Page 1

Ondernemend

Noordoost Fryslân editie KOLLUMERLAND c.a. NR 7, oktober 2013

Het realisme van hovenier Pieter de Boer n Het mooiste einde van de wereld n Herinrichting Veenklooster n Warme deken n ‘Ik heb de mooiste baan ter wereld’


2

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

inHouD 3 Voorwoord 4 Natuurcamping It Dreamlân, de droomplek van Fryslân 7 Herinrichting Veenklooster 9 Platform stimuleert besparing op woonlasten 11 De groei van Alting Rietdekkers 15 Het realisme van hovenier Pieter de Boer 17 Sytske Meirink van relatiebemiddelingsbureau Samen Verder 21 onthulling klimaatpositieve lichtmast in burum 22 Kort nieuws

04

Het Noordoost fryslân katern No 1

kort regionieuws

No 2

Regiomarketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân

No 5

Ruim helft ondernemers in Noordoost Fryslân bekend met Dwaande

No 7

Het nieuwe winkelen

No 9

De 5 van....

No10

Head accountants

No13

De duurzame koers van ASN Installaties Dokkum

No15

bouwbedrijf Holwerda: totaalbouwer met oog voor detail

gemeente Kollumerland c.a. Van Limburg Stirumweg 18, 9291 kb kollum Postbus 13, 9290 AA kollum t: 14 0511 e: gemeente@kollumerland.nl

Bedrijvencontactfunctionaris Frederik Kamstra t: 0511 458 878 e: f.kamstra@kollumerland.nl W W W. Ko l lu m E r l A n D. n l

n VOlg ONS Nu OOk Via

EN

11

17


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

3

Ondernemend

VoorWoorD

Noordoost FryslâN editie KollUMerlANd c.A. NR 7, oktobeR 2013

Net voordat ik deze tekst zou gaan invullen, belde mijn vader vanuit het Antonius ziekenhuis in Sneek dat hij was aangereden en nu met een heupfractuur was opgenomen. Uiteraard nog diezelfde avond op bezoek gegaan. Met de iPad onder de arm (denk je nog wat werk te kunnen doen...) stond ik nog even in het restaurantje van het ziekenhuis om de inwendige mens te versterken. bij het afrekenen vroeg de dame die de kassa bediende wat ‘dwaande.nl’ betekende. Verrast vroeg ik hoe ze daar zo bij kwam. Ze wees op mijn

Het realisme van hovenier Pieter de Boer n Het mooiste einde van de wereld n HerinricHting veenklooster n warme deken n ‘ik Heb de mooiste baan ter wereld’

iPad waar ik aan de buitenkant de Dwaande-sticker heb geplakt. Ze had er nog nooit van gehoord, maar vond het een erg leuke toepassing van het Friese woord. Ik heb haar uitgelegd dat Dwaande staat voor trots zijn op de regio. Voor een dynamisch en actief Noordoost Fryslân. Deze korte ontmoeting zette mij aan het denken over het uitdragen van de goede dingen die je hebt. ofwel: ik werd mij er weer bewust van dat iedere burger die in onze regio woont, werkt, recreëert of onderwijs geniet, feitelijk een levende etalage kan zijn van zijn of haar eigen omgeving. Zonder een gespecialiseerde PR-deskundige te zijn, kun je kennelijk al met een sticker iets uitdragen. belangrijk is natuurlijk wel dat je weet hebt van je eigen verbondenheid met je omgeving. Dan kun je ook aangeven wat er zoal in die etalage moet komen te staan. Daarvoor is betrokkenheid op elkaar voor nodig en een positieve waardering voor ieders ‘dwaande’ zijn. en wat is er ongelooflijk veel activiteit in onze regio. Je hoefde je de afgelopen zomerperiode geen dag te vervelen. Wat mij opvalt is dat bij die activiteiten er een geweldig goed samenspel is tussen ondernemers (professionals) en vrijwilligers. er zit nog een aspect aan het etalage zijn. Hoe toegankelijk is die eigenlijk? Zijn we er ons voldoende van bewust dat niet alleen de klanten/bezoekers uit de eigen regio bediend moeten worden? Wat dat betreft, kun je niet genoeg doen om informatie te blijven geven. Als wethouder merk ik in dit verband dat het heel goed is om over de muren van je eigen belevingskaders te kijken. Wat mij daarbij helpt is om eens in de rol van buitenstaander te gaan deelnemen aan je omgeving. Je ziet bijvoorbeeld door de bril van een toerist die van buiten de regio komt. Het voorkomt een soort bedrijfsblindheid en het nodigt uit om gevraagd en ongevraagd elkaar van tips te voorzien. Zo kunnen we op een eenvoudige manier toch een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente en regio. Laten we daarom elkaar blijven ontmoeten op allerlei bijeenkomsten en de kracht van ondernemers, in de relatie met andere betrokkenen creatief vormgeven. De inhoud van dit blad is daartoe al een aanzet. In Sneek is er in ieder geval één iemand die er al weet van heeft en mijn vader is inmiddels al aan het oefenen na een geslaagde operatie.

uitgeverij

oF bV / NoVeMA bV i.s.m. Gemeente kollumerland c.a.

Bladmanagement oF bV / NoVeMA bV ed klijnman

Advertentie-exploitatie Administratie Novema bV tussendiepen 21 9206 AA Drachten t. 0512-366326

Contactpersonen: Jos Miedema 06-15262182 Gert de Lange 06-556784

redactiemedewerkers

Gemeente kollumerland c.a. Frederik kamstra (bedrijvencontactfunctionaris) Didi boskma (communicatieadviseur) engelien klaver (communicatie medewerker) bijzondere medewerking aan deze editie: mevr. L. kramer en dhr. G. van der Wijk

redactie

Narvic Media & Communicatie Menno bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Max van den broek en Peter de Wit

fotografie

ed klijnman, Frans Fazzi

Vormgeving

Sprog | strategie + communicatie, Sneek

Druk

Lieuwe bijleveld

Drukkerij van der eems

Wethouder

n VOlg ONS Nu OOk Via

Colofon

© Copyright 2013. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

EN


4

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

nAtuurCAmPing it DrEAmlÂn, DE DroomPlEK VAn fryslÂn

Het mooiste einde van de wereld Verscholen tussen de boerderijen, aan een doodlopende weg achter de dijk die Kollumerpomp beschermt tegen het wassende water van het Dokkumer Djip, ligt it Dreamlân. sinds 4,5 jaar wordt de camping gerund door minke schouten en robert de Wit. ondernemende stadslieden die in het noordoosten van fryslân hun paradijs hebben gevonden. kollumerpomp. Het klinkt een beetje als het einde van

bovendien trok Fryslân wel, want beiden hebben vanwege

de wereld en de rit er naartoe bevestigt dit vermoeden.

de Friese roots van hun families wel wat Fries bloed door

eenmaal voorbij Leeuwarden worden de wegen alsmaar

de aderen stromen. Inmiddels is de camping veranderd in

smaller, de bebouwing minder, de weilanden uitgestrekter

een waar paradijsje op aarde. De royale, oorspronkelijke

en het verkeer minder. Daar ligt in een oase van groen

campingplaatsen in de schaduw tussen de bomen, zijn er

natuurcamping It Dreamlân. Als dit het einde van de wereld

nog steeds, maar er is ook een prachtig ruim open veld met

is, is het wel een heel erg mooi einde.

kampeerplaatsen bijgekomen. In totaal zijn er nu 25 plekken en meer zullen dat er ook niet worden.

Slechts het spelen van de wind door de bomen en het koeren van duiven doorbreekt de stilte als we op het terras voor

terp

het woonhuis annex receptie van de camping zitten. “Dit is

De uitbreiding heeft wel op een hele bijzondere plek

waarom we een paar jaar geleden de binnenstad van Utrecht

plaatsgevonden, namelijk op een terp. Wie daar staat met zijn

verlaten hebben. Weg van de drukte, de voortdurende ratrace

tent of caravan heeft een prachtig uitzicht over het enigszins

en het jakkeren en jagen’’, zegt Robert de Wit.

glooiende landschap. Hoezo het vlakke Fryslân? In de verte steekt net het puntje van de kerktoren van kollum boven het

spanje

groen uit en lijken we eerder op een heuvel in Frankrijk te

Het was een droom die hij en zijn vrouw Minke Schouten al

staan. onder aan de terp kronkelt de Dwarsryd en liggen de

langer koesterden: een plek waar hun kinderen de ruimte

kano’s klaar om richting kollum te peddelen.

zouden hebben om kind te zijn, om te spelen en de natuur te ontdekken. Spanje was de eerste optie, maar uiteindelijk is

“Dit is echt een plek om tot rust te komen. om je hoofd

het kollumerpomp geworden. “Spanje lukte niet en toevallig

leeg te maken en weg van de waan van alledag je dromen

kwamen we deze plek tegen in een advertentie. Het was toen

de ruimte te geven. Daarom organiseren we af en toe een

nog een kleine camping, maar wel een plek waar we gelijk

droomweek, waar dromers een week lang hier voor niets aan

verliefd op werden.”

hun dromen werken”, vertelt Minke.

n VOlg ONS Nu OOk Via

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

5

Wie niet van kamperen houdt, kan in de trek-in

Profiel

terecht, een prachtige vormgegeven hut van

roBErt DE Wit

hergebruikt materiaal met een grote raampartij

Eigenaar van camping it Dreamlân

met uitzicht over het weidse, inspirerende

en een iT-bedrijf.

landschap. en er is nog het vakantiehuis waar

gEBorEn

men in terecht kan. “We hebben de afgelopen

14 februari 1976 in Dubbeldam.

jaren flink geïnvesteerd in het terrein en

BurgErlijKE stAAt

voorzieningen zoals een gloednieuw was- en

Samenwonend, drie kinderen.

toiletgebouw. We zijn een natuurcamping, maar

looPBAAn

wel met een zekere mate van comfort”, legt

Na zijn studie bedrijfskundige

Robert uit.

informatica is hij na een paar jaar te hebben gewerkt een periode op reis

Vakantie

geweest. Eenmaal terug heeft hij samen

De camping is niet alleen bedoeld om te

met zijn broer een eigen iT-bedrijf

dromen, maar ook gewoon om lekker vakantie

opgericht en sinds 2009 is hij eigenaar

te houden. De mogelijkheden om dat te doen

van camping it Dreamlân.

zijn er volop, stelt Minke. “Voor pretparken moet

HoBBy’s

je hier niet zijn, maar we grenzen wel aan het

Reizen, hardlopen, het buitenleven,

Nationaal Park Lauwersmeer, zitten vlakbij de

theater en uitgaan.

Waddenzee, wierden en wouden en steden als Dokkum, Groningen en Leeuwarden liggen in de

minKE sCHoutEn

buurt.”

