Het Ondernemersbelang Zeeland 4-2016

Page 1

VAN

ZEELAND

Beter werk door meer aandacht Zeeland maakt de digitale aansluiting Google’s digitale werkplaats: Optimaal online leren ondernemen

EDITIE

04 2016


DE LAAGSTE DRUKPRIJS? DIE VIND IK ALLEEN INTERESSANT ALS DE SERVICE GOED IS!

“Als drukkerijen stunten met de laagste prijs, gaat dit vaak ten koste van de service. Bij tekstBeeld print+media draaien ze het om: eerst focus op een goede service en toch een concurrerende prijs.”

tekstBeeld print+media is een groep van een aantal gerenommeerde grafimedia bedrijven in Zeeland en Brabant. Dit biedt volop kansen voor groei en ontwikkeling, met behoud van de bestaande waarden: • adequaat en vakkundig advies • snelle en zorgvuldige afhandeling • afspraak is afspraak

tekst print beeld tekst beeld tekst print beeld media te print media media +

eindhoven

terneuzen tholen zierikzee lnodrukwerkenmeerzierikzee

www.lno.nl tel. 0111 453 535

+

+

eindhoventerneuzen terneuzen tholenzierikzee zierikzee lnodrukwerkenmeerzierikzee eindhoven tholen drukkerijbaremanterneuzen

www.bareman.nl tel. 0115 642 644

eindho


INHOUD RONDE TAFEL PERSONEELSMANAGEMENT

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR

RONDE TAFEL ICT

IEMAND IN DE OGEN KIJKEN, ZEGT MEER DAN DIGITAAL PROFIEL

NIEUWE DIENST DE BETHO(DE): RE-INTEGRATIE 2E SPOOR

ZEELAND MAAKT DE DIGITALE AANSLUITING

Er moet meer gedaan worden met minder mensen. Ondertussen lijkt de wet- en regelgeving steeds ingewikkelder te worden. Ook de flexibele arbeidsmarkt en toenemende digitalisering zorgen voor nieuwe uitdagingen. Het grote gevaar van al die ontwikkelingen: de mens, het grootste kapitaal van de onderneming, dreigt te worden vergeten.

Werkgevers hoeven niet bang te zijn voor financiële schade als gevolg van langdurig zieke medewerkers. Met de unieke aanpak re-integratie 2e spoor van De Betho(de) is de medewerker, mits geen medische belemmeringen, binnen 48 uur al aan het werk.

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

De digitalisering versnelt en vergroot haar impact op onze manier van leven en werken. In Zeeland dreigde het buitengebied definitief analoog en achtergebleven te worden, maar een nieuwe technologie brengt in de nabije toekomst alsnog de aansluiting voor negenduizend gezinnen en bedrijven. Succesvolle ecommerce ondernemingen van Zeeuwse oorsprong bewijzen dat de provincie ook in figuurlijke zin de aansluiting bij de mondiale digitale economie niet gemist heeft.

LEES VERDER OP PAGINA 15

LEES VERDER OP PAGINA 28

BETER WERK DOOR MEER AANDACHT “De beste oplossing ontstaat door te investeren in mensen”. Dat vinden de dames van uitzendbureau Actief Werkt! in Middelburg. Manager Mirjam de Jonge en Salesmanager Wendy van Rotten streven er naar om het meest persoonlijke uitzendbureau van Nederland te worden. “Onze ambitie is om te groeien, samen met onze klanten en flexcollega’s. Door nieuwsgierig te zijn en altijd door te vragen. Wij zorgen dat iedereen een passend voorstel krijgt met als resultaat succesvolle organisaties en mensen die zich op hun plek voelen”.

LEES VERDER OP PAGINA 9

DIGITALE WERKPLAATS GOOGLE’S DIGITALE WERKPLAATS: OPTIMAAL ONLINE LEREN ONDERNEMEN De resultaten van offline advertenties zijn moeilijk meetbaar terwijl die van de online varianten zich vertalen in concrete clicks. Toch kun je ook op het internet met hagel schieten en met te algemene zoektermen of een onaantrekkelijke homepage klanten mislopen. Twee ondernemers delen hun ervaringen en uitdagingen met online ondernemen.

LEES VERDER OP PAGINA 35

EN VERDER... 5 Column / Colofon 6 Nieuws 7 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen 13 Hoe Olympia big data inzet om mkb’ers te helpen met werving 14 ‘De communicatie moet beter!’ 16 De banenafspraak in Zeeland 18 Voorkom WGA-hoofdpijn 20 Prostop Zakelijk helpt uw werknemers definitief te stoppen met roken

22 Ondernemerspanel 23 Er zij licht… maar dan digitaal en programmeerbaar 25 Visie op de staalbranche 25 Wel of niet groeien? 27 Cursusaanbod waarmee werknemers verder komen 32 MKB en het managen van verwachtingen 33 Voor nieuwe bedrijven en bedrijven die willen vernieuwen 36 Het datacenter met een menselijk gezicht 40 Samen duurzaam ondernemen. Dat werkt. 41 Vouchers beschikbaar voor circulaire en

biobased innovaties 42 ‘Onze oren zijn ons belangrijkste instrument’ 44 WMW is specialist in hydrauliek en machinebouw 46 Work made easy by REMA

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

3


Notariskantoor Stolker ‘s-Gravenhofplein 9 4561 AJ Hulst tel: 0114-314355 info@notarisstolker.nl

www.notaris-stolker.nl


COLUMN

FRAUDEPOLITIE Ruim 12.000 ondernemers meldden zich vorig jaar bij de Fraudehelpdesk met een verhaal over oplichting. Sommigen van hen waren eerst bij de politie geweest, maar kregen daar nul op het rekest. De meeste politiekorpsen doen niets tegen fraude, omdat ze er geen verstand van hebben. Vaak ook weigeren ze geheel ten onrechte om een proces-verbaal op te maken; in het achterhoofd van de dienstdoende agent of rechercheur zit immers het zinnetje ‘We krijgen de dader toch niet te pakken’. Nu is het met de politie in het algemeen gesproken niet best. Je leest en hoort alleen maar verhalen over blunders, corruptie, mollen in de organisatie die informatie doorspelen naar criminelen, en over een centrale ondernemingsraad die met een gigantisch vergaderbudget nog wel eens een feestje organiseert, dat doet denken aan bacchanalen van de vastgoedpenose. Sinds de vorige regering (minister Opstelten, VVD) besloot tot reorganisatie van de 26 politiekorpsen tot één nationale politie, is er van alles fout gegaan. Wie ziet er nog wel eens een politieauto op de weg? Tegelijkertijd maakt de politie elk jaar bekend dat de misdaad daalt en het land weer veiliger is. Als steeds minder mensen aangifte doen of kúnnen doen, dan is dat statistisch misschien juist, maar de praktijk van alledag is een andere. Terug naar oplichting en bedrog. Uit recente gegevens van de Fraudehelpdesk blijkt dat vooral ondernemers te maken krijgen met frauduleuze praktijken. Van alle zzp’ers en mkb’ers is 13 procent hiervan het slachtoffer geworden. Vooral de oudere leeftijdsgroepen zijn dankbare doelwitten voor oplichters.

Onder 50-plussers leeft meer argwaan. Zij zijn meer op hun hoede. Ondernemers zijn vooral de dupe van acquisitiefraude, spooknota’s en identiteitsfraude. De schade varieert van enkele tientjes tot soms meer dan 100.000 euro. In totaal ging het in 2015 om 12,2 miljoen euro, waarbij zij aangetekend dat dit het topje van de ijsberg is. Verreweg de meesten melden het niet. Niet alleen ondernemers, ook particulieren worden slachtoffer van een of andere vorm van (internet)fraude. Denk maar eens aan al die mensen die vliegtickets en concertkaartjes op marktplaats kopen en hun geld kwijt zijn, omdat het daar wemelt van de oplichters. Dat zijn nog de lichte gevallen. De Nederlandse politie komt bij fraude vrijwel alleen in actie als de overheid er zelf slachtoffer van is. Burger en bedrijfsleven zoeken het zelf maar uit. Menigeen die aangifte doet, krijgt te horen ‘neemt u maar een advocaat’. In Londen functioneert binnen de hoofdstedelijke politie een speciaal antifraudeteam, dat dag en nacht jacht maakt op bendes die zich toeleggen op telecom-, creditcard-, voorschot- en acquisitiefraude. Binnen Europol is een internationale taskforce bezig met het tegengaan van ceo-fraude, tegenwoordig de ergste oplichtingsvorm die het bedrijfsleven kan overkomen. Nederland doet niet mee in die taskforce. Geen belangstelling. Het zou de Nederlandse politie sieren als zij de buitenlandse voorbeelden volgt en eens ophoudt met feesten, vergaderen en met de cao zwaaien, maar een Nationale Fraudepolitie opricht. Actie graag!

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Hét Ondernemersbelang Zeeland verschijnt vijf keer per jaar. Veertiende jaargang, nummer 4, 2016 Oplage: 4.000 exemplaren Coverfoto Manager Mirjam de Jonge van uitzendbureau Actief Werkt! in Middelburg Fotografie: Els Swart

Uitgever Novema Noord bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl Eindredactie Baukje Bosma E-mail b.bosma@ondernemersbelang.nl Telefoon 0512 - 74 52 20

Bladmanager Harold van der Laan E-mail h.vanderlaan@ondernemersbelang.nl Telefoon 0512 - 74 52 20 Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk SMG Groep, Hasselt

Aan deze uitgave werkten mee: Ben van den Aarssen Oscar van Beest Sjef Frijns Caroline Houmes Jeroen Kuypers Mathilde Lentjes Marco Magielse Els Swart André Vermeulen (column) Henk van de Voorde Kees van Welzenis René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

5


KORT NIEUWS NIEUWE BEDRIJVENDYNAMIEK IN ZEEUWSE HAVENS

In het midden eigenaar Salar Azimi.

DE ELDERSCHANS IS BESTE ‘ALL INCLUSIVE’ HOTEL

Hotel De Elderschans van Salar Azimi uit het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg is de beste van Nederland in de All Inclusive Hotelbranche. Het ‘Nationale Business Succes Award’ instituut is tot die conclusie gekomen na een uitvoerig vergelijkend onderzoek. De nominatiecommissie oordeelt in het rapport, dat Hotel De Elderschans zich als een absolute specialist presenteert in deze bijzondere branche. In een markt die continu in beweging is, weet Hotel De Elderschans door een vooruitstrevende instelling uitstekend te anticiperen op de laatste trends en ontwikkelingen. Salar Azimi (34) kwam twintig jaar geleden met zijn ouders en jongere broer vanuit Iran naar Nederland. De vrijdenkers- en ondernemersfamilie voelde zich niet thuis in het conservatieve Iraanse systeem en zocht naar een betere toekomst in Nederland. Door dag en nacht te werken werd die doelstelling glansrijk behaald. Azimi transformeerde het verpauperde conferentiecentrum De Elderschans tot een florerend hotel met 91 kamers. Als winnaar in de branche komt het hotel tevens in aanmerking voor de Nationale Business Succes Award 2016, waarmee naast de eeuwige roem een geldbedrag van 100.000 euro kan worden gewonnen. Deze Award en de bijbehorende cheque zal tijdens een speciale gala-avond van het instituut worden uitgereikt door oud-premier Jan Peter Balkenende. Alle leden van een vakjury krijgen na een publieke stemronde genomineerden voorgelegd voor de finale prijs. De onafhankelijke jury van het Nationale Business Succes Award Instituut bepaalt begin 2017 welke branchewinnaar de Finale Award toegekend krijgt.

In het eerste half jaar van 2016 is in de Zeeuwse havens ruim 16 miljoen ton zeevracht overgeslagen. Een evenaring van de eerste zes maanden van 2015. De overslag van containers steeg met ongeveer 15 procent. De natte bulk, het grootste segment in de haven, steeg met ruim 20 procent. Met name in aardolieproducten is weer een duidelijke stijging zichtbaar. Droge bulk en breakbulk zijn in het eerste half jaar met 10 procent gedaald. Overslag van metalen constructies voor de offshore laten een stijgende lijn zien en ook de overslag van bananen is flink toegenomen, maar de vroegtijdige sluiting van de EPZ kolencentrale en een afname van overslag in onder andere zand, meststoffen en cellulose betekenen een daling in de segmenten droge bulk en breakbulk. In de Zeeuwse havens dient nieuwe bedrijvendynamiek zich aan. De komst van windmolens voor de kust in de Noordzee biedt veel logistieke mogelijkheden dankzij de ideale ligging van de haven van Vlissingen. Het nieuwe windpark Borssele zal ongetwijfeld tot forse impulsen leiden voor de economie en werkgelegenheid in Zeeland. In de haven van Terneuzen openden Vlaeynatie en Plantacote hun nieuwe meststoffenterminal en aan de Axelse Vlakte is ook begonnen met de bouw van Zeeland Sugar Terminal. Het chemiebedrijf Trinseo startte met de bouw van haar nieuwe kantoor en Europese R&D-centrum op het Maintenance Value Park. Transbox United is een containerdienst tussen Terneuzen en Antwerpen gestart. Het Belgische B-Logistics een spoorshuttle tussen Vlissingen en het Europese achterland en DB Cargo combineert ondertussen ladingpakketten uit Terneuzen en Gent richting het Ruhrgebied. Deze nieuwe container- en spooractiviteiten leveren aantrekkelijke synergievoordelen voor de bedrijven in de haven. www.zeelandseaports.com

TOPPER IN DE AARDAPPELVERWERKINGSBRANCHE

Lamb Weston / Meijer is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot Best Presterende Werkgever 2016 in de Aardappelverwerkingsbranche. Het heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering. “Lamb Weston / Meijer is een onderneming waar modern werkgeverschap dagelijks in praktijk wordt gebracht, met als resultaat een gezond bedrijf met gewaardeerde medewerkers en tevreden klanten. Een wereldbedrijf dat continu in ontwikkeling is. Gedrevenheid, passie, innovatievermogen, durf en visie, plus een sterke focus op de klant maken van deze organisatie een topper.” Lamb Weston / Meijer levert diepgevroren aardappelproducten zoals Twisters, Potato Dippers en Connoisseur Fries en gedroogde aardappelvlokken in meer dan honderd landen over de hele wereld. Klanten zijn te vinden in de foodservice, quick service restaurants, industrie en retail in Europa, Midden-Oosten en Afrika. De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Lamb Weston / Meijer een vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen. “Kansen zien, daar draait het om bij Lamb Weston / Meijer, want men is continu bezig de producten en diensten optimaal af te stemmen op de wensen van de klant.” Als ’s werelds tweede grootste producent van diepgevroren aardappelproducten, appetizers en gedroogde aardappelvlokken telt Lamb Weston 1.300 medewerkers. Buiten het hoofdkantoor in Kruiningen beschikt men over vijf productielocaties, gevestigd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. In Bergen op Zoom is onlangs de productiecapaciteit fors uitgebreid.

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


COLUMN HEROS INVESTEERT 16 MILJOEN EURO

Heros Sluiskil, specialist in herwinning van grondstoffen uit afval, investeert 16 miljoen euro in de verbeterde terugwinning van metalen en mineralen uit bodemas. Strategisch gelegen aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen, is het bedrijf actief op het gebied van productie en verkoop van Eco-grondstoffen, duurzame waterbehandeling en havenfaciliteiten. Mede door het vernieuwen van haar bestaande installaties zal een belangrijk deel van de bodemas, nadat deze ontdaan is van metalen (na o.a. wassen en spoelen), geschikt zijn om hoogwaardig toegepast te worden. Deze bodemas krijgt als secundaire bouwstof een tweede leven in de circulaire economie. Na opwerking bij Heros wordt het gebruikt als funderings- en ophoogmateriaal in de wegenbouw, voor landschappelijke inpassing of als toeslagmateriaal voor de betonwaren- en de asfaltindustrie. Heros verwerkt jaarlijks 800.000 ton aan bodemas van afval energie centrales in binnen- en buitenland, waarvan het grootste gedeelte op haar locatie in Sluiskil bij Terneuzen in ZeeuwsVlaanderen. Het bedrijf produceert en levert jaarlijks al 100.000 ton van het hoogwaardige granulaat granova®, als duurzaam alternatief voor primaire grondstoffen zoals zand en grind in betonwaren en asfalt. De investering moet het mogelijk maken dat tonnage in 2017 te verdrievoudigen. Heros gaat tevens een nieuwe fabriek voor fijnere non-ferro metalen bouwen. Die zijn rijk aan koper, aluminium, chroom, nikkel, zink, messing en edele metalen als goud en zilver. Dankzij deze nieuwe fabriek zal Heros de door haar teruggewonnen metalen rechtstreeks aan gaan bieden bij onder andere aluminium-, koper- en metaalsmelterijen. Heros is met afstand de grootste verwerker van AEC-bodemas in de Benelux. Ondertussen is Heros ook een aantal duurzame projecten in het buitenland aan het ontwikkelen. www.heros.nl

NIEUWE HOOGSPANNINGSVERBINDING GEEFT ZEELAND MEER CAPACITEIT

SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, is in opdracht van netbeheerder TenneT begonnen aan de realisatie van een nieuw 380 kV hoogspanningsstation in het Zeeuwse Rilland. SPIE is verantwoordelijk voor de engineering en realisatie van het gehele hoogspanningsstation, inclusief de civiele bouwkundige werken. SPIE kon na het tekenen van de overeenkomst met TenneT direct aan de slag met de engineering, zodat de uitvoering op 1 juni 2017 van start kan gaan. Het wordt een groot station: het oppervlak beslaat ruim vijf voetbalvelden.

