Page 1

regio

waterland

“Ondernemers moeten elkaar veel meer gunnen� Maatschappelijke betrokkenheid leidt tot win-winsituatie Wanbetalers verzuren de economie

EDITIE

03 2013


Ge誰nteresseerd?

Kijk voor meer informatie op onze reporTage op PAGINA

19


inhoud reportage

reportage

reportage

JAN© helpt, ook bij overnames

Maatschappelijke betrokkenheid leidt tot win-winsituatie

Er zijn altijd kapers op de kust

“We zien dat de ondernemer van nu behoefte heeft aan een maatje die dezelfde taal spreekt, iemand die ontzorgt, behoedt voor fouten en attendeert op kansen. Een betrouwbare, persoonlijke en strategische gids die hem helpt zijn doelen te realiseren”, zegt overnamespecialist Hoekstra van JAN©. “Wij helpen de ambitieuze ondernemers uit de regio graag verder met hun droom.” Een van de disciplines is Overnames & Waarderingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bij A. Hakpark verankerd in de totale organisatie. Zorgvuldig en zorgzaam werken, noemen we het, zegt Siebert van der Veen, Regio Manager West van A. Hak Infranet. Van der Veen kwam in maart 2011 bij A. Hak Infranet in dienst. Regio West is de afgelopen twee jaar sterk gegroeid; het aantal vaste medewerkers is bijna verdubbeld: van 70 naar 130.

lees verder op pagina 15

Een mooi, nieuw product ontwerpen, het in licentie geven bij een multinational en dan de royalty’s incasseren. Het lijkt een benijdenswaardig scenario, maar Rik Bergen van Monti Valves in Purmerend heeft andere ervaringen. Hij ontwierp de balkeerklep, een alom erkende unieke uitvinding voor afsluitingen in vloeistofleidingen. Maar ook al heb je er een patent op, er zijn altijd kapers op de kust.

lees verder op pagina 20

lees verder op pagina 24

coverinterview “Ondernemers moeten elkaar veel meer gunnen” Als iemand zou moeten weten hoe bedrijven in Waterland ervoor staan, dan is het Rawi Gadjradj van PNR administraties in Purmerend. Zijn oordeel: het gaat helemaal niet zo slecht. Rawi Gadjradj ziet meerdere keren per jaar de cijfers van zijn klanten en heeft zo voortdurend een thermometer in de economie. Bovendien is hij erg actief in de regionale ondernemerswereld.

lees verder op pagina 10

Wanbetalers verzuren de economie Ingenieurs streven naar het opzetten van ketens waaruit geen energie weglekt. In economische ketens wordt die rol vervuld door geld. Hoe meer bedrijven hun betalingen opschorten, hoe groter het verlies voor de keten als geheel. Om die vlot te trekken stimuleert het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) de implementering en toepassing van creditmanagement in het bedrijfsleven. “Het veilig stellen van de eigen cashpositie gaat ten koste van het MKB”, zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB.

lees verder op pagina 28

en verder... 3 Inhoud 5 Column/colofon 6 Nieuws 7 Succesvol ondernemen 11 Ondernemen in de thuiszorg

13 Totaal toegewijd aan het ontzorgen van de klant 16 Panel: Belemmert het ontslagrecht de ondernemer?

27 Veldhuis Media groeit door anticyclisch investeren 32 Energie uit de golven 34 Eteck maakt Nederland steeds groener

19 Bouwen in vertrouwen en vertrouwen in bouwen

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

3


Koning Bouw Volendam is in 1962 als familiebedrijf opgericht te Volendam. Sinds 2006 is Koning Bouw Volendam onderdeel van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB), een netwerk van landelijk opererende bouwgerelateerde bedrijven. Koning Bouw Volendam opereert als een autonoom, lokaal bouwbedrijf en is bovenal regionaal georiĂŤnteerd. Ons werkgebied beslaat geheel Noord Holland. Wij hebben de afgelopen 50 jaar veel referenties opgebouwd in de volgende specialismen: Woningenbouw; - Grondgebonden - Gestapeld - Individueel

Bedrijfshuisvesting Commercieel Vastgoed Sport & Leisure Scholen & Zorg

Onze medewerkers zijn transparant, betrouwbaar en hebben bovenal een echte Volendamse no-nonsense mentaliteit. We denken in mogelijkheden en oplossingen in plaats van in problemen en hanteren 4 belangrijke kernwaarden, te weten kwaliteit, planning, prijs en gezondheid.

Renovatie Duurzaam en energiezuinig bouwen

Koning Bouw Volendam heeft de afgelopen jaren aan een goede, vaste relatie gebouwd met opdrachtgevers als Bouwfonds te Haarlem, Zeeman Vastgoed te Hoorn, Ymere te Amsterdam, Eigen Haard te Amsterdam, Woon-/Bouwcompagnie te Hoorn en Intermaris Hoeksteen te Hoorn.

Onze betrokkenheid eindigt niet bij de oplevering, een gedegen en adequate nazorg zijn voor ons vanzelfsprekend. Tenslotte draait het bij gebouwen/bouwwerken om een lange levensduur en die kunnen naar onze mening uitsluitend met langdurige relaties tot stand komen.


column

Geen luchtfietserij Voorspellen is moeilijk als je geen medium bent. Vooruitblikken op basis van een ontwikkeling of trend pakt bijna altijd anders uit dan was verwacht. Kijk maar naar de rekenmeesters van de regering, die een paar keer per jaar onder de naam Centraal Plan Bureau de coalitiepartijen en de Tweede Kamer voorzien van cijfermateriaal waaruit blijkt hoe de economie zich ontwikkelt. Waarop het kabinet zijn beleid afstemt. Het mislukt keer op keer. Al na twee maanden blijken de ‘ramingen’ zoals ze hun voorspellingen noemen, de prullenbak in te kunnen. Zelf geeft de directeur van het CPB ook toe dat ze maar wat zitten aan te klooien. Alleen zegt hij het op een wat deftiger manier dan ik nu doe. Maar het komt op hetzelfde neer. In december verschijnen altijd blaadjes van astrologen waarin zij voorspellen welke rampen ons te wachten staan. Wie er wereldkampioen dit-en-dat wordt, wat voor zomer we zullen krijgen en waar er een revolutie uitbreekt. Als je zo’n blaadje een jaar bewaart en dan terugleest, blijkt er niets te zijn uitgekomen. Zelf deed ik op deze plek ook eens een voorspelling. In het najaar van 2011 schreef ik dat wij vóór het jaar 2050 de files op de wegen zouden hebben ingeruild voor een individueel vervoermiddel in de lucht. Actieve ondernemers en forenzende werknemers zouden zich dan massaal per minicopter door de lucht verplaatsen.

Ik durf nu al te voorspellen dat die voorspelling uit komt en nog sneller dan ik zelf had gedacht. In ons eigen Nederland staat al een vliegende auto klaar. De PAL-V (www.pal-v.com) van de innovatieve ondernemer Robert Dingemanse heeft een jaar geleden z’n eerste geslaagde testvlucht gemaakt. De tweepersoons luchtauto is productierijp, maar de directeur wacht nog tot 2015 met de levering van de eerste serie van 25 toestellen. Alles moet perfect zijn, hij laat niets aan het toeval over. In de orderportefeuille heeft Dingemanse naar eigen zeggen al 6.000 (!) belangstellenden, vooral uit het buitenland. Vermogende particulieren en zakenmensen financieren de jongensdroom van de entrepreneur. De PAL-V is een gyrocopter. Dat wil zeggen dat het toestel een start- en landingsbaan nodig heeft en niet als een helicopter loodrecht opstijgt. Om omhoog te komen is 165 meter nodig, voor de landing is 30 meter asfalt toereikend. Het laatste kan overal, voor het eerste is voorlopig nog een airstrip nodig. Daarvan zijn er enkele tientallen in Nederland. Op de weg haalt de autocopter 180 kilometer per uur, in de lucht gaat het met dezelfde snelheid. Hij loopt op benzine, gemiddeld 1 op 12. Nu nog kost het toestel ruwweg 250.000 euro, maar over tien jaar zou dat wel eens minder dan de helft kunnen zijn. De eerste kleurentelevisie en reizen per vliegtuig waren vroeger ook dure grappen; als de massa er vat op krijgt, dalen de prijzen vanzelf. En tegen de beroepsvoorspellers zeg ik “Vlieg op!”

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

colofon Hét Ondernemersbelang van Waterland Uitgever verschijnt vijf keer per jaar. Novema Uitgevers BV / Jelte Hut Postbus 30, 9860 AA Grootegast Vijfde jaargang, nummer 3, 2013 Weegbree 1, 9861 ES Grootegast Telefoon: 0594 – 51 03 03 Oplage: 3.000 exemplaren Fax: 0594 – 61 18 63 info@novema.nl Coverfoto www.novema.nl Rawi Gadjradj van PNR administraties in Purmerend Eindredactie Fotografie: Luuk Gosewehr Baukje Bosma Telefoon: 0594 - 69 56 16 b.bosma@ondernemersbelang.nl

Regionale verbinder Bruce de Swaan T 0228 - 32 12 53 b.deswaan@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Vormgeving, Drachten Druk Drukkerij Veldhuis, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Gerrit Boer Luuk Gosewehr JJFoto/Jan Jong Baart Koster Jeroen Kuypers Marco Magielse Wendy van Schie André Staas (Comm’Art) André Vermeulen (column) Cock de Vries René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. ISSN: 1876-0414 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

5


kort nieuws SEPAhelpdesk wil MKB in beweging brengen De officiële start van SEPAhelpdesk, een initiatief door en voor ondernemers om het MKB te begeleiden in de overgang naar SEPA, heeft onlangs plaatsgevonden. Per 1 februari 2014 moeten alle bedrijven werken volgens de nieuwe EU betaling- en incassoregels van SEPA. Volgens de laatste meting is slechts 39% van MKB bedrijven begonnen met het doorvoeren van aanpassingen als gevolg van SEPA, aldus het Nationaal Forum SEPA migratie. En dat terwijl SEPA ingrijpt op het betalings- en incassoverkeer en daarmee de liquiditeit van bedrijven. Gemiddeld duurt het vier tot zes maanden om IT systemen en organisatieprocessen hiervoor aan te passen. 69% van het MKB heeft nog geen compleet beeld van de impact van SEPA. SEPAhelpdesk heeft daarom de ‘schijf van 7’ ontwikkeld om duidelijk te maken wat geraakt wordt als gevolg van SEPA en wat dat betekent voor een bedrijf.

Groen licht voor transitie BaanStede

MVO Nederland lanceert MVO Risico Checker MVO Nederland heeft in Den Haag de MVO Risico Checker geïntroduceerd. Met deze gratis online tool krijgen bedrijven binnen vijf minuten inzicht in de risico’s waarmee zij te maken kunnen krijgen bij internationaal zakendoen. De MVO Risico Checker helpt ondernemers bedrijfsrisico’s in te schatten van inkoop- of productieketens, waardoor kwesties als slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, corruptie en lage lonen voorkomen of verholpen kunnen worden. De MVO Risico Checker werd op verzoek van de minister door MVO Nederland ontwikkeld. De MVO Risico Checker biedt bedrijven én consumenten inzicht in de MVOrisico’s per land, product of grondstof. Naast de Nederlandse variant www.mvorisicochecker.nl is een Engelstalige versie www.csrriskcheck.com beschikbaar. De MVO Risico Checker bevat informatie uit circa 216 bronnen, vertaald naar ruim 1.100 risico’s en adviezen ten aanzien van producten en landen. MVO Nederland vult de tool continu aan met nieuwe bronnen. Gebruikers kunnen suggesties aandragen voor (nieuwe) onderzoeksrapporten. De MVO Risico Checker maakt deel uit van het internationale programma van MVO Nederland. In dit programma werkt MVO Nederland samen met MKB-koplopers uit zes sectoren aan een omslag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen op internationaal niveau.

Het bestuur van sociaal werkvoorzieningsbedrijf BaanStede heeft groen licht gegeven voor het Transitieplan BaanStede 2013-2017, getiteld: ‘Iedereen doet mee!’ In de visie van het algemeen bestuur van BaanStede ligt de toekomst van de SW-medewerkers bij reguliere werkgevers (profit en non-profit) in de regio. Met de juiste begeleiding kan het werken in een reguliere werkomgeving de ontplooiingskansen vergroten. Dit past in het streven om iedereen die (gedeeltelijk) kan werken aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. Daarmee blijft de sociale zekerheid ook voor toekomstige generaties betaalbaar. Natuurlijk houden de gemeenten hun verantwoordelijkheid voor alle inwoners met een SW-indicatie. Uitgangspunt is dat de SW-medewerkers hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden behouden. Er blijft een voorziening voor de beperkte groep die straks niet aan de slag kan bij een reguliere werkgever waar zij naar eigen vermogen kunnen werken. Het algemeen bestuur van BaanStede bestaat uit wethouders van negen gemeenten in de regio ZaanstreekWaterland. Zij zijn verantwoordelijk voor de toekomst van het SW-bedrijf en de ruim 1000 medewerkers.

Gezocht: slimme MVO-tips Wat heeft u gedaan om uw bedrijf te verduurzamen? Deel uw tips op www.mvonederland.nl/tips zodat anderen direct een begin kunnen maken en doe zelf inspiratie op! De meest praktische en inspirerende tips worden op een tegel geplaatst.

Oplaadbare beschermhoes voor iPad Xtorm, Nederlandse fabrikant van mobiele en innovatieve oplaadsystemen voor smartphones en tablets gericht op elke reiziger, heeft de Power Tablet Sleeve Star gelanceerd, een iPad beschermhoes en reservebatterij in één. De stijlvolle aanvulling op de bekroonde Xtorm. Meer informatie vindt u op www.xtorm.eu

Uw nieuws in hét Ondernemersbelang? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

6

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013


column

Succesvol ondernemen: kijk de kunst af bij biljarters

BusinessPost bezorgt naar volle tevredenheid post voor Waterlandziekenhuis Sinds maart 2013 verzorgen de BaanStedelingen alle post voor het Waterlandziekenhuis in Purmerend. BusinessPost heeft het hele postproces overgenomen. Van binnenkomende tot uitgaande post. Hiermee ontzorgt BusinessPost het Waterlandziekenhuis: Het ziekenhuis hoeft nu minder te doen dan bij de vorige leverancier van postdiensten. Maar wat doet BusinessPost dan precies voor het Waterlandziekenhuis? Aan het einde van de dag halen BaanStedelingen alle post op. En ‘s ochtends brengen zij deze vanuit de Post.nl postbus naar het Waterlandziekenhuis. Post die het ziekenhuis zelf verstuurt, bezorgt BusinessPost in Zaanstad, Purmerend, Neck, Wijde Wormer en Edam-Volendam. BusinessPost is tien jaar geleden op dezelfde wijze gestart voor de gemeente Purmerend, later ook voor de gemeenten Edam-Volendam en Zaanstad. Post bestemd voor buiten de regio gaat naar de 35 BusinessPost-vestigingen in het land via het nachtelijk netwerk van BusinessPost. Goed geregeld dus door het Waterlandziekenhuis!

Slimme ondernemers maken goedkoop printen mogelijK De prijs voor printcartridges en toners zijn nog steeds opmerkelijk hoog ondanks de vele verkoopkanalen die er zijn, de kwaliteit wisselt ook. Net als in de supermarkt heb je origineel en goede of slechte huismerken. De supermarktconsument weet dat heel goed en bespaart zo veel geld. Bij toners is dit verschil er ook maar koopt men vaak uit gemak bij de totaal vakhandel of de bekende webshops met een diversiteit aan producten. Slim inkopen levert een bedrijf gelijk geld op met minimale inspanning. Slim verkopen doet dat ook, crisis maakt innovatief zegt Pieter Beerepoot van Pixeljet.nl “Wij hebben een andere aanpak en onderscheiden ons als specialist in A-kwaliteit toners met het door ons ontwikkelde Pixeljet merk en verkopen dan ook alleen deze toners. Door deze specialisatie zijn wij gemiddeld zo’n 35% goedkoper dan andere webshops en hebben fabrikantbonussen, margemiddeling of koppelverkoop geen invloed. De kwaliteit is gegarandeerd hoog, ook leaseconstructies zijn zo veel goedkoper. Als je als ondernemer rationeel en kostenbewust kunt kiezen en vooral afgaat op je eigen oordeel dan ligt een extra besparing binnen handbereik. Vooral binnen de retail hebben we al veel geld bespaard.” U kunt de kwaliteit van de toners risicoloos testen bij Pixeljet.nl Meer info: www.pixeljet.nl

Het verbaast mij altijd hoeveel cursussen, workshops en andere bijeenkomsten er georganiseerd worden met als thema; hoe word je een succesvolle ondernemer? Het is uitgebloeid tot een complete industrie. Eentje die een voorspelbaar windje heeft doen opsteken. Niet gek ook met zoveel open deuren. Dan gaat het vanzelf flink tochten. Om beeldend te illustreren waarom veel ondernemers (nog) niet succesvol zijn, kan ik een persoonlijke ervaring gebruiken. Eentje uit de tijd dat ik nog tijd had om met mijn Amstelvrienden af en toe ‘een biljartje te leggen’. De tijd dat ik vaak nat ging en dan niet vanwege mijn inname van bier. Ik keek wel uit, want ik wilde een indrukwekkende partij op het laken leggen. Dus ging ik altijd in een verdacht rechte lijn richting de tafel wanneer ik aan stoot was. Mijn tocht naar de biljarttafel was eigenlijk ook meteen het hoogtepunt voor mij. Hoewel dat altijd iets later pas bleek. Er maakte zich namelijk een heerlijke opwinding van mij meester als ik weer mocht. Dat kwam omdat ik bijna altijd mogelijkheden zag voor een fraaie carambole. Maar zoals u weet, voordat je die tweede bal op kunstige wijze raakt moet je wel de eerste bal aangetikt hebben. En laat ik nou een meester zijn in de subtiele beroering. Althans; in mijn gedachten. Want zo subtiel speelde ik regelmatig richting de eerste bal, dat ik die (te) vaak miste. Waardoor ik dus niets had en weer in een rechte lijn terug naar mijn stoel kon. Dit euvel was een waardevolle les, want ik kon het 1 op 1 toepassen op ondernemerschap. Ik doel op ondernemerschap in zijn algemeenheid, wat al die cursussen en workshops ook doen. En dan valt mij op dat ondernemers zich vaak onvoldoende op het raken van die eerste bal richten. Die eerste bal staat voor de basiselementen die iedere ondernemer zou moeten beheersen. Hier komen er een paar: steevast op tijd op afspraken verschijnen/ altijd terugbellen of mailen als een klant contact zoekt/ volstrekt helder zijn over wat klanten van je mogen verwachten. De ervaring leert dat nog te veel dienstverleners: vergeten de afspraak in hun agenda te noteren/ wel komen, maar dat te laat doen en je dus laten wachten/ beloven te reageren op telefoontjes of mailtjes en daar vervolgens (druk, druk, druk) niet aan toekomen/ verwachtingspatronen niet honderd procent invullen. Deze herkenbare voorbeelden spreken voor zich. Het goede nieuws: het budget voor de cursus ‘open deuren openen’, kunt u in uw zak houden. Kijk liever kritisch naar hoe u uw basics op orde hebt. En basics zijn niet uw inhoudelijke diensten en producten, want uw specialiteiten lopen uiteraard als een trein. Uw basics hebben eigenlijk vrijwel altijd met communicatie te maken. Gesproken en/of geschreven. Zorg dat die communicatie staat als de fundamenten van een huis, zodat u daar ook echt een mooi huis op neer kunt zetten. Want dát u dat huis kunt bouwen staat vast. Zorg er juist daarom voor dat uw fundamenten zo goed zijn dat klanten u ook het vertrouwen geven om daadwerkelijk met bouwen te beginnen. Mijn tweede goede nieuws: als dat voor elkaar is bent u al net zo dicht bij succesvol ondernemerschap als de biljarter die de eerste bal geraakt heeft en zijn bal in de richting van de tweede ziet rollen.

«

Baart Koster (freelance zakelijk & economisch journalist, copywriter en columnist) www.kosterteksten.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

7


“Ondernemers moeten elkaar veel meer gunnen” 8

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013


coverinterview

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Als iemand zou moeten weten hoe bedrijven in Waterland ervoor staan, dan is het Rawi Gadjradj van PNR administraties in Purmerend. Zijn oordeel: het gaat helemaal niet zo slecht. Rawi Gadjradj ziet meerdere keren per jaar de cijfers van zijn klanten en heeft zo voortdurend een thermometer in de economie. Bovendien is hij erg actief in de regionale ondernemerswereld. “Het gaat helemaal niet zo slecht. Het sentiment is negatief door de berichtgeving in de media. Als een ondernemer zegt dat het goed met hem gaat, wordt hij aangekeken alsof hij niet goed bij zijn hoofd is. Het kán gewoon niet goed gaan, want dat is wat ons constant wordt verteld. Oké, klanten die vroeger een resultaat van bijvoorbeeld 100 haalden, halen nu 90. Maar moet je dat slecht noemen? Als je ondernemingshuishouding op orde is, kun je dat hebben.” Zijn mijn klanten misschien niet representatief, vraagt hij zich af. “Iedereen krijgt de klanten die hij verdient. In dat geval zijn mijn klanten dan waarschijnlijk, net als ik, nogal eigenwijs en vasthoudend. Dat is momenteel wel nodig. Je moet zaken soms anders aanpakken dan men gewend is en ook bij tegenstand door blijven gaan.” Ondernemers zien namelijk best kansen, is zijn ervaring. “Het probleem is dat zij de mogelijkheid niet krijgen om hun ideeën uit te voeren. Ook al ontkennen ze het, de banken zijn echt maar mondjesmaat bereid om geld te verstrekken. Je vraagt je wel eens af of de banken momenteel de economie bepalen...”

Kritische klanten Door alle negatieve berichtgeving kopen mensen doelbewuster, ziet ook Gadjradj. “Ze kijken bewuster naar de kosten. Dat is alleen maar goed. Helaas is het gevolg dat er nog maar weinig loyaliteit is ten opzichte van vaste leveranciers. Dat wordt versterkt door het internet. Door de digitale wereld gaan mensen anders kijken en anders hun inkopen doen. Mensen worden kritischer.” Dat geldt ook voor zíjn klanten. “Ze willen graag weten waar ze voor betalen, vragen verantwoording voor de gefactureerde uren. Onze belangrijkste taken liggen op het financiële vlak: het verzorgen van de administratie, de loonadministratie, het samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de aangiftes. De klanten bepalen zelf wat wij voor ze doen. Ondernemers kunnen veel zelf doen tegenwoordig en ze weten vaak beter wat er speelt dan ik. Dus ze vragen zich af of onze dienstverlening het nog wel waard is, toegevoegde waarde heeft. Dat houdt ons scherp! Ik vind het vooral belangrijk dat er een klik is, dat we elkaar begrijpen. Je moet wel stelling durven nemen. Altijd eerlijk zijn, ook als je dan dingen moet zeggen die ze liever niet willen horen. Dat mag andersom ook! Ik werk voor mijn klanten zoals ik zou willen dat mensen voor mij werken en pas mijn werkwijze aan de

klant aan. Niet dat ik met schoenendozen met bonnetjes zou gaan werken als de klant dat wil, maar we gaan wel ver. De klant kan mij altijd bellen en de urenteller gaat dan niet meteen aan. Als iemand problemen heeft, zakelijk of privé, dan zal ik proberen te helpen, bijvoorbeeld door mensen, ondernemers, bij elkaar te brengen. Ik netwerk veel voor mijn klanten.” Gadjradj ziet en spreekt alle klanten minimaal een keer per jaar, maar meestal meerdere keren. “Dat hoeft niet per se op kantoor te zijn. We zien elkaar ook bij andere gelegenheden. En ik zie altijd alle cijfers, voordat ze deur uit gaan.” Altijd klaar staan voor klanten, wordt lastiger als een bedrijf groeit en je er als ondernemer op moet vertrouwen dat je medewerkers dezelfde mentaliteit hebben. Bij PNR werken nu zestien mensen. “Ze moeten net als ik meedenken met de klant en zich steeds afvragen of wat ze doen toegevoegde waarde heeft voor de klant. Ik stop er veel tijd en energie in om ze dat te leren en moet toegeven dat dit niet altijd lukt. Wat mij betreft zou het goed zijn als het ontslagrecht in zo’n situatie soepeler zou zijn. Maar het team dat er nu zit, voldoet aan mijn vereisten.”

Nieuwbouw Dat klanten zijn instelling waarderen, bleek toen Gadjradj begin 2012 zelf in problemen kwam. “Ik ben in 1997 voor mezelf begonnen op een zolderkamertje. Uiteindelijk had ik twee vestigingen, in Amsterdam en in Purmerend. In 2011 heb ik hier een stukje grond gekocht om een pand neer te zetten, waarin ik de vestigingen kon samenvoegen. Sommigen verklaarden me voor gek, maar ik vind het juist een gunstige tijd om dit soort investeringen te doen. Je moet nu je nek durven uitsteken.” Helaas ging de aannemer tijdens de bouw failliet. “Ik was mijn geld kwijt en zat behoorlijk in de problemen. Een van mijn klanten merkte dat het niet goed met me ging en nodigde me uit om een weekje in Frankrijk langs te komen. Uiteindelijk hebben drie relaties de handen ineen geslagen en me het geld geleend om het pand te kunnen afbouwen. Zo kon ik ook de onderaannemers betalen voor het werk en de materialen die ze al hadden geleverd. Ik heb kennelijk toch iets goed gedaan, dat relaties bereid zijn zoiets voor je te doen!” Met enige vertraging werd het pand eind november 2012 opgeleverd. Net als zijn eigenaar is PNR administraties niet alledaags. Behalve kwaliteit en service is gastvrijheid er vanzelfsprekend. Wie toevallig op vrijdagmiddag langskomt kan mee-eten.

Er zijn best goede initiatieven, maar ze worden niet gehonoreerd Ondanks enkele kleine lichtpuntjes is de stemming in Nederland nog overwegend negatief. Terwijl er best ondernemers zijn met goede plannen en kansen. Helaas worden die mogelijkheden nog onvoldoende (h)erkend en is het moeilijk er financiering voor te vinden.

Ondernemers moeten elkaar meer gunnen Ondernemers moeten meer samenwerken en elkaar meer gunnen, zodat de negatieve stemming wordt doorbroken en initiatieven op hun juiste waarde worden geschat.

Geld moet niet de voornaamste drijfveer zijn Rawi Gadjradj van PNR administraties zet zich graag in om ondernemers met elkaar in contact te brengen en zet daarbij vaak onorthodoxe middelen in.

“Op vrijdagmiddag kookt mijn broer hier altijd een maaltijd. Wie in huis is, schuift gewoon aan.” In mei heeft Gadjradj een groot feest georganiseerd, waarvoor veel ondernemers uit Purmerend en omgeving waren uitgenodigd. Zoals hij tijdens het rondetafelgesprek van Het Ondernemersbelang dit voorjaar al zei: “Het bedrijfsleven doet te weinig om elkaar te ontmoeten en samen te werken, terwijl dat het beste antwoord op de crisis is. Er is volop bloeipotentieel! Er zitten in Purmerend hele sterke bedrijven, maar er moet iets aan de mentaliteit veranderen. We moeten elkaar veel meer gunnen dan nu het geval is.” Volgens Rawi Gadjradj zouden ondernemers zich vooral moeten focussen op hun sterke punten en ook wat voor de maatschappij moeten doen. “Geld zou niet de voornaamste drijfveer moeten zijn. Het gaat erom dat je verder kijkt dan je neus lang is en dat je in mogelijkheden denkt.”

«

PNR administraties Antwerpenhaven 101 1448 KN Purmerend Telefoon 0299 - 66 78 62 Fax 0299 - 66 78 63 E-mail rawi@pnr.nu www.pnr.nu

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

9


Voor stabiel en dynamisch Voorhaven 26, 1135 BR Edam Telefoon: 0299 371771 www.deboeraccountants.nl

Kwaliteit voor iedereen

De tarieven van post.nl zijn in augustus STIPT KOERIERS met 10% gestegen, de onze niet. VOLGT Waardoor onze tarieven nu NOG Âą12% voordeliger zijn. Maak daar je voordeel mee! Meeuwstraat 112, 1444 VH Purmerend T 0299-413 660 M 06-46401414 E info@stipt.nu E purmerend@falkcourier.nl E sandra@falkcourier.nl


reportage

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Sandra Caster geeft samen met haar echtgenoot leiding aan Mens & Zorg Thuiszorg

Ondernemen in de thuiszorg met warmte, passie en vertrouwen Nominatie voor zwarte zakenvrouw Nederland (2006) en Amsterdamse zakenvrouw 2012 plus Inspirational Woman Zuidoost 2011 en duo-deelraadslid voor de ChristenUnie in Zuidoost: Sandra Caster-Esseboom is duidelijk een maatschappelijk betrokken zakenvrouw. Vanuit die achtergrond geeft zij, samen met haar echtgenoot Clayton Caster, leiding aan Mens & Zorg Thuiszorg. In 2004 besloot Sandra Caster (42) vanuit huis te gaan werken, om de puberteit van hun dochter Consuela in goede banen te leiden. Ze wilde intussen iets gaan doen met haar ondernemingszin. Het onderwerp diende zich aan, toen de moeder van een vriendin thuiszorg nodig had en op een wachtlijst kwam. Caster had weliswaar geen kennis of ervaring in de zorg, maar vanuit haar opleiding (HBO Management & Organisatie) en haar holistische mensvisie vond ze dat het beter moest kunnen. Ondersteund door haar echtgenoot startte ze Mens & Zorg Thuiszorg.

Geen wachtlijsten “In Suriname is het gewoon om goed te zorgen voor je ouders en grootouders. Dat is onze basis. Met warmte en passie willen we de levenskwaliteit van onze cliënten verbeteren. We zijn begonnen met twee medewerkers en tien cliënten. Nu hebben we zestig medewerkers en zo’n tweehonderd cliënten in Groot-Amsterdam, Amstelveen, de Zaanstreek en Waterland. Wij hebben geen wachtlijsten en garanderen dat we zo nodig binnen 24 uur de handen aan het bed hebben.” Mens & Zorg Thuiszorg is een platte organisatie. “We hebben een klein team,

waarin iedereen elkaar kent. Er is ruimte voor structurele oplossingen. Ook op kantoor werken verpleegkundigen en verzorgenden IG. Kan een zorgvraag niet direct in de wijk worden ingevuld, dan springen zij in. Een cliënt ziet maximaal drie verschillende medewerkers, zodat er een goede relatie ontstaat en we zorg op maat kunnen leveren. Het geeft de cliënt bovendien een veilig gevoel.”

Motivatie Mens & Zorg Thuiszorg verzorgt nietcomplexe zorg (persoonlijke en huishoudelijke verzorging, verpleging en begeleiding), heeft de vereiste HKZ-certificering, is erkend door het ministerie van VWS en heeft de AWBZ-toelating. “Volgens een auditor is onze meerwaarde ‘de intrinsieke motivatie van de medewerkers, die zeer optimaal is’. Onze medewerkers werken met passie.” De verklaring van Caster daarvoor: “De kracht van vermenigvuldigen is delen. Als wij onze overtuiging goed kunnen delen met onze medewerkers, dan kunnen zij dat overbrengen. Wij investeren veel in opleiding en we geven vertrouwen. Voor de kantoormedewerkers kennen we bijvoorbeeld geen vakantie- of ziektedagen.

We laten het aan henzelf over wanneer ze vrij willen nemen of thuis willen werken. Voor dat vertrouwen krijgen we een grote inzet terug.” Twee tegengestelde ontwikkelingen bepalen de toekomst van de thuiszorg. “Enerzijds is er de toenemende vraag door de vergrijzing, anderzijds zijn er de overheidsmaatregelen die de zorgvraag moeten inperken. Wij spelen daarop in door meer te gaan werken met zelfsturende teams. De zorgverlener levert de handen aan het bed, verzorgt de administratie en ook het intakegesprek, de planning en de signaleringsfunctie. Zo besparen we op overhead en reiskosten. We noemen dat ondernemend werknemerschap.” Sandra en Clayton Caster hebben er alle vertrouwen in.

«

Mens & Zorg Thuiszorg Krimpertplein 32 1104 PH Amsterdam Telefoon 020 - 416 03 03 Fax 020 - 600 61 10 E-mail s.caster@mensenzorgthuiszorg.nl www.mensenzorgthuiszorg.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

11


De wet is voor elk advocatenkantoor gelijk. Het zijn de mensen die het verschil maken. Bij Van Diepen Van der Kroef zijn dat advocaten die met passie en creativiteit voor u aan de slag gaan. Die net even verder voor u gaan. Net even wat meer lef hebben. Waardoor we niet zelden ruimte ervaren waar anderen leegte zien. En waardoor we het hardop durven zeggen: Welkom bij de winnaars.

Nét even wat verder

www.vandiepen.com

VOOR ELKE VAKMAN? ‘TUURLIJK! Grote aannemer of klein klusbedrijf? al meer dan 75 jaar helpen wij bouwers (ver)bouwen in de regio. dat doen we met goed advies, prima materiaal en uitstekende service. ‘Tuurlijk! - uitgebreid afhaalcenter - 4-uur bezorgservice - sterk hout- en plaatmateriaalaanbod Goed advies | Uitgebreide showrooms | Logistieke oplossingen

Volume 160-162 1446 WJ Purmerend T 0299 421315 info.Purmerend@bbn-bmh.nl bbnbouWmaTerialen.nl


reportage

Tekst: Baart Koster (Koster teksten) // Fotografie: JJFoto/Jan Jong

AutoBrockhoff Noord

Totaal toegewijd aan het ontzorgen van de klant Ontzorgen; de term ligt veel ondernemers tegenwoordig in de mond bestorven. Maar vaak wordt ontzorgen gewoon verward met goede service. Heeft vestigingsmanager Jacco Defourny het daarentegen over ontzorgen, dan is dat ook precies wat hij bedoelt. Een voorbeeld van de onderscheidende manier waarop hij en zijn medewerkers klanten tegemoet komen, kan hij direct geven. “Wil een zakelijke klant vervangend vervoer, dan krijgt hij dat gratis. En dan heb ik het niet alleen over personenauto’s, maar ook over bedrijfsauto’s.”

AutoBrockhoff Noord is weliswaar primair dealer van Nissan en Citroën, maar het bouwde door de jaren heen ook ervaring op met andere merken. “Ook klanten die een ander merk rijden, komen hier aan hun trekken. Inmiddels hebben wij op de werkplaats namelijk zoveel expertise ontwikkeld dat we op elk merk onderhoud en reparatie kunnen uitvoeren.”

Mond-tot-mondreclame als belangrijke PR Naast het feit dat AutoBrockhoff als multi-merk dealer voor elke klant iets kan betekenen, kan het dat ook voor elk type klant. “We bedienen particulieren, maar ook ondernemers. Van klein MKB tot bedrijven met een flinke vloot. Al in 2009 nam ik daarvoor een gespecialiseerde fleet sales verkoper in dienst, zodat we ook grote klanten perfect kunnen ontzorgen.” Opvallen in de markt doet de dealer in Amsterdam Noord niet alleen door de goede service, maar ook door creatieve acties. “Maar onze mooiste klantrelaties ontstaan vaak door mond-tot-mondreclame. Doordat wij constant bewijzen dat wij onderscheidend zijn in service, hebben we loyale klanten. Die delen hun positieve ervaringen weer met familie, vrienden en collega’s.”

Waar hem dat ontzorgen van zelfs de grootste klanten precies in zit? “Bijvoorbeeld in compleet wagenparkbeheer, maar ook in het plegen van reparaties en het regelen van vervangend vervoer. We halen en brengen auto’s naar onze klanten. En ons vervangende vervoer is niet alleen gratis, doordat wij Nissan en Citroën dealen, hebben we bovendien een enorm uitgebreide bedrijfswagenlijn waarmee we ondernemers mobiel houden tijdens bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. Daarin zijn we uniek.”

De klant kan altijd rekenen op service, gegarandeerd! Ook zet Defourny desnoods een verkoper of een collega van de administratie op de trailer wanneer een klant met zijn vervoer ergens gestrand is. “Die auto gaan we halen, sowieso!” Want een klant laten staan is voor hem absoluut geen optie. Wat de slagkracht van AutoBrockhoff Noord nog aanmerkelijk vergroot is de samenwerking met de tweede vestiging in Almere. “Dat geeft een heel goede synergie, waardoor we de complete Randstad kunnen bedienen en zoveel creatieve oplossingen in huis hebben, dat onze klant altijd geholpen is.” Ook op de toekomst is AutoBrockhoff uitstekend toegerust. Belangrijk is bijvoorbeeld de

overschakeling op elektrische mobiliteit. “Die zet door. We merken dat in onze klantaanvragen naar elektrisch rijden, die nemen duidelijk toe. Volgend jaar lanceren wij de INV200, een elektrische minivan met grijs kenteken. Naast milieuvriendelijk is hij dus ook vriendelijk als het om het fiscale aspect gaat. Daarbij komt de Amsterdamse ambitie om de schoonste gemeente van Europa te worden. Je ziet de stad daar al maatregelen op nemen, zoals een verbod voor niet-elektrisch vervoer in de binnenstad. Daardoor wordt de propositie van onze INV200 alleen maar sterker. Ik verwacht dat we daar in de toekomst veel ondernemers gelukkig mee maken.” Met die formulering, geeft Defourny kernachtig aan waarom AutoBrockhoff al vele jaren succesvol is en ook vol vertrouwen naar de toekomst mag kijken.

«

AutoBrockhoff T.T. Vasumweg 36 1033 SC Amsterdam Telefoon 020 - 633 21 11 www.autobrockhoff.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

13


STARTEN ACCOUNTANCY BELASTINGEN PERSONEEL SALARISSEN RECHT OPTIMALISATIE OVERNAMES VERKOOP PENSIOEN

NISSAN NV200

NISSAN PRIMASTAR

NISSAN NV400

€ 15.125

€ 20.530

€ 23.480

€ 11.980

€ 15.980

€ 18.680

DE PROFESSIONAL EDITIONS VAN NISSAN De Nissan NV200, de Primastar en de NV400 zijn nu verkrijgbaar als Professional Edition. Zo heeft u alle luxe aan boord als airco, cruise control, radio/CD met Bluetooth en centrale deurvergrendeling in één aanbiedingspakket. Check dus snel de kwaliteit, compleetheid én de prijs van de Professional Edition aanbiedingen. Kom langs bij AutoBrockhoff.

AutoBrockhoff T.T. Vasumweg 36 Palmpolstraat 6

1033 SC Amsterdam 1327 CE Almere

Tel.: (020) 633 21 11 Tel.: (036) 549 10 50

WWW.AUTOBROCKHOFF.NL

* Prijzen exclusief BTW/BPM en exclusief kosten rijklaar maken/verwijderingsbijdrage/leges. De NV200 Professional Edition is gebaseerd op een witte 4-deurs Optima met 90-pk diesel en achteruitrijcamera. De Primastar Professional Edition is gebaseerd op een witte 4-deurs L1H1 Acenta 2700 GVW met 90-pk diesel. De NV400 Professional Edition is gebaseerd op een witte 4-deurs L1H1 Acenta 3300 GVW met airco en 100-pk diesel.


Tekst: Cock de Vries // Fotografie: Luuk Gosewehr

Roland Hoekstra: “Wij gaan voor resultaat, daar ligt onze kracht”

reportage

JAN© helpt, ook bij overnames We zien dat de ondernemer van nu behoefte heeft aan een maatje die dezelfde taal spreekt, iemand die ontzorgt, behoedt voor fouten en attendeert op kansen. Een betrouwbare, persoonlijke en strategische gids die hem helpt zijn doelen te realiseren”, zegt overnamespecialist Hoekstra van JAN©. “Wij helpen de ambitieuze ondernemers uit de regio graag verder met hun droom. Dat doen we vanuit vijf vestigingen in de Randstad waarbij we alle specialismen in huis hebben om de ondernemer vooruit te helpen.” Een van de disciplines is Overnames & Waarderingen.

Als zoon van een makelaar heeft Hoekstra niet alleen gevoel voor de cijfers maar ook voor het makelen. “Dat laatste is een vakgebied waarin ook emoties een belangrijke rol kunnen spelen. Die ervaring komt in mijn werk goed van pas. Want bij een overname kan er sprake zijn van tegengestelde belangen. Het draait immers om de waarde van een bedrijf en de ambities van de betrokkenen, die kunnen per geval variëren. Ons uitgangspunt is om de doelstellingen van alle belanghebbenden te realiseren. Of het nu gaat om cashen of om een strategische aankoop, het uiteindelijke resultaat telt.”

Neem de tijd Er kunnen diverse redenen zijn waarom een ondernemer zijn bedrijf wil verkopen. Eén factor wil Hoekstra extra belichten: de verkoop van of de opvolging in het familiebedrijf. “Een derde van alle ondernemers in het MKB is de vijftig gepasseerd. Gezien die leeftijd wordt het in de meeste gevallen tijd om serieus na te denken over de toekomst van je bedrijf. Verkoop? Overname? Opvolging? Uitgangspunt is vaak de continuïteit van de zaak, de zorg voor de medewerkers of de familie en de financiering van de ‘oude dag’.

De hamvraag is natuurlijk wat de waarde van het bedrijf is. Die kan overigens lager uitvallen dan verwacht. Tegenvallende resultaten in de laatste jaren, een verouderd machinepark, een krimpende markt of een onderneming die onlosmakelijk is verbonden aan de ondernemer. Al die factoren spelen een rol bij de waardebepaling. Daarom is er altijd sprake van maatwerk. Geen bedrijf is hetzelfde en er zijn verschillende motieven. Veelal speelt ook de gunning en respect voor elkaar een rol. Het is de kunst om het uiteindelijke doel voor ogen te houden en daar stapsgewijs naartoe te werken. Dat is een intensief traject waarin juridische, fiscale en emotionele aspecten aan de orde komen. Uiteindelijk moet het leiden tot een overname waar twee partijen een goed gevoel aan overhouden. Dat is het moment waar we het voor doen.”

Kopersmarkt Er is momenteel veel te koop en de prijzen zijn reëel. Dat biedt kansen voor ondernemers met groeiambities. Voorwaarde is wel dat de finan-ciering geregeld wordt. Banken verstrekken momenteel niet makkelijk een financiering. Een deel moet dan uit eigen middelen komen of we bespreken alternatieven, zoals participatiefondsen

of investeerders. Vervolgens is de bank dan meestal bereid een groot deel van de financiering voor zijn rekening te nemen. In alle gevallen is een goede sparringpartner, die een goed netwerk heeft om financiers of investeerders met een koper te verbinden, belangrijk. Juist in dat traject kunnen wij ondernemers verder helpen met het realiseren van hun ambities. Ondernemers die het momenteel moeilijk hebben maar in de kern de potentie hebben om een gezonde doorstart te realiseren, helpen wij ook graag verder. Wij gaan voor resultaat, daar ligt onze kracht.”

«

Op de site van JAN staan tips voor de verkoop van een bedrijf waarin zowel de harde als de zachte kanten helder worden toegelicht. Ook vind je er een handvol bruikbare downloads.

JAN© Accountants & Belastingadviseurs Telefoon 088 - 220 24 31 www.jan.nl/overnames

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

15


ondernemerspanel

Belemmert het ontslagrecht de ondernemer? Ondernemers moeten snel in kunnen spelen op wisselingen in de economische situatie en veranderingen in de marktvraag. Dat betekent dat je je personeelsbestand soepel moet kunnen aanpassen. Dat is van belang voor de groei en continuïteit van het bedrijf. Maar een werkgever die iemand wil ontslaan, krijgt te maken met allerlei procedures. Het ontslagrecht belemmert het flexibel opereren van de ondernemer, met als gevolg een rem op de groei van de werkgelegenheid en van de economie. Kunt u uw bedrijf aanpassen aan de omstandigheden of voelt u zich geremd door ontslagprocedures?

16

Vincent Baten

Jeroen Bakker

Leonie Snijder

JuRo Uniek Magazijninrichtingen

Encis – The ICT Company

“Om ons heen zien wij helaas vele bedrijven wegvallen”

“De huidige ontslagprocedure is langdurig en duur”

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

In deze tijden is het voor veel ondernemers hard werken om het hoofd boven water te houden. Om ons heen zien wij helaas vele bedrijven wegvallen. Met name bedrijven met een groot personeelsbestand ondervinden de hinder van het ontslagrecht, waardoor zij niet tijdig orde op zaken kunnen stellen. Uit eigen ervaring kunnen wij zeggen hier niet mee te maken te hebben en bij bepaalde piekmomenten uitzendkrachten in te zetten. Door deze mogelijkheid kunnen wij ons prima aanpassen aan de werkdruk. «

Ten eerste vind ik persoonlijk dat we in een van de mooiste landen van de wereld wonen voor wat betreft de inrichting van onze samenleving. Uiteindelijk knokt iedereen voor zijn of haar eigen opvattingen in de weg naar verandering. Zo ook bij het huidige ontslagrecht. Gelukkig is hierin met ingang van 2014 een akkoord bereikt en zal er een versoepeling c.q. vereenvoudiging van het ontslagrecht plaatsvinden. De huidige ontslagprocedure is langdurig en duur. Dit komt de benodigde flexibiliteit bij de werkgevers niet ten goede en vertraagt de doorstroming en werkgelegenheid. Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werknemers beter op hun plek terechtkomen, waardoor de productiviteit stijgt. Juist in de huidige situatie van levensbelang voor zowel werknemer als werkgever. In ons bedrijf maken wij naast vaste medewerkers gebruik van flexibele krachten, het mooie hiervan is dat we makkelijk kunnen op- en afschalen. «

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

“ Steeds meer werkzaamheden worden uitbesteed” Kan ik kort over zijn: Ja. De kosten om een product of dienst te organiseren, zijn geïmplodeerd met de komst van internet en social media. Zelf starten wordt makkelijker dan ooit en als eenpitter heb je niet alle overhead van een klassieke organisatie in stand te houden. Steeds meer werkzaamheden worden uitbesteed en de gemiddelde levensduur van een bedrijf is in 70 jaar tijd met 83% afgenomen! (bron: Management Team) Toegevoegde waarde leveren en flexibiliteit hebben de toekomst. Maar met een grillige economie als deze in een snel tijdperk als de onze, hoe kun je met het huidige ontslagrecht snel groeien maar ook snel krimpen als het nodig is? Een harde kern met een flexibele schil is noodzakelijk. Ook Snijder Incasso is kritischer in het aanbieden van vaste dienstverbanden. Waar in organisaties vroeger gehoorzaamheid en intellectualiteit werden gewaardeerd, is nu een initiatiefrijke, zelfstandige en actieve houding en creativiteit van belang! «


Ingrid Lingeman

Timo de Regt

Rob Wickenhagen

Uitzendbureau 65plus

PDZ Uitzendbureau

Seniorstaff

“We moeten kijken naar kansen en niet naar bedreigingen”

“Opleidingscapaciteit afstemmen op de behoefte”

“Voorkomen is beter dan genezen!”

Er zijn voldoende mogelijkheden om flexibiliteit in je personeelsbestand in te bouwen. En daarmee je capaciteit aan te passen aan de economische ontwikkelingen. Volgens mij ligt de oplossing in het regisseren van arbeidsmobiliteit en ruimte voor loopbaanmanagement. Dat ontbreekt nu en dat geeft de mismatch. Denk daarbij aan sectorale of regionale dienstverbanden in plaats van een arbeidsrelatie tussen één werkgever en werknemer. Samenwerkingsverbanden tussen werkgevers en werknemers, waarbij arbeidsrechtelijke zekerheden geboden worden, ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd wordt en flexibiliteit ontstaat in de behoefte aan capaciteit. Ook het onderwijs moet betrokken worden, zo stimuleren we een levenlang leren en kunnen we de opleidingscapaciteit afstemmen op de behoefte aan gekwalificeerd personeel en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met de krapte op de arbeidsmarkt die in de nabije toekomst is te voorzien, ben ik er van overtuigd dat een dergelijk model noodzakelijk is om onze internationale concurrentiepositie te behouden. «

Natuurlijk, dacht ik meteen. Elke procedure die gevolgd moet! worden is in eerste instantie een belemmering voor ondernemers. Dus ook alles rondom ontslag. Een extreem voorbeeld daarvan was een klein bedrijf (9 man vast + inhuur) dat zijn omzet sterk terug zag lopen. Met 4 mensen vast plus af en toe inhuur zou het wel gaan lukken. 5 Vaste medewerkers moesten er dus uit. De kosten voor ontslag waren echter dusdanig hoog dat dit niet op te brengen viel. Er bleef niets anders over dan het faillissement aan te vragen. 9 Man op straat in plaats van 5. Ondernemen is risico’s nemen, echter ook risico’s onderkennen en beheersen. Sterk op je personele capaciteit - kwalitatief en kwantitatief - letten is daarbij een vereiste. Welke kwalificaties brengen mij de toegevoegde waarde die ik wil hebben, hoe krijg ik deze mensen binnen en hoe bind ik ze? 82% vast, 18% flexibel? Voorkomen is beter dan genezen! «

In de uitzendbranche waarin Uitzendbureau 65plus opereert, veranderen de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt continu. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd waardoor iedereen langer moet blijven werken. Maar ook aan het uitzendbeding dat waarschijnlijk binnenkort wordt verkort. Als organisatie kun je alleen met deze veranderingen omgaan door tijdig te anticiperen. De regels van de overheid maken het de ondernemers niet gemakkelijk; men staat vaak te ver af van de praktijk en wetgeving ontstaat vaak vanuit een idealistische theoretische gedachte. Ondanks dat ik mij geremd voel door de nieuwe ontslagprocedure, die geldt vanaf 2016, zal Uitzendbureau 65plus zich aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Mijn motto is dat we moeten kijken naar kansen en niet naar bedreigingen. «

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

17


Alles onder één dak ERVAAR ’T ZELF

HÉÉL VEEL BOUWCENTER VOOR DE PROFESSIONELE AFNEMER

DRIVE-THROUGH MET SCANSYSTEEM VAKKUNDIG ADVIES EN SERVICE HOUT & PLAATMATERIAAL DAK- & INSTALLATIEMATERIAAL BOUWMATERIAAL IJZERWAREN

W OR ME R V E E R | P UR ME R E ND | A M S T E R D A M


reportage

Fotografie: Fotostudio Van Wijk uit Krommenie

Bouwen in vertrouwen en vertrouwen in bouwen IJbouw dankt haar naam aan haar vestiging aan het Amsterdamse IJ. Zij is uitgegroeid van een beton- & waterbouwbedrijf naar een totaalbedrijf wat alle facetten van het bouwproces beheerst. Van ontwerp naar realisatie tot onderhoud. Onze slogan is bouwen in vertrouwen en vertrouwen in bouwen en dat maakt zij ook dit jaar weer waar. In een tijd waar collega’s hun deuren moeten sluiten streeft IJbouw ernaar om te blijven uitbouwen. Door in te zetten op service en kwaliteit heeft IJbouw de erkenning van haar opdrachtgevers gekregen en hiermee haar marktaandeel verder weten uit te bouwen. Begin 2012 is ingezet op een vergroting van de portefeuille in bouw- en interieurwerk, en met succes. IJbouw heeft het afgelopen jaar alleen in de bouw- en interieurtak al een omzetgroei van ruim 40% gerealiseerd. “Het is niet altijd even eenvoudig om in deze tijd je verdienmodel te kunnen handhaven”, geeft dhr. Kurt Hermes, directeur eigenaar van IJbouw toe. Maar je moet vertrouwen hebben in je eigen kunnen en vasthouden aan de waarden waar je voor staat. Alleen dan kun je je ook in deze moeilijke tijden nog onderscheiden.

actief in meerdere vakgebieden; Infrabouw, industriebouw en beton- en waterbouw Deze differentiatie is een bewuste keuze. Door in meerdere vakgebieden actief te zijn kan IJbouw haar klanten beter bedienen en een totaalpakket aanbieden. Of het nu een laad- en losvoorziening betreft in de Havens van Amsterdam of het verbouwen van een tussenverdieping van een kantoorpand dat nog in gebruik is. De visie van IJbouw is dat je op meerdere vlakken kunt excelleren. Naast de groei in bouw- en interieurwerk ziet IJbouw een verschuiving naar het onderhoud plaatsvinden. Door de aanhoudende slechte economische vooruitzichten worden nieuwbouwplannen uitgesteld of geheel herzien en moeten bestaande constructies langer mee. De onderhoudswerkzaamheden moeten vaak binnen de bestaande processen worden

doorgevoerd. Met alternatieve plannen en het optimaliseren van bouwstromen probeert IJbouw de impact op bedrijfsprocessen of verkeersstromen te beperken. Hier zitten vaak de grootste besparingen en samen met je opdrachtgever kun je veel bereiken. Met de FSC certificering en de carbon footprint kiest IJbouw voor duurzaam ondernemen en voor de toekomst. Hoe de toekomst zich ook zal ontwikkelen in de komende jaren, bij IJbouw zien zij deze met vertrouwen tegemoet.

«

Ijbouw bv Hardwareweg 10 1033 MX Amsterdam Telefoon 020 - 486 80 65 E-mail info@ijbouw.nl www.ijbouw.nl

IJbouw kiest er bewust voor om niet als prijsvechter in de markt te opereren. Om concurrerend te zijn is niet de laagste prijs bepalend, maar de beste oplossing is de visie van IJbouw. Het zijn niet de bouwkosten die het succes van een project bepalen maar de totale projectkosten. Daarom zet IJbouw zich elk project weer in om samen met haar opdrachtgevers te zoeken naar de meest optimale projectaanpak. Hiervoor kijken de ingenieurs en technici van IJbouw verder dan alleen het bouwproces en nemen ze investerings- en onderhoudskosten mee in hun voorstellen. Naast de bouw- en interieurtak is IJbouw

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

19


Siebert van der Veen: “De markt is op zoek naar krachtige partijen”

Maatschappelijke betrokkenheid leidt in de praktijk tot een win-winsituatie 20

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013


reportage

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

“Elke maandagmiddag komen in de regio Zaanstreek/ Waterland de werkgeversadviseurs van UWV, gemeentelijke sociale diensten en het ROC bijeen. Dan wisselen we vacatures en vragen van werkgevers uit en maken afspraken om hieraan, waar nodig, gezamenlijk invulling aan te geven. Zo versterken we elkaar, en de werkgever heeft één aanspreekpunt”, zegt Siebert van der Veen, Regio Manager West van A. Hak Infranet. Het belangrijkste van dit overleg is dat het meer vacatures oplevert voor werkzoekenden, voorziet in een betere werkgeversdienstverlening en het de gemeentes de mogelijkheid biedt van elkaar te leren. Van der Veen kwam in maart 2011 bij A. Hak Infranet in dienst. Regio West is de afgelopen twee jaar sterk gegroeid; het aantal vaste medewerkers is bijna verdubbeld: van 70 naar 130. “We hebben aan veel aanbestedingen meegedaan om de continuïteit voor de komende jaren te waarborgen. De markt is op zoek naar krachtige partijen. Als familiebedrijf zijn we dat. We leveren kwaliteit en doordat we efficiënt werken en zelf alles in huis hebben, kunnen we de kosten laag houden.”

Samen met partners investeren De afgelopen jaren zijn onder andere twee grote projecten verworven, waarbij A. Hak Infranet samen met de projectpartners kan investeren in de opleiding van nieuwe medewerkers. “We hebben met drie andere aannemers een meerjarig contract afgesloten met Liander voor saneringswerkzaamheden. Dankzij de lange looptijd en de garantie op werk kunnen wij voldoende personeel werven en opleiden. Het gaat onder meer om de vervanging van oude gas- en elektriciteitsmeters en -leidingen, de uitbreiding van het netwerk en plaatsen van slimme meters.” Het tweede grote project wordt uitgevoerd in het kader van het programma SlimNet voor Stadsverwarming Purmerend (SVP). “SVP is bezig het warmtenet op een slimme manier te verbeteren. Buiten het stookseizoen vervangt SVP in totaal bij ongeveer vierduizend woningen de stalen huisaansluiting in de kruipruimte door duurzaam kunststof materiaal. Dit project levert in de zomer zevenentwintig weken lang werk voor vijftig mensen.”

Leer-werkovereenkomsten Het gaat voor een groot deel om repeterend werk op basisniveau. “Het biedt ons de gelegenheid om mensen in te laten stromen en te selecteren voor een toekomst bij ons bedrijf.” De vacatures op de website van het bedrijf leveren nauwelijks reacties op. In overleg met Bureau Werk van de gemeente Purmerend is ervoor gekozen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te gaan benaderen. “Het gaat om mensen die al langdurig buiten het arbeidsproces staan of misschien zelfs nooit betaald werk hebben gedaan. Ze verkeren vaak in een omgeving, waarin ze geen prikkels krijgen om aan het werk te gaan of te blijven. Wij proberen ze die prikkels wel te geven.” Na een selectie door Bureau Werk en bij A. Hak Infranet worden ze op de projecten ingezet. “Het gaat om fysiek intensief werk. We

selecteren op doorzettingsvermogen en discipline en op contactuele vaardigheden omdat ze in een team moeten kunnen werken. In de praktijk kunnen we vervolgens beoordelen of ze voldoende motivatie en inzet hebben en of ze in staat zijn de basisopleiding te volgen.” Sinds 2010 hebben 25 medewerkers bij Regio West een kans gekregen, van wie zeven een leer-werkovereenkomst kregen. “Ze worden bij SPG Infra opgeleid tot bijvoorbeeld buizenlegger of fitter. Door de diversiteit van ons werkpakket zijn wij in staat ze werk van verschillend kaliber aan te bieden. We leggen zo een stabiele basis en bieden een perspectief op een goede toekomst. Bovendien blijkt dat de mensen die bij ons geen overeenkomst krijgen, meer kans hebben op werk bij andere bedrijven door de werkervaring die ze bij ons hebben opgedaan. Inmiddels werken we ook samen met het UWV.” Deze zomer worden weer zeven mensen ingezet. “We werken nu middels één loket, in ons geval is dat Bureau Werk, samen met alle gemeentes in de regio Zaanstreek/ Waterland, het UWV, ROC en de Sociale werkvoorziening. Het voordeel van dit samenwerkingsverband is een betere Werkgeversdienstverlening, meer vacatures voor werkzoekenden en een betere afstemming van de werkprocessen onderling. Een win-win-winsituatie dus.” Het beeld dat Siebert van der Veen had van de groep is positief bijgesteld. “Mijn collega-managers bij A. Hakpark motiveer ik met mijn ervaring en ik word regelmatig door andere gemeenten uitgenodigd om over onze ervaringen te vertellen. Het is zelfs al zo ver dat we nu projecten zoeken die zich ervoor lenen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. We kunnen ons op deze manier onderscheiden door de vergrijzing op te lossen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. We werken graag met gemotiveerde mensen en we vinden het belangrijk dat ze zich betrokken voelen bij het bedrijf. We hopen dat andere bedrijven zich aansluiten.”

«

A. Hakpark, familiebedrijf en bedrijvenfamilie In 1963 besloot transportondernemer Arie Hak de buizen die hij al veelvuldig vervoerde ook zelf te gaan leggen. Zijn bedrijf, A. Hak Pijpleidingen, werd in 1985 overgenomen door Willem van Geenhuizen. Hij bouwde het verder uit. Inmiddels is de leiding in handen van de volgende generatie, zoon Marco en dochter Mariska van Geenhuizen. Onder de naam A. Hakpark biedt dit familiebedrijf als ‘bedrijvenfamilie’ nationaal en internationaal totaaloplossingen voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit, data- en telecomverkeer, verlichting en duurzame energie. De bedrijven verzorgen het totale traject: engineering, constructie, inbedrijfstelling, beheer, inspectie, onderhoud en ontmanteling van onder- en bovengrondse leiding- en kabelnetwerken. Ook voor boringen, bronbemaling en het coaten van buizen en voor complete systemen voor warmte- en koudeopslag zijn de specialisten binnen A. Hakpark te vinden. De benodigde installaties, apparaten, masten en portalen worden in de eigen bedrijven geproduceerd. Het 50-jarig jubileum wordt in 2013 gevierd met meer dan 2.200 medewerkers.

A. Hak Infranet B.V. is een van de grootste bedrijven binnen A. Hakpark. Ruim 600 medewerkers zorgen voor ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van onder- en bovengrondse kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, warmte en koude, data- en telecommunicatie, voor persriool-, stoom- en condensaatleidingen, sportveld- en objectverlichting en verkeersregelsystemen. A. Hak Infranet bestaat uit vier regionale bv’s. In Purmerend staat de hoofdvestiging van de Regio West.

A. Hak Infranet Regio West Purmerweg 37 1441 RA Purmerend Telefoon 0299 - 46 40 56 Fax 0299 - 43 04 60 E-mail svdveen@a-hak.nl www.a-hak.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

21


Grootse

prestaties

met HP en VITASYS

De snel veranderde techniek en nieuwe mogelijkheden zorgen ervoor dat uw klanten steeds hogere eisen stellen. Het eindresultaat moet steeds beter zijn en steeds sneller worden geleverd. Daarvoor heeft u innovatieve hightech hardware en software nodig. De prestatiegerichte workstations van HP zijn speciaal ontwikkeld om u het beste uit de hoogstaande software te halen. Haal maximaal rendement uit uw creativiteit met HP en Vitasys!

HP Z420 Workstation

HP EliteBook 8470w

HP werkplekoplossing

• Intel® Six-Core Xeon E5-1650 processor • Windows 7 Professional • Windows 8 Professional licentie • 16GB geheugen • 1TB harde schijf + 256GB SSD

• Intel® Quad-Core i7-3630QM processor • Windows 7 Professional • Windows 8 Professional licentie • 14-inch HD scherm • 16GB geheugen • 750GB harde schijf + 24GB SSD • AMD FirePro M2000 videokaart

• HP Basic Dockingstation 2012 - 230W adapter • HP ZR2330W 23” Widescreen LED Monitor (IPS) • HP USB Standard Keyboard

• AMD FirePro W7000

• HP ST09 Extended Life Battery

Perenmarkt 6 1681 PG Zwaagdijk-Oost info@vitasys.nl T 0228-594080 www.vitasys.nl

• HP USB Laser Mouse


VITASYS RUST

Met afstand de comfortabelste manier van IT-onderhoud UW VEILIGHEID OPTIMAAL, uw updates en backups compleet, uw hardware op orde zonder dat iemand u voor de voeten loopt. Kan dat? Ja, dat kan. Met VITASYS RUST houden wij constant de vinger aan de pols van uw digitale infrastructuur. Voor één prettig maandtarief zorgen wij ervoor dat uw systeem zorgeloos functioneert. Wij controleren én kijken vooruit.

RUST in budget en betrouwbaarheid VITASYS RUST brengt rust in uw digitale bedrijfs processen. De rust van kostenbesparing en de zekerheid van een perfect functionerend systeem. En dat voor slechts één bedrag per maand. De hoogte bepaalt u, door uw wensen vast te leggen in een Service Level Agreement.

Onze medewerkers lopen u niet voor de voeten RUST werkt grotendeels via ‘monitoring’; vanaf onze eigen werkplek. Vrijwel iedere storing weten wij snel en effectief van afstand te verhelpen. Alles onder ons motto ‘Het moet werken en het moet blíjven werken!’ Dankzij onze heldere rapportages, blijft u haarfijn op de hoogte.

Breng RUST in uw bedrijfsprocessen. Bel ons en maak een afspraak met één van onze specialisten.

Vitasys BV - Perenmarkt 6 - 1681 PG Zwaagdijk- Oost - info@vitasys.nl - T 0228-594080


Ook al heb je er een patent op, er zijn altijd kapers op de kust

“Een mooi product wil ieder bedrijf wel maken!” 24

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013


reportage

Tekst: Wendy van Schie // Fotografie: Luuk Gosewehr

Een mooi, nieuw product ontwerpen, het in licentie geven bij een multinational en dan de royalty’s incasseren. Het lijkt een benijdenswaardig scenario, maar Rik Bergen van Monti Valves in Purmerend heeft andere ervaringen. Hij ontwierp de balkeerklep, een alom erkende unieke uitvinding voor afsluitingen in vloeistofleidingen. Naar beste weten regelde hij het patent voor een groot aantal landen en sloot een licentieovereenkomst af met een internationaal toonaangevend bedrijf in dit vakgebied. Bergen dacht alles waterdicht te hebben afgesloten, maar is nu stapels juridische dossiers rijker en een illusie (en heel veel geld) armer. Intussen werkt hij verder aan zijn mooie product. Ondanks alle negatieve ervaringen van de afgelopen decennia is Rik Bergen nog altijd even enthousiast over zijn uitvinding, de balkeerklep. Hij legt de werking ervan uit: “Een centrifugaalpomp zorgt ervoor dat vloeistof door leidingen wordt gepompt. Bij iedere centrifugaalpomp hoort een klep, die ervoor moet zorgen dat de vloeistof niet terugloopt in de leiding als de pomp stopt. In mijn vinding wordt de klep gevormd door een bal. Zolang de vloeistof door de leiding loopt, wordt de bal in een loze zijtak geduwd. Valt de druk van de vloeistof weg, bijvoorbeeld doordat de pomp uitvalt, dan valt de bal terug in de leiding en sluit deze af. Mijn balkeerklep heeft twee grote voordelen. De eerste is dat hij in de zijtak verdwijnt, waardoor de vloeistof - anders dan bij andere keerkleppen - totaal geen weerstand ondervindt. Het tweede voordeel is, dat hij zelfreinigend is. Dat is vooral belangrijk bij vuilwaterleidingen, zoals in de riolering. De balkeerklep sluit altijd goed af.” Er is een grote markt voor, vertelt Bergen. “In Noord-Europa is er de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in een goed systeem van rioleringen. In Nederland wordt hij daarin al vrijwel overal toegepast en bijvoorbeeld ook bij vrijstaande woningen en boerderijen. In Zuid-Europa en de rest van de wereld staat het rioleringssysteem echter nog maar in de kinderschoenen.”

Ontwikkeling Vijfentwintig jaar geleden begon Bergen met de ontwikkeling van de balkeerklep. “In 1992 ben ik voor mezelf begonnen. Ik heb veel geïnvesteerd in het onderzoek en de constructie. Het Waterloopkundig Laboratorium heeft bijvoorbeeld tests gedaan, die hebben geleid tot verdere verbeteringen. De versie waar ik patent op heb, is ook getest. De grafiek van de test laat zien dat vloeistof door mijn balkeerklep inderdaad een minimale weerstand ondervindt.” In 1996 is het patent verleend. Bergen heeft het vastgelegd voor alle geïndustrialiseerde landen. “Het gaat vooral om landen waar ijzergieterijen zijn gevestigd, omdat daar het risico het grootst is dat hij wordt nagemaakt.” Afnemers van de balkeerklep van Monti Valves zijn vooral pompenfabrikanten. “Hij wordt geëxporteerd naar veertien landen en vooral toegepast in watertransport- en waterzuiveringsinstallaties. Maar hij is ook

zeer geschikt voor gebruik in de chemische en voedingsmiddelenindustrie. Speciaal daarvoor heb ik nu een roestvrijstalen versie ontwikkeld, die zo mogelijk nog beter functioneert dan de oorspronkelijke gietijzeren versie.”

Licentie Als je hebt geïnvesteerd in de ontwikkeling van zo’n uniek product, dan wil je daarvan uiteraard de revenuen ontvangen. “Je kunt het zelf op de markt brengen of het product in licentie geven aan een bedrijf, dat daar al een organisatie voor heeft.” Bergen besloot tot het laatste. Na uitgebreide onderhandelingen, bijgestaan door bekwame (?) juridische adviseurs, sloot Bergen in 1998 een licentieovereenkomst af met een grote Deense multinational, AVK. “Daarmee heb ik het product (tekeningen, techniek enz.) en mijn klanten overgedragen aan dit bedrijf. In ruil daarvoor ontvang ik zes procent van de omzet van mijn product.” Bergen ging ervan uit dat alles goed was geregeld en dat een Deens bedrijf een betrouwbare partner zou zijn. “Je denkt dat Denemarken vergelijkbaar is met Nederland, ook qua wetgeving, maar dat blijkt niet zo te zijn.” De samenwerking verliep niet zo goed als Bergen had verwacht. “Al snel bleek het bedrijf de prognoses van de omzetten niet te kunnen halen. Ze pakten het in mijn ogen gewoon niet goed aan. In 2006 waren er nog steeds onvoldoende omzetten en wilde ik de overeenkomst intrekken.” Diverse juridische procedures volgden, de royalty’s werden plotseling stopgezet en in 2008 diende een arbitragezaak in Kopenhagen, voor een Duitse arbiter. Bergen werd grotendeels in het gelijk gesteld, moest inzage krijgen in de facturen en de royalty’s moesten alsnog worden betaald. Dat gebeurde niet, want arbitrage blijkt geen rechtskracht te hebben. Opnieuw volgden er procedures. Intussen bracht het bedrijf enkele kleine wijzigingen aan in het originele ontwerp, waarna het tegen een veel lagere prijs op de markt werd gebracht. “Ze gebruiken daarbij nota bene de grafiek van het Waterloopkundig Laboratorium, die voor mijn balkeerklep is gemaakt!” Opnieuw volgden juridische procedures, maar Bergen en zijn adviseurs wijzigden hun strategie en spanden een kort geding aan wegens inbreuk op het modelrecht. Hij kreeg gelijk, maar door slechts een kleine wijziging aan te brengen in

het model, kon het bedrijf de balkeerklep blijven verkopen. “In december 2011 heb ik nog een keer geprobeerd om een schikking te forceren, maar ook dat is niet gelukt. Grote bedrijven speculeren erop dat een klein bedrijf niet de financiële middelen heeft om tot het eind door te procederen. Het heeft me inderdaad honderdduizenden euro’s gekost! Gelukkig kan ik mijn product nog steeds zelf goed verkopen en word ik ook gesteund door mijn leveranciers. Ik blijf dus doorgaan, totdat ik mijn recht heb gehaald.”

De balkeerklep van Monti Valves: een fantastisch mooi product De moraal van dit verhaal? “Als je een mooi product hebt bedacht, wil iedereen het hebben! Mijn advies is: zoek een financier die de commercialisering voor je uitvoert, maar houd de productie en rechten in eigen hand. Of verkoop je ontwerp in z’n geheel voor een goed bedrag.” Intussen gaat Rik Bergen door met de productie van zijn balkeerklep. “Het is en blijft een fantastisch mooi product.” Waar wat mee te verdienen zou moeten zijn!

«

Monti Valves B.V. Ampèrestraat 56-58 1446 TS Purmerend Telefoon 0299 - 64 11 18 Fax 0299 - 64 49 99 E-mail r.bergen@montivalves.com www.montivalves.com

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

25


Denken in mogelijkheden,

PNR brengt u verder ! PNR administraties Antwerpenhaven 101, 1448 KN Purmerend, T + 31 (0)299 667 862, F + 31 (0)299 667 863 www.pnr.nu, info@pnr.nu

Allround reiniging

Schoonmaakwerk • Glasbewassing Schoonloopmatten • Logomatten renoroelfsema@gmail.com - 06-41391258


Tekst: André Staas – Comm’Art // Fotografie: Gerrit Boer

Veldhuis Media groeit door anticyclisch investeren in mensen en machines Veldhuis Media heeft zich ontwikkeld tot een specialistische full colour drukkerij die het hele grafische traject, van grafisch ontwerp tot verzending per post, onder één dak aanbiedt. Directeur Erwin de Lange legt uit: “We beschikken om te beginnen over een creatieve studio met grafisch ontwerp en DTP. Daarnaast is er uiteraard een drukkerij met drie 72/103 full colour drukpersen en digitale printmachines. Ten slotte heeft het bedrijf een eigen grafische afwerking, waaronder snijden, vouwen, geniet brocheren en wire-o binden. “Doordat we de hele keten in huis hebben, houden we maximale grip op het proces en daarmee op de kwaliteit. Voor onze klanten betekent het vooral gemak.”

Het bedrijf telt vijftig medewerkers. In opdracht van uitgeverijen, reclamebureaus, drukwerkintermediairs en grote bedrijven worden in Raalte magazines, catalogi, tijdschriften, boeken, jaarverslagen en verkoopbrochures geproduceerd. Dat gebeurt volcontinu, dat wil zeggen in 3 ploegen, 5 dagen lang, 24 uur per dag.

Motivatie en betrokkenheid Tegen de stroom in investeren. Daar komt de succesvolle strategie van Veldhuis Media op neer. “Uiteraard zijn we continu bezig met kostenbeheersing. Daar ligt de eerste winst. Tegelijkertijd maken we sprongen voorwaarts. Zo zetten we zwaar in op relatiebeheer en acquisitie. Hiervoor hebben we vier accountmanagers in dienst. We houden continu druk op de markt. Dat is écht nodig want je krijgt het werk niet zo maar; je moet er bovenop zitten. Alleen als je je uiterste best doet, wordt het werk je gegund.” De sprongen voorwaarts zijn goed te zien. In 2008 betrok Veldhuis Media een nieuw bedrijfspand en breidde daarmee uit met 800 m². Daarnaast is geïnvesteerd in machines. Bijvoorbeeld een nieuwe Komori LS540, een vijfkleurendrukpers op formaat 72x103. In 2008 werd ook al zo’n machine in de drukkerij geïnstalleerd, destijds de eerste van deze generatie in Nederland. Verder een nieuwe volautomatische compute-to-plate machine (CTP), waarop rechtstreeks vanaf de computer drukplaten worden gemaakt. Ook staan er nieuwe vouwmachines en een nieuwe seallijn.” Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in zijn medewerkers. “Mensen maken bij ons het verschil. We doen er alles aan om medewerkers te vinden en te binden. We geven ze vrijheid en verantwoorde-

lijkheid. Hierdoor hebben ze plezier in het werk. We willen medewerkers met initiatief, ondernemerschap, met op z’n tijd uiteraard ook het nodige conformisme. Onze opdrachtgevers voelen feilloos aan dat we investeren in kennis, motivatie, betrokkenheid, vakmanschap. Goed drukken kan iedere drukker. Maar het komt aan op mensen, die hun vak verstaan en met klanten kunnen omgaan. Mensen, die af en toe een stapje extra willen zetten, die zich tot het uiterste inspannen, die kunnen improviseren om onvoorziene problemen op te lossen.”

Doen wat is afgesproken Investeren in mensen en machines: daar wordt Veldhuis Media beter van, maar ook zijn klanten. “Met onze moderne machines kunnen we een maximale snelheid en flexibiliteit garanderen, naast een minimale kostprijs. We waarborgen de kwaliteit van onze producten door te werken binnen passende protocollen en normen; onze drukpersen, CTP en proefsystemen zijn ingericht op NEN-ISO 12647-2.”Duurzaamheid staat bij Veldhuis Media hoog in het vaandel. “We hebben duurzaamheid ingebed in onze bedrijfsvoering. Zo zijn onze prepress en de plaatvervaardiging 100% chemievrij en werken we met inkten die 100% afbreekbaar zijn. We zijn FSCgecertificeerd, wat wil zeggen dat we papier gebruiken dat op duurzame wijze is geproduceerd. En ons hele bedrijf draait op groene stroom. We zijn slechts een paar certificaten verwijderd van CO2-neutraal bedrijf. Voor overheden en steeds meer bedrijven is duurzaam inkopen aantrekkelijk, mits de prijs niet al te gek wordt.”Het succes van

Veldhuis Media wordt volgens De Lange ook bepaald doordat “we doen wat is afgesproken. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk maken bedrijven nogal eens brokken. Bij ons is het écht zo; we hebben er naam mee gemaakt.”

Industriële principes Ook de komende jaren blijft Veldhuis Media investeren in mensen en machines. “Van huis uit is de grafische branche nogal ambachtelijk van aard. We willen dit loslaten, zonder afbreuk te doen aan het vakmanschap van onze drukkers. We benaderen onze drukkerij vanuit de industriële invalshoek. We produceren met nieuwe machines, die worden bediend door kundige, ervaren en bovenal betrokken medewerkers. Zij werken binnen procedures en met protocollen die de maximale kwaliteit waarborgen tegen een minimale kostprijs. “In zo’n industriële cultuur gedijen onze medewerkers goed. Ze zijn heel betrokken bij het product, ons bedrijf, onze klanten en op elkaar. Er heerst hier een prettig familiegevoel. Een gevoel van: we staan en gaan ervoor. De cultuur is informeel; drempels zijn er niet. We praten met en luisteren naar elkaar. Met als gevolg een hoge productiviteit: het ziekteverzuim is bij ons minder dan één procent en de faalkosten zijn minimaal.”

«

Veldhuis media Twitter @veldhuismedia E-mail info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

27


VCMB helpt de betalingsmoraal te verbeteren:

Wanbetalers verzuren de economie

28

HÊt Ondernemersbelang // editie 04 • 2013


Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Ingenieurs streven naar het opzetten van ketens waaruit geen energie weglekt. In economische ketens wordt die rol vervuld door geld. Hoe meer bedrijven hun betalingen opschorten, hoe groter het verlies voor de keten als geheel. Om die vlot te trekken stimuleert het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) de implementering en toepassing van creditmanagement in het bedrijfsleven. Het doet dat op tal van manieren: door middel van workshops en seminars voor ondernemers, via het curriculum van hogescholen en door te lobbyen in Den Haag en Brussel. Uiteindelijk is namelijk iedereen gebaat bij een goede betalingsmoraal, zelfs degenen die het er niet zo nauw mee nemen. Mannes Westhuis is commercieel directeur bij Bierens Incasso Advocaten en daarnaast voorzitter van het VCMB. Het verbond heeft 36 leden. Dat lijkt niet veel, maar het zijn wel de gerenommeerde spelers op de markt. Samen dekken ze zo’n 85% van de markt af. Op het eerste zicht lijken sommigen ook elkaars concurrenten. Deurwaarders en advocaten vissen immers in dezelfde vijver naar cliënten. Maar binnen het VCMB bijt dat niet. “We hebben een overkoepelend belang, namelijk de marktontwikkelingen bestuderen en het creditmanagement stimuleren. Uiteraard concurreren we wel met elkaar, maar binnen het VCMB werken we juist heel prettig samen.”

De prijs van het laat betalen De crisis heeft de neiging betalingstermijnen te rekken versterkt, en de grote inkopers zijn hierin succesvoller geweest dan de kleinere. “Maar het even veilig stellen van de eigen cashpositie gaat ten koste van het MKB. Als Nederlandse leveranciers daardoor verdwijnen moet het bedrijf de goederen in of uit lage lonenlanden gaan halen, met mogelijk een lagere kwaliteit en reputatieverlies als gevolg.” zegt Mannes Westhuis. Met andere woorden: laat betalen heeft altijd een prijs, zelfs als die niet in de vorm van administratiekosten en rente komt. “En daarom roepen we die grote inkopers op hun verantwoordelijkheid te nemen en het MKB niet voor het blok te zetten. Trouwens, Brussel doet dat ook. Het Europees Parlement wil nu al dat overheden hun betalingstermijn binnen de zestig dagen houden en heeft nog meer van zulke maatregelen in de maak. Het zijn notabene de Zuid-Europeanen die hiertoe het initiatief nemen en het was een Griek die het eerste wetsvoorstel formuleerde. Zij die altijd de reputatie hadden slechte betalers te zijn, ondervinden tijdens deze crisis het verzurend effect van het late betalen op de economie en willen er, terecht, paal en perk aan stellen.”

Om de betaling durven vragen, zoals om de order Het MKB lijdt hierbij niet alleen onder de crisis maar ook onder de vaak diep ingesleten

gewoonte facturen te laat te versturen en de opvolging van de betaling te laten slabakken. “En dat terwijl er tegenwoordig toch tal van prachtige systemen bestaan om dit te controleren. Er zijn nieuwe handelsinformatiesystemen voor het MKB voor handen en ook kredietverzekeren is laagdrempelig geworden.” verduidelijkt Mannes Westhuis. “Ondernemers zijn er vaak heel goed in een persoonlijke band met hun klanten op te bouwen. Ze kunnen bevlogen over hun bedrijf en product spreken. En toch hebben ze er veel meer moeite mee om naar de betaling te vragen dan om de order. In seminars en workshops, die voor de branchevereniging veelal gratis worden gegeven, proberen we hen duidelijk te maken dat een systematische opvolging van de betalingen veel financiële ellende kan voorkomen, en dat de goede band met de klant nooit wordt verstoord door op tijdige betaling aan te dringen. Op preventief vlak valt er nog veel voor ons te doen binnen deze doelgroep.”

Bedragen in verhouding Voor andere doelgroepen is de uitdaging in wezen niet anders, meent Mannes Westhuis: “Neem de grote telecombedrijven. Die moeten er voor zorgen dat met name hun jongere klanten geen schulden bij hen ophopen door een abonnement te nemen en meer te bellen en internetten dan ze zich kunnen veroorloven. Hoe doe je dat zonder ze weg te jagen of te exploiteren? Ik heb er bewondering voor hoe deze bedrijven dat voor elkaar proberen te krijgen.” Het voorbeeld toont aan hoe ook het belang van de debiteur een rol speelt in alle vormen van creditmanagement. Ook dat belang wordt voortdurend meegewogen in de aanbevelingen die het VCMB doet bij bewindslieden en kamerleden. “Neem de wet op de incassokosten. Het kan niet zo zijn dat een onbetaalde rekening van € 260,- meer dan € 700,- aan inningskosten meebrengt. De bedragen moeten met elkaar in verhouding staan. Toen die wet werd voorbereid zaten wij, samen met vertegenwoordigers van de VVCM, in een Haagse commissie. We kwamen met verschillende voorstellen. Ook al doen we hetzelfde werk voor ongeveer dezelfde

doelgroep, we kunnen met elkaar van mening verschillen over details.”

De reputatie van stipte betaler Hoewel het ledenbestand nu al ruim viervijfde van de markt vertegenwoordigt ziet Westhuis het graag nog wat aangroeien tot een vijftigtal. Creditmanagementbedrijven die lid worden van het VCMB krijgen veel waar en activiteiten voor hun lidgeld. Er zijn tal van commissies waarin marktontwikkelingen worden bestudeerd, er wordt onderling veel kennis gedeeld en er is veel vraag naar het verrichten van voorlichtingswerk. Maar voorlichting geven over effectiever facturen innen levert zo’n lid zelf geen cent op. Vanwaar dan die nadruk op liefdewerk/oud papier bij een verbond dat nota bene zijn bestaansrecht aan betalingskwesties ontleent? Omdat er nog veel ‘zendingswerk’ is, antwoordt Mannes Westhuis: “Nederland was altijd een land van stipte betalers, misschien mede dankzij de dominantie van het christelijke geloof. Bekend staan als een goede betaler maakte deel uit van de reputatie van een ondernemer. Geleidelijk aan is dat minder gaan gelden, maar om dat te compenseren zijn er, met de Verenigde Staten als voorloper, uitstekende creditmanagementsystemen ontwikkeld. Wanneer wij als VCMB erin slagen de betalingsmoraal op te krikken, mede met behulp van deze systemen en partners, voorkomen we dat er teveel geld uit de economie weglekt. Een betere betalingsmoraal is goed voor de economische activiteit als geheel, en van een grotere taart kunnen ook wij meer mee-eten dan van een kleinere.”

«

Voor meer informatie, surf naar: www.vcmb.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

29


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2 3

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer) Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4

Voorbeeld overzicht Website-Leads

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s

De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 Donderdag 3 januari 2013

Alle relevante informatie wordt nu vast-

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


BLIJ BOEKHOUDEN & FACTUREREN Efficiënt Maak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch te boeken

Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Overzichtelijk In één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

BLIJ

Boekhouden & Factureren met SnelStart Ervaar zelf het gemak en profiteer nu van:

€ 50,i ec Act ode

ge l di gt

/m

3

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

extra korting

Ga naar www.snelstart.nl/blij met actiecode 0s pe m HOB2013C e e

t

b

r

@snelstart


Energie uit de golven

Nieuwe bron zit nog tussen schaalmodel en prototype 32

HÊt Ondernemersbelang // editie 04 • 2013


Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Op termijn lijkt de zon de belangrijkste bron van hernieuwbare energie, maar de zee zou wel eens op de tweede plaats kunnen komen. Golven vormen geconcentreerde windenergie en zogeheten golfenergieconvertors kunnen deze omzetten in elektrische stroom. Helaas is de zee ook een bron van verwoesting. Tot nog toe liepen de meeste experimenten vast op stormschade en slijtage. De Wave Pioneer van FlanSea heeft de eerste testen succesvol doorstaan. Momenteel drijft een model voor de Belgische kust, overlevend en stroom leverend tussen en dankzij de deinende golven. Binnen tien jaar zou een commercieel levensvatbare vorm van golfenergie haalbaar moeten zijn. Golfenergie is een recente loot aan de stam van hernieuwbare energie. Na de oliecrisis van ’73 werden de eerste onderzoeken ernaar gestart, onderzoek dat volgens professor Marc Vantorre, hoogleraar maritieme technologie aan de universiteit van Gent, veel fundamentele kennis opleverde. “Maar in de jaren tachtig daalde de olieprijs naar een laag niveau en werden alle subsidies gestaakt. Pas rond het jaar 2000 kwamen er opnieuw fondsen vrij.” Het duurde nog eens vijf jaar eer de eerste golfenergieconvertors te water werden gelaten. De Portugezen en de Scandinaviërs liepen in de praktijk voorop. “De Pacific en de Atlantische kust zijn dan ook uiterst geschikt, met hun constante aanvoer van brede golven. Maar helaas heb je in die gebieden ook veel zware stormen die de apparatuur in de drijvende golfenergieconvertors kunnen beschadigen. De Noordzee vormt een zogezegd mild golfklimaat, met minder extreem weer, maar daardoor ook met minder krachtige golven en dus minder energierendement.”

Schommelen De Wave Pioneer is een boei, die met een kabel en een anker op de zeebodem verankerd ligt. Hij haalt zijn energie uit de op- en neer gaande beweging. Aanvankelijk werd er met modellen op kleine schaal geëxperimenteerd in de waterbouwkundige laboratoria in Gent en Antwerpen, daarna werd een groter model in de haven van Oostende geplaatst en nu dobbert een nog groter daar een halve kilometer voor de kust. Het drijvend apparaat bevat niet alleen de voor energieomzetting benodigde mechanica en elektronica maar staat ook vol met allerhande meetapparatuur. Via wifi levert het een constante stroom van data aan de onderzoekers op het land. “We zoeken naar manieren om de boei zoveel mogelijk energie te laten genereren door de beweging ervan optimaal te benutten,” zegt Marc Vantorre. “Herman De Dijcker, woordvoerder van de firma Cloostermans, een van de deelnemers in het consortium, vergeleek de boei met een schommel. Je kunt, als een slome vader, je kind zelf laten schommelen of proberen die schommel op het juiste moment net dat extra duwtje te geven zodat ze hoger komt. Wij willen dat laatste. Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar

de uitwerking van zwaar weer. Vanzelfsprekend kijken we niet uit naar een hevige najaarsstorm, maar een zeer lokale bij onze boei zouden we wel verwelkomen. Hoe voorkomen we vroegtijdige slijtage en schade als gevolg van de inwerking van zout water en onverhoedse bewegingen? Daar zijn we mee bezig.”

Geen off the shelf onderdelen Hoewel er nog veel wetenschappelijke kennis te vergaren valt is het experiment met de Wave Pioneer ook een economisch experiment. De grootschalige inzet van de golfenergieconvertor heeft enkel zin als het energetisch rendement hoog genoeg is en de investeringskosten acceptabel zijn. “Dit model is nog geenszins een prototype,” aldus Marc Vantorre. “Wanneer je een mal moet laten maken voor één exemplaar is het prijskaartje dat daaraan hangt erg duur, als je er honderd apparaten mee kunt maken wordt dat al heel anders. In ons consortium nemen diverse MKB-bedrijven deel die elk hun eigen specialisme hebben. Spiromatic heeft bijvoorbeeld het metalen omhulsel van de boei geproduceerd, maar net als bijna alle andere onderdelen van het apparaat is dit geen serieproduct. Wanneer we eenmaal die overgang kunnen maken van unieke naar off the shelf producten komt de commerciële exploitatie van golfenergieconvertoren al een stap dichterbij.”

Windmolenpark Het uiteindelijke rendement wordt mede bepaald door de kosten van onderhoud. “De boei moet dus makkelijk te openen zijn voor eventuele reparaties. We kunnen ook moeilijk voor elke schroef die dient te worden vervangen een monteur de zee op sturen,” verduidelijkt Marc Vantorre. “En er zijn nog meer factoren om rekening mee te houden, zoals de kans op een aanvaring met een schip en de kosten van de aanleg van een stroomkabel naar de kust. Daarom is de meest logisch plek om golfenergieconvertoren te plaatsen een windmolenpark op zee. Zo’n park is al verbonden met de kust met een stroomkabel, zodat je die niet extra hoeft aan te leggen, en het is ook een plek die verboden is voor scheepvaart en visserij. Daarnaast kan ook het onderhoud gecombineerd worden met dat aan de windmolens.”

Ondanks de samenvoeging bestaat er één groot verschil tussen een windmolen en een golfenergieconvertor als de Wave Pioneer: in opbrengst. Marc Vantorre: “Bij golfenergie heb je te maken met veel kleinere apparaten en dus ook met een geringer opbrengst. Je moet echt rekenen in tientallen of honderden kilowatts, zodat je al heel wat apparaten bij elkaar moet zetten eer je aan megawatts gaat komen. Bovendien is er niet altijd evenveel golfslag en zijn er zelfs momenten waarop de boei stilligt en meer energie verbruikt dan oplevert.”

Duurzame uitbouw Zoals er vele wegen naar Rome leiden, leiden er veel verschillende varianten tot dé ideale golfenergieconvector, zoals de Wave Dragon en de slangvormige Pelamis. De een bleek al wat minder renderend of robuust dan de ander. Teleurstellingen zijn niet uitgebleven. Maar de kans dat het onderzoek naar golfenergie opnieuw zo goed als droog komt te liggen, zoals dertig jaar geleden, lijkt erg klein. Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn drie van de landen die investeren in deze vorm van hernieuwbare energie. In Europees verband is er enkele jaren terug al intensief samengewerkt, met als resultaat een golfenergieconvertor die in een Noorse fjord drijft. De Belgische partijen die deelnemen in FlanSea kiezen echter voor een Vlaamse aanpak. “Op Vlaams vlak deel je de kennis makkelijker en duurzamer met elkaar,” concludeert Marc Vantorre. “Wij zijn bijvoorbeeld met vier professoren van één ingenieursfaculteit lid van het consortium, met professor Julien De Rouck als de drijvende kracht achter het project. We zorgen ervoor dat alle kennis die we verzamelen binnen de Universiteit Gent verspreid wordt. Dat biedt de beste garantie voor een duurzame uitbouw van de expertise en hopelijk leidt dat nog dit decennium tot een commercieel exploiteerbare vorm van deze energiebron.”

«

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

33


Tekst & fotografie: René Zoetemelk

Jaap van Eck en Cees Verloop: “Grote betrokkenheid is de basis voor ons succes”

Eteck maakt Nederland steeds groener

Waar halen ze de energie vandaan? Energiek op zoek naar een duurzame toekomst zijn Jaap van Eck en Cees Verloop gestart met een onderneming voor groene energie. Eteck ontwikkelt, realiseert en exploiteert projecten met duurzame bronnen en zorgt daarmee voor stabiele warmte en koeling in alle seizoenen. Sinds 2000 heeft Eteck veel installaties gebouwd, in beheer en in eigendom genomen. Duurzame energie in woonwijken, kantoren en bedrijven wordt door Eteck verzorgd. Het resultaat is een woning of bedrijfspand zonder zorgen voor de toekomst.

Eteck maakt gebruikt van duurzame schone energie door opwekking via warmte/koude opslag, oppervlaktewater, biomassa/houtpellets (samengeperst houtafval) en door gebruik van restwarmte. De gedrevenheid en betrokkenheid van een familiebedrijf in combinatie met de passie voor duurzame energie maakt van Eteck een sterke partner bij de realisering van duurzame projecten. Directeur Jaap van Eck en Algemeen directeur Cees Verloop zijn enthousiast over hun missie. Jaap van Eck komt voort uit het bekende sloopbedrijf Van Eck dat bestond sinds 1895. “Alle superlatieven kun je op ons familiebedrijf loslaten. Passie en gedrevenheid stonden aan de wieg van de generaties Van Eck. Ondernemerschap dichtbij, noem ik dat. Grote betrokkenheid is de basis voor ons succes.” Cees Verloop: “Tot 2010 werkten we onder de naam Forteck aan sloop, infra en energieprojecten. Ons bedrijf is nu getransformeerd naar een moderne duurzame energieleverancier. De passie van een familiebedrijf en de kennis van een modern energiebedrijf komen samen in Eteck.”

Stabiele warmte en koeling Eteck biedt een totaalconcept. Dit heeft volgens Cees Verloop veel voordelen: “Naast de ontwikkeling en realisatie van energieprojecten verzorgen wij ook de exploitatie.

34

Hét Ondernemersbelang // editie 04 • 2013

Dit betekent zonder zorgen genieten van stabiele warmte in de winter en koeling in de zomer.” Jaap van Eck: “Eteck biedt 30 jaar exploitatie voor marktconforme tarieven. Wij hebben dus ook de zorg over het eindresultaat van ons werk. We stellen daarbij de eindgebruiker centraal. 24 uur per dag staan onze medewerkers paraat om eventuele storingen op te lossen. Onze klanten kunnen rekenen op de beste service die er is. Dat kun je aan een van oorsprong familiebedrijf overlaten. Wij laten niemand in de kou staan.”

Projecten Vooral bij nieuwbouwprojecten wordt Eteck bij de ontwikkeling en exploitatie betrokken. Eteck ziet echter ook uitdaging in verduurzaming van bestaande bedrijfspanden, bedrijfsterreinen en woonwijken. Port City in Rotterdam is volgens Cees Verloop een goed voorbeeld van wat er al mogelijk is. Dit nieuwe kantorencomplex heeft een verwarmings- en koelingssysteem dat zijn energie ook uit het water van de Waalhaven haalt. Het energiesysteem combineert traditionele warmte-koude-opslag met het onttrekken van thermische energie aan oppervlaktewater. Zowel in de zomer als in de winter wordt de energie gebruikt om de warmte- en koude opslag te laden. Het moderne complex heeft geen gasaansluiting en geen aansluiting op stadsverwarming en is mede daarmee

grotendeels CO2-neutraal. “Wateroppervlakten zijn grote gratis zonnecollectoren.”

Groen groeit “Ons bedrijf groeit. Naast onze inzet bij nieuwbouwprojecten en renovatie van bestaande installaties nemen we steeds meer exploitaties over.” Steeds meer partijen zijn volgens Cees Verloop op zoek naar toegewijde specialisten voor de verkoop van duurzame energie. “Onze passie en betrokkenheid zijn groot en daardoor kunnen wij veel service bieden. Dat er vertrouwen is in onze aanpak bewijst wel het aantal projecten dat wij inmiddels draaien. Wij zullen niet snel nee zeggen op een vraag. Iedere vraag naar verduurzaming van de energievoorziening is voor ons een uitdaging. Kan niet, bestaat niet! ” Eteck heeft al meer dan 50 projecten in exploitatie en maakt Nederland steeds groener. Groen groeit!

«

Eteck Duurzame energie Coenecoop 12 2741 PG Waddinxveen Postbus 58 2740 AB Waddinxveen Telefoon 0182 - 62 16 00 E-mail info@eteck.nl www.eteck.nl


rocessen p n e d r a wa mene voor e g l a n e t rocessen contrac p s r n e e d m r e a n wa onder mene voor e g l a n e t c rs - contra onderneme

onderneme

rs -

voorwaard algemene n e t c a r t con

ssen en - proce


’Bijzonder

gemotiveerd personeel en volop

voordelen’ De Graaf Afvalbeheer, Peter de Graaf

Winstpakkers voor werkgevers • kansen voor werkzoekenden!

Mensen met bijstand? Flink wat te bieden! Als werkgever kunt u op verschillende manieren personeel werven. Dus waarom zou u Bureau Werk inschakelen? Dat zetten wij graag voor u op een rij. Allereerst zijn onze kandidaten bijzonder gemotiveerd om te gaan werken. Daarnaast zijn er ook financiële voordelen. Bureau Werk is het re-integratiebureau van gemeente Purmerend. U bespaart de kosten voor werving & selectie, u kunt gratis vacatures plaatsen en gebruik maken van scholingsbudgetten. Bovendien bieden wij mogelijkheden om personeelsrisico’s te verminderen. Bijvoorbeeld met een proefplaatsing of een no-risk polis. Tot slot coachen, trainen of scholen wij kandidaten na plaatsing, als dat nodig is.

Gratis vacatures plaatsen Kijk op onze site voor meer informatie of neem direct contact op met een adviseur via info@bureauwerkpurmerend.nl of 0299 - 480 466.

www.meedoeninpurmerend.nl

Voordelen op een rij 1.

Direct inzetbaar personeel

2.

Zeer gemotiveerd personeel

3.

Gratis voorselectie van kandidaten voor uw vacature

4.

Scholingscheque

5.

Proefplaatsing

6.

No-risk polis ten aanzien van verzuim

7.

Ongevallenverzekering

8.

Werkervaringsplaatsing

9.

Coaching on-the-job

10. Extra voordelen oudere werknemers

Het Ondernemersbelang Waterland 3-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...