Page 1

VAN

NOORD-OOST GELDERLAND

Samen werken aan succes in de regio EDITIE

FLINK GAS GEVEN DANKZIJ DE REM

EFFICIËNT WERKEN EN WAARDE TOEVOEGEN

05 2016


Ontwikkelen Bouwen Onderhouden

Zegers Bouw heeft vestigingen in Ede, Arnhem en Doetinchem. Wij ontwikkelen, realiseren, renoveren en onderhouden met gedreven medewerkers projecten waarin mensen wonen, werken en recreĂŤren. Van initiatie tot en met realisatie, professioneel begeleid op de wijze die Ăş Ede Buys Ballotstraat 4 Postbus 31 6710 BA Ede

Arnhem Malburgse Sluis 27 Postbus 4167 6803 ED Arnhem

Doetinchem Transportweg 14b 7007 CN Doetinchem

088 - 224 7700

info@zegersbouw.nl

www.zegersbouw.nl

bevalt. Naar keuze volgens een all-in prijsvraag, turn-key, bouwteam of uitgevoerd op basis van een aanbesteding. Welke samenwerkingsvorm u ook kiest Zegers Bouw levert kwaliteit.


INHOUD HAN FEM KNOWLEDGE TOUR

RONDE TAFEL

REPORTAGE

FLINK GAS GEVEN DANKZIJ DE REM

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

EFFICIËNT WERKEN EN WAARDE TOEVOEGEN

Als CFO moet je zorgen voor een correcte verslaglegging. Maar volgens Jan Kees de Jager moet je daar slechts dertig procent van je tijd aan besteden. Daarnaast dertig aan het heden en dertig aan de toekomst. Wat is die toekomst? Hij onderscheidt vijf trends.

Nieuwe technologische ontwikkelingen, een continue stroom aan nieuwe regelgeving en kunstmatige intelligentie hebben een grote impact op de bedrijfsvoering van financiële en juridische dienstverleners. Negen ondernemers praten over wat de ontwikkelingen betekenen voor de toekomst.

Meer marktwerking, een aantrekkende economie en toenemende digitalisering brengen kansen en mogelijkheden voor het notariaat. Tap & Van Hoff Notarissen met vestigingen in Doetinchem en Lochem anticipeert op de snel veranderende wereld. “We hanteren een betrokken en slagvaardige aanpak en hebben voor iedere vraag of zaak een optimale oplossing.”

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

LEES VERDER OP PAGINA 12

LEES VERDER OP PAGINA 17

SAMEN WERKEN AAN SUCCES IN DE REGIO Waar grote uitzendorganisaties steeds vaker kiezen voor een andere koers waarin digitalisering vooropstaat, blijft Seesing Personeel het verschil maken met een uitgesproken kenmerk: nuchtere Achterhoekers die op hun kenmerkende, persoonlijke wijze bezig zijn met hun passie: bedrijven en mensen in de regio samen succesvol maken.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN: DE BANK IS NIET LANGER DE ENIGE BRON Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directe- en gestapeld financieren.

LEES VERDER OP PAGINA 28

EN VERDER... 5 Column / Colofon 6 Nieuws 7 Hier leeft het, wij zien het. Nu de rest van de wereld nog! 7 Stakeholders en kansen 16 Ondernemers verder helpen met ondernemerschap 18 SteentjesWoltersMulder en Achterhoekse ondernemers: De perfecte match! 19 Goed dossieropbouw essentieel bij ontslag

Smart & Sustainable 20 Nieuwe ICT-kennis met grote maatschappelijke impact 22 Een glazen bol of lange termijn beleid… 23 Pionier en Expert in Olifantsgras 24 Fluitend naar je werk, het kan! 24 ‘Het grote boek van Sinterklaas’ levert jou nieuwe klanten op 25 Samen werken aan duurzame oplossingen 27 “Inzicht leidt tot mobiliteit” 30 216: de nieuwe accountant

31 De nuchtere aanpak van marketingadviesbureau Jaarsma+Lebbink 32 Panel: Wat is de toekomst van de bank? 35 Behoort u tot de oude of de nieuwe orde 35 Intentieovereenkomst (LOI) wel of niet bindend? 37 Waarom een stockfoto op een website klanten wegjaagt 38 De rol van emoties en data in de marketing 41 Recruiters kiezen nogal eens verkeerd HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

3


Dirkzwager zorgt dat u het weet.

Wij delen onze kennis graag. Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar voor een ĂŠcht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op www.partnerinkennis.nl


COLUMN

UURTARIEF VAN 17 MILLE Herinnert u zich het ziekenfonds nog? Mensen met een laag tot modaal inkomen waren verzekerd voor ziekenhuis, apotheek en huisarts. Bovenmodale inkomensgroepen moesten zich ‘particulier verzekeren’, zoals dat heette. In 2006 veranderde dat. Toenmalig minister Hans Hoogervorst (VVD) dacht dat de kosten voor de zorg zouden dalen als ziekenhuizen en verzekeraars onderling gingen concurreren. Marktwerking was het toverwoord. Vraag en aanbod moesten de prijs bepalen. In dat jaar gaf de rijksoverheid 44 miljard euro uit aan zorgkosten. We zijn nu tien jaar verder. Enig idee hoeveel de huidige minister – Edith Schippers, ook VVD – uitgeeft? Drie en zeventig miljard euro. Dat is 66 procent meer dan in 2006. Natuurlijk worden we ouder dan pakweg vijftig jaar geleden, waardoor de zorgkosten toenemen, maar het is quatsch te beweren dat dit de oorzaak van de exorbitante kostenstijging is. Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer en verzorgingstehuizen worden in hoog tempo gesloten. Inflatie is er na 2008 nauwelijks geweest. Het probleem zit in de wijze waarop zorgverzekeraars van de regering de vrije hand hebben gekregen om de prijzen te bepalen. Concurrentie op prijs is er nauwelijks. Wie denkt dat het ziekenhuis de kostprijs van een specialistische behandeling of operatie bepaalt, heeft het mis. De directie van een hospitaal stelt de tarieven vast aan de hand van de bedragen die ze van de verzekeraars die met haar in zee willen, ontvangt. Simpel gezegd: als een ziekenhuis 50 miljoen euro krijgt en het 10.000 behandelingen

verricht, dan bedraagt het tarief voor een operatie of andere medische handeling gemiddeld 5.000 euro. Volgens dit principe kon het dit jaar gebeuren dat het operatief inbrengen van een schroefje in de schedel van een vrouw uit Enschede een nota opleverde van 16.943,36 euro. De behandelend arts was binnen zestig minuten klaar met dit klusje. Dat is nog eens een uurtarief! Het schroefje zelf, dat als kapstok diende voor een gehoorapparaatje, kostte 1.100 euro. De vrouw wilde weten waarom de simpele handeling zoveel geld kostte, maar het ziekenhuis weigerde inzage te geven in de kostenopbouw. Zij hoefde het immers niet zelf te betalen. De nota was voor de verzekeraar, en die krijgt z’n geld uit de Haagse belastingpotten. De vrouw liet het er niet bij zitten en liep naar de krant. Tegen een redacteur zei de woordvoerster van het ziekenhuis dit: “Er is geen enkel verband met de kostprijs van behandelingen. Wij gaan niet inhoudelijk in op uw vraag over de achtergrond van een rekening.” Dit is Nederland 2016. Dit noemt ‘Den Haag’ nu al tien jaar marktwerking in de zorg. U en ik weten dat de overheid geen verstand heeft van ondernemen. Dat hoeft ook niet. Wij betalen ambtenaren en politici om collectieve voorzieningen zo goed mogelijk voor ons te organiseren tegen een acceptabele prijs. Dat is in de zorg volkomen mislukt. Kwalitatief is het weliswaar overwegend in orde, maar financieel is het een puinhoop. Weet u al op wie u gaat stemmen in maart of gelooft u het wel?

“Er is geen enkel verband met de kostprijs van een behandeling”

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Noord-Oost Gelderland verschijnt vijf keer per jaar. Dertiende jaargang, nummer 5, 2016 Oplage: 6.000 exemplaren Coverfoto Christel Steentjes en Femke Schröder, Seesing Personeel Fotografie: Gert Perdon

Uitgever Novema Noord bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl Eindredactie Sietske Postema Telefoon 0512 - 74 52 20 s.postema@ondernemersbelang.nl

Bladmanager Albert Sliedrecht Telefoon 0512 - 74 52 20 a.sliedrecht@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk Veldhuis Media, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Jan Adelaar Broer van den Boom Rene Fokkink Jan Hammink Johan Koning Jeroen Kuypers Mathilde Lentjes Dick Leseman Marco Magielse Heidi Otten Gert Perdon Jessica Schutten André Vermeulen (column) Ruud Voest Hermina de Vries Rene Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

5


KORT NIEUWS LADIES DRIVING FOR FOOD!

In januari 2017 staat er voor Ilse Heinsman en Esther Lub, twee ambitieuze en gedreven Rabobank collega’s en vriendinnen, een grote uitdaging op stapel. Samen vormen zij team “As cold as fire” en gaan zij op expeditie naar de Noordkaap, 8000 kilometer in 8 dagen met maar één doel. Kenbaarheid geven aan de armoede om de hoek én geld inzamelen om hier wat aan te doen, oftewel donaties ophalen voor Voedselbanken Nederland. Het is toch onvoorstelbaar dat ruim een miljoen mensen in ons land onder de armoedegrens leven en tijdelijk gebruik moeten maken van de voedselpakketten die de Voedselbank verstrekt? Steunt u ons ook? Uw donatie is van harte welkom op NL63 RABO 0306 8101 15 t.n.v. Heinsman-Lub-ExpeditieNoordkaap Meer info; esther@ascoldasfire.nl

KLAAR VOOR DE TOEKOMST, MET LOKALE KANTOREN IN NEDERLAND EN INTERNATIONALE VESTIGINGEN IN 44 LANDEN: ACCOUNTANTSKANTOOR LODDER DALES WORDT ETL DALES

Accountantskantoor Lodder Dales, gevestigd in Doetinchem en Arnhem, gaat sinds half oktober verder onder de naam ETL Dales. “Met ETL zijn we klaar voor de toekomst. Om te kunnen blijven investeren en innoveren in onze dienstverlening, hebben we gekozen voor een sterke internationale partner”, zegt Denny ten Camp, allround adviseur / registeraccountant. “We halen met ETL nog meer kennis in huis en ook internationale klanten kunnen we - door het brede netwerk van het internationale ETL - nog beter bedienen. Daarnaast sluit de filosofie van deze organisatie exact aan bij die van ons kantoor.” Inspelend op de ontwikkelingen in de markt én kijkend naar de huidige kernwaarden van de organisatie, heeft Lodder besloten een samenwerking aan te gaan met ETL. Daarmee is Lodder klaar voor de toekomst. “Ons werk als financieel dienstverlener verandert razendsnel door wijzigende wet- en regelgeving en automatisering. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, werken we graag samen. Ook internationaal. Door de samenwerking met ETL bieden we onze klant een optimaal dienstenpakket. We blijven overigens wel een zelfstandig kantoor, met eigen managers die zelf beslissen.” ETL is vertegenwoordigd in 44 landen. In Duitsland behoort ETL tot de top van de accountantskantoren, met maar liefst 790 kantoren. Denny ten Camp: “De filosofie van ETL sluit naadloos aan bij die van ons. ETL is groot geworden door klein te blijven. Zij geloven in de kracht van lokale kantoren, die de regio kennen en daar hun wortels hebben. Het draait om de mensen, om persoonlijke contacten en advies.” Met de overgang naar de nieuwe naam ETL Dales is ook gekozen voor een nieuwe frisse huisstijl, passend bij waar het kantoor nu voor staat. De slogan ‘Enjoy your company’ is tweeledig uit te leggen. “Onze klanten willen bezig zijn met hun bedrijf. Dat is waarom ze ondernemer zijn geworden en waar ze plezier in hebben”, zegt Ten Camp. “Op het gebied van accountancy, fiscaal en juridisch advies zijn wij goed gezelschap. We ontzorgen klanten compleet. De klant kan zich voor 100 procent focussen op het ondernemen zelf. Wij denken met de klanten mee, wijzen de weg en brengen ze daar waar zij naartoe willen en zelfs verder. Denk bijvoorbeeld aan herstructurering en verdere groei.” Groeiambities Naast Doetinchem en Arnhem gaan ook de andere Lodder vestigingen in Baarn en Den Haag verder als ETL. ETL heeft ambitieuze plannen om flink te groeien in Nederland. “Door met meer andere kantoren samen te werken, kunnen we profiteren van elkaars knowhow en specialismen en kunnen we onze klanten optimaal blijven bedienen”, aldus Denny ten Camp. Meer informatie: www.etlnederland.nl

Euro is de handelsnaam voor Euro Business B.V. Euro EuroBusiness Business is voor Euro Business B.V.Holland en Euro Business B.V. Euro Business is de de“NAAM” handelsnaam voor EuroHolland Business Holland B.V. en en Zuid-Oost Euro Business Business Wij zijn B.V. uw “Gecertificeerde” partner voor het (structurele) te kort aanpersoneel, personeel binnen uw Zuid-Oost te Barneveld. Door het structurele tekort aan met name Zuid-Oost B.V. te Barneveld. Door het structurele tekort aan personeel, met name onderneming. Met ruim 20 jaar ervaring in een breed scala van personeelsdiensten kunnen wij u, in in van start gegaan onze personeelsactiviteiten. in de de industrie, industrie, zijn zijn wij wijindien in 1997 1997 starttermijn gegaanvanmet met onze nodig,van op korte dienst zijn.personeelsactiviteiten.

“Denkt “Denkt met met u u mee mee voor voor goed goed personeel” personeel” Harselaarseweg 113 a/b • 3771 Harselaarseweg 113 a/b • 3771 MA MA Barneveld Barneveld Tel: Tel: 0342 0342 -- 40 40 88 88 09 09 // 75 75 07 07 51 51 “Het uitzenden uitzenden en detacheren detacheren van arbeidskrachten arbeidskrachten uit Oost-Europese Oost-Europese landen”. “Het uitzenden van personeel uit Nederland en Oost-Europese landen, “Het en van uit landen”. En het van vakkundig personeel. de norm 4400-1 en VCU”. Enbinnen het werven werven vanNEN vakkundig personeel.


COLUMN HIER LEEFT HET, WIJ ZIEN HET. NU DE REST VAN DE WERELD NOG! Kent u de composteerbare koffiecup al? Of het robotje dat dementerenden helpt? Elektriciteit uit planten? Ik merk dat mensen vaak verrast zijn over wat er hier allemaal gebeurt. ‘Hier’ is onze regio, Arnhem - Nijmegen Wageningen. Hier zijn een aantal topopleidingen, zoals Radboud Universiteit, Wageningen UR, van Hall Larenstein en HAN. Hier zijn onderzoekscentra zoals een Donders Instituut en een Max Planck Instituut. Hier zijn ook een aantal mooie werkplaatsen met labs voor uitvinders en ontwikkelaars, bijvoorbeeld IPKW, Novio Tech Campus, StartLife en Radboud Innovation. Hier is Next Garden, een groot tuinbouwgebied met de ambitie om als eerste in Europa energieneutraal te draaien. Hier is Allego, een spinoff van Alliander, dat samen met Audi, BMW en Renault werkt aan de eerste ultrahoog-vermogen laad-infrastructuur in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk. En ParkinsonNet dat baanbrekend onderzoek verricht samen met Verily, het zusje van Google.

WIST U DAT? Wat mij betreft zijn wij nog niet bekend (en bemind) genoeg. Zou dat erg zijn? Ja, bekendheid heeft belangrijke voordelen. Willen we groeien, meegaan in de razendsnelle ontwikkelingen in de techniek, onze bedrijven uitbouwen, werkgelegenheid op peil brengen en houden? Dan is het zaak om zichtbaar te zijn, om onze plek in de wereld te claimen. The Economic Board doet daarom aan regiobranding, wij zetten bijvoorbeeld de Parels van de regio in de etalage. Bedrijven die er toe doen, door mooie uitvindingen en projecten. Zoals de genoemde koffiecup, robot en energiegevende plant. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, u kunt ze ontdekken op onze site theeconomicboard.com. En wij brengen partijen bij elkaar, start-ups, scale-ups, verschillende sectoren en bedrijven, overheid en opleidingen. Wij bevorderen de lobby voor een ICE die ons verbindt met oost en west. We brengen onze regio in contact met het buitenland op beurzen en handelsmissies. We binden bedrijven die willen vertrekken aan onze regio. Wij zijn er om onze regionale economie aan te jagen en we stellen daarbij geen fysieke grenzen. We zien de enorme potentie en hebben de ambitie om de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen te laten uitgroeien tot the place to be op het gebied van voedsel, gezondheid en energie.

SIGRID HELBIG directeur van The Economic Board

STAKEHOLDERS EN KANSEN Ja, ik weet best dat in de nieuwe normen ISO-9001 voor Kwaliteitsmanagement en ISO-14001 voor Milieumanagement een nadrukkelijke eis is opgenomen om ‘de omgeving van de organisatie’ in kaart te brengen. En dus zijn veel directeuren en kwaliteitsmanagers druk bezig om hun stakeholders (of belanghebbenden) in kaart te brengen in relatie tot de risico’s die met deze partijen gepaard gaan. Een hele klus wanneer je dit tenminste serieus oppakt! Dan zie je het risico van die grote klant: wat blijft er aan omzet over wanneer deze afnemer naar een concullega gaat? Hebben we alle kennis die bij die senior werknemer aanwezig is voldoende geborgd in de organisatie? Of is met zijn pensionering (of overstap naar een concullega) alle essentiële kennis in één keer uit de organisatie verdwenen? Meestal wordt er echter onvoldoende bij stilgestaan dat deze partijen niet alleen maar risico’s en bedreigingen met zich mee brengen. Nee, veel belangrijker is hierbij welke kansen we hiermee kunnen creëren! Leveren we ons hele assortiment aan alle klanten, of zitten er segmenten bij die we maar voor een deel van de afnemers beschikbaar stellen? Benutten we onze medewerkers wel naar waarde? Vragen we wel voldoende naar de motiverende factoren die voor hen van belang zijn? Wanneer we naast de risico’s van belanghebbenden óók de kansen in beeld brengen, dan hebben we de basis in kaart gebracht om een SWOT-analyse uit te kunnen voeren: welke sterke punten van onze medewerkers kunnen we gebruiken om de (extra) kansen van onze afnemers op te kunnen pakken?

«

DOUWE MEETSMA MSc Meetsma Advies www.meetsma.nl http://nl.linkedin.com/in/douwemeetsma

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

7


COVERINTERVIEW

Tekst: Jessica Schutten // Fotografie: Gert Perdon

Samen werken aan succes in de regio Waar grote uitzendorganisaties steeds vaker kiezen voor een andere koers waarin digitalisering vooropstaat, blijft Seesing Personeel het verschil maken met een uitgesproken kenmerk: nuchtere Achterhoekers die op hun kenmerkende, persoonlijke wijze bezig zijn met hun passie: bedrijven en mensen in de regio samen succesvol maken. De werkgelegenheid in het oosten van Nederland groeit en het aantal vacatures neemt toe. Seesing Personeel profiteert hiervan. Het bekende, regionale uitzendbureau in de Achterhoek houdt haar naam hoog vanuit de kernwaarden betrouwbaarheid, betrokkenheid, integriteit, eerlijkheid en bereikbaarheid. Al bijna tien jaar timmert de organisatie aan de weg met als doel de juiste match te maken tussen werkgevers en werkzoekenden in de regio. Seesing Personeel is in de afgelopen jaren flink gegroeid en levert zowel flexibele

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

als vaste mensen in de sectoren techniek, transport, logistiek, industrie, bouw, financieel & commercieel en zorg. “De opdrachtgever kan voor de totale dienstverlening bij ons terecht”, vertelt senior intercedent Femke Schröder. “We maken altijd klant specifieke afspraken. Naast uitzenden, doen we ook aan projectdetachering en werving en

selectie. We werken met een leuk en ervaren team van 20 intercedenten, met elk zijn of haar eigen specialisme, die elkaar op vele fronten versterken. Onze kracht zit in het laagdrempelig opereren, maatwerk leveren en de opdrachtgevers en flexkrachten kennen. En zij kennen ons, want we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.”

“De opdrachtgever kan voor de totale dienstverlening bij ons terecht”


“Het klantperspectief krijgt een veel grotere rol en bedrijven zijn meer dan ooit op zoek naar dé kandidaat die past bij het bedrijf” vraagt om kennis van de markt en het bedrijf. Daarom heeft iedereen bij ons zijn of haar eigen specialisme en spreken de intercedenten de taal van de sector waarin ze werkzaam zijn.”

OPLOSSINGEN IN DE ZORG Vanuit de nauwe contacten met bedrijven en organisaties denkt Seesing Personeel mee om effectieve oplossingen te vinden. Dat heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een brede dienstverlening in alle branches waar het bureau actief in is. Onlangs is de dienstverlening uitgebreid met de zorgsector. Christel en Femke kennen vanuit hun professionele achtergrond het werkveld en de ontwikkelingen en zijn hiermee volwaardige gesprekspartners voor opdrachtgevers.

“Werken in de zorg vergt specifieke competenties en vaardigheden”

en ons netwerk in. Dit levert de sector tijdbesparing, een betere wervingskracht en kwaliteit op.”

FINANCIËLE EN COMMERCIËLE DIENSTVERLENING Christel en Femke zijn naast de zorgsector verantwoordelijk voor de brancheoverschrijdende unit voor financiële en commerciële dienstverlening. Ook hier heeft digitalisering tot gevolg dat administratieve processen worden geautomatiseerd en de zelfredzaamheid van klanten groter wordt. Banken zien steeds meer de noodzaak tot opschaling en functies op vooral midoffice verdwijnen en veranderen. “In deze sector worden andere vaardigheden en competenties gevraagd”, ervaart Christel. “Het klantperspectief krijgt een veel grotere rol en bedrijven zijn meer dan ooit op zoek naar dé kandidaat die past bij het bedrijf. Het is een uitdaging om een goede aansluiting te vinden tussen het aanbod en de gestelde competenties. Dat betekent ook dat we niet altijd iedereen kunnen plaatsen, daarin zijn we ook helder. Maar de tekenen in de markt zijn gunstig, ook voor administratieve functies. Het vertrouwen komt weer terug en we zien werkzoekenden eerder vanuit een vaste baan overstappen.”

BLOEIENDE REGIO PERSOONLIJKE AANDACHT In dit digitale tijdperk blijft Seesing Personeel uiteraard niet achter en werkt ook steeds meer digitaal en online. Het uitzendbureau waakt er echter wel voor dat er persoonlijke aandacht blijft voor alle partijen, want haar visie luidt: aandacht loont. “Wij hechten waarde aan persoonlijk contact en nodigen flexkrachten uit voor een intakegesprek”, legt senior intercedent Christel Steentjes uit. “Daarbij zetten we op een rij wat iemand wil en onderscheidt en wat bij hem of haar past. Naast het cv maken we een persoonsprofiel en, wanneer de procedure hierom vraagt, kunnen we gebruikmaken van de persoonlijkheidstest ‘Discovery Insights’ van Kenneth Smith. Het vinden van de juiste match is maatwerk en

Femke: “Werken in de zorg vergt specifieke competenties en vaardigheden. We selecteren kandidaten nauwkeurig en weten welke diploma’s en werkervaring nodig is. Maar nog belangrijker is welke persoonlijke ambities en wensen zij hebben. De zorgbranche is ontzettend dynamisch en steeds meer gericht op het versterken van de eigen regie van de cliënt. De arbeidsmarkt wordt krapper, maar organisaties worden groter en willen flexibel blijven en er is meer vraag naar hoger opgeleid personeel. De zorgzwaarte neemt toe, medewerkers moeten meer kunnen en er wordt een scholingsslag gemaakt. Ook wordt steeds meer vanuit zelfsturende teams gewerkt. We ontlasten zorgorganisaties op het gebied van werving en selectie en zetten hiervoor gericht onze communicatiemiddelen

Voor de Achterhoek is het heel belangrijk om jonge, hoogopgeleide mensen aan te trekken en te behouden. Interessante bedrijven zijn er genoeg, de markt trekt aan en de vraag naar kandidaten is groot. Seesing Personeel ervaart dat jonge professionals steeds vaker kiezen voor bemiddeling via een regionaal bureau en boekt hierin mooie successen. Christel: “We hebben onlangs in korte tijd een match tot stand gebracht voor een internationaal bedrijf, dat al enige tijd op zoek was naar een professional in deze regio. Dat was niet gelukt via de landelijke werving- en selectiebureaus. Ik geloof absoluut in de kracht van onze aanwezigheid in de Achterhoek en onze kenmerkende dienstverlening die past bij deze regio. Wij willen als Seesing Personeel een belangrijke bijdrage leveren aan een bloeiende regio.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

9


Flink gas geven dankzij de rem Als CFO moet je zorgen voor een correcte verslaglegging. Maar volgens Jan Kees de Jager moet je daar slechts dertig procent van je tijd aan besteden. Daarnaast dertig aan het heden en dertig aan de toekomst. Wat is die toekomst? Hij onderscheidt vijf trends.

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


HAN FEM KNOWLEDGE TOUR

Tekst en Fotografie: Dick Leseman

De FEM Knowledge Tour wil informeren en debat voeren op de grote actuele thema’s in de financiële en economische wereld. Herman Wijffels, Ben Tiggelaar, Ruud Koornstra, Barbara Baarsma, Jeroen Smit, Maurits van Oranje en Jeroen Dijsselbloem spraken in een serie van zeven opeenvolgende Knowledge Tours in 2015 en 2016. De beurt in deze laatste Knowledge Tour van 2016 is aan Jan Kees de Jager. De voormalige staatssecretaris en minister van financiën staat als bewindspersoon bekend om het stimuleren van ondernemerschap, vereenvoudigen van belastingen en vergroenen van het fiscale stelsel. In september 2014 trad hij toe als lid van de Raad van Bestuur van KPN op de positie van Chief Financial Officer.

later dus als staatssecretaris. Hij kreeg in zijn tweede kabinetsperiode overigens de grootste financiële crisis sinds de jaren 20 voor de kiezen. “Eens in de zeventig jaar is er een financiële crisis die ook steeds wordt opgevolgd door een economische crisis, een veel grotere dan een normale conjuncturele crisis”, memoreerde hij. “Voor het eerst in de geschiedenis heeft de wereldtop getracht het economisch beleid te coördineren.” En zo kwam het dat hij samen met Balkenende naar Washington trok om met de wereldtop te debatteren. Balkenende moest vanwege een sterfgeval nog voor de G20-top terugvliegen, waardoor De Jager in zijn uppie ons kleine landje vertegenwoordigde en aan tafel zat met onder meer Bush, Merkel, Medvedev en Sarkozy.

EVEN WERELDLEIDER

VIJF TRENDS

Het ondernemen zit Jan Kees de Jager in het bloed. Al als 8-jarige kocht hij speelgoed in van kinderen die het speeltuig ontgroeid waren en verkocht het met marge aan andere kinderen. Ook in zijn studieperiode startte hij samen met een studievriend een e-commerce bedrijf, ISM eCompany. Hij moest tijdens zijn ambtsperiode afscheid nemen van het bedrijf, maar inmiddels is hij weer adviseur. Het bedrijf betekende de opstap naar zijn bestuurlijke leven, want aanvankelijk kreeg hij van Balkenende een uitnodiging voor het innovatieplatform en

“De rode draad in mijn leven is transformatie, verandering en innovatie”, zei Jan Kees de Jager op de vraag waarom hij koos voor KPN. “Als ik niet het gevoel heb te kunnen bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen, ben ik weg.” Welke trends ziet hij voor de komende 20 jaar? De eerste grote trend die hij ziet, is de digitaliseringsrevolutie zoals bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie, internet of things, de robotisering en de big data. Een tweede trend is demografische verschuivingen zoals de vergrijzing in Europa en China, de groei van de wereldbevolking, de urbanisatiegraad,

de explosie van middenklasse in Azië en Afrika. Onvermijdbaar bij deze tweede trend is CleanTech, de derde trend die De Jager benoemt. De CleanTech moet economische groei en de groei van de wereldbevolking opvangen. Samenhangend met de explosie van de middenklasse in Azië en Afrika is de verschuiving van de economische orde, de vierde trend. Waren de VS en Europa tot dusver de economische wereldmachten, China, India en een aantal landen in Afrika zijn sterk aan het opkomen. De laatste trend is de FinTech. Door digitale technieken gaan financiële services op een andere manier plaatsvinden. Juist geen banken maar bedrijven als Apple, Paypal en Google zijn de startups in de financiële wereld. Een bankmanager heeft geen tijd om zich te buigen over een lening van 75.000 euro, maar Google weet door de juiste analyse van hun Bigdata heel veel over de ondernemer en zijn businessplan. Jan Kees de Jager wil tot slot nog iets meegeven aan de toehoorders. ‘Ik heb iets geleerd van een van Nederlands grootste coureurs, Gijs van Lennep. Hij vroeg mij: “Weet je waarom je remmen hebt in je auto?” Ik zei: “Uh, om te remmen.” “Dat zie je verkeerd”, zei hij. “Die rem heb je, zodat je hard gas kunt geven. Zonder de rem zou je nooit het gaspedaal in durven trappen.”

«

Jolanda Berntsen-Wiltink, directeur Instituut Financieel Management: “We hebben als HAN gekozen voor een aantal onderzoeksthema’s, te weten health, sustainable energy en smart industry. De trends van De Jager sluiten daar mooi op aan. Bijvoorbeeld het inzetten van ICT voor onderwijsapplicaties, door slimmer te organiseren en gebruik te maken van technologische ontwikkeling verleggen we de focus naar waar het echt om gaat in het onderwijs en dat is het contact met de student. Het onderwijs actueel houden is een enorme uitdaging omdat het curriculum vooraf moet vaststaan. Dus moeten we studenten vooral vaardigheden voor toekomst meegeven. Misschien moeten we het onderwijs wel anders inrichten. Disruptief, want op de huidige manier blijven we achter de feiten aanlopen.”

Koos Wagensveld, lector financial control: “De trends die Jan Kees de Jager noemde komen aardig overeen met de trends die ik noemde bij mijn installatierede als lector financial control. Wat moet je als controller met die trends? Dat vraagt een andere manier van aansturing, van traditionele controle naar futureproof control. Zoals hij het noemde dertig procent naar het verleden kijken, dertig naar het heden en dertig naar de toekomst. Hoe bereid je jouw organisatie voor op de toekomst, hoe richt je de systemen in? Je gaat meer werken met scenario analyse, predictive analytics en dashboard of the future. Door de snelheid van veranderingen moet je als organisatie zorgen dat je voorbereid bent op de toekomst. Heb ik anticiperend vermogen, heb ik analytisch vermogen, heb ik het vermogen om creatief te zijn?”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

11


DEELNEMERS Wilco Janssen, directeur van PLS Incasso in Doetinchem, dat preventief en probleemoplossend bedrijven adviseert en begeleidt bij het structureel verbeteren van de liquiditeitspositie.

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


RONDE TAFEL FINANCIËLE EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING

Tekst: Jessica Schutten // Fotografie: Gert Perdon

Mensen maken het verschil Nieuwe technologische ontwikkelingen, een continue stroom aan nieuwe regelgeving en kunstmatige intelligentie hebben een grote impact op de bedrijfsvoering van financiële en juridische dienstverleners. Negen ondernemers praten over wat de ontwikkelingen betekenen voor de toekomst. Gastheer van het tafelgesprek is Eef Steentjes, advocaat en partner bij SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators in Lichtenvoorde. Het is aangenaam vertoeven in het gemêleerde gezelschap. Onder het genot van een heerlijk stuk gebak barst het tafelgesprek los. Er ontstaat direct een geanimeerde discussie en diverse onderwerpen als online klantbediening, klantbeleving, grote versus kleine kantoren en zichtbaarheid komen aan bod. Een rode draad in alle ontwikkelingen is digitalisering. De tafelgenoten zeggen allemaal dat digitalisering niet meer weg te denken is in de financiële en juridische dienstverlening en in een steeds sneller tempo ontwikkelt. Dit heeft geleid tot een veelheid aan kanalen waarmee consumenten en ondernemers in interactie staan. Ook is er een wildgroei aan online informatie. Mensen zien soms door de bomen het bos niet meer. Is de digitalisering in de financiële en juridische sector doorgeslagen?

ONLINE DIENSTVERLENING Een ding is zeker volgens Dick den Haag van Compudac Solutions B.V.: “De groei in technologie is voor de gemiddelde ondernemer niet bij te benen. Daar komt bij dat de kwaliteit van de beschikbare online informatie niet echt is gewaarborgd. Daar valt nog veel te verbeteren. De gemiddelde ondernemer moet geholpen worden bij het filteren van die informatie. De klant kan in het voortraject voor offerte of adviesaanvragen

Roy Verlaak, eigenaar van ROI Management. Het Doetinchemse bedrijf geeft organisatieadvies en helpt organisaties verbeteren op onder andere het gebied van Smart Industry. ‘We helpen snel en beheerst te innoveren.’

prima zelfstandig een en ander uitzoeken op het internet mits hij goed gestuurd wordt. Mijn advies is dan ook dat elke ondernemer, die zich presenteert op het internet, meer in de huid van zijn toekomstige klant moet kruipen. Wat kunnen zijn primaire vragen zijn? Richt op basis hiervan je online klantbediening en je website in. Online dienstverlening is een ondersteunend middel

“Klanten moeten betalen voor diensten, maar weten niet waarom” en geen doel. Als je bovendien via een goed klantenportal communiceert, win je sneller een klant voor je. Digitale communicatie werkt namelijk echt precies hetzelfde als onze verbale communicatie. Vraag en antwoord, praten en luisteren.” Volgens Denny ten Camp van ETL Dales Accountants en Adviseurs zitten we middenin een transitieperiode. “Op dit moment zijn er nog twee stromingen. Ook wij hebben onze boekhouding gedigitaliseerd en beschikken over een klantenportal waar klanten vaste stukken digitaal kunnen inzien.

Koen Knufing, vicevoorzitter van VNONCW Achterhoek en directeur van Marku Bouw in Lichtenvoorde en Mombarg Beton in Ulft. VNO-NCW Achterhoek zet zich in voor de belangen van ondernemers en heeft een invloedrijk netwerk.

Dit is alleen nog niet voor iedereen gewenst. Er zijn mensen die liever een envelop met papieren documenten ontvangen. Maar over tien jaar is het gemeengoed.” Ook SteentjesWoltersMulder ontwikkelt momenteel een klantenportal. Eef Steentjes: “Je moet meegaan in de ontwikkeling, digitalisering hoort bij de tijd. Maar als klanten stukken per post willen blijven ontvangen, kan dat uiteraard ook. De toenemende informatie heeft overigens ook een andere kant. Klanten zoeken zelf vooraf actief naar informatie en willen de regie houden. Ze vormen zichzelf al een beeld van een zaak, waardoor het voorkomt dat ze verkeerde verwachtingen hebben. Om de informatie toe te kunnen passen op een concrete situatie heb je uiteindelijk toch echt een advocaat nodig.” Henk Steven Kleinburink, notaris bij Tapp & van Hoff Notarissen is blij met de goede voorbereiding van veel cliënten. “Als een klant al beschikt over voorinformatie of enige visie heeft, helpt dat mij in de gesprekken. Het is dan mogelijk sneller en beter te schakelen. Ik zie het niet als een probleem. In de advisering kunnen we bijdragen aan het consistent maken van de informatie.” Roy Verlaak van ROI Management is het hiermee eens. “In de online dienstverlening kun je al een richting aangeven en je kunt waarde toevoegen in het gesprek. Hoe richt je het zo in dat je optimaal kunt werken als je met de klant om tafel zit? Het probleem is alleen dat veel bedrijven nog niet zover zijn.”

Dick den Haag, eigenaar van Compudac uit Doetinchem, een full service dienstverlener op IT-gebied. ‘Klanten zijn bij ons verzekerd van state-of-the-art oplossingen en kunnen rekenen op 24/7 ondersteuning.’

Arie Hulsteijn, oud-bankdirecteur ING en bedrijfsadviseur. ‘Als ervaren en betrokken bankier en klantenman richt ik mij op de advisering van de ondernemer en zijn of haar onderneming.’

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

13


RONDE TAFEL FINANCIËLE EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING TOEGEVOEGDE WAARDE Ondanks de digitalisering blijft advisering altijd mensenwerk is de stellige overtuiging van de tafelgenoten. Mensen doen immers zaken met mensen. Organisaties kunnen zich onderscheiden van andere spelers door te werken met de juiste mensen, is de mening van Wilco Janssen van PLS Incasso. “Natuurlijk kun je online van alles afsluiten omdat het goedkoper is, maar je ziet mensen hiervan terugkomen. Het gaat uiteindelijk steeds meer om wie je bent, wat je doet en om vertrouwen, servicegerichtheid en maatwerk. Uit de cijfers haal je niet waar een bedrijf naartoe wil. Het gaat om de mens en het meedenken en inspelen op de klantsituatie. Je kunt je onderscheiden door goed te inventariseren wat het probleem is. Door te luisteren en met beide voeten in de klei te staan.” Denny ten Camp knikt. “Een accountant die alleen een jaarrekening opstelt heeft geen toegevoegde waarde. Het gaat om kennis en oprechte betrokkenheid bij de klant en advisering bij zijn bedrijf.” Roy Verlaak: “Klanten willen gehoord worden en zijn op zoek naar gemak, ontzorging, beleving en expertise. De rol van de medewerkers verandert en zij moeten meer toegevoegde waarde leveren. Door klantgericht te werken, weet je waar de klant behoefte aan heeft. Als adviseur moet je de klik met een klant hebben.” Hier voegt Dick den Haag aan toe: “En je moet zorgen dat je contact houdt met klant. Naast beheer en onderhoud hebben wij een eigen datacenter in Doetinchem. We komen tegenwoordig minder bij de klant, maar het blijft belangrijk te vertellen wat je doet en waar de klant voor betaalt.”

hoge druk van het kostenefficiënter werken heeft ertoe geleid dat veel zakelijke dienstverleners voortdurend zoeken naar schaalvoordelen. Het bankenlandschap is de laatste jaren veranderd. Klanten moeten betalen voor diensten, maar weten niet waarom. Het is belangrijk dat uit te leggen. Ook word ik nog steeds gebeld door mensen die vragen bij wie ze moeten zijn bij de banken omdat ze geen relatiebeheerder hebben. Ze weten niet welke weg ze moeten bewandelen voor het verkrijgen van een financiering. Ik begrijp dat door de digitalisering de dienstverlening niet meer terugkomt zoals het was, maar ik geloof ook in de kracht van

van een financiering. Maar ook zijn er op Europees, nationaal en provinciaal gebied fondsen beschikbaar gesteld.” Arie Hulsteijn reageert: “Toch weten veel ondernemers jullie niet te vinden. Het draait er allemaal om dat we in de sector transparant zijn en de meerwaarde vertellen. Wat kun je voor mij betekenen? We slaan door in het aanbod van goedkope online notarissen en advocaten. Die zijn er niet om informatie te verstrekken en een band op te bouwen. Je moet de ondernemer bij de hand nemen en hem het voordeel laten zien. Dan krijg je gedragenheid.”

KLEIN VERSUS GROOT Moet je om te kunnen anticiperen op nieuwe kansen en trends een groot kantoor hebben in de toekomst? “Het gaat erom dat je je organisatie blijft aanpassen aan de veranderingen, maar je moet vooral kwaliteit blijven bieden”, zegt Dick den Haag. “Je ziet een golfbeweging in de markt. Naast opschaling zie je ook kleinere, lokale partijen ontstaan. Zo zijn er ook weer meer speciaalzaken. Mensen zoeken naar persoonlijk contact in het digitale leven.” Lodder Dales is onlangs verdergegaan onder de naam ETL Dales Accountants en Adviseurs. “Door de samenwerking met een internationale partner hebben we meer kennis en een groter netwerk in huis”, zegt Denny ten Camp. “We willen echter wel in de regio blijven en de markt en de klant kennen. Om die reden blijven we een zelfstandig kantoor.” Anouschka Trubkin van Trubkin Personeelsadvies merkt op: “Sommige kleine accountantskantoren hebben echter last van personeel dat naar grote kantoren toetrekt vanwege de arbeidsvoorwaarden en kansen.” Wilco Janssen ervaart het klein zijn juist als voordeel. “Je hebt korte lijnen en kunt snel schakelen. Natuurlijk is het wel belangrijk je te ontwikkelen in de richting die klanten van

“Je moet meegaan in de ontwikkeling, digitalisering hoort bij de tijd”

ELKAAR VINDEN “Het gaat er inderdaad om transparant te zijn”, vindt Arie Hulsteijn, oud-directeur van ING en bedrijfsadviseur. “De onverminderd

kleinere, lokale partijen die dichtbij zijn en de klant kennen. Ik ben van mening dat de advocaat en accountant als externe adviseur een grote rol hebben in het leggen van contacten met de bank.” Koen Knufing, directeur van Marku Bouw en Mombarg Beton is vandaag aangeschoven in de rol van vicevoorzitter van belangenvereniging VNONCW Achterhoek. Hij verbaast zich erover dat ondernemers de weg niet weten te vinden. “Daarvoor zijn partijen als de Kamer van Koophandel en VNO-NCW. Zij helpen mee om de juiste portals te vinden. Bovendien stimuleert VNO-NCW Achterhoek het aanbod van financieringsbronnen en -vormen voor ondernemers. We zitten aan tafel met diverse partijen. Dit heeft geresulteerd in bijvoorbeeld een ondernemerskredietdesk en een Meldpunt voor ondernemers waar zij terecht kunnen als zij problemen ondervinden bij het verkrijgen

DEELNEMERS Denny ten Camp, accountant bij ETL Dales Accountants & Belastingadviseurs in Doetinchem, voorheen Lodder & Dales, specialist op het gebied van accountancy en advies. ‘Onze medewerkers denken met de klant mee in elke fase van zijn onderneming.’

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Eef Steentjes, advocaat ondernemingsen insolventierecht en partner bij SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators in Lichtenvoorde. Advocatuur met een Achterhoekse nuchterheid met focus op de ondernemer.

Anouschka Trubkin, Trubkin Personeelsadvies uit Kilder, HRbusinesspartner gericht op duurzame inzetbaarheid. Laat teams en individuele medewerkers uitblinken en bedrijven groeien.

Henk Steven Kleinburink, notaris bij Tap & van Hoff Notarissen in Doetinchem en Lochem. Het allround kantoor is gespecialiseerd in familierecht en estate planning, ondernemingsrecht, agrarisch recht en commercieel en particulier onroerend goed recht.


je verwachten of samen te werken met grotere kennispartijen. Kleine organisaties zijn vaak juist innovatiever. En uiteindelijk draait het om de snelheid waarmee je je klant bedient en de manier waarop je de klant begeleidt en helpt.”

MEDEWERKERS Om klanten zo efficiënt en optimaal mogelijk van dienst te zijn, moet de backoffice ook vlekkeloos in orde zijn. Eef Steentjes: “De advocatuur is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. De gouden tijden zijn voorbij. De concurrentie neemt toe en er is sprake van prijsdifferentiatie waardoor kantoren steeds meer naar maatwerk zoeken. Om kostenefficiënt te werken, moet je de organisatie op orde hebben. Alleen dan is het mogelijk meer aandacht te besteden aan die klant. Ook onze ondersteuning is veranderd. Waar we voorheen meer traditionele secretaresses hadden, werken we nu met een hbo’er als officemanager die meer verantwoordelijkheden heeft. We werken met een geïntegreerd pakket dus als advocaat kun je bijvoorbeeld zelf snel en gemakkelijk een dossier aanmaken.” Door toenemende automatisering en digitalisering zijn structureel veel banen verdwenen. Henk Steven Kleinburink: “De klassieke rollen in de sector veranderen als gevolg van digitalisering. Het gaat meer om specialistische kennis en het adviseren van mensen bij het maken van belangrijke keuzes. Het niveau van klantbediening is gewijzigd. Ook wij hebben hoogopgeleide mensen aangetrokken.” Arie Hulsteijn: “Je ziet een generatie in het

bedrijfsleven, die niet is gevormd door de digitalisering. Dat kun je niet veranderen, maar het is wel belangrijk hier goed mee om te gaan. Daaronder zit een generatie die we moeten begeleiden en opleiden zodat ze de toekomstige ontwikkelingen aankunnen. Bovendien sluiten de opleidingen niet aan bij de praktijk.” Daar komt verandering in, is de ervaring van Anouschka Trubkin. “Veel hogescholen gaan steeds meer samenwerken met bedrijfsleven. Jongeren worden meer opgeleid in vaardigheden en niet meer voor een vak. De opleidingen lopen alleen achter op de praktijk. Wat wel bijzonder is, is dat we momenteel te maken hebben met drie generaties die samenwerken in het bedrijfsleven.” Koen Knufing oppert: “Als je deze generaties aan elkaar koppelt, kunnen ze wellicht met elkaar de veranderingen sneller doorvoeren. Voorwaarde is wel dat we een gemeenschappelijk doel creëren. Een ander idee is dat vakmensen, die niet over de huidige gewenste sociale competenties beschikken, gaan samenwerken met een adviseur die de kennis kan vertalen naar de klant.”

BLIK IN TOEKOMST Welke stappen denken de ondernemers dat de sector gaat maken de komende jaren? Gaan robots ons werk overnemen? Roy Verlaak verwacht van wel. “De inzet van slimme machines en andere technologieën leidt tot andere manieren om werk te organiseren. In eerste instantie kan een adviseur bijvoorbeeld de kennis overlaten aan een slimme machine

en zich vooral toeleggen op een verantwoorde beslissing voor zijn klanten. Maar uiteindelijk neemt de kunstmatige intelligentie met bijvoorbeeld Dr. Watson het over. Blockchain, waarop het betaalmiddel bitcoin is gebaseerd, wordt niet alleen gebruikt om transacties te doen maar ook om afspraken te maken. Ik kan me voorstellen dat in de toekomst de tussenkomst van een advocaat of notaris niet meer nodig is. Maar hoe snel alles gaat, is niet bekend.” Henk Steven Kleinburink gelooft in de kracht van kleine kantoren. “Zij kunnen zich onderscheiden door te specialiseren en te focussen op onderdelen van het advies die moeilijk te automatiseren zijn. Daarbij is het wel van belang medewerkers op te blijven leiden en je te verbinden aan een kenniscentrum.” Anouschka Trubkin benadrukt dat het belangrijk is de regie te blijven houden als bedrijf. “Je moet je blijven verdiepen in veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zie je een 3.0 netwerkorganisatie ontstaan; een samenwerkingsverband waarbij je de kennis inschakelt die de klant nodig heeft.” Deze ontwikkeling ziet Eef Steentjes ook in de advocatuur. “Er zijn steeds meer eenpitters die zich richten op één specifiek rechtsgebied. Zij werken in teamverband in netwerken. Je kunt ook niet alle rechtsgebieden bijhouden.” Wat de toekomst ook gaat brengen, één ding is zeker: verandering is noodzaak. Een zakelijke dienstverlener die denkt jaar in jaar uit hetzelfde te kunnen blijven doen, komt bedrogen uit. Verandering is een noodzaak. Gelukkig is dat besef er steeds meer.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

15


INCASSOBUREAU

Tekst: Jessica Schutten // Fotografie: Gert Perdon

Ondernemers verder helpen met ondernemerschap Verbeteren van de liquiditeitspositie van bedrijven op een professionele, hands-on en eerlijke manier. Daarmee heeft PLS Incasso de afgelopen jaren succes geboekt. Het Doetinchemse bedrijf is uitgegroeid tot partner voor ondernemers als het gaat om het nemen van grote beslissingen.

PLS Incasso staat bekend als een innoverend bureau dat problemen op het gebied van incasso en debiteurenbeheer oplost. Maar het bedrijf doet veel meer dan dat. “We zijn gestart met het uit handen nemen van de zorg rond debiteuren op no cure no pay basis. We kunnen het debiteurenbeheer analyseren en/of inrichten, helpen orde op zaken te stellen en de organisatie adviseren over en begeleiden naar een optimalisatie van de operationele processen”, vertelt eigenaar Wilco Janssen. “Debiteurenbeheer begint immers al aan de voorkant van het proces, bij de verkoop. Om een procesoptimalisatie te realiseren, werken we veel op de locatie van de opdrachtgever.”

continuïteit onder druk staan of een naderend faillissement dreigt. Eigenlijk ondersteunen en adviseren we bij alle werkgebieden van ondernemerschap waarbij het financieel belang van een bedrijf vooropstaat. Zelf vraagstukken of problemen oplossen lukt vaak niet. Daar komt bij dat veel ondernemers te maken hebben gehad met adviseurs die óf te weinig kritisch waren óf waarbij de focus teveel lag op de processen in plaats van op de ondernemer en zijn of haar bedrijf in de toekomst. Wij steken onze handen uit de mouwen voor het beste resultaat van een klant. We zijn daarin daadkrachtig en doortastend en staan met beide benen in de klei.”

ONDERSTEUNING EN ADVIES

Wilco Janssen en zijn zakelijk partner François van Burk hebben samen jarenlange financiële en juridische ervaring. “Maar wat vooral belangrijk is, zijn mensenkennis, communicatie en ondernemerservaring”, benadrukt Janssen. “Kennis is meestal niet waarmee je klanten echt aan je bindt. Het is geen garantie om vertrouwen te winnen. Onze kracht is de band die wij met de opdrachtgever opbouwen en onze ervaring in de benadering van verschillende klanten. We luisteren oprecht naar wat klanten vertellen in plaats van wat zij zeggen. Je moet de klant begrijpen en rechtdoorzee zijn.”

Het doorlichten van bedrijfsprocessen en het vergroten van het rendement maken PLS Incasso tot een stevige partner en een ontzorger voor ondernemers. Wilco Janssen: “Naast de trajecten naar een strategisch debiteurenbeleid benaderen bedrijven ons ook met andere vraagstukken. Zo geven we ondersteuning en advies bij cashflowmanagement, bedrijfscontinuïteit, investeringen, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering en bij de opstartfase van een onderneming. Vaak gaat het ook om organisaties waarbij de prestaties of

LUISTEREN

GOOGLE ZOEKVRAAG Debiteurenbeheer, incassobureau, bedrijfsadvies, fusies en overnames, dreigend faillissement, bedrijfsfinanciering, fondsen en investeerders.

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

HELDER, KRITISCH EN DAADKRACHTIG PLS Incasso weet tijdens een gesprek snel zwakke kanten zichtbaar te maken en sterke kanten te benutten. Met een neutrale en onafhankelijke blik helpen de adviseurs ondernemers met het stellen van prioriteiten en het nemen van beslissingen. “We zijn helder, kritisch en daadkrachtig en schetsen een beeld van de mogelijkheden en oplossingen. Want uiteindelijk gaat het om resultaat. Maar elk bedrijf en elke ondernemer is anders. We hanteren geen stappenplan, maar analyseren, stellen prioriteiten en maken concrete stappen om op korte termijn de liquiditeit te verbeteren en risico’s te minimaliseren. Dankzij onze jarenlange ervaring en inzet kunnen we ondernemers helpen. We werken nauw samen met externe partijen zoals een advocatenkantoor en een groep van adviseurs die actief zijn in de (internationale) financieringswereld inclusief fondsen en investeerders. Hierdoor hebben we de kennis van een groot kantoor, maar hanteren we de kosten en aanpak van een klein bedrijf. Snel, persoonlijk en met actie. De ondernemer kan met elke vraag bij ons terecht.”

«

PLS INCASSO B.V. Edisonstraat 86-88, 7006 RE Doetinchem Telefoon 0314 – 34 32 34 E-mail info@pls-incasso.nl www.pls-incasso.nl


NETWERK NOTARISSEN

Tekst: Jessica Schutten // Fotografie: Heidi Otten

Efficiënt werken en waarde toevoegen Meer marktwerking, een aantrekkende economie en toenemende digitalisering brengen kansen en mogelijkheden voor het notariaat. Tap & Van Hoff Notarissen met vestigingen in Doetinchem en Lochem anticipeert op de snel veranderende wereld. “We hanteren een betrokken en slagvaardige aanpak en hebben voor iedere vraag of zaak een optimale oplossing.”

Kwaliteit, toegankelijkheid, efficiëntie en kostenbeheersing zijn voor Tap & Van Hoff belangrijke speerpunten. De notarissen, kandidaat-notarissen en overige medewerkers verlenen hun diensten aan zakelijke klanten en aan particulieren in Oost-Gelderland. De drie notarissen hebben elk een gespecialiseerd vakgebied; familierecht en estate planning, ondernemingsrecht en agrarisch en onroerend goed recht. “De klant staat bij ons centraal en we zetten ons in om hem zo breed mogelijk en vanuit onze specialisaties zo uitgebreid mogelijk te ondersteunen en adviseren”, vertelt Henk-Steven Kleinburink, notaris agrarisch en onroerend goedrecht. “Onze jarenlange ervaring en kennis en ons netwerk zetten we in om topkwaliteit te kunnen bieden. We hebben de afgelopen periode veel in onze dienstverlening geïnvesteerd. We hebben als het ware onze organisatie om de klant heen ingericht met hoogopgeleide medewerkers. Zo zijn onze kandidaat-notarissen de spin in het web om te zorgen voor een excellente dienstverlening.”

COMMODITY’S Tegenwoordig hebben notarissen te maken met prijsconcurrentie en technologische ontwikkelingen. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening en het aanbod. “Klanten worden kritischer, willen meer, beter en sneller”, ervaart Kleinburink. “Er is een ander speelveld ontstaan. Dat betekent dat wij ook moeten laten zien dat we kostenbewust bezig zijn en steeds efficiënter en laagdrempeliger

werken. We maken al gebruik van steeds slimmere software om juridische eindproducten op te stellen. Er is veel gedigitaliseerd en dat verwachten klanten ook van ons. We nemen onze klanten immers serieus, willen dichtbij hen staan en inspelen op de ontwikkelingen. Wij zijn uiteraard een specialistisch kantoor, maar we gaan op korte termijn ook commodity’s aanbieden voor standaardproducten. Klanten krijgen de mogelijkheid online tegen vaste lage tarieven op maat gemaakte contracten te downloaden die door ons zijn opgesteld. Denk hierbij aan documenten op het gebied van Huis en Hypotheek, een samenlevingscontract of een overeenkomst voor het oprichten van een BV. We leggen de focus naast de klant dus ook steeds meer op de producten.”

TOEGEVOEGDE WAARDE Door de optimalisatie van de organisatie kan Tap & Van Hoff notarissen de ondernemer snel en adequaat adviseren. Daar ligt volgens Kleinburink de toegevoegde waarde van het kantoor. Hij denkt dan ook niet dat in de toekomst al het notariële werk digitaliseert. “Doordat wij als kantoor middenin de maatschappij staan, een scherpe focus hebben op de markt- en juridische ontwikkelingen, op de regio en op onze klanten kunnen we de klant voorzien van relevante informatie en actualiteiten. Daarnaast hebben wij een uitgebreid netwerk en zijn we aangesloten bij Netwerk Notarissen. Hierdoor blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wetten, nieuwe vakliteratuur en marktontwikkelingen.

GOOGLE-ZOEKVRAAG Bedrijfsoverdracht, estate planning, aandelenoverdracht, levenstestament ondernemer, huwelijkse voorwaarden ondernemer, notaris agrarisch recht, BOF/BOR.

We zijn een sparringpartner voor ondernemers bij bijvoorbeeld bedrijfsovername en aandelenoverdracht. Het is vooral van belang de situatie van de klant en zijn wensen te kennen om hem proactief van juridisch advies te voorzien. Stel, iemand wil een huis schenken aan de kinderen. Uit het gesprek blijkt dat de woning met grond onder de Natuurschoonwet (NSW-) landgoed valt. Een aantrekkelijke status vanwege de subsidiemogelijkheden en de fiscale voordelen. Dat komt alleen naar voren als je samen een goed, persoonlijk en benaderbaar gesprek voert. En alleen dan kun je adequaat de vraag van de klant oplossen. Uiteindelijk gaat het om focus op de klant vanuit een dynamische en omgevingsgerichte organisatie!”

«

TAP & VAN HOFF NOTARISSEN Keppelseweg 25, 7001 CE Doetinchem Telefoon 0314 – 36 98 69 E-mail kleinburink@tapvanhoff.nl www.tapvanhoff.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

17


REPORTAGE

SteentjesWoltersMulder & achterhoekse ondernemers: de perfecte match! SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators is al jaren gevestigd in Lichtenvoorde en inmiddels goed bekend in de gehele Achterhoek. Het kantoor van de zakenpartners Eef Steentjes en Mieke Mulder adviseert steeds meer bedrijven in de regio en heeft vijf gespecialiseerde advocaten in huis. Deze advocaten zijn werkzaam op de meest voorkomende rechtsgebieden, zoals ondernemingsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht, contracten- en handelsrecht, incassozaken en huurrecht. Daarnaast is één specialist werkzaam als familierecht advocaat en mediator. Advocaten zijn juristen pur sang. Advies- en procesbijstand is hun core business en daardoor bieden zij de hoogste kwaliteit. Daar doet u als ondernemer uw voordeel mee. Maar niet iedere advocaat past bij iedere ondernemer. Er moet een klik zijn, anders werkt het niet. Vele ondernemers doen graag zaken met ons. Waarom een advocaat uit Amsterdam of Nijmegen invliegen als hoge kwaliteit tegen een gunstige prijs dicht bij huis

18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

te vinden is? Onze advocaten staan te springen om u verder helpen en dat stralen ze ook uit. Ze zijn enthousiast en komen het liefst naar u toe om uw bedrijf echt te leren kennen en u uiteraard zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zij denken met u mee, niet alleen juridisch maar - zo nodig - ook praktisch. Met korte lijnen, een optimale bereikbaarheid en een razendsnelle beantwoording van uw vragen, waarbij inmiddels ook gebruik gemaakt wordt van digitale dossiers en een online cliëntenportaal. Wij zijn dan ook in staat om u juridisch volledig te ‘ontzorgen’. Begin dit jaar zijn wij gestart met een wekelijks bezoek aan een Achterhoeks bedrijf. Eén van onze advocaten komt vrijblijvend bij u op de koffie voor een kennismaking en desgewenst voor een snelle screening van juridische

risico’s en valkuilen of voor wellicht nog meer. En dat onder het genot van een heerlijke advocatentaart die wij voor u meebrengen. Heeft u ook interesse in een date met ons? Stuur dan snel een e-mail naar geeraths@ steentjeswoltersmulder.nl en wij springen in de auto!

«

www.steentjeswoltersmulder.nl


COLUMN

GOED DOSSIEROPBOUW ESSENTIEEL BIJ ONTSLAG Medewerker functioneert niet, u praat al maanden met hem, niets lijkt te helpen en uw geduld raakt op. Op enig moment denkt u: “Hij moet vertrekken, ik ben er wel klaar mee.” U meldt zich bij uw advocaat en het eerste dat hij vraagt is: “Waar is het dossier?” Herkenbaar? Ik kom dit regelmatig tegen in de praktijk en ik kan maar 1 ding zeggen: zorg voor een goed dossier bij ontslag. Met het nieuwe ontslagstelsel is het opbouwen van een dossier namelijk essentieel om een ontslagvergunning te krijgen. Nu al blijkt uit jurisprudentie dat rechters hier erg zwaar aan tillen. Zonder goed dossier wordt u terug gestuurd met de opdracht: “Gaat u eerst uw huiswerk maar doen.”

DOSSIEROPBOUW BIJ ONTSLAG Het opbouwen van een goed dossier begint al in een vroeg stadium, wanneer er nog niets aan de hand is en u denkt; met een goed gesprek los ik het wel op. U gaat er niet van uit ooit een ontslagdossier nodig te hebben, maar achteraf kunt u niet meer repareren. Zorg dus bij dat eerste gesprek al voor een goed verslag. Het belangrijkste is goed vast te leggen wat u heeft besproken. Zorg dat de volgende punten in het verslag staan: 1. datum + wie aanwezig 2. a  anleiding van het gesprek -> wat deed medewerker niet goed 3. verwachtingen -> wat wilt u wel graag zien 4. afspraken -> wat gaan jullie doen om het te verbeteren 5. consequenties -> vertel wat de consequenties zijn als het niet verbetert

6. evalueren -> maak een afspraak wanneer u gaat evalueren (datum en tijd) a. medewerker weet dan dat hij gecontroleerd wordt (stok achter de deur) b. als het niet goed gaat, heeft u direct weer een nieuw moment om uw dossier verder op te bouwen Blijf in gesprek, blijf vastleggen, laat daarin zien wat u doet, ook als werkgever heeft u hierin dus een verantwoordelijkheid. Als u alleen maar “foei” roept, maar niet uitlegt wat u wel verwacht en de medewerker daarbij ook niet begeleidt, zal geen rechter u een ontslagvergunning geven. En voer de consequenties ook echt uit. Dreigen met 1 dag onbetaald en het vervolgens niet uitvoeren, zal uw medewerker echt niet motiveren om zijn gedrag te verbeteren. U heeft hem gewaarschuwd, dan kan het ook niet als een verrassing komen. Toch? Ten slotte moet u alles wat u bespreekt en vastlegt ook aan de medewerker communiceren (door middel van een kopie van het verslag of een brief aan de medewerker). Houd u dit consequent vol, dan bouwt u een goed dossier op en is het verkrijgen van een ontslagvergunning makkelijker.

Het ontslagrecht is meer vastomlijnd geworden en daarmee volgens veel juristen makkelijker. De uitvoering van het traject vraagt voor veel werkgevers echter extra werk, tijd en soms ook vaardigheden. En dat bij een vaak toch al overvolle agenda. Wilt u hulp bij het opbouwen van een dossier, het ontslaan van uw medewerker, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of het voeren van gesprekken met uw medewerker, laat u dan bijstaan door Trubkin Personeelsadvies. Ik kan u adviseren, aanschuiven bij gesprekken en helpen met het opbouwen van het dossier. Bel me even, dan bekijken we samen waar ik u het beste mee van dienst kan zijn.

«

ANOUSCHKA TRUBKIN Telefoon 06 - 23 44 06 72 E-mail info@trubkinpersoneelsadvies.nl www.trubkinpersoneelsadvies.nl/contact

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

19


BIG DATA:

nieuwe ICT-kennis met grote maatschappelijke impact SMART & SUSTAINABLE

De Big Data-thema-bijeenkomst van VNO-NCW bij de Radboud Universiteit bleek een schot in de roos. De ruim honderd aanwezigen werden 27 oktober twee uur lang geboeid door presentaties en discussies in het Huygensgebouw, waar naast ervaren ondernemers ook onderzoekers en studenten, en jonge ondernemers uit het ICT Netwerk Nijmegen actief waren.

In zijn openingswoord refereerde Marcel Hielkema, regio-voorzitter VNO-NCW, aan de lancering van de Economic Board Arnhem-Nijmegen, op 15 september, toen de “kwartaalbarometer” over de regionale economie werd gepresenteerd door Radboud-econoom prof. Joris Knoben. De komende tijd worden ondernemers in de regio opnieuw bevraagd over hun economische vooruitzichten. Prof. Knoben zorgt weer voor de wetenschappelijke analyse. Hielkema sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met de Radboud Universiteit bij de barometer en bij deze bijeenkomst over Big Data.

Van links naar rechts de sprekers prof. Tom Heskes, Radboud-rector prof. Han van Krieken en Isatis-managing partner Guido van Gessel

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

MACHINE LEARNING Prof. Tom Heskes, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit schetste recente ontwikkelingen die leiden tot de enorme toename van data: computers worden steeds krachtiger en sneller; dataopslag kent een verdubbeling iedere anderhalf jaar; data-analyses worden steeds beter. Wetenschappers – zoals specialisten in Machine Learning - werken aan algoritmen om patronen te ontdekken in Big Data. Deep Learning is daarvan een voorbeeld, en is gericht op algoritmen die zich zelf verder kunnen ontwikkelen. Steeds als er nieuwe data worden toegevoegd, leert de computer nieuwe patronen te herkennen. Deep Learning

maakt het mogelijk modellen te trainen om data te structureren en op betrouwbare wijze te presenteren. Het wordt gebruikt voor spraaktoepassing, beeldherkenning en tekstanalyse. Naast Deep Learning zijn er ook andere modellen zoals Causal Discovery-model, dat oorzaak en gevolg kan laten zien. Volgens Heskes is de combinatie van de juiste modellen, grote hoeveelheden data en snelle computers de basis voor succesvolle Machine Learning.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN Bedrijven benutten modellen met algoritmen om uit historische data voorspellingen te maken, bij voorbeeld om een aanbod beter af te stemmen


Van links naar rechts ondernemer Emiel Brok namens ICT Netwerk Nijmegen en studente Roos Miltenburg namens AIESEC Nijmegen. op specifieke klanten. Grote bedrijven als Google hebben op dit vlak een flinke voorsprong. Webshops als Amazon en Bol.com zetten ‘collaboratieve filtering’-technieken in om klanten gerichte informatie aan te bieden. Maatschappelijke impact van Big Data zien we ook in de gezondheidszorg. Tom Heskes noemt een Big Data-onderzoeksproject waarin het Amerikaanse Verily, zusterbedrijf van Google, samenwerkt met de Radboud Universiteit en Radboudumc. Hierbij worden data van 650 Parkinson-patiënten verzameld en geanalyseerd om inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte en om gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden. Heskes: “Binnen de Radboud Universiteit wordt op diverse plaatsen met Big Data gewerkt. We gaan ons onderzoek groeperen en versterken in een “Data Science Center” dat de positie van de Radboud Universiteit internationaal nog beter maakt. In een recente wereldwijde competitie met ruim 600 teams eindigde de Radboud Universiteit al op de 11e plaats. Voor de oogkwaliteit van diabetici ontwikkelden we een model voor analyse en patroonherkenning.”

BIG IS RELATIEF Zijn zelflerende computers en kunstmatige intelligentie wel zonder risico? Tom Heskes: “Het oude paradigma ging ervan uit dat computers mensen kunnen assisteren. Nu zien we dat de computer juist mensen nodig heeft. Mensen geven datasets en labels aan computers, die met behulp van machine learning hun werk doen. Blijft de vraag: hoe lang duurt het nog voordat de computer alle taken van de mens overneemt? Zowel experts als leken roepen al vanaf 1960: ‘Binnen twintig jaar’. Dat roept men nog steeds, over twintig jaar waarschijnlijk ook nog. Laten we ons concentreren op gevaarlijker zaken als drones die op basis van gezichtsherkenning op mensen schieten.” Heskes relativeert: “Wat Big Data betreft, dat is gewoon Data. Wat we nu nog als ‘Big’ ervaren, wordt over enkele jaren gezien als iets voor kleine jongens.”

DRIE V’S Guido van Gessel vertegenwoordigde als managing partner het Nijmeegs ICT-bedrijf

Isatis, in 2015 Nijmeegse Onderneming van het Jaar. Hij noemde als focusgebieden: Healthcare (o.a. applicaties voor apotheken en zorgverzekeraars), Comparison (vergelijkingssites), Development (software) en Data Performance (Online Results, IT Services, Business Solutions). Isatis in 1986 opgericht, o.a. door oud-RU-informatica-student Jack van Poll, maakte vooral de laatste zeven jaren een snelle groei door van 30 naar 130 medewerkers. Guido van Gessel omschreef Big Data met drie V’s: Volume (grote hoeveelheid data), Variety (on-/gestructureerde data) en Velocity (toename in snelheid). “Veel bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden data, maar weten niet wat ze ermee moeten doen. Het doel is om data realtime beschikbaar te maken en te analyseren. Het probleem hierbij zijn de ongestructureerde data: Word-documenten, telefoniedata, clickdata, sensordata, pdf’s, etc. Die kun je vergelijkbaar maken in een relationele database, een soort bierkratje met keurige vakken waarin de standaardbierflesjes van verschillende merken passen. Het probleem begint als je er een wijnfles of beugelfles in wilt zetten? Wij hebben een methodiek ontwikkeld om juist de ongestructureerde data te verwerken en te analyseren.” Hij noemt als voorbeeld de deelname van Isatis aan het project Smart Maintenance for Ships (SMASH) met baggerbedrijf Boskalis, scheepsbouwer IHC Merwede en scheepsmotorenproducent Wärtsilä. Het onderzoeksproject toont op basis van ongestructureerde realtime data aan dat onderhoud te voorspellen is, en dat daarmee de kosten van het stil leggen van schepen aanzienlijk lager worden. Hierbij gebruikt men maar liefst 12 verschillende databronnen zoals logdata, weersverwachtingen en ERP-applicaties. Deze succesvolle pilot biedt mogelijkheden voor Smart Maintenance in andere sectoren.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT Na deze twee hoofdsprekers volgden korte presentaties van ICT Netwerk Nijmegen en AIESEC, vooral over hun inzet om Nijmeegse studenten te laten kennismaken met bedrijven, zodat toptalent al vroeg op het spoor wordt gezet van toekomstige

werkgevers. Ook prof. Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit, wees in zijn slotwoord op de kansen van bedrijven in de regio om met interessante stageplaatsen en banen goed opgeleide studenten aan zich te binden. De Radboud Universiteit is voor bedrijven en andere organisaties een geziene partner, en werkt als beste brede universiteit van Nederland veel samen in projecten, zowel regionaal als nationaal en internationaal. Zo vinden Wageningen en Nijmegen elkaar in projecten rond Voeding en gezondheid en Food & Cognition. Als medicus sprak hij uit eigen ervaring over het gebruik van data om tot betrouwbare diagnoses te komen. Inzet van Big Data en nieuwe methoden maken het mogelijk data beter te structureren en te analyseren. Big Data is zowel interessant voor wetenschappelijk onderzoek als voor maatschappelijke toepassingen en innovaties. De Radboud Universiteit wil een belangrijke rol spelen bij verwerving en overdracht van kennis ten dienste van de samenleving. “Dat kunnen we niet alleen. Voor kennisvalorisatie en maatschappelijke impact heeft de universiteit partners nodig, zoals Radboud Innovation voor deze bijeenkomst goed samenwerkt met VNO-NCW en het ICTNetwerk”, aldus rector Van Krieken, die de organisatoren en sprekers dankte. Hij noemde tot slot voorbeelden van valorisatie uit diverse wetenschapsgebieden, o.a. de recente Jeroen Bosch-tentoonstelling met een half miljoen bezoekers. Wetenschap leidt ook tot nieuwe producten, heeft op verschillende manieren impact in de samenleving en draagt bij aan een sterke dynamische regio. Studenten en onderzoekers willen met hun kennis ook van betekenis zijn voor de maatschappij. Dat blijkt o.a. uit het feit dat de laatste 25 jaar zo’n 700 Radboud-onderzoekers en -studenten een nieuw bedrijf zijn gestart, wat ruim 5000 arbeidsplaatsen opleverde. Die spin offbedrijven, en veel andere innovaties, die uit de wetenschap voortkomen zijn zichtbaar, zowel op de Radboud-campus in Mercatorgebouwen als elders in Nijmegen en een grotere regio. Valorisatie en innovaties maken de maatschappelijke impact van de Radboud Universiteit zichtbaar.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

21


COLUMN

VERDIEN AAN DE ! EEN GLAZEN BOL OF LANGE TERMIJN BELEID…

Haal meer uit het dak van je bedrijf Maak ruimte voor een zonnedak. Realiseer met ons en je buren een mooiere toekomst. Doe mee en maak van jouw dak (vanaf

Hoe interessant is het werkelijk om nu te investeren in duurzaamheid? Waar moeten we in investeren en hoeveel? Is het al een harde financiële businesscase, een logische stap omdat het gas opraakt of toch dat goede gevoel om bij te dragen aan de energietransitie.

1.000m2) een duurzame energiebron!

38 jaar geleden richtte mijn vader ons bedrijf op, gericht op duurzame techniek. Ons logo was geïnspireerd op campagnes van Milieu Centraal met hierin een aarde die als kaars opbrand. Dit verwees naar de olie- en gasvoorraden die snel uitgeput zouden raken. Nu zien we de eerste tekenen van deze voorspelling realiteit worden in Nederland. Kijk naar de gasvoorraad in Slochteren en de aardbevingsproblematiek. Maar wereldwijd is er nog olie, steenkool en gas in overvloed. Raakt dit op? Ja, maar de prijsniveaus zijn in jaren niet zo laag geweest. Dan het goede gevoel. Onze ervaring leert dat dit goede gevoel toch wel enigszins verband houdt met een goed rendement. Dus in het huidige speelveld is effectieve overheidssturing essentieel voor het doen slagen van de energietransitie. Het doorrekenen van verduurzaming wordt eigenlijk altijd gedaan vanuit de dan geldende variabelen zoals, energieprijzen en subsidiemogelijkheden. Voor bijvoorbeeld renovatie van en transformatie naar woningbouw zijn cv-ketels nog de standaard oplossing op dit moment. En hier een duurzaam alternatief voor neerzetten met een afdoende rendement t.o.v. deze cv-ketel variant, is vaak een hele opgave.

Nieuwsgierig? Maak een afspraak

Als bedrijven wijzen wij natuurlijk op het feit dat de overheid gas gaat uitfaseren “op termijn” en dat de energiebelastingen waarschijnlijk gaan stijgen etc. Je moet hier als bedrijf wel zeer intensief mee bezig zijn om van alle beleidstukken van de overheid te destilleren welke kant het op gaat en wanneer. Alle beleidstukken die op internet te vinden zijn wijzen bijvoorbeeld op een zeer snelle toename van de energiebelasting op gas. Alleen staat het nergens zwart op wit. De werkelijkheid is dat wij daarom nog steeds de glazen bol moeten hanteren, terwijl het toch niet te veel gevraagd zou zijn van de overheid om een wat concreter beleid voor nu en de toekomst te formuleren en dit ook naar bedrijven te communiceren. Alleen een heldere communicatie hierover zou al een enorme impuls kunnen geven voor verduurzaming, doordat er met realistische prijsscenario’s in businesscases kan worden gerekend.

«

GIJS LINTHORST Vicevoorzitter Gelders Energieakkoord en directeur Linthorst Techniek

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Energie van Hollandsche bodem heeft verschillende opties ontwikkeld waardoor jij aan jouw dak kunt verdienen. Welke optie het beste past, bepaal jij. Onze aanpak helpt jou op weg.

Sandra Cornelissen 06 28 92 75 42 Kijk op onze site www.evhb.nl Like ons! facebook.com/evhb.nl

www.evhb.nl

linthorsttechniek.nl

bigdeal

Energietransitie BIGdeal? Samen kom je verder. Daarom introduceert Linthorst Techniek met een team van experts de BIGdeal, een totaalaanbieding voor het verduurzamen van gebouwen op het gebied van energie, techniek en milieu.


OLIFANTSGRAS

Tekst: Mathilde Lentjes // Fotografie: Jan Adelaar

BKC:

Pionier en expert in olifantsgras Wat dertig jaar geleden startte als houthandel heeft zich uitgebreid tot een veelzijdig bedrijf gespecialiseerd in boomverzorging, groen en milieu. BKC bv, onder leiding van Alfred Hakvoort, is een klein, eigenwijs bedrijf met hart voor de wereld om zich heen. Het werkgebied van BKC omvat niet alleen Nederland, maar de Benelux, Duitsland en Hongarije. Onder de opdrachtgevers zijn gerenommeerde klanten als ProRail, vliegveld Düsseldorf, de Duitse Rijkswaterstaat en diverse gemeenten in Nederland en Duitsland. CO2-REDUCTIE Met een bedrijf in het groen, gaat de huidige en toekomstige leefbaarheid van onze planeet, Hakvoort en zijn medewerkers aan het hart. “Waar boomverzorging en groen het tankstation van ons bedrijf is, ligt het hart van BKC in duurzaamheid en CO2reductie. Sterker nog, het is core business. We zijn iedere dag bezig om de CO2-emissie in onze omgeving en daarbuiten te reduceren. We hebben behoorlijk roofbouw gepleegd op de (energie)bronnen van de aarde en daardoor de verantwoordelijkheid bewust en duurzaam met onze wereld om te gaan. Terugdraaien kunnen we niet, alternatieve oplossingen vinden en aanbieden wel”, aldus Hakvoort. Een van die oplossingen ligt volgens Hakvoort in het gewas miscanthus x giganteus, Latijn voor olifantsgras. Dit van oorsprong uit Zuidoost-Azië afkomstige gewas is bekend om haar hoogte (3-4 meter), makkelijke onderhoud (geen bemesting of bestrijdingsmiddelen) en efficiënte CO2-opname in de wortel. Doordat olifantsgras makkelijk en snel groeit en een hoog droogtegehalte heeft, is het goed geschikt voor het produceren van duurzame energie. Inmiddels heeft BKC in diverse gemeenten in Nederland, maar ook in Duitsland en Hongarije plantages olifantsgras aangelegd. In 2020 wil

de gemeente Zevenaar, waar BKC gevestigd is, energieneutraal zijn. Hakvoort: “Daar werken wij uiteraard aan mee. In april 2012 hebben we op twee locaties in Zevenaar olifantsgrasplantages aangelegd om een CO2 neutrale energiebron te leveren. Ieder jaar worden deze plantages geoogst en het vrijkomende materiaal wordt gebruikt als biobrandstof in onze eigen verwarmingsinstallatie en de installaties van lokale ondernemers.” Niet alleen als basis voor brandstof is olifantsgras geschikt, de snippers kunnen gebruikt worden door boeren als stalstrooisel voor hun paarden of kippen of als toevoeging aan het rantsoen voor koeien. Hakvoort: “Wat in Nederland eigenlijk nog niet heel bekend is, is de waarde van olifantsgras als het toegevoegd wordt aan koeienvoer. Door de structuur en droogheid verhoogt het de quality of life van koeien. Het is beter voor hun maag en gestel en behoeven minder medicijnen.” De veelzijdigheid van het gewas stopt hier nog niet. Zo bevat olifantsgras vier keer meer cellulose dan hout. Tel daarbij dat het jaarlijks geoogst kan worden en er kan op een duurzame manier papier of bioplastic geproduceerd worden. Zo heeft BKC in 2015 in samenwerking met ArtEZ een grafisch boek van olifantsgras

gemaakt. Een drukkershandleiding waarin de diverse mogelijkheden van print op het miscanthuspapier getoond worden.

KENNIS Behalve zelf bewust en duurzaam te handelen vindt Hakvoort het belangrijk kinderen bewust te maken van de wereld om hen heen en de mogelijkheden tot CO2-reductie. Dat is de reden dat BKC in kader van Natuur- en Milieueducatie (NME) basisschoolleerlingen gastlessen geeft over CO2. Naast de gastles op school, komen de leerlingen ook bij BKC op bezoek om met eigen ogen te zien wat olifantsgras en duurzame energie is. Kinderen zijn immers de toekomst.

«

BKC Nano 7, 6902 KD Zevenaar (Businesspark 7Poort) Telefoon 0316 - 74 07 77 E-mail info@bkcbv.nl www.bkcbv.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

23


COLUMN

COLUMN

SAMEN AAN HET WERK – LOOPBAANCOACHING

FLUITEND NAAR JE WERK, HET KAN!

Typisch gevalletje botte boer. Nors, nukkig, star en rechtlijnig. Inderdaad, geen eigenschappen die je bovenaan op je cv zet. En al helemaal niet als ze geen recht doen aan wie je echt bent. Of liever, wás … het overkwam Piet. Het communiceren bleek voor hem toch lastiger dan gedacht.

VASTSTELLING COACHVRAAG Piet is vanuit zijn functie van eerste monteur doorgegroeid naar projectcoördinator. In deze rol creëert hij de randvoorwaarden waarbinnen zijn projectteam het werk ‘ongestoord’ kan uitvoeren. Het betekent veel communicatie en minder monteerwerk. Piet had te maken met veel verschillende partijen en kreeg last van de onderlinge spanningen. Logisch gevolg: stress. De coachvraag aan Bureau Streefkerk luidde dan ook: Hoe kan Piet in deze spanningsvelden in rust blijven handelen, helder en constructief communiceren en het goede voorbeeld geven aan zijn projectteam?

STAPPENPLAN Op basis van een oriënterend gesprek met Piet heeft de loopbaancoach o.a. de 360 graden feedback oefening ingezet, Piet twee keer bij een teamoverleg geobserveerd en in totaal vijf coach¬gesprekken gevoerd.

HET LEERPROCES Piet geeft aan nu veel beter na te denken over hoe hij overkomt op anderen en ‘vliegt er niet meteen bovenop’. Dat hij fouten durft toe te geven, maakt het samenwerken beter, makkelijker en menselijker. Zijn rol als projectcoördinator gaat hem steeds beter af, zijn verbeterpunten zijn onderdeel in gesprek met leidinggevende.

POSITIEVE FEEDBACK BETROKKENEN Zowel Piet als het bedrijf is erg tevreden over de coaching, de communicatie en het resultaat. Het benoemen van de pijnpunten, het stellen van goede vragen en de observaties hebben hem naar zichzelf en zijn gedrag doen kijken. Ook de leidinggevende weet hoe hij hem kan ondersteunen.

‘HET GROTE BOEK VAN SINTERKLAAS’ LEVERT JOU NIEUWE KLANTEN OP Als klein jongetje stond ik er vast in: het grote boek van Sinterklaas. Hij wist waar ik woonde, wanneer ik ging slapen en naar welke school ik ging. De Sint wist alles van mij. Ik durf te beweren dat Sinterklaas een goede ondernemer zou zijn. Hij weet namelijk alles van zijn ‘klanten’. Maar weet jij dit ook van jouw websitebezoekers? Levert je website je ook nieuwe klanten op? Bedrijven hebben vaak geen idee. Jij kan ook zo’n boek vol waardevolle informatie schrijven. Echter, dit is geen boek, maar een dashboard waarop je kunt zien welk bedrijf, hoe lang op welke pagina je website bekeek. Daarnaast zie je onder andere de handelsnaam, adresgegevens, telefoonnummers, de branche, e-mailadressen en social media-accounts. Ontzettend waardevolle informatie voor business-to-business marketing. Je bent je potentiële klanten al een stap voor en legt zelf, gemakkelijk en snel het contact! Een voorbeeld van deze software is Salesfeed. Het gaat een stap verder dan Google Analytics. Een dashboard geeft je een overzichtelijk beeld van welke bedrijven je website bezoeken. Je kunt de bedrijven zelf categoriseren in leads, prospects, klanten en concurrenten. Zo weet je in één oogopslag bij welke bedrijven je tot acquisitie kunt overgaan. Misschien krijg je op 5 december geen cadeaus meer. Maar met dit programma geef je jezelf een presentje, want het gaat jou nieuwe klanten opleveren. Dat weet ik zeker. Zorg dat je voorop blijft lopen, met deze waardevolle websitedata heb jij de commerciële touwtjes in handen.

«

«

ARIE SCHREUDER Directeur Bureau Streefkerk BV E-mail info@bureaustreefkerk.nl www.bureaustreefkerk.nl

24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

NICK EBBERS Ebbers Media www.ebbersmedia.nl


DUURZAME KANSEN

Samen werken aan duurzame oplossingen Als ondernemer of medewerker werk jij aan de taken van vandaag en morgen, maar natuurlijk denk je ook na over de lange termijn: hoe staan zaken er over 1, 5 of zelfs 10 jaar ervoor? Wat kan ik doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen? Dat vinden wij bij MVO Nederland een goed idee. Wij staan voor: een klimaatneutrale wereld, zonder afval of milieuvervuiling waarin iedereen mee kan en mag doen. Het bedrijfsleven speelt hierin een onmisbare rol en heeft hier ook baat bij. Daarom werken we samen met onze 2300 partners, bedrijven en organisaties en faciliteren het proces. Wat hen verbindt is hun inzet op een toekomstbestendige businesscase. Vrijwel elke ondernemer of medewerker wil zich inzetten voor het voortbestaan van hun organisatie en waarde toevoegen aan de omgeving. Een goede MVO-aanpak helpt hierbij.

MVO IN DE BUURT Veel mkb’ers werken regionaal of lokaal. Daarom werken we onder meer vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO.nl samen met regionale partners. Met MVOAlliantie Noord Nederland, Duurzaam Den Haag en de Duurzaamheidspartners Amstelveen werken we aan regionale en lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen in Den Haag en Amstelveen.

SAMEN NAAR DUURZAAMHEID De partners van MVO Nederland hebben toegang tot onze bijeenkomsten, kennis en tools. Daarnaast werken we met partners in netwerken aan concrete resultaten. Zo hebben het Netwerk Textiel met het Netwerk Zorg

circulaire zorgkleding ontwikkeld en maakt het Netwerk Food & Agribusiness het mogelijk om verspilling in de keten terug te dringen. Partners van MVO Nederland nemen we mee in coalities en verbinden we aan relevante contacten. Directeur Stan Uyland van Betonballon: “Als onafhankelijke organisatie brengt MVO Nederland alle partijen in de keten bij elkaar om samen interessante marktproposities te ontwikkelen, gericht op een duurzame wereld. Zo is onze markt flink vergroot doordat MVO Nederland ons koppelde aan een buitenlandse partner. Alle partijen in de betonketen werken onder leiding van MVO Nederland aan een Betonakkoord. Dat is goed voor ons én de samenleving.”

VAN UITDAGING NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN Als facilitator richten wij ons op matchmaking: partijen met een vraagstuk helpen aan duurzame oplossingen. We stelden Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox, voor aan de hoogste innovatieambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. “Daaruit kwam de grootste opdracht in onze historie, namelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.” Op onze Futureproof.community kunnen bedrijven zelf aan de slag door kosteloos een

MVO IN JE WINKEL, ZO DOE JE DAT Speciaal voor winkeliers heeft MVO Nederland een quick scan ontwikkeld waarmee je snel een beeld krijgt van wat je nu al doet en wat je nog zou kunnen doen. In 10 minuten krijg je zicht op de kansen om jouw winkel (meer) te verduurzamen.

profiel aan te maken en uitdagingen met hulp van de community op te lossen en oplossingen onder de aandacht te brengen. Matchmaking doen we ook in marktconsultaties voor aanbestedende diensten. MVO Nederland wil verduurzamen over de as van inkoop en met een inkoopvolume van 73 miljard euro per jaar kan de overheid veel impact realiseren. MVO Nederland ondersteunt nu de Categoriemanager Schoonmaak Rijk bij het ontwikkelen van een methodiek voor duurzaam specialistisch vloeronderhoud door de juiste specialisten aan tafel te krijgen.

MEER WETEN? We leggen je graag uit hoe jij kan profiteren van de kennis, het netwerk en de tools van MVO Nederland. Neem contact op en ontdek de duurzame kansen voor jouw bedrijf.

«

MVO NEDERLAND Nieuwekade 9, 3511 RV Utrecht E-mail contact@mvonederland.nl Telefoon 030 -230 5600

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

25


Samen bouwen aan een leefomgeving die mensen verbindt en grenzen verlegt.

Onze wereld vraagt erom. BAM Bouw en Techniek - Regio Oost | Laan van Malkenschoten 60, 7333 NP Apeldoorn Postbus 1159, 7301 BK Apeldoorn | T (055) 538 76 00 | E oost@bam.nl | www.bambouwentechniek.nl


ADVIES

Tekst: Johan Koning // Fotografie: René Fokkink

“Inzicht leidt tot mobiliteit” Drie speerpunten hebben ze bij De Regt Adviesgroep uit Lochem. “In de eerste plaats pensioenadvies. Het tweede specialisme heeft betrekking op de collectieve inkomens- en verzuimverzekeringen. En het derde speerpunt, dat zich sterk ontwikkelt, zijn de financiële adviesgesprekken richting de werknemer”, vertelt Wilfried Horck, die samen met partner Dennis Schneider Hét Ondernemersbelang uitnodigde voor een gesprek. De onafhankelijke adviseurs van De Regt Adviesgroep werken altijd in opdracht van werkgevers of de ondernemingsraad. Het tweetal haakt in op laatstgenoemd specialisme: “Voor opdrachtgevers in een reorganisatie, regelen wij bijvoorbeeld dat de werknemers die daardoor worden geraakt – en dus waarschijnlijk hun baan verliezen – inzicht krijgen in hun financiële toekomst. We voeren individuele gesprekken en stellen vervolgens een rapportage op, waarin hun toekomstige financiële situatie nauwkeurig staat uitgelegd.” “Het inzicht dat de werknemer zo krijgt, doet de mobiliteit bevorderen”, stelt Dennis Schneider. Horck: “Ontslagen worden is natuurlijk niet leuk, maar als je ook nog geen inzicht hebt in je financiële toekomst, helpt dat niet mee.” Schneider: “Vooral veel grotere ondernemingen zijn voortdurend bezig met dit soort trajecten. Wij hebben door de jaren heen veel ervaring op dit terrein opgedaan.”

GOED WERKGEVERSCHAP Schneider: “Voor een werkgever is het belangrijk om aan de werknemer te laten zien wat je allemaal voor ze regelt. Denk bijvoorbeeld aan een collectief pensioen of andere werknemersverzekeringen. Werkgevers hebben dat vaak prima geregeld, maar brengen dat goede werkgeverschap te weinig voor de bühne. Werknemers weten vaak niet wat er binnen het bedrijf allemaal voor hen geregeld is. En die onwetendheid maakt dat het ook ondergewaardeerd wordt. Wij zijn een werkgeversadviesorganisatie. We werken dus in opdracht van de werkgever, maar regelen via hem allerlei zaken voor zijn werknemers: van pensioen tot arbo-dienstverlening. Het is ook onze taak om duidelijk te maken hoe dat geregeld is. Zo creëer je waarde, en dat straalt weer door naar de werkgever.” Horck: “Een klant van ons gaf bijvoorbeeld aan dat hij graag investeert in goede ontwikkeling van zijn mensen. Financieel advies en inzicht in de eigen situatie hoort daarbij. Deze werkgever

GOOGLE ZOEKVRAAG Pensioenadvies, collectieve inkomensverzekering, collectieve verzuimverzekering, financieel advies werkgever, financieel advies werknemer, arbodienstverlening.

biedt zijn werknemers periodiek advies, om zo inzicht te geven in de oudedag, het overlijden of arbeidsongeschiktheid. Daar kunnen wij uitstekend bij helpen. En dan kunnen we hem of haar ook helpen om bijvoorbeeld financiële hiaten op te lossen en te kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Je ziet dat werkgevers meer en meer hierin willen investeren. Zo creëer je als werkgever binding met het bedrijf.”

NETWERKEN WERKT De meeste klanten van De Regt Adviesgroep – een bedrijf dat al zo’n twintig jaar bestaat en dus de nodige ervaring meebrengt – komen in Lochem terecht via goede referenties. “We hebben inmiddels een groot netwerk opgebouwd en dat betaalt zich uit. Als je voor grotere opdrachtgevers werkt, dan circuleert je naam in dat soort kringen. Zodoende komen nieuwe klanten ook sneller bij ons terecht”, vertelt Wilfried Horck. Compagnon Schneider: “Maar ook het kleinere mkb is bij ons in prima handen en meer dan welkom. Deze werkgevers kun je vaak in hoge mate ontzorgen, zodat zij zich op hun eigen business kunnen concentreren. Dat is dankbaar werk. Via ons eigen volmachtbedrijf kunnen wij werkgevers bovendien niet alleen adviseren, we bieden ook concrete, integrale oplossingen.” Horck: “Deze zomer werden we nog benaderd door een grote internationaal opererende onderneming op de Zuid-as te Amsterdam, waar zowel de afdeling Inkoop als de afdeling HRM onafhankelijk van elkaar met onze naam op de proppen waren gekomen. Dat toont toch wel aan dat je je werk goed doet en dat je naam ook op dat niveau circuleert. Dat is iets om trots op te zijn.”

«

DE REGT ADVIESGROEP Larenseweg 60a, 7241 CN Lochem Telefoon 0573 - 25 53 00 E-mail info@deregt.nl www.deregt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

27


VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN:

De bank is niet langer de enige bron

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


GESTAPELD FINANCIEREN

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directeen gestapeld financieren. Roeland van Dijk was insider in de bankwereld. Hij werkte onder meer als toezichthouder bij De Nederlandse Bank en voor ABN AMRO in de tijd van de fusie met Fortis. Maar terwijl hij de mensen nog steeds een warm hart toedraagt, heeft hij zijn twijfels over de toekomst van het instituut zelf. “Een bank is geen doel op zich; het is een middel om geld van spaarders bij bedrijven en overheden te krijgen. De financiële crisis van 2008 liet echter zien dat veel bankiers hun instelling wél als eindproduct waren gaan beschouwen. De meeste banken verdienden geld met hypotheken, verloren het met investmentbanking en speelden zo’n beetje quitte met het MKB. Daarin is weinig veranderd, behalve dat de meeste accountmanagers die de relaties met MKB ondernemers onderhielden inmiddels ontslagen zijn.”

NIET LANGER VAN ÉÉN BRON Maar ook als de bank haar beste tijd heeft gehad, blijft ze een prominente rol spelen. Roeland van Dijk meent dat ze bijvoorbeeld veel hypotheken zal blijven verstrekken. Het grote verschil met vroeger is dat de bank niet langer de hoofdmoot van de bedrijfsfinanciering voor haar rekening zal nemen maar nog slechts een deel ervan. “Neem de financiering van een drukkerij. Ik kan me voorstellen dat de bank de stenen neemt, een leasemaatschappij de persen en de rest via overige geldschieters wordt opgehaald. Dat kan via een business angel, dat kan via een investeringsfonds maar ook via crowdfunding. Waar het om gaat is dat de financiering wordt opgeknipt of gestapeld – het is maar van welke kant je er tegenaan kijkt – en niet langer van één bron komt. Overigens is dat eeuwenlang zo geweest. Bedrijven werden direct gefinancierd, om te beginnen door direct betrokkenen; fools, friends and family, zoals het oneerbiedig heet. De bank kwam pas in de modernere tijd om de hoek kijken. Maar het zegt iets over het PR talent van banken dat ze hun alternatieve vorm van financiering voor de traditionele hebben kunnen laten doorgaan.”

GRONDIG VERANTWOORDEN Omdat hij deze evolutie voorzag heeft Roeland van Dijk zijn loopbaan niet vervolgd in het bankwezen. In plaats daarvan is hij druk

doende geweest met de ontwikkeling van een digitale tool die ondernemers kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar kapitaal. Want ook voor hen is er na 2008 definitief iets veranderd op dit vlak. “Tien jaar terug betekende een financieringsaanvraag per definitie een gang naar de bank en een gesprek met de accountmanager. Hij beoordeelde het terugverdienpotentieel van een krediet en verdedigde de aanvraag binnen het team van de bank. Het ging allemaal vrij eenvoudig en ook nogal makkelijk. Hoeveel ondernemers die voor een half miljoen kwamen kregen niet de vraag of het ook een tonnetje of twee meer mocht zijn? Daardoor hebben veel MKB bedrijven niet geleerd zich grondig te verantwoorden, en dat is wel wat het nieuwe financieren van hen eist. Informatie moet actueler zijn, tegenvallers moeten direct worden gecommuniceerd . Over slecht nieuws moeten de ondernemer en zijn geldschieters van tevoren duidelijke afspraken maken, zodat de laatsten nooit het idee krijgen dat hen wat wordt achtergehouden. Maar ook optimistische prognoses zullen geldschieters niet voor zoete koek aannemen. De omzet met 50% omhoog? Bewijs maar eens hoe je dat gaat doen. Met andere woorden: gestapeld financieren vergt een veel grotere mate van transparantie. Uiteindelijk draait het nog altijd om vertrouwen.”

WAT DELEN MET WIE? Dat neemt niet weg dat de ondernemer uiteindelijk zelf bepaalt welke informatie hij met wie deelt. Want als verschillende partijen verschillende onderdelen financieren hoeven ze niet alles van elkaar te weten. “Daarom is een digitaal platform zo ideaal”, zegt Roeland van Dijk. “Je maakt een duidelijk plan dat is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Natuurlijk krijgt iedere geïnteresseerde het algehele verhaal te lezen, met de cijfermatige onderbouwing, maar als het op de onderdelen aankomt geef je ze alleen toegang tot dat bepaalde luik en ook voor een welbepaalde tijd. De financiering van het bedrijfspand? Een bank krijgt één week toegang tot dat deel van het plan en mag daarna een voorstel neerleggen. Hetzelfde geldt voor het deel over de machines voor de leasemaatschappij, dat over de debiteurenportefeuille voor de factoringmaatschappij. Met de ontwikkeling van een

dergelijk platform heb ik me de voorbije jaren intensief beziggehouden, samen met andere financieringsspecialisten die zonder oogkleppen naar de toekomst durven kijken.”

GELD OP ZOEK NAAR RENDEMENT Het aandeel van de banken in de totale financiering van het MKB is sinds het uitbreken van de crisis gedaald van 95% naar 50% - en de tendens blijft dalend. Het landschap is zo grondig opgeschud dat het nooit meer terug kan vallen in de plooien van vóór 2008. Allerhande vormen van directe financiering, die voordien natuurlijk ook al bestonden, hebben de vleugels breed uitgeslagen en gaan die niet meer inklappen. Ze worden daarbij voortgestuwd door een dorst naar rendement. “Dat rendement is niet te halen op een spaarrekening, niet met een obligatie en evenmin op de beurs met al zijn pieken en dalen”, aldus Roeland van Dijk. “Maar bijvoorbeeld pensioenfondsen moéten wel rendement halen om hun inleggers te kunnen uitbetalen. Er is dus een oceaan van geld dat op zoek is naar winstgevende proposities. Tegelijk zijn er duizenden ondernemers met prima plannen die kapitaal zoeken om die te kunnen realiseren. De enige omslag die we nu nog moeten maken is er een in het denken over financiering en over de instrumenten die we bij dat nieuwe, gestapelde financieren moeten inzetten.” Waarbij vertrouwen en transparantie de kern vormen of als uitgangspunt dient.

«

ROELAND VAN DIJK Roeland van Dijk, specialist directe financiering en partner bij Greyt, een organisatie van ervaren financieel directeuren. Betrokken bij het opzetten van diverse directe financieringsvormen en werkzaam voor start ups en MKB bedrijven. Na zijn studie bedrijfseconomie en de postacademische opleiding tot Register Controller heeft hij diverse adviesfuncties vervuld o.a. bij Accenture, De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN AMRO. Hierna is hij werkzaam geweest als directielid/hoofd financiën van MKB bedrijven en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in directe/aanvullende financiering voor MKB bedrijven met als doel: ‘zorgen dat het MKB financierbaar blijft!’. www.roelandvandijk.nl /www.greyt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

29


ADVISEURS & ACCOUNTANTS 216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS

216: de nieuwe accountant De snelheid van de vooruitgang vraagt om een ‘nieuwe’ accountant. Vanuit haar drijfveer de MKB-ondernemer echt centraal te stellen, werkt 216 Adviseurs & Accountants (‘216’) aan een totaalconcept van klantbenadering. Niet het aanbieden van de traditionele accountancydiensten is de kern van dit concept, maar die diensten aanbieden waar de ondernemer echt mee verder komt. 216 ziet IT & Innovatie als drager van deze dienstenontwikkeling. Met deze visie, versterkt door een team van vaktechnisch sterke professionals die in staat zijn relaties te laten bloeien, is 216 nu al in staat de MKB-ondernemer verder te helpen. 216, een carve out van KPMG MKB, zoekt naar verdergaande mogelijkheden om de ondernemer nog beter te laten ondernemen en zaken te vereenvoudigen. 216 kent dan ook het concept van de ‘One-stop ondernemersshop’, waarbij zowel fysiek als virtueel diverse diensten samenkomen. Naast de meer traditionele diensten biedt en ontwikkelt zij adviesdiensten op het gebied van finance, notarieel, juridische dienstverlening en verzekeringen. De traditionele diensten worden daarbij opnieuw beoordeeld, ingericht en gewaardeerd: wat heeft de klant echt nodig en welke (financiële) waarde kun je hieraan koppelen? Het te hoog beprijzen van commodity diensten is binnen 216 dan ook uit den boze. Het real time inzicht geven in de ontwikkelingen van de klantorganisatie en het persoonlijk rendement, is de kern van haar gewenste dienstverlening. Niet periodiek rapporteren, maar 24/7 beschikbare up-to-date stuurinformatie. Marcel Bisschops, Voorzitter Dagelijks Bestuur: “Wij bieden een totaal-pakket aan dat wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van

de ondernemer en niet vanuit de wenselijkheden van de professie. Door middel van klantpanels peilen wij behoeften en ontwikkelen wij samen met de klanten diensten. Door deze manier van dienstontwikkeling met een passend prijskaartje (‘value for money’) durf ik te stellen dat onze diensten beter aansluiten op klantbehoeften dan die van onze concullega’s.”

MENSEN, MARKTEN EN INNOVATIE 216 heeft een drietal pijlers benoemd als vehicle om haar strategie uit te rollen. Middels focus op Mensen, Markten en Innovatie werkt zij aan de organisatie van de toekomst. De organisatie heeft de Agile werkwijze omarmd en behoort tot de eerste financiële dienstenorganisaties ter wereld, die haar volledige organisatie conform Agile inricht. Marcel Bisschops: “Dit is een proces van zeker 2-5 jaar, maar wij zien de absolute noodzaak en meerwaarde van deze aanpak. Enkel door je klant centraal te stellen in al je doen en laten, het flexibel inrichten van je organisatie en het beleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de teams, kun je echt verder komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.” In 2017 zal 216 een aantal nieuwe diensten uitrollen. Met name de 216 Totaalbalans inclusief het 216 Financieringsplatform zijn diensten waarmee 216 de ondernemer,

en de mens achter de ondernemer verder gaat ondersteunen. De 216 Totaalbalans laat de traditionele bedrijfsbalans en de persoonlijke balans van de ondernemer in onderlinge samenhang en real time zien. Hierdoor kan de ondernemer voor het eerst echt sturen op zijn totale financiële positie. Met het 216 Financieringsplatform verbindt 216 actief financieringsvraag en –aanbod vanuit haar zogenaamde ‘digitale kluis’. Door het transparant en real time koppelen van met name de non-traditionele kredietverschaffers aan de MKB-ondernemer opent zij verdergaande mogelijkheden op het gebied van (stapel)financieringen. Door dit platform te koppelen aan professionals met verstand van zaken en hun uitgebreid netwerk, draagt 216 bij aan het financieren en revitaliseren van MKB Nederland.

ALTIJD DICHTBIJ Marcel Bisschops: “Met 150 medewerkers verdeeld over 13 kantoren zijn we altijd in de buurt. Bij voorkeur werken wij vanuit bedrijfsverzamelgebouwen. Hier vinden we synergie met andere bedrijven en vormen we met hen een community. We zijn allang niet enkel accountants meer, maar bedrijfsadviseurs in de volle breedte. 216 kun je ook zien als 21-6, 21 juni, het begin van de zomer... Een dienstverlener die zorgt voor een zonnige toekomst.”

«

216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS bisschops.marcel@216.nl www.216.nl

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


REPORTAGE

Tekst en fotografie: Jan Hammink

De nuchtere aanpak van marketingadviesbureau Jaarsma+Lebbink “Heel snel de vinger leggen op de plek waar het zeer doet. De kansen vinden en benutten. En vervolgens met nuchtere en praktische adviezen komen.” Thijs Jaarsma vat kort samen waar volgens hem de kracht van Jaarsma+Lebbink zit. Samen met Sonja Jaarsma-Lebbink runt hij het adviesbureau voor marketing en strategie, dat een breed pakket diensten biedt voor bedrijven en instellingen.

“We zijn beslist geen reclamebureau. Wij zitten in het traject ervoor, waarbij we helpen met strategieontwikkeling, marktverkenningen, marketingplannen en marketingcommunicatie”, vult Sonja aan. Twee cruciale vragen staan voor Jaarsma + Lebbink steeds centraal als een bedrijf een beroep doet op hun kennis en ervaring: “Waar wil je spelen, in welke markten en doelgroepen, met welke producten? En: hoe gaan we winnen, met de juiste positionering en communicatie? Deze twee vragen zijn voor ons de essentie van marketing, en daar helpen we bedrijven in verschillende branches in Oost-Nederland al bijna tien jaar mee.”

en bedreigingen in de markt, welke concurrentie is er, welke nieuwe ontwikkelingen kunnen een rol spelen, waar liggen behoeftes? “Zo’n marktverkenning is van wezenlijk belang om tot gerichte advisering te komen.”

BREDE ERVARING

STEEDS KRITISCHER

Hun brede ervaring, opgedaan bij gerenommeerde bedrijven, stelt Jaarsma+Lebbink in staat om klanten in zeer uiteenlopende branches van food tot hightech te ondersteunen. Sonja, die als eerste in 1995 zelfstandig van start ging, deed jarenlang marketing en sales ervaring op bij o.a. Nutricia en Yakult. Vooral op de consumentenmarkt gericht dus. Thijs die vanaf 2007 inhaakte was daarvoor zeventien jaar werkzaam in marketing- en salesmanagement bij General Electric, Philips en Eastman Chemical, dus vooral in de business-tobusiness markt.

Klantgerichtheid is onder marketeers de laatste tijd weer ‘hot’. Dat de klant centraal staat is volgens het duo Jaarsma en Lebbink echter een open deur en van alle tijden. “Dat moet uiteraard altijd, en is de bestaansreden voor elk bedrijf. Deze klantgerichtheid is in de afgelopen jaren wel steeds uitdagender geworden. Niet alleen het inkoopbudget staat onder druk, klanten worden ook steeds kritischer en zijn steeds beter geïnformeerd. Klantgerichtheid wordt daardoor steeds weer en meer op de proef gesteld. Als het hele bedrijf echt klantgericht werkt, dan merk je dat aan de resultaten, word je beloond met trouwe klanten die zelfs de ambassadeursrol voor jouw bedrijf willen vervullen.”

NUCHTERE AANPAK Jaarsma+Lebbink heeft een nuchtere en praktische aanpak door aan de hand van gerichte vragen en met hulp van hun ‘marketing toolbox’ de antwoorden en conclusies aan te reiken. Vragen als: waar zijn wij sterk in, wat zijn kansen

“Sommige marketeers denken hoofdzakelijk vanuit hun buikgevoel. Wij kijken in onze analyses vooral naar de nuchtere feiten en cijfers. We streven er niet naar met dikke rapporten aan te komen, maar we willen zoveel mogelijk praktische, adviezen geven. Als het gewenst wordt, kunnen we een deel van de uitvoering zelf ter hand nemen. Klanten waarderen ons om de heldere adviezen, die ook direct toepasbaar zijn.”

AANVULLENDE DIENSTEN Klanten van adviesbureaus vragen steeds vaker om hele concrete en praktische adviezen en ondersteuning. Daarom biedt Jaarsma+Lebbink

naast marketingadvies ook een breed programma aan praktijkgerichte trainingen. Afhankelijk van de specifieke behoefte kunnen klanten kiezen uit bijvoorbeeld verkoop-, communicatie- of timemanagementtrainingen, die steeds op maat worden gemaakt. Ook worden bedrijven in business-to-business geholpen op het gebied van leadgeneratie: “Regelmatig worden wij gevraagd om hierbij op een praktische manier te ondersteunen en voor nieuwe product-marktcombinaties of nieuwe geografische markten overzichten met waardevolle (potentiële) leads te genereren. Dit doen we aan de hand van helder afgesproken criteria en met behulp van websearch, social media en brancheorganisaties”. Deze gekwalificeerde leads kunnen vervolgens worden benaderd met bijvoorbeeld telemarketing of met gerichte uitnodigingen voor vakbeurzen.

KLANTEN Jaarsma+Lebbink hebben hun klanten vooral in Oost- en midden Nederland, van mkb tot multinationals. Voorbeelden zijn onder meer Wavin, AkzoNobel Hengelo en Reginox, en meer regionale bedrijven en organisaties als Kennispark Twente, energiebedrijf Zuiver Hof van Twente en Bakkerij Nollen.

«

JAARSMA + LEBBINK Diepenheimseweg 23, 7471 LW Goor Telefoon 0547 – 26 16 65 E-mail info@jaarsmalebbink.nl www.jaarsmalebbink.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

31


ONDERNEMERSPANEL

Wat is de toekomst van de bank? De financiële sector is al jaren aan het reorganiseren. De traditionele banken staan onder druk en dreigen voorbij te worden gelopen door innovatieve fintech startups en techgiganten als Google en Apple. Een voorbeeld van zo’n startup is het betaalplatform Square, een revolutionair mobiel platform dat iedereen in staat stelt creditcards te accepteren via een mobiel apparaat. Verzorgen de banken straks alleen nog hypotheken? Veel banken zoeken naar een nieuwe richting. Hoe ziet de bank van de toekomst eruit? De mening van ons panel.

JULES MENHEERE

ROY VERLAAK

JOOST BOUMAN

VOS TRANSPORT

ROI MANAGEMENT

RCT GELDERLAND

“Er zullen meerdere nieuwe producten door de banken geïntroduceerd worden” Banken doorgaan momenteel één of meerdere reorganisaties. Dit is het gevolg van de veranderende wereld, waar ook de banken zich aan zullen moeten passen. Marges die omlaag gaan alsmede regels die vanuit overheden en AFM aangescherpt worden, maken dat meerdere banken gaan centraliseren en dat ze hun organisatie ‘leaner & meaner’ moeten inrichten. Naast de bestaande producten waar de banken veel lagere marges op kunnen maken, zullen zij toch altijd de intermediair blijven als het gaat over het verzorgen van financiële funding. Daarnaast zullen ze op zoek gaan naar nieuwe producten die dicht bij de huidige dienstverlening liggen. Een voorbeeld daarvan is ‘crowdfunding’ waarbij financiële middelen verzameld worden vanuit de private sector. Zo zullen er zeker meerdere nieuwe producten door de banken geïntroduceerd worden. De positie van de bank die we van oudsher kennen zal echter mijns inziens nog geruime tijd in stand blijven naast de diverse nieuwe producten. «

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

“De achilleshiel voor de banken is naar mijn mening of ze klantgericht genoeg zijn” In deze disruptieve wereld, waar met nieuwe technologieën businessmodellen in branches op hun kop worden gezet, is het van essentieel belang om klantgericht en klantvriendelijk te zijn. Als je weet welke (latent aanwezige) behoeften klanten hebben, dan kun je nieuwe technologieën inzetten om betere diensten of producten te leveren. De achilleshiel voor de banken is naar mijn mening of ze klantgericht genoeg zijn. Persoonlijk heb ik hier slechte ervaringen mee. Ik geloof niet dat zij begrijpen wat ik van een bank verwacht. Als ik de enige ben, dan zal het goedkomen. Kortom, ik heb mijn twijfels of een logge, niet klantvriendelijke bank de uitdagingen van deze tijd het hoofd kan bieden. Misschien wordt het verstrekken van hypotheken ook wel overgenomen door een startup. «

“De slimme bank werkt dus ook samen met andere financiers” In mijn werk gaat het altijd over innovatie en dat is voor een bank per definitie lastig. Innovatie betekent risico en door aangescherpte wet- en regelgeving kan of mag een bank daar vaak niet zoveel mee. Een paar banken onderkennen dit en zien zelf ook in dat hun rol anders is en anders wordt. Een van de Nijmeegse banken heeft bijvoorbeeld een specifieke accountmanager voor bedrijven die met innovatie bezig zijn. Deze accountmanager gaat samen met het bedrijf op zoek naar de beste financiering. De bank is dan meer de adviseur geworden die een (klein) stukje financiert, maar die wel met andere partijen samen de complete financiering voor elkaar krijgt. De slimme bank werkt dus ook samen met andere financiers zoals crowdfunders, private investeerders, etc. «


PETER SCHOOK JR

MATHIEU FLUIT

JACCO VOGELAAR

TRIPLE S BV

MJFP FINANCIËLE PLANNING

STRIJBOSCH THUNNISSEN BEDRIJFSMAKELAARS

“Internetaanbieders kunnen veel goedkoper aanbieden dan een traditionele bank” Door technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden voor nieuwe partijen om toe te treden in markten waar dat voorheen niet mogelijk was. In de financiële sector komen ook meer partijen die kunnen concurreren met de traditionele banken. Nieuwe toetreders hebben het voordeel dat zij veel minder overheadkosten hebben en veel sneller kunnen inspelen op verandering. Voor producten waar weinig advies bij nodig is, kunnen internetaanbieders veel goedkoper aanbieden dan een traditionele bank. Ook het afsluiten van een standaard hypotheek zal goedkoper zijn via online platforms. Banken zullen zich dus op andere producten moeten richten of zich organisatorisch moeten aanpassen. Het proces zal niet anders zijn dan in andere sectoren reeds is gebeurd. Traditionele partijen hebben marktaandeel verloren aan online aanbieders. Alleen de organisaties die zich aangepast of gespecialiseerd hebben kunnen overleven. Ook de traditionele banken zullen hier niet aan kunnen ontkomen. «

“Maatwerk zal meer en meer verdwijnen” De bank van de toekomst kenmerkt zich als een nagenoeg volledig geautomatiseerd bedrijf waarbij veelal advisering en produktverkoop digitaal zal geschieden zonder menselijke maat. Door deze manier van klantbediening wordt advisering gestandaardiseerd en wordt gezond boerenverstand voor het inschatten van het kredietrisico en inschatting van de moraliteit van de klant volledig buiten spel gesteld en zal maatwerk meer en meer verdwijnen. Aldus zal ook de rol van het intermediair als produktverkoper meer verworden tot een echte cliënten/adviesadviseur. Nu al zie je de hypotheekmarkt voor particulieren de weg inslaan waarbij de rol van de adviseur beperkt blijft tot het advies waarna de klanten zelf de benodigde bescheidenmoet gaan uploaden naar bank. Of deze vorm van klantenbediening de consument zal baten moet de toekomst uitwijzen waarbij het verschil alleen nog de prijs is. «

“De traditionele banken worden aan alle kanten in hun bestaansrecht bedreigd” De bankensector is van oudsher net als vastgoed een zeer traditionele sector. Tot voor een paar jaar geleden was er nauwelijks sprake van innovatie en ontwikkeling. De omgeving van de banken daarentegen ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Innovatie, digitalisering en technologische ontwikkelingen maken dat bedrijven uit onverwachte hoek zich storten op delen van het dienstenpakket van de traditionele banken. Veelal doen zij dit vanwege hun achtergrond ook vele malen beter en efficiënter. In het commercieel vastgoed zien wij dat investeerders in de crisis op zoek zijn gegaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden door bijvoorbeeld crowdfunding, buitenlandse geldverstrekkers en private equity. Kortom de traditionele banken worden aan alle kanten in hun bestaansrecht bedreigd. Alle hens aan dek dus voor de banken! «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

33


Ook een scherpe website of bedrijfsfilm?

Tekstbureau JES zet jouw bedrijf op de kaart! Overtuig met professionele teksten die aanzetten tot actie.

www.tekstbureaujes.nl T: 06- 14 11 96 01

www.lereve.nl

Le Rève Sluitdijk 4 7241 RR Lochem Telefoon: 0573 259781 info@lereve.nl

Wiki Solutions helpt u bij ICT Mensen - Bedrijfsprocessen - Automatisering Uw gesprekspartner voor ICT vraagstukken Samen met u zorgen wij voor een gecontroleerde ICT omgeving voor uw primaire bedrijfsprocessen.

Le Rève is sinds 2001 exclusief cateraar van de Lochemse golfclub ’De Graafschap’. Wij verzorgen tevens voor diverse bedrijven in de regio een kerstborrel of nieuwjaarsreceptie. Van stamppot buffet op de laatste werkdag van het jaar tot een drankje en een hapje op uw receptie.

• ERP systemen • Mail • Website - Social Media • Netwerken

Graag bespreek ik in een persoonlijk gesprek onze mogelijkheden of stuur ik u een vrijblijvende offerte. Neemt u contact met ons op via telefoon: 0573 259781 of e-mail: info@lereve.nl

Onze diensten zijn: • ICT Projectmanagement Begeleiding van de implementatie • ICT Management - Advies op maat • Training voor eindgebruikers Borging van het resultaat

Wiki Solutions helpt u bij ICT. Uw vragen van antwoorden voorzien.

Marc Wentholt Kieftskampallee 6, 6921JX Duiven | Tel: 06-47256921 info@wiki-solutions.nl | www.wiki-solutions.nl

“De juiste aanpak voor uw kwaliteitszorg”

Meetsma | Advies Brengt structuur in uw organisatie K WA L I T E I T S Z O R G & C E R T I F I C E R I N G O R G A N I S AT I E O N T W I K K E L I N G C O A C H I N G CO N F L I C T HA N T E R I N G B E D R I J F SO P L E I D I N G E N W W W . M E E T S MA . N L

136-012 Advertentie_3steden-4_typen.indd 3

19-02-2009 13:24:36


COLUMN

COLUMN

BEHOORT U TOT DE OUDE OF DE NIEUWE ORDE Velen zitten in de afronding van de planvorming voor volgend jaar. Waar leg je de focus? Op bestaande of nieuwe klanten, wat laat je los en waar neem je afscheid van? Is je bedrijf klaar voor een nieuw jaar of sta je aan het begin van een transitie. Wat de plannen ook zijn, het heeft altijd gevolgen voor je personeel en zet arbeidsmobiliteit in gang. Deze (personele) gevolgen hebben altijd meer impact dan je van te voren kunt inschatten. Het is het uur van de waarheid, hoe snel kom je met je bedrijf naar een hoger plan? Wat doe je met je medewerkers die moeilijker meekomen? Maak je al gebruik van Uitzendbureaus? Sommigen beperken zich tot het leveren van kandidaten maar er zijn ook uitzendbureaus die een stap verder gaan en samen met jou een toekomstbestendig HR beleid vaststellen. Zo bestaat er de mogelijkheid om het contractmanagement en werkgeversrisico’s over te hevelen. Dat geeft jou als ondernemer rust omdat de risico’s worden verlegd. Het geeft je flexibiliteit en wendbaarheid omdat het fase systeem van toepassing is. Het geeft je de mogelijkheid om medewerkers die minder goed meekomen in veranderingen op een gepaste wijze door het uitzendbureau uit te plaatsen waarbij de medewerker de vastigheid van het uitzendbureau behoudt en daarnaast de mogelijkheid heeft om in verschillende keukens te kijken. Uitzendbureaus zijn als enige in staat om intersectoraal door te kunnen plaatsen. Ideaal als iemand een switch wil maken. Je maakt gebruik van het netwerk van het bureau. En als je weer vraag naar medewerkers hebt, kan die uitgestroomde medewerker weer (tijdelijk) terugkomen.

INTENTIEOVEREENKOMST (LOI) WEL OF NIET BINDEND? In het zakelijke verkeer komt het regelmatig voor dat partijen die voornemens zijn om zaken met elkaar te doen, eerst een intentieovereenkomst, ook wel genoemd ‘Letter of Intent’ (LOI), sluiten. Over de juridische status van een dergelijk document bestaat vaak de nodige onduidelijkheid, waardoor er discussie ontstaat terwijl het de bedoeling was om alvast bepaalde zaken vast te leggen en discussie juist te voorkomen. Dit heeft voor een groot deel te maken met de vaak innerlijk tegenstrijdige bedoeling van partijen: toch alvast een bepaalde gebondenheid creëren maar tegelijkertijd ook weer niet helemaal vast willen zitten aan de andere partij. In dit soort situaties is het van essentieel belang dat de inhoud van intentieovereenkomst helder en niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich recentelijk gebogen over de gevolgen van een LOI welke was gesloten tussen een vliegtuigbouwer en een investeerder. Daarbij was de vraag of de LOI verplichtingen voor de vliegtuigbouwer in het leven had geroepen, op grond waarvan zij kon worden verplicht om met de investeerder verder te onderhandelen. Centraal stond de vraag of een in de LOI opgenomen opschortende voorwaarde was vervuld, en of dit in de weg zou staan aan gebondenheid van de vliegtuigbouwer. Het Gerechtshof heeft overwogen dat de strekking die aan een opschortende voorwaarde moet worden toegekend niet alleen afhangt van de taalkundige betekenis van de tekst van de LOI, maar tevens van alle andere feiten en omstandigheden, gewaardeerd naar wat de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. In dit geval was volgens het Gerechtshof niet gebleken dat partijen aan de betreffende opschortende voorwaarde een andere strekking hadden toegekend dan volgens de taalkundige betekenis daaraan moest worden gegeven, zodat werd geoordeeld dat de opschortende voorwaarde niet was vervuld en partijen dus niet hadden beoogd om in dat geval verplichtingen te laten ontstaan.

Het uitzendbureau bindt talent voor de organisaties en dus de arbeidsmarkt. Het uitzendbureau als partner is op dit moment de ideale oplossing voor het bieden van de uitdagingen in onze arbeidsmarkt. De toekomst verandert, de arbeidsmarkt verandert, het bedrijf verandert, de medewerker verandert, het seizoen verandert, de oude orde maakt langzamerhand plaats voor de nieuwe orde. Waar hoor jij bij?

Deze uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder de rubriek uitspraken (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7524).

ROBERT HEINST

DAPHNE GEERATHS

Olympia Lichtenvoorde Telefoon 0544 – 35 39 40 E-mail r.heinst@olympia.nl

Advocaat contracten, aansprakelijkheid en incasso/handelszaken SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators (Lichtenvoorde) E-mail geeraths@steentjeswoltersmulder.nl

«

Het maken van een contract is maatwerk en om ongelukken te voorkomen kan dit maar beter worden overgelaten aan een specialist. Een model van internet ‘plukken’ gaat goed zo lang het goed gaat …

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

35


sersnijden_92mm_b_44mm_h.indd

VOOR LASERSNIJDEN & PONSNIBBELEN MAAR OOK CNC-KANTEN & LASSEN/ASSEMBLEREN

VERHEIJMETAAL.NL (0315) 64 08 77 ULFT

1

28-03-2011

14:16:0


FOTOGRAFIE

Tekst: Hermina de Vries // Fotografie: Martin Hogeboom

Waarom een stockfoto op een website klanten wegjaagt Een foto kan de reden zijn voor een klant om te bestellen. Of om af te haken. Welke foto overtuigt? Liesbeth van Asselt van Stapfoto is gespecialiseerd op dit gebied.

Haar ogen beginnen te glimmen en haar mondhoeken krullen omhoog als Liesbeth van Asselt in haar gezellige kantoor in Epe vertelt over haar werk. Prachtige foto’s sieren de wanden. De meeste foto’s maakt Van Asselt voor websites. Dat moet een mooie foto zijn, maar nog belangrijker: het moet een foto zijn die zijn werk doet.

“Het is een wetenschap die pas sinds tien jaar in opkomst is”, vertelt Van Asselt. “Vijftien jaar geleden was ik nog HR-manager en toen was ik hier ook al mee bezig. Neuromarketing stond in de kinderschoenen, maar er bestond al wel zoiets als eye-tracking onderzoek. Dat leerde dat mensen op een website eerst kijken naar plaatjes en vooral naar plaatjes van mensen.”

MEER DAN EEN VERDUBBELING VAN DE OMZET

HET IS ZO SIMPEL, MAAR MET ZOVEEL RESULTAAT

“We hebben een test gedaan samen met een supermarkt. We plakten ’s ochtends een foto met sinaasappels op de deur. En wat denk je? Aan het einde van de dag waren er meer sinaasappels verkocht dan gemiddeld. En niet een beetje meer, maar meer dan een verdubbeling. En als je vraagt of mensen de sinaasappelen op de deur hebben gezien, dan hebben ze geen idee. Je wordt dus heel onbewust beïnvloed in je koopgedrag”, vertelt Van Asselt.

“Als HR-manager in een regionaal ziekenhuis was ik destijds op zoek naar nieuwe verpleegkundigen. Ik besloot te adverteren in de bus. Ik maakte twee posters. Een poster met daarop een verpleegkundige en een poster met een monitor en een infuuszak. De posters werden 50/50 verdeeld over de bussen. Van alle sollicitanten was er niemand afgekomen op de poster met de monitor en de infuuszak. Terwijl iedereen zich de poster van de verpleegkundige herinnerde. Dat is vijftien jaar geleden. Het is zo simpel, maar met zoveel resultaat”, glundert Van Asselt.

Hoe werkt dit? En hoe is deze materie om te zetten in sterke foto’s op een website? Van Asselt ging op zoek naar antwoorden. Ze volgde cursussen en trainingen en deed een studie op het gebied van online en neuromarketing.

Twaalf jaar is Van Asselt nu fulltime en gepassioneerd fotograaf. Als fotograaf zet zij ook haar kennis en ervaring in die zij opdeed als manager bij verschillende bedrijven.

“Hoe laat je zien dat je anders bent als bedrijf. En hoe vertel je dit verhaal op een overtuigende manier met beeld.”

“Ik ben een fotograaf met een bedrijfskundige en marketing-pet op. Ik denk mee met mijn opdrachtgever. Hoe laat je zien dat je anders bent als bedrijf. Wie is de doelgroep, hoe zit de markt in elkaar. En hoe vertel je dit verhaal op een overtuigende manier met beeld.”

EEN STOCKFOTO WEKT WANTROUWEN Van Asselt merkt dat bedrijven het belangrijk vinden om online betrouwbaarheid uit te stralen. En juist deze bedrijven kiezen op hun website vaak voor een stockfoto, een gelikte algemene foto uit een databank. Een gruwel, vindt Van Asselt. “Een stockfoto is het ergste wat je kunt doen. Uit onderzoek blijkt dat zo’n foto wantrouwen wekt. Alleen al door stockfoto’s te vervangen door goede persoonlijke foto’s betekent vaak een gigantische omzetstijging.” Met een glimlach leest de fotograaf een referentie van haar website voor. “Na aanpassing van de website en het plaatsen van jouw foto’s is de bouncerate (bezoekers die op een website komen en meteen weer wegklikken) met 60% gedaald en het aantal paginaweergaven gestegen met 48%!” “Hier doe ik het voor.”

«

STAPFOTO Dellenparkweg 6, 8161 AP Epe E-mail info@stapfoto.nl Telefoon 06 - 13 16 24 30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

37


DE ROL VAN EMOTIES EN DATA IN DE MARKETING

Met verstand alleen koop je niets 38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


MARKETING

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

De wetenschap kan lang gekoesterde opvattingen ontkrachten maar ook de juistheid ervan bevestigen. Dat ontdekte Paul Postma, directeur Paul Postma Marketing Consultancy (www.ppmc.nl), toen hij naging hoe de recente ontdekkingen van het hersenonderzoek de wereld van de marketing hebben opgeschud en zelfs een nieuwe tak ervan deden ontstaan: de neuromarketing. In zijn boek Anatomie van de Verleiding laat hij zien hoe marketeers de kennis van de werking van het brein kunnen toepassen in hun vak, op consumenten, maar ook op opdrachtgevers en zichzelf. Evolutionair gezien beschikken we over een ‘oud’ brein en een nieuw. Het eerste stuurt vooral emoties, het laatste – de cortex – maakt rationele overwegingen. Als we een smartphone of een stel schoenen graag willen hebben, ontstaat de verleiding voor de aankoop in het oude terwijl het nieuwe aan het rekenen slaat om te beoordelen of het niet te duur wordt. Oudere mensen hebben hun gevoelens door ervaring vaak beter in de hand, zodat de cortex een grotere kans heeft op het laatste woord. Maar als de cortex de enige is die het voor het zeggen heeft volgt er simpelweg geen koop, zegt Paul Postma: “Bij de keuze van een automerk en model spelen emoties een belangrijke rol. Maar als de kleur je niks kan schelen, blijf je juist daar eindeloos over twijfelen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van en liet mijn tienjarig zoontje beslissen. Als gevolg daarvan heb ik jaren in een knalrode auto rondgereden.”

BEETNEMEN DOOR JE ZELFBEELD Wie Anatomie van de Verleiding leest, beseft dat marketeers de vorige eeuw vaak instinctief al hebben aangevoeld hoe deze tweedeling in emotie en ratio werkte, ook al was de exacte rol van het oude neurale systeem nog in nevelen gehuld. Of en hoe een commercial de consument raakte was dus meer een kwestie van ervaring dan van kennis. Tegenwoordig kan de maker het effect vooraf laten meten via een hersenscan: als bepaalde gebieden oplichten worden de gewenste emoties (zoals begeerte) opgewekt, als er niets oplicht, schiet het filmpje zijn doel volkomen voorbij. Postma suggereert dat de marketeers die de intenties van hun eindgebruikers niet goed wisten in te schatten zich vooral door hun zelfbeeld lieten beetnemen. “Mijn bureau heeft gewerkt voor een telefoonbedrijf, waarvan de marketingmanager een duidelijk beeld had van zijn klanten. Net als hij jong, knap en hip en zijn bellers waren dat dus ook. Daarom had hij zijn klantendienst bemand met klonen van zichzelf. Voor die groep werden dure acties bedacht. Maar wat bleek uit onze data-analyse? Een deel van zijn bellers was inderdaad jong, maar wisselde vaak van provider en had een slechte betalingsmoraal. Op die veronderstelde doelgroep werd juist geld verloren. Een groot deel bestond uit oudere Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst, die minder vlot Nederlands spraken dan de jonge klanten. Ze belden veel en ver, betaalden stipt en waren dus winstgevend. In het callcenter vonden ze die maar lastig. Als je zo’n manager confron-

“Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen” teert met de resultaten van je analyse, gelooft hij de feiten niet. Dat maakt in mijn ogen vroegere ondernemers als Van der Valk en Blokker zo briljant. Zij projecteerden zichzelf niet op hun klanten, maar hadden oog voor wat de grote massa werkelijk wilde.”

ARGUMENTEN VERZINNEN De marketingmanager was een slachtoffer van zijn eigen oude brein. Postma geeft tal van voorbeelden hoe iedereen zichzelf bedot. Tijdens een directievergadering is plan A beter voor het bedrijf maar B voor je carrière. Je zult jezelf al snel overtuigd hebben dat B de beste optie is voor het bedrijf. Ons oude brein – of reptielen- en zoogdierenbrein – is bezig met begeerte, met status – kan ik met dit product thuiskomen? –maar ook met angst. Beelden van ouderdom en ziektes remmen de kooplust af, evenals negatieve associaties via woorden, zelfs al is de inhoud gericht op het voorkomen ervan. De cortex speelt bij dit alles slechts een geringe rol.

KOPPELAARS VAN DATA “Je kunt de effecten van marketing op het oude brein testen via scans of eyetracking, maar dat zijn relatief dure methoden”, zegt Paul Postma. “Je kunt ook simpelweg kijken naar wat klanten daadwerkelijk gekocht hebben. Dat deden we al in de jaren tachtig, maar dat is tegenwoordig, dankzij de gigantische hoeveelheid data die het internet genereert, een stuk makkelijker geworden. Het buikgevoel is een onbetrouwbaar kompas, maar data van feiten spreken een heldere taal. Veel succesvolle bedrijven van nu zijn in feite niet anders dan verzamelaars en koppelaars van data: Marktplaats, Funda, de vergelijkingssites. Veel bezoekers hangen weliswaar maar wat rond op zo’n site – uit verveling of om te gluren naar het huis van de buren dat te koop staat – maar de data leveren niettemin kostbare informatie op. Als de traffic aantoont dat er in een bepaalde gemeente weinig interesse is voor huizen rond het kwart miljoen en veel meer rond de drie ton, mét open keuken, kunnen makelaars de prijzen van de eerste categorie optrekken en er tekst aan

toevoegen die verduidelijkt dat een bepaalde muur makkelijk te slopen valt.”

BIG DATA Datagestuurde marketing is niet toevallig de grote specialiteit van Paul Postma. Als jonge marketingdirecteur van Wehkamp zette hij de branche in 1984 al op zijn kop met een artikel in het vakblad Intermediair -‘Het grote falen van de marketingtheorie’- en met een marketingpraktijk die de basis bleek voor het latere CRM. Neuromarketing en Big Data bevestigen alleen maar het gelijk dat hij eigenlijk al kreeg met boeken als Het Nieuwe Marketingtijdperk (2OOO) en Verstandig denken, Infantiel handelen (2008). “In mijn nieuwste boek, Big Data Marketing – snel, simpel en succesvol, onderzoek ik de impact van de revolutie in Big Data voor de marketing”, aldus Paul Postma. “Die heeft de laatste tien jaar een enorme gevlucht genomen. Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen. Kinderen in Disneyworld hebben soms de indruk dat een attractie speciaal voor hen is gemaakt. Ze beseffen niet dat Disney inmiddels is getransformeerd tot een IT bedrijf dat slim gebruikt maakt van de voorkeuren die de klanten zelf aangeven.” De aangename stijl, de vele praktijkvoorbeelden maar ook de subtiele humor maken van de boeken van Paul Postma bepaald geen droge studieboeken. Ruim dertig jaar nadat hij de marketingwereld voor het eerst door elkaar schudde is hij nog steeds in staat marketeers verrassende inzichten te verschaffen en oude wijn en nieuwe zakken feilloos van elkaar te scheiden.

«

RECENTE BOEKEN Recente boeken van Paul Postma worden uitgegeven door Adfo Books: • Anatomie van de verleiding • Handboek Direct Marketing 3.0

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

39


Een goed plan

financieren wij binnen één dag.

Kom maar op met dat plan. Ondernemers zitten vol met energie, ambities en ideeën. Ze willen vooruit, hun plan uitvoeren. De Rabobank helpt ondernemers verder met tips en adviezen en voor klanten met een goed plan: financiering binnen één dag.

Ontdek hoe het werkt op rabobank.nl/kommaarop Een aandeel in elkaar


WERVINGSPROCES ZONDE VAN HET GELD

Recruiters kiezen nogal eens verkeerd Selectie van medewerkers gaat geregeld fout. En zo’n mismatch kost veel geld. “Het zoveel mogelijk objectiveren van het selectieproces kan soelaas bieden.” Aan het woord zijn Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers en Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau. “Het gaat weer beter met de economie. De werkloosheid daalt. Goed nieuws, behalve voor recruiters. Want met een dalende werkloosheid moeten zij zich harder inspannen om de juiste gekwalificeerde medewerkers voor vacatures te vinden. En aangezien het de medewerkers zijn die een bedrijf kunnen maken of breken, is het werven en selecteren van nieuwe kandidaten ‘serious business’. Bedrijven moeten medewerkers zien te vinden die bekwaam zijn, gemotiveerd, geïnspireerd, proactief, bij voorkeur zelfstandig kunnen functioneren, en die passen in het team en in de organisatie. Ga er maar aan staan”, aldus Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers bij Olympia Uitzendbureau.

KOSTEN LOPEN SNEL OP Het gaat dan ook wel eens mis. Sterker nog, maar liefst 95 procent van de bedrijven neemt elk jaar wel eens verkeerde mensen aan, zo blijkt uit de Talent Acquisition Study 2015 van de Brandon Hall Group. Kluiters: “De kosten die zo’n mismatch met zich meebrengt zijn aanzienlijk. De investeringen in het wervingen selectietraject alleen al zijn weggegooid. Hetzelfde geldt voor de inwerktijd, het productieverlies, fouten die zijn gemaakt door de verkeerde medewerker in kwestie, klanten die dit wellicht heeft gekost, en dan ook nog de tijd en kosten die het ontslag zelf met zich meebrengt. De kosten lopen al snel in de tienduizenden euro’s per verkeerd geselecteerde medewerker, zo niet meer.” Uit een Amerikaans onderzoek van CareerBuilder (2012) blijkt bijvoorbeeld dat 41 procent van de Amerikaanse onderzochte bedrijven aangeeft dat één mismatch hen gemiddeld meer dan vijfentwintigduizend dollars kost. Voor een kwart van de bedrijven bleken de kosten zelfs dubbel zo hoog: meer dan vijftigduizend dollars per verkeerd aangenomen medewerker.

ACHTERHAALDE TECHNIEKEN Des te opmerkelijker is het dat veel bedrijven nog steeds gebruik maken van achterhaalde selectietechnieken. Zo kwam er in 1998 al een grote – en nog steeds breed gedragen wetenschappelijke studie uit van Schmidt en Hunter die stelt dat het open sollicitatie interview een ‘onbetrouwbaar en rampzalig selectiemiddel’ is omdat deze nooit objectief

kan zijn. De interviewer heeft zijn mening al klaar en zoekt in zo’n gesprek vooral naar bevestiging. Als bedrijven kandidaten al willen interviewen dan kunnen ze nog het best gebruikmaken van een gestructureerde vragenlijst die vooraf is opgesteld. Opvallend genoeg blijkt werkervaring eveneens een slechte voorspellende factor te zijn. Waar iemand in het verleden heeft gewerkt en wat hij heeft gedaan, zegt niet zoveel over hoe hij in zijn nieuwe baan zal presteren. Toch focussen nog heel wat bedrijven op het CV van een kandidaat en gebruiken ze een open interview om de juiste kandidaat te selecteren.

ZOVEEL MOGELIJK OBJECTIVEREN VAN INFORMATIE “Wie echt wil weten of een kandidaat goed zal presteren in zijn baan, kan de kandidaat het best testen op intelligentie, zo blijkt uit het onderzoek van Schmidt en Hunter. Hetzelfde geldt voor de ‘proeve van bekwaamheid’. Ook dit is een gedegen selectiemiddel, zo menen de wetenschappers. Objectiveren van informatie lijkt een andere belangrijke sleutel in het verbeteren van het selectieproces. Hoe objectiever de informatie over een kandidaat, hoe eerlijker en beter de selectie verloopt.” Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau vult aan: “Automatiseren van het selectieproces, zoals Olympia doet met het selecteren van ‘agents’ voor contact centers, kan daarbij helpen. Wij laten kandidaten zelf in een virtuele omgeving kijken of ze geschikt zijn voor een baan als ‘agent’. Middels een ‘game’ voeren ze een proeve van bekwaamheid uit en komen ze er achter wat hun competenties, vaardigheden en mogelijkheden zijn. We kijken tijdens dit hele wervingsproces niet naar het CV van een kandidaat maar wat iemand nú kan en wil. En we selecteren op intelligentie, persoonlijkheid en vaardigheden. Wat rest is een laatste ‘klikgesprek’ met kandidaten die geschikt zijn gebleken zodat vanuit beide kanten het positieve beeld bevestigd wordt.”

OLYMPIA APELDOORN

Ondernemers Jacqueline & Jeroen Muller Prins Willem-Alexanderlaan 1425, 7312 GB Apeldoorn Telefoon 055 - 576 98 98 E-mail apeldoorn@olympia.nl

OLYMPIA EDE

Ondernemer Willibrord van der Kolk Stationsweg 5, 6711 PJ Ede Telefoon 0318 - 62 93 33 E-mail ede@olympia.nl

OLYMPIA DOETINCHEM

Ondernemer Louise Pigmans Ir. Visstraat, 7001 CR Doetinchem Telefoon 0314 - 39 05 00 E-mail doetinchem@olympia.nl

OLYMPIA HARDERWIJK

Ondernemer Mirjam Heemsbergen Smeepoortstraat 36, 3841 EJ Harderwijk Telefoon 0341 - 43 37 66 E-mail harderwijk@olympia.nl

OLYMPIA LICHTENVOORDE

Ondernemer Robert Heinst Rentenierstraat 21, 7131 DK Lichtenvoorde Telefoon 0544 - 35 39 40 E-mail lichtenvoorde@olympia.nl

OLYMPIA ZUTPHEN

Ondernemer Rob Wagenvoort Nieuwstad 39, 7201 NL Zutphen Telefoon 0575 - 51 77 21 E-mail zutphen@olympia.nl

OLYMPIA SERVICE CENTER

Eisenhowerlaan 140, 2517 KN Den Haag Telefoon 070 - 338 10 50 E-mail info@olympia.nl www.olympia.nl

«

V.l.n.r. Tamara Donkersloot, Sander Blokland en Sandy Kluiters van Olympia Uitzendbureau

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

41


Je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen. O2 Accountants houdt u op de juiste koers zodat u uw bestemming bereikt. Recht door zee.

O2 Accountants heeft kantoren in Dordrecht, Gorinchem, Culemborg en Ede. Direct contact? Bel 088-2443687

advertentie_a5.indd 1

17-11-2015 11:38:42

Uitdaging in je huidige baan?

coacht je naar nieuwe perspectieven. WWW.BUREAUSTREEFKERK.NL | INFOBUREAUSTREEFKERK.NL | 088  443 44 10 AMSTERDAM | APELDOORN | BAARN | DEVENTER | EIBERGEN | ELST | ERMELO | VEENENDAAL


Zit uw bedrijfsarts ook zo ver weg? We komen graag bij u langs! De Arbodienst werkt landelijk en bij u op locatie. Hoe klein of hoe groot uw bedrijf ook is en hoeveel locaties u ook heeft. Dat geldt voor de spreekuren van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige onderzoeken, maar ook voor trainingen, risico inventarisaties, keuringen en onze andere dienstverlening. Hierdoor zijn er korte lijnen en is er persoonlijk contact, kunnen we direct op de werkvloer overleggen en is onze advisering altijd op maat gesneden en passend bij uw bedrijf. Wilt u met onze werkwijze kennismaken? Laat ons langskomen voor een kennismakingsgesprek. De Arbodienst 088 - 700 20 00 www.de-arbodienst.nl

Tango als metafoor Een goed arbo- en verzuimbeleid is als een Tango, samen werken aan iets moois, ieder in zijn eigen rol. De danspartners zijn vrij, maar ook door de dans verbonden om samen te werken aan complexe vraagstukken. De Arbodienst ziet u als de regisseur van de dans. U schakelt De Arbodienst in om de choreografie professioneel en deskundig vorm te geven. Wij gaan graag met uw bedrijf zo’n partnerschap aan, waarbij wij elk onze professionele passen zetten. Mogen wij deze dans van u?


GEEF JOUW JF BEDRI EEN LIFT!

, N E M E N R E D N O D G R O ONBEZ GEZELSCHAP IN GOED

en en n overwinn e s is rn e d in h ie uw bedrijf, it’. Eentje d kken voor jo r naast je ‘z a u p e s n e vi jij s d r n a a a a e k k, gt w nlijk met jouw va een persoo aartoe bren r n jn e r zi a ls a g a d zi k e ij je b rl id n t ijhe te kt e t hee Je wil ekken en vr . Dan is he t je meeden td n e n e m o w , u lt te ie i e e g rn ro re n met ken en, g blijven ve willen same ridische za en te sparr ju n m e a n s n e le m le e o o ië d c k jouw finan anisatie en een afspraa rder. Maak ns, jouw org e ve m s lf ls ze drive. a ze n u E jo wilt. og voor ft’. Het is on o li n n e e b ‘e b e n a h d r Wij zoveel mee verkennen. iken. Het is re e b n le a jou mijlp

EDE WWW.ETLN

ES // ETL DAL RLAND.NL

9 820

) 36 // T. (O314

Het Ondernemersbelang Noord Oost Gelderland 5-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you