Page 1

VAN

BRABANT

Slim, slimmer, slimst onderhoud binnen handbereik De afsluiting van een levenswerk De bank is niet langer de enige bron

EDITIE

05 2016


Bij onraad laten we direct onze tanden zien Om uw bedrijf, uw goederen ĂŠn uw personeel te beschermen, hoeft u het niet ver te zoeken. Als betrouwbare beveiligingspartner in de regio levert SenL Security Solutions voor ieder bedrijfspand beveiligingsoplossingen op maat. Wij bewaken uw domein als een leeuw, tijdens de openingstijden van uw bedrijf maar ook wanneer u er niet bent. Waakzaam en alert.

Houd ongewenste bezoekers buiten de deur, bel direct voor een vrijblijvend advies.

T (0165) 56 33 39 I www.senlsecurity.nl


INHOUD RONDE TAFEL FINANCIEEL

MATCHMAKERS

MASTERCLASS BEDRIJFSOPVOLGING

NIEUWE WEGEN NAAR BEDRIJFSFINANCIERING

‘MENSEN KANSEN BIEDEN IS MOOI!’

DE AFSLUITING VAN EEN LEVENSWERK

De arbeidsmarkt is soms best ondoorzichtig, zowel voor werkgevers als voor werkzoekenden. De matchmakers van WSP Werkcentrum Brabantse Wal proberen de juiste mensen te koppelen aan vacatures. Ze hebben al heel wat bedrijven aan nieuwe medewerkers geholpen. Annelies Mees en Issebel van Beveren zijn de matchmakers van het WSP Werkcentrum Brabantse Wal. Deze organisatie is actief in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en vormt een schakel tussen werkgevers en werkzoekenden.

Tijdens de crisisjaren hebben veel ondernemers de verkoop van hun bedrijf uitgesteld. Nu de economie weer aantrekt volgen de prijzen voor ondernemingen. Ook de kooplust neemt toe. Er lijkt dus een inhaalslag op gang te komen, maar, een bedrijf verkopen doe je niet ‘zomaar’. Daar gaat een jarenlang gestructureerd proces aan vooraf. De meeste ondernemers verkopen ook slechts eenmaal in hun leven hun bedrijf. Des te meer reden daarvoor ervaren adviseurs in de arm te nemen.

LEES VERDER OP PAGINA 23

LEES VERDER OP PAGINA 24

Vóór de crisis was de bank verreweg de belangrijkste bron van bedrijfsfinanciering, nu is ze nog slechts één van de geldschieters. Ondernemers wijken in toenemende mate af van het traditionele pad en wenden zich tot leasemaatschappijen, business angels, factoringbedrijven en crowdfundingplatforms. Dat vergroot niet alleen de rol van deze financiers maar ook van de financiële en juridische adviseurs die de ondernemer moeten bijstaan in het formuleren van een overtuigende aanvraag.

LEES VERDER OP PAGINA 12

COVERINTERVIEW

SLIM, SLIMMER, SLIMST ONDERHOUD BINNEN HANDBEREIK Onderhoud aan machines op het moment dat het nodig is. Niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat. In dat laatste geval is het leed immers al geschied. Grote kans dat een machine uitvalt met vaak grote gevolgen. Maar vervang je een onderdeel te vroeg dan maak je als bedrijf onnodige kosten. Ook weer niet de bedoeling.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN: DE BANK IS NIET LANGER DE ENIGE BRON Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van fi nanciering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe fi nancieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfi nancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directe- en gestapeld fi nancieren.

LEES VERDER OP PAGINA 36

EN VERDER... 5 Column / Colofon 6 Nieuws 7 Het verschil tussen Marketing en Profilering 11 Sturen op managementinformatie 16 Snel en goed regelen van de beste financieringsconstructies voor ondernemers

17 Witlox VCS viert vijfde lustrum 18 Ondernemerspanel 20 “Samenwerking met werkveld kan niet intensief genoeg zijn” 27 ‘3D metaal printen wordt de toekomst’ 28 Je bent ondernemer en de bank wil niet lenen 28 Schenking voor de eigen woning 2017? Actie in 2016!

29 Hoe ga ik met mijn data om 31 Golden Tulip Hotel Central realiseert luxe penthouse 33 Verboden toegang voor onbevoegden 35 Recruiters kiezen nogal eens verkeerd 38 216: de nieuwe accountant 39 Samen werken aan duurzame oplossingen 40 De rol van emoties en data in de marketing

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

3


ONTZORGT

LOONADMINISTRATIE - ARBEIDSRECHT - LOONBELASTING - SOCIALE VERZEKERINGEN Loonservice Brabant (0413) 36 99 31

Rembrandtlaan 17 A

info@loonservicebrabant.nl

5462 CJ Veghel www.loonservicebrabant.nl

Zakelijke media�on en onderhandeling www.bureaumayet.nl

V ië rijb nt li a� jve eg nd es pr ek

or

Ontdek de kracht van onze media�on en kies voor toegevoegde waarde voor uw organisa�e

Zakelijke Media�on Arbeids- en Exitmedia�on Extern Vertrouwenspersoon Trusted Advisor Onderhandeling en Procesbegeleiding

Charlo�e Verbraak & Gert Vonk MfN & ADR Registermediators & Nego�ators

Hoofdves�ging: Bergen op Zoom: 0164 - 24 42 12

Ves�ging in uw buurt? kijk op: www.bureaumayet.nl

info@bureaumayet.nl www.bureaumayet.nl


COLUMN

UURTARIEF VAN 17 MILLE Herinnert u zich het ziekenfonds nog? Mensen met een laag tot modaal inkomen waren verzekerd voor ziekenhuis, apotheek en huisarts. Bovenmodale inkomensgroepen moesten zich ‘particulier verzekeren’, zoals dat heette. In 2006 veranderde dat. Toenmalig minister Hans Hoogervorst (VVD) dacht dat de kosten voor de zorg zouden dalen als ziekenhuizen en verzekeraars onderling gingen concurreren. Marktwerking was het toverwoord. Vraag en aanbod moesten de prijs bepalen. In dat jaar gaf de rijksoverheid 44 miljard euro uit aan zorgkosten. We zijn nu tien jaar verder. Enig idee hoeveel de huidige minister – Edith Schippers, ook VVD – uitgeeft? Drie en zeventig miljard euro. Dat is 66 procent meer dan in 2006. Natuurlijk worden we ouder dan pakweg vijftig jaar geleden, waardoor de zorgkosten toenemen, maar het is quatsch te beweren dat dit de oorzaak van de exorbitante kostenstijging is. Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer en verzorgingstehuizen worden in hoog tempo gesloten. Infl atie is er na 2008 nauwelijks geweest. Het probleem zit in de wijze waarop zorgverzekeraars van de regering de vrije hand hebben gekregen om de prijzen te bepalen. Concurrentie op prijs is er nauwelijks. Wie denkt dat het ziekenhuis de kostprijs van een specialistische behandeling of operatie bepaalt, heeft het mis. De directie van een hospitaal stelt de tarieven vast aan de hand van de bedragen die ze van de verzekeraars die met haar in zee willen, ontvangt. Simpel gezegd: als een ziekenhuis 50 miljoen euro krijgt en het 10.000 behandelingen

verricht, dan bedraagt het tarief voor een operatie of andere medische handeling gemiddeld 5.000 euro. Volgens dit principe kon het dit jaar gebeuren dat het operatief inbrengen van een schroefje in de schedel van een vrouw uit Enschede een nota opleverde van 16.943,36 euro. De behandelend arts was binnen zestig minuten klaar met dit klusje. Dat is nog eens een uurtarief! Het schroefje zelf, dat als kapstok diende voor een gehoorapparaatje, kostte 1.100 euro. De vrouw wilde weten waarom de simpele handeling zoveel geld kostte, maar het ziekenhuis weigerde inzage te geven in de kostenopbouw. Zij hoefde het immers niet zelf te betalen. De nota was voor de verzekeraar, en die krijgt z’n geld uit de Haagse belastingpotten. De vrouw liet het er niet bij zitten en liep naar de krant. Tegen een redacteur zei de woordvoerster van het ziekenhuis dit: “Er is geen enkel verband met de kostprijs van behandelingen. Wij gaan niet inhoudelijk in op uw vraag over de achtergrond van een rekening.” Dit is Nederland 2016. Dit noemt ‘Den Haag’ nu al tien jaar marktwerking in de zorg. U en ik weten dat de overheid geen verstand heeft van ondernemen. Dat hoeft ook niet. Wij betalen ambtenaren en politici om collectieve voorzieningen zo goed mogelijk voor ons te organiseren tegen een acceptabele prijs. Dat is in de zorg volkomen mislukt. Kwalitatief is het weliswaar overwegend in orde, maar fi nancieel is het een puinhoop. Weet u al op wie u gaat stemmen in maart of gelooft u het wel?

“Er is geen enkel verband met de kostprijs van een behandeling”

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Brabant verschijnt vijf keer per jaar

Oplage: 7.000 exemplaren

Uitgever Novema West bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

Coverfoto Eveliene Langedijk Manager Business Development van UVS Industry Solutions Fotografie: Peter van Huijkelom

Eindredactie Baukje Bosma Telefoon 0512 – 74 52 20 E-mail b.bosma@ondernemersbelang.nl

Achtste jaargang, nummer 5, 2016

Bladmanager Martin Glim Telefoon 0228 – 32 12 53 E-mail m.glim@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk Veldhuis Media, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Kees Bennema Hans-Jorg van Broekhoven Saskia van Empel Daphne Doemges-Engelen Sjef Frijns Peter van Huijkelom Sandra Kagie Bart Kin Chris van Klinken Jeroen Kuypers Marco Magielse Jan Nass Martin Neyt André Vermeulen (column) Ruud Voest René van Zandvoort René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

5


KORT NIEUWS BOUW IN DE LIFT

Mensen in de regio opleiden en laten doorstromen naar een baan, dat is de gedachte achter het contract tussen de Intergemeentelijk Sociale Dienst en de bouwopleider Bouwmensen Zuidwest. Zij hebben een 3-jarig contract gesloten waarin werkzoekenden de mogelijkheid wordt geboden via een kort opleidingstraject binnen drie maanden door te stromen naar een baan in de bouw of infra. Na een kort scholingstraject word je bij Bouwmensen on the job opgeleid tot bijvoorbeeld timmerman, allround metselaar, tegelzetter, uitvoerder of werkvoorbereider. Bouwmensen Zuidwest zorgt met moderne, goede en praktijkgerichte opleidingen voor voldoende goed opgeleide en gekwalificeerde vakkrachten. Die vakkracht met baangarantie kun jij zijn! Voorafgaand aan de opleiding vindt een korte testperiode van twee weken plaats waarin getest wordt of men voldoende technisch inzicht heeft. Het WSP Werkcentrum Brabantse Wal roept gemotiveerde werkzoekenden op die graag gebruik willen maken van deze kans! Ben jij tussen de 16 en 60 jaar en wil jij worden opgeleid in de bouw? Meld je dan aan bij Issebel via 0164-277727 of werkcentrum@bergenopzoom.nl. Niet omdat het moet, niet omdat het kan, maar omdat jij het wilt!

EERSTE LUSTRUM VAN DE LOGIXBOX

In 2015 hebben de Nederlanders ruim 142 miljoen online aankopen gedaan voor een totaal van 16,07 miljard euro. Een bedrag dat in 2016 ruimschoots wordt overschreden. Goed nieuws dus voor bezorgbedrijven en webwinkels. De bezorging is en blijft een belangrijk onderdeel van de E-commerce want de omzet van webwinkels blijft maar stijgen. Er komen daardoor steeds meer afhaalpunten, maar de klant moet dan toch de deur uit en de auto parkeren om het pakket op te halen. Waar blijft dan het gemak van online shoppen? Koen Verhelst biedt sinds 2001 met de Logixbox uitkomst. Het is een oerdegelijke afleverbox waarin meerdere pakketten passen. “Hiermee waren we de pioniers in Nederland. Inmiddels vieren we ons eerste lustrum. Steeds meer particulieren zijn vertrouwd geraakt met een niet fysieke overhandiging van het pakket. Wij bieden pakketboxen en -brievenbussen aan van hoogwaardig materiaal. In verschillende groottes, modellen en kleuren voor zowel particulieren als bedrijven. Voor iedereen is er een oplossing op maat. Alle bezorgers kunnen dag en nacht het pakket eenvoudig afleveren zonder sleutels of ingewikkelde codes. De ontvanger opent de box met een sleutel, wanneer het hem schikt. Uiterst efficiënt voor zowel ontvanger, bezorger en verzender”, zegt Verhelst. www.logixbox.nl.

NIEUWE OPWERKINGSINSTALLATIE BIJ HEROS

Op het Ecopark Terneuzen vordert de bouw van de nieuwe opwerkingsinstallatie voor AECbodemas inmiddels gestaag. Heros Sluiskil, met roots in Roosendaal waar destijds zowel kraanverhuur als opwaardering van AEC-bodemas geschiedde, investeert met de nieuwe installatie in de verbeterde terugwinning van metalen en mineralen. De oplevering is begin 2017. Heros neemt met de nieuwe installatie een voorschot op de Green Deal. Deze beoogt een inzet van honderd procent van AEC-bodemas in 2020 als schone bouwstof. Daarnaast voorziet het convenant ook in een hogere terugwinning van metalen. De bodemas krijgt als secundaire bouwstof, nadat deze ontdaan is van metalen via mechanische bewerking, een tweede leven in de circulaire economie. Na opwerking bij Heros wordt de bodemas hoogwaardig toegepast als funderings- en ophoogmateriaal in de wegenbouw, voor landschappelijke inpassing of als toeslagmateriaal voor de betonwarenen de asfaltindustrie. Bij Heros Sluiskil wordt maandelijks 50.000 ton secundaire grondstoffen geproduceerd. www.heros.nl

INTERNET SERVICE PROVIDER VOOR ZAKELIJKE MARKT

Interconnect is een internet service provider voor de zakelijke markt. Sinds 1995 ondersteunen wij ITprofessionals met het opzetten van betrouwbare IT-oplossingen. Zekerheid en betrouwbaarheid staan daarbij centraal. Door onze expertise op het gebied van cloud, connectivity, datacenters en security richten onze klanten zich zorgeloos op hun kernactiviteiten. Interconnect realiseert nu een volledig redundante disaster recovery oplossing met Veeam Cloudconect. De ideale combinatie voor het maken van lokale back-ups en het opslaan van een veilige kopie naar een extern datacenter. Test nu gratis met 250 Gb en 5VM’s voor de duur van dertig dagen.

Bouw van de AEC-bodemas opwerkingsinstallatie (Foto: Oscar van Beest)

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? Is er een nieuwe directie aangetreden? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen, fuseren of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


COLUMN OPEN DAG BIJ PTS MACHINERY

Bij PTS Machinery in Hulst worden tijdens een Open Dag op zaterdag 17 december innovatieve offshore boardingsystemen gepresenteerd, waaronder de L-bow gangway. Dat betreft een loopbrug met deiningcompensatie, die vooral ontwikkeld is met het oog op bouw en onderhoud van offshore windparken. De gangway is de afgelopen twee jaar bij PTS ontworpen en gebouwd. De kracht van het Zeeuws-Vlaamse bedrijf is de combinatie van ontwerp en maakproces. Klanten willen namelijk ontzorgd worden met engineering voor producten die efficiënt en duurzaam kunnen worden gefabriceerd. Het bedrijf van Hulstenaar Henk van den Brande heeft klanten over de hele wereld in de marine & offshore, waarvoor veelal high tech mechatronica wordt ontwikkeld. De ‘weather window’ speelt in de offshore een grote rol. De containers met equipment kunnen normaal gesproken alleen van boord worden gehaald in een rustige zee. Met de innovatieve systemen van PTS Machinery kan ook bij grotere zeegang worden gewerkt. Ze compenseren de deining waardoor er tot windkracht 4 goederen en personeel kunnen worden overgezet van het schip naar de windmolens of werkeilanden. www.ptsmachinery.nl L-bow gangway voor de offshore wind (Foto: Kelly Thans Photography)

HET VERSCHIL TUSSEN MARKETING EN PROFILERING Vaak krijg ik de vraag wat nu naar mijn mening het verschil is tussen marketing en profilering. Natuurlijk hebben marketing en profilering veel gemeen en is er een grote overlap. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?

WAT IS MARKETING? Marketing is alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Denk aan een reclameactie, een direct mail versturen, een evenement organiseren, een acquisitiegesprek voeren en een Facebook of LinkedIncampagne opzetten. Allemaal marketingtools die gericht zijn op directe verkoop van jouw product of dienst.

WAT IS PROFILERING? Profilering is de aandacht op je bedrijf vestigen en duidelijk maken waarin je je onderscheidt van anderen. Denk bijvoorbeeld aan netwerken, social media marketing, e-mailmarketing, presentaties geven, videomarketing en relatiebeheer. Allemaal profileringtools die ervoor zorgen dat jij met jouw bedrijf zichtbaar bent voor jouw wensklanten (of doorverwijzers).

NIEUWE PLAFONDHOGE DEUREN IN (VIRTUAL) REALITY

Berkvens Deursystemen lanceerde tijdens de Dutch Design Week de nieuwe, plafondhoge deur/kozijncombinatie Verdi op een bijzondere wijze. In samenwerking met Enversed is namelijk een virtual reality game ontwikkeld. Van 22 tot 30 oktober was de primeur voor deze VR-toepassing tijdens de Dutch Design Week te zien en te beleven. Berkvens Deursystemen is Nederlands grootste producent van binnendeuren en kozijnen. Verdi is de eerste betaalbare plafondhoge designdeur op de markt en wordt wat Berkvens betreft de nieuwe standaard. Een bijzonder product, dat een bijzondere introductie verdient. De zoektocht leidde naar Enversed. Dit Eindhovense bedrijf – ontstaan door de bundeling van zes start-ups – opende tijdens de Dutch Design Week Europa’s grootste VR-Experience Center op Strijp-S in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week werd Verdi zowel live als in virtual reality gepresenteerd in het Enversed VR Experience Center. Dit gebeurde tijdens een event op 27 oktober voor genodigden, waar Tim van der Grinten, creative director & co-founder van Enversed een lezing gaf over de meerwaarde en toekomst van VR en AR. De game is ook beschikbaar tijdens de Bouwbeurs 2017 en bij Berkvens Deursystemen in Someren.

WAT IS HET VERSCHIL? In mijn visie is profilering veel breder dan marketing. Uiteindelijk resulteert profilering natuurlijk ook in verkoop van jouw product of dienst, maar de insteek is wel compleet anders. Bij profilering haken klanten aan bij jouw verhaal, bij waar jij voor staat en in gelooft. Dat is vele malen meer inspirerend dan de insteek alleen vanuit de marketing. En ik ben ervan overtuigd dat dit een betere insteek is voor de langere termijn. Je creëert daarmee ambassadeurs die jouw marketing voor je gaan doen. En dat is uiteindelijk de beste marketing die er is!

GOLDEN CIRCLE Misschien ken je het verhaal van de golden circle van Simon Sinek. Zijn verhaal sluit perfect aan bij mijn visie over onderscheidend profileren vanuit je unieke karakter. Ik ben heel benieuwd of jij de golden circle van jouw bedrijf ook scherp hebt. Waarom doe jij wat je doet? Op welke onderscheidende manier geef jij daar invulling aan met jouw team? Met welk aanbod maak jij het verschil voor jouw klanten? Wil je eens spiegelen met mij over jouw profileringtools? Bel me op 06 – 30 36 44 33 of mail naar sonja@reflectit.nl.

«

SONJA SCHAAP Communicatiepartner voor klein mkb www.reflectit.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

7


8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


COVERINTERVIEW

Tekst: Sandra Kagie // Fotografie: Peter van Huijkelom

Slim, slimmer, slimst onderhoud binnen handbereik Onderhoud aan machines op het moment dat het nodig is. Niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat. In dat laatste geval is het leed immers al geschied. Grote kans dat een machine uitvalt met vaak grote gevolgen. Maar vervang je een onderdeel te vroeg dan maak je als bedrijf onnodige kosten. Ook weer niet de bedoeling. Maar hoe bepaal je als bedrijf nu dat optimale moment voor onderhoud, de vervanging van een onderdeel of zelfs een complete machine of productielijn? Een vraag waarover de engineers van UVS Industry Solutions in Culemborg zich al jaren het hoofd breken. Met succes, want samen ontwikkelden zij het onderhoudsmanagementsysteem OpenICM. De cloud-oplossing zorgt ervoor dat onderhoud aan een machine of complete productielijn altijd op het juiste moment plaatsvindt. “Niet te vroeg dus, maar zeker ook niet te laat”, legt Eveliene Langedijk, Manager Business Development van UVS Industry Solutions, uit.

NEXT LEVEL “Met deze oplossing tillen we onderhouds- en assetmanagement naar een next level”, gaat ze verder. “Dit door gegevens van en over een bepaalde machine slim te verzamelen en vervolgens ook slim te gebruiken voor het plannen van optimaal onderhoud. Kort samengevat maakt onze oplossing het voor onze klanten mogelijk om smart maintenance in hun fabriek of productielocatie te introduceren.” Big data vormt de basis van de oplossing van de knappe koppen uit Culemborg. Met sensoren worden allerhande gegevens van een bepaalde machine, een productielijn of een complete productielocatie verzameld. Denk aan aantal bewegingen, slijtage en bijvoorbeeld temperatuurverschillen die optreden binnen een bepaald productieproces. Hier blijft het echter niet bij. Ook gegevens van de omgeving waarin een machine functioneert, opnieuw temperatuur, maar bijvoorbeeld ook luchtvochtigheid, worden in OpenICM verzameld. Tot slot worden de gegevens van een machine afgezet tegen de gebruikshistorie van andere vergelijkbare machines. Door deze drie componenten slim te koppelen, bepaalt het onderhoudsmanagementsysteem het optimale moment van onderhoud en/of vervanging. Daarbij houdt OpenICM ook nog rekening met de planning van een bedrijf. Onderhoud aan cruciale machines zal dus nooit in piekperioden worden gepland.

CONDITIONED BASED “Smart maintenance in het kwadraat, want niet alleen voorspellend en daarmee preventief, maar dus ook conditioned based”, vat Langedijk samen. Een welkome bijkomstigheid is volgens haar dat bedrijven dankzij OpenICM altijd een compleet, up-to-date overzicht hebben van al hun assets. “In een tijd waarin technische diensten van veel bedrijven vergrijzen een groot voordeel”, legt ze uit. “Technische kennis die in veel gevallen in hoofden van ervaren medewerkers zit, wordt zo immers blijvend in een organisatie geborgd.”

Containerbegrippen die veel ondernemers niet veel zeggen. Laat staan dat bedrijven weten wat de mogelijkheden ervan zijn voor hun productieproces. UVS Industry Solutions ziet het als smart industry ambassadeur als haar opdracht om bedrijven te informeren over deze kansen. “We richten ons daarbij met name op middelgrote en grotere bedrijven. Fabrieken en productieomgevingen, maar ook service- en onderhoudsbedrijven”, geeft Langedijk aan. “Want juist voor dit soort bedrijven biedt smart industry, en daarbinnen smart maintenance, kansen. Automatisering zorgt voor een betere communicatie tussen machines onderling, maar ook tussen mens en machine. Met als resultaat zo min mogelijk stilstand in je productie en zoveel mogelijk inzicht in je organisatie.” “Smart industry helpt ondernemers met andere woorden grip te krijgen op processen. Het zorgt voor continuïteit. De basis voor zakelijk succes en groei. Daarvan zijn wij overtuigd.”

“Met deze oplossing tillen we onderhouds- en assetmanagement naar een next level” FABRIEK VAN DE TOEKOMST Begin oktober oogstten de engineers uit Culemborg veel interesse op de beurs Industrial Processing in Utrecht voor hun onderhoudsmanagementsysteem. Samen met machinebouwer Van Beek uit Drunen, die het onderhoudsprogramma inmiddels bij al zijn machines aanbiedt, presenteerden zij het systeem op het paviljoen van de Fabriek van de Toekomst. “Een enorm succes”, blikt Langedijk terug. “Zo kwam de hoogste baas van een groot Duits bedrijf na zijn lezing speciaal even naar onze stand om te informeren naar de mogelijkheden van OpenICM. We werden vervolgens meteen uitgenodigd binnenkort naar Duitsland te komen. Heel bijzonder, want als het gaat om ontwikkelingen binnen smart industry, in Duitsland industry 4.0 genoemd, dan zijn ze daar vele stappen verder dan wij hier in Nederland.”

SMART INDUSTRY AMBASSADEUR Wat Langedijk in de praktijk merkt is dat begrippen als smart industry en smart factory voor veel bedrijven nog een ver-van-hun-bedshow zijn.

BASIS: DE PRAKTIJK Slimme oplossingen die UVS Industry Solutions levert, worden altijd ontwikkeld op basis van de praktijk. Dat geldt dus ook voor OpenICM. “De gebruiker op de werkvloer van onze opdrachtgevers staat ook hier centraal”, verduidelijkt Langedijk. “Zij moeten op een zo eenvoudig mogelijke manier bij benodigde data kunnen komen. Daarom zijn gegevens uit ons onderhoudsmanagementsysteem bijvoorbeeld altijd beschikbaar via smartphones en/of tablets.” In het test- en experiencecenter in Culemborg laten Langedijk en haar collega’s graag zien wat de mogelijkheden zijn van OpenICM. Langedijk is ervan overtuigd dat begrippen als smart industry en smart maintenance hier voor veel ondernemers écht betekenis krijgen.

«

www.uvs-is.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

9


Onze drive is nieuwsgierigheid. We willen graag weten wat u bezig houdt, waar u tegenaan loopt. We willen u leren kennen om uiteindelijk de best passende oplossing te bieden, hetgeen leidt tot het beste resultaat. We zijn betrokken en richten onze dienstverlening per opdrachtgever in. Uw klant is als de onze.

Wij zijn nieuwsgierig

Onze diensten: • Debiteurenbeheer • Incasso • Kredietverzekering • Kredietinformatie • Debiteurenfinanciering

Wij zijn benieuwd. Hoe kunnen wij u helpen?

De Voortse Loop is

de ideale landelijke locatie voor alle feestelijke gebeurtenissen, vergader- en dagarrangementen, teamdagen, bedrijfsuitjes, workshops of om samen te komen na een uitvaart.

De Voortse Loop

Els Horrevorts, Kleine Voort 4, 5081 XG Hilvarenbeek

www.devoortseloop.nl info@devoortseloop.nl 013-5054544/06-27573342


MANAGEMENTINFORMATIE

Om een bedrijf goed aan te kunnen sturen is betrouwbare managementinformatie onmisbaar. Accurate informatie levert veel op. Zoals een efficiëntere bedrijfsvoering en sneller kunnen inspelen op (markt)kansen en bedreigingen.

Sturen op managementinformatie Voor u als ondernemer is het belangrijk om te weten hoe het bedrijf ervoor staat. Want wie over de juiste cijfers beschikt, heeft beter zicht op de bedrijfsprestaties en kan meer uit de business halen. Managementinformatie is hier het sleutelwoord. De ondernemer die realtime beschikt over relevante informatie, is in staat om bijvoorbeeld zijn bedrijfsprocessen te optimaliseren, tijdig zaken bij te sturen, beter te benchmarken, de strategie te toetsen én prognoses te maken. “Snel veranderende omstandigheden dwingen een ondernemer meer dan voorheen om tussentijds de vinger aan de pols te houden”, aldus Maarten de Rouw, partner accountant bij Baker Tilly Berk. Maarten: “Wat is de actuele stand van zaken binnen mijn onderneming? Betrouwbare en tijdige managementinformatie, afkomstig uit een perfecte administratie, is een goed meetinstrument om bij de les te blijven ten aanzien van marktontwikkelingen en de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de mkb‘er in de fietsindustrie die met één druk op de knop kan zien naar welk type fiets de meeste vraag is, welke verkoopprognoses daaruit geëxtrapoleerd kunnen worden en of de voorraad wel goed afgestemd is op de vraag.”

EERST AUTOMATISEREN Maarten: “De basis voor betrouwbare managementinformatie is een administratie die up-to-date is. Dat begint bij een goede

IS MIJN INKOOPPROCES EFFICIËNT GENOEG? HEB IK MIJN KLANTEN WEL ALLES GEFACTUREERD? IS DE INTERNE BEHEERSING WEL OP ORDE? WELKE KLANTEN/PRODUCTEN ZIJN WINSTGEVEND EN WELKE JUIST NIET? WAAR KAN IK KOSTEN BESPAREN? inrichting van de administratie. Maar ook alle administratieve processen eromheen moeten goed aansluiten op de administratie. Daarnaast zijn er diverse ICT-tools, die ingezet kunnen worden voor maximale efficiency van die administratieve processen. Denk daarbij aan het inscannen van facturen met een smartphone. Uiteindelijk bepaal je welke managementinformatie nodig is en richt je een dashboard in, zodat er 24/7 inzage is in die informatie.”

EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING Maarten: “Betrouwbare managementinformatie biedt je de mogelijkheid om je bedrijfsvoering te optimaliseren. Door op vaste momenten de beschikbare informatie te analyseren, krijg je zicht op verbeterpunten, hoe de bedrijfsvoering efficiënter kan. Ik snap dat het voor ondernemers lastig is om daar tijd voor vrij te maken. Daarom help ik hen daarbij. Ik kijk samen met de ondernemer naar bijvoorbeeld risico’s in de interne beheersing en kostenbeheersing binnen zijn

Wilt u weten wat Baker Tilly Berk voor uw onderneming kan betekenen? Maak dan nu een afspraak. Wij komen graag bij u langs en nemen dan twee kaartjes voor u mee voor de nieuwe bioscoopkraker ‘The Accountant’. Een film die laat zien hoe het in ons vak vooral níet moet!

bedrijf, maar ook naar het rechttrekken van afwijkingen en uitzonderingen die zorgen voor fouten, extra werk of extra kosten. Samen komen we tot praktische oplossingen. Mijn werk als accountant wordt steeds meer een soort business coaching.” De aanpak om van een perfecte administratie naar managementinformatie toe te werken en van daaruit de bedrijfsvoering steeds verder te perfectioneren heeft effect. Maarten: “Een van de ondernemers die ik heb geholpen, heeft onlangs zijn bedrijf voor een mooie prijs verkocht. De maatregelen die we naar aanleiding van de analyse van de managementinformatie hebben getroffen, zorgden er namelijk voor dat het bedrijf financieel steeds gezonder werd. En dat heeft zich terugverdiend in een mooie overnameprijs.”

«

BAKER TILLY BERK Maarten de Rouw Partner Accountant Telefoon 06 - 52 76 53 81 E-mail m.derouw@bakertillyberk.nl www.bakertillyberk.nl Pettelaarpark 62 5216 PP ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 - 613 16 86

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

11


DEELNEMERS

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

KAREL SCHRETLEN

FEMKE VAN VELDEN

PAUL VAN BAARDEWIJK

Van Schretlen Notaris: “Een crowdfundingplatform dat juridisch niet goed in elkaar zit, is eigenlijk niet veel beter dan een casino.” www.schretlennotaris.nl

Mede-eigenaar van NOVO Advocaten: “De andere vormen van financiering vragen niet alleen een rendabel, maar ook een geloofwaardig verhaal.” www.novo-advocaten.nl

Directeur van Credion Roosendaal: “Een van de functies die compleet zal verdwijnen is die van accountmanager voor het mkb.” www.credion.nl


RONDE TAFEL FINANCIEEL

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Saskia van Empel

TEVEEL DOOD KAPITAAL OP DE PLANK:

Nieuwe wegen naar bedrijfsfinanciering Vóór de crisis was de bank verreweg de belangrijkste bron van bedrijfsfinanciering, nu is ze nog slechts één van de geldschieters. Ondernemers wijken in toenemende mate af van het traditionele pad en wenden zich tot leasemaatschappijen, business angels, factoringbedrijven en crowdfundingplatforms. Dat vergroot niet alleen de rol van deze financiers, maar ook van de financiële en juridische adviseurs die de ondernemer moeten bijstaan in het formuleren van een overtuigende aanvraag. De rust van de landelijke vergaderlocatie De Voortse Loop in Hilvarenbeek, waar zeven financiële en juridische specialisten samenkomen, staat in schril contrast met de onrust in de financiële wereld zelf. Want ook al is het stof van de crisis inmiddels gaan liggen, de plooien zijn nog steeds niet gladgestreken. Veel banken likken nog altijd hun wonden en de vermogende particulieren die vroeger zonder nadenken hun miljoenen aan hen toevertrouwden, zijn naarstig op zoek naar rendement. Een spaarrekening levert per saldo een klein verlies op; obligaties hikken tegen de nulgrens aan en de beurs is, met al zijn pieken en dalen, aan het eind van het jaar zo vlak als een stoeptegel. “En dus is men bereid voor een rente van amper vijf procent risico’s te nemen waar vroeger minstens twaalf tegenover moest staan”, zegt Geert Amijs, directeur van Credit Alliance in ’s-Hertogenbosch, “door geld aan bedrijven uit te lenen of in ondernemingen te participeren.”

COMPUTER VERSUS MENSEN Voor het mkb is dat maar goed ook, want de banken zullen de komende drie jaar niet scheutiger worden met kredieten. “De verwachting is dat ze tot 2019 nog heel wat

personeel zullen ontslaan”, denkt Paul van Baardewijk, directeur van Credion Roosendaal. “Een van de functies die compleet zal verdwijnen is die van accountmanager voor het mkb. De banken streven naar een uniform systeem voor het aanleveren van de cijfers, zodat de aanvraag volledig door een computerprogramma kan worden beoordeeld. Er komen geen mensen meer aan te pas. Trouwens, kredieten tot twee en een halve ton gaan de banken al helemaal niet meer voor hun rekening nemen.”

DIGITALISERING Ook Maarten de Rouw, partner RA bij Baker Tilly Berk in ‘s-Hertogenbosch, denkt dat de computer slimmer en objectiever zal blijken dan de mens. “Dankzij de digitalisering én actualisering van de administratie ontstaat er relevante management informatie en kunnen er meer trends uit worden afgelezen. Voor de accountant betekent dit, dat hij de ondernemer veel gerichter kan adviseren over de zaken die nu en morgen spelen. Als de cijfers dagelijks ‘bij’ zijn, als de volledig gedigitaliseerde administratie met één druk op de knop overal door ons te lezen valt, kunnen wij veel beter met de ondernemer sparren. We helpen hem dan direct met het

bijsturen op bijvoorbeeld kostenposten die uit de hand dreigen te lopen. De tijd dat de jaarrekening hét richtsnoer was ligt gelukkig echt wel achter ons.”

