Page 1

VAN

ROTTERDAM

‘Bedrijven zien slagen is het mooiste wat er is’ Investeren in menselijk kapitaal De bank is niet langer de enige bron

EDITIE

05 2016


Zit je wel goed?

Zit goed? Zitjejewelwel goed? Om productief te kunnen zijn en onnodig ziekteverzuim te voorkomen, moet je goed (in je vel) zitten.

Op de werkplek begint dit met o.a. leuke collega’s,

een ergonomisch verantwoorde eenzijn goed Om productief te bureaustoel, kunnen bureau, een beeldscherm op de juiste hoogte en een Omen productief te kunnen zijn en onnodig ziekteverzuim onnodig ziekteverzuim te toetsenbord én muis die passen bij je werkzaamheden te en voorkomen, moet je goed (in je vel) zitten. lichaamsbouw. voorkomen, (in jeziekteverzuim Om productief temoet kunnenje zijngoed en onnodig Op de werkplek begint dit met o.a. leuke collega’s, teergonomisch voorkomen, moet je goed (in je vel) zitten. zitten. eenvel) verantwoorde bureaustoel, een goed

Op de begint dit met o.a.enleuke bureau, eenwerkplek beeldscherm op de juiste hoogte een

collega’s,

toetsenbord én muis die passen bij je werkzaamheden een ergonomisch verantwoorde bureaustoel,

een goed

en lichaamsbouw.

bureau, een beeldscherm op de juiste hoogte en een toetsenbord én muis die passen bij je werkzaamheden Backshop is hét ergonomisch expertisecentrum bij jou in de buurt en lichaamsbouw.

Voor advies én een ruim aanbod van

stoelen en ergonomische accessoires, zijn

ergonomische oplossingen hoef je echt

onze experts graag jouw aanspreekpunt

Backshop is in de Benelux een erkend ergonomiespecialist en heeft alles in huis

On

Backshop is in de Beneluxom eenjouw erkend ergonomiespecialist enteheeft alles in huis werkplekomstandigheden optimaliseren. En dat al ruim 20 jaar.en werkplek­ als het gaat om adviseringOnze gekwalificeerde niet verder te zoeken. om jouw werkplekomstandigheden te optimaliseren. dat al ruim 20advies jaar. bijaanpassingen. Of het nu gaat om een werkplekonderzoek, reïntegratieZowel vanpreventief een adviseurs als bij staan je Naast een ruimEn assortiment aan bureaus,

ergonomische accessoires

ergonomische

werkgerelateerde klachten. ergonomisch (computer) (computer)stoelen Of het nu gaat om een werkplekonderzoek, advies bijverantwoorde reïntegratie van een collega, of om advies en oplossingen bij computergerelateerde klachten zoals met raad en daad

Backshop is hét ergonomisch expertisecentrum bij jou in de buurt

collega, of om advies en oplossingen bij computergerelateerde klachten zoals RSI/KANS (Klachten aan Arm, Nek of Schouder).

bij als het gaat om stoelen en ergonomische accessoires, zijn advies én een ruim aanbod van Voor advies én een ruim aanbod ergonomische accessoires, zijn onze RSI/KANS (Klachten aan Arm, Nekvan of Schouder). Je bent harte welkom in ons expertisecentrum bij jou in de buurt. Je bent van harte welkom in ons expertisewerkgerelateerde onzegraag experts graag jouw aanspreekpunt ergonomische oplossingen hoef jehoef echt experts van ergonomische oplossingen jouw aanspreekpunt centrum Je bij jou de buurt. komen bentinvan harteUiteraard welkomUiteraard in ons expertisecentrum bij jouvrijblijvend in de buurt.langs voor een nadere kennismaking. komen we ook graag klachten zoals RSI en je echt niet te verder te zoeken. als het om om advisering en en werkplek­ als gaat het gaat advisering niet verder zoeken. nelux een erkend ergonomiespecialist en heeft allesnadere in huis we ook graag vrijblijvend langs voor een Onze gekwalificeerde Uiteraard komen we ook graag vrijblijvend langs voor een nadere kennismaking. Kijk eens op www.backshop.nl of scan direct de Q code rechtsonder. andere lichamelijke ergonomiespecialist en heeft alles in huis Naast een een ruim ruimassortiment assortimentaan aan Onze gekwalificeerde aanpassingen. ZowelZowel preventief als bij bureaus, werkplekaanpassingen. kennismaking. Kijk eens www.backshop.nl mstandigheden te optimaliseren. En op dat al ruim 20 jaar. ergonomische accessoires ergonomische adviseurs staan je Kijk eens op www.backshop.nl of scan direct de Q code rechtsonder. zit/sta bureaus, ergonomisch preventief als bij werkgerelateerde werkgerelateerde klachten. klachten. ergonomisch verantwoorde (computer) (computer)stoelen of scan de code20 rechtsonder. optimaliseren. Endirect dat alQR ruim jaar. van een adviseurs n werkplekonderzoek, advies bij reïntegratie met raad staan en daadjeen verantwoorde (computer) stoelen klachten.

kl

Backshop is hét ergonomisch expertisecentru

soek, en oplossingen computergerelateerde advies bijbijreïntegratie van eenklachten zoals

aan Arm, Nek of Schouder).

chouder).

ook graag vrijblijvend langs voor een nadere kennismaking.

tisecentrum bij direct jou in de buurt. ergonomische ergonomische ackshop.nl of scan deaccessoires Q code rechtsonder.

onze experts

oplossingen hoef je echt bij alsergonomische het gaat Jeom zit sowieso goed bij

ij computergerelateerde klachten zoals

lkom in ons expertisecentrum bij jou in de buurt.

stoelen en e

Voor advies bij als het en gaat om én een ruim aanbod van met raad daad werkgerelateerde

klachten zoals RSI en

als willen het gaat nietbij verder te zoeken. Je zit sowiesowerkgerelateerde goed gr Backshop! actWij andere lichamelijke i e aanpassinge Naast een ruim assortiment aan bureaus, zit (of Ontvangoed Backshop! • 20 jaar erkend ergonomiespecialist klachten zoalsklachten. RSI en • 20 jaar erkend ergonomiespecialist gn

u

actie

e100,- r werkgerelat ergonomisch verantwoorde (computer) • dicht bij je in de buurt (computer)stoelen • dicht bij je in de buurt etourdeze kaa • 20 jaar erkend ergonomiespecialist end langs voor een nadere kennismaking. v o andere lichamelijke or je o Neem • vaste klantenkorting mogelijk

direct de Q code rechtsonder.

Je zit sowieso goed bij Backshop! • 20 jaar erkend ergonomiespecialist • dicht bij je in de buurt • vaste klantenkorting mogelijk • ergonomisch advies bij projectinrichting • gekwalificeerde adviseurs (niveau • 20 jaar erkend ergonomiespecialist Therapeuten en Ergonomen) • producten 15 dagen op proef • dicht bij je in de buurt

Je zit sowieso goed bij Backshop!

Wij willen graag dat je goed zit (of staat)

Wij willen graag dat je goed zit (of staat)

Ontvan g e100,- r et voor je ou bij aans de ch een RH af stoe

4 S11

EG

SEW

E VAR EG

SEW

E VAR

4 S11

* Eén stoel retour per aankoop. 4 S11

4 S11

ons een gratis beoordeling en advies over jouw werk­, sta­ en zithouding. 4 S11

• vaste klantenkorting mogelijk • ergonomisch advies bij projectinrichting • gekwalificeerde adviseurs (niveau Therapeuten en Ergonomen) • producten 15 dagen op proef

• vaste klantenkorting mogelijk u aan • dicht bij je in de buurt e sons toeexperti bij aans dons l • ergonomisch advies bij een • vaste klantenkorting mogelijk • ergonomisch advies bijklachten. projectinrichting chaf vangratis b projectinrichting een RH over jouw werk • ergonomisch advies bij • gekwalificeerde adviseurs • gekwalificeerde adviseurs (niveau (niveau Therapeuten en Ergonomen) stoel. * projectinrichting • producten 15 dagen op proef Therapeuten en Ergonomen) • gekwalificeerde adviseurs (niveau • producten 15 dagen op proef Therapeuten en Ergonomen) • producten 15 dagen op proef Neem deze kaart mee tijdens je bezoek aan ons expertisecentrum en je krijgt van ons een gratis beoordeling en advies 14 Backshop S1Healt over jouw werk­, sta­ en zithouding. Vareseweg 43 4 S11 3047 AT Rotterd VA t. 010 470 26 11 EG EG W W E ES ESE je bezoek Neem deze kaart mee tijdens VAR VAR info@backshop G E W aan ons expertisecentrum en je krijgt van ESE www.backshop VAR

Omdat we n

Backshop Healthy Computing bv * Eén stoel retour Vareseweg 43 3047 AT Rotterdam* Eén stoel retour per aankoop. t. 010 470 26 11 info@backshop.nl www.backshop.nl

Omdat we niet allemaal hetzelfde zijn Backshop Healthy Computing bv Vareseweg 43 3047 AT Rotterdam


INHOUD RONDE TAFEL

NIEUWE KRANEN

ERGONOMISCH ADVIES

PROFESSIONALS OVER LIFE AFTER CRISIS, STARTUPS EN SUPERCOMPUTER WATSON

NIEUWE KRANEN, NÓG MEER MOGELIJKHEDEN

De crisis is nu officieel voorbij, meldde minister Dijsselbloem (Financiën) dit voorjaar. Na pakweg zeven magere jaren ziet het zakelijk landschap er heel anders uit. Wat vinden financiële en juridische specialisten van het nieuwe ondernemersklimaat, waarin digitalisering definitief zijn weg heeft gevonden en geniale zolderknutselaars in no-time tot miljoenenbedrijven kunnen uitgroeien? Hoe zien de tafelgasten hun eigen positie op het speelveld?

De vloot van de divisie Peinemann Kranen B.V., onderdeel van de Peinemann Mobilift Groep, werd onlangs uitgebreid met twee nieuwe kranen. De LTM 1.750-9.1 (750 ton) en LTM 1.4007.1 (400 ton) van het merk Liebherr bieden relaties nog meer mogelijkheden én veiligheid. Verantwoordelijk voor de aanschaf van de nieuwste paradepaardjes binnen de toch al imposante materieeluitrusting binnen Peinemann Kranen is Gertjan van de Werken. De geboren Vlaardinger is al 22 jaar werkzaam bij Peinemann en inmiddels adjunct-directeur binnen de kranendivisie.

LEES VERDER OP PAGINA 14

COVERINTERVIEW

INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL Na een lange werkdag verwisselen we pc en laptop voor tablet en smartphone. Gevolg: nog meer pijnklachten in armen, nek en schouders. En het einde is nog niet in zicht, want the Internet of Things draagt verder bij aan het zittend bestaan van de mens, zegt Alex Rodi, directeur van ergonomisch specialistisch bedrijf Backshop uit Rotterdam. “Alleen als we bewust gaan werken, houden we dit vol.”

LEES VERDER OP PAGINA 30

LEES VERDER OP PAGINA 40

‘BEDRIJVEN ZIEN SLAGEN IS HET MOOISTE WAT ER IS’ Nog niet eerder telde Nederland zoveel bedrijven als in 2016. Het overgrote deel bestaat uit zzp’ers en klein mkb. Ze hebben financiële zekerheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen, maar traditionele kredietverleners zien deze groepen nauwelijks staan, zegt Tony Campbell, directeur van Campbell Finance. Een stevige basis vinden ondernemers volgens hem steeds vaker in het voorfinancieren van facturen. Ofwel factoring.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN: DE BANK IS NIET LANGER DE ENIGE BRON Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van fi nanciering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe fi nancieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfi nancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directe- en gestapeld fi nancieren.

LEES VERDER OP PAGINA 44

EN VERDER... 5 6 7 11

Column / Colofon Nieuws Laat je data niet lekken! Dé marktplaats voor Mainports en Deltagebieden 13 “We kijken verder dan de cijfers” 18 Bestaat de (informatie)beschikking wel? 19 Medewerkers jubilerend Van Ons hebben obsessief karakter

21 O  ndernemerspanel 23 Proeven van de Rotterdamse haven 24 “Samenwerking met werkveld kan niet intensief genoeg zijn” 27 Welke transportmodaliteit past het best? 28 Sociaal ondernemen; het werkt! 33 Bedrijven gang naar rechter besparen 34 Oplossing voor langdurige inzet zzp’ers: de DBA-BV 35 ‘Regel uw zaken écht goed!’

36 D  uurzaamheid biedt ook economische voordelen 38 Pensioencontract voor werknemers is al lang geen ABC’tje meer 42 Nieuwe economie vraagt om flexibiliteit en onderscheidend vermogen 43 Recruiters kiezen nogal eens verkeerd 46 216: de nieuwe accountant 47 Samen werken aan duurzame oplossingen 48 De rol van emoties en data in de marketing HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

3


Uniek, uitzicht, informeel, een gevoel, een beleving en altijd... het water aan je voeten. Het Delta Hotel; de combinatie van anders dan anders ĂŠn een professionele service. Je waant je als een wereldreiziger in het steeds wisselende decor van voorbijvarende schepen in de wereldhaven Rotterdam. Gelegen aan de Nieuwe Maas beschikt het Delta Hotel over 81 kamers en 5 unieke zalen. Voor het eten en drinken is er Nautique, met het Restaurant, het Grand CafĂŠ en de Vier Windstreken. Geheel ingericht in een eigentijds en nautisch thema is dit een absolute aanrader voor iedere gelegenheid! Alles kan in deze unieke locatie! Vergaderen met altijd... het water aan je voeten!

www.deltahotel.nl - 010-4345477


COLUMN

UURTARIEF VAN 17 MILLE Herinnert u zich het ziekenfonds nog? Mensen met een laag tot modaal inkomen waren verzekerd voor ziekenhuis, apotheek en huisarts. Bovenmodale inkomensgroepen moesten zich ‘particulier verzekeren’, zoals dat heette. In 2006 veranderde dat. Toenmalig minister Hans Hoogervorst (VVD) dacht dat de kosten voor de zorg zouden dalen als ziekenhuizen en verzekeraars onderling gingen concurreren. Marktwerking was het toverwoord. Vraag en aanbod moesten de prijs bepalen. In dat jaar gaf de rijksoverheid 44 miljard euro uit aan zorgkosten. We zijn nu tien jaar verder. Enig idee hoeveel de huidige minister – Edith Schippers, ook VVD – uitgeeft? Drie en zeventig miljard euro. Dat is 66 procent meer dan in 2006. Natuurlijk worden we ouder dan pakweg vijftig jaar geleden, waardoor de zorgkosten toenemen, maar het is quatsch te beweren dat dit de oorzaak van de exorbitante kostenstijging is. Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer en verzorgingstehuizen worden in hoog tempo gesloten. Infl atie is er na 2008 nauwelijks geweest. Het probleem zit in de wijze waarop zorgverzekeraars van de regering de vrije hand hebben gekregen om de prijzen te bepalen. Concurrentie op prijs is er nauwelijks. Wie denkt dat het ziekenhuis de kostprijs van een specialistische behandeling of operatie bepaalt, heeft het mis. De directie van een hospitaal stelt de tarieven vast aan de hand van de bedragen die ze van de verzekeraars die met haar in zee willen, ontvangt. Simpel gezegd: als een ziekenhuis 50 miljoen euro krijgt en het 10.000 behandelingen

verricht, dan bedraagt het tarief voor een operatie of andere medische handeling gemiddeld 5.000 euro. Volgens dit principe kon het dit jaar gebeuren dat het operatief inbrengen van een schroefje in de schedel van een vrouw uit Enschede een nota opleverde van 16.943,36 euro. De behandelend arts was binnen zestig minuten klaar met dit klusje. Dat is nog eens een uurtarief! Het schroefje zelf, dat als kapstok diende voor een gehoorapparaatje, kostte 1.100 euro. De vrouw wilde weten waarom de simpele handeling zoveel geld kostte, maar het ziekenhuis weigerde inzage te geven in de kostenopbouw. Zij hoefde het immers niet zelf te betalen. De nota was voor de verzekeraar, en die krijgt z’n geld uit de Haagse belastingpotten. De vrouw liet het er niet bij zitten en liep naar de krant. Tegen een redacteur zei de woordvoerster van het ziekenhuis dit: “Er is geen enkel verband met de kostprijs van behandelingen. Wij gaan niet inhoudelijk in op uw vraag over de achtergrond van een rekening.” Dit is Nederland 2016. Dit noemt ‘Den Haag’ nu al tien jaar marktwerking in de zorg. U en ik weten dat de overheid geen verstand heeft van ondernemen. Dat hoeft ook niet. Wij betalen ambtenaren en politici om collectieve voorzieningen zo goed mogelijk voor ons te organiseren tegen een acceptabele prijs. Dat is in de zorg volkomen mislukt. Kwalitatief is het weliswaar overwegend in orde, maar fi nancieel is het een puinhoop. Weet u al op wie u gaat stemmen in maart of gelooft u het wel?

“Er is geen enkel verband met de kostprijs van een behandeling”

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Rotterdam verschijnt vijf keer per jaar.

Oplage: 5.000 exemplaren

Uitgever Novema West bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

Coverfoto Tony Campbell, directeur van Campbell Finance Fotografie Jan Nass

Eindredactie Baukje Bosma Telefoon 0512 – 74 52 20 E-mail b.bosma@ondernemersbelang.nl

Elfde jaargang, nummer 5, 2016

Bladmanager Herman Koreman Telefoon 0228 - 32 12 53 E-mail h.koreman@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk Scholma Druk, Bedum

Aan deze uitgave werkten mee: Patricia van der Beek Blinkfotografie Luuk Gosewehr Jerry Helmers Marjolein Hettinga Baart Koster Jeroen Kuypers Geisje van der Linden Fred Louter Marco Magielse Jan Nass Martin Neyt Wendy van Schie André Vermeulen (column) Ruud Voest René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. ISSN: 1875-4260 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

5


KORT NIEUWS SCHERP EN BETAALBAAR

Reclamebureau DvO Productions is deel van een groot netwerk van diverse soorten professionals. Doordat al deze professionals vanuit eigen locatie werken en er geen geld wordt gespendeerd aan een chique pand met een dure inrichting, kan reclamebureau DvO Productions de prijzen van al hun diensten scherp en betaalbaar houden. Met dit unieke concept onderscheiden zij zich van hun concurrenten en gaan zij de strijd aan met te dure reclamebureaus om zo voor iedereen hun diensten betaalbaar te houden! Inmiddels vieren zij het 5-jarige bestaan van dit succesvolle concept! Dit vieren zij door bij elk nieuw website ontwerp een jaar gratis hosting weg te geven! U kunt bij hen terecht voor logo ontwerp, huisstijl ontwerp, website ontwerp, website hoger in Google en zij verzorgen uw complete drukwerk (inclusief opmaak). Kijk snel op dvoproductions.nl

TRIBES OPENT TWEEDE LOCATIE IN ROTTERDAM

Tribes Inspiring Workplaces kondigt weer een nieuwe vestiging aan. Het snelgroeiende mobile office concept 3.0 opent haar elfde Tribes locatie in Rotterdam. Tribes heeft gekozen voor Coolsingel 6, een van de levendigste straten van Rotterdam, waar zij na de winter haar deuren zal openen. Coolsingel 6 is tevens de tweede Tribes locatie in Rotterdam. De eerste Rotterdamse vestiging bevindt zich aan de Kop van Zuid met uitzicht op de Wilhelminabrug. De Coolsingel ligt in het Rotterdam Central Business District, waar een groot aantal internationale ondernemingen zijn gevestigd. De locatie is goed bereikbaar door goede aan- en afvoerwegen naar de Rotterdamse Ring, maar ook het openbaar vervoer is uitstekend geregeld met haltes voor bus en tram voor de deur.

BEÏNVLOEDING VAN SNELHEIDSGEDRAG DOOR NUDGING

Uit een onderzoek van de SWOV, in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, blijkt dat automobilisten hun snelheid met gemiddeld 4 km/uur verlagen als er Dick Bruna-afbeeldingen langs de weg staan. Een dergelijke snelheidsverlaging zou een reductie van 20% van de ongevallen kunnen betekenen. De uitkomst van dit experimentele onderzoek is voor de Metropoolregio aanleiding om een vervolgonderzoek uit te laten voeren om te kijken of de effecten zich ook voordoen in ‘echte’ situaties. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders. In totaal kregen ruim 1.000 respondenten via internet foto’s te zien van 30- en 50 km/uur wegen. Bij elke foto werd aan de respondenten gevraagd hun eigen snelheid en de snelheid van andere automobilisten in te schatten. De foto’s toonden wegen met Dick Bruna-borden, neutrale borden en geen borden. Veilig verkeer is voor de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een belangrijk onderwerp. Daarom is er bij de gemeenten veel belangstelling voor aanvullende beïnvloedingsmethoden, zoals automatische gedragsbeïnvloeding -ook wel nudging genoemd- die hoge snelheden kunnen reduceren. Om de kennis over dit soort nieuwe methoden te vergroten heeft de Metropoolregio dit onderzoek laten uitvoeren.

Schade aan auto of caravan/camper? Wij maken het beter! En 100% ontzorgd! Onze vakkennis en ervaring garanderen perfect (auto)schadeherstel. Compleet met onze all-inclusive service. Zoals gratis vervangend vervoer en gratis transportservice. Welkom!

TOUR HALVE MAEN EINDIGT IN ROTTERDAM

Van vrijdag 28 oktober tot en met zondag 30 oktober lag de Halve Maen, Nederlands enige zeilende 17e-eeuwse replica, bij het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam. Tijdens het slotevenement op 30 oktober keek oudpremier Jan Peter Balkenende terug op zijn beroemde uitspraak over de VOC- mentaliteit uit 2006. En verkende hij samen met historicus en TV-presentator Hans Goedkoop kansen voor Nederland in de 21ste eeuw. De Halve Maen is een replica van het schip waarmee Henry Hudson in 1609 probeerde een kortere zeeroute naar China te vinden, in opdracht van de VOC. Die vond hij niet, maar hij gooide wel als eerste Europeaan het anker uit bij een eiland, dat de Nederlanders ‘Manahatta’ noemden. Naar de Indiaanse naam die ‘de plaats waar wij het hout voor bogen halen’ betekent. Nederlandse kooplieden roken na terugkomst van het schip direct grote kansen voor handel. Dat leidde tot het ontstaan van de kolonie Nieuw Nederland en de stad Nieuw-Amsterdam, het latere New York. In mei 2015 kwam een getrouwe replica van het schip voor vijf jaar uit de Verenigde Staten naar Nederland. Het Westfries Museum, het museum van de Gouden Eeuw, kreeg het schip in bruikleen.

AUTOSCHADE

AAS SchadeCentrum Rotterdam

Adres: Bokelweg 100 Openingstijden: 3125 AD Schiedam MAAKT (AUTO)SCHADE BÉTER! Maandag t/m vrijdag Telnr: 010 - 415 45 40 www.aasschadecentrumrotterdam.nl van 08.00 - 17.00 uur Faxnr: 010 - 462 06 23 Zaterdag op afspraak. Zondag gesloten Email: info@aasschadecentrumrotterdam.nl

Schadebedrijven A5 adv. Algemeen.indd 3

05-07-16 17:15

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? Is er een nieuwe directie aangetreden? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen, fuseren of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


COLUMN ERIC JANSE DE JONGE NIEUWE VOORZITTER VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN BINNENHAVENS

Op donderdag 6 oktober 2016 is Eric Janse de Jonge benoemd tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging. Marijke van Haaren nam, na acht jaren voorzitter te zijn geweest van de NVB, afscheid van de leden en het bestuur. Tijdens de vergadering werd Marijke van Haaren geëerd voor haar werkzaamheden door haar te benoemen tot erelid van de NVB. De NVB is onder leiding van Marijke van Haaren uitgegroeid tot een belangrijk kenniscentrum en vraagbaak voor de Nederlandse binnenhavens. Op vrijdag 7 oktober werd Eric Janse de Jonge gepresenteerd aan het publiek tijdens het NVB-lustrumcongres in de Amsterdamse havenregio. Marijke van Haaren overhandigde een kompas aan Eric Janse de Jonge met als boodschap ‘om de vereniging op koers te houden’. Eric Janse de Jonge is ruim twaalf jaar actief geweest in de provincie Noord-Brabant als lid van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten. Gedurende die periode had hij in zijn portefeuille onder andere infrastructuur en mobiliteit. Eric Janse de Jonge is tevreden met de basis die is gelegd bij de NVB en heeft de ambitie om de belangen van de binnenhavens nog beter op de kaart te zetten.

1_2_liSp_fc_A.indd 1

1_2_liSp_fc_A.indd 1

Met die boetebevoegdheid en de maximaal toegestane hoogte daarvan heeft de privacytoezichthouder geen stok in handen, maar een honkbalknuppel. Mijn inschatting is dat de maximale boete die kan worden opgelegd en die 820.000,- euro bedraagt, voor de meeste MKB’ers direct de doodklap zou betekenen. Is die boete overigens niet passend, dan mag zij tien procent van de netto jaaromzet van de onderneming beslaan. Die ‘tien procent-boetes’ zullen in de praktijk dus vooral gelden voor de kleine groep MKB-bedrijven met een minimale netto jaaromzet van meer dan 8,2 miljoen euro.

ZELFS ALS VERSLEUTELDE DATA IN HANDEN VAN ONBEVOEGDE DERDEN MOCHTEN VALLEN, KUNNEN DIE DAAR NIETS MEE

ng, loonadmi tie, belenastopinpapi gaangierwerfte,k, AlBoekhoudi s ondernemer zit u nientistetrawacht jtaearrwirejlkenijuisntg,deNIadmiWOnveristgraunnitie dengen,graadmet BTW teruvanggaveuw uisucces t anderis.e EU lidstaten en belastingadvies.

Zo’n (dood)klap wilt u uiteraard voorkomen en de wet verplicht ook tot preventie. U moet namelijk maatregelen treffen om de privacy te beschermen en tevens een databeschermingsbeleid op poten zetten en dit (aantoonbaar) handhaven. U moet zodoende met uw medewerkers, maar bijvoorbeeld ook met uw leveranciers en andere zakelijke netwerkpartners, afspraken maken over hoe veilig om te gaan met data en deze afspraken vervolgens vastleggen. Heeft u dit allemaal goed geregeld, dan kunt u er bij een datalek zelfs helemaal zonder boete vanaf komen. Uw beleid moet overigens gericht zijn op al uw bedrijfsdata die direct herleidbaar is tot individuen. Een datalek kan op vele wijzen ontstaan, onder meer doordat uw server wordt gehackt en persoonsgegevens worden gestolen. Maar ook doordat een van uw medewerkers privacygevoelige data verliest door een device te laten slingeren. Denk aan een usb-stick of laptop, maar ook aan een smartphone of zelfs een printje met vertrouwelijke data erop. Nu zijn er diverse preventiemaatregelen denkbaar, maar aangezien vrijwel elk bedrijf tegenwoordig in de cloud zit, is het versleutelen van uw data middels encryptie sowieso de backbone van goed databeschermingsbeleid. Want zelfs als versleutelde data in handen van daartoe onbevoegde derden mochten vallen, kunnen die daar niets mee.

Snikkers & Partners is een no-nonsense administratiekantoor dat samen met u uw zaken goed regelt.

19-07-11 12:18

19-07-11 12:18

Boekhouding, loonadministratie, belastingaangifte, jaarrekening, NIWO vergunningen, BTW teruggave uit andere EU lidstaten en belastingadvies.

Op 1 januari jongstleden werd de Wet bescherming persoonsgegevens uitgebreid met de Wet meldplicht datalekken en een boetebevoegdheid voor de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Doel van de meldplicht: het minimaliseren van de schade die betrokkenen lijden door een datalek.

Boekhouding, loonadministratie, belastingaangifte, jaarrekening, NIWO vergunningen, BTW teruggave uit andere EU lidstaten en belastingadvies.

Snikkers & Partners is een no-nonsense administratiekantoor dat samen met u uw zaken goed regelt.

1000-21-1000-2723 KTO Infoboek kleur: fc

Als ondernemer zit u niet te wachten op papierwerk, terwijl juist de administratie de graadmeter van uw succes is.

Snikkers & Partners is een no-nonsense administratiekantoor dat samen met u uw zaken goed regelt.

kleur: fc

Boekhouding, loonadministratie, belastingaangifte, jaarrekening, NIWO vergunningen, BTW teruggave uit andere EU lidstaten en belastingadvies.

1000-21-1000-2723 KTO Infoboek

Als ondernemer zit u niet te wachten op papierwerk, terwijl juist de administratie de graadmeter van uw succes is.

LAAT JE DATA NIET LEKKEN!

En wat als data ondanks uw inspanningen toch in handen van die daartoe onbevoegde derde vallen? Dan is het devies om dat direct (binnen 72 uur) proactief te melden bij de AP én in sommige gevallen ook bij diegenen die schade lijden van uw lek. Dit werkt boeteverlagend, terwijl verzwijging van een datalek bij ontdekking door de AP juist tot een hogere boete leidt. Alertheid op preventie én transparantie bij ongelukken zijn dus absoluut geboden. Sinds 1 januari.

«

BAART KOSTER Tekst & communicatie | Telefoon 06 - 418 604 90 | www.kosterteksten.nl Gespreksleiding (ronde tafels + groepsgesprekken) / interviews/ copywriting/ columns/ digitale content/ (eind)redactie/ artikelen & publicaties

1_2_liSp_fc_A.indd 1

1000-21-1000-2723 KTO Infoboek

kleur: fc

19-07-11 12:18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

7


8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


COVERINTERVIEW

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

CAMPBELL FINANCE WIL GARANTIE VOOR GROEI ZIJN

‘Bedrijven zien slagen is het mooiste wat er is’

Nog niet eerder telde Nederland zoveel bedrijven als in 2016. Het overgrote deel bestaat uit zzp’ers en klein mkb. Ze hebben financiële zekerheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen, maar traditionele kredietverleners zien deze groepen nauwelijks staan, zegt Tony Campbell, directeur van Campbell Finance. Een stevige basis vinden ondernemers volgens hem steeds vaker in het voorfinancieren van facturen. Ofwel factoring. Zijn mobiel gaat nooit uit, niet eens op stil. Avond, nacht, weekend, vakantie, de smartphone staat aan. Het apparaat laat dan ook tijdens het gesprek met de regelmaat van de klok een beltoon horen. Tony Campbell, oprichter van het gelijknamige factoringbedrijf uit Schiedam, beantwoordt de telefoontjes vriendelijk, maar zakelijk en to-the-point. Het komt in orde, klinkt in elke boodschap door. Precies wat een ondernemer wil horen. Het gaat tenslotte over het op peil houden, of het weer op gang brengen, van de cashflow. “Klanten hebben mijn 06 en benaderen me ook meestal op die manier”, vertelt Campbell nadat hij heeft opgehangen. “Ze kunnen ook contact opnemen met het kantoor, op onze site chatten, een e-mail of bericht via social media sturen, maar dit werkt beter. Het is efficiënt en toch persoonlijk. Het gaat ook niet altijd over werk. Ondernemers bellen soms om trots te melden dat ze weer een opdracht binnen hebben gehaald. Geweldig om te horen, alsof je deel uitmaakt van hun succes. In zekere zin is dat ook zo. We hebben bijgedragen aan de continuïteit van het bedrijf.”

Campbell. “Als we de ingediende nota’s hebben goedgekeurd, betalen we bedrijven binnen een uur tot negentig procent van het factuurbedrag uit. Het restant minus ons tarief, maken we over als de debiteur de rekening aan ons heeft voldaan. De percentages voor uitbetaling en tarieven zijn afhankelijk van onder andere branche en risicoprofiel. Het debiteurenrisico komt echter geheel voor onze

Campbell het financieren van facturen te omarmen. Geen zorgen over oplopende betaaltermijnen en ongemakkelijke klantgesprekken, gewoon tijdig betaald krijgen en nieuwe opdrachten binnenhalen, zo schetst hij de dienstverlening. “Als je uit gaat van opdrachtgevers die na 30, 60 en 90 dagen betalen, dan is het voorfinancieren van facturen met name voor de laatste twee categorieën interessant. Twee maanden op je geld wachten is voor kleine bedrijven en zelfstandigen al een beproeving, laat staan 90 dagen. De kosten lopen gewoon door en al die tijd zijn er geen middelen om te investeren. De lange wachttijden zetten een enorme rem op de ontwikkeling van bedrijven.”

“We willen concrete afspraken over betalingstijdstippen maken”

TRANSPARANTIE IS EEN MUST Campbell Finance, gevestigd op de bovenste verdieping van een kantorencomplex nabij rijksweg A20 en trein- en metrostation Schiedam, heeft van debiteurenfinanciering zijn corebusiness gemaakt. Ondernemers hebben de vrijheid om te kiezen welk deel van de portefeuille wordt uitbesteed. Er worden ook geen eisen aan de omzet en hoogte van de rekening gesteld, Campbell Finance berekent een percentage van het factuurbedrag -gemiddeld drie tot vijf procent- als tarief. “Transparantie is een must”, stelt Tony

rekening. Dat is het prettige voor een ondernemer, het geld komt binnen en hij kan zich op zijn kerntaken richten.”

OPDRACHTGEVER VERLIEZEN Campbell ging niet over eennachtsijs met de oprichting van zijn bedrijf. Na het afronden van diverse managementstudies, begeleidde hij ondernemers bij marketingvraagstukken. Geleidelijk aan kwam hij op het financiële vlak terecht. Uit gesprekken met zelfstandigen bleek dat een klein deel van de klantenkring het niet zo nauw nam met de betaling. Bedrijven lieten deze zaken vaak op hun beloop, waardoor ze onnodig verliezen leden. Tijdig aanmanen en debiteurenbeheer op orde brengen, luidde Campbells advies, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. “Bedrijven willen hun klanten liever niet confronteren met laks betaalgedrag. De angst om een opdrachtgever te verliezen is ongetwijfeld de belangrijkste reden.” Met de explosieve groei van het aantal kleine zelfstandigen in het achterhoofd, besloot

DE GROTE ONBEKENDE Zzp’ers, startups en klein mkb hoeven in elk geval niets van traditionele kredietverleners te verwachten. Banken gaan geen opdrachten voorfinancieren, noch zijn ze geïnteresseerd in bedrijven met bescheiden omzetten. Financieringsvormen als crowdfunding en peer-to-peer lending bieden uitkomst voor de opstartfase of voor een afzonderlijk project, maar ze zijn geen basis voor uiteindelijke groei. Factoring kan naar inzicht van Campbell wél een garantie bieden. “Grote partijen maken al jaren gebruik van factoring, maar voor het klein mkb was dit middel veel minder toegankelijk. We zijn wat dat betreft de grote onbekende. Het voorfinancieren van facturen werkt. Zodra inkomsten met zekerheid arriveren, kun je een bedrijf verder uitbouwen.” Mits een ondernemer zijn klanten behoudt, want dat is de vraag als er een derde partij voor betalingskwesties op het toneel verschijnt. Campbell stelt een tegenvraag: is het

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

9


COVERINTERVIEW

WAT HEBBEN WE AAN DE EUROPESE BETALINGSRICHTLIJN? Nederland staat in de mondiale top 3 van landen waar nota’s het snelst worden betaald, zo blijkt uit recent onderzoek van een kredietverzekeraar. Ons land moet met een gemiddelde betalingstermijn van 47 dagen alleen Oostenrijk (44 dagen) voor zich laten. Toch klagen nog veel ondernemers over rekeningen die maanden uit staan. Met name de overheid staat te boek als trage betaler. Dat terwijl een Europese richtlijn bepaalt dat overheden binnen 30 dagen en bedrijven elkaar binnen 60 dagen moeten betalen. Zo niet, dan heeft de schuldeiser het recht rente in rekening te brengen. In de praktijk komt daar niets van terecht, weet Tony Campbell. “Met name zzp’ers en kleine bedrijven staan niet sterk. Er is geen sanctiemogelijkheid en klanten extra laten betalen komt de relatie natuurlijk niet ten goede. Bedrijven die betalingsvoorwaarden in een overeenkomst met een afnemer hebben opgenomen, hebben een betere positie. Laat het in elk geval nooit doorsudderen. Bespreek de betalingstermijn met een klant.”

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

een betere optie om een incassobureau naar een opdrachtgever te sturen? “Eigenlijk is het dan te laat. Een bedrijf heeft zijn geld niet en een debiteur weigert om wat voor reden dan ook te betalen. Je zult je verbazen over de achtergrond, niet zelden ligt gebrekkige communicatie aan onbetaalde facturen ten grondslag. Maar dan komt het incassobureau op de proppen … klant kwijt. Wij zitten ver voor die fase. Een ondernemer brengt actuele rekeningen voor geleverd werk aan, geen rekeningen die al lang op betaling wachten, wij zorgen voor de afwikkeling. We benaderen debiteuren altijd met oog voor de belangen van onze klant, we hebben tenslotte een zorgplicht. Gesprekken zijn vriendelijk maar direct. We willen concrete afspraken over betalingstijdstippen maken.”

STERKERE BAND MET KLANT De relatie met een klant kan zelfs verbeteren met de komst van een factor, zegt Campbell. Irritaties over betalingen blijven niet sluimeren, waardoor er scheve gezichten ontstaan, maar worden in een goede sfeer opgelost. “Duidelijkheid is alles. Als je zaken zorgvuldig uitspreekt, ook de verwachtingen ten aanzien van de betaling, verdwijnt er een potentieel struikelblok. We werken voor bedrijven in verschillende sectoren, van transport en bouw tot retail en uitzendbranche, tot ver over de

landsgrenzen. In goed overleg met partijen kom je een heel eind. Zelfs als de grondslag lijkt te ontbreken. Bijvoorbeeld banken kunnen in hun overeenkomst een verpandingsverbod hebben opgenomen, toch kan daar in samenspraak met de bank vanaf worden geweken. Een bank wil zekerheid, dat kunnen wij bieden door facturen voor te financieren en zo aan de liquiditeit van een bedrijf bij te dragen.”

MIDDEL VOOR KORTE TERMIJN Tot nu toe kwam het bij Campbell Finance niet voor dat een debiteur zijn rekening onbetaald liet. De Schiedamse factor schakelt bij eventuele strubbelingen desnoods mediation in. De afgelopen periode nam het aantal aanvragen voor het financieren van facturen toe. “De bouw en transport trekken aan, we gaan richting 1,2 miljoen zzp’ers en bedrijven willen over het algemeen weer investeren. Dat beïnvloedt de reserves, er is liquiditeit nodig. Factoring is een middel voor de korte termijn. Als het fundament er ligt, kan een bedrijf verder groeien en is factoring geen noodzaak meer. Daar doe je het mede voor, bedrijven zien slagen is het mooiste wat er is. Ze gaan weer vooruit!”

«

www.campbellfinance.nl


SS&R MAINPORTS

Tekst: Marjolein Hettinga // Fotografie: Jan Nass

Voorne-Putten; dé marktplaats voor Mainports en Deltagebieden Meer banen, meer opleidingsplaatsen en een gezond economisch rendement voor bedrijven door het ontwikkelen van producten en diensten die de haven en de delta veilig en weerbaar maken. Dat is het doel van Smart, Safe & Resilient Mainports (SS&R Mainports) met Voorne Putten als testlocatie en marktplaats. SS&R Mainports maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’ van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de komende tien jaar wordt veel geïnvesteerd in infrastructuur en innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een extra werkgelegenheid in Zuid-Holland van tussen de 25.000 en 50.000 banen.

FIELDLAB Het eiland Voorne-Putten vormt de fysieke locatie voor een zogenaamd fieldlab, waar producten en diensten ontwikkeld worden. Met de ligging dicht tegen het Rotterdamse havengebied, maar ook met een belangrijke woon- en recreatiefunctie, vormt dit eiland een voorbeeld voor deltagebieden in de rest van de wereld. Hier worden innovaties ontwikkeld om het havengebied en de omgeving slimmer, veiliger en klaar voor de toekomst te maken. Voorzitter Peter de Bruijn van Smart, Safe & Resilient Mainports: “Het fieldlab is een fysieke plek waar producten en diensten ontwikkeld en getoetst worden. Hier wordt gekeken wat de kansen en gevolgen zijn voor bewoners en bedrijven, maar ook wat de mogelijkheden zijn om (inter)nationaal op te schalen. Innovaties onder de vlag van SS&R Mainports zijn ontwikkeld en getest in de ‘echte’ wereld. SS&RM vormt daardoor een keurmerk waarmee deze producten en diensten beter internationaal verkocht kunnen worden en meer economisch rendement opleveren voor de regio.

GROOT DENKEN, PRAKTISCH STARTEN De eerste resultaten worden in december 2016 gepresenteerd. In de toekomst wordt SS&R

Mainports een internationaal marktvenster en kenniscentrum, waar alles samenkomt op het gebied van technieken en methodes die van de havens en delta’s in de wereld Smart, Safe en Resilient Mainports maken. Uitgaande van het principe ‘groot denken, praktisch beginnen’ wordt gestart met een aantal initiatieven gericht op maatschappelijke problemen. FRIS e-Bike is zo’n initiatief, dat staat voor Find Recover Insure Service en het probleem van gestolen fietsen aanpakt. Het is een samenwerking tussen fietsenfabrikanten, verzekeraars, politie en de samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten. Fietsen worden voorzien van een tag, waarmee de locatie elektronisch gevolgd kan worden. Een registratie- en ophaaldienst zorgt ervoor dat een gestolen fiets weer bij de eigenaar wordt afgeleverd. Hiervoor worden boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) opgeleid op het eiland voor nationale inzet. Na de testfase wordt dit project landelijk uitgerold, wat binnen vijf jaar tot zo’n achthonderd tot duizend nieuwe banen moet leiden. Uiteraard kan dit concept vervolgens ook gebruikt worden voor andere industrieën waar diefstal een groot probleem is, zoals in de bouw en in de logistieke sector.

PROEFTUIN Thema’s zijn niet alleen veiligheid, transport en logistiek, maar ook recreatie en ecologie. Zo kan restmateriaal van de aardappelindustrie, dat overblijft bij de productie van aardappelproducten, gebruikt worden voor het fabriceren van duurzaam plastic bakken voor ecologisch natuurherstel. De Bruijn: “Het eiland wordt ingezet als proeftuin voor dergelijke initiatieven en dat biedt ook kansen

op het eiland zelf. Als bijvoorbeeld een lokale ondernemer met aquadrones blauwalg wil tegengaan, dan biedt Voorne-Putten hem een plek in het Oostvoornse Meer om dit idee te ontwikkelen en via de SS&R Mainports internationaal te vermarkten.” “Voorne Putten ontwikkelt zich daarmee tot een aantrekkelijk gebied om in te investeren. Voor de komende jaren is de ambitie uitgesproken om 1,5 miljard euro aan investeringen te zoeken die kunnen landen op Voorne Putten. De unieke ligging ten opzichte van de Rotterdamse haven en de Randstad maakt van Voorne Putten een uitstekend investeringsgebied. Het is de groeibriljant van Nederland”.

WORLD DELTA EXPO Waar een spanningsveld is tussen wonen, werken, transport en recreatie is het steeds meer een trend om te laten zien wat er gebeurt. Kijk maar naar attracties als FutureLand op de Maasvlakte, maar ook Neeltje Jans waar het ontstaan en belang van de Deltawerken aan de wereld getoond wordt. De ‘marktplaats’ voor SS&R Mainports wordt een jaarlijkse World Delta Expo, waar internationale innovatieve partijen en investeerders samen komen. “Hier laten we de wereld zien hoe wij het in Nederland doen”.

«

SMART, SAFE & RESILIENT MAINPORTS E-mail info@ssrmainports.com www.ssrmainports.com

GOOGLE ZOEKVRAAG Lokaal MKB, samenwerking VoornePutten, werkgelegenheid, economisch rendement, veilige mainports, gebiedsontwikkeling, next economy, World Delta Expo, Future Events, Fieldlabs, investeringsagenda Zuid-Holland.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

11


REPORTAGE

Tekst: Patricia van der Beek // Fotografie: Jan Nass

WINSTPLAN:

“We kijken verder dan de cijfers” ‘Winstplan berekent uw succes’, zo valt te lezen op het entreebord van dit Rotterdamse administratiekantoor. Directeur Wasiem Bakhtali en zijn team maken deze belofte meer dan waar. Kleine en grote ondernemers uit verschillende branches kloppen bij hen aan voor al hun financiële en bedrijfsmatige vraagstukken.

QUICK SCAN “Wij helpen ondernemers hun ambities waar te maken”, vertelt Wasiem. “Komt er bijvoorbeeld een zzp’er bij ons die binnen tien jaar een eigen bv wil met vijf man personeel, dan stellen we samen met hem een plan op. De eerste drie jaar plannen we in detail, de overige jaren in grote lijnen. Elk kwartaal maken we een overzicht van de financiële stand van zaken, die we met de ondernemer bespreken. Dit doen we aan de hand van business intelligence rapporten, of simpeler gezegd: we maken de cijfers inzichtelijk met diagrammen en grafieken. Aan de hand daarvan kijken we of de planning nog gevolgd wordt. Is dat niet het geval, dan sturen we bij.”

ACHTERLIGGENDE OORZAAK Op de vraag wat dat bijsturen inhoudt, antwoordt Wasiem: “Soms gaat het om iets heel concreets, zoals telefoonkosten die uit de pas lopen. Wij wijzen de ondernemer daarop en adviseren hem bijvoorbeeld op een andere provider over te stappen. Het kan ook gebeuren dat de financiële resultaten tegenvallen, terwijl concurrenten het wel goed doen. Wij gaan dan op zoek naar de achterliggende oorzaak. Is er een probleem met het product? Of verkoopt de ondernemer zichzelf niet goed? Vaak zien we dat het product, het ondernemersplan en de marketingstrategie beter op elkaar afgestemd moeten worden. Wij helpen de ondernemer daarbij. Sommige ondernemers krijgen coaching, bijvoorbeeld om meer als manager te denken en te handelen.”

UITGEBREIDE BRANCHEKENNIS Bij het adviseren van de klant maken Wasiem en de relatiemanagers van Winstplan gebruik van hun uitgebreide kennis en ervaring in verschillende branches. “Met meerdere horecabedrijven in ons klantenbestand weten we inmiddels waar je het beste je vlees kunt inkopen”, legt Wasiem ter illustratie uit. “Daarnaast zijn veel branches met elkaar verweven. Ambachtelijke slagers en bakkers bijvoorbeeld. Of autogarages en elektrotechnische bedrijven. Gaat het in de ene branche goed, dan volgt de andere niet lang daarna. Die kennis nemen we mee in onze adviezen, bijvoorbeeld als een ondernemer op het punt staat een investering te doen.”

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

ONDERNEMERS KOPPELEN

» Wij vertalen de ambities van de ondernemer naar een financieel plan, dat we elk kwartaal monitoren. Wijkt de werkelijke situatie af van de planning, dan gaan we op zoek naar de achterliggende oorzaak en sturen we bij. Een van de ‘zachte’ maatregelen die wij nemen is coaching. Ook koppelen we ondernemers aan elkaar om kennis te delen op vakinhoudelijk of ondernemersgebied.

Het mag duidelijk zijn dat de dienstverlening van Winstplan meer omvat dan administratie en boekhouding. “Wij kijken verder dan de cijfers”, zegt Wasiem. “Het gaat ons ook om de persoon achter de onderneming. We willen weten hoe hij zijn bedrijf runt en waarom, maar ook wat zijn thuissituatie is. Iedere ondernemer gaat daar op zijn eigen manier mee om en heeft zijn sterke en zwakke punten. Omdat wij dicht op onze klanten zitten, hebben wij hier een goed beeld van. En zien we ook mogelijkheden om ondernemers van elkaar te laten leren, door kennis uit te wisselen op vakinhoudelijk of ondernemersgebied. Wij koppelen ondernemers aan elkaar, zodat ze elkaar kunnen coachen of onderling zaken kunnen doen. Dat is in mijn optiek een stuk effectiever dan een netwerkborrel.”

«

» De meeste ondernemers die bij ons aankloppen hebben duidelijke ambities, maar weten niet altijd hoe ze die waar moeten maken.”

ONZE VISIE » Wij berekenen het succes van de ondernemer en kijken daarbij verder dan de cijfers. Het gaat ons juist ook om de persoon achter de onderneming. Hoe runt hij zijn bedrijf? Wat zijn daarin zijn sterke en zwakke punten? En hoe is zijn thuissituatie?

UW OPLOSSING

WINSTPLAN Van Vollenhovenstraat 56A 3016 BK Rotterdam Telefoon 010 – 226 68 90 E-mail info@winstplan.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

13


P ROFESSIONALS OVER LIFE AFTER CRISIS, STARTUPS EN SUPERCOMPUTER WATSON

‘Stel vooral veel vervelende vragen’ 14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


RONDE TAFEL

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

De crisis is nu officieel voorbij, meldde minister Dijsselbloem (Financiën) dit voorjaar. Na pakweg zeven magere jaren ziet het zakelijk landschap er heel anders uit. Wat vinden financiële en juridische specialisten van het nieuwe ondernemersklimaat, waarin digitalisering definitief zijn weg heeft gevonden en geniale zolderknutselaars in no-time tot miljoenenbedrijven kunnen uitgroeien? Hoe zien de tafelgasten hun eigen positie op het speelveld? Van de cijfers alleen zou een mens best gelukkig worden. Kijk dat aantal faillissementen eens verder dalen. In augustus sloot een kwart minder kleine en middelgrote bedrijven zijn deuren vergeleken met dezelfde periode vorig jaar: 1350 tegenover 1772. De graadmeter van Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, de IMK-index, ging zelfs naar 78. Deze index is gebaseerd op gemeentelijke aanvraag van bijstandverlening voor zelfstandigen. Begonnen bij 100 in 2008, schoot de index omhoog naar 278 in 2010, om in 2015 naar 95 te zakken. Als klap op de vuurpijl bereikte het consumentenvertrouwen in oktober het hoogste peil in negen jaar. Vooral de koopbereidheid neemt toe, meldde het CBS. De praktijk toont volgens de deelnemers aan het rondetafelgesprek, bijeengekomen in het Vlaardingse Delta Hotel, pal aan de druk bevaren Nieuwe Maas, een minder rooskleurig beeld. Natuurlijk neemt het aantal faillissementen af, stelt Marc Groenen (BDO), maar dat mag geen verrassing heten na de veldslag van de afgelopen jaren. “Uiteindelijk raak je vanzelf over het dieptepunt heen. De vraag is of bestaande bedrijven beter renderen. Sommige zijn stilaan in slaap gesust. Ze verdienen geld op eenzelfde wijze als in 2007, maar het wordt geleidelijk aan minder.” Peter Benard (Florijn SHVO) wijst op het naijleffect van de crisis. Hij ziet dat het kleinbedrijf juist de afgelopen jaren klappen kreeg. “De gedwongen zzp’ers, de postbezorgers en thuiszorgmedewerkers, hebben het niet makkelijk, dat is algemeen

bekend, maar er is een categorie ondernemers die nauwelijks op de radar verschijnt. Ze blijven uit schaamte bij schuldhulpverlening weg of omdat ze mogelijkheid niet kennen. De gemeente Rotterdam heeft dat inmiddels ontdekt en wil daar verandering in brengen. Wij juichen een betere samenwerking met de gemeente toe. Het kan veel problemen schelen als zelfstandigen zich eerder melden.” Toch zijn er zeker signalen die duiden op economische verbetering. Het doet niet meteen aan succes denken, vertelt Charlotte Verbraak (Bureau Mayet), maar het toegenomen aantal scheidingen is een indicatie. “Scheiden kost geld en brengt onzekerheid met zich mee. Kredietverleners kunnen argwaan krijgen als het thuis bij de directeur-eigenaar misloopt. Nu ze er financieel beter voorstaan, durven ondernemers de uitgestelde beslissing te nemen.”

CRISIS ALS EXCUUS Heeft het zin om over een crisis te spreken als het grotendeels om een digitale revolutie ging, vraagt Wouk Witte (Freelance Factoring) zich hardop af. “Klanten zijn onder invloed van online ontwikkelingen en mobiele technologie anders naar de dienstverlening van bedrijven gaan kijken. Ze verwachten snelheid en gemak. Automatisering speelt inmiddels een beslissende rol.” Die automatisering krijgt nog te weinig ruimte in de verdienmodellen van het mkb, vindt Eric Oprinsen. De crisis wordt volgens hem af en toe als excuus voor dalende inkomsten aangewend. “Verdienmodellen zijn aan revisie toe, maar dat gebeurt nu te weinig of te laat.

Het is begrijpelijk, ondernemers die in de jaren negentig begonnen, konden een lange tijd op de automatische piloot vooruit. Het geld kwam wel binnen. Deze tijd vergt continue innovatie. Kijk je de andere kant op, dan verlies je uit het oog wat de klant werkelijk wil.” We weten dat zaken moeten veranderen, maar toch volgen we zo lang mogelijk de bekende weg, vult Marc Groenen aan. De dagelijkse beslommeringen slokken volgens hem zoveel tijd op, dat een ondernemer niet aan innovatie toekomt. BDO-collega Martijn Ceelaert ziet met name kansen voor bedrijven die zich specialiseren. Hij haalt zijn eigen werkveld, advisering, als voorbeeld aan. Hij haalt zijn eigen werkveld, accountancy, als voorbeeld aan. “Veel informatie is online te vinden en te downloaden. Ondernemers zijn daar heel bedreven in. Wij moeten ons onderscheidend vermogen, zoals specialistische advisering, blijven ontwikkelen.” Een bedrijf hoeft ook geen complete ITafdeling in huis te halen om zijn verdienmodel up-to-date te maken. Omarm een startup, zo geeft Gerard Bergsma (Urban Startup Project) als alternatief. “Wij koppelen ervaren ondernemers aan veelbelovende startups. Bedrijven helpen de jonge innovators aan een stevige basis en de starters zetten een veranderingsproces bij de mentoren in gang. Jarenlang op dezelfde manier werken, vernauwt het blikveld. Weet je wat uit een frisse blik voortkomt? Netflix. Opgericht door ontevreden oud-medewerkers van een techcompany en inmiddels een wereldwijd succes.”

DEELNEMERS

PETER BENARD

GERARD BERGSMA

MARTIJN CEELAERT

PAUL DENIS

Projectmanager bij Florijn Schuldhulpverlening Ondernemers, locatie Rotterdam.

Commercieel directeur bij Urban Startup Project, Rotterdam.

Senior Manager Corporate Finance (bedrijfsovernames, waardebepalingen) bij BDO M&A, Rotterdam.

Makelaar & partner bij Company Brokers specialisten bedrijfsovernames, Geldermalsen.

www.florijnshvo.nl

www.urbanstartupproject.com

www.bdo.nl

www.combrok.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

15


RONDE TAFEL ECOSYSTEEM VOOR STARTER Tientallen miljarden euro’s rolden er de afgelopen jaren richting startups. KPMG berekende dat durfkapitalisten in 2015 een recordbedrag van 13,8 miljard dollar in fintech-initiatieven staken, ruim tweemaal zo veel als in 2014. Na het eerste kwartaal van dit jaar stond de teller al op 4,9 miljard dollar, dus het record zou zo maar kunnen sneuvelen. In het betalingsverkeer groeiden voormalige zolderkamerknutselaars als Stripe en het Nederlandse Adyen uit tot unicorns, startups met een waarde van een miljard dollar of meer. Een leuk rendement op het spaargeld zit er voorlopig niet in, integendeel, dus kiezen investeerders liever voor startups. Bergsma. “Maar er is een groot verschil tussen een goed idee hebben en daadwerkelijk excelleren. Starters hebben zeker twee jaar nodig om zich te ontwikkelen, vandaar dat die samenwerking met bedrijven zo belangrijk is. Een entrepreneur bedacht een geniaal product en probeerde het vervolgens zes jaar lang vruchteloos van de grond te krijgen. Totdat hij deelnam aan het accelerator programma. Inmiddels maakt zijn bedrijf omzet. Startups komen in zo’n ecosysteem van kennis en ervaring tot wasdom.” Gaat er wel eens wat mis, wil Eric Oprinsen weten. Een vondst kan bij nadere beschouwing immers toch niet zo uniek zijn. Daarnaast vergt ondernemerschap heel wat meer dan een mooi concept. Uiteraard is niet elke IT’er met een nieuw tooltje een hit, antwoordt Bergsma. “We willen wel zo veel mogelijk mensen met goede ideeën laten slagen. Niet iedereen weet welke wegen hij met een innovatie moet bewandelen. Als je een potentiële startup ondersteunt, kunnen er mooie dingen uit voortvloeien.” Een ogenschijnlijk minder opzienbarend idee kan trouwens ook uitgroeien tot een succes, weet Marc Groenen uit ervaring. De accountants en adviseurs geven met traject BDO BOOST financiële coaching aan

innovatieve jonge honden. “Je merkt in de praktijk dat startups vooral behoefte hebben aan degelijk financieel advies. We geven dat ‘om niet’ binnen BDO BOOST, met het idee dat we een langdurige relatie met de startup opbouwen.”

ROBOT IS FOUTLOOS Over vrij toegankelijke informatie gesproken, zijn al die adviseurs van vlees en bloed nog wel nodig? Ruud Martens, directeur van verzekeringssite Independer, meldde onlangs dat de beste financieel adviseur een computer is. De robot maakt immers razendsnel berekeningen en is foutloos, waardoor de klant altijd het beste pakket ontvangt. Ook voor de fysieke notaris is naar inzicht van Martens op korte termijn geen plek meer. In blockchain, een gekoppeld decentraal grootboeksysteem, zou de notaris voor een euro te regelen zijn. Vooralsnog onrealistisch, vinden de discussiepartners. “Er zitten vaak hiaten in het vraagstuk dat ondernemers me voorleggen”, reageert Charlotte Verbraak. “Zakelijk en privé, zoals aansprakelijkheid en huwelijkse voorwaarden, zijn nauw met elkaar verweven, dat wordt wel eens over het hoofd gezien. Eenmaal aan tafel, blijkt dat er flink wat maatwerk nodig is.” Niet elke ondernemer regelt zijn financiële en juridische zaken, voegt Peter Benard toe. “Dat heeft enerzijds met de kosten te maken, maar ook omdat een zelfstandige met zijn zaak bezig wil zijn. Prima, totdat het mis gaat … Er worden op die manier enorme risico’s genomen.”

MAAK HET INZICHTELIJK De tafelgasten steken de hand in eigen boezem: als specialisten kunnen we proactiever zijn. Benader klanten gericht met gegevens die voor hun vakgebied, markt of branche relevant zijn. BDO pakt het naar eigen zeggen zo aan met een digitale kluis waarin specifieke informatie voor klanten wordt gelegd. Het opvolgende advies gaat de

diepte in. De accountants en adviseurs willen op die manier hun rol als trusted advisor waarmaken. “We investeren in de relatie met een bedrijf. Een ondernemer moet met ons advies vooruit kunnen. Naast een goede forecast, is het belangrijk de juiste vragen te stellen. Stel ook vooral vervelende vragen. Waarom zijn de doelstellingen niet behaald? Waarom wordt innovatie maar mondjesmaat opgepakt?” Charlotte Verbraak wil steviger inzetten op privézaken die ondernemers nogal eens ter zijde schuiven, zoals pensioenopbouw. “Welke ondernemer weet precies waar hij later op kan rekenen? Sterker, menigeen heeft zelfs maar matig zicht op de maandelijkse inkomsten voor zichzelf. Er valt voor ons nog een wereld te winnen.” Veel is naar inzicht van Eric Oprinsen terug te voeren op transparantie. Uurtje-factuurtje is minder vanzelfsprekend in het digitale tijdperk. “Maak dus inzichtelijk wat je doet. Bijvoorbeeld een IT-platform behandelt de meest basale vraagstukken. Wie meer nodig heeft, kan verschillende adviesfases, met elk heldere kosten, doorlopen.”

ROSS IN DE RECHTSZAAL Fintech-startups schudden de financiële wereld de afgelopen jaren flink op met hun slimme toepassingen. Deze disruptie blijft de juridische sector in Nederland vooralsnog bespaard. Daar kan zo maar verandering in komen als het Amerikaanse Rocket Lawyer zich in Europa vestigt. Het webplatform waar klanten grote hoeveelheden juridische data en contracten kunnen downloaden, heeft in elk geval plannen om legaltech in ons land bon ton te maken. Een ander Amerikaans initiatief is Legalrobot, een computer die razendsnel gegevens analyseert en er zelfs van leert. En dan is er de juridische component van IBM supercomputer Watson, genaamd ROSS, volgens kenners een machine die artificial intelligence nog het dichtst nadert. Widad Shreki (Sennef de Koning van

DEELNEMERS MARC GROENEN

ERIC OPRINSEN

WIDAD SHREKI

CHARLOTTE VERBRAAK

Partner, accountant en adviseur bij BDO Accountants & Bedrijfsadviseurs, Rotterdam.

Accountant Witlox VCS (accountancy en advies) / Finwire Corporate Services, Breda.

Advocaat (sanctierecht) bij Sennef de Koning van Eenennaam, Rotterdam.

MfN-Registermediator en Trusted Advisor bij Bureau Mayet, Rotterdam

www.bdo.nl

www.witloxvcs.nl

www.ske-advocaten.nl

www.bureaumayet.nl

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


Eenennaam) ziet ROSS niet zo snel in de rechtszaal een cliënt verdedigen. “De variaties die in strafzaken naar voren kunnen komen, zijn eindeloos. Je kunt de data wel bezitten, maar daarmee vang je niet de nuances en de non-verbale communicatie. Bovendien strekt een strafzaak zich uit over meerdere fases, van politieonderzoek en verhoor door de rechtercommissaris tot uiteindelijke rechtszaak en eventueel hoger beroep. Zelfs een op het oog simpele zaak kan daardoor nog ingewikkeld zijn.” Om de toegevoegde waarde van de fysieke advocaat kracht bij te zetten, publiceren

Widad Shreki en kantoorgenoten regelmatig over wetswijzigingen en juridische cases op websites en social media. “Maar we mogen zeker proactiever zijn. De advocatuur is behoudend.” Toch is de vraag of we uiteindelijk niet worden ingehaald door de realiteit, zegt Wouk Witte. “Er gaan hoe dan ook gerespecteerde beroepen verdwijnen. Wie had gedacht dat een kredietaanvraag van de gebruikelijke twaalf weken, die we allemaal accepteerden, binnen pakweg vijf minuten kan zijn geregeld? Financieringsvormen als crowdfunding en kredietfondsen zijn nu ingeburgerd, dat zagen we tien jaar geleden ook niet aankomen.”

STRUIKELBLOK EN VALKUIL

WOUK WITTE Oprichter en directeur Freelance Factoring en o2Factoring, Rotterdam.

www.freelancefactoring.com

In één specifieke situatie kijken bedrijven nauwelijks naar alternatieve kredietbronnen, namelijk bij overnamefinanciering. Witte: “Dan gaan ondernemers met de accountant naar de bank.” Dat ‘vertrouwde loket’ is nog altijd terughoudend bij het verstrekken van kredieten, geeft Paul Denis (Company Brokers) aan. Denis plaatst dan ook kanttekeningen bij het bericht van de SER dat het aantal fusies en overnames het afgelopen jaar met elf procent is gestegen. “Sinds 2016 is de doorlooptijd van de overdracht langer geworden, wat verklaart dat het aantal overnames in het mkb is afgenomen. Fusies en overnames zijn geen booming business.

We wachten al jaren op de babyboomers, die massaal hun onderneming zouden verkopen. Het begint bijna een gimmick te worden, want de verwachte hausse aan overdrachten komt er niet. Veel oudere ondernemers gaan zolang mogelijk door en zetten de zaak daarna stop.” Tegenvallende opbrengsten, en daarmee niet het gedroomde pensioen, liggen veelal aan die beslissing ten grondslag. Sommige ondernemers maken een omgekeerde berekening als ze hun bedrijf van de hand willen doen, weet Martijn Ceelaert. “Ze gaan uit van het bedrag dat ze nodig denken te hebben voor hun pensionering in plaats van de reële waarde. Het aantal fusies en overnames nam vorig jaar toe, maar mede omdat transacties die al jaren in de portefeuille zaten werden afgerond. Een bedrijf verkopen is niet eenvoudig, er gaat veel tijd en energie inzitten. Het is dan ook aan te raden om de overdracht in de bedrijfsstrategie op te nemen.” Het is volgens Paul Denis één van de grootste struikelblokken, een bedrijf dat niet tijdig gereed is voor verkoop. Daarnaast is er een valkuil waar zowel ver- als aankopende partij in kunnen trappen. “Ondernemers bouwen een bedrijf op, maar ze hebben tevens de voornaamste knowhow in het bedrijf. Die kennis verhuist niet mee, daar moeten verkoper en koper alert op zijn.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

17


COLUMN

BESTAAT DE (INFORMATIE) BESCHIKKING WEL? Of het nu bijvoorbeeld gaat om een aanslag of informatiebeschikking: een beschikking kan pas enige werking hebben indien deze aan de juiste belastingplichtige op het juiste adres bekend is gemaakt. Dit is een punt dat de belastingplichtige zelf moet opwerpen in een procedure. Net als dat geldt voor overschrijding van een aanslagtermijn. Dit zijn namelijk geen punten van openbare orde, die ook zonder dat een beroep daarop wordt gedaan, moeten worden getoetst. Van openbare orde is wel de ontvankelijkheid van een bezwaar- of beroepstermijn. De overschrijding van die termijn is fataal, ook indien de wederpartij daar niet over is begonnen. In de praktijk valt op dat er wel gewag wordt gemaakt van een onjuiste tenaam-stelling van een

beschikking, maar niet van een onjuiste adressering. Dan kan een belastingplichtige van een koude kermis thuiskomen. Als er redelijkerwijs geen misverstand kan bestaan ten aanzien van wie een beschikking is genomen, wordt een gebrekkige tenaamstelling met de mantel der liefde bedekt. Het is de adressering die bij onjuistheid moet worden bestreden. Indien de beschikking niet op de voorgeschreven (lees: het juiste adres) bekend is gemaakt doordat sprake is van een aan de Belastingdienst te wijten onjuiste adressering, is de beschikking (nog) niet tot stand gekomen. Dat een belasting-plichtige op de hoogte is van de verzending van de beschikking maakt dat niet anders. Een onjuiste adressering kennen wij met name uit de zaken waarbij de Belastingdienst niet het (nieuwe)

GBA-adres heeft gehanteerd of het (nieuw) ingeschreven adres bij de Kamer van Koophandel. Maar vandaag de dag moeten we ook denken aan een informatiebeschikking die ten name van meerdere (rechts)personen is vastgesteld: is de beschikking aan iedere belastingplichtige ook afzonderlijk aan het juiste adres bekendgemaakt?

ÂŤ

DE HAAS ADVOCATUUR Bahialaan 100, Rotterdam Priscilla de Haas – Advocaat-belastingkundige E-mail dehaas@dehaasadvocatuur.nl www.dehaasadvocatuur.nl


REPORTAGE

Tekst: Jerry Helmers // Fotografie: Blinkfotografie

MEDEWERKERS JUBILEREND VAN ONS HEBBEN OBSESSIEF KARAKTER

‘De samenwerking start pas als de site, de app of het platform is opgeleverd’ Er is één groot knelpunt waar elke marketingmanager elke dag tegen aanloopt; er zijn te veel technische problemen op het gebied van automatisering en de koppelingen met het internet waardoor verkoop- en communicatiedoelstellingen niet, nauwelijks of moeizaam worden bereikt.

Volgens Bas van der Lans (28) en Robert van Eekhout (30), de twee CEO’s van het Amsterdamse Van Ons, dat dit najaar 10 jaar bestaat, kunnen (nee, moeten!) die technische problemen worden opgelost. “Wij zijn het argument voor onze opdrachtgevers, dat ze kunnen doorgroeien.” “Maar er is nog iets,” zegt de zichtbaar bevlogen Robert. “Veel ondernemers – en dus ook hun marketeers – kennen hun doelgroepen niet 100%. Er zijn altijd onzekere variabelen. Klanten en potentiële klanten gedragen zich vaak anders dan je zou verwachten. En dús móet je je verwachtingenpatroon ten aanzien van bijvoorbeeld je website, je apps of andere technische applicaties vaak aanpassen. Sterker nog: je moet die laten mee-ontwikkelen.” Robert is stellig. “Eigenlijk start de samenwerking met ons pas als de website, de app of het online platform is opgeleverd. Je gaat dan pas leren en ervaren wat wel werkt en wat niet werkt, ten aanzien van je klanten en doelgroepen. Het is onze missie om dan te zorgen dat er voortdurend wordt geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Dat laatste kan heel

diep gaan. Van het ingevulde contactformulier op de site dat meteen wordt gekoppeld aan een CRM tot aan het linken van webshopverkopen aan de voorraad van leveranciers, de verbindingen met software als SalesForce of het koppelen van de facturering aan Exact.” Volgens het ondernemende tweetal, dat tijdens de studie al het ondernemerschap instapte en inmiddels is doorgegroeid naar bijna 20 medewerkers én nu gevestigd is in het centrum van Amsterdam, kan 80% van de bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd. “Daardoor word je schaalbaarder. Ondernemers beseffen dit vaak niet. Ze weten niet dat internet een rol krijgt die breder is dan louter de promotie van het bedrijf. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van die koppelingen; precies dáár waar andere webbureaus op stuk zijn gelopen. We zijn nu zelfs zó ver dat we licenties uitgeven waar andere webbureaus mee kunnen werken om toch aan de (technische) vraag van hun klant te kunnen voldoen.” Als aan Robert wordt gevraagd, waarom hij en zijn compagnon Bas én de rest van het team van medewerkers (“Een enthousiaste groep van gemoti-

veerde nerds!”) die kennis en competenties hebben en dit op deze wijze aan de markt aanbieden, is Robert helder: “We hebben het belangrijk gemaakt. Niets meer en niets minder.” “We hebben bovendien een obsessief karakter. Als er een technische uitdaging is, dan móet er een oplossing komen. Ik slaap niet rustig als die oplossing er niet is. Dus, we maken het af. Die drang of drive zie ik bij al onze medewerkers. Bovendien hebben we een interne trainingscultuur ontwikkeld waarbij de programmeurs elkaar één keer in de maand vertellen hoe ze een technische uitdaging van een klant hebben opgelost. Blijvend leren zit in ons DNA.” Hoewel de profilering van Van Ons al stevig en positief is, weten Bas en Robert wel wat het beeld over 5 jaar moet zijn. “We willen onze opdrachtgevers én concurrenten helpen die vastlopen met de bouwstenen. Slimheid is ons groeimodel. Daarnaast staat bij ons de klant niet centraal. Deze staat naast ons. We hebben nadrukkelijk géén U-Vraagt-WijDraaien-Relatie met onze opdrachtgevers. We zitten dicht op de interne ambitie van onze klanten. Het is de enige modus waardoor onze klanten kunnen doorgroeien.”

«

GOOGLE ZOEKVRAAG

VAN ONS

Groei door internet, kunnen we handwerk automatiseren, kunnen we onze programma’s koppelen aan Exact Online, we zijn op zoek naar een websitebouwer die met ons meegroeit, we zijn op zoek naar een leverancier die een online platform kan bouwen, hoe bedienen we onze markt beter, hoe begrijpen we onze klanten beter?

Herengracht 184, 1016 BS Amsterdam Telefoon 020 - 331 81 77 E-mail info@van-ons.nl www.Van-Ons.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

19


ONDERNEMERSPANEL

Wat is de toekomst van de bank?

De financiële sector is al jaren aan het reorganiseren. De traditionele banken staan onder druk en dreigen voorbij te worden gelopen door innovatieve fintech startups en techgiganten als Google en Apple. Een voorbeeld van zo’n startup is het betaalplatform Square, een revolutionair mobiel platform dat iedereen in staat stelt creditcards te accepteren via een mobiel apparaat. Verzorgen de banken straks alleen nog hypotheken? Veel banken zoeken naar een nieuwe richting. Hoe ziet de bank van de toekomst eruit? De mening van ons panel.

PRISCILLA DE HAAS

ESTHER DEN BREEYEN

AD POOT

DE HAAS ADVOCATUUR

UITZENDBUREAU IJSSELMONDE

ADDITIONAL RISK-INSURANCE

“Banken lopen echter voor op het gebied van risk and compliance”

“Er is bestaansrecht voor de bank als deze zich richt op innovatie”

“De traditionele bank zal verdwijnen”

Banken zijn niet ingesprongen op de mogelijkheden die technologieën voor betaaloplossingen bieden. Dat heeft de Fintech start-ups als paddenstoelen uit de grond doen rijzen. Betekent dat dat het voor de banken gedaan is? Nee, bij Fintech startups ligt de expertise op het gebied van het ontwikkelen van technologieën. Banken lopen echter voor op het gebied van risk and compliance. De banken kunnen daarop inspringen door als risk and compliance afdeling voor een Fintech start-up te fungeren. Voor beide partijen zou dat een win-winsituatie moeten kunnen opleveren. Iedereen zijn vak en het daardoor voorkomen dat dure krachten moeten worden ingeschakeld? «

Het bankwezen is ooit begonnen waar je je geld kon onderbrengen en dit werd uitgeleend. De banken hadden bestaansrecht door het verschil van de credit- en debetrente. Later zijn de banken van alles erbij gaan doen, zoals verzekeringen, reizen, hypotheken etc. om de klant te voorzien van alle gemakken. Vroeger ging je naar de bank om geld op te nemen, te storten of om andere zaken te regelen. Wie gaat er tegenwoordig nog naar een bank? Het bankwezen is in de tussentijd enorm veranderd. Zij hebben de extra diensten afgestoten, zijn sterk geautomatiseerd, waardoor je voornamelijk online gebruikmaakt van hun diensten. Ik denk dat dit zich steeds verder zal ontwikkelen en wie weet zal straks een computer je krediet-/hypotheekaanvraag goedkeuren. Als de bank zich gaat richten op innovatie, zodat zij net dat extra’s kunnen bieden aan hun klant, dan hebben ze nog wel bestaansrecht! «

Veel zaken die ons nu onwerkelijk voorkomen, zullen over een aantal jaar toch echt zo zijn, dat weten we uit ervaring. Ook met bankieren dus. Hoe gewoon is het nu al dat we met ons mobieltje geld overmaken, hoe onwerkelijk leek dat eind vorig millennium? Straks hebben we geen eigen auto of bijvoorbeeld golfset meer. We huren die zaken wanneer we ze nodig hebben voor gebruik. We hebben straks geen fysieke bank meer, maar financiële diensten en adviezen digitaal, die we naar cafetaria-model of op abonnement basis kunnen kopen. Een specifiek financieel advies kan op afroep en tegen betaling worden geregeld. In plaats van een geldof spaarrekening, zie ik een soort tegoed (coins) formule, waarmee we zaken of diensten kunnen inhuren. De traditionele bank, die nu al een google of Apple als concurrent ziet komen, zal verdwijnen. Een IT-achtige omgeving en een team specialisten voor complexe adviezen zal de nieuwe generatie ‘bank’ zijn. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

21


Maak een vliegende start.

Binnen 2 werkdagen een startersrekening.

We zijn er graag voor je als je ons nodig hebt. Als startende ondernemer wil je meteen aan de slag. Met je financiĂŤle basis op orde, kun je je volledig op jouw doelen richten. En met de juiste kennis van zaken en ons actief lokaal netwerk ben je al snel op weg.

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/rotterdam Samen de stad sterker maken Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8-22 uur en in het weekend van 9-17 uur op telefoonnummer (010) 400 36 66. En natuurlijk kun je ons een e-mail sturen op mkb.rotterdam@rabobank.nl of contact opnemen via rabobank.nl/starters.


MAINPORT TALENTEN DINER

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

MAINPORT TALENTEN DINER VOOR CEO’S EN STUDENTEN

Proeven van de Rotterdamse haven Hogeropgeleiden zien de haven van Rotterdam, de grootste van Europa, doorgaans niet als ideale werkplek. Carrièreplatform Talentium promoot de sector dan ook op volle kracht. Online, met een portal voor kennisdeling, vacatures en opleidingen, én IRL. Het Mainport Talenten Diner van Talentium is zo’n contactmoment. Het jaarlijks diner is inmiddels uitgegroeid tot populair event voor haven gerelateerde bedrijven en hogeropgeleiden. “Dit werkt beter dan sollicitaties.”

Hectiek in de barlounge en restaurant van het Rotterdamse vijfsterrenhotel Mainport. Gastvrouwen manoeuvreren behendig met serviesgoed tussen de tafels, de eerste gasten van de zesde editie van het Mainport Talenten Diner hebben zich al vroeg gemeld en de keuken is gevuld met in paarse schorten gestoken managers en directeuren. Normaal gesproken sturen de gelegenheidskoks bedrijven als VOPAK, Schenker Logistics en Rotterdam World Gateway aan, vandaag koken ze voor een goed doel: de komst van hogeropgeleide talenten naar de haven en aanverwante industrie. “Daar steken de CEO’s en managers graag de handen voor uit de mouwen”, grapt Matty van den Berg, partner binnen Talentium. Ze onderbreekt het gesprek even om een nieuwe ‘chef-kok’ te verwelkomen, de COO van Havenbedrijf Rotterdam. De organisatie van het populaire Mainport Talenten Diner vergt vandaag al haar aandacht. Gehuld in een stijlvolle paarse jurk beent ze tussen de aanwezigen heen en weer.

SECTOR IN TRANSITIE “Wij geloven heel erg in het faciliteren van ontmoetingen”, vertelt ze, eenmaal terug aan tafel. “De haven en industrie zijn in transitie. Duurzaamheid krijgt steeds meer ruimte en de nadruk komt op ICT te liggen. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling die de Maasvlakte doormaakt. Toch hebben hoogopgeleide talenten de haven niet automatisch op het netvlies staan. Onze career portal brengt partijen op een interactieve wijze, bijvoorbeeld met testimonials en social media, bij elkaar. Dit diner voegt een extra dimensie toe. De CEO’s rouleren aan tafel zodat ze veel studenten ontmoeten. Tijdens het koffiebuffet kunnen tafelgasten elkaar nog wat uitgebreider spreken.”

CAMERAPLOEG VAN RTL Studenten van onder andere Erasmus Universiteit, TU Delft, Scheepvaart- en Transport College en Hogeschool Rotterdam zijn dit jaar bij het evenement aanwezig. Oudstudent Robin Groen, inmiddels werkzaam bij iTanks -innovatieplatform voor de haven- doet zijn verhaal voor het aanwezige camera- en presentatieteam van RTL-4-programma Van

WAT VINDEN STUDENTEN? Heerlijk natuurlijk, zo’n topdiner, maar wat levert het Mainport Talenten Diner (MTD) concreet op? In de afgelopen vijf edities schoven ongeveer 500 studenten aan. Het overgrote deel (86 procent) vindt het MTD een waardevolle carrière-oriëntatie. Meer dan helft heeft na het diner een beter zicht op zijn kansen in de havenregio. Gevraagd naar het rendement, geeft 63 procent aan het event geslaagder te vinden dan vergelijkbare initiateven. De studenten belonen het MTD met een 8,8.

Passie naar Droombaan. Hij studeerde zelf onder meer Bedrijfskunde, vertelde hij eerder, en weet uit ervaring dat de havensector nauwelijks leeft onder deze studenten. Groen waagde echter de stap, vond er een inspirerende werkplek en werd in juni verkozen tot Jong Haventalent van het Jaar. Matty van den Berg: “Hij treedt als ambassadeur op en legt de verbinding tussen bedrijfsleven en talenten. Het is mooi dat hij zijn verhaal wil delen met Van Passie naar Droombaan, een RTL-programma dat door Talentium wordt gesponsord.”

OP DE KAART In de keuken lijkt het werk er even op te zitten. Joop Hekkelaan (SPIE Nederland) en Hanno Schouten (Neste) wachten instructies af. Het Mainport Talenten Diner vinden ze een mooie manier om in relatief korte tijd één op één met potentiële kandidaten te kunnen spreken. “Wat dat betreft, werkt dit beter dan sollicitaties”, zegt Hekkelaan, die voor de derde maal deelneemt. “Je kunt de passie voor het vak in een informele sfeer op studenten overbrengen. Dat is hard nodig, want de havenindustriële sector en techniek als geheel staan nog onvoldoende op de kaart. De animo voor dit event is in elk geval gigantisch. Er is zelfs een wachtlijst.”

«

TALENTIUM / MATTY VAN DEN BERG Telefoon 0181 - 66 54 55 / 06 - 53 94 02 54 E-mail matty.vandenberg@talentium.nl www.talentium.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

23


SCHEEPVAART- EN TRANSPORT COLLEGE OPENT DYNAMISCH SCHOOLJAAR

“Samenwerking met werkveld kan niet intensief genoeg zijn” 24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


SCHEEPVAART- EN TRANSPORT COLLEGE

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

Onderwijs hobbelt traditioneel achter ontwikkelingen aan, zo luidt de bekende kritiek. Het Scheepvaart- en Transport College (STC) doet er juist alles aan om voorop te lopen, werpt Peter Koster, directeur van het STC in de Rotterdamse Waalhaven, tegen. Het casco van de nieuwe vestiging van het STC in de Waalhaven is inmiddels verrezen. Vanaf april volgend jaar zal het er gonzen. Vmbo- en mbo-leerlingen bezoeken dan de leslokalen, leren in de meest geavanceerde simulatoren en magazijnopstellingen, bewegen in de twee sportzalen en dojo, waar onder andere de verdedigingskunst aikido wordt onderwezen. De groei van het schoolgebouw laat zich vanuit de zustervestiging aan de Anthony Fokkerweg, die in 2013 de deuren opende, mooi aanschouwen. De aanwinst in aanbouw telt zeven verdiepingen, drie meer dan zijn evenknie, en beschikt over een parkeergarage. Een glazen luchtbrug legt in de laatste bouwfase de verbinding tussen beide panden. De nieuwbouw verloopt geheel volgens schema. Heel even kwam er een kleine kink in de kabel, maar de professionals van Build2Learn –projectmatig bouwen voor het onderwijsliepen de opgelopen achterstand gedurende de zomervakantie in, vertelt Peter Koster. “De streefdatum van april 2017 gaan we zeker halen. De mbo-opleidingen worden in Waalhaven 16 zuidzijde, het adres van de nieuwe locatie, ondergebracht. Omdat het aantal mbo-leerlingen zo groot is, blijft een klein deel aan de Anthony Fokkerweg. Verder wordt deze vestiging het domein van vmbo-leerlingen.”

VOLGENDE FASE AANGEBROKEN Zodra de leerlingen hun intrek in Waalhaven 16 hebben genomen, kan het STC grofweg een indeling maken op basis van locaties. Het markante hoofdgebouw aan de Rotterdamse Lloydstraat huisvest de maritieme tak, zoals offshore, waterbouw en zeevaart, en de hboopleidingen. De Waalhaven staat voor vmbo en mbo in de sectoren transport en logistiek en haven.

LEERLING BEOORDEELT STC Wat vindt de leerling eigenlijk zelf van zijn opleiding? Via Google zien we louter positieve recensies, maar zo’n beoordeling is snel geschreven. De onafhankelijke tweejaarlijkse meting van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) levert echter een prachtig rapportcijfer op: 7,4. Het STC verbeterde daarmee zijn totaalscore ten opzichte van 2014. Vier STC-opleidingen scoorden zelfs een 8 of hoger. Landelijk ligt het gemiddelde op een 7, zo bleek uit het onderzoek onder 267.000 mbo-leerlingen.

STC heeft daarnaast een school voor technisch onderwijs in Brielle, zeevaartopleidingen door heel Nederland en een locatie voor bedrijfsmatige trainingen in havengebied Westpoort in Amsterdam. Het STC stippelt nu een route uit om verder te kunnen ontwikkelen, vertelt Koster. “Vorig jaar bestonden we een kwart eeuw, in die tijd hebben we onze naam als gedegen opleider gevestigd. Oud-bestuursvoorzitter Erik Hietbrink heeft het fundament gelegd. Zijn opvolger Frits Gronsveld begeleidt het STC nu naar een volgende fase. We willen voorop blijven lopen. Dat doen we binnen een opzet van vier colleges: haven, logistiek, maritiem en proces. Werkgroepen bespreken toekomstige ontwikkelingen in hun vakgebieden.” Er zijn werkgroepen die zich richten op ‘21st century skills’ en de school als kennisinstelling, Peter Koster is zelf lid van de werkgroep Contacten met het Bedrijfsleven. Het STC is van oudsher opgezet vanuit het werkveld, benadrukt hij, maar het onderwijsinstituut wil de banden nog verder aanhalen. “De samenwerking met het werkveld kan niet intensief genoeg zijn. We hebben bedrijfstakcommissies, onze denktank BIRD, bedrijfsbezoeken van docenten en natuurlijk contacten via stages van leerlingen, maar we willen het zicht op wat er speelt nog breder maken. Wat brengt de toekomst? We bespreken het graag met ondernemingen en organisaties. Met de input actualiseren we de lesstof continu. Voor ons is het belangrijk dat we mensen met een goede instelling afleveren, professionals die gedurende hun carrière blijven leren. Zulke mensen wil je ook als leraar aantrekken. Vandaar dat we ons alumninetwerk uitbreiden. We zoeken door de wol geverfde oud-STC’ers voor het docentschap, al dan niet op parttime basis, en voor masterclasses.”

HAVENMANAGEMENT IN OMAN Het STC opende in 2005 een vestiging in de Omaanse havenstad Sohar. Dit International Maritime College Oman (IMCO), een joint venture met de Omaanse overheid, is tot op heden de enige school in de Golfregio die het totale pakket van scheepvaart, offshore, logistiek en havengebonden procesindustrie aanbiedt. Studenten kunnen er sinds 2016 ook het hbo+ Master-of-Science-programma in Shipping and Transport doorlopen. Oman wil zijn logistieke functie in de regio verder versterken. De Omaanse overheid is volgens Koster zeer geïnteresseerd in de onderwijsopzet

GOOGLE ZOEKVRAAG - Mbo en hbo Rotterdam - Logistieke opleidingen Rotterdam - Maritieme opleidingen Rotterdam - Opleidingen in de haven - Scheepvaart onderwijs - Transport onderwijs

van het STC. “We krijgen in Rotterdam regelmatig bezoek van Omani. Ze willen met eigen ogen zien hoe we het hier aanpakken.” Het gaat dan niet alleen om de organisatie, nieuwe technieken en lesstof, ook de methode mag op grote belangstelling rekenen. “Zoals gezegd, hechten we veel waarde aan de juiste beroepshouding. Als leerlingen en studenten hun opleiding net hebben afgerond, zijn het nog geen ervaren professionals, maar de basis is goed. Bijvoorbeeld aikido gaat deel uitmaken van het sportprogramma om deelnemers iets bij te brengen over vertrouwen en zelfvertrouwen. Leerlingen moeten soms zelf ervaren wat ze in hun mars hebben. Vaak gaat de aandacht uit naar de hogere mbo-niveaus en hbo, maar ook op mbo-niveau 1 gebeuren mooie dingen. Mensen die schooluitval en problemen achter de rug hebben, ontdekken hier gaandeweg dat ze wél iets kunnen. Sommige stromen zelfs door naar de opleiding tot Logistiek Teamleider op niveau 3. Prachtig om te zien.”

DE KRITISCHE LEERLING Persoonlijke groei en blijvend leren, ze komen tijdens het interview meermaals ter sprake. Ook een kritische blik maakt volgens Koster deel uit van een goede instelling. En de leerlingen van het STC zijn doorgaans kritisch. “Onlangs gaven leerlingen bij me aan dat hun rooster onlogisch was. Dat soort geluiden hoor ik graag, want ze bieden ruimte voor verbetering. Het is dan wel de bedoeling dat leerlingen zelf oplossingen aandragen. En dat deden ze, ik ben direct met de verbeterde versie naar de planners gegaan. Zo’n open blik moet je als opleider behouden. We kunnen niet op eerder behaalde successen teren, dan roest je uiteindelijk vast.”

«

SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE Anthony Fokkerweg 4, 3088 GG Rotterdam Telefoon 010 - 42 90 266 E-mail hoogmoed@stc-r.nl www.stc-group.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

25


uw professionele partner in

BUSINESS EN INKOOP VAN NIEUWE EN • VERKOOP GEBRUIKTE BEDRIJFSWAGENS • REPARATIE • ONDERHOUD • SCHADEHERTSEL

• ONDERHOUDSCONTRACTEN • VERHUUR • LEASING • FINANCIERING • VERZEKERINGEN

FIAT BEDRIJFSWAGENS: NU MET 4 JAAR GARANTIE

FIAT FIORINO vanaf € 9.945

FIAT DOBLO vanaf € 10.400

FIAT SCUDO vanaf € 14.950

FIAT DUCATO vanaf € 17.600

TRUCKLAND; UW FIAT BEDRIJFSWAGEN SPECIALIST! Als officieel dealer van FIAT bedrijfswagens heeft Truckland alle middelen en kennis in huis om uw te adviseren en te ontzorgen op het gebied van bedrijfswagens. Voor zowel de lichtste FIAT FIORINO als de zwaarste FIAT DUCATO bent u bij Truckland aan het juiste adres. U bent van harte welkom in onze showroom aan de Driemanssteegweg 11 in Rotterdam Zuid. Bel ons op 010-2945150 of kijk voor meer informatie en aanbiedingen op www.truckland.nl

Truckland Zuid-Holland - 010 - 29 45 150 - info@truckland.nl - www.truckland.nl Genoemde prijzen zijn excl BTW, excl afleverkosten; (prijs)wijzigen voorbehouden. Informeer naar de voorwaarden.


REPORTAGE

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

STC ZET PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS VOORT IN NIEUW GEBOUW

Welke transportmodaliteit past het best? Het Scheepvaart en Transport College (STC) is van oudsher stevig verankerd in de praktijk. De specialist in logistieke en maritieme opleidingen krijgt continu input van bedrijfsleven en werkt met vakdocenten. Het nieuwe gebouw van het STC in de Rotterdamse Waalhaven sluit prima aan bij de pragmatische manier van lesgeven.

De grond naast de vestiging van het STC -onderwijsinstelling voor vmbo, mbo, hbo en een masteropleiding in de sectoren scheepvaart, logistiek en haven gerelateerde industrie- aan de Anthony Fokkerweg is inmiddels bouwrijp. De komende tijd verrijst er een kopie van het bestaande gebouw, maar dan ongeveer anderhalf keer zo groot. Acht verdiepingen gaat de nieuwbouwlocatie tellen, een totale oppervlakte van 23 voetbalvelden. Naast 62 leslokalen, komen er moderne praktijkfaciliteiten, zoals een luchtvaartcabine, keten- en ERTMSsimulator (railinfra), CBR-lokaal en warehouse. Leerlingen en docenten kunnen aan hun conditie werken in de nieuwe sportzalen en dojo voor krachttraining en vechtsporten. Een luchtbrug vormt de verbinding tussen het bestaande en nieuwe gebouw. Verwacht wordt dat de panden in 2017 definitief zijn gelinkt. “We nemen de nieuwe locatie over pakweg anderhalf jaar in gebruik”, vertelt Arno Dijkshoorn, docent Wegtransport en Logistiek en coördinator internationale stages bij het STC. “Uitbreiden is een noodzaak, want het leerlingenaantal blijft jaarlijks groeien. Het mooie is dat we nog steeds vrijwel iedereen van een stageplaats kunnen voorzien. Veel leerlingen houden er zelfs een baan aan over. Ze hebben bijvoorbeeld de opleiding Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor of Manager Transport en Logistiek gevolgd en gaan dan bij hun voormalige stageadres aan de slag in supply chain management of planning. Je bent natuurlijk

niet van de ene op de andere dag leidinggevende, ook dat brengen we leerlingen bij. Eerst moet er werkervaring worden opgedaan.”

SHIPPING VAN PARTIJ IPHONES Zo’n veertig procent van de opleiding bestaat volgens Dijkshoorn uit stages. De praktijk krijgt tevens ruim baan in de lessen. “De theorie gaat pas leven aan de hand van ervaringen. Wat gebeurt er als je nummerreeksen verkeerd invoert in het ordersysteem? Dat werkt door in de gehele keten, schakels sluiten niet meer aan. Leerlingen kunnen dus ook niet verder in de ketensimulator als ze foutieve informatie invoeren.” Er wordt veel nagedacht over de inzet van modaliteiten. Wat zijn de beste keuzes voor shipping van een partij iPhones? En voor laagwaardige goederen? Kunnen er efficiënte combinaties worden gemaakt? Toekomstige professionals worden zo voorbereid op synchromodaal vervoer, legt Arno Dijkshoorn uit. “Transport vanuit de mainports, de Amsterdamse haven, Schiphol, Eerste en Tweede Maasvlakte, naar het achterland vraagt om kennis en inzicht. Uiteraard kan niet alles per weg, ook rail en inlandterminals spelen een belangrijke rol. Logistiek bestaat uit razendsnelle beslissingen, kostenefficiënt denken en duizend en één handelingen.”

STEVIG FUNDAMENT Een succesvolle carrière in de dynamische logistieke wereld vereist tevens een stevig

theoretisch fundament, geeft Dijkhoorn aan. Zo moet de kennis van vreemde talen als Engels en Duits en een basisvak als Economie op peil zijn. Tijdens internationale stages zijn Engels en Duits sowieso de voertalen, ook bij het uitvoeren van de stageopdrachten. “De tweede of derde stage kan in het buitenland plaatsvinden. We hebben contacten in landen als Ierland, Denemarken en Spanje. Veel verder, een stage in Qatar of Australië, komt ook voor.” Het overgrote deel van de stagebedrijven is tevreden over de STC-leerlingen, zegt Arno Dijkshoorn, maar van achteroverleunen kan geen sprake zijn. “Het STC moet up-to-date blijven, dus continu investeren in systemen en faciliteiten, maar ook de aansluiting van docenten met de praktijk behouden. Zelf heb ik vijftien jaar werkervaring als transportplanner, ik ben nog niet zo lang geleden overgestapt naar het onderwijs, maar over vijf jaar is die praktijkkennis al weer minder waard. Frequent contact met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via stagebezoeken, is dus onmisbaar.”

«

SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE Anthony Fokkerweg 4, 3088 GG Rotterdam Telefoon 010 - 42 90 266 E-mail dijkshoorn@stc-r.nl www.stc-group.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

27


SOCIAAL ONDERNEMEN

Tekst: Fred Louter // Fotografie: Jan Nass

STROOMOPWAARTS MVS

Sociaal ondernemen; het werkt! Stroomopwaarts, het participatiebedrijf van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is ruim een jaar aan de slag. De tijd van opstarten is voorbij. Tijd om door te pakken.

Om door te kúnnen pakken trok Stroomopwaarts MVS vorig jaar Desiree Curfs aan. De Scheveningse bracht onder meer een schat aan ervaring mee vanuit Patijnenburg in Westland, waar ze jarenlang directeur was. Nu zet ze zich dus letterlijk met hart en ziel in voor werkzoekenden én bedrijven in de regio Waterweg. De doelstelling: iedereen die kan, zeker ook mensen met een arbeidsbeperking en mensen die al langere tijd niet aan het arbeidsproces deelnemen, weer aan het werk krijgen!

DREMPELS “Het is ontzettend belangrijk dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen”, zegt Curfs in het stadhuis van Vlaardingen. “Daar worden we als samenleving allemaal gelukkiger van. Het is een utopie om te denken dat we alle 6.000 kandidaten uit ons aanbod aan het werk krijgen, maar we kunnen er met elkaar natuurlijk wel naar streven. Dat doen we, maar daar hebben wij als Stroomopwaarts wel bedrijven in deze regio voor nodig. Gelukkig worden steeds meer bedrijven zich bewust dat zij de belangrijkste spil zijn om iedereen een kans op werk te geven. Het wordt bedrijven steeds gemakkelijker gemaakt om sociaal te ondernemen. Het is de taak van Stroomopwaarts om zoveel mogelijk drempels voor ondernemers weg te nemen. Dat doen we dan ook.”

SOCIAAL ONDERNEMEN Voor Curfs is het duidelijk: eigenlijk zíjn er voor bedrijven geen drempels meer om niet óók sociaal te gaan ondernemen. Ze is er zeker van dat een oriënterend gesprek met een potentiële opdrachtgever leidt tot een samenwerking, met een win-winsituatie voor werkgever en werknemer tot gevolg. “We hebben een methodiek ontwikkeld die garant staat voor succes”, zegt Curfs zelfverzekerd. “Dat heeft de praktijk inmiddels wel uitgewezen.

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Als we met een bedrijf in zee gaan, maken we eerst een quick scan. Zo krijgen we een beeld van de werkprocessen en de mogelijkheden voor onze werkzoekenden. De uitkomsten leggen wij vast in een overzichtelijke rapportage. Vervolgens gaan we aan de slag om de mogelijkheden binnen de organisatie te verzilveren. Daarbij regelen we ook dat het bedrijf voldoet aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals de participatiewet.” Nieuw binnen Stroomopwaarts is dat werknemers volledig op maat worden klaargestoomd voor een entree binnen een bedrijf. Curfs: “Gemotiveerde werkzoekenden maken vooraf nu zélf de keuze voor hun favoriete vakgebied. Om de stap zo klein mogelijk te maken, mogen ze een leerwerktraject volgen in een bedrijf dat hun de kans geeft om zich in dit beroep te ontwikkelen. Als de stage is afgerond, gaan we op zoek naar een werkgever die voor langere tijd een baan voor de kandidaat heeft, die dus op dat moment aantoonbare werkervaring heeft opgedaan in het werk dat hij of zij gaat uitvoeren. Ook heeft de kandidaat dan een prachtige referentie van een collega-werkgever, wat natuurlijk meer zegt dan wanneer wij de werkzoekende zelf aanbevelen.”

FLEXPOOLS Een andere dienst die Stroomopwaarts aanbiedt, is de inzet van medewerkers via flexpools. Hierbij worden werkzoekenden ingezet voor werkzaamheden op plekken waar bedrijven of winkels zijn geconcentreerd. “Denk aan bedrijventerreinen of winkelgebieden”, legt Curfs uit. “Onze medewerkers kunnen bijdragen aan het schoonhouden van het terrein, een stukje groenonderhoud, veiligheid et cetera. Bedrijven kunnen dit bijvoorbeeld financieren vanuit een BIZ of via een bedrijvenvereniging. Het geeft het terrein een frisse en verzorgde uitstraling, wat bij zal dragen aan het imago van de terreinen of centra. Je zou dus kunnen zeggen dat het zeker ook commerciële waarde heeft.”

OOGSTEN Het is duidelijk: Stroomopwaarts MVS heeft de voet inmiddels vol op het gas. Na een periode waarin de zes fusieorganisaties aan elkaar konden wennen en processen intern op elkaar werden afgestemd, is het nu de tijd om te gaan oogsten. Dat gebeurt al, want sinds deze maand is er een eerste daling in het werkzoekendenbestand geconstateerd! Curfs: “Het gaat echt de goede kant op, zowel voor ons, als de werkzoekenden én niet te vergeten bedrijven. We zijn op alle mogelijke manieren actief om de perfecte match te maken, bijvoorbeeld via banenmarkten, speeddates en nieuwe producten als participatiecertificaten, waarbij werkgevers met beperkte plaatsingsmogelijkheden (onder quotum norm) door de aanschaf van een certificaat toch kunnen voldoen aan de opdracht om sociaal te ondernemen. Het certificaat wordt ingezet om kansen elders te verzilveren. Bedrijven kunnen ons natuurlijk ook inschakelen voor allerlei werkzaamheden op onze eigen locaties. Kortom, het woord is nu écht aan de bedrijven. Wij zijn er helemaal klaar voor. Nodig ons uit voor een kennismaking, we helpen je en daarmee ook een werknemer die zich door een nieuwe baan weer een volwaardig deelnemer van de samenleving voelt. En misschien is dat laatste misschien nog wel de grootste voldoening die sociaal ondernemen werkgevers kan bieden!”

«

GOOGLE ZOEKVRAAG Sociaal ondernemen, participatiewet, quotumwet, garantiebanen, banenmarkt, duurzaam sociaal ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, participatiebedrijf, arbeidsbeperking, flexpools, participatiecertificaat.

STROOMOPWAARTS MVS Industrieweg 106 3144 CH Maassluis Telefoon 010 - 246 55 55 E-mail kanduswel@stroomopwaarts.nl www.stroomopwaarts.nl


“Nodig ons uit voor een kennismaking, we gaan je helpen en daarmee ook een werknemer die zich door een nieuwe baan weer een volwaardig deelnemer van de samenleving voelt”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

29


De vloot van de divisie Peinemann Kranen B.V., onderdeel van de Peinemann Mobilift Groep, werd onlangs uitgebreid met twee nieuwe kranen. De LTM 1.750-9.1 (750 ton) en LTM 1.400-7.1 (400 ton) van het merk Liebherr bieden relaties nog meer mogelijkheden én veiligheid.

PEINEMANN KRANEN B.V.

Nieuwe kranen, nóg meer mogelijkheden Verantwoordelijk voor de aanschaf van de nieuwste paradepaardjes binnen de toch al imposante materieeluitrusting binnen Peinemann Kranen is Gertjan van de Werken. De geboren Vlaardinger is al 22 jaar werkzaam bij Peinemann en inmiddels adjunct-directeur

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

binnen de kranendivisie: “De 400-tonner is in mei van dit jaar binnengekomen en is bedoeld als tijdelijke oplossing. Eind 2017/begin 2018 verwachten we namelijk een 450-tonner van Liebherr binnen te krijgen. Ter overbrugging van deze periode hebben we deze kraan aangeschaft, zodat we onze relaties toch

uitstekend kunnen blijven bedienen. Het bijzondere aan de 450-tonner is de mastlengte: 85 meter, de langste in zijn soort.

KRACHTPATSER De 750-tonner heeft Peinemann Kranen deze zomer in gebruik mogen nemen. “Het is in


NIEUWE KRANEN

Tekst: Fred Louter // Fotografie: Jan Nass

“Het is fijn om te merken dat petrochemische bedrijven structureel vertrouwen in onze organisatie hebben” mastlengtes stellen de machine in staat om een breed scala aan toepassingen te dekken. Voor Peinemann een prima aanwinst en voor onze relaties een breed inzetbare kraan.” Ondanks de grote investering van met name de Liebherr LTM 1.750-9.1 is de verwachting dat Peinemann de investering op termijn terug zal verdienen. “Daar gaan we uiteraard vanuit”, aldus Van de Werken, “anders schaffen we hem niet aan. We hebben uitgebreid marktonderzoek gedaan naar de behoefte aan een dergelijke kraan en onze verwachting komt vooralsnog uit. De kraan is voor de komende maanden ingepland. Momenteel is hij actief in de windenergiemarkt voor het plaatsen van windturbines in Frankrijk. Daar is hij uitermate geschikt voor. Maar uiteraard zal hij in de nabije toekomst ook ingezet worden voor onze klanten in de petrochemische industrie.”

NIEUW MATERIEEL

onze markt de sterkste mobiele kraan die compleet over de weg vervoerd kan worden. In deze kraan zitten de nieuwste technieken om op grote hoogte veilig te kunnen werken geïntegreerd. Deze krachtpatser is inzetbaar in de (petro)chemische industrie, windenergie en zware industrie. Het belangrijkste kenmerk van de 9-assige LTM 1.750-9.1 is dat hij de gehele telescopische mast op de openbare weg kan dragen. Zijn hoge capaciteit en variabele

Dat Peinemann zijn vloot regelmatig uitbreidt met nieuw materieel is op zich geen groot nieuws. Het in 1954 opgerichte bedrijf is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden, waarmee het zijn relaties nog beter en met name ook veiliger kan bedienen. Van de Werken: “Het behoeft amper toelichting dat in de sectoren waarin wij actief zijn, zoals met name de petrochemie en zware industrie, de veiligheidsvoorschriften essentieel zijn en strikt nageleefd moeten worden. Maar hoe veilig ook, de markt staat nooit stil. Producenten van kranen zijn heel innovatief en komen gelukkig met steeds betere producten. Maar veiligheid zit hem niet alleen in het materieel. Het gaat er ook om hoe je daar als mensen mee omgaat. Ons werk blijft ook gedeeltelijk mensenwerk en waar mensen werken, worden soms fouten gemaakt. Het gaat erom hoe je die kunt voorkomen, dan wel uitsluiten. Daarom zetten we ook heel erg in op de continue training van onze

GOOGLE ZOEKVRAAG Mobiele kranen voor petrochemie, mobiele kranen voor zware industrie, mobiele kranen voor havenbedrijven, veilig industrieel hijsen, mobiele hijskranen, bundeltrekkers, exceptioneel transport, machinetransport, industriële verhuizingen, windturbines plaatsen, hijs- en hulpmaterialen, heftrucks, hoogwerksystemen.

medewerkers, zijn we innovatief en proactief en staan we maximaal open voor de feedback van onze relaties en medewerkers. Zíj zijn de mensen die elke dag de praktijk ervaren. Zíj weten waar er nog winst valt te behalen op het gebied van efficiency en veiligheid. Daar luisteren we heel goed naar. Onze divisie Peinemann Equipment speelt daar bijvoorbeeld op in met nieuwe producten, zoals de speciaal voor ons vak gefabriceerde bundellifters. Zo versterken we elkaar.”

LANGETERMIJNCONTRACTEN De werkwijze en bedrijfsfilosofie van de Peinemann Mobilift Groep en daarmee ook Peinemann Kranen legt het bedrijf geen windeieren. Peinemann is volgens Van de Werken een uitermate gezonde en solide opererende onderneming. “Zeker met de kranendivisie opereren wij in een markt die veelal werkt met langetermijncontracten. Het is fijn om te merken dat petrochemische bedrijven als Esso, BP, Air Products en sinds een paar jaar Neste Oil structureel vertrouwen in onze organisatie hebben als het gaat om het verticaal transport bij het onderhoud aan hun installaties. Onze orderportefeuille is de komende periode dan ook redelijk gevuld. Onze uitdaging bestaat eruit om dit vertrouwen nooit te beschamen en te blijven werken aan het duidelijk maken van het belang van veiligheid, zodat medewerkers zich steeds bewuster van hun gedrag worden en veiligheid een standaard wordt én blijft.”

«

Specificaties LTM 1.750-9.1: Maximum capaciteit 750 ton Hoofdmast 52 meter Maximale hijshoogte 154 meter Aantal assen: 9 Maximum radius 112 meter Krachtig en universeel inzetbaar

PEINEMANN KRANEN B.V. Nieuwe Langeweg 40 3194 DB Hoogvliet Telefoon 010 – 295 50 00 E-mail info@peinemann.nl www.peinemann.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

31


VMBO VMBO MBO MBO HBO HBO

OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN VOOR VOOR HAVENS HAVENS -- SCHEEPVAART SCHEEPVAART -- TRANSPORT TRANSPORT -- PROCESINDUSTRIE PROCESINDUSTRIE

OPEN DAGEN EN LOCATIES ZIE W W W.WERELDOPLEIDING.NL De HBO-opleidingen worden verzorgd door Rotterdam Mainport University. De open dagen van locatie Zwolle zijn op andere data. De HBO-opleidingen worden verzorgd door Rotterdam Mainport University. De open dagen van locatie Zwolle zijn op andere data.


EXPERTISE BIJZONDER STRAFRECHT

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

LIBERTAS LAWYERS BUNDELT EXPERTISES BIJZONDER STRAFRECHT

Bedrijven gang naar rechter besparen Fiscale en financiële problemen kunnen zo verweven raken, dat een onderneming van allerlei zijden bijstand nodig heeft om de Gordiaanse knoop te ontwarren. Vaak zijn er meerdere partijen, zoals Belastingdienst en OM, bij betrokken. “We schaken op verschillende borden om de beste oplossing voor bedrijven te vinden”, zeggen de advocaten van het nieuwe Rotterdamse kantoor Libertas Lawyers.

‘Nieuw’ dekt eigenlijk de lading niet, want Libertas Lawyers bestaat uit juristen die de afgelopen jaren hun sporen bij gerenommeerde kantoren verdienden. Priscilla de Haas en Pieter de With, beiden gespecialiseerd in fiscaal recht, werkten samen binnen De Haas Advocatuur. Ze bundelen vanaf 2017 de krachten met Melis van der Wulp (financieel strafrecht) en Paul Verloop (milieu- en economisch strafrecht). Met de advocaten Widad Shreki, Rick Janse en juridisch medewerker Touria Khidous, beschikt het kantoor over zeven specialisten. Libertas Lawyers is daarmee een kantoor dat ondernemers op tal van terreinen kan ondersteunen. Dat is volgens Priscilla de Haas en Pieter de With een noodzaak in een complexe samenleving waar rechtsgebieden elkaar overlappen en wet- en regelgeving keer op keer wordt aangepast. “Zaken raken elkaar. Een ondernemer kan met de fiscus én het OM te maken krijgen. Soms komt iemand er met de Belastingdienst uit, maar hangt hem alsnog een strafzaak boven het hoofd. Een cliënt zou dan specialisten van meerdere kantoren in de arm moeten nemen. Libertas Lawyers heeft ze in huis. We zoeken samen met een cliënt naar een totaaloplossing.”

IN DE LOOPGRAVEN De beste oplossing gaat naar inzicht van Libertas Lawyers buiten de rechter om. Een proces vergt veel tijd en energie, berokkent reputatieschade en de uitkomst van een

procedure is vaak zwart-wit. “Ons kantoor bevindt zich in de niche van het bijzonder strafrecht. Het gaat veelal om ingewikkelde zaken waarin partijen zich in de loopgraven hebben verschanst. Toch kan met grondig uitzoekwerk en begeleiding een gang naar de rechter worden voorkomen. De combinatie van specialismen binnen ons kantoor sluit naadloos aan op het werkterrein van het Functioneel Parket, een onderdeel van het OM dat zich toelegt op fraude- en milieuzaken, dat is een voordeel.” In fiscale aangelegenheden of onregelmatigheden verwijzen de vaste adviseurs van cliënten, accountant of belastingadviseur, hun cliënten door naar Libertas Lawyers. Is de klus geklaard, dan neemt de vaste adviseur het werk weer over. Een ogenschijnlijke fiscale en financiële kluwen wil na ontwarring wel eens meevallen. “Dan blijkt uiteindelijk alles toch netjes te zijn geregeld”, vertelt Priscilla de Haas. “Maar het is oppassen. Zo is een terugkerend begrip in de publiciteit ‘een Jan des Bouvrietje’ geworden, daarmee doelend op een valselijk opgemaakte factuur, waarvan Des Bouvrie niet op de hoogte was.” Pieter de With wijst op de Panama Papers. “Gaat het nu om belastingontwijking, -ontduiking of toch om een transparant structuurmodel? Na het eerste bericht welke Nederlanders in de Panama Papers zijn vermeld, is het een beetje stil geworden omtrent de vermeende misstanden. Ik ben benieuwd wat er uit de parlementaire enquête komt.”

WAAN-VAN-DE-DAG-WETGEVING De partners van Libertas Lawyers zijn nauw verbonden aan de Erasmus Universiteit. Ze verrichten er (promotie)onderzoek en geven, of gaven, er onderwijs. De Haas Advocatuur is als associate verbonden aan het Double Degree Program van Erasmus, waarbij studenten naast hun eigenlijke master, een Togamaster volgen. Libertas Lawyers wil dat voortzetten. De advocaten komen daarnaast regelmatig samen met concullega’s uit de Randstad voor vaktechnisch overleg. Niet alleen om veranderingen in wet- en regelgeving te bespreken, ook om de achtergrond te belichten. Die is niet altijd zuiver, vinden De Haas en De With. “De waan van de dag dicteert. Een uitvloeisel van de Panama Papers is bijvoorbeeld de verdere aanscherping van de Wet Toezicht Trustkantoren, WTT 2018. Het spreekwoordelijk touw wordt nu zo strak aangetrokken, dat de trustsector het functioneren bijna onmogelijk wordt gemaakt. Wij volgen dergelijke ontwikkelingen op de voet, kaarten het aan. De wet mag niet uit politieke motieven worden misbruikt.”

«

LIBERTAS LAWYERS Bahialaan 100 3065 WC Rotterdam Telefoon 010 - 764 08 04 E-mail info@libertaslawyers.nl www.libertaslawyers.nl www.libertaslawyers.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

33


DE WET DBA

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Oplossing voor langdurige inzet zzp’ers: de DBA-BV Door de Wet DBA zijn opdrachtgevers die zzp’ers langdurig inzetten én zzp’ers die langdurig worden ingezet (en daarvoor beiden bewust kiezen) voor een probleem gesteld. Er is een oplossing: een DBA-BV. De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) houdt de gemoederen in ondernemersland al het hele jaar bezig. René Mulder, als directeur van uitzendbureau Wijkom in Beverwijk een van de direct betrokkenen, was er al snel bij met een speciale service voor zelfstandige professionals: www.DBA-contract.nl. “Deze website hebben we per 1 mei gelanceerd en is een gratis en volledig geautomatiseerde dienstverlening voor ondernemers. Zij kunnen hier heel eenvoudig werkafspraken vastleggen in een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Dat kan zonder te registreren, maar registreer je je wel, dan kun je gebruikmaken van allerlei handige diensten.” Daarmee biedt Mulder een oplossing aan zelfstandige professionals die opdrachten uitvoeren voor verschillende opdrachtgevers. En voor hun opdrachtgevers, die hiermee gevrijwaard zijn van werkgeversverplichtingen.

WWW.DBA-BV.NL Maar daarmee was er nog geen oplossing voor ondernemers die langdurig samenwerken. “Wij merkten al snel, dat grote opdrachtgevers bezig waren om de langlopende overeenkomsten te bekijken. Het gaat vaak om technische vakmensen, specialisten en IT’ers, maar ook beveiligingsmensen, die soms jarenlang bij opdrachtgevers werken. Ook in de transport en logistiek werken veel zzp’ers lange tijd bij één opdrachtgever. Payrolling kan in zo’n

geval een oplossing bieden en als dat mogelijk en gewenst is, kiezen we daarvoor. Maar niet elke zelfstandig werkende professional wil of kan bij ons op de loonlijst.” De oplossing ontstond in samenwerking met Hans Kramer van RWinvest. “Wij richten samen met de zzp’er een BV op”, legt Kramer uit. “De zzp’er is voor tachtig procent aandeelhouder en RWinvest voor twintig procent. Binnen de BV is een be-

‘De DBA-BV is een eenmansdetacheringsbureau’ paalde gezagsverhouding. De zzp’er is hierdoor zowel directeur als (enige) werknemer in de eigen BV. Dit is een mooie oplossing voor zelfstandige ondernemers die bij andere organisaties aan het werk gaan en nagenoeg hetzelfde werk doen als werknemers van dat bedrijf. Vaak moeten ze ook voldoen aan bepaalde regels, bijvoorbeeld het dragen van bedrijfskleding en het gebruiken van apparatuur of machines van het inlenende bedrijf.”

IN LOONDIENST BIJ DE EIGEN BV Een DBA-BV heeft voor- en nadelen, zegt

Mulder eerlijk. “We geven vooraf altijd een uitgebreide voorlichting. Het komt er onder andere op neer dat de fiscale positie wijzigt. De zzp’er is in loondienst bij de eigen BV, heeft niet langer een eenmanszaak en dus geen recht meer op zelfstandigenaftrek. Maar daar staat tegenover, dat hij of zij langdurig bij één opdrachtgever kan werken, volledig verzekerd is volgens het sociale stelsel en hiervoor ook de premies afdraagt. De DBA-BV is een eenmansdetacheringsbureau en moet daarom voldoen aan de NEN-4400-1 certificering. Wij regelen dat!” Voor onder andere de oprichting van de DBA-BV, het opstellen en controleren van de jaarrekening, de jaarlijkse aangifte voor de vennootschapsbelasting en het verstrekken van de verklaring van de Belastingdienst betaalt de ondernemer een abonnementstarief.” Volgens René Mulder en Hans Kramer is de DBA-BV interessant voor professionals met langdurige opdrachten. “Op de website kun je berekenen of het lonend is.” Inmiddels hebben al meerdere grote bedrijven samen met hun zzp-professionals gekozen voor de DBA-BVoplossing.

«

GOOGLE ZOEKVRAAG Wet DBA, flexwerk, DBA-BV, modelovereenkomst, zzp’ers, zelfstandige professionals, payrolling

DBA-BV & DBA-CONTRACT Baanstraat 32 1942 CJ Beverwijk Telefoon 085 – 484 84 01 E-mail info@dba-bv.nl www.dba-bv.nl E-mail info@dba-contract.nl www.dba-contract.nl

34

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


Tekst: Liliane de Geus // Fotografie: Geisje van der Linden

Kledingoutfit van Martine Boender-Radder: NAN, Zakelijke kleding voor dames met ambitie, eigenaresse: Ellen Wynia, Freericksplaats 4, 3054 GM Hillegersberg, telefoon 06 – 39 60 56 50, www.nan.nl

LEVENSTESTAMENT

DVDW ADVOCATEN:

‘Regel uw zaken écht goed!’ Als ondernemer droomt u van een succesvol bedrijf en daar werkt u met plezier keihard voor. Maar wat als u een auto-ongeluk of een herseninfarct krijgt? Of uw partner wil scheiden? Heeft u uw zaken dan écht goed geregeld voor uw onderneming én voor uw gezin? DVDW Advocaten schudt u graag wakker voordat het te laat is.

“Ondernemers denken hun zaken altijd goed te hebben geregeld, toch valt dit vaak tegen”, weet Martine Boender-Radder uit ervaring. Als advocaat Personen-, Familie- en Erfrecht en partner bij DVDW Advocaten heeft Martine dagelijks te maken met casussen waar iedere ondernemer ‘buikpijn’ van krijgt. “Enerzijds denken mensen niet graag na over ziek zijn, dementie of doodgaan. Of dat een eventuele scheiding kan leiden tot een vechtscheiding. Anderzijds willen ondernemers niet graag geld uitgeven aan juridisch advies over deze onderwerpen. Onverstandig, want een ongeluk, echtscheiding of onverwacht overlijden kan iedereen overkomen en de (financiële) gevolgen kunnen verstrekkend zijn!”

LEVENSTESTAMENT DVDW Advocaten is een groeiend, middelgroot commercieel advocatenkantoor met vestigingen in Rotterdam en Den Haag. Met cliënten in diverse marktsectoren en van mkb tot beursgenoteerde ondernemingen ervaart Martine dat elke ondernemer ‘z’n zaakjes’ goed moet regelen. “Als ondernemer zijn een heleboel mensen van jou afhankelijk. In je onderneming, maar ook je gezin. Je kunt

GOOGLE ZOEKVRAAG Advocatenkantoor, ondernemers, mkb, DGA, Rotterdam, Den Haag, betrokken dienstverlening, diverse marktsectoren, Personen- en Familierecht, Erfrecht, onbezorgd ondernemen, seminar.

ineens ziek worden of een auto-ongeluk krijgen. Dan hoef je niet gelijk dood te zijn, maar je bent wel even out of order. Met een levenstestament kun je daar relatief eenvoudig iets voor regelen, waardoor je toch de regie in handen houdt. Zelfs als je even niet in staat bent om je wil te bepalen, vervalt de geldigheid van je volmacht niet. Zo zorg je dat de continuïteit van je bedrijf niet in gevaar komt en je gezin uit de problemen blijft.”

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Om ondernemers meer bewust te maken van de situaties die ontstaan bij overlijden of wilsonbekwaamheid en wat er met de nabestaanden kan gebeuren, heeft DVDW Advocaten begin oktober samen met Concordia De Keizer het seminar ‘DGA, regel het’ georganiseerd. “Aan de hand van een casus uit onze eigen praktijk hebben we laten zien wat er kan gebeuren als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bepaalde zaken niet goed heeft geregeld”, legt Martine uit. “In deze casus draaide de weduwe van een gepensioneerde DGA als erfgenaam en executeur op voor het totale tekort in het faillissement van het voormalig bedrijf van haar man: 8,3 miljoen. Alleen omdat zij de nalatenschap had aanvaard door zonder enig voorbehoud geld van de privérekening van haar overleden man op haar privérekening over te boeken om de begrafeniskosten te voldoen. In plaats van door geld voor de begrafeniskosten over te boeken naar de privérekening. Uiteindelijk hebben we de zaak kunnen schikken en hoefde ze ‘slechts’ de kosten voor de curator en de advocaat te

betalen, wat toch nog neerkwam op 350.000 euro. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering had een hoop ellende voorkomen.”

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN TESTAMENT Volgens Martine zijn er nog meer zaken belangrijk om goed te regelen. “Welke ondernemer weet precies wat er in de huwelijkse voorwaarden is geregeld in de situatie dat hij/ zij als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld of als de onderneming failliet gaat? En is er een testament opgesteld, waarin een groot deel van de opvolging is vastgelegd, het vermogen in de familie wordt gehouden, een goede boekhouding van de erfgenamen is afgedwongen en een uitsluitingsclausule voor de koude kant is opgenomen? Tijdens het seminar was de reactie van de aanwezige ondernemers: ‘Oeps, dat kan mij ook gebeuren’ en ‘Oh, is het zo eenvoudig om dat te regelen’. Daarom is ons advies: voer elke drie jaar een quickscan uit. Check in anderhalf uur of alles goed is geregeld wanneer je morgen voor langere of kortere tijd omvalt. Schud jezelf wakker en voorkom een nachtmerrie!”

«

DVDW ADVOCATEN Westplein 12 -14 3016 BM Rotterdam Telefoon 010 - 440 05 00 Alexanderstraat 4-6 2514 JL Den Haag Telefoon 070 - 354 70 54 E-mail m.boender@dvdw.nl www.dvdw.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

35


V.l.n.r.: Eelco Schippers, Inge Albregtse en Jeroen Ooijevaar

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


DUURZAAMHEID

Tekst: Fred Louter // Fotografie: Jan Nass

DAG VAN DE DUURZAAMHEID IN SCHIEDAM

Duurzaamheid biedt ook economische voordelen Als de Dag van de Duurzaamheid in Schiedam op maandag 10 oktober íets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat ook het bedrijfsleven duurzaamheid langzaam maar zeker omarmt. Logisch, er is geld mee te verdíénen in plaats van dat het geld kóst.

De Dag van de Duurzaamheid in Schiedam was een initiatief van organisatoren Eelco Schippers (programmamanager Duurzaamheid gemeente Schiedam), Inge Albregtse (voorzitter Energiek Schiedam) en Jeroen Ooijevaar (fractievoorzitter GroenLinks in Schiedam). Laatstgenoemde benaderde de gemeente Schiedam tijdens de raadsvergadering waarin het duurzaamheidsprogramma unaniem werd aangenomen (31 mei 2016, red.) met het verzoek om net als in de ‘grotemensenwereld’ in 2015 in Parijs, ook een ‘klimaattop’ in Schiedam te houden. “Een ludiek voorstel uiteraard”, grijnst Ooijevaar, “maar wel eentje met een serieuze ondertoon. Als het in Parijs kan, waarom dan niet hier in ons Schiedam, dacht ik. Gelukkig pakte de gemeente de handschoen op en toen ook Energiek Schiedam zich aansloot bij de initiatiefnemers, was het plaatje compleet. We zijn vanaf mei aan de slag gegaan om de dag voor te bereiden en ik denk dat we mogen spreken van een succes, waarop zeker voortgeborduurd mag en gáát worden.”

WORKSHOPS Tijdens de inmiddels alweer 8e landelijke Dag van de Duurzaamheid konden bezoekers in de Grote Kerk van Schiedam na het plenaire gedeelte deelnemen aan een viertal workshops: ‘Energiebesparingen in woningen’, ‘Verduurzamen van scholen’, ‘Aardgasloze toekomst’ en ‘Circulaire economie’. Met ruim honderd deelnemers was de interesse in alles was met duurzaamheid te maken heeft, groot te noemen. “Wij waren blij verrast met de hoge opkomst”, kijkt Schippers tevreden terug. “Dat er veel interesse zou zijn, bleek eigenlijk al uit het aantal reacties op onze oproep aan Schiedamse bewoners, ondernemers,

verenigingen, bedrijven, scholen en sportclubs om mee te doen aan de Verkiezing Duurzame Stadsinitiatieven. Zes finalisten mochten op de Dag van de Duurzaamheid uiteindelijk hun idee om Schiedam baanbrekend te verduurzamen pitchen. Aanwezigen bepaalden dat de Schiedamse Stadsimkers, Life College en Zonnepanelen Vlaardingen in samenwerking met Stichting Milieu Dichterbij elk 5.000 euro krijgen voor verdere ontwikkeling en daadwerkelijke uitvoering van hun plan.”

DUURZAAM ONDERNEMEN De workshop ‘Circulaire economie’ was voor bedrijfsmatige bezoekers een uitgelezen mogelijkheid om in het gezelschap van specialisten eens gericht de mogelijkheden en uitdagingen van duurzaam ondernemen te onderzoeken. “Die zijn niet gering voor ondernemers”, weet ook Albregtse, die namens de recent opgerichte coöperatie Energiek Schiedam haar belangrijke steentje bijdroeg aan de Schiedamse Dag van de Duurzaamheid. “Het beeld van ondernemers dat duurzaam ondernemen met name geld kost, verandert steeds meer. Ondernemers beginnen zich te realiseren dat ze weliswaar soms moeten investeren, maar dat het rendement op investeringen zich steeds sneller uitbetaalt. Ook verandert het beeld van hoe je producten of diensten in de markt kan zetten. Een mooi voorbeeld was tijdens de workshop ‘Circulaire economie’ de ondernemer die als installateur van cv-ketels actief was. Hij had geprobeerd om deze energiezuinige en duurzame ketels te vermarkten, maar door de hogere prijs ondervond hij de gevolgen van de concurrentie om hem heen. Tijdens de workshop werd hem verteld dat hij de ketel ook kan ‘verkopen’ door een bedrag te factureren voor het verbruik van de ketel, beter gezegd: factureren

per eenheid ‘warmte’. Dat was voor hem echt een eyeopener, waarmee hij aan de slag zou gaan. Dat er nog veel onwetendheid bestaat, zag je ook terug in de ‘aha’s’ van andere bezoekers, die soms verbaasd waren over de enorme mogelijkheden die er al zijn om heel rendabel duurzaam te gaan ondernemen.”

ENERGIEK SCHIEDAM Met Energiek Schiedam is meteen ook de organisatie genoemd, die in de nabije toekomst veel vaker een rol zal gaan spelen bij duurzaamheidsinitiatieven in de Jeneverstad. Zo heeft zij het voortouw genomen bij het met zonnepanelen verduurzamen van het Wennekerpand. Via het financieringsmodel ‘crowdfunding’ konden 209 panelen worden geplaatst op het gebouw dat door tal van culturele instellingen wordt gebruikt. Albregtse: “De financiering ervoor was heel snel geregeld. Mensen en bedrijven zien de aanschaf van zonnepanelen als een investering met een hoog rendement. We willen meer van dergelijke initiatieven ontwikkelen. Zo is nu ons project met windmolens in het gebied Vijfsluizen in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat deze voor rekening en risico van zo veel mogelijk Schiedamse participanten worden gerealiseerd. De gemeente Schiedam is een belangrijke partner in het project. En zo wordt Schiedam stapje voor stapje duurzamer. En dat is weer in het belang van bewoners, ondernemers van de gemeente Schiedam, maar natuurlijk ook voor Nederland, Europa en uiteindelijk onze gehele wereld en planeet aarde.”

«

Meer informatie of aanmelden voor nieuwe duurzaamheidsworkshops: Energiek Schiedam info@energiekschiedam.nl www.energiekschiedam.nl

GOOGLE ZOEKVRAAG Duurzaamheid Schiedam, Dag van de Duurzaamheid Schiedam, duurzaamheid, circulaire economie, zonnepanelen Schiedam, energiebesparing Schiedam, energie besparen Schiedam, energieneutraal bouwen Schiedam, lager energieverbruik Schiedam, duurzaam bouwen Schiedam.

GEMEENTE SCHIEDAM Telefoon 14010 www.schiedamduuurzaam.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

37


LEIDRAAD VOOR WERKGEVERS OM NIET VOOR VERRASSINGEN TE KOMEN TE STAAN

Pensioencontract voor werknemers is al lang geen ABC’tje meer Veel werkgevers in Nederland onderschatten nog de impact van het verlengen van het pensioencontract voor hun werknemers. Sterker nog: door deze onderschatting kunnen de bedrijfsresultaten in de toekomst onder druk komen te staan en zouden zelfs belangrijke investeringen moeten worden uitgesteld omdat…. er (veel meer!) betaald moet worden aan de pensioenverzekeraars.

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


INTERVIEW Aan het woord is Remco Hesseling, Senior Consultant Pensioenen bij het in Amsterdam gevestigde Sprenkels & Verschuren. “Bedrijven zijn zich er niet altijd van bewust dat de kosten voor de pensioenpremies – na aflopen van het huidige pensioencontract en bij ongewijzigd voortzetten van de huidige pensioenregeling – zomaar zouden kunnen verdubbelen. De oorzaak hiervan ligt met name in de zeer sterk gedaalde rente in de afgelopen jaren. Dit heeft ongekend veel invloed.” “Van groot belang is dan ook dat werkgevers goed checken wanneer het pensioencontract precies afloopt. Probeer dán minstens één tot anderhalf jaar van te voren te bedenken hoe je na het aflopen van dat pensioencontract verder wilt. Want, je zult wellicht andere voorwaarden aan je werknemers moeten aanbieden. En, iedereen weet dat dit niet in een paar weken is geregeld. Daar staan zorgvuldige arbeidsvoorwaardelijke procedures voor. Er moet misschien wel een jaar worden onderhandeld…. Conclusie? Een pensioencontract voor werknemers is al lang geen ABC’tje meer. Het is per definitie een gecompliceerde kwestie waarbij veel verschillende belangen door elkaar heen lopen.” Precies om die redenen heeft Sprenkels & Verschuren een overzichtelijke leidraad ontwikkeld, dat werkgevers kunnen gebruiken zodra ze weten wanneer een bestaand pensioencontract afloopt.

“Van groot belang is dan ook dat werkgevers goed checken wanneer het pensioencontract precies afloopt” 1. ANALYSE VAN DE HUIDIGE MARKT Remco legt uit dat de beëindigingsvoorwaarden van het huidige pensioencontract goed in beeld moeten worden gebracht. “Maar ook is het van belang om de consequenties in kaart te hebben in geval men de huidige pensioenregeling voortzet, dus dat men

Tekst: Baart Koster // Fotografie: Blinkfotografie

“Vroeger was het vrij eenvoudig om een pensioencontract voor je werknemers af te sluiten” bij dezelfde pensioenverzekeraar een nieuw pensioencontract aangaat. Enerzijds dient men de gedane toezeggingen aan de werknemers te respecteren, anderzijds zullen de financiële gevolgen van dat besluit helder moeten worden. Deze twee aspecten zijn uiteraard nauw met elkaar verbonden en het moge duidelijk zijn dat bepaalde afspraken – zeker die naar de werknemers toe – niet zomaar kunnen worden opgezegd. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat ook in geval van cao’s de vakorganisaties en – bonden hier nog een stem in hebben.”

2. INVENTARISATIEFASE Remco adviseert werkgevers altijd om een zgn. ‘pensioenwerkgroep’ in de organisatie te formeren, waarin alle geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. “Het eerste agendapunt wordt dan het vaststellen van de uitgangspunten van de werkgever en werknemer. Met andere woorden: wat zijn de contouren waarbinnen beide partijen willen werken.” Volgens Remco wordt in deze fase de focus gelegd op een aantal aandachtspunten: wat zijn de beperkingen van de pensioenuitvoering? Welk pensioenbudget willen we beschikbaar stellen? Welke boekhoudkundige verplichtingen zijn er? Hoe zit het met de indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken en hoe gaan we om met langdurig zieken en de arbeidsongeschikten?”

3. ONDERZOEKSFASE “Dit is misschien wel de meest spannende fase in de leidraad,” zegt Remco. “Want hier ga je al een eerste richting bepalen. Natuurlijk onderzoek je allerlei alternatieven ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij kan gedacht worden aan de hoogte en wijze van premiebetaling en welke aanspraken daaraan gekoppeld kunnen worden.” Remco legt uit dat juist in deze fase een goed beeld vereist is met betrekking tot de algemene situatie in pensioenland. “Meestal geven wij dan een algemene presentatie over de pensioenmarkt. Immers, de pensioenwereld ontwikkelt zich. Denk daarbij eens aan alle maatschappelijke discussies die in Nederland ten aanzien van pensioenen worden gevoerd.” Uiteindelijk is dan het grote moment daar. “Er wordt een keuze gemaakt. Dat is niet altijd eenvoudig vanwege de eerder genoemde soms tegenstrijdige belangen, maar hoe je het

ook wendt of keert: alle onderhandelingen behoren natuurlijk wel tot een eindoplossing te leiden. Dus, welke nieuwe pensioenregeling doet het meeste recht aan de initiële uitgangspunten van de afzonderlijke partijen?”

4. IMPLEMENTATIE “Als de pensioenwerkgroep tot een akkoord is gekomen, dan wil dit nog niet zeggen dat de hele organisatie akkoord is. Iedereen dient in te stemmen met een wijziging van de pensioensituatie. Uiteindelijk dient het langs de OR te gaan (indien aanwezig), en ook langs alle deelnemers,” vertelt Remco. “Als je weet welke richting is gekozen, dan kan ook meteen het gesprek worden aangegaan met mogelijke pensioenuitvoerders.” Remco erkent dat de bedachte leidraad eigenlijk niet meer is dan een logisch stappenplan. “Toch loopt het nog te vaak anders in bedrijven,” zegt hij. “We zien dat werknemers regelmatig niet vanaf het begin worden meegenomen; dit kan tot onrust en zelfs wantrouwen leiden. Het is bovendien van groot belang om goed alle belangen naar elkaar te communiceren. De ‘gewone’ werknemer weet vaak niet dat er simpelweg ook fiscale en boekhoudkundige verplichtingen zijn – vooral bij beursgenoteerde ondernemingen – die de keuzemogelijkheden beperken.” “Vroeger was het vrij eenvoudig om een pensioencontract voor je werknemers af te sluiten; er was gewoon sprake van de verlenging van het pensioencontract,” besluit Remco. “Anno nu is dat veel gecompliceerder geworden. Het is écht een wezenlijke kostenpost. De verhoging van de pensioenpremies van de laatste jaren heeft echt een enorme impact op de financiële situatie van het bedrijf zelf. Ons credo is dan ook dat er altijd tijdig begonnen moet worden met de eerste discussie. Het liefst al ruim een jaar van te voren. Want, over dit soort zaken wil je niet snel en vluchtig onderhandelen. De keuze voor een nieuw pensioencontract vraagt om beleid en draagvlak.”

«

www.SprenkelsEnVerschuren.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

39


Alex Rodi (links) en Emile Rodi

40

BACKSHOP, ERGONOMISCH ADVIES MET WETENSCHAPPELIJKE BASIS

Investeren in menselijk kapitaal

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


ERGONOMISCH ADVIES

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

Na een lange werkdag verwisselen we pc en laptop voor tablet en smartphone. Gevolg: nog meer pijnklachten in armen, nek en schouders. En het einde is nog niet in zicht, want the Internet of Things draagt verder bij aan het zittend bestaan van de mens, zegt Alex Rodi, directeur van ergonomisch specialistisch bedrijf Backshop uit Rotterdam. “Alleen als we bewust gaan werken, houden we dit vol.” In een ideale wereld zouden Alex Rodi en zijn team van Cesartherapeute, adviseur en bedrijfsfysiotherapeut -werkzaam vanuit de partnervestiging in het Duitse Herzogenrathzich vooral op preventie richten. De realiteit laat een omgekeerd beeld zien. Slechts twintig procent van de werkzaamheden bestaat nu uit advies en aanschaf van producten om klachten te voorkomen. De ergonomisch specialisten van Backshop mogen meestal pas in actie komen als medewerkers al een tijd klagen over pijn in armen, handen, nek, schouders en rug. Curatief optreden is verre van ideaal voor bedrijven, weet Rodi. “De meeste werkgevers vinden dat hun mensen het werkelijk kapitaal van het bedrijf zijn. Als klachten zich manifesteren, kun je alleen nog corrigeren. Mensen ondervinden dan al last en presteren minder goed. Dertig procent van de gezondheidsklachten komt voort uit stress. Enerzijds door werkdruk, maar ook vanwege een te hoge spierbelasting. Beeldschermwerk vergt eenzijdige bewegingen, dat gaan mensen voelen.” Muisarmen, gespannen nek- en schouderspieren en rugklachten kwamen voorheen in de vergaarbak RSI (Repetitive Strain Injury) terecht. Artsen wisten niet altijd wat ze daarmee aan moesten. Tegenwoordig spreekt de medische wereld van KANS, klachten armen, nek, schouders, een omschrijving waaraan duidelijkere richtlijnen voor diagnose en behandelmethoden zijn verbonden. Backshop adviseert inmiddels medewerkers van alle leeftijden. Zelfs studenten melden zich. “Hogeschool Leiden is één van onze klanten”, vertelt Rodi. “De onderwijsinstelling maakt gebruik van RSI-software en heeft een preventieprogramma. Studenten weten wat de gevaren kunnen zijn, maar de praktijk is weerbarstig. Als je een kleine ruimte deelt met anderen, dan schrijf je een scriptie wellicht op de bank. Of op bed. Dagen, weken, maanden in een verkeerde houding zitten, wreekt zich uiteindelijk.”

SPIERSPANNINGSFYSIOLOGIE De problemen die uren turen naar een monitor kunnen opleveren, worden tegenwoordig internationaal onderkend. Hoe anders was dit in 1992, toen de PC net een aantal jaren op de zaak stond en langzaam zijn intrede in het huishouden deed. Ergonomische hardware was in Nederland niet verkrijgbaar. In Europa introduceerde alleen Noorwegen een verticale

muis, de VS maakten een verticaal toetsenbord én een muis met pedaal. Alex Rodi, voorzien van een verpleegkundige achtergrond, besloot met deze fabrikanten zaken te doen binnen zijn nieuwe bedrijf Backshop. Producten die nog niet bestonden, ontwikkelde Backshop zelf. Zo werkt het Rotterdams bedrijf, dat onder meer Google Ireland als klant heeft, nog altijd. Het fenomeen RSI kon begin jaren negentig in de VS al op iets meer bekendheid rekenen. Professor dr. Erik Peper, hoogleraar toegepaste psychofysiologie aan de San Francisco State University en adviseur van Backshop, verrichtte onderzoek naar de gevolgen van veelvuldig computergebruik. Rodi volgde zijn eerste trainingen bij de professor in de VS. “Erik Peper heeft me ingewijd in de spierspanningsfysiologie. Ik wilde absoluut goed beslagen ten ijs komen. Backshop is op de eerste plaats een expertisecentrum. Een gesprek met een klant duurt gemiddeld anderhalf uur. We houden een intake, willen iets weten over de medische achtergrond, analyseren mogelijke oorzaken en testen materialen en meubels. Producten mogen desgewenst worden uitgeprobeerd op de werkplek.”

GEDRAGSVERANDERING Levert dat dan ook voelbare verbetering op? Absoluut, zegt Rodi zonder aarzeling. Hij wijst op de resultaten die uit de onderzoeken met Backshops eigen ontwerp Newtral 2 gripless muis zijn gekomen. Prof. Peper testte aan de hand van sensoren de spanning op armen, schouders en nek van proefpersonen in verschillende opstellingen. De conventionele muis en toetsenbord leverden de meeste druk op, het gebruik van de Newtral 2 aanzienlijk minder en de combinatie tussen Newtral en een splitsbaar keyboard het minst. Hoe goed hulpmiddelen ook functioneren, ze zijn altijd complementair aan gedragsverandering, benadrukt Rodi. “Vandaar dat beweging en ontspanning onderdeel uitmaken van ons advies. We sporen medewerkers aan macroen micropauzes te houden, dus even je muis en toetsenbord loslaten en relaxen. Bewust werken stopt ook niet na vijven. Mensen brengen nu ‘s avonds uren met hun smartphone en tablet door. We willen niets missen op social media. Gevolg: extra spanning op de spieren.”

VERSLAAFD AAN INFORMATIE De dag valt volgens Rodi uiteen in een werkdeel, een actief deel, bijvoorbeeld sporten en

wandelen, en een ontspanningsdeel. Als we de laatste twee onderdelen veronachtzamen, kunnen er nog meer klachten ontstaan. De huidige digitalisering biedt naar zijn inzicht weinig hoop op verbetering. “The Internet of Things maakt een samenleving mogelijk waarin we nauwelijks hoeven te bewegen om zaken in gang te zetten. We zitten de hele dag met ons hoofd gebogen over een schermpje, informatie vergarend en delend, want daar zijn we aan verslaafd. Alleen als we bewust gaan werken, houden we dit fysiek vol. Zet al die technologie eens aan de kant. Ontspan. Pak de fiets of maak een wandeling.”

«

FUNCTIE ONTMOET VORM IN ROTTERDAMSE SHOWROOM Verantwoord kantoormeubilair mag dan de gezondheid bevorderen, het blinkt doorgaans niet uit in elegantie. Dat kan volgens Backshop heel anders. Het expertisecentrum adviseerde de medewerkers van een hip reclamebureau en richtte hun werkplekken in met hoog-laagtafels en vergader- en bureaustoelen van met name Scandinavische makelij. Vormgevers uit het Noorden staan bekend om hun scherp oog voor functie én vorm, ze maken geen uitzondering voor ergonomisch meubilair. Backshop heeft aansprekende ontwerpen van onder andere het Deense Contour Design en het Zweedse Höganäs en RH Stolen in zijn showroom aan de Vareseweg 43 (bedrijvenpark Rotterdam Noord-West). Klanten kunnen er de stoelen, tafels en bureaus zelf uitproberen. Kopje koffie erbij … Vergeet ook de ergonomische muizen, keyboards, steunen en standaarden niet. De Rotterdammers wonnen onlangs de Benelux Office Award voor de Ergoline laptop- en tabletstandaard, dat is dus een aanrader.

BACKSHOP – ENJOY ERGONOMICS Vareseweg 43 3047 AT Rotterdam Telefoon 010 - 470 26 11 www.backshop.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

41


RABO & CO

Tekst: Patricia van der Beek // Fotografie: Jan Nass

RABOBANK ROTTERDAM:

‘Nieuwe economie vraagt om flexibiliteit en onderscheidend vermogen’ Sinds de crisis zijn intrede deed, is de markt flink veranderd. Zeker ook voor de mkb’er. “De oude economie is passé”, zegt Marcel Splinter van Rabobank Rotterdam. Als Manager MKB Bedrijven is hij veelvuldig in gesprek met startende en ervaren ondernemers, over de financiële inrichting van hun bedrijf in de nieuwe economie. Volgens Marcel gaat het nog te ver om te stellen dat de crisis helemaal voorbij is: “De lage rente, de hoge werkloosheid en ontwikkelingen als de Brexit, de verkiezing van Trump en geblokkeerde handelsverdragen maken de marktsituatie fragiel. Tegelijkertijd zien we dat het consumentenvertrouwen stijgt en bij veel bedrijven gaat het gelukkig beter. De gesprekken die wij met onze zakelijke klanten voeren, zijn anders dan voor de crisis. Om in de huidige markt succesvol te zijn, moet je kritisch naar je onderscheidend vermogen kijken en flexibel zijn. Ook moeten je organisatie, marketing en debiteurenbeheer op orde zijn.”

NICHEMARKTEN “In Rotterdam zien we veel bedrijven die zich op nichemarkten richten”, vervolgt Marcel. “Wij financieren bedrijven die onderscheidend zijn en een goed ondernemersplan hebben. Een goed voorbeeld van een onderscheidend bedrijf vind ik citizenM. Zij rekenen af met de hotelclichés door een uniek hotelconcept te bieden, waarbij de gasten meer zelf doen.” Marcel benadrukt dat een goed idee of product alleen niet voldoende is. “Vooral bij startups kan dit een valkuil zijn. Bij financieringsaanvragen kijken wij bijvoorbeeld ook of het idee of product aansluit op de markt. Daarnaast kijken we kritisch naar de organisatie en het marketingplan erachter.”

MIXVORM VAN FINANCIERINGEN Zeker bij startups zijn banken zelden nog de enige financier. “We maken steeds

42

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

vaker onderdeel uit van een mixvorm van financieringen”, aldus Marcel. “Een veelgenoemde alternatieve financieringsvorm is crowdfunding, maar je kunt ook denken aan fondsen en staatsgaranties. Zelf zijn we gestart met de pilot ‘Rabo & Co’. Hiermee bieden we vermogende klanten de mogelijkheid om, samen met ons, andere bedrijven te financieren.” Samenwerking is in de nieuwe economie het modewoord en volgens Marcel een effectieve manier om als bedrijf verder te komen. “Door onder andere de globalisering en stijgende R&D-kosten wordt het voor kleine partijen steeds moeilijker om te overleven. Fusie of overname, en de daarmee samengaande schaalvergroting, is dan een voor de hand liggende oplossing.”

INSPELEN OP WETGEVING Naast persoonlijk advies geeft de Rabobank branchegericht advies. Op de website van de bank vinden ondernemers de nodige branche-informatie, cijfers en trends. Een onderwerp dat vandaag de dag veel ter sprake komt, is de sanctiewetgeving rondom het handelsverkeer met landen als Rusland en de Oekraïne. De Rabobank maakt ondernemers daar attent op. Marcel: “Om proactief op de steeds veranderende wetgeving in te spelen, is het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van de financiële situatie van onze klanten. In het kader van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zijn we bijvoorbeeld verplicht inzicht te hebben in de geldstromen van de klant.”

SCHOENMAKER BLIJF BIJ JE LEEST Vanuit wetgeving is de rol van de Rabobank scherper geworden. Ook ligt de focus steeds meer op meedenken en breed adviseren. Het invoeren van cijfers, bijvoorbeeld prognoses, gebeurt steeds meer geautomatiseerd op basis van de gegevens die de ondernemer digitaal aanlevert. Marcel: “We geven invulling aan onze rol vanuit de gedachte ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Meedenken en breed adviseren betekent in ons geval: veel vragen stellen en waar nodig doorverwijzen naar een partij in ons netwerk. Dat kan een accountant zijn, maar bijvoorbeeld ook het Ondernemersklankbord. Door ondernemers toegang te geven tot onze financiële diensten, kennis en netwerken maken wij hen sterker. En kunnen wij een bijdrage leveren in het waarmaken van hun ambities.”

«

GOOGLE ZOEKVRAAG Rabobank Rotterdam, nieuwe economie, financiering, meedenken, adviseren, startups, Rabo & Co, samenwerking, fusie, overname, branche-informatie, sanctiewetgeving, Wwft, kennisdelen.

RABOBANK ROTTERDAM Blaak 333, 3011 GB Rotterdam Telefoon 010 – 400 36 66 E-mail mkb.rotterdam@rabobank.nl www.rabobank.nl/rotterdam


WERVINGSPROCES ZONDE VAN HET GELD

Recruiters kiezen nogal eens verkeerd Selectie van medewerkers gaat geregeld fout. En zo’n mismatch kost veel geld. “Het zoveel mogelijk objectiveren van het selectieproces kan soelaas bieden.” Aan het woord zijn Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers en Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau. “Het gaat weer beter met de economie. De werkloosheid daalt. Goed nieuws, behalve voor recruiters. Want met een dalende werkloosheid moeten zij zich harder inspannen om de juiste gekwalifi ceerde medewerkers voor vacatures te vinden. En aangezien het de medewerkers zijn die een bedrijf kunnen maken of breken, is het werven en selecteren van nieuwe kandidaten ‘serious business’. Bedrijven moeten medewerkers zien te vinden die bekwaam zijn, gemotiveerd, geïnspireerd, proactief, bij voorkeur zelfstandig kunnen functioneren, en die passen in het team en in de organisatie. Ga er maar aan staan”, aldus Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers bij Olympia Uitzendbureau.

KOSTEN LOPEN SNEL OP Het gaat dan ook wel eens mis. Sterker nog, maar liefst 95 procent van de bedrijven neemt elk jaar wel eens verkeerde mensen aan, zo blijkt uit de Talent Acquisition Study 2015 van de Brandon Hall Group. Kluiters: “De kosten die zo’n mismatch met zich meebrengt zijn aanzienlijk. De investeringen in het werving- en selectietraject alleen al zijn weggegooid. Hetzelfde geldt voor de inwerktijd, het productieverlies, fouten die zijn gemaakt door de verkeerde medewerker in kwestie, klanten die dit wellicht heeft gekost, en dan ook nog de tijd en kosten die het ontslag zelf met zich meebrengt. De kosten lopen al snel in de tienduizenden euro’s per verkeerd geselecteerde medewerker, zo niet meer.” Uit een Amerikaans onderzoek van CareerBuilder (2012) blijkt bijvoorbeeld dat 41 procent van de Amerikaanse onderzochte bedrijven aangeeft dat één mismatch hen gemiddeld meer dan vijfentwintigduizend dollars kost. Voor een kwart van de bedrijven bleken de kosten zelfs dubbel zo hoog: meer dan vijftigduizend dollars per verkeerd aangenomen medewerker.

ACHTERHAALDE TECHNIEKEN Des te opmerkelijker is het dat veel bedrijven nog steeds gebruik maken van achterhaalde selectietechnieken. Zo kwam er in 1998 al een grote – en nog steeds breed gedragen - wetenschappelijke studie uit van Schmidt en Hunter die stelt dat het open sollicitatie interview een ‘onbetrouwbaar en rampzalig selectiemiddel’ is omdat deze nooit objectief

kan zijn. De interviewer heeft zijn mening al klaar en zoekt in zo’n gesprek vooral naar bevestiging. Als bedrijven kandidaten al willen interviewen dan kunnen ze nog het best gebruikmaken van een gestructureerde vragenlijst die vooraf is opgesteld. Opvallend genoeg blijkt werkervaring eveneens een slechte voorspellende factor te zijn. Waar iemand in het verleden heeft gewerkt en wat hij heeft gedaan, zegt niet zoveel over hoe hij in zijn nieuwe baan zal presteren. Toch focussen nog heel wat bedrijven op het CV van een kandidaat en gebruiken ze een open interview om de juiste kandidaat te selecteren.

ZOVEEL MOGELIJK OBJECTIVEREN VAN INFORMATIE “Wie echt wil weten of een kandidaat goed zal presteren in zijn baan, kan de kandidaat het best testen op intelligentie, zo blijkt uit het onderzoek van Schmidt en Hunter. Hetzelfde geldt voor de ‘proeve van bekwaamheid’. Ook dit is een gedegen selectiemiddel, zo menen de wetenschappers. Objectiveren van informatie lijkt een andere belangrijke sleutel in het verbeteren van het selectieproces. Hoe objectiever de informatie over een kandidaat, hoe eerlijker en beter de selectie verloopt.” Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau vult aan: “Automatiseren van het selectieproces, zoals Olympia doet met het selecteren van ‘agents’ voor contact centers, kan daarbij helpen. Wij laten kandidaten zelf in een virtuele omgeving kijken of ze geschikt zijn voor een baan als ‘agent’. Middels een ‘game’ voeren ze een proeve van bekwaamheid uit en komen ze er achter wat hun competenties, vaardigheden en mogelijkheden zijn. We kijken tijdens dit hele wervingsproces niet naar het CV van een kandidaat maar wat iemand nú kan en wil. En we selecteren op intelligentie, persoonlijkheid en vaardigheden. Wat rest is een laatste ‘klikgesprek’ met kandidaten die geschikt zijn gebleken zodat vanuit beide kanten het positieve beeld bevestigd wordt.”

OLYMPIA MAASSLUIS Ondernemer Tatiana Buikhuizen Wagenstraat 1, 3142 CR Maassluis Telefoon 010 - 592 15 00 E-mail maassluis@olympia.nl

OLYMPIA ROTTERDAM COOLSINGEL Vestigingsmanager Susanne Gijzel Coolsingel 12, 3011 AD Rotterdam Telefoon 010 - 411 63 92 E-mail rotterdam.coolsingel@olympia.nl

OLYMPIA ROTTERDAM LAAN OP ZUID Ondernemer Frances Pas Laan op Zuid 207, 3072 DB Rotterdam Telefoon 010 - 290 05 87 E-mail rotterdam.laanopzuid@olympia.nl

OLYMPIA SCHIEDAM Ondernemer Ugur Bagcan Rotterdamsedijk 429b, 3112 AR Schiedam Telefoon 010 - 273 28 22 E-mail schiedam@olympia.nl

OLYMPIA SERVICE CENTER Eisenhowerlaan 140, 2517 KN Den Haag Telefoon 070 - 338 10 50 E-mail info@olympia.nl www.olympia.nl

«

V.l.n.r. Tamara Donkersloot, Sander Blokland en Sandy Kluiters van Olympia Uitzendbureau

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

43


VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN:

De bank is niet langer de enige bron

44

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


GESTAPELD FINANCIEREN

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directeen gestapeld financieren. Roeland van Dijk was insider in de bankwereld. Hij werkte onder meer als toezichthouder bij De Nederlandse Bank en voor ABN AMRO in de tijd van de fusie met Fortis. Maar terwijl hij de mensen nog steeds een warm hart toedraagt, heeft hij zijn twijfels over de toekomst van het instituut zelf. “Een bank is geen doel op zich; het is een middel om geld van spaarders bij bedrijven en overheden te krijgen. De fi nanciële crisis van 2008 liet echter zien dat veel bankiers hun instelling wél als eindproduct waren gaan beschouwen. De meeste banken verdienden geld met hypotheken, verloren het met investmentbanking en speelden zo’n beetje quitte met het MKB. Daarin is weinig veranderd, behalve dat de meeste accountmanagers die de relaties met MKB ondernemers onderhielden inmiddels ontslagen zijn.”

NIET LANGER VAN ÉÉN BRON Maar ook als de bank haar beste tijd heeft gehad, blijft ze een prominente rol spelen. Roeland van Dijk meent dat ze bijvoorbeeld veel hypotheken zal blijven verstrekken. Het grote verschil met vroeger is dat de bank niet langer de hoofdmoot van de bedrijfsfi nanciering voor haar rekening zal nemen maar nog slechts een deel ervan. “Neem de fi nanciering van een drukkerij. Ik kan me voorstellen dat de bank de stenen neemt, een leasemaatschappij de persen en de rest via overige geldschieters wordt opgehaald. Dat kan via een business angel, dat kan via een investeringsfonds maar ook via crowdfunding. Waar het om gaat is dat de fi nanciering wordt opgeknipt of gestapeld – het is maar van welke kant je er tegenaan kijkt – en niet langer van één bron komt. Overigens is dat eeuwenlang zo geweest. Bedrijven werden direct gefi nancierd, om te beginnen door direct betrokkenen; fools, friends and family, zoals het oneerbiedig heet. De bank kwam pas in de modernere tijd om de hoek kijken. Maar het zegt iets over het PR talent van banken dat ze hun alternatieve vorm van fi nanciering voor de traditionele hebben kunnen laten doorgaan.”

GRONDIG VERANTWOORDEN Omdat hij deze evolutie voorzag heeft Roeland van Dijk zijn loopbaan niet vervolgd in het bankwezen. In plaats daarvan is hij druk

doende geweest met de ontwikkeling van een digitale tool die ondernemers kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar kapitaal. Want ook voor hen is er na 2008 defi nitief iets veranderd op dit vlak. “Tien jaar terug betekende een fi nancieringsaanvraag per defi nitie een gang naar de bank en een gesprek met de accountmanager. Hij beoordeelde het terugverdienpotentieel van een krediet en verdedigde de aanvraag binnen het team van de bank. Het ging allemaal vrij eenvoudig en ook nogal makkelijk. Hoeveel ondernemers die voor een half miljoen kwamen kregen niet de vraag of het ook een tonnetje of twee meer mocht zijn? Daardoor hebben veel MKB bedrijven niet geleerd zich grondig te verantwoorden, en dat is wel wat het nieuwe fi nancieren van hen eist. Informatie moet actueler zijn, tegenvallers moeten direct worden gecommuniceerd . Over slecht nieuws moeten de ondernemer en zijn geldschieters van tevoren duidelijke afspraken maken, zodat de laatsten nooit het idee krijgen dat hen wat wordt achtergehouden. Maar ook optimistische prognoses zullen geldschieters niet voor zoete koek aannemen. De omzet met 50% omhoog? Bewijs maar eens hoe je dat gaat doen. Met andere woorden: gestapeld fi nancieren vergt een veel grotere mate van transparantie. Uiteindelijk draait het nog altijd om vertrouwen.”

WAT DELEN MET WIE? Dat neemt niet weg dat de ondernemer uiteindelijk zelf bepaalt welke informatie hij met wie deelt. Want als verschillende partijen verschillende onderdelen fi nancieren hoeven ze niet alles van elkaar te weten. “Daarom is een digitaal platform zo ideaal”, zegt Roeland van Dijk. “Je maakt een duidelijk plan dat is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Natuurlijk krijgt iedere geïnteresseerde het algehele verhaal te lezen, met de cijfermatige onderbouwing, maar als het op de onderdelen aankomt geef je ze alleen toegang tot dat bepaalde luik en ook voor een welbepaalde tijd. De fi nanciering van het bedrijfspand? Een bank krijgt één week toegang tot dat deel van het plan en mag daarna een voorstel neerleggen. Hetzelfde geldt voor het deel over de machines voor de leasemaatschappij, dat over de debiteurenportefeuille voor de factoringmaatschappij. Met de ontwikkeling van een

dergelijk platform heb ik me de voorbije jaren intensief beziggehouden, samen met andere fi nancieringsspecialisten die zonder oogkleppen naar de toekomst durven kijken.”

GELD OP ZOEK NAAR RENDEMENT Het aandeel van de banken in de totale fi nanciering van het MKB is sinds het uitbreken van de crisis gedaald van 95% naar 50% - en de tendens blijft dalend. Het landschap is zo grondig opgeschud dat het nooit meer terug kan vallen in de plooien van vóór 2008. Allerhande vormen van directe fi nanciering, die voordien natuurlijk ook al bestonden, hebben de vleugels breed uitgeslagen en gaan die niet meer inklappen. Ze worden daarbij voortgestuwd door een dorst naar rendement. “Dat rendement is niet te halen op een spaarrekening, niet met een obligatie en evenmin op de beurs met al zijn pieken en dalen”, aldus Roeland van Dijk. “Maar bijvoorbeeld pensioenfondsen moéten wel rendement halen om hun inleggers te kunnen uitbetalen. Er is dus een oceaan van geld dat op zoek is naar winstgevende proposities. Tegelijk zijn er duizenden ondernemers met prima plannen die kapitaal zoeken om die te kunnen realiseren. De enige omslag die we nu nog moeten maken is er een in het denken over fi nanciering en over de instrumenten die we bij dat nieuwe, gestapelde fi nancieren moeten inzetten.” Waarbij vertrouwen en transparantie de kern vormen of als uitgangspunt dient.

«

ROELAND VAN DIJK Roeland van Dijk, specialist directe financiering en partner bij Greyt, een organisatie van ervaren financieel directeuren. Betrokken bij het opzetten van diverse directe financieringsvormen en werkzaam voor start ups en MKB bedrijven. Na zijn studie bedrijfseconomie en de postacademische opleiding tot Register Controller heeft hij diverse adviesfuncties vervuld o.a. bij Accenture, De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN AMRO. Hierna is hij werkzaam geweest als directielid/hoofd financiën van MKB bedrijven en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in directe/aanvullende financiering voor MKB bedrijven met als doel: ‘zorgen dat het MKB financierbaar blijft!’. www.roelandvandijk.nl /www.greyt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

45


ADVISEURS & ACCOUNTANTS 216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS

216: de nieuwe accountant De snelheid van de vooruitgang vraagt om een ‘nieuwe’ accountant. Vanuit haar drijfveer de MKB-ondernemer echt centraal te stellen, werkt 216 Adviseurs & Accountants (‘216’) aan een totaalconcept van klantbenadering. Niet het aanbieden van de traditionele accountancydiensten is de kern van dit concept, maar die diensten aanbieden waar de ondernemer echt mee verder komt. 216 ziet IT & Innovatie als drager van deze dienstenontwikkeling. Met deze visie, versterkt door een team van vaktechnisch sterke professionals die in staat zijn relaties te laten bloeien, is 216 nu al in staat de MKB-ondernemer verder te helpen. 216, een carve out van KPMG MKB, zoekt naar verdergaande mogelijkheden om de ondernemer nog beter te laten ondernemen en zaken te vereenvoudigen. 216 kent dan ook het concept van de ‘One-stop ondernemersshop’, waarbij zowel fysiek als virtueel diverse diensten samenkomen. Naast de meer traditionele diensten biedt en ontwikkelt zij adviesdiensten op het gebied van fi nance, notarieel, juridische dienstverlening en verzekeringen. De traditionele diensten worden daarbij opnieuw beoordeeld, ingericht en gewaardeerd: wat heeft de klant echt nodig en welke (fi nanciële) waarde kun je hieraan koppelen? Het te hoog beprijzen van commodity diensten is binnen 216 dan ook uit den boze. Het real time inzicht geven in de ontwikkelingen van de klantorganisatie en het persoonlijk rendement, is de kern van haar gewenste dienstverlening. Niet periodiek rapporteren, maar 24/7 beschikbare up-to-date stuurinformatie. Marcel Bisschops, Voorzitter Dagelijks Bestuur: “Wij bieden een totaal-pakket aan dat wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van

de ondernemer en niet vanuit de wenselijkheden van de professie. Door middel van klantpanels peilen wij behoeften en ontwikkelen wij samen met de klanten diensten. Door deze manier van dienstontwikkeling met een passend prijskaartje (‘value for money’) durf ik te stellen dat onze diensten beter aansluiten op klantbehoeften dan die van onze concullega’s.”

MENSEN, MARKTEN EN INNOVATIE 216 heeft een drietal pijlers benoemd als vehicle om haar strategie uit te rollen. Middels focus op Mensen, Markten en Innovatie werkt zij aan de organisatie van de toekomst. De organisatie heeft de Agile werkwijze omarmd en behoort tot de eerste fi nanciële dienstenorganisaties ter wereld, die haar volledige organisatie conform Agile inricht. Marcel Bisschops: “Dit is een proces van zeker 2-5 jaar, maar wij zien de absolute noodzaak en meerwaarde van deze aanpak. Enkel door je klant centraal te stellen in al je doen en laten, het fl exibel inrichten van je organisatie en het beleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de teams, kun je echt verder komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.” In 2017 zal 216 een aantal nieuwe diensten uitrollen. Met name de 216 Totaalbalans inclusief het 216 Financieringsplatform zijn diensten waarmee 216 de ondernemer,

en de mens achter de ondernemer verder gaat ondersteunen. De 216 Totaalbalans laat de traditionele bedrijfsbalans en de persoonlijke balans van de ondernemer in onderlinge samenhang en real time zien. Hierdoor kan de ondernemer voor het eerst echt sturen op zijn totale fi nanciële positie. Met het 216 Financieringsplatform verbindt 216 actief fi nancieringsvraag en –aanbod vanuit haar zogenaamde ‘digitale kluis’. Door het transparant en real time koppelen van met name de non-traditionele kredietverschaff ers aan de MKB-ondernemer opent zij verdergaande mogelijkheden op het gebied van (stapel)fi nancieringen. Door dit platform te koppelen aan professionals met verstand van zaken en hun uitgebreid netwerk, draagt 216 bij aan het fi nancieren en revitaliseren van MKB Nederland.

ALTIJD DICHTBIJ Marcel Bisschops: “Met 150 medewerkers verdeeld over 13 kantoren zijn we altijd in de buurt. Bij voorkeur werken wij vanuit bedrijfsverzamelgebouwen. Hier vinden we synergie met andere bedrijven en vormen we met hen een community. We zijn allang niet enkel accountants meer, maar bedrijfsadviseurs in de volle breedte. 216 kun je ook zien als 21-6, 21 juni, het begin van de zomer... Een dienstverlener die zorgt voor een zonnige toekomst.”

«

216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS bisschops.marcel@216.nl www.216.nl

46

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


DUURZAME KANSEN

Samen werken aan duurzame oplossingen Als ondernemer of medewerker werk jij aan de taken van vandaag en morgen, maar natuurlijk denk je ook na over de lange termijn: hoe staan zaken er over 1, 5 of zelfs 10 jaar ervoor? Wat kan ik doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen? Dat vinden wij bij MVO Nederland een goed idee. Wij staan voor: een klimaatneutrale wereld, zonder afval of milieuvervuiling waarin iedereen mee kan en mag doen. Het bedrijfsleven speelt hierin een onmisbare rol en heeft hier ook baat bij. Daarom werken we samen met onze 2300 partners, bedrijven en organisaties en faciliteren het proces. Wat hen verbindt is hun inzet op een toekomstbestendige businesscase. Vrijwel elke ondernemer of medewerker wil zich inzetten voor het voortbestaan van hun organisatie en waarde toevoegen aan de omgeving. Een goede MVO-aanpak helpt hierbij.

MVO IN DE BUURT Veel mkb’ers werken regionaal of lokaal. Daarom werken we onder meer vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO.nl samen met regionale partners. Met MVOAlliantie Noord Nederland, Duurzaam Den Haag en de Duurzaamheidspartners Amstelveen werken we aan regionale en lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen in Den Haag en Amstelveen.

SAMEN NAAR DUURZAAMHEID De partners van MVO Nederland hebben toegang tot onze bijeenkomsten, kennis en tools. Daarnaast werken we met partners in netwerken aan concrete resultaten. Zo hebben het Netwerk Textiel met het Netwerk Zorg

circulaire zorgkleding ontwikkeld en maakt het Netwerk Food & Agribusiness het mogelijk om verspilling in de keten terug te dringen. Partners van MVO Nederland nemen we mee in coalities en verbinden we aan relevante contacten. Directeur Stan Uyland van Betonballon: “Als onafhankelijke organisatie brengt MVO Nederland alle partijen in de keten bij elkaar om samen interessante marktproposities te ontwikkelen, gericht op een duurzame wereld. Zo is onze markt fl ink vergroot doordat MVO Nederland ons koppelde aan een buitenlandse partner. Alle partijen in de betonketen werken onder leiding van MVO Nederland aan een Betonakkoord. Dat is goed voor ons én de samenleving.”

VAN UITDAGING NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN Als facilitator richten wij ons op matchmaking: partijen met een vraagstuk helpen aan duurzame oplossingen. We stelden Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox, voor aan de hoogste innovatieambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. “Daaruit kwam de grootste opdracht in onze historie, namelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.” Op onze Futureproof.community kunnen bedrijven zelf aan de slag door kosteloos een

MVO IN JE WINKEL, ZO DOE JE DAT Speciaal voor winkeliers heeft MVO Nederland een quick scan ontwikkeld waarmee je snel een beeld krijgt van wat je nu al doet en wat je nog zou kunnen doen. In 10 minuten krijg je zicht op de kansen om jouw winkel (meer) te verduurzamen.

profi el aan te maken en uitdagingen met hulp van de community op te lossen en oplossingen onder de aandacht te brengen. Matchmaking doen we ook in marktconsultaties voor aanbestedende diensten. MVO Nederland wil verduurzamen over de as van inkoop en met een inkoopvolume van 73 miljard euro per jaar kan de overheid veel impact realiseren. MVO Nederland ondersteunt nu de Categoriemanager Schoonmaak Rijk bij het ontwikkelen van een methodiek voor duurzaam specialistisch vloeronderhoud door de juiste specialisten aan tafel te krijgen.

MEER WETEN? We leggen je graag uit hoe jij kan profi teren van de kennis, het netwerk en de tools van MVO Nederland. Neem contact op en ontdek de duurzame kansen voor jouw bedrijf.

«

MVO NEDERLAND Nieuwekade 9, 3511 RV Utrecht E-mail contact@mvonederland.nl Telefoon 030 -230 5600

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

47


DE ROL VAN EMOTIES EN DATA IN DE MARKETING

Met verstand alleen koop je niets 48

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


MARKETING

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

De wetenschap kan lang gekoesterde opvattingen ontkrachten maar ook de juistheid ervan bevestigen. Dat ontdekte Paul Postma, directeur Paul Postma Marketing Consultancy (www.ppmc.nl), toen hij naging hoe de recente ontdekkingen van het hersenonderzoek de wereld van de marketing hebben opgeschud en zelfs een nieuwe tak ervan deden ontstaan: de neuromarketing. In zijn boek Anatomie van de Verleiding laat hij zien hoe marketeers de kennis van de werking van het brein kunnen toepassen in hun vak, op consumenten, maar ook op opdrachtgevers en zichzelf. Evolutionair gezien beschikken we over een ‘oud’ brein en een nieuw. Het eerste stuurt vooral emoties, het laatste – de cortex – maakt rationele overwegingen. Als we een smartphone of een stel schoenen graag willen hebben, ontstaat de verleiding voor de aankoop in het oude terwijl het nieuwe aan het rekenen slaat om te beoordelen of het niet te duur wordt. Oudere mensen hebben hun gevoelens door ervaring vaak beter in de hand, zodat de cortex een grotere kans heeft op het laatste woord. Maar als de cortex de enige is die het voor het zeggen heeft volgt er simpelweg geen koop, zegt Paul Postma: “Bij de keuze van een automerk en model spelen emoties een belangrijke rol. Maar als de kleur je niks kan schelen, blijf je juist daar eindeloos over twijfelen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van en liet mijn tienjarig zoontje beslissen. Als gevolg daarvan heb ik jaren in een knalrode auto rondgereden.”

BEETNEMEN DOOR JE ZELFBEELD Wie Anatomie van de Verleiding leest, beseft dat marketeers de vorige eeuw vaak instinctief al hebben aangevoeld hoe deze tweedeling in emotie en ratio werkte, ook al was de exacte rol van het oude neurale systeem nog in nevelen gehuld. Of en hoe een commercial de consument raakte was dus meer een kwestie van ervaring dan van kennis. Tegenwoordig kan de maker het effect vooraf laten meten via een hersenscan: als bepaalde gebieden oplichten worden de gewenste emoties (zoals begeerte) opgewekt, als er niets oplicht, schiet het filmpje zijn doel volkomen voorbij. Postma suggereert dat de marketeers die de intenties van hun eindgebruikers niet goed wisten in te schatten zich vooral door hun zelfbeeld lieten beetnemen. “Mijn bureau heeft gewerkt voor een telefoonbedrijf, waarvan de marketingmanager een duidelijk beeld had van zijn klanten. Net als hij jong, knap en hip en zijn bellers waren dat dus ook. Daarom had hij zijn klantendienst bemand met klonen van zichzelf. Voor die groep werden dure acties bedacht. Maar wat bleek uit onze data-analyse? Een deel van zijn bellers was inderdaad jong, maar wisselde vaak van provider en had een slechte betalingsmoraal. Op die veronderstelde doelgroep werd juist geld verloren. Een groot deel bestond uit oudere Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst, die minder vlot Nederlands spraken dan de jonge klanten. Ze belden veel en ver, betaalden stipt en waren dus winstgevend. In het callcenter vonden ze die maar lastig. Als je zo’n manager confron-

“Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen” teert met de resultaten van je analyse, gelooft hij de feiten niet. Dat maakt in mijn ogen vroegere ondernemers als Van der Valk en Blokker zo briljant. Zij projecteerden zichzelf niet op hun klanten, maar hadden oog voor wat de grote massa werkelijk wilde.”

ARGUMENTEN VERZINNEN De marketingmanager was een slachtoffer van zijn eigen oude brein. Postma geeft tal van voorbeelden hoe iedereen zichzelf bedot. Tijdens een directievergadering is plan A beter voor het bedrijf maar B voor je carrière. Je zult jezelf al snel overtuigd hebben dat B de beste optie is voor het bedrijf. Ons oude brein – of reptielen- en zoogdierenbrein – is bezig met begeerte, met status – kan ik met dit product thuiskomen? –maar ook met angst. Beelden van ouderdom en ziektes remmen de kooplust af, evenals negatieve associaties via woorden, zelfs al is de inhoud gericht op het voorkomen ervan. De cortex speelt bij dit alles slechts een geringe rol.

KOPPELAARS VAN DATA “Je kunt de effecten van marketing op het oude brein testen via scans of eyetracking, maar dat zijn relatief dure methoden”, zegt Paul Postma. “Je kunt ook simpelweg kijken naar wat klanten daadwerkelijk gekocht hebben. Dat deden we al in de jaren tachtig, maar dat is tegenwoordig, dankzij de gigantische hoeveelheid data die het internet genereert, een stuk makkelijker geworden. Het buikgevoel is een onbetrouwbaar kompas, maar data van feiten spreken een heldere taal. Veel succesvolle bedrijven van nu zijn in feite niet anders dan verzamelaars en koppelaars van data: Marktplaats, Funda, de vergelijkingssites. Veel bezoekers hangen weliswaar maar wat rond op zo’n site – uit verveling of om te gluren naar het huis van de buren dat te koop staat – maar de data leveren niettemin kostbare informatie op. Als de traffic aantoont dat er in een bepaalde gemeente weinig interesse is voor huizen rond het kwart miljoen en veel meer rond de drie ton, mét open keuken, kunnen makelaars de prijzen van de eerste categorie optrekken en er tekst aan

toevoegen die verduidelijkt dat een bepaalde muur makkelijk te slopen valt.”

BIG DATA Datagestuurde marketing is niet toevallig de grote specialiteit van Paul Postma. Als jonge marketingdirecteur van Wehkamp zette hij de branche in 1984 al op zijn kop met een artikel in het vakblad Intermediair -‘Het grote falen van de marketingtheorie’- en met een marketingpraktijk die de basis bleek voor het latere CRM. Neuromarketing en Big Data bevestigen alleen maar het gelijk dat hij eigenlijk al kreeg met boeken als Het Nieuwe Marketingtijdperk (2OOO) en Verstandig denken, Infantiel handelen (2008). “In mijn nieuwste boek, Big Data Marketing – snel, simpel en succesvol, onderzoek ik de impact van de revolutie in Big Data voor de marketing”, aldus Paul Postma. “Die heeft de laatste tien jaar een enorme gevlucht genomen . Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen. Kinderen in Disneyworld hebben soms de indruk dat een attractie speciaal voor hen is gemaakt. Ze beseffen niet dat Disney inmiddels is getransformeerd tot een IT bedrijf dat slim gebruikt maakt van de voorkeuren die de klanten zelf aangeven.” De aangename stijl, de vele praktijkvoorbeelden maar ook de subtiele humor maken van de boeken van Paul Postma bepaald geen droge studieboeken. Ruim dertig jaar nadat hij de marketingwereld voor het eerst door elkaar schudde is hij nog steeds in staat marketeers verrassende inzichten te verschaffen en oude wijn en nieuwe zakken feilloos van elkaar te scheiden.

«

RECENTE BOEKEN Recente boeken van Paul Postma worden uitgegeven door Adfo Books: • Anatomie van de verleiding • Handboek Direct Marketing 3.0

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

49


Dirkzwager zorgt dat u het weet.

Wij delen onze kennis graag. Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar voor een ĂŠcht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op www.partnerinkennis.nl


EUROMASTER ZORGT DAT TRANSPORT ALTIJD DOOR KAN GAAN Euromaster houdt uw wagenpark in goede conditie zodat u altijd vooruit kan. Met service die u, naast de scherpste condities, nรณg meer voordeel oplevert. Bijvoorbeeld door u te helpen het aantal pechgevallen te verlagen, u 24/7 inzicht te geven in het wagenpark met voorspellende rapportages en door ervaren monteurs die het juiste onderhoud uitvoeren om uw rendement te verbeteren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw wagenpark? www.euromaster.nl/zakelijk of bezoek een Euromaster vestiging bij u in de buurt zoals: Euromaster Rotterdam, Driemanssteeweg 25, Tel. 010-493 34 33.

IN GOEDE HANDEN euromaster.nl

Het Ondernemersbelang Rotterdam 5-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you