Page 1

VAN

NOORD-HOLLAND NOORD

Transporteurs zitten niet graag stil Werken aan groei Politiek en bedrijfsleven eensgezind over ontsluiting Heerhugowaard

EDITIE

05 2013


INHOUD REPORTAGE

INTERVIEW

REPORTAGE

WERKEN AAN GROEI

POLITIEK EN BEDRIJFSLEVEN EENSGEZIND OVER ONTSLUITING HEERHUGOWAARD

EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ FAILLISSEMENT

Regeren is vooruitzien en voor ondernemen is dat eigenlijk niet anders. Oog hebben voor ontwikkelingen en daar adequaat op inspelen. Bij AB Vakwerk hebben ze dat goed begrepen. De nieuwe directie die sinds 1 januari van dit jaar aan het roer staat is onder de noemer ‘Werken aan groei’ begonnen aan een herpositionering van het bedrijf met als doel de totale organisatie toekomstbestendig te maken.

Je kunt er niet omheen: aan de westkant van Heerhugowaard wordt sinds februari van dit jaar aan de weg gewerkt. Naar verwachting zijn komende zomer alle werkzaamheden afgerond. Dan is er een betere doorstroming van en naar de Stad van Kansen.

LEES VERDER OP PAGINA 16

COVERINTERVIEW

Nederland heeft een vijftien maanden durende recessie achter zich gelaten. De economie groeide in het derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De broze groei is namelijk vooral te danken aan de uitvoer van goederen. De werkloosheid stijgt nog steeds. En niet zo’n klein beetje ook. De vraag blijft achter. De prijzen staan nog steeds onder druk en de consument lijkt voorlopig de hand op de knip te houden. Niet zo verwonderlijk dat er een recordaantal faillissementen in de eerste helft van 2013 is uitgesproken.

LEES VERDER OP PAGINA 24

LEES VERDER OP PAGINA 28

TRANSPORTEURS ZITTEN NIET GRAAG STIL De transportbedrijven en de sectoradviseurs hebben één ding gemeen: ze willen verder, denken al voorbij de crisis. Hun belangrijkste verbeterpunt: ‘Transport is zó vanzelfsprekend. We moeten onszelf zichtbaarder maken.’ In een geanimeerd rondetafelgesprek met vijf transporteurs en twee logistieke consultants, geleid door de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN), staat één ding vast: in deze sector zit niemand stil. Ze willen vooruit, snel schakelen en ze trappen niet graag op de rem. Over Europa, personeel, ketensamenwerking, milieu en een kritische blik naar binnen.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS SOFTWARE IS CRUCIAAL VOOR HET SUCCES VAN TOPSECTOREN Het is vreemd dat ICT door Den Haag niet als aparte topsector is aangewezen, want of het nu om Logistiek, Agri & Food, Lifesciences & Health of Tuinbouw gaat, overal is software het dynamische element dat onze bedrijven internationaal zo’n grote voorsprong geeft. Bovendien is een aantal Nederlandse ICT bedrijven wereldvermaard. Brancheorganisatie Nederland ICT vertegenwoordigt via haar 580 leden 80% van de ruim € 30 miljard die de sector omzet. Volgens voorzitter Bart Hogendoorn stuwt de sector haar eigen indrukwekkende innovatie.

LEES VERDER OP PAGINA 36

EN VERDER... 3 5 6 15 19 20

4

Inhoud Column / Colofon Nieuws Investeren in IT, juist nu! Goede match is goud waard Panel: Wat zijn uw verwachtingen voor 2014?

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

23 ‘Crowd’ vervangt bank als geldschieter? 27 King’s Inn: Kom je bij me slapen? 31 Hotel Zuiderduin breidt uit naar 550 kamers 32 Brancheverenigingen aan de vooravond van vernieuwing

35 Cloud computing biedt ondernemers veel voordelen 38 Zakelijk Rijden


COLUMN

PUUR BEDROG Het is de hoogste tijd voor een ander politiek systeem in Nederland. Democratie is leuk, maar je kan het ook overdrijven. Het wemelt van de partijen in de Tweede Kamer en de kiezer, u en ik, weet niet meer aan wie hij zijn stem moet geven. Stem je op de VVD, dan krijg je de PvdA. Stem je op de PvdA, dan krijg je de VVD. Ze houden elkaar gevangen in een soort wurggreep met als resultaat dat er niets meer uit hun handen komt. De maatregelen die zij nemen, hebben een averechste uitwerking. De economische bedrijvigheid suddert op een laag pitje, de werkloosheid stijgt maar door. Het aantal banen daalt. En de consument houdt z’n geld op de spaarrekening. Neem de plannen van Prinsjesdag, afgelopen september. Het kabinet zegt 6 miljard euro te gaan bezuinigen in 2014 ‘om de overheidsÂżQDQFLsQRSRUGHWHNULMJHQÂś'LWLVSXXU bedrog. De staat haalt volgend jaar naar verwachting 249 miljard op aan belastingen, accijnzen en premies. Daartegenover is de regering van plan om voor 267 miljard aan uitgaven te doen. Er is dus een gat van 18 miljard. Dat is niet eenmalig, dat is elk jaar zo. Een bezuiniging van 6 miljard dekt het tekort dus slechts voor een derde deel. Maar zelfs dat is niet waar, want het kabinet-Rutte haalt dat bedrag vooral op bij de burger en het bedrijfsleven. En dan vooral het kleinere bedrijfsleven, het MKB en de zzp’ers. U en ik dus. Sterker nog, de regering doet helemaal niets om haar eigen tekort terug te dringen.

De overheidsuitgaven stijgen volgend jaar gewoon verder door. En zij geeft het leger ambtenaren een salarisverhoging alsof er niets aan de hand is. Nog wat cijfers om van te rillen: alle Nederlanders bij elkaar, inclusief de bedrijven, verdienen dit jaar 568 miljard euro. Bruto. Want 44 procent hiervan gaat naar de overheid! Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat hier nog geen revolutie is uitgebroken. Kennelijk vinden wij het met z’n allen helemaal niet erg dat het halve land in de ¿OHVWDDWGDWVRPPLJHWUHLQHQXLWJOLMGHQRYHU hersftblaadjes en andere treinen het helemaal niet doen, dat de zorgsector een bureaucratische, geldverslindende bende is, dat het onderwijsniveau al vele jaren lang afneemt (wie kan er nog rekenen en schrijven onder de 30 jaar?), en dat de meeste politieagenten achter een bureau zitten. Dat Hans Biesheuvel afgelopen zomer bij MKB-Nederland wegliep, is een veeg teken. Na twee jaar gepolder in Den Haag had hij door dat er geen bal verandert. Hij probeert het nu zelf en probeert 100.000 ondernemers als tientjeslid binnen te halen. Los van de vraag of hem dat lukt, het heeft geen zin. Het heeft pas zin als er een nieuwe politieke ondernemerspartij komt die bij de verkiezingen 76 zetels haalt. Maar dat gebeurt niet in Nederland. Daarom moeten we naar een systeem toe zoals in Duitsland of Engeland, waar ÊÊn of twee grote partijen telkens vier jaar regeren. Dat geeft rust en stabiliteit. En de economie vaart er wel bij.

ÂŤ

AndrĂŠ Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON HĂŠt Ondernemersbelang Noord-Holland Noord verschijnt vijf keer per jaar. Elfde jaargang, nummer 5, 2013 Oplage: 5.000 exemplaren Coverfoto Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN) Fotografie: Jan Jong

Uitgever Novema Uitgevers BV / Jelte Hut Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 ES Grootegast Telefoon: 0594 – 51 03 03 Fax: 0594 – 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl

Regionale verbinder Novema Grootebroek Arnold Stins Telefoon 0228 – 32 12 53 a.stins@ondernemersbelang.nl

Eindredactie Novema Grootegast Femke Hut Telefoon 0594 – 51 03 03 f.hut@ondernemersbelang.nl

Vormgeving VDS Vormgeving, Drachten

Website www.ondernemersbelang.nl

Druk Veldhuis Media, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Isabelle Brus Jan Jong Jeroen Kuypers Ed Lamme Marco Magielse Lex Salverda AndrĂŠ Vermeulen (column) Cock de Vries RenĂŠ Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. ISSN: 1873–7439 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

5


KORT NIEUWS

BOUWBEDRIJF TED GROOT BV EEN GOEDE BASIS OM OP TE BOUWEN Een persoonlijke aanpak, kwaliteit, vakmanschap, ervaring en betrouwbaarheid, dat zijn de pijlers waarop Bouwbedrijf Ted Groot BV al jaren stevig is gestoeld. Sinds de oprichting in 1980 is de organisatie een begrip in Heerhugowaard en omstreken. Vele ondernemers hebben in de afgelopen 33 jaar met plezier de werkzaamheden aan ons uitbesteed. Wij zijn actief als hoofdaannemer in nieuwbouw, verbouw, renovatie- en onderhoudswerken van bedrijfsgebouwen, fabrieken, kantoren en scholen en woningen. Ook doen wij aan kleinschalige projectontwikkeling. Naast het bouwen kan Bouwbedrijf Ted Groot de opdrachtgever alle verdere zorgen uit handen nemen. Dit loopt van de inschakeling van de architect, het aanvragen van de benodigde bouwvergunningen tot en met de verzorging van bijvoorbeeld installaties, sanitaire ruimtes en bestratingen. Daarbij heeft u tijdens de gehele looptijd met korte organisatielijnen te maken. Momenteel wordt een grote bedrijfshal met kantoren door ons gebouwd op het industrieterrein de Zandhorst. Waarbij de totale zorgen uit handen zijn genomen voor de opdrachtgever, maar waarbij de opdrachtgever wel betrokken blijft binnen ons bouwteam. Zo krijg je resultaten waar een ieder met plezier op terug kijkt. Bouwbedrijf Ted Groot BV koppelt snelheid aan kwaliteit. Dit is mogelijk als het gehele traject van voorbereiding tot oplevering zorgvuldig gepland en bewandeld wordt. Daarin passen veelvuldig en tijdige contacten met alle betrokkenen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden van uw bestaande bedrijfspand. Ook voor al uw privé bouw- en verbouwwerkzaamheden kunt u bij ons terecht. Wij zijn aangesloten bij Bouw Nederland, Bouwgarant en Woningborg. www.tedgroot.nl

KWALITEITSMANAGER KEES KORVER EN ALGEMEEN DIRECTEUR HENDRIK GOEMAN BORGESIUS ZIJN TROTS OP HET NIEUWE CERTIFICAAT.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR DE TOEKOMST: HÖRMANN ALKMAAR EERSTE IN NOORDHOLLAND MET ISO 50001 GECERTIFICEERD ENERGIEMANAGEMENT Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om verantwoord met de bestaande ressources om te gaan. Nog vrij nieuw is de norm ISO 50001 voor energiemanagement. Op dit PRPHQW]LMQGHJHFHUWL¿FHHUGHEHGULMYHQQRJRSKDQGHQWH tellen. In Noord-Holland is Hörmann Alkmaar op de %HYHUNRRJKHWHHUVWHEHGULMIGDWGLWFHUWL¿FDDWKHHIWEHKDDOG Hörmann Alkmaar hoopt dat nog velen zullen volgen. Deze nieuwe richtlijn gaat juist op het belangrijke gebied van energieverbruik veel meer de diepte in dan de ISO 14001.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


COLUMN

ONDERNEMERSVRAAG HEBBEN DE GEDRUKTE MEDIA NOG TOEKOMST? Ja, gedrukte media hebben nog (steeds) toekomst en zullen nooit worden verdrongen door de digitale media (42%)

Nee, de gedrukte media hebben hun langste tijd gehad en worden geheel verdrongen door de digitale media (24%)

Gedrukte media worden de verdieping van digitale nieuwsvoorzieningen (34%)

MEERPRAAT BIJ MEERBUSINESS NOORD-KENNEMERLAND MeerPraat wordt iedere laatste vrijdag van de maand opgenomen in het Hof van Sonoy te Alkmaar vanaf 17.30 uur. MeerPraat is het podium voor mensen die zakelijke- en/of kennisinformatie hebben, die ze graag willen delen met een groot netwerk. Wij zorgen voor publiek en de camera. U zorgt voor de informatie en wij verspreiden die informatie. Niet alleen via onze eigen nieuwsbrief, die naar 9000 ondernemers in de regio gaat, maar ook via onze website, social media en YouTube. Meldt u nu aan via nk@meerbusiness.nl als u kennis, informatie of een idee heeft, dat u graag met het zakelijk netwerk van MeerBusiness Noord-Kennemerland wilt delen!

JONGENS VAN BEHEER KEERT TERUG NAAR ALKMAAR Op vrijdag 1 november keerde Jongens van Beheer weer terug naar Alkmaar. Het nieuwe pand aan de Havinghastraat is volledig verbouwd, zodat de ICT-dienstverlener hier haar intrek kan nemen. Jongens van Beheer is afkomstig uit Schagen. In 2008 richtten technisch directeur Marc van Ederen en commercieel directeur Christian Bosman Jongens van Beheer op. De standplaats destijds was Alkmaar. Jongens van Beheer kende de afgelopen jaren een grote groei. Door deze groei is Jongens van Beheer uit haar huidige kantoor in Schagen gegroeid. Hoog tijd om terug te keren naar Alkmaar dus! Zo kan de ICT-dienstverlener zich begeven tussen bestaande HQSRWHQWLsOHNODQWHQ,QGHKXLGLJHPDUNWLVHUQDPHOLMNHHQWRHJH nomen behoefte aan slimme en toegankelijke ICT. Bedrijven willen KXQ,&7RSWLPDOLVHUHQ]RGDWGLWOHLGWWRWNRVWHQEHVSDULQJHQHIÂżFL ent werken. Alle diensten van Jongens van Beheer dragen bij aan Het Nieuwe Werken. Zij houdt uiteraard ook rekening met het Bring Your Own Device principe! Jongens van Beheer is in de drieKRHN$ONPDDUÂą+DDUOHPÂą$PVWHUGDPRRNZHOEHNHQGDOVFORXG dienstverlener.

KOPEREN JUBILEUM OLYMPIA UITZENDBUREAU De Heerhugowaardse vestiging van Olympia Uitzendbureau viert deze maand haar koperen jubileum. Kenan Yurdakadim, vestigde zich 12½ jaar geleden in het pand aan het Stationsplein. Yurdakadim hielp de afgelopen jaren duizenden mensen in de regio aan een baan. �Ik ben erg trots op dit jubileum. Het is hard werken en je moet dag en nacht ondernemen, maar daarvoor krijgen we nu al jaren de waardering van klanten. Veel bedrijven hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad om hun hoofd boven water te houden, maar dankzij de inzet van mijn personeel zijn wij HHQÀRUHUHQGEHGULMI,QJRHGH¹HQ slechte tijden moet je er staan voor je klanten. Dat maakt het verschil�, merkt Yurdakadim vol trots op.

HOLLANDSE HELDEN Kent u ze nog? Michiel de Ruijter, Tromp, Piet Heyn, Abel Tasman? Mannen met baarden, gegrift in ons collectieve geheugen terwijl ze zwijgend uitkijken over een eindeloze zee. Ze kenden elke zandbank, begrepen het weer, bewaakten de sfeer aan boord en waren echte strategen. Nog niet zo heel lang geleden was dat het beeld van een echte leider: bedachtzaam, verstand van zaken, moedig en eerlijk. De LQGXVWULsOHUHYROXWLHEUDFKWYHUDQGHULQJLQGLWEHHOG Toen mensen consumenten werden, werd leiderschap steeds meer gekoppeld aan koopmanskwaliteiten als zakelijkheid en spreekvaardigheid. Dit gaf een impuls aan onze westerse economie die in de afgelopen eeuw dan ook grote hoogten bereikte. In deze piekende economie ontwikkelde leiderschap zich steeds meer tot een extravert-dominante stijl waarbij vooral de ‘alpha mannetjes’ het goed deden: zelfverzekerd, competitief en zakelijk. Een stijl die wel door moest slaan tot narcisme en zelfverrijking. Je kunt niet zeggen dat niemand het aan heeft zien komen, in de jaren negentig ontstond al een duidelijke tegenbeweging die pleitte voor meer ‘vrouwelijk’ leiderschap. Bovendien waren de nieuwe werknemers inmiddels kinderen van de hoogconjectuur die - eraan gewend dat alles te koop was - gingen jobhoppen. Bedrijven moesten ‘binden en boeien’, leiderschap moest vooral ‘leuk’ zijn. Zakelijk resultaat kwam vanzelf, de markt bleef immers groeien. Tot 2008. Kijken we nu terug op vijf jaar crisis dan blijft er niet veel over van al die stijlen. De alpha mannetjes hebben de crisis rechtstreeks veroorzaakt en de procesgerichte leiders konden hun bedrijf vaak niet redden. De crisis leert ons andere leiders waarderen: vaak introvert, altijd zichzelf en vol passie. Passie voor een product zoals Bill Gates, Steve Jobs en Joop van den Ende, of passie voor een visie bij dienstverleners zoals Buurtzorg Nederland. De succesvolle leiders van nu gaan niet voor status, macht of geld maar voor inhoud, ze weten wat er gebeurt op de werkvloer en kennen hun mensen. In veel opzichten lijken ze op onze oude helden: bedachtzame en eigenwijze visionairs met twee benen in de klei. We hebben het nu lang genoeg gehad over veranderen, het is tijd om weer echt te zijn.

ÂŤ

PETER FEKKES Nan Cuna

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

7


8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


RONDE TAFEL

Tekst: Isabelle Brus // Fotografie: Jan Jong

Transporteurs zitten niet graag stil De transportbedrijven en de sectoradviseurs hebben ĂŠĂŠn ding gemeen: ze willen verder, denken al voorbij de crisis. Hun belangrijkste verbeterpunt: ‘Transport is zĂł vanzelfsprekend. We moeten onszelf zichtbaarder maken.’ In een geanimeerd rondetafelgesprek met vijf transporteurs en twee logistieke consultants, geleid door de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN), staat ĂŠĂŠn ding vast: in deze sector zit niemand stil. Ze willen vooruit, snel schakelen en ze trappen niet graag op de rem. Over Europa, personeel, ketensamenwerking, milieu en een kritische blik naar binnen.

#1 - ECO COMBI VERSUS EU “De Ecocombi moet Europa in!� Arthur van Dijk trapt af. De extra lange vrachtauto die in Nederland al rijdt, mag nog steeds de grens niet over. Wat vinden de transportondernemers daarvan? Bij De Waard Transport en De Boer Transport rijden ze met Ecocombi’s, en daar zijn ze allebei erg over te spreken. “Je bespaart op brandstof en op loonkosten, en de vrachtauto zelf is HUJHIILFLsQW'HPHQVHQRSVWUDDW]LHQKHW verschil niet met ‘gewone’ vrachtwagens; er rijden bijna duizend Ecocombi’s rond in Nederland, maar als er een passeert, heeft vrijwel niemand de extra lengte in de gaten�, zegt Cees de Waard. Waarmee hij maar wil zeggen dat het met die veiligheid wel goed zit. “De chauffeurs hebben een extra training ondergaan die dit type voertuig nog veiliger maakt.� Het werkgebied van De Boer is vooral in Nederland, maar ook in Antwerpen - en daar mogen ze dus nog niet heen. “In de zeecontainerbranche is de lzv niet meer weg te denken. Het voordeel zit hem ook niet zozeer in de lange afstand, maar ook in de wachttijden op de terminals.�

SPOORLOBBY Ondanks alle voordelen wil Europa er niet aan. Hoe kan dat? Volgens Bart Banning zit het probleem juist in ons succes als wegvervoerder. “Nederland is in Europa heel zichtbaar op transportgebied. De focus ligt op CO2-beperking en duurzaamheid; dus op lange afstand, spoor en binnenvaart. De spoorlobby is heel sterk!� De Waard betreurt dat, want de Ecocombi is bedoeld voor

bepaalde vervoersstromen die helemaal niet geschikt zijn voor het spoor. “Een vrachtwagen brengt de goederen op een gevraagde tijd op de juiste plaats, de trein is meer geschikt voor bulkgoederen waarbij de vrachtwagen zorgt voor het aansluitende voor- en natransport.� Voor TLN is toelating van de Ecocombi een belangrijk punt, waar de organisatie zich al jaren hard voor maakt, aldus Van Dijk. “Uiteindelijk kunnen tegenstanders de Ecocombi in de EU met emotionele en onjuiste redenen echt niet tegenhouden�, zegt Van Dijk die vreest dat de toelating binnen de EU wel iets is van een lange adem.

“Misschien zit de oplossing in een nieuwe visie op warehousing en distributie?� INTERMODAAL VERVOER “Misschien zit de oplossing in een nieuwe visie op warehousing en distributie?� vraagt Van Dijk zich af. Twee optimale concepten aan elkaar verbinden: intermodaal vervoer dus. “Wij werken samen met de binnenvaart. Containers van de Maasvlakte laten wij varen naar Amsterdam waar we ze oppikken�, vertelt De Boer. En de Waard Transport is op GHHLJHQ,WDOLsOLMQRRNYHUJHYRUGHUG “Vijftig procent van onze omzet gaat al met het spoor via onze intermodale lijn van HQQDDU,WDOLs´'DWLVHHQHQRUPHLQQRYDWLH Intermodaal vervoer is niet alleen op de lange afstand een prima oplossing, er zijn ook mogelijkheden voor binnenlands en regionaal transport. 85 procent van het vervoer

LVELQQHQODQGV6WHGHQFUHsUHQPLOLHX]RQHV luchtkwaliteitseisen worden steeds strenger.

#2 - PERSONEEL: KWESTIE VAN GELD? Zijn er nog genoeg chauffeurs? Of begint de vergrijzing de transporteurs parten te spelen? Bij De Waard Transport in elk geval niet. “Wij realiseren onze groei met de inzet van vrachtwagens en personeel uit Oost-Europa, omdat wij in ons internationale werk te maken hebben met loonskostenconcurrentie uit voormalige niet-EU-landen.â€? Elke dag ontvangt het bedrijf sollicitaties, en dat geldt ook voor De Boer Transport. Al merken ze wel dat enthousiasmeren van de vmbo-scholieren een must is. “Dat is vooral een kwestie van op tijd handelen. Wij stappen zelf op de vmbo’s hier in de buurt af en bieden geĂŻnteresseerde scholieren aan de opleiding WHVXEVLGLsUHQ´]HJW'H:DDUG'H%RHUSUR beert jonge jongens die in de loods werken op te leiden tot chauffeur. Bij Hessing zien ze de vergrijzing wel, maar tegelijkertijd willen veel 65-plussers langer doorwerken. Dat is misschien het gevolg van deze economische tijd, denkt Van Dijk, maar hoe houd je het vak ook leuk? “Simpel: het draait om geldâ€?, zegt Van Brugge. Dat is Adriaan van Langen van BDO niet met hem eens. Hij verwijst naar de uitkomsten van onderzoeken waaruit bleek dat de combinatie privĂŠ-werk steeds belangrijker wordt en de geldelijke beloning minder. Volgens Van Brugge keert die trend met de huidige economische tegenwind. “Geld staat op nummer ĂŠĂŠn, de liefde voor het vak komt nu even daarna.â€? Uit onderzoeken blijkt dat het tekort de komende jaren gaat oplopen naar tienduizenden chauffeurs en personeel, waarschuwt Van Dijk. “Over een paar jaar staat de sector te springen om personeel. Het is niet voor niets dat bonden en werkgevers de handen ineenslaan om jongeren enthousiast te maken voor een baan in transport en logistiek.â€?

CONCURRENTIE Van Langen ziet door de krapte op de arbeidsmarkt onvermijdelijk een kostenstijging

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

9


RONDE TAFEL ontstaan. “In Oost-Europa zijn daardoor de lonen enorm gestegen! Concurrentie is natuurlijk prima, maar dan wel door daar de situatie te verbeteren in plaats van hier de boel te verslechteren.” Dirk Beers ziet een soortgelijk probleem met betrekking tot die krapte. “Er zijn nu wel jongens te vinden, maar die komen dan met name uit de bouw omdat daar de ontslagen vallen. Maar die salarissen kunnen wij in de logistiek niet betalen. Om genoeg mensen te blijven vinden, moeten de salarissen hier omhoog.” Dat is wel heel lastig, want Nederland zit in Europa al bij de top.

ZICHTBAARHEID Andere kwestie: hoe houd je je mensen bij je bedrijf? Volgens Banning heeft dat voor een belangrijk deel ook met het imago van de sector te maken. “Hoe ga je er als maatschappij mee om? Ziet het grote publiek de rol die de transportsector speelt?” vraagt Van Dijk. Banning denkt van niet. “Transport is

té vanzelfsprekend, iedereen vindt het heel gewoon dat alles wordt bezorgd, of staat daar niet eens bij stil. Het is aan de sector zelf om zich maximaal te laten zien, keer op keer.”

“Transport is té vanzelfsprekend, iedereen vindt het heel gewoon dat alles wordt bezorgd” Transport is een wezenlijk onderdeel van onze maatschappij - daar moet je ook gewoon over praten, want dat maakt de betrokken medewerkers ook trots. “Leg die verbinding

met onderwijsinstellingen, want diverse rapporten wijzen uit dat de personeelsgroei onder spanning komt te staan”, zegt Van Dijk. Chauffeurs binnenhalen is één ding, ze voor het vak behouden een tweede. Van Langen: “De liefde van chauffeurs voor hun vak moet je blijven voeden.” TLN werkt al enige tijd met de campagne ‘Zonder transport staat alles stil’ aan een positief beeld over de bedrijfstak.

#3 - SAMENWERKING MAAKT STERK Bij Beers Winkel zijn ze al een aantal jaar erg gefocust op samenwerking met andere partijen. “De tarieven zijn de laatste jaren alleen maar gedaald. Je kunt uiteraard geen prijsafspraken maken, maar je kunt wel overleggen hoe we samen de sector gezond kunnen houden.” Daar zijn De Waard en Van Brugge het helemaal mee eens. Geld is nog steeds de belangrijkste keuzefactor bij aanbestedingen, vinden Beers en De Waard. De Boer werkt met andere bedrijven samen om

V.l.n.r. Bart Banning, Rens van Bruggen, Cees de Waard, Adriaan van Langen, Arthur van Dijk, Dirk Beers en Arjan de Waard

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


het leegrijden met zeecontainers te beperken. “Zo hebben we af en toe een extraatje om het rendement omhoog te krikken.”

ELKAAR AANVULLEN Door samenwerking elkaars positie helpen versterken, dát is wat Beers betreft waar het om gaat. “Dus elkaar aanvullen bij seizoensinvloeden of als je dezelfde routes rijdt. Je moet met anderen samenwerken waar je wilt en waar je kunt”, zegt hij. Probleem is volgens De Waard dat de meeste vervoerders geen contracten hebben met hun klanten, maar dat ze werken met prijsafspraken. Is het eigenlijk niet raar dat de transportsector grotendeels werkt zónder contracten, vraagt Banning zich af. Van Brugge oppert dat voor meer zekerheid contracten verplicht gesteld zouden moeten worden, ook al is het in de hele EU standaard om niet te werken met contracten.

SAMEN VOOR GROEI “Horizontale samenwerking komt al heel veel voor, maar is vaak heel traditioneel. Als je al jaren samenwerkt met een bepaalde partij, waarom die samenwerking niet intensiveren? Daarin zit potentie”, stelt Banning. Het moment daarvoor is nu, vindt hij. “We hebben al veel geleerd van de afgelopen jaren, hebben veel en vaak transparante informatie verzameld. Schaalgrootte is nodig, en groei kan juist door samen te werken.” Let wel: de klant moet daarin centraal staan. Innovatie telt, dus investeer in ICT. Groei niet om te groeien maar om beter in te kunnen spelen op de continu veranderende vraag, aldus Banning.

VERSNIPPERING Dat klinkt prachtig, maar de realiteit van de samenwerking is minder mooi, reageert Beers. “Wij werken veel samen met Brink Zeewolde, maar negen van de tien klachten

zijn het gevolg van die samenwerking. Dat is écht een probleem. De ene standaard is de andere niet, zal ik maar zeggen.” Samenwerken vraagt om vertrouwen. Dat was vroeger zo en dat is niet veranderd, aldus De Waard. “Daarin schuilt juist de kracht!” Je moet als ondernemer niet alles zelf willen doen, vindt Van Dijk. “Sterker nog, je moet samen met de klánt de kosten zo laag mogelijk proberen te houden”, zegt Van Langen. Volgens Beers is het grootste probleem de versnippering van de markt. “Er zijn veel kleine bedrijven, en het is veel wachten.”

#4 - KRITISCHE BLIK IS MUST Hoe vaak werpen de aanwezige ondernemers een kritische blik op hun eigen organisatie? Bij BDO Accountants en bij ABN Amro is de ervaring dat dat vaak niet of maar heel zelden gebeurt. Dirk Beers is stomverbaasd. “Ik houd mijn bedrijf continu tegen het licht. Simpelweg omdat de marges te klein zijn om het niet te doen.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

11


RONDE TAFEL Daarom huur ik regelmatig mensen van buiten in om bepaalde zaken voor mij te onderzoeken.” Beers vindt dat zelfs essentieel voor elke onderneming. Van Langen noemt hem ‘de uitzondering die de regel bevestigt’. “Bij BDO hebben we speciaal voor bedrijven managementrapportage met het programma QlikView ontwikkeld. Maar de eerste vragen die beantwoord moeten worden zijn ‘wat wil je’ en ‘waar wil je op sturen’. Dat blijkt al lastig voor veel ondernemers. Ons managementinformatiesysteem werkt als een soort ringleiding om alle systemen van het bedrijf heen, die zo allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Dat geeft snel inzage in cijfers: welke ritten leveren het meeste op?” Bij De Boer Transport zetten ze elke week het aantal kilometers en het aantal uren tegenover de omzet. En elke twee maanden maken ze een tussenbalans op. “Wij moeten het hebben van combinaties die we op kantoor bedenken. Bijvoorbeeld een lege container bij ons op het terrein afzetten en later in de week gebruiken voor export.”

BEDRIJFSBLINDHEID? Arthur van Dijk is verbaasd. “Bestaan daar geen standaardpakketten voor?” Volgens Van Langen niet. De Waard noemt het inderdaad een heel lastig punt. Banning snapt het wel. “Hoeveel IT-aanbieders zijn er wel niet? Om een juiste keuze te kunnen maken moet je er zelf ook wel wat van weten en dat is een echte uitdaging. Dat is geen bedrijfsblindheid, maar gewoon niet je expertise.” Hij complimenteert Beers met zijn aanpak. “Dat verdient navolging. Immers, iedereen worstelt uiteindelijk met dergelijke kwesties.” Welke rol kan en wil TLN hierbij vervullen? De organisatie heeft al standaarden ontwikkeld voor bijvoorbeeld papierloos transport en e-facturatie. “Maar we gaan nooit op de stoel van de ondernemer zitten.” Van Dijk ziet het in de praktijk soms ook gebeuren dat mensen beslissingen nemen over zaken waar ze geen verstand van hebben.

ROL VAN TLN De Waard vertelt dat de inspectie voor de handhaving van het Rijtijdenbesluit goederenvervoer (ILT) zou komen. “We zijn toen direct gaan praten met de TLN regiomanager. Die heeft geholpen om in zes maanden tijd ‘de chaos’ op orde te brengen: daarna waren alle digitale klokken oké, gingen de chauffeurs op cursus en is de dataopslag optimaal geregeld. Daarvan was de ILT-inspecteur onder de indruk.” De Waard is TLN daar heel erkentelijk voor. “Ze hebben een boete van geschat 30.000 euro helpen voorkomen.” Ook al was de directe aanleiding dan de aangekondigde controle door de inspectie, er is nu wel heel veel structureel verbeterd.

“De markt dicteert. De kostprijs telt helemaal niet.”

Het vergt wel durf om zo’n externe adviseur je hele hebben en houwen te laten zien! “Je moet over je eigen schaduw heen stappen. Dat je niet mag sturen op gevoel wil nog niet zeggen dat je een aanslag pleegt op je creativiteit.”

GEVOEL NIET LEIDEND De huidige complexiteit van de bedrijfsorganisatie vereist van elke ondernemer dat hij beslissingen op gevoel niet meer kan nemen, maar zich alleen kan verlaten op harde cijfers. Volgens Van Langen gaat het alleen om rendement, de omzet is daaraan ondergeschikt geworden. “Je moet planners over alles informeren. Zelfs zij weten vaak niet waarmee ze bezig zijn. Ik maak te vaak mee dat er niet gerekend wordt, maar gewoon ‘maar wat gedaan’. Dat kan echt niet meer.” Beers is het daarmee eens, het gaat om het totaalplaatje. Wie heeft dat nu volledig op zijn netvlies staan? Banning noemt IT de backbone van je bedrijf. “Het gaat niet enkel om het beheren, maar steeds meer om het beheersen van informatie. IT-toepassingen bieden inzicht en zijn onmisbaar in ieder logistiek bedrijf.”

KOSTPRIJS TELT NIET

ALLES ONDER DE LOEP Beers noemt ook wat concrete verbeteringen naar aanleiding van een externe blik op zijn bedrijf: alle boetes die chauffeurs krijgen worden ook ‘echt’ uitgedeeld om de bewustwording te vergroten. “Zo hebben we de kosten voor verkeersboetes met zeventig procent teruggedrongen in nog geen twee jaar.” Verder heeft Beers zijn facturatie onder de loep laten nemen. Conclusie: alles waarvan een planner zegt ‘dat betaalt de klant niet’ wordt bij Beers wél op de factuur benoemd. “Dat versterkt je onderhandelingspositie in de toekomst ook nog eens omdat je alles wat je doet zichtbaar hebt gemaakt.”

De Waard is het niet helemaal eens met wat Beers en Van Langen zeggen over het belang van cijfers. “De markt dicteert. De kostprijs telt helemaal niet.” Dat ervaart De Boer ook. De Waard: “Wat kost geld? Dat weet je binnen je eigen bedrijf wel. Radicaal overstappen gaat niet, een mix is ideaal.” De harde cijfers versus het gevoel. Beers heeft nog wel een leuke anekdote. “Onze vestiging in Den Helder draaide goed, met positieve cijfers. Kregen we van de accountant tóch het advies om hem te sluiten. Hè? Ja, want geen huur hoeven betalen is toch meer winst.”

#5 - MILIEU EEN GROENE LAST? Te beginnen met de keuze voor een type brandstof. Van Dijk stookt het vuurtje wat op: wordt het diesel, elektrisch, kolengestookt?

DEELNEMERS RENS VAN BRUGGE

DIRK BEERS

CEES DE WAARD

ARJEN DE WAARD

Directeur van Hessing Logistiek, Zwaagdijk-Oost

Directeur van Beers Winkel, Winkel

Directeur van De Waard Transport, Noord-Scharwoude

Manager verkoop van De Waard Transport, Noord-Scharwoude

www.hessinglogistiek.nl

www.beerswinkel.nl

www.dewaardtransport.nl

www.dewaardtransport.nl

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


Van Brugge vraagt zich af of we dat zelf wel in de hand hebben. “Dan is er een goede brandstof en waar ook minder accijns op wordt geheven, dan weet je eigenlijk dat die accijns uiteindelijk gewoon weer omhoog gaat. Zelfde verhaal met subsidies: eerst zit die subsidie erop, en als het dan goed gaat, gaat de subsidie er weer vanaf en ben je weer terug bij af.”

EFFECT MILIEUZONES De Waard haakt aan. “Met al onze vrachtwagens vormen wij slechts vier procent van het verkeer in Nederland en we leveren al zoveel groene inspanningen. Voor het echte milieueffect moeten de personenauto’s gewoon ook meedoen met groen.” Van Dijk herkent dat. “Het milieueffect van de vrachtauto is veel kleiner dan dat van de personenauto.”

De wetgeving dwingt ons tot aanschaf van de schoonste Euro 6 voertuigen in 2014, maar wat levert het ons op? De klant betaalt er nog niet voor.”

KLANT BETAALT NIET MEE Nieuwe bruikbare technieken worden met een behoorlijke snelheid geïntroduceerd, en die introductie wordt meestal betaald door de sector zelf. “Uiteindelijk willen opdrachtgevers en verladers heel veel, maar echt meebetalen…? Nee”, zegt Banning. Hij noemt het te gek dat Rotterdam de Maasvlakte alleen ‘openstelt’ voor Euro 6 wagens. Het hoogtepunt van kapitaalvernietiging, vindt De Boer het zelfs. “Ik moet prima Euro 5 wagens vervangen door Euro 6. En een verhoging van de ritprijs

nen maken op basis van hetzelfde volume? Wat De Waard betreft is de bodem bereikt. “We hebben de laatste jaren op alle kosten gestuurd. Daar zit geen rek meer in.” De Boer verwacht dat bij hem de omzet straks gaat groeien, maar of het rendement ook meestijgt? Banning wil de vraag in perspectief plaatsen. “Over een tijdje gaat het vast beter met de economie. Ik vraag me af of we dan weer op zoek gaan naar meer klanten, of dat we inzetten op partnership, logistieke dienstverlening en verdieping van de service op de bestaande portefeuille?” Dus je draait bijvoorbeeld tien miljoen euro omzet met een paar mooie klanten - ga je je daarop focussen door hen slimmer en beter van dienst te zijn?

MEEGROEIEN Banning: “Technologie lijkt oneindig: nieuwe motoren worden steeds sneller ontwikkeld: hybride, volledig elektrisch, de Euro 4, 5 en 6 volgden elkaar snel op.” De politiek eist, groen gesproken, van bedrijven dat ze aan de bovengrens zitten, aldus Van Dijk. “Het is een onomkeerbaar fenomeen: groen is economisch interessant, bedrijven stuwen elkaar voorwaarts op dat vlak.” De Waard Transport is met internationaal transport voorzien van het certificaat ‘lean & green’. “Wij vervoeren nu ook geconditioneerde goederen duurzaam YDQHQQDDU,WDOLs'DWLVHHQXQLTXHVHOOLQJ point in een moeilijke markt”, zegt De Waard.

PIONIERS OP MILIEUVLAK De transportsector is in feite pionier, aldus Van Brugge. “Veel staat nog in de kinderschoenen, maar er gebeurt van alles. Op termijn moet je van zulke maatregelen als bedrijf wel de vruchten kunnen plukken.” Ondanks cijfermatig bewijs, en her en der prima resultaten heerst er nog volop twijfel, denkt Van Brugge. “Niet alle bedrijven willen, zo simpel is het ook.” De lobby van de diesel- en brandstofsector is lastig. De Waard is sceptisch. “De Euro 6 kost circa 13.000 euro meer dan de Euro 5.

“Maar verladers laten het initiatief, en de kosten, veel te veel bij de vervoerders” zit er niet in, ben ik bang.” De sector moet dit als geheel oplossen. “Maar verladers laten het initiatief, en de kosten, veel te veel bij de vervoerders”, zegt Banning. De transportbedrijven worden te gemakkelijk als speelbal gebruikt, concludeert Van Dijk. Duurzaamheid ja, maar wel profitable! Van Brugge ziet hierin een mooie taak voor TLN weggelegd. Dat beaamt Van Dijk; TLN heeft het gemeentebestuur van Rotterdam over de Euro 6-kwestie een brief gestuurd.

#6 IS OMZETGROEI HEILIG? Kunnen we nog slimmer omgaan met bestaand volume? Zouden we meer winst kun-

Dat zal verschillen per bedrijf, denkt Van Brugge. “Het komt feitelijk voort uit de missie en visie van de onderneming. Daarnaast is het ook afhankelijk van je klanten: als zij groeien, groei jij vaak mee.” Kortom: er spelen teveel factoren een rol om daar zo een antwoord op te kunnen geven. Welke strategie volgt Hessing op dat vlak? “Onze strategie is dat we werken met tachtig procent eigen auto’s en twintig procent externe.” Volgens Van Langen moet groei een duurzame rendementsverbetering zijn. “Als je je huidige volume neemt, blijkt dat je altijd ook met een auto minder toe kunt. Daar ligt een taak voor de planner.” Een efficiencyslag maken dus. Cees de Waard: “Winstgevendheid is niet alleen groter groeien in capaciteit, je kunt ook met minder eigen mensen meer omzet behalen door gebruik te maken van moderne duurzame vervoerstechnieken, zoals intermodaal of door transporten uit te besteden door samenwerking met een collega.” Volgens Arjan de Waard draait het om kostenbeheersing door middel van de zogenaamde kaasschaafmethode. “Het is de kunst om een goede omzet binnen te halen. Na de recessie hopen we weer op groei en we gaan wel weer voor meer, goede, omzet. Die kansen zijn er zeker.”

«

ADRIAAN VAN LANGEN

BART BANNING

JAN JAAP DE BOER

ARTHUR VAN DIJK

Accountant bij BDO Accountants, sector transport, Wognum

Sector Banker Transport en Logistiek bij ABN Amro, Amsterdam

Directeur van De Boer Container Transport, De Rijp

Voorzitter TLN en gespreksleider

www.bdo.nl

www.abnamro.nl

www.deboertransport.nl

www.tln.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

13


UW STRATEGISCH JURIDISCHE PARTNER • Juridisch bureau • Debiteurenbeheer • Incassodiensten • Gerechtsdeurwaarder

GRATIS

Alge Voorwamene arden C h e ck Profitee r nu van ons ex kennism akingsa clusieve anbod! Bel 072 - 51470 13 of kij op www k .vdmph .nl

Helderseweg 14 | 1815 AB Alkmaar | 072-5147013 | afspraken@vdmph.nl

HET JUISTE TALENT! Talent is authentiek. Talent is motivatie. Blijven leren. Het complexe simpel maken. Talent is ambitie. Uitdaging. Lef. Olympia heeft een eigen kijk op talentmanagement die we graag met u delen. Mijn naam is Kenan Yurdakadim en ben al 12,5 jaar als franchiseondernemer actief in Heerhugowaard en omgeving. Bent u op zoek naar het juiste talent of bent u benieuwd waar uw talent het beste tot zijn recht komt? Maak dan snel een afspraak! www.olympia.nl/toptalent

Olympia Uitzendbureau Stationsplein 23, 1703 WD Heerhugowaard T 072 572 67 22, E heerhugowaard@olympia.nl I www.olympia.nl


REPORTAGE BEEREPOOT AUTOMATISERING

Investeren in IT, juist nu! Wanneer IT voor de ondernemer werkt, zijn medewerkers productiever en de ondernemer hoeft zich geen zorgen te maken over de IT voorzieningen. Hij kan zich volledig richten op de eigen ‘core business’. Ronald Boonstra en Jeroen de Groot, accountmanagers bij Beerepoot Automatisering ervaren dat in economisch lastige tijden ondernemers ]RHNHQQDDUNRVWHQEHVSDULQJHQHQHIILFLsQWHUH werkwijzen. Een uitstekende manier om dit te bereiken is het effectief inzetten van IT middelen. Beerepoot Automatisering helpt ondernemers bij het maken van de juiste keuzes.

de mogelijkheden en toepasbaarheid van ‘cloud computing’. Dit maakt bijvoorbeeld flexibel werken mogelijk: vanaf elke locatie kunt u via het internet, volledig veilig en middels een voorspelbaar kostenmodel, bij uw bedrijfsgegevens. Handig en direct winstgevend bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken, wanneer er geen doorkomen meer aan is in het verkeer.

UITBESTEDEN OF NIET? NETWERKANALYSE De basis van onze adviezen is een analyse van de huidige situatie en inrichting van de IT middelen. Ronald: “Door adviezen te baseren op feiten onderbouwen we investeringen. Uiteraard bekijken we eerst of er meer rendement valt te halen uit de huidige omgeving. Het uitgangspunt is altijd de ondernemer te ontzorgen en het rendement van de IT omgeving op korte en lange termijn te verhogen.”

Er zijn verschillende situaties waarin een eigen IT medewerker of IT team aantrekkelijk lijkt. Naast loonkosten komen daar echter zaken als training, telefoon, laptop/tablet en een auto bij kijken. En ziekteverzuim of vakantie, hoe wordt dat opgevangen? Jeroen: “Het voordeel van Beerepoot Automatisering is dat u niet hoeft te investeren in training en middelen voor uw medewerker. Bovendien zijn wij nooit ziek of met vakantie.”

INVESTEREN IN KOSTENBESPARENDE OPLOSSINGEN

BEEREPOOT AUTOMATISERING

Jeroen: “We kijken bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van virtualisatie waarbij we meerdere fysieke servers samenvoegen op één server. Dat bespaart beheer-, hardware-, en stroomkosten en maakt de organisatie minder kwetsbaar voor falende hardware. Ook gaan we in gesprek over

LEASE: U HET RENDEMENT, WIJ DE IT Voor veel bedrijven is het gebruikelijk voertuigen of andere bedrijfsmiddelen te leasen, waarom zou u dit niet doen voor IT middelen? De voordelen: ‡8SUR¿WHHUWYDQGHODDWVWHWHFKQRORJL sche ontwikkelen op IT gebied. ‡8UHGXFHHUWKHWULVLFRYDQIDOHQGHYHU ouderde apparatuur. • U blijft uw concurrenten een stap voor. ‡8YHUKRRJWGHZLQVWJHYHQGKHLGHQYHU EHWHUWGHOLTXLGLWHLWYDQXZRQGHUQH ming. • U kunt dankzij een vast maandbedrag uw IT uitgaven eenvoudig budgetteren.

«

Graanmarkt 11 1681 PA Zwaagdijk Telefoon 0228 - 35 08 63 E-mail info@bpaz.nl www.bpaz.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

15


AB VAKWERK TOEKOMSTBESTENDIG DOOR HERPOSITIONERING

Werken aan groei

Regeren is vooruitzien en voor ondernemen is dat eigenlijk niet anders. Oog hebben voor ontwikkelingen en daar adequaat op inspelen. Bij AB Vakwerk hebben ze dat goed begrepen. De nieuwe directie die sinds 1 januari van dit jaar aan het roer staat is onder de noemer ‘Werken aan groei’ begonnen aan een herpositionering van het bedrijf met als doel de totale organisatie toekomstbestendig te maken.

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


REPORTAGE AB Vakwerk, met vestigingen in Friesland en Noord-Holland, is eigenlijk een heel bijzonder bedrijf. Deze coĂśperatieve personeelsvoorziener is ontstaan uit de diverse verenigingen die in het begin van de jaren zestig zijn opgericht om bij het wegvallen van de boer door ziekte of andere ongemakken de continuĂŻteit van het bedrijf te waarborgen. AB Vakwerk is ĂŠĂŠn van de grotere intermediairs in werk in de regio en is net even anders dan de anderen. De kracht van AB Vakwerk zit in de mensen. Al meer dan 50 jaar heeft AB Vakwerk ervaring met het invullen van tijdelijke arbeidsbehoefte voor uitvoerend en vaktechnisch personeel. Hoewel de wortels in de agrarische sector liggen, is AB Vakwerk in vele branches actief, onder andere in de groenvoorziening, de grond-, weg- en waterbouw, productie, techniek, transport & logistiek en de bouw.

HERPOSITIONERING “Tijden veranderen en de herpositionering van onze totale organisatie is dan ook gebaseerd op de vraag vanuit de markt�, benadrukt algemeen directeur Hylke van der Veen. “De ruim 4.000 leden zijn onze belangrijkste stakeholders.� Specifiek kijkend naar deze groep, is de agrarische bedrijfsverzorging voor hen nog steeds de belangrijkste dienstverlenende taak van het bedrijf. Van der Veen: “Het is voor de meeste leden nog steeds de reden om lid te zijn van onze organisatie. Het geeft hen de zekerheid dat zij bij ziekte kunnen rekenen op vervanging van hun bedrijf door vakmensen en dat zij in drukke tijden onze vakwerkers kunnen inzetten.� Maar ook in de agrarische sector veranderen de tijden. “Bedrijven in die sector hebben te

HYLKE VAN DER VEEN

Leeftijd: 47 jaar Loopbaan: Van der Veen werkte onder andere bij uitzendorganisatie Randstad en was daar als regiodirecteur van Noord-Nederland onder meer verantwoordelijk voor de sector Food en Logistiek. Hij is sinds 1 januari van dit jaar algemeen directeur van AB Vakwerk.

maken met schaalvergroting en vergaande automatisering. Het is een hele innovatieve sector geworden met veel specialisaties. Door die ontwikkeling kloppen leden nu met hele andere vragen bij ons aan�, legt commercieel directeur Kasper van der Molen uit. “De veranderende markt vraagt om een gedifferentieerde marktbenadering. Niet alleen onze leden, maar ook onze MKB klanten hebben behoefte aan diverse dienstverleningsconcepten en die zijn we, uiteraard tegen faire prijzen, nu aan het ontwikkelen.�

PRIJSDIFFERENTIATIE

OVER AB VAKWERK

Dat is ook gelijk het grote verschil met de eerdere werkwijze, stelt financieel directeur Aebe Aalberts. “Tot nu toe was het zo dat iedereen qua prijs in de agrarische bedrijfsverzorging over ĂŠĂŠn kam werd geschoren. Of je nu een boerenhulp inhuurde om de stal te vegen of een bedrijfsleider die de dagelijkse bedrijfsvoering voor zijn rekening moest nemen, een lid betaalde altijd hetzelfde bedrag. In deze tijd van onder druk staande marges is dat gewoon niet meer vol te houden.â€? In het nieuwe concept gaan leden minder betalen voor eenvoudig boerenwerk en meer voor specialistische werkzaamheden. Op die manier wordt de dienstverlening richting de leden flink verbeterd en kan er sneller passend maatwerk worden geleverd. Van der Molen: “Het is een optimalisering van het systeem. We kunnen gericht inspelen op de vragen die we krijgen en weten sneller waar de behoeften liggen. Dat geeft ons de mogelijkheid om vlot op ontwikkelingen in te spelen en onze mensen op basis daarvan te scholen. Dat is goed voor hun eigen ontwikkeling, voor de leden en MKB klanten en uiteraard voor onze organisatie. Ten slotte werken we samen aan groei.â€?

AB Vakwerk is dĂŠ regionale personeelsvoorziener in de agrarische sector en aanverwante sectoren zoals: ERXZJURQGZHJHQZDWHUERXZJURHQYRRU]LHQLQJ LQGXVWULHHQORJLVWLHN0HW]RÂśQYDVWHPHGHZHU NHUVLQGLHQVWHQFD1HGHUODQGVHHQ(8 medewerkers op uitzendbasis is AB Vakwerk ĂŠĂŠn van GHJURRWVWHZHUNJHYHUVYDQ1RRUG1HGHUODQG Meer informatie over AB Vakwerk is te vinden op www.abvakwerk.nl.

ÂŤ

KASPER VAN DER MOLEN

Leeftijd: 43 jaar Loopbaan: Hij bekleedde diverse directiefuncties bij onder andere uitzendorganisatie Manpower en specialiseerde zich in Payroll en Werving en Selectie. Hij is sinds 1 januari van dit jaar commercieel directeur van AB Vakwerk.

Omzet 2012 Vestigingen

â‚Ź 84 miljoen Zwaagdijk, Beverwijk, Obdam, Middenmeer, Texel en Purmerend, Sneek, Drachten, Dokkum, Berltsum, Wolvega. Diensten Uitzenden/detacheren, 3D\UROO$JUDULVFKHEHGULMIV verzorging, Werving & Selectie, Personeelsadvies Markten Agri & Food, GWW, Bouw, Groen, Industrie, Logistiek Vaste medewerkers 1HGHUODQGVH vakkrachten Uitzendkrachten 1HGHUODQGVHHQ (8PHGHZHUNHUV

AEBE AALBERTS

Leeftijd: 36 jaar Loopbaan: Hij is al sinds 2005 in dienst van AB Vakwerk en heeft binnen de organisatie diverse managementfuncties bekleed. Hij is sinds MDQXDULYDQGLWMDDUÂżQDQFLHHO directeur van het bedrijf en beheert ook de portefeuilles ICT en HR.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

17


‘Maak een geoliede machine van uw bedrijf!’ Alex Middelburg, Algemeen Directeur

Regionaal Vakbekwaam Betrouwbaar • • • • • •

IT Advies Netwerk IT Beheer Virtualisatie Cloud Services IT Trainingen

Efficiënter werken Tegenwoordig staan bedrijven voor belangrijke keuzes. Velen hebben te maken met dalende inkomsten, een toename van kosten en toenemende kwaliteitseisen. Informatie Technologie biedt oplossingen die bepalend zijn voor de ef ciëntie van de bedrijfsprocessen. Echter, training is daarbij een essentieel onderdeel om het maximale rendement uit elk systeem te halen. Zo weet u zeker dat u tijd en kosten bespaart én dat uw werknemers beter renderen. Wilt u een passend opleidingsadvies of heeft u vragen over ef ciëntie, dan komen wij graag met u in contact.

Vestiging Alkmaar Havinghastraat 46 1817 DA Alkmaar

T +31(0)228 - 35 08 63 F +31(0)228 - 52 44 67

T +31(0)72 - 505 38 90 F +31(0)72 - 520 43 33

Internet www.bpaz.nl

Email info@bpaz.nl

Alles onder één dak voor échte verandering!

Hoofdvestiging Graanmarkt 11 1681 PA Zwaagdijk

Nan Cuna

groep

Training & Coaching Apps 2 Change Het IdeeënTheater

nancunagroup.com


REPORTAGE

Tekst: Isabelle Brus // Fotografie: Lex Salverda

Goede match is goud waard QUICK SCAN

Recht door zee en duidelijk: dat is Mansur Korkmaz van Flex Uitzendwerk in Den Helder. “Ik wil een goede match maken tussen mensen en bedrijven. Dan kun je niet aankomen met halve verhalen.�

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Goed nieuws voor de industrie in de Kop van Noord-Holland: in het bestand van Flex Uitzendwerk in Den Helder zitten volop technisch geschoolde mensen voor wie eigenaar Mansur Korkmaz zijn handen in het vuur durft te steken. “Wat kun je ĂŠcht? Hoe werk je, wat wil je? Dat staat voor mij voorop. Natuurlijk gaat het ook om een persoonlijke match tussen werkgever en werknemer -het moet klikken zogezegd- maar ik selecteer in de eerste plaats of iemand de capaciteiten heeft om een bepaalde functie te vervullen.â€? Dik aangezette CV’s, daar prikt hij zo doorheen. Zijn eigen technische achtergrond komt hem daarbij goed van pas. “Uiteindelijk helpt die medewerker zichzelf ook niet met mooie verhalen, hij valt zo door de mand. Dat zeg ik ook altijd.â€? Voor veel van de functies waarvoor Flex Uitzendwerk kandidaten werft en selecteert is het aantal kandidaten schaars.

NDPSWPHWHHQVWUXFWXUHHOWHNRUWDDQJRHGJHNZDOLÂż ceerd personeel. Bovendien werd die bedrijfstak nauwelijks geraakt door de crisis.â€? Flex Uitzendwerk Den Helder focuste zich de afgelopen jaren dan ook vooral op technici. In die periode heeft Korkmaz een XLWJHEUHLGEHVWDQGDDQJHOHJGPHWJHNZDOLÂżFHHUGHHQ goed geschoolde mensen uit het hele land die hij voor kortere en langere periodes kan plaatsen. Bedrijven kunnen bij hem terecht voor kandidaten voor de offshore (olie en gas) en de technische branche. Onder zijn klanten zit inmiddels een aantal grote off-shore bedrijven, onder meer RedWave en Onstream Group, maar ook bedrijven die op land onderhoud verrichten aan gas- en olieleidingen, zoals Kuurman Groep. “Als je een visie hebt voor je bedrijf moet je in het begin soms wel durven volhouden, het succes komt je niet aanwaaien. Je moet er elke dag moeite voor blijven doenâ€?, zegt Korkmaz.

VISIE ÉN VOLHOUDEN

MENSENKENNIS

De crisis van de afgelopen jaren is duidelijk voelbaar, ook in de uitzendbranche. “Je moet als ondernemer kansen kunnen zien en ze ook durven grijpenâ€?, is Korkmaz’ stellige overtuiging. Het klinkt zo clichĂŠ, maar bij Flex Uitzendwerk heeft het zijn waarde bewezen. “Toen ik dit bedrijf overnam heb ik nagedacht over onze rol op de arbeidsmarkt. In welke sector kun je als uitzendbureau een waardevolle aanvulling zijn? De off-shore business

Doen wat je zegt - dat verklaart volgens Korkmaz voor een belangrijk deel het succes dat hij met Flex Uitzendwerk al heeft weten te boeken. “Geen superverhalen, geen dikdoenerij, maar gewoon graag en hard willen werken. Dat geldt ook voor mijn uitzendkrachten.â€? Dankzij zijn mensenkennis pQHHQGXLGHOLMNHEULHÂżQJYDQGHZHUNJHYHURYHUGH verwachtingen rondom de gewenste medewerker vindt Korkmaz vrijwel altijd een goede match.

ÂŤ

Âť Bedrijven die nalaten om duidelijke keuzes te maken en ‘overal’ voor gaan om hun omzet zeker te stellen. Zeker in economisch mindere tijden is het verleidelijk om alles DDQWHSDNNHQWHUZLMOMHMHNXQWRQGHUVFKHL den door te opereren in een nichemarkt.

ONZE VISIE Âť Ondernemers moeten ook in economisch zware tijden durven kiezen. Specialiseren kan helpen om duidelijkheid te creĂŤren richting de markt. Het helpt om de rol die je voor potentiĂŤle klanten kunt spelen helder te hebben.

UW OPLOSSING ÂŞ'RRUYRRUHHQVSHFLÂżHNHVHFWRUWHNLH]HQ zijn wij in staat om heel gericht mensen te ZHUYHQYRRUVSHFLÂżHNHIXQFWLHV'DDUNXQ je ook heel duidelijk over communiceren. Daar zijn de bedrijven die mensen zoeken bij gebaat en ook de mensen die op zoek zijn naar tijdelijk of vast werk.

FLEX UITZENDWERK Bernhardplein 12, 1781 HH Den Helder Telefoon 0223 - 61 24 14 (PDLOPNRUNPD]#Ă€H[XLW]HQGZHUNQO ZZZĂ€H[XLW]HQGZHUNQO

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

19


ONDERNEMERSPANEL

Wat zijn uw verwachtingen voor 2014? De meningen zijn verdeeld over de economische vooruitzichten voor 2014. De president van de Nederlandsche Bank ziet een einde aan de crisis en in de landen om ons heen is sprake van economisch herstel. Zet het economische herstel in 2014 ook in Nederland door? Wat zijn uw verwachtingen? De mening van ons panel.

20

PETER FEKKES

PETER VAN DEN BRINK

EVERT HOEKSTRA

NAN CUNA TRAINING & COACHING

BETONMORTELCENTRALE ALKMAAR

CKH ADVOCATEN

“Tijd is rijp om echt te innoveren in duurzaamheid”

“In 2014 zullen er voldoende kansen komen om nieuwe business te starten”

“Mensen durven weer te ondernemen”

Nederland blijft nog te veel hangen in halve oplossingen. Te weinig duurzaamheid, onvoldoende innovatie en nauwelijks toekomstvisie. Als Nederland ondubbelzinnig durft te kiezen voor werk, duurzaamheid en goede scholing dan komt herstel snel. Ik verwacht met het huidige kabinet slechts een licht herstel in 2014 doordat Nederland wat mee kan liften met Europa. Als Den Haag een omslag kan maken - en het klinkt misschien vreemd voor een ondernemer, maar dat zou volgens mij een omslag naar links progressief moeten zijn - dan ligt een stevig en structureel herstel voor de hand. Zo lang dat niet gebeurd ligt de bal bij het bedrijfsleven, de tijd is wel rijp voor bedrijven die het lukt om echt te innoveren in duurzaamheid. Met duurzame waarden m.b.t. milieu, personeel en onze leefomgeving. «

We zien zeker lichtpuntjes op het gebied van economisch herstel en dat geeft in ieder geval weer meer positieve energie. Voor de bouwsector zal 2014 echter nog geen beter jaar worden. De bouw reageert altijd later op economische veranderingen en dat zal ook nu het geval zijn. Daarnaast bezuinigd de overheid en zijn de regels voor het lenen van geld niet veranderd. Zaken die voor de bouw belangrijke factoren zijn om weer te groeien. Neemt niet weg dat er ook in 2014 voldoende kansen zullen komen om nieuwe business te starten. «

Ik meen dat de vooruitzichten voor 2014 positief zijn. Het einde van de crisis is nog lang niet helemaal in zicht, maar de ergste tijden hebben we denk ik wel gehad. Ik merk dat ook aan het soort zaken dat ik aangereikt krijg; overnames, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, etc. Het geeft er in ieder geval blijk van dat er weer positieve activiteit in de markt zit en dat mensen kansen zien. Het voorzichtige gaat er vanaf en mensen durven weer te ondernemen. Van de banken mag in dat verband zeker verwacht worden dat zij ook een positieve bijdrage zullen leveren. Ondernemen en het doen van investering kost nu eenmaal geld. Er moet meer geld in de markt komen en beschikbaar zijn voor het ontplooien van ondernemersinitiatief. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


KOEN VAN DER MEER

LEONIE SNIJDER

FRANS VAN DER RIET

VAN DER MEER & PHILIPSEN

SNIJDER INCASSO EN GERECHTSDEURWAARDERS

MEERBUSINESS

“Het gevoel van groei geeft hoop” De economische vooruitzichten zijn volgens het CPB en het CBS positief. De wereldhandel laat een groei zien. Voor Nederland die sterk van de export afhankelijk is werkt dit positief uit. De voorspelde groei staat niet in verhouding met de krimp die wij de afgelopen jaren hebben gezien. De werkeloosheid is hoog en nog meer bezuinigingen staan voor de deur. Het consumentenvertrouwen neemt weer toe. Het gevoel van groei geeft hoop. De groei van 2014 zit hem naar mijn mening in de innovativiteit van de ondernemer. Door de crisis zijn veel bedrijven ten onder gegaan. Sterke innovatieve bedrijven blijven overeind. De mouwen zijn opgestroopt en de ondernemer staat weer met beide benen op de grond op zoek naar betere tijden en groei. De gevolgen van de crisis en de komende bezuinigingen zullen ervoor zorgen dat een aantal branches het nog moeilijk zal gaan krijgen en dat de consument de groei niet direct zal ervaren. «

“Hard werken voor resultaat en niets gaat meer vanzelf”

Zowel IMF als CPB verwachten een licht economisch herstel voor 2014 met groei van tot één procentje. Ik verwacht wel herstel, maar in een nieuwe andere wereld waar we hard voor resultaat moeten werken en niets meer vanzelf gaat. De structuur van succesvolle bedrijven verandert, omdat de wereld platter en transparanter wordt. Internet ‘is cutting out the middle man’ en organisaties moeten hun bedrijfsvoering hierop aanpassen, willen ze marges kunnen blijven behalen. In de incassobranche merken we dat het taboe van wanbetaling er een beetje af gaat. Je mag nu gewoon zeggen dat iets even niet kan of je iets even niet kunt betalen. Voor 6QLMGHU,QFDVVRYLQGLNSHUVRRQOLMNZHO¿MQ dat mensen meer durven te bespreken, op deze manier kunnen we samen goede en haalbare betalingsafspraken maken om de schulden op te lossen. «

“Met zijn allen wat lef tonen” We kunnen er niet omheen, de afgelopen 6 maanden wint de wereldeconomie aan kracht en is de verwachting dat wij in 2014 HHQÀLQNGHHOXLWGHFULVLVNOLPPHQ Wij doen het weliswaar wat slechter dan ons buurlanden, maar dat komt voornamelijk doordat de Nederlandse consument de hand op de knip houdt. De algemene verwachting is dat de economie weer wat aantrekt met als gevolg dat de consumenten weer meer gaan consumeren en we langzaam uit het dal kruipen. De export zal toenemen omdat de omliggende landen een paar stappen op ons vooruitlopen en wij langzaam gaan volgen. Nu moet de huizenmarkt nog even aantrekken; de rente op de kapitaalmarkt nog even wat meer in balans en met zijn allen wat lef tonen. Volgens mij wordt 2014 dan weer een veel beter jaar dan de laatste vijf voorgaande. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

21


Bouwplaats

Bedrijventerrein

Toezichtcentrale

Zorg

Virtueel portier

Visie

veiligheid Spyke Security biedt u een volledige anti- inbraakgarantie. En mocht er toch een insluiper ontsnappen aan ons beveiligingssysteem, dan vergoeden wij het bedrag dat u kwijt bent aan eigen risico! Benieuwd naar de andere voordelen van onze werkwijze? Neem contact op met René den Dekker via tel. 072 - 5414082 of surf naar www.spykesecurity.nl

Innovatieve en flexibel beveiligingsconcept ■ Totaalconcept: van ontwerp tot realisatie ■ Op basis van operationele lease, dus géén investering ■ Preventieve en proactieve cameraservice ■ Tijdelijke en permanente camerabeveiliging ■ Live uitlezen van beelden in onze Toezichtcentrale ■ Directe en gerichte opvolging ■ Beveiliging bedrijven-terreinen ■ Bouwplaatsbeveiliging ■ Geschikt voor bedrijven, particulieren, overheden en andere instanties. ■

www.spykesecurity.nl Smaragdweg 3 ■ 1812 RJ Alkmaar ■ T +31 (0)72-5414082 ■ E info@spykesecurity.nl


KENNISPARTNER

‘Crowd’ vervangt bank als geldschieter? We hebben een nieuwe publiekslieveling. Opgehemeld door pers, kredietbehoeftige ondernemers en groeigrage bemiddelaars groeit het fenomeen crowdfunding sterk. Verwacht wordt dat Nederlandse ondernemers over vijf tot tien jaar ‘enkele miljarden euro’s per jaar’ zullen ophalen met crowdfunding, dat zich wel eens zou kunnen ontwikkelen tot een volwaardig alternatief voor kredieten van de bank, die steeds lastiger te krijgen zijn. De banken zijn terughoudend geworden in het verstrekken van bedrijfskredieten beneden de 250 duizend euro. De verscherpte eisen die ze stellen aan met name kleinere bedrijven blijken ongunstig voor de economie. Websites waarop bedrijven rechtstreeks van burgers kunnen lenen, zoals bijvoorbeeld Geldvoorelkaar. nl en CrowdAboutNow.nl, springen in het gat. Spaarders lenen hun geld rechtstreeks aan bijvoorbeeld de slagerij om de hoek, maar ook aan ondernemers die ze niet persoonlijk kennen. Ze kunnen rekenen op een hoger rendement dan de 1 tot 2 procent die de meeste spaarrekeningen nu bieden. Ondernemers bieden al snel een rentepercentage tussen de 4 en 10 procent. Risicoloos is het niet: gaat de ondernemer failliet, dan is de financier zijn geld meestal kwijt. Inmiddels zijn er ook nieuwe toepassingen van crowdfunding in opkomst. Zo heeft onlangs een grote mulitinational (IBM) een beroep gedaan op haar eigen crowd, het werknemerspotentieel, voor de financiering van een specifiek innovatief project. Hiermee wordt de betrokkenheid vergroot vanuit de medewerkers en worden tegelijkertijd innovatie en gewenste aanpassingen gefinancierd. Dit is een goed voorbeeld van hoe ook Nederlandse bedrijven hun eigen financieringsbehoefte meer dynamisch kunnen invullen.

Natuurlijk zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen. De afgelopen jaren hebben we immers collectief mogen ervaren dat HHQDDQWDOILQDQFLsOHLQQRYDWLHVWRWJURWH teleurstellingen heeft geleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beleggingshypotheek, de Internetzeepbel van 2000 en de woekerpolissen. Rode draad in al deze gevallen is dat het risico voor klanten groter was dan zij op het moment van het afsluiten/kopen dachten. Verkopende intermediairs en instellingen lieten hen in de - veilige - waan. Net als bij iedere andere investering dienen SRWHQWLsOHILQDQFLHUVFURZGIXQGLQJDDQ vragen kritisch te beoordelen en de vragen te stellen die een venture-capitalist ook zou stellen. Wat is het perspectief van de bedrijfstak (groei, stabiel, krimp)? Heeft de onderneming een concurrentievoordeel? Is er voldoende vraag? Werkt het product? Wat is de ondernemerservaring? Etc. Bent u voornemens te investeren in een project middels crowdfunding? Laat u dan bijstaan door de adviseurs van De Hooge Waerder Corporate Finance. Zij kijken met u mee om teleurstellingen te voorkomen.

«

drs. Bart Gijsbers RV bgijsbers@dehoogewaerder.nl

DE HOOGE WAERDER $FFRXQWDQWV%HODVWLQJDGYLVHXUV±-XULVWHQ Kennemerstraatweg 303 a, 1814 GM Alkmaar Telefoon 072 - 518 00 00 Hectorlaan 11, 1702 CL Heerhugowaard Telefoon 072 - 574 70 00 www.dehoogewaerder.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

23


Politiek en bedrijfsleven eensgezind over ontsluiting Heerhugowaard 24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


INTERVIEW

Tekst: Cock de Vries // Fotografie: Jan Jong

Je kunt er niet omheen: aan de westkant van Heerhugowaard wordt sinds februari van dit jaar aan de weg gewerkt. Naar verwachting zijn komende zomer alle werkzaamheden afgerond. Dan is er een betere doorstroming van en naar de Stad van Kansen. “We moeten nog enkele maanden door de zure appel heen bijten�, aldus Pierre Komen, voorzitter van de Bedrijfskring Heerhugowaard. Zijn vereniging waakt over de samenwerking tussen gemeenschappelijke sociale- en economische belangen van de leden op het gebied van industrie en aanverwante dienstverlening in Heerhugowaard. Als voorzitter van die belangenvereniging is hij goed te spreken over de samenwerking met de gemeente en de provincie bij de werkzaamheden aan het wegennet rond Heerhugowaard. Niet alleen is er intensief overleg, in de plannen is ook rekening gehouden met diverse wensen van het lokale bedrijfsleven. Want de bereikbaarheid van de plaatselijke bedrijventerreinen stond de laatste jaren onder druk. “In de spits stond het vast. Verkeer kon er maar moeilijk in en uit, met alle gevolgen van dien. De ergste knelpunten zijn over enkele maanden opgelost. Dat is in elk geval goed voor de verkeersveiligheid. Naar verwachting zal ook de doorstroming verbeteren.�

WESTERWEG OP DE SCHOP De N242, ook wel bekend als de Westerweg, is Ă€LQNRSGHVFKRSJHJDDQ%LMGHNUXLVLQJPHWGH Westtangent is de weg al maanden omgelegd en versmald. Daar wordt dagelijks gewerkt aan de aanleg van een zogenaamde ovatonde: een ongelijkvloerse kruising die moet zorgen voor optimale doorstroming van het autoverkeer. Twee kilometer verderop, bij de kruising met de Zuidtangent/Broekerweg, zijn al extra rijbanen en afslagen gerealiseerd. Momenteel is men EH]LJPHW]RZHOGHDDQOHJYDQHHQÂżHWVWXQQHO DOVHHQRYHUJDQJYRRUYRHWJDQJHUVHQÂżHWVHUV Dat laatste is onderdeel van de revalidatie van het stationsgebied. De contouren van de aan te leggen ‘Boulevard voor lichaam en geest’ zijn zichtbaar, net als de locatie van de nieuwe wijk Broekhorn. Over enkele maanden ziet de westrand van Heerhugowaard er totaal anders uit. Komen: “Het was duidelijk dat er wat moest gebeuren met deze weg, vooral toen het Medisch Centrum Alkmaar liet weten dat er een nieuw ziekenhuis zou komen. De druk op de wegen was al jaren te groot. Dat heeft alles te maken met de groei van de gemeente, zowel wat betreft bewoners als bedrijven. Omdat je met diverse partijen, allerlei wet- en regelgeving en diverse belangen te maken hebt, kun je over dit soort zaken niet snel een besluit nemen. Natuurlijk vraag je je als ondernemer wel eens af of alle verschillende visies, de vele beleidsplannen, de discussies daarover en alle aanpassingen werkelijk nodig zijn. Maar over de afstemming zijn we als bedrijfskring Heerhugowaard goed te

spreken. Er is intensief overleg geweest, we hebben alle mogelijke informatie gekregen en er was oog voor onze belangen. Het eind van de werkzaamheden komt nu in zicht. Daar kijken we reikhalzend naar uit.�

gebied wordt stapsgewijs ontwikkeld. Dat betekent dat het een langjarig project wordt. Op papier ziet het er veebelovend uit, maar eerst zien, dan geloven, zeker in deze tijd van economische recessie.�

BETERE DOORSTROMING, MEER VEILIGHEID

REALISATIE WESTFRISIAWEG

Niet alleen over de aanpassingen van de Westerweg is Komen goed te spreken, ook allerlei andere infrastructurele ontwikkelingen stemmen hem tevreden. “Eindelijk komt er een ontsluiting met industrieterrein Beverkoog. Die had er in mijn ogen al lang moeten zijn. Maar de verbreding van de N242 sluit goed aan op de aanleg van die verbinding. Wellicht dat de doorgang onder de spoortunnel op termijn ook kan worden aangepast. Die passage vormt nu nog een bottleneck. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan het verkeer voortaan doorrijden.â€? Die betere doorstroming is in de eerste plaats goed voor de verkeersveiligheid. Het zijn drukke wegen met veel verschillend verkeer. Scheiding van snel- en langzaam verkeer ligt dan voor de hand, zeker bij de kruising naar Broek op Langedijk. Voor GHGDJHOLMNVHVWURRPÂżHWVHUVYDDNVFKROLHUHQ komen er twee tunnels onder de Broekerweg HQGH19HUGHURSNRPWHHQÂżHWVEUXJ VSHFLDDOEHGRHOGYRRUKHWÂżHWVYHUNHHUQDDU het Stationsgebied en de scholen aan de 8PEULsOODDQ'HSODQQHQYRRUKHW Stationsgebied zijn ambitieus. De gemeente beschouwt het gebied als de schakel tussen Stadshart en de Broekhornpolder. Het station moet een aantrekkelijk openbaar vervoersknooppunt worden, ingepast in een park voetJDQJHUVHQÂżHWVHUV'DDUPHHYRUPWKHWHHQ overgang tussen het Stadshart, diverse woonwijken, het landschap en Langedijk. “Over de ontwikkeling is overigens het laatste woord nog niet gesproken. Er zijn al diverse aanpassingen geweest, de komende tijd buigt men zich over een alternatief. Duidelijk is dat er wat gedaan moet worden aan de spoorovergang. Daar staat het verkeer te vaak en te lang stil.â€?

Over langjarige projecten gesproken. Na jarenlang overleg is duidelijk dat de Westfrisiaweg er gaat komen. Die weg verbindt het westelijke deel van de provincie met het oostelijk deel. Uitgangspunt is een snelle en veilige verbinding voor alle weggebruikers en omwonenden door het verminderen van obstakels voor het doorgaande autoverkeer en het tegengaan van sluipverkeer door de verschillende dorpen. Aan de noordkant van Heerhugowaard komt een nieuwe wegverbinding, voor een deel is die al aangelegd. Daar mag 50 kilometer per uur worden gereden. Daarna gaat de weg verder als 80kilometerweg. De route gaat onder de spoorlijn door waarna via een rotonde de gemeente wordt verlaten richting het oosten. Komen heeft niets tegen deze snelle en veilige verbinding. Maar hij zet wel enkele vraagtekens bij de uitvoering. “De totale kosten bedragen 400 miljoen euro. De vraag is of deze nieuwe verbinding veel tijdwinst zal opleveren. Wel is de weg een stuk veiliger dan het huidige tracĂŠ. Dat is natuurlijk een groot pluspunt. Maar PHWGHDDQOHJYDQGLYHUVHÂżHWVWXQQHOVKDGMH die veiligheid ook kunnen waarborgen. En dat was een stuk goedkoper geweest.â€?

BOULEVARD VAN LICHAAM EN GEEST De komst van het ziekenhuis naar Heerhugowaard is aanleiding voor de realisatie van de ambitieuze ‘Boulevard van Lichaam en Geest’. Op deze locatie (Beveland West, het gebied tussen de spoorlijn en de N242) kunnen bedrijven als zorgondernemers, het ziekenhuis en onderwijs, nauw gaan samenwerken. Het te realiseren Stationspark biedt daarvoor een mix van onderwijs, zorg, daghoreca, hoogwaardige werkgelegenheid en wonen. “Er is nog ruimte voor concrete invulling en eventuele aanpassingen. Het

REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN Met het oog op de mobiliteit heeft Komen nog wel enkele wensen ten aanzien van het lokale wegennet. “Verbreed in de toekomst de N242 tot Nieuwe Niedorp. Vanaf de A9 tot aan de Zuidtangent stroomt het verkeer binnenkort probleemloos door. In de toekomst zal de druk op het daar achterliggende wegennet toenemen. De huidige tweebaansweg vanaf de Zuidtangent voldoet aan het hedendaagse aanbod. Maar het ligt voor de hand dat dit traject de komende jaren wordt verbreed. Dat zou wat mij betreft de kroon op het werk zijn. Los van de verbinding is het ook de aanzet tot een groot bedrijvengebied dat loopt van de oostkant van Alkmaar via Heerhugowaard naar Opmeer. Die ontwikkeling klinkt nu wellicht als toekomstmuziek, maar ik hoop dat in mijn arbeidzame leven nog mee te maken. Als je ziet wat er de afgelopen tien jaar is veranderd ten zuiden van onze gemeente, sluit ik niet uit dat de komende tien jaar die veranderingen zich ook in het noorden zullen voordoen.�

ÂŤ

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

25


HET JUISTE TALENT! Talent is authentiek. Talent is motivatie. Blijven leren. Het complexe simpel maken. Talent is ambitie. Uitdaging. Lef. Olympia heeft een eigen kijk op talentmanagement die we graag met u delen. Mijn naam is Kenan Yurdakadim en ben al 12,5 jaar als franchiseondernemer actief in Heerhugowaard en omgeving. Bent u op zoek naar het juiste talent of bent u benieuwd waar uw talent het beste tot zijn recht komt? Maak dan snel een afspraak! www.olympia.nl/toptalent

Olympia Uitzendbureau Stationsplein 23, 1703 WD Heerhugowaard T 072 572 67 22, E heerhugowaard@olympia.nl I www.olympia.nl


REPORTAGE

‘GOEDKOOP EN TOCH RIANT ONDERDAK VOOR EEN BREDE DOELGROEP’

King’s Inn: Kom je bij me slapen? Met deze pakkende en uitnodigende kreet introduceerde King’s Inn, het nieuwe city hostel in Alkmaar, zich begin oktober aan het grote publiek. Met King’s Inn heeft Alkmaar er een pareltje bij, een verblijfsaccommodatie van allure en toch voor iedereen betaalbaar. Prinsheerlijk slapen in een van de 25 koninklijke kamers of een heerlijk hapje eten in de brasserie? Dat wil toch iedereen! Ondernemer en eigenaar Pierre Komen besloot dit voorjaar tot renovatie en herbestemming van de oude kachelloods van Piet Henke aan de Koningsstraat 6 in Alkmaar. Dit prachtige historische pand in hartje stad leek hem uiterst geschikt als hostel, een type hotel wat er in de stad en regio nog niet was. Het pand werd smaakvol omgebouwd tot een hostel dat plek biedt aan 85 gasten die kunnen kiezen uit meerdere twee-, vier- en zespersoonskamers. Alle kamers zijn voorzien van een tafel, kledingkast, eigen badkamer en toilet, stapelbedden of tweepersoonsbedden en een zitje. Leuk voor de toerist die een paar dagen in Alkmaar wil vertoeven. “Maar”, zegt Pierre Komen, “we verhuren onze kamers ook graag aan bedrijven die hun personeel of gasten een prettig onderdak willen bieden. Het kan hier allemaal.’’

“We verhuren onze kamers ook graag aan bedrijven die hun personeel of gasten een prettig onderdak willen bieden” SCHOT IN DE ROOS Volgens bedrijfsleider Ruben Halenbeek is King’s Inn nu al een schot in de roos. “De eerste weken waren meteen een succes en de reacties zijn prima. De loop zit er meteen goed in. Leuk is dat je hier kunt slapen, maar ook als niet-gast gewoon kunt binnenlopen voor een lunch, diner of drankje. Dat maakt het geheel zeer dynamisch en gezellig, ook voor onze hostelgasten.’’

SCHERPE TARIEVEN Slapen bij King’s Inn kan al vanaf € 20,- per nacht en voor een ontbijtje betaal je slechts € 3,50. Een tweepersoonskamer kost € 59,per nacht. “We bieden onze bezoekers en gasten een behoorlijk hoge kwaliteit”, vervolgt Ruben. “Toch houden we de prijzen laag. Dat geldt ook voor het restaurant. We serveren een prima daghap voor € 7,50 en een 3-gangen surprise menu voor € 19,50. We bieden onze bezoekers ook een ‘koffiestrippenkaart’ aan. Dan betaal je voor je kopje koffie maar € 1,50!”

«

KING’S INN CITY HOSTEL ALKMAAR Koningsstraat 6, Alkmaar Telefoon 072 - 511 01 12 | 06 - 23 93 51 31 E-mail info@kings-inn.nl www.kings-inn.nl (ook voor online reserveren)

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

27


EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ FAILLISSEMENT

Tips om uw niet betaalde goederen terug te krijgen en uw schade beperkt te houden Nederland heeft een vijftien maanden durende recessie achter zich gelaten. De economie groeide in het derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De broze groei is namelijk vooral te danken aan de uitvoer van goederen. De werkloosheid stijgt nog steeds. En niet zo’n klein beetje ook. De vraag blijft achter. De prijzen staan nog steeds onder druk en de consument lijkt voorlopig de hand op de knip te houden. Niet zo verwonderlijk dat er een recordaantal faillissementen in de eerste helft van 2013 is uitgesproken. Mocht uw klant failliet zijn gegaan voordat hij de door u geleverde goederen heeft betaald, dan rest u doorgaans niets anders dan aansluiten bij de – vaak lange – rij van concurrente schuldeisers. Uw vordering zult u in de regel dan als oninbaar moeten afboeken, terwijl u nota bene wel voor een aanzienlijk bedrag aan goederen heeft geleverd. De schade liegt er niet om. De oplossing: lever uw goederen onder eigendomsvoorbehoud. Bij veel ondernemers is dit weliswaar al gangbaar, maar het zal u nog verbazen hoe vaak het in de praktijk misgaat. Vandaar wat handige tips.

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


REPORTAGE

Wanneer u levert onder eigendomsvoorbehoud, zullen de door u geleverde goederen pas eigendom worden van de koper zodra aan een voorwaarde is voldaan. Deze voorwaarde is doorgaans betaling van de koopsom. Wanneer u een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen en de koper betaalt u niet, dan kunt u de door u geleverde goederen dus terugvorderen. In geval van faillissement van koper blijft uw recht op eigendomsvoorbehoud ook gewoon bestaan. Er zitten, zoals hiervoor al opgemerkt, echter wel wat haken en ogen aan. Wanneer er sprake is van faillissement en u met een beroep op het eigendomsvoorbehoud de door u geleverde goederen bij de gefailleerde koper wenst op te halen, zult u zich dienen te verstaan met de curator. Allereerst zult u moeten aantonen dat het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen. Doorgaans zult u het recht op een eigendomsvoorbehoud hebben vastgelegd in algemene voorwaarden. En daar gaat het vaak mis. Zo komt het geregeld voor dat in de algemene voorwaarden het eigendomsvoorbehoud niet duidelijk staat omschreven, terwijl dat wel een eerste vereiste is. Ook vergeet men vaak de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren en/of de algemene voorwaarden aan de koper ter hand te stellen. Neem daarom in de offerte altijd een bepaling op als: “De bij deze aanbieding gevoegde algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.� Laat de koper vervolgens de offerte voor akkoord ondertekenen en stel de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk ter hand aan de koper. Het is daarvoor voldoende als de algemene voorwaarden bijvoorbeeld op de achterzijde van het briefpapier staan vermeld, maar absoluut onvoldoende is slechts de vermelding (achteraf) op de factuur dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. De overeenkomst is dan immers al gesloten. Wil een eigendomsvoorbehoud effect sorteren, dan dient u voorts aan te kunnen tonen welke goederen u geleverd heeft. Zorg er daarom altijd voor dat de naam van uw bedrijf zichtbaar is op het verpakkingsmateriaal. Indien u namelijk niet kunt aantonen dat u degene bent die bepaalde goederen heeft geleverd, dan zal de curator deze goederen niet aan u kunnen en willen vrijgeven. Een eigendomsvoorbehoud gaat teniet door

“Neem een verlengd eigendomsvoorbehoud op in uw algemene voorwaarden� natrekking, vermenging of zaaksvorming. Er is sprake van natrekking indien u bijvoorbeeld een autoradio levert, die door de koper in zijn auto is gemonteerd. In dat geval is de koper, ondanks het feit dat u de autoradio onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd en de koper de koopsom niet heeft voldaan, toch eigenaar geworden van de autoradio. Vermenging houdt in dat het door u geleverde graan wordt gevoegd bij een andere stapel graan. De eigendom van de afzonderlijke zaken gaat dan over naar de eigenaar van de hoofdzaak (het naar verhouding grootst ingebrachte of belangrijkste component). Als voorbeeld van zaaksvorming kan genoemd worden het leveren van bakstenen. Bij de bouw van een huis worden deze zaken (de bakstenen) tot een nieuwe zaak (het huis) gevormd, waarna de bakstenen niet meer weg te halen zijn zonder het huis te beschadigen. De eigenaar van het huis (de koper) is in dat geval ook eigenaar geworden van de door u onder eigendomsvoorbehoud geleverde, maar niet betaalde bakstenen. Ingeval van natrekking, vermenging of zaaksvorming kan de curator de door u geleverde goederen dus niet (meer) aan u teruggeven. Houd daar dus rekening mee! Bij faillissementen kan de rechter-commissaris ook een zogenaamde afkoelingsperiode afkondigen, doorgaans voor de duur van twee maanden. In deze periode kunt u uw eigendomsvoorbehoud niet uitoefenen. De curator krijgt dan namelijk de tijd om de boedel te inventariseren. Gedurende deze periode kan de Belastingdienst wel bodembeslag leggen. Dit beslag zal dan ook zijn op de door u onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Indien u echter voordat de Belastingdienst bodembeslag heeft gelegd bij deurwaardersexploot aanspraak hebt gemaakt op afgifte van de door u onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, kan het bodembeslag van de Belastingdienst u niet worden tegengeworpen.

u met de gefailleerde koper een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen. Heeft u daarbij de tips opgevolgd als hiervoor vermeld, dan heeft u voldoende bewijs in handen. U kunt dan de getekende offerte samen met de algemene voorwaarden en de openstaande facturen overleggen aan de curator. Zorg er verder altijd voor dat de door u geleverde goederen identificeerbaar van u zijn. Indien er sprake is van een faillissement waarin een afkoelingsperiode is afgekondigd, eis dan onmiddellijk bij deurwaardersexploot afgifte van de door u geleverde goederen. En tot slot: neem een verlengd eigendomsvoorbehoud op in uw algemene voorwaarden. Dit eigendomsvoorbehoud is namelijk ook van toepassing op eerder geleverde goederen, die al wel betaald zijn. Heeft u vragen of behoefte aan nader advies, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.

ÂŤ

CASTELIJNS KAANDORP HOEKSTRAÂ Robijnstraat 56 1812 RB Alkmaar Postbus 9013 1800 GA Alkmaar Telefoon 072 - 511 40 32 E-mail info@ckh-advocaten.nl www.ckh-advocaten.nl

Slotsom. Zorg ervoor dat u in geval van faillissement bij de curator altijd kunt aantonen dat

“In geval van faillissement van koper blijft uw recht op eigendomsvoorbehoud ook gewoon bestaan.�

mr. K. Meijer $GYRFDDWJHVSHFLDOLVHHUGLQFRQWUDFWHQ UHFKWDOJHPHQHYRRUZDDUGHQHQLQWHO lectuele eigendom

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

29


Het moment van loskomen Gestart met een droom en met een helder doel. Wij zorgen dat je snel met je administratie start en groeien met je mee.

Kijk nu op: www.snelstart.nl/starter

Wij laten ondernemers ondernemen. Factureren en boekhouden

www.snelstart.nl

t: 0222 36 30 61

twitter.com/snelstart

www.facebook.com/snelstart


REPORTAGE

Hotel Zuiderduin breidt uit naar 550 kamers Hotel Zuiderduin ligt in het gezellige dorp Egmond aan Zee op ongeveer honderd meter van het strand. Het hotel heeft de beschikking over 407 kamers en 33 zalen, variÍrend van een kleine vergaderzaal van 30 m2 tot zalen van 1.000 m2 voor grote congressen, evenementen en feesten. Het restaurant biedt plaats aan 700 gasten; op dezelfde verdieping is onder meer een bistro en een gezellige bar te vinden. De hotelaccommodatie beschikt verder over een zwembad, diverse sauna’s, een Turks bad, een relaxruimte, een ZHOOQHVVFHQWHUHHQ¿WQHVVUXLPWHHHQ squashbaan en een bowlingcenter met 8 hypermoderne bowlingbanen.

Vanwege de groeiende vraag naar grote meerdaagse (inter)nationale congressen wordt de kamercapaciteit in 2014 vergroot.

De hotelruimten zijn voorzien van alle faciliteiten die de zakenwereld aan een locatie stelt. Van een centrale internetcorner in de lounge tot internetaansluitingen in de kamers en vergaderzalen. Ook wordt wireless internet in de openbare ruimten en zalen aangeboden. Doordat het hotel dichtbij het strand en duingebied ligt, is het uitermate geschikt voor teambuildingactiviteiten. Hotel Zuiderduin regelt het allemaal voor u, zowel in- als outdoor! Op deze manier bent u verzekerd van een sportieve, actieve of creatieve afwisseling van uw vergadering, training, congres of feest.

Het hotel beschikt over 143 kamers en zal voor de zomer 2014 haar deuren openen, waarna de overnachtingscapaciteit voor bijeenkomsten in Zuiderduin maar liefst 550 kamers zal bedragen.

Op loopafstand van het hotel wordt momenteel een nieuw hotel gebouwd. Dit hotel ligt aan de boulevard, met het strand voor de deur en krijgt de beschikking over een eigen strandopgang.

HOTEL ZUIDERDUIN Als u meer wilt weten over de zee aan mogelijkheden in Hotel Zuiderduin en de nieuwbouw, kunt u contact opnemen met de salesafdeling van het hotel via sales@zuiderduin.nl of tel. 072 - 750 20 20. Zie ook www.zuiderduin.nl

ÂŤ

Zeeweg 52 1931 VL Egmond aan Zee Telefoon 072 - 750 20 20 Fax 072 - 750 20 01 E-mail sales@zuiderduin.nl ZZZ]XLGHUGXLQQO

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

31


VAN PUNAISES NAAR SPELDEN

Brancheverenigingen aan de vooravond van vernieuwing 32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


PLUS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Brancheverenigingen bieden juridische diensten en helpen bij het tot stand komen van collectieve arbeidsovereenkomsten maar is dat soort dienstverlening voldoende voor ondernemers om lid te worden of te blijven? Onderzoek door de businessuniversiteit van Nyenrode toont aan dat er behoefte is aan een meerwaarde. Brancheorganisaties moeten hun leden zowel diepgaander kennis als verdergaande onderlinge samenwerking aanbieden. De crisis heeft die verandering uitgesteld maar in een betere conjunctuur zal de noodzaak zich des te harder manifesteren. Verenigingen hebben het nergens makkelijk. Politieke partijen en sportclubs verliezen even hard leden als kerken en vakbonden. Ondernemers lijken trouwer dan werknemers maar ook hun lidmaatschap is niet langer vanzelfsprekend. “Met name de kleinere bedrijven zijn goed af met de diensten van een brancheorganisatie, terwijl de grotere eigen juristen en personeelsfunctionarissen in huis hebben maar het stom vinden geen gebruik te maken van de expertise van de vakvereniging. Horecabedrijven komen zonder hun bond niet in gesprek met burgemeester of politie en aannemers hadden op zichzelf nooit zoiets als de ZZP kaart kunnen organiseren,” verklaart Leo Witvliet, hoogleraar interim management, hun trouw. “En toch is dat steeds minder vaak genoeg,” vult Raoul Wirtz, Program Manager Executive Education, aan. “Brancheorganisaties moeten platforms bieden voor ontmoetingen en kennisuitwisseling. De behoefte aan vergaande samenwerking groeit. Het kleinere MKB blijkt bijvoorbeeld een fors bedrag uit te geven aan sales, maar een groot deel van die kosten kan worden teruggebracht door collectief in plaats van individueel initiatieven te ontplooien, en die zijn dan nog effectiever ook.”

MEER DAN EEN ETIKETTENWISSEL Wat moet er daarvoor concreet veranderen? Zijn er teveel organisaties en is fusie het antwoord? Volgens Witvliet leiden fusies enkel tot eenheidsworst. “Een etikettenwissel zal de ondernemers niet overtuigen. Vakverenigingen moeten eerder leren denken in ketens. Daarom richt die van de slagers zich al op verantwoorde voeding in plaats van uitsluitend op vlees en die van de bandenspecialisten op veilig rijden. Er is geen behoefte aan minder brancheorganisaties . Als dat zo was zouden ondernemers niet lid worden van twee of drie organisaties tegelijk om maar overal de benodigde kennis vandaan te halen. Wat wel nodig is, is een diepgaander kennisaanbod. Vroeger moest je als vakorganisatie een punaise zijn: ondiep maar breed. De toekomst vereist spelden: smal maar diepgaand. Het gevaar bestaat echter dat de geïnstitutionaliseerde structuren en gevestigde belangen binnen zo’n branchevereniging die transformatie in de weg staan. De verenigingsstructuur is op zich al een rem voor ingrijpende veranderingen, zeker aan de top. Er zijn daar bovendien veel mensen in dienst die al die jaren in een bepaald stramien gewerkt hebben, net zoals er in het verleden paden en

koersen zijn uitgezet waarvan het management maar moeilijk kan afwijken. Dat is in het bedrijfsleven niet anders.”

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Maar het besef druppelt gestaag door. MKB Nederland gaf Nyenrode zelf de opdracht na te gaan hoe brancheorganisaties ondernemender kunnen worden en vooral hun leden daarbij helpen. Meer ondernemerschap en in het verlengde daarvan meer innovatie is levensnoodzakelijk, zegt Raoul Wirtz, juist vanwege de crisis. “Bedrijven zijn alleen maar bezig geweest met overleven. Daardoor is er veel achterstallig onderhoud ontstaan. Een ondernemer die ooit als zelfstandig installateur in zijn tuinhuisje is begonnen en nu een bedrijf met enkele tientallen medewerkers runt, moet op een bepaald moment een omslag maken: meer delegeren, meer in grote lijnen denken, een professionele organisatie met

‘Een etikettenwissel zal de ondernemers niet overtuigen’ een MT leiden in plaats van een uit zijn voegende barstende eenmanszaak. Daarvoor is kennis en training nodig, maar door de crisis is dat verandermoment door veel ondernemers jarenlang uitgesteld. Daarnaast is er meer dan ooit behoefte aan innovatie, aan manieren om slimmer en dus goedkoper te werken. De internationale concurrentie neemt op alle vlakken sterk toe. Willen onze ondernemers het blijven redden, dan is verregaande onderlinge samenwerking op branche- en ketenniveau hard nodig, en dus een ondernemender branchevereniging die dit facilliteert. Een aantal elementen van de oude komen daarvoor goed van pas, bijvoorbeeld de getrapte organisatie met lokale en regionale afdelingen, maar op andere vlakken moet er veel veranderen.”

INITIATIEVEN EN EXPERIMENTEN STIMULEREN Ondernemende brancheverenigingen kunnen ook maatschappelijke initiatieven stimuleren die de overheid niet durft te steunen, meent

Leo Witvliet. “Neem de bevolkingskrimp in het noordoosten van Groningen en zuiden van Limburg. De politiek weet niet goed wat ze daarmee aan moet, maar ondernemers zullen die leegloop van het platteland juist als een uitdaging zien. Ik beweer daarmee niet dat dé oplossing direct van het bedrijfsleven komt, wel dat uit diverse kleinschalige initiatieven en experimenten een oplossing kan worden gedistilleerd. We denken nog steeds te snel dat de grote bedrijven als enige in staat zijn onze economie vooruit te helpen maar de voorbije crisisjaren hebben eens te meer aangetoond dat die vooral voor zichzelf zorgen. Ze hebben hun kosten van de crisis grotendeels afgewenteld op hun leveranciers, op het MKB, dat daardoor sterk op zijn vermogen heeft ingeteerd. De slagkracht van het midden- en kleinbedrijf is echter ongebroken.”

PRAKTIJKGERICHT Dat MKB kan bij de vernieuwde branchevereniging terecht voor diepgaander kennis en verdergaande samenwerking, en in het verlengde daarvan bij Nyenrode voor op maat gesneden opleidingstrajecten om het eigen ondernemerschap te verbeteren. “Wij hebben een keur aan specialisten op het gebied van de small business en het familiebedrijf bij ons werken,” aldus Raoul Wirtz. “Die kunnen en willen we dan ook graag ten behoeve van die bedrijven inzetten.” Maar de onderwijstrajecten die Nyenrode voor de leden van brancheorganisaties heeft ontwikkeld zijn allerminst schools. De opleidingen zijn sterk gericht op het dagelijks leiden van een bedrijf en zo ingericht dat de ondernemer geen moeite heeft de vertaalslag te maken van de algemene theorie naar de praktijk van zijn onderneming. “We verlangen een lerende houding van de ondernemers maar onszelf verbieden we een belerende,” vat Leo Witvliet het samen. Hoe de vernieuwing van de brancheverenigingen gedetailleerd zal uitpakken moeten de komende jaren uitwijzen. Vast staat slechts dat ze hun leden zullen stimuleren tot het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het innoveren van hun bedrijfsvoering. Als ze dat niet of in onvoldoende mate doen, zal dat trouwste verenigingslid van allemaal, de ondernemer, waarschijnlijk alsnog de weg opgaan van die leden van andere verenigingen en zijn lidmaatschap niet langer braaf elk jaar vernieuwen. De eerste vernieuwing wordt zo een voorwaarde voor de laatste.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

33


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer)

3

Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4 Voorbeeld overzicht Website-Leads

Alle relevante informatie wordt nu vastgelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Donderdag 3 januari 2013

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


PLUS

Tekst: Ed lamme // Fotografie: René Zoetemelk

QUICK SCAN

Cloud computing biedt ondernemers veel voordelen

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Mkb-ers hebben voor het voeren van hun administratie te maken met vele directe en indirecte kosten, zoals investeringen vooraf, ict-kosten, de accountant en betalen naar gebruik. Daarnaast heeft men vaak geen directe toegang tot hun gegevens, wat niet ten goede komt aan de slagvaardigheid van een bedrijf.

Een stijgend aantal ondernemers maakt gebruik van Exact Online, de bedrijfssoftware in de cloud. Nu al werken er ruim 120.000 bedrijven mee. Naar verwachting zal het aantal gebruikers explosief stijgen! “Online bedrijfsvoering is dé toekomst!” Sebastiaan de Jong, Sales Director van Exact, is daar stellig over. In het fraaie en transparante hoofdkantoor van Exact in Delft gaat hij nader in op de unieke bedrijfssoftware Exact Online. “Tijdens ons drukbezochte jaarlijkse event Exact Live 13, begin oktober in Ahoy in Rotterdam, bleek er veel belangstelling voor te zijn. Met Exact Online kunnen ondernemers de boekhouding zelf doen en slechts bij uitzondering onderdelen uitbesteden aan een accountant, of er juist voor kiezen zelf zo weinig mogelijk te doen en zoveel mogelijk uit te besteden. Daarvoor heeft de boekhouder zelf via internet toegang tot de informatie. Ondernemers krijgen 24/7 de meest betrouwbare en stabiele service. Dit is mogelijk omdat de infrastructuur van Exact Online permanent wordt bewaakt en de snelheid van de service in de gaten wordt gehouden. Met deze online software bespaart men op kosten voor een systeembeheerder, hardware en licenties. De gegevens worden veilig opgeslagen en dagelijks worden er automatisch nood back-ups gemaakt. Het is een buitengewoon aantrekkelijk pakket waarmee ondernemers een optimale digitale samenwerking hebben met hun accountant. Men betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik, inclusief support, veilige hosting en dagelijkse software updates.”

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN Sebastiaan de Jong benadrukt dat ondernemers met hun administratie aan de slag kunnen op het moment dat het hen schikt. “Voor ondernemers is de eerste prioriteit natuurlijk ondernemen en met Exact Online maken wij het gemakkelijk de cijfers te beheren. Via het selfservice portaal op onze website kan men zich aanmelden en een keuze maken uit de verschillende pakketten. Er zijn flexibele pakketten, men betaalt alleen voor wat gebruikt wordt. Om ondernemers zo snel mogelijk op weg te helpen, organiseren we door het hele land gratis trainingen. Inmiddels doen daar per maand al zo’n 600 nieuwe klanten aan mee. Via ons App Center kunnen specifieke apps gedownload worden, bijvoorbeeld een automatische uitwisseling van afschriften en betaalopdrachten tussen Internetbankieren en Exact Online. Maar er zijn ook apps om bedrijfsgegevens 24/7 wereldwijd mobiel bij de hand te hebben zoals Exact Online voor iPad, iPhone en Android. Wij bieden iedere ondernemer een unieke in de cloud geïntegreerde oplossing. Op dit moment is cloud computing de echte groeimarkt voor Exact, met een groei van 40% tot 50% per jaar. Met een focus op bedrijven met 1 tot 100 medewerkers zijn we de grootste leverancier van bedrijfssoftware in de cloud voor het mkb. Exact Online is innovatief en heeft de toekomst. Daar zijn wij van overtuigd.”

«

ONZE VISIE » Mkb-ers ervaren in de praktijk veel voordelen van online bedrijfssoftware. Veel ondernemers hebben dat inmiddels al ontdekt. Men heeft altijd en overal toegang tot belangrijke gegevens en kan eenvoudiger gegevens delen met de accountant. Daardoor heeft men constant grip op het bedrijf, is de samenwerking met de accountant beter en zijn de kosten lager. Het aantal gebruikers zal dan ook snel verder stijgen.

UW OPLOSSING » Ondernemers hebben altijd en overal hun gegevens bij de hand. Het enige wat men nodig heeft is een internetverbinding. Met Exact Online bespaart men op kosten voor een systeembeheerder, hardware en licenties. Omdat er in één omgeving wordt samengewerkt met de accountant is het advies RRNYHHOEHWHURSPDDW0HWRQ]HÀH[LEHOH pakketen betaalt men per maand alleen wat er daadwerkelijk nodig is. Via self service portaal op onze website kan men snel aan de slag!

EXACT Molengraaffsingel 33 2629 JD Delft Telefoon 015 - 711 50 00 www.exactonline.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

35


ALLES RAAKT DOORWEVEN MET ICT

Software is cruciaal voor het succes van topsectoren Het is vreemd dat ICT door Den Haag niet als aparte topsector is aangewezen , want of het nu om Logistiek, Agri & Food, Lifesciences & Health of Tuinbouw gaat, overal is software het dynamische element dat onze bedrijven internationaal zo’n grote voorsprong geeft. Bovendien is een aantal Nederlandse ICT bedrijven wereldvermaard, zoals TomTom en Exact, en is ons land toonaangevend op het gebied van datacentra en gaming.

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


PLUS Brancheorganisatie Nederland ICT vertegenwoordigt via haar 580 leden 80% van de ruim € 30 miljard die de sector omzet. Volgens voorzitter Bart Hogendoorn stuwt de sector haar eigen indrukwekkende innovatie en zal die de komende jaren nog in een stroomversnelling komen, met brede toepassingen voor augmented reality, robotica en 3 D printing. Dan is de vraag terecht of de overheid het belang van die innovatie voldoende erkent en facilliteert. De investeringen in hardware hebben merkbaar geleden onder de crisis, maar die in software hebben enkel de groei zien toenemen en geen terugval gekend. Is die spagaat tussen wat traditioneel de twee benen waren waarop ICT stond tijdelijk of permanent? “Steeds meer bedrijven nemen meer services af en kopen minder apparaten. De eigen mailserver wordt bijvoorbeeld vervangen door die van Google. Het lijkt er dus op dat de investeringsverhouding tussen software, hardware en services blijvend veranderd is,” antwoordt Bart Hogendoorn. “Maar er zijn ook bedrijven die juist voor extra investeringen in hardware kiezen, bijvoorbeeld om minder energie te hoeven gebruiken voor koeling. De hele bedrijfsvoering kan vaak aanzienlijk verduurzaamd worden juist dankzij de inzet van ICT, net zoals wij als sector al heel duurzaam zijn geworden.”

INNOVATION AWARDS Den Haag hamert op het belang van innovatie om onszelf uit de crisis te vernieuwen en ICT speelt vaak een sleutelrol bij die innovatie. Ook de topsectoren moeten het in toenemende mate hebben van ICT om in dit land met hoge arbeidskosten competitief aan de top te blijven. Een tuinbouwbedrijf moet heel precies kunnen bemesten, beluchten en

‘De software is het dynamische element’

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

veelal kleinere en zeer gespecialiseerde bedrijven die de meest interessante innovaties voortbrengen. “Zij spelen een sleutelrol in de topsectoren. Ze hebben niet alleen veel kennis van ICT maar ook van de industrie waaraan ze leveren. Alles raakt langzamerhand doorweven met ICT. Neem het fenomeen 3 D printing. Dat gaat een revolutie veroorzaken in de distributie, omdat consumenten in het vervolg geen volledige producten meer gaan bestellen maar halffabricaten, waarmee ze thuis hun eigen product printen. Zo’n revolutie laat ook zien hoe kwetsbaar een succesvolle sector als de logistiek is. De software is het dynamische element. Veel hangt dus af van de manier waarop ICT bedrijven in deze sector op de uitdaging van 3 D printing inspringen.”

OPLEIDEN VOOR BEROEPEN VAN MORGEN Is de politiek een aanjager of een sta-inde-weg als het op het tempo van innovatie aankomt? Het antwoord van Hogendoorn is wat tweeslachtig. “De overheid wil graag doorbraakprojecten en is niet blind voor het belang van ICT daarbij, maar ze kan wel meer voor de sector doen, bijvoorbeeld op het gebied van aanbestedingsregels. Het wordt ons niet moeilijk gemaakt, wat niet wegneemt dat het wel een stuk makkelijker zou kunnen. De samenleving als geheel kan nog een positiever beeld van ICT gebruiken. Meer jongeren zouden voor een opleiding in de ICT kunnen en moeten kiezen. Maar ook hier zie je hoe dynamisch onze branche is, want zowel het aantal banen als het aantal opleidingen is heel divers. Sommigen kiezen voor het onderhoud van systemen, anderen voor het programmeren en designen ervan. Scholing is in onze sector ook een continu proces, waardoor we tevens in staat zijn een groot aantal zij-instromers de switch te laten maken. In feite zijn de uitdagingen voor de scholing net zo indrukwekkend als die voor de industrie. De aansluiting van de theorie in het onderwijs op de praktijk in de industrie kan beter, wat niet wegneemt dat de evolutie zo snel gaat dat het onderwijs de bijna onmogelijke taak heeft nu mensen op te leiden voor beroepen van morgen die we momenteel nog niet eens kennen.”

HET BELANG VAN DE OMGEVING

besproeien om een optimale oogst te kunnen krijgen en die precisie kan enkel met gesofistikeerde software bereikt worden. Nederland ICT stimuleert innovaties op tal van manieren, onder andere via de Innovation Awards. Volgens Bart Hogendoorn zijn het namelijk

Software is niet tastbaar, en met de vele cloudoplossingen zijn ook ICT’ ers niet langer gebonden aan een vaste werkplek of werktijd. Toch kent Nederland wel degelijk enkele regio’s die de kenmerken vertonen van een Hollandse Silicon Valley, meent Bart Hogendoorn. Eindhoven is de bekendste, maar Amsterdam is er ook een: “Ik vroeg ooit de directeur van TomTom waarom hij zijn

bedrijf in Amsterdam gevestigd had, en hij antwoordde dat er in de hoofdstad zo ontzettend veel jonge mensen wonen of komen die talent en affiniteit hadden voor en met ICT dat hij het personeel maar voor het uitkiezen had. Met andere woorden: de omgeving is ook essentieel voor het slagen van ICT bedrijven. Daarom is Amsterdam ook een centrum voor de gamingindustrie, nog zo’n tak waarin ons land internationaal excelleert.”

‘Meer jongeren zouden voor een opleiding in de ICT kunnen en moeten kiezen’

Het belang van zo’n grootstedelijke hot spot kan nauwelijks overschat worden, vindt Bart Hogendoorn, zeker met de vele vernieuwingen die de komende jaren op ons af komen. “Google Glass is een mooi voorbeeld van augmented reality, net zoals de chirurg die via een robot opereert een voorbeeld is van de impact van ICT op de gezondheidszorg, maar het zijn nog slechts de eerste voorbeelden. Steeds meer diagnoses zullen op afstand kunnen worden gesteld; steeds meer producten zullen door de consument zelf kunnen worden samengesteld en geprint. De impact die dit soort vernieuwingen op ons dagelijks leven zullen hebben is enorm, het aantal nieuwe markten dat hierdoor zal ontstaan is groot, en overal is ICT de bepalende factor.” Als we de BV Nederland van deze nieuwe markten willen laten profiteren zullen we de vele kleinere en middelgrote ICT bedrijven die deze golf van innovaties mede sturen ruim baan moeten geven. De zeventiende eeuw werd voor ons land de Gouden Eeuw omdat we niet alleen de wind in de zeilen hadden maar ook nieuwe zeilen en schepen wisten te ontwikkelen, sneller en beter dan die van andere landen. Het is dan ook geen toeval dat één van de subgroepen van Nederland ICT de Software VOC is genoemd. Wachtten vier eeuwen terug de ondernemers nog op voldoende windkracht uit de juiste windrichting, dan wachten ze nu op de juiste combinatie van enen en nullen, alleen komt deze niet van overzee maar vanaf ons eigen land.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013

37


ZAKELIJK RIJDEN Frank van Klink

In de rubriek zakelijk rijden informeert Frank van Klink (XLLease) ons over de nieuwste automodellen die wel of niet het overwegen waard zijn. Zowel Frank van Klink als autojournalist Lex van Velzen geeft kort commentaar op de getoonde modellen.

Lex van Velzen

STRAK IN ’T PAK

Audi breidt z’n A3-reeks gestaag uit. Volgend voorjaar wordt een fraaie vier-persoons cabrio met klassieke stoffen kap aan de reeks toegevoegd en dit jaar is de A3 Sedan al beschikbaar. Nu is Nederland niet zo’n land voor de standaard auto met kofferbak, maar dit is toch wel een bijzonder geslaagd exemplaar. En ten opzichte van de A4 is vooral het prijskaartje gekrompen. Frank van Klink: Grappig dat Audi en Mercedes elkaar in zo’n beetje elk segment treffen. Deze ronde wint Audi overtuigend! Lex van Velzen: Een echte wereldauto voor Audi: eind van dit jaar start ook in China de productie van de A3 Sedan.

FUTURISTISCHE FRANSOOS

HOOG IS HOT De geslaagde opvolger van de Golf Plus is niet alleen nog praktischer dan z’n voorganger maar nu ook beduidend dynamischer. De wat naar senioren riekende naam ‘Plus’ wordt bij de nieuwkomer dan ook niet langer gebezigd: de jongste telg van de huidige Golf-generatie gaat als Sportsvan door het leven. Wat langer dan de ‘gewone’ Golf maar aanzienlijk korter dan de Variant en toch een riante bagageruimte die tot 1.500 liter uit te breiden is. En door de fraaie lijnvoering zie je er niet aan af dat de Sportsvan toch nog even hoog is als z’n voorganger. Frank van Klink: Als deze Sportsvan volgend jaar op de markt komt zal’ie een nog grotere doelgroep gaan bereiken dan de Plus, laat maar komen!

Kijk, da’s toch weer eens even autre chose, die nieuwe Citroen C4 Picasso. Aan alle kanten vernieuwd, lichter, schoner en veiliger dan z’n voorganger. Ook het interieur is super hip: zaken als airco, navigatie en telefoon worden via een 7 inch touchscreen bediend en de duurdere versies beschikken daarnaast ook nog over een 12 inch HD-scherm als vervanging van het standaard dashboard.

Lex van Velzen: Mooie techniek, de vernieuwde Blind Spot Monitor kijkt nu ook over je schouder als je een parkeerplek verlaat.

Frank van Klink: Heftige vormgeving en leuke techniek. Gemiste kans: wel een actieve cruise control maar net niet echt actief: hij waarschuwt alleen maar remt niet zelf af als je te dicht op je voorganger zit. Lex van Velzen: Voor wie nog meer ruimte nodig heeft is voor 1.900 euro meerprijs de ‘Grand’ versie leverbaar, een echte zeven-zitter.

HET SOUFFLÉ-EFFECT

In tegenstelling tot z’n voorgangers heeft Peugeot de nieuwe 308 wat laten inzakken. Waren de 307 en de vorige generatie 308 behoorlijke hoge hoedenauto’s, de jongste generatie is beduidend lager en daarmee meer in lijn met de concurrentie. En Peugeot was blijkbaar uitgeteld, want twee keer dezelfde nummering voor totaal verschillende auto’s is nog niet eerder voorgekomen. Frank van Klink: Nette auto, wij hopen heel erg dat de veelbelovende 308 R ook in productie wordt genomen, leuke concurrent voor de snellere Golfs. Lex van Velzen: Stukken leuker dan z’n uitermate saaie voorganger, mooi strak interieur met weinig frutsels of overbodige knoppen en schakelaars.

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2013


RESPECT IS NIET ZOMAAR EEN VAN ONZE KERNWAARDES

Beweging is groei

RESPECTVOL

Bij Snijder Incasso zien we de waarde van relatiegericht en betrokken ondernemen. We zijn een kritisch klankbord en spelen een adviserende rol.

www.snijderincasso.nl

Nieuwlandersingel 47 1814 CK Alkmaar (072) 512 64 25 www.pure-communicatie.nl

communicatie

Ons hoge service-niveau maakt het verschil!

VEILIGHEIDSPLANNEN • VIDEO-SURVEILLANCE • ALARMOPVOLGING • BRANDWACHT Zorgen voor veiligheid; dat is onze kernactiviteit. Ook de beveiliging van uw winkel of bedrijventerrein nemen wij graag voor onze rekening.

Wij bieden u gespecialiseerde diensten of juist een totaaloplossing. Zodat u met een gerust hart kunt ondernemen.

Bent u geïnteresseerd in beveiliging van Securitas? Neem dan direct contact op met Norbert Schmitz, via 072 - 540 10 33 of kijk op securitas.nl

SECURITAS. VOOR VEILIGHEID.


,NTVUKHHUALL

Aan zee k omen immer s altijd friss e ideeën aanwaaien !

Vergadera rrangemen t vanaf € 35 ,- p.p. Koff

ieontvangs t, uitgebre koffie, the id lunchbuf e, water, c fet andybars e n mintjes

100 meter van het strand 33 zalen 30 m2 - 1000 m2 407 kamers restaurant feestzalen sauna’s en zwembad wellness center fitnessruimte bowling teambuilding

014 Va n a f ju li 2 in g k ik h c s e b e d amers! over 550 k

Bel of mail voor informatie over (meerdaagse) vergaderingen en de leukste bedrijfsfeesten.

Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - 072 750 2020 - sales@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl

Het Ondernemersbelang Noord Holland Noord 5-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement