Page 1

VAN

FOODVALLEY/WERV

Duurzaam gastvrij in de Veenendaalse horeca IT Selector: Onafhankelijke adviseur in business software ABN AMRO financiert investering Landgoed-Hotel Het Roode Koper

EDITIE

05 2013


SPOTLIGHT

BEDRIJVEN IN DE SPOTLIGHT! SCAN ONDERSTAANDE QR-CODES OM DE BEDRIJFSVIDEO’S TE BEKIJKEN OF BEKIJK DE BEDRIJFSVIDEO’S OP WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader.Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand.

Ohmstraat 8 3861 NB Nijkerk T 033 - 245 09 90

Postbus 110 3900 AC Veenendaal T 0318 - 51 21 17

Galileistraat 27-29 3902 HR Veenendaal T 0318 - 50 99 88

www.mooimerk.com

www.batbatterijen.nl

www.vandijkgroen.nl

www.valleiautoverhuur.nl

Zandlaan 25 6717 LN Ede T 0318 - 47 71 00

Newtonstraat 25 3902 HP Veenendaal T 0318 - 54 46 66

Hoorn 18 6713 KR Ede T 0318 - 47 88 70

www.hetstreek.nl

www.colourprint.nl

www.arehbo.nl


INHOUD REPORTAGE

ONDERWERP

RONDE TAFEL

IT SELECTOR: ONAFHANKELIJKE ADVISEUR IN BUSINESS SOFTWARE

ABN AMRO FINANCIERT INVESTERING LANDGOED-HOTEL HET ROODE KOPER

BEDRIJF VERKOPEN: NU - OF WACHTEN?

Het is volstrekt duidelijk dat de wijze waarop bedrijven hun processen inrichten het afgelopen decennium ingrijpend is veranderd. En dat de business software mee-evolueerde niet minder. Maar hoe maak je als bedrijf in het duizelingwekkende aanbod van CRM-, ERPen E-commerce-software nu de juiste keuze? “Het is zonder meer een groeiend probleem�, zegt directeur Jaap Lucas van IT Selector.

“Natuurlijk ondernemen wij maatschappelijk verantwoord,â€? vertelt Jon-Ivar SĂśrensen. Hij is samen met zijn echtgenote eigenaar van Hotel-Landgoed Het Roode Koper. “Maar daar mag de gast geen hinder van ondervinden.â€? SĂśrensen heeft een uitgesproken visie op ondernemerschap in het algemeen en de hotelleriebranche in het bijzonder. En die visie ZHUNWZDQW$%1$052ÂżQDQFLHUWYROJHQG jaar weer een investering met 6 nullen.

Wie er aan toe is om zijn of haar bedrijf te verkopen, staat voor een belangrijke en moeilijke beslissing: nu verkopen of wachten? De waarde van ondernemingen staat onder druk – de prijzen zijn in de meeste sectoren fors lager dan voor de crisis. En banken zijn terugKRXGHQGELMKHWYHUVWUHNNHQYDQRYHUQDPHÂż nanciering. Dat vraagt veel creativiteit van de verkoper. Die doet er dan ook goed aan expertise in te huren – vinden de vier mannen die bijeenkwamen in het trendy Italiaans restaurant ‘Pasta Bene’ in Veenendaal.

LEES VERDER OP PAGINA 18

LEES VERDER OP PAGINA 22

LEES VERDER OP PAGINA 8

RONDE TAFEL

DUURZAAM GASTVRIJ IN DE VEENENDAALSE HORECA Duurzaamheid dringt door in alle sectoren – zo ook in de horeca. Het wordt meer en meer een vanzelfsprekend deel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vijf Veenendaalse ondernemers in de horeca spreken aan de gastvrije lunchtafel van Catering Groep Nederland met elkaar over de MVO-gerelateerde veranderingen in hun bedrijfsvoering.

LEES VERDER OP PAGINA 10

PLUS SOFTWARE IS CRUCIAAL VOOR HET SUCCES VAN TOPSECTOREN Het is vreemd dat ICT door Den Haag niet als aparte topsector is aangewezen, want of het nu om Logistiek, Agri & Food, Lifesciences & Health of Tuinbouw gaat, overal is software het dynamische element dat onze bedrijven internationaal zo’n grote voorsprong geeft. Bovendien is een aantal Nederlandse ICT bedrijven wereldvermaard. Brancheorganisatie Nederland ICT vertegenwoordigt via haar 580 leden 80% van de ruim ₏ 30 miljard die de sector omzet. Volgens voorzitter Bart Hogendoorn stuwt de sector haar eigen indrukwekkende innovatie.

LEES VERDER OP PAGINA 36

EN VERDER... 3 5 6 15 17 21

Inhoud Column / Colofon Nieuws / Donkerbruin Neem deel aan FoodValley Talent TraineesPoint Het recht op vrije keuze van een advocaat

25 Van Hunnik Autogroep ontzorgt Robin Energie 26 Ondernemerspanel 27 Schuiteman start nieuwe vestiging in Nijkerk 28 Het nieuwe betalen en incasseren, bent u er al klaar voor?

29 Brouwer & Van Burken denkt actief met ondernemers mee 32 Brancheverenigingen aan de vooravond van vernieuwing 35 Cloud computing biedt ondernemers veel voordelen 38 Zakelijk Rijden

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

3


OPSLAGRUIMTE NODIG?

SELF-STORAGE

Box Inn self-storage Kernreactorstraat 24a 3903 LG Veenendaal 0318-501601 0318-508085 www.box-inn.nl info@box-inn.nl

Verwarmde en droge opslag Voor particulier en bedrijf 3

Van 1 m

3

tot 150 m

7 dagen per week toegang Flexibele huurperiodes Permanente camerabeveiliging Gratis goederenontvangst

<ZIV[NWZUI\WZ[\ZII\ !4<>MMVMVLIIT \ ! N ! QVNW(Q_VT ___Q_VT

PIIT\WWSQV zijn medewerkers PM\JM[\MVIIZJW^MV

Een uitdagende 18 holes golfbaan DĂŠ locatie voor al uw evenementen

5MV[MVUISMVMMVWZOIVQ[I\QM BMSMZJQR1??IIZUMV[MV_MZSMVLQM ^I[\JM[TW\MVbQRVP]V\ITMV\\MWV\_QSSMTMV 5M\MMVWV^MZ^IT[\MTWaITQ\MQ\5MV[MVLQM WWS^WWZ]IIVLM[TIOS]VVMV1V]_MQOMV WZOIVQ[I\QMWN^QIWVbMJMLZQRN[IK\Q^Q\MQ\MV^WWZ OZWMVWVLMZPW]L[KPWWVUIISUM\IITJM_MZSQVO ^MZXISSQVOMVUWV\IOM

Edda Huzid is genomineerd voor de Succes Awards 2013! Kijk vanaf 7 april 2013 op RTL 7! Hunnenweg 16 3781 NN Voorthuizen 0342-473832

info@eddahuzid.nl www.eddahuzid.nl @edda_huzid


COLUMN

PUUR BEDROG Het is de hoogste tijd voor een ander politiek systeem in Nederland. Democratie is leuk, maar je kan het ook overdrijven. Het wemelt van de partijen in de Tweede Kamer en de kiezer, u en ik, weet niet meer aan wie hij zijn stem moet geven. Stem je op de VVD, dan krijg je de PvdA. Stem je op de PvdA, dan krijg je de VVD. Ze houden elkaar gevangen in een soort wurggreep met als resultaat dat er niets meer uit hun handen komt. De maatregelen die zij nemen, hebben een averechste uitwerking. De economische bedrijvigheid suddert op een laag pitje, de werkloosheid stijgt maar door. Het aantal banen daalt. En de consument houdt zâ&#x20AC;&#x2122;n geld op de spaarrekening. Neem de plannen van Prinsjesdag, afgelopen september. Het kabinet zegt 6 miljard euro te gaan bezuinigen in 2014 â&#x20AC;&#x2DC;om de overheidsÂżQDQFLsQRSRUGHWHNULMJHQÂś'LWLVSXXU bedrog. De staat haalt volgend jaar naar verwachting 249 miljard op aan belastingen, accijnzen en premies. Daartegenover is de regering van plan om voor 267 miljard aan uitgaven te doen. Er is dus een gat van 18 miljard. Dat is niet eenmalig, dat is elk jaar zo. Een bezuiniging van 6 miljard dekt het tekort dus slechts voor een derde deel. Maar zelfs dat is niet waar, want het kabinet-Rutte haalt dat bedrag vooral op bij de burger en het bedrijfsleven. En dan vooral het kleinere bedrijfsleven, het MKB en de zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers. U en ik dus. Sterker nog, de regering doet helemaal niets om haar eigen tekort terug te dringen.

De overheidsuitgaven stijgen volgend jaar gewoon verder door. En zij geeft het leger ambtenaren een salarisverhoging alsof er niets aan de hand is. Nog wat cijfers om van te rillen: alle Nederlanders bij elkaar, inclusief de bedrijven, verdienen dit jaar 568 miljard euro. Bruto. Want 44 procent hiervan gaat naar de overheid! Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat hier nog geen revolutie is uitgebroken. Kennelijk vinden wij het met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen helemaal niet erg dat het halve land in de ÂżOHVWDDWGDWVRPPLJHWUHLQHQXLWJOLMGHQRYHU hersftblaadjes en andere treinen het helemaal niet doen, dat de zorgsector een bureaucratische, geldverslindende bende is, dat het onderwijsniveau al vele jaren lang afneemt (wie kan er nog rekenen en schrijven onder de 30 jaar?), en dat de meeste politieagenten achter een bureau zitten. Dat Hans Biesheuvel afgelopen zomer bij MKB-Nederland wegliep, is een veeg teken. Na twee jaar gepolder in Den Haag had hij door dat er geen bal verandert. Hij probeert het nu zelf en probeert 100.000 ondernemers als tientjeslid binnen te halen. Los van de vraag of hem dat lukt, het heeft geen zin. Het heeft pas zin als er een nieuwe politieke ondernemerspartij komt die bij de verkiezingen 76 zetels haalt. Maar dat gebeurt niet in Nederland. Daarom moeten we naar een systeem toe zoals in Duitsland of Engeland, waar ĂŠĂŠn of twee grote partijen telkens vier jaar regeren. Dat geeft rust en stabiliteit. En de economie vaart er wel bij.

ÂŤ

AndrĂŠ Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON HĂŠt Ondernemersbelang van Foodvalley/WERV verschijnt vijf keer per jaar. Elfde jaargang, nummer 5-2013 Oplage: 4.000 exemplaren Coverfoto De deelnemers aan het rondetafelgesprek MVO Food met v.l.n.r. Paul Roorda, Arris Hardeman, Ramona Burgers, Ronald Burgers en Martijn Burgers (foto Bob Bakker)

Uitgever Novema Uitgevers BV / Jelte Hut Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 ES Grootegast Telefoon: 0594 â&#x20AC;&#x201C; 51 03 03 Fax: 0594 â&#x20AC;&#x201C; 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl

Regionale verbinder Novema Helmond Frits Schouten Telefoon: 0492 â&#x20AC;&#x201C; 82 01 57 f.schouten@ondernemersbelang.nl

Eindredactie Erik van Raalte Telefoon: 0594 - 69 56 14 e.vanraalte@ondernemersbelang.nl

Vormgeving VDS Vormgeving, Drachten

Website www.ondernemersbelang.nl

Druk D+L Printpartner GmbH, Bocholt

Aan deze uitgave werkten mee: Guy Ackermans Bob Bakker Jasper van den Bovenkamp Jeroen Kuypers Ed Lamme Marco Magielse Jelmer van Nimwegen AndrĂŠ Vermeulen (column) RenĂŠ Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. ISSN: 1872 - 5570 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 â&#x20AC;˘ 2013

5


KORT NIEUWS

EBC VIERT 50-JARIG JUBILEUM MET SFEERVOL JUBILEUMFEEST Het EBC (Edes Bedrijfs Contact) behartigt sinds 1963 de belangen van ondernemers bij lokale overheden en belangenorganisaties. Dit gouden jubileum werd zaterdag 16 november gevierd met een sfeervol jubileumfeest. Ruim honderdvijftig gasten, waaronder de burgemeester en wethouders uit de regio, voormalig voorzitters en natuurlijk ondernemers met hun partners genoten van een vrolijk optreden van cabaretgroep MiER.

PR ACADEMY VAN START

NIEUWE VOORZITTER STICHTING ONDERNEMERSFONDS VEENENDAAL Arie Elsenaar is de nieuwe voorzitter van Stichting Ondernemersfonds Veenendaal. Wout van Dijk heeft de voorzittershamer aan zijn opvolger overgedragen. Elsenaar heeft jarenlange ervaring met lokaal bestuur en wil graag de samenwerking onder de vlag van Ondernemend Veenendaal versterken. De nieuwe voorzitter heeft ruim 30 jaar ervaring als registeraccountant en register IT-auditor.Hij werkt nu als zelfstandig adviseur en is een bekend specialist op het gebied van lokale bestuursvraagstukken. Het bestuur van het Ondernemersfonds, de gemeente, Bedrijvenkring Veenendaal en Promotie Veenendaal verheugen zich op de voortzetting van de samenwerking onder leiding van Elsenaar. Voor meer informatie: www.ondernemendveenendaal.nl.

CONGRESCENTRUM DE WERELT VERZORGDE DINER VAN ‘AFVAL’ Op 22 november vond de zesde biologieconferentie voor het basisonderwijs ‘Afvalbak Aarde’ plaats in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Op verzoek van de organisator van deze conferentie verzorgde het keukenteam van De Werelt een diner van ‘Afval’. Het diner werd gemaakt van voedsel dat anders in de afvalbak zou belanden. Chef-kok Peter Habermehl over deze uitdaging: “Ik had met mijn groenteboer afgesproken dat hij me belt als hij een kratje bijna overrijpe producten heeft. De vraag om een 3-gangendiner van ‘afval’ voor 200 gasten te verzorgen was een extra grote uitdaging.” Verspilling van voedsel gebeurt op vele plekken. Boeren gooien voedsel weg dat supermarkten niet willen afnemen, supermarkten gooien voedsel weg dat ze niet kunnen of mogen verkopen en consumenten gooien etensresten in de prullenbak. Meer dan 40 procent van het geproduceerde voedsel gaat ergens in deze keten verloren. Het Diner van ‘Afval’ is een actie tegen deze voedselverspilling en is een voorbeeld voor iedereen die bewust met voedsel wil omspringen en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

In Ede is een nieuw opleidingsinstituut van start gegaan: de PR Academy. In een economisch lastige tijd proberen organisaties zelf te bouwen aan hun PR en naamsbekendheid. Dit heeft geleid tot een toenemende vraag naar zogenaamde power-ups: korte, intensieve trainingen om PR-vaardigheden te vergroten. Om goed in te kunnen spelen op deze vraag vanuit de markt, is ondernemer Peter Pors gestart met de PR Academy. Pors: “Gemeenten, zorginstellingen en MKB-ondernemers willen graag zelf ontdekken wat ze kunnen doen aan PR en het vergroten van hun naamsbekendheid, vaak naast de inzet van een communicatie of PR-bureau die hen daarbij ondersteunt. Wij bieden korte en intensieve trainingen aan van een halve of hele dag. Daarin komen de belangrijkste onderdelen van PR in de praktijk op tafel. Het tarief is 295 euro voor een dagdeel training en 595 euro voor een dag. Reclame- en communicatiebureaus kunnen meedoen aan het zogeheten partnerprogramma waarbij zij hun relaties laten deelnemen aan een van de trainingen. De PR Academy is een initiatief van PDR public relations uit Ede. De PR Academy biedt trainingen aan op tien goed bereikbare locaties in Nederland zoals Amsterdam, Arnhem, Breda, Ede en Zwolle. Voor meer informatie en direct inschrijven: www.pracademy.nl.

EERSTE IPHONE 5S BIJ TECHWARE TELECOM Als één van de zeer weinige telecombedrijven in Nederland kon Techware Telecom uit Veenendaal de nieuwe iPhone 5s leveren. Het allereerste exemplaar werd door Marianne van Mil van Techware Telecom overhandigd aan Bert Heykamp van het gelijknamige montagebedrijf van keukens en badkamers. ’Bij de distributie van de iPhone werd Nederland deze keer later voorzien dan omringende landen.

ADVERTENTIE

Ontdek de grootste kamers van Midden Nederland

Gratis Wifi en parkeren

8 multifunctionele zalen en luxe boardrooms

Restaurant en Grand Café

Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort Philipsstraat 18 | 3833 LC Leusden | T. 033-4.345.345 Twitter @hotelleusden | www.hotelleusden.nl


COLUMN

ICT ONDERNEMERS MOGEN HUN HART LUCHTEN Promotie Veenendaal is in samenwerking met ICT Valley een onderzoek gestart naar het ondernemersklimaat voor ICT´ers in FoodValley. Als ICT-centrum van de regio wil Veenendaal graag weten wat er in de ondernemerswereld van de ICTâ&#x20AC;&#x2122;ers leeft. Doel van dit onderzoek is om te ontdekken of het beleid van de gemeente Veenendaal aansluit op de voorkeuren en behoeften van ICT ondernemers. Margot Schreuders, die momenteel haar bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afrondt, zal hiervoor verschillende interviews afnemen. De resultaten worden gepresenteerd bij Promotie Veenendaal. ICT ondernemers die â&#x20AC;&#x2DC;hun hart willen luchtenâ&#x20AC;&#x2122; kunnen direct contact opnemen met Margot via 06-83602200.

DONKERBRUIN

ONDERNEMEND VEENENDAAL STELT MVO-PRIJS IN Als voorzitter van de jury heeft burgemeester Kolff de inschrijving voor de MVO-prijs Veenendaal geopend. De MVO-prijs in Veenendaal wordt toegekend aan een onderneming die in de afgelopen jaren een aansprekende MVO-prestatie heeft verricht met een duidelijke uitstraling naar de eigen gemeente toe. Iedereen kan tot uiterlijk 22 november nominaties indienen via de website www.mvoprijsveenendaal.nl. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Bedrijvenkring Veenendaal op 7 januari 2014. Het is voor de eerste keer dat een prijs wordt toegekend aan ondernemers uit Veenendaal die zich volgens de jury op een inspirerende manier onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de MVO-prijs Veenendaal. De bedrijven die mee willen doen, worden beoordeeld op de vraag in hoeverre zij economische ontwikkelingen combineren met ecologische en sociale criteria. Hierbij hebben zij oog voor toekomstige generaties, hier en elders in de wereld. Er wordt gekeken naar de mate waarin bedrijven zich inzetten voor MVO en dat in de praktijk ook kunnen laten zien. Het bedrijf dient een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven en staat midden in de samenleving. De prijs is ingesteld op initiatief van de samenwerkende partijen onder de vlag Ondernemend Veenendaal: Gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Veenendaal, Platform Bedrijventerreinen en Platform Binnenstad, ondersteund door Promotie Veenendaal.

RESTAURANT O MUNDO BEHOUDT HAAR MICHELIN STER

Restaurant O Mundo in Wageningen heeft voor het vierde jaar op rij haar Michelin ster behouden. Het restaurant behaalde in november 2009 voor het eerst een ster. â&#x20AC;&#x153;Ik wil bij deze onze chef-kok Dennis Richter

Uitdenbogaardt, maĂŽtre Elsko Sjabbens en uiteraard al het personeel van O Mundo feliciterenâ&#x20AC;?, aldus Jaap Venendaal die het restaurant in september overgenomen heeft. Venendaal is blij met het behoud van de ster, zo vertelt hij. Na de stijging op de ranglijst van â&#x20AC;&#x2DC;Lekkerâ&#x20AC;&#x2122;, is het behouden van de Michelin ster een teken van continuĂŻteit en dat geeft een fantastische basis voor de komende jaren. Veel toprestaurants worden geconfronteerd met een stevige terugval wat zich uit in drastische formulewijzigingen. O Mundo daarentegen blijft een stabiele, maar zeker ook vernieuwende locatie.

De schuimkraag staat twee vingers wit op het bier. Hieraan herkent men de goede barman. Ik kijk de donkerbruine kroeg rond. Overal sporen die ik heb nagelaten in GHYRUPJHYLQJ2IMHQXPHW]ÂśQWZHHsQPHWPHHU of alleen hiernaartoe komt, je vindt aandacht en gezelligheid. Een second home. Donkerbruin maatschappelijk ondernemen op zâ&#x20AC;&#x2122;n best. OĂłk als iemand te diep in het glaasje heeft getuurd en hij of zij een haast vaderlijk â&#x20AC;&#x2DC;je krijgt niks meerâ&#x20AC;&#x2122; hoort. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een kroeg die nota bene genoemd is naar een ouwe zeeschuimer. Die combinatie werkt op de lachspieren. Toch staan de twee jongens die deze tent runnen wel degelijk ergens voor. Een goede kwaliteit bieren, wijnen en mĂŠĂŠr in een omgeving GLHYHLOLJKHLGHQJH]HOOLJKHLGFUHsHUW1LHWWH vergeten: thema-avonden voor een goed doel. Menig grootbedrijf met een mvo-beleid gaat zover niet. Als ik van mijn barkruk stap, geef ik geheel maatschappelijk verantwoord een grotere fooi. Voor de continuĂŻteit van een donkerbruine kroeg ergens in de provincie, met visie gedreven door twee jonge jongens.

ÂŤ

Michael Das

DAâ&#x20AC;&#x2122;S COMMUNICATIE BV Bovenbuurtweg 20 6717 XA Ede Telefoon 0318 - 30 07 40 Mobiel 06 - 308 417 92 Fax 0318 - 63 76 08 E-mail info@dascommunicatie.nl www.dascommunicatie.nl

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 â&#x20AC;˘ 2013

7


IT SELECTOR

Onafhankelijke adviseur in business software Het is volstrekt duidelijk dat de wijze waarop bedrijven hun processen inrichten het afgelopen decennium ingrijpend is veranderd. En dat de business software mee-evolueerde niet minder. Maar hoe maak je als bedrijf in het duizelingwekkende aanbod van CRM-, ERP- en E-commerce-software nu de juiste keuze?

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


REPORTAGE

Tekst: Jasper van den Bovenkamp // Fotografie: Ruud Voest

Het is zonder meer een groeiend probleem, zegt directeur Jaap Lucas van IT Selector. In Veenendaal â&#x20AC;&#x201C; hartje ICT Valley â&#x20AC;&#x201C; startte hij met twee compagnons drie jaar geleden met zijn onderneming. Met een groep van vijf consultants adviseert en begeleidt hij bedrijven in het gecompliceerde proces rondom de aanschaf van business software. Want eenvoudig is dat allerminst. â&#x20AC;&#x153;Er is de laatste jaren ontzettend veel gebeurd op dit vlak. Denk alleen al aan alle ontwikkelingen die zich in the cloud zijn gaan afspelen. Het aanbod is enorm. Softwareontwikkelaars schermen met pakketten en de mkb-ondernemer of financieel directeur moet maar uitzoeken bij wie hij zâ&#x20AC;&#x2122;n CRM-, ERP- of E-commerce-pakket afneemt.â&#x20AC;?

DEMOSCRIPT

En dat is feitelijk onmogelijk, vindt IT Selector. â&#x20AC;&#x153;Laat ik vooropstellen: er zijn tal van uitstekende ontwikkelaars op de markt. Maar niet iedere software-oplossing is geschikt voor elk bedrijf. Ontwikkelaars preken natuurlijk voor eigen parochie. Vraag je hun om een oplossing, dan komen ze â&#x20AC;&#x201C; logisch â&#x20AC;&#x201C; altijd met een eigen product. Daarnaast zijn er adviseurs die zich als partner hebben verbonden aan een of meerdere softwareleveranciers. Ze ontvangen een fee voor de software die ze verkopen en zijn daarmee niet geheel onafhankelijk. Op het lijstje met oplossingen die ze kunnen bieden, strepen ze weg wat niet matcht. Uiteindelijk zou dan de â&#x20AC;&#x2DC;de beste oplossingâ&#x20AC;&#x2122; overblijven. Ik denk dan: â&#x20AC;&#x2DC;Volgens mij is het de minst slechteâ&#x20AC;&#x2122;.â&#x20AC;?

Uiteindelijk blijft in deze shortlist de ontwikkelaar over die met zijn oplossing qua functionaliteit, inhoudelijkheid en budget het beste matcht. Maar niet alleen op die gebieden analyseert IT Selector de match, ook als het gaat om factoren als aftersales, specifieke expertise, de wijze van training van gebruikers en de manier waarop reeds bestaande data worden geconverteerd, beoordeelt IT Selector de leverancier. â&#x20AC;&#x153;Tijdens dit hele traject kunnen wij volkomen onafhankelijk adviserenâ&#x20AC;?, aldus Lucas. â&#x20AC;&#x153;Het is ons om het even bij welke leverancier we uiteindelijk uitkomen.â&#x20AC;?

GEEN VERPLICHTINGEN IT Selector gaat heel anders te werk. Als onafhankelijke partij heeft de adviseur geen enkele verplichting naar welke softwareleverancier dan ook, legt Lucas uit. En daarom kan IT Selector het vraagstuk van de business software vanuit een compleet andere invalshoek aanvliegen, namelijk vanuit het perspectief van de klantbehoefte. Dus begint de adviseur simpelweg met het in kaart brengen van processen, datastromen en workflows van zijn klant. â&#x20AC;&#x153;Gemiddeld 85 procent van de processen binnen bedrijven is niet uniek. Denk aan acquisitie plegen, offertes maken, facturen sturen en contact onderhouden met klanten. Het gaat ons erom dat we vooral die overige 15 procent goed in beeld krijgen.â&#x20AC;? Op basis van die informatie, in combinatie met kennis over het budget van de klant, het aantal werkzame personen binnen de organisatie en meer van dergelijke indicatoren, legt IT Selector bij een aantal softwareleveranciers een zogenoemde RFI neer, een Request For Information. â&#x20AC;&#x153;We vragen de leveranciers met een oplossing te komen voor een specifieke klantcase. Vervolgens gaan we de binnenkomende rapporten analyseren. We zetten de feedback om in een document dat de klant ook begrijpt. Dan blijkt dat het ene rapport voor 85 procent matcht met de eisen en wensen van de klant, het andere voor 90 procent. Het prijsverschil tussen beide kan fors zijn. Is dat die laatste 5 procent van de match waard?â&#x20AC;?

Door IT Selector worden in de volgende fase veelal drie of vier partijen geselecteerd. Deze partijen worden verzocht op basis van een door ons gemaakt demoscript een demonstratie van hun oplossing te geven, die in een ongeveer vier uur durende sessie met IT Selector, leverancier en klant uitgebreid wordt besproken. Na het gesprek met de leverancier evalueert de adviseur samen met zijn klant de presentatie. â&#x20AC;&#x153;Dit is een superbelangrijk moment, omdat de besluiten die we nu nemen, bepalend zijn voor de toekomst. De implementatie straks is feitelijk niets anders dan het nakomen van afspraken die op deze momenten zijn gemaakt. Door in het voortraject alles tot in detail uiterst kritisch door te nemen, voorkomen we dat er tijdens de implementatie dingen misgaan.â&#x20AC;?

TIJD EN EXPERTISE Is het nu echt nodig dat IT Selector hier tussen gaat zitten? Volgens Lucas zonder meer. â&#x20AC;&#x153;We hebben het over trajecten die gemiddeld drie tot twaalf maanden duren. Ga dâ&#x20AC;&#x2122;r maar aan staan, als CFO of projectleider. Daarnaast vergt de implementatie van nieuwe business software veel kennis. Als je de weg niet kent, verzand je in een enorm aanbod waarin je onmogelijk een weloverwogen keuze kunt maken.â&#x20AC;?

QUICK SCAN HĂ&#x2030;T PROBLEEM VAN DE MARKT Âť Moeilijk hè, kiezen? Als CFO of CEO bent Ăş vaak degene die een beslissing moet nemen over de nieuwe business software binnen uw organisatie. Of u dat even wilt regelen. Alsof het nattevingerwerk is. Even prikken met uw ogen dicht en â&#x20AC;&#x201C; hopla â&#x20AC;&#x201C; het wordt een nieuw CRM-pakket van... Nee, zo werkt dat niet.

ONZE VISIE Âť Als het gaat om IT-ontwikkelingen binnen uw organisatie, staat u als decision maker niet zelden onder hoge druk. Uw expertise is doorgaans beperkt en uw agenda volgeboekt. En toch wordt van u verwacht de knoop over de nieuwe CRM-, ERP- of E-commercesoftware door te hakken. IT Selector weet inmiddels uit ervaring dat dit een onmogelijke opgave is. Een dergelijk ingrijpend besluit vergt veel tijd en vraagt om expertise. Het gaat niet over paperclips.

UW OPLOSSING Âť IT Selector is een onafhankelijke adviseur voor bedrijven en organisaties die aan de vooravond staan van een nieuwe business software-oplossing. Wij benaderen op basis van uw wensen en eisen softwareleveranciers die potentieel aan uw vraag kunnen voldoen. Uiteindelijk selecteren we hieruit, samen met u, de beste kandidaat, zodat u 100 procent zeker weet dat uw softwarepakket naadloos gaat aansluiten op XZVSHFLÂżHNHEHKRHIWH+HWJHKHOHWUDMHFW wordt door ons begeleid.

Bovendien denkt IT Selector voor de volle honderd procent in het belang van de klant, in tegenstelling tot leveranciers of dealers. Een van de aspecten die de adviseur bijvoorbeeld zwaar laat wegen, is de terugverdientijd. Waar belanghebbenden stimuleren zoveel mogelijk processen te automatiseren, maakt IT Selector per geval de return on investment inzichtelijk. â&#x20AC;&#x153;Als de terugverdientijd van automatisering van een bepaald proces tien jaar is, NXQMHEHWHUEHNLMNHQKRHMHGDWSURFHVHIILFLsQWHU in kunt richten.â&#x20AC;? IT Selector richt zich met zijn online services, consultancy en projectmanagement voornamelijk op het mkb plus, zegt Lucas. â&#x20AC;&#x153;Laten we zeggen: ondernemingen vanaf 25 tot een paar honderd medewerkers. Bij ondernemingen met deze omvang is business software eens in de zoveel jaar actueel. Het grootbedrijf heeft vaak zelf een specialist aan boord, omdat de thematiek daar doorlopend een issue is. Voor het grotere midden- en kleinbedrijf is dat echter volstrekt niet rendabel. Staan zij op het SXQW]LFKWHRULsQWHUHQRSQLHXZHEXVLQHVVVRIWZDUH dan stappen wij gaarne in.â&#x20AC;?

ÂŤ

IT SELECTOR Bezoekadres Amersfoortsestraat 11a 3769 AD Soesterberg Postadres Postbus 1155 3900 BD Veenendaal Telefoon 0318 - 74 50 10 E-mail info@itselector.nl www.itselector.nl

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 â&#x20AC;˘ 2013

9


DEELNEMERS RONALD BURGERS Directeur-eigenaar van Catering Groep Nederland: “Het in de eerste plaats zaak om de juiste mensen op de juiste plaats in de organisatie te positioneren” www.cateringgroep.nl

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


RONDE TAFEL

Tekst: Jelmer van Nimwegen // Fotografie: Bob Bakker

Duurzaam gastvrij in de Veenendaalse horeca Duurzaamheid dringt door in alle sectoren – zo ook in de horeca. Het wordt meer en meer een vanzelfsprekend deel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vijf Veenendaalse ondernemers in de horeca spreken aan de gastvrije lunchtafel van Catering Groep Nederland met elkaar over de MVO-gerelateerde veranderingen in hun bedrijfsvoering. “Duurzaamheid uit zich vanaf de start van CGN, direct bij de inkoop van producten,” meldt gastheer Ronald Burgers, directeur-eigenaar van Catering Groep Nederland. Bijna 12 jaar geleden zijn we gestart met een 3-tal concepten te weten: Barbecuecatering.nl, Pizzacatering.nl en Buffetcatering.nl. Vanuit conceptmatig denken werd er vanaf het begin zeer scherp ingekocht, niet alleen op prijs, maar juist op hoeveelheid en het beperken van het waste-percentage. Door deze concepten en de jarenlange ervaring weten we ook wat er gegeten gaat worden en beperken we voedselafval. Dat is vanaf het begin een vanzelfsprekende norm. Met deze basis zijn we ons de laatste jaren met CGN gaan focussen op culinaire exclusiviteit en door een ‘duurzaam personeelsbeleid’ zijn we met het aantrekken van onze Chef-kok Marijn van de Worp uitgegroeid tot een zeer scherpe speler mét hoogstaande culinaire belevingen. Om dit te bereiken is het in de eerste plaats zaak om de juiste mensen op de juiste plaats in de organisatie te positioneren.” Hij roept daarvoor de praktische ondersteuning van Ramona Burgers eigenaar TraineesPoint in: ‘Het punt voor training, eten, advies en gastvrijheid’. Ramona Burgers vertelt hoe ze (horeca)ondernemers en teams adviseert:

“Bij TraineesPoint werken we met het DISC®-persoonlijkheidsprofiel voor inzicht in gedrag en communicatie. Daaruit komen vier voorkeurstijlen elk met specifieke kwaliteiten. Om een eenvoudig voorbeeld te nemen: mensen zijn van nature ofwel vooral mens- of taakgericht, meer introvert of extravert. Een taakgericht introvert

‘Bij ons komen de gasten met hogere verwachtingen’

persoon ontplooit zich vaak beter achter de schermen, een mensgericht extravert persoon haalt voldoening uit contact met mensen en kan bijvoorbeeld een goede gastheer of gastvrouw zijn. We geven mensen graag een kijkje in de keuken van hun eigen ik.”

GOEDE WERKGEVER “Bij ons komen de gasten met hogere verwachtingen,” merkt Paul Roorda, directeureigenaar van Residence Rhenen. Daar biedt hij ruimte voor zakelijke evenementen en particuliere feestelijkheden. Het landgoed is omgeven door bos en is zeer gewild bij bruidsparen: er worden jaarlijks rond 125 bruiloften gevierd! Het vraagt in deze conjunctuur steeds meer van de organisatie en dus van de mensen. In de horeca moet je hard kunnen werken. Ik zoek gedreven mensen met gevoel voor gastvrijheid en de wil om een goed product neer te zetten. Dat lukt goed. Omgekeerd doe ik dan mij uiterste best om een goede werkgever te zijn: waar ze tekortkomen, vul ik ze aan met extra begeleiding of, persoonlijke training.” Ook in de keuken van Roorda zal de gast vergeefs zoeken naar plofkippen. “Bij ons zijn bijna alle producten biologisch. Daarbij heb ik nu menukaarten laten maken waarbij je de inhoud op elk moment kan wisselen. Zo kan ik per dag meegaan met de seizoenen: als er veel aanbod is van een bepaald product, zet ik dat gerecht op de kaart. Het mes snijdt dan aan twee kanten: mijn inkoopprijs zakt, de gast profiteert en de duurzaamheid is gediend!”

DUURZAAMHEIDSGEKTE Martijn Burgers, sinds een jaar eigenaar van restaurant De Vendel, laat een duidelijk tegengeluid horen:

RAMONA BURGERS

PAUL ROORDA

MARTIJN BURGERS

ARRIS HARDEMAN

Eigenaar TraineesPoint: “Wij geven mensen graag een kijkje in de keuken van hun eigen ik”

Directeur-eigenaar van Residence Rhenen: “Bij ons zijn bijna alle keukenproducten biologisch”

www.traineespoint.nl

www.residencerhenen.nl

Eigenaar van restaurant De Vendel in Veenendaal: “Duurzaamheid is zo langzamerhand een platgeslagen begrip geworden” www.restaurantdevendel.nl

Eigenaar van zorgboerderij en landwinkel ‘De Eekhoeve’: “Paradoxaal genoeg is biologisch niet altijd beter voor het milieu” www.eekhoeve.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

11


RONDE TAFEL ‘Duurzaamheid is zo langzamerhand een platgeslagen begrip geworden’ “Duurzaamheid is zo langzamerhand een platgeslagen begrip geworden. Alles past er in. Ik geloof niet in de duurzaamrestaurantbenadering: het is gewoon niet haalbaar. Als we voor alle 7 miljard mensen op de wereld het voedsel duurzaam en biologisch willen verbouwen, hebben we minimaal vijf aardbollen nodig! Het is niet haalbaar. Die duurzaamheidskeurmerkjes op de verpakking en bij de deuren van de restaurants zijn er

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


om ons geweten te sussen. Voor gekweekte zalm is vismeel nodig en bij de vangst daarvan wordt niet naar het formaat van de vissen gekeken! Elektrische auto’s hebben accu’s nodig die in de productie enorm vervuilend zijn en er is enorm veel afval van zonnepanelen – we moeten eens eerlijker alle factoren meenemen voordat we ergens een duurzaamheidsstempel op zetten! Ik laat me niet leiden door de duurzaamheidsgekte.” Arris Hardeman, eigenaar van zorgboerderij en landwinkel ‘De Eekhoeve’ valt hem genuanceerd bij: “Biologisch is niet altijd beter voor het milieu, paradoxaal genoeg. Zo houden wij onze kippen binnen en daarmee zijn het geen biologische kippen meer. Maar: als er vrije uitloop is, komt de mest van al die kippen in de bodem. Dat is dan weer milieuvervuilend… Ik kijk er gewoon op een heel praktische manier naar, met ‘boerenverstand’, ik probeer van

alles en wat werkt blijf ik doen. Dat blijkt dan achteraf vaak onder het kopje ‘duurzaam’ te vallen. Dat vind ik prima.”

CREATIVITEIT CRUCIAAL Paul Roorda denkt ook dat de kern van duurzaamheid begint bij het individu: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” vat hij bondig samen. “Veel hangt af van je instelling als ondernemer. Als je helemaal winstgedreven bent, neem je andere beslissingen dan wanneer je streeft naar continuïteit op de lange termijn. Het gaat niet alleen om het goedkoopste product, ook al is het een tijd dat het om de kosten gaat. In deze tijd moet je blij zijn met een financieel neutraal jaar.”

DUURZAAM TEVREDEN GASTEN “En dat gaat verder dan alleen de koks,” weet Ramona Burgers, “Ook de ontvangst

en de bediening spelen een belangrijke rol. TraineesPoint verzorgt o.a. cursussen en trainingen voor mensen die in de horeca (willen) werken en daarin vorderingen willen maken.” Dat het werkt beaamt Martijn Burgers: “Onze mensen hebben de analyse gedaan en daar komen heel duidelijke resultaten uit. Op basis daarvan zijn mensen bijgeschoold en extra getraind. Dat werpt meteen al vruchten af!” Arris Hardeman sluit af: “We hebben dagelijks rond de 95 mensen met een beperking onder onze hoede. Daarvoor zoeken we een zinnige dagbesteding, liefst met echt werk. Daarbij kijken we naar de talenten, niet naar de beperkingen. Het lijkt mij een gezonde strategie in ieder bedrijf: laat de mensen doen waar ze van nature goed in zijn. In een horecaonderneming resulteert dat gegarandeerd in tevreden gasten.” En daar gaat het om, in de horeca: duurzaam tevreden gasten die duurzaam nog eens komen!

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

13


VENDELKERSTMENU Wij bieden u een

Amuse Twee heerlijk verrassende amuses

onvergetelijke culinaire Kerst!

Voorgerecht Drie bereidingen van de “Red King-Crab” Tussengerecht Gebakken griet met lardo, prei en kreeftenschuim Hoofdgerecht In z’n geheel gebraden hertenlende met gestoofde hazenloper en jus van eekhoorntjesbrood

5-gangen diner voor €57,50

Kaas Terrine van verschillende kazen met kletsenbrood en amarene kersen

Wijnarrangement voor €27,50

Amuse Verfrissende dessertamuse Nagerecht Kerstparels van witte chocolade

Wij heten u na reservering graag van harte welkom op 25 en 26 december!

Restaurant de Vendel

T 0318 52 55 06

Openingstijden 1e en 2e Kerstdag:

Vendelseweg 69

info@restaurantdevendel.nl

Inloop vanaf 18.00 uur

3905 LC Veenendaal

www.restaurantdevendel.nl

Diner start om 19.00 uur


REPORTAGE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Neem deel aan FoodValley Talent Horecabedrijven kunnen laten zien, dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prima past bij de huidige trends van welbevinden en aandacht hebben voor de medemens. Door deelname aan FoodValley Talent kunnen werkzoekenden weer aan een nieuwe toekomst geholpen worden en wordt mee gewerkt om de economie weer op peil te krijgen. FOODVALLEY TALENT De gemeenten Veenendaal en Rhenen namen het initiatief tot FoodValley Talent. Dit is een regionaal project om mensen die momenteel geen baan hebben te scholen met een horecaopleiding en hen te ondersteunen bij het vinden van een baan in de horeca in de regio. Mensen met talent voor gastvrijheid kunnen hun talent verder ontwikkelen met behulp van dit project.

De samenwerking tussen horecaondernemers en gemeenten in de FoodValley, UWV, SW bedrijven, Rijn IJssel (opleiding), Koninklijke Horeca Nederland en TraineesPoint is op zich al uniek. Er is het gedegen voortraject met screening voordat de kandidaat wordt toegelaten tot de opleiding. Er wordt geselecteerd op kwaliteiten en motivatie. TraineesPoint verzorgt workshops waarin kandidaten al kunnen laten zien wat hun natuurlijke aanleg voor bijvoorbeeld gastvrijheid is. Daarbij is het een uniek element dat er eveneens de DISC-analyse wordt afgenomen. Deze analyse geeft u o.a. meer inzicht in hoe u het beste uit uw toekomstige medewerker kunt halen. Op deze manier is er gelijk screening in gedrag, communicatie en praktijk.

Hij werkt al langer samen met de gemeente Veenendaal en IW4. In zijn bedrijf werken verschillende mensen die eerst een uitkering hadden. Het is zijn ervaring dat de extra begeleiding en aandacht die soms nodig is, zich dubbel en dwars terugbetaalt in loyale en betrouwbare medewerkers. Het is voor hem en zijn team een inspiratie om mensen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Het maakt dat medewerkers trots zijn op het bedrijf waar ze werken en dit ook naar de gasten uitstralen. Ronald brengt als ambassadeur dit project dan ook graag onder de aandacht van de ondernemers in zijn netwerk. Hij heeft tevens een belangrijke inbreng in de voorselectie van kandidaten. Ronald adviseert zijn collega ondernemers graag over hun rol in dit project en over de kandidaten.

AMBASSADEUR RONALD BURGERS

WAT BIEDT DIT DE ONDERNEMER?

Ronald Burgers van Catering Groep Nederland is ambassadeur van dit project.

FoodValley Talent levert de ondernemer gratis een complete ondersteuning bij onder andere

WAT MAAKT HET PROJECT BIJZONDER EN UNIEK:

werving, selectie, scholing, gebruik van netwerk, nazorg, hulp bij subsidieaanvragen enz. Het geeft de ondernemer de mogelijkheid om te participeren in het gratis opleidingstraject en een medewerker aan te trekken van wie de capaciteiten bekend zijn. FoodValley Talent biedt de ondernemer de kans om zich te positioneren als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Hiermee is hijvoorbereidt op de eisen die het Sociaal Akkoord al in 2014 aan een onderneming stelt.

MEER WETEN? Op 9 december is er in het Gemeentehuis van Veenendaal, van 10.00 tot 12.00 uur, een eerste presentatie over dit project. Aanmelden voor deze of een volgende presentatie kan via accountmanagerwerk@veenendaal.nl of bel met: Ronald Burgers: 0318 - 61 18 62, Cecilia Egbertsen: Gemeente Veenendaal 06 - 510 324 21, Aireen Nauta: Gemeente Veenendaal 06 - 510 323 21.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

15


R

E

S

I

D

E

N

C

E

Feesten in eigen stijl bij Residence Rhenen RHENEN â&#x20AC;&#x201C; Normaal gesproken bepaalt de feestlocatie zelf de aankleding en de uitstraling. Bij Residence

esidence Rhenen ligt als een sprookjes-

Locaties Op het landgoed vinden we drie gebouwen.

achtig

op de lommerrijke

Ă&#x20AC; la carte restaurant De Rotisserie is gevestigd in de

Elsterberg. De prachtige accommodatie

voormalige oranjerie, voorzien van een open keuken. Het

oogt authentiek en tijdloos, een beleving op

evenementengedeelte is gesitueerd in Het Koetshuis,

zich. Ideaal voor een bruiloft, (nieuwjaars) receptie,

opgetrokken uit een Zwitserse stijl. En in de tuin staat Het

(personeels)feest of (kerst)diner. De vijf prachtige

Chalet, een romantisch bruidshuis met ruime woonkamer

zalen zijn geschikt voor 15 tot 200 personen.

en terras, tevens een pittoreske ruimte voor kleine feesten.

R

landgoed

Rhenen kunt u kiezen voor een nostalgische, klassieke uitstraling of prefereert u toch liever een moderne, trendy lounge-setting?

Klassieke uitstraling

Moderne uitstraling

De sprookjesachtige locatie is zowel in een klassieke als moderne stijl om te toveren.

Residence Rhenen & Restaurant De Rotisserie Veenendaalsestraatweg 503921 EC Elst/Rhenen | T: 0318 54 28 88 | E: info@residencerhenen.nl | I: www.residencerhenen.nl


REPORTAGE

TraineesPoint: Het Punt voor Training, eten, advies en gastvrijheid “TraineesPoint laat u graag kennismaken met de combinatie van training, koken en gastvrijheid. Op basis van onze ervaring en kennis binnen de horeca willen wij u meenemen in de beleving hiervan. Wij bieden verschillende onderdelen aan met elk zijn eigen vakexpertise en specialiteit.” TRAINEESPOINT EVEN VOORSTELLEN… TraineesPoint is ontstaan uit de behoefte om opgedane kennis en ervaring over te gaan brengen door training en advies. Wij bestaan uit een viertal specialiteiten te weten: TraineesTable, TraineesKitchen, TraineesTalent, TraineesPlace. Daaraan verbonden zijn onze leermeesters: Ronald Burgers, hij neemt u graag mee in training over gastvrijheid en etiquette op basis van jarenlange ervaring binnen de horeca. Trainer, Ramona Burgers, geeft training in gedrag en communicatie door DISC ®, Marijn van de Worp, kookt op basis van werkervaring bij o.a. sterrenrestaurant de Librije.

TRAINEESTABLE Bij TraineesTable word je meegenomen in de beleving van het uit eten gaan. Onder het genot van een 7 gangen menu inclusief wijnarrangement, nemen we je mee in de tafeletiquette, verschillende serveertechnieken en krijg je een kijkje in de keuken. Een culinair uitje met vrienden, familie of collega´s.

TRAINEESKITCHEN Onder leiding van een gediplomeerd chef ga je aan de slag in de keuken. Op basis van verse LQJUHGLsQWHQHQSXUHVPDNHQPDDNMHHHQPHHU gangen menu of leer je de basistechnieken van het vak. Door verschillende workshops aan te bieden willen wij je meenemen in de beleving van de keuken. Op basis van ervaring in verschillende sterrenrestaurants.

TRAINEESTALENT “Neem een kijkje in de keuken van je eigen ik”. Bij TraineesTalent krijg je training en inzicht in gedrag en communicatie, door middel van de DISC® analyse. Gericht op samenwerking en om ieders unieke mogelijkheden te ontdekken, zodat je daarop kunt inzetten.

TRAINEESPLACE Onze eigentijdse en sfeervolle ruimte (waarin wij onze gasten ontvangen) is geschikt voor velerlei doeleinden, zoals trainingen en vergaderingen.

ADVIES Op basis van onze ervaringen en netwerk worden wij ook gevraagd om advies, als het gaat om het opstellen van een horecaplan voor horecabedrijf of formule. Je kunt denken aan; routing, menukaart, gastvrijheid, personeelsbezetting of het aantrekken van leveranciers. Graag zijn wij uw partner door middel van advisering en training. Gastvrijheid is een sleutelwoord binnen elke organisatie en sector. +LHUPHHFUHsHUWXHHQEHOHYLQJELMXZRS drachtgever en partners om tot een succesvolle samenwerking te komen.

«

Geïnteresseerd? U kunt contact opnemen op nummer 0318 - 55 12 54 of via www.traineespoint.nl. Welkom!

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

17


Remmet Pitlo, directeur Bedrijven ABN AMRO (l.) samen met het echtpaar Sörensen

ABN AMRO financiert investering Landgoed-Hotel Het Roode Koper “Natuurlijk ondernemen wij maatschappelijk verantwoord,” vertelt Jon-Ivar Sörensen. Hij is samen met zijn echtgenote eigenaar van Hotel-Landgoed Het Roode Koper. “Maar daar mag de gast geen hinder van ondervinden. MVO is mooi, maar het mag niet ten koste gaan van het comfort van de gast – dat staat op de allereerste plaats.” Sörensen heeft een uitgesproken visie op ondernemerschap in het algemeen en de hotelleriebranche in het bijzonder. En die visie werkt, want ABN AMRO financiert volgend jaar weer een investering met 6 nullen.

18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


REPORTAGE

Tekst: Jelmer van Nimwegen // Fotografie: Guy Ackermans

weken. â&#x20AC;&#x153;Daarbij zorgen we er voor dat iedereen het naar zâ&#x20AC;&#x2122;n zin heeft. Voor de kinderen is er natuurlijk het bos, waar eindeloos gespeeld kan worden. Maar we organiseren ook allerlei activiteiten, onder meer in de keuken. Kinderen vinden dat geweldig, te koken en te bakken met een professionele kok.â&#x20AC;?

EXPERTISE â&#x20AC;&#x153;We zijn voor 60% van de tijd een hotel voor de familie en voor 40% voor het zakenleven â&#x20AC;&#x201C; de helft van de Raden van Bestuur van de AEX-genoteerde bedrijven vergaderen hier â&#x20AC;&#x201C; en de politiek, want er worden hier met enige regelmaat besloten bijeenkomsten gehouden van hoge Haagse politici. Bij de familieactiviteiten horen zeer zeker ook de bruiloften, die we -desgewenst- van begin tot einde plannen, organiseren en uit voeren. Waar nodig roepen we de expertise in van derde partijen, zoals onlangs, waar het feest zo groot werd dat we de organisatie van het Holland Heineken-huis erbij betrokken hebben.â&#x20AC;? Daarbij is het usance dat het hele hotel wordt afgehuurd, om de sfeer van intimiteit, die zo nodig is voor een geslaagde bruiloft, te garanderen. â&#x20AC;&#x153;Dat geldt ook voor evenementen van bedrijven,â&#x20AC;? meldt SĂśrensen, â&#x20AC;&#x153;Familie en zaken houden we gescheiden, dat zijn twee verschillende sferen â&#x20AC;&#x201C; ontspannen vakantie houden of hard werken. Hier kunnen beide uitstekend - maar niet tegelijk.â&#x20AC;?

De statige villa op landgoed â&#x20AC;&#x2DC;Het Roode Koperâ&#x20AC;&#x2122; werd 100 jaar geleden gebouwd door graaf Johan Paul van Limburg Stirum, het landgoed ging over in de beschermende handen van Natuurmonumenten en in 1947 kochten de grootouders van Jon-Ivar SĂśrensen het. De villa is heden ten dage nog voor bijna 70% in dezelfde staat en indeling waarin hij destijds werd ontworpen. Het prachtige familiehotel met 30 kamers, zwembad en eigen manege, omgeven door negen glooiende hectares vriendelijk ruisend Veluwebos, ademt dan ook de adellijke luxe, de klasse uit vervlogen tijden en de serene rust die zeldzaam is geworden in jachtig Nederland. Het is de ideale plaats om in eigen land ongestoord te ontspannen, met het hele gezin, een dag, een weekend, een week â&#x20AC;&#x201C; twee

â&#x20AC;&#x153;Ach, het is eenvoudig: we werken niet voor het geld. Wij werken voor de maximale tevredenheid van onze gasten. Dan komen de ILQDQFLsQYDQ]HOIJRHG:LM]RHNHQFRQWLQXwWHLW langetermijnrelaties, niet de snelle winst. Als het ons ging om in korte tijd heel veel geld te verdienen waren we wel naar het buitenland gegaan. Of we zouden het landgoed en de villa maximaal uitponden. Dat zou echter ten koste gaan van de traditie en de schoonheid van de plek. Daarvoor houden we er te veel van.â&#x20AC;?

HUFTERIGE HORECA In het buitenland wordt veel gemakkelijker geld uitgegeven aan hotellerie en horeca in het topsegment. Om ook in Nederland de kwaliteitshotels beter in beeld te brengen zoekt SĂśrensen â&#x20AC;&#x2DC;vakidioten als ikâ&#x20AC;&#x2122;, om samen een vuist te maken, samen bepaalde dingen gedaan te krijgen. Om te beginnen moet de hufterigheid de horeca uit, we moeten maar naar maximale hospitality. Dienstbaarheid, liefde voor het prachtige vak van mensen verwennen. Daar hoort MVO dan ook bij, maar dan moet het wat mij betreft vooral gaan om continuĂŻteit, goed voor het milieu, goed voor de gasten en ook goed voor de ondernemer. Bij ons wordt dat bijvoorbeeld zichtbaar in bosopruimdagen, picknickplaatsen inrichten die niet alleen voor onze gasten, maar voor iedereen toegankelijk zijn, we gaan met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen een dagje â&#x20AC;&#x2DC;dennen trekkenâ&#x20AC;&#x2122; op de heide en we snoeien de de overhangende takken langs de fietspaden.â&#x20AC;?

PRIVATE PLANNING

UITNODIGING AAN ONDERNEMERS

Voor de gezinnen die nog meer privacy willen en voor directies die de ultieme beslotenheid wensen, gaat het echtpaar SĂśrensen opnieuw fors investeren: er liggen vergevorderde plannen voor de bouw van een private villa, voorzien van alle mogelijke luxe â&#x20AC;&#x201C; van eigen zwembad tot butlerservice. De bouw zal medio 2014 starten en in de loop van 2015 voor het eerst verhuurd worden. â&#x20AC;&#x153;Het gaat om een krediet van een getal met 6 nullen,â&#x20AC;? vertelt Jon-Ivar, â&#x20AC;&#x153;En ik ben blij dat de ABN AMRO opnieuw heeft besloten ons dat krediet te verlenen. Het zijn tijden waarin banken wat terughoudend zijn, waar ondernemers nog wel eens over mopperen, maar ik kan daar niet in meegaan. Ik ondervind vooral veel medewerking.â&#x20AC;? Remmet Pitlo, directeur Bedrijven voor ABN AMRO, knikt: â&#x20AC;&#x153;Banken moeten de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s inschatten die verbonden zijn met het verlenen van een krediet. Die risicoâ&#x20AC;&#x2122;s zijn in de huidige economie groter dan ze 5,6 jaar geleden waren. Of leken. Maar wie met een stevig gefundeerd plan komt, vindt bij ons altijd een open loket. En dat geldt zĂŠker voor ondernemers met een stabiel track record, zoals Jon-Ivar en Yolanda, die hun bedrijf ook in de huidige economie financieel in topconditie weten te houden.â&#x20AC;? SĂśrensen deelt zijn geheim:

Bij MVO hoort ook dat de voedingsmiddelen voor de 12 man sterke keukenbrigade zo min mogelijk kilometers maken. En dat diensten zoveel mogelijk uit de omgeving worden betrokken. â&#x20AC;&#x153;Daarom inviteer ik op deze plaats alle ondernemers uit de omgeving die denken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan ons landgoed/hotel, om eens contact met ons op te nemen. We doen er alles aan om het onze gasten maximaal naar de zin te maken, dus wie daaraan kan bijdragen is van harte welkom! Net als onze gasten, particulier of zakelijk!â&#x20AC;?

ÂŤ

HOTEL LANDGOED HET ROODE KOPER Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg 82 3852 PV Leuvenum Telefoon 0577 - 40 73 93 E-mail info@roodekoper.nl www.roodekoper.nl

ABN AMRO BANK EDE Arnhemseweg 7, 6711 GP Ede Telefoon 0900 - 0024 www.abnamro.nl

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 â&#x20AC;˘ 2013

19


corporate finance

De fiscus een stap voor zijn Verwacht u duidelijkheid en perspectief van uw accountant? Een advies dat direct toepasbaar is voor de keuzes van morgen? Bel ons dan op 0318 55 95 00. WWW.VANHARBERDEN.NL Landjuweel 12, 3905 PG Veenendaal . Tinstraat 6A, 2984 AN Ridderkerk

GOED BEZIG.

Advocatenkantoor Vahl | Wilhelminastraat 16 | 3771 AR Barneveld T 0342 - 42 25 31 | F 0342 - 42 21 37 | vahl@vabarneveld.nl | www.vabarneveld.nl


KENNISPARTNER

Tekst: Wim Vahl

Het recht op vrije keuze van een advocaat Velen hebben tegenwoordig een rechtsbijstandsverzekering. In cijfers: de verzekeraars hebben opgegeven dat er rond de drie miljoen particulieren en 400.000 ondernemingen gebruik maken van een dergelijke verzekering. Wie daar al eens een beroep op heeft moeten doen, heeft wellicht gemerkt dat als cliĂŤnt weinig tot geen invloed was uit te oefenen op de persoon die de zaak zou gaan behandelen. De meeste verzekeraars hebben immers eigen personeel in dienst, doorgaans geen advocaten maar eigen - vaak lager opgeleide - juristen die een zaak dan afhandelen. Een verzoek om de zaak door een zelf gekozen advocaat te laten behandelen, werd meestal resoluut - met een beroep op de polisvoorwaarden - afgewezen. Die situatie is inmiddels verleden tijd.

Het Europees Hof van Justitie heeft in een belangrijke uitspraak bepaald dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op vrije keuze van een advocaat, ongeacht of het geschil toeziet op een kwestie waar de bijstand van een advocaat geen wettelijk vereiste is. De zaak in kwestie was zoâ&#x20AC;&#x2122;n zaak, aangezien het een arbeidsrechtelijke kwestie betrof die onder het bereik van de Kantonrechter viel. Bij die procedures is een advocaat niet verplicht, maar de bewuste verzekerde wilde dit wel graag, had een eigen advocaat ingeschakeld en verzocht de verzekeraar om de kosten daarvan te vergoeden. De verzekeraar (DAS in dit geval) wees het verzoek af, ten onrechte oordeelde eerst onze eigen Hoge Raad en nu dus ook het Europese Hof van Justitie. Onder de oude situatie hing het van de verzekeraar en voorwaarden af of er wat te kiezen viel, veelal was dit natuurlijk niet het geval. De reden daarvoor is simpel:

zaken afwikkelen met eigen medewerkers houdt de kosten laag en lagere kosten staat vrijwel gelijk aan meer winst. Het gaat dus gewoon om geld, dit terwijl er in praktisch en dienstverlenend opzicht veel voor valt te zeggen om een lokale jurist of advocaat in te schakelen die u wellicht al kent, of waar u gewoon kunt binnenlopen, in tegenstelling tot een enkele naam onderaan een brief of een stem door de telefoon. Veel verzekerden ervaren het contact in die gevallen als onpersoonlijk en een vertrouwensband ontbreekt, hetgeen een wezenlijk onderdeel LVYDQGHDGYRFDDWÂąFOLsQWUHODWLHQDDVW de professionele waarborgen die voor een advocaat vanuit de Orde van Advocaten wĂŠl en voor een generieke jurist niet van toepassing zijn. Goed nieuws dus voor alle verzekerden met een rechtsbijstandverzekering, u kunt uw eigen advocaat kiezen en de kosten daarvan vallen onder het bereik van uw polis, mits de zaak zelf onder de juiste

voorwaarde of module valt natuurlijk. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben al laten weten de voorwaarden aan de nieuwe spelregels te zullen aanpassen. Als u op dit moment in een juridisch geschil zit of er op korte termijn mee te maken gaat krijgen, is het verstandig dit met uw verzekeraar en uw advocaat te bespreken. Advocatenkantoor Vahl is u daarbij graag van dienst en kan u helpen met het contact met uw verzekeraar, naast de volledige afwikkeling van uw juridisch geschil.

ÂŤ

ADVOCATENKANTOOR VAHL Wilhelminastraat 16 3771 AR Barneveld Telefoon 0342 - 42 25 31 Fax 0342 - 42 21 37 E-mail vahl@vabarneveld.nl www.vabarneveld.nl

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 â&#x20AC;˘ 2013

21


Bedrijf verkopen: nu - of wachten?

DEELNEMERS FRANS C. VERBEEK

MR. SJIRK BIJMA

TJEERD VAN VEEN

DRS. ARON B. DE JONG RA

Partner/directeur van Diligence, gevestigd in Veenendaal. www.diligence.nl

Notaris bij Van Putten Van Apeldoorn notarissen, Ede. www.vpvannotarissen.nl

Advocaat bij Van Veen Advocaten, Ede. www.vanveen.com

Directeur bij Ten Kate Huizinga Corporate Finance, Ede. www.tenkatehuizinga.nl

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


RONDE TAFEL

Tekst: Jelmer van Nimwegen // Fotografie: Guy Ackermans

Wie er aan toe is om zijn of haar bedrijf te verkopen, staat voor een belangrijke en moeilijke beslissing: nu verkopen of wachten? De waarde van ondernemingen staat onder druk â&#x20AC;&#x201C; de prijzen zijn in de meeste sectoren fors lager dan voor de crisis. En banken zijn terughoudend bij het verstrekken van overnamefinanciering. Dat vraagt veel creativiteit van de verkoper. Die doet er dan ook goed aan expertise in te huren â&#x20AC;&#x201C; vinden de vier mannen die bijeenkwamen in het trendy Italiaans restaurant â&#x20AC;&#x2DC;Pasta Beneâ&#x20AC;&#x2122; in Veenendaal. â&#x20AC;&#x153;Een bedrijf verkopen doen de meeste ondernemers maar ĂŠĂŠn keer,â&#x20AC;? weet Frans Verbeek, directeur/partner bij Diligence, vestiging Veenendaal. â&#x20AC;&#x153;Het verkoopproces is complex, dus het is raadzaam om daar iemand bij te betrekken die er veel ervaring mee heeft.â&#x20AC;? Verbeek verkocht ooit zelf zijn ICT-bedrijf, hij is dus ervaringsdeskundige. Diligence is een groep van 10 samenwerkende, zelfstandige intermediairs, gespecialiseerd in de begeleiding van verkoop en aankoop van bedrijven. Diligence bestaat inmiddels 15 jaar; het hoofdkantoor staat in Veenendaal, waar drie intermediairs gevestigd zijn. â&#x20AC;&#x153;Wij zijn vooral procesbegeleiders,â&#x20AC;? vertelt Verbeek, â&#x20AC;&#x153;Voor MXULGLVFKHILQDQFLsOHHQILVFDOHNZHVWLHVURHSHQZH passende deskundigheid in. Door onze ervaring weten wij precies wanneer wie moet worden betrokken.â&#x20AC;?

NU VERKOPEN 'RRUGHILQDQFLsOHFULVLVLV]LMQEHWURNNHQKHLGELM de verkoop van groter belang dan ooit. â&#x20AC;&#x153;De prijzen staan onder hoge druk, de waarde van bedrijven is globaal gehalveerd in de afgelopen jaren. De bank is zeer terughoudend in het verstrekken van kredieten, dus we zijn creatief in het vinden van oplossingen. De verkopende partij moet tegenwoordig vaak bereid zijn voor een deel financieel in het bedrijf te participeren â&#x20AC;&#x201C; voor 50% is geen uitzondering. Met een afbouwperiode van vijf jaar bijvoorbeeld. Als verkoper moet je wat meer geduld hebben dan vroeger. En je moet genoegen nemen met minder dan je 10 jaar geleden had geraamd...â&#x20AC;? Toch vindt Verbeek de relatief ongunstige situatie geen reden om niet te verkopen. â&#x20AC;&#x153;Ik ben daarin natuurlijk niet neutraal â&#x20AC;&#x201C; ik leef van de verkoop â&#x20AC;&#x201C; maar objectief gezien: niemand weet hoe het over twee jaar is. Het kan beter gaan, maar dat dachten we drie jaar geleden ook.â&#x20AC;?

WAARDE = TOEKOMSTIGE VERWACHTE WINST Aron de Jong knikt. Hij is directeur bij Ten Kate Huizinga Corporate Finance en houdt zich vooral bezig met de verkoop en aankoop van bedrijven. Het kantoor heeft negen vestigingen in Twente, de Achterhoek en de Gelderse Vallei, waar in totaal ruim 200 mensen werken. De Jong, die is opgeleid tot Registeraccountant is met zijn team ondermeer actief vanuit het kantoor in Ede. â&#x20AC;&#x153;Bij het bepalen van de waarde van een bedrijf hanteren wij de Discounted Cash Flow-methode. Deze methode kijkt naar verwachte toekomstige winst van een bedrijf. Wat het bedrijf hĂŠĂŠft gepresteerd is niet doorslaggevend, maar de in de toekomst te verwachten prestatie telt. Waarde en prijs zijn in de praktijk overigens vaak niet hetzelfde: veel hangt af

van het aantal belangstellenden en de kwaliteit van de het verkoopproces en de onderhandelingen.â&#x20AC;?

POTENTIĂ&#x2039;LE KOPERS Ook De Jong benadrukt het belang van de specialist: â&#x20AC;&#x153;Voor een ondernemer is de accountant de eerste met wie hij over de verkoop van zijn bedrijf begint. Veel accountants konden (en kunnen) de verleiding niet weerstaan om dat â&#x20AC;&#x2DC;er even bij te doenâ&#x20AC;&#x2122;. Dat is vaak niet in het belang van de verkoper gebleken. Een van de belangrijkste factoren in een succesvolle verkoop is naast een goede voorbereiding waarbij aandacht is voor de â&#x20AC;&#x2DC;performanceâ&#x20AC;&#x2122; van de onderneming een flinke en UHOHYDQWHOLMVWYDQSRWHQWLsOHNRSHUV'DDURYHUEH schikken wij â&#x20AC;&#x201C; ons netwerk bestaat uit partijen in binnen- en buitenland. Binnen Ten Kate Huizinga Corporate Finance kennen we naast â&#x20AC;&#x2DC;strategenâ&#x20AC;&#x2122; veel investeerders en participatiemaatschappijen die graag hun geld willen investeren in een veelbelovend bedrijf.â&#x20AC;?

STRIKT PARTIJDIG Tjeerd van Veen, advocaat bij Van Veen Advocaten, gevestigd in Ede, houdt zich veel met overnames bezig. â&#x20AC;&#x153;Strikt partijdig wel te verstaan. Wij dienen uitsluitend de belangen van onze klant. Dat onderscheidt ons van de andere dienstverleners hier aan tafel. Wij zorgen ervoor dat de zaken op zodanige wijze contractueel worden vastgelegd dat RQ]HFOLsQWGDDUPHHKHWPHHVWLVJHEDDW´9DQ Veen Advocaten is een allround advocatenkantoor, met alle disciplines. â&#x20AC;&#x153;En die zijn allemaal dubbel bezet, iedere advocaat heeft (minimaal) twee specialismen, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en vervangen. Mijn specialiteiten zijn arbeidsrecht, vastgoedrecht en daarnaast contractenrecht, waaronder overnames.

ZAND IN DE MACHINE Van Veen heeft al te vaak meegemaakt dat hij er niet of te laat wordt bijgehaald. â&#x20AC;&#x153;Ondernemers willen het vaak liever â&#x20AC;&#x2DC;gezelligâ&#x20AC;&#x2122; houden. De sfeer is zo goed, de een wil kopen de ander verkopen. Even een standaardcontractje van internet trekken, poot er onder. Als er een advocaat bij komt, gaat die altijd de vervelende vragen stellen, wat voelt als zand in de machine: â&#x20AC;&#x2DC;Jullie zijn het nu eens over de koers. Maar als jij er voor 50% in blijft zitten en er ontstaat een meningsverschil â&#x20AC;&#x201C; wie is dan de baas? En als er iemand uit moet: wat zijn dan de condities?â&#x20AC;? Niet leuk, wel nodig, zo vindt Van Veen. â&#x20AC;&#x153;Die vragen komen tĂłch â&#x20AC;&#x201C; vroeg of laat. En als het laat komt, kost het veel en veel meer.â&#x20AC;?

ALLERSLECHTSTE TIJD Hij adviseert kopers regelmatig om alleen de activa van een bv te kopen, niet de aandelen. Het personeel heeft wettelijke bescherming en gaat automatisch mee. â&#x20AC;&#x153;Op die manier blijven eventuele â&#x20AC;&#x2DC;lijken in de kastâ&#x20AC;&#x2122; gewoon in de bv zitten: je ziet precies wat je koopt! Ook Van Veen vindt dat het onmogelijk is om te bepalen of dit een goede of slechte tijd is om te verkopen. â&#x20AC;&#x153;Ik weet alleen dat het de allerslechtste tijd is, als je MOET verkopen. Kopers voelen die druk en dat is nooit goed voor de prijs.â&#x20AC;? Aron de Jong knikt: â&#x20AC;&#x153;Tijdig beginnen, rustig goede kandidaten zoeken, proces goed laten verlopen. Daarom een deskundige erbij, ook als bliksemafleider voor lastige emoties. Laat de koper maar boos worden op mij...â&#x20AC;?

WEET WAT JE TEKENT Er is nog een â&#x20AC;&#x2DC;strikteâ&#x20AC;&#x2122; deelnemer aan de discussie: notaris mr. Sjirk Bijma, werkzaam voor Van Putten Van Apeldoorn notarissen, gevestigd in Ede. â&#x20AC;&#x153;Ik ben strikt onpartijdig. Ik ben zelfs wettelijk verplicht om de belangen van ĂĄlle betrokken partijen te dienen. Ik vertel mijn klanten vaak: â&#x20AC;&#x2DC;Je mag bij mij aan tafel ĂĄlles tekenen â&#x20AC;&#x201C; als je maar weet wĂĄt je tekent.â&#x20AC;? Bij een familiebedrijf kan zoâ&#x20AC;&#x2122;n situatie ontstaan, mede door de â&#x20AC;&#x2DC;bedrijfsopvolgingsfaciliteitâ&#x20AC;&#x2122; die sinds 2010 in de wetgeving rond successiebelasting is opgenomen. Daarbij betaalt degene die het familiebedrijf overneemt â&#x20AC;&#x2DC;nulâ&#x20AC;&#x2122; belasting als het bedrijf minder dan een miljoen waard is en alles daarboven is voor 83% vrijgesteld. Dat kan een grote ongelijkheid voor broers en zussen veroorzaken en daar wijs ik dan op, om het eerlijker te maken. â&#x20AC;?

GOEDE AFSPRAKEN De notaris verleent ook nuttige diensten bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst â&#x20AC;&#x201C; iets wat met de huidige financieringsperikelen steeds vaker van groot belang blijkt. â&#x20AC;&#x153;Sommige zaken wil je niet in de statuten hebben, om het de concurrentie niet onnodig gemakkelijk te maken. Maar ze zijn ook te belangrijk om ze niet vast te leggen, al gaat het nu nog zo goed, hoe koek en ei het in de onderhandelingen ook is. Er worden mondeling veel en soms zelfs goede afspraken gemaakt, maar daarbij worden zaken over het hoofd gezien. Zoals Frans Verbeek al zei: de meeste ondernemers verkopen maar ĂŠĂŠn keer een bedrijf. Heel begrijpelijk dat er dan zaken vergeten worden. Alle reden om er tijdig expertise bij te roepen.â&#x20AC;? Zoals de vier om deze tafel...

ÂŤ

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 â&#x20AC;˘ 2013

23
yM0ĚĎĒĖĔĔċ

1ŸÇĖôŸÛ•ÛĖĶ‰©±Ėô‰ÈåûٟÇÍåÍÛķÂIJČċċÀÇņĎĕđłĒĕČŇÀÇIJÂņčĒĕēłČďĕČŇR čņĔĐłČđЬIJÀÇĖ

^Ûͪ域ÛåIJÇĎČœŸ–ŸÇ•ŸÛčċČĎ ô‰ÈœŸªß–‰ÂŸôÍÍۜŸÂŸÈĥ yM6nMM9EnjR1`R&^ ÛȱŸÇł…é´œ #ŸRôŸÛlj‰åĎČ #͜Ÿõ‰‰Ûœ #‰Âõ‰¬ŸÈĔē Rßß 1Û´ŸÀŸÈõŸ¬čđ j´ŸÂ d´ÇÍÈdåŸô´Èßåۉ‰åČĐ yŸŸÈŸÈœ‰‰Â MŸõåÍÈßåۉ‰åČč õõõĖô‰È±éÈÈ´À‰éåͬÛ͟ÙĖÈÂ

jŸÂĖņĶċčđķĎčĒčĒĒĒ jŸÂĖņĶċďēēķďČČĎĎĒ jŸÂĖņĶċďČčķđĎčĔĎĎ jŸÂĖņĶċĎďďķđČččĔČ jŸÂĖņĶċĎČēķĐČĔċđĎ

jÍåĎČłČčłčċČĎ•Ÿå‰‰Â土ÍôŸÛ±Ÿ´œǟŸ‰‰ÈœŸ‰‰Èߖ±‰©ô‰ÈéõǴ´ŸéôÛ´ŸÈœŸÂ´¾ÀŸ‰éåÍĖ^Ûͪ域Ûœ‰‰ÛÍÇÈͬßȟÂô‰ÈœŸªß–‰ÂŸôÍÍۜŸÂŸÈ ÍÙéõÈ´ŸéõŸ^Ÿé¬ŸÍåĐċē6û•Û´œďĖ1ŸÈ͟ǜ‰œô´ŸßÙÛ´¾ß´ß´È–ÂĖ•åõĕŸú–ÂĖÀÍßåŸÈÛ´¾À‰‰ÛljÀŸÈĕôŸÛõ´¾œŸÛ´È¬ß•´¾œÛ‰¬ŸŸÈŸ¬ŸßĖŸÂÍÈßßȟ ÍÇéõٟÛßÍÍÈ´¾ÀŸôÍÍۜŸŸÂ埕ŸÛŸÀŸÈŸÈĖ©¬Ÿ•ŸŸÂœÇ͜ŸÂÀ‰È‰©õ´¾ÀŸÈô‰ÈœŸõŸÛÀŸÂ´¾À±Ÿ´œĖz´¾Ā´¬´È¬ŸÈŸÈ©ÍéåŸÈôÍÍەŸ±Í霟ÈĖ


AANBEVELINGEN

Van Hunnik Autogroep ontzorgt Robin Energie Robin Energie is een unieke speler op de energiemarkt. Eigenaar Ronald Ruskauff hanteert een even eenvoudig als transparant concept: hij levert gas en stroom tegen inkoopsprijs. Daar komt een vast (laag) bedrag per maand bij voor het abonnement en dat is het. Robin Energie zet dus geen marges op gas, stroom of op netwerkkosten en dergelijke. Dat het concept aanslaat blijkt wel uit de stormachtige groei die Robin Energie doormaakt: In twee maanden tijd groeide het bedrijf van 6 naar 15 medewerkers. Dat betekende ten eerste een verhuizing per 2 december 2013 naar een nieuw pand aan de Standaardruiter 7 in Veenendaal. Daarnaast was een fikse uitbreiding van het wagenpark nodig, waarvoor Huib van Loon van Oxonia Fleet Solutions ingeschakeld werd. Ronald Ruskauff: “De denk- en werkwijze van Oxonia is net zo kostenbewust en transparant,

‘Van Hunnik Autogroep faciliteert sterke groei Robin Energie ’ dus dat past precies bij ons DNA. Oxonia DGYLVHHUGHRQVGH&LWURsQ'6:HKHEEHQHU besteld bij Van Hunnik Autogroep, die uiteraard

ook het volledige onderhoud gaat verzorgen. Voor de veiligheid van onze medewerkers hebben we direct winterbanden aangeschaft, die ook gewisseld en opgeslagen worden bij Van Hunnik Autogroep. Ook zij hanteren een duidelijke werkwijze en daar houden we van!”

«

ROBIN ENERGIE BV Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Telefoon 0318 - 75 48 62 www.robinenergie.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

25


ONDERNEMERSPANEL

Wat zijn uw verwachtingen voor 2014? De meningen zijn verdeeld over de economische vooruitzichten voor 2014. De president van de Nederlandsche Bank ziet een einde aan de crisis en in de landen om ons heen is sprake van economisch herstel. Zet het economische herstel in 2014 ook in Nederland door? Wat zijn uw verwachtingen? De mening van ons panel.

26

PETER PORS

EGBERT MEKENKAMP

RUBEN VAN DER STROOM

PDR PUBLIC RELATIONS

DIT BOUW EN TECHNIEK

UITZENDBURO DOORSTROOM

â&#x20AC;&#x153;In iedere tijd liggen kansenâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;Ik zie grote verschillen per regio en per brancheâ&#x20AC;?

Morgen schijnt de zon. Dit levensmotto kenmerkt een rasondernemer. Daarom ben ik van mening dat we er echt zelf een feestje van moeten maken. In iedere tijd liggen kansen. En toekomst voorspellen? Daar waag ik mij niet aan. Als je realistisch bent, dan moeten we kijken naar indicatoren die nu feiten zijn. Die geven aan dat er licht is aan het einde van de tunnel. Maar de uitdaging voor 2014 zoek ik vooral in de innovatiekracht en resultaten die we als PR-bureau behalen voor onze opdrachtgevers. Niet in de bedreiging van wegvallende YUDDJ9UDDJNXQMHFUHsUHQRRNLQHFRQR misch onzekere tijden. Als extra veiligheidsVFKLOPRHWMHRQGHUQHPLQJĂ&#x20AC;H[LEHO]LMQ Zodat je goed kunt meebewegen met de omzet die je wel of niet binnenhaalt. Zo ga ik optimistisch het nieuwe jaar in. ÂŤ

Bij het bepalen van de vooruitzichten voor het eigen bedrijf zijn wat mij betreft twee zaken van belang: wat geven uw klanten aan in 2014 te zullen gaan doen en wat zijn GHHLJHQFRPPHUFLsOHDPELWLHV$IJDDQGH op beide zaken kijk ik voor DIT positief naar het komend jaar. Hoewel bouw- en installatiemarkt het ook in 2014 blijvend moeilijk zullen hebben, zijn wij in staat ons marktaandeel te verbeteren. Daarnaast dragen procesverbeteringen van de interne orJDQLVDWLHELMDDQHHQHIÂżFLsQWHRUJDQLVDWLH met een sterke focus op commercie. Kijkend naar de economische situatie in Nederland zie ik grote verschillen per regio en per branche. De huizenmarkt trekt voorzichtig aan, het consumentenvertrouwen stijgt en in Europa gaat het beter. Of uw ondernePLQJGDDUYDQNDQSURÂżWHUHQLVQRJPDDU de vraag. Succes met het maken van goede plannen. ÂŤ

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 â&#x20AC;˘ 2013

â&#x20AC;&#x153;De voorspellingen zijn gunstigâ&#x20AC;? 2014 wordt een goed jaar! Voor onze branche zijn de voorspellingen gunstig; meer vacatures, nog steeds voorzichtige werkgevers en allerlei nieuwe regels waardoor de keuze voor een uitzendkracht sneller wordt gemaakt dan zelf iemand aan te nemen. Wij hebben in ieder geval voldoende geschikte kandidaten in het bestand. Voorspellen blijft lastig, zelfs de experts zitten er vaak naast (en zij hebben er nog wel voor geleerdâ&#x20AC;Ś). Alles om ons heen verandert snel, zorg dat je bij blijft, de juiste keuzes maakt en goede mensen om je heen hebt dan groei je mee. Mensen maken nog steeds het verschil. Economen en andere paragnosten beargumenteren slechts de verschillen in verkregen data. ÂŤ


REPORTAGE

Schuiteman start nieuwe vestiging in Nijkerk Schuiteman Accountants & Adviseurs heeft op 1 oktober jongstleden haar deuren geopend van de zevende vestiging. Een groep enthousiaste professionals op het terrein van accountancy, fiscale advisering en HRM is in het monumentale Tabakhuis aan de Nieuwstraat aan een frisse start begonnen. Evert Hein Schuiteman, vennoot en actief betrokken bij het team Nijkerk: “Wij zijn een adviesbureau met expertise op een breed terrein. Wij menen dat er daarom voor een kantoor als Schuiteman hier zeker ruimte is. Achter het team Nijkerk staat een solide bedrijf met alle kennis en kunde. Denk hierbij aan een afdeling HRM, Corporate consultancy en een Agrarische afdeling, naast natuurlijk de gangbare accountancy en fiscale dienstverlening. Maar onze advisering gaat een stap verder. Voor de sectoren Food en Transport & Logistiek hebben wij bijvoorbeeld speciale brancheteams met specifieke kennis en ervaring. Nijkerk is voor ons een interessant werkterrein. Wij voelen ons hier op ons gemak. We komen uit de directe omgeving komen en kennen daarom het ondernemersklimaat op ons duimpje. Nijkerk zit vol bedrijvigheid en actieve ondernemers. Dat past zeer bij de ondernemende mentaliteit van Schuiteman.”

TABAKHUIS “Het Tabakhuis is een inspirerende werkomgeving voor ons” aldus Willem-Jan Schaap.

In het Tabakhuis zijn diverse, zeer uiteenlopende bedrijven gevestigd. “Stuk voor stuk echte ondernemers en dat werkt zeer motiverend. Het Schuitemanteam past hier prima bij. Ondernemers kunnen gewoon bij ons binnenlopen voor een vrijblijvende kennismaking.

‘zonnepanelencalculator’, een initiatief van Natuur en Milieufederatie Utrecht. Hiermee kunnen ondernemers en particulieren uitrekenen wanneer een invenstering in panelen zich gaat terugverdienen. Natuurlijk kunnen wij relaties hier ook in begeleiden.”

DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

INLOOPSPREEKUUR

Bram Faber, specialist op onder meer het werkterrein van duurzaamheid en innovatie, geeft aan dat de Nijkerkse vestiging van Schuiteman twee speerpunten heeft: duurzaamheid en digitalisering. “In het Tabakhuis wordt zo weinig mogelijk met papier gewerkt, waardoor een paperless office ontstaat. Bijna alles kan digitaal, zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. Dat is duurzaam en digitaal tegelijk. Tevens kunnen ondernemers terecht bij ons voor advies op het terrein van innovatie. Zo adviseren en begeleiden wij relaties bij het aanvragen en afhandelen van subsidietrajecten. Deze zijn vaak arbeidsintensief en vragen om veel inhoudelijke kennis en een uitgebreide administratie. Deze last nemen wij de ondernemer uit handen” zo geeft Faber aan. “Maar de advisering gaat verder. Zo heeft Schuiteman meegewerkt aan de

Schuiteman organiseert in Nijkerk de komende maanden een aantal keren een inloopspreekuur voor (startende) ondernemers. Onze adviseurs geven antwoord op uw vragen en staan u terzijde met advies. Op 11 december en 30 januari staan de deuren voor u open. U bent welkom tussen 16.00 en 19.00 uur in het Tabakhuis! Natuurlijk kan er ook altijd een aparte afspraak gemaakt worden.

«

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Nieuwstraat 9 3861 AJ Nijkerk Telefoon 033 - 303 32 30 E-mail nijkerk@schuiteman.com www.schuiteman.com

Staand v.l.n.r. Marlies van Asselt, Evert Hein Schuiteman, Bram Faber, Maarten Reussink en André van ’t Hof; zittend v.l.n.r. Willem Jan Schaap en André Moree.

NIJKERK

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

27


KENNISPARTNER

Tekst: Rachel Dibbets AA // Fotografie: Fotostudio Ede

Het nieuwe betalen en incasseren, bent u er al klaar voor? Op 14 februari 2014 stapt Europa over op de Single Euro Payments Area (SEPA). Als u dan uw administratie niet gereed heeft, zal uw geldstroom via de bank stagneren. Dit kan leiden tot een direct liquiditeitsprobleem! Vul daarom vandaag nog de SEPA-checklist in op bdo.nl/sepa. Na 1 februari 2014 kunnen de huidige Nederlandse overschrijvingen, incasso’s en (waarschijnlijk) acceptgiro’s niet meer worden gebruikt. De bank verwerkt dan namelijk geen batchbetalingen meer in Clieop-formaat. SEPA heeft dus grote consequenties voor het betalingsverkeer in Europa, voor consumenten en bedrijven. Wees daarom goed voorbereid.

DEADLINE: 1 FEBRUARI 2014 De grote vraag is of u als ondernemer na 1 februari 2014 nog kunt betalen en incasseren. Er kan na invoering van SEPA namelijk alleen nog maar betaald en geïncasseerd worden op basis van IBAN-bankrekeningnummers. Met betrekking tot incasso verandert er echter meer. Afhankelijk of er incasso aan particulieren of aan bedrijven plaatsvindt, zal de impact van SEPA groter zijn. Een korte opsomming van enkele wijzigingen: • de procedures rondom de aanlevering van incassobestanden aan de bank; • de te bewaren gegevens van een machtiging; • het formaat van de incassobestanden en terugmelding vanuit de bank; • de mandaatregistratie rondom de machtigingen.

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

Als ondernemer moet u bedenken welke risico’s u accepteert. Enkele concrete aandachtspunten hierbij zijn: • opzetten van nieuwe procedures voor incasso en het moment bepalen waarop u deze gaat invoeren. Het is belangrijk een testperiode in te bouwen. Verzamel op tijd de extra benodigde SEPA-informatie voor nieuwe en bestaande machtigingen; • afsluiten van nieuwe contracten voor incasso’s met de bank; • in alle applicaties het oude banknummer omzetten naar het nieuwe IBAN-nummer voor huurderdebiteuren, overige debiteuren, crediteuren en personeel; • aanpassen van alle uitingen waarop het banknummer staat vermeld zoals briefpapier, websites, visitekaartjes en acceptgiro’s.

dachtspunten hierbij zijn naast de ITcomponenten ook interne controle, juridische zaken, documenten, de tijdlijn, liquiditeit en kasstromen en bedrijfsrisico’s. Begin dus op tijd met de doorvoering van SEPA binnen uw onderneming en wees zo goed als mogelijk voorbereid. SEPA komt zeer snel dichterbij! Bij BDO werken mensen die luisteren en graag meedenken over uw onderneming en ‘problematiek’ rondom SEPA. Onze IT consultants van het SEPA team staan voor u klaar. Geïnteresseerd? Ga naar www.bdo.nl of bel 0318-43 93 00 voor een persoonlijke afspraak met de mensen van BDO Ede.

«

R.B. Dibbets AA, Accountant

U BENT VERANTWOORDELIJK

BDO

Hoewel de bank de overgang van de rekeningnummers zal verzorgen en uw softwareleverancier u waarschijnlijk aangepaste software zal leveren, bent u zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke doorvoering op alle wijzigingen binnen uw organisatie. De belangrijkste aan-

Rubensstraat 145 6717 VE Ede Telefoon 0318 - 43 93 00 E-mail rachel.dibbets@bdo.nl www.bdo.nl


REPORTAGE

Tekst: Jelmer van Nimwegen // Fotografie: Guy Ackermans

BROUWER & VAN BURKEN ASSURANTIËN BV

Intermediair en zorgverzekeraar helpen bij terugdringen verzuimkosten Zieke werknemers kosten de werkgever veel geld, zeker als ze moeten worden vervangen. Intermediair Brouwer & Van Burken denkt actief met ondernemers mee om de duur van het ziekteverzuim te verkorten en de kosten ervan te verdelen over meerdere belanghebbende partijen. ‘Ontdubbelen’ noemen ze dat. %URXZHU 9DQ%XUNHQ$VVXUDQWLsQ in Veenendaal bestaat al sinds 1932. Op dit moment werken er 12 mensen aan particuliere en zakelijke verzekeringen en pensioenen.Henri Nap, directeur en mede-eigenaar signaleert enorme verschuivingen op het gebied van met name zorg en zorgverzekeringen. “Zorgverzekeraars worden steeds actiever om werkgevers te ondersteunen bij een goede en snelle re-integratie van zieke werknemers. Als intermediair zijn wij het eerste aanspreekpunt. Brouwer & Van Burken is onafhankelijk, maar in deze regio werken we intensief samen met zorgverzekeraar Menzis. “Menzis is een grote speler in en om Veenendaal. Alleen al in onze portefeuille zijn 300 bedrijven met een collectiviteit bij ons aangesloten, waaronder ook een aantal grote”.

BESPAREN OP KOSTEN VAN ZORG EN VERZUIM Om die reden is ook Jacob Schuil aanwezig. Hij is accountmanager Sales bij Menzis. “We zijn met 2,1 miljoen verzekerden de op drie na grootse zorgverzekeraar. Door de goede contractafspraken die Menzis met zorgaanbieders maakt is het ook dit jaar weer gelukt om een scherpe premie te kunnen stellen. Klanten die collectief verzekerd zijn profiteren ook nog eens van 7% korting op de basisverzekering en 9% op de aanvullende verzekeringen. Maar ook werkgevers hebben voordeel bij een collectieve zorgverzekering. “Een collectieve zorgverzekering biedt namelijk volop kansen om te besparen op kosten van zorg en verzuim”.

ONTDUBBELEN Werd vroeger een werknemer ziek? Dan betaalde de werkgever de rekening. Nu gaan we ontdubbelen: we kijken welke marktpartijen bij kunnen dragen in de kosten. “We kennen de mogelijkheden voor funding en ontdubbeling goed. Dat kan een besparing opleveren van wel 15 tot 20% op preventie, interventie en re-integratie. In veel gevallen kunnen we de kosten van een interventie verhalen op de zorgverzekering van de medewerkers. En we hebben invloed op de wachttijden in de zorg. Met Menzis TopZorg zijn voor 11 ziekenhuisbehandelingen én fysiotherapie afspraken gemaakt over kwaliteit en snelheid. De besparing in wachttijd kan oplopen tot 40 dagen. En met de gratis wachtlijstbemiddeling wordt de wachttijd verkort met gemiddeld 37 dagen”.

SOLIDARITEIT “Wat ons ook aanspreekt,” voegt directeur en mede-eigenaar Hein Brouwer toe, “Is de intensieve aandacht van Menzis voor preventie. Ze bieden bijvoorbeeld gerichte til-trainingen maar ook voorlichting over het voorkomen van stress, gecombineerd met bijvoorbeeld een timemanagementtraining. En wat ook mooi is: Menzis selecteert niet. Niet op bestaande aandoeningen en niet op leeftijd.” Schuil heeft daarvoor een verklaring: “Het gaat ons om de solidariteit als principe, én om de voordeligste oplossing voor iedereen. Bovendien hebben we geen winstoogmerk!”

GEZONDE WERKNEMERS MAKEN EEN GEZOND BEDRIJF Elke collectiviteit bij Menzis krijgt een eigen case manager.Toch vinden ondernemers het prettig om met Henri of Hein te sparren over vlotte en goede oplossingen. “Dat zal niet minder worden,” vermoedt Henri Nap. “Door de lastige economische situatie kiezen steeds meer mensen voor een uitgeklede zorgverzekering met een hoog vrijwillig eigen risico”. Een gevolg zou kunnen zijn dat werknemers het bezoek aan een fysiotherapeut uitstellen en hopen dat het vanzelf overgaat.” Voor die situatie heeft Menzis de oplossing: de ondernemer kan het bedrijf collectief verzekeren. Hierin zijn de grootste risico’s voor de medewerkers afgedekt. “Heeft een werknemer geen fysiotherapie in zijn pakket en weet de werkgever dat zijn werk fysiek zwaar is, dan ligt daar dus een bedrijfsrisico.” Kortom, Menzis werkt er hard aan om de gevolgen van ziekteverzuim op de continuïteit van het bedrijf te minimaliseren. Want gezonde werknemers maken een gezond bedrijf!

«

BROUWER EN VAN BURKEN ASSURANTIËN BV Kerkewijk 28, 3901 EG Veenendaal Postbus 76, 3900 AB Veenendaal Telefoon 0318 - 51 90 67 E-mail info@brouwerverzekeringen.nl www.brouwerzekerheid.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

29


Het moment van loskomen Gestart met een droom en met een helder doel. Wij zorgen dat je snel met je administratie start en groeien met je mee.

Kijk nu op: www.snelstart.nl/starter

Wij laten ondernemers ondernemen. Factureren en boekhouden

www.snelstart.nl

t: 0222 36 30 61

twitter.com/snelstart

www.facebook.com/snelstart


VAN PUNAISES NAAR SPELDEN

Brancheverenigingen aan de vooravond van vernieuwing 32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


PLUS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Brancheverenigingen bieden juridische diensten en helpen bij het tot stand komen van collectieve arbeidsovereenkomsten maar is dat soort dienstverlening voldoende voor ondernemers om lid te worden of te blijven? Onderzoek door de businessuniversiteit van Nyenrode toont aan dat er behoefte is aan een meerwaarde. Brancheorganisaties moeten hun leden zowel diepgaander kennis als verdergaande onderlinge samenwerking aanbieden. De crisis heeft die verandering uitgesteld maar in een betere conjunctuur zal de noodzaak zich des te harder manifesteren. Verenigingen hebben het nergens makkelijk. Politieke partijen en sportclubs verliezen even hard leden als kerken en vakbonden. Ondernemers lijken trouwer dan werknemers maar ook hun lidmaatschap is niet langer vanzelfsprekend. “Met name de kleinere bedrijven zijn goed af met de diensten van een brancheorganisatie, terwijl de grotere eigen juristen en personeelsfunctionarissen in huis hebben maar het stom vinden geen gebruik te maken van de expertise van de vakvereniging. Horecabedrijven komen zonder hun bond niet in gesprek met burgemeester of politie en aannemers hadden op zichzelf nooit zoiets als de ZZP kaart kunnen organiseren,” verklaart Leo Witvliet, hoogleraar interim management, hun trouw. “En toch is dat steeds minder vaak genoeg,” vult Raoul Wirtz, Program Manager Executive Education, aan. “Brancheorganisaties moeten platforms bieden voor ontmoetingen en kennisuitwisseling. De behoefte aan vergaande samenwerking groeit. Het kleinere MKB blijkt bijvoorbeeld een fors bedrag uit te geven aan sales, maar een groot deel van die kosten kan worden teruggebracht door collectief in plaats van individueel initiatieven te ontplooien, en die zijn dan nog effectiever ook.”

MEER DAN EEN ETIKETTENWISSEL Wat moet er daarvoor concreet veranderen? Zijn er teveel organisaties en is fusie het antwoord? Volgens Witvliet leiden fusies enkel tot eenheidsworst. “Een etikettenwissel zal de ondernemers niet overtuigen. Vakverenigingen moeten eerder leren denken in ketens. Daarom richt die van de slagers zich al op verantwoorde voeding in plaats van uitsluitend op vlees en die van de bandenspecialisten op veilig rijden. Er is geen behoefte aan minder brancheorganisaties . Als dat zo was zouden ondernemers niet lid worden van twee of drie organisaties tegelijk om maar overal de benodigde kennis vandaan te halen. Wat wel nodig is, is een diepgaander kennisaanbod. Vroeger moest je als vakorganisatie een punaise zijn: ondiep maar breed. De toekomst vereist spelden: smal maar diepgaand. Het gevaar bestaat echter dat de geïnstitutionaliseerde structuren en gevestigde belangen binnen zo’n branchevereniging die transformatie in de weg staan. De verenigingsstructuur is op zich al een rem voor ingrijpende veranderingen, zeker aan de top. Er zijn daar bovendien veel mensen in dienst die al die jaren in een bepaald stramien gewerkt hebben, net zoals er in het verleden paden en

koersen zijn uitgezet waarvan het management maar moeilijk kan afwijken. Dat is in het bedrijfsleven niet anders.”

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Maar het besef druppelt gestaag door. MKB Nederland gaf Nyenrode zelf de opdracht na te gaan hoe brancheorganisaties ondernemender kunnen worden en vooral hun leden daarbij helpen. Meer ondernemerschap en in het verlengde daarvan meer innovatie is levensnoodzakelijk, zegt Raoul Wirtz, juist vanwege de crisis. “Bedrijven zijn alleen maar bezig geweest met overleven. Daardoor is er veel achterstallig onderhoud ontstaan. Een ondernemer die ooit als zelfstandig installateur in zijn tuinhuisje is begonnen en nu een bedrijf met enkele tientallen medewerkers runt, moet op een bepaald moment een omslag maken: meer delegeren, meer in grote lijnen denken, een professionele organisatie met

‘Een etikettenwissel zal de ondernemers niet overtuigen’ een MT leiden in plaats van een uit zijn voegende barstende eenmanszaak. Daarvoor is kennis en training nodig, maar door de crisis is dat verandermoment door veel ondernemers jarenlang uitgesteld. Daarnaast is er meer dan ooit behoefte aan innovatie, aan manieren om slimmer en dus goedkoper te werken. De internationale concurrentie neemt op alle vlakken sterk toe. Willen onze ondernemers het blijven redden, dan is verregaande onderlinge samenwerking op branche- en ketenniveau hard nodig, en dus een ondernemender branchevereniging die dit facilliteert. Een aantal elementen van de oude komen daarvoor goed van pas, bijvoorbeeld de getrapte organisatie met lokale en regionale afdelingen, maar op andere vlakken moet er veel veranderen.”

INITIATIEVEN EN EXPERIMENTEN STIMULEREN Ondernemende brancheverenigingen kunnen ook maatschappelijke initiatieven stimuleren die de overheid niet durft te steunen, meent

Leo Witvliet. “Neem de bevolkingskrimp in het noordoosten van Groningen en zuiden van Limburg. De politiek weet niet goed wat ze daarmee aan moet, maar ondernemers zullen die leegloop van het platteland juist als een uitdaging zien. Ik beweer daarmee niet dat dé oplossing direct van het bedrijfsleven komt, wel dat uit diverse kleinschalige initiatieven en experimenten een oplossing kan worden gedistilleerd. We denken nog steeds te snel dat de grote bedrijven als enige in staat zijn onze economie vooruit te helpen maar de voorbije crisisjaren hebben eens te meer aangetoond dat die vooral voor zichzelf zorgen. Ze hebben hun kosten van de crisis grotendeels afgewenteld op hun leveranciers, op het MKB, dat daardoor sterk op zijn vermogen heeft ingeteerd. De slagkracht van het midden- en kleinbedrijf is echter ongebroken.”

PRAKTIJKGERICHT Dat MKB kan bij de vernieuwde branchevereniging terecht voor diepgaander kennis en verdergaande samenwerking, en in het verlengde daarvan bij Nyenrode voor op maat gesneden opleidingstrajecten om het eigen ondernemerschap te verbeteren. “Wij hebben een keur aan specialisten op het gebied van de small business en het familiebedrijf bij ons werken,” aldus Raoul Wirtz. “Die kunnen en willen we dan ook graag ten behoeve van die bedrijven inzetten.” Maar de onderwijstrajecten die Nyenrode voor de leden van brancheorganisaties heeft ontwikkeld zijn allerminst schools. De opleidingen zijn sterk gericht op het dagelijks leiden van een bedrijf en zo ingericht dat de ondernemer geen moeite heeft de vertaalslag te maken van de algemene theorie naar de praktijk van zijn onderneming. “We verlangen een lerende houding van de ondernemers maar onszelf verbieden we een belerende,” vat Leo Witvliet het samen. Hoe de vernieuwing van de brancheverenigingen gedetailleerd zal uitpakken moeten de komende jaren uitwijzen. Vast staat slechts dat ze hun leden zullen stimuleren tot het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het innoveren van hun bedrijfsvoering. Als ze dat niet of in onvoldoende mate doen, zal dat trouwste verenigingslid van allemaal, de ondernemer, waarschijnlijk alsnog de weg opgaan van die leden van andere verenigingen en zijn lidmaatschap niet langer braaf elk jaar vernieuwen. De eerste vernieuwing wordt zo een voorwaarde voor de laatste.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

33


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer)

3

Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4 Voorbeeld overzicht Website-Leads

Alle relevante informatie wordt nu vastgelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Donderdag 3 januari 2013

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


PLUS

Tekst: Ed lamme // Fotografie: René Zoetemelk

QUICK SCAN

Cloud computing biedt ondernemers veel voordelen

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Mkb-ers hebben voor het voeren van hun administratie te maken met vele directe en indirecte kosten, zoals investeringen vooraf, ict-kosten, de accountant en betalen naar gebruik. Daarnaast heeft men vaak geen directe toegang tot hun gegevens, wat niet ten goede komt aan de slagvaardigheid van een bedrijf.

Een stijgend aantal ondernemers maakt gebruik van Exact Online, de bedrijfssoftware in de cloud. Nu al werken er ruim 120.000 bedrijven mee. Naar verwachting zal het aantal gebruikers explosief stijgen! “Online bedrijfsvoering is dé toekomst!” Sebastiaan de Jong, Sales Director van Exact, is daar stellig over. In het fraaie en transparante hoofdkantoor van Exact in Delft gaat hij nader in op de unieke bedrijfssoftware Exact Online. “Tijdens ons drukbezochte jaarlijkse event Exact Live 13, begin oktober in Ahoy in Rotterdam, bleek er veel belangstelling voor te zijn. Met Exact Online kunnen ondernemers de boekhouding zelf doen en slechts bij uitzondering onderdelen uitbesteden aan een accountant, of er juist voor kiezen zelf zo weinig mogelijk te doen en zoveel mogelijk uit te besteden. Daarvoor heeft de boekhouder zelf via internet toegang tot de informatie. Ondernemers krijgen 24/7 de meest betrouwbare en stabiele service. Dit is mogelijk omdat de infrastructuur van Exact Online permanent wordt bewaakt en de snelheid van de service in de gaten wordt gehouden. Met deze online software bespaart men op kosten voor een systeembeheerder, hardware en licenties. De gegevens worden veilig opgeslagen en dagelijks worden er automatisch nood back-ups gemaakt. Het is een buitengewoon aantrekkelijk pakket waarmee ondernemers een optimale digitale samenwerking hebben met hun accountant. Men betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik, inclusief support, veilige hosting en dagelijkse software updates.”

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN Sebastiaan de Jong benadrukt dat ondernemers met hun administratie aan de slag kunnen op het moment dat het hen schikt. “Voor ondernemers is de eerste prioriteit natuurlijk ondernemen en met Exact Online maken wij het gemakkelijk de cijfers te beheren. Via het selfservice portaal op onze website kan men zich aanmelden en een keuze maken uit de verschillende pakketten. Er zijn flexibele pakketten, men betaalt alleen voor wat gebruikt wordt. Om ondernemers zo snel mogelijk op weg te helpen, organiseren we door het hele land gratis trainingen. Inmiddels doen daar per maand al zo’n 600 nieuwe klanten aan mee. Via ons App Center kunnen specifieke apps gedownload worden, bijvoorbeeld een automatische uitwisseling van afschriften en betaalopdrachten tussen Internetbankieren en Exact Online. Maar er zijn ook apps om bedrijfsgegevens 24/7 wereldwijd mobiel bij de hand te hebben zoals Exact Online voor iPad, iPhone en Android. Wij bieden iedere ondernemer een unieke in de cloud geïntegreerde oplossing. Op dit moment is cloud computing de echte groeimarkt voor Exact, met een groei van 40% tot 50% per jaar. Met een focus op bedrijven met 1 tot 100 medewerkers zijn we de grootste leverancier van bedrijfssoftware in de cloud voor het mkb. Exact Online is innovatief en heeft de toekomst. Daar zijn wij van overtuigd.”

«

ONZE VISIE » Mkb-ers ervaren in de praktijk veel voordelen van online bedrijfssoftware. Veel ondernemers hebben dat inmiddels al ontdekt. Men heeft altijd en overal toegang tot belangrijke gegevens en kan eenvoudiger gegevens delen met de accountant. Daardoor heeft men constant grip op het bedrijf, is de samenwerking met de accountant beter en zijn de kosten lager. Het aantal gebruikers zal dan ook snel verder stijgen.

UW OPLOSSING » Ondernemers hebben altijd en overal hun gegevens bij de hand. Het enige wat men nodig heeft is een internetverbinding. Met Exact Online bespaart men op kosten voor een systeembeheerder, hardware en licenties. Omdat er in één omgeving wordt samengewerkt met de accountant is het advies RRNYHHOEHWHURSPDDW0HWRQ]HÀH[LEHOH pakketen betaalt men per maand alleen wat er daadwerkelijk nodig is. Via self service portaal op onze website kan men snel aan de slag!

EXACT Molengraaffsingel 33 2629 JD Delft Telefoon 015 - 711 50 00 www.exactonline.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

35


ALLES RAAKT DOORWEVEN MET ICT

Software is cruciaal voor het succes van topsectoren Het is vreemd dat ICT door Den Haag niet als aparte topsector is aangewezen , want of het nu om Logistiek, Agri & Food, Lifesciences & Health of Tuinbouw gaat, overal is software het dynamische element dat onze bedrijven internationaal zo’n grote voorsprong geeft. Bovendien is een aantal Nederlandse ICT bedrijven wereldvermaard, zoals TomTom en Exact, en is ons land toonaangevend op het gebied van datacentra en gaming.

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


PLUS Brancheorganisatie Nederland ICT vertegenwoordigt via haar 580 leden 80% van de ruim € 30 miljard die de sector omzet. Volgens voorzitter Bart Hogendoorn stuwt de sector haar eigen indrukwekkende innovatie en zal die de komende jaren nog in een stroomversnelling komen, met brede toepassingen voor augmented reality, robotica en 3 D printing. Dan is de vraag terecht of de overheid het belang van die innovatie voldoende erkent en facilliteert. De investeringen in hardware hebben merkbaar geleden onder de crisis, maar die in software hebben enkel de groei zien toenemen en geen terugval gekend. Is die spagaat tussen wat traditioneel de twee benen waren waarop ICT stond tijdelijk of permanent? “Steeds meer bedrijven nemen meer services af en kopen minder apparaten. De eigen mailserver wordt bijvoorbeeld vervangen door die van Google. Het lijkt er dus op dat de investeringsverhouding tussen software, hardware en services blijvend veranderd is,” antwoordt Bart Hogendoorn. “Maar er zijn ook bedrijven die juist voor extra investeringen in hardware kiezen, bijvoorbeeld om minder energie te hoeven gebruiken voor koeling. De hele bedrijfsvoering kan vaak aanzienlijk verduurzaamd worden juist dankzij de inzet van ICT, net zoals wij als sector al heel duurzaam zijn geworden.”

INNOVATION AWARDS Den Haag hamert op het belang van innovatie om onszelf uit de crisis te vernieuwen en ICT speelt vaak een sleutelrol bij die innovatie. Ook de topsectoren moeten het in toenemende mate hebben van ICT om in dit land met hoge arbeidskosten competitief aan de top te blijven. Een tuinbouwbedrijf moet heel precies kunnen bemesten, beluchten en

‘De software is het dynamische element’

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

veelal kleinere en zeer gespecialiseerde bedrijven die de meest interessante innovaties voortbrengen. “Zij spelen een sleutelrol in de topsectoren. Ze hebben niet alleen veel kennis van ICT maar ook van de industrie waaraan ze leveren. Alles raakt langzamerhand doorweven met ICT. Neem het fenomeen 3 D printing. Dat gaat een revolutie veroorzaken in de distributie, omdat consumenten in het vervolg geen volledige producten meer gaan bestellen maar halffabricaten, waarmee ze thuis hun eigen product printen. Zo’n revolutie laat ook zien hoe kwetsbaar een succesvolle sector als de logistiek is. De software is het dynamische element. Veel hangt dus af van de manier waarop ICT bedrijven in deze sector op de uitdaging van 3 D printing inspringen.”

OPLEIDEN VOOR BEROEPEN VAN MORGEN Is de politiek een aanjager of een sta-inde-weg als het op het tempo van innovatie aankomt? Het antwoord van Hogendoorn is wat tweeslachtig. “De overheid wil graag doorbraakprojecten en is niet blind voor het belang van ICT daarbij, maar ze kan wel meer voor de sector doen, bijvoorbeeld op het gebied van aanbestedingsregels. Het wordt ons niet moeilijk gemaakt, wat niet wegneemt dat het wel een stuk makkelijker zou kunnen. De samenleving als geheel kan nog een positiever beeld van ICT gebruiken. Meer jongeren zouden voor een opleiding in de ICT kunnen en moeten kiezen. Maar ook hier zie je hoe dynamisch onze branche is, want zowel het aantal banen als het aantal opleidingen is heel divers. Sommigen kiezen voor het onderhoud van systemen, anderen voor het programmeren en designen ervan. Scholing is in onze sector ook een continu proces, waardoor we tevens in staat zijn een groot aantal zij-instromers de switch te laten maken. In feite zijn de uitdagingen voor de scholing net zo indrukwekkend als die voor de industrie. De aansluiting van de theorie in het onderwijs op de praktijk in de industrie kan beter, wat niet wegneemt dat de evolutie zo snel gaat dat het onderwijs de bijna onmogelijke taak heeft nu mensen op te leiden voor beroepen van morgen die we momenteel nog niet eens kennen.”

HET BELANG VAN DE OMGEVING

besproeien om een optimale oogst te kunnen krijgen en die precisie kan enkel met gesofistikeerde software bereikt worden. Nederland ICT stimuleert innovaties op tal van manieren, onder andere via de Innovation Awards. Volgens Bart Hogendoorn zijn het namelijk

Software is niet tastbaar, en met de vele cloudoplossingen zijn ook ICT’ ers niet langer gebonden aan een vaste werkplek of werktijd. Toch kent Nederland wel degelijk enkele regio’s die de kenmerken vertonen van een Hollandse Silicon Valley, meent Bart Hogendoorn. Eindhoven is de bekendste, maar Amsterdam is er ook een: “Ik vroeg ooit de directeur van TomTom waarom hij zijn

bedrijf in Amsterdam gevestigd had, en hij antwoordde dat er in de hoofdstad zo ontzettend veel jonge mensen wonen of komen die talent en affiniteit hadden voor en met ICT dat hij het personeel maar voor het uitkiezen had. Met andere woorden: de omgeving is ook essentieel voor het slagen van ICT bedrijven. Daarom is Amsterdam ook een centrum voor de gamingindustrie, nog zo’n tak waarin ons land internationaal excelleert.”

‘Meer jongeren zouden voor een opleiding in de ICT kunnen en moeten kiezen’

Het belang van zo’n grootstedelijke hot spot kan nauwelijks overschat worden, vindt Bart Hogendoorn, zeker met de vele vernieuwingen die de komende jaren op ons af komen. “Google Glass is een mooi voorbeeld van augmented reality, net zoals de chirurg die via een robot opereert een voorbeeld is van de impact van ICT op de gezondheidszorg, maar het zijn nog slechts de eerste voorbeelden. Steeds meer diagnoses zullen op afstand kunnen worden gesteld; steeds meer producten zullen door de consument zelf kunnen worden samengesteld en geprint. De impact die dit soort vernieuwingen op ons dagelijks leven zullen hebben is enorm, het aantal nieuwe markten dat hierdoor zal ontstaan is groot, en overal is ICT de bepalende factor.” Als we de BV Nederland van deze nieuwe markten willen laten profiteren zullen we de vele kleinere en middelgrote ICT bedrijven die deze golf van innovaties mede sturen ruim baan moeten geven. De zeventiende eeuw werd voor ons land de Gouden Eeuw omdat we niet alleen de wind in de zeilen hadden maar ook nieuwe zeilen en schepen wisten te ontwikkelen, sneller en beter dan die van andere landen. Het is dan ook geen toeval dat één van de subgroepen van Nederland ICT de Software VOC is genoemd. Wachtten vier eeuwen terug de ondernemers nog op voldoende windkracht uit de juiste windrichting, dan wachten ze nu op de juiste combinatie van enen en nullen, alleen komt deze niet van overzee maar vanaf ons eigen land.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

37


ZAKELIJK RIJDEN Frank van Klink

In de rubriek zakelijk rijden informeert Frank van Klink (XLLease) ons over de nieuwste automodellen die wel of niet het overwegen waard zijn. Zowel Frank van Klink als autojournalist Lex van Velzen geeft kort commentaar op de getoonde modellen.

Lex van Velzen

STRAK IN ’T PAK

Audi breidt z’n A3-reeks gestaag uit. Volgend voorjaar wordt een fraaie vier-persoons cabrio met klassieke stoffen kap aan de reeks toegevoegd en dit jaar is de A3 Sedan al beschikbaar. Nu is Nederland niet zo’n land voor de standaard auto met kofferbak, maar dit is toch wel een bijzonder geslaagd exemplaar. En ten opzichte van de A4 is vooral het prijskaartje gekrompen. Frank van Klink: Grappig dat Audi en Mercedes elkaar in zo’n beetje elk segment treffen. Deze ronde wint Audi overtuigend! Lex van Velzen: Een echte wereldauto voor Audi: eind van dit jaar start ook in China de productie van de A3 Sedan.

FUTURISTISCHE FRANSOOS

HOOG IS HOT De geslaagde opvolger van de Golf Plus is niet alleen nog praktischer dan z’n voorganger maar nu ook beduidend dynamischer. De wat naar senioren riekende naam ‘Plus’ wordt bij de nieuwkomer dan ook niet langer gebezigd: de jongste telg van de huidige Golf-generatie gaat als Sportsvan door het leven. Wat langer dan de ‘gewone’ Golf maar aanzienlijk korter dan de Variant en toch een riante bagageruimte die tot 1.500 liter uit te breiden is. En door de fraaie lijnvoering zie je er niet aan af dat de Sportsvan toch nog even hoog is als z’n voorganger. Frank van Klink: Als deze Sportsvan volgend jaar op de markt komt zal’ie een nog grotere doelgroep gaan bereiken dan de Plus, laat maar komen!

Kijk, da’s toch weer eens even autre chose, die nieuwe Citroen C4 Picasso. Aan alle kanten vernieuwd, lichter, schoner en veiliger dan z’n voorganger. Ook het interieur is super hip: zaken als airco, navigatie en telefoon worden via een 7 inch touchscreen bediend en de duurdere versies beschikken daarnaast ook nog over een 12 inch HD-scherm als vervanging van het standaard dashboard.

Lex van Velzen: Mooie techniek, de vernieuwde Blind Spot Monitor kijkt nu ook over je schouder als je een parkeerplek verlaat.

Frank van Klink: Heftige vormgeving en leuke techniek. Gemiste kans: wel een actieve cruise control maar net niet echt actief: hij waarschuwt alleen maar remt niet zelf af als je te dicht op je voorganger zit. Lex van Velzen: Voor wie nog meer ruimte nodig heeft is voor 1.900 euro meerprijs de ‘Grand’ versie leverbaar, een echte zeven-zitter.

HET SOUFFLÉ-EFFECT

In tegenstelling tot z’n voorgangers heeft Peugeot de nieuwe 308 wat laten inzakken. Waren de 307 en de vorige generatie 308 behoorlijke hoge hoedenauto’s, de jongste generatie is beduidend lager en daarmee meer in lijn met de concurrentie. En Peugeot was blijkbaar uitgeteld, want twee keer dezelfde nummering voor totaal verschillende auto’s is nog niet eerder voorgekomen. Frank van Klink: Nette auto, wij hopen heel erg dat de veelbelovende 308 R ook in productie wordt genomen, leuke concurrent voor de snellere Golfs. Lex van Velzen: Stukken leuker dan z’n uitermate saaie voorganger, mooi strak interieur met weinig frutsels of overbodige knoppen en schakelaars.

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


onderscheiden in aanpak en creativiteit Huisstijlen, communicatiecampagne, verpakking of signing of aanverwante visuele communicatie.

Bovenbuurtweg 20, 6717 XA EDE | 0318-300740 | 06-30841792

info@dascommunicatie.nl dascommunicatie.nl

Huwelijksceremonie

Vergaderingen

Receptie

Conferenties

Bruiloftsdiner

Manifestaties

Trouwfeest

Trainingen

Bruidsovernachting

Presentaties

Mogen wij u een handje helpen? Bij piekdrukte of ziekte is het prettig wanneer u kunt beschikken over flexibele arbeidskrachten. VDB Dienstverlening is een volledig gecertificeerd partner die extra handen levert voor alle bedrijfsactiviteiten. Structureel of incidenteel. Waar, wanneer en hoe lang u maar wilt. Dat maakt ons veelzijdig in personeel. VDB Dienstverlening BV ‹ Renswoude ‹ T 0342 - 410 230

‹ I www.VDBgroep.eu

Training in Eerste Hulp en Veiligheid Wij kunnen o.a. de volgende cursussen aanbieden: • BHV • BHV herhaling • BHV voor TX keur EHBO • Reanimatie • EHBO voor Gastouders EHBO in combinatie met BHV voor de BSO • VCA Nieuw is onze webshop met ruim 1500 artikelen op het gebied van veiligheid Rietzanger 41 | 3906 ND VEENENDAAL Tel: 0318 556909 | Mob: 06 55 872345 www.vdc-training.eu | www.vdc-webshop.nl

Durft u te leren? ROC A12 Training & Advies start dit jaar weer met cursussen en opleidingen in Arnhem en Ede voor volwassenen. • Erkende certificaten en diploma’s • Vrijstellingsmogelijkheden voor reeds behaalde modules • Meerdere startmomenten per jaar • Bij u in de buurt • Verhoogt uw kansen op de arbeidsmarkt

Sterk in Biogasinstallaties - 24/7 servicedienst - Onderhoud pompen - Wisselen mixers - Gekwalificeerde monteurs - VCA** 2008\5.1 - ISO9001

Kijk voor meer informatie op www.a12.nl > volwassenenonderwijs. U kunt ook bellen naar 0318 45 51 80 of mailen naar trainingenadvies@roc.a12.nl

Ede & Velp | Training & Advies | www.a12.nl

www.denooij.nl www.pompentechnieknederland.nl


Univé helpt u ondernemen U bent zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat u naar eigen inzicht werkt en uw eigen doelen nastreeft. Ongebonden handelen, creëren en ontwikkelen. Helaas zijn er ongewenste voorvallen die uw enthousiasme flink kunnen afemmen en die uw onderneming zelfs de das om kunnen doen.

EGELD, GOED GER

VO O R E L K

A AR

ij. ltijd dichtb Univé is a dviseur! oonlijke a s r e p w u t Ontmoe

Univé Midden-Nederland Bedrijvenafdeling (0342) 42 07 44 U vindt ons in: Barneveld, Ede, Harderwijk, Nijkerk en Putten

www.unive.nl/dichtbij

Uw persoonlijke adviseur van Univé staat graag met u stil bij de risico’s die uw bedrijf loopt. Samen met u vraagt hij zich af welke risico’s u zelf kunt dragen, welke gevaren u voor kunt zijn (preventie) en voor welke scenario’s u het beste een verzekering af kunt sluiten. Zo krijgt u een advies op maat en dat geeft een veilig gevoel. Bel (0342) 42 07 44 voor het maken van een afspraak of kijk op www.unive.nl/zakelijk

Het Ondernemersbelang Foodvalley 5-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you