Page 13

RONDE TAFEL

Tekst: André Staas // Fotografie: Gerrit Boer

Arbeidsmarkt vraagt inzet en betrokkenheid werkgevers én werknemers Weinig vacatures, veel werkzoekenden. Als de economie straks herstelt, zal de banengroei niet spectaculair zijn. De arbeidsmarkt flexibiliseert verder; ondernemers investeren in betrokken en duurzaam inzetbare medewerkers. TE KOOP EN TE HUUR Een snel oplopende werkeloosheid, weinig vacatures, uitzendbureaus waar het maar geen lente wil worden, ondernemers die nauwelijks investeren, banken die de hand op de knip houden en een overheid die haar focus op drie procent heeft staan: komt het nog goed met ons land? Zeven ondernemers en een vertegenwoordiger van UWV praten geanimeerd over de arbeidsmarkt in het sfeervolle Loetje aan de Kade in Zwolle. In en om Zwolle valt de economische bedrijvigheid in vergelijking met die in andere landsdelen mee. “Maar ik zie ook hier veel bedrijfspanden met borden ‘te koop’ of ‘te huur’ op de gevel”, constateert Henk Buitenhuis, zzp’er en franchiser van de Care Group. “Er is een grote discrepantie tussen vraag naar, en aanbod van werk”, vult Grea van Middendorp, directeur van Concreet PD, aan. “Bij de hbo-functies, bijvoorbeeld op het gebied van ict en engineering, valt het nog wel PHH GDDU ]LMQ JHQRHJ YDFDWXUHV 0DDU YRRU lbo- en mbo-opgeleiden in praktische en licht administratieve beroepen is het lastiger.” De directeur van Intend, Wendy Wouters,

beaamt dit. “We zitten echt in een werkgeversmarkt. We krijgen veel meer open sollicitaties dan voorheen en ik zie steeds meer zzp’ers die aansluiting zoeken bij een grotere organisatie. Dat doen ze niet uit weelde.”

“Er is straks een grote behoefte aan betrokken medewerkers.” MARKT IS ÉCHT MOEILIJK “Werknemers zijn onzeker en bang”, merkt manager Werkgeversdiensten van UWVIJsselvecht, Anne Marie Eleveld op. “Er staan overal banen op de tocht, al doet onze regio het relatief nog goed.” Wouters vult aan: “Ze raken gestresst, melden zich ziek en

vragen hulp als ze zien aankomen dat ze hun baan verliezen. Ook werkgevers vragen hulp, maar dan als ze moeten snoeien in hun personeelsbestand. De markt is écht heel moeilijk.” En dan zijn er ook nog de media die dagelijks olie op de golven gooien met hun niet aflatende stroom negatieve berichten. Was het in 2008 en de jaren daarna zo dat de flexibele schil in het personeelsbestand -de uitzendkrachten- samen met het leger zzp’ers de klappen opvingen, nu vindt een gestage ontmanteling plaats van de vaste bezetting. “Voor mensen van boven de vijftig die vanuit de lagereschoolbanken hun leven lang hetzelfde werk hebben gedaan is het een ramp als ze op straat komen te staan”, vindt Bernhard Nanninga, directeur van BC Group. Ab Jongman, vestigingsmanager Zwolle van Metalektro Personeelsdiensten, onderschrijft dit: “Ondernemers hebben YDDN QLHW JHwQYHVWHHUG LQ GH]H PHQVHQ ze kunnen maar één ding en zijn niet gewend om te solliciteren. Hun positie is extra kwetsbaar omdat werkgevers ook nog eens de neiging hebben om hbo’ers op mbo-functies te zetten.”

GREA VAN MIDDENDORP

HENK BUITENHUIS

MARCEL LIONELL VAN KAMMEN

WENDY WOUTERS

Concreet PD heeft als kernactiviteit re-integratie, outplacement en loopbaanbegeleiding, dit onder het motto ‘direct duidelijk’.

Care Group is een landelijke dienstverlener die verzuimbegeleiding, arbeidsmobiliteit, keuringen en trajecten voor outplacement en re-integratie aanbiedt.

Intend adviseert en ondersteunt werkgevers op het gebied van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan de hand van coaching, training en behandeling.

www.concreetpd.nl

www.care-group.nl

ML|Management legt zich toe op het adviseren van ondernemers op het gebied van duurzaam ondernemen en het managen van deze processen. Daarnaast personeelsvoorziening op het vlak van participatie, werk naar werk, en vitaliteit en verzuim. www.mlmanagement.nl

www.intend.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2013

13


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.