Page 1

De Haven: Naar een nieuwe Vaarweg

Branche: Mensen maken het verschil in de ICT

Pauline Hazelhoff in Italië: ‘Wijn moet je proeven’

in geSpRek MeT WeTHOUDeR TIeS ZWeeRS

De vaart erin OF 2013 | www.of.nl | 10


Tamsma doet liever geen water bij de wijn. Wie fiscaal teveel (terug)vraagt, moet later zo goed als zeker water bij de wijn doen. Tamsma bespaart u deze kater door het slimmer aan te pakken. Door samen met u vooraf de balans te bepalen tussen precies genoeg betalen en exact voldoende halen. Dat geeft niet alleen een prettiger gevoel, maar werkt per saldo ook voordeliger. Want voor fiscaal herstelwerk geldt natuurlijk, elk uurtje is een factuurtje. Dus als u het liever in ĂŠĂŠn keer goed doet: Tamsma Registratie & Belastingadvies.

*

Bel Hans Tamsma voor het vinden van de juiste tactiek! Stationsweg 79 | 9201 GJ Drachten Tel. 0512 57 11 57 | info@tamsma.nl www.tamsma.nl * lid van Fiscount


BAKKERS BLIK

PerSOONLiJK CONTaCT Michael Deaver (1938-2007) was een bijzondere man. In de regeerperiode van Ronald Reagan was hij Deputy Chief of Staff van het Witte Huis en verantwoordelijk voor de media. Hij was volgens ingewijden de enige die alles tegen de president kon zeggen. Reagan vertrouwde hem. Omdat Deaver iemand was die op diplomatieke en professionele wijze zijn zaakjes regelde, zich welbewust was van de wensen en de macht van de TV, maar zich nooit liet verleiden tot dweperigheid. Deaver wist dat persoonlijk contact tussen hem en journalisten van het grootste belang was. Je moet elkaar helpen. Een mooie uitspraak van hem: ‘Als je met de media praat moet je een bron zijn, geen fontein.’ Dat betekent naar mijn smaak niet dat je niet openhartig kunt zijn. Bij ‘OF’ roepen wij ondernemers, bestuurders en managers altijd op om vooral vrijuit te spreken, wanneer we contact hebben. Omdat we weten dat je dán goede verhalen krijgt. Natuurlijk, een ondernemer moet even vertellen over zijn unique selling points. Maar doe dat in het besef dat communicatie er om draait om mensen te ráken. Durf daarom ook je tegenslagen te noemen en wat je deed of doet om ze te overwinnen. Zo blijft je boodschap hangen. Het is echt geen toeval in ieder heldenepos – van de oude Grieken tot aan de laatste verfilmingen van Lord of the Rings – de held van het verhaal altijd eerst een reeks tegenslagen te verwerken heeft, voordat hij zijn doel bereikt. Persoonlijk zijn als het gaat om de contacten met de media; veel ondernemers hebben er moeite mee. Natuurlijk moet je weten wat je wel en wat je niet vertelt. Je hoeft niet altijd voor fontein te spelen. Bij Ondernemend Friesland zeggen we: laat ons helpen. Wij weten hoe je zorgt dat een verhaal blijft hangen. Hoe je als het ware persoonlijk contact maakt met je doelgroep. En we hebben nóg een belang: dat ondernemers hun verhaal ook altijd kwijt kunnen. Iedere dag. Daarom hebben we naast het magazine een website en zijn we enkele jaren geleden gestart met een twitterpagina. Het resultaat: al meer dan 2.700 volgers. En dan komen we in 2014 met iets nieuws: ‘Ondernemend Friesland TV’. Met onze partners van GPTV gaan we een zakenprogramma maken dat iedere week een half uur lang binnenkomt bij 200.000 huishoudens. Waarbij we altijd op zoek zijn naar ondernemers met een leuk verhaal. Meedoen? Mail dan ‘ja,dat lijkt me wel wat’ naar tv@of.nl. Voor u het weet hebben u en ik persoonlijk contact.

Menno Bakker HOOFDREDACTEUR

Meer lezen of reageren? http://www.facebook.com/menno.bakker.96 of op https://twitter.com/OF_nl

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

3

OF 2013-10


Wij maken gebruik van het netwerk van KPN.

U wilt toch ook niet voor verassingen komen te staan?

Voorspelbare telecom kosten voor uw bedrijf. Met de Twintel voip pakketten van DDF Telecom weet u waar u aan toe bent. Onbeperkt bellen naar alle vaste nummers en mobiele nummers voor een vast bedrag per maand. Dit kan zowel voor uw voip toestellen alsook voor al uw mobiele abonnementen. Zo is een telefoon van de zaak, geen risico meer voor de zaak.

Meer weten: bel 088 - 88 22 333 François HaverSchmidtwei 3 • 8914 BC Leeuwarden • info@ddftelecom.nl • www.ddftelecom.nl

Wij verstaan de kunst om op uw netwerkvragen het antwoord te vinden. François HaverSchmidtwei 3 • 8914 BC Leeuwarden • info@ddfr.nl • www.ddfr.nl


IANRHT O I KUEDL

colofon Uitgeverij Novema Uitgevers BV hoofdredactie Menno Bakker bladmanagement Ed Klijnman advertentie exploitatie en administratie: Novema Uitgevers BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten Telefoon 0512 366326 Gert de Lange 06 10556784 Menno Stapert 06 46336965 Jos Miedema 06 15262182

6 kort nieuws 10 De Haven, naar een nieuwe Vaarweg 15 Starter asaad al-Saidi: ‘als je iets wil, moet je doorzetten’ 17 nieuwe vestiging aTB administratie- & adviesburo in Drachten 21 BRanCHe: ‘Mensen maken het verschil in de iCT’

redactie NARVIC Inhoudgevers, met: Ingrid van Damme, Atty Marije Horjus, Max van den Broek, Casper Ferwerda, Henk Dilling, Menno Bakker

26 norma iMS: ‘wij hebben weinig van de crisis gemerkt’

redactie nieuwsberichten@of.nl

39 in gesprek met wethouder Ties Zweers: De vaart erin

vormgeving Sprog | strategie + communicatie

48 geSpOT?

drukker Scholma Druk

56 Online Media koffer reports for duty!

29 Column OF specialist: gerke wispelwey 31 eTa-nederland: Hoe duurzaam is houtstook? 35 Vrieswijk kraanverhuur thuis in het zware hijswerk 43 Hightechzone 55 nieuwe OF correspondenten! 59 OF-correspondent klaas van leggelo: ‘Omarm de verandering en je hebt je handen vrij’

ISSN 1383-9314

61 pleisterplaats voor muzikanten De uitgever kan op geen enkele wijze instaan

63 Ondernemersplatform ‘OF’ breidt uit met televisie

voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele

65 Druk, drukker, drukst

aansprakelijkheid voor de schade, van welk

67 pauline Hazelhoff in italië: ‘wijn moet je proeven’

aard dan ook, die het gevolg is van handelingen

73 jékawé Financieel Management & accountancy

en/of beslissingen die gebasseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave

74 werken in de Delta

mag na toestemming van de uitgever met

76 De dynamiek van het netwerkplein

bronvermelding geciteerd worden.

www.of.nl

Cover foto: Ties Zweers, wethouder in gemeente Smallingerland.

t @OF_nl

i linkedin.com/ondernemendfriesland

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

5

OF 2013-10


veling voor SerioUS reQUeST leverT rUim 35.000 eUro oP De bedrijven MaS Outreach, wini communicatie en de Blokhuispoort zijn er al vanaf februari druk mee bezig. en wie niet eigenlijk want de Friese ondernemers hebben heel wat medestanders weten te mobiliseren. Sinds de 'grande finale' op 6 december jl is ook de opbrengst bekend: de diverse veilingen, als ook 'de fooi van Café de Bak' en het 'Serious Request broodje' van het café heeft in 2013 in totaal 35.056,21 euro opgebracht voor Serious Request. Veilingmeesters, De gebroeders anker, leidden de veiling weer op spectaculaire wijze.

OF’s eigen arendsoog joop Fenstra kiekte deze etalage. Hij dacht even dat de vermaarde leeuwarder griezelkelder van wiepie wierstra weer was geopend. Maar nee, op het hoekje nieuwstad/klein Schavernek in leeuwarden is de Serviër Ziko neergestreken. Ziko studeerde kunst in Berlijn, woont nu in leeuwarden, en wil er een ‘conceptstore’ ontwikkelen onder de naam: w.O.n.D.e.R.l.ij.k. er kunnen nu al kunstwerken worden opgehangen voor en door kunstenaars. Officiële opening: april/ mei 2014.

vernieUWd Thialf in 2016

Foto: Joop Fenstra

De nieuwe aandeelhouders van Thialf zijn akkoord gegaan met de start van het project nieuw Thialf: de vernieuwbouw van het Thialfstadion volgens de plannen zoals die besproken zijn met provinciale Staten afgelopen zomer. Dit besluit is genomen tijdens de eerste aandeelhoudersvergadering van Thialf Og bv. Deze bv is een voortzetting van de voormalige eaH Holding, die vernoemd was naar essent, aegon en Heerenveen. provincie Fryslan is nu aandeelhouder met twee derde van de aandelen en de gemeente Heerenveen bezit een derde. in de eerste maanden van 2014 wordt samen met het bouwconsortium het ontwerp voor het nieuwe Thialf ontwikkeld. in april 2014 start de eerste bouwfase met het vernieuwen van de ijsvloer. Tijdens de schaatsseizoenen in de winterperiodes van 2014/2015 en 2015/2016 vinden er beperkte bouwwerkzaamheden plaats. De oplevering van het vernieuwde Thialf is in juli 2016.

Saai

De pretty greenshop in de nieuwe Oosterstraat in leeuwarden heeft humor. en dat terwijl menig winkelier zich in deze buurt zorgen maakt over de overlast die de aanleg van een parkeergarage zou kunnen veroorzaken. Tja, wie mooi of bereikbaar wil zijn…

6

OF 2013-10


AO K R TR ITK ENLI E U W S

nieUWe alberT heiJn in Wolvega De derde generatie Bijsterbosch opende onlangs de nieuwe vestiging van supermarkt albert Heijn aan de Van Harenstraat in wolvega. Hiske Hulzinga, dochter van Marian Hulzinga-Bijsterbosch en kleindochter van jaap en joke Bijsterbosch, mocht het lintje doorknippen. Direct na de opening was het erg druk in de nieuwe, ruime aH supermarkt en de slijterij gall & gall. De hele verbouwoperatie heeft maar enkele weken geduurd. Voorheen had de familie Bijsterbosch een C1000 op deze locatie. Foto: Lenus van der Broek

Jeroen van der veer KoeSTerT Technici jeroen van der Veer, oud topman van Shell, was woensdag 27 november gastspreker tijdens de lunchbijeenkomst van de Commerciële Club leeuwarden. in het Oranje Hotel in leeuwarden riep hij ondernemers op om stageplekken te creëren voor techniekstudenten. Van der Veer is tegenwoordig onder andere voorzitter van het platform Bètatechniek. Volgens hem is er over vijf jaar een tekort van 150.000 technici op de nederlandse arbeidsmarkt. Om concurrerend te kunnen blijven met landen als Duitsland, engeland en landen in azië, waar meer jongeren kiezen voor een technische opleiding, is het noodzakelijk om het tij te keren. Het platform maakt zich hiervoor sterk. een van de middelen die hij en zijn collega’s in het leven hebben geroepen, is het Techniekpact. in mei hebben onder andere enkele ministers hun handtekening onder dit pact gezet. Middels deze overeenkomst worden bedrijven aangemoedigd om stageplekken te realiseren. ”er zullen nooit genoeg goede technici zijn zonder stageplekken”, aldus Van der Veer. Daarnaast worden basisscholen aangespoord om technieklessen te geven. Door techniek beter op de kaart te zetten en populairder te maken onder jongeren, wordt nederland volgens Van der Veer een “fijner land om te wonen, werken en om te genieten.”

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

7

OF 2013-10


Hofleverancier! Rinsma Fashion plaza uit gorredijk mag zich voortaan hofleverancier noemen. Het modebedrijf mag daardoor ook het koninklijk wapen voeren. in theorie zou u er dus zo koningin Maxima bij de pashokjes kunnen tegenkomen.

anToniUS ZieKenhUiS SchenKT ToileTTen aan ZieKenhUiS moZambiQUe een ziekenhuis zonder fatsoenlijke toiletten: in nederland ondenkbaar, in Mozambique een realiteit. Met een financiële bijdrage van de antonius Zorggroep heeft het Friese project ‘Schoon water voor Mozambique’ een toiletgebouw kunnen bouwen voor het districtsziekenhuis in Maxixe. Het ‘Hospital districtal’ levert services voor de stad met meer dan 120.000 inwoners. Ter vergelijking, Maxixe is een stad groter dan leeuwarden. agosto Bambo is een van de hoofdverplegers van het ziekenhuis en verantwoordelijk voor sanitatie gerelateerde ziekten zoals diarree en cholera. Hij is enthousiast over het nieuwe gebouw. “eindelijk hebben we een toiletgebouw! niet alleen voor de mensen die in het ziekenhuis liggen, maar ook voor ons personeel.”

adieU frieSland banK Makelaar Hans Henkes van popma Makelaardij heeft een goed oog voor symboliek. Hij kiekte deze prent op het leeuwarder europaplein. Ofwel: het einde van een tijdperk in beeld gebracht. Bron: Facebook

40 jaar ervaring... Lippe Project ad viseert, coördineert en ve rrast haar relaties al 40 jaar! Drachten 0512 - 549721

45700126 Mers94x50mm indd 2

8

OF 2013-10

26-04-11 16 08


KORT NIEUWS

de Trom roeren

‘Be good and tell it’, zeggen ze in de pR al jaren. Het leuke is dat onderzoek nu heeft uitgewezen dat het ook nog geld oplevert. Cees van Riel, hoogleraar corporate communication aan de erasmus universiteit, tevens auteur van het boek ‘Fame and Fortune’, heeft de relatie tussen reputatie en financiële prestaties van bedrijven onderzocht en stelt: 'De meest succesvolle bedrijven versterken hun reputatie door beduidend zichtbaarder, onderscheidender, authentieker, transparanter en consistenter te zijn dan hun concurrenten. en ze presteren ook in financiële zin beter’ er aan toe om ook met uw bedrijf in 2014 de trom te roeren? in OF-magazine, op inteneret of via ‘Ondernemend Friesland TV’? Mail de redactie (nieuwsberichten@of.nl) of zoek contact met onze verkopers voor de mogelijkheden.

Een ‘Essay’ of fashion...

inspiratie, kracht en élégance zijn samengebracht in de nieuwe by Oni collectie 2014, zomer en winter hebben vervolgens geleid tot deze bijzondere ontwerpen. Ook zeer opvallend was de Haute Couture van Moniek Miedema. De gehele show was spetterend te noemen. Tijdens deze avond kon men ook culinair genieten en waren er presentaties van diverse toonaangevende bedrijven met topproducten. Ook showde Colette Sol haar collectie schoenen en laarsjes. kijk voor meer informatie op www.byoni.nl

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

9

OF 2013-10


De Haven

Naar een nieuwe Vaarweg Het grootste aaneengesloten bedrijventerrein in NoordNederland, De Haven, gelegen in Drachten, vervult een belangrijke functie voor logistiek Noord-Nederland. De Vaarweg naar Drachten verbindt De Haven met het PM Kanaal. Maar juist in die Vaarweg stuiten we op een probleem: door de toenemende grootte van vrachtschepen ontstaat er een knelpunt tussen recreatie- en beroepsvaart. Dat vraagt om een gedegen oplossing. Wethouder Marjan van der Aart maakt zich daar sterk voor.

10

OF 2013-10


A RE M G T I EKEENL T E S M A L L I N G E R L A N D

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

11

OF 2013-10


• • Bouwmachines Bouwmachines • • Steigerbouw Steigerbouw

www.personeelsned.nl Vestigingen in Sneek

• • Betonbekisting Betonbekisting • • Toiletservice Toiletservice

Leeuwarden Heerenveen

• • Evenementen Evenementen

Dé Dé verhuurspecialist verhuurspecialist van van het het Noorden Noorden 0900-74 0900-74 74 74 747 747

sijperdaverhuur.nl sijperdaverhuur.nl

Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf!

wij in-zijn en op weg uitstroom voor mensen personeel en werk... Wij gespecialiseerd zijn specialist in: in... Wij zijn

Outplacement Oversteken naar een nieuwe baan...

Uitzenden Werken aan werk...

Re-integratie Een nieuwe koers...

Verhuizingen • Opslag • Transport Tel: 0512 515000 www.verhuisbedrijfprinsen.nl

Loopbaanadvies De sprong wagen...


GEMEENTE SMALLINGERLAND

Marjan van der aart is een geboren en getogen Drachtster. Ze herinnert zich nog goed dat het bedrijventerrein De Haven werd aangelegd: “ik heb nog gezien hoe de piketpaaltjes in de grond geslagen werden.” Toen ze vier jaar geleden aantrad als wethouder kreeg ze verkeer en vervoer in haar pakket en ontsluiting van De Haven kwam daarmee op haar agenda te staan. “Het is onbekend dat wij in De Haven beschikken over een drietal insteekhavens voor de beroepsvaart, met beschikbare kavels direct aan het water. Het terrein is geschikt voor gemengde en zware industrie (inclusief milieucategorie 5). De Haven is met name een bulkhaven en speelt een belangrijke functie voor de agro-logistieke keten en de bouwsector in noord-nederland.”

dUUrZame aanSlUiTing Recent werd het terrein voor zo'n anderhalf miljoen euro opgeknapt. er werden havenfaciliteiten aangelegd (water- en elektravoorzieningen) en delen van de haven werden uitgediept. in het komende jaar wordt nog eens voor anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in het toekomstbestendiger maken van de wegdekken in bepaalde delen van De Haven. Maar er moet meer gebeuren om de concurrentiepositie van de bedrijven in De Haven meer toekomstbestendig te maken. Marjan van der aart: “Het is een feit: de schepen worden steeds groter,

VOlg OF nu OOk Via

en

dat is economisch rendabeler. De Vaarweg is daar niet op gebouwd. we willen hier in de toekomst ook klasse-5a schepen kunnen ontvangen, dat kan nu alleen bij wijze van uitzondering. De situatie vraagt om een duurzame aansluiting op het pM-kanaal. we willen niet dat bedrijven die op De Haven gevestigd zijn straks ‘op slot’ komen te zitten. integendeel: we willen een situatie creëren waarin verdere groei mogelijk is.”

drie oPTieS Drie opties passeren al enige tijd de revue. Het aanpassen (uitdiepen) van de huidige route, het ontwikkelen van een nieuwe route om de noord of de aanleg van een nieuwe zuidelijke vaarroute. Van der aart: “De Vaarweg loopt door de alde Feanen, een belangrijk natuurgebied. we hebben te maken met tegengestelde belangen. Voor alle mogelijke routes zijn argumenten voor en tegen te geven. er wordt nu onderzoek gedaan, waarbij alle belangen worden afgewogen en mogelijkheden worden bekeken. Daaruit zal een advies volgen voor een toekomstbestendige vaarweg naar Drachten".

draagvlaK Tegengestelde belangen: ze spelen uiteraard een rol wanneer gekozen moet worden voor een van de opties. Dat was twee jaar geleden reden voor Van der aart om alle betrokkenen aan tafel te krijgen. Stakeholders en bestuur-

. k i j k O p w w w . O F. n l .

ders van ‘t Fryske gea, nationaal park alde Faenen, Ondernemersvereniging Drachten, gemeente Tytsjerksteradiel, de provincie en wetterskip Fryslân werken aan een breed gedragen oplossing. Het is belangrijk om een win-winsituatie te creëren, aldus Van der aart: “er zijn verschillen en we zoeken naar oplossingen waarin we elkaar kunnen vinden. we zullen bij de ontwikkeling nadrukkelijk ook oog hebben voor de natuur, toerisme en recreatie. Doelstelling is om in 2015 overeenstemming te bereiken over het tracé van de route. Daarna gaan we aan de slag met de uitwerking.”

iJSSelmeerallianTie

marJan van der aarT

Met de komst van de tweede Maasvlakte zal de behoefte aan vervoer over water alleen maar groeien, verwacht Van der aart. alle reden om samenwerking te zoeken: “Daarom hebben wij ons aangesloten bij de ijsselmeeralliantie, een samenwerking tussen 30 gemeenten en organisaties die als gezamenlijk doel hebben het goederenvervoer uit de zeehavens in de Randstad over water effectiever te maken. want we zijn geen eilandjes, we zijn logistieke knooppunten in een netwerk. Door samenwerking krijgen we betekenis. Daarom worden momenteel ook de mogelijkheden voor samenwerking tussen de Friese havens onderzocht.”

13

Wethouder Verkeer en vervoer, Openbare Werken, Onderwijs, Jeugdbeleid en P&O.

de haven De Haven is in totaal 300 hectare bruto (236 hectare netto) groot en daarmee het grootste aaneengesloten bedrijventerrein in Nederland. Er is 8 hectare bedrijventerrein direct beschikbaar aan het water. In 2011 is in De Haven 912 duizend ton goederen overgeslagen. Hoofdzakelijk inbound (96%), de belangrijkste goederen zijn ruwe materialen en bouwmaterialen (403.000 ton). Er zijn drie insteekhavens en er zijn twee passantenhavens.

OF 2013-10


advertorial

ASM BV

doeltreffend in asbestsanering ASM BV is een gecertificeerde onderneming welke asbestsaneringen uitvoert in Noord en Midden Nederland. Asbestsanering & milieutechniek BV opereert vanuit twee vestigingen; Sexbierum en Amsterdam. "Begin vorige week hadden we de oplevering van een complexe binnen sanering op de Kalverstraat. Op dezelfde dag saneert een andere ploeg een grote ligboxenstal in Oost Groningen." Aan het woord is Henk de Jong hoofd uitvoering/ bedrijfsbureau van ASM BV.

Jarenlange ervaring in de asbestbranche Op zulke dagen zijn een goede interne communicatie en de juiste afstemming tussen planning, uit­ voering en opdrachtgever essen­ tieel. Door de jarenlange ervaring in de asbestbranche hebben wij deze competenties in huis.

Werkwijze Na een offerteaanvraag wordt de locatie door ons ter plaatse opgenomen. Na de vooropname stellen wij de offerte op. Een vooropname heeft vele voor­ delen; eventuele knelpunten tijdens een sanering worden in dit stadium getackeld en een vooroverleg met de opdracht­ gever kan vaak tot kosten besparende oplossingen komen. Voor elke sanering dient er een SC-540 asbestinventarisatie­ rapport aanwezig te zijn, dit kunnen wij voor u verzorgen. Na gunning van de opdracht melden wij het werk aan bij de controlerende instanties en stellen we een gedetailleerd

14

werkplan op. Voorbereidingstijd verdiend zich dubbel en dwars terug tijdens de uitvoering. Benadrukt de Jong.

Mankracht De buitendienst bestaat uit een vaste kern van een 20 tal werknemers. Allen hebben een persoonscertificaat (DAV Deskundig Asbest Verwijderaar) conform de huidige regelgeving. Een aantal bezitten ook het per­ soonscertificaat (DTA Deskundig Toezichthouder Asbest) zij zijn het aanspreekpunt op de werk­ vloer. Onze werknemers kunnen flexibel worden ingepland, allen beheersen de uitvoering van zowel een binnen- als buiten­ sanering.

Calamiteiten Het zal je maar overkomen; storm- of brandschade aan asbesthoudend materiaal. ASM BV is 7 dagen in de week bereikbaar voor calamiteiten. Wij kunnen snel en adequaat reageren in dergelijke situaties.

OF 2013-10

Investeren in de toekomst In de agrarische sector is in het verleden veel asbest gebruikt. Volgens schattingen van LTO Nederland is er nog een 100 miljoen m2 aan asbest­ houdende materialen aanwezig in de sector. Onlangs heeft ASM BV zowel een hoog­werker (bereik 10 m) als verreiker (bereik 20 m) aangeschaft. Met de aanschaf van dit materieel zijn we minder afhankelijk van derden en een stuk flexibeler. De uitvoering van saneringen op moeilijk te bereiken locaties wordt met de aanschaf van dit materieel een stuk eenvoudiger. "Laat die 100 miljoen m2 maar komen" besluit de Jong met een knipoog.

Asbestinventarisatie, Asbestverwijdering en al uw Sloopwerk Burg. Dukerstraat 2, 8855 CZ Sexbierum Tel: 0517 59 14 70 / Mob: 06 55 816 803 E-mail: info@asm-bv.nl www.Asm-bv.nl


GEMEENTE SMALLINGERLAND

STaRTeR aSaaD al-SaiDi, eigenaaR Van HeT GSM-WInKeLTJe:

aSaad al-Saidi

‘als je iets wil, moet je doorzetten’ Hij werkte in de bouw, maar werd ontslagen toen de recessie in 2009 opspeelde en belandde in een uitkering. Van jongs af was Asaad Al-Saidi altijd al bezig met elektronica: zijn vader had een elektronicazaak, hij groeide ermee op, had er aanleg voor. ’Begin voor jezelf, je hebt twee rechterhanden’, spoorde een van zijn neven hem aan. Hij stapte naar de gemeente, kreeg ondersteuning als starter en opende twee jaar geleden het GSM-winkeltje aan het Moleneind in het hart van Drachten. Hij repareert gSM’s, iphones en tablets in een handomdraai. asaad al-Saidi: “een lcd-scherm van een iphone vervangen? in drie kwartier ben ik klaar. wanneer mensen hem moeten opsturen zijn ze hun smartphone drie weken kwijt. natuurlijk is het hier wel eens druk, maar langer dan drie dagen hoeven mijn klanten niet te wachten.” Toen hij bij de gemeente Smallingerland om hulp vroeg bij het starten van een onderneming, zagen ze al snel dat het hem menens was: “ik mocht een training volgen over hoe ik een bedrijf op moest starten, werd begeleid en ze regelden enige financiële ondersteuning in de vorm van een lening voor de opstartfase. ik heb alle hulp gekregen en ben daar heel blij mee.”

Sociaal conTacT aan het Moleneind, hartje Drachten kon hij een winkelpand

VOlg OF nu OOk Via

en

huren.“in het begin was het wel wat stil, maar gaandeweg begon het te lopen.” asaad zocht contact met enkele telefoniezaken in het centrum. “in het begin waren ze voorzichtig, maar op een gegeven moment merken ze dat je kwaliteit levert tegen een scherpe prijs. nu verwijzen ze iedereen die met een reparatie zit naar mij door. Ook verzekeringsmaatschappijen sturen hun cliënten naar mij door.” Zijn zaak draait om de reparaties, maar in zijn winkel verkoopt hij ook accessoires zoals telefoonhoesjes, kabeltjes en koptelefoons. “Mijn zaak heeft ook een sociale functie. ik heb mijn zaak bewust de naam ‘winkeltje’ gegeven. Het maakt de drempel laag, mensen hebben behoefte aan sociaal contact, een praatje. wanneer ze hier met een kapotte telefoon binnenkomen, stel ik hen gerust: dat gaat weer helemaal goed komen.”

. k i j k O p w w w . O F. n l .

neTWerK Hij koos bewust voor de markt van smartphones en tablets. “natuurlijk, elektronica ligt mij gewoon. ik had me ook op een ander segment kunnen richten, maar de smartphone is momenteel erg belangrijk voor mensen. Ze kunnen niet lang zonder. een gat in de markt dus.” Hij beschikt over een flink netwerk: “Familieleden van mij hebben elektronicazaken in Delft en Deventer. Via hen kwam ik heel gemakkelijk in contact met goede en betrouwbare leveranciers. ik weet waar ik mijn materialen vandaan moet halen.” en het succes zet zich voort: momenteel zet hij samen met zijn broer een soortgelijke zaak in Roden op. Van één ding is hij overtuigd: “als je echt iets wil, moet je doorzetten. net zo lang tot je het bereikt hebt.”

15

Geboren 1 juli 1976 in Irak. Opleiding In de elektronica, (fijn)metaal en timmeren. Loopbaan Is op vele plekken werkzaam geweest: in de bouw, interieurbouw en in de metaal, sinds 2 jaar eigenaar van het GSM-winkeltje. Hobby’s “Mijn werk is mijn hobby. Daarnaast hou ik van voetbal, kickboksen en lezen: met name vakliteratuur, maar ik lees ook graag artikelen over wetenschap.”

STeUn in de rUg voor STarTerS Een goed voorbereide starter heeft meer kans van slagen. Dat is de gedachte achter het actieve startersbeleid dat de gemeente Smallingerland hanteert. Een maal per jaar wordt er op het gemeentehuis een stoomcursus verzorgd over het starten van een onderneming. Aanvullend organiseert de gemeente twee keer per jaar een themabijeenkomst over zaken waar veel beginnende ondernemers mee worstelen, zoals marketing, verkooptechnieken en netwerken. Om de drempel laag te houden vinden de themabijeenkomsten plaats in de bibliotheek. De bijeenkomsten trekken zo’n 60 tot 80 mensen. Na 4 jaar blijkt zo’n 80% van de startende bedrijven nog te bestaan. De regels om een bedrijf aan huis te starten zijn versoepeld, 67% van de starters begint daadwerkelijk een bedrijf aan huis. Starters kunnen op kosten van de gemeente een adviesgesprek krijgen bij de Kamer van Koophandel.

OF 2013-10


UW TOTAALINSTALLATEUR VOOR KLEINE EN GROTE PROJEKTEN

SIKMA

Toonzalen voor verwarming en sanitair

PLMA RAI

SNEEK

Standbouw

JEC Parijs

INSTALLATIE B.V.

Advies, ontwerp en productie op maat!

standbouw belettering printwerk kijk eens op schokkerproducties.nl

Edisonstraat 15 - Tel. 0515-414418

T 0513 46 41 00 Jonkersl芒n - F没gelsang 16


A TR BT I A KD E LM I N I S T R A T I E - & A D V I E S B U R O

nieuwe VeSTiging aTB aDMInISTRaTIe- & aDvIeSBURO in DRaCHTen

‘Klanten moeten zich bij ons thuis voelen’ Ondanks de economische tegenwind is ATB administratie- & adviesburo de laatste jaren snel gegroeid. Zo snel dat naast de vestiging in Buitenpost het openen van een nieuwe vestiging noodzakelijk werd. De keus is daarbij op Drachten gevallen vanwege de centrale ligging, de bedrijvigheid en de klantenkring die ATB er al heeft opgebouwd. OF in gesprek met eigenaar/directeur Eddy Terpstra over de kracht van het bedrijf.

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

17

OF 2013-10


,,Arrix: culinair hoogstandje in automatisering bij Krikke!’’

Jan Douma, directeur Arrix Automatisering: “Arrix verplaatst zich altijd eerst in de klant. Daar begint automatiseren mee.’’ Als culinaire groothandel leveren wij 6 dagen per week vers aan onze klanten, met als belangrijke service voor 12 uur ’s avonds besteld is voor 12 uur ’s middags geleverd. Om deze service te kunnen waarborgen, is een goed en vertrouwd automatiseringssysteem cruciaal. In Arrix Automatisering hebben wij een betrouwbare partner gevonden die onze business goed begrijpt en als automatiseerder de ondersteuning biedt die wij nodig hebben. Een paar jaar geleden is onze netwerkserver door Arrix vervangen en is ons automatiseringssysteem zo opgezet dat wij aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen! Op elke locatie beschikt Krikke nu `automatisch’ over alle informatie om goed, klantgericht, te kunnen werken. Om geen gedoe met back up tapes te hebben, worden onze bestanden nu via internet bewaard. Veilig, op een andere locatie. Een voorwaarde voor de continuïteit van ons familiebedrijf.

ICT Infrastructuur / Cloud Service / Exact Software / Helpdesk / SharePoint / Internetdiensten / Websites / Softwareontwikkeling Arrix Automatisering en Arrix Optimus maken deel uit van de Arrix holding. Daaronder vallen bovenstaande business units. Arrix is altijd duidelijk en verbetert bedrijfsprocessen.

Ik ben zeer content met Arrix. Mijn visie over klantgerichtheid en goed relatiebeheer vind ik daar terug. Aandacht voor de klant, net even een stapje extra lopen en mij op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen geven Arrix een meerwaarde. Het is een onderneming waar ik als klant veel profijt van heb. Een culinair hoogstandje op automatiseringsgebied! Ivo Krikke, directeur Krikke

Culinaire groothandel Krikke is een totaalleverancier van food en non-food artikelen voor horeca en instellingen. Het bedrijf, gevestigd in Grou, onderscheidt zich in culinaire specialiteiten, kwaliteit, service en beschikt over een eigen ambachtelijke horecaslagerij: Het Vleesatelier. Het leveren van vers vlees, (buitenlandse) vleeswaren, zuivel, brood, tapas, maaltijdcomponenten, delicatessen en streekproducten zijn de handelskenmerken.

Heideanjer 2 - Drachten T. 0512 - 543 221 www.arrix.nl Meer weten? www.arrix.nl/referenten


AT B A D M I N I S T R AT I E - & A D V I E S B U R O

Roel Wyma (l) en Eddy Terpstra (r)

aTB is een relatief klein administratie- & adviesburo met vestigen in Buitenpost en Drachten dat zich richt op het MkB en de ZZp’er. Toch zijn jullie in staat om een uitgebreid dienstverleningspakket te leveren zonder dat de prijzen de pan uit rijzen. Hoe kan dat? “ Onze basis wordt gevormd door een negen zeer deskundige medewerkers die een brede kennis hebben. Daarnaast werken we nauw samen met accountants, fiscalisten, salarisdeskundigen, iCT-professionals en andere specialisten. als we bijvoorbeeld een fiscalist nodig hebben, doen we een beroep op ons netwerk en huren we die in. Zo hebben we altijd de beschikking over alle deskundigheid zonder dat de kosten daarvan permanent op ons drukken.”

WaT iS heT voordeel daarvan voor de KlanT? “De klant is er verzekerd van dat wij hem op maat kunnen bedienen,

VOlg OF nu OOk Via

en

maar wel tegen een hele scherpe prijs. alleen specialisten inhuren als het nodig is scheelt enorm in de kosten. De prijs wordt bovendien vooraf vastgelegd. we inventariseren eerst de wensen van de klanten en maken op basis daarvan een offerte. Die duidelijkheid vooraf stellen onze klanten zeer op prijs. Op basis van die vaste prijs kan de klant altijd bij ons terecht. De deur staat altijd open.”

voor de cijfers, maar ook voor de marketing, de iCT, het fiscale optimum enzovoort. wij willen de sparringpartner in de volle breedte zijn in goede en slechte tijden. Om dit goed te kunnen doen hebben we vaste aanspreekpunten binnen ons team. we zijn laagdrempelig en werken met korte lijnen.”

iS diT de manier WaaroP JUllie Je van andere adminiSTraTie- en accoUnTancyKanToren Willen onderScheiden?

“Het is ons werk om de klant op alle mogelijke manieren te ontzorgen. De klant wil ondernemen. Daar is hij goed in en dat vindt hij leuk. wij vinden het een uitdaging om er voor te zorgen dat onze klanten dat optimaal kunnen doen. Dat is onze kracht en daar zijn we goed in. De klanten moeten zich bij ons thuis voelen. Zij zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Tegen een tevreden klant kan geen reclamecampagne op.”

“absoluut, maar dat is het niet alleen. wij zijn ook enthousiast. enthousiast omdat ondernemen zo leuk is. Meedenken met onze klanten, kansen zien en die ook benutten. een doel voor ogen hebben waar je samen naar toe werkt. Dus niet alleen oog hebben

. k i j k O p w w w . O F. n l .

WaT Willen JUllie UiTeindeliJK bereiKen voor de KlanT?

19

eddy TerPSTra Samen met Roel Wyma (37 jaar) is hij eigenaar/directeur van ATB administratie- & adviesburo Geboren 8 september 1959 in Leeuwarden. Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Loopbaan Na zij studie bedrijfskunde heeft hij gewerkt bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, FBTO/Avero vezekeringen in Leeuwarden en als financieel controller bij het medisch facilitair bedrijf van het MCL in Leeuwarden. Tien jaar geleden is hij mijn compagnon in Buitenpost met ATB gestart. Begin dit jaar is het kantoor in Drachten geopend. Hobby’s Voetbal en sport in het algemeen.

OF 2013-10


20

OF 2013-10


AR A B T INKCEHL E : I C T

BRanCHe: iCT

‘Mensen maken het verschil in de iCT’ Dat de economische crisis ook voordelen met zich meebrengt, weten ze in de ICT-branche maar al te goed. Particulieren, overheden en bedrijven zijn kritischer geworden op hun uitgaven en hechten veel waarde aan efficiency en service op maat. Zeker daar waar technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Robert Procee van ICT-dienstverlener ViaData Automatisering en Sander Groenewoud van de PuntNL Groep, leverancier van kantoorapparatuur en software, kunnen erover meepraten.

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

21

OF 2013-10


Uw productie komt nooit in gevaar.

Omdat het productieproces meestal gewoon door moet gaan, komt het aan op snel en effectief werken. Wij weten dankzij onze ruime ervaring welke chemie en/of apparatuur we moeten gebruiken, zodat uw productie nooit in gevaar komt.

www.postcleaning.nl

13101694-1_POST_Adv_170x115.indd 1

18-10-13 16:37


BRANCHE: ICT

Te vaak kijken potentiële klanten momenteel naar de laagste prijs, vertelt Groenewoud, directeur van de PuntNL Groep uit Drachten. "Goedkope, simpele printers en scanners bij een groothandel krijgen de voorkeur boven een duurdere multifunctional van ons - een printer, scanner en kopieermachine in één. Maar kijk je naar het gebruik over enkele jaren, dan zie je dat de multifunctional veel meer oplevert. Er zijn dus belangrijkere punten dan de aanschafprijs. Helaas lukt het me niet om dit bij iedereen duidelijk te maken." Ook Procee van ViaData uit Nijehaske merkt dat de dubbeltjes vaker worden omgedraaid. "Vooral door bedrijven in de bouw- en installatiewereld en woningbouwcorporaties, waarvoor wij software leveren. Zij hebben het momenteel dan ook erg zwaar en stellen daarom aankopen uit." Maar het merendeel van de klanten is gezond prijsbewust, vervolgt hij. ViaData rekent onder andere de NDC Mediagroep, Heiploeg, de gemeente Smallingerland, Humanitas en SC Heerenveen tot haar klanten. Procee: "De huidige crisis is voor ons op zich niet erg. Men is efficienter en kostenbesparender gaan werken. Meer bedrijven beseffen dat investeringen daarin zichzelf dubbel en dwars terugverdienen en

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

23

willen dat hun kantoorapparatuur langer meegaat."

onTZorgen De klant wil op ICT-gebied ook meer ontzorgd worden, vervolgt Procee. "Met een druk op de knop moet alle techniek het doen, ook de computer en het digitale netwerk. Het moet er gewoon zijn; net als licht bij het indrukken van de schakelaar." Het volledig ontzorgen is één van de kernkwaliteiten van ViaData. Procee: "De ontwikkelingen in de ICT gaan snel. Voor bedrijven wordt het steeds ingewikkelder om dit intern op te pakken. De systeembeheerder is vaak alleen maar gericht op het eigen netwerk en heeft geen tijd om ook alles daaromheen bij te houden. Het ontbreekt hen daardoor aan actuele kennis omtrent nieuwe ontwikkelingen." Eén van de nieuwste ICT-ontwikkelingen is 'cloud computing'. "Steeds meer toepassingen worden aangeboden vanuit de cloud", ligt Procee toe. "Bijvoorbeeld telefonie, ICT-infrastructuur en software. Kabels verdwijnen en je kunt makkelijk en overal bestanden delen. Doordat wij hiervan goed op de hoogte zijn, kunnen we onze klanten goed ondersteunen bij het toepassen hiervan." Groenewoud van de PuntNL

OF 2013-10


TELEFONIE VOOR HET MKB Goedkoop en betrouwbaar bellen via het internet Online inzicht in je belgedrag Alles per dag opzegbaar Al vanaf € 5 per maand!

Voor ZZP en MKB

HetNieuweMKB ondersteunt organisaties bij het toepassen van de nieuwste technieken en strategieën op het gebied van hosted telefonie, cloud oplossingen en webcare. Kijk op HetNieuweMKB.nl

WANNEER U UW PASSIE MET ONS DEELT...

...ONTDEKKEN WIJ INSPIRERENDE MOGELIJKHEDEN STERK DOOR TE DELEN Countus heeft bijna 100 jaar lang ervaring in het oplossen van vraagstukken die spelen bij familiebedrijven, maatschappen en persoonlijke ondernemingen. U als ondernemer bepaalt de

stip op de horizon, wij kunnen u helpen de richting te bepalen. En mocht er sprake zijn van afwijkingen van de gewenste koers dan staan wij u graag terzijde om weer de juiste richting op te gaan.

Countus / Mercatorweg 2 / 8501 XK Joure / 0513 - 65 79 90 / www.countus.nl


BRANCHE: ICT

Sander groeneWoUd Directeur PuntNL Groep (samen met Marco Visser). Geboren 14 februari 1974 te Laren. Loopbaan Middelbare school (havo), detailhandel, diverse commerciële opleidingen/trainingen, branchespecifieke trainingen. Hobby's Tennis.Grootste ambitie "Een professionele en vakbekwame PuntNL Groep tot in lengte van dagen."

Groep denkt ook aan de toenemende wens om documenten te digitaliseren. "En na het scannen moeten de verschillende documenten ook het liefst in de juiste mapjes op de computer komen. Onze multifunctionals doen dit en maken van documenten doorzoekbare PDF's. Leveranciers spreken hier al ruim tien jaar over, maar het is pas iets van de laatste drie jaar."

beTroKKen Om de juiste ICT-snufjes toe te passen bij de klant, is het belangrijk om precies te weten wat hij wil. "Ik denk dat de betrokkenheid een sterk punt van ons is", zegt Groenewoud. "De PuntNL Groep is een relatief kleine organisatie en flexi-

VOlg OF nu OOk Via

en

bel. Wij kunnen zodoende goed en snel meedenken over wat past bij de werkomgeving en werkprocessen." Ook ViaData levert service op maat, vult Procee aan. "De klant staat bij ons voorop. Het is sinds onze oprichting in 1998 altijd ons uitgangspunt geweest. Wij nemen een kijkje in de keuken en door onze kennis en ervaring weten we vervolgens precies wat de beste ICT-mogelijkheden zijn." Zakelijke flexibiliteit is ook een belangrijke tendens merken de beide directeuren. Groenewoud: "Onze klanten willen minder contractuele verplichtingen en korte looptijden. Dat kan; geen contract is bij de PuntNL Groep hetzelfde. Dit levert

. k i j k O p w w w . O F. n l .

onszelf minder zekerheid op, dat klopt. Maar wij willen een klant niet verplichten om, volgens het contract, nog vier jaar bij ons te blijven als hij weg wil. Dat zouden we misschien kunnen doen, maar dan komt hij daarna ook nooit meer terug." Bij ViaData gaan wij voor een langdurige relatie, niet per se voor een lang contract. "Zelf doen wij dat ook het liefst met andere partijen", zegt Procee. "En je moet met klanten op dezelfde manier omgaan als waarop je zelf behandeld wil worden. Want ook in de ICT maken de mensen nog steeds het verschil."

25

roberT Procee Directeur/eigenaar ViaData Automatisering. Geboren 11 februari 1971 te Leeuwarden. Loopbaan Friesland College MMO, accountmanager Bos Automatisering, accountmanager CSS, DGA ViaData Automatisering. Hobby's Wielrennen Grootste ambitie "Succesvol zijn, zakelijk en privé."

OF 2013-10


nORMa IMS:

‘wij hebben weinig van de crisis gemerkt’ Al bijna zestig jaar maakt Norma fijnmechanische onderdelen en modules voor internationale spelers, zoals Thales, ASML, Carl Zeiss en Philips. Sinds 2007 heeft het bedrijf dankzij de overname van de Philips-afdeling in Drachten ook een Friese stip op de kaart. Door de wereldwijde focus en een goede spreiding van activiteiten gaan de zaken erg goed. Het in Hengelo gevestigde norma was tot 2007 een relatief kleine werkgever met tachtig werknemers. Dit aantal steeg fors in 2007 met de inlijving van philips-afdeling iMS in Drachten. Toen een jaar later ook de mechanische afdeling van Thales werd overgenomen, telde het personeelsbestand ineens 350 man. net geen honderd werken er in Drachten. "De meesten zijn echte vaktechnici op het gebied van verspanen en montage", vertelt Rolf Moedt, bedrijfsleider van norma iMS in Drachten. in de Friese vestiging van de norma groep worden fijnmechanische producten ontwikkeld en geproduceerd. Ook assembleren ze complexe modules en systemen.

0,001 millimeTer Moedt: "Onze kracht zit in de ruime ervaring op het gebied van ultraprecisie. we zijn goed in de ultraprecies verspanen. we maken onderdelen met toleranties van 0,001 millimeter. Dit is vrij uniek." norma iMS heeft meer ijzers in het vuur om zich goed te onderscheiden van concurrenten. Bijvoorbeeld innovatie en een modern machinepark. "we investeren fors in de nieuwste machines en technieken die er beschikbaar zijn om voorop te blijven lopen", aldus een trotse bedrijfsleider. "alleen in Drachten

26

OF 2013-10

investeren we per jaar al meer dan een miljoen in nieuwe technologie."

variaTie De norma groep kende een paar moeilijke jaren, erkent Moedt. "Maar in Drachten hebben we vrij weinig van de crisis gemerkt. De afgelopen drie jaar zijn goed voor ons geweest. Doordat we in verschillende marktsegmenten opereren, creëren we variatie. Het gaat niet in alle segmenten tegelijk slecht - zo ben je minder gevoelig. Daarnaast zijn de meeste klanten internationals, waardoor we niet erg afhankelijk zijn van de nederlandse economie." wel ziet hij een verschuiving in de werkzaamheden. "waar we vroeger vooral onderdelen fabriceerden, maken we nu steeds meer modules en systemen. Voorheen assembleerde de klant zelf zijn systemen, tegenwoordig vraagt hij dat aan ons. we zien hierdoor een toename bij montage en cleanroomassemblage. we bouwen bijvoorbeeld complete systemen voor aSMl die stekkerklaar opgeleverd worden."

ProTonenTheraPie De toekomst ziet er goed uit in Drachten. Onlangs verkreeg norma iMS een langdurende order van aSMl om dempers te leveren. "Dit

is een geavanceerde module die de demping van de wafer Machine verzorgt. Hier zullen we in 2014 meer dan duizend van gaan bouwen." Daarnaast heeft norma iMS steeds meer medische klanten. "we hebben net een order gekregen om modules te bouwen voor een klant in de protonentherapie. Bij deze vorm van kankerbestrijding wordt gezond weefsel minder aangetast. Het is in opkomst in nederland, maar nog niet breed beschikbaar. ik vind het mooi dat wij daar aan mee mogen werken."

rolf moedT Bedrijfsleider Norma IMS Geboren 15 augustus 1974 te Hoogezand. Grootste inspiratie "Ik krijg energie als ik zie wat Norma IMS kan. Wij werken op de grens van het maakbare. Als het ons toch weer lukt om iets maken, geeft dat een kick. De slogan van Norma is dan ook 'Inspired bij Challenge'." Gouden tip "Zet medewerkers op de juiste plek in je organisatie. Herken de talenten en creëer een omgeving waar ze de vrijheid krijgen om naar eigen inzicht te handelen. Daarbij mogen ze fouten maken."


A ROTRIM N K EAL I M S

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

27

OF 2013-10


Met de juiste bemanning gaan voor de winst

■ Accountantscontrole ■ Jaarrapporten ■ Salarisadministratie en advies ■ Bedrijfswaardering en overnames ■ Belastingadvies ■ MKB bedrijfsadvies ■ Agro bedrijfsadvies

www.kromhout.com

Met de juiste bemanning kun je het meest effectief werken aan succes. Je maakt gebruik van ieders sterke kanten en voelt precies aan waar, op welk moment en door wie actie moet worden ondernomen. Op een vertrouwd en op elkaar ingespeeld team kun je rekenen. Je hebt aan één woord genoeg en gaat samen voor het mooiste eindresultaat. Wil je samen met ons een succesvol team vormen, neem dan gerust contact met ons op.

Gorredijk

Drachten

Joure

(0513) 468 468

(0512) 584 800

(0513) 480 480

Daar kun je op sturen.


COLUMN OF SPECIALIST

BTw Teruggaaf op personeel gezocht? Afgelopen week las ik een stukje van de FNV in de Leeuwarder Courant over het gevoerde beleid van de hedendaagse politiek met betrekking tot het ondernemersklimaat in relatie tot de rechten van werknemers. Het werd weer tijd dat de rechten van de werknemer beter geborgd moest worden, dat zou namelijk goed zijn voor de samenleving. WAKE UP FNV! Ons werkend kikkerlandje is ziek, zo ziek als het maar kan... We zijn met zijn allen een groep mensen aan het beschermen welke veelal helemaal niet in organisaties hun (werk)aandeel op willen pakken en zorgen er in zoverre voor dat bedrijven dus met hoge (loon)kosten zitten waardoor ze in zwaar weer terecht komen of al zitten. De plichten van een werknemer wordt hier dus behoorlijk vergeten. De definitie van een organisatie is “een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen om te voorzien in de behoefte van producten en /of diensten in haar omgeving”. Natuurlijk zijn ondernemers bereid te betalen voor toegevoegde waarde in de vorm van arbeid. Dit moet dan wel de Betere Toegevoegde Waarde zijn. Als er namelijk door een medewerker geen toegevoegde waarde geleverd wordt is deze voor het bedrijf een kostenpost. Voor deze categorie mensen is het juist nodig het ontslagrecht en CAO's aan te pakken, ze verschuilen zich er namelijk achter. Het proces van een organisatie wordt veelal niet begrepen door vele medewerkers, de baas heeft toch geld genoeg?

Als de dienst of het product welke de organisatie levert niet goed uitgevoerd of geleverd wordt zal de klant niet de bereidheid hebben om hier voor te betalen, sterker nog deze relatie houdt waarschijnlijk op te bestaan. Klant niet tevreden dan zal de organisatie niet betaald worden. Als de organisatie niet betaald wordt dan zal op termijn de medewerker ook niet meer betaald kunnen worden. Met andere woorden de spil tussen de klant als opdrachtgever en de organisatie als opdrachtnemer is de medewerker welke zijn Betere Toegevoegde Waarde zal moeten leveren zodat er een “Teruggave” ontstaat in de vorm van omzet voor de organisatie en loonbetaling voor de medewerker. Doordat er op dit moment teveel medewerkers de gevraagde toegevoegde waarde niet of niet goed leveren is de verhouding tussen de vergoeding (loon/ salaris) en het rendement niet goed. Er zijn al nieuwe samenwerkingsvormen in de maatschappij welke de balans weer in evenwicht brengen waarneembaar. Denk aan de ZZPer. Als deze namelijk geen Betere Toegevoegde Waarde levert zal hij voor een volgende klus niet meer gevraagd worden. Het wordt tijd dat de vakbonden ook eens verder kijken dan de eigen neus en het totale plaatje voor ogen krijgen, dat zou nog eens goed zijn voor de samenleving. Gerke Wispelwey is MKB Adviseur, Strategie en Business planner, Accountancy specialist, Zakelijke Mediator en Meedenker. In het dagelijks leven is Gerke Directeur (DGA) bij Buro360 Adviseurs en Accountants te Leeuwarden. Reageren? Mail Gerke@B360.NL

Gerke Wispelwey

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

29

OF 2013-10


Are you ready to develop your future? Irmato Industrial Solutions Drachten loopt voorop in het bedenken, ontwerpen en turnkey realiseren van productie- en assemblagemachines. Voor iedere productieuitdaging ontwerpen en bouwen wij een passende oplossing. Irmato is een multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau dat actief is in de machine- en apparatenbouw. Al meer dan 300 medewerkers zijn werkzaam bij vestigingen van Irmato in Nederland, BelgiĂŤ en Duitsland, maar Irmato is altijd op zoek naar hoogopgeleid technisch personeel. Juist in de huidige economie heeft techniek de toekomst. Stramproy Eindhoven Veghel Drachten Mierlo Groningen Veldhoven Aachen (D)

www.irmato.com 13061101 Ondernemend Friesland adv IRIS.indd 1

12-06-2013 11:51:21


EA TRAT -I N K E LD E R L A N D

eTa-neDeRLanD

Hoe duurzaam is houtstook? Zon, wind, warmtepomp: we kennen ze allemaal als bron van duurzame energie. De mogelijkheden van houtgestookte CV installaties zijn veel minder bekend. Stoken op hout: hoe duurzaam is dat nu eigenlijk? En is het economisch rendabel? OF ging te rade bij Wiebe Detmar, eigenaar van ETA-Nederland en een van de pioniers op het gebied van moderne houtgestookte centrale verwarming.

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

31

OF 2013-10


Adverteren in OF?

Juist nú! Stel niet uit en neem nú contact met ons. Bel 0512 36 63 26 of mail via info@of.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Op zoek naar dé samenwerkingspartner op uitzendgebied? Dan zijn wij de partner die u zoekt! We voorzien u graag in uw totale personeelsbehoefte. Heeft u de voorkeur voor tijdelijke krachten? Of juist voor vast personeel? Het maakt niet uit. Uw wensen staan centraal. Naast uitzenden en payrolling bieden we ook diensten op het gebied van plannen en opleiden. In ons vindt u dé professionele, betrokken en eerlijke flexpartner waarop u kunt bouwen! Wij gaan graag de samenwerking met u aan!

wij doen Noorderbuurt 44 9203 AM Drachten T 0512 545 222 drachten@timing.nl www.timing.nl


E TA- N E D E R L A N D

WaT ZiJn nU PrecieS de voordelen van hoUTSTooK? naast de forse CO2-reductie is dat natuurlijk ook het verlagen van de stookkosten. Stook je veel en kun je gemakkelijk aan houtbrandstof komen, dan is het stoken op hout een interessant alternatief. Stook je weinig en moet je haardhout of pellets duur aankopen, dan is het de vraag of de investering hier tegenop weegt en kun je vanuit financieel oogpunt net zo goed op gas blijven stoken.

WelKe bedriJven KUnnen nU echT ProfiTeren van deZe TechnieK? Houtgestookte installaties springen eruit wanneer je een continue warmtevraag hebt. in zo’n situatie kun je met een relatief kleine installatie een enorme besparing halen. Reken maar eens mee: een kalvermester gebruikt jaarlijks 50.000 m³ aardgas en heeft aan stookkosten € 25.000,-. Met een automatische houtgestookte installatie heeft hij per jaar 120 ton houtsnippers nodig. gedroogde houtsnippers kosten franco geleverd 80 tot 85 euro per ton, wat resulteert in toekomstige stookkosten van € 10.000,- per jaar. een besparing van € 15.000,- per jaar tegen een ketelinvestering van € 35.000,-. Zonder subsidies of andere fiscale voordelen heb je

VOlg OF nu OOk Via

en

binnen 3 jaar de investering terugverdiend. probeer dat maar eens te bereiken met andere middelen!

daT ZiJn Wel hele SPecifieKe bedriJven. inderdaad. Daarom hebben wij een totaalconcept ontwikkeld in de vorm van een mobiele installatie. Deze verwarmt in de zomerperiode bijvoorbeeld een buitenzwembad en in de winter een sporthal, school of ander overheidsgebouw. De ketel kan dan het hele jaar op vollast branden en is snel rendabel. al in 2007 is onze eerste multifunctionele unit geleverd: een primeur in nederland! Veel gemeenten en bedrijven werken inmiddels met onze installaties.

en hoe ZiT heT meT geWone hUiShoUdenS? Bij bestaande bouw hangt dat natuurlijk af van de situatie en de huidige stookkosten. in nieuwe gasloze wijken is een moderne kleine pelletketel een goed alternatief voor de warmtepomp. Het grootste nadeel bij gewone woningen is ruimtegebrek.

hoe KiJKen JUllie naar de ToeKomST? De marktontwikkeling in deze branche wordt door de wetgeving bepaald, deze geldt vanaf 2013. Van de meer dan 75 merken in

. k i j k O p w w w . O F. n l .

nederland zijn er zo'n 8 die zonder aanpassingen aan de vereiste regelgeving kunnen voldoen. Deze stelt dat iedere houtketel boven de 20 kw moet voldoen aan veiligheid en emissienormen zoals vastgelegd door de Scios. Zo wordt het kaf van het koren gescheiden en worden mensen niet meer de dupe van installaties die onveilig zijn en slecht werken. we kennen veel gevallen waarbij mensen dachten te besparen op hun stookkosten maar achteraf aan hout of pellets meer kwijt waren dan voorheen aan aardgas. en dan hebben we het nog niet eens over brandgevaar of schadelijke emissies. Bij de betere merken ketels maak je zoiets niet mee. Het is en blijft een specialistisch vakgebied waar know-how en ervaring op de eerste plek staan.

vindT er nog veel innovaTie PlaaTS diT gebied? De ontwikkelingen gaan door. Met name de verbrandingstechniek voor andere biobrandstoffen. Ook is het bedieningsgemak groter geworden. Zo is bediening van de ketel met de pc of smartphone via internet mogelijk. De verwarming lager of hoger zetten, brandstofvoorraad controleren: het kan tegenwoordig allemaal online. Dit maakt het tevens mogelijk om (online) snelle service te verlenen.

33

Wiebe deTmar Leeftijd 43. Woonplaats Kollum. Inspiratiebron Pure passie voor dit vakgebied. Bedrijfsvisie “Advies uit eerste hand te geven door onze kennis en ervaring van deze specifieke branche. Met de klant een concept op maat maken zodat duurzaamheid en rendabiliteit werkt zoals het behoort te werken.”

eTa-nederland ETA-Nederland levert sinds 10 jaar houtgestookte CV-ketels, en is gevestigd in Kollum. De belangrijkste afzetmarkt is Nederland, circa 20% van de omzet gaat naar Duitsland en België. Ook zijn er klanten in Zweden, Frankrijk en Spanje. Er werken 3 full-time medewerkers, daarnaast maakt ETA-Nederland gebruik van de onmisbare hulp van meerdere dealers, installatiebedrijven en zzp'ers.

OF 2013-10


VrieService Drachten wenst u fijne feestdagen!

Friese Telecom specialist staat voor u klaar! Vanuit een nieuw pand in Drachten staat het VrieService Team voor u klaar. Persoonlijk, flexibel en no-nonsense is ons motto! Of het nu over smartphones, tablets, data of VoIP gaat, wij informeren u graag over de mogelijkheden. VrieService Vaste- en Mobiele telefonie Flexibel, gemakkelijk en goedkoper op het beste Netwerk! Ondernemers bellen met VrieService. Waarom? VrieService is de Friese Telecom specialist die telecommunicatie beter, gemakkelijker en goedkoper maakt. Laten we eerlijk zijn, zo moeilijk is dat niet. Vaste- en Mobiele telefonie is de basis voor de interne- en externe communicatie van uw bedrijf. VrieService biedt betrouwbare oplossingen die u veel besparing opleveren.

tot de visserman met één aansluiting, alle klanten vinden bij ons de dienstverlening die bij hen past. Dit al bijna 15 jaar en daar zijn we trots op! Laat u ook door ons informeren over de mogelijkheden en besparingen die er te realiseren zijn op uw telecommunicatie!

Meer dan 600 zakelijke klanten telefoneren via VrieService Van zorgorganisaties als Thuiszorg de Friese Wouden en Bureau Jeugdzorg tot Omrop Fryslân en Noppert Beton, in alle bedrijfstakken is VrieService actief. Van grote organisaties met duizenden aansluitingen

adviseurs in telecommunicatie Kraaiheide 8

Drachten

0512 58 79 00

www.vrieservice.nl

Mobiele Telefonie - Vaste Telefonie - Satelliet Communicatie


VRIESWIJK KRAANVERHUUR

vRIeSWIJK KRaanveRHUUR THuiS in HeT ZwaRe HijSweRk

Van greppelfrees tot telescoopkranen Wat ooit begon met een Fordson Majortrekker en een greppelfrees is in 60 jaar tijd uitgegroeid tot ultramodern kraanverhuurbedrijf met materieel voor de zwaarste hijs-, takel- en graafklussen. Wat gelijk is gebleven is het karakter van het bedrijf. Vrieswijk Kraanverhuur is nog altijd een hecht familiebedrijf. De leiding is inmiddels in handen van de derde generatie Vrieswijk, de broers Piet Klaas en Sybe.

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

35

OF 2013-10


“ Investeren in de mensen, hun ontwikkeling en het geven van toekomstperspectief, zijn in mijn ogen de succesfactoren van ieder gezond bedrijf. ”

Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: de beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk Dít is outplacement - werving&selectie - bemiddeling - mediation - loopbaanadvies terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voortouw.

www.janfeenstra.nl Sneek 0515-411400

WA

LE

Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: Van idee naar markt de beschikbaarheid van zoet water staat onderonder druk de beschikbaarheid van zoetwereldwijd water staat wereldwijd de toekomst van w Ddruk ítDítisis de toekomst terwijl de waterbehoefte explosief Dit in vraagt de hele ontstaan die wereldwijd In Leeuwarden isgroeit. inmiddels een ‘Innovation Chain’ terwijl de waterbehoefte explosief Dit groeit. vraagt de in hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. waterketen om innovatieve oplossingen enneemt nieuwe technieken. deWatercampus aandacht trekt. Samen methierin onderwijsen kennisinstituten wordt op De Leeuwarden het voortouw. De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voortouw. de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. Van idee naar markt Dit onderzoek wordt gestart in het lab om daarna in het Water Application Centre op In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd de aandacht trekt. SamenOp metdemosites onderwijs- en kennisinstituten op van 50 kilometer rond grotere schaal te worden getest. die in eenwordt straal Van idee naar markt de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. om Leeuwarden liggen, doen opschalingsonderzoek. Aangesloten Zuiver wate In Leeuwarden is een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd Ditinmiddels onderzoek wordt gestart inwetenschappers het lab om daarna in het Water Application Centre op vanzelfspre grotere schaal te worden Op demosites die in vanwordt 50 kilometer de aandacht trekt. Samen met onderwijsen kennisinstituten op rond-technologieën bedrijven krijgen daarna degetest. kans om deze ineen destraal praktijk geteste wereld om Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten Zuiver water binnen handbereik. Het voor lijkt zo de toe B de Watercampus onderzoek vragen enpraktijk ideeën uittechnologieën de markt. vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging wijd te vermarkten. bedrijven krijgengedaan daarna de naar kans om deze in de geteste wereldbeschikbaar voor de toekomst. De opgave is complex: de

WATERCA WATER LEEUWA

LEEUW

van watertechnologie

Watercampus rcampus Leeuwarden campus warden Dit is de toekomst van watertechnologie

an watertechnologie

warden kijk

s ’t mooie van

uwarden

kijk

kijk

dat is ’t mooie van

leeuwarden

Ve elk de fys op ver 12

wijd vermarkten. Dit onderzoek wordt gestart intehet lab om daarna in het Water Application Centre op beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk druk terwijl de waterbehoefte explosief grotere schaal te worden getest. demosites die in een straal van 50 kilometeronder rondgroeit. Dit vraagt in de hele waterketen om groeit. Dit v aantoekomst de toekomst BouwenBouwen aanOpde innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. om Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aan gesloten water binnen handbereik. Het lijkt zo Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaarZuiver gevonden innovatieve V De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voortouw. De Waterca bedrijven krijgen daarna de kans om deze in de praktijk geteste technologieën wereldhier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering voor de toekomst. De opgave is complex: op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen voortouw. d wijd te vermarkten. en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in eenbeschikbaarheid wereldwijd van zoet water staat werel

In we ins en da ge Le Aa ge

Kennis samenbrengen, hier onderzoek naar oplossingen op van afvalwaterzuivering watertechnologisch netwerk. Een spil diehet kennisgebied samenbrengt en drinkwater, innovatie mogelijk onder druk terwijl de waterbehoefte explos innovatie mogelijk maken maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei opgroeit. te vangen wereldwijd vermarkten Dit vraagt de hele waterketen om en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee alsstapel. ‘hub’ in ineen wereldwijd Bouwen aan de toekomst en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus opWat Kennis s is oplossingen de Watercampus? innovatieve en nieuwe technie Dit gebeurt het groene hart van de Friese Inelkaar 2014samenbrengt verrijst hier een Vele bedrijven, watertechnologisch kennisinstituten en inonderwijsinstellingen hebben gevonden netwerk. Een spil hoofdstad. die kennis en innovatie mogelijk De Watercampus Leeuwarden neemt hierin innovatie toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk te maken. op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen voortouw. maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op wereldw te vangen hier onderzoeken naar oplossingen opte hetbundelen gebied vanstaat drinkwater, afvalwaterzuivering krachten fysiek een uitbreiding van de Watercampus opWat stapel. is d en waterdistributie. De Watercampus fungeert ‘hub’hoofdstad. in een wereldwijd De Watercampu Dit gebeurt in het groene harthiermee van de als Friese In 2014samenbrengen, verrijst hier een Kennis Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl waaronder Wets watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk innovatie mogelijk mak hier onderz toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk doen te maken drinkwater, afval maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op wereldwijd te vangen vermarkten fungeert hierme De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en instellingen, waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk maakt.

Meer informatie? Kijk op ww

en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus opWat stapel. netwerk. Een sp is de Watercampus? maakt. De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en instellingen Dit gebeurt in het groene hart van de Friese hoofdstad. In 2014 verrijst hier een waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen van de wer hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk doen te maken.

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Waterc fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnologi netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogel maakt.

mooie van

warden

Science Centre

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

Meer informatie? K


VRIESWIJK KRAANVERHUUR

De landbouw was het belangrijkste werkgebied van broers Sybe en piet Vrieswijk toen zij in Holwerd op 15 december 1954 de Firma gebroeders Vrieswijk oprichtte. Met hun greppelfrees trokken zij greppels door de landerijen in noordoost Fryslân. in 1955 kwam daar een grondfrees en loofklapper voor het aardappelloof bij. Maar het was niet voldoende om de continuïteit in het werk te waarborgen, dus werd een jaar later de eerste kraan aangeschaft waarmee alle voorkomende grondwerkzaamheden konden worden uitgevoerd. een schot in de roos, zo blijkt 60 jaar later. De landbouw is al lang niet meer het belangrijkste werkterrein van het bedrijf dat nu onder de naam Vrieswijk kraanverhuur opereert en vestigingen heeft in Surhuisterveen en Oosterwolde, legt de huidige directeur/eigenaar pieter klaas Vrieswijk uit. “Dagelijks zijn er

VOlg OF nu OOk Via

en

nu machinisten van ons met kranen van 35 tot en met 100 ton onderweg naar klussen en beschikken we over rups- en mobiele graafmachines, een roterende verreiker en een rupstelescoop hoogwerker.”

brede inZeTbaarheid Het bedrijf is actief in de weg- en waterbouw, de industrie, de bouwsector en het grondverzet. juist in deze economisch lastige tijden is die brede inzetbaarheid van groot belang, benadrukt Vrieswijk. “we zijn niet afhankelijk van één sector en dat maakt je als bedrijf minder kwetsbaar. Bovendien is het natuurlijk behoorlijk specialistisch werk wat wij doen. er zijn niet zo veel bedrijven in nederland die het materieel en de deskundigheid in huis hebben om zware hijs- en takelen graafklussen te verrichten. we zijn actief in het hele land en zelfs in het buitenland, zoals recent in het Duitse

. k i j k O p w w w . O F. n l .

Brake. Daar hebben we grondwerk gedaan voor het vervangen van afwateringsleidingen.”

eXTra WerK De zware storm van begin november heeft het bedrijf veel extra werk opgeleverd. Vrieswijk: “al ons materiaal is ingezet bij de herstel- en opruimwerkzaamheden.” Het zijn calamiteiten die vaak bijzondere opdrachten opleveren. Dat zijn de krenten in de pap, vindt Vrieswijk. “we werden dit keer ingeschakeld bij een grote huiftrailer die was omgewaaid. Die moest weer op zijn wielen gezet worden, maar wel zo dat er geen verdere vervolgschade zou ontstaan. Dan is het dus vooraf heel goed uitdenken hoe we dat aanpakken, want echt veel houvast heb je niet aan zo’n gevaarte. uiteindelijk hebben we twee kranen ingezet en het trailer zonder schade weer rechtop gezet. Daar zijn we dan best trots op.”

37

PieTer KlaaS vrieSWiJK Samen met zijn broer Sybe eigenaar/directeur van Vrieswijk Kraanverhuur. Geboren 28 augustus 1969 in Holwerd. Burgerlijke staat Gehuwd, 3 kinderen. Opleiding Na de MTS weg- en waterbouw en het behalen van zijn aannemerspapieren heeft hij 15 jaar gewerkt bij een wegenbouwbedrijf. In 2004 is hij toegetreden tot het familiebedrijf. Hobby’s Spinning, voetbal en recreatief wielrennen.

OF 2013-10


38

OF 2013-10


A RE M G T I EKEENL T E S M A L L I N G E R L A N D

in geSpRek MeT WeTHOUDeR TIeS ZWeeRS

De vaart erin

Vier jaar geleden trad Ties Zweers aan als wethouder in Smallingerland. In zijn portefeuille heeft hij zowel economische als sociale zaken: “Dat is een bewuste keuze, die twee zaken hebben direct met elkaar te maken. Een goedlopende, concurrerende noordelijke economie, daar wil ik aan bijdragen en daar maak ik mij hard voor.”

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

39

OF 2013-10


Franke de Jong Skierstins 5 9269 VN Feanwalden t: 0511-472726 m: 06-30697161 info@mkfeanwalden.nl Montage en klus bedrijf Feanwalden kan u de volgende producten leveren en monteren; Stalinrichting merk GEA Royal de Boer (mestschuiven, roeders en mestmixers) Ventilatiedoek merk Gaelebreker Dual waterbedden Maar ook voor renovatie van uw stal bent u bij ons aan het goede adres; Onderhoud mestschuiven Storten beton muur onder voerhek Coaten van uw voergang Hebt u plannen omtrent verbouwing, nieuwbouw of renovatie neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een concurrerende offerte.

Training Centrum APOLLOWEG 1G

LEEUWARDEN

058 3020013

COMPUTER F O T O G R A F I E KANTOOR en T A A L O P L E I D I N G E N • INSTAPPEN OP IEDER NIVEAU • FLEXIBELE LESTIJDEN • ALTIJD PROFESSIONELE ONDERSTEUNING

W W W. T R A I N I N G C E N T R U M L E E U WA R D E N . N L


GEMEENTE SMALLINGERLAND

U bent altijd gegrepen geweest door de politiek. Heeft u dat ook van huis uit meegekregen? Ik kom uit een CDA-nest, voorheen een AR-nest, het is mij met de paplepel ingegoten. ‘Je loopt niet alleen voor je eigen plezier rond in deze wereld, je hebt ook een verantwoordelijkheid voor je omgeving’, dat is mij altijd bijgebracht. Voorheen ben ik in deze gemeente ook fractievoorzitter van het CDA geweest. Dat ging niet meer samen toen ik werkzaam werd als gemeentesecretaris voor een buurgemeente. Totdat ik gevraagd werd voor deze functie. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik ben bestuurder in hart en nieren en wilde er graag mijn professie van maken.

En hoe draait de economie momenteel in Smallingerland? De gemeente was enkele jaren geleden goed voor 30.000 werkplekken. Maar ook hier eist de recessie zijn tol: de afgelopen jaren is dat aantal teruggelopen. We merken het ook aan onze bedrijventerreinen, de verkoop van kavels stagneert. De werkloosheid schommelt momenteel rond de 12 en 13 %, dat is hoger dan het Friese gemiddelde. Dat komt doordat onze economie voor een belangrijk deel steunt op relatief kwetsbare sectoren zoals de bouw, logistiek en de groothandel. Dat zijn de hoeken waar de klappen vallen. Maar uit onderzoek blijkt dat we hier in Smallingerland de neergang van de economie weliswaar snel voelen, maar dat ook de opleving sneller voelbaar zal zijn.

Waar liggen de kansen? Er liggen hier heel veel kansen. We zijn trots op onze industrie, we zijn dóeners en trots op onze traditie. Neem zo’n bedrijf als de Schuil Duimstokkenfabriek, wanneer je de werven niet meerekent is het onze oudste fabriek. Met een prachtig product bespeelt het bedrijf de

VOlg OF nu OOk Via

en

internationale markt. En dan hebben we Philips: een bedrijf dat natuurlijk goud waard is voor onze gemeente en deel uit maakt van het Innovatiecluster (zie ook pag 43, red.): 8 internationaal opererende hightechbedrijven die samen jaarlijks 100 miljoen euro private middelen investeren in research & development.

U heeft zowel economische als sociale zaken in uw portefeuille, met het achterliggende idee om beide beleidsterreinen beter op elkaar te laten aansluiten. Werkt dat ook? Makkelijk is het niet, het is een kwestie van een lange adem. Het zijn van oudsher natuurlijk twee aparte eilanden. Daartussen moet je bruggen bouwen, die urgentie is er. We moeten ervoor zorgen dat arbeidsaanbod en bedrijfsleven beter op elkaar afgestemd raken. Meer mensen aan het werk betekent ook minder mensen in de kaartenbak. Het mes moet aan twee kanten snijden.

Actueel voor dat beleid is het tot elkaar brengen van overheid, onderwijs en ondernemers. Dat klopt, en we hebben hier als gemeente fors in geïnvesteerd de afgelopen periode. Maar ook buiten de muren van het gemeentehuis speelt het fenomeen van die verschillende eilanden. Vergelijk het maar met mammoettankers die hun eigen koers varen: bijsturen is niet zo eenvoudig. We roepen al jaren dat onderwijs, overheid en ondernemers elkaar moeten opzoeken. Maar we zijn allemaal geneigd ons te verschansen achter onze eigen muren. Tenminste zo lang het goed gaat. Het gaat mis als werkgevers merken dat ze geen geschikt personeel meer kunnen vinden, als onderwijsinstellingen merken dat afgestudeerde jongeren niet meer terecht kunnen op de arbeidsmarkt.

. k i j k O p w w w . O F. n l .

Lukt het in Smallingerland om die partijen bij elkaar te brengen? We boeken belangrijke vooruitgang. Zowel bedrijven als onderwijsinstellingen hebben hun deuren wijd opengezet. We hebben afgelopen jaren sterk ingezet op techniek. Onze hightechbedrijven die deel uitmaken van het Innovatiecluster hebben behoefte aan kenniswerkers. Dat bewustzijn is bij onze onderwijsinstellingen nu ook echt gaan leven. Ingenieurs staan voor de klas om voorlichting te geven, we hebben een speciaal programma voor de basisscholen om techniek onder de aandacht te brengen. Studenten kunnen stage lopen bij bedrijven van het Innovatiecluster. Dat kan bij één bedrijf maar het is ook mogelijk om in bepaalde periode bij verschillende bedrijven stage te lopen. Middels een uitvinderswedstrijd hebben we studenten van de noordelijke HBO’s en WO's uitgedaagd om een innovatieve oplossing te bedenken om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. Vanwege het grote succes van deze wedstrijd wordt in 2014 dit evenement opnieuw gehouden. Het mooie is dat je merkt dat het echt gaat leven. Dat zal zich op een dag gaan uitbetalen.

vlak van 21.000 vierkante meter, er kunnen hier straks ook grotere winkels terecht. Je hoeft niet meer naar Groningen of Leeuwarden voor de Mediamarkt. Tel daarbij op Schouwburg de Lawei, die heel goed bekend staat en die een complete facelift krijgt en wordt verbouwd om aan de nieuwste eisen te voldoen. We creëren in Smallingerland een omgeving waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren.”

Een stadskern met meer voorzieningen en gezelligheid, Drachten heeft zich met een evenement als Simmerdeis inmiddels op de kaart gezet. Ziet u ook kansen op het gebied van toerisme en recreatie? Ja, natuurlijk! We hebben hier alles: bossen, water, in Drachten hebben we twee prachtige passantenhavens. Momenteel werken we aan een upgrade van het waterfront in Oudega, er komen meer voorzieningen aan het water. Daar geldt wat feitelijk voor heel Smallingerland geldt: alle ingrediënten zijn aanwezig, we werken er heel hard aan en durven te investeren. Ik ben ervan overtuigd dat we hier de vruchten van gaan plukken.

Er wordt inmiddels op alle fronten flink aan de weg getimmerd in Smallingerland. De schop is de grond in gegaan; er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de Drachtstervaart (realisatie gepland in 2015) en het nieuwe woon- en winkelcentrum Raadhuisplein begint steeds meer vorm te krijgen. Drachten krijgt momenteel een facelift. We zijn heel erg blij dat de vaart er nu echt in zit. En ook dat heeft een link met het scheppen van een goed economisch klimaat. We brengen het water terug in het hart van Drachten, dat zal een impuls geven aan de horeca. Het Raadhuisplein krijgt een winkelopper-

41

TieS ZWeerS Wethouder Smallingerland Werk en Inkomen, Economische zaken, Recreatie en Toerisme, Drachtster Vaart (Moleneind), Plattelandsontwikkeling.

OF 2013-10


Nu ook online bestellen! Juist nĂş kunnen de meeste ondernemers wel wat hulp gebruiken. Wij geven graag vrijblijvend advies om ook in deze economisch roerige tijden uw omzet te verhogen.

folies - dozen - tapes - verpakkingsmachines Learmole 18, Workum T. 0515-755201 M. info@mbvisions.nl

www.ellepack.nl info@ellepack.nl | 058 2163611

privacy

voor presteren in volstrekte rust en

Zoekt u een exclusieve zakenlocatie? Kom dan naar de Pollepleats in het weidse Friese merenland. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via onze eigen oprijlaan. Uw garantie voor absolute rust en privacy. De Kat 20 | 8616 LB Westhem (Fryslan) | www.pollepleats.nl

ruimte voor vergaderen


GEMEENTE SMALLINGERLAND

Hightechzone Acht internationale hightechbedrijven uit Drachten hebben zich verenigd in het Innovatiecluster Drachten. Op noordelijke schaal zijn zij verantwoordelijk voor voor 40% van de private investeringen in research and development en gezamenlijk investeren zij daarin jaarlijks 100 miljoen euro. Een van die bedrijven is Neopost Technologies, gespecialiseerd in geavanceerde postkameroplossingen, verpakkingsmachines voor de e-fulfilmentindustie en dochter van de beursgenoteerde Neopost Group waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Parijs. OF sprak met Piet Fellinger, purchasing director bij Neopost, over de ambities van het Innovatiecluster. Wat is het belang van het Innovatiecluster Drachten? We hebben onze krachten gebundeld om onze innovatie-, productieen concurrentiekracht te versterken. Dat doen we door kennis te delen middels zogenoemde kenniskringen die dwars door alle bedrijven heenlopen. Het idee dat je eigen kennis moet afschermen is verleden tijd. Openheid en innovatie zijn de sleutelwoorden. We kunnen van elkaar leren, elkaar helpen. Dat hoeft niet per se ten behoeve van je eigen bedrijf te zijn. Er kunnen nieuwe producten, zelfs nieuwe bedrijven uit voortkomen. Samen ben je meer dan de som der delen, we willen een high tech ecosysteem creëren waarin innovatie kan groeien.

Heeft deze manier van kennis delen al vruchten afgeworpen? Een aantal jaren geleden hebben we getracht de eerste stappen te zetten voor deze samenwerking, maar 1,5 jaar geleden nam het echt serieuze vormen aan. Dat is nog een relatief korte periode. En ja, we merken het

VOlg OF nu OOk Via

en

op de werkvloer. In het begin moet je de onderlinge contacten aanmoedigen: inmiddels zoeken kenniswerkers elkaar op eigen initiatief op. Er ontstaat een sfeer die ruimte biedt voor kruisbestuivingen, en dat heb je nodig.

Enkele jaren geleden zijn jullie al gestart, waarom duurde het nog zo lang voor er echt actie kwam? Dat heeft met urgentie te maken. Het werd steeds moeilijker om aan technisch opgeleid personeel te komen. Om dat probleem op te lossen kun je het beste gezamenlijk optrekken. Dat doen we door wat wij noemen te ‘boeien en binden’. Als Innovatiecluster zoeken wij de onderwijsinstellingen op, zowel het basisonderwijs als vervolg- en hoger/universitair onderwijs. Jongeren die hier stage willen lopen zijn van harte welkom. Ze maken kennis met onze bedrijven en de diverse terreinen waarop we ons begeven. En het werkt: de instroom bij de technische opleidingen groeit behoorlijk. Punt is wel dat we nog een aantal jaren moeten wachten voordat deze mensen echt bij ons

. k i j k O p w w w . O F. n l .

PieT fellinger

kunnen komen werken. Maar we zijn heel blij met deze ommekeer. Verder is het noodzakelijk dat we de huidige uitstroom kunnen behouden voor het Noorden. Iedereen kent de hightechzone van Eindhoven, die van Twente zit in de lift. Maar high tech in Drachten: dat zegt de gemiddelde Nederlander helemaal niets. We zullen er hard aan trekken om ook naar buiten toe een eigen gezicht te krijgen. We willen Smallingerland als hightechregio op de kaart zetten. Daarin wordt fors geïnvesteerd (zie kader, red.). Daarnaast lopen er al volop lijnen met Eindhoven, Delft en Twente, ook dat zijn geen gesloten communities maar open ecosystemen die elkaar op termijn zullen versterken. Hier in het noorden willen wij als hightechzone meer massa krijgen, doorgroeien. Doel is om het aantal bedrijven de komende 2 jaar te laten groeien met vier bedrijven. Onze ambitie is om van Drachten de as van een noordelijk vliegwiel te maken als aanjager van innovatie.

43

Purchasing Director bij Neopost. Geboren 24 februari 1956 in Ede. Studie Elektrotechniek. Loopbaan Supply Chain functies bij diverse bedrijven waaronder GTI(Cofely), Yokogawa, CMG (Logica). Hobby’s Hardlopen, ATB en Drachtster Skûtsje.

inveSTeringen in heT innovaTieclUSTer Norma IMS, BD Kiestra, Irmato, Neopost Technologies, Philips Consumer Lifestyle, SMST, Variass en Whisperpower zijn de acht bedrijven die zich 1,5 jaar geleden verenigden in het Innovatiecluster Drachten. Op noordelijke schaal zijn zij verantwoordelijk voor 40% van de private investeringen in research and development. De gemeente Smallingerland, de Provincie en de bedrijven van het Innovatiecluster investeren tot 2020 gezamenlijk 32 miljoen euro (50% overheid en 50% Innovatiecluster) in het cluster. Speerpunten zijn: het aantrekken en behouden van technisch personeel, regiopromotie en kennisuitwisseling. Zie ook: www.icdrachten.nl

OF 2013-10


AAN DE STAMPPOT MET TEAM COMMUNICATIE

‘Teamwork is alles’

W

anneer je de website van TEAM communicatie bezoekt hoef je geen scherp oog te hebben om te zien waar ze zich mee onderscheiden. Op de homepage knallen diverse foto’s van het communicatiebureau je tegemoet. De foto’s zijn genomen tijdens een recent bedrijfsuitje naar Parijs. Wat opvalt: alleen teamfoto’s, geen enkel individueel portret. En daarmee is al veel over de essentie van TEAM gezegd. Maar toch nog niet álles. OF zocht de communicatieprofessionals op in hun gezellige pand aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Een goede timing, want men was druk bezig het pand in kerststemming te brengen en vanuit de keuken geurde de stamppot. Een gesprek over teamgeest en ‘co-creatie plus’. “Onze core business is het ontwikkelen van communicatiestrategieën en van daaruit het ontwikkelen van creatieve concepten”, aldus mede-eigenaar Godert Libert, terwijl hij een slinger over de takken van de kerstboom

44

drapeert. “Maar misschien moet je dat wel helemaal niet opschrijven. Misschien moet ik gewoon zeggen dat onze echte kernactiviteit ‘samenwerken’ is. Want teamwork is alles. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, maar bij

OF 2013-10

TEAM communicatie zit dat echt in ons DNA. En we doen er ook veel aan om dat verder te ontwikkelen.”


TA ER AT M I K ECLO M M U N I C A T I E

Collega Maurice van der Werf, vormgever en ongekroond ‘hoofd Personeelsvereniging’, vult aan: “Wij geloven er heilig in dat je als team meer kunt bereiken dan individueel. Ons weekendje Parijs was daarom niet alleen leuk en gezellig, maar ook heel nuttig en leerzaam. Je trekt enkele dagen heel nauw met elkaar op, bekijkt samen nieuwe winkelconcepten (TEAM heeft onder andere het ontwikkelen van retailconcepten als specialisme, red.), bespreekt alles wat je ziet en maakt tussendoor veel lol. Ook leer je elkaar nog veel beter kennen, door zo intensief met elkaar op te trekken.”

RELATIES Het bureau bestaat nu drie jaar en is sterk in strategie en creatieve concepten. Met die kennis en ervaring werkt TEAM aan het bouwen van merken en aan het ontwikkelen van tal van concepten voor retailers. Bekende relaties van het bureau zijn onder andere Koga, Univé, Bentacera, Jorritsma Bouw en Veilig Verkeer Nederland. Ook befaamde retailmerken als Albert Heijn Jumbo, C1000 en MultiVlaai sieren het portfolio. “We spreken zelf liever over ‘relaties’ dan over klanten”, zo legt mede-eigenaar Marja Bron uit. “Dat heeft met onze filosofie te maken. Zoals onze naam al laat zien: wij geloven in de

V o l g O F n u oo k v i a

en

kracht van een team. Dat gaat bij ons heel ver. Dat zijn niet alleen de zeven professionals van TEAM zelf , maar ook onze relaties, die vanuit hun positie natuurlijk ook veel kennis en een schat aan ervaring hebben. Wij willen echt samen met hen optrekken, samen uitdagingen aangaan, samen tijd investeren.” Godert Libert, aanvullend: “We willen ons niet afzetten tegen wie dan ook, maar ik ben wel van mening dat we daarin onderscheidend zijn. Veel bureaus hebben het tegenwoordig over ‘co-creatie’. Dat veronderstelt dan dat men gebroederlijk met de klant optrekt. Vaak beperkt zich dat echter tot planvorming. Bij ons gaat dat stukken verder. We investeren intensief in ons team, maar ook in de relatie met opdrachtgevers. We willen weten wie ze zijn; hun persoonlijkheid, waar ze mee zitten, welke dromen en ambities ze hebben. Alleen dan kun je goed meedenken en ze verrassen. Als het goed zit, ontstaat er dan vanzelf een situatie van wederkerigheid. Dan willen ze ook óns leren kennen. En dan vinden ze het leuk om bij ons op bezoek te komen, om méé te werken. Dat komt bij ons echt regelmatig voor; dat een relatie samen met een van onze collega’s achter de computer zit om de puntjes op de i te zetten. Kijk, dat vinden wij een heerlijke manier van werken.”

. K i j k o p w w w . of . n l .

KOGA

WOUTER JAGER “KOGA is een zeer sterk merk gericht op gepassioneerde fietsers. We weten goed wat die doelgroep wil en ontwikkelen daar schitterende fietsen voor. Dat kunnen we heel goed zelf. Maar een bepaalde boodschap goed overbrengen of nuances aanbrengen in grafische uitingen vraagt om expertise. TEAM biedt dit en voegt bovendien de nodige creativiteit toe. Ze denken mee en spreken onze taal; de taal van “the Quality People in Cycling.”

45

OF 2013-10


(Op de foto v.l.n.r. : Lammert Wijnsma, Marja Bron, Godert Libert, Ilse Landstra, Pieter Zijlstra, Maurice van der Werf, Martin van der Meulen)

4 36

FOE FB R2 U0 A 1 3R-I 1 20 0 1 3


TA ER AT M I K ECLO M M U N I C A T I E

JORRITSMA BOUW

ALBERT HEIJN DOKKUM

HANS JORRITSMA

NANNE VAN DER SCHAAF

“Jorritsma Bouw, De bouw meester in absolute TeamGeest met TEAM.”

“Door intensieve samenwerking voel ik me (bijna) onderdeel van TEAM. Samen hebben we mooie retailacties ontwikkeld waar over gesproken wordt.”

VEILIG VERKEER NEDERLAND

BENTACERA

ONDERNEMERSCHAP Maurice Van der Werf: “Het primaire contact tussen opdrachtgever en TEAM loopt vaak via onze communicatiemanagers. We denken hier echter niet in functies. Het gaat er om dat iedereen op basis van gelijkwaardigheid naar een zelfde doel toe werkt. En dus worden al heel snel directe lijntjes gelegd met bijvoorbeeld de vormgevers. Als vormgever kan ik er over meepraten hoe fijn zo’n direct contact met de opdrachtgever is. Je hoort en voelt veel directer wat de wensen zijn. De effectiviteit van alles wat we gezamenlijk bedenken neemt daarmee natuurlijk aanzienlijk toe.” Marja Bron hoort het instemmend aan en zegt: “Ik denk bovendien dat het heel erg van deze tijd is. Status en opsmuk zijn onbelangrijk geworden. Door de toename van direct contact zijn elementen als empathie en passie belangrijker dan ooit. Dat betekent dat klanten relaties zijn geworden, waar je erg bij betrokken bent. En als er een campagne van start gaat leven we intens mee. Dat gaat verder dan alleen concept, creatie en uitwerking. Wij voegen daar een plus aan toe, door met opdrachtgevers gedreven teams te vormen. Zo ontstaat écht gedeeld ondernemerschap.”

JOHAN DIKS

LESMOND PRINSEN “TEAM werkt transparant en betrok ons vanaf de eerste stap bij hun werkwijze. TEAM verraste ons positief met de vertaling naar het creatieve concept.”

“Met enthousiasme, creativiteit en inzet geeft TEAM vorm aan onze in- en externe publiciteitscampagne. Het ‘goede gevoel’ onder collega’s is groot, we hebben er een collega bij.”

Gestart: 2011 Aantal medewerkers: 7 Sterk in: het bouwen van merken en merkactivatie en het ontwikkelen van retailconcepten

Teamwork

makes the dream work V o l g O F n u oo k v i a

en

. K i j k o p w w w . of . n l .

47

OF 2013-10


1

3

4

2

5

Foto's: Joachim de Ruijter

6

Gemist? Voor wie het allemaal heeft gemist: in november vond de eerste editie plaats van de beurs ‘Harlingen Business Exposure.’ Een initiatief dat werd genomen door een groep Harlinger ondernemers, met name op en om bedrijventerrein Oostpoort. Na enkele maanden van keihard werken hadden

48

ze het voor elkaar: bijna zestig deelnemers in een beregezellig ingerichte Empatec-hal. Die overigens gratis ter beschikking werd gesteld. Ex-staatssecretaris Joop Atsma - die u in eerder in OF al eens als noeste bedwinger van de Alped’Huez kon bewonderen was bereid om het startsignaal te

OF 2013-10

geven. Hij huldigde de initiatiefnemers: “Er zijn veel plaatsen waar men door de terugvallende economie dit soort evenementen juist laat krimpen. Jullie starten gewoon iets nieuws. Harlingen is daarmee een voorbeeld voor anderen.”

Op de foto’s: 1 Opening wethouder Maria le Roy, Joop Atsma en Bram Visser 2 Stand Willem Barentsz 3 Stand Boerderijstroom 4 Stand Harlinger Skûsje 5 Stand Steemar 6 Stand VSMP


Grüße!

Een beetje meeveren met de seizoenen? Daar draaien we bij OF onze hand niet voor om. In de vorige OF wist GESPOT al te melden dat Ron Postma en vriendin Tamara Zwaan van Tirol Events al naar de sneeuw waren vertrokken. Dit alles ter voorbereiding op de befaamde skitest trips, waar ieder jaar in november menig ondernemer met ski-koorts aan meedoet. En tja, de plaatjes spreken voor zich. De kiekjes die onze OF-reporter sneeuwzaken maakte zijn genomen in Sölden. Op foto 4 treffen we overigens ondernemers Peter v/d Wal en Adre Tadema. Van der Wal (links) is van Dutch Beans, de koffieleverancier voor de Nederlandse horeca (citaat Linked in: ‘Het mag toch niet zo zijn dat de consument thuis betere koffie heeft dan in de horeca?’). Tadema is makelaar te Harlingen. Grüsse!

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

49

OF 2013-10


GRANDE FINALE! De bedrijven MAS Outreach, WINI communicatie en de Blokhuispoort waren er al vanaf februari druk mee bezig. En wie niet eigenlijk, want de Friese ondernemers hebben heel wat medestanders weten te mobiliseren voor hun veilingen in de Blokhuispoort Leeuwarden. Sinds de 'Grande finale' op 6 december jl is ook de opbrengst bekend: de diverse veilingen, als ook 'de fooi van CafĂŠ de Bak' en het 'Serious Request broodje' van het cafĂŠ heeft in 2013 in totaal 35.056,21 euro opgebracht voor Serious Request. Veilingmeesters, De Gebroeders Anker, leidden de veiling weer op spectaculaire wijze. Lees voor meer achtergrond het originele bericht, met schitterende foto's van Ruben van Vliet, op https://www.facebook.com/OndernemendFrieslandMedia

50

OF 2013-10


VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

51

OF 2013-10


GRATIS WORKSHOPS, EXCLUSIEF VOOR U EN UW WERKNEMERS Met onze Sterk Te Werk workshops gaan uw werknemers opgewekt aan het werk. Uw werknemers zijn belangrijk voor u. Het is dan ook goed dat zij zich lichamelijk en mentaal fit voelen. Dat is goed voor hen en voor u. Daarom biedt De Friesland nu een gratis, maar waardevolle extra service bij de collectieve zorgverzekering: de workshops van Sterk Te Werk. Die zijn exclusief voor uw werknemers èn voor u. Sterk Te Werk is een uniek middel waarmee we bedrijven helpen met een effectief preventiebeleid. We hebben bovendien nog: de zeer voordelige collectieve basisverzekering èn 10,5% korting op de aanvullende verzekering, AV Werk. Gun uw werknemers dat voordeel. Ga ook Sterk Te Werk, ga naar www.defriesland.nl/sterktewerk.


W W W . O F. N L

HYPeraCTieF!

Voorlopig vindt u hier nog extra nieuws. Hier plaatsen we dikwijls artikelen die ook in het magazine zijn verschenen.

Het is honderden ondernemers al opgevallen, maar de website van Ondernemend Friesland (www.of.nl) is geheel vernieuwd. Doel van deze aanpassingen is een portaal realiseren dat meer dan ooit samenvloeit met de social media-kanalen van OF, zoals Facebook en Twitter. een noodzakelijke ingreep omdat met name het twitter-account van OF (@ OF_nl) inmiddels door bijna 3.000 ondernemers en bestuurders wordt gevolgd. ‘Dat betekent dat nieuwtjes die wij plaatsen of retweeten als een lopend vuurtje door Friesland gaan”, aldus hoofdredacteur Menno Bakker. “Door zowel ons Twitter-nieuws als ook ons Facebook-nieuws pontificaal op het portaal www.of.nl te laten zien is de bezoeker altijd helemaal bij met nieuws en kan hij of zij er ook op reageren.” een korte rondleiding van boven naar beneden:

Specialisten, columnisten, doordenkers en buitenbeentjes publiceren hier regelmatig hun columns. Hier bladert u gewoon online door de laatste editie van de papieren OF Magazine. Mooi wanneer de postbode zich eens heeft verslapen! Hou dit in de gaten. Ondernemend Friesland TV is onze slapende reus, waarvan wij nu al weten dat hij in 2014 wakker wordt. Zelf ludieke filmpjes over uw bedrijf of uw bedrijfuitje? Stuur uw filmpjes via we Transfer op naar tv@of.nl Spelregels: niet langer dan twee minuten. Duidelijk de afzender vemelden. plaatsing niet gegarandeerd, maar wel zeer kansrijk. en door uw filmpje op te sturen geeft de redactie het vertrouwen om desgewenst opnieuw te monteren, muziek toe te voegen of in te korten. Maar ja, dan ben je dus wel op Ondernemend Friesland TV.

Tweets en retweets vormen de bulk van al het nieuws. Heet van de naald, 24 uur per da. Tevolgen via www.of.nl of @OF_nl Facebooknieuws: iedere nieuwe post op de Facebook-nieuwspagina van OF wordt integraal geplaatst op het portaal. Ondernemers opgelet: wie zijn bedrijf of zaak met regelmatig in het nieuws wil brengen doet er goed aan de Facebook-pagina van Of even te ‘liken’. Hierdoor krijgt de redactie de nieuwtjes van uw bedrijf sneller op het netvlies, wanneer u via Facebook publiceert. pas op! er zijn piraatjes die soms onder dezelfde naam stoere dingejtes willen doen. De enige echte officiële OF-pagina herken je aan het rood-witte OFlogo. kijk op https://www.facebook. com/OndernemendFrieslandMedia Zelf nog geen Facebookpagina? geen probleem. Maak er een! Of mail uw berichten gewoon naar nieuwsberichten@of.nl

VOlg OF nu OOk Via

en

De rubriek laten we hier nog even. als een relikwie uit het verleden. kijk voor het echte hete nieuws over society in Friesland op https:// www.facebook.com/OndernemendFrieslandMedia De gemakkelijkste weg: volg OF, dan volgen wij u!

. k i j k O p w w w . O F. n l .

53

OF 2013-10


Produksjewei 3, 8501 XD Joure Tel. 0513 43 13 62

Voor al uw standaard & speciaal timmerwerk!!! info@timmerfabriekdrijfhout.nl www.timmerfabriekdrijfhout.nl

BOUWBEDRIJF HOLWERDA V.O.F. OOSTERNIJKERK

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD KOZIJNEN & BOUWMATERIALEN TEKENWERK 't Oogh 6 - 9137 SL - Oosternijkerk Tel. 0519 - 24 13 16 www.bouwbedrijfholwerdabv bouwbedrijfholwerdabv@hetnet.nl

Nieuwbouw, Onderhoud & Refit. Motoren, Scheepsinstallatie & Elektra. Navigatieapparatuur & Vuilwatersystemen. Hybridesystemen & Polyester reparaties. Poetsen, Antifouling etc.

www.jachtservicezuiderbaan.nl info@jachtservicezuiderbaan.nl

Vuurtorenweg 21 8531 HJ Lemmer Tel. 06-226 638 16


AANGENAAM!

Nieuwe OF COrreSPONDeNTeN!

Transparantie en eerlijkheid. Dat waren de woorden van 2013. En die blijven nog wel even hot. OF’s voorspelling voor 2014: daar komen pluriformiteit, creativiteit en authenticiteit bij! Die woorden komen overigens niet uit de lucht vallen. Ze borrelden de afgelopen jaren langzaam naar boven. Bij OF weten we al heel lang dat lezers vooral pure verhalen willen lezen. Verhalen die inspireren. Het OF-team werkt daar iedere dag aan. Maar het kan altijd beter. En dus zochten we samenwerking met insiders, outsiders, bedrijven en buitenlui. Behept met een onafhankelijke geest en een vlotte pen. Aan de poort van het nieuwe jaar stellen we ze aan u voor: de OF-correspondenten. Maar voordat we dat doen zoomen we nog even wat verder in op het hoe en waarom. Het heeft in feite alles te maken met de reputaties van ondernemers, managers en bestuurders, aldus hoofdredacteur Menno Bakker. “Heel veel mensen beseffen wel dat je zichtbaar moet zijn. Dat het je zaak niet vooruit helpt door bescheiden in de coulissen af te wachten. Bij OF willen we niet alleen een uniek pakket kanalen bieden waarop je jezelf zichtbaar kunt maken;we willen ook meehelpen om de juiste boodschap op de juiste

VOlg OF nu OOk Via

en

manier naar buiten te brengen. Daar hoort echter bij dat je ook zélf fris blijft, een scherpe blik houdt en creatieve dingen uitprobeert. Bovendien vinden wij dat je als regionaal ondernemersportaal overal je voelsprieten uit moet hebben. Dat zijn twee redenen waarom we het zo leuk en belangrijk vinden dat we zo’n sterk team met correspondenten aan de OF-redactie hebben kunnen toevoegen.” De nieuwe correspondenten van OF worden op de volgende pagina’s aan de lezer voorgesteld.

. k i j k O p w w w . O F. n l .

Het zijn Friso Visser, geert kuurstra en Sanne plantinga van de Online Mediakoffer, klaas van leggelo en

het de ‘heeren’ Hein de graaf en gerko van Beek en.

geZochT: correSPondenT heerenveen! Ter uitbreiding ons nieuwsnetwerk komt de redactie van OF graag in aanraking met een correspondent (m/v) Heerenveen. wij zoeken iemand die 1. Schrijven geen straf vindt, 2. kort en bondig kan zijn. 3. Het leuk vindt om onregelmatig, (circa 1 of 2 nieuwtjes en foto’s per maand) vanuit het zakennetwerk Heerenveen kan aanleveren, zowel voor OF magazine als Ondernemend Friesland TV. profiel: een ondernemer (coach, consultant, freelancer) met belangstelling voor andere ondernemers en enthousiasme voor de OF-formule. Mail:tv@of.nl

55

OF 2013-10


Foto: Studio Chris10

Online Media Koffer reports for duty! Maak kennis met Friso Visser(28), Geert Kuurstra (24) en Sanne Plantinga(27). Vanaf januari 2014 sluiten deze overijverige ondernemers van Online Media Koffer zich aan bij Ondernemend Friesland. Het drietal zal met grote regelmaat redactionele bijdragen leveren. ‘Een beetje ludiek, hopelijk uniek, meestal sympathiek, soms wat excentriek, onbang voor kritiek maar altijd journalistiek’, aldus het team. “Met ons bedrijf Online Media koffer begeleiden we organisaties in hun online reis. je kunt ons dus gerust online reisleiders noemen”, aldus het drietal. “Reisleiders ontzorgen je tijdens een reis en dat is precies wat we doen, maar dan online.” De Online Media koffer

geeft advies over online strategieen. Ook geeft het team regelmatig trainingen en workshops op het gebied van online media. “Denk bijvoorbeeld aan een linkedintraining voor managers, of een Twitter-workshop voor hulpverleners. Daarnaast staan we zelf één

dag per week voor de klas met ons eigen lespakket (on)wijsheid”, aldus Visser. “we smeden niet alleen plannen, maar brengen deze ook tot uitvoering”, zo stelt plantinga, terwijl ze met een dienblad oliebollen rondgaat. “Op online-gebied doen

we veel. Van complete websites en webshops tot aan e-mailhandtekeningen en Facebookcampagnes. en voor een webtekst met karakter draaien we onze hand ook niet om.” www.onlinemediakoffer.nl

Wie iS friSo viSSer (28)?

Wie iS Sanne PlanTinga (27)?

Wie iS geerT KUUrSTra (24)?

Creatieve criticus + burgerjournalist. Dwarsdoor-de-box-denker. uiterst kritisch en naar eigen zeggen altijd eerlijk. “ik kan niet faken. neem de foto voor OF. Daar probeer ik een spontane glimlach te forceren. niet gelukt!” Hobby's: Muziek (covers en eigen werk). gaat voor Ondernemend Friesland schrijven over ‘ongeziene ondernemers’, ethiek, innovatie en nieuw ondernemerschap. @vrisofisser

Copywriter + woordgrappenmaker. Oftewel: ze schrijft. nieuwsbrieven, artikelen, webteksten, Facebook-berichtjes en brochureteksten. Hobby’s: ‘last van een interieur-versleutelverslaving’, Yoga, thee, vrouwentijdschriften, zingen, kadootjes inpakken. gaat voor Ondernemend Friesland persoonlijke verhalen optekenen uit het ondernemersleven. @sanneplantinga

webstrateeg. Bouwt met passie websites, webshops en tools. gestructureerd en nuchter. Hobby's: gezin (Friso en Sanne: “als een echte familieman komt hij op plekken waar wij stiekem van dromen: Disneyland parijs, de speeltuin en McDonald’s ballenbak en natuurlijk de apple store.”) gaat voor Ondernemend Friesland zijn best doen om de bijdragen van Sanne en Friso te kanaliseren. @geerkuurstra

56

OF 2013-10


AR A TNIGK EE N L AAM!

DE GRAAF ENDE VAN BEEK MISSION STATEMENT:

tief dat zich De Graaf Ende Van Beek is een nieuw opgericht collec

Wie ZiJn de graaf ‘ende’ van beeK?

creatief/ ten doel stelt licht ontregelende of humoreuze danwel

hein de graaf Beeldend kunstenaar en fotograaf (Eindhoven, 1956). Opleiding Vredeman de Vries Leeuwarden, Minerva - Groningen, Ateliers. Atelier Bagijnestraat, Leeuwarden. Werk Fotografie, film en objecten. Ontwerper en bouwer van maquettes (voor architecten), stands, exposities. Oprichter (samen met Kees ’t Hart) van de Stichting Rousseau. “Mijn werk laat zich moeilijk definieren; fotografie, monumentaal, schilderen. Wat ik in handen krijg is van mij. Ik observeer, verzamel, orden, zet neer en commentarieer. De stad is mijn territorium; ik ben geboeid door dat wat is geweest, de geschiedenis van plekken, verwonder mij en geef daarop mijn commentaar.”

n. Dit alles om bij artistieke bijdragen aan dit maandblad te levere van ondernemend wijze van spreken 'de vouw uit de broek te halen' de luis in de Friesland. Wij ambieëren de spin in het web te zijn, de blaffende hond. pels, de aap uit de mouw, de kat uit de boom of Wij zijn immers gék op dieren. en vreugde Onze core business is de observatie. Verwondering van het zijn onze speerpunten. Het mooiste is: ook wij hebben onze gezamenlijke concert des levens geen program: het avontuur is tensprong, een opdracht. Het resultaat wellicht een mooie gedach verkeerd been of een kostbaar kleinood. geluk. Ons businessmodel: De maximalisatie van het levens

gerco van beeK Vormgever/illustrator/cartoonist. Opleiding Minerva. Werk Werkt als vormgever en ontwerper én als cartoonist van het Leeuwarder Cityblog Suksawat. Ook treft men hem wel aan met een rockabillygitaar om de schouders om het leven wat 'twang' te geven. Part-time rocker en levensgenietende criticaster, die graag uitdrukking geeft aan zijn liefde voor het 'kleine' of het 'onooglijke' en een hekel heeft aan dikdoenerij.

Hoogachtend,

De Graaf Ende Van Beek

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

57

OF 2013-10


jk i l n o o s per n e k k o r bet

k j i l n o o pers en k k o r t be

Flexspecialist in Drachten & Kollum DE PERSOONLIJKE AANPAK VAN @WORK PERSONEELSDIENSTEN

Rommie Woudstra startte ruim vijf jaar geleden met @WORK

werkzaamheden. Op deze manier behoudt het bedrijf de goede

Personeelsdiensten in Drachten. Al snel vervulde haar

medewerker, maar loopt geen risico dat deze werknemer moet

Flexspecialist in Drachten & Kollum DE PERSOONLIJKE AANPAK VAN @WORK PERSONEELSDIENSTEN

uitzendbureau een sterke rol in de regionale arbeidsmarkt.

worden doorbetaald in het geval hij geen werkzaamheden kan

“Onze persoonlijke benadering en ons hoge servicegehalte

verrichten. Dit scheelt enorm in de kosten.”

hebben geleid tot een enorm succes. Onze uitzendkrachten en opdrachtgevers werden onze ambassadeurs en dat zegt ook iets

“In Drachten hebben wij gekozen om ons te vestigen aan de

over onze werkwijze” zegt ze.

Kraaiheide in het kantorenpark en in Kollum hebben wij ons

Rommie Woudstra startte startte ruim vijfruim jaar geleden @WORK Rommie Woudstra vijf jaar met geleden met De in@WORK oktober Personeelsdiensten vorig jaar geopende vestiging Al in snel Kollum is in Drachten. vervulde Personeelsdiensten in Drachten. Al snel vervulde haar inmiddels groot succes. “Juist rol door onze persoonlijke haar een uitzendbureau een sterke in de regionale arbeidsuitzendbureau een sterke rol in de regionale arbeidsmarkt. markt.vinden “Onze wij persoonlijke benaderingom en dicht ons hoge servicebenadering het erg belangrijk bij onze “Onze persoonlijke benadering en ons hoge servicegehalte gehalte hebben geleid tot een enorm succes. Onze uitzendopdrachtgevers en uitzendkrachten te zitten. Onze no nonsense hebben geleid en totopdrachtgevers een enorm succes. Onze uitzendkrachten krachten werden onze ambassadeursen en werkwijze vraagt nou eenmaal om persoonlijk contact en daarom dat zegt ook iets over onze werkwijze” zegt ze. opdrachtgevers werden onze ambassadeurs en dat zegt ook iets zitten wij het liefst in de buurt” vervolgt Rommie haar uitleg. over onze werkwijze” zegt ze. VooralDein indeze economisch onzekere tijden hebben veelis inoktober vorig jaar geopende vestiging in heel Kollum middels behoefte een groot “Juist doorin onze persoonlijke ondernemers aansucces. een flexspecialist de buurt. “Wij De inbenadering oktober vorig geopende vestiging indicht Kollumonze is vindenjaar wij het erg belangrijk kunnen veel betekenen voor bedrijven die hun om flexibele bij schil opdrachtgevers en uitzendkrachten te zitten. Onze no noninmiddels een groot succes. “Juist door onze persoonlijke willen uitbreiden om op die manier flexibeler om te kunnen gaan sense werkwijze persoonlijk benadering vinden wijvraagt het nou erg eenmaal belangrijkomom dicht bijcontact onze met bijvoorbeeld afnemende drukte en daarom zitten wij het liefstof in weersgevoelige de buurt” vervolgt Rommie opdrachtgevers en uitzendkrachten te zitten. Onze no nonsense haar uitleg. Vooral in deze economisch onzekere tijden hebwerkwijze vraagt eenmaal ombehoefte persoonlijk en daaromin ben heel veelnou ondernemers aancontact een flexspecialist zittendewijbuurt. het liefst in de buurt” vervolgt voor Rommie haar uitleg. “Wij kunnen veel betekenen bedrijven die hun

kantoor aan de Voorstraat, midden in het centrum. Juist door werkzaamheden. deze manier behoudt het bedrijf de goede flexibele schil willenOp uitbreiden om op die manier flexibeler deze wijmet opvallend en uitstekend bereikbaar. Wij ommedewerker, telocaties kunnenzijn gaan bijvoorbeeld afnemende drukte of maar loopt geen risico dat deze werknemer moet richten ons voornamelijk op het MKB en opereren in allerlei weersgevoelige werkzaamheden. Op deze manier behoudt worden doorbetaald in het geval hij geen werkzaamheden kan het bedrijf de maarvoor loopt uitzendkrachten, geen risico dat branches. U goede kunt medewerker, bij ons terecht verrichten. Dit scheelt enorm in de kosten.” deze werknemer moet worden doorbetaald in het geval hij payrolling en werving en selectie”. geen werkzaamheden kan verrichten. Dit scheelt enorm in de kosten.” “In Drachten hebben wij gekozen om ons te vestigen aan de

Kraaiheide in het kantorenpark en in Kollum hebben wij ons

“In Drachten hebben wij gekozen om ons te vestigen aan de kantoor aan de Voorstraat, midden in het centrum. Juist door Kraaiheide in het kantorenpark en in Kollum hebben wij ons deze locaties zijn wij opvallend uitstekend bereikbaar. kantoor aan de Voorstraat, midden inenhet centrum. Juist door Wij deze locaties zijn wij opvallend en uitstekend bereikbaar. Wijallerlei richten ons voornamelijk op het MKB en opereren in richten ons voornamelijk het MKB en opereren in allerlei branches. U kunt bijopons terecht voor uitzendkrachten, branches. U kunt bij ons terecht voor uitzendkrachten, paypayrolling en werving en selectie”. rolling en werving en selectie”.

Vooral in deze economisch onzekere tijden hebben heel veel ondernemers behoefte aan een flexspecialist in de buurt. “Wij kunnen veel betekenen voor bedrijven die hun flexibele schil willen uitbreiden om op die manier flexibeler om te kunnen gaan met bijvoorbeeld afnemende drukte of weersgevoelige Kraaiheide 8 9202 PC Drachten Voorstraat 104a 9291 CN Kollum

0512 587999 0511 820282 ADVISEURS IN TELECOMMUNICATIE


AR A TNIGK EE N L AAM!

OF-CORReSpOnDenT klaaS Van leggelO:

‘Omarm de verandering en je hebt je handen vrij’ Onze vierde sidekick is Klaas van Leggelo (50) van KLAAS! Identity coaching en creatie. De bijdrage van deze strategisch-creatieve doordenker zal naar eigen zeggen ‘zo voorspelbaar zijn als de kleur van de tiende auto die je straks onderweg tegenkomt’. Van Leggelo: “Benieuwd waarmee ik jullie en mezelf ga verrassen. De onderwerpen ‘Ondernemen’ en ‘Friesland’ vormen in ieder geval het kader van mijn onregelmatige bijdragen aan OF. En wat daar binnen valt, is morgen vast weer anders dan vandaag.” “leven betekent veranderen en verandering maakt het leven interessant”, aldus klaas. “Voor organisaties en medewerkers zou dat net zo moeten zijn. Toch weet niet elk bedrijf dit even makkelijk te realiseren. Denk aan interne veranderingstrajecten, fusies of huisstijloperaties. wat communiceer je intern, wat vertel je de buitenwereld. ik adviseer en help bedrijven hun communicatie in lijn te krijgen met de organisatie die ze nú zijn of nóg meer willen zijn.” Van leggelo bedenkt merkconcep-

VOlg OF nu OOk Via

en

ten en merknamen volgens een eigen methode. “wie wil dat z’n ‘nieuwe’ bedrijf uiteindelijk wordt omarmd, moet de verandering eerst aangaan op het level van ‘waarden en overtuigingen’ die spelen bij de organisatie en de organisatiecultuur. wat hou je vast en laat je los om iets nieuws te kunnen aanpakken. Het liefst ga ik hiertoe in één of meerdere sessies met teams op een creatief-coachende manier aan de slag.

. k i j k O p w w w . O F. n l .

Om samen de nieuwe verbinding tussen ‘mens’ en ‘merk’ te vinden, te ervaren en te borgen.”

59

Wie iS KlaaS van leggelo?

“ik leef sinds kort aan de relativerende kant van de 50 en merk dat ik door de jaren heen veranderd ben, maar klaas de jongen ook nog in mij herken. Dus wie ik ben? ik ‘sla aan’ op creatie; strategie; communicatietrainer; vader; tekstdichter; m’n hond Morris. De laatste verandering die ik zelf heb meegemaakt? wat een timing, deze vraag van OF! want nu kun je me nog vinden op www.cyberklaas.nl, m’n nieuwe site vind je binnenkort op www.volgklaas.nl.”

OF 2013-10


Netwerk installatie / beheer Beveiliging Advies Reparaties / installaties Aanschaf hardware / software ITD Automatisering Elingsloane 23 9251 MN Bergum 0511- 840072 info@itd-automatisering.nl www.itd-automatisering.nl

Zoom 1 | 9231 DX Surhuisterveen | www.ibboerma.nl T 0512 34 25 73 F 0512 34 18 97 E info@ibboerma.nl Wat is KAAS? KAAS is een proces om een reorganisatie of verandering succesvol door te voeren binnen uw organisatie, met een grotere employability van uw werknemers tot gevolg. Het concept heeft zich afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal bewezen in diverse sectoren. Wilt u de smaak van KAAS ook proeven? Kom naar ĂŠĂŠn van onze bijeenkomsten georganiseerd door Lang Training & Consulting en Blanchard International.

INSTALLEREN MET HET OOG OP DE TOEKOMST

Eerstvolgende bijeenkomst Friesland: Donderdag 12 september 2013 Post Plaza Leeuwarden Ontvangst: 15:00 uur Start programma: 15:30 uur Na afloop is er gelegenheid tot netwerken tijdens onze kaasproeverij. Aanmelden kan per mail naar info@langtraining.nl of telefonisch 058-2887583. Ontdek wat KAAS voor uw organisatie kan betekenen!

Jupiterweg 28 | Postbus 7571 | 8903 JN Leeuwarden | www.ewald.nl T 058 2 12 50 19 F 058 2 12 52 25 E info@ewald.nl


VAN D ER Z WA AG MUZIEK INS T RUM EN T EN

Pleisterplaats voor muzikanten Er vinden soms spontaan jamsessies plaats die leiden tot muzikale projecten of tot het ontstaan van een band. Duitsers, Belgen en andere buitenlandse muzikanten weten inmiddels de weg naar deze muzikale pleisterplaats te vinden. Van der Zwaag Muziekinstrumenten aan de Boterstraat in Dokkum is, naast een muziekspeciaalzaak, ook de ontmoetingsplek voor muzikanten van allerlei pluimage. Toen Melchert van der Zwaag op 14 oktober 2005 de deuren van zijn muziekspeciaalzaak opende had hij nog geen idee welke kant het zou op gaan, laat staat wat zijn overlevingskansen zouden waren. “Daar had ik daar helemaal niet over nagedacht. ik speelde wel met het idee om zoiets te beginnen, maar concrete plannen waren er niet.” Die vage plannen werden pas concreet toen het winkelpand aan de Boterstraat vrijkwam. “ik heb toen de beslissing gewoon genomen en binnen een maand was het pand omgebouwd tot een volwaardige muziekwinkel met twee verdiepingen vol instrumenten en aanverwante artikelen. Daar lag geen businessplan of wat dan ook onder.”

VOlg OF nu OOk Via

en

geWoon beginnen

laagdremPelig

Hij vergelijkt die stap met een muzikant die zonder vastomlijnd idee wat op zijn instrument zit te pielen. “Dat levert vaak de mooiste muziek op. Over sommige dingen moet je niet lang nadenken. Dat word je te voorzichtig en dat levert niks op. Soms moet je gewoon beginnen en maar zien waar het schip strandt.” Het is vooral de muziekliefhebber in hem geweest die hem stimuleerde om die gok te wagen. “als muziekliefhebber was ik verbaasd dat er in de regio noord-Oost Friesland geen goede muziekspeciaalzaak meer was. en dat terwijl het in en rondom Dokkum bruist van de muzikale activiteiten. ik vind dat nog altijd fascinerend om te zien.”

De nieuwe zaak bleek een schot in de roos. in no-time werd het de ontmoetingsplek voor muzikanten van allerlei pluimage. Dat is ook precies wat Van der Zwaag hoopte dat het zou worden toen hij begon. “er gaat hier soms op een dag meer koffie doorheen dan dat er omzet wordt gedraaid, maar dat is niet erg. we zijn laagdrempelig en iedereen is welkom. Van de beginnende amateur tot de doorgewinterde prof. er zitten altijd wel ploegjes over muziek te praten, maar ook de lokale politiek wordt geregeld onder de loep genomen. Het past bij onze zaak. we willen meer zijn dan een winkel waar je alleen maar kunt kopen.”

. k i j k O p w w w . O F. n l .

61

melcherT van der ZWaag Eigenaar van Van der Zwaag Muziekinstrumenten Dokkum. Geboren 17 juli 1975 in Dokkum Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen. Loopbaan: Na de middelbare school heeft hij in diverse muziekwinkels gewerkt. In 2005 is hij met zijn eigen zaak in Dokkum begonnen. Inmiddels heeft hij drie personeelsleden in dienst en beschikt het bedrijf ook over een eigen reparatieafdeling voor muziekinstrumenten. Muzikale voorkeur “Die is heel breed. Zelf speel ik vooral toetsen. Klassiek op de piano, maar ook kerkorgel vind ik mooi om te doen. Maar soms is het ook wel weer lekker om met een drumstel in de weer te zijn. In principe kan ik uit alle instrumenten in de winkel geluid halen. Er gaan geregeld nieuwe instrumenten mee naar huis om uit te proberen.” Hobby’s Auto’s, natuur en cultuur.

OF 2013-10


Bouwen met vertrouwen Ongeveer een derde van de bouwkosten gaat op aan de draagconstructie. Besparingen, zonder dat de kwaliteit en veiligheid in het geding komen, kunnen er voor zorgen dat projecten financieel wティl haalbaar zijn. Juist in deze tijd is dat relevanter dan ooit. Slim construeren maakt steeds vaker het verschil tussen wel of niet bouwen. ADviseur in: - Houtconstructies De constructeur om op en mee te Bouwen! - stAAlconstructies - Betonconstructies - FunDeringstecHnieken expertise: - BouwgeBreken - BrAnDveiligHeiDsonDerzoek

DeDekunst van kunst van De kunstdenken van hethet vooruit denken vooruit het vooruit denken

faciliTair TekenBurO faciliTair TekenBurO facilitair tekenburo BTS werkt al meer dan 15 jaar in opdracht facilitair tekenburo BTS werkt al van architecten, meer dan 15 jaaraannemers, in opdracht bedrijven, overheid en van architecten, aannemers, particulieren. bedrijven, overheid en BTS verzorgt voor U: particulieren.

BTS verzorgt voor U:

Bouwkundig tekenwerk Bouwkundig tekenwerk

Projectbegeleiding Projectbegeleiding Bestekken Bestekken

Toezicht bij uitvoering uitvoering Toezicht bij

Onderhoudsrapportages ZWENKGRAS 180, 8935 HH LEEUWARDEN TELEFOON 058-2884781, FAX 058-2884912 ASSURANTIテ起

SCHADESERVICE

ZWENKGRAS 180, 8935 HH LEEUWARDEN TELEFOON 058-2884781, FAX 058-2884912

www.vandewitte.nl ZWENKGRAS 180, 8935 HH LEEUWARDEN TELEFOON 058-2884781, FAX 058-2884912

BOUWKUNDIG TEKENBURO SNEEK B.V.

BOUWKUNDIG TEKENBURO SNEEK B.V. FACILITAIR TEKENBURO

FACILITAIR TEKENBURO

Lemmerweg 51 Lemmerweg Postbus 431 51

8608 AA Sneek 8608 Sneek 8600 AKAA Sneek

T 0515 414 238 T 0515 426 414 910 238 F

I www.btssneek.nl www.btssneek.nl EI bts@btssneek.nl

Postbus 431

F 0515 426 910

Verleng de levensduur van uw projectmeubilair

8600 AK Sneek

E bts@btssneek.nl

Voor: Zorg Kantoor Overheid Horeca

herstoffering

www.joustraherstoffering.nl Duurzaam - Sociaal - Besparen

Onderwijs


ONDERNEMEND FRIESLAND T V

OnDeRneMenD FRIeSLanD Tv een ‘lOgiSCH OnDeRDeel Van een geHeel’

Ondernemersplatform ‘OF’ breidt uit met televisie Teveel de loftrompet over jezelf steken is niet geloofwaardig. In de communicatie werkt het doorgaans veel beter om ánderen over jou te laten vertellen. Bij OF doen we dat graag: ondernemers en hun ambities volgen; hun visie optekenen en verspreiden. Op die manier biedt OF een journalistiek platform voor iedere ondernemer die iets te vertellen heeft. Niet alleen is er het magazine; ook is er een succesvolle website en een massaal gevolgd Twitter-account. En oh ja, dan komt er in 2014 nóg iets bij: Ondernemend Friesland TV. Een wekelijks praatprogramma voor ondernemers. Uitzending naar 200.000 huishoudens. Volgens de bedenkers een logisch onderdeel van een geheel. Dat vraagt om een nadere toelichting. Bij hoge uitzondering daarom een kijkje in de eigen OF-keuken. Bladmanager Ed Klijnman vertelt.

“Ondernemend Friesland TV is een gevolg van een visie die we acht jaar geleden al hebben uitgewerkt”, aldus klijnman. “Magazine Ondernemend Friesland (OF) besloot toe te zijn aan een andere koers. Door de huidige hoofdredacteur Menno Bakker werd een nieuwe formule ontwikkeld die uit een drietrapsraket bestond: magazine, website en een TV-programma. OF biedt daarmee een combinatie die je vrijwel nergens vindt. eerste doel was echter het magazine attractiever te maken. Dat sloeg aan. lezers en adverteerders reageerden zeer enthousiast. Met name de mix van serieus bedrijvennieuws en ludieke

VOlg OF nu OOk Via

en

nieuwtjes werd gewaardeerd.” Tegelijkertijd werd de website www.of.nl gelanceerd. klijnman: “OF wil een platform zijn voor bedrijven, managers en bestuurders. Dan moet je ook snel kunnen inhaken op berichten, visies, meningen. Dankzij de website kunnen we dat. Ondernemers vinden bij ons al snel de mogelijkheid om hun nieuws of hun mening te delen met anderen. Zo bereiken ze iedere week duizenden bezoekers.” Opmerkelijk is dat de uitwerking van de derde poot - een TV-programma – lang op zich heeft laten wachten. Hoofdredacteur Menno Bakker: “Dat klopt. Dat komt in de eerste plaats omdat TV maken een vak apart is. De laatste jaren hebben we echter steeds meer bedrijfsfilms

gemaakt en ook wel filmverslagen van evenementen gedaan. we zijn er nu wel klaar voor om het uit te bouwen. in de tweede plaats wilden we het absoluut doen met een partner die op een zelfde manier naar zaken kijkt. Met zender gpTV denken we die te hebben gevonden. een kleine en flexibele club met een groot bereik.” kern van het TV-programma vormt een Ronde tafelgesprek, zo verklaart de hoofdredacteur. “Dat doen we nu al vaker, maar dan zonder een camera er bij. en dat blijkt ontzettend leuk te werken. Ondernemers raken op een leuke manier op de praatstoel. we gaan het iedere donderdagavond opnemen. Dat kost de deelnemers slechts een uur. Vervolgens wordt

Menno Bakker

van het gesprek een attractief programma gemaakt dat gedurende het hele weekend op gpTV is te zien en op de website van OF.” klijnman, aanvullend: “ Deelnemers zijn dus een half uur in beeld, maar houden er ook een eigen bedrijfsfilmpje aan over.”

Ed Klijnman

Ondernemend Friesland is een platform voor alle ondernemers, managers en bestuurders in Friesland. Het jaarprogramma 2014 is klaar. participeren kan, in het magazine, op de website of in het TV-programma. Bel daarvoor met verkoopmanagers jos Miedema (06 -15 26 21 82), gert de lange (06-10.55.67.84) of Menno Stapert (06 - 46 33 69 65).

. k i j k O p w w w . O F. n l .

63

OF 2013-10


64

OF 2013-10


SA IRGTNI KPERL O J E X

'OnZe pRinTeR iS uniek in neDeRlanD.'

Druk, drukker, drukst S

ign ProjeX uit Dokkum maakte het afgelopen jaar een flinke spurt. Het gespecialiseerde printbedrijf schaft in korte tijd twee nieuwe, duurzame UV-flatbedprinters aan. Eigenaar Otto de Jong en Sylvia Halbertsma zetten daarmee een nieuwe trend en kunnen rekenen op veel klandizie.

Halbertsma (40) richt in april 2011 samen met haar partner De jong Sign projeX op. Voor Halbertsma komt daarmee een eind aan een lange carrière bij de Rabobank. Zij doet alles binnen Sign projeX wat niets te maken heeft met printen, van de administratie tot het benaderen van potentiële klanten. De stap naar een eigen printbedrijf is minder fors voor De jong; hij werkt al 25 jaar in de visuele reclame. De jong is bij Sign projeX de man van de techniek. "Otto gaat helemaal op in het bedrukken en staat voor topkwaliteit", vertelt Halbertsma. "Dat denk ik ook één van onze allersterkste punten."

breed

"Ook omdat we vanaf mei van dit jaar zijn gegroeid van twee naar in totaal tien medewerkers moesten we wel verhuizen", vertelt Halbertsma. "en we hebben in december ook nog een tweede grote uVflatbedprinter aangeschaft."

UnieK De zaken gaan dus goed bij Sign projeX. De twee uV-flatbedprinters genereren veel werk. Zoveel dat de traditionele rollenprinter naar de achtergrond is verdwenen. Sign projeX zet de uV-flatbedprinters in voor onder andere grafisch ontwerpers, interieurarchitecten en reclamebureaus. Ook kunstenaars zijn bij Halbertsma

Sylvia halberTSma

en De jong aan het juiste adres. Halbertsma somt de voordelen voor hen op. "De tweede printer die we onlangs aangeschaft hebben, kan grote, platte objecten met een maximum grootte van 3,05 meter bij 2,50 meter rechtstreeks bedrukken. Denk bijvoorbeeld aan ramen, deuren, systeemplafonds, fotowanden en panelen. Verder is het kleurenmanagement superieur, beschikken onze printers over een unieke witte inktoptie en hechten de prints heel goed op veel soorten materiaal: hout, glas, plexiglas, aluminium en kunststof. Dat wij deze printers hebben, is uniek in nederland."

Op de bovenste etage van BedrijvenCentrum Dokkum (BCD) houdt Sign projeX zich aanvankelijk bezig met visuele communicatie in de volle breedte; ontwerpen, printen, plakken en wrappen - alles kan. naast ramen, reclameborden, interieurs en gevels willen Halbertsma en De jong in het BCD ook auto's gaan verfraaien. Halbertsma: "Maar dat ging natuurlijk niet op de bovenste etage. Daarom hebben we onze unit van 120 vierkante meter verruild voor een plek op de begane grond."

Geboren 3 november 1973 in Leeuwarden. Burgerlijke staat Samenwonend met Otto de Jong, drie zonen. Loopbaan 1995-1997 pensioenadviseur, 1997-2011 commercieel medewerker Rabobank Burgum-De Lauwers, 2011 Sign ProjeX. Hobby’s Stand Up Paddle surfing (SUP), weekenden in Makkum, lezen, interieurdesign Ambitie "Met Sign ProjeX een stabiel groeiend bedrijf neerzetten, nog heel lang mooie producten maken en een bedrijfseconomische bijdrage leveren aan de regio."

Met de aanschaf van een gigantische uV-flatbedprinter eind 2012 wordt die ruimte al snel te klein. Sinds november van dit jaar zit Sign projeX op een nieuwe locatie in Dokkum, aan de Rondwegnoord. Daar staat maar liefst 650 vierkante meter ter beschikking.

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

65

OF 2013-10


66

OF 2013-10


FA RR ITEI ZK EE N L IN DEN VREEMDE

PAULINE HAZELHOFF IN ITALIË

‘wijn moet je proeven’ Tijdens een bezoek aan Italië raakte ze onder de indruk van de liefde en toewijding waarmee de vierde generatie van de familie De Angelis hun wijnen op ambachtelijke wijze produceren. Pauline Hazelhoff trok de stoute schoenen aan en besloot 10 van deze bijzondere wijnen naar Nederland te importeren. Een avontuur dat begon in De Marken, een sterk rurale streek in Midden-Italië, nabij het middeleeuwse dorp Monteprandone, zo’n 4 kilometer van de Adriatische kust.

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

67

OF 2013-10


ONZE ZORG IS UW WINST

HOV Harlingen BV… • Slaat al uw goederen op, overdekt en niet overdekt. • Stripped en stuffed uw containers • Laadt en lost al uw zeeschepen en binnenvaartschepen. • Heeft zich gespecialiseerd in projectlading.

We make your logistics work! • verzorgt al uw export- en importformaliteiten • organiseert wereldwijd transport over land, over zee en door de lucht • adviseert bij al uw logistieke vraagstukken

HOV Harlingen BV | Nieuwe Vissershaven 3 8861 NX Harlingen | Tel: 0517 41 74 56 | Fax: 0517 41 90 62 www.hovharlingen.nl | info@hovharlingen.nl

Kuhlman Repko Shipping BV Korte Lijnbaan 25 | 8861 NS Harlingen T +31 (0) 517 41 28 31 | F +31 (0) 517 41 51 47 E info@krshipping.nl | I www.krshipping.nl

LAAT DIE CONTAINERS TOCH VAREN... MET HCL!!!

rvoer Voor al uw containerve en d an van en naar Friesl n ge nin Gro

Harlingen Container Lines BV | Nieuwe Vissershaven 3 | 8861 NX HARLINGEN Tel: 0517 41 74 56 | Fax: 0517 41 90 62 | www.hclharlingen.nl | info@hovharlingen.nl


FRIEZEN IN DEN VREEMDE

hoe ben Je PrecieS begonnen? Via Italiaanse vrienden kwam ik drie jaar geleden in aanraking met de familie De Angelis. Het is een echt familiebedrijf, de vierde generatie bestaat uit 3 broers en een zus. Het zijn dertigers die met veel liefde en toewijding heel bijzondere wijnen produceren. Ze zijn daarbij ook heel principieel: zo gaan ze heel voorzichtig om met hun grond, deze mag niet lijden of uitgeput raken door hun activiteiten. En het zijn heerlijke wijnen, gerijpt onder de invloeden van zon en zee. Ik vond het zo’n mooi product, daar wilde ik meer mee.”

Toen beSlooT Je om WiJn Te gaan imPorTeren? Ik ben inderdaad op onderzoek uitgegaan. Ik heb een aantal flessen meegenomen naar Nederland en heb wijnliefhebbers gezocht om deze te proeven. Want het mogen dan mooie Italiaanse wijnen zijn, het is afwachten of ze ook passen in onze Nederlandse context, bij ons klimaat, onze cultuur en de spijzen die we hier gebruiken. Mijn

VOlg OF nu OOk Via

en

proevers bleken heel enthousiast over de kwaliteit en de smaak. Toen besloot ik het er op te wagen. Ik schreef een businessplan en op 13 januari 2013 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Wijnhuis Hazelhoff.

en Toen KWam heT echTe WerK. Ik ben met de familie De Angelis om de tafel gaan zitten, en we kwamen vrij gemakkelijk tot een vergelijk. Ik heb gekozen voor 5 rode en 3 witte wijnen, een spumante en een dessertwijn. Tja, en toen die overeenkomst eenmaal rond was, moest ik beslist diezelfde avond nog komen eten bij ‘die Mama’ om de samenwerking te bezegelen. Dat was een hele belevenis waarbij werkelijk de hele familie aanschoof: ouders, broers, zussen, tantes, ooms, kinderen, de tafel zat helemaal vol. Het eten was fantastisch, alles zo puur en vers. En er werd heel lang getafeld, op zijn Italiaans.

en Toen WaS Je WiJnimPorTeUr. Ja, dan ga je echt aan de slag. Naast

. k i j k O p w w w . O F. n l .

de gebruikelijke papierwinkel is er natuurlijk ook een heel praktische kant van de zaak: de wijnen moeten ook fysiek naar Nederland komen. Daar ben ik heel zorgvuldig in geweest. Wijn moet je onder de juiste condities vervoeren. En ik wilde het bijvoorbeeld niet meemaken dat de pallets met wijnen dagenlang ergens op een depot in de brandende zon of juist in de vrieskou zouden staan. Ik heb een Italiaanse vervoerder gevonden die het transport allemaal heel netjes verzorgt.

WaT ZiJn Je ambiTieS? Ik verkoop de wijnen zowel aan restaurants als particulieren. Ik benader geen slijterijen, het moet wel een exclusief product blijven. Ik breng de wijnen zelf bij mijn klanten langs. Die zitten voornamelijk in het Noorden, maar ik rij ook regelmatig naar het westen van het land. Ik heb wel een website maar verkoop uitdrukkelijk niet via een webshop. Want wijn moet je proeven! Als het om ambities gaat: wil je een bloeiend bedrijf opbouwen dan heb je bij dit product volume nodig, met een paar flessen hier en daar kom je er

69

niet. Ik hou dus rekening met een zekere aanlooptijd: wijnliefhebbers moeten de kans krijgen om mijn wijnen te leren kennen. Het merk moet zich settelen. Maar over drie jaar wil ik wel graag dat mensen die mijn wijnen proeven deze herkennen als een wijn afkomstig van Wijnhuis Hazelhoff.

in oKTober deed Je mee aan de drUivenPlUK, Waarom? Ik wilde het hele proces van pluk tot bottelen meemaken. Ze verklaarden me wel voor gek hoor dat ik mee wilde plukken, want druivenpluk is natuurlijk mannenwerk! Het was ook zeker zwaar werk. Je hebt een eigen plastic emmer die je, wanneer deze vol druiven is, kunt legen in een rvs aanhanger. Deze aanhanger rijdt met de plukkers mee achter een trekker met rupsbanden. Natuurlijk heb ik ook een uitgebreide rondleiding gehad door het hele bedrijf en uitleg gehad over het totale proces. Dan krijg je wel ontzag voor het vak hoor, het is bijna wetenschap! Alleen al de precisie waarmee met temperaturen om wordt gegaan tijdens het gistings-

OF 2013-10


Duurzaam is onze keuze www.frieslandlease.nl


FA RR ITEI ZK EE N L IN DEN VREEMDE

proces. Dan begrijp je ook dat een fles wijn wel wat mag kosten.

WaT vind Je heT meeST oPmerKeliJK aan de cUlTUUr? De Italiaanse warmte en hartelijkheid, dat is echt ongekend. Je bent heel erg welkom! En als je uitgenodigd bent om te komen eten, komt werkelijk de hele familie aan tafel en iedereen is enthousiast om je weer te zien. En er wordt natuurlijk uitgebreid getafeld. Wanneer het druivenplukken onderbroken wordt voor de pauze, zitten we zeker anderhalf uur aan de lunch.

en hoe iS Sfeer in de omgeving van de WiJngaard? De Marken is heel onontgonnen: toerisme is nauwelijks ontwikkeld

WaT WordT heT deZe feeSTdagen? Bij kerst hoort een goed fles wijn. Maar hoe combineer je een goede wijn met een het kerstdiner? Pauline Hazelhoff en Reitse Spanninga, topkok van ’t Plein in Joure, geven advies. Witte wijn? Pauline adviseert de Navicchio DOCG 2012: “Een bijzondere witte wijn voor 100% gemaakt uit de Pecorino druif. Een wijn, met

VOlg OF nu OOk Via

en

maar de streek wordt vanwege haar charme en sfeer ook wel het nieuwe Toscane genoemd. Monteprandrone is een historisch dorp vlakbij de wijngaard met een lokale economie en een bloeiende eigen middenstand. Je waant je soms in een andere tijd: kom je bij de slager binnen, dan hangt het varken daar nog aan een haak aan het plafond. En het is ook nog echt een leefgemeenschap, de jeugd trekt niet weg maar zorgt voor de ouderen.

ben Je ooK valKUilen TegengeKomen? Je moet uitkijken dat je wel zakelijk blijft. Mensen zijn soms geneigd om te roepen: ‘O, jij regelt de wijn wel even.’ Het is natuurlijk een bijzonder product met een sterke aantrekkingskracht. Maar je moet wel de juiste mensen

passie gemaakt: vol fruit, complex en met een mooie afdronk.” Tip van Reitse: “Deze wijn combineert mooi met garnalen, kreeft of langoustines, al dan niet met een verfijnde mayonaise dressing.” Rode wijn? Pauline adviseert de Marinus 2011: Deze wijn, bestaande voor 70% uit Montepulciano en voor 30% Sangiovese, is in eikenhouten vaten gerijpt. Het

. k i j k O p w w w . O F. n l .

aantrekken om ook de juiste sfeer te creëren. Zo organiseer ik ook wijnproeverijen. Daarbij nodig ik nooit meer dan 6 tot 8 mensen uit. En dan draait het uitdrukkelijk niet om een avondje ‘vrij drinken’. Het is ook daadwerkelijk een proeverij: en als je 5 tot 6 wijnen wil proeven dan moet je je echt beperken tot kleine eenheden.

heb Je nog TiPS voor ondernemerS die ieTS SoorTgeliJKS Willen ondernemen? Kies een product waarvoor je passie hebt. En realiseer je dat de gunfactor van groot belang is. Je hebt een netwerk nodig met mensen die jou echt een warm hart toedragen. Koester dus je contacten. En, last but not least: vergeet niet dat het hard werken is!

is een dieprode wijn, vol van smaak, een afdronk met lengte en met een frisse tannine. Tip van Reitse: “Denk voor een mooie wijn-spijs combinatie aan een entrecote, licht gevogelte, zoals de Magret de Canard. Deze rode wijn combineert ook fantastisch bij de Italiaanse Parmesaan of de oerHollandse brokkelkaas.”

PaUline haZelhoff Geboren 17 mei 1958 in Almelo. Woonplaats Nieuweschoot. Opleiding Fysiotherapie. Loopbaan Fysiotherapeut, nu wijnimporteur en is sinds 14 jaar voorzitter Vriendenkring Thialf. Hobby’s Italiaans koken, sport en cultuur.

Kijk ook op: www.wijnhuishazelhoff.nl

71

OF 2013-10


Adverteren in OF? Juist

nĂş!

Stel niet uit en neem nĂş contact met ons. Bel (0512) 36 63 26 en vraag naar de mogelijkheden.

Brandemeer 8 Industrieterrein De Ekers 8502 TV JOURE

De IJzeren Man Dak- & gevelbeplating

tel. [0513] - 41 79 00 info@deijzerenman.nl www.deijzerenman.nl


JÉK AWÉ

JÉKaWÉ FinanCieel ManageMenT & aCCOunTanCY

Toegevoegde waarde “Administratie, de meeste ondernemers houden er niet van. Johannes Wijbenga heeft er begrip voor. Maar anderzijds: administratie mag best een wat positievere bijklank krijgen: “Het zegt iets over de stand van je bedrijf. Laat de cijfers maar spreken: wij helpen graag met de interpretatie ervan en kijken graag mee naar de toekomst.” Tien jaar geleden begon Wijbenga als eenmansbedrijf. De zaak groeide dankzij mondtot-mondreclame door en telt nu vijf medewerkers. een jaarrekening moet er gewoon goed uitzien, met een mooie huisstijl en een verzorgde lay out. en wat nog belangrijker is: het moet toegevoegde waarde hebben voor de klant. johannes wijbenga: “een stapel papier met wat cijfers, wat heeft de klant daaraan? wanneer een ondernemer de jaarrekening na een half jaar later nog eens inkijkt moet hij snel kunnen begrijpen waar het over gaat.” Toegevoegde waarde, daar draait het om. en daarin speelt advisering een steeds belangrijkere rol.

verTroUWenSPerSoon De tijden zijn er ook wel naar, want die zijn niet gemakkelijk, bevestigt wijbenga. “we zoeken naar de beste oplossing, kostenreductie

VOlg OF nu OOk Via

en

speelt daarbij een belangrijke rol.” als adviseur ben je ook gelijk een vertrouwenspersoon voor de klant. “Het is fijn wanneer je echt iets kunt betekenen”, zegt wijbenga. “wanneer een bedrijf dat in zwaar weer terecht gekomen is, overeind blijft, en jij daarbij hebt kunnen helpen, dan ben je blij.” Vooruitkijken wordt daarnaast steeds belangrijker: “waar wil je over vijf jaar staan? juist als tijden minder zeker worden, groeit de behoefte aan financiële planning.”

maKKeliJK en overZichTeliJK klanten in hun waarde laten, dat is zo belangrijk. “wat ondernemers zelf kunnen doen, dat laten wij graag aan hen over. Het scheelt voor hen toch ook in de kosten.

. k i j k O p w w w . O F. n l .

Maar anderzijds nemen we de minder leuke dingen ook graag uit handen. Het contact met de Belastingdienst of de bank bijvoorbeeld. Dat zijn in de regel geen hobby’s van een ondernemer.” Ook als het om de praktische kant gaat, verschillen ondernemers onderling behoorlijk. “De een komt hier binnen met een schoenendoos, de ander scant alle bonnen digitaal in met zijn smartphone. wij passen ons in dat soort dingen aan de klant aan.” jékawé werkt inmiddels wel aan een nieuw online boekhoudsysteem. wijbenga: “Het wordt een systeem waar veel van onze klanten baat bij gaan hebben, het wordt handig, makkelijker en overzichtelijk. want administratie hoeft geen lijdensweg te zijn.”

73

JohanneS WiJbenga Geboren 25 september 1976 in Veenwouden. Loopbaan 6 jaar ervaring opgedaan bij een middelgroot accountantskantoor en per 1 september 2002 oprichter, eigenaar en accountant van Jékawé Hobby’s Muziek, lezen en uitstapjes met de kinderen.

OF 2013-10


werken in de Delta Innovatiehuis Lauwersdelta mocht onlangs weer twee nieuwe startups verwelkomen: MKC-communicatie en Deltawerkers. Dit maakt ons natuurlijk nieuwsgierig naar de personen achter deze ondernemingen. OF interviewt Margreet Kluiter, Willem Bruining en innovatiemakelaar Niels Tel.

74

OF 2013-10


I N N O VAT I E H U I S L AU W E R S D E LTA

oP de WebSiTe van mKc-commUnicaTie STaaT ooK een adreS in marUm, Je benT ooK acTief in de Provincie groningen? Margreet kluiter:“ik ben in 2010 mijn eigen communicatie-adviesbureau gestart vanuit huis. ik woon zelf in Marum en bestaande relaties linken mij uiteraard aan deze plaats. Toch miste ik het dagelijks contact met collega’s. De synergie die innovatiehuis lauwersdelta biedt aan de verschillende ondernemers van binnen én buiten de muren van het innovatiehuis spreekt me bijzonder aan. Dat geldt uiteraard ook voor het feit dat men hier durft te denken in een economische regio, welke bestuurlijke grenzen van provincies en gemeenten overstijgt.”

‘creaTing JobS ThroUgh innovaTion’, delTaWerKerS liJKT een behoorliJKe ambiTieUZe clUb Te ZiJn. willem Bruining: “klopt helemaal, Deltawerkers biedt een innovatief bemiddelingsplatform voor bedrijven en organisaties met een groeiambitie en aan werkzoekenden. Door ondernemers en ondernemende managers te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten ontstaat duurzame werkgelegenheid en blijven talenten behouden voor de regio. we richten ons niet alleen op hoger opgeleiden, maar ook zeker op lager opgeleiden. Samen met partners uit de publieke en private sectoren gaan we het sociaaleconomische klimaat in de regio daadwerkelijk veranderen. “

VOlg OF nu OOk Via

en

Je benT ‘innovaTiemaKelaar’, WaT moeTen We onS voorSTellen biJ die fUncTie? niels Tel: “Sinds medio augustus mag ik me vijf dagen per week bezig houden met alles wat in én rondom het innovatiehuis gebeurd. Dat betekent dat ik namens de stichting eerste aanspreekpunt ben voor de startups, partners en experts, maar natuurlijk ook voor andere partijen die iets willen weten over het concept. ik zie me dus zelf ook zeker niet als een manager van een bedrijfsverzamelgebouw, maar als iemand die innovatieve individuen en organisaties aan elkaar mag verbinden. een mooi voorbeeld hiervan is het organiseren van periodieke kennisbijeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook een evenement gericht op 3d-printing in het onderwijs.”

delTaWerKerS STaaT dUS voor innovaTie en WerKgelegenheid, maar WaT beTeKenT daT nU in de PraKTiJK? willem Bruining: “een concreet voorbeeld is het vrijblijvend uitwerken van een businessplan of het uitvoeren van een marktonderzoek. een ondernemer kan bijvoorbeeld tegen zeer geringe kosten zijn idee voor een nieuw product of dienst uit laten werken in een marketingplan. Hierbij is het niet ondenkbaar dat de persoon die het plan heeft uitgewerkt, dit plan ook daadwerkelijk uit mag voeren. Mocht daar een nieuw bedrijf of bedrijfsactiviteit uit ontstaan, dan creëert dat werkgelegenheid voor meer hoger én lager opgeleiden. we werken veel samen met gemeenten uit de regio, omdat zij door de huidige economische tijd steeds meer talenten in een uitkeringssituatie zien belanden. Daarnaast spreekt

. k i j k O p w w w . O F. n l .

margreeT KlUiTer het hen aan dat we daadwerkelijk nieuwe werkgelegenheid creëren en niet voor verdringing op de arbeidsmarkt zorgen.”

Pr liJKT nog alTiJd een ondergeSchoven KindJe voor veel mKbondernemerS, WaT Kan mKc-commUnicaTie hieraan veranderen? Margreet kluiter:“Zowel aan de groningse als aan de Friese zijde van de lauwers lijken ondernemers inderdaad moeite te hebben om op de tamtam te slaan. Onderling durven we te zeggen dat opdrachtgevers in de rest van het land onze nuchterheid en betrouwbaarheid zo erg op prijs stellen, maar zodra iemand zijn hoofd echt boven het maaiveld uitsteekt dan gaat het alweer gauw te ver. Het Friese ‘best genoch’ is echter niet meer voldoende en ondernemers moeten veel meer de publiciteit zoeken. Door gebrek aan tijd, kennis of middelen pakken veel ondernemers onvoldoende uit en juist daar kan ik verandering in brengen.”

ondernemerS Konden eerder een WeeK Proefondernemen in innovaTiehUiS laUWerSdelTa. KriJgT deZe acTie in 2014 een vervolg? niels Tel:“absoluut! we zijn erg blij met de toetreding van MkCcommunicatie en Deltawerkers, maar er is zeker ruimte voor meer ondernemingen. Ondernemers met groeiambitie die zoeken naar een inspirerende werkomgeving of individuen die concrete plannen hebben voor een eigen onderneming, zijn van harte welkom om een week lang geheel vrijblijvend gebruik te maken van alle faciliteiten.”

eigenaar MkC-communicatie Geboren 14 februari 1969 te Opende. Burgelijke staat gehuwd, 2 kinderen. Loopbaan Via bedrijven als legO nederland, aVek Surhuisterveen en Mars Masterfood naar MkC-communicatie. Daarnaast studeerde ze Marketing en nederlands Recht (propedeuse). Hobby’s lezen, schrijven en hardlopen. Ambitie Samen met ondernemers werken aan (online) succes door de strategische inzet van de tools webdesign, SeO webteksten en huisstijl. www.mkc-communicatie.nl

Willem brUining adviseur werving & Selectie Deltawerkers Geboren 15 januari 1987 te Harkema. Burgelijke staat Vriendin. Loopbaan afgestudeerd aan de Rug, Bachelor Bedrijfskunde en Master HRM. in van maart tot juni 2013 basis gelegd voor Deltawerkers, tijdens traineeship bij Denkgenoten. Hobby’s Sporten en bovenmatige interesse voor iCT. Ambitie De theoretische kennis vanuit mijn opleiding toepassen in de praktijk van alle dag. Hiermee wil ik kansen voor andere creëren op de arbeidsmarkt. www.deltawerkers.nl

nielS Tel innovatiemakelaar innovatiehuis lauwersdelta Geboren 2 november 1987 te appelscha. Burgelijke staat Vriendin. Loopbaan Rabobank de Stellingwerven (adviseur particulieren), Rabobank Burgum-De lauwers (Marketing & Communicatie) en innovatiehuis lauwersdelta. Hobby’s Voetbal, schaatsen en stedentrips. Ambitie in de regio noordoostFryslân en het groninger westerkwartier een ondernemingsklimaat ontwikkelen waarin (jonge) ondernemers de kans krijgen om te groeien. Synergie en samenwerken voeren de boventoon en waarin ik een verbindende rol kan spelen op het gebied van innovaties en ondernemerschap. www.lauwersdelta.nl

75

OF 2013-10


Inschrijvingen netwerkevenement TEL2014 stromen binnen

De dynamiek van het netwerkplein D

e belangstelling voor TEL2014, het grootste zakelijke netwerkevenement van Noord-Nederland, is groot. De inschrijving voor de tweede editie van de dit jaar voor het eerst gehouden zakenbeurs in het WTC Expo Leeuwarden stromen binnen. De Friese hoofdstad is op dinsdag 18 en woensdag 19 maart 2014 dé plek voor de regio om bestaande contacten te onderhouden en nieuwe te leggen. Regio Drachten, WTC en Cambuur hebben al aangegeven voor die laatste optie te kiezen.

Zaken doen is en blijft een kwestie van persoonlijk contact, is de rotsvaste overtuiging beursmanager Tjettje Miedema. “Zeker in economisch mindere tijden is creatief ondernemen en het werven van nieuwe klanten belangrijker dan ooit. Tijdens de eerste TEL in maart van dit jaar hebben we dat al gemerkt en nu in aanloop naar de tweede editie is dat niet anders. We zien het niet alleen terug in het aantal inschrijvingen, maar ook in de grote belangstelling voor de netwerkpleinen.’’

Sfeervol en dynamisch Die sfeervolle en dynamische pleinen bieden bij uitstek de gelegenheid om kennis te maken, handen te schudden, bij te praten en nieuwtjes te delen. Deelnemers kunnen zich collectief presenteren op de gemeentelijke - of themapleinen of op hun eigen ondernemerspleinen. The White House,

76

Maar er is meer te doen dan alleen netwerken, benadrukt Miedema. “Er is ook volop aandacht voor extra inspiratie en kennisoverdracht. Dat gebeurt onder andere via het uitgebreide workshopprogramma. Daarnaast introduceren we in 2014 het nieuwe fenomeen van de workshoparena, in te vullen voor en door bedrijven.” TEL is bovendien niet alleen interessant voor grote bedrijven en organisaties, maar ook voor de kleine ondernemer die zich regionaal wil presenteren. Via het systeem van de toegangsregistratie hebben alle deelnemers de mogelijkheid om hun relaties uit te nodigen voor gratis beursbezoek.

De Friese Meren De nieuwe gemeente De Friese Meren is zo’n organisatie die TEL2014 aangrijpt om zich volop te presenteren. “Het is een must voor

OF 2013-10

Friesland om jaarlijks een beurs te organiseren waar het bedrijfsleven elkaar zakelijk kan treffen. Wij ondersteunen als Friese gemeente het regionale bedrijfsleven en zijn daarom vanzelfsprekend van de partij’’, legt Lourens Bergsma van De Friese Meren uit.

accountmanager bij Bos Incasso, weten. Bovendien is het een uitstekend platform om nieuwe diensten zoals Bos Financial Services en Bos Juridisch te presenteren.

TEL is volgens Bergsma het ideale podium voor een gemeentelijke organisatie om de gastvrijheid en het gunstige ondernemersklimaat onder de aandacht te brengen. “We willen iedereen laten weten dat het fantastisch wonen, werken en recreëren is in De Friese Meren.”

Regionale banden Het aanhalen van de regionale banden is voor een bedrijf als Bos Incasso, met vestigingen in Drachten, Groningen en Zwolle, een belangrijke reden om aan TEL2014 deel te nemen. “Het is een prima gelegenheid om bestaande en potentiële opdrachtgevers een kijkje te geven in de keuken van ons bedrijf”, laat Menno Bierma,

Dat is ook waar TEL voor bedoeld is, beaamt Miedema. “Ondernemers van nu willen actief zaken doen op een laagdrempelige en spraakmakende manier. Het is duidelijk dat we met TEL iets goeds neergezet hebben.”


A RTTCI KEEXLP O L E E U W A R D E N W

VOlg OF nu OOk Via

en

. k i j k O p w w w . O F. n l .

77

OF 2013-10


Lerio: leren op maat Lerio biedt praktijkgerichte computeropleidingen voor bedrijven en particulieren. Handig is de keuze uit twee leermethoden: Klassikaal en Open Leersysteem. Klassikaal leren In deze leervorm krijgt u klassikaal zeer gedegen kennis van de behandelde onderwerpen. De doorlooptijd en data van een klassikale training staan vooraf vast. Open Leercentrum In ons Open Leercentrum bestudeert u onder begeleiding van een docent zelfstandig de lesstof. In het Open Leercentrum werkt u in eigen tempo door de oefenstof. Door het individuele karakter van de training is het mogelijk snel te starten met de training van uw keuze. Een greep uit het Lerio® cursusaanbod Office

Adobe

Divers

Word

Photoshop

Windows 8

Excel

Indesign

LinkedIn

Outlook

Dreamweaver

Prezi

PowerPoint

Flash

Tablet

Project

Illustrator

Visio

Access

”Met veel plezier de Excel training bij Lerio in Groningen gevolgd. Met de opgedane kennis kan ik Excel op mijn werk slimmer gebruiken!” Jan Dijksma Lerio Ampèrelaan 1c, 9207 AM Drachten Helperpark 296, 9723 ZA Groningen

0800 235 88 88 www.lerio.nl

Ontdek de kracht van kennis met Lerio


Elektromate Rotsterhaule

Wolvedijk 4 8463VA Rotsterhaule www.elektromate.nl info@elektromate.nl

NAJAARS AANBIEDING ZONNEPANELEN VOOR ONDERNEMERS Bel: 06-20623369

Hieronder een voorbeeld met een aantal verbruiken dienende als rekenvoorbeeld Zonnepanelen, omvormer en montagemateriaal compleet gemonteerd. Wij maken gebruik van deugdelijk bevestigingsmateriaal van RVS en aluminium.

Verbruik

Aantal panelen

Excl BTW

€/Wp

ca. 23.000 kWh

108 stuks €

25.800 €

0,95

ca. 46.000 kWh

216 stuks €

51.400 €

0,95

Prijzen zijn incl. montage !! en excl BTW. U komt ook nog in aanmerking voor de KIA en EIA Alle panelen hebben een zwarte omlijsting, wat een mooiere uitstraling geeft op uw dak. Tevens TÜV gecertificeerd en A-kwaliteit. 10 jaar fabrieksgarantie op zowel de panelen als de omvormers.

Ook voor afwijkende aantallen maken wij graag een passende offerte voor u.

DEZE AANBIEDING IS GELDIG TOT HET EINDE VAN HET JAAR

Wat je drijft ben je zelf

marketing & communicatie strategie | verpakkingen | offline marketing | online marketing

Postbus 336 9200 AH Drachten Gauke Boelensstraat 82a 9203 RP Drachten (0512) 54 35 43

info@hierisherian.nl hierisherian.nl


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Advertentiepagina OF

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl

OF | Hét zakelijk magazine voor Ondernemend Friesland | editie 10 2013  

Uw on & offline partner Ondernemend Friesland (OF) is al 25 jaar dé informatie- én inspiratiebron voor Friese ondernemers. In iedere editie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you