenorganisaties ter wereld, die haar volledige organisatie conform Agile inricht. Marcel Bisschops: “Dit is een proces van zeker 2-5 jaar, maar wij zien de absolute noodzaak en meerwaarde van deze aanpak. Enkel door je klant centraal te stellen in al je doen en laten, het flexibel inrichten van je organisatie en het beleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de teams, kun je echt verder komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.” In 2017 zal 216 een aantal nieuwe diensten uitrollen. Met name de 216 Totaalbalans inclusief het 216 Financieringsplatform zijn diensten waarmee 216 de ondernemer,

en de mens achter de ondernemer verder gaat ondersteunen. De 216 Totaalbalans laat de traditionele bedrijfsbalans en de persoonlijke balans van de ondernemer in onderlinge samenhang en real time zien. Hierdoor kan de ondernemer voor het eerst echt sturen op zijn totale financiële positie. Met het 216 Financieringsplatform verbindt 216 actief financieringsvraag en –aanbod vanuit haar zogenaamde ‘digitale kluis’. Door het transparant en real time koppelen van met name de non-traditionele kredietverschaffers aan de MKB-ondernemer opent zij verdergaande mogelijkheden op het gebied van (stapel)financieringen. Door dit platform te koppelen aan professionals met verstand van zaken en hun uitgebreid netwerk, draagt 216 bij aan het financieren en revitaliseren van MKB Nederland.

ALTIJD DICHTBIJ Marcel Bisschops: “Met 150 medewerkers verdeeld over 13 kantoren zijn we altijd in de buurt. Bij voorkeur werken wij vanuit bedrijfsverzamelgebouwen. Hier vinden we synergie met andere bedrijven en vormen we met hen een community. We zijn allang niet enkel accountants meer, maar bedrijfsadviseurs in de volle breedte. 216 kun je ook zien als 21-6, 21 juni, het begin van de zomer... Een dienstverlener die zorgt voor een zonnige toekomst.”

«

216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS bisschops.marcel@216.nl www.216.nl

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


DUURZAME KANSEN

Samen werken aan duurzame oplossingen Als ondernemer of medewerker werk jij aan de taken van vandaag en morgen, maar natuurlijk denk je ook na over de lange termijn: hoe staan zaken er over 1, 5 of zelfs 10 jaar ervoor? Wat kan ik doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen? Dat vinden wij bij MVO Nederland een goed idee. Wij staan voor: een klimaatneutrale wereld, zonder afval of milieuvervuiling waarin iedereen mee kan en mag doen. Het bedrijfsleven speelt hierin een onmisbare rol en heeft hier ook baat bij. Daarom werken we samen met onze 2300 partners, bedrijven en organisaties en faciliteren het proces. Wat hen verbindt is hun inzet op een toekomstbestendige businesscase. Vrijwel elke ondernemer of medewerker wil zich inzetten voor het voortbestaan van hun organisatie en waarde toevoegen aan de omgeving. Een goede MVO-aanpak helpt hierbij.

MVO IN DE BUURT Veel mkb’ers werken regionaal of lokaal. Daarom werken we onder meer vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO.nl samen met regionale partners. Met MVOAlliantie Noord Nederland, Duurzaam Den Haag en de Duurzaamheidspartners Amstelveen werken we aan regionale en lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen in Den Haag en Amstelveen.

SAMEN NAAR DUURZAAMHEID De partners van MVO Nederland hebben toegang tot onze bijeenkomsten, kennis en tools. Daarnaast werken we met partners in netwerken aan concrete resultaten. Zo hebben het Netwerk Textiel met het Netwerk Zorg

circulaire zorgkleding ontwikkeld en maakt het Netwerk Food & Agribusiness het mogelijk om verspilling in de keten terug te dringen. Partners van MVO Nederland nemen we mee in coalities en verbinden we aan relevante contacten. Directeur Stan Uyland van Betonballon: “Als onafhankelijke organisatie brengt MVO Nederland alle partijen in de keten bij elkaar om samen interessante marktproposities te ontwikkelen, gericht op een duurzame wereld. Zo is onze markt flink vergroot doordat MVO Nederland ons koppelde aan een buitenlandse partner. Alle partijen in de betonketen werken onder leiding van MVO Nederland aan een Betonakkoord. Dat is goed voor ons én de samenleving.”

VAN UITDAGING NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN Als facilitator richten wij ons op matchmaking: partijen met een vraagstuk helpen aan duurzame oplossingen. We stelden Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox, voor aan de hoogste innovatieambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. “Daaruit kwam de grootste opdracht in onze historie, namelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.” Op onze Futureproof.community kunnen bedrijven zelf aan de slag door kosteloos een

MVO IN JE WINKEL, ZO DOE JE DAT Speciaal voor winkeliers heeft MVO Nederland een quick scan ontwikkeld waarmee je snel een beeld krijgt van wat je nu al doet en wat je nog zou kunnen doen. In 10 minuten krijg je zicht op de kansen om jouw winkel (meer) te verduurzamen.

profiel aan te maken en uitdagingen met hulp van de community op te lossen en oplossingen onder de aandacht te brengen. Matchmaking doen we ook in marktconsultaties voor aanbestedende diensten. MVO Nederland wil verduurzamen over de as van inkoop en met een inkoopvolume van 73 miljard euro per jaar kan de overheid veel impact realiseren. MVO Nederland ondersteunt nu de Categoriemanager Schoonmaak Rijk bij het ontwikkelen van een methodiek voor duurzaam specialistisch vloeronderhoud door de juiste specialisten aan tafel te krijgen.

MEER WETEN? We leggen je graag uit hoe jij kan profiteren van de kennis, het netwerk en de tools van MVO Nederland. Neem contact op en ontdek de duurzame kansen voor jouw bedrijf.

«

MVO NEDERLAND Nieuwekade 9, 3511 RV Utrecht E-mail contact@mvonederland.nl Telefoon 030 -230 5600

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

39


DE ROL VAN EMOTIES EN DATA IN DE MARKETING

Met verstand alleen koop je niets 40

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


MARKETING

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

De wetenschap kan lang gekoesterde opvattingen ontkrachten maar ook de juistheid ervan bevestigen. Dat ontdekte Paul Postma, directeur Paul Postma Marketing Consultancy (www.ppmc.nl), toen hij naging hoe de recente ontdekkingen van het hersenonderzoek de wereld van de marketing hebben opgeschud en zelfs een nieuwe tak ervan deden ontstaan: de neuromarketing. In zijn boek Anatomie van de Verleiding laat hij zien hoe marketeers de kennis van de werking van het brein kunnen toepassen in hun vak, op consumenten, maar ook op opdrachtgevers en zichzelf. Evolutionair gezien beschikken we over een ‘oud’ brein en een nieuw. Het eerste stuurt vooral emoties, het laatste – de cortex – maakt rationele overwegingen. Als we een smartphone of een stel schoenen graag willen hebben, ontstaat de verleiding voor de aankoop in het oude terwijl het nieuwe aan het rekenen slaat om te beoordelen of het niet te duur wordt. Oudere mensen hebben hun gevoelens door ervaring vaak beter in de hand, zodat de cortex een grotere kans heeft op het laatste woord. Maar als de cortex de enige is die het voor het zeggen heeft volgt er simpelweg geen koop, zegt Paul Postma: “Bij de keuze van een automerk en model spelen emoties een belangrijke rol. Maar als de kleur je niks kan schelen, blijf je juist daar eindeloos over twijfelen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van en liet mijn tienjarig zoontje beslissen. Als gevolg daarvan heb ik jaren in een knalrode auto rondgereden.”

BEETNEMEN DOOR JE ZELFBEELD Wie Anatomie van de Verleiding leest, beseft dat marketeers de vorige eeuw vaak instinctief al hebben aangevoeld hoe deze tweedeling in emotie en ratio werkte, ook al was de exacte rol van het oude neurale systeem nog in nevelen gehuld. Of en hoe een commercial de consument raakte was dus meer een kwestie van ervaring dan van kennis. Tegenwoordig kan de maker het effect vooraf laten meten via een hersenscan: als bepaalde gebieden oplichten worden de gewenste emoties (zoals begeerte) opgewekt, als er niets oplicht, schiet het filmpje zijn doel volkomen voorbij. Postma suggereert dat de marketeers die de intenties van hun eindgebruikers niet goed wisten in te schatten zich vooral door hun zelfbeeld lieten beetnemen. “Mijn bureau heeft gewerkt voor een telefoonbedrijf, waarvan de marketingmanager een duidelijk beeld had van zijn klanten. Net als hij jong, knap en hip en zijn bellers waren dat dus ook. Daarom had hij zijn klantendienst bemand met klonen van zichzelf. Voor die groep werden dure acties bedacht. Maar wat bleek uit onze data-analyse? Een deel van zijn bellers was inderdaad jong, maar wisselde vaak van provider en had een slechte betalingsmoraal. Op die veronderstelde doelgroep werd juist geld verloren. Een groot deel bestond uit oudere Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst, die minder vlot Nederlands spraken dan de jonge klanten. Ze belden veel en ver, betaalden stipt en waren dus winstgevend. In het callcenter vonden ze die maar lastig. Als je zo’n manager confron-

“Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen” teert met de resultaten van je analyse, gelooft hij de feiten niet. Dat maakt in mijn ogen vroegere ondernemers als Van der Valk en Blokker zo briljant. Zij projecteerden zichzelf niet op hun klanten, maar hadden oog voor wat de grote massa werkelijk wilde.”

ARGUMENTEN VERZINNEN De marketingmanager was een slachtoffer van zijn eigen oude brein. Postma geeft tal van voorbeelden hoe iedereen zichzelf bedot. Tijdens een directievergadering is plan A beter voor het bedrijf maar B voor je carrière. Je zult jezelf al snel overtuigd hebben dat B de beste optie is voor het bedrijf. Ons oude brein – of reptielen- en zoogdierenbrein – is bezig met begeerte, met status – kan ik met dit product thuiskomen? –maar ook met angst. Beelden van ouderdom en ziektes remmen de kooplust af, evenals negatieve associaties via woorden, zelfs al is de inhoud gericht op het voorkomen ervan. De cortex speelt bij dit alles slechts een geringe rol.

KOPPELAARS VAN DATA “Je kunt de effecten van marketing op het oude brein testen via scans of eyetracking, maar dat zijn relatief dure methoden”, zegt Paul Postma. “Je kunt ook simpelweg kijken naar wat klanten daadwerkelijk gekocht hebben. Dat deden we al in de jaren tachtig, maar dat is tegenwoordig, dankzij de gigantische hoeveelheid data die het internet genereert, een stuk makkelijker geworden. Het buikgevoel is een onbetrouwbaar kompas, maar data van feiten spreken een heldere taal. Veel succesvolle bedrijven van nu zijn in feite niet anders dan verzamelaars en koppelaars van data: Marktplaats, Funda, de vergelijkingssites. Veel bezoekers hangen weliswaar maar wat rond op zo’n site – uit verveling of om te gluren naar het huis van de buren dat te koop staat – maar de data leveren niettemin kostbare informatie op. Als de traffic aantoont dat er in een bepaalde gemeente weinig interesse is voor huizen rond het kwart miljoen en veel meer rond de drie ton, mét open keuken, kunnen makelaars de prijzen van de eerste categorie optrekken en er tekst aan

toevoegen die verduidelijkt dat een bepaalde muur makkelijk te slopen valt.”

BIG DATA Datagestuurde marketing is niet toevallig de grote specialiteit van Paul Postma. Als jonge marketingdirecteur van Wehkamp zette hij de branche in 1984 al op zijn kop met een artikel in het vakblad Intermediair -‘Het grote falen van de marketingtheorie’- en met een marketingpraktijk die de basis bleek voor het latere CRM. Neuromarketing en Big Data bevestigen alleen maar het gelijk dat hij eigenlijk al kreeg met boeken als Het Nieuwe Marketingtijdperk (2OOO) en Verstandig denken, Infantiel handelen (2008). “In mijn nieuwste boek, Big Data Marketing – snel, simpel en succesvol, onderzoek ik de impact van de revolutie in Big Data voor de marketing”, aldus Paul Postma. “Die heeft de laatste tien jaar een enorme gevlucht genomen. Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen. Kinderen in Disneyworld hebben soms de indruk dat een attractie speciaal voor hen is gemaakt. Ze beseffen niet dat Disney inmiddels is getransformeerd tot een IT bedrijf dat slim gebruikt maakt van de voorkeuren die de klanten zelf aangeven.” De aangename stijl, de vele praktijkvoorbeelden maar ook de subtiele humor maken van de boeken van Paul Postma bepaald geen droge studieboeken. Ruim dertig jaar nadat hij de marketingwereld voor het eerst door elkaar schudde is hij nog steeds in staat marketeers verrassende inzichten te verschaffen en oude wijn en nieuwe zakken feilloos van elkaar te scheiden.

«

RECENTE BOEKEN Recente boeken van Paul Postma worden uitgegeven door Adfo Books: • Anatomie van de verleiding • Handboek Direct Marketing 3.0

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

41


VMBO VMBO MBO MBO HBO HBO

OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN VOOR VOOR HAVENS HAVENS -- SCHEEPVAART SCHEEPVAART -- TRANSPORT TRANSPORT -- PROCESINDUSTRIE PROCESINDUSTRIE

OPEN DAGEN EN LOCATIES ZIE W W W.WERELDOPLEIDING.NL De HBO-opleidingen worden verzorgd door Rotterdam Mainport University. De open dagen van locatie Zwolle zijn op andere data. De HBO-opleidingen worden verzorgd door Rotterdam Mainport University. De open dagen van locatie Zwolle zijn op andere data.


In het oog springende designs & campagnes Is het appeltaart? Of is het een tram?

Het is een appeltaart-tram! Ter aankondiging van de nieuwe serie afleveringen van Heel Holland Bakt maakten wij het ontwerp en campagne voor de eerste geurtram in Nederland. Waar de tram is, daar ruikt het naar appeltaart. Heel Holland Bakt, vanaf zondag 4 september om 20.20 uur op NPO1 bij Omroep MAX. Smullen! WEBSITE

B E U R S S TA N D

BRANDING

LOGO/HUISSTIJL

C A M PA G N E

Al 25 jaar gespecialiseerd in het creatief ontwerpen en produceren van:

logo, huisstijl, brochure, advertentie, website, beurs, online media, tekst, fotografie, drukwerk, campagnes en nog veel meer...

Reclamebureau Holland Nieuwstraat 13 1402 AR Bussum T 035 - 53 11 800 E info@reclamebureauholland.nl I www.ReclamebureauHolland.nl

Neem een kijkje in onze creatieve keuken op ReclamebureauHolland.nl of loop gewoon eens binnen voor een vrijblijvend gesprek. Welkom bent u altijd.


DE NIEUWE VOLVO V90 NU IN ONZE SHOWROOM MADE BY SWEDEN

De compleet nieuwe V90 zet wederom de norm. Het elegante ontwerp en het fraai afgewerkte interieur van deze luxueuze estate zijn het toonbeeld van uitgesproken Zweeds design. Dankzij de standaard meegeleverde Pilot Assist kan de V90 tot 130 km/u vrijwel zelfstandig rijden. Dit, in combinatie met z’n ongeëvenaarde veiligheid, maakt dat u elke kilometer kunt genieten van een comfortabele en intuïtieve rijervaring. Nu te bewonderen in onze showroom. DE NIEUWE VOLVO V90 VANAF € 48.480 | LE ASE VANAF € 739 P.M. DE NIEUWE VOLVO V90, ERVA AR ’M NU ZELF.

Volvo V90 vanaf € 48.480 (consumentenadviesprijs) of € 47.295 (fiscale waarde). Volvo V90 leasen vanaf € 739 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 4,5 – 7,4 l/100 km (22,2 – 13,5 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 119 - 169 g/km.

Buitenweg Baarn Baarnschedijk 3 3741 LN Baarn 035 - 541 75 47

Buitenweg Hilversum Oscar Romerolaan 1 1216 TJ Hilversum 035 - 623 45 70

Buitenweg Naarden Amsterdamsestraatweg 3 1411 AW Naarden 035 - 694 88 07

www. buitenweg.nl

Profile for Uitgeverij Novema

Het Ondernemersbelang 't Gooi en Eemland 4-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Het Ondernemersbelang 't Gooi en Eemland 4-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Profile for novema
Advertisement