Eigenaar camping it Dreamlân. gEBorEn

Inmiddels zijn de nieuwe uitbreidingsplannen

25 januari 1977 in Den Haag

ook klaar, want het blijft op It Dreamlân niet

BurgErlijKE stAAt

alleen bij dromen. er wordt ook nog volop

Samenwonend, drie kinderen.

ondernomen. Zo wordt op het aangekochte

looPBAAn

perceel grond van de buren de nieuwe woning

Na haar studie politieke wetenschappen

voor het gezin en een complex met vier

heeft zij van 1999 tot 2011 verschillende

vakantiewoningen en een recreatieruimte

functies, waaronder die van

gebouwd. “Het is de bedoeling dat we met die

campagneleider en regiocoördinator,

accommodatie ook een deel van de winter door

bij amnesty international vervuld. Ook

kunnen draaien. We denken bijvoorbeeld aan

heeft zij nog de opleiding life Coaching

arrangementen voor bedrijven en daar willen

gedaan en sinds 2011 heeft zij zich

we dan ook andere recreatieondernemers bij

helemaal toegelegd op het runnen van

betrekken. er is hier nog veel mogelijk, maar

it Dreamlân.

we houden het wel kleinschalig. Dat is juist de

HoBBy’s

charme van deze regio.”

Reizen, buiten zijn en lekker erop uit gaan met de kinderen.


Plussen en minnen bepalen altijd het verschil van de som... ...maar ieder zijn vak; elke goede ondernemer beperkt zich tot datgene waar hij of zij goed in is. En toevallig zijn wij goed in cijfers. Wij helpen u daarom graag uw bedrijfsadministratie op orde te houden en u hierin te adviseren. Ú kunt zich dan blijven concentreren op datgene waar ú goed in bent.

ADMeirink Agrarische Dienstverlening

• Agrarisch loonwerk • Aardappelselectie • Alle voorkomende werkzaamheden in de agrarische sector • In bezit van spuitlicentie V.C.A. / rijbewijs BE • Montagediensten Bartel Meirink • info@ADMeirink.nl • 06-22356762


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

Herinrichting Veenklooster op maandag 19 augustus 2013 heeft wethouder jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. de eerste handeling verricht in verband met de reconstructie van Veenklooster. Hoofdaannemer Daniël Pijnacker uit Kollum is toen begonnen met het verfraaien van de openbare ruimte van het brinkdorp. Aanleiding

Werkzaamheden reconstructie

Sinds de zomer van 2010 heeft Veenklooster een rondweg.

binnen de bebouwde kom wordt alle verharding (meest

De kern van het dorp wordt hierdoor verkeerstechnisch

asfalt) vervangen door nieuwe gebakken bestrating. Hierdoor

ontlast. Dit was aanleiding voor de gemeente om na te

ontstaat eenheid in bestrating en dit past in de sfeer van

denken over een upgrading van de openbare ruimte van

het dorp. er komen natuurstenen opsluitbanden langs

Veenklooster. De gemeente vindt het van groot belang

de weg (tevens afwateringsgoot), straatmeubilair wordt

om de openbare ruimte zodanig in te richten dat het past

aangebracht en het parkeerterrein wordt aangekleed met

bij de (toekomstige) functies van het dorp. Het uitdragen

bomen en groenvakken. Het wapen van Veenklooster wordt

van de rijke cultuurhistorie van het dorp en het vormen

op het kruispunt van de kleasterwei en de Cecilialoane

van een prachtig ‘decor’ voor toeristen en recreanten zijn

ingestraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in

daarbij van groot belang. om die reden is voorafgaand aan

december afgerond. De totale kosten van het project zijn

het ontwerp voor de openbare ruimte een visie gemaakt

€ 550.000,-, waarvan € 50.000,- subsidie is verstrekt door

op de toekomst van Veenklooster. een visie op het gebied

Plattelânsprojecten van de provincie Fryslân.

van recreatie en toerisme en het uitdragen van haar cultuurhistorie.

Beleef Veenklooster Veenklooster is een echt monumentaal brinkdorp met een

Visie openbare ruimte

authentiek karakter. er zijn maar liefst 26 rijksmonumenten

De gemeente heeft als doelstelling het beter op de kaart

in het dorpje met slechts iets meer dan honderd

zetten van de cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve

inwoners. In Veenklooster is veel te zien en te beleven.

functie van Veenklooster. Dit kan bereikt worden door

Fogelsanghstate en het Veenkloosterbos zijn wellicht

het verbeteren van de fysieke leefomgeving, het creëren

de bekendste bezienswaardigheden van Veenklooster.

van een aantrekkelijke verblijfsruimte met de nadruk

Het park is in de 19e eeuw aangelegd door de bekende

op ruimtelijke kwaliteit. en door het terug laten komen

tuinarchitect Lucas Roodbaard. Verder zijn er in het dorp

van historische elementen in de fysieke omgeving.

diverse galeries aanwezig met wisselende exposities,

Deze uitgangspunten waren de basis voor de visie en

al dan niet in combinatie met een theeschenkerij. Aan

het bijbehorende ontwerp van de openbare ruimte. De

de brink is het Landbouwmuseum gevestigd met een

inwoners en ondernemers van het dorp zijn nadrukkelijk

uitgebreide verzameling van oude landbouwwerktuigen en

betrokken geweest bij het proces om te komen tot de visie

gereedschappen. Verder kunnen bezoekers in Lunchcafé de

en het aanpakken van de openbare ruimte.

Swaen terecht om iets te eten en te drinken.

Wethouder Jelle Boerema verricht eerste handeling voor de reconstructie van Veenklooster Foto: S. Beerstra n VOlg ONS Nu OOk Via

EN

7


Timmerwerk & Meubelmaker

Geert Veenstra Meubels en Keukens op maat Interieurbouw - Timmerwerk

Hayemaweg 2, 9291 NE Kollum | tel. 06 54685821

www.geertveenstra.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a.

Platform stimuleert  besparing op woonlasten Het ‘Platform Wonen in Kollumerland’ wil alle inwoners van Kollumerland c.a. graag bewust maken van energiebesparing. Door te investeren in de woning, wordt bespaard op energiekosten. Hierdoor worden de woonlasten verlaagd en tegelijkertijd het wooncomfort verbeterd. Verkiezing Energiekste Woning In 2010-2012 organiseerde het Platform de ‘Verkiezing Energiekste Woning van de gemeente Kollumerland c.a.’. Het doel was woningeigenaren te stimuleren energiezuinige

• 8 oktober 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Kollum; • 28 oktober 2013 om 19.30 uur in MFC De Tredder in Westergeest.

maatregelen in en om hun woning te treffen. In elk dorp werd een winnaar uitgeroepen voor de energiekste woning.

E-team Kollumerland c.a.

De verkiezingsstrijd werd afgesloten met een energiemarkt,

Op 10 juni jl. was de eerste aftrap van het project en werd ook

waar de winnaar van Kollumerland bekend werd gemaakt.

het E-team Kollumerland gepresenteerd met het nieuwe logo en de website. Het E-Team kan woningeigenaren helpen met

Verduurzamen bestaande woningen

advies, isoleren van de schil (buitenmuren, dak, vloer en glas)

Als vervolg op deze verkiezing organiseert het Platform

en aanbrengen van technische installaties en PV-panelen.

nu het project ‘Energiek wonen in Kollumerland c.a.’ Een

Ook de doe-het-zelvers kunnen bij hen terecht. Daarnaast

project dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie

geven de leden advies over bestaande subsidies, leningen en

Fryslân. Waar liggen kansen om de woonlasten te verlagen

regelingen. Zie voor meer informatie

en het wooncomfort te verbeteren? Hierover organiseert

www.e-teamkollumerland.nl

het Platform samen met het nieuwe E-Team Kollumerland in oktober twee informatiebijeenkomsten voor alle inwoners van

Direct aan de slag

Kollumerland c.a. (zie ook: www.woneninkollumerland.nl):

U hoeft niet te wachten op de informatiebijeenkomst in oktober. U kunt uw woning ook nu al verduurzamen. Kijk op de site www.woneninkollumerland.nl voor de Duurzaamheidslening Noord-Nederland (maximaal 3% korting op de rente), de verlaging van het btw-tarief (van 21% naar 6% BTW voor de arbeidskosten) en de bespaartest.

E-Team Kollumerland, v.l.n.r.: Dick Bonsing (Formido Kollum), Albert van Seggeren (Van Seggeren Installatietechniek), Jaco Kingma (Kingma’s Bouwbedrijf), Johan Bakker (Awizon), Frans Veenboer (Woningkeur Surhuisterveen). Foto: dhr. F. Jongsma

n V o l g ons n u oo k v i a

en

9


Onderneem meer

met Al a

Als ondernemer ziet u mogelijkheden en benut u kansen. U onderneemt. Alfa kan u daarbij ondersteunen op het gebied van accountancy, belastingen, bedrijfskundige zaken, lonen en sociale zekerheid en alles wat daarmee verband houdt. Wilt u weten hoe Alfa u daarbij kan ondersteunen?

Alfa ondersteunt

De ondernemende mens centraal

w w w. a l f a . n l

Volg ons: AlfaAccountants

Alfa Accountants en Adviseurs Kerkstraat 17, Kollum Telefoon 088 2532400, kollum@alfa.nl Noordersingel 4, Leeuwarden Telefoon 088 2532300, leeuwarden@alfa.nl

Al meer dan 75 jaar degelijk vakmanschap! nieuwbouw | verbouw | onderhoud | renovatie restauratie | woningbouw | utiliteitsbouw

www.bouwbedrijfadema.nl Eelke Meinertswei 12 | 9295 KB | Westergeest | tel: 0511 44 21 87 info@bouwbedrijfadema.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySl창N KollUMerlANd c.A.

DE groEi VAn Alting riEtDEKKErs

Warme deken Een rieten dak. De mensen die er eentje hebben ervaren het vooral als een warme deken. letterlijk, want in de koude wintermaanden fungeert riet als een heerlijke isolerende laag. zomers houdt riet de woning juist lekker koel. steeds meer mensen ondervinden de pluspunten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Andries Alting van Alting rietdekkers uit Kollumerzwaag het smoordruk heeft.

n VOlg ONS Nu OOk Via

EN

11


Fitte en gezonde medewerkers, Lager ziekteverzuim, positieve instelling

Voor al uw bouwwerkzaamheden:

nieuwbouw, verbouw & onderhoud Hazelaar 2 – 9103 RH Dokkum Phaesmaweg 7 – 9291 NB Kollum tel: 0519-294846 | mob: 06-51277507 L.weidenaar2@kpnplanet.nl

Onderhoud en reparatie van alle merken • APK • Airco-onderhoud • Uitlijnen

Kwaliteit komt op de eerste plaats zodat u tevreden de deur uitgaat!

Simmerwei 15 - 9294 KV Oudwoude - Tel. 0511 442410/445437 www.autoservicekeizer.nl - info@autoservicekeizer.nl

vis- en vleesspecialiteiten | warme en koude buffetten | familie- en bedrijfsfeesten speciale kinderspeelhoek | ruime parkeergelegenheid

Foarwei 2-A - 9294 KD Oudwoude (Lauwersmeerweg) - T 0511 45 41 50 www.restaurantlauwersland.nl - info@restaurantlauwersland.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

NO 1

kort regionieuws n L eefbaarheid Noordoost Fryslân ‘leeft’ in Den Haag

n Agenda Oktober/november: Cyclus ‘Dwaande met je bedrijf’ voor startende ondernemers.

Vanuit Noordoost Fryslân is er de afgelopen

29 oktober

maanden veel contact met politiek Den Haag

31 oktober Kafee NOF van 16.00-18.00 uur in Botanische Tuin De Kruidhof Buitenpost.

geweest als het gaat om de leefbaarheid op het

5 november Boekhouden / verzekeren om 19.30 uur in het Innovatiehuis Lauwersdelta (Buitenpost)

platteland. Namens de regio heeft burgemees­

12 november Wet- en regelgeving om 19.30 uur in het Gemeentehuis Damwoude

ter Waanders deelgenomen aan een ontbijt met

19 november Ondernemersplan schrijven om 15.00 uur in het Gemeentehuis Buitenpost

Kamerleden waarbij zij de uitdagingen in onze

28 november Kafee NOF van 16.00-18.00 uur in Doarpshus De Pipegael in Broeksterwâld.

Marketing om 19.30 uur in het Innovatiehuis Lauwersdelta (Buitenpost)

regio opnieuw onder de aandacht bracht. In een aantal gebieden in Nederland, waaronder

nN  oordoost Fryslân toont zich Dwaande

Noordoost Fryslân, verandert de bevolkings­

tijdens streekhuismiddag

opbouw. Jonge mensen en gezinnen trekken weg. De mensen die er blijven, worden ouder.

“We moatte de jongerein ek in takomst biede

belang Wierum constateert dat de voor­

Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en

kinne yn dit gebiet. Dêrom de oprop oan de

zieningen in zijn dorp verdwijnen en wil weten

scholen zijn steeds moeilijker in stand te

ûndernimmers yn Noardeast Fryslân om in

wat de provincie en gemeenten hier aan gaan

houden en er komen meer leegstaande of

traineeplak beskikber te stellen oan krekt

doen. Gedeputeerde Kramer gaf aan graag met

niet-verkochte huizen. Dit leidt er toe dat de

­ôfstudearre jongerein. Dit passet binnen it plan

de mienskip middels een spreekuur in gesprek te

leefbaarheid in die gebieden in de knel komt.

fan de provinsje om 180 trainees yn Fryslân

gaan, om te horen wat er leeft.

De gebieden die hiermee te maken krijgen wor­

oan in wurkplak te helpen”, aldus gebieds­

den ook wel ‘anticipeerregio’s’ genoemd, omdat

gedeputeerde Johannes Kramer tijdens een

De bijeenkomst in het streekhuis bestond uit een

ze tijdig proberen in te spelen op de gevolgen

drukbezochte bijeenkomst voor raads- en

paneldiscussie en verschillende flits­presentaties

van deze demografische ontwikkelingen.

statenleden, ondernemers, dorpsbelangen en

van partijen die werken voor en met de mienskip

bestuurders op 23 september in het Streekhûs

aan de toekomst van Noordoost Fryslân. Daarna

Noardeast Fryslân in Burgum.

konden de b ­ ezoekers zich in carrouselvorm laten

Het is de bedoeling dat minister Blok eind dit jaar opnieuw met de anticipeerregio’s om tafel

informeren over de ambities van deze partijen.

gaat. Hij wil graag de dialoog met de anticipeer­

Om jongeren in het gebied te houden is niet

Zo zijn de lokale omroepen Kanaal 30 en

regio’s aan gaan om mogelijke knelpunten in

alleen werkgelegenheid en bereikbaarheid van

RTV NOF een mooi voorbeeld van samenwerking

landelijk beleid te bespreken en te kijken waar

belang, maar ook een goede digitale snelweg.

binnen het gebied. Gezamenlijk bedienen zij de

effectiever met beschikbare middelen kan

Gedeputeerde Sietske Poepjes benadrukte het

hele regio. Of zoals uit de zaal terugkwam:

worden omgegaan.

belang van een goede digitale infrastructuur in de regio. Een vertegenwoordiger van dorps­

‘Sizzen is neat, dwaande is in ding’!

n Regiopresentatie in museumhaven Leer In het weekend van 9, 10 en 11 augustus bezochten Fries-Groningse

naar het festival om de regio en zichzelf te promoten. De Lauwersvloot

­ondernemers uit het Lauwersland het ‘Schippers Klottje’ festival in het

bestond uit vier maritieme kroonjuwelen uit het Lauwersmeergebied:

Duitse Leer aan de Eems. Het ‘Schippers Klottje’ is een tweejaarlijks

Zeilend Fiskerskip Wierumer Aek uit Moddergat, Garnalenkotter ZK 4 uit

­evenement in de oude binnenstadhaven van Leer en trekt duizenden

Zoutkamp en twee historische reddingsboten uit het waddengebied:

bezoekers en vele historische schepen uit binnen- en buitenland.

de Suzanna uit Den Helder en de Gebroeders Luden uit Oostmahorn.

Recreatieondernemers en streekproducenten uit het Lauwersland gingen

aan de Duitse waddenkust. Toen trok de vloot ook een paar duizend

met diverse promotiematerialen en een vloot van vier historische schepen

bezoekers.

Vorig jaar was er eenzelfde soort presentatie in het toeristische Greetsiel


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

Regiomarketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân

Zoektocht naar samenhang Hoe kan de regiomarketing en het gastheerschap in Noordoost Fryslân het beste georganiseerd worden? Hanneke Schmeink en Theo de Bruin zijn in april in opdracht van de gemeenten in de regio gestart met het zoeken naar het antwoord op die vraag. Het definitieve antwoord is er nog niet, maar langzaam worden de contouren zichtbaar van vorm die de nieuwe organisatie eventueel zou moeten krijgen. Jarenlang was de VVV Lauwersland het overkoepelende

werken en recreëren. Beide sporen verenigen is een wens van de

orgaan van toeristische activiteiten voor zowel de Friese

gemeenten.

als de Groningse gemeenten in het Lauwersmeergebied. De ondernemers waren echter niet altijd tevreden over de

Er moet in Noordoost Fryslân dus én nieuwe organisatie

resultaten en dat heeft uiteindelijk geleid tot het einde van de

opgetuigd worden voor regiomarketing en gastheerschap,

subsidie voor de VVV en de Fries-Groningse samenwerking

waarbij de foucs ligt op toeristisch-recreatieve sector. Eén

op het gebied van toerisme en recreatie. Daarnaast loopt

organisatie die krachten en geldstromen bundelt om de

de regionale campagne Dwaande met een focus op wonen,

toeristische informatievoorziening, productontwikkeling en

n V o l g ons n u oo k v i a

en


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

NO 3

marketing en promotie in de regio zo optimaal

optuigen, is niet de oplossing, benadrukken de

Profiel

mogelijk te voeren. Welke vorm die organisatie

onderzoekers. Er zijn diverse zaken die succesvol

Theo de Bruim

moet krijgen is de aflopen maanden door Hanneke

verlopen. Het is de kunst het goede te behouden

Schmeink en Theo de Bruin onderzocht. “Van het

en van daaruit verder te bouwen zonder iets heel

Geboren

begin van onze zoektocht is het uitgangspunt

nieuws op te tuigen. Schmeink: “Er is nu vooral

1 september 1958.

geweest dat recreatieondernemers in die nieuwe

behoefte aan wat wij ‘de spin in het web’ noemen.

Burgerlijke staat

organisatie centraal moeten staan”, stelt De Bruin.

Aan een ondernemend iemand die overzicht heeft

Samenwonend, drie kinderen.

van wat er allemaal gebeurt. Die coördineert,

Loopbaan

Groeipotentie

verbinden legt, dwarsverbanden ziet, ideeën en

Landbouwuniversiteit Bosbouwkunden,

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken

initiatieven oppakt, ondernemers ondersteund en

specialisatie Openluchtrecreatie, NP De

gestaan van gesprekken met recreatieondernemers

weet wat er speelt in de regio.”

Hoge Veluwe, Provincie Noord-Holland,

en andere belanghebbenden om te peilen wat

ANWB, verschillende adviesbureaus en

de wensen zijn en welke verantwoordelijkheden

En niet alleen in de regio, maar ook daarbuiten,

sinds 2000 zelfstandig werkzaam binnen

individule en groepen ondernemers willen

voegt zij daar aan toe. “Het is ook van belang om

NL RNT; advisering op het vlak van

nemen. Veel, hebben de onderzoekers inmiddels

te weten wat er op provinciaal niveau speelt om

beleiden organisatie, recreatie, natuur

geconcludeerd. Schmeink: “De regio heeft

te kijken hoe de marketing van Noordoost Fryslân

en toerisme.

natuurlijk ook veel te bieden. De Wadden,

efficiënt kan aanhaken bij die ontwikkelingen.

Hobby’s

historische kernen, vaarmogelijkheden, een

Via die ‘spin’ moet hier uiteindelijk de dynamische

Muziek maken, hardlopen, schaatsen en

afwisselend coulissenlandschap in de noordelijke

toeristische sector zich verder ontwikkelen. Uit

buiten zijn.

richting overgaand in prachtige luchten en

de brainstormsessies is gebleken dat de meeste

vergezichten. Door veel toeristen wordt een verblijf

ondernemers inzien dat samenwerken en het

hier als verrassend betiteld. De toeristische sector

bundelen van krachten van cruciaal belang is om

Profiel

heeft hier zeker groeipotentie en veel ondernemers

dat te realiseren.”

Hanneke Schmeink

Voorzet

Geboren

Wat er uiteindelijk ontbreekt is gebundelde

Hoe dat organisatorisch en financieel allemaal in

16 september 1971.

promotie en ontvangst van toeristen in de regio,

het vat gegoten moet worden, is nog niet helemaal

Burgerlijke staat

hebben De Bruin en Schmeink vastgesteld.

duidelijk. De beide onderzoekers hebben daar

Samenwonend, twee kinderen.

“We hebben in Noordoost Fryslân te maken

inmiddels wel een eerste voorzet voor gegeven,

Loopbaan

met een versnipperde en nog onvolgroeide

maar willen er nu nog niet al te veel over kwijt.

In 1996 afgestudeerd aan de

toeristische sector. Het cement ontbreekt. Er is

“Het zijn nu eerst de gemeenten en de

landbouwuniversiteit Wageningen,

weinig regionale samenhang”, vat De Bruin de

ondernemers die moeten aangeven of die voorzet

specialisatie Recreatie en Toerisme.

conclusie uit de eerste fase van het onderzoek

de richting is die zij op willen of dat zij juist iets heel

Zeven jaar projectleider bij

samen. “Natuurlijk is men via Dwaande volop

anders willen. Alle opties staan nog open, maar de

Kenniscentrum Recreatie in Den Haag.

bezig met de regiomarketingcampagne en zijn

komende periode zal duidelijk worden welke kant

Vanaf 2006 als zelfstandig obdernemer

ondernemersnetwerken als het Gastengilde en de

het echt op zal gaan”, aldus De Bruin. Als eenmaal

flexibel inzetbar als Extra Kracht bij

Ziesa kaartclub en andere groepen druk in de weer

duidelijk is welke vorm de nieuwe organisatie

recreatievraagstukken.

om de regio op de toeristische kaart te zetten, maar

moet krijgen, zal die zo snel mogelijk, bij voorkeur

Hobby’s

hier is bundeling van krachten voor nodig.”

dit jaar nog, van start moeten gaan. Volgens de

Zeilen, fotograferen, recreatie dichtbij

onderzoekers is dat nog steeds haalbaar.

huis.

en organisaties zijn al actief in die sector.”

Spin in het toeristisch web Het optuigen van een nieuwe organisatie waar een sloot subsidiegeld naartoe gaat en die vervolgens op eigen houtje weer allerlei campagnes gaat


Toewijding in techniek... • • • • • •

cv dakbedekking elektra gas riolering water

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk Tel. (0519) 24 18 88 - www.faber-installaties.nl

Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf!

- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Verhuizingen • Opslag • Transport Tel: 0512 515000 www.verhuisbedrijfprinsen.nl

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

Ruim helft ondernemers in Noordoost Fryslân bekend met Dwaande

NO 5

Even voorstellen… “Goeie!” Mijn naam is Dineke Wagenaar en vanaf dit najaar zal ik in samenwerking met Netwerk Noordoost (ANNO) een onderzoek doen naar de veronderstelde ‘braindrain’ van

Iets meer dan twee jaar na de start van de campagne, is ruim 52% van de ondernemers

hoog­opgeleide jongeren uit Noordoost Friesland. Dit onderzoek

bekend met de regiomarketingcampagne Dwaande. Dit is gebleken uit een recent

zal ik doen als afstudeeropdracht voor mijn master Public

­onderzoek naar de bekendheid en het imago van de regiomarketingcampagne

Administration (bestuurskunde) aan de Universiteit Twente. Ik

Dwaande.

studeer nu al enkele jaren in Twente, maar kom oorspronkelijk uit Noordoost Friesland. De problemen in deze regio, voornamelijk

Om inzicht te krijgen in de naamsbekendheid en het imago van de regiomarketing­

veroorzaakt door de krimp, hebben al enige tijd mijn aandacht.

campagne Dwaande werd dit jaar een grootschalig, kwantitatief onderzoek uitgevoerd

Niet alleen vanuit bestuurskundig oogpunt, maar ook vanuit

onder ondernemers in Noordoost Fryslân. Zo’n 2800 ondernemers uit verschillende

persoonlijk oogpunt, vind ik dit erg interessant. Hoe gaat het

sectoren ontvingen voor de zomer een vragenlijst. De respons was met 17,4% ruim

nu verder met deze regio? Zelf zou ik graag na mijn studie

voldoende voor een representatief onderzoek.

terugkeren naar deze schitterende regio, maar kan ik hier wel werk vinden? Zijn er in de dorpen nog voldoende voorzieningen?

Onder alle ondernemers die Dwaande kennen geeft 40,4% aan een positieve houding te

Kunnen mijn kinderen wel naar school? Dit zijn vragen die bij mij

hebben tegenover de campagne en 13,6% is negatief. Geconcludeerd kan worden dat

spelen, en zodoende kwam ik op het idee om mijn afstuderen in

de meerderheid vindt dat regiopromotie aan de hand van regiomarketingcampagne

het teken te stellen van één van de vraagstukken van deze regio.

Dwaande een goed en zinvol initiatief is. De ondernemers die geen duidelijk standpunt

Nadat ik in contact ben gekomen met Trea Tamminga van ANNO,

hebben over de campagne geven aan te weinig kennis te hebben van de doelen en

bracht zij mij in contact met Marianne Reitsma & Ewoud van der

werkzaamheden van Dwaande. Hoewel de naamsbekendheid in een relatief korte

Wal, die een project aan het opstarten zijn genaamd ‘WerkNof’

periode, redelijk hoog is, is de inhoud voor veel ondernemers (nog) niet duidelijk. Het

(werk in Noordoost Friesland).

campagneteam zal de komende tijd verder investeren in de naamsbekendheid en meer

“WerkNof bemiddelt tussen de Noordoost Friese arbeidsmarkt

uitleg geven over het project en de campagne.

en afgestudeerden. Werkervaringsplaatsen bieden kansen voor beide partijen. Het is de bedoeling om de regio sterker te maken

Ambassadeursontbijt

en te voorkomen dat jongeren het gebied verlaten omdat ze er

Op vrijdag 21 juni kwamen de ambassadeurs uit Noordoost Fryslân en de bestuurders bij

geen werk kunnen vinden.” Dit project is gebaseerd op de onder­

elkaar in de Pleats in Burgum. Tijdens deze ambassadeursbijeenkomst vertelden Alvin

liggende algemeen geaccepteerde aanname dat veel hoogopge­

Sibbald en Klaas van den Berg over het ambassadeursnetwerk Corps Diplomatique van

leide jongeren Noordoost Friesland verlaten voor studie en werk.

Fan Fryslân. Ook werd er van gedachten gewisseld over de koers voor regiomarketing en

Echter… Hier is nog geen daadwerkelijk onderzoek naar gedaan.

de toekomstige organisatie van regiomarketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân.

Dit is wat ik wil gaan doen. Ik zal in het najaar van 2013 een grote groep dertigers benaderen die oorspronkelijk uit Noordoost Friesland komen en hier hun middelbare schooltijd hebben doorlopen. Ik wil dan uitzoeken waar zij naartoe zijn gegaan

Dwaande goes global!

Een kleine greep uit de inzendingen. Mooie foto’s, met een Dwaande sticker, genomen vanaf bijzondere vakantiebestemmingen. Cambridge

voor studie en werk, en welke afwegingen zij hebben gemaakt. Oftewel: Waarom zijn bepaalde jongeren gebleven en waarom zijn andere jongeren vertrokken uit Noordoost Friesland? Hier kunnen nl. meerdere factoren meespelen, en het is met oog op toekomstige beleidsontwikkeling interessant om deze factoren te kennen. Dan kan ook worden gekeken welke factoren mogelijk door beleid kunnen worden beïnvloed en welke niet.

Mont Ventoux

Tijdens mijn onderzoek word ik ondersteund door Netwerk Noordoost. Ik hoop dat het een succesvol onderzoek wordt en dat er veel mensen bereid zijn mee te werken. In het voorjaar 2014 verwacht ik mijn onderzoek af te ronden. De resultaten kun­ nen dan gebruikt worden als input voor het project ‘WerkNof’ en

Oostenrijk

Dolfinarium

Beachy Head,

UK

wellicht ook voor andere beleidsontwikkelingen.

Algarve, Po

rtugal


Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, de beschikbaarheid van zoet staat wereldwijd onder Dít is de toekom maar het iswater dé uitdaging voor de toekomst. De opgave druk is complex: de beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele Dít is de toekomst terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierinneemt het voortouw. De Watercampus Leeuwarden hierin het voortouw.

WATE WATER

Van idee naar markt

LEEUW LEEU

Van idee naar markt In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd

Dit is de toekomst van watertechnologie

de aandacht trekt. Samen met onderwijsen kennisinstituten wordt op In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. de aandacht trekt. Samen met onderwijsen kennisinstituten wordt Dit onderzoek wordt gestart in het lab om daarna in het Water Applicationop Centre op grotere schaal te worden getest. demosites in een straal kilometer rondde Watercampus onderzoek gedaan naarOp vragen endieideeën uit van de 50 markt. om Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt z Dit onderzoek wordt gestartbedrijven in hetkrijgen lab om daarna Application Centrevanzelfsprekend, op maar het is dé uitdaging daarna de kansin omhet dezeWater in de praktijk geteste technologieën wereldvoor de toekomst. De opgave is complex: wijd te vermarkten. grotere schaal te worden getest. Op demosites die in een straal van 50 kilometer rondbeschikbaarheid van zoet water staat wer onder druk terwijl de waterbehoefte explo om Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten Zuivergroeit. water binnen handbereik. He Dit vraagt in de hele waterketen om Bouwen aan de toekomst innovatieve oplossingen en nieuwe vanzelfsprekend, maar het is détechni uitd bedrijven krijgen daarna deVele kans om deze in de praktijk geteste technologieën wereldbedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden De Watercampus Leeuwarden neemt hier voor de toekomst. De opgave is com op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen voortouw. wijd te vermarkten. beschikbaarheid van zoet water sta

Watercampus Leeuwarden ampus

watertechnologie

hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering onder druk terwijl de waterbehoefte en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd Kennis samenbrengen, groeit. Dit vraagt in de hele waterke watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk innovatie mogelijk mak innovatieve oplossingen en nieuwe maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op te vangen wereldwijd vermarkte Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus opWat stapel. De Watercampus Leeuwarden neem is de Watercampus? De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en instellinge Dit gebeurt in het groene hart van uit de Friese In 2014 hierdoen een op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers allehoofdstad. delen van deverrijst wereld voortouw. waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen van de w hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk doen te maken.

Bouwen aan de toekomst

arden

kijk

dat is ’t mooie van

leeuwarden

k

hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd Kennis samenbrenge watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk mogelijk m innovatie Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op wereldwijd te vangen vermar Meer informatie? K en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus opWat stapel. is de Watercampus De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en i Dit gebeurt in het groene hart van de Friese hoofdstad. In 2014 verrijst hier een waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen hier onderzoek naar oplossingen op het gebie toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk doen te maken.

drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Wate fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnolo netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mog maakt.

drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd wate netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innov maakt.

an

n

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

Meer informa

Uw brillenDe PTH Groep biedt vanuit drie bedrijvenen eenlenzenspecialist complete oplossing voor audiovisuele communicatie.voor N.O. Friesland PTH AV&ICT Biedt oplossing communicatieoplossingen met de De PTH Groep biedt vanuit drie bedrijven een complete De PTH Groep biedt vanuit drie bedrijven een complete oplossing voor audiovisuele communicatie. informatie- en communicatietechniek. voor audiovisuele communicatie. PTH AV&ICT

PTH AV&ICT

synergie van audiovisuele,

PTH STADION FACILITIES

Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele, Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele, informatie- en communicatietechniek. Installeert en beheert zowel de informatie- en communicatietechniek.

permanente als tijdelijke AV-faciliteiten in het Abe Lenstra Stadion, Sportstad en Thialf.

PTH STADION FACILITIES Installeert en beheertPTH zowel STADION de permanenteFACILITIES als tijdelijke

PTH RENTAL

Installeert enStadion, beheertSportstad zowel de permanente AV-faciliteiten in het Abe Lenstra en Thialf. als tijdelijke AV-faciliteiten in het Abe Lenstra Stadion, Sportstad en Thialf.

PTH RENTAL

PTH RENTAL

Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten. de techniek.

Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele Ufaciliteiten. heeft de boodschap, wij Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten. U heeft de boodschap, wij de techniek. U heeft de boodschap, wij de techniek.

0511 449 536 | T 0511 460 200

W www.pthgroep.nl F 0511 449 536 |

| E info@pthgroep.nl W www.pthgroep.nl |

E info@pthgroep.nl

T 0511 460 200 F 0511 449 536 www.pthgroep.nl info@pthgroep.nl T 0511 460 200 F 0511| 449 536 | W www.pthgroep.nl

|

E info@pthgroep.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

Op de website van InRetail (www.inretail.nl) zijn kosteloos een tweetal rapporten te downloaden waarin de trends uitgebreid worden belicht: • Retail2020. • Het Nieuwe Winkelen.

Retail 2020:

Het nieuwe winkelen De detailhandel is volop in beweging. Zo worden de verschillen tussen platteland en steden steeds groter en koopt de consument vaker via internet. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor individuele winkels en winkelgebieden. Branchevereniging InRetail en het Hoofdbedrijfschap

• Kleinere winkels, minder voorraad

Detailhandel (HBD) hebben daarover het rapport

• Klanttevredenheid meten en communiceren

“Retail 2020” gepubliceerd. Ook de Kamer van Koophandel

• Tijdelijke en/of wisselende invulling van leegstaande

Noord-Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar

panden

de ontwikkelingen in de detailhandel in Noord-Nederland. De veranderingen voltrekken zich in rap tempo en zijn niet In samenwerking met de Ondernemersfederatie Noordoost

te stuiten. Wil je als winkelier het hoofd boven water houden

Friesland (ONOF), MKB Noord-Nederland en het HBD

dan kun je niet anders dan inspelen op de ontwikkelingen en

organiseerde de Kamer van Koophandel Noord-Nederland

trends. Een hele uitdaging die een beroep doet op creativiteit

onlangs een tweetal informatieavonden voor winkeliers en

en visie van de ondernemer.

andere belangstellenden over ‘Het Nieuwe Winkelen’: op 12 juni jl. in Dokkum en op 2 juli in Burgum.

Tijdens de informatieavonden volgden nog een interview met een lokale winkelier die vertelde over hoe zij of hij

Tijdens deze avonden bood Jan Dirk van der Zee, directeur

in de praktijk omgaat met de nieuwe ontwikkelingen op

van InRetail, de aanwezigen een blik op de actuele

winkelgebied en een levendig forumgesprek over ‘bricks &

ontwikkelingen en trends op winkelgebied, waaronder:

clicks’, omni-channel, gastvrijheid en klantenbinding.

• Cross-channel benadering (offline én online) • Winkelen als beleving (recreatief winkelen) • Samenwerking met branchegenoten of buurtgenoten

NO 7


? n e n n a Bouwpl

Bezoek ons:

De Pleats biedt alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.

?nnen? Be n e n Bouwadvies en n a l p w u o ouwp a en l BB Bouwadvies informatiecentrum: Bouwadvi informatiecentrum: ”Energie-bewust-bouwen” ”Energie-bewust-bouwen” informatiecen Elke vrijdag: inloopmiddag. ”Energie-bewust-bou Bezoek ons:

Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.

» » » » » » » » »

WIFI Lounge keuken Dagarrangementen Diner Break out mogelijkheden Fingerfood lunch Keukentechniek workshop Podiumfaciliteiten Audiovisuele middelen

Elke vrijdag: inloopmiddag.

Elke vrijdag: inloopmiddag. NIJEWEI 62 - HARKEMA • 0512 - 362906 • WWW.KOOTSTRAVANDERVEEN.NL

Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556

NIJEWEI 62 - HARKEMA • 0512 - 362906 www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats

• WWW.KOOTSTRAVANDERVEEN.NL

Nu direct

NIJEWEI 62 - HARKEMA • 0512 - 362906 • WW

Profiteer van de extra service van Van der Eems

odnruliknweerk

uw

n e l l e t s e b

vandereemsdirec t.n

l

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking

Zien is geloven


Ambassadeurs aan het woord

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

5 geesje & Hubert

in maart 2012 is een aantal toonaangevende bedrijven uit noordoost Fryslân ambassadeur van de regio geworden. het doel van het ambassadeursnetwerk is om op bijzondere wijze de regiomarketingcampagne te ondersteunen en noordoost Fryslân te promoten. maar wie zijn deze ambassadeurs? maak kennis met hen via de rubriek ‘de vijf van...”

Wie BenT u?

Ik ben Geesje Duursma, 40 jaar en eigenaar van restaurant en

Ik ben Hubert Raadsma,

partycentrum De Pleats in Burgum. Ik ben een echte wâldpyk,

53 jaar en samen met mijn

ik ben namelijk geboren in Opeinde. Nu woon ik samen met mijn

broer eigenaar van IJzerhandel Raadsma. Mijn geboorteplaats is

man en twee kinderen in Burgum.

Dokkum.

Waarom BenT u amBassadeur? Wij zijn trots op de streek en dat willen we uitdragen, zoals ze dat

Wij zijn al heel lang betrokken bij en trots op deze regio en

zo mooi in België zeggen: ‘fierheid’. We zijn fier op onze regio. Dit

dit willen we graag uitdragen. Dit maken we kenbaar door

gebied heeft alles te bieden: natuur, je kunt er mooi wonen en er

ambassadeur te zijn.

heerst een goede handelsgeest. Een ambassadeur heeft de taak om dit naar buiten te brengen en dit doen wij graag in ons restaurant. De Pleats is een ontmoetingsplek waar veel mensen komen. Hierdoor kunnen wij heel gemakkelijk laten zien wat onze regio te bieden heeft. De cultuur die hier heerst is nuchter en makkelijk. Je kunt hier veel beter zaken doen dan in het westen; korte lijnen en flexibel!

WaT moeTen mensen Van u WeTen? Dat mensen al vanaf half 8 ’s ochtends welkom zijn in De Pleats om

Als kennispartner dragen wij, als Raadsma, onze kennis over aan

te vergaderen, koffie te drinken etc. Daarnaast leggen wij de focus

bouwend Noord Nederland. Ons bedrijf bestaat als sinds 1836.

op duurzaamheid en fairtrade. We zijn bezig met een Green Key

Door de jaren heen hebben we heel wat kennis opgebouwd en dit

certificering. (een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven

delen we graag met de bouwsector in Noord Nederland.

in de recreatie­ en vrijetijdsbranche, red.). Duurzaam ondernemen is niet moeilijk, maar heel leuk en interessant voor iedere MKB’er. En het is ook nog positief voor de zaak!

Wie draaGT u Voor als nieuWe amBassadeur? Ik vind de zusjes De Walle ideale ambassadeurs voor onze regio.

Ik zou graag eerst willen bouwen aan een goede basis.

Femke en Elske zijn toegankelijk, nuchter en laten zien dat wat

Daarna kunnen we gericht gaan werken en hier ook de juiste

voor kwaliteit wij in het gebied hebben.

ambassadeurs bij uitkiezen.

WaT is uW FaVorieTe plek in noordoosT FryslÂn? De fietstocht naar de uitkijktoren van de Burgumermar. Een

Het Schapedijkje in Dokkum, hier laat ik m’n honden altijd uit.

prachtig uitzicht en het is ook nog een beetje spannend omdat je

Een mooie plek waar je tot rust komt. De Ezumakeeg is ook een

over een vlonder fietst. Eén

favoriete plek. En natuurlijk De Zijl in Dokkum, de plek waar ik

verkeerde beweging en je

me thuis voel.

ligt ernaast.

NO 9


NO 10

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

‘ondernemen, je moet het met z’n allen doen’ Vanuit een 300-jaar oud monumentaal pand in het centrum van Kollum helpt AHEAD bedrijven en ZZP’ers op financieel en administratief gebied. De ondernemer stapt er zonder afspraak naar binnen. Voor advies kan men gewoon bellen zonder dat de meter meteen tikt en processen zijn zodanig geautomatiseerd dat de ondernemer bijna niets hoeft te doen. n VOlg ONS Nu OOk Via

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

“Dat is misschien te sterk uitgedrukt,

Boekhouden kan bij ons echt met een

maar het is wel zo dat we het de

paar klikken op de knop en zonder dat

ondernemer zo gemakkelijk mogelijk

je uitgebreide financiële kennis hoeft te

maken door slimme online oplossingen,”

hebben. Het systeem is ingericht vanuit

licht Douwe Venema toe. Samen met

het oogpunt van de ondernemer en

partner Halbe Bosgraaf begon hij het

niet vanuit een boekhouder. Bijkomend

kantoor in 2010. Intussen werken er

voordeel is dat de ondernemer veel meer

zeven medewerkers op het gebied

inzicht in de financiële situatie van de

van accountancy, belastingadvies,

onderneming krijgt.”

personeelszaken en overig (MKB) advies. klant dat we werken met de nieuwste

Koppelen met webshop, bank en Belastingdienst

automatiseringsmethoden. Alles gaat

“Ontwikkelingen op automatiseringsvlak

snel, digitaal en eenvoudig.”

gaan nog steeds verder. Je kunt straks

“We hebben als groot voordeel voor de

met je smartphone bijvoorbeeld een

Advies voor toekomst onderneming

foto maken van je benzinebon als je net getankt hebt en deze meteen in

voorgaande periode is goed om te kijken

“De meeste ondernemers willen

je boekhoudsysteem opnemen. Het

hoe het is gegaan. Dat kan op basis van

gewoon hun werk doen. Boekhouding,

invoeren van nota’s aan opdrachtgevers

de overzichten uit het systeem. Een

salarisadministratie, BTW­aangifte en

werkt ook erg eenvoudig. Bovendien

jaarrekening is niet altijd vereist, zeker

dergelijke zijn niet ieders favoriete

kun je het systeem koppelen aan je

niet voor ZZP’ers. Daar hoeft men dus

klus. Uitbesteden is een uitkomst

webshop. Verder zijn er automatische

geen geld aan uit te geven. Maar je wilt

en voordeliger dan men vaak denkt.

koppelingen met de Belastingdienst

vooral vooruitkijken en beslissen hoe

Bovendien krijgt de ondernemer advies

voor de BTW­aangifte en met de

het verder moet. , daarin adviseren wij

hoe men op basis van de cijfers in de

banken. Intussen kijkt AHEAD mee als

de ondernemer en daar zijn we goed in.

toekomst kan handelen. Is investeren

de ondernemer er niet uit komt en kan

(AHEAD betekent vooruitkijken). Halbe

verstandig, of loont het om personeel aan

AHEAD meteen online aanpassingen

Bosgraaf geeft daarnaast belasting­ en

te nemen? AHEAD werkt veel met vaste

doen. Voor salarisadministratie is

juridisch advies, bijvoorbeeld in geval van

prijsafspraken. Dan weet de ondernemer

er eveneens een online systeem

bedrijfsovernames.”

vooraf precies waar hij aan toe is en

waardoor de diverse handelingen sterk

komt hij achteraf niet voor vervelende

vereenvoudigd worden. We zijn er trots

verrassingen te staan. Dat zijn extra’s die

op dat AHEAD een van de eerste Friese

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

je van AHEAD kunt verwachten. Tegen

accountantskantoren is die processen

“Naar de maatschappij vinden wij het

scherpe tarieven”, aldus Halbe Bosgraaf.

verregaand heeft geautomatiseerd. Dat

belangrijk een bepaalde verantwoorde­

scheelt onze klanten veel tijd en dus geld.”

lijkheid te nemen. Zo werken wij toe naar

Het scheelt veel tijd en dus geld

een paperless kantoor, werken we met

Bij AHEAD kun je als ondernemer online

Jaarrekening niet altijd nodig

ondernemers samen in de HIM Kollum en

je boekhouding doen. “Meestal voert

AHEAD werkt met name voor

hadden wij onze bijdrage aan de

de ondernemer de boekingen zelf in”,

ondernemers in de regio Noordoost

Drakenbootrace om Kollum meer op de

vertelt Douwe Venema. “Het systeem

Friesland. Onder andere voor ZZP’ers,

kaart te zetten. Ondernemen, je moet het

is eenvoudig. Met een paar gegevens

bouw(gerelateerde) bedrijven, kappers,

met z’n allen doen”, vinden Douwe en

en wat klikken op de knop gaat de rest

medici, horeca, detail­ en groothandel.

Halbe.

automatisch. Zo kunnen bijvoorbeeld

“Een breed terrein en dat maakt ons werk

inkoopnota’s worden ingescand. Door

heel mooi”, zegt Douwe. “In de basis zijn

Meer informatie?

tekstherkenning ‘weet’ het systeem van

veel ondernemingen hetzelfde, maar

Spreekt deze werkwijze u aan, belt u

welk bedrijf de nota komt en worden

verder heeft ieder bedrijf zijn eigen

dan vrijblijvend voor een afspraak,

de gegevens automatisch ingevoerd.

verhaal. Terugkijken in de cijfers van de

telefoon 085 ­ 27 33 200.

NO 11


NUTMA SCHILDERS

Zonne-energie systemen www.g-weidenaar.nl info@g-weidenaar.nl Weidenaar

Tel 0519-251270

Voor glas- en schilderwerk

0640708186 ookMob voor zonnepaneelreiniging

› › › › › ›

www.weidenaarzonneenergie.nl info@g-weidenaar.nl

Onderhoud Renovatie Restauratie Nieuwbouw Brandwerend coaten Beglazing

Nutma Schilders

Renovatie en reparatie van alle merken keukens. Tel 0519 - 25 12 70 Wij vervangen onder andere: Mob 06 - 40 70 81 86 Fronten Werkbladen Apparatuur info@keukenrenovatienoord.nl www.keukenrenovatienoord.nl

Roptawei 5 9123 JA Metslawier T 0519 242 348 F 0519 241 577 E nutmaschilders@home.nl W www.nutma.nl

Tel: 0519-251270 Mob: 06-40708186

Wijma Juridisch Advies

Altijd op zoek naar uw recht

MGB-Burgum werkt voor: Loonbedrijven • Op en overslaglogistiek Recyclingbedrijven • Gemeentes afvalbrengstations • ZZP Detacheringbureau’s

mr. G.W. Wijma bc. juridisch adviseur

...........................................................................................................

0511-45 25 35 / 06-3179 5203 Cantaart 8 9291 AL Kollum www.wijma-advies.nl info@wijma-advies.nl

Machinist of chauffeur nodig? MGB-Burgum werkt met Mobiele kraan • Shovel • Verreiker Hef of reachtruck • Vrachtwagen autolaadkraan Containerwagens

www.mgb-burgum.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

NO 13

De duurzame koers van ASN Installaties Dokkum

Zuiniger en groener Het in Dokkum gevestigde installatiebedrijf ASN heeft een duidelijk missie: het voor iedereen mogelijk maken om mee te helpen aan een duurzame toekomst. Wij hebben gekozen voor een duurzame koers en brengen dat ook in de praktijk, legt directrice Corinna Scharringhausen uit. “Wij hechten bijvoorbeeld veel waarde aan het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energiesystemen.

Profiel

Zuiniger en groener. Daar draait het allemaal om

en ondernemers in Noordoost Fryslân. Dat

Corinna

bij ASN Installaties Dokkum. Het bedrijf was tot

betekent dat het bedrijf goed thuis is in de

Scharringhausen

maart 2011 onderdeel van energieleverancier

regio en de lokale omstandigheden goed

Directeur ASN Installaties Dokkum.

Eneco en is daarna als zelfstandige onderneming

kent. Dat maakt het bedrijf een aantrekkelijke

verder gegaan. “De banden met het voormalige

partner is voor de energieleverancier. “Wij zijn

Geboren

moederbedrijf zijn er echter nog steeds”, aldus

de schakel tussen Eneco en de regio, waardoor

1 maart 1964 in Bremen.

Scharringhausen. “Net als Eneco hebben we

het bedrijf zijn energiezuinige producten in

Burgerlijke staat

gekozen voor een duurzame koers. We hebben

het noorden van het land kwijt kan. Het mes

Samenwonend.

een samenwerkingsverband onder de naam

snijdt zo aan meerdere kanten. Wij voeren het

Loopbaan

‘Ferbûn in Duorsum’ met als doel om Friesland

installatiewerk uit en dat is weer goed voor de

Na haar studie tot bouwkundig

duurzamer te maken.”

werkgelegenheid”, benadrukt Scharringhausen.

ingenieur heeft zij onder andere

Het Dokkumer bedrijf is actief op het gebied

Zo is vanuit het samenwerkingsverband

gespecialiseerd was in het leveren

van energiebesparend installatiewerk,

de gemeenten in Noordoost Fryslân die

van organisatieadviezen aan

verwarmingen, zonnepanelen en boilers.

aandeelhouder zijn van Eneco aangeboden

energiebedrijven. Zij heeft Eneco ook

Scharringhausen: “Wij bieden producten aan

om te bekijken wat er aan energie bespaard

geadviseerd om over het bestaansrecht

die groene energie opwekken of die zuiniger

kan worden in overheidsgebouwen.

van ASN Installaties als zelfstandig

omgaan met ons fossiele brandstoffen. We

Scharringhausen: “Dat onderzoek heeft

bedrijf en is daar uiteindelijk directeur

adviseren daar ook over. We merken dat de

uitgewezen dat 62 gebouwen geschikt zijn

van geworden.

belangstelling voor duurzaamheid in deze

voor duurzame energiesystemen. Wij hebben

Hobby’s

hoek van Friesland alleen maar groter wordt en

nu een voorstel gemaakt voor het gebruik

Lezen, Italië en gezellig samen zijn met

mensen in dorpen de handen ineen slaan om

van zonne-energie, waarbij Enenco investeert

vrienden.

hun steentje daaraan bij te dragen.’’

in de plaatsing van die panelen. Ook andere

een adviesbureau gehad dat

ondernemers in Noordoost Fryslân hebben

Aantrekkelijke partner

belangstelling getoond voor deze baanbrekende

ASN verzorgt de service en het onderhoud

aanpak. Zo fungeren wij dus als verbinding

van installaties van ruim 16.000 huishoudens

tussen het energiebedrijf en de gemeenten.”


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl Raadsma-210-260.indd 1

18-12-12 10:45


NO 15

bouwbedrijf hoLwerda sLaat aL bijNa 60 jaar de spijker op z’N kop

Totaalbouwer met oog voor detail Het is een echt familiebedrijf, bouwbedrijf Holwerda uit Oosternijkerk. In 2015 bestaat het bedrijf precies 60 jaar. De leiding is dan in handen van Taede Anne Holwerda. Hij vertegenwoordigt de derde generatie en als het aan hem ligt zeker niet de laatste. “Het is een lastige tijd, maar er zijn nog genoeg kansen en mogelijkheden. Die moet je zien en grijpen.”

Profiel

Of nu gaat om nieuwbouw, renovatie, verbouw

afhankelijk. Ook niet van onderaannemers,

TEDDE ANNE HOLWERDA

of onderhoud, bij bouwbedrijf Holwerda in

want alle andere werkzaamheden zoals het

Vennoot bij bouwbedrijf Holwerda in

Oosternijkerk draaien ze hun hand nergens voor

stukadoren, tegelzetten en het bouwen van

Oosternijkerk.

om. Hun credo is niet voor niets ‘totaalbouwer

houtskeletwoningen kunnen we helemaal zelf.”

met oog voor detail’. Dat is onze kracht, stelt

GEBOREN

Taede Anne Holwerda, die het bedrijf nu nog

Hij is ervan overtuigd dat dit de kwaliteit

6 november 1977 in Oosternijkerk.

samen met zijn vader runt, maar binnenkort als

uiteindelijk ten goede komt. “Wij kennen echt

BURGERLIJKE STAAT

derde generatie het roer alleen in handen krijgt.

alle details van onze producten en betrekken

gehuwd, vijf kinderen.

onze opdrachtgevers ook nauw bij het

LOOPBAAN

Het was zijn grootvader Harm Holwerda die

bouwproces. Door dat persoonlijke contact

Na zijn studie bouwkunde aan de MTS

in 1955 na zijn dienstplicht in het toenmalige

weten zij ook precies wat wij doen en leveren.

in leeuwarden is hij in 2000 in het

Nederlands­Indië in Oosternijkerk zijn eigen

Dat is kwaliteit en dat praat zich door. Dat is

familiebedrijf begonnen als timmerman.

timmerbedrijf begon. Die eenmanszaak is nu

uiteindelijk de beste reclame die je hebben kunt

Via allerlei functies is hij opgeklommen

nog steeds de basis van het huidige bouwbedrijf.

en dat maakt dat we al bijna 60 jaar een begrip

tot vennoot. Dit jaar stapt zijn vader

In het in 2003 betrokken fraaie bedrijfspand is

zijn in deze regio.”

Tjeerd Holwerda uit het bedrijf en komt

nog steeds een moderne en goed geoutilleerde

hij alleen aan het roer te staan.

timmerfabriek gevestigd. Het grote voordeel

Vaste klanten

HOBBY’S

daarvan is dat het bedrijf nauwelijks afhankelijk

Dat maakt dat het bedrijf ook veel vaste klanten

“ik mag graag klussen, dus mijn werk

is van toeleveranciers.

heeft in de regio. Mede door die vaste klanten

is eigenlijk ook mijn hobby Tevens ben

blijft de ordeportefeuille redelijk goed gevuld,

ik bestuurslid van Jong Bouwende

Kennis en expertise

al kan Holwerda niet ontkennen dat ook zijn

Nederland, kern friesland.”

Holwerda: “We kunnen nagenoeg alles

bedrijf merkt dat er malaise is in de bouw. “We

in eigen huis maken. Of het nu gaat om

zien het werk met name in de nieuwbouw wel

prefabwanden, dakconstructies of trappen

teruglopen. Zeker in deze regio van Friesland. Er

en kozijnen. We hebben niet alleen de

is een verschuiving naar onderhoud, renovatie

ruimte en de apparatuur om dat te doen,

en verbouw. Daar liggen nog voldoende kansen

maar ook de kennis en de expertise. Ik denk

en mogelijkheden. Die zien we en die pakken we,

dat we daar als bouwbedrijf toch tamelijk

zodat we ook de komend 60 jaar weer vooruit

uniek in zijn. We zijn eigenlijk van niemand

kunnen.”


WIFI HOTSPOT

WiFi erbij?

Bied WiFi bij de koffie. Dat vinden mensen leuk. Een koekje bij de koffie is lekker, WiFi bij de koffie een must. Het gebruik van smartphones en tablets is de afgelopen jaren explosief gestegen. Mensen willen overal mailen, appen en twitteren. Een WiFi-hotspot wordt enorm gewaardeerd. Het bieden van gratis WiFi is een onderscheidend, in de toeristische branche is het zelfs een bepalende factor! Kabelnoord Zakelijk levert WiFi Hotspots in Noordoost-Friesland. Kijk voor meer informatie op www.kabelnoordzakelijk.nl of bel 0519-701 701 en vraag naar Geert Hoogsteen.

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a.

13

Profiel Andries Alting Eigenaar Alting Rietdekkers.

Leeftijd 31 jaar. Woonplaats Kollummerzwaag. Burgerlijke staat Gehuwd, twee kinderen.

Bij Alting Rietdekkers hebben ze het zelfs zó

vakantiewoning. In Blaricum heeft tachtig procent

Hobby’s

druk dat er tijdens de Bouwvak gewoon werd

een rieten dak. Dat geldt ook voor dorpen in

“De vrijwillige brandweer. Een

doorgewerkt. “Ik heb dit jaar nog twee mensen

Noord-Holland”, vertelt Andries. “Riet is duurzaam

gemiddelde rietdekker is een halve

extra in dienst moeten nemen omdat we anders

en ongeveer even duur als luxe dakpannen. Veel

acrobaat en die kunnen ze bij de

de vraag niet aankunnen”, vertelt Andries. “De

mensen kiezen ervoor. Het heeft natuurlijk veel

brandweer goed gebruiken.”

klanten die riet op hun dak willen of van wie

meer uitstraling. Het wokrestaurant ‘China Garden’

Favoriete film

het rieten dak moet worden vervangen, willen

in Buitenpost heeft zelfs zijn muren met riet laten

“Argo is een echte aanrader.”

dat uiteraard zo snel mogelijk laten doen. Het

bedekken. Een nieuwe trend.”

Met wie zou je wel eens twee

is net als het kopen van een auto. Daar wil je

uur op een terras willen zitten

ook zo snel mogelijk de weg mee op. Dus om

Levensduur verlengen

“Met motorcoureur Colin Edwards. Ben

de wachtlijst zo kort mogelijk te houden, had ik

Naast het aanbrengen van nieuwe rieten daken

ik een groot fan van en hij is een leuk

extra personeel nodig.”

verzorgt Alting Rietdekkers ook het onderhoud

personage. Dat is normaal niet iemand

ervan. Denk daarbij aan het verwijderen van

met wie je snel in gesprek raakt.”

Andries nam het rietdekkersbedrijf twee

alg of mos. Een rieten dak krijgt – net als

jaar geleden over van zijn vader Douwe.

straatstenen en muren – te maken met algen.

Die had in de bijna dertig jaar daarvoor een

Om die te kunnen verwijderen heeft het bedrijf

behoorlijk klantenbestand opgebouwd én de

speciale machines aangeschaft. Goed onderhoud

samenwerking gezocht met aannemers. Andries:

verlengt de levensduur van het dak. Andries: “Na

“Wij zijn nu de vaste rietdekker van zo’n twintig

vijftien jaar ontstaan er slijtplekken en die moet

aannemers en dat levert ons veel werk op.”

je aanpakken. Onze aanpak verschilt echter van die van andere rietdekkers”, zegt hij. “Zij scheren

Riet is populair

de buitenste laag van het riet eraf, maar de

Wie denkt dat riet alleen wordt gebruikt op

rotte plekken zitten dieper. Wij stoppen het dak

de daken van boerderijen, heeft onder een

op een ambachtelijke manier door. Dat neemt

steen gelegen. Riet is populair. “Op Ameland

weliswaar meer tijd in beslag en is dus ook iets

zie je niet anders. Het staat ook leuk op zo’n

duurder, maar het dak blijft er sterker door.”

n V o l g ons n u oo k v i a

en


Unieke tourfiets met zeer krachtige ondersteuning en grote actieradius.

ION RXS+ Sram Via 24

€ 2.599,-

Unieke tourfiets met zeer krachtige ondersteuning en grote actieradius.

ION RXS+ Sram Via 24

€ 2.599,-

LUINSTRA TWEEWIELERS Voorstraat 108 9291CN KOLLUM

Luinstra fietsen

Het juiste adres voor al uw onderhoud en reparaties van uw tweewielers. Vooral gespecialiseerd in de elektrische fiets.

LUINSTRA TWEEWIELERS Voorstraat 108 9291CN KOLLUM

BOS MANNENMODE

Trouwen | ArchiTecTuur | DocumenTAir FAmilie | PorTreTTen | zAkelijk | uiTvAArT reizen | rePorTAge | reclAme

Vestiging Kollum • Voorstraat 97 Vestiging Zuidhorn • hoofdstraat 10


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

HEt rEAlismE VAn HoVEniEr PiEtEr DE BoEr

tijdloze tuinen ja, het is hovenier Pieter de Boer uit Kollumerzwaag wel opgevallen: klanten zijn mondiger en kritischer. ze eisen meer kwaliteit voor hun geld. geen probleem vindt de 33-jarige eigenaar. Hij juicht dat zelfs toe. op die manier wordt het kaf van het koren gescheiden en krijgen klanten de kwaliteit waar ze recht op hebben. “Een klant geeft zijn geld maar één keer uit en dan wil hij er zo lang mogelijk van kunnen genieten.”

n VOlg ONS Nu OOk Via

EN

15


De levering De looks De prijs

supersnel. stijlvol. messcherp.

ite s b e w Uw ken e w 3 2 n e n bin online!

Dat is een website van Muskiteers! Wat wij doen › › › ›

Ga naar www.muskiteers.nl en ontvang een

Gratis Quickscan*

Webdesign en -ontwikkeling Implementatie van social media Zoekmachine-optimalisatie Gebruiksvriendelijke beheersystemen

* Met een quickscan wordt de kwaliteit van uw bestaande website getoetst, zoals de mate van gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid in zoekmachines. Zo krijgt u een professionele analyse van de huidige stand van zaken, die gebruikt kan worden voor het optimaliseren van uw website.

www.muskiteers.nl Dopheide 8 - 9202 PB Drachten | T 0512 820 244 | E info@muskiteers.nl

Stukadoor nodig? U kunt bij ons terecht voor onder andere:

- Strakke plafond- en wandafwerking - Cementdekvloeren - Geschuurde plafonds - Sierpleisters Vraag via de website een offerte aan! Snel , gemakkelijk en natuurlijk geheel vrijblijvend!

VAN DER ZAAG STUKADOORS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

Sjoerdaweg 16, Kollum T 0511 - 45 42 42 M 06 50 47 80 27 E info@stukadoorsbedrijfvdzaag.nl www.stukadoorsbedrijfvdzaag.nl

Wijma Juridisch Advies Altijd op zoek naar uw recht

mr. G.W. Wijma bc. juridisch adviseur

......................................................................................................

0511-45 25 35 / 06-3179 5203 Cantaart 8 9291 AL Kollum www.wijma-advies.nl info@wijma-advies.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

“De mensen zijn bewuster geworden en dat is

klanten ook bij hem terecht voor renovatie en

een goede zaak”, begint Pieter de boer. “In deze

onderhoud: wekelijks, maandelijks of alleen in

tijd moet je realistisch zijn. Voorheen kon het

het voor- en najaar. Hij moet het qua onderhoud

niet op: er was volop werk. Daar hoefde je niet

vooral hebben van particulieren en bedrijven

eens zo heel erg veel moeite voor te doen. Maar

met een eigen groenvoorziening. De kracht van

wij staan weer met beide benen op de grond,

P. de boer Hoveniers zit vooral in de natuurlijke

terug in de realiteit. Ik mag niet klagen. Ik kom

tuinen en het persoonlijke contact. Pieter: “Ik

ruimschoots aan mijn 40 uur per week. Maar dat

dank veel werk aan mond-tot-mondreclame.”

is vooral onderhoud. Het aanleggen van nieuwe

17

Profiel

tuinen blijft wat achter.”

bij het ontwerpen van een tuin kijkt Pieter

PiEtEr DE BoEr

Pieter de boer heeft daar wel een logische

de boer graag verder dan ‘het hier en nu’.

Eigenaar P. De Boer Hoveniers.

verklaring voor. “We hebben in de eerste zes

“Ik zie dat veel tweeverdieners het liefst een

maanden veel regen gehad. en mensen denken

onderhoudsvrije tuin willen hebben, maar die

lEEftijD

nou eenmaal pas aan hun tuin op het moment

gaat op den duur vervelen”, weet hij uit ervaring.

33 jaar.

dat ze er ook van genieten.”

“Dus bij het inrichten kun je veel beter meteen

WoonPlAAts

rekening houden met de toekomst. tijdloosheid,

kollumerzwaag.

natuurlijke tuinen

daar draait het om. Sowieso laten de meeste

BurgErlijKE stAAt

‘een tuinzorg minder...’ Dat is het motto van de

tuinen pas na een jaar of vier hun ware pracht

gehuwd, twee kinderen.

hovenier uit kollumerzwaag. Pieter de boer is van

zien. Uiteraard zijn in het begin de grote lijnen

HoBBy’s

alle markten thuis. Want naast het ontwerpen

al wel zichtbaar, maar echt ‘body’ krijgt een tuin

Vogels. “ik heb een volière met vinken en

en aanleggen van nieuwe tuinen, kunnen

veel later.”

kanaries. Daar kan ik uren naar kijken.” fAVoriEtE film gladiator. fAVoriEtE BoEK “Dat is ‘Dagboek, iedere dag met god’ van Maasbach. Het gaat daarin over het geloof anno 2013.” mEt WiE zou jE tWEE uur oP EEn tErrAs WillEn zittEn “Met mijn vrouw met haar kan ik de diepte in. Maar het terras op met vrienden is ook mooi hoor!”

n VOlg ONS Nu OOk Via

EN


AheAd... de AccountAnt voor zzp’er, ondernemer en pArticulier

Met veel persoonlijke aandacht en aantrekkelijke tarieven. Onderstaand een greep uit wat wij voor u kunnen betekenen: Voor ondernemers • Startersbegeleiding • Ondernemingsplan • Verzorgen administratie • VAR verklaring • Belastingaangiften • Jaarrekening • Prognoses • Salarisadministratie en personeelszaken • Interim ondersteuning • Accountantsverklaringen • Subsidiebegeleiding

Voor particulieren • Verzorgen van belastingaangiften • Verzorgen van toeslagen Voor ZZP’ers en freelancers • Startersbegeleiding • Verzorgen administratie • VAR verklaring • Belastingaangiften

Bel 085 27 33 200 of kom even langs voor een vrijblijvende kennismaking

• Accountants • Belastingadviseurs • Controllers • Personeel & salaris • Interim professionals

Wij houden ú scherp!

Kollum Voorstraat 70, 9291 CL | T 085 - 27 33 200 | E info@ahead.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân kollumerland c.a.

19

Ze ontvangt regelmatig trouwkaarten en nieuwjaarskaarten van mensen die via Samen Verder hun levenspartner hebben gevonden. Sytske Meirink is sinds 1994 werkzaam bij het christelijk bureau voor relatiebemiddeling in Kollum, waarvan ze in 1996 eigenaar werd. “Het maakt je blij dat deze mensen elkaar hebben gevonden en dat jij daar een bijdrage aan hebt kunnen leveren.”

Sytske Meirink van relatiebemiddelingsbureau Samen Verder:

‘Ik heb de mooiste baan ter wereld’ In de 27 jaar dat Samen Verder bestaat is de

Samen groeien

Profiel

organisatie uitgewaaierd over heel Nederland.

Vervolgens krijgt de cliënt een voorstel en kan

Sytske Meirink

Verspreid over het hele land zijn 10 consulenten

een eerste kennismaking plaatsvinden. Meirink:

werkzaam. De leeftijden van de cliënten

“Het eerste contact is altijd telefonisch. Klikt dat,

Geboren

variëren enorm. Meirink: “De jongste is 22

dan kunnen mensen elkaar gaan ontmoeten.”

In Engwierum op 13 april 1949.

en de oudste is 87. Het slagingspercentage

‘Geef niet te snel op’ is het advies dat Meirink

Opleiding

is met 68% hoog en inmiddels zijn er 10.000

haar cliënten altijd meegeeft: “Veel mannen zijn

Kweekschool voor onderwijzers, Engels,

mensen succesvol bemiddeld. Samen Verder

de eerste keer bijvoorbeeld erg nerveus, een

Management en Mediation.

werkt vanuit een christelijke basis. Meirink: “Dat

tweede ontmoeting kan weer heel anders zijn

Loopbaan

betekent niet per se dat je kerkganger moet

dan de eerste keer. Je kent elkaar nog helemaal

Lerares, hoofd kinderopvang, directeur/

zijn. Er zijn ook veel gelovigen die niet naar de

niet en je moet ruimte en tijd creëren om samen

eigenaar van Samen Verder.

kerk gaan of die na een scheiding bijvoorbeeld

te kunnen groeien.”

niet meer alleen naar de kerk durven. Van belang is dat het geloof een plaats in je leven

Betrokkenheid

heeft. Dat is de bindende factor.”

“Ik heb de mooiste baan van de wereld”, zegt Meirink enthousiast. “Mensen laten zich diep

Bezoek aan huis

in de ziel kijken en dat is erg bijzonder.” Ook

Wie zich aanmeldt bij Samen Verder krijgt eerst

wanneer het niet meteen tot een bemiddeling

een bezoek aan huis van een van de consulenten.

komt, kun je al veel voor mensen betekenen. Zo

Meirink: “Samen met de cliënt stellen we een

is het voor veel mensen al een hele opluchting

profiel op. Openheid en eerlijkheid zijn daarbij

dat ze iemand kunnen vertellen dat ze zo graag

erg belangrijk. Dat is echt een voorwaarde om

een relatie willen.”

goed te kunnen bemiddelen.” De profielen van alle kandidaten worden weliswaar in de computer verwerkt maar bij bemiddeling geeft de menselijke factor de doorslag. Meirink: “Een computer heeft geen gevoel en kan dat dus ook niet meewegen. De daadwerkelijke koppeling wordt dan ook gemaakt door de consulent.”

n V o l g ons n u oo k v i a

en


Een perfect verzorgde uitvaart. Een troostrijke gedachte.

H.S. Fennema

Uitvaartverzorging H.S. Fennema Tolhuis 13 9291 JZ Kollum

T: 0511-454009 M:06-13075938 www.fennema-uitvaart.nl info@fennema-uitvaart.nl

Relatiebemiddeling op Christelijke basis. Consulenten door het hele land. Friesland 0511-408310 06-44100174 Groningen 050-3184640 Algemeen tel.nr. 088-1303400 lokaal tarief. Kijk op www.samen-verder.nl Samen Verder is opgericht op 1 februari 1986. Wij bezoeken iedereen door heel Nederland, persoonlijk, zodat we weten wie we aan elkaar voorstellen.

Massage Praktijk Huijskes: therapie op maat! Behandeling van diverse klachten zoals nek-, schouder- en rugklachten. Behandeling van groepen personen op uw bedrijfslocatie in overleg Voorstraat 14 Kollum (t.o. Rabobank) Telefoon: 06-1228 0709 MassagePraktijkHuijskes@gmail.com www.MassagePraktijkHuijskes.nl


Onthulling door mevr. J. Vlietstra en dhr. J. Boerema.

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

m voor De klimaatpositieve lichtmast te Buru de onthulling. (Foto: S. Beerstra)

onthulling klimaatpositieve lichtmast in Burum

op vrijdag 27 september 2013, ’s middags om vier uur, onthulde wethouder jelle Boerema, samen met Eerste Kamerlid en president-commissaris van omrin, mevrouw janny Vlietstra, een klimaatpositieve lichtmast in Burum. De mast werd geplaatst in de tuin van het dorpshuis, bij de jeu-de-boulesbaan.

In Fryslân wordt daardoor 62% van het huishoudelijk afval gerecycled. Voor heel Nederland geldt een gemiddeld percentage van 50%. Van de nagescheiden kunststoffen, inmiddels 30 kilogram per huishouden, worden weer nieuwe producten gemaakt. De klimaatpositieve lichtmast is hiervan een lichtend voorbeeld. Hiermee is de kringloop, van afval naar grondstof tot een nieuw product, gesloten. De mast is bedacht door advies- en ingenieursbureau tauw

De lichtmast is gemaakt uit 100% gerecycled kunststof uit de

en wordt geproduceerd door Gampet Products uit Ulft.

nascheiding van omrin. Dit bedrijf is in 2009 begonnen met

tRILUX Nieuw Licht levert de verlichtingsarmatuur.

het nascheiden van kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval. Samen met de Friese burgers streeft omrin naar een

omrin schenkt alle gemeenten die de kunststoffen op

maximaal hergebruik van grondstoffen. Dat wordt bereikt

ecopark De Wierde uit hun huishoudelijk restafval laten

door een unieke combinatie van bronscheiding (burgers: o.a.

nascheiden, in totaal 36, een dergelijke klimaatpositieve

glas, papier, textiel en gft-afval) en nascheiding (omrin: o.a.

lichtmast. kollumerland c.a. hoort tot één van de gemeenten

organisch afval, metalen en kunststoffen).

die het afval door omrin laat nascheiden.

n VOlg ONS Nu OOk Via

EN

21


22

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN KollUMerlANd c.A.

Kort NieUWs n 3fm serious request in fryslân

n Bedrijfsbezoek college

Van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december 2013 staat het Glazen

op dinsdag 10 september 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders

Huis van 3FM Serious Request op het Wilhelminaplein in Leeuwarden.

van kollumerland c.a. een bezoek gebracht aan woonwinkel De bonte Hont in

3FM zet zich samen met het Rode kruis ieder jaar in voor een stille ramp.

Westergeest en Autoservice keizer in oudwoude.

Dit jaar voor 800.000 kinderen die jaarlijks onnodig sterven door diarree. Dit is het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten.

De Bonte Hont

In de week voor kerst sluiten drie DJ’s van radiozender 3FM zich zes dagen

De bonte Hont is een woonwinkel en meubelmakerij waar onder andere

lang op in een glazen studio. De DJ’s eten deze zes dagen niets en maken

kasten, tafels en trappen worden gemaakt. Menno van der Weg is eigenaar

24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen met als doel

van de zaak en heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader, die nog steeds

zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de stille

meehelpt. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van combinaties van

ramp. De luisteraar kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen. Alle

metaal & rvs en hout. Dit alles geheel op maat en naar wens van de klant. In

donaties gaan voor 100% naar het Rode kruis. Het Rode kruis helpt met

de werkplaats achter de showroom vindt de productie plaats. Naast meubels

schoon drinkwater en zeep, met de bouw van sanitaire voorzieningen en

verzorgen zij ook de inrichting van winkels en kantoorpanden.

met training en informatie over het belang van goede hygiëne.

Autoservice Keizer Kom in actie!

Al meer dan 20 jaar verkoopt Autoservice keizer nieuwe auto’s of occasions.

er wordt niet alleen geld ingezameld door verzoeknummers bij 3FM

eigenaar van het bedrijf is Willem keizer. Het bedrijf is begonnen als auto demon-

aan te vragen, ook kun je zelf in actie komen met leuke initiatieven.

tagebedrijf, maar heeft dit sinds 2007 uitgebreid met een garage voor onderhoud,

Deze kunnen worden aangemeld via de website van ‘kom In Actie’ van

service en APk keuringen. Het is een merkonafhankelijk bedrijf aangesloten bij

3FM Serious Request. Wil jij met betrekking tot 3FM Serious Request

de bovag. Voor wat betreft de

iets doen in de binnenstad van Leeuwarden en heb je daar een plekje

demontage en recycling van auto’s

voor nodig? Dan moet je jouw actie ook bij de Gemeente Leeuwarden

zijn ze aangesloten bij de ARN (Auto

indienen. Lees www.seriousrequest-leeuwarden.nl hoe dat moet.

Recycling Nederland). Alle materialen

Foto: S. Beerstra.

en vloeistoffen uit een auto worden kijk voor meer informatie over het evenement op

hierdoor opnieuw gebruikt.

www.3fm.nl/seriousrequest of www.rodekruis.nl/3fmseriousrequest

Bedrijfsbezoek ‘Autoservice Keizer’. ›

n Werkgeversteam werkt! Bent u als ondernemer regionaal betrokken? Heeft u werkzaamheden die nog opgepakt kunnen worden? Heeft u een piek in de productie? Een structurele vacature?

Het werkgeversteam van de gemeenten

tiële medewerker past bij de werkzaamheden. Met

Dantumadiel, Dongeradeel, kollumerland c.a.

zorgvuldige begeleiding op de werkvloer houden

en SW-bedrijf NeF (trion en oostergo) staat voor

we goed in de gaten dat u als ondernemer tevreden

u klaar. Wij kunnen u vlot goed gemotiveerde

blijft. Meedenken, creatieve ideeën, flexibel

mensen leveren. Uw wensen en behoeften staan

inspelen op kansen en bekendheid met de regio

bij ons centraal. Doordat we regionaal en lokaal

zijn onze sterke punten.

werken, kunnen we snel op uw vraag inspelen. Wij komen graag bij u langs om te kijken hoe wij Wij kennen de mensen die beschikbaar zijn voor

uw bedrijf kunnen ondersteunen in personeels-

de arbeidsmarkt. Door middel van een gesprek

behoefte. Heeft u interesse of wilt u meer informa-

met u als ondernemer kijken we naar uw behoefte,

tie? Neem gerust contact met ons op. Wanneer u

om hier vervolgens in te voorzien met passende

concreet een beroep op ons doet voor het vervullen

kandidaten. Door het tijdelijk plaatsen van mensen

van een of meerdere vacatures, dan komen wij

zonder loonkosten, kunt u ervaren of deze poten-

binnen twee dagen met een passend aanbod.

Werkgeversteam werkt! n VOlg ONS Nu OOk Via

EN


Uw bankzaken net zo gestroomlijnd als uw bedrijfsprocessen. Dat is het idee. U heeft het al druk genoeg met ondernemen. Daarom moeten de dagelijkse financiële zaken gewoon gestroomlijnd zijn. Zodat het betalingsverkeer soepel verloopt, de kredieten op maat zijn en de bedrijfsrisico's afgedekt. De accountmanager van de Rabobank begrijpt dat. Wilt u ook dat de dagelijkse financiële zaken soepel lopen? Neem dan contact op met Rabobank Burgum-De Lauwers via telefoonnummer: (0511) 45 86 00.

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/burgumdelauwers


Riddersmaweg 2 | 9291 NC KOLLUM Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07 houthandel@barkmeijerbv.nl

ONF ACHT 02 2012.indd 24

04-06-12 12:1

Riddersmaweg 2

|

9291 NC KOLLUM

Tel. 0511 - 45 25 252 | | 9291Fax - 45 34 07 Riddersmaweg NC 0511 KOLLUM

Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07 houthandel@barkmeijerbv.nl houthandel@barkmeijerbv.nl

Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Kollumerland ca | oktober 2013  

OF verzorgd in samenwerking met de 5 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoost Fryslân. De vijf geme...

Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Kollumerland ca | oktober 2013  

OF verzorgd in samenwerking met de 5 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoost Fryslân. De vijf geme...

Advertisement