__MAIN_TEXT__

Page 137

n&n

nieuws en noviteiten zakelijk

Duurzaam pand voor Quality2Process Quality2Process B.V., leverancier van hoogwaardige proces-instrumentatie voor de procesindustrie, is verhuisd van Delden naar het Business Park Westermaat Campus in Hengelo, een bedrijvenpark voor vernieuwende bedrijvigheid (kennisgerelateerde industriële technologie). De Westermaat Campus wordt gekenmerkt door een parkachtig landschap met veel groen en water en is direct gelegen aan de A1. Het nieuwe kantoor aan de Jan Tinbergenstraat heeft een vloeroppervlak van 420 m2. Het pand is ontwikkeld door BAM Utiliteitsbouw en ontworpen door Beltman Architecten uit Enschede. Opvallend is de hightech transparante uitstraling met uitkijk over het water. Door de vormgeving van het gebouw worden natuur en architectuur als het ware verweven. Het pand bestaat uit drie verdiepingen en is optimaal en flexibel ontworpen en daardoor toekomstbestendig.  In deze nieuwe inspirerende werkomgeving kan Quality2Process haar groeiambities nader invulling geven, zowel op het terrein van operations en medewerkers, alsook op het gebied van geoutilleerde test- en reparatieruimten. Een nieuwe huisstijl en een nieuw bedrijfslogo weerspiegelen de nieuwe ontwikkelingsfase van Quality2Process. Duurzaam, innovatief,

hightech en kleurrijk. Een in het oog springende levende groene plantenwand gecombineerd met een duurzaam klimaatbeheersings-systeem zorgen aanvullend voor een aangenaam werkklimaat.   Meer informatie: www.quality2process.com 

Samenwerken volgens Gelderland 3.0 Gelderland 3.0 is een onderzoekspanel van ondernemers uit de regio Gelderland die op actuele onderwerpen deelnemen aan onderzoek. Ditmaal is gevraagd hoe zij aankijken tegen samenwerking en in hoeverre zij al aan samenwerking doen. 81% van de Gelderse ondernemers geeft aan overwegend op structurele basis samen te werken met belanghebbenden in hun proces. Daarmee geven de panelleden aan dat zij de voordelen van een structurele samenwerking zien boven op eigen kracht hun activiteiten ontplooien. De reden om tot samenwerking te komen is voor het grootste gedeelte gebaseerd op bedrijfszekerheid (79%). Door duidelijke afspraken te maken met stakeholders in de keten of in het proces genereert de ondernemer een stuk zekerheid met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Daarnaast geven de respondenten kennis en expertise aan als belangrijke overweging (65%). Dit kan zijn door de inhuur van advies, maar ook doordat de kennis en expertise niet tot de core-business behoort met betrekking tot bepaalde diensten en producten en het hierdoor beter bij een samenwerkende partij kan worden aanbesteed. De twee belangrijkste criteria voor samenwerking zijn kwaliteit (79%) en vertrouwen (77%). Ketensamenwerking wordt een steeds belangrijker begrip in de ondernemerswereld. Door over de gehele keten te kijken naar efficiency en door de krachten te bundelen komt dit vaak ten goede van de eindklant, maar ook van de bedrijven zelf. 49,1% van de respondenten geeft aan onderdeel uit te maken van een ketensamenwerking of in het verleden wel eens als partner in een ketensamenwerking betrokken te zijn geweest. Van de respondenten die aangeven niet overwegend op structurele basis samen te werken, doen dit vanwege het behoud van onafhankelijkheid (100%) evenals het behoud van keuzevrijheid. Gelderland 3.0 is een initiatief van Magis Marketing & Research in Hoog-Keppel. Aan dit onderzoek hebben 53 ondernemers deelgenomen. Het panel biedt nog ruimte voor uitbreiding. Dus bent u als ondernemer actief in Gelderland en wilt u bijdragen aan nieuwe inzichten en kennis uit de regionale markt schrijf u dan in op www.magis.nl/gelderland3.0

kijk op oost nederland 211P125-139.indd 135

135

30-08-13 09:09

Profile for Uitgeverij Novema

Kijk op oost nederland 2013 211  

Kijk op oost nederland | Signalement van het economische, culturele, maatschappelijke en recreatieve leven in Oost-Nederland Het magazine K...

Kijk op oost nederland 2013 211  

Kijk op oost nederland | Signalement van het economische, culturele, maatschappelijke en recreatieve leven in Oost-Nederland Het magazine K...

Profile for novema
Advertisement