Page 1

Van

twente saLLanD

Business inspiratieDagen 2014:

25, 26 en 27 maart evenementenhal Hardenberg ronde tafel: De noodzaak van sociale cohesie Behoefte aan veiligheid neemt toe

eDitie

01 2014


De Sleutelspecialist Adema & Zn. van d e ebi g p t o uizen, s i l ecia ten, kl erwerk p s Uw els, slo grave n t sleu liging e i beve

Laarstraat 13, 7201 CA Zutphen Tel. (0575) 51 55 65 zutphen@adema-sleutelspecialist.nl

Lipperkerkstraat 31, 7511 CT Enschede Tel. (053) 431 14 90 enschede@adema-sleutelspecialist.nl

Beste ondernemers, geef elkaar de ruimte. Wij zoeken de beste bestemmingen voor u uit, zowel privé als zakelijk

TravelXL Geesink Van Wevelinckhovenplein 2 Hardenberg

0523-260805 geesink@travelxl.nl www.travelxl.nl

Veiligheid en Beveiliging bij ROC van Twente Het vakgebied Beveiliging wordt steeds breder. Beveiligers en handhavers worden steeds vaker ingezet voor beveiligingstaken, maar ook als gastheer in diverse organisaties. Binnen het ROC van Twente leiden we op richting Beveiliging. Het gaat om zowel voltijdopleidingen als deeltijd-trajecten waarbij het werkend leren centraal staat. Beveiligers en handhavers Beveiligers worden opgeleid voor een niveau 2 uitstroom op mbo-niveau en de Handhavers op niveau 3. Voor doorstroming naar het hbo zijn we een samenwerking gestart met Saxion Hogescholen. Aan het werk als… Wilt u aan het werk als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), Handhaver of Beveiliger, volg dan uw opleiding bij het ROC van Twente. Bij Handhaving is rechts- en wetskennis een belangrijk onderdeel. U bereidt zich voor op het BOA-examen en wordt opgeleid voor het EHBO-diploma. Daarnaast leert u strafbare feiten, overtredingen en misdrijven herkennen en u leert om correct op te treden. Beveiligers worden tijdens de opleiding en op stage getraind op alle aspecten van het beroep: toegangscontrole, gastheerschap, brandpreventie en levensreddend handelen.

www.rocvantwente.nl Studie Informatie Punt Twente tel. (074) 852 55 55 – info@rocvantwente.nl Accountmanager Lilian Kroep tel. (06) 53 20 68 56 – lkroep@rocvantwente.nl

In de praktijk Praktijk is belangrijk. Gekoppeld aan professionals zoals beveiligers of handhavers wordt u ingezet bij allerlei evenementen om ervaring op te doen. U wordt getraind in discipline, uithoudingsvermogen, zelfstandig en integer handelen. Daarbij werkt u als handhaver in de publieke ruimte en als beveiliger in het particuliere domein. Waarnemen, observeren en duidelijk communiceren zijn essentieel voor het inschatten van diverse situaties.

Evenementen U komt onze studenten tegen bij diverse (sport)evenementen in de regio. De inzet tijdens evenementen maakt onderdeel uit van de opdrachten, proeven en examens binnen de opleiding.

Uw partner in opleiden ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 1800 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor bijna 25.000 studenten en cursisten. Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, ‘in-company’ bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.


inHouD reportage

ronDe taFeL

ronDe taFeL

avistO wil mkb letterlijk COmpleet OntzOrgen

de nOOdzaak van sOCiale COhesie

de behOeFte aan beveiliging neemt tOe

Zal ik een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbieden? Hoeveel geef ik aan opleidingen uit? Wat kost het me als mijnwerknemer ziek wordt? Hoe pas ik mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in mijn organisatie in? Ondernemen wordt er niet gemakkelijk op met het nieuwe ontslagrecht, de modernisering van de ziektewet en de nieuwe Participatiewet. Tien P&O-experts lieten bij Saxion Hogescholen hun licht schijnen over actuele kwesties.

De behoefte aan beveiliging neemt toe, evenals de noodzaak ervan. Logisch: iedereen wil immers veilig zijn. Maar is elke ondernemer zich wel voldoende bewust van de risico’s die hij loopt? Een gevarieerde groep specialisten uit de beveiligingsbranche en daaraan gekoppelde disciplines is op uitnodiging van Hét Ondernemersbelang samengekomen in het Stadskantoor van de Gemeente Hengelo. Het thema van dit rondetafelgesprek luidt: ‘Veiligheid en Beveiliging’ – zo op het eerste gezicht een helder en vastomlijnd thema.

Uniek zijn in het bijstaan van ondernemers. Dat is de missie van directeur Ton Veldscholte van Avisto. Het is een bedrijf dat zich richt op de begeleiding van werkgevers bij ziekteverzuim van personeel. “Wij willen heel dicht bij de werkgever staan. Als hij ons vandaag belt, zijn we uiterlijk morgen bij hem om alle lasten van het ziekteverzuim compleet over te nemen. Dan kan hij verder met het leiden van zijn bedrijf.”

Lees VerDer op pagina 14

coVerinterView

Lees VerDer op pagina 16

Lees VerDer op pagina 24

bUsiness inspiratiedagen 2014: 25,26 en 27 maart 2014 Het netwerkevenement Business Inspiratiedagen 2014 laat in dit digitale tijdperk zien dat het persoonlijk contact hét verschil maakt. Nieuw ondernemerschap vraagt om meer! Hoe kun je als ondernemer meer met minder? Hoe trek je nieuwe klanten aan? En nog belangrijker, hoe behoud je als bedrijf je relaties voor de lange termijn? Op 25, 26 en 27 maart tijdens Business Inspiratiedagen vinden ondernemers inspiratie voor antwoorden op deze vragen.

Lees VerDer op pagina 10

pLus

wetgeving FrUstreert in plaats van FaCiliteert Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen.

Lees VerDer op pagina 32

en VerDer... 4 Saxion Academie Mens en Arbeid 5 Column André Vermeulen 6 Nieuws 9 Beveiliging moet dat? 12 Werk geeft zin aan een mensenleven 13 Call Select Market Research 20 Arbeidsdeskundigen van RCH helpen bedrijven met zieke werknemers 21 Psycholoog kan succesvol blijken bij ziekte

22 SWB ontwikkelt mensen tot waardevolle medewerkers 23 Talents: Bevlogen intermediair met kennis van zaken 27 Arbeidsmarkt is onderhevig aan enorme veranderingen 28 Tijdelijk uit de brand 29 Bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst?

30 Wardenburg Beveiliging & Telecom: Op effect berekend 31 ALS-patiënt en havenondernemer Bernard Muller 35 Ondernemer Gerard van Gils 36 MKB Cursus & Training: scholing is succesfactor 37 Olympia Uitzendbureau kent als de arbeidsmarkt

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

3


reportage

quick scan hét probleem van de markt » Werving, selectie, werkinhoud en omstandigheden, beoordeling, beloning, ontwikkeling en opleiding: u heeft er allemaal mee te maken. Maar weet u ook hoe u uw personeelsbeleid als MKB zo effectief mogelijk kunt inzetten?

onze visie » Door onze ervaringen met (in-company) trainingen, maatwerk en onderzoek binnen bedrijven komen wij voortdurend met innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van mens en arbeid.

uw oplossing » Op basis van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek heeft het Lectoraat Strategisch HRM een gratis instrument ontwikkeld. Met dit instrument kan ieder MKB zelf aan de slag om zijn personeelsmanagement effectiever te maken. Het instrument is goed ontvangen door directeuren van MKB: “Fijn, een wetenschapper die begrijpt hoe een onderneming werkt!” en “Nu eens geen grote plannen, maar gewoon concreet wat je moet doen, een verademing!”. Download het instrument op saxion.nl/ama.

saxiOn aCademie mens en arbeid Handelskade 75 7417 DH Deventer Telefoon 0570-603529 E-mail l.koster@saxion.nl www.saxion.nl/mensenarbeid

4

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

saXion acaDeMie Mens en arBeiD

innovatieve technologieën toepassen De wereld is veranderd. De uitdagingen waar wij voor staan zijn vele malen groter dan die van de afgelopen generaties. Om oplossingen te vinden moeten we anders gaan leven en denken. Technologie gaat ook op het gebied van mens en arbeid een doorslaggevende rol spelen.

Samen met ondernemers, docenten, studenten en cursisten bevordert de Saxion Academie Mens en Arbeid de uitwisseling van kennis en ervaring, door onder andere hboonderwijs te verzorgen, bij- en nascholing te bieden, onderzoek te doen en producten te ontwikkelen.

kennis tOepassen en CO-prOdUCties “Onze studenten leren nu al onze expertise op het gebied van Human Resource Management (HRM), Human Talent Development en Toegepaste Psychologie te integreren in nieuwe technologieën”, aldus academiedirecteur Caroline van de Molen. Jan-Willem de Graaf, manager Kennistransfer Academie Mens en Arbeid, vult aan: “Wij zetten onze

kennis van de toegepaste gedragswetenschap ook breder in. Vanuit Kennistransfer doen we dit door producten te ontwikkelen met het bedrijfsleven. Zo hebben we bijvoorbeeld een intake-assessment ontwikkeld: Studiepitch. Dit is een digitaal assessment waarmee we op een wetenschappelijk verantwoorde en objectieve manier student en opleiding met elkaar in contact brengen.” De Saxion Academie Mens en Arbeid legt de relatie tussen arbeidsprocessen en menselijk gedrag. Samen werken we aan de toekomst. We geven het vorm en we benutten de mogelijkheden die op ons pad komen. Kom verder met Academie Mens en Arbeid!

«


coLuMn

legale FraUde Wel eens iets geleverd aan een ander bedrijf en nooit betaald gekregen? Dan is de kans groot dat u het slachtoffer bent geworden van wettelijk toegestane oplichting. Als uw ‘klant’ tenminste niet failliet was. De Nationale Ombudsman verklaarde eind vorig jaar dat het wel meevalt met fraude in Nederland. Nou, ik heb nieuws voor u: het is veel erger dan we al dachten. Het gaat als volgt. Iemand heeft een besloten vennootschap en koopt goederen of diensten, dure spullen zoals auto’s, horloges en luxueuze vakanties. Vaak betaalt men met een creditcard, maar dat hoeft niet per se. In kort tijdsbestek bestelt de bv voor kapitalen aan spullen, maar betalen ho maar. Wanneer u een incassobureau inschakelt, is het al te laat. De bv-boef heeft inmiddels zijn kantooradres verlaten en het adres uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Probleem nummer 1: er is geen vestigingsplaats meer. Iets omslachtiger is om de aandelen van de bv om te zetten in certificaten en die in beheer te geven aan een stichting in Polen. Tegelijkertijd schrijft de eigenaar zich op de website van de KvK uit als bestuurder. Probleem nummer 2: er is geen directeur meer. Probleem nummer 3: er is niets meer. U bent uw geld kwijt.

Het wordt nog gekker. Sommige accountantskantoren adviseren hun klanten met veel schulden om deze weg te volgen; het is immers legaal en je hoeft niet failliet te gaan. Zo is het een businessmodel geworden. In 2013 hebben de Kamers van Koophandel landelijk 4000 van deze bv’s ten grave gedragen. Totale schade 100 miljoen euro met een gemiddelde van 25.000 euro per bv. In Amsterdam alleen al zijn vorig jaar 1400 fop-bv’s ‘afgelegd’, terwijl er daar nog 2000 op de plank liggen, waarmee hetzelfde gaat gebeuren. Nu oprichting van een bv vrijwel niets meer kost (€ 325) valt te verwachten dat dit verschijnsel de komende jaren explosief zal toenemen. Temeer daar de overheid het toch laat afweten. Die richt zich alleen – zo lijkt het – op makkelijk te scoren inkomsten. Of op belastingfraudeurs. Wat burger en bedrijf aan schade lijden, zal de overheid een zorg wezen. Alleen al op de A2 en de A4 tikt het Rijk elke dag gemiddeld € 220.000 binnen door wat camera’s op te hangen. Dat is 80 miljoen op jaarbasis. De fraudeur die in zijn Porsche lachend lak heeft aan de snelheidscontroles weet dat hij uiteindelijk niet te pakken is. Want de overheid verplaatst zich in een Lelijke Eend als het om fraudebestrijding gaat.

Dit is dus een ander fenomeen dan faillisementsfraude. Dat is strafbaar, hoewel het Openbaar Ministerie er zelden werk van maakt. Hier gaat het om een legale manier om van je schulden af te komen, zelfs als ze met opzet zijn gemaakt. De schuldeisers kunnen niets ondernemen. De KvK ontdekt het pas als de jaarstukken bij herhaling niet worden ingeleverd. De ‘verdwenen’ bv’s gaan naar de kelder van de Kamer.

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

coLoFon het Ondernemersbelang van twente & salland verschijnt vijf keer per jaar. twaalfde jaargang, nummer 1, 2014 Oplage 5.500 exemplaren Coverfoto V.l.n.r. Janarthanan Sundaram,teus van Grootveld, Leo Oude Geerdink en Hans van Helderen Fotografie: Wim van ’t Hoff

Uitgever Novema Uitgevers BV / Jelte Hut Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 eS Grootegast telefoon 0594 – 51 03 03 Fax 0594 – 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl eindredactie erik van Raalte telefoon 0594-510303 e.vanraalte@ondernemersbelang.nl

regionale verbinders Linda van duppen, Yvonne Zwetsloot Novema Valkenswaard telefoon 040-8450457 l.vanduppen@ondernemersbelang.nl y.zwetsloot@ondernemersbelang.nl website www.ondernemersbelang.nl vormgeving Sprog | strategie + communicatie

druk Veldhuis Media, Raalte aan deze uitgave werkten mee: Marion van Amelrooij theo Bennes Jan Hammink Jeroen Kuypers ed Lamme Fernande Leeflang Marco Magielse Jan Nass Martin Neyt Yke Ruessink tekstbureau Vakmasten André Vermeulen (column) Ruud Voest René van Zandvoort

adreswijzigingen Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. iSSN: 2213 - 9389 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

5


kort nieuws

Foto Christian van der Meij

bUsiness inspiratiedagen: 25-27 maart 2014

ess winnaar wtC expOrt award 2013 Easy Sanitary Solutions uit Oldenzaal/ Gildehaus is de winnaar geworden van de World Trade Center Twente Export Award 2013. De prijs werd tijdens de Business Meets Twente uitgereikt door Victor van der Chijs, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente. Easy Sanitary Solutions B.V. heeft in de Euregio vestigingen in Oldenzaal en Gildehaus. ESS is een familiebedrijf en ontwerpt, ontwikkelt en produceert sanitaire oplossingen, waaronder Easy drain afvoersystemen. Het bedrijf exporteert naar meer dan 10 landen in Europa

en verkoopt haar producten nu ook in andere delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten. “Ondanks de zware concurrentie zijn wij aangenaam verrast de Export Award te winnen en vinden het een eer deze prijs in ontvangst te mogen nemen”, zegt directeur Eric Keizers. Bij de beoordeling van de genomineerden heeft de jury heeft vooral gekeken naar de exportstrategie, innovatie, ondernemerschap, ambitie, visie en resultaat. De WTC Twente Export Award wordt jaarlijks uitgereikt en is een initiatief van de WTC Twente Business Club.

trUmpF en partners winnen dUitse tOekOmstprijs Laser fabrikant Trumpf wint prestigieuze Duitse onderzoekprijs, tezamen met haar partners Bosch en de Universiteit van Jena. ‘De Oscar onder de Duitse innovatieprijzen’ werd op 5 december 2013 gepresenteerd door een team van experts bestaande uit TRUMPF, Bosch en de Universiteit van Jena. Bondskanselier Joachim Gauck reikte de prijs uit in het kader van een feestelijke bijeenkomst aan Dr. Jens König (Bosch), Dr. Dirk Sutter (TRUMPF) en Prof. Stefan Nolte (Universiteit van Jena). De drie onderzoekers hebben de ultrakorte pulslasers tot een nieuw gereedschap gemaakt voor de industriële massaproductie. Deze prijswinnende technologie is onderscheidend door zijn verbazingwekkende eigenschappen en nauwelijks beperkende inzet. De ultrakorte pulslasersystemen, die tijdens het pulseren tot zo’n 24.000 pulsen in een oogwenk uitstoot met een enorm topvermogen, bewerkt bijna alle materialen, nauwkeurig en met hoge productiviteit. “Met de ultrakorte pulslaser hebben we een deur geopend naar een nieuwe wereld, waarvan wij bij lange na niet weten hoe groot deze ruimte is en hoe hij eruit ziet” zegt Dr. Peter Leibinger, plaatsvervangende voorzitter van de directie van de TRUMPF Groep en voorzitter van de divisie lasertechniek/electronica. Voor meer informatie: www.nl.trumpf.com

Op 25, 26 en 27 maart is Business Inspiratiedagen in Hardenberg weer hét netwerkevenement voor Noord/ Oost Nederland en daarmee dé ontmoetingsplek voor de ondernemers van nu! In een tijd waar het genereren van new business een grotere uitdaging wordt, biedt Business Inspiratiedagen u hiervoor het platform en is daarmee dé marketingtool voor 2014! Het netwerkevenement wordt voor de 17e keer georganiseerd met de welbekende full service formule. Een formule waar Evenementenhal Hardenberg zich onderscheidt van alle anderen. Deelnemers ontvangen niet alleen een plek op de beursvloer, maar een volledig opgebouwde stand, daarnaast voorzien gastvrouwen de standhouders en hun gasten van een hapje en een drankje. Evenals voorgaande jaren is er weer een speciale straat op de beursvloer voor startende ondernemers. Bedrijven jonger dan 3 jaar krijgen als opstap naar een uitgebreid netwerk de mogelijkheid om voor een gereduceerd tarief deel te nemen. Wilt u in contact komen met andere ondernemers? Noteer Business Inspiratiedagen alvast in uw agenda en schrijf u in voor hét netwerkevenement van 2014! Voor meer informatie over een deelname kunt u terecht bij de organisatie van Business Inspiratiedagen. info@evenementenhal.nl of www.evenementenhal.nl

hybride ventilatie vOOr aFvOer lasrOOk in prOdUCtiehal bOessenkOOl In Almelo bouwt machinebouwer Boessenkool b.v. aan een nieuwe grote productiehal. Het Almelose bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van onderdelen voor de machinebouw, complete machines en apparaten. Daarnaast verzorgen ze machinereparatie, renovatie en de opwaardering van bestaande machines. De uitbreiding van de productiecapaciteit is nodig omdat Boessenkool voor verschillende grote opdrachtgevers werkt. Boessenkool produceert onder meer onderdelen voor de bouw van een wereldprimeur: een super LNG-tanker. In de nieuwe hal worden vooral grote zware op maat gemaakte componenten geproduceerd. Hierbij komt lasrook vrij die afgevoerd moet worden. Voor een effectieve afvoer van de lasrook en ventilatie levert Colt een hybride ventilatiesysteem. Er is voor gekozen om de hal te voorzien van natuurlijke ventilatie in combinatie met een Colt Klimaatstraat en adiabatische koeling (de Colt Coolstream).

Uw nieUws in hét Ondernemersbelang? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: l.vanduppen@ondernemersbelang.nl of y.zwetsloot@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

6

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


wake-UpCall vOOrtaan vanUit lOsser De warmte van een monument gebruiken als symbool voor je werkwijze? Call Select koos ervoor. Het verhuisde onlangs van Enschede naar de opvallendste boerderij in ‘Losser-Centrum’. Hiervandaan schudt het ‘slapende’ klanten van opdrachtgevers wakker. Onlangs nam Call Select zijn intrek in het Rijksmonument op de hoek van het Raadhuisplein. Van hieruit helpt het bedrijf van Annet Damhuis organisaties onder meer met mystery-onderzoek en relatiebeheer voor betere klantenbinding. Cal Select werkt met een team van vier man voor het mkb, zoals assurantietussenpersonen en garagebedrijven als HuiskesKokkeler, en voor grote organisaties als Wegener en Axender. Opvallend is het aantal familiebedrijven dat klant is. “Zij komen er vaak niet aan toe hun ‘passieve’ klanten eens te bellen. En dat terwijl één telefoontje hen meestal al wakker schudt”, zegt Annet Damhuis. Voor meer informatie: www.callselect.nl.

strategisChe samenwerking nijhOF-wassink en van den bOsCh De logistieke dienstverleners NijhofWassink uit Rijssen en Van den Bosch Transporten uit Erp hebben een strategische samenwerking voor handen. Van den Bosch Transporten is voornemens de intermodale droge bulk activiteiten van Nijhof-Wassink over te nemen. Het gaat hierbij om 15 medewerkers, 13 combinaties en ruim 300 droge bulk containers. Nijhof-Wassink wil zich in de toekomst nog meer gaan richten op het silovervoer over de weg. Ook daar wordt momenteel gekeken hoe de samenwerking met Van den Bosch Transporten geoptimaliseerd kan

worden. Daarbij blijft intermodaal vloeistoffentransport nog steeds een zeer belangrijk focusgebied van Nijhof-Wassink. Van den Bosch Transporten focust zich op groei in intermodaal transport. “Deze overname sluit naadloos aan op de strategie van onze onderneming”, aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur Van den Bosch Transporten. Beide bedrijven werken al meerdere jaren nauw samen om strategisch voordeel voor klanten te kunnen behalen. ‘De klant staat voorop en focus is daarbij van essentieel belang’, zegt Freddy Nijhof, algemeen directeur

internatiOnale bedrijven vestigen ziCh in wtC twente Steeds meer bedrijven kiezen het World Trade Center Twente als vestigingslocatie voor internationale expansie. Begin dit jaar is de overeenkomst getekend met het Duitse Profi Metall & Technik GmbH. Ook heeft het Indiase bedrijf TAAL Tech gekozen voor het WTC Twente om hun pas opgerichte TAAL Tech B.V. te starten. Profi Metall & Technik is gevestigd in Stadtlohn en actief in de metaalbewerking en poedercoating. Met het nieuwe bedrijf Werstep Clean B.V. willen ze via Nederland verder in Europa expanderen. TAAL Tech India is een gespecialiseerde aanbieder van engineering en technologische oplossingen. Zij bedienen wereldwijd internationale bedrijven in hun streven naar snellere innovatie en technologische uitmuntendheid. De vestiging van TAAL Tech B.V. in het WTC Twente is in nauwe samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en het Netherlands Foreign Investment Agency tot stand gekomen. Doelgroep voor de flexplekken in het WTC Twente is Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn en buitenlandse bedrijven die Nederland gebruiken voor hun internationale expansie. De bedrijven hebben een WTC postadres met eigen postvak en gratis WiFi.

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

7


grEw-it uw Microsoft Dynamics NAV-dealer in de regio omdat wij

Hoe gezond is uw werkplek? Ervaart u fysieke klachten op uw werkplek en wilt u weten hoe u op verantwoorde wijze kunt werken? Dan is de werkplekcheck iets voor u. Met een korte screening worden de werkomstandigheden en belastbaarheid in kaart gebracht en volgt direct advies om werkplek en werkhouding te verbeteren. De verzamelde gegevens helpen richting te geven aan een gezondheidsbeleid. Voorkom verzuim en verbeter de inzetbaarheid en productiviteit met de werkplekcheck. Maak een vrijblijvende afspraak via (053) 303 00 01 of kijk op www.tigratwente.nl.

• • • • • •

betere service leveren meer kennis hebben van diverse (oude) NAV-versies persoonlijk contact met u onderhouden meer inlevingsvermogen in uw bedrijf hebben geen onpersoonlijke helpdesk hebben uw ERP-behoefte kennen

25 tot en met 27 maart 2014 staan wij op de Business Inspiratiedagen in de Evenementenhal in Hardenberg. Graag ontmoeten wij u daar om geheel vrijblijvend met u in gesprek te gaan over wat wij voor u kunnen betekenen. Indien u uw visitekaartje achterlaat, maakt u kans op een gratis (dagdeel) consult.

TIGRA Twente Hendrik ter Kuilestraat 5, Enschede T (053) 303 00 01 E twente@tigra.nl

Businesspark Westermaat Campus Op A1-locatie in Hengelo Strategisch gelegen aan de A1, dus goed bereikbaar voor iedereen. Een toplocatie die wordt ingericht met hoge kwaliteitseisen, dat is Westermaat Campus in Hengelo. Ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar. De locatie is van meet af aan volledig ingericht met alle infrastructuur, bosschages en waterpartijen. Groene omgeving en hoogwaardige gebouwen vormen een geheel. Kortom: dé locatie voor vernieuwende bedrijvigheid.

Bedrijvigheid Het businesspark omvat 27 ha. en biedt ruimte aan bedrijven uit de initiërende industrie, toeleverende groothandel en aanverwante zakelijke dienstverlening. Zo’n 2.000 mensen krijgen een nieuwe en inspirerende werkplek in 150.000 m2 bedrijfs- en kantoorruimte. Parkmanagement Om de kwaliteit van het gebied te waarborgen, is een parkmanager aangesteld voor het gezamenlijk inkopen van voorzieningen en diensten. Bedrijven delen de kosten voor de afvalinzameling, bewegwijzering en beveiliging. De parkmanager werkt in opdracht van de gezamenlijke eigenaren, de Coöperatie.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Gemeente, brandweer, politie, bedrijven en parkmanagement werken samen op gebied van veiligheid. Onder de paraplu van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt de samenwerking van het bedrijventerrein Westermaat, waaronder het Businesspark Campus, op het gebied van schoon, heel en veilig, geoptimaliseerd. Ondernemersvereniging Westermaat De ondernemersvereniging Westermaat heeft het initiatief genomen voor de KVOsamenwerking. Momenteel wordt gewerkt aan hercertificering van het bedrijventerrein.

Bouwkavels beschikbaar Er zijn nog bouwkavels voor uw bedrijf beschikbaar! Interesse? Neem dan contact op met accountmanager Monique Göritzlehner, telefonisch: (074) 245 9817 Of per mail: m.goritzlehner@hengelo.nl


kennispartner

beveiliging moet dat? In een tijd dat de overheid de participatiemaatschappij omarmt en veel meer van de mensen verlangt zelf zaken te regelen die in hun directe omgeving liggen, is beveiliging van haard en goed steeds urgenter geworden. De overheid is zich al jaren terug aan het trekken op diverse terreinen als de energiemarkt, treinvervoer, zorgverlening en tal van andere terreinen. Ook op juridisch vlak verschaalt de rechtshulp. En nu de gaswinningsinkomsten van Nederland de komende jaren verder zullen afnemen zal de noodzaak om te bezuinigen bij de centrale overheid verder toenemen en zal die participatiemaatschappij steeds meer gaan eisen van u en mij. Onze ‘oudjes’ komen niet meer zo gemakkelijk in een verpleegtehuis onder de paraplu van de AWBZ want ook die wettelijke mogelijkheden is uitgedund en ingekrompen. Alleen als u veel eigen geld meeneemt mag u snel het bejaardentehuis of verpleegtehuis in. Op veiligheidsterrein is de politie niet altijd meer wat ze wezen moet. Aangifte doen is een kunst geworden. Wij maken het te vaak mee dat mensen die iets ernstigs is overkomen, geweigerd wordt bij de politie aangifte van dat ernstige delict te doen. Een kwalijke zaak. Slachtofferrechten in het Nederlandse rechtsbestel nemen daarentegen een steeds grotere vlucht. Zo kon het slachtoffer van bijv. een verkrachting of mishandeling vroeger maar tot een schadebedrag van € 1.500,00 claimen van de dader. Nu is dat in principe oneindig. Maar in de praktijk moet dat schaderecht nog groeien en moet de rechterlijke macht nog erg wennen aan schadeclaims bij strafzaken boven de €10.000,00. ‘Het mag niet te ingewikkeld zijn’. Met andere woorden particuliere veiligheid wordt steeds meer ook het terrein van de letselschade advocatuur (LSA en ASP zijn hun brancheverenigingen, want de overheid treedt terug).Het aantal strafrechtclaims van slachtoffers van misdrijven neemt fors toe want ‘de vervuiler betaalt’. Indien de

verdachte de claim niet betaalt, na zo’n 8 maanden betaalt de Staat de claim van het geld van de belastingbetaler. Ook binnen het bedrijfsleven is veiligheid een steeds belangrijkere zorg. Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid is een door de jaren heen moeilijker wordend juridisch terrein. Risicoaansprakelijk is de werkgever niet automatisch ogv art.7:658 en 7:611 Burgerlijk Wetboek maar een ‘niet goed zorgen voor je werknemers’ is volgens de Hoge Raad een ruim begrip. Het niet melden van een bedrijfsongeval bij de Arbeidsinspectie leidt sneller tot werkgeversaansprakelijkheid; je bent als werkgever aansprakelijk. Jezelf als bedrijf niet goed verzekeren kan leiden tot faillissement bij ernstig letsel van een werknemer. Beveiligen/alarm is vaak een must die WA of bedrijfsverzekeraars eisen om überhaupt uit te gaan keren. De kleine lettertje sluiten vaak uit dat bijv. de brandschade volledig wordt vergoed. Dat geldt ook voor onderverzekerd zijn. Vertrouw niet alleen op je verzekerings-

tussenpersoon en raadpleeg ons preventief maar ook als het ‘bingo is’.

«

Mr. M.J.E.C. Camps

Camps advOCatUUr Hengelosestraat 559, 7521 AG Enschede Telefoon 053 - 431 3772 E-mail info@campsadvocatuur.nl E-mail info@letseladvocaat.nl www.campsadvocatuur.nl

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

9


Ondernemers uit noord-Oost nederland komen samen tijdens business inspiratiedagen 2014! Het netwerkevenement Business Inspiratiedagen 2014 laat in dit digitale tijdperk zien dat het persoonlijk contact hĂŠt verschil maakt. Nieuw ondernemerschap vraagt om meer! Hoe kun je als ondernemer meer met minder? Hoe trek je nieuwe klanten aan? En nog belangrijker, hoe behoud je als bedrijf je relaties voor de lange termijn? Op 25, 26 en 27 maart tijdens Business Inspiratiedagen vinden ondernemers inspiratie voor antwoorden op deze vragen.

10

hÊt Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


coVerinterView digitalisering mist het persOOnlijk COntaCt Voor de 17e editie van Business Inspiratiedagen komen ondernemers uit Noord-Oost Nederland op een persoonlijke, maar ook doeltreffende wijze samen tijdens hét netwerkevenement bij Evenementenhal Hardenberg. Dit netwerkevenement laat zien dat hoe de wereld ook digitaliseert, een ondernemer niet zonder persoonlijk contact kan en dit evenement dan ook uitkomsten biedt. Ondernemers worden gedwongen steeds meer uit de kast te halen om nieuwe relaties naar zich toe te trekken en bestaande relaties te behouden. Hierin maakt persoonlijk contact nog steeds het verschil! Investeren in relaties op een unieke manier die ongedwongen is. Op de beursvloer komt dit erg naar voren, ondernemers nuttigen met elkaar een hapje en een drankje en komen zo op een professionele maar ook laagdrempelige wijze tot elkaar. Win-winsituaties ontstaan door elkaar de handel te gunnen en met elkaar de handen ineen te slaan.

elkaar kennen is gUnnen en versterken Op de beursvloer is komende editie duidelijk te zien dat ondernemers samenwerkingen opzoeken. Steeds meer verbindingen en samenwerkingen worden gezocht door met meerdere ondernemers/stands een plein te creëren, een zogeheten beursplein. Hierbij is ‘netwerken’ het sleutelwoord, want door met elkaar en elkaars relaties te praten, kunnen eenvoudigweg nieuwe contacten opgebouwd worden. Beurspleinen zoals Beursplein Hardenberg of ZakenNet treden dan ook collectief naar buiten, maar ook ondernemers uit Twente staan gezamenlijk op de beursvloer met een Twente Actief plein. Ondernemers en gemeentes laten zien dat samenwerken dé manier is om nieuwe uitdagingen aan te gaan. ‘Samen sta je sterk’. Niet alleen ten tijde van de vakbeurs komen ondernemers samen, maar ook voorafgaande aan de vakbeurs is er een unieke bijeenkomst. Zo komen maar liefst 13 verschillende Open Coffee clubs op dinsdag 25 maart bijeen. Een uniek moment welke na het succes van afgelopen editie weer is voortgezet. Onder het genot van het ‘kopje koffie’ ontstaan er nieuwe contacten en vervolgafspraken.

inspiratie gegarandeerd! Met inspirerende lezingen, unieke bijeenkomsten, een breed scala aan exposanten en verschillende netwerkpleinen kunnen ondernemers hun kennis in drie dagen optimaliseren. Naast de beursvloer worden er gedurende de drie beursdagen diverse lezingen georganiseerd om extra inspiratie mee te geven. Elk uur kunnen ondernemers lezingen volgen welke voor hen interessant zijn. Zo zijn er onder andere lezingen van Kennispoort inzake innovatie met de titels

‘Hoe innoveren?’, ‘Cocreatie en innovatie’ en ‘MVO en innovatie’. Daarnaast vinden er ook lezingen plaats over tal van andere onderwerpen, zoals ‘Ondernemer, wat heb je te bieden?’ verzorgd door 2180 Events, ‘Positionering van uw onderneming’ door de Rabobank, ‘Moeiteloos groeien - meer klanten, minder moeite’ door Coach to Nature, ‘Maak klanten blij’ door Rightstyle en ‘De auto van de zaak’ gegeven door De Jong en Laan. Al met al staat er een breed en inspirerend programma klaar voor de bezoekers en deelnemers van Business Inspiratiedagen 2014! Volledige programma bekijken of een lezing bijwonen? Meld u aan middels www.evenementenhal.nl/businessprogramma Beperkte ruimte beschikbaar.

een evenement die Ondernemers niet mOgen missen In 2013 bezochten ruim 6200 ondernemers het jaarlijks terugkerend netwerkevenement bij Evenementenhal te Hardenberg. Meer dan honderd exposanten presenteerden zich afgelopen editie drie dagen lang aan ondernemers uit de regio. Ook dit jaar verwacht de organisatie deze aantallen minimaal te evenaren. Kortom: een netwerkevenement die bij elke ondernemer in de agenda hoort te staan! Schrijf Business Inspiratiedagen op 25, 26 en 27 maart nu nog in uw agenda en mis het niet!

evenementenhal meer dan een gewOne beUrslOCatie Evenementenhal is één van de grootse beursorganisatoren van Nederland en kent beurslocaties in Hardenberg, Gorinchem en Venray. In totaal beschikken de drie Evenementenhallen over zo’n ruim 100.000 m2 aan expositieruimte, in aparte gedeelten beschikbaar voor (vak)beurzen, evenementen, concerten, congressen, vergaderingen, (bedrijfs)feesten, bruiloften en partijen. De beursagenda biedt vakbeurzen voor praktisch alle branches, daarnaast worden ook consumentenbeurzen en evenementen georganiseerd. De onderscheidende full service formule is basis voor professionele platforms, waardoor beurzen in de digitale wereld van vandaag een belangrijk onderdeel zijn voor het contact binnen de diverse bedrijfskolommen. Evenementenhal staat voor de organisatie van 150 vakbeurzen, consumentenbeurzen en evenementen per

jaar. Sinds november 2013 is Evenementenhal onder de naam MesseHAL ook actief in Duitsland, Bad Salzuflen en laat hiermee ook de Duitse ondernemers bekend worden met de full service formule van Evenementenhal.

Unieke FUll serviCe FOrmUle Evenementenhal verstaat het vak van faciliteren, ontzorgen. Niet alleen door het aanbieden van een professionele, sfeervolle ambiance, maar ook door te ondersteunen in een goede gastheer of gastvrouw te zijn. Want daarin ligt hun kracht, dat is de full service formule, hét keurmerk voor een waardevolle deelname aan vakbeurzen en evenementen. Tijdens vakbeurzen worden deelnemers op een unieke en volledige wijze ontzorgt. Een volledig opgebouwde stand staat klaar, deelnemers en relaties ontvangen een hapje en drankje in de stand, elke deelnemer ontvangt twee gratis standhouderbadges voor een dagelijks diner, gratis parkeren zowel voor deelnemers als bezoekers en de uitnodigingsservice. De deelnemers bepalen wie zij graag als bezoeker in hun stand treffen. De beursorganisatie ontvangt van de deelnemende partij de gegevens van hun relaties die Evenementenhal namens hen uitnodigen. Deze relaties ontvangen een persoonlijke uitnodiging uit naam van de deelnemer met een entreebewijs, die recht geeft op een bezoek aan de vakbeurs, de exclusieve catering én vrij parkeren. Kortom Evenementenhal staat voor; ontzorgen, faciliteren en persoonlijk. Wilt u Business Inspiratiedagen bezoeken en bent u nog niet in het bezit van een gratis e-ticket? Vraag deze dan aan via www.evenementenhal.nl/business-hb (registratie verplicht). Voor vragen en/of interesse tot deelname aan dit netwerkevenement, dan is de beursorganisatie van Evenementenhal Hardenberg te bereiken per e-mail hardenberg@evenementenhal.nl of op telefoonnummer 0523-289898. Voor meer informatie bezoek ook de website: www.evenementenhal.nl

«

Openingstijden bUsiness inspiratiedagen 2014:

lOCatie:

Dinsdag 25 maart 2014 Woensdag 26 maart 2014 Donderdag 27 maart 2014

Evenementenhal Hardenberg Energieweg 2 7772 TV Hardenberg

14.00 uur – 21.00 uur 14.00 uur – 21.00 uur 14.00 uur – 21.00 uur

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

11


reportage

tekst: Felix de Fijter // Fotografie: Ruud Voest

lengersdorf, voor de kortste weg terug naar de arbeidsmarkt Werk geeft zin aan een mensenleven. Vanuit die overtuiging begeleidt Lengersdorf werknemers al zo’n 13 jaar naar een nieuwe stek op de arbeidsmarkt. De specialist in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies groeit sinds z’n oprichting als kool en opereert door het hele land. “Iedereen verdient een faire kans.” In 2001 richtte Ursula Lengersdorf haar onderneming op. Inmiddels doet ze het werk met een kleine vijfentwintig man en is haar bedrijf over 37 flexibele locaties in Nederland te vinden. “Lengersdorf is een bedrijf dat mensen die op zoek zijn naar ander werk begeleiding biedt in de vorm van coaching en praktische hulp bij het vinden daarvan”, zegt Lydia van der Graaff. Ze is New Business Manager bij Lengersdorf en opereert grotendeels in het oosten van het land. “Onze trajecten zijn onder te verdelen in re-integratie spoor twee en drie, HR Advies, outplacement en loopbaanadvies.”

quick scan hét probleem van de markt » Uw werknemer is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Het is maar de vraag of hij z’n oude werk ooit nog succesvol kan hervatten.

onze visie » Lengersdorf gelooft in de kracht van werk. Perspectief op een nieuwe kans is voor zowel werkgever als werknemer de kortste weg naar een voorspoedig en doelgericht herstel.

uw oplossing » Lengersdorf begeleidt zowel werkgever als werknemer in uiteenlopende trajecten om een werknemer weer zo snel mogelijk de arbeidsmarkt op te krijgen. De uitgebreide kennis en expertise, het grote netwerk en een de doelgerichte aanpak van Lengersdorf garanderen een optimaal resultaat.

12

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

Het zijn trajecten waar je als werknemer liever niet in terechtkomt, weet Van der Graaff. “Maar het kan zo maar gebeuren. Je raakt werkeloos door ontslag, raakt langdurig arbeidsongeschikt, zit in een WIA uitkering of je hebt om een andere reden een re-integratietraject nodig.” Lengersdorf helpt die werknemers, maar staat ook werkgevers bij die van de ene op de andere dag geconfronteerd worden met een zieke werknemer of een ontslagzaak. Lengersdorf is dan advies- en gesprekspartner voor die werkgever.

vlOerenlegger Van der Graaff weet als geen ander welke praktische, maar ook juridische consequenties dat meebrengt. “En dat is vaak ook sterk gelieerd aan het vak dat iemand beoefent. Het is evident dat een vloerenlegger die z’n knie verbrijzelt, zich beter zo snel mogelijk kan gaan toeleggen op een re-integratietraject. Als vloerenlegger zit je alle dagen op je knieën, dus een toekomst in die branche zit er voor deze man niet meer in. Zowel werkgever als werknemer zijn er bij gebaat dat zo’n traject in een vroeg stadium wordt opgestart.” Als zo’n oplossing van werk naar nieuw werk niet binnen het arbeidscontract (eerste spoor) kan worden gevonden, door een interne herplaatsing, kan Lengersdorf ook helpen met een re-integratie tweede spoor. “De werkgever moet zich dan inspannen

werk te vinden voor z’n werknemer buiten de eigen organisatie.” Hiertoe beschikt Lengersdorf over een uitstekend netwerk, door het hele land. “Tachtig procent van de vacatures wordt onderhands geregeld, ze worden nooit gepubliceerd. Om ook die vacatures op te sporen, heb je een wijdvertakt netwerk nodig, moet je zichtbaar zijn op de markt. Onze job hunters verstaan die kunst.”

drijFveren “Maar we beginnen met de werknemer”, zegt Van der Graaff. “En dan schenken we niet zoveel aandacht aan wat ‘ie niet meer kan. Dat weten we al, dat deel is door de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige vastgesteld. Wij kijken naar wat wél kan. Waar haalt de werknemer motivatie uit, welke drijfveren heeft hij?” Het is voor de werkgever van belang dat deze trajecten zo goed mogelijk verlopen, zeker bij Eigen Risico Dragerschap. “Doe je dat niet dan kan de werkgever een loonsanctie krijgen of vindt een werknemer geen werk, dan kun je tot maximaal tien jaar aan iemand vastzitten.” Wie meer wil weten over de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van Lengersdorf, is welkom voor een vrijblijvende kennismaking, zegt Van der Graaff. “Ik geef ook geregeld seminars en workshops, bijvoorbeeld hoe je als werkgever loonsancties kunt voorkomen.” Van der Graaff is op 27 maart in Eindhoven te horen, maar ze komt op aanvraag ook bij uw organisatie langs. Ook voor de regio Salland en Twente zijn er plannen om samen met een advocatenkantoor uit de regio een seminar te organiseren.

«

lengersdOrF Postbus 63, 1170 AB Badhoevedorp Telefoon 088 - 022 3800 E-mail l.vander.graaff@lengersdorf.nl www.lengersdorf.nl


reportage

tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ‘t Hoff

Uitbesteden van relatiebeheer en verkoop op afstand “Wij merken in de markt dat er sterk behoefte is aan relatiebeheer en verkoop op afstand. Bedrijven hebben er echter vaak zelf geen tijd voor of geen personeel meer voor in dienst.” het wekken van ‘de slapende klant’ Aan het woord is Annet Damhuis, eigenaar van Call Select Market Research in Losser. “Wij springen daar op in”, vertelt zij. “Klanten zijn om genoemde redenen niet de gelegenheid om zich hier zelf mee bezig te houden – dat is wat er momenteel speelt, in zó veel branches. Zowel relatiebeheer als verkoop op afstand zijn momenteel dan ook heel belangrijke diensten binnen ons totaalpakket. Daarnaast verzorgen wij nog altijd markt- en klanttevredenheidsonderzoek.” Annet Damhuis is elf jaar geleden gestart met Call Select. De eerste jaren richtte zij zich met haar organisatie hoofdzakelijk op het controleren van folderverspreiding en onderzoeken voor dagbladen. Tegenwoordig ligt de nadruk op het landelijk inzetten van bovengenoemde diensten. “Je moet het zo zien, dat bedrijven hun relaties doorgaans hebben ingedeeld in categorieën. De hoogste categorieën genereren de meeste omzet. Het probleem ontstaat echter dat daardoor bijvoorbeeld categorie D vaak het ondergeschoven kindje is – terwijl juist daar best nog omzetmogelijkheden liggen.” Middels deze uitbestede vorm van relatiebeheer kan een speciaal aanbod of extra aandacht voor een mailing klantenbinding scheppen of versterken; uit bestaande klanten kan meer omzet worden gehaald en er kunnen afspraken worden gepland. Annet Damhuis: “Met één telefoontje kunnen we passieve, ‘slapende’ klanten al meteen wakker schudden. Geen enkele kans hoeft meer te blijven liggen.”

Opereren als verlengstUk van een bedrijF Call Select Market Research belt namens een bedrijf als volwaardige verkoopafdeling en/of extra verkoopkanaal op afstand hun bestaande en potentiële klanten voor een productactie, een check-up, een kennismaking en andere verwante (commerciële) mogelijkheden. “Zo kan een onderneming binnen en buiten haar klantenkring extra omzet genereren, die anders zou blijven liggen”, licht Annet Damhuis toe. Een ondernemer die omzetkansen binnen en buiten zijn klantenkring ziet, maar gehinderd wordt door het ontbreken van de benodigde mankracht of tijd om daar op in te spelen, kan Call Select Market Research inschakelen als sales-afdeling om de beoogde relaties doelgericht telefonisch te benaderen. “Wij presenteren en profileren ons als het verlengde c.q. een afdeling van het bedrijf waar wij voor bellen. Om dat te kunnen realiseren leeft en leest ons team zich in de materie in, wij verdiepen ons in het bedrijf en de werkwijze ervan. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de opdrachtgever vooraf een gerichte bedrijfspresentatie geeft voor onze dames die namens hem aan de telefoon zitten. Zo ervaart de klant die door ons gebeld wordt het ook: wij worden simpelweg gezien als een onderdeel van onze opdrachtgever. En daar ligt uiteindelijk ook onze kracht.”

«

quick scan hét probleem van de markt » Wij merken in de markt dat er momenteel behoefte is aan relatiebeheer en verkoop op afstand. Bedrijven hebben daar simpelweg geen tijd voor en/of hebben er het personeel niet meer voor in dienst.

onze visie » Het gaat om het ontzorgen van de ondernemer, hem of haar een aantal specifieke zaken doeltreffend uit handen nemen – van verkoop en relatiebeheer tot markt- en klanttevredenheidsonderzoek met een daaraan gekoppeld helder en bruikbaar advies.

uw oplossing » Wij bieden bijvoorbeeld assurantietussenpersonen aan om voor hen particulieren te bellen hoe zij hun ‘woekerpolis’ kunnen omzetten in een geschikte polis die is afgestemd op hun wensen en behoeften. Het is werk dat hoe dan ook moet gebeuren en de assurantietussenpersonen hebben er de tijd niet voor. Op die manier fungeren wij als verlengstuk van een onderneming.

Call seleCt market researCh Raadhuisplein 6 7581 AG Losser Telefoon 085 – 7731899 E-mail info@callselect.nl www.callselect.nl

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

13


ton VeLDscHoLte Van aVisto:

“we willen mkb letterlijk compleet ontzorgen” Uniek zijn in het bijstaan van ondernemers. Dat is de missie van directeur Ton Veldscholte van Avisto. Het is een bedrijf dat zich richt op de begeleiding van werkgevers bij ziekteverzuim van personeel. “Wij willen heel dicht bij de werkgever staan. Als hij ons vandaag belt, zijn we uiterlijk morgen bij hem om alle lasten van het ziekteverzuim compleet over te nemen. Dan kan hij verder met het leiden van zijn bedrijf.”

14

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


reportage

tekst & Fotografie: Jan Hammink

Avisto Personeelsdiensten BV werd in 2011 opgericht als onderdeel van a.t. groep. De opzet is dat deze tak zich met name richt op de zakelijke markt: werkgevers begeleiden bij verzuimende werknemers. Onder meer in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Veldscholte werd aangetrokken als directeur van dit bedrijf. “We richten ons op het hele pakket van verzuim waarmee werkgevers te maken krijgen in geval van ziekte bij een of meer werknemers. We willen het mkb letterlijk compleet ontzorgen. Zieke werknemers kunnen handen vol geld kosten. Daar moet je zo snel mogelijk bovenop zitten en adequaat aanpakken. Ons doel is daarom vooral de werkgever zo snel mogelijk van zijn probleem af te helpen. De focus ligt daarbij op een demedicaliserende aanpak waarbij de direct leidinggevende en de betrokken medewerker samen verantwoordelijk zijn voor een snelle en adequate terugkeer naar de werkplek.”

alle deskUndigheid Avisto beschikt over alle benodigde kennis in eigen huis. Veldscholte zelf brengt zijn jarenlange ervaring bij het GAK en een ARBO-dienst in. Daarnaast kan rechtstreeks een beroep worden gedaan op alle deskundigheid binnen het moederbedrijf. Met het overnemen van Verzuimland als ARBO-dienst, direct gekoppeld aan Avisto, heeft de organisatie alle technische verantwoordelijkheden en alle medische kennis ook direct in eigen huis.

vertellen we ons verhaal met een heldere visie op de toekomst.”

quick scan

dUidelijk plan

hét probleem van de markt

Uiteraard gaan werkgevers nooit zomaar in zee met Avisto. Er moet wel een duidelijk plan van aanpak en prijsopgave aan te pas komen. “Ook daarin stellen we ons zeer soepel op. Indien men ons nodig denkt te hebben, gaan we eerst vrijblijvend een gesprek aan met de werkgever. We maken een analyse van de situatie en baseren daarop onze prijs. Het is dan aan de werkgever om ja of nee te zeggen. Pas daarna gaan we verder op basis van een afgesproken kostenvergoeding. We streven naar volledig maatwerk, want geen enkel geval van ziekte is hetzelfde.”

» Werknemers kunnen door ziekte uitvallen.

Het hoofdkantoor van Avisto is gevestigd in Oldenzaal. Van daaruit bedient Veldscholte met zijn medewerkers het grootste deel van de markt in Oost-Nederland. Vanuit de kantoren in Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Deventer, Doetinchem, Haaksbergen, Hoogeveen, Utrecht en Zwolle bedient hij de overige regio’s. Ton Veldscholte: “Vandaag bellen, uiterlijk morgen er staan om alle lasten van het ziekteverzuim compleet over te nemen”.

«

“We werken in onze gehele organisatie met zeer korte lijnen zowel intern als op het gebied van relatieonderhoud. We merken dat steeds nieuwe werkgevers ons weten te vinden door een perfecte mond-tot-mond reclame die we krijgen. Onze pragmatische aanpak vertelt zich verder. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk en

Het pakket aan diensten dat Avisto aanbiedt is breed. Het wordt geboden vanuit een eigen regiemodel op basis van maatwerk. Het is opgesplitst in: re-integratie, outplacement, arbeidsdeskundig onderzoek, dossier check, verzuim in eigen regie, verzuimtraining, loopbaancoaching en beroepenoriëntatie. De Arbodienst Verzuimland maakt ook deel uit van deze organisatie.

kraCht De kracht van Avisto is volgens Ton Veldscholte: “Bij ziekteverzuim zoeken we naar de aanpak bij de bron. Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en anderen, die bij onze organisatie passen, spreken allen dezelfde taal. We denken in oplossingen en bieden een goed verzuimprotocol en helder verzuimbeleid. Daarnaast willen we verzuimverlof als nieuw begrip bij bedrijven en organisaties invoeren. De inzetbaarheid en daarmee de productiviteit willen we vergroten en we streven

» Werkgevers moeten nadenken hoe ze met hun personeel omgaan: het is hun kapitaal.

uw oplossing » Aan de voorkant zitten en ziekte voorkomen.

veel vestigingen

kOrte lijnen

avistO biedt breed dienstenpakket

onze visie

naar een besparing op verzuimkosten van minstens dertig procent.”

grOte gevOlgen ziektekOsten vOOr Ondernemers dOOr nieUwe wetgeving Nieuwe wetgeving heeft met ingang van 1 januari nogal wat gevolgen voor ondernemers. Onder meer kan de premie voor de Ziektewet tien jaar in rekening worden gebracht bij de werkgever en moeten ook bij tijdelijke contracten ziekmeldingen worden doorgegeven aan de Arbodienst. Het gaat om de Wet Beperking Ziekteverzuim (WBZ) en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). “Ze strak begeleiden vanaf de eerste dag ziekmelding is van groot belang”, aldus Ton Veldscholte. Want waar voorheen de tijdelijke contractanten via de UWV in de Ziektewet verdwenen is dit nu geheel het risico van werkgevers geworden. Dit heeft tot gevolg dat naast de gedifferentieerde premie voor de WGA nu ook een gedifferentieerde premie voor maximaal twee jaar Ziektewet

V.l.n.r. de initiatiefnemers Merijn van Gorkum, Luc Bannink en Marlene Dettingmeijer

a.t. groep is een kwaliteitsbUreaU a.t. groep is een kwaliteitsbureau op het gebied van re-integratie en jobcoaching voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bureau is erkend door UWV en beschikt over het Blik op Werk kwaliteitskeurmerk. Het bedrijf is er voor cliënten, UWV, gemeenten en bedrijven. a.t. groep is in 2006 opgericht door Marlene Dettingmeijer, Luc Bannink en Merijn van Gorkum met als doel het hele pakket te bieden dat nodig is om mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Het hoofdkantoor staat in Oldenzaal. Er werken op dit moment 65 mensen verspreid over de kantoren in heel Nederland.

en maximaal tien jaar WGA-Flex in rekening wordt gebracht bij de werkgever. Door de nieuwe WBZ en BeZaVa is het volgens Veldscholte van belang iedere ziekmelding gelijk heel serieus te nemen. “Nog belangrijker dan voorheen. Denk niet het contract loopt binnenkort toch af, ik ga geen actie meer ondernemen, want de rekening van UWV valt na twee jaar op de mat in de vorm van een verhoging van de gedifferentieerde premie. Controleer altijd aan het eind van ieder contract of de werknemer niet opeens ziek is geworden en meld elke zieke medewerker direct bij ons. Want wij kunnen mede vanuit onze Arbodienst vanaf de eerste dag alle steun bieden bij de verzuimbegeleiding. De insteek hierbij is dat de aandacht komt te liggen op reductie van verzuim en het voorkomen van verzuim. Ook na afloop van het contract blijven wij altijd de zieke werknemer volgen.”

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

15


taFeLgesprek Met tien p&o eXperts oVer actueLe kwesties

Zal ik een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbieden? Hoeveel geef ik aan opleidingen uit? Wat kost het me als mijnwerknemer ziek wordt? Hoe pas ik mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in mijn organisatie in? Ondernemen wordt er niet gemakkelijk op met het nieuwe ontslagrecht, de modernisering van de ziektewet en de nieuwe Participatiewet. Tien P&O-experts lieten bij Saxion Hogescholen hun licht schijnen over actuele kwesties.

16

hÊt Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

DeeLneMers

de noodzaak van sociale cohesie

FlOOr dikkers

steven gUdde

Directeur van Talents Uitzenden & Payroll.

