Page 27

TEKORT SOCIALE HUURWONINGEN

Tekst: Tefke van Dijk // Fotografie: Leonie van der Locht – Huijbers

De RIBW Nijmegen & Rivierenland, een instelling die mensen met een ernstige psychiatrische aandoening begeleidt, kampt met flinke wachtlijsten. De doorstroming stokt en de aanvoer vanuit de GGZ neemt toe. Toch heeft bestuurder Edwin ten Holte een positief verhaal. “De druk om over doorstroming te praten is groter dan ooit en de wil om samen te werken is er. Als we creatief en flexibel zijn, kunnen we heel veel bereiken.” Ten Holte staat voor het raam van zijn kantoor en kijkt over de Nijmeegse ‘Ramblas’ van het Keizer Karelplein naar het station. Hij is op zoek naar een ander pand, vertelt hij. “Het klopt niet dat we als RIBW op een A-locatie zitten, terwijl zoveel van onze cliënten geen geschikte woonruimte kunnen vinden. Daar komt bij dat dit pand niet laagdrempelig overkomt. Je moet twee keer aanbellen om binnen te komen en helemaal naar de derde verdieping. Dat nodigt niet uit.”

GEWOON WERK BIJ EEN GEWOON BEDRIJF De afgelopen jaren heeft de RIBW belangrijke lessen geleerd, vertelt Ten Holte. “Onze focus lag op beschutting en bescherming, terwijl we mensen nu willen prikkelen om naar buiten te gaan en zich meer te richten op herstel. Van cliënten wordt verwacht dat ze belangrijke stappen zetten en als RIBW willen wij ze daarbij

vanuit verschillende doelgroepen, waaronder statushouders. In het begin vond Ten Holte die concurrentie op de woningmarkt moeilijk maar nu ziet hij dat organisaties en instellingen door de druk op zoek gaan naar creatieve en flexibele oplossingen. “Denk aan woonunits in kantoorgebouwen. Het hoeft niet allemaal mooi te zijn, het moet vooral functioneel zijn. En toekomstbestendig. Woningcorporaties gaan bijvoorbeeld ook woningen bouwen met vier losse woonunits die je later kunt samenvoegen tot één huis.”

“Doel is om vanuit daar door te stromen naar een reguliere werkplek”

Als RIBW wil je juist zoveel mogelijk drempels wegnemen, aldus Ten Holte. “Veel van onze cliënten gaan stapje voor stapje vooruit. Dan moet je obstakels zoveel mogelijk voorkomen. Een relatief kleine drempel kan voor een terugval zorgen.” Hij vertelt het verhaal van een cliënt die nu vijf tot zes jaar in een beschermende woonvorm verblijft en al die tijd droomt van huisje-boompje-beestje. “Toch kan de man geen stap zetten in die richting. Dat werkt verlammend.”

GEBREK AAN SOCIALE HUURWONINGEN Gebrek aan sociale huurwoningen is een duidelijk knelpunt bij de RIBW, het beperkt de doorstroming van beschermd wonen naar zelfstandig begeleid wonen. Dat probleem speelt in de hele keten van GGZ. “De behandelduur is enorm teruggelopen. Vaak zijn wij het sluitstuk van de GGZ, de laatste stap naar zelfstandig wonen, de brug naar een thuis. Mensen moeten zo snel mogelijk terug naar de maatschappij.” Met duidelijke handgebaren legt Ten Holte uit hoe het werkt. “Toenemende druk aan de bovenkant van de GGZ-sector werkt door naar onderen. Onderin moet je ruimte creëren. We kunnen de druk verlagen door mensen een plek te geven in de samenleving. De keten houdt overigens niet op bij de RIBW. Mensen moeten hun leven op verschillende leefgebieden weer op de rit krijgen. Dat vraagt een integrale benadering op alle fronten.”

ondersteunen.” De instelling doet dat onder meer met begeleiding en dagbesteding, zowel ontwikkelingsgericht als gericht op arbeid. “Doel is om vanuit daar door te stromen naar een reguliere werkplek. Geen beschutte werkomgeving, maar gewoon werk bij een gewoon bedrijf. Het is goed om te merken dat steeds meer ondernemers daarvoor open staan. Perspectief als het gaat om werk en wonen is ontzettend belangrijk.” Ten Holte praat nu met een cultureel centrum om te kijken of er samenwerking mogelijk is en RIBW-medewerkers krijgen een speciale training in Individuele Plaatsing en Steun (IPS), een effectieve aanpak voor arbeidsbegeleiding van mensen met psychische aandoeningen die regulier betaald werk willen vinden. Uitgangspunt is directe plaatsing en intensieve begeleiding op de werkplek. “Integratie is heel belangrijk en daarvoor moet je niet in hokjes denken. Binnen onze technische dienst bieden wij werkplekken voor cliënten. De medewerkers zien de cliënt daarbij vooral als collega maar houden wel rekening met de beperkingen van de cliënt.”

CREATIEVE EN FLEXIBELE OPLOSSINGEN Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland neemt alsmaar toe en cliënten van de RIBW hebben te maken met concurrentie

“Vaak zijn wij het sluitstuk van de GGZ, de laatste stap naar zelfstandig wonen, de brug naar een thuis”

Woningcorporaties zijn belangrijke partners voor de RIBW. Op de wachtlijst van de RIBW staan nu ruim honderd mensen, waarvan er vijftig onmiddellijk kunnen instromen. Ten Holte wil met de keten tijdelijke oplossingen bedenken voor beschermende woonvormen, de uitstroom bevorderen en de instroom beperken. “Dat kan bijvoorbeeld met meer intensieve begeleiding door het RIBW-team in de wijk. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen.”

BUSINESS CASE MET EEN MASTERPLAN Door de druk zijn meer uitzonderingen mogelijk en komt de markt in beweging, is de ervaring van Ten Holte. “Zowel zorginstellingen als woningcorporaties kijken steeds meer over hun eigen grenzen heen. We kunnen en moeten creatiever, flexibeler en eigenwijzer zijn en nog verder ontschotten. Ik zie het als een businesscase waarvoor we samen een masterplan moeten maken, vanuit de cliënt. Gefragmenteerd werken gaat niet meer. We hebben elkaar nodig en moeten samen om tafel. De wil is er. De druk om over doorstroming te praten is groter dan ooit.” Over een jaar loopt het huurcontract van het pand van de RIBW aan het Keizer Karelplein af. Waar gaan ze naartoe? “Op het moment heb ik nog geen nieuwe locatie op het oog”, zegt Ten Holte. “Maar dat komt goed. Meer dan genoeg mooie plekken in de regio.”

«

RIBW NIJMEGEN & RIVIERENLAND Keizer Karelplein 32a, 6511 NH Nijmegen Telefoon 024 - 382 05 00 E-mail info@ribw-nr.nl www.ribw-nr.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2016

27

Het Ondernemersbelang Nijmegen-Rivierenland 3-2016  
Het Ondernemersbelang Nijmegen-Rivierenland 3-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement