Het Ondernemersbelang Amsterdam 2-2017

Page 28

TOEZICHTHOUDERS

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Iedere onderneming krijgt vroeg of laat te maken met toezichthouders Financiële ondernemingen weten meestal wel dat toezichthouders over hun schouder kunnen meekijken. Maar realiseren andere ondernemers zich ook welke instanties en autoriteiten er geïnteresseerd kunnen zijn in hun bedrijfsvoering en mogelijke missers? Volgens Annemarije Schoonbeek en Melis van der Wulp van Libertas Lawyers valt er nog een wereld te winnen met een goede voorbereiding. “Elke onderneming – trustkantoren, accountantsorganisaties en administratiekantoren, maar bijvoorbeeld ook winkels en horecagelegenheden – kan te maken krijgen met incidenten. En daarmee ook met onderzoek en handhaving door toezichthouders.” Compliance, bestuurs- en strafrecht Toezichthouders houden toezicht op de naleving van wettelijke normen door ondernemers. Vaak leveren overtredingen ook strafbare feiten op. Het kan dus voorkomen dat bij een toezichtonderzoek ook het Openbaar Ministerie betrokken is. Dan ontstaat een samenloop van bestuurs- en strafrecht. Deze rechtsgebieden zijn verenigd in Libertas Lawyers. “Op 1 januari 2017 zijn we met negen man gestart in Rotterdam.

Libertas Lawyers is een uniek advocatenkantoor. Er wordt door specialisten op het gebied van compliance (voorkomen), toezicht, fiscaal recht en strafrecht in teamverband samengewerkt om voor ondernemers de beste oplossing ter voorkoming van of in een geschil te bereiken. Zelfs binnen een niche zijn er specialisaties.” Op 1 maart is de vestiging in Amsterdam geopend. “Dat was van het begin af aan de bedoeling, simpelweg omdat ook veel van onze cliënten in Amsterdam zitten, onder meer uit de financiële sector. Met beide vestigingen zijn we ook voor cliënten buiten deze twee steden goed te bereiken.” Annemarije Schoonbeek leidt de vestiging in Amsterdam. Zij heeft veel ervaring in financieel toezicht, toezicht op accountantsorganisaties en financieeleconomisch strafrecht. Zij heeft geruime tijd gewerkt bij toezichthouder AFM en kent dus de praktijk van de toezichthouders van binnenuit. Gezien de landelijke praktijk zullen ook andere

VIJF VUISTREGELS VOOR GOED INCIDENTMANAGEMENT 1. Breng periodiek de relevante wet- en regelgeving en toezichthouders in kaart. Inventariseer de risico’s op overtredingen en de maatregelen die u daartegen kunt nemen. Leg ze vast (en voer ze uit). Het verstevigt uw positie als u te maken krijgt met onderzoek en handhaving. 2. Wees voorbereid op een (onaangekondigd) onderzoek. Maak een draaiboek en leg daarin onder meer vast wie de woordvoerder is en hoe de onderzoekshandelingen worden vastgelegd. Laat altijd twee extra ogen meekijken. Zorg dat het draaiboek bekend is bij het personeel. 3. Wees proactief en transparant tegenover de toezichthouder, maar ga niet speculeren en verstrek alleen de wettelijk verplichte informatie; vraag zo nodig voorbereidingstijd. Houd ook uw klant – voor zover van toepassing en mogelijk – op de hoogte. 4. Schakel externe (juridische) hulp in om het onderzoek te begeleiden, met name als het risico op beboeting of strafvervolging bestaat. 5. Evalueer na incidenten wat de oorzaken zijn en neem maatregelen om nieuwe incidenten te voorkomen. Leg dit ook vast.

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2017

PERSONALIA Naam: Annemarije Schoonbeek Leeftijd: 45 Bucketlist: Teveel om op te noemen, maar o.a. sportles geven ouderen/kinderen, rondje Zuidereiland fietsen, promoveren op het gebied van compliance en vermindering aansprakelijkheden voor ondernemingen. Naam: Melis van der Wulp Leeftijd: 37 Bucketlist: Roadtrip met vrouw en zoons door Canada, boottrip naar het eiland Islay met mijn vader, het schrijven van tekst en commentaar (boek) op de Wet toezicht trustkantoren 2018.

advocaten van Libertas Lawyers, zoals Melis van der Wulp, regelmatig vanuit de Amsterdamse vestiging werken. “Een goede voorbereiding helpt om kleerscheuren, zoals financiële schade en reputatieverlies, te voorkomen. Daarom geven wij ondernemers graag alvast onze belangrijkste tips.”

«

LIBERTAS LAWYERS Sophialaan 43, 1075 BM Amsterdam Telefoon 010 - 764 08 04 Mobiel Annemarije 06 – 15 02 82 89 E-mail info@libertaslawyers.com www.libertaslawyers.com