Page 1

VAN

ZUID-HOLLANDSE EILANDEN / HOEKSCHE WAARD

Nieuw theater plaatst kroon op culturele infrastructuur Signalen zijn nog geen resultaten Op zoek naar fiscale lucht voor het mkb

EDITIE

02 2014


Bedrijfswagencentrum HoekscHe waard Uw bedrijfswagenspecialist • • • •

Verkoop van nieuwe- en gebruikte bedrijfswagens Merkonafhankelijk Lease Inruil / Inkoop personen- en bedrijfswagens

Uw bedrijfswagenspecialist Richard Both 06 - 27 05 04 44 Smidsweg 1b 3286 LC Klaaswaal

T (0186) 579 440 F (0186) 579 450

info@bedrijfswagencentrumhw.nl www.bedrijfswagencentrumhw.nl

Volg ons via...

samen sterk Bent u ondernemer in de Hoeksche Waard? Of werkt u op dit bruisende eiland, dan is lid worden van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard een goed idee! Ruim 300 leden zijn inmiddels lid van onze actieve vereniging. Ons motto is ‘Samen Sterk’: door samenwerking bereiken we veel meer in de Hoeksche Waard.

Postbus 1400, 3260 AK Oud-Beijerland

Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW): • Belangenbehartiger voor ondernemers in Hoeksche Waard • Zowel lokaal als regionaal • Motto: ‘Samen Sterk’ • Ruim 300 leden • Tien speerpunten (zie www.o-hw.nl) • Diverse ledenbijeenkomsten

secretariaat@o-hw.nl

www.o-hw.nl


INHOUD RONDE TAFEL

REPORTAGE

MASTERCLASS

SIGNALEN ZIJN NOG GEEN RESULTATEN

DE JUISTE PLEK VOOR GROTE EN KLEINE RISICO’S

ZORGENVRIJ WERKEN IN DE CLOUD

Steeds meer economische signalen gaan op groen maar slechts weinig bedrijven achten de tijd rijp voor nieuwe investeringen. Ondernemers werken liever de overcapaciteit weg dan dat ze extra productielijnen openen of personeel aannemen. Bovendien is en blijft krediet schaars. Is onze manier van zakendoen tijdelijk veranderd onder druk van recessie en stagnatie of is die verandering permanent en moeten we ons daar op instellen?

Op ieder moment van de dag, zeven dagen per week digitaal een schade opgeven en de voortgang volgen. Of online brand- en autoverzekeringen vergelijken en afsluiten. BeneVia combineert het digitale met het persoonlijke. Het bedrijf met twee vestigingen in de Hoeksche Waard, één in Dordrecht en één in Sliedrecht, richt zich op verzekeringen, hypotheken en pensioenen.

LEES VERDER OP PAGINA 12

COVERINTERVIEW

Werken in de Cloud is de toekomst, niet alleen omdat we voor zoveel aspecten van ons werk er al gebruik van maken, zoals e-mailen en onlinebankieren, maar vooral wegens de vele kostenvoordelen. In zijn masterclass van 20 april jl. in het Carlton Oase hotel in Spijkenisse ging Martin Waltmans dieper in op de vele voordelen van het werken in de Cloud.

LEES VERDER OP PAGINA 17

LEES VERDER OP PAGINA 22

NIEUW THEATER PLAATST KROON OP CULTURELE INFRASTRUCTUUR Terwijl overal in het land het ene na het andere prestigieuze nieuwbouwproject in de ijskast werd gezet, verrijst in Spijkenisse een volledig nieuw pand voor Theater de Stoep. Het vernieuwde theater opent 9 oktober officieel de deuren, voor artiesten maar ook voor ondernemers, en het is nu al duidelijk dat hun belangstelling voor het organiseren van congressen, personeelsfeesten en andere evenementen op deze locatie zeer groot is.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS OP ZOEK NAAR FISCALE LUCHT VOOR HET MKB Het Nederlandse belastingstelsel is niet ontworpen voor een economische crisis van deze afmetingen, oordeelt Sylvester Schenk, voorzitter van het Register Belastingadviseurs (RB). Eén of twee slechte jaren achter elkaar, dat kan, maar geen zes, zoals nu. Om de gaten te dichten haalt de overheid allerhande belastinginkomsten in de tijd naar voren, maar ondernemers die moeite hebben de eigen kas op peil te houden kunnen de schatkist ook niet spekken.

LEES VERDER OP PAGINA 32

EN VERDER... 3 5 6 7 11 16 16 18

Inhoud Column / Colofon Nieuws Kleine gebaren De voorjaarsschoonmaak Organisatorische maatregelen Hoe haal ik meer uit mijn medewerkers? Panel: Brengen accijnsverhogingen onze

schatkist in gevaar? Fusie verdiept en vergroot advieswerk Leerwerkplaatsen: hoe krijgt u subsidie? Kansen in Dubai Bedrijfsovernamemarkt: maatwerk en juiste netwerk 27 De sociale werkvoorziening als derde long 29 Samenwerken op Goeree-Overflakkee 20 25 25 26

30 Een krachtig centrum met gebundelde functies 31 Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over 35 200 jaar Hofleverancier onder Oranje 36 Toegesneden op de gemoderniseerde ondernemer

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

3


• detacheren • uitzenden • pay-rolling • flexmigranten • P&O • outsourcing • outplacement We-Flex is een allround organisatie op het gebied van personeelsbemiddeling en biedt diensten als uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrolling. Dit jaar viert We-Flex haar eerste lustrum. Iets dat in deze economische tijden laat zien dat We-Flex een solide onderneming is waar opdrachtgevers op kunnen bouwen. Door intensief persoonlijk contact en flexibele dienstverlening bedienen wij onze klanten. Het werkgebied van WeFlex is de Hoeksche Waard, maar ook de Drechtsteden, Noord-Brabant en de regio Rotterdam. Wij zijn sterk in het onderhouden van langdurige relaties met onze klanten en weten daarom ook feilloos in te spelen op hun behoeften.

Adm. de Ruyterstraat 2, 3262 XE Oud-Beijerland Tel.: 0186 623456 Fax: 084 7149010 E-mail: info@we-flex.nl Internet: www.we-flex.nl

Omdat We-Flex een team met jarenlange ervaring in huis heeft, kunnen wij onze opdrachtgevers ook hun P&O werkzaamheden uit handen nemen. Veel MKB ondernemingen zijn net te klein voor een eigen personeelsfunctionaris en de directeur heeft het meestal te druk om deze taak op zich te nemen. Contracten, verzuimbegeleiding, loonadministratie, coaching, je kunt het zo gek niet bedenken, laat het aan ons over! We-Flex is lid van de bond voor uitzendondernemingen (ABU), is VCU en NEN-gecertificeerd. Dit om de kwaliteit van dienstverlening naar opdrachtgevers te kunnen garanderen.


COLUMN

SPIJTOPTANTEN EN KLOKKENLUIDERS Klokkenluiders kunnen in Nederland niet rekenen op sympathie. In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar zij wettelijk beschermd zijn, beschouwt de maatschappij iemand die een wantoestand in een onderneming of bedrijfstak aan de kaak stelt, als een verklikker die zijn nest bevuilt. Denk maar eens aan Ad Bos. De man die in 1999 bij Justitie aanklopte met twee vuilniszakken vol dubbele boekhouding van het bouwbedrijf waarvoor hij werkte. De zaak leidde tot een parlementaire enquête waaruit naar voren kwam dat zo ongeveer de gehele bouwwereld corrupt was. Toch gebeurde er niet veel en klokkenluider Bos werd zelf vervolgd wegens fraude. Uiteindelijk kreeg hij in 2009 een schadevergoeding van de Staat, nadat hij jarenlang van armoede in een caravan had moeten wonen. De laatste jaren lijkt er een nieuwe trend in klokkenluidersland te komen. Er verschijnen geschriften al of niet onder pseudoniem waarin de auteur een boekje opendoet over het bedrijf of de wereld waar hij werkt of heeft gewerkt. Mooiste voorbeeld is nog steeds De Prooi (2008), waarin Jeroen Smit beschrijft hoe ceo Rijkman Groenink de ABN AMRO bank naar de ondergang leidde. Smit was weliswaar geen klokkenluider, maar hij baande wel het pad voor anderen die óf een slecht geweten hadden óf iets aan de kaak wilden stellen. Recent voorbeeld is De ondergang van de SNS Bank van Hetty van der Laar. De ontslagen medewerkster zet de voormalige leiding van de bank neer als een stel witte-boordencriminelen van het zuiverste water. De heren hebben alles ontkend, maar niemand heeft haar wegens smaad en laster voor de rechter gesleept. Mark Schalekamp koos de romanvorm waarin hij

in 2011 De parvenu publiceerde, dat ook een doorkijkje biedt in de bancaire wereld. Als voormalig medewerker bij Deutsche Bank zag hij hoe zijn superieuren met andermans geld gokten. Lode Leenaerts is het pseudoniem van een consultant die werkt voor de top van multinationals. Hij werd en wordt nog steeds onpasselijk van de manier waarop de in maatpakken gehulde macho’s van de Zuidas in Amsterdam hun zakken vullen ten koste van hun ‘klanten’. Dat beschrijft hij in Belangrijke mannen, dat vorig jaar verscheen. Een recent voorbeeld laat zien dat er niet genoeg klokkenluiders kunnen zijn. De chique bank voor vermogende particulieren Van Lanschot blijkt een ordinaire boevenbende. Een ondernemer had 2,5 miljoen euro aan de verkoop van zijn bedrijf overgehouden. Zijn beleggingsadviseur ging daar wild mee speculeren, waardoor na drie jaar de helft van het vermogen was vergokt. Om dat geld weer terug te verdienen, kreeg Van Lanschot haar cliënt zo gek om voor ruim 600.000 euro een hypotheek te nemen op zijn al afgeloste huis. Daarmee werd vrolijk verder ‘belegd’. Uiteindelijk was al het geld verdwenen en had de bank – zo bleek later – voor meer dan 800.000 euro aan transactieprovisies ingehouden! Het slachtoffer ging procederen en haalde zijn gelijk. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde Van Lanschot in hoger beroep tot een voorschotboete van 500.000 euro; uitgezocht wordt nog hoe groot de werkelijke schade is, die de bank moet vergoeden. Je zou bijna gaan denken dat een oude sok onder je matras veiliger is voor je geld.

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Het Ondernemersbelang van Zuid-Hollandse Eilanden/ Hoeksche Waard verschijnt vijf keer per jaar.

Uitgever Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Zesde jaargang, nummer 2, 2014 Weegbree 1 9861 ES Grootegast Oplage 3.500 exemplaren T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 Coverfoto info@novema.nl Reggy Barra, directeur Theater de Stoep www.novema.nl Fotografie: Jan Nass

Eindredactie Baukje Bosma T 0594 - 51 03 03 b.bosma@ondernemersbelang.nl Regionale verbinder Bert Vredeveld T 0594 - 51 03 03 b.vredeveld@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl

Vormgeving Sprog | strategie + communicatie Druk Scholma Druk, Bedum Aan deze uitgave werkten mee: Melissa van der Beek Gerrit Boer Hans Boutkan Jasper van den Bovenkamp Eelco Kersloot Jeroen Kuypers Sonny Lips Marco Magielse Jan Nass André Vermeulen (column) Ruud Voest René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie erbij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN: 2214-0603 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

5


KORT NIEUWS

Ger Visser RA en Steef Visser RA in 1989

VISSER & VISSER VIERT 25-JARIG BESTAAN MET FEESTELIJK JUBILEUMJAAR Visser & Visser startte op 1 april 2014 een feestelijk jubileumjaar ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. In een kwart eeuw is Visser & Visser uitgegroeid van een plaatselijk accountantskantoor tot een landelijk actieve adviesgroep met ruim 200 medewerkers. De rode draad van 25 jaar Visser & Visser: inspirerend ondernemen, samen met de ondernemer. In 1989 werd in Rotterdam door de heren Ger Visser en Steef Visser, overigens geen familie, Accountantskantoor Visser opgericht. Niet lange tijd daarna verhuist het kantoor naar Barendrecht waarna er binnen twee jaar acht personeelsleden op de loonlijst staan. De naam wordt veranderd in Visser & Visser, een naam waaronder het kantoor verder groeit. In 1995 opent de tweede vestiging in Middelharnis en daarmee lijkt de trend gezet. De jaren erna volgen Gouda, Barneveld, Oud-Beijerland, Dordrecht en Apeldoorn. Met in 2014 de eerste buitenlandse vestiging in Dubai. Daarnaast vindt er inhoudelijk zowel verdieping als verbreding plaats. De kerndiensten accountancy, belastingadvies en salarisverwerking worden aangevuld met diverse specialismen op het gebied van pensioen, corporate finance en HRM. Voor meer informatie over het jubileumjaar kijkt u op www.visser-visser.nl/25jaar.

DON BOSCO EXPERIENCE: GOEDKOPE VAKANTIE VOOR KINDEREN Een weekje helemaal weg, lekker buiten kamperen op een boerderij en verzeild raken in een spannend verhaal dat de hele week doorloopt: dat is de Don Bosco Experience. Een actieve vakantie voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. De geëngageerde Don Bosco Experience in Lelystad duurt van 20 tot en met 26 juli, kost € 100,- per kind en staat open voor deelnemers uit het hele land. Ook kansarme kinderen zijn zeer welkom bij de Don Bosco Experience; dankzij betrokken donateurs is een vakantieweek voor hen ook mogelijk. Op het kampeerterrein in Lelystad krijgen de kinderen een bruisend, creatief en uitdagend programma dat is afgestemd op twee leeftijdsgroepen. Don Bosco Experience Adventure voor kinderen van 8 jaar t/m groep 8 van de basisschool en Don Bosco Experience Adventure XL voor jongeren uit het voortgezet onderwijs t/m 16 jaar. Aanmelden kan tot 19 juli 2014. Er is ruimte voor ongeveer 25 kinderen per groep. Extra donateurs zijn zeer welkom, zodat nog meer kansarme kinderen een fijne vakantie kunnen krijgen. Meer informatie: www.donboscoexperience.nl.

BEZOEK AAN VISSERIJSECTOR IN HAVEN VAN STELLENDAM Woensdag 9 april bezochten zo´n 40 leden van de Havenvereniging Rotterdam de Stellendamse haven. Met behulp van lokale ondernemers maakten zij kennis met de visserijsector en de daarmee verbonden bedrijven. Vrijwel geen van de Rotterdammers had vooraf een goed beeld van de bedrijvigheid en de innovatie die in Stellendam te vinden is. Bedrijven als Maaskant Shipyards, Padmos en Elektro Westhoeve toonden welke producten en diensten zij aanbieden. Er werd een wandeling gemaakt langs de binnenhaven. Ook de visserijschool van het Scheepvaart en Transport college (STC) presenteerde zich. De school liet zien hoe met behulp van een geavanceerde simulator de situatie op bijvoorbeeld een viskotter kan worden nagebootst. In de bedrijfshal van Elektro Westhoeve kon men met eigen handen voelen hoe de innovatieve techniek van de pulskor voelt. De excursie werd afgesloten met een toepasselijk vismenu uit de Stellendamse keuken, van het boven de visafslag gevestigde restaurant de Zeemeeuw. Een dergelijke excursie draagt bij aan het op de kaart zetten van Goeree-Overflakkee.

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


COLUMN AVEHA BESTAAT 30 JAAR Aveha is in 1984 voor het eerst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bestaat dit jaar 30 jaar. Al 30 jaar vormt Aveha in Oud-Beijerland een betrouwbare partner voor het leveren van kantoorartikelen en andere bedrijfsbenodigdheden. Als totaalleverancier richt Aveha zich met een uitgebreid assortiment voornamelijk op het MKB maar ook op bijvoorbeeld zzp'ers. Aveha is de afgelopen jaren van regionale kantoorvakhandel doorgegroeid tot een professioneel E-Business bedrijf gespecialiseerd in bedrijfsbenodigdheden. Dit gaat verder dan het leveren van alleen kantoorartikelen en kantoormeubilair. Ook productgroepen zoals facilitaire producten, schoonmaakartikelen, magazijnmateriaal, ICT & elektronica zijn verkrijgbaar. Met de recent gelanceerde website heeft Aveha een E-commerce platform tot haar beschikking om verder te groeien in de toekomst. Zie ook de website: www.aveha.nl.

UITBREIDING DIRECTIETEAM OVERWATER STRIJEN Per 1 april is ir. Mirko Buining toegetreden als directievoorzitter/bedrijfsdirecteur bij Overwater Rentmeesterskantoor en Overwater Grondbeleid Adviesbureau te Strijen. De toevoeging van Buining aan het directieteam van Overwater is een logische stap in het proces naar de nieuwe structuur in de leiding van het bedrijf. Daarin vormt hij samen met Cor van Zadelhoff, directeur van Overwater Rentmeesterskantoor BV, en Diana Frikkee en Ad Woestenberg, directie van Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV, de directie van het bedrijf Overwater. Buining zal daarin met name borg staan voor verbinding, kwaliteit en organisatieontwikkeling. Overwater staat met deze directie, met complementaire deskundigheid en ervaring, stevig gesteld om de uitdagingen aan te gaan die de snel veranderende wereld van vandaag aan de dienstverlening van Overwater stelt.

KLEINE GEBAREN Voorzichtig draaien we de onverharde weg op. De steentjes knerpen onder de banden van de auto. Hoewel we maar een klein caravannetje hebben, veroorzaakt onze combinatie toch een grote stofwolk op dit droge pad. We moeten nog één keer links en dan zien we de ingang. Als we het terrein opdraaien,

VERTICAL FARMING IN DE IDEALE STAD ANNO 2040 Voedsel in je eigen stad verbouwen door Vertical Farming. Dat zien leerlingen van Het Hoeksch Lyceum uit Oud-Beijerland als invulling van de ideale stad anno 2040. Zij deden mee aan de Nationale Challenge van de Global Enterprise Project van Jong Ondernemen. Locatie was SAP Nederland in Den Bosch. De Challenge luidde als volgt: Je zit in de gemeenteraad en krijgt de opdracht jouw stad in 2040 de ideale stad te laten zijn. Met je budget kun je slechts één van de volgende categorieën beïnvloeden: CO2, energie, gebouwen, transport, water, afval en landgebruik, luchtkwaliteit en milieubestuur. Bedenk of je de sterkste categorie wilt ontwikkelen of de zwakste wilt verbeteren. Het team van het Hoeksch Lyceum, bestaande uit 7 dames, kwam met de winnende oplossing: voedsel in je eigen stad verbouwen door middel van Vertical Farming. De winnaars mochten naar de Europese GEP finale in Madrid die van 6 tot 8 mei plaatsvond.

komt de gastvrouw ons tegemoet lopen. Ze stelt zich voor, heet ons welkom en vertelt dat we vanavond mee kunnen eten. Geen zorgen, ze heeft ook aan de kinderen gedacht. Dat klinkt heerlijk na de lange reis. 's Avonds schuiven we aan de lange tafel aan, samen met de andere gasten die op het terrein in een gîte, chambre of op de camping verblijven. Samen eten verbroedert, en al voor het voorgerecht gepresenteerd wordt, weet iedereen van elkaar waar de ander vandaan komt en hoe hij of zij hier zo beland is. Ook de kinderen hebben elkaar gevonden en ze gedragen zich als een toom ganzen. De groep slingert al spelend, rennend, lachend over het terrein, terwijl hun ouders op hun gemak nog een wijntje inschenken voor zichzelf. We besluiten meteen dat we deze week vaak gebruik gaan maken van de table d’hôtes. Wat een luxe om op een paar meter van je eigen plekje aan te schuiven voor een heerlijke maaltijd met fijne mensen. Dienstverlening zit in grote, maar vooral ook in kleine gebaren. Of je nou in een restaurant zit of bij een bank; je wilt je welkom en gezien voelen. Onze gastheer en -vrouw snappen dat en zorgen dat het ons aan niets ontbreekt deze vakantie. 's Ochtends liggen de broodjes klaar. Ze hebben onthouden wat we lekker vinden. Hebben jullie trek in een goede espresso? Neem plaats. Moet er geschoven worden met bedden, tafels of stoelen? Geen probleem. Na een week luidt een voorzichtig regenbuitje ons vertrek in. We willen niet weg. Wij niet, onze kinderen niet. Maar misschien is dat wel het beste moment om een nieuwe horizon op te zoeken. Zo blijft het verlangen naar deze plek gevoed en kunnen we uitkijken naar volgend jaar.

«

NIENKE VAN ‘T KLOOSTER Knetter Communicatie

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

7


NIEUW THEATER PLAATST DE KROON OP CULTURELE INFRASTRUCTUUR

De Stoep zal imago en beleving van Spijkenisse verhogen

Terwijl overal in het land het ene na het andere prestigieuze nieuwbouwproject in de ijskast werd gezet, verrijst in Spijkenisse een volledig nieuw pand voor Theater de Stoep. Het vernieuwde theater opent 9 oktober officieel de deuren, voor artiesten maar ook voor ondernemers, en het is nu al duidelijk dat hun belangstelling voor het organiseren van congressen, personeelsfeesten en andere evenementen op deze locatie zeer groot is. Ze zijn blij met het theater zelf maar evenzeer met de culturele uitstraling die dit Spijkenisse verleent. De stad raakt eindelijk ‘af’.

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


COVERINTERVIEW

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Jan Nass Wethouder Kees Dijkman (links) en directeur Theater de Stoep Reggy Barra

Het centrum van Spijkenisse biedt een aanblik alsof er nooit een bouwcrisis is geweest. Kees Dijkman, wethouder jeugd, onderwijs, welzijn en cultuur, geeft toe dat de raad haar nek heeft uitgestoken door een project van € 26 miljoen doorgang te laten vinden maar vindt ook dat ze in zekere zin geen keuze had. “Al vanaf eind jaren negentig is duidelijk dat de inwoners vinden dat er genoeg woningen zijn gebouwd. Steeds maar huizen neerzetten, dat konden we ongelooflijk goed. Maar Spijkenisse had ook het imago van een satellietstad van Rotterdam, die zelf te weinig voorzieningen had om er ook bijvoorbeeld te recreëren. Sindsdien zijn we vooral in het uitbreiden van voorzieningen gaan investeren, waaronder de culturele infrastructuur. Toen de crisis begon hadden we dat wel kunnen stopzetten, maar de ervaring leert dat een uitstel van enkele jaren er uiteindelijk een van een decennium wordt. En dat kunnen we ons echt niet permitteren.”

REGIONAAL VERZORGINGSGEBIED, NATIONALE UITSTRALING De culturele investeringen bezorgden de stad lof tot in verre uithoeken. Het nieuwe winkelcentrum werd genomineerd voor een Europese prijs, de nieuwe bibliotheek geldt als de mooiste van Nederland en het ziet er naar uit dat het nieuwe theater ook weer veel waardering zal oogsten. “Spijkenisse heeft veel te bieden. Binnen dertig minuten ben je in het hart van een wereldstad en binnen een half uur lig je aan het strand. Maar wil de stad werkelijk aantrekkelijk genoeg zijn voor bedrijven en werknemers om zich er te vestigen, dan moet ook het culturele klimaat op niveau zijn", meent Kees Dijkman. Reggy Barra, directeur van Theater de Stoep, stelt dat het theater ook in zijn oude, kleinere vorm, altijd een groot verzorgingsgebied heeft

gehad, dat ook de omliggende eilanden omvat, en incidenteel zelfs een nationale uitstraling. “De eerste televisieshows van Youp van ’t Hek werden bijvoorbeeld hier opgenomen. Er zijn ook veel bekende artiesten die in hun onbekende tijd bij ons op de planken hebben gestaan. Dat werkt nu gunstig door, want velen hebben een goed geheugen en kunnen het zich permitteren je theater te mijden: ‘Vroeger mocht ik er niet staan, nu wil ik het niet.’ Bij ons komen vele grote namen op het podium.”

VERDUBBELDE CAPACITEIT Het nieuwe theater heeft een kleine zaal van 200 en een grote van 650 stoelen. Het oude had een capaciteit van 400 stoelen, dus dit is een verdubbeling. De indeling van de zalen kan bovendien zeer flexibel aan de behoeften van de voorstelling of bijeenkomst worden aangepast. “De architect heeft hiermee terdege rekening gehouden. Elk hoekje, elk opstapje is doordacht geplaatst. Dat maakt Theater de Stoep ook zeer geschikt voor bedrijfsevenementen. Reggy Barra: “We hebben bijvoorbeeld een week lang de Faulty Towers Dining Experience gepland. Daarbij zorgt een Australisch toneelgezelschap voor een voorstelling én bediening die helemaal in de sfeer ligt van deze beroemde comedy van John Cleese.” De voorbije weken zijn er veel rondleidingen geweest voor businessclubs en andere ondernemersverenigingen. Daarbij bleek steeds weer dat de ondernemers trots zijn op het nieuwe gebouw en er graag gebruik van zullen maken. Het klinkt alsof er een inhaalslag zal komen, of er een verborgen vraag naar een kwalitatief hoogwaardige cultuurtempel, annex vergader- en congrescentrum op de eilanden bestond. Dit voorspelt uiteraard ook alleen maar veel goeds voor de exploitatie van het nieuwe theater.

STEEN ALLEEN VERKOOPT NIET “Ik ben ervan overtuigd dat het de combinatie is die van de Stoep een succes zal maken", zegt Kees Dijkman, “de combinatie tussen een modern en van alle gemakken voorzien gebouw en de menselijke touch van een gastvrije ontvangst door het personeel van Reggy Barra. De voorstelling of het evenement moet van niveau zijn, maar ook het eten en drinken, de sfeer bij binnenkomst en in de zaal. Als het alleen maar om het pand zelf zou draaien hadden we ook een puur functioneel zalencentrum kunnen neerzetten. Steen alleen verkoopt niet.” Ook Reggy Barra onderstreept het belang van een ‘totaalbeleving’: “De gast die na afloop naar huis gaat moet zijn positieve ervaring op de stad zelf kunnen overdragen. Zo, dat hoort dus ook bij Spijkenisse.”

HET IS NIET 'MAAR' CULTUUR Samen met het nieuwe winkelcentrum en de nieuwe bibliotheek tilt Theater de Stoep Spijkenisse naar een hoger cultureel niveau. De verwachting is dat dit de uitstraling van de stad zal verbeteren maar eerst en vooral de beleving. Tientallen jaren geleden kwamen de mensen zich hier vestigen vanwege de goedkope woningen. Spijkenisse is gegroeid en gegroeid, dus blijkbaar was en is het wonen hier goed, maar geleidelijk aan verbeterde ook het leefklimaat. De Stoep vormt daarvan de afsluiting, want het is een theater voor alle lagen en generaties van de bevolking. “Je kunt scholen bouwen, maar je hebt ook een theater nodig om voorstellingen te geven voor kinderen", verduidelijkt Kees Dijkman. “Je kunt niet zeggen: het is ‘maar’ cultuur.” Als de gemeente de bouw van De Stoep niet had doorgezet zou de jongste generatie er geen profijt van kunnen hebben, en de gemeenschap weer iets minder van haar eigen jongste inwoners. Zo grijpt alles op elkaar in.

«

www.destoep.nu

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

9


afvalinzameling

Boonsweg 41a 3274 LH Heinenoord T 0186 769 061 E db@dbworkwear.nl W www.dbworkwear.nl Werkkleding, Bedrijfskleding & Persoonlijke Beschermings Middelen

       

SpecialiSt in afvalverwijdering

Industrie Bouwnijverheid Logistiek Agrarisch Horeca Zorg Wellness Corporate

Uw afvalinzamelaar in de Hoeksche Waard voor particulier en bedrijf. Smidsweg 20a - 3273 LK Westmaas Tel. 0186 - 57 25 86 - info@radhw.nl Kijk voor meer informatie op www.radhw.nl.

Looking better, feeling safe zonder z Ondernemen

Ons doel is voor u tijd en kosten te door HR-processen slimmer te org Ondernemen zonder zorgen! door u alle ‘randzaken’ rondom me te nemen. Wij Onsuit doelhanden is kosten te besparen en structuur aanzorgen e uw personeelsadministratie, -bele te brengen door uw HR-processen slimmer te organiseren: voor u enaltijd voor uwop medewerkers. processen orde zijn.

Structuur, duidelijkheid en aandacht voor personeel leidt tot betrokken en trotse mede• merkenAdviseren werkers. En dát uw klanten ook!en implemen •

Roodbol MKB Advies Mens & Organisatie

• • •

procesverbeteringen.

Aanbrengen van structuur in uw • Aanbrengen van structu personeelsprocessen. personeelsprocessen. Adviseren en implementeren van praktische instrumenten en e-HRMen tools. • Adviseren implemen Focus op het realiseren van tijden praktische instrumenten kostenbesparingen en op klantbelang. tools. Lage investering, geen hoge consultancy • Focus op het realiseren en accountantstarieven.

kostenbesparingen. • Lage investering, geen h Wij verzorgen deskundig advies, consultancy en accounta implementatie en projectleiding. • Faciliteren van onderste operationele HR-proces Ook ondernemen zonder zorgen? Neemt u dan contact op met Astrid Roodbol. • Focus op het voldoen aa wet & regelgeving rondo M: 06 – 509 36 656 personeel. E: astrid@roodbol-mkb-advies.nl T: @RoodbolMKBadv L: nl.linkedin.com/in/astridroodbol/

Wij verzorgen deskundig advies, implementatie en projectleiding

Altijd op de hoogte over alle HR-processen, HR-documenten en regelgeving voor maar € 495,- ex BTW per jaar met up-to-date informatie! Overzichtelijk en altijd actueel. Een onmisbaar online self service pakket voor de ondernemer met personeel. Bel voor informatie 06-50936656 of mail naar astrid@roodbol-mkb-advies.nl.

Ook ondernemen zonder zorgen? Ne contact op met Astrid Roodbol. M: 06 – 509 36 656 E: astrid@roodbol-mkb-advies.nl T: @RoodbolMKBadv L: nl.linkedin.com/in/astridroodbol/


KENNISPARTNER

De voorjaarsschoonmaak Een nieuwe lente, een nieuw begin. Na de donkere maanden is het tijd om de ramen open te zetten en de bezem er eens flink doorheen te halen. Dat geldt niet alleen thuis, maar ook op de zaak. Waar moet u dit jaar op letten? Het zal u niet ontgaan zijn dat er vanaf 1 juli 2014 een boel gaat veranderen in het ontslagrecht. Omdat het wetsvoorstel van eind november 2013 dateert en bijzonder snel door de beide Kamers wordt gefietst, weten weinig ondernemers wat er gaat veranderen en per wanneer de nieuwe regels in gaan. Zo is een proeftijd binnenkort niet altijd meer toegestaan, gaan er andere regels voor het concurrentiebeding gelden, verandert de ‘3x3x3’-regeling voor bepaalde tijd contracten en gaat er een mededelingsplicht gelden voor het wel of niet voortzetten van bepaalde tijd contracten. Een deel van de wijzigingen gaat al gelden voor lopende arbeidsovereenkomsten. U heeft dus nog maar even de tijd om hier wat mee te doen. Ik begrijp dat voor veel ondernemers de kantooradministratie geneuzel is waardoor je van je werk wordt gehouden. Dat is het voor mij namelijk ook. De verleiding is daarom groot om de inhoud van contracten uit te besteden aan een goedwillende secretaresse of (externe) boekhouder. Of u gaat Googelen en knipt en plakt zelf een mooi contract in elkaar. Maar als u niet dagelijks in het arbeidsrecht zit, ziet u de mogelijkheden en spanningsvelden niet waardoor de kans op fouten groter wordt. Dat moet je dus niet zelf doen. Als ik een grote vlek op mijn nieuwe overhemd maak, ga ik die ook niet zelf proberen te wassen maar geef ik hem aan mijn vrouw of breng ik hem naar de stomerij. De ervaring leert dat veel ondernemers

standaard arbeidscontracten gebruiken. Vaak zijn dat gedateerde modellen die destijds zijn opgesteld door een bureaujurist en in WP 5.1 zijn aangeleverd. Daarna wordt er meestal niet meer naar de inhoud gekeken en krijgt iedere werknemer datzelfde oude contract. Dat is toch vreemd als je weet dat er in het arbeidsrecht steeds erg veel verandert en dat u met een goed contract op uw personeelskosten kunt besparen. Ik zie vaak zeer summiere modellen waarin veel ontbreekt. Bijvoorbeeld regels voor het privégebruik van e-mail en internet onder uw dure werktijd, het doen van uitlatingen in de social media, strakke verzuimcontrolevoorschriften, een goed concurrentie- en relatiebeding, een geheimhoudingsbeding en regels over het gebruik van de bedrijfsauto. Om maar eens wat te noemen. Als u bepaalde zaken contractueel niet regelt, geldt volgens kantonrechters de Wet of ‘het gebruik’. Omdat kantonrechters werknemers zo veel mogelijk in bescherming nemen, zult u dan weer eens aan het kortste eind trekken. Van ontbrekende of slechte afspraken krijg je pas spijt als het te laat is. Bijvoorbeeld als een werknemer al maandenlang te ziek is om te werken maar wel wekelijks voor honderden euro’s benzine met uw bedrijfsauto blijft tanken. Of als de werknemer voor zichzelf blijkt te zijn begonnen en uw klantenbestand naar zichzelf gemaild heeft om u vrolijk uw klanten en personeel af te troggelen.

het voor uw advocaat een stuk makkelijker (dus voor u: goedkoper) om voor u de hete kolen uit het vuur te halen. Laat uw modelcontracten daarom – liefst nog vóór 1 juli 2014 – door uw eigen advocaat onder de loep nemen, zodat u niet met een achterstand begint.

«

Menno de Neef

DE NEEF ADVOCATEN Smidsweg 40, ’s-Gravendeel Postbus 5227, 3295 ZJ ’s-Gravendeel Telefoon 078 - 673 10 83 E-mail info@deneefadvocaten.nl www.deneefadvocaten.nl

Als u goede afspraken heeft gemaakt, wordt

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

11


Signalen zijn nog geen resultaten Steeds meer economische signalen gaan op groen maar slechts weinig bedrijven achten de tijd rijp voor nieuwe investeringen. Ondernemers werken liever de overcapaciteit weg dan dat ze extra productielijnen openen of personeel aannemen.

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

DEELNEMERS

STAP VOOR STAP DE CRISIS UIT:

JAN ’T JONG Manager accountancy bij Schipper Accountants: “Dit is een tijd waarin ideeën meer dan ooit van belang zijn.” www.schippergroep.nl


RONDE TAFEL

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Bovendien is en blijft krediet schaars. De crisis heeft ook zoveel jaren geduurd dat er eerst een fundamentele vraag aan de orde is: is onze manier van zakendoen tijdelijk veranderd onder druk van recessie en stagnatie of is die verandering permanent en moeten we ons daar op instellen? De voorjaarszon die buiten de ramen van het pand van Schipper Accountants in Oud-Beijerland schijnt is symbolisch voor de conjuncturele lente die Nederland momenteel beleeft. De borden ‘Te Koop’ verdwijnen een stuk eerder uit de voortuinen. “En als er weer verhuisd wordt, wordt er ook weer verbouwd, geklust, nieuw ingericht", zegt Johan Noordermeer, belastingadviseur bij het onlangs met Schipper gefuseerde Triple J in Numansdorp dat tevens een vestiging in Dordrecht heeft. “De Gamma’s en keukenleveranciers profiteren daar ook van. Maar de nieuwe economische groei komt vooral de export ten goede. Bedrijven die het van de binnenlandse markt moeten hebben zien maar nauwelijks verbetering. Zolang de vraag niet aantrekt gebeurt er niet veel op dat vlak, en om die vraag te doen stijgen moeten werknemers substantieel meer in hun loonzakje overhouden.”

DE POT IS LEEG Ook Sander Groenendijk, financieel directeur bij Benevia in Heinenoord, ziet het herstel vooralsnog beperkt tot het sentiment en niet de praktijk. “Er is nu sprake van een opwaartse spiraal van vertrouwen bij producenten en consumenten. Dat is belangrijk omdat het tenminste uitzicht geeft op verbetering in de toekomst, maar signalen zijn nog geen resultaten. Het zal nog even duren eer de effecten daarvan zich vertalen in de praktijk.” Jan ‘t Jong, manager accountancy bij Schipper, wijst op de bestaande overcapaciteit bij veel ondernemingen. “De afgelopen zes jaar hebben veel werkgevers zich weliswaar ontdaan van hun flexibele schil maar de

vaklieden die de kern van hun organisatie uitmaken in dienst gehouden. Elk jaar weer verwachtten ze dat de markt nu wel zou aantrekken en dat hun bedrijf dan klaar zou staan voor de groei. Dat herstel kwam er steeds weer niet, met als gevolg dat veel mkbbedrijven hebben ingeteerd op hun financiële reserves en nu met een stuk overcapaciteit kampen. Er is geen ruimte voor investeringen, financieel niet omdat de pot leeg is, menselijk niet omdat er al te veel personeel rondloopt en machinaal niet, omdat die bestaande productielijn nog wel zal voldoen.”

DREIGEND KWALITEITSVERLIES Vaklieden tegen de stroom in binnenboord houden is echter maar één aspect van het bedrijfsbeleid tijdens de crisis, en dan nog een sympathiek. Veel ondernemingen hebben ook voortdurend bezuinigd, uit bittere noodzaak en aangemoedigd door de lean & mean filosofie. Dat daarin ook wel eens werd overdreven bewijst het voorbeeld van het Noorse tankopslagbedrijf Odfjel, waar de productie door de autoriteiten werd stilgelegd omdat de veiligheid door verregaande bezuinigingen op het onderhoud in gevaar was gekomen. “Je ziet dat ook op menselijke schaal", zegt Jan ’t Jong, “Doordat hele sectoren als de bouw en de metaal te weinig hebben geïnvesteerd in de opleiding van nieuwe vaklieden dreigt er over enkele jaren een groot tekort aan deze vakkrachten. Vroeger liepen we hierin als land voorop, nu zijn we die positie kwijtgeraakt, maar veel ondernemers is kwaliteit niet altijd meer de norm. Je ziet tegenwoordig dat offertes van substantiële bedragen voor hele kleine verschillen naar de goedkoopste aanbieders gaan, waarbij zeker is dat de kwaliteit minder zal zijn. Bij de inkoopmanagers telt alleen de prijs.”

INVESTEREN IN BETROKKENHEID De hang naar het goedkope heeft volgens Astrid Roodbol, arbeidsbemiddelaar en

adviseur Mens & Organisatie voor het MKB in de regio Rotterdam, ook effecten op de uitstraling van het bedrijf. “Wanneer je als werkgever iemand drie maal een jaarcontract gaf in plaats van een vaste aanstelling lag het niet voor de hand dat je ook fors in diens training en opleiding ging investeren. Toch is het heel belangrijk om dat te doen, niet alleen om het expertiseniveau van je personeel op peil te houden, maar ook omdat je zo een signaal geeft aan de buitenwereld. Bedrijven die investeren in hun mensen en in het op orde brengen en structureren van HRM of personeelsmanagement creëren betrokken en dus enthousiaste medewerkers. Zo’n onderneming is een aantrekkelijke werkgever en trekt talenten aan. Het heeft ook een positief effect op de markt. Tevreden en trotse medewerkers stralen dat uit naar de klanten en in de service die zij verlenen.” Dat ondernemers huiverig zijn nieuwe medewerkers aan te nemen en lang aarzelen eer ze de knoop doorhakken bij een wervingsprocedure vindt ze begrijpelijk, maar dat mag geen reden zijn te beknibbelen op de aandacht en investeringen in bestaand personeel.

TERUG NAAR DE EENMANSZAAK De grootste drempel om optimaal te kunnen inspelen op de kansen die de conjunctuuromslag biedt is echter de kredietschaarste. Krediet is de smeerolie van de economische groei, maar de olie wordt slechts mondjesmaat ingespoten. Banken moeten onder de bepalingen van Bazel 3 bijvoorbeeld 8% eigen vermogen aanhouden. Vergeleken met de solvabiliteitseisen die aan bedrijven worden gesteld nog een lachertje, maar toch een kapitaalverhoging. “En zo zijn er meer", verduidelijkt Sander Groenendijk. “Vóór de crisis kreeg een verzekeringskantoor bijvoorbeeld aan het begin van elke maand één miljoen euro aan automatische incasso aan premie op zijn rekening. Stel dat een twintigduizend daarvan werd geblokkeerd, dan moest de bank zich voor een dergelijk bedrag indekken. Tegenwoordig moet ze dat voor het volle

JOHAN NOORDERMEER

ASTRID ROODBOL

SANDER GROENENDIJK

MR. BRAM CORNELISSEN

Belastingadviseur bij Triple J: “De ‘gun’factor speelt momenteel een kleinere rol dan vroeger.”

Adviseur Mens & Organisatie: “Ook in de na-crisistijd zullen de ondernemers hun creativiteit extra hard nodig hebben.” www.flexibility.nl

Financieel directeur Benevia: “Het zal nog even duren eer de effecten van het toegenomen vertrouwen zich vertalen in de praktijk.” www.benevia.nl

Advocaat bestuursrecht bij Den Hollander Advocaten: “Op het vlak van wet- regelgeving deed de overheid de laatste jaren alsof er geen crisis was." www.denhollander.nl

www.triplej.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

13


RONDE TAFEL

miljoen.” Al die risicopotjes en kostenverhogingen vertalen zich in strengere eisen aan én hogere kosten voor kredietaanvragers. “Het MKB vraagt gewoonlijk kredieten aan tussen de € 50.000,- en de € 100.000,- ", aldus Johan Noordermeer. “De banken stellen zulke hoge eisen aan kredieten van juist die omvang, dat alleen al de kosten van de aanvraag voor de ondernemer kunnen oplopen tot zo’n € 3.000,-. En dan moet die aanvraag nog ingewilligd worden. Gelukkig zijn er soms ook nog andere manieren om aan liquiditeiten te komen. Wij adviseren de laatste tijd behoorlijk wat ondernemers vanuit de BV terug te keren naar de eenmanszaak. In de eerste plaats scheelt dat jaarlijks vaak fors in de belastingdruk en voorts zijn er in geval van investeringen nog eenmalige aanzienlijke belastingvoordelen te behalen. Ik ken ondernemers die via de carry backregeling tot € 140.000,- aan liquiditeiten terugkregen van de fiscus en daarmee de investering in een nieuwe machine deels financierden. Een DGA die bijvoorbeeld al twintig jaar onderneemt in zijn BV kan via de eenmanszaak weer als startende ondernemer worden aangemerkt, waardoor het hiervoor bedoelde liquiditeitsen rentevoordeel bij investeringen van toepassing zijn.”

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

‘WAFFEL’-TOETS Een stap terug in de eenmanszaak is niet geheel zonder risico’s maar wel volkomen legaal. “Bovendien eisen banken steeds vaker dat de ondernemer ook met privé gestelde zekerheden een investering ondersteunt, onder het motto: ‘Als u er zelf al niet gelooft, waarom zouden wij dat dan nog doen?’", relativeert Jan ’t Jong de toegenomen hoofdelijke aansprakelijkheid. Ook op andere terreinen is er beweging waarneembaar, zegt Mr. Bram Cornelissen, als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht bij Den Hollander Advocaten in Middelharnis, maar slechts mondjesmaat. Zo biedt de vergrijzing en ontgroening en vooral de agrarische schaalvergroting op het platteland nieuwe kansen aan burgers die daar willen wonen en niet-agrarische bedrijven die er zich willen vestigen. “Ondernemers die daartoe plannen hebben krijgen te maken met de zogeheten Waffel-toets. Ze moeten allerlei verplichte onderzoeken laten verrichten naar de gevolgen van hun vestiging op de water- en luchtkwaliteit, externe veiligheid en op de flora en fauna. Dat kan aardig in de papieren lopen, want het eerste onderzoek toont gewoonlijk aan dat

nader onderzoek noodzakelijk is." Al die tijd en kosten die moeten worden geïnvesteerd werken natuurlijk drempelverhogend, zoniet ronduit ontmoedigend. “Maar de overheid leek daar de afgelopen jaren nauwelijks oog voor te hebben, alsof er geen crisis was. Pas de laatste tijd zie je vooral bij gemeenten een verschuiving op dat vlak. Er wordt nauwelijks gebouwd – we zien dan ook al jaren geen geschillen meer – en het is toch belangrijk inkomsten te genereren en bedrijvigheid aan te trekken of te behouden. Bestemmingsplannen worden dus al makkelijker gewijzigd om aan ondernemers of burgers tegemoet te komen als dat de lokale economie ten goede komt.”

OP WEG NAAR DE DEELECONOMIE Ondanks de belofte van elk achtereenvolgend kabinet de administratieve druk te verlichten heeft de crisis de hausse aan nieuwe regelgeving in elk geval voor de financiële dienstverleners niet gestopt. “Op het vlak van pensioenen zagen wij als assurantiebemiddelaars steeds meer nieuwe regelgeving waaraan we moesten voldoen en tegelijk steeds minder inkomsten uit die tak van dienstverlening. Samenwerking


zoeken met andere kantoren leek ons de aangewezen weg om die lastendruk te verlichten", zegt Sander Groenendijk. “Wij hebben dit met elf kantoren tegelijk opgepakt. Terwijl vroeger ieder van ons pensioenspecialisten in dienst had hebben we er nu enkele gezamenlijk. Het kennisniveau is gestegen terwijl de kosten die we daarvoor moesten maken zijn gedaald. Dat vergt vertrouwen. Natuurlijk werken we niet samen met kantoren die onze directe concurrenten zijn, maar toch. Je moet een stukje zelfstandigheid durven loslaten. In feite zijn we zo de weg van de ‘deeleconomie’ opgegaan, en ik moet toegeven: het heeft ons geen windeieren gelegd en ook al tot navolging geleid bij collega’s.”

OUDE ZEKERHEDEN LOSLATEN Astrid Roodbol voegt daaraan toe dat het voor ondernemers vooral moeilijk is oude zekerheden los te laten: “Ze zijn gewend al twintig of dertig jaar op een bepaalde manier te werken en ineens blijkt dat niet meer te kunnen, moet er anders worden gedacht. Dergelijk gedrag te veranderen ligt niet voor de hand. Een extra moeilijkheid is dat we vaak niet weten of een verandering tijdelijk is, als

een gevolg van de crisis, of permanent. De crisis heeft immers wel zes jaar geduurd. In die periode kunnen de tijden ook simpelweg veranderd zijn. De creativiteit die ondernemers aan de dag hebben moeten leggen om de crisis te overleven zullen ze volgens mij ook nodig hebben in de na-crisistijd. Een innovatie als crowdfunding is bijvoorbeeld een uitstekend antwoord gebleken op de onwil van banken voldoende krediet te verlenen.”

GEBRADEN KIPPEN Voorbeelden van die permanente verandering zijn het online kopen, de grotere transparantie van prijzen en kwaliteitsniveaus maar ook de veel kritischer houding van klanten. “Ik denk dat face-to-facecontact in het zakendoen altijd belangrijk blijft, maar ook dat de ‘gun’factor momenteel een kleinere rol speelt dan vroeger", aldus Johan Noordermeer. Het feit dat iemand al tien jaar klant is, is tegenwoordig geen garantie meer dat hij dat ook de komende tien jaar zal blijven. Jan ’t Jong: “Mijn vader zei altijd: ‘Als je denkt dat de gebraden kippen je open mond in zullen vliegen kun je lang wachten’. De vanzelfsprekendheid dat je een factuur de deur uit doet

en dat die per omgaande wordt betaald is verleden tijd. Klanten stellen zich steeds meer vragen bij de prijs. En terecht. Als een concurrent een lagere prijs hanteert dien je je serieus af te vragen of je het zelf ook niet voor minder kunt doen. De zoektocht naar efficiency houdt niet op bij een nieuwe hoogconjunctuur. Daarom zijn wij voor onze klanten steeds meer aan het benchmarken. Als de ene ondernemer het goedkoper kan dan de andere, of het beter doet, willen we weten waarom, zodat onze klant er zijn voordeel mee kan doen. Dit is een tijd waarin ideeën meer dan ooit van belang zijn. Is het crisis of zijn de tijden veranderd? Die vraag krijgt op elk onderdeel een apart antwoord, maar één ding staat volgens mij vast: de tijd van vóór de crisis, waarin we misschien al te gemakkelijk promotie maakten en een dertiende maand kregen, komt niet meer terug. Het gaat moeizamer en het gaat met minder. Daar kunnen we maar beter alvast aan wennen.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

15


KENNISPARTNER

Fotografie: Sonny Lips

Organisatorische maatregelen Organisatorische maatregelen is misschien wel het meest ondergewaardeerde hoofdstuk als het gaat om beveiliging. Zowel privé als in uw zakelijke omgeving kunt u zelf heel veel doen om diefstal of schade te voorkomen, zonder dat dit geld kost! Het meest belangrijke is 'geef niet de gelegenheid' hiermee bedoel ik, laat niet een iPad in het zicht op de tafel liggen als u weg gaat. Dit maakt het voor een gelegenheidsinbreker de moeite waard om juist bij u in te breken. Hij ziet zijn buit liggen en als hij de kans krijgt zal hij het zeker niet nalaten om nog even verder te kijken wat er voor hem nog meer klaar ligt. Ook bij u op de zaak is dit belangrijk, zorg ervoor dat alle medewerkers er zich van bewust zijn dat het rond laten slingeren van kostbare goederen een groot risico met zich meebrengt, ook in de dagsituatie. Een eenvoudige maatregel is om af te spreken dat degene die het pand als laatste verlaat een sluitronde loopt, is overal het licht uit, zijn alle deuren op slot en zijn alle machines uit. Ook al zijn er genoeg technische oplossingen voorhanden zoals een alarminstallatie of een brandmeldsysteem, deze systemen signaleren alleen, maar kunnen een inbraak of brand niet voorkomen, wel beperken!

Zo zijn er nog veel meer maatregelen die genomen kunnen worden, die niet allemaal te benoemen zijn omdat elke situatie anders is. Het opstellen van organisatorische maatregelen is maatwerk. Een appartement op de derde verdieping loopt andere risico`s als dat van een vrijstaande woning. Dit is ook zo bij bedrijfspanden, een transportbedrijf loopt andere risico`s dan een groothandel in elektrisch gereedschap, ook al zijn ze op hetzelfde industrieterrein gevestigd en hebben ze een soortgelijk pand.

«

Bart Dekkers

ATS SYSTEMS B.V. Mijlweg 2 3295 KH ’s-Gravendeel Telefoon 078 - 676 47 15 E-mail info@atssystems.nl www.atssystems.nl

KENNISPARTNER

Hoe haal ik meer uit mijn medewerkers? Een directeur vertelde dat hij 1-2 uur per maand besteedt aan de ontwikkeling van zijn mensen terwijl hij 1-2 dagen besteedt aan het onderhoud van zijn werkgereedschap. Hoe ontstaat deze onbalans? Zijn niet ons eigen medewerkers de belangrijkste ‘gereedschappen’ die wij hebben? Zonder medewerkers draaien de machines of typen de toetsenborden niet zelf. Organisaties, die actief hun medewerkers willen laten ontwikkelen, volgen een HR-cyclus. Hierdoor besteden werkgever en medewerker de nodige tijd aan het realiseren van persoonlijke- en bedrijfsdoelen èn het verbeteren van de gewenste competenties. Heeft uw organisatie een vaste HR-cyclus?

De HR-cyclus kent een jaarpatroon met een doelstellingsgesprek, een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek en tussentijdse coachingsgesprekken.

HR-CYCLUS CHECKLIST • Zijn de organisatiedoelen voldoende helder om bij aan te sluiten met de HR-cyclus? • Zijn de persoonlijke en teamdoelstellingen voldoende specifiek, uitdagend, haalbaar en geaccepteerd? • Wordt voldoende feedback (coaching) gegeven buiten de formele gesprekken om? • Kan men voldoende vaststellen in hoeverre de beoogde resultaten ook inderdaad zijn behaald? • In hoeverre wordt actief gezocht naar aanpassingen wanneer iemands capaciteiten niet meer in evenwicht zijn met de functie-eisen? • Is er naast een promotiebeleid ook een demotie-beleid?

«

DREISCH MANAGEMENT CONSULTING Dorpsweg 39, 3253 AG Ouddorp Telefoon 06 - 52 17 30 46 E-mail info@dreisch.com Twitter: @mikedreisch www.dreisch.com

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

Mike Dreisch is een ervaren Management Consultant en zelfstandig ondernemer. Na zijn Master opleiding aan Nijenrode Universiteit is de heer Dreisch meer dan 20 jaar commercieel directeur geweest van diverse bedrijven in zowel de zakelijkeals consumentmarkt.


REPORTAGE

Tekst: Melissa van der Beek // Fotografie: Hans Boutkan

De juiste plek voor grote en kleine risico’s

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Als er iets mis gaat, dan worden bedrijven steeds vaker aansprakelijk gesteld. Enerzijds is dit een cultuurverschuiving die uit Amerika is over komen waaien. Anderzijds komt dit door het huidige economische klimaat, waarin bedrijven minder financiële reserves hebben, vaker voor.

Op ieder moment van de dag, zeven dagen per week digitaal een schade opgeven en de voortgang volgen. Of online brand- en autoverzekeringen vergelijken en afsluiten. BeneVia combineert het digitale met het persoonlijke. Want voorlichting zal altijd een cruciale rol blijven spelen bij het Heinenoordse bedrijf. “Daarom geloven wij in persoonlijk contact, maar dan wel gecombineerd met de digitale wereld", aldus Sander Groenendijk, financieel directeur bij BeneVia. Het een kan niet zonder het ander, vindt hij. Het bedrijf met twee vestigingen in de Hoeksche Waard, één in Dordrecht en één in Sliedrecht, richt zich op verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Zowel voor de zakelijke als de particuliere markt.

BEWUSTZIJN Regelmatig ziet Groenendijk mensen in zee gaan met internetverzekeraars. “Dat gaat in eerste instantie goed: het afsluiten gaat snel, de premie is laag, alleen bij een schade lopen ze tegen moeilijkheden aan. De verschillen in dekking tussen de aanbieders zijn groot. Onze medewerkers weten alles over de kleine lettertjes en overleggen uitgebreid met onze klanten over de risico’s.” Het kantoor, waar 90 mensen werken, krijgt naast het afsluiten van verzekeringen steeds meer een adviserende rol. “We brengen de risico’s die organisaties lopen in kaart en dragen oplossingen aan. Die oplossingen kunnen in de verzekeringssfeer liggen, maar ook in bewustzijn creëren bij organisaties. We laten zien: dit is het risico. Je kunt het afdekken, of je accepteert het en zorgt zelf voor een voorziening. Op die manier weten bedrijven waar ze aan toe zijn.”

DIGITAAL DOSSIER De laatste jaren zijn de risico’s die bedrijven lopen veranderd. “Neem alle automatisering: hierbij komt bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging veel kijken, bedrijven hebben daar vaak geen idee van. Onze taak is om dat onder de aandacht te brengen. Dat doen we bijvoorbeeld ook op het gebied van ziekteverzuim en personeelsvoorzieningen.” Het persoonlijke contact met het allround assurantiekantoor verloopt veel via de telefoon. “Om het onze klanten zo makkelijk mogelijk te maken, zijn we momenteel aan het experimenteren met een webcam. Online kunnen onze klanten hun digitale dossier 24/7 inzien. Zo kunnen ze waar én wanneer ze maar willen hun situatie bekijken en muteren.”

EIGEN BEURSMAKELAAR De zakelijke schadeverzekeringen nemen in de portefeuille van BeneVia een belangrijke plek in. “We hebben verschillende specialisaties op schadegebied en voor iedere branche passende producten.” Zowel kleine als grote risico’s worden bij het assurantiekantoor ondergebracht. “We hebben een eigen beursmakelaar en kunnen hierdoor ook dekking bieden voor hele grote brand-, aansprakelijkheids- en transportrisico’s. In eigen beheer bedienen we dan ook het groot MKB. Daarnaast hebben we een volmachtbedrijf. Hierdoor mogen we zelf de polisopmaak en schadeafhandeling verzorgen. En dat betekent: korte lijnen en een efficiënte afhandeling", zegt Groenendijk tot besluit.

«

ONZE VISIE » Vooral bewustwording speelt hierbij een cruciale rol. Bedrijven zijn vaak niet op de hoogte van de risico’s die ze lopen, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering. Doordat alle processen tegenwoordig geautomatiseerd zijn, is beveiliging een groter risico geworden.

UW OPLOSSING » Onze rol is om alle risico’s (onder andere op het gebied van brand, transport, aansprakelijkheid, personeel en bedrijfsschade) in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Dit kunnen wij voor zowel grote als voor kleine risico’s verzorgen. Doordat we een beursmakelaar in huis hebben, kunnen we grote risico’s op de beurs onderbrengen. Voor kleine bedrijven hebben we ook passende oplossingen.

BENEVIA Oranjestraat 30 3274 AK Heinenoord Telefoon 0186 - 60 30 33 E-mail info@benevia.nl www.benevia.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

17


ONDERNEMERSPANEL

Brengen accijnsverhogingen onze schatkist in gevaar? De onlangs ingevoerde accijnsverhoging op brandstoffen en alcoholhoudende dranken stuit op veel weerstand. Vooral in de grensstreken wijken veel mensen uit naar het veel goedkopere buitenland. De Nederlandse fiscus loopt daardoor miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Hoe zinvol zijn volgens u accijnsverhogingen voor de schatkist? De mening van ons panel.

18

MARTIJN STOUTJESDIJK

IRENE DRENTH

ASTRID ROODBOL

INPAY ONLINE SALARISADMINISTRATIE

BECARE

MKB ADVIES MENS & ORGANISATIE

"Je moet allereerst kijken naar het doel van accijnzen"

"In plaats van meer belastinginkomsten bereik je het tegenovergestelde"

"Accijnzen en -verhogingen zijn alléén maar zinvol voor de schatkist"

Om te bepalen of accijnsverhogingen zinvol zijn, moet je allereerst kijken naar het doel van accijnzen. Accijnzen worden enerzijds geheven om extra staatsinkomsten te genereren (en daar lijken de recente verhogingen inderdaad in geslaagd te zijn), en anderzijds om het gebruik van bepaalde zaken te ontmoedigen. Zo zouden de accijnzen op brandstoffen ons bewust moeten maken van de enorme hoeveelheid aan fossiele brandstoffen die we als samenleving verbruiken. Bij inPAY zijn we ons hier zeker van bewust; we denken veel na over de vraag hoe we duurzaam en milieuvriendelijk kunnen ondernemen. Wij doen dat door als onderneming volkomen online te werken. Dat betekent onder andere dat we een ‘paperless office’ zijn. Daarnaast maken we nauwelijks vervoerkosten: ons contact met onze klanten vindt vooral via de telefoon en het internet plaats. Bijkomend voordeel is dat we geld genoeg overhouden om af en toe een biertje open te trekken; zo leveren we toch nog onze bijdrage aan de staatskas! «

Waarom zou ik nog in Nederland boodschappen doen? Door de accijnsverhoging op alcohol en benzine wordt het steeds aantrekkelijker om over de grens te tanken en alcohol te kopen. Als ik daar toch ben dan maar gelijk alle boodschappen doen! Je hoopt dat de regering nadenkt over dit soort maatregelen. De regering voert deze maatregelen in, maar dit kan allemaal van tevoren uitgerekend worden... Als het nu al aantrekkelijk is om vanuit Utrecht over de grens te gaan tanken door het enorme verschil, is het toch heel normaal dat in de ruime grensstreek niemand meer in Nederland tankt...! Kost natuurlijk wel meer tijd, dus de wekelijkse boodschappen worden ook in België of Duitsland gedaan. In plaats van meer belastinginkomsten bereik je juist het tegenovergestelde! «

Eigenlijk zou ik willen weten wat het ons als burgers oplevert. Wat zien wij überhaupt terug van de accijnsinkomsten? Ik zie accijnsverhogingen als een verkapte vorm van prijsverhogingen, opgelegd door een instituut, buiten de marktwerking om. Terwijl de producten worden gemaakt en vermarkt door commerciële bedrijven. Ik vermoed (en hoop) dat de regering, bij het invoeren van accijnzen destijds, heeft beoogd om het gebruik van deze middelen terug te dringen. Maar ik lees daar niets over terug. Blijkbaar gaat het enkel om de hoogte van de inkomsten uit de accijnzen en of hiermee het begrotingstekort terug wordt gebracht. Accijnzen en -verhogingen zijn dus alléén maar zinvol voor de schatkist (helaas). «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


FRITS STEL

ELKE NAUDTS & JEANINE SCHOUTEN

MAURICE KLOOTS

DELTA TELECOM ADVIES

COMMUNICATIEBUREAU MIX&MATCH.COM

FOTOTRENDS

"Accijnsverhoging op diesel kost twee maal zoveel als dat het op moet leveren"

"Nadenken over andere alternatieven om nieuwe wegen in te kunnen slaan"

"De makkelijkste weg is accijnzen te verhogen"

Nederland behoorde al tot de landen met de hoogste belastingdruk op brandstof in de wereld. In de ambitie om aan de Europese bezuinigingsnorm te voldoen wordt zonder studie vooraf besloten om een nieuwe accijnsverhoging op LPG, benzine en diesel in te voeren. Niet zo verwonderlijk dat veel mensen in opstand komen tegen dit besluit. Wederom een maatregel die veel ondernemers treft. Transport & Logistiek Nederland (TLN) berekende op basis van een inventarisatie bij zijn leden dat de doorgevoerde accijnsverhoging op diesel de Nederlandse schatkist twee maal zoveel kost als dat het op moet leveren. Volgens TLN lopen de accijnsinkomsten op diesel met 180 miljoen terug doordat vervoerders in het voordelige België gaan tanken. Het kabinet rekende juist op 90 miljoen aan extra inkomsten. Er loopt nu een onderzoek naar de gevolgen van de accijnsverhoging. In mei weten we meer... «

Op basis van ervaringen uit het verleden heeft de schatkist een positieve ‘business-case’ voor de onlangs ingevoerde accijnsverhogingen op brandstoffen. Autogebruik en transport is namelijk voor veel mensen en ondernemers een noodzakelijk product. Onderzoek toont aan dat een verandering van de brandstofprijs verhoudingsgewijs een gering effect heeft op de hoeveelheid afgelegde kilometers. Ogenschijnlijk heeft de gebruiker op korte termijn namelijk weinig alternatieven. Behalve de mensen in de grensstreken, zij wijken uit naar het veel goedkopere buitenland. Als communicatiebureau geloven wij echter in het bundelen van krachten en samen nadenken over andere alternatieven om vervolgens nieuwe wegen in te kunnen slaan. Met het oog op creatief en ‘out of the box’ denken hebben wij vorig jaar de BusinessJam geïntroduceerd. Business Jams zijn kleinschalige brainstormsessies met verschillende ondernemers en managers. Ideeën samen met anderen verder uitwerken tot supergave en nooit bedachte combinaties. Zo zijn er waarschijnlijk nog talrijke alternatieve ‘brandstoffen’ te vinden... Kortom: Inspiratie * Netwerken * Transpiratie. «

Wat het probleem is met de Nederlandse overheid is dat ze gaten willen vullen die ontstaan door tekorten ergens anders. De makkelijkste weg om dit te doen is door accijnzen te verhogen. Met name de auto en alcohol zijn makkelijke producten waar wat te halen valt. Wat wijst op de onmacht die ze ondervinden om een goed beleid te kunnen bepalen. Het wordt tijd dat de overheid zich gaat focussen op het beter structureren van de kosten die ze maken en te kijken wat echt nodig is. Je ziet dat er nu door deze verhoging veel bedrijven in de problemen komen en de kosten daardoor op termijn veel meer zijn dan het nu oplevert. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

19


V.l.n.r.: Johan Noordermeer, Jan Jongekrijg, Cor Stapel, Jan ’t Jong en Sander Kruijthof

SCHIPPER EN TRIPLE J. SLAAN DE HANDEN EN KENNIS INEEN:

Fusie verdiept en vergroot advieswerk

Middelgrote accountantskantoren onderscheiden zich tegenwoordig niet meer met de kwaliteit van hun jaarrekeningen maar met die van hun advies, vooral op het gebied van fiscaliteit. De vraag naar dat advies trekt merkbaar aan, maar ook de kosten om de expertise van de specialisten op peil te houden stijgen. Het beheersbaar houden van die kosten en het willen vergroten van de (potentiële) klantenkring vormen de logica achter de recente fusie van Schipper Accountants in Oud-Beijerland met Triple J Accountants en Adviseurs in Numansdorp en Dordrecht. De versterkte organisatie die er het resultaat van is, wordt een nog interessanter partner voor bedrijven en instellingen dan de afzonderlijke kantoren al waren.

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


REPORTAGE

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Maurice Kloots

Accountants zijn cijfermeesters. Tijdens de voorbije crisisjaren werd hun branche met krimp geconfronteerd. Als beide kantoren dan toch licht konden groeien was dat tegen de stroom in en dus een opmerkelijke prestatie. “Maar voor ons was die autonome groei niet genoeg meer, om de hoge investeringen te financieren, die we moeten maken om op termijn winstgevend te blijven”, zegt Johan Noordermeer RB, belastingadviseur en partner bij Triple J Accountants en Adviseurs. “De voortdurend verdergaande automatisering, de vele vervolgopleidingen - als je die kosten omslaat per werkplek lopen ze maar op terwijl de omzetstijging daarbij achterblijft.”

ONBENUT GROEIPOTENTIEEL De beste oplossing om die kosten per werkplek te verlagen is schaalvergroting. De meest logische stap om die te bereiken is samenwerking zoeken. Die vond Triple J in een fusie met Schipper Accountants. “Onze organisatie heeft vestigingen in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant”, zegt mr. Sander Kruijthof RB, belastingadviseur en manager bij Schipper Accountants. “De afgelopen jaren hebben wij vooral onze noordelijke schil vergroot en met name de vestiging in Rotterdam. Daarvoor hebben we zelfs een twintigtal medewerkers van het kantoor in Oud-Beijerland verhuisd naar dat in Rotterdam. Maar het gevolg daarvan was wel dat er ten westen van Dordrecht groeipotentieel voor ons onbenut bleef, en juist daar heeft onze fusiepartner een tweede kantoor. De twintig medewerkers van Triple J dichten dat gat dus perfect.”

WELKE ZICHTLOCATIE? De gelijkwaardigheid die bij een fusie hoort is ook een geruststellend uitgangspunt voor de betrokken medewerkers. Het gaat erom investeringen in hun expertise renderend te houden, niet om henzelf als louter kostenposten te zien, wat vaak het geval is bij een overname. “Dat neemt niet weg dat we ook conventionele synergievoordelen zien, bijvoorbeeld op het vlak van het secretariaat en de huisvesting”, zegt Jan ’t Jong AA, accountant en kantoorleider op de vestiging Oud-Beijerland van Schipper Accountants. “Uiteindelijk zullen we dan ook geen twee afzonderlijke vestigingen binnen de Hoeksche Waard handhaven, maar wáár de gezamenlijke zal komen is nu nog niet beslist. Aan de ene kant komen klanten minder vaak op kantoor dan vroeger en lijkt het belang van een zichtlocatie of goede bereikbaarheid minder zwaarwegend, aan de andere kant blijft je kantoor je visitekaartje. Ons werk is peoplesbusiness en voor Schipper Accountants is regionale aanwezigheid, dáár zijn waar de klant is, een speerpunt van de strategie. Bovendien sluiten de bedrijfsculturen perfect bij elkaar aan. Bij beide

kantoren komt de klantgerichtheid op de eerste plaats en de Hoekse Waardse no-nonsense mentaliteit voert op beide kantoren de boventoon. Vóór het eind van dit jaar zal duidelijk zijn waar de gezamenlijke vestiging zal komen, onder de naam Schipper Accountants.”

GEEN ‘NEE’ MEER VERKOPEN Voor de klant betekent de fusie eerst en vooral een uitbreiding en verdieping van het advieswerk dat deze adviseurs kunnen geven. “Voorheen beschikten wij niet over een afdeling corporate finance”, aldus Johan Noordermeer. “Triple J profileerde zich met fiscaliteit van het hoogste niveau, maar omdat we niet alle disciplines konden bieden, kozen sommige controleplichtige bedrijven in laatste instantie niet voor ons, hoe veelbelovend de voorgaande gesprekken ook waren. Dan heb je als kantoor wel een vergunning van de AFM maar in feite te weinig controleplichtige klanten om het in de lucht houden van zo’n al bij al dure en tijdrovende vergunning te rechtvaardigen. Ook dat was een reden voor ons de fusie aan te gaan.“

MAATWERK Sander Kruijthof denkt dat de versterkte organisatie ook voor niet-controleplichtige bedrijven een interessantere partner is geworden. “Voor alle ondernemingen geldt dat het internet en de automatisering de administratie eenvoudiger en transparanter hebben gemaakt. Met één klik op de knop weten ze real time hoe ze er financieel voor staan. De accountant die zichzelf moet profileren met een bespreking van de jaarrekening om te zien hoe zijn klant het voorbije jaar heeft gedraaid behoort tot het verleden. Wij willen in real time met de ondernemer om tafel gaan en nu bekijken waar hij straks staat. Tegelijk constateren we dat er door de crisis, structureel te weinig advies is gevraagd, met name als het om gespecialiseerd advies gaat, om maatwerk. We zien nu het begin van een inhaalslag. Voor de vragen die we met onze eigen medewerkers niet direct kunnen beantwoorden hebben we specialisten op andere vestigingen die we daarvoor kunnen aanspreken of laten ‘invliegen’. Dat is dan weer het schaalvoordeel van een organisatie van ruim driehonderd mensen. Die vragen kunnen trouwens ook door administratiekantoren worden gesteld. In de praktijk blijken wij op dat vlak prima diensten voor hen te kunnen leveren en de ontbrekende kennis bij die partijen in te vullen. Die samenwerkingen hopen wij dan ook uit te kunnen breiden.” Het gefuseerde Schipper Accountants en Triple J kan alle ontwikkelingen volgen en alle implicaties daarvan bestuderen en inschatten. Nu de conjunctuur gestaag verbetert en ook de adviesvragers weer meer gaan expanderen dan stagneren is een topkwaliteit van de expertise minder dan ooit luxe. Integendeel, een goed advies zoals Schipper Accountants dat geven kan verdient zich meer dan ooit in de kortste tijd terug.

QUICK SCAN HET PROBLEEM VAN DE MARKT » Bedrijven maar ook administratiekantoren zoeken steeds meer gespecialiseerd advies, vooral op fiscaal gebied. Dat advies is lang niet overal in de regio verkrijgbaar.

ONZE VISIE » Door de opkomst van het online boekhouden kunnen accountants en belastingadviseurs zich nauwelijks nog onderscheiden met standaard accountancydiensten en moeten ze dat doen met diepgaande advisering. De kosten voor het neerzetten en onderhouden van een dergelijk expertiseniveau zijn echter te hoog voor een klein of zelfs middelgroot kantoor.

ONZE OPLOSSING » Een brede organisatie van ervaren specialisten regionaal sterk verankeren. Dankzij de fusie van twee toch al gerenommeerde kantoren, qua advisering van het hoogste niveau, heeft deze organisatie bestaansrecht en toekomst.

SCHIPPER ACCOUNTANTS Beetsstraat 5 3261 PL Oud-Beijerland Telefoon 0186 - 634 373 www.SchipperGroep.nl

TRIPLE J ACCOUNTANTS EN ADVISEURS Energieweg 25 3281 NH Numansdorp Telefoon 0186 – 659 494 Vissersdijk Beneden 70 3319 GW Dordrecht Telefoon 078 - 622 11 30 www.triplej.nl

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

21


MASTERCLASS: WERKEN IN DE CLOUD

Zorgenvrij werken in de cloud Werken in de Cloud is de toekomst, niet alleen omdat we voor zoveel aspecten van ons werk er al gebruik van maken, zoals e-mailen en onlinebankieren, maar vooral wegens de vele kostenvoordelen. Maar werken in de Cloud is niet volledig risicovrij. Gevoelige bedrijfsgegevens staan buiten de eigen omgeving opgeslagen, waarbij niet altijd duidelijk is wie er toegang tot heeft. In zijn masterclass van 20 april jl. in het Carlton Oase hotel in Spijkenisse ging Martin Waltmans dieper in op de vele voordelen van het werken in de Cloud, maar vooral ook op het beheersbaar maken van de risico’s.

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


MASTERCLASS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Voor drs. ing. Martin Waltmans heeft automatisering via het internet (zoals de Cloud zou kunnen worden omschreven) geen geheimen meer. Zijn ICT-bedrijf Isaeus, gevestigd in Spijkenisse, haalt inmiddels 84% van de omzet uit Cloudprojecten. Zelf verrichtte de informaticus annex bedrijfskundige nog wetenschappelijk onderzoek naar de mate van adoptie van de Cloud door het MKB. De uitkomst van dat onderzoek was net zo positief en veelbelovend als de omzetontwikkeling van zijn Cloudprojecten.

DIENSTENMODEL “Met de Cloud gaat een bedrijf van een productennaar een dienstenmodel. Je koopt geen software meer, je sluit een abonnement af. Je onderhoudt geen eigen server meer, je huurt ruimte in een centrale op afstand. Het abonnement is ook volledig toegesneden op de behoefte van het bedrijf. Voor de software krijg je automatisch de nieuwste update en als er een medewerker moet worden toegevoegd of geschrapt is dat met één telefoontje gebeurd. Werken in de Cloud is schaalbaar, de omvang verandert mee met de mate waarin het bedrijf groeit of krimpt.”

DUIZENDEN PER JAAR BESPAREN De Cloud maakt ICT-kosten voorspelbaarder en ook een stuk lager. Waltmans gaf als voorbeeld een bakkersbedrijf met zestien winkels, Voskamp in Spijkenisse, dat met de hulp van Isaeus van werken op locatie naar werken in de Cloud was overgegaan. “De grootste besparingspost voor deze onderneming was het bellen via het internet. Er zijn geen dure ISDN-lijnen meer nodig en via VoIP liggen de kosten voor nationaal bellen 30% lager en die voor internationaal 70%. Maar onderling bellen de gebruikers gratis en aangezien er dagelijks heel veel telefonisch contact is tussen de bakkerij en de zestien winkels bespaart Voskamp duizenden per jaar, alleen al op de telefonie.” Nog een voordeel is de geruisloze overgang die Isaeus kon bewerkstellingen. Enkele dagen had Voskamp alles ‘dubbel’. “Zo konden wij uitgebreid testen en de gebruikers voorbereiden. Daarna kon bij de oude apparatuur letterlijk en figuurlijk de stekker eruit.”

WAT GEBEURT ER MET JE BEDRIJFSGEGEVENS? De abonnementskosten liggen relatief laag, vaak niet meer dan enkele tientjes per gebruiker. Maar werken via een centrale op afstand heeft ook nadelen, in de vorm van risico’s. Martin Waltmans was daarover heel duidelijk. Sommige daarvan zijn al breed uitgemeten in de media. De data die bij een Amerikaans bedrijf als Google staan opgeslagen zijn bijvoorbeeld toegankelijk voor de Amerikaanse overheid, op basis van de Patriot Act. Daar is niets aan te doen. “Maar ook in Nederland zelf moet je je afvragen wie er toegang kan krijgen tot je data”, zei Martin Waltmans. “Hoe zit dat in het geval van een faillissement van de clouddienstprovider

of het datacenter? De beslaglegging op de serverapparatuur van Megaupload in Nieuw Zeeland bewijst dat datacenters uit de lucht kunnen worden gehaald. Wat gebeurt er dan met je bedrijfsgegevens? Wij hebben de gevolgen van een eventueel eigen faillissement ondervangen door ons bedrijf te splitsen in een BV voor de ICT-dienstverlening en een BV voor het beheer van ons datacenter, zodat onze klanten altijd bij hun data kunnen. We adviseren klanten ook een mogelijke migratie van hun data naar een andere aanbieder tevoren contractueel te regelen. Je moet voorkomen dat je in een zogenaamde vendor lockin terecht komt, waarbij je bij een dienstverlener moet blijven omdat je er simpelweg niet meer weg komt.”

‘MAN IN THE MIDDLE ATTACK’ Werken in de Cloud maakt het mogelijk overal en altijd op het bedrijfsnetwerk in te loggen en dus Het Nieuwe Werken in de organisatie te introduceren. Maar wanneer het internet de levenslijn is van alle dataverkeer kan die poort ook lieden met minder frisse bedoelingen toegang geven tot het bedrijfsnetwerk. Isaeus besteedt dan ook extra veel aandacht aan beveiliging, bijvoorbeeld door complexe inlogcodes, maar ook door er via encryptie voor te zorgen dat mogelijke dieven met niets aan de haal kúnnen gaan als ze toch binnen raken. “De meest gevreesde aanval is een zogeheten ‘man in the middle attack’. Dan doet een derde zich voor als een betrouwbare partij, bijvoorbeeld de bank, en probeert zo belangrijke informatie te ontfutselen. Dankzij de opzet van onze cloud-omgeving kan hij dan hooguit een nutteloze schermafbeelding verkrijgen maar nooit een heel bestand.”

MASTER-TIPS 1. VOORKOM EEN VENDOR LOCK IN » Regel je eventuele afscheid van een clouddienstverlener op het moment dat je er een verbintenis mee aangaat. Later kan te laat zijn.

2. GA NA WÁÁR JE DATA KOMEN TE STAAN » Een datacenter in de VS verleent de overheid onbegrensd toegang.

3. KIES VOOR EEN DICHTGETIMMERDE TOEGANG » Van complexe inlogcodes tot het direct blokkeren van ex-medewerkers.

4. WEET WIE TOEGANG TOT JE DATA HEEFT » Zijn het alleen de medewerkers van de clouddienstverlener? Of is er nog een derde partij?

5. ZORG VOOR EEN BACK-UP OP LOCATIE » Maak met de clouddienstverlener afspraken over back-ups van je data, bij voorkeur ook op een wijze zodat je hier zelf toegang toe hebt.

FYSIEKE NABIJHEID Maar een van de belangrijkste beveiligingen is misschien nog wel de fysieke nabijheid van de clouddienstenprovider. De Cloud vergroot het gevoel van afhankelijkheid. Een haperende PC kon vroeger gewoon handmatig worden gereset, nu moet de gebruiker met de armen over elkaar wachten tot dit op afstand gebeurt. Een ontslagen medewerker is en blijft de grootste bedreiging voor de veiligheid van het netwerk, tot zijn toegangscodes zijn geblokkeerd. Geen enkele ondernemer wil afhankelijk zijn van een anonieme dienstverlener die zelf ook nog eens op afstand zit. Wie hiervoor met Isaeus in zee gaat doet dat echter met een leverancier die zich letterlijk en figuurlijk op hetzelfde eiland bevindt, of hooguit een eiland verder en geen continent; een ICT-bedrijf dat bovendien de risico’s van het werken in de Cloud even uitgebreid en openlijk met u bespreekt als de in het oog springende vele voordelen. Ook al heeft het werken in de Cloud een zonnige toekomst, er hangen wolkjes in de lucht die deskundig moeten worden doorprikt. Martin Waltmans deed dat met veel kennis van zaken en aansprekende voorbeelden. Als het op de Cloud aankomt, is immers niemand gediend met een mistige voorstelling van zaken.

«

ISAEUS D. Losstraat 19 3201 EJ Spijkenisse Telefoon 088 – 110 05 00 E-mail info@isaeus.nl www.isaeus.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

23


De rode draad in 25 jaar dienstverlening

Visser & Visser bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw zijn wij gegroeid van plaatselijk accountantskantoor tot een landelijk actieve adviesgroep met meer dan 200 medewerkers. Ons dienstenpakket omvat accountancy, audit, belastingadvies, salaris en hrm en tal van aanvullende specialismen. Wat niet is veranderd? Onze aanpak: inspirerend ondernemen, samen met u als ondernemer. Wilt u eens ervaren wat dit betekent voor uw bedrijf? Maak een afspraak met ĂŠĂŠn van onze onderstaande vestigingen.

Een stap verder

Koningin Julianaweg 56, 3241 XC MIDDELHARNIS Telefoon: 0187 61 73 00 Middelharnis@visser-visser.nl

Maseratilaan 12, 3261 NA OUD-BEIJERLAND Telefoon: 0186 89 08 60 Oud-Beijerland@visser-visser.nl


KENNISPARTNER

Kansen in Dubai Zaken doen is anno 2014 niet meer beperkt tot het beperkte gebied van het eigen (ei)land. Veel ondernemers van de Zuid-Hollandse eilanden doen zaken over de grens. Voor Visser & Visser reden om een vestiging in Dubai te openen. Primair doel is internationale ondernemers te ondersteunen met hun business in de Verenigde Arabische Emiraten en de wijde regio.

VOOR WIE IS DUBAI INTERESSANT Voor de plaatselijke slager met uitsluitend particuliere klanten heeft Dubai geen voordelen. Voor veel andere ondernemers biedt Dubai wel veel kansen. Denk aan ondernemers die in die regio zaken doen of willen gaan doen. Maar ook voor bedrijven die internationaal zaken doen en waarvoor Dubai de ideale handelshub kan zijn (bijvoorbeeld ondernemers die zaken doen in/ met Azië of Afrika). Ook voor internetondernemers die hun handelsstromen fiscaal vriendelijk willen structureren liggen er mooie kansen.

VOORDELEN DUBAI

internationale handel. De vele belastingverdragen met landen over de hele wereld zorgen voor mogelijkheden voor het opzetten van een perfecte fiscale structuur. Kort gezegd biedt Dubai de volgende voordelen: • Internationale wereldhub • 0% belasting • Common Law (Engels recht van toepassing) • 100% buitenlands eigendom mogelijk

INFORMATIE

ONZE DIENSTVERLENING

Mr.drs. Jan Kieviet, Senior Belastingadviseur

Bij het opzetten van een bedrijf in het buitenland komt veel kijken. Denk aan de uitgifte en aflevering van documenten, het regelen van zaken als internet, telefoon en een bankrekening, een vaste accountmanager en dergelijke. Visser & Visser biedt support bij het regelen van al deze zaken. Ook reeds gevestigde bedrijven zijn we graag van dienst met financiële en (fiscaal-) juridische dienstverlening.

Meer informatie over onze vestiging in Dubai is te vinden op de website: www.watermillconsultants. com. U bent ook van harte welkom op de informatiebijeenkomst op maandagavond 2 juni in Van der Valk Schiphol. We gaan graag het gesprek met u aan om te onderzoeken of er ook voor u kansen liggen in deze regio. Kansen zien is één, kansen benutten is twee!

«

VISSER & VISSER ACCOUNTANTS-BELASTINGADVISEURS Koningin Julianaweg 56 3241 XC Middelharnis Telefoon: 0187 - 61 73 00 E-mail: Middelharnis@visser-visser.nl www.visser-visser.nl

Dubai is meer en meer het centrum van de

KENNISPARTNER

Leerwerkplaatsen: hoe krijgt u subsidie? Per 2014 wordt de Afdrachtsvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs) vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Salarisexpert Arthur Tromp vertelt u welke consequenties dat voor uw bedrijf heeft. In het verleden kon u als werkgever korting krijgen op de loonbelasting of premie die u afdroeg als werknemers van uw onderneming (vmbo-leerlingen, mbo-studenten, hbostudenten en promovendi) onderwijs volgden. Deze regeling bleek echter kostbaar, niet goed controleerbaar en leidde bovendien niet tot meer stageplekken. Daarom gaat de regeling per 2014 helemaal op de schop.

UITKERING ACHTERAF Vanaf januari 2014 krijgt u geen korting meer op de loonbelasting of premie, maar kunt u aan het einde van het schooljaar een subsidie ontvangen, de zogenaamde Subsidie Praktijkleren. Deze subsidie kan oplopen tot 2700 euro, maar kan ook lager uitvallen wanneer er (te) veel aanvragen voor zijn. De subsidieaanvraag moet overigens digitaal gedaan worden, voor 16 september 2014.

VOORWAARDEN Om aanspraak te kunnen maken op de

subsidie moet u natuurlijk erkend leerbedrijf zijn. Daarnaast moet u aan een aantal administratieve plichten voldoen. Onder deze plichten vallen: - een getekende (praktijkleer)overeenkomst; - een aanwezigheidsregistratie van de student; - een administratie waaruit de ontwikkeling van de student blijkt (denk aan een logboek met onder meer evaluatieverslagen); - een administratie waaruit onder meer blijkt hoeveel tijd de onderneming in de begeleiding van de student heeft geïnvesteerd.

vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

«

Arthur Tromp, Salarisexpert bij inPAY online salarisadministratie

WEG MET DE PAPIERWINKEL: DE INTERMEDIAIR Ziet u op tegen de hele papierwinkel die komt kijken bij het aanvragen van de subsidie, of heeft u geen tijd zich er helemaal in te verdiepen? Dan kunt u er ook voor kiezen een derde partij als intermediair aan te stellen. De intermediair vraagt dan voor u de subsidie aan en handelt alle correspondentie af. Heeft u belangstelling voor een dergelijke constructie? Dan kunt u direct bij inPAY terecht. Neem

INPAY ONLINE SALARISADMINISTRATIE N.A. Papestraat 46 3209 BR Hekelingen Telefoon 06-53191910 E-mail: info@inpay.nl www.inpay.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

25


KENNISPARTNER BEDRIJFSOVERNAMEMARKT:

Maatwerk en juiste netwerk De bedrijfsovernamemarkt bevindt zich nog steeds in een transitieperiode. “Een uitdaging”, aldus Steven Corijn – eigenaar van CompanyCure en specialist in bedrijfsovername. ”Niets is vanzelf. Meer dan ooit bestaat het begeleiden van ondernemers in de aan- en verkoop van bedrijven uit maatwerk en het juiste netwerk.” Corijn is er stellig in: “Je moet precies onderzoeken en weten waar je over praat, toegespitst op de situatie. Dat betekent dat kennis, netwerk en uiteindelijk onderhandelingstechnieken van enorm belang zijn om succesvol te kunnen. Een juiste match tussen verkoper en koper is cruciaal“, aldus Corijn die inmiddels jarenlange ervaring in bedrijfsovernametrajecten op zijn conto heeft staan. Met CompanyCure begeleiden wij ondernemers van A tot Z in het bedrijfsovernameproces.” In de markt van bedrijfsovername is het nog steeds onrustig, zeker bij de ver- en aankoop van bedrijven. Corijn hierover: “Het ‘balansproces’ – waarbij vraag en aanbod qua prijsstelling dichter naar elkaar toegroeien - is nog volop aan de gang. En nog weet niemand waar dit eindigt. Waarderingen van bedrijven worden deels steeds subjectiever en de ‘gevechten’ steeds scherper en uiteindelijk gaat de economische orkaan gerust zijn gang. En dan die ellenlange en vaak lastige discussies over goodwill en financieringen.” Corijn vervolgt: “Soms adviseren wij ondernemers om iets juist NIET te doen. Dat is ons onderscheidend vermogen. Je kunt wel zeggen dat voor alles een koper is, maar dat argument heeft geen waarde als je al weet

dat één van de twee partijen niet happy zal zijn met de voorwaarden van de deal. Dat staat vaak de integratie van de activiteiten in de bedrijfsvoering in de weg. Voorkomen is beter dan genezen.” Wel ziet Corijn kansen in het speelveld van bedrijfsovername. Corijn hierover: ”Kansen en mogelijkheden zijn er altijd. Vaak als er onnatuurlijke oorzaken zitten achter een wens om bijvoorbeeld te verkopen – denk hierbij aan faillissementssituaties, ziekte van de eigenaar etc. – verhoogt dit de slagingskans. Dan moet er meestal snel wat gebeuren. Het tijdspad wordt dan ook korter. Meestal doorzien wij de status van de situatie in een verkennend, oriënterend gesprek en kunnen wij reeds onze denkwijze helder maken. Dit maakt het voor onze opdrachtgevers gemakkelijker.”

«

COMPANYCURE Edisonstraat 12 3261 LD Oud-Beijerland Telefoon 0186 - 610 020 info@companycure.nl www.companycure.nl

ADVERTORIAL

Dineren met directeuren

Met o.a. Koert Westerman, Glenn Helder en Deborah Gravenstijn! Op maandag 2 juni vindt er een nieuwe editie plaats van ‘Dineren met Directeuren’ vanaf 18.00 uur tot 21.30 uur. Wij zijn te gast bij Van der Valk Hotel Ridderkerk aan de Krommeweg 1, 2988 CB te Ridderkerk. Selectief en strategisch netwerken staat centraal op een gepaste wijze met een bijpassend diner, alleen toegankelijk voor DGA’s en directeuren.

Speciaal voor deze gelegenheid vindt er een (verkorte) editie plaats van FC de Rebellen met o.a. RTL-7 presentator Koert Westerman, oud-profvoetballer Glenn Helder (ex-Vitesse, Arsenal en Benfica), oud-Olympisch judoka Deborah Gravenstijn en twee Rotterdamse ondernemers. Met de stelling 'Ondernemen is topsport en topsport is ondernemen' gaat Westerman in op de meest uiteenlopende situaties. Ook het komende WK-voetbal zal ongetwijfeld onder de loep genomen worden.

«

Kijk voor het volledige programma en de aanmeldingsvoorwaarden op de website www.businessnetwerkrijnmond.nl

26

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


REPORTAGE

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

EXTRA ZUURSTOF VOOR UW PRODUCTIECAPACITEIT?

De sociale werkvoorziening als derde long Onder invloed van de crisis hebben bedrijven er jarenlang naar gestreefd overtollige productiecapaciteit te verminderen. Dat betekent dat ze bij een aantrekken van de conjunctuur snel uitbreiding moeten zoeken. Vanzelfsprekend zullen ze echter niet geneigd zijn direct weer eigen personeel aan te nemen of extra machines te kopen. De WHW-bedrijven vormen daarom een ideale uitwijkmogelijkheid. Wat daar in goede jaren voor de crisis is geïnvesteerd in personeel en machinerie, staat ook na de magere jaren nog volop tot uw beschikking.

ARBEIDSETHOS De Sociale Werkvoorziening van de Hoeksche Waard is één van de kleinste van Nederland. Omdat er op dit eiland altijd strenge selectiecriteria zijn toegepast voor het verkrijgen van een SW-indicatie is de instroom nooit groter geweest dan twee op de duizend inwoners. Maar daardoor is ook de uitstroom geringer geweest. Het positieve resultaat is een stabiele werkpopulatie die zich optimaal laat begeleiden en trainen on the job. “Er heerst hier de sfeer van een typisch familiebedrijf”, zegt directeur Johan Roobol, “maar daar hoort ook het even typische arbeidsethos van de Hoeksche Waard bij. Er wordt gewerkt aan een tempo dat zowel gezellig als fors is. Dat moet ook wel. Een SW-bedrijf dat slecht scoort op het aspect levertijd wordt door de markt even genadeloos afgerekend als een dat te duur is of ontoereikende kwaliteit levert. ”

KERNACTIVITEITEN De WHW-bedrijven beschikken over eigen afdelingen metaalbewerking en elektromontage. In beide afdelingen werken fulltime vaklieden, die zich graag toeleggen op het wat eenvoudiger werk, ook in kleine series. Daarnaast neemt het monteren en verpakken een belangrijk deel van de omzet voor zijn rekening. Roobol: “Monteren en verpakken liggen vaak in elkaars verlengde. Voor veel bedrijven is het geen kernactiviteit, voor ons wel. Wij hebben bovendien tijdens de goede jaren tussen 2000 en 2010 veel geïnvesteerd in ons gebouw, in machinerie en in de training van ons personeel. We zijn klaar voor een toestroom van opdrachten.”

OOK OP LANGE TERMIJN Maar hoe lang kunnen WHW-bedrijven dat zijn? Veel ondernemers zijn immers bang dat de nieuwe Participatiewet het einde van de SW-bedrijven inluidt, omdat de toestroom van werknemers met een SW-indicatie vanaf 1 januari volgend jaar stopt. “Dat verandert voor ons heel weinig”, antwoordt Johan Roobol. “Ten eerste hebben wij een gezonde leeftijdsopbouw van onze populatie. Via natuurlijk verloop zullen er van de circa tweehonderd medewerkers van nu over tien jaar nog steeds circa honderdzestig over zijn. Over dertig jaar zijn dat er nog vijfenzeventig. Maar daarnaast komen er voor ons gegarandeerd nieuwe doelgroepen in aanmerking om te trainen en van werk te voorzien.“ Het principe van de Sociale Werkvoorziening is mensen met een beperking naar vermogen te laten werken. Bij WHW-bedrijven zorgen de begeleidende managers en ploegleiders ervoor dat de omstandigheden waarin deze werknemers dat vermogen aan het werk zetten zó aangenaam en tegelijk stimulerend zijn, dat de output steeds verrassend hoog ligt. Al jaren. Ook daar zal de komst van de Participatiewet niets aan veranderen.

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Bij veel bedrijven is de organisatie de laatste jaren zó lean geworden dat bij een stijging van het aantal orders het plafond van de productiecapaciteit heel snel wordt bereikt.

ONZE VISIE » SW-bedrijven behoren die extra productiecapaciteit razendsnel te kunnen leveren.

UW OPLOSSING » Een lokaal sterk verankerd en stabiel SW-bedrijf dat zich toelegt op het bieden van flexibele oplossingen op het gebied van productie, montage en verpakking, en zo opdrachtgevers de benodigde lucht verschaft.

«

WHW-BEDRIJVEN Jan van der Heijdenstraat 11 3261 LE Oud-Beijerland Telefoon 0186 – 64 10 55 E-mail: info@whw.nl www.whw.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

27


326 LMOud-Beij rland Tel.0186-615732 of06-5734 089

Lezersaanbieding Ondernemersbelang In samenwerking met VINO D’ AMIGO Oud-Beijerland

Van elke type wijn zitten er 3 stuks in de proefdoos, totaal 12 flessen. De prijs van de proefdoos inclusief bezorging aan huis (in de Hoeksche Waard) is. € 95,- inclusief b.t.w. en bezorging.

Uw bestelling kunt u mailen naar b.vredeveld@ondernemersbelang.nl o.v.v. lezersaanbieding wijn en de aantal proefdozen.

UVAM MAVUM PINOT GRIGIO IGT

PEDRAIA NURAGUS DOC

Soepele en makkelijk doordrinkbare wijn, gemaakt door de bekende familie Biscardo uit Soave. Zwoele stijl pinot met elegante aroma’s van bloemen, kruiden, wit fruit en een puntje eikenhout. Perfect voor iedere gelegenheid’.

De Pedraia wordt voor 100% gemaakt van Nuragus druiven en komt uit Sardinië. De wijngaarden bevinden zich in de heuvels van Sulcis. Deze druiven worden zorgvuldig geselecteerd van de beste wijngaarden. De wijn wordt vergist op temperatuur gecontroleerde, roestvrij stalen tanks. Na de gisting blijft daarna nog enige maanden op z’n gist om zo maximale aroma’s te verkrijgen.

______________________________________________

A NTICHEV IE VINTAGE:

TERRADAVINO ROERO ALCOHOL: ARNEIS DOCG BOTTLES PRODUCED: BLEND:

CHIANTI DOCG RED WINE

2012 13,00% by vol. 30,000

Sangiovese (70%) Colorino, Canaiolo, Malvasia nera (30%)

Heerlijke zachte,GROWING ietwat wijn(Pisa), Italy. AREA:romige San Miniato SYSTEM: met een floraal TRAINING en fruiti g aroma. Spurred cordon HARVEST PERIOD: First and second third of September. Rond, delicaat en zacht van smaak. SOILS PROFILE: Base of sandstone, with considerable of marine fossil formations, De wijngaarden van dezeintrusion Arneis well integrated with abundant clay. druiven zijn gelegen op de midALTITUDE: 100-150 m. 5,000 vines per hectare. delhoge heuvelsVINEYARD in deDENSITY: omgeving YIELD PER VINE: van Monteu Roero, VezzaInd’Ala en 2 kg grapes VINIFICATION: temperature-controlled glass-lined cement vats, with 11 days’ maceration on the skins. Mont’Alba. Intens, strogeel van kleur MATURATION: 6 months in glass-lined vats met groene reflecti es. Het bouquet AGEING: 4 months in glass geeft hints van exoti sch fruit, RECOMMENDATIONS: Storerijpe the bottle on its side at 20° or less. Avoid full light. Uncork at least an hour before serving. peer, appelbloesem en witte pruim. SERVING SUGGESTIONS: First courses, even quite formal in style, white meats, young cheeses, smooth charcuterie, fish cooked in red wine.

BECONCINI ANTICHE VIE CHIANTI DOCG Beconcini produceert deze Chianti vanuit een klassieke Toscaanse traditie. De unieke ligging van de oude wijngaarden is gelegen aan de Via Francigena San Miniato. De oude pelgrimsweg naar Canterburry. Deze unieke Chianti wordt gemaakt van de druiven Sangiovese Canaiolo, Colorino, Ciliegiolo en Malvasia Nera.

Vet en genereusSENSORY in dePROFILE: mond metColour een lively ruby Nose rich and heady, redolent (vooral of violets and ripe dark cherry parade van wit en geel fruit Palate rounded, with body, tangy acidity, and lingering finish. perzik en appel) die rijpfirmmaar ook voldoende fris onderbouwd zijn. PIETRO BECONCINI AGRICOLA ss. Amandeltoets in de lange afdronk. Via Montorzo, 13/A - San Miniato, Pisa , Italy tel / fax +39 0571 464570

Welkom bij ”Kriekenboogerd”

www.pietrobeconcini.com

e-mail : info@pietrobeconcini.com

CARLTON OASIS Curieweg 1 3208 KJ Spijkenisse The Netherlands

Welkom bij ”Kriekenboogerd”

Tel: + 31 (0) 181 625 222 Fax: + 31 (0) 181 611 094

Welkom bij ”Kriekenboogerd”

- Sfeervol overnachten - Vergaderen - Plattelandscamping - Sfeervol overnachten - B&B - Vergaderen - Groepsaccommodatie - Plattelandscamping - Workshops - B&B - Groepsaccommodatie - Workshops

w .kriek nbo gerd.nl

2e Kruisweg 1A 3262 LM Oud-Beijerland Tel. 0186 - 61 57 32 2e Kruisweg 1A of 06 - 57 34 30 89 3262 LM Oud-Beijerland www.kriekenboogerd.nl Tel. 0186 - 61 57 32 of 06 - 57 34 30 89

www.kriekenboogerd.nl

info@oasis.carlton.nl www.carlton.nl/oasis

Meet the difference! • 10 Multifunctionele conferentieruimten met airconditioning en daglicht • Gunstige ligging tussen wereldstad Rotterdam en het mooie Zeeland • Teambuilding activiteiten • Persoonlijke Meeting Manager • 139 hotelkamers met airconditioning • Restaurant en Engelse pub • Health Center met zwembad, sauna, Turks stoombad en fitness • 200 gratis parkeerplaatsen • Gratis draadloos internet door het gehele hotel • Business Corner • Gouden Green key


INFORMATIE FOGO

Samenwerken voor en door ondernemers op Goeree-Overflakkee

Na de vereniging van de vier gemeenten zijn in december 2013 ook alle ondernemersverenigingen op het eiland verenigd in één Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee, kortweg de FOGO. Het bestuur van de federatie bestaat uit afgevaardigden van de lokale organisaties. Het doel van de FOGO is het verbeteren van het ondernemersklimaat op het eiland voor alle ondernemers. Ondernemers moeten weer geld kunnen verdienen en daar waar de FOGO kan, zullen ze alles in het werk stellen om dat te realiseren. Lid worden van de FOGO kan via een aangesloten vereniging. Dus als u ondernemer bent op Oostplaat, via de OVO en in Oude Tonge kunt u zich aansluiten via de vereniging Tonnisseweg. Voor meer informatie info@fo-go.nl.

ONDERSTEUNING FOGO De bestuurders van de FOGO zijn vrijwilligers. Ze runnen hun eigen bedrijf en zijn blij met de secretariële en beleidsmatige ondersteuning van De Zakenpartner. De Zakenpartner is een praktische organisatie die werkt op het snijvlak tussen overheid en ondernemers. De vestiging van GO zit in Den Bommel. U kunt Charlotte Dogterom en Marlies Mulder bereiken via 06-54774981 en 06-43873388.

Of per mail: c.dogterom@dezakenpartner.nl of m.mulder@dezakenpartner.nl.

WERKGROEPEN In overleg met de achterban zijn verschillende werkgroepen opgericht: Infrastructuur; Detailhandel; Bedrijventerreinen; Duurzaamheid, Horeca en Eiland Marketing. De doelstelling van alle werkgroepen is het proactief aandragen van zaken die van belang zijn voor de betreffende ondernemers. Zo denken detailhandel en bedrijventerreinen na over bestemmingsplannen en veiligheid, houdt infrastructuur zich niet alleen bezig met wegen maar ook met glasvezel, koper en waterwegen en zal horeca het overleg met de gemeente weer op de kaart zetten. Allemaal zaken in het belang van de ondernemers op het eiland. Mogelijk komen er op termijn nog andere werkgroepen bij. Leidend is hierbij de wens van de ondernemers. Als zij willen, faciliteert de FOGO bottom-up de wensen van de ondernemers. Wilt u mee doen? Stuur een e-mail naar info@fo-go.nl

WINDENERGIE De FOGO heeft in overleg met haar achterban haar standpunt over windenergie naar het college van B&W, de ministers Kamp en Schultz en de Tweede Kamer verstuurd. Het standpunt is kort maar krachtig: de businesscase is onduidelijk en de gegevens die tot nu toe te verkrijgen zijn, zijn tegenstrijdig of wazig. Het terugdringen van CO2 is niet inzichtelijk. De FOGO meent dat plaatsing van de turbines de unieke verkooppunten van het eiland, namelijk toerisme en recreatie, teniet doet. Met de gegevens die nu beschikbaar zijn, kan de FOGO niet anders dan concluderen dat de plaatsing van windmolens niet in lijn is met de doelstelling van de FOGO om een optimaal ondernemersklimaat te creëren.

«

FOGO E-mail: info@fo-go.nl Twitter: @SFO_GO www.fo-go.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

29


INFORMATIE

Een krachtig centrum met gebundelde functies voor de Hoeksche Waard Constant Jabaaij heeft een aantal enthousiaste professionals om zich heen verzameld. Samen verkennen ze de mogelijkheden voor een nieuw project in de krimpende en vergrijzende Hoeksche Waard. Een plek met verschillende functies waar krachten gebundeld worden tot een centrum bieden voor ontspanning, ondernemen, cultuur & sport. Constant Jabaaij is een volbloed Hoeksche Waarder. Hij schrikt van wat hij leest in een document van SOHW over de toekomst van de regio. De te verwachten krimp en vergrijzing dreigen ons in een neergaande spiraal te brengen. Deze regio, met zijn rust, ruimte en natuur. Deze regio waar je veilig woont en kinderen onbezorgd op kunnen groeien. Deze regio waar mensen naar hartenlust en met passie werken. Deze regio ziet bewoners vertrekken en voorzieningen dreigen te sluiten. Het gaat de Constant aan het hart.

THE BLACK BOX In het hoofd van Constant, maar ook van zijn ambitieuze zoon Björn, begint het te borrelen en er ontstaat een groots plan voor de Hoeksche Waard. Samen verzamelen de heren Jabaaij een aantal enthousiaste professionals om zich heen waardoor het plan verder kan groeien. Het plan is inmiddels een project geworden en draagt de werktitel ‘The Black Box’. Het doelt op een krachtig centrum waar ontspannen, ondernemen, cultuur en sport gecombineerd wordt. Een gastvrij centrum vóór en dóór Hoeksche Waarders.

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

Een schets van het centrum laat onder andere de volgende onderdelen zien: • Een expositieruimte voor kunstenaars • Een ruimte voor een beurs of congressen • Mogelijkheden voor trainingen of vergaderingen • Inspirerende werkplekken voor kleine ondernemers. • Een brasserie voor een drankje of een lekkere maaltijd bereid met lokaal geproduceerde ingrediënten • Een privékliniek met specialisten die u helpen goed voor uw lijf te zorgen • Een bowlingbaan om een avondje met vrienden plezier te maken • Ruimte voor feesten om te vieren dat er leven en liefde is • Een bioscoop en theaterzaal om te bewonderen • Ruimte om te overnachten • Mogelijkheden voor een centrale bibliotheek

INTERESSE Het nieuwe centrum moet vanuit de hele regio gemakkelijk bereikbaar zijn met zowel openbaar vervoer, als auto, als fiets. Immers, het is een plek

waar iedereen zich welkom moet kunnen voelen. Verschillende partijen hebben interesse getoond in dit project. Het zijn mensen uit de regio die geprikkeld zijn door dit plan. Samen verkennen zij de mogelijkheden voor dit nieuwe centrum in de Hoeksche Waard. Zo is er een warm contact met stichting Prima Arbeidstoeleiding. Het zou prachtig zijn als jongeren in staat gesteld kunnen worden zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt terwijl zij een relevante bijdrage in het centrum leveren. “Onze prachtige Hoeksche Waard verdient deze duurzame impuls”, aldus Constant Jabaaij.

UW MENING Constant Jabaaij is benieuwd naar uw mening over dit plan. Welke mogelijkheden en onmogelijkheden u ziet, is relevant in deze verkennende fase van dit project. Alle meningen zijn welkom en helpen een bijdrage te leveren aan een sterkere Hoeksche Waard! Daar heeft immers iedereen baat bij! Op www.blackboxhw.nl vindt u binnenkort de uitkomsten van de enquête. U kunt uw ideeën nog steeds delen door een bericht te sturen aan Constant en zijn team via: constant@jabaaybeheer.nl.

«


PLUS

Tekst & Fotografie: René Zoetemelk

Ronald van der Starre: “Er worden door Svea Finans geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd”

ZEKERHEID WAAROP JE KUNT BOUWEN:

Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over en betaalt binnen 48 uur “Welk bedrijf heeft de zekerheid dat facturen binnen 48 uur worden betaald?” Met die vraag opent Ronald van der Starre zijn betoog over Svea Finans. Van der Starre is directeur van deze Credit Managementgroep met vestigingen in Reeuwijk en Amsterdam.

Svea is een op het MKB gerichte financier. Het neemt echter ook het debiteurenbeheer uit handen en dekt kredietrisico af. Volgens Ronald van der Starre geeft dat zoveel zekerheid dat ondernemers zich volledig kunnen richten op hun core business. “Je weet dat je facturen snel worden betaald en dat geeft rust. Wij zijn echter geen incassobureau maar een verlengstuk van een organisatie.”

FACTORING Door het verkopen van zakelijke vorderingen aan Svea heeft een ondernemer altijd liquide middelen. Ronald van der Starre ziet daar het grote voordeel voor het MKB. “Hierdoor maken bijvoorbeeld veel uitzendbureaus gebruik van onze diensten. Uitzendkrachten verwachten vanzelfsprekend wekelijks uitbetaling van hun salaris. De betaling van, vaak grote, vorderingen van de uitzendbureaus bij hun klanten laat vaak lang op zich wachten. Wij nemen die vorderingen over en betalen direct uit, zodat ze snel over liquide middelen kunnen beschikken. Het is maar een voorbeeld van een branche waarvoor wij veel diensten verrichten. Ook veel ondernemers uit andere branches hebben profijt van onze inzet. Je hebt direct beschikking over het geld waarvoor je diensten hebt verricht.” Door Svea worden jaarlijks 50.000 vorderingen verwerkt met een totaal bedrag van rond de € 150.000.000,-.

DIENSTVERLENING

FLEXIBEL

De doelgroep van Svea is het MKB, waaronder ook de grote groep ZZPers, met een omzet tussen de € 50.000 en € 4.000.000,-. “Wij nemen voor onze klanten vorderingen over als het bedrijf waarvoor ze werkzaamheden hebben verricht voldoende kredietwaardig is. Het onderzoek naar die kredietwaardigheid doen wij snel zodat we aan de slag kunnen. Ondernemers hebben behoefte vlot en adequaat zaken te doen. Svea is daarom georganiseerd naar de vraag van de klant. Onze accountmanager blijft vanaf acquisitie tot en met debiteurenbeheer bij de factuurstroom betrokken. Bij Svea is men verzekerd van contact met één medewerker die op de hoogte is van de bedrijfsomstandigheden en facturering.

Wanneer je net een onderneming hebt opgebouwd of als je uit een moeilijke periode komt is het belangrijk dat er voldoende liquide middelen zijn. Die behoefte zal in de loop van de tijd minder worden. Ronald van der Starre: “Onze dienstverlening is zo opgebouwd dat je niet vastzit aan langlopende verplichtingen. De ondernemer kan zelf bepalen welke facturen er worden ingediend. Er gelden dus geen minimale omzetvereisten of concentratiegraden. Er zijn relaties die slechts facturen voor één klant bij ons onderbrengen. Veel is mogelijk!” Solide partner Ronald van der Starre tot slot: “Wij zijn een solide partner. In Zweden heeft Svea Finans de functie van Spaarbank en beschikt daardoor over substantieel eigen en vreemd vermogen. Ingekochte facturen worden altijd uitbetaald. Het is zekerheid waarop je kunt bouwen.”

Op een gekochte factuur wordt uiteraard verdiend. “Het aankooppercentage is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de organisatie waar de vordering wordt gedaan en de gehanteerde betalingscondities die daar gelden. Meestal ligt het bedrag rond de 5% van het factuurbedrag. Het kost je iets maar je weet dan wel zeker dat er binnen 48 uur wordt uitbetaald en dat de risico’s voor Svea zijn.” Het aquisitietraject van Svea is kort. Er worden geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd. “Als we tot overeenstemming komen met de nieuwe relatie gaan we snel aan de slag. Er komen hier zelfs klanten met een stapel facturen binnenlopen.”

«

SVEA FINANS Reeuwijk: Reeuwijkse Poort 107b, 2811 MX Reeuwijk Telefoon 0182 - 62 44 00 Amsterdam: Ed Pelsterpark 12, 1087 EJ Amsterdam Telefoon 020 - 398 90 00 E-mail info@sveafinans.nl www.sveafinans.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

31


Op zoek naar fiscale lucht voor het MKB Het Nederlandse belastingstelsel is niet ontworpen voor een economische crisis van deze afmetingen, oordeelt Sylvester Schenk, voorzitter van het Register Belastingadviseurs (RB). Eén of twee slechte jaren achter elkaar, dat kan, maar geen zes, zoals nu. Om de gaten te dichten haalt de overheid allerhande belastinginkomsten in de tijd naar voren, maar ondernemers die moeite hebben de eigen kas op peil te houden kunnen de schatkist ook niet spekken. Het RB stelde daarom een pakket crisismaatregelen voor, bedoeld om het MKB lucht te geven en de belastinginkomsten op termijn stabiel te houden of zelfs te laten stijgen. Den Haag nam er geïnteresseerd kennis van maar implementeerde het niet. Een gemiste kans?

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014


PLUS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Voor wie goed kijkt lijken er twee economieën te bestaan. Er is de wereld van de aandelenbeurzen en de multinationals, die elk kwartaal hogere koersen en hogere winsten presenteren. Zelfs de banksector, die de crisis veroorzaakte en de eerste jaren compleet op instorten stond, lijkt zich spectaculair te herstellen. En er is de wereld van het MKB, waar een heel andere wind waait. “Veel familiebedrijven zijn in overlevingsmodus,” zegt Sylvester Schenk. “De winsten staan onder druk, de loonsom wordt minder. Dat merkt de fiscus natuurlijk ook jaar op jaar. In 2007 is weliswaar het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd, maar daar staat tegenover dat de verlies- en winstcompensatie in de tijd beperkt is. Aangezien de verliezen zich opstapelen en voor veel bedrijven niet meer mogen worden gecompenseerd met vroegere winsten, betaalt het MKB nu een erg hoge prijs voor die tariefverlaging.”

TOT AAN DE LIPPEN De 7500 leden van het RB bedienen het brede middensegment van de zakelijke markt. Zij zien de belastingaangiften van de ruggengraat van het Nederlands bedrijfsleven en weten dus als geen ander hoe de vlag er werkelijk bij staat. Het plaatje stemt niet vrolijk. Schenk: “Er zijn sectoren waar het momenteel ietsje beter gaat. Andere blijven rode cijfers schrijven, zoals de detailhandel. We zien ook dat er massaal hypotheekschulden worden afbetaald en dat is op termijn positief. Maar als het individueel verstandig is voorzichtig met geld om te gaan is het dat collectief nog niet. Een samenleving die niet consumeert kan ook haar economie niet laten groeien. En bij veel bedrijven zijn de reserves op en staat het water aan de lippen. Dat is nog het meest zorgelijke.”

INKOMSTEN NAAR ACHTEREN SCHUIVEN De maatschappelijke kosten van omvallende bedrijven liggen vele malen hoger dan die van fiscale steunmaatregelen. Faillissementen kunnen leiden tot vervolgfaillissementen of gedwongen reorganisaties bij toeleveranciers. Ook al staat de fiscus vaak vooraan bij de schuldeisers, zij is aan het eind van de rit de grootste verliezer, want minder inkomsten uit omzetbelasting, loonbelasting tot zelfs accijnzen en assurantiebelasting (bankroete bedrijven hebben geen wagenpark meer en sluiten geen verzekeringen meer af) tikt hard aan. Daarom stelde het Register Belastingadviseurs een crisispakket samen met de bedoeling het waterpeil bij het MKB te laten dalen tot onder verdrinkingsniveau. Belastingadviseurs kennen de mogelijkheden van het fiscale stelsel als geen ander. Bovendien dachten ze bij het opstellen van het pakket niet alleen aan het belang van de bedrijven maar ook aan dat van de staat. Elke maatregel was zo uitgedokterd dat de inkomsten

voor de Belastingdienst nu weliswaar daalden maar op termijn gelijk bleven of zelfs iets stegen. Met andere woorden: terwijl Den Haag momenteel inkomsten in de tijd naar voren haalt, vaak op kosten van het MKB, schuift het crisispakket ze naar achteren, ten voordele van datzelfde MKB. De opheffing van het in de tijd beperken van verliescompensatie was één van die maatregelen. Hoe reageerde het Ministerie van Financiën? Het antwoord is lauw.

LAGERE DIVIDENDBELASTING “Men vond het een prima plan maar pikte het niet op,” zegt Sylvester Schenk. “De toenmalige staatssecretaris, Weekers, reageerde met de opmerking dat hij er het geld niet voor had. Zelf vrees ik dat wij toch altijd teveel als lobbyisten worden gezien, alsof we alleen maar opkomen voor de belangen van het MKB, terwijl we met dit plan ook die van de samenleving als geheel op het oog hebben. Het kabinet heeft wel wat uit het pakket opgepikt, maar dan vooral wat toch al in de eigen kraam te pas kwam.” De VVD lijkt zich blind te staren op maatregelen om de overheid kleiner en efficiënter te maken, de PvdA op zogezegd slapende kapitalen die moeten worden aangewend om de tekortschietende consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen te compenseren. Sylvester Schenk heeft een goed voorbeeld van dat denken: “De dividendbelasting is tijdelijk verlaagd van 25 naar 22%. Het kabinet verwacht daarvan een extra opbrengst van anderhalf miljard, want al die DGA’s die op grote reserves zitten gaan zichzelf nu extra dividend uitkeren. In de tijd van Zalm is zoiets ook al eens geprobeerd en toen leverde dat de schatkist inderdaad veel geld op. Maar dat waren economisch gouden jaren,

toen de bomen niet tot in de hemel maar zelfs daarbovenuit groeiden. Na zes jaar crisis zijn de spaarpotten leeg. Ook al daalt het tarief met drie procentpunten, je moet wel kapitaal hébben om van die daling te kunnen profiteren.”

TANTE AGAATH OPGRAVEN Als het er dan toch om gaat geld te mobiliseren dat nu maar waarde staat te verliezen op een bankrekening zou de regering beter de Tante Agaath regeling nieuw leven inblazen, vindt Sylvester Schenk. De eerder al bestaande regeling is nu zo beperkt dat ze net zo goed helemaal afgeschaft had kunnen worden. Het gaat om een belastingfaciliteitvoor familieleden (en anderen) die een beginnende ondernemer financieel ondersteunen. “Ik heb onlangs een stuk daarover geschreven met de wat provocerende kop dat het tijd werd Tante Agaath op te graven. Die werd door de redactie natuurlijk veranderd in iets neutralers, maar mijn boodschap bleef dezelfde. Alles wat het midden en kleinbedrijf lucht kan geven is momenteel welkom, want de crisis heeft veel te lang geduurd. Het is die duur die ons als belastingadviseurs de meeste zorgen baart, zowel voor het MKB als voor de schatkist. Er zijn geen extra belastingmaatregelen meer mogelijk om de inkomsten op te krikken. We hebben in dat opzicht de grenzen van het fiscale stelsel wel bereikt. We hebben dus geen andere keuze dan de economische storm uit te rijden en te hopen op betere tijden, maar die mogen echt niet lang meer op zich laten wachten.”

«

Voor het hele crisispakket, surf naar www.rb.nl/nieuws/wetscommentaren

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

33


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2 3

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer) Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4

Voorbeeld overzicht Website-Leads

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s

De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 Donderdag 3 januari 2013

Alle relevante informatie wordt nu vast-

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


PLUS

Tekst: Eelco Kersloot // Fotografie: Gerrit Boer

ONDERNEMERS UIT NOORDELIJKE HOFSTAD PRESENTEREN HET BOEK:

‘200 jaar Hofleverancier onder Oranje’ Hofleverancier is een bijzonder predicaat. Voordat een bedrijf deze eretitel mag voeren, moet het minimaal honderd jaar bestaan en een zeer strenge keuring doorstaan. “Iedere hofleverancier is een boeiende onderneming met een eigen verhaal. Wij hebben die verhalen gebundeld. Resultaat is een bijzonder boek: 200 jaar Hofleverancier onder Oranje”, vertelt Patrick Faber van 141% Salessupport, het Leeuwarder bedrijf dat het boek initieerde en uitgeeft.

Samen met compagnon Enrico Chin a Foeng toog Faber dinsdag 11 december 2013 naar drukkerij én hofleverancier Zalsman in Zwolle. Daar ontving, onder toeziend oog van zo’n zestig hofleveranciers, Commissaris van de Koning van Overijssel Ank Bijleveld het eerste exemplaar. Een kippenvelmoment, aldus Chin a Foeng, die het boekconcept bedacht na een bezoek aan een klant met het predicaat. “Een hofleverancier bestaat minimaal honderd jaar en heeft dus enorm veel meegemaakt en doorstaan. Denk alleen al aan de twee wereldoorlogen en verschillende crises. Reden genoeg om die verhalen een platform te geven.”

STRENGE VOORWAARDEN De voorwaarden om hofleverancier te worden, zijn niet mals. “Minimaal een eeuw lang moet een bedrijf van onbesproken gedrag zijn. Sterker nog: het moet een duidelijke maatschappelijke functie hebben. Mooi voorbeeld is drukkerij Zalsman. Deze heeft een tweede vestiging in Kampen waar verstandelijk beperkten werken”, legt Faber uit. Of hofleveranciers nog daadwerkelijk aan

het hof leveren? “De meeste niet. Wél moeten ze, desgevraagd, daartoe in staat zijn. Het predicaat is nu vooral een kwaliteitszegel die, nationaal én internationaal, veel opzien baart en daarmee een behoorlijke impuls geeft aan een bedrijf.”

SPANNING ROND TROONSWISSELING In januari 2013 startten Enrico en Patrick hun ambitieuze project. Maar amper onderweg, leek het plan helemaal in duigen te vallen. “Ik hoorde op de radio dat koningin Beatrix het volk ging toespreken. Dat kon maar één ding betekenen: de troonswisseling was aanstaande. En dus dat alle hofleveranciers het predicaat niet meer mogen voeren, voordat ze een nieuwe screening hebben doorstaan. Gelukkig voor ons, brak de kersverse koning met deze traditie. Zo bleven alle predicaten gehandhaafd en konden wij de draad in maart weer oppakken.” Inmiddels zijn de eerste drieduizend exemplaren een feit en vindt het 244 pagina’s tellende boek gretig aftrek.

Het boek ‘200 jaar Hofleverancier onder Oranje’ is verkrijgbaar via 141% Salessupport, maar ook bij de betere boekhandels en Bol.com. Hofleveranciers kopen het boek voor een gereduceerd bedrag van 35 euro, niet-hofleverancier voor 49,95 euro. Beide bedragen zijn exclusief btw en verzendkosten.

geschreven door ‘Stichting Hofleveranciers Nederland’ en vertelt de complete geschiedenis van het predicaat. Vanaf de aankomst van prins Hendrik op Scheveningen tot en met kaasboerderij Van Veen, dat als eerste het predicaat ontving onder koning Willem Alexander. Het tweede gedeelte vertelt de verhalen van hofleveranciers zelf.

«

TWEE DELEN ‘200 jaar Hofleverancier onder Oranje’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel is

141% SALESSUPPORT 141% Salessupport is een acquisitiebedrijf dat gevestigd is aan de Leeuwarder Eewal, nabij voormalig Oranje-residentie Stadhouderlijk hof. 141% staat bedrijven bij met een scala aan telediensten. Faber: “Eigenlijk kunnen we alle telefonische business-to-business-contacten voor onze rekening nemen. Van afspraken en debiteurenbeheer tot acquisitie en advertentieverkoop.” www. 141procent.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

35


PLUS

Tekst: Jasper van den Bovenkamp // Fotografie: Ruud Voest

REORGANISATIE KVK EN SYNTENS BIEDT BEDRIJVEN UP-TO-DATE INFRASTRUCTUUR

Toegesneden op de gemoderniseerde ondernemer Sinds 1 januari 2014 zijn de landelijke Kamer van Koophandel, de regionale kamers en innovatieplatform Syntens samengebracht onder één bestuurlijke paraplu. Met de ingrijpende reorganisatie en samenvoeging is uiteindelijk het ondernemersbelang gediend, zegt bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk. “Onze vernieuwde dienstverlening is snel en eenvoudig, we kunnen plaats- en tijdonafhankelijk adviseren en we willen voor ondernemers 24/7 bereikbaar zijn.” Dat een reorganisatie zoals die van de Kamer van Koophandel daadkrachtig leiderschap vergt, zal geen manager ontkennen. Het is Claudia Zuiderwijk die zich in 2012 voor de schone taak geplaatst ziet de ambities te verzilveren. Voorheen is Zuiderwijk zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector als bestuurder actief geweest: ruim twaalf jaar binnen de ict-sector, en zeven jaar in de ziekenhuiswereld, naast een korte interimperiode als president-directeur van ProRail. Begin 2011 voert ze de top-10 aan van Neêrlands beste topbestuurders volgens Managementscope.nl.

BESTUURLIJK TALENT Dat in Zuiderwijk bestuurlijk talent huist, zoveel is duidelijk. En dat komt haar goed van pas als ze in 2012 wordt gevraagd de transitie van de Kamers van Koophandel en Syntens te leiden. Als Zuiderwijk door minister Verhagen eind 2012 tot kwartiermaker wordt geslagen, plaatst hij haar voor de uitdagende taak om de samenvoeging voor te bereiden van een vereniging, een stichting en maar liefst twaalf zelfstandige bestuursorganen – ZBO’s, voor de insiders. De landelijke Kamer van Koophandel, innovatieplatform Syntens en een dozijn regionale kamers moeten straks vanuit één bestuurskamer worden bediend.

VERANDERINGSGEZIND “Ik zag het als een enorm uitdagende taak”, zegt Zuiderwijk. “De opdracht was fors: veertien organisaties fuseren en de dienstverlening zo vernieuwen dat die matcht met de behoefte van moderne ondernemers. Dat sprak mij aan.” Behalve de organisatorische renovatie kent de taakstelling echter ook een financiële component. Het ministerie van Economische Zaken beoogt met de efficiencyslag een substantiële kosten-besparing voor uiteindelijk – jawel! – de belastingbetaler. De nieuwe Kamer van Koophandel zal haar taken tegen eenderde van de oorspronkelijke kosten uitvoeren. Daarnaast is vorig jaar de jaarlijkse heffing voor ondernemers afgeschaft. Wel blijft de ondernemer een deel van de dienstverlening op kostprijs betalen naar gebruik.

BEZUINIGINGEN Nadat de bestuurder in 2013 de samenvoeging intensief voorbereidt, is het op 1 januari 2014 dan zover: de nieuwe Kamer van Koophandel is een feit. Bestuurlijk zijn de landelijke plus regionale kamers één en ook Syntens hoort daar nu bij. Een stuk efficiënter, zegt Zuiderwijk. Met negentien fysieke vestigingen – 25 kantoren zijn gesloten – heeft de Kamer van Koophandel nog steeds een landelijk dekkend netwerk. En met die kantoorkrimp zijn overigens de eerste bezuinigen al gerealiseerd. “Inmiddels is het aantal fte van 2.230 teruggebracht tot ongeveer 1.500.”

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

Dat klinkt niet meteen alsof de ondernemer daar beter van wordt. Kan hij met dat uitgedunde personeelsbestand nog wel rekenen op hetzelfde serviceniveau? Volgens Zuiderwijk bijten die twee elkaar niet. “Een ondernemer wil liefst met zo min mogelijk tijdbelasting op een door hem bepaald moment informatie en advies inwinnen. We voorzien daarin door onze dienstverlening zo ver als mogelijk te digitaliseren. Je moet de Kamer van Koophandel zien als de publieke basisinfrastructuur voor ondernemers. Via een advies- en informatiefunctie bijvoorbeeld. Door veilig zakendoen te faciliteren. Om in ondernemend opzicht van a naar b te komen. Digitaal waar kan en persoonlijk waar het moet.”

ONLINE DIENSTVERLENING “De ondernemer is de laatste jaren, onder meer door digitalisering, enorm gemoderniseerd”, zegt Zuiderwijk. En de structuren van de KvK en de wijze van dienstverlening waren volgens haar de laatste jaren niet meer toegesneden op die veranderde omstandigheden. Met de nieuwe Kamer van Koophandel is de organisatie up-to-date, aldus Zuiderwijk. Neem bijvoorbeeld de voor ondernemers verplichte inschrijving in het Handelsregister. Voorheen moest je daarvoor naar het dichtstbijzijnde regiokantoor rijden, terwijl dat tegenwoordig digitaal kan. Voor de verplichte identificatie moeten ondernemers overigens nog wél langs het loket. “Waar we de ondernemer konden ontlasten, hebben we het gedaan. Er is begrip voor dat we een veilige identificatie nog niet online kunnen aanbieden. We streven ernaar begin 2017 over te gaan op eID, wat identificatie via internet mogelijk maakt.” Een andere switch is de informatie- en adviesfunctie van de Kamer van Koophandel, die sinds dit jaar ook onder meer via internet verloopt. Hét informatieloket voor ondernemers is het Ondernemersplein.nl, een digitaal platform waar ze op veel van hun vragen rechtstreeks de juiste informatie kunnen vinden. Ondernemers met individuele vragen kunnen zich melden bij een servicecentrum, waar zowel eenvoudige als complexere issues telefonisch besproken kunnen


worden met een adviseur. Komt de ondernemer er op Ondernemersplein.nl niet uit, dan krijgt het gratis telefonisch advies. “Hier hebben we een enorme tijdwinst voor ondernemers mee geboekt”, zegt Zuiderwijk.

STRUCTURELE BINDING De meest ingrijpende turn die de nieuwe Kamer van Koophandel heeft gemaakt, zit ‘m vooral in de structurele binding aan ondernemers. “In de oude situatie was het zo dat ondernemers langskwamen om zich in te schrijven en vervolgens zag je ze nooit meer terug. Ze kwamen voor de ‘moetjes’. In de huidige opzet zijn we veel meer gefocust op de lange termijn. Dankzij het Handelsregister beschikken we over een immense databibliotheek.” De Kamer van Koophandel is nu volop bezig met de ontsluiting van die databibliotheek, onder meer in de vorm van apps. Er zijn dagelijks honderden calls en ruim vierhonderd projectbegeleiders zijn elke dag met ondernemers bezig ‘in het veld’. In de toekomst zal ook deze dienstverlening verder evolueren, door via Skype en andere videotechnieken te gaan coachen. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel nu steeds vaker webinars, waarvan er recent een meteen de eerste keer door 1.500 personen werd bezocht. En daarna waren er nog eens 2.500 mensen die ‘m afspeelden. Met moderne technologie worden de ondernemers steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk bedient.

ECHTE ONTMOETING “Toch blijft er ook behoefte aan echte ontmoetingen”, zegt Zuiderwijk. “En daarom is er het fysieke Ondernemersplein, waar publieke overheden, de Kamer van Koophandel en bedrijven inhoudelijke kennis en expertise delen en ondernemers coachen. Ook worden er regionaal grotere projecten uitgevoerd waar ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties samen aan vernieuwingstrajecten werken. Dagelijks zijn medewerkers van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en andere organisaties in touw om ondernemers vanuit één locatie te adviseren en vragen te beantwoorden.” En voor die missie ziet de Kamer van Koophandel zich geplaatst: ondernemers ondersteunen bij een succesvolle start, slimme innovatie en een snelle groei. Met de kennis, data en netwerken van de KvK. “Of het nu gaat om innovatie, bedrijfsovername, het integreren van duurzaamheid in een businessmodel, het aanvragen van een financiering of de te bewandelen route naar internationale handel, wij zijn er voor ondernemers. Wij zijn hun openbare infrastructuur.”

«

Kijk voor meer informatie, ondernemersvragen of vragen over de nieuwe Kamer van Koophandel op www.kvk.nl en www.ondernemersplein.nl.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 2014

37


Portretfoto’s Schoolfotografie Bruidsreportages Planzet - Stougjesdijk 290 - 3261 KW Oud-Beijerland

www.fototrends.nl

ls e t o h Atlas

Reclamefotografie Bedrijfsfotografie Architectuurfotografie

Productfotografie

info@fototrends.nl

06-29293115

Profielfotografie 360° fotografie design by

KiDra Webdesign

Groene Kruisweg 11 3202 ST Spijkenisse T 0181 659 944

www.atlashotels.nl

Communicatie | Educatie & PR | Multimedia www.knettercommunicatie.nl | info@knettercommunicatie.nl | 0031-641510088

NIEUW IN STRIJEN

11 BEDRIJFSUNITS AAN DE SIMON STEVINSTRAAT TE STRIJEN Te koop vanaf Te huur vanaf

133.500,- ex. BTW 780,- per maand ex. BTW

LET OP!! LAATSTE 250 M

• • • • • • • • •

Vanaf 122 m2 Units te koppelen Vloeistofdichte vloer Vloerbelasting 2500 kg/m

2

Beheer van uw systemen

Gebruik van onderhoudsarme materialen

VOIP telefonie voor vast maandbedrag

Aluminium kozijnen Voorzien van gas, water en elektra

Hardware en software

Diverse opties mogelijk Al 1500 m2 uitgegeven

Office 365

Actieve helpdesk en meer

2

Indien u geinteresseerd bent en meer informatie wenst, dan kunt u met ons contact opnemen.

Claes Danckaertzstraat 6

GEBRS. HOOGHWERFF B.V. | T 078 - 6741155 | w

Z.H.E. INCASSO

3286 AC Klaaswaal

078-7440090

www.aiv-automatisering.nl

“NOOIT MEER PUZZELEN NAAR GOED PERSONEEL VOOR EEN SUCCESVOL PROJECT”

uw MKB-specialist met incasseringsvermogen! Dé no-nonsense partner voor ondernemers m.b.t. ondermeer: • INCASSO’S (door heel Nederland!)

• GERECHTELIJKE PROCEDURES

Aangenaam kennis te maken:

• JURIDISCHE ADVIEZEN

• BESLAGLEGGINGEN

opererende groep van bedrijven, gespecialiseerd in detachering

• DAGVAARDINGEN

• HUURKWESTIES

D&G Holding is de moedermaatschappij van een internationaal

en projectondersteuning voor de meest uiteenlopende branches en industrieën. Het succes van D&G is een wereldwijd netwerk met lage overhead kosten. Wij ondersteunen zowel grote als kleinere projecten met een breed aanbod aan vakbekwaam

Incasso- & Juridisch Adviesbureau De Zuid-Hollandse Eilanden “Z.H.E.” Doornbos 18 Telefoon 078-6741857 E-mail info@incasso-zhe.nl Postbus 5701 3290 AA Strijen Internet www.incasso-zhe.nl

personeel vanuit de gehele wereld.

Kijk voor meer informatie www.dgpo.nl

D&G Projectondersteuning b.v. | Nijverheidsweg 19 | P.O. Box 36 | 3250 AA Stellendam | The Netherlands T. + 31(0) 187 49 03 05 | F. + 31(0) 187 49 48 06 | E. info@dgpo.nl | www.dgpo.nl


De Neef Advocaten, uw MKB-specialist. onroerend goed

De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert een stuk makkelijker. Met beide

aansprakelijkheid onroerend goed

benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden:

mene voorwaarden aansprakelijkheid onroerend goed

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN aansprakelijkheid algemene voorwaarden

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

VIELECIVIELE PROCEDURES PROCEDURES ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

gemene voorwaarden

contracten contracten beslagleggingen IVIELE PROCEDURES huur bedrijfsruimten beslagleggingen huur bedrijfsruimten contracten incasso

incasso

koop en verkoop beslagleggingen huur bedrijfsruimten ondernemingsrecht

koop en verkoop ontslag incasso koop en verkoop

Menno

Monique

Sandra

ondernemingsrecht

ondernemingsrecht

Isis

Smidsweg 40, Postbus 5227, 3295 ZJ ’s-Gravendeel, Tel. (078) 673 10 83, Fax (078) 673 21 46, info@deneefadvocaten.nl, www.deneefadvocaten.nl

Het Ondernemersbelang Zuid Hollandse Eilanden Hoeksche Waard 2-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you