Manager innovatie en ontwikkeling bij Olympia Uitzendbureau en docent Hogeschool van Amsterdam.


ronDe taFeL

tekst: Fernande Leeflang // Fotografie: Yke Ruessink

P&O is een breed vakgebied. De experts die in Deventer deelnemen aan het tafelgesprek komen uit verschillende disciplines en vullen elkaar mooi aan. Ze praten met elkaar aan de hand van stellingen.

stelling: sChOling en training is vaak een OndergesChOven kindje in p&O-/hr-beleid. Een kolfje naar de hand voor Gerard Kok, die trainingen in operationeel P &O-beleid en -aanpak biedt: “Scholing en training zijn in toenemende mate belangrijk. Mensen moeten steeds flexibeler kunnen switchen en daarvoor moeten ze op scherp staan. Het is een open deur: scholing en training zijn een ondergeschoven kindje. Dat heeft met de economie te maken. Je ziet wel dat bij het nieuwe ontslagrecht ‘van werk naar werk’ wordt meegenomen, wat ik helemaal onderschrijf. Ik weet niet hoe dat gaat uitpakken… (kijkt naar Joost van Ruiven). Van Ruiven: “Het hangt ervan af hoe het ingevuld gaat worden. Dit hangt samen met het transitiebudget dat in plaats komt van een ontbindingsvergoeding. In het wetsvoorstel is ruimte voor de overheid ingebouwd om te bepalen wat in mindering mag komen op de transitievergoeding. Hoe dit eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.” Steven Gudde werpt een ander licht op opleidingen. “Wie is ervoor verantwoordelijk dat opleidingen plaatsvinden: de werkgever of werknemer? Traditioneel is dat de werkgever. Je ziet in toenemende mate dat werknemers dit in gang zetten, maar een gelijkwaardige discussie vindt nog niet overal plaats. Ik vind vooral de discussie over dit onderwerp een ondergeschoven kindje. De noodzaak van persoonlijke ontwikkeling wordt pregnanter. De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever, maar hij moet beginnen om de werknemer de keus te laten maken. Sommige werkgevers ondernemen actie: ze geven een medewerker

een echt persoonlijk budget, maar dit gebeurt niet vaak.” Opleiding van personeel heeft verschillende uitwerking, ziet Lydia van der Graaff. “Als je wilt dat mensen bewegen, intern of extern, is het zo dat je via het bieden van opleidingen gemotiveerde mensen binnenhoudt en anderen, die niet mee kunnen komen, opleidt voor een ander.” Gudde: “Een goede werkgever leidt mensen ook op voor een baan die niet bij hen is.” Jonny Spin plaatst daar vraagtekens bij: “Ik kan me voorstellen dat dit geldt voor grote werkgevers. Maar hoe zit dat met kleine werkgevers?” Gudde: “Daar geldt hetzelfde. Als iemand weg wil, gaat hij toch weg. Er wordt gezegd: ‘Je leidt op voor de buren’. Maar wat is erger? Stel dat iemand die niet goed is blijft en je diegene ook niet goed opleidt.” Van Ruiven: “Prima als werkgevers opleidingen bieden, als dat hun organisatie ten goede komt. Bij ons werken veel jonge mensen die heel mobiel zijn. Nadeel is dan wel dat extra opleiding kan leiden tot meer interesse van de concurrentie.” Gudde weerlegt: “Doe je het niet, dan gaan ze ook weg.” Van Ruiven: “Dat is ook de afweging die wij maken.” Gudde: “Het levert wel meer verbinding met je werknemers op.” Daarmee is Van der Graaff het roerend eens: ”Je krijgt loyale medewerkers. Ze worden jouw ambassadeurs.” Jelke van der Valle: “Precies.” Jeroen van der Geest ondersteunt Van Ruiven en trekt een parallel met Feyenoord. “Daar leiden ze de beste jeugdspelers op, maar ze hebben al vijftien jaar geen prijs gewonnen. De spelers gaan weg voordat ze wat opleveren.” Spin: “Kiezen deze mensen niet puur voor het geld? Dat vind ik een slechte motivatie.” Van der Valle: “Kwaliteit speelt een belangrijke rol. In hoeverre zijn werkgevers bereid te investeren in werknemers, als medewerker en als persoon? Het is belangrijk dat een werknemer zodanig bij het arbeidsproces betrokken wordt, dat hij zich gewaardeerd voelt als persoon. Ik denk dat het een valkuil is als je alleen in kwantitatieve – financiële – termen

denkt. Op deze manier gaat de werknemer zich meer verwant voelen met het bedrijf.” Gudde: “Daarom doen familiebedrijven en kleine bedrijven het vaak beter, omdat daar meer binding is.” Floor Dikkers over het opleidingsbeleid bij haar uitzendbureau: “Wij zoeken de juiste mensen voor de juiste vacatures. Liever de beste persoon qua instelling. Heeft hij een opleiding nodig, dan bieden we die aan. Wel moet het om een korte opleiding gaan, omdat vacatures snel vervuld moeten worden.” Arie Schreuder maakt een onderscheid tussen kleine en grote bedrijven: “Kosten van opleiding worden vooral gezien als kosten en niet als investering waar wat tegenover staat. Als je kijkt naar de detailhandel, daar zit geen ruimte; het is daar dramatisch. Als je dan op opleidingen kunt bezuinigen of ergens anders.” UWV-representant Henriëtte Sterken: “92 tot 95 procent valt onder het MKB. Vraag een gemiddelde Bakker Bart met 25 verkopers in dienst wie hij opleidt en hij geeft aan maar één leidinggevende nodig te hebben. Laat staan dat een bakker om de hoek veel opleidt. Op plekken waar mensen relatief vervangbaar zijn, is het maar de vraag of andere overwegingen als kosten meespelen.” Volgens Gudde hoeft opleiden niet veel te kosten. “Je moet creatief zijn. Tegen een andere ondernemer zeggen: “Ik weet van x veel, jij van y, laten we kennis delen”.” Kok stelt dat ook de detailhandel in opleidingen moet investeren: “Er is daar ook noodzaak, want over drie à vier jaar is daar nog minder werk.”

stelling: het nieUwe OntslagreCht is tOp. Van der Valle richt zich tot Van Ruiven: “Kun je kort uitleggen wat dit behelst?” Van Ruiven geeft de kern weer. In het nieuwe systeem is niet langer de keus: UVW of kantonrechter. Is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen, dan volgt ontslag via UWV, anders via de kantonrechter. In plaats van een ontbindingsvergoeding, ontvang je nu

lydia van der graaFF

arie sChreUder

jOnny spin

henriËtte sterken

New businessmanager bij Lengersdorf.

Directeur bij Bureau Streefkerk.

Directeur/arbeidsdeskundige bij RCH arbeidsdeskundigen en jobcoaches.

Accountmanager werkgeversdienstverlening bij UWV.

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

17


ronDe taFeL

een – lagere – transitievergoeding. Helemaal geen vergoeding, door naar UWV te gaan, is niet meer aan de orde. De constructie van drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar wijzigt in drie contracten in twee jaar en verplicht zes maanden pauze. Van Ruiven: “De gedachte is dat het hele systeem goedkoper wordt.” Dat zal er de eerste twee jaar niet van komen, verwacht hij. Advocaatkosten zullen dan juist toenemen. “Er zal eerst een toename van werk zijn, omdat in bepaalde gevallen werknemers toch weer naar de rechter mogen gaan. Het kost zeker twee à drie jaar voordat alles door de Hoge Raad is uitgekristalliseerd.” Van der Graaff lachend: “De advocatuur moet zich omscholen.” Van Ruiven verwacht dat werkgevers wel drie keer nadenken of ze nieuwe werknemers aannemen. “Iemand die na twee jaar weer op straat staat. En dan zes maanden moeten wachten, dat is een te lange periode.” Kok: “Kost dit werkgelegenheid, of zullen werkgevers dan meer gaan voor vaste dienstverbanden?” Van der Geest neigt nu al meer naar vaste dienstverbanden. “De laatste vijf jaar, in de crisis, hebben we niemand meer vast aangenomen. Nu ga ik dat wel doen. Ik laat talenten niet meer lopen!” Van Ruiven: “Van ongeschoolde werknemers die lang in dienst zijn wordt nu geen afscheid genomen omdat dit te veel kost. Maar daar gaat nu wel afscheid van worden genomen.

Dat heeft het een averechts effect op de werkgelegenheid. Degenen met de minste kansen vallen nog gemakkelijker buiten de boot.” Van der Geest: “Zeker ook 45 plussers.” Hij vervolgt: “Als je nu goed managede, kon je ook wat doen tegen niet functionerende medewerkers. Heb je dat niet gedaan, kan het zijn dat je met een verouderd personeelsbestand zit dat geen drive meer heeft. Wat meer flexibiliteit juich ik toe, dat werkt zuiverend. Maar ik houd mijn hart vast voor de zwakkere doelgroepen, de kwetsbaren”. Zijn dat werknemers die bij psycholoog Van der Valle komen? “Nou nee, ik heb mensen in behandeling die vanuit de ziektewet terug willen komen”. Dikkers richting Van der Valle: “Ben je niet bang dat zij nu eerder ontslagen worden?” Van der Valle: “Ik weet niet of dat juridisch kan.” Van Ruiven: “Als iemand in de ziektewet zit kun je een contract niet opzeggen, wel ontbinden in het kader van een reorganisatie. Echter, in de nieuwe situatie kan dit niet.” Sterken merkt op dat de nieuwe regelingen een spanningsveld creëren: “Hoe verhouden de modernisering van de ziektewet en Participatiewet zich met elkaar en dat samen met het nieuwe ontslagrecht dat afscheid nemen goedkoper maakt? De arbeidsmarkt draait om toegankelijk, eerlijk en vergelijkbaar. Aan de andere kant draait het om participeren: iedereen moet meedoen. Men wil dat werkgevers verder verantwoordelijk

worden, desnoods via een quotum afgedwongen. Bij de modernisering loopt een werkgever voortaan ook financieel risico als de flexibele schil ziek wordt (mits de werknemer in dienst is, bijvoorbeeld middels een jaarcontract, red.) Dit zijn elementen die op gespannen voet met elkaar leven. Als Nederland straks een structureel overschot aan moeilijk vervulbare vacatures en moeilijk plaatsbare werknemers heeft, hoe brengen we die bij elkaar?” Van der Geest: “Het moet eenvoudiger worden, maar ondertussen zitten we weer met drie regelingen.” De advocatuur verwacht de beginperiode van het nieuwe ontslagrecht toestroom van werk, ook de uitzendbranche en bedrijven die begeleiden van werk-naar-werk verwachten extra werk. Werkgevers durven minder snel tijdelijke contracten te bieden, omdat ze ook bij contracten voor bepaalde tijd een premierisico lopen in het kader van de ziektewetmodernisering. Dikkers beaamt dit: “Veel werkgevers zijn onzeker over het in dienst nemen van mensen en kiezen daarom voor payroll of uitzendkrachten.” Gudde: “Waarbij ook uitzendbureaus bewust zullen moeten omgaan met het risico, net zoals dat voor andere werkgevers geldt.” Dikkers: “Bij uitzenden mag je zelf selecteren, bij payroll krijg je mensen om de deur geschoven. Wij zijn er nog niet tegenaan gelopen dat dit slecht uitpakt.” Schreuder: “Voor ons type bedrijven (kijkt

DeeLneMers jerOen van der geest

jOOst van rUiven

gerard kOk

jelke van der valle

Algemeen Directeur Sociaal Werk-leer Bedrijf (SWB).

Arbeidsrechtadvocaat en partner bij Kienhuishoving advocaten en notarissen.

Accountmanager en adviseur HRM, arbeidsre-integratie en loopbaancoaching bij Saxion Academie Mens en Arbeid Kennistransfer.

Eigenaar van Van der Valle interimmanagement & consultatie.

18

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


naar Van der Graaff en Spin) ontstaat door het nieuwe ontslagrecht meer vraag naar outplacement. Er bestaat een organisatie Gouden handdruk. Die gaat voortaan outplacement doen. Dat zegt genoeg. Mensen krijgen in de nieuwe regeling maximaal 75.000 euro. Dan zullen er zeker werknemers zijn die zeggen: ’Ik wil ook outplacement aangeboden krijgen’.” Schreuder vraagt zich af waarom werknemers niet in vaste dienst worden genomen. Familiebedrijven doen dat vaak wel, weet Spin. Hij vervolgt: “Als ik kijk naar mijn eigen organisatie, als werkgever, dan beoordeel ik wat iemand kan betekenen voor de organisatie. Ik laat mij niet wat gelegen liggen aan regelingen, maar koers af op een vaste aanstelling. Bij ons gaat het om sfeer, doel, missie; met z’n allen daar naartoe.” Van der Valle knikt: “Een vast contract hoort daarbij.” “Het is een vorm van beloning”, beaamt Spin. Van der Graaff bekijkt de andere kant: “Werknemers willen soms ook niet in vaste dienst. Toen mijn werkgever vroeg: ‘Wil je een vast contract?’, was ik eerst niet voor. Ik wil flexibel blijven. Dat is modern ondernemerschap.”

stelling: 100.000 banen vOOr mensen met een aFstand tOt de arbeidsmarkt is vOOr werkgevers een makkie. SW-directeur Van der Geest: “De onderkant van de arbeidsmarkt komt er niet als je geen zekerheid biedt. Mijn stelling is echter dat werkgevers geen banen beschikbaar hebben, maar werk!” Schreuder: “We hebben allemaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Honderdduizend banen moet kunnen, maar als er concurrentie is van 600.000 gezonde mensen, roept dat veel spanning op.” Gudde gelooft daarbij vooral in de kracht van kleine initiatieven – werkgevers die afspraken maken met elkaar – in plaats van grote strategische convenanten. Plaatsing gebeurt bij hem ook in kleine clubjes, aldus Van der Geest. “Van de 850 op de loonlijst werken er 550 bij werkgevers. Dat gaat in groepjes: tien hier, tien daar.”

Bij Van Ruiven werken wel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar zij zijn niet in dienst. Ze houden groen schoon, maken schoon via bedrijven die zijn kantoor inhuurt. Sterken signaleert dat een rare situatie kan ontstaan. De huidige schoonmakers zouden bijvoorbeeld ontslag kunnen krijgen bij het schoonmaakbedrijf en terugvallen op UWV, in de hoop dat ze dan weer geplaatst worden bij het advocatenkantoor. Er zitten meer haken en ogen aan de verplichte indienstneming. Spin constateert dat weer clustering van groeperingen ontstaat. “Het was toch juist de bedoeling dat ze op een individuele werkplek gaan werken in verband met een zo groot mogelijke re-integratie?” Van der Graaff verwacht dat dit leidt tot nieuwe doelgroepen die buiten de boot vallen. “Bijvoorbeeld de receptionist, wiens baan geautomatiseerd wordt. Laatst trof ik enkel een telefoon bij de receptie. Ik moest zelf bellen; was mijn eigen receptioniste.” Kok en Van der Geest zien wel wat in jobcarving: het clusteren van kleine – vaak eenvoudige – werkzaamheden en dat naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toeschuiven. Kok: “Jobcarving spreekt me aan. Ik ben in het verleden jobcoach geweest. We hadden altijd het grootste succes bij werkgevers die het probleem herkennen in de familie.” Sterken: “Het vet is eraf bij bedrijven. Maar hebben we het hier niet over sociale cohesie van Nederland?” Sociale cohesie spreekt de tafelgesprekdeelnemers aan. Van der Valle haalt een voorbeeld uit zijn jeugd aan waarbij in een Friese sigarenkistjesfabriek altijd wel mensen werkten waarbij een steekje los zat en Van Ruiven ziet vooral sociale cohesie bij bedrijven die sterk regio gebonden werken. Die ontbreekt bij grote bedrijven, constateert Schreuder. “Die zijn dan ook vaak op andere waarden gebouwd”, licht Gudde toe.

stelling: vitaliteit is hét p&O item van de tOekOmst. Een item Schreuder op het lijf geschreven: “Wij zijn aan het ontgroenen en vergrijzen. Bij het ouder worden, neemt de belastbaarheid af. Daarbij moeten we langer doorwerken. Wat kun je doen om de bevlogenheid vast te houden? Fit zijn gaat om gezond eten en sporten, maar wij concentreren ons op die bevlogenheid. Daarvoor hebben wij het product vitaliteit ontwikkeld: hoe motiveer je elkaar? Het management speelt hierin een grote rol.” Van der Graaff: “Dat product hebben wij ook. En bij onze eigen organisatie ingevoerd. Vragen als: zie je jezelf dit werk nog doen tot je 67e? Zo nee, heb je behoefte aan scholing, meer/minder werken? Dit bij je organisatie invoeren is best eng, want wat als iemand gaat lopen? Bij ons hoort fitheid er wel bij. Werknemers krijgen vijfhonderd euro en beslissen waar ze dat aan besteden, bijvoorbeeld een groentebox, sauna of sportschool.” Van der Geest: “Ik zie 60-plussers die heel vitaal, geïnspireerd zijn, en anderen niet. Terwijl ze in dezelfde organisatie dezelfde tools krijgen. In hoeverre kun je vitaliteit beïnvloeden? Zit het niet intrinsiek in iemand?” Kok: “Je geeft het antwoord al.” Schreuder: “Waardoor blokkeert iemand? Daar kun je zo geen antwoord op geven. Als werkgever moet je wel de tijd nemen om daar van beide kanten naar te kijken.” Van der Valle grapt: “De vitaliteit van de werkgever kan er ook uit zijn.” Sterken: “Je refereert aan een beroep dat je jong kiest: leraar, advocaat, maar modern ondernemerschap is toch dat je na drie jaar je talent ergens anders kunt inzetten?” Kijkt naar Van der Graaff. Dikkers: “Ik denk dat je een stuk vitaler blijft als je een bepaalde uitdaging in je werk houdt.” De deelnemers praten na. Over samenwerken en hart voor de medemens. Van der Valle: “Samenwerken met betrokken partijen is heel belangrijk. Als ik monodisciplinair werk, is het effect lang zo groot niet.” Kok: “Kijk niet naar beperkingen maar naar kansen. Helaas gaat het weer de ander weg op.”

«

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

19


reportage

tekst: RCH // Fotografie: Wim van ’t Hoff

V.l.n.r. Cees de Jong, Danielle Kuipers en Jonny Spin

arbeidsdeskundigen van rCh helpen bedrijven met zieke werknemers De zorg wegnemen bij werkgevers waar het gaat om arbeidsongeschiktheid en langdurige ziekte. Dat is een van de specialiteiten van RCH arbeidsdeskundigen & jobcoaches te Hengelo. Trots is RCH op het rapportcijfer 8,2 dat het behaalde bij een jaarlijks klanttevredenheid onderzoek van brancheorganisatie Blik op Werk. Een cijfer dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. De arbeidsdeskundigen bij RCH doen het kennelijk goed bij hulp aan bedrijven met zieke werknemers. Arbeidsdeskundigen Cees de Jong en Jonny Spin zijn beiden oorspronkelijk afkomstig van UWV. Danielle Kuipers heeft een juridische achtergrond en rondde enkele jaren geleden haar opleiding tot arbeidsdeskundige af. De Jong richtte RCH op in 2002. In 2008 sloot Spin zich als compagnon bij hem aan. Kuipers kwam het team in 2012 versterken. Op 1 januari 2014 trok De Jong zich zakelijk gezien terug. Sindsdien is Spin de enige eigenaar. De Jong is als arbeidsdeskundige nog steeds werkzaam bij het bedrijf. Het totaal aantal medewerkers is inmiddels uitgegroeid tot bijna twintig. RCH werkt in opdracht van UWV, gemeenten en het bedrijfsleven (met name MKB) verspreid over heel Oost-Nederland. De drie arbeidsdeskundigen zijn ervan overtuigd dat door snel te handelen bij ziekte of dreigende ziekte van werknemers heel veel geld te besparen is. “Het is van groot belang dat vanaf het begin de juiste aanpak wordt gekozen. Daar hebben wij specifieke kennis voor in huis en dat hebben wij al vaak mogen bewijzen.”

nieUwe wetgeving Deze kennis is van groot belang, zo heeft men bij RCH de afgelopen jaren in de praktijk ge-

20

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

leerd. De Jong, Spin en Kuipers verbazen zich erover hoe slecht werkgevers voorbereid zijn als zij te maken krijgen met een zieke werknemer. “De Wet Verbetering Poortwachter leidt tot tal van verplichtingen die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor werkgevers”, aldus Kuipers. Spin vult aan: “En daarbij komt dat er steeds nieuwe wetgeving bijkomt, zoals de BEZAVA (modernisering Ziektewet). Werkgevers kunnen door deze wet geconfronteerd worden met financiële gevolgen en de re-integratieverantwoordelijkheid voor werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan.”

vrijblijvend COntaCt Het is volgens De Jong logisch dat werkgevers al die regels niet kunnen bijhouden. “Maar ze kunnen gerust vrijblijvend contact met ons opnemen en vragen naar één van de arbeidsdeskundigen voor advies in welk opzicht dan ook.”

snelle OplOssingen RCH arbeidsdeskundigen & jobcoaches is een arbeidsdeskundig adviesbureau, tevens gespecialiseerd in re-integratie en jobcoaching. Deze combinatie heeft in de praktijk vaak tot snelle oplossingen geleid bij gecompliceerde

gevallen. “Als iemand langdurig ziek is, zullen we altijd kijken of er binnen het eigen bedrijf een nieuwe start gemaakt kan worden. Indien nodig kunnen we ook snel schakelen en focussen op een passende baan bij een andere werkgever. Zo hebben wij enige tijd geleden nog een leerkracht met het syndroom van Asperger naar een andere functie bij haar eigen werkgever kunnen begeleiden. En kregen we te maken met een keurmeester bij een vleesverwerkend bedrijf waarvan duidelijk werd dat zijn functie niet langer passend was. Ook andere functies binnen het bedrijf bleken vanwege zijn ziekte niet haalbaar. Middels het inzetten van een reintegratietraject hebben wij de man snel aan een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever kunnen helpen.”

«

rCh arbeidsdeskUndigen & jObCOaChes Haaksbergerstraat 29 7555 HB Hengelo Telefoon 074 - 259 6789 E-mail info@rch-hengelo.nl www.rch-hengelo.nl


reportage

tekst & Fotografie: Jan Hammink

JeLke Van Der VaLLe:

“psycholoog kan succesvol blijken bij ziekte” Een psycholoog inschakelen als een werknemer ziek wordt. Het is vaak beslist niet het eerste waar de werkgever aan denkt. Jelke van der Valle heeft echter voldoende praktijkgevallen waarbij het zinvol bleek. “Ik sta zeer open voor dat soort opdrachten en het komt steeds vaker voor dat het gebeurt. Het vertelt zich kennelijk verder dat het tot snel succes kan leiden.” Uiteraard kan ook Van der Valle niet garanderen dat hij in álle gevallen succes behaalt. “Maar eer ik van start ga met een klus kan ik veel zekerheid verschaffen aan opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Om te beginnen kan ik controleren of de kosten, die ik maak, worden vergoed door de zorgverzekeraar. Meestal blijkt dat zo te zijn. Dat is een eerste vorm van zekerheid die ik geef.” Nog belangrijker is het uiteraard dat de missie van Van der Valle slaagt. “Ook daarvoor probeer ik vooraf zoveel mogelijk helderheid te geven. Ik ga eerst een gesprek met de betreffende werknemer aan. Vervolgens maak ik een gedegen plan van aanpak onder voorwaarde dat ik goede perspectieven zie. Pas daarna hoeft een werkgever te besluiten om wel of niet met mij in zee te gaan.”

zelFstandig De geboren en getogen Fries kwam in 1986 op 31 jarige leeftijd naar Twente. Hij werd psycholoog in De Losserhof om uiteindelijk door te groeien tot hoofd van de medische en psychologische afdeling. “Management in combinatie met mijn vak als psycholoog heeft mij altijd aangesproken. Om nog meer inhoud aan mijn werkzaamheden te kunnen geven, besloot ik in 1999 als zelfstandige aan de slag te gaan.”

wisselende kennis Hij startte een bureau als interim-manager, startte tevens met een eerstelijns praktijk aan huis waarbij hij onder meer patiënten behandelde op doorverwijzing van huisartsen en aanvaardde deelopdrachten in de poliklinische psychiatrie binnen TBS-klinieken. “Kwalitatief een goed product verkopen vanuit een eigen praktijk zag ik als een uitdaging. Ik kon mijn eigen ideeën daarin veel beter kwijt. Ik zag dat zorg steeds meer behoefte kreeg aan ad interim. Men had behoefte aan wisselende kennis. Mede daardoor durfde ik de start als zelfstandige goed aan.” In feite is Van der Valle van vele markten thuis en om werk zit hij niet gauw verlegen. Mede niet omdat hij ook regelmatig tijdelijk de praktijk overnam van collega’s die door ziekte korte tijd uitvielen.

Ondernemers Ondernemers als opdrachtgevers is een markt die Van de Valle enkele jaren terug ontdekte. “Het bleek dat we veel voor elkaar kunnen betekenen als één van hun werknemers door psychische klachten tijdelijk stilvallen op hun werk. Ik zie het als een uitdaging om iemand weer zo snel mogelijk op het juiste spoor te krijgen. Hem in een ritme te houden of zo snel mogelijk weer te krijgen is van groot belang bij het herstelproces. Om dat te bereiken kan ik tal van relaties inschakelen als het moet.

quick scan hét probleem van de markt » Die ligt bij de cliënt. Zelf heb ik geen problemen en verwacht die ook niet.

onze visie » Voor elk probleem is er een oplossing.

uw oplossing » Kijken naar de kwaliteiten van mensen en die optimaal benutten. Ieder mens heeft kwaliteiten.

Het doel is altijd dat iemand de zon weer ziet schijnen en kan functioneren. Dat is in zijn eigen belang en toevallig ook in het belang van zijn werkgever.”

«

drs. j. van der valle Vlasakker 59, 7582 AT Losser Telefoon 053 - 536 23 00 Mobiel 06 - 50 202 905 E-mail vandervalle@vandervalle.nl www.vandervalle.nl

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

21


reportage

quick scan hét probleem van de markt » Er is in de praktijk te weinig werk overgebleven voor mensen met een beperking. Werkgevers moeten daar wel voor open blijven staan.

onze visie » Voor optimale arbeidsontwikkeling is een productieve in- of externe werkomgeving belangrijk. Elke mens is waardevol en verdient het om te participeren in de maatschappij. Als er onvoldoende marktvraag is, verbindt SWB publieke en private middelen om voldoende werk(leer)plekken te regelen.

uw oplossing » Wij vinden het vooral belangrijk om werk te gaan creëren in plaats van het enkel invullen van reguliere vacatures. Door werk te scheppen voor mensen met een beperking, kan er een steentje worden bijgedragen aan bestaand werk. Hoe wij ons onderscheiden in de markt: we régelen het gewoon samen!

swb Wegtersweg 14 7556 BR Hengelo Telefoon 074 – 249 2222 E-mail: info@swb.nl www.swb.nl

22

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ’t Hoff

swb ontwikkelt mensen tot waardevolle medewerkers “Het is belangrijk om werk te creëren in plaats van enkel reguliere vacatures te willen invullen” zegt Jeroen van der Geest, algemeen directeur van SWB. “Dat vereist wel een andere manier van denken.” FinanCieel aantrekkelijk en mvO SWB richt zich zowel op arbeidsontwikkeling voor de brede doelgroep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als het realiseren van voldoende beschutte arbeidsplaatsen voor hen die daarop aangewezen zijn. “SWB ontwikkelt mensen met minder kans op gewoon werk tot waardevolle medewerkers” licht Jeroen van der Geest toe. “Voor de werkgever kan dat zowel financieel voordelig zijn – denk daarbij aan subsidies op dat gebied – als betekenis hebben: hij onderneemt daarmee immers maatschappelijk verantwoord, met behoud van kwaliteit. Wat SWB bovendien onderscheidt in de markt: wij régelen het gewoon volledig samen met de klant. We richten ons op Midden-Twente en zijn een zelfstandige ketenpartner van de deelnemende gemeentes Hengelo, Hof van Twente en Borne. SWB verzorgt reïntegratie en voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Bovendien willen we de mensen binnen het werk een aantal competenties bijbrengen. In onze aanpak stellen wij dat het belangrijk is dat mensen werken en dat dat dan ook belangrijk werk is, waarbij we een viertal kernwaarden hanteren: betrouwbaar, ontwikkelend, regelkrachtig en sociaal.”

gezamenlijke werkgeversbenadering Arbeidsintegratie middels SWB verloopt in een ketenproces. Na de instroomprocedure van aanmelding, intake en opdrachtformulering buigt SWB zich over de zogeheten ‘plaatsbaarheid’ van de betrokken

werkzoekende. Aan de hand van de gegevens wordt er een ‘diagnose’ gesteld en vervolgens formuleert SWB een gericht trajectplan. Wat dan volgt is het proces van de arbeidsontwikkeling of in sommige gevallen het ’warmhoudplaatje’: “Het komt voor dat er voor iemand op dat moment geen specifieke mogelijkheid tot plaatsing is. Dan wordt er gewacht en gericht gezocht tot er voor hem of haar een werkplek beschikbaar is.” Binnen het werkleerbedrijf is het de visie van SWB dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt het beste klaargestoomd kunnen worden voor de reguliere arbeidsmarkt door middel van werken in een productieve werkomgeving (zorg en detachering, schilders, techniek en groepsdetacheringen, groen en buiten, diensten en welzijn). SWB behartigt de belangen van 1400 medewerkers, waarvan er 250 intern werkzaam zijn en de rest extern actief is. Jeroen van der Geest: “Wij regelen voor de klant mensen die regulier in dienst zijn, maar ook begeleid werken, detachering en werkervaringplekken. Dat doen we in onze regio onder meer al voor en in samenwerking met IKEA in Hengelo en PostNL.” Na bemiddeling en plaatsing vindt ten slotte de uiteindelijke, structurele uitstroom plaats middels Werkplein Twente. “Daar hebben de betrokken instanties UWV, ROZ Twente, de gemeentes Borne, Hengelo en Hof van Twente en SWB elk hun specialisten ondergebracht. Binnen dat samenwerkingsverband hanteren wij een gezamenlijke werkgeversbenadering.”

«


reportage

tekst: Marion van Amelrooij

quick scan

talents: bevlogen intermediair met kennis van zaken Personeelswerving lijkt in de huidige arbeidsmarkt eenvoudig. Maar hoe vind je tussen het enorme aantal werkzoekenden de juiste kandidaat voor het bedrijf? Eigenaar Floor Dikkers licht toe hoe Talents de perfecte match weet te maken. “Een administratieve vacature die online wordt gezet, levert binnen twee dagen zeker honderd sollicitaties op. Best een klus om die reacties allemaal te beoordelen en netjes af te handelen,” vertelt Dikkers. Talents put waar mogelijk uit het eigen kandidatenbestand. “Wij kiezen voor een persoonlijke benadering. In het intakegesprek bepalen we wat iemand kan en wil. Als er een vacature binnenkomt, koppelen we die direct aan ons eigen kandidatenbestand.” Maar Talents heeft niet alleen met de werkzoekenden een gesprek; ook de bedrijven worden door Dikkers persoonlijk bezocht. Dikkers: “Wij streven naar de beste kandidaat voor het bedrijf. Dat lukt alleen als we het bedrijf kennen, iedere klant is anders.” Talents bemiddelt voor alle functies en sectoren. Dikkers: “Dat maakt het leuk: iedere vraag is weer anders. Het is uitdagend om een jong bedrijf te begeleiden dat een eerste werknemer aanstelt maar een klant waar verschillende functies moeten worden ingevuld is dat natuurlijk ook.” Per vacature wordt gekeken naar de wensen van de werkgever. “Het be-

gint met het juiste functieprofiel. Een bedrijf vraagt bijvoorbeeld naar een starter maar het takenpakket past meer bij een ervaren werknemer. Je kunt dan beter in overleg het functieprofiel aanpassen.” Dikkers heeft hiervoor als detacheringsconsulent voor de sociale werkvoorziening gewerkt. Dat is nog merkbaar in de wijze waarop zij naar werkzoekenden kijkt. “Ook ‘probleemgevallen’ verdienen het om zich te ontwikkelen en een kans te krijgen. Als het past binnen een organisatie kijk ik naar de mogelijkheid voor plaatsing van bijvoorbeeld een Wajong-er.” Dikkers denkt actief mee met de klant. “Ik heb een bedrijf geadviseerd om een productiemedewerker aan te nemen die ook monteurswerk kan doen. Zo bespaart het bedrijf op monteurskosten en de medewerker krijgt een functie met meer inhoud.” Het vinden van doeltreffende personeelsoplossingen lijkt het talent van Dikkers zelf. Zij koppelt bevlogenheid aan vakkennis en met haar aanpak de klant aan de juiste kandidaat. Een perfecte match.

hét probleem van de markt » Er zijn enorm veel werkzoekenden. Maar hoe vind je daartussen de juiste kandidaat? De uitdaging is om een balans te vinden tussen het bieden van kansen aan werkzoekenden en het beperken van het risico voor de ondernemer.

onze visie » Talents streeft naar langdurige plaatsing van uitzendkrachten. Dat vraagt om de juiste match. Wij zijn pas tevreden als de klant en de werknemer enthousiast zijn.

uw oplossing » Een persoonlijke benadering zodat we de klant en de kandidaat goed leren kennen. Iedere vraag is uniek en vraagt om een eigen oplossing. Wij krijgen de wensen en eisen van de werkgever en kandidaat scherp doordat we beiden kennen en niet bang zijn om door te vragen. Via payrolling kunnen we bovendien de werkgeversrisico’s afdekken en de klant volledig ontzorgen.

«

payrOlling: Talents is ook payroller. Payrolling is een mooie oplossing voor werkgevers die geen personeelsafdeling hebben of voor tijdelijke functies. De ontwikkelingen in arbeidsrecht en sociale wetgeving gaan snel waardoor de werkgever soms onbewust grote financiële risico’s loopt. Via payrolling wordt de werkgever totaal ontzorgd. Dikkers: “De werkgever krijgt één inkoopfactuur en weet dat hij aan al zijn verplichtingen voldoet. Ook voor de werknemer is alles goed geregeld: contract, salarisbetalingen en verzekeringen. Maar de werknemer blijft wel deel uitmaken van de werkvloer en betrokken bij de werkgever.”

talents Uitzenden & payrOll Dorpsstraat 63a 7451 BS Holten Telefoon 0548 – 36 11 26 E-mail info@talentsuitzendbureau.nl www.talentsuitzendbureau.nl

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

23


BeHoeFte aan VeiLigHeiD neeM toe, Maar:

er moet vaak eerst een kalf verdrinken

De behoefte aan beveiliging neemt toe, evenals de noodzaak ervan. Logisch: iedereen wil immers veilig zijn. Maar is elke ondernemer zich wel voldoende bewust van de risico’s die hij loopt?

DeeLneMers mOniQUe gÖritzlehner

OlaF rinket

jan kOenders

martin berends

Accountmanager bedrijven bij Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen van Gemeente Hengelo; deze afdeling houdt zich o.m. bezig met uitgifte van bedrijventerreinen. www.hengelo.nl

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van Gemeente Hengelo en betrokken bij de publiekprivate samenwerking op Hengelose bedrijventerreinen m.b.t. Keurmerk Veilig Ondernemen. www.hengelo.nl

Educatief auteur en uitgever en grondlegger van de opleiding Beveiliging van het ROC van Twente en gespecialiseerd in veiligheid en beveiliging.

BetaGuard Totaal Beveiliging in Hengelo. “Onze beveiligingssystemen worden ingezet op locaties waar tijdelijk beveiliging vereist is.”

www.deschrijverij-nederland.nl

www.betaguard.nl

24

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


ronDe taFeL

tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ’t Hoff

Een gevarieerde groep specialisten uit de beveiligingsbranche en daaraan gekoppelde disciplines is op uitnodiging van Hét Ondernemersbelang samengekomen in het Stadskantoor van de Gemeente Hengelo. Het thema van dit rondetafelgesprek luidt: ‘Veiligheid en Beveiliging’ – zo op het eerste gezicht een helder en vastomlijnd thema. Zodra ik echter mijn eerste gericht geformuleerde vraag over beveiliging aan het gezelschap voorleg, krijg ik de opmerking dat mijn vraagstelling iets te algemeen is en we het hier over toch wel zeer uiteenlopende zaken hebben. “Appelen en peren” hoor ik zeggen. “We moeten verwarring vermijden.” We dienen deze middag dus wel degelijk onderscheid te maken tussen de verschillende soorten veiligheidsverschaffing. Het is een nuttige kanttekening die ik maar meteen goed in mijn oren knoop.

veranderende regelgeving Mijn eerste vraag is namelijk of beveiliging in alle gevallen maatwerk is. En heeft de klant daar per definitie behoefte aan? “Jazeker is het maatwerk” reageert Jan Koenders van De Schrijverij Nederland. “Elke ondernemer en instantie kijkt naar de risico’s en wat hij kan doen om deze te voorkomen. Het inhuren van techniek of mensen – het blijft maatwerk.” Monique Göritzlehner (Gemeente Hengelo): “En hij vraagt zich af: ‘Waarom is het noodzakelijk?’ Op bedrijventerreinen kan personeel last hebben van een onveilig gevoel en natuurlijk heb je te maken met economische schade, aan panden en geparkeerde auto’s. Het is belangrijk te benoemen waarom je beveiliging zou willen, zowel individueel als collectief.” Eric van Dalen van Wardenburg Beveiliging & Telecom vraagt haar hoe Gemeente Hengelo daarmee omgaat. “Je hebt bij bedrijventerreinen te maken met de ruimtelijke invulling; hoeveel toegangswegen zijn er, is het een doorgaande weg?” zegt zij. “Bij een doorgaande weg trek je soms

bepaalde ongewenste ‘bezoekers’ aan. Dat is van invloed op de wijze van beveiliging.” Alex Kort van Wardenburg Beveiliging & Telecom wijst op veranderende regelgeving: “Vanaf 2015 verandert de regelgeving en mogen ook niet-erkende bedrijven brandmeldinstallaties plaatsen. Je moet je hoe dan ook blijven onderscheiden als beveiligingsbedrijf: Hoe ga je om met afwijkende verplichtingen in brandmelding.” “Er zit in deze branche fors wat regelgeving achter” stelt Jan Koenders. “Maar los van regelgeving is men zich bewust van de risico’s en wil men toch blijven beveiligen.”

het kalF en de pUt Op mijn vraag of ondernemers het belang van preventie inzien of dat er eerst een spreekwoordelijk kalf moet verdrinken, reageert Martin Berends van BetaGuard Totaal Beveiliging: “Bij tijdelijke beveiliging, waarmee wij ons bezighouden, verschilt de regelgeving. Het moet vaak eerst een aantal keren misgaan voordat men actie onderneemt. In veel gevallen ‘neemt men het risico even’. Het gaat bij ons altijd om maatwerk, dat wij echter kunnen realiseren met standaard producten.” “Maar je moet niet vergeten dat de verzekeraar vaak de eis stelt om de beveiliging in orde te hebben” aldus Marcel Camps van advocatenkantoor Camps. “Juridisch gezien loop je anders een groot risico. De regelgeving verandert, dus als ondernemer moet je goed weten wat je doet. Zorgplicht is een hot item, ook juridisch gezien – je moet de boel op orde hebben.” Alex Kort: “Het advies aan het bedrijfsleven en overheidsinstellingen is dan ook: Beveilig!” “Arbodiensten maken in veel gevallen de risicoaanbeveling” legt Jan Koenders uit. Marcel Camps: “Je mag als verzekeraar natuurlijk ook wel eisen stellen, als je kijkt naar de omvang van een bedrijf en de betreffende risico’s. Wij zien dat het bewustzijn van bedrijven onvoldoende is.”

“Ondernemers zeggen nu vaak: ‘Wat moet ik nou?’” zegt Alex Kort. “We zullen klanten moeten gaan informeren wat de situatie in 2015 voor hen gaat betekenen. Er verandert het nodige en bij de les blijven is mijn advies. Volgens de BMI-regeling uit 2002 kunnen we nu nog zelf een certificaat afgeven; straks wordt dat door een inspectie-instelling gedaan. De klant is voordeliger uit als hij zakendoet met een gecertificeerd bedrijf.” Monique Göritzlehner vraagt of vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven zich daar wel bewust van zijn. Jan Koenders reageert: “Bedrijven zien de noodzaak wel, maar beschouwen het te vaak als een kostenpost.” “Beveiliging: Wat levert het me op? Daar heeft de ondernemer doorgaans geen zicht op” verwoordt Martin Berends het vraagstuk.

besCherming van privaCy Alex Kort: “We hebben er ook mee te maken dat de brandweer een terugtrekkende beweging maakt. Loze meldingen vinden vaak plaats in de zorg. Maar juist bedrijven moeten over naar particuliere alarmcentrales omdat de brandweermeldkamers onnodig uitrukken willen voorkomen.” “Hoe zit het eigenlijk met privacy – staan beveiligingscamera’s permanent aan?” wil Monique Göritzlehner weten, waarop Jan Koenders zegt dat daarover regelgeving bestaat. “Maar bijvoorbeeld in het centrum van Enschede wordt in het weekend overal álles gefilmd” stelt Marcel Camps daar tegenover. “Privacy is dan ver te zoeken.” Eric van Dalen: “De acceptatie bij het publiek is echter al groot: ‘Als het mij beschermt…’ en ‘Ik heb immers niks te verbergen’.” “Op bouwplaatsen zie je ook een toenemende vraag naar camera’s, als aanvulling op de standaarddetectie, terwijl ‘n jaar of vier terug er alleen detectoren werden gebruikt” vertelt Martin Berends. “De politie maakt gebruik van live view” vult Alex Kort aan. Marcel Camps: “Privacybescherming wordt op juridisch gebied de komende jaren het meest

eriC van dalen

alex kOrt

marCel Camps

bart adema

Accountmanager Wardenburg Beveiliging & Telecom van vestiging Almelo. De organisatie richt zich hoofdzakelijk op brand- en inbraakbeveiliging. www.wardenburg.nl

Directeur Operations voor de Groningse hoofdvestiging van Wardenburg Beveiliging & Telecom.

Advocaat Camps Advocatuur in Enschede, gespecialiseerd in letselschade- en familierecht.

www.wardenburg.nl

www.letseladvocaat.nl

Familiebedrijf Adema Sleutelspecialist (Enschede en Zutphen) bestaat 40 jaar en is gespecialiseerd in sleutels, sloten, kluizen en beveiliging. “Alles wat op slot kan.” www.adema-sleutelspecialist.nl

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

25


ronDe taFeL

toenemende aspect.” “Daar ligt voor de overheid nog een schone taak” zegt Eric van Dalen. “Men wil de garantie dat camerabeelden, zoals van camera’s aan gevels van bedrijven, niet worden misbruikt.” “Het probleem is: ondernemers overzién vaak de risico’s niet” constateert Marcel Camps. “In sommige gevallen verzekeren ze zich niet eens – en dan heb je bij letselschade dus echt een groot probleem.”

speCialisatie OF tOtaalpakket De vraag komt ter tafel of beveiligingsbedrijven zich op dit moment moeten specialiseren of juist een totaalpakket moeten aanbieden. Bart Adema van Adema Sleutelspecialist: “Er wordt steeds meer gewerkt richting de constructie aannemer en onderaannemer. De beveiliger beveiligt, maar aan het eind van de dag moet die deur wel op slot. Wij moeten meer gaan samenwerken met beveiligingsbedrijven. Dat zal in de praktijk dan ook gaan toenemen.” Jan Koenders beaamt dat en zegt dat dat zeker ook geldt voor surveillancebedrijven. “Snelle opvolging is immers van belang” stelt Monique Göritzlehner. “Wij hebben in principe geen verstand van sloten, dus schakelen wij daarvoor een derde partij op slotengebied in” voegt Eric van Dalen daaraan toe. Jan Koenders: “Heel grote beveiligingsbedrijven hebben alles in huis, alle beveiligingsdisciplines.” “Wij leveren en bieden in de tijdelijke markt waarin wij opereren een totaalpakket aan” aldus Martin Berends. “Maar wij werken met onderaannemers – we schakelen partners in, gespecialiseerde lokale partijen.” Eric van Dalen vraagt hem of zij met de aannemer aan tafel zitten of met de eindpartij. Op Martin Berends’ antwoord dat dat de aannemer is, concludeert Monique Göritzlehner dat zij dus in principe met installatiebedrijven werken. Martin Berends: “Inderdaad. Wij verkopen onze systemen namelijk niet maar verhuren in alle gevallen. Dat houdt dus in dat wij geen directe concurrent

26

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

zijn van de reguliere beveiligingsbedrijven. Maar men heeft behoefte aan goed advies, de klant is op zoek naar toegevoegde waarde.”

Opvallende Ontwikkelingen Alex Kort vraagt zich af waar tegenwoordig de focus van beveiligingsbedrijven op ligt; op welke klanten en op welke disciplines: “Het moet niet zo zijn dat ze in hoofdzaak denken: Het moet in orde zijn want straks komt de inspectie daar langs.” Olaf Rinket van Gemeente Hengelo stelt dat er wel erg veel wordt gekeken naar cameratoezicht. Martin Berends vervolgt: “De klant wil een breed advies en liefst een advies dat onafhankelijk is – maar is dat eigenlijk wel mogelijk?” “Je zult moeten kijken naar de vraag” zegt Monique Göritzlehner. “Waar lopen ondernemers tegenaan? De aangiftebereidheid bij misdrijven is in de praktijk slechts 50/50.” “Ik zie een ontwikkeling ontstaan van cameratoezicht op privaat terrein dat steeds verder gaat” meldt Olaf Rinket. “Waar vroeger een mannetje door een gebouw of over een terrein liep, is nu een meldkamer van cameratoezicht actief” beaamt Martin Berends. “De tijd die je verliest tussen camerasignalering en het moment dat de beelden daadwerkelijk bij de politie terechtkomen, zoals voorheen, schakel je hiermee dus wel uit” licht Jan Koenders toe. “Maar bedrijven moeten die mogelijkheden wel kennen. Voorlichting naar de bedrijven toe is enorm belangrijk.” “Dan kan men op den duur ook veel eerder en gericht actie gaan ondernemen” aldus Eric van Dalen. “ICT-beveiliging, is dat momenteel een hot item?” vraagt Marcel Camps. “Wij zitten wel steeds vaker met ICT-mensen om tafel” antwoordt Eric van Dalen. “En dan zie ik geregeld misstanden als terloops achtergelaten sleutels en niet doordacht omgaan met vertrouwelijke informatie.” Martin Berends vindt dat dit echter wel een heel andere tak van sport is.

OndersCheiden dOOr advisering Hij zegt dat certificering belangrijk is. “Vooral

om zo het kaf van het koren te kunnen scheiden. Bovendien is het een garantie naar de klant toe. Het aantal opleidingen én het niveau ervan zijn kwalitatief aanzienlijk toegenomen.” Jan Koenders zegt dat het hem goed doet dergelijke geluiden te horen. “Maar het hangt er uiteraard ook vanaf of je de juiste mensen hebt” vult Alex Kort aan. “Daar moet je als bedrijf in blijven investeren.” “Er zijn meer beveiligingsbedrijven dan een aantal jaren geleden” zegt Olaf Rinket. “Ligt dat aan terugtredende politie, een afnemend gevoel van veiligheid of een toename van criminaliteit?” Jan Koenders: “Als je ziet dat amper één op de vijf misdrijven wordt opgelost, denk ik dat het een combinatie is van de dingen die je stelt.” “De politie is vele malen minder ‘aanwezig’ dan vroeger, wat helaas ook een financiële kwestie is” stelt Marcel Camps. Men is het erover eens dat er sprake is van wildgroei in de markt van beveiligingsbedrijven. “En die wildgroei kan toenemen door de nieuwe regelgeving op het gebied van brandmeldinstallaties in 2015” benadrukt Alex Kort. “Iedereen mag er straks gewoon eentje ophangen.” “Wij kunnen ons onderscheiden door ons toe te leggen op advisering” zegt Eric van Dalen. Alex Kort bevestigt dat: “Er komt vanuit de markt steeds meer vraag naar gerichte bouwkundige en beveiligingsadviezen.” Die genoemde wildgroei profileert zich heel sterk in het geval van aanbestedingen. “Vaak is bij een aanbesteding de probleemstelling niet goed genoeg geformuleerd” meent Bart Adema. “Op zo’n moment springen de ‘cowboys’ er in.” Martin Berends: “Er wordt toch weer steeds vaker op prijs beslist.” “Wij betwijfelen of aanbesteding de veiligheid uiteindelijk wel ten goede komt” zegt Eric van Dalen. “Het gaat echter vaak om korte-termijnwerk als iemand zich opeens profileert als ‘beveiliger’” stelt Jan Koenders. “Vaak zijn deze aanbieders binnen de kortste keren weer verdwenen.”

«


reportage

tekst & Fotografie: Jan Hammink

arbeidsmarkt is onderhevig aan enorme veranderingen De arbeidsmarkt is volgens Karin Twenhaar en Arie Schreuder van Bureau Streefkerk onderhevig aan enorme veranderingen: “Er wordt verwacht dat mensen zich meer flexibel opstellen en langer willen doorwerken. De vraag die steeds vaker op ons afkomt is: hoe houden we mensen bevlogen in hun werk? Het gaat om een verandering op het mentale vlak. De knop moet om. Het is niet ik móet nog vijf jaar werken, maar ik mág nog vijf jaar.”

Bureau Streefkerk, dat zich bezig houdt met alle vormen van P&O werkzaamheden en arbeidsongeschiktheid, wil zich nog nadrukkelijker op het oosten van ons land focussen. “Met name daar zien we geweldige groeimogelijkheden. We hebben al twee spreeklocaties in Borne en Deventer, maar we willen ons verder opschalen in meer plaatsen. Uiteraard zetten wij dan een van onze eigen mensen in, die de taal van de streek spreekt.” Twenhaar en Schreuder vertellen het verhaal vol bevlogenheid en vullen elkaar daarbij naadloos aan. “We willen alles bedienen op het gebied van personeel. Met name ook loopbaanbegeleiding met of zonder ziekte.”

pieter streeFkerk Het was Pieter Streefkerk die samen met een partner twaalf jaar geleden de organisatie oprichtte. Met ingang van dit jaar hebben Twenhaar en Schreuder alle aandelen overgenomen en geven samen leiding aan een bedrijf met vijftien vaste medewerkers en twaalf freelancers. Streefkerk is daarnaast één dag per week ook nog volledig beschikbaar voor tal van ondersteunende werkzaamheden.

quick scan hét probleem van de markt » Mensen die buiten de boot dreigen te vallen.

onze visie » Wij vinden dat iedereen met of zonder beperking de kans moet hebben op werk dat bij hem of haar past.

uw oplossing » Het geluk dat ze gebruik kunnen maken van onze expertise als schakel in de arbeidsmarkt.

p&O en arbeidsOngesChiktheid

OntgrOening en vergrijzing

Het Bureau Streefkerk begon met het aanbieden van P&O diensten. Later kwamen daar meer taken bij, zoals verzuimbegeleiding, re-integratie, het afnemen van loopbaantesten en outplacement. Zo groeide de organisatie steeds verder uit en werd besloten tot een verdeling van genoemde taken in twee stevige pijlers: P&O en arbeidsongeschiktheid. Bij de oorspronkelijke P&O-tak behoren zaken als werving en selectie, beoordelingen, loopbaancoaching en outplacement. Bij arbeidsongeschiktheid: begeleiding van langdurig zieken naar de arbeidsmarkt, WGA-casemanagement, tweede spoortrajecten, burn-out begeleiding en zo kan men meer noemen.

Heel opmerkelijk is volgens Twenhaar en Schreuder de huidige trend in de markt op enerzijds het gebied van de ontgroening en anderzijds de vergrijzing. “Er is sprake van een daling van het aantal instromende jongeren. Het aantal beschikbare ouderen groeit daarentegen juist wel. Het mooie daarbij is, dat wij in de praktijk hebben aangetoond dat ook ouderen heel goed blijvend inzetbaar zijn. Ouderen zijn niet meer zoals voorheen per definitie duurder. Dat komt onder meer doordat de pensioensregelingen compleet veranderd zijn.”

brede spreiding De hoofdvestiging zit in Harderwijk. Verder beschikt Bureau Streefkerk over een nevenvestiging in Apeldoorn en vijf spreeklocaties in Borne, Deventer, Elst, Baarn en Veenendaal. “Het geeft aan hoe breed wij inmiddels over het land zijn verspreid en hoe omvangrijk wij zijn als partner voor bedrijven om allerlei taken op het gebied van personele zaken over te nemen.”

«

bUreaU streeFkerk Paslaan 9 7311 AH Apeldoorn Telefoon 088 - 443 44 10 Email info@bureaustreefkerk.nl www.bureaustreefkerk.nl

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

27


reportage

quick scan hét probleem van de markt » Er zijn concullega’s die de boel beveiligen en vervolgens gaan ze weer weg. Maar er komt veel en veel meer kijken bij efficiënte beveiliging.

onze visie » Wij denken op de lange termijn en bieden de klant een dito oplossing. Om dat te bereiken werken we met gemotiveerde medewerkers en partners. Bovendien kunnen wij binnen 24 uur reageren en handelen. BetaGuard wil de klant voor 120% ontzorgen.

uw oplossing » In alle gevallen doen wij een stapje meer. Onze mensen kijken consequent of alles in orde is. Daarnaast plaatsen we detectie louter op strategische plekken – je moet een pand niet domweg vol hangen met camera’s. Dat bespaart de klant heel wat kosten.

betagUard bv tOtaal beveiliging Weijinksweg 30 7558 PL Hengelo Telefoon 074 – 2509906 www.betaguard.nl

28

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ’t Hoff

tijdelijk uit de brand “Onze beveiligingssystemen worden ingezet op locaties waar tijdelijk beveiliging vereist is” vertelt directeur Martin Berends. “BetaGuard levert totaalbeveiliging – het is dan ook onze opzet de klant voor 120% te ontzorgen.” maatwerkOpbOUw middels mOdUles BetaGuard Totaal Beveiliging is al actief sinds 1999. Naast het hoofdkantoor in Hengelo beschikt men over een vestiging in Almere; bovendien zijn er vestigingen in Engeland, Duitsland en binnenkort in België. Martin Berends: “De afgelopen jaren zijn wij niet alleen gegroeid in de markt – we verzorgen nu oplossingen voor leegstaand onroerend goed, faillissementen, calamiteiten, veilingen en in toenemende mate evenementen – maar ook in het aantal producten en diensten dat we bieden.” Voor beveiliging op tijdelijke basis verhuurt, installeert en beheert BetaGuard draadloze beveiligingssystemen, data- en telefonie-installaties, toegangscontrole en mobiele slagbomen (incl. hekwerken), ID Scan en bewakingsdiensten. “Maar denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid van draadloos ontruimen – voor de veiligheid van de aanwezige medewerkers. De reikwijdte tussen de centrale en de verschillende detectoren op een terrein bij de draadloze systemen die wij hanteren is enorm. Overal waar tijdelijk risico bestaat, kunnen wij plaatsen: bouw, leegstand, renovatie, antikraak. Inbraken, diefstal en vandalisme zijn de hoofdoorzaken van vertraging in oplevering in de bouw. Wij beveiligen zowel tegen brand als inbraak.” De tijdelijke oplossingen van Beta Guard Totaal Beveiliging zijn gericht op aannemers, gemeentes, beheerders van onroerend goed, installateurs, curators, veilinghuizen en (als aanvulling op) bewakingsdiensten.

altijd een stap meer dOen “Wij werken veel samen met installateurs op het gebied van brandbeveiliging en ontruiming” vervolgt hij. “Wanneer een installateur ergens aan het werk is en tijdelijk een brandbeveiliging- en/of ontruimingssysteem nodig heeft, bijvoorbeeld bij tijdelijke uitval van het vaste systeem van een klant door onderhoud of renovatie, belt hij ons. Dan kan er worden doorgewerkt, waardoor de installateur veel effectiever kan werken. Wij kunnen snel, binnen 24 uur, reageren en handelen. In gesprekken met projectleiders krijgen we geregeld de vraag: ‘Kunnen jullie dat-en-dat ook?’ Tijdelijk draadloos internet bijvoorbeeld – dus hebben wij een ‘cabin set’ ontwikkeld, waardoor dat snel aangelegd kan worden. In projecten die 10 tot 12 maanden duren is dat in de meeste gevallen goedkoper dan vast internet. Ook leggen we nu data en telefonie aan. Hierdoor worden we nu op een vroeger tijdstip in het traject betrokken. Ons nieuwe ‘1 + 1 = 3 concept’ van een mobiel camerasysteem met detectie is ook zo’n innovatieve praktijkoplossing. Wij zijn continu aan het zoeken om onze toegevoegde waarde te verhogen. Als je het bijvoorbeeld hebt over toegangsbeveiligingssystemen, dan zoeken wij niet een ‘mannetje’ dat alleen maar op die knop drukt, maar iemand die een stap meer doet. Die middels een eindronde de terreincontrole uitvoert, checkt of alle lichten uit zijn, eventuele losliggende materialen opruimt, enzovoort. Niet enkel standaard beveiligen maar nét iets meer doen. Daarmee onderscheid je je in de markt.”

«


onDerneMerspaneL

bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst? De arbeidsmarkt is aan het veranderen. De inhoud van het werk verandert, maar ook de vormgeving van arbeidsrelaties verandert. Mensen veranderen regelmatig van baan en ondernemers vragen maximale flexibiliteit bij inzet van arbeid. Het aantal zzp’ers neemt drastisch toe ten koste van het aantal vaste functies binnen een bedrijf. Het vraagt van zowel werkgevers als werknemers een andere houding. Bent u voorbereid op de nieuwe arbeidsmarkt? De mening van ons panel.

Jeroen BoerkaMp

ger Van Der enDt

Mr. M.J.e.c. caMps

teChnisCh werk twente

trUmpF nederland

Camps advOCatUUr

“Passende kandidaten selecteren via datingsite”

“Ondernemers dienen zich voor te bereiden op gewijzigde arbeidsverhoudingen”

“Werkgevers moeten mee in de digitale revolutie”

Met de introductie van de ‘datingsite‘ Technisch Werk Nederland beschikken werkgevers in de technische branche nu over een effectief en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om snel jonge talenten te vinden voor werk- en stageplekken. De website (www.technischwerknederland.nl) verzamelt ‘dagverse‘ cv’s van beschikbare jonge talenten en presenteert deze vanuit een unieke online webtool. Daaruit kunnen werkgevers of HR-managers de ‘dagverse‘ cv’s van passende kandidaten selecteren. Tevens biedt de website de mogelijkheid aan bedrijven, die een werk- of stageplek beschikbaar hebben, deze te presenteren. Zo ontstaat er een platform voor werknemers en werkgevers die elkaar eindeloos ‘ flexibel ‘ kunnen vinden en ontmoeten. «

De arbeidsmarkt is aan het veranderen en de inhoud van het werk zal zeker in de toekomst veranderen. Werk wat tot nu toe in de industrie door mensenhanden wordt gedaan zal steeds meer door robots worden uitgevoerd. Dit betekent echter niet dat de hoeveelheid arbeidsplaatsen zal afnemen, maar dat de inhoud van het werk van technisch personeel zal veranderen. Mensen zullen makkelijker een tijdelijk contract willen afsluiten om flexibel te kunnen zijn. In de industrie zie ik niet dat het aandeel ZZP-ers sterk zal toenemen. Hooguit in de sectoren als installatie, onderhoud etc. Niet in de werkplaatsen. Wel zal in de bouw een verdere groei van ZZP-ers ontstaan. Ondernemers in de industrie dienen zich voor te bereiden op gewijzigde arbeidsverhoudingen zoals tijdelijke contracten en flexibilisering van arbeid. Die flexibilisering dient geënt te zijn op de levensfasen van een persoon. «

Advocatuur bedrijven in Twente is de laatste 20 jaar fors veranderd. Toen ik als 100ste advocaat in 1993 aankwam had ik niet kunnen bevroeden dat in 2013 de 250ste advocaat al lang in Twente werkzaam zou zijn. Er komen steeds meer specialisatieverenigingen en de ‘generalist’ is een uitstervend ras in de advocatuur. Wij merken in de advocatuur dat teveel switchen van baan geen goed teken is. Stagiaireadvocaten die hun stage na 3 jaar erop hebben zitten blijven vaak op hetzelfde kantoor hangen als ze fatsoenlijk betaald worden en de werksfeer goed is. Voor secretaresses geldt hetzelfde: liefst een vaste baan en rust in de tent. De inhoud van het werk wordt hectischer, sneller en digitaler. Post verzorgen is er nauwelijks meer bij. Alles gaat via de e-mail. Zelfs de wetgever en de rechterlijke macht digitaliseert. Binnen 10 jaar procederen we online met digitale dossiers. Werkgevers moeten mee in de digitale revolutie. Social media en google hebben de advertenties in krant en losse tijdschriften verdrongen. Dus alleen flexibele werkgevers die meegaan met de tijd overleven het en grijpen nieuwe kansen. «

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

29


reportage

quick scan hét probleem van de markt » Door voortdurend veranderende wet- en regelgeving ontstaat vaak verwarring; veel klanten zijn dan ook op zoek naar duidelijkheid en houvast.

onze visie » Wij vinden het van groot belang om in nauw contact te staan met de klant. Bovendien onderscheiden wij ons middels onze kennis en kunde, met name op het gebied van advisering en service: dit moet simpelweg helder en goed zijn.

uw oplossing » Door kundig en creatief met de klant te zoeken naar oplossingen creëren we een transparante lange-termijnrelatie: want wat niet hoeft, zullen wij niet adviseren.

wardenbUrg beveiliging & teleCOm Aadijk 37 7602 PP Almelo Telefoon 0546 – 866664 E-mail: info@wardenburg.nl www.wardenburg.nl

tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ’t Hoff

warDenBurg BeVeiLiging & teLecoM:

Op effect berekend Wardenburg Beveiliging & Telecom in Almelo was van oudsher in de regio bekend onder de naam Boes Beveiliging, dat in 2008 door Wardenburg werd overgenomen. Begin 2013 werd ook de naam veranderd in die van de moederorganisatie. nadrUk Op elektrOnisChe beveiliging “Onze aanpak is overigens hetzelfde gebleven, daar hebben we niets aan veranderd” vertelt Accountmanager Almelo Eric van Dalen, die jarenlange ervaring heeft in de beveiliging en sinds 2012 werkzaam is bij Wardenburg Beveiliging & Telecom. In 1984 is Wardenburg haar activiteiten begonnen in Groningen. Vanuit Kolham levert het beveiligingsbedrijf haar diensten aan klanten in heel Nederland. Eigenaar Bert Wardenburg staat aan het hoofd van de circa 80 medewerkers van de organisatie, die zich richt op (elektronische) beveiliging: “Het gaat hier hoofdzakelijk om brandbeveiliging, wij zijn een officieel branddetectie-bedrijf: zowel ISO-9001 en VCA gecertificeerd als Borg-bedrijf. Daarnaast bieden wij diensten als inbraakbeveiliging, ontruimingssystemen, cameracontrole, toegangsverlening en intercomsystemen, maar ook telefonie, datanetwerken en zorgsystemen. Onze klanten zijn zowel bedrijven als particulieren. Levering vindt ook vaak plaats via installatiebedrijven – het is onze opzet de installateur te ontzorgen.” “Wardenburg Beveiliging & Telecom is echter bovenal een no-nonsense bedrijf” zegt Alex Kort, Directeur Operations in de Groningse hoofdvestiging. “We zijn lokaal vertegenwoordigd maar ook landelijk hebben we een groot aantal klanten. Te allen tijde onderscheiden wij ons door kennis en kunde, met name als het gaat om advisering: die is helder en die is goed.”

begeleiding, advies en serviCe Eric van Dalen: “Wij merken in de praktijk dat door

30

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

de voortdurend veranderende wet- en regelgeving verwarring kan ontstaan omdat deze materie door ondernemers, gebouweigenaren, maar ook gebruikers amper tot niet is bij te houden. Veel klanten zijn dan ook op zoek naar duidelijkheid en houvast. Met onze ervaring en expertise kunnen wij dit houvast bieden en dat komt uiteindelijk in onze begeleiding en advisering tot uitdrukking. De overheid zal steeds minder taken op zich nemen waardoor zorgplicht en aansprakelijkheid steeds meer bij de eigenaar en/of gebruiker komen te liggen.” Wardenburg Beveiliging & Telecom realiseert alle aspecten van het dienstenpakket zelfstandig, tot de PVE’s (Programma Van Eisen) aan toe. Het beveiligingsbedrijf biedt een 24-uurs service. “Wat ons onderscheidt is dat wij heel flexibel zijn, snel reageren op de vraag en behoefte van de klanten; dat vinden we van groot belang” aldus Alex Kort. “Optimale service aanbieden en gespecialiseerde monteurs inzetten, dat is wat wij beogen. Wij willen nadrukkelijk contact met de eindgebruiker houden.” Een andere vorm van kennis en kunde die Wardenburg in huis heeft is die op het gebied van onderhoud. Eric van Dalen: “Wat ons onderscheidt van de concurrentie is onze kennis om veel verschivllende typen installaties te kunnen onderhouden. Het komt dus ook vaak voor dat wij de service- en onderhoudscontracten van installaties van concurrenten overnemen – het kan voor een ondernemer of gebruiker daarom interessant zijn om een vergelijkende offerte bij ons aan te vragen. Door kundig en creatief naar oplossingen te zoeken, creëren we een lange-termijnrelatie met een tevreden klant. Wat niet nodig is, adviseren wij ook niet.”

«


pLus

tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

BernarD MuLLer: wiJ VinDen een MeDiciJn tegen aLs

“ik heb geen angst meer” Zijn bedrijf Burando is recent gelauwerd als snelste groeier van Zuid-Holland. Eerder ontving hij al een prijs van Havenbedrijf Rotterdam. Bernard Muller wendt zijn ondernemerskracht nu op een andere manier aan. Hij wil een cure voor de slopende ziekte ALS vinden.

De reclamecampagne laat geen ruimte voor twijfel. ‘Ik ben inmiddels overleden’, luidt de boodschap op manshoge posters. Een plens ijskoud water in het gezicht van de toeschouwer, maar het is helaas de realiteit. ALS -amyotrofische laterale scleroseis een progressieve spierziekte, patiënten leven vanaf de diagnose gemiddeld drie tot vijf jaar. De aandoening vernietigt zenuwcellen, waardoor functies uitvallen. “In principe begeef ik me in de reservetijd”, vertelt Bernard Muller, bij wie in 2010 ALS werd vastgesteld. “De verschijnselen openbaren zich bij mij echter in een trager tempo. Uiteraard kijk ik er niet naar uit om ‘locked-in’ te raken, een situatie van volle bewustzijn zonder te kunnen communiceren. Ik ondersteun dan ook de ontwikkeling van alternatieve communicatiemiddelen.”

geen Fairy tale Wat doet Bernard Muller eigenlijk niet? Hij zwom kilometers door de Amsterdamse grachten tijdens de City Swim, waarmee geld voor onderzoek bijeen wordt gebracht. De Mont Ventoux bleek niet eens te hoog tijdens de Tour du ALS en dit jaar rijdt hij samen met een Australische medepatiënt en rallycoureur Peter Versluis van Londen naar Mongolië. Dan staan er nog de opzet van een zorghotel voor ALS-patiënten en een Mount Everestexpeditie op stapel. “Maar ik klim niet mee hoor”, stelt Muller met een glimlach. “Hoewel ik me goed voel, zou dat iets te veel worden. Het voornaamste is dat er geld binnenkomt voor onderzoek en uiteindelijk

de ontwikkeling van een geneesmiddel. Dat is allesbehalve een fairy tale De ziekte AIDS betekende voorheen een zekere dood en kijk nu eens wat er aan levensreddende medicijnen voorhanden is.”

strOOmversnelling Een arts in Berlijn stelde drieënhalf jaar geleden de diagnose ALS bij Bernard Muller. De wereld van de Rotterdamse ondernemer stortte in. Hij hervond zijn kracht echter snel en begon plannen te maken. Het 2500 jaar oude The Art of War van Sun Tzu bood daarbij een bruikbare basis. “Vijf missies heb ik op zijn werk gebaseerd. Het aanspreken en samenbrengen van ALSpatiënten, verzamelen van middelen, ontdekken van de oorzaak, vinden van een cure en de zorg voor patiënten. De ontmoeting met medeondernemer en ALS-patiënt Robbert Jan Stuit -en recent met Garmt van Soest- bracht alles stroomversnelling. We hebben samen biotechbedrijf Treeway opgericht om de ontwikkeling van een medicijn op een hoger plan te zetten.”

prOjeCt mine Robbert Jan Stuit en Bernard Muller zijn tevens de initiatiefnemers van project MinE. Samen met professor Leonard van den Berg, dé deskundige op ALS-gebied, en Eric Nolet van Stichting ALS, willen ze 15000 DNA-profielen van ALS-patiënten verzamelen voor genetisch onderzoek. Een kostbare zaak, want één profiel kost al duizenden euro’s, maar Project MinE is met inmiddels meer dan 2000 profielen op de goede weg.

veCht mee: als de wereld uit! Hewlett-Packard (HP)en Stichting ITdonations gaan samen de strijd aan tegen ALS. HP heeft sinds jaar en dag een sterk ontwikkeld MVO beleid en heeft zich voor de komende 2 jaar ten doel gesteld om mee te helpen aan het bestrijden van de dodelijke zenuw-/spierziekte ALS. Dit doen zij samen met de Stichting ITdonations en een aantal regionale HP partners. ITdonations is een onafhankelijke stichting met als doel het duurzaam en verantwoord afvoeren van IT apparatuur, GSM’s, PDA’s en smartphones . Stichting ITdonations zorgt voor een gecertificeerde werkwijze inclusief 100% veilige dataverwijdering. De restwaarde van de apparatuur komt ten gunste aan het ALS onderzoek / de Stichting ALS. Doneer NU uw afgeschreven ICT Apparatuur en vecht mee tegen de genadeloze ziekte ALS. Wilt u meer weten over de actie? Neem dan contact op met Claudia Vink van ITdonations via info@itdonations.nl

“Wij vinden een medicijn tegen ALS”, zegt Bernard Muller. “Daar ben ik van overtuigd. Ik moet ook wel, anders hebben onze inspanningen geen zin. De angst die ik in eerste instantie na de diagnose voelde, is allang verdwenen. Angst heeft plaatsgemaakt voor energie.”

«

prOjeCt mine E-mail bernard@projectmine.com www.projectmine.com facebook.com/MineMakeityours

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

31


De arBeiDsMarkt Van Morgen:

wetgeving frustreert in plaats van faciliteert 32

hÊt Ondernemersbelang // editie 01 • 2014


pLus

tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen. “Als Henry Ford een cowboy had gevraagd wat de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk was, had die gezegd ‘een sneller paard’ ”. Samen met Business Universiteit Nyenrode heeft de NBBU daarom een studentenwedstrijd uitgeschreven om een duidelijke glimp op te vangen van die toekomst, om het geluid van een ronkende automotor te horen tussen het gehinnik dat er ongetwijfeld ook in opklinkt. Tussen de twintig en dertig procent van de beroepsbevolking heeft werkafspraken op basis van bepaalde tijd. Dat zijn alles bij elkaar zo’n twee miljoen mensen – veel meer dan er nodig zouden zijn als flexwerk zich nog altijd zou beperken tot piek & ziek, zoals vroeger. Op een recent congres dat door het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid was georganiseerd werd door de beleidsmakers zelf geconstateerd dat het aantal flexwerkers in de huidige laagconjunctuur opnieuw was gegroeid. En toch is het deze minister die onlangs de Wet Werk en Zekerheid heeft gelanceerd, waarin wordt gesteld dat ‘iedereen weer recht heeft op een vaste baan’. Hoe vallen dit Haagse voornemen en de evolutie in de reële economie met elkaar te rijmen?

sChijnCOntraCten “De Partij van de Arbeid wil de vaste baan minder vast en de flex minder flex maken. Die gelooft heilig in de mantra en denkt dat deze vanzelf realiteit wordt als die maar vaak genoeg herhaald wordt,” zegt Marco Bastian. “In de oude situatie kon je iemand nog drie maal achter elkaar een contract van een jaar aanbieden, met een tussenperiode van drie maanden, in de nieuwe wordt dat beperkt tot twee keer. Bovendien krijgt een werknemer na twee jaar recht op een transitievergoeding. Het is niet moeilijk om te voorzien dat deze nieuwe wet tot nog veel meer schijncontracten zal leiden dan er nu al bestaan.”

FOUte verbanden leggen De wetgeving heeft in Nederland de neiging sterk achter de feiten aan te lopen. Marco Bastian geeft een voorbeeld: “Wij beweren een dienstenland te zijn, maar tot in de jaren negentig viel je als bedrijf niet onder de huurbescherming als je geen product verkocht vanuit je pand maar een dienst. We zorgen voor een patch van regelgeving, waarbij we bij wijze van spreken met behulp van MS-Dos de programmatuur voor een Iphone willen schrijven. Er worden ook zaken aan elkaar geknoopt die op het oog wel maar in wezen niets met elkaar te maken hebben. Flexwerk heeft een slechte naam omdat je zonder vast contract moeilijk een hypotheek kunt krijgen. Hoe zit dat dan met al die mensen die een vaste baan hadden en werkloos werden?

Slapen die sindsdien allemaal onder de brug? Nee natuurlijk. De AFM legt de banken helaas op dat inkomen verbonden is met een bepaalde contractvorm in plaats van met werk.“

verdwijnende berOepsgrOepen De nieuwe wet anticipeert niet op de grote veranderingen die voor de deur staan, vindt Marco Bastian: “Er zijn ontwikkelingen gaande waarvan we de impact nog niet bij benadering kunnen inschatten, bijvoorbeeld die van het 3d printen. Of neem de manier waarop de financiële administratie automatiseert en vereenvoudigt. Een factuur komt digitaal binnen en wordt

“Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig.“ vanzelf op de juiste post geboekt. Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig, een complete beroepsgroep verdwijnt wellicht. En dat we de betekenis van dergelijke ontwikkelingen maar moeilijk kunnen overschatten wordt wel bewezen door die van de App. Nog maar enkele jaren geleden hadden we er nog nooit van gehoord, nu maakt een groot deel van de bevolking er gebruik van alsof ze nooit anders heeft gedaan.”

van gemiddeld twee naar veertien banen Nog een voorbeeld hoe de arbeidsmarkt flexibiliseert, tegen de Haagse stroom in, is het toenemend aantal malen dat jongeren van baan veranderen. Cijfers uit de VS spreken in dat verband boekdelen, vindt Marco Bastian: “Vroeger had een Amerikaan gemiddeld twee banen tot zijn vijfendertigste, nu zijn dat er veertien. Het verlangen naar meer flex groeit zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de werknemers. Dat impliceert ook dat de rol van de intermediair steeds belangrijker wordt in het verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De wetgeving zou die evolutie moeten faciliteren in plaats van frustreren. Ik moet daarbij denken aan de parabel van de twee scholen die van elkaar gescheiden worden door een gemeenschappelijke tuin. Wekenlang vergaderen ze over de vraag hoe ze die moeten afgrenzen en inrichten. Ze komen er niet uit, tot ze besluiten de kinderen zelf hun weg te laten zoeken erdoorheen en aan de hand van dat pad de kwetsbare planten en doornige struiken in perkjes te plaatsen. “

remmende vOOrsprOng Omdat de jongste generatie werkgevers en werknemers zich de impact van de veranderende arbeidsmarkt het meest lijkt te realiseren, moet die ook meer stem krijgen bij het formuleren van toekomstbestendige oplossingen voor de problemen van nu, vindt de directie van de NBBU. Zelfs binnen het hart van de wereld van de flexibele arbeid, de uitzendbranche zelf, werkt de wet van de remmende voorsprong. Wat vroeger een voorsprong opleverde is nu een blok aan het been. De NBBU werd een twintigtal jaar geleden opgericht uit onvrede van veel kleinere en middelgrote uitzendbureaus met de inertie van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU, waarin de grote bedrijven teveel zeggenschap hadden. Het was dan ook de NBBU die, samen met de Businessuniversiteit Nyenrode, het initiatief nam tot het project Sunrise, waarbij de werkers van morgen worden uitgenodigd mee te denken over de arbeidsmarkt van morgen. De meest innovatieve kijk op een van de vijf thema’s maakt kans op een prijs van vijfduizend euro. “Degenen die nu aan het roer staan zijn degenen die de problemen waarmee we nu kampen hebben veroorzaakt. Van hen mag je niet verwachten dat ze een effectieve oplossing aandragen,” vindt Marco Bastian. “We hebben behoefte aan een nieuwe horizon. In het najaar van 2014 maken we bekend hoe die nieuwe horizon er volgens de deelnemers aan de wedstrijd uit ziet.”

«

Voor meer informatie, surf naar: www.arbeidsmarktvanmorgen.nl

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

33


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2 3

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer) Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4

Voorbeeld overzicht Website-Leads

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s

De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 Donderdag 3 januari 2013

Alle relevante informatie wordt nu vast-

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


pLus

tekst: Ed Lamme // Fotografie: René Zoetemelk

onDerneMer gerarD Van giLs:

alles wat bloeit en mij altijd weer boeit! Dat oudere werknemers niet bij de pakken gaan neerzitten bewijst ondernemer Gerard van Gils. Na tegenslagen kwam hij er steeds weer bovenop en zijn nieuwste bedrijf Green Bird is een groot succes! Als zoon van een kweker uit Waddinxveen groeide Gerard van Gils (68) tussen de bloemen op en op zijn 20e begon hij voor zich zelf. Hij ging met een mobiele bloemenkar op pad en ventte bloemen op standplaatsen bij winkelcentra in de regio. Al snel begon de jonge Gerard bloemenwinkeltjes in supermarkten. Toch ging zijn hart uit naar de groothandel. Inmiddels getrouwd met zijn jeugdliefde Ria, waar hij nu al 47 jaar lief en leed mee deelt, begon hij achter zijn huis in Alphen aan den Rijn een tuincentrum. “Wij waren de eersten die boeketten leverden en kregen daarmee een grote bekendheid.”

tegenslag In zijn kantoor in de veiling Bleiswijk vertelt de gedreven ondernemer ook over de tegenslagen. “Ons bedrijf groeide snel en op een gegeven ogenblik hadden wij 40 man in dienst. De klanten kwamen vanzelf naar ons toe. Een grote klant uit Frankrijk bestelde zelfs voor zo’n 80 duizend gulden per week. Betalingen begonnen echter op een gegeven moment te stagneren en

uiteindelijk ging mijn zaak failliet. Ik ging echter op dezelfde dag door met mijn nieuwe bedrijf Trendmaster, waar 120 man aan de slag waren. In 2005 ben ik gestopt omdat op mijn 60e het vuur was gedoofd. Mijn kinderen zijn verder gegaan met Euroboeket. Na een flinke dip ben ik echter toch weer aan de slag gegaan en begon met adviesbureau Iris, een bedrijf gespecialiseerd in logistiek en financieel management voor startende ondernemers, waar ik mijn ervaringen kwijt kon. Ondanks het feit dat Iris aardig liep zocht ik toch naar een manier om mijn passie voor het bloemenvak te kunnen behouden en hierin innovatief te zijn. Uiteindelijk leidde dat tot een nieuw en uniek product: de Vogelvoederkrans!”

green bird Wat begon met de Voederkrans, als alternatief voor de kerstkrans, is uitgelopen tot een van de meest kwalitatief hoogstaande- en voedingsrijke tuincreaties. Gerard van Gils met enige trots “Mijn nieuwe bedrijf is erg hard gegroeid. Het laatste kwartaal van 2013 hadden wij een

oplage van ruim 350 duizend eenheden in 12 verschillende items! Zelfs in Rob’s Grote Tuinverbouwing op SBS6 is aan onze vogelvoederproducten uitgebreid aandacht besteed.” Hij vertelt dat de productie plaatsvindt in Polen, waar dertig tot honderd medewerkers hun vakmanschap inzetten voor de vogelvoederproducten. “Alle gebruikte materialen zijn puur natuur. De stro, die als basis dient, wordt natuurvriendelijk geteeld door boeren in Polen. Het mos, dat om de stro wordt gebonden, is afkomstig uit bossen in Polen die daarvoor speciaal door Staatsbosbeheer zijn aangewezen. Op een stuk grond staan drie enorme loodsen voor de vervaardiging en opslag van onze producten. Met medewerking van mijn zoon gaan we de komende jaren verder uitbreiden. En ondanks mij gevorderde leeftijd heb ik het gevoel weer net begonnen te zijn!”

«

www.green-bird.nl

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

35


pLus

tekst: Martin Neyt // Fotografie: René Zoetemelk

mkb Cursus & training: scholing is succesfactor Bedrijven die hun kennis en vaardigheden op peil houden lopen voorop, zegt George Bel. De directeur van MKB Cursus & Training verwacht dit jaar een nog grotere vraag naar trainingen op P&O-gebied. In tienden van procenten wordt er gerekend als het om de Nederlandse economie gaat. Zo schuifelden we in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent vooruit ten opzichte van de drie maanden die daaraan vooraf gingen. Ook voor 2014 voorspellen economen een voorzichtige groei. Kijken we echter voorbij allerlei macroeconomische beschouwingen, dan zien we veel bedrijven die het goed doen, stelt George Bel. Volgens hem zijn dat niet zelden ondernemingen waar continue ontwikkeling van management en medewerkers prioriteit heeft. “Deze bedrijven anticiperen op de nabije toekomst. Ze zijn wendbaar genoeg om de huidige omstandigheden

36

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

ten goede te keren en ze zijn gereed voor een plotseling stijgende vraag. Scholing maakt deel uit van hun succes. Ondernemers die zich bijvoorbeeld serieus verdiepen in de marketingmogelijkheden van sociale media, vervullen een voortrekkersrol. Het is ook gewoon heel logisch: een verkoopteam dat goed voorbereid, gewapend met actuele kennis en vaardigheden aan de slag gaat, is vele malen sterker dan een team dat achteroverleunt.”

eChte praktijkmensen MKB Cursus & Training behaalde vorig jaar een percentage aan tevreden klanten waar menig bedrijf jaloers op zal zijn. De onafhan-

kelijke certificeringinstantie Cedeo deed uitgebreid onderzoek en kwam tot de conclusie dat 98 procent (zeer) tevreden is over het aanbod van de landelijke opleidingsorganisatie. Onder meer de praktijkgerichtheid en de directe toepasbaarheid scoren volgens Cedeo erg hoog. “We organiseren cursussen en trainingen in de regio”, vertelt George Bel. “Er is altijd wel een locatie in de buurt van deelnemers. De opleidingsprogramma’s komen voort uit de concrete vraag van het midden- en kleinbedrijf. Regelmatig vernieuwen we het aanbod. Er komen trainingen bij en bestaande opleidingen worden geactualiseerd en uitgebreid.


We leren cursisten het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers, zonder dat ze deze klanten voor het hoofd stoten. Met de juiste woorden kun je veel bereiken.”

innOvatieve zelFstandigen

Onze trainers zijn echte praktijkmensen. Ze hebben oog voor de wensen van ondernemers en weten mensen enthousiast te maken.”

spOtlight Op persOneel Over enthousiasmeren gesproken, medewerkers zodanig coachen dat ze het beste uit zichzelf halen, staat volgens George Bel vol in de spotlight. Hij voorspelt dat trainingen als Personeelsgesprekken, Effectief leidinggeven en Personeelsmanagement verder aan populariteit winnen. “Veel bedrijven zijn afgeslankt, alleen de beste mensen zitten er nog. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers hun talenten optimaal benutten, is zorgvuldige aansturing noodzakelijk. Daarnaast moet je mensen kunnen inspireren. Leidinggeven begint tenslotte met motiveren. Er is dan ook veel belangstelling voor een pittige training als Effectief leidinggeven, die voor een groot deel uit praktijkoefeningen bestaat.” Naast scholingsaanbod op P&O-gebied, staan trainingen die de marketing, verkoop en financiële huishouding helpen verbeteren hoog op de verlanglijst van ondernemers. “Bedrijven willen bijvoorbeeld klantgerichtheid naar een hoger niveau tillen. En debiteurenbeheer is nog altijd een hot item.

wat VinDen kLanten? time management Yvonne Jansen, medewerker P&O bij Wicro Plastics, Kessel “Je kunt zelf veel doen om prettiger te werken, zo blijkt uit de training. Het is een natuurlijke reactie om druk aan de organisatie te wijten, maar bepaalde spanningen ontstaan door individuele acties. Sommige medewerkers trekken veel naar zich toe, andere schuiven juist af. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen werk en communiceer over taken die wellicht niet bij jouw functie horen.”

Speciaal voor kleine zelfstandigen, creëert MKB Cursus & Training een programma met thema’s als ondernemersplan, verkoopgesprekken en basisadministratie. De prijzen van deze aparte lijn zijn afgestemd op de doelgroep. George Bel: “ZZP-schap is er in alle soorten en maten. Sommige ZZP’ers zijn echte ondernemers, ze groeien door, andere blijven hun specialisme als eenling uitvoeren. Er komen ook steeds meer jongeren die in eigen beheer een innovatief, online product ontwikkelen. Hoe dan ook, de ZZP’er moet een duizendpoot zijn, hij moet van alles een beetje weten. Daar gaan wij bij ondersteunen.” Ook de komst van het transitiebudget -onderdeel van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in gaat- biedt naar mening van George Bel nieuwe inzichten. De transitievergoeding wordt per dienstjaar berekend, heeft een maximum van 75.000 euro en is uitsluitend bedoeld voor scholing. “We gaan ons best doen om zo goed mogelijk bij de komende vraag aan te sluiten.”

klassikaal en digitaal Technologische mogelijkheden maken mobiel werken en communiceren steeds eenvoudiger. Zo kan ook scholing op afstand worden gevolgd, onder meer via e-learning. Vervangt de computer op den duur het vertrouwde klaslokaal? George Bel ziet eerder een mengvorm ontstaan. “De interactie tussen deelnemers is onmisbaar bij veel trainingen. Scholing gericht op veiligheid is daar een concreet voorbeeld van, maar je kunt ook denken aan rollenspellen bij Leidinggeven en motiveren, Verkoop en acquisitie en Omgaan met de media. E-learning is echter een mooie methode om theoretische kennis te toetsen of een opfriscursus te volgen. Stel, je hebt de opleiding Arbeidsrecht gevolgd, dan kan informatie over aanpassingen in de regelgeving digitaal worden aangeleverd. Blended learning, de combinatie van klassikaal en digitaal, heeft zeker toekomst.”

«

klantgeriCht verkopen in de detailhandel Ada Elings-Geels, eigenaresse Geels Woonwarenhuis, Bennekom “Een mystery shopper bezocht ons woonwarenhuis voorafgaand aan de training. Dat bleek dus de trainer zelf te zijn. Zijn winkelervaringen leverden meteen veel input op. We barsten van de productkennis, maar de klant uiteindelijk tot aankoop verleiden kon beter. In twee trainingsavonden hebben we veel bijgeleerd, ook over het omgaan met veeleisende klanten. Nu moeten we de kennis op peil houden.”

quick scan hét probleem vanuit de markt » Een ondernemer moet in principe overal verstand van hebben: verkoop, financiën, P&O, marketing, management. Als het bedrijf groeit, komen er nog veel meer taken bij. Dat geldt ook voor medewerkers op een bepaald niveau, zij werken steeds vaker multifunctioneel.

onze visie » We willen ondernemers en ondernemende mensen laten excelleren. Met trainingen op deelgebieden vergaren professionals de kennis die ze daadwerkelijk nodig hebben. Geen ellenlange sessies, gevuld met theorie, maar een zeer praktische aanpak. Wat cursisten vandaag leren, passen ze morgen toe.

uw oplossing » Onze cursussen en trainingen worden in alle delen van het land gegeven. De reistijd is zodoende minimaal. Incompanytraining is eveneens mogelijk. We hebben een oplossingsgerichte insteek, informatie moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van cursisten. Omdat de cursussen en trainingen klassikaal plaatsvinden, leren deelnemers van elkaar. Ze kunnen de stof tevens in groepsverband uittesten.

mkb CUrsUs & training bv Malietoren Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag Telefoon 015 - 219 13 90 E-mail info@mkbct.nl www.mkbct.nl

klantgeriCht denken en handelen Jaco van den Dool, directeur JK van den Dool BV, Wassenaar “Vrijwel iedereen vindt dat hij klantvriendelijk werkt, maar ervaart de klant dat ook zo? Klantvriendelijkheid hangt vaak van eigen inzicht af. De training heeft daar bij ons lijn in gebracht. We zijn heel concreet begonnen met uniformiteit in de telefoonaanname. E-mail is een ander voorbeeld: beantwoordt vragen van klanten eens zelf in plaats van slechts een terugbelverzoek aan je collega te sturen.” Meer ervaringen van klanten: www.mkbct.nl/klanten

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

37


pLus

tekst: Ed lamme // Fotografie: René Zoetemelk

Olympia Uitzendbureau kent de arbeidsmarkt Tekort aan geschoold personeel, vergrijzing, ontgroening, verzuim, minder vaste contracten, veranderende wet- en regelgeving: hoe ga je als ondernemer om met de veranderende arbeidsmarkt? Olympia Uitzendbureau speelt daar continu op in! “De kracht van Olympia Uitzendbureau is dat wij een franchiseorganisatie zijn”, benadrukt Steven Gudde, Manager Innovatie & Ontwikkeling van Olympia. “Iedere vestiging van Olympia wordt geleid door een franchiseondernemer. Zij kennen als ondernemers de bedrijven in hun werkgebied en de problemen en behoeften in hun markt doordat zij letterlijk dicht op hun klanten zitten. Met kennis en daadkracht kunnen zij snel inspelen op de vraag naar flexibele arbeid. Hun langdurige betrokkenheid, de lokale kennis en het lokale netwerk bieden grote voordelen voor onze klanten. Zij garanderen immers continuïteit in personele bezetting en marktkennis. Onze franchiseondernemers hebben de drive en resultaatgerichtheid van een ondernemer en voelen zich verantwoordelijk voor het succes van de klant. En dat zie je terug in de cijfers.”

tOename Flexibele arbeid Gudde wijst op de veranderingen op de arbeidsmarkt. “De concurrentie en het kostenbewustzijn nemen in alle sectoren toe. Een bedrijf dat concurrerend wil blijven, moet zich steeds flexibeler organiseren. Werkgevers kunnen

Olympia ensChede Team Enschede Korte Haaksbergerstraat 22, 7511 JS Enschede Telefoon 053 - 434 27 87 E-mail enschede@olympia.nl

Olympia hengelO José Romero Drienerstraat 16, 7551 HG Hengelo Telefoon 074 - 247 09 53 E-mail hengelo@olympia.nl

Olympia almelO Team Almelo Grotestraat 169, 7607 CK Almelo Telefoon 0546 - 87 03 90 E-mail almelo@olympia.nl www.olympia.nl

38

hét Ondernemersbelang // editie 01 • 2014

drastisch besparen op personeelskosten als zij werken met een compacte kern. En met een flexibele schil kun je naar behoefte werknemers inzetten en zit je er niet aan vast. Is er geen werk dan hoef je ook niet te betalen. Door een groot deel van het personeelsbestand flexibel te houden worden de bedrijfsrisico’s ingeperkt en worden krachten naar behoefte ingehuurd. Momenteel werkt 30% van de mensen in Nederland min of meer flexibel. Deze verandering vraagt een andere aanpak in de omgang met de factor arbeid. Naast toenemende flexibiliteit zie je ook dat bedrijven personeelsafdelingen afslanken en vaker externen inhuren voor werving en selectie en het beheren en plannen van personele capaciteit. Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om deze specifieke taken over te nemen en bieden wij als businesspartner onze klanten een optimale bedrijfscontinuïteit.”

serviCe en Opleiding Gudde voegt er aan toe dat vanuit het Olympia Service

Center in Den Haag de franchiseondernemers in hun regio worden ondersteund om maximaal succesvol te zijn. “Onze ondernemende professionals spelen bijvoorbeeld constant in op de vele veranderingen in de wetgeving. Neem bijvoorbeeld het Ontslagrecht, de Participatiewet en de Flexwet. Uniek daarbij is het intern opleidingsinstituut: de Olympia Academy. “Ons kenniscentrum zorgt ervoor dat wij een continu lerende en inspirerende organisatie zijn. Zo kunnen startende franchiseondernemers, maar ook ervaren ondernemers en hun teams blijven werken aan de beste versie van zichzelf en hun onderneming. ”Dit alles zorgt ervoor dat de franchiseondernemer altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt. Vanuit de lokale vestiging kan de ondernemer zich focussen op datgene waar hij goed in is: díe kennis inzetten voor ondernemingen en bedrijven in de lokale markt!” Olympia staat in de top 5 van grootste uitzendorganisaties in Nederland. Met 45 jaar ervaring werkt de organisatie, vanuit 90 vestigingen, dagelijks voor duizenden opdrachtgevers, van MKB tot multinationals.

«


Technisch Werk Twente wint op innovatie en unieke koppeling van jongeren aan technisch bedrijven

DOORBRAAK IN LASERSNIJDEN

WERELDPREMIÈRE BIJ TRUMPF

Op de Techni-Show ontvangen wij u graag in hal 7, stand B 050.

Vanuit het historische industriële pand van de voormalige Hazemeijer-fabriek in Hengelo zet Technisch Werk Twente ‘op maat‘ BBL trajecten op in de techniek op een unieke manier. Nadat ze een leerling tot in detail gesproken hebben over zijn achtergrond, ambities en persoonlijke drive gaan ze op zoek naar een bedrijf dat daar naadloos op aansluit. Tijdens het (BBL) leerwerktraject geven ze de jongeren vervolgens intensieve begeleiding en houden regelmatig contact met het bedrijf, school en BBL-er. Ze letten niet alleen op hoe een leerling technische vaardigheden ontwikkelt, maar besteden vooral ook aandacht aan zijn houding binnen het bedrijf. ’Je moet ze een spiegel voorhouden en flink sturen‘.

Daniel Davina Commercieel Directeur Technisch Werk Twente 053-767 6530 daniel@technischwerktwente.nl

Jeroen Boerkamp Technisch Directeur Technisch Werk Twente 053-767 6530 jeroen@technischwerktwente.nl

BESTGROEP

PERSONEEL OP ZIJN BEST - Chauffeurs/logistiek - Personeelsdiensten - Payroll - Vitaal

Over schoonmaken kunnen we heel ingewikkeld doen. Maar waar het om gaat is dat het weer helder en fris wordt. Dat kun je alleen doen met mensen die plezier hebben in hun werk. Die mensen hebben wij. Zodat uw mensen ook weer plezier in hun werk houden!

www.bestgroep.nl Eijssink Schoonmaakorganisatie | Tel. 074 24 533 20 | info@eijssink.nl | www.eijssink.nl


VERDER MET KIENHUISHOVING

w w w.kienhuishoving.nl Pantheon 25, 7521 PR Enschede t +31(0)53 480 42 00

Het Ondernemersbelang Twente 1-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...