WETSVOORSTEL BEPERKING GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN Het wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit voorstel ligt bij de Eerste Kamer. De nieuwe wet zou beter aansluiten bij de praktijk in onze omringende landen en de maatschappelijke ontwikkelingen. In Nederland geldt als een van de weinige landen het stelsel van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard. Alleen wat er tijdens het huwelijk is opgebouwd, zal gaan behoren tot de huwelijksgemeenschap. De bezittingen en de schulden, die echtgenoten hadden voor het sluiten van het huwelijk, blijven privé en ook wat door schenking/erfenis is verkregen of zal worden verkregen. Dit betekent dat niet langer uitsluitingsclausules gemaakt behoeven te worden bij schenkingen/erfenissen door ouders aan hun kinderen, maar dat geldt alleen voor huwelijken waarop de nieuwe wet van toepassing is. Er ontstaan in dit systeem drie vermogens (gemeenschappelijk vermogen en privévermogen van de beide echtelieden). De wet bepaalt dat bij een discussie of een bepaald goed wel of niet privé is het goed geacht wordt gemeenschapsgoed te zijn als geen van beiden zijn recht daarop kan bewijzen. Datzelfde geldt ten aanzien van schulden. Als er privé bezittingen/schulden zijn voor het huwelijk dan is het van belang dat de a.s. echtelieden hun administratie op dat punt op orde hebben. Voor het ondernemingsvermogen wordt een aparte bepaling opgenomen. Als tijdens het huwelijk een onderneming wordt opgericht, valt de onderneming in de beperkte gemeenschap. Was die onderneming er al voor het huwelijk dan maakt de onderneming geen deel uit van de gemeenschap van goederen. Wanneer dus een van de beide echtelieden voorhuwelijks ondernemingsvermogen heeft en daaruit inkomsten genereert, maar dit inkomen in de onderneming laat, dan zou dit buiten de gemeenschap blijven. Dit is niet de bedoeling en in de nieuwe wet is geregeld dat in deze situatie vergoedingen ten bedrage van de winsten en verliezen van de onderneming, voorzover deze volgens maatschappelijke opvattingen redelijk zijn, ten bate of ten laste van de gemeenschap komen. Deze vergoedingsregeling geldt ook als de echtgenoot de onderneming in een besloten vennootschap drijft en zelf de hoogte van de winstuitkering kan bepalen. Het gaat in deze om een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van de onderneming heeft aangewend. Voorbeeld: Voor het huwelijk heeft X de aandelen gekocht van BV Y voor € 18.000,-. Na tien jaar komt er een echtscheiding en is de waarde van de aandelen 1 miljoen. De aandelen zijn voor X privévermogen. De vraag is dan of X tijdens het huwelijk tijd/ energie in de onderneming heeft gestopt waardoor de waarde van de aandelen is gestegen. In het bevestigende geval moet er een redelijke vergoeding komen voor de gemeenschap, maar niet bijvoorbeeld als een onroerend goed aanzienlijk in waarde is gestegen. X heeft hier immers geen energie in gestopt. Wat dan een redelijke vergoeding is, is echter niet duidelijk. Stel dat de ondernemer jaarlijks € 100.000,00 als salaris heeft genoten voor zijn arbeid dan zou dit een redelijke vergoeding kunnen zijn en behoeft er in die situatie geen extra vergoeding meer te worden betaald aan de gemeenschap. Het is volstrekt onduidelijk wat geacht wordt een redelijke vergoeding te zijn. Het vooruitzicht is dat de rechtspraak uiteindelijk duidelijkheid moet gaan bieden. Dit is een onwenselijke situatie. De verwachting is dat de nieuwe wet volgend jaar van kracht wordt. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

«

Mr. W.E. de Wit-de Witte

HUISMAN ADVOCATEN GOES www.huismanadvocaten.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

7


LAAT JE ZIEN! Vanuit ons kantoor in een statig pand in het hart van Terneuzen

VORMGEVING

werken wij met veel plezier aan de mooiste producten

WEBSITES

voor onze opdrachtgevers. Logo’s, corporate identities,

DRUKWERK

websites, apps, magazines, drukwerk, brochures, boeken, belettering, campagnes en interactieve presentaties. Alles wat nodig is om een visuele identiteit uit te dragen kunnen wij, volledig afgestemd op de wens van onze opdrachtgevers, ontwerpen en produceren.

BELETTERING PRESENTATIES

adres axelsestraat 2a, terneuzen web beeldmerk.org

kantoor 0115 616 317 mail welkom@beeldmerk.org


COVERINTERVIEW

Tekst: Ben van den Aarssen // Fotografie: Els Swart

Tence was al actief! Nu heten we ook zo! BETER WERK DOOR MEER AANDACHT “De beste oplossing ontstaat door te investeren in mensen”. Dat vinden de dames van uitzendbureau Actief Werkt! in Middelburg. Manager Mirjam de Jonge en Salesmanager Wendy van Rotten streven er naar om het meest persoonlijke uitzendbureau van Nederland te worden. “Onze ambitie is om te groeien, samen met onze klanten en flexcollega’s. Door nieuwsgierig te zijn en altijd door te vragen. Wij zorgen dat iedereen een passend voorstel krijgt met als resultaat succesvolle organisaties en mensen die zich op hun plek voelen”. Het wordt nog wel eens vergeten: organisaties bestaan uit mensen. Dat is wat ze bij Actief Werkt! steeds goed voor ogen houden. Bij wat ze ook doen: het gaat altijd over mensen. Echte mensen. Mensen met een verhaal en unieke eigenschappen. Bij uitzenden, detacheren, payrolling of werving en selectie, het is de persoonlijke aandacht die het verschil maakt. Dat geldt zowel voor de kandidaten als de opdrachtgevers. En voor de mensen die vraag en aanbod bij elkaar brengen.” Dat is wat het werk ook zo boeiend maakt”, vinden Mirjam de Jonge en Wendy van Rotten. Natuurlijk hangen ook bij hen op het kantoor in Middelburg de te behalen targets aan de muur. “Maar dat is niet waar het in eerste termijn om gaat. Zoiets komt vanzelf, als je je werk goed doet.”

JE THUIS VOELEN Die persoonlijke benadering bij uitzendbureau Actief Werkt! is niet zo maar een businessmodel. Alles begint met oprechte interesse, in het verhaal achter de kandidaat en de klant. Aan de ene kant doorvragen naar inzet, ambitie, kwaliteiten en competenties van de flexcollega. Aan de andere kant het begrijpen van de behoeften en werkprocessen bij de opdrachtgever en het werk daarop afstemmen. Juist door zo te investeren in mensen kom je volgens De Jonge tot de beste oplossingen. “Een werkgever weet bij Actief Werkt! precies waar hij aan toe is. En ook de kandidaat komt terecht bij een bedrijf waar hij of zij zich thuis voelt. Iedereen krijgt bij ons een voorstel dat past.” De Jonge is een bekend gezicht op de Zeeuwse arbeidsmarkt en heeft een enorme staat van dienst opgebouwd. Dit begon allemaal bij het in de provincie gewortelde en gegroeide Tence, nu dus Actief Werkt! “Tence was al actief, nu heten we ook zo! Het netwerk aan bedrijven en kandidaten is nog steeds de grote kracht, ook onder de nieuwe vlag.” Van Rotten is afkomstig uit de technische groothandel en weet als geen

ander wat opdrachtgevers verwachten van een uitzendbureau. “En ook wat ze vooral niet willen. Geen gedoe.”

BETROKKEN Ontzorgen heet het zo mooi. Dat is precies wat Actief Werkt! doet. Een landelijke speler, met alle synergetische voordelen van dien. Maar ook een Zeeuwse speler, gevestigd in Middelburg en Terneuzen, die zich betrokken voelt bij de regionale economie en werkgevers die vooruit willen. Bij Actief Werkt! geloven ze nadrukkelijk in samenwerking. Met opdrachtgevers, flexcollega’s, het UWV, het onderwijs en andere partners. Successen op korte termijn, ja, graag. Maar liever nog duurzame resultaten. De duur van de uitzendcontracten is daar bij Actief Werkt! ook op afgestemd. Net als het belletje naar de flexcollega’s, na de eerste werkdag. De Jonge: “Persoonlijke aandacht is bij ons een continu proces. Dat is geen geforceerd dingetje. Het hoort bij ons. Van industrie, techniek en administratie tot een flexcollega die werkt als heftruckchauffeur of schoonmaker, we vormen één club mensen van doeners en aanpakkers!”

«

ACTIEF WERKT! Lange Geere 12, 4331 LX Middelburg www.actiefwerkt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

9


‘GA EVEN ZITTEN, WIL JE KOFFIE?’

Iemand in de ogen kijken, zegt meer dan digitaal profiel

DEELNEMERS KEES ROOVERS Directeur De Betho(de), Goes. Voert namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen re-integratietrajecten uit in het kader van de Participatiewet, met als nieuwe dienst ook 2e spoor integratie.

www.debetho.nl

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


RONDE TAFEL PERSONEELSMANAGEMENT

Tekst: Ben van den Aarssen // Fotografie: Els Swart

Er moet meer gedaan worden met minder mensen. Ondertussen lijkt de wet- en regelgeving steeds ingewikkelder te worden. Ook de flexibele arbeidsmarkt en toenemende digitalisering zorgen voor nieuwe uitdagingen. Het grote gevaar van al die ontwikkelingen: de mens, het grootste kapitaal van de onderneming, dreigt te worden vergeten. Al vroeg in het gesprek brengt Ellen Sinke het treffend onder woorden. “We worden overweldigd door digitalisering.’’ Natuurlijk kan niemand meer zonder, geen werkgever, geen HR-manager en ook geen werkzoekende. Een recent voorbeeld: de per 1 september door de Aan de Slag in Zeeland gelanceerde Kandidatenverkenner. Een schat aan geanonimiseerde profielen van werkzoekenden uit kwetsbare doelgroepen staan er in. Direct te raadplegen. Een ideaal instrument voor de eerste oriëntatie bij werving en selectie. Toine Witters is er als partner van de campagne enthousiast over. “Digitalisering hoeft niet per se haaks te staan op persoonlijke dienstverlening. De kunst is om een mooie balans tussen beide werkwijzen te vinden.’’

TOEGEVOEGDE WAARDE Niemand aan tafel gelooft er in dat het HR proces in de toekomst volledig digitaal en online wordt. Anique Jansen maakt met VerzuimTij juist het verschil door een persoonlijke aanpak. Daarmee onderscheidt ze zich van de grote arbodiensten die vaak op afstand het ziekteverzuim monitoren en begeleiden. “Maar ondersteunende processen digitaliseren, dat is een vanzelfsprekende zaak.’’ Volgens Mirjam de Jonge is bij recruitment en werving de persoonlijke factor per definitie belangrijk. “Het gesprek heeft toegevoegde waarde. Iemand in de ogen kijken, het zegt meer dan een digitaal profiel.’’ Tegelijkertijd stelt De Jonge vast dat we met z’n allen zijn gedigitaliseerd en gewend zijn geraakt aan die ontwikkeling. “Ga even zitten, wil je koffie, als je dat zegt word je bijna raar aangekeken.’’ Ellen Sinke zit op hetzelfde spoor. Ze onderschrijft het belang en het gemak van digitale tools, zoals een geavanceerd klantvolgsysteem. “Maar het echte

werk is toch face-to-face. Het persoonlijke contact is ook ooit de reden geweest dat je voor dat werk hebt gekozen. Dat moet je wel voor ogen zien te houden.’’

ZELFREDZAAM Bij het UWV wordt voor de eigen medewerkers al langere tijd ingezet op het click-call-face principe. Een bewuste keuze, zegt Witters. “Je wilt dat mensen zelfredzaam worden.’’ Anders ligt het met werkzoekenden, zowel bij het UVW als De Betho(de). Gastheer Kees Roovers geeft leiding aan een organisatie waar persoonlijke begeleiding van oudsher een kernwaarde is. “Onze mensen zijn niet in staat om zelfstandig een baan te verwerven. Wij gaan altijd mee naar het gesprek met de werkgever.’’ In brede zin is het werk van HR afdelingen volgens Roovers wel anders geworden, meer ondersteunend. “Het gaat steeds meer over wet- en regelgeving en of de administratie wel op orde is. De persoonlijke factor lijkt wel eens te worden vergeten.’’

ARBEIDSBEPERKING Toine Witters wijst op nieuwe manieren om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. “We zetten steeds meer in op persoonlijke ontmoeting.’’ Juist voor mensen met een arbeidsbeperking werkt het, een zeiltocht of een ander evenement waar iedereen zich buiten de eigen comfortzone bevindt. “Het is tijdrovender, maar het effect is vele malen groter.’’ Beide partijen leren elkaar kennen en mogelijke vooroordelen worden relatief. Witters is overtuigd van de meerwaarde van werkzoekenden uit kwetsbare doelgroepen. “Mits goed begeleid zijn ze in staat een topprestatie te leveren.’’ Bij de Betho(de) wordt vooral gerekend op de kracht van het eigen netwerk, waarbij het

lidmaatschap van ondernemersorganisaties zeker helpt. Roovers stelt vast dat werkgevers steeds positiever zijn als het gaat om beschutte werkplekken. “De keuzes zijn zeker niet subsidie gedreven. En er is geen werkgever die werk gaat verzinnen.’’ Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen. “Ondernemers zijn bang van administratieve rompslomp.’’

SUCCESFORMULE Om van de Wet Banenafspraak een succes te maken is het volgens Witters zaak dat werkgevers de toegevoegde waarde van arbeidsgehandicapten ontdekken. Hoe? Door ze kritisch naar hun eigen organisatie te laten kijken. “Je kan bijvoorbeeld in kaart brengen wat een medewerker allemaal doet wat niet direct tot zijn of haar vakgebied behoort. Als je dat bij elkaar optelt, kun je vaak mooi een nieuwe beschutte functie creëren en tegelijkertijd de kracht van je eigen mensen optimaal benutten. Misschien kun je zelfs nét die extra medewerker aantrekken die je eigenlijk nodig hebt.’’ De door Aan de Slag in Zeeland aangeboden dienst Inclusieve Arbeidsanalyse is volgens Witters nog zo’n handig instrument. “Het biedt alle handvatten om structurele banen voor mensen met een beperking te creëren, zonder de organisatie in disbalans te brengen.’’ Bij een aan VerzuimTij gelieerd bedrijf wordt alle archiefwerk uitgevoerd door een medewerker met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Jansen is er blij mee. “Het werk bleef vaak liggen, het was niemands favoriet. Nu wordt het werk naar volle tevredenheid uitgevoerd.’’ Ook Mirjam de Jonge merkt dat steeds meer werkgevers positief staan tegenover de Participatiewet en het Sociaal Akkoord. “We hoeven in Zeeland niet actief te acquireren. Werkgevers benaderen ons en bieden vacatures aan.’’

ELLEN SINKE

ANIQUE JANSEN

TOINE WITTERS

MIRJAM DE JONGE

Directeur HR Consultancy, Heinkenszand. Onafhankelijk Zeeuws adviesbureau dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van mens en organisatie, door het bieden van professionele ondersteuning bij outplacement, loopbaanbegeleiding, re-integratie, training, coaching en assessment. www.hr-consultancy.nl

Directeur en casemanager VerzuimTij, Terneuzen. Zet professionele casemanagers in die namens de werkgever alle processen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid regisseren, met als doel financiële schade te beperken.

Manager werkgeversdienstverlening UWV/ Aan de Slag in Zeeland, Goes. Het UWV werkt samen met de dertien Zeeuwse gemeenten, werkgevers en vakbonden in de Zeeuwse Werkkamer die de regionale uitvoering van de Participatiewet mogelijk maakt en werkgevers ondersteunt bij realisatie van de Wet Banenafspraak. www.uvw.nl

Manager Zeeland Actief Werkt!, Middelburg. Het meest persoonlijke uitzendbureau dat veel energie steekt in het begrijpen van de vraag van haar klanten. Actief Werkt! gelooft dat mensen het verschil maken in iedere organisatie, om het even of het vaste medewerkers of uitzendkrachten zijn. www.actiefwerkt.nl

www.verzuimtij.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

11


RONDE TAFEL

Detachering blijkt dé succesformule om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen. Ook bij Actief Werkt staan ze op de payroll. “Daarmee trek je werkgevers over de streep. Werkgevers lopen geen risico als iemand langdurig ziek wordt. Dat is vaak toch een onderliggende angst.’’

VERZUIMMANAGEMENT Ziekteverzuim, ook van reguliere medewerkers, blijft hoe dan ook een van de grote hangijzers voor werkgevers en personeelsmanagers. Door de Wet Verbetering Poortwachter is het er ook allemaal niet overzichtelijker op geworden voor de gemiddelde mkb’er. Anique Jansen wikt haar woorden. “Nog steeds zijn er bedrijven die niet goed op de hoogte zijn van de wetgeving omtrent ziekteverzuim. Het zijn soms ook complexe verzuimdossiers waar je als ondernemer wel hulp bij kunt gebruiken. Het is specialistisch werk. En het wordt enkel lastiger, als het verzuim langer gaat duren.’’ Ondernemers hoeven zich volgens Ellen Sinke zeker niet te schamen voor hun tekort schietende kennis. Daarvoor is de wet- en regelgeving te ingewikkeld. “Je moet enkel weten waar je die ontbrekende kennis wél kunt halen.’’ Maar zijn er dan nog onwetende ondernemers die het op eigen houtje proberen, met alle risico’s op torenhoge ziekteverzuimkosten of zelfs een loonsanctie? Helaas wel, zegt Anique Jansen. “Bij ziekte wordt nog veel te vaak te laat of niet correct gehandeld, met alle financiële schade van dien. Ook een deugdelijk dossier vastleggen, schiet er vaak bij in.’’

WERKDRUK Toine Witters roept oude tijden in herinnering. “Vroeger kon je je nog gewoon ziek melden bij

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

de portier.’’ Vandaag de dag ligt de lat een stuk hoger. Verstandige werkgevers besteden de regie rond ziekteverzuim uit, zodat ze al hun tijd beschikbaar hebben voor hun core business. Witters is ook bang dat een zonder een professionele casemanager opererende mkb’er niet toekomt aan de kern van verzuimmanagement: het begeleiden van de zieke werknemer naar herstel. “Het gevaar is dat je alleen maar bezig bent met het voldoen aan de in de weten regelgeving geëiste procedures.’’ De werkdruk vandaag de dag is bovendien hoog, hoger dan-ie ooit geweest is. Bij veel bedrijven is fors gesaneerd, zegt Ellen Sinke. “Er moet méér gedaan worden met minder mensen.’’ De risico’s op langdurige uitval, nemen navenant toe. Met name kleine bedrijven zijn kwetsbaar, weet Kees Roovers. “Als je met vier man een dienst draait, en er valt er één langdurig uit, dan heb je als werkgever een probleem.’’ Een burn-out en aanverwante verschijnselen zijn een schrikbeeld voor velen. Roovers: “Het zijn bovendien vaak je beste mensen die teveel hooi op hun vork nemen.’’ Omgaan met psychische klachten vraagt volgens Roovers hoe dan ook veel van een organisatie. “Het team is belangrijk. Je moet je als terugkerende werknemer wel veilig en geaccepteerd voelen, ook als je ziektebeeld voor collega’s niet direct zichtbaar is.’’

MISMATCH Ondertussen neemt de dynamiek in de markt toe. Veel Zeeuwse bedrijven voelen langzamerhand weer de wind in de zeilen. Om snel te kunnen anticiperen op de toenemende vraag zijn extra mensen nodig.

Het probleem: de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hoogopgeleide technici zijn haast niet te vinden. Zorg en onderwijs worstelen met vergelijkbare problemen. Mirjam de Jonge noemt het ingewikkelde materie. “Zeeland is voor veel professionals ver weg. Het werk is niet alles bepalend, ook het voorzieningenniveau telt. En één leuke baan aanbieden is niet voldoende. Ook voor de partner moet er een uitdagende functie beschikbaar zijn. Dat is de kern van het probleem.’’ In Zeeland is bovendien veel seizoensgebonden werk, met name in horecaen toerisme. Ook in dat marktsegment zijn er volgens Witters niet voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar. “Het gevecht om de goede koks en goede bediendes is volop aan de gang.’’ Als ondernemer tijdig voorsorteren is volgens Roovers lastig. “Alle ontwikkelingen gaan zo snel. Het is moeilijk om vijf jaar vooruit te kijken.’’ Mirjam de Jonge spreekt van een paradox. “Veel bedrijven zijn in de achterliggende jaren afgeslankt en op basis van de flexibele schil goed door de crisis gekomen. Voor hun is het van belang om nu weer flexibiliteit en kwaliteit in te bouwen in hun personeelsbestand. Dat is de uitdaging en daar liggen de kansen voor de continuïteit.’’ Misschien zijn het allemaal de groeistuipen van een flexibele arbeidsmarkt. Toine Witters is positief. “De nieuwe generatie heeft geen angst meer voor tijdelijke contracten. Ze groeien er mee op en willen niet anders. Mede door digitalisering is er een andere band met werkgevers ontstaan. Thuiswerken, werken op andere tijden en plaatsen, we zitten nog midden in dat gewenningsproces.’’

«


RONDE TAFEL OLYMPIA WERVINGSCOCKPIT DIGITALISERING HEEFT WERVING EN SELECTIE TOTAAL VERANDERD

Hoe Olympia big data inzet om mkb’ers te helpen met werving Wie vandaag de dag de juiste medewerkers wil werven, moet online specialist zijn. Om mkb-ondernemers hierbij te ondersteunen introduceert Olympia Uitzendbureau de Wervingscockpit als onderdeel van het wervingsproces. “Hiermee weten onze intercedenten precies waar en wanneer ze de juiste kandidaten kunnen vinden”, aldus Edwin Velsink, directeur strategische programma’s en e-commerce. “Er is daardoor meer tijd voor persoonlijk contact.” De gedachte dat een HR-verantwoordelijke in een organisatie zelf de ideale kandidaat vindt, klopt niet meer. In de huidige ‘connected’ wereld zoekt, vindt en kiest de werkzoekende zelf of hij wel of niet op een vacature wil solliciteren. Aan werkgevers de uitdaging ervoor te zorgen dat hun vacatures goed online vindbaar zijn en hun vacatureteksten de juiste kandidaten prikkelen om te gaan solliciteren. Dit is geen sinecure gezien de explosie van het aantal vacaturesites en de opkomst van het gebruik van zoekmachines.

“Wij weten precies waar en hoe sollicitanten zoeken” Om ervoor te zorgen dat Olympia haar klanten optimaal helpt, is de Olympia Wervingscockpit (OWC) ontwikkeld. Velsink legt uit: “Als uitzendbureau beschikken we over enorm veel digitale gegevens over kandidaten, werkgevers, vacatures, vacaturesites, enzovoorts. Door deze big data te analyseren weten we bijvoorbeeld precies welke vacatures waar online staan, welke vacaturesites het beste resultaat opleveren voor bepaalde vacatures, hoe lang het duurt om een bepaalde vacature vervuld te krijgen, op welke sites sollicitanten zoeken naar vacatures, en welke zoekwoorden het meest worden gebruikt door sollicitanten. Zo weten we van maar liefst tweehonderdduizend zoekwoorden en combinaties hoe ze scoren. Deze kennis gebruiken wij dan weer om de teksten voor de personeelsadvertenties te optimaliseren. De wervingscockpit biedt namelijk ‘realtime’ een helder overzicht van hoe goed een personeelsadvertentie scoort op vindbaarheid, respons, enzovoorts.” Door gebruik te maken van de voorhanden zijnde digitale data is het bovendien mogelijk om voorspellingen te doen over het vervullen van de vacature. Velsink: “We weten op basis van historische gegevens precies hoe lang het gemiddeld duurt

om de juiste kandidaat te vinden voor een bepaalde vacature. We kunnen de zoektocht én optimaliseren én we kunnen de werkgever vertellen hoe lang het duurt voordat hij de ideale kandidaat heeft gevonden.”

“Persoonlijk contact is essentieel voor de optimale match”

OLYMPIA BERGEN OP ZOOM Ondernemer Petra Franken Noordzijde Haven 78 4611 GV Bergen op Zoom Telefoon 0164 - 23 64 44 E-mail bergenopzoom@olympia.nl

OLYMPIA SERVICE CENTER Eisenhowerlaan 140 2517 KN Den Haag Telefoon 070 - 338 10 65 E-mail info@olympia.nl www.olympia.nl

Digitaal werven zorgt niet alleen voor betere kandidaten die sneller worden gevonden, het zorgt er ook voor dat intercedenten minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar de juiste kandidaat. Velsink: “Daarnaast hebben we pre-matching en testen van bijvoorbeeld competenties of vaardigheden verregaand geautomatiseerd. De definitieve selectie is en blijft echter mensenwerk. Dat komt omdat het matchen van kandidaten meer behelst dan het matchen van objectieve gegevens als opleiding en werkervaring. Sterker nog, een CV zegt lang niet alles over wie die kandidaat nu precies is. Wat zijn z’n drijfveren? Welke normen en waarden vindt hij belangrijk? Past hij binnen de bedrijfscultuur? En juist aan dit doorvragen op persoonlijke waarden en bedrijfscultuur kunnen we nu extra aandacht geven.” Deze manier van werken sluit nauw aan bij een ander principe van deze uitzendorganisatie als het gaat om het werven van contact centermedewerkers. Velsink: “In plaats van dat wij wachten op vragen van werkgevers naar nieuwe (flex)medewerkers voor contact centers, werven en testen wij vooraf op competenties die relevant zijn voor het werken in een contact center. Buitenste binnen denken, zo noemen wij dit. Hierdoor hebben we geschikte kandidaten op elk moment klaarstaan. Dat kunnen onze intercedenten alleen maar voor elkaar krijgen wanneer ze de kandidaten persoonlijk screenen. Zij kunnen dan precies inschatten welke kandidaat in welk bedrijf het beste op zijn plek is. En dankzij het goed ingerichte wervingsproces hebben ze daar nu meer tijd voor.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

13


KENNISPARTNER

Fotografie: Els Swart

‘De communicatie moet beter!’

Deze zin heeft u wellicht ook al eerder gehoord binnen uw organisatie. Bij een probleem op het werk is er altijd wel iemand die uitroept: “Het ligt aan de communicatie!”. Inderdaad dat horen we al gauw, maar wat kan er dan beter in die communicatie?

De weg naar effectieve communicatie en samenwerking start met een essentieel vertrekpunt: ‘Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag!’ Fricties en meningsverschillen doen zich voor in elke relatie.

ELKAAR AANSPREKEN OP GEDRAG “Fatsoenlijke feedback, ophouden met defensieve reflexen, luisteren en er wat mee doen!” In talloze trainingen en workshops worden mensen hierin bekwaamd, maar dat betekent nog niet dat men op het werk hiermee aan de gang gaat. Het lijkt zo simpel. Toch lukt het niet. Voor velen is het dus helemaal niet simpel. Laatst kwam ik bij een organisatie waar letterlijk werd gezegd: ‘Elkaar aanspreken op missers? Tja, dat doen we hier niet’. Dat komt omdat feedback meestal te zwaar wordt aangezet. Het is spannend om je gevoelens op tafel te leggen. En al helemaal om daar constructief naar te luisteren. Laat de gevoelens die je bij iemand hebt daarom soms maar even achterwege. Feedback geven en ontvangen wordt makkelijker als je het vooral op het werk betrekt. Vertel je collega waar het feitelijk om gaat en vertel wat je graag de volgende keer anders zou willen. Dat is makkelijker. En … vermijd het geven van feedback in de mail. En al helemaal als je boos bent en met je baas in de cc.

14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN

SPREEK AF WAAROVER JE COMMUNICEERT

De kern van communicatieproblemen schuilt vaak in onduidelijke afspraken. Collega’s zeggen vaak toe om ‘er even naar te kijken’, ‘hun best te doen’ en ‘ermee aan de slag te gaan’. Achteraf blijkt dan dat ze maar twee handen hebben of dat ze geen ijzer met handen kunnen breken. Probeer eens wat concretere afspraken te maken dan natuurlijk voelt. Wat moet er precies gedaan worden? Wat verwacht je precies van mij? Wanneer moet wat klaar zijn? Niet het leukste om te doen, maar het voorkomt veel communicatieproblemen.

Teams vinden vaak dat ze te weinig worden geïnformeerd en dat ze van elkaar onvoldoende weten wat ze doen. Tegelijkertijd hebben ze het gevoel dat ze omkomen in de e-mails met bijlagen. Spreek met je team af waar je over communiceert. Wat zijn de onderwerpen waarover het team op de hoogte wil blijven, ook vanuit de manager en het MT? Waarover hoeft niet gecommuniceerd te worden? Dat scheelt ook een hoop tijd in het werkoverleg.

EERST BEGRIJPEN, DAN BEGREPEN WORDEN Als je het gevoel hebt dat je soms alles tien keer uit moet leggen of dat collega’s nooit naar je luisteren, zou er een lampje bij je moeten gaan branden. Het heeft waarschijnlijk geen zin om het nog een keer uit te leggen. Als je er niet uitkomt met een collega, verdiep je dan eens echt in wat je collega bedoelt. Waarom wil je collega iets op een andere manier, wat zijn de redenen daarvoor? Wat voor een belang heeft een collega? Als je laat zien dat je bereid bent te verdiepen in je collega, zal je merken dat je collega ook naar jou gaat luisteren. Dus probeer eens door een andere bril te kijken!

«

Ellen Sinke, eigenaar HR Consultancy B.V.

HR CONSULTANCY B.V. Dorpsstraat 123, Heinkenszand Telefoon 0113 - 56 31 80 E-mail info@hr-consultancy.nl www.hr-consultancy.nl


RE-INTEGRATIE 2E SPOOR

Tekst: Ben van den Aarssen // Fotografie: Els Swart

Nieuwe dienst De Betho(de): re-integratie 2e spoor

Werkgevers hoeven niet bang te zijn voor financiële schade als gevolg van langdurig zieke medewerkers. Met de unieke aanpak re-integratie 2e spoor van De Betho(de) is de medewerker, mits geen medische belemmeringen, binnen 48 uur al aan het werk.

Het hangt ondernemers soms als een molensteen om de nek: de verzuimkosten van langdurig zieke medewerkers. Om het maar niet te hebben over re-integratiekosten die de pan uitrijzen. Bij De Betho(de) in Goes weten ze wat er in het bedrijfsleven leeft. Daarom is het ondernemende werkbedrijf gestart met een nieuwe dienst: de re-integratie 2e spoor. Niet het zoveelste initiatief in dit deel van de markt. Directeur Kees Roovers en arbeidsbemiddelaar Willem van Herpen, hét gezicht van De Betho(de) bij de aanpak re-integratie 2e spoor, zijn er duidelijk over. De Betho(de) is anders, volledig gericht op het beperken van loon- en re-integratiekosten voor de werkgever en neemt alle zorg van het zoeken naar een nieuwe baan voor de zieke medewerker over. Wat ook mooi is: de ondernemer komt tijdens het traject nooit voor onplezierige financiële verrassingen te staan. “We nemen aan voor een vaste prijs.’’

KRACHT Natuurlijk heeft De Betho(de) het voordeel van de naamsbekendheid. Het werkbedrijf voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Borsele,

GOOGLE ZOEKVRAAG Re-integratie, 2e spoor, verzuimkosten, Goes, Bevelanden, Tholen, Zeeland.

Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen. Als zodanig is het precies zestig jaar oude bedrijf een partner van veel Zeeuwse ondernemers. Samen met het regionale bedrijfsleven wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de werknemer. Met als doelstelling: elke medewerker begeleiden naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats buiten De Betho(de). De kracht van dat netwerk wordt ook optimaal benut bij de aanpak re-integratie 2e spoor. Vanzelfsprekend zijn ook de eigen bedrijven van De Betho(de) een troefkaart. Verpakking- en montage, schoonmaken, het groenbedrijf, in het re-integratietraject kan het een mooie opstap zijn. Waar het volgens Van Herpen om draait: de zieke werknemer moet zo kort mogelijk thuis zijn. “Bij ons is de medewerker de volgende dag al aan het werk.’’

BELASTBAARHEID De dienst re-integratie 2e spoor wordt door De Betho(de) in heel de provincie aangeboden, ook in Zeeuws-Vlaanderen, op Walcheren en Schouwen-Duiveland. De goede contacten met andere Zeeuwse werkbedrijven zorgen er voor dat er altijd wel een vorm van passend werk beschikbaar is. Uiteraard op basis van belastbaarheid (FML), ervaring, opleiding en competenties. Dat snelle hervatten van werkzaamheden heeft volgens Roovers prioriteit. “Wachten gaat ten koste van de motivatie en het zelfvertrouwen.’’ De Betho(de) richt zich met haar re-integratie op medewerkers tot en

met mbo-niveau. Behalve met de vaste prijsafspraak aan de voorkant en het snel instappen van zieke werknemers maakt het werkbedrijf het verschil met haar unieke, op de mens gerichte aanpak. Die persoonlijke begeleiding hoort bij De Betho(de), zegt Van Herpen. “Onze mensen zijn vanouds gewend om werknemers ter plekke, op de werkvloer, te observeren. Daarin zit onze meerwaarde.’’

MOGELIJKHEDEN Na het inventariseren van de arbeidsmogelijkheden wordt door De Betho(de) een helder en realistisch trajectplan opgesteld. De werkgever mag tijdens het proces rekenen op duidelijke rapportages over de voortgang. De Betho(de) voert de aanpak re-integratie 2e spoor uit in overleg met de betrokken bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige van het UWV en andere betrokken partijen. Als SW-bedrijf in verandering is de re-integratie 2e spoor volgens Roovers een logische vervolgstap. “Het is een dienst die past bij wat we toch al deden en waar we goed in zijn. Het beste uit mensen halen, met oog voor hun psychische en fysieke mogelijkheden.’’

«

DE BETHO(DE) Klein Frankrijk 2, 4461 ZM Goes Telefoon 0113 - 23 39 33 E-mail info@debetho.nl www.debethode.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

15


DE BANENAFSPRAAK IN ZEELAND

Een nieuwe baan voor iemand met een arbeidsbeperking – ook in uw bedrijf? Al heel wat Zeeuwse bedrijven geven gehoor aan de banenafspraak en verbeteren tegelijk ook hun bedrijfsvoering. Zij creëren een nieuwe functie, die iemand met een arbeidsbeperking prima kan uitvoeren en waardoor andere medewerkers juist de handen meer vrij krijgen om hun hoofdtaken uit te voeren. Zo verbetert tegelijkertijd de bedrijfsvoering en krijgen medewerkers nog meer plezier in hun werk. Is zo’n nieuwe baan ook iets voor uw bedrijf? Dit artikel wijst u de weg.

16

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


AAN DE SLAG In het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn de overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden de zogeheten ‘banenafspraak’ rond mensen met een arbeidsbeperking overeengekomen. Deze afspraak houdt in dat aan mensen met een arbeidsbeperking kansen op betaald werk in het reguliere bedrijfsleven geboden worden. De genoemde partijen hebben zich in het Sociaal Akkoord garant gesteld voor deze extra banen. Deze banenafspraak is gekoppeld aan de invoering van de Participatiewet. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen - met of zonder beperking - werk te laten vinden. De gemeente voert deze wet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en geeft een uitkering als dat toch nodig is.

440 EXTRA BANEN IN ZEELAND Concreet betekent de banenafspraak dat in Nederland tot eind 2027 aan 125.000 mensen met een arbeidsbeperking een nieuwe, volledige baan (25,5 uur per week) geboden wordt. Dat lijkt ver weg en daarom is tot en met 2016 voor de gezamenlijke arbeidsmarktregio’s – Zeeland is een van de 35 – ook een streefcijfer vastgesteld: 20.500 extra banen. Voor Zeeland komt dit tot en met eind 2016 neer op 440: 290 extra banen in het bedrijfsleven en 150 bij lokale overheden en in het onderwijs. Voor welke mensen is de banenafspraak gemaakt? Het gaat globaal om mensen die tot 2015 met een indicatie bij de sociale werkbedrijven terecht konden (in Zeeland: De Zuidhoek, De Betho, Orionis Walcheren en Dethon). Het zijn mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Het overgrote deel van hen heeft psychische beperkingen. De nieuwe aanwas valt nu onder de Participatiewet en vormt de doelgroep van de banenafspraak. Het doel is ze een volwaardige rol in de maatschappij te geven.

ARBEIDSANALYSE De kandidaten voor de invulling van de banenafspraak staan in de werkzoekendenbestanden van gemeenten en UWV, die een belangrijke ondersteunende rol spelen bij het matchen van werkgevers met deze groep werknemers.

Gemeenten kunnen werkgevers ook ondersteunen door bijvoorbeeld te helpen om aanpassingen op de werkplek te realiseren en extra begeleiding of loonkostensubsidie aan te bieden. Ook wordt de Inclusieve Arbeidsanalyse vrijblijvend en kosteloos aan bedrijven aangeboden. Door middel van deze arbeidsanalyse worden in bestaande werkprocessen en functies de elementaire taken geïnventariseerd. Het gaat vooral om werkzaamheden die geen vooropleiding vereisen en vaak routinematig van aard zijn. Vervolgens wordt nagegaan of die elementaire taken aan bestaande functies onttrokken kunnen worden zonder dat dit leidt tot verstoring van de werkprocessen of ongewenste neveneffecten voor andere werknemers. Het combineren van deze elementaire taken levert een takenpakket op waarvoor vervolgens mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden gezocht. De andere werknemers kunnen zich daardoor meer op hun kerntaken richten.

3 Werving en selectie Als vertrekpunt wordt een nieuw functieprofiel opgesteld met daarin opgenomen de passende taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Net als bij een regulier functieprofiel worden hier ook de benodigde kennis, ervaring en competenties beschreven. Ook komt op papier te staan wie verantwoordelijk is voor de werkverdeling, leiding en toezicht (bij voorkeur bij één persoon). Het profiel wordt uitgezet bij het WSP waar uw gemeente onder ressorteert en bij UWV. Deze dragen passende kandidaten aan voor selectiegesprekken. U kiest de persoon die het beste in het profiel past. Het is mogelijk om een proefplaatsing voor een bepaalde tijd af te spreken; de medewerker blijft dan in de uitkering en u loopt geen financieel risico. 4 Begeleiding en aanpassing De proefplaatsing is voorbij en de medewerker wordt duurzaam ingezet. Uit de loonwaardebepaling en de proefperiode kan nog volgen dat (werkplek)aanpassingen nodig zijn. En uiteraard is structurele begeleiding een voorwaarde voor succesvolle inzet. Er zijn twee mogelijkheden om de nieuwe collega te begeleiden: interne of externe jobcoaching. Dat laatste kan via het WSP of UWV; dit kost u niets. Wil uw bedrijf zelf de begeleiding organiseren, dan kan een van uw medewerkers opgeleid worden tot jobcoach.

«

IN VIER STAPPEN NAAR EEN NIEUWE BAAN BIJ UW BEDRIJF 1 Beleid bepalen Hoe gaat uw organisatie om met mensen uit de doelgroep? Welke kansen en mogelijkheden wilt u bieden en hoe gaat u dat doen? Een kandidaat met een lage loonwaarde krijgt meer subsidie, maar zal qua productiviteit minder opbrengen. Waar kiest u voor? Maak een koppeling met hoe u vorm geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en bepaal of u de gekozen richting meeneemt in uw externe profilering. Bij al dit voorbereidende denk- en onderzoekswerk kunnen mensen van UWV en de regionale Werk(gevers)servicepunten (WSP’s) van de gemeenten u adviseren en ondersteunen. 2 Bepaal werkzaamheden en profiel Uw organisatie is in principe klaar en bereid om mee te doen aan de invulling van de banenafspraak; er is draagvlak. Nu wordt het tijd om concreet te kijken welke passende taken er zijn; vooral eenvoudig werk leent zich bij uitstek voor een baan voor iemand met een arbeidsbeperking. De Inclusieve Arbeidsanalyse (zie hiervoor) is een methode die UWV en de WSP’s kosteloos aanbieden om uw bedrijf samen met u ‘door te lichten’ om te zien of er geschikte banen kunnen worden gecreëerd.

WSP OOSTERSCHELDEREGIO Emmy Schutte Telefoon 06 - 127 694 07 E-mail e.schutte@grdebevelanden.nl

ORIONIS WALCHEREN Kim van Limbergen Telefoon 06 - 116 245 50 E-mail kvanlimbergen@orioniswalcheren.nl

WSP ZEEUWS-VLAANDEREN Ronald de Back Telefoon 06 - 514 415 00 E-mail r.de.back@wspzvl.nl

UWV WERKBEDRIJF Toine Witters Telefoon 06 - 155 494 45 E-mail toine.witters@uwv.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

17


SCHAKEL NAAR WERK

Voorkom WGA-hoofdpijn

Als werkgever bent u in toenemende mate verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen van uw zieke (ex-) werknemers. Na twee jaar van ziekte beoordeelt UWV of uw werknemer een arbeidsongeschiktheids-(WIA-) uitkering krijgt. De WGA-uitkering is onderdeel van de WIA en heet officieel Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, afgekort WGA. Deze uitkering is bestemd voor uw (ex-)werknemer die het eigen werk niet meer kan en met ander werk tenminste 35% of meer inkomensverlies lijdt. De WGA geldt ook voor uw (ex-) werknemer die volledig arbeidsongeschikt is, maar waarbij er nog verbetering mogelijk is. Zoals bij veel bedrijfskosten kunt u zich als ondernemer hier ook voor verzekeren. U heeft daarbij twee mogelijkheden:

EIGENRISICODRAGER OF JUIST NIET? Voor de meeste werkgevers is de WGA in toenemende mate een hoofdpijndossier waarin het maken van de juiste keuzes

18

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

erg lastig is. Eén ding is wel duidelijk: de werkgever draagt altijd de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De ‘zogenaamde’ verschillen: 1. Geen eigenrisicodrager WGA -> Publiek verzekeren bij UWV Voor (ex-)werknemers die na de twee jaar van ziekte in de WGA terecht komen, betaalt u uiteindelijk de rekening. U blijft namelijk via UWV nog tien jaar voor deze werknemers financieel verantwoordelijk en dit merkt u aan uw (gedifferentieerde) WGA premie. Doordat uw (ex-)werknemers een WGA-uitkering ontvangen, verhoogt de Belastingdienst uw

gedifferentieerde WGA-premie. Omdat deze verhoging over uw totale loonkosten wordt berekend, gaat dit vaak om aanzienlijke bedragen. Dit geldt overigens ook voor (ex-) werknemers die ziek uit dienst zijn getreden na een tijdelijk contract! 2. Eigenrisicodrager WGA Werkgevers die het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid niet publiek willen verzekeren bij het UWV, kunnen ook besluiten Eigenrisicodrager (ERD) te worden. Zij betalen aan UWV alleen de basispremie, niet de gedifferentieerde premie, en zijn zelf tien jaar lang verantwoordelijk voor de


re-integratie en de uitkeringen van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Ook voor de re-integratie van deze werknemers wanneer zij al uit dienst zijn. Draagt u het risico van de WGA zelf dan kunt u dit via een verzekeraar afdekken of zelf volledig betalen. In beide gevallen ontvangt u maandelijks een factuur van UWV (= de WGA uitkering van uw (ex-) werknemer). In het eerste geval stuurt u deze door naar de verzekeraar, in het tweede geval betaalt u zelf. Uw verzekeraar zal, bij schade (= instroom WGA), haar schadelast aan u doorberekenen door de premies voor uw verzekering aanzienlijk te verhogen. Kortom, de ‘vervuiler’ betaalt, deze kosten kunnen in twaalf jaar (twee jaar loondoorbetaling wegens ziekte en tien jaar WGA) oplopen tot wel € 240.000 per werknemer. De rekening komt in beide situaties bij de ondernemer te liggen. Het is dus aan te bevelen om te kijken of u op deze kosten kunt besparen. Hoe doet u dat?

OPLOSSINGEN U kunt op deze kosten besparen door tijdens, maar ook na de twee jaar van ziekte actief uw verzuimende (ex-)werknemer te blijven volgen. Mocht het zo zijn dat deze werknemer op een bepaald moment buiten de WGA valt, dan beperkt u de schadelast en dalen uw premies. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden: 1. Van WGA naar werk of WW: De belastbaarheid van uw werknemer neemt toe omdat zijn klachten verminderen. Of uw (ex-)werknemer vindt nieuw werk door opleiding en bemiddeling. Hierdoor nemen zijn verdiensten toe en ontvangt hij minder uitkering.

“Eén ding is wel duidelijk: de werkgever draagt altijd de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid” De uitkering wordt lager of verdwijnt en daardoor ook uw kosten. Een goede begeleiding van uw (ex-)werknemer is noodzakelijk om deze schadelastbeperking te bewerkstelligen. MCZ heeft ruime ervaring met de re-integratie van (ex-) werknemers naar nieuw werk. MCZ biedt maatwerktrajecten, gericht op het benutten van de beschikbare arbeidsmogelijkheden. Ook uw (ex-)werknemer is gebaat bij een dergelijk traject aangezien dit resulteert in actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Een win-winsituatie dus. 2. Van WGA naar IVA: UWV kan van mening zijn dat uw (ex-)werknemer wel volledig arbeidsongeschikt is, maar nog niet duurzaam (verbetering is mogelijk). Hij krijgt dan een WGA-uitkering. Echter, mocht na verloop van tijd blijken dat zijn beperkingen toch duurzaam zijn dan komt hij in aanmerking voor een IVA-uitkering. Deze uitkering komt i.t.t. de WGA niet voor uw rekening. Er is dan ook sprake van een forse schadelastbeperking. Onze hierin gespecialiseerde bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen checken periodiek de status van uw WGA-dossiers. Hierbij wordt bekeken of de belastbaarheid van uw (ex-) werknemer is veranderd en daardoor sprake is van een mogelijke IVA-situatie. Wij zullen dan tegen de beschikking bezwaar aantekenen en/of een herbeoordeling bij UWV aanvragen. Hiermee wordt uw gedifferentieerde WGApremie aanzienlijk verlaagd en/of vervalt de schadelast voor uw verzekeraar waardoor u aanzienlijke premieverhoging voorkomt.

WANNEER OVERSTAPPEN? Werkgevers kunnen twee keer per jaar overstappen van UWV naar ERD, per 1 januari en per 1 juli. De opzegtermijn bedraagt dertien weken. Het verzoek om Eigenrisicodrager te worden moet dus worden ingediend vóór 1 april, of vóór 2 oktober. U kunt zich aanmelden via de Belastingdienst.

MCZ - SCHAKEL NAAR WERK MCZ - Schakel naar Werk staat voor een klantgerichte en resultaatgerichte samenwerking. Zij onderscheiden zich door een creatieve en effectieve aanpak. Zij denken mee in kansen, mogelijkheden en oplossingen maar verliezen daarbij het doel en de wettelijke kaders niet uit het oog. Ze zijn duidelijk en vertalen de vraag van de klant direct naar hun dienstverlening. MCZ – Schakel naar Werk is actief in geheel ZuidWest Nederland en werkt samen met de beste bedrijfsartsen, re-integratiecoaches en andere specialisten. Neemt u gerust contact op om de diverse mogelijkheden te bespreken en u van een goed advies te laten voorzien.

«

MCZ Telefoon 0115 - 61 56 71 E-mail info@mcz.nu www.mcz.nu

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

19


BETAALBARE INCOMPANY LASERTHERAPIE DOOR DÉ STOPPEN MET ROKEN SPECIALIST

Prostop Zakelijk helpt uw werknemers definitief te stoppen met roken

eling d n a h e b Laser r persoon pe

, 9 €15

Al ruim 20 jaar helpt Prostop met een speciaal ontwikkelde en wetenschappelijk bewezen effectieve laserbehandeling rokers van hun verslaving af. Voor het bedrijfsleven is er Prostop Zakelijk.

Voordelen De unieke formule van Prostop lasertherapie als landelijke aanbieder biedt een groot aantal voordelen voor zowel de werkgever als de werknemers.

De voordelen samengevat:

Lager ziekteverzuim Minder verlies arbeidsuren Gezondere en energiekere werknemers Een aangename werksfeer Positief bedrijfsimago

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


LASERTHERAPIE

Tekst: Mathilde Lentjes // Fotografie: Kees van Welzenis

WAT KOST EEN ROKENDE WERKNEMER? Kosten door rookpauzes. Een rokende werknemer die gemiddeld vier keer per dag tien minuten (inclusief heen en weer lopen) weg is van zijn werkplek om te roken, besteedt 3 uur en 20 minuten per week (ongeveer 150 uur per jaar) aan roken (uitgaande van 45 werkweken). Bij een kostprijs van bijvoorbeeld 31,10 euro per uur betekent dit een verlies van 4.665 euro per jaar per rokende werknemer. Verzuimkosten door ziekteverzuim. Bij een gemiddeld verzuimpercentage over alle werknemers van 4,2 procent in Nederland verzuimen zware rokers 5,8 procent, matige rokers 3,8 procent, ex-rokers 3,4 procent en nooit-rokers 2,4 procent. (Bron: CBS)

“Een toenemend aantal ondernemers streeft naar een volledig rookvrij beleid en wil het roken onder werktijd zo veel mogelijk beperken of compleet verbannen. Het speelt nu dat de rookhokjes en masse worden weggehaald”, vertelt Henk van Haren, directeur van Prostop. “Rokende werknemers hebben nu eenmaal een relatief grotere kans om een ziekte te krijgen, dat is algemeen bekend. Buiten het persoonlijk leed van ziek worden, kost het een ondernemer ook veel geld. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Rokende werknemers dragen ook niet bij aan een positief bedrijfsimago. Roken zorgt regelmatig voor irritatie tussen rokende en niet rokende werknemers want niet rokers storen zich aan de rookpauzes van hun collega’s. Niet rokende werknemers zijn bovendien fitter en dus productiever. Stoppen met roken heeft louter positieve effecten op het welzijn van medewerkers, het bedrijfsimago en de onderlinge verhoudingen.”

LASERTHERAPIE BEWEZEN EFFICIËNT Redenen genoeg voor ondernemers om samen met de rokende werknemer de verslaving aan te pakken. Ilse van Vlijmen, manager Prostop Zakelijk: “Speciaal voor het bedrijfsleven hebben we een incompany programma ontwikkeld. Tijdens een informatiebijeenkomst van ongeveer een uur, geven we inzichten in wat er in het lichaam gebeurt als iemand stopt met roken en hoe de laserbehandeling de trek in een sigaret en

de ontwenningsverschijnselen vermindert. De deelnemers worden gemotiveerd om de stap te zetten en krijgen zo vertrouwen dat het ze gaat lukken. Zodra duidelijk is hoeveel medewerkers willen stoppen, maken we een plan voor de volgende stap. Een rokende werknemer krijgt om te beginnen een persoonlijk gesprek van ongeveer 25 minuten met een van onze behandelaren om zijn of haar rookgedrag in kaart te brengen. Waarom rookt iemand, op welke momenten en wat zijn de valkuilen? Dat is de geestelijke kant van de verslaving. Vervolgens ondergaat de roker de laserbehandeling van een klein half uur om de lichamelijke ontwenningsverschijnselen te minimaliseren. De laserbehandeling is gebaseerd op de auriculotherapie, waarbij meridiaanpunten in het oor en nog een aantal andere punten op gezicht en handen gestimuleerd worden met een pijnloze lichtstraal. Het is volstrekt pijnloos en heeft geen bijwerkingen. Met behulp van onze laserbehandeling worden endorfines aangemaakt die de zogenaamde nicotinereceptoren langdurig verzadigen. Het is een veilige en efficiënte methode. Onderzoekers van uiteenlopende universiteiten – waaronder de Radboud Universiteit in Nijmegen - bevestigen het hoge slagingspercentage. We hebben al ruim twintig jaar ervaring met deze methode en hebben er honderdduizenden mensen mee van hun tabaksverslaving afgeholpen.”

EEN ROOKVRIJ LEVEN “Als surplus hebben we de training ‘Een Rookvrij Leven’ ontwikkeld om deelnemers voorafgaand aan de laserbehandeling inzicht te geven in hun denkpatronen en gewoonten. En om deelnemers te helpen het stoppen vol te houden. Een Rookvrij Leven is gebaseerd op wetenschappelijke methodes uit de psychotherapie. We zetten het in ter mentale voorbereiding. Aan deze training kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.’’

PROSTOP Ondernemer Henk van Haren begon in 1996 met zijn bedrijf Prostop. Prostop heeft nu met 35 praktijken een landelijke dekkingsgraad en is in elke provincie vertegenwoordigd. Het bedrijf is ook actief in Duitsland en Tjechië. Vanuit het hoofdkantoor in Nijmegen worden alle vestigingen aangestuurd. Alle behandelingen staan onder scherp medisch toezicht: Prostop werkt uitsluitend met ervaren en gediplomeerde behandelaren.

De genoemde bedragen zijn excl. 21 procent BTW.

Ik rookte 20 jaar en heb echt van alles geprobeerd om te stoppen. Ik geloofde niet in lasertherapie, maar wilde toch een poging wagen. Na mijn behandeling was mijn drang naar een sigaret verdwenen. Nu ben ik al sinds 5 juli 2016 rookvrij. Ik raad het iedereen aan die al meerdere pogingen heeft gedaan om te stoppen met roken. Dit werkt echt.

JELTE HUT - HÉT ONDERNEMERSBELANG Ik heb mij laten behandelen door Prostop. Het resultaat is geweldig. Ik heb geen enkel verlangen naar een sigaret. Zelfs als ik bij rokers sta, kost het mij geen enkele moeite. Het resultaat van de behandeling overtreft al mijn verwachtingen.

RONNY SPIJKERBOER - LOKOZINK KAMPEN BV Het is erg wennen nu we als bedrijf niet meer roken. Maar met Prostop ging het boven verwachting makkelijk. Je moet er wel zelf klaar voor zijn. Het is een opluchting en een bevrijding dat we die rommel niet meer nodig hebben. We zijn allemaal veel productiever geworden. We voelen ons veel gezonder en hebben meer lucht. We zijn erg blij dat we met dank aan Prostop gestopt zijn. Namens Lokozink Kampen bv. Prostop bedankt !!!

JOOP KRAGT - LOKOZINK KAMPEN BV Het is mij zeker niet tegengevallen. Ik ben nu 63 en ik rook sinds mijn 21ste zo’n 3½ pakje shag per week. Door deze laserbehandeling ben ik er heel makkelijk van af gekomen. Ik raad het iedereen aan.

«

PRIJZEN: De prijzen van Prostop Lasertherapie Zakelijk: Laserbehandeling per persoon Informatiebijeenkomst Groepstraining van 4 uur:

FRANK SANDERS HÉT ONDERNEMERSBELANG

PROSTOP € 159,00 € 300,00 € 650,00

Kerkenbos 1015A, 6546 BB Nijmegen Telefoon 088 - 786 77 20 E-mail zakelijk@prostop.nl @prostop www.prostop.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

21


ONDERNEMERSPANEL

Maak fans van uw klanten! Internet is in deze tijd de belangrijkste bron van informatie. Als je iets wilt weten, zoek je het in de meeste gevallen op via een zoekmachine, zoals Google. Er wordt vanuit gegaan dat bedrijven op internet de kennis delen die ze in huis hebben. Kennis delen kan door content marketing toe te passen. De kern is het aanbieden van relevante informatie, via het juiste kanaal en voor het juiste publiek, om zodoende uw doelgroep meer aan u te binden. Kortom binding creëren met uw bedrijf, bouwen aan reputatie en autoriteit. Met content marketing zorgt u ervoor dat consumenten en bedrijven u gaan zien als expert in de branche. Het zorgt niet alleen voor nieuwe klanten, maar ook voor terugkerende klanten; de fans en ambassadeurs van uw merk en/of bedrijf. Heeft uw bedrijf al een content marketingstrategie? Bent u de expert in uw branche? Hoe komt uw klant daarachter? De mening van ons panel.

22

HENNIE WEEDA

FRANK BUYSSE

OSCAR VAN BEEST

WDADVISING

MAURITSHOF

IBC ONLINE

“Reviews delen met klanten via social network”

“Social media biedt kans om ons netwerk uit te breiden”

“Wat een ander van je vindt is vaak goud waard”

Onze content marketing strategie wordt voornamelijk bepaald door het gebruik van vakliteratuur en social network. Een aandachtspunt hierbij is dat onze werkzaamheden enerzijds langdurig kunnen zijn, omdat projecten een lange doorlooptijd hebben qua procedures, waardoor berichtgeving in actualisering langer duurt, anderzijds is de problematiek dermate specifiek voor projecten, dat het maar de vraag is of projecten zich lenen voor content marketing. Daarnaast wordt onze content marketing strategie ingevuld door het schrijven van reviews op rechterlijke uitspraken en de consequenties daarvan. Deze reviews worden met de klanten gedeeld voornamelijk via social network. Dat we expert zijn op ons vakgebied blijkt uit het feit dat het bedrijf dit jaar 25 jaar bestaat. Ook hier zal door middel van content strategie aandacht aan worden besteed. «

Het internet is inmiddels volledig in het leven van onze maatschappij geïntegreerd. Dit betekent dat onze website het eerste contact is met onze doelgroep en potentiële gasten. Daarom zijn wij bezig met een gehele nieuwe website om zo de juiste informatie aan de juiste doelgroep over te brengen. Wat we belangrijk vinden is de uitstraling van onze website, maar daarnaast ook dat onze website voldoet aan de wensen van onze gasten. Want wat willen zij precies weten? Welke informatie hebben ze nodig? Door een zoekmachine optimalisatie proberen wij het Mauritshof nog beter vindbaar te maken op google, zodat wij de juiste doelgroep bereiken. Ook social media biedt het Mauritshof een kans om in contact te komen met onze doelgroep, onze naamsbekendheid te vergroten, maar ook om te luisteren naar onze gasten. Het Mauritshof is actief op Facebook en LinkedIn. Social media biedt kans om ons netwerk uit te breiden en kennis te delen met een groot publiek. «

Hebben we een vraag? Dan stellen we die aan Google! En dat doen we vaak, zowel zakelijk als privé. Het is dan ook belangrijk om als bedrijf precies te weten met welke vraag je doelgroep zit en hoe jij hier als bedrijf een antwoord op kunt geven. Google is niet magisch, het is een zoekmachine die werkt op basis van keiharde feiten. De content van je website (tekst, foto’s en video’s) spelen hierbij een belangrijke rol. Klanten worden fans als ze goed geholpen worden, de mooiste marketingen communicatie-inspanningen zijn volstrekt nutteloos als de klant uiteindelijk ontevreden is. Maar àls ze tevreden zijn, dan is internet het platform bij uitstek om ze te transformeren tot ambassadeurs. Hoe? Laat ze ervaringen uitwisselen of interview ze voor je nieuwsbrief. Want, wat je zegt over jezelf, dat gelooft iedereen wel, maar wat een ander van je vindt is vaak goud waard. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


LED

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

ER ZIJ LICHT…

Maar dan digitaal en programmeerbaar

Iedereen weet onderhand dat LED energie bespaart maar daar stopt het voordeel van deze vorm van verlichting niet. LED is eigenlijk digitaal licht en als zodanig programmeerbaar. Bedrijven kunnen een optimaal lichtbeeld creëren waar en wanneer dat nodig is boven op de normaal bekende besparing nog een extra besparing realiseren van 30%. Maar LED armaturen installeren is één ding, het licht ook programmeerbaar maken een tweede.

Bever Innovations ontdekte een tiental jaar geleden de mogelijkheden van LED. Het bedrijf ontwierp een displaybord dat de dagelijks veranderende brandstofprijzen kon weergeven, helder en goedkoop. Het werd de opstap naar een succesvolle penetratie van de petrolbranche. Tegenwoordig levert Bever wereldwijd intelligente LED verlichtingsproducten en LED informatiesystemen voor benzinestations, zowel in opdracht van de oliemaatschappijen als rechtstreeks aan de dealers zelf. Het drukste pompstation in Europa is ShellBerchem aan de snelweg in Luxemburg. “De omzet bedraagt rond de vierhonderd miljoen liter per jaar, ofwel zevenendertig tankwagens per dag. Onze LED-installatie leverde in 2009 al een besparing op van honderdvijfentwintig

euro per dag, ofwel veertigduizend per jaar, en ligt nu nog hoger”, zegt commercieel directeur Jeannot Bruggeling. “Andere voordelen zijn minder opvallend maar tellen evengoed. Zo gaat een LED lamp honderdduizend uur mee. Je hoeft zo’n lichtpunt amper te vervangen en als het gebeurt doe je het sneller en veiliger.”

OPTIMALISEER JE ROUTING In combinatie met sensors brandt het licht waar het nodig is en wordt het gedimd waar niemand is. Dat blijkt ook een pluspunt te zijn voor andere bedrijven dan benzinestations. “De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS koos ons product voor treinstations. Als je de perronverlichting kunt koppelen aan software die weet wanneer de trein het station in rijdt, zorg je én voor een optimaal lichtbeeld én bespaar je op nodeloze branduren. Maar ook in een warehouse biedt onze LED verlichting voordelen die andere aanbieders simpelweg niet hebben. Je hoeft niet heel de hal acht uur per dag te verlichten maar kunt het pad dat de heftrucks volgen vooruit verlichten en de stellingen waar de chauffeurs pallets laden en lossen extra. Uiteindelijk geeft de LED verlichting je zelfs managementinformatie die je kunt gebruiken voor het optimaliseren van je routing.”

TERUGVERDIENTIJD VAN MAANDEN Bever is een topspeler in de petrolmarkt, van Azië tot Afrika, van BP Ruijgenhoek, het grootste pompstation van Nederland, tot lokale stationnetjes op de Zeeuwse eilanden, overal staan de displays en hangen de lampen. Maar op de industriële markt is er voor Bever nog een wereld te winnen. Dat het bedrijf dit doet onder een omgekeerde merknaam – Reveb – is symbolisch. “Zeker in het MKB vervangen bedrijven nog maar mondjesmaat hun conventionele armaturen voor LED. Er zijn nog heel veel bedrijfshallen die continu baden in duur TL-licht terwijl er niemand is. En dat terwijl de gecombineerde besparing dankzij onze LEDinstallaties kan oplopen tot wel 95%. Dan spreek je niet langer over een terugverdientijd van jaren, zoals het in de begintijd van LED nog was, dan hebben we het over maanden. De industrie is de omgekeerde wereld van de petrolbranche. De laatste heeft al enorm bespaard, de eerste moet er eigenlijk nog aan beginnen. Wij laten graag ons licht schijnen over de mogelijkheden.”

«

REVEB Industrieweg 32, 4301 RS Zierikzee Telefoon 0111 - 45 07 76 E-mail info@reveb.eu www.reveb.eu

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

23


BOUWPLANNEN?

UTILITEIT kantoren, distributiecentra, loodsen, etc.

AGRARISCH bewaarplaatsen, stallen, machinebergingen, etc.

INDUSTRIE fabrieken, bordessen, leidingbruggen, trappen,etc.

RENOVATIE

www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal

eiten met Leuke activitgezellig horeca. gastvrije en nning en ontspanning! Plezier, spa

van asbest tot zonnepanelen, interne en externe renovatie.

Administratiekantoor Van Beers BV Belastingzaken, jaarrekeningen, boekhoudingen, loonadministraties, financieringsvraagstukken.

n Kijk voor openingstijde op onze website

Wissekerkseweg 6 | ’s-Heer Arendskerke T 0113 - 561 306

www.klokuus.nl

25 Jaar ervaring met besturings- en meettechnieken! Asisto is actief in de bagger, offshore, onderwater, proceskranen en heavy lift sectoren. Wij ontwerpen en bouwen besturings- en instrumentatiesystemen samen met onze klanten.

Gespecialiseerd in: ■ Kranen en lieren, zowel hydraulisch als elektrisch ■ Heavy lift kranen en jacks ■ Onderwater besturingen en instrumentatie ■ Volautomatische proceskranen ■ Deining gecompenseerde toepassingen Asisto Engineering BV en Asisto Services BV Handelsweg 48, 4387 PC Vlissingen tel 0118-460046 | info@asisto.nl www.asisto.nl

Mariekerkseweg 48 - 4364 AS Grijpskerke telefoon (0118) 59 28 28 - fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl


COLUMN

COLUMN

VISIE OP DE STAALBRANCHE Prognoses van Rabobank Cijfers & Trends wijzen uit dat de metaalproductenindustrie in de komende jaren verder zal profiteren van de verbeterde bouwconjunctuur, de toegenomen investeringsbereidheid bij de bedrijven en de exportgroei. In de staalbranche zijn de activiteiten in de bouw, de investeringen en de export belangrijke componenten. Die bepalen feitelijk hoe het gaat met de staalsector. Ondanks het feit dat de staalbranche een lastige sector is, is er een aantal Zeeuwse bedrijven dat in deze sector mooi door blijft groeien. Daar is Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk een goed voorbeeld van. Een typisch Zeeuws bedrijf met een grote investeringsbereidheid, mede met het oog op de buitenlandse markt. Haar kracht is dat de dienstverlening zich over een breed pallet uitstrekt. Van engineering tot afwerking, inclusief een eigen afdeling transport & logistiek. De samenhang der onderdelen, met verregaande integratie van ICT in de processen, maakt zo’n onderneming ijzersterk. Net als bij de Rabobank liggen de roots in de agrarische sector. Wellicht dat het daardoor zo goed klikt.

WEL OF NIET GROEIEN? Groeien is, denk ik, een issue waar elke ondernemer mee bezig is. Kan ik groeien? Wil ik groeien? Is het verantwoord om te groeien? Ik denk dat de meeste ondernemers, ik dus ook, wel een gezond groeiend bedrijf ambiëren. Ik stoei zelf ook met het groeivraagstuk, nu nog met een compact bedrijf, maar wel onderweg naar groter. Op dit moment heb ik werk in overvloed, maar ik heb vorig jaar ook ervaren dat dit heel snel om kan slaan in de sectoren offshore en bagger. Mijn medewerkers en ikzelf zijn toen snel begonnen met onze horizon te verbreden. Nu zijn we werkzaam in meerdere sectoren, zowel op land als op zee is de hoeveelheid werk flink toegenomen en daarmee ook de toekomstperspectieven.

Ik vind dat we in Zeeland best gematigd optimistisch mogen zijn. Hier gebeurt wat! Dat blijkt wel uit het volume zakelijke uitzettingen van onze bank, dat vanaf 2010 jaarlijks met twee à drie procent is gegroeid. Zeeland heeft al jarenlang de hoogste economische groeicijfers van Nederland en was tijdens de crisis de enige groeiregio. Bovendien is het de provincie met de laagste werkloosheid. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit, procesinnovatie, integratie en duurzaamheid. En koesteren lokaal gewortelde bedrijven met een Zeeuwse nuchterheid en een pragmatische aanpak. Vandaar dat we voor zoveel ondernemingen in de regio een businesspartner voor de lange termijn zijn.

«

AD DE KORTE Directievoorzitter Rabobank Oosterschelde Livingstoneweg 13, 4462 GL Goes E-mail Info.oosterschelde@rabobank.nl www.rabobank.nl/oosterschelde

Om de hoeveelheid werk aan te kunnen kan ik ook kiezen voor inhuur van mensen of uitbesteden, alleen op de loonlijst wanneer nodig, handig? Probleem is dan dat deze mensen vaak geen domeinkennis hebben, opleiding is noodzakelijk, en kennis gaat na een bepaalde periode weer weg! Dat is nou net wat ik niet wil! Verantwoord groeien is, denk ik, de beste weg voor mij, niet te snel, maar wel de kennis opbouwen en in huis houden.

«

ROB DE HOND Asisto Engineering BV www.asisto.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

25


Industrieweg 18a - 4538 AH Terneuzen Tel.: +31(0)115-630188 - info@dinsopleidingen.nl www.dinsopleidingen.nl

Uw kwaliteitsopleider voor: • VCA, VCA VOL OF VIL VCU • Grondverzetmachines • BHV Basis of herhaling

WER KLOO V scho raag je U S? lings W vouc V her a an!

• Werken aan flensverbinding • Interne transportopleidingen • Veilig verplaatsen van lasten

Zie voor prijzen en data onze site www.dinsopleidingen.nl of bel 0115-630188

Industrieweg 18a - 4538 AH Terneuzen Tel. +31(0)115 - 613387 terneuzen@nhi.nl - www.nhi.nl

Voor uw persoonlijke ontwikkeling

• Office trainingen • Commerciële trainingen • Computer trainingen

• Administratieve trainingen • Secretariële trainingen • Computertypen ook voor scholieren

Al meer dan 50 jaar uw opleider. Prijzen en data kijk op www.nhi.nl of bel 0115-613387

Project B.V.

Uw complete MKB-adviseur! Vestiging Middelburg Roozenburglaan 10 - T 0118 63 76 80 Vestiging Stellendam

Kantoor- zorg en projectmeubilair

Voorstraat 94 - T 0187 49 26 33 Vestiging Goes Wilgenstraat 4 - T 0113 21 43 10

www.pekaar.nl

UW BEDRIJF IN HÉT ONDERNEMERSBELANG ZEELAND, BRABANT, ZUID-HOLLAND ZUID? Neem contact op met: Harold van der Laan | Telefoon 06 - 487 192 68 E-mail h.vanderlaan@ondernemersbelang.nl

Lange Reksestraat 11 4538 AZ Terneuzen +31 (0)115 685685 info@evenkijkenproject.nl

Dynamoweg 1A 4791 VA Klundert +31 (0)168 745152 moerdijk@evenkijkenproject.nl

www.evenkijkenproject.nl

Tel : 0115-530730 e-mail : bedrijvenbakker@zeelandnet.nl

www.bedrijvenbakker.nl


SCHOLINGSVOUCHER

Tekst: Caroline Houmes // Fotografie: Oscar van Beest

Cursusaanbod waarmee werknemers verder komen Toen Peter Kramer in 2010 DINS Safety Training in Terneuzen overnam, stond hij onverwacht aan de vooravond van de economische crisis. Door steevast te focussen op flexibiliteit, sterk in te zetten op de zakelijke markt en oog te houden voor de marktvraag, gaat het nu beter dan ooit. Dat geldt ook voor zusterbedrijf NHI Opleidingen.

Het aanbod van beide bedrijven sluit goed op elkaar aan, in meerdere opzichten. Zo zijn de trainingen van DINS veelal een of tweedaagse trainingen, die overdag plaatsvinden. De cursussen van NHI zijn langdurige trajecten, voornamelijk in de avonduren. “Vrij kort na de start kreeg ik de mogelijkheid van een eigen pand. Met dit uiteenlopende aanbod kan ik de cursusruimtes optimaal benutten. Overigens, natuurlijk kiezen veel bedrijven voor training of (bij)scholing op locatie. Dat doen we heel regelmatig, in heel Nederland.”

OMSCHOLING OF BIJSPIJKEREN Het cursusaanbod van NHI is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. Of, zoals Peter het verwoordt, hier zit geen wettelijke verplichting achter. De mogelijkheden zijn legio, van het leren van het Officepakket tot taaltrainingen of boekhouden. Naast individuele cursisten, kloppen ook bedrijven regelmatig bij NHI aan. “We hebben bijvoorbeeld omscholingstrajecten verzorgd voor de Kamer van Koophandel. De deelnemers werden omgeschoold tot secretaresse. En met succes! Veel vonden al tijdens het traject een nieuwe baan. En recent nog vroeg een bedrijf ons om de medewerkers bij te scholen in het nieuwe Outlook programma dat daar was geïnstalleerd.”

SCHOLINGSVOUCHERS Peter is enthousiast over de scholingsvoucher die onlangs is geïntroduceerd voor werkzoekenden. Dit betekent dat zij 2500 euro krijgen voor om- of bijscholen. Nu al ziet Peter daarvan de effecten. “De eerste aanmeldingen rollen binnen. Een prima ontwikkeling vind ik. Een goede gerichte training of cursus vergoot immers de kansen op werk. Het voordeel van ons instituut is dat we CRBKO geaccrediteerd zijn. Dit betekent dat onze opleidingen vrij zijn van BTW. Het bedrag van de opleidingsvoucher is inclusief. Tel uit je winst: iedere werkzoekende heeft hierdoor dus 400 euro extra aan studiemogelijkheden.”

STERK IN INDUSTRIE Ook binnen DINS zorgt de scholingsvoucher voor nieuwe kansen. Zo biedt Peter werkzoekenden de mogelijkheid om verschillende korte trainingen te volgen binnen bijvoorbeeld een logistiek of industrieel scholingstraject. Onderdelen daarin zijn dan onder andere VCA, heftruckcertificaat en veiligheidswacht. Maar natuurlijk is de reikwijdte van DINS veel groter. Binnen dit instituut worden veelal trainingen verzorgd gericht op de Arbo wetgeving. “Werkgevers moeten immers kunnen aantonen dat hun werknemers voldoende deskundig zijn om met bepaalde machines te werken. Vaak is er ook een herhalingsplicht

GOOGLE ZOEKVRAAG Scholing, opleiding, VCA, code 95, taaltraining, Office, heftruckdiploma, verticaal hijsen, steigerbouw, veiligheid.

van vijf jaar. Denk aan hoogwerkers, heftrucks, verreikers enzovoort, maar bijvoorbeeld ook code 95 in het beroepsvervoer. Bijzonder is verder onze VCA opleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Met het VCA basis diploma gaan zij bijvoorbeeld aan de slag als plantsoenmedewerker of stratenmaker.”

NIEUW AANBOD Peter is er de man niet naar om stil te zitten. Nieuwe kansen grijpt hij aan. Zo is DINS binnenkort gecertificeerd voor TCVT. Dit betekent dat werknemers er terecht kunnen voor trainingen op het gebied van verticaal transport. Nieuw is ook de steigerbouwopleiding, die mogelijk in samenwerking met Scaffolding Training Europe bij DINS verzorgd gaat worden. “De vraag van onze opdrachtgevers is leidend. We hebben een groot netwerk van gespecialiseerde trainers en we werken regelmatig samen met Delta Safety Training in Rotterdam. Zo kunnen we aan vrijwel iedere vraag voldoen.”

«

NHI OPLEIDINGEN DINS SAFETY TRAINING Industrieweg 18a, 4538 AH Terneuzen www.nhi.nl www.dinsopleidingen.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

27


Dit rondetafelgesprek is gevoerd op locatie bij LnO drukwerk en meer ... Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee Telefoon: 0111 - 45 35 35

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

DEELNEMERS

Zeeland maakt de digitale aansluiting

MARTIJN KAPEL Strategisch projectmanager bij VVV Zeeland: “Met onze nieuwe site en app zullen we Zeeland online nog zichtbaarder maken voor de toerist.” www.vvvzeeland.nl


RONDE TAFEL ICT

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Oscar van Beest

De digitalisering versnelt en vergroot haar impact op onze manier van leven en werken. In Zeeland dreigde het buitengebied definitief analoog en achtergebleven te worden, maar een nieuwe technologie brengt in de nabije toekomst alsnog de aansluiting voor negenduizend gezinnen en bedrijven. Succesvolle e-commerce ondernemingen van Zeeuwse oorsprong bewijzen dat de provincie ook in figuurlijke zin de aansluiting bij de mondiale digitale economie niet gemist heeft. “Er is wel eens beweerd dat Delta in Zeeland een karrenspoor heeft getrokken, maar in werkelijkheid is het netwerk van zowel telefonie als coaxkabel op onze eilanden wijdvertakt”, zegt Peter Michielsen, beleidsmedewerker kenniseconomie, arbeidsmarkt en innovatie bij de Provincie. “Toch loopt de kabel niet tot aan elke voordeur, met als gevolg dat daar geen goed internet is. In heel Nederland gaat dat om driehonderdduizend woningen en bedrijven, in Zeeland om negenduizend, een fractie daarvan. Het kost erg veel geld om op die afgelegen adressen alsnog bekabeling te brengen. De kosten bedragen dertig euro per meter en soms moet je een kilometer doortrekken. Tot drieduizend euro valt er een businesscase te maken, maar in Zeeland schommelt het gemiddelde van de aansluitingskosten tussen de € 4500 en de € 5500 per adres. Dat gat valt niet dicht te fietsen.”

INZETTEN OP VASTE DRAADLOZE TECHNIEK Een adres dat daar in ieder geval niet onder valt is dat van LNO Drukkerij in Zierikzee, gastheer voor het rondetafelgesprek. Dit grafisch bedrijf is het digitaal kloppend hart van tekstBeeld Print+Media, een groep onderling verbonden ondernemingen in en buiten Zeeland, die de nieuwste digitale technieken inzetten om hun klanten een breed pallet van producten te kunnen bieden. Wie lijden dan wél onder de digitale afsluiting? Eric Caspers, strategisch adviseur bij de gemeente Schouwen-Duiveland, noemt schoolkinderen die bij opa en oma gaan uploaden, agrarische ondernemers die met hun laptop elders data gaan bijtanken en managers met een buitenhuisje die noodgedwongen altijd via het

mobiele netwerk surfen. “Voor bedrijven en campings is het geen oplossing naar hen toe te graven. Dat loopt soms in de tienduizenden euro’s. De enige haalbare optie is gebruik te maken van straalverbindingen”, zegt Piet Ekkebus, directeur van iVenture IT Solutions BV in Breskens. Dat is ook wat er gebeurt, geeft Peter Michielsen toe. “We zetten in op vaste draadloze techniek. De watertoren van Sluis is een van de punten in een nieuw Zeelanddekkend netwerk dat nu wordt gebouwd om internet via een andere manier dan een kabel naar het buitengebied te krijgen. Als overheid kunnen we niet meer doen dan daarvoor de voorwaarden scheppen. Private partijen als Greenet en Skylinq moeten het draadloos netwerk uiteindelijk realiseren.”

BANDBREEDTE VAN DE STRAAT Maar ook als de coax al in de straat lag liepen bedrijven soms tegen digitale drempels aan, aldus Wicher Deddens, directeur van Tekstbeeld Print + Media in Zierikzee: “Wij maken deel uit van een groep van drukkerijen. Op een bepaald moment kregen we het idee alle locaties vanaf hier met data aan te sturen, maar daarvoor bleek de hoeveelheid bits and bytes die door de straat kon te gering. We hebben een offerte gevraagd voor het realiseren van een stevige verhoging door middel van glasvezel en we schrokken van het enorme bedrag. Het plan ging de ijskast in, maar ondertussen heeft het probleem zich vanzelf opgelost door de vergroting van de bandbreedte die Zeelandnet op eigen initiatief heeft doorgevoerd. Nu verzorgen wij hier in Zierikzee alsnog de digitale input van de productlocaties in de groep.”

HET RISICO VAN EEN INTERNETSTORING Nu het aanvankelijke ‘karrenspoor’ waarop je moest inbellen is getransformeerd tot een heuse digitale snelweg, ontwikkelt het bedrijfsleven een steeds breder wordende waaier aan digitale diensten en kunnen ook eigendommen eenvoudiger worden gehuurd en verhuurd. Als gevolg daarvan worden leasen en delen belangrijker dan kopen en hebben. “Voor elke ondernemer is het goed er eens bij stil te staan dat lease en saasmodellen meer voordelen kunnen bieden dan eigendom. Bij eigendom komen alle kosten van onderhoud, afschrijven en herinvestering erbij”, zegt Martijn Kapel, strategisch projectmanager bij VVV Zeeland. Piet Ekkebus plaatst daarbij meteen een kanttekening “Cloud kan geen doel op zich zijn. Samen met de ondernemer zoeken wij de beste oplossing. De keuze is afhankelijk van de kosten in relatie tot de risico’s en de aard van het bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het financieel risico van een internetstoring. Daarnaast is cloud bijvoorbeeld voor bedrijven die met 3D applicaties of grote bestanden van 4GB werken niet erg praktisch. Daarom zullen er vaak hybride oplossingen bedacht worden. Los daarvan zorgt een ervaren ICT-dienstverlener ook altijd voor een extra verbinding in geval van een internetstoring. Wij bouwen automatische schakelingen naar VDSL in, zodat het bedrijf, weliswaar in de basis en vertraagd, altijd verder kan werken.”

LATENTE BEHOEFTEN PEILEN Maar volgens Martijn Kapel heeft de digitalisering het gedrag van de consument inmiddels zodanig beïnvloed dat bedrijven en overheden geen andere keuze hebben dan

WICHER DEDDENS

PETER MICHIELSEN

PIET EKKEBUS

ERIC CASPERS

Directeur van Tekstbeeld Print + Media: “Het duurzame imago van de digitale economie is te sterk opgepoetst.”

Beleidsmedewerker kenniseconomie, arbeidsmarkt en innovatie bij de Provincie: “Het kost teveel geld om op afgelegen adressen alsnog bekabeling te brengen.”

Directeur van iVenture IT Solutions BV: “Straalverbindingen zijn de enige haalbare oplossing.”

Strategisch adviseur bij de gemeente Schouwen-Duiveland: “Het succes van je online contact staat of valt met je offline gastheerschap.”

www.lno.nl

www.zeeland.nl

www.iventure.nl

www.schouwen-duiveland.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

29


RONDE TAFEL ICT daarop in te spelen. “Als VVV ontwikkelen we momenteel een nieuwe website en een nieuwe app om in 2017 nog relevanter te worden voor de toerist en recreant. Hij moet Zeeland eerst en vooral online vinden, maar vervolgens ook eenvoudig zijn vervoer, verblijf en vermaak hier kunnen boeken. De uitdaging is hem niet te bedelven onder een lading informatie over alles en nog wat, maar zijn latente behoeften te peilen. Zo kunnen we niet alleen meer mensen naar Zeeland trekken, maar ook meer herhalingsbezoeken genereren. Eén op één marketing heeft de toekomst en geeft ook de doorslag op de binnenlandse vechtmarkt. Want hoe populair Zeeland ook is, andere provincies zijn geduchte concurrenten.”

OFFLINE GASTHEERSCHAP Eric Caspers voegt daar aan toe dat de Zeeuwse hotelsector al ver staat in een zogeheten dedicated contact met haar gasten. “Het is belangrijk om in contact met hen te blijven en zo een zakelijke klant ook privé tot een bezoek te kunnen verleiden. Maar dat online volgen van je klant mag niet vervallen tot platte en irriterende reclame en het succes van dat contact staat of valt uiteindelijk met je offline gastheerschap. Daarom organiseren we nu bijvoorbeeld een cursus ‘Gastheerschap voor Vlamingen’. Steeds meer horecaondernemers ontdekken dat ze een tafel wel drie keer op één avond kunnen vullen met gasten die gebruikmaken van een kortingsbon, maar drie keer twee euro netto winst is natuurlijk een verdienste van niks. Een Vlaams gezin daarentegen dat weliswaar een hele avond de tafel bezet houdt, maar ook goed verteert en een extra fles wijn bestelt – en daar zit de marge op – levert de ondernemer veel meer winst én meer plezier in zijn werk op.”

DIGITAAL EN DUURZAAM Zeeland is op het gebied van energieopwekking een van de meest duurzame provincies. Kan het digitaal en duurzaam met elkaar verbinden? Wicher Deddens is van mening dat dit zeker kan maar dat het duurzame imago van de digitale economie te sterk is opgepoetst. “Met de energiebehoefte van één serverpark van Google kunnen zestienduizend huishoudens verzorgd worden. Al dat dataverkeer creëert een enorme CO₂-uitstoot. De digitalisering heeft hele industrieën echter wel veel schoner gemaakt. Als ik de grafische sector als voorbeeld neem: vroeger hadden wij allerlei afvalstromen, van ontwikkelaar, fixeer en inkten, nu produceren wij praktisch geen afval meer. De ambachtelijke drukker van vroeger is grotendeels veranderd in een operator, met veel kennis van ICT. Maar helemaal digitaal wordt het drukken nooit en voor het milieu hoeven we het papier niet te laten. Bijna al het papier is tegenwoordig gerecycled en de papierindustrie plant voor elke boom die gekapt wordt twee nieuwe aan. Het lezen van een ouderwets boek is ook beter om

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

informatie te onthouden dan het lezen op een scherm. In het onderwijs komt men alweer een beetje terug van het lesgeven via iPads.”

SILICON POLDER? Het vaste draadloze netwerk brengt internet ook op de verste uithoek van de dijk binnen handbereik. De stelselmatige vergroting van de bandbreedte via het bestaande netwerk heeft ervoor gezorgd dat de Zeeuwse ondernemers nieuwe vormen van digitalisering konden toepassen. Is er echter ook zoiets als een Zeeuwse versie van Silicon Valley ontstaan, een Silicon Polder? Eric Caspers verwijst naar bedrijven als Bever Innovations en Omoda. Bever voorziet wereldwijd tankstations van geavanceerde LED-verlichting, maar begon als een technisch bedrijfje van twee voormalige verpleegkundigen. “Omoda was oorspronkelijk een gewone Zierikzese schoenenwinkel. Dankzij de geheel eigen versie van online

schoenen kiezen, aanpassen en kopen – met een medewerker die je in je eigen taal te woord staat – heeft Omoda nu vestigingen in het hele land en in het buitenland. En toch gelooft dit bedrijf niet in een pure E-commerce formule. Het is geen Zalando. Omoda combineert online en offline op een zeer slimme manier.” Misschien is dat wel de typisch Zeeuwse component van het succes dat allerlei ondernemers dankzij de digitalisering weten te boeken. Ze zien de online mogelijkheden, maar ze beseffen dat de uiteindelijke afrekening altijd offline plaatsvindt. De toerist ziet op zijn scherm fraaie vergezichten, de consument prachtige pumps of de digitale borden met brandstofprijzen zoals Bever Innovations die heeft ontwikkeld. De Zeeuwse aanbieders zorgen ervoor dat de online geschapen verwachting en de offline beleving elkaar nauwelijks of niet ontlopen.

«


Dirkzwager zorgt dat u het weet.

Wij delen onze kennis graag. Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar voor een ĂŠcht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op www.partnerinkennis.nl


COLUMN

MKB EN HET MANAGEN VAN VERWACHTINGEN Iedere dag nemen we ontelbare vele beslissingen. De meeste onbewust maar bij enkele staat een mkb’er wat langer stil. Vooral als het om investering gerelateerde vraagstukken gaat. Wel of geen expansie van het bedrijf. Een overname voor versnelde groei of toch maar op eigen tempo verder uitbouwen. De meeste mkb’ers die bij mij aankloppen zijn vaak gefocust om de financiering daarvoor rond te krijgen. In veel gevallen ‘zie en voel’ ik echter ook een twijfel. Bij wat doorvragen merk ik dat men op het punt staat een beslissing te nemen die iets verder van hun buikgevoel af staat dan ze aanvankelijk wilden toegeven. “Ja, maar mijn partner denkt dat ik die richting in moet

gaan, mijn accountant raadt dat aan en mijn klant zegt dat anderen dan ook wel overwegen mijn producten/diensten af te nemen …” Het is een beetje de wereld waarin we vandaag de dag leven. Er komt zoveel informatie op je af dat je sterk in je schoenen moet staan om je eigen koers te blijven varen, zeker als ondernemer. Een ondernemer moet onvoorwaardelijk achter zijn eigen koers blijven staan en zeker niet op basis van verwachtingen die anderen hebben, beslissingen nemen. Een goede ondernemer laat zich immers goed informeren voor ideeën die hij zelf heeft en beslist dan een investering aan te gaan. Garanties zijn er nooit maar het glas is en blijft half vol voor het mkb.

«

TOM WILLAERT Wfs Financial Engineering & Coaching | Hooglandsedijk 3, 4589 RW Ossenisse Telefoon 06 - 229 090 01 | E-mail tom.willaert@wfs-fd.nl www.wfs-fd.nl

// iVenture biedt u hoogwaardige ICT-oplossingen die merkbaar werken. Daar kunnen we ingewikkelde dingen over vertellen, maar wat heeft u daaraan. U wilt gewoon dat het werkt, toch?

Werkt niet.

Werkt wel!

Wat wij u wel vertellen is dat wij sterk zijn in op maat ontwerp, implementatie en beheer van de ICT-infrastructuur van bedrijven en instellingen. Vanzelfsprekend leveren we daarbij alle noodzakelijke hard- en software. We garanderen een ICT-infrastructuur die optimaal 24/7 functioneert en bovendien betrouwbaar en veilig is. Merkbaar werkbaar!

iVenture IT Solutions BV Deltahoek 116, 4511 PA Breskens Telefoon 0117-746 020 E-mail info@iventure.nl www iventure.nl

// Ontwerp // Implementatie // Netwerken // Wifi // Hosting // Hard- & Software // Cloud Computing // Virtualisatie // Managed IT-Services // Mobility // Beheer // Server Based Computing // IT-Advies // ... ICT-netwerk & -infrastructuur // merkbaar werkbaar!


COMMUNICATIE EN MARKETING

Voor nieuwe bedrijven en bedrijven die willen vernieuwen IBC Communicatie is een sterk visueel gedreven design- en communicatiebureau uit Oostburg, West-ZeeuwsVlaanderen. Zij bieden hun opdrachtgevers het complete pakket diensten en producten aan om zich te onderscheiden in de markt, zowel online als offline. Wilt u van uw bedrijf een krachtig merk maken? Zoekt u aansluiting bij de beleving van uw doelgroep? Hebt u een idee om een nieuw product of een nieuwe dienst te lanceren? Dan is IBC de partner die u begeleidt op het gebied van communicatie en marketing. Naast advies en coaching heeft IBC jarenlange ervaring met de productie van offline en online media.Van logo tot website, van glossy magazine tot social media strategie en pakkende fotografie.

WEBSITES Met WordPress kunt u uw online communicatie razendsnel ontwikkelen. IBC ontwikkelt haar websites en shops op het WordPress platform. Wordpress is een open source applicatie die wereldwijd ontwikkeld wordt en één van de meest geavanceerde en doorontwikkelde webapplicaties is van dit moment. Het is flexibel, mobile responsive, makkelijk in gebruik en breed toepasbaar.

IBC zet websites op via zogenaamde thema’s en zorgt ook meteen voor professionele hosting en domeinnaam registratie. Daarnaast kunt u ook terecht voor maatwerk in WordPress.

(ONLINE) MARKETING IBC Communicatie helpt u graag met uw online marketing en het vergroten van uw naamsbekendheid. Zij verzorgen uw online marketing voor websites en shops met analytics, adwordcampagnes, social mediastrategie en bannercampagnes. Daarnaast coachen ze u en geven ze advies hoe u zelf aan de slag kunt met SEO. Of hoe u zelf acties kunt bedenken en uitvoeren. Omdat ze ook heel wat ervaring hebben in print en offline reclame maken zorgen ze voor een perfecte communicatie mix.

TRAINING & COACHING Wilt u zelf uw Adwords campagne opzetten of de gegevens analyseren van uw bezoekers? Efficiënt omgaan met social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn? Met IBC haalt u zelf de kennis in huis. Zij geven trainingen en coachen bedrijven.

DESIGN OP MAAT De uitstraling van uw bedrijf is bij IBC in goede handen. Zij schakelen moeiteloos over van Offline naar Online design. Huisstijlen, logo’s, websites en drukwerk zoals: briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, flyers, folders, brochures, magazines en kalenders. Bij hen kunt u ook terecht voor het design van uw presentatiemiddelen. U kunt hierbij denken aan rollup banners, presentatie- en beurswanden, vloerstickers, raamstickers en gevelreclame. Ze verzorgen uw project van A t/m Z. Van ontwerp, begeleiding, drukwerk en levering.

FOTOGRAFIE Professionele fotografie voor bedrijven. Een leuke profielfoto voor Facebook of LinkedIn? Productfotografie voor uw webshop of architectuurfotografie? Bij IBC-Communicatie kunt u terecht voor uw professionele fotografie. De visuele impact van uw bedrijf staat op de eerste plaats.

«

INTERESSE? Kijk op de website: www.ibc-communicatie.nl Bel: 0117 -78 51 11 / 06-27 21 95 97 of stuur een mailtje mail naar: ovbeest@ibc-communicatie.nl

Oscar van Beest, het gezicht achter IBC Communicatie (Foto: Joyce Caboor)

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

33


Meer klanten bereiken via het internet? Ga naar g.co/onlinedigitalewerkplaats en leer hoe u uw bedrijf kunt laten groeien, uw naamsbekendheid kunt vergroten of uw website kunt optimaliseren. Vergroot uw kennis over zoekopdrachten, analytics, e-mailmarketing, SEO, social media en nog veel meer. U krijgt een op maat gemaakt lesplan met gratis videotrainingen. Zo leert u wat u wilt, wanneer het u uitkomt. Helemaal gratis.

Start nu op g.co/onlinedigitalewerkplaats

in samenwerking met


DIGITALE WERKPLAATS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: René Zoetemelk

GOOGLE’S DIGITALE WERKPLAATS:

Optimaal online leren ondernemen De resultaten van offline advertenties zijn moeilijk meetbaar terwijl die van de online varianten zich vertalen in concrete clicks. Toch kun je ook op het internet met hagel schieten en met te algemene zoektermen of een onaantrekkelijke homepage klanten mislopen. Twee ondernemers delen hun ervaringen en uitdagingen met online ondernemen.

marktpotentieel voor natuurlijke huidverzorgingsproducten, voor zepen en crèmes zonder chemicaliën. Daarop ontwikkelde ze haar eigen productgamma en richtte DIY Soap op. De uitdaging was om iets toe te voegen aan wat de markt al bood. “Ik ging een stap verder door de consument thuis zijn eigen middel te laten samenstellen uit ingrediënten die ik lever. Daardoor hoeven er óók geen bewaarmiddelen in en is DIY Soap nóg natuurlijker. Mijn website gebruik ik deels als shop maar deels ook als etalage. Mijn merk ligt inmiddels in heel veel retailzaken, van interieurwinkels tot kappers.” Erica leerde onder meer hoe haar site beter geschikt kon worden gemaakt voor mobiele telefoons en sneller kon laden. “Want langzaam laden betekent vaak wegklikken. Stom genoeg had ik in het begin ook al voor honderden euro’s geadverteerd. Je betaalt per click. Ik had er vele, maar wel voor anderen. Ook Erica nam deel aan de Digitale Werkplaats. “Daar leerde ik mijn advertenties veel gerichter in te zetten en dus ook mijn budget effectiever te besteden.”

Zestien jaar lang was Jasper van der Hoeven werkzaam in de bloemenexport. Vorig jaar besloot hij zijn expertise in te zetten voor zijn eigen bedrijf en rechtstreeks aan de consument te leveren. “Met Thuisbloemist. nl bevind ik mij tussen het alledaagse bosje bloemen van de supermarkt en het kunstzinnig bruidsboeket van de bloemist. De klant kan bij mij een breed scala aan bloemen en planten bestellen. Dankzij mijn ruime ervaring met logistiek scoorde mijn bedrijf ook direct hoog in het bezorgen, iets waarmee grote organisaties in de bloemenbranche nogal eens de mist in gaan. Bij een landelijke test van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten eindigde ik zelfs als tweede.”

PRIKKEL OM TE BESTELLEN Thuisbloemist.nl wist zijn klanten te vinden, maar gold dat ook omgekeerd? “Dat viel eigenlijk nog vies tegen”, geeft Jasper van der Hoeven toe. “Ik ben toen gaan onderzoeken wat de oorzaak was en heb onder meer deelgenomen aan de Digitale

Werkplaats van Google om meer erover te weten te komen. Daar leerde ik dat ik veel te algemene zoektermen gebruikte, bijvoorbeeld ‘rozen’ in plaats van ‘rozen thuisbezorgen’. Zo genereerde ik clicks voor een ander. Ik kwam er ook achter dat mijn homepage beter kon worden vormgegeven, met minder tekst en een beperkter menu. De specialisten leerden me ook hoe ik een ‘call to action’ in mijn website kon inbouwen: een prikkel om te bestellen. “

Jasper van der Hoeven is gecharmeerd van de neutraliteit van de Digitale Werkplaats, die werd georganiseerd samen met de gemeente Den Haag. “Het directe belang van Google is advertenties verkopen. Deze workshops ondermijnen dat, al is een sterke online aanwezigheid van mij uiteindelijk ook in Googles belang. De oprechte wens ondernemers te helpen wekte in eerste instantie mijn vertrouwen. Google heeft het niet beschaamd.”

«

Had hij dit niet ook zonder Google kunnen leren? “Ongetwijfeld, maar dan via schade en schande of door de bouw en het onderhoud van mijn webshop uit te besteden aan een duurbetaalde professional. Mijn deelname aan de Digitale Werkplaats heeft mijn bedrijf op een beslissend moment een impuls gegeven.”

SITE SNELLER LEREN LADEN Erica Linger’s professionele ervaringen in de zorg en die als moeder van een dochter met een erg gevoelige huid overtuigden haar van het

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

35


DATAPLACE BIEDT MEER DAN ALLEEN HOUSING

Het datacenter met een menselijk gezicht Nederland blinkt wereldwijd uit in datacenters. Dat er echter ook in dit koploperland nog het een en ander te verbeteren viel bewees Dataplace. Het gelijknamige center dat vijf jaar geleden de deuren opende is ontworpen door grootgebruikers van andere datacenters. Zij constateerden met name op het gebied van gebruiksvriendelijkheid duidelijke mankementen. Dataplace zette daarmee de toon voor de tweede generatie datacenters: (nog) veiliger, efficiënter maar vooral ook vriendelijker.

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


DATACENTER

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Alblasserdam begint ook met een A maar is toch niet hetzelfde als Amsterdam. Waarom hebben Gerben van der Veen en zijn compagnon Peter Batenburg niet gekozen voor de hoofdstad, waar de datacenters elkaar lijken te verdringen? “Omdat wij ons richten op de regionale en nationale markt en Amsterdam bestemd is voor de internationale markt. Wij zijn er voor overheden, ziekenhuizen en bedrijven. We bedienen grote ondernemingen als Boskalis en het CAK maar ook kleinere IT-bedrijven, omdat die vaak een grote groei realiseren. Het potentieel voor datacenters is nog steeds enorm. Amper 25% van de Nederlandse bedrijven zit of in de cloud of bij een datacenter. Wij zijn de voorbije jaren dan ook met 836% gegroeid.”

DUURZAMER DAN ANDERE Aan de keuze voor Alblasserdam liggen vooral rationele overwegingen ten grondslag. Het industrieterrein waar Dataplace gevestigd is ligt pal aan de A-15. Het elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van het land en twee dikke dijken beschermen het gebied tegen mogelijke wateroverlast. Alles is overigens minimaal in tweevoud uitgevoerd bij Dataplace. Eén grote dieselgenerator is genoeg om het volledige datacenter autonoom van stroom te voorzien, maar er staan twee aggregaten. Meer dan vijftig camera’s bewaken het complex; een high-tech installatie is in staat elke beginnende brand met behulp van zuurstof verdrijvend gas te blussen; een ingenieus toegangssysteem maakt elk gebruik van oude pasjes en andere vormen van informatievervalsing onmogelijk. Of het nu gaat om toegangscontrole, stroomvoorziening en brandveiligheid – op elk aspect is een grote mate van redundancy ingebouwd. Dat gaat zover dat Dataplace 50 uur onafgebroken op autonome stroom kan draaien, in het onwaarschijnlijke geval dat heel Nederland in een dagenlange totale blackout wordt gedompeld. En dat wil wat zeggen, want Dataplace verbruikt per jaar ruim 7 miljoen kilowattuur. “Zoveel stroom kun je onmogelijk ter plekke met windmolens of zonnepanelen opwekken”, merkt Gerben van der Veen op. “En toch zijn wij een stuk duurzamer dan andere datacenters, dankzij onze koeling op basis van buitenlucht en verneveling.”

ZONDER DREMPELS Maar de initiatiefnemers van Dataplace hebben nooit beweerd dat andere datacenters niet veilig zouden zijn. Hun ergernis betrof meer de tekortschietende gebruiksvriendelijkheid. Als toenmalig eigenaar van een grote managed hosting onderneming bracht Gerben van der Veen relatief veel data onder ten behoeve van zijn toenmalige klanten.

“Wij zijn een stuk duurzamer dan andere datacenters, dankzij onze koeling op basis van buitenlucht en verneveling” “Om maar iets te noemen: veel van die datacenters hebben overal drempels. Dat is bepaald niet handig als je een server moet binnenbrengen en installeren. Als een systeembeheerder van een klant aan zo’n server in het rack moet werken, is hij gedwongen urenlang met zijn laptop op zijn knieën te zitten, in een afgesloten ruimte die daarvoor eigenlijk te warm was. En als hij tussendoor naar het toilet moet, is hij gedwongen zich ergens naar de begane grond te begeven en daar een wc op te gaan zoeken.” Van der Veen kan deze en andere ongemakken zonder nadenken oplepelen, omdat hij en zijn compagnon ze hebben geïnventariseerd en verholpen in het ontwerp van Dataplace. Zo zijn er nergens in het gebouw drempels, bevinden zich meerdere toiletten op elke verdieping maar is er ook een ziekenhuisachtig karretje ontwikkeld waarop de systeembeheerder zijn servers kan aansluiten en elders zijn werkzaamheden rustig kan uitvoeren. Van der Veen liet een keuken, annex zithoek installeren waar kan worden gewerkt onder het genot van koffie en maaltijden. Het spreekt voor zich dat dit comfort het plezier maar vooral ook de kwaliteit in het werk zeer ten goede komt.

TWEEDE FASE Dataplace is niet ondergebracht in een bestaand gebouw, zoals veel andere datacenters, maar in een speciaal ontworpen pand. Het huidige pand is intussen voor ongeveer 95% gevuld. Voor de toekomstige groei zal Dataplace het moeten hebben van het

tweede pand, dat vanaf dit najaar bij het eerste wordt aangebouwd. “We hebben in 2009 besloten in twee fases te bouwen en niet in één, maar wel al de zware betonnen fundamenten gelegd voor die tweede fase. Onze verwachting is dat we er weer een kleine vijf jaar over gaan doen om de capaciteit van dat nieuwe pand volledig te benutten”, aldus Gerben van der Veen. “Natuurlijk is het verleidelijk een zo succesvol concept als het onze sneller en breder over Nederland uit te rollen, maar het feit dat sommige datacenters het slecht doen en met leegstand te kampen hebben, bewijst dat je zelfs in deze markt, ondanks het enorme potentieel, wel degelijk uitschuivers kunt maken. Dataplace moet het trouwens niet uitsluitend van zijn faciliteiten hebben, zoals de aanwezigheid van alle denkbare providers. Onze menselijke aanpak geeft geregeld de doorslag. Overal staat een noodvoorraadje met de meest gebruikte stekkertjes, zo binnen handbereik, en als iemand hulp nodig heeft bij aansluiting geven we die. Een datacenter lijkt voor een buitenstander misschien een simpele opslagdoos voor bits and bytes, voor de klant ervan is het een gebouw waar zijn mensen geregeld moeten zijn en van groot belang in de bedrijfsvoering. Dan is dat menselijke aspect evengoed van belang als de technische kant ervan.”

«

Dataplace is gevestigd aan de Van Coulsterweg 6 te Alblasserdam. Voor meer informatie, ga naar www.dataplace.eu

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

37Sea & Shore electronics is een onderneming die actief is op het gebied van industrie en scheepselektro. Wij richten ons op het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrotechnische installaties in met name de industrie en de scheepvaart. Onze klantenkring strekt zich uit van bedrijven binnen de visserij, binnenvaart, offshore en baggerindustrie tot opdrachtgevers in de machinebouw, food verwerkende fabrieken, constructiebedrijven en scheepswerven. Om adequate service te garanderen hebben wij volledig uitgeruste service auto`s. Sea & Shore is een onderneming die innovatie hoog in het vaandel heeft staan en daarvoor nauw samenwerkt met andere bedrijven in de branche. Wij denken graag met u mee om tot een gewenste oplossing te komen, waar nodig door middel van maatwerk.

Harro Melse

Tel. 06-53191030

Ankerweg 14a

Leon van de Zande

Tel. 06-20031065

4401 LE Yerseke

info@seashore-electronics.nl www.seashore-electronics.nl


DUURZAAMHEID

Samen duurzaam ondernemen. Dat werkt. Ondernemersnetwerken uit Assen, Groningen en Leeuwarden vormen samen met overheid, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties een nieuwe brede Noordelijke Alliantie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het idee: samen sta je sterker en heb je meer impact.

In Zuid-Limburg timmert IBA Parkstad stevig aan de weg om nieuw sociaaleconomisch elan te bewerkstelligen en in Noord-Limburg ontwikkelt GLOEI Peel en Maas duurzame economische bedrijvigheid op coöperatieve basis. Kortom: initiatieven in tal van plaatsen in alle denkbare variaties.

Het netwerk Noorden Duurzaam organiseert overlegtafels over tal van duurzaamheidsvraagstukken op basis van thema, project, keten of gebied. De voorloper van Noorden Duurzaam speelde eerder al een rol bij o.a. het verduurzamen van de betonketen.

Veel verschillende initiatieven dus, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: de wens om ook voor toekomstige generaties een leefbare samenleving achter te laten. Een samenleving waarin ondernemers duurzaam en circulair produceren. Veel ondernemers willen dit wel, maar de stap naar een nieuwe aanpak is soms best lastig. Er is een grote behoefte aan kennis en ervaring van anderen die al verdergaande stappen hebben gezet. Maar hoe begin je? En waar vind je deze kennis en ervaringen?

In Apeldoorn zet Area055 de slimste jongens en meisjes van concurrerende bedrijven bij elkaar om samen duurzame innovatieve producten te ontwikkelen. Van kennis delen en samen ontwikkelen worden we allemaal beter is daar het adagium en ‘DOEN is de beste manier van DENKEN’! In Drechtsteden bouwt Cirkellab aan een netwerk van bedrijven die circulair willen werken. En samen met de ministeries van EZ en I&M aan ontwikkeling van een ‘gereedschapskist Cirkelregio’ die ondernemers daar bij kan helpen. In Den Haag storten bedrijven, die hun productieproces nog niet op ‘circulaire’ orde hebben een CO2 bijdrage in een lokaal Klimaatfonds. Hieruit worden nieuwe duurzaamheidsinitiatieven in de stad gefinancierd.

40

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

KENNIS EN ERVARING DELEN

NETWERKEN HELPEN Het programma DuurzaamDoor helpt ondernemers om samen naar de meest duurzame vormen van ondernemen te zoeken Dat gebeurt o.a. door samen met andere partijen, zoals overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties op lokaal en/of regionaal niveau duurzaamheidsnetwerken te vormen. In veel regio’s zijn zulke netwerken al actief of in ontwikkeling. In deze editie van Hét Ondernemersbelang tref je een voorbeeld aan van zo’n regionaal duurzaamheidsnetwerk in deze regio. DuurzaamDoor kent deze netwerken en helpt ze door ze met en van elkaar te laten leren.

En door externe partijen in te schakelen die een handje kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld Het Groene Brein (netwerk van duurzame wetenschappers), MVO Nederland (het landelijke kenniscentrum op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), duurzame onderwijsnetwerken of met thematische (landelijke) netwerken op het gebied van voedsel, grondstoffen, water, biodiversiteit en energie.

CIRCULAIR ONDERNEMEN? Op www.circulairondernemen.nl kun je zien welke initiatieven al bestaan. Daar kun je ook zelf een concrete hulpvraag stellen.

«

KENNISPROGRAMMA DUURZAAMDOOR Het programma DuurzaamDoor is een interdepartementaal en interbestuurlijk programma, mede gedragen door een breed samengesteld platform van maatschappelijke organisaties. Het programma wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Utrecht) en bestaat uit een landelijk programma en 12 provinciale programma’s. Voor contactgegevens: zie www.duurzaamdoor.nl Contactinformatie: info@duurzaamdoor.nl / 088-6027210.


VOUCHERS

Vouchers beschikbaar voor circulaire en biobased innovaties Sinds eind september 2016 stelt NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) samen met de Kamer van Koophandel en de Provincie Zeeland vouchers beschikbaar voor ondernemers die innovatieve plannen hebben op het gebied van circulaire of biobased economie. Drie jaar geleden bestond er een vergelijkbare voucherregeling voor biobased innovaties. De regeling is nu verbreed, omdat de Provincie Zeeland circulaire economie als speerpunt in het economisch beleid heeft genomen. Bedrijven die een slim idee hebben om producten, processen of diensten circulair te maken, kunnen een aanvraag indienen bij Impuls. In totaal zullen circa twintig vouchers worden verstrekt, met bedragen variërend tussen de 5 en 10.000 euro. De vouchers geven maximaal 50% dekking van de te maken kosten, de andere helft van de kosten moet door het bedrijf worden opgebracht.

WAT IS CIRCULAIRE ECONOMIE? Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren (MVO-Nederland). Dit betekent in de praktijk dat er bij het ontwerp van producten kritisch wordt nagedacht over het te gebruiken materiaal (is het materiaal niet giftig, is het opnieuw te gebruiken, is het hergroeibaar?) en over de vorm, het ontwerp (is het eenvoudig aan te passen, te repareren, te demonteren?).

LOPENDE INITIATIEVEN Inmiddels zijn er verspreid binnen de provincie meerdere initiatieven van

ondernemers die circulaire concepten ontwikkelen. Twee grote Zeeuwse campings, Strandcamping Groede en Villapark/camping De Paardekreek in Kortgene, laten momenteel een accommodatie ontwikkelen, die geheel voldoet aan de principes van de circulaire economie. Dit vraagt veel creativiteit van de betrokken ontwerpers. Bij de ene camping wordt ontworpen op basis van materialen die al een keer gebruikt zijn, zoals steigerhout, remmingswerken en restpartijen. Bij de andere camping is het aan de ontwerper om een dermate flexibel systeem van duurzame materialen op te zetten, dat de accommodatie na gebruik een tweede leven kan krijgen. Beide campings werken met een bouwteam, waarbij onder andere de stylist voor het interieur en de installateur nauw betrokken zijn bij de keuzes. Zij worden samen met hun toeleveranciers uitgedaagd om een circulair aanbod te doen. Beide initiatieven zijn recent van start gegaan en zullen het komende jaar worden gerealiseerd.

CIRCULAIRE KLINIEK Daarnaast gaat Emergis de nieuwe Kinderen Jeugdkliniek in Kloetinge circulair bouwen. Samen met RDH uit Middelburg als enthousiaste architect, wordt dit jaar een circulair concept ontwikkeld. Ook Emergis wil zoveel mogelijk met lokale aanbieders werken, hetgeen kansen biedt voor Zeeuwse bedrijven, die zich op dit vlak willen ontwikkelen en profileren.

In alle drie de projecten werken de ontwerpers aan een ontwerp dat grote flexibiliteit geeft om na verloop van tijd aanpassingen te doen. Door bijvoorbeeld meer modulair te bouwen, kan de eigenaar gemakkelijker elementen toevoegen als er na verloop van tijd nieuwe wensen en eisen ontstaan. In de kliniek is het ontwerp zodanig dat de ruimtes gemakkelijk zijn om te zetten naar appartementen.

AANVRAGEN VOUCHER Voor deelnemers in deze projecten liggen er mogelijkheden om een voucher aan te vragen, op het moment dat ze een innovatieve circulaire oplossing willen ontwikkelen. Het vouchersysteem is echter veel breder in te zetten, dan in bovengenoemde voorbeelden. Ook oplossingen van vergroening van productieprocessen, door biobased grondstoffen toe te gaan passen, kunnen in aanmerking komen. Over de uitgangspunten van de circulaire economie is uitgebreide informatie te vinden op de website van MVO-Nederland en de Ellen MacArthur Foundation.

«

Meer informatie over de vouchers is te verkrijgen via www.impulszeeland.nl.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

41


V.l.n.r.: Martijn Jansen, Paul van Noppen, Jessica de Putter en Herwig Minnen (Foto: Eric Konings)

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN

Tekst: Elian van ’t Westeinde

‘ Onze oren zijn ons belangrijkste instrument’ Duurzaamheid is vanzelfsprekend bij het ontwerpen van gebouwen. Maar ook constructie, gebruiksvriendelijkheid en creativiteit zijn belangrijk. Al vanaf stap één in het ontwerpproces houdt Architecten Alliantie in Goes rekening met al deze facetten. Deze aanpak leverde hun ontwerpen verschillende prijzen op. Ondermeer voor de eerste CO2-neutrale straat van Nederland in Grijpskerke. “Nog voor de eerste schets, kijken we verder dan het ontwerp”, zegt architect Herwig Minnen. “We pakken alles meteen mee: duurzaamheid, constructies, installaties. Maar ook kosten, uitvoerbaarheid en planning. Voor deze werkwijze hebben we alle expertise in huis.” Herwig Minnen vormt samen met Martijn Jansen, stedenbouwkundig architect, Jessica de Putter, architect en Paul van Noppen, constructeur Architecten Alliantie BV in Goes. Verder heeft het architectenbureau tekenaars, een kostendeskundige, een bestekschrijver en

een adviseur bouwfysica in huis. Een jaar geleden betrok het architectenbureau een bedrijfspand aan de Albert Plesmanweg in Goes. Een kantoor dat hun manier van werken weerspiegelt, volgens Martijn Jansen. “De muren tussen de disciplines zijn weg. We zitten met zijn allen in een grote open ruimte. Heel effectief en inspirerend.”

ARCHITECT ALS PARTNER Bij Architecten Alliantie werken vakmensen. Ze weten een grote groep opdrachtgevers aan zich te binden. Het portfolio is divers: kantoren,

bedrijfsgebouwen, woningbouw, scholen. “Opdrachtgevers met een huisvestingvraagstuk helpen we bij het vinden naar een oplossing”, zegt Martijn Jansen. “Wij staan hen bij om tot een goed eindresultaat te komen. Ook tijdens de realisatie. Als partner. Samen komen we tot een ontwerp waarbij beide partijen hun stempel drukken op het project. Wij met onze creativiteit en duurzaamheid, de opdrachtgever met de identiteit van zijn bedrijf. Daarom luisteren we goed naar zijn wensen. Niet het potlood, de tekentafel of een computerprogramma, maar onze oren zijn ons belangrijkste instrument.”

RESTAURATIE MEEKRAPSTOOF IN KAPELLE De Meekrapstoof uit 1871 onderging een metamorfose zonder de monumentale identiteit te verliezen. Binnen de buitenschil is een nieuwe binnenschil met isolatiedeken aangebracht. Alle kieren zijn gedicht, de kozijnen kregen triple beglazing en de efficiënte installaties leveren een comfortabel binnenklimaat. Om meer daglicht binnen te laten, zijn aan de achterzijde van vloer tot dak openingen gemaakt. Met al deze maatregelen voldoet de meekrapstoof aan de strenge eisen van Passief Bouwen. In 2015 kreeg het gebouw een Passiefbouwen Award. (Foto: Limit fotografie)

42

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


KANTOORGEBOUW MULTI ENGINEERING IN VLISSINGEN In het kantoorgebouw van Multi Engineering gebruikte Architecten Alliantie samen met bouwbedrijf De Delta een innovatief bouwsysteem met EPS (Expanded PolyStyrene) muurblokken, waarin later de hoofddraagconstructie van betonnen kolommen is geïntegreerd. De buitenzijde is afgewerkt met stucwerk of metselwerk en de binnenzijde met dubbele gipsplaten. Zo ontstaat een hoge isolatiewaarde. Gecombineerd met een uitgekiend installatiesysteem draagt het gebouw het energielabel A++++. Oftewel energieneutraal. (Foto: DVO fotografie)

TIJD VER VOORUIT Energetisch duurzaam bouwen is bij Architecten Alliantie geen hype, maar vormt de basis. Dat is al zo sinds de start van het bureau in 2001. Volgens Herwig Minnen gewoon een kwestie van gezond verstand. “Waarom zou je veel energie verbruiken als het met minder kan? We zijn ons bewust van het milieu. Dat is noodzaak.” Met het ontwerpen gaat het bureau zelfs nog een stap verder: duurzaam en integraal. “Een gebouw neerzetten en achteraf kijken hoe we het energieneutraal kunnen maken, is er voor ons niet bij”, stelt de architect. “Gebouwindeling, vorm en oriëntatie ten opzichte van de zon, werken veel effectiever dan domweg zonnepanelen toevoegen.” Met deze werkwijze loopt het bureau voor de troepen uit. In 2011 realiseert Architecten Alliantie in samenwerking met Marsaki en Dubougraaf de eerste CO2-neutrale straat in Nederland. Dit resulteert in een nieuwe bouwmethode: Wooneco2, een methode die volgens Architecten Alliantie haar tijd vooruit

is. “Over niet al te lange tijd bouwen we in Nederland uitsluitend energieneutraal.” Meer informatie over deze methode is te vinden via www.wooneco.nl.

TECHNIEK Maar duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op energie. Het gaat ook om de vorm van een gebouw. De positionering ten opzichte van de zon. En over materiaalgebruik. Ook daarin maakt het bureau bewuste keuzes volgens Herwig Minnen. “Als je kiest voor materiaal dat steeds stuk gaat en je moet het telkens vervangen, dan kun je beter kiezen voor materiaal dat weliswaar een hogere milieuimpact heeft, maar waar je toch veel langer mee doet.” Verder is de technische kant van duurzaam bouwen boeiend vindt Martijn Jansen. “Wat kan er allemaal en hoe ver kun je gaan binnen een bepaald budget. Al te vaak benaderen onze opdrachtgevers alleen het economische aspect, maar comfort is minstens even belangrijk.”

LUXE VILLA’S FELIXKADE IN KAMPERLAND Exclusief, met oog voor detail en energieneutraliteit. Architecten Alliantie ontwierp elf verschillende luxe vrijstaande villa’s voor de Felixkade. De comfortabele villa’s liggen alle aan het water. Ze ogen robuust en toch elegant door gebruik van veel glas en bijpassende materialen als licht pleisterwerk en lichtgrijs beton. Voor de warme toets gebruikten de architecten naturel hout in de gevel. En het Zeeuwse tintje van deze villa’s zit ‘m in de plinten van zwart ‘basaltsteen’.

UITSTRALING De projecten waaraan Architecten Alliantie werkt, zijn allemaal uniek qua vorm. De identiteit van de opdrachtgever bepaalt de ambiance van het gebouw. Zo straalt het centrumgebouw op camping Oranjezon gemoedelijkheid, openheid en transparantie uit. Bij de Meekrapstoof in Kapelle is de monumentale identiteit van het gebouw leidend. Martijn Jansen: “Die moet behouden blijven, terwijl de functie verandert van agrarisch cultureel erfgoed naar wonen en werken.” En bij Multi Engineering in Vlissingen is een modern, strak en efficiënt gebouw weer goed op zijn plaats. “We puzzelen net zo lang met de opdrachtgever tot we de beste oplossing hebben gevonden.”

OPLOSSINGEN Energetisch duurzaam bouwen wordt soms ervaren als een belemmering voor een goed of fraai gebouwontwerp. Het tegenovergestelde is waar volgens de architecten. Herwig Minnen: “Als je een bepaalde mate van duurzaamheid vastlegt, wordt het een randvoorwaarde als elk ander onderdeel uit het programma van eisen. Daarnaast werkt het inspirerend en levert het juist nieuwe ideeën op. Onze kennis en creativiteit en de manier waarop wij energetisch duurzaam bouwen, leidt tot gebouwen met een duurzame waarde. Dat is waar Architecten Alliantie voor gaat.”

«

ARCHITECTEN ALLIANTIE BV Albert Plesmanweg 1-B, 4462 GC Goes Telefoon 0113 - 22 93 56 E-mail info@architectenalliantie.nl www.architectenalliantie.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

43


WMW is specialist in hydrauliek en machinebouw WMW Techniek uit Borssele is specialist bij uitstek in hydrauliek en machinebouw. Het klantenbestand varieert van kleinere lokale bedrijven tot grote aannemers als bijvoorbeeld Volker Wessels.

De compagnons Harm Walhout (links) en Co Welleman

“Ons specialisme ligt op het hydraulischmechanische vlak”

44

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016


HYDRAULIEK

Tekst: Henk van de Voorde // Fotografie: Oscar van Beest

“Onze technische dienstverlening is heel breed, met als speerpunten hydrauliek en machinebouw. Het zwaartepunt ligt vooral op de hydrauliek waar we ons steeds verder in ontwikkeld hebben. We zijn gespecialiseerd in het maken en repareren van cilinders en in verbindingstechniek, waarbij we slangen, leidingen en koppelingen maken en installeren. Doordat we een klein compact team hebben en veel operationele zaken zelf doen, kunnen we onze kosten binnen de perken houden”, aldus Harm Walhout, die samen met Co Welleman aan het roer staat van WMW Techniek. Harm Walhout is met name te vinden in de ruime werkplaats aan de Monsterweg te Borssele, terwijl zijn compagnon vooral op locatie werkzaam is zoals voor de Vaarwegen Zeeuwse Delta en de Stormvloedkering.

ONDERHOUD In opdracht van Volker Infra/KWS en Volker Rail houdt Co Welleman zich voornamelijk bezig met onderhoud in het kader van de Zeeuwse vaarwegen. “Ons specialisme ligt op het hydraulisch-mechanische vlak, met name in het kader van regulier en preventief onderhoud. Zo zijn we bijvoorbeeld actief voor de Oosterscheldekering, de Krammer- en de Kreekraksluizen en de sluizen bij Hansweert. Bovendien draaien we hier ook mee in de storingsdienst.” Het stormseizoen loopt van oktober tot maart. “Alle schuiven worden periodiek getest buiten deze periode, daar is met name het hele onderhoudsplan op afgestemd. Tijdens de zomervakantie is het bij ons altijd erg druk omdat er in die periode veel onderhoud dient te gebeuren. Gestructureerd onderhoud met moderne systemen wordt in ons land steeds belangrijker, met name omdat er een vervangings- en renovatieklimaat is. Er is een ontwikkeling gaande van correctief tot preventief onderhoud (met beoogde

levensduurverlenging) en predictief onderhoud (met een toekomstgerichte benadering). Beschikbaarheid is essentieel. Zo moeten de schuiven van de stormvloedkering het hele jaar operationeel blijven. Dit wordt continu gemonitord. Via faalkans analyses worden storingen geminimaliseerd”, legt Co Welleman uit.

CILINDERS Steeds meer bedrijven laten cilinders bij WMW techniek maken of reviseren. Op onze eigen gemaakte cilinderbank kunnen we allerlei soorten cilinders in elkaar zetten en uit elkaar halen. We vervangen de afdichtingen, repareren of vervangen beschadigde plunjerstangen en cilindermantels, voorzien plunjerstangen van een nieuwe laag chroom of bijvoorbeeld een (semi)keramische coating. Na reparatie worden de cilinders getest. Desgewenst verzorgen we ook de demontage en montage van de cilinder op locatie”, zegt Harm Walhout.

VERBINDINGSTECHNIEK WMW heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verbindingstechniek. Het beschikt over een volledig uitgeruste aanhanger waarin op locatie allerlei slangen van groot tot klein kunnen worden gemaakt. Ook in de werkplaats heeft men een slangenpers met een uitgebreid assortiment aan koppelingen. Verder is afgelopen jaar een nieuwe buigbank aangeschaft voor het buigen van hydrauliekleidingen. Ook hier is veelzijdigheid troef want ondanks de grote capaciteit is deze buigbank mobiel en dus ook op locatie te gebruiken.

MARITIEME SECTOR WMW Techniek is ook in toenemende mate actief in de maritieme sector, met name vanwege scheepsreparaties. Zo heeft WMW afgelopen winter op een offshore support

vessel alle hydraulische slangen vervangen van een 250 tons knuckle boom kraan. En op een koelschip werd een compleet ankerliersysteem opgebouwd.

MACHINEBOUW WMW is eveneens specialist in onderhoud, reparatie en modificatie van hydraulisch aangedreven machines. Het beschikt over ruime ervaring in het ontwikkelen, vervaardigen, assembleren en monteren van machines en machinedelen voor allerlei sectoren. Zo is WMW bijvoorbeeld betrokken geweest bij het maken en installeren van een filterpers voor de sanering van fosforfabriek Thermphos. Een nieuwe loot aan de stam van WMW zijn bouw en aanpassingen van tuinmachines met onkruidbranders. Gemeenten mogen geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, vandaar dat onkruid met hete lucht wordt verwijderd. WMW bouwt bijvoorbeeld een hydraulische zwenkinrichting en zweefstandregeling op, of een hydraulische aangedreven en verstelbare borstel.

SPECIALISME Met veel expertise en betrokkenheid op basis van een no-nonsensementaliteit staat het bedrijf altijd oplossingsgericht klaar voor haar klanten. “Daarom weten de mensen ons te vinden. Wij hebben veel ervaring met hydraulisch aangedreven machines. We zijn beiden afkomstig uit de landbouw, daar liggen onze roots. We hielden ons vooral bezig met de serviceverlening van grote zelfrijdende bieten- en aardappelrooiers, machines met geavanceerde en complexe besturings- en aandrijftechnieken. We waren internationaal actief, zelfs tot in Amerika en Canada om technische ondersteuning te verlenen”, verklaart Harm Walhout.

«

www.wmwtechniek.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

45


HIJS- EN HEFMIDDELEN

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Sjef Frijns

WORK MADE EASY by REMA Als het om hijs- en hefmiddelen, valbeveiligingen en intern transport gaat, biedt REMA Holland een assortiment dat zijn gelijke niet kent. Niet in Nederland, maar ook niet daarbuiten. REMA combineert 65 jaar ervaring in het ontwikkelen en distribueren van deze producten met een grote bereidheid tot het luisteren naar en ontlasten van haar klanten. Dat leidt tot een totaalaanbod waarin de combinatie van goed advies, snelle levering en vakkundige opleiding centraal staat.

Eindgebruikers kennen REMA van de merknaam op de producten maar zeker ook van intensieve contacten met de adviseurs en gecertificeerde keurmeesters van het bedrijf. Zij komen immers overal in het land op de werkvloer. En tijdens die bezoeken krijgen ze een hausse aan feedback waarvan REMA dankbaar gebruik maakt om haar producten te verbeteren. “Er wordt ook veel naar ons gebeld,” zegt algemeen directeur Jo Dullens, “en daarnaast maken we gebruik van de modernste communicatiemiddelen om het onze afnemers zo makkelijk mogelijk te maken. Een certificaat kan bijvoorbeeld via een beveiligd portal direct worden gedownload. Maar het contact met de eindgebruiker draait uitsluitend rond het gebruik. We leveren nooit rechtstreeks aan de eindklant. Alle verkoop vindt plaats via de technische groothandel.”

46

Bovendien heeft het bedrijf in 65 jaar veel expertise opgebouwd. Toen haar echtgenoot in 2000 plotseling overleed, wist Mireille van der Ree, de huidige eigenaresse en lid van de directie, dan ook direct dat ze het familiebedrijf wilde voortzetten. “Toen telde het dertien medewerkers. Inmiddels zijn we met zesendertig, onder wie nog veel van de oorspronkelijke collega’s. We kennen helemaal geen personeelsverloop. En dat komt omdat medewerkers hier tot echte specialisten kunnen uitgroeien en in een prima werksfeer met mooie arbeidsvoorwaarden, een fijne werkplek en korte communicatielijnen terecht komen. Er heerst nog steeds een familiegevoel en dat maakt dat er een hoge mate van medewerkerstrouw is.” aldus Mireille van der Ree. Jo Dullens vult aan: “Wij hebben niet alleen alle producten en onderdelen op voorraad maar ook alle kennis in huis. Ik zeg wel eens: REMA is voorraad- én kennishoudend.”

RUIME VOORRAAD ÉN PROFESSIONELE KENNIS IN HUIS

BLIJVENDE GROEI, BLIJVENDE VERNIEUWING

Die sterke focus op de praktijk en kwaliteit is een van de succesfactoren van REMA. Het bedrijf heeft de interne processen goed in de hand getuige de ISO 9001 en OHSAS 18001 certificeringen. En op vakgebied is Rema erkend door EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen). Dat houdt in dat Remakeurmeesters volgens de geldende normeringen keuren en certificeren.

De groei van het aantal werknemers weerspiegelt een groei in omzet, assortiment en afnemers. REMA belevert Nederlandse klanten vanuit de centrale vestiging in Maastricht, die in OostEuropa vanuit een magazijn in Hongarije. Ook is er een magazijn in Frankrijk. In dit laatste land heeft REMA inmiddels ook een klinkende merknaam opgebouwd. Het bedrijf heeft dus weliswaar een comfortabele marktpositie,

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

maar de groei is nog niet ten einde. Enkele jaren geleden besloot het bedrijf een grote hal aan het bedrijfspand te laten bouwen om de uitdijende stroom goederen logistiek optimaal te kunnen blijven verwerken. En nu de Europese conjunctuur weer aantrekt, blijkt die uitbreiding een schot in de roos. Mireille van der Ree sluit af: “We staan klaar voor een nieuwe sprong in Europa en voor een versteviging van onze marktpositie in Nederland, want ook hier liggen er nog steeds kansen voor ons. En natuurlijk ook kansen voor de technische groothandels en de eindgebruikers. Want wie met REMA in zee gaat, kan er van op aan dat we altijd totaalleverancier blijven en voortdurend zullen verbeteren en vernieuwen. We krijgen door onze internationalisering alleen maar meer feedback en de innovaties die daaruit voortkomen worden alleen maar nuttiger. Bovendien hebben onze medewerkers het in zich om klanten zoveel mogelijk te ontlasten, zodat hun werk zo eenvoudig mogelijk wordt. Vandaar ook onze nieuwe slogan ‘Work made easy’.”.

«

REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47, 6222 NS Maastricht Telefoon 043 - 363 17 77 www.rema.eu


Net terug van vakantie? Dat heerlijk relaxte vakantiegevoel houden we het liefst zo lang mogelijk vast. Even wegdromen bij een goede cappuccino. Of liever een thee met de smaak van tropische vruchten om lekker bij na te zomeren? Laat die overvolle inbox dat koffie- of theemoment op het werk niet in de weg staan. Uw inbox was namelijk nog nooit zo waardevol. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op: www.jacobsdouweegbertsprofessional.nl/backtowork

GOEDE KOFFIE EN THEE IS GOUD WAARD


Uw huidige accountant

WEA accountant

Overeenkomst: grijs. Maar daar houdt dan ook alle vergelijk op Over accountants en adviseurs wordt weleens gezegd dat het grijze muizen zijn. Tja, grijs staat voor senioriteit. Dat is positief want dat zoekt u natuurlijk in een adviseur. Een accountant/adviseur van WEA Zeeland is echter alles behalve een bange muis. Integendeel zelfs!

Het verschil maken Als ondernemer zoekt u dagelijks naar mogelijkheden om het verschil te maken. Daarmee onderscheidt u zichzelf van uw concurrenten en blijft u ze voor. Om dat op een goede manier te doen, daar heeft u lef voor nodig, daadkracht, visie, overzicht en steun in de rug van een onderscheidende accountant/adviseur.

Voor ondernemers die het verschil willen maken!

WEA Zeeland WEA Zeeland helpt u het verschil te maken. Bent u benieuwd hoe? Hulst (0114) 38 29 30 Middelburg (0118) 65 63 65 Oostburg (0117) 45 29 59 E-mail info@weazeeland.nl Internet weazeeland.nl