Page 1

REGIO

NIJMEGEN E.O.

Appeltaart in droomvilla Regio Arnhem-Nijmegen als logistieke draaischijf De accountant als matchmaker

EDITIE

04 2013


INHOUD RONDE TAFEL

RONDE TAFEL

REPORTAGE

MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING VERDIENEN BETER IMAGO

REGIO ARNHEM-NIJMEGEN ALS LOGISTIEKE DRAAISCHIJF

Overheden nemen in hun aanbestedingen steeds vaker de verplichting op om (ook) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Social Return wordt dat genoemd. Het bedrijfsleven staat daar niet onwelwillend tegenover.

Kan de regio Arnhem-Nijmegen een logistieke draaischijf worden als het weer beter gaat met de Nederlandse economie? Die vraag is de inzet van het tafelgesprek van Hét Ondernemersbelang met acht logistieke deskundigen. Er heerst optimisme aan tafel. Maar er moet nog veel gebeuren om de logistieke dynamiek in de regio te bevorderen.

Ondernemers uit de regio Nijmegen wandelen 3 dagen in Zuid-Limburg! Het begon allemaal in 2005 toen Nijmegen het 2000 jarig bestaan als stad vierde. Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Een groep van niet minder dan 85 ondernemers en topmanagers uit de regio Nijmegen vond dat zij iets bijzonders moesten organiseren in het kader van dit prachtige cultuurhistorische evenement.

LEES VERDER OP PAGINA 12

LEES VERDER OP PAGINA 20

LEES VERDER OP PAGINA 26

'DE CIRKEL IS ROND!'

COVERSTORY APPELTAART IN DROOMVILLA “Wil je een stuk appeltaart?”, vraagt Reinoud van Assendelft de Coningh als het interview begint. “Ik kan het je zeker aanbevelen. We hebben hem zelf gebakken!” We zitten in DROOM! in Elst, het flexwerk- en vergadercentrum van zorgaanbieder Driestroom, en we praten over het Nijmeegse café-restaurant DROOMvilla LUX. Tot nu toe was het Villa Lux, het extra zalencomplex van bioscoop Lux Nijmegen, en tot enkele jaren geleden stond het markante pand op de Oranjesingel bekend als O42, trefpunt van theater en debat.

LEES VERDER OP PAGINA 10

INTERVIEW DE ACCOUNTANT ALS MATCHMAKER De banken willen wel meer geld uitlenen maar kunnen dat niet. De nasleep van de financiële crisis, in combinatie met de door de akkoorden van Bazel opgelegde strengere kapitaaleisen zal hun uitleencapaciteit nog jarenlang aan banden leggen. Er is dus grote behoefte aan een alternatief platform op de kapitaalmarkt. Naast geld is daarvoor expertise nodig. Hoe weten kapitaalverstrekkers en -verkrijgers namelijk of ze elkaar kunnen vertrouwen? Paul Dinkgreve, voorzitter van SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten), ziet hier een taak weggelegd voor zijn beroepsgroep.

LEES VERDER OP PAGINA 32

EN VERDER... 06 09

Nieuws Van dagbesteding naar werken bij een bedrijf

17

19 28

Ambachtsplein Nijmegen: zelfstandig ondernemers ondersteunen jongeren Dat dekt de lading Ondernemerspanel: Hoe komt u aan nieuwe klanten?

36

Transport en logistiek benut crisis als verandermoment

38

Van Liere Media maakt communiceren makkelijk

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

3


COLUMN

HET GAAT GEBEUREN! Goed nieuws! Aan de crisis komt een eind. Wanneer, kan ik u niet zeggen, maar het gaat gebeuren. Dat staat vast. Volgt u mij maar even en loop mee langs de volgende zinnen. Dan bent u hopelijk overtuigd. Zolang als het kapitalisme bestaat, zijn er crises geweest, depressies zelfs. Maar daarna ging het altijd weer bergopwaarts. Wie er de economische handboeken op na slaat (niet doen trouwens, dodelijk saai), komt vele voorbeelden tegen. De laatste echte crisis speelde zich dertig jaar geleden af. De infl atie was hoog (bijna 7 procent in 1981) en de rente ontspoorde navenant. De oudere zus van mijn toenmalige vriendin moest haar hypotheekrentetermijn na vijf jaar weer verlengen en schoot omhoog van 8 naar 13 procent. Zij kreeg letterlijk en fi guurlijk een hartverzakking. Alles was toen nog veel erger dan nu, maar dat weet bijna niemand meer. De jeugdwerkloosheid explodeerde, wie van school kwam kon het wel schudden. Door de invoering van de VUT en kortere werkweken kwam alles weer op z’n pootjes terecht, maar dat duurde wel een jaar of tien. We zien nu vergeljkbare ontwikkelingen met dit verschil dat infl atie en rente juist laag zijn. Destijds gaven consumenten geen geld uit omdat het er niet meer was, nu potten ze het op omdat ze de regering niet vertrouwen met haar zwalkend beleid.

Maar, het goede nieuws is dat er bijna geen nieuwe woningen meer worden gebouwd in dit land. Terwijl de bevolking doorgroeit. We zijn al bijna met 17 miljoen. Huren is weer populair omdat de banken moeilijk doen met hypotheekverstrekking. De huurprijzen schieten dus overal omhoog. Nog even en niemand kan of wil dat nog betalen. Het wachten is nu op een bank die als eerste met een heel slimme, nieuwe hypotheekvorm komt. En die komt er. Zeker nu er in Den Haag voorzichtig wordt gedacht aan een variant op het Duitse systeem, waar je minimaal 20 procent van de koopsom contant moet meenemen. Dat gaat in Nederland niet werken, want bij de buren zijn de salarissen hoger en de huizenprijzen lager. Ergens in 2014 of 2015 of misschien wel 2016 gaat het beginnen: het grote leger kooplustige tweeverdieners onder de 40 jaar gaat de verandering op de huizenmarkt én de economie inleiden. Kopen betekent vaak renoveren (er is te weinig nieuwbouw), schilderen, stofferen, keukens, badkamers en meubels aanschaffen, kortom de zaak gaat weer draaien. Als het vliegwiel van de woningmarkt sneller draait, zullen andere sectoren en bedrijfstakken ook weer het licht gaan zien. Het vertrouwen neemt toe, de consument gaat weer meer besteden. De cirkel is rond. Echt, het gaat gebeuren! «

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Het Ondernemersbelang Nijmegen verschijnt vijf keer per jaar. Elfde jaargang, nummer 4, 2013 Oplage: 5.000 exemplaren Coverfoto Reinoud van Assendelft de Coningh en Yuri van der Werf Fotografie: Jacques Kok

Uitgever Novema Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 ES Grootegast Telefoon 0594 - 51 03 03 Fax 0594 - 61 18 63 E-mail info@novema.nl Internet www.novema.nl Eindredactie Femke Hut f.hut@ondernemersbelang.nl Telefoon 0594 - 51 03 03

Regionale verbinder Johannes Swieringa j.swieringa@novema.nl Telefoon 0594 - 69 56 17 Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving KijfWitte, Leek Druk D+L Printpartner GmbH, Bocholt (DL)

Aan deze uitgave werkten mee: Gerrit Boer Paul de Jager Jacques Kok Paul Kusters (cartoon) Jeroen Kuypers Mathilde Lentjes (En Route) Marco Magielse Marc Pluim André Staas (Comm'Art) Frank Thooft André Vermeulen (column) Kees van Welzenis Yuri Willems Francien van Zetten

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

5


KORT NIEUWS

COLUMN

JAZO ZEVENAAR BESPAART 50% OP VERLICHTING

POWERTEAMS EN SUPERHELDEN

Intelligent lichtsysteem ontworpen en geleverd door Encon zorgt voor aanzienlijke besparing JAZO Zevenaar is gestart met de bouw van een verlichtingsinstallatie voor 5 productiehallen. Encon Nederland heeft het verlichtingsproject ontwikkelt, ontworpen en geleverd. Doel: betere verlichting voor de medewerkers aan een lager energieverbruik en tevens lagere energie- en onderhoudskosten. Dit past helemaal binnen de MVO ambitie van JAZO. Axel Jansen, algemeen directeur van JAZO: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons geen mooi verhaal, maar een kwestie van DOEN! MVO is verantwoordelijkheid nemen door innovatie en vernieuwingskracht, is ook flexibel reageren op nieuwe ontwikkelingen en het realiseren van duurzaam rendement.” Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en helpt bedrijven bij produceren van duurzame energie. Encon Nederland heeft dit verlichtingsproject ontwikkelt, ontworpen en geleverd. Het betreft een intelligent verlichtingssysteem dat werkt op basis van daglichtsensoren. De lampen kunnen individueel worden ingesteld, hebben een langere levensduur, lagere onderhoudskosten en verbruiken aanmerkelijk minder energie. “Het dimmen van de lampen op basis van het aanwezige daglicht en de juiste verlichtingstechnologie zorgt voor een energiebesparing van 50%!” vertelt general manager Encon Nederland Ad Verbaas. Huisinstallateur van JAZO, Technisch Buro Pola Zevenaar zal de installatie realiseren met ondersteuning van Encon voor de intelligente regeling.

'Stropdasjes om en lekker de wereld redden met hun bovenmenselijke prestaties!' Tijdens mijn eerste netwerkbijeenkomst van BNI werd mij meteen het woord 'powerteam' voor de voeten geworpen. Het creatieve powerteam had namelijk geen schrijver. Als ik wilde kon ík die schrijver zijn! Al had ik geen idee wat een powerteam was, mijn fantasie wist wel raad met het woord. Ik zag meteen een stel superhelden voor me. Stropdasjes om en lekker de wereld redden met hun bovenmenselijke prestaties! Een leuk beeld, maar ergens leek het me toch niet helemaal realistisch. Ik vroeg wat een powerteam dan wél inhield. Een powerteam bleek een groep professi-

SEPAHELPDESK WIL MKB IN BEWEGING BRENGEN 69% van MKB nog geen beeld impact SEPA Onlangs is de SEPAhelpdesk van start gegaan, een initiatief door en voor ondernemers om het MKB te begeleiden in de overgang naar SEPA. Per 1 februari 2014 moeten alle bedrijven werken volgens de nieuwe EU betaling- en incassoregels van SEPA. Volgens de laatste meting is slechts 39% van MKB bedrijven begonnen met het doorvoeren van aanpassingen als gevolg van SEPA, aldus het Nationaal Forum SEPA migratie. En dat terwijl SEPA ingrijpt op het betalings- en incassoverkeer en daarmee de liquiditeit van bedrijven. Gemiddeld duurt het vier tot zes maanden om IT systemen en organisatieprocessen hiervoor aan te passen. 69% van het MKB heeft nog geen compleet beeld van de impact van SEPA. SEPAhelpdesk heeft daarom de 'schijf van 7'

ontwikkeld om duidelijk te maken wat geraakt wordt als gevolg van SEPA en wat dat betekent voor een bedrijf. De 7 van SEPA 1. Acceptgiro: De Euro acceptgiro wordt vervangen door de IBAN acceptgiro 2. IBAN: alle Nederlandse rekeningnummers verdwijnen en worden een International Bank Account Number. 3. Batchbetaling: Het bestandsformaat voor aanleveren van overboekingen en incasso's aan de bank verandert. 4. Incasso: De Nederlandse incassovarianten worden vervangen door twee SEPA incasso- varianten met daarbij de plicht om debiteuren vooraf precies te informeren wanneer welk bedrag geïncasseerd gaat worden. 5. Machtigingen: Na 1 februari 2014 mogen machtigingen voor automatische incasso niet meer worden afgegeven via internet en telefoon. Alleen een handtekening op papier is dan nog geldig. 6. Reconciliatie: Wanneer automatisch wordt gecontroleerd of betalingen zijn gedaan, moeten de processen en systemen worden aangepast. 7. Webwinkel: SEPA wordt alleen ondersteund door iDeal versie 3.3 of hoger.

onals te zijn, werkzaam in dezelfde branche. Voorbeeld: powerteam Bouw van BNI Noviomagum bestaat uit een architect, een bouwbedrijf, een makelaar en een sloopbedrijf. Binnen BNI kunnen we dus een huis ontwerpen, bouwen, verkopen en meteen weer slopen. Nou weet elke netwerker dat netwerken draait om het genereren van business. Daar bleek zo'n powerteam uitermate geschikt voor. Niet alleen omdat aan elkaar gerelateerde beroepen regelmatig behoefte hebben aan elkaars diensten, maar vooral omdat de professionele netwerken van de leden overlappen. Via het powerteam beschikt elke ondernemer dus over een enorm (beroeps)netwerk. En dat is precies de kracht van de powerteams binnen BNI Noviomagum. Het team Zakelijke Dienstverlening, het Financiële powerteam (dat versterking kan gebruiken) en zoals gezegd het Creatieve powerteam. Het leek mij typisch zo'n geval waarbij het totaal meer waard is dan de som der delen. Helaas dus geen club van wereldreddende superhelden, maar op hun manier zijn de powerteams wel degelijk in staat tot bovenmenselijke prestaties! Nieuwsgierig naar de powerteams? Kom eens langs bij BNI Noviomagum. info@BNInoviomagum.nl

Tekst: Pletter! Tekst & Verhaal

UW NIEUWS IN HET ONDERNEMERSBELANG? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: j.swieringa@novema.nl . Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Het Ondernemersbelang.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013


COLUMN YAMAHA MBK E-BIKE NIEUW BIJ SANDERS TWEEWIELERS In augustus 2013 brengt Yamaha voor het eerst MBK elektrische fietsen op de Nederlandse markt. Sanders Tweewielers behoort tot de eerste retailers in Nederland die deze hoogwaardige en stijlvol vormgegeven e-bike verkopen. Yamaha stelt hoge eisen aan haar dealernetwerk. Sanders Tweewielers biedt dan ook een hoog kwaliteitsniveau en staat garant voor optimale service aan haar klanten. Sanders Tweewielers kiest voor de Yamaha MBK elektrische fiets vanwege het hoogwaardige ontwerp en de uitmuntende prestaties van de fiets. Al begin jaren negentig begon Yamaha internationaal met het ontwikkelen van elektrische fietsen met trapondersteuning. In de afgelopen twintig jaar is deze techniek steeds verder doorontwikkeld, met als resultaat drie topmodellen met de meest efficiënte trapondersteuning en het hoogste rijcomfort in vergelijking met gangbare elektrische fietsen. De Yamahafietsen worden uitgebracht onder de merknaam MBK. Door de centrale plaatsing van de e-motor en de accu zijn MBK e-bikes zeer stabiel op de weg. Ze zijn gemakkelijk bestuurbaar en bieden een voorspelbare trapondersteuning. De berijder wordt niet verrast, waardoor de MBK e-bikes veiliger zijn dan de gemiddelde elektrische fiets. De in de MBK ingebouwde snelheidssensor en trapkrachtsensor staan garant voor een optimale efficiency van de trapondersteuning en een hoog rijcomfort. De MBK elektrische fiets van Yamaha komt uit in drie modellen: de MBK Sport, de MBK Tour en de MBK Allround. De sportieve modellen en het eigentijdse design maken de MBK aantrekkelijk voor een brede doelgroep.

EXIT Nijmegen ziet er anders uit dan voor de zomer. Kleuren veranderen om ons heen. De herfst is begonnen. De BBQ weer de schuur in en de prachtige zomer van 2013 is exit. Het palet wijzigt zich. Exit is gelukkig ook het grootschalig winkelcentrum dat bij Ressen gepland was. De Provincie wil het niet en de binnensteden van Nijmegen en Arnhem kunnen weer een beetje opgelucht ademhalen. Hoewel, in Arnhem zal De Bijenkorf binnenkort exit zijn, en daarmee een zeldzame reden voor Nijmegenaren om naar Arnhem te rijden … Toch zal de Bijenkorf in de komende tijd lang niet de enige winkel zijn die uit een binnenstad verdwijnt, helaas. Binnensteden veranderen van gezicht. Minder winkels,

KAMPEREN BIJ HOTEL GOLDEN TULIP VAL MONTE VOOR HET GOEDE DOEL SHELTERBOX

minder ketens. Woningen in voormalige winkelpanden. Kleine bedrijfjes met de echte ambachten en tal van horecainitiatieven zullen terugkeren. ZZP'ers overal als 'zelfstandige

Bij hotel Golden Tulip Val Monte is het mogelijk om in een ShelterBoxtent te overnachten.

professional'. Leuk! Innovatief terug naar hoe het al eerder eens was. Maar nu met Wi-Fi door de hele binnenstad! 'De crisis' schijnt ook exit te zijn. 'We gaan lachend de crisis uit' hoorde ik een wethouder in Leeuwarden zeggen. Maar die stad heeft dan ook de titel 'Europese Culturele Hoofdstad 2018 ' verworven. Daarbij noemde de burgemeester van Leeuwarden de samenwerking in 2018 met onder andere

Gasten mogen in een ShelterBoxtent in de prachtige tuin van Golden Tulip Val Monte overnachten (maximaal 2 nachten) indien zij een minimale donatie doen van €75 aan het goede doel ShelterBox. Golden Tulip Val Monte biedt de overnachters gratis een ontbijt aan.

De steun vanuit Rotary bedraagt ongeveer 50% van de donaties die ShelterBox ontvangt. De rest is afkomstig van bedrijven en particulieren. Golden Tulip Val Monte wil hier graag een steentje aan bijdragen. Voor meer informatie: www.shelterbox.nl.

Amsterdam en… Nijmegen! Dat hebben we te danken aan LUX directeur Oeds Westerhof, die Leeuwarden een aantal maanden mocht leiden in de competitie met Maastricht en Eindhoven. Met die samenwerking zal wethouder Jan van der Meer, die al in 2005 de visie had om te pleiten voor de kandidaatstelling van de regio Nijmegen-Arnhem als Culturele Hoofdstad 2018, zeker gelukkig zijn. De zomer is exit, de nieuwe orde komt eraan! De nieuwe

SHELTERBOX & ROTARY ShelterBox is een internationaal noodhulpfonds die wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen. Begonnen als het idee van een enkele Rotarian met de steun van zijn Rotary Club in 2000, is ShelterBox inmiddels uitgegroeid tot een Rotary Project Partner binnen de meer dan 100-jarige geschiedenis van Rotary.

stadsbrug De Oversteek gaat open in november. Ook wij gaan lachend de crisis uit. Nijmegen ziet er héél anders uit dan voor de zomer!

REINOUD VAN ASSENDELFT DE CONINGH Twitter: @rvanassendelft

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

7


Ringoven 37

-

6826 TP Arnhem

-

Ringoven 37 6826 TP Arnhem telefoon 026 8200150 fax 026 8200159

Te l : + 3 1 ( 0 ) 2 6 - 3 1 9 0 9 5 9


Tekst: Francien van Zetten // Fotografie: Marc Pluim

Begeleider/werkcoach Ruud Jansen (links op de foto) geeft cliënt/medewerker Alex van Maarseveen (tweede van links) instructies, terwijl Willem de Wijk (rechts op de foto) van De Wijk Hoveniers en Willem van der Leij (tweede van rechts op de foto), bedrijfsleider van Klimop Groenonderhoud van Siza, toekijken.

REPORTAGE

Social return in de praktijk bij Klimop Groenonderhoud van Siza

Van dagbesteding naar werken bij een bedrijf Social return is een mooie kreet, maar wat betekent het in de praktijk? Alex van Maarseveen is cliënt/ medewerker bij Klimop Groenonderhoud, onderdeel van Siza, waar hij wordt voorbereid op een baan in het bedrijfsleven. “Dat wil ik graag, want bij een bedrijf verdien ik meer dan wat ik nu via het UWV krijg.”

Alex van Maarseveen (37) is een goedlachse boom van een kerel. Hij werkt sinds een jaar of acht bij Klimop Groenonderhoud, een onderdeel van zorgorganisatie Siza, gevestigd op 's Koonings Jacht in Arnhem. Blad ruimen met de bladblazer, gras maaien met de zitmaaier, schoffelen en hout versnipperen, Van Maarseveen doet het met plezier, 36 uur per week. “Elke dag heb ik een planning, die ik in mijn eigen tempo afwerk.” Sinds september 2012 volgt Van Maarseveen via Helicon Groen-opleidingen één dag in de week de opleiding assistentmedewerker groenvoorziening (mbo niveau 1). Dat valt niet altijd mee, want soms vindt hij de lesstof moeilijk. “Ik kan lezen, maar sommige moeilijke woorden, bijvoorbeeld bij plantenkennis, begrijp ik niet.” Ruud Jansen, begeleider en werkcoach van Alex van Maarseveen, knikt. “Onze cliënten hebben allemaal een rugzakje. Sommigen hebben ADHD, anderen een lichamelijke beperking of een laag intelligentieniveau. Door intensieve begeleiding

proberen we de rust te bewaren en stimuleren we ze om een opleiding te volgen, zodat ze gekwalificeerd bij een bedrijf aan de slag kunnen. Je ziet dat het werkt, de omslag maken van dagbesteding naar een baan, al duurt het vaak wat langer voordat onze mensen zo ver zijn.” Social return, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door bedrijven, helpt bij het overbruggen van de kloof tussen die twee werelden, weet Willem van der Leij. Hij is bedrijfsleider Klimop Groenonderhoud van Siza waar acht hoveniers en zo'n dertig cliëntmedewerkers werken. “Onze mensen werken onder leiding van onze hoveniers in een soort meester-gezelsituatie. Dat kan bij een bedrijf ook, al is er vaak wat extra aandacht nodig om ze te begeleiden.” Van der Leij werkt samen met verschillende bedrijven in de regio die mensen met een beperking een (parttime) arbeidsplaats bieden. Eén van die bedrijven is De Wijk Hoveniers in Huissen. “We vragen tegenwoordig meer dan gezellig werken in het

groen, het draait ook om loonwaarde”, benadrukt Van der Leij. “Het hoofddoel van Siza is het opleiden en het zo veel mogelijk omhoog duwen van onze cliënten. Werken naar vermogen, noemen we dat.” Het werken met mensen met een beperking is voor hovenier Willem de Wijk vanzelfsprekend. Hij heeft drie mensen 'met een rugzakje' in dienst. Niet alleen omdat hij vindt dat je als bedrijf maatschappelijk moet ondernemen, maar ook omdat het goede krachten zijn, de fiscus een financieel handje meehelpt en hij voorziet dat er krapte op de arbeidsmarkt gaat ontstaan. “Het verrassende is dat er vaak meer in deze mensen zit dan je in eerste instantie verwacht”, zegt De Wijk. “De een blijkt redelijk technisch te zijn en de ander is zo enthousiast dat je hem moet afremmen en op tijd naar huis moet sturen.” Alex van Maarseveen heeft al een keer bij De Wijk gewerkt en ziet het wel zitten in de toekomst de overstap naar het bedrijfsleven te maken. “Dat wil ik graag, want dan verdien ik meer dan ik nu via het UWV krijg.” «

I: WWW.KLIMOPGROENONDERHOUD.NL

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

9


COMBINATIE FLEXWERKEN,VERGADEREN EN CURSUSSEN MET CULINAIRE INPUT DRIESTROOM ÉN CULTUREEL THEATERCONCEPT LUX

Appeltaart in droomvilla “Wil je een stuk appeltaart?”, vraagt Reinoud van Assendelft de Coningh als het interview begint. “Ik kan het je zeker aanbevelen. We hebben hem zelf gebakken!”

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013


COVERSTORY INTERVIEW

Tekst: Frank Thooft //Fotografie: Jacques Kok

Lux inbrengt, én een maatschappelijke kant, die zich op de zogenaamde inclusieve samenleving richt. Dit is een manier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt juist ín die samenleving tot ontplooiing te laten komen.” Ik neem nog een hap van mijn appeltaart en laat Van Assendelft enthousiast verder vertellen. “Je kunt binnenkort als flexwerker elke dag komen werken in het café-restaurant op de begane grond. Het gebruik van deze ruimte met Wi-Fi - is vanzelfsprekend gratis. Daarbij wordt de catering verzorgd door het droomteam van de DROOMvilla LUX. Hier in DROOM! in Elst is daar de afgelopen jaren goede ervaring mee opgedaan. Als je vergadert, flexwerkt of een cursus hebt, zit daar vaak een mooi lunchbuffet bij. Dat hebben we in Nijmegen daarom ook. Alles, en dus ook de overheerlijke appeltaart, komt uit de eigen keuken, waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding de meest verrukkelijke dingen maken.” Ik heb vaak appeltaart gegeten, maar zelden zo lekker en zo vers als deze goudbruine lekkernij die me nu wordt voorgezet. De toon is gezet!

We zitten in DROOM! in Elst, het flexwerk- en vergadercentrum van zorgaanbieder Driestroom, en we praten over het Nijmeegse café-restaurant DROOMvilla LUX. Tot nu toe was het Villa Lux, het extra zalencomplex van bioscoop Lux Nijmegen, en tot enkele jaren geleden stond het markante pand op de Oranjesingel bekend als O42, trefpunt van theater en debat. Van Assendelft heeft voor het nieuwe concept DROOMvilla LUX, in zijn rol als regisseur marketing & communicatie voor stichting de Driestroom, een aantal sterke onderdelen gecombineerd in deze nieuwe formule. “In nauwe samenspraak met Wim Muilenburg, bestuurder bij Driestroom, en natuurlijk samen met de directie van LUX, hebben we het concept op deze manier kunnen vormgeven. Bedrijfsleider van DROOMvilla LUX is Yuri van der Werf. Het concept omvat zowel een zakelijke kant, die zich op het flex-ondernemen en vergaderen richt, als een culturele kant, die het Arthouse

Van Assendelft gaat verder. “Daarnaast zijn er drie verdiepingen, de voormalige kantoren, waar ruimtes zijn voor cursussen en vergaderingen. Het Gelderlander Nieuwscafé, onder leiding van Rob Jaspers, zit er bijvoorbeeld elke tweede en vierde vrijdag van de maand in de Gouden Zaal. Maar je kunt er ook opleidingen of cursussen, productpresentaties, seminars, relatiebijeenkomsten en dergelijke organiseren.” Als ik het goed zie neemt de bezettingsgraad van de villa enorm toe door het nieuwe flexconcept. Want niet alleen is de villa 's avonds bezet, maar ook overdag. Klopt dat? Van Assendelft: “Inderdaad, dat is ook de insteek. Dat betekent een veel efficiëntere exploitatie. Plus het gegeven dat je mensen samenbrengt. Niet alleen op zakelijk vlak, maar ook op cultureel en maatschappelijk vlak.” Van Assendelft doelt daarmee op de vernieuwde Wet op de Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), die vanaf 1 januari 2015 in werking treedt. Gemeenten moeten daarbij zelf gaan bepalen hoe zij maatschappelijke projecten inkleden. Bekend is al het Nijmeegse initiatief van eetcafé Blixem, dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid biedt, concrete werkervaring op te doen om daarmee in reguliere banen te kunnen doorstromen.

Van Assendelft: “Dat gegeven pakken we nu in versterkte mate op met DROOMvilla LUX. Onze ervaringen met DROOM! in Elst sterken ons hierbij. En die sneeuwbal rolt steeds verder. Vermaat Catering neemt nu al onze droomtaarten af voor het Radboud Ziekenhuis en de bedoeling is dat dat later ook gaat gebeuren in Paviljoen de Posbank. Compleet met echtheidscertificaat. Mensen vragen er gewoon om.”

OP ZOEK NAAR JOU DROOMvilla LUX richt zich niet alleen op flexwerkers en bedrijven die in een culturele omgeving willen werken en cursussen en bijeenkomsten willen organiseren, maar ook op potentiële arbeidskrachten: mensen die een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt hebben en dolgraag in de Villa zouden willen werken en ervaring opdoen. 'DROOMvilla LUX is op zoek naar jou!', luidt de slogan van de speciale brochure waarmee mensen geworven worden. Met een eigen opleidingstraject kan er zelfs een horeca-diploma behaald worden, waarmee de stap naar een volgende baan dichterbij kan komen. Inmiddels is de appeltaart schoon op, en heeft een van de vriendelijke medewerksters al weer gevraagd of de taart lekker was, en of ik nog een kopje koffie wil. Dat laat ik me geen twee keer zeggen!

AANTALLEN Van Assendelft zoomt tot slot in op de aantallen en hoeveelheden. De twee filmzalen, die dus ook voor bijeenkomsten en presentaties gebruikt kunnen worden, hebben een capaciteit van respectievelijk 63 en 79 personen. In de Gouden Zaal kunnen 40 personen een (zittende) vergadering hebben; voor (staande) bijeenkomsten kunnen er tot 120 personen terecht. Eveneens 120 personen kunnen er in het café-restaurant plaatsnemen voor een lunch, borrel of koffie. Het café-restaurant is overigens ook af te huren voor een exclusieve ontbijtbijeenkomst, lunch of receptie; dan kunnen er 70 mensen terecht. DROOMvilla LUX is straks van maandag tot en met vrijdag geopend vanaf 8.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds en in het weekend vanaf 16 uur. En dan is er nog de prachtige stadstuin achter de villa, waar je de beslommeringen van de dynamische Nijmeegse binnenstad even achter je kunt laten. En natuurlijk ook met die verrukkelijke appeltaart. Want die laat me niet meer los. «

Meer info? DROOM! Elst, telefoon (0481) 367139, Jacobien Peperkamp.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

11


Mensen met een arbeidsbeperking verdienen beter imago DEELNEMERS

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013


RONDE TAFEL

Tekst: Paul de Jager // Fotografie: Yuri Willems

Overheden nemen in hun aanbestedingen steeds vaker de verplichting op om (ook) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Social Return wordt dat genoemd. Het bedrijfsleven staat daar niet onwelwillend tegenover. ONDERNEMERSBELANG SOCIAL RETURN Haico Klerks vindt dat Social Return kansen creëert. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. “Bijvoorbeeld bij de gemeente Venray werken onze medewerkers met een WSW-indicatie samen met onze reguliere krachten aan een schoon gemeentehuis. Het is soms even zoeken, maar als alle partijen zich optimaal inspannen voor een efficiënte samenwerking hebben daar uiteindelijk alle partijen voordeel bij. Met de vergrijzing in aantocht hebben wij toekomstgericht ook handen nodig. Het is voor ons heel belangrijk om verschillende

bronnen van mensen aan te boren, zodat we in de toekomst voldoende mankracht hebben. Met goede instructie, motivatie en begeleiding kan iedereen het schoonmaakvak leren.” Nelleke Joosten: “We winnen er aanbestedingen door. En we kunnen dankzij Social Return eenvoudige werkzaamheden laten uitvoeren door mensen die anders een stuk duurder zouden zijn. Zo hebben we in het kader van Social Return mensen van Breed aan de slag die oude computers schoon maken. Op kantoor hebben we mensen met een lichamelijke beperking. Die kunnen prima zittend werk doen. Nadeel is dat extra begeleiding nodig is. Daar moet je maar net de mensen voor hebben.”

Jan de Koning: “Als je duidelijk maakt dat je kwetsbare jongeren in dienst hebt, dan laat je maatschappelijke betrokkenheid zien. Dat levert je voor het bedrijf een hogere gunningsfactor op. Heb je de keuze uit twee stukadoors, dan pak je die ene die jongeren in dienst heeft. Dat gaat maatschappelijk gezien een rol spelen. Dus een vakman uit de buurt, maar wel een met sociale betrokkenheid.” Wim Muilenburg gaat nog een stapje verder: “Wat mij opvalt is dat we vaak praten over mensen met een beperking, 'die doelgroepen', allemaal beladen termen. Maar er zijn voorbeelden waarbij mensen met een beperking beter produceren dan reguliere

WIM MUILENBURG

HANS HOFHUIZEN

JAN DE KONING

NELLEKE JOOSTEN

is bestuursvoorzitter van stichting Driestroom. Dat is een organisatie die hoofdzakelijk in de regio Arnhem-Nijmegen werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast doet Driestroom jeugdzorg, de begeleiding van normaal begaafde autisten en maatschappelijke dienstverlening. Over Social Return zegt Wim Muilenburg: “Als het bedrijfsleven 5% van de werknemers uit mensen met een beperking zou laten bestaan, dan kan een zorginstelling als de onze met de helft in omvang terug. Dat scheelt de belastingbetaler geld. Iedere werkende Nederlander betaalt maandelijks een fors bedrag aan de AWBZ. Die premie kan een stuk omlaag als het bedrijfsleven een deel van onze functie overneemt.”

is lid van de Raad van bestuur van de RIBW Nijmegen en Rivierenland. De RIBW begeleidt 2000 mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening op het gebied van wonen, werk en dagbesteding. De RIBW biedt aan 500 mensen de mogelijkheid tot beschermd wonen, maar verzorgen ook ambulante begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen. Hans Hofhuizen: “De helft van ons klantenbestand kent een vorm van dagbesteding. De dagbesteding is in toenemende mate gericht op werk. Dat wil de regering. We zijn daar in principe voor. Maar we zullen er toch bij betrokken blijven, vermoed ik, omdat de inzetmogelijkheden heel wisselend zijn. Mensen met een verstandelijke beperking zijn redelijk stabiel in hun mogelijkheden, maar voor onze cliënten is het de ene dag mogelijk om acht uur te werken en de volgende dag twee uur. We gaan eigen werkprojecten opzetten met de bedoeling die activiteiten op termijn over te dragen aan het bedrijfsleven.”

is mede-initiatiefnemer van Ambachtsplein Nijmegen. Het Ambachtsplein is een initiatief waarbij kleine zelfstandigen een kwetsbare jongere in de leer nemen in hun bedrijf. In een één-op-éénrelatie leert de jongere in de praktijk een door hem of haar gekozen vak. Het systeem bevordert de motivatie van de jongere. Jan de Koning: “We zijn in 2011 begonnen met zes leermeesters en twee leerlingen. Inmiddels zitten we op 50 leermeesters en 25 jongeren. We zijn bezig voor de leermeesters een online consumentenpagina te maken. In ruil voor hun bereidwilligheid, doen we voor hen de marketing onder het motto 'altijd een vakman in de buurt'. Op lokaal niveau kan de consument via de site zoeken naar een stukadoor, een schoenmaker, een schilder, een hovenier, een lasser, een meubelmaker, noem maar op.”

is bussiness process manager bij Scholten Awater. Scholten Awater is een IT-bedrijf dat bussiness-to-bussiness hardware verkoopt. Nelleke Joosten: “We halen ongeveer 60% van onze omzet uit contracten met overheidsinstellingen. Social Return maakt deel uit van die contracten. Dat geldt ook voor Europese aanbestedingen. We zien dit fenomeen steeds belangrijker worden en dus zijn we er mee aan de slag gegaan. Dat levert concurrentievoordeel op én we worden niet uitgesloten van deelname aan inschrijvingen.”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

13


RONDE TAFEL

DEELNEMERS ERIC TONN

MARTIJN VAN ENDT

is manager maatschappelijke ondernemingen en fondswerving bij Pluryn. Pluryn is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een handicap en/of gedragsproblematiek. Pluryn is op 150 locaties actief in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost Brabant. De ondersteuning speelt op alle levensterreinen, zoals wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd. Pluryn heeft verschillende projecten om mensen toe te leiden naar arbeid. Samen met het bedrijfsleven worden duurzame plaatsingsmogelijkheden gezocht. Dat gebeurt onder andere bij het Radboud Ziekenhuis. Pluryn heeft een aantal maatschappelijke ondernemingen, waarvan de meest bekende restaurant Blixem is. Eric Tonn: “Op het gebied van Social Return is ons mooiste project de buurtmarkt in het plaatsje Breedeweg bij Groesbeek. De supermarkt was voor een zelfstandig ondernemer niet meer rendabel. Met behulp van onze mensen is die buurtsuper weer open en kunnen bijvoorbeeld ouderen weer zelfstandig in hun eigen dorp boodschappen doen. We vergroten dus de leefbaarheid in deze plattelandsgemeente door de inzet van mensen met een handicap of met gedragsproblematiek. Dat noemen we dubbele duurzaamheid.”

is manager marketing en allianties van Breed. Bij Breed werken 2200 mensen met een SW-indicatie (SW staat voor Sociale Werkvoorziening/red.). Het bedrijf zit midden in een reorganisatie. Het wordt een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Dat betekent dat Breed op termijn gaat stoppen met de eigen bedrijfsactiviteiten. Die ontwikkeling wordt ingegeven door wetgeving en verlaging van subsidies, maar ook door overtuiging. Martijn van Endt: “We zijn ervan overtuigd dat onze mensen beter af zijn als zij zo regulier mogelijk kunnen werken en meedoen in de maatschappij. Het toekomstmodel is dat we de mensen bemiddelen naar werk, begeleiden en zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen. Daarbij stuurt de ondernemer het proces aan en detacheren wij onze goede medewerkers. Wij hopen dat we in 2017 zover zijn dat we 85% van onze mensen naar de markt hebben gebracht. Social Return kan daarbij een instrument zijn. Zo was er onlangs een aanbesteding, waarbij 30% via Social Return wordt ingevuld door Breed.”

werknemers. Wij hebben een dochteronderneming, genaamd N0Xqs. Daar werken autistische mensen. Ze kunnen niet zelfstandig wonen, maar zijn ongelofelijk intelligent. In de ICT zijn ze succesvol. Ze maken uitstekende apps voor Microsoft Nederland. Dat is een voorbeeld van een effectieve stoornis die de marktwaarde van deze werknemers vergroot. Tweede verhaal: Droom is een congrescentrum in Elst waar mensen met een beperking werken. Dat doen ze ontzettend goed en gemotiveerd. Een beperking kan je dus functioneel inzetten in het arbeidsproces.” Ton van Trienen zet een vraagteken: “Vraag is wel of die mensen echt regulier kunnen gaan werken of dat altijd een beschermde werkomgeving nodig is. Dat vind ik een interessante

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

“We zijn als samenleving goed in het etiketten plakken, stigmatiseren” zoektocht.” Wim Muilenburg reageert: “Ik denk dat 80% van de mensen die nu in een van onze maatschappelijke ondernemingen werkt, in staat is om voor een regulier bedrijf te werken. Alleen je hebt daarvoor een cultuurverandering nodig bij het bedrijfsleven. Mijn voorspelling is dat we die kant wel op gaan.” Martijn van Endt: “We zijn als samenleving

goed in het etiketten plakken, stigmatiseren. Heb je zo'n etiket, dan doe je niet meer mee. Daardoor doen in Nederland twee miljoen mensen niet volwaardig mee. Het kan toch niet zo zijn dat wij zeven keer zo veel mensen in de sociale werkvoorziening hebben als gemiddeld in Europa? Waar zijn we dan mee bezig? Het denken over mensen met een beperking moet veranderen.”

BEGELEIDING Haico Klerks vindt een goede begeleiding op de werkvloer belangrijk. Zorgen dat de mensen met een arbeidsbeperking vertrouwde gezichten zien. Maar daarnaast pleit hij voor een gelijke behandeling van alle werknemers. In zijn bedrijf is het verschil tussen reguliere werknemers en mensen met een beperking vaak nauwelijks merkbaar. Hij zegt: “Je ziet bij gelijke behandeling wel dat de zwakkere schakels er tussenuit vallen. Maar de ploeg die overblijft heb je voor altijd. Dat is noodzakelijk, want uiteindelijk moeten we met z'n allen een commerciële prestatie leveren; met elkaar geld verdienen.”


Hans Hofhuizen: “Er moeten boterhammen gegeten worden. Dat is duidelijk. Ik krijg de indruk dat het normaler wordt om iemand met een vlekje in dienst te nemen Als we op die weg voort gaan, wordt het een onomkeerbaar proces. Daar moeten we met z'n allen naartoe.” Volgens Eric Tonn is er voor de wetgever nog wel werk aan de winkel. Die moet 'perverse prikkels' elimineren. “Mensen blijven soms langer in de sociale werkvoorziening omdat ze weten dat als ze er eenmaal uit zijn, ze van zijn levensdagen niet meer terug komen”, stelt hij.

GOEDE MATCH Ton van Trienen is gespitst op een goede match tussen werkzoekende met een beperking en bedrijfsleven. Hij wil daartoe de opleidingscentra op een hoger niveau tillen. Het moet voor de werkgever duidelijk zijn dat de werknemer de gewenste competenties in huis heeft. Ton van Trienen: "Ik pleit ook voor meer leerwerksituaties. Daar kan de werknemer laten zien wat hij in huis heeft op het gebied van bijvoorbeeld schoonmaak of horeca. De

werkgever heeft er dan beter zicht op en zal de werknemer die voldoet gemakkelijker in dienst nemen. Mensen vloeien dan uit die AWBZ-regeling en ontsnappen zo aan stigmatisering.” Rob Wieten vult aan: “Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor goed opgeleiden mensen met ervaring. Dat kunnen we niet alleen. Samen met andere aanbieders zetten we leer/werkketens op; geleidt door ondernemers. Opleiden doen we samen met ROC's. Je moet ook altijd naar de thuissituatie kijken. Is de woonsituatie in orde? Zijn er schulden? Dat zijn zaken die enorm belemmerend kunnen zijn om fris aan de slag te gaan.” Nelleke Joosten: “De mensen doen bij ons werk dat ze al in de vingers hebben. Daar hoeven we niet zoveel begeleiding op te zetten. Maar we worden soms gevraagd om leerwerkplekken te creëren. Dat zou wel een stuk gemakkelijker worden als zorgorganisaties meer begeleiding zouden bieden.” Eric Tonn herkent dat geluid: “De bereidheid om mensen op te nemen is enorm. Maar over de begeleiding hoor ik vaak: dat kunnen wij niet. We willen

wel, krijgen ook geld van de gemeente, maar we lopen erin vast. Dat moet je dus goed faciliteren. Als ook de andere levensdomeinen in orde zijn kan je mensen duurzaam gaan plaatsen.” Wim Muilenburg vindt werkbegeleiding ook van belang, maar hij waarschuwt voor 'pamperen'. Vaak weet de werkgever een prima toon te vinden om met zijn werknemers (met een afstand tot de arbeidsmarkt) om te gaan; beter dan de pamperende toon van begeleiders met een

“Je ziet bij gelijke behandeling wel dat de zwakkere schakels er tussenuit vallen” zorgachtergrond. Mensen zitten volgens hem niet op zorg te wachten, maar op een volwaardige behandeling. Ook op de werkvloer. Hij vertelt van een geval waarbij de

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

15


RONDE TAFEL

DEELNEMERS ROB WIETEN

TON VAN TRIENEN

HAICO KLERKS

is directeur zorg bij Siza, een Gelderse ondersteuningsorganisatie voor mensen met een handicap. De ondersteuning geldt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke of een verstandelijke handicap. Social Return is voor Siza belangrijk. Rob Wieten: “Verantwoordelijkheid nemen en van betekenis zijn, staan centraal in de ondersteuning. Daar word je als mens gelukkiger van en het maakt de zorg een stuk goedkoper. Zo simpel is het eigenlijk. Voor de mensen die wij ondersteunen geldt dat we kijken naar wat ze kunnen. Dat is niet vrijblijvend. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de juiste voorwaarden voor hun ontwikkeling te creëren. We stomen ze klaar qua vaardigheden en gedrag. Op basis van loonwaarde voeren we het gesprek met ondernemers. In sommige gevallen zullen zij de bereidheid moeten hebben om hun bedrijfsproces enigszins aan te passen.”

is directeur bestuurder de Jobstapgroep. Stichting Jobstap is daar een onderdeel van. Stichting Jobstap is een jobcoachorganisatie die 1300 jongeren begeleidt tijdens hun werk. Jobstap beschikt over een groot werkgeversnetwerk. Als een baan niet meer past of de competenties veranderen plaatst Jobstap jongeren vaak door naar een ander bedrijf uit het eigen netwerk. Ton van Trienen: “Onze insteek is daarbij dat talent mensen naar de beste baan drijft. En dikwijls ook naar de beste werkgever. Wij koesteren het werkgeversveld en omarmen de zorg. In het kader van Social Return spelen we in op de vragen van 4000 ondernemers die aan ons verbonden zijn. Daarnaast voeren wij in opdracht van de gemeente Nijmegen in samenwerking met het Rea college een opdracht uit voor risicojongeren, waarvoor we ook die Social Return paragraaf moeten invullen.”

is directeur van de Wijchense onderneming van het jaar, de AMC Groep. Een facilitair dienstverlener actief op het gebied van schoonmaak, bedrijfscatering, gevelrenovatie, gevelreiniging en sociaal ondernemen. Het bedrijf heeft 500 medewerkers aan het werk in de regio Zuid-, West- en Midden-Nederland. Haar zusterorganisatie AMC Point biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om weer deel uit te kunnen maken van de maatschappij door middel van een baan in de schoonmaak- en cateringbranche. Haico Klerks: “Tegelijkertijd is het een goede manier om de vergrijzing waarmee onze branche kampt, het hoofd te bieden.” Ook nam AMC samen met het regionaal trainingscentrum Nijmegen het initiatief tot een toeleiding van leerlingen niveau 0 en niveau 1 naar werk. Vorig jaar is dit initiatief met vijf stagiaires begonnen, waarvan er inmiddels drie een volwaardig vakdiploma en een baan hebben bij de AMC Groep. Haico Klerks: “De stagiaires zijn vaak de wat stoerdere jongeren met gedragsproblemen. Ze zeggen letterlijk: 'ik ga geen plee poetsen'. Maar als ze zien wat er allemaal nog meer bij het schoonmaken komt kijken, zie je ze langzaam veranderen in professionals. We geven deze jongeren een kans, zelfvertrouwen en eigenwaarde.”

werkgever de ingehuurde zorgbegeleiders naar huis stuurde omdat dezen niet pasten bij de door de werkgever gewenste bedrijfscultuur. Eigenhandig bracht hij het ziekteverzuim terug van 17% naar 3%.Wim Muilenburg: “Ik vraag me af of we met een historie van 40 jaar begeleiden niet iets van het bedrijfsleven kunnen leren. Of het bedrijfsleven ons geen spiegel voor kan houden.”

“Jonge mensen zijn vaak bang bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt”

JONGEREN

werkgever verzorgen. Waar moet hij rekening mee houden? Een flinke interventie bij de start van een baan; na verloop van tijd kan de ondernemer die begeleiding prima overnemen.” Jan de Koning wijst in dit verband nog eens op de waarde van een eenop-een-relatie tussen jongere en leermeester. Als de klik er is, werpt dat werkverband zeker vruchten af, is zijn ervaring. “We moeten voorkomen dat er een gat ontstaat tussen school en werk”, stelt Rob Wieten. “Meteen na school moeten de

Jongeren zien de deelnemers aan het tafelgesprek als een kwetsbare groep die veel aandacht nodig heeft. Ton van Trienen: “Jonge mensen zijn vaak bang bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Hun vluchtgedrag is groot en daardoor komen ze gemakkelijk thuis te zitten. Je zult dus met ze mee moeten, als ze aan de slag gaan. En de zorginstelling moet een goede introductie richting die

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

jongeren aan de slag kunnen. Dat vergt goede afstemming.” Martijn van Endt is enthousiast over een gedegen ondernemersbenadering. Te vaak weet de ondernemer niet wat hij in huis haalt. Onbekend maakt dan onbemind. Martijn van Endt: “De beeldvorming die ondernemers hebben van mensen met een arbeidsbeperking moet worden bijgesteld. Vaak heerst er een negatief beeld. Daarom nodig ik ondernemers regelmatig uit om bij Breed op bezoek te komen. Als ze zien hoe er gewerkt wordt, draaien ze bij. Wat mij betreft komt er landelijk een goede voorlichtingscampagne voor werkgevers. Weg met die stigma's. Als we vervolgens de juiste match maken en goed faciliteren dan kunnen we die 5% mensen met een arbeidsbeperking best plaatsen in het bedrijfsleven. We moeten met elkaar gas geven en zorgen dat het gaat werken.” «


REPORTAGE

Tekst: Mathilde Lentjes // Fotografie: Kees van Welzenis

Ambachtsplein Nijmegen: zelfstandig ondernemers ondersteunen jongeren

Om jeugdwerkloosheid en schooluitval tegen te gaan, zijn al veel plannen bedacht. Goed bedoeld, maar zelden effectief. Dat kan en moet anders, vonden Jan de Koning en Anja Maas. Zij initieerden het Ambachtsplein in Nijmegen.

Het moest maar eens afgelopen zijn met het pamperen, jongeren moeten op eigen kracht verder kunnen, er zijn al vele miljoenen besteedt aan nonsens. Dat vond en vindt Jan de Koning. Samen met Anja Maas startte hij in 2011 het Ambachtsplein Nijmegen. “Het Ambachtsplein is bedoeld voor jongeren die zich niet thuis voelen binnen het huidige onderwijssysteem en daardoor uitvallen. Het is de groep die 'iets' met hun handen wil doen. Het Ambachtsplein herstelt het bewezen effectieve en eeuwenoude leermeester/gezelsysteem in een moderne variant: zelfstandig ondernemers nemen als leermeesters een leerling/gezel onder hun hoede. Zij brengen hen alle aspecten van hun vak bij. Met de opgedane kennis en vaardigheden kan een leerling/gezel na een periode van 1 tot 1,5 jaar met vertrouwen een volgende stap zetten op de arbeidsmarkt.” De methode blijkt succesvol: twee jaar geleden startte het project met twee jongeren en twee leermeesters, anno 2013 zijn 55 leermeesters en 25 leerlingen bij het project betrokken. Sinds eind 2012 is er een bedrijfsleider die zich bezig houdt met verdere ontwikkeling en

groei van het Ambachtsplein. De persoonlijke relatie en passie zijn volgens Jan de kern van het succes. “De aangesloten ondernemers zijn bevlogen en gepassioneerd en kunnen dat goed overbrengen aan de leerlingen/gezellen. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk.”

en aan je persoonlijke situatie? De deelnemers worden zich bewust van de invloed die hun leefstijl heeft op hun werk. De jongeren moeten op eigen kracht verder in het leven, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.”

PATRONEN DOORBREKEN

MEEDOEN?

Binnen het Ambachtsplein volgen jongeren de training 'Op eigen kracht' en worden zij begeleid door een coach. Na een introductie komen daarin onderwerpen aan de orde zoals een portfolio, teambuilding, beeldvorming & presentatie, solliciteren, bedrijfsbezoek, empowerment en zelfregie. Empowerment is het gebruik maken en ontwikkelen van capaciteiten om actief gestalte te kunnen geven aan je leven. Jan de Koning: “Belangrijke vragen bij empowerment zijn: hoe kom je op voor jezelf, wanneer vraag je ondersteuning en hoe kies je voor jezelf? Als je niet investeert in empowerment is de kans groot dat een jongere even mee doet, maar daarna weer terugvalt in zijn oude patroon. Aan zelfregie wordt de nodige aandacht besteedt: hoe kun je nu het beste richting geven aan je eigen leven

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u interesse om mee te doen? Kijk dan op de website www.ambachtspleinnijmegen.nl. Organisaties en instellingen die geïnteresseerd zijn, kunnen de werkwijze van het Ambachtsplein lezen in een handboek. Dit handboek is te bestellen via de website. Het Ambachtsplein heeft een breed netwerk van ambassadeurs. Dit zijn bedrijven en organisaties die het initiatief materieel of financieel ondersteunen. Ook hierover is informatie te vinden op de website. «

HET AMBACHTSPLEIN Griftdijk zuid 133 6663 BE Nijmegen/Lent info@ambachtspleinnijmegen.nl www.ambachtspleinnijmegen.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

17


KENNISPARTNER KENNARTNER

Dat dekt de lading

De economische crisis gaat ook in de vervoer- en transportsector niet ongemerkt voorbij. Nu opdrachtgevers in veel gevallen pas betalen nadat de transportwerkzaamheden zijn verricht, loopt de vervoerder steeds het risico dat de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, nalaat de opdrachtsom (tijdig) te betalen. Voor de vervoerders een reden voor zorg, want vaak is wanbetaling of te late betaling een signaal van betalingsproblemen of zelfs een naderend faillissement. Het retentierecht kan onder omstandigheden uitkomst bieden. Dit recht verschaft de vervoerder de bevoegdheid om afgifte van de door hem vervoerde zaken op te schorten totdat de vorderingen door zijn opdrachtgever zijn voldaan. Het is niet alleen een drukmiddel om de opdrachtgever te bewegen tot betaling. Het retentierecht kan onder omstandigheden tevens worden ingeroepen tegen derden met een ouder recht. Dit betekent dat het retentierecht ook gelding heeft tegen bijvoorbeeld een derde met een eigendomsrecht op de zaak of een bank met een stil pandrecht. Bovendien blijft het retentierecht ook bij een eventueel faillissement van de opdrachtgever in stand, hetgeen betekent dat de vervoerder zijn vordering in geval van faillissement van de opdrachtgever met voorrang op de zaak kan verhalen.

RETENTIERECHT IN DE WET Speciaal voor de vervoerder geeft de wet enkele bijzondere regels inzake retentierecht. Op grond van deze regels is het retentierecht

van de vervoerder, in afwijking van de algemene regels van retentierecht, echter beperkt tot goederen die de vervoerder in verband met de overeenkomst onder zich heeft. Dit betekent dat de vervoerder het retentierecht niet mag inroepen in het kader van eerdere onbetaald gebleven transporten. Bovendien kan het retentierecht alleen worden ingeroepen voor hetgeen de ontvanger ter zake van het vervoer verschuldigd is. Wanneer de afzender nog een gedeelte van de vracht moet betalen, is de vervoerder niet gerechtigd tot het weigeren van afgifte. Daarmee is het wettelijke retentierecht van de vervoerder sterk ingeperkt. Omdat het vaak zo is dat een vervoerder het retentierecht juist zou willen uitoefenen voor hetgeen een opdrachtgever verschuldigd is uit eerdere transporten dan wel tegen de verzendende wederpartij, is hij met het wettelijke retentierecht in de praktijk niet altijd gebaat.

afspraken onder andere opnemen in zijn algemene voorwaarden. Een contractueel retentierecht heeft echter ook nadelen. Bedacht moet worden dat er belangrijke verschillen bestaan tussen het wettelijk en het contractueel retentierecht. De schuldseiser die zich beroept op een contractueel retentierecht komt geen beroep op voorrang en derdenwerking toe. Bovendien moet de inhoud van een contractueel retentierecht door middel van uitleg worden bepaald. Onder omstandigheden kan een contractueel retentierecht door de rechter als onredelijk worden beoordeeld en door hem worden beperkt.

SLOTSOM Hoewel het (contractueel) retentierecht in tijden van economische tegenspoed en onzekerheid omtrent betalingen een machtig wapen kan zijn, moet het zorgvuldig worden aangewend. Het is dus zaak om zorgvuldig te navigeren!

AFWIJKENDE AFSPRAKEN Om het retentierecht ook ten aanzien van oudere vervoersovereenkomsten dan wel jegens een afzender geldend te kunnen maken, dient de vervoerder andersluidende afspraken te maken. Dat kan ook, omdat de wet op dit punt niet dwingend recht is. Partijen zijn vrij om contractueel een andersluidend retentierecht te bedingen. Een vervoerder kan dus met zijn wederpartij afspreken dat het hem is toegestaan een retentierecht in te roepen ten aanzien van andere vorderingen dan de vorderingen die rechtstreeks verband houden met het vervoer van de teruggehouden zaken. Tevens kan zo worden afgesproken dat het retentierecht in te roepen is jegens een afzender. Een vervoerder kan dergelijke

Over de mogelijkheden van het toepassen van het retentierecht door middel van algemene voorwaarden adviseren wij u graag. ÂŤ Perry Willard, advocaat ondernemingsrecht

POELMANN VAN DEN BROEK ADVOCATEN St. Canisiussingel 19f Postbus 1126 6501 BC Nijmegen T: 024 - 381 08 10 info@pvdb.nl www.pvdb.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

19


Regio ArnhemNijmegen als logistieke draaischijf DEELNEMERS

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013


RONDE TAFEL

Tekst: Paul de Jager // Fotografie: Yuri Willems

Kan de regio Arnhem-Nijmegen een logistieke draaischijf worden als het weer beter gaat met de Nederlandse economie? Die vraag is de inzet van het tafelgesprek van Hét Ondernemersbelang met acht logistieke deskundigen. Er heerst optimisme aan tafel. Maar er moet nog veel gebeuren om de logistieke dynamiek in de regio te bevorderen. De deelnemers aan het tafelgesprek zien logistiek als een groeiende banenmotor in de regio. Logistiek beslaat een breed terrein. Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Een korte definitie van logistiek is 'de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten'. Stef Weijers: “Logistiek heeft te maken met alle facetten van de economie. Zuivelproducent Friesland Campina in Wageningen, Heinz ketchup in Elst, de ziekenhuizen, bedrijvigheid

kan niet zonder logistiek. Voor de regio Arnhem-Nijmegen geldt dat 12% van de beroepen in de logistiek te vinden is. Dat is nogal wat.”

BEDRIJVIGHEID AANTREKKEN Marwin Melis: “Er moet wel eerst wat verkocht worden. Dan wordt de transporteur pas interessant. Die bedrijvigheid is nodig. Hoe trek je die naar de regio? Dat vind ik een belangrijke vraag. Wij proberen dat door met de klant mee te denken. We hebben klanten waar we de producten direct van de lopende band in onze vrachtwagens laden. Dan zit je als transporteur al in die fabriek. Als het

logistiek proces daarmee verbetert, is de klant erbij gebaat.”

INFRASTRUCTUUR Een goede infrastructuur is van groot belang voor de logistieke ontwikkeling van de regio, menen de aanwezigen. Op dat terrein is er veel gebeurd. Dat leverde de nodige overlast op, maar nu is het tijd om te oogsten. John de Beijer: “Voor economische ontwikkeling moet je infrastructuur op orde zijn. Daar begint het mee, dat zie je ook in steden als Tilburg en Venlo. Vervolgens zie je dat beleggers investeren en bedrijven zich vestigen.” De doortrekking van de A15

JOOST BOUMAN

GERT-JAN WILLEMS

JOHN SCHOLTEN

STEF WEIJERS

is directeur/innovatiemakelaar van de stichting Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie RNCT). Er zijn zeven van dergelijke centra in de provincie Gelderland. Ze zijn door de provincie opgezet om de industrie te ondersteunen. De RNCT's doen dat door vragen van ondernemers te koppelen aan de kennis van een ondernemer of instelling, zoals de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), die het antwoord heeft. Joost Bouman: “Bijna iedere week kan ik een ondernemer doorverwijzen naar een ondernemer in zijn straat. Ik kom veel bij bedrijven die producten maken, maar er is een duidelijke link met logistiek. Want alle producten, moeten bij de klant afgeleverd worden.”

is directeur-eigenaar van UTS Verkroost en voorzitter van het Logistiek Expertise Centrum (LEC) regio Nijmegen. UTS Verkroost is een van de grote spelers in de wereld als het gaat om 'relocation services', ofwel verhuizing, transport en logistiek. De logistieke wereld kent volgens Gert-Jan Willems veel veranderingen. Voorheen kwam UTS Verkroost pas in beeld als er getransporteerd moest worden. Tegenwoordig wordt het bedrijf al bij planvorming geraadpleegd. Gert-Jan Willems: “De klant is geneigd in hokjes te denken. Als regisseur kunnen we meer aanbieden. Daartoe moet je wel bereid zijn tot samenwerking. Vanochtend werd ik bijvoorbeeld gebeld door een logistieke collega. Hij kreeg 900 pallets aangeboden en had daar geen opslagruimte voor. Nu gaan we samen naar het hoofdkantoor van zijn klant om te bekijken of we samen oplossingen kunnen bedenken en die klant naar Nijmegen kunnen halen.”

is directeur-eigenaar van de Huisman Groep en lid stuurgroep LEC regio Nijmegen. De Huisman Groep heeft zich gespecialiseerd in deelladingen en distributie van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland en terug. Het hoofdkantoor en warehouse in Wijchen liggen vlak bij de Duitse grens, ideaal om de Europese markt te bedienen. In Corby, strategisch gelegen in de Midlands, staat een warehouse van de Huisman Groep. Van daar uit kan 80% van de Britse populatie binnen vier uur bereikt worden. Onder invloed van de economische crisis ontwikkelde het bedrijf nieuwe, goedkopere transportvormen met lagere tarieven. Het bedrijf breidde het werkterrein uit naar heel Europa. John Scholten: “We hebben nieuwe activiteiten ontwikkeld en zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Dat heeft ertoe geleid dat onze activiteiten met 10% zijn gegroeid dit jaar. Dat is best bijzonder in deze tijd.”

is lector Logistiek bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en lid van de stuurgroep LEC Regio Nijmegen. Samen met een team docenten verricht hij onderzoek aan de Hogeschool. Onderzoek is volgens Stef Weijers van belang om de vakkennis van docenten actueel te houden. Stef Weijers: “Als we onderzoek doen, zorgen we dat zowel het onderwijs als de bedrijven er wat aan hebben. We zoeken nadrukkelijk samenwerking met andere hogescholen in het land. Dat maakt het mogelijk om te specialiseren. Zo is voor de HAN zorglogistiek een speerpunt.”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

21


RONDE TAFEL

DEELNEMERS MAARTEN SCHOO

FRITS WITJES

MARWIN MELIS

JOHN DE BEIJER

is vastgoedadviseur van DTZ Zadelhoff. Het bedrijf is Nederlands grootste adviseur op het gebied van commercieel vastgoed. Maarten Schoo typeert de logistieke markt als een van de weinige sectoren binnen de vastgoedsector die een positieve ontwikkeling laat zien. Maarten Schoo: “Met name in OostBrabant en Noord-Limburg worden op dit moment een aantal nieuwe, zeer grote distributiecentra ontwikkeld. De regio ArnhemNijmegen grenst daaraan. Nijmegen is van oudsher voor distributie een interessante locatie geweest en wordt alleen maar beter op dit moment. Aan de andere kant wordt de financiering in deze markt steeds lastiger. Toch gaan we vanuit logistiek en vastgoedperspectief een interessante tijd tegemoet.”

is wethouder mobiliteit van de gemeente Overbetuwe en lid van de stuurgroep LEC. Hij stelt dat de overheid een ondersteunende rol heeft bij het stimuleren van de economie. De gemeente Overbetuwe beschikt over een bedrijvenloket dat nauwe banden onderhoudt met het bedrijfsleven. Frits Witjes signaleert dat binnen de regio ArnhemNijmegen steeds meer wordt samengewerkt om de economie te versterken. Wageningen heeft zich onlangs aangemeld om mee te doen. Frits Witjes: “Als gemeente proberen we een balans te vinden tussen ruimtelijke kwaliteit en economische activiteit. We willen een goede balans tussen welzijn en welvaart.”

is een Arnhemse ondernemer. Hij is eigenaar van Melis Transport en van het schadeherstelbedrijf Truckherstel. Het bedrijf heeft 50 vrachtwagens op de weg en vervoert onder andere lengtegoed, bouwmateriaal en aluminiumproducten. Marwin Melis: “We zijn als bedrijf gegroeid van 15 naar 50 auto's, mede dankzij de crisis. De crisis biedt kansen als je samenwerkt met andere transporteurs. Ieder kan z'n core business inzetten.” Marwin Melis denkt graag mee met bedrijven om hun logistieke processen te verbeteren. Regelmatig levert hem dat nieuw werk op. Marwin Melis constateert dat de samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen te wensen over laat. Hij denkt dat daar nog veel te winnen is.

is als directielid van GiesbersWijchen tevens verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkelingen binnen de GiesbersGroep. GiesbersWijchen is sterk vertegenwoordigd in het oosten van Nederland met een flink marktaandeel in de Stadsregio ArnhemNijmegen. De afgelopen jaren zijn de competenties gebieds- en vastgoedontwikkeling, bouw, beheer & onderhoud geïntegreerd in één organisatie. GiesbersWijchen kan haar opdrachtgevers als innovatieve en kritisch meedenkende ontwikkel- en bouwpartner integraal van dienst zijn, vanaf eerste idee, ontwikkeling en engineering tot bouw en exploitatie van woningen, maatschappelijk en commercieel vastgoed. Het bedrijf legt zich ook toe op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame businessparken in de regio Arnhem-Nijmegen, zoals Park15 aan de A15 en IJsseloord2 aan de A12. John de Beijer: “Naar verwachting zal Park15 op korte termijn onder andere ruimte bieden aan grote logistieke dienstverleners. Samen zoeken we naar de meest optimale en duurzame oplossingen.”

zien de gespreksgenoten als een logisch sluitstuk van de verbetering van de infrastructuur in de regio. Hiermee zijn de Noord/Zuid (A50) en Oost/West (A15) verbindingen perfect. Vanuit deze regio is binnen 1_ uur rijden vrijwel geheel Nederland en het Roergebied te bereiken, een enorm potentieel dat meer moet worden benut. Volgens Joost Bouman trekt een veelzijdige infrastructuur bedrijvigheid aan: “Een collega van mij kwam in contact met een groot Engels bedrijf dat een plek zocht in Nederland. Het wilde over water, spoor en weg kunnen transporteren. Ze zijn zich nu in Arnhem aan het oriënteren. Het is nog niet definitief, maar het gaat wel gebeuren.”

AS VENLO-TILBURG De as Venlo, Venray, Tilburg vertoont momenteel veel logistieke activiteit. Begrijpelijk, vindt Maarten Schoo: ”Vanuit de

“De overheid beweegt wel, maar misschien niet genoeg” Rotterdamse haven gezien is het logischer om daar te gaan vestigen. Het belangrijkste afzetgebied van de haven is België en een stuk van Duitsland. In dat licht is het geen optie om direct in deze omgeving te gaan vestigen. Maar als de A15 wordt doorgetrokken, dan is de bereikbaarheid van dit gebied gewoon perfect.” Een aantal deelnemers aan het tafelgesprek zou best eens in die actieve zuidelijke regio op werkbezoek willen gaan. Burgemeester Bruls van Nijmegen komt daar

vandaan en zou wellicht wat deuren kunnen openen. Marwin Melis ziet wel wat in een actieve rol van burgemeesters. Hij vond het sterk van de nieuwe burgemeester van Arnhem, Herman Kaiser, dat die bij zijn installatie ook gasten uit Duitsland had uitgenodigd. Zo betrek je potentiële handelspartners actief bij je stad.

ROL OVERHEID De overheid speelt wat wethouder Frits Witjes betreft een belangrijke ondersteunende rol bij het verbeteren van het economisch klimaat. Maar daar houdt het wat hem betreft ook op. De ondernemer is aan zet. Die moet acquireren. John de Beijer is het daarmee eens. Hij stelt: “Dit is de volgende topregio voor logistiek. Die potentie moeten we nu benutten, dit sluit ook aan op het door de overheden geformuleerde beleid. Nu

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

23


RONDE TAFEL

investeren en faciliteren is van economisch belang voor de regio. Uiteraard moeten de ondernemers meedoen, je doet het samen.” Gert-Jan Willems: “Verandert de overheid snel genoeg mee met nieuwe ontwikkelingen? Dat vraag ik me af. De overheid beweegt wel, maar misschien niet genoeg.” Joost Bouman ziet het anders: “Den Haag dreigt niet geïnvesteerd geld terug te halen. Dan zien provincies het geld toch liever in eigen gebied renderen. Ik zie daar voorbeelden van. Het RNCT beschikt over budget om innovaties te bevorderen. Dat geld was oorspronkelijk alleen voor de maakindustrie bestemd. De provincie heeft onlangs besloten dat het geld ook in de logistieke sector aangewend mag worden. Daarmee erkent de provincie het groeiend belang van de logistiek.”

ONDERWIJS Goede arbeidskrachten zijn onmisbaar in het logistiek proces. John Scholten en Stef Weijers zijn het daar roerend over eens. “Het trekt bedrijvigheid aan, als in een gebied slimme werknemers zitten”, zegt Stef Weijers. Uit de praktijk signaleert John Scholten: “De groei komt eraan. Dan ontstaan tekorten aan

chauffeurs, materieel, opslagcapaciteit. Daar ga je nog van schrikken. Als 't beter gaat, heb je weer kwaliteit nodig en dan heb je liever die Nederlandse chauffeur. Als 't weer echt goed gaat, gaan ook de kwaliteitsnormen omhoog. Daar heb je goeie mensen voor nodig. En de markt wordt in zijn geheel complexer. Jonge mensen kunnen die complexiteit aan. De HAN zal goed opgeleide mensen moeten leveren.”

IMAGO Gert-Jan Willems: “Zonder logistiek staat alles til. Toch is vervoer niet sexy. Als je zegt dat je planner bent, krijg je de handen niet op elkaar bij de jongeren. ICT heeft bijvoorbeeld een beter imago. We zullen iets moeten doen aan het imago van ons beroep.” Frits Witjes: “Bij logistiek hoort ook innovatie. Dat spreekt jongeren aan. Daar ligt een kans.” Niet alleen de logistieke beroepen moeten een beter imago krijgen. Ook de regio Arnhem- Nijmegen kan een opsteker gebruiken. John de Beijer: “We zijn te bescheiden hier. Rotterdammers roepen eerst en kijken dan hoe ze het voor elkaar krijgen. We moeten klip-en-klaar neerzetten wat er aan logistiek potentieel ligt in de regio Arnhem-

Nijmegen. Daarbij moeten we de samenwerking zoeken tussen partijen die vooruit willen. Dit is het juiste moment om de regio scherper op de kaart te zetten.” Maarten Schoo: “We moeten vooral gaan benadrukken dat de infrastructuur in dit gebied sterk aan het verbeteren is.”

LEC Marwin Melis toont interesse in het Logistiek Expertisecentrum Nijmegen. Arnhem kent een dergelijk fenomeen volgens hem niet. GertJan Willems geeft als voorzitter van LEC regio Nijmegen graag uitleg: “We verbinden een aantal partijen aan elkaar door kennisdeling. Uiteindelijk gaan we ons sterk maken als provinciale draaischijf om bedrijven hier naartoe te halen. Het LEC kent meerdere kennisplatformen. Onlangs zijn er vijf speerpunten geformuleerd. Dat zijn acquisitie, kennisontwikkeling en kennisdeling, duurzaamheid en innovatie, infrastructuur en profilering en imagoverbetering. Elk speerpunt wordt getrokken door een man uit de praktijk, een ondernemer. Waar mogelijk sluiten HAN en ROC aan. Zo krijg je kruisbestuiving. Door samenwerking ontwikkel je een logistiek interessant gebied.” «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

25


Mosae Magus Trajectum 2 JULI - 5 JULI 2014

ONDERNEMERS UIT DE REGIO NIJMEGEN WANDELEN 3 DAGEN IN ZUID-LIMBURG!

'De cirkel is rond’ Het begon allemaal in 2005 toen Nijmegen het 2000 jarig bestaan als stad vierde. Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Een groep van niet minder dan 85 ondernemers en topmanagers uit de regio Nijmegen vond dat zij iets bijzonders moesten organiseren in het kader van dit prachtige cultuurhistorische evenement.

26

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013


REDACTIE INTERVIEW

ONDERNEMERS, SCHRIJF NU IN!

Met het hele gezelschap werd een wandeltocht georganiseerd van Maastricht naar Nijmegen over het Pieterpad, waarbij de oorkonde 'Oudste stad van Nederland' symbolisch werd opgehaald in Maastricht en aan de burgemeester van Nijmegen werd aangeboden. Het nieuwe evenement bleek zo'n succes dat naar men zegt - 'het beste netwerk van Nijmegen' ontstond en de tocht herhaald werd in 2008, 2010 en 2012. Steeds naar een locatie waar de Romeinen óók geweest zijn. Met één uitzondering: in 2010 ging het gezelschap naar Terschelling en Vlieland, naar verluid om te controleren of de Romeinen daar ècht niet geweest zijn….

passeren! En natuurlijk wordt er elke dag van een bourgondische maaltijd met de gulheid van de Limburgse keuken genoten! Ook voor de lezers van Hét Ondernemersbelang Nijmegen bestaat de mogelijkheid om aan dit héél bijzondere netwerk-wandelevenement deel te nemen.

Natuurlijk wisselden de gezichten van de deelnemers in de loop der jaren wat, maar éénmaal meedoen betekende voor velen: er altijd bij willen zijn! Aan het begin van de zomer van 2014 is het weer zover, van woensdag 2 tot zaterdag 5 juli de vijfde editie van dit spraakmakende wandel-netwerkevenement. Ditmaal is voor de wandeltocht weer voor een bijzondere locatie gekozen: Zuid-Limburg! Daar komt ook de ondertitel 'DE CIRKEL IS ROND!' voor deze editie vandaan, want in Limburg is het in 2005 allemaal begonnen. De groep netwerkers wandelen in ZuidLimburg en verblijven drie nachten in het prachtige en gezellige 4**** Hotel Kasteel Vaalsbroek in Vaals! Drie dagen Zuid-Limburg betekent wandelen en veel delen met elkaar. Per dag zal er steeds een etappe tussen vijftien en twintig kilometer worden gelopen. Voor iedereen te doen. Waarbij de 'diehards' de mogelijkheid hebben om een extra route te wandelen! De etappes worden telkens opgedeeld in parten, waarna een koffie-, thee- of lunchstop plaatsvindt. Mosae Magus Trajectum heeft zelfs een eigen cabaretgezelschap, de BLEURENPLETTERS dat elke avond optreedt en dan in liedjes en conferences alle wetenswaardigheden van de dag op een formidabele wijze de revue laat

Doe mee en wordt één van de selecte groep van toonaangevende ondernemers of topmanagers uit de dienstensector die kleur geven aan de vijfde editie van MOSAE MAGUS TRAJECTUM's 'DE CIRKEL IS ROND!', hèt netwerkevenement van 2014! Gegarandeerd dat u héél lang na het evenement nog kunt zeggen: “Ik was erbij!” «

Voor alle info en inschrijvingsformulier: www.mosaemagustrajectum.nl

DEELNAME EN GESPREIDE BETALING! Kosten van deelname van 2 juli tot 5 juli 2014 bedragen - net als in 2010 en 2012 €1.350,- (exclusief BTW) per persoon. Betaling geschiedt gespreid, voor 50% in 2013 en 50% in het voorjaar van 2014. Inschrijven via www.mosaemagustrajectum.nl.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

27


ONDERNEMERSPANEL

Hoe komt u aan nieuwe klanten? Nieuwe klanten en nieuwe opdrachten binnenslepen is dé grootste uitdaging voor ondernemers in deze tijd. Het grootste deel van de omzet van MKB-bedrijven wordt gehaald uit de directe omgeving. Daarmee is zaken doen met bedrijven uit de eigen regio de sleutel tot succes van de meeste bedrijven. Om dit te bereiken zijn er diverse mogelijkheden zoals mailings, koude acquisitie, bijwonen van netwerkbijeenkomsten en bijeenkomsten van businessclubs, publiciteit in ondernemersbladen, etc. Wat is úw strategie om aan nieuwe klanten te komen? De mening van ons panel.

HANS MOORS

GIESBERSWIJCHEN Het is niet alleen een kwestie van 'Hoe kom ik aan nieuwe klanten?' maar vooral ook 'Hoe kom ik aan nieuwe omzet?'. En die is gemakkelijker bij bestaande klanten te laten groeien dan bij nieuwe klanten te genereren. Bestaande klanten kennen je en vertrouwen je. Het is van groot belang in contact te blijven met je klant, goed te inventariseren waar de behoefte ligt, of zoals wij bij GiesbersWijchen zeggen 'De vraag achter de vraag te achterhalen'. Dan kunnen wij daar op inspelen en oplossingen aandragen die naadloos aansluiten bij de behoeften van je klant. Zo blijven wij ons continu ontwikkelen als creatieve, initiërende, innovatieve en kritisch meedenkende ontwikkel- en bouwpartner tot een integrale aanbieder van DBFMO-oplossingen. Door meerwaarde voor je klant te creëren kun je hem of haar aan je binden. Daarom denken we niet alleen zelf graag vanaf het eerste begin met de opdrachtgever mee, maar betrekken elke schakel in de keten. Het biedt in onze ogen de beste kans op een vlot en efficiënt verloop van het ontwikkel- en bouwtraject én een optimaal eindresultaat met tevreden klanten. Zo maak je van bestaande klanten trouwe klanten, die als ambassadeurs weer via hun eigen netwerk zorgen voor nieuwe klanten. «

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

MAYA SMITS

BOB COPPENS

ING NEDERLAND

AXITRAXI

"Het klantbelang centraal stellen."

"Een goede positionering is essentieel."

Nieuwe klanten zijn te werven met speciale acties. De echte uitdaging is om bestaande klanten te behouden en dat kan het best door het klantbelang centraal te stellen en persoonlijke aandacht te geven. Kennis van de klant is daarbij van het grootste belang. In welke fase zit de klant? Welke beslissingen gaat hij of zij nemen en welke overwegingen spelen daarbij een rol. Die persoonlijke benadering kan ook heel goed via social media. Klanten maken hun behoeften vaak impliciet duidelijk via social media kanalen. Speel daarop in. ING kiest ook voor het persoonlijke contact. Sinds vorig jaar hebben ruim 30.000 MKB'ers er een vast contactpersoon bij gekregen. En ING relatiemanagers zijn vaak actief op LinkedIn, waar zij hun specifieke kennis delen met hun professionele netwerk. «

Waar het in andere branches heel gemakkelijk is doelgroepen te segmenteren is dat bij ons veel lastiger. Voor Axitraxi is (bijna) iedereen een potentiële klant. Of het nu privé of zakelijk is; we hebben allemaal weleens iets te vieren. Het is erg lastig al deze mensen op het juiste moment te benaderen omdat je met een beperkt budget een enorme doelgroep moet bereiken en niet weet wanneer het juiste moment daar is. Dit laatste maakt het extra lastig. We verhuren immers een product dat je niet iedere dag nodig hebt. Koude acquisitie heeft hierdoor weinig toegevoegde waarde. Belangrijk voor Axitraxi is ervoor te zorgen dat mensen aan ons denken op het moment dat ze iets te vieren hebben. Om dit voor elkaar te krijgen hanteren we een uitgebreide marketingmix. Internet is hierbij de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Een goede positionering is essentieel om onze potentiële klanten te kunnen bereiken. «


FRANK VAN ROOZENDAAL

ERIK JANSEN

MR. L.C.M.J. (LAURENT) MOSTART

LINGEWAARD GROUP TRAINING & COACHING & FUN

POELMANN VAN DEN BROEK ADVOCATEN

MOSTART & TIMMERMANS NETWERK NOTARISSEN

"Door proactief klantgericht te zijn richt de aandacht zich niet op uw producten maar op uw klant zelf."

"Altijd kwaliteit leveren is daarbij het uitgangspunt."

Notarissen proberen op verschillende manieren aan nieuwe klanten te komen. Helaas menen te veel van hen dat zij dat het beste doen door te stunten met tarieven. Met name in de onroerend goed praktijk, waar op dit moment nog steeds weinig werk is, heerst een ware tarievenoorlog. Voordelig voor de klant uiteraard, die gaat denken dat die tarieven normaal zijn. De klant weet niet hoeveel tijd gemoeid is met het voorbereiden en afhandelen van leveringen en hypotheken. In het algemeen kost dat tussen de 8 en 12 uur. Vaak zal dat meer zijn omdat met veel van die zaken wat aan de hand is, denk aan ingeschreven schuldeisers aan de kant van de verkoper of niet van de grond komende financieringen aan de kant van de koper. Met de tarieven die nu in de markt geoffreerd worden betekent dat dat de notaris zijn werk moet doen voor minder dan €40,00 per uur. Daar moet hij al zijn kosten mee zien te betalen (pand, automatisering, personeel, verzekeringen etc.). Neemt u maar van mij aan dat er bij dat tarief geen winst gemaakt wordt. Wat heeft die notaris aan die klant en wat heeft zo'n klant aan een notaris die met deze tarieven het hoofd niet boven water kan houden? «

Veel ondernemers zijn heel druk met het binnenhalen van nieuwe klanten. Er gaat stiekem heel veel tijd, geld en energie zitten in het 'binnenhalen' van de nieuwe klanten. Tegelijkertijd staat de achterdeur wagenwijd open. Oftewel, als de klanten eenmaal binnen zijn wordt er veel minder tot geen aandacht meer aan geschonken. In vakjargon noemen wij dat 'product gericht' handelen. Echter, door proactief klantgericht te zijn richt de aandacht zich niet op uw producten maar op uw klant zelf. Proactief klantgericht zijn bereikt u door oprechte aandacht, begrip en waardering te hebben voor uw klant als mens. Goed luisteren, veel open vragen stellen en authenticiteit zijn de sleutelwoorden die hieraan bijdragen. Uiteindelijk weet u natuurlijk als geen ander dat de 'mond-tot-mondreclame' nog steeds de allerbeste reclame is die u zich kunt wensen! «

Ik denk dat, om aan nieuwe opdrachten en nieuwe klanten te komen, je aan drie basisvoorwaarden moet voldoen: (1) men moet je kennen (2) men moet er vertrouwen in hebben dat je goed bent en (3) men moet je de opdracht of zaak gunnen. Er zijn immers in de regio meerdere goede advocaten te vinden, dus gekend en vertrouwd worden zijn belangrijk, maar niet voldoende. Men moet je aardig vinden of er moet 'een klik' zijn. Dat werkt voor beide partijen natuurlijk het prettigst. Om aan voorwaarde (1) te voldoen zijn er duizenden manieren. Maar het gaat er om dat de boodschap die je overbrengt aanslaat in de categorieën (2) en (3) en dat je de verwachtingen waarmaakt. Altijd kwaliteit leveren is daarbij het uitgangspunt. Want kwaliteit zingt zich altijd rond en het vertrouwen komt te voet en gaat te paard. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

29


Zet uw hele bedrijf in de cloud

Maak een einde aan uitpuilende ordners en archiefkasten. Zet ook uw bedrijf in de cloud, dan heeft u overal en altijd uw documenten bij de hand. Het kan met Exact Online. Of u nu kiest voor de boekhouding, urenregistratie of voorraadbeheer. U start al vanaf € 29,- per maand voor Exact Online boekhouden.

Probeer Exact Online nu 30 dagen gratis en vrijblijvend uit. Ga naar exactonline.nl Exact Online. Dé online bedrijfssoftware.


32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013


HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

33


BLIJ BOEKHOUDEN & FACTUREREN  Efficiënt Maak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch te boeken

Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Overzichtelijk In één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

BLIJ Boekhouden & Factureren met SnelStart Ervaar zelf het gemak en profiteer nu van:

€ 50,-

extra korting

A cti

eco de ge

l di gt

/m

3

0

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

ok

to b

er

'13

Ga naar www.snelstart.nl/blij met actiecode HOB2013C

@snelstart


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer)

3

Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4 Voorbeeld overzicht Website-Leads

Alle relevante informatie wordt nu vastgelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Donderdag 3 januari 2013

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013


HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013

37


38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04-2013


Het Ondernemersbelang Nijmegen 4-2013  
Het Ondernemersbelang Nijmegen 4-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement