Page 1

van

rivierenland

aBn aMro trekt transport & logistiek in gang transport en logistiek na de crisis op zoek naar fiscale lucht voor het MkB

editie

02 2014


“Ambitie, dat is waar we voor staan bij ROC Rivor” dat zegt Marian Alberts, directeur van de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening. “Of je nu een commerciële opleiding wilt volgen of toch liever voor de opleiding marketing en communicatie gaat, onze Academie zorgt voor een uitdagende tijd”.

HET ROC VAN RIVIERENLAND

ROC Rivor staat in de top tien van landelijke MBO scholen en biedt opleidingen op verschillende niveaus. Populair is het fast-track traject dat een tweejarige niveau 4 opleiding mogelijk maakt. Een aantrekkelijk alternatief voor HAVO.

ROC Rivor heeft de kennis in huis om (startende) ondernemers of hun personeel verder te brengen. Marian Alberts: “voor startende ondernemers bieden we bijvoorbeeld modules ondernemersvaardigheden of E-commerce aan. In de avond geven we cursussen voor administratieve en digitale vaardigheden.”

MBO-OPLEIDINGEN

CURSUSSEN

aandacht voor jouw ambitie info@rocrivor.nl www.rocrivor.nl 0344 - 656200


inhoUd ronde tafel

reportage

reportage

GROTE KAvELS – GOEDE bEREIKbAARhEID – GROENE OMGEvING

TRANSPORT EN LOGISTIEK NA DE CRISIS

MObILITEIT: DAT IS ONzE KRAChT

Na jaren van krimp en stagnatie kan de sector transport en logistiek weer een periode van groei verwachten. Veel bedrijven die de crisis hebben overleefd zullen nu echter met groeipijnen worden geconfronteerd: waar moet het vermogen vandaan komen om op te schalen, en waar de nieuwe aanwas van chauffeurs? Samenwerking zal een deel van het antwoord opleveren.”

AutoRent West Betuwe,Voet Personenvervoer en Streef Reizen zijn dé vervoersspecialisten in Rivierenland voor de zakelijke- en particuliere markt met een landelijk dekkend netwerk. Short Lease, verhuur personenauto’s, bedrijfswagens, 9 persoonsbusjes en touringcars onder één dak! “Onze medewerkers zijn overal inzetbaar. Ook de chauffeurs zijn allround en allen in het bezit van EHBO – het nieuwe rijden – sociale vaardigheden – en doelgroepenvervoer diploma’s.”

Rivierenland als logistieke hotspot op de kaart zetten. Dat is de inzet van bedrijven, gemeenten en de provincie. Bedrijvenpark Medel in Tiel zet een volgende stap in het verwerkelijken van die ambitie. Groot, groter, grootst. Medel werkt hard aan een volgende uitbreiding. Monique Spijker-Vries is coördinator gronduitgifte van het Industrieschap Medel, dat het gelijknamige bedrijvenpark ontwikkelt en beheert.

lees verder op pagina 12

lees verder op pagina 23

lees verder op pagina 25

coverinterview

AbN AMRO TREKT TRANSPORT & LOGISTIEK IN GANG Transport over de weg is en blijft een belangrijke sector voor de Nederlandse economie, ook al hakt de crisis er al ruim vier jaar hard in. Vrachtvervoerders die vooral afhankelijk zijn van de binnenlandse transportstromen hebben het al 4,5 jaar moeilijk en ook in 2014 zullen ze nog niet op groei kunnen rekenen. Dat maakt innoveren en investeren lastig, maar het is wél hard nodig: in de afgelopen 4 jaar daalde het landelijk investeringsniveau van 8.000 naar 4.000 nieuwe vrachtwagens per jaar.

lees verder op pagina 8

plUs

OP zOEK NAAR fISCALE LuChT vOOR hET MKb Het Nederlandse belastingstelsel is niet ontworpen voor een economische crisis van deze afmetingen, oordeelt Sylvester Schenk, voorzitter van het Register Belastingadviseurs (RB). Eén of twee slechte jaren achter elkaar, dat kan, maar geen zes, zoals nu. Om de gaten te dichten haalt de overheid allerhande belastinginkomsten in de tijd naar voren, maar ondernemers die moeite hebben de eigen kas op peil te houden kunnen de schatkist ook niet spekken.

lees verder op pagina 32

en verder... 5 6 11 17 18

olumn / colofon C Nieuws Samen werken aan oplossingen op maat Werving, bemiddeling, advies en scholing Panel: Brengen accijnsverhogingen onze schatkist in gevaar?

20 Met ABW altijd verzekerd op weg 27 Sanders|Fritom gaat voor uw beste logistieke oplossing 29 Man-trucks: Wij zijn jouw MAN 30 AAA Verkeersgroep overal inzetbaar

31 S vea Finans neemt zakelijke vorderingen over 35 200 jaar Hofleverancier onder Oranje 36 Toegesneden op de gemoderniseerde ondernemer

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

3


VanNoord accountants & belastingadviseurs

Pompstraat 1 • 4181 AR Waardenburg • Tel : 0418-651785 • Fax: 0418-652622 E-mail: info@wimdekock.nl • Internet: www.wimdekock.nl

Professioneel Warm en koud water Nieuw en gebruikt Verhuur Reparatie en service

Je herkent ze meteen

Voor úw installaties staan wíj 52 weken per jaar klaar! Als ondernemer wilt u dat uw machines en installaties optimaal renderen. Het razendsnel verhelpen van storingen én goed onderhoud

zijn daarvoor onontbeerlijk. Onze Service & ondernemers Betrokken Onderhoudsdiensten staan 24 uur per dag,

Beesd - Culemborg/Vianen - Gorinchem - Leerdam - Tiel 52 weken per jaar, voor u klaar. Dus óók in de IJsselstein - Zaltbommel vakantieperioden en tijdens feestdagen.

www.vannoord.nl Neem de proef op de som en maak kennis met de service zoals wij die al ruim 55 jaar in de

Omdat we zelf ook ondernemers zijn, weten we dat praktijk brengen. je altijd vooruit moet lopen. Proactief zijn. Met mensen, producten en diensten waar je écht mee verder komt. Persoonlijk en zeer deskundig. U kunt van ons eerlijke adviezen, grote betrokkenheid en betrouwbaarheid verwachten. Onderneem nu één actie: mail ons via info@vannoord.nl. Wij zijn altijd in de buurt. Koningstraat 101, Druten

T (0487) 518 555

E druten@huisman-elektro.nl

W huisman-elektro.nl

rct rivierenland voor ondernemers door ondernemers

HOB Rivierenland (R036-0413).indd 12

10-10-13 09:48

Meer instroom in de technische beroepen Bedrijfskleding Gereedschappen Bevestigingstechnieken Persoonlijke beschermings middelen Aandrijftechniek Energieweg 11• 6651 KT Druten Tel.: 0487 52 34 00 • Fax: 0487 52 34 91 info@veenstechniek.nl

www.veenstechniek.nl

Kennisdeling

Scholen van medewerkers

Behouden van technici www.ptriv.nl

jan.heeres@kcbt.nl

06-28043751

Uw partner voor drukwerk in de Betuwe.

VERBINDER VAN REGIONALE ONDERNEMERS Platform voor kansrijk ondernemen

• Huisstijl drukwerk • Bedrijfsbrochures en magazines • Direct mail • Point of sale • Flyers en folders Veel creatieve en technische mogelijkheden, digitaal en conventioneel, vanaf 1 exemplaar Neem gerust contact met ons op: De Aaldor 14, 4191 PC Geldermalsen T: +31 (0)345 767 067 - M: +31(0)6 549 614 88 E: walter@thijsen-drukkerij.nl - I: www.thijsen-drukkerij.nl


colUMn

SPIjTOPTANTEN EN KLOKKENLuIDERS Klokkenluiders kunnen in Nederland niet rekenen op sympathie. In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar zij wettelijk beschermd zijn, beschouwt de maatschappij iemand die een wantoestand in een onderneming of bedrijfstak aan de kaak stelt, als een verklikker die zijn nest bevuilt. Denk maar eens aan Ad Bos. De man die in 1999 bij Justitie aanklopte met twee vuilniszakken vol dubbele boekhouding van het bouwbedrijf waarvoor hij werkte. De zaak leidde tot een parlementaire enquête waaruit naar voren kwam dat zo ongeveer de gehele bouwwereld corrupt was. Toch gebeurde er niet veel en klokkenluider Bos werd zelf vervolgd wegens fraude. Uiteindelijk kreeg hij in 2009 een schadevergoeding van de Staat, nadat hij jarenlang van armoede in een caravan had moeten wonen. De laatste jaren lijkt er een nieuwe trend in klokkenluidersland te komen. Er verschijnen geschriften al of niet onder pseudoniem waarin de auteur een boekje opendoet over het bedrijf of de wereld waar hij werkt of heeft gewerkt. Mooiste voorbeeld is nog steeds De Prooi (2008), waarin Jeroen Smit beschrijft hoe ceo Rijkman Groenink de ABN AMRO bank naar de ondergang leidde. Smit was weliswaar geen klokkenluider, maar hij baande wel het pad voor anderen die óf een slecht geweten hadden óf iets aan de kaak wilden stellen. Recent voorbeeld is De ondergang van de SNS Bank van Hetty van der Laar. De ontslagen medewerkster zet de voormalige leiding van de bank neer als een stel witte-boordencriminelen van het zuiverste water. De heren hebben alles ontkend, maar niemand heeft haar wegens smaad en laster voor de rechter gesleept. Mark Schalekamp koos de romanvorm waarin hij

in 2011 De parvenu publiceerde, dat ook een doorkijkje biedt in de bancaire wereld. Als voormalig medewerker bij Deutsche Bank zag hij hoe zijn superieuren met andermans geld gokten. Lode Leenaerts is het pseudoniem van een consultant die werkt voor de top van multinationals. Hij werd en wordt nog steeds onpasselijk van de manier waarop de in maatpakken gehulde macho’s van de Zuidas in Amsterdam hun zakken vullen ten koste van hun ‘klanten’. Dat beschrijft hij in Belangrijke mannen, dat vorig jaar verscheen. Een recent voorbeeld laat zien dat er niet genoeg klokkenluiders kunnen zijn. De chique bank voor vermogende particulieren Van Lanschot blijkt een ordinaire boevenbende. Een ondernemer had 2,5 miljoen euro aan de verkoop van zijn bedrijf overgehouden. Zijn beleggingsadviseur ging daar wild mee speculeren, waardoor na drie jaar de helft van het vermogen was vergokt. Om dat geld weer terug te verdienen, kreeg Van Lanschot haar cliënt zo gek om voor ruim 600.000 euro een hypotheek te nemen op zijn al afgeloste huis. Daarmee werd vrolijk verder ‘belegd’. Uiteindelijk was al het geld verdwenen en had de bank – zo bleek later – voor meer dan 800.000 euro aan transactieprovisies ingehouden! Het slachtoffer ging procederen en haalde zijn gelijk. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde Van Lanschot in hoger beroep tot een voorschotboete van 500.000 euro; uitgezocht wordt nog hoe groot de werkelijke schade is, die de bank moet vergoeden. Je zou bijna gaan denken dat een oude sok onder je matras veiliger is voor je geld.

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

colofon het Ondernemersbelang van Rivierenland verschijnt vijf keer per jaar. elfde jaargang, nummer 2, 2014 Oplage 5.000 exemplaren Coverfoto V.l.n.r.: twan Vulik, Jan van Kruistum, Mark Leisink en Gerard de Lange Fotografie: Ruud Voest

uitgever Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 eS Grootegast t 0594 - 510303 F 0594 - 611863 e info@novema.nl www.novema.nl Eindredactie Baukje Bosma t 0594 - 51 03 03 b.bosma@ondernemersbelang.nl

Regionale verbinder Vestiging Novema Helmond telefoon 0492 - 82 01 57 René Oostinga r.oostinga@ondernemersbelang.nl website www.ondernemersbelang.nl vormgeving Sprog | strategie + communicatie Druk drukkerij Veldhuis, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Carla Admiraal Melissa van der Beek Gerrit Boer Jasper van den Bovenkamp Joke Heikens eelco Kersloot Jeroen Kuypers Huub Luijten Marco Magielse Jelmer van Nimwegen Hieke Stek Henk Veenstra André Vermeulen (column) Ruud Voest René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. iSSN: 1872 - 6038 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

5


kort nieUws TRANSPORTDOCuMENTEN EN -GEGEvENS DIRECT DIGITAAL bESChIKbAAR MET SCANPOINT Vrachtbrieven zijn een belangrijk document in het logistieke proces. In samenwerking met Simon Loos heeft Stratent de innovatieve app ScanPoint ontwikkeld, met deze app zijn voortaan alle transportdocumenten en bijbehorende gegevens direct digitaal beschikbaar voor de logistiek dienstverlener en haar klant. Na afloop van de rit scant de chauffeur de vrachtbrief per order en beantwoordt een aantal vragen. De klant kan vervolgens direct beschikken over het digitale document en de gegevens. Hiermee behoort ook het zoekraken van vrachtbrieven of het verkeerd overnemen van gegevens tot het verleden. Scannen kan bij een van de ScanPoint-punten en binnenkort ook via een scanner in de truck. ScanPoint is een zeer gebruiksvriendelijke cloudapplicatie, beschikbaar in de meest gangbare talen. Verladers kunnen elke logistiek dienstverlener aansluiten op het systeem en de te beantwoorden vragen zelf instellen. Meer informatie over de innovatieve oplossing voor het digitaal verwerken van vrachtbrieven of onze andere webapplicaties en apps? Neem dan even contact op met: Stratent, Ronald Bakx, r.bakx@stratent.nl.

OffICIëLE START bOuw vAN DER vALK hOTEL TIEL Wethouder Corry Van Rhee-Oud Ammerveld heeft samen met Gert-Jan van der Valk en zijn moeder Toos van der Valk op 20 maart de officiële eerste paal geslagen voor de bouw van Van der Valk Hotel Tiel. Na het slaan van de eerste paal werd er confetti gespoten en een glas champagne gedronken. Dit gaf een feestelijk tintje aan de start van de bouw. Gert-Jan van der Valk: “We hebben lang naar dit moment toegewerkt. Het slaan van deze eerste paal staat symbool voor Hotel Tiel 2.0.” Oplevering van het hotel zal om en nabij mei 2015 zijn. Het gebouw wordt 17 etages hoog, bevat 200 hotelkamers, suites, vergaderzalen, congreszalen, een fitness, zwembad, wellnessfaciliteiten en een skybar met op de 17de etage een terras op 56 meter hoogte! Ook komt er een casino met 900 m² aan speelautomaten. Meer informatie: www.hoteltiel.com

DE RuITER KIEST vOOR DIKKE MAN TGS-bOuwTRuCK MAN-bouwvoertuigen blinken uit door hun betrouwbaarheid en de solide bouw. Het zijn ideale vrachtauto’s voor transport onder veeleisende omstandigheden. Mede om deze kwaliteiten vertrouwt sloop- en saneringsbedrijf De Ruiter B.V. uit Boven-Leeuwen al sinds 1986 op MAN. Onlangs is een nieuwe MAN TGS 41.480 8x4 aangeschaft, een van de eerste exemplaren in ons land die voldoen aan de emissie-eis Euro 6. Het voertuig is afgeleverd door dealer ROSIERVANDENBOSCH bedrijfswagens B.V. De Ruiter B.V. is gespecialiseerd in het slopen van gebouwen, de afvoer van sloopmateriaal en in asbest- en bodemsanering. Het bedrijf, dat tien medewerkers telt, heeft in Boven-Leeuwen tevens een milieustraat, waar bedrijven en particulieren sloop- en bouwafval kunnen inleveren. Verder beschikt De Ruiter B.V. over een eigen puinrecyclinginstallatie en worden zand en grind geleverd. Voor meer informatie: www.slopen.com.