VENT EN TENT Maar Pierre Lunenburg, van Lunenburg Administratie en Advies in Veghel, ziet nog wel een rol voor de menselijke adviseur. “Wij moeten de cijfers opstellen en aanleveren, maar we moeten ze ook mede beoordelen. Iemand moet de haalbaarheid van de plannen die de ondernemer voorlegt beoordelen en zowel hem als de vermogensverstrekker beschermen. Vroeger zeiden we: het gaat om de vent, de tent en de cent. Je kunt psychologische onderzoeken aanvragen maar uiteindelijk is het beantwoorden van de vraag ‘kan die man of vrouw dat waarmaken?‘ een kwestie van mensenkennis en ervaring.” Ook Femke van Velden, mede-eigenaar van NOVO Advocaten te Breda denkt dat de persoonlijke rol wel degelijk behouden blijft: “Met name bij de start-ups zie je dat banken vaak geen interesse hebben. De andere vormen van financiering vragen niet alleen een rendabel, maar met name ook een geloofwaardig verhaal en dat laat zich het beste vertellen door de persoon die er achter zit.”

GEERT AMIJS

CRIJN JANSSEN

MAARTEN DE ROUW

PIERRE LUNENBURG

Directeur van Credit Alliance: “Het verkopen van je openstaande facturen is een legitieme vorm van financiering.”

Directeur van Straetus Incasso Nederland BV: “Er zijn altijd nog manieren om zonder andermans geld verder te gaan, bijvoorbeeld via franchise.” www.straetus.nl

Partner bij Baker Tilly Berk: “De accountant kan gerichter sparren over financiering dan vroeger.”

Van Lunenburg Administratie en Advies: “Het gaat nog steeds om de vent, de tent en de cent.”

www.bakertillyberk.nl

www.lunenburgadministratie.nl

www.creditalliance.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

13


RONDE TAFEL FINANCIEEL STARTUP DELTA Een van de personen die blijven vertrouwen op hun vermogen ‘de vent’ te beoordelen is de business angel. Steeds meer ondernemers wenden zich tot hen. In Amsterdam neemt dit bijvoorbeeld een hoge vlucht voor startups. “Er zijn vermogende zakenlieden die investeren in tientallen jonge bedrijven tegelijk. De gedachte daarachter is dat er maar één of twee hoeven te zijn die succesvol zijn om in één klap een enorme winst te maken”, zegt Crijn Janssen, directeur van Straetus Incasso Nederland BV. “Toch doen veel van deze ondernemers méér dan alleen geld geven. Ze zitten ook vaak in raden van advies om de jonge collega met hun ervaring van dienst te zijn, en ze laten zich maandelijks goed informeren over de stand van zaken.” De praktijk van de Startup Delta, zoals Neelie Smit Kroes die heeft helpen vormgeven, is in de Verenigde Staten al vele tientallen jaren gebruikelijk. Daar is bijvoorbeeld Silicon Valley niets anders dan één permanente Startup Delta. Maar Crijn Janssen is net als Geert Amijs van mening dat het fenomeen door de huidige marktomstandigheden een veel groter vlucht neemt dan anders misschien het geval zou zijn. “Er ligt ontzettend veel dood geld op de plank dat een winstgevende propositie zoekt. Maar voor de ondernemer die desondanks huiverig blijft staan tegenover vreemd vermogen zijn er altijd nog manieren om zonder andermans geld verder te gaan, bijvoorbeeld via franchise. De instapkosten zijn laag en je hebt meteen een bekende naam.”

WIE IS AANSPRAKELIJK? Voor Pierre Lunenburg heeft deze ontwikkeling ook zorgelijke kanten. “Er zijn ondernemers die hun bedrijf niet goed runnen - te weinig eigen vermogen, te hoge privéopnames “ en die onder deze omstandigheden geen nieuw krediet zouden krijgen bij de bank. Toch krijgen sommigen het voor elkaar enkele tonnen bij een private investeerder los te weken. Als adviseur geef je een negatief advies maar niemand luistert ernaar. Dat wringt bij mij, professioneel en moreel.” De overige gespreksdeelnemers leggen de verantwoordelijkheid voor een default bij de geldverstrekker maar erkennen dat dit in groeiende mate een probleem is. “De RABO is met een pilot begonnen om bedrijven en zeer vermogende klanten bij elkaar te brengen”, zegt Paul van Baardewijk. “Als er een miljoen wordt uitgeleend kan de bank daarvoor 1% beheerskosten per jaar factureren. Een mooi plan, maar wat is de aansprakelijkheid van de bank als het mis loopt met die lening of investering?”

DEFAULTS EN SUCCESVERHALEN En het loopt mis, in een toenemend aantal gevallen. “Het aantal defaults stijgt”, geeft

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Crijn Janssen toe, “maar dat zien we vooral bij de crowdfundingplatforms. Geldvragers en – inleggers lezen dat het gewenste bedrag soms in enkele uren bij elkaar wordt gehaald. Evengoed is het soms in enkele weken of maanden alweer verdampt, omdat het bedrijf dat het kapitaal vroeg failliet is gegaan. Dat neemt niet weg dat er veel succesverhalen zijn. Dat van Tesla vind ik nog altijd het mooiste. 350.000 mensen waren bereid elk €1000,- in te leggen voor een auto die nog gebouwd moest worden. De CEO van Tesla, Musk, had zelf veel geld verdiend met de verkoop van Paypall en stak dat bedrag tot de laatste cent in zijn nieuwe project. Tot nog toe is het allemaal gelukt. Tesla is een begrip in de wereld, en hier in Tilburg.”

WATERDICHT MAKEN Volgens Karel Schretlen, notaris in GeldropMierlo, staat of valt crowdfunding met de degelijkheid van het platform. “Je kunt een waterdichte structuur opzetten, met de oprichting van een coöperatie die een aparte rechtspersoonlijkheid heeft en waarin inleggers aandelen kunnen krijgen, om te voorkomen dat het geld niet goed terecht komt. Dan werk je met een derdengeldrekening en met een in- en uitstapregeling. Dan is er meer toezicht en meer verantwoording. Je geeft vertrouwen door transparantie te creëren. Als geldverstrekker maar ook als geldlener zou ik eerst en vooral kijken naar de juridische aankleding van het platform via welke ik zaken wil doen. Zo is online crowdfunden wat ingewikkelder dan wat geld overmaken naar de geldvrager, maar wel veel degelijker en meer onderbouwd. Tenslotte wil iedere betrokkene daar toch een succesvolle investering van maken?” Femke van Velden deelt die visie, maar plaatst ook een kanttekening. “Je kunt op papier alle afspraken waterdicht maken maar die zekerheid is deels schijn als het contract geen soelaas biedt om je geld te beschermen. Dat neemt niet weg dat je wel zoveel mogelijk zekerheid moet inbouwen en in ieder geval ervoor moet zorgen dat de ondernemer, ongeacht de vorm van de rechtspersoon, ook privé aansprakelijk moet kunnen worden gesteld.”

SCHIJNZEKERHEDEN Een van de schijnzekerheden is dat snelle ophalen van het kapitaal. “Het is bekend dat er partijen zijn die bij elk project alvast geld inleggen, alleen maar om de geldstroom naar het platform op gang te krijgen”, zegt Geert Amijs. Paul van Baardewijk voegt eraan toe dat de controle van de kredietwaardigheid van een bedrijf nu eenmaal altijd aan de voorkant plaatsvindt, “maar hoe verstandig iemand vervolgens met het opgehaalde kapitaal omgaat is een ander verhaal.“ En Karel Schretlen concludeert:

“Een crowdfunding-platform dat juridisch niet goed in elkaar zit, is eigenlijk niet veel beter dan een casino.”

VERKOPEN VAN FACTUREN Voor veel bedrijven zal financiering steeds meer een kwestie worden van opsplitsen en stapelen. De bank zal nooit meer de volledige som voor haar rekening nemen maar nog wel een bepaald percentage. De rest zal worden opgebracht via de diverse andere bronnen van financiering die ook vóór de crisis al bestonden. In dat opzicht is de situatie misschien vergelijkbaar met een belangrijke episode in de evolutie. Net als de banken domineerden de dinosauriërs ooit het landschap. In de schaduw van die reuzen leefden kleine zoogdieren en gevederde vogels die pas na de ondergang van de sauriërs tot volle wasdom kwamen. Een van die nieuwe soorten is de factoring. “Voor de crisis had je slechts enkele maatschappijen die op dit vlak actief waren, vooral spin-offs van de grote banken. Nu zijn er bij mijn weten meer dan zestig op de markt”, aldus Geert Amijs. “Het


verkopen van je openstaande facturen is een legitieme vorm van financiering. Er zijn bedrijven die veel opdrachten vervullen voor multinationals en daar op jaarbasis een indrukwekkende omzet uit halen. Maar, die grote bedrijven hebben vaak lange betalingstermijnen, dus dat kan wringen met de behoefte aan voorfinanciering. Die omzet verkopen aan een factoringbedrijf kan dan financiële lucht geven. Toch zie ik op die markt een onaangename ontwikkeling. Ik heb zien gebeuren dat een gezonde onderneming, waar de zekerheden bij de bank maar liefst acht keer geborgd waren, door diezelfde bank in één klap bij bijzonder beheer werd ondergebracht. De reden? Het bedrijf verkocht facturen voor een multinational aan een factoringbedrijf en had in de optiek van de bank dus meer behoefte aan financiering. Dan gaan ineens alle alarmbellen af bij die bank. Ik vond het niet zozeer een kwestie van gezond toezicht, maar vooral een bewijs dat bankiers helemaal niet denken als ondernemers. Dat die ondernemer nu méér mogelijkheden had om handel te drijven en

dus méér winst te maken kwam eenvoudigweg niet in hen op.”

LAAGBLIJVENDE RENTE De financieringsweg die tot 2008 bijna altijd dezelfde bestemming had, namelijk het bankgebouw, mag de voorbije acht jaar dan in meerdere richtingen zijn gaan uitwaaieren, berenvrij kun je ze niet noemen. Toch zien alle deelnemers meer positieve dan negatieve ontwikkelingen. “De banken zijn meer dan vroeger bereid hun zekerheden met andere partijen te delen”, stelt Paul van Baardewijk, “ze trekken niet automatisch alles meer naar zich toe.” Crijn Janssen ziet de markt voor crowdfunding volwassen worden en denkt dat op termijn enkel zeer serieuze en professionele partijen overblijven. Maar hoe lang gaat de bereidheid geld ter beschikking te stellen nog gestimuleerd worden door de zeer lage rente? “Iedere ondernemer die gokt op een substantiële verhoging van de korte rente in de komende drie jaar houdt zichzelf voor de gek”, zegt Paul van Baardewijk. “Daarvoor is meer inflatie en meer economische groei

nodig, en beide trekken maar heel moeizaam aan. Tot die tijd moeten mensen met vermogen accepteren dat hun geldbedrag op de bank elk jaar een beetje krimpt in plaats van groeit en een deel van hun vermogen uitlenen aan of investeren in mkb-bedrijven.” Crijn Janssen meent dat de wereld ook bij een nulgroei door kan blijven draaien maar Femke van Velden wijst op de negatieve spiraal van dalende bestedingen en investeringen die dan vroeg of laat onvermijdelijk in gang wordt gezet. “De wereld kan niet zonder economische groei, helaas.” Karel Schretlen is van mening dat de overheden de verduurzaming van de economie met massale financiële injecties en regelgeving zouden kunnen stimuleren. “Dan maken we die noodzakelijke transitie en hebben we tegelijk een nieuwe businesscase voor ons bedrijfsleven. Maar ook dat zal niet van vandaag of morgen gerealiseerd worden. We zitten nog wel even met die lage rente opgescheept, met alle voor- en nadelen van dien.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

15


GESTAPELD FINANCIEREN

Snel en goed regelen van de beste financieringsconstructies voor ondernemers Het regelen van een financiering is door terughoudendheid bij banken na de crisis inmiddels een vak op zich. Steeds meer ondernemers beseffen dat en zoeken daarom de hulp van een expert. “Mijn specialisme ligt precies op dat terrein: bedrijfsfinancieringen”, vat Credion-adviseur Charles de Caluwé samen. Credion is een keten van 45 - over het land verspreide - vestigingen, die zich richt op het mkb met advies en begeleiding van ondernemers als het gaat om de financiering van vastgoed, startups, bedrijfsovernames, equipment, werkkapitaal en herfinanciering. Credion heeft hiervoor meer dan vijftig verschillende bronnen van geld om over te kunnen beschikken. Dit zijn bijvoorbeeld banken, lease- en factormaatschappijen, FinTech-bedrijven en investeerders, of de crowd wordt ingeschakeld. “Door deze verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn we in

staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Daar doe je als klant van Credion je voordeel mee”, aldus De Caluwé.

CREDION ROOSENDAAL Roosendaal is één van de 45 Credion vestigingen in Nederland, en al meer dan tien jaar daar gevestigd. Sinds december vorig jaar is Charles de Caluwé hier als onafhankelijk adviseur actief. Tijd voor een nadere kennismaking. “Na een periode van ruim 23 jaar in de financiële sector, was het tijd voor iets nieuws. De financiële wereld is veranderd, de Nederlandse economie krabbelt langzaam op en bedrijven hebben nog altijd te weinig toegang tot krediet om te kunnen groeien. Er is veel vraag naar onafhankelijk advies en ik vond het een fantastische uitdaging om als financieel expert in die veranderende wereld aan de slag te gaan – ik heb de mogelijkheid om aan te sluiten bij Credion Roosendaal daarom ook met veel enthousiasme gegrepen”, vertelt De Caluwé. “Ondernemen is kansen zien en pakken. Dat geldt bij uitstek voor mijn opdrachtgevers – maar zeker ook voor mijzelf. Het belang van de ondernemer staat vanzelfsprekend altijd voorop. Ik vind persoonlijk contact en een snelle en goede fine tuning het belangrijkst, zodat we in korte tijd een financieringsoplossing vinden die naadloos past bij welke ambities de ondernemer ook heeft, zodat er snel met de plannen doorgepakt kan worden”, geeft De Caluwé aan. “Als ervaren bankier en tegenwoordig financieringsspecialist weet ik hoe een bank naar een financiering kijkt en hoever men daarin wil gaan. Steeds vaker wil een bank namelijk maar een deel van het benodigde

bedrag verstrekken. Daardoor vallen mooie plannen buiten de boot: plannen die met wat aanpassingen heel goed financierbaar zijn. Met de goede aanpak, een selectie van de best passende financieringsbronnen én samen met Credion lukt het vrijwel altijd om de financiering toch rond te krijgen. En dat is mede te danken aan de makkelijkere toegang die Credion heeft tot alternatieve financieringsproducten.”

COMBINEREN FINANCIERINGSVORMEN Je hoort het steeds meer: ‘gestapeld financieren’. Zo’n manier van kredietverstrekking is een perfect middel voor het realiseren van maatwerkfinancieringen voor ondernemingen. En juist in deze periode van voorzichtige economische groei is die behoefte aan maatwerk extra groot. Een simpele bancaire lening is tegenwoordig niet meer het antwoord op de behoefte van veel ondernemingen en levert te veel een keurslijf op. Door het aanbieden en combineren van verschillende financieringstypen (nieuw én oud: kredieten, leasing, factoring, crowdfunding, informal investors, etc.) kan Credion gewoonweg de beste voorwaarden en condities garanderen.

MOGELIJKHEDEN “Het snel en goed regelen van de beste financieringsconstructie is een vak apart, zeker vandaag de dag. Mogelijkheden zijn er echter beslist en volop, en juist dat is mijn specialisme. Benieuwd naar wat ik voor uw onderneming kan betekenen? Neem gerust contact op voor advies of een oplossing op maat zodat u verder kunt met waar ú goed in bent.”

«

CREDION ROOSENDAAL Brugstraat 33a 4701 LB Roosendaal Telefoon 0165 – 54 44 43 E-mail roosendaal@credion.nl

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


ZAKELIJKE DIENSTVERLENER

Tekst: Bart Kin // Fotografie: Kees Bennema

WITLOX VCS VIERT VIJFDE LUSTRUM

Solide, slagvaardig en sociaal ‘Veel tijd en aandacht besteden aan de mensen achter de cijfers.’ Deze zienswijze verraadt de kracht van Witlox VCS. De zakelijke dienstverlener is specialist op het gebied van accountancy, fiscaliteit, juridische en organisatorische zaken. Het zijn vooral ondernemers uit het mkb die vertrouwen op de professionals uit Breda en Etten-Leur. Van hieruit bestrijken de allrounders het werkgebied dat strekt van West-Brabant tot Rotterdam. “Dit jaar staat de viering van het 25-jarige jubileum van ons kantoor op stapel”, opent Corporate Finance Adviseur Joost van Rooij. De registeraccountant erkent de stelling dat zijn beroepsgroep meer onderscheidend vermogen nodig heeft in de toekomst. “Maar dat hebben wij al”, volgt de aanvulling. “Witlox VCS werkt voor het mkb en de onderkant van het grootbedrijf. De ondernemers die hierin opereren, zien de accountant en belastingadviseur als een verlengstuk van het bedrijf. Om het maar kort door de bocht te zeggen: ze leggen hun hele hebben en houwen bij je neer. Voor die ondernemers staat de deur altijd open. Vooral omdat onze dienstverlening verder reikt dan de onderneming en het ondernemerschap. Ook de privéaangelegenheden behandelen we professioneel.” Wat hier speelt, is een kwestie van vertrouwen. “Onze klanten weten zeker dat ons advies altijd zorgvuldig geformuleerd en daarmee betrouwbaar is. Dat advies is misschien niet altijd dat wat de persoon in kwestie graag hoort of hoopt te horen, maar biedt wel zekerheid met het oog op de toekomst. Wederzijds vertrouwen schept een band, en die band uit zich in loyaliteit.”

