__MAIN_TEXT__

Page 1

nummer 219 | jaargang 34 | 2015

signaleert economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in Oost-Nederland

49

MVO: Koudwatervrees overwinnen en samenwerken

98

Techniekpact Twente wil geen talent verspillen

58

Museumwoning brengt verhalen en verleden tot leven


Webshop Magazijnbeheer Maatwerkoplossingen aandrijftechniek - pneumatiek - hydrauliek - lagertechniek - slangen en appendages - gereedschappen - lastechniek - metaalbewerkingsmachines - veiligheid - onderhoudsproducten Hoofdkantoor: Wilmersdorf 20, 7327 AC Apeldoorn (055) 538 47 47, info@duursma.nl

www.duursma.nl

haal- en brengservice vakkundige medewerkers passie voor aandrijftechniek reparatie - revisie - wikkelen - periodiek onderhoud - assemblage en nieuwbouw - engineering paneelbouw en besturingstechniek - service - advies Almelo (0546) 49 31 15

Deventer (0570) 61 27 70

Veenendaal (0318) 51 31 50

www.duursma-at.nl


Even voorstellen… Ondernemers in Bedrijf, heb jij er wel eens van gehoord? De netwerkorganisatie is 4 jaar geleden geboren in de regio Berkelland en daarna doorgegroeid naar Lochem, Kampen en Hof van Twente. Inmiddels is het een landelijk opererende netwerkorganisatie, actief in 25 regio’s met meer dan 1800 aangesloten ondernemers! Wij organiseren bijeenkomsten; bedrijfsbezoeken, borrels en seminars. Wij faciliteren een interessant platform met ondernemers om er voor te zorgen dat de ondernemer bestaande relaties onderhouden, nieuwe contacten opdoen, meer samenwerkingen creëren en meer omzet genereren. Er worden informele, effectieve en gezellige bijeenkomsten georganiseerd, zowel binnen de regio als daarbuiten. We organiseren ook grensoverschrijdende bijeenkomsten. Er staan dit jaar 220 bijeenkomsten op de planning in 25 regio’s met 1800 aangesloten ondernemers. Er werken 16 meiden voor de organisatie met veel passie en enthousiasme. Het is voor ons zeker geen clubje erbij, het is ons werk.

Verbinden, dát is de kracht van Ondernemers in Bedrijf ! Evenementen... Maandag 22 juni Haringparty ROG Vistraiteur Regio Deventer & Zutphen Maandag 22 juni Zomerborrel Regio Bronckhorst & Doetinchem Woensdag 24 juni Golf & Bites bij Erve Braakman Regio Hellendoorn & Rijssen Holten Donderdag 25 juni Lezing in de Schouwburg Deventer Willem Middelkoop ‘Patronen van Bedrog’

@Ondernemersib linkedin.com/company/ondernemers-in-bedrijf ondernemers@ondernemersinbedrijf.nl

088-5437500

www.ondernemersinbedrijf.nl


Beekhuizenseweg 1 6891 CZ Rozendaal (Gld.) Tel. 026 - 3611597 www.thehunting.nl reservation@thehunting.nl Gesloten op maandag, voor groepen zijn we op afspraak ook geopend open

The Hunting Lodge voor al uw -

Vergaderingen Zakenlunches Borreluurtjes Presentaties Recepties Besprekingen

‘Het moet hoe dan ook goed zijn’

Informeer nu al naar onze mogelijkheden voor uw nieuwjaarsborrel of personeelsfeest Wij helpen u graag met het uitwerken van uw ideeën


Wat kan Metalektro Personeelsdiensten voor u betekenen?

UÊ"ÕÌ«>Vi“i˜ÌÊ UÊ,i‡ˆ˜Ìi}À>̈iÌÀ>iVÌi˜ UÊ6iÀâՈ““>˜>}i“i˜ÌÊ UÊÃÃiÃÓi˜ÌÊ

www.mepd.nl Hoofdkantoor: Hengelo Vestigingen: Bunschoten, Barendrecht, Eindhoven, Groningen, Zevenaar en Zwolle.


1DDVWZHJYHUYRHUQXRRNLQWHUPRGDDOWUDQVSRUW :LVWXGDWZLMQDDVWRQ]HKXLGLJHGLHQVWHQXWHJHQZRRUGLJRRN HHQ ]HHU HIIHFWLHYH GLHQVW NXQQHQ ELHGHQ YLD LQWHUPRGDDO WUDQVSRUW"1DDVWGDWZLMDOMDUHQGH6FDQGLQDYLsVSHFLDOLVW]LMQ KHEEHQ ZH GLW WUDMHFW YHUGHU XLWJHEUHLG GRRU RRN YLD KHW VSRRU KHHQ HQ WHUXJ QDDU 6FDQGLQDYLs WH JDDQ :LM KHEEHQ KLHU VSHFLDOH KXFNHSDFNWUDLOHUV YRRU DDQJHVFKDIW HQ KLHUGRRU NXQQHQZLMXZWUDQVSRUWKHOSHQ YHUGXXU]DPHQHQXKHOSHQRP NRVWHQWHEHVSDUHQ'LWJHOGW]RZHOYRRU)7/DOVJURHSDJH 1X GHQNW X YDVW PDDU GDQ ]XOOHQ GH ORRSWLMGHQ RRN ODQJHU ZRUGHQ1((GLWLVELMRQV]HNHUQLHWKHWJHYDO'RRUHIIHFWLHYH URXWHSODQQLQJQDDUHQYDQDIGHWUHLQHQHHQJRHGHDIVWHPPLQJ PHW GH GLHQVW ]HOI NXQQHQ ZLM GH VFKHUSH ORRSWLMGHQ EOLMYHQ ELHGHQ GLH PHQ YDQ RQV JHZHQG ]LMQ 1HHP JHUXVW HHQV YULMEOLMYHQG FRQWDFW PHW RQV RS HQ ODDW X YHUUDVVHQ GRRU KHW JHHQZLMYRRUXNXQQHQEHWHNHQHQ

'HODQGHQGLHZLMEHGLHQHQ x x x x x x x x x x x x x x1HGHUODQG XXU %HOJLs XXU /X[HPEXUJ XXU 'XLWVODQG XXU 'HQHPDUNHQ XXU =ZHGHQ XXU 1RRUZHJHQ XXU )LQODQG XXU *URRW%ULWWDQQLsXXU )UDQNULMNXXU 6SDQMH XXU ,WDOLs XXU =ZLWVHUODQG XXU 2RVWHQULMN XXU 

Groepage, FTL, contract distributie, ADR, HACCP gerelateerd, verwarmd en /=9WUDQVSRUW

 :::926'(9(17(5&207(/,1)2#926'(9(17(5&20


COLUMN

Digitaal asfalt Is ‘Smart Industry’ de toverformule voor de toekomst? Je hoeft niet over bovennatuurlijke vermogens te beschikken om in te zien dat er veel gaat veranderen door het digitaal innoveren van producten en diensten. Het is mijn overtuiging dat de Nederlandse maakindustrie concurrerend blijft door slim combineren van ICT, internet, robots, sensor, big data en ongetwijfeld meer voor mij nog onbekende ontwikkelingen. Er wordt in de media niet voor niets gesproken over ‘de vierde industriële revolutie’, of, zoals onze Duitse buren zeggen: ‘Industrie 4.0’. Ik ben daarom heel blij met het initiatief van onder andere FME en VNO-NCW Midden om, in het verlengde van de nationale agenda voor Smart Industry, samen met kennisinstellingen en overheden een Regionale Smart Industry Agenda voor Oost-Nederland uit te brengen. Alle betrokkenen zijn nu bezig invulling te geven aan de regionale variant. Wat betekent Smart Industry concreet voor ondernemers, hoe speel je in op de nieuwe ontwikkelingen en wat kan de overheid doen? VNO-NCW Midden doet er alles aan om Smart Industry op ieders agenda te krijgen, niet in de laatste plaats die van de politiek. Dat doen we allereerst door bijeenkomsten te organiseren, zoals de speciale IndustrieTOP in het voorjaar, waar 100 topondernemers uit Gelderland en Overijssel met elkaar in discussie gingen over thema´s als internationalisering, robotisering, ketenintegratie, human capital, big data en de Regionale Smart Industry Agenda. We willen het onderwerp lading geven. Door erover te praten en door te delen, groeit het begrip en krijg je ook begrip. Waar de discussies rondom Smart Industry toe moeten leiden en wat vooral voor de politiek erg belangrijk is, is dat wij, VNO-NCW Midden, over het algemeen vragen om infrastructuur. Als wij infrastructuur zeggen, denken de meeste politici dat wij het hebben over ‘asfalt’, maar wat wij bedoelen is een infrastructuur om kennis te ontwikkelen. Voorbeeld: rol breedband provincie-breed uit en zorg voor een dekkend mobiel netwerk (er bestaan nog steeds witte gebieden!), vooral in gebieden waar heel veel industrie gevestigd is, zoals de Achterhoek. Maar ook de infrastructuur van kennisinstellingen en bedrijven om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt een beetje beter te maken.

‘Bij infrastructuur

denken de meeste politici aan asfalt’

Die infrastructuur, daar hebben we de politiek bij nodig. Wat wij van politiek en overheid verwachten is een maximale ondersteuning van Smart Industry, in faciliterende én financiële zin. Aan de provincies Overijssel en Gelderland vragen wij de Regionale Agenda de komende jaren stevig onderdeel te maken van het innovatiebeleid voor Oost-Nederland. Geef ondernemers de ruimte, neem overbodige detailregelgeving weg en investeer in digitale en kennisinfrastructuur. KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Jacco Vonhof voorzitter VNO-NCW Midden

5


signaleert economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in Oost-Nederland

Kijk op debiteurenbeheer

Zet de interne organisatie op scherp Actief bezig zijn met debiteuren zorgt voor verhoging van de liquiditeit én voor verlaging van de kosten. Het belang van het beheersen van het debiteurenrisico wordt in economisch mindere tijden steeds groter. Kijk op oost nederland nodigde vijf ondernemers uit voor een gesprek over de uitdagingen op het gebied van debiteurenbeheer. Pagina 16

Omslagfoto Vierendertig kunstenaars, waaronder leerlingen van het Almende College en de Vrije Academie voor Beeldende Kunst, hebben hun werk in de vrije natuur opgesteld langs een vier kilometer lange kunstwandelroute die samen met de dichtersgroep ‘De Omsmeders’ is uitgezet op het landgoed Enghuizen in Hummelo. De kunstwandelroute is tot 25 mei van zonsopkomst tot zonsondergang vrij toegankelijk, het startpunt is bij Hotel-Café-Restaurant ‘De Gouden Karper’. Dit kunstwerk heet Wilde Rozen en is gemaakt door Joris Wolvetang.

Museumwoning brengt verhalen en verleden tot leven De kolenkit staat naast de kachel en een televisie is nergens te bekennen. Wie bij Barbara Recourt in de Arnhemse Vijverlaan over de drempel stapt, maakt een sprong van honderd jaar terug in de tijd. Pagina 98

Foto: Laurence Delderfield

En verder

Kijk op nieuws Column Hiske Huiting Bel eens met… Van Braak Accountants Rechtszaak Een veilig wagenpark realiseren? LoJack! Innovatieve oplossingen van Wilba Techniek Interbaro Recycling: IJzersterk in kwaliteit CTT maakt Twente tot logistieke hotspot De dagelijkse uitdagingen van Laveno Anacon-Infra vormt de schakel Onderneming en fiscus Hoffmann Tools to make you better KIM-Komeetstaal helpt de kloof dichten Hulshof voor oliehandel, tanken en wassen 6

8 13 15 21 23 25 27 28 31 34 37 39 43 44

Échte ketensamenwerking met Teham Pongers Techniekpact Twente wil geen talent verspillen Sales support op niveau met AZN Sales Revamo bv stuurt slijtage Oost-Nederland in beeld WebWebWeb Pieter Hoenderken WebWebWeb Jurgen Rutgers WebWebWeb Rik van Kooten Arbeidsrelaties verbeteren met Genua LMI zet leidinggevenden in hun kracht MuldersGroep: oplossingen voor financiële grip Joustra geeft kantoormeubilair een 2e leven Een goed product met Makso Assemblage SW-bedrijf Wedeo is in beweging Packcenter verpakkingssupermarkt SpaceMetric lucht- en satellietfoto’s Vraaggerichte zorg bij Zorggroep Achterhoek

46 49 53 54 57 63 63 65 66 69 70 73 74 77 79 81 85

Elektromate: Pure winst met duurzaam denkwerk ATPS: Tijdregistratie, planning + toegangscontrole Frappant: Zonder verhaal geen binding Groen leven en ondernemen De groene column van Otto Willemsen Oost-Nederland in beeld Kijk op cultuur Art Preneur ziet kansen voor cultuur De schoonheid van schilder Henk Helmantel BuroOntwerp ziet kansen in transformatie ITS Meesters in aanbesteden Oost-Nederland in beeld Wijnstreek Saint-Chinian Bonhof Wellness voor maatwerk Amedi Totaalinrichting Oost-Nederland in beeld Agenda

87 88 91 93 95 97 103 105 109 111 113 115 116 122 125 127 128


inhoud Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Koudwatervrees overwinnen en samenwerken

“Het echte Noorden nooit noordelijk genoeg” Pagina 36

Participatie van mensen met een afstand tot de samenleving is een belangrijk aspect in het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer organisaties nemen hun verantwoordelijkheid en tonen betrokkenheid bij de samenleving. Zes organisaties laten tijdens een tafelgesprek hun licht schijnen over de ontwikkelingen. Pagina 58

Naam rubriek

De roggebroodweging, een stokoude traditie Stok en stokoud is de roggebroodweging. Het bestaat in elk geval al sinds 1529. Nog steeds wordt op Hemelvaartsdag de traditie levend gehouden en brengen de geërfde boeren hun roggebrood naar de weging op de Muldersfluite. Pagina 118

COLOFON

NUMMER 219, JAARGANG 34

Kijk op oost nederland

Hoofdredacteur: Anita Meuleman

Advertenties en abonnementen:

Jordy van Wijk T. 06 46 16 17 78

Aan de inhoud van de artikelen is veel aandacht besteed.

is een uitgave van

a.meuleman@kijkopoostnederland.nl

Tina Zoombelt

j.vanwijk@kijkopoostnederland.nl

De redactie en de uitgever aanvaarden geen

Kijk op Uitgevers bv

Redactie: Johan Koning, Karel Koolhoven,

T. 0512 36 63 26

Advertentietarieven:

aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of

Tussendiepen 21

Ronald Schalekamp, Alice van Schuppen,

t.zoombelt@kijkopoostnederland.nl

Op aanvraag: T. 0512 35 08 91

onjuistheden in de tekst. Overname van artikelen uit deze

9206 AA Drachten

Jessica Schutten, Roelof Tienkamp

Advertentie-exploitatie en

T. 0512 36 63 26

Foto’s: Laurence Delderfield,

planning bedrijfspresentaties:

Vormgeving:

www.kijkopoostnederland.nl

Ed Klijnman, Sjef Prins, Fred Roest e.a.

Johan Kraaijinga T. 06 51 14 04 76

VDS Vormgeving! Drachten

j.kraaijinga@kijkopoostnederland.nl

Druk en afwerking:

Abonnementsprijs:

Marco Neep T. 06 54 96 37 31

D+L Druck + Logistik, Bocholt

€ 39,50 (incl. 6% btw) per jaar

m.neep@kijkopoostnederland.nl

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

uitgave is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISSN 0929-3116

7


Verkoop gereedschap HAHN+KOLB nu vanuit Nederland

Nieuwe website voor Albo Deuren De website van Albo Deuren is totaal vernieuwd. ‘Het sleutelwoord ‘gebruiksgemak’ werd ook hier leidend. Zo is toegankelijkheid gecreëerd voor zowel professional als particulier. Met daarbij een makkelijke offertefunctie, zoekfunctie en downloads bij de producten. De schuifdeursystemen van Eclisse zijn nu exclusief op voorraad bij Albo Deuren. De in de wand schuivende Eclisse Schuifdeursystemen zijn universeel toepasbaar en geschikt voor alle Albo binnendeuren. Vakmanschap, flexibiliteit, duurzaamheid en kwaliteit kenmerken Albo Deuren. Erkende keurmerken als ISO-9001, KOMO, FSC en PEFC onderstrepen dit principe. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technieken, met als uitgangspunt een jarenlange ambachtelijke kennis. www.albodeuren.nl

Op bedrijventerrein Twentepoort Oost in Almelo opende HAHN+KOLB Tools Benelux in januari de Nederlandse vestiging van de gelijknamige Duitse moederorganisatie die van hieruit gereedschappen verkoopt aan bedrijven in de metaal-, automotive-, elektrotechniek-, luchtvaart- en energiesector.   HAHN+KOLB staat bekend om zijn assortiment in onder meer verspanings- en montagegereedschap, span- en meettechniek en elektrisch handgereedschap. Daarnaast levert het werkplaatsinrichting en metaalbewerkingsmachines. In alle gevallen gaat het om zowel premiummerken van topproducenten als om eigen premiummerken zoals bijvoorbeeld ATORN.   Leveringen en service lopen rechtstreeks via het modernste logistieke centrum van Europa, gevestigd in Ludwigsburg. Vanuit het vrijwel compleet geautomatiseerde magazijn levert het bedrijf binnen 24 uur. Dat gebeurt met de bekende Duitse betrouwbaarheid en kwaliteit. Hiervan getuigt onder meer het certificaat ISO9001:2008 voor kwaliteitsmanagement. En voor de automobielindustrie VDA 6.2:2004. www.hahn-kolb.com

Eigen datacenter MuldersGroep

Tekstbureau JES zet jouw bedrijf op de kaart! Overtuig met professionele teksten die aanzetten tot actie.

www.tekstbureaujes.nl | T: 06 - 14 11 96 01 8

Eind maart is de MuldersGroep uit Ulft succesvol overgegaan naar de nieuwe server. Deze is voorzien van een Oracle SQL database en het besturingssysteem SLES 11 en de modernste technieken op het gebied van snelheid en veiligheid. Zo heeft de server bijvoorbeeld een RAID 10 met vier schijven van totaal 1,2 Terrabyte, daardoor kunnen klanten blijven doorwerken als er een schijf (doorvoersnelheid 12 Gb/s, draait op 15.000 rpm) moet worden vervangen en is het wegschrijven naar vier schijven sneller dan naar één. Aanvullend wordt van de gehele database automatisch elk kwartier een backup gemaakt. Snel én crashbestendig dus. Intern wordt gebruik gemaakt van 10 Gb datadoorvoer binnen het netwerk. De netwerkkaarten kunnen gecombineerd worden om de data zo snel mogelijk te kunnen transporteren. De capaciteit kan zeer flexibel meegroeien met de toenemende vraag die MuldersGroep nu ondervindt en ook voor de toekomst verwacht. www.muldersgroep.nl


Twentepoort Groep betrekt nieuw complex Twentepoort Groep heeft zich de afgelopen jaren weten te ontwikkelen tot een belangrijke speler in de transportsector. Gezonde groei is het resultaat van goed ondernemerschap en een nieuw logistiek bedrijfspand op bedrijfsterrein de Weuste-Noord in Wierden een logisch vervolg. Twentepoort Groep, bestaande uit Twentepoort Logistiek en Twentrex, verhuisde op 27 maart van Almelo naar Wierden. Martin Noeverman en Arno Brokelman zijn de drijvende krachten achter de onderneming die vooral binnen de logistieke tak van Twentepoort Groep geen windeieren legt. ´We hebben in de nieuwe situatie een optimale ontsluiting richting het oosten van Europa, Rusland en CentraalAzië, dat is toch ons werkgebied´, duidt Noeverman. ´De groei van ons bedrijf zit 'm vooral in de toename van export naar Oost-Europa en Centraal-Azië, maar ook opslag (warehousing) en snelle logistiek. We hebben nu volop plek voor op- en overslag voor onze klantenkring die vooral gebruik maakt van Twentrex. Van daaruit bieden we maatwerkoplossingen als het gaat om spoedtransport over de hele wereld en webshop-logistiek. Daartoe hebben we moderne logistieke faciliteiten, waaronder camerabewaking, barcodescanning en een extreem snel ICT-netwerk.´ Met de ingebruikname van het nieuwe complex kreeg Twentepoort Groep ook een geheel nieuwe huisstijl en website: www.twentepoort-logistiek.nl

O O S T- N E D E R L A N D K I J K O P N I E U W S

40 jaar Dolfsma Dakbedekkingen Dolfsma Dakbedekkingen werd in 1975 in Kampen opgericht door Pieter Dolfsma. Dit wordt op 22 mei gevierd met een informatieve open dag op de hoofdvestiging van het bedrijf aan de Haatlanderdijk 57 te Kampen, van 10.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is welkom (stuur een mail naar 40jaar@dolfsma.nl). De groei zit er nog steeds in bij Dolfsma Dakbedekkingen, dat sinds 2008 wordt geleid door Johan Boeve en Henk Overhei. ‘In het belang van onze trouwe klanten doen we geen concessies aan kwaliteit en vakmanschap. We werken met goed geschoolde vak medewerkers, op het dak of in de vakwerkplaats waar de dakmaterialen op maat gemaakt worden. Dat biedt vele voordelen, zo is er geringe kans op verkeerde leveringen.’ In de vakwerkplaats van Dolfsma is op 22 mei te zien hoe metaal wordt bewerkt tot goten, dakkappen, afdichtingen en gevelbekledingen. Verder is er een beursvloer waar leveranciers hun innovatieve dakbedekkingen presenteren. En er is informatie verkrijgbaar over groendaken, valveiligheid en de voordelen en montage van zonnepanelen. www.dolfsma.nl

BungalowSpecials Awards De provincie Overijssel heeft de BungalowSpecial Award gewonnen, een publieksprijs vanuit de online boeking site ‘BungalowSpecials.nl’. Aan de hand van oprechte beoordelingen van bezoekers is Overijssel bekroond binnen het thema ‘beste provincie’. Daarnaast heeft bungalowpark Buitenplaats Gerner een award gewonnen, als beste bungalowpark van het Vechtdal. Gedeputeerde Eddy van Hijum en medewerkers van Buitenplaats Gerner hebben eind maart de Awards in ontvangst genomen bij Buitenplaats Gerner in Dalfsen. De BungalowSpecials Award is een jaarlijkse publieksprijs, gebaseerd op de beoordelingen van gasten. Criteria bij de bungalowparken zijn onder meer de prijs-kwaliteitverhouding, de ligging, faciliteiten, personeel, sfeer, netheid en hygiëne. Attractie- en Vakantiepark Slagharen kreeg een Award voor het meest kindvriendelijke park van Nederland overhandigd. KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

9


O O S T- N E D E R L A N D K I J K O P N I E U W S

Nieuwe leden Raad van Toezicht MarketingOost Tot leden van de Raad van Toezicht van MarketingOost zijn benoemd Josephine Woltman Elpers en Gerda Bastet. MarketingOost heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot specialist op het gebied van stads- en regiomarketing. De marketing wordt uitgevoerd ten behoeve van vrijetijdseconomie van een groot deel van Overijssel en een aantal Hanzesteden in Gelderland. Daarnaast is MarketingOost nauw betrokken bij de brede economische marketing van de Regio Zwolle. Samen met ondernemers, gemeenten en de provincie Overijssel is gekozen voor een strategie van toeristische A-merken. Binnen MarketingOost zijn dat Vechtdal, Salland, IJsseldelta, WaterReijk Weerribben Wieden en de Hanzesteden langs de IJssel. In de afgelopen jaren heeft er een duidelijke groei van bekendheid, bezoekers, bestedingen en banen plaats gevonden, waardoor de positie van de vrijetijdseconomie in de regio versterkt is. Daarnaast zijn de Gemeente Zwolle en de Regio Zwolle al jarenlang toppers in de Elsevier onderzoeken naar economische toplocaties. De samenwerking geschiedt op vrijwillige basis en wordt van onderaf gedragen, in nauwe samenwerking tussen de 4 O’s (Ondernemers, Overheden, Onderwijs en Onderzoek) en met zo weinig mogelijk bureaucratie.

ATPS opent kantoor in Keulen ATPS, leverancier van flexibele tijdregistratiesystemen en toegangscontrole, opent een nieuw kantoor in Keulen, waarmee het bedrijf de betrokkenheid bij nieuwe en bestaande klanten in Duitsland bevestigt. De locatie biedt ruimte aan het nieuwe verkoopteam dat de kansen voor ATPS op de Duitse markt verkent en bewerkt. Daarnaast onderhoudt het team dankzij de lokale aanwezigheid intensiever contact met Duitse relaties. De Keulse vestiging wordt aangestuurd door Malte Hager, die zijn uitgebreide ervaring en kennis van de Duitse human resource sector inzet om de oplossingen voor tijdregistratie en toegangscontrole van ATPS in het vizier te brengen van grote organisaties in onder meer de sectoren industrie, handel, voedingsmiddelen en logistiek. www.atps.de

TTL group behaalt kwaliteitscertificaat AS9120 Vtel telecom is ‘future proof’ Vtel telecom uit Enschede heeft met succes de vrijwillige stress-test doorstaan die Peax consult in haar opdracht heeft uitgevoerd. Doel van de scan was om te onderzoeken hoe de gerenommeerde zakelijke telecomspecialist het succes van de afgelopen jaren ook de komende jaren ‘future proof’ kan uitbouwen. De zakelijke telecommarkt verandert in een zeer snel tempo. Waarbij niet alleen de hoeveelheid informatie steeds verder toeneemt, maar ook wordt door bijv. cloud technologie communicatie platform- en locatie onafhankelijk, waardoor je ook in de zakelijke markt met ieder toestel op elk gewenst moment bij alle informatie kan komen en dit via telefoon, app, chat of mail kunt delen. Het hogere doel van Vtel telecom is om klanten te laten zien welke ‘onvermoede extra’s’ ze hun organisatie kunnen bieden. ‘Wij kunnen met onze oplossingen bijdragen aan een betere efficiency, hogere klanttevredenheid en effectievere managementinformatie. En dan blijkt ineens dat telecommunicatie geen kostenpost meer is, maar een marge instrument. Die visie vraagt ook een aangepaste klantgerichte organisatiestructuur’, aldus Gerard Olde Olthof, dga van Vtel telecom. KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

TTL group maakt met trots bekend dat zij op 19 februari door Lloyds Register Quality Assurance gecertificeerd is volgens de AS9120 norm. Uniek is dat de gehele procedure binnen acht maanden doorlopen is. AS9120 is speciaal ontwikkeld voor Aerospace voorraadhouders en onderdelen leveranciers. Het omvat alle regels van ISO 9001 plus een 80-tal specifieke eisen die kritiek zijn voor Aerospace toelevering. Voor toeleveranciers aan de vliegtuigbouw-industrie is deze certificering een contractuele vereiste. De AS9120:2008 kwaliteitsnorm stelt regels op voor een aantal cruciale bedrijfsprocessen, waaronder inkoop, verkoop, bewerking en de herleidbaarheid (traceability chain) van het productenpakket tot aan de producent. Deze regels zorgen ervoor dat de organisatie op een kritische, maar constructieve manier naar de processen blijft kijken en deze beheerst. De TTL group bestaat uit: Telmastaal, Telmastainless en Nimadi. Een wereldwijd netwerk van toeleveranciers, efficiëntie en adequaat reageren op de vragen vanuit de dynamische markt: Dat zijn de kenmerken van de TTL group. www.ttlgroup.nl 11


15-jarig jubileum De Beckers Adviesgroep heeft dit jaar haar 15-jarig jubileum. In 2000 heeft Wim Beckers samen met zijn echtgenote en een aantal medewerkers de mkb-praktijk van KPMG Accountants overgenomen. Opvallend is te noemen dat KPMG inmiddels de volledige mkb-praktijk heeft overgedragen. Dit geeft tevens aan dat de mkb-ondernemer graag werkt met een kleinere organisatie, die veel meer direct betrokken is of wordt bij veranderingen die de mkb-ondernemer op zijn pad vindt. Wim Beckers: ‘Wij zijn een goede partner voor onze cliënten en leveren met veel ervaring op administratief en fiscaal gebied en kennis van vele branches, een bijdrage aan de ontwikkeling van de onderneming. Wij streven naar klanttevredenheid door diensten te leveren met hogere toegevoegde waarde. Zeker op fiscaal gebied, gezien wij zijn aangesloten bij de Register Belastingadviseurs (RB).’ www.beckersadvies.nl

Online platform AHA24x7.com AHA24x7.com is een nieuw, onafhankelijk platform voor professionals die zich bezighouden met Nederlands-Duitse samenwerking. De website bevat nieuws, bijeenkomsten, een bedrijven directory, een vacaturebank en blogs. Ook is er een nieuwsbrief en een Facebook-pagina. Dit allemaal met een zeer gerichte focus op economische, culturele, toeristische en wetenschappelijke activiteiten tussen Nederland en Duitsland. AHA24x7.com richt zich specifiek op bedrijven, (toeristische) organisaties, onderwijsinstellingen en overheden die contacten willen leggen, banden willen versterken en zaken (willen) doen vanuit Nederland naar Duitsland en vice versa. Door zich te profileren op AHA24x7.com dragen bedrijven en instellingen bij aan het versterken en uitbouwen van de culturele en zakelijke banden tussen Nederland en Duitsland. De feiten liegen namelijk niet: Duitsland is voor Nederland zowel de belangrijkste handelspartner (met een handelsvolume van 161,3 miljard euro in 2014) als het belangrijkste vakantieland (Nederlandse en Duitse toeristen bezoeken het vaakst elkaars land). AHA24x7.com wil ervoor zorgen dat mogelijke samenwerkingspartners elkaar kunnen vinden, tot samenwerking kunnen komen en ter ondersteuning de juiste informatie weten te vinden. www.AHA24x7.com

Nieuwe Dealer Servicelocaties voor Bakker Bedrijfswagens De Bakker Bedrijfswagen Groep, met dealervertegenwoordigingen voor DAF, FIAT Professional en IVECO Light range (Daily), heeft eind 2014 de dealeractiviteiten voor van voormalig Cosmo Trucks in Apeldoorn, Doetinchem en Harderwijk overgenomen. Hierdoor is de Bakker Bedrijfswagen Groep in staat om ook op deze locaties dezelfde service-activiteiten uit te voeren die binnen Bakker Bedrijfswagens al aanwezig zijn. De panden zijn ingericht als volwaardig truck- en bestelwagendealerbedrijf, met moderne werkstraten, onderdelenmagazijn en verkoopruimten. Samen met onze dealervestigingen in Amersfoort, Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel kan Bakker Bedrijfswagens - door DAF Nederland uitgeroepen tot Dealer van het Jaar 2015 - de servicebehoefte voor de mobiliteitsbranche in regio Midden en Oost-Nederland invullen en waarborgen. www.bakker-bedrijfswagens.nl 12


Gedeputeerde Annemieke Traag van Gelderland en gedeputeerde Eddy van Hijum van Overijssel hebben eind februari het programma OP-Oost 2014-2020 gelanceerd. Met OP-Oost wil Oost-Nederland haar concurrentiepositie binnen Europa versterken en zich verder ontwikkelen als toonaangevende innovatieve Europese regio. OP-Oost is vooral bedoeld voor het mkb. In OP-Oost zijn twee prioriteiten gesteld: versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. ICT, water, chemie en de creatieve en maakindustrie zijn daarbij sleuteltechnologieën. Vier gebieden staan centraal: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), gezondheid (Health), Agrofood en Energie & Milieutechnologie (EMT). Voor OP-Oost heeft de Europese Unie 100 miljoen beschikbaar gesteld en het Rijk 18 miljoen. Beide provincies dragen 47 miljoen bij. Het budget van OP-Oost wordt ingezet door middel van subsidies. Bedrijven kunnen projecten indienen. Een eerste openstelling is op 16 februari van start gegaan. Ruim 80 bedrijven hebben inmiddels subsidie aangevraagd voor onderzoek, een haalbaarheidsstudie of voor het opstellen van een business case. De regeling is zo’n groot succes, dat het plafond van 1,8 miljoen ruimschoots overschreden is. Daarmee blijkt de regeling in een grote behoefte bij ondernemers te voorzien. Voor meer informatie over OP-Oost 2014-2020: www.op-oost.eu

Waar wordt ik blij van?

O O S T- N E D E R L A N D K I J K O P N I E U W S

Concurrentiepositie Oost-Nederland in Europa versterken

Wanneer dacht u voor het laatst na over bovenstaande vraag? In onze altijd drukke werkzaamheden van operatie, financiën, te nemen besluiten en diverse overleggen, zijn we gericht op resultaten nu, korte termijn en langere termijn. Het gaat daarbij vaak over te realiseren verwachtingen van jezelf of van anderen. Op de vraag: ‘Waar wordt je blij van?’ komt ook vaak het antwoord van de verwachte resultaten. Maar als die gehaald worden, zijn we dan ook blij? Zitten we dan werkelijk te genieten? Vaak vergeten we dat en denken we alweer aan de volgende verwachtingen, de nog op te lossen problemen, het voorbereiden van het volgend overleg. Vaak vergeten we om tijd te maken om te genieten. Onze nuchterheid, gedrevenheid en arbeidsethos zorgen daar wel voor. Maar het leven is te kort om alleen maar te werken, te produceren, resultaten van anderen te halen. Volgens sommigen hebben we daar vakantie voor. Drie weken per jaar uitrusten van het vele werken. Maar slechts drie weken genieten van 49 weken werken is een schraal resultaat. Dus neem zelf het stuur in handen, neem gewoon elke week, of zelfs elke dag, even een kleine tien minuten om stil te staan en te genieten van alle resultaten, prestaties en goed gemaakte keuzes. Het leven is simpelweg te kort om dat te vergeten. Of voeg ‘voldoende genieten’ toe aan uw eigen wekelijkse verwachtingen. En daarbij gaat echt genieten wel wat verder dan even ‘blij’ zijn. Maar een dagelijkse glimlach op uw mond is al een mooi eerste resultaat. Zit u al regelmatig te genieten van uw werk? Laat het mij weten, ik hoor het graag. Bent u in andere omstandigheden zodat u niet kunt genieten van uw werk? Laat het mij weten, ik help u graag.

Hiske Huiting Bedrijfsontwikkeling & Verandermanagement, Baak www.hiskehuiting.nl

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

13


ONZE NIEUWE ONLINESHOP: EENVOUDIGER, OVERZICHTELIJKER, SNELLER. Onze online-shop heeft een geheel nieuw gezicht gekregen. Het gereedschap dat u beter maakt vindt u nu nog sneller. Probeert u het zelf! De nieuwe shop vindt u direct onder www.hoffmann-group.com

Mehr Informationen: http://ho7.eu/4266


B E L E E N S M E T. . . TEKST: HENK DILLING

Bel eens met Van Braak Accountants: 0548 - 378353 Ondernemen is koers bepalen. Vooruitzien. Anticiperen. Kansen traceren en verzilveren. Sturen en bijsturen. De accountants en belastingadviseurs van VBA Holten zijn u graag van dienst. Maak gebruik van hun specifieke deskundigheid en laat u adviseren over de stappen die lonen! Vraag van de maand: ‘Mijn kinderen runnen al een paar jaar met succes de onderneming die ik ooit ben begonnen. Het is prachtig om te zien hoe je levenswerk wordt voortgezet. Omdat ik graag wat inkomsten wil behouden, huren zij het bedrijfspand van mij. Nu ze een aardige tijd aan het roer staan, denk ik er sterk over het bedrijfspand aan de kinderen te verkopen. Hoe kan ik het pand zo voordelig mogelijk aan ze overdragen?’ Henry Horstman, accountant kantoor Holten: ‘Wat je regelmatig ziet, is dat vader een onderneming heeft opgebouwd en in de goede jaren een mooi bedrijfspand heeft neergezet. Om de kinderen niet te belasten met de overname van onroerende zaken en omdat vader nog een inkomen wil behouden, wordt er vaak gekozen voor de optie om de onderneming alvast over te dragen. Vader verhuurt het pand en de kinderen kunnen onder gunstige condities de onderneming overnemen. Dat is een mooie constructie, er is echter één maar… Als vader het tijd vindt om het pand alsnog over te dragen dan loop je tegen allerlei fiscale problemen aan. Die kun je op een aantal manieren voorkomen. De beste manier? Zorgen dat er geen tot weinig belasting hoeft te worden betaald. Wij vertellen u graag hoe dit moet en welke spelregels worden gehanteerd.’ Quote van de maand:

‘If you can't explain it simply, you don't understand it well enough’ - Albert Einstein VBA Van Braak Accountants in Holten is een no-nonsense zelfstandig advieskantoor, waar een enthousiast team van accountants, belastingadviseurs en kantoormedewerkers het onderste uit de kan haalt voor ondernemers in het mkb en de agrarische sector, voor non-profitorganisaties en voor internationaal georiënteerde ondernemingen. Effectieve oplossingen die ondernemers geld besparen of juist opleveren. De accountants van VBA zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De belastingadviseurs zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Permanente educatie en vaktechnische ontwikkeling zorgen ervoor dat de dienstverlening altijd up-to-date is. VBA Holten maakt deel uit van de onafhankelijke Van Braak adviesgroep van accountants en belastingadviseurs. Naast Holten heeft de organisatie vestigingen in Drachten, Franeker, Marum, Scherpenzeel, Texel, Tiel, Veenendaal, Vught en Zuidbroek.

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Henry Horstman

Van Braak Accountants Hoffesstraat 41 7451 AE Holten T. 0548 37 83 53 F. 0548 36 62 71 info@vba-holten.nl www.vba-accountants.nl

15


Kijk op Debiteurenbeheer

‘Zet de interne organisatie op scherp!’

16


TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTO’S: ED KLIJNMAN

Actief bezig zijn met debiteuren zorgt voor verhoging van de liquiditeit én voor verlaging van de kosten. Het belang van het beheersen van het debiteurenrisico wordt in economisch mindere tijden steeds groter. Kijk op Oost Nederland nodigde vijf ondernemers uit bij het stijlvolle Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen om van gedachten te wisselen over de uitdagingen op het gebied van debiteurenbeheer. Jeroen Semmekrot, registeraccountant bij accountants- en belastingadvieskantoor Grant Thornton uit Enschede, ervaart dat in de huidige markt de kwaliteit van het debiteurenbeheer tot problemen kan leiden. ‘Veel organisaties focussen op het binnenhalen van omzet. Maar aandacht voor de cashflow is belangrijk om winstgevend te zijn. Grote ondernemingen rekken tegenwoordig zonder toestemming de betalingstermijn op tot wel 90 dagen. Kleine bedrijven moeten volgen en daardoor wellicht voorfinancieren. Dat kan hen in problemen brengen waardoor zij niet meer aan verplichtingen kunnen voldoen. Als iemand een dienst geleverd heeft, moet er ook wettelijk gezien direct betaald worden. Daarom is het noodzaak voor een ondernemer om tijdig te reageren.’

nen zijn organisaties verplicht een strakker beleid te voeren binnen credit management. Hoewel het belang ervan steeds meer wordt onderkend, vinden de ondernemers dat bedrijven zich vaak nog te bescheiden opstellen richting klanten die te laat betalen. Wilco Janssen is vanuit zijn bedrijf PLS Incasso uit Doetinchem gespecialiseerd in het benaderen van de klant. ‘Met een klantgerichte benadering en een stevig debiteurenbeleid wordt een harde confrontatie over de betaling juist voorkomen. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de commerciële relatie van de klant. In gesprek gaan en duidelijke afspraken maken, heeft zelfs een positief effect op de klantrelatie.’ Je moet je afvragen of een klant, die structureel niet betaalt, wel een klant is die je wilt hebben, merkt Mike Timmer

op, advocaat en partner bij Bax advocaten belastingkundigen uit Doetinchem. ‘Niet acteren in een situatie waarin de klant niet betaalt, kan logischerwijze grote gevolgen hebben. Een klant van ons had 70.000 euro openstaan aan facturen bij een klant, maar durfde niet te handelen vanwege de commerciële relatie. Als de wederpartij in verzuim is, kan een beroep gedaan worden op een opschortingsrecht. Dat heeft onze klant ook gedaan en op die manier nog 55.000 euro binnenkregen. Drie weken laten was de wederpartij failliet.’ In gesprek blijven met de klant is ontzettend belangrijk vindt Gabriëlle van Luik van Daadkracht. Zij ontzorgt bedrijven bij hun debiteurenbeheer en verzorgt trainingen. ‘Om de verstandhouding met de klant goed te houden, besteden bedrijven het nabellen aan debiteuren vaak uit. Daarbij probeer

ik vaak te spiegelen en organisaties in te laten zien dat de reactie van de klant afhangt van jouw manier van benaderen. Wees helder, maar vooral consequent in de communicatie. Dan ben je geloofwaardig en effectief. De aandacht voor debiteurenbeheer wordt nog wel eens onderschat. Het heeft immers invloed op je merkbeleving. Het gaat om zorgvuldigheid en het nakomen van afspraken. Bovendien is de gehele organisatie verantwoordelijk voor debiteurenbeheer.’ Cultuuromslag Timmer wijst erop dat het vraagt om een cultuuromslag om medewerkers in te laten zien hoe belangrijk cash is en wat hun eigen impact is. ‘Binnen veel organisaties lijkt alleen de financiële afdeling betrokken te zijn. Het gaat bij credit management om de

Ũ#CPFCEJVXQQTFGECUJƔQY is belangrijk om winstgevend te zijn’

Volgens Bram Chaudron van administratiekantoor CBS Advies uit Deventer is het belangrijk dat de afgesproken betalingstermijn voorafgaand aan een opdracht is vastgelegd in de algemene voorwaarden, offerte of het contract. ‘Dat is nog vaak een ondergeschoven kind. Er is zeker te onderhandelen over de betalingstermijn. Het is heel gangbaar om een aanbetaling te doen om een liquiditeitsprobleem te voorkomen. Zeker bij kleine bedrijven. Inzicht in de liquiditeit is een voorwaarde voor een goed financieel beheer.’ Klantrelatie Door opgerekte betalingstermijKIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

17


complete informatiestroom naast de geldstroom. Dus ook om het vastleggen van afspraken en contracten en het opleiden van medewerkers. Veel bedrijven weten bijvoorbeeld niet wat het recht van reclame is en dat zij zich daarop kunnen beroepen bij een faillissement. Het is essentieel voor een organisatie om effectief en efficiënt te werken, de algemene voorwaarden goed te gebruiken en voortvarend te handelen. Het is meer dan het aansporen van debiteuren om te betalen. Alles begint

18

echter bij de directeur, die moet het belang ervan inzien.’ ‘Bram Chaudron: ‘En dat gaat ook verder dan automatisering. Vaak worden er vanwege onjuiste verwerking ongewild fouten gemaakt. Debiteurenbeheer blijft mensenwerk en je doet het samen door ook de commerciële

mensen erbij te betrekken. Het wordt steeds meer klantenbeheer en mijn ervaring is dat het samenwerken goed werkt.’ Ook Jeroen Semmekrot ziet een professionaliseringsslag bij bedrijven. ‘Om het kredietrisico te beheersen en het verkoopproces te stroomlijnen maken

‘In gesprek gaan en duidelijke afspraken maken, heeft een positief effect op de klantrelatie’

steeds meer ondernemers gebruik van kredietlimieten. Het draait om het proces van beheersen van de organisatie. Om de organisatie te verbeteren, wil je kwaliteit en zekerheid en snappen wat de risico’s zijn. De urgentie en implementatie van een traject zijn erg belangrijk. En bedrijven met gebrek aan tijd of expertise kunnen advies vragen bij een accountantskantoor.’ Proactief Een groot deel van de faillissementen ontstaat door een


slecht beheer van vorderingen. Proactief debiteurenbeheer is één van de manieren om rekeningen op tijd betaald te krijgen. De specialisten raden ondernemers aan om in gesprek te blijven met klanten. Gabriëlle van Luik: ‘Met een proactieve benadering van de klant weet je wat er bij hem speelt. Door directe feedback kan uitleg worden gegeven over de situatie. Daarbij adviseer ik alle afspraken vast te leggen en te bevestigen en regelmatig de financiële gegevens te checken.’ Wilco

Janssen voegt toe: ‘Bovendien kunnen ondernemers een duidelijk signaal geven richting klanten door sneller de factuur en tijdig een herinnering en aanmaning te sturen. Ondernemers schakelen ons in als verlengstuk om het debiteurenbeheer uit handen te nemen. Onze toegevoegde waarde ligt niet alleen in het traject van wanbetalers, maar ook al in het voortraject.’ De sleutel naar structurele optimalisatie van de liquiditeit ligt volgens de tafelgenoten in

het verder kijken dan de eigen afdeling, door aandacht te geven aan het proces naast het systeem. Wanneer ondernemers de mogelijke risico’s per klant beoordelen en afdekken, levert dat veel voordeel op voor de organisatie. Chaudron: ‘Door daarnaast te investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd, opgelost of voorkomen. En heeft een bedrijf de tijd of expertise niet, dan kunnen ze een extern kantoor inschakelen.’

‘Met een proactieve benadering van de klant weet je wat er speelt’ KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

19


Samen komen we tot goede ideeën Waar “High-quality metal products” worden gemaakt door “man, machine & commitment”

Industrie & Toelevering

Product ontwikkeling & gereedschapmakerij

Denkers en doeners

Innovatie bij Ebbers Metalworks

Agrarisch

Huishoudelijk

Stalaccessoires sinds 1967

Met een heldere blik op kwaliteit

Ebbers Metalworks B.V. verwerkt metaal tot innovatieve producten van hoge kwaliteit door middel van technologische processen en een modern machine park.

Logistiekweg 24, 7007 CJ Doetinchem Tel. 0314-368488 Fax 0314-368480 E-mail: sales@ebbersmetalworks.nl

www.ebbersmetalworks.nl

SPECIALIST IN TRAP ONTWERP draw2design.nl info@draw2design.nl


RECHTSZAAK

Failliet of niet Nog altijd zijn er veel ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een vennootschap onder firma (vof). Deze rechtsvorm is in feite niet meer dan een overeenkomst tussen twee of meer (rechts-)personen die met elkaar hebben afgesproken dat zij onder gemeenschappelijke naam samen een samenwerkingsverband zijn aangegaan en een bedrijf voeren. De vennoten zijn naast de vof hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. De vof heeft een afgescheiden vermogen waarop de schuldeisers van de vof zich kunnen verhalen. Lukt dat niet, dan kunnen de schuldeisers de vennoten in hun privévermogen aanspreken. De vennoten zullen dan de schuld moeten betalen. Gedurende lange tijd is het vaste praktijk geweest in Nederland dat als een vof in staat van faillissement kwam te verkeren, de rechtbank die het faillissement uitsprak, tegelijkertijd ook de vennoten failliet verklaarde. Dit had te maken met het feit dat er vanuit werd gegaan dat de vennoten onvoldoende kapitaalkrachtig zouden zijn om alle schulden van de vof te kunnen voldoen. In de meeste gevallen zal dat ook zeker het geval geweest zijn. Onlangs heeft de Hoge Raad gebroken met dit automatisme, en wel in het arrest van 6 februari 2015. De Hoge Raad heeft in die uitspraak vastgesteld dat het faillissement van de vof niet zonder meer en noodzakelijkerwijs het faillissement van de afzonderlijke vennoten tot gevolg moet hebben. De wet geeft hiervoor in feite geen aanleiding, terwijl iedere vennoot wellicht een eigen verweer kan voeren tegen de vorderingen van de schuldeisers. Zo is het mogelijk dat een schuldeiser een opeisbare vordering heeft op de vof die door de vof niet kan worden voldaan, maar dat de vennoot in kwestie bijvoorbeeld een eigen tegenvordering heeft, die hij in verrekening kan brengen. Dan behoeft een faillissement niet noodzakelijk te zijn. Daarnaast kan een vennoot in een vof ook simpelweg voldoende privé-middelen hebben om de schulden van de vof te voldoen. Hij zal natuurlijk ook steeds zijn privé-schulden moeten kunnen blijven betalen. De Hoge Raad heeft beslist dat, mede op grond van wat hiervoor is opgemerkt, een verzoek tot faillietverklaring steeds afzonderlijk moet worden beoordeeld, zowel voor wat betreft de inhoud als bijvoorbeeld de bevoegdheid van de rechtbank die over het verzoek moet oordelen. Ten aanzien van elke schuldenaar, dus ook van de afzonderlijke vennoten moet dit afzonderlijk worden bekeken. Het automatisme van faillissement van de vennoot is daarmee niet langer een gegeven.

‘Ziel en zaligheid maar ook het hele privévermogen

De uitspraak van de Hoge Raad is een voorbeeld van een situatie waarin de Hoge Raad ‘om gaat’. In zo’n geval wordt gebroken met de lijn die lange tijd in de rechtspraak is gehanteerd en waar ook lagere rechters (rechtbanken en gerechtshoven) zich aan hebben gehouden. Wat dat betreft is deze uitspraak van groot belang voor de rechtspraktijk. Dat betekent echter niet dat dat in de dagelijkse praktijk ook meteen aanleiding zal geven tot grote verandering. In de meeste gevallen zal nog altijd het faillissement van een vof ook het faillissement van de afzonderlijke vennoten tot gevolg hebben. Meestal zit niet alleen ziel en zaligheid in de onderneming en dus in de vof, maar ook het hele privévermogen… Vermoedelijk zal slechts in uitzonderlijke gevallen het faillissement van een vennoot kunnen worden voorkomen. Maar het automatisme is er af!

zit in de onderneming’

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Mr J.C.A. Herstel Advocaat bij JPR Advocaten | @TianHerstel

21


Roestvast stalen buizen en componenten Stalen buizen en componenten Press Fittingen (RVS, staal en koper) TeCe kunststof leidingsystemen Installatie materialen Aluminium Bevestigingsmaterialen Vandaag besteld, morgen in huis!

De groothan del voor de techn ische professiona l Hoopjesweg 48-50 | 8051 DC Hattem | T. 038 444 22 41 | E. info@hattemleeuw.nl | I. www.hattemleeuw.nl

TRANSPORT WAREHOUSING CUSTOMS

TRANSPORT

Concurrerende tarieven, kwalitatief goede en servicegerichte dienstverlening voor transport naar Oost-Europa, Balkan landen, Rusland, de STAN-staten en nog verder.

WAREHOUSING

20.000 m2 op- en overslag, voorraadbeheer, physical distribution en Value Added Logistics. Alles onder de hoogste kwaliteitsnormen.

CUSTOMS

Opmaken van alle soorten douane- en kvk exportdocumenten, legaliseren en FHUWLĂŹFHUHQPHWHHQSHUVRRQOLMNHWRXFK $(2)JHFHUWLĂŹFHHUG

TTS Quality Logistics B.V. Ambachtsstraat 20 7461 TP RIJSSEN The Netherlands 7HO  sales@tts.nl www.tts.nl

Meer informatie?

www.tts.nl


TEKST: JESSICA SCHUTTEN

Een veilig wagenpark realiseren? Autodiefstal wil iedereen voorkomen. Met het LoJack SVR-systeem is uw bedrijfsauto en wagenpark verzekerd van het lokaliseren, begeleiden en veiligstellen van een gestolen voertuig. Hoewel het aantal diefstallen van auto’s lijkt af te nemen, is het aantal voertuigen dat wordt terug gevonden nog laag. Dat geldt niet voor auto’s met het wereldwijde, succesvolle LoJack voertuigvolgsysteem. Met een recovery rate van 88 % worden de auto’s veilig teruggebracht en overhandigd aan de eigenaar. En dat internationaal al meer dan 25 jaar. Betrouwbaar LoJack Benelux is de enige licentiehouder van het systeem in Nederland. Een snelle opsporing van een gestolen auto of ander voeren vaartuig is van belang. In veel auto’s is de standaard ingebouwde beveiliging vaak onvoldoende. ‘Veel van deze systemen werken met een GPS- of GSM-signaal,’ vertelt Ton Verver, directeur van LoJack Benelux. ‘Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van geavanceerde technieken, die de gsm-unit storen en uitschakelen. Hierdoor kan een auto eenvoudig worden gestolen.’ KIJK OP OOST NEDERLAND

Premie LoJack werkt op basis van radiogolven. Hierdoor is het systeem ongevoeliger voor ‘jammers’ vertelt Verver. ‘Het communiceert over een VHF-frequentie dat zelfs werkt in parkeergarages, loodsen en kelders. De frequentie is in heel Europa gelijk, waardoor opsporing over de landsgrenzen ook mogelijk is. Politie en opsporingseenheden zijn in staat LoJack units te lokaliseren. We werken samen met veel erkende verzekeringsmaatschappijen. Het LoJack-systeem is officieel erkend als een na-diefstalsysteem en heeft dus een positief effect op de premie van de autoverzekering. Bovendien is het goedkoper dan een conventioneel gps- en gsm-systeem.’ Snelle opsporing De installatie van LoJack is veel eenvoudiger dan die van een traditioneel systeem. Er zijn volgens Verver niet veel technische ingrepen nodig. ‘Het beveiligingssysteem wordt in overleg met de

NUMMER 219, JAARGANG 34

klant op locatie geïnstalleerd door eigen gecertificeerde monteurs. Klanten kunnen een abonnement afsluiten voor onder meer service na diefstal. Als de klant de diefstal meldt bij de politie activeert LoJack het systeem. De unit start met het zenden van een signaal naar de politie en opsporingsdiensten. Meestal wordt het voertuig binnen een aantal uren terug gevonden en veiliggesteld.’ Hoewel er minder auto’s gestolen worden betreft dit met name nieuwe auto’s. Preventie begint wel bij mensen zelf vindt Verver. ‘Je kunt er zelf wat aan doen door bijvoorbeeld op te letten waar je de auto parkeert, geen waardevolle voorwerpen achter te laten en de auto zorgvuldig af te sluiten. En natuurlijk een goed opsporingsysteem te installeren als LoJack!’

LOJACK BENELUX www.lojackbenelux.com

23


ENGINEERING - LASERSNIJDEN - KANTEN LASSEN - VEREDELEN

UW PARTNER IN PLAATBEWERKING SEMICONDUCTOR - MEDICAL - FOOD PHARMACEUTICAL - UTILITY

AUDACIOUS SHEET METAL B.V. Postbus 300 Einsteinstraat 7 T 0316 581 470 F 0316 581 480

6900 AH Zevenaar 6902 PB Zevenaar info@audacious.com www.audacious.com

Het best denkbare resultaat

Als engineers en projectmanagers gaan we graag de uitdaging aan om complexe technische vraagstukken overzichtelijk te maken, te verbeteren en op te lossen. Dรกt is onze kracht.

Arnsbergstraat 8, 7418 EZ Deventer - +31 (0)570 - 548300

www.prolenco.nl


TEKST: JESSICA SCHUTTEN, FOTOGRAFIE: BASTIAAN HOPSTER

Slimme, innovatieve oplossingen voor klanten Bij Wilba Techniek staan productinnovatie en het ontwikkelen van nieuwe concepten centraal. Deze innovatie in combinatie met de technische kennis en samenwerking met andere bedrijven zijn het succes van het bedrijf.

Wilba Techniek is gespecialiseerd in zowel de engineering, productie als levering van hoogwaardige systemen voor de voedingsmiddelenindustrie, agro- en biotechniek en Car & Truckwash. Alle technische oplossingen kenmerken duurzaamheid; van bedrijfszekerheid van de installatie tot reductie van energieverbruik, geoptimaliseerde processen en een KIJK OP OOST NEDERLAND

verbeterd rendement. ‘We zijn begonnen in de ondersteuning van de technische dienst van bedrijven’, vertelt eigenaar Hans Klein Willink. ‘Maar door de jaren heen zijn we partner geworden bij het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van complexe werktuigbouwkundige en elektrotechnische oplossingen voor de klant. Denk aan klantspecifieke schakel- en besturingspanelen, een ontwateringpers voor meststoffen, een balanceersysteem voor een Truckwash, een ‘eendenkroosfarm’ als oplossing voor het mestoverschot en een installatie voor de productie van biodiesel uit frituurolie. Heel bijzonder is de subsidie van de provincie Gelderland voor de bouw van een innovatieve proefinstallatie voor de verwerking van mest. Voor dit project werken we samen met Groot Zevert Vergisting en de Universiteit Wageningen

NUMMER 219, JAARGANG 34

(Alterra). De te bouwen installatie scheidt onder andere fosfaten en stikstof uit dierlijke mest waardoor het mestoverschot sterk kan worden verminderd.’ Unieke combinatie De oplossingen van Wilba Techniek leiden tot lagere kosten en meer inkomsten voor ondernemers. Het bedrijf groeit dan ook sterk. De unieke combinatie van engineering en uitgebreide werkplaatsfaciliteiten maakt dat het Beltrumse bedrijf snel en flexibel inspeelt op de behoeften van klanten. ‘We zitten op de stoel van de ondernemer, kijken naar de gebruiker en de omstandigheden van de machine. Dat gaat verder dan techniek. Onze medewerkers vullen elkaar qua kennis en ervaring aan en bij storingen zorgen we voor een snelle service.’ Car- en Truckwash Als specialist van wasstraten werkt Wilba Techniek onder de

naam Multiwash, importeur van de Amerikaanse Belanger Carwash systemen die de onderdelen voor Nederland, Duitsland en België verzorgt. ‘We voorzien klanten van advies, onderhouden een groot aantal Car- en Truckwash installaties in deze landen en helpen onze klanten met preventieve controle, inspectie en gepland onderhoud. Bovendien ontwikkelen we systemen waarmee Car- en Truckwashes besparen op chemische middelen en energie. Recentelijk programmeerden we een cashless betaalsysteem en hebben we het droogproces statisch gemaakt wat een positief effect heeft op levensduur en energieverbruik. Onze systemen zijn toe te passen in verschillende markten op basis van de klantvraag!’

WILBA TECHNIEK www.wilbatechniek.nl

25


Constructiebedrijf

VERMEER BV Metaalstraat 3 • 8263 BT Kampen • Tel. (038) 331 30 51

www.constructiebedrijfvermeer.nl

INSTALLATIETECHNIEK

De JL oplaadzuil, ontwikkeld door JL Assemblage

^

ZINK- EN DAKWERK WATER- EN GASLEIDING ELEKTRA - CV - RIOLERING

Epe – 0 g2 l ewe t n ek.n i e e n V h e tec 253 l Lang llatie hniek.n 3 06 a 3 t 5 s n 6 c i 0 eete Tel. lldon nstallati e w i info@ elldone.w www

5PL\

• een rvs zuil met een anti-graffiti coating • zonder meerprijs leverbaar in meerdere RAL kleuren • voorzien van stopcontacten met kinderbeveiliging • voorzien van een aardlekbeveiliging die zichzelf kan testen • kan worden voorzien van een eigen bedrijfslogo Een goede oplaadmogelijkheid is klantvriendelijk en is meer dan alleen een servicepunt Kortom: een prima investering die zichzelf terugverdient

Tweede Bokslootweg 6 | 7821 AS Emmen t. 06 55 22 64 30 • info@jlassemblage.nl

WWW.JLASSEMBLAGE.NL


TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTOGRAFIE: BAS WEETINK

IJzersterk in kwaliteit en betrouwbaarheid Interbaro Recycling uit Doetinchem, opgericht in 2008, is in de afgelopen jaren gegroeid tot een bekende naam binnen Europa. Het bedrijf is begonnen met het aankopen en verwerken van grondkabel. ‘De grondkabel wordt dusdanig verwerkt, dat er direct in te zetten grondstoffen als koper, lood en ijzer en aluminium overblijven’, zegt directeur Bart Daals. ‘Door rechtstreekse verkoop van deze grondstoffen aan fabrieken en de doorontwikkelde productieprocessen kunnen we leveranciers scherpe prijzen geven voor grondkabel.’ Doordat Interbaro bleef groeien in tonnage, was het een paar jaar geleden noodzakelijk om het bedrijf uit te breiden. De mogelijkheid deed zich voor om het terrein van ongeveer 1.000 m2 uit te breiden tot bijna 8.000 m2. Daals: ‘De twee aangrenzende percelen kwamen te koop en de keuze was snel gemaakt. We lieten een nieuw kantoorgebouw neerzetten met een 70 ton weegbrug en bouwden een tweede productiehal. Bovendien werden alle benodigde vergunKIJK OP OOST NEDERLAND

ningen en voorzieningen getroffen om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. We hebben een tak van handel aan het bedrijf toegevoegd. Steeds meer kopen we naast grondkabel andere materialen in zoals elektromotoren, transformatoren en statoren die verwerkt moeten worden of waarin wij vanwege onze internationale relaties goede afzet hebben. Dat doen wij volgens geldende nationale en internationale regelgeving en dat geldt ook voor onze vervoerders,

NUMMER 219, JAARGANG 34

toeleveranciers en afnemers.’ Flexibele organisatie Interbaro Recycling streeft ernaar de dienstverlening naar leveranciers en afnemers op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Door de jaren heen heeft het bedrijf een sterke band opgebouwd met fabrieken. Deze loyaliteit waarborgt de continuïteit van het bedrijf. De flexibele organisatie heeft een geringe overhead en daardoor korte lijnen. ‘Persoonlijk contact,

klanttevredenheid en efficiëntie staan bij ons hoog in het vaandel. Deze speerpunten maken ons tot een betrouwbare partner. Ons motto is: doen wat je zegt en samen zijn we sterk. We zijn groot genoeg om optimale prijzen te kunnen bieden, maar klein genoeg voor een snelle en perfecte service.’

INTERBARO RECYCLING www.Interbaro-recycling.com

27


Twente als logistieke hotspot Druk wordt er gebouwd bij de containerterminal in Hengelo. Daar waar grote zeecontainers als legoblokjes op elkaar gestapeld lijken te staan, huist een belangrijke pijler onder de Twentse economie: CTT Intermodaal Transport, ook wel bekend als Combi Terminal Twente. Op bezoek bij commercieel directeur Annemarie Terpstra, die zich prima thuis voelt in een wereld die van de buitenkant een mannenbolwerk lijkt.

28


TEKST: JOHAN KONING

Met zichtbare trots en zonder een moment haar enthousiasme over het bedrijf en haar vak te verbergen paradeert de commercieel directeur tussen de ruim 3000 zeecontainers die staan opgestapeld op het Hengelose haventerrein door. Hengelo is één van de grootste en belangrijkste binnenhavens van ons land en het is dan ook de hoofdvestiging van CTT Intermodaal Transport. ‘Maar we hebben sinds twee jaar ook een eigen locatie in Rotterdam. Daarnaast zitten we in Almelo en Bad Bentheim.’ Die laatstgenoemde locatie is sinds september vorig jaar actief. In samenwerking met de Bentheimer Eisenbahn wordt nu nog drie dagen per week een goederentrein vanuit Rotterdam naar Bad Bentheim ingezet. ‘Onze ambitie is om daar bij voldoende volume snel een 5-daagse verbinding van te maken’, vertelt Terpstra. Het binnenlandse goederenvervoer per spoor en per schip zal volgens haar steeds belangrijker worden. ‘Het is een manier van transport die veel voordeel oplevert voor de klanten. Vrachttransport via de weg is vele malen onvoorspelbaarder, om maar eens een pluspunt te noemen.’ Synchromodaal transport CTT verzorgt het inland-transport voor veel klanten. Rondom Hengelo zitten een aantal grote KIJK OP OOST NEDERLAND

partijen, die graag gebruik maken van de diensten van CTT. ‘Denk bijvoorbeeld aan Grolsch, Akzo, Hartman en Timberland. Van dat laatste bedrijf zit het distributiecentrum in Almelo. Alle Timberland-producten die in Europa verkocht worden, komen via dat distributiecentrum binnen – en dus ook via ons.’

verbinding tussen Rotterdam en Hengelo nóg belangrijker geworden. En het vervoer per spoor zit zeker ook groei in. We werken veel samen, want als CTT kunnen we het niet alleen. Zo verloopt er via ons transport naar Polen, naar Neurenberg en München en sinds begin 2015 ook naar Malmö.’

Rotterdam is zeker voor CTT de belangrijkste haven. Vrijwel alle vrachten die de Twentse specialisten verwerken, gaan van en naar Nederlands grootste haven. ‘De klant vraagt aan ons of we het transport willen regelen. Dat doen we voornamelijk voor inlandtransport, maar voor sommige klanten zijn we ook de tussenpersoon voor zeetransport. We maken voor het synchromodaal transport de afweging wat het beste en goedkoopste is voor de klant: vervoer per schip, trein of vrachtwagen. Per schip ben je bijvoorbeeld van Rotterdam naar Hengelo zo'n twintig uur onderweg, maar vervoer per wegtransport duurt zeker ook vier uur. En op een schip gaan heel wat meer containers!’

Sinds de terminal zo'n tien jaar geleden is opgestart, is er veel gebeurd. En er gebeurt nog veel én er zal nog veel gebeuren. ‘We blijven continu in beweging. Bouwen ook opslaghallen, waar we de producten van klanten tijdelijk kunnen opslaan. Inmiddels staat er 7000 vierkante meter en we kunnen dat zeker verdrievoudigen. En ook bij onze vestiging in Rotterdam staan we niet stil. We hebben daar straks vijf sporen liggen, waar we treinen kunnen laden en lossen. Zo krijgen we steeds meer volume. Dat bovenop de automatisering

– waarmee we voorop lopen – zorgt dat we een belangrijke partner zijn voor bedrijven.’ Ambities zijn er zeker. Terpstra: ‘Over vijf jaar zullen hier in Hengelo misschien wel drie hallen staan, die dan allemaal vol staan met producten van onze klanten. Het vervoer per schip en per spoor zal alleen maar toenemen. Dat moet ook wel, om de snelwegen te ontlasten. Milieutechnisch is dat zeker ook belangrijk. Daar hameren we voortdurend op; we stimuleren schippers bijvoorbeeld om milieucertificaten te halen. Dat en nog meer samenwerking met Rotterdam, terminals en klanten in Nederland en in Europa. Dat is de toekomst! Twente nog meer als logistieke hotspot.’

CTT INTERMODAAL TRANSPORT www.ctt-twente.nl

Schip of rail ‘We proberen in eerste instantie vervoer per schip te regelen, omdat dat vaak verreweg het voordeligst is. Zeker na de aanleg van de Tweede Maasvlakte én het verdiepen van het Twentekanaal is de

NUMMER 219, JAARGANG 34

29


•• •• •

Scherpe prijs Productonafhankelijk advies door breed levergamma; Duidelijke offertes met eventueel totaalprijzen; Korte lijnen in het hele proces van advies tot levering; Kennis en ervaring van onze medewerkers is inclusief.

LOGOPEDIEPRAKTIJK VAN GOOL ALLROUND MET BIJZONDERE SPECIALISATIES

KANAALPLAATVLOEREN RIBCASSETTEVLOEREN COMBINATIEVLOEREN BREEDPLAATVLOEREN L WANDEN N .ENR O C B E ULI . O LST E L FO R M W E WW ET B

Harderwijk! in ip r g e b n e e Al 12 jaar Vondellaan 158 • 3842 EK Harderwijk • Tel. 0341-426103 info@logopedieharderwijk.nl • www.logopedieharderwijk.nl

M

Postbus 28, 7240 AA Lochem | Tel. 0573 - 222 300 | Fax 0573 - 222 336 | info@olbecon.nl

Topkwaliteit voor een goede prijs As- en naafverbindingen Overbelastingskoppelingen Precisie spandoorns Precisie spanlichamen Slipkoppelingen

Opspantechniek Precisie spanlichaam Precisie spandoorn Spankoppelingen RCS® Remote Control Systems Push/Pull Cables

Ingenieuze oplossingen in de Aandrijftechniek & Opspantechniek RINGSPANN Benelux B.V. Nieuwenkampsmaten 6-15 7472 DE Goor T. 0547 26 13 55 F. 0547 26 13 54 E. info@ringspann.nl I. www.ringspann.nl

Your paintshop for: ‡,QGXVWULH ‡0DULQH ‡:LQG ‡2IIVKRUH ‡8WLOLWHLWVERXZ Harselaarseweg 60 0%%DUQHYHOG T +31(0)342 - 41 25 88 info@bouwconservering.nl

Professional coating: ‡ ISO 12944 ‡ Norsok ‡ Shell Offshore ‡ Kiewit ‡ Abu Dhabi Marine ‡ FAB ‡ Total ‡ Nace

www.bouwconservering.nl


TEKST: ROELOF TIENKAMP - FOTOGRAFIE: ED KLIJNMAN

‘Iedere dag nieuwe uitdagingen’ Bij Laveno Metaalbewerking staan flexibiliteit en kwaliteit centraal. Er wordt niet gedacht in problemen, maar in oplossingen. Dat moet ook wel, want het bedrijf is toeleverancier voor een breed scala aan branches, variërend van de luxe jachtbouw tot de voedingsindustrie. Laveno Metaalbewerking is gevestigd op het industrieterrein Schaarkampen in Vollenhove, waar de goed geoutilleerde bedrijfsruimte onderdak biedt

aan een efficiënt machinepark. Dit bestaat onder andere uit CNC draai- en freesbanken en een nieuwe lasrobot. Laveno is sterk op het gebied

van constructiewerk, frezen, draaien en lassen, van zowel staal, rvs en aluminium. Het bedrijf, dat wordt gerund door de broers Guus (49) en Albert (47) Hansman, stevent gestaag af op het 40-jarig jubileum. Het was hun vader, die in 1978 samen met een compagnon de basis legde voor het huidige bedrijf, gevestigd in een voormalige boerderij bij Sint Jansklooster. Begin jaren ’90 werd Laveno omgevormd tot een vof en traden de broers Hansman ook toe tot het bedrijf. In de loop van de jaren breidden de activiteiten van Laveno zich zodanig uit dat gezocht moest worden naar een nieuw onderkomen. In 1999 werd het huidige pand aan De Hagen betrokken. Er zijn, afhankelijk van de werkzaamheden, tussen zes en acht mensen werkzaam. Laveno is uitgegroeid tot een gerespecteerd toeleveringsbedrijf van metaal- en kunststof producten. De mogelijkheden zijn eindeloos.

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Guus Hansman: ‘We zijn niet echt gespecialiseerd op één enkel vlak; we doen van alles.’ Daarom staat Laveno voor klantgerichte oplossingen, voor maatwerk. ‘We doen niet alleen enkelstuks en kleine series, ook voor massaproductie hebben we goede mogelijkheden.’ Voor luxe jachtbouwers in de regio wordt een scala aan rvs- en kunststof producten geleverd, variërend van kastknoppen tot ankerrollen. Loopbruggen, draagframes voor koelinstallaties, machineonderdelen; de specialisten van Laveno draaien er hun hand niet voor om. Een van de paradepaardjes is het product StabFast, een universeel systeem dat door de brandweer wereldwijd wordt gebruikt om voertuigen na een ongeval te stabiliseren. ‘Dat is zo mooi aan ons vak’, zegt Albert Hansman, ‘iedere dag sta je weer voor nieuwe uitdagingen, geen dag is hetzelfde. Dat houdt het boeiend.’

LAVENO METAALBEWERKING www.laveno.nl

31


Staat bij jou

klantbel centraal? 6 workshops | 3 seminars | 1 dagcongres In het derde seizoen van Academy Oost leer je er alles over. In deze derde editie van Academy Oost, onderdeel van de Regio Academy, praten we je bij over on- en offline ontwikkelingen. Klantbeleving staat centraal.

Voor wie? Alle marketing- en communicatieprofessionals in Oost-Nederland die zich willen ontwikkelen in het bouwen van sterke merken die het verschil maken in de beleving van de klant.

Professionals uit de praktijk praten je bij over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van merkontwikkeling, effectieve internal branding, relevante technologische ontwikkelingen, webmogelijkheden, videogebruik en inspirerende klantbeleving.

K ENNISP ART NERS

gerzer Photography & webdesign

STRATEGISCHE PARTNERS


eving

ME L D J NU A L E VA S T A AN

www.academyoost.nl

Merkwaardige klantbeleving Tijdens deze editie van Academy Oost staan sterke merken en die het verschil maken centraal. Nu het voor veel organisaties steeds moeilijker wordt om je op basis van producten en diensten te onderscheiden zijn het je merk en dienstverlening waarmee je het verschil kan maken. Vandaag gelden er andere wetten voor het bouwen van sterke merken dan gisteren. De winnende merken van vandaag zijn memorabel, betekenisvol Ên weten het hart en hoofd te raken. Hoe? Dat leren we ‌.

MEDIA-

ONDERZOEK

PARTNERS

EN LEREN


Belangrijke schakel bij infrastructurele projecten EMVI-aanbestedingen en integrale contracten en oplossingen nemen in de wereld van grond-, weg- en waterbouw alleen maar toe. Samen optrekken wordt steeds belangrijker. Onafhankelijk civieltechnisch projectbureau Anacon-Infra uit Borculo staat opdrachtgevers naast ontwerp en engineering bij in contract- en aanbestedingstrajecten. Anacon-Infra werkt als fullservice civieltechnisch projectbureau aan infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling voor regionale en lokale overheden, projectontwikkelaars, architectenbureaus en ondernemers. Met een brede dienstverlening, het spreken van de taal van de opdrachtgever en het scherp krijgen van de klantvraag zoekt het Borculose bedrijf naar de beste oplossing. ‘Of het nu gaat om het ontwerp, 34

het realiseren van bestekken en contracten, toezicht en directievoering of een geïntegreerde begeleiding, we adviseren en ontzorgen de opdrachtgever’, zegt directeur Ronald Mengerink. ‘We zijn vijftien jaar geleden met drie mensen gestart, die allemaal jarenlang hebben gewerkt in de civiele voorbereiding bij de overheid. Door deze kennis en ervaring benaderen we projecten met praktische oplossingen en

vanuit de wet- en regelgeving. Maar ook andersom nemen ondernemers en projectontwikkelaars ons in de arm voor ondersteuning in vergunning- en ontwikkeltrajecten. Beide partijen profiteren van onze kennis.’ Veranderende rol Overheden richten zich steeds meer op kerntaken, de capaciteit vermindert en kennis vloeit weg. Steeds meer taken worden

uitbesteed. En met het beleid voor innovatief aanbesteden willen overheidsinstanties opdrachtnemers eerder betrekken bij de realisatie van projecten. Anacon-Infra heeft in de loop der jaren een grotere inbreng gekregen bij het ontwerpen en ontwikkelen van projecten. ‘We zijn meer betrokken vanaf de initiatieffase van een project. Opdrachtgevers ervaren dat het kostentechnisch interessant en


bedrijfsvoering (van links naar rechts) Robert Ruiterkamp, Ronald Mengerink en Arjan Woestenenk

efficiënt is het volledige proces door ons te laten verzorgen, van de voorbereiding tot de uitvoering. Hierdoor beschikken we over een goed en actueel inzicht in de markt. De focus is veel meer gericht op het project als geheel, maar we verrichten ook civieltechnische werkzaamheden in de diverse stadia zoals het ontwerp en de werkvoorbereiding of het maken van een bestek. We zijn een belangrijke schakel voor klanten.’ Ruimte voor specialisten Het jonge team van AnaconInfra is in de afgelopen jaren gegroeid naar dertien medeKIJK OP OOST NEDERLAND

werkers. Er is veel ruimte voor groei en ontwikkeling benadrukt Mengerink. ‘Een groot aantal medewerkers is na de stage bij ons blijven werken. Onze kennis en ervaring bij overheidsinstanties onderscheidt ons. Daarom detacheren we onze mensen ook bij overheidsinstellingen om daar het verlengstuk voor een bepaalde periode te zijn. We zijn een klein bureau met korte lijnen, hebben een eigen manier van werken met duidelijke afspraken en een geïntegreerde aanpak. We werken met teams voor de klant waarbij iedereen zijn eigen specialisatie heeft. Communicatie met de klant is

NUMMER 219, JAARGANG 34

in ons vak erg belangrijk. We hebben met diverse partijen te maken, wat een goede contactuele aanpak vereist. De klant heeft dan ook te maken met één aanspreekpunt.’ Projecten De kracht van Anacon-Infra komt tot uiting in diverse projecten in het oosten van het land. Het bureau werkt in de regio Achterhoek, Twente, Veluwe en De Liemers aan projecten als het bouwrijp maken van het Bedrijvenpark A18 in Doetinchem, de aanleg van verticale infiltratieriolering in Putten, wegwerkzaamheden

aan de voormalige provinciale weg door Eefde (de Traverse) en voorbereidingen voor het bouwrijp maken en herstructureringsplannen van woonwijken en industrieterreinen. ‘Onze rol verandert meer naar die van regisseur en het creëren van draagvlak is ontzettend belangrijk. Zo hebben we in Gaanderen een integraal plan voor de herontwikkeling van de hoofdstraat ontwikkeld. Dit is een intensief traject geweest, dat we afgestemd hebben met diverse betrokkenen. Er is een klankbordgroep van diverse partijen samengesteld die we hebben geadviseerd en begeleid. Niet alleen voor onze projecten dragen we de betrokkenheid bij de samenleving uit. We ondersteunen ook maatschappelijke initiatieven.’

TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTOGRAFIE: BASTIAAN HOPSTER

Team Projectmanagement en

Contracten Met de opkomst van de geïntegreerde contracten en het gunnen op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is een kwalitatieve inschrijving steeds belangrijker. Vanuit de ervaring met het beoordelen van inschrijvingen bij diverse overheidsinstanties, begeleidt en adviseert AnaconInfra bij de contractkeuze en bij RAW-bestekken. ‘Hierbij is gebleken dat we echt een meerwaarde kunnen leveren. Onze uitgebreide kennis van zowel geïntegreerde als traditionele contractvormen zetten we in om opdrachtgevers te adviseren en begeleiden bij de toepassing hiervan. Ook nemen we opdrachtgevers de zorg rondom procedures en vergunningen uit handen. Ze zijn immers gebaat bij een soepel projectverloop en besparing van tijd en energie.’

www.anacon-infra.nl

35


• het nieuwe werken • cloud computing • managed services • ICT projecten • web & apps

Loyall ICT Group B.V. Zwolle – Deventer – Rotterdam www.Loyall.nl


ONDERNEMING EN FISCUS

Wat is een gebouw? Rare vraag? Misschien. In de fiscale wereld, maar juist ook voor veel ondernemers, een vraag met importantie. Ik schets u de achtergronden. In 2007 heeft de wetgever bepaald dat de fiscale afschrijving van gebouwen beperkt wordt tot 100% of 50% van de WOZ waarde. 100% in het geval een gebouw geldt als beleggingspand, 50% bij eigen gebruik. Voor een goed begrip; een pand gehouden door een holding- of onroerend goed vennootschap welke in een groep zit met een actieve onderneming, geldt als een gebouw in eigen gebruik. Het gebruik van een gebouw is dus van belang voor de afschrijvingsruimte, maar terug naar de hoofdvraag. Civielrechtelijk leren we dat alles wat aard en nagelvast met een onroerende zaak verbonden is hiervan onderdeel uit maakt. Fiscaal is dat anders. De wetgever heeft de werktuigenvrijstelling geïntroduceerd tezamen met de afschrijvingsbeperking op het gebouw zelf. Dat betekent dat zelfs wanneer een kraanbaan (civielrechtelijk) met het gebouw verbonden is, deze toch als afzonderlijk bedrijfsmiddel kan worden afgeschreven en niet deelt in de afschrijvingsbeperking. Nu werktuigen vaak een kortere levensduur hebben dan gebouwen en ze, ten gevolge van de wettelijke bepaling, geen onderdeel uitmaken van dat gebouw, kunnen, in de regel, fiscaal meer afschrijvingskosten worden geclaimd dan wanneer dat anders zou zijn. Zijn we er daarmee dan? Nee, zeker niet. De Wet IB 2001 geeft zelf geen definitie van het begrip gebouw. De wetsgeschiedenis leert dat voor de uitleg van het begrip moet worden gekeken naar de rechtspraak die in het verleden voor de investeringsaftrek en WIR is gewezen. Daarmee zijn we er nog steeds niet, want die rechtspraak verwijst veelal naar het spraakgebruik. Terugkerende elementen in die rechtspraak zijn: duurzame verbondenheid met de grond, niet eenvoudig verplaatsbaar en bestaande uit wanden en een dak welke bescherming bieden tegen weersinvloeden. Belangrijk is dat het, volgens deze rechtspraak, gaat om een object met de hiervoor gegeven kenmerken en niet om de functie van het gebouw in de onderneming. Onze Hoge Raad heeft dit verder uitgediept door aan te geven dat tot het gebouw behoort hetgeen uitsluitend dienstbaar is aan het gebouw zelf. Met andere woorden; een gebouw kan niet dienen als gebouw zonder deze installaties, beschermingsmaatregelen tegen weersinvloeden enzovoort. Wanneer je hier goed naar kijkt, kun je ook tot de conclusie komen dat alles wat in een gebouw ‘geschroefd’ is om het gebouw geschikt te maken voor haar gebruiker niet uitsluitend dienstbaar is aan het gebouw, maar (mede) dienstbaar is aan de onderneming welke in het gebouw wordt uitgeoefend. Deze dragen niet bij aan (bijvoorbeeld) de beschuttende functie welke een gebouw kan hebben. Deze specifieke investering behoeven dan ook veelal niet tot het gebouw te worden gerekend en kunnen dus, veelal, afzonderlijk worden afgeschreven. Dat vermindert de fiscale winst.

‘Het gebruik van een gebouw is van belang voor de afschrijvingsruimte’

We zijn inmiddels gewend aan de afschrijvingsbeperking op gebouwen, dus sluipt er wellicht verminderde aandacht voor het gebouw en zijn voorzieningen in. Zonde. Wat is een gebouw? Rare vraag? Nee; goeie vraag!

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Arnold Poelstra Fiscalist en partner Grant Thornton Enschede Arnold.Poelstra@gt.nl

37


“Slimme software is geen hocus pocus”

Met exclusieve soft- en hardware levert Rope Solutions maatwerk in ICT. Door ‘in-company’ ontwikkeling de beste oplossing voor uw bedrijf. • Software • Apps • Online • en meer...

GEZOCHT: C# Programmeurs. Meer informatie op s.nl. www.ropesolution

Rope Solutions BV Paxtonstraat 1C 8013 RP Zwolle Tel: 038-777 9830 www.ropesolutions.nl

BEZOEK ONZE GEHEEL VERNIEUWDE WEBSITE

WWW. PALAZZOGROEP.NL


TEKST: JOHAN KONING

Tools to make you better Op het kantoor van Henry Blom ligt prominent een boekwerk waar eenvoudig een drietal ouderwetse telefoonboeken in passen. De algemeen directeur van Hoffmann Quality Tools BV - dochteronderneming voor Nederland en Vlaanderen van het Duitse Hoffmann Group - lacht als we vragen of zo'n dik boek tegenwoordig nog nodig is. ‘De catalogus is juist heel erg belangrijk voor ons.’ Wat niet wil zeggen dat Hoffmann niet met zijn tijd meegaat. De wereldwijd opererende leverancier van gereedschap voor voornamelijk de verspaningsindustrie heeft voor haar klanten alle mogelijke voorzieningen getroffen dat ze snel, adequaat en volledig geïnformeerd worden over de duizenden producten in het portfolio. Een app bijvoorbeeld, waarmee de klanten niet alleen alle beschikbare producten razendsnel kunnen opzoeken, KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

maar waarmee ze ook met een QR-code alle relevante informatie over die producten kunnen raadplegen: de meest actuele datasheets en veiligheidsbladen, bijvoorbeeld. Een miljard ‘Een jaar of zes geleden dachten we allemaal dat binnen afzienbare tijd alle informatie op een cd-rom zou staan en dat we het boek weg konden doen. Dat is dus niet zo, het is nog steeds een belangrijke schakel tussen

de gereedschapsgebruiker en de inkoper. Maar we zijn heel vooruitstrevend als het gaat om e-commerce. Meer dan 40% van de omzet komt nu al digitaal binnen en daarin zit nog steeds een gestage groei.’ Hoffmann Group realiseerde over 2014 voor het eerst een wereldwijde omzet van meer dan een miljard euro. ‘We zijn actief in ruim vijftig landen, met het zwaartepunt in Europa. Thuisland Duitsland is nog steeds de voornaamste afzet39


EXPERTS IN ACCUMULATIE EN CONVEYING TECHNOLOGIE

Polyketting B.V. / Industriepark 1 - 7021 BK / P.O. Box 35 - 7020 AA / Zelhem - The Netherlands Tel.: +31 314 622 141 / Fax: +31 314 623 630 / info@polyketting.nl / www.polyketting.nl

HOUD JE HOOFD KOEL! #KTEQUGTXKEG GPXWNNKPI voor maar

â‚Ź 69,incl. BTW

EXPERT IN AUTOSERVICE EN VERKOOPPUNT VAN AUTO ONDERDELEN! In onze eigen Koopman Autoservice werkplaats voeren wij uw reparaties vakkundig en tegen een aantrekkelijk tarief uit. U kunt bij ons terecht voor een compleet onderhoud van uw auto. Bijna alle onderdelen zijn uit voorraad leverbaar.Tenslotte bieden wij u een uitstekende service: u krijgt vooraf altijd een prijsopgave en een gratis leenauto/bedrijfsbus of aanhangwagen staat tot uw beschikking tijdens de keuring- en/of reparatiedag!

YYYMQQROCPCWVQUGTXKEGPN Rondweg Zuid 27 Winterswijk T.0543 535330 F 0543 532373

Ĺž#2Ĺž$CPFGP Ĺž)TQVGDGWTV Ĺž-NGKPGDGWTV Ĺž#KTEQUGTXKEG Ĺž#WVQQPFGTFGNGP

Vrieswijk 6-B â– Postbus 246 â–  8100 AE Raalte Telefoon: 0572 - 362240 â–  Fax: 0572 - 362245 E-mail: its@its-projects.nl â–  Internet: www.its-projects.nl

Beschikt u al over de cijfers van het 1e kwartaal? Onze klanten wel!


markt, maar de sterkste groei vindt juist hierbuiten plaats.’ ‘Vanuit onze vestiging in Hengelo zijn we actief op de Nederlandse en Vlaamse markt’, vertelt Blom. ‘We hebben ondertussen 3500 klanten in Nederland en 1100 in Vlaanderen. Onze omzet is vanaf 2010 gestaag met meer dan 12% per jaar gestegen. Ons streven is in eerste instantie een marktaandeel van 10% te realiseren. Ons werkgebied is onderverdeeld in drie regio’s: Noord-Nederland, ZuidNederland en Vlaams-België. In iedere regio zijn naast de regionaal verkoopleider zeven of acht rayonmanagers én twee verspaningsspecialisten actief. In 2020 willen we naar een bezetting van ruim negentig medewerkers, dat is twintig meer dan nu het geval is.’ Onderscheidend ‘Wat ons onderscheidt van

KIJK OP OOST NEDERLAND

andere partijen in de markt? Ten eerste ons aanbod, dat we omschrijven als onze drie-merken-strategie. Allereerst de top 500 A-merken, vervolgens ons eigen merk GARANT, producten van absolute topkwaliteit met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Tot slot het merk HOLEX. Hier staat de scherpe prijs in focus maar spreken we te allen tijde van industriekwaliteit. We leveren onze goederen vanuit één centraal magazijn in Duitsland. We kunnen onze klanten van daaruit zeer snel bedienen, gezien onze voorraad van meer dan 110 miljoen euro.’ ‘Met onze verspaningsspecialisten zijn we uniek: het zijn echte vakmensen die puur oplossingsgericht onze klanten ondersteunen. Onderscheidend hierbij is dat we écht naar de klanten luisteren. Dus niet: wat kunnen wij bieden, maar: wat is de behoefte of het probleem

NUMMER 219, JAARGANG 34

dat ze opgelost willen hebben. Daarnaast kunnen we door ons grote assortiment een totaalpakket aanbieden, waardoor de klant maar één factuur krijgt. Alle producten bij één leverancier: dat levert de klant veel minder werk en administratieve beslommeringen op. Oftewel het optimaliseren van de proceskosten!’ Complete mobiele werkplaats Behalve de machinefabrieken - waar Hoffmann al een goede bekendheid geniet - ziet Blom ook veel potentie in de maintenance-wereld. ‘We zijn ervan overtuigd dat we daar een hoge toegevoegde waarde kunnen bieden. Zo wil men in de offshore- of de maintenance-industrie vaak een complete mobiele werkplaats. Wij kunnen deze compleet ingericht opleveren. Dat doen onze bedrijfsinrichting-specialisten al bij gerenommeerde bedrijven zoals Siemens of Alstom. We kunnen

putten uit standaardmodules of desgewenst volledig custommade inrichten, waarbij we gebruik maken van een 3D CAD/ CAM-programma om het geheel visueel duidelijk te maken.’ GARANT Tool Scout Voor de klanten in de verspaningsindustrie wil Blom nog wijzen op de GARANT ToolScout. ‘Daarmee kunnen ze putten uit een zeer omvangrijke databank, waarin de meest recente materiaalsoorten en snijgegevens te vinden zijn. Met hulp van een aantal basisgegevens die de klant invult, berekent ToolScout de meest optimale verspaningswaarden of het meest geschikte snijgereedschap. Het kan vervolgens gemakkelijk in de eShop besteld worden.’

HOFFMANN QUALITY TOOLS BV www.hoffmann-group.com www.toolscout.com

41


Energie Controle Europa en JTB Roll Out Measurement Solutions breiden uit ECE is uw partner voor het bemeteren van inpandige distributienetten waarbij eindgebruikers dankzij onze slimme meters alleen hun eigen verbruik en dus nooit te veel betalen. Dat geldt niet alleen voor elektra, maar ook voor gas, (cv-)warmte, koeling en water. ECE is door haar jarenlange ervaring een van de weinige specialisten op dit gebied die zo’n pakket kan aanbieden. Wij leveren onze diensten volledig op maat, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van onze opdrachtgevers. Van uitsluitend bemetering en datacollectie tot een totaalpakket waarbij ECE zorgt voor inkoop, levering, administratie en zelfs het doorbelasten van de servicekosten. JTB Roll Out Measurement Solutions bestaat uit twee bedrijfsonderdelen. Het een houdt zich bezig met installatietechniek. Het andere verzorgt alle diensten op het gebied van meetinstallaties, kwaliteitsmetingen en middenspanningsinstallaties. Of het nu gaat het gaat om planning, logistiek, roll out services of een storingsdienst: JTB ontzorgt u compleet als het gaat om bemetering. De monteurs van JTB zijn flexibele en zeer ervaren professionals op het gebied van meetinstallaties. Omdat daarnaast kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan is JTB per medio November 2014 ISO 9001 en VCA* gecertificeerd. ECE en JTB groeien! Om aan de toenemende vraag te voldoen zijn er de afgelopen periode extra (eveneens zeer ervaren) medewerkers aangetrokken. Bovendien openen we binnenkort een nieuwe vestiging centraal in het westen van het land.

Twentepoort West 15a 7609 RD Almelo t. 085-4017067 e. info@energie-controle.nl w. www.energie-controle.nl


‘We helpen de kloof dichten’ In de huidige en toekomstige markt is het moeilijk om goede en ervaren verspaners te vinden. Een unieke samenwerking tussen KIM Komeetstaal en Match4U zorgt met succes voor de aanwas van goed opgeleide CNC-operators. KIM Komeetstaal is volop in beweging om haar positie te versterken. De toeleverancier en technisch adviseur van hoogwaardige verspanende gereedschappen, opspangereedschappen en meetmiddelen voor machines in de metaalindustrie zet de kennis en ervaring van 70 jaar in om werklozen in de leeftijd van KIJK OP OOST NEDERLAND

25 tot 55 jaar om te scholen tot CNC-verspaner. ‘Er is een groot tekort aan vakmensen uit de industrie’, zegt directeur Peter Holtslag. ‘Het aantal verspaners daalt structureel. Er zijn vacatures, maar geen mensen. Als de economie aantrekt, neemt dit aantal alleen maar toe. We moeten de kloof dichten tussen onderwijs en

NUMMER 219, JAARGANG 34

arbeidsmarkt. KIM Komeetstaal wil zich nadrukkelijk profileren als kenniscentrum en de kennis en kunde die we in huis hebben beschikbaar stellen voor de toekomst van de branche.’ Uniek project Samen met uitzendbureau Match4U heeft het Doetinchemse bedrijf een

TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTO’S: BAS WEETINK

opleidingstraject voor frezer en draaier niveau 2 Plus opgezet van acht weken onder de naam ‘Verder in Techniek’. Een specialistische vakman verzorgt de lessen die voldoen aan de Kenteq en Crebo richtlijnen. ‘Het is een combinatie van theorie en praktijk, gericht op simuleren, produceren en controleren. In detail is het lesmateriaal uur voor uur, week voor week uitgewerkt, waardoor de effectiviteit groter is dan bij een reguliere BBL-opleiding. Bovendien werken we met mensen met werkervaring en de juiste attitude. Match4U selecteert via een assessment de cursisten. Hierbij testen we de motivatie en het duplicatievermogen.’ Medewerkers centraal De opleiding is al een groot succes. Meerdere groepen hebben hun certificaat ontvangen en zijn inmiddels gedetacheerd bij metaalverwerkende bedrijven. Hiermee is KIM Komeetstaal een inspirerend voorbeeld voor andere technische bedrijven. Holtslag: ‘We hebben momenteel plannen voor een avondopleiding op niveau 4 en 5. Het is voor technische bedrijven belangrijk te investeren in kennis en vaardigheden van het personeel. Het is lastig om goed opgeleide mensen te vinden en vanwege de vergrijzing vindt natuurlijk verloop plaats. Door te blijven verjongen en de oudere medewerkers hun kennis over te laten brengen, blijf je de concurrentie een stap voor én vindt doorstroming plaats. Het brengt niet alleen de medewerker, maar ook het product naar een hoger niveau. De sleutel tot de toegevoegde waarde zijn immers de mensen die je organisatie vormen.’

KIM KOMEETSTAAL DOETINCHEM www.komeetstaal.nl

43


Bijna 65 jaar geleden begon opa Hulshof als petroleumboer. Nu – in een geheel andere tijd, in een hele andere wereld – zijn kleinzoons Rutger en Vincent Hulshof eigenaren van een nog steeds groeiende onderneming in oliehandel, tanken en wassen. Destijds waren de boeren in de omgeving van de Geukerdijk in Haaksbergen klant bij opa, tegenwoordig opereert Hulshof Mobiliteit Service in Overijssel en Gelderland, met de nadruk op Twente en de Achterhoek.

Fulltime servicepartner voor oliehandel, tanken en wassen

44


TEKST: JOHAN KONING

We brengen een bezoek aan het hoofdkwartier in Haaksbergen en kloppen aan bij Rutger Hulshof. Een gesprek met hem maakt één ding duidelijk: de familie Hulshof leeft niet alleen van de verkoop van olie of diesel, ze zijn ook continue bezig om hun waren efficiënt aan de man te brengen. En ze zijn ook altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen, waarmee ze hun dienstverlening kunnen uitbreiden en verstevigen. Het is dan ook veelzeggend dat het wassen van auto's en andere vervoermiddelen inmiddels tot het standaardpakket hoort. ‘Maar ook daarin ontwikkelen we ons, met nieuwe technieken die de auto beter, sneller en effectiever schoonmaken’, vertelt Rutger. De inventiviteit als het om ondernemen gaat zit de familie Hulshof in de genen én het bloed. ‘Mijn opa begon als petroleumboer voor particulieren, maar hij zag al snel mogelijkheden in de agrarische sector. Tractoren reden eerst op petroleum en gingen pas later over op (rode) diesel.’ Opa stierf toen de vader van KIJK OP OOST NEDERLAND

Vincent en Rutger 21 jaar was. ‘Naast zijn school zette hij de onderneming voort en breidde die langzaam uit. Er kwam een eerste pomp en gasflessen en 's avonds tectyleerde hij auto's. Een extra dienst, goed passend bij het bedrijf.’ Netto Tank De twee zoons Rutger en Vincent namen Hulshof Mobiliteit Service vorig jaar over van hun ouders. Ze zijn onafhankelijk leverancier van brandstoffen. Niet alleen bevoorraden ze dagelijks een flink aantal tankstations in de omgeving, ook hebben ze hun eigen tankstations onder de naam Netto Tank. De ambitie is om het aantal (onbemande of bemande) tankstations in eigen beheer de komende tijd flink uit te breiden met de focus op de Achterhoek en Twente. ‘Zo voorzien we ook in een ander doel: zoveel mogelijk stops voor onze eigen tankwagens. Volume is belangrijk! Nee, wij willen juist in een relatief klein gebied zoveel mogelijk stops maken. Zo kunnen we veel voordeel bieden aan onze klanten. Daarom halen we ook niet op in Rotterdam of Arnhem, maar uit het depot in

NUMMER 219, JAARGANG 34

Hengelo. Zo hoeven we niet veel loze kilometers te maken, een voordeel dat we weer kunnen doorberekenen aan de klanten.’ Fulltime servicepartner Bij de tankstations treffen we vaak een wasstraat, de volgende focus van het bedrijf. Daarnaast – en dat is voor de lezers van Kijk op oost nederland wellicht nog het meest interessant – is er de oliehandel. ‘We kunnen klanten in de breedste zin van het woord voorzien van smeermiddelen. We hebben een productspecialist in huis die een op-maat smeeroplossing aanbiedt aan onze klanten. Daarbij kunnen we een keuze maken uit een aantal merken waarvan we dealer zijn. Zo bieden we de beste oplossing voor onze klanten. Denk hierbij aan smeermiddelen in de agrarische sector, de automotive sector, de heavy duty sector, de industrie, maar ook een pakket voor de voedingsmiddelenindustrie. Verpakkingen zijn te verkrijgen van liters tot en met bulkleveringen. Door dealer te zijn van meerdere merken kunnen we onze klanten producten aanbieden die voorzien zijn

van alle nodige specificaties, eisen en kwaliteitsnormen. Wij staan daarvoor ook garant.’ Milieu en duurzaamheid ‘We houden alle discussies over het milieu goed in de gaten. Het bijmengen van bioethanol en biodiesel zal steeds meer gebeuren en voor het stadsverkeer zal een overgang naar elektrisch wellicht gaan spelen. Maar de agrarische en transportsector en het zakelijke verkeer voor langere afstanden zal nog lang gebruik blijven maken van benzine en diesel.’ ‘Daarnaast zijn waterstof, cng en lng in opkomst - een beetje het kip-of-het-ei vraagstuk - belastingen, accijnzen en subsidies gaan uiteindelijk de doorslag geven hoe de 'groene' producten het van de reguliere brandstoffen gaan overnemen. We investeren zelf regelmatig in duurzame zaken als led-verlichting, warmtepompen, zonnepanelen en slimme elektronische besturingen voor onze wasstraten. Ook recyclen we het waswater voor 95%.’

HULSHOF MOBILITEIT SERVICE www.hulshofolie.nl

45


Teham Pongers brengt ketensamenwerking in praktijk Teham Pongers BV, dé staaltoeleverancier voor Oost-Nederland, levert uit een uitgebreide voorraad binnen 24 uur materialen aan een breed scala van afnemers, zoals machinefabrieken, constructiebedrijven, agro-industrie en een grote diversiteit aan onderhoudsbedrijven. ‘Échte ketensamenwerking bereik je door onderlinge samenwerking en kennis van het bedrijfsproces van de klant’, stelt vestigingsmanager Frans Witteman. Teham Pongers is daar als echt Twents bedrijf helemaal voor ingericht. ‘Wij werken met betrokken medewerkers en hebben letterlijk en figuurlijk korte lijnen naar de klant. Door een optimaal, op de klant afgestemde service, zijn wij samen in staat de voorraden bij onze klanten af te bouwen, omdat zij op onze voorraden kunnen rekenen. Indien gewenst houden wij specials voor onze 46

klanten op voorraad. Onze lange termijnvisie en soliditeit garanderen dat wij nu, maar ook in de toekomst, een betrouwbare partner voor onze klanten zijn.’ Historie en ontwikkeling Teham Pongers is in 1973 ontstaan uit de fusie tussen Teham uit Enschede (1962) en Pongers uit Wierden (1965). In 1991 werd Teham Pongers onderdeel van de O. de Leeuwgroep (1810) uit Zwolle. Door deze overname kon Teham Pongers profiteren van de kennis en inkoopmogelijkheden van de O. de Leeuwgroep,

waar staalhandelsbedrijven IJzerleeuw uit Zwolle en Geerstema Staal uit Winschoten al deel van uit maakten, en zich verder ontwikkelen tot waar Teham Pongers BV nu voor staat: een breed gesorteerde, klantgerichte metaaltoeleverancier in Oost- Nederland. In 1996 trad de huidige vestigingsmanager de heer Frans Witteman in dienst bij Teham Pongers. Met zijn achtergrond vanuit een Zweedse staalproducent- en handelshuis, konden complementaire productlijnen ontwikkeld worden. ‘We zaten

midden tussen de machinefabrieken en toeleverende metaalindustrie, maar waren daar nog te weinig op gericht. Onze voorraad op het gebied van blank- en speciaalstaal en rvs is sindsdien enorm vergroot, daarom hebben wij de magazijnen tot twee keer toe uitgebreid om deze assortimentsuitbreiding mogelijk te maken. Vooral na het vertrek van een staalhandelsbedrijf uit Enschede was er in OostNederland ruimte ontstaan voor een bedrijf dat een goede kwaliteit leverde op het gebied van blank- en speciaalstaal


tegen een nette prijs. Het denken en werken t.b.v. kwaliteitsborging werd verder ontwikkeld. De werkwijze in de onderneming was al gericht op het bewaken van de kwaliteit, daarom was het behalen van het ISO 9001-2008 certificaat voor ons in 2013 geen zware opgave. In 2014 volgde daarop de CE markering voor EN 10210, EN10219 en EN10025. In de loop van de jaren vond er een gestage uitbreiding plaats van het blank- en speciaalstaal pakket. ‘We durven nu te stellen dat wij het meest uitgebreide pakket in Oost-Nederland op voorraad hebben, van automatenstaal tot 42CrMo4V.

In zowel blank als ook in warmgewalste kwaliteiten. Gezaagd of op handelslengten geleverd.’

randeerd twee keer in de week aanvoer hebben vanaf diverse fabrieken uit het buitenland.’

Evolutie ‘De doelgroepen die wij leverden veranderden ook’, vervolgt Witteman. ‘Onze afnemers zagen steeds meer de voordelen van ons groter wordend programma. Men kon met één stop eigenlijk alles in huis krijgen. Profielbuizen, ronde buizen, buiscomponenten, balkstaal, stafstaal, platen. Er kwam steeds meer vraag naar naadloze dikwandige buizen op fix lengten geleverd in diverse kwaliteiten. Dat betreft momenteel een dusdanig groot volume, dat we gega-

Omdat machinefabrieken en constructiebedrijven zich meestal niet alleen beperken tot koolstofstaal, maar ook roestvaste staalsoorten gebruiken, werd ook dit materiaal aan het voorraad assortiment toegevoegd. ‘Zo hebben wij nu ook rvs automatenkwaliteit op voorraad, het ‘gewone’ 304 in profiel- en ronde buizen, platen, 2B, geslepen en/of gefolied, stafstaal in geslitte-, warmgewalste en blanke uitvoering, rvs buiscomponenten et cetera. En ook rvs 316 in de meest voorkomende maten en uitvoeringen. Inmiddels heeft ook aluminium en brons via ons voorraadmagazijn de weg naar onze afnemers gevonden.’ Integrale kostprijsreductie ‘Wij beleveren een aantal OEM’ers in de regio, die ondervonden hebben dat zakendoen met Teham Pongers, tot een lagere kostprijs van hun eindproduct leidt. Wij hebben voor een aantal klanten dedicated materiaal op voorraad, óf op handels-

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

lengten, óf op maat gezaagd en eventueel gestraald. Deze afnemers plaatsen hun afroeporders bij ons van 0,5 tot 400 ton en hebben dan de zekerheid dat op maat en precies op tijd wordt geleverd tegen een vaste prijs gedurende de afgesproken looptijd.’ ‘Onze klanten hoeven zelf geen voorraden meer aan te houden, kunnen besparen op zaagkosten en handeling. Ze krijgen hetzelfde product, alleen in de hoeveelheid en op de dag dat men het verwerken kan. Niet meer en niet minder.’ Toekomst ‘Wij zullen steeds meer opschuiven richting onze klanten, van staalleverancier worden we toeleveringspartner, waarbij de prijs van het basismateriaal onderdeel is geworden van de toegevoegde waarde door voorraadhouding, bewerking en het logistieke component. Het in 2014 ingevoerde ERP systeem is ons behulpzaam bij het creëren van meerwaarde voor de klant door tracebility, vraagvoorspelling en afroepsystemen, zodat de uiteindelijke kostprijs lager wordt. Neemt u gerust de proef op de som. Wij zijn er klaar voor.’ 47


INTERACTIVE PRINT

Download the free Layar App

Scan this page

Discover interactive content

4MHIDMYDSVDQJTHS4S@@KDM374 3 1-15 mm Staal en RVS op voorraad 3 oplossingsgericht meedenken 3 concurrerend prijsniveau 3 24/7 productie 3 korte levertijden U maakt de constructie, wij de plaatwerkdelen. Bel ons en wij helpen u graag verder!

ERBA

Snelle levering vanuit onze volautomatische productielijn

tel. 0318 55 57 00 • www.erbaplaatbewerking.nl


TEKST: ANITA MEULEMAN

Nationaal Techniekpact 2020 De Jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2020 is dit jaar in Hengelo op 15 juni. Het interactieve programma heeft een aantal themasessies op locatie bij onderwijsinstellingen en bedrijven. Meer informatie: www.techniekpact.nl en www.techniekpacttwente.nl

Techniekpact Twente

‘We willen geen talent verspillen’ In 2020 wordt in Twente een tekort van 3000 tot 5000 technische professionals verwacht. ‘Dat is alleen maar in te halen als we op alle niveaus ons best doen’, zegt Ton Beune, programmadirecteur van Techniekpact Twente. Hij vertelt over de ontwikkelingen in de regio en wat dat kan betekenen voor de Human Capital Agenda binnen Smart Industry.

‘Smart Industry kan alleen maar slagen als er ook Smart People werkzaam zijn’ KIJK OP OOST NEDERLAND

Het Landelijke Techniekpact is een overeenkomst tussen overheid, onderwijs en werknemers en werkgevers om meer mensen in de richting van techniek te leiden. ‘Dat betekent leerlingen interesseren voor techniek en tevens hun ouders en leerkrachten daarop benaderen’, zegt Ton Beune. ‘Scholieren weten te interesseren vóór het profielkeuzemoment. Maar ook stu-

NUMMER 219, JAARGANG 34

denten stimuleren om verder te gaan in de techniek. En, als laatste punt, mensen die hebben gekozen voor techniek en daarin zijn opgeleid, te behouden voor technische beroepen.’ Smart Industry Het Techniekpact heeft als thema’s Kiezen, Leren en Werken in de techniek waarbij iedere regio voor een eigen invulling kiest.

‘Smart Industry kan alleen maar slagen als je ook smart people hebt, gekwalificeerd voor werken in de nieuwe hightech maakindustrie’, expliceert Beune. ‘In onze regio is dat vertaald naar Zorg voor instroom, doorstroom en behoud van technisch talent. Opleidingsinstellingen moeten in staat zijn om mensen te afleveren met die kwalificaties die het 49


staalconstructies, bordessen, brugliggers staalservice: togen, richten, zagen, boren, snijden tot 30 mtr lengte

Ook uw specialist in service en onderhoud

Veelzijdig in personeel Flexkrachten voor:

Voor alle centrale verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen in Gelderland, Noord-Brabant en het noorden van Limburg.

‡Metaal en Techniek ‡Logistiek ‡Productie ‡Bouw ‡Food ‡Tuinbouw ‡Sloop en Recycling Bel 0522 - 242520

T 0900-8212174

www.breman.nl

www.interwel.nl


bedrijfsleven in de toekomst nodig heeft.’

wel eens essentieel kan blijken te zijn.’

Nederland heeft zich vanaf midden jaren ‘80 ontwikkeld tot diensteneconomie, de maakindustrie zou worden verplaatst naar andere werelddelen. Vanaf het begin van de crisis in 2007 kwam deze opvatting in een ander daglicht te staan, zegt Beune. ‘Duitsland had weinig last van de crisis mede dankzij goed een ontwikkelde en kwalitatief hoogwaardige maakindustrie, denk aan Miele, Siemens, Bosch en VW/Audi. Vorig jaar is in Nederland de Actieagenda Smart Industry gelanceerd voor meer inzetten op de industrie maar dan wel smart: de nieuwe technologische ontwikkelingen geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen.’

‘Beeldvorming is lastig. In Twente maken we veel kwaliteitsproducten maar die zijn vervolgens niet herkenbaar of onzichtbaar. In een Airbus staat nergens dat er kunststof van Ten Cate in is verwerkt. Onderdelen van ASML worden hier geproduceerd voor jouw smartphone of laptop evenals auto-onderdelen, alleen

Imagoverandering Nu heeft techniek nog teveel het imago van slecht betaald zwaar werk waarvan je ook nog eens vieze handen krijgt. Maar de blauwe overal is ingeleverd voor een witte. In hightech industrie werken vooral operators en er is een heel andere bedrijfscultuur. ‘Willen we het (potentiele) talent niet verspillen dan is de beeldvorming heel belangrijk, waarbij imagoverandering

KIJK OP OOST NEDERLAND

hun talenten kunnen ontwikkelen en in staat zijn om zich aan te passen aan de eisen van nu, over tien jaar en over twintig jaar. Dat vraagt om Een leven lang leren en om goede communicatie tussen het bedrijfsleven en de opleidingsinstellingen.’ Stroomlijnen Met Brabant is Twente een van de topregio’s als het gaat om de hightech maakindustrie (HTSM).

‘In 2020 wordt in Nederland een tekort van 30.000 technische professionals verwacht’ zie je dat niet. Naarmate je dat meer naar buiten brengt, zie je ook dat de belangstelling toeneemt.’ Jonge kinderen wordt nog steeds gevraagd: Wat wil je later worden? Maar jongeren maken nu een keuze voor een bepaalde studie zonder helder beroepsbeeld, laat staan dat ze weten wat ze over twintig jaar doen. Onderwijs zal daarom veel meer het accent moeten leggen op talentontwikkeling. ‘Dat bedoel ik met Smart Education’, zegt Beune. ‘Zorg ervoor dat mensen

NUMMER 219, JAARGANG 34

In Twente zijn 42.000 arbeidsplaatsen in de industrie waarvan 28.000 in de HTSM-sector. ‘De Techniekpact programma’s zijn gericht op verbindingen leggen en stimuleren. Er gebeurt in deze regio al zo veel dat het vooral gaat om initiatieven op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen.’ ‘Vanaf 2020 is wetenschap en techniek een verplicht onderdeel van het basisonderwijs. We willen dat met Techniekpact Twente nog verder naar voren halen, door nu al structureel aandacht te besteden aan techniek in het basis- en

voortgezet onderwijs. En een Technische PABO creëren waardoor leerkrachten op de basisscholen goed techniekonderwijs kunnen geven. Werkgevers moeten zich realiseren dat indien ze technici binnenhalen en willen behouden, ze ook ontwikkelingsmogelijkheden en carrière perspectief moeten bieden. Het project strategisch HR-management bekijkt samen met ondernemers: hoe zet je dat op, waar besteed je aandacht aan, hoe ga je dat implementeren, hoe betrek je de werknemers erbij. Ketenintegratie op de human capital factor vanaf de basisschool naar het werkzame bestaan.’ ‘Enthousiasmeren doen we juist door incidentele acties en events. Zoals de RED Engineers Challenge promotion, waarin 40 basisscholen strijden om het beste technische ontwerp met Lego. Bedrijven kunnen zelf initiatieven ontplooien zoals de hightech ontdekkingsroute in Almelo of klassen ontvangen tijdens Techniekweken. Meer communiceren over wat techniek is en hoe het ons dagelijks leven beïnvloed en uitleggen wat bedrijven in deze regio daaraan bijdragen, is essentieel voor de toekomst van de techniek.’

51


Uw complete staalleverancier

VOORDAT U EEN PROJECT START, HEBBEN WIJ DE PLANNING AL KLAAR

S TA F S TA A L B A L K S TA A L P L AT E N K G W P R O F I E L E N B L A N K S TA A L S P E C I A A L S TA A L P R O F I E L B U I Z E N GELASTE BUIZEN NAADLOZE BUIZEN CONSERVEREN BUISCOMPONENTEN RVS ALUMINIUM NON FERRO 074 - 291 55 02 – VERKOOP@TEHAM-PONGERS.NL – WWW.TEHAM-PONGERS.NL


TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTOGRAFIE: ED KLIJNMAN

Sales support op niveau AZN Sales uit Arnhem is gespecialiseerd in telefonische marktbewerking en realiseert de gewenste doelstellingen voor opdrachtgevers. Met als resultaat: meer omzet. ‘We bellen zoals het hoort.’ Het contactcenter is het afgelopen najaar in handen gekomen van Arnhem Invest. Eigenaren Wilco Janssen en François Kwak zijn blij met de overname. ‘We hebben in AZN Sales een solide, professionele partner gevonden’, zegt Janssen. ‘Het center met zo’n 80 medewerkers voert al jaren telefonische contacten met klanten van grote zorg- en verzekeringspartijen en energiemaatschappijen uit. Het is een aanvulling op onze activiteiten op het gebied van incasso- en deurwaardersdiensten. De aanwezige knowhow en ervaring bij het callcenter werken succesvol. Flexibiliteit, kwaliteit, klantvriendelijkheid en medewerker-tevredenheid zijn pijlers in onze bedrijfsvoering. Het scoringsniveau is hoog: veel KIJK OP OOST NEDERLAND

klanten die we na het eerste gesprek en toezending van brochuremateriaal nabellen, zetten hun producten om.’ Zorg voor klant De kracht van AZN Sales zit volgens François Kwak in het niveau van de medewerkers. ‘Onze mensen zijn zo ervaren en opgeleid dat ze in de huid van de opdrachtgever kruipen en namens hem optreden in de business to business markt. Daarbij luisteren ze goed naar de klant en behandelen hem met de grootste zorg. We zien nauwgezet toe op de kwaliteit van de gesprekken. Tijdens de actie of de campagne is er voortdurend interactie met onze klant zodat we snel kunnen inspelen op actuele informatie.

NUMMER 219, JAARGANG 34

We hanteren een grote openheid en de opdrachtgevers blijven nauw betrokken. Zij geven zelf ook trainingen aan onze medewerkers. En als zij dit wensen, kunnen ze live met gesprekken meeluisteren via voicelogs. Dat verhoogt het vertrouwen.’

Het bedrijf heeft bovendien een interaction designer die voor startende ondernemers webshops en websites ontwikkelt. ‘Hiervoor bieden we een starterspakket aan via www.starters-pakket.nl. Klanten betalen maandelijks alleen voor wat zij nodig hebben.’

Inbound, outbound en design De activiteiten van AZN Sales zijn ondergebracht in drie divisies. Outbound is gericht op pre- en aftersales, van cross-sell tot marktonderzoek en het nabellen van debiteuren. Janssen: ‘Bij de inbound dienstverlening nemen klanten of prospects van onze opdrachtgevers zelf contact met ons op. Onze medewerkers maken afspraken, genereren leads, verzorgen de agendaplanning en handelen de overflow af.’

Sinds de overname bouwen de heren samen met compagnon en operationeel directeur Martijn Klein Zessink aan de professionaliteit en zit het bedrijf in de lift. Kwak: ‘De markt biedt economisch veel potentie, vooral ook in het buitenland. Er liggen nog kansen genoeg.’

AZN SALES www.ainvest.nl www.aznsales.nl

53


Revamo BV stuurt slijtage

Revamo BV uit Meppel is een unieke dienstverlener gespecialiseerd in vlamspuiten en lasercladden. Met behulp van deze technieken - met name lasercladden is uniek in de Benelux - en een breed machinepark reviseert Revamo slijtgevoelige onderdelen, of maakt ze bijvoorbeeld slijtvast, slijtwillig of bestendig tegen chemische middelen. In eigen huis wordt ook de voor- en nabewerking verzorgd; een unieke one-stop-shop combinatie. ‘Wij sturen slijtage in het belang van de productiviteit en bedrijfsefficiëntie’, zegt directeur Roelof Vedder. Vedder nam het bedrijf vier jaar geleden over, na ruim vijftien jaar als medewerker aan Revamo verbonden te zijn geweest. De historie van Revamo als bedrijf gaat terug tot 1942 toen het bedrijf voor 54

revisie van motoren ontstond. Het vlamspuiten was destijds al een belangrijke service in de dienstverlening. Vlamspuiten is een techniek waarbij (plaatselijk) een deklaag op een onderdeel wordt aangebracht om het

functioneel te verbeteren. Hiervoor worden metalen en legeringen gebruikt zoals bijvoorbeeld keramiek, wolfram of chroom carbiden en stellieten. Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw richtte Revamo zich speci-

fiek op het vlamspuiten van slijtagegevoelige onderdelen in het algemeen. ‘Met het vlamspuiten behoren we tot de top-3 van Nederland voor wat betreft kennis, de grootte van te behandelen objecten, nauw-


TEKST: RONALD SCHALEKAMP - FOTO: ED KLIJNMAN

‘Met het vlamspuiten behoren we tot de top-3 van Nederland’ verspaning. Klanten kunnen bij dé specialist Revamo terecht voor het gehele pakket.

Directeur Roelof Vedder

keurigheid en mogelijkheden. Er zijn slechts enkele bedrijven die over alle vlamspuitprocessen beschikken.’ Nu ook lasercladden Begin 2015 nam Revamo een gerobotiseerde lasercladinstallatie in gebruik. Met de lasercladtechniek kunnen eigenschappen van machineonderdelen plaatselijk worden verbeterd. Dankzij het lasercladden kan Revamo een nog bredere klantenkring bedienen. Het lasercladden is een techniek die de eigenschapKIJK OP OOST NEDERLAND

pen van vlamspuiten en lassen met elkaar verbindt. Zo is de warmte-inbreng in het werkstuk veel lager dan bij het lassen. Een smeltbad zorgt ervoor dat de hechting nog beter is en de laag niet poreus is. De werkwijze van Revamo is zeer hightech. Zo wordt de draaibank voor het lasercladden door een robot aangestuurd. De machine is tevens voorzien van een camera in de cladkop om het smeltbad te monitoren. Bijzonder is de combinatie van vlamspuiten, lasercladden en

NUMMER 219, JAARGANG 34

Herstellen of verbeteren Bij het vlamspuiten en lasercladden worden verschillende processen en toevoegmiddelen gebruikt. Voor elke klus, materiaal en toepassing zijn de keuzes daarin uniek. Revamo beheerst deze techniek en kennis om slijtage van onderdelen te voorkomen en te herstellen. Het gaat bij vlamspuiten en lasercladden niet alleen om renovatie- of herstelwerkzaamheden, maar vaak ook om productverbetering. Zo kan een machine- of motoronderdeel bestand worden gemaakt tegen diverse vormen van slijtage en chemicaliën, maar ook slijtwillig worden gemaakt, waardoor onderhoud eenvoudiger, goedkoper en efficiënter kan geschieden. ‘Elk object vraagt zijn eigen aanpak’, aldus Vedder. ‘In de praktijk staat vaak een machine of productielijn stil, doordat steeds hetzelfde onderdeel versleten is. Als je dit onderdeel verbetert, verminder je de kosten op onderhoud en verhoog je de productiviteit. Ook voorkom je hiermee stilstand tijdens een campagne, of voordat er een onderhoudsstop is ingepland. Deze verbeteringen worden voor de eindgebruiker of voor de producent aangebracht.’ Internationale klantenkring Revamo bedient met 32 ervaren medewerkers een trouwe klantenkring. Verschillende internationale klanten kiezen ervoor kostbare, kritische onderdelen van ver of overzees te verschepen om ze door Revamo te laten behandelen. De kwaliteit die de Meppeler onderneming levert, in combinatie met de levertijd, is hiervoor de belangrijkste reden. Dan gaat het bijvoorbeeld

om onderdelen voor elektriciteitscentrales in Oost-Europa, volumineuze onderdelen uit de scheepvaart en onderdelen voor de chemische industrie en de olie- en gassector. Klanten van Revamo zijn ook veelvuldig afkomstig uit de Benelux, onder meer de industrie (pompen, olie- en gas, zuivel, papier, levensmiddelen et cetera), scheepvaart, energiesector en defensie. Vaak is Revamo partner van toeleverende bedrijven zoals machinebouwers en onderhoudsbedrijven, maar ook wordt veelvuldig direct voor eindafnemers gewerkt. Oók de nabewerking Bij Revamo kunnen klanten op één plek terecht voor vlamspuiten, lasercladden én voor- en nabewerking. Revamo beschikt over een breed machinepark voor alle gangbare machinale bewerkingen, inclusief draaien, frezen, kotteren, superfinishen, spiebaan steken en rond-, vlaken binnenslijpen. Vedder: ‘In het verspanen kunnen we objecten tot 1.60 meter doorsnede en 8 meter lengte en een gewicht tot 8 ton aan. Vlamspuiten kan tot 1.70 meter doorsnede en 12 meter lengte. Lasercladden doen we tot 1.60 meter doorsnede en 3.60 meter lang. In de dagelijkse praktijk werken we met objecten die vele tonnen zwaar zijn. Dat vraagt aandacht voor logistiek en veiligheid. Maar ook daarin zijn we hier zeer ervaren.’

REVAMO BV Pieter Mastebroekweg 2a 7942 JZ Meppel T. 0522 25 19 41 F. 0522 25 35 25 info@revamo.nl www.revamo.nl

55


Fiscalisten (Arbeids)juristen Administratie deskundigen Organisatie adviseurs Pensioen adviseurs P&O Adviseurs Mediator

 +'$,./%&-/.-/)*&(,. )*/'$.,/#

   â—?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

â—? â—? â—? â—? â—? â—? â—?

Wilt u inhoud geven aan MVO? Besteed de schoonmaak uit aan Mabeon.

â—? â—? â—?

.*,##/,. -"+.-.,/&/-+'$,./)-/.-%%)),. /. .!/($%&!-/.-(/+(+*,/-"+.-(%!&'*,/+'$,./) /#*(%*/'$.,/# ./&+*,/# +.!(,",. /. /)*&(,. )*/'$.,/# /'$+.,)'$/-*/'$.,/# +)"/ /*/'$.,/# +/(+/+#,. !",/)-%-$/*- /,/!-"+.-(%!&'*,/+&*%+*,)/(,. &&()-)/(",'/-"%%(-&-(%!&'*,/

Maatschappelijk betrokken schoonhouden! Bezoek onze website, mail naar info@mabeon-achterhoek.nl of bel 088 0118510

www.mabeon-achterhoek.nl

),)+)*(++*--- --/./&,!/.------ --,. %"+.(,.*/'$.,/#.

 Wij produceren kunststof plaatmateriaal in ieder gewenst formaat (max. 1700 mm breed en 25 mm dik) en/of kleur. Deze wordt onder andere geproduceerd uit de volgende grondstoffen, zowel gerecycled als nieuw materiaal: PPC, HDPE, HMPE, LDPE en PS en kunnen wij tevens voorzien van een rubberen toplaag, ribbelgrip, kleurlaag, nerfstructuur, etc.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.jansenkunststoffen.nl of kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 0548-616676

Wij onderscheiden ons in de markt door ons te concentreren op innovatie en klantspecifieke producten. Onze hoofdactiviteit is het produceren van kunststof platen voor speciale toepassingen. Voor sterk uiteenlopende opdrachtgevers voeren wij Research & Development uit en verleggen wij de grenzen van plaatextrusie.


OOST NEDERLAND IN BEELD

Misschien wel het duurzaamste stadhuis De raadszaal van het nieuw gebouwde Gemeentehuis Almelo is op 30 maart in gebruik genomen. Misschien wel het duurzaamste stadhuis van Nederland kreeg in 2012 al het duurzaamheidskenmerk BREAAM-NL Excellent. Het ontwerp is van architect Vincent van der Meulen van Kraaijvanger uit Rotterdam, het interieurontwerp is van Jacco Selles, interieurarchitect bij oth architecten in Amsterdam. De lamellen voor de glaspui zijn special voor deze ruimte ontworpen door kunstenares Sibyl Heijnen uit Almelo. Foto: Fred Roest | Tweeluik.com

Composietbrugval De nieuwe brugval van de Elburgerbrug is op 12 maart 2015 in de brug gehangen. De beweegbare delen en een aantal technische brugonderdelen aan de ophaalbrug waren aan vervanging toe. Hierbij is door Provincie Flevoland de keuze gemaakt voor een innovatieve materiaaltoepassing voor de brugval: composiet. Een wereldprimeur voor Flevoland aangezien composiet nog niet eerder op deze wijze is toegepast. De rest van de brug wordt wederom uitgevoerd in staal. Foto: APA Foto | Sjef Prins Ruben Meijerink

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

57


Participatie van mensen met een afstand tot de samenleving is een belangrijk aspect in het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer organisaties nemen hun verantwoordelijkheid en tonen betrokkenheid bij de samenleving.

Kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Koudwatervrees overwinnen en samenwerken 58


Gastvrouw van het tafelgesprek en directeur van Zorgbad Zonnewater Ingrid van Onna herkent dit. Het warmwaterzwembad laat mensen beter bewegen en richt zich op vitaliteit. ‘Naast groep- en therapeutisch zwemmen bieden we dagbesteding aan. Het geeft mensen optimale ontspanning in combinatie met sociale contacten. Daarvoor zoeken we samenwerking met instellingen en ontwikkelen we arrangementen voor diverse doelgroepen.’

ledig uit de indicatie te krijgen en in de arbeidsmarkt mee te laten draaien. En dat werkt prima. We maken gebruik van elkaars mogelijkheden.’ Het instellen van een quotumregeling en het opleggen van een boete is niet goed voor de beeldvorming is de mening van Tim Makarawung, algemeen directeur van Zorggroep Achterhoek, dat ambulante zorg, huisvesting, dagbesteding en forensische zorg op maat verleent. ‘Bovendien worden medewerkers er niet gelukkig van als ze gedwongen ergens worden neergezet. Ik ben er voorstander van om het positief te benaderen en bedrijven eerder te belonen met bijvoor-

TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTO’S: ED KLIJNMAN

hiervoor samenwerken. Voor vrijwel iedereen is wat op maat mogelijk. Door de goede ervaringen zie je mensen groeien.’

‘Medewerkers worden er niet gelukkig van als ze gedwongen ergens worden neergezet’

Het zijn er al veel, maar het moeten er nog meer worden: bedrijven die mensen met een kwetsbare positie in de samenleving een kans geven. Dat vinden de zes organisaties van het tafelgesprek van Kijk op oost nederland. Allemaal hebben ze in hun bedrijfsvoering te maken met mensen die om diverse redenen een zetje nodig hebben in de samenleving. Bij Zorgbad Zonnewater in het mooie HoogKeppel gaan zij in gesprek over KIJK OP OOST NEDERLAND

de kansen. ‘Het gaat bij participatie niet alleen om werken, maar ook om de sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en eigenwaarde’, zegt Tineke Roelofsen, regiomanager van Estinea, dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken en leren ondersteunt. ‘Het is voor iedereen belangrijk om mee te doen. We investeren dan ook in de relatie met ondernemers en organisaties. Want je moet

NUMMER 219, JAARGANG 34

Normering Om de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken, is samenwerken een voorwaarde in de uitvoering van de nieuwe participatiewet. Volgens Jan van Ulst, directeur van De Groenmakers is de ondersteuning nodig omdat de markt het anders niet oppakt. ‘Wij zijn gespecialiseerd in groenonderhoud van parken, terreinen en sportvelden en werken met mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt in combinatie met een vakkracht. We nemen de zorg van organisaties uit handen met de participatiewet. Ze kunnen ons inhuren en wij zorgen dan voor de PSO-certificering.’ Mabeon Schoonmaak heeft hetzelfde concept. Directeur Rob Migchelbrink: ‘Bedrijven ervaren het uitbesteden als comfortabel. Ons medewerkersbestand bestaat voor de helft uit reguliere krachten en de andere helft uit mensen met een arbeidsbeperking. Eén van onze doelstellingen is om mensen vol-

beeld een fiscaal voordeel.’ Ook Marja Wolsink, accountmanager van SW-bedrijf Wedeo is van mening dat de focus teveel ligt op banen en het quotum. ‘In Duitsland zie je een minimale integratie door de quotumregeling. Grotere bedrijven betalen het af. Organisaties als wij kunnen dit beïnvloeden door in te gaan op de maatschappelijke achtergrond. Er is nog redelijke onbekendheid en bedrijven weten niet altijd wat het voor hen betekent. Daar is nog winst te behalen.’ Bewustwording De gesprekspartners zetten zich dagelijks in om de onbekendheid en koudwatervrees bij bedrijven weg te nemen. Rob Migchelbrink pleit voor een gelijke behandeling van werknemers. ‘We praten altijd over mensen met een beperking of een afstand, maar het zijn gewoon mensen die werken. En vaak nog productiever dan een reguliere medewerker. Belangrijk is te kijken naar wat mensen wel kunnen. Om een mentaliteitsverandering te be59


‘Als elke organisatie een kleine bijdrage levert, creëren we samen die inclusieve samenleving’ werkstelligen, is het van belang aan te geven wat we doen en laten zien wat het oplevert. Met een goede instructie, begeleiding en motivatie kan elk bedrijf diverse soorten mensen in dienst nemen. Zoek het dichtbij huis en zie het als een verrijking van je bedrijfsproces. En past het niet bij je kerncompetenties als bedrijf, zoek dan hulp bij maatschappelijke ondernemingen.’ Ingrid van Onna zet een vraagteken. ‘Wij hebben een klein team met stagiaires, mensen voor dagbesteding en extra begeleiding. Wat levert het me op als ik een arbeidsgehandicapte aanneem? En hoe moet ik dat begeleiden? ‘Marja Wolsink reageert: ‘Je moet jezelf eerst de vragen stellen: ‘Waarom ga ik het doen?’ en ‘Willen we het allemaal om dezelfde reden? ’Pas als je daarop antwoord hebt, kun je het uitdragen en ambassadeurs vinden in je organisatie. Financiën spelen altijd een rol en het gaat erom dat je als organisatie iets terug wilt doen voor de maatschappij, wilt bijdragen aan het creëren van een inclusieve organisatie. Ik merk dat het besef steeds meer komt bij bedrijven, ook met het oog op de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt op het gebied van ambacht en vakmanschap. Met functiecreatie kun je nieuwe banen creëren uit bestaande banen door de (bij)taken uit een functie te halen en te geven aan mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Dat hoeft niet een volledige baan te zijn, maar kan ook een aantal uren zijn. Dan is het beter te organiseren.’ Kansen Van Ulst is van mening dat diversiteit van mensen in het bedrijfsproces in elke organisatie 60

van waarde is. ‘Elke ondernemer mag volgens mij zelfstandig beslissen of hij iets doet met maatschappelijk betrokken ondernemen, maar ik vind het een gemiste kans om er niets mee te doen. Je werkt aan je imago als je maatschappelijk betrokken onderneemt. Dat levert een goed gevoel op en is commercieel aantrekkelijk. De Groenmakers onderscheidt op duurzaamheid ook door te werken met een methode voor chemisch vrije onkruidvoorziening. Opdrachtgevers zijn bereid hiervoor meer te betalen. Het gebeurt regelmatig dat we een opdracht gegund krijgen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving ( EMVI ).’ Tim Makarawung knikt en vult aan: ‘Maatschappelijk betrokken ondernemen biedt naast ideële kansen ook commerciële kansen. Veel ondernemers kijken naar de kosten en opbrengsten. De investering in de begeleiding aan de voorkant van het arbeidsproces moet je goed calculeren.

we de focus steeds meer op commercie. Een voorbeeld is het vervaardigen van maaltijden door onze cliënten in samenwerking met professionele koks die ze verkopen aan bedrijven en aan elkaar. ’ En vergeet het mensaspect niet, is de boodschap van Wolsink: ‘Naast aandacht voor output komt het mensaspect weer terug in het werkproces. Het doet ook wat met je als je uitgekozen wordt om iemand te begeleiden. Er komt meer aandacht voor de zachte kant in een organisatie.’ Roelofsen besluit: ‘Het is belangrijk dat we op zoek gaan naar kansen voor organisaties en deze zichtbaar maken. We blijven het uitdragen en zorgen voor een bewustwording bij organisaties. De kansen kunnen al heel klein zijn. Estinea werkt ook met mensen met een extra grote afstand die geen betaald werk kunnen krijgen. Ook voor hen is het belangrijk dat ze mee kunnen doen en iets kunnen betekenen. Al is het maar een uurtje in de week, zoals vrijwilligerswerk in de bibliotheek of het bezorgen van bestellingen met de groenteboer. Als elke organisatie een kleine bijdrage levert, creëren we samen die inclusieve samenleving.’

‘Maatschappelijk betrokken ondernemen biedt naast ideële kansen ook commerciële kansen’ Maar het levert je zoveel op. Enerzijds is er een voordeel in de subsidie voor loonkosten en aan de andere kant kan de output vergroot worden. Zo werken we in onze technische dienst onder andere met 50-plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten leren ontzettend veel van deze vakmensen. Natuurlijk moet je tijd vrij maken om de mensen te begeleiden, maar het is zeker te organiseren. Ook in de dagbesteding leggen


KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

61


Tot nu toe gingen mijn cloud-columns vooral over besluitvorming: waarom zou een bedrijf gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de cloud biedt. Het technische aspect is veel minder aan de orde geweest. Een essentieel technisch onderdeel om gebruik te kunnen maken van de cloud is de verbinding. Een goede verbinding is echt noodzakelijk. Waarbij het inschakelen van de juiste deskundigheid om iets zinnigs te adviseren over de verbinding hierbij onontbeerlijk is. Ter illustratie twee voorbeelden uit de praktijk. Voorbeeld één heeft betrekking op een bedrijf dat naar alle tevredenheid gebruik maakt van ‘hosted telefonie’, geen telefooncentrale meer maar gebruik maken van ViOP. Hiervoor had het bedrijf een paar ADSL aansluitingen. Door toenemend gebruik wilde men overstappen naar een Coax aansluiting die meer capaciteit heeft. Niet geaarzeld want de ‘deskundige’ had uitgelegd dat dit gemakkelijk uitvoerbaar is. Telefonie is telefonie, nietwaar? Tot men erachter kwam dat er een groot verschil is tussen analoge- en ViOP telefonie. Het bedrijf was twee dagen niet bereikbaar. Een ander voorbeeld betreft een bedrijf dat snel wilde uitbreiden. Oorspronkelijk had men de ICT op eigen locatie staan en dat werkte naar behoren over een ADSL. Na het openen van de derde vestiging kwam men er achter, dat de snelheid van de applicaties op de vestigingen enorm terug liep. Er bleek niet goed onderzocht hoe het moest met de verbindingen. Met als resultaat dat de medewerkers op de vestigingen bijna geen gebruik meer konden maken van de centrale applicatie. Verbindingen zijn in feite de ruggengraat van het werken met de cloud. Dat begint de politiek ook door te krijgen. Niet dat de politiek zich gaat bezighouden met de cloud. Maar ze gaan zich wel occuperen met digitale ontsluiting. Dat is belangrijk om aansluiting te houden met de ontwikkelingen. Naar mijn mening heeft de overheid hierin ook nog een eigen belang, namelijk het digitaal zaken doen met de overheid. Helaas ziet de overheid verbindingen niet als noodzakelijke infrastructuur die goed geregeld moet worden. Dat is jammer want het ontsluiten wordt daarmee overgelaten aan marktpartijen of aan goedwillende lokale initiatieven. En hierdoor lopen vooral de buitengebieden het risico de aansluiting Pieter Hoenderken te missen. ICT-specialist On-premise2cloud

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Het belang van zoekmachines voor bedrijven, hoeft geen uitleg meer. Dat een zoekmachine niet altijd voor iedereen hetzelfde resultaat laat zien omdat deze gepersonaliseerd wordt, is ook geen nieuws. Wat moeten zoekmachines nog meer doen om vernieuwend te blijven? Predictive search – oftewel ‘voorspellende zoekopdracht’. Je geeft niet meer zelf een zoekopdracht, maar de zoekmachine ‘denkt’ op basis van allerlei informatie te weten waarnaar je op zoek bent. Voordat jij een vraag hebt bedacht, heeft de zoekmachine het antwoord al gevonden. Bij deze werkwijze is het verzamelen en combineren van data belangrijk. Waarbij het verder gaat dan alleen jouw zoekopdrachten opslaan en hierin een patroon herkennen. Denk bijvoorbeeld aan e-mailberichten die je verstuurt (via Gmail), het device dat je gebruikt en waar je deze gebruikt (je smartphone met een bepaalde geolocatie), websites die je bezoekt en Google Analytics gebruiken (waar liggen je interesses). Combineer dit met gegevens van vrienden waarmee je bent verbonden (Google+) en het zoekmachineplaatje wordt steeds completer. Volgens kenners staan we nog maar aan het begin. Ook je agenda, bestellingen in webshops of van vliegtickets en het opvragen van routeinformatie op je smartphone: alle dingen die je doet met je pc, tablet of smartphone worden straks gecombineerd tot een ‘voorspellende zoekopdracht’. Op basis van je bestelling (tickets), je route (luchthaven naar bestemming) en een eerdere zoekopdracht (wat is er te doen in…) komen prompt hotelovernachtingen op jouw bestemming naar voren, zonder dat je hiervoor een zoekopdracht hebt ingevoerd. Naast het gemak voor de consument, moet je als ondernemer hiervan bewust zijn. Waar nu nog de focus is op ‘hoog in de zoekmachines staan’, gaat het steeds meer naar ‘relevantie in zoekmachines’. Want hoe meer relevantie je website heeft, hoe eerder je ook bij de juiste combinaties van de zoekmachine terechtkomt. En dat is straks het punt waarop de consument met jou in aanraking komt, zonder dat ze naar je op zoek was. Overigens is het niet alleen Google die hiermee bezig is. Ook Apple is al heel ver, getuige de combinatie die wordt gemaakt tussen Safari, Siri en Spotlight. Facebook wil hierin ook graag een rol spelen en weet natuurlijk al veel van jou. En wellicht komt er nog een nieuwe partij. Feit is dat we hiermee met z’n allen rekening dienen te houden de komende jaren.

Jurgen Rutgers BeSite Group BV Reageren? column@jurgenrutgers.nl

63

WEB WEB WEB

Zonder goede verbindingen Zoeken zonder te vragen geen cloud


Volledig eigen productie

Zandwinningproject Duitsland

HDPE-buizen 400 mm

Project Glockner Kaprun

Innovatief en toonaangevend in de grondboor-, bronbemaling- en baggersector Weegschaalstraat 44 • 7324 BH Apeldoorn • Tel. (055) 3666173 • Fax (055) 3664491 E-mail: midap@midap.nl • www.midap.nl

IN- EN VERKOOP VAN: OUDE GEBAKKEN BESTRATING G WIJUOOKGRAA $AARNAASTZIJN , en m ne or het op van dienst vo en er rt so en en inig vervoeren, re ialen. atingsmater VANUWbestr

PARTIJEN GEBRUIKTE BETONKLINKERS STELCONPLATEN, INDUSTRIEPLATEN KEERWANDEN, LEGOBLOKKEN

www.groothuishandel.nl

VERKOOP VAN KLASSIEKE SIERBESTRATING

NU OOK! KLINKERS! N E K K A B E G NIEUWE www.twenteklinker.nl .OBELSTRAATs4UBBERGENs4 

SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar geautomatiseerde systemen voor het sorteren en verpakken van eieren onder de merknaam STAALKAT. Door de innovatieve kracht, expertise en ervaring, bieden de STAALKAT producten u oplossingen en mogelijkheden voor een nog efficiëntere en rendabelere bedrijfsvoering. www.sanovogroup.com info@sanovogroup.com - Tel.: +31 543 473 868


UW FULL-TIME SERVICEPARTNER VAN OOST-NEDERLAND

Het marketing- en communicatie vak is sterk veranderd de laatste jaren. Vooral de hoeveelheid kanalen en (sociale) media zijn vergroot en de diversiteit ervan maakt het voor velen verwarrend. ‘Je moet op Twitter aanwezig zijn’, ‘je kunt anno nu niet meer zonder Facebook’, ‘online heeft de toekomst’. Het zijn zomaar wat meningen. Het is een feit dat kopers zich anders oriënteren dan vroeger. En dat ze meer kanalen gebruiken om met elkaar en met of over jou te praten. Wat niet veranderd is, is dat je wil dat iemand bij jou tot aankoop over gaat. Conversie noemen we dat dan graag. En natuurlijk moet je daarvoor eerst gevonden worden. Maar met gevonden worden ben je er in de meeste gevallen niet. Diensten en producten zijn in de loop der jaren steeds beter van kwaliteit geworden. Écht slechte producten zijn er dus niet meer. Prijs kan dan een argument zijn en toch doen juist de merken in het hoge prijssegment vaak goede zaken. Waarom betalen we dus geregeld méér voor een product wat niet significant beter is? Het antwoord op deze vraag is ‘merkbeleving’. Merkbeleving is het gevoel dat sterke merken bij ons oproepen. Door hun uiterlijk, naam, imago en de manier waarop ze je benaderen. Merkbeleving is ontastbaar en bovendien subjectief omdat de beleving bij de ontvanger zit. Het draait om emotie. Emotie maakt het verschil tussen succesvol zijn of falen. Neem de iPhone als voorbeeld: technisch niets beter dan de Aziatische concurrenten, duurder en tóch gaan ze als warme broodjes. Omdat Apple een meester is in merkbeleving.

BRANDSTOFFEN SMEEROLIE & VETTEN FOOD GRADE PRODUCTEN REINIGINGSPRODUCTEN

Textielstraat 1 7483 PC Haaksbergen

Ook de sleutel tot jouw succes zit in merkbeleving. Of je nou producten, diensten of jezelf verkoopt. Merkbeleving is geen trend, het is er al jaren en het is here to stay. Er valt meer over merkbeleving te vertellen dan in een column kan. Maar ik twijfel er niet aan dat we er nog heel veel over gaan horen de komende jaren.

Tel: 053-572 16 35

OLIEHANDEL

TANKEN

WASSEN

Rik van Kooten

www.hulshofolie.nl KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Frappant, bureau voor spetterende communicatie www.frappant.com

65

WEB WEB WEB

Waarom we graag méér betalen


Arbeidsrelaties verbeteren met zes-stappenplan Te veel arbeidsrelaties zijn niet in evenwicht. Fusies, reorganisaties en een sterk veranderende wereld, brengen nieuwe eisen en verwachtingen met zich mee die niet altijd duidelijk zijn. Een arbeidsrelatie die niet optimaal is, kost meer dan je denkt. En dan hebben we het niet alleen over financiële kosten. Als de relatie tussen werknemer en werkgever niet goed is, leidt dit vaak tot verspilling van menselijk potentieel, tijd en energie. Daarnaast kunnen klanten en andere werknemers zich gaan irriteren. Arbeidsproblemen kunnen leiden tot ziekte of juridische trajecten. Om aan al deze ellende te ontkomen (of beter nog: om er niet eens in te belanden), kunnen managers de training ‘Arbeidsrelaties Verbeteren’ volgen. Deze training is opgezet door Arbeidsjurist mr. Marijke Tolboom en Arbeid– en Organisatiepsycholoog drs. Leontien Kramer. Ze ontwikkelden samen vanuit hun beide eigen expertise de training 'Arbeidsrelaties Verbeteren', omdat ze uit ervaring zagen hoeveel schade arbeidsproblemen kunnen opleveren. Marijke:

Arbeid– en Organisatiepsycholoog drs. Leontien Kramer

66

'Zonde! Want het verlies aan werkplezier en resultaat zijn goed te voorkomen.' Maar het is niet eenvoudig om goed met veranderende taken en rollen om te gaan. Of kleine en grote problemen goed op te lossen. Omdat er vaak sprake is van tegengestelde belangen en een andere belevingswereld. Dat maakt het makkelijk om het overzicht en de controle te verliezen. Daarom ontwikkelden Marijke en Leontien een zes-stappenplan waarmee

Over Genua training en coaching Genua training en coaching is gevestigd in Amersfoort en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van mensen. Het bedrijf geeft trainingen gericht op het vergroten van de persoonlijke kracht, verbeteren van communicatie, omgaan met stress en leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling. ‘Wij hebben een persoonlijke en resultaatgerichte benadering, waarbij het leren niet het uitgangspunt is, maar juist het toepassen van datgene wat geleerd is. We zijn dus praktijkgericht en onze trainers staan klaar voor de cursisten, niet alleen in de periode van de training, maar juist ook daarna. Openheid draagt - denken wij - bij aan werkplezier, persoonlijke kracht en betrokkenheid en inzet van mensen. We brengen complexiteit terug bij de kern.’


Zakelijke en menselijke aspecten ‘Het zes-stappenplan van onze training zorgt ervoor dat de arbeidsrelaties een stuk effectiever zullen zijn. Onze overtuiging is dat de productiviteit en het werkplezier toenemen, als de werknemers 'staan' voor de organisatiedoelen. We ontleenden dit stappenplan aan de arbeid-juridische aspecten van een goed personeelsdossier. Ons uitgangspunt: een uitgebalanceerde arbeidsrelatie maakt veel mogelijk. Effectieve communicatie is cruciaal om de arbeidsrelatie beter te maken, maar juist de communicatie kan vertroebelen als emoties en tegengestelde belangen opspelen. Daarom gaan bij onze zes stappen het menselijke aspect en de zakelijke, juridische kant hand in hand. Zo leren managers en werkgevers wat ze moeten doen om de arbeidsrelaties te verbeteren – en hoe ze dat zo effectief mogelijk kunnen doen.’

KIJK OP OOST NEDERLAND

opbouwen. Zo krijgen ze tal van tips en trucs om arbeidsrelaties leuker en effectiever te maken.’ ‘We stemmen de incompany training af op de wensen en behoeften van de klant en waar de organisatie naartoe wil. Na de trainingsdagen met een tussentijdse koppeling aan de praktijk, stellen we een schriftelijke rapportage op en volgt een mondelinge evaluatie. Daarna zullen de arbeidsrelaties binnen de organisatie zeker zijn verbeterd.’ Wil je meer weten, neem contact op via onze website. Ook geven we iedere maand door het hele land minitrainingen van een dagdeel om managers en HR kennis te laten maken met deze training. De eerstvolgende minitraining is op vrijdag 22 mei in Amersfoort. Iedereen die interesse heeft kan zich via de website van Genua training en coaching gratis inschrijven.

T. 033 201 5811 www.genuatraining.nl

Arbeidsjurist mr. Marijke Tolboom

Op weg naar een betere arbeidsrelatie 1. Verwachtingen duidelijk maken 2. Verantwoordelijkheid bij de medewerker leggen 3. Hulp bij verbeteren bieden 4. Afspraken maken 5. Vastleggen

Organisatiedoelen

Direct toepasbaar We stemmen de training af op de praktijk en de persoonlijkheid van de deelnemers. Zo kunnen ze het stappenplan direct toepassen. ‘Ze leren om hun medewerkers gerichter te sturen op gewenst gedrag en resultaat. Ook leren ze weerstand bij veranderingen beter te snappen en daarmee oplossen en voorkomen van arbeidsproblemen. Daarbij laten we ze zien hoe ze overzicht en regie kunnen houden én hoe ze conform het goed werkgeverschap een personeelsdossier kunnen

TEKST: JOHAN KONING

managers elke arbeidsrelatie kunnen verbeteren. Het zes-stappenplan heeft een preventieve werking en is geschikt om in te zetten om kleine en grote problemen op te lossen.

6. Voortvarend optreden

NUMMER 219, JAARGANG 34

Betere arbeidsrelatie

67


HBKoeltechniek Wijgarandereneenoptimaalklimaat! HB Group Van den Broekeweg 16

HB Koeltechniek BV uit Almelo biedt al sinds 1963 oplossingen voor allerlei klimaatproblemen.

7602 PH Almelo T.

0546 86 50 66

F.

0546 86 06 66

E. info@hb-almelo.nl I.

www.hb-almelo.nl

Wij ontwerpen en produceren onder meer: • Demontabele koel- en vriescellen • Clean Rooms • Koudwatersystemen • Luchtbehandelingssystemen • Droog-, koel en vriesinstallaties • Airconditioning Warmtepomp systemen • WTW systemen (Warmte Terug Win-systemen) Deze installaties bestaan uit koeling, verwarming, bevochtiging, ontvochtiging of ieder gewenste combinatie. Is het te warm, te koud, te nat of te droog? Met een luchtbehandelingsinstallatie van HB bepaalt U het klimaat!


TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTOGRAFIE: ED KLIJNMAN

Leidinggevenden in hun kracht zetten Zakelijk succes hangt nauw samen met persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden. LMI OostGelderland werkt concreet met ondernemers en leidinggevenden aan tastbare doelen en acties. Privé en werk zijn uit balans, de interne communicatie verloopt niet soepel, onzekerheid over het effectief leidinggeven. Het zijn situaties die de managing partners van LMI Oost-Gelderland regelmatig tegenkomen. Jan Berkelmans, Hans van der Kooij en Ellen Pütz helpen leidinggevenden inzicht krijgen in hun gedrag, processen en communicatie zodat ze anders leren kijken en patronen doorbreken. ‘Leidinggeven vraagt om een visie, missie en strategie en het stellen van duidelijke organisatiedoelen’, zegt Jan Berkelmans. ‘Steeds meer wordt ingezien dat waarden, bevlogenheid en talenten de organisatiedoelen dienen. Door vanuit eigen kracht te

KIJK OP OOST NEDERLAND

opereren, kunnen leidinggevenden meer bereiken op persoonlijk en organisatorisch gebied. Want als de leider groeit, is hij ook in staat zijn medewerkers te laten groeien en met hen uitdagende doelen en resultaten te bereiken.’ Prikkelend LMI Oost-Gelderland is onderdeel van een wereldwijde organisatie, die al ruim 45 jaar mensen en organisaties op basis van de LMI leiderschapsontwikkelprogramma’s coacht, begeleidt en ontwikkelt. ‘De programma’s zijn prikkelend en geven voer tot nadenken waardoor de leidinggevende zijn normen en waarden gaat ventileren’, is de ervaring van Hans van de Kooij. ‘Het con-

NUMMER 219, JAARGANG 34

crete doel bespreken we tijdens een intakegesprek. Wat wil je bereiken? Wat is je echte passie en waarom? We laten mensen inzien dat hun eigen gedrag leidend is voor wat er in een bedrijf gebeurt. Daarvoor halen we leidinggevenden uit hun comfortzone. En waar maak je het verschil? Daar ligt de uitdaging. De methodieken die we inzetten zijn praktisch vertaalbaar, gericht op maatwerk en het aangaan van nieuwe uitdagingen. Mensen blijven dichtbij zichzelf en doen wat bij hun past. Onze rol is om oplossingen aan te dragen en te adviseren, maar de leidinggevende bepaalt.’

managing partners het resultaat van het leiderschapstraject. Berkelmans: ‘Onze toegevoegde waarde is onze ervaring in het bedrijfsleven. We begrijpen de processen en de bedrijven en zijn een klankbord. Daardoor krijgen we snel vertrouwen. De herhaling in het programma is uniek en gericht op blijvend oefenen in de praktijk, herkennen en erkennen. We kijken met de ondernemer naar de lange termijn, maar op korte termijn zijn resultaten te zien en dat stimuleert. Een persoonlijke investering met een zeer korte terugverdientijd!’

Praktijkgericht Een completer en effectiever persoon. Dat is volgens de

EENS EEN THEMA-ONTBIJTSESSIE VAN LMI OOST-GELDERLAND BIJWONEN? www.lmi-oostgelderland.nl

69


Complete, winstgevende oplossingen voor ďŹ nanciĂŤle grip Goede administratie is goede informatie. En met de meest geavanceerde automatisering kunnen organisaties hun administratie- en belastingzaken snel en professioneel verzorgen. Daarbij gaat de MuldersGroep tot het uiterste, denkt proactief mee en helpt de bedrijfsvoering te verbeteren.

70


Van links naar rechts: Theo Mulders, Serap Özkan-Bolat en Michel de Wolf

KIJK OP OOST NEDERLAND

Tijdige rapportages Proactief adviseren over kansen, maar ook bedreigingen is alleen mogelijk met actuele en betrouwbare cijfers. ‘De MuldersGroep levert standaard correcte, voordelige, periodieke rapportages’, vertelt controller en vennoot Michel de Wolf. ‘De klant kan zien hoe hij ervoor staat en tijdig beslissingen nemen. Een correcte bedrijfsadministratie is hiervoor vereist. De MuldersGroep kan de administratie verzorgen en zorgt dat deze aan de actuele wet- en regelgeving voldoet. Daarnaast stellen we jaarrekeningen op. Tijdens de bespreking hiervan

NUMMER 219, JAARGANG 34

zorgen we voor interactie met de klant waardoor we een beter inzicht krijgen en kunnen adviseren. We bespreken de resultaten, doelen en benchmark om te komen tot een plan van aanpak met verbeterpunten.’

in de prijs inbegrepen. Hiermee vergroten we de kwaliteit van de dienstverlening. Met onze kennis worden we regelmatig al in een voortraject betrokken. Daarbij zijn we ook een intermediair tussen de klant en externe partijen.’

Geen accountant nodig Hoewel de MuldersGroep administratieve en fiscale diensten levert, is het geen accountantskantoor. De Wolf benadrukt dat het merendeel van het mkb vaak geen accountantscontrole nodig heeft. ‘Wel is het bijhouden van een administratie en het opstellen van een jaarrekening verplicht. Bij ons staat het belang van de klant altijd voorop. Als bedrijfseconoom en controller spreek ik de taal van de ondernemer en mijn collega’s die van de fiscus. Klantcijfers worden beoordeeld door al onze specialisten, die tijdig signaleren en adviseren en altijd op de hoogte zijn.’

Automatisering Klanten van de MuldersGroep kunnen hun loonadministratie en financiële en logistieke processen integreren door gebruik te maken van de Infor/(BaaN) applicatie, een wereldwijde belangrijke speler in ERP. Het gebruik van deze software in de cloud leidt tot een efficiëntere inzet en planning van mensen en middelen. Michel de Wolf: ‘Het systeem wordt permanent door de leverancier en professionele ICT’ers bij ons gemonitord. Hierdoor kunnen wij ons focussen op de toepassingen en efficiency bij de klant. Infor/(BaaN) is een algemene applicatie die wij customizen. We vertalen de behoefte van elk bedrijf. Daardoor kan het pakket meer dan veel branche specifieke pakketten. Zo hebben we onlangs voor een bedrijf met 300 medewerkers vijf Excel sheets teruggebracht naar één invulscherm. De rest is geautomatiseerd. Infor/(BaaN) is een betaalbaar pakket. De klant ziet, betaalt en gebruikt alleen wat hij nodig heeft waardoor het geschikt is voor alle bedrijven. Doordat wij de automatisering en administratie op elkaar afstemmen, kunnen dubbele werkzaamheden en fouten worden voorkomen. De door de eigen automatisering verkregen vaardigheden zetten we ook in op andere systemen van klanten. Dit levert iedere klant een tijd- en kostenbesparing op waardoor organisaties meer financiële grip krijgen.’

Loonadministratie De combinatie van disciplines en het structureel interne overleg maken de MuldersGroep uniek. Volgens loonadministrateur en vennoot Serap Özkan-Bolat kunnen hierdoor vaak fouten bij nieuwe klanten worden hersteld. ‘Onlangs konden we bij een nieuwkomer per jaar 80.000 euro premie besparen. Naast het verzorgen van de boekhouding ondersteunen en adviseren we bij loonverwerking, arbeidsvoorwaarden, pensioen- en verzuimregistratie, regelgeving en ontslagprocedures. Klanten kunnen bovendien gebruikmaken van onze software voor de loonadministratie, wat vaak al voordeliger is vanaf zestien medewerkers. Doordat we ook helpdesk zijn, hebben we inzicht in de klantsituatie en besparen we op diverse gebieden voor de klant. Om de drempel te verlagen, zijn korte vragen vaak

TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTOGRAFIE: ED KLIJNMAN

Altijd actuele informatie over het organisatieresultaat, de werkprocessen optimaliseren en een efficiencyslag maken. De MuldersGroep in Ulft is een hoogwaardige financiële, fiscale en automatiseringsdienstverlener voor ondernemers die slim met hun boekhouding en automatisering willen omgaan. Het bedrijf is het voorbeeld van efficiënt werken met een geoptimaliseerde automatisering waardoor zij de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt en als adviseur van de klant optreedt. Deze toegevoegde waarde zet het bedrijf al 70 jaar in om klanten winstgevender te maken. Fiscalist en vennoot Theo Mulders: ‘Ons kantoor stelt kwaliteit boven kwantiteit. Met onze uitgebreide ervaring en actuele kennis en betrokkenheid signaleren we tijdig en pakken we alle kansen om voor de klant belasting te besparen. Fiscaal werk betekent ook interpretatie en aanvoelen van de bedoeling van de wetgeving. Er is een groot grijs gebied, dat wij benutten door het onderste uit de (fiscale) kan te halen voor de opdrachtgever. Daarbij hebben we veel ervaring met procederen bij geschillen.’

MULDERSGROEP www.muldersgroep.nl

71


Helder inzicht in uw lassen en installaties Vanuit onze kantoren in onder andere Veendam en Hengelo levert Applus RTD innovatieve, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige technologieĂŤn en diensten voor Niet-destructief Onderzoek, inspecties en certificatie.

Asset Integrity

Wij bieden u een duidelijk inzicht in de integriteit van uw installaties.

Certificatie (NoBo & AAKI)

Inspectie

Niet-destructief onderzoek

Training en Opleiding

Stralingsbescherming

info.netherlands@applusrtd.com

www.ApplusRTD.nl


TEKST: ROELOF TIENKAMP

Een tweede leven voor kantoormeubilair Versleten kantoor- en zorgstoelen naar de schroothoop? Zonde van het geld. Joustra Herstoffering haalt ze op, neemt ze onderhanden en levert ze op het afgesproken tijdstip als nieuw weer bij de deur af. Duurzaam en geldbesparend. Hetzelfde geldt voor akoestische panelen en scheidingswanden. Hergebruik in een fris jasje, indien gewenst in de eigen huisstijl. Gemakkelijker en goedkoper kan niet.

Geen wonder dat het in 2012 door Henry Joustra (41) in Meppel gestarte bedrijf een flinke groei doormaakt. Inmiddels is in Harderwijk een dependance geopend en heeft een dertigtal medewerkers zich aan het bedrijf verbonden. Dat een deel daarvan een functionele beperking heeft en maatschappelijk kwetsbaar is, toont aan dat bij Joustra Herstoffering de sociale doelstelling belangrijk is. Joustra: ‘We geven stoelen een tweede leven en onze medewerkers de kans zich te ontplooien. Prachtig toch?’ Joustra Herstoffering richt zich op de zakelijke en professionele markt en is een vakkundig partner voor de zorgsector, mkb en het grootbedrijf, onderwijs en de (semi)-overheid. Het Meppeler bedrijf ‘ontzorgt’. Dat geldt voor grote, maar zeker ook voor KIJK OP OOST NEDERLAND

kleine aantallen. Het meubilair wordt met een eigen transportdienst gehaald en gebracht, waarbij afspraak is afspraak het adagium is. De inzet van leenmeubilair is - indien gewenst - vanzelfsprekend. De industrieel stoffeerder verzorgt niet alleen de nieuwe bekleding, maar kan ook de vulling vervangen, houten of metalen frames opnieuw lakken of coaten en versleten onderdelen vervangen of repareren. Zo kan met hergebruik ruim 70% op het budget worden bespaard.

effen of bont gestikt, de mogelijkheden zijn eindeloos. ‘En’, zegt Henry Joustra, ‘een stuk voordeliger dan nieuw.’ Het Meppeler bedrijf heeft sinds de oprichting drie jaar geleden bewezen een uiterst betrouwbare partner te zijn waar duurzaam, sociaal en besparend de trefwoorden vormen. Geen wonder dus dat inmiddels ook de meubelindustrie de professionals

van Joustra Herstoffering in toenemende mate inschakelt voor de complete bekleding van hun (nieuwe) modellen. ‘Een bewijs dat we ons vak verstaan.’

JOUSTRA HERSTOFFERING Post- en bezoekadres Eekhorstweg 4 7942 JC Meppel T. 0522 23 62 25 info@joustraherstoffering.nl www.joustraherstoffering.nl

Uitgekeken op de akoestische panelen of scheidingswanden in de kantoortuin? Of absorberen de panelen het omgevingsgeluid niet voldoende? Een telefoontje of mailtje naar Joustra Herstoffering is voldoende. Na een deskundig advies sieren ze niet veel later als herboren de werkomgeving in elk gewenst dessin. Vlak

NUMMER 219, JAARGANG 34

73


Samen werken aan een goed product Wie kennismaakt met Makso Assemblage ervaart het meteen: hier wordt niet alleen elektronica van hoge kwaliteit tegen een zeer scherpe prijs geproduceerd, dit bedrijf werkt met passie en betrokkenheid voor haar klanten. Of het nu gaat om een prototype of om een grote productserie, Makso is voor ontwerpers, ontwikkelaars en producenten een flexibele en betrouwbare partner. Makso is al meer dan 25 jaar actief in de assemblage van printplaten. De laatste jaren maakt het bedrijf een flinke groei door. Het bedrijfspand in Veenendaal is onlangs met nieuwbouw aanzienlijk uitgebreid. Makso bedient klanten in onder meer de automotive, de agrarische sector, de multimedia- en de entertainmentindustrie. ‘We houden altijd ruimte voor prototypes en kleine series’, benadrukt Nico Bovenschen, directeur en eigenaar van 74

Makso. ‘Daar ligt onze basis en zo zijn we allemaal begonnen. Een prototype staat immers aan het begin van elk nieuw product.’ Makso in de markt Ontwikkelingen in de branche gaan snel. Makso investeert zowel in nieuwe machines als in training en opleiding van haar personeel om veranderingen zo veel mogelijk een stap voor te zijn. ‘Miniaturisering van elektro-

nica vraagt om state-of-the-art equipment’, stelt Nico Bovenschen. ‘Sommige componenten zijn niet groter dan een zandkorrel. We zien hoe de complexiteit van de producten toeneemt. Mede om die reden zijn wij enkele jaren geleden al begonnen met het aanpassen van ons machinepark. Zo hebben wij afgelopen jaar onder andere automatische pasta stencil systemen aangeschaft voor onze SMD lijnen, komen er op korte termijn

nieuwe reflow ovens en zijn wij druk bezig om ons SMD productieproces ook op afstand te kunnen monitoren.’ SMD productie staat centraal bij Makso. Verticale shuttle magazijnsystemen zorgen voor een razendsnelle selectie van de benodigde componenten, die via loaders in de pick-and-place machines worden geplaatst. Aan het eind van de SMD productie worden alle producten


QR-code De moderne productiemethodes leveren een enorme tijdwinst op, terwijl alle stappen ook nog eens nauwkeurig worden vastgelegd. ‘We werken inmiddels met een nieuw track-and-trace systeem’, zegt Nico Bovenschen. Elke printplaat krijgt een eigen QRcode, waar ook de componenten aan worden gekoppeld. Makso produceert jaarlijks een kleine miljoen printen en met dit systeem zijn van elke geassembleerde printplaat alle details uit het productieproces terug te vinden. Nico Bovenschen: ‘We hebben genoeg opslagcapaciteit voor deze data, zodat de productiegegevens later opvraagbaar zijn, minstens tien jaar lang.’ Kwaliteit Naast de assemblage kan Makso adviseren in de keuze van componenten, de maakbaarheid en de verdere afwerking van de

TEKST: ALICE VAN SCHUPPEN

door een automatische optische inspectiemachine volledig gecontroleerd. ‘Deze machine inspecteert de geassembleerde printplaat door deze met behulp van een 5 camera systeem te vergelijken met een scan van het samplemodel dat door de klant is goedgekeurd. Vervolgens wordt deze controle opgeslagen in ons track-and-trace systeem.’

printplaten. ‘We denken graag mee, in welke levensfase het product zich ook bevindt.’ Testen en programmeren, kabelwerk, conservering en samenbouw zijn werkzaamheden die het bedrijf ook voor haar rekening kan nemen. Daarnaast heeft Makso een eigen reparatieafdeling. Kwaliteit blijft voor het bedrijf heel belangrijk. Het plaatsen van conventionele componenten maakt nog steeds een groot deel uit van de werkzaamheden. Voor het hoogwaardig solderen van conventionele producten is Makso dit jaar gaan werken met een Ersa Versaflow 3 selectieve soldeermachine. De 40 medewerkers van Makso zijn zeer betrokken bij het bedrijf. Makso zorgt voor opleidingen en

trainingen van haar personeel, maar investeert ook in werkplezier en een goede sfeer. Juist die combinatie leidt tot vakbekwame en gemotiveerde medewerkers. Kwaliteitsmanagement heeft Makso hoog in het vaandel staan. Het bedrijf is ISO 9001 gecertificeerd, maar blijft zich verder ontwikkelen. ‘De nieuwe ISO/TS 16949 norm voor de automobielindustrie is heel streng, maar ik kan vast aankondigen dat we die gaan halen’, zegt Nico Bovenschen niet zonder trots. Voorraadbeheer Makso neemt graag haar klanten zorg uit handen. ‘We hebben altijd voorraad in huis, ook als het gaat om kritische componenten’, geeft Nico Bovenschen

als voorbeeld. Maar Makso gaat nog een stap verder. ‘We kunnen onze klanten, zonder extra kosten, levering uit ‘productie op voorraad’ bieden, precies op het moment dat onze klant haar producten nodig heeft. Of we stellen de door ons geproduceerde halffabricaten samen tot een geheel gereed product, dat wij direct uit voorraad leveren aan de eindklant van onze klanten. We factureren pas als de producten hier het terrein verlaten. In voorkomende gevallen kunnen we ook factureren aan de eindklant op het briefpapier van onze klanten.’ Makso heeft een goede kijk op de voorraad en is dan ook in staat logistieke taken deels of geheel over te nemen. ‘Dan hoeven onze klanten zich daar niet druk om te maken en kunnen zij zich focussen op hun kernactiviteiten.’ Snelheid, flexibiliteit en kwaliteit, tegen een aantrekkelijke prijs. Dat is waar Makso zich mee onderscheidt. ‘Kom eens langs om te praten’, nodigt Nico Bovenschen uit. ‘Of het nu gaat om recht-toe-recht-aan productie of een heel specialistisch product, om een prototype of een spoedklus. Ontwerper, ontwikkelaar of producent, onze ervaring is dat we er samen altijd uitkomen.’

MAKSO ASSEMBLAGE www.makso.nl

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

75


8ZSDUWQHUYRRUDGYLHVHQXLWYRHULQJYDQERGHPHQDVEHVWJHUHODWHHUGHSURMHFWHQ

:LMKRXGHQXZERGHPVDQHULQJSUDNWLVFKHQEHWDDOEDDU 9ROJRQVEHGULMIRRNRS)DFHERRNHQ7ZLWWHU

3-0LOLHX%91LMYHUKHLGVVWUDDW5-1LMNHUN7HOHIRRQ(PDLOLQIR#SMPLOLHXQO:HEVLWHZZZSMPLOLHXQO              

handmatig en machinaal slijpen en polijsten van rvs materialen en installaties. In eigen werkplaats en op locatie.

 

     

        

 T 0515 - 435340

www.eurofinish.nl
TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTOGRAFIE: ED KLIJNMAN

‘Ons bedrijf bruist’

SW-bedrijf Wedeo is in beweging De sociale werkplaats Wedeo is niet meer. Waar voorheen veelal productiewerkzaamheden werden uitgevoerd in een beschermde omgeving, vervult het Doetinchemse bedrijf de laatste jaren meer de rol van intermediair. Wedeo is een ontwikkelorganisatie, gericht op de buitenwereld en samenwerkend met het bedrijfsleven. werkers aan een ontwikkeltraject. Inmiddels heeft het bedrijf aangetoond met een kwetsbare groep medewerkers te kunnen slagen bij reguliere werkgevers. ‘Samen hebben we het creatieve proces vormgegeven en opgepakt. Ik ben er enorm trots op dat het ons is gelukt.’

Ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden. Dat zijn de kerntaken van het hedendaagse Wedeo. Het bedrijf zorgt voor detachering en begeleid werken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Een aantal jaren geleden startte directeur Lisette Bosch samen met haar medeKIJK OP OOST NEDERLAND

Goede contacten Het komt steeds vaker voor dat bedrijven het voortouw nemen in de samenwerking met Wedeo. ‘De betrokkenheid van werkgevers is groot en de goede ervaringen praten zich verder. Iedereen houdt van Wedeo’, vertelt Lisette Bosch. ‘Onze kracht zit in hard werken en goede contacten. We ontzorgen werkgevers door risico’s te beperken of weg te nemen en gaan in gesprek over de mogelijkheden. Door een goede balans te vinden

NUMMER 219, JAARGANG 34

tussen de meerwaarde van de huidige medewerkers en die van mensen met een kwetsbare positie, creëren we waarde voor werkgevers. Reguliere medewerkers houden meer tijd over voor kerntaken en bedrijven tonen hun maatschappelijke betrokkenheid. We zien mooie voorbeelden waarbij onze medewerkers onderdeel zijn van het productieproces of aanvullende diensten verzorgen als kopiëren en het rondbrengen van koffie.’ Gezond bedrijf Lisette en haar medewerkers hebben gebouwd aan een gezond, winstgevend bedrijf. Wedeo is één van de weinige SW-bedrijven in Nederland dat zwarte cijfers schrijft. Dat komt doordat relatief veel werknemers zijn gedetacheerd bij reguliere werkgevers. ‘Inmiddels hebben we 750 mensen gedetacheerd

en werken er 250 intern. Bovendien verhuren we ruimtes in ons pand aan partijen waarmee we graag samenwerken. Onze medewerkers moeten normaal mee kunnen doen in de samenleving. Dat doet het meest recht aan hun motivatie om te werken en versterkt hun gevoel voor eigenwaarde.’ Bosch ervaart een prettige werksfeer en een open houding binnen het bedrijf. ‘Alles is bespreekbaar, we doen het samen en maken het leuk. Onze medewerkers treden momenteel samen met leerlingen van de praktijkschool Prakticon op met een theatervoorstelling ‘Aan de bak!’. Ons bedrijf bruist.’

WEDEO DOETINCHEM www.wedeo.nl

77


Autoverhuur Bultman is één van de grotere autoverhuurbedrijven in Nederland met vestigingsplaatsen in

Apeldoorn

Tel. (055) 521 48 88

Groningen

Assen

Tel. (0592) 30 93 08

Harderwijk Tel. (0341) 43 33 35

Deventer

Tel. (0570) 63 70 98

Leeuwarden Tel. (058) 212 13 15

Drachten

Tel. (0512) 53 80 91

Lochem

Tel. (0573) 25 40 55

Emmeloord Tel. (0527) 619 381

Zutphen

Tel. (0575) 57 10 40

Emmen

Zwolle

Tel. (038) 454 61 20

Tel. (0591) 621 669

Tel. (050) 525 45 36

! o i g e r e d n i s e r d Hét a

Apeldoorn, Assen, Deventer, Drachten, Emmeloord, Emmen, Groningen, Harderwijk, Leeuwarden, Lochem, Zutphen en Zwolle en is gespecialiseerd in het verhuren van personenauto’s, personenbussen, bedrijfswagens, vrachtwagens voor zowel koel- en vriestransport als normaal vervoer.

www.bultman.nl


TEKST: JOHAN KONING

Van golfkartonnen dozen tot cadeaupapier en etiketten. Van disposables tot toiletpapier en al of niet bedrukte tassen. Wie bij PACKcenter binnenstapt, komt terecht in een wereld van verpakkingen en aanverwante artikelen. ‘Wij zijn dé verpakkingssupermarkt voor iedere ondernemer met een eigen bezorgdienst’, zegt directeur/eigenaar Albert van 't Blik. Tijd voor het pakkende verhaal over deze specialist voor Oost-Nederland.

Dé verpakkingssupermarkt voor ondernemers Ooit begon het bedrijf (in 1937) als papierhandel in Arnhem, maar tegenwoordig heeft PACKcenter drie vestigingen. Naast Duiven staan er grote 'verpakkingswinkels' in Zwolle en Almelo. Kijk op Oost-Nederland ging bij de laatstgenoemde vestiging langs, waar Van 't Blik en bedrijfsleider Bas Greveling het hier en nu én de toekomst van het bedrijf uit de doeken doen. ‘We gaan dit jaar naar twintig medewerkers. Niet allemaal fulltime, maar dat

KIJK OP OOST NEDERLAND

getal betekent wel een flinke groei: we zijn in zeven jaar bijna verdubbeld in het aantal medewerkers’, vertelt Van 't Blik.

alle artikelen. Als de klant de producten snel nodig heeft, dan zorg ik dat hij ze krijgt. Dat kan zelfs dezelfde dag nog.’

Eén van de parttime-medewerkers van PACKcenter Almelo is Otto ter Riet, een gepensioneerd vertegenwoordiger, die tegenwoordig dienst doet als 'Ambassadeur & Chauffeur', zoals Greveling het mooi zegt. Ter Riet zelf: ‘Ik heb veel ervaring, ben in het magazijn begonnen en ken

Uitgebreid pakket Van 't Blik: ‘Dat is één van onze voordelen: we kunnen snel schakelen en we hebben bovendien een grote voorraad. Omdat we een uitgebreid pakket aan producten hebben, bedienen we ook een grote doelgroep. Die bestaat voor een groot deel uit kleinere bedrijven en organisaties: industrie, retail of een instelling. Maar we krijgen ook steeds meer grotere klanten; de omvang van de organisatie waar wij zaken mee doen is niet zo belangrijk. We kunnen bijvoorbeeld ook de voorraad van klanten houden en beheren. Daar hebben we in Almelo, Zwolle en Duiven de ruimte voor. Zo kunnen klanten

NUMMER 219, JAARGANG 34

bij ons een bestelling doen van 10.000 stuks, die we dan per 2000 uitleveren. Geen enkel probleem! Onze kracht is onze flexibiliteit, ons grote assortiment en het feit dat we ook met naam bedrukte artikelen kunnen leveren.’ Nieuwe webshop Onder de treffende url www.packy.nl kunnen klanten hun bestelling ook online doen. ‘Dat zien we steeds meer groeien. Vandaar dat we in een nieuwe webshop hebben geïnvesteerd. We werken vooral regionaal, richten ons echt op Oost-Nederland, zijn een echt familiebedrijf. Snelle winst hoeft niet, we gaan juist voor continuïteit.’

PACKCENTER VERPAKKINGEN wwww.packcenter.nl www.packy.nl

79


DĂŠ business partner voor Apple ĂŠn meer!

Biodiesel Kampen groeit door

Wij produceren Biodiesel uit gebruikte frituuroliĂŤn en -vetten 

  

Xando Zakelijk Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle Tel: 038 - 42 54 060 info@xando.nl www.xando.nl

-/$0)%0'.!.-%/"0*/%0,-0/+.0&0'/00*/#.,+.0&0'/$0'0)'0./$,,)+0'0- â—? .,+.0&0'/.&/$).0-+0'.!0)/$,,)/0*/".'.0 /,"+(*/0*/%0"((!*/,)+*/$(-/0)-.0 #()0/#),--00-/#,$0-+.0-/00*/0*/".-+0)/0".&&.0&*,0-/.-/$0)%0'.!.-%/"0*/".-0)('0/+.0&0' â—? 0*/%0#) .!/$(-/#.,+.0&0'/.-/00-/%0,-0/+.0&0'",*,)/$0)".-+0)*/+0/,0$00'0.+/,-$0)#)(-+0 !,,'(*0)&*,0-/!,,'&*,",-, .+0/0-/),0*/((- .0-'.! â—? 0*/%0#) .!/$(-/#.,+.0&0'/$0),,%*/0*/%0('*0/$(-/+0/(*",&00)/-.0*/"0+0/+(-! ./0* 0.*/+(*/+0/%),0./$(-/0*/%0(&/(() .*/+0/,'.-/,)+0-/%0,--0-/,,!//$0)#) .!* â—? .,+.0&0'/.&/#0*0)/#.,+0%)(+00)#(()/+(-/,-$0-*.,-0'0/+.0&0'/* +.0&/$(-/+0/ -.$0)&.*0.* $(-/+(,/*,-0-/((-/+(*/#.,+.0&0'/-(//+(%0-/('/$,,)//%0+0%)(+00)+/.&/.-/$0)%0'.!.-% "0*/+0/ /$(-/%0,-0/+.0&0' â—? 0&*0-/0##0-/((-%0*,,-+/+(*/#.,+.0&0'/#0*0)/&"00)*/+(-/%0,-0/+.0&0' â—? .,+.0&0'/"0*/('&/%),-+&*,/%0#) .!*0/).* ),'.-/0-/$0**0-/.&/00-/*00+0/%0-0)(*.0/#.,#)(-+ &*, /0-/+((),"/".'.0 $).0-+0'.!0)/+(-/#.,+.0&0'/%0 ),+ 00)+/ .*/,-%0#) .!*0/ '(-*(()+.%0/,'.-

Meer informatie? Bel: 038 - 37 68 010

Afval bestaat niet

Maltha maakt glas eindeloos! Maltha Glasrecycling is een van de toonaangevende glasrecyclingbedrijven in Europa, marktleider in de Benelux. Het ingezamelde glas wordt verwerkt tot hoogwaardige kwaliteit glasscherven die als grondstof dienen voor de glasindustrie. Maltha verwerkt zowel verpakkingsglas (flessen, potten) als vlakglas (ruiten, autoruiten). Maltha biedt optimale oplossingen voor het verwerken van regelmatige of incidentele partijen verpakkingsglas en vlakglas, met inbegrip van complexe soorten glasstromen. Dankzij de intensieve samenwerking met een aantal vaste partners, is Maltha in staat om u te adviseren en te voorzien op het gebied van inzameling, transport en glasbak- en containerverhuur. Maltha heeft in de Benelux vestigingen in Heijningen, Heijn j inge g n,, Emmen en Lommel ((B). B)). Informatie: +31 167 529 529 / info@maltha.nl


TEKST: RONALD SCHALEKAMP

Lucht- en satellietfoto’s optimaal verwerken en beheren De Zweedse onderneming Spacemetric, ontstaan in 1999, ontwikkelt en vermarkt software voor het beheer en de verwerking van lucht- en satellietfoto’s. Het Nederlandse dochterbedrijf, gevestigd in Zwolle, timmert sinds drie jaar aan de weg. ‘We hebben klanten op elk continent, behalve Antarctica’, vertelt vestigingsdirecteur Bob Moll.

Moll werkte eerder voor het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium), waar hij voor het eerst kennismaakte met de producten van Spacemetric. Het bekende Keystone Image Management System van Spacemetric wordt daar gebruikt voor onder meer het verwerken van de versleutelde datastroom die een satellietstation ontvangt. Satellietbeelden worden met fotogrammetrische technieken verwerkt en voorzien van nauwKIJK OP OOST NEDERLAND

keurige plaats coördinaten, ook wel geo- of ortho-referencing genoemd. Het unieke systeem van Spacemetric biedt nog veel meer mogelijkheden, zoals het optimale beheer en de ontsluiting van lucht- en satellietfoto's. ‘Veel van de kracht van deze opnames ligt in de onderlinge vergelijking, op basis van de metadata en andere gegevens. Een beheersysteem, zoals Keystone, moet maximale toegang bieden tot een archief. Het Keystone Image Management

NUMMER 219, JAARGANG 34

System is allround en wordt steeds verder ontwikkeld. Niet alleen lucht- en satellietfoto’s worden verwerkt en beheerd, maar ook videobestanden en zelfs livestreams - afkomstig van drones en vliegtuigen - kunnen real-time worden verwerkt, opgeslagen en gearchiveerd. Een unieke combinatie van functionaliteiten.’ Groeiende markt Inmiddels bedient Moll met de Nederlandse vestiging van Spacemetric een groeiende

groep klanten, waaronder Defensie, ruimtevaartorganisaties en luchtfotobedrijven. Het bedienen van Defensie als belangrijke klant, vereist veel maatwerk, waarbij voldaan moet worden aan militaire standaarden en vereisten. Het team programmeurs in Zwolle is dan ook specifiek toegerust op het verlenen van maatwerk. Had Spacemetric Zwolle in 2012 nog twee softwareontwikkelaars in dienst, nu zijn dat er drie, binnenkort vier en Moll wil de 81


Maxwellstraat 41 | 6716 BX Ede | T 0318 - 64 42 00 | verkoop@atps.nl | www.atps.nl

Living Lab Assen De Drentse hoofdstad heeft een proeftuin in de aanbieding. Na de aanleg van het glasvezelnetwerk en de 200 meetpunten waarop sensoren worden aangesloten is het Living Lab Assen klaar voor bedrijven en organisaties die op werkelijke schaal innovaties voor de toekomst willen testen en valideren.

Living Lab Assen groeit uit tot hét nationale en internationale innovatieplatform, waar oplossingen voor maatschappelijke thema’s als leefklimaat, mobiliteit en zorg worden getest en ontwikkeld. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven die vaak in samenwerking hun krachten bundelen in een vastbesloten zoektocht om business cases te ontwikkelen. En daar draait het om, het ontwikkelen van innovatieve producten die een bijdrage leveren aan het oplossen van typisch stedelijke problemen.

Profiteert u daarvan mee? I: www.sensorcity.nl E: info@sensorcity.nl

T: 0592 820 398

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DOOR HET

MINISTERIE VAN EZ, PIEKEN IN DE DELTA


komende drie jaar doorgroeien naar tien softwareontwikkelaars. Het gaat de innovatieve onderneming zo voor de wind dat er binnenkort een verhuizing op stapel staat, naar een tweemaal zo groot kantoor in Zwolle. Veel groei verwacht Moll als gevolg van de snelle ontwikkeling van drones. ‘Ik denk daarbij vooral aan politie en brandweer, maar ook aan luchtfotografiebedrijven die actief zijn in ‘local mapping’, om bijvoorbeeld op basis van tijdreeksen bepaalde ontwikkelingen te monitoren. Dat kan onder meer in de bouw, de agrarische sector en de GWW-sector van grote waarde zijn. De markt voor dit soort luchtfotografie wordt steeds verder opengelegd. Bedrijven die steeds grotere volumes data verwerken voor klanten, moeten onherroepelijk nadenken over verwerking, opslag en beheer van hun gegevens. Ons systeem levert hiertoe een geïntegreerde oplossing, waartoe we toegang kunnen verlenen via de ‘cloud’. Dat ontzorgt deze groep klanten maximaal én houdt de kosten inzichtelijk en laag. Men kan zelfs klanten – via verschillende

autorisatieniveaus – toegang bieden tot het Image Management System. Lokaal kopiëren van data is dus overbodig; alles is integraal in Keystone aanwezig.’ Luchtfoto’s converteren naar 3D-kaarten Spacemetric bedient ook civiele klanten, zoals het Kadaster Zwolle, waarvoor een bijzondere oplossing werd gerealiseerd voor de conversie van luchtfoto’s naar 3D-informatie. Moll vertelt: ‘De software die wij ontwikkelden realiseert vanuit luchtfoto’s een 3D-puntenwolk, waarmee de hoogte - en zelfs de helling van vlakken - van objecten en de omgeving inzichtelijk wordt gemaakt. De snelheid waarmee wij dat kunnen doen is absoluut uniek. Bovendien werken wij met standaard stereoluchtfoto’s en is het niet langer nodig kaarten te maken met een aparte laserhoogtemeter; een aanpak die verschillende nadelen heeft. Daarbij hebben we een algoritme ontwikkeld dat robuust, betrouwbaar en bovenal snel is, zonder dat er een supercomputer voor nodig is.’

ESA satellietbeeld web portaal, gebouwd door Spacemetric

Spacemetric wil de 3D-conversiesoftware aanbieden in licentie, of als processing-service. ‘De kosten zijn in verhouding laag en de kwaliteit hoog.’ Technologie-gedreven ‘Geo-informatica is een booming business’, aldus Moll. ‘Er is steeds meer zorg en aandacht voor de leefomgeving. Daarbij moeten we op het gebied van ruimtelijke ordening omgaan met immer schaarser wordende ruimte. Spacemetric bevindt zich

in een technologie-gedreven markt en we zijn – ondanks dat we een relatief klein bedrijf zijn – zeer innovatief. We zijn goed in het oplossen van geometrische berekeningen en vraagstukken én weten ons werk om te zetten in bruikbare en vermarktbare producten. Voor wie het proces van databeheer van lucht- en satellietfoto’s maximaal beheerst, ligt een grote markt open.’

SPACEMETRIC BV www.spacemetric.com

Foto: Zweedse Luchtmacht

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

83


Parklaan 17 3881 CS Putten 0341 – 355 322 info@aadl.nl

Adviseurs voor bouwkundige en civieltechnische constructies MultiTec Food Equipment Service

Voor tuinontwerp, aanleg, onderhoud en bestrating Jura Service Partner Met een JURA volautomatisch koffiezetapparaat kiest u voor gebruiksgemak, kwaliteit en duurzaamheid. Naast de modernste elektronica is de machine ook voorzien van een mechanisch gedeelte. Daarom heeft uw JURA onderhoud en service nodig. Zo geniet u jarenlang, iedere dag van een perfect kopje koffie, espresso of cappuccino. Krachtenveld 22 Tel.: 036-5224867 E-mail: info@multitec.nl

3893 CD Zeewolde Mobiel: 06-53707427 Website: www.multitec.nl

Al 20 jaar dĂŠ hovenier voor Apeldoorn en omstreken... ook als erkend leerbedrijf

Reigersweg 130 7331 TR Apeldoorn Tel. (055) 540 24 25 Mobiel (06) 51 59 15 87 E-mail: info@hoveniervdhorst.nl www.hoveniervdhorst.nl


Ramon Geerdink, directeur Zorg en Welzijn

intensief bij de mensen thuis met als doel een zo normaal mogelijk bestaan. Door ruimte te bieden, zijn onze hulpverleners minder met administratieve werkzaamheden bezig, maar met het uitoefenen van hun vak om samen met de cliënt te werken aan zijn zelfredzaamheid.’

TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTOGRAFIE: BAS WEETINK

Tim Makarawung, algemeen directeur (links) en

Betrokkenheid Inmiddels werkt Zorggroep Achterhoek nauw samen met grote instanties en wordt expertise gedeeld. Geerdink: ‘Vanuit het hele land worden we benaderd door grote zorginstellingen en gemeenten. Onze kracht zit erin dat we in het voortraject betrokken zijn om de sociaal-maatschappelijke situatie te optimaliseren voordat mensen uit de beschermde omgeving komen.’ Voor veel cliënten is het lastig om op de gewone huurmarkt een woning te krijgen. Daarom biedt Zorggroep Achterhoek de mogelijkheid zelfstandige woonruimte te huren om de zelfstandigheid te bevorderen.

Vraaggerichte zorg bij Zorggroep Achterhoek De zorg bij Zorggroep Achterhoek in Doetinchem is gericht op de toekomst. Vanuit een goede begeleiding en één-op één-zorg begeleiden de professionals cliënten naar een zelfstandig bestaan. Zorg op maat, persoonlijk en efficiënt. Om die reden is ruim twee jaar geleden Zorggroep Achterhoek opgericht. De organisatie kenmerkt zich door kleinschaligheid, flexibiliteit en doeltreffend werken. ‘We bieden zorg die gericht is op de mogelijkheden van cliënten en het ontwikkelen van hun kwaliteiten’, vertelt algemeen directeur Tim Makarawung. KIJK OP OOST NEDERLAND

‘Naast forensische zorg aan mensen met een strafmaatregel en ambulante begeleiding aan mensen met een (licht) verstandelijk beperking en/of een psychische aandoening hebben we ‘tienermoederprojecten’ en dagbesteding opgezet.’ Tijdens een intakeprocedure bekijkt Zorggroep Achterhoek de wensen van de cliënt. Niet alleen

NUMMER 219, JAARGANG 34

de indicatie bepaalt het aantal uren, maar ook de behoefte. ‘De persoonlijke mogelijkheden zijn het vertrekpunt voor de begeleiding’, zegt directeur Zorg en Welzijn Ramon Geerdink, die jarenlange ervaring heeft in de hulpverlening. ‘De begeleiding bestaat uit praktische en sociaal-emotionele ondersteuning. Onze goed opgeleide en ervaren professionals begeleiden zeer

Dagbesteding Vanwege het positieve effect op zelfredzaamheid en het behoud van sociale contacten zijn Makarawung en Geerdink met het aanbieden van dagbesteding gestart. Makarawung: ‘Zinvol bezig zijn is belangrijk. Wij werken zelf met mensen met een arbeidsbeperking in het magazijn en in de ondersteuning van de technische dienst. Met de Stichting Vrienden van Zorggroep Achterhoek richten we ons op bedrijven en instanties die ons werk een warm hart toedragen en iets extra’s willen betekenen voor onze cliënten. Dat kan door het uitbesteden van werk, het aanbieden van vrijwilligerswerk of het (financieel) ondersteunen van de stichting. We komen graag met organisaties hierover in contact.’

ZORGGROEP ACHTERHOEK www.zgachterhoek.nl

85


‘LUCHTTECHNIEK MET

50 JAAR ERVARING’ Parmentierweg 5 7602 PW Almelo Tel. +31 (0) 546 80 20 00 I www.wtaluchttechniek.nl E info@wtaluchttechniek.nl

Kunststof Ventilatoren 50 - 200.000 m3/h Radiaal, Axiaal, Dak Conform ATEX95

Hulpstukken

Geluiddempers

Volumestroomregelaars

Geluiddempende omkasting

Asbest verwijderen? Wil je in Nederland asbest verwijderen of een gebouw slopen, dan heb je een inventarisatie nodig van een erkend bedrijf $GUVXKUKQPKUGGPIGTGPQOOGGTFNCPFGNKLMDWTGCWQRJGVIGDKGF XCPCUDGUVKPXGPVCTKUCVKGDGUOGVVKPIUQPFGT\QGMGP 0'0 GP CFXKUGTKPI&QQTQP\GGZRGTVKUGGPLCTGPNCPIGGTXCTKPIYGTMGPYG UPGNGHƂEKÇPVGPRTQHGUUKQPGGNVGIGPUVGTMEQPEWTTGTGPFGRTKL\GP 9G\KLPGGP5%IGEGTVKƂEGGTFDGFTKLHGPKPXGPVCTKUGTGPIGDQWYGP GPQDLGEVGPFQQTJGGN0GFGTNCPF/GVQP\GTCRRQTVCIGKUWY IGDQWYGPQHEQORNGZIGUEJKMVXQQTUNQQRUCPGTKPIGPQHXGTMQQR

Vraag rechtstreeks een offerte aan: info@bestvision.nl Of bel ons: 074 - 259 2703

 SC 540

IGEGTVKÆ‚EGGTF

 NEN2991

besmettingsQPFGT\QGMGP

 ,CCTNKLMUJQPFGTFGP gebouwen in JGGN0GFGTNCPF

TQQFXQQTTQQFPNrCUDGUVDGJGGTURNCPPNr

www.bestvision.nl

r

NEN2991.nl

Tel. 074 - 259 2703 r$GTVLCP*GGT\Gr info@bestvision.nl r Topaasstraat 19 Postbus 448 7550 AK Hengelo


TEKST: JOLANDA DE KRUYF

Pure winst met duurzaam denkwerk Alleen de zon gaat voor niks op. Maak er dan ook optimaal gebruik van. Het is de filosofie van de snelgroeiende elektrotechnische handelsonderneming Elektromate uit Heerenveen. Specialist in zonnepanelen en andere, duurzame installatietechnieken. Met praktische en betaalbare aanpassingen valt voor veel ondernemers nog een wereld te winnen. ‘Laat je bedrijf eens kritisch doorlichten op duurzaamheid. Dat is pure winst.’ Ze zijn ervan overtuigd bij Elektromate. Een prominente speler in een dynamische markt die Heerenveen als thuisbasis heeft maar volop opereert in de noordelijke provincies en ook de hand niet omdraait voor grote projecten in de rest van Nederland. Een werkveld waar noviteiten van vandaag gemakkelijk worden ingehaald door de dag van morgen. Maar waar de uitdaging juist nog schuilt in de mate van energieverspilling in bestaande bedrijfs- en woning-

bouw. ‘Daar ligt nog veel werk voor ons. Vaak is het een kwestie van onbekendheid met de mogelijkheden.’ Hoog tijd voor advies dus, van twee profs die van wanten weten. Heero Schotsman, in 2012 oprichter en eigenaar van Elektromate en zijn rechterhand Michel Oosterkamp doen een boekje open over de opties. Kies bijvoorbeeld sandwichpanelen in plaats van gevelbeplating (‘veel beter voor de

isolatie’), leg de nieuwste hogerendement zonnepanelen op je dak, investeer in Led-verlichting ‘all over the place’. ‘Een middelgroot bedrijf kan zomaar 5000 tot 8000 kilowatt uur verlichting besparen met Led. En Led is er in fraai daglicht. Uitstekend geschikt voor op de werkvloer.’ Denk ook eens serieus na over de manier waarop je de zaak verwarmt. ‘Waarom zou je niet overschakelen van gas naar duurzaam elektrisch?’ Via zonnecollectoren of een slim combipaneel waar de warmwaterproductie is geïntegreerd in het dunnefilmpaneel voor de zon-uren. Fraai en functioneel. ‘Duurzame technieken zijn betaalbaar geworden. En de overheid stimuleert bedrijven met fiscaalaantrekkelijke regelingen.’ De duurzame sector blijft volop in ontwikkeling en Elektromate

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

zit als een spin in het web. Van advies en techniek tot uitvoering. ‘Totale ontzorging. Wij hebben alles in huis voor bijvoorbeeld complete renovaties.’ Heero is het technische brein van z’n bedrijf, hij heeft de knowhow. Michel is verkoopadviseur met de juiste connecties. Hij weet ‘hoe de hazen lopen’, kent de wegen van theorie tot praktijk: van duurzame aanvraag tot de beste subsidieregeling of de meeste fiscale voordelen. ‘Doe je niks, dan laat je veel liggen. Dat is toch zonde? Wie z’n bestaande bedrijf verduurzaamt, kan keihard geld verdienen.’

ELEKTROMATE NOORD NEDERLAND B.V. Windas 11 8441 RC Heerenveen T. 0513 20 10 18 info@elektromate.nl www.elektromate.nl

87


Partner in tijdregistratie, planning en toegangscontrole ‘Wij kunnen de tijdregistratie en het toegangsbeheer van iedere organisatie perfect regelen.’ Directeur Peter Jongman van het in Ede (en het Duitse Keulen) gevestigde ATPS is duidelijk. Het bedrijf biedt dan ook oplossingen voor tijdregistratie, planning en toegangscontrole. Oplossingen die klanten veel gemak opleveren. ‘Eenvoudiger, sneller en effectiever. En dat leidt uiteindelijk ook nog een keer tot een flinke besparing.’

ATPS heeft een reeks klanten opgebouwd om trots op te zijn. Dorel Netherlands, Zwanenberg Food Group, ForFarmers, TNT Express, DPD, Friesland Campina en Dyka maken bijvoorbeeld gebruik van ATPS' geïntegreerde oplossing voor tijdregistratie en toegangscontrole. Net als Plukon, Van Merksteijn en Pre Pain. Allemaal totaal andere bedrijven en organisaties met dito cao en bedrijfsregelementen, maar allemaal tevreden klant van ATPS. Tijdregistratie Wat doet de software van ATPS 88

precies? ‘Met onze software maak je de personeelsplanning op basis van de competenties van medewerkers en hoeveelheid werk en registreer je de gewerkte uren. Eenvoud en gemak’, aldus Jongman. ‘De financiële gezondheid van een bedrijf hangt af van de inzet van personeel en de door hen bestede uren op een order of kostenplaats. We zien dat daarbij vaak nog veel winst te halen valt. Het kan efficiënter, zeker als je duidelijk de inzetbaarheid van personeel in beeld hebt en daarbij de uren direct exporteert naar een ERPomgeving en Loonsysteem.’

‘Zo kan de ondernemer immers ook precies nagaan of de verloning en facturatie klopt. Met onze basissoftware bieden we een eenvoudige oplossing om op ieder moment inzicht te hebben in de gewerkte uren. Dit geautomatiseerde tijdregistratiesysteem is compleet en flexibel en we kunnen het ook nog combineren met toegangscontrole.’ ‘In ATPS-tijdregistratie’, gaat Jongman verder, ‘integreren we alle cao- en bedrijfsregels. Het verwerken en registreren van verlof en verzuim gaat direct,

of het kan met ATPS Web via een workflow aangevraagd worden, waarna de leidinggevende het kan accorderen. We kunnen ATPS integreren in ieder gangbaar systeem voor elke branche. Een nieuwe functionaliteit in de software is de koppeling via SETU. Veel uitzendorganisaties werken hiermee. De klant weet dan precies hoe hoog de factuur van de uitzendorganisatie gaat worden. Met Randstad en Tempo-Team hebben wij onze tijdregistratie direct gekoppeld aan Iplan. Zo heeft de klant het gemak dat de uitzendor-


TEKST: JOHAN KONING

Dat maakt het voor iedereen overzichtelijk en eenvoudig.’

ganisatie de planning en alle uren van vaste en uitzendkrachten verzorgt in ATPS.’

van collega's. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld eenvoudig van diensten ruilen.’

Volwaardige planning Naast toegangscontrole, kan ATPS ook worden gekoppeld aan Checks, een volwaardig en gemakkelijk personeelsplanningssysteem van ATPS. En dat toch al uitgebreide Checks kan dan weer worden uitgebreid met MyChecks. ‘Met dit systeem kunnen medewerkers online heel eenvoudig hun rooster inzien én beheren. Niet alleen van zichzelf, maar desgewenst ook

‘En het is mogelijk om openstaande diensten te zien en daar vervolgens op in te tekenen. Het gebruiksvriendelijk planbord maakt complexe zaken eenvoudig en inzichtelijk. Daarbij kunnen we het systeem zo instellen dat de relevante informatie altijd beschikbaar is, maar informatie die voor bepaalde medewerkers niet zo relevant is, automatisch voor hen wordt verborgen.

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Unieke toegangscontrole Voor toegangscontrole biedt ATPS een geïntegreerde oplossing. ‘Hiermee kunnen we iedere klant beveiligen en het is volledig geïntegreerd met de tijdregistratie. Het is een extra module die de klant achteraf kan installeren. Zo bepaalt de ondernemer zelf wie, waar, wanneer toegang krijgt tot een ruimte binnen het bedrijf. In het toegangscontrole systeem zit standaard een real-time aanwezigheidsoverzicht en het is ook voorzien van deurstand-signalering, eventueel aangevuld met een plattegrond van het gebouw, zonebeveiliging en een calamiteitenlijst.’ ‘Het is een compleet, maar vooral eenvoudig systeem voor toegangscontrole, dat nog verder is uit te breiden met talloze opties. Daarnaast

is onze apparatuur geschikt voor de meest uiteenlopende systemen, contact loze chipcards, sleutelhangers maar ook biometrie zoals vingerprint. Veel klanten zetten onze toegangscontrole in voor een AEO-certificering of naleving van hygiëne richtlijnen. En natuurlijk voor een veilig gevoel.’ En afsluitend refereren we graag aan de woorden van Dennis Leusink van Dorel Netherlands, dat al vanaf 1999 klant is bij ATPS: ‘De samenwerking met ATPS is heel laagdrempelig en toegankelijk. Er is altijd een snelle en duidelijke respons op vragen, er heerst een duidelijke nononsense cultuur.’

www.atps.nl

89


Wij ‘Advies Bureau Schade’ houden ons bezig met diverse vormen van dienstverlening en onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Onze werkzaamheden bestaan uit o.a.: · Toedrachtsonderzoek · Opsporing goederen · Fraudeonderzoek · Intern bedrijfsonderzoek · Risicoanalyse · Technische camera/video-ondersteuning · Totaal concept voertuigvolgsystemen (Tracking&Tracing) Advies Bureau Schade · Ratio 37 · 6921 RW Duiven · t 026-31 90 360 · e info@adviesbureauschade.nl

www.adviesbureauschade.nl Batterij 14 | 7141 JL Groenlo | Tel. 0544-473030 | Fax. 0544-473039 | info@bonhofwellness.nl | www.bonhofwellness.nl

uw Total Wellness leverancier www.FACEBOOK.com/BonhofWellness www.TWITTER.com/BonhofWellness

Fabrikant van maatwerk sauna – infrarood – stoombad Aanleg van particuliere zwembaden – WHVBZ zwembaden – whirlpools Leverancier van zonnebanken – lampen


TEKST: JESSICA SCHUTTEN - FOTOGRAFIE: ED KLIJNMAN

Zonder verhaal geen binding Met goede content kun je relaties aan je binden en nieuwe relaties aantrekken. Maar hoe geef je hier invulling aan? Boeiend is de professionele partner voor contentmarketing voor alle soorten organisaties. ‘Want een uniek verhaal verbindt en bindt.’ ‘Boeiend’ is een initiatief van fullservice communicatiebureau Frappant uit Aalten en is ontstaan om bedrijven te helpen bij het vertellen van hun verhaal en het delen van hun expertise, om ze zo succesvoller te maken. Het bureau maakt merken sterker met strategisch en creatief geïntegreerde communicatieoplossingen. ‘Daarmee richten we ons op merkbeleving en een goede positionering’, vertelt directeur Dennis Hoftijzer. ‘Dat doen we ook met Boeiend. Onze medewerkers ondersteunen vanuit Boeiend de merkbeleving met goede content. Dat kan als verlengstuk van een communicatietraject vanuit Frappant zijn, maar Boeiend werkt ook zelfstandig op strucKIJK OP OOST NEDERLAND

turele basis voor organisaties. Daarbij kun je denken aan blogberichten, het beheren en activeren van social media, maar ook aan het creëren van infographics, animaties en video’s.’ Heldere positionering Goede content vertelt het verhaal van een organisatie en sluit aan op de behoefte van het publiek. Volgens Hoftijzer draagt klantgerichte content bij aan een sterk merk. ‘Een goed verhaal is het vertrekpunt voor een creatieve vormgeving en een consistent gezicht. Het is belangrijk je merkbelofte bij elk contact waar te maken. Daarbij gaat het om emotie en beleving. Succesvolle bedrijven onderscheiden zich niet doordat

NUMMER 219, JAARGANG 34

ze betere producten maken. Ze kunnen goed aangeven waarom ze het doen. Het authentieke verhaal maakt het verschil en boeit en bindt mensen. Om merken sterker te maken, beginnen we met het zoeken naar die waarden, het waarom. Als communicatiespecialist helpen we de positionering scherp te krijgen. Een heldere positionering helpt ook klanten aan te trekken die bij het bedrijf passen.’ Succesvol merk Een unieke positionering moet matchen met de communicatie. Daarvoor is content zo belangrijk. ‘En daar gaat het nu juist vaak mis’, ervaart Hoftijzer. ‘Vanwege tijd, capaciteit en geld worden soms middelen zonder inhoud

ontwikkeld. Het gaat erom dat je als bedrijf je deuren opengooit, kennis deelt en laat zien wat je voor de klant kunt bereiken. Breng die authenticiteit naar buiten met krachtige verhalen. Continuïteit hierin is belangrijk. Met een herkenbare identiteit kan een klant een langetermijnrelatie opbouwen met een merk. Dan ontstaat een duurzaam, succesvol merk. Vanuit Boeiend en Frappant helpen we met een hands-on aanpak klanten succesvoller maken in wat ze doen. Door te adviseren, creëren en realiseren.’

BOEIEND, BUREAU VOOR CONTENTMARKETING www.ditisboeiend.nl

91


FLIER KAMPEN B.V. Grond- en Straatwerken / Agroloon b.v Ertsstraat 1a – 8263 BN Kampen – Tel. 06-55508629 / 038-3335207 arjanflier@hetnet.nl – www.flierkampen.nl

Kostenbesparing jaarrekening! “In het kader van lastenverlichting heeft de overheid al in 2007 een wijziging aangebracht in het Burgerlijk Wetboek waardoor kleine en middelgrote ondernemingen de PRJHOLMNKHLGZRUGWJHERGHQGH¿VFDOHMDDUUHNHQLQJHQYHUHHQYRXGLJG DDQWHELHGHQ(QGDWOHYHUWXDOVRQGHUQHPHU¿QDQFLsOHYRRUGHOHQ op. Immers de ‘nieuwe’ jaarrekening hoeft niet meer te worden voorzien van een accountantsverklaring en overtollige informatie. Middelgrote ondernemingen kunnen nu volstaan met een beperkte balans. Kleine rechtspersonen hoeven geen winst- en verliesrekening meer te publiceren. Binnen onze onderneming zorgt de controller ervoor dat uw compacte en overzichtelijke jaarrekening rechtstreeks uit KHWJURRWERHNZRUGWJHSULQW'H]HHI¿FLsQWHHQYROOHGLJJHDXWRPDtiseerde werkwijze levert u als ondernemer een forse besparing op. De kosten voor de extra jaarrekening voor kleine ondernemingen is nu (bijna) nihil! En voor middelgrote ondernemingen levert dit een VLJQL¿FDQWNRVWHQYRRUGHHOop. Wilt u meer weten? Stuur me dan even een mail (m.dewolf@mg.dc.nl) of bel 0315-681947”

M. de Wolf BEc, Controller

MuldersGroep

Administratie – Automatisering – Belastingen, Oversluis 21, 7071 DA Ulft www.muldersgroep.nl

e van ratie en revisi Ook voor repa n! machine dele


GROEN LEVEN EN ONDERNEMEN

Natuurlijke Speelelementen van Hacron Groen Als groenbedrijf is Hacron dagelijks actief met de aanleg en onderhoud van diverse groenprojecten en speelpleinen. Sinds kort worden er ook materialen verwerkt die door de natuur zelf worden voortgebracht. Gevelde bomen krijgen een nieuwe bestemming in een mooi assortiment speelelementen, gevormd door de grilligheid van de natuur en de bewerking door de medewerkers. Het assortiment bestaat naast stapstenen uit houten paddenstoelen, evenwichtsbalken, klimpalen, stappalen en stapschijven. Indien gewenst regelt Hacron ook de plaatsing en de jaarlijkse keuring. Laurens Aveskamp, managing director, en Roman Abrahams, Technical Advisory Service (links) en Peter Duynstee, VGM Coördinator (rechts)

Kwaliteitsbeleid Pilkington Benelux bekroond Na een succesvol doorlopen audit door onafhankelijk beoordelaar SGS volgt nu met het ISO 9001 en ISO 14001 certificaat de bekroning van het kwaliteitsdenken bij Pilkington Benelux. Het kwaliteitssysteem van Pilkington Benelux is een integraal kwaliteitssysteem met informatie over kwaliteit en milieu dat nu is gecertificeerd volgens ISO 9001 de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 de internationale standaard voor milieumanagement.

De robuuste, natuurlijke speelelementen van Hacron Groen hebben het Veiligheidskeurmerk ontvangen. Volgens Keuringsinstituut TüV Nederland voldoen de speelelementen aan de veiligheidsnormen verwezen in het WAS - Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen - de speciale wetgeving voor speeltoestellen in Nederland. In het WAS staat dat speeltoestellen bestemd voor de openbare ruimte veilig geproduceerd, geplaatst en beheerd moeten worden. Richtlijnen hiervoor staan in de Europese normen NEN-EN 1176-1:2008. Deze certificering staat garant voor veilige speeltoestellen.

Organisaties die voldoen aan de eisen in deze normen tonen daarmee aan dat hun kwaliteitsbeleid en milieumanagement op orde is. Ook blijkt eruit dat zij voldoen aan relevante wet- en regel-geving en dat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Laurens Aveskamp, managing director Pilkington Benelux: ‘ Deze systematische aanpak moet resulteren in het continu verbeteren van onze processen en sluit naadloos aan bij onze visie: Pilkington Benelux, de duurzame partner in glasoplossingen.’

Tijdens de natuurwerkdag werd o.a. de solitaire bij ondersteund. www.landschapoverijssel.nl – Foto: Mark Zekhuis

Evenwichtsbalk met veiligheidskeurmerk

Meest unieke solarpark in Hengelo (Gld) De initiatiefnemers van NLSolarpark De Kwekerij hebben groen licht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op hun SDE+ subsidieaanvraag voor de exploitatie van het nieuw aan te leggen zonnepark in Hengelo (Gld). NL Solarpark De Kwekerij (7 ha.) wordt een echt park ingepast in het bestaande landschap. De bomen rondom het terrein, de structuren van de ‘oude’ kwekerij en het natuurlijke hoogteverschil blijven zichtbaar. Het belangrijkste doel is om in het park recreëren te combineren met de opwekking van duurzame energie voor circa 600 huishoudens in Bronckhorst en wijde omgeving. Het park streeft naar een CO2reductie van ongeveer 550.000 kg per jaar en is zo ontworpen dat een optimaal rendement van de 8.000 panelen gewaarborgd is. De gemeente Bronckhorst zet zich in voor duurzaamheid en heeft uitgesproken in 2030 energieneutraal te willen zijn. Bronckhorst werkt in dit project samen met NL Solarpark de Kwekerij en NL Greenlabel. KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

93


Voor verkoop van overgebleven verfproducten voor schilders, onderhoudsbedrijven en Verfwinkels zie onze site www.verf-plaza.com Verfplaza.com B.V. www.verf-plaza.com Vonderweg 29a 7468 DC Enter info@verf-plaza.com


COLUMN - GROEN LEVEN EN ONDERNEMEN

Als je wilt, moet je niets Groningen beeft, de macht van Poetin is ook hier voelbaar, het Midden-Oosten staat in brand en onze afhankelijkheid van grondstoffen en energie groeit. Daarnaast zorgen opkomende landen voor een toenemende druk op energie en grondstoffen. Moeten wij daar mee leren leven, of hebben we misschien zelf een keuze op basis van wat wij willen - want dat is veel leuker. Steeds meer zijn we afhankelijk van slechts enkele landen en grote (energie) bedrijven. We kunnen anders, maar denken het zo te moeten doen. Energie en grondstoffen kunnen ook in circulaire systemen. En dat zou tevens perspectief op een onafhankelijke toekomst kunnen bieden. Echter…. We zitten vast in bestaande structuren en systemen. Diep geworteld in de politiek, bij multinationals en in onze wet- en regelgeving. Er is altijd een reden waarom we iets níet moeten doen. Maar de roep om iets wél te willen groeit, en wel van onderaf. Ik heb zelf het gevoel dat er een beweging komt die werkt naar een maatschappij die toekomstbestendig, circulair, schoon is en bijdraagt aan alle betrokkenen. Een mooi voorbeeld vind ik NL Greenlabel, initiatief van Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra. Een label dat zich inzet voor een verantwoorde buitenruimte door het toekennen een A-, B- of C-label net als bij energie. Dit paspoort is geen uitgebreide toets of certificering, het label stelt vooral vragen bij een product of buitenruimte. Is het waar wat wordt aangegeven? Hoe zit het met grondstoffen? Waar komt het vandaan? Is het giftig? Hoe zit het met hergebruik? En met energie? Zitten er kinderhandjes aan? Draagt het product bij aan schoner water, bodem, lucht en biodiversiteit? en ga zo maar door. NL Greenlabel zet in op een attitude verandering, op een verandering van houding en gedrag om samen mooie nieuwe dingen te bedenken, te maken en te doen. Een kanteling naar duurzaamheid… een beweging op basis van iets wél willen. Open source, zonder patenten, vooral kennis delen en goede innovaties versnellen.

‘Er is altijd een reden waarom we iets níet moeten doen’

Mensen, partijen, overheden en bedrijven die samen iets willen, en soms ook tegen grenzen aan lopen. Ze kantelen en zorgen voor beweging. Wat je beweegt, zet je in beweging: Beweeg je mee? Hoe zitten jouw producten en diensten in elkaar. Hoe zit het met energie en grondstoffen? En met toxische uitstoot? Hoe dragen ze bij aan een betere wereld? Wacht je totdat je dingen niet meer mag of niet meer kunt, of wil je dingen doen waar je nu - en later voor je kindskinderen - trots op kunt zijn? Een positieve veranderdruk met een goede visie zorgen voor een sterke wil. En als je wilt…., moet je niets. KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Otto Willemsen Auteur van het boek Thuis in energie en als zelfstandig organisatieadviseur en trainer met Duurzaam4Life verbonden aan coöperatie Synprofect

95


De

Tuinman Groenmakers

van De

Innovatieve verpakkingsmachines uut Hoolt’n? Jazeker!

SPORT EN GROEN

www.de-groenmakers.nl

Het nieuwe schilderen Op basis van airless spuittechniek uw bedrijfspand weer als nieuw ●

Goede en gelijkmatige dekking

Kwalitatief hoogwaardig afwerkingsniveau

Milieubewust

Paint Spray Solutions bv

Goedkoper dan de reguliere schilder

Najaarsweg 23-B

Meer laagdikte in één keer

7532 SK ENSCHEDE

www.paintspraysolutions.nl tel.: 085 - 40 13 777

www.tech-nikkels.nl


OOST NEDERLAND IN BEELD

Haviksnest Ecoloog Watze de Vries heeft al sinds 37 jaar een blokhut in het bos Klooster-Hulsbergen bij Wapenveld. Hij stoort zich aan de wijze waarop het Geldersch Landschap het onderhoud uitvoert. Onder andere het kappen van Douglas-sparren, Amerikaanse eiken en esdoorns helpt volgens hem het ecosysteem naar de knoppen. Het Geldersch Landschap wil door 'dunning’ het bos mooier en natuurlijker maken. Maar volgens De Vries, die al in 2003 de strijd aanging, nestelen in de Douglas-spar de havik en buizerd. Foto: Henri van der Beek

Eeuwigdurende rust in de natuur Natuurbegraven is in Nederland een relatief nieuwe vorm van begraven. Natuurbegraafplaats Heidepol ligt op een natuurschone locatie tussen Arnhem en Ede en is een groot stuk natuur waar je vrij een plek kunt kiezen. Het betekent eeuwigdurende rust in de schoonheid van de natuur op een passende plek onder een mooie oude boom of juist in het open veld. Hier geen traditionele grafzerken of grafbedekking: de natuur staat voorop en er is ruimte voor rust en bezinning. Foto: APA Foto | Sjef Prins

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

97


Museumwoning brengt verhalen tot leven 98


Het huis aan de Vijverlaan is een van de vier museumwoningen van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem, waar bezoekers elke maand een kijkje in de keuken van het verleden kunnen nemen. Levende geschiedenis, want de huizen hebben niet alleen een museale functie, er wordt ook echt gewoond. Barbara Recourt solliciteerde naar de museumwoning nadat ze een oproep zag op de Facebookpagina van Volkshuisvesting. ‘Historische kennis, maandelijks je woning openstellen, bezoekers rondleiden, er wordt behoorlijk wat van je gevraagd, als je voor een museumwoning in aanmerking wilt komen’, zegt Recourt. Toch twijfelde ze geen moment. Tijdens haar studie aan de kunstacademie ontwikkelde ze een voorliefde voor Art Deco en Jugendstil, kunst uit de tijd rond 1910, waarin ook het huis aan de Vijverlaan werd gebouwd. ‘Het klopte gewoon, dit huis past me als een warme jas.’ Volkshuisvesting Erfgoed koesteren én openstellen voor publiek. Dat zijn de belangrijkste motieven van de woningcorporatie om museumwoningen te ontwikkelen en te verhuren. Het idee ontstond zo’n tien jaar geleden. ‘Er was discussie over behoud of sloop van de naoorlogse Maycrete woningen’, roept directeur Gerrit Breeman van Volkshuisvesting Arnhem in herinnering. Aanvankelijk waren er plannen om twee van de woningen naar het nabijgelegen Openlucht Museum te verplaatsen, maar uiteindelijk bleven de huizen behouden door het toekennen KIJK OP OOST NEDERLAND

TEKST: ALICE VAN SCHUPPEN - FOTOGRAFIE: SJEF PRINS

De kolenkit staat naast de kachel en een televisie is nergens te bekennen. Wie bij Barbara Recourt in de Arnhemse Vijverlaan over de drempel stapt, maakt een sprong van zo’n honderd jaar terug in de tijd. Ze woont in een museumwoning, die ze met veel zorg en aandacht heeft ingericht en vormgegeven. Eens per maand zet ze de deuren open voor het publiek. Muziek uit de tijd en de geur van gemberkoekjes laten de bezoekers beleven hoe het vroeger was. ‘Mensen komen hier ook om herinneringen op te halen en hun eigen verhaal te vertellen.’

Barbara Recourt ontvangt elke maand bezoekers in haar museumwoning: ‘Ik probeer met smaken en geuren het tijdsbeeld in te vullen.’

van een monumentenstatus. Breeman: ‘Erfgoed kun je het beste bewaren op de oorspronkelijke plaats, die visie heeft de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van museumwoningen in de Arnhemse wijken.’ Volkshuisvesting wil het liefst voor elk decennium een museumwoning realiseren. ‘Het gaat ons daarbij vooral om de binnenkant, we willen laten zien hoe mensen toen woonden’, zegt Breeman. Een rondvraag aan de opzichters, die vrijkomende woningen bekijken, leverde bij de start van het project binnen de kortste keren vier geschikte woningen op. Die huizen, in verschillende Arnhemse wijken en uit verschillende periodes, zijn inmiddels allemaal heringericht

NUMMER 219, JAARGANG 34

en bewoond. Sindsdien ligt het even stil. ‘Het is net wat er vrij komt, dat is afwachten’, zegt Breeman. Het liefst zou hij een woning aan het Luthers Hofje of een van de commissiehuisjes aan de Catharijnestraat aan de museumwoningen toevoegen. ‘Die zijn gebouwd rond 1860, het zijn voorlopers van sociale woningbouw’, zegt Breeman. ‘Als er meer museumwoningen zijn, willen we ook een fietsroute maken die de woningen met elkaar verbindt en die bezoekers als het ware door de geschiedenis van de Nederlandse volkshuisvesting leidt.’ Deskundigen van het Nederlands Openlucht Museum zijn nauw betrokken bij het opknappen en inrichten van de museumwoningen. Met kennis

van materialen en kleurgebruik en met advies in het zoeken naar oplossingen. ‘Er moet wel gewoond worden in de huizen’, benadrukt Breeman. ‘Dat vraagt om enige souplesse in de keuzes die we maken. Er mag ook wel wat dynamiek zichtbaar zijn. Een aanbouw die later is toegevoegd kan soms best blijven bestaan.’ Open huis Breeman merkt dat veel mensen enthousiast zijn over het project. ‘We krijgen soms spontaan meubels en spullen aangeboden’, zegt hij. Toch is het niet altijd eenvoudig om bewoners te vinden voor de woningen. Breeman: ‘Mensen vinden vaak het huis wel heel leuk, maar het maandelijks openstellen van de woning ziet niet iedereen 99


er

Vergad

ur?

natu e d n i en

NATUURLIJK GOED IN DE ACHTERHOEK Weelderige bossen, uitgestrekte weilanden en akkers. De natuurlijke omgeving van Landgoed Ehzerwold spreekt bij menigeen tot verbeelding.

VERGADERAANBIEDING (8-uur): ͻ ŽŵĨŽƌƚĂďĞůĞǀĞƌŐĂĚĞƌnjĂĂůŵĞƚŽŶďĞƉĞƌŬƚŬŽĸĞͬƚŚĞĞͬŬŽĞŬũĞƐĞŶ kannen ijswater in de plenaire zaal (vergaderzaal aangepast aan het aantal personen) ͻ 'ĞďƌƵŝŬǀĂŶŇŝƉͲŽǀĞƌĞŶƐƟŌĞŶ͕ƐĐŚƌŝũĨŵĂƚĞƌŝĂĂů͕ďĞĂŵĞƌ ^ůĞĐŚƚƐ ͗ (op aanvraag) en scherm ͻ 'ƌĂƟƐt/&/ŝŶŚĞƚŚĞůĞŚŽƚĞů per p ͻ hŝƚŐĞďƌĞŝĚůƵŶĐŚďƵīĞƚŵĞƚŽ͘Ă͘ĞĞŶ;ǁĂƌŵĞͿ͕ƐŶĂĐŬ͕  ersoon * soep en salades

€ 39

Tegen deze achtergrond is uw vergadering, trainingsǁĞĞŬĞŶĚ͕ ĐŽŶĨĞƌĞŶƟĞ ŽĨ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ ĞĞŶ ƵŶŝĞŬĞ belevenis. U geniet van de Achterhoekse gastvrij* Luxe variant voor slechts € 45,50 per persoon͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨ͖ŬŽĸĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚŵĞƚ heid, in een inspirerende ambiance die bovendien Achterhoekse lekkernij, in de middag frisdrank en fruit in de zaal uitermate geschikt is voor zakelijke bijeenkomsten. landgoed midden in de parkeergelegenheid achter Gelderse Achterhoek. het hotel voor 200 auto’s. Tot 200 personen Bij ons staat persoonOf u nu met een collega lijke aandacht voor de Groen, rust en ruimte ŽĨ ĞĞŶ ƌĞůĂƟĞ ǁŝůƚ ŽǀĞƌůĞŐ- ŐĂƐƚŶŽŐĂůƟũĚǀŽŽƌŽƉ͘ Geniet van de comfortabegen of een bijeenkomst le omgeving waar groen, voor 200 personen wilt Centrale ligging rust en ruimte regeren Natuurlijk goed! organiseren; het kan al- Het landgoed ligt cen- en maak van uw vergalemaal op ons landgoed. traal in het land en gun- dering of training een Er staan tot uw beschikking: ƐƟŐ ƚĞŶ ŽƉnjŝĐŚƚĞ ǀĂŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟĞǀĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ͘ ϭϴ ŵŽĚĞƌŶĞ͕ ĨƵŶĐƟŽŶĞůĞ steden Deventer, Lochem, zalen, 11 discussiekamers Zutphen en Apeldoorn. HOTEL LANDGOED EHZERWOLD en een theaterzaal, alle Er zijn talloze buitenvoorzien van veel daglicht mogelijkheden op het en met uitzicht op onze grote terras, de parktuin ŚnjĞƌĂůůĞĞϭϰͻϳϮϭϴ^ůŵĞŶͻd͘ϬϱϳϱͲϰϯϭϭϰϯ parktuinen. Het hotel ligt of de bossen van het Land͗ƌĞĐĞƉƟĞΛĞŚnjĞƌǁŽůĚ͘Ŷůͻǁǁǁ͘ĞŚnjĞƌǁŽůĚ͘Ŷů ƉƌĂĐŚƟŐ ŽƉ ĞĞŶ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ goed en er is een ruime

,50

Ehzerwold


zitten.’ Hoe leuk ze het zelf ook vindt, Barbara Recourt kan zich dat wel voorstellen. ‘Mensen komen toch in jouw huis’, zegt ze. Gemiddeld krijgt ze op een bezoekersdag zo’n vijftig geïnteresseerden over de vloer. Ze heeft er inmiddels handigheid in gekregen om de dag van tevoren op te ruimen en de moderne spullen uit het zicht te zetten. Inmiddels woont Recourt met haar zoontje een jaar in de museumwoning. ‘Ik voel me echt bevoorrecht om hier te wonen’, zegt ze. ‘Er is met zo veel liefde aan dit huis gewerkt, je wordt er als het ware door omarmd.’ De meeste meubels en attributen in het huis verzamelde ze zelf, maar ook Recourt heeft spontaan spullen gekregen. Ze toont een Art Deco vazensetje als een van haar juweeltjes. En een fijn bewerkt zilveren theelichtje illustreert volgens haar hoe alles in die tijd met veel zorg en oog voor detail werd vervaardigd. KIJK OP OOST NEDERLAND

Koekjesgeur Recourt vindt het leuk om dat te laten zien en te vertellen over de geschiedenis. ‘Ik probeer met smaken en geuren van koekjes en appeltjes in kaneel en het geluid van muziek het tijdsbeeld aan te vullen’, zegt de bewoonster. ‘Om bezoekers de tijd van

Het hing bij ons achter de kapstok op de gang.’ Wat Recourt niet had voorzien, is dat ze met het openstellen van haar museumwoning ook steeds meer een sociale functie in de wijk vervult. ‘Er zijn veel eenzame ouderen hier in de wijk’, heeft ze

De kolenkit staat naast de kachel, een televisie is nergens te bekennen toen meer te laten beleven.’ Dat maakt meer los dan ze had verwacht. Veel mensen, vaak ouderen uit de buurt, komen langs om herinneringen op te halen en zelf verhalen te vertellen over vroeger. Recourt: ‘Een vrouw zei pas: ‘Dit worteldoek op de tafel ruikt naar mijn moeder.

NUMMER 219, JAARGANG 34

gemerkt. ‘Samen met andere partijen zijn we nu aan het onderzoeken wat we voor hen kunnen betekenen. Met een museumwoning kun je op een heel mooie manier verbinding maken in de wijk.’ Zo heeft Recourt al plannen om samen met de buurt haar tuin net als vroeger in te richten

als moestuin. ‘En dan samen met iedereen die eraan heeft meegewerkt, koken en eten uit de tuin’, blikt ze vast vooruit. Binding Een museumwoning brengt het museum naar de wijken en heeft zowel de buurt als de bewoner veel te bieden. ‘Ik heb nog nooit zo’n warme binding met mijn buurt gehad’, ervaart Recourt. ‘Mensen die hier binnenkomen, stellen zich netjes voor en nodigen mij soms uit om ook eens bij hen op bezoek te komen. Als bewoner van een museumwoning moet je er wel rekening mee houden dat je ook een soort zorgverlenersfunctie kan krijgen.’ Voor Recourt, die naast haar opleiding aan de kunstacademie ook een achtergrond in de zorg heeft, valt alles op zijn plek. ‘Het is mooi hoe dingen samen kunnen komen in je leven’, zegt ze. ‘Soms moet je even wachten, maar op dit moment klopt het voor mij helemaal.’ 101


ONZE VISIE OP TRAINEN Genua training en coaching staat voor resultaat! Wij zijn een persoonlijk en energiek training- en coachingbureau. Iets leren kan iedereen, maar het

Ontwikkeling van Mens en Organisatie

echt toepassen is moeilijk. Daarom hebben we ons gespecialiseerd in leren en begeleiding die zorgt dat je het geleerde echt toepast in de praktijk. Onze trainers staan daarom juist ook na de training voor uw medewerkers klaar. Kijk voor meer informatie op onze website

(FOVB

www.genuatraining.nl of bel 033 201 5811

–”ƒ‹‹‰‡…‘ƒ…Š‹‰

Pietmondriaanplein 13 | 3812 GZ Amersfoort | Tel. 033-2015811 | info@genuatraining.nl | www.genuatraining.nl

FOX HORECA, UW NIEUWE GASTHEER BIJ EVENTS, SYMPOSIA, PERSONEELSFEEST OF ZAKENDINER! Uniek in de achterhoek! Wij onderscheiden ons door betrokkenheid, kwaliteit en originaliteit.

De ondernemers: Ton & Daniëlle Fox Winterswijkseweg 13 • 7134 NB Vragender Telefoon 0544 371427 www.foxhoreca.nl

info@foxhoreca.nl


Jan Cremer, 1959

Jan Cremer begon al op zijn veertiende met schilderen. En het was meteen raak. Geen voorzichtige eerste stapjes, geen aarzelend zoeken, maar al direct de felle kleur en het grote gebaar. Na meer dan een halve eeuw ontwikkeling zijn die twee kenmerken nog altijd de basis van zijn kunst. Cremer spreekt zich krachtig en zonder reserve uit. Onder de titel Cremer in verf, 1954-2014 toont Museum de Fundatie in Zwolle tot 23 augustus een uitgebreid overzicht van 60 jaar schilderkunst van Jan Cremer. Cremer is geen schrijver die schildert. Het begon allemaal met schilderen, het schrijven kwam daarna. Of misschien is het juister om te stellen dat het begon met kijken. Schilderen en schrijven zijn voor Cremer na-

Portret oud KNIL militair, verf op papier, 100 x 75 cm, 1956

KIJK OP OOST NEDERLAND

melijk twee verschillende manieren om datgene wat hij om zich heen ziet vast te leggen en te verwerken. De ene keer op papier, de andere keer in verf. I paint, I write, I paint. De jonge Jan Cremer, geboren op 20 april 1940 in Enschede, lanceerde zichzelf in het Parijs van de jaren 50. De lichtstad was destijds een internationale smeltkroes van kunst en cultuur. Hier ontwikkelde hij zijn zogeheten ‘Peinture Barbarisme’, woest beschilderde doeken met dikke lagen verf, gemengd met zand, jute en andere materialen. Met zijn onorthodoxe techniek en dito persoonlijkheid plaatste hij zichzelf in één klap in de frontlinie van de moderne kunst. Het landschap, zowel in Nederland als in de vele exotische oorden die hij door de

Adelaar sneeuw, olieverf op doek, 210 x 180 cm, 1985

NUMMER 219, JAARGANG 34

De schilderkunst van Jan Cremer staat centraal op de tentoonstelling in Zwolle. Om recht te doen aan de veelzijdigheid van zijn kunstenaarschap is er tevens aandacht voor Cremers schrijfwerk, alsook voor de vele foto’s die hij tijdens zijn turbulente leven heeft gemaakt. Een deel van deze foto’s is te zien in Zwolle, een ander deel in Kasteel het Nijenhuis, Heino/Wijhe. Bij uitgeverij Waanders & de Kunst verschijnen twee overzichtsboeken met 60 jaar schilderijen en foto’s van Jan Cremer: Jan Cremer in verf, 1954-2014 en Jan Cremer photography - unseen eye. Tentoonstelling Cremer in verf 1954-2014 - 19 april t/m 23 augustus, Museum de Fundatie, Paleis a/d Blijmarkt, Zwolle. Meer informatie: www.museumdefundatie.nl

K I J K O P C U LT U U R

jaren heen bezocht, waaronder Mongolië en Siberië, groeide uit tot het centrale thema in het geschilderde oeuvre van Jan Cremer. Meer recent is daaraan het zeegezicht toegevoegd. Door de monumentale formaten, tot drie meter breed, en de stevig opgebrachte verflagen hebben deze stukken een sterk fysieke aanwezigheid, die een continuïteit vormen met het ‘Peinture Barbarisme’ uit zijn beginperiode.

Vier jaar Gaon Etten Foto: Henk den Brok (Achterhoekfoto)

Cremer in verf, 1954-2014

Stichting Gaon Etten creëert een pop-up restaurant voor één dag, een succesvol concept waar vele mooie herinneringen zijn gecreëerd. Je reserveert voor jou, je partner en vrienden en weet dan in welke plaats je gaat eten en op welke datum en tijd. That’s it! Of je nu in de kassen, bij een houtzagerij of bij een geitenboerderij gaat eten: het blijft geheim tot twee dagen voor de avond! Je wordt hartelijk ontvangen met Achterhoekse muziek of een verhalenverteller. Er wordt een prachtig driegangen streekmenu gekookt met producten uit de Achterhoek. Onder het genot van Achterhoekse wijnen wordt de avond een culinair genoegen. De data voor 2015 zijn bekend: op 29 mei gaan we in Doetinchem eten, op 26 juni in Groenlo, op 28 augustus in Steenderen, op 25 september in Vorden en op 30 oktober in Winterswijk. Reserveren kan via www.gaon.nl.

Red horse Berlin, olieverf op doek, 150 x 120 cm 1984

103


©IntrodansPieterHenket

Het slecht bewaakte meisje Ieder jaar maakt Toneelgroep Oostpool een Coming of Agevoorstelling met veertig jongeren tussen de 14 en 19 jaar. Na het succesvolle Giselle (2013) gaat het gezelschap dit jaar opnieuw de samenwerking aan met Introdans. Regisseur Timothy de Gilde en choreograaf Adriaan Luteijn maken Het Slecht Bewaakte Meisje, een bewerking van de balletklassieker La Fille Mal Gardée (Bordeaux,1789). In de wereld van Ritalin, likes, hashtags, selfies, CITO-training en avatars is deze Fille Mal Gardée een slecht bewaakt meisje dat laat zien dat je niet altijd in alles perfect hoeft te zijn en vooral trouw aan jezelf mag blijven. Soms is wat het is beter dan wat het wordt.

Swingend FEEST met Introdans Ensemble Introdans Ensemble voor de Jeugd viert zijn 25e verjaardag en presenteert een swingend feest met drie toppers uit de Introdans-schatkist én een voor Nederland nieuw ballet. Bon Appétit! van Robert Battle, Psycho Killer van Daniel Ezralow en Susto van Sol León en Paul Lightfoot zijn stuk voor stuk meesterwerken - vol energie en dynamiek - die in binnen- en buitenland al voor enthousiaste zalen hebben gezorgd. Rave van Karole Armitage is de nieuwste aanwinst op het repertoire van het gezelschap. De Amerikaanse choreografeerde dit werk na de aanslagen op 104

11 september 2001 in New York. Armitage koos voor een werk waar de overlevings- en scheppingsdrift vanaf spat. Ze combineert - kenmerkend voor haar stijl - verschillende danstechnieken, dit keer: voguing, capoeira, wushu (Chinese krijgskunst) en ballettechniek. Het vaste tableau van Introdans Ensemble voor de Jeugd breidt eenmalig uit naar vierentwintig dansers. Van top tot teen beschilderd en in eigentijdse urban outfits gestoken, razen zij in een spectaculair kleurenbombardement over het toneel. Speelperiode tot 31 mei. Meer informatie: www.introdans.nl

bewerking die zich afspeelt in de huidige tijd, waarin jongeren, gestimuleerd door ouders en omgeving, in alles perfect moeten zijn. Traditiegetrouw wordt de rol van Lises moeder gedanst door een man en opent de voorstelling met een kippendans. Meer informatie: www.toneelgroepoostpool.nl

Het ballet bleef door de tijd heen populair vanwege het toegankelijke verhaal en de komische elementen. Toneelgroep Oostpool en Introdans maken met Het Slecht Bewaakte Meisje een

Dichter bij Overijssel 2015/2016 Boudewijn Betzema is de komende twee jaar Dichter bij Overijssel. Hij volgt daarmee Heleen Bosma op als provinciedichter van Overijssel. Uit het juryrapport: ‘Boudewijn is een heel veelzijdig dichter met veel pijlen op zijn boog. Hij schrijft origineel en gemakkelijk. In zijn gedichten laat hij verschillende stemmingen zien en kan hij vorm bij inhoud kiezen. Daarnaast durft hij onderwerpen

aan te snijden en dichtbij te komen. Boudewijn laat zich ogenschijnlijk niet beperken door een aantal zinnen. Wat de lengte van zijn gedicht ook is, als het af is, is het af. Dit maakt zijn gedichten functioneel, zonder omhaal van woorden. Het lijkt erop dat Boudewijn eigenlijk al Dichter bij Overijssel was, voordat hij het werd.’ Meer informatie: www.betzema.nl


K I J K O P C U LT U U R

Artpreneur:

Volop kansen voor cultuur met de Geefwet

Foto: Roy Beusker

‘Wij zijn een nog jonge club van louter cultuurvrienden die de sector een warm hart toedragen. Toen ik in 2012 van de Geefwet hoorde en zag wat de mogelijkheden waren met betrekking tot fiscaal vriendelijk schenken, wist ik het meteen. Hier wil ik iets mee doen, hier kan de gehele culturele sector van profiteren.’

Musical The Sound of Music Zomertour The Sound of Music wordt wegens succes de hele zomer verlengd met een speciale zomertour, in Oost-Nederland o.a.in Enschede, Groningen, Zwolle en Apeldoorn). Een geheel nieuwe versie van deze musicalklassieker die momenteel te zien is, ging in november vorig jaar in première en werd lovend ontvangen.

Aan het woord is (mede-) oprichter Hans van der Zee. Tezamen met fiscalisten en communicatie-experts, bedacht hij een plan van aanpak hoe de culturele sector optimaal van de nieuwe (verruimde) wetgeving kan profiteren. Kortweg komt het erop neer dat de Geefwet onder bepaalde voorwaarden particulieren en bedrijven extra belastingaftrek toekent bij het doen van schenkingen en donaties. Dat betekent dat vrienden van cultuur een hoger bedrag kunnen schenken terwijl ze netto niet meer kwijt zijn. Inmiddels is Artpreneur specialist op het gebied van de (culturele) ANBI-status voor (culturele) instellingen en Rijksmonumen-

ten en fiscaal vriendelijke schenkingscampagnes. Samen met mede initiatiefnemer Groninger Forum ontwierp zij bovendien het Cultuurplatform CultuurPaktNoord, bestaande uit een groep culturele instellingen die vanuit een overkoepelende stichting worden geholpen met fiscaal-juridische zaken, fondsenwerving en cultureel ondernemerschap. De bedoeling is dat de cultuurliefhebber straks makkelijker toegang krijgt tot een breed cultuuraanbod terwijl hij nog steeds zeggenschap over zijn favoriete schenkingsdoel houdt. Voor meer informatie kan men terecht op: www.artpreneur.nl

Het is precies 50 jaar geleden dat de film The Sound of Music uitkwam met Julie Andrews in de hoofdrol. Het hartverwarmende verhaal en songs als Do Re Mi, My Favorite Things en Edelweiss maken The Sound of Music tot een klassieker. De musical vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en als gouvernante gaat werken bij de Familie Von Trapp. De zeven kinderen van Kapitein Von Trapp leven onder een te streng regime. Wanneer de Kapitein een tijd van huis is laat Maria de kinderen weer opbloeien. Met in de hoofdrollen o.a. Tony Neef, Anouk Maas, Maaike Widdershoven, Ad Knippels en Cindy Bell. Directie Artpreneur B.V.:

Meer informatie en kaarten: Theater Orpheus Apeldoorn, www.orpheus.nl KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

Rob Weeber (links) en Hans van der Zee

105


UW NAVIGATOR IN DE FINANCIĂ‹LE WERELD!

Op een goede fundering 100% kun je verder bouwen. TRILL INGS VRIJ

Hylkema is gespecialiseerd in:

Bufix is gespecialiseerd in:

,

,

,

,

Geluidsarm Mortelschroefpalen , Buisschroefpalen , Schroefinjectiepalen

Industrieweg 3-i 8263 AA Kampen tel. (038) 333 80 20 www.hylkemafunderingstechniek.nl

Beperkte ruimtes Stalen buispalen geschroefd/geheid , Funderingsherstel (consoles) , Schroefinjectiepalen

Ekkersrijt 4407 5692 DL Son en Breugel tel. (0499) 47 33 09 www.bufix.nl

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ INVESTERINGEN VOOR U ALS ONDERNEMER? WWW.RABELINKFC.NL

HELP UW GEVEL NIET OM ZEEP

CIRCLEAN REINIGT UW GEVEL! Uw bedrijfspand is uw visitekaartje. Helaas worden de stalen damwandproďŹ elplaten van uw fabriekshal, kantoor, winkelcentrum, loods, industrieel vastgoed, warehousing etc. vuil door weersinvloeden, stof en zand. Dat zorgt niet alleen voor een vieze aanblik, het verkort ook de levensduur van uw gevel. Circlean biedt de oplossing! Met onze plc aangestuurde borstelmachines maken wij uw gevel schoon, zodat uw bedrijf er weer stralend uitziet. Bovendien verlengt u op deze

Het Woudagemaal, uniek in de wereld - Unesco Werelderfgoed - Spannende 3D-film

- Technisch hoogstandje - G e z e l l i g e k o ff i e - e n t h e e s c h e n k e r i j

- Educatieve activiteiten - Prachtige architectuur

- R o l s t o e l - e n ro l l a t o r v r i e n d e l i j k - Negen-talige audiotour app

6WLUPUNZ[PQKLU! dinsdag t/m zaterdag zondag

10.00 - 17.00 uur 13.00 - 17.00 uur

manier de levensduur van de stalen platen ĂŠn dus bespaart u op uw onderhoudskosten!

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie: ^^^^V\KHNLTHHSUS

Circlean werkt op een snelle, effectieve en milieuvriendelijke manier, tegen een scherpe

)LaVLRHKYLZ! Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer ER

ELD

ERFG

O

E D

W

prijs. Kortom, help uw gevel niet om zeep, maar laat hem reinigen door Circlean! •

•

E

TA

United Nations (GXFDWLRQDO6FLHQWLÂżFDQG Cultural Organization

GE

I

N

RI

T 038 76 00 210 of M 06 50 44 38 78

MO

E RL D H

neem contact op met Circlean:

NDIAL

WO

CONTACT

•

PATRIM

O

Ir. D.F. Woudagemaal Werelderfgoed sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water


Emil Nolde in Villa Mondriaan George Breitner, Vrouwelijk halfnaakt, circa 1892 (Kröller-Müller Museum)

,Anton Corbijn, David Bowie, 1980 (Groninger Museum)

Mix Match Museum Zes toonaangevende musea geven het heft uit handen en maakten samen met het publiek zes zeer gevarieerde tentoonstellingen op het online platform Mix Match Museum. In het Kröller-Müller tot 30 augustus de

Knijpbril (TwentseWelle)

Joseph Mendes da Costa, Bouwsculptuur (Amsterdam Museum)

frisse kijk van zeven geselecteerde gastconservatoren. Zij selecteerden bekende én vooral ook minder bekende kunstwerken uit zes museumdepots en schreven een origineel, persoonlijk verhaal. Nanny Coetsier koos werken die juist naar ons lijken te kijken: met als eyecatchers Otto Eerelman’s Blauwe Dog en een pin-up van Erwin Olaf.

Vanaf 16 mei tot en met 13 september toont Villa Mondriaan de fascinerende beginperiode van Piet Mondriaan en Emil Nolde in de tentoonstelling Mondriaan en Nolde in de natuur. Hierin staat de schoonheid van landschappen en bloemen centraal. Beide kunstenaars hebben roem verworven met hun late werk, maar schilderden aan het begin van hun kunstenaarscarrière met name landschappen. De kunstenaars werden geïnspireerd door hun directe omgeving, de boerderijen, tuinen, bloemen en mooie wolkenluchten.

In de tentoonstelling ligt de nadruk op het jonge talent van deze tijdgenoten. Hun opvoeding en achtergrond speelt daarbij een belangrijke rol. Ook zullen nooit eerder vertoonde werken van Emil Nolde te zien zijn.

Ook in de andere deelnemende museum zijn speciale tentoonstellingen te zien: Amsterdam Museum, het Groninger Museum, Museum Boerhaave in Leiden, Museum TwentseWelle in Enschede en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Meer informatie: www.krollermuller.nl

Emil Nolde, Kleiner garten, 1908. Olieverf op doek. © Nolde Stiftung Seebüll klein

Bij de tentoonstelling wordt de catalogus Mondriaan en Nolde in de Natuur gepubliceerd, uitgegeven door Waanders & De Kunst. Piet Mondriaan, Twee chrysanten, 1899-1900. Olieverf op doek op karton. Collectie Gemeentemuseum Den Haag

Meer informatie: www.villamondriaan.nl

Museum De Weem in Westeremden

Henk Helmantel een leven lang schilderen en verzamelen 1 mei t/m 31 oktober 2015 donderdag, vrijdag en zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur Museum De Weem, Abt Emopad 2, Westeremden (Gr.) Voor lezingen en rondleidingen: zie www.helmantel.nl Groepen op afspraak 0596 - 551415 babs@helmantel.nl

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

107
 

 

352&RQVXOWDQWVDGYLVHHUWHQRQGHUVWHXQWRSGUDFKWJHYHUVELMKHWRSORVVHQHQUHDOLVHUHQYDQFRPSOH[HKXLVYHVWLQJVYUDJHQ 'LWNXQQHQRSJDYHQ]LMQYDQQLHXZHQRIYHUERXZYDQNDQWRUHQVFKROHQJHPHHQWHKXL]HQWKHDWHUV]LHNHQKXL]HQHWF Onze stijl kenmerkt zich door het enthousiasmeren van partijen en het constructief samenwerken met personen. Een goede samenwerking vanuit een integrale benadering is de sleutel tot een succesvol resultaat waarin de betrokkenen zich herkennen.

 &RQFHUWJHERXZ'H9HUHHQLJLQJ1LMPHJHQ 

 *URWH=DDO'H9HUHHQLJLQJ

 2QGHUZLMVSDUN(]LQJH0HSSHO 5HQRYDWLH.RQLQNOLMN7KHDWHU&DUUp 


In februari werd Henk Helmantel 70 jaar. Dat wordt gevierd met een tentoonstelling in Worpswede en een boek van en over de kunstschilder en zijn kunstverzameling. Hoogtepunten uit die kunstverzameling zijn ook te zien tijdens de zomertentoonstelling in museum De Weem in Westeremden. De figuratieve realistische kunst van Helmantel met z’n herkenbare composities en techniek staat, sinds hij bijna 50 jaar geleden begon met schilderen, in de belangstelling bij een groot publiek, ook in het buitenland. Tot 14 juni worden bijvoorbeeld 55 werken tentoongesteld in het Noord-Duitse kunstenaarsdorp Worpswede (dagelijks, 10-18 uur) en in het najaar is er een verkooptentoonstelling in Genève. Toch duurde het tot begin dit

jaar voordat het Groninger Museum een werk van één van de bekendste hedendaagse Groninger kunstschilders aankocht. ‘Modernisten hadden weinig met mijn werk op, maar de breuk tussen klassiek en modern begint te vervagen. Bovendien zijn mijn composities en kleurgebruik door de moderne kunst beïnvloed.’ Kunstverzameling In datzelfde Groninger Museum presenteerde Helmantel op

Uienstilleven, 100 x 122, olie op paneel, 2015

Valentijnsdag het boek ‘Henk Helmantel - Een leven lang schilderen en verzamelen’, dat tevens de titel is van de jaarlijkse zomertentoonstelling van 1 mei tot 31 oktober in museum De Weem (donderdag-zaterdag, 13-17 uur). Deze draagt een ander karakter dan gebruikelijk en sluit aan bij de inhoud van het boek. Normaal toont Helmantel alleen eigen werk, vooral stillevens en kerk- en kloosterinterieurs. ‘Nu zijn tevens voorwerpen

te zien die een belangrijke rol spelen in mijn schilderijen en geef ik een inkijkje in mijn kunstverzameling, in de werken die mij raken. Daaronder etsen van Rembrandt, maar vooral tekeningen en schilderijen uit de twintigste eeuw van onder meer Noord-Nederlandse schilders die ik waardeer zoals Rein Pol, Matthijs Röling, Peter Durieux en Piet Sebens.’ Gebruiksgeschiedenis Boek en tentoonstelling laten zien waar Helmantel zijn inspiratie vandaan haalt: uit 500 jaar klassieke westerse schilderkunst, maar ook uit Middeleeuwse (gebruiks) voorwerpen, Romeins glas en archeologische bodemvondsten die hij in de loop der jaren heeft verzameld. ‘Deze voorwerpen zijn niet per se kostbaar, maar kennen wel een lange gebruiksgeschiedenis en hebben een hoge kwaliteit van vormgeving. Een mooie oude aardappelschilbak kan daardoor evenzeer een interessant onderwerp zijn. Ik verwonder me al mijn hele leven over wat zich in de wereld om mij heen aan schoonheid ontvouwt. Dat zal altijd zo blijven.’

MUSEUM DE WEEM Abt Emopad 2 9922 PJ Westeremden T. 0595 55 14 15 babs@helmantel.nl www.helmantel.nl

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

109

TEKST: ROEL KERKHOF - FOTO: ©ART REVISITED, TOLBERT

De schoonheid van schilder Henk Helmantel


de sleutel voor uw succes: realiseer duurzaamheid duurzaamheid | mvo | innovatie | energie | mens- en organisatie TRAINING

r %VVS[BBNIFJE$$ r 8PSLTIPQĂŽVJTJOFOFSHJF r 5SBJOJOHTQSPHSBNNBTSPOEPN QSPEVDUFOFOEJFOTUFOWBOEFLMBOU

ORGANISATIEADVIES

HĂŠt boek voor iedereen die thuis wil raken in energie: LJKLPQXXXUIVJTJOFOFSHJFDPN

r "OBMZTFPOUXFSQWFSBOEFSJOH r 0SHBOJTBUJFPOUXJLLFMUSBKFDUFO r 1SPKFDUNBOBHFNFOUJOUFSJN r #VTJOFTTQMBOOFO r $FSUJĂłDFSJOHTCFHFMFJEJOH *40  $0 (SFFO,FZ

www.duurzaam4life.com www.synprofect.nl www.thuisinenergie.com

Voor elke klus aan uw woning of bedrijfspand bent u bij ons aan het juiste adres

Mett kunststoffen uw partner voor: -

Kunststofplaten (o.a. Plexiglas,Trespa,PVC, HMPE, Nylon,) Kunststof producten en halffabricaten Kunststof bewerkingen (CNC frezen, Lasersnijden) Lichtkoepels en Lichtstraten Ontwerp en tekenen t.b.v. kunststofproducten

â– â–  â–  â– 

uitbouw verbouw onderhoud renovatie

Hoogeveen Bouw & Montage Mett Kunststoffen Lage brink 82 7317 BD Apeldoorn Tel: +31 (0)55 5761432 Fax: +31 (0)55 5761456 E-mail: info@mett-kunststoffen.nl Site: www.mett-kunststoffen.nl

Werkplaats: Zeppelinstraat 12

Karper 24

7903 BP Hoogeveen

7908 WZ Hoogeveen

M. 06 30 77 38 39

T.

0528 24 07 07

E.

info@hbmontage.nl

F.

0528 24 07 14

I.

www.hbmontage.nl


TEKST: GERARD MENTING - FOTOGRAFIE: VALENTIJN TEMPELS

Kansen zien in transformatie Maatwerk, toekomstbestendig, creatief en flexibel; dat is de manier waarop Ontwerp & Omgeving de ruimte om ons heen ordent. Met transformatie als speerpunt. Ontwerp & Omgeving ondersteunt opdrachtgevers uit de private en publieke sector op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschapsarchitectuur en milieu. Maar ook als er raakvlakken zijn met vastgoed, water en hergebruik van afvalstoffen. Dankzij de samenwerking van verschillende disciplines kan opdrachtgevers een heel brede blik worden geboden, waarbij graag even over de grenzen van het eigen vakgebied wordt gekeken. Natuurlijk schakelen klanten Ontwerp & Omgeving regelmatig in voor het maken van ‘gewoon’ een bestemmingsplan. Steeds vaker is een dergelijk verzoek de eerste stap in een proces waarbij de kwaliteiten van het gebied KIJK OP OOST NEDERLAND

en de mogelijkheden veel breder worden benut. Zo leidde de verplaatsing van een fietsenwinkel tot een uitgewerkt plan voor een compleet woon-zorgcomplex. Het is een voorbeeld van het advies áchter het advies. Die integrale aanpak met expertise uit zes disciplines en een netwerk daar omheen maakt Ontwerp & Omgeving anders, verwoordt stedenbouwkundige Bram Nieuwenhuis. ‘Kun je bij een leegstaand gebouw meer dan het met de huidige functie proberen te verkopen? Wij hebben kennis van transformatieprocessen, weten belangen te verbinden. Wij zoeken daarom ook nadrukkelijk contact met ondernemers, bedrijfsleven en burgers.’

NUMMER 219, JAARGANG 34

De nieuwe ruimtelijke vraagstukken verschuiven steeds meer terug naar de stad, naar bestaande plekken en bestaand leegstaand vastgoed, vult planoloog Jeffrey van Luttikhuizen aan. ‘Hier zijn het vaak ondernemers die de noodzaak zien voor transformatie van deze plekken. Wij brengen met onze kennis en kunde graag belangen en partijen bij elkaar om een transformatie daadwerkelijk te realiseren.’ De waarde van de plek en wat er al staat, krijgt een steeds belangrijkere rol in veranderprocessen, onderstreept landschapsarchitect Guido Baten. ‘Kennis van bijvoorbeeld flora en fauna, cultuurhistorie en milieu combineren wij met onze creativiteit tot

een duurzaam en haalbaar plan.’ Om kansen en mogelijkheden inzichtelijk te maken is een omgevingsscan ontwikkeld, die in kaart brengt wat de waarde van de plek is, welk beleid overheden hanteren en wat de markt voor mogelijkheden biedt. Op basis daarvan wordt een ontwikkelstrategie uitgewerkt met een voorstel tot realisatie. ‘Wij leveren die kennis aan, zetten ons netwerk in en verbinden mensen. Je moet een goed idee hebben van de haalbaarheid, anders moet je er niet aan beginnen.’

www.ontwerpenomgeving.nl

111


van bouwmaterialen, • Transport bouwketen en containers

• Transport van staalconstructies transport, • Speciaal lang en/of breed en plaatsen • Transport van kozijnen

Onze specialiteit: glastransport en het plaatsen van glas met een auto-laad-loskraan met vacuümzuigers!!! De laad-loskranen hebben een capaciteit van 10 ton/m tot 80 ton/m en een bereik van 34 m

• Transport van zeecontainers van dakkapellen • Transport en trappen en het monteren daarvan van trekkers • Verhuur met of zonder oplegger met chauffeur

VAN DEN TOP TRANSPORTEN De Stroet 32 – 6741 PT Lunteren T 0318 48 39 07 – F 0318 48 60 82

info@toptransporten.nl www.toptransporten.nl

Uitbesteden van repeterend productiewerk in Polen?

Wemeco Nederland BV Lansinkesweg 4 7553 AE Hengelo Tel. 074 250 47 81 Fax 074 250 47 88 info@wemeco.com

O

Metaalbewerking (staal, aluminium en RVS)

O

Oppervlaktebehandeling

O

Assemblage- en montagewerkzaamheden

O

Nederlands projectmanagement

O

Praktisch alles onder een dak!

www.wemeco.com

SVT Nederland bv Mercuriusweg13 6971 GV Brummen Tel.: +31 (0) 575-743030 Mail: info@svtnederland.nl Website: www.svtnederland.nl


Meesters in aanbesteden dankzij pragmatisch vooruitstrevend handelen Al 25 jaar worden (Europese) aanbestedingen ondersteund door International Tender Services (ITS) uit Raalte. ITS zorgt voor professionele begeleiding aan aanbestedende diensten op meerdere werkgebieden. Zo begeleidt ITS niet alleen de aanbestedingen voor (rijks-)overheidsinstellingen, maar ook voor provincies, gemeenten en semi-overheidsinstellingen als universiteiten en (hoge-) scholen. steder in zijn eigen zwaard valt. ITS zorgt ervoor dat opdrachtgevers binnen maximale grenzen hun beslissingsbevoegdheid kunnen blijven uitoefenen.’ De kracht ligt daarbij voornamelijk in de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure. En dat een goed begin het halve werk is, blijkt ook wel uit de cijfers die het bedrijf prominent presenteert. Sinds 1989 zijn er al meer dan 1500 Europese aanbestedingen vanaf het begin tot het eind succesvol begeleid.

Aad van Wijngaarden is medeoprichter en directeur van ITS dat acht aanbestedingsspecialisten telt. ‘Iedereen heeft een eigen inkoopexpertise en juridische specialisatie op het gebied van werken, ICT, verkeer en vervoer of facilitaire bedrijfsvoering.’ Op de juiste manier inspelen op de nieuwe aanbestedingsregelgeving, aanbestedingsvormen en daaraan gerelateerde rechtspraak, is volgens Aad kenmerkend voor het bedrijf. Met name na een gunning van een opdracht valt er ook nog veel te winnen op het gebied van een nauwKIJK OP OOST NEDERLAND

keurig contractbeheer. Ook benadrukt hij de manier waarop ITS zich onderscheidt van haar concurrenten. ‘Wij begeleiden alleen opdrachtgevers bij aanbestedingsprojecten. We kiezen daar bewust voor. Als je je tevens bezig gaat houden met de begeleiding van inschrijvende marktpartijen ben je namelijk niet onafhankelijk. Juist belangenverstrengelingen willen we vermijden.’ Daarentegen wordt de kennis van de private markt en marktverhoudingen niet veronachtzaamd. Om een aanbestedingsprocedure niet bij

NUMMER 219, JAARGANG 34

voorbaat al te laten mislukken, is dat ook wel nodig. ‘De uitvoering van werken, levering van goederen en/of diensten verschillen onderling sterk. Wij kijken wat de beste benadering is om het project te laten slagen.’ Ook is Van Wijngaarden stellig dat een gedegen aanbestedingsprocedure geen doel op zich is maar juist een middel om professioneel in te kopen. ‘We zien echter vaak dat trajecten stranden omdat deze zodanig zijn dichtgespijkerd dat de aanbe-

Dat haar opdrachtgevers zeer tevreden zijn na gedane zaken, blijkt uit de evaluaties met een gemiddelde waarderingsscore van 8,5. Het business model is er dan ook op gebaseerd dat de cliënten bij ITS terugkomen voor een tweede en volgende aanbestedingen. Door het doel voor ogen te houden, biedt ITS de zekerheid tot het realiseren van de vooraf opgestelde doelstellingen tegen beheersbare risico’s.

T. 06 21 20 30 02 www.europese-aanbesteding.nl

113


 Heldere, persoonlijke aanpak Employment ProďŹ t biedt werkgevers een totaaloplossing voor het managen van verzuim, arbo en HRM. Wij ontwikkelen samen met u een aanpak die is afgestemd op het beleid en de structuur en cultuur van uw organisatie, met maar ĂŠĂŠn doel: schadelastbeperking door samen met u een efďŹ ciĂŤnt beleid te voeren.

Onze producten en diensten: s6ERZUIMBEGELEIDING s!RBODIENSTVERLENING s(2- ADVIES s2E INTEGRATIEe en 2e spoor s'EAVANCEERDEVERZUIMSOFTWARE

'ROTESTRAAT +%2IJSSEN 4 & info@employmentproďŹ t.nl www.employmentproďŹ t.nl

Bouwbedrijf Oonk b.v. is een jong en dynamisch bouwbedrijf, met jarenlange ervaring in de bedrijfstak, waarin zeer toekomstgericht en met de modernste middelen wordt gewerkt in de Woningbouw en Utiliteitsbouw. Waar de werkzaamheden al (kunnen) beginnen op de tekentafel, zodat u geheel vrij bent in architectuur keuze, dus “van idee tot werkelijkheid�. Geheel nieuw bij ons, een goedkoper bouwconcept! De I’KES-woning die inspeelt op de zich snel ontwikkelendeen veranderende woningmarkt. I’KESŽ is een geregistreerd product dat staat voor Innovatief Kwaliteit Energiezuinig en Supersnel. Het zijn de kernbegrippen die het concept van deze woning karakteriseren. I’KES is onderscheidend ten opzichte van alle andere woningFSY[W]WXIQIRIRZSSVEPIVKžI\MFIP Niet alleen door de talloze uitvoeringsvarianten die gekozen kunnen worden, maar ook omdat I’KES met de modernste technieken nu veel goedkoper kan worden gerealiseerd. Voor meer informatie bel of stuur e-mail naar: info@bouwbedrijfoonk.nl


OOST NEDERLAND IN BEELD

Dorpsstraat ons Giethoorn Op de 80ste verjaardag van het spel Monopoly maakt Hasbro bekend dat Amsterdam ĂŠn Giethoorn beiden een plaats hebben veroverd op de nieuwe wereldeditie van het monopoly spel dat dit najaar uitkomt. In de media vertelde campagneleider Lennard de Boer dat de inwoners van Giethoorn onbeperkt online konden stemmen. En dat dus ook hebben gedaan. En omdat er jaarlijks duizenden Chinezen Hollands VenetiĂŤ bezoeken werd speciaal voor de monopoly actie een flyer gemaakt in het Chinees met de uitleg waarom en hoe je kan stemmen. Foto: Fred Roest | Tweeluik.com

Koe Antonia Deze gelukzalige roodbonte koe staat in de uiterwaarden van de Waal bij Heesselt. Koe Antonia is gemaakt door beeldend kunstenares Gerry van der Velden uit Zoelen (www.gerryvandervelden.com). Het kunststof kunstwerk werd in 2003 door de Kunststichting Neerijnen geplaatst uit protest tegen herinrichtingsplannen voor de Heesseltsche Uiterwaarden. Antonia werd daarmee het symbool voor het cultuurlandschap in de uiterwaarden. De herinrichtingsplannen zijn uiteindelijk aangepast en ook Antonia mag blijven. Foto: Fred Roest, Tweeluik.com

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

115


In de diepte ligt het dorp Saint-Chinian

Saint-Chinian: leisteen bepaalt de kwaliteit De omvang van een wijngebied is vaak niet van invloed op de naamsbekendheid en al helemaal niet op de kwaliteit. Onder kenners is Saint-Chinian – al geniet het misschien geen wereldfaam - een zeer gewaardeerde wijn. Maar met zijn 3300 hectare wijngaard, verdeeld over twintig gemeenten is het klein te noemen.

Net als in Nederland heeft ook het Franse platteland met ontvolking te kampen, reden waarom de bevolking van het wijngebied in de Languedoc de laatste decennia flink is geslonken. Het dorp SaintChinian zelf, de naamgever van de wijnstreek, telde op het hoogtepunt van zijn meer dan vijftien eeuwen bestaan een inwonertal van rond de 4300. Dat was anderhalve eeuw geleden. Nu zijn het er nog slechts ruim 1800. Maar gelukkig lijkt de krimp tot staan te zijn gekomen; er zijn de laatste paar jaar zelfs enkele inwoners bij gekomen. Gelukkig, want ontvolking kan een bedreiging vormen voor de activiteiten in een streek, 116

ook voor de wijnbouw. Nieuwe generaties moeten natuurlijk wel bereid zijn het bedrijf van hun ouders voort te zetten. In de wijnwereld is dat zeker niet vanzelfsprekend. Jongeren vinden het ploeteren op het stille platteland lang niet altijd ‘sexy’ en verkiezen vaak een kantoorbaan in een meer bruisende omgeving. Hoe dan ook: Saint-Chinian is in elk geval een aantrekkelijke streek om doorheen te trekken, zeker voor de wijnliefhebber. De oude dorpen roepen herinneringen op aan vervlogen tijden. Het landschap is zeer afwisselend en overwegend vriendelijk heuvelachtig. De percelen waarop wijn wordt verbouwd of andere

agrarische activiteiten plaats hebben, zijn van overzichtelijke omvang, zodat je de streek als intiem kunt betitelen. Charles Trenet Afgezien daarvan heeft het wijngebied weinig bezienswaardigs te bieden. Saint-Chinian inspireert daarentegen kennelijk tot zingen. Streekgenoten wijzen er graag op dat ene Auguste Affre, onder kenners beter bekend als Gustarello (1858-1931), in de gemeente is geboren. Hij was in zijn tijd een beroemde tenor. Oudere lezers klinkt ongetwijfeld de naam Charles Trenet (19132001) veel bekender in de oren. Hij bracht hier voor een deel zijn jeugd door. Deze chansonnier

(hij schreef en zong meer dan 1000 liedjes, waarvan ‘La Mer’ het beroemdste was) werd weliswaar geboren in Narbonne, maar verhuisde al jong naar Saint-Chinian, waar zijn vader notaris was. Zijn ouders scheidden echter toen hij zeven was en de kleine Charles werd naar een kostschool in Béziers gestuurd. In Saint-Chinian was hij dus vooral tijdens vakanties. Zijn latere leven verbleef Trenet voornamelijk in Parijs. Het ouderlijk huis in Saint-Chinian kunt u bezoeken, want daarin is tegenwoordig het Maison du Vin gevestigd. Kunt u gelijk van de gelegenheid gebruik maken om de wijnen van de streek te proeven.


Struggle for life De wijngaarden van StChinian liggen ten noordoosten van Béziers in het departement l’Hérault, aan de voet van het Massif du Caroux en de l’Espinouse. In het zuidwesten liggen de wijngaarden van Minervois. Het noordoosten grenst aan wijngebied Faugères. Door Saint-Chinian stromen de rivieren Orb en Vernazobres. In het noordelijke deel domineren lei- en zandsteen. Deze zure bodem houdt weinig water vast en de druivenstok moet zich aanpassen aan extreme droogte. In het zuidelijke gedeelte bestaat de bodem KIJK OP OOST NEDERLAND

de zeldzame witte wijnen het recht de appellation te voeren.

Promotie Saint-Chinian verwierf in 1951 de status van VDQS (Vin Délimité de Qualité Supérieure) en in 1982 volgde de promotie tot AOC (Appellation d'Origine Contrôlée). Met deze bevordering werden ook de kwaliteitseisen strenger. In 2004 kregen twee gemeenten in de streek vanwege hun bijzondere kwaliteiten het recht hun eigen naam achter die van Saint-Chinian te plakken: Berlou en Roquebrun.

hij heeft geen hoge zuurgraad. De witte wijn is vooral geschikt als begeleider van visgerechten met een romige saus.

Saint-Chinian was en is voornamelijk een gebied van rode wijnen. De appellation gold echter ook voor het beetje rosé dat er werd geproduceerd. In het jaar 2004 kregen ook

NUMMER 219, JAARGANG 34

De beste en meest karakteristieke rode wijnen worden voornamelijk verbouwd in het noordelijke deel van de streek, daar waar de leisteen domineert. Deze leisteen verleent de wijnen veel kracht en stevigheid. Zuidelijker, waar meer kalk in de bodem te vinden is, zijn de wijnen lichter van aard. Hier ook produceert men voornamelijk de rosé’s en witte wijnen. Saint-Chinian blanc wordt gemaakt van de druivenrassen grenache blanc, marsanne, roussanne en rolle. Hij is vrij rond en heeft een volle smaak. Jong drinken is het devies, want

Rosé en rood worden beide vervaardigd van grenache noir, syrah, mourvèdre, Carignan, cinsault en lladoner pelut. De rosé’s zijn vrij stevig en droog, maar ook hiervoor geldt: hoe jonger hoe beter. De rode wijnen hebben een uitgesproken krachtig karakter. Ze zijn diep getint, kruidig en bieden geuren van rijpe kersen, pruimen, cacao en leder. Het zijn lekkere, mond vullende wijnen die het beste passen bij stevige gerechten als stoofschotels, rundvlees

en wild. Deze beste rode Saint-Chinians kunt u zo’n jaar of zes laten rijpen.

TEKST EN FOTO’S: KAREL KOOLHOVEN - WIJN EN SPIJS CULINAIR

vooral uit kalkrijke klei, rijk aan bauxiet. Verder treft men kleine plateaus aan met een flinterdunne laag aarde, waardoor de druivenstok diep moet wortelen om te overleven. Er wordt wel gezegd dat wijnstokken kwalitatief het beste presteren als ze lijden; nou, daarvan is hier zeker sprake. Hier staat tegenover dat het gebied is gezegend met een aangenaam (al waait het er vaak), karakteristiek mediterraan klimaat met een gemiddelde jaartemperatuur van 14 °C. Het gemiddelde rendement (= oogst per hectare) is opvallend laag: 42 hectoliter. Een laag rendement is vaak een indicatie voor een hoge kwaliteit.

Moderne vinificatie De wijnbouw en de wijnbereiding zijn in Saint-Chinian op zeer moderne leest geschoeid. Dit is mede te danken aan de dominante positie van de elf coöperaties in de streek, die 70 procent van alle wijnen vinifiëren. Coöperaties zijn grotere productie-eenheden die door hun schaalgrootte kunnen investeren in modern materieel en goed geschoolde medewerkers; essentiële aspecten om de beste resultaten te bereiken. De overige 30 procent van de wijnen wordt uiteraard

gemaakt door individuele, doorgaans grotere wijnboeren. Verbasterde naam Voor zover ik heb kunnen nagaan bestaat er geen heilige met de naam Chinian. Maar hoe komt deze wijnstreek dan aan die naam? In de vijfde eeuw zou een kardinaal uit Orléans, ene Anianus, flinke delen van Frankrijk met zijn legers hebben verdedigd tegen de Hunnen. Uit dank veranderden meer dan 30 plaatsen hun naam in Saint-Saignant, een Franse verbastering van Anianus. In de wijnstreek werd de naam Saint-Saignant op zijn beurt weer verbasterd in het Occitaans: Sanch Inhan, wat later evolueerde in Saint-Chinian. 117


De roggebroodweging, een stokoude traditie 118


KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

119 TEKST: ANITA MEULEMAN - FOTO’S: LAURENCE DELDERFIELD


HORECA

Horeca-inrichƟng div. tafelonderstellen, zitmeubelen en verlichƟng voor de totale inrichƟng

RECREATIE

RecreaƟe Boxspringenbedden ,zitmeubelen op maat gemaakt, terrasmeubilairvoor de totale inrichƟng

ZORG

Zorg Zitmeubelen en tafels op maat gemaakt, voor de totale inrichƟng

ŵĞĚŝdŽƚĂĂůŝŶƌŝĐŚƟŶŐďǀͲsŝƌƵůLJǁĞŐϯϳĂͲϳϲϬϮZ'ůŵĞůŽͲd͘ϬϬϯϭͲϱϰϲϴϮϲϳϬϭͲ͘ŝŶĨŽΛĂŵĞĚŝ͘ŶůͲǁǁǁ͘ĂŵĞĚŝ͘Ŷů

Boorwerk, zaagwerk, verankeringen,

Brandwerende systemen voor

Betonvloeren en asfalt schuren,

sleuvenzagen, ongeacht in welke wand

nieuwbouw en renovatie.

polijsten, stralen, frezen of het strippen

of vloer. WIHA Diamanttechniek is uw

WIHA Brandpreventie garandeert een

van vloer-bedekkingen.

specialist op het gebied van

normverzekerde en veilige

WIHA Vloertechniek heeft er alle kennis

diamantboor- en zaagwerk.

brandbescherming van gebouwen.

en middelen voor in huis.

www.wiha-diamanttechniek.nl

www.wiha-brandpreventie.nl

www.wiha-vloertechniek.nl

Helmkamp 57 – 7091 HS Dinxperlo – Postbus 25 – 7080 AA Gendringen – T 0315 - 68 64 28 | Neonstraat 2c – 7463 PE Rijssen – T 0548 - 522 005


Stok en stokoud is de roggebroodweging. Het bestaat in elk geval al sinds 1529 - maar wellicht al veel eerder. En wat nog bijzonderder is; het bestaat nog steeds. Ieder jaar op Hemelvaartsdag wordt de traditie levend gehouden en brengen de geërfde boeren hun roggebrood naar de weging op de Muldersfluite. Alleen de geërfde boeren, de eigenaren van de boerderijen op de toenmalige Markegronden het Gooy en Dunsborg en op de Zellemmer- en Hattemermarke, mochten plaggen en turf steken. Die plaggen gebruikten ze voor de potstal waar de koeien stonden. Door een regelmatige laag van heideplaggen kreeg de mest een veel betere kwaliteit. En aangezien ze de potstal eenmaal per jaar leeghaalden en de mest gebruikten voor de landbouwgronden, was de kwaliteitsverbetering van grote waarde. Het plaggensteken gebeurde wel op voorwaarde dat de geërfde boeren jaarlijks op Hemelvaartsdag roggebrood (minstens 22 pond) zouden leveren voor de armen in de gemeente. Plaats van handeling was de toenmalige Dunsborger molen, tussen Zelhem en Hengelo. Degene die het zwaarste brood leverde, vaak meer dan 100 pond, kreeg twee flessen wijn. Woog het brood minder dan 22 pond dan moest men zes stuivers betalen. Vanaf 1772 werd het niet leveren van roggebrood bestraft met een dubbele levering in het volgend jaar. Er zijn wel enkele korte onderbrekingen geweest, zoals tijdens de uitbraak van monden-klauwzeer, maar al met al heeft de traditie eeuwenlang stand weten te houden. Anno 2015 is er natuurlijk wel het een en ander veranderd. Zo wordt het brood gewogen in een vrachtwagen en is de uitslag ook geen verrassing meer. ‘De dag van tevoren hoor ik van de bakker die de roggebroden bakt, de boeren hebben tegenwoordig geen eigen broodoven meer, hoeveel het totaal aantal aan roggebroden weegt’, verklapt Harry Somsen KIJK OP OOST NEDERLAND

van Stichting Historische Broodweging Muldersfluite. ‘Meestal is dat wel een kleine 700 pond. De roggebroden worden ook niet meer uitgedeeld aan de armen maar bij opbod verkocht. Het geld gaat naar een goed doel dat ieder jaar op de maandag na Pasen bekend wordt gemaakt.’ ‘Wat wel hetzelfde is gebleven’, vervolgt Somsen, ’het zijn nog steeds de geërfde boeren die worden uitgenodigd om aan hun cijnsplicht te voldoen. Zij wonen op de boerenerven die ook al in 1500/1600 een uitnodiging kregen. De markegronden zijn verkocht en bestaan als zodanig niet meer,

NUMMER 219, JAARGANG 34

maar de gever van het grootste brood krijgt na de weging nog steeds twee flessen wijn.’ Harry Somsen is al twaalf jaar de weger van de roggebroden. Een taak die hij met veel plezier vervult. Het brood wordt op een bepaalde plek verzameld en op een versierde wagen, vergezeld door muzikanten en dansers in klederdracht, naar de Muldersfluite gebracht waar de feestelijke activiteiten plaatsvinden. ‘In oude Markeboeken komt de plek al vanaf 1520 voor, hier stond de Dunsborger molen. Deze dag groeide uit naar een jaarlijkse feestdag

van de Markegenoten tot de Muldersfluite (mulder=molenaar, fluite=kermis). En ook dat houden we in ere.’

De aankomst van de broodwagen bij de activiteiten is als altijd op Hemelvaartsdag, dit jaar op 14 mei, om ca.13.30 uur op het erf van Muldersfluite aan de Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem. Daarna begint de traditionele historische roggebroodweging.

121


Maatwerk in wellness Een unieke sauna in elke beschikbare ruimte. Voor Bonhof Wellness is het na 33 jaar nog iedere keer een uitdaging iets passends voor de klant te maken. ‘Als wellness je passie is, leg je het kwaliteitsniveau steeds hoger. We streven altijd naar vernieuwing. Binnen elke ruimte, groot of klein, kunnen we een sauna of infraroodcabine maken.’ Rust, ontspanning en een betere weerstand. Daar denk je aan bij het woord wellness. Een sauna is niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidsbeleving. In de showroom van Bonhof Wellness op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo, direct aan de N18 worden de meest exclusieve 122

sauna’s, infraroodcabines, zwembaden en spa's voor particulieren en organisaties getoond in uiteenlopende stijlen, formaten en houtsoorten. Eigenaar Bert Bonhof startte in 1982 in Winterswijk met een openbare sauna. ‘Het is een totaalbeleving voor lichaam en geest en heeft bovendien een

therapeutisch effect. Het gevoel en de sfeer wilde ik anderen laten ervaren. We startten met het importeren van saunacabines en saunabenodigdheden. Vanwege de vraag naar maatwerk en de mogelijkheid om een timmerbedrijf over te nemen, begonnen we met een eigen productie. Later kwamen

daar de infraroodcabines bij. Niets is ons te gek en voor elke behoefte is een oplossing.’ Breed aanbod Zowel voor de wellnessoplossing thuis als voor grote projecten levert Bonhof Wellness topproducten. Het aanbod anno 2015 is divers, van standaard-


Wellness Hotel Restaurant Fort Resort Beemster te Zuidoostbeemster, diverse saunacabines waaronder deze Kelo Sauna

Nieuwbouw Hotel Havezate Marveld

Nieuwbouw B&B Erve Groothenhuys

te Groenlo, opening 25 maart 2015:

te Deurningen, aanvang maart 2015:

Zwembad, Sauna en Stoombad

cabines tot volledig op maat gemaakte cabines uit te breiden met ramen, ergonomische banken, afgeronde rugleuning en kleurlichttherapie. Bonhof vertelt over de mogelijkheden: ‘Er zijn ook infraroodcabines met vloerverwarming en sauna’s voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Met infraroodlampen op statief is een optimale verwarming mogelijk voor mindervaliden. De bank is in hoogte verstelbaar en een rolstoel kan eenvoudig naar binnen door de extra brede deur. Naast fabrikant zijn we leverancier van KIJK OP OOST NEDERLAND

Zwembad, Sauna- en Infrarood cabine

hoogwaardige zwembaden, zwembadartikelen en chemicaliën, saunakachels, bedieningspanelen en accessoires.’ Gasten aan de showroom kunnen gebruikmaken van de belevingsruimte. Want de beste inspiratie krijgen mensen volgens Bonhof door te ervaren. Met alle producten, geuren en muziek is een inspirerend geheel gemaakt voor de realisatie van een wellness thuis of voor professioneel gebruik. ‘Het draait immers om beleving. En dat vergt inzicht in de wensen van de klant, creativiteit, vakkennis en passie.

NUMMER 219, JAARGANG 34

We weten wat comfort inhoudt. Mensen gaan de deur door en stappen in een andere wereld.’ Kwaliteit Vakantieparken, particulieren, campings, hotels, B&B ‘s, sportcentra en wellnesscentra kiezen al vele jaren voor de kwalitatieve, hoogstaande producten van Hollandse bodem. Het familiebedrijf met twaalf medewerkers ontwerpt, produceert, monteert en verzorgt de kwaliteitscontrole op elk niveau. ‘We bouwen van a tot z alles in en testen met eigen mensen. Bijna alles

TEKST: JESSICA SCHUTTEN

wordt voorbereid in onze eigen hallen en op locatie opgebouwd. Daarbij stellen we hoge eisen aan de levensduur. Zo isoleren we met vlaswol en heeft al het hout het komo-keurmerk.’ Grote partijen als Landal Greenparks ervaren de kwaliteit van Bonhof Wellness al vele jaren. Maar ook kleinere ondernemingen kiezen voor Bonhof Wellness zoals Bed & Breakfast Erve Groothuys in Deurningen. Hiervoor produceert het bedrijf een nieuw overdekt zwembad met sauna en infraroodcabine. Een ander project dichtbij huis is een stoom- en een saunacabine voor aparthotel Havezathe Marveld in Groenlo. Internationaal timmert het Groenlose bedrijf ook aan de weg, van een grote sauna van elzenhout in Frankrijk tot het bouwen van twee designsauna’s in een Thalasso & Spa in Indonesië. Innovatie Het innovatieve bedrijf bruist van de energie en ideeën en deelt dat met de klant. ‘We laten zien wat er mogelijk is en voegen daardoor elke keer nieuwe dimensies toe’, aldus de energieke eigenaar. ‘De meeste saunacabines op maat worden gemaakt van het Scandinavische polarfichte, maar ook Hemlock en red ceder zijn populair en sinds kort maken we sauna’s van espen. Door de jaren heen zie je de ontwikkeling naar meer glas, design, steenstrips en sfeer. Daarnaast kijken we altijd naar nieuwe mogelijkheden. Speciaal voor de Landal parken is een sauna ontwikkeld met hierin geïntegreerd een solarium of zonnehemel. Dit werkt ruimtebesparend wat een enorme winst is in de bungalows. We ontwikkelen met zorg voor mens en milieu en willen blijven groeien op zowel de particuliere als de professionele markt. Daarbij blijven we innovatief en creëren we een vraag.’

BONHOF WELLNESS www.bonhofwellness.nl

123


LASWERK ALUMINIUM - RVS - STAAL

Meniststraat 6-b, 7091 ZZ Dinxperlo t. 0315 – 652714 e. jacob@jtkcoating.nl website: www.jtkcoating.nl

Wij richten ons op het leveren van kwaliteitsproducten

PLAATWERK KNIPPEN - KANTEN - PONSEN

MACHINE- EN CONSTRUCTIEBOUW

CONTACTGEGEVENS: Helmkamp 48, 7091 HR Dinxperlo Tel. +31(0) 315 - 654 130 Fax+31(0) 315 - 654 275 E-mail: info@vimabo.nl www.vimabo.nl

Onderstaande diensten kunnen wij u bieden: - Stralen (maten straalcabine: 10 m lang, 5 m breed, 4,5 m hoog) - Coaten (maten poedercoatcabine: 9,30 m lang, 3,5 m breed, 3 m hoog) Mogelijke metaalsoorten voor poedercoaten zijn: - Staal - Aluminium - Verzinkt staal - Thermischverzinkt staal - RVS - Warmgewalst - Koudgewalst - plaatwerk

Expertisediensten

Aangenaam kennis te maken. We hopen u nooit te ontmoeten. Niemand zit te wachten op schade. En zeker niet op de gevolgen daarvan. Hoe moet u verder na brand in uw woning of bedrijf? Hoe pakt u de draad weer op bij letselschade? Hoe kunt u door met uw onderneming bij ziekte van uw personeel? Advidex helpt u bij schade als dat voor u belangrijk en daarom nodig is. PrivĂŠ en zakelijk. Om de gevolgen van brand, inbraak, waterschade en letsel te beperken. Voor u persoonlijk en ook financieel. We komen direct op voor uw belangen en lossen problemen voor u op. Dat kost u niets, want de verzekeraar vergoedt onze werkzaamheden. We hopen dat u ons nooit belt, maar als u schade heeft, dan zijn we zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. We zorgen ervoor dat u snel weer verder kunt!

Bel 0546 603 976 www.advidex.nl


TEKST: JOHAN KONING

Totaalinrichting voor binnen en buiten In 1992 begonnen als distributeur van verlichting, is Amedi in Almelo de afgelopen jaren uitgegroeid tot een echte totaalinrichter in de projectinrichting. Van horeca tot zorg, van recreatie tot de inrichting van bijvoorbeeld een bedrijfskantine: ze draaien er hun handen niet voor om. Iedere stijl is mogelijk, van klassiek tot modern. In gesprek met Sandra Idema, samen met haar broer en vader eigenaar van Amedi Totaalinrichting. ‘We kunnen de totale inrichting van projecten verzorgen. Van vloer tot gordijn en van meubilair voor binnen én buiten tot verlichting. We hebben een mooie collectie met voor elk wat wils en kunnen snel leveren, vaak al binnen een termijn van vier tot zes weken voor standaardproducten.’ Sinds 2013 is Amedi Totaalinrichting gevestigd aan de Virulyweg 37 in Almelo. Daar hebben ze een mooie grote toonzaal. Het bedrijf werkt nauw samen met het naastgelegen bedrijf Grotech Bedrijfskeukentechniek. ‘We vullen elkaar mooi aan’, vertelt Sandra. Hufter-proof ‘Maar we onderscheiden ons doordat we juist ook maatwerk kunnen leveren. Met een KIJK OP OOST NEDERLAND

lokale smederij hebben we bijvoorbeeld een onderstel voor tafels ontwikkeld. Het is van metaal, dat natuurlijk als voordeel heeft dat het erg sterk is. Veel opdrachtgevers wensen hufter-proof meubilair en daar kunnen we met dit onderstel aan voldoen. Bovendien kunnen we het stalen onderstel gecoat in iedere denkbare kleur leveren.’ De 'industriële look' is erg gewild op dit moment. ‘We hebben naast het tafelonderstel een uitgebreid programma in metaal: kasten, bars en metalen stoelen en barstoelen. We kunnen alles op maat en op model maken en leveren.’ ‘Ook ons zitmeubilair kunnen we in diverse uitvoeringen leveren. Er is keuze uit diverse stoffen of kunstleer in vele uit-

NUMMER 219, JAARGANG 34

eenlopende kleuren en banken kunnen we op maat maken.’ In de showroom staat dan ook vooral veel zitmeubilair, in talloze kleuren, maten en uitvoeringen. ‘We proberen een zo breed mogelijke collectie te bieden. Stoelen moet je toch echt zien en je moet er in kunnen zitten, voordat je het koopt. Vandaar ook onze grote toonzaal, waarin we natuurlijk ook tafels, bedden,

vloeren, gordijnen en verlichting laten zien. Zo kunnen klanten uit de horeca of de zorg bij ons in één keer alles bij elkaar zoeken. Echt een one-stop-shop. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak op locatie te maken, waar we klanten graag van advies voorzien.’

AMEDI TOTAALINRICHTING www.amedi.nl

125


energiedak bv, asbestsanering en dakrenovatie

ŘASBESTSANERING ŘDAKRENOVATIE ŘZONNESYSTEMEN

solarsystems bv

De nieuwe manier van incasseren

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Betaalt u nog 15% provisie aan uw incassogemachtigde? Dat kan anders! Hoe? Neem contact op en maak kennis met

“de nieuwe manier van incasseren” de is

ogemachtig

Onze incass

CASSO

INcompany

taal op tijd!

tra kosten, be

Voorkomt ex

9$168%6,',($$195$$*72723/(9(5,1*9$1 +(7=211(6<67((0

Mark van Schie ondernemer / incassospecialist Postadres

Telefoon

Postbus 19 7140 AA Groenlo Beatrixpark 22 Winterswijk (op afspraak) 06 83 71 20 70

Website E-mail

www.incompanycasso.nl info@incompanycasso.nl

Linkedin Twitter

nl.linkedin.com/in/markvschie @INcompanyCASSO

Bezoekadres

LAAT U DOOR SUNCATCH ONTZORGEN

3 Afhaalcentra/Showrooms 3Eigen bezorgdienst Oost-NL 35000 standaard artikelen 3Bedrukking met naam 3Webshop - www.packy.nl


OOST NEDERLAND IN BEELD

IJsberenpret De tweeling ijsbeertjes in Ouwehands Dierenpark in Rhenen gingen op donderdag 19 februari voor het eerst met moeder Freedom naar buiten in het buitenverblijf. De beertjes werden op 22 november in Rhenen geboren en verbleven met hun moeder in een speciale afgesloten ruimte. Via de webcam kon je de ijsbeerbabyâ&#x20AC;&#x2122;s volgen. Ze hebben overigens nog geen naam omdat het geslacht nog niet duidelijk is, de moeder laat nog niemand dichter bij haar babyâ&#x20AC;&#x2122;s komen. Foto: APA Foto | Ruben Meijerink

Bruine vloot verleden tijd? Kampen is de thuishaven van de bruine vloot die bestaat uit ruim veertig schepen. De traditioneel getuigde zeilschepen, klippers, tjalken en schoeners liggen hier tijden de winterstop en geven aan het unieke rivierfront van Kampen nog meer schoonheid. Maar nu dreigt de bruine vloot en daarmee aanverwante passagiers- en vrachtschepen Kampen te verlaten vanwege de hoge liggelden in de winter en te hoge kosten voor het afvoeren van afval. Vooralsnog wil wethouder Martin Ekker geen concessies doen, al staat hij open voor een gesprek met de schippers. Foto: Freddy Schinkel

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 219, JAARGANG 34

127


AGENDA

Nationale Molendag

Foto: Roy Beusker

9 EN 10 MEI - staan de molenproducten centraal tijdens de Nationale Molendag. In dit molenweekend vieren ruim 1.200 molens hun bestaan. Er zijn molenmarkten, fietsroutes, kinderspelletjes en tal van andere activiteiten. | www.molens.nl

Zomertour The Sound of Music 15 T/M 19 JULI - keert de musical The Sound of Music terug naar Theater Orpheus. The Sound of Music wordt wegens succes de hele zomer verlengd met een speciale zomertour, in Oost-Nederland (o.a.in Enschede, Groningen, Zwolle en Apeldoorn). Een geheel nieuwe versie van deze musicalklassieker die momenteel te zien is, ging in november vorig jaar in première en werd lovend ontvangen. Meer informatie en kaarten: Theater Orpheus Apeldoorn | www.orpheus.nl

Museumwoningen Arnhem

De Netwerkvloer

25 MEI, 28 JUNI, 26 JULI - Eens per maand zetten de bewoners van de Museumwoningen in Arnhem de deuren open voor geïnteresseerde bezoekers. Er zijn museumwoningen uit verschillende periodes van de vorige eeuw. De woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem die de woningen ontwikkelt en verhuurt wil hiermee erfgoed koesteren én openstellen voor publiek. Kijk op de website voor de juiste informatie; niet alle woningen zijn iedere maand opengesteld. www.museumwoningenarnhem.nl

9 JUNI - Netwerken leuk en interessant maken en ook in presentatie opvallen. Dat is het verschil in zakendoen. De Netwerkvloer richt zich op het ‘real life’ aspect van netwerken, verdeeld in drie stappen; Online, Exposantenavond en het Event. Deze cruciale stappen lopen als een rode draad door De Netwerkvloer. De eerstvolgende De Netwerkvloer is op dinsdag 9 juni, 13:30-19:00 uur bij Hotel Van der Valk in Apeldoorn. Meer informatie: www.denetwerkvloer.nl/events

Gé Röling, De oogst, 1936. Tempera op doek. Foto: Marc Pluim

Geaarde kunst TOT EN MET 25 MEI - In de tentoonstelling Geaarde Kunst toont Museum Arnhem het werk van kunstenaars Karel Appel, Maurits Escher, Pyke Koch, Cees Bantzinger, Gerard Röling en Jan Sluijters in een krachtige en representatieve selectie uit een kunstverzameling die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aangekocht door de overheid. Museum Arnhem | www.museumarnhem.nl

Huntenkunst 29 T/M 31 MEI - Huntenkunst, de internationale beeldende kunstmanifestatie in Ulft (Gelderland), 220 kunstenaars uit dertig landen zullen zelf in een eigen unit hun werken presenteren. De manifestatie is in de monumentale SSP hal (DRU laan 2, Ulft). www.huntenkunst.org

Wings, Wheels & Goggles 20 EN 21 JUNI - Stoere mannen, lekker eten en drinken, burning rubber, snelle auto’s, helmen en brillen: het zijn de ingrediënten van misschien wel het meest aansprekende evenement voor klassieke auto- en vliegtuig-enthousiastelingen in Nederland. Het evenement, dat alterneert met het grootste klassieke autofeest, het Concours d’élégance Paleis het Loo in Apeldoorn, betekent twee dagen lang spektakel op de weg en in de lucht in de omgeving van Apeldoorn | www.teugetickets.nl 128

ZOOM! Kamermuziekfestival 2015 4 T/M 7 JUNI – is de eerste editie van ZOOM! Een nieuw vierdaags kamermuziekfestival in de Veluwezoom. De muzikale leiding is in handen van het internationaal toonaangevende Ruysdael Kwartet. Voor het festival hebben zij internationale klassieke topmusici uitgenodigd zoals het Doric String Quartet, pianiste Nino Gvetadze, cellist Dmitri Ferschtman en zanger André Morsch, maar ook lokale helden als de jonge musici van het Acanthus Kwartet en strijkers uit Het Gelders Orkest. De concerten en masterclasses vinden plaats op sfeervolle locaties in de prachtige omgeving van de Veluwezoom in Rheden en Rozendaal | www.zoomfestival.nl


Uw el k a h c s p inkoo n e d n a l s t i u tussen D Nederland

Profiteer van het inkoopvoordeel en verbeter uw concurrentiepositie

Wij verkopen alle bekende merken: Gereedschappen, Bevestigingstechniek, Elektrische Machines, Aandrijftechniek, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Lastechniek, Werkplaatsinrichting, Bedrijfswageninrichting, Bouwbeslag, Raam- en deurbeslag, Verspaning, Slijp- en schuurmaterialen, Chemische artikelen, Spantechniek en Meettechniek. Wij hebben een bijzonder breed assortiment en zijn lid van de grootste inkooporganisatie in Europa. Onze klanten profiteren hierdoor van een snelle levering, gekoppeld aan een uitstekende logistieke organisatie en dat alles tegen een super aantrekkelijke prijs.

Wij adviseren u graag en kijken uit naar uw bestelling

Nijhof & CA Brill Technische Groothandel B.V. Staalsteden 26 ∙ 7547 TA Enschede ∙ Tel.: 053-4 28 05 55 ∙ Fax: 053-4 28 89 96 eMail: nijhof@ca-brill.de ∙ www.technischegroothandel.eu


www.kuipers.nl

De wereld binnen handbereik

Wegtransport

Luchtvracht

Zeevracht

Zoekt u een partner voor goederenvervoer

Heeft u een zending die met spoed en

Ook uw zeevracht is bij ons in goede

over de weg? Of het nu gaat om een pallet,

correct ergens in de wereld afgeleverd

handen. Wij regelen het gehele traject voor

een complete lading of grootschalige

moet worden? Informeer eens vrijblijvend

u, inclusief douane afhandeling. Dag en

projecten, bij Kuipers Logistics bent u

naar de mogelijkheden die Kuipers Air &

nacht staan wij in contact met rederijen

aan het goede adres. Ons specialisme is

Sea u kan bieden. Als deelnemer in het

en agenten in alle wereldhavens; kortom

transport van en naar ItaliĂŤ en dankzij ons

WCA netwerk werken we samen met

Kuipers Air & Sea levert u een betrouwbare

omvangrijke internationale netwerk kunt

betrouwbare partners, die gevestigd zijn op

service tegen gunstige tarieven. Neem

u ook met al uw andere zendingen bij

alle belangrijke luchthavens; wereldwijd!

gerust contact met ons op. Wij informeren

Kuipers Logistics terecht.

Kuipers Logistics T +31 (0)541 572000 info@kuipers.nl

u graag over onze mogelijkheden.

Kuipers Air & Sea T +31 (0)541 857050 info@kuipersairsea.nl

Profile for Uitgeverij Novema

Kijk op Oost Nederland | jaargang 34 | editie 219 | 2015  

Kijk op Oost Nederland bevat al 33 jaar de signalementen van het economische, culturele, maatschappelijke en creatieve leven in Oost Nederla...

Kijk op Oost Nederland | jaargang 34 | editie 219 | 2015  

Kijk op Oost Nederland bevat al 33 jaar de signalementen van het economische, culturele, maatschappelijke en creatieve leven in Oost Nederla...

Profile for novema
Advertisement