Page 1

VAN

OVERIJSSEL

De nieuwe kant van de accountant Vertrouwen laat zich niet automatiseren De bank is niet langer de enige bron

EDITIE

05 2016


HET LEUKSTE ADVOCATENKANTOOR VOOR ONDERNEMERS We zijn een advocatenkantoor met een lage drempel, een frisse blik en een menselijke maat. Ons doel is het verlenen van goede en praktische rechtshulp.

Passie voor het recht en hart voor de mens, voor ondernemer en particulier. Kom vooral eens op bezoek voor een lekkere kop koffie in de serre!

M O RSI NK A DVO CATEN Piet Heinstraat 1 | 7511 JE Enschede | 053 – 820 03 80 www.advocoeur-morsink.nl


INHOUD RONDE TAFEL

FOTOGRAFIE

DUURZAAM

VERTROUWEN LAAT ZICH NIET AUTOMATISEREN

WAAROM EEN STOCKFOTO OP EEN WEBSITE KLANTEN WEGJAAGT

DUURZAME GROEI BIJ VOS TRANSPORT

Vandaag zijn drie specialisten aangeschoven voor een discussie over toekomst van de financiële dienstverlening. En daarmee hun eigen toekomst. Gastheer is Ferry Nahon van Marktlink. Hij kruist verbaal de degens met Arnold Poelstra van EY en Herman Zeiger van Bouma en Zeiger Gerechtsdeurwaarder en Incasso. Hoewel er weinig wapengekletter luidt op deze herfstochtend in Deventer. De heren blijken het op veel onderwerpen met elkaar eens.

Een foto kan de reden zijn voor een klant om te bestellen. Of om af te haken. Welke foto overtuigt? Liesbeth van Asselt van Stapfoto is gespecialiseerd op dit gebied. De meeste foto’s maakt Van Asselt voor websites. Dat moet een mooie foto zijn, maar nog belangrijker: het moet een foto zijn die zijn werk doet.

Vos Transport uit Deventer is tegen de crisis in gegroeid. Jules Menheere is sinds 2008 de algemeen directeur en zag zijn wagenpark toenemen van 115 naar meer dan 300 auto’s. De succesfactor? Passie voor transport! En natuurlijk het optimaal beheersen van hun bedrijfsprocessen. Wie vaak op de weg zit, kent de kenmerkende rode vrachtwagens met de pijl.

LEES VERDER OP PAGINA 10

LEES VERDER OP PAGINA 19

LEES VERDER OP PAGINA 25

COVERINTERVIEW

DE NIEUWE KANT VAN DE ACCOUNTANT “Je moet als ondernemer grip op je bedrijf hebben. Weten welke parameters bij jou van belang zijn – en dus niet alleen de financiële. Dán kun je samen gaan sparren.” Aan het woord is Patrick Westerink, Senior Manager van accountantskantoor Baker Tilly Berk in Almelo, één van de zeventien landelijke vestigingen van de organisatie.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN: DE BANK IS NIET LANGER DE ENIGE BRON Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directe- en gestapeld financieren.

LEES VERDER OP PAGINA 20

EN VERDER... 3 Inhoud 5 Column / Colofon 6 Nieuws 6 Fluitend naar je werk, het kan! 7 Nieuws 13 Wat als uw klant niet betaalt?

14 Marktlink biedt de oplossing bij verkoop bedrijf 17 Ga jij profiteren van een omzetting van het DGA-pensioen? 22 216: de nieuwe accountant 23 De nuchtere aanpak van

marketingadviesbureau Jaarsma+Lebbink 26 De rol van emoties en data in de marketing 28 Ondernemerspanel 31 Recruiters kiezen nogal eens verkeerd 32 Samen werken aan duurzame oplossingen 33 “Inzicht leidt tot mobiliteit”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

3


Uitdaging in je huidige baan?

coacht je naar nieuwe perspectieven. WWW.BUREAUSTREEFKERK.NL | INFOBUREAUSTREEFKERK.NL | 088  443 44 10 AMSTERDAM | APELDOORN | BAARN | DEVENTER | EIBERGEN | ELST | ERMELO | VEENENDAAL

Maakt ondernemen internationaal Bent u als ondernemer met meerdere vennootschappen in meerdere landen actief? Dan kunt u te maken hebben met transfer pricing. De wettelijke verplichting om gehanteerde verrekenprijzen en belastingtarieven goed te onderbouwen is veranderd. Baker Tilly Berk brengt mogelijke consequenties van de gewijzigde wetgeving voor u in kaart en helpt u aan de (nieuwe) vereisten te voldoen.

www.bakertillyberk.nl

Baker Tilly Berk Almelo Accountants en belastingadviseurs Adastraat 7 t (0546) 827 000 e almelo@bakertillyberk.nl

An independent member of Baker Tilly International


COLUMN

UURTARIEF VAN 17 MILLE Herinnert u zich het ziekenfonds nog? Mensen met een laag tot modaal inkomen waren verzekerd voor ziekenhuis, apotheek en huisarts. Bovenmodale inkomensgroepen moesten zich ‘particulier verzekeren’, zoals dat heette. In 2006 veranderde dat. Toenmalig minister Hans Hoogervorst (VVD) dacht dat de kosten voor de zorg zouden dalen als ziekenhuizen en verzekeraars onderling gingen concurreren. Marktwerking was het toverwoord. Vraag en aanbod moesten de prijs bepalen. In dat jaar gaf de rijksoverheid 44 miljard euro uit aan zorgkosten. We zijn nu tien jaar verder. Enig idee hoeveel de huidige minister – Edith Schippers, ook VVD – uitgeeft? Drie en zeventig miljard euro. Dat is 66 procent meer dan in 2006. Natuurlijk worden we ouder dan pakweg vijftig jaar geleden, waardoor de zorgkosten toenemen, maar het is quatsch te beweren dat dit de oorzaak van de exorbitante kostenstijging is. Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer en verzorgingstehuizen worden in hoog tempo gesloten. Inflatie is er na 2008 nauwelijks geweest. Het probleem zit in de wijze waarop zorgverzekeraars van de regering de vrije hand hebben gekregen om de prijzen te bepalen. Concurrentie op prijs is er nauwelijks. Wie denkt dat het ziekenhuis de kostprijs van een specialistische behandeling of operatie bepaalt, heeft het mis. De directie van een hospitaal stelt de tarieven vast aan de hand van de bedragen die ze van de verzekeraars die met haar in zee willen, ontvangt. Simpel gezegd: als een ziekenhuis 50 miljoen euro krijgt en het 10.000 behandelingen

verricht, dan bedraagt het tarief voor een operatie of andere medische handeling gemiddeld 5.000 euro. Volgens dit principe kon het dit jaar gebeuren dat het operatief inbrengen van een schroefje in de schedel van een vrouw uit Enschede een nota opleverde van 16.943,36 euro. De behandelend arts was binnen zestig minuten klaar met dit klusje. Dat is nog eens een uurtarief! Het schroefje zelf, dat als kapstok diende voor een gehoorapparaatje, kostte 1.100 euro. De vrouw wilde weten waarom de simpele handeling zoveel geld kostte, maar het ziekenhuis weigerde inzage te geven in de kostenopbouw. Zij hoefde het immers niet zelf te betalen. De nota was voor de verzekeraar, en die krijgt z’n geld uit de Haagse belastingpotten. De vrouw liet het er niet bij zitten en liep naar de krant. Tegen een redacteur zei de woordvoerster van het ziekenhuis dit: “Er is geen enkel verband met de kostprijs van behandelingen. Wij gaan niet inhoudelijk in op uw vraag over de achtergrond van een rekening.” Dit is Nederland 2016. Dit noemt ‘Den Haag’ nu al tien jaar marktwerking in de zorg. U en ik weten dat de overheid geen verstand heeft van ondernemen. Dat hoeft ook niet. Wij betalen ambtenaren en politici om collectieve voorzieningen zo goed mogelijk voor ons te organiseren tegen een acceptabele prijs. Dat is in de zorg volkomen mislukt. Kwalitatief is het weliswaar overwegend in orde, maar financieel is het een puinhoop. Weet u al op wie u gaat stemmen in maart of gelooft u het wel?

“Er is geen enkel verband met de kostprijs van een behandeling”

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Overijssel verschijnt vijf keer per jaar.

Oplage: 6.000 exemplaren

Uitgever Novema Noord bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

Coverfoto V.l.n.r.: Lorijn van Leersum, Lisa Pieters en Patrick Westerink Fotografie: Wim van ‘t Hoff

Eindredactie Baukje Bosma Telefoon 0512 – 74 52 20 E-mail b.bosma@ondernemersbelang.nl

Dertiende jaargang, nummer 5, 2016

Bladmanager Albert Sliedrecht Telefoon 0512 – 74 52 20 E-mail a.sliedrecht@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk Veldhuis Media, Raalte

Aan deze uitgave werkten mee: Marion van Amelrooij Liesbeth van Asselt Theo Bennes Marcel Bonte René Fokkink Jan Hammink Wim van ’t Hoff Johan Koning Jeroen Kuypers Marco Magielse André Vermeulen (column) Ruud Voest Hermina de Vries René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

5


COLUMN

KORT NIEUWS

SAMEN AAN HET WERK – LOOPBAANCOACHING

FLUITEND NAAR JE WERK, HET KAN!

Typisch gevalletje botte boer. Nors, nukkig, star en rechtlijnig. Inderdaad, geen eigenschappen die je bovenaan op je cv zet. En al helemaal niet als ze geen recht doen aan wie je echt bent. Of liever, wás … het overkwam Piet. Het communiceren bleek voor hem toch lastiger dan gedacht.

VASTSTELLING COACHVRAAG Piet is vanuit zijn functie van eerste monteur doorgegroeid naar projectcoördinator. In deze rol creëert hij de randvoorwaarden waarbinnen zijn projectteam het werk ‘ongestoord’ kan uitvoeren. Het betekent veel communicatie en minder monteerwerk. Piet had te maken met veel verschillende partijen en kreeg last van de onderlinge spanningen. Logisch gevolg: stress. De coachvraag aan Bureau Streefkerk luidde dan ook: Hoe kan Piet in deze spanningsvelden in rust blijven handelen, helder en constructief communiceren en het goede voorbeeld geven aan zijn projectteam?

STAPPENPLAN Op basis van een oriënterend gesprek met Piet heeft de loopbaancoach o.a. de 360 graden feedback oefening ingezet, Piet twee keer bij een teamoverleg geobserveerd en in totaal vijf coachgesprekken gevoerd.

HET LEERPROCES Piet geeft aan nu veel beter na te denken over hoe hij overkomt op anderen en ‘vliegt er niet meteen bovenop’. Dat hij fouten durft toe te geven, maakt het samenwerken beter, makkelijker en menselijker. Zijn rol als projectcoördinator gaat hem steeds beter af, zijn verbeterpunten zijn onderdeel in gesprek met leidinggevende.

POSITIEVE FEEDBACK BETROKKENEN Zowel Piet als het bedrijf is erg tevreden over de coaching, de communicatie en het resultaat. Het benoemen van de pijnpunten, het stellen van goede vragen en de observaties hebben hem naar zichzelf en zijn gedrag doen kijken. Ook de leidinggevende weet hoe hij hem kan ondersteunen.

«

JB BESTURINGSTECHNIEK OPENT DERDE VESTIGING

Naast de vestigingen in Oosterwolde en Oldenzaal heeft JB Besturingstechniek per 1 november een derde vestiging geopend aan de Zeefbaan 20E te Winschoten. JB Besturingstechniek is actief in de industriële automatisering en richt zich met name op bedrijven die actief zijn in het ontwerpen en bouwen van (speciaal) machines. Hier ontwerpt, bouwt, programmeert en installeert JB Besturingstechniek de besturingen voor. De mensen van JB Besturingstechniek stellen deze besturingen waar ook ter wereld in bedrijf. JB Besturingstechniek behoort tot de Silva Groep. JB besturingstechniek kenmerkt zich verder vanwege haar innovatieve karakter en denkt mee in de ontwikkeling van besturingen voor nieuwe machines. JB Besturingstechniek heeft niet alleen specialistische kennis op het gebied van PLC-, Industriële PC’s, HMI’s en SCADA systemen maar ook van vision technologie. Verschillende voorbeelden daarvan zijn te vinden op de site: www.jbbesturingstechniek.nl.

KROESEWEVERS 4E POSITIE IN MT FINANCE 'BESTE FISCAAL ADVIESBUREAUS 2016'

“We zijn trots op deze notering. Het is bijzonder dat wij deze 4e positie tussen de Big4 hebben weten te behalen, ondanks het feit dat we alleen in Noord- en OostNederland gevestigd zijn. Het geeft aan dat cliënten onze werkwijze waarderen en we ons regionaal en internationaal weten te onderscheiden”, aldus Jan Arkink, voorzitter dagelijks bestuur KroeseWevers. KroeseWevers adviseert ondernemers over accountancy, belasting en andere financiële vraagstukken. Onderscheidend hierin is de brede expertise en de multidisciplinaire aanpak, waardoor cliënten ook met strategische vraagstukken zoals een overname bij de adviseurs van KroeseWevers terecht kunnen. Maar ook de makkelijke toegankelijkheid van de medewerkers speelt hierin een belangrijke rol. Het draait bij KroeseWevers niet alleen om cijfers: “Ontcijferen is onze manier van ontzorgen”, aldus Jan Arkink. Het MT Finance onderzoek naar de beste financiële dienstverleners 2016 in Nederland wordt jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met Inscope Consulting, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

SAMEN CREATIEF IN WONEN showroom: Bezoek onze , Oldenzaal 39 eg ltw bu Klei

Van advies tot onderhoud van vloeren en (gas)haarden

ARIE SCHREUDER Directeur Bureau Streefkerk BV E-mail info@bureaustreefkerk.nl www.bureaustreefkerk.nl

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

www.vakmancombinatie.nl Advies - (3D) Schetsontwerp - Aankoopbegeleiding - Uitvoering - Onderhoud


BEDRIJFSLEVEN PRESENTEERT ONDERNEMERSAGENDA VOOR HET VECHTDAL

Bedrijvenkringen uit de gemeenten Ommen, Hardenberg, Twenterand en Dalfsen hebben samen met VNO-NCW regio Zwolle en MKB Regio Zwolle een Ondernemersagenda opgesteld. Hiermee wil het georganiseerde bedrijfsleven een actieve bijdrage leveren aan de versterking van de sociaaleconomische structuur van het Vechtdal. Uitgangspunt is dat het een gezamenlijke inspanning is van ondernemers, gemeenten, provincie en rijk. Het motto van deze Ondernemersagenda is Verbinden, Vernieuwen en Realiseren. Verbinden wijst op het zoeken naar verbinding met andere partijen en belangen. Met de overheden en met bewoners. Maar ook op verbinding tussen ondernemers onderling. Vernieuwen geeft aan dat het behouden van het bestaande niet het uitgangspunt is. Het benutten van veranderingen is ons uitgangspunt. Realiseren betekent dat het gaat om de vertaling naar zichtbare en merkbare activiteiten en resultaten. De ondernemersagenda richt zich op het verder ontwikkelen van de bereikbaarheid van de regio en op de ontwikkeling van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Naast infrastructurele onderwerpen gaat de agenda over vernieuwing van ondernemerschap, mkb-vriendelijk aanbesteden en de opleiding van medewerkers. Het ontwikkelen van internationale contacten en het stimuleren van de vrijetijdseconomie.

Wij denken graag flexibel met u mee Neemt u gerust eens vrijblijvend contact op

Bolwerk 11A Kampen Ceintuurbaan 26H Zwolle telefoon 038-331 08 00 www.jansmaenhendriks.nl

GEWELDIG, DIE INDUSTRIËLE SFEER!

BIR Creatieve Communicatie is verhuisd naar het historische Hazemeijer fabriekspand aan de Tuindorpstraat in Hengelo. Bart Beersma (directeur): “De robuuste, industriële uitstraling van het fabriekspand past echt perfect bij ons. Zeker omdat wij ons al zo’n dertig jaar richten op b-to-b bedrijven met de nadruk op techniek.” Gedurende deze periode heeft BIR reclameproducties verzorgd voor veel bekende bedrijven, waaronder: Eaton (voorheen Holec), Stork, Philips, Fluke, Hitec, TKF, Van Gelder, Flexovit, Haafkes, Verosol, Booking. com, Thales en vele anderen. Inspelen op veranderingen Guido Backer (creatief directeur): “Adaptief vermogen is belangrijk. De rol van een reclamebureau is veranderd.” Dit geldt voor technologische ontwikkelingen zoals nieuwe media of cross-mediale campagnes, maar ook voor het samenwerken. De hedendaagse klanten hebben vaak goede kennis van communicatie en duidelijke doelstellingen. Voor ons staat de klantwens centraal net als duidelijk meetbare resultaten. Dit doet BIR met passie voor het vak en in de overtuiging dat een geoliede samenwerking de basis is voor succes. De focus heeft gezorgd voor een waardevolle basiskennis in b-to-b processen, doelgroepen en wat nodig is voor goede communicatie. Strategie, creatie en realisatie Bart en Guido werken met een team ervaren professionals in grafische vormgeving en nieuwe media voor klanten in Twente, Nederland en het buitenland. “Wij bieden oplossingen als merkpositionering, marketingstrategieën, creatieve concepten, e-mailmarketing programma’s, responsive websites, animaties, videoproducties, social media campagnes en natuurlijk alle denkbare gedrukte communicatie¬middelen.” Guido: “Wij werken veel samen met onze klanten aan de juiste oplossingen. ”De doorgaans lange klantrelaties die BIR heeft, bewijzen dat dit werkt." Meer informatie: www.bir.nl

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

7


COVERINTERVIEW

Tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ‘t Hoff

De nieuwe kant van de accountant “Je moet als ondernemer grip op je bedrijf hebben. Weten welke parameters bij jou van belang zijn – en dus niet alleen de financiële. Dán kun je samen gaan sparren.” Aan het woord is Patrick Westerink, Senior Manager van accountantskantoor Baker Tilly Berk in Almelo, één van de zeventien landelijke vestigingen van de organisatie. “Het gaat niet alleen om omzet en kosten, maar ook om andere relevante cijfers, zoals de omvang en samenstelling van je orderportefeuille. Randvoorwaardelijk is dat de administratie altijd up-to-date is. Dan beschik je over actueel, real-time inzicht en kun je als ondernemer snel en onderbouwd

bijsturen. Hier is voor veel bedrijven winst te behalen. Wij zorgen voor die perfecte, zoveel mogelijk geautomatiseerde administratie en geven inzicht met handige dashboards. Daarmee verschuift onze rol, en geven we als accountant doorlopend inzicht in de cijfers. In plaats van achteraf de jaarcijfers vast te stellen, bespreken we nu tussentijds de cijfers van gisteren en kijken met prognoses vooruit.” Hij legt uit dat dat in principe altijd op locatie plaatsvindt: “We zitten bij de klant aan tafel, gemiddeld eenmaal per kwartaal.

“De rol van de accountant ten opzichte van de ondernemer verandert en wordt steeds relevanter” 8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Dat is overigens veel breder dan enkel de cijfers; we bespreken verbeterpunten in bedrijfsvoering en sparren met de ondernemer over zijn strategie. Baker Tilly Berk biedt deze totaaloplossing van een perfecte, geautomatiseerde administratie met dashboards en een betrokken adviseur onder de noemer ‘Be in Control’. Daarmee ondersteunen wij de mkb-ondernemer om grip te krijgen (en houden) op zijn boekhouding, bedrijfsvoering en strategie. Knelpunten als gebrek aan tussentijds


inzicht in de financiële situatie, last-minute boekjaarcorrecties en onvoldoende op elkaar afgestemde processen zijn daarmee verleden tijd. Zo kan de ondernemer sneller, flexibeler en doeltreffender reageren en anticiperen op ontwikkelingen in de markt.”

GEAUTOMATISEERDE ADMINISTRATIE Die geautomatiseerde administratie kan zowel bij de klant zelf als bij het accountantskantoor ‘draaien’. “Besluit de ondernemer om zijn financiële en/of salarisadministratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden, dan nemen wij veel werk uit handen. De klant kan dan digitaal al zijn gegevens zoals inkoop-/verkoopfacturen et cetera aan ons beschikbaar stellen, zodat deze op efficiënte en betrouwbare wijze worden verwerkt in de systemen. Daarvoor zetten we slimme tools in zoals een scan- en herkenoplossing voor bonnetjes en facturen, een online pakket voor boekhouding en salarisadministratie, en rapportage via dashboards. Klant en accountant kunnen zo samen aan de administratie werken en binnen dat proces

“Visualisering gebeurt vaker tussentijds en in de vorm van prognoses” een flexibele taakverdeling afspreken.” Ondernemen wordt ondanks alle digitalisering steeds complexer, waardoor ondernemers vaker de kennis en kunde van specialisten inroepen. Baker Tilly Berk heeft deze specialisten in huis en heeft de afgelopen jaren zijn reguliere accountantswerkzaamheden uitgebreid met adviesdiensten op verschillende terreinen.

JURIDISCH ADVIES “Ik kom bij veel van onze kantoren, en zie dat ‘Be in Control’ een grote vlucht neemt”, zegt Lorijn van Leersum, Partner Corporate Finance. “Wij zijn actiever betrokken bij de dagelijkse praktijk van de ondernemer. Als Patrick bijvoorbeeld een specifiek vraagstuk signaleert bij een klant, dan schakelt hij één van ons in. Zo word ik vaak betrokken bij overnames, waardebepalingen en de (ver) koop van bedrijven, en mijn collega Lisa bij kwesties inzake arbeidsrecht. Lisa Pieters: “Naast de veranderende rol van de accountant, bieden we de klant extra advies door de inzet van specialisten op het gebied van HRM, IT en Corporate Finance. We voegen dan een specialist toe aan een team als specifieke expertise nodig is. Op die manier ontstaan gelegenheidsteams op maat.” “Deze specialisten opereren vanuit onze verschillende vestigingen, maar wij bedienen onze klanten altijd als team” vult Patrick Westerink aan. “Zo werken wij voor deze regio aan de opzet van een German Desk, voor specifieke vragen van klanten aangaande de Duitse markt.” “Ik maak deel uit van het team Employment Advisory”, vertelt Lisa Pieters. “Dat bestaat uit arbeidsrechtjuristen, loonheffingspecialisten, salarisadviseurs en HR-professionals. Wij zijn een full-service kantoor. Als een klant bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst nodig heeft, dan schakelde hij voorheen een advocatenkantoor in. Nu lossen we ook dit soort vragen voor de ondernemer op. We begrijpen daarbij maar al te goed dat de ondernemer bij personele aangelegenheden wil weten waar hij aan toe is als het gaat om de kosten. Zo hebben we bijvoorbeeld een Helpdesk Abonnement ontwikkeld, waarbij we op afstand voor een vast tarief klaarstaan voor alle vragen op het gebied van arbeidsrecht, HR, enzovoort. Daarnaast delen we onze kennis over actuele onderwerpen door regelmatig bijeenkomsten te organiseren. We merken dat er nu veel onduidelijkheid is over de Wet DBA; voor menige ondernemer én zzp’er lastig om goed toe te passen in de

praktijk. Daarom organiseren we daarover diverse workshops door het hele land.”

IT ADVISORY Een andere discipline die steeds belangrijker wordt binnen het aanbod van de accountant anno 2016 is advies en begeleiding op ITgebied. “Wanneer wij in beeld komen, hebben we doorgaans te maken met klanten met eigen applicaties en softwaresystemen”, vertelt Martin van Ernst, Partner IT Advisory. “Dan heb je het over een complex geheel van diverse beschikbare informatiebronnen bij de klant, waar de financiële administratie maar één onderdeel van is. Wij helpen de klant met het kiezen van systemen. Daarnaast adviseren wij ondernemers in de inzet van applicaties en hoe deze geïntegreerd kunnen samenwerken. Vervolgens kijken we samen met de ondernemer welke informatie hij daaruit nodig heeft om zijn bedrijf strak aan te sturen. Zo hebben wij voor een klant van Patrick in de transportbranche een dashboard ontwikkeld en alle applicaties daaraan gekoppeld. Dat dashboard geeft precies die informatie om dagelijks zijn processen aan te sturen. Onze accountantscollega’s bespreken vervolgens periodiek met de klant de resultaten en kunnen de cijfers direct vanuit het dashboard samen met de klant analyseren.”

CORPORATE FINANCE Een landelijk Corporate Finance team van vijftien specialisten houdt zich hoofdzakelijk bezig met koop, verkoop en waardering van bedrijven. “Je ziet dat onze werkzaamheden de afgelopen jaren steeds breder zijn geworden”, zegt Lorijn van Leersum. “We schrijven ook businessplannen, rekenen businessmodellen door en verzorgen klanttevredenheidsonderzoeken en market entry strategieën. Naast de cijfers ook strategisch meedenken met de ondernemer, dat is onze toegevoegde waarde. Mijn expertise ligt oorspronkelijk dan wel op het gebied van koop en verkoop van bedrijven en het vinden van de juiste kopers bij bedrijfsovername, maar wij bespreken steeds vaker ook strategische vraagstukken met onze klanten. Zo heeft Baker Tilly Berk als hedendaags, innovatief accountants- en belastingadvieskantoor zijn dienstenpakket steeds aangepast aan de veranderende behoefte van de ondernemer.”

«

www.bakertillyberk.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

9


Vertrouwen laat zich niet automatiseren

Drie specialisten zijn aangeschoven voor een discussie over toekomst van de financiële dienstverlening. En daarmee hun eigen toekomst. Gastheer is Ferry Nahon van Marktlink. Hij kruist verbaal de degens met Arnold Poelstra van EY en Herman Zeiger van Bouma en Zeiger Gerechtsdeurwaarder en Incasso. Hoewel er weinig wapengekletter luidt op deze herfstochtend in Deventer. De heren blijken het op veel onderwerpen met elkaar eens.

DEELNEMERS ARNOLD POELSTRA

HERMAN ZEIGER

FERRY NAHON

Partner van EY met kantoren in Zwolle en Hengelo. Poelstra is fiscalist en adviseert onder meer hightech start-ups. Ook geeft hij in Kijk op Oost Nederland als columnist zijn visie op algemene economische ontwikkelingen.

Partner van Bouma Zeiger Gerechtsdeurwaarders & Incasso. Na een carrière bij een groot deurwaarderskantoor kiest hij nu voor het mkb in Noord- en OostNederland. Met een persoonlijke aanpak voor executie en incasso.

www.ey.com

www.boumazeiger.nl

Partner van Marktlink, bemiddelaar bij fusie en bedrijfsovername. Marktlink is de afgelopen jaren tegen de stroom in gegroeid. Inmiddels wordt vanuit vier vestigingen, waaronder Deventer, met vijftig specialisten gewerkt aan bemiddeling, MBI/MBO en bedrijfswaardering. www.marktlink.nl

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


RONDE TAFEL

Tekst: Marion van Amelrooij // Fotografie: Marcel Bonte

Het is weinig diplomatiek om in het bijzijn van een partner van een gerenommeerd accountantskantoor te stellen dat het vak van accountant over tien jaar niet meer bestaat. Toch blijkt Poelstra de eerste om dit te beamen: “Wij zien al jaren een verschuiving. Was EY in het verleden een accountantskantoor, tegenwoordig bestaat EY merendeels uit consultants en fiscalisten.” Nahon durft zelfs de stelling aan dat over vijf jaar de traditionele accountant, die van alle markten thuis is, verdwenen is. Nahon: “Aan de bovenkant van de markt, bij de grote bedrijven, is de financiële dienstverlening al helemaal opgesplitst. Zelfs ‘de fiscalist’ bestaat niet meer. Aan de onderkant van de markt wordt nog wel gewerkt met een allround dienstverlener. Maar niet lang meer want ook daar zal de automatisering financiële rapportages genereren die direct worden verstrekt aan de fiscus en de Kamer van Koophandel.” Zeiger verwacht dat er juist behoefte is aan de klassieke rol van de accountant als controleur van de jaarrekening. “Mijn vader was een traditionele accountant. Toen in de jaren 80 de grote bureaus opkwamen waarin een groot aantal financiële taken werden samengevoegd, was dat hem een doorn in het oog. Want juist door die dubbelrol van accountant en adviseur is de controlerende rol vertroebeld. Je moet als accountant onafhankelijk zijn. Aandeelhouders moeten erop kunnen vertrouwen dat de controle deugdelijk is gedaan. Het fundament voor accountancy is vertrouwen.”

het schuiven met winsten door bedrijven als Starbucks en Apple niet langer geaccepteerd.” Ook Zeiger verwacht daardoor een vorm van zelfcontrole. “De mindset van mensen is de afgelopen jaren veranderd. Je komt er als bedrijf niet meer weg met creatief boekhouden. Maar realiseer je dat de betaalmoraal verschilt van land tot land. En zelfs van dorp tot dorp.”

FINTECH START-UPS VERSUS DE TRADITIONELE SECTOR Is de traditionele financiële sector is opgewassen tegen de concurrentie van allerlei fintech start-ups en cross-overs vanuit de IT-sector? Nahon: “Er zijn genoeg databases met vraag en aanbod. Dat is geen bedreiging voor Marktlink. Wij gebruiken die databases ook. Het gaat om het advies, de toegevoegde waarde zit in de emotie.” Herkenbaar voor Zeiger: “Een mkbondernemer wil goed geïnformeerd worden. Wat is de status van zijn vordering? Grotere deurwaarderskantoren hebben moeite om aan het mkb persoonlijke aandacht te geven.”

advisering maken om toch hun positie in de sector te behouden.” Zeiger ervaart dat banken een gigantische voet tussen de deur hebben bij bedrijven: “In hoeverre ben je onafhankelijk als je voor 80% gefinancierd wordt door derden? De financiers zullen zich altijd met jouw beleid bemoeien. Toen ik met mijn partner startte, besloten wij daarom niets met de banken te doen. Wij hebben de financiering in eigen hand en kunnen zo onafhankelijk blijven. Voor een deurwaarder is onafhankelijkheid ook vereist.” De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving: procedures moeten sneller en eenvoudiger. Momenteel is de deurwaarder nog executeur en oproeper. Straks mogen bedrijven zelf digitaal de tegenpartij oproepen. Maar als de tegenpartij niet verschijnt, en dat is meestal het geval, moet de deurwaarder alsnog langs de deur. Zeiger: “De deurwaarder blijft de waarborg. De wetgeving bepaalt dat notaris en deurwaarder altijd de waarheid spreken. Toch is dat slechts de fictie van zekerheid. Want als wij een stuk openbaar betekenen, wil dat niet zeggen dat de betrokkene het daadwerkelijk heeft gezien. Maar mensen hebben ankers nodig.”

“Vroeger deed je alles voor een klant. Nu zoekt de klant per klus een specialist”

VERTROUWEN EN MAATSCHAPPELIJKE CONTROLE Vertrouwen en accountancy gaan door alle boekhoudschandalen niet langer hand-in-hand. Nahon: “Daarop is gereageerd met allemaal regels en voorschriften. Het resultaat is dat het opstellen van een jaarrekening door een groot kantoor vrijwel onbetaalbaar is geworden. We zijn hier echt in doorgeschoten. Een lokaal accountantskantoor kan prima een jaarrekening opstellen en zal minder zware verificatieprocedures hanteren. Maar ik ben wel extra waakzaam als een lokaal boekhoudkantoor de volledige dienstverlening voor een bedrijf verzorgt.” Poelstra beaamt de noodzaak om controle en consultancy te scheiden: “Vroeger deed je alles voor een klant. Nu zoekt de klant per klus een specialist. Dat is een goede trend. Een ondernemer wil gewoon dat zijn probleem wordt opgelost. Het maakt hem niet uit hoe en door wie.” Ook de publieke opinie is veranderd. Poelstra: “Vroeger werd met bewondering gekeken naar bedrijven die belasting ontdoken. Nu wordt

Poelstra: “Ook wij werken met Big Data. Eerst bepalen we de risicogebieden en daar laten we heel gericht data-analyse op los. Maar de vertrouwensfunctie van een financieel adviseur kun je niet automatiseren. Ik merk het aan mijn eigen klanten. Zij kunnen best veel informatie online terugvinden. Toch willen zij bij het doorhakken van knopen deze financiële keuzes even tegen je aanhouden.” De gesprekspartners, allen van middelbare leeftijd, constateren wel dat de huidige generatie een andere perceptie van de financiële sector heeft. “Kijk naar de bitcoin. Wie van ons had gedacht dat dat zou slagen? Nu zou je willen dat je er een paar had aangeschaft”, aldus Poelstra. Om de generatiekloof te dichten, kijkt EY wel sterk naar welke adviseur bij de klant past. “Start-ups bellen ’s avonds en willen dan ook direct een antwoord. Maar een flexibele adviseur die van techniek houdt, is een prima match voor deze hightech bedrijven. Start-ups hebben niet hetzelfde beeld van de traditionele financiële sector. Tegelijkertijd weten ze dat een naam als EY internationaal bekend is en vertrouwen meegeeft.”

VERBREDING FINANCIERING Nahon ziet een veel bredere financieringsopbouw bij overnames. “Het aandeel van bancaire financiering neemt af. Dat is ook de reden dat banken de omslag naar

DIRECTE LIJNEN TUSSEN VRAAG EN AANBOD

Een ander gevolg van de digitalisering is een steeds directer betalingsverkeer. Je ziet in blockchains dat het eigendom van activa digitaal betrouwbaar kan worden overgedragen. Een blockchain schakelt de bank volledig uit. Nahon verwacht dat allerlei partijen straks een rol zullen spelen in het financiële verkeer. “Je zult zien dat de tussenschakels verdwijnen. Dat moet ook wel want de financiële dienstverlening is te groot geworden ten opzichte van de reële productie. Het is niet meer op te brengen dus de kosten moeten omlaag.” De IT-sector brengt vraag en aanbod, waaronder financiering, steeds beter en directer bij elkaar. Poelstra ziet ook een tegenbeweging: “In dorpen worden projecten samen opgepakt. Bijvoorbeeld om bepaalde voorzieningen te behouden voor het dorp. Eigenlijk de oude corporatiegedachte.” Het resultaat is hetzelfde: de tussenschakels gaan eruit en de lijnen tussen de geldvrager en de financiers worden directer. Automatisering heeft de financiële sector de afgelopen jaren flink wakker geschud. En het eindstadium is nog niet bereikt. De komende jaren zullen spelers zonder meerwaarde verdwijnen en blijven alleen specialisten over. Nieuwe toetreders maken een frisse start en weten beter in te spelen op de behoefte. Maar één ding verandert niet: de behoefte aan de menselijke factor. Vertrouwen valt immers niet te automatiseren.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

11


Š 2016 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED None.

As a startup, where do you want to end up? EYnovation™ helps innovative entrepreneurs grow from local to global. ey.nl/eynovation #BetterQuestions


BETALINGSPROBLEMEN

Tekst: Johan Koning // Fotografie: Wim van ‘t Hoff

Wat als uw klant niet betaalt? Het is misschien wel de grootste zorg van ondernemers. Kan die de rekening wel betalen? Ook als een zakelijke relatie al langer bestaat, kunnen er plots betalingsproblemen ontstaan. En dan? Dan is de gang naar een incassobureau of deurwaarder meestal de enige mogelijkheid.

Bouma Zeiger Gerechtsdeurwaarders & Incasso. Zo heet het bedrijf dat Herman Zeiger samen met Bernd Bouma oprichtte. Bernd ‘doet’ vooral Noord-Nederland, Herman opereert vanuit Winterswijk en neemt het oosten voor zijn rekening. Het gaat dan met name om de Achterhoek, Salland en Twente. “Als gerechtsdeurwaarder dien ik een standplaats te hebben. Dat is voor mij Winterswijk, waar ik al jaren praktijk houd. Ook nu ik mijn eigen bedrijf heb.” De tijden dat een deurwaarder strak in het pak voor de deur stond, liggen al een aantal jaren achter ons. Herman Zeiger vertoont zich netjes, maar informeel gekleed. “Als het moet, trek ik een pak aan. Maar liever niet.” “Er zijn in Nederland zo’n 250.000 mensen die hun zorgpremie niet betalen. Dat zijn dus structurele wanbetalers. En het CJIB schreef onlangs de 8 miljoenste bekeuring van dit jaar uit. Daarvan wordt 2 procent niet betaald.” Met deze voorbeelden wil Zeiger maar aangeven,

dat ook grote organisaties problemen hebben met – bedoelde of onbedoelde – wanbetalers. “Wij Nederlanders hebben niet de beste betaalmoraal.” Maar wat te doen als u als ondernemer te maken hebt met een nietbetalende klant?

EERST VRAGEN! “Als een factuur niet binnen de afgesproken termijn is betaald, begin je eerst met vragen waarom dat zo is. Er kunnen namelijk verschillende redenen zijn. Misschien was de dienst of het product niet goed, of het is vakantie en de klant heeft de factuur nog niet gezien. Dit zijn allemaal zaken die eerst uitgesloten moeten worden, voordat wij als incassoman of deurwaarder worden ingeschakeld. Sowieso is communiceren met de klant natuurlijk altijd goed.” Wanneer kiezen we voor een incassobureau en wanneer voor een gerechtsdeurwaarder. Zeiger is stellig: “Uitsluitend een gerechtsdeurwaarder kan met het vonnis in de hand beslag leggen op bezittingen van de debiteur. Wij zijn een

GOOGLE ZOEKVRAAG Onbetaalde facturen, deurwaarder Twente, incassobureau Twente, rekening niet betaald.

VIJF TIPS VOOR MINDER BETALINGSZORGEN Herman Zeiger gaf onlangs voor lezers van Hét Ondernemersbelang een Masterclass Debiteurenbeheer. Op die bijeenkomst gaf hij de deelnemers vijf tips. We delen ze graag met u. » Maak gebruik van duidelijke betalingsafspraken en vermeld die op de factuur. Bijvoorbeeld: betaling binnen 14 dagen na heden. » Gebruik op de herinnering en aanmaning niet de termen 1e, 2e, laatste enz. » Bij betalingsregelingen: een dag voor afloop van een termijn al bellen of mailen met de debiteur. » Leg bij oplevering van het werk of levering van het product vast dat alles akkoord is, dan ontstaat na afloop geen discussie hierover. Debiteuren willen nog wel eens aangeven dat het product of dienst niet goed was om zo tijd te kopen of om onder de betaling uit te komen. » Weet met wie je zaken doet. Trek het desnoods na door een credit-check of informeer bij collega-ondernemers.

openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon en beëdigd door de rechtbank. Vaak wordt eerst een incassobureau ingeschakeld, omdat die voordeliger lijkt. Maar die kan alleen maar dreigen en niet executeren. Daarvoor kom je toch bij een deurwaarder uit. Vandaar dat wij beide diensten aanbieden: daarmee bieden we meerwaarde en kunnen we de klant goed adviseren wat te doen. En: we kunnen uiteindelijk ook écht actie ondernemen mocht dat onverhoopt nodig zijn.”

«

BOUMA ZEIGER GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO Misterstraat 91A, 7101 ET Winterswijk Telefoon 085 - 044 11 38 E-mail info@boumazeiger.nl www.boumazeiger.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

13


VERKOOP BEDRIJF

Tekst en fotografie: Jan Hammink

Marktlink biedt de oplossing “Het allermooiste van mijn vak is dat ik dagelijks bezig mag zijn met ondernemers en met hét vraagstuk van de ondernemer: hoe draag ik uiteindelijk mijn bedrijf over?” Ferry Nahon is partner in het bedrijf Marktlink, een van de grootste fusie- en overnamebedrijven in Nederland. “Onze focus ligt op het mkb. Bedrijven met een ondernemer als eigenaar.” Het begeleiden van ondernemers bij verkoop van hun bedrijf of juist bij het aankopen van andere. Dat is de corebusiness van Marktlink. Nahon is één van de drie partners van de organisatie en Fredrik Jonker en Jeroen

Oldengarm zijn managers die evenals Nahon werken vanuit de vestiging in Deventer.

uitgetreden. Jager is nog betrokken bij het bedrijf, maar langzaam aan het afbouwen.

Marktlink werd opgericht in 1996 door Koos Jager en Alfred van Wincoop. Zij doken in een gat dat banken en accountants lieten liggen. Ze begonnen in Rhenen. Twintig jaar later is de organisatie uitgegroeid tot bijna vijftig betrokken medewerkers en heeft vier vestigingen strategisch verspreid over Nederland: in Deventer, Gouda, Amsterdam en Den Bosch. Wincoop is ruim tien jaar geleden

“Ze begonnen als pioniers en groeiden met vallen en opstaan op een zeer ondernemende wijze en zeer sterk proactief. En die mentaliteit zit nog steeds in ons DNA”, volgens Nahon.

“Steeds meer bedrijven gaan de grens over”

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

DISCRETIE “Discretie. Dat staat centraal bij al onze werkzaamheden. Of het nu gaat om de verkoop van een bedrijf, de aankoop,


bij verkoop bedrijf acquisitie om te kunnen groeien, het begeleiden van twee bedrijven die samengaan, een investeerder erbij halen om als bedrijf verder te kunnen groeien of noem maar op. Het is van groot belang dat het allemaal in alle stilte gebeurt, want anders kan het leiden tot onrust rond de bedrijfsvoering en daar heeft niemand belang bij”, legt Oldengarm uit. De inbreng van Marktlink is daarbij groot. Nahon legt het uit: “Onze mensen moeten echt weten waarover ze praten. Ze moeten een hele goede kennis van de markt hebben en kennis van de waarde van een bedrijf. Ze moeten weten welke partijen in de markt zijn

om uit te nodigen om aan tafel te schuiven. Wij moeten ze deskundig kunnen begeleiden in een proces waarin veel afwegingen gemaakt moeten worden.” Jonker vult aan: “Met name als het gaat om het verkopen van een familiebedrijf moeten we rekening houden dat er erg veel emoties bij kunnen komen kijken. Discretie is overal van belang, maar bij deze processen wellicht nog wel het meest. Een levenswerk wordt verkocht. Het is onze taak om het proces zakelijk te begeleiden en het af te handelen zonder de emoties bij de afhandeling in zakelijke zin een rol te laten spelen. Want dat leidt af bij het behalen van een optimaal resultaat voor de opdrachtgever die ons in vertrouwen neemt. Het gaat dus om het managen van emoties in het proces.”

NETWERKEN Marktlink bouwde faam op door mond-totmondreclame en vooral ook door stevig te netwerken. Nahon: “We praten met zoveel mogelijk banken en accountants in heel Nederland. De meesten van hen begrijpen ook dat wij voor hen een heel interessante partner zijn vanwege onze specifieke kennis door de jaren heen steeds sterker opgebouwd. Nieuwe jonge mensen binden we aan ons bedrijf door ze intern op te leiden binnen onze eigen academie.” Marktlink is actief in alle denkbare soorten branches met uitzondering van de horeca en de primaire agrarische sector. “Als we een verzoek krijgen van een bedrijf dat in onze ogen niet te verkopen is, dan doen we ook echt geen zaken. We doen deals van één tot een paar honderd miljoenen. Het gros zit in de waarde van een paar tot tientallen miljoenen. Dan praat ik over de dealwaarde. Niet over de omzet.”

“Het gaat om het managen van emoties in het proces” ondernemer verkoopt een deel van het belang in zijn bedrijf, stalt het geld in privé veilig en gaat samen met een andere ondernemer of investeerder verder groeien om later zijn aandeel in het bedrijf volledig te verkopen, een zogenaamde pre-exit. Daarvoor zijn tal van oplossingen te bedenken.” De vierde trend is volgens de heren internationalisatie. “De internationale markt. Steeds meer bedrijven gaan de grens over. All over the world. En dat beperkt zich niet tot bepaalde branches. Wel komen grotere bedrijven daar eerder voor in aanmerking. De opdrachtgever is meestal een Nederlands bedrijf, maar kan ook een buitenlandse ondernemer zijn die een Nederlands bedrijf als partner zoekt voor een bepaald doel. Ze komen bij ons via een internationaal netwerk: GGI Geneva Group International.”

CONCURRENTEN Nahon tot slot over de grootste concurrenten van Marktlink: “Accountants, die denken ons niet nodig te hebben. Wij wensen ze veel succes! En dat geldt ook voor de ondernemer die voor deze accountant kiest. Wij werken juist heel erg graag samen met een accountant. Je moet als ondernemer focussen op datgene waarin je goed bent. Dat geldt voor iedere ondernemer, maar zeker ook voor adviseurs. En een echte ondernemer zal zeker begrijpen wat ik hiermee bedoel!”

«

VIER TRENDS Nahon, Jonker en Oldengarm zien vier trends in de markt. “Een ondernemer wacht niet meer tot zijn zestigste om zijn bedrijf te verkopen. Meer dan de helft van de verkopers is tussen de dertig en vijftig. Ze willen cashen en wat anders gaan doen. Een tweede trend is investeerders die in toenemende mate investeren in het mkb. Dat levert meer op dan je geld op de bank zetten, te beleggen in vastgoed of investeren op de beurs. Je kunt een bedrijf met jouw geld laten werken of zelf mede actief worden. De derde trend is een combi van deze: een

GOOGLE ZOEKVRAAG Bedrijf verkopen, bedrijf kopen, familiebedrijf, bedrijfswaardering, MBO MBI.

MARKTLINK FUSIES & OVERNAMES Amsterdam, Den Bosch, Deventer en Gouda www.marktlink.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

15


Het reclamebureau dat u echt / wel / beter begrijpt! De specialist voor technische bedrijven creatieve concepten | marketingstrategie | cross media campagnes | e-mailmarketing | web & mobile grafische vormgeving | merkstrategie & brandmanagement | productpromotie | events & beurzen interactieve presentaties | video & 3D animatie | on-line trainingen | interne communicatie | en meer!

Wilt u ervaren dat wij u echt/wel/beter begrijpen! Neem dan contact met ons op! 074 - 259 45 45 | Hengelo | www.bir.nl


DGA-PENSIOEN

Ga jij profiteren van een omzetting van het DGA-pensioen? Het DGA-pensioen in de eigen BV is er niet meer. Staatssecretaris Wiebes heeft op Prinsjesdag zijn ‘Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer’ ingediend en deze wet is op 17 november 2016 aangenomen in de Tweede Kamer. Een zorg van het DGA-pensioen in eigen beheer is de (fiscale) complexiteit en de vraag wanneer er nog dividend mag worden uitgekeerd. Het systeem is zo ingewikkeld dat menig DGA en soms zelfs de accountant er weinig van snapt.

WETSVOORSTEL Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De DGA kan uit drie opties kiezen: 1. Afkoop 2. Omzetting naar oudedagsverplichting 3. B  ehoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen

1. AFKOOP De directeur-grootaandeelhouder mag zijn pensioen afkopen. Over de afkoop wordt een belastingvoordeel gegeven als deze plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. In 2017 krijgt de DGA maar liefst 34,5% korting op het reguliere belastingtarief. Dit percentage loopt af. In 2018 bedraagt het 25% en in 2019 daalt het naar 19,5%. Veel DGA’s zullen overigens naar onze verwachting niet overgaan tot afkopen. Gemiddeld staat het DGA-pensioen namelijk voor zo’n half miljoen op de balans. Bij afkopen in 2017 zal er daarom nog steeds ruim € 170.000,00 direct aan belasting afgerekend moeten worden. Het kabinet heeft echter een extra belastingopbrengst van € 2 miljard begroot en verwacht dus kennelijk wel dat veel DGA’s over zullen gaan tot afkoop.

2. OMZETTING NAAR OUDEDAGSVERPLICHTING

WANNEER KEUZE MAKEN?

De DGA kan zijn pensioen omzetten in een oudedagsverplichting. Deze nieuwe oudedagsverplichting is feitelijk gewoon een spaarpot. De huidige fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer wordt geruisloos omgezet en vervolgens komt daar ieder jaar rente bij. Vanaf je AOW-datum keer je het opgebouwde kapitaal in twintig jaar uit. Je mag het ook vijf jaar voor de AOW-datum in laten gaan, maar dan loopt de uitkering 25 jaar.

Vóór 1 april 2017 moet afhandeling plaatsvinden. Concreet betekent dit dat de DGA vóór 1 april 2017 alle benodigde besluiten moet hebben genomen.

3. BEHOUD EIGEN BEHEER

Eurorisk Pensioen adviseert over de juiste keuze en stelt de benodigde financiële producten samen. Wij werken hierbij waar nodig samen met je accountant of je fiscalist. Eurorisk Pensioen is volledig gecertificeerd om over alle pensioen facetten te adviseren en te bemiddelen.

De op 31 december 2016 opgebouwde pensioenaanspraken mogen ‘bevroren’ in eigen beheer blijven staan. Je mag dus geen extra pensioen in eigen beheer opbouwen, maar wat je hebt dat houd je met alle verplichtingen die daarbij horen. De ‘dividendtoets’ blijft dan van toepassing waarbij er pas dividend uitgekeerd mag worden als de BV voldoende middelen heeft.

WAT IS DE BESTE KEUZE? Voor een passende oplossing zijn persoonlijke omstandigheden van grote invloed. Niet alleen de financiële positie, maar ook de keuze voor zekerheid.

Wacht niet te lang met je keuze. Neem contact met ons op: Telefoon 053 - 740 01 40 of E-mail pensioen@eurorisk.nl.

«

PARTNER De partner van de DGA moet akkoord geven op de aanpassingen. Bij afkoop of omzetting van het pensioen, komt de partner er namelijk bekaaid af. Gaat de partner niet akkoord dan blijft er geen andere keuze over dan het behoud van het eigen beheer. Ook voor het nabestaandenpensioen moet een oplossing gezocht worden. Uiteraard kan dit ook gewoon verzekerd worden.

EURORISK PENSIOEN Postbus 40044, 7504 RA Enschede Telefoon 053 - 740 01 40 E-mail pensioen@eurorisk.nl www.eurorisk.nl

Bernard Koning, eigenaar/ pensioenverbeteraar

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

17


www.lereve.nl

Le Rève Sluitdijk 4 7241 RR Lochem Telefoon: 0573 259781 info@lereve.nl

Le Rève is sinds 2001 exclusief cateraar van de Lochemse golfclub ’De Graafschap’.

grEw-it

Wij verzorgen tevens voor diverse bedrijven in de regio een kerstborrel of nieuwjaarsreceptie. Van stamppot buffet op de laatste werkdag van het jaar tot een drankje en een hapje op uw receptie.

Dienstenpakket onder andere Applicatiebeheer / Support Digitale facturatie Opleiding, handleiding, workflowbeschrijving

Graag bespreek ik in een persoonlijk gesprek onze mogelijkheden of stuur ik u een vrijblijvende offerte. Neemt u contact met ons op via telefoon: 0573 259781 of e-mail: info@lereve.nl

Telefoon: 06 - 46886707 E-mail: info@grew-it.nl

www.grew-it.nl

Testwerk processen en maatwerk Optimalisatietraject

Belt of mailt u ons voor een afspraak voor een dagdeel gratis consult

Microsoft Dynamics NAV-partner in de regio Noord-Oost-Midden Nederland Navisionkennis versies 1.10 tot en met 2016

CHAUFFEURS & LOGISTIEK

&

PERSONEELSDIENSTEN NOORD-OOST NEDERLAND

Detacheren Uitzenden Werving & selectie Opleidingen Personeelsadvies

reclamemakers-holten.nl

advies • vormgeving • huisstijlen • websites • drukwerk • signing

Hazenweg 50 - Hengelo +31 (0)85 - 273 88 00

info@bestgroep.nl www.bestgroep.nl

met

Stationsstraat 1 7451 BH Holten

BESTChauffeurs & Logistiek Postbus 1044 7550 BA Hengelo

BEST

onderweg!

bedenkt ontwerpt maakt!

Rapportagebehoefte

Contactgegevens


FOTOGRAFIE

Tekst: Hermina de Vries // Fotografie: Martin Hogeboom

Waarom een stockfoto op een website klanten wegjaagt Een foto kan de reden zijn voor een klant om te bestellen. Of om af te haken. Welke foto overtuigt? Liesbeth van Asselt van Stapfoto is gespecialiseerd op dit gebied.

Haar ogen beginnen te glimmen en haar mondhoeken krullen omhoog als Liesbeth van Asselt in haar gezellige kantoor in Epe vertelt over haar werk. Prachtige foto’s sieren de wanden. De meeste foto’s maakt Van Asselt voor websites. Dat moet een mooie foto zijn, maar nog belangrijker: het moet een foto zijn die zijn werk doet.

“Het is een wetenschap die pas sinds tien jaar in opkomst is”, vertelt Van Asselt. “Vijftien jaar geleden was ik nog HR-manager en toen was ik hier ook al mee bezig. Neuromarketing stond in de kinderschoenen, maar er bestond al wel zoiets als eye-tracking onderzoek. Dat leerde dat mensen op een website eerst kijken naar plaatjes en vooral naar plaatjes van mensen.”

MEER DAN EEN VERDUBBELING VAN DE OMZET

HET IS ZO SIMPEL, MAAR MET ZOVEEL RESULTAAT

“We hebben een test gedaan samen met een supermarkt. We plakten ’s ochtends een foto met sinaasappels op de deur. En wat denk je? Aan het einde van de dag waren er meer sinaasappels verkocht dan gemiddeld. En niet een beetje meer, maar meer dan een verdubbeling. En als je vraagt of mensen de sinaasappelen op de deur hebben gezien, dan hebben ze geen idee. Je wordt dus heel onbewust beïnvloed in je koopgedrag”, vertelt Van Asselt.

“Als HR-manager in een regionaal ziekenhuis was ik destijds op zoek naar nieuwe verpleegkundigen. Ik besloot te adverteren in de bus. Ik maakte twee posters. Een poster met daarop een verpleegkundige en een poster met een monitor en een infuuszak. De posters werden 50/50 verdeeld over de bussen. Van alle sollicitanten was er niemand afgekomen op de poster met de monitor en de infuuszak. Terwijl iedereen zich de poster van de verpleegkundige herinnerde. Dat is vijftien jaar geleden. Het is zo simpel, maar met zoveel resultaat”, glundert Van Asselt.

Hoe werkt dit? En hoe is deze materie om te zetten in sterke foto’s op een website? Van Asselt ging op zoek naar antwoorden. Ze volgde cursussen en trainingen en deed een studie op het gebied van online en neuromarketing.

Twaalf jaar is Van Asselt nu fulltime en gepassioneerd fotograaf. Als fotograaf zet zij ook haar kennis en ervaring in die zij opdeed als manager bij verschillende bedrijven.

“Hoe laat je zien dat je anders bent als bedrijf. En hoe vertel je dit verhaal op een overtuigende manier met beeld.”

“Ik ben een fotograaf met een bedrijfskundige en marketing-pet op. Ik denk mee met mijn opdrachtgever. Hoe laat je zien dat je anders bent als bedrijf. Wie is de doelgroep, hoe zit de markt in elkaar. En hoe vertel je dit verhaal op een overtuigende manier met beeld.”

EEN STOCKFOTO WEKT WANTROUWEN Van Asselt merkt dat bedrijven het belangrijk vinden om online betrouwbaarheid uit te stralen. En juist deze bedrijven kiezen op hun website vaak voor een stockfoto, een gelikte algemene foto uit een databank. Een gruwel, vindt Van Asselt. “Een stockfoto is het ergste wat je kunt doen. Uit onderzoek blijkt dat zo’n foto wantrouwen wekt. Alleen al door stockfoto’s te vervangen door goede persoonlijke foto’s betekent vaak een gigantische omzetstijging.” Met een glimlach leest de fotograaf een referentie van haar website voor. “Na aanpassing van de website en het plaatsen van jouw foto’s is de bouncerate (bezoekers die op een website komen en meteen weer wegklikken) met 60% gedaald en het aantal paginaweergaven gestegen met 48%!” “Hier doe ik het voor.”

«

STAPFOTO Dellenparkweg 6, 8161 AP Epe E-mail info@stapfoto.nl Telefoon 06 - 13 16 24 30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

19


VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN:

De bank is niet langer de enige bron

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


GESTAPELD FINANCIEREN

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directeen gestapeld financieren. Roeland van Dijk was insider in de bankwereld. Hij werkte onder meer als toezichthouder bij De Nederlandse Bank en voor ABN AMRO in de tijd van de fusie met Fortis. Maar terwijl hij de mensen nog steeds een warm hart toedraagt, heeft hij zijn twijfels over de toekomst van het instituut zelf. “Een bank is geen doel op zich; het is een middel om geld van spaarders bij bedrijven en overheden te krijgen. De financiële crisis van 2008 liet echter zien dat veel bankiers hun instelling wél als eindproduct waren gaan beschouwen. De meeste banken verdienden geld met hypotheken, verloren het met investmentbanking en speelden zo’n beetje quitte met het MKB. Daarin is weinig veranderd, behalve dat de meeste accountmanagers die de relaties met MKB ondernemers onderhielden inmiddels ontslagen zijn.”

NIET LANGER VAN ÉÉN BRON Maar ook als de bank haar beste tijd heeft gehad, blijft ze een prominente rol spelen. Roeland van Dijk meent dat ze bijvoorbeeld veel hypotheken zal blijven verstrekken. Het grote verschil met vroeger is dat de bank niet langer de hoofdmoot van de bedrijfsfinanciering voor haar rekening zal nemen maar nog slechts een deel ervan. “Neem de financiering van een drukkerij. Ik kan me voorstellen dat de bank de stenen neemt, een leasemaatschappij de persen en de rest via overige geldschieters wordt opgehaald. Dat kan via een business angel, dat kan via een investeringsfonds maar ook via crowdfunding. Waar het om gaat is dat de financiering wordt opgeknipt of gestapeld – het is maar van welke kant je er tegenaan kijkt – en niet langer van één bron komt. Overigens is dat eeuwenlang zo geweest. Bedrijven werden direct gefinancierd, om te beginnen door direct betrokkenen; fools, friends and family, zoals het oneerbiedig heet. De bank kwam pas in de modernere tijd om de hoek kijken. Maar het zegt iets over het PR talent van banken dat ze hun alternatieve vorm van financiering voor de traditionele hebben kunnen laten doorgaan.”

GRONDIG VERANTWOORDEN Omdat hij deze evolutie voorzag heeft Roeland van Dijk zijn loopbaan niet vervolgd in het bankwezen. In plaats daarvan is hij druk

doende geweest met de ontwikkeling van een digitale tool die ondernemers kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar kapitaal. Want ook voor hen is er na 2008 definitief iets veranderd op dit vlak. “Tien jaar terug betekende een financieringsaanvraag per definitie een gang naar de bank en een gesprek met de accountmanager. Hij beoordeelde het terugverdienpotentieel van een krediet en verdedigde de aanvraag binnen het team van de bank. Het ging allemaal vrij eenvoudig en ook nogal makkelijk. Hoeveel ondernemers die voor een half miljoen kwamen kregen niet de vraag of het ook een tonnetje of twee meer mocht zijn? Daardoor hebben veel MKB bedrijven niet geleerd zich grondig te verantwoorden, en dat is wel wat het nieuwe financieren van hen eist. Informatie moet actueler zijn, tegenvallers moeten direct worden gecommuniceerd . Over slecht nieuws moeten de ondernemer en zijn geldschieters van tevoren duidelijke afspraken maken, zodat de laatsten nooit het idee krijgen dat hen wat wordt achtergehouden. Maar ook optimistische prognoses zullen geldschieters niet voor zoete koek aannemen. De omzet met 50% omhoog? Bewijs maar eens hoe je dat gaat doen. Met andere woorden: gestapeld financieren vergt een veel grotere mate van transparantie. Uiteindelijk draait het nog altijd om vertrouwen.”

WAT DELEN MET WIE? Dat neemt niet weg dat de ondernemer uiteindelijk zelf bepaalt welke informatie hij met wie deelt. Want als verschillende partijen verschillende onderdelen financieren hoeven ze niet alles van elkaar te weten. “Daarom is een digitaal platform zo ideaal”, zegt Roeland van Dijk. “Je maakt een duidelijk plan dat is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Natuurlijk krijgt iedere geïnteresseerde het algehele verhaal te lezen, met de cijfermatige onderbouwing, maar als het op de onderdelen aankomt geef je ze alleen toegang tot dat bepaalde luik en ook voor een welbepaalde tijd. De financiering van het bedrijfspand? Een bank krijgt één week toegang tot dat deel van het plan en mag daarna een voorstel neerleggen. Hetzelfde geldt voor het deel over de machines voor de leasemaatschappij, dat over de debiteurenportefeuille voor de factoringmaatschappij. Met de ontwikkeling van een

dergelijk platform heb ik me de voorbije jaren intensief beziggehouden, samen met andere financieringsspecialisten die zonder oogkleppen naar de toekomst durven kijken.”

GELD OP ZOEK NAAR RENDEMENT Het aandeel van de banken in de totale financiering van het MKB is sinds het uitbreken van de crisis gedaald van 95% naar 50% - en de tendens blijft dalend. Het landschap is zo grondig opgeschud dat het nooit meer terug kan vallen in de plooien van vóór 2008. Allerhande vormen van directe financiering, die voordien natuurlijk ook al bestonden, hebben de vleugels breed uitgeslagen en gaan die niet meer inklappen. Ze worden daarbij voortgestuwd door een dorst naar rendement. “Dat rendement is niet te halen op een spaarrekening, niet met een obligatie en evenmin op de beurs met al zijn pieken en dalen”, aldus Roeland van Dijk. “Maar bijvoorbeeld pensioenfondsen moéten wel rendement halen om hun inleggers te kunnen uitbetalen. Er is dus een oceaan van geld dat op zoek is naar winstgevende proposities. Tegelijk zijn er duizenden ondernemers met prima plannen die kapitaal zoeken om die te kunnen realiseren. De enige omslag die we nu nog moeten maken is er een in het denken over financiering en over de instrumenten die we bij dat nieuwe, gestapelde financieren moeten inzetten.” Waarbij vertrouwen en transparantie de kern vormen of als uitgangspunt dient.

«

ROELAND VAN DIJK Roeland van Dijk, specialist directe financiering en partner bij Greyt, een organisatie van ervaren financieel directeuren. Betrokken bij het opzetten van diverse directe financieringsvormen en werkzaam voor start ups en MKB bedrijven. Na zijn studie bedrijfseconomie en de postacademische opleiding tot Register Controller heeft hij diverse adviesfuncties vervuld o.a. bij Accenture, De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN AMRO. Hierna is hij werkzaam geweest als directielid/hoofd financiën van MKB bedrijven en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in directe/aanvullende financiering voor MKB bedrijven met als doel: ‘zorgen dat het MKB financierbaar blijft!’. www.roelandvandijk.nl /www.greyt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

21


ADVISEURS & ACCOUNTANTS 216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS

216: de nieuwe accountant De snelheid van de vooruitgang vraagt om een ‘nieuwe’ accountant. Vanuit haar drijfveer de MKB-ondernemer echt centraal te stellen, werkt 216 Adviseurs & Accountants (‘216’) aan een totaalconcept van klantbenadering. Niet het aanbieden van de traditionele accountancydiensten is de kern van dit concept, maar die diensten aanbieden waar de ondernemer echt mee verder komt. 216 ziet IT & Innovatie als drager van deze dienstenontwikkeling. Met deze visie, versterkt door een team van vaktechnisch sterke professionals die in staat zijn relaties te laten bloeien, is 216 nu al in staat de MKB-ondernemer verder te helpen. 216, een carve out van KPMG MKB, zoekt naar verdergaande mogelijkheden om de ondernemer nog beter te laten ondernemen en zaken te vereenvoudigen. 216 kent dan ook het concept van de ‘One-stop ondernemersshop’, waarbij zowel fysiek als virtueel diverse diensten samenkomen. Naast de meer traditionele diensten biedt en ontwikkelt zij adviesdiensten op het gebied van finance, notarieel, juridische dienstverlening en verzekeringen. De traditionele diensten worden daarbij opnieuw beoordeeld, ingericht en gewaardeerd: wat heeft de klant echt nodig en welke (financiële) waarde kun je hieraan koppelen? Het te hoog beprijzen van commodity diensten is binnen 216 dan ook uit den boze. Het real time inzicht geven in de ontwikkelingen van de klantorganisatie en het persoonlijk rendement, is de kern van haar gewenste dienstverlening. Niet periodiek rapporteren, maar 24/7 beschikbare up-to-date stuurinformatie. Marcel Bisschops, Voorzitter Dagelijks Bestuur: “Wij bieden een totaal-pakket aan dat wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van

de ondernemer en niet vanuit de wenselijkheden van de professie. Door middel van klantpanels peilen wij behoeften en ontwikkelen wij samen met de klanten diensten. Door deze manier van dienstontwikkeling met een passend prijskaartje (‘value for money’) durf ik te stellen dat onze diensten beter aansluiten op klantbehoeften dan die van onze concullega’s.”

MENSEN, MARKTEN EN INNOVATIE 216 heeft een drietal pijlers benoemd als vehicle om haar strategie uit te rollen. Middels focus op Mensen, Markten en Innovatie werkt zij aan de organisatie van de toekomst. De organisatie heeft de Agile werkwijze omarmd en behoort tot de eerste financiële dienstenorganisaties ter wereld, die haar volledige organisatie conform Agile inricht. Marcel Bisschops: “Dit is een proces van zeker 2-5 jaar, maar wij zien de absolute noodzaak en meerwaarde van deze aanpak. Enkel door je klant centraal te stellen in al je doen en laten, het flexibel inrichten van je organisatie en het beleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de teams, kun je echt verder komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.” In 2017 zal 216 een aantal nieuwe diensten uitrollen. Met name de 216 Totaalbalans inclusief het 216 Financieringsplatform zijn diensten waarmee 216 de ondernemer,

en de mens achter de ondernemer verder gaat ondersteunen. De 216 Totaalbalans laat de traditionele bedrijfsbalans en de persoonlijke balans van de ondernemer in onderlinge samenhang en real time zien. Hierdoor kan de ondernemer voor het eerst echt sturen op zijn totale financiële positie. Met het 216 Financieringsplatform verbindt 216 actief financieringsvraag en –aanbod vanuit haar zogenaamde ‘digitale kluis’. Door het transparant en real time koppelen van met name de non-traditionele kredietverschaffers aan de MKB-ondernemer opent zij verdergaande mogelijkheden op het gebied van (stapel)financieringen. Door dit platform te koppelen aan professionals met verstand van zaken en hun uitgebreid netwerk, draagt 216 bij aan het financieren en revitaliseren van MKB Nederland.

ALTIJD DICHTBIJ Marcel Bisschops: “Met 150 medewerkers verdeeld over 13 kantoren zijn we altijd in de buurt. Bij voorkeur werken wij vanuit bedrijfsverzamelgebouwen. Hier vinden we synergie met andere bedrijven en vormen we met hen een community. We zijn allang niet enkel accountants meer, maar bedrijfsadviseurs in de volle breedte. 216 kun je ook zien als 21-6, 21 juni, het begin van de zomer... Een dienstverlener die zorgt voor een zonnige toekomst.”

«

216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS bisschops.marcel@216.nl www.216.nl

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


MARKETING EN STRATEGIE

Tekst en fotografie: Jan Hammink

De nuchtere aanpak van marketingadviesbureau Jaarsma+Lebbink “Heel snel de vinger leggen op de plek waar het zeer doet. De kansen vinden en benutten. En vervolgens met nuchtere en praktische adviezen komen.” Thijs Jaarsma vat kort samen waar volgens hem de kracht van Jaarsma+Lebbink zit. Samen met Sonja Jaarsma-Lebbink runt hij het adviesbureau voor marketing en strategie, dat een breed pakket diensten biedt voor bedrijven en instellingen.

“We zijn beslist geen reclamebureau. Wij zitten in het traject ervoor, waarbij we helpen met strategieontwikkeling, marktverkenningen, marketingplannen en marketingcommunicatie”, vult Sonja aan. Twee cruciale vragen staan voor Jaarsma + Lebbink steeds centraal als een bedrijf een beroep doet op hun kennis en ervaring: “Waar wil je spelen, in welke markten en doelgroepen, met welke producten? En: hoe gaan we winnen, met de juiste positionering en communicatie? Deze twee vragen zijn voor ons de essentie van marketing, en daar helpen we bedrijven in verschillende branches in Oost-Nederland al bijna tien jaar mee.”

en bedreigingen in de markt, welke concurrentie is er, welke nieuwe ontwikkelingen kunnen een rol spelen, waar liggen behoeftes? “Zo’n marktverkenning is van wezenlijk belang om tot gerichte advisering te komen.”

BREDE ERVARING

STEEDS KRITISCHER

Hun brede ervaring, opgedaan bij gerenommeerde bedrijven, stelt Jaarsma+Lebbink in staat om klanten in zeer uiteenlopende branches van food tot hightech te ondersteunen. Sonja, die als eerste in 1995 zelfstandig van start ging, deed jarenlang marketing en sales ervaring op bij o.a. Nutricia en Yakult. Vooral op de consumentenmarkt gericht dus. Thijs die vanaf 2007 inhaakte was daarvoor zeventien jaar werkzaam in marketing- en salesmanagement bij General Electric, Philips en Eastman Chemical, dus vooral in de business-tobusiness markt.

Klantgerichtheid is onder marketeers de laatste tijd weer ‘hot’. Dat de klant centraal staat is volgens het duo Jaarsma en Lebbink echter een open deur en van alle tijden. “Dat moet uiteraard altijd, en is de bestaansreden voor elk bedrijf. Deze klantgerichtheid is in de afgelopen jaren wel steeds uitdagender geworden. Niet alleen het inkoopbudget staat onder druk, klanten worden ook steeds kritischer en zijn steeds beter geïnformeerd. Klantgerichtheid wordt daardoor steeds weer en meer op de proef gesteld. Als het hele bedrijf echt klantgericht werkt, dan merk je dat aan de resultaten, word je beloond met trouwe klanten die zelfs de ambassadeursrol voor jouw bedrijf willen vervullen.”

NUCHTERE AANPAK Jaarsma+Lebbink heeft een nuchtere en praktische aanpak door aan de hand van gerichte vragen en met hulp van hun ‘marketing toolbox’ de antwoorden en conclusies aan te reiken. Vragen als: waar zijn wij sterk in, wat zijn kansen

“Sommige marketeers denken hoofdzakelijk vanuit hun buikgevoel. Wij kijken in onze analyses vooral naar de nuchtere feiten en cijfers. We streven er niet naar met dikke rapporten aan te komen, maar we willen zoveel mogelijk praktische, adviezen geven. Als het gewenst wordt, kunnen we een deel van de uitvoering zelf ter hand nemen. Klanten waarderen ons om de heldere adviezen, die ook direct toepasbaar zijn.”

AANVULLENDE DIENSTEN Klanten van adviesbureaus vragen steeds vaker om hele concrete en praktische adviezen en ondersteuning. Daarom biedt Jaarsma+Lebbink

naast marketingadvies ook een breed programma aan praktijkgerichte trainingen. Afhankelijk van de specifieke behoefte kunnen klanten kiezen uit bijvoorbeeld verkoop-, communicatie- of timemanagementtrainingen, die steeds op maat worden gemaakt. Ook worden bedrijven in business-to-business geholpen op het gebied van leadgeneratie: “Regelmatig worden wij gevraagd om hierbij op een praktische manier te ondersteunen en voor nieuwe product-marktcombinaties of nieuwe geografische markten overzichten met waardevolle (potentiële) leads te genereren. Dit doen we aan de hand van helder afgesproken criteria en met behulp van websearch, social media en brancheorganisaties”. Deze gekwalificeerde leads kunnen vervolgens worden benaderd met bijvoorbeeld telemarketing of met gerichte uitnodigingen voor vakbeurzen.

KLANTEN Jaarsma+Lebbink hebben hun klanten vooral in Oost- en midden Nederland, van mkb tot multinationals. Voorbeelden zijn onder meer Wavin, AkzoNobel Hengelo en Reginox, en meer regionale bedrijven en organisaties als Kennispark Twente, energiebedrijf Zuiver Hof van Twente en Bakkerij Nollen.

«

JAARSMA + LEBBINK Diepenheimseweg 23, 7471 LW Goor Telefoon 0547 – 26 16 65 E-mail info@jaarsmalebbink.nl www.jaarsmalebbink.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

23


Wij bieden onze klanten optimale beschikbaarheid en een veilige cloudomgeving!

HOSTED DESKTOP

HOSTED EXCHANGE

HOSTED CRM

SKYPE FOR BUSINESS

CLOUD INFRA STRUCTURE

OPEN STACK

SECURE CLOUDSERVER

én we zijn 24/7 bereikbaar! Bel ons voor een afspraak:

Kopersteden 22-3 • 7547 TK Enschede • 085 - 273 22 82 • info@icsolutions.nl • www.icsolutions.nl


DUURZAAM

Tekst: Marion van Amelrooij // Fotografie: Liesbeth van Asselt

Duurzame groei bij Vos Transport Vos Transport uit Deventer is tegen de crisis in gegroeid. Jules Menheere is sinds 2008 de algemeen directeur en zag zijn wagenpark toenemen van 115 naar meer dan 300 auto’s. De succesfactor? Passie voor transport! En natuurlijk het optimaal beheersen van hun bedrijfsprocessen.

Wie vaak op de weg zit, kent de kenmerkende rode vrachtwagens met de pijl. Vos Transport is een internationale vervoerder met drie vestigingen in Nederland. Ook heeft Vos transportbedrijven in Roemenië en Litouwen overgenomen. Het bedrijf vervoert door heel West- en OostEuropa met een sterke concurrentiepositie in Scandinavië, Groot-Brittannië, Duitsland en de Benelux. Vos is specialist in groupage: deelladingen van enkele pallets. Door slim te combineren en hun eigen overslag kunnen zij bijvoorbeeld binnen 24 uur vracht in Nederland laden en in Scandinavië afleveren.

PV-PANELEN EN LNG-VRACHTWAGENS Met behulp van de nieuwste generatie boordcomputers lukt het Vos om hun bedrijfsprocessen optimaal te beheersen. “Via de boordcomputers heeft onze planning real time contact met de chauffeurs. We kunnen het transport exact volgen en de status opvolgen. Daarmee, en in onze IT-systemen, lopen wij ver vooruit”, vertelt Menheere. Vos heeft dan ook flink geïnvesteerd in het wagenpark en de IT. “Wij hebben een jong wagenpark dat voldoet aan de Euro6 norm. Daardoor kunnen we overal komen, ook als er binnenstedelijk restricties worden gesteld aan de uitstoot.” Menheere besteedt ruim aandacht aan duurzaamheid. Zo ligt het

dak van het bedrijfspand sinds twee jaar vol met zonnepanelen. Daarmee wordt meer elektriciteit opgewekt dan er in het eigen pand verbruikt wordt. Wordt binnenkort de opgewekte elektriciteit gebruikt door elektrische vrachtwagens? “Zo ver zijn we nog niet. Maar we zijn wel in gesprek met onze leveranciers over vrachtwagens op LNG. Over een à twee jaar hebben we die LNG-vrachtwagens rijden. Binnen enkele jaren verwacht ik dat we ook elektrische vrachtwagens inzetten voor distributie in de Benelux. De accu’s worden immers steeds krachtiger en daarmee is de actieradius niet langer een bottleneck.”

MET INTERMODAAL TRANSPORT DE FILE MIJDEN Het fileleed in Nederland is wel een pijnpunt voor Menheere. “De 24-uurs economie bestaat alleen nog op papier. Want het gros van de mensen wil toch ’s avonds om vijf uur bij moeders thuis zijn. Dus iedereen stapt samen de file in.” Maar een klant wil niet horen dat zijn vracht vaststaat. Vos Transport kijkt wel naar het combineren van transportmodaliteiten. Zo heeft Menheere Huckepacktrailers aangeschaft waarmee de trailer van de vrachtwagen op de boot of een treinstel wordt geplaatst. Zeker nu het steeds drukker op de weg wordt, vormt het spoor

GOOGLE ZOEKVRAAG Internationaal transport, groupage, intermodaal transport, transport Scandinavië, transport Duitsland, transport Benelux, transport Groot-Brittannië.

soms een goed alternatief. Menheere: “Door meer intermodaal te vervoeren kunnen we een betere transportoplossing bieden aan onze klanten. De kosten over het spoor zijn voor ons nu nog hoger dan over de weg. Maar op termijn verwacht ik dat de kosten zullen dalen en het spoorvervoer prijsconcurrerend wordt.”

BEWUST INVESTEREN De afgelopen jaren is Vos Transport flink gegroeid: het wagenpark is bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2009. “Onze ambitie is nog steeds om actief door te groeien, ook in intermodaal transport. Maar wij gaan steeds bewuster investeren. Dat betekent dat we eruit halen wat erin zit. Ik probeer eerst de bezetting van het huidige wagenpark volledig uit te nutten voordat ik nieuwe vrachtwagens aanschaf.” Een logische keuze want in de transportsector wordt stevig geconcurreerd op prijs. Maar de goedkoopste zijn is niet de doelstelling van Menheere. “Wij willen de snelste en beste service tegen een redelijke prijs. Wij hebben als bedrijf allerlei maatschappelijke verantwoordelijkheden en die hebben ook een prijs. Daar moet de klant aan wennen.”

«

VOS TRANSPORT Londenstraat 5, 7418 EE Deventer Telefoon 0570 - 67 89 89 E-mail info@vosdeventer.com www.vosdeventer.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

25


DE ROL VAN EMOTIES EN DATA IN DE MARKETING

Met verstand alleen koop je niets 26

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


MARKETING

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

De wetenschap kan lang gekoesterde opvattingen ontkrachten maar ook de juistheid ervan bevestigen. Dat ontdekte Paul Postma, directeur Paul Postma Marketing Consultancy (www.ppmc.nl), toen hij naging hoe de recente ontdekkingen van het hersenonderzoek de wereld van de marketing hebben opgeschud en zelfs een nieuwe tak ervan deden ontstaan: de neuromarketing. In zijn boek Anatomie van de Verleiding laat hij zien hoe marketeers de kennis van de werking van het brein kunnen toepassen in hun vak, op consumenten, maar ook op opdrachtgevers en zichzelf. Evolutionair gezien beschikken we over een ‘oud’ brein en een nieuw. Het eerste stuurt vooral emoties, het laatste – de cortex – maakt rationele overwegingen. Als we een smartphone of een stel schoenen graag willen hebben, ontstaat de verleiding voor de aankoop in het oude terwijl het nieuwe aan het rekenen slaat om te beoordelen of het niet te duur wordt. Oudere mensen hebben hun gevoelens door ervaring vaak beter in de hand, zodat de cortex een grotere kans heeft op het laatste woord. Maar als de cortex de enige is die het voor het zeggen heeft volgt er simpelweg geen koop, zegt Paul Postma: “Bij de keuze van een automerk en model spelen emoties een belangrijke rol. Maar als de kleur je niks kan schelen, blijf je juist daar eindeloos over twijfelen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van en liet mijn tienjarig zoontje beslissen. Als gevolg daarvan heb ik jaren in een knalrode auto rondgereden.”

BEETNEMEN DOOR JE ZELFBEELD Wie Anatomie van de Verleiding leest, beseft dat marketeers de vorige eeuw vaak instinctief al hebben aangevoeld hoe deze tweedeling in emotie en ratio werkte, ook al was de exacte rol van het oude neurale systeem nog in nevelen gehuld. Of en hoe een commercial de consument raakte was dus meer een kwestie van ervaring dan van kennis. Tegenwoordig kan de maker het effect vooraf laten meten via een hersenscan: als bepaalde gebieden oplichten worden de gewenste emoties (zoals begeerte) opgewekt, als er niets oplicht, schiet het filmpje zijn doel volkomen voorbij. Postma suggereert dat de marketeers die de intenties van hun eindgebruikers niet goed wisten in te schatten zich vooral door hun zelfbeeld lieten beetnemen. “Mijn bureau heeft gewerkt voor een telefoonbedrijf, waarvan de marketingmanager een duidelijk beeld had van zijn klanten. Net als hij jong, knap en hip en zijn bellers waren dat dus ook. Daarom had hij zijn klantendienst bemand met klonen van zichzelf. Voor die groep werden dure acties bedacht. Maar wat bleek uit onze data-analyse? Een deel van zijn bellers was inderdaad jong, maar wisselde vaak van provider en had een slechte betalingsmoraal. Op die veronderstelde doelgroep werd juist geld verloren. Een groot deel bestond uit oudere Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst, die minder vlot Nederlands spraken dan de jonge klanten. Ze belden veel en ver, betaalden stipt en waren dus winstgevend. In het callcenter vonden ze die maar lastig. Als je zo’n manager confron-

“Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen” teert met de resultaten van je analyse, gelooft hij de feiten niet. Dat maakt in mijn ogen vroegere ondernemers als Van der Valk en Blokker zo briljant. Zij projecteerden zichzelf niet op hun klanten, maar hadden oog voor wat de grote massa werkelijk wilde.”

ARGUMENTEN VERZINNEN De marketingmanager was een slachtoffer van zijn eigen oude brein. Postma geeft tal van voorbeelden hoe iedereen zichzelf bedot. Tijdens een directievergadering is plan A beter voor het bedrijf maar B voor je carrière. Je zult jezelf al snel overtuigd hebben dat B de beste optie is voor het bedrijf. Ons oude brein – of reptielen- en zoogdierenbrein – is bezig met begeerte, met status – kan ik met dit product thuiskomen? –maar ook met angst. Beelden van ouderdom en ziektes remmen de kooplust af, evenals negatieve associaties via woorden, zelfs al is de inhoud gericht op het voorkomen ervan. De cortex speelt bij dit alles slechts een geringe rol.

KOPPELAARS VAN DATA “Je kunt de effecten van marketing op het oude brein testen via scans of eyetracking, maar dat zijn relatief dure methoden”, zegt Paul Postma. “Je kunt ook simpelweg kijken naar wat klanten daadwerkelijk gekocht hebben. Dat deden we al in de jaren tachtig, maar dat is tegenwoordig, dankzij de gigantische hoeveelheid data die het internet genereert, een stuk makkelijker geworden. Het buikgevoel is een onbetrouwbaar kompas, maar data van feiten spreken een heldere taal. Veel succesvolle bedrijven van nu zijn in feite niet anders dan verzamelaars en koppelaars van data: Marktplaats, Funda, de vergelijkingssites. Veel bezoekers hangen weliswaar maar wat rond op zo’n site – uit verveling of om te gluren naar het huis van de buren dat te koop staat – maar de data leveren niettemin kostbare informatie op. Als de traffic aantoont dat er in een bepaalde gemeente weinig interesse is voor huizen rond het kwart miljoen en veel meer rond de drie ton, mét open keuken, kunnen makelaars de prijzen van de eerste categorie optrekken en er tekst aan

toevoegen die verduidelijkt dat een bepaalde muur makkelijk te slopen valt.”

BIG DATA Datagestuurde marketing is niet toevallig de grote specialiteit van Paul Postma. Als jonge marketingdirecteur van Wehkamp zette hij de branche in 1984 al op zijn kop met een artikel in het vakblad Intermediair -‘Het grote falen van de marketingtheorie’- en met een marketingpraktijk die de basis bleek voor het latere CRM. Neuromarketing en Big Data bevestigen alleen maar het gelijk dat hij eigenlijk al kreeg met boeken als Het Nieuwe Marketingtijdperk (2OOO) en Verstandig denken, Infantiel handelen (2008). “In mijn nieuwste boek, Big Data Marketing – snel, simpel en succesvol, onderzoek ik de impact van de revolutie in Big Data voor de marketing”, aldus Paul Postma. “Die heeft de laatste tien jaar een enorme gevlucht genomen. Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen. Kinderen in Disneyworld hebben soms de indruk dat een attractie speciaal voor hen is gemaakt. Ze beseffen niet dat Disney inmiddels is getransformeerd tot een IT bedrijf dat slim gebruikt maakt van de voorkeuren die de klanten zelf aangeven.” De aangename stijl, de vele praktijkvoorbeelden maar ook de subtiele humor maken van de boeken van Paul Postma bepaald geen droge studieboeken. Ruim dertig jaar nadat hij de marketingwereld voor het eerst door elkaar schudde is hij nog steeds in staat marketeers verrassende inzichten te verschaffen en oude wijn en nieuwe zakken feilloos van elkaar te scheiden.

«

RECENTE BOEKEN Recente boeken van Paul Postma worden uitgegeven door Adfo Books: • Anatomie van de verleiding • Handboek Direct Marketing 3.0

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

27


ONDERNEMERSPANEL

Wat is de toekomst van de bank? De financiële sector is al jaren aan het reorganiseren. De traditionele banken staan onder druk en dreigen voorbij te worden gelopen door innovatieve fintech startups en techgiganten als Google en Apple. Een voorbeeld van zo’n startup is het betaalplatform Square, een revolutionair mobiel platform dat iedereen in staat stelt creditcards te accepteren via een mobiel apparaat. Verzorgen de banken straks alleen nog hypotheken? Veel banken zoeken naar een nieuwe richting. Hoe ziet de bank van de toekomst eruit? De mening van ons panel.

GERRIT BOEGBORN

JULES MENHEERE

BEST CHAUFFEURS & LOGISTIEK B.V.

BOEG OPLEIDINGEN

VOS TRANSPORT

“Banken zullen kleiner en specialistischer of een reus worden”

“Een menselijke kant zal een bank altijd blijven behouden”

Banken zijn van oudsher conservatief in hun handelen geweest. De ontwikkelingen op I(C)T-gebied, die door de ‘gewone’ gebruiker/klant sneller zijn opgepakt, hebben ertoe geleid dat banken zich realiseren dat het huidige verdienmodel verouderd is. Dit resulteert in het feit dat deze entiteiten zich moeten her-profileren/ontdekken. Je diensten/producten opnieuw bedenken, inrichten en afstemmen aan de behoefte van je klantpopulatie. Dit is natuurlijk moeilijk, maar ook banken ontkomen hier niet aan. Banken zullen kleiner en specialistischer of een reus worden waar alles samenkomt, maar welke banken dit op tijd lukt en wie dit wil, dat is de vraag. «

De technische ontwikkelingen op allerlei gebied gaan steeds sneller en bijvoorbeeld even snel een betaling doen via je telefoon is al bijna ouderwets. Allerlei nieuwe manieren om snel betalingen te doen zullen nog uitgevonden gaan worden. De positie van een bank is dus compleet anders als die pakweg een jaar of twintig geleden was. Men gaat niet meer naar de bank om wat betaalopdrachten af te geven en een praatje te maken. Echter, persoonlijk contact met een medewerker is voor met name de wat oudere mensen onder ons erg belangrijk. Even een advies inwinnen of samen met een medewerker van de bank eens kijken naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld een lening. Zowel zakelijk als privé. Sneller betaalverkeer is prima, mits goed beveiligd. Een menselijke kant zal een bank altijd blijven behouden. Gelukkig maar! «

Marcel de Graaf fotografie

GERT HOFMEIJER

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

“Er zullen meerdere nieuwe producten door de banken geïntroduceerd worden”

Banken doorgaan momenteel één of meerdere reorganisaties. Dit is het gevolg van de veranderende wereld, waar ook de banken zich aan zullen moeten passen. Marges die omlaag gaan alsmede regels die vanuit overheden en AFM aangescherpt worden, maken dat meerdere banken gaan centraliseren en dat ze hun organisatie ‘leaner & meaner’ moeten inrichten. Naast de bestaande producten waar de banken veel lagere marges op kunnen maken, zullen zij toch altijd de intermediair blijven als het gaat over het verzorgen van financiële funding. Daarnaast zullen ze op zoek gaan naar nieuwe producten die dicht bij de huidige dienstverlening liggen. Een voorbeeld daarvan is ‘crowdfunding’ waarbij financiële middelen verzameld worden vanuit de private sector. Zo zullen er zeker meerdere nieuwe producten door de banken geïntroduceerd worden. De positie van de bank die we van oudsher kennen zal echter mijns inziens nog geruime tijd in stand blijven naast de diverse nieuwe producten. «


BERNARD KONING

PETER SCHOOK JR

MARION VAN HOOF

EURORISK PENSIOEN

TRIPLE S BV

FOCUS NEDERLAND

“Een bank die het absoluut begrijpt en hierdoor lage kosten rekent” Dat het aantal bankfilialen de komende jaren blijft dalen, zal niemand verrassen. Hoe vaak ga je zelf nog naar een bankkantoor? Als jong bedrijf hebben wij gekozen voor een jonge speler binnen de bankenwereld. Een bank die alles online doet en geen dure kantoorpanden heeft. Een bank die het absoluut begrijpt en hierdoor lage kosten rekent. De andere (groot)banken zullen snel het voorbeeld volgen en steeds meer online gaan handelen. De technische mogelijkheden hiervoor blijven zich namelijk ontwikkelen. Waarom zou je nog investeren in grote kantoorpanden met bijbehorend personeel als je dezelfde omzet online kunt maken met lagere kosten? Voor wellicht hele specialistische zaken zal je af en toe nog naar een bankkantoor moeten, maar voor die ene keer vind ik het niet zo erg dat ik daarvoor iets verder moet rijden naar een provinciaal bankkantoor. «

“Internetaanbieders kunnen veel goedkoper aanbieden dan een traditionele bank” Door technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden voor nieuwe partijen om toe te treden in markten waar dat voorheen niet mogelijk was. In de financiële sector komen ook meer partijen die kunnen concurreren met de traditionele banken. Nieuwe toetreders hebben het voordeel dat zij veel minder overheadkosten hebben en veel sneller kunnen inspelen op verandering. Voor producten waar weinig advies bij nodig is, kunnen internetaanbieders veel goedkoper aanbieden dan een traditionele bank. Ook het afsluiten van een standaard hypotheek zal goedkoper zijn via online platforms. Banken zullen zich dus op andere producten moeten richten of zich organisatorisch moeten aanpassen. Het proces zal niet anders zijn dan in andere sectoren reeds is gebeurd. Traditionele partijen hebben marktaandeel verloren aan online aanbieders. Alleen de organisaties die zich aangepast of gespecialiseerd hebben kunnen overleven. Ook de traditionele banken zullen hier niet aan kunnen ontkomen. «

“Banken menen nog steeds de markt te kunnen dicteren” Zij staan inmiddels ver af van hun klanten, kennen hun behoeften niet meer. Nu verloopt het betalingsverkeer, sparen, kredietverlening etc. nog via hen maar zij hebben niets geleerd van de bankencrisis. Hautain als zij zijn, menen banken nog steeds de markt te kunnen dicteren. Er ontstaan echter haarscheurtjes. Paypal is al een formidabele concurrent gebleken voor het betalingsverkeer. Inmiddels zie je een 2de generatie crowdfunding ontstaan waarmee mensen, vreemden en bekenden, elkaar helpen met kredieten en de kredietverstrekkers een redelijk rendement ontvangen. Er ontstaan nieuwe onderlinge waarborgfondsen waarin ondernemers samen risico’s afdekken. Een oude gezegde is: Hoogmoed komt voor de val. Ik denk dat banken hieraan ten onder zullen gaan. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

29


Dirkzwager zorgt dat u het weet.

Wij delen onze kennis graag. Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar voor een ĂŠcht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op www.partnerinkennis.nl


WERVINGSPROCES ZONDE VAN HET GELD

Recruiters kiezen nogal eens verkeerd Selectie van medewerkers gaat geregeld fout. En zo’n mismatch kost veel geld. “Het zoveel mogelijk objectiveren van het selectieproces kan soelaas bieden.” Aan het woord zijn Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers en Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau. “Het gaat weer beter met de economie. De werkloosheid daalt. Goed nieuws, behalve voor recruiters. Want met een dalende werkloosheid moeten zij zich harder inspannen om de juiste gekwalificeerde medewerkers voor vacatures te vinden. En aangezien het de medewerkers zijn die een bedrijf kunnen maken of breken, is het werven en selecteren van nieuwe kandidaten ‘serious business’. Bedrijven moeten medewerkers zien te vinden die bekwaam zijn, gemotiveerd, geïnspireerd, proactief, bij voorkeur zelfstandig kunnen functioneren, en die passen in het team en in de organisatie. Ga er maar aan staan”, aldus Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers bij Olympia Uitzendbureau.

KOSTEN LOPEN SNEL OP Het gaat dan ook wel eens mis. Sterker nog, maar liefst 95 procent van de bedrijven neemt elk jaar wel eens verkeerde mensen aan, zo blijkt uit de Talent Acquisition Study 2015 van de Brandon Hall Group. Kluiters: “De kosten die zo’n mismatch met zich meebrengt zijn aanzienlijk. De investeringen in het wervingen selectietraject alleen al zijn weggegooid. Hetzelfde geldt voor de inwerktijd, het productieverlies, fouten die zijn gemaakt door de verkeerde medewerker in kwestie, klanten die dit wellicht heeft gekost, en dan ook nog de tijd en kosten die het ontslag zelf met zich meebrengt. De kosten lopen al snel in de tienduizenden euro’s per verkeerd geselecteerde medewerker, zo niet meer.” Uit een Amerikaans onderzoek van CareerBuilder (2012) blijkt bijvoorbeeld dat 41 procent van de Amerikaanse onderzochte bedrijven aangeeft dat één mismatch hen gemiddeld meer dan vijfentwintigduizend dollars kost. Voor een kwart van de bedrijven bleken de kosten zelfs dubbel zo hoog: meer dan vijftigduizend dollars per verkeerd aangenomen medewerker.

ACHTERHAALDE TECHNIEKEN Des te opmerkelijker is het dat veel bedrijven nog steeds gebruik maken van achterhaalde selectietechnieken. Zo kwam er in 1998 al een grote – en nog steeds breed gedragen wetenschappelijke studie uit van Schmidt en Hunter die stelt dat het open sollicitatie interview een ‘onbetrouwbaar en rampzalig selectiemiddel’ is omdat deze nooit objectief

kan zijn. De interviewer heeft zijn mening al klaar en zoekt in zo’n gesprek vooral naar bevestiging. Als bedrijven kandidaten al willen interviewen dan kunnen ze nog het best gebruikmaken van een gestructureerde vragenlijst die vooraf is opgesteld. Opvallend genoeg blijkt werkervaring eveneens een slechte voorspellende factor te zijn. Waar iemand in het verleden heeft gewerkt en wat hij heeft gedaan, zegt niet zoveel over hoe hij in zijn nieuwe baan zal presteren. Toch focussen nog heel wat bedrijven op het CV van een kandidaat en gebruiken ze een open interview om de juiste kandidaat te selecteren.

ZOVEEL MOGELIJK OBJECTIVEREN VAN INFORMATIE “Wie echt wil weten of een kandidaat goed zal presteren in zijn baan, kan de kandidaat het best testen op intelligentie, zo blijkt uit het onderzoek van Schmidt en Hunter. Hetzelfde geldt voor de ‘proeve van bekwaamheid’. Ook dit is een gedegen selectiemiddel, zo menen de wetenschappers. Objectiveren van informatie lijkt een andere belangrijke sleutel in het verbeteren van het selectieproces. Hoe objectiever de informatie over een kandidaat, hoe eerlijker en beter de selectie verloopt.” Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau vult aan: “Automatiseren van het selectieproces, zoals Olympia doet met het selecteren van ‘agents’ voor contact centers, kan daarbij helpen. Wij laten kandidaten zelf in een virtuele omgeving kijken of ze geschikt zijn voor een baan als ‘agent’. Middels een ‘game’ voeren ze een proeve van bekwaamheid uit en komen ze er achter wat hun competenties, vaardigheden en mogelijkheden zijn. We kijken tijdens dit hele wervingsproces niet naar het CV van een kandidaat maar wat iemand nú kan en wil. En we selecteren op intelligentie, persoonlijkheid en vaardigheden. Wat rest is een laatste ‘klikgesprek’ met kandidaten die geschikt zijn gebleken zodat vanuit beide kanten het positieve beeld bevestigd wordt.”

OLYMPIA ALMELO

Ondernemer Jeroen Duijm Grotestraat 169, 7607 CK Almelo Telefoon 0546 - 87 03 90 E-mail almelo@olympia.nl

OLYMPIA DEVENTER

Ondernemers Martijn Wirtz en Marinka Klaver Sijzenbaanplein 25, 7411 HL Deventer Telefoon 0570 - 60 13 10 E-mail deventer@olympia.nl

OLYMPIA ENSCHEDE

Ondernemer Lilian Hassing Korte Haaksbergerstraat 22, 7511 JS Enschede Telefoon 053 - 434 27 87 E-mail enschede@olympia.nl

OLYMPIA HAAKSBERGEN

Ondernemer Robert Heinst Bouwstraat 8, 7483 PA Haaksbergen Telefoon 0535 - 74 83 00 E-mail haaksbergen@olympia.nl

OLYMPIA HENGELO

Ondernemer José Romero Bornsestraat 1-101, 7556 BA Hengelo Telefoon 074 - 247 09 53 E-mail hengelo@olympia.nl

OLYMPIA ZWOLLE

Ondernemers Jaqueline & Jeroen Muller Jufferenwal 30, 8011 LE Zwolle Telefoon 038 - 421 31 51 E-mail zwolle@olympia.nl

OLYMPIA SERVICE CENTER

Eisenhowerlaan 140, 2517 KN Den Haag Telefoon 070 - 338 10 50 E-mail info@olympia.nl www.olympia.nl

«

V.l.n.r. Tamara Donkersloot, Sander Blokland en Sandy Kluiters van Olympia Uitzendbureau

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

31


DUURZAME KANSEN

Samen werken aan duurzame oplossingen Als ondernemer of medewerker werk jij aan de taken van vandaag en morgen, maar natuurlijk denk je ook na over de lange termijn: hoe staan zaken er over 1, 5 of zelfs 10 jaar ervoor? Wat kan ik doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen? Dat vinden wij bij MVO Nederland een goed idee. Wij staan voor: een klimaatneutrale wereld, zonder afval of milieuvervuiling waarin iedereen mee kan en mag doen. Het bedrijfsleven speelt hierin een onmisbare rol en heeft hier ook baat bij. Daarom werken we samen met onze 2300 partners, bedrijven en organisaties en faciliteren het proces. Wat hen verbindt is hun inzet op een toekomstbestendige businesscase. Vrijwel elke ondernemer of medewerker wil zich inzetten voor het voortbestaan van hun organisatie en waarde toevoegen aan de omgeving. Een goede MVO-aanpak helpt hierbij.

MVO IN DE BUURT Veel mkb’ers werken regionaal of lokaal. Daarom werken we onder meer vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO.nl samen met regionale partners. Met MVOAlliantie Noord Nederland, Duurzaam Den Haag en de Duurzaamheidspartners Amstelveen werken we aan regionale en lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen in Den Haag en Amstelveen.

SAMEN NAAR DUURZAAMHEID De partners van MVO Nederland hebben toegang tot onze bijeenkomsten, kennis en tools. Daarnaast werken we met partners in netwerken aan concrete resultaten. Zo hebben het Netwerk Textiel met het Netwerk Zorg

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

circulaire zorgkleding ontwikkeld en maakt het Netwerk Food & Agribusiness het mogelijk om verspilling in de keten terug te dringen. Partners van MVO Nederland nemen we mee in coalities en verbinden we aan relevante contacten. Directeur Stan Uyland van Betonballon: “Als onafhankelijke organisatie brengt MVO Nederland alle partijen in de keten bij elkaar om samen interessante marktproposities te ontwikkelen, gericht op een duurzame wereld. Zo is onze markt flink vergroot doordat MVO Nederland ons koppelde aan een buitenlandse partner. Alle partijen in de betonketen werken onder leiding van MVO Nederland aan een Betonakkoord. Dat is goed voor ons én de samenleving.”

VAN UITDAGING NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN Als facilitator richten wij ons op matchmaking: partijen met een vraagstuk helpen aan duurzame oplossingen. We stelden Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox, voor aan de hoogste innovatieambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. “Daaruit kwam de grootste opdracht in onze historie, namelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.” Op onze Futureproof.community kunnen bedrijven zelf aan de slag door kosteloos een

MVO IN JE WINKEL, ZO DOE JE DAT Speciaal voor winkeliers heeft MVO Nederland een quick scan ontwikkeld waarmee je snel een beeld krijgt van wat je nu al doet en wat je nog zou kunnen doen. In 10 minuten krijg je zicht op de kansen om jouw winkel (meer) te verduurzamen.

profiel aan te maken en uitdagingen met hulp van de community op te lossen en oplossingen onder de aandacht te brengen. Matchmaking doen we ook in marktconsultaties voor aanbestedende diensten. MVO Nederland wil verduurzamen over de as van inkoop en met een inkoopvolume van 73 miljard euro per jaar kan de overheid veel impact realiseren. MVO Nederland ondersteunt nu de Categoriemanager Schoonmaak Rijk bij het ontwikkelen van een methodiek voor duurzaam specialistisch vloeronderhoud door de juiste specialisten aan tafel te krijgen.

MEER WETEN? We leggen je graag uit hoe jij kan profiteren van de kennis, het netwerk en de tools van MVO Nederland. Neem contact op en ontdek de duurzame kansen voor jouw bedrijf.

«

MVO NEDERLAND Nieuwekade 9, 3511 RV Utrecht E-mail contact@mvonederland.nl Telefoon 030 -230 5600


ADVIES

Tekst: Johan Koning // Fotografie: René Fokkink

“Inzicht leidt tot mobiliteit” Drie speerpunten hebben ze bij De Regt Adviesgroep uit Lochem. “In de eerste plaats pensioenadvies. Het tweede specialisme heeft betrekking op de collectieve inkomens- en verzuimverzekeringen. En het derde speerpunt, dat zich sterk ontwikkelt, zijn de financiële adviesgesprekken richting de werknemer”, vertelt Wilfried Horck, die samen met partner Dennis Schneider Hét Ondernemersbelang uitnodigde voor een gesprek. De onafhankelijke adviseurs van De Regt Adviesgroep werken altijd in opdracht van werkgevers of de ondernemingsraad. Het tweetal haakt in op laatstgenoemd specialisme: “Voor opdrachtgevers in een reorganisatie, regelen wij bijvoorbeeld dat de werknemers die daardoor worden geraakt – en dus waarschijnlijk hun baan verliezen – inzicht krijgen in hun financiële toekomst. We voeren individuele gesprekken en stellen vervolgens een rapportage op, waarin hun toekomstige financiële situatie nauwkeurig staat uitgelegd.” “Het inzicht dat de werknemer zo krijgt, doet de mobiliteit bevorderen”, stelt Dennis Schneider. Horck: “Ontslagen worden is natuurlijk niet leuk, maar als je ook nog geen inzicht hebt in je financiële toekomst, helpt dat niet mee.” Schneider: “Vooral veel grotere ondernemingen zijn voortdurend bezig met dit soort trajecten. Wij hebben door de jaren heen veel ervaring op dit terrein opgedaan.”

GOED WERKGEVERSCHAP Schneider: “Voor een werkgever is het belangrijk om aan de werknemer te laten zien wat je allemaal voor ze regelt. Denk bijvoorbeeld aan een collectief pensioen of andere werknemersverzekeringen. Werkgevers hebben dat vaak prima geregeld, maar brengen dat goede werkgeverschap te weinig voor de bühne. Werknemers weten vaak niet wat er binnen het bedrijf allemaal voor hen geregeld is. En die onwetendheid maakt dat het ook ondergewaardeerd wordt. Wij zijn een werkgeversadviesorganisatie. We werken dus in opdracht van de werkgever, maar regelen via hem allerlei zaken voor zijn werknemers: van pensioen tot arbo-dienstverlening. Het is ook onze taak om duidelijk te maken hoe dat geregeld is. Zo creëer je waarde, en dat straalt weer door naar de werkgever.” Horck: “Een klant van ons gaf bijvoorbeeld aan dat hij graag investeert in goede ontwikkeling van zijn mensen. Financieel advies en inzicht in de eigen situatie hoort daarbij. Deze werkgever

GOOGLE ZOEKVRAAG Pensioenadvies, collectieve inkomensverzekering, collectieve verzuimverzekering, financieel advies werkgever, financieel advies werknemer, arbodienstverlening.

biedt zijn werknemers periodiek advies, om zo inzicht te geven in de oudedag, het overlijden of arbeidsongeschiktheid. Daar kunnen wij uitstekend bij helpen. En dan kunnen we hem of haar ook helpen om bijvoorbeeld financiële hiaten op te lossen en te kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Je ziet dat werkgevers meer en meer hierin willen investeren. Zo creëer je als werkgever binding met het bedrijf.”

NETWERKEN WERKT De meeste klanten van De Regt Adviesgroep – een bedrijf dat al zo’n twintig jaar bestaat en dus de nodige ervaring meebrengt – komen in Lochem terecht via goede referenties. “We hebben inmiddels een groot netwerk opgebouwd en dat betaalt zich uit. Als je voor grotere opdrachtgevers werkt, dan circuleert je naam in dat soort kringen. Zodoende komen nieuwe klanten ook sneller bij ons terecht”, vertelt Wilfried Horck. Compagnon Schneider: “Maar ook het kleinere mkb is bij ons in prima handen en meer dan welkom. Deze werkgevers kun je vaak in hoge mate ontzorgen, zodat zij zich op hun eigen business kunnen concentreren. Dat is dankbaar werk. Via ons eigen volmachtbedrijf kunnen wij werkgevers bovendien niet alleen adviseren, we bieden ook concrete, integrale oplossingen.” Horck: “Deze zomer werden we nog benaderd door een grote internationaal opererende onderneming op de Zuid-as te Amsterdam, waar zowel de afdeling Inkoop als de afdeling HRM onafhankelijk van elkaar met onze naam op de proppen waren gekomen. Dat toont toch wel aan dat je je werk goed doet en dat je naam ook op dat niveau circuleert. Dat is iets om trots op te zijn.”

«

DE REGT ADVIESGROEP Larenseweg 60a, 7241 CN Lochem Telefoon 0573 - 25 53 00 E-mail info@deregt.nl www.deregt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

33


Zit uw bedrijfsarts ook zo ver weg? We komen graag bij u langs! De Arbodienst werkt landelijk en bij u op locatie. Hoe klein of hoe groot uw bedrijf ook is en hoeveel locaties u ook heeft. Dat geldt voor de spreekuren van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige onderzoeken, maar ook voor trainingen, risico inventarisaties, keuringen en onze andere dienstverlening. Hierdoor zijn er korte lijnen en is er persoonlijk contact, kunnen we direct op de werkvloer overleggen en is onze advisering altijd op maat gesneden en passend bij uw bedrijf. Wilt u met onze werkwijze kennismaken? Laat ons langskomen voor een kennismakingsgesprek. De Arbodienst 088 - 700 20 00 www.de-arbodienst.nl

Tango als metafoor Een goed arbo- en verzuimbeleid is als een Tango, samen werken aan iets moois, ieder in zijn eigen rol. De danspartners zijn vrij, maar ook door de dans verbonden om samen te werken aan complexe vraagstukken. De Arbodienst ziet u als de regisseur van de dans. U schakelt De Arbodienst in om de choreografie professioneel en deskundig vorm te geven. Wij gaan graag met uw bedrijf zo’n partnerschap aan, waarbij wij elk onze professionele passen zetten. Mogen wij deze dans van u?


Xando, Xando, Xando, de de de Apple Apple Apple specialist specialist specialist voor voor voor zakelijke zakelijke zakelijke &&& mobiele mobiele mobiele oplossingen. oplossingen. oplossingen. Passend Passend Passend bijbij de bij de behoefte de behoefte behoefte van van van uwuw bedrijf uw bedrijf bedrijf enen vertrouwd en vertrouwd vertrouwd dichtbij. dichtbij. dichtbij.

          Hardware Hardware Hardware

  

Inruilservice Inruilservice Inruilservice Accessoires Accessoires Accessoires





Domotica Domotica Domotica

Audio Audio Audio

  

 

Mobile Mobile device device device Service B2BB2B Apps B2B Apps Apps Mobile Service Service & & & Mobiele Mobiele Mobiele Lease Lease Lease & & & management management management (MDM) (MDM) (MDM)support abonnementen abonnementen Verhuur support support abonnementen Verhuur Verhuur

Popovstraat Popovstraat Popovstraat 42 42 | 42 8013RK | 8013RK | 8013RK | Marslanden | Marslanden | Marslanden | Zwolle | Zwolle | Zwolle 038038 - 425 038 - 425 40 - 425 40 60 40 60 | 60 zakelijk@xando.nl | zakelijk@xando.nl | zakelijk@xando.nl | www.xando.nl | www.xando.nl | www.xando.nl


Kwaliteit en Kwaliteit en snel geleverd snel geleverd

Het resultaat van intelligente Het resultaat van -intelligente Smart Machining toepassingen. Smart Machining - toepassingen.

U wilt ook de voordelen benutten van ALMI’s toekomstgerichte toeleveringspartnerships? U wilt ook de voordelen benutten van ALMI’s Lees meer hierover in hettoeleveringspartnerships? ALMI-artikel in deze uitgave. toekomstgerichte Lees meer hierover in het ALMI-artikel in deze uitgave.

Wilt u een klantspecifiek advies? Neem u dan contact op met bedrijfsleider Frank Landhuis: Wilt een klantspecifiek advies? Neem dan contact op met bedrijfsleider Frank Landhuis: E. f.landhuis@almi.nl T. +31 546 628 557 E. f.landhuis@almi.nl T. +31 546 628 557

Wierdenseweg 82-86 7671JK Vriezenveen Postbus 28 Wierdenseweg 82-86 7670 AAVriezenveen Vriezenveen 7671JK Nederland Postbus 28 7670 AA Vriezenveen Nederland

Tel. +31 (0)546-561353 Fax +31 (0)546-564465 Tel. +31 (0)546-561353 info@almi.nl Fax +31 (0)546-564465 WWW.ALMI.NL info@almi.nl WWW.ALMI.NL

Het Ondernemersbelang Overijssel 5-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you