BEGRIP Het vertrouwen van klanten in de service en professionaliteit, blijkt uit het klantenbestand. Daarin staan veel namen die Witlox VCS vanaf de

start als zakelijke gesprekspartner beschouwen. “Ik denk dat dit alles te maken heeft met de manier waarop wij inspelen op de snelle ontwikkeling in accountancy en belastingadvies. Daaruit blijkt dat we een solide partner zijn. Daarom kom ik toch nog even terug op het onderscheidend vermogen. Het samenstellen van de jaarrekening is tegenwoordig een standaard dienst. Daar kan een accountant weinig advies meer aan toevoegen. Op vlakken waar dat juist wèl kan, moet je dat zelf voor het voetlicht brengen. Dat lukt alleen met medewerkers die begrijpen wat de ondernemer bezighoudt. Mensen uit alle geledingen van onze organisatie beseffen waar de ondernemer naartoe wil en wat daarvoor nodig is.” Van Rooij is geen man van standaard antwoorden of standaard advies. “Dat past niet bij Witlox VCS. Vroeger was de accountant de man of vrouw van de cijfers, tegenwoordig van de communicatie. Snel tot de kern van het vraagstuk komen en dan van daaruit oplossingsgericht te werk gaan.” Slagvaardig als tweede kenmerk naast solide uit de vorige alinea: “Soms één stapje doen terug om daarna twee stappen vooruit te gaan. En -dankzij de korte lijnen binnen het kantoor- binnen 24 uur een duidelijk antwoord op vragen. Dit onderschrijft opnieuw dat we altijd de ondernemer als de spil zien in het proces.”

SERVICELOKET Witlox VCS past momenteel de dienstverlening aan om de nieuwe stroom ondernemers -met name zzp’ers- van dienst te zijn. Deze groep vraagt om een andere aanpak. Het gaat hier om snelle en kort geformuleerde antwoorden. Goed advies voor een faire prijs. “Een soort van serviceloket met beheersbare kosten als kenmerk. Omdat deze groep ondernemers er gewoon bij hoort.” Hetzelfde geldt voor het jubileum. Witlox VCS houdt niet van grootse uitspattingen. De dienstverlener opereert solide, slagvaardig en sociaal. “Bescheidenheid is een woord wat past bij onze organisatie en manier van werken.”

«

WITLOX VCS Fellenoordstraat 72, 4811 TJ Breda Telefoon 076 - 522 53 30 E-mail info@witloxvcs.nl Bredaseweg 131, 4872 LA Etten-Leur Telefoon 076 - 503 44 83 E-mail info@witloxvcs.nl www.witloxvcs.nl

GOOGLE ZOEKVRAAG Accountant, Accountancy, Belastingadvies, Corporate finance, Corporate recovery, Fiscaal advies, Juridisch advies, MKB, Breda, Etten-Leur, Witlox, Solide Slagvaardig Sociaal.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

17


ONDERNEMERSPANEL

Wat is de toekomst van de bank?

De financiële sector is al jaren aan het reorganiseren. De traditionele banken staan onder druk en dreigen voorbij te worden gelopen door innovatieve fintech startups en techgiganten als Google en Apple. Een voorbeeld van zo’n startup is het betaalplatform Square, een revolutionair mobiel platform dat iedereen in staat stelt creditcards te accepteren via een mobiel apparaat. Verzorgen de banken straks alleen nog hypotheken? Veel banken zoeken naar een nieuwe richting. Hoe ziet de bank van de toekomst eruit? De mening van ons panel.

JEROEN VAN BOEKEL

JOOST BOUMAN

SANNE VAN DER LAAN

OOVB ADVISEURS EN ACCOUNTANTS

RCT GELDERLAND

THE GRAPHIC BARISTA

“Banken blijven een belangrijke rol spelen om de geldmarkt soepel te laten verlopen”

Het failliet van de banken is nabij, zo voorspellen velen. En hoewel het verleidelijk is om aan te haken in deze polonaise van meningen, is dat niet erg realistisch. Al is het maar omdat de banken nog altijd een essentiële rol vervullen in betalingsverkeer en de verstrekking van kredieten aan particulieren, bedrijven en andere instellingen. OK, crowdfunding en andere alternatieve financieringsvormen worden steeds aantrekkelijker. Toch is het mijn overtuiging dat de banken een belangrijke rol blijven spelen om de geldmarkt soepel te laten verlopen. Misschien niet als geldverstrekker, maar vooral als intermediair. Het is natuurlijk wel even wennen aan zo’n nieuwe rol voor de bank. Maar dat biedt dan weer kansen voor accountants en adviseurs die wellicht een actievere rol op zich kunnen nemen bij financieringsvraagstukken van hun klanten. «

18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

“De slimme bank werkt dus ook samen met andere financiers”

“Bank moet spilfunctie zijn op toegankelijke kleine plek tussen normale mensen”

In mijn werk gaat het altijd over innovatie en dat is voor een bank per definitie lastig. Innovatie betekent risico en door aangescherpte wet- en regelgeving kan of mag een bank daar vaak niet zoveel mee. Een paar banken onderkennen dit en zien zelf ook in dat hun rol anders is en anders wordt. Een van de Nijmeegse banken heeft bijvoorbeeld een specifieke accountmanager voor bedrijven die met innovatie bezig zijn. Deze accountmanager gaat samen met het bedrijf op zoek naar de beste financiering. De bank is dan meer de adviseur geworden die een (klein) stukje financiert, maar die wel met andere partijen samen de complete financiering voor elkaar krijgt. De slimme bank werkt dus ook samen met andere financiers zoals crowdfunders, private investeerders, etc. «

Met de schaalvergroting en uitbreiding van diensten van de afgelopen jaren, schat ik in dat de banken zich nu langs alle kanten (hebben) laten inhalen. Dure panden en veel personeel helpen daar ook niet aan mee. Door de focus van de online aanbieders op een type (bank)dienst, is het gemakkelijker snel te schakelen en scherp te prijzen. Zelfs voor ‘grote-hoeveelheidleningen’ als hypotheken. In een strijd van prijsvechters gaan ze het dus niet meer winnen. Het gat zit hem in de plek tussen de on- en offline aanbieders. Als verbindende factor, maar wel persoonlijk aanspreekbaar. Een spilfunctie op een toegankelijke kleine plek tussen de normale mensen, waar de nadruk ligt op het persoonlijke contact. Niet op het industrieterrein in die hoge toren. «


PETER SCHOOK JR.

OSCAR VAN BEEST

HENNIE WEEDA

TRIPLE S BV

IBC ONLINE

WDADVISING

“Banken zullen zich dus op andere producten moeten richten”

“De bank heeft zichzelf meer en meer gereduceerd tot een grote server”

“Bank moet zich veel meer onderscheiden van collega’s”

Door technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden voor nieuwe partijen om toe te treden in markten waar dat voorheen niet mogelijk was. In de financiële sector komen ook meer partijen die kunnen concurreren met de traditionele banken. Nieuwe toetreders hebben het voordeel dat zij veel minder overheadkosten hebben en veel sneller kunnen inspelen op verandering. Voor producten waar weinig advies bij nodig is, kunnen internetaanbieders veel goedkoper aanbieden dan een traditionele bank. Ook het afsluiten van een standaard hypotheek zal goedkoper zijn via online platforms. Banken zullen zich dus op andere producten moeten richten of zich organisatorisch moeten aanpassen. Het proces zal niet anders zijn dan in andere sectoren reeds is gebeurd. Traditionele partijen hebben marktaandeel verloren aan online aanbieders. Alleen de organisaties die zich aangepast of gespecialiseerd hebben kunnen overleven. Ook de traditionele banken zullen hier niet aan kunnen ontkomen. «

Innovatie is het woord. Ooit liepen ze ver voorop, in een tijd toen het internet nog in de kinderschoenen stond, kwamen banken met websites waar je op in kon loggen en je betalingsverkeer kon regelen. (Ik heb dat gezien de stand van de technologie destijds altijd zeer opmerkelijk gevonden. Als je nu bijvoorbeeld met een oude browser een krant probeert te lezen is dat volstrekt onmogelijk. Maar een betaling via Ideal uitvoeren? Geen enkel probleem!) Banken waren betrokken bij de samenleving en de website werd gezien als een aanvulling op de kantoren. De bank heeft zichzelf meer en meer gereduceerd tot een grote server, die ergens in een kamertje staat te snorren met op de achtergrond een legertje controllers. En als je al eens durft te bellen omdat een betaling niet wordt uitgevoerd, dan krijg je als antwoord: “Meneer, alles gaat digitaal! Behalve in het weekend, dan zetten we het systeem af.” «

De bank van de toekomst moet zich richten op hetgeen zij de laatste jaren hebben verwaarloosd, te weten klantenbinding door persoonlijk contact. Daar zit de winst voor de bank van de toekomst in relatie tot de fintech startups en techgiganten. Daarbij zal de bank zich veel proactiever naar haar klanten dienen op te stellen. De klant verwacht van de bank dat deze de klant adviseert op het gebied van financiën, waarbij vooral aandacht is voor het voordeel van de klant en in mindere mate voor de provisieopbrengst van de bank. De klant wil best provisie betalen, als hij goed wordt geadviseerd. Daarbij zou de bank van de toekomst zich ook veel meer moeten onderscheiden van de collega’s. Dit geldt met name voor de grote banken. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

19


SCHEEPVAART- EN TRANSPORT COLLEGE OPENT DYNAMISCH SCHOOLJAAR

“Samenwerking met werkveld kan niet intensief genoeg zijn” 20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


SCHEEPVAART- EN TRANSPORT COLLEGE

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

Onderwijs hobbelt traditioneel achter ontwikkelingen aan, zo luidt de bekende kritiek. Het Scheepvaart- en Transport College (STC) doet er juist alles aan om voorop te lopen, werpt Peter Koster, directeur van het STC in de Rotterdamse Waalhaven, tegen. Het casco van de nieuwe vestiging van het STC in de Waalhaven is inmiddels verrezen. Vanaf april volgend jaar zal het er gonzen. Vmbo- en mbo-leerlingen bezoeken dan de leslokalen, leren in de meest geavanceerde simulatoren en magazijnopstellingen, bewegen in de twee sportzalen en dojo, waar onder andere de verdedigingskunst aikido wordt onderwezen. De groei van het schoolgebouw laat zich vanuit de zustervestiging aan de Anthony Fokkerweg, die in 2013 de deuren opende, mooi aanschouwen. De aanwinst in aanbouw telt zeven verdiepingen, drie meer dan zijn evenknie, en beschikt over een parkeergarage. Een glazen luchtbrug legt in de laatste bouwfase de verbinding tussen beide panden. De nieuwbouw verloopt geheel volgens schema. Heel even kwam er een kleine kink in de kabel, maar de professionals van Build2Learn –projectmatig bouwen voor het onderwijsliepen de opgelopen achterstand gedurende de zomervakantie in, vertelt Peter Koster. “De streefdatum van april 2017 gaan we zeker halen. De mbo-opleidingen worden in Waalhaven 16 zuidzijde, het adres van de nieuwe locatie, ondergebracht. Omdat het aantal mbo-leerlingen zo groot is, blijft een klein deel aan de Anthony Fokkerweg. Verder wordt deze vestiging het domein van vmbo-leerlingen.”

VOLGENDE FASE AANGEBROKEN Zodra de leerlingen hun intrek in Waalhaven 16 hebben genomen, kan het STC grofweg een indeling maken op basis van locaties. Het markante hoofdgebouw aan de Rotterdamse Lloydstraat huisvest de maritieme tak, zoals offshore, waterbouw en zeevaart, en de hboopleidingen. De Waalhaven staat voor vmbo en mbo in de sectoren transport en logistiek en haven.

LEERLING BEOORDEELT STC Wat vindt de leerling eigenlijk zelf van zijn opleiding? Via Google zien we louter positieve recensies, maar zo’n beoordeling is snel geschreven. De onafhankelijke tweejaarlijkse meting van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) levert echter een prachtig rapportcijfer op: 7,4. Het STC verbeterde daarmee zijn totaalscore ten opzichte van 2014. Vier STC-opleidingen scoorden zelfs een 8 of hoger. Landelijk ligt het gemiddelde op een 7, zo bleek uit het onderzoek onder 267.000 mbo-leerlingen.

STC heeft daarnaast een school voor technisch onderwijs in Brielle, zeevaartopleidingen door heel Nederland en een locatie voor bedrijfsmatige trainingen in havengebied Westpoort in Amsterdam. Het STC stippelt nu een route uit om verder te kunnen ontwikkelen, vertelt Koster. “Vorig jaar bestonden we een kwart eeuw, in die tijd hebben we onze naam als gedegen opleider gevestigd. Oud-bestuursvoorzitter Erik Hietbrink heeft het fundament gelegd. Zijn opvolger Frits Gronsveld begeleidt het STC nu naar een volgende fase. We willen voorop blijven lopen. Dat doen we binnen een opzet van vier colleges: haven, logistiek, maritiem en proces. Werkgroepen bespreken toekomstige ontwikkelingen in hun vakgebieden.” Er zijn werkgroepen die zich richten op ‘21st century skills’ en de school als kennisinstelling, Peter Koster is zelf lid van de werkgroep Contacten met het Bedrijfsleven. Het STC is van oudsher opgezet vanuit het werkveld, benadrukt hij, maar het onderwijsinstituut wil de banden nog verder aanhalen. “De samenwerking met het werkveld kan niet intensief genoeg zijn. We hebben bedrijfstakcommissies, onze denktank BIRD, bedrijfsbezoeken van docenten en natuurlijk contacten via stages van leerlingen, maar we willen het zicht op wat er speelt nog breder maken. Wat brengt de toekomst? We bespreken het graag met ondernemingen en organisaties. Met de input actualiseren we de lesstof continu. Voor ons is het belangrijk dat we mensen met een goede instelling afleveren, professionals die gedurende hun carrière blijven leren. Zulke mensen wil je ook als leraar aantrekken. Vandaar dat we ons alumninetwerk uitbreiden. We zoeken door de wol geverfde oud-STC’ers voor het docentschap, al dan niet op parttime basis, en voor masterclasses.”

HAVENMANAGEMENT IN OMAN Het STC opende in 2005 een vestiging in de Omaanse havenstad Sohar. Dit International Maritime College Oman (IMCO), een joint venture met de Omaanse overheid, is tot op heden de enige school in de Golfregio die het totale pakket van scheepvaart, offshore, logistiek en havengebonden procesindustrie aanbiedt. Studenten kunnen er sinds 2016 ook het hbo+ Master-of-Science-programma in Shipping and Transport doorlopen. Oman wil zijn logistieke functie in de regio verder versterken. De Omaanse overheid is volgens Koster zeer geïnteresseerd in de onderwijsopzet

GOOGLE ZOEKVRAAG - Mbo en hbo Rotterdam - Logistieke opleidingen Rotterdam - Maritieme opleidingen Rotterdam - Opleidingen in de haven - Scheepvaart onderwijs - Transport onderwijs

van het STC. “We krijgen in Rotterdam regelmatig bezoek van Omani. Ze willen met eigen ogen zien hoe we het hier aanpakken.” Het gaat dan niet alleen om de organisatie, nieuwe technieken en lesstof, ook de methode mag op grote belangstelling rekenen. “Zoals gezegd, hechten we veel waarde aan de juiste beroepshouding. Als leerlingen en studenten hun opleiding net hebben afgerond, zijn het nog geen ervaren professionals, maar de basis is goed. Bijvoorbeeld aikido gaat deel uitmaken van het sportprogramma om deelnemers iets bij te brengen over vertrouwen en zelfvertrouwen. Leerlingen moeten soms zelf ervaren wat ze in hun mars hebben. Vaak gaat de aandacht uit naar de hogere mbo-niveaus en hbo, maar ook op mbo-niveau 1 gebeuren mooie dingen. Mensen die schooluitval en problemen achter de rug hebben, ontdekken hier gaandeweg dat ze wél iets kunnen. Sommige stromen zelfs door naar de opleiding tot Logistiek Teamleider op niveau 3. Prachtig om te zien.”

DE KRITISCHE LEERLING Persoonlijke groei en blijvend leren, ze komen tijdens het interview meermaals ter sprake. Ook een kritische blik maakt volgens Koster deel uit van een goede instelling. En de leerlingen van het STC zijn doorgaans kritisch. “Onlangs gaven leerlingen bij me aan dat hun rooster onlogisch was. Dat soort geluiden hoor ik graag, want ze bieden ruimte voor verbetering. Het is dan wel de bedoeling dat leerlingen zelf oplossingen aandragen. En dat deden ze, ik ben direct met de verbeterde versie naar de planners gegaan. Zo’n open blik moet je als opleider behouden. We kunnen niet op eerder behaalde successen teren, dan roest je uiteindelijk vast.”

«

SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE Anthony Fokkerweg 4, 3088 GG Rotterdam Telefoon 010 - 42 90 266 E-mail hoogmoed@stc-r.nl www.stc-group.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

21


Project B.V.

Kantoor- zorg en projectmeubilair

Lange Reksestraat 11 4538 AZ Terneuzen +31 (0)115 685685 info@evenkijkenproject.nl

Dynamoweg 1A 4791 VA Klundert +31 (0)168 745152 moerdijk@evenkijkenproject.nl

www.evenkijkenproject.nl

Uw huis verhuren? Onze zorg.

Staat uw woning te koop of te huur? Wij hebben toegang tot duizenden expats die graag tijdelijk gebruik maken van uw huis. Amstel Housing zoekt en selecteert in opdracht van internationale bedrijven woningen voor hun medewerkers. Uw huis, onze zorg. utrecht@amstelhousing.nl

www.amstelhousing.nl 06 21 41 31 51


MATCHMAKERS

Tekst: Hans-Jorg van Broekhoven // Fotografie: Chris van Klinken

‘Mensen kansen bieden is mooi!’ De arbeidsmarkt is soms best ondoorzichtig, zowel voor werkgevers als voor werkzoekenden. De matchmakers van WSP Werkcentrum Brabantse Wal proberen de juiste mensen te koppelen aan vacatures. Ze hebben al heel wat bedrijven aan nieuwe medewerkers geholpen. Annelies Mees en Issebel van Beveren zijn de matchmakers van het WSP Werkcentrum Brabantse Wal. Deze organisatie is actief in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en vormt een schakel tussen werkgevers en werkzoekenden. Werkgevers kunnen bij het WSP Brabantse Wal hun vacatures melden, maar daarnaast beschikken de medewerkers over kennis van wet- en regelgeving, garantiebanen en kennen zij de regionale arbeidsmarkt. Intern wordt nauw samengewerkt met WVS-groep, het UWV en de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

WERVING EN SELECTIE Als onderdeel van de schakels tussen vraag en aanbod zijn Issebel en Annelies de specialisten die nauwkeurig in beeld hebben welk arbeidsaanbod er is. Ze hebben toegang tot een groot bestand met werkzoekenden in de regio. Het aantal sectoren waarvoor deze matchmakers iets kunnen betekenen is zeer breed. Vacatures invullen is in alle opzichten mensenwerk én maatwerk. Issebel: “We selecteren kandidaten naar aanleiding van een specifieke vraag van een werkgever. Aansluitend hebben we uitvoerig contact met de werkzoekenden over de baan en organisatie in kwestie.

Vervolgens worden de kandidaten aan de werkgever voorgesteld, met een persoonlijk advies.”

PERSOONLIJKE BENADERING Naast het matchen van werkzoekenden op reguliere vacatures, houden Annelies en Issebel zich ook bezig met de invulling van garantiebanen. Deze zijn bedoeld voor kandidaten met een beperking van fysieke, verstandelijke of psychische aard. Hierin wordt nauw samengewerkt met locale werkgevers en gespecialiseerde instanties. Annelies: “Het matchen op garantiebanen vergt een andere aanpak van kandidaten plaatsen, ook omdat we willen voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen.” De maatschappelijk betrokken werkgevers die garantiebanen binnen hun bedrijf willen realiseren, kunnen rekenen op een zorgvuldige en persoonlijke inzet van de matchmakers.

scholingsmogelijkheden of een proefplaatsing. Naast het één op één matchen worden regelmatig ‘speedmeets’ georganiseerd. Dat zijn bijeenkomsten waarvoor een groter aantal kandidaten wordt uitgenodigd door de matchmakers. Zo krijgen werkgevers de gelegenheid om kandidaten persoonlijk te leren kennen en te bepalen of iemand bij een in te vullen functie past. Dat levert mooie, duurzame resultaten op. Matchmakers Annelies en Issebel genieten dan ook van hun werk; “Mensen kansen bieden is mooi! Zeker als blijkt dat zowel een werkzoekende als een bedrijf écht geholpen zijn. Het is fantastisch om te zien dat we een verschil kunnen maken door onze persoonlijke aanpak.”

«

Dienstverlening van WSP Werkcentrum Brabantse Wal is gratis voor werkgevers en werkzoekenden!

MOGELIJKHEDEN EN KANSEN

WSP WERKCENTRUM BRABANTSE WAL

De matchmakers hebben tevens een adviserende rol richting werkgevers en samenwerkingspartners. In het geval dat een kandidaat niet direct geschikt is voor de vacature, zijn er verschillende instrumenten waardoor er wel een match kan ontstaan. Denk hierbij aan

Jacob Obrechtlaan 4 Bergen op Zoom Telefoon 0164 – 27 77 27 E-mail werkcentrum@bergenopzoom.nl www.wspwestbrabant.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

23


MASTERCLASS: DE ONDERNEMER VERKOOPT DE ONDERNEMING

De afsluiting van een levenswerk

Tijdens de crisisjaren hebben veel ondernemers de verkoop van hun bedrijf uitgesteld. Nu de economie weer aantrekt volgen de prijzen voor ondernemingen. Ook de kooplust neemt toe. Er lijkt dus een inhaalslag op gang te komen, maar, een bedrijf verkopen doe je niet ‘zomaar’. Daar gaat een jarenlang gestructureerd proces aan vooraf. De meeste ondernemers verkopen ook slechts eenmaal in hun leven hun bedrijf. Des te meer reden daarvoor ervaren adviseurs in de arm te nemen.

24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


MASTERCLASS BEDRIJFSOPVOLGING

Tenzij een van de kinderen of medewerkers het wil overnemen moet een bedrijf te koop worden gezet en de reden dat de DGA dit doet is gewoonlijk leeftijdsgebonden. “De vrouw wil meer op reis en de ondernemer zelf begint het moe te worden steeds maar weer te moeten vernieuwen”, zegt Job van Hardeveld. “Steeds vaker is men ook de complexe vraagstukken rond personeel beu. “Maar tussen denken en doen zit een diepe kloof die eerst overbrugd moet worden. “Tenslotte is het je eigen geesteskind of dat van je vader of zelfs grootvader waarvan je afscheid neemt.“ Emotie en ratio strijden in het hoofd van de ondernemer om voorrang. Tijdens het proces van verkoop-klaar maken en onderhandelen kan het gevoel enkele malen de boventoon voeren. Jeroen Huisman noemt het voorbeeld van een 68-jarige ondernemer die op het laatste moment de deal wéér liet afspringen: “De koper eiste dat er enkele medewerkers zouden worden ontslagen. Ze waren al decennia in dienst en de verkoper kon dat niet over zijn hart verkrijgen.”

SPLITSEN Geen enkele ondernemer heeft echter het eeuwige leven. Uiteindelijk wordt er toch verkocht. Kopers kunnen om tal van redenen geïnteresseerd zijn in het bedrijf. “Dat kan de marktpositie zijn, een verlenging van de bedrijfskolom of zelfs wegens het personeel. De vraag naar ervaren technici is zó groot dat dit een manier kan zijn om aan gekwalificeerde mensen te komen.” De andere kant van de medaille is dat niet elk bedrijf verkoopbaar is. Dat geldt met name voor winkels, maar ook voor andere mkb-bedrijven die door de combinatie van crisis en technologische evolutie hun bestaansrecht ondermijnd hebben zien worden. “Voor deze ondernemers is het vaak beter het bedrijfspand, het interieur en de voorraden los van elkaar te verkopen”, stelt Job van Hardeveld. “Dan kan er onderaan de streep nog een aardige som komen te staan, maar als geheel krijg je het niet aan de man gebracht. Hoe dan ook is het meestal verstandiger het onroerend goed in een aparte BV te splitsen van het bedrijf. We zien geregeld huuropbrengsten in de boeken staan die suggereren dat er nooit een vastgoedcrisis is geweest. Niet alleen is die huur onrealistisch, ze drukt ook nog eens op de winst, en dus op de prijs die de ondernemer voor zijn bedrijf kan vragen. Het omgekeerde gebeurt ook: in de exploitatie staat een veel te lage huur maar de koper wordt verondersteld een hoge (marktconforme) huur te

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Peter van Huijkelom

gaan betalen als pensioen voor de verkoper. Zo duikt de exploitatie in het verlies. Hier heeft ook een accountant zitten pitten.

SCHULDEN EN VERPLICHTINGEN WEGWERKEN Hoe wordt die prijs bepaald? Volgens Rob Coppens zijn er wel honderd manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen, maar ze komen er allemaal op neer dat de koper geïnteresseerd is in de bruto winstgevendheid van de onderneming. Het is dus zaak in de drie jaren voorafgaand aan de verkoop aan winstmaximalisatie te doen en schulden en verplichtingen weg te werken. Zo kunnen er optimistische prognoses worden voorgelegd. “Als de koper die betrouwbaar vindt, als het bedrijf in zijn strategie past en de prijs in zijn budget zal hij zijn handtekening onder de akte zetten.”

COMPLEXERE FINANCIERING Die prijs kan overeenkomen met de waardebepaling voor het bedrijf, maar meestal wijkt ze ervan af. Ze is het resultaat van het geven en nemen van de partijen en van de vraag of de koper de som gefinancierd krijgt. Want in dat opzicht is de situatie complexer dan vóór de crisis. “Vroeger financierde de bank tot 90%, nu nog tot 50%. Het kan zijn dat de verkoper met een uitgestelde lening mede financiert. Grotere kopers bieden nogal eens aandelen in het nieuwe bedrijf. Je kunt ook kiezen voor een earn-out, waarbij de verkoper in een paar jaar wordt betaald uit de toekomstige winst. Het spreekt voor zich dat er een risico zit aan al deze opties.”

MASTER-TIPS TIPS BIJ BEDRIJFSVERKOOP: Een bedrijf achterlaten is ook een levenswerk en een levensstijl achterlaten. Financieren is het juiste geld met de juiste condities zoeken. Kijk ook naar andere geldschieters dan de traditionele, zoals naar private equity of zelfs een deel via crowdfunding. Waarde en prijs zijn niet hetzelfde; het eerste is een richtgetal voor het tweede. De buurman komt maar eenmaal te koop te staan: sommige kopers zien een eenmalige kans en zijn bereid daar een premie voor te betalen.

FIXED FEE Het verkoop-klaar maken en verkopen van een bedrijf is specialistenwerk. De adviseurs hebben belang bij een optimale prijs, omdat hun diensten betaald worden uit een percentage van de opbrengst. Alleen voor de eerste fase vragen ze een fixed fee. “Maar een goede adviseur is ook kritisch en durft lastige vragen te stellen”, zegt Jeroen Huisman. “En dat is misschien wel de belangrijkste reden ons in de arm te nemen. Wij vinden altijd een koper, altijd, maar verkopen is ook een tijdrovend en soms frustrerend proces. Als de ondernemer dat aan ons kan overlaten, kan hij tot het laatst ondernemen en nadien constateren dat hij op het juiste moment aan de juiste persoon verkocht heeft.” Voor meer informatie, ga naar www.cbvinfo.nl of bel naar 030 – 274 06 47.

«

Het Centrum voor Bedrijfsopvolging BV adviseert en begeleidt bij alle vormen van bedrijfsoverdracht. De vijftien partners beschikken elk over een ruime ervaring in het bedrijfsleven en over specifieke kennis van het bedrijfsopvolgingsproces van de verschillende partners. Elk project wordt door twee adviseurs opgepakt. Dankzij het indrukwekkende netwerk waarin het Centrum opereert weten de adviseurs als geen ander welke kopers interesse hebben in welk soort bedrijven, zowel de ondernemingen die openbaar worden aangeboden als degene die zich onder de radar bevinden.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

25


Bent u op zoek naar een werkplek? Wij bieden naast kantoren, vergaderruimtes en trainingsruimtes ook flexplekken aan!

10% korting

In een inspirerende ruimte bieden wij u voldoende faciliteiten om ongestoord te kunnen werken. Reserveer een flexplek o.v.v. boekingscode ‘ondernemersbelang#2’ en ontvang 10% korting. Deze actie is geldig tot 31 december 2016. Laan22 - Flexibele ruimtes voor ondernemers

Laan van Brabant 22 Roosendaal

info@laan22.net

laan22.net

Puur Culinair

Een kijkje in de keuken van Puur Culinair Vertrouwd

Duidelijke herkomst van ingrediënten en eerlijke producten zijn belangrijke uitgangspunten voor Puur Culinair. We selecteren per seizoen voor onze klant de beste ingrediënten, waar mogelijk van lekker dichtbij.

Uitgebreide keuze

Voor groepen, horeca, (personeels-) restaurants bieden we een ruim assortiment gerechten. Ook voor alle gangbare diëten is een breed assortiment beschikbaar. Daarnaast leveren we thuisbrengmaaltijden in diverse concepten.

Sous-vide

Onze koks bereiden de maaltijden volgens de moderne sous-vide kooktechniek. Bij deze bereidingswijze worden de beste ingrediënten rauw gemengd met specerijen, waardoor onze gerechten hun (h)eerlijk ambachtelijke uitstraling en authentieke smaak behouden. Andere voordelen zijn maximaal behoud van vitamines en mineralen, en door behoud van natuurlijke zouten wordt gemiddeld 75% minder zout toegevoegd.

Puur Culinair is de keuken van Amarant Groep in Tilburg en kenniscentrum op gebied van eten en drinken. We bereiden 2.100 maaltijden per dag. Niet alleen voor cliënten van Amarant Groep, maar voor iedereen in onze regio die van lekker en gezond eten houdt.

Wordt u graag klant of heeft u vragen? Bel dan naar: 013 - 464 54 46. Wij helpen u graag!

In 5 stappen naar een gezonde maaltijd! Kiezen

Keuze uit Puur voor U (producten in losse verpakkingen) of Menu op Maat.

Bestellen

Bestel via menukaarten, bestelformulieren of op internet.

Bezorgen

Uw bestellingen worden door onze vrijwilligers bezorgd.

Bewaren

De maaltijden kunnen op locatie in een koeling of koelkast bewaard worden.

Aan tafel

Kies zelf het moment waarop u wilt eten. En geniet van een verse en verantwoorde maaltijd.

www.puur-culinair.nl Puur Culinair Bredaseweg 570 5036 NB Tilburg puur-culinair@amarantgroep.nl


3D METAAL PRINTEN

Tekst en fotografie: Daphne Doemges-Engelen

MACHINEFABRIEK DE VALK, VALKENSWAARD:

‘3D metaal printen wordt de toekomst’ Machinefabriek De Valk in Valkenswaard werkt al sinds 1947 in de branche. Sinds een paar jaar legt de onderneming zich, na intensief onderzoek, toe op een nieuwe tak van sport: 3D metaal printen (Additive manufacturing). Hiermee zijn er veel nieuwe toepassingen en mogelijkheden. John Hagelaars is de derde generatie in het familiebedrijf, dat is opgestart in 1947 en in die eerste jaren vooral werkte voor Philips en Daf. “In de loop der jaren ontwikkelden we ons steeds verder en groeide de klantenkring. We hebben van alles gedaan: van inpakmachines tot cdmachines. De laatste jaren doen we veel met draaien en frezen. Vijf jaar geleden kwam ik in aanraking met het 3D printen van metalen. Een ontwikkeling die in het buitenland verder is dan in Nederland. Daarom besloten wij, samen met zeven andere bedrijven, te investeren in deze nieuwe ontwikkeling.”

ADDFAB Van het consortium van acht bedrijven, gaan er drie gezamenlijk verder, waaronder Machinefabriek De Valk. Onder de naam Addfab werken de drie bedrijven intensief samen om 3D printen van metalen in ons land en daarbuiten, op de kaart te zetten. “De afgelopen jaren hebben we een project opgezet om te onderzoeken wat additive manufacturing ons kan brengen. Er zijn een aantal metaalprinters aangeschaft, evenals diverse randapparatuur. Wij denken dat het 3D printen van metalen de toekomst heeft. De markt blijft nu nog wat achter omdat de

mogelijkheden nog onbekend zijn. Daar proberen we momenteel iets aan te doen.”

VOORDELEN 3D PRINTEN Het 3D printen van metalen heeft vele voordelen. John Hagelaars: “Allereerst heb je veel designvrijheid. Zo kun je zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant ingewikkelde geometrieën maken of werken met heel natuurlijke vormen. Je kunt er ook digitaal sterkteformules op loslaten. Daarnaast is er een groen aspect: we hebben met deze techniek maar drie procent afval. Tot slot gebeurt het meeste werk achter de laptop. De werkwijze is bijzonder; het is poeder dat je smelt middels een laser; dit gebeurt in een afgesloten bouwkamer. Het is man-arm, want er hoeft niemand bij te blijven staan. Het werk zit ‘m voor tachtig procent in het designproces. Hoewel we na het maakproces uiteraard nog het product afwerken, door het bijvoorbeeld te frezen en polijsten. Dat kunnen we allemaal in eigen huis.”

TOEPASSINGEN Er zijn vele toepassingen voor 3D printen: denk aan vliegtuigonderdelen, medische toepassingen en auto-onderdelen. “Maar we hebben inmiddels ook contacten met

kunstenaars en de Dutch Design Week en kijken naar bijvoorbeeld het printen van vulpennen.” Machinefabriek De Valk denkt graag mee in het ontwerpproces. “We begeven ons in een heel nieuwe tak van sport, om nog beter in te springen op de mogelijkheden in de toekomst. Binnen het consortium is ook samengewerkt met het Eindhovense Additive Industries die de nieuwe generatie printmachines in de markt zet. Deze nieuwe machine is groter, heeft een robot, heeft meer bouwkamers, is sneller, met meerdere lasers en is veel industriëler. Het is mooi om te zien dat we met een aantal bedrijven samenwerken om iets moois te ontwikkelen.”

«

GOOGLE ZOEKVRAAG 3D metaal printen, Addfab Eindhoven, Additive Manufacturing Eindhoven.

MACHINEFABRIEK DE VALK De Vest 76 5555 XP Valkenswaard Telefoon 040 – 201 24 88 / 06 – 51 18 96 37 www.machinefabriekdevalk.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

27


COLUMN

COLUMN

SCHENKING VOOR DE EIGEN WONING 2017? ACTIE IN 2016! Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2017 wordt de fiscale vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning weer verhoogd naar € 100.000. De schenking kan worden gedaan aan personen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar, denk hierbij aan kinderen maar ook bijvoorbeeld neven, nichten of anderen. Goed nieuws voor iedereen met vermogen om toekomstige erfbelasting te besparen, goed nieuws voor de woningmarkt en natuurlijk zeer goed nieuws voor degenen die een schenking kunnen verwachten. Ook goed nieuws voor mij als belastingadviseur, want de wetgever heeft er weer een technisch stukje wetgeving van gemaakt. De regering heeft haar mond vol over vereenvoudiging van belastingwetgeving. Uit de regelgeving rondom de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning blijkt dit echter geenszins. Overweegt u na 1 januari 2017 gebruik te maken van de genoemde regeling, laat u dan tijdig en goed voorlichten. Het kan namelijk zo maar zijn dat u dit jaar nog in actie moet komen om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling. Met een voorbeeld zal ik dit proberen duidelijk te maken. U heeft vóór 2010 aan uw kind een eenmalige hoge schenking gedaan en toen gebruikgemaakt van de zogenoemde € 20.000-vrijstelling. U kunt dan in 2017 nog maximaal € 27.567 aan uw kind schenken voor de eigen woning. Echter, als u in 2015 of 2016 aanvullend een bedrag van (in 2016) maximaal € 27.570 heeft geschonken voor de eigen woning van het kind, kunt u in 2017 nog maximaal € 46.891 schenken. U ziet, het wel of niet schenken in 2016 kan een behoorlijk verschil maken voor de mogelijkheden in 2017!

«

JEROEN VAN BOEKEL OOvB adviseurs en accountants Cuijk Wijchen Wanroij Heesch Boekel E-mail info@oovb.nl www.oovb.nl

JE BENT ONDERNEMER EN DE BANK WIL NIET LENEN. ANDERE MOGELIJKHEDEN? Een alternatief is dan fondsen te werven via internet. Crowdfunding heet dat. Kies dan wel voor een degelijk online-crowdfundingplatform, want er zijn veel avonturiers in deze wereld. Zo’n site laat alleen serieuze ondernemingsplannen toe en minimaliseert het gevaar van roekeloosheid. Dat betekent veel transparantie voor de geldschieter. Zo’n platform is de etalage waarin fondsen geworven worden. De investeerder kan daarin goed zien, waarin hij gaat investeren. En u boezemt zo als vragende ondernemer vertrouwen in. Een degelijk platform onderscheidt zich door allerlei eisen aan de geldvragers te stellen. Zo dienen zij veel gegevens vrij te geven en inzicht te geven. Zorg als ondernemer voor een coöperatie, waarin de investeerders kunnen deelnemen. Zet daarin dan een bestuur van investeerders samen met de ondernemer, zodat de investeerders alles goed kunnen blijven volgen.Zorg voor een stichting derdengelden, waarop de investering gestort wordt door de coöperatie. Die stichting neemt een participatie in de onderneming, die geld vraagt, via een aandelenpakket. En verzorgt volgens de afspraken met de coöperatie de financiele afhandeling, waaronder de verwerking van dividenden is dat geen probleem. Zakelijk gezien ook niet wanneer de onderneming en aflossing. Zij wordt niet meegetrokken in een faillissement van in de vorm van een BV wordt gedreven. Dan lopen zij beiden in privé de ondernemer en is onafhankelijk.

geen ondernemingsrisico en delen zij wel die hoge vermogensopbouw.

Tussen de diverse onderdelen zijn er afspraken: Tussen platform zij ookeen hetparticipatieovereenkomst risico van delen bij echtscheiding vermijden? Dan enWillen ondernemer; tussen de stichtinginvesteerder en de ondernemer; tussen de stichting en coöperatie kan volstaan worden met het opnemen van een finaal verrekenbeding over dividenden aflossing en op het bijbijvoorbeeld overlijden. de Ditdoorbetaling is dan van van toepassing en en alleen gericht tenslotte tussen de coöperatie en de investeerder over zijn lidmaatbesparen van erfbelasting. De huwelijkse voorwaarden en daarmee de schapsrecht en zijn daaraan gekoppelde bevoegdheden.

vermogensscheiding blijven verder hetzelfde. Het beste is om zo’n beding vóór het huwelijk in de voorwaarden op te nemen.

Zo is online crowdfunden wat ingewikkelder dan wat geld overmaken naar de geldvrager, maar wel veel degelijker en meer onderbouwd. Bij overlijden wordt dan voor berekening van de waarde van de Tenslotte wil iedere betrokkene daarde toch een succesvolle investenalatenschap gedaan alsof de beide echtgenoten in gemeenschap van ring van maken?! En dit eventueel nog een keer doen.

«

goederen waren gehuwd. Zo’n beding resulteert in een gezamenlijke waarde bij overlijden. Deze valt dan uiteen in twee gelijke helften en leidt SCHRETLEN zo tot eenNOTARIS lagere nalatenschap. Want het grote vermogen en het kleine mr. Karel J.M.zijn Schretlen vermogen gemeenschappelijk geworden, waardoor de echtgenoot Dorpsstraat 127 | 5731 JH Mierlo met het minste vermogen door het beding erop vooruitgaat. Dit maakt Telefoon 0492 - 37 00 90 de nalatenschap kleiner, waardoor daarover minder erfbelasting E-mail kschretlen@schretlennotaris.nl verschuldigd is!

«

www.schretlennotaris.nl

SCHRETLEN NOTARIS

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

mr. Karel J.M. Schretlen Dorpsstraat 127 | 5731 JH Mierlo Telefoon 0492 - 37 00 90 E-mail kschretlen@schretlennotaris.nl


Tekst: Van Zandvoort Communicatie // Fotografie: Sjef Frijns

Bart Buschmann (rechts) en Olivier Giraud.

DATA

Hoe ga ik met mijn data om? Big data rules the world. Nog niet echt, maar we zijn wel hard op weg. Steeds meer bedrijven willen iets met de enorme berg gegevens die ze verkrijgen doordat ze werken met moderne informatiemiddelen.

Ook de financiële en juridische wereld is bezig zich beter te equiperen om met data meerwaarde te creëren voor klanten en medewerkers. Haar functioneren staat op het spel. De IT-expert steekt graag de helpende hand toe. Zoals naar die accountant die recent met een prangende vraag zat. Hij is afhankelijk van zijn medewerkers voor zijn marktwaarde en wil de goede houden om zijn concurrentiepositie te verstevigen. Maar hoe voorkom je dat uitgerekend je beste medewerkers onverhoopt vertrekken? Zijn vraag hoe hij daarvoor data analytics kan inzetten, legde hij op het bordje van zijn ITpartner Valid.

STAY AHEAD Valid is een IT-dienstverlener, die zijn klanten deskundig en pragmatisch advies geeft en zijn diensten inzet om hun doelstellingen te helpen realiseren. Advies dat het succesvol implementeert en de klant tevens de zorg voor zijn IT-beheer uit handen kan nemen. Op die manier laat Valid zijn klanten vooroplopen in hun markten. Vandaar hun motto ‘Stay Ahead’.

ADVANCED ANALYTICS Voor Olivier Giraud, manager marketing en communicatie van Valid (met vestigingen in Maastricht, Eindhoven en Utrecht), is het zonneklaar dat ‘big data en advanced

analytics’ in de dienstverlening van Valid een steeds grotere rol gaan spelen. “Zoals ook bij die vraag van de accountant komt vaak de privacy om de hoek kijken. Dan gaat het erom hoe je ethisch verantwoord met data omgaat. Nu is ‘echt’ een van de kernwaarden van ons bedrijf. We willen eerlijk zijn en niet ‘big brother’ spelen. We willen ons verplaatsen in een bedrijf en - ondersteund door data-analyses – voorspellende modellen ontwikkelen, om het te helpen een betere werkgever en partner voor zijn klanten te worden. Je moet dan op een andere manier naar data en hun voorspelbaarheid gaan kijken.”

OMGAAN MET DATA Valid ziet de behoefte aan die diensten de laatste tijd ook in de juridische en financiële dienstverlening. Ook hier wordt nagedacht over hoe om te gaan met al die binnenstromende gegevens. “Jaarverslagen zijn natuurlijk bergen van ongestructureerde informatie”, vult collega Bart Buschmann aan. “Hoe kun je die analyseren en de waarde eruit halen? Daar zijn andere technieken voor nodig, maar in concept gaat het wel steeds om dezelfde vraag: hoe ga ik om met mijn data? Als Valid zoeken wij uit wat je allemaal aan data in handen hebt en denken we mee hoe je deze kunt inzetten voor een betere bedrijfsvoering.”

DE CLOUD De adoptie van Cloud-technologieën is nog niet voor de helft gevorderd weten zij, maar de exponentiële groei ervan valt niet meer te ontkennen. Olivier Giraud: “De een is er al verder mee dan de ander. Het gaat erom de juiste keuzes en afwegingen te maken. Clouddiensten maken het mogelijk om flexibeler met IT-middelen om te gaan. Je hoeft niet zelf te investeren in vaste IT-activa.” Valid wil groeien met big data en Cloud. De IT-expert zoekt dan ook nieuwe medewerkers die de skills hebben zich te kunnen verdiepen in de processen en de techniek van klanten. “Maar die zijn schaars”, weet Giraud. “Dus investeren wij in mensen en zetten onze organisatie daardoor op de juiste manier neer. Dat is ook voor klanten een goede ontwikkeling, om na te denken over waar je tegenaan kunt lopen. Op dat moment worden ook zij van meer waarde voor hun klanten en wordt hun IT waar zij ooit voor bedoeld was: het faciliteren van de business.”

«

VALID Flight Forum 565 5657 DR Eindhoven Telefoon 088 - 900 95 00 E-mail info@valid.nl www.valid.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

29


Experts in Logistiek & Productie, die doen wat ze zeggen!

LOGISTIEK

Wij werken aan de ambities van onze klanten. Hoe? Door vakmensen met de juiste mentaliteit. Snel en slagvaardig. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan onze mede­

PRODUCTIE

werkers. Want kwaliteit is meer dan het checken van certificaten of cv’s. We verdiepen ons in uw bedrijfscultuur, uw werkprocessen, uw ambities en zorgen voor gemotiveerde mensen die bij u passen.

Ook werken aan uw ambities? Bel Jeroen Krijgh van Crown Uitzendgroep: 0413-714 655

FOOD

Bezoek onze nieuwe website www.crown-uitzendgroep.nl of kom eens op de koffie: Doornhoek 3842 in Veghel.


PENTHOUSE CENTRAL

SUITE VAN 150 M2 INCLUSIEF PRIVÉ DAKTERRAS VAN 60 M2

Golden Tulip Hotel Central realiseert luxe penthouse De afgelopen periode is de bovenste verdieping van Golden Tulip Hotel Central flink onder handen genomen en is er een luxe suite van 150 m2 met privé dakterras van 60 m2 gerealiseerd: Penthouse Central. De moderne suite is met oog voor detail ontworpen. De sfeer straalt warmte en comfort uit, mede door het gebruik van mooie rijke materialen en de combinatie van lichte en blauwe tinten. Overal is aan gedacht waardoor zowel de verwende zakelijke als toeristische gast zich welkom voelt. Exclusief vergaderen in besloten kring of genieten van een super-de-luxe weekend, in het Penthouse Central is alles mogelijk. Bij een bezoek aan de grote, lichte en luxe suite heb je een prachtig panoramisch uitzicht over het middeleeuwse marktplein en hartje ’s-Hertogenbosch. Een super kingsize bed met beddengoed van Egyptisch katoen om hemels te overnachten, een volledig ingerichte keuken en natuurlijk valet-parking en een persoonlijke ontvangst. Ook het design van het hele penthouse straalt pure luxe uit. Er is gekozen voor warme en rustige kleuren, comfortabele meubels en bijzondere Ardoise tegels in de hele suite. De familietraditie wordt in ere gehouden door de bijzondere collectie Delfts blauw. Daarnaast beschikt de suite over een lange diner- en vergadertafel voor maximaal acht personen, een gezellige zithoek met een Bellfires Vertical Bell gashaard, Sonos geluidsinstallatie, een interactief scherm, Apple TV en diverse flatscreen tv’s met Netflix. Indien gewenst worden ontbijt, lunch, diner of een aperitief in het penthouse geserveerd. Het ruime dakterras van 60 m2 heeft ruime relaxen zitmogelijkheden. Ook hier is een tafel voor acht personen aanwezig. De ruime badkamer beschikt onder meer over een regendouche,

whirlpool, solartube, sunshower en zelfs een Finse sauna!

UNIEK IN BRABANT “Een hotel met zo’n luxe penthouse is uniek in Brabant en daar zijn we ontzettend trots op!’’, vertelt Karin Rademaker, directeur Golden Tulip Hotel Central enthousiast. “Met de toevoeging van het penthouse bieden we onze gasten echt alles onder één dak! Met dit luxe penthouse richten wij ons vooral op drie groepen: bruiloften, exclusieve vergaderingen en bijzondere gelegenheden”, gaat Karin Rademaker verder. ‘’Bruidsparen hebben alles onder één dak. Met familie en getuigen proosten en daarna naar onze unieke 14e eeuwse gewelvenkelder, die immers geldt als officiële trouwlocatie, voor de ceremonie, diner en het feest. Vaak krijgen wij aanvragen voor exclusieve vergaderingen achter gesloten deuren, waar privacy en discretie van belang zijn. Ook daar is het penthouse zeer geschikt voor. Maar ook voor bijzondere gelegenheden, een romantisch weekend weg of als je iets te vieren hebt, is het nieuwe luxe penthouse een echte aanrader om te reserveren.’’

OVER GOLDEN TULIP HOTEL CENTRAL Golden Tulip Hotel Central in ’s-Hertogenbosch is een viersterrenhotel met een rijke geschiedenis en een markante familiehistorie. Een bron van Bourgondische gastvrijheid en bruisend middelpunt van activiteiten in een entourage op hoogwaardig, internationaal niveau. Hèt verhaal van een bijzondere dynastie van hoteliers in een bijzonder pand. Beleef ‘s-Hertogenbosch in al zijn mooie facetten in en om Golden Tulip Hotel Central! Het penthouse is telefonisch te boeken via: 073-6.926.926. Voor meer informatie zie: www.hotel-central.nl of mail naar info@hotel-central.nl

«

Voor meer uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met: Contactpersoon Karin Rademaker Telefoon 073 - 692 69 26 E-mail info@hotel-central.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

31


ICT-OPLOSSINGEN

Tekst: Bart Kin // Fotografie: Kees Bennema

‘Verboden toegang voor onbevoegden’ Vijf euro kost de sticker, een geëmailleerd bord een kleine vijftig euro. Zet het plaatje op de homepage van de interactieve website, dan is meteen het IT-systeem afdoende beveiligd. Toch? Geen inbreker heeft zich ooit op andere gedachten laten brengen door een blauw bord. Het lijkt net zo min reëel om te verwachten dat de cybercrimineel zijn snode plannen staakt vanwege de waarschuwing dat de ongewenste bezoeker ‘niet welkom’ is. Dat is de harde realiteit die de aanleiding vormt voor dit verhaal. De Rijense software-ontwikkelaar Ecommany doet niet aan waarschuwen, maar ontwikkelt software en beveiligt -en passanthet IT-systeem op het allerhoogste niveau. Denk daarbij vooral aan het platform waarop de organisatie zelf, toeleveranciers, partners én klanten (huurders, patiënten, studenten, veldwerkers) toegang hebben. De plek waar continu data heen en weer stroomt. Soms zijn die gegevens van nul en generlei waarde, soms is de data juist extreem kostbaar of hoog sensitief.

UITZONDERINGSPOSITIE De aandacht voor beveiliging verraadt het DNA van de onderneming. Maar het is zeker niet de corebusiness van de dienstverlener die vijftien professionals aan boord heeft. De tweekoppige directie kiest voor een andere aanvliegroute dan gebruikelijk. Het zoeken van ICT-oplossingen is niet de enige oplossing. De in deze branche ongebruikelijke combinatie van bedrijfskundige en ICTkennis van directeur Frank Coolen en zijn compagnon Dick van Balgooij, dwingt de softwaremakers om eerst een procesanalyse te maken. “Wat ons onderscheidt is het verdiepen in de business en problematiek van de klant. Daarop volgt dan een resultaatgerichte oplossing die concreet waarde toevoegt aan het proces bij de

opdrachtgever. Een tweede kenmerk is dat wij bekend staan als een partij die de deadline én het budget van de klant respecteert.” Frank Coolen benadrukt dat Ecommany als organisatie direct toegankelijk is en bovendien flexibel en adequaat in de markt staat: “Wie denkt dat het normaal is dat de reactietijd naar klanten vier uur of nòg langer bedraagt, heeft een ander beeld van dienstverlening dan dat van ons.”

LAGER GEKWALIFICEERD, HOGE KWALITEITSNORM De software van Ecommany is praktisch georiënteerd en eenvoudig in gebruik. Voor een bekende Nederlands hightech onderneming is een ingenieuze oplossing bedacht voor de instructie van praktisch geschoold personeel. Bij de productie van complexe elektronica volgen de medewerkers de processtappen op een tablet. Na elke handeling volgt een bevestiging. “Dit gaat zover, dat de TD een seintje ontvangt om gereedschap te kalibreren.” Dankzij de inzet van slimme software is lager gekwalificeerd personeel in staat om een hoge kwaliteitsnorm te realiseren. Een hogere productiviteit met nihil uitval.

vlak. Vanaf 2018 gelden nòg strengere regels”, wijst hij op de feiten. “Kort samengevat komt het erop neer dat data in systemen adequaat beveiligd moet zijn. Voor privacygevoelige gegevens snapt iedereen dat. Maar ik wijs vooral op het eigen intellectuele eigendom dat misschien op straat komt te liggen.”

OP DE KOFFIE Twijfel over het niveau van Ecommany is niet nodig. Binnenkort is het de eerste Nederlandse ontwikkelaar met een veiligheidscertificaat volgens de allerhoogste internationale standaard. Als hiermee de interesse is gewekt”, stelt Coolen voor, “kom dan een keer op de koffie in Rijen. Dan praten we een uurtje en help ik je verder. De kennismaking en de koffie zijn voor mijn rekening.”

«

GOOGLE ZOEKVRAAG Softwareontwikkeling, softwareontwikkelaar, beveiliging datastromen, systeembeveiliging, ICT-platform, platformbeveiliging, toegankelijkheid, combinatie kennis bedrijfskunde en ICT, resultaatgericht, meldplicht datalekken.

GECERTIFICEERD “Nog even dit over actuele ontwikkelingen in veiligheid. Op 1 januari van dit jaar is de wet Meldplicht Datalekken ingevoerd. De Autoriteit Persoonsgegevens deelt boetes uit in het geval dat een organisatie een datalek ten onrechte niet meldt”, waarschuwt Coolen. “Pas op, de maximale dwangsom bedraagt maar liefst € 820.000. Dan heb ik nog niets gezegd over nieuwe Europese wetgeving op dit

ECOMMANY B.V. Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen Telefoon 085 - 744 11 94 E-mail info@ecommany.com www.ecommany.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

33


Dé leverancier van papier-, print- en promotieartikelen! Schoenmakers Druk & Print is een leverancier van grafische producten in de breedste zin van het woord, die al jaren lang haar klanten een totaaloplossing biedt. Hierbij staat de klant centraal en is klanttevredenheid ons uitgangspunt. Wij drukken in offset en printen digitaal op papier, verzorgen mailingen, compleet met adressering en ter post bezorgd. Schoenmakers Druk & Print levert hoofdzakelijk aan MKB in heel de regio. Maar ook voor gelegenheidsdrukwerk bij geboorte, trouwen en jubileum staan wij graag voor u klaar! Ontzorgen Wij zijn uw aanspreekpunt voor alle disciplines in plaats van meerdere contactpersonen, dat geeft rust en duidelijkheid. Daarbij wordt onze service door specialisten gewaarborgd. Prijs- kwaliteitsoptimalisatie Door de kennis en expertise van producten, volumebundeling, marktprijsinformatie, kunnen wij u als klant de beste kwaliteitsgaranties bieden. Wij drukken niet alleen uw opdrachten maar ook uw kosten. Wij kiezen voor u altijd de beste en meest efficiente werkwijze. Wat kunnen wij voor u betekenen? Schoenmakers Druk & Print biedt u diverse mogelijkheden en geeft u graag gedegen advies bij het maken van een keuze. Wij begeleiden iedere drukwerkproductie, van ontwerp tot eindproduct. Wij nemen u het werk uit handen met altijd een optimale verhouding van prijs en kwaliteit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het is onze maatschappelijke plicht om mens en milieu te respecteren. Binnen de grafische bedrijfsbranche is dit een belangrijk issue. Wij als Schoenmakers Druk & Print willen hieraan zeker ook onze bijdrage leveren. Daarom kijken we bij de selectie van materialen en leveranciers ook naar de manier waarop deze de verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.


WERVINGSPROCES ZONDE VAN HET GELD

Recruiters kiezen nogal eens verkeerd Selectie van medewerkers gaat geregeld fout. En zo’n mismatch kost veel geld. “Het zoveel mogelijk objectiveren van het selectieproces kan soelaas bieden.” Aan het woord zijn Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers en Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau. “Het gaat weer beter met de economie. De werkloosheid daalt. Goed nieuws, behalve voor recruiters. Want met een dalende werkloosheid moeten zij zich harder inspannen om de juiste gekwalificeerde medewerkers voor vacatures te vinden. En aangezien het de medewerkers zijn die een bedrijf kunnen maken of breken, is het werven en selecteren van nieuwe kandidaten ‘serious business’. Bedrijven moeten medewerkers zien te vinden die bekwaam zijn, gemotiveerd, geïnspireerd, proactief, bij voorkeur zelfstandig kunnen functioneren, en die passen in het team en in de organisatie. Ga er maar aan staan”, aldus Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers bij Olympia Uitzendbureau.

Hunter die stelt dat het open sollicitatie interview een ‘onbetrouwbaar en rampzalig selectiemiddel’ is omdat deze nooit objectief kan zijn. De interviewer heeft zijn mening al klaar en zoekt in zo’n gesprek vooral naar bevestiging. Als bedrijven kandidaten al willen interviewen dan kunnen ze nog het best gebruikmaken van een gestructureerde vragenlijst die vooraf is opgesteld. Opvallend genoeg blijkt werkervaring eveneens een slechte voorspellende factor te zijn. Waar iemand in het verleden heeft gewerkt en wat hij heeft gedaan, zegt niet zoveel over hoe hij in zijn nieuwe baan zal presteren. Toch focussen nog heel wat bedrijven op het CV van een kandidaat en gebruiken ze een open interview om de juiste kandidaat te selecteren.

KOSTEN LOPEN SNEL OP

ZOVEEL MOGELIJK OBJECTIVEREN VAN INFORMATIE

Het gaat dan ook wel eens mis. Sterker nog, maar liefst 95 procent van de bedrijven neemt elk jaar wel eens verkeerde mensen aan, zo blijkt uit de Talent Acquisition Study 2015 van de Brandon Hall Group. Kluiters: “De kosten die zo’n mismatch met zich meebrengt zijn aanzienlijk. De investeringen in het wervingen selectietraject alleen al zijn weggegooid. Hetzelfde geldt voor de inwerktijd, het productieverlies, fouten die zijn gemaakt door de verkeerde medewerker in kwestie, klanten die dit wellicht heeft gekost, en dan ook nog de tijd en kosten die het ontslag zelf met zich meebrengt. De kosten lopen al snel in de tienduizenden euro’s per verkeerd geselecteerde medewerker, zo niet meer.” Uit een Amerikaans onderzoek van CareerBuilder (2012) blijkt bijvoorbeeld dat 41 procent van de Amerikaanse onderzochte bedrijven aangeeft dat één mismatch hen gemiddeld meer dan vijfentwintigduizend dollars kost. Voor een kwart van de bedrijven bleken de kosten zelfs dubbel zo hoog: meer dan vijftigduizend dollars per verkeerd aangenomen medewerker.

ACHTERHAALDE TECHNIEKEN Des te opmerkelijker is het dat veel bedrijven nog steeds gebruik maken van achterhaalde selectietechnieken. Zo kwam er in 1998 al een grote – en nog steeds breed gedragen wetenschappelijke studie uit van Schmidt en

“Wie echt wil weten of een kandidaat goed zal presteren in zijn baan, kan de kandidaat het best testen op intelligentie, zo blijkt uit het onderzoek van Schmidt en Hunter. Hetzelfde geldt voor de ‘proeve van bekwaamheid’. Ook dit is een gedegen selectiemiddel, zo menen de wetenschappers. Objectiveren van informatie lijkt een andere belangrijke sleutel in het verbeteren van het selectieproces. Hoe objectiever de informatie over een kandidaat, hoe eerlijker en beter de selectie verloopt.” Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau vult aan: “Automatiseren van het selectieproces, zoals Olympia doet met het selecteren van ‘agents’ voor contact centers, kan daarbij helpen. Wij laten kandidaten zelf in een virtuele omgeving kijken of ze geschikt zijn voor een baan als ‘agent’. Middels een ‘game’ voeren ze een proeve van bekwaamheid uit en komen ze er achter wat hun competenties, vaardigheden en mogelijkheden zijn. We kijken tijdens dit hele wervingsproces niet naar het CV van een kandidaat maar wat iemand nú kan en wil. En we selecteren op intelligentie, persoonlijkheid en vaardigheden. Wat rest is een laatste ‘klikgesprek’ met kandidaten die geschikt zijn gebleken zodat vanuit beide kanten het positieve beeld bevestigd wordt.”

«

OLYMPIA BERGEN OP ZOOM Ondernemer Petra Franken Noordzijde Haven 78, 4611 GV Bergen op Zoom Telefoon 0164 23 64 44 • E-mail bergenopzoom@olympia.nl OLYMPIA BREDA Willemstraat 5, 4811 AH Breda Telefoon 076 515 51 55 • E-mail breda@olympia.nl OLYMPIA CUIJK Ondernemer Margot Zeevenhoven Maasburg 14, 5431 BR Cuijk Telefoon 0485 32 28 82 • E-mail cuijk@olympia.nl OLYMPIA DEN BOSCH Ondernemer Koen Christiaans Smalle Haven 151, 5211 TK Den Bosch Telefoon 073 614 68 48 • E-mail denbosch@olympia.nl OLYMPIA DEURNE Ondernemer Koen Christiaans Dr. Huub van Doorneweg 1B, 5753 PM Deurne Telefoon 0493 35 10 66 • E-mail deurne@olympia.nl OLYMPIA EINDHOVEN Ondernemer Dominique Dello Willemstraat 11, 5611 HA Eindhoven Telefoon 040 246 15 55 • E-mail eindhoven@olympia.nl OLYMPIA ETTEN LEUR Ondernemer Brigitte van Beurden Bisschopsmolenstraat 72, 4876 AP Etten Leur Telefoon 076 504 05 40 • E-mail ettenleur@olympia.nl OLYMPIA HELMOND Ondernemer Margot Zeevenhoven Markt 50, 5701 RL Helmond Telefoon 0492 56 41 42 • E-mail helmond@olympia.nl OLYMPIA OOSTERHOUT Ondernemer Sandra Dirkse Bredaseweg 27A, 4901 KN Oosterhout Telefoon 0162 46 74 14 • E-mail oosterhout@olympia.nl OLYMPIA OSS Ondernemers Eugenie & Léon Kroot Spoorlaan 42, 5348 KB Oss Telefoon 0412 63 46 56 • E-mail oss@olympia.nl OLYMPIA ROOSENDAAL Ondernemer Brigitte van Beurden Nieuwe Markt 36, 4701 AH Roosendaal Telefoon 0165 59 93 23 • E-mail roosendaal@olympia.nl OLYMPIA SCHIJNDEL Ondernemer Liesbeth Coolen Hoofdstraat 148A, 5481 AJ Schijndel Telefoon 073 543 28 87 • E-mail schijndel@olympia.nl OLYMPIA TILBURG Stadhuisplein 356A, 5038 TH Tilburg Telefoon 013 580 26 50 • E-mail tilburg@olympia.nl OLYMPIA UDEN Ondernemer Koen Christiaans Kastanjeweg 3, 5401 GT Uden Telefoon 0413 25 58 80 • E-mail uden@olympia.nl OLYMPIA VEGHEL Ondernemers Eugenie & Léon Kroot Rembrandtlaan 4, 5462 CH Veghel Telefoon 0413 34 01 45 • E-mail veghel@olympia.nl OLYMPIA VELDHOVEN Ondernemer Dasja Hendrikx Burg. Van Hoofflaan 167, 5503 BL Veldhoven Telefoon 040 255 48 68 • E-mail veldhoven@olympia.nl OLYMPIA WAALWIJK Grotestraat 191, 5141 JR Waalwijk Telefoon 0416 66 00 70 • E-mail waalwijk@olympia.nl OLYMPIA SERVICE CENTER Eisenhowerlaan 140, 2517 KN Den Haag Telefoon 070 338 10 50 • E-mail info@olympia.nl www.olympia.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

35


VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN:

De bank is niet langer de enige bron

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


GESTAPELD FINANCIEREN

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directeen gestapeld financieren. Roeland van Dijk was insider in de bankwereld. Hij werkte onder meer als toezichthouder bij De Nederlandse Bank en voor ABN AMRO in de tijd van de fusie met Fortis. Maar terwijl hij de mensen nog steeds een warm hart toedraagt, heeft hij zijn twijfels over de toekomst van het instituut zelf. “Een bank is geen doel op zich; het is een middel om geld van spaarders bij bedrijven en overheden te krijgen. De fi nanciële crisis van 2008 liet echter zien dat veel bankiers hun instelling wél als eindproduct waren gaan beschouwen. De meeste banken verdienden geld met hypotheken, verloren het met investmentbanking en speelden zo’n beetje quitte met het MKB. Daarin is weinig veranderd, behalve dat de meeste accountmanagers die de relaties met MKB ondernemers onderhielden inmiddels ontslagen zijn.”

NIET LANGER VAN ÉÉN BRON Maar ook als de bank haar beste tijd heeft gehad, blijft ze een prominente rol spelen. Roeland van Dijk meent dat ze bijvoorbeeld veel hypotheken zal blijven verstrekken. Het grote verschil met vroeger is dat de bank niet langer de hoofdmoot van de bedrijfsfi nanciering voor haar rekening zal nemen maar nog slechts een deel ervan. “Neem de fi nanciering van een drukkerij. Ik kan me voorstellen dat de bank de stenen neemt, een leasemaatschappij de persen en de rest via overige geldschieters wordt opgehaald. Dat kan via een business angel, dat kan via een investeringsfonds maar ook via crowdfunding. Waar het om gaat is dat de fi nanciering wordt opgeknipt of gestapeld – het is maar van welke kant je er tegenaan kijkt – en niet langer van één bron komt. Overigens is dat eeuwenlang zo geweest. Bedrijven werden direct gefi nancierd, om te beginnen door direct betrokkenen; fools, friends and family, zoals het oneerbiedig heet. De bank kwam pas in de modernere tijd om de hoek kijken. Maar het zegt iets over het PR talent van banken dat ze hun alternatieve vorm van fi nanciering voor de traditionele hebben kunnen laten doorgaan.”

GRONDIG VERANTWOORDEN Omdat hij deze evolutie voorzag heeft Roeland van Dijk zijn loopbaan niet vervolgd in het bankwezen. In plaats daarvan is hij druk

doende geweest met de ontwikkeling van een digitale tool die ondernemers kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar kapitaal. Want ook voor hen is er na 2008 defi nitief iets veranderd op dit vlak. “Tien jaar terug betekende een fi nancieringsaanvraag per defi nitie een gang naar de bank en een gesprek met de accountmanager. Hij beoordeelde het terugverdienpotentieel van een krediet en verdedigde de aanvraag binnen het team van de bank. Het ging allemaal vrij eenvoudig en ook nogal makkelijk. Hoeveel ondernemers die voor een half miljoen kwamen kregen niet de vraag of het ook een tonnetje of twee meer mocht zijn? Daardoor hebben veel MKB bedrijven niet geleerd zich grondig te verantwoorden, en dat is wel wat het nieuwe fi nancieren van hen eist. Informatie moet actueler zijn, tegenvallers moeten direct worden gecommuniceerd . Over slecht nieuws moeten de ondernemer en zijn geldschieters van tevoren duidelijke afspraken maken, zodat de laatsten nooit het idee krijgen dat hen wat wordt achtergehouden. Maar ook optimistische prognoses zullen geldschieters niet voor zoete koek aannemen. De omzet met 50% omhoog? Bewijs maar eens hoe je dat gaat doen. Met andere woorden: gestapeld fi nancieren vergt een veel grotere mate van transparantie. Uiteindelijk draait het nog altijd om vertrouwen.”

WAT DELEN MET WIE? Dat neemt niet weg dat de ondernemer uiteindelijk zelf bepaalt welke informatie hij met wie deelt. Want als verschillende partijen verschillende onderdelen fi nancieren hoeven ze niet alles van elkaar te weten. “Daarom is een digitaal platform zo ideaal”, zegt Roeland van Dijk. “Je maakt een duidelijk plan dat is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Natuurlijk krijgt iedere geïnteresseerde het algehele verhaal te lezen, met de cijfermatige onderbouwing, maar als het op de onderdelen aankomt geef je ze alleen toegang tot dat bepaalde luik en ook voor een welbepaalde tijd. De fi nanciering van het bedrijfspand? Een bank krijgt één week toegang tot dat deel van het plan en mag daarna een voorstel neerleggen. Hetzelfde geldt voor het deel over de machines voor de leasemaatschappij, dat over de debiteurenportefeuille voor de factoringmaatschappij. Met de ontwikkeling van een

dergelijk platform heb ik me de voorbije jaren intensief beziggehouden, samen met andere fi nancieringsspecialisten die zonder oogkleppen naar de toekomst durven kijken.”

GELD OP ZOEK NAAR RENDEMENT Het aandeel van de banken in de totale fi nanciering van het MKB is sinds het uitbreken van de crisis gedaald van 95% naar 50% - en de tendens blijft dalend. Het landschap is zo grondig opgeschud dat het nooit meer terug kan vallen in de plooien van vóór 2008. Allerhande vormen van directe fi nanciering, die voordien natuurlijk ook al bestonden, hebben de vleugels breed uitgeslagen en gaan die niet meer inklappen. Ze worden daarbij voortgestuwd door een dorst naar rendement. “Dat rendement is niet te halen op een spaarrekening, niet met een obligatie en evenmin op de beurs met al zijn pieken en dalen”, aldus Roeland van Dijk. “Maar bijvoorbeeld pensioenfondsen moéten wel rendement halen om hun inleggers te kunnen uitbetalen. Er is dus een oceaan van geld dat op zoek is naar winstgevende proposities. Tegelijk zijn er duizenden ondernemers met prima plannen die kapitaal zoeken om die te kunnen realiseren. De enige omslag die we nu nog moeten maken is er een in het denken over fi nanciering en over de instrumenten die we bij dat nieuwe, gestapelde fi nancieren moeten inzetten.” Waarbij vertrouwen en transparantie de kern vormen of als uitgangspunt dient.

«

ROELAND VAN DIJK Roeland van Dijk, specialist directe financiering en partner bij Greyt, een organisatie van ervaren financieel directeuren. Betrokken bij het opzetten van diverse directe financieringsvormen en werkzaam voor start ups en MKB bedrijven. Na zijn studie bedrijfseconomie en de postacademische opleiding tot Register Controller heeft hij diverse adviesfuncties vervuld o.a. bij Accenture, De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN AMRO. Hierna is hij werkzaam geweest als directielid/hoofd financiën van MKB bedrijven en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in directe/aanvullende financiering voor MKB bedrijven met als doel: ‘zorgen dat het MKB financierbaar blijft!’. www.roelandvandijk.nl /www.greyt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

37


ADVISEURS & ACCOUNTANTS 216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS

216: de nieuwe accountant De snelheid van de vooruitgang vraagt om een ‘nieuwe’ accountant. Vanuit haar drijfveer de MKB-ondernemer echt centraal te stellen, werkt 216 Adviseurs & Accountants (‘216’) aan een totaalconcept van klantbenadering. Niet het aanbieden van de traditionele accountancydiensten is de kern van dit concept, maar die diensten aanbieden waar de ondernemer echt mee verder komt. 216 ziet IT & Innovatie als drager van deze dienstenontwikkeling. Met deze visie, versterkt door een team van vaktechnisch sterke professionals die in staat zijn relaties te laten bloeien, is 216 nu al in staat de MKB-ondernemer verder te helpen. 216, een carve out van KPMG MKB, zoekt naar verdergaande mogelijkheden om de ondernemer nog beter te laten ondernemen en zaken te vereenvoudigen. 216 kent dan ook het concept van de ‘One-stop ondernemersshop’, waarbij zowel fysiek als virtueel diverse diensten samenkomen. Naast de meer traditionele diensten biedt en ontwikkelt zij adviesdiensten op het gebied van fi nance, notarieel, juridische dienstverlening en verzekeringen. De traditionele diensten worden daarbij opnieuw beoordeeld, ingericht en gewaardeerd: wat heeft de klant echt nodig en welke (fi nanciële) waarde kun je hieraan koppelen? Het te hoog beprijzen van commodity diensten is binnen 216 dan ook uit den boze. Het real time inzicht geven in de ontwikkelingen van de klantorganisatie en het persoonlijk rendement, is de kern van haar gewenste dienstverlening. Niet periodiek rapporteren, maar 24/7 beschikbare up-to-date stuurinformatie. Marcel Bisschops, Voorzitter Dagelijks Bestuur: “Wij bieden een totaal-pakket aan dat wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van

de ondernemer en niet vanuit de wenselijkheden van de professie. Door middel van klantpanels peilen wij behoeften en ontwikkelen wij samen met de klanten diensten. Door deze manier van dienstontwikkeling met een passend prijskaartje (‘value for money’) durf ik te stellen dat onze diensten beter aansluiten op klantbehoeften dan die van onze concullega’s.”

MENSEN, MARKTEN EN INNOVATIE 216 heeft een drietal pijlers benoemd als vehicle om haar strategie uit te rollen. Middels focus op Mensen, Markten en Innovatie werkt zij aan de organisatie van de toekomst. De organisatie heeft de Agile werkwijze omarmd en behoort tot de eerste fi nanciële dienstenorganisaties ter wereld, die haar volledige organisatie conform Agile inricht. Marcel Bisschops: “Dit is een proces van zeker 2-5 jaar, maar wij zien de absolute noodzaak en meerwaarde van deze aanpak. Enkel door je klant centraal te stellen in al je doen en laten, het fl exibel inrichten van je organisatie en het beleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de teams, kun je echt verder komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.” In 2017 zal 216 een aantal nieuwe diensten uitrollen. Met name de 216 Totaalbalans inclusief het 216 Financieringsplatform zijn diensten waarmee 216 de ondernemer,

en de mens achter de ondernemer verder gaat ondersteunen. De 216 Totaalbalans laat de traditionele bedrijfsbalans en de persoonlijke balans van de ondernemer in onderlinge samenhang en real time zien. Hierdoor kan de ondernemer voor het eerst echt sturen op zijn totale fi nanciële positie. Met het 216 Financieringsplatform verbindt 216 actief fi nancieringsvraag en –aanbod vanuit haar zogenaamde ‘digitale kluis’. Door het transparant en real time koppelen van met name de non-traditionele kredietverschaff ers aan de MKB-ondernemer opent zij verdergaande mogelijkheden op het gebied van (stapel)fi nancieringen. Door dit platform te koppelen aan professionals met verstand van zaken en hun uitgebreid netwerk, draagt 216 bij aan het fi nancieren en revitaliseren van MKB Nederland.

ALTIJD DICHTBIJ Marcel Bisschops: “Met 150 medewerkers verdeeld over 13 kantoren zijn we altijd in de buurt. Bij voorkeur werken wij vanuit bedrijfsverzamelgebouwen. Hier vinden we synergie met andere bedrijven en vormen we met hen een community. We zijn allang niet enkel accountants meer, maar bedrijfsadviseurs in de volle breedte. 216 kun je ook zien als 21-6, 21 juni, het begin van de zomer... Een dienstverlener die zorgt voor een zonnige toekomst.”

«

216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS bisschops.marcel@216.nl www.216.nl

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


DUURZAME KANSEN

Samen werken aan duurzame oplossingen Als ondernemer of medewerker werk jij aan de taken van vandaag en morgen, maar natuurlijk denk je ook na over de lange termijn: hoe staan zaken er over 1, 5 of zelfs 10 jaar ervoor? Wat kan ik doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen? Dat vinden wij bij MVO Nederland een goed idee. Wij staan voor: een klimaatneutrale wereld, zonder afval of milieuvervuiling waarin iedereen mee kan en mag doen. Het bedrijfsleven speelt hierin een onmisbare rol en heeft hier ook baat bij. Daarom werken we samen met onze 2300 partners, bedrijven en organisaties en faciliteren het proces. Wat hen verbindt is hun inzet op een toekomstbestendige businesscase. Vrijwel elke ondernemer of medewerker wil zich inzetten voor het voortbestaan van hun organisatie en waarde toevoegen aan de omgeving. Een goede MVO-aanpak helpt hierbij.

MVO IN DE BUURT Veel mkb’ers werken regionaal of lokaal. Daarom werken we onder meer vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO.nl samen met regionale partners. Met MVOAlliantie Noord Nederland, Duurzaam Den Haag en de Duurzaamheidspartners Amstelveen werken we aan regionale en lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen in Den Haag en Amstelveen.

SAMEN NAAR DUURZAAMHEID De partners van MVO Nederland hebben toegang tot onze bijeenkomsten, kennis en tools. Daarnaast werken we met partners in netwerken aan concrete resultaten. Zo hebben het Netwerk Textiel met het Netwerk Zorg

circulaire zorgkleding ontwikkeld en maakt het Netwerk Food & Agribusiness het mogelijk om verspilling in de keten terug te dringen. Partners van MVO Nederland nemen we mee in coalities en verbinden we aan relevante contacten. Directeur Stan Uyland van Betonballon: “Als onafhankelijke organisatie brengt MVO Nederland alle partijen in de keten bij elkaar om samen interessante marktproposities te ontwikkelen, gericht op een duurzame wereld. Zo is onze markt fl ink vergroot doordat MVO Nederland ons koppelde aan een buitenlandse partner. Alle partijen in de betonketen werken onder leiding van MVO Nederland aan een Betonakkoord. Dat is goed voor ons én de samenleving.”

VAN UITDAGING NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN Als facilitator richten wij ons op matchmaking: partijen met een vraagstuk helpen aan duurzame oplossingen. We stelden Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox, voor aan de hoogste innovatieambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. “Daaruit kwam de grootste opdracht in onze historie, namelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.” Op onze Futureproof.community kunnen bedrijven zelf aan de slag door kosteloos een

MVO IN JE WINKEL, ZO DOE JE DAT Speciaal voor winkeliers heeft MVO Nederland een quick scan ontwikkeld waarmee je snel een beeld krijgt van wat je nu al doet en wat je nog zou kunnen doen. In 10 minuten krijg je zicht op de kansen om jouw winkel (meer) te verduurzamen.

profi el aan te maken en uitdagingen met hulp van de community op te lossen en oplossingen onder de aandacht te brengen. Matchmaking doen we ook in marktconsultaties voor aanbestedende diensten. MVO Nederland wil verduurzamen over de as van inkoop en met een inkoopvolume van 73 miljard euro per jaar kan de overheid veel impact realiseren. MVO Nederland ondersteunt nu de Categoriemanager Schoonmaak Rijk bij het ontwikkelen van een methodiek voor duurzaam specialistisch vloeronderhoud door de juiste specialisten aan tafel te krijgen.

MEER WETEN? We leggen je graag uit hoe jij kan profi teren van de kennis, het netwerk en de tools van MVO Nederland. Neem contact op en ontdek de duurzame kansen voor jouw bedrijf.

«

MVO NEDERLAND Nieuwekade 9, 3511 RV Utrecht E-mail contact@mvonederland.nl Telefoon 030 -230 5600

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

39


DE ROL VAN EMOTIES EN DATA IN DE MARKETING

Met verstand alleen koop je niets 40

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


MARKETING

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

De wetenschap kan lang gekoesterde opvattingen ontkrachten maar ook de juistheid ervan bevestigen. Dat ontdekte Paul Postma, directeur Paul Postma Marketing Consultancy (www.ppmc.nl), toen hij naging hoe de recente ontdekkingen van het hersenonderzoek de wereld van de marketing hebben opgeschud en zelfs een nieuwe tak ervan deden ontstaan: de neuromarketing. In zijn boek Anatomie van de Verleiding laat hij zien hoe marketeers de kennis van de werking van het brein kunnen toepassen in hun vak, op consumenten, maar ook op opdrachtgevers en zichzelf. Evolutionair gezien beschikken we over een ‘oud’ brein en een nieuw. Het eerste stuurt vooral emoties, het laatste – de cortex – maakt rationele overwegingen. Als we een smartphone of een stel schoenen graag willen hebben, ontstaat de verleiding voor de aankoop in het oude terwijl het nieuwe aan het rekenen slaat om te beoordelen of het niet te duur wordt. Oudere mensen hebben hun gevoelens door ervaring vaak beter in de hand, zodat de cortex een grotere kans heeft op het laatste woord. Maar als de cortex de enige is die het voor het zeggen heeft volgt er simpelweg geen koop, zegt Paul Postma: “Bij de keuze van een automerk en model spelen emoties een belangrijke rol. Maar als de kleur je niks kan schelen, blijf je juist daar eindeloos over twijfelen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van en liet mijn tienjarig zoontje beslissen. Als gevolg daarvan heb ik jaren in een knalrode auto rondgereden.”

BEETNEMEN DOOR JE ZELFBEELD Wie Anatomie van de Verleiding leest, beseft dat marketeers de vorige eeuw vaak instinctief al hebben aangevoeld hoe deze tweedeling in emotie en ratio werkte, ook al was de exacte rol van het oude neurale systeem nog in nevelen gehuld. Of en hoe een commercial de consument raakte was dus meer een kwestie van ervaring dan van kennis. Tegenwoordig kan de maker het effect vooraf laten meten via een hersenscan: als bepaalde gebieden oplichten worden de gewenste emoties (zoals begeerte) opgewekt, als er niets oplicht, schiet het filmpje zijn doel volkomen voorbij. Postma suggereert dat de marketeers die de intenties van hun eindgebruikers niet goed wisten in te schatten zich vooral door hun zelfbeeld lieten beetnemen. “Mijn bureau heeft gewerkt voor een telefoonbedrijf, waarvan de marketingmanager een duidelijk beeld had van zijn klanten. Net als hij jong, knap en hip en zijn bellers waren dat dus ook. Daarom had hij zijn klantendienst bemand met klonen van zichzelf. Voor die groep werden dure acties bedacht. Maar wat bleek uit onze data-analyse? Een deel van zijn bellers was inderdaad jong, maar wisselde vaak van provider en had een slechte betalingsmoraal. Op die veronderstelde doelgroep werd juist geld verloren. Een groot deel bestond uit oudere Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst, die minder vlot Nederlands spraken dan de jonge klanten. Ze belden veel en ver, betaalden stipt en waren dus winstgevend. In het callcenter vonden ze die maar lastig. Als je zo’n manager confron-

“Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen” teert met de resultaten van je analyse, gelooft hij de feiten niet. Dat maakt in mijn ogen vroegere ondernemers als Van der Valk en Blokker zo briljant. Zij projecteerden zichzelf niet op hun klanten, maar hadden oog voor wat de grote massa werkelijk wilde.”

ARGUMENTEN VERZINNEN De marketingmanager was een slachtoffer van zijn eigen oude brein. Postma geeft tal van voorbeelden hoe iedereen zichzelf bedot. Tijdens een directievergadering is plan A beter voor het bedrijf maar B voor je carrière. Je zult jezelf al snel overtuigd hebben dat B de beste optie is voor het bedrijf. Ons oude brein – of reptielen- en zoogdierenbrein – is bezig met begeerte, met status – kan ik met dit product thuiskomen? –maar ook met angst. Beelden van ouderdom en ziektes remmen de kooplust af, evenals negatieve associaties via woorden, zelfs al is de inhoud gericht op het voorkomen ervan. De cortex speelt bij dit alles slechts een geringe rol.

KOPPELAARS VAN DATA “Je kunt de effecten van marketing op het oude brein testen via scans of eyetracking, maar dat zijn relatief dure methoden”, zegt Paul Postma. “Je kunt ook simpelweg kijken naar wat klanten daadwerkelijk gekocht hebben. Dat deden we al in de jaren tachtig, maar dat is tegenwoordig, dankzij de gigantische hoeveelheid data die het internet genereert, een stuk makkelijker geworden. Het buikgevoel is een onbetrouwbaar kompas, maar data van feiten spreken een heldere taal. Veel succesvolle bedrijven van nu zijn in feite niet anders dan verzamelaars en koppelaars van data: Marktplaats, Funda, de vergelijkingssites. Veel bezoekers hangen weliswaar maar wat rond op zo’n site – uit verveling of om te gluren naar het huis van de buren dat te koop staat – maar de data leveren niettemin kostbare informatie op. Als de traffic aantoont dat er in een bepaalde gemeente weinig interesse is voor huizen rond het kwart miljoen en veel meer rond de drie ton, mét open keuken, kunnen makelaars de prijzen van de eerste categorie optrekken en er tekst aan

toevoegen die verduidelijkt dat een bepaalde muur makkelijk te slopen valt.”

BIG DATA Datagestuurde marketing is niet toevallig de grote specialiteit van Paul Postma. Als jonge marketingdirecteur van Wehkamp zette hij de branche in 1984 al op zijn kop met een artikel in het vakblad Intermediair -‘Het grote falen van de marketingtheorie’- en met een marketingpraktijk die de basis bleek voor het latere CRM. Neuromarketing en Big Data bevestigen alleen maar het gelijk dat hij eigenlijk al kreeg met boeken als Het Nieuwe Marketingtijdperk (2OOO) en Verstandig denken, Infantiel handelen (2008). “In mijn nieuwste boek, Big Data Marketing – snel, simpel en succesvol, onderzoek ik de impact van de revolutie in Big Data voor de marketing”, aldus Paul Postma. “Die heeft de laatste tien jaar een enorme gevlucht genomen . Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen. Kinderen in Disneyworld hebben soms de indruk dat een attractie speciaal voor hen is gemaakt. Ze beseffen niet dat Disney inmiddels is getransformeerd tot een IT bedrijf dat slim gebruikt maakt van de voorkeuren die de klanten zelf aangeven.” De aangename stijl, de vele praktijkvoorbeelden maar ook de subtiele humor maken van de boeken van Paul Postma bepaald geen droge studieboeken. Ruim dertig jaar nadat hij de marketingwereld voor het eerst door elkaar schudde is hij nog steeds in staat marketeers verrassende inzichten te verschaffen en oude wijn en nieuwe zakken feilloos van elkaar te scheiden.

«

RECENTE BOEKEN Recente boeken van Paul Postma worden uitgegeven door Adfo Books: • Anatomie van de verleiding • Handboek Direct Marketing 3.0

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

41


Dirkzwager zorgt dat u het weet.

Wij delen onze kennis graag. Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar voor een ĂŠcht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op www.partnerinkennis.nl


VMBO VMBO MBO MBO HBO HBO

OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN VOOR VOOR HAVENS HAVENS -- SCHEEPVAART SCHEEPVAART -- TRANSPORT TRANSPORT -- PROCESINDUSTRIE PROCESINDUSTRIE

OPEN DAGEN EN LOCATIES ZIE W W W.WERELDOPLEIDING.NL De HBO-opleidingen worden verzorgd door Rotterdam Mainport University. De open dagen van locatie Zwolle zijn op andere data. De HBO-opleidingen worden verzorgd door Rotterdam Mainport University. De open dagen van locatie Zwolle zijn op andere data.


Sla uw data in een handomdraai offsite op. Interconnect realiseert een volledig redundante disaster recovery oplossing met Veeam Cloudconnect. De ideale combinatie voor het maken van lokale back-ups en het opslaan van een veilige kopie naar een extern datacenter.

Test met 250Gb en 5VM’s voor de duur van 30 dagen. Na die tijd besluit u of u gebruik blijft maken van Cloudconnect. Ga naar interconnect.nl/veeam-cloud-connect en start met testen. Bekijk de actievoorwaarden op interconnect.nl/veeam-cloud-connect

Het Ondernemersbelang Brabant 5-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you