Het Ondernemersbelang Zuid-Holland Zuid 1-2017

Page 1

VAN

ZUID-HOLLAND ZUID

Personeelsbeleid benaderen met betrokkenheid en flair Focus op kansen, niet op risico’s Ambitie als nieuwe bepalende factor

EDITIE

01 2017


Ontmoeten en verbinden op het Leerpark Bijzonder stadsdeel waar onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken

Leren in de praktijk

Onderwijs kan alleen aansluiten op de praktijk

het Stedelijk Dalton Lyceum (vmbo), het Insula

wanneer de praktijk wordt betrokken bij het

College (vmbo) en het Wartburg College (vmbo).

onderwijs. Met dat uitgangspunt in gedachten

Leren in de praktijk krijgt optimaal vorm op deze

startte in 2004 de Coöperatie Ontwikkeling

locatie, bijvoorbeeld in de onderwijsleerbedrijven,

Leerpark (COL), bestaande uit de gemeente

waaronder Haarzaken en schoonheidssalon Van

Dordrecht en het ROC Da Vinci College, met

Pelt Kappers, Mediacentrum, redactie en studio’s

de ontwikkeling van het Leerpark. De ambitie:

RTV Rijnmond en RTV Dordrecht en Ruwe

een regionale plek creëren waar (beroeps)

Talenten, Praktijkcentrum Verbrandingsmotoren

onderwijs en regionaal bedrijfsleven samen

(VIV) en Supermarkt Plus. Eén van de

kansen bieden aan jonge mensen die invulling

belangrijkste dragers van het Leerpark is de

geven aan een duurzame toekomst van de

Duurzaamheidsfabriek, waar bedrijven en

economie en samenleving. Het Leerpark is anno

studenten samenwerken aan praktijkopdrachten en

2016 uitgegroeid tot een contextrijke omgeving

innovaties.

Op het Leerpark zijn de volgende scholen gevestigd: het Da Vinci College (mbo/hbo),

door verbinding met de samenleving waar toekomstgericht onderwijs wordt gegeven.

Duurzaamheidsfabriek Dé plek voor vernieuwing, innovatie en inspiratie

Een leven lang leren

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark

het techniekonderwijs van het Da Vinci College.

in Dordrecht is het eerste gebouw in

Innoveren en een leven lang leren is een belangrijke

Europa dat samen met het bedrijfsleven

doelstelling van de Duurzaamheidsfabriek. Van

duurzaamheidsonderwijs op een uiterst

een eerste kennismaking met techniek tot bij-, na-,

vernieuwende manier inricht. Vanwege

en omscholing gedurende de hele loopbaan. In

de intensieve samenwerking tussen het

de Duurzaamheidsfabriek bundelen bedrijfsleven,

bedrijfsleven en het onderwijs (en overheid)

onderwijs en overheid hun krachten om innovaties

is de Duurzaamheidsfabriek in 2016 benoemd

te bevorderen, onderwijs en bedrijfsleven met

tot Fieldlab Smart Industry. Fieldlabs zijn

elkaar te verbinden en de instroom van technisch

praktijkomgevingen waarin bedrijven en

talent te stimuleren. Het project Toegepaste

kennisinstellingen Smart Industry oplossingen

Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA)

ontwikkelen, testen en implementeren. Ook

is een van de good practices in Smart Industry

versterken ze verbindingen met onderzoek,

van de Duurzaamheidsfabriek. De Europese Unie

onderwijs en beleid. Bij Smart Industry draait het

verleent € 1,5 miljoen subsidie voor dit project. Er

erom hoe ICT en nieuwe productietechnologieën

wordt onder andere een innovatieve manier van

toegepast kunnen worden om de maakindustrie te

lassen met robots ontwikkeld voor de maritieme

verbeteren.

automatisering in de scheepsbouw.

De Duurzaamheidsfabriek vormt de spil van

Da Vinci College Samen talenten maximaal ontplooien

onderwijsconcept dat sterke verbindingen heeft

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingen

In dit hybride onderwijsconcept staan de

centrum (ROC) en biedt verspreid over de

beroepsopdrachten centraal die samen met het

regio diverse mbo-opleidingen aan in de

bedrijfsleven ontwikkeld, begeleid en beoordeeld

branches techniek & media, gezondheidszorg

worden. Hieromheen vinden verschillende

& welzijn, economie & ondernemerschap en

onderwijsactiviteiten plaats om kennis over te

entree. Het Da Vinci College verzorgt daarnaast

dragen, te werken aan de (beroeps)houding,

bedrijfsopleidingen en -trainingen voor

het opbouwen van inzicht en het ontwikkelen

volwassenen. Ook biedt het ROC educatie- en

van vaardigheden. De docenten van het Da

inburgeringsopleidingen, vavo en enkele hbo-

Vinci College ondersteunen en begeleiden hun

opleidingen aan.

studenten intensief. Zij kennen de student en

Hybride onderwijs Het Da Vinci College onderscheidt zich van andere onderwijsinstellingen door een

met de werkpraktijk in bedrijven en instellingen.

spannen zich in om samen met de student zijn of haar mogelijkheden en talenten maximaal te ontplooien.


INHOUD RONDE TAFEL PERSONEEL EN ARBEID

UITZENDEN EN DETACHEREN

TECHNIEK

FOCUS OP KANSEN, NIET OP RISICO’S

MAAK KENNIS MET AB MIDDEN NEDERLAND

De arbeidsmarkt veranderde de afgelopen vijf jaar drastisch. Flex kreeg onder invloed van de crisis en automatisering vaste voet aan de grond. Het aantal medewerkers in vaste dienst is inmiddels tot 63 procent gedaald en een miljoen Nederlanders werkt als zzp’er. Daarnaast brachten de WWZ en DBA een aardschok teweeg. Hoe kijken professionals uit verschillende werkvelden tegen de veranderingen aan? Hoe ziet werk er in de toekomst uit?

Als uitzend- en detacheringsorganisatie is AB Midden Nederland enig in zijn soort. Een coöperatie die hecht aan traditionele waarden, maar vooral met veel kennis van zaken gericht is op samenwerking en het ontzorgen van zijn opdrachtgevers. Van oorsprong was AB Midden Nederland actief binnen de agrarische sector. De coöperatie zorgde bij het wegvallen van de ondernemer voor vervanging om het boerenbedrijf draaiende te kunnen houden.

CONSTRUCTIEF BOUWEN AAN MEDEWERKERS VAN DE TOEKOMST

LEES VERDER OP PAGINA 12

COVERINTERVIEW

Digitalisering, robotisering, elektrisering en verregaande automatisering. De techniek verandert razendsnel. Dat vraagt om vakmensen die passen bij de producten van de toekomst. Maar ook om een werkgever die coacht, uitdaagt en ruimte biedt voor individuele ontwikkeling. Reden voor Mourik Techniek om zijn personeelsbeleid een nieuwe impuls te geven. Sinds vorig jaar juni staat bij Mourik Techniek een nieuwe directeur aan het roer: Frans Huvers.

LEES VERDER OP PAGINA 19

LEES VERDER OP PAGINA 31

SPECIALISTEN VERSTEGEN HRM BENADEREN PERSONEELSBELEID MET BETROKKENHEID EN FLAIR Het pakket regels waaraan werkgevers moeten voldoen, breidt zich bijna jaarlijks uit. Is een wet koud ingevoerd, dan volgt alweer een wijziging of aanvulling. Daarnaast vergt het vinden van de juiste professionals in de huidige vraaggerichte markt veel tijd. Een sterk en efficiënt personeelsbeleid is dé uitdaging voor de komende jaren, zeggen de HR-specialisten van Verstegen HRM.

LEES VERDER OP PAGINA 10

PLUS AMBITIE ALS NIEUWE BEPALENDE FACTOR De fl exibilisering van de arbeid lijkt van tijdelijkheid het nieuwe criterium te hebben gemaakt. Werknemers blijven niet langer hun hele carrière bij één bedrijf, dus is elke verbintenis per defi nitie beperkt in de tijd. Volgens Hein Pouw is niet tijd maar ambitie de nieuwe bepalende factor. Talenten blijven slechts zo lang in dienst als hun ambities parallel lopen met die van de organisatie. Dat kan kort zijn maar evengoed dertig jaar. De grote uitdaging voor werkgevers is talenten in hun ontwikkeling te blijven faciliteren.

LEES VERDER OP PAGINA 22

EN VERDER... 5 6 9 9 15

Column / colofon MeerBusiness nieuws De winnende combinatie Gebruikelijk loon 2017 Arbo Resources van asbest tot zware metalen

16 Hoe flexibel bent u? 17 Hoe speel je als ondernemer in op de afnemende werkeloosheid? 18 Flexibele arbeid - vaste toekomst? 20 Ondernemerspanel 25 Sparren met De Arbodienst 26 Wie is werkelijk innovatief?

29 D e missing link tussen onderwijs en bedrijfsleven 32 Drukbij maakt blij 33 Anders in assurantiën 34 Baars: Grensverleggend sinds 1934 37 Wij doen wat wij beloven 38 De gladde verkoper

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

3


CLOUD TELEFONIE NU VANAF € 4,- PER MAAND!

UW PARTNER VOOR RE-INTEGRATIE, OUTPLACEMENT EN COACHING

Steeds meer bedrijven stappen over op Cloud Telefonie. Daarmee beschik je over alle moderne communicatiemogelijkheden, zoals VoIP, mobiliteit en flexibiliteit. En ja, je kunt er ook nog gewoon mee bellen.

Meer weten over Cloud Telefonie of direct een offerte op maat ontvangen? Neem contact op met één van onze specialisten, tel. 0186-744022.

HostedXL | Aston Martinlaan 2 | Oud-Beijerland | Tel. 0186-744022 | www.HostedXL.nl

Prinses Margrietstraat 8, 4671 GA Dinteloord tel: 0611348160 | info@wilmarsterkinwerk.nl

WWW.WILMARSTERKINWERK.NL

RUIMTEGEBREK?

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE EERSTE MAAND VOOR MAAR

€ 1,-

www.flexopslag.nl • 078-673 77 34


COLUMN

ZAKENKABINET Laten we één ding vaststellen. Het gaat hartstikke goed met Nederland. Miljoenen landgenoten gaan twee, drie keer per jaar op vakantie. Met Kerstmis zaten de restaurants voor het eerst in jaren afgeladen vol. We kopen ons helemaal suf bij bol.com en Coolblue, waar ze in december 1.400 man nodig hadden om alle bestellingen op tijd te verwerken. Buiten Europa zijn er heel weinig landen met zo’n hoge levensstandaard als bij ons. Toch zijn we een ontevreden volkje. Meer dan vroeger voor mijn gevoel. We zeuren overal over, zelfs van pietluttige dingen maken we een drama. Dat wil zeggen, dat doen de media. Als kranten en televisie niet zo’n absurde ophef hadden gemaakt van de ‘discriminatie’ van Zwarte Piet, was de intocht van Sinterklaas niet verziekt door een stel mafkezen die in Rotterdam de confrontatie met de politie meenden te moeten aangaan. De onvrede heeft soms ook een gerechtvaardigd motief. De snelheid waarmee de overheidszorg voor ouderen wordt afgebouwd in een cultuur die geen rekening houdt met opvang door eigen kinderen, zoals in Zuid-Europa, is schrijnend. Het gesol van de regering met nadelige wetgeving voor de 900.000 zzp’ers – veelal door diezelfde regering in die rol gedwongen - is een aanfl uiting. Zo zijn er wel meer zaken waarmee ons landsbestuur zich vervreemdt van z’n volk. Dat hebben we ook gezien in de Verenigde Staten, waar tegen alle verwachtingen in Donald Trump president is geworden. De wereld was in shock om deze verkiezingsuitslag. Alleen de Russen stonden te juichen. Het heeft er alle schijn van dat de Trump-stemmers dezelfden zijn als zij die in Nederland op 15 maart op Geert Wilders (PVV), Henk Krol (50Plus) en

het Nederlands-Turkse duo van DENK gaan stemmen. Grote bevolkingsgroepen die zich niet gehoord voelen door de overheid. Als de PVV de grootste partij wordt - waar het naar uitziet - zullen de andere partijen Wilders boycotten voor regeringsdeelname. Partijen die niet met elkaar willen samenwerken, zullen wel moeten. Een ongewenste situatie, waar niemand op zit te wachten. Het derde kabinet-Rutte, áls het er komt, gaat de rit van vier jaar dan niet uitzitten. Trump heeft een zakenkabinet samengesteld met als doelstelling om de Verenigde Staten te renoveren. Of hem dat gaat lukken, is de grote vraag. Volgend jaar om deze tijd zal veel duidelijk zijn. Het zou in Nederland ook niet misstaan om de komende vier jaar een zakenkabinet op het Binnenhof te hebben. Door de stroperigheid van de Haagse processen duurt het vaak jarenlang voordat iets in gang wordt gezet. Tien topondernemers, mannen en vrouwen, die helder denken en duidelijk spreken, die realististische plannen maken én laten uitvoeren na een globale toetsing door het parlement. Die ervoor zorgen dat het fi leprobleem wordt aangepakt, dat Schiphol weer lucht krijgt, dat de arbeidsmarkt weer gaat functioneren zonder ondoordachte maatregelen, bedacht door ambtenaren zonder benul van marktwerking. Die het onderwijs weer op niveau brengen, zodat toekomstige generaties kunnen schrijven en rekenen. Die de krijgsmacht weer op orde brengen en de politie weer laat doen waarvoor ze ooit is ingesteld. Kortom, die alles op de schop nemen dat op de schop moet. Zou dat niet geweldig zijn?

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Het Ondernemersbelang Zuid-Holland Zuid verschijnt vijf keer per jaar. Vijftiende jaargang, nummer 1, 2017 Oplage: 6.000 exemplaren Coverfoto Lisette Nieuwstraten, Verstegen accountants en adviseurs Fotografie: Richard van Hoek

Uitgever Novema Noord bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl Eindredactie Baukje Bosma Telefoon: 0512 – 74 52 20 b.bosma@ondernemersbelang.nl

Bladmanager Harold van der Laan Telefoon 0512 – 74 52 20 h.vanderlaan@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk Drukkerij Veldhuis, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Michiel Fischer Lin François Liane de Geus Richard van Hoek Jeroen Kuypers Marco Magielse Martin Neyt André Vermeulen (column) Heleen Versprille

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

5


MEERBUSINESS NIEUWS

ER GEBEURT STEEDS MEER OP HET DAK BIJ HDO De tijden dat een dak alleen een dak boven je hoofd was, liggen inmiddels ver achter ons. Het dak wordt steeds meer ontdekt als multifunctionele ruimte. Bij HDO Dakbedekkingen weten ze er wel raad mee. “Van dakdekker zijn we tot dakaannemers uitgegroeid.” “Niet dat er nooit iets gebeurde op het dak. Als parkeerterrein deden daken al langer dienst. De mate waarin platte daken nu voor andere doeleinden worden ingezet is echter nieuw. Naast de parkeerdaken gaat het dan vooral om energiedaken (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en groendaken. “Die laatste categorie varieert van een eenvoudige variant met alleen sedumplantjes tot aan hele intensieve groendaken, inclusief bomen, struiken, moestuinen en de bijbehorende dieren. “Ook bij particulieren in de stad zie je het steeds meer komen. Dit soort daken in het centrum betreffen de duurste vierkante meters en bieden vaak prachtig uitzicht. Niet zo gek dus dat woningeigenaren er dan graag een tuin of terras op laten aanleggen.” Dak met CO2-opname Het grootste deel van de omzet haalt het dakbedekkingsbedrijf echter uit de zakelijke en industriële markt. Maar ook daar zijn de mogelijkheden inmiddels legio. Dat loopt van zonreflecterende daken en isolatie onder het dak tot aan daken die CO₂ kunnen opnemen. Op dit moment hebben ze een proef lopen met een nieuw materiaal van IKO Roof, dat zichzelf dooft bij brand. Ze hebben een test gedaan met de brandweer erbij en dat werkte wonderbaarlijk wel. Een uitkomst als je een vuurpijl op je dak krijgt. Rol bitumen en brander Een deel van het succes van HDO, dat in 1983 gestart is, zit ‘m volgens Van Peenen dan ook in de uitgebreide materiaalkennis van het bedrijf. “Vroeger kon je met een rol bitumen en een brander het merendeel van de vraag wel aan. Nu komt er in het beginstadium steeds meer advies bij kijken. Daarom doen we ook altijd eerst uitgebreid ervaring op met nieuwe materialen. Doet het wat het belooft en is het goed te verwerken. Je kunt geen risico nemen met andermans dak.” Crisis Ook het veranderende klimaat heeft consequenties voor de dakbedekking. Temperaturen en neerslag worden extremer.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

Dat heeft weer z’n weerslag op isolatiematerialen, het afschot en waterberging. Van den Berg: “Je kan gerust zeggen dat we meer en meer dakaannemer zijn geworden. Je moet met steeds meer zaken rekening houden en om de materialen dan goed toe te kunnen passen is ook meer training en opleiding van onze mensen nodig.” Gelukkig zijn de marges vandaag de dag weer wat beter. Tijdens de afgelopen crisis had ook HDO het niet te breed. “Van de 4.700 geregistreerde dakdekkingsbedrijven in 2009 zijn er nu nog maar zo’n 2.700 over”. “Wij hebben in die periode niemand ontslagen. Bij een familiebedrijf als het onze probeer je er toch voor elkaar te zijn; in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Nu zijn we erg gelukkig dat we het zo hebben aangepakt, want de vraag is enorm toegenomen en de vooruitzichten zijn prima. België Inmiddels is HDO ook buiten de landgrenzen actief, met name in België. “Ondanks de EU en dezelfde taal, heb je bij het werken bij onze zuiderburen toch met hele andere regelgeving en verplichtingen te maken”, aldus Arie van den Berg. Gelukkig heeft Hoek en Blok dat toen allemaal voor ons uitgezocht en in orde gemaakt. www.hdobv.nl (Fotografie: Van der Kloet) Bron: Hoek en Blok Schrift najaar 2016

Z.H.E. INCASSO uw incasso-specialist met incasseringsvermogen! Dé no-nonsense partner voor ondernemers m.b.t. ondermeer: • MKB

• DAGVAARDINGEN

• INCASSO’S

• GERECHTELIJKE PROCEDURES

• NO CURE - NO PAY

• BESLAGLEGGINGEN

• JURIDISCHE ADVIEZEN

• HUURKZAKEN

(vraag naar de voorwaarden)

INCASSOBUREAU “Z.H.E.” Doornbos 18 Postbus 5701 3290 AA Strijen

Telefoon 078-6741857 E-mail info@incasso-zhe.nl Internet www.incasso-zhe.nl


REGIONAAL

Z A K E N P L AT F O R M

WORD NU L VERGROOT UW NET WE

VECTORLOGO BESTOND ONLANGS TIEN JAAR Het fullservice reclamebureau Vectorlogo, gevestigd in Spijk (direct aan de A15 bij GorinchemOost), is de afgelopen tien jaar geprofileerd tot een een ware alleskunner. De bedrijfsnaam verklapt al dat de basis draait om logo-ontwerp uit Vectoren, maar Vectorlogo is zeker zo sterk in de uitvoering van alle vormen van reclame. “Wij leveren veel drukwerk, autobelettering, vlaggen, gevelreclame, kleding, relatieartikelen en websites”, vertelt Corné Groeneveld, eigenaar van Vectorlogo. “De kracht van alles onder één dak is in deze tijd essentieel. Wij beheren alle logo’s, kleurnummers, lettertypen en afbeeldingen van onze klant, zo blijft een huisstijl consequent, wat zich uit in een professionele en betrouwbare uitstraling. Daarbij hebben we een groot netwerk van drukkers, signmakers en kledingimporteurs om onze klant de beste kwaliteit tegen de beste prijs te geven.” Laat Vectorlogo uw bedrijf in 2017 op de kaart zetten en vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw nieuwe brochure, een nieuwe gevelbelettering of een nieuwe mobiele website. Vectorlogo, reclame waar je van opkijkt. www.vectorlogo.nl

STORY ASSURANTIËN BIEDT AL ZESTIG JAAR ZEKERHEID! Story Assurantiën bestaat dit jaar zestig jaar. In die periode maakte het bedrijf een enorme groei door. Story Assurantiën werd destijds opgericht door vader Henk Story. “Mijn vader begon in 1956”, vertelt zoon Constant (53). “We woonden in Rhenoy en mijn vader had een agrarisch bedrijf. Het kwam in die tijd wel vaker voor dat mensen daarnaast een assurantieportefeuille opbouwden. Ik geloof dat mijn vader in 1985 zo’n veertig klanten had.” Dat was het jaar dat Constant Story toetrad tot het bedrijf. “Vanaf dat moment was mijn vader vooral werkzaam in het agrarische deel en runde ik de verzekeringen.” In de loop der jaren breidde het assurantiekantoor gestaag uit, onder meer door enkele overnames. Medio 2001 is de Story Groep in zijn huidige vorm ontstaan en uitgegroeid tot een middelgroot financieel adviesbedrijf, gespecialiseerd in pensioenen, verzekeringen, hypotheken, en financiële planning. En voor aan- en verkoop of huur en verhuur van een woning of bedrijfspand kan men bij Koophuis Makelaars Leerdam terecht. Het assurantiebedrijf is actief in drie verschillende sectoren. Story Assurantiën, houdt zich vooral bezig met zakelijke en particuliere verzekeringen en hypotheken. Daarnaast is Story gespecialiseerd in Pensioenen en Inkomensverzekeringen, terwijl Finagri zich met name richt op het verzekeren van ondernemers die actief zijn in het buitengebied, zoals agrariërs, zzp’ers en bedrijven in de weg- en waterbouw. “Daar ligt nog altijd mijn hart, dat heeft inderdaad met mijn afkomst te maken.” Anno 2016 heeft Story zo’n 10.000 particuliere klanten en ruim 3.000 zakelijke relaties. De particuliere klanten komen voornamelijk uit de regio Leerdam, Geldermalsen, Culemborg en Vianen, terwijl Story op de zakelijke markt een landelijk bereik heeft. Constant Story stelt vast dat het bedrijf in zestig jaar tijd een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Van eenpitter tot een kantoor met meer dan 25 medewerkers. In die jaren hebben we ook veel veranderingen meegemaakt. De regelgeving is enorm aangescherpt. Maar door op de juiste manier op de ontwikkelingen in te spelen, te voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en altijd de klant centraal te stellen, zijn we ook na zestig jaar in staat om op een energieke manier een zo breed mogelijk financieel dienstenpakket te bieden.” De Story Groep heeft naast assurantieadviseurs ook drie hypotheekadviseurs, een pensioenadviseur en een makelaar klaarstaan voor haar klanten. Volgens Constant Story gaat veel aandacht van klanten op dit moment uit naar hypotheken. “Door het economisch herstel is daar heel veel vraag naar.” Waar particuliere en zakelijke klanten ook behoefte aan hebben; de Story Groep staat voor ze klaar. “Ons motto is ‘waar zekerheid begint’. Daar zorgen we al zestig jaar voor en dat is ook voor de toekomst onze doelstelling.” www.storygroep.nl

WORD NU MEMBER Heeft u zich ook voorgenomen om uw netwerk te vergroten? Mail dan naar ZHZ@meerbusiness.nl en u kunt dat voornemen van uw lijstje afvinken. Members van MeerBusiness ZHZ (Zuid-Holland Zuid) profiteren van een groot, gevarieerd, actief en professioneel netwerk. Regelmatig afwisselende bijeenkomsten die we via de nieuwsbrief aankondigen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Word nu lid voor slechts € 200,- tot eind 2017 en profiteer direct van de mogelijkheden van MeerBusiness ZHZ! We hopen u snel te ontmoeten.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

7


creatie en communicatie

Alles begint met een eerste stap Je bent het nieuwe jaar fris gestart, boordevol wensen en ideeĂŤn om jouw bedrijf goed op de kaart te zetten. Maar waar te beginnen? Hoe maak je een keuze uit de vele marketingmiddelen en hoe zet je deze in? Wij helpen je graag met het vinden van de juiste richting en ondersteunen je op jouw weg naar meer succes. Ga naar maerke.nl en meld je aan voor een kosteloos adviesgesprek.

tel +31 (0)187 84 59 86 mail mail@maerke.nl


COLUMN

DE WINNENDE COMBINATIE Online marketing is al jaren enorm in opkomst en ontwikkelt zich razendsnel. Webshops ontstaan in groten getale, traditionele winkels vallen om zowel lokale winkeliers als de grote ketens. De gedachte dat offline communicatie ‘uit’ is overheerst en alle pijlen worden gericht op online kanalen. Daartegenover staat een andere tendens: de klant wil zich kunnen identificeren met een merk of organisatie, wil een geloofwaardig verhaal, een wederzijdse band. Online middelen zijn hiervoor niet toereikend. Ze hebben een groot bereik, maar zijn doelgericht en vluchtig. Grote webshops als Coolblue komen hierdoor juist met fysieke winkels voor meer persoonlijke service. Is het nog te volgen? Online en offline zijn geen vijanden. Het is geen kwestie van óf, maar van én. Ze hebben ieder hun eigen nut, doel en effect. Het is de kunst om hiervan te profiteren en beide werelden met elkaar te combineren, op een voor de klant prettige manier. Merkbeleving is een totaalervaring, waarbij alle zintuigen

worden geprikkeld. Met online media alleen is een fysieke beleving niet volledig te realiseren. Daar zijn offline middelen bij uitstek geschikt voor. Het bladeren door een mooi vormgegeven brochure of magazine, het bezoek aan het bedrijf, de winkel of een beursstand waarbij je kunt voelen, uitproberen en proeven, het persoonlijke gesprek met een medewerker; stuk voor stuk versterken zij de boodschap die je online uitdraagt. En andersom. Mijn advies voor 2017: laat je niet gek maken. Focus je op de behoefte van jouw klanten. Blijf kijken hoe jij ze het beste kunt bedienen en breng jouw merkidentiteit consistent naar buiten, zowel on- als offline.

«

DEBBIE GRIJPINK Mærke - creatie en communicatie E-mail debbie@maerke.nl www.maerke.nl

KENNISPARTNER

Gebruikelijk loon 2017 In deze editie wil ik graag een onderwerp behandelen dat vaak de aandacht van de DGA heeft, maar ook van de belastingdienst.

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor ze werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet tenminste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv; 3. € 45.000 (2016: € 44.000) De BV heeft de mogelijkheid om een lager loon aannemelijk te maken dan het op grond van de hoofdregel vastgestelde bedrag. Zolang het loon niet lager wordt dan € 45.000 mag rekening worden gehouden met een afwijking ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van 25%. Maar ook een verliessituatie of parttime werken van de dga

kan tot een ander bedrag leiden. Neem hiervoor vooraf contact op met uw financieel adviseur. Voor de dga van een innovatieve start-up geldt vanaf 1 januari 2017 een minder streng regime. Voor hen geldt het minimumloon als gebruikelijk loon of het lagere loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking. Er is sprake van een innovatieve start-up als: - de BV beschikt over een S&O verklaring, die voor het gehele of gedeelte van het jaar geldig is; - de BV heeft recht op het verhoogde S&Ostarterspercentage; - er is geen sprake van verboden staatssteun.

«


SPECIALISTEN VERSTEGEN HRM BENADEREN PERSONEELSBELEID MET BETROKKENHEID EN FLAIR

“ We verdiepen ons in de context en blijven kritisch” Het pakket regels waaraan werkgevers moeten voldoen, breidt zich bijna jaarlijks uit. Is een wet koud ingevoerd, dan volgt alweer een wijziging of aanvulling. Daarnaast vergt het vinden van de juiste professionals in de huidige vraaggerichte markt veel tijd. Een sterk en efficiënt personeelsbeleid is dé uitdaging voor de komende jaren, zeggen de HR-specialisten van Verstegen HRM.

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

V.l.n.r.: Esther Peeters, Lisette Nieuwstraten en Esther Buitelaar


COVERINTERVIEW

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

Op vrijdag belt een bedrijf voor een ontslagkwestie. Er moet een oplossing komen en wel voor dinsdag. Lisette Nieuwstraten, directeur en HR-specialist van Verstegen HRM, werkt in het weekend in samenspraak met de ondernemer de documenten en een voorstel uit. Op maandag bespreken ze de route met de betreffende medewerker. Zij is tevreden met het voorstel en gaat akkoord. Een mooi voorbeeld van een geslaagde missie, vinden Lisette Nieuwstraten en collega’s Esther Buitelaar en Esther Peeters. In veel gevallen hebben partijen zich in zo’n situatie allang in de loopgraven verschanst. Zeker nu de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) veel spelregels heeft veranderd. “Aantonen dat een medewerker niet voldoet, vereist meer dan alleen dossiervorming”, vertellen de HR-specialisten. “Een werkgever moet een werknemer aantoonbaar faciliteren om het gewenste niveau te bereiken. Als er één onderdeel ontbreekt, kan de kantonrechter een streep door ontslag zetten of betaalt de werkgever een hoge ontslagvergoeding. De transitievergoeding, die sinds 1 juli 2015 in de plaats is gekomen van de voormalige kantonrechtersformule, maakt vertrek voor werknemers juist niet aantrekkelijker, want die pakt lager uit.” Zo zijn er volgens Verstegen HRM veel verplichtingen die op de schouders van werkgevers drukken. De Wet verbetering poortwachter maakt bedrijven verantwoordelijk voor re-integratie bij ziekte en de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verplicht werkgevers de relatie met zzp’ers helder in kaart te brengen. “Kleine en middelgrote bedrijven hebben doorgaans niet de expertise in huis om deze complexe regelgeving in hun beleid te integreren. Het is dan een voordeel als een externe HR-partner zaken met een open blik bekijkt en werkgever en werknemer hierin begeleidt.”

HR-SCAN Verstegen HRM is begin 2016 toegevoegd aan de bestaande dienstverlening van Verstegen Accountants en Adviseurs, dat in Dordrecht, Amsterdam en Assen is gevestigd. Verstegen HRM adviseert en ondersteunt mkb-bedrijven op alle gebieden die met medewerkers te maken hebben. Het team HR-professionals

werkt voor bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren, zowel profit als non-profit. Het grootste deel van de klantenkring bevindt zich in Zuid-Holland, maar Verstegen HRM is niet gebonden aan provinciegrenzen. “Er staat bijvoorbeeld een HR-scan bij een bedrijf uit Veenendaal op de agenda”, vertelt Esther Peeters. “Met deze kosteloze service brengen wij in kaart in hoeverre een ondernemer het personeelsbeleid op orde heeft en benoemen we de aandachtspunten en eventuele risicogebieden. Vanzelfsprekend adviseren en ondersteunen wij werkgevers desgewenst bij de uitvoering en implementatie.”

ENORM NETWERK De experts van Verstegen HRM kiezen voor duurzame relaties. Een organisatie is naar hun mening niet geholpen met uitsluitend pleisters plakken, het personeelsbeleid moet duurzaam geborgd worden. “Mkb, zorginstellingen, tuinderijen in het Westland, we komen werkelijk overal”, geeft Lisette Nieuwstraten aan. “De vragen van bedrijven zijn variërend. Het kan om het opstellen van intern beleid en contracten gaan, begeleiding van langdurig zieken of ondersteunen van de gesprekkencyclus, maar we richten ons ook op werving en selectie, strategie en coaching.” Elk vraagstuk omtrent medewerkers is aan ons toevertrouwd, benadrukt Lisette Nieuwstraten. “Omdat we voor alle sectoren werken, hebben we een enorm netwerk opgebouwd. Met die kennis en contacten kunnen we anderen weer vooruithelpen. Betrokkenheid kenmerkt ons alle drie. We verdiepen ons in de context van het bedrijf en blijven kritisch om de goede HR-oplossing te implementeren.”

KRITISCHE VRAGEN Het jaar 2016 stond voor een flink deel in het teken van nieuwe wetgeving. Wet DBA zorgde er in eerste instantie voor dat zzp’ers in sectoren als industrie, transport en bouw opdrachten verloren. Sommige werkgevers wilden hoe dan ook een boete of naheffing voorkomen en kozen eieren voor hun geld. Een andere uitdaging was de WWZ, die voor een andere kijk op contractmanagement zorgde. De ontwikkelingen vragen volgens Verstegen HRM om scherpe monitoring. “In arbeidsland

draait het om de details. Bedrijven kunnen problemen voorkomen door te anticiperen, maar ook met een helder beleid. We streven altijd naar de meest optimale oplossing voor bedrijven én medewerkers. Afspraken over outplacement of opleiding kunnen een zwaar ontslagtraject met een hoge vergoeding voorkomen. Of vrijstelling van werk, zodat een medewerker alvast op zoek kan naar een andere baan.” Vrijwel niemand, hoe ervaren ook, beschouwt het voeren van functioneringsgesprekken als favoriet onderdeel van zijn of haar werk. Kritiekpunten bespreken en medewerkers stimuleren er iets mee te doen, is een kunst op zich. “Hoe kleiner het bedrijf, hoe lastiger het bespreken van functioneren is. Persoonlijke issues en contacten kunnen een rol spelen. Als onafhankelijk adviseurs worden wij niet gehinderd door die emoties. We kunnen objectief blijven en durven kritische vragen aan beide partijen te stellen.”

AANTREKKELIJK WERKGEVERSCHAP De arbeidsmarkt kantelde halverwege vorig jaar naar de werknemerszijde. Het aantal vacatures bereikte in september het hoogste aantal sinds 2008, meldt het CBS. Verstegen HRM ziet een transparant personeelsbeleid als een belangrijke pijler voor de nabije toekomst. Aantrekkelijk werkgeverschap gaat volgens de HR-professionals het verschil maken. “Het totaalplaatje van loon, arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling moet kloppen om de beste kandidaten aan te trekken en goede medewerkers te behouden”, zegt Esther Buitelaar. “Het mkb heeft over het algemeen minder promotiekansen dan het grootbedrijf, maar doorgroeien in de eigen functie, bijvoorbeeld door meer verantwoordelijkheden toe te voegen, biedt ook mogelijkheden.” Blijf binden en boeien, voegt Esther Peeters toe. “Dat hoeft niet in een hoog salaris te zitten, je kunt ook denken aan andere vormen van beloning. Bedrijven onderscheiden zich met variabele arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden en verlofregelingen.”

«

www.verstegenaccountants.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

11


PROFESSIONALS OVER FLEXIBILISERING VAN DE ARBEIDSMARKT

Focus op kansen, niet op risico’s DEELNEMERS

De arbeidsmarkt veranderde de afgelopen vijf jaar drastisch. Flex kreeg onder invloed van de crisis en automatisering vaste voet aan de grond. Het aantal medewerkers in vaste dienst is inmiddels tot 63 procent gedaald en een miljoen Nederlanders werkt als zzp’er. Daarnaast brachten de WWZ en DBA een aardschok teweeg. Hoe kijken professionals uit verschillende werkvelden tegen de veranderingen aan? Hoe ziet werk er in de toekomst uit?

ANKO BLOKLAND

HELLA BOLTE

Franchiseondernemer Fortune Coffee Rijnmond. Levering kwaliteitskoffie en warme dranken, automaten en service.

Directeur Brainfish, intermediair voor financieel personeel hbo-/wo-niveau. Werving & selectie en interimoplossingen. www.brainfish.nl

www.fortune.nl

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017


RONDE TAFEL PERSONEEL EN ARBEID

Het werkloosheidsoverzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat nu drie jaar achtereen bemoedigende cijfers zien. Eind vorig jaar daalde het officiële aantal werkzoekenden zelfs tot 499.000, 5,6 procent van de totale beroepsbevolking. De getallen roepen ook vragen op, want zzp’ers zonder noemenswaardige opdrachten en flexwerkers die een beperkt aantal uren werken, komen niet in de statistieken voor. Ook de dalende hoeveelheid vaste banen is niet in deze grafieken opgenomen. Beschikte in 2003 bijna driekwart van werkend Nederland over een contract voor onbepaalde tijd, in september 2016 gold dat nog maar voor 63 procent, meldde het Centraal Planbureau (CPB) in september. Crisis en automatisering hebben bedrijven en organisaties ‘lean’ gemaakt. Toch wordt flex niet zonder meer de norm, zeggen de tafelgasten, bijeengekomen bij Olympia Uitzendbureau in Gorinchem. Zij wijzen op de groeiende economie en de recente omslag van werkgevers- naar werknemersmarkt. Bedrijven willen goede mensen weer langer vasthouden, zo ervaart Wilko Kortleve (AB Midden Nederland) in de dagelijkse praktijk. “De pieken vergen zoveel mankracht, dat medewerkers ook tijdens de rustige momenten mogen aanblijven. Er valt wat voorkeur voor flexwerk betreft wel onderscheid te maken in niveau. Bedrijven nemen goed opgeleide professionals natuurlijk graag in dienst, terwijl productiemedewerkers sneller wisselen.” Hella Bolte (Brainfish) stipt het verschil tussen mkb en grootbedrijf aan. “Kleinere en middelgrote bedrijven hebben meestal geen vervanging voor specialistische functies, dus als ze een goede kracht vinden, bieden ze hem of haar sneller een vast contract aan. Daarnaast zie je een scheiding tussen laag- en hoogopgeleid. Professionals met een hbo- of

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Richard van Hoek

wo-achtergrond kunnen zelfstandigheid doorgaans beter behapstukken. Ze verdiepen zich in financiële mogelijkheden en stippelen een route uit.”

BLIJFT WIEBES AAN? ‘Flexvast’ is volgens Romano Fava (Olympia Uitzendbureau) een tussenvorm die aan populariteit wint. Bedrijven willen langer op een goede kandidaat kunnen vertrouwen zonder direct een vast dienstverband aan te hoeven bieden. Olympia maakt met werkgevers afspraken over de beschikbaarheid van medewerkers. Arbeid wordt niet uitsluitend flexibel, stelt Fava, een duale benadering heeft de toekomst. “Bepaalde competenties zijn gewild, de mensen die ze beheersen, kunnen rekenen op een vast contract. Andere vaardigheden zijn inwisselbaar. Op termijn, bijvoorbeeld onder invloed van automatisering, kan daar weer verandering in ontstaan, maar er zullen altijd vaste banen binnen een organisatie zijn.” Welke toekomstige rol is er voor zzp’ers weggelegd, vraagt Danielle Bunnik (Alfa Accountants en Adviseurs) zich hardop af. Een aantal bedrijven waarvoor zij werkt, doen het liefst zaken met kleine zelfstandigen. “Flexibele inzetbaarheid is voor hen een groot voordeel. Bedrijven werken gedurende kortere periodes, tweemaal drie maanden per jaar, met vaste externe partners. De wet DBA zorgt nu voor veel onrust. De vraag is of staatssecretaris Eric Wiebes na de verkiezingen aanblijft en of DBA dan in de huidige vorm bestaat, maar tot 2018 is er een knagende onzekerheid. Met name grotere bedrijven lopen het risico op boetes en naheffingen.”

POOL VOOR ZZP’ERS Wet DBA -Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties- treft daarmee de zwakste groepen. Niet hoogopgeleide specialisten die

’s ochtends in een hippe koffietent hun laptop openklappen, maar traditionele medewerkers die veelal on site actief zijn. Lisette Nieuwstraten (Verstegen HRM): “Zij werken als zelfstandige voor een onderneming, soms na een dienstverband, raken hun opdrachtgever kwijt en hebben nergens recht op. Arbeidsongeschiktheid en pensioen zijn vaak niet geregeld.” Wilko Kortleve nam de afgelopen jaren een tiental oud-zzp’ers in dienst. Opdrachtverlies deed hen besluiten het eigen bedrijf achter zich te laten. Anko Blokland (Fortune Coffee) haalt het dalende uurtarief voor kleine zelfstandigen in bepaalde sectoren aan. “De belofte was natuurlijk prachtig, eigen baas en een hogere beloning dan in dienstverband, maar toen de markt openging voor OostEuropese werkers, moesten de bedragen al snel naar beneden.” Er bestaan natuurlijk niet alleen maar horrorverhalen. In het Westland, vertelt Lisette Nieuwstraten, gaan zzp’ers van project naar project. “Deze zelfstandigen willen niet eens in vaste dienst, er is genoeg werk. Een pool voor zzp’ers kan meerdere opdrachtgevers garanderen.”

MANAGEN OP RISICO’S DBA moest een verbetering zijn ten opzichte van de oncontroleerbare VAR, maar het systeem van modelcontracten maakt het beoordelen van schijnzelfstandigheid volgens de tafelgasten nog lastiger. “Het moet veel praktischer”, reageert Danielle Bunnik. “Sommige bedrijven zijn nu op hun hoede en huren helemaal geen zzp’ers meer in.” Hella Bolte vindt de insteek van de wet negatief. “De wet stimuleert mensen niet bepaald om het ondernemerschap te omarmen.” Ook de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat naar inzicht van de gespreksdeelnemers uit van de verkeerde veronderstellingen. Flexwerkers moeten onder de WWZ

DANIELLE BUNNIK

ROMANO FAVA

WILKO KORTLEVE

LISETTE NIEUWSTRATEN

Adviseur Personeel en Salaris bij Alfa Accountants & Adviseurs. Salarisadministratie en personeelsadvies. www.alfa.nl

Franchiseondernemer Olympia uitzendbureau, regio Gorinchem, Vianen, Alblasserdam en Werkendam. Personeel, werving & selectie. www.olympia.nl

Regiodirecteur personeelsorganisatie AB Midden Nederland. Detachering en uitzenden voor o.a. sectoren techniek, bouw, transport en logistiek. www.abmiddennederland.nl

Directeur Verstegen HRM/HR Specialist. HR-adviseur voor mkb, profit, non-profit, zorg en interimmanagement. www.verstegenaccountants.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

13


RONDE TAFEL PERSONEEL EN ARBEID

eerder een vast contract krijgen en vaste werknemers moeten makkelijker naar een andere baan kunnen bewegen, maar het effect is vooralsnog averechts. De hernieuwde eisen aan dossieropbouw voor ontslag via de kantonrechter en de transitievergoeding -die zelfs bij twee jaar ziekte moet worden betaald- zorgen ervoor, dat vaste krachten steviger in het zadel zitten. Daarentegen staan flexwerkers vaak na 23 maanden, voordat de transitievergoeding moeten worden betaald, op straat. Zeven plus acht plus acht maanden is een veelgebruikte constructie voor de inzet van flexwerkers, legt Danielle Bunnik uit. Er ligt echter een gevaar op de loer: werkgevers in de sectoren bouw, horeca, schildersbedrijf, agrarisch en culturele instellingen betalen een hogere premie werknemersverzekeringen bij contracten korter dan een jaar. “Dan is de transitievergoeding betalen soms voordeliger. Er valt veel te klagen over het nieuwe ontslagrecht, maar de vraag is of een systeem zonder bescherming werkt. In Australië is een opzegtermijn van zes weken voldoende om zelfs medewerkers met een vast contract naar huis te sturen. De resultaten op de arbeidsmarkt zijn er niet aantoonbaar beter dan hier.” Wetten als de WWZ reduceren werk naar inzicht van Lisette Nieuwstraten tot een ordinaire geldkwestie. “Ze gaan ethisch voorbij aan hoe wij tegen arbeidsrelaties aankijken. Een werknemer die goed presteert, zou niet continu bezig moeten zijn met de vraag of hij mag blijven. Kwaliteit van werk en ontwikkelingskansen moeten voorop staan.” Romano Fava spreekt van ‘het managen op risico’s’. “Werkgevers worden gedwongen tot

keuzes en nemen vanuit risico-overwegingen afscheid. De harde randen mogen eraf. Contract voor onbepaalde tijd niet zo dichtgetimmerd, ontslagrecht soepeler en iets doen aan de starre benadering van ziekteverzuim.”

ZELF AAN HET ROER Sommige werkgevers zijn de wetgeving zo zat, dat ze zelf aan het roer gaan staan. Zo stelde de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) vorig jaar voor om de mobiliteit van medewerkers voor de maakindustrie in eigen beheer op te pakken. Een spaarpot, door de werkgevers gevuld, moest de transitievergoeding en WW vervangen. Bij boventalligheid zou een medewerker naar een aangesloten bedrijf overstappen of een vergoeding uit de pot ontvangen. Het bleef uiteindelijk bij een idee. Regionale samenwerking en het vormen van coöperaties hebben zeker de toekomst, merkt een aantal discussiepartners op, maar zo’n plan moet sectoren doorkruisen. “Bedrijven willen alleen de goede mensen aannemen”, verduidelijkt Wilko Kortleve. “Je moet dus meerdere opties hebben om ook minder gewilde medewerkers te kunnen herplaatsen. In de agrarische sector zijn pools van vaste invalkrachten trouwens al jaren gemeengoed. De pools dragen bij aan de continuïteit van bedrijven.”

MISMATCH OP MARKT Het vinden van de juiste kandidaat voor de job, is sinds de zomer weer een stuk lastiger geworden. In september waren er 162.000 vacatures, zo berekende het CBS, 7000 meer dan een kwartaal ervoor. Dat aantal

is sinds 2008 niet zo hoog geweest. Anko Blokland ondernam anderhalf jaar geleden al een intensieve zoektocht naar een allround medewerker. “Het ging om een professional die over zowel technische vaardigheden als commercieel inzicht beschikt. De tijd die je kwijt bent met sollicitaties, is niet te bevatten. Pas na lange series van gesprekken konden we een geschikte medewerker aannemen.” De discussianten zien een mismatch op de arbeidsmarkt, zeker als het om technische functies gaat. Decennialang administratief werk in het onderwijs promoten en techniek als ‘zwaar en laagbetaald’ afdoen, eisen hun tol. Ook de vervanging van de lts door eenheidsworst vmbo, helpt niet mee, zegt Lisette Nieuwstraten. “De beroepsgerichte leerweg is zowat een scheldwoord geworden voor ouders. Ze gaan daarmee voorbij aan de natuurlijke ontwikkeling en talenten van een kind. Hierdoor is er een enorme schaarste van technisch personeel op de arbeidsmarkt ontstaan, wat zich vertaalt in een prima beloning.” Techneuten hebben de banen momenteel voor het uitzoeken, bedrijven wachten ze bijkans bij de schooldeur op. Ook de good-old vrachtwagen- en buschauffeur zijn volgens Hella Bolte in trek. “Er wordt al jaren geroepen dat het chauffeurskorps vergrijst, maar de aanwas van jonge collega’s bleef uit. Nu zie je dat bedrijven zelf intern chauffeurs opleiden. In een enkel geval halen ze zelfs senioren terug.” Zet vooral social media in bij het zoeken naar nieuwe medewerkers, luidt het advies aan tafel. Een check op LinkedIn is een logische stap, maar niet iedereen maakt van dit zakelijk netwerk gebruik. Bovendien kunnen digitale profielen op Facebook en Instagram beter inzicht geven in de houding van kandidaten.

TOOL EN ONTWIKKELING Uiteindelijk worden we allemaal IT’ers, reageert Romano Fava op het laatste gespreksthema, automatisering. Alleen niet volgens de klassieke opvatting. “We gebruiken de hele dag digitale tools, van smartphone en smart-tv tot systemen in de auto en op het werk. Uiteindelijk weten we allemaal hoe we de meest geavanceerde technieken moeten inzetten. Daarnaast zorgen de echte specialisten, programmeurs en software developers, voor de verdere technologische ontwikkeling.” Een projectmatige aanpak, zoals ING inmiddels toepast met kleine teams en korte trajecten, gaat in elk geval aan terrein winnen, voorspelt een aantal gesprekdeelnemers. “Op school worden projecten in teamverband afgerond. Die komende generaties professionals nemen deze methode mee naar het bedrijfsleven.”

«

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017


DUURZAAM INZETBARE ARBEID

Arbo Resources van asbest tot zware metalen Arbo Resources is allround dienstverlener voor onderzoek en advies in arbeidsomstandigheden. Duurzaam inzetbare arbeid door het terugdringen van risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers staat centraal in haar benadering. “Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers vooral goed zijn in het ontwikkelen, produceren en in de markt brengen van hun producten en diensten. Innovatie is belangrijk en het is niet bijzonder dat aan de eisen voor kwaliteit weinig speelruimte wordt geboden. In tegenstelling tot kwaliteit, zijn afspraken over veilig en gezond werken nog te vaak vrijblijvend. Dat leidt tot een verhoogd afbreukrisico. Pijnlijk voor werknemers én voor de organisaties.” Aan het woord is Bert Bolt van Arbo Resources: Het is ons vak om risico’s te nuanceren. Dat doen we door subtiele niveaus te onderscheiden in het effect, de frequentie van handelen en de waarschijnlijkheid van dat zich een gevaarlijke situatie voor doet. Door daar getallen aan te verbinden, maken we de discussie over risico’s objectief in plaats van het gevoel te laten regeren.

SPEELRUIMTE IN REGELGEVING We herkennen dat ondernemers moeite hebben om onderscheid te maken tussen wat moet en wat er kan in de arboregels. Dat kunnen wij duidelijk maken en we helpen om prioriteiten te stellen. Onze trajecten kunnen heel gericht op een vraagstelling worden ingezet. Soms is dat door individuele gezondheidsklachten door het werk of doen we onderzoek en metingen

naar machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid of klimaat. Maar we starten ook regelmatig in een brede benadering zoals de arbo risico inventarisatie. Weer bij andere klanten maken we periodiek een rondje in het bedrijf en bespreken dan de thema’s die de veiligheidscultuur in het bedrijf kleuren. En soms, zijn we de stok achter de deur. Gewoon om de boel scherp te houden.

INSPIRATIE Het inspireert om te zien hoe bedrijven naar een hoger zelfzorgniveau groeien. Dat lukt door de focus op het vergroten van inzicht en het overdragen van kennis. Dat is voor ons een continu proces. We coachen bij de implementatie van de acties in een mix van technische maatregelen, afspraken over veilig werken en sturen op veilig gedrag binnen het bedrijf.

INTERVENTIES Onze interventies onderscheiden zich omdat we rekening houden met het gezondheidsbelang van de werknemer en met belangen als bedrijfscontinuïteit. Door onze jarenlange ervaring weten bedrijven met uiteenlopende vragen op ons terug te vallen. Het dubbelcertificaat arbokerndeskundige voor de vakgebieden hogere veiligheidskunde en arbeidshygiëne onderschrijft onze deskundigheid. Onder onze klanten bevinden

zich ook daarom meerdere gecertificeerde arbodiensten. Daar, waar onafhankelijkheid noodzakelijk is, of überhaupt kennis ontbreekt springen wij in.

OVER ARBO RESOURCES Arbo Resources is onafhankelijk arbodienstverlener voor vraagstukken op het gebied van asbest, arbeidsveiligheid en - gezondheid en arbeidsomstandigheden. Arbo Resources heeft brede ervaring in het begeleiden bij de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RIE), toetsing van de RI&E en asbestvalidatie (Sci-548), het onderzoeken van machineveiligheid en ongevallen, in het uitvoeren van werkplek metingen en blootstellingsonderzoek zoals geluid en gevaarlijke stoffen. Tot de opdrachtgevers behoren bedrijven in de asbestsanering, industrie, zakelijke dienstverleners en onderwijs.

«

ARBO RESOURCES Gerard van der Dussenstraat 3 3223 RG Hellevoetsluis Telefoon 0181 – 32 57 69 / 06 – 55 86 00 21 E-mail info@arboresources.nl www.arboresources.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

15


ARBEIDSRECHT

WERKNEMERS, PAYROLLMEDEWERKERS EN UITZENDKRACHTEN

Hoe flexibel bent u? De inzet van arbeidskrachten is voor veel werkgevers telkens weer een hele puzzel: ‘Welke werknemers schakel ik in?’ ‘Wat zijn de taken die ik moet invullen in mijn bedrijf?’ ‘Hoeveel arbeidsuren heb ik nodig?’ ‘Wegen de kosten op tegen de baten?’ Zomaar enkele vragen die ondernemers bezig kunnen houden. Danielle Bunnik, als personeelsadviseur verbonden aan het Alfakantoor te Gorinchem/ Raamsdonksveer, weet er alles van. “Bij de oplossing daarvan voelen ondernemers zich niet zelden beperkt door wet- en regelgeving”, legt zij uit. “Mijn ervaring in de adviespraktijk is dat bijvoorbeeld flexibele uren niet alleen een telkens terugkerende uitdaging vormen, maar soms ook een aanzienlijke kostenpost. Zal ik medewerkers zelf aannemen of juist inlenen? Welke risico’s neem ik dan? In persoonlijke gesprekken ga ik met ondernemers op zoek naar antwoorden op zulke vragen.”

“Werving en selectie van medewerkers is een tijdrovende klus”, vervolgt Danielle. “Ik probeer altijd duidelijk te maken dat een zorgvuldige werving en selectie echter een belangrijke succesfactor is voor ondernemingen.” “Als u arbeidskrachten inhuurt, kunt u zelf medewerkers werven en selecteren en deze vervolgens in dienst laten treden bij een uitlener. Dat noemen we payrolling. U kunt de uitlener ook vragen een aantal medewerkers aan te bieden op basis van uw wensen. Deze tweede variant is gebruikelijk als u met een uitzendbureau werkt. In beide gevallen staan de arbeidskrachten niet bij u op de loonlijst. Gebruikmaken van zelfstandigen is in sommige gevallen ook nog een optie. Neemt u zelf medewerkers in dienst? Dan werft en selecteert u meestal zelf. Doordat een inlener dezelfde werkgeverskosten heeft als u én een winstmarge berekent, is het inlenen van personeel doorgaans duurder dan zelf aannemen.”

VASTE KERN EN FLEXIBELE SCHIL “Wij adviseren vaak het medewerkersbestand samen te stellen rondom een vaste kern, waarvoor u nagenoeg het hele jaar wel werkt hebt. Rond deze kern kunt u een flexibele schil aanbrengen”, zegt Danielle terwijl ze een en ander schematisch uittekent. “Misschien is zelfs

een aanvullende schil wenselijk. De vaste kern van medewerkers staat garant voor de kwaliteit en continuïteit van uw onderneming. De functies en taken van medewerkers in de flexibele schil hebben als kenmerk dat ze makkelijk overdraagbaar zijn. De functies en taken behoeven normaliter niet het gehele jaar te worden uitgevoerd. Een aanvullende schil is denkbaar voor onverwachte situaties. Denk bijvoorbeeld aan extra activiteiten of opdrachten.”

ARBEIDSRECHT “De mogelijkheden om arbeidskrachten flexibel in te zetten, worden begrensd door het arbeidsrecht. U kunt in een periode van twee jaar (inclusief onderbrekingen) maximaal drie opeenvolgende, tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan. Pas na een onderbreking van minimaal zes maanden en een dag begint de telling van het aantal contracten in de keten opnieuw. Overschrijdt u deze regels, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Weliswaar kunt u in de eerste zes maanden van een nieuw dienstverband een oproep- of nulurenafspraak maken, maar ook dan is het oppassen geblazen: de medewerker maakt eerder aanspraak op een gemiddeld aantal uren dan u denkt. Afhankelijk van de CAO waarmee u werkt, kunnen er uitzonderingen zijn op deze regels.”

IK PRAAT GRAAG MET U DOOR! “Welke afweging maakt u bij de keuze tussen zelf personeel in dienst te nemen en inlenen? Meer weten? Ik praat uw situatie graag met u door!”

«

ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS Gorinchem/Raamsdonksveer Barbeelweg 1 4942 VS Raamsdonksveer Telefoon 088 - 253 20 50 E-mail asp-raamsdonksveer@alfa.nl www.alfa.nl

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017


COLUMN

HOE SPEEL JE ALS ONDERNEMER IN OP DE AFNEMENDE WERKELOOSHEID? Volgens de Miljoenennota zal de Nederlandse economie in 2017 met 1,7 procent groeien. De werkeloosheid in Nederland zal verder afnemen en de koopkracht gaat er voor iedereen op vooruit. Positieve berichten dus! Onlosmakelijk hiermee verbonden, zal een verdergaande beweging op de arbeidsmarkt zijn. Het aantal vacatures neemt toe, evenals de arbeidsmobiliteit. Mensen krijgen vertrouwen en staan weer open voor nieuwe uitdagingen. Als ondernemer is het van belang om hier nu alvast op in te spelen en je personeelscapaciteit op sterkte te brengen en na te denken over je personeelsbeleid voor de komende jaren. Nu al is een krapte merkbaar binnen specialismen als techniek, ICT, maar ook binnen finance zijn er al bepaalde doelgroepen die schaars beginnen te worden. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie aantrekkelijk bent voor deze doelgroepen? Is je beleid aangepast aan de wensen en drijfveren van de nieuwe generatie? Door de vergrijzing zullen er steeds minder jongeren op de markt komen. Dit wakkert een nieuwe “war for talent” aan. Maar betekent ook dat je als organisatie na moet denken over bijvoorbeeld feminisering van de werkvloer en culturele diversiteit.

DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT VRAAGT OM EEN ANDERE AANPAK EN VISIE. TALENTMANAGEMENT Vanwege de drang naar ontwikkeling, zullen er steeds meer korte dienstverbanden komen en veel meer projectmedewerkers die zich tijdelijk aan je binden. De moderne werknemer wil permanent werken aan zijn professionele ontwikkeling en vooral aan zijn inzetbaarheid, zowel binnen als buiten het bedrijf. Aan de ene kant zal een werkgever minder geneigd zijn om te investeren in scholing omdat hij niet weet hoe lang iemand voor hem blijft werken. Aan de andere kant is juist de noodzaak om de nieuwe medewerker in deze wens tegemoet te komen, anders verlies je het in aantrekkelijkheid.

GEZONDHEIDSMANAGEMENT Werkgevers worden veel meer geconfronteerd met de gevolgen van een slechte conditie van werknemers. Zij zullen daarom meer invloed willen uitoefenen op de leefstijl van de werknemers. Anderzijds zijn mensen steeds bewuster bezig met leven en vinden sport en ontspanning een belangrijk onderdeel van hun leven. Denk aan mobiele werkplekken, stoelmassage op het werk of abonnementen op sportscholen als secundaire arbeidsvoorwaarden.

FLEXIBELE WERKTIJDEN Per 1 februari is de Wet Flexibel Werken in gegaan. Werknemers krijgen met de Wet Flexibel Werken het recht om hun werkgever te verzoeken om een wijziging in arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats. Het recht om een verzoek te doen, betekent niet dat de werkgever te allen tijde verplicht is daaraan gehoor te geven. Afhankelijk van het type verzoek van de werknemer, gelden er andere eisen om het verzoek af te wijzen. De nieuwe generatie is graag regisseur van hun eigen tijd en zal hier graag gebruik van willen maken. Iets om over na te denken … Mocht je een keer van gedachten willenwisselen, neem dan gerust contact met me op.

«

HELLA BOLTE Brainfish E-mail hella@brainfish.nl www.brainfish.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

17


KENNISPARTNER

Flexibele arbeid vaste toekomst? UW MAKELAAR PROFESSIONEEL IN VASTGOED

Er is veel te doen over tijdelijke arbeid. Of wel de flexibilisering van de arbeidsmarkt zoals men het in Den Haag noemt. Het blijkt uit het niets dat de politiek spreekt over doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt, ofwel doorgeschoten flex. Recent een artikel in het AD over een burgemeester die hier grote zorgen over heeft. De verkiezingsspot van het CDA laat een kind zelfs hier iets over zeggen. Spreek een willekeurige jonge professional. Die wil niet tot aan het pensioen bij één werkgever werken. De echte zzp’er vindt flexibilisering interessant, over de noodzaak hiervan maar te zwijgen. Spreek een langdurige werkloze, een werkloze 50-plusser, een herintreder, ja eigenlijk iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt, iedereen zal een goed aanbod van een uitzendbureau omarmen. Dit is niet de doelgroep waar doorgeschoten flex over gaat. Want deze mensen worden dagelijks geholpen, juist door de flexibilisering. Nee, Den Haag heeft het over de mensen die via een uitzendcontract niet in vaste dienst komen. Geen kans hebben op een toekomst, met uitzicht op vast inkomen en een hypotheek. Alles wat een vaste baan biedt, of toch niet … Was het niet Den Haag zelf die schoonmakers niet in dienst nam, die vlak voor het ingaan van de nieuwe Flexwet meewerkte met het niet verlengen van inleencontracten met uitzendkrachten die al jaren werkten op de ministeries? Waarom heeft men de proeftijd verlaagd naar één maand en het aantal tijdelijke contracten verlaagd? Of een transitievergoeding met terugwerkende kracht. Het is geen raketwetenschap om te bedenken dat de uitzendsector hier garen bij spint … Laten we werken aan meer zekerheden voor uitzendkrachten en uitbuiting keihard aanpakken. Dat moeten de speerpunten zijn en stop met roepen. Welkom in de nieuwe werkelijkheid, welkom in de nieuwe flex.

«

Rogier Bleij, eigenaar Flexforce Personeelsdiensten BV

FLEXFORCE PERSONEELSDIENSTEN BV Nieuwland Parc 10-m 2952 DA Alblasserdam Telefoon 078 – 693 30 03 E-mail rogier@flexforce.nu www.flexforce.nu

18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

+ VERKOOP + VERHUUR + VA S TG O E D B E H E E R + TA X ATIE S

0181 - 619 888 CULTUREEL CENTRUM CASCADE

HET PODIUM VOOR UW ZAKELIJKE EVENEMENT

VAN VERGADERING TOT CONGRES BENT U BIJ CASCADE AAN HET JUISTE ADRES Wilt u de kennis van uw personeel bijspijkeren, uw vrijwilligers bedanken of uw relaties onderhouden? Wij bieden u alle facetten om dit tot een sprankelend succes te maken. Kijk voor meer informatie op: www.stichting-cascade.nl. Of vraag een informatiemap aan via 078-6819230. -

Centraal gelegen Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer Gratis ruime parkeergelegenheid Gratis draadloos internet Uitstekende service, kwaliteit en flexibiliteit Keuze uit standaard pakketten of maatwerk 10 zalen met capaciteit van 2 tot 550 personen

Cultureel Centrum Cascade Hoge Kade 50 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 681 92 30 info@stichting-cascade.nl www.stichting-cascade.nl


UITZENDEN EN DETACHEREN

Tekst: Heleen Versprille // Fotografie: Richard van Hoek

OP ZOEK NAAR MEER FLEXIBILITEIT OF UITBREIDING VAN UW PERSONEELSBESTAND?

Maak kennis met AB Midden Nederland

Als uitzend- en detacheringsorganisatie is AB Midden Nederland enig in zijn soort. Een coöperatie die hecht aan traditionele waarden, maar vooral met veel kennis van zaken gericht is op samenwerking en het ontzorgen van zijn opdrachtgevers. Van oorsprong was AB Midden Nederland actief binnen de agrarische sector. De coöperatie zorgde bij het wegvallen van de ondernemer voor vervanging om het boerenbedrijf draaiende te kunnen houden. En hoewel AB inmiddels al ruim 25 jaar ook buiten de agrarische sector actief is, komt de afkomst nog altijd tot uitdrukking in de kenmerken van de onderneming. “We hanteren een nononsense cultuur; mouwen opstropen en aanpakken. Een ondernemer is er vooral bij gebaat als hij een beroep kan doen op een werknemer met een passende opleiding en praktische ervaring in zijn sector. Een echte vakman die meteen aan de slag kan in zijn bedrijf. Eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke voorwaarden om goed met elkaar samen te werken en kwaliteit te leveren. We voelen ons betrokken bij de belangen van de ondernemers én de werknemers, en zoeken dus altijd naar de optimale match”, vertelt directeur Wilko Kortleve. “Onze relatiebeheerders weten wat er op de werkvloer speelt. Ze hebben kennis van de sector en komen zelf regelmatig op werkbezoek.” Al geruime tijd ligt de focus niet meer uitsluitend op de agrarische sector. De meeste opdrachtgevers zijn actief in de techniek, bouw, infra, transport en logistiek, fruitteelt, food en groenvoorziening. Arbeidsintensieve sectoren die vaak te maken hebben met piektijden. “Om goed mee te kunnen bewegen met de vraag op de markt, kiezen veel ondernemers ervoor om hun flexibele schil te vergroten. Daarnaast zijn de risico’s voor werkgevers alleen maar groter geworden door de veranderde wet- en regelgeving. Het aantal werknemers met een tijdelijke arbeidsrelatie neemt daardoor toe.” Met kantoren in Sliedrecht, Zaltbommel, Houten en Bunschoten is AB Midden Nederland een van de grootste personeelsvoorzieners in Midden en Zuidwest-Nederland. Dagelijks bieden zij aan 1000 tot 1500 uitzendkrachten en circa 250 gedetacheerden een arbeidsplaats. “Of er nu gekozen wordt voor een tijdelijke medewerker of voor de zekerheid van een vaste medewerker via het detacheringsbureau; klanten besteden het werk en de zorg eromheen graag Eduard Struijk (links) en Wilko Kortleve

aan ons uit. Werving en selectie, payrolling, digitale urenregistratie en de gehele verdere administratie wordt voor hen geregeld. Denk bijvoorbeeld ook aan de CAO, pensioenen en verzekeringen”, legt teamleider Eduard Struijk uit. “Flexibel is trouwens een breed begrip. Dit kan variëren van een medewerker voor één dag tot het inzetten van drie complete ploegen waar wij de planning voor verzorgen.” Met een internationaal netwerk van betrouwbare intermediairs verzorgt AB Midden Nederland de werving en selectie van EU-medewerkers, voor een groot deel afkomstig uit Polen. Wilko: “Harde werkers, echte vakmensen. Wij verzorgen alle randzaken zoals huisvestiging, vervoer en verdere begeleiding. Voor hen treden we niet alleen op als werkgever, maar zeker ook als gastheer.” AB Midden Nederland staat bekend als een goede werkgever, zowel uitzendkrachten als vaste krachten blijven veelal voor lange tijd aan de organisatie verbonden. Eduard: “We beschikken over zowel een vaste groep als een uitzendpool van breed opgeleide vakkrachten die van aanpakken weten. Naast geschoolde specialisten die kennis hebben van de theorie en ervaring met de praktijk, beschikken we ook over productiepersoneel waarbij het gaat om goed gemotiveerde medewerkers.” De vaste groep medewerkers kiest bewust voor AB. Ze krijgen de mogelijkheid om

hun werk op verschillende werkterreinen te verrichten wat zorgt voor veel afwisseling, vrijheid en verantwoordelijkheid. Doordat men op diverse projecten wordt ingezet, ontstaat er veel praktische kennis van gevarieerde werken. Deze werkwijze levert veel op voor de opdrachtgevers; een flexibele schil van bekende medewerkers waar weinig inwerktijd voor nodig is. Wilko: “Wij waarderen onze medewerkers en willen hen graag een stap verder helpen, met veel aandacht voor scholing en ontwikkeling van hun loopbaan. Mensen met de juiste kwaliteiten kunnen we goed gebruiken en continu aan het werk houden.”

«

AB MIDDEN NEDERLAND Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht Telefoon 0184 - 41 77 77 E-mail infosliedrecht@abmiddennederland.nl www.abmiddennederland.nl

PERSONALIA Naam: Wilko Kortleve Leeftijd: 45 jaar Burgerlijke staat: Gehuwd Bedrijfsnaam: AB Midden Nederland Functie: Directeur Specialiteit: Bouwen van een team

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

19


ONDERNEMERSPANEL

Tijdelijke arbeid wordt de norm! Tijden veranderen. Organisaties moeten hierop inspelen en in staat zijn om mee te veranderen en zich aan te passen aan hun omgeving. Dit vraagt om flexibiliteit. Bovendien verandert ook de visie van mensen op arbeid aanzienlijk en daarmee de arbeidsrelatie eromheen. Mensen willen aan de ene kant zekerheid, maar aan de andere kant ook voldoende mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling. De individualisering en de kenniseconomie laten hun invloed gelden, ook op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2020 gemiddeld één op de drie werknemers zzp’er, uitzend- of oproepkracht is. Wat betekent dit voor overheid, werkgevers en werknemers? De mening van ons panel.

ANKO BLOKLAND

PETER WOUDENBERG

FORTUNE COFFEE

ETB DE NOORD PANEELBOUW EN TECHNIEK BV

“De belemmering om flexibel aan de slag te gaan wordt een stuk kleiner”

De grillige markt in veel branches vraagt heden ten dage om een flexibel personeelsbestand. Ook de wetgeving rondom het ontslagrecht en ziekteverzuim zorgt ervoor dat werkgevers heel voorzichtig zijn geworden met (nieuw) vast personeel. Zo zijn er dus steeds minder kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die een traditionele vaste baan zoeken met enige vorm van zekerheid. Dit biedt mogelijkheden voor werknemers die als zzp’er, uitzend- of oproepkracht aan de slag willen: volop zogenaamde ontplooiings- en ervaringskansen. De vraag is echter of al deze werknemers vrijwillig voor zo’n dienstverband gekozen hebben of dat dit voor velen noodgedwongen is om in ieder geval een inkomen te hebben. Nu ook o.a. de hypotheekverstrekkers oplossingen gaan aanbieden voor werknemers met flexibele arbeidscontracten, wordt de belemmering om flexibel aan de slag te gaan een stuk kleiner. «

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

“Wij zetten ons 100% in om de werknemer zekerheid te bieden” Tijdelijke arbeid is niet de norm bij ETB de Noord Paneelbouw & Techniek BV. Wij zetten ons juist in voor het behouden en uitbreiden van een vast team met technische vakmensen. Een team dat weet wat ze aan elkaar heeft, dat elkaar helpt en individuele specialisatiemogelijkheden oppakt. Bij ETB de Noord BV is opleiding, ervaring en inhoudelijke vakkennis, getoetst aan de praktijk, cruciaal. Wij willen juist die werknemers vast aan ons verbinden die met passie meewerken aan onze bedrijfscontinuïteit en groei. Die telkens net dat stapje extra willen zetten voor wederom een tevreden klant. Wij zetten ons 100% in om de werknemer zekerheid te bieden, zich te laten ontplooien en doorgroeimogelijkheden te laten benutten. Wie zet zich 100% in om ETB de Noord BV verder te laten groeien samen met een vast team technische medewerkers? «

STEPHAN DE WOLF

MÆRKE - CREATIE & COMMUNICATIE

“De overheid dient een begeleidende rol te spelen op het gebied van regelgeving”

De ingezette verandering op de arbeidsmarkt biedt vele kansen voor zowel werkgevers als freelancers. Zo kunnen werkgevers beschikken over specialistische kennis en kunde om het bestaande team van vaste arbeidskrachten te ondersteunen en aan te vullen bij het realiseren van innovatieve projecten, diensten en producten. De zelfstandige of flexibele arbeidskracht heeft de vrijheid om te kiezen welke bedrijven, projecten, werkwijze en vorm van zelfstandigheid het beste bij hem of haar passen, dan wel uitdagen. Alles leidend tot innovaties van markten, producten en diensten door kennis-‘kruisbestuiving’ en -toegankelijkheid. De overheid dient een begeleidende rol te spelen op het gebied van regelgeving m.b.t. deze vernieuwde arbeidsrelaties. Er moeten eenduidige, beknopte overeenkomsten komen die deze manier van samenwerken promoten en ondersteunen. De recente invoering van de DBA is daarvan geen goed voorbeeld. «


BERT BOLT

PAUL VERSCHURE

NATHALIE DE HAAS-VAN HEIJNINGEN

ARBORESOURCES.NL

DUTCH MARINE

DE ARBODIENST

“Tijdelijke arbeid loont niet iedereen”

“De uitdaging is om én geschoolde én ervaren werknemers te krijgen”

“Flexwerkers zijn voor werkgevers belangrijke kennisdragers”

Tijdelijke arbeid loont niet iedereen. Flexibiliteit is mooi, maar met de scope op veiligheid en gezondheid op de werkvloer komen er bij de tijdelijke inzet van arbeidskrachten wel belangrijke aandachtspunten naar voren. Zonder dat gevaren voor veiligheid & gezondheid goed in kaart zijn gebracht, zonder gerichte instructie over hoe de risico’s beheerst moeten worden en zonder toezicht op veilig werken neemt de kans op ongevallen nadrukkelijk toe. Dat blijkt uit ongevallencijfers. Dat leidt tot pijn voor werknemers en voor werkgevers. De kans op verborgen ziekte door het werk neemt toe, want uitval van werknemers valt een stuk minder op. Dat is niet goed. Vooral de werknemer en zzp’er hebben daar vroeg of laat last van. Te meer bij een hoger wordende pensioenleeftijd. «

De uitdaging voor de toekomst is om én geschoolde én ervaren werknemers te krijgen. Daar waar werknemers vroeger na een opleiding de ervaring opdeden en diverse functies doorliepen en daardoor beschikten over kennis, kunde en ervaring, zal in de toekomst geen ruimte meer zijn om dit leerproces op dezelfde wijze te doorlopen. Immers een opdrachtgever zoekt een passende werknemer voor een (tijdelijke) opdracht en zal niet bereid zijn te investeren in opleidingen die langer duren dan de opdracht zelf. Voor de opdrachtnemer is het zelf investeren in een opleiding kostbaar zowel in tijd als in geld waarbij hij bij een opdracht moet concurreren met diegene die wel beschikken over de vereiste ervaring en niet de kosten van het investeren in de studie hebben. «

In 2020 is één op de drie werknemers zzp’er, uitzend- of oproepkracht. De Arbodienst bereidt werkgevers voor op deze ontwikkeling. Voor zzp’ers is in Nederland niets geregeld, want zij hebben geen directe toegang tot een arbodienst als zij uitvallen. De grote groep zzp’ers mag niet buiten de boot vallen. Ook voor hen is De Arbodienst toegankelijk, daar kun je gezamenlijk afspraken over maken. Flexwerkers zijn voor werkgevers belangrijke kennisdragers en worden immers niet voor niets ingehuurd. Het voorkomen van uitval binnen deze groep is van groot belang. Werkgevers die veel gebruik maken van inhuur, kunnen met De Arbodienst in gesprek gaan om een effectief en specifiek inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen. We kunnen ons niet permitteren iemand over het hoofd te zien! «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

21


ARBEIDSMARKT

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Ambitie als nieuwe bepalende De flexibilisering van de arbeid lijkt van tijdelijkheid het nieuwe criterium te hebben gemaakt. Werknemers blijven niet langer hun hele carrière bij één bedrijf, dus is elke verbintenis per definitie beperkt in de tijd. Volgens Hein Pouw is niet tijd maar ambitie de nieuwe bepalende factor. Talenten blijven slechts zo lang in dienst als hun ambities parallel lopen met die van de organisatie. Dat kan kort zijn maar evengoed dertig jaar. De grote uitdaging voor werkgevers is talenten in hun ontwikkeling te blijven faciliteren. Hein Pouw was een van de directeuren/aandeelhouders van detacheringsbureau Vitae toen dat in 2008 door het Amerikaanse uitzendbureau Manpower werd overgenomen. Tegenwoordig is hij werkzaam bij marketingorganisatie Buurt & Co maar ook betrokken bij andere bedrijven en instellingen die zich met diverse aspecten van personeelsbeleid bezig houden. Vanuit zijn lange ervaring met werkgeverschap in een snel en sterk veranderende wereld ontwikkelde hij een heldere visie op de evolutie van werk. Voor een land als Nederland vindt hij die evolutie overigens erg gunstig.

TALENT VOOR INNOVATIE “Economisch moeten wij het niet hebben van natuurlijke hulpbronnen. We hebben nog wat

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

aardgas in de bodem maar die kraan zijn ze nu al aan het dichtdraaien. Het Nederlands bedrijfsleven is sterk in innovatie, en dan niet zozeer die ‘harde’ productinnovatie maar vooral de ‘zachte’ sociale innovatie: het constant verbeteren van processen en het geleidelijk verhogen van rendement. Daarvoor is het van essentieel belang dat je talenten ruim baan geeft binnen je organisatie. De bestaande tools van het personeelsbeleid zijn niet altijd voldoende om die talenten de kans te geven zich te ontplooien.”

ANDERE BESLISSTRUCTUUR Hein Pouw doelt daarmee onder andere op de traditionele organisatiestructuren, de befaamde ‘hark’, waarbij de CEO bovenaan staat en alle lijntjes via de top lopen. “Dat

werkt vertragend op de beslissingen en creëert nauwelijks draagvlak binnen de organisatie. Bij Vitae kozen wij daarom voor een netwerkstructuur. Beslissingen werden genomen in een ‘beslisteam’. We lieten ons als driekoppige directie bijstaan door maximaal vier mensen vanuit het management. Dat waren ofwel mensen die verstand hadden van het onderwerp, ofwel veel impact zouden ondervinden van dat besluit. We beslisten bij consensus. De betrokkenheid van die besluiten was groot op deze manier en daarmee ook het draagvlak.“ Het klinkt naar een werkbare aanpak voor een bedrijf dat groeit en dus extra personeel nodig heeft, maar volgens Hein Pouw bleek het even adequaat in een situatie van krimp. “We hebben op een bepaald moment personeel


Veel werkgevers zijn bereid ver te gaan in het verlenen van extra’s maar het zelf laten invullen van werktijden is meestal één stap te ver. Een onnodige angst, vindt Hein Pouw.

PRESTEREN IN BEPERKTE TIJD “Ik heb iemand in dienst die ieder jaar een maand naar het buitenland wil. En het liefst een combinatie van werk en vakantie, buiten zijn ‘gewone’ overige vakantie om. Dat levert geen probleem op, want deze jonge werknemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid heel goed op en kan veel presteren in een beperkte tijd. Als ik zijn voorstel niet had geaccepteerd, was ik hem misschien al kwijt geweest. Maar ik heb ook een medewerker gehad die tijd nodig had zich te ontwikkelen en van veertig uur terug wilde naar zesendertig, en naar een vierdaagse week van negen uur per dag. Hij zou elke dag de deur openen en de deur sluiten maar in de praktijk was er vaak een ziek kind of was er iets anders thuis waardoor dit niet lukte. In mijn ogen wilde deze medewerker niet de benodigde offers brengen. Eigenlijk wilde hij niet werkelijk veranderen en onze wegen hebben zich gescheiden. Ontwikkelen is nu eenmaal een proces dat inspanning en soms ook ongemak en pijn kost. We wijzen er altijd graag op dat we nu ergens staan maar we vergeten vaak de moeizame periode vol slapeloze nachten die daaraan vooraf ging.“

factor moeten ontslaan en ook dan creëerde de betrokkenheid van met name de vier overige ‘beslisteamleden’ draagvlak binnen de organisatie. Men begreep des te beter dat het niet anders kon.“

INDIVIDUEN VERSUS MODELLEN Talenten de vrijheid geven zich te ontwikkelen is een kwestie van vertrouwen, maar ook van controle. “Je kunt heel goed met elkaar

afspreken welke output de werknemer geacht wordt te leveren”, aldus Hein Pouw, “waar die output gegenereerd wordt – op kantoor, op reis of thuis – en in hoeveel tijd is dan bijzaak. Ik geef toe dat je dit soort afspraken makkelijker maakt met hoger opgeleiden dan met medewerkers aan de lopende band, maar het zou een misvatting zijn te menen dat deze evolutie is voorbehouden aan de creatieve bovenlaag. Ik zie dit soort afspraken ook worden gemaakt met mbo’ers en deze manier van werk organiseren doorsijpelen naar productiebedrijven. Ik denk ook niet dat het succes ervan afhankelijk is van het organisatiemodel van het bedrijf. Überhaupt geloof ik niet zo in modellen en veel meer in individuen. Ook organisaties met een ouderwetse ‘hark’-structuur proberen op deze nieuwe manier talenten aan zich te binden.”

MERK EN IDENTITEIT Of de talenten blijven hangt in laatste instantie af van de uitstraling van het bedrijf. De identiteit wordt steeds belangrijker en moet ook steeds meer gedragen worden door alle werknemers. “In deze tijd van toenemende transparantie valt het merk van je product of dienst steeds meer samen met de identiteit van je organisatie. Daar mag een beetje rek op zitten maar het elastiekje mag niet breken. Als het breekt verlies je geloofwaardigheid én medewerkers. Al die uitdagingen kun je als HR-functionaris of ondernemer niet meer alleen aan. Daar heb je hulp voor nodig, niet in het minst van je eigen afdeling marketing. HR en Marketing zouden innig moeten samenwerken.“

«

“Je kunt heel goed met elkaar afspreken welke output de werknemer geacht wordt te leveren”

ZELF INVULLEN Dat een goed salaris alleen niet voldoende is om talenten aan je bedrijf te binden weten we volgens Hein Pouw al vele jaren. De afgelopen twintig jaar proberen werkgevers de betrokkenheid van medewerkers op allerlei manieren te vergroten, eerst vooral met extraatjes, later ook door het creëren van een collectieve identiteit en het delen van waarden. Google is daarvan een goed voorbeeld. Het bedrijf zorgde voor gratis maaltijden en gratis kinderopvang maar gaf iedereen ook de mogelijkheid 20% van zijn werktijd aan andere, vaak eigen, projecten te werken. Vooral door dat laatste ontstond bij iedereen het idee voor een wel heel bijzondere onderneming te werken en eigenlijk mee gestalte te geven aan de toekomst.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

23


Zit uw bedrijfsarts ook zo ver weg? We komen graag bij u langs! De Arbodienst werkt landelijk en bij u op locatie. Hoe klein of hoe groot uw bedrijf ook is en hoeveel locaties u ook heeft. Dat geldt voor de spreekuren van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige onderzoeken, maar ook voor trainingen, risico inventarisaties, keuringen en onze andere dienstverlening. Hierdoor zijn er korte lijnen en is er persoonlijk contact, kunnen we direct op de werkvloer overleggen en is onze advisering altijd op maat gesneden en passend bij uw bedrijf. Wilt u met onze werkwijze kennismaken? Laat ons langskomen voor een kennismakingsgesprek. De Arbodienst 088 - 700 20 00 www.de-arbodienst.nl

Tango als metafoor Een goed arbo- en verzuimbeleid is als een Tango, samen werken aan iets moois, ieder in zijn eigen rol. De danspartners zijn vrij, maar ook door de dans verbonden om samen te werken aan complexe vraagstukken. De Arbodienst ziet u als de regisseur van de dans. U schakelt De Arbodienst in om de choreografie professioneel en deskundig vorm te geven. Wij gaan graag met uw bedrijf zo’n partnerschap aan, waarbij wij elk onze professionele passen zetten. Mogen wij deze dans van u?


ARBODIENST

Fotografie: Michiel Fischer

Sparren met De Arbodienst Veel ondernemers komen voor het eerst in aanraking met een arbodienst wanneer er (langdurig) verzuim is. Dat is jammer want een arbodienst kan veel meer betekenen voor ondernemers.

GEZONDE WERKNEMERS HELPEN HET BEDRIJFSRESULTAAT VERBETEREN “Een arbodienst kan eraan bijdragen dat werknemers gezond en in balans blijven. Op die manier wordt verzuim zoveel mogelijk voorkomen en dit beïnvloedt in positieve zin de bedrijfsresultaten”, vertelt Nathalie de Haas, algemeen directeur van De Arbodienst. Om in balans en fit te blijven doet Nathalie in haar vrije tijd aan kickboksen. Op de vraag wat dat te maken heeft met De Arbodienst, antwoordt Nathalie: “Bij lastige vraagstukken over preventie, verzuim en re-integratie is De Arbodienst een belangrijke sparringpartner voor ondernemers. Bij kickboksen is het ook van belang een goede sparringpartner te hebben om zelf beter te worden. Kickboksen past bij mij omdat ik competitief ben ingesteld en wel tegen een stootje kan.”

LANDELIJKE DEKKING MET EEN REGIONALE AANPAK De Arbodienst is met vijftig werknemers groot genoeg om werkgevers in heel Nederland daadkrachtig en persoonlijk bij te staan bij hun arbo- en verzuimbeleid en werknemers bij een duurzame re-integratie. Dat doet De Arbodienst altijd op locatie bij de klant! “De Arbodienst is de enige arbodienst in Nederland die ook spreekuren houdt bij de kleinere bedrijven”, vertelt Nathalie. “De arts spreekt eerst met de manager of leidinggevende en hoort zijn of haar visie op de zaak. Dan heeft de arts een gesprek met de werknemer. Tot slot vindt er een afsluitend gesprek plaats met de manager, de werknemer en de arts. Dat zorgt voor korte communicatielijnen en alle neuzen staan meteen dezelfde kant op.

“De Arbodienst is altijd dichtbij” Omdat we regionaal werken kunnen we snel en adequaat doorverwijzen naar de juiste partijen. Onze professionals hebben korte lijnen met ziekenhuizen, behandelaars en re-integratiebedrijven.”

WIJ KOMEN NAAR U TOE! Nathalie vertelt verder: “We vinden het belangrijk om dichtbij de klant te staan. Betrokkenheid en persoonlijke aandacht, zijn de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Onze arts zoekt de ondernemer op en leert het bedrijf echt van binnenuit kennen. Hij kijkt bij een bedrijfsbezoek naar de cultuur, de werkplekken, de sfeer en dergelijke. De indruk die hij dan krijgt, helpt in onze ogen goed bij het snel oplossen van mogelijke oorzaken van verzuim en het bedenken van oplossingen om werknemers duurzaam te laten re-integreren.”

SNELLE TERUGKEER NAAR WERK “Verzuim komt altijd ongelegen”, weet Nathalie de Haas. “MKB-ers verliezen gemiddeld zo’n tien procent van de loonsom aan de directe en indirecte verzuimkosten. Vooral bij kleine en middelgrote bedrijven zijn die kosten direct voelbaar. Door snel te handelen, zijn hoge kosten te voorkomen. Ook hebben we een uitgebreid pakket aan preventieve diensten, als er toch sprake is van verzuim dan is De Arbodienst succesvol in het duurzaam re-integreren van arbeidsongeschikte werknemers. Bij een ziekmelding bellen we eerst met de werkgever voor een intake. Wij vertellen wat er nu voor hem gaat spelen, waar hij op moet letten en wat hij wel en niet moet doen”, legt Nathalie

de Haas uit. “Wat moet en mag hij vragen aan de werknemer, hoe vaak neemt hij contact op, wat moet hij wel en niet accepteren van de werknemer. Daarna bepalen we in samenspraak of en welke interventies we gaan inzetten. Onze aanpak is altijd gericht op een snelle terugkeer naar werk.”

PREVENTIE BESPAART KOSTEN De Arbodienst richt zich op duurzame inzetbaarheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan. Preventieve maatregelen zijn hierbij van belang. Als een werknemer een werk/privé disbalans heeft of tegen een burn-out aanzit, is snelle psychische hulpverlening essentieel. “Daarvoor hebben we vorig jaar De Preventiedienst opgericht”, zegt Nathalie de Haas met trots. “We kunnen binnen enkele dagen een psychologische interventie inzetten. Dat is uniek in de markt.” Bent u op zoek naar een arbodienst die ruime ervaring heeft met ondernemers wegwijs te maken in de wereld van arbodienstverlening? Of wilt u eens (on)gewoon sparren met De Arbodienst. Bel De Arbodienst voor een vrijblijvende kennismaking.

«

DE ARBODIENST Rigastraat 4, 1531 BV Wormer Telefoon 088 - 700 20 00 E-mail sales@de-arbodienst.nl www.de-arbodienst.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

25


INNOVATIETOOL

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Lin François

WIE IS WERKELIJK INNOVATIEF?

Ongemeten blijft onbenut Innovatie wordt langzamerhand de sleutelfactor in het succes van bedrijven. ‘Harde’ innovatie, in de betekenis van het op de markt brengen van nieuwe producten, is echter maar voor weinig ondernemingen weggelegd. De meeste moeten het hebben van ‘zachte’: een constante verbetering van de bedrijfsprocessen. Daarvoor heb je innovatieve medewerkers nodig, maar hoe meet je objectief hun innoverend vermogen? Het Belgische CREAX stond aan de wieg van een methode waarbij simulatie centraal staat. Economen en politici hebben er de mond vol van: innovatie. Managers en ondernemers sporen hun medewerkers aan de daad bij het woord te voegen, maar daar gaat het vaak mis. Je kunt niet op afroepbasis innovatief zijn. Een bedrijf moet dus een innovatiestrategie ontwikkelen. En tenslotte omvat innovatie veel meer dan het Willie Wortel type dat een lumineus idee te berde brengt. Daarmee begint het weliswaar, maar loopt het helaas ook vaak vast. Volgens Jef Vandenberghe, managing partner van CREAX, zijn er drie profielen bij het innovatieproces betrokken die alle drie even belangrijk zijn voor het slagen ervan: de ‘ideator’, de ‘champion’ en de ‘implementor’. Samen met het departement sociale psychologie van de Universiteit Gent ontwikkelde CREAX een tool om te bepalen hoe innovatief werknemers zijn en welk profiel bij hen past. De tool kreeg als naam Innduce.me.

AANVULLENDE COMPETENTIES “Innovatie is teamwork en voor een succesvol werkend team heb je aanvullende competenties nodig. Als het uit louter dezelfde types bestaat krijg je niets van de grond. De champion is degene die er slaagt de steun van de directie te krijgen voor het innovatieproject – en die te behouden. De implementor is de manager van het project, wanneer het de ideeënfase gepasseerd is. Dat zijn taken die een ander soort creativiteit en inzet vereisen. De ideator mag out of the box denken, moét dat zelfs, maar de implementor moet juist heel concreet en cijfermatig kunnen werken, het soort mens zijn dat graag lijstjes afvinkt op een excellsheet. De champion hoort dan weer iemand te zijn die anderen kan overtuigen en enthousiasmeren. Dat vereist vooral communicatieve vaardigheden. Het coachen van een innovatieproject is van even essentieel belang voor het slagen ervan als het genereren van goede ideeën.“

26

‘hei-sessies’ waarbij ideeën worden besproken en een team wordt geformeerd, maar zo worden het altijd dezelfden die de innovatiekar trekken en kom je er nooit achter welk potentieel er in je organisatie verborgen zit”, zegt Jef Vandenberghe. “Via Innduce.me kun je álle werknemers laten testen, tot en met de receptioniste. Minstens zo belangrijk is dat andere methoden om het innovatief vermogen boven water te krijgen in feite niets anders zijn dan ‘sel assesments’. Degene die de tekst ondergaat schat zijn eigen vermogen in. Het resultaat is niet objectief.”

EXPERTBASED Waarom zou Innduce.me dat dan echter als eerste wél zijn? Toch niet alleen omdat er met simulaties van werkelijke situaties op de werkvloer gewerkt wordt? “Nee, omdat wij die vijftien simulaties eerst aan vijftig mensen hebben voorgelegd die bij succesvolle innovaties betrokken zijn gewéést. Die testresultaten hebben we gebruikt voor de sleutel waarmee wij de scores van de kandidaten berekenen. We meten dus hoe dicht de kandidaat in de buurt komt van de expert. We kunnen aan de hand van zijn resultaten ook bepalen in welk profiel hij past. Als iemand niet duidelijk een ideator, champion of implementor is beschouwen we hem of haar als generalist.” De kandidaten krijgen alleen het profiel te zien, de directie krijgt ook de scores. “Waarom hebben we dat gedaan? Omdat iemand die getest heeft geneigd is alleen maar te kijken naar een score onder de vijftig, naar iets wat hij dus niet of onvoldoende kan. Maar als je in het ene profiel past is het helemaal niet belangrijk dat je nauwelijks aan de vereisten van het andere voldoet. Waar het om gaat is dat je beter wordt in wat je wél kan. De uitslag is dus ook een startpunt om na te gaan welke opleidingen daaraan gekoppeld kunnen worden.“

GEEN SELF-ASSESMENTS

AL TIJDENS DE STUDIE

Maar beschikken bedrijven niet over oude en beproefde methoden om zo’n team samen te stellen? “Je hebt natuurlijk de zogenaamde

CREAX is zelf een innovatief bedrijf dat sinds zijn oprichting door CEO Simon Dewulf zestien jaar geleden al meer dan 650

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

innovatieprojecten heeft begeleid en naast Innduce.me onder andere een octrooidatabank heeft ontwikkeld. Vanuit zijn vestiging in het West-Vlaamse Kortrijk helpt een twintigtal innovatieadviseurs nationale en internationale ondernemingen op het vlak van innovatie. Innduce.me is een tool waarvan juist in Nederland steeds meer gebruik wordt gemaakt, door multinationals als Heineken, door een bureau als Deloitte & Touche, dat het inzet voor het adviseren en implementeren van een innovatiestrategie bij zijn eigen klanten. Maar ook mkb-bedrijven surfen naar de website. Gebruikersgemak en betaalbaarheid spelen daarbij ongetwijfeld ook een rol. Een test is online af te leggen, kost vijfenzestig euro per kandidaat, met kortingen voor grotere groepen en de resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd. “Je kunt echter nog een stap verder gaan”, vindt Jef Vandenberghe. “Nu meten we het innovatiepotentieel van volwassen werknemers en proberen we dat met cursussen en trainingen bij te schaven. Avans Hogeschool wil Innduce.me al tijdens de opleiding gaan inzetten, zodat studenten afstuderen met innovatie in hun portfolio. Dan krijgt het bedrijf waar de afgestudeerde gaat werken een medewerker die direct kan helpen bij het verbeteren van producten en processen en dus bij het verlagen van kosten en verhogen van rendement. Want de levenscycli van bedrijven zijn zo kort geworden dat ondernemers het zich niet langer kunnen veroorloven innovatie te negeren. Innoveer jij niet, dan kun je er vergif op innemen dat je concurrenten het wel doen. Als je geen keuze meer hebt kun je er maar beter zo gestructureerd mogelijk aan beginnen.”

«

Voor meer informatie, ga naar www.innduce.me


HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

27


www.credion.nl

U bent ambitieuzer dan uw bank kan financieren. Wat nu..? Banken financieren niet meer zoals u gewend bent. Waar vindt u tegenwoordig nog ruimte om te ondernemen? Deze ruimte wil Credion met u vinden. Wij geloven in pro-actief zijn; niet afwachten maar altijd zelf handelen en de regie houden.

Credion is dé autoriteit voor advies in bedrijfs-financieringen voor ondernemend Nederland. De afgelopen jaren hebben we al vele duizenden MKB ondernemers geholpen aan enkele miljarden financiering.

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? (010) 313 05 77 rotterdam@credion.nl www.credion.nl

Arie Neervoort

Credion realiseert bedrijfsfinancieringen

De inspiratie voor op het werk! Fortune biedt professionele koffieautomaten, koffie en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.

Fortune Coffee regio Rijnmond | 0180 - 414 203 rijnmond@fortune.nl | fortune.nl

WE KUNNEN NIET IN EEN GLAZEN BOL KIJKEN... Maar we kunnen u in het nieuwe jaar wel weer ondersteunen bij het incasseren van uw vorderingen!

Jan Campertlaan 2 / Postbus 639, 3200 AN Spijkenisse • T 0181 - 622 707 • www.rijnlandgdw.nl


NIEUWE ECONOMIE

“De missing link tussen onderwijs en bedrijfsleven” SAMEN WERKEN AAN DE ECONOMIE VAN MORGEN

In juni 2015 werd Het Groene Brein Roots gelanceerd. Het Groene Brein Roots is een initiatief van Het Groene Brein - een netwerk van ruim 115 wetenschappers dat ondernemers ondersteunt richting de nieuwe economie. Roots verbindt als netwerkorganisatie progressieve onderwijsinstellingen en vooroplopende bedrijven aan elkaar om de transitie naar de nieuwe economie te versnellen. Dat doet zij o.a. via Finding Roots: een negen maanden durend actieprogramma in Zeeland, waarbij vijftien jongeren zich focussen op persoonlijk, authentiek leiderschap op het gebied van duurzaamheid. Het programma wordt ondersteund door DuurzaamDoor en de provincie Zeeland. Andere lopende projecten zijn de Versnellerfiets en Future Quest . Wat heeft Het Groene Brein Roots tot nu toe opgeleverd? FINDING ROOTS Negen jongeren van mbo Scalda deden mee aan het programma dat inmiddels is afgerond, en zij hebben dit volgens Ira von Harras, medeoprichter Het Groene Brein Roots, hard nodig: “Ik werk in het mbo en miste de aansluiting met het werkveld.” Imke Elstak, projectleider van Finding Roots beaamt dit: “Het mbo is vooral ingericht als een voorportaal van het hbo. Wij wilden een verbinding met het bedrijfsleven leggen voor de studenten die wél direct aan het werk gaan. Scholen zouden veel meer kunnen samenwerken met bedrijven.” Ook zes jongeren van hbo HZ University of Applied Sciences deden mee aan Finding Roots. Von Harras: “In overleg met de jongeren hebben we het programma samengesteld. We wilden dat zij enthousiast zouden zijn over de programmaonderdelen. De groep volgde workshops en gastlessen en woonde een lezing bij. Een hoogtepunt was een reis naar de klimaattop in Parijs.”

LEIDERSCHAP Het programma draait om authentiek leiderschap. Elstak: “We hebben ons niet zo zeer gericht op traditioneel leiderschap. Wel op hoe je vanuit eigen waarde en talent de leiding kunt nemen over je eigen leven en je eigen keuzes. En hoe je daarmee impact hebt op je omgeving.” Von Harras: “Tijdens een stiltewandeling en meditatie hebben we ervaren hoe wij in het kader van duurzaamheid het beste uit onszelf kunnen halen.”

DE VERSNELLERFIETS In deze campagne haalde Het Groene Brein Roots samen met Platform Bèta Techniek innovatieve ideeën op voor de wereld van morgen. De gezamenlijke missie van beiden is het stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voor een innovatie en versterking om zo hard mee te werken aan een nieuwe economie. De Versnellerfiets reisde van Middelburg naar Emmen en van Leiden naar Boxmeer. Ze stonden in bibliotheken, gemeentehuizen, boerderijen en natuurlijk scholen. En wat zijn er mooie ideeën opgehaald. Een professioneel expertteam heeft ieder idee twee stappen verder gebracht.

Daar willen we mbo-studenten op voorbereiden. We verwachten dat beroepen zullen verschijnen en verdwijnen. We willen de studenten een realistisch toekomstbeeld voorschotelen. En daarin een verbinding leggen met een circulaire economie. Hoe we dat precies gaan invullen is nog niet duidelijk maar het idee is een 3D-film of animatie, en een lespakket met de skills en competenties voor de toekomst.” Elegeert hoopt Future Quest in april 2017 te lanceren. Scholen kiezen zelf of ze het willen gebruiken. DuurzaamDoor is een van de belangrijkste partners van Het Groene Brein Roots en steunt haar in alle vormen die denkbaar zijn.

«

BEROEPEN IN 2050 Pascal Elegeert is coördinator bij Switch en bereidt samen met Het Groene Brein Roots de virtual reality experience Future Quest voor. Elegeert: “We richten ons op 2050: het jaar waarin de nieuwe economie genesteld moet zijn.

Meer info: www.hetgroenebrein.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

29


op met Harold van der Laan: h.vanderlaan@ondernemersbelang.nl Tel. 0512 - 745 225


TECHNIEK

Tekst: Liane de Geus // Fotografie: Richard van Hoek

PERSONALIA Naam: Frans Huvers Leeftijd: 52 jaar Burgerlijke staat: Getrouwd Bedrijfsnaam: Mourik Techniek B.V. Functie: Algemeen directeur Specialiteit: Engineering, mechatronica en projectrealisatie Motto: Wat je graag wilt, kun je ook. Mits je er energie in stopt. Bucketlist: Met onze scrubbers de scheepvaartmarkt betreden; Robottechnologie verder implementeren in onze dienstverlening; Meer elektrische voer- en werktuigen ontwikkelen en optimaliseren

Sinds vorig jaar juni staat bij Mourik Techniek een nieuwe directeur aan het roer: Frans Huvers. De geboren en getogen Zeeuw is engineer in hart en nieren, met specialismen in energietechniek, projectrealisatie en mechatronica. “Na mijn studie HTS Werktuigbouwkunde heb ik tien jaar bij Philips gewerkt, in de ontwikkeling van productiemachines voor lampen. Vervolgens kwam ik terecht bij een Amerikaans bedrijf wat horizontaal gestuurde boormachines ontwikkelde. Mijn eerste contact met grondverzetmachines”, herinnert Frans zich. “Na wat omzwervingen waarin ik onder andere bedrijfsleider ben geweest van een spuitgietreparatiebedrijf, heb ik een nieuwe uitdaging gevonden: Mourik Techniek een meer toekomstgerichte visie geven.”

HOOFDPROCESSEN Als onderdeel van Mourik B.V., een van de grootste familiebedrijven en wereldspelers die Nederland nog telt, houdt het in GrootAmmers gevestigde Mourik Techniek zich bezig met twee hoofdprocessen: nieuwbouw & constructie en service & onderhoud. Frans: “Van oorsprong is Mourik een grondverzetbedrijf in kranen en grondwerken. Inmiddels zijn wij ook al tientallen jaren werkzaam in de infra, bouw en industrie. Wereldwijd. In eerste instantie ondersteunt onze vestiging de eigen Mourik vestigingen en

MOURIK TECHNIEK B.V.:

Constructief bouwen aan medewerkers van de toekomst Digitalisering, robotisering, elektrisering en verregaande automatisering. De techniek verandert razendsnel. Dat vraagt om vakmensen die passen bij de producten van de toekomst. Maar ook om een werkgever die coacht, uitdaagt en ruimte biedt voor individuele ontwikkeling. Reden voor Mourik Techniek om zijn personeelsbeleid een nieuwe impuls te geven. zusterbedrijven, maar we krijgen ook steeds meer derden als klant. Omdat deze bedrijven gezien hebben wat we in huis hebben en daarvan ook gebruik willen maken.”

VAN CONCEPT TOT REALISATIE Met een werkplaats van 9000 m² heeft Mourik Techniek alles onder één dak om elke technische uitdaging op te pakken. Van vacuümwagens en HD-combi’s tot Multi Lance Tube Cleaners. En van waterzuivering- en menginstallaties tot stikstofgeneratoren en scrubbers. Maar ook kleine onderdelen, reparaties en speciale wensen kunnen worden gerealiseerd. “Elke technische behoefte die er is, van idee tot geïmplementeerd proces, kunnen wij realiseren. Daarin denken we altijd in innovatieve en kostenbesparende oplossingen, doen we een stukje lifecycle-management en verzorgen we ook na oplevering de technische ondersteuning met onze 24 uursservice. Kortom, wij ontzorgen onze klanten compleet.”

HOOGOPGELEID PERSONEEL Om die kwaliteit en service te garanderen beschikt Mourik Techniek over gedreven, hoogopgeleid personeel. “Onze mensen zijn ons bedrijf. Zij vormen de basis voor het verwezenlijken van innovatieve projecten. Willen we vernieuwend zijn en vooroplopen in de markt, dan zijn goede vakmensen met een bepaald werk- en denkniveau een must. Eigen, vaste medewerkers, die niet alleen

individueel veel kennis en kunde hebben, maar ook in teamverband kunnen samenwerken. Die daarnaast flexibel zijn en snel kunnen schakelen. Zonder daarbij overspannen te raken of het overzicht te verliezen.”

FOCUS De focus van het personeelsbeleid ligt de komende jaren dan ook op coaching en individuele ontwikkeling. “Wij willen van onze mensen toppers maken. Of dat nu stagiaires of afstudeerders zijn, of mensen die al jaren in het vak zitten. Dat betekent dat we een heldere visie moeten hebben. Met oog voor duurzaamheid, innovatie, milieu en arbeidsintensiviteit. Zodat we weten welke scholing er nodig is. Tegelijkertijd willen we nieuwe mensen aantrekken die passen bij de Mourikproducten van de toekomst. Zoals elektrisch aangedreven voertuigen, zonne- en windenergie, robotisering, computertechnieken en sensorentechnologie. Zodat we onze brede basis van oplossend vermogen ook in de toekomst blijven behouden.”

«

MOURIK TECHNIEK B.V. Edisonweg 1 2964 LK Groot-Ammers Telefoon 0184 - 66 72 80 E-mail mtech@mourik.com www.mourik.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

31


DRUKWERK

DRUKBIJ MAAKT BLIJ

In Gorinchem en ver daarbuiten Sinds kort heeft Gorinchem er een nieuwe drukkerij bij. Nieuw in de betekenis van een nieuwe naam. Want Netzodruk Gorinchem veranderde recent zijn naam in Drukbij. Daarom een gesprek met René Cremer, directeur-eigenaar van Drukbij.

René Cremer vindt het belangrijk met zijn drukkerij eigentijdse oplossingen in drukwerk aan te bieden. De afgelopen jaren is er in de drukkerijwereld veel veranderd. Drukwerk werd van een speciality product steeds meer een consumerproduct met een veel lager prijsniveau. Tijdelijke overcapaciteit in de markt en de opkomst van online drukkerijen leverde de afgelopen jaren grote verschuivingen binnen de drukkerijwereld op.

SPECIALIST IN KLEINE OPLAGES Middenin deze veranderingen begon René Cremer in 2007 zijn drukkerij in Gorinchem. René hierover: “Wij waren een van de eerste specialisten in kwalitatief hoogwaardig digitaal drukwerk, voor met name kleine oplages. Snel en flexibel konden wij drukwerk leveren. Wij waren door prijs en snelheid echt in het voordeel ten opzichte van de meer traditioneel ingerichte offsetdrukkerijen. In die zin hadden we de tijd mee. Steeds meer bedrijven wisten ons te vinden. Ook verzorgden we steeds vaker het personaliseren van mailings en het verzendklaarmaken van drukwerk. We namen opdrachtgevers werk en zorgen uit handen. En dat doen we nog steeds.”

INVESTEREN IN GROEI Het gaat goed, maar René is van mening dat je als ondernemer moet blijven meebewegen

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

met de markt en veranderende klantvragen en -behoeftes. Daarom besloot René in 2016 tot een aantal belangrijke aanpassingen. Door de groei van het aantal orders valt het besluit om te verhuizen naar een groter pand met meer kantoor en vooral meer productieruimte. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in een nieuwe digitale drukpers. Maar daar blijft het niet bij. Ook is gekozen voor een nieuwe naam en een nieuwe uitstraling. Drukbij heet de nieuwe drukkerij met de zorgvuldig gekozen slogan: Drukbij, maakt blij.

KLANTEN BLIJ MAKEN Drukwerk kopen kan je overal. Maar niet iedereen weet zijn klanten daarmee blij te maken is de visie van René. En dat is wat Drukbij in de eerste plaats nastreeft. Klanten blij maken. Dat begint bij het verdiepen in wat klanten van je verwachten en vinden. Drukbij heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan onder haar klanten. René: “Dat heeft geleid tot Drukbij maakt blij waarmee we onze klanten onze toegevoegde waarde willen laten ervaren. Met Drukbij bieden we nog meer dan voorheen maatwerk oplossingen in drukwerk. En dat kan op veel manieren. Persoonlijk en geautomatiseerd, maar altijd snel, flexibel, in uitvoering en oplage en, niet onbelangrijk, scherp geprijsd dankzij lage opstartkosten.

«

DRUKBIJ Galvaniweg 9 4207 HL Gorinchem Telefoon 0183 - 62 62 15 E-mail info@drukbij.nl www.drukbij.nl


ASSURANTIËN

Anders in assurantiën

Na de tijd van de economische crisis trekt op dit moment de economie steeds verder aan. Het consumentenvertrouwen is weer aan het groeien. Als ondernemer zal je dit ook gaan merken. Of dat nu in de bouw, in de horeca of als dienstverlenend bedrijf is. Je omzet vertoont weer een stijgende lijn, je voorraden nemen toe of je groeit uit je pand. Allemaal zaken waarbij Assurantie-Adviesbureau Bakker-Bloem je kan ondersteunen. Bij een klant van AssurantieAdviesbureau Bakker-Bloem is in oktober 2016 brand uitgebroken in het bedrijf. Er is helaas weinig meer van overgebleven. Adri Schotanus geeft aan: “Zonder Bakker-Bloem hadden we nu nog steeds met onze handen in het haar gezeten. Door direct handelen en het snel ter plaatse kunnen zijn en tevens door intensieve samenwerking van de tussenpersoon en de contra-expert hebben we binnen korte tijd alweer plannen kunnen maken voor de toekomst. Terwijl alles nog nasmeult, groeit er dankzij Bakker-Bloem toch alweer een sprankje hoop.”

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR Sinds 2012 heeft Bakker-Bloem een eigen meldcentrale en heeft zich daarmee onderscheiden door dit als eerste assurantiekantoor aan te bieden. BakkerBloem is hierdoor 24 uur per dag bereikbaar voor schade en calamiteiten die direct opgelost moeten worden. De bereikbaarheid na sluitingstijd is het belangrijkste onderdeel van de service die zij bieden. In alle gevallen dat u, uw medewerkers of uw bedrijf iets overkomt dan is één telefoontje naar Bakker-Bloem voldoende om u als klant

totaal te ontzorgen. “Allereerst willen wij uw veiligheid waarborgen, vervolgens gaan wij het ontstane probleem voor u oplossen. Wij treden daarom na uw telefoontje direct in contact met de schadehersteller en vervolgens met de verzekeraar en zetten de procedures die genomen moeten worden in werking. Dat geeft u een veilig gevoel en het vertrouwen dat uw schade serieus wordt opgepakt.”

ADVISEUR OP HET GEBIED VAN FINANCIËLE PRODUCTEN Assurantie-Adviesbureau Bakker-Bloem is aangesloten bij de Regiobank als zelfstandig adviseur. Dit betekent concreet dat het bureau financiële producten van de Regiobank levert, zoals mkb-bedrijvenrekeningen maar ook bedrijfshypotheken. Daarnaast kunnen zij onafhankelijk advies geven bijvoorbeeld voor een transportverzekering, een AOVverzekering, een CAR-verzekering of een brandverzekering. Hierbij gaan uw missie en visie van het bedrijf hand in hand met de dekking van de verzekering. “We zorgen ervoor dat u bij ons geen nummer bent, maar we geven u persoonlijke aandacht. Omdat we provisievrij werken, kunnen we u transparant maatwerk aanbieden.”

WAAROM BAKKER-BLOEM? Omdat Bakker-Bloem: » werkt via persoonlijk contact; u bent klant en geen nummer » provisievrij werkt; dus niet zoveel mogelijk polissen ‘verkopen’ maar transparant maatwerk » u beschermt tegen verkeerde, overbodige of te beperkte verzekeringen; door thuis te zijn in de kleine lettertjes weten ze precies welke verzekeringen bij u passen » u alleen voorwaarden biedt die passen bij uw huidige en toekomstige situatie Heeft u al geruime tijd uw verzekeringen niet meer laten controleren op (juiste) dekking? Of heeft u een nieuwe verzekering nodig? Maak dan snel een vrijblijvende afspraak met Bakker-Bloem.

«

ASSURANTIE-ADVIESBUREAU A.K. BAKKER-BLOEM Pruimendijk 164 2989 AL Ridderkerk Telefoon 0180 – 42 56 08 E-mail info@bakker-bloem.nl www.bakkerbloem.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

33


Baars: Grensverleggend sinds 1934

34

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017


TRANSPORT

Baars in Nieuwland is een familiebedrijf dat zich manifesteert op vier ruimtelijke terreinen: Aannemerij van GWW-projecten (infra, civiel en milieu), transport, waterplantbestrijding en technische service.

Het is een veelzijdig familiebedrijf dat sinds 1934 over de grenzen van haar werkterrein kijkt en zoekt naar innovatieve oplossingen. Baars staat voor ervaring, vakmanschap, persoonlijke betrokkenheid en duurzaamheid. Goed rentmeesterschap is een belangrijke waarde in het bedrijf. Baars is bovendien ambitieus en zoekt een gezonde groei in bedrijfsomvang, óók door over de landsgrenzen heen te kijken. Zo is Baars regionaal, nationaal en internationaal een betrouwbare partner voor een groeiende groep relaties.

AANNEMER VAN GWW WERKEN Baars voert bouwprojecten uit in de natuurlijke en stedelijke omgeving. Ze houden waterwegen bevaarbaar met multimodale baggerprojecten, waterplantbestrijding en waterbeheer. Op het land verzorgen ze aanpassingen in de infrastructuur zoals de renovatie van rioleringen, het bouwrijp maken van bouwlocaties en herinrichten van bijvoorbeeld parkeerterreinen. Ook de herinrichting van natuurgebieden behoort tot hun kerndisciplines. In het buitengebied voeren zij diverse vormen van agrarisch loonwerk uit.

BAGGERTECHNIEK EN LOGISTIEK Baars is gespecialiseerd in multimodale baggerprojecten, waarbij mechanische baggertechniek en efficiënte logistiek op elkaar aansluiten. Het voordeel van deze aanpak is evident: opdrachtgevers hebben één aanspreekpunt voor het gehele project. Dit werkt efficiënt en kostenbesparend, zeker bij UAV-GC en Design & Construct contracten. Baars acteert nationaal en internationaal. Baars voert projecten uit met eigen specialisten en modern baggermaterieel, voorzien van GPS. Zij beschikken over een veelzijdig wagen- en machinepark dat inzetbaar is op iedere denkbare locatie. Met vloeistofdichte vrachtwagens zorgen ze voor mens- en milieuveilige logistiek van baggerspecie. Baars heeft ook veel expertise in bijzondere baggerwerken, bijvoorbeeld als er niet-gesprongen explosieven (NGE) zijn. Het bedrijf beschikt over het BRL SIKB 7000 certificaat, versie 5 protocol 7003.

SPECIALISTISCH VERVOER Baars is een nationaal- en international transportbedrijf gericht op specialistisch vervoer. Met vloeistofdichte kippers vervoeren zij losgestorte materialen, vervuild slib en baggerspecie. Hun kraanwagens staan garant voor het veilig transporteren én laden/ lossen van buitenproportionele goederen. De diepladers en uitschuiftrailers zijn bij uitstek geschikt voor speciaaltransport van hoge, brede, lange en zware stukgoederen. Ook regulier stukgoederenvervoer behoort tot hun dienstenpakket. Eén van onze kernbestemmingen is Duitsland, waar zij een eigen steunpunt hebben. De transportdivisie van Baars biedt maatwerk en logistieke oplossingen voor vervoer van losgestorte materialen. Vertrekpunt is vaak toegewijd transport, waarbij hun voertuigen exclusief voor uw (grond) stoffen ter beschikking staan. Zo vervoeren zij met kippers onder meer grondstoffen voor industrie en wegenbouw zoals bims en kunstmest. Ook vervoeren zij met speciale kippers producten uit de vleesverwerkende industrie. Relevant is dat Baars u volledig ontzorgt en de logistieke regie in handen neemt. Eén van hun specialismen is het duurzaam transport van vervuild slib. Met speciaal geconstrueerde vloeistofdichte kippers is mens- en milieuveilig vervoer gegarandeerd. Bij deze vervoersdiscipline biedt de deskundigheid van Baars-chauffeurs veel toegevoegde waarde. Zij zijn ervaren, bekend op verwerkingslocaties en staan garant voor professioneel vervoer. Ook kostentechnisch biedt Baars pluspunten: hun kippers hebben een groot laadvolume wat de transportkosten beperkt. De schaalgrootte van het Baars-wagenpark zorgt ervoor dat ze ook omvangrijke en complexe vervoersopdrachten met een hoge mate van efficiency uitvoeren.

105 ton per meter, zodat ook complexere opdrachten tot de mogelijkheden behoren. Voor tal van opdrachtgevers vervoeren zij onder meer werkcontainers, mobiele huisvesting, bouwmachines, steigersystemen, baggermaterieel en volumineuze bouwmaterialen. Kraanwagens zijn te combineren met aanhangwagens tot een laadlengte van 10 meter. Ook voor het vervoer van buizen heeft Baars een doordachte logistieke oplossing. Alle kranen zijn uitgevoerd met afstandsbediening voor de noodzakelijke precisie in laden en lossen. Belangrijk is dat Baars-chauffeurs zeer ervaren zijn en zeker bij complexe opdrachten op niveau communiceren met de opdrachtgever. Bij specifieke opdrachten inspecteren zij vooraf de laad- en loslocatie om de situatie exact in kaart te brengen.

CONSTRUCTIE, MODIFICATIE EN INNOVATIE Baars beschikt in Nieuwland over een modern geoutilleerde werkplaats. Hier wordt het eigen technisch materieel up-to-date gehouden en op maat gemodificeerd. De gekwalificeerde technici staan echter ook ter beschikking van derden, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van constructiewerkzaamheden. De Technische Service van Baars kan materieel op maat modificeren. Ook hebben de technisch specialisten veel ervaring met het technisch en functioneel aanpassen van baggermaterieel. Een specialisme is het moderniseren van hydraulieksystemen en het vervangen van mechanische door hydraulische aandrijving. Ook op het punt van technische innovaties staat de Technische Service u terzijde. Heeft u een vernieuwend idee maar mist u constructieve capaciteit om dit te realiseren? De Technische Service van Baars heeft al heel wat noviteiten ontwikkeld en gebouwd.

«

KRAANTRANSPORT

C.M. BAARS & ZN B.V.

Het vervoer en op locatie afleveren van buitenproportionele goederen vereist de inzet van gespecialiseerd kraantransport. Baars beschikt over een wagenpark met zes optimaal geoutilleerde kraanwagens. Deze hebben een bereik tot maximaal

Zijlkade 20a 4243 JE Nieuwland Telefoon 085 - 484 16 00 E-mail info@baars.nl www.baars.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

35


Vormgevers van drukwerk Vormgeven, drukken en verzenden‌ Verloop drukkerij verzorgt het compleet. Degelijk, betrouwbaar Ên steeds innovatief.

Ohmweg 31 2952 BD Alblasserdam 078 691 28 99 info@verloop.nl

www.verloop.nl

Verloop Adv108x156 OndernemersBelang.indd 1

Buitengewoon in... tuinontwerp tuinaanleg tuinonderhoud

www.vanrosmalentuinen.nl

0183 - 30 48 40

17-01-17 14:04


APPLICATIETECHNIEK

Tekst: Heleen Versprille // Fotografie: Richard van Hoek

APPLICATIETECHNIEK VAN DER WAL:

PERSONALIA

‘ Wij doen wat we beloven’ Een Ridderkerks bedrijf met een uitgesproken Rotterdams karakter. Specialisten die graag de mouwen opstropen en vlot en vakkundig hun werk verrichten. Ze denken praktisch mee met klanten en lossen problemen op; de focus ligt altijd op het leveren van 100% kwaliteit.

Applicatietechniek van der Wal is gespecialiseerd in het aanbrengen, onderhouden en renoveren van kunststofvloeren, industrievloeren en bedrijfsvloeren. Daarnaast is het bedrijf deskundig op het gebied van betononderhoud en lekkagedichting én werd het door de leveranciers van BASF en Krypthon Chemical benoemd tot Preferred Applicator voor het aanbrengen van zowel kunststof vloersystemen, polyurea en UCRETE alsmede het uitvoeren van betonreparaties. De toepassingen van polyurea zijn onbeperkt. Het is een flexibele kunststoflaag die binnen enkele seconden wordt aangebracht om tanks, containers, daken, zuiveringsinstallaties en nog veel meer objecten waterdicht te maken. Ucrete vloersystemen zijn bestand tegen zware belasting, hoge temperaturen en agressieve chemicaliën. Deze ijzersterke vloeren zijn dan ook bij uitstek geschikt voor de petrochemische- en levensmiddelenindustrie en andere branches waar hoge eisen aan bedrijfsvloeren worden gesteld. Ucrete is binnen één dag aan te brengen waarna de vloer snel weer belast kan worden, de werkzaamheden ondervinden hierdoor zo min mogelijk vertraging. “Een klant krijgt bij ons niet met verschillende partijen te maken. Als allround bedrijf zorgen we voor een compleet opgeleverde vloer, van voorbereiding tot afwerking. Vooraf gaan we met elkaar in gesprek om de eisen en

wensen van de klant in kaart te brengen en we inspecteren de locatie. Elk type vloer heeft specifieke eigenschappen, met onze kennis en ervaring kunnen we voor elke situatie goed en passend advies geven”, vertelt directeur en eigenaar Richard van der Wal.

VERHUIZING Met bijna dertig jaar praktijkervaring op zak startte Richard in 2010 als ondernemer met Applicatietechniek van der Wal. De eenmanszaak groeide, ondanks de heersende economische crisis, in zes jaar tijd uit tot een florerend en stabiel bedrijf dat sinds 2012 een BV geworden is. “We werken er hard aan om de kwaliteit hoog te houden. Kennis is belangrijk, we investeren veel in cursussen en opleidingen met diverse certificaten en keurmerken als resultaat. Ons team is betrokken en gericht op de wensen van onze klanten. Door met hen mee te denken en in de praktijk ook echt te doen wat we beloven, onderscheiden we ons in de markt.” Met bijna twintig medewerkers is het bedrijf letterlijk uit het huidige bedrijfspand gegroeid. Als de nieuwbouw volgens planning verloopt, verhuist Applicatietechniek van der Wal eind 2017 naar een nieuw pand op het bedrijventerrein Cornelisland aan de rand van Ridderkerk. “Daar kijken echt naar uit, we krijgen daar twee keer zoveel ruimte en dus veel meer mogelijkheden. We kunnen er een mooie showroom en kantoren realiseren, en er

Naam: Richard van der Wal Leeftijd: 54 jaar Burgerlijke staat: Samenwonend Bedrijfsnaam: Applicatietechniek van der Wal Functie: Directeur-eigenaar Kenmerk: Pragmatisch Motto: Wij doen wat we beloven Bucketlist: - Verder bouwen aan een stabiel bedrijf - Reizen

is voldoende ruimte voor opslag van materialen en onze bedrijfsbussen.”

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN Applicatietechniek van der Wal is veelal actief in de industrie. Bij Hexion, op het terrein van Shell Pernis, is een vaste ploeg medewerkers verantwoordelijk voor het onderhoud en betonreparaties. Maar ook aan andere branches wordt een breed scala aan oplossingen geboden, denk bijvoorbeeld aan vloeren in parkeergarages, kantoren, showrooms, musea en scholen. Richard: “Afhankelijk van de bestemming van de openbare gebouwen en de eisen die aan de vloer worden gesteld, leveren wij een vloer op maat. Deze slijtvaste vloeren zijn duurzaam, praktisch en gemakkelijk te reinigen. Daarbij komt dat ze bijzonder decoratief zijn, het esthetisch aspect is voor openbare gebouwen en particuliere klanten natuurlijk belangrijk. Wij leveren vloeren in allerlei kleuren met diverse dessins en afwerkingen. Fijn dat we dat straks in onze nieuwe showroom uitgebreid kunnen laten zien.”

«

APPLICATIETECHNIEK VAN DER WAL B.V. Kaartenmakerstraat 20 2984 CB Ridderkerk Telefoon 0180 – 48 76 45 E-mail info@applicatietechniekvanderwal.nl www.applicatietechniekvanderwal.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

37


KENNISPARTNER

De gladde verkoper Wij krijgen regelmatig vragen van mensen die spijt hebben van een telefonische of aan de deur gesloten overeenkomst.

U kent dat wel: vlot babbelende verkopers die ongevraagd opbellen of langs komen om hun product te promoten. U was eigenlijk helemaal niet op zoek naar het product, maar heeft na handig aandringen toch toegestemd in een offerte. Daar heeft u telefonisch akkoord op gegeven of misschien zelfs een krabbeltje gezet. Voordat u het weet blijkt u er aan vast te zitten en is de verkoper ineens niet meer bereikbaar. Als u meldt dat het uw bedoeling niet was om iets definitief te kopen dan wordt er verwezen naar een bandopname of bindend contract en kunt u er niet meer, of pas over een jaar weer vanaf. Als u de factuur niet betaalt sturen ze een incassobureau op uw dak, waardoor er nog forse extra kosten bij komen. Omdat veel klanten geen zin hebben om voor die paar honderd euro een procedure te beginnen, wordt er vaak morrend betaald. Er zijn genoeg louche incassobureautjes die daar hun verdienmodel van hebben gemaakt. De kans is groot dat de verkoper zich tijdens het verkoopgesprek niet aan de regels heeft gehouden. Een verkoper op afstand is verplicht om zijn identiteit en het doel van het gesprek te melden, en ook wat de prijs en de specificaties van het product en de gegevens van de leverancier zijn. Ook mag hij u geen beloften doen die door het product niet waargemaakt kunnen worden.

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

Als de verkoper de regels heeft overtreden kunt u daarover klagen bij www.consuwijzer.nl. Probleem daarbij is doorgaans dat u niet over bewijs beschikt dat de verkoper de regels heeft overtreden. Vaak beschikt de verkoper wel over een bandopname die pas gaat lopen als u ja gaat zeggen (waarvan u achteraf natuurlijk maar een deel te horen krijgt) dan wel over de offerteaanvraag die u heeft ondertekend maar die stiekem een onvoorwaardelijke opdracht blijkt te bevatten. Veel mensen weten niet dat een consument een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen heeft. Binnen die termijn kunt u de verkoper melden dat u zich heeft bedacht en kunt u het gekochte terugsturen. Zonder opgaaf van redenen. De verkoper moet u dan een formulier toesturen met informatie over het retourneren. Als de verkoper u geen formulier toestuurt, wordt de bedenktermijn verlengd tot één jaar. Vanwege deze termijnen doet u er dus verstandig aan om per aangetekende brief een beroep op de bedenktermijn te doen. Die bedenktermijn gaat in op de dag nadat u de gekochte goederen heeft ontvangen. Dus als u het product drie weken na totstandkoming van de overeenkomst heeft ontvangen, is de bedenktermijn nog niet voorbij maar begint die pas ‘morgen’ te lopen. Dat is trouwens ook het moment waarop de verkoper u pas kan

verplichten om de koopsom te betalen. Bij op afstand gekochte diensten gaat de bedenktermijn wel lopen op de dag nadat de overeenkomst is gesloten. Voor een aankoop ter plaatse (in een winkel), voor reizen, verse producten (bloemen of tijdschriften), reizen en speciaal voor u gemaakte producten geldt de wettelijke bedenktermijn niet. Tot slot geldt nog dat u geen genoegen hoeft te nemen met een tegoedbon: u moet gewoon uw geld terugkrijgen. Mocht u van een op afstand gesloten overeenkomst af willen dan doet u er dus verstandig aan om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en uw advocaat te bellen.

«

Menno de Neef

DE NEEF ADVOCATEN Beneden Oostdijk 42 3261 KX Oud-Beijerland Telefoon 0186 - 75 16 80 E-mail info@deneefadvocaten.nl www.deneefadvocaten.nl


Automatisering | Detachering | Telecom | Hosting

Het resultaat van slimme automatisering...

v a a r t i n I C T- o p l o s s i n g e n

...zit in klantgericht denken.

VCS is al meer dan 25 jaar actief in automatisering. Van ontwerp en aanleg tot beheer van netwerken. En natuurlijk ook het leveren van alle soorten ICT hardware, software en detacheringsdiensten. VCS is ook thuis in de nieuwe technieken op het gebied van de integratie van telecom en computers zoals VoIP - voice over IP. Onze missie is het leveren van rust in uw automatisering door een hoge mate van efďŹ ciĂŤntie in de organisatie van uw hard- en software. Vraag naar de mogelijkheden om hiermee een aanmerkelijke kostenbesparing te realiseren. Wij zetten er wel vaart achter zodat u het rustiger aan kunt doen. Bel ons eens voor een inventariserend gesprek of kijk op onze website www.vcs.nl. VCS Automatisering bv, Postbus 461, 3330 AL Zwijndrecht, T +31 (0)85 487 28 00, W www.vcs.nl, E info@vcs.nl


De Neef Advocaten, uw MKB-specialist. onroerend goed

aansprakelijkheid onroerend goed

De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert een stuk makkelijker.

Met beide benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden:

gemene voorwaarden aansprakelijkheid onroerend goed

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN algemene voorwaarden aansprakelijkheid ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

CIVIELECIVIELE PROCEDURES PROCEDURES ARBEIDSOVEREENKOMSTEN algemene voorwaarden

contracten contracten beslagleggingen CIVIELE PROCEDURES beslagleggingen huur bedrijfsruimten huur bedrijfsruimten contracten incasso beslagleggingen

incasso

en verkoop huur koop bedrijfsruimten

koop en verkoop incasso Bezoek ons op ons nieuwe adres! Beneden Oostdijk 42 te Oud-Beijerland

ondernemingsrecht

ontslag ondernemingsrecht ondernemingsrecht Menno

Monique

Sandra

Beneden Oostdijk 42, 3261 KX Oud-Beijerland, Tel. (0186) 75 16 80, www.deneefadvocaten.nl

Isis

Klaas