DE zON bEGINT TE SChIjNEN: TIjD vOOR EEN uITjE Het rijden op een Segway is niet alleen een speciale ervaring maar bovenal een beleving. Een Segwaytocht begint altijd met een miniworkshop ‘Veilig op een Segway’. Hierin leert iedereen alle in’s en out’s van de Segway. Pas als iedereen zich lekker voelt en goed met de Segway overweg kan wordt er vertrokken. In alle plaatsen mooie routes. Tijdens een tocht wordt u altijd vergezeld door een Segwaybegeleid(st)er. In totaal staan er 10-tal Segways tot uw beschikking en komt First Class Entertainment naar elke door u gewenste locatie binnen Nederland. Voor meer informatie: www.firstclassentertainment.nl

6

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014


DuuRzAME ENERGIEMARKT

COMMuNICATIE CENTRAAL bOuwT AAN DE TOEKOMST Communicatie Centraal, de vlag waaronder Leerdamdruk drukwerk & digitale productie, Arxx reclame & marketing en Clixxoo online communicatie samenwerken, gaat fors uitbreiden. Om precies te zijn met 800 extra m2. Deze extra ruimte wordt gebouwd aan de Nijverheidstraat 12a in Leerdam waar Leerdamdruk al jarenlang huisvest. Vanaf medio oktober is dit ook het vaste adres van Arxx en Clixxoo. Daarmee zitten de drie communicatiespecialisten straks letterlijk onder één dak. De verbouwing is begin dit jaar gestart en zal in het najaar worden opgeleverd. Aansluitend verhuizen Arxx en Clixxoo naar hun nieuwe onderkomen, waar ze met nog kortere lijnen kunnen samenwerken met Leerdamdruk. Ter gelegenheid van de verbouwing is er een speciale webpagina in het leven geroepen die absoluut de moeite waard is om te bezoeken: www.communicatie-centraal.nl/bouwt. Hier kun je van week tot week alle ontwikkelingen op de bouwplaats op ludieke wijze bijhouden. Ook via de Facebook-pagina van Communicatie Centraal word je volledig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Fotografi e: Maarten Sprangh

REGIONALE wERKGEvERSvERENIGINGEN GAAN ‘SAMENwONEN’

Vijf werkgeversverenigingen in Oost- en Midden-Nederland zullen zich in de zomer van 2014 gezamenlijk huisvesten in kantoorgebouw La Tour in Apeldoorn-Noord. Het gaat om AWVN, Bouwend Nederland regio Oost, FME Regio Oost-Nederland, MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden. Door fysiek in één gebouw te gaan ‘samenwonen’ willen de organisaties nog beter samenwerken en krachtiger optrekken in gemeenschappelijke lobbydoelen. De handtekeningen onder de huurovereenkomsten zijn gezet.

Op donderdag 3 april 2014 werd in het Dubo Trade Centre in Zaltbommel een Duurzame Energiemarkt gehouden. De heer Van Balken Wethouder van Onderwijs, Welzijn en Milieu en logoburgemeester opende offi cieel de Duurzame Energiemarkt. Op de Duurzame Energiemarkt stonden energiespecialisten die bedrijven en particulieren advies en informatie gaven over zuinig omgaan met energie, energiezuinige apparaten en energiebesparende maatregelen voor uw huis of bedrijfsruimte. Er kon kennis gemaakt worden met vloerverwarming, warmtepompen, domotica, led verlichting, Xtreme Welness douches, spouwmuurisolatie, zonnepanelen en totaaloplossingen voor blijvend installatierendement. Tevens was er een demonstratie met elektrische fi etsen.

KENNISMAKEN MET bANEN EN OPLEIDINGEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK Op donderdag 15 mei organiseert het Platform Transport en Logistiek Rivierenland de Promotiedag Transport en Logistiek in Geldermalsen. Op de promotiedag willen onderwijsinstellingen en bedrijven scholieren en andere belangstellenden laten kennismaken met de vele carrièrekansen en opleidingsmogelijkheden die de transport en logistieke sector bieden. Leerlingen van basis-, VMBO- en ROC-scholen uit de regio zijn uitgenodigd voor een speciaal programma tot 15.30 uur. Van 16.00 tot 18.00 uur is het evenement kosteloos toegankelijk voor publiek. De locatie dit jaar is Bouwmensen, Pand Revabo, Poppenbouwing 3 in Geldermalsen. De promotiedag heeft vorig jaar ruim 800 belangstellenden getrokken, dit jaar zijn al 1.000 aanmeldingen genoteerd van leerlingen van basisscholen (groep 8) en onderbouw voortgezet onderwijs. De Promotiedag Transport en Logistiek 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door POA RAAK, Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, Bouwmensen, VTL, WAPR, ROC Rivor en vele andere bedrijven. Meer informatie: www.logistiekrivierenland.nl

COLLEGE TOuR DuuRzAME ENERGIE Wat betekent duurzame energie voor de woningbouw? Deze vraag stond centraal bij de College Tour Duurzame Energie. Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst was dit keer een van de hoofdgasten. Hij ging het gesprek aan met corporaties, projectontwikkelaars, bouwers, gebouwbeheerders en ontwikkelaars bij zorginstellingen, beleggers, architecten, adviseurs, ingenieurs, installateurs, gemeentes en waterschappen. In de bekende setting van het tv-programma College Tour voelde hoofdredacteur van de Cobouw

Rogier Rijkers toonaangevende opinieleiders aan de tand. Locatie was het Dubotechniek Trade Centre & Belevingscentrum in Zaltbommel. Het middagprogramma gaf ruimte aan interactie, verdieping en beleving van duurzame energie met Jan-Willem van de Groep van Energiesprong en Lars van der Meulen van VolkerWessels. De College Tour Duurzame Energie is een initiatief van exposanten van het Dubotechniek Trade Centre (VolkerWessels). Meer informatie zie www.CTDE.nl.

uw NIEuwS IN héT ONDERNEMERSbELANG? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

7


8

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014


coverinterview

tekst: Jelmer van Nimwegen // fotografie: Ruud Voest

AbN AMRO trekt Transport & Logistiek in gang

Transport over de weg is en blijft een belangrijke sector voor de Nederlandse economie, ook al hakt de crisis er al ruim vier jaar hard in. Vrachtvervoerders die vooral afhankelijk zijn van de binnenlandse transportstromen hebben het al 4,5 jaar moeilijk en ook in 2014 zullen ze nog niet op groei kunnen rekenen. Dat maakt innoveren en investeren lastig, maar het is wél hard nodig: in de afgelopen 4 jaar daalde het landelijk investeringsniveau van 8.000 naar 4.000 nieuwe vrachtwagens per jaar. “Begrijpelijk”, zegt Twan Vulik, ABN AMRO-directeur Bedrijven Zuidoost Gelderland, “want de marges in de transportwereld zijn dun geworden. Er is overcapaciteit en concurrentiedruk, dus de tarieven dalen. En dat heeft de financiële weerbaarheid van veel bedrijven in de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd. In zo’n crisis denk je als directie in eerste instantie aan overleven en dan is de reflex: minder uitgeven. Maar daarmee lopen bedrijven wel een risico, want als straks de economische file oplost hebben ze een technische achterstand opgelopen. Wie nu tóch kans ziet om te investeren is straks spekkoper!” Een van die technische aspecten is de Euro-VI motor. Gerard de Lange, senior accountmanager Bedrijven voor ABN AMRO Lease vertelt: “Op termijn zullen de meeste binnensteden dicht gaan voor vrachtwagens met oudere vervuilende motoren, of anders gaan de overheden een tarief stellen voor een eenmalige ontheffing. In feite een boete. En dan moet je gaan rekenen als bedrijf. Maar hoe dan? Je staat al meteen achter, want je kosten lopen op...”

SPECIALISTEN GROEIEN De verwachting van het Economisch Bureau van ABN AMRO is, dat de impuls voor de transportsector zal komen uit de internationale goederenstromen. Dat komt voor een aanzienlijk deel uit de verwachte groei van de Duitse economie: de verwachte groei van de import bedraagt 5% en voor de export van Duitsland gaat men uit van 6% groei. De binnenlandse transporten zullen globaal gelijk blijven. Omdat 80% van de Nederlandse transportbedrijven vooral binnenlandse ritten heeft, zal 2014 geen groei-jaar zijn. “Met enkele uitzonderingen”, meldt Mark Leisink. Hij is relatiemanager Bedrijven, gespecialiseerd in Transport & Logistiek. “Het specialistische transport doet het altijd goed. Medicijnen

vervoeren binnen smalle temperatuurgrenzen is een uitzondering. En de bijzondere, zware transporten. Specialisten winnen momenteel, omdat zij niet in die overcapaciteit van wielen en universele laadruimten zitten. En het specialisme vraagt naast flinke investeringen vaak ook kennis en vaardigheden die niet in een maand gekopieerd kunnen worden.”

vAN REGIO NAAR SECTOR “Mark is een van onze 40 sectorspecialisten”, vertelt Twan Vulik, “We zijn een half jaar geleden overgestapt van een indeling in regio’s naar een indeling in sectoren. Onze relatiemanagers bedienen nu bedrijfssectoren, niet regio’s. Dat heeft het voordeel dat ze hun aandacht helemaal op 1 of 2 sectoren richten, waardoor ze betere gesprekspartners worden voor onze klanten. We hebben voor de financiering 15 sectoren onderscheiden. Tegelijkertijd werken de verzekeringsadviseurs, zoals Jan van Kruistum, nog regionaal.” Van Kruistum: “Dat kan omdat we naar de organisatie als geheel kijken, niet alleen naar - bijvoorbeeld - vrachtwagens. Ieder bedrijf heeft huisvesting, personeel, apparatuur, materiaal en een automatiseringssysteem. Onze specialiteit is het in kaart brengen van risico’s, het bedenken van risicobeperkende maatregelen en tenslotte het afdekken van de risico’s die dan nog overblijven en de continuïteit van het bedrijf bedreigen.”

SAMENwERKING EN TRANSPARANTIE Mark Leisink komt terug op de strategische keuzes waar ondernemers in transport en logistiek voor staan. “Supply chains raken meer en meer vervlochten en maken onderdeel uit van een mondiale conjunctuur die steeds frequenter verandert en grotere verschillen tussen pieken en dalen vertoont. Dat heeft - zo hebben we ondervonden - direct een enorme impact op de transportsector. In de toekomst zal de meest efficiënte en de meest flexibele transporteur overleven. Snel inspelen op veranderingen wordt cruciaal.” Twan Vulik: “Plus de bedrijven die op een wederzijds voordelige manier met elkaar leren samenwerken. Dat is een lastige in deze sector, want

ze houden van vrijheid en onafhankelijkheid. Samenwerking vraagt transparantie, zowel voor collega’s als leveranciers en verladers. En ook de klanten vragen meer en meer inzicht in wat transporteurs precies wel en niet doen. Dat past bij deze tijd. Ik denk dat degene die het straks nog op de ouderwetse manier wil doen, het moeilijk krijgt. Er rijden tegenwoordig veel wagens halfvol of op de terugrit helemaal leeg. Dat zijn dure kilometers, die met een goede samenwerking rendabeler gemaakt hadden kunnen worden.”

STRATEGISChE KEuzES “Ondernemers in de transportsector staan voor moeilijke strategische keuzes”, vertelt Gerard de Lange, “Wil de ondernemer een nieuwe Euro-VI? Dan loopt hij voorop, maar dat betekent ook dat de bedrijfszekerheid en de kilometerkosten momenteel nog minder bekend zijn. Moet het een truck op maat zijn, of mag het ook een courant model zijn? Hoe couranter, hoe gemakkelijker het is om de wagen later met een goede restwaarde te verkopen. Is nieuw echt nodig of is (jong) gebruikt ook goed genoeg? Dat zijn vooral financiële afwegingen. En wat het dan ook wordt: materieel in eigendom of in de lease? Een eigen vloot kent voordelen - zekerheid van de beschikbaarheid, trots van het personeel, uitstraling van het bedrijf. Als de wagens steeds op de weg zijn, is het ook financieel voordeliger per kilometer. Maar zodra er sprake is van stilstand of (half)leeg rijden loopt de kostprijs snel op. Lease geeft de flexibiliteit in de liquiditeitspositie die in deze tijden zo belangrijk is voor veel bedrijven.”

AbN AMRO bIEDT OPLOSSINGEN Het overzicht van Gerard geeft aan dat het geen eenvoudige keuzes zijn die momenteel voorliggen. “Ook voor ons als leasemaatschappij is het niet eenvoudiger geworden. We moeten zorgvuldig zijn in onze afweging voor we gaan financieren. Wat we overigens nog volop doen! Maar we kijken uiteraard ook goed naar de mogelijkheden van een bedrijf om terug te betalen. Feit is dat we graag financiering bieden aan ondernemers met een stevig doortimmerd en goed gefundeerd plan. Dus ook in transport en logistiek!”

«

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

9


Als ondernemer in de logistiek en transport heeft u veel vragen... Bedrijfsgebouwen Car / Montage

Vrachtwagenverzekering Goederen / transport Inzittendenverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Rechtsbijstand Bestelauto verzekering Pensioen

Arbeidsongeschiktheid Beroepsaansprakelijkheid

...vraag het Boveko, dé specialist op het gebied van bedrijfsverzekeringen! De wereld verandert in een rap tempo en dit geldt ook voor uw bedrijf. Hoe regel ik dat mijn personeel goed verzekerd is en hoe verzeker ik mijn bedrijfspand, het zijn enkele vragen waarbij het fijn is om te weten dat u daarvoor terug kunt vallen op uw eigen specialist. Als onafhankelijk adviseur bent u bij Boveko verzekerd van een duidelijk advies dat afgestemd is op uw wensen en past binnen uw bedrijf.

Heeft u vragen? 0184

- 481 010

Boveko Bedrijfsassurantiën • Kerkstraat 11 • Postbus 43 • 3360 AA Sliedrecht • E. info@boveko.nl

Meer informatie over Boveko vindt u op www.boveko.nl


reportage

tekst & fotografie: Huub Luijten

Patrick Peeters (links) en Marcel Peusens

peeters aUtoMotive:

QUick scan

Samen werken aan oplossingen op maat

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Samen toegevoegde waarde leveren voor klanten, dat is het motto van Peeters Automotive. Geen standaardoplossingen maar maatwerk. Elke ondernemer heeft immers specifieke wensen en eisen die samenhangen met zijn bedrijfsactiviteiten.

Marcel Peusens, commercieel directeur, en Patrick Peeters, technisch directeur, zijn ervan overtuigd: alleen als je met je klant meedenkt, voor zijn vraag de beste oplossing bedenkt, voeg je waarde toe.

uITbREIDING DIENSTvERLENING Vanouds is Peeters Automotive specialist in car-audio. Gaandeweg kwam daar mobiele telefonie, hosted telefonie, track & trace en fl eetmanagement bij. Met die uitbreiding van de dienstverlening verschoof ook het klantenbestand van particulier naar zakelijk. Marcel Peusens: “Bedrijven, of dat nu eenmanszaken of MKB organisaties met honderd medewerkers zijn, hebben andere wensen dan particulieren. Voor een bedrijf is een auto of wagenpark belangrijk om te kunnen ondernemen. Is de auto het mobiele kantoor, dan moet hij ook de functionaliteiten aan boord hebben die daarbij horen. Voor een bedrijf in koeriersdiensten is bijvoorbeeld actuele track & trace belangrijk uit oogpunt van klantenservice en kosten. Kortom: zoveel ondernemers, zoveel wensen.”

DOELEN EN MIDDELEN IN bALANS “Meestal weten klanten wel welke functionaliteiten ze willen, maar niet welke systemen er allemaal op

de markt zijn”, aldus Patrick Peeters. “Wij adviseren in mogelijkheden, haalbaarheid en de kosten. Technisch is bijna alles mogelijk. Vraag is of dat je uitgangspunt moet zijn. Wij gaan met onze klanten en eventueel partnerbedrijven om tafel en brengen doelen en middelen in balans, zodat een goede mix ontstaat van investering en opbrengst.” Peeters Automotive adviseert niet alleen, op de locatie in Tiel bouwen de monteurs ook alles in, in personenauto’s, vrachtwagens of bestelbussen. Is de klant niet in de gelegenheid naar Tiel te komen, dan kan de apparatuur op locatie worden ingebouwd.

NETwERK Overigens opereert Peeters Automotive in een breed partnernetwerk. Marcel Peusens: “We doen zelf waar wij zelf goed in zijn: klantadvies en het inbouwen en beheren van telematica. Voor het ontwerpen van autobelettering en wrappen bijvoorbeeld doen we een beroep op een hierin gespecialiseerd partnerbedrijf. Door te participeren in een netwerk kunnen we een brede dienstverlening op hoog niveau realiseren. Zo voegen we samen waarde toe voor onze klanten.” Wilt u weten wat Peeters Automotive voor uw bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

«

» Ondernemers zoeken oplossingen om tijd te besparen, ze willen inzicht hebben in hun kosten en hun bedrijfsvoering door middel van het inzetten van slimme en mobiele datasystemen. Er zijn tal van zulke systemen en ze kunnen veel informatie leveren. Vaak teveel, zodat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Probleem: welk systeem komt tegemoet aan de specifieke vraag die de ondernemer heeft?

ONZE VISIE » Aan de techniek zit geen grens. Daarom is ons advies: samen met u brengen wij uw wensen en reële mogelijkheden in kaart: wat wilt u kunnen met uw apparatuur? Waarom? Investeren is maatwerk: zet in op apparatuur die voor uw bedrijf en uw activiteiten geld oplevert.

UW OPLOSSING » Wij brengen met u in kaart welk systeem of welke aanpassing in de bestaande situatie, dus gelet op uw auto of wagenpark, uw probleem oplost. Wij realiseren zelf, of met partnerbedrijven, met u dat u winst boekt in tijd, inzicht, overzicht en kosten.

PEETERS AuTOMOTIvE Faradaystraat 14-01 4004 JZ Tiel Telefoon 0344 - 63 00 26 E-mail info@peetersautomotive.nl www.peetersautomotive.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

11


de opMars van het nieUwe onderneMen

Transport en logistiek na de crisis Na jaren van krimp en stagnatie kan de sector transport en logistiek weer een periode van groei verwachten. Veel bedrijven die de crisis hebben overleefd zullen nu echter met groeipijnen worden geconfronteerd: waar moet het vermogen vandaan komen om op te schalen, en waar de nieuwe aanwas van chauffeurs?

deelneMers PhIL wEEREN Eigenaar Logistic Force in Tiel: “De gemiddelde transportondernemer is iemand die verliefd is op vrachtwagens” www.logisticforce.nl

12

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014


ronde tafel

tekst: Jeroen Kuypers // fotografie: Marco Magielse

Samenwerking zal een deel van het antwoord opleveren, aanpassing van de werktijden aan de wensen van de nieuwe generatie een ander deel. De uitdaging waar de sector voor staat is groot, maar ook het ondernemerschap binnen de bedrijven is indrukwekkend. Hét Ondernemersbelang vroeg een aantal betrokkenen de problemen te schetsen maar ook de contouren van de oplossing. De crisis heeft veranderingen die al gaande waren versneld. Voorbij is de tijd dat Nederlandse transportbedrijven een opvallend groot aandeel hadden in het internationale wegvervoer. Dat ligt niet alleen aan de OostEuropese concurrentie. Veel opdrachtgevers werken met regionale distributiecentra en knippen de vervoersstromen op in stukken van honderden kilometers elk. Daartegenover staat een sterke groei van de binnenlandse distributie, onder meer gestimuleerd door de opkomst van het online kopen, maar ook door de algemene toepassing van het just in time principe bij de productie, waardoor bedrijven nauwelijks nog voorraad aanhouden. Dat heeft gevolgen voor de invulling van het vak en dus voor de aantrekkelijkheid ervan. “Vroeger kon een chauffeur op zondagavond of maandag naar Italië rijden en in het midden van de week lossen en laden, zodat hij vrijdag of zaterdag weer thuis was. Tegenwoordig moet er bijvoorbeeld op maandagochtend of vrijdagmiddag gelost worden waardoor er meer weekenden worden overgestaan. Dat wil de nieuwe generatie chauffeurs niet snel meer doen op structurele basis”, zegt Phil Weeren, van Logistic Force in Tiel. “Dat is ook een van de redenen waarom zoveel jongeren niet voor het chauffeursbestaan kiezen. Je weet wel wanneer je vertrekt maar nooit wanneer je thuis komt. Dat botst met de vereisten van een sociaal leven.”

bedrijven hun planning moeten aanpassen aan die vereisten. “Een vrachtwagen moet rijden, zoals een vliegtuig gewoon moet vliegen om zijn investering op te brengen. Welke chauffeur er op zit is niet zo belangrijk. Een piloot heeft ook niet zijn ‘eigen’ toestel, zoals een rijder vroeger wel ‘ zijn’ truck had. Met de huidige wet-regelgeving mag een chauffeur toch geen lange dagen meer maken, maar hij nog altijd kan prima zijn brood verdienen met een vierdaagse werkweek. Veel gezinnen met kinderen prefereren dat zelfs in verband met de kinderopvang. De bedrijven moeten hun planning daarop aanpassen en die verandering communiceren naar kandidaatchauffeurs.”

vIERDAAGSE wERKwEEK

Vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming brengen, dat is precies het doel van het platform Transport en Logistiek Rivierenland dat de afdeling Rivierenland van werkgevers-

Stefan Verbeek, hoofd van de afdeling verkoop bedrijfswagens bij MAN-dealer ROSIERVANDENBOSCH in Tiel, meent dat

MEER fLEXIbELE ARbEID Ad van de Weijenberg, directeur van Voet Personenvervoer in Culemborg, geeft een andere reden voor de teruglopende instroom van nieuwe chauffeurs. “Jongens gingen in militaire dienst en haalden daar hun groot rijbewijs, maar sinds de afschaffi ng van de dienstplicht moeten ze dat zelf betalen, zoals ze ook een groot deel van hun chauffeursopleiding zelf moeten bekostigen. Bovendien begonnen de chauffeurs vroeger eerder in hun leven aan die opleiding. Als je nu tegen de veertig loopt en je moet alle diploma’s nog gaan halen wordt het moeilijk. Je zet bovendien geen man van middelbare leeftijd in een klas tussen twintigers.” Voor de touringcarsector komt daar de extra drempel bij dat het werk vooral seizoensgebonden is. Phil van Weeren concludeert, net als Stefan Verbeek, dat de vraag naar fl exibele arbeid in vele takken van de vervoersector steeds groter wordt maar het aanbod ervan niet in gelijke mate volgt.

PROMOTIEDAGEN

organisatie VNO-NCW Midden in het leven heeft geroepen. “Uit onderzoek is gebleken dat de sector vooral kampt met een imagoprobleem”, aldus regiomanager Chrismar Huls. “Veel jongeren willen bijvoorbeeld een baan in de automatisering, niet beseffend dat high tech ook in de logistiek een enorme rol speelt. Je moet natuurlijk niet gaan opleiden voor het opleiden maar de jongeren die ervoor in aanmerking komen eerst goed laten beseffen wat het vak inhoudt. Daarvoor hebben we promotiedagen georganiseerd voor groep 8 van het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en overige belangstellenden, en met toenemend succes. De eerste keer in Tiel hadden we driehonderd leerlingen, de tweede in Culemborg al zevenhonderd en de derde keer op donderdag 15 mei a.s. in Geldermalsen gaan we de duizend overschrijden.” Vraag en aanbod met elkaar in evenwicht brengen, betekent ook zowel meer leerlingen als meer opleidingen zien aan te trekken. “Toen er hier geen opleidingen waren, moesten de leerlingen ook hun stage buiten de regio doen en als ze elders stage lopen vinden ze gewoonlijk ook elders werk. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

hOGER OPGELEIDEN Dat probleem kende ook het ROC Rivor, zegt Marian Alberts, directeur van de daaraan verbonden Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening in Tiel: “Als je geen plek hebt waar je het vak kunt leren trek je ook geen leerlingen. Dat is een beetje het kip en het ei verhaal. Maar dat is verbeterd. We zien nu dat de belangstelling voor een opleiding enorm toeneemt, met name in de logistiek. Daarbij gaat het niet alleen om lagere functies maar ook steeds meer om mbo en hbo functies. Er is een groeiende behoefte aan hoogopgeleide mensen, zoals ICT’ers en planners. Dat die vraag toeneemt is ook logisch. Het extern transport mag de laatste jaren dan steeds meer worden uitbesteed,

STEfAN vERbEEK

AD vAN DE wEIjENbERG

ChRISMAR huLS

MARIAN ALbERTS

Hoofd afdeling verkoop, MAN-dealer ROSIERVANDENBOSCH, Tiel: “Welke chauffeur er op zit is niet zo belangrijk” www.rosiervandenbosch.nl

Directeur Voet Personenvervoer, Culemborg: “De contracten die de overheid biedt zijn steeds kortlopender” www.taxi-voet.nl

Regiomanager Rivierenland VNO NCW Midden: “De een na de ander bij dezelfde winkel voorrijden is verspilling” www.vno-ncwmidden.nl

Directeur Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening, Tiel: “Er is een groeiende behoefte aan hoogopgeleide mensen” www.rocrivor.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

13


ronde tafel het interne transport blijft natuurlijk wel hier staan en groeit.”

vERLIES AAN CONCENTRATIE Het beeld van de chauffeur als ‘vrije vogel’, die een week van huis kan zijn en meer thuis lijkt in de cabine van ‘zijn’ vrachtwagen dan in zijn eigen woning gaat vervagen. De fl exibele schil van transportbedrijven wordt hoe dan ook groter, maar de prestaties van die werknemers hangen voor een niet gering deel af van de kwaliteit van hun begeleiding. “Als het op schade aankomt wordt er met de vinger gewezen naar uitzendkrachten, maar een planner die een nieuwkomer de sleutels geeft, succes wenst en zich weer aan zijn scherm wijdt moet niet vreemd opkijken als die uitzendkracht om te beginnen een kwartier later vertrekt omdat hij de juiste truck niet kon vinden”, zegt Phil Weeren. Martin Sterrenburg, directeur van Assurantie Bemiddeling Wegtransport B.V. in Dordrecht, geeft een bijkomende reden voor de soms hoge schadeposten. “Er wordt beweerd dat buitenlandse chauffeurs meer schade rijden dan Nederlanders, maar dat klopt niet. Nederlanders zijn wel effi ciënter. Een goede opleiding voor Code 95 helpt in de praktijk heel goed om manoeuvreerschade, zoals krassen en afgebroken zijspiegels, drastisch terug te brengen, maar wat de grotere ongelukken betreft zijn vooral de vele afl eidingen onderweg de schuldigen. Chauffeurs zitten te sms’en en te facebooken achter het stuur, en dat korte verlies aan concentratie kan net genoeg zijn om de staart van een fi le te laat op te merken en tegen een voorganger op te rijden. Wat kun je daartegen doen? In sommige bedrijven controleert de planner of de chauffeurs tijdens hun ritten niet whatsappen of iets op Facebook plaatsen. Je zou het ook technisch onmogelijk kunnen maken door de cabine in een soort kooi van Faraday te veranderen, maar dat zijn geen echte oplossingen. Je hebt een mentaliteitsverandering nodig om chauffeurs te laten beseffen hoe ze de risico’s van

het steeds drukker wordende verkeer kunnen beperken door zich niet te laten afl eiden. Als verzekeraar investeren we graag in dergelijke trainingsprogramma’s.”

vERLIEfD OP vRAChTwAGENS Het terugbrengen van schade is nodig om de winstgevendheid van de bedrijven te verhogen, een rendement dat traditioneel toch al niet hoog is, en zelden de één procent overschrijdt. Ook andere kostenposten moeten omlaag, zoals ook aan de investeringen een plafond moet worden gesteld. Dat laatste heeft aparte redenen. “De contracten die de overheid biedt zijn steeds kortlopender”, zegt Ad van de Weijenberg. “Twee jaar in plaats van de zes jaar die nodig zijn voor een gegarandeerde terugverdientijd. Dat maakt het vaak onmogelijk te investeren in rijdend materieel en mensen.” Samenwerken met collega-bedrijven is een manier de bedragen die voor die investering nodig zijn te drukken. Dat gebeurt ook bij het goederentransport, aldus Stefan Verbeek. “Maar ook het huren van vrachtwagens in plaats van ze te kopen is een manier die steeds meer opgang maakt. Met koop investeer je ook in stilstand, terwijl je een vrachtwagen of ander soort bedrijfswagen enkel huurt op het moment dat je die nodig hebt.” Phil Weren voegt eraan toe: “Laten we eerlijk zijn, de gemiddelde transportondernemer is iemand die verliefd is op vrachtwagens. Als er geld over was werd er weer een aangeschaft. Maar dat geld is er nu niet meer. De voorbije jaren hebben veel bedrijven stelselmatig ingeteerd op hun eigen vermogen. Ze accepteerden prijsverlagingen op toch al minieme marges en fi nancierden de kosten van een lopende opdracht met de betaling van een voorgaande. Maar met al dat voorfi nancieren houd je het bedrijf misschien wel lange tijd draaiende maar sla je de bodem onder toekomstige investeringen uit. En geen bank gaat zulke fi nancieel uitgehongerde fi rma’s een lening verstrekken.”

hET NIEuwE ONDERNEMEN De nieuwe na-crisistijd vereist in meer dan één opzicht een nieuwe aanpak. Natuurlijk wordt er in traditionele transportondernemingen keihard gewerkt, met veel liefde voor het vak en met veel gevoel voor menselijke verhoudingen. Maar de familiebedrijven die vanuit één vrachtwagen zijn gegroeid zijn vaak ook redelijk onzakelijk georganiseerd, waar een goede werker gerust in het volste vertrouwen een vaste aanstelling kon krijgen zonder het bijbehorend arbeidscontract. Bedrijven moeten meer de juiste man op de juiste plek zetten. Bedrijven kunnen ook niet zonder meer besparen op kosten door maar collectief in te kopen. “Een terrein waarop dat niet echt werkt is bijvoorbeeld verzekeringen”, zegt Vincent Bons, van Boveko Bedrijfsassurantiën in Sliedrecht. “Collectieve verzekeringen leiden tot frictie: de bedrijven die weinig schade rijden profi teren daar niet of onvoldoende van, omdat degene die veel schade rijden de premie juist de hoogte in drijven. Ik hoor ondernemers ook wel eens zeggen: bij die-en-die concurrent van je krijg ik een tien procent lagere premie. Dan ga ik daar niet op in, omdat ik weet dat dit bedrag onder de kostprijs ligt en dus niet gehandhaafd zal blijven door de verzekeraar. De wereld is verzakelijkt, maar zakelijk inkopen betekent nog altijd realistisch blijven. Voor ons impliceert dit dat we een transportbedrijf moeten leren kennen om überhaupt te bepalen of we zaken met elkaar kunnen gaan doen, en dus niet zomaar premiebedragen kunnen roepen. Wat we wel kunnen – en ook nadrukkelijk doen – is zoveel mogelijk met de ondernemer meedenken om het verzekeringsproduct en dus ook de premie optimaal aan zijn bedrijfssituatie aan te passen.”

uITbESTEDEN bINNEN Of buITEN DE ORGANISATIE Het zakendoen heeft iets van zijn menselijke karakter verloren; de gunfactor tussen

deelneMers MARTIN STERRENbuRG

vINCENT bONS

MARCEL PEuSENS

RON PLOMP

Directeur Assurantie Bemiddeling Wegtransport B.V., Dordrecht: “Als verzekeraar investeren we graag in dergelijke trainingsprogramma’s” www.awb.nl

Directeur Boveko Bedrijfsassurantiën, Sliedrecht: “Collectieve verzekeringen leiden tot frictie”

Directeur Peeters Automotive, Tiel: “Dit is ook de tijd van Het Nieuwe Ondernemen”

www.boveko.nl

www.peetersautomotive.nl

Sales manager RHO-Delta Automotive & Consumer Products BV, Barendrecht: “Onze producten zijn zeker niet de goedkoopste in de markt” www.rho-delta.nl

14

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014


theo Wassing Directeur Fuwell, dochteronderneming oliemaatschappij Nijol: “Aardgas zal steeds populairder worden” www.nijol.nl

Hét Ondernemersbelang // editie 02 • 2014

15


ronde tafel ondernemers die elkaar al jaren of zelfs decennia lang kennen speelt een minder grote rol dan vroeger. In plaats daarvan worden veel vervoerders tegenwoordig geconfronteerd met inkopers die zich anoniem en afstandelijk opstellen en er vooral in geïnteresseerd zijn hun directie te kunnen laten zien hoeveel scherper ze hebben kunnen inkopen dan hun voorganger. De spreadsheets en de kille statistieken hebben de gesprekken onder vier ogen vervangen. “Dit is de tijd van Het Nieuwe Werken maar ook van Het Nieuwe Ondernemen”, zegt Marcel Peusens, directeur van Peeters Automotive in Tiel. “Dat houdt in dat je weet waar je vaardigheden liggen maar ook waar ze niét liggen. Als onderhandelen op het scherp van de snede niet je sterkste kant is, zeg dan niet trots “Ja, maar ik ben wel de directeur, dus ik ga zelf”; besteed zoiets uit aan iemand die dat wél heel goed kan, binnen de eigen organisatie of desnoods daarbuiten, want een verschil van vijf of tien procent op de prijs rechtvaardigt dat dubbel en dwars. Deze tijd vraagt meer dan ooit om bedrijven die het verschil maken, iets toevoegen aan de markt. Dat kun je minder dan vroeger in je eentje maar moet je des te meer via samenwerkingsverbanden bereiken, en samenwerken vereist vertrouwen.”

KLEINE PRIjSvERSChILLEN Ron Plomp, sales manager bij RHO-Delta Automotive & Consumer Products BV in Barendrecht, denkt dat de sector transport en logistiek volop moet inspelen op veelbelovende

16

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

technologische innovaties, zoals tracking and tracing. De informatie uit datawinning is broodnodig om de planning te optimaliseren en dus de kosten te verlagen, maar kwaliteit heeft zijn prijs. “Onze producten zijn zeker niet de goedkoopste in de markt, maar de verschillen zijn nou ook weer niet groot te noemen. Toch kiezen ondernemers geregeld voor een paar honderd euro die ze in eerste instantie niet hoeven uit te geven, zonder zich ervan bewust te zijn dat ze later een veelvoud daarvan kwijt zijn aan fouten, waarop ze vaak alsnog overstappen op ons systeem.”

OPTIMAAL vERLADEN Pennywise, poundfoolisch noemen de Britten deze misplaatste vorm van zuinigheid. Ook over het overstappen op andere brandstoffen hebben de deelnemers weinig positiefs te melden. “Wij hebben onderzocht of het zin had auto’s op aardgas aan te schaffen”, zegt Ad van de Weijenberg. “Het zou erop neer komen dat we niet goedkoper uit waren maar wel urenlang bij die ene pomp die de regio rijk is in de rij zouden komen te staan.” Theo Wassing, directeur van Fuwell, een dochteronderneming van oliemaatschappij Nijol, ziet echter wel toekomst voor aardgas: “Met name voor de stadsdistributie. Gezien de evolutie van milieuzones in de stadsregio denk ik dat deze brandstof steeds populairder zal worden. Ze bevat geen fi jnstof of stikstof en is goedkoper dan diesel.“ Stefan Verbeek meent dat de situatie voor elektrisch aangedreven voertuigen vooralsnog weinig rooskleuriger is.

De supermarktketens die met elektrische vrachtwagens de steden inrijden lijken dat vooral vanuit marketingtechnische overwegingen te doen. Voor het milieu en de kosten is het belangrijker dat vervoerders optimaal met elkaar samenwerken en weten wie op welk tijdstip de binnenstad in kan gaan met een volledig geladen wagen. “De een na de ander bij dezelfde winkel voorrijden is pas echt verspilling”, aldus Chrismar Huls. Een aantrekken van de economische groei zal zich direct vertalen in een aantrekken van het aantal transportbewegingen. Zowel voor het intern als het extern transport lijken de magere jaren voorbij en liggen er vettere in het verschiet. Maar het spreekwoordelijke vet op de botten is bij veel bedrijven verdwenen, terwijl de letterlijke botten door ontkalking en andere ouderdomskwalen worden aangetast als gevolg van de vergrijzing van het chauffeursbestand. De sector heeft vers geld en spierweefsel nodig, maar ook extra grijze cellen. In het Rivierenland lijken in ieder geval die laatste twee al aardig binnen te stromen: de aanwas van jongeren voor de opleidingen groeit, de bereidheid om samen te werken neemt toe, het slimme of nieuwe ondernemen is in opmars. Als de verbetering van de vooruitzichten gecombineerd wordt met een verbeterde inzet van de bedrijfsmiddelen leidt dat waarschijnlijk ook tot een verhoogde bereidheid deze beloftevolle sector te (her) fi nancieren.

«


reportage

tekst & fotografie: Huub Luijten V.l.n.r.: Phil Weeren (DGA), Wesley Wildschut (bemiddelingscoördinator) en Max van den Boogaard (DGA)

logistic force tiel

werving, bemiddeling, advies en scholing voor de logistieke sector De wereld van transport en logistiek. Dat is wat Logistic Force beweegt. Vandaar hun vestiging op logistieke hotspot Bedrijvenpark Medel in Tiel. Dicht bij de klanten. Max van den Boogaard en Phil Weeren, beiden DGA bij Logistic Force locatie Tiel, zijn gepokt en gemazeld in de uitzend- en de transportwereld. Recht door zee, altijd bereid een stap extra te zetten. Zo zijn ze zelf, zo gaan ze met hun klanten om.

PASSENDE MATCh EN OPLEIDING OP MAAT “Logistic Force werft, bemiddelt, adviseert en verzorgt opleidingen. Denk aan functies als vrachtwagen-, bus- en heftruckchauffeur, maar ook interne logistiek, arbo- en veiligheid”, zegt Max van den Boogaard. “We bieden korte competentie- en praktijkgerichte cursussen op maat, verzorgd door vakmensen uit de praktijk die trainingservaring hebben.” Phil Weeren: “We bemiddelen voor tijdelijke vervanging, deeltijd, voltijd, seizoensarbeid en vutters. Zijn bedrijven op zoek naar medewerkers met een specifi eke opleiding, of moeten medewerkers worden opgeleid, dan verzorgen wij de scholing. Wij kennen de eisen die gesteld worden wat betreft regelgeving en praktische vaardigheden. Zodoende zijn we in staat een passende match te maken tussen werkzoekenden en ondernemers.” De klanten van Logistic Force zitten, behalve op Bedrijvenpark Medel, in een straal van zo’n 100 kilometer rond Tiel. Van den Boogaard: “We bemiddelen ook buiten de regio. Leidend is of we

een goede match kunnen maken. En of we mensen geschikt kunnen maken voor een functie door een opleiding op maat.”

SNEL SChAKELEN EN ADvIES “Snel kunnen schakelen is belangrijk”, aldus Phil Weeren. “Daarom zijn bij ons de lijnen kort. We hebben direct contact met klanten. En we zijn 24 uur bereikbaar. Wie met spoed een geschikte kracht nodig heeft, omdat bijvoorbeeld een vaste medewerker ziek is, wil meteen actie. Wij hebben altijd een passende kandidaat die beschikbaar is.” Naast het oplossen van ad hoc problemen wordt Logistic Force ook benaderd voor opleidingstrajecten of om mee te denken over de ‘fl exibele schil’, gelet op de ontwikkelingen in de branche. Van den Boogaard: “Dan gaat het om vragen als: hoe groot moet de fl expool zijn? Wanneer breid je de fl expool uit en wanneer krimp je hem in? Aan welk opleidingsniveau moet een fl exwerker voldoen?” Opleiden kan op de Logistic Force Academy in Tilburg, maar ook op locatie. “Opleiden en trainen op locatie werkt vaak het best. In hun vertrouwde omgeving pikken mensen sneller en beter nieuwe kennis en vaardigheden op”, stelt Van den Boogaard. “Wij ‘veren mee’ met de klant. Kritisch, open en met het oog op oplossingen die voor hem of haar werken.”

«

QUick scan HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Bedrijven zijn op zoek zijn naar medewerkers in transport en logistiek. Of ze zijn op zoek naar een partner om hun (toekomstig) personeel te scholen. Daarnaast zijn er mensen die werk zoeken in de logistieke sector. Wij helpen.

ONZE VISIE » Wij staan dicht bij onze klanten. Dat betekent korte lijnen en direct contact met iedereen waar we voor adviseren en bemiddelen. We werken op basis van wederzijds vertrouwen en kennen de transportsector en logistiek. Zodoende kunnen wij maatwerk leveren voor onze klanten en bouwen we aan langdurige relaties.

UW OPLOSSING » De adviseurs en bemiddelaars van Logistic Force kennen de logistieke markt en kunnen op basis van direct contact met u maatwerk leveren. Voor ondernemers gekwalificeerde mensen die passen binnen uw bedrijf. Voor werkzoekenden een functie die past bij hun mogelijkheden als vakkracht.

LOGISTIC fORCE TIEL De Prinsenhof 1-07 4004 LN Tiel Telefoon 0344 - 61 08 20 E-mail tiel@logisticforce.nl www.logisticforce.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

17


onderneMerspanel

brengen accijnsverhogingen onze schatkist in gevaar? De onlangs ingevoerde accijnsverhoging op brandstoffen en alcoholhoudende dranken stuit op veel weerstand. Vooral in de grensstreken wijken veel mensen uit naar het veel goedkopere buitenland. De Nederlandse fiscus loopt daardoor miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Hoe zinvol zijn volgens u accijnsverhogingen voor de schatkist? De mening van ons panel.

kasper van setten

alBert voet

Margot Zeevenhoven

uNIvé RIvIERENLAND

MANAGEMENTADvIES EN MEDIATION

OLYMPIA uITzENDbuREAu

“Voor ondernemers is dit een tweede aderlating”

“Zorg voor tijdige en juiste financiële managementinformatie”

“Recente accijnsverhogingen hebben een tegengestelde uitwerking”

Accijnsverhoging: een verkeerd managementbesluit! Natuurlijk worden er besluiten genomen die niet voor álle Nederlanders positief uitvallen. Natuurlijk zou het goed zijn om snel inzicht te krijgen in de effecten van genomen maatregelen en verkeerde beslissingen snel te wijzigen. Blijkbaar is dat voor beleidsmakers moeilijk om te doen. Zou dat komen omdat de fi nanciële gevolgen niet voor eigen rekening van de beleidsmakers komen? Zou dat komen omdat de uitvoering van maatregelen niet bedrijfsmatig aangestuurd worden? Zou het komen omdat er geen ‘gezond boerenverstand’ gebruikt wordt? Ik snap dat beleid maken heel uitdagend is. Als managementadviseur zou ik de overheid het volgende adviseren: Breng de fi nanciële gevolgen vooraf in beeld en betrek direct belanghebbenden daarbij; Zorg voor tijdige en juiste fi nanciële managementinformatie en pas de maatregel direct aan indien nodig. «

Accijns- en belastingheffi ng in Nederland zijn nodig om ons land zo aangenaam leefbaar mogelijk te maken. Daar heeft geen enkele inwoner moeite mee. Onze wegen zijn goed verlicht, goed onderhouden en vergeleken met bijvoorbeeld België een ware asfalthemel. De recente accijnsverhogingen, met name op brandstoffen, hebben echter een tegengestelde uitwerking. Ons land heeft minder inkomsten en de landen om ons heen hebben meer inkomsten. De verhouding is zoekgeraakt. Omdat de overheid onbeperkt aan de accijnskraan mag draaien en daarom uit de pas gaat lopen met haar buurlanden ontstaat er onevenwichtigheid. Dus accijnsheffi ngen vind ik prima, maar zorg ervoor dat we in de pas lopen met de ons omringende buurlanden, zodat het voor niemand aantrekkelijk is om ‘bij de buren’ te gaan kopen en onze eigen schatkist netjes wordt gevuld. «

Of en hoe zinvol de accijnsverhoging is, moet nog blijken. Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft te kennen gegeven de verhoging voorlopig niet te zullen herzien. Voor ondernemers is dit, na de assurantiebelastingverhoging, een tweede aderlating. Als accountmanager merk ik dat ondernemers zich hierdoor nog meer richten op het vinden van kostenbesparende oplossingen, waardoor de vraag naar maatwerkadvies is toegenomen. Dit doen wij door de fi nanciële situatie van een onderneming onder de loep te nemen i.c.m. een risicoanalyse. Vervolgens maken wij inzichtelijk welke risico’s wel en niet gedragen kunnen worden om de toekomst op verzekeringstechnisch vlak te waarborgen. Deze aanpak hoeft niet altijd te resulteren in meer of minder premie, maar zal een essentiële bijdrage leveren aan de bedrijfscontinuïteit bij onvoorziene situaties. «

18

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014


renÉ van iJZendoorn

MartiJn dreverMan

Michel den daas

vAN IjzENDOORN MARKETING ADvIES

PRIMOfOL METAALvORMGEvING

PIENK | OffICE PROfESSIONALS

“Voor de schatkist heeft het mijns inziens een averechts effect”

“Deze neveneffecten vormen een bedreiging voor de Nederlandse schatkist”

“Eenzijdig accijnzen verhogen... gevolg ondernemers leggen het loodje”

De vele belastingverhogingen, waaronder accijnsverhoging op brandstoffen en alcoholische dranken, zijn op dit moment het gif voor de economie. Het is de bekende ‘druppel’ die de emmer laat overlopen. Voor de schatkist heeft het mijns inziens een averechts effect en voor vele ondernemers kan het de ‘doodsteek’ betekenen. Het trieste vind ik nog dat het Kabinet voet bij stuk houdt en geen gehoor geeft aan alle klachten en tegenargumenten. Voor het Kabinet blijkt alleen maar het fi nanciële huishoudboekje te tellen. Het is duidelijk dat het ondernemersklimaat in Nederland elk jaar verslechtert. Van een Kabinet, waar de VVD nota bene onderdeel van uitmaakt, had je toch anders mogen verwachten. «

Het echte gevaar wordt juist gevormd wanneer er bij dergelijke maatregelen enkel naar de absolute risico’s voor de schatkist wordt gekeken. Het ziet er in eerste instantie nog niet naar uit dat de misgelopen inkomsten uit accijnzen in het grensgebied in absolute zin zullen worden gecompenseerd door de extra inkomsten vanuit het Randstedelijk gebied. Zelfs mocht dit uiteindelijk toch het geval blijken te zijn, dan zijn het echter de nadelige neveneffecten die ertoe zullen leiden dat de overheid inkomsten misloopt. Juist doordat de consument in de grensgebieden meer inkopen zal doen in het buitenland, bestaat het risico dat de werkgelegenheid aan de Nederlandse zijde van de grens zal afnemen, met een stijgende werkloosheid als gevolg. Deze neveneffecten vormen op de lange termijn dus wel degelijk een bedreiging voor de Nederlandse schatkist. «

Accijnsverhogingen (en BTW) moeten op Europees niveau worden afgesproken of in ieder geval met elkaar in lijn zijn. Eenzijdig de accijnzen zo verhogen heeft tot gevolg dat ondernemers het loodje leggen en dat er alsnog veel minder inkomsten zijn voor de overheid. Z.s.m. terugdraaien dus! Kent u nog de vliegtaks van Wouter Bos? Een toeslag, waardoor mensen minder zouden gaan vliegen en het milieu minder belast zou worden. Het gevolg was dat veel Nederlanders via Duitsland of België gingen vliegen. Er werd niet minder gevlogen, maar wel vanuit Nederlandse luchthavens. Dit leverde economisch een énorme strop op. De luchtvervuiling werd niet minder, deze stopt niet ineens bij de grens. Ook deze maatregel werd na 1 jaar afgeschaft. Regering word wakker en stop dit soort onzinnige maatregelen! «

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

19


reportage

tekst: Melissa van der Beek // fotografie: Henk Veenstra

Met Abw altijd verzekerd op weg

Meer dan een kwart eeuw bemiddelt ABW in bedrijfsverzekeringen. Het Dordtse assurantiekantoor richt zich met name op de transportsector. Niet voor niets zit het grootste gedeelte van hun klanten langs de A15. ABW, dat voluit Assurantie Bemiddeling Wegtransport heet, werkt veel voor transporteurs en logistieke dienstverleners. “Zo’n 75% van onze klanten komt uit de transport. Het varieert van eenmansrijders tot grote logistieke dienstverleners. Eigenlijk verzekeren we al het vervoer over de weg en daarnaast ook de op- en overslag”, vertelt Martin Sterrenburg, die samen met Robin Doesburg Smits de directie van ABW vormt. “Ons werkgebied loopt niet alleen van de strook van Hoek van Holland tot aan Nijmegen, maar beslaat heel Nederland. Veel van onze klanten, die naast de logistiek ook komen uit de bouw, (petro)chemie en industrie, zijn via via bij ons terecht gekomen. Deze mond-totmondreclame is voor ons een teken dat we op de goede weg zitten”, aldus Sterrenburg.

SPECIALISATIE OP TRANSPORTGEbIED Het kantoor bemiddelt in alle mogelijke

20

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

verzekeringen die een bedrijf beschermen tegen onvoorziene omstandigheden, zoals ongelukken, ziekte, diefstal en juridische conflicten. Bij transporten kan dat gaan om het voertuig zelf, maar ook om de lading. Sterrenburg: “Stel dat een transporteur een oplegger van derden leent, dan is het verstandig daar een containertrailer aansprakelijkheidsverzekering voor af te sluiten. En met een werkmaterieelverzekering kan een ondernemer zich verzekeren tegen beschadiging of diefstal van machines, zoals heftrucks, graafmachines en tractoren.” De specialisatie op transportgebied is ongeveer 28 jaar geleden in gang gezet. “Toen begon de vader van mijn compagnon met een eenmansbedrijf in het verzekeren van het wegtransport. In zijn huiskamer”, benadrukt hij glimlachend. Het bedrijf groeide geleidelijk en in 2000 namen Sterrenburg en zijn compagnon het bedrijf over. Op dit moment werken

er 24 mensen bij het middelgrote assurantiekantoor, dat gevestigd is aan de Calandstraat op industrieterrein Dordrecht West.

DIGITAAL SChADES MELDEN Na de overname stond automatiseren hoog op de agenda. “We hebben toen het werk dat geautomatiseerd kon worden, geautomatiseerd. Dat werkte natuurlijk in ons eigen voordeel, maar zeker ook in het voordeel van onze klanten. Zo kunnen ze inloggen op hun eigen portal en veel zaken digitaal afhandelen. Binnenkort gaan we het systeem uitbreiden, dan kunnen ze ook alle mutaties in hun wagenpark invoeren. Daarnaast kunnen ze digitaal schades melden en allerlei formulieren hiervoor uploaden. Deze mogelijkheden versoepelen het proces. En doordat wij minder administratieve rompslomp hebben, kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn”, aldus Sterrenburg.


QUick scan HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Naast intermediairbedrijf ABW hebben Sterrenburg en Doesburg Smits ook een volmachtbedrijf. “Met ABW Volmacht B.V. beschikken we over de volmachten van grote verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor kunnen we zelf polissen opstellen en schades afwikkelen en kunnen we onze klanten sneller van dienst zijn”, legt Sterrenburg uit. Het Dordtse assurantiekantoor is één van de weinige bedrijven in Nederland dat voor zwaar vervoer een volmacht heeft.

TERuGDRINGEN vAN SChADELAST Een ander bedrijf dat de directie opstartte is Claimless. Met dit bedrijf verzorgen Sterrenburg en Doesburg Smits opleidingen voor chauffeurs. Als iemand beroepsmatig een voertuig bestuurt, moet op het rijbewijs code 95 staan. “Dit is een verplichte Europese regeling en houdt in dat je in vijf jaar tijd 35 uur moet trainen. Deze opleiding verzorgen wij bij onze klanten op locatie, waarbij we de nadruk leggen op het terugdringen van schadelast. Natuurlijk hebben chauffeurs een rijopleiding gehad, maar wij maken ze vooral bewust. Kijk eens goed om je heen. Wat gebeurt er precies? En hoe speel je daarop in? Eerst doen we theorie en daarna oefenen we in de praktijk. Een ander aspect in onze opleidingen is de communicatie tussen chauffeur en planning, maar ook richten we ons op lifestyle. Als chauffeur heb je een zittend beroep: je beweegt te weinig, daarnaast eet je onregelmatig en vaak ongezond, wat van invloed is op het ziekteverzuim.”

SMARTPhONE IN vERKEER Door het gebruik van de smartphone in de auto neemt de schadelast en het aantal zware ongelukken toe. Dit ziet Sterrenburg overigens niet alleen in het vrachtverkeer, maar in het verkeer algemeen. “Veel mensen zijn in het verkeer bezig met hun telefoon en dat is, gezien de schadelast, een zorgelijke ontwikkeling. Met onze trainingen proberen we bewustzijn bij chauffeurs te creëren. We laten zien dat wanneer je al rijdend op je smartphone bezig ben, je niet alleen het leven van een ander, maar ook dat van jezelf op het spel zet. Daar zoomen wij momenteel heel erg op in.” De medewerkers van ABW hebben een hoog opleidingsniveau. “We hebben dan ook veel verzekeringskennis in huis. Wij zijn erg gepassioneerd als het op verzekeringen aankomt en dat stralen we uit. Integer en betrouwbaar zijn onze basiswaarden.” Persoonlijk contact speelt een grote rol binnen de organisatie. Een trend die Sterrenburg in de transportbranche ziet, is dat er meer logistieke dienstverleners bijkomen. “Je ziet transporteurs die niet meer alleen van A naar B rijden, maar ook op- en overslag en distributie verzorgen. De complexiteit van organisaties verandert doordat transporteurs meer disciplines gaan verzorgen. Dat betekent ook dat de risico’s groter worden en de logistieke aansprakelijkheden belangrijker worden.” Voor Sterrenburg en zijn mensen is die complexiteit juist interessant. “Voor mensen die denken in risico’s is dit een uitdagend proces.”

«

» De transportbranche wordt complexer. Transporteurs rijden niet alleen meer van A naar B, maar verzorgen ook op- en overslag en worden zo logistiek dienstverlener. Dat betekent dat de risico’s voor deze bedrijven anders en groter worden.

ONZE VISIE » Het is een taak van een intermediair als ABW om de klant bewust te maken van de risico’s die een logistiek dienstverlener loopt. Om zo alle risico’s in kaart te brengen en daar oplossingen voor aan te dragen.

UW OPLOSSING » ABW brengt al deze risico’s in kaart en heeft de juiste verzekeringen in huis om deze risico’s af te dekken. Het bedrijf heeft een volmacht waardoor het zelf polissen kan opmaken en schades kan afwikkelen. Daarnaast heeft het kantoor jarenlange ervaring en hoogopgeleide mensen in dienst. Doordat de bedrijfsprocessen geautomatiseerd zijn, kan ABW zijn klanten nog beter en sneller van dienst zijn.

Abw Calandstraat 28 3316 EA Dordrecht Telefoon 078 - 610 20 44 E-mail info@abw.nl www.abw.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

21


Nieuw: A15 bedrijfsruimteverhuur met of zonder logistieke diensten A15 bedrijfsruimteverhuur heeft verschillende loodsen/ruimtes beschikbaar voor (kleine, middelgrote en grote) bedrijven die op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting. Tevens verhuren wij kantoor- en kantineruimte, al dan niet in combinatie met bedrijfsruimte. Onze opslagloodsen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 3700 m2. De afzonderlijke loodsen hebben verschillende afmetingen, welke in zijn geheel of gedeeltelijk verhuurd kunnen worden, zodat wij voor bijna al uw opslagbehoeften een passende oplossing kunnen bieden. A15 bedrijfsruimteverhuur is gespecialiseerd in de verhuur van ruimte voor (tijdelijke en lange termijn) opslag, zowel binnenopslag als buitenopslag. Opslag-

ruimte ten behoeve van bijvoorbeeld goederenopslag voor transportbedrijven, logistieke vervoerders, fabrieken, productiebedrijven, bouwbedrijven, handelsbedrijven, aannemers en verhuisbedrijven. Heeft u passende opslagruimte nodig voor distributie, logistiek, vervoer, verhuizingen, boedelopslag, voorraad of uw magazijn, dan zijn wij het perfecte adres! Onze service staat centraal. Wij werken met een team van enthousiaste, exibele mensen en zijn in staat allerlei werkzaamheden uit te voeren, zoals het laden en/of lossen van vrachtauto’s (ook via een laadperron of dockshelter. Uw vrachtwagen kan makkelijk bij ons terecht en onze heftrucks staan klaar om ingezet te worden.

FTL Logistiek

Gaanweg 9, Industrieterrein Vredebest 4214 KA Vuren Tel: 0183-661232 E-mail: info@a15bedrijfsruimteverhuur.nl


reportage

tekst & fotografie: Hieke Stek

QUick scan HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Mobiliteit: Dat is onze kracht AutoRent West Betuwe,Voet Personenvervoer en Streef Reizen zijn dé vervoersspecialisten in Rivierenland voor de zakelijke– en particuliere markt met een landelijk dekkend netwerk. Short Lease, verhuur personenauto’s, bedrijfswagens, 9 persoonsbusjes en touringcars onder één dak!

“De vervoerswereld is continu in beweging. Om kwaliteit en stabiliteit te kunnen blijven aanbieden, aan zowel onze klanten als aan ons 150 tellend personeelsbestand, hebben we ervoor gekozen de drie autonome bedrijven vanuit één kantoor aan te sturen en onze organisatie fl exibel in te richten. Onze medewerkers zijn overal inzetbaar. Ook de chauffeurs zijn allround en allen in het bezit van EHBO – het nieuwe rijden - sociale vaardigheden – en doelgroepenvervoer diploma’s. Wij investeren graag in onze mensen, maar ook in ons bedrijf door te blijven voldoen aan onze ISO 9001 certifi catie, TXkeurmerk en keurmerkBUS.”

AuTORENT wEST bETuwE Met 53 autoverhuurvestigingen in Nederland en zo’n 5.000 auto’s behoort AutoRent Europa Service tot één van de grootste, georganiseerde autoverhuurders van Nederland. “Wij hebben ons aangesloten bij de franchiseketen, omdat we klanten niet alleen overal in Nederland een stabiele en goede kwalitatieve service willen kunnen aanbieden, maar ook internationaal. Op deze manier hebben we professionaliteit gekoppeld aan ons ondernemerschap. Wij denken in mogelijkheden en kansen, om ons zo breed mogelijk in te zetten wat betreft mobiliteit, kwaliteit en effi ciëntie: Dit is er één van!”

vOET PERSONENvERvOER Van 07.00 uur tot 01.00 uur kunt u voor ziekenvervoer, scholierenvervoer, schiphol taxi en particulier

vervoer voor bedrijven en instellingen een beroep doen op Voet Personenvervoer. “Vanuit dit bedrijf hebben we Streef Reizen overgenomen en zijn daarna de franchise organisatie van AutoRent ingestapt. Om nog groter te denken en te doen zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met CITAX in Tiel en dat werkt uitstekend. Door onze krachten te bundelen kunnen we, de door de markt gewenste grootschaligheid het hoofd bieden en toch de kracht van onze lokale betrokkenheid en bekendheid behouden. Samen hopen we te kunnen participeren in de veranderingen die eraan komen op gebied van één tak van ons bedrijf, de zorgtaxi. Echter, wij hebben een passend antwoord op alle vragen met betrekking tot personenvervoer: van een incidentele opdracht tot langlopende contracten voor overheden of instanties.”

STREEf REIzEN Zoekt u vervoer vanaf 50 personen? Dan is Streef Reizen een betrouwbare partner. “Onze 12 touringcars met chauffeurs staan startklaar voor bedrijfsuitjes, schoolreisjes, verenigingsuitjes en voor particuliere initiatieven. U kunt kiezen voor een door ons georganiseerde dag, want we hebben afspraken gemaakt met horeca, attractieparken, evenementen en concerten om scherp geprijsd een leuk dagje uit aan te kunnen bieden. Natuurlijk kunt u ook zelf een dag of een meerdaagse reis in binnen– of buitenland organiseren en onze touringcar met chauffeur inhuren.”

«

» Onze 3 bedrijven AutoRent Betuwe West, Voet Personenvervoer en Streef Reizen vullen elkaar perfect aan. Voor alles wat met mobiliteit te maken heeft, kunt u bij ons terecht: Short Lease, verhuur en vervoer met chauffeur”, legt directeur Ad van de Weijenberg uit. “ Wij werken niet met jaarcontracten, maar bij de Short Lease service zeg je per maand op. Zonder boete. Een ideale vorm voor startende ondernemers, zzp’ers en ondernemers die werken met tijdelijke arbeidscontracten.

ONZE VISIE » Ons wagenpark biedt een ruime keuze in personenauto’s, bedrijfswagens en 9 persoonsbusjes. Bedrijven die vervangend vervoer nodig hebben kunnen gebruik maken van onze vrije verhuurservice of verhuurservice met chauffeur; bijvoorbeeld directievervoer en schiphol taxi, personenbusjes voor scholierenvervoer en touringcars voor bedrijfsuitjes, schoolreisjes en meerdaagse reizen.

UW OPLOSSING » Ons werkgebied is Rivierenland en ver daarbuiten. Om voor onze klanten altijd continuïteit te kunnen waarborgen, een landelijke dekking te genereren en het risico van aanbestedingen te verspreiden, zijn we verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan binnen het personenvervoer. Met deze 3 mobiliteitspeilers staan we stevig in de markt en kunnen we een goede prijs en kwaliteitsverhouding bieden. Wij helpen u op weg. Altijd! Veilig, comfortabel en met een uitstekende service.

AuTORENT wEST bETuwE vOET PERSONENvERvOER STREEf REIzEN Anthonie van Diemenstraat 14 4104 AE Culemborg Telefoon 0345 - 53 18 29 E-mail info@autorent-westbetuwe.nl www.autorent.nl/westbetuwe.nl E-mail ad@taxi-voet.nl www.taxi-voet.nl E-mail info@streef-reizen.nl www.streef-reizen.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

23


d!! n a l n e r d e i n v a k RRiivierenl e i t s i g k o e L i t t eenn Logis 5.00 uur r o p s t n r a o r p gg TTrans g van 10.00 tot 1 0 uur a d e i t a o d .nl e m d t 0 o o n . sda r k a 8 m l P e 1 li o n b e t r u e o P d r P t 6.g0i0stiekrivie Wei 4 in Tiel rt 2012 1 n a v mnnaaaarr dzeaterdag 31 maam KKoom 4 1 o 20a www.l el), Oude eim 5 rrein Med 1 te n g e jv a ri d d.nl ertdprogram ag! ort (blea d n nspe e i doornhde t n o OortvTirae r n m a v . o .J r sport eltralno eubw gis/Htiekroi n Tboiuewinlg 3ninaGealdrermdalseen P Zie vo hijssen Schreudew rs Mw . tati Poppen s Locatie: T n a d Revabo, n v a p , n R e s E n e RLocVatiO e: Bouwm E V S I T A GR

:

ze dag zijn

van de Sponsors

TRANSPO

RT &

IN BE LOGISTIEK

WEGING

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Only for men, Corim Dental, TSV Trailers & Parts, Leeuwenstein Groep, Van den Haak Transmission, Fruitmasters.


reportage

tekst & fotografie: Huub Luijten

BedriJvenpark Medel:

Grote kavels – goede bereikbaarheid – groene omgeving Rivierenland als logistieke hotspot op de kaart zetten. Dat is de inzet van bedrijven, gemeenten en de provincie. Bedrijvenpark Medel in Tiel zet een volgende stap in het verwerkelijken van die ambitie. Groot, groter, grootst. Medel werkt hard aan een volgende uitbreiding. Monique Spijker-Vries is coördinator gronduitgifte van het Industrieschap Medel, dat het gelijknamige bedrijvenpark ontwikkelt en beheert. Ze vertelt over de nieuwste ontwikkelingen en de kwaliteiten die Medel speciaal maken als vestigingsplaats voor lokale, regionale en (inter)nationale bedrijven.

uNIEKE LIGGING “Onze ligging is uniek en één van onze sterke kanten. Wij zijn een toplocatie voor bedrijven in de logistieke sector en bouw-, handels- en productiebedrijven waarvoor de aanvoer, afvoer en overslag van (eind) producten en grondstoffen essentieel is. Medel heeft namelijk een eigen afslag aan de A15 die ons park direct aansluit op het snelwegnet Rotterdam - Roergebied. Daarnaast beschikken we sinds medio 2012 over een laad- en loskade met uitgebreide faciliteiten aan het Amsterdam Rijnkanaal. Daardoor hebben we een ‘open’ waterverbinding met Rotterdam. En onze afstand tot Schiphol bedraagt slechts 75 autokilometers.”

vOLOP RuIMTE vOOR GROEI Behalve de unieke ligging van Medel is ook de beschikbare ruimte voor bedrijven een pluspunt van het bedrijvenpark. “In de logistieke sector voltrekt sinds enkele jaren een schaalvergroting. Kleinere en middelgrote bedrijven gaan samen om extra slagkracht te ontwikkelen. Zo ontstaan grote ondernemingen die door de aard van hun activiteiten ook veel ruimte nodig hebben om optimaal te kunnen opereren in de markt.” Aan die vraag naar ruimte, ofwel grote kavels, kan bedrijvenpark Medel door de uitbreiding helemaal tegemoetkomen. “We zijn al met onze 122 hectare het grootste bedrijvenpark in de regio Rivierenland. Tussen nu en midden 2015 komt daar in eerste instantie nog 35 hectare bij. De gemeenten Neder Betuwe en Tiel hebben deze uitbreiding in onderlinge samenwerking mogelijk gemaakt. We zaten tegen onze fysieke grens aan, maar met de uitbreiding kunnen we weer ‘ja’ verkopen aan bedrijven. Voor een kavel van 11 hectare ligt er al een optie en worden de vergunningen geregeld.” Behalve de nadruk op ruimte hecht Medel ook aan gedifferentieerde werkgelegenheid voor de regio. “Warehouses voor pure opslag die weinig arbeidsplaatsen bieden vind je hier niet. We streven naar een gemiddelde werkgelegenheid van 30 plaatsen per hectare. Daarin slagen we ruimschoots.”

PARKMANAGEMENT Bedrijvenpark Medel is geen doorsnee bedrijventerrein. “Elk bedrijf op het park is lid van de Coöperatie Medel, die voor het parkmanagement zorgt. Onderdelen van dat management zijn de beveiliging van het terrein, beheer van het glasvezelnetwerk, bouwkundige eisen en zodanige inpassing van de ruimte dat het groene parkachtige karakter van het terrein intact blijft. Het Industrieschap heeft een eigen kantoor op Medel. Bij dit ‘loket’ kunnen bedrijven terecht voor informatie over kavelinrichting, voorschriften, milieueisen, architectuur en vergunningen.” “We leggen bewust nadruk op het begrip ‘park’ en waken erover dat Medel een duurzaam bedrijventerrein met landschappelijke waarde is en blijft.”

«

QUick scan HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Bedrijven in de logistieke sector en bedrijven die baat hebben bij goede logistieke verbindingen zijn op zoek naar een vestigingsplek die tegemoet komt aan hun wensen.

ONZE VISIE » Bedrijvenpark Medel biedt als logistieke hotspot een totaalpakket van voorzieningen voor bedrijven. Die voorzieningen komen tegemoet aan hun specifieke wensen op het gebied van effectief aan-, af-, en doorvoeren van (eind)producten en/of grondstoffen.

UW OPLOSSING » Wij bieden op ons terrein grote kavels en uitgebreide faciliteiten in een fraaie groene parkachtige omgeving met een duurzame en representatieve uitstraling. Het park beschikt over uitstekende verbindingen met het wateren snelwegnet. En natuurlijk kunnen ondernemers met al hun vragen terecht bij één loket.

bEDRIjvENPARK MEDEL Medelsestraat Oost 13 4004 LE Tiel Telefoon 0344 - 67 37 00 www.medel.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

25


reportage

tekst: Carla Admiraal // fotografie: Thomas Segers Fotografie V.l.n.r.: Tom Wiersma, Marcel Punselie en Mart Deelman

Sanders|fritom gaat voor uw beste logistieke oplossing Ontzorgen, het is een woord dat tegenwoordig veel gebruikt wordt, maar het is precies datgene wat logistiek dienstverlener Sanders|Fritom zijn klanten biedt. Voor elke klant wordt de beste logistieke oplossing bedacht, zodat de ondernemer zich aan zijn eigen corebusiness kan wijden.

QUick scan HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Sanders|Fritom is door jarenlange ervaring specialist op het gebied van fi jnmazige 24-uurs Benelux distributie, van het ophalen tot en met het afl everen van goederen en alles wat daar tussen zit. Waren de werkzaamheden in het verleden enkel gericht op de Benelux, tegenwoordig vervoert het bedrijf als internationaal logistiek dienstverlener goederen door heel Europa. Nadat Sanders zich aansloot bij de Fritom Group, behoort het bedrijf tot één van de grootste logistieke dienstverleners van ons land en werkt het voor zowel mkb-bedrijven als voor grote multinationals. Door samenwerking met andere bedrijven binnen de Fritom Group kan ook zeevracht verzorgd worden. “Klanten bieden wij de controle over hun zendingen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken”, aldus Mart Deelman, salesmanager van Sanders|Fritom. “Wij nemen het hele logistieke proces voor onze rekening, van transport tot warehousing. We werken met een 24-uurs service, waardoor klanten ook kleinere bestellingen snel in huis hebben.”

LOGISTIEKE GOEDERENSTROOM Warehousing, het opslaan van goederen en materialen en zorgdragen voor de interne logistieke goederenstroom en beheersing van de orderstroom, is één van de diensten van Sanders|Fritom om klanten te ontzorgen. Door middel van een geavanceerd warehouse management systeem kan de klant zelf online volgen wat de stand van zaken is met betrekking tot de voorraden. Men krijgt automatisch bericht indien de voorraad onder het gewenste niveau komt. “Warehousing en distributie is ook een

combinatie die een minimum aan transportbewegingen vereist en dus voordelig voor de klant kan zijn. Dat betekent dat de vaste kosten variabel kunnen zijn”, legt Tom Wiersma, operationmanager, uit. Fritom beschikt over vijf warehouses in Nederland, waaronder één op het Jagersveld in Uden. Deelman: “Als extra service bieden we aan om samen met de opdrachtgever te kijken naar verbeterpunten bij zijn bedrijfsprocessen, of sommige vaste kosten omgezet kunnen worden in variabele kosten door middel van variabele oplossingen voor hun logistiek.”

vERMINDERING uITSTOOT Voor het Udense bedrijf is duurzame bedrijfsvoering belangrijk. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een schoon wagenpark dat voldoet aan alle eisen. De invoering van milieuzones die sommige steden hebben ingesteld, vormt voor Sanders|Fritom geen enkele belemmering. Wiersma: “We hebben de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot tot 2015 met 30 procent te verlagen ten opzichte van 2007. Dat doen we ook door inventief om te gaan met nieuwe mogelijkheden zoals LZV’s (lange zware vrachtwagens). Iedere nacht brengen we buiten de spits en vertragingen om zo enkele citytrailers, zonder overladen, naar de distributiechauffeurs in de Benelux. Van daaruit gaat het vervoer verder met lokale vrachtwagens.” Bedrijven die willen bekijken hoeveel CO2-uitstoot zij kunnen besparen door gebruik te maken van vervoersoplossingen van Sanders, kunnen een kijkje nemen op www.sandersfritom.nl bij de CO2calculator, die voor iedereen gratis te gebruiken is.

«

» Met het invoeren van stedelijke milieuzones en andere beperkingen wordt het voor bedrijven steeds lastiger om goederen op tijd bij klanten te krijgen. Vervuilende vrachtwagens worden vanaf 2015 uit elke grote stad geweerd. Grote vraag is hoe men zijn logistieke proces op orde krijgt.

ONZE VISIE » Bedrijven willen zich vooral richten op hun kernactiviteiten. Daar ligt hun kracht en daarin onderscheiden ze zich. Het totale logistieke proces is voor hen ondoorzichtig en wordt steeds vaker uitbesteed. Dit maakt dat de vraag naar hoogwaardige logistieke dienstverlening toeneemt, maar ook de behoefte aan regie.

UW OPLOSSING » Sanders|Fritom biedt snelle en flexibele oplossingen tegen concurrerende tarieven. Betrouwbaar, gemak en duidelijkheid zijn de sleutelwoorden. Ook de vraagstukken die buiten het eigen verzorgingsgebied liggen worden passend opgelost.

SANDERS fRITOM Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon 0413 - 22 44 44 E-mail info@sandersfritom.nl www.sandersfritom.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

27


plantijnweg 31 4104 BC culemborg culemborg@henkscholten.nl | 0345-516613


reportage

tekst: Jelmer van Nimwegen

Man trUck & BUs

MAN-trucks: als het aankomt op TCO zijn wij jouw MAN MAN Truck & Bus, de Nederlandse importeur van MAN-trucks en -bussen in Nederland kijkt terug op een succesvol 2013. Als eerste aanbieder van een volledig aanbod op Euro 6 kon MAN goed inspringen op de vraag van ondernemers naar niet alleen zuinig, maar ook duurzaam transport. Neem daarbij dat het merk voor het tweede achtereenvolgende jaar is verkozen tot meest betrouwbare truck merk door de Duitse keuringsinstantie TÜV en het plaatje is compleet. Voor ondernemers in de transport en logistiek was en is de markt buitengewoon lastig: het aanbod is laag, de brandstofprijzen zijn hoog, het boek met wetten, regels en voorschriften is dik en dit alles zet druk op de marges. Dat maakt dat veel bedrijven weinig ruimte vinden voor investeringen, maar die worden vanuit Brussel wel opgelegd: de motoren moeten schoner en zuiniger. MAN speelt hier met haar producten op in met duurzame modellen met laag eigen gewicht en gunstige verbruikcijfers die ervoor zorgen dat de Total Cost of Ownership (TCO) zo laag mogelijk is. De Euro 6-modellen – die de zuinigste in de markt zijn – hebben een hoge restwaarde van de MANtrucks en houden zo de afschrijving laag.

MAN TELEMATICS® Met innovatieve toepassingen, zoals MAN TeleMatics®, helpt MAN vervoerders hun kosten maximaal te reduceren. Door continu inzicht te

bieden in brandstofverbruik gekoppeld aan rijgedrag, kan de ondernemer zijn medewerkers actief sturen. Met het trainingsprogramma MAN Profi Drive® worden chauffeurs getraind in het optimaal gebruiken van hun truck om zo veilig en zuinig mogelijk te rijden. Geavanceerde techniek en bewustwording van het rijgedrag blijken de beste combinatie voor een zo effi ciënt mogelijke bedrijfsvoering.

DEALERNETwERK MAN heeft in Nederland een uitgebreid dealernetwerk. Deze dealers staan met elkaar garant voor professioneel advies en optimaal onderhoud van de trucks. Daarbij staat, naast betrouwbaarheid en kwaliteit, de duurzaamheid hoog in het MAN-vaandel: alle MAN-dealers in Nederland hebben het BOVAG Erkend certifi caat behaald. De elf MAN-dealers, die samen 34 vestigingen hebben, voldoen ruimschoots aan de normen en eisen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

«

QUick scan HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Hoge concurrentie in de transportwereld zorgt voor marges die onder druk staan.

ONZE VISIE » De toekomst is aan vervoerders die de krachten kunnen bundelen. Met het gebruik van technieken als telematica kunnen ze voertuigen nog efficiënter inzetten. Door optimaal inzicht te krijgen in gebruik en verbruik hebben ze de sleutel tot een zo laag mogelijke TCO.

UW OPLOSSING » MAN is dé partner die met de ondernemer meedenkt over de voor hem beste vervoersoplossing. Dit bereiken we o.a. met onze efficiënte uitvoeringen, goede services en hoge productkwaliteit, maar ook onze innovatieve oplossingen als MAN TeleMatics®. Als het aankomt op TCO, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn wij jouw MAN.

MAN TRuCK & buS www.man-trucks.nl Uw MAN-dealer in de regio

ROSIERvANDENbOSCh

Sir R. Hillstraat 9 4004 JT Tiel Telefoon 0344 - 61 49 40 www.rosiervandenbosch.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

29


reportage

tekst: Joke Heikens // fotografie: Ruud Voest

“betere voorlichting en sociale regelaars voorkomen veel problemen bij omleidingen” AAA Verkeersgroep BV assisteert bij omleidingen, festivals en ongelukken. Overal waar verkeersregelaars nodig zijn, kan AAA Verkeersgroep ingezet worden. “Verkeersdeelnemers zijn erg op hun TomTom gericht, merken wij”, vertelt algemeen directeur Barrie Janssen.

QUick scan HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Mensen zijn te gehaast en teveel op hun TomTom gericht, er is weinig begrip voor omleidingen en verstoringen.

ONZE VISIE » Kwaliteit en transparantie zijn heel belangrijk. Laat de weggebruikers weten wat er aan de hand is. Een negatieve uitstraling vanuit de verkeersregelaars of vanuit de gemeente zorgt voor nog meer problemen.

UW OPLOSSING » Communiceer breed over de afsluiting, laat mensen weten wat er aan de hand is en doe dit ruim van tevoren, dat dit niet gebeurt heeft meestal met geld te maken. Ook moet de controle op de verkeersregels scherper.

AAA vERKEERSGROEP b.v. Prinses Wilhelminastraat 6 3467 PK Hekendorp Telefoon 0182 - 78 70 30 E-mail info@aaaverkeersgroep.nl www.aaaverkeersgroep.nl

30

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

“Zodra iets anders gaat dan gepland, zijn mensen geïrriteerd. Ook het onderricht over verkeersregelaars laat tijdens de rijlessen veel te wensen over.” De hele maatschappij krijgt het drukker, dat zie je terug in het verkeer. Janssen: “Vroeger wist iedereen nog dat een verkeersregelaar boven stoplichten gaat, nu weten velen dat niet. Dat is ontzettend jammer, want het aantal verkeersregelaars en de momenten dat ze ingezet worden, is met 33% toegenomen. Er zou meer aandacht moeten zijn voor wat een verkeersregelaar doet en wat hij op straat te zeggen heeft. Overal zijn Postbus 51 spotjes voor, behalve voor ons.”

OPLOSSINGEN zOEKEN De AAA Verkeersgroep weet bij festivals al maanden vooraf wat er gaat gebeuren, wanneer en wat daarvoor geregeld moet worden. “Wij verzorgen de veiligheid rondom festivals. We zijn eigenlijk het visitekaartje van het festival, we zijn de eersten die mensen zien die naar het festival komen. Dan is het belangrijk dat we sociaal zijn en dat we vooral mensen verder willen helpen. Veel problemen met verkeersregelaars komen doordat deze mensen alleen met een verbod komen ‘Hier mag je niet in’ en niet op zoek gaan naar een oplossing, samen met de bestuurder. Ik leer mijn personeel om aardig en voorkomend te zijn en vooral om mensen te helpen.

Wij verzorgen zelf opleidingen en die geven we ook aan derden, bijvoorbeeld aan gemeentes of aan bouwbedrijven die daarmee zelf een kortdurende omleiding kunnen verzorgen.”

PERSONEEL “Ons werk is heel afwisselend. Het is wel belangrijk dat je die persoon op een klus zet die daar ook geschikt voor is. Iemand die goed is in hulpverlening rondom festivals en afzettingen, moet je niet op een kruispunt zetten waar de verkeerslichten niet werken. Zulke dingen zie je vaak tijdens de opleiding al. Het personeel dat ik krijg, heeft een heel diverse achtergrond. Er komen mensen uit de beveiliging en bij de politie vandaan, maar net zo goed bouwvakkers en uit het leger. Helaas zijn het nog vooral mannen die bij ons werken, ongeveer 90% en dat is helemaal niet nodig. Vrouwen kunnen dit werk net zo goed doen, zij hebben andere kwaliteiten die net zo belangrijk zijn.”

AD hOC De AAA Verkeersgroep is 24 uur per dag bereikbaar. “Dat doe ik niet alleen hoor”, zegt Janssen. “Met een collega hebben we om de beurt piketdiensten. Als er midden in de nacht een ongeluk gebeurt waarbij de weg afgezet moet worden, dan bellen ze ons en dan staan wij klaar.”

«


plUs

tekst & fotografie: René Zoetemelk

Ronald van der Starre: “Er worden door Svea Finans geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd”

Zekerheid waarop Je kUnt BoUwen:

Svea finans neemt zakelijke vorderingen over en betaalt binnen 48 uur “Welk bedrijf heeft de zekerheid dat facturen binnen 48 uur worden betaald?” Met die vraag opent Ronald van der Starre zijn betoog over Svea Finans. Van der Starre is directeur van deze Credit Managementgroep met vestigingen in Reeuwijk en Amsterdam.

vea is een op het MKB gerichte S fi nancier. Het neemt echter ook het debiteurenbeheer uit handen en dekt kredietrisico af. Volgens Ronald van der Starre geeft dat zoveel zekerheid dat ondernemers zich volledig kunnen richten op hun core business. “Je weet dat je facturen snel worden betaald en dat geeft rust. Wij zijn echter geen incassobureau maar een verlengstuk van een organisatie.”

fACTORING Door het verkopen van zakelijke vorderingen aan Svea heeft een ondernemer altijd liquide middelen. Ronald van der Starre ziet daar het grote voordeel voor het MKB. “Hierdoor maken bijvoorbeeld veel uitzendbureaus gebruik van onze diensten. Uitzendkrachten verwachten vanzelfsprekend wekelijks uitbetaling van hun salaris. De betaling van, vaak grote, vorderingen van de uitzendbureaus bij hun klanten laat vaak lang op zich wachten. Wij nemen die vorderingen over en betalen direct uit, zodat ze snel over liquide middelen kunnen beschikken. Het is maar een voorbeeld van een branche waarvoor wij veel diensten verrichten. Ook veel ondernemers uit andere branches hebben profi jt van onze inzet. Je hebt direct beschikking over het geld waarvoor je diensten hebt verricht.” Door Svea worden jaarlijks 50.000 vorderingen verwerkt met een totaal bedrag van rond de € 150.000.000,-.

DIENSTvERLENING

fLEXIbEL

De doelgroep van Svea is het MKB, waaronder ook de grote groep ZZPers, met een omzet tussen de € 50.000 en € 4.000.000,-. “Wij nemen voor onze klanten vorderingen over als het bedrijf waarvoor ze werkzaamheden hebben verricht voldoende kredietwaardig is. Het onderzoek naar die kredietwaardigheid doen wij snel zodat we aan de slag kunnen. Ondernemers hebben behoefte vlot en adequaat zaken te doen. Svea is daarom georganiseerd naar de vraag van de klant. Onze accountmanager blijft vanaf acquisitie tot en met debiteurenbeheer bij de factuurstroom betrokken. Bij Svea is men verzekerd van contact met één medewerker die op de hoogte is van de bedrijfsomstandigheden en facturering. Op een gekochte factuur wordt uiteraard verdiend. “Het aankooppercentage is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de organisatie waar de vordering wordt gedaan en de gehanteerde betalingscondities die daar gelden. Meestal ligt het bedrag rond de 5% van het factuurbedrag. Het kost je iets maar je weet dan wel zeker dat er binnen 48 uur wordt uitbetaald en dat de risico’s voor Svea zijn.” Het aquisitietraject van Svea is kort. Er worden geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd. “Als we tot overeenstemming komen met de nieuwe relatie gaan we snel aan de slag. Er komen hier zelfs klanten met een stapel facturen binnenlopen.”

Wanneer je net een onderneming hebt opgebouwd of als je uit een moeilijke periode komt is het belangrijk dat er voldoende liquide middelen zijn. Die behoefte zal in de loop van de tijd minder worden. Ronald van der Starre: “Onze dienstverlening is zo opgebouwd dat je niet vastzit aan langlopende verplichtingen. De ondernemer kan zelf bepalen welke facturen er worden ingediend. Er gelden dus geen minimale omzetvereisten of concentratiegraden. Er zijn relaties die slechts facturen voor één klant bij ons onderbrengen. Veel is mogelijk!” Solide partner Ronald van der Starre tot slot: “Wij zijn een solide partner. In Zweden heeft Svea Finans de functie van Spaarbank en beschikt daardoor over substantieel eigen en vreemd vermogen. Ingekochte facturen worden altijd uitbetaald. Het is zekerheid waarop je kunt bouwen.”

«

SvEA fINANS Reeuwijk: Reeuwijkse Poort 107b, 2811 MX Reeuwijk Telefoon 0182 - 62 44 00 Amsterdam: Ed Pelsterpark 12, 1087 EJ Amsterdam Telefoon 020 - 398 90 00 E-mail info@sveafi nans.nl www.sveafinans.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

31


Op zoek naar fiscale lucht voor het MKb Het Nederlandse belastingstelsel is niet ontworpen voor een economische crisis van deze afmetingen, oordeelt Sylvester Schenk, voorzitter van het Register Belastingadviseurs (RB). Eén of twee slechte jaren achter elkaar, dat kan, maar geen zes, zoals nu. Om de gaten te dichten haalt de overheid allerhande belastinginkomsten in de tijd naar voren, maar ondernemers die moeite hebben de eigen kas op peil te houden kunnen de schatkist ook niet spekken. Het RB stelde daarom een pakket crisismaatregelen voor, bedoeld om het MKB lucht te geven en de belastinginkomsten op termijn stabiel te houden of zelfs te laten stijgen. Den Haag nam er geïnteresseerd kennis van maar implementeerde het niet. Een gemiste kans?

32

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014


plUs

tekst: Jeroen Kuypers // fotografie: Marco Magielse

Voor wie goed kijkt lijken er twee economieën te bestaan. Er is de wereld van de aandelenbeurzen en de multinationals, die elk kwartaal hogere koersen en hogere winsten presenteren. Zelfs de banksector, die de crisis veroorzaakte en de eerste jaren compleet op instorten stond, lijkt zich spectaculair te herstellen. En er is de wereld van het MKB, waar een heel andere wind waait. “Veel familiebedrijven zijn in overlevingsmodus,” zegt Sylvester Schenk. “De winsten staan onder druk, de loonsom wordt minder. Dat merkt de fiscus natuurlijk ook jaar op jaar. In 2007 is weliswaar het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd, maar daar staat tegenover dat de verlies- en winstcompensatie in de tijd beperkt is. Aangezien de verliezen zich opstapelen en voor veel bedrijven niet meer mogen worden gecompenseerd met vroegere winsten, betaalt het MKB nu een erg hoge prijs voor die tariefverlaging.”

TOT AAN DE LIPPEN De 7500 leden van het RB bedienen het brede middensegment van de zakelijke markt. Zij zien de belastingaangiften van de ruggengraat van het Nederlands bedrijfsleven en weten dus als geen ander hoe de vlag er werkelijk bij staat. Het plaatje stemt niet vrolijk. Schenk: “Er zijn sectoren waar het momenteel ietsje beter gaat. Andere blijven rode cijfers schrijven, zoals de detailhandel. We zien ook dat er massaal hypotheekschulden worden afbetaald en dat is op termijn positief. Maar als het individueel verstandig is voorzichtig met geld om te gaan is het dat collectief nog niet. Een samenleving die niet consumeert kan ook haar economie niet laten groeien. En bij veel bedrijven zijn de reserves op en staat het water aan de lippen. Dat is nog het meest zorgelijke.”

INKOMSTEN NAAR AChTEREN SChuIvEN De maatschappelijke kosten van omvallende bedrijven liggen vele malen hoger dan die van fiscale steunmaatregelen. Faillissementen kunnen leiden tot vervolgfaillissementen of gedwongen reorganisaties bij toeleveranciers. Ook al staat de fiscus vaak vooraan bij de schuldeisers, zij is aan het eind van de rit de grootste verliezer, want minder inkomsten uit omzetbelasting, loonbelasting tot zelfs accijnzen en assurantiebelasting (bankroete bedrijven hebben geen wagenpark meer en sluiten geen verzekeringen meer af) tikt hard aan. Daarom stelde het Register Belastingadviseurs een crisispakket samen met de bedoeling het waterpeil bij het MKB te laten dalen tot onder verdrinkingsniveau. Belastingadviseurs kennen de mogelijkheden van het fiscale stelsel als geen ander. Bovendien dachten ze bij het opstellen van het pakket niet alleen aan het belang van de bedrijven maar ook aan dat van de staat. Elke maatregel was zo uitgedokterd dat de inkomsten

voor de Belastingdienst nu weliswaar daalden maar op termijn gelijk bleven of zelfs iets stegen. Met andere woorden: terwijl Den Haag momenteel inkomsten in de tijd naar voren haalt, vaak op kosten van het MKB, schuift het crisispakket ze naar achteren, ten voordele van datzelfde MKB. De opheffing van het in de tijd beperken van verliescompensatie was één van die maatregelen. Hoe reageerde het Ministerie van Financiën? Het antwoord is lauw.

LAGERE DIvIDENDbELASTING “Men vond het een prima plan maar pikte het niet op,” zegt Sylvester Schenk. “De toenmalige staatssecretaris, Weekers, reageerde met de opmerking dat hij er het geld niet voor had. Zelf vrees ik dat wij toch altijd teveel als lobbyisten worden gezien, alsof we alleen maar opkomen voor de belangen van het MKB, terwijl we met dit plan ook die van de samenleving als geheel op het oog hebben. Het kabinet heeft wel wat uit het pakket opgepikt, maar dan vooral wat toch al in de eigen kraam te pas kwam.” De VVD lijkt zich blind te staren op maatregelen om de overheid kleiner en efficiënter te maken, de PvdA op zogezegd slapende kapitalen die moeten worden aangewend om de tekortschietende consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen te compenseren. Sylvester Schenk heeft een goed voorbeeld van dat denken: “De dividendbelasting is tijdelijk verlaagd van 25 naar 22%. Het kabinet verwacht daarvan een extra opbrengst van anderhalf miljard, want al die DGA’s die op grote reserves zitten gaan zichzelf nu extra dividend uitkeren. In de tijd van Zalm is zoiets ook al eens geprobeerd en toen leverde dat de schatkist inderdaad veel geld op. Maar dat waren economisch gouden jaren,

toen de bomen niet tot in de hemel maar zelfs daarbovenuit groeiden. Na zes jaar crisis zijn de spaarpotten leeg. Ook al daalt het tarief met drie procentpunten, je moet wel kapitaal hébben om van die daling te kunnen profiteren.”

TANTE AGAATh OPGRAvEN Als het er dan toch om gaat geld te mobiliseren dat nu maar waarde staat te verliezen op een bankrekening zou de regering beter de Tante Agaath regeling nieuw leven inblazen, vindt Sylvester Schenk. De eerder al bestaande regeling is nu zo beperkt dat ze net zo goed helemaal afgeschaft had kunnen worden. Het gaat om een belastingfaciliteitvoor familieleden (en anderen) die een beginnende ondernemer financieel ondersteunen. “Ik heb onlangs een stuk daarover geschreven met de wat provocerende kop dat het tijd werd Tante Agaath op te graven. Die werd door de redactie natuurlijk veranderd in iets neutralers, maar mijn boodschap bleef dezelfde. Alles wat het midden en kleinbedrijf lucht kan geven is momenteel welkom, want de crisis heeft veel te lang geduurd. Het is die duur die ons als belastingadviseurs de meeste zorgen baart, zowel voor het MKB als voor de schatkist. Er zijn geen extra belastingmaatregelen meer mogelijk om de inkomsten op te krikken. We hebben in dat opzicht de grenzen van het fiscale stelsel wel bereikt. We hebben dus geen andere keuze dan de economische storm uit te rijden en te hopen op betere tijden, maar die mogen echt niet lang meer op zich laten wachten.”

«

Voor het hele crisispakket, surf naar www.rb.nl/nieuws/wetscommentaren

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

33


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2 3

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer) Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4

Voorbeeld overzicht Website-Leads

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s

De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 Donderdag 3 januari 2013

Alle relevante informatie wordt nu vast-

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


plUs

tekst: Eelco Kersloot // fotografie: Gerrit Boer

onderneMers Uit noordeliJke hofstad presenteren het Boek:

‘200 jaar hofleverancier onder Oranje’ Hofleverancier is een bijzonder predicaat. Voordat een bedrijf deze eretitel mag voeren, moet het minimaal honderd jaar bestaan en een zeer strenge keuring doorstaan. “Iedere hofleverancier is een boeiende onderneming met een eigen verhaal. Wij hebben die verhalen gebundeld. Resultaat is een bijzonder boek: 200 jaar Hofleverancier onder Oranje”, vertelt Patrick Faber van 141% Salessupport, het Leeuwarder bedrijf dat het boek initieerde en uitgeeft.

Samen met compagnon Enrico Chin a Foeng toog Faber dinsdag 11 december 2013 naar drukkerij én hofleverancier Zalsman in Zwolle. Daar ontving, onder toeziend oog van zo’n zestig hofleveranciers, Commissaris van de Koning van Overijssel Ank Bijleveld het eerste exemplaar. Een kippenvelmoment, aldus Chin a Foeng, die het boekconcept bedacht na een bezoek aan een klant met het predicaat. “Een hofleverancier bestaat minimaal honderd jaar en heeft dus enorm veel meegemaakt en doorstaan. Denk alleen al aan de twee wereldoorlogen en verschillende crises. Reden genoeg om die verhalen een platform te geven.”

STRENGE vOORwAARDEN De voorwaarden om hofleverancier te worden, zijn niet mals. “Minimaal een eeuw lang moet een bedrijf van onbesproken gedrag zijn. Sterker nog: het moet een duidelijke maatschappelijke functie hebben. Mooi voorbeeld is drukkerij Zalsman. Deze heeft een tweede vestiging in Kampen waar verstandelijk beperkten werken”, legt Faber uit. Of hofleveranciers nog daadwerkelijk aan

het hof leveren? “De meeste niet. Wél moeten ze, desgevraagd, daartoe in staat zijn. Het predicaat is nu vooral een kwaliteitszegel die, nationaal én internationaal, veel opzien baart en daarmee een behoorlijke impuls geeft aan een bedrijf.”

SPANNING ROND TROONSwISSELING In januari 2013 startten Enrico en Patrick hun ambitieuze project. Maar amper onderweg, leek het plan helemaal in duigen te vallen. “Ik hoorde op de radio dat koningin Beatrix het volk ging toespreken. Dat kon maar één ding betekenen: de troonswisseling was aanstaande. En dus dat alle hofleveranciers het predicaat niet meer mogen voeren, voordat ze een nieuwe screening hebben doorstaan. Gelukkig voor ons, brak de kersverse koning met deze traditie. Zo bleven alle predicaten gehandhaafd en konden wij de draad in maart weer oppakken.” Inmiddels zijn de eerste drieduizend exemplaren een feit en vindt het 244 pagina’s tellende boek gretig aftrek.

Het boek ‘200 jaar Hofleverancier onder Oranje’ is verkrijgbaar via 141% Salessupport, maar ook bij de betere boekhandels en Bol.com. Hofleveranciers kopen het boek voor een gereduceerd bedrag van 35 euro, niet-hofleverancier voor 49,95 euro. Beide bedragen zijn exclusief btw en verzendkosten.

geschreven door ‘Stichting Hofleveranciers Nederland’ en vertelt de complete geschiedenis van het predicaat. Vanaf de aankomst van prins Hendrik op Scheveningen tot en met kaasboerderij Van Veen, dat als eerste het predicaat ontving onder koning Willem Alexander. Het tweede gedeelte vertelt de verhalen van hofleveranciers zelf.

«

TwEE DELEN ‘200 jaar Hofleverancier onder Oranje’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel is

141% SALESSUPPORT 141% Salessupport is een acquisitiebedrijf dat gevestigd is aan de Leeuwarder Eewal, nabij voormalig Oranje-residentie Stadhouderlijk hof. 141% staat bedrijven bij met een scala aan telediensten. Faber: “Eigenlijk kunnen we alle telefonische business-to-business-contacten voor onze rekening nemen. Van afspraken en debiteurenbeheer tot acquisitie en advertentieverkoop.” www. 141procent.nl

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

35


plUs

tekst: Jasper van den Bovenkamp // fotografie: Ruud Voest

reorganisatie kvk en sYntens Biedt BedriJven Up-to-date infrastrUctUUr

Toegesneden op de gemoderniseerde ondernemer Sinds 1 januari 2014 zijn de landelijke Kamer van Koophandel, de regionale kamers en innovatieplatform Syntens samengebracht onder één bestuurlijke paraplu. Met de ingrijpende reorganisatie en samenvoeging is uiteindelijk het ondernemersbelang gediend, zegt bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk. “Onze vernieuwde dienstverlening is snel en eenvoudig, we kunnen plaats- en tijdonafhankelijk adviseren en we willen voor ondernemers 24/7 bereikbaar zijn.” Dat een reorganisatie zoals die van de Kamer van Koophandel daadkrachtig leiderschap vergt, zal geen manager ontkennen. Het is Claudia Zuiderwijk die zich in 2012 voor de schone taak geplaatst ziet de ambities te verzilveren. Voorheen is Zuiderwijk zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector als bestuurder actief geweest: ruim twaalf jaar binnen de ict-sector, en zeven jaar in de ziekenhuiswereld, naast een korte interimperiode als president-directeur van ProRail. Begin 2011 voert ze de top-10 aan van Neêrlands beste topbestuurders volgens Managementscope.nl.

bESTuuRLIjK TALENT Dat in Zuiderwijk bestuurlijk talent huist, zoveel is duidelijk. En dat komt haar goed van pas als ze in 2012 wordt gevraagd de transitie van de Kamers van Koophandel en Syntens te leiden. Als Zuiderwijk door minister Verhagen eind 2012 tot kwartiermaker wordt geslagen, plaatst hij haar voor de uitdagende taak om de samenvoeging voor te bereiden van een vereniging, een stichting en maar liefst twaalf zelfstandige bestuursorganen – ZBO’s, voor de insiders. De landelijke Kamer van Koophandel, innovatieplatform Syntens en een dozijn regionale kamers moeten straks vanuit één bestuurskamer worden bediend.

vERANDERINGSGEzIND “Ik zag het als een enorm uitdagende taak”, zegt Zuiderwijk. “De opdracht was fors: veertien organisaties fuseren en de dienstverlening zo vernieuwen dat die matcht met de behoefte van moderne ondernemers. Dat sprak mij aan.” Behalve de organisatorische renovatie kent de taakstelling echter ook een financiële component. Het ministerie van Economische Zaken beoogt met de efficiencyslag een substantiële kosten-besparing voor uiteindelijk – jawel! – de belastingbetaler. De nieuwe Kamer van Koophandel zal haar taken tegen eenderde van de oorspronkelijke kosten uitvoeren. Daarnaast is vorig jaar de jaarlijkse heffing voor ondernemers afgeschaft. Wel blijft de ondernemer een deel van de dienstverlening op kostprijs betalen naar gebruik.

bEzuINIGINGEN Nadat de bestuurder in 2013 de samenvoeging intensief voorbereidt, is het op 1 januari 2014 dan zover: de nieuwe Kamer van Koophandel is een feit. Bestuurlijk zijn de landelijke plus regionale kamers één en ook Syntens hoort daar nu bij. Een stuk efficiënter, zegt Zuiderwijk. Met negentien fysieke vestigingen – 25 kantoren zijn gesloten – heeft de Kamer van Koophandel nog steeds een landelijk dekkend netwerk. En met die kantoorkrimp zijn overigens de eerste bezuinigen al gerealiseerd. “Inmiddels is het aantal fte van 2.230 teruggebracht tot ongeveer 1.500.”

36

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

Dat klinkt niet meteen alsof de ondernemer daar beter van wordt. Kan hij met dat uitgedunde personeelsbestand nog wel rekenen op hetzelfde serviceniveau? Volgens Zuiderwijk bijten die twee elkaar niet. “Een ondernemer wil liefst met zo min mogelijk tijdbelasting op een door hem bepaald moment informatie en advies inwinnen. We voorzien daarin door onze dienstverlening zo ver als mogelijk te digitaliseren. Je moet de Kamer van Koophandel zien als de publieke basisinfrastructuur voor ondernemers. Via een advies- en informatiefunctie bijvoorbeeld. Door veilig zakendoen te faciliteren. Om in ondernemend opzicht van a naar b te komen. Digitaal waar kan en persoonlijk waar het moet.”

ONLINE DIENSTvERLENING “De ondernemer is de laatste jaren, onder meer door digitalisering, enorm gemoderniseerd”, zegt Zuiderwijk. En de structuren van de KvK en de wijze van dienstverlening waren volgens haar de laatste jaren niet meer toegesneden op die veranderde omstandigheden. Met de nieuwe Kamer van Koophandel is de organisatie up-to-date, aldus Zuiderwijk. Neem bijvoorbeeld de voor ondernemers verplichte inschrijving in het Handelsregister. Voorheen moest je daarvoor naar het dichtstbijzijnde regiokantoor rijden, terwijl dat tegenwoordig digitaal kan. Voor de verplichte identificatie moeten ondernemers overigens nog wél langs het loket. “Waar we de ondernemer konden ontlasten, hebben we het gedaan. Er is begrip voor dat we een veilige identificatie nog niet online kunnen aanbieden. We streven ernaar begin 2017 over te gaan op eID, wat identificatie via internet mogelijk maakt.” Een andere switch is de informatie- en adviesfunctie van de Kamer van Koophandel, die sinds dit jaar ook onder meer via internet verloopt. Hét informatieloket voor ondernemers is het Ondernemersplein.nl, een digitaal platform waar ze op veel van hun vragen rechtstreeks de juiste informatie kunnen vinden. Ondernemers met individuele vragen kunnen zich melden bij een servicecentrum, waar zowel eenvoudige als complexere issues telefonisch besproken kunnen


worden met een adviseur. Komt de ondernemer er op Ondernemersplein.nl niet uit, dan krijgt het gratis telefonisch advies. “Hier hebben we een enorme tijdwinst voor ondernemers mee geboekt”, zegt Zuiderwijk.

STRuCTuRELE bINDING De meest ingrijpende turn die de nieuwe Kamer van Koophandel heeft gemaakt, zit ‘m vooral in de structurele binding aan ondernemers. “In de oude situatie was het zo dat ondernemers langskwamen om zich in te schrijven en vervolgens zag je ze nooit meer terug. Ze kwamen voor de ‘moetjes’. In de huidige opzet zijn we veel meer gefocust op de lange termijn. Dankzij het Handelsregister beschikken we over een immense databibliotheek.” De Kamer van Koophandel is nu volop bezig met de ontsluiting van die databibliotheek, onder meer in de vorm van apps. Er zijn dagelijks honderden calls en ruim vierhonderd projectbegeleiders zijn elke dag met ondernemers bezig ‘in het veld’. In de toekomst zal ook deze dienstverlening verder evolueren, door via Skype en andere videotechnieken te gaan coachen. Daarnaast biedt de Kamer van Koophandel nu steeds vaker webinars, waarvan er recent een meteen de eerste keer door 1.500 personen werd bezocht. En daarna waren er nog eens 2.500 mensen die ‘m afspeelden. Met moderne technologie worden de ondernemers steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk bedient.

EChTE ONTMOETING “Toch blijft er ook behoefte aan echte ontmoetingen”, zegt Zuiderwijk. “En daarom is er het fysieke Ondernemersplein, waar publieke overheden, de Kamer van Koophandel en bedrijven inhoudelijke kennis en expertise delen en ondernemers coachen. Ook worden er regionaal grotere projecten uitgevoerd waar ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties samen aan vernieuwingstrajecten werken. Dagelijks zijn medewerkers van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en andere organisaties in touw om ondernemers vanuit één locatie te adviseren en vragen te beantwoorden.” En voor die missie ziet de Kamer van Koophandel zich geplaatst: ondernemers ondersteunen bij een succesvolle start, slimme innovatie en een snelle groei. Met de kennis, data en netwerken van de KvK. “Of het nu gaat om innovatie, bedrijfsovername, het integreren van duurzaamheid in een businessmodel, het aanvragen van een financiering of de te bewandelen route naar internationale handel, wij zijn er voor ondernemers. Wij zijn hun openbare infrastructuur.”

«

Kijk voor meer informatie, ondernemersvragen of vragen over de nieuwe Kamer van Koophandel op www.kvk.nl en www.ondernemersplein.nl.

héT ONDERNEMERSbELANG // editie 02 • 2014

37


Renault Trucks van Mourik Tiel B.V. is de juiste partner als het gaat om VERHUUR / VERKOOP en FINANCIERING van nieuwe en gebruikte bestelwagens of trucks.

Renault Trucks van Mourik Tiel B.V. heeft altijd de juiste en de beste oplossing voor uw bedrijf. Kijk op www.vanmouriktiel.nl hoe wij u van dienst kunnen zijn. Staat uw voertuig er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Renault Trucks van Mourik Tiel B.V. Voor meer informatie bel dan gerust naar 0344 - 621 510 of stuur een mail naar info@vanmouriktiel.nl


Logistiek is bewegen, vooruitdenken, innoveren en vooral met passie voor het vak steeds zoeken naar de beste oplossingen voor u en uw klanten. Bij Simon Loos denken we graag met u mee. Of het nu gaat om Transport, Warehousing, Value Added Logistics of Logistieke Consultancy, wij hebben de experts en de ervaring in huis om uw logistiek volledig te ontzorgen. In totaal biedt Simon Loos 85.000 m2 Warehouse verdeeld over drie strategisch gekozen locaties, alle met crossdock. Elke (geavanceerde) in- en uitslagstrategie is mogelijk en u heeft 24/7 online en realtime toegang tot uw gegevens en rapportages.

Warehouse Tiel 

Geavanceerd warehouse met de nieuwste technieken

Aansluiting op binnenvaart-terminal Tiel

51.000 palletplaatsen

6.000 m2 VAL-/co-packingvloer

Warehouse Geldermalsen 

Zowel gekoeld (2-6 °C) als ongekoeld

Uitmuntend (koel)distributienetwerk

9.000 palletplaatsen

VAL-/co-packingmogelijkheden

Samen op weg! website: www.simonloos.nl

e-mail: info@simonloos.nl

telefoon: 0229 50 20 00

Het Ondernemersbelang Rivierenland 2-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...