Page 1

VAN

ZUID-HOLLAND ZUID

Drukwerk van idee tot aflevering Bereikbaarheid gaat het verschil maken De bank is niet langer de enige bron

EDITIE

05 2016


De inspiratie voor op het werk! Fortune vindt dat je overal en altijd moet genieten van lekkere koffie. Fortune biedt professionele koffieautomaten, koffie en ingrediĂŤnten voor bedrijven en verenigingen.

Fortune Coffee regio Rijnmond | 0180 - 414 203 rijnmond@fortune.nl | fortune.nl


INHOUD RONDE TAFEL BEDRIJFSVEILIGHEID

RONDE TAFEL BEDRIJFSHUISVESTING

GEMEENTE RIDDERKERK

OOG VOOR VOLDOENDE VEILIGHEID LEVERT VOORAL WINST OP

BEREIKBAARHEID GAAT HET VERSCHIL MAKEN

RIDDERKERK IS EEN AANTREKKELIJKE EN VITALE VESTIGINGSPLAATS VOOR BEDRIJVEN

Bedrijfsveiligheid en milieumanagement zijn issues die soms eerder als last dan als lust worden ervaren. Toch zijn het dagelijks terugkerende aspecten die van grote invloed zijn op bedrijfscontinuïteit, resultaten én op de marktpositie van veel ondernemingen. Zes mensen uit de dagelijkse praktijk gaan in gesprek over een complex maar boeiend onderwerp.

Het nieuwste businesspark in Ridderkerk, Cornelisland, bevindt zich pal aan het knooppunt A15/A16. Handig voor bedrijven die snel in Rotterdam, Breda en Antwerpen willen zijn. Maar hoe connected is Ridderkerk op andere terreinen? Wat doet de gemeente voor starters? En hoe lastig is het om leegstaande panden voor studenten bewoonbaar te maken?

De afgelopen jaren heeft de gemeente Ridderkerk stevig ingezet op diverse thema’s rondom de lokale economie. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren: het uitbouwen van een goed ondernemersklimaat en het verbeteren van de werkgelegenheid.

LEES VERDER OP PAGINA 22

COVERINTERVIEW

LEES VERDER OP PAGINA 32

LEES VERDER OP PAGINA 36

DRUKWERK VAN IDEE TOT AFLEVERING Internetdrukkers maken het voor hun klanten makkelijker maar ook onpersoonlijker. GCC print professionals heeft een eigen webshop en is tegelijk fysiek bereikbaar. Het bedrijf betrok onlangs een nieuw, eigen pand op bedrijventerrein Gorinchem-Oost II. Daarin werd het vernieuwde machinepark ondergebracht en de eigen ontwerpafdeling. In een combinatie van moderne technologie en ‘ouderwetse’ persoonlijke begeleiding levert GCC zijn klanten altijd een op maat gesneden product. Print met de impact waar u om vraagt.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN: DE BANK IS NIET LANGER DE ENIGE BRON Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van fi nanciering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe fi nancieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfi nancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directe- en gestapeld fi nancieren.

LEES VERDER OP PAGINA 42

EN VERDER... 5 Column / Colofon 6 MeerBusiness nieuws 10 Liever aangenaam verrassen dan meer van hetzelfde 11 Autotest Volvo V90/D4 12 Ondernemen op eigen kracht 15 Wanneer is er sprake van een gezonde financiële situatie bij uw bedrijf? 15 De menselijke maat

17 V  ijf tips om direct energie te besparen binnen uw bedrijf 18 Ondernemerspanel 20 Blijkbaar nodig: anoniem solliciteren 20 Leven na de dood 21 Recruiters kiezen nogal eens verkeerd 25 Cursusaanbod waarmee werknemers verder komen 29 De economie trekt aan, maar geldt dat ook voor veiligheid op de werkvloer?

30 Bewezen value for money-leverancier voor scheepvaart en powerplants 38 Van Vliet biedt bedrijven kansen 41 Samen werken aan duurzame oplossingen 44 216: de nieuwe accountant 46 De rol van emoties en data in de marketing 49 Nog een paar weekjes en dan is het jaar alweer om 50 Marcel Knoop rijopleidingen springt in krater in de markt HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

3


Wij houden van kleur. Dat zie je aan ons drukwerk! Met ons ISO-gecertificeerd drukwerk komt elke kleur tot z’n recht! Dat biedt u de zekerheid van drukwerk met – zoals we dat noemen – voorspelbare kwaliteit.

Ohmweg 31 2952 BD Alblasserdam 078 691 28 99 info@verloop.nl

NIEUW!

www.verloop.nl


COLUMN

UURTARIEF VAN 17 MILLE Herinnert u zich het ziekenfonds nog? Mensen met een laag tot modaal inkomen waren verzekerd voor ziekenhuis, apotheek en huisarts. Bovenmodale inkomensgroepen moesten zich ‘particulier verzekeren’, zoals dat heette. In 2006 veranderde dat. Toenmalig minister Hans Hoogervorst (VVD) dacht dat de kosten voor de zorg zouden dalen als ziekenhuizen en verzekeraars onderling gingen concurreren. Marktwerking was het toverwoord. Vraag en aanbod moesten de prijs bepalen. In dat jaar gaf de rijksoverheid 44 miljard euro uit aan zorgkosten. We zijn nu tien jaar verder. Enig idee hoeveel de huidige minister – Edith Schippers, ook VVD – uitgeeft? Drie en zeventig miljard euro. Dat is 66 procent meer dan in 2006. Natuurlijk worden we ouder dan pakweg vijftig jaar geleden, waardoor de zorgkosten toenemen, maar het is quatsch te beweren dat dit de oorzaak van de exorbitante kostenstijging is. Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer en verzorgingstehuizen worden in hoog tempo gesloten. Infl atie is er na 2008 nauwelijks geweest. Het probleem zit in de wijze waarop zorgverzekeraars van de regering de vrije hand hebben gekregen om de prijzen te bepalen. Concurrentie op prijs is er nauwelijks. Wie denkt dat het ziekenhuis de kostprijs van een specialistische behandeling of operatie bepaalt, heeft het mis. De directie van een hospitaal stelt de tarieven vast aan de hand van de bedragen die ze van de verzekeraars die met haar in zee willen, ontvangt. Simpel gezegd: als een ziekenhuis 50 miljoen euro krijgt en het 10.000 behandelingen

verricht, dan bedraagt het tarief voor een operatie of andere medische handeling gemiddeld 5.000 euro. Volgens dit principe kon het dit jaar gebeuren dat het operatief inbrengen van een schroefje in de schedel van een vrouw uit Enschede een nota opleverde van 16.943,36 euro. De behandelend arts was binnen zestig minuten klaar met dit klusje. Dat is nog eens een uurtarief! Het schroefje zelf, dat als kapstok diende voor een gehoorapparaatje, kostte 1.100 euro. De vrouw wilde weten waarom de simpele handeling zoveel geld kostte, maar het ziekenhuis weigerde inzage te geven in de kostenopbouw. Zij hoefde het immers niet zelf te betalen. De nota was voor de verzekeraar, en die krijgt z’n geld uit de Haagse belastingpotten. De vrouw liet het er niet bij zitten en liep naar de krant. Tegen een redacteur zei de woordvoerster van het ziekenhuis dit: “Er is geen enkel verband met de kostprijs van behandelingen. Wij gaan niet inhoudelijk in op uw vraag over de achtergrond van een rekening.” Dit is Nederland 2016. Dit noemt ‘Den Haag’ nu al tien jaar marktwerking in de zorg. U en ik weten dat de overheid geen verstand heeft van ondernemen. Dat hoeft ook niet. Wij betalen ambtenaren en politici om collectieve voorzieningen zo goed mogelijk voor ons te organiseren tegen een acceptabele prijs. Dat is in de zorg volkomen mislukt. Kwalitatief is het weliswaar overwegend in orde, maar fi nancieel is het een puinhoop. Weet u al op wie u gaat stemmen in maart of gelooft u het wel?

“Er is geen enkel verband met de kostprijs van een behandeling”

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Het Ondernemersbelang van Zuid-Holland Zuid verschijnt vijf keer per jaar. Veertiende jaargang, nummer 5, 2016 Oplage: 6.000 exemplaren Coverfoto Frank den Hollander, eigenaar GCC Fotografie: Marco Magielse

Uitgever Novema Noord bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl Eindredactie Baukje Bosma Telefoon 0512 – 74 52 20 E-mail b.bosma@ondernemersbelang.nl

Bladmanager Harold van der Laan Telefoon 0512 – 74 52 20 E-mail h.vanderlaan@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk SMG Groep, Hasselt

Aan deze uitgave werkten mee: Oscar van Beest Hans Boutkan Hans-Jorg van Broekhoven Richard van Hoek Willem de Hoog Caroline Houmes Jeroen Kuypers Marco Magielse Martin Neyt Heleen Versprille Ruud Voest René Zoetemelk André Vermeulen (column)

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

5


MEERBUSINESS NIEUWS IMAP DB&S BEGELEIDT DATAPLACE BV BIJ DE VERKOOP AAN EUROFIBER GROUP

De Eurofiber Group heeft met de aandeelhouders van Dataplace overeenstemming bereikt om 100% van de aandelen over te nemen. Met deze acquisitie voegt Eurofiber een tweede datacenter toe. Het concern verstevigt hiermee haar positie in de regionale datacenter markt. De eigenaar en oprichter van Dataplace, Gerben van der Veen, gaat vanaf heden leidinggeven aan de datacenter activiteiten binnen de Eurofiber Group. Dataplace werd bij de transactie onder meer bijgestaan door de corporate finance experts van IMAP DB&S. Dataplace Dataplace exploiteert sinds begin 2011 een regionaal TIER III-datacenter in Alblasserdam. Het datacenter, dat gericht is op de Randstad en het Rijnmondgebied, vormt een perfecte aanvulling op de bestaande datacenter activiteiten van Eurofiber in de regio Utrecht. Beide datacenters bevinden zich op een ideale afstand van elkaar om als twin locaties op te treden. Zowel nieuwe als bestaande klanten van Dataplace en Eurofiber zullen van deze krachtenbundeling profiteren. Gezien de ambitie van de aandeelhouders van Dataplace was het buitengewoon belangrijk dat de onderneming werd verkocht aan een partij die zorg kon dragen voor autonome groei en continuïteit vanuit de bestaande basis. Eurofiber Group Eurofiber Group is een leverancier van hoogwaardige digitale infrastructuur. Met een eigen glasvezelnetwerk en veilige datacenters biedt Eurofiber bedrijven, overheden en non-profitorganisaties een toekomstvaste infrastructuur. Sinds de oprichting in 2000, breidt Eurofiber haar glasvezelnetwerk continu uit. Met meer dan 25.000 kilometer glasvezel, dat vele eindklanten en meer dan 100 datacenters verbindt, strekt het netwerk zich uit over Nederland en België tot in Duitsland. Dealmakers IMAP DB&S, een corporate finance specialist met kantoren in Rotterdam en Amsterdam, heeft de aandeelhouders van Dataplace begeleid bij de transactie. De M&A adviseurs van het bureau bieden opdrachtgevers financieel en strategisch corporate finance advies, en richten zich voornamelijk op middelgrote bedrijven. Dataplace werd bijgestaan door Remco Schouten, Wiebecor Wijbrandi en Daan Zandbergen (IMAP DB&S) en Jeroen Bleeker (Janssen Broekhuysen Advocaten). Maurits de Haan en Tessa Rozendal (Houthoff Buruma) adviseerden koper Eurofiber Group. www.imap.com | www.dbens.nl

10-JARIG BESTAAN MEERBUSINESS EN DAR BOUWADVIES IN DE ONDERNEMER

Op de Fenexpo in april in Gorinchem ontdekten ze dat hun ondernemingen dit jaar tien jaar bestaan. “Dat moet gevierd worden, riepen we gelijktijdig en daarom staan we nu hier op deze gezamenlijke feestavond’’, vertellen Ronald Kip van MeerBusiness Zuid-Holland Zuid en David Roelofs van DAR Bouwadvies uit Alblasserdam te midden van hun gasten. David heeft zijn gasten voor de gelegenheid voorzien van een feestelijke rode bloemenkrans en dito zonnebril. Hij is ook al jaren lid van het regionale zakenplatform, dat voor ondernemers, onderwijs en overheid netwerkbijeenkomsten organiseert met en zonder sprekers, maar ook kooksessies en diners met directeuren, proeverijen en debatten. Daarnaast biedt MeerBusiness zogenoemde InnerCircles: een groep bedrijven die elkaars ambassadeur zijn en zorgen voor doorverwijzingen en aanbevelingen. “Ik ben heel trots dat de afgelopen tien jaar in Zuid-Holland Zuid zo’n bloeiende organisatie is ontstaan”, zegt Ronald Kip, samen met Esra Overduin, hét gezicht van MeerBusiness. “En we zijn volop in ontwikkeling om ondernemers nog beter te positioneren.” De ondernemers komen uit een brede regio Waarin onderscheidt MeerBusiness zich van andere netwerkorganisaties? “Met bijeenkomsten op bijzondere locaties”, zegt Agnes Vleugel. “Er komen ondernemers uit een brede regio’’, stelt Esther Quakernaat. Marjan van Gemerden vult aan: “Ik ben zeer benieuwd naar de uitrol van het nieuwe MeerBusinessmarketingconcept Podium voor Ondernemers en hoe je op deze manier een prominentere positie in het regionale bedrijfsleven krijgt.” En onderscheidend is Ronald zelf natuurlijk, beamen al zijn gasten. “Ronald kent iedereen en probeert ondernemers echt met elkaar in contact te brengen”, zegt Jacqueline den Ouden. En MeerBusiness is een podium voor ondernemers waar je in de picture wordt gezet”, voegt Dennis Oemar Said toe. Ook Irene Harthoorn, Sander Ros en John Zandbergen noemen Ronald een echte verbinder. “Maar het gaat altijd op een relaxte manier.”

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


REGIONAAL

Z A K E N P L AT F O R M

WORD NU L VERGROOT UW NET WE

WORD NU MEMBER

Heeft u zich ook voorgenomen om uw netwerk te vergroten? Mail dan naar ZHZ@meerbusiness.nl en u kunt dat voornemen van uw lijstje afvinken. Members van MeerBusiness ZHZ (Zuid-Holland Zuid) profiteren van een groot, gevarieerd, actief en professioneel netwerk. Regelmatig afwisselende bijeenkomsten die we via de nieuwsbrief aankondigen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Word nu lid voor slechts € 200,- tot eind 2017 en profiteer direct van de mogelijkheden van MeerBusiness ZHZ! We hopen u snel te ontmoeten.

WILMAR CONSULTANCY HEET NU WILMAR STERK IN WERK Wilmar Sterk in Werk is de nieuwe naam voor een snel groeiend reintegratiebedrijf gespecialiseerd in 2de spoor- en outplacement trajecten en coaching. “Wij ontzorgen u als werkgever en beperken uw schadelast bij verzuim. Wij kennen de spelregels van de Wet Verbetering Poortwachter op ons duimpje en houden van snel schakelen en goede resultaten. Daarnaast kennen wij de lokale arbeidsmarkt in grote delen van het land. Wij hebben door onze zeer persoonlijke aanpak uitstekende resultaten behaald.”

ONTDEK NU DE HYUNDAI IONIQ Eén auto. Drie aandrijflijnen De Hyundai IONIQ is ’s werelds eerste auto die de keuze biedt uit drie verschillende elektrische aandrijflijnen: elektrisch, plug-in hybride en hybride. U rijdt al in een IONIQ vanaf € 21.995. “Dat maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen.” Het zijn de enthousiaste woorden van manager Hyundai H-Point Rowin de Beer. Als eerste dealer van Nederland verkocht H-Point de Hyundai IONIQ. Hyundai IONIQ Hybrid Zo combineert de Hyundai IONIQ Hybrid de beste aerodynamica van zijn klasse. Rowin: “De IONIQ Hybrid combineert rijplezier met de bekende voordelen van hybrideaandrijving. De IONIQ biedt ook alle voordelen op milieu- en financieel gebied die horen bij elektrisch rijden. En wie dit jaar nog een IONIQ Hybrid aanschaft ontvangt € 1500 introductiebonus.

De mensen achter Wilmar Sterk in Werk Willem van Herpen: “Na ruim 42 jaar in loondienst te hebben gewerkt besloot ik om in mei 2012 als zelfstandige Arbeidsmarkt-specialist aan de slag te gaan. Een goede keuze, blijkt nu. Mijn jarenlange ervaring in de aansturing van personeel, de arbeidsbemiddeling en diverse functies binnen overheidsdiensten, de gezondheidszorg en bij internationals komen mij dagelijks van pas. Mijn enorme ervaring en brede netwerk zijn mijns inziens onmisbaar binnen de arbeidsbemiddeling en bieden mijn relaties zekere voordelen. Deze relaties bestempelen mij in de regel als een positief ingesteld mensenmens. Binnen Wilmar Sterk in Werk ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van genoemde trajecten en acquisitie.” Rita van Herpen-Voinova: “Na het afronden van mijn studie Geodesie aan de technische (staats)universiteit van Sint-Petersburg (Rusland) heb ik een jarenlange ervaring opgedaan in diverse secretariaat- en managementfuncties (o.a. als directiesecretaresse) in SintPetersburg. Daarnaast heb ik een aantal jaren binnen de verzekeringsbranche in Nederland gewerkt. Binnen mijn werk en in mijn diverse functies sta ik bekend als een harde werker met oog voor detail. Binnen Wilmar Sterk in Werk ben ik verantwoordelijk voor de administratie, agendabeheer en facturatie.” “Graag vertellen wij meer over onze dienstverlening en hoe u als werkgever daar voor uzelf en uw medewerker profijt mee kunt behalen.” www.wilmarsterkinwerk.nl

Hyundai IONIQ Electric De Hyundai IONIQ Electric combineert de beste aerodynamica van zijn klasse. “De volledig elektrische Hyundai zorgt ervoor dat nu iedereen elektrisch kan rijden”, is Rowin van mening. “De IONIQ Electric is er al vanaf € 31.500 en een bijtelling voor de zakelijke rijder van 4%. De prijzen van de zuinige auto zijn inclusief het servicepakket ter waarde van € 2.500. Hierbij zijn o.a. een laadpaal, installatie én onderhoudskosten inbegrepen.” Dan nog niet te spreken over de actieradius van 280 km en de batterij die in bijna 20 minuten volledig opgeladen kan worden. Wie kiest voor Hyundai IONIQ kiest ook voor een dynamisch rijgedrag en een ruim interieur. Ontdek nu de IONIQ in de showroom van H-Point. www.h-point.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

7


8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


COVERINTERVIEW

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

DRUKWERK VAN IDEE TOT AFLEVERING

Waar maatwerk de standaard is Internetdrukkers maken het voor hun klanten makkelijker maar ook onpersoonlijker. GCC print professionals heeft een eigen webshop en is tegelijk fysiek bereikbaar. Het bedrijf betrok onlangs een nieuw, eigen pand op bedrijventerrein Gorinchem-Oost II. Daarin werd het vernieuwde machinepark ondergebracht en de eigen ontwerpafdeling. In een combinatie van moderne technologie en ‘ouderwetse’ persoonlijke begeleiding levert GCC zijn klanten altijd een op maat gesneden product. Print met de impact waar u om vraagt. Dertig jaar geleden stonden de letters GCC voor ‘Gorinchemse Copieer Centrale’. Later werd het ‘Grafisch Communicatie Centrum’ beter bekend als ‘GCC personal printers’. Onlangs werd er ‘Print Professionals’ aan toegevoegd. De letters blijven dezelfde. Ook de essentie verandert niet. Maar de woorden ‘creatief’ en ‘professional’ beschrijven goed waar GCC voor staat. Eigenaar en oprichter Frank den Hollander is voortdurend op zoek naar manieren om de werkprocessen te verbeteren. “We hebben het bestelproces bijvoorbeeld stelselmatig vereenvoudigd. Onze software is in staat voorkeuren van klanten te onthouden. Dat scheelt een opdrachtgever tijd en moeite. We zijn ook bijzonder laagdrempelig. We hebben geen minimumorder. Bedrijven kunnen hier al terecht vanaf één print. We zijn niet te groot voor klein en niet te klein voor groot. En we hoeven geen ‘nee’ te verkopen omdat we de opdracht technisch niet aan zouden kunnen. Van visitekaartjes tot boekwerken, van één folder tot een complete campagne “bedrijven kunnen hier werkelijk voor alles terecht.”

HET BELANG VAN PERSOONLIJK CONTACT GCC liet in eigen regie een nieuw pand bouwen aan de Einsteinweg. Het nieuwe onderkomen is ruim en gevestigd op een A-locatie. De keuze voor nieuwbouw op een in het oog springende plek was om twee redenen nodig. In de eerste plaats was GCC in het gehuurde pand uit zijn jasje gegroeid, in de tweede plaats wil het bedrijf zijn klanten ook op een persoonlijke manier blijven bedienen. “Een van de redenen dat ik in ons oude pand een agentschap van PostNL heb opgenomen was om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Iedere ondernemer moet af en toe post wegbrengen en komt dan ook even in contact met ons bedrijf. Dat agentschap is meeverhuisd. Maar persoonlijk contact met opdrachtgevers blijft ook belangrijk om precies te achterhalen hoe de klant zijn drukwerk wil hebben. Onze webshop zal in steeds meer gevallen perfect voldoen, maar soms moeten de puntjes op de

i toch persoonlijk gezet worden. Je kunt heel goed communiceren via de telefoon en via de mail en toch gaan bepaalde nuances wel eens verloren. Wij denken ook graag mee met de ondernemer of de marketingmanager en sparren doe je toch het beste met elkaar aan tafel. In dertig jaar hebben wij veel kennis en ervaring verzameld. Wij weten hoe we moeten vormgeven en drukken, maar we kunnen inmiddels ook goed inschatten welk effect dat drukwerk zal hebben als het wordt ingezet voor de promotie van een product of bedrijf. We laten onze klanten graag meeprofiteren van die expertise.”

ALLES IN ÉÉN HAND De klantengroep waarvoor GCC werkt is breed, maar twee groepen springen eruit. Er zijn landelijke winkelketens, waarvoor GCC op regelmatige basis veel printproducten ontwerpt en levert. Er zijn ook zelfstandige winkels in en om Gorinchem, waarvoor GCC Point Of Sale materiaal ontwikkelt of materiaal voor regionale advertentiecampagnes. De kennis en ervaring in deze business to consumer communicatie komt goed van pas bij het ontwerpen van materiaal voor de business to business communicatie. De uit drie fulltime medewerkers bestaande eigen ontwerpafdeling draait dan ook op volle toeren. Voor klanten is het hoe dan ook plezierig werken wanneer een opdracht van idee tot print bij één bedrijf kan worden neergelegd. Maar GCC gaat daarin nog een stap verder en beschikt voor de aflevering zelfs over een eigen koeriersdienst. Hoe minder tussenschakels, hoe minder ruis, des te kleiner de kans op een eindproduct dat niet helemaal aan de verwachtingen voldoet.

FLEXIBEL IN FORMAAT EN OPLAGE Innoveren doet GCC in het klein en in het groot. Bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd en machines worden vernieuwd. “Het machinepark dat we in ons nieuwe pand hebben ondergebracht is eigenlijk grotendeels nieuw”, aldus Frank

den Hollander. “Zo kunnen we een antwoord bieden op elk print- of drukwerkvraagstuk. En dat is per definitie geen standaardantwoord. Doordat we alles in eigen hand hebben zijn we uitermate flexibel, in de tijd maar ook in de oplage. Geen standaardantwoord betekent in ons geval geen standaardoplages, -formaten of –afwerkingen. We maken wat de klant wil, in de door hem gewenste vormgeving en in de door hem gewenste oplage. En zonder dat daar een hoger prijskaartje aan hangt.”

AANTREKKELIJKE PRIJSSTELLING GCC kan een goede prijs/kwaliteitverhouding bieden omdat het bedrijf hoog inzet op efficiency. De opdrachtgever bespaart tijd in het vereenvoudigde bestelproces, maar dat geldt ook voor GCC. De nieuwe machines kunnen sneller en preciezer werken dan de oude, maar hebben ook minder energie nodig en zijn daardoor duurzamer. De winst in vierkante meters door het nieuwe pand te betrekken, maakte het mogelijk voor een betere routing te kiezen. Daardoor zijn medewerkers minder tijd kwijt met het verplaatsen van materialen en producten en kunnen ze efficiënter en prettiger werken. Elk element levert een bijdrage aan lagere kosten en een hogere productiviteit. Die twee vertalen zich in een aantrekkelijke prijsstelling. Dat de C in GCC ook voor Creatief staat, bewijst Frank den Hollander met de plannen voor een Open Bedrijvendag in maart volgend jaar. “We bedachten dat het interessanter zou zijn als meer ondernemers op Gorinchem Oost II hun bedrijf zouden openstellen dan wij alleen. De animo is bij voorbaat groot. Ik hoop dat zo’n dag veel bezoekers naar dit bedrijventerrein zal trekken, mensen die er werken maar ook anderen. Wij zijn graag zo open en toegankelijk mogelijk naar de buitenwereld toe. Die dag hopelijk voor nog veel meer mensen dan gewoonlijk.” Voor meer informatie, ga naar www.gcc.nl, bel naar 0183 – 628 288, of bezoek het bedrijf aan de Einsteinstraat 1, op bedrijventerrein Gorinchem Oost II.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

9


Romano Fava, franchiseondernemer Olympia Uitzendbureau, bij opdrachtgever Domino’s Pizza Nederland in Gorinchem

EXTRA DIMENSIE

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Hans Boutkan

OLYMPIA UITZENDBUREAU

Liever aangenaam verrassen dan meer van hetzelfde De afgelopen jaren dicteerde de werkgeversvraag de arbeidsmarkt, maar inmiddels hebben werknemers de vacatures voor het uitkiezen. Toch kunnen bedrijven nog altijd de beste kandidaat voor de job vinden. Er zijn alleen kennis, ervaring en een open blik voor nodig. De definitieve omslag van werkgevers- naar werknemersmarkt vond pal na de zomer plaats. Minister Dijsselbloem (Financiën) luidde de vakantieperiode in met de melding dat de crisis nu officieel voorbij is. Hij kon zijn uitspraak gerust doen, want de cijfers wijzen al een tijd in die richting. Het consumenten-vertrouwen bereikte eind oktober zelfs het hoogste punt sinds 2007. Olympia Uitzendbureau voor de regio’s Gorinchem, Vianen, Alblasserdam en Werkendam ervaart het in de dagelijkse praktijk. Een kandidaat bezocht ons onlangs voor een intakegesprek en kon meteen bij drie intercedenten aanschuiven. Zijn competenties sloten aan bij meerdere functies. Bedrijven groeien weer en willen investeren in personeel. We zien daarbij ook een verschuiving in de vraag. Werkgevers hechten veel waarde aan ervaring en de juiste werkethiek, zodat de medewerker snel inzetbaar is op het juiste niveau. Om enige zekerheid in te bouwen wordt er steeds vaker gekozen voor flexvast, een concept waarbij een medewerker drie maanden als uitzendkracht werkt en daarna desgewenst in dienst treedt. Een andere beweging is het intern opleiden van mensen.

PERSOONLIJK LEREN KENNEN Het is altijd een uitdaging om de beste man of vrouw voor de job te vinden en meestal

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

lukt dit naar volle tevredenheid van de klant. Een passende opleiding en CV zijn daarbij de eerste sluizen. Dit voortraject hebben we geautomatiseerd met de Olympia Wervingscockpit, een platform voor searching en pre-matching. Ook testen en contracten bevinden zich in deze digitale omgeving, zodat kandidaten niet continu de reis naar ons kantoor hoeven te maken. Inloop behoort sowieso tot de verleden tijd. We zijn niet meer in de winkelstraat gevestigd en maken de eerste selectie graag zo efficiënt mogelijk. Het vervolg bestaat altijd uit persoonlijk contact. We kijken hoe sterk een kandidaat vakinhoudelijk is en benaderen altijd referenties. De persoonlijkheid van de kandidaat weegt zwaar in het selectieproces. Hoe staat iemand in het leven? Alleen als mentaliteit en houding overeenkomen met de bedrijfscultuur, kunnen we een succesvolle match maken. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we een onderneming altijd bezoeken. We willen voorbij de basale functie-eisen kijken en de sfeer proeven. Het resultaat mag er zijn. Als we een bedrijf persoonlijk leren kennen, slaagt zeker negentig procent van de kandidaten. Het maakt daarbij niet uit of het om accountmanagers, verkopers of productiemedewerkers gaat.

DIMENSIE TOEVOEGEN Bedrijven zoeken geen uitzendkrachten, ze willen vooruit met hun business. Wij vragen ons altijd af of we nog een extra dimensie kunnen toevoegen. Een nieuwe medewerker die de verwachte competenties bezit, is mooi, maar het wordt een aangename verrassing als hij of zij iets extra’s toevoegt. Bovendien, meer van hetzelfde is veilig, maar niet altijd de juiste keuze voor een groeiend bedrijf. Het voordeel van een zeer ervaren intercedententeam, is dat we het werkveld met een open blik kunnen bekijken. We herkennen eigenschappen en drives bij kandidaten die op het eerste gezicht niet voor de hand liggen. Een bedrijf wordt zichtbaar beter van zo’n bijzondere keuze. Opdrachtgevers steken hun enthousiasme dan ook niet onder stoelen of banken. Vaak geeft de ‘verrassing’ de aanzet tot een langdurige samenwerking.

«

OLYMPIA UITZENDBUREAU Regio Gorinchem / Vianen / Alblasserdam   Concordiaweg 155 4206 BK Gorinchem Telefoon 0183 – 66 48 25 E-mail gorinchem@olympia.nl www.olympia.nl


AUTOTEST

AUTOTEST VOLVO V90|D4

Een wolf in schaapskleren? Met een gezonde dosis ongeduld namen we de sleutels van deze prachtige nieuwe Volvo in ontvangst. Een sleutel die feitelijk geen sleutel meer is, maar meer een handheld multitool. Om in te stappen heb je de sleutel feitelijk niet nodig en ook het starten gaat vanzelfsprekend sleutel loos. Het zou ook niet goed gevoeld hebben als dat niet zo zou zijn geweest. Het uiterlijk roept meteen de vraag op … is dit een aanval op de gevestigde (Duitse) orde of is het, zoals bij Volvo niet ongebruikelijk, een wolf in schaapskleren? Als verstokt Volvorijder wordt dit de belangrijkste vraag die vandaag beantwoord zal moeten gaan worden. Bij het instappen merk je gelijk dat Volvo afscheid heeft genomen van een aantal typische Volvo eigenschappen. De ‘zit’ is iets lager en het dashboard en interieur is meer om de bestuurder en zijn passagiers heen gebouwd. Anders, maar het geeft een nog veiliger gevoel.

‘PREMIUM’ De gebruikte materialen zijn meer dan ‘premium’ en voelen zeer vertrouwd. Intuïtief weet je alles te vinden en het wegrijden voelt als het begin van een feest. Het blijft jammer dat Volvo gestopt is met de kenmerkende vijfcilinders, maar met de tijd meegaat. Behalve de karakteristieke brom is de in deze auto gelepelde krachtbron er een waar je meer dan prima mee uit de voeten kunt. De automatische versnellingsbak gaat soepel door de 8 verzetten en daardoor een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige generaties.

Zonder het te merken zijn we alweer een aantal kilometers onderweg en zijn we al rijdend erachter gekomen dat de veiligheidsvoorzieningen alom aanwezig en merkbaar zijn. Als een soort elektronische beschermengel word je zachtjes in de goede banen geleid en verwacht je eigenlijk na de zoveelste poging om dit systeem te manipuleren een weemoedige glimlach op het gebruikersvriendelijke computerscherm.

je voorganger in te stellen en al met al geeft het systeem je een meer dan veilig gevoel. Het weer op snelheid brengen is erg clean, maar past wel weer beter bij het rustgevende karakter van de auto. Zelfs de stuurassistent geeft je een veilig gevoel, maar voor echte controlfreaks nog een brug te ver. Als een soort dodemansknop wordt overigens wel verwacht dat je de handen aan het stuur houdt.

HEAD-UP DISPLAY

Met veel moeite leverden we aan het einde van de dag de Volvo weer in, want … het mag duidelijk zijn … het is een echte Volvo … partir c’est mourir un peu.

Ondertussen zitten de stoelen, zoals je bij een Volvo mag verwachten, fantastisch. Uiteraard valt er veel meer te ontdekken. Het head-up display is een onverwacht handig hulpmiddel zonder te veel in de picture te willen staan. Verkeersborden worden herkend, al heeft het systeem wat moeite met het gebruikelijke oerwoud aan borden langs de Nederlandse snelwegen. Daarnaast een visuele waarschuwing als je te dicht op je voorganger rijdt én de actuele rijsnelheid.

«

Gereden, samen met Maurits de Haan Hans Liefrink Partner O2 Accountants, Dordrecht

ADAPTIEVE CRUISECONTROL Op een rustig stuk snelweg, alhoewel best lastig te vinden, kon de adaptieve cruisecontrole aan en die werkt fantastisch. Het systeem grijpt op tijd in, is de afstand tot

De autotest wordt mede mogelijk gemaakt door Volvo Svenscar, Mijlweg 29, 3316 BE Dordrecht, telefoon 078 – 632 22 70.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

11


FINANCIEEL SPECIALISTEN OVER ALTERNATIEVE FINANCIERING EN DIGITALISERING

Ondernemen op eigen kracht Het consumentenvertrouwen bereikte dit najaar het hoogste punt sinds 2007, wederom een sterk signaal dat de crisis definitief achter ons ligt. Het financiële landschap is in negen jaar ingrijpend veranderd. Geniale zolderkamerknutselaars groeiden uit tot succesvolle fintechbedrijven, alternatieve financiering deed haar intrede en banken pasten hun werkwijze aan. Welke invloed hebben de veranderingen volgens de tafelgasten op het ondernemerschap? Wat verwachten ze voor de nabije toekomst? Het midden- en kleinbedrijf kijkt voor financiering nog te vaak naar de bank, zo opende Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), eind oktober het MKB Ondernemers Congres. Volgens Knot moet het bankwezen aan steeds strengere eisen voldoen -richtlijn voor kapitaalbuffers Basel IV zit al in de pijplijn terwijl Basel III nog in werking moet tredenwaardoor het uitlenen van geld niet vanzelfsprekend is. Informele investeringen en crowdfunding zijn naar zijn mening goede alternatieven, maar dan moeten ondernemers die stap wel durven zetten. De deelnemers aan het rondetafelgesprek van Hét Ondernemersbelang, bijeengekomen bij ING in het centrum van Dordrecht, zien dat vooral het kleinbedrijf exclusief op de bank wil koersen. “Nederland telt inmiddels

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

een miljoen kleine zelfstandigen, maar een goed financieel fundament is bij hen niet altijd aanwezig”, vertelt Adriaan Elenbaas (ABN AMRO). “Sommige starters beginnen hun bedrijf met krediet aanvragen voor materialen en middelen. Een doorwrocht ondernemersplan ontbreekt echter. In het middenbedrijf zie je die visie op ondernemen wel terug. Deze ondernemers weten ook alternatieve kredietbronnen in hun plannen te verwerken. Banken kunnen bij het samenstellen van gestapelde financiering als regisseur optreden.” Een rol als sparringpartner van de ondernemer is prima, vult Evert de Gijsel (ING) aan, maar banken moeten absoluut hun kerntaak als kredietverlener behouden. “Anders wordt onze dienstverlening wel erg dun. In het verleden zijn we doorgeschoten in

het verstrekken van financiering. De situatie is nu gezonder voor zowel ondernemer als bank. Honderd procent financiering door de bank komt minder voor, maar daar is een verwijzende functie voor in de plaats gekomen. Het kan ook in omgekeerde volgorde. Een land als België telt veel familiebedrijven, daar is het gebruikelijk om eerst informele funding te zoeken en voor het laatste stukje de bank te benaderen.”

DRAGONS’ DEN Crowdfunding als alternatief klinkt natuurlijk prachtig, het is als jonge methode, ontstaan in de crisis, echter nauwelijks getest. De succesverhalen overheersen, maar de eerste haarscheuren zijn zichtbaar. “Crowdfundplatformen zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten”,


RONDE TAFEL FINANCIEEL

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

zegt Arie Neervoort (BenderBrandwijk & Partners). “Maar hoe zie je door de bomen het bos? Er zijn in NL veel partijen bijgekomen, dat maakt het voor beleggers ook lastig. Voor ondernemers op zoek naar kapitaal biedt dit natuurlijk extra kansen. Waar de banken om voor hun moverende redenen niet of deels financieren, is een extra dimensie een prachtige aanvulling in de kredietverlening.” Hetzelfde geldt voor het koppelen van informele investeerders aan jonge ambitieuze ondernemers. Een Dragons’-Den-achtige constructie ligt voor de hand, maar de praktijk is weerbarstig. We verbinden onze reputatie eraan, reageert De Gijsel, dus we willen dat zo’n samenwerking goed uitpakt. “Het proces vergt een gedegen screening.” Niettemin is alternatieve financiering een verrijking, stelt Elenbaas. “Er valt meer te kiezen. Financiële steun kan een basis voor ondernemen zijn, maar totale afhankelijkheid van een kredietverlener is een ander verhaal. Dat heeft niet veel met ondernemerschap te maken.” Startups zijn wat dat betreft leidend, voegt Arie Neervoort toe, zij begeven zich allang buiten de geëffende paden. “Twintigers die een geniaal idee vanaf een zolderkamer uitbouwen, weten ook hoe ze informele kanalen moeten aanboren. Het mooie is dat de combinatie met gearriveerde entrepreneurs goed werkt. Deze groep verrijkt starters met kennis en ervaring en haalt er zelf weer nieuw elan uit.”

automatiseren? Technologische vooruitgang vergt echter lastige keuzes, erkennen de vertegenwoordigers van banken aan tafel. “De brede klantenkring verwacht digitaal én persoonlijk. Maar je moet je afvragen wie er precies wil betalen voor een vast contactpersoon bij de bank.” Veel klanten kiezen als het op financiën en verzekeringen aankomt voor het goedkoopste product, zonder zich te realiseren dat een goed advies meerwaarde biedt, weet Ilse SchotanusBakker (Assurantie Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem/RegioBank) uit ervaring. Ze wijst onder andere op autoverzekeringen met lagere premies of uitgeklede voorwaarden. “Het gevolg is dat schadeherstelbedrijven door een gesteld prijsplafond van verzekeraars in 85 procent van de gevallen imitatieonderdelen bij reparatie gebruiken. De klant is hier niet van op de hoogte, daardoor daalt de dagwaarde van de auto. Een tussenpersoon met knowhow kan een betere verzekering verzorgen.” Ook Bakker-Bloem heeft een digitaliseringsslag gemaakt, zo is er een eigen schade-app met een koppeling naar de eigen meldkamer ontwikkeld, maar het bedrijf koestert naar eigen zeggen de aloude vertrouwensband met de klant. “We hebben een heel pakket voor alle levensgebeurtenissen in huis, dat zorgt ervoor dat we lange tijd met een klant kunnen meegroeien.”

LASTIGE KEUZES

De vraag is of de adviseur van vlees en bloed nog een lang leven is beschoren. Ruud Martens, directeur van online verzekeringssite Independer, meldde onlangs dat de beste financieel adviseur een robot is. De virtueel expert maakt immers razendsnelle berekeningen en werkt foutloos. Ook hypotheken en woningoverdracht zouden volledig online te regelen zijn. De notaris kan

Het bank- en verzekeringswezen investeerde de afgelopen jaren fors in digitalisering, mede gedreven door fintech-innovaties. De doelgroep van de nabije toekomst bezoekt liever geen gebouw meer voor standaardzaken, zo laten diverse onderzoeken zien, en het kan sneller en makkelijker, dus waarom zou je basisdienstverlening niet

ROBOTADVISEUR

volgens Martens voor een euro in blockchain, een decentraal verwerkingssysteem, worden geregeld. De robotadviseur stuurt op data die klanten hem verstrekken en gaat uit van standaarden, geeft een aantal gespreksdeelnemers aan. Daar zit de crux. “Het overgrote deel van de Nederlanders heeft financiën niet bepaald als hobby”, zegt Ilse Schotanus-Bakker. “Mensen leveren dus nogal eens onvolledige informatie aan. De uitkomst kan een heel verkeerd advies zijn. Gaat het om bedrijfsfinanciering, dan kan het voordeliger zijn om specifieke delen juist niet te financieren. En anticiperen, kan de robot dat? Een naderende erfenis, een scheiding op komst, gezondheidsproblemen, ze hebben alle invloed op de financiële route.” Arie Neervoort vindt dat een goede adviseur zich onderscheidt met vervelende vragen. “Hij beperkt zich niet tot een checklist, maar houdt ondernemers een spiegel voor en denkt mee over nieuwe richtingen. Die persoonlijke zoektocht laat zich niet snel automatiseren.”

VOORAVOND REVOLUTIE Toch gaat een techniek als blockchain de boel flink opschudden, daar zijn de discussiepartners van overtuigd. Het bespaart ondernemers een tijdrovende gang naar het administratie- en accountantskantoor, stelt Neervoort. “Die branches gaan de gevolgen ongetwijfeld ondervinden.” In theorie schakelt blockchain ook de functie van banken in bijvoorbeeld het betalingsverkeer uit. De financiële instellingen hebben de technologie dan ook omarmd. De precieze rol van banken in de ‘chain’ moet zich nog uitkristalliseren, maar blockchain is volgens Elenbaas verre van sciencefiction. “We hebben al afspraken gemaakt met een grote klant over het verrichten van betalingen in blockchain. We staan aan de vooravond van een revolutie in de financiële wereld.”

«

DEELNEMERS

ADRIAAN ELENBAAS

EVERT DE GIJSEL

ARIE NEERVOORT

ILSE SCHOTANUS-BAKKER

Commercieel directeur en senior banker ABN AMRO. Rivierenland, Alblasserwaard, Hoeksche Waard & Goeree-Overflakkee. Gespecialiseerd in industrie. Advisering op basis van sectorkunde.

Rayondirecteur Advies Zakelijke Financieringen ING. Rotterdam Zuid & Drechtsteden. MT-lid ING ZuidNederland. Focus op ondersteuning ondernemers vanuit wendbare organisatie.

Partner bij BenderBrandwijk & Partners, o.a. advies en bedrijfsoverdracht voor ondernemingen van 5-100 medewerkers. Business partner in Credion, RotterdamRijnmond. Ondersteuning mkb bij bedrijfsfinanciering.

www.abnamro.nl

www.ing.nl

www.credion.nl

Directeur-eigenaar van Assurantie Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem en zelfstandig adviseur van RegioBank. Gevestigd in Ridderkerk. Werkt zonder provisie op zowel schade- als levensverzekeringen voor zakelijke en particuliere klanten. www.bakkerbloem.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

13


Al 50 jaar uw partner in drukwerk v a a r t i n I C T- o p l o s s i n g e n Automatisering | Detachering | Telecom | Hosting

Betrouwbare partner

VCS Automatisering bv Ter Steeghe Ring 77, 3331 LX Zwijndrecht T +31 (0)85 48 72 800

Passie, kennis en expertise

Innovatieve oplossingen

Respect voor mens en natuur

Zuidzijde 131-133 2977 XE Goudriaan +31(0)183 58 33 33 goudriaan@degrootdruk.nl

www.degrootdruk.nl

E info@vcs.nl, W www.vcs.nl

Multifunctioneel ondernemen met een veilig gevoel ...

UW BEDRIJF IN HÉT ONDERNEMERSBELANG ZEELAND, BRABANT, ZUID-HOLLAND ZUID? Neem contact op met: Harold van der Laan | Telefoon 06 - 487 192 68 E-mail h.vanderlaan@ondernemersbelang.nl NIEUW IN STRIJEN 3 BEDRIJFSUNITS AAN DE SIMON STEVINSTRAAT TE STRIJEN   

        Te koop vanaf € 131.600,- ex. BTW Te   € per maand ex. BTW huur vanaf € 770,  

€    

• 120 m2 en 180 m2 • Units te koppelen tot 480 m2 • Vloeistofdichte vloer • Vloerbelasting 2500 kg/m2 • Gebruik van onderhoudsarme materialen • Aluminium kozijnen • Elektrische overheaddeur • Voorzien van gas, water en elektra • Diverse opties mogelijk • Gunning onder voorbehoud

Financieel advies is meer dan ooit maatwerk! De medewerkers van WEA Deltaland zijn multifunctioneel inzetbaar en kennen hun klanten! Zij staan voor: Duidelijke taal, heldere cijfers en een goed advies.



•      •   Indien u geïnteresseerd bent en meer informatie wenst, dan kunt u met ons contact opnemen: •         GEBRS. HOOGHWERFF | T 078 -• 6741155 | www.gebrs-hooghwerff.nl •   •       •    •    •     •    

T 088 133 73 00

www.weadeltaland.nl


COLUMN

WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN GEZONDE FINANCIËLE SITUATIE BIJ UW BEDRIJF? Afgelopen week ben ik te gast geweest bij The Dutch Design Week in Eindhoven. Een inspirerende ontmoetingsplaats waar creatieve (vaak jonge) mensen tot nieuwe ideeën komen waarbij ze het milieu, hun onderneming en zichzelf op een hoger plan brengen. Je gaat met meer energie weg dan waarmee je gekomen bent! ABN AMRO had Martijn Aslander (futuroloog en uitstekend inspirator) gevraagd zijn toekomstvisie te geven. In zijn betoog passeerden wat nieuwe begrippen de revue: Circularity, artificial intelligence, agile, augmented reality, virtual reality, crowd funding, tribes, sustainability, drones en internet of things. Dit waren vijf jaar geleden nog totaal onbekende woorden die je in geen enkel woordenboek kon terugvinden. Het zijn woorden die nu terugkomen in zeg maar het (Engelse!) woordenboek 4.0 (gelijk aan de industriële revolutie 4.0). Nu vraagt u zich misschien af: wat heeft dit te maken met een

gezonde financiële situatie? Het antwoord is alles! Een gezonde financiële situatie behelst … of u in de toekomst voldoende kasstroom kan creëren om continuïteit te waarborgen. Twee decennia geleden werd bij de presentatie van jaarcijfers een prognose voor de komende jaren afgegeven. Dat is nu niet meer doenbaar door de industriële revolutie 4.0. Veranderingen gaan razendsnel! Om te beoordelen of uw financiële situatie gezond is moeten we zaken onderzoeken die verder gaan dan het beoordelen van de historische cijfers. Ik wil de volgende punten voor een bedrijf noemen: - is het personeel en het management veranderingsgezind? - is er een cultuur om in creatieve oplossingen te denken? - is het management bereid zich te verdiepen in het woordenboek 4.0?

- is het personeelsbestand voldoende divers om tot gezamenlijke creatieve oplossingen te komen? - is de ICT op orde om snel inzichtelijk te hebben hoe men ervoor staat en waar men aan moet werken? Is bovenstaande met ja te beantwoorden … dan zal bijna zeker de financiële situatie ook op orde zijn.

«

ADRIAAN ELENBAAS Commercieel Directeur Rivierenland /Senior Banker Telefoon 06 – 23 36 17 73 E-mail adriaan.elenbaas@nl.abnamro.com

ABN AMRO ROTTERDAM Coolsingel 93, 3000 AS Rotterdam Telefoon 0900 – 00 24

COLUMN Trendsetters voorspellen het al een tijdje; door de komst van de robot, de drone en de elektrische auto zal de wereld in sneltreinvaart veranderen. Koppel hieraan de ongekende mogelijkheden van mobiele telefonie, internet, VR, AR en nanotechnologie, en dan mag je gerust spreken over een ware aardverschuiving.

DE MENSELIJKE MAAT

Of deze veranderingen ook allemaal verbeteringen zijn? Er komen ongetwijfeld nieuwe en geweldige mogelijkheden voor gezondheidszorg en bedrijfsleven, er zullen bestaande banen verdwijnen, maar ook weer nieuwe banen komen en mensen zullen de beschikking krijgen over zaken die tot op heden ondenkbaar of onbetaalbaar waren. Maar er zullen ook toepassingen komen, waarop we wellicht niet meteen zitten te wachten. Of je het allemaal moet willen? Ik zit persoonlijk niet te wachten om van een pak melk in mijn koelkast te weten van welke koe, uit welke wei en van welke boer de melk afkomstig is. Als marketeer weet ik echter ook dat we alle mogelijkheden zullen gaan vertalen naar behoeften. En als die er (nog) niet zijn, dat we deze dan gaan creëren. Soms openlijk, maar heel vaak ook via neuromarketing, waarbij onbewust het gedrag

van consumenten wordt beïnvloed. Hoe dan ook zal de consument het idee hebben dat er steeds meer te kiezen valt. Kiezen is verliezen? Volgens Blaise Pascal hebben we twee dingen te verliezen: het ware en het goede en vier dingen waarmee we onze keuzes kunnen maken: ons verstand en onze wil, onze kennis en ons geluk. Ik hoop dat we qua mensheid voldoende moed en wijsheid hebben om bij deze keuzes de menselijke maat als belangrijkste uitgangspositie én als doel te stellen. Dit met een hoge dosis gezond boerenverstand om sommige zaken gewoonweg niet te willen of te doen, ondanks de mogelijkheden. Dus voor mij bijvoorbeeld geen robot, maar een lief en kundig mens tegenover mij als ik later oud en hulpbehoevend ben … please!

«

ELS BARENDRECHT Move On communicatie www.gelukkigeklant.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

15


Dirkzwager zorgt dat u het weet.

Wij delen onze kennis graag. Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar voor een ĂŠcht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op www.partnerinkennis.nl


KENNISPARTNER

Vijf tips om direct energie te besparen binnen uw bedrijf Energie besparen is leuk. Zeker ook op kantoor. Naast een positieve bijdrage aan het milieu, levert het u tevens een fikse financiële besparing op. Lees dus snel onze top 5 en ga direct aan de slag!

1. MONITOR UW ENERGIEVERBRUIK Ontdek waar uw bedrijf het meest energie verbruikt, en verspilt. Als u de juiste monitoringstools toepast – zoals bijvoorbeeld de BespaarCase Box en Dashboard – komen er vaak onverwachte kansen aan het licht. Tip: Voordat u uw energie goed kunt gaan volgen heeft u een slimme meter nodig. Controleer of u deze al heeft, door in uw meterkast te kijken – of door contact op te nemen met uw netbeheerder. Vervolgens kunt u hier uw monitoringstool op aan (laten) sluiten.

2. VERHOOG DE BEWUSTWORDING BIJ PERSONEEL; SAMEN De grootste energieverspilling wordt veroorzaakt door mensen zelf. Vaak onbewust, en uit gewoonte, wordt er veel energie onnodig verspild. Door samen actief over energiebesparing na te denken ontstaat er een gedeelde bespaarmissie. Tip: Door een competitie te maken van energie besparen binnen uw bedrijf maakt u het extra interessant. Welke werknemer realiseert de grootste besparing? BespaarCase denkt hier graag vrijblijvend met u over mee.

3. GEBRUIK EEN PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT Een programmeerbare thermostaat heeft de mogelijkheid om de temperatuur van een

ruimte automatisch aan te passen wanneer er niemand aanwezig is. Ook beter afgestelde airconditioning kan leiden tot aanzienlijke besparingen voor uw bedrijf. Tip: Iedere ruimte binnen uw kantoor is anders, qua isolatie, zonlicht en openingen. Het is dus aan te bevelen om meerdere thermostaten te installeren. Laat u hierin goed begeleiden zodat uw verbruik optimaal wordt gereguleerd.

4. SCHAF ENERGIEZUINIGE APPARATEN AAN Vaak blijkt het een goede investering om verouderde apparatuur eerder te vervangen. De kosten van de nieuwe apparatuur worden terugverdiend door de besparing in energiekosten. Laat u daarbij goed informeren over het verbruik van uw nieuwe apparaten. Tip: Oudere apparaten verbruiken niet per definitie meer dan nieuwe apparaten. Het is daarom aan te bevelen om het verbruik van deze apparaten een periode te meten. Zodat u vervolgens doelgericht kiest welke apparaten u wel, en niet, vervangt.

5. INVESTEER IN LED-VERLICHTING LED-verlichting doet vandaag de dag niet onder voor andere (sfeer)verlichting. U kunt LED bovendien vaak gewoon installeren

in uw bestaande armaturen. Er is bij LED sprake van een minimale investering, met een optimaal rendement. Tip: Er zijn vele partijen actief op het gebied van LED-verlichting. Zorg dat u zich laat informeren door een bekwame partij. Er zijn namelijk vele LED-producten op de markt, met grote verschillen in kwaliteit, verbruik en uitstraling. Ik vertrouw erop dat u met deze tips een aantal goede ideeën heeft opgedaan. Wilt u weten waar de verdere bespaarkansen liggen binnen úw bedrijf? Neem contact op en ik vertel u graag hoe u op basis van monitoring nog veel meer energie en euro’s kunt besparen.

«

Hendry Klooster, initiator BespaarCase

BESPAARCASE Fermiweg 20 3208 KT Spijkenisse Telefoon 085 – 877 11 15 E-mail support@bespaarcase.nl www.bespaarcase.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

17


ONDERNEMERSPANEL

Wat is de toekomst van de bank? De financiële sector is al jaren aan het reorganiseren. De traditionele banken staan onder druk en dreigen voorbij te worden gelopen door innovatieve fintech startups en techgiganten als Google en Apple. Een voorbeeld van zo’n startup is het betaalplatform Square, een revolutionair mobiel platform dat iedereen in staat stelt creditcards te accepteren via een mobiel apparaat. Verzorgen de banken straks alleen nog hypotheken? Veel banken zoeken naar een nieuwe richting. Hoe ziet de bank van de toekomst eruit? De mening van ons panel.

SANNE VAN DER LAAN

ANKO BLOKLAND

OSCAR VAN BEEST

THE GRAPHIC BARISTA

FORTUNE COFFEE

IBC ONLINE

“Bank moet spilfunctie zijn op toegankelijke kleine plek tussen normale mensen”

Met de schaalvergroting en uitbreiding van diensten van de afgelopen jaren, schat ik in dat de banken zich nu langs alle kanten (hebben) laten inhalen. Dure panden en veel personeel helpen daar ook niet aan mee. Door de focus van de online aanbieders op een type (bank)dienst, is het gemakkelijker snel te schakelen en scherp te prijzen. Zelfs voor ‘grote-hoeveelheidleningen’ als hypotheken. In een strijd van prijsvechters gaan ze het dus niet meer winnen. Het gat zit hem in de plek tussen de on- en offline aanbieders. Als verbindende factor, maar wel persoonlijk aanspreekbaar. Een spilfunctie op een toegankelijke kleine plek tussen de normale mensen, waar de nadruk ligt op het persoonlijke contact. Niet op het industrieterrein in die hoge toren. «

18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

“Er ontstaan nieuwe initiatieven die beter aansluiten op wensen bedrijven”

Als bedrijf ging je tot voor kort met je businessplan naar een bank voor de financiering. Tegenwoordig word je haast gedwongen om je benodigde geld via crowdfunding bijeen te harken. Ik hoorde dat er zelfs weer kredietunies worden opgestart. De Rabobank is trouwens zelf ook ooit begonnen als Boerenleenbank. Al jaren klagen we met z’n allen dat het betalingsverkeer veel efficiënter kan, terwijl we in de praktijk alleen maar geconfronteerd worden met meer zelf regelen via internet, een financiële wereld die in het weekeinde stilligt (terwijl de computers toch gewoon aan blijven staan?) en hogere kosten. In deze tijd kan je er dus op wachten dat er nieuwe initiatieven ontstaan die beter aansluiten op de wensen van bedrijven (en consumenten). Wat dit betekent voor de toekomst van onze huidige bureaucratische banken? De tijd zal het leren. «

“De bank heeft zichzelf meer en meer gereduceerd tot een grote server” Innovatie is het woord. Ooit liepen ze ver voorop, in een tijd toen het internet nog in de kinderschoenen stond, kwamen banken met websites waar je op in kon loggen en je betalingsverkeer kon regelen. (Ik heb dat gezien de stand van de technologie destijds altijd zeer opmerkelijk gevonden. Als je nu bijvoorbeeld met een oude browser een krant probeert te lezen is dat volstrekt onmogelijk. Maar een betaling via Ideal uitvoeren? Geen enkel probleem!) Banken waren betrokken bij de samenleving en de website werd gezien als een aanvulling op de kantoren. De bank heeft zichzelf meer en meer gereduceerd tot een grote server, die ergens in een kamertje staat te snorren met op de achtergrond een legertje controllers. En als je al eens durft te bellen omdat een betaling niet wordt uitgevoerd, dan krijg je als antwoord: “Meneer, alles gaat digitaal! Behalve in het weekend, dan zetten we het systeem af.” «


HENNIE WEEDA

FRANK BUYSSE

JEROEN VAN BOEKEL

WDADVISING

MAURITSHOF

OOVB ADVISEURS EN ACCOUNTANTS

Om vooruit te zien naar de bank van de toekomst, moet men ook eerst terugkijken naar de bank in het verleden. De banken hebben zich in het verleden bewezen als een solide, en betrouwbare bank. De babyboomers /50+ generatie van nu hebben een serieuze relatie opgebouwd met de bank en blijven die bank ook het liefst trouw. Maar door de sterk veranderde economie ben ik van mening dat de banken daar niet voldoende in mee gegroeid zijn. Tegelijk komt er een nieuwe generatie aan die helemaal geen praktijkervaring heeft met fysieke bankkantoren. Die zal heel makkelijk haar financiën afhandelen via een app, zelfs zonder erbij stil te staan dat daarachter een bank schuilgaat. Daarnaast zijn er altijd mensen die hun vertrouwde omgeving graag inruilen voor iets nieuws. Dat zijn al twee groepen van cliënten die een ander gedrag zullen vertonen. Hun aantal groeit, tot een kantelpunt wordt bereikt dat de traditionele banken zal dwingen om nieuwe businessmodellen te omarmen. «

Het failliet van de banken is nabij, zo voorspellen velen. En hoewel het verleidelijk is om aan te haken in deze polonaise van meningen, is dat niet erg realistisch. Al is het maar omdat de banken nog altijd een essentiële rol vervullen in betalingsverkeer en de verstrekking van kredieten aan particulieren, bedrijven en andere instellingen. OK, crowdfunding en andere alternatieve financieringsvormen worden steeds aantrekkelijker. Toch is het mijn overtuiging dat de banken een belangrijke rol blijven spelen om de geldmarkt soepel te laten verlopen. Misschien niet als geldverstrekker, maar vooral als intermediair. Het is natuurlijk wel even wennen aan zo’n nieuwe rol voor de bank. Maar dat biedt dan weer kansen voor accountants en adviseurs die wellicht een actievere rol op zich kunnen nemen bij financieringsvraagstukken van hun klanten. «

“Bank moet zich veel meer onderscheiden van collega’s” De bank van de toekomst moet zich richten op hetgeen zij de laatste jaren hebben verwaarloosd, te weten klantenbinding door persoonlijk contact. Daar zit de winst voor de bank van de toekomst in relatie tot de fintech startups en techgiganten. Daarbij zal de bank zich veel proactiever naar haar klanten dienen op te stellen. De klant verwacht van de bank dat deze de klant adviseert op het gebied van financiën, waarbij vooral aandacht is voor het voordeel van de klant en in mindere mate voor de provisieopbrengst van de bank. De klant wil best provisie betalen, als hij goed wordt geadviseerd. Daarbij zou de bank van de toekomst zich ook veel meer moeten onderscheiden van de collega’s. Dit geldt met name voor de grote banken. «

“Traditionele banken zullen worden gedwongen nieuwe businessmodellen te omarmen”

“Banken blijven een belangrijke rol spelen om de geldmarkt soepel te laten verlopen”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

19


COLUMN

Het zal ons allemaal een keer gebeuren, we verruilen het tijdelijke voor het eeuwige. Dat is dan meteen het einde van onze problemen, wensen en zorgen. Klaar.

Soms zijn situaties complex, soms moeten er emotioneel zware keuzes gemaakt worden. Erven de kinderen alles of de nieuwe partner? Hoe werkt dat fiscaal? Komt er ruzie binnen de familie?

Toch is er wel degelijk leven na de dood. We laten geliefden achter, partners, kinderen, ouders, broers en zusters, goede vrienden en (voor sommigen het allerbelangrijkste) huisdieren.

Een testament is geen juridisch document. Het is een sociaal verhaal waarin rekening wordt gehouden met de verhoudingen tussen de nabestaanden en de praktische uitwerking van het overlijden in de echte wereld.

Er komt veel op de nabestaanden af en eigenlijk hoop je dat ze nog nooit eerder met dat bijltje hebben gehakt. Dat ze nog geen eelt op hun ziel hebben. Veel mensen hebben geen testament. Dat is toch niet nodig? De wet regelt het wel. Anders zoeken ze het maar uit.

Maatwerk dus. Dat kan alleen als het testament wordt gemaakt door iemand die jou en jouw situatie echt kent. Meer weten? Loop eens binnen of start een videochat. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal.

«

Christian de Kok

LEVEN NA DE DOOD

Je gunt het je nabestaanden toch niet dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd, omdat onbekend is wie de erfgenamen zijn? Of dat ze tot in de kleine uurtjes bezig zijn om de administratie op orde te brengen voor de aangifte erfbelasting? Of dat het aandelenpakketje is verdampt, omdat er geen executeur is?

EKO NOTARIS - DE DUURZAME NOTARIS Burgemeester de Bruïnelaan 5 3331 AB Zwijndrecht Telefoon 078 – 612 13 55 E-mail info@ekonotaris.nl www.ekonotaris.nl

COLUMN Het doel van anoniem solliciteren is om gelijke kansen te creëren en discriminatie tegen te gaan op basis van persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, burgerlijke staat en geslacht. Blijkbaar is het nodig. Ik vind het geen goede ontwikkeling. Wat mij betreft duurt openheid en eerlijkheid toch echt het langst en is het vooral zaak ervoor te zorgen dat er goed wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens. Juist een volledige achtergrond maakt iemand uniek, laat zien wie hij of zij is en of diegene past binnen het team en de cultuur van de organisatie. Ongeacht leeftijd, afkomst en geslacht, zijn er bedrijven die minder passen bij iemand en waar diegene voor staat. Dat geldt voor de gehele beroepsbevolking.

BLIJKBAAR NODIG: ANONIEM SOLLICITEREN 20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Zijn er organisaties die bewust of onbewust de keuze maken om de waarden en normen van gelijke kansen structureel te negeren, zonder gegronde redenen? Waarom gaan we dan niet met deze betreffende bedrijven gericht aan de slag om het tij te keren? Ik realiseer me dat hierbij voor bemiddelingsbureaus een rol is weggelegd en dat er vaker een beroep op ons wordt gedaan. Het lijkt doeltreffender dan

een heel nieuw stelsel van solliciteren op te tuigen voor het hele land. Bedrijven die om voorgaande redenen structureel kandidaten afwijzen, blijven dit ongetwijfeld doen, ook al komt de sollicitatie anoniem binnen. Het moment verschuift alleen. Na een eerste gesprek zijn de gegevens bekend die in eerste instantie niet in het cv terug te vinden waren en maken ze dezelfde keuze als die ze altijd nemen. Natuurlijk, het kan zijn dat enkele bedrijven na zo’n eerste gesprek verrast worden en een andere keuze maken, dat zou kunnen. Maar of het afdwingen van anoniem solliciteren nou dé oplossing is, dat vraag ik me af. Blijkbaar is het nodig?

«

MELLANIE DELLAERT Franchise Ondernemer bij Olympia regio Dordrecht, Zwijndrecht en Moerdijk Telefoon 078 - 648 91 09 E-mail m.dellaert@olympia.nl


WERVINGSPROCES ZONDE VAN HET GELD

Recruiters kiezen nogal eens verkeerd Selectie van medewerkers gaat geregeld fout. En zo’n mismatch kost veel geld. “Het zoveel mogelijk objectiveren van het selectieproces kan soelaas bieden.” Aan het woord zijn Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers en Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau. “Het gaat weer beter met de economie. De werkloosheid daalt. Goed nieuws, behalve voor recruiters. Want met een dalende werkloosheid moeten zij zich harder inspannen om de juiste gekwalifi ceerde medewerkers voor vacatures te vinden. En aangezien het de medewerkers zijn die een bedrijf kunnen maken of breken, is het werven en selecteren van nieuwe kandidaten ‘serious business’. Bedrijven moeten medewerkers zien te vinden die bekwaam zijn, gemotiveerd, geïnspireerd, proactief, bij voorkeur zelfstandig kunnen functioneren, en die passen in het team en in de organisatie. Ga er maar aan staan”, aldus Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers bij Olympia Uitzendbureau.

KOSTEN LOPEN SNEL OP Het gaat dan ook wel eens mis. Sterker nog, maar liefst 95 procent van de bedrijven neemt elk jaar wel eens verkeerde mensen aan, zo blijkt uit de Talent Acquisition Study 2015 van de Brandon Hall Group. Kluiters: “De kosten die zo’n mismatch met zich meebrengt zijn aanzienlijk. De investeringen in het werving- en selectietraject alleen al zijn weggegooid. Hetzelfde geldt voor de inwerktijd, het productieverlies, fouten die zijn gemaakt door de verkeerde medewerker in kwestie, klanten die dit wellicht heeft gekost, en dan ook nog de tijd en kosten die het ontslag zelf met zich meebrengt. De kosten lopen al snel in de tienduizenden euro’s per verkeerd geselecteerde medewerker, zo niet meer.” Uit een Amerikaans onderzoek van CareerBuilder (2012) blijkt bijvoorbeeld dat 41 procent van de Amerikaanse onderzochte bedrijven aangeeft dat één mismatch hen gemiddeld meer dan vijfentwintigduizend dollars kost. Voor een kwart van de bedrijven bleken de kosten zelfs dubbel zo hoog: meer dan vijftigduizend dollars per verkeerd aangenomen medewerker.

ACHTERHAALDE TECHNIEKEN Des te opmerkelijker is het dat veel bedrijven nog steeds gebruik maken van achterhaalde selectietechnieken. Zo kwam er in 1998 al een grote – en nog steeds breed gedragen - wetenschappelijke studie uit van Schmidt en Hunter die stelt dat het open sollicitatie interview een ‘onbetrouwbaar en rampzalig selectiemiddel’ is omdat deze nooit objectief

kan zijn. De interviewer heeft zijn mening al klaar en zoekt in zo’n gesprek vooral naar bevestiging. Als bedrijven kandidaten al willen interviewen dan kunnen ze nog het best gebruikmaken van een gestructureerde vragenlijst die vooraf is opgesteld. Opvallend genoeg blijkt werkervaring eveneens een slechte voorspellende factor te zijn. Waar iemand in het verleden heeft gewerkt en wat hij heeft gedaan, zegt niet zoveel over hoe hij in zijn nieuwe baan zal presteren. Toch focussen nog heel wat bedrijven op het CV van een kandidaat en gebruiken ze een open interview om de juiste kandidaat te selecteren.

ZOVEEL MOGELIJK OBJECTIVEREN VAN INFORMATIE “Wie echt wil weten of een kandidaat goed zal presteren in zijn baan, kan de kandidaat het best testen op intelligentie, zo blijkt uit het onderzoek van Schmidt en Hunter. Hetzelfde geldt voor de ‘proeve van bekwaamheid’. Ook dit is een gedegen selectiemiddel, zo menen de wetenschappers. Objectiveren van informatie lijkt een andere belangrijke sleutel in het verbeteren van het selectieproces. Hoe objectiever de informatie over een kandidaat, hoe eerlijker en beter de selectie verloopt.” Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau vult aan: “Automatiseren van het selectieproces, zoals Olympia doet met het selecteren van ‘agents’ voor contact centers, kan daarbij helpen. Wij laten kandidaten zelf in een virtuele omgeving kijken of ze geschikt zijn voor een baan als ‘agent’. Middels een ‘game’ voeren ze een proeve van bekwaamheid uit en komen ze er achter wat hun competenties, vaardigheden en mogelijkheden zijn. We kijken tijdens dit hele wervingsproces niet naar het CV van een kandidaat maar wat iemand nú kan en wil. En we selecteren op intelligentie, persoonlijkheid en vaardigheden. Wat rest is een laatste ‘klikgesprek’ met kandidaten die geschikt zijn gebleken zodat vanuit beide kanten het positieve beeld bevestigd wordt.”

OLYMPIA BARENDRECHT Ondernemer Frances Pas Noordersingel 59, 2993 TA Barendrecht Telefoon 0180 - 61 52 15 E-mail barendrecht@olympia.nl

OLYMPIA INHOUSE THE GREENERY Ondernemer Peter Bouman Dierensteinweg 30, 2991 XJ Barendrecht Telefoon 0180 - 65 67 88 E-mail greenery.barendrecht@olympia.nl

OLYMPIA DORDRECHT Ondernemer Mellanie Dellaert Vriesestraat 24, 3311 NR Dordrecht Telefoon 078 - 648 91 09 E-mail dordrecht@olympia.nl

OLYMPIA GORINCHEM Ondernemer Romano Fava Concordiaweg 155, 4206 BK Gorinchem Telefoon 0183 - 66 48 25 E-mail gorinchem@olympia.nl

OLYMPIA LEERDAM Ondernemer Romano Fava Gildenstraat 40, 4143 HS Leerdam Telefoon 0345 - 61 04 84 E-mail leerdam@olympia.nl

OLYMPIA OUD-BEIJERLAND Ondernemer Frances Pas Vlietkade 9, 3262 JN Oud-Beijerland Telefoon 0186 - 64 07 69 E-mail oudbeijerland@olympia.nl

OLYMPIA SERVICE CENTER Eisenhowerlaan 140, 2517 KN Den Haag Telefoon 070 - 338 10 50 E-mail info@olympia.nl www.olympia.nl

«

V.l.n.r. Tamara Donkersloot, Sander Blokland en Sandy Kluiters van Olympia Uitzendbureau

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

21


Oog voor voldoende veiligheid levert vooral winst op DEELNEMERS

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

JAN VAN UDEN

PETER KRAMER

Technical director PK OEM Parts: PK OEM Parts werd opgericht in 1981 en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een wereldwijde leverancier van OEM-onderdelen voor dieselmotoren in schepen en elektriciteitscentrales.

Directeur DINS safety training: De veiligheidsopleidingen die DINS Safety Training aanbiedt zijn onder te verdelen in de sectoren Transport en Logistiek, Veiligheid, Milieu, Grond-, Weg- en Waterbouw en Petrochemie.

www.pkoemparts.nl

www.dinsopleidingen.nl


RONDE TAFEL BEDRIJFSVEILIGHEID

Tekst: Hans-Jorg van Broekhoven // Fotografie: Richard van Hoek

Bedrijfsveiligheid en milieumanagement zijn issues die soms eerder als last dan als lust worden ervaren. Toch zijn het dagelijks terugkerende aspecten die van grote invloed zijn op bedrijfscontinuïteit, resultaten én op de marktpositie van veel ondernemingen. Zes mensen uit de dagelijkse praktijk gaan in gesprek over een complex maar boeiend onderwerp. We worden welkom geheten door Jan van Uden, die samen met Beschier Kik de directie voert van PK OEM Parts en gastheer is voor dit rondetafelgesprek. Hij is als onderdelenleverancier een vreemde eend in de bijt, tussen de specialisten, vindt ie zelf. Toch heeft ook zijn bedrijf veel met de onderwerpen van vandaag te maken. Het is van toegevoegde waarde om ook mensen uit de praktijk en uitvoering te horen. Dat geldt tevens voor Richard van Eijkeren, als maintenance manager van Istimewa Elektro. Na het voorstelrondje komt de eerste stelling op tafel:

VOOR MINDER GROTE ORGANISATIES IS HET WELLICHT ERG KOSTBAAR OM VOLDOENDE AANDACHT TE BESTEDEN AAN VEILIGHEID EN OM DE JUISTE KNOWHOW IN HUIS TE HEBBEN. IS DAT EEN DURE ZORG OF EEN BETAALBARE KANS? Richard merkt op dat het best kostbaar genoemd mag worden maar dat de consequenties een stuk prijziger uitvallen, wanneer je er niet goed mee omgaat. Alleen al omdat je jezelf uit de markt prijst door er niet aan te voldoen. “Wanneer er dan ook nog eens wat misgaat, zijn de gevolgen niet te overzien”, zegt hij. “Investeren in veiligheid en milieu is dus ook investeren in je bedrijf.” Menno Broere vult daarbij aan: “In een ideale wereld zou regelgeving niet nodig zijn maar zo werkt het niet. Die wetten zijn echt nodig. Er zijn nog steeds veel bedrijven, en

medewerkers, die het niet uit zichzelf als norm zien.” De tafelgenoten zijn het in die zin snel eens: voldoen aan de normen moet een besef zijn, niet alleen een marketingtool of een ‘noodzakelijke kwaad’ dat nu eenmaal vereist is om te mogen werken. Daar kan Peter Kramer over meepraten, als opleider: “Wij waken er actief voor dat we geen certificatenverkopers worden. We willen serieuze kennis overdragen, die leidt tot optimale veiligheid. Gelukkig zien we nog steeds een groeiend besef, zowel bij opdrachtgevers als bij uitvoerende partijen. Veel organisaties leggen de lat zelfs hoger nog dan vereist.” Richard herkent dat en vertelt hoe Stork een eigen opleiding heeft samengesteld voor medewerkers maar ook een safety-skill scan gebruikt om mensen en hun werkwijze te screenen. Het is bij meer bedrijven zo, vertelt zijn buurman Dirk Alblas: “Wij hebben eveneens eigen eisen opgesteld.”

het gevoel te krijgen dat kleinere bedrijven er serieuzer mee omgaan dan sommige grote organisaties. Het zou helpen als er meer één norm kwam, stelt het gezelschap vast. En er komen meer ideeën voorbij die kunnen helpen. Werkgevers moeten eigenlijk eerst checken wat een medewerker aan werkelijke vaardigheden beschikt, een certificaat zegt lang niet alles. Via branche- en ondernemersverenigingen zijn cursussen bovendien beter betaalbaar in te kopen. Het is de moeite en de kosten waard, is de algemene gedachte. Het voor elkaar hebben van een en ander biedt immers toegevoegde waarde, dus commerciële kansen. Ook draagt oog voor deze aspecten bij aan de verbetering van arbeidsmoreel en zelfs productiviteit. Het beste werkt het als werkwijzen en oog voor veiligheid in het DNA van een bedrijf zijn gaan zitten. Een kwestie van op blijven hameren dus. Een mooi bruggetje naar stelling twee.

HAMEREN

DRAAGVLAK CREËREN VOOR KWALITEITSBELEID EN VEILIGHEID IS ÉÉN DING, HET BORGEN ERVAN VAAK VEEL LASTIGER. HOE HOUD JE EEN ORGANISATIE SCHERP, OOK OP TERMIJN?

Henk Kwakernaak wijst erop dat nu juist die dingen voor kleinere bedrijven onbetaalbaar zijn. “Het blijft complexe materie”, stelt hij. “En dan ben je toch al snel aangewezen op externe expertise.” Daarnaast vermoeilijkt het feit dat ieder bedrijf eigen certificaten en normering hanteert de uitwisseling van kennis in de sectoren enorm.” Gezamenlijk wordt vastgesteld dat er veel verantwoordelijkheid ligt op het bord van de werkgever annex uitvoerder, waarbij Henk opmerkt geregeld

Dirk vindt dat draagvlak vooral vanuit het bedrijfsbeleid moet komen. “Je dient er blijvend aandacht voor te hebben”, zegt hij. De anderen vallen hem bij, met als aanvulling dat -aangezien de middelen er zijn- het inderdaad vooral een kwestie van mentaliteit is. Volgens Menno moeten

HENK KWAKERNAAK

MENNO BROERE

DIRK ALBLAS

RICHARD VAN EIJKEREN

Managing director KWA: KWA is een onafhankelijk internationaal milieu- en veiligheidsadviesbureau en onderdeel van verschillende andere onafhankelijke advies- en projectmanagementbureaus wereldwijd.

Eigenaar Lemniscaat Consultants & Engineers: Vooral actief in de internationale industriële dienstverlening, zoals de farmaceutische industrie, als in improvement engineers en Lean specialists.

QC engineer Alblas Inspection: Gespecialiseerd in lassen en coating, met name in de petrochemie, oil & gas en offshore industrie. Zijn bedrijf is vaak op freelancebasis actief op het gebied van ISO’s en veiligheid, zowel uitvoerend als controlerend en adviserend.

www.kwakamp.nl

www.lemniscaat.eu

www.alblasinspection.nl

Maintenance manager Istimewa Elektro: Deze organisatie, sinds 2008 onderdeel van Stork, is vooral een uitvoerende partij (van projectmanagement tot uitvoering) en daarbij veelal operationeel verantwoordelijk voor maintenance en elektrotechniek in de natte en droge infra, industrie en Offshore. www.istimewa.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

23


RONDE TAFEL BEDRIJFSVEILIGHEID mensen op de werkvloer hun collega’s ook aanspreken op verkeerd gedrag. Gastheer Jan vertelt hoe zijn bedrijf het aanpakte, na de verhuizing naar deze gloednieuwe locatie: “We hebben nieuwe gedragsregels opgesteld en iedereen daar nadrukkelijk op gewezen. Toch blijven er ook dan mensen die vinden dat zij zich daar niet aan hoeven te houden. Die moet je er actief aan blijven herinneren.” Peter: “Leidinggevenden horen het goede voorbeeld geven, laten zien dat ze ook zelf die regels respecteren en ze inderdaad uit blijven dragen.” Hij geeft aan het nog steeds mee te maken dat eigenaren of managers zo de werkvloer op lopen, zonder zich te bekommeren om veiligheidsvoorschriften. Zo wordt het héél lastig om het bij anderen serieus in hun systeem te krijgen. Richard is het volledig met hem eens en vult aan: “Je moet medewerkers die het goed oppakken ook belonen en eens in het zonnetje zetten.” Dirk laat weten dat zijn bedrijf dat al actief doet. Het heeft allemaal met bewustwording te maken, maar die is ook af te dwingen, zegt hij. Verder maakt zijn bedrijf gebruik van interne audits, die veel belangrijke input opleveren voor aanscherping van het beleid. Peter: “Om de vijf jaar een opfriscursus is geen overbodige luxe. En koppel er gerust een toets aan. Da’s voor velen wel even schrikken, maar laat meteen zien dat het menens is.” Daarmee zijn de gesprekspartners aangekomen bij de laatste stelling.

24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

DE NIEUWE ISO-NORMERINGEN: HOE KRIJG JE MEDEWERKERS MAAR OOK BIJVOORBEELD LEVERANCIERS (DIENSTVERLENERS) EN STAKEHOLDERS ZO SNEL MOGELIJK MEE? Henk verwijst naar de HLS (High Level Structure), een ISO-initiatief om een ‘structuur op hoofdlijnen’ voor managementsysteemnormen te ontwikkelen. Die implementatie kan positief bijdragen aan de gewenste veiligheidscultuur, vertelt hij. Het systeem zit zo in elkaar dat een mkb’er er goed mee uit de voeten kan. Richard vertelt nog steeds wel eens vreemd op te kijken wanneer opdrachtgevers om ISO-normen vragen, maar er zelf absoluut niet aan voldoen. Hij en zijn tafelgenoten zijn het ook eens dat het voldoen aan een bestek er niet altijd eenvoudiger op wordt. Daarnaast is het vanwege aanbestedingsbeleid wel eens jammer dat een opdrachtgever een aannemer die eerder perfect werk leverde niet mag belonen met een vervolgopdracht. Dat is in iedere sector anders, weet Menno. Richard vertelt dat zijn organisatie zelfs werk maakt van leveranciersbeoordelingen. Het houdt ze scherp en kan belangrijke input opleveren voor een vervolgopdracht dan wel het inschrijven daarop. “Als een bedrijf niet aan onze MVO-normering kan voldoen, valt ie af.” Dirk vult aan dat het inderdaad belangrijk is om in de praktijk te volgen hoe een leverancier presteert. Volgens Henk is het daarnaast belangrijk om in gesprek te blijven

met bedrijven die voor je werken. Ze moeten immers wel weten wat je exact verwacht. “Wij gaan zelfs graag met opdrachtgevers die dialoog aan”, antwoord Richard. “De resultaten en werkwijze beoordelen houdt ons ook bij de les.” Volgens Jan valt het in zijn branche nogal mee met de MVO-eisen: “Alleen echt grote bedrijven zijn daar mee bezig. We krijgen wél eens leveranciersbeoordelingen van onze klanten. Daar zijn we blij mee want dat zijn goede aanbevelingen voor nieuwe opdrachten. Ook als een opdrachtgever opmerkingen heeft, is zo’n beoordeling een kans. We leren graag bij.” Er is veel verbeterd in de aanscherping en het hanteren van ISO-normen, vertelt Henk: “Vroeger kon je bij wijze van spreken betonnen zwemvesten maken en nog aan de normering voldoen. Dat is al lang niet meer zo.” Buurman Peter vult aan: “Het moet geen doel op zich zijn natuurlijk maar een middel om te bereiken wat je voor ogen hebt.” En over de feedback van klanten, als er eens iets niet goed ging, zegt hij: “Belangrijk is niet alleen wat je ervan leert voor een volgende keer. Onderdeel van je kracht is ook hoe je het oplost.” Hij krijgt bijval van Richard: “Je moet inderdaad jezelf blijven verbeteren, dus ook proberen om een fout te herstellen indien mogelijk.” Opnieuw is de tafel eensgezind: blijven communiceren is de enige wijze om leveranciers en opdrachtgevers op één lijn te krijgen, aan verwachtingen te voldoen en belangrijke lessen te leren.

«


SCHOLINGSVOUCHER

Tekst: Caroline Houmes // Fotografie: Oscar van Beest

Cursusaanbod waarmee werknemers verder komen Toen Peter Kramer in 2010 DINS Safety Training in Terneuzen overnam, stond hij onverwacht aan de vooravond van de economische crisis. Door steevast te focussen op flexibiliteit, sterk in te zetten op de zakelijke markt en oog te houden voor de marktvraag, gaat het nu beter dan ooit. Dat geldt ook voor zusterbedrijf NHI Opleidingen.

Het aanbod van beide bedrijven sluit goed op elkaar aan, in meerdere opzichten. Zo zijn de trainingen van DINS veelal een of tweedaagse trainingen, die overdag plaatsvinden. De cursussen van NHI zijn langdurige trajecten, voornamelijk in de avonduren. “Vrij kort na de start kreeg ik de mogelijkheid van een eigen pand. Met dit uiteenlopende aanbod kan ik de cursusruimtes optimaal benutten. Overigens, natuurlijk kiezen veel bedrijven voor training of (bij)scholing op locatie. Dat doen we heel regelmatig, in heel Nederland.”

OMSCHOLING OF BIJSPIJKEREN Het cursusaanbod van NHI is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. Of, zoals Peter het verwoordt, hier zit geen wettelijke verplichting achter. De mogelijkheden zijn legio, van het leren van het Officepakket tot taaltrainingen of boekhouden. Naast individuele cursisten, kloppen ook bedrijven regelmatig bij NHI aan. “We hebben bijvoorbeeld omscholingstrajecten verzorgd voor de Kamer van Koophandel. De deelnemers werden omgeschoold tot secretaresse. En met succes! Veel vonden al tijdens het traject een nieuwe baan. En recent nog vroeg een bedrijf ons om de medewerkers bij te scholen in het nieuwe Outlook programma dat daar was geïnstalleerd.”

SCHOLINGSVOUCHERS Peter is enthousiast over de scholingsvoucher die onlangs is geïntroduceerd voor werkzoekenden. Dit betekent dat zij 2500 euro krijgen voor om- of bijscholen. Nu al ziet Peter daarvan de effecten. “De eerste aanmeldingen rollen binnen. Een prima ontwikkeling vind ik. Een goede gerichte training of cursus vergoot immers de kansen op werk. Het voordeel van ons instituut is dat we CRBKO geaccrediteerd zijn. Dit betekent dat onze opleidingen vrij zijn van BTW. Het bedrag van de opleidingsvoucher is inclusief. Tel uit je winst: iedere werkzoekende heeft hierdoor dus 400 euro extra aan studiemogelijkheden.”

STERK IN INDUSTRIE Ook binnen DINS zorgt de scholingsvoucher voor nieuwe kansen. Zo biedt Peter werkzoekenden de mogelijkheid om verschillende korte trainingen te volgen binnen bijvoorbeeld een logistiek of industrieel scholingstraject. Onderdelen daarin zijn dan onder andere VCA, heftruckcertificaat en veiligheidswacht. Maar natuurlijk is de reikwijdte van DINS veel groter. Binnen dit instituut worden veelal trainingen verzorgd gericht op de Arbo wetgeving. “Werkgevers moeten immers kunnen aantonen dat hun werknemers voldoende deskundig zijn om met bepaalde machines te werken. Vaak is er ook een herhalingsplicht

GOOGLE ZOEKVRAAG Scholing, opleiding, VCA, code 95, taaltraining, Office, heftruckdiploma, verticaal hijsen, steigerbouw, veiligheid.

van vijf jaar. Denk aan hoogwerkers, heftrucks, verreikers enzovoort, maar bijvoorbeeld ook code 95 in het beroepsvervoer. Bijzonder is verder onze VCA opleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Met het VCA basis diploma gaan zij bijvoorbeeld aan de slag als plantsoenmedewerker of stratenmaker.”

NIEUW AANBOD Peter is er de man niet naar om stil te zitten. Nieuwe kansen grijpt hij aan. Zo is DINS binnenkort gecertificeerd voor TCVT. Dit betekent dat werknemers er terecht kunnen voor trainingen op het gebied van verticaal transport. Nieuw is ook de steigerbouwopleiding, die mogelijk in samenwerking met Scaffolding Training Europe bij DINS verzorgd gaat worden. “De vraag van onze opdrachtgevers is leidend. We hebben een groot netwerk van gespecialiseerde trainers en we werken regelmatig samen met Delta Safety Training in Rotterdam. Zo kunnen we aan vrijwel iedere vraag voldoen.”

«

NHI OPLEIDINGEN DINS SAFETY TRAINING Industrieweg 18a, 4538 AH Terneuzen www.nhi.nl www.dinsopleidingen.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

25


NAUWKEURIGE INSPECTIE MAAKT EFFECTIEVE BESLISSINGEN MOGELIJK SGS garandeert dat de installaties en het materieel van haar klanten voldoet aan alle eisen op het gebied van kwaliteit en prestaties, ongeacht of deze wettelijk, vrijwillig of klantgebonden zijn. • Niet Destructief Onderzoek • Destructief onderzoek • Bijzonder onderzoek • Tank- en Leidinginspectie • Keuren hijs- en hefmiddelen • Keuren liften HEEFT U VRAGEN? MAIL ONS VIA NL.NDT.SALES@SGS.COM OF BEL 088-214 3630


De blauw gelakte Solitaire Blue Hour Midsize ballpoint pen met platina elementen is geĂŻnspireerd op het magische uur tussen dag en nacht, het blauwe uur. Het zeshoekige patroon aan de buitenkant weerspiegelt de breking van het licht en het nachtverkeer in de stad.

L A AT UW STI J L SPREKEN Gedreven door een pioniersgeest ontketende Montblanc een revolutie in de schrijfcultuur. Ruim een eeuw later blijft deze specialist in luxe schrijfwaren innoveren en inspireren. Ieder ontwerp spreekt met een unieke stem.

Vindt de stem die uw stijl verwoord bij Keuvelaar Juweliers-Diamantairs. Maak uw schrijfgerei nog persoonlijker door het toevoegen van een gravure. Of verras uw relaties met een bijzonder geschenk, voorzien van een eigen tekst.

Z A N D PA D 3 2 - M I D D E L H A R N I S - 0 1 8 7 4 8 2 1 5 7 - K E U V E L A A R . N L


PKOEM OEM PARTS PARTS PK The Quality Provider

The Quality Provider

OEM parts suitable for

WÄRTSILÄ 46 WÄRTSILÄ 32 WÄRTSILÄ VASA 32 WESTFALIA SEPARATORS

www.pkoemparts.nl

Z.H.E. INCASSO uw incasso-specialist met incasseringsvermogen! Dé no-nonsense partner voor ondernemers m.b.t. ondermeer: • MKB

• DAGVAARDINGEN

• INCASSO’S

• GERECHTELIJKE PROCEDURES

• NO CURE - NO PAY

• BESLAGLEGGINGEN

• JURIDISCHE ADVIEZEN

• HUURKZAKEN

(vraag naar de voorwaarden)

INCASSOBUREAU “Z.H.E.” Doornbos 18 Postbus 5701 3290 AA Strijen

Telefoon 078-6741857 E-mail info@incasso-zhe.nl Internet www.incasso-zhe.nl


KENNISPARTNER

De economie trekt aan, maar geldt dat ook voor veiligheid op de werkvloer? Bijna overal waar je komt, hoor je (licht) positieve geluiden over de aantrekkende economie. Ondernemers uiten zich voorzichtig positief. Op zich natuurlijk geweldig dat we na de mindere jaren nu weer eens positieve geluiden horen. Maar uit de nieuwsberichten blijkt dat dit ook een nadrukkelijke keerzijde heeft: het aantal (dodelijke) ongevallen op de werkvloer was in de eerste helft van 2016 veel hoger dan in voorgaande jaren. Het aantal ongevallen is met 14% toegenomen. En het aantal dodelijke ongevallen zelfs 56%. Het lijkt erop dat voor de economische meewind een hoge prijs betaald wordt. En de prijs is hoog. Is het u ook al opgevallen dat een dodelijk bedrijfsongeval zelden op de voorpagina van een krant komt? Of ‘trending topic’ is op Twitter of andere nieuwssites? Daarbij wordt voorbijgegaan aan het verdriet dat een dodelijk (of ernstig) bedrijfsongeval veroorzaakt in een gezin, in de familie. Het zal je maar gebeuren dat er wordt aangebeld met de boodschap: uw partner, de vader van uw kinderen komt niet meer thuis. Deze boodschap is in de eerste helft van 2016 vaker verteld dan in de jaren daarvoor. Het leed dat dit veroorzaakt, is dus ook toegenomen. Probeert u zich eens voor te stellen.

BIEDT DE ARBOWET HIER DAN EEN OPLOSSING VOOR? Het antwoord hierop is tweeledig. Nee, de Arbowet biedt geen panklare oplossingen, de Arbowet is richtinggevend. Aan de andere kant biedt de Arbowet wel de juiste structuur. De Arbowet is gefundeerd op drie basisuitgangspunten. Het eerste

uitgangspunt is het gronding vooraf inventariseren van gevaren en risico’s die de potentie hebben dat ze kunnen leiden tot een ongeval. De essentie hiervan zit in het ‘vooraf’. Dit impliceert dat dit niet kan gebeuren ‘in het werk’. Als je wacht tot een probleem zich voordoet en dan het probleem gaat oplossen, is de verleiding voor het nemen van short cuts te groot. En gaan werknemers toch bepaalde activiteiten doen die een verhoogde waarschijnlijkheid op fouten met zich meebrengt. Voorbeeld: iedere bouwvakker weet dat hij openingen (sparingen) in vloeren moet dichtleggen. Meer dan de helft van de (dodelijke) ongevallen in de bouw in de eerste helft van 2016 zijn veroorzaakt door vallen van hoogte. Onder andere door sparingen. Oplossing: zorg vooraf dat er materiaal aanwezig is om een sparing dicht te leggen. Dit kan je vooraf regelen. Het tweede uitgangspunt is voorlichting en instructie gebaseerd op de vooraf geïdentificeerde gevaren en risico’s. Je kan wel zorgen dat er materiaal aanwezig is om een sparing dicht te leggen, maar de werkgever zal de werknemers ook moeten informeren over de beheersmaatregelen. En bij zoveel aspecten geldt ook hier dat de kracht zit in de herhaling. Het derde uitgangspunt is toezicht. En het daaruit voortvloeiend aanspreken van de medewerkers. Hierin is een nadrukkelijke

rol weggelegd voor de direct leidinggevende. Hij zal de medewerkers moeten wijzen op tekortkomingen en deze tekortkomingen doen corrigeren. Het spreekt vanzelf dat deze drie uitgangspunten in elkaars verlengde liggen. Als je geen goede inventarisatie hebt, kan je geen voorlichting en instructie geven. Als je geen goede voorlichting en instructie geeft, kan je er ook geen toezicht (controle op afspraken) op houden. Het is te hopen dat de economische meewind zal aanhouden. Maar het is ook te hopen dat we met zijn allen lessen trekken uit de toename van het aantal ongevallen. Niet enkel lessen trekken maar er ook naar handelen. Apply Advies en Opleidingen heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en opleidingen ten aanzien van het maken van een inventarisatie, in het opzetten van goede voorlichting en instructie. En ook in het trainen van leidinggevende in het houden van toezicht.

«

Rob van de Walle

APPLY ADVIES | APPLY OPLEIDINGEN Claushof 8 4532 BB Terneuzen Telefoon 0115 – 68 34 44 E-mail robvdwalle@applygroep.nl www.applygroep.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

29


Bewezen value for money-leverancier voor scheepvaart en powerplants Ondernemingen in de energiesector, scheepvaart en olie & gas industrie zijn permanent op zoek naar oplossingen om hun kosten te verlagen en hun productiviteit te verhogen in de steeds meer concurrerende markten.

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Zij zijn bijvoorbeeld steeds op zoek naar levering van hoge kwaliteit onderdelen voor hun motoren voor een borging van een betrouwbare werking, liefst tegen een aantrekkelijke prijsstelling en snel geleverd. Sinds zijn oprichting in 1981 heeft PK OEM Parts zijn waarde van een betrouwbare en wereldwijde OEM-onderdelen leverancier volledig waargemaakt, puttend uit een uitgebreide portfolio van diensten. Haar

belofte ‘We follow your service needs’ sluit hier naadloos op aan.

BIJDRAGEN AAN WINSTGEVENDHEID Zo minimaliseert PK OEM Parts downtime en levert een belangrijke bijdrage aan winstgevendheid van de motoreigenaar. Alle grondig gecontroleerde en gesteste onderdelen worden geleverd met volledige garantie. Het falen van een enkel onderdeel kan zorgen voor een ernstige storing. Kwaliteitscontrole van onderdelen geschiedt in huis bij PK OEM


OEM-ONDERDELEN QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Energiesector, scheepvaart en olie- & gasindustrie staan onder druk van concurrentie en moeten permanent kosten verlagen zonder kwaliteitsverlies. Borging van een betrouwbare werking van motoren noodzakelijk.

ONZE VISIE » PK OEM Parts brengt voor de motoreigenaar de operationele kosten omlaag en levert een belangrijke bijdrage aan de winstgevendheid en continuïteit van de motor.

UW OPLOSSING » PK OEM Parts levert kwaliteitsonderdelen met dezelfde kwaliteit als het origineel voor prijzen die significant lager liggen dan van de motorfabrikant.

Parts in een geconditioneerde meetruimte. Elders in de wereld wordt gemeten volgens dezelfde normen en maatstaven en in eenzelfde geconditioneerde meetruimte. PK OEM Parts maakt de inkoop van onderdelen voor een eigenaar van een motor aanzienlijk efficiënter en bespaart kostbare tijd door een goed doordachte logistiek. Zorg voor snelle beschikbaarheid, responstijden en kosteneffectieve on-time levering van onderdelen aan klanten over heel de wereld is gegarandeerd. De kwaliteitsnorm wordt in een keten bepaald door de specifieke deskundigheid van de medewerkers van PK OEM Parts op het terrein van assortimentsontwikkeling, inkoop en verkoop, gefaciliteerd en ondersteund door magazijn & logistiek, verkoop binnendienst en financiën. Aan PK OEM Parts werd ISO 9001:2008 Kwaliteitsmanagementsysteem Internationale Norm toegekend. Hierbij is de begeleiding van Lemniscaat Consultants & Engineers BV (LCE) van grote waarde geweest. LCE adviseert bedrijven en organisaties

BIJZONDER: PLAATS HUURDER IN BOUWTEAM Per 1 augustus 2016 betrok PK OEM Parts een nieuw comfortabel kantoorpand met bedrijfshal van in totaal 3.000 m² aan de Labradoriet op Dordtse Kill III in Dordrecht met een ruime parkeermogelijkheid op eigen terrein. Een vastgoedontwikkeling waarin doordachte verduurzamings- en energieaspecten zijn geïntegreerd inherent aan de hoge kwaliteitswaarden van het bedrijf. In acht maanden tijd ontwikkelde en bouwde het familiebedrijf J.P.G. Groeneweg Bouw en Ontwikkeling uit Zwijndrecht het gebouw op een slimme en efficiënte manier, waarbij medewerkers van PK OEM Parts van aanvang af een plaats hadden in het bouwteam.

met het toepassen van ISO normeringen, verander-, project-, en programmamanagement en Lean Six Sigma, een methode voor het organiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen om processen systematisch te innoveren. LCE verbeterde recent ook de procesprestaties van één van de toeleveranciers van PK OEM Parts, waardoor de productkwaliteit toenam en de ‘time to market’ werd verkort. De toeleverancier doorliep met succes een audit van Bureau Veritas.

VERTROUWENSRELATIE PK OEM Parts ontwikkelde een bijzonder businessmodel vanuit een goede vertrouwensrelatie met de eigenaren en gebruikers van Westfalia separatoren en Wärtsilä motoren. Na de garantieperiode neemt een eigenaar van een motor meestal het bedrijfseconomisch besluit om motoronderdelen af te nemen van PK OEM Parts. Deze zijn van hoge kwaliteit en exact volgens de

specificaties van een vergelijkbaar origineel, maar worden geleverd voor prijzen die significant lager liggen dan van de motorfabrikant. Uitleveren geschiedt 24/7 en de onderdelen worden wereldwijd binnen 48 uur bezorgd. Zonder kwaliteitsrisico reduceert PK OEM Parts het risico van een stilstaande motor tot nul.

HOGE KWALITEITSWAARDEN PK OEM Parts werkt alleen met gespecialiseerde logistieke partners. De directe nabijheid van de havens van Rotterdam, Antwerpen en de luchthaven van Schiphol vergemakkelijkt de levering van gewenste motoronderdelen op alle continenten van de wereld. PK OEM Parts telt 22 werknemers en heeft als onderneming zijn organisatie servicegericht en flexibel ingericht op de behoefte van de eigenaar van een motor en met een snelle klantfocus. Kwaliteit impliceert een kritische partner/leverancierselectie, zeer precieze en strenge kwaliteitscontrole, een ruime voorraadpositie van onderdelen, 100% uitwisselbaarheid en een aantoonbare value for money.

«

LEMNISCAAT CONSULTANTS & ENGINEERS BV Menno P. Broere Mobiel 06 - 29 54 41 44 E-mail info@lemniscaat.eu www.lemniscaat.eu

PK OEM PARTS B.V. Labradoriet 350 3316 KB Dordrecht Telefoon 078 – 651 11 77 E-mail sales@pkoemparts.nl www.pkoemparts.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

31


PROFESSIONALS EN GEMEENTE OVER BEDRIJFSHUISVESTING IN RIDDERKERK

Bereikbaarheid gaat het verschil maken Het nieuwste businesspark in Ridderkerk, Cornelisland, bevindt zich pal aan het knooppunt A15/A16. Handig voor bedrijven die snel in Rotterdam, Breda en Antwerpen willen zijn. Maar hoe connected is Ridderkerk op andere terreinen? Wat doet de gemeente voor starters? En hoe lastig is het om leegstaande panden voor studenten bewoonbaar te maken?

DEELNEMERS WIDO BLOKLAND Manager Bedrijven Grootzakelijk Rabobank Ridderkerk/MiddenIJsselmonde. Vervult een verbindende rol in een actieve regio. Resultaatgerichte ondersteuning en advisering voor bedrijven. www.rabobank.nl/rmij

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


RONDE TAFEL BEDRIJFSHUISVESTING Het officiële einde van de economische crisis toonde zich in vastgoedland al in 2015, blijkt uit een recente analyse van zakelijk onroerend goed in Nederland. Het is namelijk het eerste jaar sinds 2008 dat de leegstand afnam. Rotterdam en omgeving telden in 2015 nog wel een aanzienlijk aantal leegstaande kantoren, ongeveer 20 procent, maar het aantal bedrijfsruimten dat op een nieuwe eigenaar wacht, daalde tot onder de 6 procent. De Monitor Bedrijventerreinen Stadsregio Rotterdam uit 2014 geeft aan dat Ridderkerk dat punt al eerder had bereikt Geen slechte score, vinden de tafelgasten, bijeengekomen in het regiokantoor van Rabobank in buurgemeente Barendrecht. “De frictieleegstand ligt op vier tot vijf procent, dus van veel lege bedrijfsruimtes in Ridderkerk is absoluut geen sprake”, vertelt John Zandbergen (Van Vliet Bedrijfsmakelaars). “De leegstand van kantoren en bedrijfsruimtes laat zich lastig vergelijken. De dienstverlenende sector kan dankzij de digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt met minder vierkante meters toe, al moet daar een kanttekening bij worden geplaatst. Wij zien ook een omgekeerde beweging. Zzp’ers die bedrijf worden, willen weer vaker een extern kantoor.” Richard van der Wal (Van der Wal Applicatietechniek) koos weloverwogen voor een vestiging op het gecombineerde businesspark Cornelisland. De snelle verbinding met het Botlekgebied, waar veel van zijn opdrachtgevers zijn gevestigd, speelt volgens hem een belangrijke rol. Daarnaast biedt de nieuwbouwlocatie op het businesspark de ruimte aan eventuele groeispurten. “Op Cornelisland kunnen onze twintig medewerkers weer vooruit. De gewenste aanpassingen zijn in de bouw verwerkt, zoals een volwaardig laboratorium en kleedlokaal. Daar hebben we op

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

Donkersloot geen ruimte voor.” Barendrecht kwam heel even in beeld bij de verhuisplannen, maar verdween al snel weer naar de achtergrond. Van der Wal: “We willen niet weg uit Ridderkerk. Het is een mooie uitvalsbasis en al onze leveranciers, van detacheringsbureau tot drukkerij, zitten in de buurt.”

ROTTERDAMMERS BLIJVEN Een sterk verkoopargument voor Ridderkerk is ondernemersvereniging RONDO, vindt Daniëlle Huizer (Dama Heftruck). “Leuke club. Je leert er snel het bedrijfsleven kennen en de ondernemers delen er graag hun kennis.” Dama Heftruck komt oorspronkelijk uit Zwijndrecht, waar het bedrijf op industrieterrein De Geer was gevestigd, maar voelt zich meer thuis op Donkersloot in Ridderkerk. Bereikbaarheid is één van de redenen, maar ook de gunfactor binnen de gemeente weegt mee. “Het idee dat je samen onderneemt, leeft hier sterk.” Dennis Rietveld (gemeente Ridderkerk) spreekt van een warm netwerk. Hij stipt een ervaring van een lokaal bedrijf aan. “Deze ondernemer ziet veel meer groeikansen in Ridderkerk dan in Rotterdam, waar hij één van de vele bedrijven in zijn branche is.” John Zandbergen ontwaart het fenomeen dat van oorsprong Rotterdamse bedrijven niet eens meer terug willen naar hun Maasstad. “Toen ik twintig jaar geleden begon, hoorde ik ze zeggen: wat moeten we in Ridderkerk? Nu is het volledig omgekeerd en willen ze niet meer weg.”

MUURVAST BINNEN VIJF JAAR Rotterdam, en trouwens de gehele Randstad, loopt wat verkeer betreft tegen zijn grenzen aan, zeggen de tafelgasten. Crisis, automatisering, de opkomst van de zzp’er en mobiele technologie hielden de drukte de afgelopen jaren in toom, maar nu

de economie aantrekt, stromen de wegen opnieuw vol. Mobiliteit wordt hét vraagstuk voor de nabije toekomst, voorspelt Wido Blokland (Rabobank). “Bereikbaarheid gaat het verschil maken, want binnen vijf jaar staat alles muurvast. Meer asfalt is geen optie, het zou maar tijdelijk verbetering opleveren, dus moeten we in andere richtingen kijken. Flexibel werken is een deel van de oplossing. We maken zelf gebruik van flexwerken, dat levert spreiding op.” Het Nieuwe Werken en alle bijpassende horeca-initiatieven verminderen de kans op een stadsinfarct, vult Daniëlle Huizer aan, al is het effect daarvan aan een maximum gebonden. Ze wijst daarnaast op een efficiënte geografische werkverdeling. “In ons vakgebied wordt bijvoorbeeld met flexibele regioteams gewerkt. Monteurs gaan aan de slag in de omgeving waar ze wonen ’s Nachts ontvangen ze de onderdelen die nodig hebben per koerier.”

OPENBAAR VERVOER ICT, zoals autonoom rijdende voertuigen en verfijning van mobiele technologie, zal in de toekomst de mobiliteit stroomlijnen, stellen de gespreksdeelnemers, maar deze tussenfase vraagt om praktische oplossingen. Openbaar vervoer en bedrijventerreinen zijn echter niet altijd een gelukkige combinatie. “Bussen rijden op piekmomenten en ze komen natuurlijk niet overal”, geeft Dennis Rietveld aan. “Een elektrische fiets kan een alternatief zijn voor mensen die niet al te ver van hun werk wonen, al zijn er industriegebieden waar fietsen echt niet prettig is. Het komt neer op goed overleg tussen werkgevers en werknemers onderling en tussen bedrijven en gemeente. Vandaar dat contact zo belangrijk is. We willen de behoeften van ondernemers in kaart blijven brengen.” Een voordeel is dat kantoren zich weer graag in stadscentra vestigen, voegt Zandbergen toe.

DANIËLLE HUIZER

DENNIS RIETVELD

RICHARD VAN DER WAL

JOHN ZANDBERGEN

DGA van Dama Heftruck BV uit Ridderkerk. Verkoop, verhuur, onderhoud, reparatie en keuring van palletwagen tot containertruck. DGA Taartshoppie, winkel voor taartbenodigdheden en workshops, Zwijndrecht. www.damabv.nl / taartshoppie.net

Economisch adviseur / bedrijfscontactfunctionaris gemeente Ridderkerk. Aanspreekpunt voor ondernemers namens de gemeente Ridderkerk.

Directeur-eigenaar van Applicatietechniek Van der Wal uit Ridderkerk. Specialist in kunststofvloeren, industrievloeren en bedrijfsvloeren. Ook ambachtelijk vloerwerk, o.a. voor musea. www.applicatietechniekvanderwal.nl

Directeur Van Vliet Bedrijfsmakelaars BV, Ridderkerk. Verkoop en verhuur bedrijfsmatig vastgoed in regio Rijnmond, Rivierenland en Drechtsteden. Daarnaast partner voor vastgoedbeheer, taxaties en advies. www.vanvliet.net

www.ridderkerk.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

33


RONDE TAFEL BEDRIJFSHUISVESTING “Bedrijven hebben een voorkeur voor een inspirerende en bereikbare omgeving met veel voorzieningen, niet in de laatste plaats voor hun personeel.”

STARTUPDAG De gemeente Ridderkerk heeft zzp’ers en startende bedrijven als speerpunt in haar economisch beleid opgenomen. Tot nu toe was er weinig zicht op de wensen van deze doelgroep, maar daar moet een inventarisatie aan de hand van het KvK-register verandering in brengen. Rietveld: “Starters beginnen vaak vanuit de eigen woning, maar ze hebben al wel met ondernemersthema’s als financiering en marketing te maken. Wij willen weten wat startende bedrijven nodig hebben om verder te komen en hun ondernemerschap faciliteren.” Jonge honden worden nog te weinig bij de RONDO gespot, stellen de discussiepartners. “Dat vinden jonge ondernemers kennelijk een oude kliek”, zegt Daniëlle Huizer. Een speciale startupdag kan de partijen naar haar inzicht bij elkaar brengen. Wido Blokland noemt zo’n creatieve geste onontbeerlijk. “Het netwerk is de kracht van Ridderkerk, maar dan moeten startups er wel kennis mee kunnen maken. Innovatieve starters en ervaren ondernemers kunnen van elkaar leren.”

MAAK ER WONINGEN VAN Wat is er zoal aan ruimte te krijgen voor starters die de zolderkamer zijn ontgroeid, maar niet meteen behoefte hebben aan een grote kantoorruimte? New Work Zone aan de Verlengde Kerkweg wordt genoemd, daar kunnen professionals kleinschalige units

34

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

huren en faciliteiten voor vergaderen, lunchen en administratieve ondersteuning delen. De voorbeelden in Rotterdam -Van der Wal: “De Science Tower begon met één verdieping en is nu compleet gevuld”- zijn logischerwijze talrijker. Er kan zeker meer bedrijfsmatig vastgoed voor starters worden ontwikkeld, maar transformatie van oude bedrijfspanden is niet altijd even makkelijk, zegt John Zandbergen. Zeker niet als het om bewoning gaat. “De Nieuwe Admiraliteit in Rotterdam en Castagne in Ridderkerk zijn voorbeelden waar dit is geslaagd, maar er wordt wel heel snel gezegd: maak er maar woningen voor studenten of starters van. Uit een analyse van NVM blijkt, dat slechts 15 tot 20 procent van de leegstand daarvoor in aanmerking komt. Het is vaak technisch niet mogelijk of de ligging is niet goed. En als het wel lukt, dan wacht een intensief beheertraject. Niet elke vastgoedeigenaar heeft daar zin in.”

KOOP OF HUUR? Flexibiliteit is de trend op de vastgoedmarkt, ook onder gearriveerde ondernemers. Natuurlijk is de keuze voor nieuwbouw of bestaand, huur of koop, afhankelijk van de strategie van een bedrijf, geeft Wido Blokland aan, maar één ding is duidelijk: heel bedrijfsspecifieke panden vormen een risico. “Maatpakken zijn lastiger van de hand te doen, daar kijken we ook als kredietverlener naar. Koop of huur hangt van zoveel financiële en fiscale factoren af, daar kun je geen standaard advies in geven. Een pand kan als pensioen voor een ondernemer dienen, hoewel ‘stenen’ niet per definitie meer waard worden.

Huur is aantrekkelijk voor een starter met groeistuipen.” Een huurpand geldt ook allang niet meer als streng keurslijf, verhuurders denken volgens Zandbergen graag mee over aanpassingen. Van der Wal kwam juist daardoor bij Businesspark Cornelisland uit. “We konden twee units betrekken. Huur legt ook niet meteen zo’n kapitaalsbeslag. Zeker aan te raden voor een bedrijf dat veel werk moet voorfinancieren.”

BESPAARCASE De gemeente heeft een aanzet gegeven voor parkmanagement op Cornelisland. De parkmanager inventariseert momenteel de behoefte van ondernemers voor het schoon, heel en veilig houden van Cornelisland. Uit dit overleg zou een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) kunnen rollen, een model waarbij alle ondernemers geld in een fonds storten. Een voordeel is dat freeriders worden uitgesloten, een nadeel is de verplichting, meldt een aantal tafelgasten. De bedrijven op Donkersloot maken niet van een BIZ gebruik, er is ook geen gebiedsgericht ondernemerscollectief. De gemeente zou dat voor een optimale samenwerking wel graag tot stand zien komen, daarom benadert ze volgend jaar de ondernemers. Eerdere pogingen tot een ondernemerscollectief voor veiligheid en gezamenlijke inkoop zijn beëindigd. “Het komend jaar vormt duurzame energie het aanknopingspunt”, besluit Rietveld. “Een soortgelijke aanpak leverde in Spijkenisse goede resultaten op.”

«


te koop. te huur. te koop. te te koop. koop. Fase 2

te huur. te te huur. huur. Nieuwbouw Cornelisland Fase

2 Fase 2

Nieuwbouw Cornelisland Nieuwbouw Cornelisland Nieuwbouw Cornelisland

21 grote bedrijfshallen met kantoor Direct bij de op- en afritten van de A15/A16 (Knooppunt Ridderkerk)

21 grote bedrijfshallen met kantoor Compleet 21 groteopleveringsniveau bedrijfshallen met kantoor 21 grote bedrijfshallen met kantoor Direct bij de op- en afritten van de A15/A16 (Knooppunt Toplocatie Direct bij de op- en afritten van de A15/A16 (Knooppunt Ridderkerk) Compleet opleveringsniveau Direct bij de op- en afritten van de A15/A16 (Knooppunt Ridderkerk) - Twee bouwblokken met 3 type metrages Compleet opleveringsniveau Toplocatie Compleet opleveringsniveau - Bedrijfsruimte vanaf 139 m² tot 233 m² met kantoor Toplocatie Toplocatie - Twee bouwblokken met 3 type metrages Twee kopunits met 182 m² kantoor en m² bedrijfsruimte - Twee bouwblokken met 3 type metrages - 44 Bedrijfsruimte vanaf 139 m² tot 233 m² met kantoor

- Twee bouwblokken met 3 type metrages - -Bedrijfsruimte vanaf m² tot 233 met kantoor Koopsommen € 139 230.000,tot m² € 325.000,v.o.n. (kopunits afwijkend) - Twee kopunits 182 m² kantoor en 44 m² bedrijfsruimte - Bedrijfsruimte vanaf 139 m² tot 233 m² metmet kantoor - -Twee kopunits met 182 m² kantoor en m² bedrijfsruimte - kantoor Koopsommen € 230.000,tot € 325.000,v.o.n. (kopunits afwijken Huurprijzen van € 1.425,totmet € 44 1.950,per maand BTW (kopunits afwijkend) - Twee kopunits 182 m² en 44 excl. m² bedrijfsruimte - Koopsommen € 230.000,- tot € 325.000,- v.o.n. (kopunits afwijkend) Huurprijzen van € 1.425,tot afwijkend) € 1.950,- per maand excl. BTW (kop - Koopsommen € 230.000,-- tot € 325.000,v.o.n. (kopunits - Huurprijzen van € 1.425,- tot € 1.950,- per maand excl. BTW (kopunits afwijkend) - Huurprijzen van € 1.425,- tot € 1.950,- per maand excl. BTW (kopunits afwijkend)

0180 – 43 43 43 - w 43- 43 - www.vanvliet.net 0180 –0180 43 43– 43 www.vanvliet.net 0180 – 43 43 43 43 - www.vanvliet.net ADVIESBUREAU VOOR ONROEREND GOED, BELEGGINGEN EN ONTWIKKELING


WETHOUDER HENK DOKTER:

Ridderkerk is een aantrekkelijke en vitale vestigingsplaats voor bedrijven De afgelopen jaren heeft de gemeente Ridderkerk stevig ingezet op diverse thema’s rondom de lokale economie. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren: het uitbouwen van een goed ondernemersklimaat en het verbeteren van de werkgelegenheid. In het voorjaar van 2013 werd de Notitie Economisch Beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen en acties beschreven die moeten resulteren in betere en meer duurzame bedrijvigheid en werkgelegenheid in Ridderkerk. In de praktijk betekent dit dat de gemeente proactief aan de slag is gegaan om zich meer te profileren als partner voor bedrijven en verbinder tussen ondernemers. Volgens wethouder Henk Dokter, onder meer verantwoordelijk voor de aandachtsgebiedeneconomie, acquisitie bedrijven en de Participatiewet, staan kennismaken met het bedrijfsleven, een netwerk opbouwen en relaties onderhouden hierbij centraal. “Minstens één dag per week maak ik tijd vrij om bij bedrijven langs te gaan. We hebben geweldige en gezonde ondernemingen in Ridderkerk, die belangrijk zijn voor onze

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

economie en de werkgelegenheid. De laatste jaren zijn er veel innoverende bedrijven in opkomst, als gemeente moet je in die ontwikkelingen meegaan en zorgen voor goede randvoorwaarden. Daarnaast zijn er natuurlijk bedrijven die in zwaar weer verkeren, ook daar hebben we oog voor. Want hoewel de economie merkbaar aantrekt, is het in een aantal sectoren nog moeilijk. Als gemeente kunnen we meedenken over bedrijfsprocessen of partijen met elkaar verbinden en

zodoende mogelijk een bijdrage leveren aan verbetering.”

FACILITEREN EN VERBINDEN Bedrijfscontactfunctionarissen Dennis Rietveld en Joyce Groeneweg helpen ondernemers met vragen over ondernemen in Ridderkerk graag verder. Dokter: “Goede communicatie en laagdrempeligheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Want ook een simpele vraag kan iets groots en bijzonders worden. Met interesse en persoonlijke

“Extra aandacht en ondersteuning voor kleine ondernemers en zzp’ers, zij hebben een groot aandeel in de lokale economie”


GEMEENTE RIDDERKERK “Het is aan de markt om te ondernemen, de gemeente heeft voornamelijk een verbindende en faciliterende rol” aandacht voor de ondernemer, ongeacht de achtergrond of grootte van zijn bedrijf, proberen we te achterhalen wat de toegevoegde waarde is die wij als gemeente kunnen bieden.” Naast de bedrijfsbezoeken worden de contacten met ondernemers ook versterkt tijdens de netwerkbijeenkomsten die de gemeente organiseert. Tijdens deze bijeenkomsten komen allerlei thema’s aan bod; lokaal inkopen, starters en zzp’ers, een goede bedrijfsomgeving, werkgelegenheid en verbinding met het onderwijs, innovatie en duurzaamheid. “De input van ondernemers hebben we nodig. Door met elkaar in gesprek te gaan, weten we wat er speelt binnen bedrijven en met welke zaken we aan de slag moeten om het ondernemersklimaat verder te verbeteren. Daarnaast wil de gemeente de lokale economie bevorderen en jaarlijks 5% meer bij lokale bedrijven besteden, dus is het belangrijk om hen goed te kennen.” Het ondernemersontbijt, op locatie bij een van de deelnemende bedrijven, is dan ook een geliefd contactmoment. Ondernemers schuiven graag aan om zich voor stellen en hun netwerk uit te breiden. “Netwerken werpt echt zijn vruchten af. In ieder gesprek met een ondernemer stel ik hem de vraag wat hij aan netwerken doet. Door nieuwe mensen te ontmoeten, ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor mooie samenwerkingen. De rol van de gemeente tijdens deze bijeenkomsten is voornamelijk die van faciliteren en verbindingen tot stand brengen, daarna doen we een stap terug en is het aan de ondernemer.”

UITBREIDEN EN INVESTEREN Ridderkerk is een bedrijvige gemeente. In het verleden, het grootste deel van de vorige eeuw, lag de focus vooral op scheepvaartbedrijven en industrie. “Daar is Ridderkerk groot van geworden”, stelt Henk Dokter. “Later kwamen daar ook veel kleinere, ambachtelijke bedrijven bij en natuurlijk speelt de agrofoodsector, met bedrijven die wereldwijd

Tekst: Heleen Versprille // Fotografie: Hans Boutkan

BEDRIJVENTERREIN CORNELISLAND Bij het knooppunt van de A15 en A16 wordt het nieuwste bedrijventerrein van Ridderkerk ontwikkeld: Cornelisland. Cornelisland Business Knooppunt Ridderkerk is een bijzonder goed bereikbaar bedrijvenpark, nabij de havens van Rotterdam en Antwerpen, met een directe aansluiting op de rijksweg A15/ A16. Daarmee is het terrein bij uitstek geschikt voor transport en logistiek, maar ook voor vele andere sectoren. Het bedrijventerrein langs de A15 geldt als een zeer goede zichtlocatie en is gemakkelijk bereikbaar voor afnemers, leveranciers en medewerkers. Het bedrijvenpark is ruim opgezet, modern en duurzaam ingericht met een uitstekende infrastructuur en een groene uitstraling. Het biedt letterlijk en figuurlijk ruimte aan ondernemers. De invulling richt zich op logistieke dienstverlening en productie. AGF-bedrijven zijn op Cornelisland niet toegestaan. Op het terrein zijn inmiddels gevestigd Van Leeuwen Truckservice, Hak Transport, Ruinard Machinefabriek en PostNL. Daarnaast is er een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd, waarin reeds verschillende bedrijven een ruimte hebben betrokken. De bestemming is bedrijfsdoeleinden categorie 4.1, de maximale bouwhoogte is 20 meter en de maximale bebouwingsgraad is 80%. Heeft u andere inhoudelijke vragen over Cornelisland, neemt u dan contact op met de heer Van Beekom van de gemeente Ridderkerk, tel. 0180 – 45 14 88 of via e-mail R.v.Beekom@ridderkerk.nl. De verkopend makelaar is Van Vliet Bedrijfsmakelaars, tel. 0180 - 43 43 43 en contactpersonen zijn: John Zandbergen (zandbergen@vanvliet.net) en Jan Scheurwater (scheurwater@vanvliet.net)

leveren, een belangrijke rol in onze regio. Aanverwante sectoren, zoals transport en logistiek, doen het goed. Voor Cornelisland, het nieuwste bedrijventerrein van Ridderkerk, is vooral het laatste jaar veel belangstelling. Dat was in 2014 en 2015 nog niet het geval. Een duidelijk signaal dat nu de markt weer aantrekt, bedrijven willen uitbreiden en investeren en daarvoor hebben wij gelukkig ruimte beschikbaar.” De detailhandel kent zijn eigen problematiek. De verschillende wijkwinkelcentra zijn levendig, de buurtbewoners doen hier trouw hun dagelijkse boodschappen. De leegstand van winkels concentreert zich echter in het centrum. “Veel grote spelers zijn omgevallen en dat heeft zijn sporen nagelaten. In overleg met de winkeliers en vastgoedeigenaren kijken we met elkaar welke mogelijkheden er zijn om nieuwe ondernemers aan te trekken en het winkelcentrum aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek.”

STARTERS Geheel volgens de landelijke trend heeft ook Ridderkerk te maken met een toenemend aantal kleine zelfstandigen, ongeveer 80% van de bedrijven binnen de gemeentegrenzen heeft minder dan vijf werknemers. “Met elkaar

vormen zij een belangrijk deel van de markt. De gemeente heeft de taak om voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat te zorgen. Wij geven startende bedrijven en zzp’ers extra aandacht en bieden ondersteuning met het doel hun kans op succes te vergroten.” Op initiatief van de gemeente werd in samenwerking met de Kamer van Koophandel en diverse lokale organisaties een speciale startersdag georganiseerd. Starters konden zich laten informeren over allerlei aspecten van het ondernemerschap, workshops bijwonen en ervaringen uitwisselen met andere ondernemers. “Het opbouwen van een netwerk en interactie met succesvolle en ervaren zakenmensen die een coachende rol op zich willen nemen, is heel waardevol voor starters.”

«

GOOGLE ZOEKVRAAG Starten en ondernemen in Ridderkerk, netwerken voor ondernemers, startersbijeenkomst, bedrijfscontactfunctionaris, trends en ontwikkelingen, uitgifte bedrijventerreinen, (agro)logistiek, ondernemersklimaat.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

37


John Zandbergen en Jan Scheurwater van Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs

Van Vliet biedt bedrijven kansen

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


BEDRIJFSMAKELAAR

Regionale held Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs scoort hoog in de landelijke top van de commerciële vastgoedmarkt. Het kantoor helpt ondernemers, eigenaren, ontwikkelaars en gemeenten, soms letterlijk uit de brand. Dinsdag 25 oktober verwoest een grote brand het gehele pand van Lascentrum in Alblasserdam op bedrijventerrein Nieuwland Parc. Alle voorraad weg, pand ingestort. Na een telefoontje gaat makelaar John Zandbergen dezelfde avond op zoek naar een ander pand. Donderdagmiddag heeft het bedrijf de sleutel van een nieuwe hal en drie dagen later is het weer open en in bedrijf.

VIJFDE VERHUIZING Het is een voorbeeld van hoe Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs met zijn klanten omgaat. “Dit waren wel erg droeve omstandigheden, maar in twintig jaar tijd was dit de vijfde keer dat we een verhuizing voor dit bedrijf regelden. We vonden een bestaand pand op hetzelfde terrein dat leegstond. Niet helemaal hetzelfde, maar ze kunnen wel door”, zegt Zandbergen. Die vaste band tussen klant en makelaar is een van de sterke punten van het bedrijf. “De makelaars werken al erg lang bij ons bedrijf, dat schept vertrouwen”, zegt makelaar en registertaxateur Jan Scheurwater, sinds 1997 in dienst. “Iemand die na tien jaar weer belt voor een ander pand krijgt vaak dezelfde stem aan de lijn.”

LANDELIJKE TOP In de bedrijfshuisvesting geldt het adagium dat er maar één goede makelaar is, namelijk een makelaar die veel verkoopt en verhuurt. Wat dat betreft kan Van Vliet een indrukwekkend rapport overleggen. Uit analyse van PropertyNL en Ventu eerder dit jaar bleek dat de makelaar qua aantallen transacties tot de top van Nederland behoort. In Zuidoost ZuidHolland voert de bedrijfsmakelaar de top 50 aan. In Groot-Rijnmond moet het in de top 50 alleen Ooms Bedrijfshuisvesting voor zich dulden. Gekeken naar het aantal transacties in de bedrijfsruimtemarkt is Van Vliet zelfs de landelijke nummer één, nog voor DTZ Zadelhof. “Daar zijn we uiteraard enorm trots op. Dit laat zien dat wij in absolute volumes niet op kunnen tegen de grote landelijke spelers, maar wel in aantallen transacties. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsruimtes en kantoren onder de duizend vierkante meter”, zegt Zandbergen. Ook in de afgelopen crisisjaren bleef het aantal transacties redelijk op peil. “Het verschil tussen de woningmarkt en de bedrijfsruimtemarkt is dat particulieren tijdens de crisis niet bewogen en dat daardoor het aantal verhuisbewegingen drastisch afnam. Ondernemers die in zwaar weer komen, nemen maatregelen om kosten te besparen. Dat betekent bijvoorbeeld verhuizen naar een kleiner pand. Het oplossen van dit soort problemen levert ook in mindere tijden transacties op”, legt Scheurwater uit. “Daarnaast zijn er voldoende

bedrijven die ondanks de crisis wel goed hebben gedraaid en hun slag hebben geslagen. Ook die weten ons te vinden.”

NIEUWE FINANCIERING Tijdens de afgelopen recessie was vooral de financierbaarheid een probleem voor bedrijven. Banken toonden zich niet scheutig met kredieten. “Ook daar kunnen we een rol in spelen”, vertelt Zandbergen. “We zoeken mee naar andere vormen van financiering zoals crowdfunding of private equity. Er zijn veel varianten bijgekomen. Wij helpen om aan te kloppen bij de juiste adressen en om partijen bij elkaar te brengen. Zo hebben we ook in mindere tijden plannen van de grond gekregen. Dat is ook een stukje eigenbelang. Als je een goede deal hebt en banken willen die niet financieren, dan zou die deal daarop stuk lopen.” Overigens is de situatie nu weer veranderd en komen banken op de koffie om te vragen of de makelaar nieuwe potentiële klanten weet. Ook ondernemers kijken weer vooruit en willen investeren. Scheurwater: “Ik heb weer dagelijks ondernemers aan de lijn die qua huisvesting nu moeten uitbreiden, omdat ze anders grote opdrachten moeten laten schieten.”

DORPSMAKELAAR Van Vliet werd opgericht in 1967 door Aad van Vliet, een echte dorpsmakelaar die zich in die tijd vooral op de woningmarkt richtte. Toen Dick Norbruis bij het bedrijf kwam, startte hij de poot voor bedrijfshuisvesting. Bijna dertig jaar geleden nam Norbruis de makelaardij over en eind vorige eeuw werd Zandbergen mede-eigenaar en directeur. Inmiddels werken er veertien mensen, van wie zeven bedrijfsmakelaars/registertaxateurs en focust het bedrijf zich alleen nog op de zakelijke markt. Hoofdactiviteit van Van Vliet is het verhuren en verkopen van bedrijfspanden in opdracht van de eigenaar. Daarnaast begeleidt het kantoor ondernemers als aanhuur- of aankoopmakelaar. Een tweede pijler is de beheerafdeling, die voornamelijk het onroerend goed van vastgoedbeleggers technisch en financieel beheert. Een derde expertise zijn de taxaties, waar tegenwoordig zware eisen aan gesteld worden. Opleiding en permanente educatie spelen daarbij een belangrijke rol. Een vierde tak van sport bestaat uit het adviseren van ondernemers, gemeenten en ontwikkelaars. Variërend van verhuizingen tot het ontwikkelen en verkopen van bedrijfsterreinen.

KENNIS VAN DE MARKT Zandbergen: “We denken mee met ontwikkelaars. Die zitten met de vraag: hoe kan ik op dit stuk grond iets bouwen wat de markt op zal nemen? Wij kennen daarop het antwoord als geen ander.”

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT » Het aanbod van bedrijfshuisvesting sluit niet altijd aan bij de vraag van ondernemers. Zij zoeken maatpakken, maar die vinden ze vaak niet. Daar kunnen zij onze hulp goed bij gebruiken.

ONZE VISIE » Wij verkopen en verhuren geen panden. Wij bieden ondernemers kansen.

UW OPLOSSING » Wij lossen huisvestingsproblemen op. Het gaat daarbij om maatwerk en meedenken. Of het nu gaat over verkoop, verhuur, taxaties of andersoortig advieswerk.

Bij een nieuw bedrijventerrein als Cornelisland draait het dan bijvoorbeeld om de afmetingen, indelingen, het afwerkingsniveau en uiteraard de prijsstelling. Vervolgens is de makelaar van ontwerp tot uiteindelijke ingebruikname bij het plan betrokken. In de hele regio rond Rotterdam en Dordrecht is Van Vliet betrokken bij de ontwikkeling of verkoop van bedrijventerreinen, getuige de vele borden van de makelaar in weilanden en op bouwterreinen. “Door onze ervaring en expertise kunnen we vaak snel naar een totaalinvestering toewerken, waardoor de kosten inzichtelijk worden. Als bedrijven dan ook weten wat de oplossing is voor hun huidige huisvesting, kunnen zij vrij snel een besluit nemen”, aldus het tweetal.

«

VAN VLIET BEDRIJFSMAKELAARS B.V. Jhr. Van Karnebeekweg 6b 2982 VL Ridderkerk Telefoon 0180 - 43 43 43 E-mail: info@vanvliet.net www.vanvliet.net

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

39


WIJ ZIJN

DAMA HEFTRUCK BV VOOR AL UW INTERN TRANSPORT MATERIEEL LAGE KOSTEN Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is onderhoud erg belangrijk. Dit voorkomt vaak grotere schade, uitval van uw machine en/of dure reparaties. Daarom adviseren wij u ook om minimaal 1 keer per jaar een onderhoudsbeurt uit te laten voeren. VEILIGHEID Iedereen wil veilig werken, maar zolang er geen controle is, wordt veiligheid niet altijd even belangrijk gevonden. Tot er iets gebeurd en de verzekering en/of arbeidsinspectie voor de deur staat. Wij kunnen u helpen uw materieel veilig te houden. Wij zijn een erkend VA keurbedrijf, met opgeleide monteurs en erkende keurmeesters. NOG EVEN EEN OPSOMMING VAN WAT WIJ U KUNNEN BIEDEN: Onderhoud, reparatie, keuringen, verkoop van nieuwe- en gebruikte heftrucks, korte verhuur en/of lange verhuur en lease. Het totaalpakket voor uw intern transportmaterieel met goede service tegen lage kosten.

SERVICEGERICHT VOOR HE T ONDERHOUDEN EN REPAREREN VAN UW INTERN TR ANSPORTMATERIEEL

DAMA HEFTRUCK BV

NIKKELSTRAAT 6

2984 AM RIDDERKERK

WWW.DAMAHEFTRUCK.NL


DUURZAME KANSEN

Samen werken aan duurzame oplossingen Als ondernemer of medewerker werk jij aan de taken van vandaag en morgen, maar natuurlijk denk je ook na over de lange termijn: hoe staan zaken er over 1, 5 of zelfs 10 jaar ervoor? Wat kan ik doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen? Dat vinden wij bij MVO Nederland een goed idee. Wij staan voor: een klimaatneutrale wereld, zonder afval of milieuvervuiling waarin iedereen mee kan en mag doen. Het bedrijfsleven speelt hierin een onmisbare rol en heeft hier ook baat bij. Daarom werken we samen met onze 2300 partners, bedrijven en organisaties en faciliteren het proces. Wat hen verbindt is hun inzet op een toekomstbestendige businesscase. Vrijwel elke ondernemer of medewerker wil zich inzetten voor het voortbestaan van hun organisatie en waarde toevoegen aan de omgeving. Een goede MVO-aanpak helpt hierbij.

MVO IN DE BUURT Veel mkb’ers werken regionaal of lokaal. Daarom werken we onder meer vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO.nl samen met regionale partners. Met MVOAlliantie Noord Nederland, Duurzaam Den Haag en de Duurzaamheidspartners Amstelveen werken we aan regionale en lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen in Den Haag en Amstelveen.

SAMEN NAAR DUURZAAMHEID De partners van MVO Nederland hebben toegang tot onze bijeenkomsten, kennis en tools. Daarnaast werken we met partners in netwerken aan concrete resultaten. Zo hebben het Netwerk Textiel met het Netwerk Zorg

circulaire zorgkleding ontwikkeld en maakt het Netwerk Food & Agribusiness het mogelijk om verspilling in de keten terug te dringen. Partners van MVO Nederland nemen we mee in coalities en verbinden we aan relevante contacten. Directeur Stan Uyland van Betonballon: “Als onafhankelijke organisatie brengt MVO Nederland alle partijen in de keten bij elkaar om samen interessante marktproposities te ontwikkelen, gericht op een duurzame wereld. Zo is onze markt fl ink vergroot doordat MVO Nederland ons koppelde aan een buitenlandse partner. Alle partijen in de betonketen werken onder leiding van MVO Nederland aan een Betonakkoord. Dat is goed voor ons én de samenleving.”

VAN UITDAGING NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN Als facilitator richten wij ons op matchmaking: partijen met een vraagstuk helpen aan duurzame oplossingen. We stelden Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox, voor aan de hoogste innovatieambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. “Daaruit kwam de grootste opdracht in onze historie, namelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.” Op onze Futureproof.community kunnen bedrijven zelf aan de slag door kosteloos een

MVO IN JE WINKEL, ZO DOE JE DAT Speciaal voor winkeliers heeft MVO Nederland een quick scan ontwikkeld waarmee je snel een beeld krijgt van wat je nu al doet en wat je nog zou kunnen doen. In 10 minuten krijg je zicht op de kansen om jouw winkel (meer) te verduurzamen.

profi el aan te maken en uitdagingen met hulp van de community op te lossen en oplossingen onder de aandacht te brengen. Matchmaking doen we ook in marktconsultaties voor aanbestedende diensten. MVO Nederland wil verduurzamen over de as van inkoop en met een inkoopvolume van 73 miljard euro per jaar kan de overheid veel impact realiseren. MVO Nederland ondersteunt nu de Categoriemanager Schoonmaak Rijk bij het ontwikkelen van een methodiek voor duurzaam specialistisch vloeronderhoud door de juiste specialisten aan tafel te krijgen.

MEER WETEN? We leggen je graag uit hoe jij kan profi teren van de kennis, het netwerk en de tools van MVO Nederland. Neem contact op en ontdek de duurzame kansen voor jouw bedrijf.

«

MVO NEDERLAND Nieuwekade 9, 3511 RV Utrecht E-mail contact@mvonederland.nl Telefoon 030 -230 5600

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

41


VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN:

De bank is niet langer de enige bron

42

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


GESTAPELD FINANCIEREN

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directeen gestapeld financieren. Roeland van Dijk was insider in de bankwereld. Hij werkte onder meer als toezichthouder bij De Nederlandse Bank en voor ABN AMRO in de tijd van de fusie met Fortis. Maar terwijl hij de mensen nog steeds een warm hart toedraagt, heeft hij zijn twijfels over de toekomst van het instituut zelf. “Een bank is geen doel op zich; het is een middel om geld van spaarders bij bedrijven en overheden te krijgen. De fi nanciële crisis van 2008 liet echter zien dat veel bankiers hun instelling wél als eindproduct waren gaan beschouwen. De meeste banken verdienden geld met hypotheken, verloren het met investmentbanking en speelden zo’n beetje quitte met het MKB. Daarin is weinig veranderd, behalve dat de meeste accountmanagers die de relaties met MKB ondernemers onderhielden inmiddels ontslagen zijn.”

NIET LANGER VAN ÉÉN BRON Maar ook als de bank haar beste tijd heeft gehad, blijft ze een prominente rol spelen. Roeland van Dijk meent dat ze bijvoorbeeld veel hypotheken zal blijven verstrekken. Het grote verschil met vroeger is dat de bank niet langer de hoofdmoot van de bedrijfsfi nanciering voor haar rekening zal nemen maar nog slechts een deel ervan. “Neem de fi nanciering van een drukkerij. Ik kan me voorstellen dat de bank de stenen neemt, een leasemaatschappij de persen en de rest via overige geldschieters wordt opgehaald. Dat kan via een business angel, dat kan via een investeringsfonds maar ook via crowdfunding. Waar het om gaat is dat de fi nanciering wordt opgeknipt of gestapeld – het is maar van welke kant je er tegenaan kijkt – en niet langer van één bron komt. Overigens is dat eeuwenlang zo geweest. Bedrijven werden direct gefi nancierd, om te beginnen door direct betrokkenen; fools, friends and family, zoals het oneerbiedig heet. De bank kwam pas in de modernere tijd om de hoek kijken. Maar het zegt iets over het PR talent van banken dat ze hun alternatieve vorm van fi nanciering voor de traditionele hebben kunnen laten doorgaan.”

GRONDIG VERANTWOORDEN Omdat hij deze evolutie voorzag heeft Roeland van Dijk zijn loopbaan niet vervolgd in het bankwezen. In plaats daarvan is hij druk

doende geweest met de ontwikkeling van een digitale tool die ondernemers kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar kapitaal. Want ook voor hen is er na 2008 defi nitief iets veranderd op dit vlak. “Tien jaar terug betekende een fi nancieringsaanvraag per defi nitie een gang naar de bank en een gesprek met de accountmanager. Hij beoordeelde het terugverdienpotentieel van een krediet en verdedigde de aanvraag binnen het team van de bank. Het ging allemaal vrij eenvoudig en ook nogal makkelijk. Hoeveel ondernemers die voor een half miljoen kwamen kregen niet de vraag of het ook een tonnetje of twee meer mocht zijn? Daardoor hebben veel MKB bedrijven niet geleerd zich grondig te verantwoorden, en dat is wel wat het nieuwe fi nancieren van hen eist. Informatie moet actueler zijn, tegenvallers moeten direct worden gecommuniceerd . Over slecht nieuws moeten de ondernemer en zijn geldschieters van tevoren duidelijke afspraken maken, zodat de laatsten nooit het idee krijgen dat hen wat wordt achtergehouden. Maar ook optimistische prognoses zullen geldschieters niet voor zoete koek aannemen. De omzet met 50% omhoog? Bewijs maar eens hoe je dat gaat doen. Met andere woorden: gestapeld fi nancieren vergt een veel grotere mate van transparantie. Uiteindelijk draait het nog altijd om vertrouwen.”

WAT DELEN MET WIE? Dat neemt niet weg dat de ondernemer uiteindelijk zelf bepaalt welke informatie hij met wie deelt. Want als verschillende partijen verschillende onderdelen fi nancieren hoeven ze niet alles van elkaar te weten. “Daarom is een digitaal platform zo ideaal”, zegt Roeland van Dijk. “Je maakt een duidelijk plan dat is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Natuurlijk krijgt iedere geïnteresseerde het algehele verhaal te lezen, met de cijfermatige onderbouwing, maar als het op de onderdelen aankomt geef je ze alleen toegang tot dat bepaalde luik en ook voor een welbepaalde tijd. De fi nanciering van het bedrijfspand? Een bank krijgt één week toegang tot dat deel van het plan en mag daarna een voorstel neerleggen. Hetzelfde geldt voor het deel over de machines voor de leasemaatschappij, dat over de debiteurenportefeuille voor de factoringmaatschappij. Met de ontwikkeling van een

dergelijk platform heb ik me de voorbije jaren intensief beziggehouden, samen met andere fi nancieringsspecialisten die zonder oogkleppen naar de toekomst durven kijken.”

GELD OP ZOEK NAAR RENDEMENT Het aandeel van de banken in de totale fi nanciering van het MKB is sinds het uitbreken van de crisis gedaald van 95% naar 50% - en de tendens blijft dalend. Het landschap is zo grondig opgeschud dat het nooit meer terug kan vallen in de plooien van vóór 2008. Allerhande vormen van directe fi nanciering, die voordien natuurlijk ook al bestonden, hebben de vleugels breed uitgeslagen en gaan die niet meer inklappen. Ze worden daarbij voortgestuwd door een dorst naar rendement. “Dat rendement is niet te halen op een spaarrekening, niet met een obligatie en evenmin op de beurs met al zijn pieken en dalen”, aldus Roeland van Dijk. “Maar bijvoorbeeld pensioenfondsen moéten wel rendement halen om hun inleggers te kunnen uitbetalen. Er is dus een oceaan van geld dat op zoek is naar winstgevende proposities. Tegelijk zijn er duizenden ondernemers met prima plannen die kapitaal zoeken om die te kunnen realiseren. De enige omslag die we nu nog moeten maken is er een in het denken over fi nanciering en over de instrumenten die we bij dat nieuwe, gestapelde fi nancieren moeten inzetten.” Waarbij vertrouwen en transparantie de kern vormen of als uitgangspunt dient.

«

ROELAND VAN DIJK Roeland van Dijk, specialist directe financiering en partner bij Greyt, een organisatie van ervaren financieel directeuren. Betrokken bij het opzetten van diverse directe financieringsvormen en werkzaam voor start ups en MKB bedrijven. Na zijn studie bedrijfseconomie en de postacademische opleiding tot Register Controller heeft hij diverse adviesfuncties vervuld o.a. bij Accenture, De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN AMRO. Hierna is hij werkzaam geweest als directielid/hoofd financiën van MKB bedrijven en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in directe/aanvullende financiering voor MKB bedrijven met als doel: ‘zorgen dat het MKB financierbaar blijft!’. www.roelandvandijk.nl /www.greyt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

43


ADVISEURS & ACCOUNTANTS 216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS

216: de nieuwe accountant De snelheid van de vooruitgang vraagt om een ‘nieuwe’ accountant. Vanuit haar drijfveer de MKB-ondernemer echt centraal te stellen, werkt 216 Adviseurs & Accountants (‘216’) aan een totaalconcept van klantbenadering. Niet het aanbieden van de traditionele accountancydiensten is de kern van dit concept, maar die diensten aanbieden waar de ondernemer echt mee verder komt. 216 ziet IT & Innovatie als drager van deze dienstenontwikkeling. Met deze visie, versterkt door een team van vaktechnisch sterke professionals die in staat zijn relaties te laten bloeien, is 216 nu al in staat de MKB-ondernemer verder te helpen. 216, een carve out van KPMG MKB, zoekt naar verdergaande mogelijkheden om de ondernemer nog beter te laten ondernemen en zaken te vereenvoudigen. 216 kent dan ook het concept van de ‘One-stop ondernemersshop’, waarbij zowel fysiek als virtueel diverse diensten samenkomen. Naast de meer traditionele diensten biedt en ontwikkelt zij adviesdiensten op het gebied van fi nance, notarieel, juridische dienstverlening en verzekeringen. De traditionele diensten worden daarbij opnieuw beoordeeld, ingericht en gewaardeerd: wat heeft de klant echt nodig en welke (fi nanciële) waarde kun je hieraan koppelen? Het te hoog beprijzen van commodity diensten is binnen 216 dan ook uit den boze. Het real time inzicht geven in de ontwikkelingen van de klantorganisatie en het persoonlijk rendement, is de kern van haar gewenste dienstverlening. Niet periodiek rapporteren, maar 24/7 beschikbare up-to-date stuurinformatie. Marcel Bisschops, Voorzitter Dagelijks Bestuur: “Wij bieden een totaal-pakket aan dat wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van

de ondernemer en niet vanuit de wenselijkheden van de professie. Door middel van klantpanels peilen wij behoeften en ontwikkelen wij samen met de klanten diensten. Door deze manier van dienstontwikkeling met een passend prijskaartje (‘value for money’) durf ik te stellen dat onze diensten beter aansluiten op klantbehoeften dan die van onze concullega’s.”

MENSEN, MARKTEN EN INNOVATIE 216 heeft een drietal pijlers benoemd als vehicle om haar strategie uit te rollen. Middels focus op Mensen, Markten en Innovatie werkt zij aan de organisatie van de toekomst. De organisatie heeft de Agile werkwijze omarmd en behoort tot de eerste fi nanciële dienstenorganisaties ter wereld, die haar volledige organisatie conform Agile inricht. Marcel Bisschops: “Dit is een proces van zeker 2-5 jaar, maar wij zien de absolute noodzaak en meerwaarde van deze aanpak. Enkel door je klant centraal te stellen in al je doen en laten, het fl exibel inrichten van je organisatie en het beleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de teams, kun je echt verder komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.” In 2017 zal 216 een aantal nieuwe diensten uitrollen. Met name de 216 Totaalbalans inclusief het 216 Financieringsplatform zijn diensten waarmee 216 de ondernemer,

en de mens achter de ondernemer verder gaat ondersteunen. De 216 Totaalbalans laat de traditionele bedrijfsbalans en de persoonlijke balans van de ondernemer in onderlinge samenhang en real time zien. Hierdoor kan de ondernemer voor het eerst echt sturen op zijn totale fi nanciële positie. Met het 216 Financieringsplatform verbindt 216 actief fi nancieringsvraag en –aanbod vanuit haar zogenaamde ‘digitale kluis’. Door het transparant en real time koppelen van met name de non-traditionele kredietverschaff ers aan de MKB-ondernemer opent zij verdergaande mogelijkheden op het gebied van (stapel)fi nancieringen. Door dit platform te koppelen aan professionals met verstand van zaken en hun uitgebreid netwerk, draagt 216 bij aan het fi nancieren en revitaliseren van MKB Nederland.

ALTIJD DICHTBIJ Marcel Bisschops: “Met 150 medewerkers verdeeld over 13 kantoren zijn we altijd in de buurt. Bij voorkeur werken wij vanuit bedrijfsverzamelgebouwen. Hier vinden we synergie met andere bedrijven en vormen we met hen een community. We zijn allang niet enkel accountants meer, maar bedrijfsadviseurs in de volle breedte. 216 kun je ook zien als 21-6, 21 juni, het begin van de zomer... Een dienstverlener die zorgt voor een zonnige toekomst.”

«

216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS bisschops.marcel@216.nl www.216.nl

44

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


Interim manager en coach

Van der Valk Hotel Ridderkerk Krommeweg 1 2988 CB RIDDERKERK T +31 (0) 180 64 69 10

• Zet uw mensen in hun kracht

Interim • VerbindHAGAR de juiste mensen met elkaar • Verbindt mensen met resultaten

Interim manager • Maakt dat iedereen met plezier werkt en coach

• Garandeert de toename in efficiëntie van uw onderneming

www.hotelridderkerk.nl

Zet uw mensen in hun kracht Verbind de juiste mensen met elkaar

Dit uit zich onder andere in: Verbindt mensen met resultaten

✓ Tevreden klanten Maakt dat iedereen met plezier werkt Garandeert de toename in efficiëntie van uw onderneming ✓ Betere, meer doordachte producten/diensten

✓ Grotere betrokkenheid ✓ Hogere productiviteit DitLaag uit zich onder andere in: ✓ ziekteverzuim ✓ Tevreden klanten

✓ Betere, meer doordachte producten/diensten ✓ Grotere betrokkenheid

E-mail: info@hagar-interim.com ✓ Hogere productiviteit Telefoon: 06 - 51 418 917 ✓ Laag ziekteverzuim www.hagar-interim.com

www.hagar-interim.com E-mail: info@hagar-interim.com Telefoon: 06 - 51 418 917

WE KUNNEN NIET IN EEN GLAZEN BOL KIJKEN... Maar we kunnen u in het nieuwe jaar wel weer ondersteunen bij het incasseren van uw vorderingen!

Jan Campertlaan 2 / Postbus 639, 3200 AN Spijkenisse • T 0181 - 622 707 • www.rijnlandgdw.nl


DE ROL VAN EMOTIES EN DATA IN DE MARKETING

Met verstand alleen koop je niets 46

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


MARKETING

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

De wetenschap kan lang gekoesterde opvattingen ontkrachten maar ook de juistheid ervan bevestigen. Dat ontdekte Paul Postma, directeur Paul Postma Marketing Consultancy (www.ppmc.nl), toen hij naging hoe de recente ontdekkingen van het hersenonderzoek de wereld van de marketing hebben opgeschud en zelfs een nieuwe tak ervan deden ontstaan: de neuromarketing. In zijn boek Anatomie van de Verleiding laat hij zien hoe marketeers de kennis van de werking van het brein kunnen toepassen in hun vak, op consumenten, maar ook op opdrachtgevers en zichzelf. Evolutionair gezien beschikken we over een ‘oud’ brein en een nieuw. Het eerste stuurt vooral emoties, het laatste – de cortex – maakt rationele overwegingen. Als we een smartphone of een stel schoenen graag willen hebben, ontstaat de verleiding voor de aankoop in het oude terwijl het nieuwe aan het rekenen slaat om te beoordelen of het niet te duur wordt. Oudere mensen hebben hun gevoelens door ervaring vaak beter in de hand, zodat de cortex een grotere kans heeft op het laatste woord. Maar als de cortex de enige is die het voor het zeggen heeft volgt er simpelweg geen koop, zegt Paul Postma: “Bij de keuze van een automerk en model spelen emoties een belangrijke rol. Maar als de kleur je niks kan schelen, blijf je juist daar eindeloos over twijfelen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van en liet mijn tienjarig zoontje beslissen. Als gevolg daarvan heb ik jaren in een knalrode auto rondgereden.”

BEETNEMEN DOOR JE ZELFBEELD Wie Anatomie van de Verleiding leest, beseft dat marketeers de vorige eeuw vaak instinctief al hebben aangevoeld hoe deze tweedeling in emotie en ratio werkte, ook al was de exacte rol van het oude neurale systeem nog in nevelen gehuld. Of en hoe een commercial de consument raakte was dus meer een kwestie van ervaring dan van kennis. Tegenwoordig kan de maker het effect vooraf laten meten via een hersenscan: als bepaalde gebieden oplichten worden de gewenste emoties (zoals begeerte) opgewekt, als er niets oplicht, schiet het filmpje zijn doel volkomen voorbij. Postma suggereert dat de marketeers die de intenties van hun eindgebruikers niet goed wisten in te schatten zich vooral door hun zelfbeeld lieten beetnemen. “Mijn bureau heeft gewerkt voor een telefoonbedrijf, waarvan de marketingmanager een duidelijk beeld had van zijn klanten. Net als hij jong, knap en hip en zijn bellers waren dat dus ook. Daarom had hij zijn klantendienst bemand met klonen van zichzelf. Voor die groep werden dure acties bedacht. Maar wat bleek uit onze data-analyse? Een deel van zijn bellers was inderdaad jong, maar wisselde vaak van provider en had een slechte betalingsmoraal. Op die veronderstelde doelgroep werd juist geld verloren. Een groot deel bestond uit oudere Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst, die minder vlot Nederlands spraken dan de jonge klanten. Ze belden veel en ver, betaalden stipt en waren dus winstgevend. In het callcenter vonden ze die maar lastig. Als je zo’n manager confron-

“Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen” teert met de resultaten van je analyse, gelooft hij de feiten niet. Dat maakt in mijn ogen vroegere ondernemers als Van der Valk en Blokker zo briljant. Zij projecteerden zichzelf niet op hun klanten, maar hadden oog voor wat de grote massa werkelijk wilde.”

ARGUMENTEN VERZINNEN De marketingmanager was een slachtoffer van zijn eigen oude brein. Postma geeft tal van voorbeelden hoe iedereen zichzelf bedot. Tijdens een directievergadering is plan A beter voor het bedrijf maar B voor je carrière. Je zult jezelf al snel overtuigd hebben dat B de beste optie is voor het bedrijf. Ons oude brein – of reptielen- en zoogdierenbrein – is bezig met begeerte, met status – kan ik met dit product thuiskomen? –maar ook met angst. Beelden van ouderdom en ziektes remmen de kooplust af, evenals negatieve associaties via woorden, zelfs al is de inhoud gericht op het voorkomen ervan. De cortex speelt bij dit alles slechts een geringe rol.

KOPPELAARS VAN DATA “Je kunt de effecten van marketing op het oude brein testen via scans of eyetracking, maar dat zijn relatief dure methoden”, zegt Paul Postma. “Je kunt ook simpelweg kijken naar wat klanten daadwerkelijk gekocht hebben. Dat deden we al in de jaren tachtig, maar dat is tegenwoordig, dankzij de gigantische hoeveelheid data die het internet genereert, een stuk makkelijker geworden. Het buikgevoel is een onbetrouwbaar kompas, maar data van feiten spreken een heldere taal. Veel succesvolle bedrijven van nu zijn in feite niet anders dan verzamelaars en koppelaars van data: Marktplaats, Funda, de vergelijkingssites. Veel bezoekers hangen weliswaar maar wat rond op zo’n site – uit verveling of om te gluren naar het huis van de buren dat te koop staat – maar de data leveren niettemin kostbare informatie op. Als de traffic aantoont dat er in een bepaalde gemeente weinig interesse is voor huizen rond het kwart miljoen en veel meer rond de drie ton, mét open keuken, kunnen makelaars de prijzen van de eerste categorie optrekken en er tekst aan

toevoegen die verduidelijkt dat een bepaalde muur makkelijk te slopen valt.”

BIG DATA Datagestuurde marketing is niet toevallig de grote specialiteit van Paul Postma. Als jonge marketingdirecteur van Wehkamp zette hij de branche in 1984 al op zijn kop met een artikel in het vakblad Intermediair -‘Het grote falen van de marketingtheorie’- en met een marketingpraktijk die de basis bleek voor het latere CRM. Neuromarketing en Big Data bevestigen alleen maar het gelijk dat hij eigenlijk al kreeg met boeken als Het Nieuwe Marketingtijdperk (2OOO) en Verstandig denken, Infantiel handelen (2008). “In mijn nieuwste boek, Big Data Marketing – snel, simpel en succesvol, onderzoek ik de impact van de revolutie in Big Data voor de marketing”, aldus Paul Postma. “Die heeft de laatste tien jaar een enorme gevlucht genomen . Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen. Kinderen in Disneyworld hebben soms de indruk dat een attractie speciaal voor hen is gemaakt. Ze beseffen niet dat Disney inmiddels is getransformeerd tot een IT bedrijf dat slim gebruikt maakt van de voorkeuren die de klanten zelf aangeven.” De aangename stijl, de vele praktijkvoorbeelden maar ook de subtiele humor maken van de boeken van Paul Postma bepaald geen droge studieboeken. Ruim dertig jaar nadat hij de marketingwereld voor het eerst door elkaar schudde is hij nog steeds in staat marketeers verrassende inzichten te verschaffen en oude wijn en nieuwe zakken feilloos van elkaar te scheiden.

«

RECENTE BOEKEN Recente boeken van Paul Postma worden uitgegeven door Adfo Books: • Anatomie van de verleiding • Handboek Direct Marketing 3.0

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

47


Bedrijvenpark Hoeksche Waard is klaar... voor uw toekomst! Een centrale ligging, een goede grondprijs,

direct

uitgeefbare

grond en een projectbureau dat u met raad en daad terzijde staat. Dat is toch wat iedere ondernemer met nieuwbouwplannen wenst? Bedrijvenpark Hoeksche Waard biedt het u allemaal!

“Haar strategische ligging maakt de Hoeksche Waard interessant voor vele bedrijven.� Hessel Visser, Cologic.NU logistiek adviseur en docent Nyenrode Business Universiteit

Boonsweg 57A 3274 LH Heinenoord Tel. (0186) 63 68 60

www.bedrijvenparkhw.nl


KENNISPARTNER

Nog een paar weekjes en dan is het jaar alweer om U heeft dus niet zo lang meer om de jaarrekening 2015 te deponeren. Dat moet u dus nog voor het eind van het jaar regelen. Eind vorig jaar is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening van kracht geworden, waarmee Europese regelgeving over het opstellen van jaarrekeningen in onze wetten is vastgelegd. Hierdoor zijn onder meer de regels voor het vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening veranderd. Die zijn een maandje korter geworden: van dertien naar twaalf maanden. Op grond van de nieuwe wettelijke regels moet het bestuur (het concept van) de jaarrekening binnen tien maanden na afloop van het boekjaar hebben opgesteld. Het bestuur moet er ook voor zorgen dat de jaarrekening formeel wordt vastgesteld binnen twee maanden nadat de jaarrekening is opgemaakt. Daarvoor is bij de B.V. en de N.V. een aandeelhoudersvergadering nodig, omdat de algemene vergadering van aandeelhouders het orgaan is dat de jaarrekening vaststelt. Het bestuur moet die aandeelhoudersvergadering uitroepen volgens de in de statuten opgenomen regels. De door de aandeelhouders tijdens die vergadering vastgestelde jaarrekening moet vervolgens binnen acht dagen na de vaststelling openbaar worden gemaakt. Als bestuur van een rechtspersoon moet u er volgens de nieuwe regels voor zorgen dat de goedgekeurde jaarrekening binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar bij de KvK is gedeponeerd. Lekker belangrijk, een maandje korter zult u waarschijnlijk denken. Eerst maar op wintersport en dan na de jaarwisseling de papierwinkel afhandelen. Dat kan nog wel

eens een dure vakantie worden. Als de jaarrekening niet tijdig bij de KvK is gedeponeerd, kunnen de bestuurders strafrechtelijk vervolgd worden en een paar maanden cel of ruim € 20.000 boete opgelegd krijgen. Voor bestuurders van bepaalde rechtspersonen (B.V., N.V., vereniging, coöperatie, stichting, of onderlinge waarborgmaatschappij) zijn de gevolgen nog erger als de rechtspersoon failliet gaat. Deze bestuurders kunnen door de curator hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het hele faillissementstekort als aannemelijk is dat het faillissement is ontstaan door onbehoorlijk bestuur. Het niet tijdig openbaar maken van de jaarrekening geldt als ‘onbehoorlijk bestuur’. Dan is het aan de bestuurder om bij de rechter te bewijzen dat er sprake is van een onbelangrijk verzuim en het faillissement (alleen maar) door andere oorzaken is veroorzaakt dan het onbehoorlijke bestuur. Dat is vaak lastig te bewijzen en lukt meestal alleen maar als er sprake is van een eenmalige kleine vertraging in de openbaarmaking en er duidelijke andere oorzaken zijn aan te wijzen dan slecht bestuurderschap. En het zure is dat degene die

de bewijslast heeft, ook degene is die het risico draagt als hij het bewijs niet kan leveren. Als u als bestuurder de jaarstukken niet tijdig deponeert en de BV gaat over een paar jaar failliet, geeft u de curator dus een machtig middel in handen. Hij kan u dan met een simpel briefje aansprakelijk houden voor het hele faillissementstekort inclusief zijn salaris en de vaak torenhoge claims van belastingdienst en UWV. Deze aansprakelijkheid geldt niet alleen voor de DGA, maar ook voor medebestuurders, bestuurders in loondienst, bestuurders met een managementcontract en binnenkort ook voor de (vaak onbezoldigde) bestuurders van rechtspersonen die niet vpb-plichtig zijn. Als u de jaarrekening nog niet gedeponeerd heeft, heeft u nog wat te doen in december. Vakantie vieren kan daarna wel.

«

Menno de Neef

DE NEEF ADVOCATEN Beneden Oostdijk 42 3261 KX Oud-Beijerland Telefoon 0186 - 75 16 80 E-mail info@deneefadvocaten.nl www.deneefadvocaten.nl


FINANCIERINGSOPLOSSING

Marcel Knoop rijopleidingen springt in krater in de markt dankzij financieringsoplossing Credion Oorspronkelijk was de rijschool van Knoop uit Nieuwerkerk aan den IJssel niet anders dan alle anderen. Tot Marcel Knoop wilde doorgroeien en aan Gerrie Bergmans vroeg om marktonderzoek te doen. “We gingen ons focussen op mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Het was een logische stap. Ten eerste omdat Marcel al veel werkte met mensen die een stoornis in het autistisch spectrum hebben. Ten tweede omdat rijopleidingen voor ‘moeilijkere’ doelgroepen geen gat, maar een krater in de markt zijn. Sindsdien komen deze leerlingen, soms ten einde raad, bij ons. Wij zetten ze weer op hun voeten, nemen ze bij de

hand en laten ze niet meer los tot het begeerde roze pasje in hun bezit is. Waar de meeste rijscholen focussen op snel schakelen en geld verdienen, komen leerlingen bij ons voor een persoonlijke aanpak en betrokkenheid,” vertelt Gerrie. Doordat het aantal leerlingen met een beperking bleef groeien, wilde de rijschool investeren in nog meer gespecialiseerde auto’s en brommers. Ze namen contact op met de huisbankier, maar de onpersoonlijke aanpak en de vele onmogelijkheden stuitten Gerrie tegen de borst. Ze zocht een alternatief en kwam uit bij Credion adviseur Frank Geelhoedt.

CROWDFUNDING Frank blikt terug: “Ik vond dit een typische case voor crowdfunding. Crowdfunding is veel meer gericht op de toekomst, terwijl banken vooral kijken naar behaalde resultaten in het verleden. Ik heb geadviseerd om het bedrag van de financieringsaanvraag te verhogen. Daardoor konden Marcel en Gerrie de balansverhoudingen, en met name het werkkapitaal, op orde brengen. Het is beter om voor een financiering met een langere looptijd te kiezen. Kortlopende schulden kunnen in theorie te allen tijde opgevraagd worden en dat maakt je bedrijf kwetsbaar. Een langer lopende financiering zorgt voor meer stabiliteit, zo lang je maar aan je aflossingsverplichting voldoet.” “Op advies van Credion kozen we voor crowdfunding via Collin Crowdfund N.V.,” vertelt Gerrie. “Net als Credion was ook deze partij direct enthousiast en heel erg betrokken bij onze zaak. Aanvankelijk had ik echt mijn twijfels en was ik bang dat mensen niet in ons product zouden willen investeren. Volkomen onterecht zo bleek! Bínnen 7 minuten hadden tachtig investeerders het volledige bedrag gefinancierd! Sterker nog, Collin Crowdfund bleef

50

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

telefoontjes ontvangen van mensen die ook wilden investeren, maar net te laat waren. Dankzij het vertrouwen van deze mensen zijn wij als rijschool in staat om nog steeds te groeien in een stagnerende markt.”

MEER WETEN? Mocht u binnenkort moeten herfinancieren, willen uitbreiden of bent u geïnteresseerd waar uw kansen liggen, dan is het zeker zinvol dat we eens kennismaken. Credion heeft de beschikking over ruim veertig verschillende bronnen van geld. Dit zijn onder andere binnen- en buitenlandse banken, lease- en factoringmaatschappijen, crowdfunders en investeerders. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie ook.

«

CREDION ROTTERDAM-RIJNMOND Westplein 12-14 3016 BM Rotterdam Telefoon 010 - 313 05 77 E-mail rotterdam@credion.nl www.credion.nl Adviseurs Arie Neervoort 06 - 36 51 38 89 Frank Geelhoedt 06 - 51 68 29 20


www.credion.nl

U bent ambitieuzer dan uw bank kan financieren. Wat nu..? Banken financieren niet meer zoals u gewend bent Waar vindt u tegenwoordig nog ruimte om te ondernemen? Deze ruimte wil Credion met u vinden. Wij geloven in pro-actief zijn; niet afwachten maar altijd zelf handelen en de regie houden. Met onze adviseurs is Credion dĂŠ Financial Engineer voor MKB financieringen met de beste toegang tot nationaal en internationaal kapitaal.

Credion is dĂŠ autoriteit voor advies in bedrijfsfinancieringen voor ondernemend Nederland. De afgelopen jaren hebben we al vele duizenden MKB ondernemers geholpen aan enkele miljarden financiering. Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? (010) 313 05 77 rotterdam@credion.nl

www.credion.nl

Credion realiseert bedrijfsfinancieringen


De Neef Advocaten, uw MKB-specialist. onroerend goed

aansprakelijkheid onroerend goed

De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert een stuk makkelijker.

Met beide benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden:

gemene voorwaarden aansprakelijkheid onroerend goed

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN algemene voorwaarden aansprakelijkheid ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

CIVIELECIVIELE PROCEDURES PROCEDURES ARBEIDSOVEREENKOMSTEN algemene voorwaarden

contracten contracten beslagleggingen CIVIELE PROCEDURES beslagleggingen huur bedrijfsruimten huur bedrijfsruimten contracten incasso beslagleggingen

incasso

en verkoop huur koop bedrijfsruimten

koop en verkoop incasso Bezoek ons op ons nieuwe adres! Beneden Oostdijk 42 te Oud-Beijerland

ondernemingsrecht

ontslag ondernemingsrecht ondernemingsrecht Menno

Monique

Sandra

Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneefadvocaten.nl

Isis

Klaas

Het Ondernemersbelang Zuid-Holland Zuid 5-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you