Page 1

VAN

NOORD-OOST GELDERLAND

De zorg over ICT wegnemen EDITIE

GEZOCHT: TECHNISCHE GAMECHANGERS!

SPARREN MET DE ARBODIENST

01 2017


Ontwikkelen Bouwen Onderhouden

Zegers Bouw heeft vestigingen in Ede, Arnhem en Doetinchem. Wij ontwikkelen, realiseren, renoveren en onderhouden met gedreven medewerkers projecten waarin mensen wonen, werken en recreëren. Van initiatie tot en met realisatie, professioneel begeleid op de wijze die ú Ede Buys Ballotstraat 4 Postbus 31 6710 BA Ede

Arnhem Malburgse Sluis 27 Postbus 4167 6803 ED Arnhem

Doetinchem Transportweg 14b 7007 CN Doetinchem

088 - 224 7700

info@zegersbouw.nl

www.zegersbouw.nl

bevalt. Naar keuze volgens een all-in prijsvraag, turn-key, bouwteam of uitgevoerd op basis van een aanbesteding. Welke samenwerkingsvorm u ook kiest Zegers Bouw levert kwaliteit.

schoonmaakbedrijf drost en zonen bv dé schoonmakers uit Arnhem

Uw partner op facilitair gebied! schoonmaakonderhoud: kantoorgebouwen schoolgebouwen sportcentra appartementencomplexen culturele centra

gecertificeerd ISO 9001:2008

gecertificeerd ISO 14001:2004

specialistische diensten: tapijtreiniging graffitiverwijdering glasbewassing

Delta 50 6825 MS Arnhem telefoon: 026-3513675

www.drostenzonen.nl


INHOUD RONDE TAFEL

OPLEIDING EN TECHNIEK

ARBODIENST

TALENT OP MAAT VOOR ARBEIDSMARKT

GEZOCHT: TECHNISCHE GAMECHANGERS!

SPARREN MET DE ARBODIENST

Voor elk talent is een plaatsje op de arbeidsmarkt. Al is er soms extra inspanning nodig om de kwaliteiten boven water te krijgen. Een nog betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt kan daarbij helpen, leert het rondetafelgesprek over personeel en arbeidsmarkt.

Technisch talent dat zijn of haar vakgebied overstijgt is lastig te vinden. New Engineers biedt vooruitstrevende technici een opleidingsprogramma om juist extra samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen in de bedrijfspraktijk.

Veel ondernemers komen voor het eerst in aanraking met een arbodienst wanneer er (langdurig) verzuim is. Dat is jammer want een arbodienst kan veel meer betekenen voor ondernemers.

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

LEES VERDER OP PAGINA 20

LEES VERDER OP PAGINA 33

DE ZORG OVER ICT WEGNEMEN De IT-wereld blijft zich ontwikkelen. Alles en iedereen is aan elkaar gekoppeld. Dankzij ‘De Cloud’ kunnen we altijd en overal toegang krijgen tot onze programma’s en documenten en zijn we overal bereikbaar. Toch ontbreekt het vaak aan overzicht, kennis en bewustzijn van de mogelijkheden ervaart Compudac uit Doetinchem. “Wij nemen de zorg over IT weg en zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering van klanten verbetert.”

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS AMBITIE ALS NIEUWE BEPALENDE FACTOR De flexibilisering van de arbeid lijkt van tijdelijkheid het nieuwe criterium te hebben gemaakt. Werknemers blijven niet langer hun hele carrière bij één bedrijf, dus is elke verbintenis per definitie beperkt in de tijd. Volgens Hein Pouw is niet tijd maar ambitie de nieuwe bepalende factor. Talenten blijven slechts zo lang in dienst als hun ambities parallel lopen met die van de organisatie. Dat kan kort zijn maar evengoed dertig jaar. De grote uitdaging voor werkgevers is talenten in hun ontwikkeling te blijven faciliteren.

LEES VERDER OP PAGINA 30

EN VERDER... 3 Inhoud 5 Column / Colofon 6 Nieuws 15 Internetgebruik en sociale media op werkvloer en daarbuiten 17 Werken met ziel en zakelijkheid

Smart & Sustainable 18 Studenten HAN klaar voor de thema’s van morgen 25 “De missing link tussen onderwijs en bedrijfsleven” 26 Wie is werkelijk innovatief?

28 Panel: Tijdelijke arbeid wordt de norm!

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

3


COLUMN

ZAKENKABINET Laten we één ding vaststellen. Het gaat hartstikke goed met Nederland. Miljoenen landgenoten gaan twee, drie keer per jaar op vakantie. Met Kerstmis zaten de restaurants voor het eerst in jaren afgeladen vol. We kopen ons helemaal suf bij bol.com en Coolblue, waar ze in december 1.400 man nodig hadden om alle bestellingen op tijd te verwerken. Buiten Europa zijn er heel weinig landen met zo’n hoge levensstandaard als bij ons. Toch zijn we een ontevreden volkje. Meer dan vroeger voor mijn gevoel. We zeuren overal over, zelfs van pietluttige dingen maken we een drama. Dat wil zeggen, dat doen de media. Als kranten en televisie niet zo’n absurde ophef hadden gemaakt van de ‘discriminatie’ van Zwarte Piet, was de intocht van Sinterklaas niet verziekt door een stel mafkezen die in Rotterdam de confrontatie met de politie meenden te moeten aangaan. De onvrede heeft soms ook een gerechtvaardigd motief. De snelheid waarmee de overheidszorg voor ouderen wordt afgebouwd in een cultuur die geen rekening houdt met opvang door eigen kinderen, zoals in Zuid-Europa, is schrijnend. Het gesol van de regering met nadelige wetgeving voor de 900.000 zzp’ers – veelal door diezelfde regering in die rol gedwongen - is een aanfluiting. Zo zijn er wel meer zaken waarmee ons landsbestuur zich vervreemdt van z’n volk. Dat hebben we ook gezien in de Verenigde Staten, waar tegen alle verwachtingen in Donald Trump president is geworden. De wereld was in shock om deze verkiezingsuitslag. Alleen de Russen stonden te juichen. Het heeft er alle schijn van dat de Trump-stemmers dezelfden zijn als zij die in Nederland op 15 maart op Geert Wilders (PVV), Henk Krol (50Plus) en

het Nederlands-Turkse duo van DENK gaan stemmen. Grote bevolkingsgroepen die zich niet gehoord voelen door de overheid. Als de PVV de grootste partij wordt - waar het naar uitziet - zullen de andere partijen Wilders boycotten voor regeringsdeelname. Partijen die niet met elkaar willen samenwerken, zullen wel moeten. Een ongewenste situatie, waar niemand op zit te wachten. Het derde kabinet-Rutte, áls het er komt, gaat de rit van vier jaar dan niet uitzitten. Trump heeft een zakenkabinet samengesteld met als doelstelling om de Verenigde Staten te renoveren. Of hem dat gaat lukken, is de grote vraag. Volgend jaar om deze tijd zal veel duidelijk zijn. Het zou in Nederland ook niet misstaan om de komende vier jaar een zakenkabinet op het Binnenhof te hebben. Door de stroperigheid van de Haagse processen duurt het vaak jarenlang voordat iets in gang wordt gezet. Tien topondernemers, mannen en vrouwen, die helder denken en duidelijk spreken, die realististische plannen maken én laten uitvoeren na een globale toetsing door het parlement. Die ervoor zorgen dat het fileprobleem wordt aangepakt, dat Schiphol weer lucht krijgt, dat de arbeidsmarkt weer gaat functioneren zonder ondoordachte maatregelen, bedacht door ambtenaren zonder benul van marktwerking. Die het onderwijs weer op niveau brengen, zodat toekomstige generaties kunnen schrijven en rekenen. Die de krijgsmacht weer op orde brengen en de politie weer laat doen waarvoor ze ooit is ingesteld. Kortom, die alles op de schop nemen dat op de schop moet. Zou dat niet geweldig zijn?

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Noord-Oost Gelderland verschijnt vijf keer per jaar. Veertiende jaargang, nummer 1, 2017 Oplage: 4.000 exemplaren Coverfoto Roberto Meijer en Erwin den Haag Compudac Fotografie: Yke Ruessink

Uitgever Novema Noord bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

Bladmanager Albert Sliedrecht Telefoon 0512 – 74 52 20 a.sliedrecht@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl

Eindredactie Sietske Postema Vormgeving Telefoon 0512 – 74 52 20 VDS Crossmedia BV, Emmen E-mail s.postema@ondernemersbelang.nl Druk Veldhuis Media, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Michiel Fischer Lin François Jeroen Kuypers Dick Leseman Marco Magielse Gerard Menting Gert Perdon Yke Ruessink Jessica Schutten André Vermeulen (column)

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

5


COLUMN

KORT NIEUWS NIEUWE STEK VOOR SEMSO

VAN VACATURE NAAR WINNEND AANBOD Het vinden van goed personeel wordt steeds moeilijker. Veel mensen met de juiste talenten hebben al elders een baan en bewegen minder snel in de huidige arbeidsmarkt. Het gaat er tegenwoordig niet alleen om waar talent te vinden is, maar ook met welk aanbod talent bereid is te bewegen. Het is dus belangrijk dat er duidelijk gekeken wordt wat u centraal zet. Is dat uw eigen vraag of de wensen van het talent dat u wilt bereiken? Ik vind dat laatste. U zou uw vraag moeten omzetten naar het winnend aanbod dat aansluit op de specifieke zoek- en besliscriteria van uw doelgroep. Pas dan zou u goed kunnen bepalen wat de meest effectieve wervingsmix is om het ideale talent te vinden en te verleiden. En dan werft u vanuit de beweegredenen van dat talent dat bij uw organisatie past. U verwacht het wellicht al: alles is gebaseerd op data waarmee zoeken besliscriteria continu gemonitord en bijgestuurd worden. Maar goed, hoe doe je dat. In ieder geval niet zelf. Dit is zo’n vak apart en specialisme dat kan alleen een gespecialiseerd bureau voor u doen. Er zijn bemiddelingsbureaus, die aangeven minder te geloven in data en net als 15 jaar geleden, uw vacature 1 op 1 op eigen naam online zetten op eigen website. U ontvangt de geselecteerde kandidaten die matchen op hard skills per mail en de CV’s worden 1 op1 doorgezet met een laffe motivatie vanuit het bureau. Voor de wat zwaardere functies is benadrukt dat een persoonlijk gesprek geweest om de hogere tarieven te kunnen verantwoorden. U ontvangt 3 a 4 CV’s en dan begint de misleiding. Het eerste CV is niets waardoor het tweede CV al heel wat beter lijkt, u maakt een keuze uit het beperkte aanbod dat u voorgesteld heeft gekregen. Maar heeft u de beste kandidaat gekregen? 36% van de nieuw gestarte medewerkers stopt binnen een jaar omdat de klik er niet was of er een verkeerde verwachting is geschept. Dan nog eens 28% binnen twee jaar om dezelfde reden. Het is tijd voor de nieuwe orde die anno nu veel meer data gebruikt om de juiste kandidaten te werven en te selecteren. Als u gebruik maakt van werving en selectie bureaus, vraagt u dan eens hoe zij tegen het gebruik van data aankijken, u zult verstelt staan dat menig bureau een veredeld uitzendbureau is. Bent u benieuwd hoe mijn aanpak is wat betreft werving en selectie en wat ons anders maakt? Neemt u dan vooral contact met mij op.

«

ROBERT HEINST Olympia Lichtenvoorde Rentenierstraat 21, 7131 DK Lichtenvoorde Telefoon 0544 - 35 39 40 | lichtenvoorde@olympia.nl Olympia Doetinchem Ingenieur Visstraat 3, 7001 CR Doetinchem Telefoon 0314 - 39 05 00 | doetinchem@olympia.nl

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

Veel tijdverlies en fouten door dubbele invoer van gegevens? Semso koppelt al uw software zodat gegevens in de hele organisatie altijd actueel zijn. Dit doen ze per 1 januari vanaf een nieuwe karakteristieke locatie in Lichtenvoorde. Semso werd ruim een jaar geleden door Lucas Heezen en Niek Ressing opgericht. Vanuit een oud installatiebedrijf werd tussen de pvc-buizen en kabelgoten software ontwikkeld waarmee klanten een enorme kwaliteitsslag maakten én efficiënter gingen werken. Iets dat niet onopgemerkt is gebleven, want steeds meer organisaties leggen hun koppelvraagstukken bij hen neer. Goed nieuws voor Semso natuurlijk, maar hierdoor werd het kleine kantoortje als snel te krap. Semso werkt daarom nu vanuit een nieuw, professioneel kantoor langs de N18 in Lichtenvoorde en is helemaal klaar voor de toekomst. Telefoon 0544 - 74 50 60 www.semso.nl

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: s.postema@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.


COLUMN OP HET CONGRES MAATSCHAPPIJ & RECHT HOREN WE GRAAG UW MENING OVER PRIVACY-KWESTIES Als ondernemer in onze regio heeft u er ongetwijfeld veel mee te maken: kunnen (Europese) regels de ontwikkelingen in datavergaring en innovatieve toepassing daarvan wel bijhouden? Stel dat ik morgen mijn avondmaaltijd print in 3D en het pakt niet zo goed uit, ik word ziek. Wie is er dan verantwoordelijk? De leverancier van de printer? De maker van de printmaterialen? De vervoerder? En, nu ik toch ziek ben, mag mijn verzekeraar al zijn informatie over mij aan mijn arts geven? Het zou mijn redding kunnen zijn, hij weet soms veel meer over mij dan mijn arts! Over deze scheidslijn: wat is wenselijk of onwenselijk gebruik van persoonlijke informatie, organiseert de Stichting Legal Valley op 7 maart het congres Maatschappij & Recht met als thema Privacy: Lust of Last? Wij horen graag van ondernemers waar ze tegenaan lopen, wat ze voor oplossingen zien en welke thema’s er in de toekomst aankomen. Doel van de stichting is de juridische denkkracht in de regio inzetten om te kijken hoe bedrijven optimaal binnen de wet kunnen opereren. Op dit moment is de wetgeving heel standaard, van toepassing op iedereen. Dat hindert soms vooruitgang en innovatie. Een interessante gedachte is om wetten aan te passen voor verschillende partijen. Zodat bedrijven nieuwe producten kunnen ontwikkelen waar consumenten baat bij hebben. We brengen, naast ondernemers, juristen uit alle geledingen bij elkaar: rechters, advocaten, docenten, bedrijfsjuristen en rechtenstudenten. Ook politici op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau zijn van de partij. Een goede juridische infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor economische groei van de regio en haar topsectoren: Health, Food, en Energy. De juridische sector met specialistische kennis in deze sectoren gaat samen met deze ondernemers aan de slag om grip te krijgen op de snelle technische veranderingen en de wetgeving die daarbij hoort. Wij zijn zeer benieuwd naar uw input, en verheugen ons op deze bijzondere samenkomst van verschillende geledingen.

MARCEL HIELKEMA

DILEMMA’S Laatst werd ik aangesproken met de vraag: Houdt het dan nooit eens op? Heb ik net de ene wijziging doorgevoerd omdat de Arbeidsinspectie een opmerking maakte tijdens een projectbezoek, moet ik nu weer een verandering doorvoeren omdat een auditor niet akkoord wil gaan met de net doorgevoerde aanpassing omdat hij dit niet vindt passen binnen de certificering van mijn managementsysteem! Ja, die Arbeidsinspectie wil ik te vriend houden want, ja, een stillegging van een project kan ik echt niet gebruiken. Maar die certificeringen heb ik ook nodig want dat wordt door mijn klanten/opdrachtgevers dwingend voorgeschreven. In dit spanningsveld werken veel ondernemers. De belangen van de ene stakeholder staan soms haaks op de vereisten van een andere stakeholder. En probeer daar maar eens een balans in te vinden! Het lijkt soms wel alsof deze tegenstellingen steeds scherper worden. Je hebt steeds meer moeite om hier tussen door te schipperen. Je blijft in cirkels draaien en kunt geen prioriteiten stellen. Alle belangen lijken even groot en elke stakeholder is super belangrijk. Maar is dat echt zo? Is elke wens, eis, belanghebbende van dezelfde orde? Schrijf de dilemma’s eens op een stuk papier of in een notitie op je smartphone en denk er eens een dag niet aan. Kom je de volgende dag tot dezelfde prioriteitstelling? Waarschijnlijk niet! Zaken lijken soms allemaal even belangrijk, maar wanneer je even wat afstand neemt, dan blijkt dit toch niet zo te zijn. Wanneer je er nou niet aan toekomt eens rustig afstand te nemen – druk, druk, druk hè – dan is het misschien wel verstandig om in je drukke agenda een tijdblok(je) te reserveren om even met iemand anders te sparren. Met enkele gerichte vragen kan deze persoon waarschijnlijk heel snel zaken voor je verhelderen.

«

vice-voorzitter van The Economic Board

DOUWE MEETSMA Meetsma Advies E-mail douwe@meetsma.nl www.meetsma.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

7


COVERINTERVIEW

Tekst: Jessica Schutten // Fotografie: Yke Ruessink

De zorg over ICT wegnemen De IT-wereld blijft zich ontwikkelen. Alles en iedereen is aan elkaar gekoppeld. Dankzij ‘De Cloud’ kunnen we altijd en overal toegang krijgen tot onze programma’s en documenten en zijn we overal bereikbaar. Toch ontbreekt het vaak aan overzicht, kennis en bewustzijn van de mogelijkheden ervaart Compudac uit Doetinchem. “Wij nemen de zorg over IT weg en zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering van klanten verbetert.” De kernactiviteit van Compudac is het leveren van alle project- en procesmatige IT-werkzaamheden. Zowel kleine als grote organisaties en bedrijven kunnen bij de IT-specialist terecht voor de complete uitbesteding van het ITproces, het leveren van benodigde hard- en software en applicaties, maar ook voor maatwerkondersteuning, tijdelijk of als aanvulling op de aanwezige capaciteit en/of kennis. De reden dat bedrijven aankloppen bij het Doetinchemse bedrijf met eigen datacenter is vanwege de kennis en het hebben van een vast aanspreekpunt. “Onze kracht zit in de toegevoegde waarde”, zegt adjunct-directeur Roberto Meijer. “Het zijn de wensen en achterliggende processen van bedrijven die vragen om kennis en aandacht. Compudac heeft niet alleen kennis en ervaring in de ICT maar ook in bedrijfs- en administratieve processen. In het voortraject sluiten we de grootste valkuilen uit en maken we de structuur inzichtelijk. Hierdoor lopen klanten nadertijd veel minder tegen verrassingen aan en zitten er geen verborgen kosten in onze dienstverlening.” Het uitgangspunt van Compudac is samen met de klant de behoefte, wensen en processen in kaart

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

brengen. “Sinds de start in 1987 leveren wij op deze manier full service IT-oplossingen. Waar we voorheen traditioneel op locatie de IT verzorgden, leveren we nu moderne oplossingen vanuit ons datacenter”, licht oprichter en eigenaar Dick den Haag toe. “Maar het uitgangspunt blijft hetzelfde. Professionele service voor het totale IT-pakket van de klant.”

SCHAALBARE IT-OPLOSSINGEN Tegenwoordig werken mensen steeds meer via internet, waardoor het mogelijk is om locatie-, apparaat- en tijdstiponafhankelijk te werken. “Bedrijven willen immers dat IT altijd beschikbaar is en functioneert”, vertelt algemeen directeur Erwin den Haag. “Servers op locatie worden vervangen door applicaties in de cloud. Het voordeel van de opslag van gegevens in ons datacenter is dat het ondernemers kosten bespaart. Ze hoeven niet meer te investeren in een eigen server maar nemen een dienst af waar ze per maand voor betalen. De dienst is schaalbaar waardoor bedrijven alleen maar afnemen waar ze daadwerkelijk gebruik van maken. Zo kun je als bedrijf flexibel blijven en snel inspelen op veranderingen. Het systeem is overal en


“Onze kracht zit in de toegevoegde waarde”

altijd bereikbaar.” In het eigen datacenter van Compudac zijn alle state of the art voorzieningen getroffen en zijn onderhoud, beheer, ondersteuning en beveiliging optimaal geregeld. Dick den Haag: “Klanten gebruiken onze goed geoutilleerde computerruimte voor productie, uitwijk en/of back-up van hun data. Naast onze full service-oplossingen maken ook grote bedrijven gebruik van onze diensten in de vorm van colocatie. Zij gebruiken onze beveiligde en stabiele serverruimte als ware het hun eigen omgeving. Ook voor deze bedrijven is hun apparatuur in ons datacenter én zijn onze specialisten 24 uur per dag en 7 dagen per week direct bereikbaar voor het oplossen van problemen. Zonder tijdrovende aanmeldprocedures!”

VEILIGHEID Het beveiligen van data en processen wordt in dit digitale tijdperk steeds belangrijker. De specialisten van Compudac ervaren dat ondernemers ervan uitgaan dat de IT-security geregeld is als hun gegevens veilig opgeborgen zijn. “Maar het heeft ook voor een groot deel te maken met het gedrag van medewerkers”, benadrukt Erwin den Haag. “Werken zij met smartphone of laptop? Wat is de policy in het bedrijf en wie controleert of werknemers zich hieraan houden? Gratis e-mailaccounts, zwakke wachtwoorden die jarenlang ongewijzigd blijven, geen scheiding tussen privé en werk hebben allemaal invloed op de veiligheid. Daarom is het belangrijk dat organisaties een IT– beleid hebben dat nageleefd wordt. Wij helpen hen daar graag bij.”

ALLES IN ÉÉN HAND Ondernemers houden bij Compudac alles in één hand. Het bedrijf zorgt niet alleen voor professioneel beheer en permanente monitoring van de online omgeving en applicaties. De online omgeving, oftewel de Private Cloud van een klant, is bovendien volledig op maat gemaakt inclusief integratiemogelijkheden van software. “Full service betekent bij ons ook dat klanten ondersteuning bij al hun vragen krijgen”, benadrukt Meijer. “Zij hebben te maken met korte lijnen en hoeven geen rekening te houden met tussenstations. Bij het aangaan van contracten realiseren ondernemers zich vaak niet wat het in de praktijk betekent als je een probleem in je IT-systeem moet oplossen met twee of drie contractpartijen. Dan word je vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Als IT niet je corebusiness is, is het dan ook bijna onmogelijk om zonder vakkundig maatwerkadvies een weloverwogen keuze te maken uit alle aanbieders en aanbiedingen. In een gesprek met Compudac merkt een bedrijf dat wij er alles aan doen om ons juist op dit punt te onderscheiden in de markt.”

“Bedrijven willen dat IT altijd beschikbaar is en functioneert”

«

www.compudac.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

9


DEELNEMERS SABINE TEN HOLDER Directeur Seesing Personeel in Lichtenvoorde, regionaal uitzendbureau voor alle sectoren. Onlangs samengegaan met Fides Uitzendgroep uit Doetinchem. Begon in 2010 als eerste werknemer bij oprichter Dennis Seesing. Inmiddels werken er 22 medewerkers.

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017


RONDE TAFEL

Tekst: Gerard Menting // Fotografie: Gert Perdon

Talent op maat voor arbeidsmarkt Voor elk talent is een plaatsje op de arbeidsmarkt. Al is er soms extra inspanning nodig om de kwaliteiten boven water te krijgen. Een nog betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt kan daarbij helpen, leert het rondetafelgesprek over personeel en arbeidsmarkt. Als je voor het rondetafelgesprek aan een ronde tafel kunt plaatsnemen, dan moet je dat ook niet nalaten. Bij het gesprek waarin de stand van zaken rond arbeidsmarkt en personeel een inspirerend thema blijkt te zijn, is die uitnodigende opstelling te vinden in het kantoor van Seesing Personeel in Lichtenvoorde. Gastvrouw is directeur Sabine ten Holder, die aftrapt met de stelling dat modulair opleiden voor zijinstromers dé manier is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Om boven water te krijgen waar de talenten en passies liggen moet je ook echt met elkaar aan tafel zitten, is haar ervaring. “Dat kan niet digitaal. Ik wil dan weten wat ze na school doen, of ze aan een crossmotor sleutelen of lid zijn van een corsogroep. Dan kom je erachter of ze handig zijn, goed overweg kunnen met het toetsenbord. Dan kun je ook met maatwerk training en opleiding zo iemand op een goede plek krijgen.” In het onderwijs is daar ook nog wel wat te winnen, geeft ze aan. Ze noemt de bouw als voorbeeld, waar nog steeds metselaars worden opgeleid. “Maar we hebben nu vooral bouwmonteurs nodig in plaats van traditionele metselaars.”

MODULAIR OPLEIDEN Seesing Personeel is met een aantal opleidingsinstituten in gesprek om te bekijken of het mogelijk is om maatwerk opleidingstrajecten te realiseren. Vanuit de praktijk van bijvoorbeeld de logistiek en de bouw. “Ook voor de zorg willen we modulair opleiden: kijken wat nodig is en daar de opleiding op afstemmen. Je hoeft daar niet altijd op nul te beginnen, je hebt vaak al bagage omdat je moeder bent, of mantelzorger.” “Een goed initiatief”, vindt Henriëtte van den Heuvel (bestuurslid VNO-NCW Achterhoek). “Het sluit aan bij hoe het daadwerkelijk gaat, want onderzoek wijst uit dat de manier waarop mensen leren voor 70 procent in de praktijk gebeurt.” Het sectorplan Achterhoek, waarvan VNO-NCW medeondertekenaar is, kan bijdragen in scholing bij intersectorale mobiliteit. Zo kunnen we ondernemers stimuleren en steunen in het opleiden van nieuwe medewerkers. Verder noemt ze als voorbeeld het inzetten van drones voor inspectie en controle op veiligheid als voorbeeld van veranderingen die een grote invloed kunnen hebben op de arbeidsmarkt. Sabine ten Holder vindt dat het onderwijs te

weinig op die ontwikkelingen inspeelt. ”We zouden graag zien dat de opleidingen nog meer worden toegespitst op hetgeen onze regio vraagt; zowel qua inhoud als qua aantal leerlingen per opleidingsrichting.”

ZIJ-INSTROMERS Dat de regionale opleidingscentra (ROC’s) met hun opleidingen beter moeten aansluiten op de arbeidsmarkt weet ook Bert Blonk (Gelders Arbeidsmarktmodel). “Maar je ziet nu dat de overheid geld beschikbaar stelt voor het pamflet van Hugo Borst, voor meer mensen in de zorg. Alleen zijn die mensen er niet, die moet je eerst opleiden. Dan kan dat geld beter worden ingezet om zij-instromers op te leiden.” Hij vindt het ook belangrijk om anders te kijken naar regelgeving en opleidingen. “Hoe zorgen we dat we alle talenten gebruiken, van iedereen. Je ziet die ontwikkelingen bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Rivor. Daar brengen ze bijvoorbeeld regelingen in kaart die er zijn om mensen aan het werk te krijgen. De studenten moeten daarvoor het veld in, leren zo ook om ondernemer te zijn. Bij de HAN hebben ze een leerlab opgezet

MARTINE MEIJER

SANDRA LUIJMES

HENRIËTTE VAN DEN HEUVEL

BERT BLONK

Advocaat bij SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators in Lichtenvoorde. Staan met 4 gespecialiseerde advocaten en 3 ondersteuners veel ondernemers bij, ook als sparringpartner. “Ons kantoor is volledig gedigitaliseerd, we zijn innovatief in onze dienstverlening. Zo houden we tarieven voor rechtsbijstand gunstig ten opzichte van andere juridische dienstverleners.”

Begon 12 jaar geleden met VitaMee, HR ontwikkelpartner. Specialist in team- en leiderschapsontwikkeling, verzuimpreventie en HR-advies. VitaMee zit in Lichtenvoorde en telt 12 medewerkers en een schil van zelfstandigen.

Is aangeschoven namens werkgeversorganisatie VNO-NCW, waar ze zich richt op arbeidsmarkt en onderwijs. Heeft bij Kramp in Varsseveld, internationaal leverancier van onderdelen voor industrie en landbouw, Learning & Development in portefeuille.

Heeft een bedrijf in training, coaching en advies. Is grondlegger van het Gelderse Arbeidsmarktmodel, waarbij niet baanzekerheid maar werkzekerheid centraal staat. “We zitten aan de talentkant: wat kunnen mensen, wat kun je daar mee.”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

11


RONDE TAFEL “Kijken naar talent en kwaliteiten vraagt een andere manier van denken dan afgaan op diploma’s” voor 45-plussers, om te proberen ze aan het werk te krijgen. Het is een lastige groep om te bemiddelen.”

OVERAL TERECHT Voor Sandra Luijmes (VitaMee) staat het inzetten van de talenten die mensen hebben centraal. “Iedereen heeft waarde. Je moet samen duidelijk krijgen waar je kracht ligt, waar je blij van wordt. Als je los van je rol, weet wat je kwaliteit is, welke waarde je toevoegt, dan kun je daar overal mee terecht.” Ze weet uit ervaring dat het in de Achterhoek lastiger is om regelmatig over te stappen naar een andere werkplek, als dat beter past. “Er is nog altijd de opvatting dat als je op je cv hebt staan dat je om de twee jaar ander werk hebt, dat je dan niet betrouwbaar bent. In het westen van het land waarderen ze dat juist, dan ben je innovatief.” Henriette van den Heuvel heeft soortgelijke ervaringen. Zo kent Kramp bijvoorbeeld de Anjo Foundation, waarmee mensen die zich willen ontwikkelen en hun carrière verder willen vormgeven, financiële ondersteuning krijgen. Het is de nalatenschap van ouddirecteur Joldersma, voor wie leren en ontwikkelen centraal stond. “Toch zou daar nog meer gebruik van gemaakt kunnen worden, dat is jammer.” Ook wel te verklaren, vinden Sabine en Sandra, die wijzen op de Achterhoekse aard: bescheidenheid, misschien bang om wat anderen er van vinden als je die stap zet. En kiezen voor zekerheid, vanwege de hypotheek. Bert Blonk voegt toe: “Mensen zeggen vaak al snel: daar heb ik niet voor geleerd, als je ze voorstelt wat anders te doen. Als je in de verpleging met een functie zonder vooruitzichten zit en er komt een baan in het restaurant vrij, moet je dat niet bij voorbaat negeren. Het is ander werk, waar je niet voor bent opgeleid, maar dat hoeft geen drempel te zijn. Je staat thuis toch ook in de keuken?” Mensen inzetten waar ze willen werken en nodig zijn is een van de waarden in het boek Waarden die Werken, dat een brug wil slaan naar een flexibele arbeidsmarkt. Zeven auteurs gaan daarin vanuit de praktijk in op de potentie van het Gelders Arbeidsmarktmodel, waar Bert Blonk grondlegger van is. Het biedt de werkgever een praktisch waardenmodel om flexibel in te spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt.

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

SMART-HR Bij VitaMee is Sandra Luijmes dit jaar van start gegaan met een initiatief om het HR-beleid te vernieuwen. Smart-HR moet een innovatief platform worden dat in kaart brengt hoe je het individu weer centraal kunt stellen. Het hele HR-beleid wordt in stukjes doorgelicht en vervolgens bekeken of er een aanpak of methodiek is die naar de Nederlandse situatie kan worden vertaald. Een universitair onderzoeker gaat binnenkort met het eerste deelonderzoek van start. “De huidige manier van werken is nog voor een belangrijk deel afkomstig uit de jaren zestig en zeventig. Op alle terreinen is veel veranderd maar hier niet. Dat komt ook omdat werkgevers vast zitten aan wetgeving en het zetten van steeds meer vinkjes. Misschien is de wil er wel maar zijn we bang voor de risico’s.” Ze wil dat uitgezocht hebben, maar erkent meteen ook dat het recht-gedeelte pittig is. “Maar daar wil ik me niet door laten leiden.” Het arbeidsrecht is grotendeels dwingend, brengt Martine Meijer in. “Vaak kun je daar niet van afwijken. Wil je veranderingen doorvoeren dan moet dat wettelijk wel mogelijk gemaakt worden.” Ook is er een omslag bij werkgevers voor nodig, voegt ze toe. “Kijken naar talent en kwaliteiten vraagt een andere manier van denken dan afgaan op diploma’s.”

TALENT LATEN RENDEREN Wat is er voor nodig om in een organisatie te zorgen dat de kwaliteiten en talenten van de medewerkers zo veel mogelijk renderen? De tafelgasten zijn het eens over het belang om eerlijk en open te praten over het functioneren. “Dat is best lastig”, erkent Henriette. “Je kunt ook niet altijd concreet benoemen waar het aan mankeert.” Het is volgens Martine Meijer belangrijk om vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst de verwachtingen goed in kaart te brengen en met de werknemer in gesprek te blijven over diens functioneren en niet pas als er een mismatch dreigt te ontstaan. Een slechte zaak is volgens Bert Blonk dat na zo’n gesprek afspraken worden gemaakt maar dat je een jaar later constateert dat zowel de werkgevers als de werknemer daar niks mee heeft gedaan. Toch is dat voor beide partijen van groot belang, zegt Martine Meijer. “De werkgever staat er niet altijd bij stil dat zijn personeel zijn grootste kapitaal

is, dat hij daarin moet blijven investeren. Ik sta werkgevers en werknemers bij, ik ken beide zijden. Vaak zie je dat problemen in de wandelgangen worden opgelost, maar dat regels waar de werkgever aan hecht vervolgens niet in bedrijfsprotocollen vastliggen. Dat kan later voor problemen zorgen. Over de breedte gaat het goed op de werkvloer, maar er zijn uitzonderingsgevallen die het voor anderen verpesten. Een incident leidt dan tot nieuwe regels, die voor iedereen gaan gelden.” Bij VitaMee zijn geen functioneringsgesprekken meer, zegt Sandra Luijmes. “En ook geen bazen. We zijn allemaal universitair of hbo-opgeleide mensen. Dan kan dat, als je eerlijk bent en open over wat je vindt, zowel inhoudelijk als in de relationele sfeer. Een nieuwe collega kan dat lastig vinden”, heeft ze ervaren. “Je moet je kwetsbaar opstellen. Ze was daarin heel terughoudend. Zij kwam uit de zorg en had ervaren dat wat je zegt ook tegen je gebruikt kan worden.” Opleidingsniveau en mentaliteit spelen daar nadrukkelijk mee, dat kan niet overal, reageert Martine Meijer.

NIEUWE LICHTING De nieuwe lichting die er voor de arbeidsmarkt aankomt is een heel andere. Die hoef je niet meer te leren


communiceren, ze doen vrijwel alles via de telefoon. “Hoe ga je die bereiken, prikkelen?”, vraagt Sabine ten Holder de tafelgenoten. Ze hebben in ieder geval geleerd zich te presenteren, noemt Sandra Luijmes als een voordeel van de social media-generatie. Henriette van den Heuvel stelt de vraag of de Achterhoek ook een poging doet om de Europese Tesla-fabriek naar deze regio te krijgen. “Dat zou gaaf zijn. Als het al niet direct enorme werkgelegenheid oplevert is het goed voor onze reputatie en heeft het ongetwijfeld aantrekkingskracht op andere bedrijven en potentiële werknemers.” Het sluit aan bij een naar buiten gericht blik met als doel een aantrekkelijke en duurzame arbeidsmarkt te creëren. Ze noemt het zorgelijk dat de regio voor universitaire kennis naar Nijmegen, Wageningen of Enschede moet. “We moeten mensen die na hun studie terug willen komen in de regio ook wat te bieden hebben aan werkgelegenheid. Daarom is VNO-NCW Achterhoek ook nauw betrokken bij SmartHub, de regiobranding van de Achterhoek als dé stage- en afstudeerregio van Nederland. Ook de techniekdagen, talententuin, CEO for a day en andere initiatieven voor het boeien en binden van jongeren worden door ons gesteund,” aldus Henriette van den Heuvel.

“Wil je veranderingen doorvoeren dan moet dat wettelijk wel mogelijk gemaakt worden” TYPE ‘VOETBALLERTJE’ Follow your dream of een opleiding zoeken waar een baan in te vinden is? Het is voor jongeren (en ouders) een lastige afweging. Het leidt tot een discussie over het onderwijsaanbod. Minder ‘leuke’ opleidingen zoals toneel, mode en kleding of de nieuwe opleiding tot smartlapzanger bij ROC Rijn IJssel en meer kijken naar waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft? De meningen blijven verdeeld. Wat Sabine ten Holder betreft moeten de opleidingen meer marktconform worden. “Sound & Vision leidt op voor de wereld van muziek en podia, maar hoeveel werk is daar in? Het leidt tot teleurstelling als zo’n jongen als technicus bij een carrosseriebedrijf terechtkomt. Er is veel talent dat van die mooie opleidingen af komt, maar probeer die maar eens te slijten. Je moet er achter komen wat zo iemand kán. Van bedrijven krijg je tegenwoordig de vraag om een type ‘voetballertje’. Dan weet ik waar ik naar moet zoeken.”

Ze constateert dat de manier waarop jongeren na het afstuderen de arbeidsmarkt op komen aan het verschuiven is. Ze willen meestal geen volledige baan, 32 uur vinden ze vaak genoeg. (Sandra Luijmes: “Het duurt vaak een paar jaar, maar dan komen ze er toch achter dat vrije tijd ook geld kost…”). En een auto hoeven ze niet. “Op dat soort ontwikkelingen moet een bedrijf in de organisatie inspelen.” Een toenemend aantal parttimers is een trend die zich voort zal zetten, is de verwachting. Bij Seesing Personeel werken 17 van de 22 medewerkers parttime. “Dat werkt prima”, is de ervaring van Sabine ten Holder. Bij een zwangerschapsverlof gebeurt vaker dat de man ook minder wil werken. “Als ze dat anders in willen vullen, elke dag om twee uur naar huis of zo, dan moet je die ruimte willen geven”, vindt Sandra. Maar het moet wel binnen de wetgeving blijven, wijst Martine Meijer op. “Er blijven altijd werkgevers die niet de mogelijkheden van de regelgeving willen benutten maar simpel bepalen dat het gebeurt zoals zij dat willen.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

13


advertentie-print.pdf 1 27-1-2017 14:55:43

COLUMN

software-ontwikkeling Veel tijdverlies en fouten door dubbele invoer van gegevens? Semso koppelt al uw software zodat de gegevens in C

de hele organisatie ten alle tijden up-to-date zijn.

M

Minder invoer, minder fouten, efficiënt en altijd actueel!

Y

CM

ACHTERHOEKS TALENT, HET IS ER WEL! WE MOETEN ALLEEN ANDERS KIJKEN EN DURVEN INVESTEREN Al tijden overheerst het gevoel in de regio dat er een massale leegloop is van jong talent en de bestaande werkzoekenden niet passen op de vacatures. Mijns inziens is het tegendeel waar; wij zien dagelijks zowel jonge als ervaren talenten onze vestigingen binnenlopen. Wellicht passen deze niet altijd naadloos op de openstaande vacatures, maar we kunnen ze wel passend maken! Ik denk dat we moeten ophouden met het negatief kijken naar onze prachtige regio. De geschiedenis heeft ons immers regelmatig bewezen dat een positieve kijk op zaken altijd meer oplevert dan doemdenken! Laten we verder kijken dan het cv van het talent dat onze regio herbergt. Laten we samen zorgen voor initiatieven die de mensen op een snelle wijze de competenties verschaft die ze nodig hebben voor die bewuste baan. Laten we onze kinderen zoveel mogelijk opleiden in die sectoren waar behoefte is aan personeel. En laten we vooral persoonlijke aandacht hebben voor de werkzoekenden, achterhalen wie ze zijn en wat ze willen en kunnen! Want aandacht loont…altijd! Dit is de werkwijze die we bij Seesing Personeel al tien jaar nastreven; ‘denk in kansen en niet in bedreigingen’ is ons credo. En kansen zien wij in het opleiden van jonge mensen middels een BBL-traject in de transport, logistiek en techniek, maar ook in zij-instromers die willen switchen van baan en gedreven zijn zich verder te ontwikkelen. Om deze mensen klaar te stomen voor een nieuwe sector, bijvoorbeeld de transport, zijn wij de komende jaren meer dan ooit gefocust op opleiden. Op deze manier zullen wij er alles aan doen om vraag en aanbod op het gebied van werk zo goed mogelijk te laten aansluiten, zodat onze prachtige regio kan blijven floreren. Doet u met ons mee?

«

Voordelen van de koppelingen van Semso:

MY

Volledig pakketonafhankelijk

CY

Geen onverwachte kosten door updates

CMY

Altijd inzicht door actuele rapportages

K

Vind ons op www.semso.nl of bel naar 0544 - 74 50 60

VERDIEN AAN DE ! Haal meer uit het dak van je bedrijf Maak ruimte voor een zonnedak. Realiseer met ons en je buren een mooiere toekomst. Doe mee en maak van jouw dak (vanaf 1.000m2) een duurzame energiebron! Energie van Hollandsche bodem heeft verschillende opties ontwikkeld waardoor jij aan jouw dak kunt verdienen. Welke

SABINE TEN HOLDER Directeur E-mail sabine@seesingpersoneel.nl linkedin, twitter, facebook, instagram www.seesingpersoneel.nl

optie het beste past, bepaal jij. Onze aanpak helpt jou op weg. Nieuwsgierig? Maak een afspraak Sandra Cornelissen 06 28 92 75 42 Kijk op onze site www.evhb.nl Like ons! facebook.com/evhb.nl

www.evhb.nl

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017


INTERNETRECHT

Internetgebruik en sociale media op werkvloer en daarbuiten De ontwikkeling van het internetgebruik en de sociale media is ook in arbeidsrechtelijke relaties een steeds grotere rol gaan spelen. Door de opkomst van internet en sociale media verschuiven de grenzen tussen werk en privé. Werknemers zijn door de ontwikkeling van de technologie overal bereikbaar, hetzij door middel van het gebruik van (mobiele) telefonie, hetzij door internetgebruik. Naast de mogelijkheden die het internetgebruik biedt, kan het internetgebruik ook risico’s met zich meebrengen. Het imago van de werkgever kan worden geschaad door bijvoorbeeld uitlatingen die een werknemer doet via de sociale media. Er kan zich een situatie voordoen dat de werknemer grenzen overschrijdt door iets te posten op bijvoorbeeld Twitter, waardoor rechtstreeks het imago van de werkgever wordt geschaad of waar zelfs een eventueel beroepsgeheim mee wordt overschreden. Ook internetgebruik tijdens werktijd kan voor problemen zorgen in de relatie tussen werkgever en werknemer. Daarbij valt te denken aan excessief internetgebruik of het bezoeken van seksueel getinte sites. In de rechtspraak is uitgemaakt dat een werknemer gedurende werktijd zijn privéleven ‘enigszins mag uitoefenen’. Dit biedt de werkgever vooralsnog geen duidelijk handvat om de balans te vinden tussen geoorloofd gebruik en onwenselijk gedrag. Aangezien de digitalisering zich veel sneller ontwikkelt dan de wet- en regelgeving en de jurisprudentie met betrekking tot arbeidsrelaties, is het wijs om als werkgever zelf in ieder geval duidelijke regels te opstellen. Een internet protocol of een integriteitscode kan dan uitkomst bieden.

Als werkgever staat u in een arbeidsrechtelijk conflict nu eenmaal sterker als vooraf is vastgelegd wat u tijdens werktijd wel en niet toelaatbaar acht en welke sancties volgen bij een eventuele overtreding van deze regels. Uiteraard dient u deze regels wel zorgvuldig op te stellen en daarbij rekening te houden met privacy wetgeving en met hetgeen tot op heden in de rechtspraak is uitgemaakt. Daarnaast moet het de werknemers natuurlijk ook duidelijk zijn dat deze regels van toepassing zijn binnen uw bedrijf en moet de werkgever deze regels ook toepassen. Gebeurt dit niet dan kan dit voor de werkgever slecht uitpakken, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. De Rechtbank heeft in deze kwestie de werkgever op de vingers getikt omdat zij met een beroep op haar beleid ten aanzien van het poseren in het bedrijfsuniform op social media voor privé doeleinden, een werkneemster wenste te ontslaan die in strijd had gehandeld met dit beleid. De rechtbank oordeelde dat dit beleid niet strikt werd gehandhaafd door de werkgever en dat daarom het ontslag op staande voet van de werkneemster disproportioneel was. Het is dus belangrijk om de regels omtrent het gebruik van internet en social media duidelijk te communiceren met uw werknemers en voorts in ieder voorliggend geval toe te passen.

«

OVER MARTINE MEIJER Martine Meijer is advocaat sedert 2008. Zij is als advocaat arbeidsrecht verbonden aan het kantoor SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators te Lichtenvoorde en sinds kort ook gespecialiseerd op het gebied van het internetrecht. Bij dit laatste moet u onder meer denken aan licentieovereenkomsten, juridische aspecten van werken in ‘the cloud’, wet- en regelgeving rondom webshops, digitaal contracteren en onrechtmatig gebruik van teksten en afbeeldingen. Met haar kennis van dit relatief nieuwe rechtsgebied voorziet SteentjesWoltersMulder in een toenemende behoefte bij ondernemers die steeds vaker via het internet hun zaken doen.

STEENTJESWOLTERSMULDER ADVOCATEN Zilverlinde 1, 7131 MN Lichtenvoorde Telefoon 0544 - 39 72 00 E-mail info@steentjeswoltersmulder.nl www.steentjeswoltersmulder.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

15


VERZUIMPREVENTIE

Tekst: Gerard Menting // Fotografie: Yke Ruessink

Werken met ziel en zakelijkheid VitaMee – specialist in team- en leiderschapsontwikkeling, verzuimpreventie en HR-advies – groeide in de 12 jaar sinds de oprichting naar een eigen identiteit. Het is goed om die eens tegen het licht te houden, vertelt oprichter en directeur Sandra Luijmes.

“De klant kent je van je diensten en producten. Maar in hoeverre past dat bij je waarden, bij wie we zijn?” Samen met een coach keek oprichter Sandra Luijmes opnieuw naar het bedrijf, de drijfveren en wat belangrijk is. De conclusie? “Iedereen doet er toe, iedereen is van waarde. Vertaalt naar VitaMee betekent het dat we willen dat iedereen lekker werkt, maar wel met ziel en zakelijkheid.” Als je daarvoor kiest leidt dat ook tot beslissingen. Zoals met de klant waarmee het moeizaam werken was. “Onze mensen kregen er bij voorbaat buikpijn van, er was altijd gedoe met hem. Zeer wantrouwend, altijd negatief, ook naar zijn eigen personeel. Daar kunnen we niks mee. Zo’n klant past niet bij ons, daar nemen we afscheid van. Als je duidelijk hebt wat je waardes zijn, dan kun je ook die keuzes maken.” “Ons doel is niet gericht op groei of winst, wij willen maximaal waarde toevoegen. Of dat nu voor 5 of voor 500 klanten is.” Dat gebeurt vanuit verschillende disciplines. Leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling richt zich op leidinggeven en middenkader. Dat doet VitaMee onder meer bij klanten zoals Ubbink in Doesburg en Philips. Voor mkbbedrijven is twee keer per jaar een open cursus Leiding geven in de praktijk. HR-advies en ondersteuning kan in de praktijk op uiteenlopende manieren worden ingevuld. Soms met een dagdeel per week inhouse bij een bedrijf, hulp bij een lastig dossier of het voeren van functioneringsgesprekken.

Steun bij verzuim en verzuimpreventie is de derde pijler. VitaMee is geen arbodienst maar verzorgt waar nodig ondersteuning, begeleiding en training. “We hebben een eigen bedrijfsmodel. Bedrijven kunnen dat via ons inkopen en krijgen steun van een casemanager, die zorgt voor een goede begeleiding en dat juridisch alles klopt”, verklaart Sandra Luijmes. Sinds 1 januari van dit jaar is Smart-HR een nieuwe pijler van VitaMee, helemaal gericht op het innoveren van de branche. “Want alleen de term is al gedateerd: human resource. Als je vindt dat iedereen van waarde is, dan kun je de mens niet zien als een middel om in te zetten.” Zolang er nog geen beter woord is mag Smart-HR de innovatie aanduiden. Studenten worden ingezet om te kijken naar nieuwe methoden, processen en ontwikkeling van nieuwe structuren. “Ze kijken hoe het elders gaat en of dat te vertalen is naar de Achterhoek. Dat mag ook wel een keer, de huidige manier van werken dateert uit de jaren zestig en zeventig.” Ze stelt zichzelf graag uitdagingen, heeft het lef om dingen in beweging te brengen. “Ik vind het mooi om met de kennis die ik in 20 jaar heb opgedaan iets terug te brengen. Deze tak is echt een investering, geen verdienmodel.” Ze werkt ondertussen ook aan een ander ideaal, gebaseerd op Open Hiring. Naar Amerikaans voorbeeld onderzoekt ze de mogelijkheden voor een commercieel bedrijf, als het even kan in de maakindustrie, waar de onderkant van de

PERSONALIA Naam: Sandra Luijmes Leeftijd: 43 Burgerlijke staat: Getrouwd Bedrijfsnaam: VitaMee Functie: Directeur Specialiteit: Brengen van energie en richting aan ontwikkeling en vernieuwing Motto: Hart werken, hard genieten Bucketlist: 1 Greyston in de Achterhoek 2 Smart-HR neerzetten 3 Elke dag iets doen waar je blij van wordt

arbeidsmarkt emplooi kan vinden. “Nee, zeker geen sociale werkplaats. Trajecten met subsidie, daar geloof ik niet in.” Het voorbeeld is Greyston Bakery in Riverdale, waarmee een verpauperde wijk volledig uit het moeras is getrokken. “Het zou mooi zijn we als dat in de Achterhoek voor elkaar krijgen. Ik kan daarin falen, maar dan nog is de weg er naartoe al de moeite waard. Nooit een reden om bij de pakken neer te zitten.”

«

VITAMEE Beenengang 8, 7131 DA Lichtenvoorde Telefoon 0544 - 35 30 00 E-mail info@VitaMee.nl www.vitamee.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

17


SMART & SUSTAINABLE

Studenten HAN klaar voor de thema’s van morgen

Op de klimaattop in Parijs eind 2015 zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig verstoort. Daarom is op de klimaattop afgesproken dat landen proberen te streven om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius door de uitstoot van broeikasgassen ernstig terug te dringen. Wat betekent dat voor onze praktijk? Wat moeten studenten met dit akkoord? We spraken met Theo Joosten, directeur van de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

JONGE MENSEN BEWUST MAKEN “Ik denk dat na het klimaatakkoord in Parijs niemand meer twijfelt aan de noodzaak dat we de CO2-uitstoot reducere”, durft Theo Joosten te stellen. Hij bereid de studenten van nu voor op scenario’s van de toekomst. “Mijn accountants en bedrijfseconomen in opleiding moeten we mee willen nemen in die ontwikkeling, naast het feit dat we zelf een standpunt innemen. We moeten onze jongeren meegeven dat het ons allen te doen is om de kwaliteit van leven. Nu en in de toekomst.” De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een grote speler. Met 34.000 studenten heeft de HAN tien procent van de totale populatie hbo-studenten in Nederland

“Ik denk dat na het klimaatakkoord in Parijs niemand meer twijfelt aan de noodzaak dat we de CO2-uitstoot reduceren” binnen haar muren. “Mijn opdracht hier is om onze jonge mensen mee te geven dat de wereld in verandering is, dat normen en waarden er toe doen en dat je die expliciet moet maken”, verduidelijkt Theo Joosten. Maar niet alleen op de faculteit Economie en Management binnen de HAN staat het thema sustainablity op de agenda. De faculteit Techniek houdt zich bijvoorbeeld bezig met het thema duurzaamheid

ACE (Automotive Centre of Expertise) is een samenwerkingsverband waarin drie Nederlandse automotive hbo-instellingen samenwerken met het bedrijfsleven. Het doel is meer en betere studenten voor de automotive sector, beter onderwijs, meer onderzoek en integratie van bedrijfsopdrachten in onderwijs door een structurele samenwerking met het bedrijfsleven.

18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

en elektriciteit en probeert slimme oplossingen te bedenken. “Het expertisecentrum Seece bijvoorbeeld werkt aan slimme oplossingen voor duurzame elektrische energie”, legt Joosten uit. SEECE jaagt innovatie aan en zet kennis om in financieel haalbare producten en diensten. “En bij automotive werken studenten aan duurzame oplossingen zoals elektrisch vervoer, auto’s op zonlicht en intelligente, zelfrijdende auto’s in samenwerking met ACE”, aldus Theo Joosten.

DUURZAAMHEID THEMA VOOR IEDER BEDRIJF Maar niet alleen binnen de HAN is Smart & Sustainable een thema, weet Theo Joosten. “Ik maak deel uit van de jury voor de verkiezing Nijmeegse Onderneming van het jaar en


HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN

Tekst en fotografie: Dick Leseman

“Er is geen thema meer dat geen effecten ondervindt dat de wereld steeds slimmer wordt en er is ook geen instelling of bedrijf meer waar men zich niet realiseert dat duurzaamheid een issue is”

SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) is een publiekprivate samenwerking tussen energie gerelateerde bedrijven en de HAN. Het centre of expertise werd opgericht door DNV GL, Alliander, TenneT, ALFEN, stichting kiEMT en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. SEECE en haar partners werken samen aan energie gerelateerde projecten zoals bijvoorbeeld bachelor- of masteropleidingen, lectoraten of de afdeling Cursussen, Posthbo en Maatwerkopleidingen.

bezocht in dat kader veel bedrijven in deze regio. Bij alle bedrijven, klein en groot, is duurzaamheid in meer of mindere mate een issue. Elk bedrijf laat op zijn eigen wijze aandacht uitgaan naar dit aspect”, verzekert hij. “Bijvoorbeeld de uiteindelijke winnaar, het bedrijf Barenbrug, veredelt graszaad en heeft een grassoort ontwikkelt dat zelfs kan groeien in droge gebieden. Daarmee anticiperen ze op de klimaatverandering.” Een bedrijf uit Arnhem gevestigd op het IPKW gebruikt hennep als vervanging van katoen in de kleidingproductie. Katoen verbruikt veel meer water, hennep is daarmee duurzamer. “Het is een issue voor alle zichzelf respecterende bedrijven. Je kunt er niet meer omheen”, is zijn stellige overtuiging.

SMART & SUSTAINABLE De HAN start binnenkort in samenwerking met Provincie Gelderland een minor Smart Industry en mogelijk een masteropleiding met als hoofdthema ‘Circulaire economie’.

“Smart is veelal ondersteunend aan sustainable”, legt Theo Joosten uit. “Bijvoorbeeld zorgen onze video conferencerooms in Arnhem en Nijmegen er voor dat we niet voor elk overleg op en neer moeten reizen naar onze collega’s. Ik heb laatst een sollicitatiegesprek gevoerd met een kandidaat via Skype. Hij zat op dat moment in NieuwZeeland.” Door deze nieuwe technieken wordt de noodzaak om te reizen steeds minder. “Ik ben optimistisch over de creativiteit die we aan de dag leggen om slimme oplossingen te bedenken voor de complexe duurzaamheidsvraagstukken. Waar ik minder optimistisch over ben is ons gedrag. Ik hoorde bijvoorbeeld dat Schiphol meer starts en landingen dan ooit tevoren heeft gehad het afgelopen jaar. We geven niet graag onze vrijheden prijs.” Toch denkt Theo Joosten dat nieuwe ontwikkelingen zullen leiden tot meer verstandige keuzes en noemt daarbij dat het voorbeeld dat autobezit waarschijnlijk zal afnemen ten gunste van een auto-op-afroepachtige constructies.

“Er is geen thema meer dat geen effecten ondervindt dat de wereld steeds slimmer wordt en er is ook geen instelling of bedrijf meer waar men zich niet realiseert dat duurzaamheid een issue is!”, besluit Theo Joosten. Dat geldt voor kleine bedrijven, maar ook voor grotere partijen als de provincie of de Akzo. “Onze studenten staan in ieder geval te trappelen om bedrijven en instellingen hierin bij te staan met stages of afstudeeropdrachten.”

«

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem Telefoon 026 - 369 19 10 E-mail info@han.nl www.han.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

19


OPLEIDING EN TECHNIEK je weet hoe dat moet. Als je van een HBO of WO opleiding komt, ben je gericht op de inhoud. Maar je hebt nog geen idee hoe je met mensen in de praktijk moet omgaan en samenwerken.”

FUTURE PROOF MET SAMENWERKINGSVAARDIGHEDEN IN DE PRAKTIJK New Engineer student Robbin Sanders bevestigt de opvatting van Keurhorst. Hij werkt zelf meerdere jaren voor Bredenoord: “Ik heb 4 jaar lang naar formules gekeken, maar met deze opleiding ontwikkel ik een nieuwe mindset en vaardigheden. Hoe sta je binnen een bedrijf, hoe communiceer je en hoe leid je projecten? Ik kijk steeds breder!” Sanders noemt samenwerken binnen het bedrijf als de belangrijkste vaardigheid die mensen verder brengt in hun werkveld. Onmisbaar voor professional in de arbeidsmarkt vandaag de dag.

GEZOCHT:

Technische gamechangers! Technisch talent dat zijn of haar vakgebied overstijgt is lastig te vinden. New Engineers biedt vooruitstrevende technici een opleidingsprogramma om juist extra samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen in de bedrijfspraktijk. DE WERELD IS BREDER DAN DE TECHNIEK Hoe vind ik een goede engineer die meer kan dan alleen techniek? Veel bedrijven in de omgeving van Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn worstelen met deze vraag. Daarom richtten Lejla Brouwer-Hadzialic en Vincent Wiegel de post-bachelor New Engineers Talent Development op. Speciaal voor echte gamechangers. De opleiding brengt specifieke technische kennis én de ontwikkeling van skills als (persoonlijk) leiderschap, ondernemerschap en verandermanagement bij elkaar. Precies waar ‘het bedrijf van nu’ behoefte aan heeft.

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

De pilot van New Engineers startte september 2016 met werkplekken bij 5 bedrijven, Bredenoord, Kamp Coating, Modderkolk, EP Bridging en GSE Dispensing. Zij zochten allemaal ondernemende specialisten die kennis en iets extra’s toevoegen aan een multidisciplinair team. Harry Keurhorst van Bredenoord legt uit: “ondernemers binnen de onderneming, daar zoeken we naar. Wij techneuten verzinnen vaak oplossingen vanuit onze kennis waarvan wij denken dat het goed is voor de klant. Juist als we met klant in gesprek gaan, komen we tot nieuwe inzichten - het is dan wel belangrijk dat

Ook manager Maarten Hummelen van GSE Dispensing deelt zijn ervaring. “Het mooie is dat het lesmateriaal geënt wordt op hetgeen wat wij als bedrijf nodig hebben. HBO’s en universiteiten zijn heel erg gebonden aan curriculum en de leraren die ze al hebben. Bij New Engineers zoeken ze juist naar de toepasbare kennis - ook van buitenaf.” Denk hierbij aan onderwerpen als werken nieuwe stijl, maar ook thema’s als het Internet of Things en robotisering. Zo werken twee studenten dit jaar bijvoorbeeld aan het ontwerp van de technische infrastructuur van een nieuwe fabriekshal. Specialisten van buitenaf komen vertellen. In november 2016 kwam Pieter van Osch van The Scale Up Company spreken over hoe je een bedrijf kunt helpen groeien. En in april 2017 komt David Gray naar Nederland; hij is de auteur van o.a. The Connected Company.

OOK VOOR JONGE GAMECHANGERS, VERS VAN DE OPLEIDING Jonge afstudeerders gaan bij New Engineers direct aan de slag voor een bedrijf. Tijdens een matching-bijeenkomst worden studenten aan bedrijven gekoppeld op basis van voorkeuren en specialismen. Bij een geslaagde match, start de student bij het bedrijf. In september, start de opleiding met de kennismaking met het bedrijf en de bedrijfscultuur en in oktober starten de lessen. De deelnemende bedrijven zijn tot nu toe positief over het programma op maat. Voor Maarten Waaijenberg, directeur Kamp Coating, is New Engineers naast de kennis een goede manier om waardevol technisch talent te vinden. Dat geldt ook voor Bas Ceelen, directeur van Modderkolk. Net als enkele andere partijen geven zij aan dat ze volgend jaar weer deelnemen.


INNOVATIEVE KENNIS-HOTSPOTS ZIJN CRUCIAAL VOOR GROEI IN DE REGIO “Wij misten innovatieve kennis-hotspots waar zowel bedrijven als opleidingen aan verbonden zijn, én die studenten trekken”, vertelt Marieke Op de Weegh, Innovatiemakelaar bij RCT Gelderland. “Wat ik zie bij New Engineers is dat het bedrijf sterk betrokken is bij de opleiding, dat is mooi. Door de studieopdrachten zoeken medewerkers vanuit eigen expertise méér de link naar andere partijen binnen en buiten het eigen bedrijf.” Op de Weegh vervolgt: “In de regio Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn zitten prachtige bedrijven. Om te zorgen dat zij blijven hebben we een programma als New Engineers hoog nodig én het kan zelfs helpen het gebied te transformeren.” Kortom, New Engineers is een nieuwe manier om vooruitstrevende technische kennis naar de regio te brengen en te verbinden. In september 2017 start de nieuwe lichting. Heb je al excellerend technisch talent in huis dat wil groeien? Ben je op zoek naar een gamechanger? Neem contact op via onderstaande gegevens voor een kennismaking.

«

Thijn Smit, new engineer bij NP-Bridging

Voor meer informatie over New Engineers, ga naar www.newengineers.nl Of volg ons op Linkedin en Facebook

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

21


Tekstbureau JES zet jouw Tekstbureau JES zet bedrijf op de kaart!

jouw bedrijf op de kaart!

Overtuig met professionele Overtuig met professionele teksten die aanzetten tot actie. teksten die aanzetten tot actie.

T: 06- 14 11 96 01 www.tekstbureaujes.nl www.tekstbureaujes.nl T: 06- 14 11 96 01

Wiki Solutions helpt u bij ICT Mensen - Bedrijfsprocessen - Automatisering

TOPADVOCATUUR

Uw gesprekspartner voor ICT vraagstukken Samen met u zorgen wij voor een gecontroleerde ICT omgeving voor uw primaire bedrijfsprocessen.

IN DE ACHTERHOEK Vaste prijzen

• ERP systemen • Mail • Website - Social Media • Netwerken

of

Betaalbaar uurtarief Wiki Solutions helpt u bij ICT. Uw vragen van antwoorden voorzien.

advocaten & mediators

www.steentjeswoltersmulder.nl

Onze diensten zijn: • ICT Projectmanagement Begeleiding van de implementatie • ICT Management - Advies op maat • Training voor eindgebruikers Borging van het resultaat

Marc Wentholt Kieftskampallee 6, 6921JX Duiven | Tel: 06-47256921 info@wiki-solutions.nl | www.wiki-solutions.nl

“De juiste aanpak voor uw kwaliteitszorg”

Meetsma | Advies Brengt structuur in uw organisatie K WA L I T E I T S Z O R G & C E R T I F I C E R I N G O R G A N I S AT I E O N T W I K K E L I N G C O A C H I N G CO N F L I C T HA N T E R I N G B E D R I J F SO P L E I D I N G E N W W W . M E E T S MA . N L

136-012 Advertentie_3steden-4_typen.indd 3

19-02-2009 13:24:36


ADVERTORIAL

‘NAAR CIRCULAIRE OPLOSSINGEN’

In Eerbeek ontstond bijna 400 jaar geleden de eerste papiermolen. Als voorloper in schone technologie en circulair ondernemen is de papierindustrie een interessant vertrekpunt voor deze alweer vierde editie van dit congres. Tijdens het congres ontmoeten ondernemers, bestuurders en medewerkers van overheid en onderwijs, inwoners, studenten en vakgenoten op het gebied van duurzaamheid elkaar op weg naar een schone toekomst. Het programma is vol met inspirerende voorbeelden van circulaire businessmodellen, nieuwe toepassingen en producten en bijzondere samenwerkingsverbanden.

GASTHEER GEMEENTE BRUMMEN Eef van Ooijen is als wethouder van de gemeente Brummen één van de gastheren van het congres. Waarom vindt Brummen het belangrijk om dit congres te hosten? De wethouder hierover: “De papierindustrie was al cleantech voor het woord überhaupt bestond. Als een van de eerste sectoren werden zij circulair. Papier wordt al sinds jaar en dag gerecycled en duurzaam aangeboden. Voor het maken van papier is water van oudsher belangrijk. Vandaag de dag speelt water nog steeds een belangrijke rol. Zo wordt proceswater van de papier producerende bedrijven in een private, gezamenlijk beheerde waterzuivering gezuiverd en teruggebracht in het productieproces en levert diezelfde zuivering ook nog eens gas terug, voor de productie van warmte.” Het zijn voorbeelden van de zeer innovatieve manier van denken die de industrie eigen is.

Naar circulaire oplossingen! Dat is het thema van het congres Cleantech Tomorrow. Dit evenement strijkt op 4 april neer in het hart van de papierindustrie: Eerbeek (gemeente Brummen, Gelderland).

instellingen, opleidingen en niveaus pitchen dan hun idee over cleantech en circulaire economie. De winnaars van de afgelopen jaren waren: •2  014: studenten van Saxion, met een plan voor het inzamelen en verwerken van plastic afval bij sportverenigingen, in opdracht van Sportbedrijf Deventer. •2  015: studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en ROC Aventus, met een ontwerp van een levensloopbestendig bed, in opdracht van Auping. •2  016: studenten van ROC Aventus, met een ingenieus drijvend systeem voor het telen van groentes op water.

te maken hebben. We hebben te maken met een groeiende, zware maakindustrie (papier en karton). En die maakindustrie bevindt zich in de directe nabijheid van de woonkern, maar ook tegen de rand van de Veluwe, een Natura 2000 gebied. Het is dus een geweldige uitdaging om in een relatief klein gebied alle belangen op een goede manier te verenigen. Met ruimte voor duurzame investeringen in de industrie, behoud van een prettig en gezond woonklimaat, behoud van werkgelegenheid en behoud van natuur. Door de deelnemers aan het congres mee te nemen in die complexe materie, laten we zien dat er toekomstmogelijkheden voor de circulaire maakindustrie zijn. Ook als er sprake is van planologische en milieutechnische uitdagingen. Ook dat willen we laten zien in Eerbeek.”

CLEANTECH TOMORROW

OOK INTERESSANT VOOR ONDERWIJS

dinsdag 4 april 2017, 10.00 – 18.00 uur, Eerbeek

Het congres is interessant voor ondernemers maar zeker ook voor studenten. Tijdens het congres vindt de finale van de Cleantech Battle plaats. Studenten van verschillende

«

Meer informatie en aanmelden via www.cleantechtomorrow.nl

Maar waarom een congres? “Eerbeek is een mooie showcase voor ontwikkelingen die te maken hebben met cleantech en circulariteit. En dat willen we graag ook via dit congres voor het voetlicht brengen. In Eerbeek vind je op één vierkante kilometer tal van aspecten die met circulaire economie

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

23


Het reclamebureau dat u echt / wel / beter begrijpt! De specialist voor technische bedrijven creatieve concepten | marketingstrategie | cross media campagnes | e-mailmarketing | web & mobile grafische vormgeving | merkstrategie & brandmanagement | productpromotie | events & beurzen interactieve presentaties | video & 3D animatie | on-line trainingen | interne communicatie | en meer!

Ideaal voor MKB en retail Brandmeldsystemen Telefooncentrales Datanetwerken (LED)verlichting Stopcontacten en schakelaars Camersystemen Laadpalen Meterkasten Advies bij verbouwing en renovatie

Wilt u ervaren dat wij u echt/wel/beter begrijpen! Neem dan contact met ons op! 074 - 259 45 45 | Hengelo | www.bir.nl

bouw onderhoud schilderwerk

Wilt u ook vorm geven aan uw verduurzamingsambities? Welling maakt uw ambities waar. Dankzij onze jarenlange ervaring kunt u rekenen op deskundig advies en een zorgvuldig bouwproces, waarbij uw primaire proces centraal staat. Welling ontzorgt u van A tot Z. Meer weten over de mogelijkheden? Bel ons op telefoonnummer (024) 64 88 444

Wijchen (024) 64 88 444 | Didam (0316) 29 71 11 | welling.nl

VOOR LASERSNIJDEN & PONSNIBBELEN MAAR OOK CNC-KANTEN & LASSEN/ASSEMBLEREN

VERHEIJMETAAL.NL (0315) 64 08 77 ULFT


NIEUWE ECONOMIE

“De missing link tussen onderwijs en bedrijfsleven” SAMEN WERKEN AAN DE ECONOMIE VAN MORGEN

In juni 2015 werd Het Groene Brein Roots gelanceerd. Het Groene Brein Roots is een initiatief van Het Groene Brein - een netwerk van ruim 115 wetenschappers dat ondernemers ondersteunt richting de nieuwe economie. Roots verbindt als netwerkorganisatie progressieve onderwijsinstellingen en vooroplopende bedrijven aan elkaar om de transitie naar de nieuwe economie te versnellen. Dat doet zij o.a. via Finding Roots: een negen maanden durend actieprogramma in Zeeland, waarbij vijftien jongeren zich focussen op persoonlijk, authentiek leiderschap op het gebied van duurzaamheid. Het programma wordt ondersteund door DuurzaamDoor en de provincie Zeeland. Andere lopende projecten zijn de Versnellerfiets en Future Quest . Wat heeft Het Groene Brein Roots tot nu toe opgeleverd? FINDING ROOTS Negen jongeren van mbo Scalda deden mee aan het programma dat inmiddels is afgerond, en zij hebben dit volgens Ira von Harras, medeoprichter Het Groene Brein Roots, hard nodig: “Ik werk in het mbo en miste de aansluiting met het werkveld.” Imke Elstak, projectleider van Finding Roots beaamt dit: “Het mbo is vooral ingericht als een voorportaal van het hbo. Wij wilden een verbinding met het bedrijfsleven leggen voor de studenten die wél direct aan het werk gaan. Scholen zouden veel meer kunnen samenwerken met bedrijven.” Ook zes jongeren van hbo HZ University of Applied Sciences deden mee aan Finding Roots. Von Harras: “In overleg met de jongeren hebben we het programma samengesteld. We wilden dat zij enthousiast zouden zijn over de programmaonderdelen. De groep volgde workshops en gastlessen en woonde een lezing bij. Een hoogtepunt was een reis naar de klimaattop in Parijs.”

LEIDERSCHAP Het programma draait om authentiek leiderschap. Elstak: “We hebben ons niet zo zeer gericht op traditioneel leiderschap. Wel op hoe je vanuit eigen waarde en talent de leiding kunt nemen over je eigen leven en je eigen keuzes. En hoe je daarmee impact hebt op je omgeving.” Von Harras: “Tijdens een stiltewandeling en meditatie hebben we ervaren hoe wij in het kader van duurzaamheid het beste uit onszelf kunnen halen.”

DE VERSNELLERFIETS In deze campagne haalde Het Groene Brein Roots samen met Platform Bèta Techniek innovatieve ideeën op voor de wereld van morgen. De gezamenlijke missie van beiden is het stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voor een innovatie en versterking om zo hard mee te werken aan een nieuwe economie. De Versnellerfiets reisde van Middelburg naar Emmen en van Leiden naar Boxmeer. Ze stonden in bibliotheken, gemeentehuizen, boerderijen en natuurlijk scholen. En wat zijn er mooie ideeën opgehaald. Een professioneel expertteam heeft ieder idee twee stappen verder gebracht.

Daar willen we mbo-studenten op voorbereiden. We verwachten dat beroepen zullen verschijnen en verdwijnen. We willen de studenten een realistisch toekomstbeeld voorschotelen. En daarin een verbinding leggen met een circulaire economie. Hoe we dat precies gaan invullen is nog niet duidelijk maar het idee is een 3D-film of animatie, en een lespakket met de skills en competenties voor de toekomst.” Elegeert hoopt Future Quest in april 2017 te lanceren. Scholen kiezen zelf of ze het willen gebruiken. DuurzaamDoor is een van de belangrijkste partners van Het Groene Brein Roots en steunt haar in alle vormen die denkbaar zijn.

«

BEROEPEN IN 2050 Pascal Elegeert is coördinator bij Switch en bereidt samen met Het Groene Brein Roots de virtual reality experience Future Quest voor. Elegeert: “We richten ons op 2050: het jaar waarin de nieuwe economie genesteld moet zijn.

Meer info: www.hetgroenebrein.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

25


INNOVATIETOOL

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Lin François

WIE IS WERKELIJK INNOVATIEF?

Ongemeten blijft onbenut Innovatie wordt langzamerhand de sleutelfactor in het succes van bedrijven. ‘Harde’ innovatie, in de betekenis van het op de markt brengen van nieuwe producten, is echter maar voor weinig ondernemingen weggelegd. De meeste moeten het hebben van ‘zachte’: een constante verbetering van de bedrijfsprocessen. Daarvoor heb je innovatieve medewerkers nodig, maar hoe meet je objectief hun innoverend vermogen? Het Belgische CREAX stond aan de wieg van een methode waarbij simulatie centraal staat. Economen en politici hebben er de mond vol van: innovatie. Managers en ondernemers sporen hun medewerkers aan de daad bij het woord te voegen, maar daar gaat het vaak mis. Je kunt niet op afroepbasis innovatief zijn. Een bedrijf moet dus een innovatiestrategie ontwikkelen. En tenslotte omvat innovatie veel meer dan het Willie Wortel type dat een lumineus idee te berde brengt. Daarmee begint het weliswaar, maar loopt het helaas ook vaak vast. Volgens Jef Vandenberghe, managing partner van CREAX, zijn er drie profielen bij het innovatieproces betrokken die alle drie even belangrijk zijn voor het slagen ervan: de ‘ideator’, de ‘champion’ en de ‘implementor’. Samen met het departement sociale psychologie van de Universiteit Gent ontwikkelde CREAX een tool om te bepalen hoe innovatief werknemers zijn en welk profiel bij hen past. De tool kreeg als naam Innduce.me.

AANVULLENDE COMPETENTIES “Innovatie is teamwork en voor een succesvol werkend team heb je aanvullende competenties nodig. Als het uit louter dezelfde types bestaat krijg je niets van de grond. De champion is degene die er slaagt de steun van de directie te krijgen voor het innovatieproject – en die te behouden. De implementor is de manager van het project, wanneer het de ideeënfase gepasseerd is. Dat zijn taken die een ander soort creativiteit en inzet vereisen. De ideator mag out of the box denken, moét dat zelfs, maar de implementor moet juist heel concreet en cijfermatig kunnen werken, het soort mens zijn dat graag lijstjes afvinkt op een excellsheet. De champion hoort dan weer iemand te zijn die anderen kan overtuigen en enthousiasmeren. Dat vereist vooral communicatieve vaardigheden. Het coachen van een innovatieproject is van even essentieel belang voor het slagen ervan als het genereren van goede ideeën.“

26

‘hei-sessies’ waarbij ideeën worden besproken en een team wordt geformeerd, maar zo worden het altijd dezelfden die de innovatiekar trekken en kom je er nooit achter welk potentieel er in je organisatie verborgen zit”, zegt Jef Vandenberghe. “Via Innduce.me kun je álle werknemers laten testen, tot en met de receptioniste. Minstens zo belangrijk is dat andere methoden om het innovatief vermogen boven water te krijgen in feite niets anders zijn dan ‘sel assesments’. Degene die de tekst ondergaat schat zijn eigen vermogen in. Het resultaat is niet objectief.”

EXPERTBASED Waarom zou Innduce.me dat dan echter als eerste wél zijn? Toch niet alleen omdat er met simulaties van werkelijke situaties op de werkvloer gewerkt wordt? “Nee, omdat wij die vijftien simulaties eerst aan vijftig mensen hebben voorgelegd die bij succesvolle innovaties betrokken zijn gewéést. Die testresultaten hebben we gebruikt voor de sleutel waarmee wij de scores van de kandidaten berekenen. We meten dus hoe dicht de kandidaat in de buurt komt van de expert. We kunnen aan de hand van zijn resultaten ook bepalen in welk profiel hij past. Als iemand niet duidelijk een ideator, champion of implementor is beschouwen we hem of haar als generalist.” De kandidaten krijgen alleen het profiel te zien, de directie krijgt ook de scores. “Waarom hebben we dat gedaan? Omdat iemand die getest heeft geneigd is alleen maar te kijken naar een score onder de vijftig, naar iets wat hij dus niet of onvoldoende kan. Maar als je in het ene profiel past is het helemaal niet belangrijk dat je nauwelijks aan de vereisten van het andere voldoet. Waar het om gaat is dat je beter wordt in wat je wél kan. De uitslag is dus ook een startpunt om na te gaan welke opleidingen daaraan gekoppeld kunnen worden.“

GEEN SELF-ASSESMENTS

AL TIJDENS DE STUDIE

Maar beschikken bedrijven niet over oude en beproefde methoden om zo’n team samen te stellen? “Je hebt natuurlijk de zogenaamde

CREAX is zelf een innovatief bedrijf dat sinds zijn oprichting door CEO Simon Dewulf zestien jaar geleden al meer dan 650

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

innovatieprojecten heeft begeleid en naast Innduce.me onder andere een octrooidatabank heeft ontwikkeld. Vanuit zijn vestiging in het West-Vlaamse Kortrijk helpt een twintigtal innovatieadviseurs nationale en internationale ondernemingen op het vlak van innovatie. Innduce.me is een tool waarvan juist in Nederland steeds meer gebruik wordt gemaakt, door multinationals als Heineken, door een bureau als Deloitte & Touche, dat het inzet voor het adviseren en implementeren van een innovatiestrategie bij zijn eigen klanten. Maar ook mkb-bedrijven surfen naar de website. Gebruikersgemak en betaalbaarheid spelen daarbij ongetwijfeld ook een rol. Een test is online af te leggen, kost vijfenzestig euro per kandidaat, met kortingen voor grotere groepen en de resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd. “Je kunt echter nog een stap verder gaan”, vindt Jef Vandenberghe. “Nu meten we het innovatiepotentieel van volwassen werknemers en proberen we dat met cursussen en trainingen bij te schaven. Avans Hogeschool wil Innduce.me al tijdens de opleiding gaan inzetten, zodat studenten afstuderen met innovatie in hun portfolio. Dan krijgt het bedrijf waar de afgestudeerde gaat werken een medewerker die direct kan helpen bij het verbeteren van producten en processen en dus bij het verlagen van kosten en verhogen van rendement. Want de levenscycli van bedrijven zijn zo kort geworden dat ondernemers het zich niet langer kunnen veroorloven innovatie te negeren. Innoveer jij niet, dan kun je er vergif op innemen dat je concurrenten het wel doen. Als je geen keuze meer hebt kun je er maar beter zo gestructureerd mogelijk aan beginnen.”

«

Voor meer informatie, ga naar www.innduce.me


HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

27


ONDERNEMERSPANEL

Tijdelijke arbeid wordt de norm! Tijden veranderen. Organisaties moeten hierop inspelen en in staat zijn om mee te veranderen en zich aan te passen aan hun omgeving. Dit vraagt om flexibiliteit. Bovendien verandert ook de visie van mensen op arbeid aanzienlijk en daarmee de arbeidsrelatie eromheen. Mensen willen aan de ene kant zekerheid, maar aan de andere kant ook voldoende mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling. De individualisering en de kenniseconomie laten hun invloed gelden, ook op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2020 gemiddeld één op de drie werknemers zzp’er, uitzend- of oproepkracht is. Wat betekent dit voor overheid, werkgevers en werknemers? De mening van ons panel.

NATHALIE DE HAAS-VAN HEIJNINGEN

CHIEL BERNDSEN

BERT BOLT

DE ARBODIENST

ALTOP KUNSTSTOFTECHNIEK

ARBO RESOURCES

“Flexwerkers zijn voor werkgevers belangrijke kennisdragers” In 2020 is één op de drie werknemers zzp’er, uitzend- of oproepkracht. De Arbodienst bereidt werkgevers voor op deze ontwikkeling. Voor zzp’ers is in Nederland niets geregeld, want zij hebben geen directe toegang tot een arbodienst als zij uitvallen. De grote groep zzp’ers mag niet buiten de boot vallen. Ook voor hen is De Arbodienst toegankelijk, daar kun je gezamenlijk afspraken over maken. Flexwerkers zijn voor werkgevers belangrijke kennisdragers en worden immers niet voor niets ingehuurd. Het voorkomen van uitval binnen deze groep is van groot belang. Werkgevers die veel gebruik maken van inhuur, kunnen met De Arbodienst in gesprek gaan om een effectief en specifiek inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen. We kunnen ons niet permitteren iemand over het hoofd te zien! «

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

“De combinatie van vast personeel met uitzendkrachten maakt je bedrijf flexibel” Bij Altop Kunststoftechniek werken we regelmatig met uitzendkrachten. Juist de combinatie van vast personeel met uitzendkrachten maakt je bedrijf flexibel. Het geeft je de mogelijkheid je capaciteit aan te passen aan de klant of de opdracht. Het vaste personeel zorgt voor de stabiele basis met de benodigde kennis en kunde die je van binnenuit kunt blijven ontwikkelen. Eén op de drie tijdelijke medewerkers, lijkt mij veel. Met name het werken met zzp’ers stuit nog weleens op weerstand door veranderende wet- en regelgeving. Wij werken graag met zzp’ers op gebieden waar wij zelf ‘geen verstand van hebben’, zoals personeelszaken en netwerkbeheer. Dat kan ik elk bedrijf aanraden, het ontzorgt je. «

“De kans op verborgen ziekte door het werk neemt toe” Tijdelijke arbeid loont niet iedereen. Flexibiliteit is mooi, maar met de scope op veiligheid en gezondheid op de werkvloer komen er bij de tijdelijke inzet van arbeidskrachten wel belangrijke aandachtspunten naar voren. Zonder dat gevaren voor veiligheid & gezondheid goed in kaart zijn gebracht, zonder gerichte instructie over hoe de risico’s beheerst moeten worden en zonder toezicht op veilig werken neemt de kans op ongevallen nadrukkelijk toe. Dat blijkt uit ongevallencijfers. Dat leidt tot pijn voor werknemers en voor werkgevers. De kans op verborgen ziekte door het werk neemt toe, want uitval van werknemers valt een stuk minder op. Dat is niet goed. Vooral de werknemer en zzp’er hebben daar vroeg of laat last van. Te meer bij een hoger wordende pensioenleeftijd. «


DOUWE MEETSMA

SANDRA LUIJMES

JOOST BOUMAN

MEETSMA ADVIES

VITAMEE

RCT GELDERLAND

“Een tweede Wet DBA hebben we echt niet nodig!”

“Mijn overtuiging is dat iedereen er toe doet en van waarde is”

“Jongere generaties zoeken vaak het project dat bij hun wensen past”

De enige zekerheid die we hebben is dat er geen zekerheid is. De wereld om ons heen verandert zeer snel. De onderlinge relaties moeten daar constant op aangepast worden, zowel arbeidscontracten alsook wet- en regelgeving. Met name de wetgever moet haast maken met deze noodzakelijke aanpassingen. Niet gebaseerd op argwaan en wantrouwen, maar op wederzijds vertrouwen en respect. Een tweede Wet DBA hebben we echt niet nodig! Wel zal er structureel iets nieuws geregeld moeten worden, al is het maar om banken / hypotheekverstrekkers inzicht te kunnen geven in de te nemen risico’s … En dan zijn we weer terug bij de zekerheden waarmee ik deze reactie begon. «

Geen idee of tijdelijke arbeid de norm wordt en eigenlijk vind ik dat ook niet zo interessant. Er ligt wat mij betreft veel te veel nadruk op de vorm van een dienstverband en te weinig op de waarde van mens ten opzichte van arbeid. Mijn overtuiging is dat iedereen er toe doet en van waarde is. Als we ons focussen of de waarde van het individu, dan zal daar altijd betaalde arbeid tegenover staan. Dat is belangrijk: voor onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en welzijn. Mijn uitdaging zit de komende jaren dan ook in het innoveren van het HR beleid, daar opnieuw de basis leggen. Wanneer dat het uitgangspunt is, zal daar altijd een juridische oplossing bij gevonden worden. Daar ben ik van overtuigd. «

De wereld verandert razendsnel. Technologische ontwikkelingen en radicaal andere business modellen zorgen ervoor dat er nu en de komende jaren veel verandert. Het is voor een bedrijf onmogelijk om alle kennis in huis te hebben om snel genoeg op deze veranderingen in te spelen. Ik zie steeds meer bedrijven die per project een groep experts samenstellen om snel en succesvol een nieuw product of nieuwe dienst in de markt te kunnen zetten. Die experts zitten dus niet meer binnen één organisatie. Het is een samenstelling van zelfstandigen, grotere- en kleinere bedrijven en vaak ook mensen uit kennisinstellingen. Dit past ook goed bij de behoeften van de jongere generaties die niet meer de ambitie hebben om hun hele carrière bij dezelfde organisatie door te brengen. Zij zoeken vaak het project dat bij hun wensen past. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

29


ARBEIDSMARKT

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Ambitie als nieuwe bepalende De flexibilisering van de arbeid lijkt van tijdelijkheid het nieuwe criterium te hebben gemaakt. Werknemers blijven niet langer hun hele carrière bij één bedrijf, dus is elke verbintenis per definitie beperkt in de tijd. Volgens Hein Pouw is niet tijd maar ambitie de nieuwe bepalende factor. Talenten blijven slechts zo lang in dienst als hun ambities parallel lopen met die van de organisatie. Dat kan kort zijn maar evengoed dertig jaar. De grote uitdaging voor werkgevers is talenten in hun ontwikkeling te blijven faciliteren. Hein Pouw was een van de directeuren/aandeelhouders van detacheringsbureau Vitae toen dat in 2008 door het Amerikaanse uitzendbureau Manpower werd overgenomen. Tegenwoordig is hij werkzaam bij marketingorganisatie Buurt & Co maar ook betrokken bij andere bedrijven en instellingen die zich met diverse aspecten van personeelsbeleid bezig houden. Vanuit zijn lange ervaring met werkgeverschap in een snel en sterk veranderende wereld ontwikkelde hij een heldere visie op de evolutie van werk. Voor een land als Nederland vindt hij die evolutie overigens erg gunstig.

TALENT VOOR INNOVATIE “Economisch moeten wij het niet hebben van natuurlijke hulpbronnen. We hebben nog wat

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

aardgas in de bodem maar die kraan zijn ze nu al aan het dichtdraaien. Het Nederlands bedrijfsleven is sterk in innovatie, en dan niet zozeer die ‘harde’ productinnovatie maar vooral de ‘zachte’ sociale innovatie: het constant verbeteren van processen en het geleidelijk verhogen van rendement. Daarvoor is het van essentieel belang dat je talenten ruim baan geeft binnen je organisatie. De bestaande tools van het personeelsbeleid zijn niet altijd voldoende om die talenten de kans te geven zich te ontplooien.”

ANDERE BESLISSTRUCTUUR Hein Pouw doelt daarmee onder andere op de traditionele organisatiestructuren, de befaamde ‘hark’, waarbij de CEO bovenaan staat en alle lijntjes via de top lopen. “Dat

werkt vertragend op de beslissingen en creëert nauwelijks draagvlak binnen de organisatie. Bij Vitae kozen wij daarom voor een netwerkstructuur. Beslissingen werden genomen in een ‘beslisteam’. We lieten ons als driekoppige directie bijstaan door maximaal vier mensen vanuit het management. Dat waren ofwel mensen die verstand hadden van het onderwerp, ofwel veel impact zouden ondervinden van dat besluit. We beslisten bij consensus. De betrokkenheid van die besluiten was groot op deze manier en daarmee ook het draagvlak.“ Het klinkt naar een werkbare aanpak voor een bedrijf dat groeit en dus extra personeel nodig heeft, maar volgens Hein Pouw bleek het even adequaat in een situatie van krimp. “We hebben op een bepaald moment personeel


Veel werkgevers zijn bereid ver te gaan in het verlenen van extra’s maar het zelf laten invullen van werktijden is meestal één stap te ver. Een onnodige angst, vindt Hein Pouw.

PRESTEREN IN BEPERKTE TIJD “Ik heb iemand in dienst die ieder jaar een maand naar het buitenland wil. En het liefst een combinatie van werk en vakantie, buiten zijn ‘gewone’ overige vakantie om. Dat levert geen probleem op, want deze jonge werknemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid heel goed op en kan veel presteren in een beperkte tijd. Als ik zijn voorstel niet had geaccepteerd, was ik hem misschien al kwijt geweest. Maar ik heb ook een medewerker gehad die tijd nodig had zich te ontwikkelen en van veertig uur terug wilde naar zesendertig, en naar een vierdaagse week van negen uur per dag. Hij zou elke dag de deur openen en de deur sluiten maar in de praktijk was er vaak een ziek kind of was er iets anders thuis waardoor dit niet lukte. In mijn ogen wilde deze medewerker niet de benodigde offers brengen. Eigenlijk wilde hij niet werkelijk veranderen en onze wegen hebben zich gescheiden. Ontwikkelen is nu eenmaal een proces dat inspanning en soms ook ongemak en pijn kost. We wijzen er altijd graag op dat we nu ergens staan maar we vergeten vaak de moeizame periode vol slapeloze nachten die daaraan vooraf ging.“

factor moeten ontslaan en ook dan creëerde de betrokkenheid van met name de vier overige ‘beslisteamleden’ draagvlak binnen de organisatie. Men begreep des te beter dat het niet anders kon.“

INDIVIDUEN VERSUS MODELLEN Talenten de vrijheid geven zich te ontwikkelen is een kwestie van vertrouwen, maar ook van controle. “Je kunt heel goed met elkaar

afspreken welke output de werknemer geacht wordt te leveren”, aldus Hein Pouw, “waar die output gegenereerd wordt – op kantoor, op reis of thuis – en in hoeveel tijd is dan bijzaak. Ik geef toe dat je dit soort afspraken makkelijker maakt met hoger opgeleiden dan met medewerkers aan de lopende band, maar het zou een misvatting zijn te menen dat deze evolutie is voorbehouden aan de creatieve bovenlaag. Ik zie dit soort afspraken ook worden gemaakt met mbo’ers en deze manier van werk organiseren doorsijpelen naar productiebedrijven. Ik denk ook niet dat het succes ervan afhankelijk is van het organisatiemodel van het bedrijf. Überhaupt geloof ik niet zo in modellen en veel meer in individuen. Ook organisaties met een ouderwetse ‘hark’-structuur proberen op deze nieuwe manier talenten aan zich te binden.”

MERK EN IDENTITEIT Of de talenten blijven hangt in laatste instantie af van de uitstraling van het bedrijf. De identiteit wordt steeds belangrijker en moet ook steeds meer gedragen worden door alle werknemers. “In deze tijd van toenemende transparantie valt het merk van je product of dienst steeds meer samen met de identiteit van je organisatie. Daar mag een beetje rek op zitten maar het elastiekje mag niet breken. Als het breekt verlies je geloofwaardigheid én medewerkers. Al die uitdagingen kun je als HR-functionaris of ondernemer niet meer alleen aan. Daar heb je hulp voor nodig, niet in het minst van je eigen afdeling marketing. HR en Marketing zouden innig moeten samenwerken.“

«

“Je kunt heel goed met elkaar afspreken welke output de werknemer geacht wordt te leveren”

ZELF INVULLEN Dat een goed salaris alleen niet voldoende is om talenten aan je bedrijf te binden weten we volgens Hein Pouw al vele jaren. De afgelopen twintig jaar proberen werkgevers de betrokkenheid van medewerkers op allerlei manieren te vergroten, eerst vooral met extraatjes, later ook door het creëren van een collectieve identiteit en het delen van waarden. Google is daarvan een goed voorbeeld. Het bedrijf zorgde voor gratis maaltijden en gratis kinderopvang maar gaf iedereen ook de mogelijkheid 20% van zijn werktijd aan andere, vaak eigen, projecten te werken. Vooral door dat laatste ontstond bij iedereen het idee voor een wel heel bijzondere onderneming te werken en eigenlijk mee gestalte te geven aan de toekomst.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

31


Zit uw bedrijfsarts ook zo ver weg? We komen graag bij u langs! De Arbodienst werkt landelijk en bij u op locatie. Hoe klein of hoe groot uw bedrijf ook is en hoeveel locaties u ook heeft. Dat geldt voor de spreekuren van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige onderzoeken, maar ook voor trainingen, risico inventarisaties, keuringen en onze andere dienstverlening. Hierdoor zijn er korte lijnen en is er persoonlijk contact, kunnen we direct op de werkvloer overleggen en is onze advisering altijd op maat gesneden en passend bij uw bedrijf. Wilt u met onze werkwijze kennismaken? Laat ons langskomen voor een kennismakingsgesprek. De Arbodienst 088 - 700 20 00 www.de-arbodienst.nl

Tango als metafoor Een goed arbo- en verzuimbeleid is als een Tango, samen werken aan iets moois, ieder in zijn eigen rol. De danspartners zijn vrij, maar ook door de dans verbonden om samen te werken aan complexe vraagstukken. De Arbodienst ziet u als de regisseur van de dans. U schakelt De Arbodienst in om de choreografie professioneel en deskundig vorm te geven. Wij gaan graag met uw bedrijf zo’n partnerschap aan, waarbij wij elk onze professionele passen zetten. Mogen wij deze dans van u?


ARBODIENST

Fotografie: Michiel Fischer

Sparren met De Arbodienst Veel ondernemers komen voor het eerst in aanraking met een arbodienst wanneer er (langdurig) verzuim is. Dat is jammer want een arbodienst kan veel meer betekenen voor ondernemers.

GEZONDE WERKNEMERS HELPEN HET BEDRIJFSRESULTAAT VERBETEREN “Een arbodienst kan eraan bijdragen dat werknemers gezond en in balans blijven. Op die manier wordt verzuim zoveel mogelijk voorkomen en dit beïnvloedt in positieve zin de bedrijfsresultaten”, vertelt Nathalie de Haas, algemeen directeur van De Arbodienst. Om in balans en fit te blijven doet Nathalie in haar vrije tijd aan kickboksen. Op de vraag wat dat te maken heeft met De Arbodienst, antwoordt Nathalie: “Bij lastige vraagstukken over preventie, verzuim en re-integratie is De Arbodienst een belangrijke sparringpartner voor ondernemers. Bij kickboksen is het ook van belang een goede sparringpartner te hebben om zelf beter te worden. Kickboksen past bij mij omdat ik competitief ben ingesteld en wel tegen een stootje kan.”

LANDELIJKE DEKKING MET EEN REGIONALE AANPAK De Arbodienst is met vijftig werknemers groot genoeg om werkgevers in heel Nederland daadkrachtig en persoonlijk bij te staan bij hun arbo- en verzuimbeleid en werknemers bij een duurzame re-integratie. Dat doet De Arbodienst altijd op locatie bij de klant! “De Arbodienst is de enige arbodienst in Nederland die ook spreekuren houdt bij de kleinere bedrijven”, vertelt Nathalie. “De arts spreekt eerst met de manager of leidinggevende en hoort zijn of haar visie op de zaak. Dan heeft de arts een gesprek met de werknemer. Tot slot vindt er een afsluitend gesprek plaats met de manager, de werknemer en de arts. Dat zorgt voor korte communicatielijnen en alle neuzen staan meteen dezelfde kant op.

“De Arbodienst is altijd dichtbij” Omdat we regionaal werken kunnen we snel en adequaat doorverwijzen naar de juiste partijen. Onze professionals hebben korte lijnen met ziekenhuizen, behandelaars en re-integratiebedrijven.”

WIJ KOMEN NAAR U TOE! Nathalie vertelt verder: “We vinden het belangrijk om dichtbij de klant te staan. Betrokkenheid en persoonlijke aandacht, zijn de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Onze arts zoekt de ondernemer op en leert het bedrijf echt van binnenuit kennen. Hij kijkt bij een bedrijfsbezoek naar de cultuur, de werkplekken, de sfeer en dergelijke. De indruk die hij dan krijgt, helpt in onze ogen goed bij het snel oplossen van mogelijke oorzaken van verzuim en het bedenken van oplossingen om werknemers duurzaam te laten re-integreren.”

SNELLE TERUGKEER NAAR WERK “Verzuim komt altijd ongelegen”, weet Nathalie de Haas. “MKB-ers verliezen gemiddeld zo’n tien procent van de loonsom aan de directe en indirecte verzuimkosten. Vooral bij kleine en middelgrote bedrijven zijn die kosten direct voelbaar. Door snel te handelen, zijn hoge kosten te voorkomen. Ook hebben we een uitgebreid pakket aan preventieve diensten, als er toch sprake is van verzuim dan is De Arbodienst succesvol in het duurzaam re-integreren van arbeidsongeschikte werknemers. Bij een ziekmelding bellen we eerst met de werkgever voor een intake. Wij vertellen wat er nu voor hem gaat spelen, waar hij op moet letten en wat hij wel en niet moet doen”, legt Nathalie

de Haas uit. “Wat moet en mag hij vragen aan de werknemer, hoe vaak neemt hij contact op, wat moet hij wel en niet accepteren van de werknemer. Daarna bepalen we in samenspraak of en welke interventies we gaan inzetten. Onze aanpak is altijd gericht op een snelle terugkeer naar werk.”

PREVENTIE BESPAART KOSTEN De Arbodienst richt zich op duurzame inzetbaarheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan. Preventieve maatregelen zijn hierbij van belang. Als een werknemer een werk/privé disbalans heeft of tegen een burn-out aanzit, is snelle psychische hulpverlening essentieel. “Daarvoor hebben we vorig jaar De Preventiedienst opgericht”, zegt Nathalie de Haas met trots. “We kunnen binnen enkele dagen een psychologische interventie inzetten. Dat is uniek in de markt.” Bent u op zoek naar een arbodienst die ruime ervaring heeft met ondernemers wegwijs te maken in de wereld van arbodienstverlening? Of wilt u eens (on)gewoon sparren met De Arbodienst. Bel De Arbodienst voor een vrijblijvende kennismaking.

«

DE ARBODIENST Rigastraat 4, 1531 BV Wormer Telefoon 088 - 700 20 00 E-mail sales@de-arbodienst.nl www.de-arbodienst.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2017

33


High-Tech Offset

Groen drukken

Makkelijker met 5 kleuren produceren Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele brochures, magazines, kalenders en boeken. Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders via internet en ftp applicaties. Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale verwerking van periodieken en brochures. Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te maken. Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertificeerd. Daarnaast zijn we een erkend BPV-bedrijf. Dit betekent voor U: • Prettige samenwerking op menselijke maat. • Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO. High-Tech Offset volgens • Al uw grafische wensen worden door één bedrijf uitgevoerd. Veldhuis Media • Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een voorspelbaar drukresultaat. Media heeft het drukproces Kortom: Uw drukwerk Veldhuis top verzorgd, is voor u een zorg minder. volledig geïntegreerd, geautomatiseerd

Meer informatie? en gedigitaliseerd. Dit supersnelle en Neem contact op met één van onze account managers. slimme concept noemen we High-Tech set. @veldhuismedia Volg ons ook opOff Twitter: Door uw en ons drukwerkproces

Veldhuis Media daarvolledig krijg je een kleur van! en naadloos op elkaar aan te sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk een stuk sneller, efficiënter en toch voordelig. Snel en efficiënt het drukwerk op de

Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte

T 0572 - 34 97 00 F 0572 - 34 97 99

F I ME

D

I

T. 0572 - 34 97 00 F. 0572 - 34 97 99 info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

C

ER

T I FI C EE

R

E

D

SCGM ISO 12647 G

Veldhuis Media b.v. Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte Postbus 2 8100 AA Raalte

RA

A

G

plaats van bestemming.


GEEF JOUW JF BEDRI EEN LIFT!

, N E M E N R E D N O D G R O ONBEZ GEZELSCHAP IN GOED

en en n overwinn e s is rn e d in h ie uw bedrijf, it’. Eentje d kken voor jo r naast je ‘z a u p e s n e vi jij s d r n a a a a e k k, gt w nlijk met jouw va een persoo aartoe bren r n jn e r zi a ls a g a d zi k e ij je b rl id n t ijhe te kt e t hee Je wil ekken en vr . Dan is he t je meeden td n e n e m o w , u lt te ie i e e g rn ro re n met ken en, g blijven ve willen same ridische za en te sparr ju n m e a n s n e le m le e o o ië d c k jouw finan anisatie en een afspraa rder. Maak ns, jouw org e ve m s lf ls ze drive. a ze n u E jo wilt. og voor ft’. Het is on o li n n e e b ‘e b e n a h d r Wij zoveel mee verkennen. iken. Het is re e b n le a jou mijlp

EDE WWW.ETLN

ES // ETL DAL RLAND.NL

9 820

) 36 // T. (O314


Cleantechregion

#CTT2017

cleantech_tomorrow

Het Ondernemersbelang Noord Oost Gelderland 1-2017  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you