Page 1

VaN

De BaroNIe/ WeSt-BraBaNt NoorD

aanpak veiligheidsprobleem is maatwerk Verbindingen leggen, afspraken maken en gaan! Wetgeving frustreert in plaats van faciliteert

eDItIe

01 2014


WWW.COMPHAAN.NL

comphaan.

DOORDACHTE WEBSITES

Zit u wel op de juiste stoel? Of laat u zich teveel leiden door de belangen van uw leveranciers?

De ICT-adviseur:

Vindt u ook dat u gevonden moet worden?

helpt u graag bij het maken van de juiste keuze voor de beste ICT-totaaloplossing voor uw bedrijf! garandeert een onafhankelijk ICT-advies op maat, zodat u weloverwogen een keuze kunt maken!

Zoek niet verder, bel 085 1110091 voor online succes!

heeft de kennis en ervaring om u goed te kunnen adviseren op het brede terrein van ICT!

No Corners Consultancy Gamanderberg 12 4708 GE Roosendaal

oCorners_adv_102x148.indd 1

Telefoon: 0165 – 56 50 50 E-mail: info@nocorners.nl Website: www.nocorners.nl

BEDENKEN

BOUWEN

ONDERHOUDEN

13-1-2014 8:31:10

Hotel Princeville Breda

23 vergaderzalen - 82 luxe kamers – 4 suites – Restaurant de Barones – Grand Café Dé geschikte locatie voor al uw zakelijke en persoonlijke evenementen

Vergaderen - Conferenties Feesten - Partijen Overnachten Ontbijt – Lunch – Diner Brunches – Buffetten – High Tea Gratis Parkeren

Hotel Princeville Breda Princenhagelaan 13 - 4813 DA Breda Tel: 0031 (0)76 522 60 55 – Email: princeville@valk.com


INHoUD roNDe taFeL

reportage

roNDe taFeL

verbindingen leggen, aFsPraKen maKen en gaan!

nieuwe rOl vOOr de aCCOuntant

waarde veiligHeidsmanagement nOg vaaK OndersCHat

De eerste positieve signalen van het herstel van de economie worden verwelkomd. Toch houdt het banenverlies voorlopig aan. Zeven direct betrokkenen over de omslag naar een flexibele arbeidsmarkt, werkzekerheid en hoe vraag en aanbod elkaar in de regio kunnen vinden. “We zijn met z’n allen op weg naar hybride organisaties.”

Fiscaal jurist Sander van der Laken houdt er een eigenzinnige benadering op na. Hij belicht de moderne accountancy van binnenuit, ziet de bedreigingen duidelijk onder ogen en analyseert weloverwogen de kansen. “Ik durf geen inschatting te geven wanneer exact, maar binnen afzienbare tijd is ons traditionele werk volledig geautomatiseerd. Het edele handwerk bestaat eigenlijk nu al niet meer”, denkt de partner van MFL Accountants & Fiscalisten hardop.

LeeS VerDer op pagINa 12

CoVerINterVIeW

Veiligheid en beveiliging zijn voor veel ondernemers niet per se een alledaags onderwerp maar wel ontzettend belangrijk. Het gaat behalve om het voorkomen van derving immers ook om de verantwoordelijkheid die je hebt voor medewerkers, gasten, de omgeving én jezelf. We spraken met zeven veiligheidsspecialisten. “Er moet blijkbaar eerst iets mis gaan, wil men de waarde van beveiliging inzien.”

LeeS VerDer op pagINa 19

LeeS VerDer op pagINa 22

aanPaK veiligHeidsPrObleem is maatwerK Voor een grote supermarktketen zijn ze de exclusieve beveiliger annex gastheer in tal van grote steden zoals Den Haag, Rotterdam, Breda en Eindhoven, ze zijn partner van zorginstellingen en actief als poortwachter in het onderwijs. Ook beveiliging van objecten en evenementen hoort tot de primaire dienstverlening, net als mobiele surveillance en alarmopvolging. Portiers en receptiediensten worden eveneens geleverd. Een gesprek met directeur Sudesh Ramsoebhag en veiligheidsconsulent Mario Loeffen van Storm Security.

LeeS VerDer op pagINa 8

pLUS

wetgeving Frustreert in Plaats van FaCiliteert Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen.

LeeS VerDer op pagINa 28

eN VerDer... 5 Column / Colofon 6 Kort nieuws 11 Schoonmaakbedrijf CleanChoice poetst ‘slim’ de crisis weg! 15 Het nieuwe ontslagrecht komt eraan 17 WVS-groep: Strak georganiseerde ondersteuning 18 Artiflex Partners in personeelsbemiddeling

20 Ruimte voor ondernemen op een A-locatie 21 Bedrijf verkopen? Een vingeroefening 25 Bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst? 26 EBN Veiligheidsdienst: Betrouwbaar partner, van preventie tot totaalplan 27 Bernard Muller: wij vinden een medicijn tegen ALS

31 Ondernemer Gerard van Gils:Alles wat bloeit en mij altijd weer boeit! 32 MKB Cursus & Training: scholing is succesfactor 34 Olympia Uitzendbureau kent de arbeidsmarkt 35 Drukt u op de juiste knoppen als het gaat om uw ICT? Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

3


 



         

 





























  

webdesign & webhosting

U

wi l t

gezi en

gevonden

en wo r d e n ?

Een nieuwe website begint bij Tisda Bedrijven die niet op het internet staan, ‘bestaan’ eigenlijk nauwelijks meer in de huidige tijd. Een website is een must om in beeld te komen – letterlijk en figuurlijk. Maar dan moet uw site wel goed zijn gebouwd en er mooi uitzien! Is dat duur? Zeker niet, als u voor Tisda kiest. Wij zijn verrassend voordelig en leveren bijzonder goede service – voor ons de normaalste zaak van de wereld.

Voor meer informatie: www.tisda.nl info@tisda.nl Tel.: 0162 - 88 01 01

Tisda. Altijd goed, eerlijk voordelig.


CoLUMN

legale Fraude Wel eens iets geleverd aan een ander bedrijf en nooit betaald gekregen? Dan is de kans groot dat u het slachtoffer bent geworden van wettelijk toegestane oplichting. Als uw ‘klant’ tenminste niet failliet was. De Nationale Ombudsman verklaarde eind vorig jaar dat het wel meevalt met fraude in Nederland. Nou, ik heb nieuws voor u: het is veel erger dan we al dachten. Het gaat als volgt. Iemand heeft een besloten vennootschap en koopt goederen of diensten, dure spullen zoals auto’s, horloges en luxueuze vakanties. Vaak betaalt men met een creditcard, maar dat hoeft niet per se. In kort tijdsbestek bestelt de bv voor kapitalen aan spullen, maar betalen ho maar. Wanneer u een incassobureau inschakelt, is het al te laat. De bv-boef heeft inmiddels zijn kantooradres verlaten en het adres uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Probleem nummer 1: er is geen vestigingsplaats meer. Iets omslachtiger is om de aandelen van de bv om te zetten in certificaten en die in beheer te geven aan een stichting in Polen. Tegelijkertijd schrijft de eigenaar zich op de website van de KvK uit als bestuurder. Probleem nummer 2: er is geen directeur meer. Probleem nummer 3: er is niets meer. U bent uw geld kwijt.

Het wordt nog gekker. Sommige accountantskantoren adviseren hun klanten met veel schulden om deze weg te volgen; het is immers legaal en je hoeft niet failliet te gaan. Zo is het een businessmodel geworden. In 2013 hebben de Kamers van Koophandel landelijk 4000 van deze bv’s ten grave gedragen. Totale schade 100 miljoen euro met een gemiddelde van 25.000 euro per bv. In Amsterdam alleen al zijn vorig jaar 1400 fop-bv’s ‘afgelegd’, terwijl er daar nog 2000 op de plank liggen, waarmee hetzelfde gaat gebeuren. Nu oprichting van een bv vrijwel niets meer kost (€ 325) valt te verwachten dat dit verschijnsel de komende jaren explosief zal toenemen. Temeer daar de overheid het toch laat afweten. Die richt zich alleen – zo lijkt het – op makkelijk te scoren inkomsten. Of op belastingfraudeurs. Wat burger en bedrijf aan schade lijden, zal de overheid een zorg wezen. Alleen al op de A2 en de A4 tikt het Rijk elke dag gemiddeld € 220.000 binnen door wat camera’s op te hangen. Dat is 80 miljoen op jaarbasis. De fraudeur die in zijn Porsche lachend lak heeft aan de snelheidscontroles weet dat hij uiteindelijk niet te pakken is. Want de overheid verplaatst zich in een Lelijke Eend als het om fraudebestrijding gaat.

«

Dit is dus een ander fenomeen dan faillisementsfraude. Dat is strafbaar, hoewel het Openbaar Ministerie er zelden werk van maakt. Hier gaat het om een legale manier om van je schulden af te komen, zelfs als ze met opzet zijn gemaakt. De schuldeisers kunnen niets ondernemen. De KvK ontdekt het pas als de jaarstukken bij herhaling niet worden ingeleverd. De ‘verdwenen’ bv’s gaan naar de kelder van de Kamer.

André Vermeulen // info@avoor.nl

CoLoFoN Hét Ondernemersbelang de baronie/ west-brabant noord verschijnt vijf keer per jaar. Achtste jaargang, nummer 1, 2014 Oplage: 4.000 exemplaren

uitgever Novema Uitgevers BV / Jelte Hut Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 eS Grootegast telefoon 0594 – 51 03 03 Fax 0594 – 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl

Coverfoto Sudesh Ramsoebhag van Storm Security eindredactie Fotografie: Chris van Klinken Jørg van Caulil j.vancaulil@ondernemersbelang.nl

regionale verbinders Paul Willems p.willems@ondernemersbelang.nl telefoon 040 - 84 50 457 Jasper van der Sluis j.vandersluis@ondernemersbelang.nl telefoon 0512 - 37 05 37 website www.ondernemersbelang.nl vormgeving Sprog | strategie + communicatie druk drukkerij Veldhuis, Raalte

aan deze uitgave werkten mee: Ben van den Aarssen Kees Bennema Hans-Jorg van Broekhoven Bart Kin Chris van Klinken Jeroen Kuypers ed Lamme Marco Magielse Jan Nass Martin Neyt André Vermeulen (column) René Zoetemelk

adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. iSSN: 1873-8427 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

5


KORT NIEUWS VAN VAKMAN NAAR VAKDOCENT

NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR WESTENBURG ASSURANTIËN Westenburg Assurantiën B.V. in Breda heeft een nieuwe algemeen directeur. Rutger Westenburg heeft de algemene leiding overgenomen van Joost Bauwens, samen blijven zij de directie van Westenburg vormen. “Onder leiding van Joost Bauwens heeft Westenburg zich uitstekend aangepast aan de nieuwe tijd en staat er een financieel gezond bedrijf. Wij zijn Joost daar zeer erkentelijk voor”, aldus Rutger Westenburg. “2014 wordt het jaar van nieuwe groei, onder andere dankzij enkele samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben we een nieuw strategisch plan vastgesteld gebaseerd op drie pijlers: commerciële focus, vakmanschap en eigenaarschap.”

Onderwijsinstellingen willen steeds vaker zij-instromers voor de klas hebben; vakmensen en specialisten uit het bedrijfsleven. Zij-instromers gaan direct aan de slag en krijgen vaak pas na verloop van een halfjaar of jaar een pedagogisch-didactisch opleiding aangeboden. Instituut Mentoris weet uit onderzoek dat dit leidt tot het opbranden en veel uitval van startende docenten. Om vakmensen beter voor te bereiden op het vakdocentschap start Mentoris de opleiding Doceren als 2e beroep. In deze opleiding leren zij de basisvaardigheden van het lesgeven en aan het eind kunnen ze hun didactisch-pedagogische aantekening (pda) behalen. “Behalve pedagogische en didactische vaardigheden is persoonlijke ontwikkeling ook een groot aandachtsgebied”, aldus directeur Herjon Nieuwburg. “Het is een praktische opleiding, waarin je feedback krijgt en kunt sparren met anderen. Daarna ben je direct inzetbaar voor de onderwijspraktijk.” De opleiding vergt ongeveer 300 studiebelastingsuren, verspreid over ongeveer negen maanden. De trainingen worden op diverse centrale locaties in het land gegeven. Meer informatie www.instituutmentoris.nl

BRABANT ALS SLIMSTE EN DUURZAAMSTE AGROFOODREGIO De provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) het AgroFood Programma opgesteld. De ambitie is om Brabant de slimste en duurzaamste agrofoodregio van Europa te maken. Op agrarisch en foodgebied heeft Brabant veel in huis. Op weinig plaatsen in de wereld is de hele keten van ‘grond tot mond’ zo compact vertegenwoordigd. “Het samenspel tussen de ondernemers in de keten heeft Brabant op voorsprong gezet”, aldus gedeputeerde Yves de Boer. “Het is nu de hoogste tijd om deze voorsprong verder uit te bouwen. Door samen te zoeken naar slimme oplossingen die inspelen op wensen van markt en maatschappij.” Innovatie kan vele gezichten hebben. Van precisielandbouw met behulp van GPS en satellietbeelden tot het winnen van enzymen en proteïnen uit slachtafval voor farmaceutische toepassingen. En van sensordetectiesystemen voor een hogere voedselveiligheid tot hoogwaardige kunststoffen uit suikerbieten en aardappelreststromen. De Boer: “Om deze complexe vernieuwingen te kunnen realiseren is open innovatie belangrijk. Vooral samenwerking tussen verschillende sectoren opent nieuwe economische perspectieven.”

THEMA’S KOMENDE UITGAVE In de komende uitgave van Hét Ondernemersbelang staat de sector transport en logistiek centraal. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de bouw- en industriebranche. Bent u een specialist op dit gebied en wilt u onze lezers graag adviseren over de ontwikkelingen binnen uw branche? Neem dan contact op met Paul Willems via p.willems@novema.nl of 040 - 8450 457.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014


CHINA COURANT VOOR ONDERNEMERS De gloednieuwe China Courant is hét online economisch nieuwsportal voor ondernemers die actief zijn in China en ondernemers die daar kansen zien in de nabije toekomst. De online China Courant verzamelt en vertaalt nieuws dat rechtstreeks afkomstig is uit Chinese media. Initiatiefneemster is de Nederlandse met Chinese roots Marion Tjin-Tham-Sjin. “Met de China Courant willen wij een steentje bijdragen aan het versterken van de Nederlandse economie door kansen in deze snel groeiende markt dichterbij te brengen’’, vertelt zij. “Met de economische groei van de afgelopen jaren ontstond een Chinese middenklasse, die een aantrekkelijke afzetmarkt kan vormen en daarmee interessant wordt voor ondernemende Nederlanders, vooral het mkb.” www.chinacourant.nl

MAKKELIJKER ZAKENDOEN MET DE OVERHEID HOGE NOTERING BOOM COMMUNICATIE Het Zeeuwse adviesbureau BOOM Communicatie uit Goes is de hoogste nieuwe binnenkomer in de MT100, de jaarlijkse ranglijst van beste adviesbureaus. Het vakblad Management Team bepaalt deze ranglijst in acht adviesbranches aan de hand van de klanttevredenheid van managers in Nederland. In de categorie ‘communicatie en reclame’ komt BOOM Communicatie met stip binnen op de tweede plaats. Door de notering als één van de beste bureaus van Nederland staat BOOM Communicatie nu als relatief kleine, Zeeuwse speler tussen de grote (inter)nationale adviesbureaugroepen. BOOM Communicatie is een reclamebureau en communicatiebureau in één. Vanuit regionale kantoren bedient BOOM klanten in met name de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland. Door dit netwerk van kantoren is BOOM Communicatie in staat om zowel lokale klanten te bedienen, als opdrachtgevers met een (inter) nationale scope. www.boomcommunicatie.nl.

PUBLICATIESTUKKEN STAPSGEWIJS IN SBR-FORMAAT Wanneer u uw jaarrekening wilt deponeren bij de Kamer van Koophandel dient u gebruik te maken van SBR. Accept Development biedt u de mogelijkheid om uw publicatiestukken stapsgewijs in SBR-formaat samen te stellen. De Accept Verwerker functioneert op basis van sjablonen (digitale invulformulieren). De gegevens voor uw publicatiestukken kunt u handmatig in het sjabloon invoeren. In de toekomst zal het tevens mogelijk worden om gegevens uit een ander bestand, zoals bijvoorbeeld een auditfile, te importeren. Omdat de ingevoerde gegevens aan bepaalde richtlijnen moeten voldoen, vindt er zowel tijdens het invoeren als bij het opslaan van de data een validatieproces plaats. Nadat alle gegevens correct zijn ingevoerd en succesvol zijn gevalideerd, zal er een SBR-bestand worden aangemaakt. Dit bestand kan met behulp van de SBR Communicator direct worden verzonden naar de Kamer van Koophandel. De SBR Communicator van Accept is een generiek programma waarmee SBR-documenten kunnen worden verstuurd naar banken, de KvK, het CBS en de Belastingdienst. De gebruiksvriendelijke opzet van de SBR Communicator lijkt op die van een e-mailomgeving. Het programma beschikt onder meer over een inbox waarin retourberichten worden opgeslagen. Daarnaast blijven eenmaal verstuurde SBR-documenten beschikbaar. Meer informatie via www.acc.nl

Alle informatie van de (semi)overheid op het gebied van ondernemen is nu te vinden op www.ondernemersplein.nl. Gebundelde kennis voor elke fase van het ondernemerschap zoals starten, groeien, vernieuwen en zelfs beëindigen van een bedrijf. Geen dubbele informatie, maar wel alles over wetten en regels, duurzaam ondernemen, innovatie en zakendoen op lokaal, regionaal en internationaal niveau. De gebruikers kunnen informatie zelf eenvoudig filteren op branche, regio of een bepaald onderwerp. In de toekomst kan de bezoeker zelfs via een persoonlijke pagina een stuk gemakkelijker zakendoen met de overheid. Het aanvragen van een vergunning, het indienen van subsidieverzoeken of het inschrijven in het handelsregister. De online dienst is optimaal afgestemd op de ondernemer. Dát is het doel van het Ondernemersplein.nl.

PROFESSIONEEL INHUREN VAN FLEXIBELE ARBEID Flexibel werken beantwoordt niet alleen aan de menselijke behoefte aan vrijheid, maar is ook een essentieel element van de moderne economie: wendbare arbeidskrachten zijn een kritische succesfactor voor wendbare organisaties en een wendbare economie. Geen wonder dat de flexmarkt groeit. In flexwerk gaat in Nederland inmiddels 32 miljard euro om en één op de negen Nederlanders is een flexwerker. ‘Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid. Mensen, Markt, Mechanismen’ is het eerste handboek waarin alle aspecten van de Nederlandse flexmarkt aan bod komen en, waar mogelijk, met CBS-cijfers worden onderbouwd. Het boek biedt een uniek perspectief omdat de inlenende organisatie centraal staat. Uitzenden, detacheren, payrollen, zzp en bemiddelen, alle vormen van flexwerk passeren in groot detail de revue. Uitgebreid aandacht is hierbij voor het businessmodel van de diverse aanbodvormen. In negen kernachtige hoofdstukken beschrijven Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg onder meer de vraag- en aanbodzijde van de markt, het profiel van de moderne flexwerker en de trends die de flexmarkt de komende periode vormen. Meer informatie www.professioneelinhuren.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

7


StorM SeCUrItY: proFeSSIoNeLe eN INNoVatIeVe BeVeILIgerS oM op te VertroUWeN

aanpak veiligheidsprobleem is maatwerk

8

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


CoVerINterVIeW

tekst: Ben van den Aarssen // Fotografie: Chris van Klinken

Voor een grote supermarktketen zijn ze de exclusieve beveiliger annex gastheer in tal van grote steden zoals Den Haag, Rotterdam, Breda en Eindhoven, ze zijn partner van zorginstellingen en actief als poortwachter in het onderwijs. Ook beveiliging van objecten en evenementen hoort tot de primaire dienstverlening, net als mobiele surveillance en alarmopvolging. Portiers en receptiediensten worden eveneens geleverd. Een gesprek met directeur Sudesh Ramsoebhag en veiligheidsconsulent Mario Loeffen van Storm Security over toegevoegde waarde bieden, harde cijfers, imagoschade en maatwerk. Als professioneel en innovatief beveiligingsbedrijf wordt Storm Security door de meest uiteenlopende opdrachtgevers ingeschakeld. Bij elke inzet staan kwaliteit, integriteit en continuïteit voorop. Door de integrale aanpak is Storm Security steeds in staat om maatwerk te leveren, met een dienstverlening die perfect aansluit bij de wensen en behoeften van de ondernemer. Om die optimale dienstverlening te kunnen bieden is Storm Security voortdurend bezig om kwaliteit, prestaties en klanttevredenheid te meten, informatie die wordt opgeslagen in een geavanceerd beheersysteem. Een systeem dat ook voor de klant toegankelijk is en de aanzet vormt voor continue verbeterprocessen. Zie daar de unieke werkwijze van een particulier beveiligingsbedrijf met circa 75 medewerkers dat al ruim tien jaar toegevoegde waarde biedt aan ondernemers en andere opdrachtgevers. “Onze dienstverlening is echt meetbaar, realtime inzichtelijk en vertaalt zich in harde cijfers.’’

imagOsCHade Wat ook van belang is: bij Storm Security zijn ze tot in detail op de hoogte van nieuwe tendensen in de veiligheidsmarkt. De entree van MOElanders, de toename van roofteams, (interne) fraudezaken, valsheid in geschrifte, het zijn allemaal ontwikkelingen die vragen om een gepast antwoord. Bij Storm Security verdiepen ze zich in de materie en zoeken ze de oplossing in de juiste samenhang van verschillende beveiligings- en veiligheidsmaatregelen en bedrijfsbelangen van de opdrachtgever. Wat Ramsoebhag en Loeffen willen zeggen: ze zijn geen partij die enkel incidentgestuurd is, wel een slagvaardige organisatie die zich met haar jarenlange ervaring juist aan de voorkant van processen manifesteert en altijd op zoek is naar dieperliggende KPI’s. Imagoschade is met name in de retailbeveiliging een belangrijk onderwerp. De medewerkers van Storm Security zijn onder andere in supermarkten preventief aanwezig, om overlast en mogelijke criminele handelingen in het vroegst mogelijke stadium te herkennen. Ze doen dat onopvallend, keurig in driedelig pak, op een klantvriendelijke manier, maar weten door te pakken als het moet. Investeren in preventieve maatregelen, in nauwe samenspraak met de opdrachtgever en overige partners in de veiligheidsketen heeft altijd de voorkeur. “Escalatie betekent vaak imagoschade. Zeker in deze tijd waarin bezoekers

met een mobieltje meteen een foto maken en deze via social media verspreiden. Zoiets heb je als ondernemer liever niet.’’

OPsCHalen De precieze aanpak van een veiligheidsprobleem is vaak maatwerk. Per stad en zelfs per wijk zijn de problemen vaak verschillend. Waar ze bij Storm Security beslist in geloven is de waterbed-theorie: hier drukken, waarna het ergens anders naar boven komt. “Daarmee verleg je als ondernemer het probleem enkel naar een collega, iets verderop of in een andere buurt.’’ Opschalen van de inzet is volgens Loeffen soms noodzakelijk. Zo nodig kan een notoire overtreder een winkelverbod worden opgelegd, een civielrechtelijke procedure die tot de bevoegdheden van een beveiligingsbedrijf behoort. “Meteen wordt dan de foto van de betreffende persoon verspreid bij aangesloten ketenpartners.’’

bOeiend werK Van een heel andere orde is het werk in de geestelijke gezondheidszorg. Bij separatiezaken zijn de medewerkers van Storm Security altijd aanwezig om de veiligheid van het personeel te verzekeren. Zoals ze er ook voor waken dat deze groep patiënten, met een vaak meervoudige problematiek, zichzelf iets aandoet. Boeiend werk is het, waarvoor wel speciale vaardigheden zijn vereist. De werving en selectie van medewerkers wordt bij Storm Security dan ook uiterst zorgvuldig gedaan. Iedere medewerker krijgt, in aanvulling op de basisopleiding, een specifieke training die past bij het object dat onder zijn of haar verantwoording valt. Als poortwachter bij een grote scholengemeenschap in de regio, een innovatief proefproject dat er op is gericht om overlast buiten het schoolplein te minimaliseren, moet de medewerker van Storm Security weer aan andere eisen voldoen. Het zijn dan meer grote broers in plaats van beveiligers. Een dwarsstraat: Storm Security wordt ook vaak ingeschakeld bij grote feesten, waarbij orde en regelmaat gewenst is. Kortom, altijd en overal is het maatwerk. Een passende opleiding is uiteraard een voorwaarde om dit verantwoordelijke werk te doen. Maar in de praktijk worden medewerkers altijd verder getraind. “Wetskennis, communicatie, scenario’s die zich voor kunnen doen, fysieke training met transport en controletechnieken, we laten geen detail onbelicht.’’

adviseren Een groeiend aantal ondernemers maakt gebruik van diensten als mobiele surveillance, alarmopvolging en objectbewaking, zoals Storm Security die in heel Zuid-Nederland aanbiedt. Ook bij ruim 300 woonadressen wordt vertrouwd op de medewerkers van dit volledig gecertificeerde beveiligingsbedrijf. Zo beschikt Storm Security bijvoorbeeld over het Keurmerk Beveiliging, een waarborg dat alle bedrijfsprocessen aan de hoogste standaard voldoen. Consultants van Storm Security adviseren ondernemers en andere opdrachtgevers op een duidelijke manier over preventieve maatregelen. Wat daarbij helpt: het risicoprofiel waarover Storm Security beschikt voor een bepaald gebied of object. Vaak gaat het om specifieke en lang niet altijd openbare informatie. Gewapend met die kennis kan steeds een passend advies worden gegeven. “Wij halen altijd de emotie uit de discussie en willen nooit paniekvoetbal spelen. Wij handelen steeds op basis van objectieve cijfers, feiten en omstandigheden, niet vanuit onderbuikgevoelens.’’

tOevOeging Het bij Storm Security gehanteerde beheersysteem mag gerust onderscheidend worden genoemd. De incidentenregistratie is uiterst precies, net als de daarop afgestemde acties door de medewerkers van het beveiligingsbedrijf. Al die informatie is door de opdrachtgever 24/7 en realtime te raadplegen. Wat ook bijzonder is: de beoordeling door de klant van elke individuele medewerker van Storm Security. Ook bij die evaluatie geldt: meten is weten en harde cijfers tellen. “Waar voor je geld, dat is waar het om gaat. Al onze opdrachtgevers hebben het recht om precies te weten wat wij voor hen doen. Kwaliteit, integriteit en continuïteit staan bij ons hoog in het vaandel. Op basis van die kernwaarden willen we een toevoeging zijn voor onze opdrachtgevers.’’

«

stOrm seCuritY Brede Balrouw 33 4741 RM Hoeven Telefoon 0165 – 5087 87 E-mail info@stormsecurity.nl www.stormsecurity.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

9


www.capitalatwork.com

Think different, put your Capital at Work

VERMOGENSBEHEER MET RESULTAAT

VERMOGENSBEHEER • VERMOGENSPLANNING CapitalatWork is een onafhankelijke vermogensbeheerder

menten van ons gedisciplineerd en consistent vermogens-

voor particuliere en professionele cliënten. Dankzij onze spe-

beheer. Wilt u weten hoe wij uw vermogen veilig en deskun-

cifieke beleggingsstijl bouwt CapitalatWork met succes aan

dig aan het werk zetten? Contacteer ons via Lieke Antens op

het behoud en de groei van het vermogen van ons cliënteel.

076 523 70 50 of via l.antens@capitalatwork.com of surf naar

Daarbij zijn veiligheid, deskundigheid en eenvoud de funda-

www.capitalatwork.com

Antwerp - Breda - Brussels - Ghent - Luxembourg


REPORTAGE

Tekst & Fotografie: Studio Arens

SCHOONMAAKBEDRIJF CLEANCHOICE POETST ‘SLIM’ DE CRISIS WEG!

Ondernemers kijken soms te weinig naar de markt, dan mis je kansen! Overeind blijven in een moeilijke tijd, sterker nog... GROEIEN in een moeilijke tijd! En dat doet hij door vast te houden aan een visie die drijft op marktvraag en flexibiliteit. De contrasten zijn net zo opvallend als het verhaal van deze innovatieve ondernemer’ Vincent Musters van CleanChoice. CRISISBESTRIJDING IS OOK SCHOONMAKEN Hij heeft een duidelijke visie op ondernemen. “Je moet altijd vooruit denken en vooral kijken naar wat er in de markt gebeurt. Dáár ligt namelijk de vraag. Als je in deze tijd nog steeds uitgaat van je eigen kracht en daarmee de markt zoekt, doe je jezelf tekort. Crisisbestrijding kan dus ook positief werken! Het geeft een ondernemer de kans om eens goed om zich heen te kijken.” Het is daarom niet verwonderlijk dat definities als ‘Cleaning on demand’ en ‘Real-time cleaning’ uit zíjn pen komen.

DIENSTVERLENING GROEIT MEE MET JE MENTALITEIT CleanChoice is een veelzijdig schoonmaakbedrijf. Het hoofdkantoor ligt tegen de landingsbaan van Eindhoven Airport aan, maar Musters bedient zijn klanten in geheel Zuidelijk Nederland met steunpunten in Tilburg, Breda en Den Bosch. Vanuit reguliere schoonmaaken onderhoudsopdrachten hebben ze diverse specialismen ontwikkeld. Glas- en gevelreiniging (op hoogte), vloeronderhoud, industrieel onderhoud, terreinbeheer en een breed pakket aan facilitaire diensten. Musters legt uit: “Door een goede inventarisatie krijg je inzicht in de problemen waar men dagelijks mee te maken heeft. Dat gaat van een chronisch gebrek aan toiletpapier, lege zeepdispensers en vuile ramen tot planten die regelmatig droog staan.”

Zo komen we tot een uitgebalanceerd en 100% (kosten)effectief takenpakket. Maar dat kan alleen als je volledig op je medewerkers kunt vertrouwen.”

ZONDER MENTALITEIT... GEEN KWALITEIT! Het selecteren van nieuwe medewerkers is een serieuze aangelegenheid bij CleanChoice. Musters gaat, hoe kan het ook anders, niet voor kwaliteit maar voor mentaliteit. “Schoonmaken kan ik ze wel leren, dan doen ze het meteen zoals wij het graag zien. Maar mentaliteit is een heel ander verhaal! Vergeet niet dat zij een verlengstuk zijn van ons bedrijf en op locatie ook al hun collega’s vertegenwoordigen. Daarbij hanteren wij een bijzonder platte organisatie- en communicatiestructuur. Dat betekent dat onze medewerkers ‘op de vloer’ veel verantwoordelijkheid krijgen. ‘Cleaning on demand’ kan alleen werken als ze zelf beslissingen durven te nemen. En dát motiveert, kan ik je vertellen!”

VOLLEDIGE FACILITAIRE ONTZORGING Als je A zegt, tja … dan is B niet ver weg! Zeker niet bij Vincent Musters. “Kwaliteit is allang niet meer genoeg. Ontzorging naar behoefte, efficiënt en kostenbesparend! Het slimme werkprogramma wordt bij CleanChoice zo opgesteld dat we hierin - naadloos - ons facilitair dienstenpakket kunnen inpassen. Inkoop, beheer en onderhoud van catering- en sanitaire voorzieningen en, indien gewenst, inclusief de hardware. One-stop-shoppping-on-demand dus, want de markt bepaalt … niet wij!”

«

CLEANCHOICE Telefoon 085 - 235 05 15 E-mail info@cleanchoice.nl www.cleanchoice.nl

WERKWIJZE: CLEANING ON DEMAND! ‘Jullie zijn anders dan anderen’ is dan ook een veelgehoorde opmerking bij CleanChoice. Dat heeft volgens Musters vooral te maken met hun werkwijze. “Dat begint dus al bij de inventarisatie. Wij luisteren uiteraard eerst naar de wensen van de klant. Maar wij weten, vanuit onze ervaring, dat de realiteit van de werkvloer heel anders is. Je kunt, geheel conform de offerte je programma afdraaien, met al het overbodige én achterstallige werk van dien, maar je kunt ook het gehele pakket werkzaamheden toetsen aan de actualiteit van de dag. Real-time cleaning dus!

Opname locatie: Sanidirect, Son

HÉT Ondernemersbelang ONDERNEMERSBELANG // editie EDITIE 01 • 2014 Hét

11


De FLeXIBeLe arBeIDSMarKt

verbindingen leggen, afspraken maken en gaan! De eerste positieve signalen van het herstel van de economie worden verwelkomd. Toch houdt het banenverlies voorlopig aan. Zeven direct betrokkenen over de omslag naar een flexibele arbeidsmarkt, werkzekerheid en hoe vraag en aanbod elkaar in de regio kunnen vinden.

DeeLNeMerS Pieter verdaasdOnK

adrienne Ogier

leO diePstraten

Talentenmanager USG Restart, Breda.

Projectleider Werkgeversdienstverlening WVS-groep, Roosendaal. www.wvsgroep.nl

Districtsmanager West-BrabantZeeland UWV, Breda. www.uwv.nl

www.usgrestart.nl

12

HÊt Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


roNDe taFeL

tekst: Ben van den Aarssen // Fotografie: Kees Bennema

Als specialist arbeidsrecht weet advocaat Frank Kessels dat de wereld niet bestaat uit mooie verhalen. Vaak staan werkgever en werknemer lijnrecht tegenover elkaar. Met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, inclusief het nieuwe ontslagrecht dat voor een deel al per 1 juli 2014 wordt ingevoerd, gaat de arbeidsmarkt er volgens Kessels niet per se op vooruit. Natuurlijk, mensen moeten sneller een andere baan vinden, dat is het uitgangspunt. Het moet ook allemaal eerlijker, eenvoudiger en goedkoper. De praktijk van alledag is echter weerbarstig. Met de nieuwe regels komt de flexibele arbeidsmarkt niet dichterbij. Voor de werkgever blijven de regels knellen. De payrollconstructie voor flexwerkers wordt minder aantrekkelijk gemaakt. Ook het bepaalde-tijd-contract verliest een deel van zijn aantrekkelijkheid, doordat het aantal van drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten nog maar maximaal twee jaar mag duren in plaats van de huidige termijn van drie jaar. Verwacht wordt dat het aantal zzp’ers zal toenemen. Kessels: “Voor de werkgever lijkt dit toch de minst risicovolle contractvorm te zijn.’’

transitievergOeding Het hoofduitgangspunt in het nieuwe systeem is dat in principe iedere werknemer na twee jaar dienstverband recht heeft op een transitievergoeding, waarvan de hoogte beperkt is en hoger wordt als het dienstverband langer duurt. Een hogere vergoeding kan door de kantonrechter enkel worden toegekend bij zéér verwijtbaar handelen door de werkgever. Omgekeerd kan de vergoeding worden uitgesloten als de werknemer buiten zijn boekje is gegaan. Het blijft volgens Kessels ook voor de kantonrechter bij de nieuwe regels wikken en wegen. “De praktijk zal moeten uitwijzen hoe de rechter daarmee omgaat.’’ Bovendien is er straks altijd een hoger beroep mogelijk, tegen zowel de door UWV afgegeven ontslagvergunningen als de door de kantonrechter bepaalde ontbindingsbeschikkingen. Werkgevers zullen straks nog meer moeten gaan calculeren: Als er een week korter wordt gecontracteerd, bijvoor-

beeld 51 weken, dan kan het één keer worden verlengd zonder dat een transitievergoeding verschuldigd is omdat het contract dan nog juist geen twee jaar heeft geduurd. Kessels ziet nog wel een addertje onder het gras. “De werkgever moet straks tenminste één maand voor afloop van de contractstermijn aangeven, of hij wel of niet gaat verlengen. Als de werkgever dat niet doet, kost hem dat een boete van een maand loon.’’ Zijn conclusie: “Voor het gemiddelde mkb-bedrijf wordt ontslag enkel maar duurder.’’ Er zijn volgens Kessels meer hobbels: de lange lijst met toetsingsregels voor ontslag bijvoorbeeld. “De kantonrechter zal minder snel geneigd zijn om te ontbinden. In de praktijk betekent het dat veel werkgevers, wegens het ontbreken van een toereikend ontslagdossier, toch zullen moeten schikken. In het nieuwe systeem is geen sprake van versoepeling van het ontslagrecht, eerder van lamlegging.’’

aCHterHOedegeveCHt De toon aan tafel is gezet. De zaken worden niet mooier voorgespiegeld dan ze zijn. Ook Steven Gudde is niet bang om de grenzen op te zoeken. Hij brengt de vele subsidiestromen voor coaching en begeleiding van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt ter sprake. “Vaak is er sprake van ‘potjes’. Het gebruik, of het opmaken van deze potjes, wordt vaak een doel op zich. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte ‘omdat het moet’, niet omdat mensen erin geloven. Gevolg van deze denkwijze is echter dat er niet structureel iets verandert.” Voor Gudde is de discussie over het vaste contract een achterhoedegevecht. “Toenemende flexibilisering van het arbeidscontract is een gegeven waar we het juiste antwoord op moeten geven. Ik proef overal een onderstroom dat een uitzendkracht of een flexwerker minder waard is. Alsof de banen die door uitzendkrachten worden vervuld, geen echte banen zijn. Het vaste contract als Heilige Graal, ik snap dat niet.’’ René van Liesdonk brengt het probleem terug tot zijn essentie. “Het moet niet gaan over baanbehoud. Werkzekerheid, dat is de inzet.

Daarbij is het belangrijk dat zowel bedrijven als medewerkers zelf continu in ontwikkeling blijven, om te anticiperen op kansen in de markt.’’ Alwin van Dongen bekijkt het van de positieve kant. ’’Ik denk dat de toekomstige generaties het probleem zelf gaan oplossen. Die oude denkpatronen worden vanzelf aan de kant gezet. Jongeren willen helemaal geen zekerheid. Ze houden juist van afwisseling.’’ Adrienne Ogier zit op hetzelfde spoor, hoewel ze vanuit haar functie een lans breekt voor duurzame inzetbaarheid en de verantwoording die de werkgever daarbij heeft. “Jongeren vinden vrijheid en zingeving minstens zo belangrijk.’’ Alwin van Dongen ziet het wel voor zich: “We zijn met z’n allen op weg naar hybride organisaties, waarin een deel van de medewerkers een vast contract heeft en andere flexibel worden ingezet. Het betekent dat je die organisaties op een andere manier moet gaan managen. Voor de HRafdeling is die regietaak een nieuwe uitdaging. Je moet niet enkel mensen veranderen, maar ook de organisaties kantelen.’’

leiding geven Praten over een flexibele arbeidsmarkt is ook een discussie over de arbeidsrelatie, de rol van leidinggevenden, en over adviseurs die met hun kennis het verschil kunnen maken. Juist in het midden- en kleinbedrijf liggen er volgens Steven Gudde kansen om meer gang in de arbeidsmarkt te krijgen. “Het gaat niet over modellen, structuren of strategische plannen. Hoe groter een organigram is, hoe meer mensen vaak langs elkaar heen werken. In het midden- en kleinbedrijf heb je over het algemeen korte lijnen en traditionele waarden. Belangstelling hebben voor elkaar, dat is dé succesfactor. Door tijdig verwachtingen naar elkaar uit te spreken, kun je in een productieve dialoog snel winst halen.’’ Voor Adrienne Ogier heeft de werkgever de sleutel in handen. “Als leidinggevende moet je oprechte interesse in je medewerkers hebben. Je moet weten wat hen drijft, waar ze naartoe willen en daar in alle openheid een oplossing voor zoeken.’’

alwin van dOngen

FranK Kessels

rené van liesdOnK

steven gudde

Directeur Fakops, Moerstraten.

Kessels Hanssen ’t Sas Advocaten, Breda. kesselshanssentsasadvocaten.nl

Directeur Access Reconnect, Spijkenisse. www.xs-opleidingen.nl

Manager Innovatie & Ontwikkeling Olympia Uitzendbureau, Den Haag. www.olympia.nl

www.fakops.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

13


roNDe taFeL

Tijdgebrek is bij managers en directeur-eigenaren een veelgehoord argument om zulke gesprekken niet te voeren. Onzin, vindt Ogier. “Aandacht levert tijd op.’’

reCOrdHOOgte Dat het roer om moet is duidelijk: de Economische Barometer Breda voorspelt dat de werkloosheid in de gemeente Breda in 2014 naar het hoogste peil sinds dertig jaar stijgt. Eén op de tien werkzoekenden in Breda is dit jaar werkloos. De landelijke arbeidsmarktprognoses van het UWV zijn evenmin rooskleurig. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de arbeidsmarkt nog niet profiteert van het ingezette economisch herstel. Alleen in de uitzendbranche, groothandel en voor zzp’ers groeit de komende maanden de werkgelegenheid. Doordat in de zorg en bij de overheid tienduizenden banen verdwijnen, bereikt de WW dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een recordhoogte. Ook al omdat in de industrie volop wordt geïnvesteerd in arbeidsbesparende technieken om te kunnen blijven concurreren met het buitenland. Het UWV ziet ook kansen op de arbeidsmarkt. Door de opleving van de economie stijgt het aantal vacatures dit jaar tot bijna 700 duizend. Voor Leo Diepstraten is de kernvraag duidelijk. “Hoe krijg je op regionaal niveau vraag en aanbod bij elkaar?’’ Steven Gudde heeft het antwoord gereed. “Het is een kwestie van lokaal verbindingen leggen en koesteren, afspraken maken en gaan! Koester de kracht van kleinschalige en lokale verbindingen, zoek niet de oplossing in grote convenanten.’’

14

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

daadKraCHt De noodzakelijke daadkracht is bij de betrokken partijen niet altijd vanzelfsprekend. Pieter Verdaasdonk is als talentenmanager bijvoorbeeld direct betrokken bij de grote reorganisaties bij het ministerie van Defensie. Zowel militair- als burgerpersoneel wordt er boventallig, vaak naar dienstverbanden van 20 tot 30 jaar. Hoe krijg je die loyale krachten herplaatst? En hoe maak je ze bewust van de noodzaak van flexibiliteit? Het is een fikse uitdaging, bekent Verdaasdonk. “Ook al omdat veel werving- en selectiebureaus zich toch laten leiden door CV’s en afkortingen van titels, in plaats van de vaardigheden en talenten leidend te maken in de transitie naar een nieuwe baan.’’ Adrienne Ogier herkent het probleem. “Ik bespeur bij veel werkgevers nog de nodige schroom om medewerkers met een beperking in te zetten. Het tijdens ondernemersbijeenkomsten delen van kennis en ‘best practices’, waarvan er honderden in West-Brabant te noemen zijn, helpt wel daarbij. Daarnaast het helder verwoorden van de toegevoegde waarde die deze medewerkers hebben. Iedereen wil graag maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar in de praktijk weet men vaak niet hoe. Het begint ermee dat je je als leidinggevende kwetsbaar durft op te stellen en wil erkennen, dat je zelf niet alle kennis in huis hebt. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat organisaties sterker worden, als ze samenwerken en kennis van buiten naar binnen halen.’’ Leo Diepstraten kan het enkel maar onderstrepen. “Natuurlijk is het een illusie om te veronderstellen dat

elke werknemer de regisseur van zijn eigen loopbaan kan zijn. Ook bedrijven hebben soms moeite met de nieuwe werkelijkheid. Ze moeten daarbij ontzorgd worden en, nou vooruit, een beetje worden opgevoed. Anders komen ze die brug niet over.’’

imagOsCHade René van Liesdonk praat als opleider en sociaal ondernemer uit eigen ervaring. Vanwege fysieke beperkingen heeft hij zelf destijds een omslag gemaakt. Zijn missie: talent in mensen ontdekken, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en van bedreigingen juist kansen maken. Met zijn project Access Reconnect deelt hij zijn mensen en ervaringen met andere ondernemers . “Reorganisaties lopen vaak uit op drama’s, terwijl dat helemaal niet hoeft. Sommige werkgevers vertonen dumpgedrag en zijn vooral bang voor imagoschade voor hun bedrijf.” Met een tijdig plan van aanpak kan het volgens Van Liesdonk veel beter. “Het is in mijn ogen een werkgeversverplichting om mensen die je kwijt raakt bij hun toekomst te helpen. Op een nette manier afscheid nemen doe je door op tijd met medewerkers aan de slag te gaan. Hun talenten, motivatie en leerbaarheid in kaart te brengen en daar iets mee doen. Ondernemers moeten uit hun ivoren toren durven komen en zelf, of met partnerbedrijven, tijdig aanpakken. Zowel voor het zittend personeel als voor medewerkers van wie noodgedwongen afscheid genomen gaat worden geldt hetzelfde. Te laat met elkaar in gesprek gaan, is de grootste fout die je als werkgever kunt maken.’’

«


KENNISPARTNER

HET NIEUWE ONTSLAGRECHT KOMT ERAAN

U kunt zovast gaan sparen Als het aan de regering en de sociale partners ligt bent u als werkgever voor elke beëindiging van een arbeidsovereenkomst (waar u als werkgever de hand in heeft gehad), een zogenaamde transitievergoeding verschuldigd. Dat is een tot nog toe onbekende vergoeding, die berekend wordt over de gehele looptijd van het opgezegde dienstverband.

Daarbij doet het er niet toe of het ontslag is bewerkstelligd door opzegging na verkregen ontslagvergunning, door opzegging met instemming van de werknemer (een nieuwe manier van beëindiging) dan wel dat dit ontslag via de kantonrechter is gelopen. De transitievergoeding is ook verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd. Let op: beëindigingen die vanaf 1 juli 2015 worden gerealiseerd zijn onderhevig aan de nieuwe transitievergoedingsregels en waarbij de looptijd van voor 1 juli 2015, gewoon meetelt bij de bepaling of een transitievergoeding verschuldigd is en zo ja hoe hoog die uitvalt.

WELKE REGELS GELDEN RONDOM DIE TRANSITIEVERGOEDING? WANNEER IS DE TRANSITIEVERGOEDING VERSCHULDIGD? Een beëindiging van een dienstverband die ten minste twee jaar heeft geduurd, (door opzegging, ontbinding of niet verlenging) kost de werkgever de transitievergoeding indien die beëindiging plaatsvindt: (a) op initiatief van de werkgever of (b) op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. De belangrijkste uitzonderingen: de transitievergoeding is niet verschuldigd in de volgende gevallen: • de werknemer op de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en de gemiddelde omvang van zijn arbeid niet meer heeft bedragen dan twaalf uur; • indien de beëindiging plaatsvindt in ver-

band met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; • indien de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten van de werknemer.

DE HOOGTE VAN DE TRANSITIEVERGOEDING De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband en de salarishoogte. Over elke periode van zes maanden wordt een vergoedingsrecht opgebouwd van 1/6 maandloon (incl. vakantiegeld en andere vaste op geld bepaalde rechten zoals dertiende maand). Vanaf het moment dat het dienstverband tien jaar heeft geduurd, wordt de verdere opbouw per zes maanden ¼ maandloon oftewel een half maandloon per jaar. Voor degene die op de dag waarop het dienstverband eindigt (a) ten minste tien jaar in dienst was en (b) op dat moment 50-plusser is en in dienst is (c) bij een werkgever die in de periode juli t/m december in het voorafgaande kalenderjaar ten minste gemiddeld 25 werknemers in dienst had, geldt een tot 2020 geldende afwijking: per termijn van zes maanden, gerekend vanaf de leeftijd van 50, geldt een opbouw van een half maandloon oftewel een heel maandloon per jaar. Het maximum van de transitievergoeding bedraagt 75.000 euro of indien het jaarloon hoger is, het jaarloon.

DE VOLGENDE PUNTEN ZIJN VAN BELANG OM GOED VOOR OGEN TE HOUDEN:

gever verschuldigd, dus ook de particulier die een werkster in het huishouden laat werken. • Deze regeling gaat in vanaf 1 juli 2015 en daarbij wordt de gehele looptijd van het dienstverband betrokken, dus ook de tijd voorafgaande aan 1 juli 2015. • Dat geldt ook voor bepaalde tijd overeenkomsten die op of na 1 juli 2015 aflopen! Dus als u tussentijds nog een bepaalde tijd overeenkomst verlengd waarvan de looptijd eindigt op een datum gelegen na 30 juni 2015 dan is een transitie transitievergoeding verschuldigd indien dat dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever dat dienstverband niet wordt voortgezet. De transitievergoeding is maar een enkel facet van het nieuwe ontslagrecht. Binnenkort leest u op de website (www.khsadvocaten.nl) over al deze nieuwe facetten. Heeft u nog vragen of zou u graag nader geadviseerd willen worden? Neem dan contact op met Frank Kessels als specialist arbeidsrecht voor de regio WestBrabant.

«

KESSELS HANSSEN T’SAS ADVOCATEN Frank Kessels Julianalaan 1, 4819 AB Breda Telefoon 076 - 525 35 35 E-mail info@khsadvocaten.nl www.khsadvocaten.nl

• De transitievergoeding is door iedere werk-

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

15


aDVertorIaL

Personeels- en salarisadministratie is het specialisme van FaKOPs Personeels- en salarisadministratie is een vak apart. FAKOPS (For All Kinds Of Payroll Services) is de specialist op het gebied van personeels- en salarisadministraties en backoffice dienstverlening. Tegen scherpe vaste prijzen en abonnementen kunt u uw personeelszaken aan ons uitbesteden. Flexibiliteit en persoonlijke aandacht staan daarbij centraal. Van het verzorgen van de salarisstrook tot uw complete personeelsadministratie en bijbehorend personeelsadvies, wij leveren een dienstverlening op maat. Afhankelijk van de kennis, behoefte en capaciteit binnen uw organisatie zetten wij onze dienstverlening in. Met onze gratis

helpdesk staan we u graag eerstelijns te woord bij uw vraagstukken rondom personeel. Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis binnen het personeelsvakgebied zijn wij dé partner voor de mkb-klanten, maar ook voor de administratie- en belastingadvieskantoren. Voor deze laatste groep leveren wij ook diverse diensten rondom personeels- en salarisadministraties, zodat zij zich nog beter kunnen bezighouden met hun klanten en andere specialismen en daardoor het beste kunnen bieden. Wij zijn als onafhankelijk bureau graag dé partner voor administratie- en belastingadvieskantoren.

Personeels- en salarisadministratie is het specialisme van FAKOPS. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Kijk ook eens op www.fakops.nl.

VOOR AL UW SCHOONMAAKWERK Schoonmaakonderhoud Gevelbehandeling Rioolontstoppingen Graffitiverwijdering Camera-inspecties Ongediertebestrijding Glasbewassing Sanitair-benodigdheden Vloeronderhoud Vacuümwerkzaamheden

Geen Gebouw zonder SchwinG Stetter • Verkoop van betonmixers en betonpompen • Onderhoud en reparatie • Onderdelen en toebehoren Bliek 15 | 4941 SG Raamsdonksveer (industrieterrein Dombosch l) Tel. 0162 518 882 | Fax 0162 518 699 www.schwing-stetter.nl | info@schwing-stetter.nl

Keurmerk


rEporTagE reportage

Tekst: Hans-Jorg van Broekhoven // fotografie: Chris van Klinken

wvs-groep: strak georganiseerde ondersteuning Ondersteuning bij uiteenlopende werkzaamheden is één van de pijlers bij WVS-groep en hun relaties. Er kan echter meer dan dat. Het duurzame afvalbeheerbedrijf Indaver heeft bijvoorbeeld naar volle tevredenheid via WVS-groep een medewerker op detacheringsbasis werkzaam bij hun vestiging te Moerdijk. Indaver biedt kwalitatieve en duurzame oplossingen voor het afvalbeheer van bedrijven en gemeenten. In Nederland beschikt Indaver over ca. 40 locaties, voornamelijk in ZuidwestNederland. Op de locatie in Moerdijk ontvangt Indaver groenafval, onder meer van plantsoendiensten, en zet dit om in hoogwaardige compost en biomassa. Compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Biomassa kan gezien worden als duurzame brandstof en wordt gebruikt voor de opwek van groene stroom.

maatscHaPPelijke verantwoording Een van de Indaver locaties is dus Moerdijk, waar compost wordt verwerkt tot biomassa. Theo Kessels is hier bedrijfsleider en hij kwam in eerste instantie in contact met WVS-groep omdat de groenafdeling van die organisatie haar afval hier bracht. “Ik raakte aan de praat met hen en kwam tot de conclusie dat we ook werk hebben dat hun mensen perfect kunnen verzorgen. We zijn een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid

erg belangrijk vindt en als dat op een productieve wijze kan gebeuren, doen!” Indaver werkt graag samen met WVS-groep. “We zien Social Return als een logisch deel van onze bedrijfsvoering maar vinden het wel prettig als het goed en strak georganiseerd is. Dat scheelt per SW-bedrijf nog wel eens. WVSgroep is in die zin een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten gaan. Het liefst zouden we een nationaal platform zien, met één loketfunctie, waar gewerkt wordt op het niveau dat we in Moerdijk gewend zijn.” Theo legt uit dat hij op zeer flexibele wijze een beroep kan doen op de WVS-groep medewerkers. “Zij helpen bijvoorbeeld bij het sorteren van aangeleverd groenafval. We sorteren dit om tot biomassa met de gewenste specificaties te komen. Daarbij hebben we geregeld ondersteuning nodig en die vind ik bij WVS-groep.”

dewerker gedetacheerd. Fred van Vliet uit Etten-Leur werkt halve dagen bij Indaver en heeft er een verantwoordelijke en representatieve functie. Hij ontvangt de chauffeurs en voert de informatie van de vrachtbrieven in. Dat is belangrijke info, die via hem het automatiseringssysteem in gaat en op diverse manieren in de organisatie weer wordt gebruikt. Bovendien houdt hij de weegbrug bij. “Ik heb het erg naar m’n zin hier”, vertelt hij. “Leuke collega’s en aardige chauffeurs maar het is ook leerzaam. Bovendien is het fijn dat ik ook echt verantwoordelijkheid heb.” Die blijk van vertrouwen zegt iets over hoe het loopt, aldus Theo; “De goede en proactieve begeleiding vanuit WVS-groep geeft ons de juiste zekerheid. We zijn zelf een strak georganiseerd bedrijf en het is fijn werken met mensen die dezelfde professionele houding hebben.”

«

belangrijke sPil Naast die tijdelijke ondersteuning, verzorgd door de mensen van WVS-groep, is er tevens voor langere termijn en vaste dagdelen een me-

www.wvsgroep.nl

Theo Kessels (links) en Fred van Vliet

Hét ondernemersbelang // editie 01 • 2014

17


reportage

QUICK SCaN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Vind als drukke ondernemer en manager zelf maar eens de juiste (tijdelijke) medewerkers voor periodes waarin extra arbeid en ondersteuning nodig zijn. Je komt al snel tot de conclusie dat dit bijna ondoenlijk is zonder de hulp van personeelsbemiddelaars. Maar dan? Het aanbod aan dienstverleners is enorm. Hoe goed passen ze echter bij je bedrijfsvoering en snappen ze wat je nodig hebt? Een lastig maar zeer belangrijk vraagstuk!

ONZE VISIE » Artiflex gelooft nog in oude kernwaarden; in mensen met mentaliteit, passie en enthousiasme. Dat maakt ons dé partner in personeelsbemiddeling, payrolling, advies en outplacement. We zijn een bedrijf van mensen, voor mensen. Dat maakt ons vak mooi en leuk.

UW OPLOSSING » Artiflex is een full service dienstverlener op het gebied van personeelsbemiddeling. Als intermediair op de arbeidsmarkt verleent Artiflex, samen met haar partners, alle vormen van flexibele arbeid en uiteenlopende diensten op het gebied van Human Resources.

artiFleX Campagneweg 11 B 4761 RM Zevenbergen Telefoon 0168-371505 E-mail zevenbergen@artiflex.com www.artiflex.com

18

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

tekst: Hans-Jorg van Broekhoven // Fotografie: Chris van Klinken

artiflex Partners in personeelsbemiddeling De veranderingen in de arbeidsmarkt volgen elkaar in rap tempo op. De behoefte en invulling qua arbeid zijn al net zo veranderlijk. Bedrijven kiezen steeds meer voor flexibele invullingen. Artiflex helpt daarbij. Robbert Jan de Rooij is Directeur bij Artiflex Roosendaal en een enthousiaste ambassadeur van de groeiende organisatie. Er zijn in Zuidwest Nederland negen vestigingen, die redelijk autonoom kunnen opereren maar elkaar tevens versterken. “We wisselen ook mensen en knowhow uit, als het nodig blijkt. Dat is het voordeel van een betrekkelijk compacte structuur met medewerkers die houden van hun vak. Dit sluit perfect aan bij de vele sectoren waarin we actief zijn, van schilder- en groenbedrijven, (proces)techniek en bouw, tot logistieke en administratieve werkzaamheden. Veelal zijn het projectgestuurde organisaties, die op ons moeten kunnen rekenen als het zo ver is. We werken aan op maat gemaakte totaaloplossingen”.

uitgebreide Ondersteuning Artiflex is veel meer dan een uitzendbureau, legt Robbert Jan uit. “Naast die vorm van personeelsbemiddeling zijn we eveneens sterk in payrolling, Werving&Selectie, Detachering, International Recruitment, organisatieadvies en outplacement. Opdrachtgevers kunnen een serieus deel van hun personeelsbeleid bij ons onderbrengen en zichzelf daarmee heel wat zorgen en kosten besparen. Omdat we altijd zorgen voor één vaste contactpersoon die ondernemers middels ons kenniscentrum totaal kan ontzorgen, blijft zo’n samenwerking effectief. Artiflex investeert veel in alle scholing en voorlichting die nodig is om up-to-date te kunnen adviseren en ondersteunen, bijvoorbeeld over nieuwe wet- en regelge-

ving. Daarnaast hebben we specialisten in huis die op specifieke vragen snel kunnen antwoorden. Wij nemen onze klanten en hun belangen uiterst serieus.”

waarmaKen wat Je belOOFt “We hechten ontzettend aan de vertrouwensband met opdrachtgevers. Eerlijk en duidelijk zijn over wat je kunt betekenen hoort daar bij, net als toezeggingen nakomen.”, legt de gedreven directeur uit. “Dat lukt pas als je een duidelijk beeld hebt van een sector. We verdiepen ons dus oprecht in de verschillende werelden van onze klanten en passen daar onze dienstverlening op aan. Zo is de vraag naar tijdelijk technisch personeel groeiende. Daar proberen wij dan direct op in te spelen, maar alleen als we kwaliteit kunnen garanderen.” Het is juist die houding die van Artiflex een preferred supplier maakt voor veel bedrijven. De marktgerichte en flexibele organisatie, welke uiteraard aan alle vereiste certificeringen voldoet, weet zich positief te onderscheiden met maatwerk, van uitzendwerk tot gericht organisatorisch advies en van outplacement tot BBL leerlingen plaatsen bij leerwerkbedrijven. “We nemen dan als het ware plaats tussen de werkgever en scholen en zorgen voor een match tussen leerling en stageplaats. Ook dat hoort bij praktijkgericht inspelen op mogelijkheden en werkgevers ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossingen.” Artiflex mensen zetten graag een stapje extra. Die ruimte biedt de grootte en opzet van hun organisatie ze ook. Het is mogelijk om een gratis bedrijfsscan aan te vragen, Artiflex is u graag van dienst.

«


reportage

tekst: Bart Kin

QUICK SCaN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

nieuwe rol voor de accountant “De gemiddelde ondernemer uit het mkb ziet alleen de output van het geautomatiseerde financiële proces. Nooit wat er aan organisatie en implementatie achter dit proces schuil gaat.”

Fiscaal jurist Sander van der Laken houdt er een eigenzinnige benadering op na. Hij belicht de moderne accountancy van binnenuit, ziet de bedreigingen duidelijk onder ogen en analyseert weloverwogen de kansen. “Waar we in dit vakgebied naartoe gaan is wat mij betreft duidelijk. Ik durf geen inschatting te geven wanneer exact, maar binnen afzienbare tijd is ons traditionele werk volledig geautomatiseerd. Het edele handwerk bestaat eigenlijk nu al niet meer”, denkt de partner van MFL Accountants & Fiscalisten hardop. “De branche ziet dat als een bedreiging. Ik denk daar anders over. Omdat het tijdrovende werk van vroeger verdwijnt, blijft meer tijd over om de klant beter van dienst te zijn. Maar dan als accountant. Meer contact, problemen vroegtijdig onderkennen en daarmee de adviesrol beter invullen. Met het verwerken en presenteren van cijfers komt de ondernemer niet verder. Het gaat er juist om dat de accountant veel dieper in de materie duikt.”

ga mee! De klassiek geschoolde accountant concentreert de aandacht op het verleden. De moderne accountant kijkt naar de toekomst. “Mijn welgemeende advies aan het mkb is duidelijk: ga mee, stap in het automa-

tiseringsproces, verlaag de kosten van de boekhouding en verhoog de impact van de adviesdiensten van uw accountant.” Dit proces vraagt aan de kant van de accountant een enorme investering in kennis en techniek. Het veroorzaakt ook een verschuiving van werkzaamheden. Het handmatige werk vindt plaats bij de ondernemer. Het papieren archief blijft ook binnenshuis. De accountant ziet alleen de gedigitaliseerde gegevens. Sander van der Laken weet het uit eigen ervaring: “Onder invloed van dit proces komt de aard en inhoud van het werk van de accountant op een hoger niveau te liggen. De stoel die vroeger werd bezet door een klassieke boekhouder, wordt nu ingenomen door een hoogwaardige adviseur.” De kracht van zijn kantoor zit in de begeleiding van klanten tijdens de transitie. “Ik zie het af en toe nog wel eens, komt er weer iemand binnen met een schoenendoos. Dan weet ik meteen hoe laat het is. Spendeer uw tijd aan de faciliteiten die u ter beschikking staan. U bent als ondernemer echt -in no time- veel minder tijd kwijt aan de financiële administratie en veel eerder op de hoogte van de actuele stand van zaken. Om de koers bij te stellen, maar ook om uw aandacht te kunnen richten op belangrijke zaken als de toekomst, groeimarkten en uw pensioen.”

«

» Internetboekhouden is volwassen. De markt is overspoeld door aanbieders van software waarvan de prijs daalt. De laatste ontwikkeling is de boekhoudkundige integratie met internetbankieren. Het administratieve proces vereenvoudigt, de verwerking raakt volledig geautomatiseerd. Dit levert de ondernemer tijdwinst op. Aan de andere kant raakt de onderneming afhankelijk van de functionaliteit van het IT-systeem. Waar dient de accountant nog voor in deze tijd?

ONZE VISIE » De geautomatiseerde verwerking van alle administratieve processen verloopt de komende jaren ongetwijfeld in een nòg hoger tempo. De kinderziektes zijn eruit gefilterd en eindgebruikers raken gewend aan het werken in een volledig gedigitaliseerde omgeving. De communicatie tussen ondernemer en accountant wordt volledig ‘paperless’. Dit geldt ook voor de communicatie met de overheid, de Belastingdienst en banken. De schoenendoos behoort tot de verleden tijd. Wie nu nog niet in dit proces stapt, verliest de slag.

UW OPLOSSING » MFL begeleidt klanten bij de transitie uit het analoge naar het digitale tijdperk. De dienstverlening bestaat niet meer uit het inboeken en verwerken van bonnetjes door de klassieke boekhouder, maar het ondersteunen van deze werkzaamheden door adviseurs. De accountant heeft voortaan meer diepgang in de adviserende en analyserende rol.

mFl aCCOuntants & FisCalisten Tolweg 15 4815 SJ Ulvenhout Telefoon 076-5602040 E-mail sander@mflbreda.nl www.mflbreda.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

19


rEporTagE

QuIcK scan HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Je hebt een mooi bedrijf, met een goed product en de juiste mensen. Je klanten weten je te vinden en je staat goed in de markt. Alle reden tot tevredenheid. Alleen die huisvesting! Het past allemaal net niet en oogt ook niet helemaal naar tevredenheid. Dat is zonde want het heeft z’n weerslag op je uitstraling maar ook het werkplezier en mogelijk zelfs de bedrijfsprocessen. Tijd voor een andere, betere locatie, die letterlijk en figuurlijk de ruimte geeft voor groei. In het grote aanbod valt het echter nog niet mee om iets goeds te vinden.

ONZE VISIE » Bouw- en Aannemingsbedrijf P. Snepvangers werkt zeer klantgericht en gaat voor kwaliteit. Dat doen we voor particulieren net zo goed als voor utiliteitsbouw en zowel bij nieuwbouw als her- of verbouwingen. Maatwerk en duurzaamheid zijn onze norm.

UW OPLOSSING » We kunnen voor bedrijven compleet nieuwe faciliteiten creëren, in goed overleg en geheel naar wens. We hebben ook een aantal bedrijfsruimtes direct beschikbaar die de uitstraling en voorzieningen hebben die passen bij een modern bedrijf, úw bedrijf!

bouw- en aannemingsbedrijf P. snePvangers b.v. Tiendevrij 7 4724 DN Wouw Telefoon 06 - 533 588 34 E-mail aannemersbedrijfsnepvangers@home.nl

20

Hét ondernemersbelang // editie 01 • 2014

Tekst: Hans-Jorg van Broekhoven // fotografie: Chris van Klinken

ruimte voor ondernemen op een a-locatie Bouw- en Aannemingsbedrijf P. Snepvangers realiseert niet alleen nieuwbouw maar heeft voor ondernemers met wat meer haast ook direct representatieve oplossingen. Op Borchwerf II zijn nu enkele fraaie bedrijfsruimtes beschikbaar.

Eigenaar Peter vertelt trots dat Eigenaar PeterSnepvangers Snepvangers vertelt trots zijn zijn bedrijf in mei al weer jaar25 bedat bedrijf in2014 mei 2014 al 25 weer staat.bestaat. “Het is ooit begonjaar “Hetals is metselbedrijf ooit als metselbedrijf nen en uitgegroeid tot een allround bouwbedrijf. We begonnen en uitgegroeid tot een allround bouwbezitten nu al voor nu hetal hele jaar vol, datjaar is een behoorlijke drijf. We zitten voor het hele vol, dat is een blijk van vertrouwen. werk tegenwoordig behoorlijke blijk vanIk vertrouwen. Ik werk alleen tegen-nog met gespecialiseerde ZZP’ers, zodat we altijdZZP’ers, maatwerk woordig alleen nog met gespecialiseerde kunnen en overheadkosten veel mogelijk zodat weleveren altijd maatwerk kunnen zo leveren en over-mijden.” Het bouwbedrijf heeft dus naam gemaakt, óók op headkosten zo veel mogelijk mijden.” Het bouwbede bedrijventerreinen van Roosendaal drijf heeft dus naam gemaakt, óók opendeOud-Gastel. bedrijventerreinen van Roosendaal en Oud-Gastel.

vooroPloPen “We waren als eerste hier aan het bouwen.”, vertelt de vooroPloPen

“We waren als eerste aan het bouwen”, vertelt gedreven vakman, die hier nog altijd niets liever doet dan de gedreven vakman, altijd niets liever doet actief meebouwen. Aandie de nog Neon 37 en Argon 47 staan dan Aandie dePeter Neonhier 37 en Argon 47 tweeactief van demeebouwen. bedrijfspanden realiseerde. staan twee een vanstijlvolle de bedrijfspanden hier reaZe vormen entree voordie hetPeter dynamische en liseerde. vormen een stijlvolle entree voor “Dat het dyopvallendZe goed onderhouden bedrijventerrein. namische envoor opvallend goedIIonderhouden komt omdat Borchwerf een ondernemersfonds bedrijventerrein. “Dat komt omdat voor Borchwerf is opgericht. Alle bedrijven dragen daar aan bij en met II ondernemersfonds Alle bedrijven dateen geld wordt onder meer is hetopgericht. terrein toonbaar gehoudragen daar aan zichtbaar bij en metbijdat geld onder den.” Het draagt aan eenwordt representatieve meer het terrein toonbaar Het draagt werkomgeving waar gasten gehouden.” en klanten tevens prima zichtbaar aan een representatieve werkomgeving ontvangenbij kunnen worden. De bestemming van de waar gasten en klanten prima kunpanden is breed. Zo langtevens het maar geenontvangen detailhandel is, nen worden. kan er veel. De bestemming van de panden is breed.

veilig Zo lang en het vertrouwd maar geen detailhandel is, kan er veel. Het pand aan de Neon 37 meet op de begane

veilig enm2. vertrouwd grond 50 De eerste en tweede verdieping zijn Het pand aan de60 Neon deisbegane grond 50 respectievelijk en 37 100meet m2.op “Er eventueel 2 . De eerste verdieping zijnadvies respectievelijk m zelfs nog eenen lifttweede in te bouwen. Dat kreeg ik . “Er is eventueel nogruimte een lift voor in te 60 envan 100de m2architect toen en daarzelfs is dus bouwen. ik toen en gelaten. Dat Ookadvies ligt erkreeg glasvezel envan zijndeerarchitect moderne daar is dus ruimte voor gelaten.Oog Ook voor ligt erveiligheid glasvezel alarmen camerasystemen.” en zijn er volop. moderne en camerasystemen.” is er dus Dealarmbetrokken eigenaar komt Oog ook voor veiligheid er dus volop.nemen De betrokken geregeld even is poolshoogte en een eigenaar bakje komt geregeld poolshoogte nemen en een koffieook drinken bij even de huurders in de panden erbakje de huurders de panden ernaast.koffie “Hetdrinken is mijn bij manier om hetinpersoonlijke naast. “Het mijnklanten manier om het persoonlijke contact metism’n te onderhouden encontact om te met m’n te onderhouden en Ik omben te horen horen ofklanten er aandachtpunten zijn. trots of oper aandachtpunten Ik ben op deze panden en deze panden en zijn. wil dat de trots mensen die ze gebruiwil mensenplezier die ze gebruiken er optimaal kendat er de optimaal van hebben.” Zijn zeplezier dan van ze dan niet te koop? Peterals aarzelt; niethebben.” te koop?Zijn Peter aarzelt; “Hoogstens het een “Hoogstens als het écht goed bod is.”een écht goed bod is.” Wie dus ofof eventueel kopen dus representatief representatiefwil wilhuren huren eventueel vindt eenhier perfect Het pandHet aan de kopenhier vindt een onderkomen. perfect onderkomen. Neon 37 kan bedrijven huisvesten. Aan de pand aan de meerdere Neon 37 kan meerdere bedrijven Argon 47 is ruimte één47 grotere organisatie, met huisvesten. Aan devoor Argon is ruimte voor één 2 en bedrijfshal een kantoorvan van400 een bedrijfshal van 400 grotere organisatie, metmeen , voorzien vanvan airco enm2, voldoende parkeerge200en m2een m2 kantoor 200 voorzien van legenheid. airco en voldoende parkeergelegenheid.

«

«


KENNISPARTNER

Bedrijf verkopen? Een vingeroefening Dit jaar nemen wij u mee in de wereld van de waardering van bedrijven. Er zijn veel ondernemers die hun bedrijf te kopen willen zetten. In deze economische tijden is een afwachtende houding aangenomen omdat de prijs van de te verkopen onderneming onder druk staat. Nu de eerste signalen komen dat het beter gaat, is de verwachting dat de verkoop/overdracht van ondernemingen explosief zal toenemen. Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar? De waardering van ondernemingen is voor menig accountant en Register Valuator een lastige zaak. In de praktijk oriënteert men zich vaak op allerlei conventies. Denk aan de waardering van goodwill van vrije beroepspraktijken op één keer de omzet. Assurantiepraktijken plegen te worden gewaardeerd op basis van de provisieomzet. In het mkb is waardering op basis van, zeg, vijf keer de winst populair. Bij het grootbedrijf is het gebruik van meer ingewikkelde methodieken noodzakelijk: de discountedcashflow- of de adjustedpresentvaluemethode. Hierbij moet voorkomen worden dat de methode met de adviseur aan de haal gaat. Voor een verantwoord gebruik moet de adviseur boven de stof staan en indien nodig flexibel omgaan met de theorie. Dat geldt al helemaal voor het mkb. Een aandelenwaardering moet met de nodige zorgvuldigheid plaatsvinden. Een tactisch risico van een te snelle waardebepaling is dat dit door de ondernemer als beledigend kan worden ervaren. De ondernemer heeft in dertig jaar een levenswerk opgebouwd en dan zegt u binnen vijf minuten dat de onderneming vier keer de operationele winst van het afgelopen boekjaar waard is. Daargelaten of een dergelijke waardebepaling vaktechnisch verantwoord is, getuigt deze benadering van weinig respect voor de ondernemer. In de praktijk laat men de keuze van de waarderingsmethode afhangen van de gewenste uitkomst. Zo kan bij schenking aan de kinderen een lage waardering gewenst zijn. In de praktijk zien we ook hier variaties in de waardering. Vergelijk ook maar eens de waardering van een

bedrijfspand. Het is ook vaak afhankelijk van wie de opdracht verstrekt. Hetzelfde geldt voor echtscheiding waar u de ondernemer adviseert. Adviseert de adviseur de niet-ondernemer dan zal juist een hoge waardering gewenst zijn. Bij overdracht aan een derde zal men een reële uitkomst wensen die kan fungeren als basis voor de vraagprijs. Ondernemingen waarbij zich waarderingsproblematiek voordoen, zijn per definitie incourant. Als het familiebedrijf overgaat naar de volgende generatie, liggen er normaliter geen drie biedingen van geïnteresseerde kopers. Het is doorgaans moeilijk een koper te vinden en als men er al eentje heeft gevonden, is hij waarschijnlijk uit op een koopje. Daarom wordt als sluitstuk bij de waardering van mkb-ondernemingen wel een correctie voor incourantheid toegepast van 10 of 15 procent. Theoretisch is deze correctie moeilijk verdedigbaar als zij wordt toegepast in combinatie met een waardering, waarbij de goodwill maar zeer beperkt wordt meegenomen. Het zeer beperkt meenemen van de goodwill door een cocktail te maken van intrinsieke waarde en rentabiliteitswaarde, is al een methodiek om de waardedruk van incourantheid tot uitdrukking te brengen. Niettemin kan men met de correctie voor incourantheid succes hebben bij het overtuigen van de inspecteur of de verkoper. De vermogensbelasting is in 2000 afgeschaft. De problematiek van aandelenwaardering speelt fiscaal nu nog slechts voor de Successiewet en voor de inkomstenbelasting waar het overdrachten tussen gelieerde partijen betreft (beoordeling zakelijkheid). Het zal niet vaak voorkomen dat niet ter beurze genoteerde

aandelen in handen zijn van particulieren met een niet-ab-positie. Deze zullen dan op rendementswaarde kunnen worden gewaardeerd (contante waarde van de dividendstroom). In de overnamepraktijk is er een verschil tussen waarde en prijs. De prijs is een objectief gegeven, de waarde is subjectief. Een koper die een strategisch belang heeft bij de onderneming- omdat hij daarmee zijn marktaandeel kan vergroten en/of kosten kan besparen - is in staat een veel hogere prijs te betalen dan een manager. Onderhandelingsvaardigheden kunnen een grote invloed hebben op de te realiseren prijs. Vaak zal de koper door een deel van de financiering te verzorgen een hogere prijs kunnen realiseren. Denk in dit verband ook aan een earn-outregeling.

«

A-GAVE ACCOUNTANTS Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout Telefoon 0162 - 45 44 71 E-mail info@a-gave.nl Twitter @AntonvG www.a-gave.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

21


VeILIgHeID eN BeVeILIgINg

waarde van gedegen veiligheidsmanagement nog vaak onderschat Veiligheid en beveiliging zijn voor veel ondernemers niet per se een alledaags onderwerp maar wel ontzettend belangrijk. Het gaat behalve om het voorkomen van derving immers ook om de verantwoordelijkheid die je hebt voor medewerkers, gasten, de omgeving én jezelf.

DeeLNeMerS Kees wit Adviseur Openbare Veiligheid bij de Gemeente Etten-Leur.

22

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


roNDe taFeL

tekst: Hans-Jorg van Broekhoven // Fotografie: Chris van Klinken

Maar liefst zeven veiligheidsspecialisten zijn aangeschoven voor een rondetafelgesprek over veiligheid. Kees Wit, Adviseur Openbare Veiligheid bij de Gemeente Etten-Leur, bijt het spits af naar aanleiding van de eerste stelling: Ondernemers hebben hun eigen verantwoordelijkheid! “Wat we in de praktijk nog steeds veel zien is dat mensen pas door schade en schande wijzer worden. Er moet blijkbaar eerst iets mis gaan, wil men de waarde van beveiliging inzien. Dat komt ook op bedrijventerreinen en zelfs maatschappelijk gezien voor”, aldus Wit. Zijn buurman Mario Loeffen, Veiligheidsconsulent bij Storm Security, reageert: “Als het ondernemers aangaat begrijp ik dit. Zij denken vooral cijfermatig en zijn zich er niet van bewust welk rendement gedegen veiligheidsmanagement hun kan opleveren. Daar komt bij dat er nog altijd wantrouwen heerst richting onze sector. Daarom moeten ondernemers enkel zaken doen met de met een keurmerk gecertificeerde beveiligingsbedrijven.” Volgens Ed Oostdijk, Operationeel Manager en IRIS Security Manager bij EBN

Veiligheidsdienst, zijn er de laatste jaren juist grote stappen gezet. “Onze klanten en andere ondernemers zijn zich terdege bewust van de noodzaak van een optimaal beveiligingsniveau. Aangezien het kaf van het koren is gescheiden, mede door het behalen van hoogstaande kwaliteitssystemen zoals ISO, VCA en het Keurmerk Beveiliging, is het vertrouwen in onze branche groot. Wij krijgen steeds vaker ook een adviserende rol.” Nadina Jahangier, Operationeel Manager bij KNB Security Services, bevestigt die ervaring maar geeft ook aan dat dit inderdaad nog steeds vaak pas ontstaat nadat er wat mis ging.

initiatieven OntPlOOien Is daar een taak weggelegd voor de overheid of voor de sector zelf? Wordt er wel voldoende voorgelicht en worden verantwoordelijkheden evenredig verdeeld? Thomas Kanters is vicevoorzitter in het bestuur van de Industriële Kring EttenLeur en onder meer belast met veiligheid. Hij vertelt: “Wij zien het als een van onze taken om leden bewust te maken van de gevaren én de oplossingen. In gezamenlijkheid hebben we

ook al heel veel bereikt.” Nadina geeft daarbij te kennen: “Wij merken dat ondernemers vaker zelf informeren naar mogelijke bedreigingen en oplossingen. Er is dus inderdaad een groeiend besef.” Ook intern kan er heel wat mis gaan, vult Mario aan: “Je moet als werkgever naast top down evenzeer bottom up durven en willen denken. Begin bijvoorbeeld met het geven van de juiste voorbeelden op MT-niveau en laat veiligheidsregels niet alleen op de werkvloer gelden. Zorg dat je kennis deelt maar zorg ook dat niemand álles weet. Dat geldt ook voor jezelf. Het vierogenprincipe beperkt het risico dat je jouw gezinsleden in gevaar brengt om jou zo tot handelen te dwingen.” Thomas vraagt zich hardop af hoe we eigenlijk op een nóg hoger plan komen, in gezamenlijkheid. Kijken we wel voldoende naar de toekomst en hebben we voor nu het maximale bereikt? Hoe kom je daar eigenlijk achter? Volgens Mario met een nulmeting. Ed vertelt dat beveiliging altijd maatwerk is en dat met aanvullende camerabewaking ook vaak het nodige is te bereiken. Allen zijn het er in ieder geval over eens dat

mariO lOeFFen

ed OOstdiJK

nadina JaHangier

tHOmas Kanters

Veiligheidsconsulent bij Storm Security.

Operationeel Manager en IRIS Security Manager bij EBN Veiligheidsdienst.

Operationeel Manager bij KNB Security Services.

Vicevoorzitter Industriële Kring EttenLeur en in die functie onder meer belast met veiligheid.

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

23


roNDe taFeL

één zwakke schakel, zijnde de menselijke factor, altijd een issue blijft. Toch valt zelfs hier het nodige te bereiken. Direct contact met je mensen, weten hoe het met ze gaat en of ze misschien in een kwetsbare periode zitten, het zijn dingen die je als leidinggevende eigenlijk in moet bouwen. Durf ook vragen te stellen als je afwijkende zaken constateert en volg je gezonde verstand. Zorg voor een goede moraal maar durf tevens te controleren, hoe lang iemand ook in dienst is.

samenwerKen Criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Hoe pak je dat gezamenlijk aan? De tijd van alleen maar naar de overheid wijzen en afwachten ligt echt achter ons, aldus de aanwezigen. Ook in die zin verwacht de samenleving meer zelfredzaamheid, toch in ieder geval van het al dan niet verzamelde bedrijfsleven. Er zijn al veel ketenpartners betrokken bij dit veiligheidsvraagstuk maar het kan zeker beter, vinden de meesten. Als voorbeeld geeft Mario wooncorporaties en opleidingen. Die sluiten nog niet of te weinig aan. Kees Wit legt uit dat zijn gemeente in ieder geval zeer serieus werk maakt van het Keurmerk Veilig Ondernemen: “We zoeken en vinden steeds meer partners, zeker ook buiten de gemeentegrenzen. En samenwerking loont. Ook op ander vlak. Inmiddels is er een vast en succesvol samenwerkingsverband met een vijftal gemeenten en we zien een daling van het aantal woninginbraken.” Mario is wat voorzichtiger; “Doordat zwakke plekken binnen bedrijven aangepakt worden verplaatst het risico zich. Als de waardevolle goederen ‘incompany’ veilig zijn, verschuift de aandacht van criminelen naar zaken als het

24

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

transport. We zien de laatste jaren dan ook dat het aantal ladingdiefstallen flink gestegen is. Als beveiligingsexpert moet je dus mee blijven denken, soms zelfs als een crimineel, om het probleem beheersbaar te houden.” Kees: “Het beheersbaar maken is inderdaad belangrijk, ook maatschappelijk gezien. We gaan daarom veel in gesprek met de doelgroepen maar ook met de veroorzakers van overlast.” Nadina geeft als goed voorbeeld hiervan de straatcoaches: “Zij signaleren en melden aan de juiste ketenpartners zoals een woningbouwvereniging, politie, hulpverlening. Die gaan in gesprek met de ouders of de jongeren zelf en zo pak je gezamenlijk het probleem aan. Dat werkt echt.” Toch blijft de beeldvorming vaak onterecht negatief en is het maatschappelijke beeld over veiligheid niet optimistisch. Er wordt veel geroepen vanuit emotie en onmacht, terwijl de cijfers - voor zover beschikbaar - aangeven dat het probleem minder groot is dan er wordt voorgespiegeld. Tevens worden de media verantwoordelijk gehouden voor de beeldvorming. Ed vertelt echter dat je als ondernemer in de sector zelf ook veel kunt doen om tot een positieve ommezwaai te komen. “Wij zitten minimaal wekelijks en waar nodig vaker aan tafel met de politie. We wisselen tips en informatie uit en helpen op die wijze om de criminaliteit gezamenlijk effectief te verminderen.” In een ideale wereld deelt het politieapparaat die verzamelde info ook weer met de beveiligingssector, voor zo ver juridisch toegestaan. In de regio Breda is deze informatie-uitwisseling al vele jaren een vast onderdeel in de samenwerking tussen de politie en EBN. Helaas gebeurt dit nog niet op regio overstijgend niveau. Toch ligt daar een deel van de oplossing, wanneer samenleving,

overheid en ondernemers nog meer grip krijgen op veiligheid en preventie. Volgens Mario zijn er al systemen die prima breed inzetbaar zouden zijn. Helaas is men er nog niet klaar voor, laat staan er op ingesteld. Het blijft vooralsnog dus vooral een kwestie van kleinschaligere samenwerkingsvormen, waarbij individuele en verzamelde ondernemers eigen verantwoording moeten nemen en de handen ineen slaan op lokaal en regionaal niveau.

PriJs en Kwaliteit Etten-Leur houdt er een integraal veiligheidsbeleid op na, vertelt Kees. Binnen de financiële conjunctuur is het best lastig dit in stand te houden, maar het bestuur en de politiek vinden het belangrijk. Toch moeten ook andere partijen, waaronder het bedrijfsleven een bijdrage leveren. Om dit in de hand te houden dient er efficiënt maar wel samen te worden gewerkt. Kan er ondanks de beperkte budgetten toch kwaliteit worden geleverd? Verrassend genoeg vinden alle aanwezigen van wel, al valt het niet altijd mee. Als professioneel dienstverlener kies je voor een bepaald kwaliteitsniveau en op basis daarvan benader je de markt. Daarnaast moet je investeren in mensen, opleidingen, soms ook in materieel of in representatieve nieuwe kleding. Iedere aanbieder maakt daarin eigen keuzes -zo veel wordt duidelijk- en vindt op die basis klanten die passen bij die insteek. Het zou de sector maar ook de klanten helpen als er meer naar een eenduidige certificering werd gekeken, eventueel zelfs onderverdeeld in een aantal categorieën, van een prima basiskwaliteit tot excellent. Dat zijn meteen ook kwalificaties die aangeven dat je als klant te maken hebt met een serieuze dienstverlener en binnen dat spectrum van erkende aanbieders is zelfs nog maatwerk mogelijk. Dat geeft toch rust…

«


oNDerNeMerSpaNeL

bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst?

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. De inhoud van het werk verandert, maar ook de vormgeving van arbeidsrelaties verandert. Mensen veranderen regelmatig van baan en ondernemers vragen maximale flexibiliteit bij inzet van arbeid. Het aantal zzp’ers neemt drastisch toe ten koste van het aantal vaste functies binnen een bedrijf. Het vraagt van zowel werkgevers als werknemers een andere houding. Bent u voorbereid op de nieuwe arbeidsmarkt? De mening van ons panel.

aNtoN VaN gaaLeN

gaBrIeL geUSKeNS

HaNS VaN DeN Berg

a-gave aCCOuntants

FleXPrOF

maas grOeP b.v.

“Tijdig reageren op verandering in het werkaanbod”

“Van medewerkers wordt in toenemende mate gevraagd zelf ondernemer te zijn”

“Ouderen moeten ervoor zorgen dat ze fit blijven voor de arbeidsmarkt”

Elk ondernemer moet rekening houden met een flexibele schil in zijn bedrijf, zo ook in de accountantsbranche. Ik maak een driedeling. Ik werk met een vaste kern binnen het bedrijf. Mensen waar je van op aan kunt. Nu en hopelijk ook in de toekomst. Om ze dan ook scherp te houden investeer ik daar ook zelf in als werkgever. De tweede schil is voor mensen die in een beginstadium zijn. Zij moeten zich nog waarmaken. Maar als zij dat doen dan aarzel ik niet om hen een vast contract aan te beiden. De derde schil zijn niet alleen zzp’ers, maar ook kennispartners. Kennis die ik zelf niet in huis heb, koop ik in. Op deze manier denk ik klaar te zijn voor de nieuwe arbeidsmarkt, maar ook een goed werkgever. Voor een werkgever is met name van belang tijdig te reageren op verandering in het werkaanbod. «

De arbeidsrelaties in Nederland zijn veranderd. Organisaties zijn niet meer genoodzaakt om mensen in vaste dienst te nemen. Deze ontwikkelingen zijn inmiddels niet nieuw meer. Langdurige dienstverbanden zijn in verschillende sectoren al heel lang geen automatisme meer. We zien andere soorten arbeidsrelaties ontstaan, projectmatig of als zzp’er. Dat geldt in toenemende mate voor specialisten en hogere (management) functies. Sterker nog: wij stellen dat over vijftien à twintig jaar het vaste contract niet meer bestaat en vervangen is door flexibele vormen van arbeidsrelatie. Werkgevers willen meer fl exibiliteit, meer kennis en minder risico. Van medewerkers wordt in toenemende mate gevraagd zelf ondernemer te zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen employability, Flexprof is in de projecten, juridische en financiële sfeer al ingericht op deze ontwikkelingen. «

De recessie ofwel nieuwe economie verduidelijkt extremer wie wel of niet slaagt op de arbeidsmarkt. De nieuwe arbeidsmarkt krijgt te maken met de vergrijzing. Ouderen nemen daar een bijzondere positie in. Velen slagen moeiteloos om zich aan te passen aan veranderende functie-eisen en arbeidsvoorwaarden. Helaas zijn er ook steeds meer ouderen die deze verandering niet succesvol doorlopen. Ook deze ouderen moeten blijven investeren in opleidingen, gezondheid en oog houden voor een verantwoorde beloning. 50-plussers, daag jullie uit! Bespreek samen met jullie werkgever hoe jullie fi t blijven voor de arbeidsmarkt. Vergrijzing met deze juiste aandacht zorgt ervoor dat u ook in de toekomst bij de groep ouderen blijft behoren die gewaardeerd worden voor hun werk tegen marktconforme condities en die kunnen concurreren met de jongere generatie. «

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

25


reportage

tekst: Ben van den Aarssen

QUICK SCaN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Ondernemers willen minder inbraken en andere vormen van criminaliteit. Te vaak echter is bij veel bedrijven het investeren in veiligheid een sluitpost. In veel gevallen ontbreekt ook een deskundige risico-analyse en een gedegen preventie-adviesplan. Ook zijn veel ondernemers zich niet bewust van het dienstenpakket van beveiligingsdiensten, inclusief de technische en elektronische middelen die kunnen worden ingezet.

ONZE VISIE » De huidige beveiligingsmarkt kenmerkt zich door het ontbreken van samenwerking, losstaande dienstverlening en daarmee een niet-effectieve en inefficiënte uitvoering. Wij kiezen voor een integrale aanpak en opereren in hechte samenwerkingsverbanden met onder andere de politie. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning door technologische hulpmiddelen. Beveiliging is en blijft voor ons echter eerst en vooral mensenwerk.

UW OPLOSSING » Wij zijn in staat om onze opdrachtgevers een totaal beveiligingsplan te bieden. Door het nemen van de juiste preventieve maatregelen kan veel ellende worden voorkomen. Ook alarmopvolging, collectieve surveillance, service-/meldkamerdiensten, mobiele surveillance en portiers- en receptiediensten behoren tot ons dienstenpakket. Bij ons is de volledige keten van beveiliging inzichtelijk en optimaal op elkaar afgestemd.

ebn veiligHeidsdienst Nieuweweg 77 4811 LW Breda Telefoon 076 – 520 52 06 E-mail info@ebnbreda.nl www.ebnbreda.nl

26

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

eBN VeILIgHeIDSDIeNSt

betrouwbaar partner, van preventie tot totaalplan Op vrijwel elke ondernemersbijeenkomst is het een terugkerend gespreksonderwerp: we willen minder criminaliteit en een hoger veiligheidsgevoel. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Directeur Frank van Jeveren van EBN Veiligheidsdienst in Breda legt uit hoe hij tegen de kwestie aankijkt. “Als er veel wordt ingebroken, doen wij ons werk niet goed.’’ Natuurlijk zijn technologische hulpmiddelen niet meer weg te denken. Beveiliging moet zo (kosten)efficiënt mogelijk gebeuren. Tegelijkertijd moeten criminaliteitscijfers, schade en onveiligheidsgevoelens bij medewerkers en bezoekers omlaag. In dat spanningsveld opereert EBN Veiligheidsdienst met veel succes, al 95 jaar lang. Later dit jaar wordt aan de Van de Reijtstraat in Breda een nieuw hoofdkantoor betrokken. Op het Bedrijventerrein Moerdijk beschikt EBN over een eigen alarmcentrale waar de centralisten op afstand meekijken met ondernemend Brabant. Alarmmeldingen worden direct opgepakt door mobiele surveillanten of doorgegeven aan hulpdiensten als politie en brandweer. De alarmcentrale is het zenuwcentrum van de 250 medewerkers tellende organisatie. Bewaking op afstand wordt meer en meer een efficiënt en effectief onderdeel van nieuwe beveiligingsplannen. En toch, zegt Van Jeveren, is beveiliging eerst en vooral mensenwerk. “Een kwestie van de eigen verantwoordelijkheden kennen en de juiste preventieve maatregelen nemen.’’

risiCO-inventarisatie Daarom ook begint elk advies van EBN Veiligheidsdienst met een inspectie van de reeds genomen organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen van een bedrijfspand. Elk relevant detail wordt tijdens zo’n risico-inventarisatie door de security managers van EBN kritisch tegen het licht gehouden. Het lijkt allemaal vanzelf-

sprekend en toch is het dat volgens Van Jeveren lang niet altijd. “Beveiliging vereist een gezamenlijke aanpak, van zowel de ondernemer als de beveiliger.’’

dienstenPaKKet Van Jeveren mag als lid van de derde generatie van het familiebedrijf met recht trots zijn op zijn veiligheidsdienst. EBN houdt toezicht op alle bedrijventerreinen in Breda, maar is ook actief in winkelcentra, bedrijven, instellingen en parkeergarages. Iedere dag, avond en nacht rijden er ruim 40 surveillanceauto’s door de gehele provincie NoordBrabant. Op verzoek van diverse gemeenten wordt tegenwoordig ook preventief toezicht in woonwijken uitgevoerd. Behalve het Havenschap Moerdijk maken Breda, Roosendaal, Oosterhout en tal van andere gemeenten, bedrijven en instellingen in de regio gebruik van de diensten van EBN. Bovendien heeft EBN een strategische alliantie met de politie en is het kennispartner in het regionaal platform criminaliteitspreventie. Het dienstenpakket loopt uiteen van mobiele surveillance, receptie- en hospitality diensten tot aan totale beveiligingsoplossingen en consultancy. Alles begint volgens Van Jeveren met een deugdelijk en merkonafhankelijk preventie-adviesplan, door de professionals van EBN opgesteld in nauwe samenwerking met de ondernemer. “Dankzij ons unieke convenant met de politie weten wij precies wat de veiligheidsrisico’s voor het betreffende bedrijf zijn en hoe beveiliging en bewaking op maat kan worden gerealiseerd.”

«


pLUS

tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

BerNarD MULLer: WIJ VINDeN eeN MeDICIJN tegeN aLS

“ik heb geen angst meer” Zijn bedrijf Burando is recent gelauwerd als snelste groeier van Zuid-Holland. Eerder ontving hij al een prijs van Havenbedrijf Rotterdam. Bernard Muller wendt zijn ondernemerskracht nu op een andere manier aan. Hij wil een cure voor de slopende ziekte ALS vinden.

De reclamecampagne laat geen ruimte voor twijfel. ‘Ik ben inmiddels overleden’, luidt de boodschap op manshoge posters. Een plens ijskoud water in het gezicht van de toeschouwer, maar het is helaas de realiteit. ALS -amyotrofische laterale scleroseis een progressieve spierziekte, patiënten leven vanaf de diagnose gemiddeld drie tot vijf jaar. De aandoening vernietigt zenuwcellen, waardoor functies uitvallen. “In principe begeef ik me in de reservetijd”, vertelt Bernard Muller, bij wie in 2010 ALS werd vastgesteld. “De verschijnselen openbaren zich bij mij echter in een trager tempo. Uiteraard kijk ik er niet naar uit om ‘locked-in’ te raken, een situatie van volle bewustzijn zonder te kunnen communiceren. Ik ondersteun dan ook de ontwikkeling van alternatieve communicatiemiddelen.”

geen FairY tale Wat doet Bernard Muller eigenlijk niet? Hij zwom kilometers door de Amsterdamse grachten tijdens de City Swim, waarmee geld voor onderzoek bijeen wordt gebracht. De Mont Ventoux bleek niet eens te hoog tijdens de Tour du ALS en dit jaar rijdt hij samen met een Australische medepatiënt en rallycoureur Peter Versluis van Londen naar Mongolië. Dan staan er nog de opzet van een zorghotel voor ALS-patiënten en een Mount Everestexpeditie op stapel. “Maar ik klim niet mee hoor”, stelt Muller met een glimlach. “Hoewel ik me goed voel, zou dat iets te veel worden. Het voornaamste is dat er geld binnenkomt voor onderzoek en uiteindelijk

de ontwikkeling van een geneesmiddel. Dat is allesbehalve een fairy tale De ziekte AIDS betekende voorheen een zekere dood en kijk nu eens wat er aan levensreddende medicijnen voorhanden is.”

strOOmversnelling Een arts in Berlijn stelde drieënhalf jaar geleden de diagnose ALS bij Bernard Muller. De wereld van de Rotterdamse ondernemer stortte in. Hij hervond zijn kracht echter snel en begon plannen te maken. Het 2500 jaar oude The Art of War van Sun Tzu bood daarbij een bruikbare basis. “Vijf missies heb ik op zijn werk gebaseerd. Het aanspreken en samenbrengen van ALSpatiënten, verzamelen van middelen, ontdekken van de oorzaak, vinden van een cure en de zorg voor patiënten. De ontmoeting met medeondernemer en ALS-patiënt Robbert Jan Stuit -en recent met Garmt van Soest- bracht alles stroomversnelling. We hebben samen biotechbedrijf Treeway opgericht om de ontwikkeling van een medicijn op een hoger plan te zetten.”

PrOJeCt mine Robbert Jan Stuit en Bernard Muller zijn tevens de initiatiefnemers van project MinE. Samen met professor Leonard van den Berg, dé deskundige op ALS-gebied, en Eric Nolet van Stichting ALS, willen ze 15000 DNA-profielen van ALS-patiënten verzamelen voor genetisch onderzoek. Een kostbare zaak, want één profiel kost al duizenden euro’s, maar Project MinE is met inmiddels meer dan 2000 profielen op de goede weg.

VECHT MEE: ALS DE WERELD UIT! Hewlett-Packard (HP)en Stichting ITdonations gaan samen de strijd aan tegen ALS. HP heeft sinds jaar en dag een sterk ontwikkeld MVO beleid en heeft zich voor de komende 2 jaar ten doel gesteld om mee te helpen aan het bestrijden van de dodelijke zenuw-/spierziekte ALS. Dit doen zij samen met de Stichting ITdonations en een aantal regionale HP partners. ITdonations is een onafhankelijke stichting met als doel het duurzaam en verantwoord afvoeren van IT apparatuur, GSM’s, PDA’s en smartphones . Stichting ITdonations zorgt voor een gecertificeerde werkwijze inclusief 100% veilige dataverwijdering. De restwaarde van de apparatuur komt ten gunste aan het ALS onderzoek / de Stichting ALS. Doneer NU uw afgeschreven ICT Apparatuur en vecht mee tegen de genadeloze ziekte ALS. Wilt u meer weten over de actie? Neem dan contact op met Claudia Vink van ITdonations via info@itdonations.nl

“Wij vinden een medicijn tegen ALS”, zegt Bernard Muller. “Daar ben ik van overtuigd. Ik moet ook wel, anders hebben onze inspanningen geen zin. De angst die ik in eerste instantie na de diagnose voelde, is allang verdwenen. Angst heeft plaatsgemaakt voor energie.”

«

PrOJeCt mine E-mail bernard@projectmine.com www.projectmine.com facebook.com/MineMakeityours

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

27


De arBeIDSMarKt VaN MorgeN:

wetgeving frustreert in plaats van faciliteert 28

HÊt Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


pLUS

tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen. “Als Henry Ford een cowboy had gevraagd wat de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk was, had die gezegd ‘een sneller paard’ ”. Samen met Business Universiteit Nyenrode heeft de NBBU daarom een studentenwedstrijd uitgeschreven om een duidelijke glimp op te vangen van die toekomst, om het geluid van een ronkende automotor te horen tussen het gehinnik dat er ongetwijfeld ook in opklinkt. Tussen de twintig en dertig procent van de beroepsbevolking heeft werkafspraken op basis van bepaalde tijd. Dat zijn alles bij elkaar zo’n twee miljoen mensen – veel meer dan er nodig zouden zijn als flexwerk zich nog altijd zou beperken tot piek & ziek, zoals vroeger. Op een recent congres dat door het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid was georganiseerd werd door de beleidsmakers zelf geconstateerd dat het aantal flexwerkers in de huidige laagconjunctuur opnieuw was gegroeid. En toch is het deze minister die onlangs de Wet Werk en Zekerheid heeft gelanceerd, waarin wordt gesteld dat ‘iedereen weer recht heeft op een vaste baan’. Hoe vallen dit Haagse voornemen en de evolutie in de reële economie met elkaar te rijmen?

sCHiJnCOntraCten “De Partij van de Arbeid wil de vaste baan minder vast en de flex minder flex maken. Die gelooft heilig in de mantra en denkt dat deze vanzelf realiteit wordt als die maar vaak genoeg herhaald wordt,” zegt Marco Bastian. “In de oude situatie kon je iemand nog drie maal achter elkaar een contract van een jaar aanbieden, met een tussenperiode van drie maanden, in de nieuwe wordt dat beperkt tot twee keer. Bovendien krijgt een werknemer na twee jaar recht op een transitievergoeding. Het is niet moeilijk om te voorzien dat deze nieuwe wet tot nog veel meer schijncontracten zal leiden dan er nu al bestaan.”

FOute verbanden leggen De wetgeving heeft in Nederland de neiging sterk achter de feiten aan te lopen. Marco Bastian geeft een voorbeeld: “Wij beweren een dienstenland te zijn, maar tot in de jaren negentig viel je als bedrijf niet onder de huurbescherming als je geen product verkocht vanuit je pand maar een dienst. We zorgen voor een patch van regelgeving, waarbij we bij wijze van spreken met behulp van MS-Dos de programmatuur voor een Iphone willen schrijven. Er worden ook zaken aan elkaar geknoopt die op het oog wel maar in wezen niets met elkaar te maken hebben. Flexwerk heeft een slechte naam omdat je zonder vast contract moeilijk een hypotheek kunt krijgen. Hoe zit dat dan met al die mensen die een vaste baan hadden en werkloos werden?

Slapen die sindsdien allemaal onder de brug? Nee natuurlijk. De AFM legt de banken helaas op dat inkomen verbonden is met een bepaalde contractvorm in plaats van met werk.“

verdwiJnende berOePsgrOePen De nieuwe wet anticipeert niet op de grote veranderingen die voor de deur staan, vindt Marco Bastian: “Er zijn ontwikkelingen gaande waarvan we de impact nog niet bij benadering kunnen inschatten, bijvoorbeeld die van het 3d printen. Of neem de manier waarop de financiële administratie automatiseert en vereenvoudigt. Een factuur komt digitaal binnen en wordt

“Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig” vanzelf op de juiste post geboekt. Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig, een complete beroepsgroep verdwijnt wellicht. En dat we de betekenis van dergelijke ontwikkelingen maar moeilijk kunnen overschatten wordt wel bewezen door die van de App. Nog maar enkele jaren geleden hadden we er nog nooit van gehoord, nu maakt een groot deel van de bevolking er gebruik van alsof ze nooit anders heeft gedaan.”

van gemiddeld twee naar veertien banen Nog een voorbeeld hoe de arbeidsmarkt flexibiliseert, tegen de Haagse stroom in, is het toenemend aantal malen dat jongeren van baan veranderen. Cijfers uit de VS spreken in dat verband boekdelen, vindt Marco Bastian: “Vroeger had een Amerikaan gemiddeld twee banen tot zijn vijfendertigste, nu zijn dat er veertien. Het verlangen naar meer flex groeit zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de werknemers. Dat impliceert ook dat de rol van de intermediair steeds belangrijker wordt in het verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De wetgeving zou die evolutie moeten faciliteren in plaats van frustreren. Ik moet daarbij denken aan de parabel van de twee scholen die van elkaar gescheiden worden door een gemeenschappelijke tuin. Wekenlang vergaderen ze over de vraag hoe ze die moeten afgrenzen en inrichten. Ze komen er niet uit, tot ze besluiten de kinderen zelf hun weg te laten zoeken erdoorheen en aan de hand van dat pad de kwetsbare planten en doornige struiken in perkjes te plaatsen. “

remmende vOOrsPrOng Omdat de jongste generatie werkgevers en werknemers zich de impact van de veranderende arbeidsmarkt het meest lijkt te realiseren, moet die ook meer stem krijgen bij het formuleren van toekomstbestendige oplossingen voor de problemen van nu, vindt de directie van de NBBU. Zelfs binnen het hart van de wereld van de flexibele arbeid, de uitzendbranche zelf, werkt de wet van de remmende voorsprong. Wat vroeger een voorsprong opleverde is nu een blok aan het been. De NBBU werd een twintigtal jaar geleden opgericht uit onvrede van veel kleinere en middelgrote uitzendbureaus met de inertie van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU, waarin de grote bedrijven teveel zeggenschap hadden. Het was dan ook de NBBU die, samen met de Businessuniversiteit Nyenrode, het initiatief nam tot het project Sunrise, waarbij de werkers van morgen worden uitgenodigd mee te denken over de arbeidsmarkt van morgen. De meest innovatieve kijk op een van de vijf thema’s maakt kans op een prijs van vijfduizend euro. “Degenen die nu aan het roer staan zijn degenen die de problemen waarmee we nu kampen hebben veroorzaakt. Van hen mag je niet verwachten dat ze een effectieve oplossing aandragen,” vindt Marco Bastian. “We hebben behoefte aan een nieuwe horizon. In het najaar van 2014 maken we bekend hoe die nieuwe horizon er volgens de deelnemers aan de wedstrijd uit ziet.”

«

Voor meer informatie, surf naar: www.arbeidsmarktvanmorgen.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

29


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2 3

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer) Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4

Voorbeeld overzicht Website-Leads

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s

De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 Donderdag 3 januari 2013

Alle relevante informatie wordt nu vast-

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


pLUS

tekst: Ed Lamme // Fotografie: René Zoetemelk

oNDerNeMer gerarD VaN gILS:

alles wat bloeit en mij altijd weer boeit! Dat oudere werknemers niet bij de pakken gaan neerzitten bewijst ondernemer Gerard van Gils. Na tegenslagen kwam hij er steeds weer bovenop en zijn nieuwste bedrijf Green Bird is een groot succes! Als zoon van een kweker uit Waddinxveen groeide Gerard van Gils (68) tussen de bloemen op en op zijn 20e begon hij voor zich zelf. Hij ging met een mobiele bloemenkar op pad en ventte bloemen op standplaatsen bij winkelcentra in de regio. Al snel begon de jonge Gerard bloemenwinkeltjes in supermarkten. Toch ging zijn hart uit naar de groothandel. Inmiddels getrouwd met zijn jeugdliefde Ria, waar hij nu al 47 jaar lief en leed mee deelt, begon hij achter zijn huis in Alphen aan den Rijn een tuincentrum. “Wij waren de eersten die boeketten leverden en kregen daarmee een grote bekendheid.”

tegenslag In zijn kantoor in de veiling Bleiswijk vertelt de gedreven ondernemer ook over de tegenslagen. “Ons bedrijf groeide snel en op een gegeven ogenblik hadden wij 40 man in dienst. De klanten kwamen vanzelf naar ons toe. Een grote klant uit Frankrijk bestelde zelfs voor zo’n 80 duizend gulden per week. Betalingen begonnen echter op een gegeven moment te stagneren en

uiteindelijk ging mijn zaak failliet. Ik ging echter op dezelfde dag door met mijn nieuwe bedrijf Trendmaster, waar 120 man aan de slag waren. In 2005 ben ik gestopt omdat op mijn 60e het vuur was gedoofd. Mijn kinderen zijn verder gegaan met Euroboeket. Na een flinke dip ben ik echter toch weer aan de slag gegaan en begon met adviesbureau Iris, een bedrijf gespecialiseerd in logistiek en financieel management voor startende ondernemers, waar ik mijn ervaringen kwijt kon. Ondanks het feit dat Iris aardig liep zocht ik toch naar een manier om mijn passie voor het bloemenvak te kunnen behouden en hierin innovatief te zijn. Uiteindelijk leidde dat tot een nieuw en uniek product: de Vogelvoederkrans!”

green bird Wat begon met de Voederkrans, als alternatief voor de kerstkrans, is uitgelopen tot een van de meest kwalitatief hoogstaande- en voedingsrijke tuincreaties. Gerard van Gils met enige trots “Mijn nieuwe bedrijf is erg hard gegroeid. Het laatste kwartaal van 2013 hadden wij een

oplage van ruim 350 duizend eenheden in 12 verschillende items! Zelfs in Rob’s Grote Tuinverbouwing op SBS6 is aan onze vogelvoederproducten uitgebreid aandacht besteed.” Hij vertelt dat de productie plaatsvindt in Polen, waar dertig tot honderd medewerkers hun vakmanschap inzetten voor de vogelvoederproducten. “Alle gebruikte materialen zijn puur natuur. De stro, die als basis dient, wordt natuurvriendelijk geteeld door boeren in Polen. Het mos, dat om de stro wordt gebonden, is afkomstig uit bossen in Polen die daarvoor speciaal door Staatsbosbeheer zijn aangewezen. Op een stuk grond staan drie enorme loodsen voor de vervaardiging en opslag van onze producten. Met medewerking van mijn zoon gaan we de komende jaren verder uitbreiden. En ondanks mij gevorderde leeftijd heb ik het gevoel weer net begonnen te zijn!”

«

www.green-bird.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

31


pLUS

tekst: Martin Neyt // Fotografie: René Zoetemelk

mKb Cursus & training: scholing is succesfactor Bedrijven die hun kennis en vaardigheden op peil houden lopen voorop, zegt George Bel. De directeur van MKB Cursus & Training verwacht dit jaar een nog grotere vraag naar trainingen op P&O-gebied. In tienden van procenten wordt er gerekend als het om de Nederlandse economie gaat. Zo schuifelden we in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent vooruit ten opzichte van de drie maanden die daaraan vooraf gingen. Ook voor 2014 voorspellen economen een voorzichtige groei. Kijken we echter voorbij allerlei macro-economische beschouwingen, dan zien we veel bedrijven die het goed doen, stelt George Bel. Volgens hem zijn dat niet zelden ondernemingen waar continue ontwikkeling van management en medewerkers prioriteit heeft. “Deze bedrijven anticiperen op de nabije toekomst. Ze zijn wendbaar genoeg om de huidige omstandigheden

32

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

ten goede te keren en ze zijn gereed voor een plotseling stijgende vraag. Scholing maakt deel uit van hun succes. Ondernemers die zich bijvoorbeeld serieus verdiepen in de marketingmogelijkheden van sociale media, vervullen een voortrekkersrol. Het is ook gewoon heel logisch: een verkoopteam dat goed voorbereid, gewapend met actuele kennis en vaardigheden aan de slag gaat, is vele malen sterker dan een team dat achteroverleunt.”

eCHte PraKtiJKmensen MKB Cursus & Training behaalde vorig jaar een percentage aan tevreden klanten waar menig bedrijf jaloers op zal zijn. De onafhan-

kelijke certificeringinstantie Cedeo deed uitgebreid onderzoek en kwam tot de conclusie dat 98 procent (zeer) tevreden is over het aanbod van de landelijke opleidingsorganisatie. Onder meer de praktijkgerichtheid en de directe toepasbaarheid scoren volgens Cedeo erg hoog. “We organiseren cursussen en trainingen in de regio”, vertelt George Bel. “Er is altijd wel een locatie in de buurt van deelnemers. De opleidingsprogramma’s komen voort uit de concrete vraag van het midden- en kleinbedrijf. Regelmatig vernieuwen we het aanbod. Er komen trainingen bij en bestaande opleidingen worden geactualiseerd en uitgebreid.


We leren cursisten het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers, zonder dat ze deze klanten voor het hoofd stoten. Met de juiste woorden kun je veel bereiken.”

innOvatieve ZelFstandigen

Onze trainers zijn echte praktijkmensen. Ze hebben oog voor de wensen van ondernemers en weten mensen enthousiast te maken.”

sPOtligHt OP PersOneel Over enthousiasmeren gesproken, medewerkers zodanig coachen dat ze het beste uit zichzelf halen, staat volgens George Bel vol in de spotlight. Hij voorspelt dat trainingen als Personeelsgesprekken, Effectief leidinggeven en Personeelsmanagement verder aan populariteit winnen. “Veel bedrijven zijn afgeslankt, alleen de beste mensen zitten er nog. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers hun talenten optimaal benutten, is zorgvuldige aansturing noodzakelijk. Daarnaast moet je mensen kunnen inspireren. Leidinggeven begint tenslotte met motiveren. Er is dan ook veel belangstelling voor een pittige training als Effectief leidinggeven, die voor een groot deel uit praktijkoefeningen bestaat.” Naast scholingsaanbod op P&O-gebied, staan trainingen die de marketing, verkoop en financiële huishouding helpen verbeteren hoog op de verlanglijst van ondernemers. “Bedrijven willen bijvoorbeeld klantgerichtheid naar een hoger niveau tillen. En debiteurenbeheer is nog altijd een hot item.

Wat VINDeN KLaNteN? TIME MANAGEMENT Yvonne Jansen, medewerker P&O bij Wicro Plastics, Kessel “Je kunt zelf veel doen om prettiger te werken, zo blijkt uit de training. Het is een natuurlijke reactie om druk aan de organisatie te wijten, maar bepaalde spanningen ontstaan door individuele acties. Sommige medewerkers trekken veel naar zich toe, andere schuiven juist af. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen werk en communiceer over taken die wellicht niet bij jouw functie horen.”

Speciaal voor kleine zelfstandigen, creëert MKB Cursus & Training een programma met thema’s als ondernemersplan, verkoopgesprekken en basisadministratie. De prijzen van deze aparte lijn zijn afgestemd op de doelgroep. George Bel: “ZZP-schap is er in alle soorten en maten. Sommige ZZP’ers zijn echte ondernemers, ze groeien door, andere blijven hun specialisme als eenling uitvoeren. Er komen ook steeds meer jongeren die in eigen beheer een innovatief, online product ontwikkelen. Hoe dan ook, de ZZP’er moet een duizendpoot zijn, hij moet van alles een beetje weten. Daar gaan wij bij ondersteunen.” Ook de komst van het transitiebudget -onderdeel van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in gaat- biedt naar mening van George Bel nieuwe inzichten. De transitievergoeding wordt per dienstjaar berekend, heeft een maximum van 75.000 euro en is uitsluitend bedoeld voor scholing. “We gaan ons best doen om zo goed mogelijk bij de komende vraag aan te sluiten.”

KlassiKaal en digitaal Technologische mogelijkheden maken mobiel werken en communiceren steeds eenvoudiger. Zo kan ook scholing op afstand worden gevolgd, onder meer via e-learning. Vervangt de computer op den duur het vertrouwde klaslokaal? George Bel ziet eerder een mengvorm ontstaan. “De interactie tussen deelnemers is onmisbaar bij veel trainingen. Scholing gericht op veiligheid is daar een concreet voorbeeld van, maar je kunt ook denken aan rollenspellen bij Leidinggeven en motiveren, Verkoop en acquisitie en Omgaan met de media. E-learning is echter een mooie methode om theoretische kennis te toetsen of een opfriscursus te volgen. Stel, je hebt de opleiding Arbeidsrecht gevolgd, dan kan informatie over aanpassingen in de regelgeving digitaal worden aangeleverd. Blended learning, de combinatie van klassikaal en digitaal, heeft zeker toekomst.”

«

KLANTGERICHT VERKOPEN IN DE DETAILHANDEL Ada Elings-Geels, eigenaresse Geels Woonwarenhuis, Bennekom “Een mystery shopper bezocht ons woonwarenhuis voorafgaand aan de training. Dat bleek dus de trainer zelf te zijn. Zijn winkelervaringen leverden meteen veel input op. We barsten van de productkennis, maar de klant uiteindelijk tot aankoop verleiden kon beter. In twee trainingsavonden hebben we veel bijgeleerd, ook over het omgaan met veeleisende klanten. Nu moeten we de kennis op peil houden.”

QUICK SCaN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Een ondernemer moet in principe overal verstand van hebben: verkoop, financiën, P&O, marketing, management. Als het bedrijf groeit, komen er nog veel meer taken bij. Dat geldt ook voor medewerkers op een bepaald niveau, zij werken steeds vaker multifunctioneel.

ONZE VISIE » We willen ondernemers en ondernemende mensen laten excelleren. Met trainingen op deelgebieden vergaren professionals de kennis die ze daadwerkelijk nodig hebben. Geen ellenlange sessies, gevuld met theorie, maar een zeer praktische aanpak. Wat cursisten vandaag leren, passen ze morgen toe.

UW OPLOSSING » Onze cursussen en trainingen worden in alle delen van het land gegeven. De reistijd is zodoende minimaal. Incompanytraining is eveneens mogelijk. We hebben een oplossingsgerichte insteek, informatie moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van cursisten. Omdat de cursussen en trainingen klassikaal plaatsvinden, leren deelnemers van elkaar. Ze kunnen de stof tevens in groepsverband uittesten.

mKb Cursus & training bv Malietoren Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag Telefoon 015 - 219 13 90 E-mail info@mkbct.nl www.mkbct.nl

KLANTGERICHT DENKEN EN HANDELEN Jaco van den Dool, directeur JK van den Dool BV, Wassenaar “Vrijwel iedereen vindt dat hij klantvriendelijk werkt, maar ervaart de klant dat ook zo? Klantvriendelijkheid hangt vaak van eigen inzicht af. De training heeft daar bij ons lijn in gebracht. We zijn heel concreet begonnen met uniformiteit in de telefoonaanname. E-mail is een ander voorbeeld: beantwoordt vragen van klanten eens zelf in plaats van slechts een terugbelverzoek aan je collega te sturen.” Meer ervaringen van klanten: www.mkbct.nl/klanten

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

33


pLUS

tekst: Ed lamme // Fotografie: René Zoetemelk

Olympia uitzendbureau kent de arbeidsmarkt Tekort aan geschoold personeel, vergrijzing, ontgroening, verzuim, minder vaste contracten, veranderende wet- en regelgeving: hoe ga je als ondernemer om met de veranderende arbeidsmarkt? Olympia Uitzendbureau speelt daar continu op in! “De kracht van Olympia Uitzendbureau is dat wij een franchiseorganisatie zijn”, benadrukt Steven Gudde, Manager Innovatie & Ontwikkeling van Olympia. “Iedere vestiging van Olympia wordt geleid door een franchiseondernemer. Zij kennen als ondernemers de bedrijven in hun werkgebied en de problemen en behoeften in hun markt doordat zij letterlijk dicht op hun klanten zitten. Met kennis en daadkracht kunnen zij snel inspelen op de vraag naar flexibele arbeid. Hun langdurige betrokkenheid, de lokale kennis en het lokale netwerk bieden grote voordelen voor onze klanten. Zij garanderen immers continuïteit in personele bezetting en marktkennis. Onze franchiseondernemers hebben de drive en resultaatgerichtheid van een ondernemer en voelen zich verantwoordelijk voor het succes van de klant. En dat zie je terug in de cijfers.”

tOename FleXibele arbeid Gudde wijst op de veranderingen op de arbeidsmarkt. “De concurrentie en het kostenbewustzijn nemen in alle sectoren toe. Een bedrijf dat concurrerend wil blijven, moet zich steeds flexibeler organiseren. Werkgevers kunnen

OlYmPia breda Jurjen de Zwaan Nieuwe Ginnekenstraat 43 4811 NN Breda Telefoon 076 - 515 51 55 E-mail breda@olympia.nl

OlYmPia etten leur Brigitte van Beurden Bisschopsmolenstraat 97 4876 AJ Etten Leur Telefoon 076 - 504 05 40 E-mail ettenleur@olympia.nl www.olympia.nl

34

Hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

drastisch besparen op personeelskosten als zij werken met een compacte kern. En met een flexibele schil kun je naar behoefte werknemers inzetten en zit je er niet aan vast. Is er geen werk dan hoef je ook niet te betalen. Door een groot deel van het personeelsbestand flexibel te houden worden de bedrijfsrisico’s ingeperkt en worden krachten naar behoefte ingehuurd. Momenteel werkt 30% van de mensen in Nederland min of meer flexibel. Deze verandering vraagt een andere aanpak in de omgang met de factor arbeid. Naast toenemende flexibiliteit zie je ook dat bedrijven personeelsafdelingen afslanken en vaker externen inhuren voor werving en selectie en het beheren en plannen van personele capaciteit. Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om deze specifieke taken over te nemen en bieden wij als businesspartner onze klanten een optimale bedrijfscontinuïteit.”

serviCe en OPleiding Gudde voegt er aan toe dat vanuit het Olympia Service

Center in Den Haag de franchiseondernemers in hun regio worden ondersteund om maximaal succesvol te zijn. “Onze ondernemende professionals spelen bijvoorbeeld constant in op de vele veranderingen in de wetgeving. Neem bijvoorbeeld het Ontslagrecht, de Participatiewet en de Flexwet. Uniek daarbij is het intern opleidingsinstituut: de Olympia Academy. “Ons kenniscentrum zorgt ervoor dat wij een continu lerende en inspirerende organisatie zijn. Zo kunnen startende franchiseondernemers, maar ook ervaren ondernemers en hun teams blijven werken aan de beste versie van zichzelf en hun onderneming. ”Dit alles zorgt ervoor dat de franchiseondernemer altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt. Vanuit de lokale vestiging kan de ondernemer zich focussen op datgene waar hij goed in is: díe kennis inzetten voor ondernemingen en bedrijven in de lokale markt!” Olympia staat in de top 5 van grootste uitzendorganisaties in Nederland. Met 45 jaar ervaring werkt de organisatie, vanuit 90 vestigingen, dagelijks voor duizenden opdrachtgevers, van MKB tot multinationals.

«


REPORTAGE

Fotografie: Adriaan van Zijp

Drukt u op de juiste knoppen als het gaat om uw ICT? No Corners helpt u graag bij het maken van de juiste keuze voor de beste ICT-structuur voor uw bedrijf. Met de juiste ICT-structuur voor uw bedrijf onderscheidt u zich van uw concurrenten, lopen uw werkprocessen beter, zijn uw opbrengsten dus hoger, bereikt u een hogere klanttevredenheid en worden bedrijfsdoelstellingen gemakkelijker behaald. Belangrijk bij deze keuze is onafhankelijkheid. Vaak hebben leveranciers een belang bij hun eigen systeem. Daarmee is hun onafhankelijkheid beperkt. Dat betekent dat bedrijven niet altijd het beste advies krijgen voor hun ICT-structuur.

MARKTONDERZOEK ICT BIJ MKB Peter van der Puyl, de ICT-adviseur van No Corners: “In de afgelopen 25 jaar heb ik veel ervaring opgedaan op het brede terrein van ICT, zowel leidinggevend als uitvoerend. Ik merkte dat bedrijven regelmatig verkeerde of onvolledige adviezen kregen voor hun ICT-structuur, waarbij het belang van de leverancier vaak een rol speelde. De manier waarop MKB-bedrijven met hun ICT-beleid omgaan, intrigeert mij. Daarom heb ik een marktonderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de rol van ICT binnen het MKB. Belangrijkste conclusies uit dit onderzoek: • Het overgrote deel van de ondernemers geeft aan dat het belang van ICT groot is, maar heeft te weinig inzicht in de mogelijkheden. • Er is weinig aandacht voor beveiliging van de systemen, terwijl men dit wel belangrijk vindt. • Weinig bedrijven hebben calamiteitenplannen, terwijl bedrijfsvoering afhankelijk is van ICT.

• Slechts de helft van de ondervraagde ondernemers vraagt meer dan 1 offerte aan voor ICT, maar kiezen uit verschillende oplossingen met bijbehorende visies van leveranciers wordt duidelijk gezien als belemmering. • Een op de drie bedrijven heeft geen ICT-budget en/of weet niet wat ICT kost. • Het overgrote deel van de ondernemers is ervan overtuigd niet het maximale rendement uit hun ICT te halen.

ONAFHANKELIJK ICT-ADVIES OP MAAT Voor mij zijn dit signalen dat er behoefte is aan goed en onafhankelijk advies op het brede terrein van ICT. Ik heb me daarom ten doel gesteld mijn praktische kennis en ervaring op ICT-gebied in te zetten om MKBbedrijven te helpen bij hun ICT-keuzes. Met de bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt bepaal ik welke ICT-structuur het beste past bij het bedrijf, ongeacht leverancier of softwarepakket. Dit resulteert dan altijd in een compleet en onafhankelijk ICT-advies op maat.”

CLOUD COMPUTING EN VOIP In de huidige tijd van plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn cloud computing en VoIP zaken waarover vaak advies wordt ingewonnen bij No Corners. Daarnaast adviseert de ICT-adviseur

ook regelmatig bij het opstellen van een pakket van eisen, offertevergelijkingen, leverancierselectie en het beoordelen van een netwerkscan. Peter: “Ik werk met een overzichtelijk rekenmodel om de kosten van ICT in eigen beheer te kunnen vergelijken met een gehoste of cloudoplossing, waarbij zowel naar initiële als operationele kosten wordt gekeken. Op die manier kan de klant eenvoudig zien welke oplossing het beste past bij zijn situatie.” De ICT-adviseur kan ook ingezet worden voor projectbegeleiding of ICT-management.

DE JUISTE ICT-PARTNER Kiest u ook voor de beste ICTstructuur voor uw bedrijf? Dan is No Corners de juiste partner voor u! Meer informatie over de ICT-adviseur van No Corners Consultancy vindt u op www.nocorners.nl.

«

NO CORNERS CONSULTANCY Gamanderberg 12 4708 GE Roosendaal Telefoon 0165 - 56 50 50 E-mail info@nocorners.nl www.nocorners.nl

HÉT Ondernemersbelang ONDERNEMERSBELANG // editie EDITIE 01 04 • 2014 2013 Hét

35


Uw administratie of boekhouding altijd bij de hand CLOUD SERVICES

Nmbrs® “Sterk door samenwerking Ondernemer met Ondernemers Altijd tijd voor u!”

A-GAVE

Ons pand in het centrum van Oosterhout

Anton van Gaalen AA

• Accountants • Administratieve diensten • Adviezen • Belastingen • Jaarrekeningen • Loonadministraties Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout T. 0162-454 471 | Twitter:@AntonvG info@a-gave.nl | www.a-gave.nl

Het Ondernemersbelang De Baronie 1-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...