Page 1

NR. 3

2013

ZWOLLE

De Fundatie: icoon van nieuwe Gouden Eeuw voor Hanzestad Zwolle

Quercus Technical Services echte kennisbron voor het bedrijfsleven

Odeon en De Spiegel: meer dan theaters alleen

De Fundatie architectonisch nu ook op topniveau

Wanbetalers verzuren de economie

ttttttttttttttttWWW.ONDERNEMERSBELANG.NL R023-0313 HOB Zwolle.indd 1

04-06-13 09:54


HÉT PLATFORM IN DE REGIO OM ONDERNEMERS TE ONDERSTEUNEN BIJ VERNIEUWING EN INNOVATIE Meer weten? Kijk op onze website.

WWW.KENNISPOORTREGIOZWOLLE.NL Kennispoort wordt mogelijk gemaakt door:

R023-0313 HOB Zwolle.indd 2

04-06-13 09:54


‘Als ik nu niet snel schakel, dan halen ze me in...’

Bij Brouwers geven we advies en begeleiden we op het gebied van alle vraagstukken die direct of indirect met eigendom en financiering van ondernemingen te maken hebben. Corporate Finance vraagt om daadkracht. Niet blijven hangen in rapporten, denkrichtingen, overwegingen en presentaties, maar samen met u tot de beste keuzes komen. We maken ons - dat is de strekking - persoonlijk sterk voor een oplossing. Met respect voor emoties, maar geleid door verstand. Met Corporate Finance openen we deuren voor u; deuren naar een nieuwe toekomst. De deur van Brouwers staat al voor u open. T / 038 851 52 00

R023-0313 HOB Zwolle.indd 1

E / info@brouwers.nl

W / www.brouwers.nl

V / Zwolle / Deventer / Arnhem / Genemuiden

accountants / adviseurs

04-06-13 09:54


Inhoud Het Ondernemersbelang Zwolle e.o. verschijnt vijf keer per jaar

Quercus Technical Services echte kennisbron voor het bedrijfsleven

Elfde jaargang, nummer 3-2013 OPLAGE 4.000 exemplaren COVERFOTO De deelnemers aan het rondetafelgesprek met met v.l.n.r.: Henk van Voornvelde – Marketing oost Laurens de lange - Unica Ralf keuning - Museum Coby van Sandbergen - Cibap Marc Otto - Deltion Jacob zantinge - bam Gijsje van Honk - Odeon Lucas Mulder - BAm Henk Jan Meijer - Burgemeester Fotografie: Gerrit Boer UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@ondernemersbelang.nl

06

De Fundatie: icoon van nieuwe Gouden Eeuw voor Hanzestad Zwolle Met de renovatie en uitbreiding van Museum de Fundatie is een bedrag van zes miljoen euro, exclusief (her)inrichtingskosten, gemoeid. Een gewaagde investering in tijden die voor de sector Kunst & Cultuur weinig goeds in petto hebben. Zwolle heeft er een icoon bij die staat voor economische en culturele bloei van een Hanzestad die al eens eerder een Gouden Eeuw meemaakte….

BLADMANAGER Novema Grootegast Jos Bosboom T 0594 - 51 03 03 j.bosboom@ondernemersbelang.nl LAY OUT VDS vormgeving! Postbus 668 9200 AR Drachten T 0512 - 38 11 14 F 0512 - 38 11 71 info@vds-vormgeving.nl DRUK Drukkerij Veldhuis, Raalte AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Gerrit Boer Harry Knevelbaard Paul Kusters (cartoon) Jeroen Kuypers Marco Magielse André Staas (Comm’Art) André Vermeulen (column) René Zoetemelk ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan TinyKlunder, t.klunder@novema.nl. Graag met vermelding voor welke editie van het Ondernemersbelang de wijziging betreft. ISSN: 1874 - 5466 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

08

Odeon en De Spiegel: meer dan theaters alleen

WEBSITE www.ondernemersbelang.nl/zwolle EINDREDACTIE Erik van Raalte T 0594 - 51 03 03 / 0594 - 69 56 14 e.vanraalte@ondernemersbelang.nl

Inspecties, advisering en opleidingen voor alle segmenten van de industriële markt. Quercus Technical Services, een snel groeiend familiebedrijf met 50 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Zwolle en Zoetermeer, biedt het haar relaties allemaal. Quercus is een echte specialist op drie vakgebieden: hoogspanningsinstallaties, laagspanningsinstallaties en explosieveiligheid. Quercus is één van de belangrijkste partners voor de off shore, de industrie en engineering- en adviesbureaus.

17

Bent u voor een bedrijfsfeest op zoek naar een bijzondere locatie? Of zou u een groot congres wel eens willen houden in een ambiance waar uw relaties nog lang over napraten? Dan moet u absoluut eens contact zoeken met Odeon De Spiegel Theaters in Zwolle, dé locatie voor vergaderingen, creatieve sessies, congressen, feesten, evenementen en eigen producties. De mogelijkheden zijn er onbegrensd!

De Fundatie architectonisch nu ook op topniveau “Dat ondernemend Zwolle zich zelfs in deze crisistijd volledig achter ons museum heeft geschaard, is in één woord geweldig. Met aanzienlijke sponsorbijdragen heeft het bedrijfsleven duidelijk gemaakt dat de Fundatie stevig in deze stad is geworteld en er echt bij hoort.” Met deze woorden onderstreept directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie zijn vreugde over de betrokkenheid van in totaal achttien lokale bedrijven bij de uitbreiding van dit museum voor beeldende kunst.

20

In het hartkatern Wanbetalers verzuren de economie

Ingenieurs streven naar het opzetten van ketens waaruit geen energie weglekt. In economische ketens wordt die rol vervuld door geld. Hoe meer bedrijven hun betalingen opschorten, hoe groter het verlies voor de keten als geheel. Om die vlot te trekken stimuleert het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) de implementering en toepassing van creditmanagement in het bedrijfsleven. “Het veilig stellen van de eigen cashpositie gaat ten koste van het MKB”, zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB.

Energie uit de golven Op termijn lijkt de zon de belangrijkste bron van hernieuwbare energie, maar de zee zou wel eens op de tweede plaats kunnen komen. Golven vormen geconcentreerde windenergie en zogeheten golfenergieconvertors kunnen deze omzetten in elektrische stroom. Helaas is de zee ook een bron van verwoesting. Tot nog toe liepen de meeste experimenten vast op stormschade en slijtage. De Wave Pioneer van FlanSea heeft de eerste testen succesvol doorstaan. Binnen tien jaar zou een commercieel levensvatbare vorm van golfenergie haalbaar moeten zijn.

- Veldhuis Media groeit door anticyclisch investeren in mensen en machines - Eteck maakt Nederland steeds groener

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 2

04-06-13 09:54


Column ■

En verder

Geen luchtfietserij

04

Nieuws

Voorspellen is moeilijk als je geen medium bent. Vooruitblikken op

04

Column Arjan Veltman

basis van een ontwikkeling of trend pakt bijna altijd anders uit dan

05

Jezelf zijn, worden en blijven

was verwacht. Kijk maar naar de rekenmeesters van de regering,

14

Marketing Oost aan de slag met Nieuwe Hanze

15

Museum de Fundatie

riaal waaruit blijkt hoe de economie zich ontwikkelt. Waarop het

16

Vakschool voor verbeelding Cibap

kabinet zijn beleid afstemt. Het mislukt keer op keer. Al na twee

18

Belemmert het ontslagrecht de ondernemer?

23

die een paar keer per jaar onder de naam Centraal Plan Bureau de coalitiepartijen en de Tweede Kamer voorzien van cijfermate-

maanden blijken de ‘ramingen’ zoals ze hun voorspellingen noemen, de prullenbak in te kunnen. Zelf geeft de directeur van het CPB

De mening van ons panel

ook toe dat ze maar wat zitten aan te klooien. Alleen zegt hij het

Budget Advies van Mensink & Stout

op een wat deftiger manier dan ik nu doe. Maar het komt op hetzelfde neer. In december verschijnen altijd blaadjes van astrologen waarin zij voorspellen welke rampen ons te wachten staan. Wie er wereldkampioen dit-en-dat wordt, wat voor zomer we zullen krijgen en waar er een revolutie uitbreekt. Als je zo’n blaadje een jaar bewaart en dan terugleest, blijkt er niets te zijn uitgekomen. Zelf deed ik op deze plek ook eens een voorspelling. In het najaar van 2011 schreef ik dat wij vóór het jaar 2050 de files op de wegen zouden hebben ingeruild voor een individueel vervoermiddel in

Strip

de lucht. Actieve ondernemers en forenzende werknemers zouden zich dan massaal per minicopter door de lucht verplaatsen. Ik durf nu al te voorspellen dat die voorspelling uit komt en nog sneller dan ik zelf had gedacht. In ons eigen Nederland staat al een vliegende auto klaar. De PAL-V (www.pal-v.com) van de innovatieve ondernemer Robert Dingemanse heeft een jaar geleden z’n eerste geslaagde testvlucht gemaakt. De tweepersoons luchtauto is productierijp, maar de directeur wacht nog tot 2015 met de levering van de eerste serie van 25 toestellen. Alles moet perfect zijn, hij laat niets aan het toeval over. In de orderportefeuille heeft Dingemanse naar eigen zeggen al 6.000 (!) belangstellenden, vooral uit het buitenland. Vermogende particulieren en zakenmensen financieren de jongensdroom van de entrepreneur. De PAL-V is een gyrocopter. Dat wil zeggen dat het toestel een start- en landingsbaan nodig heeft en niet als een helicopter loodrecht opstijgt. Om omhoog te komen is 165 meter nodig, voor de landing is 30 meter asfalt toereikend. Het laatste kan overal, voor het eerste is voorlopig nog een airstrip nodig. Daarvan zijn er enkele tientallen in Nederland. Op de weg haalt de autocopter 180 kilometer per uur, in de lucht gaat het met dezelfde snelheid. Hij loopt op benzine, gemiddeld 1 op 12. Nu nog kost het toestel ruwweg 250.000 euro, maar over tien jaar zou dat wel eens minder dan de helft kunnen zijn. De eerste kleurentelevisie en reizen per vliegtuig waren vroeger ook dure grappen; als de massa er vat op krijgt, dalen de prijzen vanzelf. En tegen de beroepsvoorspellers zeg ik “Vlieg op!” André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 3

03 04-06-13 09:54


Column

Nieuws CDA: oprichten kredietunies eenvoudiger

Citius - Altius Fortius Het Olympisch motto. Sneller - Hoger - Sterker. Het gaat steeds om het verleggen van je eigen grenzen. Tegen die inspirerende boodschap liepen wij aan, toen ik één van mijn zonen wat hielp met zijn spreekbeurt over de Olympische Spelen. Dat wij dus eigenlijk allemaal een Olympische prestatie leveren als wij onze persoonlijke grenzen, soms letterlijk stap voor stap, weten te verleggen. Van dat Olympisch gedachtegoed kunnen wij als ondernemers best veel leren. In de eindejaarsterugblik op de Olympische Spelen van Londen kwam dit heel treffend naar voren. Elke persoonlijke terugblik van onze Olympische Gouden winnaars liet eenzelfde verhaal horen. Zowel Ranomi, Epke, Marianne, Dorian als onze hockeydames focusten op het spelen van de beste wedstrijd van hun leven tot nu. Deze focus op de perfecte wedstrijd, voorkwam aandachtsverlies richting zaken waar zij geen invloed op hadden. De perfecte wedstrijd zou uiteindelijk goud kunnen opleveren. Albert Einstein quote zo’n kleine 100 jaar geleden: ‘we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.’ Wij moeten op zoek naar nieuwe gedachten en inzichten, waarmee wij onze problemen kunnen oplossen. In de Bijbel lezen wij hoe Koning Salomo de Here God niet bidt om geld en macht, maar om wijsheid. Wijsheid om recht te kunnen spreken, om daarmee op een geloofwaardige manier zijn volk te kunnen leiden. Hebben wij als ondernemers onze rol nog scherp? Hebben wij de wijsheid om uit te kunnen leggen waarom wij er als bedrijf zijn? Door écht te luisteren en op zoek te gaan naar dat scherpe inzicht, kunnen wij onze ‘problemen’ oplossen. De antwoorden ‘hangen in de lucht’. Laten wij bidden om wijsheid, dan worden wij als bedrijven uiteindelijk misschien kampioenen van Olympisch formaat in onze takken van sport. Arjan Veltman namens het team van Veltman Financieel Adviseurs B.V. Meer dan verzekeren.

04

Ewepo is official Kärcher-dealer professional & Service Center Vanaf 1 mei 2013 is Ewepo Reinigingssystemen B.V. te Zwolle official Kärcher-dealer professional geworden. Ewepo Reinigingssystemen B.V. bestaat al bijna 80 jaar en is als gespecialiseerde schoonmaakgroothandel door de jaren heen groot geworden door het leveren van een compleet assortiment aan reinigingsmiddelen, -materialen en -machines. Marcel van Amen over de keuze voor Kärcher: “Wij zijn trouw aan onze leveranciers, maar we moeten ook blijven inspelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Om alle trends binnen onze markt goed te kunnen blijven volgen, is het jaarlijks doorlichten van ons complete as-

v.l.n.r. Bram Karels, eigenaar Ewepo Reinigingssystemen B.V.; Marcel van Amen, eigenaar Ewepo Reinigingssystemen B.V. en Jean Paul Christy, Sales Director Professional Kärcher Nederland

sortiment een absolute vereiste. Naast de verkoop van reinigingsmiddelen onder de eigen merknaam Ewepo, is het nu ook tijd geworden om de focus te verbreden en onze klanten ook te kunnen voorzien van het juiste advies en inzet van reinigingsapparatuur.” Ewepo is trots op het feit dat Kärcher met zoveel vertrouwen wil investeren in het Ewepo-dealerschap en is er van overtuigd dat de samenwerking de komende jaren voor beide bedrijven een succes zal zijn.

 ADVERTENTIE 

Het CDA komt met een wetsvoorstel om de oprichting van kredietunies eenvoudiger te maken. Hierdoor moeten ondernemers binnen het MKB minder afhankelijk worden van banken als enige bron van financiering. Kredietunies zijn instellingen voor en door ondernemers binnen een sector of regio. Binnen deze kredietunies stoppen bedrijven spaargeld in een pot, waaruit andere bedrijven binnen die unie leningen kunnen krijgen. Met hun wetsvoorstel willen CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder het oprichten hiervan vereenvoudigen. Het CDA beschouwt het MKB als de banenmotor van de Nederlandse economie. De kredietverlening aan ondernemers gaat momenteel vanwege de crisis echter heel moeizaam. Daarom heeft het CDA al eerder een zeven puntenplan opgesteld om deze banenmotor weer op gang te brengen; een motor heeft immers olie nodig. Eén van die punten betrof de oprichting van kredietunies, waar het CDA een groot voorstander van is. Dat punt heeft het CDA nu verder uitgewerkt in de vorm van een wetsvoorstel. In het buitenland hebben kredietunies, als alternatieve financieringsvorm, hun meerwaarde in het verlenen van kleinere bedrijfskredieten al bewezen. Ook in Nederland spelen kredietunies steeds meer in op een groeiende maatschappelijke behoefte. De regering heeft deze behoefte ook onderkend. Het regeerakkoord bepaalt dat nieuwe alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies, zullen worden ondersteund, onder meer door middel van het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving. In de praktijk bestaat echter onduidelijk over de vraag of kredietunies wel of niet vallen onder de definitie van een ‘besloten kring’ op grond van art. 1:1 Wet financieel toezicht (Wft). Indien kredietunies door De Nederlandse Bank niet worden erkend als een besloten kring, hebben zij een bankvergunning nodig. Hierdoor wordt er een hoge drempel opgeworpen voor het oprichten en het functioneren van kredietunies. De opzet van het wetsvoorstel is om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder een kredietunie als ‘besloten kring’ kan worden aangemerkt. Het uiteindelijke doel is om die drempel te verlagen, waardoor meer bedrijven in het MKB van kredietunies gebruik kunnen maken.

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 4

04-06-13 09:54


Column

Orpheus eerste theater in Nederland met Koning Willem-Alexanderzaal Ter ere van het nieuwe staatshoofd krijgt de grote zaal van theater en congrescentrum Orpheus in Apeldoorn per 1 mei een nieuwe naam: de Koning Willem-Alexanderzaal. Met officieel akkoord van het Koninklijk Huis. Vanaf 2004 was deze zaal bekend als de Koninklijke Wegener Concert- en Muziekzaal. De zaal is met haar ruim 1300 stoelen, een van de grootste theaterzalen van Nederland en staat bekend om haar fenomenale akoestiek. Theater Orpheus heeft hiermee een primeur in theaterland, met als eerste een zaal vernoemd naar de nieuwe koning. “Apeldoorn heeft natuurlijk een speciale band met het Koningshuis en dat wilden wij als Apeldoorns theater en congrescentrum ook benadrukken. De troonswisseling was daar een mooie aanleiding voor”, aldus directeur Meta Neeleman.

Behoefte aan kennis

Kleine ondernemers laten veel geld liggen 85 procent van de MKB’ers die investeren in innovatie of duurzaamheid betaalt de investering onnodig helemaal zelf. Van subsidies voor innovaties maakt slechts 3 procent van de ondernemers gebruik, voor duurzaamheid 2 procent. - Meeste investeringen tot 10.000 euro - Roep om gezond economisch klimaat - Export voor velen stap te ver Dit blijkt uit een onderzoek onder 1153 MKB’ers, merendeels ZZP’er of werkgever van 2 tot 5 werknemers. Het onderzoek is gehouden door BusinessCompleet.nl. Investeringen tot 10.000 euro

46 procent van de ondervraagde ondernemers investeert in innovatie. Het gaat in veel gevallen niet om heel hoge bedragen; veelal tot een investering van 10.000 euro. Ook degenen die willen gaan investeren in innovatie denken niet in grote bedragen. Bijna de helft van de ondervraagden zegt aan een bedrag tot 10.000 euro voldoende te hebben.

Kleine ondernemers blijken veel behoefte aan kennis te hebben op het gebied van innovatie. Op de vraag ‘waaraan hebt u het meest behoefte als het gaat om stappen richting innovaties’ zegt 27 procent ‘kennis over innovatieve ontwikkelingen’, gevolgd door ‘netwerken’ (26 procent). Op de derde plaats staat ‘financieringsmogelijkheden’ (23 procent).

3) Vraag vanuit de klant/afnemer (15,3 procent). Ondernemers worden gestimuleerd om meer geld te steken in duurzaamheid als zij meer kennis zouden hebben van marktkansen (29 procent), financieringsmogelijkheden (20 procent) of in een netwerk op het gebied van duurzaamheid zouden zitten (20 procent).

Besparen energie populair

Weinig export

Qua duurzaamheid is er bij kleine ondernemers nog veel te winnen: 40 procent van de onderzochte ondernemers is al bezig met duurzaamheid. Een derde geeft aan ‘enigszins’ te investeren in duurzaamheid en dan vooral in het besparen van energie (46 procent). Ook deze investeringen worden door de meeste ondernemers zelf betaald. Bijna 60 procent geeft aan wel meer geld aan duurzaamheid uit te geven als het bedrijf in aanmerking komt voor subsidies. 45 procent zegt een bedrag tot 10.000 euro nodig te hebben voor maatregelen voor een betere duurzaamheid.

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat export voor de meeste kleine ondernemers nog een stap te ver is. Ongeveer één op de tien drijft (af en toe) handel met het buitenland. Het gros heeft ook geen plannen in die richting. Die enkeling die wel exporteert, investeert zelf. Een stimulans om te gaan exporteren is bijvoorbeeld netwerken in het buitenland (22 procent), kennis over marktkansen (10 procent) en nieuwe zakenpartners vinden (12 procent).

Kostenbesparing

Redenen om (meer) te investeren in duurzaamheid zijn: 1) Kostenbesparend op de lange termijn (36 procent) 2) Vanuit de gedachte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (30 procent)

Jezelf zijn, worden en blijven ‘Dus jij zegt dat ik mijzelf moet zijn en blijven? Dat is de eerste keer dat een coach dat tegen mij zegt. Dit keer niet het zoveelste veranderingsprogramma. Maar denken en werken vanuit wie ik bén. Heerlijk als dat kan en mag…’. De jonge vrouw waar ik mee in gesprek ben, is super enthousiast. Ze bruist van energie en is wat ze zegt: recht voor z’n raap, spontaan, eerlijk en puur. Met al haar enthousiasme schiet ze wat mij betreft met haar opmerking midden in de roos: geniet van het moois dat je in je hebt en geef het door! Denk, praat en handel vanuit je kracht en probeer niet de persoon te worden die anderen van je eisen. Voor haar ligt een analyse van haar persoonlijke gedrag en drijfveren. Altijd ervaar ik het weer als een mooi moment om samen een persoonlijke ‘karakterfoto’ te bekijken. Om samen na te gaan wie je bent, hoe inspirerend, veranderingsgezind of analytisch. Of je iemand bent van de details, of van de grote lijnen. Nooit gaat het daarbij over goed of fout. Wel zijn spannende momenten als we samen nagaan of je wel of niet past in jouw team. Waarom je wel of niet voor een bepaalde functie geschikt bent. Of je past in de cultuur van de organisatie. Of je je hart erin legt of niet… Ook is het belangrijk om na te gaan waarom je een bepaald gedrag vertoont. Toon je het gedrag wat je van huis uit meekreeg? Of is het ‘gewenst’ gedrag? De vraag is: pas jij je houding aan je baan en omgeving aan? Of is het andersom? De praktijk toont (te) vaak het eerste aan. Soms zelfs sterk geforceerd. Vaak onbewust, maar wel met alle gevolgen van dien… Je eigen karakter en je drijfveren kennen… En de gebruiksaanwijzing die daarbij hoort. Dat geeft winst.

Gezond economisch klimaat

Ondernemers willen over het algemeen best investeren als de overheid: 1) zorgt voor een gezond economisch klimaat (38 procent) 2) de belastingdruk verlaagt (19 procent) 3) de regeldruk vermindert (16 procent).

Jezelf worden, zijn en blijven… Mijn dochter Jentine en ik staan graag klaar voor gesprek. Bel of mail rustig voor meer informatie! Cock Grandia Cock Grandia Corporate Governance Vispoort 1-5 | 8261 CK Kampen | T 038 - 333 60 47 info@grandia.nu | www.grandia.nu

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 5

05 04-06-13 09:54


Bedrijfsreportage

5FLTU)BSSZ,OFWFMCBBSEt'PUPHSBmF(FSSJU#PFS

Maatwerk in inspecties, advisering en opleidingen

Quercus Technical Services echte kennisbron voor het bedrijfsleven

De trainingen die Quercus verzorgt zijn er van monteurniveau tot het niveau van post Hbo

Inspecties, advisering en opleidingen voor alle segmenten van de industriÍle markt. Quercus Technical Services, een snel groeiend familiebedrijf met 50 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Zwolle en Zoetermeer, biedt het haar relaties allemaal. Quercus is een echte specialist op drie vakgebieden: hoogspanningsinstallaties, laagspanningsinstallaties en explosieveiligheid. Een veelzijdig bedrijf dat zich onderscheidt door een brede dienstverlening, met voor ieder vraagstuk wel een maatwerkoplossing. Niet voor niets is Quercus ÊÊn van de belangrijkste partners voor de oshore, de industrie en engineering- en adviesbureaus.

Q

uercus is - naast Texemus en Certium - ÊÊn van de drie bv´s onder de vleugels van het moederconcern Certeq, met Paul Koop als directeur-grootaandeelhouder. Na 18 jaar zelf in de petrochemische industrie te hebben gewerkt, onder meer voor het voormalige Werkspoor (nu Stork), besloot Koop in 1990 tot de oprichting van Quercus. Aanvankelijk hield het bedrijf zich vooral bezig met de inspectie van

06

technische installaties, later ontwikkelde het zich ook steeds meer als adviesbureau en opleidingscentrum. Eigen ďŹ losoďŹ e

“Ik heb voor Werkspoor veel grote projecten in het buitenland gedaanâ€?, vertelt Koop. “Onder meer in EthiopiĂŤ, Iran, de Emiraten en LibiĂŤ. Daar heb ik een schat aan ervaring opgedaan op het gebied van engineering, aanleg en onderhoud van

grote industriĂŤle installaties. In die jaren heb ik een eigen ďŹ losoďŹ e ontwikkeld voor het organiseren van een bedrijfsvoering. Die wilde ik graag in praktijk brengen. Met die ambitie heb ik Quercus destijds opgericht, met toen nog Donkerbroek als vestigingsplaats.â€? Verbetertrajecten

Koop wijst erop dat er in de beginjaren als gevolg van nieuwe regelgeving veel

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 6

04-06-13 09:54


behoefte bestond aan het uitvoeren van technische inspecties. Hij zette z’n filosofie daarom uit bij diverse grote bedrijven. Dat heeft Quercus geen windeieren gelegd. Als snel was het bedrijf met de inspectiewerkzaamheden actief voor onder meer de olie- en gassector. En al spoedig volgden ook andere sectoren. “Het ging er toen vooral om dat de veiligheidsstatus van de installaties werd vastgesteld”, blikt Koop terug. “Op basis van structurele tekortkomingen ontwikkelden wij verbetertrajecten.”

de opening van de vestiging in Zwolle meteen een practicum te bouwen dat wel onder deze regeling viel. Daarnaast werd samen met een constructiebedrijf een nieuw mobiel practicum ontwikkeld dat ook vanuit Engeland gecertificeerd werd. Het was daarmee het eerste op het Europese vasteland. “Een uniek product, waar al snel veel vraag naar kwam”, zegt Koop. “We bouwen voor onze opdrachtgevers inmiddels steeds vaker dergelijke practicums. We hebben dat bijvoorbeeld al gedaan voor Shell in Nigeria en voor Gazprom in Rusland.”

Advisering en opleidingen

Deskundige trainingen

Quercus vestigde hier naam en faam mee en steeds vaker klopten grote bedrijven aan voor adviezen, bijvoorbeeld voor zorgsystemen en onderhoudssystemen. Maar ook voor beleidsadviezen. Koop besloot hier optimaal op in te spelen en meer werk te maken van z’n adviespoot. In 1993 werd ook met de opleidingen begonnen, aanvankelijk in samenwerking met Siemens Nederland, later zelfstandig. Koop: “We hadden al zoveel geleerd van de inspecties dat we precies wisten wat onze klanten moesten weten. Er zit veel synergie tussen inspecteren, adviseren en opleiden. In eerste instantie hebben we voornamelijk hoogspanningsopleidingen verzorgd, maar al snel kwamen daar laagspanningsopleidingen bij. Door onze inspecties deden we ook veel expertise op op het terrein van explosieveiligheid. Toen daar rond de eeuwwisseling nieuwe wetgeving voor van kracht werd, hebben we daar een specialist opgezet en ook cursussen voor ontwikkeld.”

De trainingen die Quercus verzorgt, zijn er van monteurniveau tot het niveau van post Hbo. “Mensen worden hier zowel theoretisch als praktisch opgeleid tot deskundigen aan wie de directie met veel vertrouwen verantwoordelijkheid kan overdragen voor het veilig werken binnen een onderneming”, stelt Koop. “We bieden uiteenlopende opleidingen, van elektrotechniek tot en met explosieveiligheid. Met onze opleidingen spelen we nadrukkelijk in op de marktontwikkelingen. Was er vroeger sprake van 80% standaardwerkzaamheden en 20% maatwerk, nu is dat omgekeerd.”

Practicums

Het eerste practicum voor de opleidingen werd in 1993 geopend in Zoetermeer. In 2008 werd het huidige bedrijfspand in Zwolle betrokken. Hier is nu het grootste schakelpracticum van Nederland gevestigd. Steeds meer grote bedrijven hebben door de jaren heen gebruik gemaakt van de diensten van Quercus. Dat leidde in 2005 tot de bouw van een mobiel practicum op het vlak van explosieveiligheid. Dit practicum bleek in een grote behoefte te voorzien. Er werden cursussen door het hele land gegeven. Certificatieregeling

Omdat het mobiele practicum echter niet voldeed aan de Britse certificatieregeling, besloot Koop om bij

Texemus en Certium

Enkele jaren geleden heeft Koop de bv’s Texemus en Certium opgericht. Binnen Texemus worden installaties gebouwd met behulp van webtechnologie. “Voor projecten worden installatiedelen slim gekoppeld met alle activiteiten, informatie en personen, om risico’s, kwaliteit, geld, planning en veranderingen beheersbaar te maken”, legt Koop uit. “De combinatie betekent projectmanagement. Deze slimme benadering geldt ook voor onderhoud. Wij tonen aan dat met de inzet van het systeem tot 30% kan worden bespaard op de aanleg en het onderhoud van installaties.” Met Certium wordt alert ingespeeld op certificatie-eisen. Deze bv is onder meer gespecialiseerd in examinering en certificering van vakbekwaamheid. Dit is van belang voor beroepsprofielen met een hoog risicoprofiel. “Al met al onderscheiden wij ons door een breed scala aan dienstverlenende activiteiten”, besluit Paul Koop. “We kunnen onze opdrachtgevers altijd op maat bedienen en zijn op het vlak van complexe installatietechniek uitgegroeid tot een echte kennisbron voor het bedrijfsleven.”

Paul Koop: “Er zit veel synergie tussen inspecteren, adviseren en opleiden” Quercus Technical Services Baileystraat 3 8013 RV Zwolle T 038 - 452 99 91 F 038 - 452 56 90 info@qts.nl www.qts.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 7

07 04-06-13 09:54


Rondetafelgesprek

5FLTU"OESĂ?4UBBTo$PNN"SUt'PUPHSBmF(FSSJU#PFS

Met de renovatie en uitbreiding van Museum de Fundatie is een bedrag van zes miljoen euro, exclusief (her)inrichtingskosten, gemoeid. Een gewaagde investering in tijden die voor de sector Kunst & Cultuur weinig goeds in petto hebben. Zwolle heeft er een icoon bij die staat voor economische en culturele bloei van een Hanzestad die al eens eerder een Gouden Eeuw meemaakte‌.

De Fundatie: icoon van nieuwe Gouden Eeuw voor Hanzestad Zwolle 08

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 8

04-06-13 09:54


(JKTKFWBO)POLi*OJTIFUCFFMEHFLBOUFMEEFFDPOPNJTDIF schwung zit in Oost-Nederland.�

O

p 31 mei opende Prinses Beatrix de nieuwste aanwinst van Zwolle. Een gebouw waar je trots op mag zijn. Een gebouw waar je kunt genieten van boeiende tentoonstellingen en spectaculaire architectuur. Een gebouw waar je een tijdsprong maakt van het Singelgebied van de 19de eeuw naar de eivormige uitbreiding van de 21ste eeuw bovenop het bestaande gebouw. Van daaruit heb je een werkelijk schitterend uitzicht over de oude binnenstad. Volgens directeur Ralph Keuning illustreert zijn museum de kwaliteit van Zwolle, die over honderd jaar nog net zo veelomvattend en hoogstaand is als nu. “We zijn van de geschiedenis en weten als geen ander dat de waarde van iets goeds alleen maar toeneemt naarmate de jaren verstrijken en de successen zich aaneenrijgen. Zwolle onderscheidt zich op deze wijze en met dit gebouw net zoals Groningen dat met het Groninger Museum doet. Het museum staat symbool voor de ambities van de stad en de provincie.�

Zwolle scoort

En Zwolle was al een sterk merk‌. De afgelopen 10 tot 15 jaar is de economische kracht van de Overijsselse hoofdstad met sprongen toegenomen, al wordt dit niet voortdurend en door iedereen beleefd. “Overheid, ondernemers, instellingen en burgers hebben daar bewust aan gebouwdâ€?, stelt Henk van Voornveld. “Er is hier duidelijk te zien dat, met de blik naar buiten gericht, eendrachtig is gewerkt aan een stevige stad. Zowel op economisch als op sportief en cultureel gebied heeft Zwolle zich de afgelopen jaren gestaag ontwikkeld in de volle breedte. Zwolle scoort, dat merk je overal!â€? Burgemeester Henk Jan Meijer vult aan: “We scoren met iconen als de overheerlijke

Gijsje van Honk is directeur van de theaters De Spiegel en Odeon, die samen beschikken over 2.000 stoelen en 5 zalen. Naast theatervoorstellingen vinden er commerciĂŤle activiteiten plaats.

3BMQI,FVOJOHi;XPMMFWPSNUJOEFWJUBMFLFSOWBOEF oostelijke vleugel van de noordelijke Randstad.�

Librije en het sympathieke PEC Zwolle, maar het is vooral de complete stad, die Zwolle zo aantrekkelijk maakt, zowel voor ondernemers als voor bewoners en bezoekers. We hebben een uitgebreid voorzieningenniveau en een uitstekende bereikbaarheid.� Volgens Laurens de Lange komt de kracht van Zwolle voort uit haar DNA. “De verschillende domeinen werken hier heel goed samen; in West-Nederland zie je eerder strijd. Dat heeft te maken met de overzichtelijke schaal; de netwerken vallen hier heel gemakkelijk in elkaar.�

Jacob Zantinge is projectleider bij Regio Oost van BAM Utiliteitsbouw BV. Denken in kansen

“Je voelt hier de ambitie; Zwollenaren denken in kansen en initiatievenâ€?, vindt Keuning. “Als je hier iets wilt, heb je snel een paar mensen met je mee. Zwollenaren denken en doen graag mee, het zijn ĂŠcht ondernemende mensen. Zowel mannen als vrouwen; niet voor niets zijn de afgelopen tijd drie Zwolse vrouwelijke ondernemers in de prijzen gevallen: Marjanne Sint van Isala Ziekenhuis, Marlies van Wijhe van Van Wijhe Verf, en Thecla Bodewes van de gelijknamige scheepswerf in Hasselt.â€? Coby Zandbergen beaamt het ondernemende gedrag van Zwollenaren. “Initiatieven krijgen hier de ruimte; Zwollenaren zijn genereus. Dat geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor instellingen voor zorg, onderwijs, cultuur, noem maar op.â€? Ook Lucas Mulder valt deze typisch Zwolse mentaliteit op, zeker als hij een vergelijking maakt met andere landsdelen. “Ik heb veel projecten onder handen gehad in Zwolle, maar ook in Almere en Lelystad. Wat me hier opvalt, is de kleinere schaal; de mensen zijn hier benaderbaar en steken zonder te morren de handen uit de mouwen.â€? Waarop de burgemeester de slogan ‘Samen maken we de stad’ aanhaalt: “We geven elkaar de ruimte en houden de lijnen graag kort.â€?

-BVSFOTEF-BOHFi*OIFUIFMFMBOEXPSEUJOHFTQSPLFOPWFS “de Nieuwe Hanze� in Zwolle.�

Wervelende situatie in wervende stad

Nu is aanpakken en samenwerken niet iets nieuws in Zwolle. Sterker nog: de stad heeft een eeuwenoude Hanze-traditie van waaruit zij zich heeft ontwikkeld tot onomstreden centrumstad in de regio en onbetwist voorzitter van de Regio Zwolle met zeventien regiogemeenten. In Twente gaat dat wel eens heel anders‌. In de tegenwoordige Hanzestad Zwolle is kunst en cultuur een bindende factor. Ondanks dat overal in het land kunst en cultuur zijn beland op het oerblok van de bezuinigingen, heeft Zwolle de keuze durven maken om kunst en cultuur hoog in het vaandel te houden. “Overheden, ondernemers en andere partijen voelen de toegevoegde waarde van kunst en cultuur hier goed aanâ€?, zo ervaart Gijsje van Honk. “Investeren in cultuur is investeren in een levende en levendige stad die ook aantrekkelijk is voor jongeren, zo merken we. Zwolle telt voldoende mensen om een ruim aanbod op het gebied van kunst en cultuur in de lucht te hebben en te houden. Niet alleen op het gebied van de amateurkunst, maar ook in Museum de Fundatie en de theaters De Spiegel en Odeon. Daarnaast vele andere initiatieven als het Bevrijdingsfestival en poppodium Hedon dat wordt uitgebreid met een tweede zaal. Verschillende initiatieven van kunstenaars zorgen voor een wervelende stad.â€?

Ralph Keuning is directeur van Museum de Fundatie. Het museum is nog maar acht jaar oud en telt 53 medewerkers, inclusief wie bij Het Nijenhuis in Heino/Wijhe werkzaam zijn. Begonnen met 15.000 bezoekers in het eerste jaar in Zwolle (2005) telt het museum nu 90.000 bezoekers. Creatieve talenten ontwikkelen en vasthouden

Goed gedijende kunst en cultuur vormen een gezonde conditie voor de verschillende creatieve opleidingen die Zwolle rijk is: naast de vakschool voor verbeelding Cibap zijn het Deltion College en de hogeschool

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 9

(Vervolg op pagina 10)

09 04-06-13 09:55


Rondetafelgesprek

)FOLWBO7PPSOWFMEi;XPMMFJTJOIFUIBSUWBOEF/JFVXF)BO[F en wordt erkend als de sterkste regio van Midden-Nederland.�

voor kunsten Artez broedplaatsen voor creatief talent dat zijn weg vindt naar de creatieve industrie. “In Zwolle wordt van alles geleerd, bedacht en geproduceerd op creatief gebied�, aldus Marc Otto. “Omdat de verbindingen hier goed zijn komt er veel vanuit de regio en zelfs verder naar Zwolle. Zo ontstaat een kritische massa aan instellingen en wordt Zwolle, ook creatief gezien, steeds interessanter. Op cultureel gebied is Zwolle een stad van belang geworden. De wisselwerking tussen onderwijs en instellingen is heel inspirerend; studenten kunnen op verschillende plekken in Zwolle

10

$PCZ;BOECFSHFOi$SFBUJWJUFJUXPSEUJOJOEFEBHFMJKLTF routine aangegrepen voor innovatieve ontwikkelingen.�

terecht om praktijkervaring op te doen. De creatieve opleidingen zijn voor de Zwolse economie van toenemend belang.� Keuning valt Otto bij. “We moeten creatieve talenten ontwikkelen en vasthouden; zo worden we een magneet voor talenten

+BDPC;BOUJOHFi%FTUBE;XPMMFJTJOFFONPPJFNJYWBOPVE en nieuw.�

van buiten en wordt onze creatieve sector steeds prominenter. Met als gevolg een levendige stad met een bruisend cultureel leven. Daar proďŹ teert iedereen van: bewoners, ondernemers en bezoekers.â€? Motor van voorspoed

Coby Zandbergen is voorzitter van het College van Bestuur van de vakschool voor verbeelding Cibap, een mbo-opleiding met 150 medewerkers en 1.600 studenten: vakbekwame en gemotiveerde creatievelingen die hun weg vinden naar de creatieve industrie.

Een teken van leven. Zo ziet Zandbergen het wervelende culturele klimaat in Zwolle. “Een stad die leeft heeft impliciet een warm cultureel klimaat dat een goede voedingsbodem is voor economische voorspoed. Kunst en cultuur behoort verweven te zijn in alle vezels van alle organisaties. De culturele wereld is niet

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 10

04-06-13 09:55


losgezogen van de ‘echte’ wereld, maar maakt daar deel van uit. De renovatie en uitbreiding van Museum de Fundatie zie ik dan ook niet als een subsidieproject, maar als een investering die rendeert. Vergelijk het maar met De Nachtwacht: die is gemaakt in de Gouden Eeuw toen creativiteit de motor van onze economische

Laurens de Lange is commercieel directeur van Unica, de landelijke technisch dienstverlener met 1.700 medewerkers. 400 daarvan werken in de regio Zwolle. Het van oorsprong Zwolse bedrijf onderscheidt zich met duurzaamheidsprojecten en duurzaam technisch beheer. voorspoed was. Nu is dat precies zo: een succesvolle organisatie dankt veel van zijn succes aan de inbreng van creatieve geesten die aanzetten tot innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat creatievelingen geld opbrengen, nu en in de toekomst. De beeldcultuur wordt steeds belangrijker en biedt kansen voor ondernemers. Hoe beter we erin slagen om onze creatieve know how om te zetten in bedrijvigheid, hoe groter de bijdrage van de creatieve sector aan de voorspoed van Zwolle.” Nieuwe glorietijd met randje kunst en cultuur

Kunst en cultuur horen er dus gewoon bij en zijn gekoppeld aan economische kracht. Maar dit betekent nog niet dat alles vanzelf gaat. De sector moet zichzelf wel op de kaart zetten en houden: be good and tell it! De creatieve sector verdient dan ook een status als regionale topsector, en in het programma van de Economic

Lucas Mulder is Hoofd Productie van Regio Oost van BAM Utiliteitsbouw BV. Het landelijk opererende bouwbedrijf heeft zijn naam verbonden aan onder meer het nieuwe Isala Ziekenhuis, het duurzame kantoor van Enexis en… Museum de Fundatie.

Board van de samenwerkende zeventien regiogemeenten moet deze status zichtbaar worden. “Onze sponsoren snappen het belang van kunst en cultuur”, aldus Van Honk. “Het effect van De Spiegel en Odeon op de regionale economie is enorm omdat het in de mensen is gaan zitten.” Ook in het concept van de Nieuwe Hanze verdienen kunst en cultuur hun plek. De Nieuwe Hanze zorgt voor een verbinding met de continuïteit in de geschiedenis. De mêlee aan nationale en internationale economische activiteiten kunnen zich spiegelen in dat wat de Fundatie laat zien aan eigen collectie en exposities. Zo staat de Nieuwe Hanze voor

Henk van Voornveld is directeur van Marketing Oost, de organisatie die de marketing verzorgt van de stad Zwolle en de regio daaromheen. Marketing Oost telt 37 medewerkers.

een eeuwenoude ondernemersgeest, voor internationale verbindingen, voor prettig samenwerken. Zo kan in en rond Zwolle een nieuwe glorietijd aanbreken. Met een randje kunst en cultuur op alles. Communiceren met inhoud

Van 2.000 m² netto tentoonstellingsruimte in het huidige gebouw naar 3.000 door een markante uitbreiding op het dak. Dat behelst de bouwklus die BAM Utiliteitsbouw onder handen heeft gehad bij Museum de Fundatie. “We zijn als museum in Zwolle begonnen in 2005 met 15.000 bezoekers en richten ons consequent op een brede doelgroep”, vertelt Keuning. “Doordat we populaire en

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 11

(Vervolg op pagina 12)

11 04-06-13 09:55


Rondetafelgesprek

)FOL+BO.FJKFSi*OJT;XPMMFEĂ?USFOEJOHUPQJDWBOPOTMBOEw

-VDBT.VMEFSi*OTQFFMUXBUFSFFOQSPNJOFOUFSPMJO;XPMMF als drager van de stad en verbinder met de omgeving.�

specialistische tentoonstellingen aanbieden dragen we bij aan het culturele klimaat over de volle breedte. We vinden het belangrijk dat mensen kennis maken met beeldende kunst. Kunst zet mensen tot denken. Met onze nieuwe faciliteiten kunnen we naast onze eigen collectie parallel aan elkaar twee grote tentoonstellingen brengen. We proberen via de inhoud van de kunst te communiceren!� Op 31 mei heropende Prinses Beatrix het museum. De bestaande locatie, het voormalige Paleis van Justitie, is spectaculair uitgebreid met een ei-vormig bouwwerk dat door het dak heen op een eigen fundering staat. De architectonische integriteit blijft zo overeind en de gebogen lijnen onderstrepen de relatie met het parklandschap.

Henk Jan Meijer is burgemeester van de gemeente Zwolle. De hoofdstad van Overijssel telt 123.000 inwoners en zo’n 1.000 medewerkers. De gemeente doet het voorzitterschap van de zeventien gemeenten tellende Regio Zwolle.

12

BLOB-architectuur

Een knap staaltje architectuur, zo mag je het Fundatie-ei gerust noemen. Het is typische ‘BLOB-architectuur’ die je overal inde wereld ziet. Moderne 21ste eeuwse architectuur die –anders dan de koepel van de Rijksdag in Berlijn- tot uitdrukking komt in een dubbele ellipsvorm. Was het voor de architect al een kunstwerk, voor de bouwer geldt dit helemaal. “We moesten alles uit de kast halen om het te maken zoals de architect het had bedacht�, vertelt Mulder. “Dat komt door de ronde vormen. In een rechthoekig kantoorgebouw kunnen onze mensen prima uit de voeten, maar dit was heel andere koek.� Mulder’s collega Jacob Zantinge vult aan: “Er zijn zelfs onderdelen in het gebouw die we niet in 3D konden tekenen. Daar hebben we gewoon ‘in het werk’ gebouwd, zoals we dat noemen. Zo ging dat vroeger ook; het komt dan aan op puur vakmanschap, op inzicht, ervaring, improvisatievermogen en creativiteit.� Het icoon staat er. De stad is een attractie rijker. Die staat net zozeer voor een creatief imago als voor de stedelijke

.BSD0UUPi&SHBBUOJFUTCPWFO;XPMMF JOw

ontwikkeling vaneen cultureel kwartier. Vergelijk maar weer eens met Groningen, waar het Groninger Museum in relatie met de stedelijke herverkaveling van de Folkingestraat een van de meest aantrekkelijke funshopping zones van ons land heeft opgeleverd. Aan Zwolle nu de uitdaging om ook zo’n gebied op de kaart

Marc Otto is lid van het College van Bestuur van het Deltion College dat 16.000 studenten en 1.200 medewerkers telt. Het regionaal opleidingencentrum (ROC) is een kennispartner voor een duurzaam vitale arbeidsmarkt in een snel veranderende samenleving waarin scholing inhoudt: duurzame inzetbaarheid.

te zetten. Met fysieke elementen: winkeltjes, ateliers en horeca. Ondersteund door digitale elementen: apps die de complete cultuurhistorische rijkdom van de fraaie Zwolse binnenstad ontsluiten. Welkom in de nieuwe Gouden Eeuw van Hanzestad Zwolle!

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 12

04-06-13 09:55


Interview

Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer

Veldhuis Media groeit door anticyclisch investeren in mensen en machines Veldhuis Media heeft zich ontwikkeld tot een specialistische full colour drukkerij die het hele grafische traject, van grafisch ontwerp tot verzending per post, onder één dak aanbiedt. Directeur Erwin de Lange legt uit: “We beschikken om te beginnen over een creatieve studio met grafisch ontwerp en DTP. Daarnaast is er uiteraard een drukkerij met drie 72/103 full colour drukpersen en digitale printmachines. Ten slotte heeft het bedrijf een eigen grafische afwerking, waaronder snijden, vouwen, geniet brocheren en wire-o binden. “Doordat we de hele keten in huis hebben, houden we maximale grip op het proces en daarmee op de kwaliteit. Voor onze klanten betekent het vooral gemak.”

H

et bedrijf telt vijftig medewerkers. In opdracht van uitgeverijen, reclamebureaus, drukwerkintermediairs en grote bedrijven worden in Raalte magazines, catalogi, tijdschriften, boeken, jaarverslagen en verkoopbrochures geproduceerd. Dat gebeurt volcontinu, dat wil zeggen in 3 ploegen, 5 dagen lang, 24 uur per dag. Motivatie en betrokkenheid

Tegen de stroom in investeren. Daar komt de succesvolle strategie van Veldhuis Media op neer. “Uiteraard zijn we continu bezig met kostenbeheersing. Daar ligt de eerste winst. Tegelijkertijd maken we sprongen voorwaarts. Zo zetten we zwaar in op relatiebeheer en acquisitie. Hiervoor hebben we vier accountmanagers in dienst. We houden continu druk op de markt. Dat is écht nodig want je krijgt het werk niet zo maar; je moet er bovenop zitten. Alleen als je je uiterste best doet, wordt het werk je gegund.” De sprongen voorwaarts zijn goed te zien. In 2008 betrok Veldhuis Media een nieuw bedrijfspand en breidde daarmee uit met 800 m². Daarnaast is geïnvesteerd in machines. Bijvoorbeeld een nieuwe Komori LS540, een vijfkleurendrukpers op formaat 72x103. In 2008 werd ook al zo’n machine in de drukkerij geïnstalleerd, destijds de eerste van deze generatie in Nederland. Verder een nieuwe volautomatische compute-to-plate machine

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

(CTP), waarop rechtstreeks vanaf de computer drukplaten worden gemaakt. Ook staan er nieuwe vouwmachines en een nieuwe seallijn.” Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in zijn medewerkers. “Mensen maken bij ons het verschil. We doen er alles aan om medewerkers te vinden en te binden. We geven ze vrijheid en verantwoordelijkheid. Hierdoor hebben ze plezier in het werk. We willen medewerkers met initiatief, ondernemerschap, met op z’n tijd uiteraard ook het nodige conformisme. Onze opdrachtgevers voelen feilloos aan dat we investeren in kennis, motivatie, betrokkenheid, vakmanschap. Goed drukken kan iedere drukker. Maar het komt aan op mensen, die hun vak verstaan en met klanten kunnen omgaan. Mensen, die af en toe een stapje extra willen zetten, die zich tot het uiterste inspannen, die kunnen improviseren om onvoorziene problemen op te lossen.” Doen wat is afgesproken

Investeren in mensen en machines: daar wordt Veldhuis Media beter van, maar ook zijn klanten. “Met onze moderne machines kunnen we een maximale snelheid en flexibiliteit garanderen, naast een minimale kostprijs. We waarborgen de kwaliteit van onze producten door te werken binnen passende protocollen en normen; onze drukpersen, CTP en proefsystemen zijn ingericht op NEN-ISO 12647-2.”Duurzaamheid staat bij Veldhuis Media hoog in het vaandel. “We hebben duurzaamheid ingebed in onze bedrijfsvoering. Zo zijn onze prepress en de plaatvervaardiging 100% chemievrij en werken we met inkten die 100% afbreekbaar zijn. We zijn FSC-gecertificeerd, wat wil zeggen dat we papier gebruiken dat op duurzame wijze is geproduceerd. En ons hele bedrijf draait op groene stroom. We zijn slechts een paar certificaten verwijderd van CO2-neutraal bedrijf. Voor overheden en steeds meer bedrijven is duurzaam inkopen aantrekkelijk, mits de prijs niet al te gek wordt.”Het succes van Veldhuis Media wordt volgens De Lange ook bepaald doordat “we doen wat is afgesproken. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk maken bedrijven nogal eens brokken. Bij ons is het écht zo; we hebben er naam mee gemaakt.”

Industriële principes

Ook de komende jaren blijft Veldhuis Media investeren in mensen en machines. “Van huis uit is de grafische branche nogal ambachtelijk van aard. We willen dit loslaten, zonder afbreuk te doen aan het vakmanschap van onze drukkers. We benaderen onze drukkerij vanuit de industriële invalshoek. We produceren met nieuwe machines, die worden bediend door kundige, ervaren en bovenal betrokken medewerkers. Zij werken binnen procedures en met protocollen die de maximale kwaliteit waarborgen tegen een minimale kostprijs. “In zo’n industriële cultuur gedijen onze medewerkers goed. Ze zijn heel betrokken bij het product, ons bedrijf, onze klanten en op elkaar. Er heerst hier een prettig familiegevoel. Een gevoel van: we staan en gaan ervoor. De cultuur is informeel; drempels zijn er niet. We praten met en luisteren naar elkaar. Met als gevolg een hoge productiviteit: het ziekteverzuim is bij ons minder dan één procent en de faalkosten zijn minimaal.”

info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl @veldhuismedia

het ONDERNEMERS BELANG

R034-0313 HOB Landelijk.indd 4

22-05-13 12:06


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

VCMB helpt de betalingsmoraal te verbeteren:

Wanbetalers verzuren de economie Ingenieurs streven naar het opzetten van ketens waaruit geen energie weglekt. In economische ketens wordt die rol vervuld door geld. Hoe meer bedrijven hun betalingen opschorten, hoe groter het verlies voor de keten als geheel. Om die vlot te trekken stimuleert het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) de implementering en toepassing van creditmanagement in het bedrijfsleven. Het doet dat op tal van manieren: door middel van workshops en seminars voor ondernemers, via het curriculum van hogescholen en door

Het Europees Parlement wil nu al dat overheden hun betalingstermijn binnen de zestig dagen houden en heeft nog meer van zulke maatregelen in de maak. Het zijn notabene de Zuid-Europeanen die hiertoe het initiatief nemen en het was een Griek die het eerste wetsvoorstel formuleerde. Zij die altijd de reputatie hadden slechte betalers te zijn, ondervinden tijdens deze crisis het verzurend effect van het late betalen op de economie en willen er, terecht, paal en perk aan stellen.”

te lobbyen in Den Haag en Brussel. Uiteindelijk is namelijk iedereen gebaat bij een goede betalingsmoraal, zelfs degenen die het er niet zo nauw mee nemen.

M

annes Westhuis is commercieel directeur bij Bierens Incasso Advocaten en daarnaast voorzitter van het VCMB. Het verbond heeft 36 leden. Dat lijkt niet veel, maar het zijn wel de gerenommeerde spelers op de markt. Samen dekken ze zo’n 85% van de markt af. Op het eerste zicht lijken sommigen ook elkaars concurrenten. Deurwaarders en advocaten vissen immers in dezelfde vijver naar cliënten. Maar binnen het VCMB bijt dat niet. “We hebben een overkoepelend belang, namelijk de marktontwikkelingen bestuderen en het creditmanagement stimuleren. Uiteraard concurreren we wel met elkaar, maar binnen het VCMB werken we juist heel prettig samen.”

De prijs van het laat betalen De crisis heeft de neiging betalingstermijnen te rekken versterkt, en de grote inkopers zijn hierin succesvoller geweest dan de kleinere. “Maar het even veilig stellen van de eigen cashpositie gaat ten koste van het MKB. Als Nederlandse leveranciers daardoor verdwijnen moet het bedrijf de goederen in of uit lage lonenlanden gaan halen, met mogelijk een lagere kwaliteit en reputatieverlies als gevolg.” zegt Mannes Westhuis. Met andere woorden: laat betalen heeft altijd een prijs, zelfs als die niet in de vorm van administratiekosten en rente komt. “En daarom roepen we die grote inkopers op hun verantwoordelijkheid te nemen en het MKB niet voor het blok te zetten. Trouwens, Brussel doet dat ook.

Om de betaling durven vragen, zoals om de order Het MKB lijdt hierbij niet alleen onder de crisis maar ook onder de vaak diep ingesleten gewoonte facturen te laat te versturen en de opvolging van de betaling te laten slabakken. “En dat terwijl er tegenwoordig toch tal van prachtige systemen bestaan om dit te controleren. Er zijn nieuwe handelsinformatiesystemen voor het MKB voor handen en ook kredietverzekeren is laagdrempelig geworden.” verduidelijkt Mannes Westhuis. “Ondernemers zijn er vaak heel goed in een persoonlijke band met hun klanten op te bouwen. Ze kunnen bevlogen over hun bedrijf en product spreken. En toch hebben ze er veel meer moeite mee om naar de betaling te vragen dan om de order. In seminars en workshops, die voor de branchevereniging veelal gratis worden gegeven, proberen we hen duidelijk te maken dat een

het ONDERNEMERS BELANG

R034-0313 HOB Landelijk.indd 5

22-05-13 12:06


systematische opvolging van de betalingen veel financiële ellende kan voorkomen, en dat de goede band met de klant nooit wordt verstoord door op tijdige betaling aan te dringen. Op preventief vlak valt er nog veel voor ons te doen binnen deze doelgroep.” Bedragen in verhouding Voor andere doelgroepen is de uitdaging in wezen niet anders, meent Mannes Westhuis: “Neem de grote telecombedrijven. Die moeten er voor zorgen dat met name hun jongere klanten geen schulden bij hen ophopen door een abonnement te nemen en meer te bellen en internetten dan ze zich kunnen veroorloven. Hoe doe je dat zonder ze weg te jagen of te exploiteren? Ik heb er bewondering voor hoe deze bedrijven dat voor elkaar proberen te krijgen.” Het voorbeeld toont aan hoe ook het belang van de debiteur een rol speelt in alle vormen van creditmanagement. Ook dat belang wordt voortdurend meegewogen in de aanbevelingen die het VCMB doet bij bewindslieden en kamerleden. “Neem de wet

op de incassokosten. Het kan niet zo zijn dat een onbetaalde rekening van € 260,- meer dan € 700,- aan inningskosten meebrengt. De bedragen moeten met elkaar in verhouding staan. Toen die wet werd voorbereid zaten wij, samen met vertegenwoordigers van de VVCM, in een Haagse commissie. We kwamen met verschillende voorstellen. Ook al doen we hetzelfde werk voor ongeveer dezelfde doelgroep, we kunnen met elkaar van mening verschillen over details.” De reputatie van stipte betaler Hoewel het ledenbestand nu al ruim viervijfde van de markt vertegenwoordigt ziet Westhuis het graag nog wat aangroeien tot een vijftigtal. Creditmanagementbedrijven die lid worden van het VCMB krijgen veel waar en activiteiten voor hun lidgeld. Er zijn tal van commissies waarin marktontwikkelingen worden bestudeerd, er wordt onderling veel kennis gedeeld en er is veel vraag naar het verrichten van voorlichtingswerk. Maar voorlichting geven over effectiever facturen innen levert zo’n lid zelf geen cent

op. Vanwaar dan die nadruk op liefdewerk/ oud papier bij een verbond dat nota bene zijn bestaansrecht aan betalingskwesties ontleent? Omdat er nog veel ‘zendingswerk’ is, antwoordt Mannes Westhuis: “Nederland was altijd een land van stipte betalers, misschien mede dankzij de dominantie van het christelijke geloof. Bekend staan als een goede betaler maakte deel uit van de reputatie van een ondernemer. Geleidelijk aan is dat minder gaan gelden, maar om dat te compenseren zijn er, met de Verenigde Staten als voorloper, uitstekende creditmanagementsystemen ontwikkeld. Wanneer wij als VCMB erin slagen de betalingsmoraal op te krikken, mede met behulp van deze systemen en partners, voorkomen we dat er teveel geld uit de economie weglekt. Een betere betalingsmoraal is goed voor de economische activiteit als geheel, en van een grotere taart kunnen ook wij meer mee-eten dan van een kleinere.” Voor meer informatie, surf naar: www.vcmb.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R034-0313 HOB Landelijk.indd 6

22-05-13 12:06


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer)

3

Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4 Voorbeeld overzicht Website-Leads

Alle relevante informatie wordt nu vastgelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Donderdag 3 januari 2013

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

Onderdeel van:

www.websiteleads.nl R034-0313 HOB Landelijk.indd 7

22-05-13 12:06


BLIJ BOEKHOUDEN & FACTUREREN  Efficiënt Maak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch te boeken

Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Overzichtelijk In één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

BLIJ Boekhouden & Factureren met SnelStart Ervaar zelf het gemak en profiteer nu van:

€ 50,i ec

Act ode

ge l di gt

/m

3

Ga naar www.snelstart.nl/blij met actiecode 0s pe m HOB2013C e e

0222 36 30 61 R034-0313 HOB Landelijk.indd 8

WWW.SNELSTART.NL

extra korting

t

b

r

@snelstart 22-05-13 12:06


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

G

olfenergie is een recente loot aan de stam van hernieuwbare energie. Na de oliecrisis van ’73 werden de eerste onderzoeken ernaar gestart, onderzoek dat volgens professor Marc Vantorre, hoogleraar maritieme technologie aan de universiteit van Gent, veel fundamentele kennis opleverde. “Maar in de jaren tachtig daalde de olieprijs naar een laag niveau en werden alle subsidies gestaakt. Pas rond het jaar 2000 kwamen er opnieuw fondsen vrij.” Het duurde nog eens vijf jaar eer de eerste golfenergieconvertors te water werden gelaten. De Portugezen en de Scandinaviërs liepen in de praktijk voorop. “De Pacific en de Atlantische kust zijn dan ook uiterst geschikt, met hun constante aanvoer van brede golven. Maar helaas heb je in die gebieden ook veel zware stormen die de apparatuur in de drijvende golfenergieconvertors kunnen beschadigen. De Noordzee vormt een zogezegd mild golfklimaat, met minder extreem weer, maar daardoor ook met minder krachtige golven en dus minder energierendement.”

Energie uit de golven

Nieuwe bron zit nog tussen schaalmodel en prototype Op termijn lijkt de zon de belangrijkste bron van hernieuwbare energie, maar de zee zou wel eens op de tweede plaats kunnen komen. Golven vormen geconcentreerde windenergie en zogeheten golfenergieconvertors kunnen deze omzetten in elektrische stroom. Helaas is de zee ook een bron van verwoesting. Tot nog toe liepen de meeste experimenten vast op stormschade en slijtage. De Wave Pioneer van FlanSea heeft de eerste testen succesvol doorstaan. Momenteel drijft een model voor de Belgische kust, overlevend en stroom leverend tussen en dankzij de deinende golven. Binnen tien jaar zou een commercieel levensvatbare vorm van golfenergie haalbaar moeten zijn.

Schommelen De Wave Pioneer is een boei, die met een kabel en een anker op de zeebodem verankerd ligt. Hij haalt zijn energie uit de op- en neer gaande beweging. Aanvankelijk werd er met modellen op kleine schaal geëxperimenteerd in de waterbouwkundige laboratoria in Gent en Antwerpen, daarna werd een groter model in de haven van Oostende geplaatst en nu dobbert een nog groter daar een halve kilometer voor de kust. Het drijvend apparaat bevat niet alleen de voor energieomzetting benodigde mechanica en elektronica maar staat ook vol met allerhande meetapparatuur. Via wifi levert het een constante stroom van data aan de onderzoekers op het land. “We zoeken naar manieren om de boei zoveel mogelijk energie te laten genereren door de beweging ervan optimaal te benutten,” zegt Marc Vantorre. “Herman De Dijcker, woordvoerder van de firma Cloostermans, een van de deelnemers in het consortium, vergeleek de boei met een schommel. Je kunt, als een slome vader, je kind zelf laten schommelen of proberen die schommel op het juiste moment net dat extra duwtje te geven zodat ze hoger komt. Wij willen dat laatste. Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar de uitwerking van zwaar weer. Vanzelfsprekend kijken we niet uit naar een hevige najaarsstorm, maar een zeer lokale bij onze boei zouden we wel verwelkomen. Hoe voorkomen we vroegtijdige slijtage en schade als gevolg van de inwerking van zout water en onverhoedse bewegingen? Daar zijn we mee bezig.”

het ONDERNEMERS BELANG

R034-0313 HOB Landelijk.indd 9

22-05-13 12:06


Geen off the shelf onderdelen Hoewel er nog veel wetenschappelijke kennis te vergaren valt is het experiment met de Wave Pioneer ook een economisch experiment. De grootschalige inzet van de golfenergieconvertor heeft enkel zin als het energetisch rendement hoog genoeg is en de investeringskosten acceptabel zijn. “Dit model is nog geenszins een prototype,” aldus Marc Vantorre. “Wanneer je een mal moet laten maken voor één exemplaar is het prijskaartje dat daaraan hangt erg duur, als je er honderd apparaten mee kunt maken wordt dat al heel anders. In ons consortium nemen diverse MKB-bedrijven deel die elk hun eigen specialisme hebben. Spiromatic heeft bijvoorbeeld het metalen omhulsel van de boei geproduceerd, maar net als bijna alle andere onderdelen van het apparaat is dit geen serieproduct. Wanneer we eenmaal die overgang kunnen maken van unieke naar off the shelf producten komt de commerciële exploitatie van golfenergieconvertoren al een stap dichterbij.” Windmolenpark Het uiteindelijke rendement wordt mede bepaald door de kosten van onderhoud. “De boei moet dus makkelijk te openen zijn voor eventuele reparaties.

We kunnen ook moeilijk voor elke schroef die dient te worden vervangen een monteur de zee op sturen,” verduidelijkt Marc Vantorre. “En er zijn nog meer factoren om rekening mee te houden, zoals de kans op een aanvaring met een schip en de kosten van de aanleg van een stroomkabel naar de kust. Daarom is de meest logisch plek om golfenergieconvertoren te plaatsen een windmolenpark op zee. Zo’n park is al verbonden met de kust met een stroomkabel, zodat je die niet extra hoeft aan te leggen, en het is ook een plek die verboden is voor scheepvaart en visserij. Daarnaast kan ook het onderhoud gecombineerd worden met dat aan de windmolens.” Ondanks de samenvoeging bestaat er één groot verschil tussen een windmolen en een golfenergieconvertor als de Wave Pioneer: in opbrengst. Marc Vantorre: “Bij golfenergie heb je te maken met veel kleinere apparaten en dus ook met een geringer opbrengst. Je moet echt rekenen in tientallen of honderden kilowatts, zodat je al heel wat apparaten bij elkaar moet zetten eer je aan megawatts gaat komen. Bovendien is er niet altijd evenveel golfslag en zijn er zelfs momenten waarop de boei stilligt en meer energie verbruikt dan oplevert.”

Duurzame uitbouw Zoals er vele wegen naar Rome leiden, leiden er veel verschillende varianten tot dé ideale golfenergieconvector, zoals de Wave Dragon en de slangvormige Pelamis. De een bleek al wat minder renderend of robuust dan de ander. Teleurstellingen zijn niet uitgebleven. Maar de kans dat het onderzoek naar golfenergie opnieuw zo goed als droog komt te liggen, zoals dertig jaar geleden, lijkt erg klein. Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn drie van de landen die investeren in deze vorm van hernieuwbare energie. In Europees verband is er enkele jaren terug al intensief samengewerkt, met als resultaat een golfenergieconvertor die in een Noorse fjord drijft. De Belgische partijen die deelnemen in FlanSea kiezen echter voor een Vlaamse aanpak. “Op Vlaams vlak deel je de kennis makkelijker en duurzamer met elkaar,” concludeert Marc Vantorre. “Wij zijn bijvoorbeeld met vier professoren van één ingenieursfaculteit lid van het consortium, met professor Julien De Rouck als de drijvende kracht achter het project. We zorgen ervoor dat alle kennis die we verzamelen binnen de Universiteit Gent verspreid wordt. Dat biedt de beste garantie voor een duurzame uitbouw van de expertise en hopelijk leidt dat nog dit decennium tot een commercieel exploiteerbare vorm van deze energiebron.”

het ONDERNEMERS BELANG

R034-0313 HOB Landelijk.indd 10

22-05-13 12:06


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: René Zoetemelk

Energiek op zoek naar een duurzame toekomst zijn Jaap van Eck en Cees Verloop gestart met een onderneming voor groene energie. Eteck ontwikkelt, realiseert en exploiteert projecten met duurzame bronnen en zorgt daarmee voor stabiele warmte en koeling in alle seizoenen. Sinds 2000 heeft Eteck veel installaties gebouwd, in beheer en in eigendom genomen. Duurzame energie in woonwijken, kantoren en bedrijven wordt door Eteck verzorgd. Het resultaat is een woning of Jaap van Eck en Cees Verloop: “Grote betrokkenheid is de basis voor ons succes”

bedrijfspand zonder zorgen voor de toekomst.

Eteck maakt Nederland steeds groener

E

teck maakt gebruikt van duurzame schone energie door opwekking via warmte/koude opslag, oppervlaktewater, biomassa/houtpellets (samengeperst houtafval) en door gebruik van restwarmte. De gedrevenheid en betrokkenheid van een familiebedrijf in combinatie met de passie voor duurzame energie maakt van Eteck een sterke partner bij de realisering van duurzame projecten. Directeur Jaap van Eck en Algemeen directeur Cees Verloop zijn enthousiast over hun missie. Jaap van Eck komt voort uit het bekende sloopbedrijf Van Eck dat bestond sinds 1895. “Alle superlatieven kun je op ons familiebedrijf loslaten. Passie en gedrevenheid stonden aan de wieg van de generaties Van Eck. Ondernemerschap dichtbij, noem ik dat. Grote betrokkenheid is de basis voor ons succes.” Cees Verloop: “Tot 2010 werkten we onder de naam Forteck aan sloop, infra en energieprojecten. Ons bedrijf is nu getransformeerd naar een moderne duurzame energieleverancier. De passie van een familiebedrijf en de kennis van een modern energiebedrijf komen samen in Eteck.” Stabiele warmte en koeling

Eteck biedt een totaalconcept. Dit heeft volgens Cees Verloop veel voordelen: “Naast de ontwikkeling en realisatie van energieprojecten verzorgen wij ook de exploitatie.

Waar halen ze de energie vandaan? Dit betekent zonder zorgen genieten van stabiele warmte in de winter en koeling in de zomer.” Jaap van Eck: “Eteck biedt 30 jaar exploitatie voor marktconforme tarieven. Wij hebben dus ook de zorg over het eindresultaat van ons werk. We stellen daarbij de eindgebruiker centraal. 24 uur per dag staan onze medewerkers paraat om eventuele storingen op te lossen. Onze klanten kunnen rekenen op de beste service die er is. Dat kun je aan een van oorsprong familiebedrijf overlaten. Wij laten niemand in de kou staan.” Projecten

Vooral bij nieuwbouwprojecten wordt Eteck bij de ontwikkeling en exploitatie betrokken. Eteck ziet echter ook uitdaging in verduurzaming van bestaande bedrijfspanden, bedrijfsterreinen en woonwijken. Port City in Rotterdam is volgens Cees Verloop een goed voorbeeld van wat er al mogelijk is. Dit nieuwe kantorencomplex heeft een verwarmings- en koelingssysteem dat zijn energie ook uit het water van de Waalhaven haalt. Het energiesysteem combineert traditionele warmte-koude-opslag met het onttrekken van thermische energie aan oppervlaktewater. Zowel in de zomer als in de winter wordt de energie gebruikt om de warmte- en koude opslag te laden. Het moderne complex heeft geen gasaansluiting en geen aansluiting op stadsverwarming en is mede daarmee grotendeels CO2-neutraal. “Wateroppervlakten zijn grote gratis zonnecollectoren.”

Groen groeit

“Ons bedrijf groeit. Naast onze inzet bij nieuwbouwprojecten en renovatie van bestaande installaties nemen we steeds meer exploitaties over.” Steeds meer partijen zijn volgens Cees Verloop op zoek naar toegewijde specialisten voor de verkoop van duurzame energie. “Onze passie en betrokkenheid zijn groot en daardoor kunnen wij veel service bieden. Dat er vertrouwen is in onze aanpak bewijst wel het aantal projecten dat wij inmiddels draaien. Wij zullen niet snel nee zeggen op een vraag. Iedere vraag naar verduurzaming van de energievoorziening is voor ons een uitdaging. Kan niet, bestaat niet! ” Eteck heeft al meer dan 50 projecten in exploitatie en maakt Nederland steeds groener. Groen groeit!

Eteck Duurzame energie Coenecoop 12 2741 PG Waddinxveen Postbus 58 2740 AB Waddinxveen T 0182 - 62 16 00 www.eteck.nl info@eteck.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R034-0313 HOB Landelijk.indd 11

22-05-13 12:06


R

WIJ Z NIEU IJN HANZWE E

O N DE R N EM

EN

* BL

IK NAA

R

N * AANPA TE KK I U

* SAMENWE

N* KE

EN

B

REGIO ZWOLLE, STERKSTE REGIO VAN NEDERLAND

HART VAN DE NIEUWE HANZE WWW.NIEUWEHANZE.NL Bij Hanze denken we aan monumentale aantrekkelijke binnensteden, maar Hanze staat ook voor ondernemen, samenwerken, met de blik naar buiten en vanuit gezamenlijke belangen aanpakken. Deze pragmatische aanpak en oriëntatie naar buiten leidden in de middeleeuwen al tot grote welvaart. Het was de basis voor culturele bloei en architectonische rijkdom waardoor de Hanzesteden aantrekkelijk zijn geworden voor bezoekers en toeristen. Het Hanze DNA vormt anno 2013 nog altijd de basis voor welvaart in de regio Zwolle. De termen zijn wellicht anders, we spreken nu over sociale innovatie, cocreatie en publiekprivate samenwerking. Ook nu leidt welvaart tot bloei van steden, die zich vertaalt in imposante infrastructuur en gebouwen. De regio Zwolle kent vele economische toplocaties, waaronder bedrijventerreinen met brede vestigingsmogelijkheden en de havens in Zwolle, Meppel en Kampen. Maar ook Odeon de Spiegel theaters, Isala Klinieken of de Hanze-

R023-0313 HOB Zwolle.indd 13

lijn maken Zwolle een een regio van formaat. In het Elsevier onderzoek door Bureau Louter naar economische toplocaties, behoort Zwolle al jaren tot de top. Daarnaast is de regio een broedplaats voor de kunststofsector, die zich verzameld heeft in het Polymer Science Park. Allemaal resultaten van het Nieuwe Hanze DNA. Net als in de middeleeuwen leidt ook nu welvaart tot culturele bloei, waarvan de uitbreiding van Museum de Fundatie en boekhandel Waanders in de Broerenkerk wellicht de meest in het oog springende voorbeelden zijn. Ook nu zullen als gevolg hiervan bezoekers en toeristen in steeds grotere mate de stad en de regio weten te vinden. Kortom: Wij zijn Nieuwe Hanze; aanpakken-samenwerkenondernemen-blik naar buiten.

04-06-13 09:55


Bedrijfsreportage

5FLTU)BSSZ,OFWFMCBBSEt'PUPHSBmF(FSSJU#PFS

‘We moeten kracht van Regio Zwolle ook in Den Haag en Brussel tussen de oren krijgen’

Marketing Oost aan de slag met Nieuwe Hanze

Aanpakken, samenwerken, ondernemen en de blik naar buiten. Dat zijn de vier kernwaarden van de ‘Nieuwe Hanze’. Met een groot ondernemerscongres in De Spiegel eind vorig jaar hebben de zeventien participerende gemeenten in de Regio Zwolle hun samenwerking bekrachtigd. Zij willen hun samenwerking nu verder uitbouwen en zien in Nieuwe Hanze een ideaal concept om de economische slagkracht van Zwolle en wijde omgeving te versterken. Samen ĂŠĂŠn grote regio!

V

anuit het perspectief van Nieuwe Hanze worden de activiteiten van Regio Zwolle marketingtechnisch ondersteund door Marketing Oost. Deze organisatie voor regio- en stadsmarketing wil het imago van de regio verbeteren en de naamsbekendheid vergroten en ziet Nieuwe Hanze helemaal zitten. Directeur Henk van Voornveld wijst erop dat de gemeenten in de regio economisch gezien veel met elkaar hebben, ondanks het feit dat ze verspreid zijn over vier provincies: Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. “Dat nodigt uit tot verdere ontwikkeling�, vindt hij. Succesvolle regio

In de visie van Van Voornveld bieden de opening van de Hanzelijn en ontwikkelingen op het gebied van bestuur, economie, wetenschap en cultuur Regio Zwolle grote kansen om te komen tot dynamische samenwerkingsverbanden. Van Voornveld: “Economisch gezien is Regio Zwolle in ons land een zeer succesvolle regio. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het jaarlijkse onderzoek van Elsevier naar economische toplocaties in ons land. Net als voorgaande jaren staat Zwolle in dit onderzoek in de top-drie en staat de Regio Zwolle zelfs op de eerste plaats!� Kenmerkende voorbeelden

Van Voornveld ziet in dit verband de

14

ontwikkeling van de Isala Klinieken, museum De Fundatie en beleefboekhandel Waanders in de Broeren in Zwolle en de Zuiderzeehaven in Kampen als kenmerkende voorbeelden. “Maar ook de toekomstige samenwerking tussen de havens van Meppel, Zwolle en Kampen, waarvoor momenteel een havenvisie wordt ontwikkeld, is illustratief. Verder hebben we met het Polymer Science Park in Zwolle een prachtige broedplaats voor de kunststofsector. Allemaal voorbeelden die prima passen binnen het Nieuwe Hanzeconcept�, aldus Van Voornveld. Volgens Van Voornveld realiseren ook de vier betrokken provinciebesturen zich dat samenwerking de juiste weg is om de regio economisch verder op te krikken. “De bestuurlijke setting is minder belangrijk geworden�, signaleert hij. “Het denken in traditionele grenzen wordt losgelaten en de economische samenhang van de regio komt voorop te staan. Natuurlijk moet het bedrijfsleven het doen, maar de overheden moeten wel faciliterend optreden.�

daarom ook in Den Haag en Brussel tussen de oren krijgen�, motiveert Van Voornveld, die ervan uitgaat dat het eind vorig jaar gehouden Nieuwe Hanzecongres een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Vrijetijdseconomie

Een belangrijke pijler onder de economische ontwikkeling van Regio Zwolle is de vrijetijdseconomie. Marketing Oost is de koepelorganisatie van zes toeristische regiomerken: IJsseldelta, WaterReijk, Zwolle, Vechtdal Overijssel, Salland en de Hanzesteden langs de IJssel. Van Voornveld: “De verscheidenheid van deze regio’s is groot. Iedere regio heeft z’n eigen proďŹ el. Dat blijft ook zo, maar ook hier zal de samenwerking toenemen. We streven ernaar om mensen langer in het gebied te houden door gezamenlijke arrangementen. De marketingactiviteiten voor de regiomerken zijn gericht op bekendheid, bezoekers, bestedingen en banen. Met als ambitie dat de komende vier jaar in de regio drieduizend extra banen in de vrijetijdseconomie worden gecreĂŤerd.â€?

‘Onzichtbare reus’

Marketing Oost

De directeur van Marketing Oost betitelt Regio Zwolle als een ‘onzichtbare reus die beter zichtbaar moet worden gemaakt’. “We moeten duidelijk maken dat we een economisch sterke regio zijn. Dat is lang niet overal bekend. Ons verhaal moeten we

Emmastraat 8 Postbus 1155 8001 BD Zwolle T 038 - 421 67 98 info@marketingoost.nl www.marketingoost.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 14

04-06-13 09:55


Informatie

Museum de Fundatie Paleis a/d Blijmarkt, Zwolle – Kasteel het Nijenhuis, Heino/Wijhe Museum de Fundatie bezit en beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst die door voormalig Boymans directeur Dirk Hannema bijeen werd gebracht en later belangrijke aanvullingen kende met onder meer de kunstcollectie van de Provincie Overijssel. De collectie en de vele wisselende tentoonstellingen die Museum de Fundatie presenteert, zijn te zien op twee schitterende locaties: Kasteel het Nijenhuis bij Heino en het spectaculair uitgebreide Paleis a/d Blijmarkt in Zwolle.

T

er Borch, Chagall, Van Gogh, Turner, Mondriaan en vele anderen Museum de Fundatie was begin 2010 wereldnieuws met de ontdekking van het schilderij De molen ‘Le blute-ďŹ n’ van Vincent van Gogh. De collectie kent daarnaast nog vele andere grote namen uit meer dan vier eeuwen kunstgeschiedenis: schilderijen van oude meesters als Gerard ter Borch, Frans Snijders, Bernardo Strozzi, Jan Weenix, Cornelis Troost en William Turner, sculptuur van onder anderen Antonio Canova, Edgar Degas, Alexander Archipenko, Ossip Zadkine en Marino Marini en topstukken van modernisten als Piet Mondriaan, Francis Picabia, Franz Marc, Constant Permeke, Gino Severini en Karel Appel. Het museum beheert bovendien de kunstcollectie van de Provincie Overijssel, met daarin de grootste verzameling werken ter wereld van Bauhausleerling en meesterportrettist Paul Citroen. De collectie van Museum de Fundatie wordt voortdurend uitgebreid. Recente aanwinsten zijn ’Devant la maison au toit jaune‘ van Marc Chagall en ‘Tafel voor de Ridders van de Wanhoop’ (VERZET) van Jan Fabre. Dirk Hannema

De collectie van Museum de Fundatie werd grotendeels bijeengebracht door voormalig Boijmans-directeur Dirk Hannema (18951984). Hannema keek met het oog van de kenner en zocht naar ‘al wat aesthetisch boeit’. Hij was een uitgesproken ďŹ guur die ongelofelijke rake aankopen afwisselde

met ďŹ kse missers. Beroemd in deze laatste categorie was zijn aankoop van het schilderij De EmmaĂźsgangers in 1937 voor de collectie van Museum Boijmans in Rotterdam: de Vermeer die een Van Meegeren bleek te zijn. Maar met de Van Gogh had hij dus wĂŠl gelijk. Dirk Hannema ging in 1958 op Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe wonen en stelde daar zijn kunstcollectie open voor publiek. Tentoonstellingen

Museum de Fundatie heeft een uitgebreid en gevarieerd tentoonstellingsprogramma. Zowel op de locatie Zwolle als op het kasteel in Heino/Wijhe zijn altijd meerdere wisselexposities te zien. Succesvolle tentoonstellingen in het recente verleden waren ‘Jeroen KrabbĂŠ, Schilder – een retrospectieve’ (2008) ‘Paul Citroen. Tussen modernisme en portret’ (2008-2009), ‘Neoclassicisme en Biedermeier uit de Collecties van de Vorst van Liechtenstein’ (2010) en ‘Meer licht’ (2011). Ter gelegenheid van de heropening na de verbouwing in Zwolle zijn er tentoonstellingen over Duitse avant-garde kunst tussen de beide wereldoorlogen, glamourfotograďŹ e van Pieter Henket en recente schilderijen van Jeroen KrabbĂŠ. Nieuwe beeldentuin

Rond Kasteel het Nijenhuis is in het voorjaar van 2012 de volledig vernieuwde beeldentuin geopend. Er worden ongeveer 80 beelden van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland tentoongesteld.

4DIJMEFSJKNPMFOA-FCMVUFmO

Kasteel het Nijenhuis

De beeldencollectie van Museum de Fundatie en de Provincie Overijssel werd hiervoor uitgebreid met een genereuze bruikleen van ruim 40 werken uit de collectie van ‘Beelden aan Zee’ in Scheveningen. In deze door Theo en Lida Scholten bijeengebrachte collectie staat het ‘mensbeeld’ centraal. In de beeldentuin is werk te zien van beeldhouwers als Andreu Alfaro, Karel Appel, Jan Bronner, Pino Castagna, Tom Claassen, Eugène Dodeigne, Mario Negri, Charlotte van Pallandt en de Zhou Brothers. Echte blikvangers zijn de metershoge beelden van Heringa/Van Kalsbeek, Ronald A. Westerhuis en David Bade, die werden aangekocht in samenwerking met Mojo Concerts. Elk jaar verhuist ĂŠĂŠn of meer van deze beelden tijdelijk naar het bekende Lowlands Festival in Biddinghuizen. Het Nijenhuis heeft met ‘Hannema’s’ een uitstekend museumcafĂŠ en de honderd witte zwerfstoeltjes maken de beeldentuin bovendien de plek voor een zomerse picknick.

Museum de Fundatie – Paleis a/d Blijmarkt Blijmarkt 20, 8011 NE Zwolle Museum de Fundatie – Kasteel het Nijenhuis t Nijenhuis 10, 8131 RD Heino/Wijhe T 0572 - 38 81 88 www.museumdefundatie.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 15

15 04-06-13 09:55


Bedrijfsreportage

5FLTU"OESĂ?4UBBTo$PNN"SUt'PUPHSBmF(FSSJU#PFS

Vakschool voor verbeelding Cibap:

Met creativiteit innovatie aanjagen‌. Ondernemend Cibap-team

bijvoorbeeld de industrie of de bouw.� Het belang van de creatieve sector blijkt ook uit de omvang in Noord-Nederland: de omzet bedroeg in 2011 acht miljard euro en er werkten 70.000 mensen. De grote vraag naar creatief opgeleiden Ên de kwaliteit van de Cibap-opleiding maakt dat het arbeidsmarktperspectief voor Cibap-studenten positief is. Ondernemende inslag

In Zwolle is de vakschool voor verbeelding Cibap gevestigd. De vakopleiding leidt mbo-studenten op voor creatieve beroepen: zowel creatief vakman als 2D en 3D voor concept en ontwerp. Als een van de nationale topsectoren is de creatieve industrie een echte groeibranche, crisis of niet. Ze groeide tussen 2009 en 2011 met 10,3% waar de totale economie het met 3,6% moest doen. Van decorateur tot interactief vormgever

Volgens de voorzitter van het College van Bestuur Coby Zandbergen is creativiteit van essentieel belang voor de innovatiekracht van alle organisaties. “Creativiteit is de aanjager van innovatie; niet voor niets doet de creatieve sector het zo goed.â€? Ons land telt drie creatieve vakscholen. Cibap bedient Noordoost-Nederland met 150 medewerkers. 1.600 studenten zorgen voor een gestage toestroom van vakbekwame en gemotiveerde creatievelingen naar hbo-opleidingen of de arbeidsmarkt. “Wij leiden op op mbo-niveau 4 en 4+. Op verzoek van het bedrijfsleven bieden we ook opleidingen op niveau 2 aan. We hebben drie afdelingen. Op de eerste plaats Creatief Vakman, bijvoorbeeld voor decorateurs, restaurateurs en meubelmakers. Daarnaast de 2D-afdeling voor graďŹ sch ontwerpers, webdesigners en AV- en animatiespecialisten. Onze 3D-afdeling ten slotte richt zich onder meer op ruimtelijke vormgeving, productpresentatie en interieur. Bij de afdelingen 2D en 3D staat het concept,

16

gebaseerd op een marketingidee, voorop. Het gaat hier om toegepaste vormgeving.� 80% binnen een jaar een baan

Cibap is ooit ontstaan uit de nationale schilderschool. Nu is het dĂŠ vakschool voor verbeelding op mbo-niveau die gewilde studenten aevert: 80% van wie aan het werk wil, heeft binnen een jaar een baan in de creatieve sector. Dat de creatieve industrie van toenemend belang is voor onze economie bewijst het Trendbericht dat Cibap samen met Bureau Berenschot heeft gepubliceerd. “Duidelijk is dat de creatieve industrie groeit, ondanks de economische recessies. Daarnaast komt in het rapport naar voren dat de creatieve industrie zijn rol als creatieve topsector meer dan waarmaakt. Een mooi voorbeeld is de groeiende gamingindustrie, zowel de vrijetijdstoepassingen als de serious gaming. Ook komt de schaal van de creatieve bedrijven in het rapport goed naar voren: gemiddeld tellen die drie medewerkers en dat is heel weinig in vergelijking met

Wat ook bijdraagt aan de waarde van Cibapstudenten is de ondernemende inslag van de vakschool. “We hebben goede verbindingen met onze omgeving, met het creatieve bedrijfsleven. Zo kunnen we trends snel oppikken en ons aanbod maximaal afstemmen op de vraag in de markt. Onze medewerkers zijn allemaal actief in de creatieve sector; de meesten hebben een eigen bedrijfje. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze opleiding. Onlangs heeft Cibap de Creatieve CoĂśperatie opgezet. In een oud schoolgebouw zijn een kleine twintig creatieve ondernemers samen aan het werk. In een creatieve werkplaats kunnen schilders, houtbewerkers en decorateurs gebruik maken van tal van faciliteiten. Iedereen kan daar terecht; studenten ĂŠn ondernemers.â€? In de laatste studiejaren worden Cibapstudenten voorbereid op zelfstandig ondernemerschap. Veel studenten zoeken na hun opleiding een combinatie van een baan in loondienst en zelfstandig ondernemerschap. “Onze opleiding kan niet zonder ondernemersâ€?, zo besluit Zandbergen. “Hoe beter we met hen samenwerken, hoe hoger de kwaliteit van onze uitstroom ĂŠn die van onze creatieve industrie. Daarom is het zo belangrijk dat onze medewerkers zelf ondernemend zijn. Onze uitdaging is om goed creatief onderwijs aan te bieden binnen de kaders van enerzijds de strenge eisen van de traag werkende overheid, en anderzijds de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen in een dynamische wereld.â€?

Cibap Vakschool voor verbeelding Postbus 868 8000 AW Zwolle T 038 - 760 03 32 info@cibap.nl www.cibap.nl Het Cibap Trendbericht staat op de website www.cibap.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 16

04-06-13 09:55


Bedrijfsreportage

5FLTU)BSSZ,OFWFMCBBSEt'PUPHSBmF(FSSJU#PFS

Mogelijkheden voor zakelijke evenementen in theatersfeer onbegrensd

Odeon en De Spiegel: meer dan theaters alleen

EJSFDUFVS(JKTKFWBO)POL

Bent u voor een bedrijfsfeest op zoek naar een bijzondere locatie? Of zou u een groot congres wel eens willen houden in een ambiance waar uw relaties nog lang over napraten? Dan moet u absoluut eens contact zoeken met Odeon De Spiegel Theaters in Zwolle, dĂŠ locatie voor vergaderingen, creatieve sessies, congressen, feesten, evenementen en eigen producties. De mogelijkheden zijn er onbegrensd!

M

et twee locaties in de binnenstad van Zwolle, bijna tweeduizend stoelen verdeeld over vier zalen, moderne foyers en hoogwaardige technische faciliteiten kan Odeon De Spiegel u altijd optimaal van dienst zijn. De twee theaters zijn niet alleen heel belangrijk voor de stad Zwolle, maar hebben ook een grote regionale uitstraling. Daarbij is Odeon de locatie voor kleinere producties of activiteiten in een intieme sfeer en De Spiegel de accommodatie voor grote producties of evenementen. Theatersetting

“Wat voor activiteit er bij Odeon of De Spiegel ook plaatsvindt, onze theatersetting geeft ieder evenement een ander karakter dan in welk ander zalencentrum dan ook�, zegt directeur Gijsje van Honk. “Iedere activiteit kan er bij ons anders uitzien. Wij kunnen thema’s van bijeenkomsten opvijzelen door er kunst en cultuur aan toe te voegen. Zo staan bijvoorbeeld de toneeltoren en het podium altijd ter beschikking.� Mevrouw Van Honk wijst erop dat het bedrijfsleven in toenemende mate gebruik maakt van de ruimte en faciliteiten die Odeon De Spiegel

biedt. “Onze technische faciliteiten zijn state of the artâ€?, stelt ze. “Of het nu gaat om geluid of licht, altijd kan aan de wensen worden voldaan. We hebben daar veel in geĂŻnvesteerd en dat betaalt zich terug. Ook werken wij nauw samen met tal van horecabedrijven uit Zwolle. Ook op culinair gebied is bijna alles mogelijk.â€?

Meer toerisme

Gijsje van Honk ziet in het groter denken ook belangrijke aanknopingspunten voor ondernemend Zwolle, onder meer waar het de ruimte voor creatief ondernemen betreft. “Ik verwacht dat deze stad binnen twee jaar een inke beweging zal makenâ€?, licht ze toe. “Nu al trekt Zwolle steeds meer bezoekers van buitenaf. Dat heeft veel te maken met de nieuwe aanpak en de nieuwe gebouwen. Onze lokale economie wordt meer gevoed door toerisme. Daar spelen kunst en cultuur en de creatieve industrie een grote rol in. Als Odeon De Spiegel willen wij in dat proces een belangrijke partner zijn in het leggen van verbindingen tussen de stad, de inwoners en het bedrijfsleven. Wij zijn veel meer dan een theater alleen.â€?

‘Theater van het Oosten’

Volgens mevrouw Van Honk ontwikkelt met name De Spiegel zich steeds meer tot hĂŠt ‘Theater van het Oosten’, met als marktgebied de regio van Twente tot diep in de polder van Flevoland. “We zijn in de zeven jaar van ons bestaan ink gegroeid en hebben ons een stabiele positie verworven. We willen die nu verder uitbouwen. In mijn visie moeten we groot denken ĂŠn meer durf aan de dag leggen om De Spiegel nĂłg meer uitstraling te bezorgen. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele binnenstad. Die is prachtig en we hebben nu een mooie route van het NS-station langs De Fundatie, Odeon en Broerenkerk naar De Spiegel. Maar ik vind dat de schil van de binnenstad nog wel kan worden opgerekt. Hierbij kijk ik naar een stad als Eindhoven. Die heeft zichzelf ook groter gemaakt met een doorkijkje naar de toekomst.â€?

Veel bezoekers

Odeon en De Spiegel trekken jaarlijks samen 220.000 bezoekers. Van hen komen 130.000 af op de 350 professionele voorstellingen. De rest bezoekt amateurtheater of neemt deel aan andere activiteiten, zoals congressen en feesten. Daarnaast is het Filmtheater Fraterhuis in Odeon op jaarbasis ook nog eens goed voor 60.000 mensen die de Blijmarkt bezoeken.

Odeon De Spiegel Theaters Theater De Spiegel Spinhuisplein 14 8011 ZZ Zwolle Theater Odeon Blijmarkt 25 8011 ND Zwolle T 038 - 428 82 88 info@odeondespiegel.nl www.odeondespiegel.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 17

17 04-06-13 09:55


Ondernemerspanel

Belemmert het ontslagrecht de ondernemer? Ondernemers moeten snel in kunnen spelen op wisselingen in de economische situatie en veranderingen in de marktvraag. Dat betekent dat je je personeelsbestand soepel moet kunnen aanpassen. Dat is van belang voor de groei en continuïteit van het bedrijf. Maar een werkgever die iemand wil ontslaan, krijgt te maken met allerlei procedures. Het ontslagrecht belemmert het flexibel opereren van de ondernemer, met als gevolg een rem op de groei van de werkgelegenheid en van de economie. Kunt u uw bedrijf aanpassen aan de omstandigheden of voelt u zich geremd door ontslagprocedures? De mening van ons panel. ■ Adriaan de Regt Adriaan de Regt - Stedelijk Museum Zwolle Puur vanuit snelheid en aanpassen aan veranderende omstandigheden gezien, zou het ontslagrecht soepeler mogen zijn. Daar staat tegenover dat medewerkers ook veel minder investeren in een onderneming als ze er zo uit gezet kunnen worden. Uiteindelijk denk ik dat je met goede redenen sneller ontslag zou moeten kunnen realiseren. Getoetst door de rechter, dat wel. De vergoeding of de financiële verplichtingen die er nu aan vastzitten staan niet altijd in relatie tot datgene

dat de werknemer voor de onderneming heeft betekend. Een lange loopbaan bij één werkgever is niet altijd synoniem met grote betekenis voor die werkgever. Een lange loopbaan bij één werkgever zoals het nu is, kost veel geld bij ontslag. Ook daar zou een rechter aan de hand van functioneringsverslagen een uitspraak over kunnen doen. Moet je die verslagen natuurlijk wel hebben. En een niet zo positief functioneringsverslag als verwacht, is reden voor de werknemer om weg te gaan.

■ André Smink André Smink - De Haan Een file belemmert een slechte doorstroming van het verkeer. Files zijn een probleem; we moeten dus van die files af. Er zijn op korte termijn echter geen oplossingen voor files. Files zijn daarom geen probleem, maar een gegeven. Het werkelijke probleem is de constante door-

stroming van het verkeer. Nauwelijks denkbaar is dat de file zelfs een oplossing is van het probleem. Er worden auto’s ontwikkeld die zelf rijden. Auto’s die zich aanpassen aan de auto die daarvoor rijdt. Zo kan een constante verkeersstroom worden gecreëerd. Een soort roltrap voor auto’s. De file als oplossing.

■ Eric Broekaart Eric Broekaart - IJsseldelta Center In principe wordt elke ondernemer gehinderd en geremd door de ontslagprocedure die er in Nederland geldt. In een neerwaartse economie moet de werkgever de mogelijkheid hebben om adequaat te kunnen reageren op veranderende economische omstandigheden. Ik vind het prima dat de werknemer een bepaalde bescherming geniet. Een werknemer verbind zich voor langere tijd aan een werkgever; ik vind het billijk dat de werkne-

18

mer hiermee een bepaalde bescherming opbouwt. In de praktijk zie je echter (te vaak) dat er van deze bescherming misbruik wordt gemaakt. Elke werkgever kan hier praktijkvoorbeelden van opnoemen. Hoeveel werknemers werken het hele contract uit nadat er gemeld is dat hun contract voor bepaalde tijd niet verlengd wordt? Ziekmelding ligt dan onmiddellijk op de loer. Enige aanscherping van het ontslagrecht ten gunste van de werknemer lijkt mij in deze tijd meer dan noodzakelijk.

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 18

04-06-13 09:55


■ Desiree Curfs Desiree Curfs - directeur Patijnenburg/Werkplein Westland, voorzitter MKB Westland Vanzelfsprekend moet er ruimte zijn voor ondernemers om flexibel te kunnen anticiperen op de marktvraag. Dat vraagt een goede balans in personeelsbestand. Hierbij zal een ondernemer onderscheid maken tussen een vaste en een flexibele personeelsschil.

Ontslagrecht is hierbij niet de belemmerende factor. Er zijn voldoende mogelijkheden om met een flexibel personeelsbestand te werken zeker in de huidige arbeidsmarkt. Dat kan via detacheringen, inhuur van zzp’ers en uitzendbureaus. Kwestie van goed personeelsmanagement. Ontslagrecht is een gezond verworven systeem in Nederland.

■ Marieke de Lange Marieke de Lange - Domates (project- en managementondersteuning) Het kunnen inspelen op veranderingen is voor iedereen van belang. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer en beide partijen hebben hier hun verantwoordelijkheid in. Het is fijn dat de werknemer beschermd wordt om uitbuiting te voorkomen maar zijn we in Nederland niet wat doorgeslagen? Maken we het door alle regels en vangnetten onze werknemers niet te comfortabel? En voor de werkgevers niet extra moeilijk? Voor ondernemers vinden we het heel normaal dat ze te kampen hebben

met goede en met slechte jaren. Van werkgevers wordt verwacht dat ze creatief blijven, inspelen op de veranderingen in de markt en rekening houden de economische situatie. Maar waarom vinden we dat voor werknemers minder vanzelfsprekend? Het gevaar van onze verzorgingsstaat is dat mensen zich minder verantwoordelijk voelen voor hun eigen beslissingen of niet gestimuleerd worden om het heft in eigen handen te houden. Want als je valt dan is er altijd nog dat vangnet. Ik kies ervoor om die verantwoordelijkheid wel te pakken. Voor mij is dit één van de drijfveren om interimmer te zijn.

■ Tatiana van Rijswijk Tatiana van Rijswijk - directeur-eigenaar ìnnervida CommunicatieArchitecten Wordt de ondernemer belemmerd als deze iemand wil ontslaan? Een boeiende en interessante vraag. In mijn optiek gaat het hierom flexibiliteit, vooruitziende blik en mogelijkheden zien. Als ondernemer heb je al deze kwaliteiten in huis en ben je dus in staat mee te bewegen met veranderingen in de markt en dus ook op het gebied van veranderingen in wetgeving. Kansen benutten en nieuwe wegen ontdekken hoort bij goed ondernemerschap. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk soms niet makkelijk is. Een ondernemer

is toch ook gewoon een mens. Kennis en kunde uitwisselen als ook om advies durven vragen zijn voor mij hierbij belangrijke factoren. Ik vraag als directeureigenaar maar ook als vakspecialist regelmatig aan andere ondernemers hoe zij een bepaalde situatie zouden oplossen en wat zij van mijn oplossing vinden. Zo kom ik tot een gedegen besluit. Of het ontslagrecht mij dus belemmert en remt in een succesvol bedrijf runnen? Nee want ik zoek naar mogelijkheden binnen de huidige wetgeving en anticipeer op datgene dat op mijn pad komt zonder mijn zakelijke doelstelling uit het oog te verliezen.

■ Jesse Beem Jesse Beem - StuD Studentenuitzendbureau Als studentenuitzendbureau hebben we niet veel te maken met vaste contracten. Pas als een uitzendkracht, bij ons enkel studenten van de Technische Universiteit te Delft, meer dan 2,5 jaar wekelijks bij dezelfde opdrachtgever werkt bieden wij hen geen vervolgovereenkomst meer aan. Dan is deze vrijgekomen plek weer voor nieuwe uitzendkrachten. Hierdoor stimuleren we dat bijbanen

echt voor de mensen zijn die daadwerkelijk ook studeren, en niet na hun afstuderen blijven hangen of hun bijbaan hun studietijd vervangt. Als bedrijf kunnen wij prima aan de omstandigheden aanpassen. Vaak worden studenten, na het verstrijken van een bepaalde uren norm, ook overgenomen door bedrijven, iets wat we zeker toejuichen. Hierdoor heeft de technische student ook echt de kans om met zijn kennis door te groeien in zijn verdere carrière.

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 19

19 04-06-13 09:55


Interview

5FLTU)BSZ,OFWFMCBBSEt'PUPHSBmF(FSSJU#PFS

Uitbreiding mede mogelijk gemaakt door sponsoring bedrijfsleven

De Fundatie architectonisch nu ook op topniveau “Dat ondernemend Zwolle zich zelfs in deze crisistijd volledig achter ons museum heeft geschaard, is in ĂŠĂŠn woord geweldig. Met aanzienlijke sponsorbijdragen heeft het bedrijfsleven duidelijk gemaakt dat de Fundatie stevig in deze stad is geworteld en er echt bij hoort.â€?

20

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 20

04-06-13 09:55


Drie openingstentoonstellingen

M

et deze woorden onderstreept directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie zijn vreugde over de betrokkenheid van in totaal achttien lokale bedrijven bij de uitbreiding van dit museum voor beeldende kunst. De nieuwbouw van het museum aan de Blijmarkt is vrijdag 31 mei officieel geopend door Prinses Beatrix. ‘Het OOG’

Het zal niemand zijn ontgaan: de Fundatie heeft een nieuwe ellipsvormige opbouw gekregen die de naam ‘Het OOG’ draagt. Een blikvanger van jewelste waarin een tentoonstellingsruimte van duizend vierkante meter is ondergebracht die uitzicht biedt over de historische binnenstad. “Het is een ontwerp van architect Hubert-Jan Henket, die veel ervaring heeft met het uitbreiden van monumentale panden”, zegt Keuning. “Hij wilde de symmetrie van het gebouw niet doorbreken en adviseerde ons daarom met de nieuwbouw de lucht in te gaan. Dat advies hebben wij direct overgenomen.” ‘Het OOG’ wordt optisch als wolk opgetild en zweeft zo boven het oorspronkelijke gebouw, dat hiermee ongeveer twee keer zo hoog is geworden. De opbouw is aan de buitenkant bekleed met maar liefst 55.000 wit-blauwe keramische tegels. Op veel van die tegels staat een persoonlijke boodschap. Tegen betaling van tien euro konden mensen hun naam of boodschap voor een ander op de achterkant van een tegel zetten. Daar is massaal gebruik van gemaakt. Steeds meer bezoekers

Het neoclassicistische pand waarin Museum de Fundatie is gevestigd, kent een rijke historie. Het is gebouwd rond 1840 en deed jaren dienst als Paleis van Justitie. Later bood het onder meer onderdak aan de Provinciale Planologische Dienst. In 2005 is het pand verbouwd tot kunstmuseum. In de afgelopen jaren heeft de Fundatie een steeds belangrijker plaats veroverd in het culturele leven in ons land. Dat wordt geïllustreerd door de

bezoekersaantallen die spectaculair omhoog zijn geschoten. Kwamen er in 2006 op jaarbasis nog maar 15.000 mensen naar de Fundatie, dat waren er in 2008 al 100.000. “Die ontwikkeling had veel te maken met ons tentoonstellingsprogramma dat van internationale allure was en is”, zegt Keuning, die zelf in 2007 directeur van het Zwolse museum werd. “Wij bieden kunst voor een breed publiek, maar ook voor specialisten. Die mix is aangeslagen. Tegelijkertijd gaf de toegenomen belangstelling ook een acuut ruimteprobleem. Groepen en scholen konden we niet meer adequaat ontvangen. Daarmee ontstond de behoefte aan meer ruimte. Bovendien konden we met een uitbreiding ook de beleving in architectuur een impuls bezorgen, want die was matig.”

Op zaterdag 1 juni heeft Museum de Fundatie haar deuren voor het publiek weer geopend. Er zijn drie openingstentoonstellingen van internationale allure te bewonderen. In de expositie ‘Dans op de vulkaan’ tonen Duitse kunstenaars het leven in de Republiek van Weimar gedurende het interbellum. Verder laat fotograaf Pieter Henket met zijn foto’s het huidige tijdsbeeld van internationale beroemdheden zien en is de schilderijenreeks ‘Dum Vivimus Vivamus’ van kunstenaar Jeroen Krabbé te bezichtigen. Voor deze schilderijen gebruikte hij z’n eigen tekeningen van vroeger als uitgangspunt. Ook wordt het beste uit de eigen museumcollectie getoond met werken van onder anderen Mondriaan, Van Gogh en Appel vanaf het midden van de negentiende eeuw tot nu.

Met de uitbreiding van Museum de Fundatie was in totaal zes miljoen euro gemoeid. De provincie Overijssel heeft er vijf miljoen in gestoken, de rest is gefinancierd door de Bank Giro Loterij en sponsors uit het bedrijfsleven. De gemeente Zwolle heeft aan het project bijgedragen met de aankleding van de directe omgeving van het museum.

“Maar het gaat ook leven als je bedrijven toplocaties biedt voor een avondje-uit. We hebben in Zwolle veel bedrijven met een internationale focus. Die hebben er alle belang bij dat er in de stad een culturele instelling is die ook internationaal is gericht en waar ze hun relaties mee naartoe kunnen nemen. Dat is met ons museum het geval. Wij opereerden met ons tentoonstellingsprogramma al op wereldniveau, nu is dat ook het geval met de architectuur.”

Wereldniveau

Champions League

“Een museum als de Fundatie gaat leven als je veel publiek trekt en mooie collecties presenteert van kunstenaars van naam”, stelt Keuning vast.

“Zwolle is een stad met een hoog profiel, hoogwaardige economische activiteiten en uitblinkers”, gaat Keuning verder. “De regionale economie behoort tot de top van ons land. Daar horen hoogwaardige culturele activiteiten gewoon bij. Ons museum acteert op het allerhoogste niveau. Qua uitstraling doen wij voor geen enkel museum in Nederland onder. Ik durf rustig te stellen dat de Fundatie nu meespeelt op het niveau van de Champions League.”

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 21

21 04-06-13 09:55


Feliciteert

met de nieuwe inspirerende expositieruimtes Info: 038- 465 14 55 / info@lenferink.com

Schoonheid van buiten en binnen “Ons gebouw is met evenveel aandacht, precisie en creativiteit gemaakt als de kunst die erin hangt.� Ralph Keuning Directeur Museum de Fundatie

Constant bouwen aan beweging

R023-0313 HOB Zwolle.indd 22

04-06-13 09:56


Informatie

Geslaagd!

Budget Advies van Mensink & Stout: ďŹ nanciĂŤle zorg voor uw medewerker Medewerkers met ďŹ nanciĂŤle zorgen kunnen ondernemers een hoop extra werk bezorgen. Ze hebben vaak stress en functioneren minder. Met een ďŹ nanciĂŤle scan brengt Mensink & Stout de ďŹ nanciĂŤle situatie van zo’n medewerker in kaart en stelt een plan van aanpak op om zijn ďŹ nanciĂŤle huishouding weer gezond te krijgen.

Deltion Business feliciteert de studenten van Tielbeke en Scania met het behalen van hun diploma. Ook groeien in uw werk? Deltion Business, T (038) 850 31 50, www.deltion.nl/business

Mensen maken het verschil. Ook op de werkvloer. Heeft u praktische ondersteuning nodig in personele zaken, neem dan contact op met Pro-P&O. 8JQTUSJLLFSBMMFF %,;80--& .]5 ']&THPFJ!QSPQOPOM JOGP!QSPQOPOM

H

et komt in deze barre economische tijden steeds vaker voor dat mensen betalingsproblemen hebben. Mensink & Stout constateert dat mensen hoge schulden en soms wel tientallen schuldeisers hebben en/ of niet met ďŹ nanciĂŤn kunnen omgaan. Vaak komt dit door psychische problemen, echtscheiding, werkloosheid, gokverslaving of mentaal onvermogen. Ze raken dan al gauw in de ďŹ nanciĂŤle problemen, krijgen stress, raken hun concentratie kwijt, presteren minder en worden ziek. De deurwaarder meldt zich, er wordt loonbeslag gelegd en de werknemer raakt steeds verder in de problemen. Zijn werkgever zadelt hij op met extra werk. Die is bijvoorbeeld verplicht om loonbeslag af te dragen; doet hij dit niet, dan stelt de deurwaarder hem aansprakelijk. Met Budget Advies gaat Mensink & Stout deze problemen te lijf. De focus ligt allereerst op stabiliseren: ervoor zorgen dat de ďŹ nanciĂŤle problemen niet groter worden. Een dak boven het hoofd, gas, elektriciteit en water, en brood op de plank hebben de eerste prioriteit. Dat geeft de nodige rust. De ďŹ nanciĂŤle situatie wordt geĂŻnventariseerd waarbij de administratie wordt geordend en een budgetplan wordt gemaakt waarin de inkomsten en uitgaven helder op een rij staan. Er wordt ook gecontroleerd of de belastingzaken, zoals voorlopige teruggave en toeslagen, goed zijn geregeld, of er kwijtscheldingen kunnen worden aangevraagd en – ingeval van loonbeslag- of de deurwaarder het beslag correct heeft gelegd. Daarnaast geeft Mensink & Stout tips over hoe de uitgaven naar beneden kunnen. Het traject wordt afgesloten met een schriftelijk plan van aanpak, waarin advies wordt gegeven hoe de schuldproblematiek aangepakt kan worden. Zowel Annette Mensink als Dinie Stout zijn gecertiďŹ ceerd schuldhulpverlener. Vanuit hun jarenlange werkervaring weten ze hoe de hazen lopen: zo kennen ze de juridische kaders, de gemeentelijke protocollen voor schuldhulpverlening en de werkwijze van de deurwaarder. Mensink & Stout Sociaal FinanciĂŤle Dienstverlening Postbus 40107 8004 DC Zwolle T 038 - 230 44 94 stout@mensinkenstout.nl www.mensinkenstout.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R023-0313 HOB Zwolle.indd 23

23 04-06-13 09:56


& K E ER DI W TU S

Nieuw:

post-hbo Category Management

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN: WWW.WINDESHEIM.NL/CATEGORYMANAGEMENT

Behoefte aan meer strategisch inzicht in Category Management? Volg dan onze post-hbo-opleiding Category Management. Ontwikkeld in nauwe samenwerking met de retailbranche.

Samen maken we de toekomst www.unica.nl Unica Zwolle

R023-0313 HOB Zwolle.indd 24

Schrevenweg 2

Postbus 623

8000 AP Zwolle

T (038) 456 04 56

04-06-13 09:56


ʥʱʔːˇ˗˖˔˃˃ˎ˒˔ˑˆ˗˅ˇ˔ˇː

ʵ˃ˏˇː˙ˇ˔ˍˇː

ʦʴʷʭʭʧʰ ʤˇ˕˒˃˔ˇː

ʲʴʫʰʶʧʰ ʲʴʧʲʴʧʵʵ ʹʧʤʔʲʴʫʰʶ

ʮʱʩʫʵʶʫʧʭ

ʵ˖ˇˋːˈ˗˔˕˖˔˃˃˖ʓʏʲˑ˕˖˄˗˕ʓʒʔʗʏʚʒʒʓʤʣʼ˙ˑˎˎˇʏʶʒʕʚʖʘʙʒʒʙʒʏʨʒʕʚʖʘʙʒʒʙʛʏˋːˈˑʢ˜˃ˎ˕ˏ˃ːʎːˎʏ˙˙˙ʎ˜˃ˎ˕ˏ˃ːʎːˎʏʶ˙ˋ˖˖ˇ˔ʢ˜˃ˎ˕ˏ˃ː

R023-0313 HOB Zwolle.indd 25

04-06-13 09:56


RESTAURANT | GRANDCAFÉ | ZALENACCOMMODATIE | BOWLINGCENTRUM | CATERING

In Zwolle en wijde omgeving is Grand CafĂŠ Restaurant Urbana een begrip. Onder een doeltreffende en moderne bedrijfsvoering en met bijzondere aandacht voor kwaliteit en flexibiliteit weet Urbana deze uitstraling al vele jaren probleemloos te handhaven. Dankzij onze uitgebreide ervaring hebben wij een feilloos gevoel ontwikkeld om het onze gasten perfect naar de zin te maken. Of dit nu uw receptie, uw bruiloft, uw familietreffen, uw buffet of uw verjaardagsfeest betreft, bij Urbana is de verzorging ervan altijd in goede handen. Urbana biedt u voor elke gelegenheid een keuze aan diverse arrangementen.

Geeft u er de voorkeur aan uw eigen feest samen te stellen? Ook dat kan. Uw vragen en suggesties zien wij graag tegemoet.

Wipstrikkerallee 213 - 8025 AH Zwolle - 038 4538418 - info@urbana.nl - www.urbana.nl R023-0313 HOB Zwolle.indd 26

04-06-13 09:56

Het Ondernemersbelang Zwolle 3-2013  
Het Ondernemersbelang Zwolle 3-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement