Page 1

382 | maart/april 2013

4 11

Econoom Gjalt de Jong: wet- en regelgeving remt groei van bedrijven 49

OmslagLOS.indd 1

De vele toepassingen van sensortechnologie in Assen

Composiet, het materiaal van de toekomst

19-03-13 13:50


Smant, Brengt wonen tot leven

Ons team van professionele aankoopadviseurs en onze parketteurs denken graag met u mee. Massieve vloeren, traditioneel parket, laminaat, PVC, kurk... Smant is van alle markten thuis!

(Onder)vloeren met vloerverwarming en/of een onderhoudsprogramma voor uw vloer, woningstoffering, stucwerk, schilderwerkzaamheden...

Ook dat regelen we graag voor u met vakbekwame partnerbedrijven. SMANT heeft het allemaal in huis.

Smant, SindS 95 jaar uw partner!

OmslagLOS.indd 2

www.smant.nl

19-03-13 13:50


Van eerste schets tot oplevering bo uw / op lev er ing

sch ets / on tw er p tek en ing en / ve rg un nin ge

n

Met Van Dijk Bouwconcept heeft u alle disciplines van de (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand beheersbaar en betaalbaar onder één dak. Met een open calculatie, die de mogelijkheid geeft om naar eigen kunnen bepaalde facetten zelf ter hand te nemen, is het Bouwconcept altijd een succes.

be l vo or me er inf o me t

ZOOM 13 SURHUISTERVEEN T 0512 368 070 F 0512 368 071 INFO@BOUWBEDRIJF-VANDIJK.NL WWW.BOUWBEDRIJF-VANDIJK.NL

1

382P001-003.indd 1

12-03-13 16:36


Friezin Iris Kroes werd bekende Nederlander Vorig jaar won zangeres en harpiste Iris Kroes de tv-talentenjacht van RTL4 The voice of Holland. Daarmee veranderde haar leven ingrijpend. Ze richt zich nu volledig op de muziek en geniet volop van het succes.

46

Met Sensor City werkt Assen aan een innovatief en dynamisch imago In Assen doen enkele honderden automobilisten mee aan het experiment persoonlijke mobiliteitsdiensten. Het is de bedoeling om met behulp van sensortechnologie een verkeersmanagementsysteem te ontwikkelen dat de stad leefbaar houdt. Er is wereldwijd belangstelling voor het project.

4

en verder

Begin februari betrok woningcorporatie Nijestee in de stad Groningen een nieuw kantoor in de Damsterpoort op het Damsterplein. Het pand, waarover de meningen nogal uiteenlopen, is een ontwerp van Alex van de Beld en Allart Vogelzang van het Groningse architectenbureau Onix. Onder het plein bevindt zich een gemeentelijke parkeergarage met plaats voor zo’n 550 auto’s. De herinrichting van het Damsterdiep ging in 2007 van start en verliep bepaald niet vlekkeloos, maar nadert nu toch haar voltooiing. Foto: Thijs Franssen

382P001-003.indd 2

11

Wet- en regelgeving belemmert economische groei Econoom Gjalt de Jong wil van het Noorden een regelvrije zone maken. Zijn onderzoek wees uit dat de bureaucratie de noordelijke bedrijven jaarlijks € 2,34 miljard kost.

CompoWorld verwacht bijdrage te kunnen leveren aan hoogwaardige economische groei van Flevoland De stichting CompoWorld in Marknesse wil de ongekende (en onbekende) mogelijkheden van composiet meer onder de aandacht brengen bij ondernemers. Speerpunten zijn onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en business development.

49

Veel animo voor veerdienst Stavoren-Enkhuizen

17

Bedrijfspresentaties

58

Wondere wereld van het web

23

Museumpagina’s

93

Noorden van alle kanten

25

Boeken

97

Gelezen

35

Wijn

103

De Blauwe As maakt centrum Assen weer bevaarbaar

41

Winst en verlies

105

Zakelijkheden

55

Bedrijfspresentaties

119

Dierenpark Emmen

57

Adverteerdersindex

152

12-03-13 16:37


is een uitgave van

column

Het bevende Noorden

Kijk op het noorden Novema Uitgevers bv Bruchterweg 108 Postbus 20, 7770 AA Hardenberg www.kijkophetnoorden.nl Hoofdredacteur: drs. Harriet Koning T. 0523 28 53 29 E. h.koning@novema.nl Eindredacteur: Anita Meuleman Advertenties en abonnementen: Tina Zoombelt T. 0523 28 53 30 E. t.zoombelt@novema.nl Advertentie-exploitatie en planning bedrijfspresentaties: drs. M.W.A. van Schaik: E. m.vanschaik@novema.nl Advertentietarieven: Op aanvraag: T. 0523 28 53 30 Vormgeving, druk en afwerking: Ten Brink, Meppel Abonnementsprijs per jaar:

colofon

€ 48,50 (incl. 6 % btw)

Aan de inhoud van de artikelen is veel aandacht besteed. De redactie en de uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de tekst. Overname van artikelen uit deze uitgave is uitsluitend

Tijdens dit schrijven heeft mijn werktafel geen trilling ondergaan maar we hebben in januari al wel meer dan tien aardbevingen mogen noteren terwijl het jaargemiddelde tot 2002 bij vier meldingen wel ophield. Er wordt gezegd dat wij noorderlingen onze gasbevingen maar moeten accepteren omdat we daarmee Nederland warm houden maar zo simpel is het niet. In 2011 haalden we 76 miljard m3 gas uit de eigen Groningse bodem en 22 miljard m3 uit het buitenland. Daarmee hebben we in totaal 98 miljard m3 gas beschikbaar. Is dat allemaal nodig om ons eitje te bakken? Nee. Het totale nationale verbruik van aardgas is slechts 45 miljard m3 en de overige 53 miljard m3 gaat naar het buitenland. Anders gezegd: je kunt in principe de Groningse gaskraan met 40% terugdraaien en dan hoeft er nog geen enkele Nederlander in de kou te zitten. Dat is wat kort door de bocht omdat je natuurlijk aan buitenlandse leveringscontracten vastzit maar de bocht van minister Kamp is nog veel korter als hij suggereert dat beperking van de aardgaswinning gans ons volk in de kou zal doen verkeren. Omdat het om groot geld gaat, mag iedereen graag de feiten naar zichzelf toe masseren. Het brengt wel opnieuw de discussie op tafel over hoe je wel of niet met bodemschatten om moet gaan. Tot nog niet zo lang geleden was de gangbare opvatting dat je kapitaal wat in de grond zit om moet zetten in kapitaal boven de grond en niet aan lopende uitgaven zoals bijvoorbeeld sociale uitkeren moet verkwisten. Uit de diverse rapporten die ik hierover nog eens heb opgezocht, komt steeds weer de bewondering voor Noorwegen naar voren. Daar hebben ze er uitdrukkelijk voor gekozen om de olieopbrengsten in een zogenaamd sovereign wealth fonds te stoppen ter belegging, waardoor het land inmiddels de facto geen staatsschuld meer heeft maar een overschot van 150% van het

nationaal product. De Rabobank heeft in 2008 al eens uitgerekend wat dat voor Nederland zou kunnen hebben betekend. Uitgaande van een bescheiden jaarrendement van 3% zou zo’n aardgasfonds nu een omvang van € 300 miljard hebben gehad, oftewel meer dan 50% van ons nationaal product, bijna de helft meer dan het huidige ABP pensioenfonds. Wij hadden tot voor kort nog wel een Fonds Economische Structuurversterking (FES) dat de bedoeling had om aardgasgelden aan duurzame investeringsprojecten uit te geven, maar dat is sinds haar oprichting in 1995 nooit verder gekomen dan € 35 miljard. Dat is al zeer bescheiden in vergelijking met de totale aardgasopbrengst van ruim € 200 miljard en het Centraal Planbureau beoordeelde in 2008 ook nog eens de effec-tiviteit van vijftien van de 49 onderzochte FES projecten als ‘gemengd’ en twintig als ‘ongunstig’. Het FES is in het regeerakkoord van 2010 opgeheven dus nu is er geen enkel zicht meer op in hoeverre ons gaskapitaal nog duurzaam wordt geïnvesteerd of niet. We hebben nog steeds een behoorlijke gasreserve in de grond zitten die momenteel geraamd worden op een waarde van € 152 miljard. Vergeleken met de € 200 miljard die we al verkwist hebben, kunnen we dus nog ten halve keren in plaats van ten hele te dwalen. We moeten eens een goed gesprek met de Noren voeren.

Dirk Stelder

toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN 0929-3116

3

382P001-003.indd 3

12-03-13 16:37


Assen Sensor City In Assen komen, keurig verdeeld over de stad, 200 snuffelkastjes te staan met sensoren die van alles kunnen oppikken: temperatuur, neerslag, autobewegingen, geluid, noem maar op. Deze kastjes zijn verbonden met een centrale computer die real time data presenteert waarop maatregelen kunnen worden genomen zoals stoplichten bedienen, automobilisten naar hun route begeleiden, geluidswallen ontwerpen en ga zo maar door. Dit is Sensor City, het Living Lab waar op stedelijke schaal technologische oplossingen worden ontwikkeld om de stad leefbaar te houden. Tekst: André Staas - Foto’s: Gerrit Boer Sensor City is een project dat deel uitmaakt van het Drentse sensorcluster. In het kader van regionaal beleid formuleerden de drie deelnemende provincies in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in het vorige decennium hun speerpunten. Leeuwarden kreeg de wateralliantie, Groningen Energy Valley en Drenthe sensortechnologie, geënt op de initiatieven waar Astron/ Lofar al mee bezig was. Zo is Sensor Universe ontstaan, waarbij zich behalve de kennisinstelling Incas3 en de hbo-opleiding Hanze Institute of Technology (HIT) Sensor City heeft aangesloten. Sensor City is een initiatief van de provincie Drenthe en de gemeente Assen voor een grootschalig stedelijk meetnetwerk waarmee verschillende, praktisch bruikbare toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. Sensor City is begonnen met het thema mobiliteit. Dat komt omdat er marktpartijen waren die zochten naar nieuwe mobiliteitsoplossingen en mobiliteitsmanagement. De gemeente Assen was er als de kippen bij en bood de stad aan als proeftuin. Wethouder Henk Matthijsse: ‘We willen in de stad werken aan duurzame werkgelegenheid en innovatie. Sensor City is hiervoor een uitstekend middel. Wij willen ons graag positioneren als Sensor City en het project faciliteren met een stedelijke proeftuin waarbij we onderwijs, overheid, ondernemers en onderzoekinstituten als innovatief en creatief vierspan willen laten samenwerken. Zo ontstond het idee van een Living Lab Sensor City, waarvan studenten van HIT, Incass3 en andere bedrijven gebruik kunnen maken.’ In 2009 kwam voor Sensor City subsidie beschikbaar. Directeur Jan Reitsma, die al vanaf 2001 actief is in de Drentse sensorenwereld, vertelt: ‘Ons idee was om te beginnen met een basisvoorziening, een infra-

structuur van 200 meldpunten die zijn verbonden met een centrale computer. Deze basisvoorziening zou dan dienen als ondergrond voor in ieder geval een mobiliteits- en een geluidsproject. Later zouden we daar andere thema’s aan toe kunnen voegen.’ En zo gebeurde; er werden consortia opgericht voor Mobiliteit en Geluid waarin verschillende partners samenwerken. In een gelijkmatig patroon worden de komende tijd 200 meldpunten geïnstalleerd, in het centrum van de stad fijnmaziger dan in de buitenwijken. Ieder meldpunt kan worden voorzien van verschillende soorten sensoren, camera’s, microfoons en andere apparaten. Ze zijn op de hoofdroutes via glasvezel verbonden met de centrale computer; daarnaast zijn er andere verbindingen zoals draadloos.

Directeur Sensor City Jan Reitsma: ‘We zijn in staat om met behulp van sensortechniek een slim verkeersmanagementsysteem te ontwikkelen waarmee we het bewoners en ondernemers gemakkelijk en aangenaam maken zich in de

Sensor City faciliteert verschillende partijen bij de ontwikkeling van toepassingen om door middel van sensortechnologie oplossingen aan te dragen voor een

stad te begeven’

4

382P004-010.indd 4

12-03-13 16:38


leefbare stad. Daarnaast komen er vragen vanuit de behoeften op dit gebied: slimme toepassingen in de openbare ruimte. Mobiliteit is vanaf het begin een belangrijk thema voor Sensor City. Wethouder Matthijsse refereert aan de mobiliteitsproblemen die in Assen aan de orde zijn, al telt de Drentse hoofdstad zijn files nog niet in kilometers. ‘In het kader van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden steden gestimuleerd om hun infrastructuur optimaal te benutten aan de hand van slim verkeersmanagement. Dit moet effecten hebben op onder meer de economische productiviteit en het milieu: stilstaand en langzaam rijdend verkeer is heel schadelijk. Ons idee was om Assen als kleine stad in te richten als mobiliteitsproeftuin. Zo werd het consortium Sensor City Moblity geboren, een samenwerkingsverband van veertien partijen. Het grootschalige sensorsysteem in het Living Lab Assen draagt niet alleen oplossingen aan voor Assen maar ook concepten die kunnen worden uitgerold in steden over de hele wereld.’ Ondertussen zijn voor het mobiliteitsproject 60 tot 70 meetpunten voorzien van sensoren. Het zijn zowel speciaal gebouwde kastjes als bestaande kastjes van verkeersregelinstallaties. Er kunnen wel twintig sensoren op worden aangesloten, waaronder een camera, een microfoon, blue tooth, een tellusmeter tot een compleet weerstation. Op dit moment worden de toepassingsmogelijkheden onderzocht van complete weerstations. ‘Daarin kunnen we van alles meten’, vertelt Reitsma, ‘van temperatuur tot geluid en van regen tot wind. Zo kunnen we real time data leveren die verschillende partijen, zoals de gemeente en bedrijven, kunnen gebruiken bij het oplossen van stedelijke problematiek, bijvoorbeeld de

afwatering bij hevige regenval. We zijn in staat om met behulp van sensortechniek een slim verkeersmanagementsysteem te ontwikkelen waarmee we het bewoners en ondernemers gemakkelijk en aangenaam maken zich in de stad te begeven. Zo kunnen sensoren verkeersregelinstallaties aansturen, strooiploegen snel naar gladde plekken dirigeren, parkeerinformatie naar navigatiesystemen verzenden en ga zo maar door. Hoe vlotter het verkeer doorstroomt, hoe veiliger het is en hoe minder geluid en fijnstof het uitstoot.’ Zo’n verkeersmanagementsysteem kan ook nuttig zijn bij calamiteiten als auto’s van de hulpdiensten erop worden aangesloten. Net als voor mobiliteit is ook voor geluid een consortium opgericht. In dit consortium doen onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, HIT, Peutz en Incas3 mee. Het doel van dit project is om kennis en technologie te ontwikkelen en toe te passen op het gebied van geluidsregistratie en -interpretatie. Hierbij wordt specifieke kennis ingezet: het herkennen van geluidsprofielen wordt met kunstmatige intelligentie en lerende systemen ontwikkeld tot basis van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van omgaan met geluid. Dit project is dan ook primair een onderzoeksproject. Geluidsoverlast wekt ergernis bij de bevolking, weet Matthijsse. ‘We maken dan ook graag gebruik van de mogelijkheden van Sensor City om te meten hoeveel geluid de verschillende evenementen en activiteiten in de stad met zich meebrengen. Het consortium Geluid richt zich op bronherkenning, maar ook op maatregelen als het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen of, indien mogelijk, het toepassen van antigeluid. De vraag is hoe je een omgeving creëert die de mensen niet als storend ervaren en wat je kan doen om de storingen aanvaardbaar te maken. Dit noemen we

Wethouder Henk Matthijsse: ‘We willen in de stad werken aan duurzame werkgelegenheid en innovatie. Sensor City is hiervoor een uitstekend middel’

Sensoren kunnen parkeerinformatie naar navigatiesystemen verzenden

5

382P004-010.indd 5

12-03-13 16:38


6

382P004-010.indd 6

12-03-13 16:38


soundscaping. Het geluid wordt in de meetpunten opgevangen door microfoons en via geluidskaarten omgezet in geluidsprofielen. De informatie die hieruit naar voren komt, wordt vergeleken met de uitkomsten van enquêtes onder de bevolking en daaruit kunnen we dan maatregelen ontwikkelen, toegespitst op bepaalde gebieden.’ Zo kan het sensorennetwerk worden ingezet om objectieve geluidsmetingen te doen in de woonwijken aan de A28 of tijdens evenementen als de kermis of motorraces. ‘Het is een ingewikkelde materie omdat geluidsoverlast een subjectief begrip is en weersomstandigheden als mist en wind van grote invloed kunnen zijn’, betoogt Reitsma. ’We gaan onderzoek doen op het gebied van geluidsbronherkenning. Dit houdt in dat we in de verschillende wijken van Assen verschillende geluiden, bijvoorbeeld van auto’s, brommers of bedrijven, gaan vastleggen in databestanden. Zo zijn we in staat om snel en trefzeker geluiden vast te stellen die afwijken van de ‘normale’ geluiden. Op basis hiervan kunnen dan maatregelen worden genomen. We meten het geluid globaal op vijf meter hoogte en voor de bronherkenning op twee meter hoogte. Daarbij maken we, de privacywetgeving volgend, privacygevoelige geluiden onherkenbaar. De eerste twintig geluidssensoren zijn geplaatst; er volgen meer.’ De snuffelpalen horen en zien alles. Big Brother struint rond in Assen. ‘Dat mag’, vindt

Reitsma, ‘zolang het allemaal maar in de openbaarheid gebeurt. We laten zien en horen wat we doen. Het Living Lab werkt alleen maar als de bevolking van Assen er deel van uitmaakt.’

Experiment persoonlijke mobiliteitsdiensten Dit jaar vindt in Assen een bijzonder experiment plaats: met gebruik van sensortechnologie langs de kant van de weg, in de auto en op de smartphone worden data verzameld en vertaald naar informatie waarmee slimme diensten in staat zijn te anticiperen in plaats van te reageren op de actuele verkeerssituatie. Enkele honderden automobilisten in en buiten Assen gaan dit concept testen via een slim kastje en een speciale tablet voor in de auto, naar wens aangevuld met apps op een smartphone. Op basis van de meting van positie, snelheid, optrekken en remmen, leveren deze mobiele sensoren data aan de centrale computer die vervolgens de automobilisten voorziet van persoonlijke adviezen. Dat is heel wat anders dan de standaardinformatie die ze krijgen op apps of websites. Je kunt allerlei persoonlijke data invoeren, tot je agenda aan toe. Eind dit jaar zijn de resultaten van de proef bekend. Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor het Living Lab in Assen.

Enkele honderden automobilisten in en buiten Assen nemen deel aan het experiment persoonlijke mobiliteitsdiensten

7

382P004-010.indd 7

12-03-13 16:38


ee n pe rs oo nl ijk e be na ri

delen

de ng en va kk un

sa m

di ad

en

g vi

rken

ste

e

er

gelijkgest

v

20

ie dh

19

m

s

AAnbouw Verbouw renoVAtie nieuwbouw ZAkelijke bouw onderhoud

eid gedreve nh

eid Ook voor: dakkapellen • serres • garages • kozijnen • badkamers

w en

nd

rg ne

si

Rijksweg 177 • 9792 PE Ten Post T (050) 302 29 16 • F (050) 302 18 41 info@roorda-veldman.nl www.roorda-veldman.nl

ve rt

u ro

es

Onze heldere aanpak maakt bouwen degelijk!

sy

www.blinQ-bemiddeling.nl Kanaalweg 2 8356 VS Blokzijl 06 - 145 45 199 info@blinQ-bemiddeling.nl

Zoekt u een breed en veelzijdig constructiebedrijf, dan bent u bij ons aan het juiste adres constructiewerken l walsen l verspanen l zetten l lassen l knippen l buigen l persen

Tevens kunt u bij ons terecht voor machinebouw en onderhoud en reparatiewerkzaamheden Zeeweegbree 17 | 8472 BD Wolvega telefoon 0561 85 09 83 | e-mail info@larecon.nl | websitewww.larecon.nl

8

382P004-010.indd 8

12-03-13 16:38


Behalve mobiliteit en geluid zijn er nog veel meer thema’s om sensortechnologie op los te laten. Licht bijvoorbeeld. Reitsma licht toe: ‘Met Philips zijn we in gesprek over verlichting in relatie met onder meer mobiliteit. De vraag is: hoe kunnen we met verlichting reageren op het weer en op het verkeer? Daarnaast: hoe kunnen we met licht interveniëren bij calamiteiten, bijvoorbeeld tijdelijk de wegen bij het ziekenhuis verlichten bij een ernstig ongeluk? Dit willen we op stedelijk niveau uitproberen.’ Ook beveiliging van bedrijventerreinen en energiemanagement lenen zich voor het toepassen van sensortechnologie, voor slimme oplossingen. Net als de zorg. ‘Gezien de vergrijzing, de toenemende zorgvraag en de problemen met de betaalbaarheid van de zorg zetten we de komende tijd steeds meer in op zorg aan huis’, aldus Matthijsse. ‘Met het Wilhelmina Ziekenhuis, Vanboeijen en GGZ Drenthe zijn we in gesprek over de toepassing van sensortechnologie in de extramurale zorg.’ Eind dit jaar wordt de subsidie van Sensor City beëindigd. Het project moet dan op eigen kracht verder. Wat Matthijsse betreft gaat de stekker er niet uit. ‘Dat kan gewoon niet, er is al zoveel geïnvesteerd en de resultaten zijn heel bemoedigend. Voor Assen betekent Sensor City een geweldige impuls voor de lokale economie en innovatiekracht, de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. Sensor City helpt mee om het oude, suffige imago van Drenthe’s hoofdstad om te bouwen tot een innovatief en dynamisch imago waar Assenaren trots op zijn. Sensor City is een goede propositie voor ons imago en voor onze citymarketing.’ Reitsma zet zich in voor Sensor City na 2013. ‘We kijken wat we kunnen doen, wat er moet gebeuren, hoe we dat het beste kunnen doen en met welke organisatie.’ De akker is omgeploegd. Het is nu aan de overheid, de ondernemers, de onderzoekinstellingen en het onderwijs om de bomen te planten waarvan we later de vruchten zullen plukken.

In Assen komen, keurig verdeeld over de stad, 200 snuffelkastjes te staan

www.sensorcity.nl

Sensor City Challenge Om de beste ideeën voor de toepassing van sensortechnologie naar voren te halen, is de Sensor City Challenge bedacht. De beste studenten van HIT krijgen een week de tijd om samen met ondernemers out of the box ideeën te genereren die de stedelijke leefbaarheid ten goede komen en hiervoor een businessplan te schrijven. Het beste idee wordt uitgewerkt en gerealiseerd. Zo worden studenten gestimuleerd om creatief te zijn en ondernemers geprikkeld om te innoveren. De hbo-instellingen HIT, Windesheim, Saxion en NHL hebben een convenant ondertekend. Studenten en ondernemers krijgen de beschikking over de gegevens die Sensor City genereert. Zij worden uitgenodigd om aan de hand van correlaties en verbanden tot nieuwe inzichten te komen. Sensor City faciliteert en stelt data ter beschikking om zo te komen tot nieuwe innovaties.

9

382P004-010.indd 9

12-03-13 16:39


13010026

12.000 verschillende instrumenten beschikbaar NETSPANNINGSMEETAPPARATUUR

KABEL TESTERS

RECORDERS & DATALOGGERS

INSTALLATIE TESTERS

INFRAROOD CAMERA’S

GLASVEZELMEETAPPARATUUR

› Europa’s grootste verhuurder van test- en meetapparatuur › Meer dan 5.000 instrumenten uit voorraad leverbaar › Leverbaar binnen 24 uur › Attractieve prijzen voor elke huurperiode › Ready to use, voorzien van de juiste accessoires, handleiding en kalibratiecertificaat

Livingston.com Livingston TEMS Nijverheidslaan 41, 3903 AN Veenendaal, Tel.: +31 (0) 318 588 688, Fax: +31 (0) 318 588 608 infonl@livingston.com, www.livingston.nl

Webshop

Al uw bouw- en ijzermaterialen eenvoudig digitaal bestellen wanneer het u uitkomt. Erf en Tuin

Verbouw en Nieuwbouw

• Bielzen

• Bouwhekken / Dranghekken

• Landhekken

• Zwaluwstaartplaten

• (Verzinkte) draadmatten

• Stalen traptreden

• Hardhouten tuinschermen

• Kunststof profielen

• Hardhouten tuinpalen

• Bouwstaalmatten

Groothandel

• Hout- en plaatmateriaal Dak en Gevel

• Schuifdeurprofielen

• Damwand profielplaten • Potdeksel profielplaten

Staalproducten (2 m, 3 m en 6 m)

• Sandwichpanelen

• Buizen

• Dakpanprofielplaten

• Buisklemmen

• Kunststof kozijnen

• Kokerprofielen

• Stalen loopdeuren

• H, I, U, L en T-profielen

• Lichtstraten en lichtplaten

• Platstaal

• Goten

• Speciale bundelaanbiedingen

• Golfplaten (staal en eternit)

 Deskundige adviseurs direct aan de lijn Levering veelal binnen 24 uur Geen bezorgkosten boven € 200,00 (excl. BTW) Levering met zelflossende vrachtwagens

www.hardeman.nl/webshop H. Hardeman bv Postbus 376 3900 AJ Veenendaal

Generatorstraat 27a Industrieterrein ‘Nijverkamp’ Veenendaal

 GROOTHANDELSPRIJZEN 10.000 ARTIKELEN OP VOORRAAD Tel.: (0318) 52 17 00 Fax: (0318) 52 04 18 www.hardeman.nl

10

382P004-010.indd 10

12-03-13 16:39


Econoom Gjalt de Jong pleit voor regelvrije zone Noord-Nederland Vooral middelgrote ondernemingen (vijf tot 30 medewerkers) ondervinden veel hinder van de wet- en regelgeving. Omdat juist deze categorie in Noord-Nederland met ruim 80% sterker is vertegenwoordigd dan in andere regio’s, maakt de regeldruk vanuit Brussel, Den Haag én de lokale overheid de noordelijke economie uiterst kwetsbaar. Daarom is het wenselijk om van Noord-Nederland een regelvrije zone te maken. Handhaaf bestaande regels, maar introduceer geen nieuwe. Zo krijgen ondernemers in Groningen, Friesland en Drenthe de ruimte om te groeien. Dat stelt de econoom Gjalt de Jong (44), universitair hoofddocent strategie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tekst: Henk Dilling - Foto: Karel Zwaneveld Samen met collega-econoom Arjen van Witteloostuijn van de universiteit van Tilburg deed De Jong onderzoek naar de administratieve lasten en de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening in Noord-Nederland. Dat gebeurde in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, VNO-NCW Noord en MKB Nederland Noord. Vooral middelgrote bedrijven met vijf tot 30 medewerkers hebben veel last van regels en wetten, zo blijkt uit het onderzoek. De regeldruk werkt volgens de onderzoekers remmend op de groei. ‘Grote ondernemingen hebben gespecialiseerde mensen in dienst om alle wetswijzigingen bij te houden. Voor kleine bedrijven, organisaties met drie of vier werknemers, vormt de regelgeving geen serieus probleem. Maar de middelgrote bedrijven hebben moeite om allerlei wettelijke veranderingen bij te houden. Dat leidt tot frustratie, oeverloze veranderingen in hun systemen en uiteindelijk tot slechtere prestaties. Regels ten aanzien van bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld veranderen voortdurend. Voor agrarische ondernemers is dat nauwelijks te volgen. En bouwbedrijven worden per gemeente met andere voorschriften geconfronteerd.’ Volgens De Jong is het verlichten van de regeldruk een geliefd stokpaardje van politici in verkiezingstijd. ‘Maar eenmaal in het kabinet komt er niets van terecht’,

stelt hij. ‘In ons onderzoek hebben we ruim 2300 bedrijven uit alle sectoren en gemeenten in Noord-Nederland betrokken. De ondernemers merken nauwelijks iets van verminderde lastendruk, zo bleek. Jaarlijks kost

Vooral middelgrote bedrijven met vijf tot 30 medewerkers hebben veel last van regels en wetten de bureaucratie de noordelijke bedrijven € 2,34 miljard. Dat is 3,8% van het Bruto Regionaal Product (BRP). Laat je de aardgasbaten buiten beschouwing - want daaraan verdient maar een klein aantal bedrijven geld dan bedraagt het bijna 5% van het BRP. Tegen gemiddeld 3,6% in Nederland. Als je echt iets wilt veranderen en de economische groei in het Noorden wilt stimuleren dan moet je van de noordelijke regio een regelvrije zone maken. Bijvoorbeeld als experiment voor een periode van twee jaar. De bestaande regels blijven bestaan, maar er worden geen nieuwe regels geïntroduceerd. Dat geeft de middelgrote noordelijke onderneming lucht en

11

382P011-016.indd 11

12-03-13 16:40


Praktijk voor Natural Coaching EFT, Voeding & Natuurgeneeskunde Yoga & meditatie ● ● ●

EFT als hulp bij verslavingen, angsten & pijn hulp bij afvallen: blijvend gewichtsverlies stressbestrijding

Annet Veenstra Calêchelaan 26, 9351 PK Leek tel. 0594 852470 / 06 51394650 www.naturalcoaching.nl info@naturalcoaching.nl

GEGARANDEERDE SCHERP GEPRIJSDE KWALITEIT IN:

bestratingswerk ■ ■ asfalteren ■ grondwerk

Do you need more?

Ook voor het treffen van voorzieningen voor riolering bent u bij ons aan het juiste adres

TFD Floortile BV De Vesting 2 - 7722 GA Dalfsen Tel. (0529) 431466 E-mail: info@tfd-floortile.com Internet: www.tfd-floortile.com HD Infratechniek B.V. Weth. Slagerstraat 3 7951 TH Staphorst M. 06 55 87 70 81 E. info@hdinfratechniek.nl I. www.hdinfratechniek.nl

ARTYFLOR Garden Creations Al 10 jaar waarborg voor stijlvolle en tijdloze tuinen

www.artyflor.nl 050-5351060

12

382P011-016.indd 12

&

Tuincentrum Florahof Voor al uw groene wensen, Zijn wij de geschikte mensen Burg J.G. Legroweg 34 9761 TC Eelde Tel. 050-3094756 Fax. 050-3095236

12-03-13 16:40


ruimte om zich bestaande regels eigen te maken en zich nadrukkelijker te concentreren op het vergroten van marktaandeel en omzet.’ Het bestaan van regels geeft het Nederlandse bedrijfsleven toch ook een gevoel van veiligheid en zekerheid? ‘Het gaat vooral om de overdaad aan regels. Er wordt te vaak gedacht dat je problemen en bedreigingen kunt oplossen met regels en procedures. Veel regels doen ook vaak niet wat ze beogen. Negen van de tien keer bereiken ze precies het tegenovergestelde, maar voor je dat weet, ben je meestal jaren verder.’ Geeft u eens een voorbeeld. ‘De zorgsector. Je merkt nu pas goed wat het effect is van de diagnose behandel combinatie (dbc). Deze vernieuwing in de financiering, waar niemand in de zorg echt op zat te wachten, heeft geleid tot onbedoelde bijeffecten waardoor de zorg alleen maar duurder wordt. Om je een voorbeeld te geven: een huisarts vertelde mij dat hij naar het ziekenhuis ging omdat hij ergens last van had. Hij zat bij de specialist aan tafel en wilde zijn verhaal doen. De specialist vroeg hem vervolgens op de behandeltafel te gaan liggen. Als medicus wist de huisarts dat dit gezien de aard van zijn klacht helemaal niet nodig was, maar de specialist hield voet bij stuk. Maar waarom moest hij plaatsnemen op de behandeltafel? Omdat de behandeltafel een dbc code is. En dan mag er € 500 meer in rekening worden gebracht… Ik vrees dat dit het topje van de ijsberg is.’ U zegt dus dat de zorg een stuk goedkoper kan, wanneer bepaalde regels overboord gaan? ‘Daar ben ik van overtuigd. De spelregels in de zorg zijn zo complex dat je superintelligent moet zijn om ze te snappen en ze te kunnen toepassen in je eigen organisatie. De grote zorginstellingen hebben de financiële ruimte om die superintelligente mensen aan boord te halen. Zo zorgen ze ervoor dat ze niets fout doen conform de regels van de wet. Daar staat tegenover dat ze de budgetten lang niet altijd nodig hebben. Ze doen het omdat het kan en mag. Op dit punt is beslist kostenvoordeel te behalen.’

Gjalt de Jong: ‘De regeldruk werkt remmend op de groei’

Het kan ook anders, aldus De Jong. Hij verwijst naar het experiment Zorg Zonder Regels dat in januari 2012 op initiatief van de overheid van start is gegaan. Met het experiment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de bureaucratie in de zorg weg te nemen. Daartoe heeft het ministerie van Volksgezondheid, 13

382P011-016.indd 13

12-03-13 16:40


Mr. M.M. Westenbrink Ambtelijk secretaris/juridisch advies Dwarsweg 11. 8347 WG Eesveen. E-mail marleenwestenbrink@hotmail.com Tel. 0555222157751/0612368266

Inventflow - úw leverancier van hygiënische, aseptische en industriële pompen en onderdelen!

Inventflow B.V. is A-Partner van Grundfos, maar naast Grundfos repareren en servicen wij ook andere merken waaronder KSB, Duivelaar, Waukesha, Alfa Laval, APV, Seepex, Sihi.

AMBTELIJK SECRETARIS op freelance basis

Jurist met brede ervaring en flexibel inzetbaar als ambtelijk secretaris bij onder andere: - Medezeggenschapsraden in het onderwijs - Ondernemingsraden - Medisch Ethische Toetsingscommissies

Voor alle pompmerken- en types bent u zowel voor de pompen als onderdelen bij ons aan het juiste adres, wij beschikken over een optimale voorraad om u snel van dienst te zijn. Tevens kunnen wij voor u de periodieke service of zelfs het complete onderhoud uit handen nemen. Met onze 24/7 service zijn wij altijd bereikbaar!

POMPTECHNIEK SERVICE ONDERHOUD

Ook inzetbaar als notulist

www.inventflow.nl

Hans Koopman Bedrijfsnaaimachines

- Staalconstructie - Hekwerken - Tuindecoraties H&A Metaal Oogstveld 13 8307 DV Ens Tel: 0527-239797 Mob:06-30265263 E. info@henametaal.nl I. www.henametaal.nl

Sinds 1984 is Hans Koopman actief in de naaimachinebranche. Door de jaren heen is Hans Koopman zich gaan specialiseren in de industriële naaimachines en levert o.a. machines voor de meubelstoffeerderijen, gordijnateliers, autobekleders, zeilmakerijen en de confectie-industrie.

Bezoek snel onze website voor meer informatie en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Kuyerhuislaan 1-1 8025 AT Zwolle 038 - 4542457 www.industrienaaimachines.com info@industrienaaimachines.com

14

382P011-016.indd 14

12-03-13 16:40


Welzijn en Sport (VWS) een inventarisatie gemaakt van de regels die wellicht niet nodig zijn. Wanneer blijkt dat de kwaliteit van de zorg ook behouden blijft zonder zo’n regel, dan verdwijnt deze voor de hele zorgsector. De vermindering van de regeldruk moet meer kwaliteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid opleveren. Aan het experiment doen 28 instellingen mee. Een ervan is de Groningse oudereninstelling De Hoven. De Jong: ‘Onderzoek door onder andere het Universitair

Jaarlijks kost de bureaucratie de noordelijke bedrijven € 2,34 miljard Medisch Centrum Groningen leerde dat het welbevinden van de cliënten van De Hoven is toegenomen. Ze vinden het bijvoorbeeld prettig dat ze hun eigen dagindeling beter kunnen bepalen. Ook voelen ze zich meer gerespecteerd doordat de medewerkers meer tijd hebben om te luisteren. Dat kan omdat het personeel minder tijd kwijt is aan het invullen van rapporten en formulieren.’ Naast overregulering, bureaucratie en innovatie is De Jong gespecialiseerd in de donkere kant van regulering: corruptie. ‘Het is een containerbegrip voor alle vormen van machtsmisbruik door mensen aan wie macht is toevertrouwd. Corruptie varieert van onbetaalde etentjes, vakanties, huizen en auto’s tot het betalen van steekpenningen.’ Landen met een arbitrair regelsysteem zijn het meest corrupt, zo blijkt uit de jaarlijkse Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International, een mondiale organisatie voor bestrijding van corruptie. De CPI brengt in kaart hoe de mate van corruptie onder ambtenaren en politici in 180 landen wordt ervaren. De organisatie baseert zich op de ervaringen en waarnemingen van landenexperts en ondernemers. In Finland en Denemarken blijkt de corruptie het kleinst te zijn. Nederland staat op een respectabele negende plaats. Nicaragua en Oeganda zijn de hekkensluiters. Een van de conclusies van Transparancy International is dat corrupte samenlevingen minder economische groei en meer geweld kennen. Toch zijn er uitzonderingen

op de regel, zo meent de Jong. ‘We hebben onderzoek gedaan naar corruptie in Vietnam. Daar hebben we ondernemers gevraagd of ze geld betalen aan overheidsambtenaren om iets te regelen. Ongeveer een derde van de bedrijven betaalde smeergeld. Vietnam kent een forse economische groei. Tegelijk staat het bekend om zijn traditie van smeergeld.’ Gaan groei en corruptie dan toch samen? ‘Tot op zekere hoogte, zo bleek uit ons onderzoek. Als een ondernemer veel smeergeld moet betalen, dan nemen de prestaties van zijn bedrijf weer af. Dat is ook logisch, want je kunt je geld maar één keer uitgeven. Maar een klein beetje smeergeld bleek te werken. Je krijgt dan bijvoorbeeld veel sneller een belangrijke vergunning. Het grote probleem in dit soort landen is dat ambtenaren smeergeld beschouwen als broodnodige aanvulling op hun vaak karig inkomen. In hun zucht naar geld en goederen gaan ze steeds meer macht uitoefenen op ondernemers. Je kunt dit aan banden leggen door ambtenaren om de zoveel jaar op een andere positie te zetten. Zo kun je bestaande netwerken verbreken. En verder moet je ambtenaren laten meeprofiteren van je economische groei door hun inkomen te verhogen.’ Nederland behoort tot de landen waar het spel relatief netjes wordt gespeeld, zo vervolgt De Jong. ‘We hebben met elkaar afgesproken dat corruptie niet acceptabel is omdat het de concurrentie verstoort. Maar ook bij ons zijn we niet geheel vrij van corruptie. Zo liet de bouwfraude zien dat het schuiven van geld onder de tafel in

‘Er wordt te vaak gedacht dat je problemen en bedreigingen kunt oplossen met regels en procedures’ elk geval in deze sector een algemeen geaccepteerde gang van zaken is. En voor klokkenluiders bestaat nog steeds geen goede regeling. In een samenleving die volledig vrij is van corruptie is een dergelijke regeling ook helemaal niet nodig. Door de openheid en transparantie zouden dreigende misstanden al snel aan het licht komen.’

15

382P011-016.indd 15

12-03-13 16:40


Galerie Buitengewoon De Wilgen

Schilderijen: Sikko Mulder Beelden: Jitse Sikkema

1 april tot 1 juli Open op afspraak en ieder eerste en laatste weekend van de maand: 13.00 - 17.00 uur Tel. 0512518684 www.jitsesikkema.nl

Flameworks: brandwerende applicatie

advies - ontwerp - assemblage - testen - service

Flameworks: inspectie en certificering gebouwen

VOS Hydraulics b.v. Zuurseweg 18 9321 HH Peize tel. 050-5035657 mob. 06-22379123

Flameworks: leveren van brandwerende materialen

Importeur van Brandchemie producten en handelspartner van Aalterpaint / Leighs Paints

info@vos-hydraulics.com

Flameworks: Lorentzkade 2 8912 AZ Leeuwarden Tel. 058 212 24 33 / 06 150 959 54 Fax 058 212 24 39 E-mail: info@flameworks.eu

specialist in hydraulische systeemtechniek www.flameworks.eu

in de middle of business

in the middle of (your) business

Totale controle over uw ICT - Systeembeheer / Managed Services - Hard- & software - Hosting & domeinen - Cloudservices - Telecommunicatie

ompany oint

085 - 27 37 487 info@companypoint.eu www.companypoint.eu

16

382P011-016.indd 16

12-03-13 16:40


Met de Bep Glasius van Stavoren naar Enkhuizen ‘Wij vervoeren jaarlijks zo’n 50.000 passagiers. Daar kunnen we met z’n allen redelijk van leven. In een slechte zomer zijn het er echter minder. Wanneer het slecht weer is, ben je met zo’n recreatieve veerdienst als deze erg kwetsbaar. Voor de huidige economische crisis zijn we niet zo bang. Er gaan dan immers minder mensen naar het buitenland met vakantie. Een deel daarvan komt geheid bij ons aan boord. Dus zou het door de crisis in principe beter met ons moeten gaan.’ Tekst: Johan van der Wal - Foto’s: Wolter Kobus Kapitein Harry Geurkink van de veerboot Bep Glasius heeft het ’s zomers best naar zijn zin op het traject Stavoren-Enkhuizen en terug. ‘Het vaarseizoen start in april en eindigt in oktober. Van mei tot en met september gaan we dagelijks driemaal op en neer. In principe varen

we altijd, ook als het slecht weer is en het hard waait. Het is vrijwel nog nooit voorgekomen dat we vanwege de weersomstandigheden voor de wal bleven liggen.’ De passagiers zijn vogels van diverse pluimage, vertelt stuurman Jan Romkes. ‘Het merendeel is Nederlands

Kapitein Harry Geurkink en stuurman Jan Romkes

17

382P017-022.indd 17

06-03-13 10:49


18

382P017-022.indd 18

06-03-13 10:49


een slecht voor- of najaar hebt, heeft dat direct gevolgen voor onze omzet.’ De Bep Glasius is eigendom van rederij V & O (Veerman en Van Oostende) in Enkhuizen. De veerdienst werd tien jaar geleden overgenomen van vervoersonderneming NACO in Alkmaar, maar bestaat al veel langer. Geurkink: ‘Op 15 juli 1886 vond de eerste afvaart plaats, zodat de lijn in 2011 het 125-jarig jubileum vierde.’ De Bep Glasius werd in 1966 opgeleverd door scheepswerf Peters in - toen nog - Dedemsvaart (tegenwoordig is de werf in Kampen gevestigd). Het schip is 36 meter lang, 6,50 meter breed en heeft een diepgang van 1,70 meter. Voor de voortstuwing zorgen twee Volvo Penta-dieselmotoren met een vermogen van elk 230 pk.

maar in de zomer hebben we zeker 30% buitenlandse passagiers. In april en mei vorig jaar waren dat vooral Duitsers maar we hebben ook al Italianen, Amerikanen en Australiërs gehad.’ Geurkink: ‘We hebben tevens veel belangstelling van groepen. Zo gaan er vanuit West-Friesland veel schoolklassen naar Friesland om te kamperen. Onze veerboot is voor hen het snelste vervoermiddel. Sommige leraren ken ik hierdoor al jaren.’ De afstand Stavoren-Enkhuizen bedraagt ruim 25 kilometer, waarover de Bep Glasius een uur en twintig minuten vaart. In Stavoren hebben de trein en de boot aansluiting op elkaar, zodat men nooit lang hoeft te wachten. ‘Dat werkt perfect’, zegt Geurkink. ‘Er gaat bijna nooit iets mis want we houden elkaar goed in de gaten.’ Bij bepaalde evenementen, zoals de Sneekweek, is het uiteraard extra druk. De zomer is de periode waarin voor een reisje met de Bep Glasius de meeste belangstelling bestaat. Maar toch is ook de rest van het seizoen belangrijk om een goede omzet te kunnen maken, zegt reder Anne Veenma. ‘Juli en augustus zijn allebei goed voor een derde deel van onze jaaromzet. Het overige deel van de omzet komt uit de rest van het vaarseizoen, voor- en najaar. Dat gedeelte van het seizoen is voor onze omzet dus niet minder belangrijk dan de beide zomermaanden. Als je qua weer

Gezicht op Enkhuizen De fietsen worden goed vastgesjord

Er kunnen ruim 300 passagiers meevaren met 150 zitplaatsen binnen en de andere helft buiten. Naast de passagiers kunnen 80 fietsen met bepakking worden meegenomen of 160 zonder bepakking. Jaarlijks worden zo’n 22.000 fietsers vervoerd. Bij goed weer is er plaats voor tien motorfietsen of scooters. Alle voertuigen worden goed vastgesjord zodat de mensen tijdens de reis niet over hun fiets of motor in hoeven te zitten. Het schip wordt goed onderhouden, aldus Geurkink. ‘Net als een binnenvaartschip gaat ze om de vijf jaar in het dok. Maar ook in de tussenliggende periode vindt onderhoud plaats. De afgelopen jaren hebben we er veel aan verbouwd. Zo is het achterschip verlengd, zijn er vier jaar geleden nieuwe motoren in geplaatst en is het schip voorzien van een boegschroef. Ook de salons zijn helemaal vernieuwd. We hebben alleen bij de ingang van de bovenste salon een vervelend trapje. Dat kan er eigenlijk niet uit want de salon en de keuken liggen op ongelijke hoogte. Het bedienend personeel heeft er vooral last van, als ze met hun handen vol de salon in gaan om uit te serveren. We prakkiseren al jaren over een goede oplossing. Verbouwen zou veel te ingrijpend zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we er wel uitkomen.’

De Bep Glasius meert aan in Stavoren

19

382P017-022.indd 19

06-03-13 10:49


Ervaren en vakkundig fiscaal jurist die voor ondernemers de zorgen uit handen neemt over problemen met betrekking tot belastingaangelegenheden, zoals het maken van bezwaar tegen belastingaanslagen en het instellen van beroep ter zake.

mr. A.J.W. Brussee advocaat, belastingkundige Zuidesch 6 / 9304 TW Lieveren tel. 050-5029912 e-mail: brussee@brusseerijnbout.nl website: www.brusseerijnbout.nl

Ook voor het begeleiden en uit onderhandelen van bedrijfsoverdracht, geheel of gedeeltelijk, zowel binnen als buiten de familiesfeer. Het voeren van contractsbesprekingen en het opstellen van contracten, alsmede vermogensplannning en afwikkeling van nalatenschappen.

TuinCreatief Schouten Hemmie E. Boers RAH arbeidshygiënist Veenweg 87 9686 SE Beerta telefoon 0597 - 33 32 70 mobiel 06 - 533 996 90 fax 0597 - 33 32 71 e-mail Hemmie@Arbo-Akkoord.nl internet www.Arbo-Akkoord.nl

Arbo-adviesburo Akkoord Uw adviseur voor Arbeidshygiëne / Ergonomie / Veiligheid

ZuiderEsch.com Z Z financiële administraties personeels- en salarisadministraties

Meindert v.d. Thijnensingel 12, 7741 GB COEVORDEN tel. 0524-225391 www.zuideresch.com 20

382P017-022.indd 20

06-03-13 10:49


De bemanning verricht alle onderhoud en verbouwingen eigenhandig. Romkes: ‘Ik ben het hele jaar bij mijn baas in dienst zodat ik ’s winters, eventueel met wat hulp, alle grote ingrepen kan doen, inclusief het schilderwerk en het onderhoud van de motoren. Het gebeurt zelden dat er technici aan boord moeten komen.’ Geurkink is alleen gedurende het vaarseizoen in dienst bij V & O. ‘In de winter zit ik op een binnenvaarttanker van SwetsODV in Zwijndrecht. Ook mooi werk. Ik vaar veel over de Rijn naar Bazel maar heb ook wel bestemmingen in Zeeland. Voor ik bij V & O in dienst kwam, was ik zeeman. Zo bracht ik twee jaar in het Caribisch gebied door. En ik heb voor de Marine gevaren bij de Hydrografische Dienst. Daarna zat ik nog een tijdje op de offshore van Vroom in Breskens. Sinds ik op de Bep Glasius vaar, ben ik ’s avonds thuis in Enkhuizen. Vooral in het begin was dat wel even wennen.’ De Bep Glasius vaart standaard met drie bemanningsleden: kapitein, stuurman en een kok/bediende voor bar en keuken. Geurkink: ‘Alleen als het ’s zomers erg druk is, vaart er versterking voor de keuken mee.’ Geurkink is niet de enige kapitein. Hij wordt regelmatig afgelost door Willem Fluiter. Op de boot varen vrijwel altijd vrolijke passagiers mee, zegt Romkes. ‘De mensen zijn bij ons een dagje uit, chagrijnige gezichten zie je dan niet.’ Meestal wordt de vaartocht gecombineerd met een bezoek aan een attractie. Romkes: ‘Vanuit Friesland brengen de mensen bijvoorbeeld een bezoek aan het Zuiderzee Museum in Enkhuizen.’ Het sprookjespark Wonderland, dat vlak naast het Zuiderzee Museum ligt, krijgt eveneens veel bezoek, vult Geurkink aan. ‘Dat park draait als een tierelier. Ze hebben daar uitbreidingsplannen, dus dat kon voor ons wel eens voordelig uitpakken. Combikaarten voor Wonderland zijn bij de VVV in Stavoren verkrijgbaar.’ Daar gaan vooral veel gezinnen met kinderen heen, al is het sprookjespark niet goedkoop. Geurkink: ‘Onze boot is niet zo duur. Vanaf twaalf jaar betaalt men € 14,40 voor een dagretour en kinderen van vier tot elf jaar € 8,20. Maar als je ook naar het Zuiderzee Museum of naar Wonderland gaat dan ben je met een gezin van vier personen toch zo’n € 150 kwijt, inclusief je natje en je droogje.’ Er varen geregeld passagiers mee die gebruik willen maken van de stoomtram Medemblik-Hoorn. Zij kunnen in Enkhuizen overstappen op de veerboot Friesland, die vroeger eigendom was van Rederij Doeksen op Terschelling en de verbinding tussen Harlingen en Terschelling jarenlang onderhield. Romkes: ‘Het gaat erg goed met die oude Friesland. De tegenwoordige eigenaar, rederij Gebhard in Alkmaar, is bezig het uit 1956 daterende schip weer helemaal in de oude staat terug te brengen. De Friesland is eigenlijk een varend monu-

ment en is niet voor niets opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen.’ Moeder en dochter Anita en Jenny van ’t Wout zijn als passagiers onderweg van Enkhuizen naar Stavoren. Vijf jaar geleden hebben zij de veerdienst ‘ontdekt’ toen ze op de fiets een tocht maakten van hun woonplaats Castricum naar de Waddeneilanden. Op de terugweg via Harlingen hoorden ze van de boot van Stavoren naar Enkhuizen, waarvan ze direct gebruik hebben gemaakt.

‘In principe varen we altijd, ook als het slecht weer is’ Anita van ’t Wout: ‘Dat scheelde toch een heel eind fietsen. Het is een perfecte veerdienst wanneer je een langere fietstocht door Nederland maakt. Je hoeft het IJsselmeer niet rond te fietsen en het is gewoon een gezellige boot waarop je lekker kunt eten.’ ‘We hebben veel van dergelijke fietstoeristen aan boord’, aldus Jan Romkes. ‘Die mevrouw heeft gelijk met haar opmerking dat onze boot omrijden overbodig maakt. En we vervoeren de fiets veilig en vertrouwd.’ Zie voor vertrektijden, tarieven en andere praktische zaken de website van de veerdienst: www.veerboot.info

Moeder en dochter Anita en Jenny van ’t Wout uit Castricum hebben vijf jaar geleden de veerdienst ‘ontdekt’

21

382P017-022.indd 21

06-03-13 10:49


Al 30 jaar succesvol in agrarische dienstverlening

Biodiesel Kampen groeit door

Wij produceren Biodiesel uit gebruikte frituuroliën en -vetten Voordelen van biodiesel

Loonbedrijf Stoppels BV Radsweg 13 9983 RB Oosteinde (Roodeschool)

Tel. (0596) 51 69 97 Fax (0596) 51 63 11 E-mail: k.stoppels@planet.nl

Stoppels’ weegbrug (tot 70 ton!) aan de Radsweg in Oosteinde is 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend

In vergelijking met gewone diesel heeft biodiesel velerlei voordelen: ● Biodiesel is vriendelijker voor het milieu omdat het gemaakt wordt van hernieuwbare bronnen en bovendien heeft het minder emissiestoffen in vergelijking met minerale diesel. ● Het gebruik van biodiesel in een gewone dieselmotor vermindert de hoeveelheid onverbrande koolwaterstoffen, koolstofmonoxide en roet aanzienlijk. ● Het gebruik van biodiesel verhoogt het CO2-gehalte van de atmosfeer niet, mede dankzij het feit dat de groei van het gewas waaruit de oliën worden gewonnen ook CO2 verbruikt. ● Biodiesel is beter biodegradeerbaar dan conventionele diesel. Studies van de universiteit van Idaho tonen aan dat biodiesel na 28 dagen al voor 95% gedegradeerd is in vergelijking met de 40% van gewone diesel. ● Testen hebben aangetoond dat biodiesel beter smeert dan gewone diesel. ● Biodiesel, met als grondstof gebruikte frituuroliën en -vetten is een ‘tweede generatie biobrandstof’ en daarom milieuvriendelijker dan biodiesel geproduceerd uit ongebruikte plantaardige oliën.

Meer informatie? Bel: 038 - 37 68 010

n lblade e f a t s a k- en w tvoering r e w n list i maa Specia k gewenste in el

Ons aanbod omvat onder meer: Top-laminaat, Massief Edelhout, Corian en LG Hi-Macs Wethouder Hulsstraat 1-22 – 7951 SE Staphorst T. 0522 460 775 – F. 0522 460 228 E. info@luttelinterieur-werkbladen.nl I. www.luttelinterieur-werkbladen.nl

22

382P017-022.indd 22

06-03-13 10:49


Modern collecteren Voormalig Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr zocht vorig jaar naar investeerders voor een poëzieproject, waarbij gedichten werden verfilmd. Voor het project had hij 2 7500 nodig. Via de crowdfunding website Voordekunst.nl deed hij een oproep waarna hij in enkele dagen met behulp van 194 donateurs 2 11.310 binnenhaalde en van start kon. Het project van Nasr is een van de vele voorbeelden van crowdfunding, waarbij geprobeerd wordt om kapitaal te verwerven voor een bepaald project, product of bedrijf via online platformen als Kickstarter, Symbid of Voordekunst. In plaats van aan te kloppen bij traditionele geldschieters als banken, private investeerders en subsidie-instellingen wordt via internet en sociale media de hulp van de massa ingeroepen. En met - steeds meer - succes. Crowdfunding, door sommigen ook wel het moderne collecteren genoemd, is aan een gestage opmars bezig. Vorig jaar werd er alleen al in Europa voor meer dan 2 300 miljoen opgehaald via ruim 200 platformen. En de verwachting is dat dit bedrag dit jaar zal verdubbelen. In 2011 lag het totaalbedrag nog tussen 2 150 en 2 200 miljoen. In Nederland is dezelfde ontwikkeling aan de gang. In 2012 werd 2 14 miljoen via crowdfunding opgehaald, vergeleken met 2011 is dat zes keer zoveel. Wereldwijd hebben we het in 2012 over een bedrag van 2 2,8 miljard.

Wildwesttafereel In Amerika zijn ze in vergelijking met Europa al weer een stap verder en is crowdfunding inmiddels ook van een juridisch kader voorzien, wat gunstig is voor (beginnende) ondernemers en investeerders. Zo heeft het Amerikaanse Congres eind maart 2012 de zogeheten JOBS-Act (Jumpstart Our Business Startups) aangenomen. Door de wet is het bedrag dat je via

crowdfunding kunt ophalen, verhoogd tot een miljoen dollar, mag je meer aandeelhouders aan je binden en mag iedereen in ieder geval $ 2000 investeren via crowdfunding. Kenners verwachten overigens dat deze wet een golf aan crowdfunding platforms zal opleveren die allemaal een graantje willen meepikken, met alle gevolgen die bij een vechtmarkt horen. ‘Zoals je in de begintijd van het internet allerlei cowboys had die het niet zo nauw namen en gouden bergen beloofden, zo staan ons de komende tijd nog heel wat wildwesttaferelen te wachten.’ Voorzichtigheid is dus geboden.

Injectie voor creatieve sector Crowdfunding werd en wordt vooral in de creatieve sector gebruikt. Denk aan de kunst-, muziek- en filmindustrie. Een bekend voorbeeld is de muzieksite Sellaband, waar artiesten hun platen kunnen financieren door aandelen aan fans te verkopen. Bij voldoende fans en geld mag de band de studio in om een cd op te nemen, zonder dat ze een platencontract nodig hebben. Een succesvolle navolger is Tenpages.com. Talentvolle schrijvers kunnen de eerste tien bladzijden van hun manuscript op deze site plaatsen. Als ze erin slagen om 2000 aandelen te verkopen - een aandeel kost 2 5 - dan wordt het manuscript uitgegeven door een gerenommeerde uitgever.

Investeer 1% van je tijd, inkomen of kennis in een zelf gekozen ontwikkelingsproject Eigenlijk is er voor alles een crowdfunding project te bedenken. Wil je bijdragen aan een duurzaam project dan is de website van de 1%-club een goed startpunt. Dit is een online platform dat mensen met ideeën in ontwikkelingslanden koppelt aan mensen, geld en kennis. Het basisidee is dat personen of organisaties 1% van hun tijd, inkomen of kennis kunnen aanbieden aan een zelf gekozen ontwikkelingsproject. Uiteraard zijn er ook andere, minder ideële projecten. Zo kunnen vrouwen op de site Myfreeimplants.com een oproep plaatsen voor een gratis borstvergroting. Of wat te denken van Jimi Hunt en Dan Drupsteen uit Nieuw-Zeeland die de grootste waterglijbaan ter wereld willen maken. En dan heb ik het maar niet over een man in New York die $ 20.000 wilde inzamelen om zijn ontvoerde hond Knuckles terug te eisen van zijn ex-vriendin. Arjen de Jong

23

382P023-024.indd 23

06-03-13 10:54


voor bedrijfsadministraties en belastingaangiften www.admeij.nl

info@admeij.nl

Kamperfoelielaan 8

Floorstyling adviseert, levert, legt ĂŠn onderhoudt houten vloeren van topkwaliteit

Floorstyling

Marum tel. 0594-646611

Meubelmakerij Twisted Wood

beschikt over een groot assortiment eikenhouten vloeren, maar ook jatoba-, noten-, essenhout en nog meer houtsoorten.

Floorstyling staat voor service, kwaliteit en creativiteit. Bezoek ook eens de showroom!

Design van en met snoeihout, voor meubels, geschenken of ornamenten Foto: Paul Moonen

Floor Styling Stuurboord 4 9206 BK Drachten 06-21861959 info@floorstyling.nl www.floorstyling.nl

Borgsloot 8 - 9723 EZ Groningen (bezoek op afspraak)

Postadres: Emmastraat 15 G 103 - 9722 EW Groningen Tel. (050) 528 13 99 info@twistedwood.nl - www.twistedwood.nl

Groen levert meer op! Kijken met een groene bril naar uw organisatie getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap. Aandacht voor gezondheid van medewerkers past prima in dit groene plaatje. Als landelijke specialist voor gezondheidsmanagement kan TIGRA u hierbij efficiĂŤnt en effectief ondersteunen. Onze integrale benadering doet elke arbo-aanpak verbleken en loont altijd. Beken kleur en neem contact met ons op voor een duurzaam gezond bedrijfsresultaat.

TIGRA Gezondheidsmanagement Tel. (0900) 288 14 43 www.tigra.nl

Integrale aandacht voor een gezond bedrijfsresultaat

24

382P023-024.indd 24

06-03-13 10:54


noorden van alle kanten

Rutte op werkbezoek in Groningen Minister-president Mark Rutte deed tijdens een werkbezoek ook de Mediacentrale in de stad Groningen aan. In de voormalige turbinehal van elektriciteitscentrale Helpman zijn nu ruim 50 bedrijven actief, vooral op het gebied van (nieuwe) media en ICT. Rutte sprak met de ondernemers in een informele sfeer onder andere over innovaties en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en over de rol van het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Foto: Karel Zwaneveld

Dijksma bezocht Friesland Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma was op kennismakingsbezoek in Friesland. Zij stak onder andere haar licht op bij proefboerderij Nij Bosma Zathe in Goutum waar burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone haar toelichting gaf over het project Groen Gas NL. Dairy Campus levert hier met haar mestvergistingsinstallaties een belangrijke bijdrage aan. Dijksma liet zich uitgebreid informeren over mestverwerking. Foto: Frans Andringa

25

382P025-034.indd 25

06-03-13 12:03


Goed schoon werkt beter!

Avondsterweg 1, 8938 AK Leeuwarden T: 058 284 95 15 E: info@nivonoord.nl www.nivonoord.nl

Meubel naar Wens Keukens binnenmeubelen buitenmeubelen interieurbetimmering

Pure air, we care.

Keuken Meubel Uiterdijkenweg 41 8315 PN Luttelgeest

Benieuwd naar de mogelijkheden neem telefonisch contact op met

(0527) 20 28 15

www.pureairsolutions.nl

www.meubelnaarwens.nl

Aware of tomorrow

of kijk op

26

382P025-034.indd 26

06-03-13 12:03


noorden van alle kanten

Sint-Clemenskerk in vlammen opgegaan In Nes op Ameland brandde de roomskatholieke neogotische Sint-Clemenskerk af. De kerk werd ontworpen door architect Pierre Cuypers en dateerde uit 1877. De schade bedraagt naar schatting enkele miljoenen. Behalve het nog niet lang geleden gerestaureerde orgel, gingen ook muurschilderingen, niet te vervangen bladmuziek en andere kostbaarheden verloren. Het bisdom LeeuwardenGroningen hoopt met de eilanders dat herbouw mogelijk is. Hiervoor zal het geld dat de verzekering eventueel uitkeert niet toereikend zijn. Daarom is een rekeningnummer geopend voor donaties. Foto: Jan Spoelstra

AIDAStella maakte testvaart Vlak over de grens bij de Meyerwerft in Papenburg ging cruiseschip de AIDAStella op weg voor een eerste testvaart. Het schip is ontworpen door Partner Ship Design in Hamburg en eigendom van AIDA cruises met het hoofdkantoor in Rostock. Behalve een wellnesscentrum zijn er sportfaciliteiten, diverse restaurants, bars, een bioscoop en een theater aan boord. Inmiddels is het schip gedoopt in Warnem端nde en bezig met de eerste cruise. Foto: Wolter Kobus

27

382P025-034.indd 27

06-03-13 12:03


Specialist in eiken en bilinga ● ● ● ●

Specialist in rondhout voor masten en gieken

Grote voorraad rondhout Voorraad droog plaathout in diverse diktematen In te zagen volgens specificaties Voor houten scheepsbouw, restauratie van windmolens, kerken, boerderijen en monumentale panden FSC gecertificeerd

Larix/douglas tot 25 m1 lengte

Houtsoorten: ●

Eiken, bilinga, larix, douglas, sipo-mahonie, iroko, iepen, teak, azobe, essen, steenbeuken, bolletrie

Houtcompagnie Almenum BV Kanaalweg 108, Postbus 85 8660 AB Harlingen

t. f. e. i.

0517 41 33 77 0517 41 48 73 info@houtcompagnie.nl www.houtcompagnie.nl

Oving Constructie BV is specialist in het fabriceren, leveren, assembleren en monteren van diverse constructiedelen / ondersteuningen voor leidingen in staal, roestvrijstaal en aluminium. Het bedrijf produceert pipesupports, kooiladders, leidingbruggen, trappen en bordessen voor industriehallen, bedrijfsgebouwen en fabrieken. De kwaliteit van het bedrijf staat met de inzet en het vakmanschap van zijn medewerkers. Het bedrijf kan rekenen op een groep medewerkers die optimaal gemotiveerd en zeer vakkundig is.

Oving Constructie BV

Industrieweg 27 7761 PV Schoonebeek 0524 531271 0524 532196 info@oving-constructie.nl www.oving-constructie.nl

INPREBO Bouwsystemen B.V.

Maatwerk betonelementen voor woning- en utiliteitsbouw

Voor de complete engineering, levering en montage van prefab betonproducten Rollecate 65-18, 7711 GG Nieuwleusen Postbus 58, 7710 AB Nieuwleusen Tel. (0529) 480 400 Fax (0529) 480 703 E-mail: info@inprebo.nl Website: www.inprebo.nl 28

382P025-034.indd 28

06-03-13 12:03


noorden van alle kanten

Politici namen schade in Loppersum in ogenschouw Vele politici kwamen naar Oost-Groningen om met eigen ogen te zien welke schade de aardbevingen als gevolg van de gaswinning hadden aangericht. Zo ook D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. In het gemeentehuis van Loppersum sprak zij met inwoners en bestuurders over wat er zou moeten gebeuren zodat gebouwen veilig zijn en de mensen zich veilig voelen. D66 pleit ervoor de productie van aardgas te verminderen. Met de Statenfractie van haar partij bezocht Van Veldhoven de familie Kloosterboer. Hun huis en stallen vertonen veel scheuren. Foto: Karel Zwaneveld

Muur Blokhuispoort ingestort In Leeuwarden stortte over een lengte van twintig meter een omheiningsmuur van de Blokhuispoort in. In verband met de veiligheid sloot de gemeente de aangrenzende Keizersgracht af. Ook het personeel van de bedrijven die gevestigd zijn in de Blokhuispoort moest even geduld hebben voor het naar binnen mocht en aan de slag kon. Het gebouw is eigendom van de Rijksgebouwendienst en deed tot 2008 dienst als gevangenis. Nu biedt het onderdak aan zo’n 120 creatieve bedrijven. Foto: Het Hoge Noorden

29

382P025-034.indd 29

06-03-13 12:03


Wij laten u graag zien hoe. Bel voor een afspraak 0516 492503.

Janet Beekman | Harma Drenth Kapelweg 20 | 8435 TJ Donkerbroek | t 0516 492503 info@boerentaal.nl | www.boerentaal.nl Boerentaal | tekst en communicatie in akkerbouw en veehouderij

Paul Davenport schilder en restaurateur

“Eindelijk weer op tijd thuis� Yvonne administratief medewerkster groothandel

MKB ondernemers: Verzendt u regelmatig pakketten? Ontdek de voordelen van Conneo Shipping: Koppelt uw bedrijfssoftware aan uw pakketdienst, o.a. TNT Express, DHL, GLS, UPS, PostNL Automatisch printen van etiketten Tijdwinst, minder fouten, minder stress Interessant vanaf 10 zendingen per dag

Kijk snel op www.besparenoptransport.nl en vraag een vrijblijvende demonstratie aan.

Kloosterweg 53 8326 CC St. Jans Klooster Telefoon 0527 245213 06 20411018 davenportco@planet.nl www.pauldavenport.nl

info@innovativeconcepts.nl | 038 - 20001 54 30

382P025-034.indd 30

06-03-13 12:03


noorden van alle kanten

Teddybear-Toss bij UNIS flyers Heerenveense ijshockeyclub UNIS Flyers organiseerde een zogenaamde TeddybearToss tijdens de wedstrijd tegen Eindhoven Kemphanen. De ruim 1700 toeschouwers brachten heel veel knuffelberen mee naar het duel, dat met 3-2 werd gewonnen. De Teddybear-Toss is overgewaaid uit Canada. Bij de eerste goal van de thuisploeg mogen de toeschouwers de meegebrachte knuffels op het ijs gooien. De beren worden vervolgens aan een goed doel geschonken. UNIS Flyers steunde de Stichting Teddybearsforhelp. De stichting zamelt knuffels in en geeft deze door aan kinderen die in een moeilijke situatie verkeren en wel wat extra vreugde of troost kunnen gebruiken. De actie leverde 6680 knuffelberen op, een groot succes. Foto: Nicolien Sijtsema Fotografie

Preparateur Natuurmuseum zet griend in elkaar Christiaan Walen, preparateur van het Natuurmuseum in Leeuwarden, heeft het skelet van een griend in elkaar gezet. De griend, een grote dolfijnensoort, spoelde zeven jaar geleden aan op Schiermonnikoog. Het museum haalde het dier op en is met enige regelmaat bezig geweest met het schoonmaken en ontvetten van de botten. Uiteindelijk kon Walen aan de slag met de montage. Als alle botjes op de goede plaats zitten, krijgt het 4.90 meter lange skelet een plaatsje in de Walviszaal van het Natuurmuseum. Foto: Frans Andringa

31

382P025-034.indd 31

06-03-13 12:03


- Begrijpelijke, werkende en werkbare managementsystemen; - Risico management; - (Interim) Kwaliteits-, milieu-, en veiligheidsmanagement. tel. fax mobiel e-mail

+31 (0) 597-59 39 40 +31 (0) 597 - 59 37 35 +31 (0) 6 - 29 536 999 info@brinkkamp.nl

Uw tegelwerk is onze passie en uw tevredenheid is onze reclame!

Loon- en Grondverzetbedrijf Tel.: 0515 - 23 14 60

Faber Tegelwerken | Nijesyl 25 | 8618 NW Oosthem T. 0515-53.21.32 | M. 06-46.66.67.09 | F. 0515-53.23.88 www.fabertegelwerken.nl | mail@fabertegelwerken.nl

nu ook in SNEEK op de Hemmen

Bouwbedrijf Been ‘bouwen met vertrouwen’ Een goede planning, strakke voorbereiding en smetteloze uitvoering, en dit alles op basis van een heldere offerte waarbij geldt: prijs is prijs.

zorgt ervoor Kommisjewei 28 9218 PG Opeinde Tel. (0512) 37 17 67 Fax: (0512) 37 00 79 E-mail:info@bouwbedrijfbeen.nl www.bouwbedrijfbeen.nl

32

382P025-034.indd 32

06-03-13 12:03


noorden van alle kanten

DVC produceert troonwisselingsvlag Enkele dagen voor haar 75ste verjaardag maakte koningin Beatrix bekend dat zij op 30 april aanstaande afstand doet van de troon. De daaropvolgende dag nam de Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) een troonwisselingsvlag in productie. Algemeen directeur RobertJan Hageman stelde zelf de drukpers in werking. De kleuren van de vlag zijn oranje, rood, wit en blauw. In het doek zijn de profielen van de koningin en prins Willem Alexander te zien. Op de foto kijkt directeur Hageman toe hoe de nieuwe herdenkingsvlag wordt gehesen. Foto: Frans Andringa

Winnaars finale Beauty and the Best Studenten Wilke Kolthof en Annely Nauta wonnen de finale van Beauty and the Best. Zij kregen een fotoshoot cadeau en zij zullen het komend jaar de stichting Leeuwarden Studiestad promoten. Deze organisatie is een initiatief van NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein met als doel de studietijd voor studenten in Leeuwarden zo aangenaam mogelijk te maken. De stichting verstrekt informatie, biedt praktische hulp en organiseert evenementen. Kolthof studeert verpleegkunde aan de NHL Hogeschool en Nauta doet media- en entertainment management aan de Stenden Hogeschool. De modellenwedstrijd werd gecombineerd met de verkiezing van de leukste winkelstraat van Nederland die gewonnen werd door de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Foto: Het Hoge Noorden

33

382P025-034.indd 33

06-03-13 12:03


Advertentie Music Emotion - Maestro Flexon - 1-4 pagina.pdf

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

19-4-2010

Alle agrarische werkzaamheden Cultuurtechnische werkzaamheden Aanleg van tuinen incl. bestrating Bestratingsmatrialen Verhuur rupskraan Verhuur minikraan Verhuur mobiele kraan Verhuur shovel Verhuur shovel 5 ton met blademaster Leverantie van grond en zand Menggranulaat, betonplaten enz.

www.loonbedrijfbuma.nl

Kwaliteit voor een betaalbare prijs! Jan de Bruijn Sierhekwerk

In de landelijke omgeving van Sauna Beautyfarm Midwolda vindt u rust, ontspanning en welbevinden. U vergeet even de tijd en de beslommeringen van alledag. Bent u bij ons te gast of wilt u gebruik maken van de Bed & Breakfast faciliteiten, u zult bij Sauna Beautyfarm Midwolda de ultieme wellnessbeleving ervaren in de sfeervolle ambiance van onze rustieke Oldambster boerderij. Gastvrijheid, gezelligheid en comfort zijn hier samengebracht, waardoor u alle mogelijkheden geboden worden om te relaxen. Na een bezoek aan Sauna Beautyfarm Midwolda voelt u zich weer als herboren en komt u uitgerust van uw minireis terug!

Zuidwending 311 9644 XJ Veendam Telefoon (0598) 616870 www.jandebruijn.nl jan@jandebruijn.nl

Sierhekwerk Nostalgische buitenverlichting Schoorsteenkappen Tuin- en Geveldecoraties

Sauna’s - Turkse stoomcabine - Traditionele Hammam - Zwembad - Kapsalon - Beauty behandelingen - (sport) massage - Cenzaa Wellness - Bed & Breakfast - Restaurant -

Informeer naar onze arrangementen Sauna Beautyfarm Midwolda Hoofdweg 33 / 9681 AA Midwolda Tel. (0597) 59 36 35 E-mail: info@saunabeautyfarmmidwolda.nl www.saunabeautyfarmmidwolda.nl

34

382P025-034.indd 34

06-03-13 12:03

13:13:


gelezen

Groningen schiet superbus op A7 af Het openbaar vervoer in het Noorden krijgt geen versterking van de superbus van Wubbo Ockels. De kosten zijn te hoog, de risico’s te groot. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen schreven dit in een brief aan hun Provinciale Staten. Financieel ziet Groningen alleen maar problemen. De kostendekkingsgraad op het traject Groningen-Drachten-Heerenveen voor de superbus is te laag, terwijl de aanleg van de nodige infrastructuur te hoog is. Friesch Dagblad

Het Noorden op een hoop Nederland wordt een land van vijf landsdelen (in plaats van de huidige twaalf provincies) en met alleen nog maar gemeenten van ten minste 100.000

inwoners. VVD en PvdA willen veel taken overbrengen van Rijk naar gemeenten. Om ervoor te zorgen dat gemeenten deze taken aankunnen, moeten ze ‘op passende schaal zijn georganiseerd’. En het moet uiteindelijk € 1,5 miljard aan besparingen opleveren. Dagblad van het Noorden

Friesland houdt vast aan zelfstandige positie Het provinciebestuur zal onverkort vasthouden aan de zelfstandige positie van Friesland als bestuurlijke eenheid. Dat lieten Gedeputeerde Staten van Friesland weten in reactie op de kabinetsplannen om het aantal provincies terug te brengen tot vijf landsdelen. Het provinciebestuur zal wel het gesprek aangaan met omringende provincies over schaalvergroting, maar daarin zal de boodschap zijn dat Friesland zelfstandig moet blijven. Friesch Dagblad

Verzoek aan drie provincies: fuseer! Wacht niet op Den Haag maar start zelf een fusie van Friesland, Groningen en Drenthe. Dit verzoek schreef oud-ambtenaar Henk Lahuis uit Wehe den Hoorn aan de drie provinciehuizen. Financieel en bestuurlijk zijn de drie provincies sterk genoeg, maar terwijl gemeenten door fusies groeien, doen de provincies dat niet. Dat tast de schaalverhouding tussen deze beide overheidslagen aan, vindt Lahuis. Leeuwarder Courant

Noordelijke samenwerking tussen provincies De provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan de inkoop, personeelszaken, administratie en andere ‘beleidsarme taken’ gezamenlijk uitvoeren. Zij denken zo op termijn tonnen per jaar te kunnen

35

382P035-038.indd 35

06-03-13 12:18


Volg ons ook op twitter

Al 45 jaar ervaring in casco’s van staal en aluminum.

www.desluisjachtbouw.nl

Ruim 110 jaar specialist van onder meer: - Bodemenergie - Watervoorziening - Bodemonderzoek

meesterschilders

- Service & Onderhoud

kies voor kleur!

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. Wisseling 10 7701 GS Dedemsvaart Postbus 109 7700 AC Dedemsvaart T. 0523 61 20 61 E. info@haitjema.nl TerpDeStucadoors-366 20-12-10 10:18 Pagina 1 I. www.haitjema.nl

sanders emmen b.v. noordbargerstraat 1

postbus 2020 ● 7801 ca emmen telefoon (0591) 617976 www.sandersemmen.nl

R O S B O EDRIJF D A K U T S “DE TERP BV” Nieuwbouw Restauratie Renovatie

 Decoratieve wandafwerking Buitengevel-isolatie

Juffer Marthastraat 16 9989 EG Warffum

Tel. (0595) 42 61 38 b.g.g. (0595) 42 25 46 mobiel 06 54 76 27 09

36

382P035-038.indd 36

06-03-13 12:18


verder gelezen

bezuinigen. Gedeputeerde William Moorlag van Groningen benadrukte dat de samenwerking geen opstap is naar een eventueel Landsdeel-Noord, zoals in het regeerakkoord is opgenomen. Friesch Dagblad

federatie Groningen noemt dat een nieuw Gronings Waddeneiland, constateert de gedeputeerde. ‘Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. We gaan geen nieuw eiland aanleggen tussen Rottumeroog en Borkum.’ Leeuwarder Courant

Plan voor Gronings eiland in de Noordzee

Ov-miljoenen behouden

Een nieuw eiland in de Noordzee kan zowel de natuur als de economie in het Eemsgebied helpen, meent het provinciebestuur van Groningen. Het idee is opgenomen in de eind vorig jaar verschenen ontwikkelingsvisie voor de Eemsdelta tot 2030. De provincie pakt het op met partijen uit de natuurbescherming en het bedrijfsleven. Leeuwarder Courant

De € 24 miljoen die de provincie overhoudt aan het schrappen van de spoorlijn Heerenveen-Groningen moet ten goede komen aan het openbaar vervoer in Friesland. Dat benadrukten de meeste fracties van Provinciale Staten. Bredere investeringen in bijvoorbeeld Thialf of de Culturele Hoofdstad 2018 horen daar niet bij, waarschuwden verschillende partijen. Friesch Dagblad

Plan voor Waddeneiland bij Eemsmonding

Energy Valley wil geld voor proefprojecten

De provincie Groningen maakt plannen voor een nieuw Waddeneiland. Een enorme opgespoten zandplaat van zo’n 500 hectare tussen Rottumeroog, het Duitse Borkum en de vaste wal moet zowel de natuur als de economie dienen. De noordwestkant bestaat uit strand en kwelders, aan de zuidzijde is een complete zeehaven met overslagterminal getekend. Friesch Dagblad

Energy Valley wil € 7,5 miljoen uit het Waddenfonds voor drie proefprojecten met de productie van grondstoffen voor de chemische industrie, dan wel voor de opwekking van duurzame energie. Ze vergen gezamenlijk een investering van € 18 miljoen. De bedrijven die de plannen uitvoeren, brengen de rest van het geld op. Dagblad van het Noorden

Twijfel bij nieuw Gronings eiland

Harde belofte aan Noorden

Het idee om tussen Rottumeroog en Borkum een nieuw eiland aan te leggen, zorgt voor verdeelde reacties. De Waddenvereniging twijfelt. Wiebe van der Ploeg, gedeputeerde van Groningen, snapt alle drukte om het idee uit de ontwikkelingsvisie voor de Eemsdelta niet. ‘Ik denk dat er twee zaken door elkaar zijn gehaald. Twee jaar geleden is geopperd buitengaats in de Noordzee bij grote windparken een werkeiland aan te leggen. In de ontwikkelingsvisie voor de Eemsdelta is vervolgens een plaatje verschenen van een eiland met van alles erop en eraan.’ De natuur- en Milieu-

Het kabinet schrapt geen grote verkeersen vervoersprojecten die met het Noorden zijn afgesproken na het afblazen van de Zuiderzeelijn. In deze compensatiepot zit € 2,1 miljard van het Rijk voor stevige investeringen. Het Rijk legt vele honderden miljoenen op tafel voor grote projecten als de zuidelijke ringweg Groningen, de bereikbaarheid van Assen (inclusief stationsgebied) en Leeuwarden, maar ook voor verbeteringen aan het noordelijke spoorwegennet. Ze zijn opgenomen in het Regionaal Specifiek Pakket (RSP). Wat niet wil zeggen dat het Noorden helemaal ongeschonden uit de strijd komt. Dagblad van het Noorden

Integrale aanpak Waddenfonds succesvol De nieuwe opzet van het Waddenfonds, waarbij dit fonds beheerd wordt door de provincies in plaats van door het Rijk, lijkt nu al zijn vruchten af te werpen. Belangrijk doel van de nieuwe opzet was om meer integrale projectvoorstellen te krijgen en daarin blijkt het fonds succesvol, vindt voorzitter van het Waddenfonds en gedeputeerde Tineke Schokker. Tot aan 2020 heeft het Waddenfonds nog € 580 miljoen te besteden. Schokker is vast van plan dat geld te gebruiken. Friesch Dagblad

Zuiderzeelijnpot snel afgeroomd Het Noorden teert voortaan in op de Zuiderzeelijngelden. Het kabinet stopt de jaarlijkse indexering van het deel dat bedoeld is om de economie op te krikken. Het Noorden wist in 2007 € 2,17 miljard los te peuteren als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Een deel van het geld, zo’n € 600 miljoen, is bedoeld voor stimulering van de economie. Tot nu toe bepaalde Financiën met welk percentage die pot jaarlijks opgekrikt moest worden om tegemoet te komen aan prijsstijgingen van te betalen projecten. Daar wil minister Melanie Schultz van Infrastructuur nu vanaf. Leeuwarder Courant

Noorden boos over lokgeld rijksdiensten Gemeenten in met name Overijssel bieden geld om rijksdiensten te behouden. Tot ongenoegen van de noordelijke provincies. Het kabinet reorganiseert de overheid en bezuinigt tot 2015 minstens € 6 miljard. De vestiging van tal van rijksdiensten staat op losse schroeven. Zo vecht het Noorden voor behoud van strafinrichtingen, rechtbanken en kantoren van belastingdiensten. Leeuwarder Courant

37

382P035-038.indd 37

06-03-13 12:18


Topsporter of werknemer? Topfysio is gespecialiseerd in het weer belastbaar maken van de (top)sporter of werknemer, gevolgd door een individueel trainingsschema toegespitst op de specifieke eisen van de sport of het werk met als doel weer volledig belastbaar te worden.

We hebben een bermverbredingmachine toegevoegd aan ons verhuurmaterieel. De machine is speciaal ontwikkeld voor het gedoseerd aanbrengen van grond, zand, granulaat, asfalt, etc. Met deze machine kunnen we binnen 20 minuten een berm op hoogte aanbrengen, egaliseren en verdichten met een vrachtwagen vol asfaltfreeskorrel. Voor de huurtarieven van deze machines met machinist: bel 06 44 989 735

Fysiotherapie Arbeidsre-integratie Sportrevalidatie Dry Needling Acupunctuur Echografie

We kunnen het volgende werkpakket t.b.v. wegverbreding met graskeien voor u uitvoeren ● Uitploegen van het cunet en zaagfrezen ● Vullen met zand of stabilisatiestoffen ● Verdichten - trillen ● Aanbrengen van graskeien en aanvullen met grond ● Afwerken berm met een rubber schuif ● Inzaaien Neem voor een passende offerte contact op met Rinze Oost: tel. 06 44 989 735 of via info@oostverhuur.nl www.oostverhuur.nl

LEEUWARDEN SNEEK WOMMELS AMSTERDAM

Groningerstraat 13A, 8922 AR Leeuwarden, 058 - 844 6 222 Simmerdyk 4, 8601 ZP Sneek, 0515 - 430 607 Walperterwei 41 H, 8731 CD Wommels, 0515 - 33 28 28 Tweede Boerhaavestraat 38 A, 1091 AN Amsterdam, 020 - 262 10 50

38

382P035-038.indd 38

06-03-13 12:18


uitgelezen

Lokgeld voor rijksdiensten Steden en regio’s bieden grof geld om rijksdiensten binnen te hengelen of te behouden. Vooral vanuit Overijssel zijn de Rijksgebouwendienst interessante aanbiedingen gedaan. Dat stelde de Groningse commissaris van de Koningin Max van den Berg, die deze handelwijze scherp veroordeelt. Namens het Noorden sprak hij van ‘onbehoorlijke staatssteun’ en ‘kannibalisme tussen overheden’. Dagblad van het Noorden

Ruzie over rijkskantoren De drie noordelijke provincies liggen in de clinch met de provincie Overijssel. De Drentse commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar en zijn collega’s Max van den Berg in Groningen en John Jorritsma in Friesland beschuldigen hun zuiderbuur ervan dat die met miljoenen euro’s en oneigenlijke constructies rijksdiensten probeert te verwerven ten koste van de werkgelegenheid in het Noorden. Friesch Dagblad

‘Regio moet investeren in groene energie’ Het Noorden moet op zoek gaan naar eigen vermogen voor bedrijven die groene energie willen produceren. Dat betoogde directeur Gerrit van Werven van Energy Valley. De Groningse commissaris van de Koningin Max van den Berg, voorzitter van Energy Valley, bepleitte kabinetssteun voor de DuitsNoord-Nederlandse samenwerking op het gebied van energie. Dagblad van het Noorden

Zorg over gaten zoutwinning Zoutwinning in de Waddenzee kan gevolgen hebben voor het kustfundament van de Waddeneilanden, stelt het Platform Duurzaam Landschap Terschelling. ‘Zoutwinning kan leiden tot bodemdaling met een bijna onstilbare ‘zandhonger’ tot gevolg’, zegt Platformvoorzitter Ronald

van Zandwijk. De gaten die ontstaan, worden al jaren gedicht met zand dat voor de Noordzeekust wordt gesuppleerd of van de kust wordt ‘opgegeten’. Hierdoor verdwijnen hele stukken land onder water. ‘De afgelopen 30 jaar is al 370 hectare natuur in zee verloren gegaan’, aldus Van Zandwijk. Leeuwarder Courant

Natura2000 is goed ingevuld Het Lauwersmeer en het Sneekermeergebied kunnen zonder wijzigingen worden aangewezen als Natura2000gebied. De Raad van State verklaarde alle bezwaren ongegrond of nietontvankelijk. Tegen de aanwijzing door de staatssecretaris van Economie, Landbouw & Innovatie van de gebieden tot Natura2000-gebied, waarvoor strengere regels gelden, waren diverse bezwaren gemaakt. Friesch Dagblad

Meer land onder water Staatsbosbeheer wil grote stukken rietland in het Lauwersmeergebied in de winter laten overstromen. Dat zou de kostbare natuur in het gebied ten goede komen. Nu overwoekeren struiken en bomen het gebied. De waterschappen staan niet op voorhand te juichen. Zij vinden dat het Lauwersmeer bij extreme weersomstandigheden niet al te zeer gevuld mag zijn. Alleen dan kan zoveel mogelijk overtollig water worden opgevangen. Dagblad van het Noorden

Milieuorganisaties boos op provincie om windmolens Friese natuur- en milieuorganisaties zijn niet te spreken over de manier waarop de provincie Friesland omgaat met windenergie. Vooral de aankondiging van gedeputeerde Hans Konst dat de provincie ruimte wil maken voor windturbines die gezamenlijk maximaal 525 megawatt kunnen opwekken, stuit de organisaties tegen de borst. Friesch Dagblad

Kritiek op windmolenbeleid De Friese natuur- en milieuorganisaties willen een topconferentie over het windmolenbeleid van de provincie. De organisaties kunnen zich niet vinden in het beleid van gedeputeerde Hans Konst. De Friese natuur- en milieuorganisaties zijn voorstanders van windenergie maar vinden dat het goed landschappelijk ingepast moet worden en dat er draagvlak is bij burgers en maatschappelijke organisaties. Met het huidige beleid van de provincie wordt daaraan niet voldaan, menen de organisaties. Friesch Dagblad

Groningen slikt meer windmolens Geen grote windparken langs de Dollardkust, belooft het provinciebestuur. Wel uitbreiding van bestaande locaties bij Delfzijl en in de Eemshaven. Dat geeft opluchting, maar leidt ook tot grote bezorgdheid bij natuur- en milieuorganisaties in Groningen. In overleg met andere provincies tekent Groningen voor 850 in plaats van de eerder al toegezegde 750 megawatt. Gedeputeerde William Moorlag (PvdA) kijkt voor de uitbreiding van windparken naar omgevingen waar al megaturbines staan. Dagblad van het Noorden

Windmolens in groepjes Juist de strakke lijnen in het landschap zouden de Veenkoloniën zo geschikt maken voor windmolens, heette het drie jaar geleden. Maar toen provincie en de betrokken gemeenten (Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden) hun lang verwachte windmolenplannen presenteerden, bleek er van lijnen geen sprake meer te zijn. Dagblad van het Noorden

39

382P035-038.indd 39

06-03-13 12:18


interieurbouw

keukens, k kasten en bureau’s

Met persoonlijke aandacht en service die is toegespitst op

UW wensen

Officiële dealer van Deutz-Fahr tractoren

Uw partner voor aanschaf en reparatie van:

Saab Centre Autohuis Joel Rostockweg 11 - 9723 HG Groningen Tel.: (050) 544 57 70 / Fax: (050) 544 57 79 E-mail: info@joelbv.nl / www.joelbv.nl

Al meer dan 35 jaar het adres voor

Landbouwmachines

Grondverzetmachines

Groenvoorzieningsmachines

Particuliere tuin en park

Kijk op onze site:

www.bijkernijeveen.nl Nijverheidsweg 7 7948 NE Nijeveen tel. 0522 491223

40

382P035-038.indd 40

06-03-13 12:18


Oude kanalen gaan weer open voor de recreatievaart Was in Drenthe Emmen altijd de gemeente van de grote broek en de omvangrijke projecten, deze jaren is het Assen dat de trom roert. Door investeringen van honderden miljoenen euro’s vindt in de Drentse hoofdstad een ware metamorfose plaats. Met inzet van de zogenoemde Zuiderzeegelden vult Assen zijn ambitie in om een stad van 80.000 inwoners te worden. De Blauwe As speelt daarbij een belangrijke rol: via de Vaart en het Kanaal kunnen schippers straks door in plaats van om de stad varen. Tekst: André Staas - Foto’s: Gerrit Boer/archief gemeente Assen Het Kanaal vormt de verbinding tussen de Vaart in het Asser centrum en de zijtak van het Noord-Willemskanaal aan de oostzijde van de stad. De vaarweg werd aangelegd tussen 1857 en 1861 en voert in een ruime boog langs de toenmalige noordkant van Assen. De waterweg was een belangrijke schakel voor vrachtschepen die tussen Meppel en Groningen voeren. In de jaren ’60 ging het laatste schip door het Kanaal. De vaarweg verpieterde: er kwamen dammen in te liggen en de rietgroei kon ongebreideld zijn gang gaan. De oude sluizen werden afgebroken, er kwamen steigers voor spelevaren. Vorig jaar is begonnen met het herstel in oude luister van de oorspronkelijke vaarweg van Meppel via Assen

naar Groningen, compleet met sluizen en bruggen. Aannemers zijn gestart met de bouw van een sluis op de plek waar er vroeger ook een lag. Voor de omwonenden betekent dit een tijdlang overlast, maar straks wonen ze aan een nieuwe blauw-groene long, kunnen ze genieten van langsvarende boten en profiteren ze van de waardestijging van hun huizen. Maar dat is pas over drie jaar. De scheepvaartverbinding tussen Meppel en Assen is 230 jaar oud. Ongeveer 47 kilometer lang is de vaarweg dwars door Drenthe met zes schutsluizen en 21 bruggen. Deze is aangelegd als verbetering van de Smildervaart die in 1612 was gegraven voor de vervening van de Dieverder en Leggeler Smildervenen in opdracht van Hollandse investeerders. De Smildervaart was een klein kanaaltje waar alleen maar kleine turfschepen konden varen. Toen de Hollanders rond 1670 hun interesse voor het kanaal hadden verloren, raakte het in verval. Daarna werden verschillende pogingen ondernomen om het nieuw leven in te blazen. Zo werd de Smildervaart doorgetrokken naar de Haler, Witter en Hijker Smildervenen. Rond 1750 werd het kanaal verlengd tussen het Meppelerdiep en Dieverbrug, om zeventien jaar later te worden doorgetrokken tot aan Assen. De Drentsche Hoofdvaart was hiermee geboren. In 1771 ging de eerste turf per schip naar Meppel en tussen 1772 en 1774 werd de vaart doorgetrokken naar het buurtschap Kloosterveen, even ten zuiden van Assen. In 1780 werd het centrum van Assen bereikt; daar eindigde de vaart in een zwaaikom.

Wethouder Jaap Kuin: ‘We hebben een centrumvisie ontwikkeld waarin een compact stadscentrum voorop staat’

41

382P041-044.indd 41

06-03-13 12:33


De thuishaven voor de hedendaagse watersporter

Reekers watersport Woudsend is een goed geoutilleerd, modern bedrijf dat alle faciliteiten biedt die de hedendaagse watersporter van zijn ‘thuishaven’ mag verwachten. Naast ruim 70 ligplaatsen biedt Reekers watersportbedrijf maar liefst 3500 m2 overdekte winterstalling in droge goed geïsoleerde loodsen.

Reekers watersport Woudsend Vosselaan 67, 8551 ML Woudsend Tel. (0514) 592018, fax (0514) 592152 E-mail: reekers@woudsendsail.nl www.woudsendsail.nl

Nieuwbouw en energiezuinig? Aan- of verbouw? en energiezuinig?

www.vandenboschbv.nl Voor al uw:

• Nieuwbouw • Aan- en verbouw • Onderhoud • Renovatie • Energiebesparende maatregelen Aanbieder van het Meer Met Minder concept Dealer Plannon woningen Finse Suomen Log Houses

uw allround bouwbedrijf Boeijengastrjitte 34, 8627 SG Gauw/Sneek 0515 - 521476, info@vandenboschbv.nl

Transportbedrijf A.J. Postmus V.O.F. Sterk in ver

voer voor de ag

rarische sect or

Kn. Wytseswei 3 9262 NG Suameer Tel. (0511) 461466 Fax (0511) 462488 E-mail fokjepostmus@hotmail.com

42

382P041-044.indd 42

06-03-13 12:33


Naast turf vervoerden de schepen landbouwproducten, vee en handelsgoederen en zelfs personen. Dat duurde tot in de jaren ’60 toen de laatste beroepsschippers hun boten door het water loodsten. Wat bleef, waren de recreatievaartuigen die na de oorlog steeds meer in zwang kwamen. In 1861 werd een nieuwe vaarweg langs de toenmalige noordelijke stadsrand gegraven: het Kanaal werd zo direct aangesloten op de Drentsche Hoofdvaart en verbond die met het Noord-Willemskanaal tussen Assen en Groningen. De ideeën voor een vaarverbinding tussen Groningen en Assen bestonden al in 1777, maar tot concrete plannen kwam het pas in 1849. Net als de Drentsche Hoofdvaart werd het Noord-Willemskanaal aanvankelijk vooral gebruikt door transportschepen. In de twintigste eeuw werd een nieuwe vaarweg langs de nieuwe noordelijke stadsrand gegraven: het Noord-Willemskanaal werd zo direct aangesloten op de Drentsche Hoofdvaart en de schepen hoefden niet meer door Assen, maar konden om de stad heen varen. Sinds 2008 is de Vaart weer bevaarbaar. Recreatievaarders kunnen nu bij de aansluiting van de Drentsche Hoofdvaart op het Noord-Willemskanaal doorvaren naar het centrum van Assen. Met het weer bevaarbaar maken van de Vaart en het Kanaal is het water straks terug in Assen. De heropening van de Vaart is de eerste fase van het project De Blauwe As en kost € 20 miljoen. De tweede fase, de heropening van het Kanaal vergt € 40 miljoen. Een investering dus van in totaal € 60 miljoen. Wethouder Jaap Kuin ent De Blauwe As op twee stadsvisies. ‘We hebben een centrumvisie ontwikkeld waarin een compact stadscentrum voorop staat. Aan de ene kant is er de historische beleving, bijvoorbeeld langs de Zuidersingel, de Oostersingel en de Vaart. Aan de andere kant speelt een goede bereikbaarheid, een vlotte doorstroming van het verkeer en voldoende parkeergelegenheid. Naast de centrumvisie is de Florijnas een belangrijke onderlegger voor de heropening van het Asser vaarwater; De Blauwe As maakt daarom deel uit van het programma Florijnas dat is gericht op verbetering van de stedelijke infrastructuur naast gebiedsontwikkeling.’ De renovatie van de Vaart, fase 1 van De Blauwe As, onderstreept het historische karakter van de westelijke aanvaarroute van Assen. Het werk is in 2008 voltooid. ‘Waar het vroeger in de zwaaikom enorm druk was met handels- en transportactiviteiten, liggen er nu plezierbootjes. Een paar stappen verwijderd van theater De Nieuwe Kolk en het oude stadscentrum. Vaarrecreanten kunnen wandelen, winkelen, flaneren, naar de bioscoop gaan, een theatervoorstelling

bezoeken, op een terrasje zitten, uit eten gaan, snuffelen op de warenmarkt, een bezoekje brengen aan het Drents Museum, noem maar op.’

Aannemers zijn gestart met de bouw van een sluis op de plek

Voor het opnieuw bevaarbaar maken van de Vaart zijn twee bruggen gebouwd, het water is uitgebaggerd, er zijn nieuwe beschoeiingen aangelegd, een nieuwe zwaaikom is uitgegraven en aan beide zijden zijn de wegen opnieuw ingericht. ‘Het gedeelte vanaf de Drentsche Hoofdvaart/NoordWillemskanaal tot de Witterbrug is sober ingericht, maar tussen de Witterbrug en de zwaaikom zie je gemetselde kades die het geheel een prachtige uitstraling geven.’ Zowel Assenaren als waterrecreanten reageren enthousiast. Het aantal overnachtingen zit in de lift en bezoekers zijn lovend over de voorzieningen. Kuin, die zelf ook pleziervaarder is, hoort louter positieve geluiden om zich heen. ‘Mensen komen niet een enkele keer naar Assen, maar komen ook terug. Ik hoor ze vooral de horeca noemen en de winkels; daarnaast De Nieuwe Kolk en het Drents Museum.’ Onder invloed van publieke investeringen komen particuliere investeringen los, bijvoorbeeld een nieuw appartementencomplex en het toenemende aantal horecazaken op de Markt.

waar er vroeger ook een lag

Onder invloed van publieke investeringen komen particuliere investeringen los Trekt de Vaart al steeds meer bezoekers, over een tijdje zal de drukte naar Kuin’s verwachting pas goed losbreken. ‘Je kunt nu vanaf de doorgaande vaarroute Drentsche Hoofdvaart/Noord-Willemskanaal via de Vaart naar 43

382P041-044.indd 43

06-03-13 12:34


Uw dak als nieuw met een beschermende coating van Klaro Cleaning

Langere levensduur

Oogt als nieuw

Bespaart kosten

Milieuvriendelijk

Klaro Cleaning BV

Groningerstraat 6 9401 BK Assen 0592-316130

Nieuwe Ebbingestraat 26 9712 NL Groningen 050-3125953

Ceintuurbaan Noord 111 9301 NT Roden 050-5013682

Wilhelminastraat 7 9541 AM Vlagtwedde Tel. (0599) 31 38 38 Fax (0599) 31 21 39 E-mail: info@klaro.nl www.klaro.nl

• Nieuwbouw • Reparaties • Schepen • Jachten • Kruisers • Motoren inbouw en onderhoud • Boven- en onderwaterreparaties • Inkoop - verkoop - bemiddeling • Helling binnen 25 meter Midsbuorren 30 9003 LB WARTENA Tel. 058 - 255 11 28 E-mail: jw.wartena@hetnet.nl

• Buitenhelling tot 32 meter • Portaalkraan (tot 25 ton) • Eigen sleeper

44

382P041-044.indd 44

06-03-13 12:34


hartje Assen varen. Dat is ongeveer twee kilometer door doodlopend water. Na de heropening van het Kanaal ontstaat er een nieuwe doorlopende vaarroute via de Vaart en het Kanaal en de Havenkom naar de zijtak van het Noord-Willemskanaal die bij Loon in dit kanaal zelf uitkomt. Dan zal de drukte nog veel groter worden.’ Op dit moment is de eerste van de twee nieuwe sluizen in aanbouw op de plek waar ooit een sluis lag. ‘De sluis wordt een ontmoetingsplek voor mensen en is een kwalitatieve impuls voor de omgeving. Behalve de twee sluizen omvat fase 2 van De Blauwe As twee fietsbruggen, een smalle brug, een grote brug en een enorme vierstrooksbrug. ‘De sluizen krijgen een klassieke uitstraling terwijl de bruggen in harmonie met de bebouwing worden ontworpen.’ In het Kanaal komen ter hoogte van winkelcentrum De Triade, in het centrum van Assen, aanlegsteigers te liggen zonder voorzieningen. Waar het Kanaal uitkomt in de Havenkom komt een klein haventje met verblijfsvoorzieningen als water, elektriciteit en sanitair. Dit jaar is de eerste sluis klaar; 2014 en 2015 worden echte bouwjaren en in het vaarseizoen 2016 varen er boten. ‘Door de heropening van het Kanaal ligt Assen niet langer aan, maar in het Rondje Drenthe. Vaarrecreanten trekken dan van Groningen via Assen en Meppel naar Coevorden, vervolgens via Emmen door de nieuwe vaarverbinding die dit jaar wordt geopend naar Ter Apel en dan via Stadskanaal en Wildervank weer naar Groningen.’

De ene stadspool van De Blauwe As is de zwaaikom bij De Nieuwe Kolk en het oude centrum; de andere wordt gevormd door de Havenkade, waar plannen zijn ontwikkeld om oude bedrijfsgebouwen plaats te laten maken voor een nieuw stedelijk woongebied aan het water. Daar raakt De Blauwe As ook de bedrijvigheidsas die loopt van het Stadsbedrijvenpark via het stationsgebied naar Assen-Zuid, waar bij de afslag A28/N33 een nieuw werklandschap wordt ontwikkeld. ‘Het geheel valt binnen het programma Florijnas’, verklaart Kuin. ‘De Florijnas omvat zo De Blauwe As, het natuurgebied aan de oostkant van de stad en het gebied tussen het Stadsbedrijvenpark en het werklandschap Assen-Zuid, inclusief het stationsgebied en het evenementengebied rond het Circuit van Assen. Deze verzameling van projecten is goed voor een investering van € 220 miljoen, die vooral wordt gedekt door de compensatiegelden uit de afgeblazen Zuiderzeespoorlijn. Hiermee maken we onze infrastructuur toekomstbestendig, we breiden het openbaar vervoer uit en we verbeteren de ontsluiting en de bereikbaarheid van de stad. Daarnaast ontwikkelen we woningen binnen de bebouwde kom, we halen kennisintensieve bedrijven naar de stad, we brengen het water terug in het stadsbeeld en we versterken natuur en landschap.’ De gigantische bouwklus tussen het Stadsbedrijvenpark en Assen-Zuid start in 2014 en in 2018 moet alles zijn aanbesteed, anders vervalt de subsidie. Een groot project dus onder hoge druk dat het uiterste aan creativiteit vraagt van de planners om én binnen de krappe termijn te blijven én de stad bereikbaar te houden.

Kop van de Vaart, zomer 2011

45

382P041-044.indd 45

06-03-13 12:34


Iris Kroes bracht klassiek instrument naar popmuziek Ruim vier miljoen mensen zagen in vorig jaar hoe de zangeres en harpiste Iris Kroes (21) uit Drachten de tweede editie van The Voice of Holland won. Het leverde haar een platencontract, een auto en een bokaal op. Ondertussen heeft ze van haar passie haar vak gemaakt. Ze verzorgt optredens door het hele land, geeft interviews op radio en televisie en heeft maar liefst 35.000 volgers op Twitter. In het eerste kwartaal van volgend jaar staat een theatertour op het programma. Met strijkkwartet en begeleidingsband. Tekst: Henk Dilling - Foto’s: het Hoge Noorden Haar bijbaantje bij de plaatselijke Chinees heeft ze opgezegd, maar mocht de nood aan de man komen dan is ze niet te beroerd om bij te springen. Het is tekenend voor de nuchterheid van Iris Kroes. ‘Ik geniet volop van het succes’, zegt ze. ‘Maar al die aandacht heeft me niet veranderd. Ik haal nog gewoon boodschappen in de supermarkt hoor.’ Het was iets nieuws. Tussen de vele zangers en zangeressen die een carrière in de muziek ambieerden, was daar ineens een vocalist die een warm stemgeluid subtiel combineerde met harpklanken. Al na zestien seconden van haar auditie hadden alle juryleden van The Voice of Holland (Nick & Simon, Roel van Velsen, Angela Groothuizen en Marco Borsato) laten weten dat zij als coach graag met Iris Kroes wilden werken. ‘Het is de kunst om de audities te overleven’, zegt ze. ‘Dat betekent dat je moet opvallen. Niet alleen met je stem, maar ook met je persoonlijkheid. Ik heb geen tatoeages, geen piercings en geen roze haar, maar wel een harp. Ik weet zeker dat ik zonder harp niet ver was gekomen. Je bent dan een van de velen die een beetje leuk kan zingen.’ Ze koos voor Marco Borsato als coach. Van de zanger die zelf ooit de Sound Mix Show won (de voorloper van kijkcijferkanonnen als Idols, Holland’s Got Talent en The Voice) heeft ze vooral geleerd om geconcentreerd te blijven. ‘Als je op het podium staat is je vocale en je instrumentale prestatie het enige dat telt. Je mag je niet laten afleiden door andere gedachten, ook al heb je van alles aan je hoofd. Het was geweldig om met Marco te

mogen werken. Hij is een vakman en ook nog eens erg sympathiek. Ik heb ook nog een aantal gastoptredens mogen geven tijdens zijn concerten. Toen heb ik mezelf

46

382P046-048.indd 46

06-03-13 12:52


af en toe even in de arm geknepen, zo van: is dit allemaal echt… Dan sta je daar in de Ziggo Dome in Amsterdam voor een paar duizend uitzinnige mensen. Nog geen half jaar daarvoor zat ik nog in de collegebanken.’ De muzikale Friezin is inmiddels doorgedrongen tot de categorie Bekende Nederlanders. Zo was ze te gast in het televisiespelprogramma Ik hou van Holland van Linda de Mol en is ze het gezicht - samen met Angela Groothuizen - van de organisatie Weight Watchers. In maart vorig jaar ontving Kroes de Dutch Harp Award omdat ze het snaarinstrument bij een miljoenenpubliek onder de aandacht heeft gebracht. De onderscheiding werd haar uitgereikt tijdens de finale van het Dutch Harp Festival. ‘Het leuke is dat muziekscholen veel aanmelding hebben voor harples.’ Waar ze met plezier

aan terugdenkt, is haar ontmoeting met Lavinia Meijer, het grootste talent onder de jonge klassieke Nederlandse harpisten. Meijer bracht onlangs een cd uit met muziek van de Amerikaanse componist Philip Glass. ‘Ik vind haar spel bijzonder inspirerend. Voor haar als instrumentalist is de harp een manier om verhalen te vertellen. Dat ligt bij mij iets anders. Ik vertel verhalen door te zingen en de harp ondersteunt mijn verhaal. Ik kan er accenten mee leggen.’ Ze komt uit een muzikale familie. ‘Mijn moeder speelt dwarsfluit, mijn zus speelt klarinet en zingt en mijn vader is een lopende muziekencyclopedie. Al zo lang ik mij kan herinneren, is er muziek bij ons thuis. Met de harp ben ik begonnen op mijn negende. Ik was meteen verliefd op het instrument. Op de klank, de vorm. Ik word er rustig van.’ Vorig jaar verscheen haar debuutalbum First. Het is uitgebracht bij 8ball Music, het officiële muzieklabel van The Voice of Holland. De cd is geproduceerd door

Fluitsma & Van Tijn, het duo dat tekende voor hits van onder andere Ruth Jacott en Guus Meeuwis. Het album, dat de vierde plaats bereikte in de Album Top 100, bevat eigen nummers en een aantal covers van onder andere Adele, Michael Jackson en Metallica. Bij deze nummers zijn de gitaar- en baspartijen omgezet naar harp. Het gebruik van de harp in de popmuziek is overigens niet nieuw. Het beroemdste voorbeeld is waarschijnlijk het dromerige She’s leaving home van the Beatles. Iris Kroes: ‘Het is een mooie combinatie: een traditioneel instrument en moderne muziek. Ik wil er nog veel meer mee doen. Verder wil ik me verder ontwikkelen als singer/songwriter. Ik vind het schrijven van liedjes erg leuk. Meestal doe ik dat samen met Reinout Douma. Hij is pianist en arrangeur en dirigent van het Noordpool Orkest. We voelen elkaar goed aan. Soms is het de sfeer van een melodie die hij op de piano speelt, die bijna vanzelf tot bepaalde woorden leidt.’

De muzikale Friezin is inmiddels doorgedrongen tot de categorie Bekende Nederlanders Begin van dit jaar verscheen er een Friestalig nummer van Kroes (Thús). Ze werkte hierbij samen met het strijkersensemble van het Noordpool Orkest. De single is de voorloper van haar tweede studioalbum. Met haar studie communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen is ze gestopt. ‘Ik wil me volledig richten op de muziek. Alles eruit halen wat erin zit. Ik voel mij een bevoorrecht mens omdat ik deze kansen krijg. Muziek is alles voor me. En dat zal altijd zo blijven. Ook zonder al die belangstelling van media en publiek.’

47

382P046-048.indd 47

06-03-13 12:52


Op & top zaken doen met één bedrijf:

Harsco Infrastructure Industrial Services • • • •

thermische isolatie akoestische isolatie utiliteitsisolatie steigerbouw

• • • •

hoogwerkerverhuur rope access tracing fireproofing

Bel voor meer informatie met onze vestiging te Klazienaveen: T (0591) 39 06 90 I www.harsco-i.nl

Ald Dyk 21 8629 PA SCHARNEGOUTUM 06-15384993 / keukens@at-seven.nl

Wij ontwerpen en maken op maat gemaakte meubels voor binnen en buiten De houtsoorten die wij gebruiken zijn o.a.: eikenhout Itauba steigerhout Azobe Bankirai Ook kunt u bij ons terecht voor interieur timmerwerk en verbouwingen

Voor iedere portomonee een creatief idee! Wibbe van der Terp

Timmerbedrijf & Nieuwbouw & Onderhoud & Verbouw & Renovatie

www.at-seven.nl

Haedstrjitte 88 9008 ST Reduzum

tel. 0566 - 602 165 info@vanderterpmeubbelsopmaatnl 06 - 537 636 29 www@vandertermeubelsopmaat.nl

        



                          48

382P046-048.indd 48

06-03-13 12:52


CompoWorld stimuleert toepassingen van composiet Composiet wordt al enkele decennia met succes toegepast in Aerospace & Space. Niet verwonderlijk: gewicht, sterkte en vormvrijheid spelen immers een belangrijke rol in de lucht- en ruimtevaart. Toch worden de vele mogelijkheden van het ‘materiaal van de toekomst’ nog lang niet ten volle benut. De non-profit stichting CompoWorld wil daarin verandering brengen. Als vliegwiel voor innovatieve toepassingen in tal van sectoren. Tekst: Roelof Tienkamp - Foto’s: Freddy Schinkel/Compoworld Business developer bij CompoWorld Jasper Klarenbeek gaat er maar eens goed voor zitten. Schudt enkele simpele voorbeelden zo uit z’n mouw. Een brug van composiet, duurder dan een van staal weliswaar, ‘maar je hoeft er nooit meer naar om te kijken’. Een sluisdeur. ‘Een van composiet heeft geen last van corrosie, hoeft er nooit meer voor onderhoud uit. Geen scheepvaartstremmingen meer, tel uit je winst.’ De transportsector. ‘Daar waar mogelijk kan het zware ijzer worden vervangen door composiet. De vrachtwagen wordt lichter, kan in dezelfde shift meer lading meenemen. En is ’ie leeg, dan verbruikt ’ie minder brandstof. Elke kilo kost extra geld. Dag in dag uit, jaar in jaar uit.’ Hij lacht. Geeft terloops het probleem aan. ‘Maar komt een transporteur met de vraag bij de fabrikant ‘doet u mij een composietvrachtwagen’ dan krijgt hij nul op het rekest. Want die bestaan nog niet.’ Klarenbeek (42) stipt hiermee niet alleen de mogelijkheden van composiet aan, hij schetst ook het nijpend probleem: het materiaal is nog onvoldoende ingeburgerd, de ongekende mogelijkheden zijn nog te onbekend. ‘Bij de conventionele maakindustrie is sprake van koudwatervrees waar het gaat om composiet. Men kent het niet. Composiet is onbekend, onbemind en wordt onderschat.’ CompoWorld wil een bijdrage leveren dat tij te doen keren. De stichting komt voort uit het bedrijfsleven. Fokker Landing Gear en het in Marknesse gevestigde Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

hebben al jaren een hechte samenwerking rond de ontwikkeling van landingsgestellen, waarbij de toepassing van hoogwaardige composietmaterialen vanwege de gewichtsbesparing een essentiële rol speelt. Samen met de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland, de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) en Hogeschool Windesheim als partners ging CompoWorld in januari vorig jaar officieel van start. Inmiddels zijn ook nauwe banden aangeknoopt met drie Technische Universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente).

Jasper Klarenbeek: ‘Bij de conventionele maakindustrie is sprake van koudwatervrees waar het gaat om composiet’

49

382P049-054.indd 49

12-03-13 16:41


PAVILJOEN

MEER VAN LENTEN

HET

KNN is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies & projectontwikkeling, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van vernieuwende oplossingen voor vraagstukken op het gebied van energie, ondernemen en duurzaamheid. Wij zijn een compact, professioneel bureau met een interdisciplinair team van deskundigen op economisch, chemisch, planologisch en milieukundig terrein. Dankzij ons netwerk bij kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn wij in staat om snel de benodigde kennis te ontsluiten en coalities te vormen.

Uniek is de plek. Heerlijk is het eten. Gastvrij is de bediening. Welkom!!

Ons werk is gecentreerd rond de volgende speerpunten: ● Hoogwaardige toepassingen groene grondstoffen ● Bio-energie ● Gebouwde omgeving ● Warmte ● Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

KNN

Utbuorren 50 8493 MA Terherne Tel. (0566) 689280 info@hetmeervanlenten.nl

Werfstraat 5 9751 VN Groningen Telefoon: (050) 317 55 50 E-mail: info@knnadvies.nl www.knnadvies.nl

www.hetmeervanlenten.nl

gegarandeerd kwaliteit!

V GM C HECKLIST A ANNEMERS

www.gvdendkeukens.nl

Nieuwbouw

 

verkoop van keukens renoveren van bestaande keukens leveren en installeren van keukenapparatuur

Verbouw

Onderhoud Renovatie Restauratie

KEUKENREALISATIE KEUKENRENOVATIE

Utiliteitsbouw

KEUKENAPPARATUUR

Tel. 038-3447727 Fax 038-3375506 Mobiel 06-17407056 IJsselmuiden

Koekoeksdijk 1 7938 PG Nieuw Balinge Tel. 0528 321 236 Fax.0528 321 578

Advies

info@hilberink-bouwbedrijf.nl www.hilberink-bouwbedrijf.nl

50 folder_definitief_©geert_marissen.indd 1 382P049-054.indd 50

3-9-2010 8:34:37 12-03-13 16:41


Enkele toepassingsmogelijkheden van composiet

De hoofddoelstellingen: het stimuleren van de toepassingen van composiet als lichtgewicht materiaal in de verschillende bedrijfssectoren, het verbeteren van het innovatieklimaat en het creëren van de juiste technische opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Hiermee verwacht CompoWorld een bijdrage te leveren aan - hoogwaardige economische groei van Flevoland. Jasper Klarenbeek: ‘Met de drie bullets onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en business development spelen we in op het nationale Topsectorenbeleid High Tech Systems & Materials van het ministerie van Economische Zaken.’ CompoWorld wordt deels door de overheid, deels door privaatgeld van de deelnemende partners gefinancierd. Zo werd vorig jaar gewerkt met een budget van € 1,4 miljoen. Ruim € 677.000 daarvan kwam uit het economisch programma Zuiderzeelijngelden. De stichting was hiermee het eerste project dat met deze middelen werd ondersteund. Het is de bedoeling dat CompoWorld vijf jaar na de oprichting op eigen benen staat. Jasper Klarenbeek gaat ervan uit dat het gaat lukken: ‘CompoWorld is een regionaal initiatief op nationaal niveau met internationale allure’, schetst hij. De business developer is ervan overtuigd dat Flevoland met een cluster van in composiet gespecialiseerde organisaties goud in handen heeft. ‘De vraag vanuit de industrie naar technologisch hoogwaardige en gewichtsbesparende materialen neemt niet alleen in de lucht- en ruimtevaart, maar ook in bijvoorbeeld de scheepvaart en de automobielindustrie explosief toe. Brandstofmotoren zijn over hun hoogtepunt heen, ’t is tegenwoordige hybride wat de klok slaat. Daar past composiet bij. Innovatieve bedrijven kunnen door toepassing van dit materiaal grote sprongen maken.’ Het begin is er al, zo geeft Jasper Klarenbeek aan, ‘in de automotive industrie is sprake van sterk stijgende belangstelling voor industriële toepassingen van lichte materialen. De huidige composieten kunnen in veel gevallen een oplossing bieden om de gewenste gewichtsreductie te realiseren. Tot nu toe wordt composiet vooral toegepast in sportieve en exclusieve modellen omdat

de verwerkingsmogelijkheden nog niet aansluiten bij de gewenste industriële productiesnelheid.’ Ook daar ligt, vindt Klarenbeek, een schone taak voor CompoWorld. ‘Als cluster van organisaties en bedrijven, gespecialiseerd in composiet, kan CompoWorld een ontwikkelingsklimaat stimuleren en faciliteren waar innovaties op het gebied van hoogwaardige composieten via diverse onderzoeken kunnen doorgroeien naar productontwikkelingsprogramma’s waarmee het bedrijfsleven de opgebouwde kennis en kunde kan omzetten in commerciële opdrachten. Op dit moment staat de fabricagetechnologie wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Maar ook dat gaat veranderen.’ Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium dient hierbij als epicentrum. Omdat composiet voor de NLR een van de strategische speerpunten vormt, is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een uitgebreid en geheel vernieuwd composietenlaboratorium in Marknesse. Onderdeel daarvan is een Fibre Placement Robot. Met deze robot kunnen prototypes gemaakt worden en kunnen grote (en complexe) composietonderdelen snel en tegen lagere kosten worden ver-

Composieten hebben enkele bijzondere eigenschappen. Zo zijn ze lichter dan conventionele materialen, kennen een grote vormvrijheid, zijn duurzaam, sterk, corrosiebestendig en elektrisch- en warmte isolerend. Een composiet is een materiaal dat uit verschillende componenten is opgebouwd. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van vezelproducten (koolstofvezel, glasvezel) en kunsthars. De vezels zorgen voor de stijfheid en sterkte, de kunststof houdt de vezels samen. vaardigd. Daarnaast kan nauwkeurig bepaald worden hoe snel de productietijd van een bepaald voorwerp zal zijn en over welke eigenschappen het zal beschikken. Jasper Klarenbeek: ‘Hierbij vervullen we als CompoWorld de functie van loket. Ondernemers uit alle denkbare branches kunnen bij ons terecht met vragen. Wij zorgen ervoor dat via instanties als bijvoorbeeld 51

382P049-054.indd 51

12-03-13 16:41


Postbus 2, 7890 AA Klazienaveen Tel. 0591 312433 www.rademakersgieterij.com

Koningsweg 30, 3762 EC Soest Tel. 035 6095611 www.tbs.nl

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. TBS produceert afwateringsproducten, zoals straat- en trottoirkolken, putafdekkingen en waterbeheersingsproducten zoals schuifafsluiters, terugslagkleppen en waterpeilbeheersingsproducten. TBS is het toonaangevende bedrijf op dit gebied.

Rademakers Gieterij BV sinds 1948 gevestigd in Klazienaveen, is een vooraanstaande, op de nationale en internationale markt opererende ijzergieterij. Het bedrijf produceert in samenwerking met klanten uiteenlopende series gietwerk van hoge kwaliteit in de materiaalsoort EN-GJL 250

verovert de markt met kwaliteitskoffie en Ook in de winter gaan wij ver voor uw koffie! uitstekende service Winteractie: De eerste 500 kopjes kof gratis bij aanschaf, hu fie ur of lease van één van onze koffieautomaten!

Ekozijn T immerbed rijf Voor renovatie van oude woningen en boerderijen bent u bij Ekozijn aan het juiste adres ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Loswal 8 9206 AH Drachten

tuinmeubilair tafels banken kasten boekenkasten binnen timmerwerk vensterbanken lijstwerk schuren speciale hokken voor opslag van haardhout

Tevens kunt u bij ons terecht voor alle denkbare producten en objecten van hout Ekozijn Timmerbedrijf Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek t. 06 13 78 49 10 e. timmerbedrijfekozijn@gmail.com

NOVATRACE levert een compleet producten- en dienstenpakket op het gebied van PCB design en EDA solutions. Door eigen expertise te combineren met die van hightech toeleveranciers kan Novatrace projecten flexibel en met een hoge kwaliteit realiseren.

NOVATRACE heeft haar activiteiten uitgebreid met het assembleren van prototypes. NOVATRACE onderscheidt zich van anderen door met u mee te denken over de manier van ontwerpen en produceren waardoor uw wensen en producten centraal staan. Burg. de Kockstraat 11 7861 AA Oosterhesselen T: + 31 (0)524 222 453 F: + 31 (0)848 329 112 E: info@novatrace.nl I: www.novatrace.nl

52

382P049-054.indd 52

12-03-13 16:41


Om de ontwikkeling van composietproducten, -toepassingen en -productie te bevorderen, is een van de programmaonderdelen van CompoWorld het stimuleren en faciliteren van (gezamenlijke) innovatieprojecten van kennisinstellingen en bedrijven. Projectvoorstellen kunnen bij CompoWorld worden ingediend. Na positieve beoordeling door een onafhankelijke commissie wordt een derde deel van het benodigde budget gefinancierd door CompoWorld, een derde deel door de kennisinstituten en een derde door het bedrijf zelf. Info: www.compoworld.nl NLR of Syntens het antwoord komt. CompoWorld en partners beschikken over de expertise, vormen het kenniscentrum. Het is nu zaak een brug te slaan naar de conventionele maakindustrie.’ Wat dat betreft zijn de eerste stappen al gemaakt. Klarenbeek: ‘CompoWorld gaat naar beurzen, organiseert congressen, communiceert via social media. We doen alles wat maar mogelijk is om dit nieuwe materiaal onder de aandacht te brengen.’ Eind vorig jaar maakte bijvoorbeeld de metaalbranche tijdens een Composietendag kennis met CompoWorld en het product dat de stichting vertegenwoordigt. Jasper Klarenbeek: ‘Dan merk je aanvankelijk de schroom, maar die was snel verdwenen toen bleek dat wij niet propaganderen dat de draaibank en het verspaningscentrum daar de deur uit moeten om over te stappen op het vervaardigen van composietproducten. Het gaat juist heel goed samen. Composiet is uitermate geschikt als aanvulling op een conventioneel materiaal als metaal.’

ficeerd personeel, vertelt Jasper Klarenbeek. Om actief in te spelen op de te verwachten vraag vanuit het bedrijfsleven heeft CompoWorld zich de achterliggende tijd ingezet voor praktijkgericht onderwijs op mboen hbo-niveau. Ook wat dat betreft lijkt een belangrijke doorbraak dichtbij: door de betrokken partijen is de intentie uitgesproken komend schooljaar met een opleiding te beginnen aan ROC de Friese Poort in Emmeloord. Daarnaast wordt in de Noordoostpolder een incubatorfunctie gecreëerd. Een broedplaats voor ondernemers en ondernemingen die tot doel heeft jonge startende bedrijven op het gebied van composiet te ondersteunen een gezonde en goed draaiende onderneming te worden. Jasper Klarenbeek: ‘We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.’

Een groot struikelblok voor de verdere ontwikkeling van composiet is op dit moment het gebrek aan gekwali-

53

382P049-054.indd 53

12-03-13 16:42


Snel Flexibel Betrouwbaar eenvoudige bediening solide naaistraat

Keukens Radiatoren

Aluminium M.D.F.

Meubelen

Lichtreclame

Kunststof

Speciale effecten

Deuren

Piano’s/vleugels

grote magazijncapaciteit (voor zakken van 5 t/m 50 kg) Jute

PP/PE net

Polyprop

Papier

Rouaanstraat 16-1 9723 CD Groningen T 050 - 311 61 06 F 050 - 311 61 07 M 06 - 557 48 305 E info@colorstylingdesign.nl I www.colorstylingdesign.nl

Fabrieksweg 2 Emmeloord T 0527 - 256 130

info@ercmachinery.com

ALS SORRY NIET GENOEG IS voor alles van en voor glas! enkelglas en figuurglas glaslatten / isolatieglas gelaagd glas gebogen glas geslepen glas ventilatieroosters glas en lood gezandstraald glas voorzetramen / klepramen kunststof platen / kitprodukten

ĂĄlle soorten glas kunnen wij binnen 5 dagen leveren Glasbizz Glasgroothandel Wilhelmsweg 72 / 7814 VG Emmen telefoon 06 53 27 45 85 / fax 0591 67 32 32 e-mail glasbizz@gmail.com / website www.glasbizz.nl

Abe Lenstra Boulevard 10 8448 JB Heerenveen T (0513) 644 499

Spiekampenweg 4 7921 PA Zuidwolde (dr) T (0528) 242 669

www.wolthersjagersma.nl

54

382P049-054.indd 54

12-03-13 16:42


zakelijkheden

De Spaarpot B.V. Onze grijze medemens wordt steeds talrijker. Ze zitten er volgens Diederik Samsom gemiddeld genomen financieel warmpjes bij. Dit brengt onze regering tot maatregelen die leiden tot een hogere heffing op pensioeninkomen. Vanaf AOW-leeftijd begint de heffing al bij 19,1% over de eerste schijf. Dat was in 2011 nog 15,1%. Daarnaast is er een tendens om van burgers meer inkomensafhankelijke (zorg)bijdragen te vragen. Hoe moet de ondernemer nu omgaan met zijn eigen pensioen? Veel ondernemers doen hun zaken in het juridische jasje van één of meer B.V.’s. Dat is verstandig want de ondernemersrisico’s kun je dan goed afschermen van het privévermogen. Houden wat je hebt, blijft de basis voor een verzorgde oude dag. De pensioenregeling van de ondernemer zit vaak in de eigen B.V. Hoe werkt dat? De B.V. stelt een contract op met de ondernemer waarin wordt toegezegd dat de eigen B.V. een pensioen zal gaan uitkeren vanaf de 65ste (straks 67ste) verjaardag. De B.V. mag hiervoor nu al geld reserveren in zijn eigen B.V. De fiscus accepteert dat je deze reservering ook alvast als aftrekpost neemt in je B.V. Dat lijkt geweldig, maar in dit geval betekent het uitstel van heffing naar de toekomst. Eigenlijk niet logisch om heffing uit te stellen naar een moment dat je juist van pensioen wilt gaan genieten. Er zijn tal van redenen om met pensioenopbouw te stoppen. De beleggingsvrijheid die u als ondernemer heeft met het gereserveerde geld wordt door de belastingdienst steeds verder beperkt. Zowel tijdens de opbouw van het pensioen als gedurende de uitkeringsfase. De complexiteit en het daarbij behorende administratieve gezeur is een zeer goede reden om ermee te stoppen. De gemiddelde ondernemer met een pensioen in eigen beheer heeft zonder dat hij het weet een Balkenende-breuk een Witteveen-gat en een Kamp-knip. Daar wordt je niet vrolijk van. Een Samsom-dip en een Verwelkte Dijsselbloem liggen op de loer. Er is een prima alternatief: beginnen met de Spaarpot B.V. Het werkt heel simpel. Je richt een nieuwe B.V. op (dat kan tegenwoordig met € 1) en stopt daar de aandelen in de eigen B.V. in. Alles wat u (echt) overhoudt, wordt uitgekeerd aan deze nieuwe Spaarpot B.V. Over deze dividendontvangsten betaalt de Spaarpot B.V. geen belasting. Vervolgens is de Spaarpot B.V. vrij om zelf te beleggen in datgene wat zinvol lijkt. Als uitkering krijgt u jaarlijks uit uw eigen spaarpotje een dividend uitgekeerd als u dat wilt. Maar als u daar geen zin in heeft, mag het ook. U betaalt over de opnames een vast belastingtarief van 25%. De wetgever zit zo bovenop de spelregels van pensioenen dat je als ondernemer niet meer gaat over wat je wel of niet mag doen met je eigen reservering. Bij echtscheiding ben je in veel gevallen verplicht meer dan de helft van de toezegging aan je partner mee te geven. Bij overlijden van de dga is er ook vaak een nabestaandenpensioen toegezegd. Dit houdt in dat de B.V. dan verplicht is om de nabe-

staande een levenslang pensioen uit te keren vanaf het moment van overlijden van de dga. Dat is - als je dat deel niet hebt verzekerd een grote verplichting voor je B.V. waar deze zelfs aan failliet zou kunnen gaan. Bij overdracht van de pensioenpot aan een aparte pensioen B.V. moet je tegenwoordig hogere wiskunde gestudeerd hebben om vast te stellen welk bedrag je precies moet overdragen. Ik ken situaties waarin de belastingdienst er zelf al ruim een jaar op studeert of met extreem hoge bedragen komt. Door de lage marktrente moet de verplichting op de balans tegenwoordig namelijk veel hoger gewaardeerd worden dan voorheen. Fiscaal mag je deze hogere verplichting echter niet aftrekken. Een hoge verplichting op je balans betekent automatisch dat er minder eigen vermogen is om als dividend uit te keren. Bovendien stelt de belastingdienst zich op het standpunt dat je geen dividend mag uitkeren als dit ten koste zou kunnen gaan van je toekomstige pensioenuitkeringen. Die zijn immers belast en dat wil de fiscus graag zo houden. Als straf voor te veel dividend uitkeren, heeft de fiscus de stelling achter de hand dat je dan je pensioen hebt afgekocht. Dan moet je afrekenen over de hele pensioenpot tegen enorm hoge tarieven. Dus voortaan geen pensioenpot meer in eigen beheer maar in de toekomst gewoon ouderwets geld oppotten in je eigen Holding B.V.. Meeuwsen Ten Hoopen accountants & adviseurs in Meppel Olaf ten Hoopen

Export houdt stand Uit de januaripeiling van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) die de Kamer van Koophandel (KvK) Noord voor NoordNederland heeft gepubliceerd, blijkt dat ruim de helft van de bedrijven (53%) een gelijkblijvende omzet verwacht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 15% verwacht een stijging en krap een derde (32%) verwacht een daling. De daling wordt voor een groot deel gekleurd door het sombere perspectief voor de bouw. Het gaat dan in de enquête om bedrijven met vijf of meer medewerkers. Voor zowel de investeringsplannen als voor de gerealiseerde winstgevendheid zijn de verwachtingen in mineur, alhoewel bij lange na niet zo droevig als op het dieptepunt in 2009, terwijl de export op peil blijft, aldus Eric Jansen, directeur KvK Noord-Nederland. Uit de verwachtingen blijkt dat de industrie de omzet enigermate op niveau houdt door export. Over de grenzen heen kijken, kan dus heel lonend zijn. De marktoriëntatiereizen die de KvK Noord met enige regelmaat organiseert, kan ondernemers de meerwaarde hiervan laten zien. In diverse gebieden, zoals in Rusland, Duitsland, Scandinavië en China, liggen tal van mogelijkheden. Kamer van Koophandel Noord

55

382P055-056.indd 55

06-03-13 13:31


Maatwerkadvies, levering en montage voor: Airco, Koeling, Klimaat, Elektra, Zonnepanelen etc. Nijmeijer koeltechniek Hoogeveen Pascalstraat 8 7903 BJ Hoogeveen Tel.: 0528 233480 www.nijmeijerhoogeveen.nl info@nijmeijerhoogeveen.nl

Standbouw

KOELTECHNIEK AIRCONDITIONING ELEKTROTECHNIEK

ERKEND SPECIALIST KOUDE K OUDE TECHNIEK ERKEND SPECIALIST KLIMAAT LIMAA AT BEHEERSING

uw leverancier van industriële verpakkingen Advies, ontwerp en productie op maat!

Voor al uw standaard en op maat gemaakte verpakkingen, verpakkingsapparaten en verpakkingssystemen. Uitsluitend topkwaliteit en met persoonlijke aandacht voor u verzorgt, op basis van uitstekende service en snelle levering.

kijk eens op schokkerproducties.nl T 0513 46 41 00 Jonkerslân - Fûgelsang 16

BS Verpakkingen BV Hammerfestweg 1 - 9723 JH Groningen (bedrijvenpark Eemspoort) Postbus 5003 - 9700 GA Groningen Tel. (050) 54 99 538 Fax (050) 54 99 857 Mobiel: (06) 12 08 63 22 E-mail: info@bsverpakkingen.nl www.bsverpakkingen.nl

Groenvoorziening / Tuinaanleg/-onderhoud / (Sier)bestrating

Stobbenven 21 9302 EN Roden tel. 06 - 25395379 fax 050 - 5011750 www.bhoman.nl e-mail: info@bhoman.nl

56

382P055-056.indd 56

06-03-13 13:31


dierenpark emmen

Zahra, de nieuwe neushoorn van Dierenpark Emmen De bijna drie jaar oude neushoorn Zahra is de nieuwste aanwinst van Dierenpark Emmen. Zij is geboren in Safaripark Beekse Bergen en voor het fokprogramma van witte neushoorns naar Emmen verhuisd. In Safaripark Beekse Bergen liep ze vlot een grote transportkist in en na een voorspoedige reis stond in Emmen haar nieuwe verblijf gereed. Zahra nam de tijd om haar omgeving van een afstandje te bekijken. Ondanks de aanwezigheid van lekker hooi en appeltjes ging ze de stal niet in. Haar vaste verzorger heeft ruim een uur geprobeerd haar uit de kist te krijgen, maar Zahra bleef waar ze was totdat ze een straaltje water op haar achterwerk kreeg. Dat was voldoende om haar de stal in te laten lopen. Kalmpjes begon ze daar aan de brokjes, het hooi en de appels.

Eerst de andere vrouwtjes De eerste kennismaking met de twee vrouwelijke neushoorns op het plein voor de stallen verliep zonder problemen. Zahra stond vlot buiten en kreeg na een kwartiertje wennen aan de nieuwe omgeving gezelschap van neushoorn Jennifer. Na even snuffelen begonnen beide dikhuiden aan een portie vers hooi. Een teken dat ze zich op hun gemak voelden. Even later ging Jennifer weer naar binnen en kreeg Zahra gezelschap van Petra. Die liet af en toe duidelijk

merken dat zij de baas was door wat met haar hoorns te porren, maar uiteindelijk verliep ook die kennismaking goed. De volgende stap was de savanne op te gaan in gezelschap van Jennifer en Petra. Dat ging ook probleemloos.

Heftige botsing Daarentegen verliep de eerste kennismaking met mannetjesneushoorn Kusini bijzonder heftig. Toen Zahra op de savanne in Emmen voor het eerst Kusini tegenkwam, nam hij haar onmiddellijk op de hoorns waarop ze zich snel uit de voeten maakte met Kusini achter zich

aan. Gelukkig is Zahra de snelste van de twee en bleven verdere botsingen uit. De dag erop verliep net zo. Kusini denderde op Zahra af zodra hij haar zag. De verzorgers kregen Zahra vlot op stal, maar een hernieuwde kennismaking met Kusini wordt na alle heftige botsingen op korte termijn niet geprobeerd.

Vrouwen samen Belangrijk is eerst dat Zahra met de beide oudere vrouwelijke neushoorns een nauwe band opbouwt. Voor Jennifer en Petra heeft Kusini namelijk groot respect. Om dat te bereiken zijn de drie vrouwtjes veel samen, soms op de savanne, soms op het plein voor de stal. Kusini gaat de ene keer alleen de savanne op, de andere keer samen met Jennifer en Petra. De verzorgers van de dikhuiden hebben zo de mogelijkheid de stand van zaken te beoordelen in een aantal verschillende omstandigheden. Gelukkig is haast niet nodig en zullen de verzorgers met veel geduld de neushoorns aan elkaar laten wennen. Want het is wel de bedoeling dat Zahra en Kusini in de toekomst voor jonge neushoorns gaan zorgen. Wijbren Landman

57

382P057.indd 57

06-03-13 13:32


bedrijfspresentatie

De Intergastechniek maakt het verschil ‘Intergas Verwarming maakt verwarmingsketels die qua energiezuinigheid tot de top behoren en waarbij consumenten op het gebied van betrouwbaarheid en gebruiksgemak echt waar voor hun geld krijgen’, aldus vat Peter Cool, CTO van Intergas Verwarming, de kernwaarden van zijn bedrijf samen. ‘Middels de befaamde Intergastechniek krijg je een heel hoge energieprestatie en een laag gasverbruik en dat maakt het verschil.’ Tekst: Anita Meuleman Het moderne bedrijfsgebouw van Intergas Verwarming ligt aan de rand van Coevorden. Of, liever gezegd, óver de rand van Coevorden want de landsgrens loopt dwars door en onder het gebouw door. ‘Industrieterrein Europark is gezamenlijk opgezet door de gemeenten van het Duitse Emlichheim en Coevorden en is bedoeld als grensoverschrijdend industrieterrein’, vertelt Peter Cool. ‘Intergas is dus letterlijk een internationaal bedrijf doordat het gebouw op zowel Nederlands als Duits grondgebied staat.’ In de tuin komt de grens op een ludieke manier tot uiting: het verhoogde rechtlijnige deel symboliseert Duitsland: hoogland en rechtlijnig. En het lagere deel met veel verschillende krullende

De mantelmachine

vlakken die wervelend in elkaar overgaan symboliseert Nederland: laagland en flexibel.

Slagvaardig Cool benadrukt meermalen dat Intergas een echt Nederlands bedrijf is dat heel dicht bij de klant staat. ‘We hebben bewust de keuze gemaakt om niet in het buitenland te produceren. Doordat we alles onder een dak hebben, zowel de inkoop, productontwikkeling, productie, verkoop als marketing, zijn we heel slagvaardig. We luisteren goed en weten daardoor wat de klant hebben wil. Dat is het ene deel van ons succes. Het andere deel is onze eigen techniek.’ Intergas heeft veel geïnvesteerd in machines en ontwikkeling en onderzoekswerk.

Cool: ‘Is de techniek eenmaal ontwikkeld dan kun je het keer op keer toepassen. De Intergastechniek is in 1995 ontwikkeld, beschermd door een octrooi en nog steeds actueel.’

Verschil maken ‘De formule van ons bedrijf is dat we eigen technologische oplossingen hebben op het gebied van de twee belangrijkste componenten van een verwarmingsketel: de warmtewisselaar en de besturing. Hier maakt de Intergasketel het verschil. Het unieke van onze warmtewisselaar is dat het er twee in één zijn: zowel de verwarming als het tapwater kunnen door dezelfde warmtewisselaar. Het onderdeel wordt gemaakt als spuitgietproduct middels een totaal

Overzicht van de montagebaan

58

382P058-060.indd 58

12-03-13 16:43


Creërende machine

geautomatiseerd proces. Door de weinige onderdelen is het erg onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar - want wat er niet in zit kan ook niet stuk.’ De elektronica en de software voor de besturing van de verwarmingsketels heeft Intergas intern ontwikkeld. ‘Belangrijk’, vertelt Cool, ‘omdat de software het meest bepalend is voor prijs en prestatie. Overigens doen we de besturing en de software van onze productielijnen ook zelf.’

Beste uit de test De vorig jaar geïntroduceerde Kombi

‘Het verbeteren van de productielijnen is een continu proces. De groei van de technologische ontwikkeling gaat heel snel. En uit al die wereldwijd beschikbare technologische vernieuwingen moet je de goede dingen halen om die op jouw eigen middelen te implementeren. Als je dat niet doet, is dat uiteindelijk je ondergang. De tijd dat je een productiehal neerzet en tien jaar lang alleen maar gaat produceren is voorbij. Het creatieproces wordt steeds complexer door de samensmelting van mechanica, elektronica en software. De uitdaging is om steeds efficiënter en compacter te werken waarbij alles tot op de laatste millimeter wordt geëngineerd. Daarin wil je natuurlijk een verschil maken. De fabriek is een soort creërende machine waarbij je constant kijkt hoe je het creatieproces nog beter en efficiënter kan maken. En dat is wat we hier doen.’

Kompakt HR-eco 36 is bij een recente test van de Consumentenbond als ‘Beste uit de test’ gekomen. Het testrapport was lovend over het hoge verwarming- en tapwater rendement, de snelheid waarmee heet water wordt geleverd en de zeer korte tijd waarin een bad kan worden gevuld. Het totale testoordeel mondde uit in een rapportcijfer van een 8,1. ‘Hij heeft een

In de productiehal worden tussen de 800 en de 1000 ketels per dag geproduceerd. De productie is grotendeels geautomatiseerd. Intergas produceert alles op order, er is geen voorraad gereed product. De productielijnen worden gestuurd met internettechnologie, en kunnen via het interne netwerk worden gevolgd. Op elk van de acht productielijnen werken negen medewerkers die in ongeveer twintig minuten een verwarmingsketel in elkaar zetten, vervolgens wordt de ketel getest en verpakt.

Marktpositie ‘Voor de gemiddelde Nederlander is een verwarmingsketel geen product met een x-factor. Maar mensen willen wel een zuinige goed werkende ketel voor de komende twintig jaar. Afgelopen jaar

hoog verwarmingsrendement en op warmwater comfort scoort hij het best: hij is snel en de temperatuur is stabiel.’ Bron: Consumentengids november 2012

hebben we meer ketels gemaakt dan ooit. Dus de groeilijn, die zit er nog steeds in. De laatste twee jaar was Intergas marktleider in Nederland met een marktaandeel van meer dan 30% - in Nederland worden 430.000 verwarmingsketels verkocht waarvan het grootste deel voor de vervangingsmarkt is. Voor de komende jaren streeft Intergas ernaar om mondiaal een speler van betekenis te worden en gaan we inzetten op meer export.’

Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 7742 NA Coevorden Postbus 6 7740 AA Coevorden T.

0524 51 23 45

F.

0524 51 68 68

E. info@intergasverwarming.nl I.

www.intergasverwarming.nl

59

382P058-060.indd 59

12-03-13 16:43


Passie voor techniek Kampen is een ervaren partner voor projectmatige werkzaamheden en onderhoud, waarbij de mix tussen flexibiliteit en professionaliteit optimaal wordt ingezet om u te ontzorgen.

We

care

Voor al uw Glas- & Schilderwerk voor binnen en buiten ■

Onderhoud en renovatie

Isolerende beglazing

Glasschade/enkelglas

Behangen o.a glasweefsel

Een passend kleuradvies

Houtrot bewerking

Verhuur materiaal

for you!

KAMPEN

INDUSTRIEEL ONDERHOUD - KUNSTSTOF LEIDINGEN

w w w. k a m p e n c a re. co m

• • • • •

Tuinhout Timmerhout Haardhout Snippers Boomrooierij

L.Bottemastraat 7 8495 HW Aldeboarn Tel. 0566-631923 Mobiel 0628540791 E-mail t.keekstra@chello.nl www.schildertjeerdkeekstra.nl www.TjeerdKeekstra.nl

ne te bestellen li n O www.vanderwalhout.nl Woudweg 17-19, 9257 RM Noordbergum T (0511) 47 33 45 E info@vanderwalhout.nl

60

382P058-060.indd 60

12-03-13 16:43


bedrijfspresentatie

BlinQ: netwerkorganisatie van en voor uitblinQers Birgit Meijer uit Blokzijl is de initiatiefnemer, eigenaar en spin in het web van BlinQ. Haar kracht is om de BlinQers in hun kracht te zetten bij de opdrachtgevers. Vraag en aanbod te matchen, waarbij menselijk maatwerk het motto is. De financiële uitblinQers helpen hun samenwerkingspartners, in voornamelijk de publieke sector, bij een betere bedrijfsvoering. Tekst: Heidy Bolwijn - Foto’s: Klasse!foto - Beeldbewerking en illustratie: PrimaPrent en planning en control bij bedrijfseconomische vraagstukken. Met BlinQ combineert ze deze ervaringen en haar unieke talent voor het verbinden van inhoud, proces en relatie. Birgit: ‘Veel financiële en bedrijfskundige mensen willen best interimmer zijn maar vinden het lastig acquisitie te moeten doen, liever zijn ze met hun vak bezig. Maar zonder inhoudelijke professionals geen match. Dus toen ik mijn BlinQ plannen voorlegde aan een aantal van die financiële interim-managers uit mijn netwerk bleek er direct interesse tot samenwerking te zijn. Daaruit is de netwerkorganisatie met zelfstandig ondernemende professionals (zop’s), Stichting BlinQas, ontstaan. Birgit Meijer, initiatiefnemer en eigenaar

BlinQ: doeners met denkkracht

van netwerkorganisatie BlinQ

BlinQ is opgezet vanuit de overtuiging dat je moet doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. ‘Door met mensen samen te werken die iets anders leuk vinden en kunnen dan de ander, wordt iemand sterker dan hij ooit in zijn eentje zou kunnen zijn. BlinQ is de kapstok waarin samen en wederkerigheid centraal staan. Toch zelfstandig ondernemer zijn, maar niet alleen. We houden elkaar scherp, leren

Birgit is professional in arbeidsbemiddeling vanuit haar verleden als accountmanager bij Randstad Uitzendbureau en als procesmanager bij Capac. Daarna zette ze bij Deloitte Nederland een Regionaal Management Support op die opdrachtgevers in de private en publieke sector adviseerde en ondersteunde bij de verbetering van hun bedrijfsvoering, de procesbeheersing

van elkaar en versterken elkaar. Samen met zes andere ondernemers vormt Birgit de stichting BlinQas. ‘Er zijn wil en noodzaak om elkaar aan het werk te houden, zonder afbreuk te doen aan onze zelfstandigheid. Ook moeten de opdrachten kloppen met ons talent en wat ons drijft. Onze gezamenlijke financiële inbreng voor de stichting wordt gebruikt voor vaktechnische bijeenkomsten, een gezamenlijke borrel, intervisie, marketing en voor een vergoeding bij eventuele leegloop. Dat stimuleert ons ondernemerschap. Als stichting vormen we de eerstelijns BlinQers, daarnaast zijn er de tweedelijns BlinQers met wie we per opdracht afspraken maken.’

Werkveld BlinQ opereert bijna alleen in de nonprofit sector, voornamelijk in het noordoosten van het land. Dat wil zeggen de drie noordelijke provincies, Overijssel, Flevoland en het noordelijke deel van Gelderland. Daar bevindt zich hun netwerk en de werkcultuur waarmee ze zich verbonden voelen. ‘Wij spreken de taal van het gebied en dus van onze klant.’ Qua werkveld zijn de

61

382P061-064.indd 61

06-03-13 13:54


Tuinaanleg Onderhoud Sierbestrating Boomverzorging Vijvers

Een klein kantoor met hoogwaardige dienstverlening!

VER PEN ZEKER I S HYP IOENE NGEN N OTH EKE N

Blijhamsterweg 48 9672 AB Winschoten mob. 06 46 02 29 18 www.aapkeshoveniers.nl info@aapkeshoveniers.nl

Hoofdstraat-West 18 9981 AD Uithuizen

Tel. 0595 - 43 33 98 Fax 0595 - 43 40 50 info@derouwverzekeringen.nl www.derouwverzekeringen.nl

U slaagt bij mij altijd als u op zoek bent naar: op maat gemaakte meubels

Voor karakteristieke bouwwerken bent u bij ons aan het juiste adres

op maat gemaakte keukens

alle andere onvindbare zaken

Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen in mijn werkplaats of bel mij gerust eens op voor een afspraak.

Provincialeweg 14, Sebaldeburen Fax: 0594 - 614422 Tel.: 06 - 51557858 Email: info@meubelmaker-posthumus.nl Website: www.meubelmaker-posthumus.nl

62

382P061-064.indd 62

06-03-13 13:54


bedrijfspresentatie

BlinQers te vinden bij gemeenten, waterschappen, sociale werkvoorziening, provincies, maar ook in welzijn, de zorg, woningbouw, het onderwijs, et cetera. ‘Wij houden ons in deze sectoren bezig met continuering en verbetering van de bedrijfsvoering in de brede zin van het woord. Het accent ligt op finance en control en algemeen-, proces- en projectmanagement. Denk bijvoorbeeld aan projecten als de ombouw van een begroting of herinrichting van een financiële administratie en interim-werkzaamheden als teamleider financiën, financieel adviseur, interim controller, et cetera.’

Handen uit de mouwen Eigenlijk verbindt BlinQ financiën met HRM, omdat hun passie voor bedrijfsvoering breder is dan alleen het financiële werkveld. Birgit maakt duidelijk dat zij hun klanten helpen door fysiek en tijdelijk deel uit te maken van het team/ project. ‘Wij zijn geen types voor wollige adviezen maar staan graag met de benen in de klei.

Houden niet van het schrijven van dikke wollige rapporten maar steken graag de handen uit de mouwen. Wij zijn van de implementatie.’

Schakel in matchen en meedenken Birgit is de verbindende schakel tussen de opdrachtgevers en haar eerste- en tweedelijns professionals. ‘Niets leukers dan vraag en aanbod bij elkaar brengen op een goeie manier. Ik ga voor de perfecte match. Ik ben een relatiebeheerder en verbinder pur sang. Ik weet waar de BlinQers in uitblinQen en weet ook van de tweedelijns professionals: wie ze zijn en wat ze kunnen en willen. En ik verdiep me in de opdrachtgevers, hun wensen, problematiek, hun cultuur, hun doel. Ook werken we niet per se op de standaardmanier van uurtje factuurtje. Wij denken graag flexibel en oplossingsgericht met de opdrachtgever mee. Hoe kunnen we samen tot een passende oplossing komen, bijvoorbeeld als vacatureruimte niet ingevuld mag worden of er een vast budget is waarmee gewerkt moet worden. Die uitdaging gaan we graag aan.’

Trots Birgit en haar financiële mannen zijn trots op wat ze met BlinQ hebben neergezet. ‘Ondanks dat het door de crisis een lastige tijd is, slagen we er met elkaar in om passende, leuke opdrachten uit de markt te halen met tevreden opdrachtgevers als resultaat. Dat gaat niet vanzelf. Daar werken we hard en met plezier voor. Het voelt goed om op deze manier collegiaal samen te werken. Ons motto is namelijk 1+1=3.’

BlinQ Bemiddeling Kanaalweg 2 8356 VS Blokzijl M. 0614 54 51 99 E. info@blinQ-bemiddeling.nl I.

www.blinQ-bemiddeling.nl

63

382P061-064.indd 63

06-03-13 13:54


AANHANGWAGENS VERKOOP REPARATIE EN VERHUUR

SPRINGKUSSENS TENTEN STOELEN TAFELS HEATERS ENZ..

SIKKEN ERM

0591 - 362409

0591 - 362604

WWW.KARRETJE.COM

WWW.SIKKENVERHUUR.NL

Als elke seconde telt ! Met zelfklevende, reflekterende cijfers meer zichtbaarheid in het donker! er andwe r b , e c lan en van e ambu Voor d re hulpdienst of ande ensbelang. en lev tdienst e k k a p ode, e postb erg handig. d r o o V te uw visi

56

huis ie gen eng de nde lf uw f br k ze laatje o bestaa a a n M erp e p e d. m num s aan o ergron r e n f od cij

Na een wandeling in het bos gaat u lekker bij de open haard zitten. Koffie, thee, warme chocolademelk? Natuurlijk mét huisgemaakt lekkers erbij! Welkom bij de Slotplaats in Bakkeveen. www.slotplaats.nl

jk maakt h duideli

Pickup International BV - Celsiusstraat 3 - 7701 BW Dedemsvaart Tel. 0523 625480 - Fax 0523 625499 - I www.pickup-international.com - E info@pickup-international.com

De Slotplaats, Foarwurkerwei 3, 9243 JZ Bakkeveen t. 0516 54 1333, www.slotplaats.nl

van ondernemers voor ondernemers Stavangerweg 23-11 9723 JC Groningen

www.isosaccountants.nl info@isosaccountants.nl 050-3182441

64

382P061-064.indd 64

06-03-13 13:54


bedrijfspresentatie

Mr. Marleen Westenbrink:

ambtelijk secretaris met passie Snelheid, accuratesse, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Dat mag men verwachten bij een ambtelijk secretaris/notulist. En dat is ook precies wat mr. Marleen Westenbrink haar opdrachtgevers te bieden heeft. Een neutrale vakvrouw die professionele ondersteuning kan bieden op momenten dat het nodig is. Tekst: Roelof Tienkamp Marleen Westenbrink (58) is jurist (sociaaleconomisch en privaat) en gepokt en gemazeld als directiesecretaris bij een aantal Friese industriële bedrijven. Ze brak haar carrière tijdelijk af om zich te wijden aan de opvoeding van haar drie kinderen, maar wilde daarna toch iets doen met haar kennis en ervaring. Ze ontdekte al snel dat de baantjes niet voor het oprapen liggen als je 50 bent. ‘Dus heb ik m’n typediploma gehaald en ben ik acht jaar geleden maar een eigen bureautje begonnen. Een sprong in het diepe, dat wel.’ Een doortastendheid die haar tekent en die uiteindelijk zou leiden tot een groot aantal gerenommeerde opdrachtgevers, verspreid door heel Nederland. ‘Het is eigenlijk toch wel snel gegaan, ik rolde van het een in het ander.’ Aanvankelijk lag het accent vooral op het notuleren van (met name) raads- en commissievergaderingen in tal van gemeenten. Inmiddels is Marleen met name actief als freelance ambtelijk secretaris. Zo is ze in die functie verbonden aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) NoordHolland in Alkmaar, een samenwerkingsverband van een groot aantal ziekenhuizen in dit deel van het land.

secretaris is veel breder. Van het schrijven van communicatieplannen tot het organiseren van cursussen of informatieavonden.’

Mr. Marleen Westenbrink

Ook is ze al geruime tijd actief voor de Stichting Op Kop, een samenwerkingsverband van 22 openbare scholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland. Als ambtelijk secretaris is ze hier de spin in het web van de organisatie, intermediair tussen de directie en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Met haar staat van dienst is Marleen Westenbrink in staat naast de secretariële ondersteuning alle uitvoerende werkzaamheden op zich te nemen. ‘Het is een prachtig vak. Notuleren is natuurlijk voornamelijk luisteren, maar de functie van ambtelijk

Door haar ervaring en flexibiliteit is Marleen Westenbrink breed inzetbaar. Veel organisaties hebben al ervaren wat haar toegevoegde waarde kan zijn. Zo kan Westenbrink bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte naadloos invallen waar dat nodig is. De klant bepaalt zelf de inhoud van de ondersteuning en het aantal uren. Die worden snel, to the point en met de gedrevenheid die bij Marleen Westenbrink past, ingevuld.

Mr. Marleen Westenbrink Dwarsweg 11 8347 WG Eesveen T.

06 12 36 82 66

E. marleenwestenbrink@hotmail.com

65

382P065-066.indd 65

06-03-13 14:04


It Fjild 2 8621 EA Heeg T 0515 - 44 30 28 T 06 54 33 13 88 F 0515 - 44 39 46

Veelzijdig in personeel

INFO@AEROPHOTOEELDE.NL WWW.AEROPHOTOEELDE.NL telefoon: 050 - 309 5551

dé specialist op het gebied van VERF in Joure!

Flexkrachten voor: • • • • • • •

Metaal en Techniek Logistiek Productie Bouw Food Tuinbouw Sloop en Recycling

Wij verkopen naast verf ook veel soorten behang en zonwering! Hét adres voor maatwerk in autolakken en spuitbussen

Bel 0522 - 242520 www.interwel.nl

KONINGIN WILHEMINALAAN 5 KONINGIN WILHEMINALAAN 5 8501 KV JOURE TEL. 0513 - 41 41 95 KONINGIN WILHEMINALAAN 5 8501 KV JOURE TEL. 0513 41JOURE 41 95 8501-KV TEL. 0513 - 41 41 95

66

382P065-066.indd 66

06-03-13 14:04


bedrijfspresentatie

Find voor asbestinventarisatie, inspecties & analyses Het inademen van hoge concentraties asbestvezel kan zeer schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Jaarlijks sterven tussen 800 en 1000 mensen in ons land aan asbestose, een aan asbest gerelateerde longaandoening. Geen wonder dat de criteria voor verwijdering van dit materiaal per 1 juli van dit jaar door de rijksoverheid worden aangescherpt. Het no-nonsense Find is een betrouwbare partner om asbestproblematiek efficiënt en met de hoogst denkbare kwaliteitsgraad te tackelen. Tekst: Roelof Tienkamp branche wilde hij zijn passie voor het vak op z’n eigen manier gestalte geven. ‘Het nóg beter doen, asbestrisico’s tot het uiterste beperken. Dat is vanaf het begin ons streven geweest en nog steeds. Het gaat uiteindelijk om de gezondheid van mensen en ons eigen leefmilieu. Daar mag op geen enkele manier mee worden gemarchandeerd.’

Aanvullende poten

Asbest. Het is in de loop van de vorige eeuw verwerkt in ontelbare panden. In fabrieksgebouwen, woningen, (landbouw)schuren, kantoren, scholen. Jarenlang werd het gevaar van het materiaal onderschat, het is nu een maatschappelijk probleem. Niet voor niets is het gebruik van asbest en asbesthoudende materialen zowel voor particulieren als bedrijven en instellingen sinds de jaren ’90 uitdrukkelijk verboden en het verwijderen ervan aan steeds strengere criteria en controles onderhevig. Asbest kan in ieders leefomgeving een gevaar vormen. Het grote aantal sterfgevallen (de cijfers zijn afkomstig van de Gezondheidsraad) spreken boekdelen.

Kernspecialiteiten Find bedrijven onderzoekt, inspecteert, analyseert en rapporteert. Asbestonderzoek, analyses, monsternames en eindcontroles (inclusief vrijgave) horen tot de kernspecialiteiten van het in Heerenveen gevestigde Find. Fullservice, snel reagerend, oplossingsgericht en pragmatisch meedenkend. Algemeen directeur Bert Hoogsteen: ‘We doen het hele traject op het gebied van asbest, op het verwijderen na. Dat laten we graag over aan gespecialiseerde bedrijven.’ Bert Hoogsteen (40) stond in 2006 aan de basis van Find. Na tien jaar actief te zijn geweest in de asbestgerelateerde

Find bestaat inmiddels uit twee verschillende elkaar aanvullende poten: Find Asbestinventarisatie en Find Inspecties & Analyses. Hiermee kan Find haar opdrachtgevers van dienst zijn vanaf de onderzoeksfase tot en met

Bert Hoogsteen

67

382P067-070.indd 67

06-03-13 14:17


VERNIEUWEND

SCHEEPSWERF “NIEKO”

Restauratie Traditionele Schepen

Het grootste bouw- en woonwarenhuis van Noord- en Oost-Nederland keukens sanitair doe-het-zelf

tuinbeleving wonen bouwmaterialen

2 18.ooom !

elektrisch, schoon- en vuilwater

boer-staphorst.nl

Bezoekadres

Achthoevenweg 2 Staphorst Tel.: 0522 - 466 800 info@boer-staphorst.nl

Openingstijden ma, di, wo do, vr za BPG ma-vr

* Opbouw * Afbouw * Inbouw en Ombouw * Motoren * Keerkoppelingen * Schroef- en stuurinrichtingen * Beslag en toebehoren * Installaties:

09.00 - 18.00 uur 09.00 - 21.00 uur 09.00 - 17.00 uur vanaf 07.00 uur geopend

N. Nijland Oostelijke Industrieweg 25 8801 JW Franeker Tel. 0517 - 392726 Fax 0517 - 382454 e-mail: info@nieko.nl www.nieko.nl

Uw weg naar een zonnige toekomst!

Onze zonnepanelen Er is al een compleet zwembad voor € 5.900,– incl. toebehoren

zijn een betrouwbare investering met een hoog rendement hebben 12 jaar productgarantie 20 jaar verzekerde garantie eigen defect en 25 jaar opbrengstgarantie dragen bij aan een duurzaam imago voor uw organisatie bieden onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Interesse? Technea kan u volledig ontzorgen op het gebied van zonnepanelen! Wilt u uw onderneming in 12 stappen onafhankelijk maken van het energienet? Ook dát regelt Technea voor u! Het Helmhout 71 – 9206 AZ Drachten Tel.: (0512) 537381 – E-mail: contact@revis.info

www.revis.info

Neemt u in beide gevallen contact met ons op via info@technea.nl of (058) 288 47 39.

68

382P067-070.indd 68

06-03-13 14:17


bedrijfspresentatie

Laboranten

de uiteindelijke oplevering. Bert Hoogsteen: ‘Wij zijn uiterst kritisch waar het gaat om de vrijgave. Dat voorkomt niet alleen nasleep voor de verschillende partijen, maar zorgt ook voor het verkleinen van risico’s én een schoner milieu.’ Find Asbestinventarisatie is specialist op het gebied van locatieonderzoek, doorloopt gebouwen, zoekt bronnen op, brengt de situatie minutieus in kaart. Het bedrijf beschikt over de nodige knowhow en ervaring om elk milieukundig onderzoek vlot, accuraat en efficiënt uit te kunnen voeren en dat samen te vatten in een duidelijke rapportage, inclusief kostenramingen en advies. Omdat alleen microscopisch laboratoriumonderzoek kan uitwijzen of iets asbest bevat, heeft Find Inspecties & Analyses niet alleen de beschikking over een eigen geaccrediteerd Milieu Laboratorium in de hoofdvestiging in Heerenveen maar ook over een mobiele dienst. Deze dienst werkt met speciaal ingerichte meetwagens, waarmee ter plaatse luchtmetingen en eindcontroles kunnen worden uitgevoerd. Asbestrisico’s

kunnen door Find pijlsnel in kaart worden gebracht door de uitgekiende spreiding van de steunpunten in Noord- en Midden Nederland. Omdat de laboranten participeren in Find’s calamiteitendienst kan - mocht dat nodig zijn - flexibel en zonder tijd te verliezen worden gereageerd.

Dé voorloper Door ervaring, vakinhoudelijke kennis en het voortdurend updaten daarvan heeft Find zich ontwikkeld tot dé voorloper op het beperken van risico’s. Het bedrijf heeft niet voor niets de positie van marktleider in Noord- en Midden-Nederland weten te verwerven met een scala aan opdrachtgevers zoals de rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheid, woningcorporaties, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en vastgoedorganisaties.

hebben bewust gekozen voor kwaliteit. In equipement, maar natuurlijk vooral ook in mensen. Bij Find hebben we niet alleen kennis van zaken, maar ook passie in huis.’ Bert Hoogsteen: ‘We zijn een maatschappelijk betrokken bedrijf. We kunnen natuurlijk niet zonder omzet, maar leggen als geaccrediteerde instelling - er zijn in ons land elf bedrijven die vrijgaven mogen verlenen - de lat wel hoog. We weigeren mee te doen aan verslapping in de markt. We willen graag een bijdrage leveren aan een kwaliteitsslag in de saneringsector. En daar slagen we in, getuige de reacties van opdrachtgevers: ‘Als Find wordt ingeschakeld, dan zit het goed’. Dat soort reacties sterkt ons in de wetenschap dat we hier heel goed bezig zijn. En zo hoort dat ook.’

Sinds de oprichting in 2006 is Find gestaag gegroeid. Inmiddels biedt het bedrijf werk aan vijftien professionals. Er is bewust gekozen voor een gestage groei, vertelt de algemeen directeur. ‘Het had best sneller gekund, maar we

Asbestinventarisatie Inspecteur Find Postbus 349 8440 AH Heerenveen Bezoekadres: Icarus 21 T.

0513 65 33 18

E. info@findinspectie.nl I.

www.findinspectie.nl

69

382P067-070.indd 69

06-03-13 14:17








Maatwerk in

TERRASOVERKAPPINGEN

Diverse keuzes: Eenvoudig of luxe, aluminium of hout Transparant dak of juist niet  

Wanden en dak evt. schuifbaar Kleur, verlichting, verwarming Maatwerk of standaardmaten Gratis opmeten en advies aan huis Wij plaatsen ook

Showroom Woonfun Balkbrug Meppelerweg 6 tel.: 0523 656570 www.woonfun.nl

■ ■ ■ ■ ■ Holland Marsh 5 9663 AV Nieuwe Pekela Tel. 0597-676118 Fax. 0597-676158 E-mail: info@vermaatinstallatietechniek.nl

■ ■ ■

Gasinstallaties Waterinstallaties Elektrainstallaties Verwarmingsinstallaties Sanitair Ventilatie Riolering Zink-/koperwerk

Vermaat, als het om installatiewerk gaat! 70

382P067-070.indd 70

06-03-13 14:17


bedrijfspresentatie

‘Als ik iets maak, moet het mezelf ook echt raken’ Paul Davenport. Doordrenkt met artisticiteit. Bevlogen en romantisch. Kunstschilder en restaurateur. Rebels ook. De in 1947 in Londen geboren Davenport is altijd z’n eigen weg gegaan met z’n hart als voornaamste kompas. Nog steeds roeit hij tegen de stroom in. ‘Ik maak niets alleen voor de verkoop, ben geen slaaf van de economie. Als ik iets maak, moet het mezelf ook echt raken.’ Tekst: Roelof Tienkamp ‘Omgekeerd restaureren’, vat hij het creatieve proces samen. De restaurateur van origine bewandelt hierbij een bijzondere route. Het tekent Paul Davenport. Hij houdt van traditie. Een brede lach. ‘Maar ik schiet mezelf in de voet met de fascinatie voor iconen. Ze zijn moeilijk te verkopen.’ Voor Davenport vormen iconen niet alleen de meest pure vorm van kunst, de afbeeldingen staan ook symbool voor traditie, devotie en beeldenstormen. ‘Ze vertellen het verhaal van eeuwen.’

Geen gemakkelijke missie Kunstenaar worden. Voor Paul Davenport een missie op zich. Geen gemakkelijke missie, want opgegroeid in de upper middle class werd van hem verwacht dat hij het bedrijf in vastgoed van z’n vader zou overnemen. Het kunstenaarschap werd als een onzinnig vak beschouwd; daar schoot je niets mee op. De rebel Davenport koos niet voor het geld, hij koos voor z’n ideaal. Paul Davenport

In z’n atelier achterin z’n rietgedekte cottage in Sint Jansklooster staat een schitterend icoon van Moeder Maria. Ogenschijnlijk eeuwenoud, in werkelijkheid nieuw. Paul Davenport beheerst

het oude ambacht zó goed dat hij kan spelen met de tijd. Schuren, schaven, vullen, meerdere lagen glaceren. Bewerken. Sporen van ouderdom en slijtage toevoegen.

De liefde bracht hem halverwege de jaren ’70 naar ons land. In Heiloo ontwikkelde hij zich tot gevestigd restaurateur die in opdracht van kunsthandelaren uiteenlopende beschadigde of verkleurde werken tot in perfectie herschiep.

71

382P071-074.indd 71

06-03-13 14:29


Vloerenvakman-345 16-12-08 8:18 Pagina 1

De online leverancier voor al uw afbouwmaterialen bel 06 51777028 of kijk op onze website www.KunststofRabat.nl

Deuren Service Noord BV Eenrum levering + reparatie bedrijfs-/garagedeuren

Garagedeuren

Westerweg 1 9967 TE Eenrum Tel. (0595) 497024 Fax (0595) 497046 www.deurenservicenoord.nl

Industriedeuren

Het adres voor: ● Reparaties ● Onderhoud van alle merken en typen bedrijfsdeuren ● Leverancier van: - overheaddeuren - schuifdeuren - rolluiken - roldeuren - garagedeuren

V.C.A.* gecertificeerd

Zuiderhaven 1 8861 CJ Harlingen

0517 412536 www.hotelzeezicht.nl

72

382P071-074.indd 72

06-03-13 14:29


bedrijfspresentatie

Sint Nicolaas, 100 x 70 cm, acryl op canvas. Vroeg zestiende eeuw. Naar een icoon uit Museum Recklinghausen, Joris de Drakendoder, 100 x 80 cm,

Duitsland

acryl op canvas. Naar een icoon uit Chenkoursk, Vologda regio, collectie Tretyakov Gallery Moskou

Leven kon hij er niet van; uit noodzaak werkte hij als pindasorteerder en - later jarenlang als postbode. Hij droeg die last zonder morren omdat het hem de gelegenheid gaf daarnaast dagelijks de uitdaging van het restauratiewerk aan te gaan. ‘Restaureren is iedere keer weer het wiel uitvinden, want ieder schilderij is weer anders.’ Maar het werk in alle stilte scherpte ook z’n vakmanschap aan. Het vereiste alle denkbare technieken. Hij maakte zich er meester van. Zelf, want Davenport is het schoolvoorbeeld van de autodidact die leerde van z’n eigen fouten. Een grijns. ‘Ik heb me wel eens aan een cursus gewaagd, maar dat liep altijd uit op ruzie.’ Davenport en gezag gaan nu eenmaal moeilijk samen.

Byzantijnse vormentaal In de met werken van Davenports hand gestoffeerde kamer - met uitzicht op de Beulakerwijde in de verte - klinken de devote klanken van het Slavisch Byzantijns Koor Zwolle waarvan hij deel uitmaakt. Hij werd in de jaren ’60 al gegrepen door de Byzantijnse vormentaal en muziek. ‘De emotie, dat intrigeert me. Russisch gezang beroert de ziel, evenals de beeldtaal van iconen.’

Annunciatie, 100 x 80 cm, acryl op canvas. Eind twaalfde eeuw. Naar een

Davenport gebruikte iconen aanvankelijk voor experimenten met twintigste-eeuwse schildertechnieken. Zijn eerste ‘Moeder Gods met drie handen’ begon als een spraycan-werk met gesjabloneerde objets trouvé (toevallig gevonden voorwerpen), een techniek die hij tot perfectie bracht in zijn bizarre funeraire kunst van op intrigerende manier beschilderde doodskisten voor mens en dier. Enkele jaren geleden besloot hij zich op z’n fascinatie te focussen en een samenhangende collectie iconen op te bouwen.

Uit de schaduw Even is het stil in de kamer, stokt de stem met die onmiskenbare zweem Engels. Dan zegt Paul Davenport dat de tijd gekomen is uit de schaduw te treden. ‘Ik zou graag wat meer willen exposeren, meer mensen willen beroeren met wat ik creëer. Want daar gaat het natuurlijk ook om.’ Sommige momenten kunnen hem als kunstenaar diep raken, gelukkig maken. ‘Ik heb het wel meegemaakt dat mensen tijdens een expositie met tranen in de ogen naar een van m’n werken stonden te kijken. Zó geraakt, zó bewogen door wat je hebt verbeeld. Dat is het mooiste dat je als kunstenaar kan overkomen.’ Davenport staat open voor opdrachten, maar zal zichzelf daarbij nooit verloochenen. ‘Ik maak geen enkel werk

icoon uit Sint Catharinaklooster, Berg Sinaï, Egypte

alleen voor de verkoop. Broodschilders die zeefdrukken maken van velden met tulpen, ik vind het bijna heiligschennis. Ik zal mezelf nooit geweld aandoen door de cheque die me voor de neus wordt gehouden. Alles is bespreekbaar, ik sta open voor suggesties, maar ik wil wél het recht hebben ‘nee’ te kunnen zeggen. Een werk moet een diepere betekenis hebben voor de mensen, het moet niet iets zijn dat zo leuk boven de bank past. Daar gruwel ik van.’

Paul Davenport Schilder en restaurateur Kloosterweg 53 8326 CC Sint Jansklooster T.

0527 24 52 13

M. 06 20 41 10 18 E. davenportco@planet.nl I.

www.pauldavenport.nl

73

382P071-074.indd 73

06-03-13 14:29


HTIO

“een tijdelijke oplossing voor een blijvend succes” Koningin Wilhelminastraat 18 8019 AM Zwolle +31 (0) 6 175 28 360 www.htio.nl ge.lokhorst@htio.nl

Advies

Apollo Engineering B.V.

Interim management

Coaching

Hotel-Café-Restaurant

“De Watersport” in Heeg Hotel “De Watersport” beschikt over veertien luxe, functioneel ingerichte kamers.

* ADVIES * ENGINEERING * DETACHERING * TURNKEY PROJECTEN * PROJECTMANAGEMENT * SPECIAAL MACHINEBOUW * INDUSTRIEELE AUTOMATISERING

Hét adres voor de watersportliefhebber, befaamd vanwege het gulle en vriendelijke onthaal. In het sfeervolle restaurant - met groot terras aan het water - worden à la carte en Friese menu’s geserveerd; zeer geschikt voor een snelle zakenlunch, maar ook voor een uitgebreid diner met vrienden of familie. De verzorging van een Skûtsje arrangement is de specialiteit van “De Watersport”. Tevens zijn alle faciliteiten aanwezig voor gelegenheden met grotere gezelschappen. Een ruim parkeerterrein is aanwezig. Ook de perfecte locatie voor uw diner, bedrijfsfeest of evenement

Technisch adviesbureau voor de machinebouw Bordego 1 8494 NS Aldeboarn Tel. (0566) 631919 Fax (0566) 631906 Info www.apollo-engineering.nl E-mail info@apollo-engineering.nl

De Skatting 44 8621 BW Heeg Tel. (0515) 44 22 29 www.dewatersportheeg.nl

Borgman Transport B.V. Printer 37 Telefoon Planning Fax E-mail

- 7741 ME Coevorden 0524-597444 06-33182170 0524-597448 jos@borgmantransport.nl www.borgmantransport.nl

Deskundig en correct

74

382P071-074.indd 74

06-03-13 14:29


bedrijfspresentatie

ACS Staalbouw bespaart staal Het ontwerpen, tekenen, fabriceren en monteren van staalconstructies is de core-business van ASC Staalbouw in Heerenveen. Op zich is dat niet heel bijzonder, maar besparen op staal door uitgekiende ontwerpen en op maat berekende verbindingen en constructies maken, vergt net dat beetje extra waardoor ACS zich onderscheidt in de markt. Tekst: Marten Sandburg - Foto’s: Marten Sandburg/Alex de Haan

Een negen meter hoge speelboom siert straks het 101 hectare grote park bij de haven van Singapore. De stalen constructie van zo’n zeven meter doorsnee krijgt twee glijbanen, glijstangen, hangkorven en andere speelattributen. ACS Heerenveen heeft zeven ton S235-staal en roestvrijstaal in de speelboom verwerkt. In de holle constructie van de stam worden klimnetten opgehangen. Een houten ladderbrug verbindt de boom met andere speeltoestellen. Het staal wordt verzinkt en krijgt een dubbele paspoedercoating in verschillende variaties bruin en groen.

Dat extra stapje bespaart de klant geld en dat wordt gewaardeerd, merkt algemeen directeur Ruurd Postma. De orderportefeuille is goed gevuld. De mannen van ACS waaieren dagelijks met twee 40-tons telescoopkranen uit over de drie noordelijke provincies, maar zitten ook regelmatig elders in het land.

Stalen speelboom In de grote constructiehal wordt duidelijk dat ACS zich voornamelijk richt op de utiliteitsbouw. De lassers verwerken dagelijks vele tonnen stalen balken voor stallen, schiphuizen, supermarkten en fabrieksuitbreidingen. ‘Zo zijn we bezig met de uitbreiding van een chemische fabriek in Delfzijl, twee nieuwe ligboxenstallen op Texel en een supermarkt in Heerenveen’, vertelt Postma. Als voorbeeld van een innovatief ontwerp

haalt Postma de rioolzuiveringsinstallatie van Amsterdam aan. ACS tekende voor de overspanningsbogen van maar liefst 60 meter. Naast dit grotere werk blijkt ACS ook actief in een heel andere markt. De stalen constructies van de uitkijktoren bij Joure en het kunstwerk aan de oever van het Van Starkenborghkanaal bij het Zernikecomplex in Groningen zijn van ACS. En onlangs leverde het een stalen speelboom voor een park in Singapore. In het Engelse Itford ligt sinds 2006 een brug over de A26 met een staalconstructie uit de hallen van ACS; een mooi project dat het bedrijf in samenwerking met Groot Lemmer BV uit Lemmer uitvoerde. De werkwijze van ACS typeert zich volgens Postma door vanaf het begin van het proces actief mee te denken. ‘Tijdens de ontwerpfase behalen we

75

382P075-077.indd 75

06-03-13 14:38


De Driesprong

● ● ● ● ● ● ●

Jachtverhuur jachthaven jachtwerf jachtbouw watersportwinkel hengelsportwinkel minimarkt Lemsterweg 20 8484 KK Langelille Tel. 0561-481473 www.driesprong.net info@driesprong.net

Heftruck service, onderhoud en keuringen in geheel Friesland, Groningen & Drenthe

Werkplaatsen in: Berlikum & Groningen

Servicemonteurs verspreidt over Noord Nederland

Dealer van: Komatsu, EP, Hyundai, Combilift & Atlet

een veelzijdig watersportbedrijf met vele moderne watersportfaciliteiten onder één dak.

Totaal 150 gebruikte heftrucks, reachtrucks, zijladers & stapelaars op voorraad en in de verhuur

Gespecialiseerd in de verreiker merken: Manitou & JCB

9(5.2236(59,&(9(5+885 Bitgumerdijk 21 Berlikum Tel. 0518 - 46 14 14

Flensburgweg 10a Groningen Tel. 050 549 18 45

E-mail: info@sideriusheftrucks.nl Internet: www.sideriusheftrucks.nl

Optimale ontspanning in een hot tub van

Kwalitatief hoogwaardig - Gemakkelijk in gebruik - Weinig onderhoud

Betaalbaar Heerlijk buiten baden in de zomer, maar ook in de winter, zelfs in de sneeuw! Het kan allemaal. De combinatie van het warme water en de buitenlucht zorgen voor een optimale ontspanning. De ideale manier om na een drukke werkdag te onthaasten. Met z’n tweeën of een avondje met vrienden ,onder het genot van een hapje en een drankje.

In een hot tub van Tub-Trade kunt u relaxen en genieten; het ultieme vakantie gevoel in uw tuin. Uw energie komt terug. De hot tubs van Tub-Trade zijn kwalitatief hoogwaardig, gemakkelijk in gebruik en hebben weinig onderhoud nodig. Hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Tub-Trade (Jouke de Jong) Wemeweg 47 8423 TL Makkinga Tel./fax:(0516) 441707 Mobiel: (06) 30 07 92 77 www.tub-trade.nl

76

382P075-077.indd 76

06-03-13 14:38


bedrijfspresentatie

veel winst met simpele aanpassingen die niet ten koste van de kwaliteit gaan’, stelt Postma. Als voorbeeld noemt hij het aanpassen van de grootte van een hellinghoek van een onlangs gebouwde loods waardoor meer ruimte ontstond tegen gelijkblijvende kosten of symmetrisch bouwen in plaats van asymmetrisch. Dat laatste is duurder en in veel gevallen niet nodig. Creatief ontwerpen gaat bij ons hand in hand met kostenbewust ontwerpen. Dat was voor de opdrachtgevers van de uitkijktorens in Aduard en Joure reden om met ons in zee te gaan.’ Voor de nieuwbouw van Maaltijdservice Noord en het fraaie pand van Eppinga

bouwmaterialen, beide in Drachten, fabriceerde ACS niet alleen de stalen constructies maar het ontwierp en maakte ook de bordessen en stalen trappen en bijbehorende hekwerken. Het pand van Eppinga is gebouwd met relatief weinig dragende spanten. ‘Een kwestie van slim construeren waardoor grote overspanningen mogelijk werden’, verklaart Postma. Het trap- en hekwerk is esthetisch aantrekkelijk ondanks een beperkt budget.

eens in een brainstormsessie. ‘Het is bij ons gebruikelijk dat we met z’n allen in de kantine pauzeren. Uiteraard praten we dan vaak over het werk. Daardoor ontstaan er nogal eens mooie ideeën over de aanpak van opdrachten. Zo bedachten we een simpele manier om de draagkracht van stallen en andere gebouwen te verstevigen waardoor ze geschikt zijn om zonnecollectoren te dragen. Het is vrijwel altijd toepasbaar en de kosten zijn laag.

‘We gebruikten geen dure kokerprofielen maar de gunstiger geprijsde U-profielen. Met de vlakke kant naar buiten gekeerd lijkt dat toch mooi. Zeker in combinatie met het gebruikte hout.’

Brainstormen Het verregaand geautomatiseerde productieproces bij ACS garandeert snel en efficiënt werken. De toogbank van eigen ontwerp draagt daartoe bij evenals de tientallen standaardverbindingen waarmee de ontwerpers werken en waarvan de draagkracht bekend is. De koffiepauze bij ACS ‘ontaardt’ nogal

ACS Heerenveen BV It Dok 6 8447 GL Heerenveen T.

0513 62 06 15

F.

0513 62 06 25

E. info@acsstaal.nl I.

www.acsstaal.nl

77

382P075-077.indd 77

06-03-13 14:38


bedrijfspresentatie

Oost Verhuur:

‘Asfalt zagen moet in één keer goed gebeuren’ Veel wegen in landelijk Nederland zijn te smal om elkaar eenvoudigweg te passeren. Een tegenligger betekent een stukje door de berm, met twee wielen door drassigheid en gaten is vaak niet te vermijden. Wie daar belandt, wil zo snel mogelijk weer met alle vier de wielen op de weg. Een snelle reactie met te veel tegenstuur is niet denkbeeldig, maar wel risicovol. Veilig Verkeer Nederland zet zich niet voor niets al jaren in voor bredere, want veiliger, buitenwegen. Oost Verhuur heeft speciaal hiervoor een systeem ontwikkeld met als basis een nieuw ontwikkelde asfaltzaagfrees. Tekst: Leidy Jelsma Wegbeheerders zien het gevaar van smalle buitenwegen ook en laten soms met graskeien de weg verbreden. Graskeien zijn grote betonstenen met gaten waar gras in kan groeien. U herkent ze onmiddellijk, het ratelt onprettig als u eroverheen rijdt. Bermgaten dichten is een goedkope oplossing maar vereist regelmatig herhalen en lost het probleem niet op. De weg verbreden met asfalt is beter maar veel duurder. Wegverbreding met graskeien is relatief goedkoop en een goed en duurzaam alternatief. Het bevordert de doorstroming en veiligheid van het verkeer. Veel gemeenten, de verantwoordelijke wegbeheerders, kiezen steeds vaker voor deze oplossing.

een aansprekend punt in gesprekken met bewoners en weggebruikers. Ook reduceert het systeem de CO2-uitstoot, aldus bedrijfseigenaar Rinze Oost. Met een snelheid van ongeveer tien meter per minuut verwerkt de combinatie zo’n drie kilometer per dag. Naast verhuur kan Oost Verhuur het systeem ook in zijn geheel voor opdrachtgevers inzetten. De primeur was voor Bellingwedde, een gemeente met vele landbouwwegen. Oost Verhuur is onderdeel van R.F. Oost Holding met machines in de opvallende gele kleur. Tot de holding behoort ook wegenbouwbedrijf R.F. Oost Giethoorn, sinds 1994 een bekende naam in de infratechniek.

Eerste asfaltzaagfrees In augustus vorig jaar werd bij een oude zandput bij Pekela de eerste asfaltzaagfrees getest. Dat was best spannend. ‘Het ging direct vrij goed’, zegt Rinze Oost bescheiden. Samen met Martin Boerma uit Nieuwediep ontwikkelde en bouwde hij de asfaltzaagfrees, speciaal gemaakt om rechte wegkanten te zagen. Voor het zagen van asfalt is veel kracht nodig. Rechte wegkanten zijn nodig om graskeien er goed tegenaan te kunnen plaatsen. ‘De hydraulische pomp die we erin hadden gezet bleek net te weinig toeren te hebben. Die hebben we vervangen door een sterkere pomp. Ook de beschermkap die stofvorming en geluids-

Het verhuursysteem voor plaveien met graskeien omvat: Oost Verhuur Oost Verhuur met vestigingen in Winschoten en Giethoorn is gespecialiseerd in de verhuur van systemen voor wegverbreding met graskeien. Het verhuursysteem (zie kader) omvat een aantal machines, naar keuze met een vakbekwame machinist in te zetten. Het systeem garandeert een aanzienlijke tijdwinst met minder overlast; voor veel opdrachtgevers

-

asfaltzaagfrees cunetploeg met bezem wegverbredingsmachine, capaciteit 40 cm tot 2 meter breedte verdichtingsmachine om zandbaan goed op hoogte te brengen, ook in bochten - hydraulische stenen legklem - grondschuif De onderdelen zijn zowel los als in systeem te huur. Ook de inzet van een vakbekwame machinist is mogelijk.

78

382P078-080.indd 78

06-03-13 14:47


overlast tegengaat, moesten we nog wat aanpassen.’ De beide camera’s die op de machine waren gemonteerd om precies te kunnen zien waar wordt gezaagd, voldeden aan de verwachting. Van de nieuwe asfaltfrees is een video gemaakt, die op de Infratechniekbeurs in Hardenberg afgelopen februari veel belangstelling trok. U kunt de video op Youtube bekijken (zie kader).

Diamantpunten Het zagen zelf gebeurt met een groot ronddraaiend wiel met diamantpunten. De punten zijn niet van diamanten maar hebben wel die hardheid. Rinze Oost: ‘De frees draait in een beschermkast en is in hoogte instelbaar, de maximale zaagdiepte is 45 centimeter. Een normale frees gaat tot maximaal 30 centimeter. De frees maakt een sleuf van zes centimeter breed en verpulvert het asfalt.

Bekijk het nieuwe systeem voor plaveien met graskeien Link: http://www.youtube.com/watch?v=7ZGhc1YOoaI&feature=relmfu Of gebruik voor zoeken op internet de trefwoorden asfaltzaagfrees en youtube.

Hij is in staat om door alle typen asfalt te zagen. Wij kunnen de machine flexibel en makkelijk inzetten. Het freesasfalt hergebruiken we bij het aanvullen van de graskeien.’ De frees zaagt met de rijrichting mee en drukt het asfalt naar beneden weg. Deze manier levert minder beschadiging op dan tegen de rijrichting in werken en geeft minder verkeersoverlast. De machinist die vanuit de shovel de combinatie bestuurt, overziet het geheel van shovel, aangekoppelde asfaltzaagfrees en de werkzaamheden op de weg. In de cabine geven camera’s via een beeldscherm informatie, zodat hij nauwkeurig kan werken. ‘Het moet in één keer goed gebeuren’, aldus Oost over het werken met de asfaltzaagfrees. ‘Stel je voor dat de frees te veel naar de wegkant zit, dat kan niet.’ Rinze Oost maakt op aanvraag graag een offerte. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, kan naast de inzet van de asfaltzaagfrees ook een compleet pakket worden verzorgd. Bijvoorbeeld van riolering aanleggen tot en met al het grond- en straatwerk, zoals recent bij de Zeevaartschool in Delfzijl. En na afloop van de werkzaamheden blijft alles keurig netjes achter.

Oost Verhuur Zeefbaan 19 9672 BN Winschoten T.

0597 42 52 84

M. 06 51 26 93 38 E. info@oostverhuur.nl I.

www.oostverhuur.nl

Binnenpad 82b 8355 BW Giethoorn T.

0521 36 22 56

M. 06 44 98 97 35

79

382P078-080.indd 79

06-03-13 14:47


faciliTair TekenBurO facilitair tekenburo BTS werkt al meer dan 15 jaar in opdracht van architecten, aannemers, bedrijven, overheid en particulieren. BTS verzorgt voor U:

Voor al uw schoonmaakwerk

Bouwkundig tekenwerk

Projectbegeleiding Bestekken Toezicht bij uitvoering

Onderhoudsrapportages

BOUWKUNDIG TEKENBURO SNEEK B.V.

FACILITAIR TEKENBURO

Lemmerweg 51 Postbus 431

8608 AA Sneek 8600 AK Sneek

T 0515 414 238 F 0515 426 910

I www.btssneek.nl E bts@btssneek.nl

intra

Makes IT work for youSchoonmaakGlasbewassingLevering sanitair benodigdhedenOnderhoud linovloerenReiniging tapijt

Aukje, Evert en Willem Pietens Ceintuurbaan west 108 9301 CW Roden

Tel. 050 - 501 70 02 Mobiel: 06 - 24 24 52 55 E-mail: pssschoonmaak@life.nl www.pssschoonmaak.nl

Advies en training in onderwijs Jongeren met perspectief laten groeien

Zakelijke automatisering Hosted exchange Software Website ontwikkeling

■ ■ ■

Applicatie ontwikkeling ■

Server- en netwerkbeheer

trainingen cursussen trajectbegeleiding en coaching deskundig en betrokken

Verkoop computers, notebooks, servers, etc Installatie op locatie Online server (cloud)

Betere efficiëntie - heldere kosten Leek - Marum - Surhuisterveen www.intra-it.nl

Adres: Van der Waalspark 5, 9351 VC, Leek - Tel: 0594 740111 - Email: info@intra-it.nl

SUBROSA BV Prins Bernardlaan 89 9641 LT Veendam Tel. (0598) 69 67 25 Fax (0598) 69 67 27 E-mail: info@subrosa.eu Locatie Groningen Jeverweg 2/4 9723 JE Groningen www.subrosa.eu

80

382P078-080.indd 80

06-03-13 14:47


bedrijfspresentatie

Van Gansewinkel: afvalverwerking is maatwerk AFVAL BESTAAT NIET is de visie van Van Gansewinkel. Het internationaal opererende bedrijf met in het Noorden vestigingen in Drachten, Hoogeveen, Stadskanaal en Westerbork beschouwt zichzelf als afvaldienstverlener en als leverancier van duurzame grondstoffen en energie. Tekst: Marten Sandburg - Foto’s: Van Gansewinkel/gemeente Zuidhorn In de drie noordelijke provincies, de Noordoostpolder en de kop van Overijssel verwerken de 350 medewerkers en 125 voertuigen van Van Gansewinkel Noord-Nederland diverse soorten afval voor veel gemeenten en verzorgen daarvan ook de inzameling. Die positie dankt het volgens senior accountmanager Simon Marrink aan het leveren van innovatief maatwerk voor elke gemeente. ‘We zijn graag sparring-

partner voor onze klanten. Afval inzamelen en hergebruiken is een complexe materie. Dat blijkt onder meer uit het feit dat iedere gemeente een eigen aanpak van afvalinzameling en -verwerking heeft’, aldus Marrink. Iedere overheidsinstantie moet voldoen aan verplichtingen op het gebied van afvalscheiding die vanuit de overheid worden opgelegd. Maar dat kan op veel manieren. Van Gansewinkel is voor veel gemeenten

klankbord om afvalstromen efficiënt en kostenbewust te verwerken. Een goed voorbeeld daarvan is een proef die begin 2012 in Krimpen a/d IJssel startte. Alle huishoudens kregen naast de restafval en de gft-container een zogenaamde Basis Bak thuis. Bedoeld voor het droge afval, zoals hout, papier, glas, plastic, textiel en metaal. Het droge afval wordt door Van Gansewinkel gesorteerd en hergebruikt. Deze manier van inzamelen

Vertegenwoordigers van de gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn bij de feestelijke ingebruikname van de nieuwe voertuigen voor het inzamelen van afval

81

382P081-084.indd 81

06-03-13 15:22


Held3r geeft u als ondernemer de ruimte! Bepaal zelf welk pakket met diensten het best bij u past! Contactpersoon Groningen: Kiek Busquet 088 - 330 88 33

www.helD3r.nl

Dé makelaar voor het MKB en horeca

NOV2009.KON-advertentie helder.def.indd 1

03-11-2009 09:39:16

De Klipper - Restaurant/Zalen/Catering Veelzijdige en gezellige accommodatie voor (bedrijfs)feesten, symposia en vergaderingen Specifieke wensen voor een arrangement? Informeer via: info@deklipper.com En wij realiseren uw feest of bijeenkomst op maat De Klipper is centraal gelegen in Drenthe en goed bereikbaar (nabij A28). Ook uitstekend toegankelijk voor mindervalide gasten. De Klipper is bovendien omringd door mooie natuur met volop gelegenheid tot uitstapjes en activiteiten.

De Klipper Hoofdstraat 24, 9433PC Zwiggelte Tel. (0593) 331215 www.deklipper.com

Bouwbedrijf Wolters Kerkstraat 14 • 9479 PK Noordlaren Burg. J.G. Legroweg 100 • 9761 TD Eelde Telefoon (050) 409 12 97 Fax (050) 409 13 87 E-mail bouwbedrijfwolters@hetnet.nl

• Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud 82

382P081-084.indd 82

06-03-13 15:22


bedrijfspresentatie Grondstoffeninzamelvoertuig Het gescheiden ophalen van afval kan nog veel gedifferentieerder dan tot nu toe gebeurt. Van Gansewinkel ontwikkelde daartoe een grondstoffeninzamelvoertuig voorzien van acht bakken voor even zovele soorten afval. Het volumineuze maar lichte plastic en papier wordt er in samengeperst en om de veiligheid van de medewerkers te garanderen, zitten de openingen van de bakken aan de trottoirkant. In samenwerking met Spijkstaal ontwikkelde Van Gansewinkel de Binkie, een elektrische vuilniswagen gemaakt volgens de Cradle to Cradle principes. De wagen begon in 2009 als proef bedrijfsafval in de binnenstad van Groningen op te halen. Inmiddels rijden er al acht rond in Nederland en België. verlaagt de kosten voor de inwoners en gemeente en sluit aan bij de visie op grondstoffen van Van Gansewinkel.

Inzicht afvalverbruik Dit jaar is Van Gansewinkel NoordNederland begonnen met het grensoverschrijdend inzamelen van afval in de gemeenten Marum, Grootegast en Zuidhorn. De samenwerking levert volgens Marrink schaalvoordelen op. ‘In het grotere gebied kunnen we efficiënter routes plannen waardoor we met minder auto’s en kilometers meer afval inzamelen. Voor het minimaal zes jaar durende contract schafte Van Gansewinkel drie nieuwe wagens met milieuvriendelijke en geluidsarme EEV-motoren aan. De wagens zijn uitgerust met een uniek weeg- en registratiesysteem waarmee de planner op het kantoor van Van Gansewinkel kan zien bij welk huis een afvalbak hoort en wanneer deze geleegd is. ‘Dat heeft veel voordelen’, legt Marrink uit: ‘De gemeente kan de kosten van het afval doorberekenen aan de burger in het kader van de vervuiler betaalt. Hierdoor wordt de mate van scheiding van het afval mede positief beïnvloed en worden de totale afval-

kosten van burger en gemeente beperkt. Het voorkomt illegaal gebruik van containers omdat we weten wanneer een container, die altijd voorzien moet zijn van een unieke chip, geleegd mag worden. Als de container dubbel wordt aangeboden laat de wagen hem staan. Bovendien laat het voertuig ook te zwaar beladen containers automatisch staan.’ Dankzij het systeem krijgen de inwoners van de drie gemeenten een afrekening met daarop de hoeveelheid afval die ze aangeboden hebben. ‘Vergelijkbaar met de jaarlijkse gas- en elektriciteitsrekening. Het draagt bij aan de doelstelling om burgers te stimuleren zo weinig mogelijk afval te produceren en zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden.’ In het kader van Social Return heeft Van Gansewinkel een inwoner met een afstand tot de arbeidsmarkt uit een van de drie gemeenten in dienst genomen. ‘Ook daarin nemen we onze verantwoordelijkheid’, verklaart Marrink.

Trend ondergronds

ook afval in via centraal in een woonwijk geplaatste containers voor glas, kleding en huishoudelijk afval van appartementenen flatbewoners. Werden de containers vroeger bovengronds geplaatst, tegenwoordig is ondergronds de trend. ‘Ondergrondse containers zijn groter, zorgen voor minder zwerfafval, geven minder geuroverlast dan bovengrondse containers en - zeker een voordeel bij glascontainers - veroorzaken beduidend minder lawaai.’ De nieuwste containers kunnen voorzien worden van een mobiele telefoon die automatisch een sms’je naar de planner van Van Gansewinkel stuurt als de container vol is. Daardoor rijdt een wagen nooit naar een halflege container. Bewoners of bedrijven die betalen voor het gebruik van een container hebben dan een pasje om de containers te openen. ‘Dat voorkomt misbruik en men betaalt alleen als men iets aanbiedt.’

Naast het rechtstreeks ophalen van afval van de burgers, zamelt Van Gansewinkel

Twee van de drie nieuwe wagens met milieuvriendelijke en geluidsarme EEV-motoren

Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Noord-Nederland De Lier 2 Postbus 260 9200 AG Drachten T.

0512 85 85 85

E. info@vangansewinkel.com I.

www.vangansewinkel.com

83

382P081-084.indd 83

06-03-13 15:22


AUDIOVISUELE DIENSTVERLENING Of het nu gaat om een presentatie, een concert of een vergadering, u wilt dat het een succes wordt. MSR levert full service op het gebied van evenemententechniek. Wij bieden maatwerkoplossingen voor onder andere licht, geluid en de technische productie van uw evenement.

   info@msr--rental.nl

Stichting Woningbouw Slochteren

Natuursteen Partners Gereedschappen, machines en aanverwante artikelen voor natuursteenverwerkende bedrijven, natuursteenstellers en tegelzetters

• Machines • Diamantgereedschap • Slijpmiddelen • Lijmen en kitten • Vacußm lift- en hijskranen • Handmachines

• Waterrecycling • Zandstraalapparatuur • Steenhouwersgereedschap • Onderhoudsmiddelen • Grafwerk • Diversen

H.J. Kniggekade 43 – 9503 RH Stadskanaal Tel. (0599) 412129 – Fax (0599) 354778 info@natuursteenpartners.nl

www.natuursteenpartners.nl

BBAW BOUWMANAGEMENT MINIMALISEERT FAALKOSTEN IN DE BOUW!

BBAW bouwmanagement, Pompstraat 20 9331 AN Norg

T. F. E. I.

0592 61 46 73 0592 61 46 74 info@bbaw.nl www.bbaw.nl

84

382P081-084.indd 84

06-03-13 15:22


bedrijfspresentatie

Anton Industrie- en Meubelspuiterij:

Groot in kleine objecten Van kleurmaker tot eigenaar van Anton Industrie- en Meubelspuiterij, voorheen Natlakkerij Van Kaam. Het is een carrièrewending die Anton Kroezen zelf ook niet had kunnen bedenken, maar het kwam op zijn pad en hij is nog steeds blij met de stap die hij bijna zes jaar geleden zette. Tekst: Norma Riemersma daar ook redelijk uniek in. Niet elke spuiterij wil kleine onderdelen spuiten, maar wij zijn er helemaal op ingesteld.’

king, zodat we eventueel de onderdelen kunnen halen en brengen.’

Verfkennis Creatieve oplossingen Zo bedenkt Anton Industrie- en Meubelspuiterij creatieve oplossingen om objecten in één keer aan alle kanten te kunnen spuiten, zodat geen kostbare tijd verloren gaat met het laten drogen van één zijde, alvorens de andere voorzien kan worden van een laag verf. ‘We kunnen daardoor snel leveren, eigenlijk altijd binnen een week. Boven-

Het spuiten van houten stoelen

‘Natlakkerij Van Kaam hield zich vroeger vooral bezig met het maken van benzinestations. Ze deden het spuitwerk, maar ook het bestickeren en de assemblage’, vertelt Kroezen. ‘Het ging vooral om kleine benzinestations, die er inmiddels bijna niet meer zijn. Dat werk is er nu een stuk minder maar er is in de loop der tijd veel voor in de plaats gekomen. Eigenlijk spuiten we alles behalve auto’s en objecten die groter dan zes meter zijn. We zijn goed in kleine objecten en zijn

Producten van hout, diverse soorten metaal en kunststof kunnen door Anton Industrie- en Meubelspuiterij van elke denkbare kleur worden voorzien. Het Hoogeveense bedrijf heeft een eigen mengmachine waarbij de kleurenkennis van Anton Kroezen goed van pas komt. Jarenlang was hij kleurenmaker bij de Hoogeveense verffabriek Hodij Coatings, waar hij zelfs op het oog de juiste kleur kon maken. Vanuit die functie kwam hij overigens ook in contact met Van Kaam en hoorde hij dat de eigenaar van plan was zijn bedrijf te verkopen. Kroezen: ‘In eerste instantie dacht ik helemaal niet dat het wat voor mij zou zijn maar toen het niet lukte een koper te vinden, ben ik toch eens een kijkje gaan nemen. Het sprak me meteen aan en ik besloot het bedrijf over te nemen.

dien zijn we flexibel. We nemen opdrachten aan voor het spuiten van één object maar spuiten er net zo gemakkelijk 500. Die flexibiliteit is voor veel bedrijven een groot voordeel. Ze weten dat hier veel mogelijk is. We werken overigens niet alleen in opdracht van bedrijven maar spuiten ook veel voor particulieren, van keukenkastjes tot tafelbladen. Ook hiervoor geldt dat er vele mogelijkheden zijn. Bovendien hebben wij een eigen bus ter beschik-

85

382P085-087.indd 85

06-03-13 15:27


Gespecialiseerd in deuren en

kozijnen

U kunt o.a. bij ons terecht voor: - Afhangen en monteren van binnen en buitendeuren - Monteren van staal- en houten kozijnen - Maken van brandvertragende en/of elektrische voorzieningen in deuren en kozijnen - Diverse montage en timmer werkzaamheden

Schoolstraat 20 9271 BV De Westereen tel.: 06 53 55 83 94 fax: 0511 442885 info@vanderleimontage.nl

www.vanderleimontage.nl

Elektrotechniek: Installatietechniek: Nobelweg 3 Monierweg 5a 7741 KR Coevorden 7741 KV Coevorden T. 0524 - 51 23 63 T. 0524 - 51 26 40 F. 0524 - 51 81 79 F. 0524 - 51 82 47 E-mail: info@hemmes-langeland.nl Internet: www.hemmes-langeland.nl

Koeriers en transport Kiest u voor kwaliteit? Dan kiest u voor DCS! DCS beschikt over een modern wagenpark en gemotiveerde chauffeurs die uw zendingen snel en vakkundig op de plaats van bestemming afleveren. Ons werkgebied is zowel regionaal als landelijk. Ook vrachten met een internationale bestemming worden door ons uitgevoerd. Gespecialiseerd in koeltransport, sneltransport en distributie.

● ● ● ● ● ● ●

centrale verwarming sanitair airconditioning waterinstallaties luchtverwarming loodgieterswerk gastinstallaties

● ● ● ● ● ● ●

lichtinstallaties krachtinstallaties zwakstroominstallaties besturingstechnieken automatisering databekabeling brand/inbraakdetectie

Als u DCS inschakelt, bent u verzekerd van een representatieve partner, die een waardevolle toevoeging is aan uw onderneming. Door onze flexibele organisatie en een efficiënte planning kunnen wij snel inspelen op uw wensen, waardoor u uw klanten een snelle service kunt bieden. Bovendien levert DCS kwaliteit tegen een scherpe prijsstelling!

Wij zijn ook úw visitekaartje! DCS Koeriers B.V. Magnesiumweg 22 8471 XM Wolvega Tel. 0561 - 611941 E-mail info@dcstransport.nl Website www.dcstransport.nl

86

382P085-087.indd 86

06-03-13 15:27


bedrijfspresentatie

Spuit- en droogcabine

Bij mijn vorige werkgever was ik altijd al degene die kleine spuitklussen op me nam en ik zag het als een uitdaging om me hier verder in te specialiseren.’

Gevarieerd werk In de spuiterij is te zien hoe divers het werk van Anton Industrie- en Meubelspuiterij is. In het magazijn staan dozen vol kunststof onderdelen die, nadat ze gespoten zijn, geassembleerd worden tot kastjes die in laboratoria gebruikt worden.

Kroezen: ‘Het uiteindelijke product bestaat niet alleen uit verschillende soorten kunststof, maar ook uit aluminium en staal. Als je ze uitsluitend in een kleur zou spuiten, zou je altijd kunnen zien dat het verschillende materialen zijn. Daarom worden alle onderdelen na het spuiten voorzien van een zogenaamde spetterlaag, waardoor één geheel ontstaat. Die kwaliteit leveren vinden we fantastisch, net als de variatie in het werk. We spuiten bijvoorbeeld ook veel voor een

meubelmaker, wat natuurlijk weer heel andere technieken vergt. Er zijn zoveel technieken en verfsoorten, daardoor is bijna alles mogelijk. Een kunststof voorzien van een antistatische lak bijvoorbeeld of metalen onderdelen voorzien van glow-in-the-dark-lak.’ Kroezen is kritisch ten aanzien van het eindresultaat. ‘Ik wil zelf absoluut tevreden zijn voordat het aan de opdrachtgever wordt afgeleverd. Netheid is in ons werk belangrijk, oneffenheden in het spuitwerk worden op alle mogelijke manieren voorkomen.’ Anton Kroezen koos er bewust voor om na de overname eerst alles bij het oude te laten om klanten en de overgenomen medewerkers te laten wennen aan de nieuwe situatie en zelf te wennen aan zijn nieuwe rol. Inmiddels is hij toe aan meer eigenheid en heeft hij ervoor gekozen om onder zijn eigen naam het bedrijf voort te zetten. Op 1 maart jongstleden is de naam Natlakkerij Van Kaam vervangen door Anton Industrie- en Meubelspuiterij. Uiteraard blijft het bedrijf de kwaliteit leveren die klanten gewend zijn.

Stuifzandseweg 40 b 7903 BB Hoogeveen T.

0528 27 46 03

M 06 27 33 27 53 E. info@spuiterijanton.nl Onderdelen voorzien van een spetterlaag en deels glad gespoten

I.

www.spuiterijanton.nl

87

382P085-087.indd 87

06-03-13 15:28


bedrijfspresentatie

Boerentaal vertaalt vakkennis naar vlotte, goed leesbare teksten ‘We raken met onze teksten graag de juiste snaar bij boeren en tuinders’, zeggen Janet Beekman en Harma Drenth van VOF Boerentaal. Zij schrijven artikelen voor agrarische vakbladen en produceren teksten voor nieuwsbrieven, folders en websites voor bedrijven en organisaties in de agribusiness. ‘Praten met boeren en deskundigen is de basis van ons werk en daar genieten we elke keer weer van.’ Tekst en foto’s: Boerentaal

Janet Beekman

Harma Drenth

‘Tekstproducties en communicatie voor de agribusiness.’ Dat is de oneliner waarmee VOF Boerentaal zichzelf kernachtig neerzet. Janet Beekman startte in 2008 Boerentaal ofwel haar bureau voor tekstproducties en communicatieadvies voor bedrijven en organisaties in de land- en tuinbouw als eenmansbedrijf. In 2010 kwam Harma Drenth ook in het bedrijf en werd het een VOF. Beide vennoten zijn boerendochter en hebben een agrarische opleiding. Beekman is geboren en getogen op een zeugenhouderij in Gelderland. Zij studeerde veehouderij, afstudeerrichting diergezondheid, aan Wageningen Universiteit. Drenth is op een akkerbouwbedrijf in Drenthe opgegroeid.

Zij studeerde plantenteelt aan de HAS in Dronten. Daarnaast hebben beiden journalistieke cursussen afgerond aan de School voor Journalistiek in Utrecht en al meer dan 22 jaar ervaring in journalistiek en in communicatie. De eerste jaren bij diverse werkgevers in de land- en tuinbouw, zoals Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), FLTO, Stichting Stimuland Overijssel en Hendrix UTD. Daarna als zelfstandige ondernemers.

‘Goede schrijvers zijn er genoeg en ook mensen met kennis van specifieke agrarische sectoren. Maar in ons vak is juist de combinatie van deze twee erg belangrijk en mensen met die combinatie zijn schaars.’ De sterke vakinhoudelijke kennis van Boerentaal is een belangrijke pijler onder de VOF. Beekman heeft veel kennis van de veehouderij, zowel van de rundvee-, varkens- als pluimveehouderij. Haar specialisaties zijn veevoeding en diergezondheid. Drenth is zeer goed op de hoogte van alles wat speelt in de akkerbouwsector en is gespecialiseerd in gewasbescherming en bemesting. ‘De jarenlange ervaring in specifieke landbouwsectoren heeft ons ook een uitgebreid netwerk opgeleverd’, vertelt Drenth. ‘De juiste personen met specifieke deskundigheid direct weten te vinden, is voor ons werk ook erg belangrijk. Ik heb een inmiddels heel oud boekje met namen en 06-nummers, maar dat heb ik nog elke dag bij me.’

Tekst en beeld Vakkennis nodig De productie van vlotte, goed leesbare teksten is de kern van het bedrijf Boerentaal. ‘Uniek is de combinatie van schrijftalent en verstand van de agrarische sector’, weet Beekman uit ervaring.

Het is voor Boerentaal elke dag een uitdaging om haar vakkennis te vertalen naar goed leesbare artikelen voor agrarische vakbladen zoals Boerderij, Aardappelwereld en Nieuwe Oogst. Boerentaal levert in opdracht van diverse

88

382P088-089.indd 88

06-03-13 15:31


Melkveehouderij, een van de takken van boerentaal

bedrijven en organisaties in de land- en tuinbouw ook teksten voor nieuwsbrieven (print of digitaal), brochures, rapporten, folders en websites. Tekstproducties zijn de corebusiness van Boerentaal, maar de VOF kan ook complete producties verzorgen. ‘Dan schrijven we niet alleen de teksten, maar organiseren we ook fotografie, vormgeving, drukwerkbegeleiding en verzending’, vertelt Beekman. ‘Daarnaast kun je ook denken aan de ontwikkeling van posters, borden of andere creatieve uitingen voor open dagen, beurzen of symposia.’ Boerentaal kan samen met haar netwerk van fotografen, vormgevers en drukkers het gehele traject van idee tot en met concrete uitvoering voor haar opdrachtgevers verzorgen. Boerentaal heeft ook veel ervaring met het maken van foto’s op locatie, meestal op boerenbedrijven. ‘In opdracht van sommige bedrijven of vakbladen werken we niet alleen interviews of reportages uit, maar maken we ook de foto’s erbij. Een boodschap breng je niet alleen over met tekst, het juiste beeld erbij ter illustratie van de boodschap is minstens zo belangrijk’, meent Drenth. Inmiddels beschikt Boerentaal over een uitgebreid archief met foto’s met name in de akkerbouw en melkveehouderij.

Pure Graze graasvarkens

Communicatie Naast tekstproducties is het vertalen van vakkennis en doelstellingen van bedrijven en organisaties in de landbouw naar gerichte communicatieadviezen en communicatiemiddelen ook een belangrijke tak van sport voor Boerentaal. Hierbij gaat het niet alleen om tekstproducties die de boodschap goed overbrengen op boeren. Want communicatie met relevante doelgroepen vraagt om een planmatige en gestructureerde aanpak. Boerentaal vertaalt bedrijfsdoelstellingen naar een operationeel communicatieplan. ‘Dat maakt duidelijk hoe en met welke communicatiemiddelen wij een bedrijf of organisatie het beste kunnen ondersteunen in het realiseren van de gestelde doelen’, legt Beekman uit. ‘Wij zijn van huis uit bekend met het boerenbedrijf en spreken boerentaal. Dat geeft ons meerwaarde bij het uitvoeren van plannen gericht op communicatie met agrariërs en doelgroepen in de periferie van boerenbedrijven.’ Bedrijven in de agribusiness schakelen Boerentaal vaak in voor het opstellen van advertenties of advertorials voor de promotie van een product of dienst. Zij adviseert daarin ook over de plaatsing hiervan in agrarische vakbladen of algemene pers. Boerentaal kan bedrijven ook onder-

steunen in de ontwikkeling van geschikte mailings en het benutten van de kansen op free publicity. ‘Vanwege ons journalistieke werk hebben we een goede neus voor nieuwswaarde en de vaardigheid om de aandacht te trekken met het schrijven van prikkelende persberichten’, zegt Drenth.

No nonsense Persoonlijk contact met opdrachtgevers en boeren staat bij Boerentaal hoog in het vaandel. ‘Korte lijnen, no nonsense, een pragmatische aanpak en gedegen werk vinden wij belangrijk’, zegt Beekman. ‘Interviews met boeren en met mensen uit het agrarische bedrijfsleven is een belangrijk en erg mooi onderdeel van ons werk. Dat levert elke keer weer inspiratie en energie op.’

Aardappeloogst in de Noordoostpolder

Agrifirm relatiedagen graanonderzoek Boerentaal Kapelweg 20 8435 TJ Donkerbroek T.

0516 49 25 03

F.

0516 49 19 06

M. 06 50 89 99 09 Janet Beekman M. 06 25 49 05 32 Harma Drenth E. info@boerentaal.nl I.

www.boerentaal.nl

89

382P088-089.indd 89

06-03-13 15:31


bedrijfspresentatie

Baxmatic van ERCmachinery:

dé oplossing voor verpakken ERCmachinery is op de Nederlandse markt vooral bekend van uienverwerkingslijnen, waarbij het accent ligt op het schonen en sorteren van uien met de daarbij behorende logistieke oplossingen. Naar eigen ontwerp in combinatie met de ervaring en wensen van de klant worden deze lijnen ontwikkeld en gebouwd in de fabriek in Emmeloord. Door te kijken bij en te luisteren naar de klant ontdekte men de behoefte aan een volautomatische verpakkingsmachine voor losse zakken. Met de knowhow van jaren bedacht en construeerde ERCmachinery Baxmatic, een volautomatisch verpakkingssysteem voor losse zakken van 2,5 tot 50 kilogram. Tekst: Roelof Tienkamp Voorwaarde voor succes was een goede samenwerking met een zakkenleverancier. ERCmachinery vond die samenwerking bij LCpacking, die de ontwikkeling en de productie van de zakken verzorgde. Door deze goed lopende combinatie van machines en zakken is Baxmatic uitgegroeid tot een industriestandaard in deze categorie verpakkingen. Directeur Arie van der Knijff: ‘Tot de introductie van onze machine gebeurde het verpakken handmatig. Dat proces hebben we met succes geautomatiseerd.’

Met de ontwikkeling van Baxmatic heeft ERCmachinery haar afzetmogelijkheden aanmerkelijk vergroot. ‘Van de uienverwerkende bedrijven in ons land is het grootste deel vaste klant bij ons en daarbij exporteren we naar alle Westerse landen. Het werd tijd voor een nieuw product waarbij we een overstap zouden kunnen maken naar verwerking van andere producten als uien. Dat hebben we met de ontwikkeling van deze machine gedaan.’ De speciale Baxmatic zakken zijn bij de gespecialiseerde handel uit voorraad en

op bestelling te leveren. Het gaat hierbij om netzakken (voor onder andere uien), jute voor aardappelen, polyprop voor stortgoed producten (graan, erwten, peulen, suiker, mout) en papierzakken voor aardappelen. Het kan allemaal op een en dezelfde machine. Het Baxmaticsysteem is leverbaar in verschillende snelheden waarbij de snelste machine ongeveer 1000 zakken per uur haalt. ERCmachinery heeft zo’n twee jaar aan het Baxmatic-systeem gesleuteld. Van der Knijff: ‘Ook voor deze machine gold: alles in eigen huis. Ontwerp,

90

382P090-092.indd 90

11-03-13 08:08


engineering, research, updaten en bijschaven tot de uiteindelijke productie.’ Het is tekenend voor ERCmachinery: inspelen en aansluiten bij de vraag vanuit de markt. No nonsens met verstand van zaken denken in gerichte en efficiënte oplossingen. Die aanpak ligt ongetwijfeld ook ten grondslag aan het succes van het bedrijf.

Een uitdaging Van der Knijff (52) begon in 1984 met Emmeloord Reparatie en Constructie (later ERCmachinery gedoopt) vanuit de werkplaats van het uienverwerkingsbedrijf waar hij als onderhoudsmonteur werkzaam was geweest. Twee jaar later noopte de groei hem te verhuizen naar een grotere locatie in een voormalige boerderijschuur. Een belangrijke stap werd gemaakt in 1989, toen de eerste in eigen beheer ontwikkelde uienafstaarter met succes op de markt werd gebracht; vier jaar daarna begon de export met een uienverwerkingslijn naar Engeland. Het bedrijf groeide gestaag verder nadat broer Gerard van der Knijff (45) de gelederen was komen versterken. In 1995 volgde een primeur met de introductie van de geïntegreerde gesloten

afstaarter, waarbij stof- en geluidsproblemen werden geminimaliseerd. Twee jaar later werd voor het eerst de oceaan overgestoken; de Verenigde Staten zijn inmiddels een belangrijke markt. Ook sinds de verhuizing in 2001 naar het huidige onderkomen aan de Fabrieksweg ging de groei gestaag door en ontwikkelde ERCmachinery zich tot een modern, innovatief en mondiaal opererend bedrijf, dat aan ruim 40 professionals werk biedt.

afstand worden opgelost of gelokaliseerd. Hiervoor is een speciaal systeem ontwikkeld dat onder de naam Remote Engineer ook aan derden wordt verkocht. ‘Lukt het niet online, dan stappen we in de auto of schakelen we een van onze partners in om het euvel te verhelpen.’ Want service staat bij het Emmeloordse bedrijf hoog in het vaandel.

Kennis en service Arie van der Knijff: ‘Eigen producten maken is vanaf het begin een bewuste keuze geweest. We zijn geen metaalverwerker, we maken eigen machines op maat en zoeken voor iedere klant naar flexibele oplossingen. Met betrokken vakmensen in de tekenkamer en op de werkvloer.’ ERCmachinery investeert voortdurend in kennis, het stroomlijnen van de productie én service. ‘Onze machines moeten werken, daar zijn ze tenslotte voor gemaakt. Maar gaat er iets mis dan staan we klaar voor onze klanten.’ Veelal kunnen storingen via een internetverbinding tussen bedrijf en machine op

ERCmachinery Fabrieksweg 2 8304 AT Emmeloord T.

0527 25 61 30

E. info@ercmachinery.nl i.

www.ercmachinery.nl

91

382P090-092.indd 91

11-03-13 08:08


92

382P090-092.indd 92

11-03-13 08:08


m u s e u m p a g i n a groningen | friesland | drenthe

Vrouwen van de Revolutie - Rusland 1907-1934 De avant-garde was vrouwelijk. In ieder geval in Rusland voor en na de Revolutie van 1917. Een groot aantal Russische kunstenaars was ervan overtuigd met hun werk een bijdrage te kunnen leveren aan een klasseloze en rechtvaardige maatschappij. In vergelijking met andere avant-garde bewegingen valt de vertegenwoordiging van de vrouwen op. Ze stonden op gelijke voet met hun mannelijke collega en werkten zelfbewust met hen samen. Zonder de krachtige visie van bijvoorbeeld Alexandra Exter, Natalja Gontsjarova en anderen, hadden de avant-garde bewegingen rond Kazimir Malewitsj, Michail Larionov of Vladimir Tatlin nooit zo’n uitzonderlijk effect kunnen bewerkstelligen.

Anna Leporskaja. Drie Vrouwen, 1932-1934

Tot en met 18 augustus is in het museum de tentoonstelling Vrouwen van de revolutie - Rusland 1907-1934 te zien. Met circa 40 meesterwerken afkomstig uit de collectie van de Tretjakov Galerij in Moskou en werken uit de verzameling van het Wilhelm Hack Museum in Ludwigshafen, sluit het museum zich aan bij de culturele manifestaties die gehouden worden in het kader van het Nederland - Ruslandjaar 2013. De tentoonstelling Vrouwen van de revolutie belicht de centrale rol van kunstenaressen in Rusland aan het begin van de twintigste eeuw. Een groot deel van de getoonde werken is voor het eerst in Nederland te zien. De Russische avant-garde kende vele uiteenlopende stijlen: van figuratief neo-primitivisme tot abstracte composities zoals het kubo-futurisme, het suprematisme en constructivisme. Het waren met name kunstenaressen zoals Natalja Gontsjarova, Ljubov Popova en Warwara Stepanowa, die met hun werk de grenzen tussen kunst, theater, kunstnijverheid en industrie verlegden.

Staats Tretjakovmuseum, Moskou

Eigen collectie Van 19 april tot en met 22 september is een keuze te zien uit de eigen collectie van het museum. Hierbij worden meerdere genres door en naast elkaar getoond: schilderijen uit de zeventiende eeuw naast hedendaagse fotografie en design, regionale kunstgeschiedenis naast sterren uit de internationale kunstwereld. Deze wijze van presenteren is geheel in lijn met de verzamelgeschiedenis en het postmoderne gebouw van het Groninger Museum, dat immers ook een mix van verschillende stijlen en genres is. Er wordt hier geen chronologisch verhaal gepresenteerd maar een spel van overeenkomst en contrast, van traditie en vernieuwing, van provocatie en verstilling.

Inez van Lamsweerde/ Vinoodh Matadin. Guinevere, 1999 Collectie Groninger Museum

93

382P093-096.indd 93

06-03-13 15:55


IETS HUREN?

Hettema

Sinds 1938

VERHUURT PRAKTISCH ALLES! EN...VOORDELIG

Heeft u lekkage? Of gaat u verbouwen?

voor nieuwbouw of ter vervanging van oude platte daken zoals: ● ● ● ● ● ● ● ●

Woningen Dakkapellen Schuurtjes Serre’s Chalets Garages Carports Bedrijfshallen

Niet maar duurder, duur zame r

O.A. : STOELEN

GARDEROBES

(STA)TAFELS

BESTEK

TENTEN

SERVIESGOED

PARTYTENTEN

GLASWERK

KANTOORMEUBILAIR

BARBECUES

KOEL- EN VRIESINSTALLATIES

BABY-ARTIKELEN

OVERKAPPINGEN

REVALIDATIE-ARTIKELEN

VLOEREN

PARASOLS

VERWARMING

SPRINGKUSSENS

PODIA

ATTRACTIES

GEWOON TEVEEL OM OP TE NOEMEN

) JW Jagt kunststof dakwerken Sumar Heerenweg 54 bel 0512-370039 of 0655-754615 voor een vrijblijvende offerte of bezoek ons eens op www.jwjagt.nl

Wij vervaardigen constructies van eenvoudig tot de echte uitdagingen, waarbij de kwaliteit voorop staat.

Voor bedrijven en particulieren Bel voor meer informatie of gratis brochure

Tel. 050 - 541 01 91

Fax 050 - 542 33 99

KIELER BOCHT 55 - 9723 JA GRONINGEN (industrieterrein Eemspoort)

www.hettemaverhuur.nl WTRD Technoservice is een onderhouden servicebedrijf gespecialiseerd in koel-, koude- en warmtetechniek met een eigen 24-uurs storingsdienst. Wij bedienen particulieren, gemeenten, bedrijven en instellingen en de agrarische- en voedingsindustrie. Onderhoud van technische installaties voor koel- en vrieshuizen, zwembadinstallaties, luchtbehandelinginstallaties, warmtepompen en industriële processen. Ook voor advies betreffende legionella en bestrijdingsinstallaties en het verzorgen van de bij uw koel- en vriesinstallatie behorende CFK Controles.

Kolkensloane 1a, 9114 AG Driezum Telefoon 0511 40 51 51 Fax 0511 40 51 01 www.wtrd.nl - info@wtrd.nl

Voor Storingen bel gratis 0800 3 234 234 94

382P093-096.indd 94

06-03-13 15:55


m u s e u m p a g i n a groningen | friesland | drenthe

Š Drents Museum

Gezichten van dementie - Herman van Hoogdalem Onder de titel Gezichten van dementie toont het Drents Museum tot en met 19 mei een bijzondere serie portretten van mensen met dementie, gemaakt door de schilder Herman van Hoogdalem. De indringende en vaak ontroerende portretten zijn geschilderd op papier met aquarelverf. De twaalf aquarellen zijn 150 cm bij 220 cm groot. Ze worden op de afdeling Hedendaags Realisme vergezeld door korte documentaires van oud-nieuwslezer, journalist en schrijver Gijs Wanders. Daarin vertellen de families van de geportretteerden over de relatie met hun geliefde en is ook het ontstaan van de aquarellen te zien, van de eerste schetsen tot het uiteindelijke resultaat. Sinds tweeĂŤnhalf jaar werkt Van Hoogdalem aan portretten van dementerende mensen. Het herinnert hem aan het veranderingsproces dat zijn dementerende moeder onderging. In deze serie laat hij de vele gezichten van dit proces zien: de wanhoop,

het lijden, de onzekerheid, de berusting en dat wat in woorden niet te vangen is. Van Hoogdalem heeft de aquarellen groter dan levensgroot gemaakt, zodat ze onontkoombaar op de kijker afkomen. Dit effect wordt in de tentoonstelling versterkt doordat de werken los in de ruimte hangen en de bezoekers er dicht langs kunnen lopen. Gelijktijdig zijn flarden van de gefilmde interviews door Gijs Wanders te horen die de beleving nog intenser maken. In de filmzaal zijn de vijf minuten documentaires in hun geheel te bekijken. De Groningse kunstenaar Herman van Hoogdalem (1956) volgde vanaf 1980 de richting vrije schilderkunst aan Academie Minerva in Groningen. Hij heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig beeldend kunstenaar die diverse technieken beheerst, zoals olieverf, ei-tempera en aquarel. Daarnaast doceert hij aan de Academie Minerva.

95

382P093-096.indd 95

06-03-13 15:55


S&T Veendam

Totaal techniek

S&T Veendam is een bedrijf dat breed inzetbaar is in de techniek. Alles onder 1 dak voor uitvoering van mechanische, elektrische, besturingswerkzaamheden en automatisering. Inzetbaar bij ziekte en onderbezetting in technische diensten voor zowel onderhoud, innovatie en storingen aan elektrische en mechanische installaties. Geschikt voor kleinere bedrijven zonder technische dienst. Door vele jaren ervaring in de voedingsindustrie, waar de eisen hoog zijn, is kwaliteit en netheid gewaarborgd. Postadres: Jan Altinkhof 24 9646 DM Veendam

Werkplaats: Transportweg 56 9645 KX Veendam

T: 06 2509 6880 W: www.serviceentechniek.nl E: info@serviceentechniek.nl

Staalconstructies Stallen Bergingen Bedrijfshallen Skeletbouw Bovenloopkranen Trappen & Hekken Kraanwerk tot 30 ton

It Dok 6, 8447 GL Heerenveen Tel.: 0513-620 615, Fax: 0513-620 625 Internet: www.acsstaal.nl

Greenland enGineerinG B.V. Voor ontwerp, engineering en uitvoeringsbegeleiding van industriĂŤle installaties en scheepsinstallaties. 3 Eplan en CAD engineering 3 Produktontwikkeling 3 Automatisering

Modem 33 7741 MA Coevorden

+31-(0)524 - 52 29 83 +31-(0)524 - 52 29 78

info@greenlandbv.nl www.greenlandbv.nl

96

382P093-096.indd 96

06-03-13 15:55


boeken

Stad in Stad De architectuur en bouwgeschiedenis van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Redactie: Els Brinkman en Noor Mens Prijs: € 14,95 Dit boekje beschrijft de geschiedenis van de architectuur van het UMCG en zijn voorlopers aan de hand van de gebouwen en de daarin ondergebrachte functies. Het begint bij de oorsprong van de ziekenhuiszorg in Groningen en beschrijft vervolgens de oprichting van het eerste academische ziekenhuis in de binnenstad, om daarna de bouw, verbouw en uitbreiding van het complex te analyseren.

Groene Kustweg Vrijheid, Blijheid Johan van Gelder Prijs: € 23,95 De Groene Kustweg is een vakantieroute langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland. Het idee is in de jaren ’50 ontstaan in Groningen. Nu is de Groene Kustweg in de versukkeling geraakt. Er zijn nog maar enkele routeborden te vinden.

Veenkoloniale Volksalmanak 25 - 2013 Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën Prijs: € 13,50 In dit 25ste nummer aandacht voor onder andere De Amsterdamse School in Veendam, Stuutsiekoorn, de familie Polak in Veendam en Wildervank, de vélocipèdeclub De Pijl en het Wesumer Moor. Met ook de rubriek Mijn mooiste schilderij, waarin diverse auteurs hun mooiste kunstwerk uit de Veenkoloniën beschrijven. En in dit jubileumnummer is de gehele inhoudsopgave van alle vorige edities opgenomen.

De Ridderschap der Provincie Groningen Steven Bouman Prijs: € 10,95 Ter gelegenheid van de heroprichting van de Ridderschap van Groningen op 22 september 2012 verscheen het boek De Ridderschap der Provincie Groningen. Hierin wordt het bestaan van de Groninger Ridderschap van 1814 tot 1853 in al zijn facetten beschreven. In het boek is tevens een hoofdstuk opgenomen met de biografische gegevens van alle 63 beschrevenen in de Ridderschap met daarbij 35 portretten die achterhaald konden worden.

Martinikerkhof 11 - Van Refugium tot Toevluchtsoord Beno Hofman en Kirsten Otten Prijs: € 19,50 De geschiedenis van het pand Martinikerkhof 11 in Groningen, nu bekend als het Toevluchtsoord, begon als Refugium van grijze monniken uit Termunten. Na de reformatie komt het in handen van rentmeester Gerlacus Verrutius. Ook de volgende eigenaren zijn notabelen met bekende familienamen als Hora, Van Panhuys en Van Andringa de Kempenaer. Iedere bewoner laat zijn sporen na. De grootste veranderingen ondergaat het pand echter de laatste 100 jaar, wanneer grootschalige uitbreidingen en verbouwingen ervoor moeten zorgen dat de bewoners van het Toevluchtsoord zich op Martinikerkhof 11 thuis en geborgen voelen.

97

382P097-102.indd 97

07-03-13 10:45


Altenburg & Bontes Administraties en Belastingadviesbureau

Tentenverhuur - Partyverhuur - Horecaverhuur - Catering Uw adres voor al uw administratieve werkzaamheden voor de ondernemer in het mkb en voor u als particulier

Als kantoor bieden wij u de volgende diensten aan: ● het verwerken van de financiële administratie ● het opmaken van de jaarrekening ● het verzorgen en advisering van fiscale aangiften ● het verlenen van secretariële en administratieve ondersteuning

Wij zijn een enthousiast familiebedrijf dat met een ervaren team ons iedere dag volledig inzet om elk evenement van groot tot klein volledig naar de wens van de klant in te vullen. Onze verschillende afdelingen vullen elkaar perfect aan waardoor wij in staat zijn om u een totaalconcept te leveren., dat kan maar hoeft niet u kunt ook van elke afdeling afzonderlijk gebruik maken.

Door onze enorme diversiteit in materialen zal er ook voor u een passende invulling zijn. Wij zijn niet voor niets: de tentsetter van het noorden. Nu ook online bestellen via de webshop op www.wiersmatenten.nl

De Leeuwerik 28 8862 LA Harlingen Tel.: 0517 - 416042 E-mail: info@altbon.nl Website: www.altbon.nl

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud Maar wij bieden meer: zo hebben wij meerdere tuinen met allen een eigen sfeer en stijl. Zo hebben wij een Engelse, Franse en een Italiaanse tuin en een 17e eeuwse Baroktuin. Verder o.a.:een pinetum, arboretum, een verborgen tuin, een mooie binnenplaats, een moestuin, enz., enz.

Wiersma Avondsterweg 10 8938 AK Leeuwarden

Tel. 058 251 9202 Fax 058 288 6133 www.wiersmatenten.nl

IDSEN HR A D V I E S U wilt de kwaliteit en het potentieel van uw mensen beter benutten. En u wilt uw organisatie verder ontwikkelen. Gidsen HR Advies ondersteunt u hierbij. Effectiviteit en ontwikkeling zijn kernwoorden in onze dienstverlening. Gidsen HR Advies biedt u ondersteuning bij uw personeelsmanagement:

Wij verzorgen rondleidingen met een heerlijk kopje koffie, thee met gebak. Onze tuinen zijn uitermate geschikt voor bruidsfoto’s.

U bent van harte welkom !

HR Advies Ontwikkel- en selectie assessments Coaching Loopbaanbegeleiding Outplacement Teamontwikkelingen procesbegeleiding

Geopend van 1 mei t/m 15 oktober

(alleen op de woensdagen of op afspraak)

Nieuweweg 32 8391 KM Noordwolde (Fr,) Tel. 06 50496024 E-mail bmeyer01@home.nl Website: hofstedemeijerij.nl

Gidsen HR advies biedt niet alleen oplossingen voor uw personeelsvraagstukken, maar soms nog belangrijker, wij stellen de juiste vragen die leiden tot inzichten waar u mee verder kunt. Helperpark 304 Groningen T 050 82 002 66 E info@gidsenhradvies.nl W www.gidsenhradvies.nl

98

382P097-102.indd 98

07-03-13 10:45


boeken

Nooit meer wachten op Elfstedenijs Recepten van Friese topkoks Riemke Reijners en Frans van der Beek Prijs: € 11 Ieder jaar is er de spanning: Is er voldoende Elfstedenijs? Die vraag kan met dit boek volmondig met ja worden beantwoord. Het is alleen geen ijs waar je op kunt schaatsen, maar je kunt er wel van genieten. Elf topkoks uit de Friese steden bedachten een Elfstedenijs dessert, serveren dat in hun restaurant en presenteren hun recept in dit boek. Bjusterbaarlik lekker! Plus heerlijke traditionele Friese recepten en voor het opwindende Elfstedentochtgevoel elf profielen van de grote schaatshelden.

Jim mutte komme: ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel Warner B. Banga Prijs: € 46,50 Dit boek vertelt van de ambachtelijke strijd tegen de elementen en het harde bestaan, over onze voorouders en over ons cultureel erfgoed - waar wij trots en zuinig op moeten zijn - en over molens en molenaars in Dongeradeel.

Eendenkooien De laatste heiligdommen van Terschelling Piet Lautenbach Prijs: € 24,95

Lokvogels uit Noord-Nederland Siebren Siebenga en Harry Wijnandts Prijs: € 25

Eendenkooien zijn markante punten in het landschap. In een ver verleden door mensen aangelegd en eeuwen in stand gehouden. Een eendenkooi bestaat uit een min of meer rechthoekige open plas, de kolk, met daaromheen een brede bomen- en struikensingel. Aan de hoekpunten van de plas bevinden zich overdekte greppels, de pijpen. Met tamme eenden worden de wilde eenden zo’n pijp in gelokt, gevangen en gedood. Dit boek beschrijft de historie van de eendenkooien op Terschelling en vertelt het verhaal van het met geheimzinnigheid omgeven beroep van kooiker.

Lokvogels werden vroeger veelvuldig gebruikt, met name bij de jacht op waterwild. Het gebruik ervan is niet een typisch Nederlands verschijnsel. Overal waar mensen op dieren jagen om aan voedsel te komen, wordt een of andere methode gebruikt om dieren te lokken. Dit boek gaat over de geschiedenis van lokvogels, beschrijft waarvoor deze gebruikt werden en laat de mooiste exemplaren zien aan de hand van fraaie afbeeldingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de jacht- en vangsttechnieken en aan mensen die nu nog steeds zelf lokvogels maken.

Afûk - Fryske boek- en taalwinkel Bûterhoeke 3 8911 DH Ljouwert/Leeuwarden t. 058 234 30 70 e-mail: ynfo@afuk.nl www.afuk.nl

99

382P097-102.indd 99

07-03-13 10:45


de schaopedobbe de meest ongedwongen, bijzondere trouwlocatie

Kloosterweg 4, Elsloo | 0516-520651 | www.schaopedobbe.nl

Postmus Parket specialist in professioneel parketvloer onderhoud Postmus Parket

heeft ruime ervaring in het schuren en afwerken van parketvloeren. Met moderne schuurmachines wordt de vloer stofvrij geschuurd. Door een perfect schuurresultaat in combinatie met hoogwaardige afwerkmaterialen krijgt u een parketvloer die een lange levensduur garandeert.

Postmus Parket

werkt met vos-vrije producten, zoals: ● matte lak ● extreem matte lak ● vloerolie ● hardwax olie ● brandvertragende lakken in openbare gebouwen

Werkzaamheden voor particulier en bedrijf.

Postmus Parket Jan Luykenstraat 8, 9721 JL Groningen www.postmusparket.nl / info@postmusparket.nl 06-38250503

De gestaalde perfectie

Staalconstructies Trappen Bordessen en hekwerken Utiliteitsbouw Hallenbouw Stallenbouw Woningbouw

+31 (0) 546 - 644 411 l Vroomshoop (NL) www.hofmanconstructies.nl l info@hofmanconstructies.nl

100

382P097-102.indd 100

07-03-13 10:45


boeken

Het Drents Museum De geschiedenis van het gebouwencomplex Jan Jaap Heij Prijs: € 9,90 Het Drents Museum in Assen is gehuisvest in een zeer gevarieerd gebouwencomplex. Zo bestaat het hoofdgebouw aan de Brink onder meer uit een (deels) middeleeuwse kerk en een groot woonhuis uit de achttiende eeuw. Beide zijn verbonden door een kantoorgebouw in neorenaissancestijl uit 1885. Via een brede gang onder de straat door is het hoofdgebouw sinds de zomer van 2011 verbonden met een spectaculaire aanbouw voor grote internationale tentoonstellingen naar ontwerp van architect Erick van Egeraat. In dit boekje wordt beschreven hoe dit opmerkelijke gebouwencomplex in de loop van de eeuwen tot stand kwam en hoe het in elkaar zit.

Iemand die terugzwaait Djoeke Ardon Prijs: € 9,95 Djoeke Ardon (1992) uit Anderen neemt deel aan het project ABCyourself, waarbij jong schrijftalent begeleiding krijgt van schrijver Edward van de Vendel. In dit boek zijn de korte verhalen gebundeld die ze schreef voor ABCyourself. Het resultaat is een verzameling frisse verhalen waarin de provincie Drenthe vaak als decor dient.

Het Boevendorp Boeven ontsnapt Wout Meester € 12,95

Moord in het Mantingerveld Tieme Woldman Prijs: € 9,95

Tom en Eddy ontdekken een geheimzinnige zwarte bestelbus die midden in het bos verstopt staat. Ze besluiten om zelf op onderzoek te gaan. Als ze erachter komen waar de bus voor wordt gebruikt, is er geen weg meer terug. De spannende jeugdverhalen uit deze serie, waarvan dit deel 2 is, spelen zich allemaal af in het gevangenisdorp Veenhuizen. De schrijver groeide op in dit dorp, waar zijn vader hoofd van de school was.

Dit debuut is een spannende misdaadroman. Het is 1938. De dreiging van Hitler en nazi-Duitsland groeit met de dag in het arme Drenthe. De mensen kunnen slechts met moeite de eindjes aan elkaar knopen. De ellende van alledag verdwijnt echter ineens naar de achtergrond door een gruwelijke vondst in het Mantingerveld. De meeste inwoners denken dat de dader in hun eigen omgeving te vinden is, maar een dorpsbewoner weet zeker dat alleen de duivel zelf tot zo’n daad in staat is. Moord in het Mantingerveld is zowel in het Drents (dialogen) als in het Nederlands geschreven en gaat over de nooit opgeloste moorden in het Koekangerveld in 1909.

heerestraat 87 roden 050 501 29 67 www.boekhandeldaannijman.nl

101

382P097-102.indd 101

07-03-13 10:45


Voor al het spuitwerk bent u bij ons aan het juiste adres

Onze spuitwerkzaamheden voor particulieren en bedrijven zijn o.a. Producten van hout Diverse soorten metaal Kunststof Aluminium Staal

Anton Industrie- en meubelspuiterij Stuifzandseweg 40 b 7903 BB Hoogeveen T.

E. info@spuiterijanton.nl

Metaalbedrijf Baas B.V. is expert in lasersnijwerk, plaat- en constructiewerk. De afgelopen 25 jaar is er heel wat (roestvast)staal en aluminium door onze handen en dat van onze machines gegaan. Onze machines draaiden op volle toeren. Intussen hebben wij niet stilgezeten. Integendeel: we hebben heel wat ge誰nvesteerd.

www.baas-metaal.nl

www.spuiterijanton.nl

ww De w. la b las di se et er da e m rsn rou sni sn n e ijd w jw ijd all er e ba erk en ee ka r re .e u n n

I.

Op zoek naar een ervaren partner die uw (roestvast) staal of aluminium snel en tegen een scherpe prijs kan bewerken?

0528 27 46 03

M 06 27 33 27 53

Lasersnijden - Kanten - (Robot)lassen - CNC (vloei)boren - Walsen - Knippen - CNC zagen

102

382P097-102.indd 102

07-03-13 10:45


wijnrubriek

wr

De informatie achter het etiket (5) Etiketten kennen vele vermeldingen. Tot dusver zijn we vooral ingegaan op de verplichte aanduidingen die minimaal op het etiket moeten staan zoals herkomstaanduiding, inhoud van de fles en alcoholgehalte. Naast verplichte zijn er facultatieve ofwel toegestane aanduidingen. De facultatieve aanduidingen kunnen de kenmerken van de wijn nader aanduiden. Te denken valt aan de kleur van de wijn, een merk of fantasienaam, een raadgeving voor de consument, de smaakaanduiding en de streepjescode. Soms mogen EU-lidstaten voor hun eigen land aanvullende bepalingen opstellen. Deze hebben betrekking op het taalgebruik voor de aanduiding van zogenaamde coupage wijnen (wijnen die zijn samengesteld uit verschillende partijen) en de bottelaar. Hetzelfde etiket In beginsel moeten alle verplichte vermeldingen voorkomen op hetzelfde etiket behalve bij derde landenwijn (dat is wijn uit landen die niet tot de EU behoren). Hiervoor is vermelding van importeur, land en nominaal volume toegestaan op een aanvullend etiket, mits aangebracht in hetzelfde gezichtsveld als de overige verplichte gegevens. In de praktijk wordt toegestaan dat die gegevens op een rugetiket worden geplaatst. Facultatieve vermeldingen mogen altijd op een rugetiket staan.

Merken Sommige wijnen worden onder een merknaam op de markt gebracht. Dat merk moet worden beschouwd als een facultatieve aanduiding maar is ook aan regels onderhevig. Voor de verschillende wijntypen zijn verschillende regels van kracht. Deze komen erop neer dat het merk geen (delen van) woorden, tekens of illustraties mag bevatten die: l aanleiding kunnen geven tot misverstand over producent, bottelaar of persoon die de wijn op de markt brengt; l de naam bevat van een V.Q.P.R.D. (als het een tafelwijn is) of de naam van een tafelwijn met geografische benaming (als het een V.Q.P.R.D. is); zo is het verboden een wijn Moselblümchen te noemen als hij uit het Rijndal komt. Dit kan worden beschouwd als misleiding; l aanduidingen inhouden met betrekking tot het druivenras, geografische oorsprong, oogstjaar of een vermelding betreffende een hogere kwaliteit die ten aanzien van deze punten onjuiste of verwarrende gegevens verstrekken. Zo mag de merkbenaming niet suggereren dat het een Grand cru betreft terwijl het om een tafelwijn gaat.

De benaming van deze wijn is Château Granins Grand Poujeaux en hij komt uit Moulis in de Médoc. Moulis is een van de zes wijngemeenten met een eigen herkomstbenaming uit Médoc; bekender zijn Pauillac en Margaux. Er staan nogal wat Cru Bourgeois-châteaus in deze gemeente en dit is er een van. Cru Bourgeois is een klassering voor wijnen onder het niveau van de Grands crus. Verder geen poespas bij dit etiket: alle verplichte aanduidingen zijn vermeld en er is geen rugetiket.

Bourgogne Aligoté Appellation Bourgogne Aligoté Contrôlée Als op het etiket van een witte bourgogne geen druivenras wordt vermeld, is hij gemaakt van de chardonnaydruif. Hier wordt wel een druivenras genoemd: de aligoté. Dat is een druif die zeer droge wijnen met een hoge zuurgraad voortbrengt. Vandaar dat deze wijn zo geschikt is voor het maken van kir: een scheut crème de cassis aangevuld met aligoté-wijn. Verder biedt het etiket de gebruikelijke verplichte vermeldingen. Op het rugetiket wordt een aantal gegevens van het hoofdetiket herhaald plus enige toelichting en aanbevelingen zoals: ‘Deze herkomstaanduiding geldt uitsluitend voor wijnen van het witte druivenras aligoté geoogst op het gehele grondgebied van de Bourgogne.’ Hij wordt zeer fruitig genoemd en men beveelt aan hem koel te drinken bij vleeswaren, slakken en zeebanket.

Karel Koolhoven

103

382P103-104.indd 103

07-03-13 11:29


Technisch watersportbedrijf De Schiffart levert compleet uitgeruste snelle aluminium boten aan hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie, KMAR, reddingsbrigades, ambulancediensten en dergelijke in binnen- en buitenland. Dat doen we al meer dan 15 jaar! De Schiffart is gevestigd in Grou, het hart van het Friese merengebied. In zijn hoedanigheid als parttimer bij de brandweer begon Johannes de Vries (voormalige eigenaar)met de ontwikkeling van een brandweerboot. Dit in nauwe samenwerking met het commando van de plaatselijke brandweer dat inzag dat de brandweer in een dergelijke plaats moet beschikken over een eigen professioneel vaartuig. Na testen kwam de Buster, een product van de Finse aluminiumfabriek Fiskars, als beste uit de bus. Deze aluminium boot is tien keer zo wendbaar dan ĂŠĂŠn van polyester, zo bleek. Bovendien is aluminium onzinkbaar en sterker dan polyester en bouwt de Finse producent de boten onder strenge Veritas-normering, die veel uitgebreider is dan de Europese CE-normering voor schepen. Tot slot is de boot prijstechnisch erg gunstig.

Technische Watersportservice DE SCHIFFART VOF Kerkstraat 28-30 9001 AB Grou T: 0566-621388 F: 0566-623961 E: schiffartgrou@planet.nl I: www.schiffartgrou.nl

Promotietextiel voor volwassenen en kinderen www.kleding-groothandel.eu | info@kleding-groothandel.eu | Tel. 0592-460499

Maatwerk als standaard - Stand- en interieurbouw - Custom made displays - Winkel- en presentatiematerialen

Advies, ontwerp en productie van acrylaat en kunststof. In elke maat, elke vorm en elke kleur. Van kleine aantallen tot grote series. Hoogwaardige producten die er voor zorgen dat u uitblinkt!

Kijk voor alle mogelijkheden op Creaacryl.nl CreAAcryl Tel: 0513-640146 Expansielaan 2, Nijehaske

104

382P103-104.indd 104

07-03-13 11:29


w i n s t & v e r l i e s groningen | friesland | drenthe

Krimpgebieden blijven jonge migranten trekken Minder populaire plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Noord-Nederland blijven in trek bij jonge verhuizers. Niet zozeer wegens het landschap, maar vooral wegens de relatief goedkope huizen. Dat blijkt uit onderzoek van Rixt Bijker. Het klassieke beeld is dat men vooral naar het platteland verhuist om de kwaliteit van de woonomgeving. Bijker stelt vast dat dit wel het motief is om naar het platteland in het algemeen te verhuizen, maar dat het vervolgens veel uitmaakt of het om een populaire regio gaat, zoals Noord-Drenthe, of om een gemeente in Noord-Friesland of Oost-Groningen. Zo noemt 24% van de verhuizers naar bijvoorbeeld Ferwerderadiel, De Marne of Menterwolde de kwaliteit van het huis en nog eens 14% de lage huizenprijzen in het gebied als motief. De kwaliteit van het landschap wordt door 21% van de nieuwe bewoners genoemd. In een populaire gemeente als Aa en Hunze is dat laatste motief, met 35%, het belangrijkst en speelt voor 23% het huis de grootste rol. Opvallend is volgens Bijker het grote aandeel jonge verhuizers naar minder populaire plattelandsgemeenten. Ze stelt in haar

onderzoek ook vast dat het aandeel hoger opgeleiden dat verhuist naar een populaire gemeente hoger is dan in regio’s die minder in trek zijn. Verder valt op dat de inkomens van de verhuizers naar minder populaire gebieden gemiddeld lager liggen dan die van verhuizers naar het platteland in het algemeen. De meeste nieuwkomers komen niet van ver, maar juist uit aanliggende gemeenten en elders uit Noord-Nederland. Bij minder populaire gemeenten is dat aandeel bijna 70%. Al dit soort informatie is belangrijk voor beleidsmakers, zegt Bijker: ‘Dit maakt het de moeite waard te investeren in het behouden van deze groepen voor het gebied in plaats van veel moeite te doen om mensen van verder weg aan te trekken.’ Bijker (Leeuwarden, 1982) studeerde sociologie en culturele geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, binnen de basiseenheid Culturele Geografie. Haar proefschrift is getiteld: ‘Migration to less popular rural areas: The characteristics, motivations and search process of migrants’.

Stellingen van promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen l Een

goede arts werkt met een koel hoofd en een warm hart. onbevredigende van (wetenschappelijk) onderzoek is dat achteraf alles vaak zo vanzelfsprekend is. l Uit het gegeven dat in Nederland, een van de rijkste landen van Europa, meer antidepressiva worden voorgeschreven dan in de meeste andere landen van Europa, blijkt maar weer dat geld niet gelukkig maakt. l Ondanks dat je het leven goed voor elkaar denkt te hebben, blijft het onvoorstelbaar en onvoorspelbaar. l Het werk van een snijdend specialist is makkelijker dan dat van een timmerman door het zelfhelende vermogen van een lichaam in tegenstelling tot dat van hout. l Dat vrijwel alle factcheckers categorieën gebruiken als ‘grotendeels onwaar’, ‘halfwaar’ en ‘grotendeels waar’ zaait twijfel over de relevantie van de factcheck. l Succes is krijgen wat je verlangt. Geluk is houden van wat je hebt. l Vroeger was ik eigenwijs, nu weet ik alles beter. l Accepteren is meer dan ja zeggen. l Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe het mogelijk is dat veel mensen, die gewoon twee oren en één mond hebben, toch functioneren alsof die verhouding net andersom is. l Wie het laatst lacht, denkt het traagst. l Het verdient aanbeveling om in de tekst van de bankierseed de volgende zinsnede uit de artseneed toe te voegen: ‘Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden’. l Als de middelmaat de norm is, worden buitengewone prestaties ontmoedigd. l Hoewel iedereen uniek is, durft slechts een enkeling anders te zijn. l Verzorgingshuizen zouden geen plaatsen moeten zijn waar ouderen heen gaan als het ‘echt niet meer gaat’, maar aantrekkelijke wooneenheden waar ‘iedereen wel zou willen wonen’. l Vrije meningsuiting wil niet zeggen dat er niet meer hoeft te worden nagedacht. l Het

105

382P105-118.indd 105

12-03-13 09:00


Timmerwerkplaats - Bouwservice

Van der Ploeg Bouwservice is al jarenlang een betrouwbare partner voor zowel particulieren als zakelijke klanten. U bent bij ons aan het goede adres als het gaat om nieuwbouw, verbouw, renovatie of om groot en klein onderhoud.

Vanuit onze eigen timmerwerkplaats

Vakwerk, dat is wat onze slotenmaker levert. Werkzaam in Drenthe, Groningen & de Kop van Overijssel

maken wij o.a. deuren, kozijnen, dakkapellen trappen, carports etc. zodat kwaliteit en een snelle levering gewaarborgd zijn. Wij werken ook samen met de politie voor inbraakpreventie, wij monteren sloten en onze slotenmaker kan uw slot perfect repareren.

Op zoek naar een slotenmaker?  0652 - 141315

www.goedkope-sloten.nl

Kanaal A zz 65 • 7881 LC • 0591 - 356 017 • Emmer-Compascuum

www.vanderploegbouwservice.nl

8711 HP Workum | tel. 06-55331556

Eniggaburen 4-6 | 8711 HP Workum | tel. 06-55331556

Voor al uw tegelzetten: kamervloeren | badkamer | toilet | keuken tevens leveren en leggen van natuursteen

Van der Tol Constructie Henric de Cranestraat 135 8374 KM Kuinre Tel. (0527) 685 186 Mobiel: (06) 512 20 772 zie ook op onze website: www.vannetten.nl

www.tolconstructie.nl

106

382P105-118.indd 106

12-03-13 09:00


w i n s t & v e r l i e s groningen | friesland | drenthe

Jager Midwolde volledig gefuseerd met Dusseldorp Groep Het Groningse sloop- en recyclebedrijf Jager in Midwolde werd in 2011 onderdeel van het Gelderse familiebedrijf Dusseldorp in Lichtenvoorde. Nu, twee jaar later, zijn de Jagerbedrijven juridisch gefuseerd met Dusseldorp en zal de naam Jager langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnen. Vorig jaar is al gestart met het introduceren van de huisstijlkleur van Dusseldorp, geel met zwart, op het materieel van Jager. Daarmee werd de relatie tussen de bedrijven steeds zichtbaarder. En nu, dit jaar, houdt de naam Jager op te bestaan. In het Noorden heeft het bedrijf vestigingen in Midwolde, Oudehaske, Leeuwarden en Veendam.

Rijksuniversiteit Groningen duurzaamste universiteit van Nederland De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat wereldwijd op een 53ste plaats van UI Greenmetric Ranking of World Univer-sities 2012. Van de vijf Nederlandse universiteiten die dit jaar aan de ranking meededen, scoort de RUG het beste. In de UI Greenmetric ranking worden universiteiten vergeleken op ‘duurzaamheid op de campus’ en ‘milieuvriendelijk management’. De ranking wordt opgesteld door Universitas Indonesia (UI) met als doel om op het gebied van duurzaamheid een verandering in de samenleving te bewerkstelligen. De UI Greenmetric World Ranking werd voor de derde keer opgesteld. In totaal deden 215 universiteiten uit 49 landen mee. In Nederland waren dat, naast Groningen, de universiteiten van Eindhoven, Twente, Amsterdam (UvA) en Rotterdam. In de ranking kunnen universiteiten scoren op Setting and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste, Water, Transportation en Education. Groningen scoort vooral goed in de categorie Waste en Transportation. Volgens milieucoördinator Dick Jager komt dit omdat de RUG afval scheidt in 28 verschillende stromen en het bovendien ophaalt met een elektrische afvalauto. Wat het transport betreft heeft Groningen volgens Jager het geluk dat het een fietsstad is. Ook het vervoersplan dat de universiteit al in 2000 opstelde, heeft veel bijgedragen. In de andere categorieën is er ruimte voor verbetering, maar bij Energy en Water werkt de Groningse universiteit daar met succes aan, aldus Jager. ‘Sinds 1996 is de universiteit erin geslaagd om 33% te besparen op energie en 60% op water. Technische maatregelen waren daarbij het belangrijkste instrument.’

107

382P105-118.indd 107

12-03-13 09:00


Tegelcentrum Siddeburen het adres voor wand- en vloertegels Ruim assortiment met bekende merken als o.a. Mosa, maar ook maken vele Spaanse en Italiaanse merken. Tevens verkoop van professionele materialen, zoals tegellijmen en voegproducten van het merk Schönox. Of het nu voor badkamer, toilet, keuken of kamer is, bij Tegelcentrum Siddeburen slaagt u altijd! Bezoek onze sfeervolle showroom en profiteer van interessante aanbiedingen!

Voor een mooi nieuw rieten dak bent u bij ons aan het juiste adres Ook kunt u bij ons terecht voor herstel of vervanging van bestaande dakconstructies

Rietdekkersbedrijf

Oudeweg 58 9628 CG Siddeburen Tel. 0598 - 43 031 3 E-mail: info@tegelcentrumsiddeburen.nl www.tegelcentrumsiddeburen.nl

Havelter Schapendrift 15 7971 BA Havelte T. 0521 34 14 65 M. 06 10 71 69 84 E. rietdekkersbedrijf@fknol.nl I. www.rietdekkerknol.nl

Woodpacker W oodpack o odpack cker P Pallets allets Van Bergen Tuin- en Parkmachines Levering, keuring, verhuur en onderhoud

Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren ● ● ● ●

De Noord-Nederlandse specialist als het gaat om tuin- en parkmachines voor de particuliere en professionele markt.

● ● ● ●

Deskundig advies tegen een scherp tarief met keuze uit een uitgebreid assortiment topmerken. Toro, Kubota, Honda, Stihl, Husqvarna, Stiga, enz.

● ● ● ● ● ● ●

Van Bergen is van alle arbeidsmiddelen.

gecertificeerd voor professionele keuringen

● ●

Leveren gebruikte pallets Leveren nieuwe pallets Leveren alle ISPM15 producten Leveren kisten tbv Transport van waardevolle producten Leveren kratten Leveren Hout en plaat materiaal Leveren Euro Pallets volgens EPAL normen Onderhoud van Palletpool Dekken Ontwerp opdrachten Speciale opdrachten Maatwerk Montage op locatie Verhuur van Producten Opzet randen Gaas boxen Kunststof producten

Van Bergen bv | Meerweg 141a | 9752 XA Haren

Tel.: (050) 3093352 | Fax: (050) 3095798 | E-mail: info@vanbergen.nl Bergtechniek Noord Peizerweg 128 9727 AN Groningen

Bergtechniek Zuid Abel Tasmanstraat 7 7801 CA Emmen

Berg-Rent Meerweg 141a 9752 XA Haren

Janssenlaan 20 9207 JD Drachten Tel. (0512) 523484 E-mail: info@woodpacker.nl Website: www.woodpacker.nl

108

382P105-118.indd 108

12-03-13 09:00


w i n s t & v e r l i e s groningen | friesland | drenthe

Woonwinkel Verroest opent deuren in Groningen Onlangs opende woonwinkel Verroest haar deuren aan de Kleine Peperstraat 8a in Groningen. Verroest is hét adres voor betaalbare industriële, vintage en brocante meubels, lampen en accessoires. Bekende designklassiekers als de lampen van Jieldé en Kaiser Idell zijn vertegenwoordigd in het assortiment. Ook opgeknapte boerenkasten, oude werkbanken en zelfgemaakte salontafels behoren tot het aanbod. Oprichter van de winkel is Sander Drent, voormalig eigenaar van ijssalon Australian Homemade in Groningen. Openingstijden: iedere vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en op afspraak. www.verroest.nl

Recordoverslag voor Groningen Seaports Wat overslag betreft bereikte Groningen Seaports vorig jaar een nieuw historisch hoogtepunt van 8,7 miljoen ton, een stijging van 8,1%. Dit steekt positief af bij de cijfers in andere landelijke zeehavens (maximaal 2%). De belangrijkste reden voor deze stijging ligt in het feit dat diverse bedrijven die in aanbouw waren, nu in productie zijn. De uitgifte van bedrijventerreinen bleef met 6 hectare iets achter bij de prognose van 9 hectare. De winstverwachting was conform verwachting circa € 0,25 miljoen. 2012 stond verder in het teken van investeringen in de infrastructuur in en rondom de havens.

Bistro ’t Gerecht viert vijftienjarig bestaan Bistro ’t Gerecht in Groningen viert dit jaar haar vijftienjarig bestaan. Michelin bekroonde het Groninger etablissement voor het vierde opeenvolgende jaar met een Bib Gourmand voor de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bistro ’t Gerecht is samen met NH Hotel De Ville gesitueerd in twee historische panden in het centrum van de stad Groningen. De bistro staat onder leiding van chef Gerlof Castelein en maître Gerard Mulder.

Impuls voor noordelijk containervervoer door samenwerking IMS Veendam en DB Schenker Rail organiseren vanaf begin dit jaar in plaats van drie, vijf omlopen per week voor het transport van containers tussen Rotterdam en Veendam. Voor het noordelijke bedrijfsleven betekent dit dat voortaan iedere werkdag transport per trein beschikbaar is. IMS handhaaft het schema voor containervervoer per boot. Hierdoor ontstaat in Noord-Nederland een optimale ontsluiting voor deepsea, shortsea en continentale lading. Locomotieven van DB Schenker rijden de zogenaamde shuttletreinen voor IMS Veendam tussen Groningen Railport en de Rotterdamse haven

109

382P105-118.indd 109

12-03-13 09:00


Heida - Kause v.o.f. Inspectie-, Advies- en Tekenbureau Bureau voor het inspecteren en adviseren van o.a.: - Civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, aanleginrichtingen, afmeervoorzieningen, viaducten, (riool)pompgemalen, duikers, stuwen enz.) - (Fabrieks)spanten, portalen, staalconstructies enz. - Lei-, strek-, havendammen Tekenwerk, o.a.: - Inspectietekeningen - Bestekstekeningen - Digitaliseren van analoge tekeningen - Digitaliseren van (ver)bouw tekeningen/schetsen

Slappeterpsterdyk 2 8816 HT Schingen Telefoon 0517 232 898 Mobiel (FH) 0612 798 311 Mobiel (MK) 0654 933 334 Fax 0517 840 010 Email info@heida-kause.nl Internet www.heida-kause.nl

Wilt u meer informatie? Bezoek dan www.vangansewinkel.com of bel 0800-0130.

U wilt thuis ook duurzame energie gebruiken? Sanitiem Fokkens helpt u op weg als het gaat om duurzaam sanitair en installatiewerk.

Maak kennis met de mogelijkheden die zonnepanelen en zonneboiler, groene elektriciteit, warmtepompen, pallethout cv-kachels of HR-ketels u kunnen bieden. Want duurzaam sanitair en installatiewerk is uiteindelijk niet alleen besparend voor het milieu, maar zeker ook voor uw portemonnee!

Adv_Corp_97x131_fc'10.indd 1

Informeer uzelf over de actuele innovaties op duurzaam sanitair- en installatiegebied en neem contact met ons op of neem een kijkje op www.sanitiem.nl.

31-03-2010 08:36:44

Installatieburo Fokkens Louten 7 – 9971 BC Ulrum Tel.: 0595 402386 – 06 51497975 Fax: 0595 402680 E-mail: fokkens.j@planet.nl www.sanitiem.nl

110

382P105-118.indd 110

12-03-13 09:00


w i n s t & v e r l i e s groningen | friesland | drenthe

Campagne Alles kan in de Der Aa-kerk van start Bijzondere Locaties Groningen is gestart met de campagne Alles kan in de Der Aa-kerk. Deze is bedoeld om Stadjers bewust te maken van de vele mogelijkheden die de kerk biedt. Gedurende het hele jaar worden er bijzondere evenementen en ludieke acties in en om het gebouw georganiseerd. De Der Aa-kerk wordt gebruikt voor evenementen, concerten en feesten. Toch is volgens Monique Kremer van Bijzondere Locaties Groningen het gebouw voor veel Groningers vooral monument in plaats van podium. ‘Zo’n prachtgebouw op zo’n centrale locatie verdient het om ten volle benut te worden, zowel door Stadjers als door organisaties en bedrijven’, aldus Kremer. Voor de campagne wordt samengewerkt met marketingcollectief Pudding Pioniers. Op de vernieuwde website www.mijnaakerk.nl is meer te vinden over het programma en de activiteiten.

Toren van de Der-Aa-kerk. Foto: Omke Oudeman

From Sint-Petersburg with Love In het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Synagoge Folkingestraat in Groningen is tot en met 5 mei de tentoonstelling From Sint-Petersburg with Love te zien. Hierin wordt het werk van acht hedendaagse Russische kunstenaars uit Sint Petersburg samen met het werk van acht Noord-Nederlandse kunstenaars van het collectief Artcetera geëxposeerd.` De kunstenaars tonen hun beeld van elkaars samenleving: wat betekent vrijheid in Rusland? Hoe gaan de generaties met elkaar om in Nederland? Zo houden de kunstenaars elkaar en de bezoekers een spiegel voor van het moderne Rusland en Nederland. Naast schilderijen en grafiek worden beeldhouwwerken en installaties tentoongesteld. De Russische kunstenaars van kunstenaarscollectief Nepokorennie uit Sint-Petersburg werken vanuit een klassieke Russische vakopleiding, wat een interessant contrast geeft met de vaak conceptuele kunst van de Nederlandse kunstenaars van Artcetera. www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl www.synagogegroningen.nl Sietske Bosma. Les enfants du paradis

Deense woongigant JYSK nu ook in Winschoten JYSK, specialist op het gebied van slapen, baden en wonen, heeft een nieuw filiaal geopend in Winschoten aan de Beertsterweg 1-A. Districtmanager Thomas Pathuis is trots op de nieuwe vestiging. ‘Het Deense JYSK - spreek uit als JUUSK - bestaat al meer dan 30 jaar, heeft wereldwijd meer dan 2000 winkels en opende in 2006 de eerste vestiging in Nederland. Vanaf nu kunnen ook inwoners van Winschoten en omstreken profiteren van de enorme keuze aan kwaliteitsproducten.’ Het volledige assortiment, inclusief prijzen, is online te vinden via JYSK.nl

111

382P105-118.indd 111

12-03-13 09:00


Uitsluitend Vakwerk

De Ald Rij 12 8822 WX Arum

Uitsluitend Vakwerk

Epemabouw

Wilt u emigreren dan bent u bij ons aan het juiste adres Wij begeleiden Nederlandse boeren en hun gezinnen van A tot Z naar een nieuwe toekomst in het buitenland, o.a.: Denemarken Canada Duitsland De Verenigde Staten Frankrijk Australië Portugal Nieuw Zeeland Roemenië Zweden

Kwaliteit, flexibiliteit en een solide werkwijze, afgestemd op uw unieke wensen Nieuwbouw, verbouw en reparatie

Tel. (0517) 641910 Mobiel (06) 53598258 E­mail l.epema@hetnet.nl www.epemabouw.nl

Pieperij 11 7924 PZ Veeningen tel. +31 (0)528 39 11 11 fax +31 (0)528 39 11 19 e-mail info@interfarms.com website www.interfarms.com

is een gespecialiseerd bedrijf in de audio- en videobranche

Met onze radio-reportagewagens en tv-meercamera-registratiewagen zijn we in staat rechtstreekse uitzendingen te verzorgen op radio en televisie.

Louvreluiken en Paneelluiken Aluminium | Kunststof | Hout

Bel ons voor eendn e

vrijblijve

Het is mogelijk om beeld en geluid van de ene naar de andere lokatie over te brengen en te projecteren op elk gewenst scherm. Daarnaast kunt bij ons terecht voor het maken van DVD-registraties. Onze mogelijkheden van hoogfrequente audio- en videoverbindingen zijn breed inzetbaar. Verder verzorgen wij beeld en geluid bij activiteiten (sportevenementen, manifestaties, discussieprogramma’s etc.) en kunt u bij ons terecht voor het huren van antenne-pompmasten - camerazenders - audioreportagezenders - beamers en geluidsapparatuur en is de nodige vakkennis aanwezig op het gebied van satelliet-ontvangstapparatuur.

offerte!

Baileystraat 4v 8013 RV Zwolle Tel. (038) 453 79 49 Fax (038) 4530580

www.louvreluiken.com

Smid Beeld en Geluidstechniek.nl

Kerkstraat 211 9601 AE Hoogezand Tel. (0598) 392 220 Mobiel (06) 53 75 00 20 Fax (0598) 393 674 E-mail info@smidbeeldengeluidstechniek.nl www.smidbeeldengeluidstechniek.nl

112

382P105-118.indd 112

12-03-13 09:00


w i n s t & v e r l i e s groningen | friesland | drenthe

Rijk steunt planetarium in Franeker Het oudste nog werkende planetarium ter wereld en potentieel UNESCO werelderfgoed, het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker, breidt uit met een educatieve ruimte. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) levert hieraan een bijdrage van € 15.000. Adrie Warmenhoven, directeur Planetarium, ondertekende samen met Cees van ’t Veen, directeur van de RCE, de uitvoeringsovereenkomst Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor karakter. Met de uitbreiding kunnen bezoekers straks ook via moderne technieken kennismaken met ons zonnestelsel.

Directiewisseling Becker Druken Vacuümpompen Ron Stoltenborg, sinds 2001 als directeur verantwoordelijk voor Becker Druk- en Vacuümpompen in Heerenveen heeft begin dit jaar zijn taken overgedragen aan zijn collega Nico Segers. Segers is momenteel verkoopleider bij het bedrijf. Stoltenborg blijft op verzoek van het Duitse moederbedrijf nog enige jaren als adviseur aan de onderneming verbonden.

Clafis koopt NS-station Soestduinen

Het stationsgebouw in Soestduinen

Technisch projectenbureau Clafis Ingenieus met vestigingen in Heerenveen, Groningen, Almere, Hengelo, Arnhem en Rotterdam, heeft het ruim 100 jaar oude NS-station van Soestduinen gekocht. Het gebouw gaat dienst doen als kantoor voor de nieuwe eigenaar en als horecagelegenheid. Clafis Ingenieus opent in Soestduinen opnieuw een kantoor in een karakteristiek pand. In 2010 verhuisde de Friese vestiging al naar de oude Technische School in Heerenveen. Na aankoop door directeur-eigenaar Bert Jonker werd de school door een projectteam van Clafis-medewerkers gerenoveerd. Het pand doet inmiddels dienst als bedrijfsverzamelgebouw, appartementencomplex en het biedt onderdak aan restaurant Het Ambacht. In het stationsgebouw van Soestduinen moet ook een restaurant komen. Jonker wil zich, conform het Fifteen-concept van de Britse chef-kok Jamie Oliver, hiermee richten op de re-integratie van jongeren die door omstandigheden in de Wajong zijn beland. In het restaurant krijgen zij een kans zich het vak eigen te maken onder leiding van professionals.

Sterk Heiwerken krijgt predicaat Hofleverancier Sterk Heiwerken in Drachten mag zich voortaan hofleverancier noemen. Dit predicaat wordt toegekend aan kleine en middelgrote bedrijven van onbesproken gedrag die meer dan 100 jaar bestaan en die belangrijk zijn voor de regio. De onderneming telt 120 medewerkers en heeft ook vestigingen in Eembrugge, Bremerhaven in Duitsland en in Florida.

Subsidie voor KNN Onderzoeks- en adviesbureau KNN in Groningen ontvangt een subsidie van € 197.000 van projectbureau A7Westergo voor een proef waarbij afvalstoffen uit de glastuinbouw bioplastic worden. Het bioplastic is geschikt voor diverse hoogwaardige toepassingen, bijvoorbeeld voor de auto-industrie. De proefinstallatie voor deze pilot komt bij de firma Wassenaar in Beetgumermolen. Zij zamelen nu al een deel van het afval uit de glastuinbouw in Noordwest-Friesland in. De technologie en apparatuur is afkomstig van het Zweedse bedrijf AnoxKaldnes, een onderdeel van waterbedrijf Veolia. Om de spin-off naar het onderwijs te garanderen, is het Centre of Expertise Biobased Economy van Hogeschool Van Hall Larenstein een van de deelnemende partijen. De coördinatie van het project, genaamd BioVAP (Biobased Verwerking Agrarische Producten), is in handen van KNN.

113

382P105-118.indd 113

12-03-13 09:00


w i n s t & v e r l i e s groningen | friesland | drenthe

Mkb’er abonneert zich op ‘huisadvocaat’

Wielrenner Jan Bos geeft ook als advocaat nooit op

Arie Brink Advocaten in Heerenveen introduceert voor mkb’ers het Zakelijk Juridisch Dienstenpakket (ZJD). Bedrijven nemen hiermee een abonnement op juridische bijstand van een ‘huisadvocaat’. Daarbij horen onder meer advies over contracten, leveringsvoorwaarden en incasso. Met deze nieuwe formule wil het advocatenkantoor voor ondernemers de drempel verlagen om juridisch advies in te roepen. Speciaal voor het ZJD heeft het kantoor juridisch medewerker Elske Folkertsma aangesteld als wegwijzer en eerste vraagbaak. Zij werkte tot voort kort bij een Gronings advocatenkantoor. Nu ondersteunt ze de advocaten van Arie Brink bij hun dienstverlening aan de ondernemer.

Jan Bos uit Bontebok - naamgenoot ván - maakte de afgelopen jaren naam als eliterenner in het amateurwielrennen en later als continentale rijder in het profpeloton. Een kleine 100 keer stond hij op het podium, waarvan 50 maal als winnaar. Deze intensieve sportbeoefening wist hij te combineren met zijn rechtenstudie in Groningen. Vanaf 15 februari Jan Bos dit jaar is Bos (27) in Heerenveen Foto: Dick Jonkers werkzaam als advocaat bij Arie Brink Advocaten, waar hij zich vooral bezighoudt met contractenrecht en arbeidsrecht. ‘Als sporter wilde ik het beste uit mezelf halen’, zegt hij. ‘Dat is in mijn werk niet anders. Ik voel dezelfde kick.’ De mentaliteit die hem als wielrenner kenmerkte, blijft dezelfde als hij zich in toga hult: veel werk verzetten, niet opgeven, de wil om te winnen - en dat ook doén.

Elske Folkertsma Foto: Dick Jonkers

Onderneem ’t nu ook in Friesland Sinds het bureau Onderneem ’t in 2011 ikonderneemhet.nl lanceerde in Groningen is het online ondernemersplatform snel gegroeid. De zzp’er en mkb-ondernemer die snel een netwerk op wil bouwen en zaken wil doen, kan hier terecht. Het succes wordt nu uitgebreid naar Friesland. Onderneem ’t heeft een partner gevonden in Els Breuker van Breuker Telemarketing & Meer. Om herkenbaar en waardevol te zijn heb je een partij nodig die de markt kent. Breuker kent de Friese ondernemerswereld en weet hoe je een goed netwerk op moet bouwen. Het unieke van dit online zakennetwerk is de regionale insteek: ondernemers vinden er contacten, informatie of opdrachten uit de eigen omgeving. Op de portal staan diverse mogelijkheden om snel geïnformeerd te zijn of zelf actief het bedrijf te promoten. De portal biedt verder een eigen marktplaats en opdrachten van noordelijke opdrachtgevers. Deelname aan het netwerk is gratis. www.ikonderneemhet.nl

Verno Materieelverhuur nam SVN over Verno Materieelverhuur, met acht vestigingen in Noord-Nederland, heeft Sanitair Verhuur Noord (SVN) in Deinum overgenomen. SVN verhuurde tijdelijke sanitaire voorzieningen voor evenementen en feesten. Alle materialen zijn overgenomen om zo een nog completer aanbod op het gebied van sanitair te kunnen bieden. Het verhuurassortiment voor evenementen bestaat tevens uit aggregaten, lichtmasten, kassa-units, dranghekken, kabels, heftrucks, containers en rijplaten. Verno Materieelverhuur is eveneens een bekend adres voor het huren van materieel en machines voor onder andere de grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw en woningbouw. Verdeeld over de acht vestigingen - waarvan vijf in Friesland, twee in Drenthe en één in Groningen - werken zo’n 60 mensen.

Yellow Peak voor startende ondernemers Een (startende) ondernemer vindt sinds kort alle diensten bij één dienstverlener. Yellow Peak met vestigingen in Nes en Joure biedt een totaalpakket zakelijke diensten. Hierdoor kan de ondernemer zich focussen op waar hij of zij goed in is. Belangrijke bijkomende zaken van de bedrijfsvoering zijn voor een vast bedrag per maand goed geregeld. Tevens krijgt de klant toegang tot de netwerkbijeenkomsten van Yellow Peak en wordt professionele coaching geboden. Startende ondernemers moeten veel regelen. Denk aan huisstijl, een website, de boekhouding, zakelijke verzekeringen, contracten en voorwaarden. Met een team van specialisten draagt Yellow Peak, in nauw overleg met de klant, zorg voor al deze diensten. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook een hoop kosten. Het pakket is ook geschikt voor ervaren ondernemers. www.yellowpeak.nl.

114

382P105-118.indd 114

12-03-13 09:00


w i n s t & v e r l i e s groningen | friesland | drenthe

Stadsbussen in Leeuwarden allemaal op aardgas Alle stadsbussen in Leeuwarden rijden voortaan op aardgas. De vloot bestaat uit twintig bussen. Hiermee willen provincie, Arriva en gemeente de uitstoot verminderen en het milieu minder belasten. Rijden op aardgas is schoner, stiller en voordeliger dan rijden op benzine of diesel. Het draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en een beter klimaat. Het is de schoonste fossiele brandstof. Er rijden al meer aardgasbussen in Friesland. Ameland heeft in 2010 vier aardgasbussen en een vulpunt gekregen. In ZuidoostFriesland rijdt Qbuzz met zeven aardgasbussen. Wethouder Thea Koster van Leeuwarden, Arriva-directeur Anne Hettinga (midden) en Friese gedeputeerde Johannes Kramer presenteren een van de aardgasbussen

Verzinkerij Wolvega vervangt zinkpan Bij Verzinkerij Wolvega werd de grote zinkpan gewisseld. De pan van 8 x 1,6 x 3,3 meter en 33,5 ton zwaar is in een nieuwe be-huizing geplaatst die voldoet aan de laatste stand van de techniek met betrekking tot isolatie. Ook is het verwarmingssysteem aangepast zodat er minder gas nodig is voor het verzinkproces.

Foto: Lenus van der Broek

Joop Atsma voorzitter Fries Mediafonds Oud-staatssecretaris Joop Atsma uit Surhuisterveen wordt voorzitter van de adviescommissie voor het Fries Mediafonds. Via het fonds wil de provincie vernieuwingen in de Friese media en onderzoeksjournalistiek stimuleren. Friesland is de eerste provincie met een regionaal mediafonds. De adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Ook adviseert ze over verdeling van de â‚Ź100.000 die jaarlijks beschikbaar is. In de commissie komen maximaal vijf leden. Verdere invulling hiervan gebeurt in overleg met de voorzitter. Het geld voor het Fries Mediafonds is inmiddels beschikbaar gesteld. De bedoeling is dat Gedeputeerde Staten op aangeven van de adviescommissie de eerste bedragen voor de zomer toekennen. Atsma is journalist geweest. Hij was in de Tweede Kamer jarenlang woordvoerder media voor het CDA.

De rubriek Winst en verlies in Kijk op het noorden wordt deels samengesteld uit ingezonden persberichten. Uw persberichten kunt u sturen naar het volgende e-mailadres: h.koning@novema.nl. We gaan uit van een tekst van maximaal 200 woorden met een eventueel bijgevoegde foto in HR: minimaal 300 dpi 10 x 15 cm. Plaatsing van persberichten is afhankelijk van de beschikbare ruimte, de nieuwswaarde van het bericht en de gewenste diversiteit van de rubriek. U kunt persberichten insturen voor plaatsing in editie 383 tot uiterlijk 15 april. Kijk voor actuele nieuwsberichten ook op onze website: www.kijkophetnoorden.nl

115

382P105-118.indd 115

12-03-13 09:00


Engineering - Machinebouw - Elektrotechniek RVS Leidingwerk - Industriële Automatisering TeDe, gevestigd op het goed bereikbare industrieterrein van Staphorst, levert maatwerkoplossingen, voornamelijk voor bedrijven in de levensmiddelen- industrie. Onze medewerkers zijn vakmensen die denken vanuit de gebruiker

● ●

TeDe bouwt en optimaliseert machines met als doel het bedieningsgemak van uw machinepark te verhogen. Geen klant is hetzelfde en wij zien het dan ook als een uitdaging om voor iedere klant afzonderlijk een product af te leveren dat aan alle wensen voldoet……

● ● ● ● ● ●

Maatwerk dus!

H.G. Fledderusstraat 1 7951 DS Staphorst

Telefoon: 0522-465280

info@tede.nl www.tede.nl

Reparatie, onderhoud en APK-keuringen Werkplaats van 1500 m2 Olie verversen Tachograaf service Eigen draai- en freesinrichting ABS en EBS testen en repareren Bandenservice Wij staan garant voor vakwerk!

pruis:pruis 24-3-09 8:57 Pagina 1

Galvanilaan 15 9207 HG Drachten Industrieterrein Azevan Tel. 0512 - 542 235 Fax 0512 - 544 802

Openingstijden: ma. 14.00 - 18.00 uur di. t/m do. 10.00 - 18.00 uur vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een

uitgebreid assortiment zoet- en zeewateraquariums en ruim 200 soorten koralen Aquariumhuis Noordoostpolder

Walstraat 4a 8317 AP Kraggenburg Tel. 0527 252528 E-mail info@aquariumhuisnop.nl www.aquariumhuisnop.nl

Buiten de openingstijden kunt u ons bellen voor een afspraak

Schilders- en Zonweringsbedrijf Sauna- en infrarood cabines Winkel: Voorstraat 99 8715 HZ Stavoren Tel.: 0514 681954 Fax: 0514 681541 Mobiel: 06 53 201 703 E-mail: info@gpruis.nl Website: www.gpruis.nl Werkplaats en showroom: Klipper 9 8721 EM Warms Tel.: 0514 682937

116

382P105-118.indd 116

12-03-13 09:00


w i n s t & v e r l i e s groningen | friesland | drenthe

Nieuwe directeur-secretaris provincie Drenthe

De Groot Installatiegroep doet overname

Annet van Schreven wordt de nieuwe directeur-secretaris bij de provincie Drenthe. Zij gaat leiding geven aan de provinciale organisatie en wordt secretaris van het college van Gedeputeerde Staten. Van Schreven (45) is nu nog lid van het managementteam van de provincie Groningen. Daar is zij onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van programma’s op het Annet van Schreven gebied van werk, leefbaarheid en energie. Ook speelt zij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de provinciale organisatie. Daarvoor werkte ze vanuit haar eigen bedrijf voor zorg- en onderwijsinstellingen, provincies, gemeenten en het Rijk. Zij studeerde Nederlands recht, staats- en bestuursrecht aan de universiteit van Maastricht en volgde een postdoctorale opleiding management consultancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van Schreven is de opvolger van Annette Imhof die sinds dit jaar voor zorgaanbieder Avelijn in Twente werkt.

De Groot Installatiegroep, met het hoofdkantoor in Emmen, heeft alle activiteiten van AA Fireprotection in Enschede overgenomen en zet deze voort onder de naam De Groot Installatiegroep Brandbeveiliging. Door de overname verstevigt de onderneming haar positie als een van de grootste (sprinkler)installatiebedrijven in Nederland. De zestien medewerkers van AA Fireprotection worden toegevoegd aan De Groot Installatiegroep vestiging Hengelo. Het totale personeelsbestand komt hiermee op circa 360 werknemers.

Rein Munniksma (links) en Cees van ’t Veen ondertekenden de

Johan Vogelaar kwartiermaker RUD Drenthe De twaalf Drentse gemeenten en de provincie gaan al hun milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bundelen in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Johan Vogelaar is benoemd tot kwartiermaker van deze nieuwe organisatie. Johan Vogelaar Tevens is hij beoogd directeur als de RUD Drenthe per 1 januari volgend jaar daadwerkelijk van start gaat. Vogelaar (1951) werkte hiervoor hij bij de provincie Overijssel als procesmanager herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en als hoofd van de eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid. Daarnaast heeft hij ruime gemeentelijke ervaring opgedaan in diverse managementfuncties en was hij werkzaam in het bedrijfsleven als vestigingsdirecteur Grontmij.

overeenkomst

€ 180.000 voor Koloniën van Weldadigheid De Koloniën van Weldadigheid krijgen € 180.000 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die stelt het bedrag beschikbaar voor de Nederlands-Belgische samenwerking rondom de voordracht van de Koloniën voor UNESCO Werelderfgoed. In Huize Westerbeek in Frederiksoord, waar de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 werd opgericht, werd een overeenkomst ondertekend door Rein Munniksma, gedeputeerde van de provincie Drenthe en voorzitter van de stuurgroep Koloniën van Weldadigheid - Op weg naar Werelderfgoed 2018 Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Belgische en Nederlandse partijen werken samen om de Koloniën van Weldadigheid in 2018 te laten erkennen als UNESCO Werelderfgoed. Uit onderzoek voor het nominatiedossier is inmiddels gebleken dat het om vijf aaneengesloten gebieden gaat: Veenhuizen, Frederiksoord/Wilhelminaoord/ Willemsoord/Oost- en Westvierdeparten, Ommerschans én het Belgische Wortel en Merksplas.

117

382P105-118.indd 117

12-03-13 09:00


Gevoel voor… modern/klassiek

woningtextiel

slapen

design

Gevoel voor wonen Hoofdstraat 140 | Uithuizermeeden Telefoon 0595 41 26 58

www.scherer.nl

Interieuradvies óók voor projecten! Adv 198x63.indd 1

09-07-10 13:00

Meije Brouwer Koeriersdienst: Tevredenheid van A naar B Meije Brouwer koeriersdienst verzorgt uw ad-hoc-en geplande bezorging van pakketten binnen heel Nederland. Ook het oppikken van pakketten elders om het vervolgens op de door u beoogde bestemming te bezorgen, behoort tot de mogelijkheden. De bijzonder scherpe tarieven en heldere afspraken maken dat door u gedane beloften aan uw klant door ons worden waargemaakt. Onze missie is daarbij: tevredenheid van A naar B Wij hanteren diverse tarieven Tarief A: bezorging op afstanden die vallen buiten de aangegeven regio. Tarief B: bestellingen binnen de regio, die korte afstanden behelzen. De tarieven zijn wel opgebouwd exclusief de kosten die gemaakt worden voor bijzondere bestellingen. Daarin zijn speciale voorzieningen opgenomen zoals veerdiensten.

Flightcases voor: -

Plasmaschermen Machineonderdelen Rackcases Kabelkisten

-

Podiumdelen Meetinstrumenten Speakercases Lichte handkoffers

Tarieven: Tarief A 0,38 eurocent per kilometer Combo / Bus 0,43 per Kilometer Tarief B 25,00 per uur De tarieven zijn exclusief BTW

Voor meer informatie:

Ook het frezen van op maat gemaakte schuiminterieurs behoort tot de mogelijkheden. Kerkstraat 10 8501 DB Joure Tel.: 06 51637669 Email: info@koeriersdienst-joure.nl www.koeriersdienst-joure.nl

Van der Werf Flightcases tel. 0524 – 53 40 97 www.vdwerf-flightcases.nl info@vdwerf-flightcases.nl

• • • • •

Bitumineuze bedekking Kunststofbedekking chap vakmans n e g e d Shingels e G eerd Isolerende laag gegarand Dakinspectie

Als gespecialiseerd dakbedekkingsbedrijf werkt Baas met alle materialen en technieken, waaronder het gieten van bitumen. Op platte en op hellende daken levert Baas een bedekking die jarenlang bestand is tegen weersinvloeden en gegarandeerd waterdicht blijft. De ervaren vaklui voeren werkzaamheden uit in Noordoost-Nederland: grote en kleine projecten voor particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties, overheden en instellingen. Verder werkt Baas binnen nieuwbouw- en renovatieprojecten samen met een groot aantal aannemers. Molenkampweg 14 - 9541 TL Vlagtwedde Tel. (0599) 31 23 79 - Fax (0599) 31 35 64 E-mail: info@baas-dakbedekkingen.nl www.baas-dakbedekkingen.nl

Baas Dakbedekkingen is aangesloten bij de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland en is VCA-gecertificeerd.

118

382P105-118.indd 118

12-03-13 09:00


bedrijfspresentatie

Kroes & Poortinga tekent voor kwaliteit Beiden wilden alles in eigen hand houden. Van het eerste ontwerp tot de laatste detailtekeningen. Met die drive begonnen Jan Kroes en Tabo Poortinga in 2005 hun bureau Kroes & Poortinga design & engineering in Joure. Een bureau voor het ontwerpen, ontwikkelen en construeren van luxe jachten en werkschepen. Tekst: Marten Sandburg De ambitie om het hele ontwerp- en engineeringproces zelf te doen, konden beiden in hun vorige werkkring niet kwijt. De grootte van het bedrijf leidde ertoe dat ze verantwoordelijk waren voor een klein deel van het proces. ‘We wisten samen wat we wilden en daarom besloten we de stap te wagen’, vertelt Poortinga. Dat pakte goed uit. Hun kwaliteiten waren in de relatief kleine scheepsbouwwereld bekend en opdrachtgevers wisten het tweetal in Joure snel te vinden. Ondanks de crisis telt het bedrijf nu twaalf medewerkers en zijn er verschillende vacatures. Het klantenbestand telt gerenommeerde namen als Heesen Yachts in Oss, Balk Scheepswerf in Urk, Dijkstra in Harlingen

49 meter motorjacht - werf Acico

en Acico Yachts in Enkhuizen. De portfolio van Kroes & Poortinga bevat werkschepen en luxe jachten. De werkschepen zijn voornamelijk in gebruik bij overheidsdiensten als de waterpolitie en Rijkswaterstaat, maar ook een drietal watertaxi’s voor een particulier bedrijf. De luxe jachten worden gebouwd in opdracht van vermogende particulieren en varen over de gehele wereld. ‘Onze werkwijze spreekt blijkbaar aan’, verklaart Poortinga de groei van het bureau, ‘schepen tot 24 meter lengte kunnen we zelf ontwerpen. Voor grotere schepen zijn we (nog) te klein om die helemaal in eigen beheer uit te werken. Dat doen we vaak samen met collegabedrijven. Sinds kort werken we ook voor de offshoremarkt. We ontwerpen

De disciplines van Kroes en Poortinga: - Voorontwerp - Constructief ontwerp - Outfitting - Werktuigbouwkunde - Systemen - Interieur en styling - Bouwpakketten - Eindige elementaire analyse - Rendering

interieurs, constructies en systemen voor booreilanden.’ Op basis van het voorontwerp en pakket van eisen maakt Kroes & Poortinga een offerte voor ontwerp en engineering. Dat omvat veel. ‘Het ontwikkelen van

24 meter motorjacht - werf Acico

119

382P119-121.indd 119

12-03-13 16:45


Montagebedrijf ANNEMA Fokkestaach 10 / 8502 BG Joure Tel. 0513 - 419275 /06 21524277 Fax 084 - 7134783 E-mail: info@annemamontage.nl

●BMK●

Wij staan garant voor: ■ vakkundige montage van keukens voor bedrijven en particulier

Advies & Administratie

Wij verzorgen de bijkomende werkzaamheden: ■ verwijderen oude keuken / aanpasssen van leidingwerk / tegelwerk

B

Kortom: ■ te allen tijde wordt uw keuken in perfecte staat en kookklaar opgeleverd

etrokken

M

eedenkend

K

Kies dus voor zekerheid en vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek of een offerte aan

lantgericht

Uw partner voor: • • • • •

meer dan 20 jaar ervaring

Jaarrekeningen Administraties Fiscale zaken Ondernemersplannen Startersbegeleiding

Koriander 12 7891 WS KLAZIENAVEEN T 0591 Ð 67 33 35

www.bmkadvies.nl INDUSTRIE Post Logistics

MACHINEFABRIEK voor:

flexibel logistiek dienstverlener nationaal en internationaal

Post Logistics verzorgt (dagelijks) distributie door geheel Nederland, Belgie (48 uur), alsmede naar Tsjechië, Slowakije en Hongarije.

     

Warehousing Collo vervoer vanaf 1 kilogram Palletvervoer tot complete lading Lengte vervoer tot 13.5 meter Volume vervoer Leveringen met laad/losklep ADR vervoer Tijdsleveringen Geconditioneerd vervoer Spoedleveringen op aanvraag

AGRO

-

maatwerk in logistieke systemen transportbanden rollenbanen schakelbanden kantelsystemen bunkers, enz.

-

- aardappelinschuurlijnen (zoals hallenvullers, stortbakken, kistenvullers, enz.) - palletiseermachines - sorteerinstallaties - enz.

veegmachines greppelfrezen schuifborden algemeen constructiewerk (zoals bordessen, spanten Ceres Landbouwmachinefabriek

Zadelmakersstraat 5 8601 WH Sneek Tel. (0515) 43 08 18 Fax (0515) 43 07 36 www.g-post.com

Een aparte tak van Visser is het in 2005 overgenomen landbouwmachinebedrijf Ceres, eveneens uit Bolsward. De productie van Ceres is sindsdien geïntegreerd in het bedrijfspand van Visser. Bij Ceres worden algemene constructiewerkzaamheden en machinebouw in opdracht van derden uitgevoerd. Eigen producten zijn onder andere veegmachines, sneeuwschuifborden en greppelfrezen, die over het algemeen aan loonwerkers en landbouwmechanisatiebedrijven worden geleverd.

De Marne 1 - 8701 PV Bolsward Tel.: (0515) 57 39 08 info@vissertransporteurs.nl info@ceresbolsward.nl www.vissertransporteurs.nl www.ceresbolsward.nl

120

382P119-121.indd 120

12-03-13 16:45


bedrijfspresentatie

3D-uitwerking piping en constructie

het lijnenplan, voorstuwing door middel van schroef of waterjet, gewichts- en zwaartepuntberekeningen, weerstandsberekeningen, stabiliteitsplannen et cetera.’ Als dat ontwerp goedgekeurd is, volgt het gedetailleerd moduleren en de engineering; het maken van 3D styling modellen. Daaruit ontstaat het constructief ontwerp gevolgd door het systeemontwerp. Dat betreft alle installaties, leiding- en brandstofsystemen, waterleidingen en de elektrische installaties. Ten slotte tekent Kroes & Poortinga voor de werkvoorbereiding (de bouwpakketten) en indien gewenst de bouwbegeleiding en het interieurontwerp.

Offshore leefmodule Titan

Elke opdracht is bijzonder omdat geen schip gelijk is. Maar het komt voor dat een opdracht wel heel speciaal is. Zo raakten Kroes en Poortinga in 2011 betrokken bij de bouw van de grootste hopperzuiger ter wereld. ‘Een deel van de dekuitrusting is in Joure ontworpen en uitgewerkt. Kraanfundaties zijn bijvoorbeeld zo groot dat we er gemakkelijk met ons hele team in kunnen staan.’

De Brekken 9 8502 TN Joure T.

0513 41 84 00

M. 06 29 56 69 00 M. 06 51 12 21 67 E. info@marine-engineers.nl 10 meter high speed Tender tijdens noodstop - werf Dijkstra

I.

www.marine-engineers.nl

121

382P119-121.indd 121

12-03-13 16:45


bedrijfspresentatie

Smant houten vloeren en keukens: ‘Wonen is beleven’ Wonen is beleven, dat zijn de woorden die van toepassing zijn bij Smant Houten Vloeren (en keukens). Om een zo goed mogelijke impressie te krijgen, toont Smant alle vloeren niet alleen op groot showbordformaat, maar ook in compleet ingerichte toonzalen in verschillende woonstijlen. In deze toonzalen staan tevens diverse keukens opgesteld, de andere specialisatie van Smant. Daarnaast neemt Smant eventueel ook bijkomende (bouw)werkzaamheden uit handen van de klant. ‘Mensen willen graag ontzorgd worden. Verantwoording nemen met als doel de beste resultaten te behalen voor de klant is onze visie’, stelt directeur Marcel Stiekema. Tekst: Roel Kerkhof Wie het pand aan het Groningse Damsterdiep betreedt, wacht een aangename verrassing. In de eerste plaats is de ruimte immens veel groter dan de gevel doet vermoeden. Achter de gevel schuilt ruim 500 m2 aan verschillende belevingsruimten. Binnen wordt de bezoeker omarmd door een intieme sfeer, gastvrij-

heid, expertise en liefde voor de producten van de verkoopadviseurs. De namen van de ervaren verkoopadviseurs Luc Poel en Anne Willem Piening, tevens bedrijfsleider, zijn dan ook niet weg te denken uit dit bedrijf. Er wordt bij iedere klant op de persoonlijke wensen ingegaan. ‘Wij zijn een bedrijf dat maatwerk

levert en rekening houdt met alle persoonlijke woonwensen. De klant staat altijd centraal’, laten zij weten.

Sinds 1917 Smant werd in 1917 opgericht. Begonnen met het kopen en slopen van oude huizen om vervolgens de overgebleven materialen te verkopen, groeide het bedrijf in de loop der jaren uit tot een volwaardige houthandel. Sinds meerdere decennia is Smant een echte houten vloerenspecialist, dat wil zeggen van

122

382P122-124.indd 122

12-03-13 16:46


Het bedrijf biedt daarvoor verschillende mogelijkheden middels een onderhoudscontract.

Keukenontwerp op maat

authentiek parket tot systeemplanken/ duoplanken. In 2008 kwam daar de verkoop van keukens bij. Met de definitieve overname van het bedrijf in 2010 door Stiekema is Smant dankzij diens bouwbedrijf DAMholland tevens in staat om naast het leggen van vloeren en het plaatsen van keukens door de eigen parketteurs en monteurs ook andere bijkomstige werkzaamheden - zoals bijvoorbeeld het installatie- en elektrawerk en het stuc- en schilderwerk - uit te (laten) voeren. ‘De verantwoording voor het totale project ligt dan bij ons. Wij zorgen dat alles op rolletjes loopt, dat de werkzaamheden binnen het afgesproken budget blijven en alles perfect wordt afgewerkt. Het meest essentieel bij deze vorm van werken is dat de planning en eindverantwoordelijkheid onder één dak zitten.’

‘Het enige waar geen verschil in gemaakt wordt, is de kwaliteit en de service.’ Een groot deel van het assortiment komt van Hakwood, een gerenommeerde internationaal opererende fabrikant van topvloeren. Zij leveren onder meer de duoplank, die vanwege een unieke opbouw nagenoeg niet ‘werkt’ (krimpen en uitzetten). Het grootste deel van de houten vloeren is voorzien van het FSC keurmerk wat betekent dat het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Bovendien geeft Hakwood 25 jaar onvoorwaardelijke garantie, zelfs wanneer de vloer op vloerverwarming is gelegd en dat is zeker uniek. Dit neemt niet weg dat de vloer uiteraard wel goed moet worden onderhouden om de kwaliteit en de conditie op het hoogste niveau te houden. Dit onderhoud neemt Smant graag voor haar rekening.

Het keukenadvies en -ontwerp is eveneens in vertrouwde handen bij Smant. Op basis van de persoonlijke wensen wordt een profiel van de klant in kaart gebracht. Alleen dan is het mogelijk om een keuken te offreren die naadloos past en een keukenontwerp te maken dat precies op de persoonlijke wensen is aangepast, waarmee de klant precies ziet hoe de toekomstige keuken eruit zal komen te zien. Het maakt daarbij niet uit of het om een strakke, moderne keuken gaat, uitgevoerd in gladde materialen en hoogglans panelen in combinatie met rvs of een klassieke keuken passend in een meer landelijke woonstijl. Ook op het gebied van de inbouwapparatuur gaat er een wereld open voor de klant. ‘Gaat niet bestaat niet’, luidt dan ook het motto van Smant. Eenieder is van harte welkom om Smant in de showroom te bezoeken en zich te laten informeren en inspireren door de verschillende mogelijkheden en stijlen.

Houten vloeren naar persoonlijke smaak Smant heeft een breed assortiment dat uiteen loopt van laminaatvloeren naar parketvloeren tot massief houten vloeren. ‘Voor elke smaak en voor elk budget is er iets te vinden’, zo wordt verzekerd.

Smant Houten Vloeren Damsterdiep 70-72 9713 EJ Groningen T.

050 312 87 31

F.

050 318 51 23

E. info@smant.nl I.

www.smant.nl

123

382P122-124.indd 123

12-03-13 16:46


Kunststofschade aan uw luxe jacht? Poly Constructor repareert het! Al 15 jaar dĂŠ specialist in reparatie van kunststof producten Poly Constructor Kerkstraat 62 8701 HT Bolsward Tel. (0515) 572199 Mobiel (06) 51 50 80 98 E-mail: moulijn@home.nl

Uw betrouwbare partner voor airconditioning & warmtepompsystemen

Koelvisie, comfort voor uw bedrijf!

Jan Kuipersweg 8 8606 KD Sneek t 0515 - 411244 m 06 - 50510272 e arend@arendlambrechtsen.nl w www.arendlambrechtsen.nl

Installatie, reparatie en onderhoud van koeltechnische systemen voor klimaatbeheersing. Denk bijvoorbeeld aan de innovatieve warmtepompsystemen van Altherma en aan de airconditioners van Daikin, Fujitsu en Mitsubishi. Voorheen luxeproducten maar tegenwoordig kan geen woning, kantoor of openbare ruimte er meer zonder. Koelvisie richt zich op installateurs, particulieren, bedrijven en energie & milieu

Koelvisie Drachten T: 0512-571620 Koelvisie Spijkenisse T: 0181-699272 info@koelvisie.nl | www.koelvisie.nl

Gaslaan 33 - 9521 GG Nieuw Buinen Tel.: (0599) 65 39 10 - Fax: (0599) 65 09 36 info@stukadoorsbedrijfnanninga.nl - www.stukadoorsbedrijfnanninga.nl 124

382P122-124.indd 124

12-03-13 16:46


bedrijfspresentatie

Sietzema Techniek verlengt levensduur machineonderdelen Geen enkel bedrijf zit te wachten op versleten machineonderdelen. Het kost geld en gaat ten koste van de productie. Bij Sietzema Techniek in Gorredijk wachten ze er wel op. Nou ja wachten, het bedrijf groeit tegen de crisis in. Nieuwbouw staat op stapel en vader en zoon staan te springen om goed gekwalificeerd personeel. Tekst: Marten Sandburg - Foto’s: Marten Sandburg/Sietzema Techniek Versleten machineonderdelen gaan bij Sietzema Techniek slijtvaster de deur uit dan ze er binnenkomen. Thermisch spuiten (ook wel vlamspuiten genoemd) is het geheim. Een techniek waarmee een metaal in draad- of poedervorm met een thermisch pistool op een metalen oppervlak wordt verstoven of gesmolten. Zowel nieuwe (preventief) als versleten onderdelen worden op deze manier voorzien van een slijtvaste coating. Die nieuwe laag is vele malen harder dan het oorspronkelijke basismateriaal waardoor slijtvastheid en levensduur van het machineonderdeel aanzienlijk verbetert. Grote klanten uit de Benelux en Duitsland zoals de machine- en apparatenbouw, olie- en gaswinning, waterschappen, baggerbedrijven, petrochemie, staalfabrieken en vuilverwerkers, onderkennen de voordelen van thermisch spuiten en maken graag gebruik van de diensten van Sietzema Techniek.

De voordelen van thermisch gespoten lagen: - weerstand tegen slijtage - weerstand tegen (hitte)oxidatie - weerstand tegen zeewater en atmosferische invloeden - weerstand tegen chemische corrosie

Groeimarkt Sietzema Techniek is 24 uur per etmaal, zeven dagen per week beschikbaar. ‘Stilstaande machines zijn een enorme kostenpost en komen altijd ongelegen. Het is dus zaak om de boel zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen. Als Sietzema Techniek de kapotte onderdelen niet zelf ophaalt, worden ze per koerier naar Gorredijk gebracht. Meestal draait de machine weer binnen een etmaal. ‘Voor veel bedrijven zijn we het verlengstuk van hun technisch dienst’, volgens Siebe Sietzema. Het bedrijf zit sinds negen jaar in

Gorredijk en is ontstaan uit het motorenrevisiebedrijf van vader Jan. Op een gegeven moment begon hij met het thermisch spuiten. ‘Dat nam zo’n grote vlucht dat we de afdeling motorenrevisie beëindigd hebben. Want naast de spoedklussen hebben we uiteraard ook veel regulier onderhoud en onderdelen die preventief behandeld worden. We hebben een betrouwbare naam opgebouwd en zijn ook prijstechnisch concurrerend. In vele gevallen is onze oplossing goedkoper dan het versleten onderdeel vervangen door een nieuwe.’

125

382P125-128.indd 125

12-03-13 16:47


MEMORY Overledenenzorg Persoonlijk en met respect uitgevoerde laatste zorg. Memory is gespecialiseerd in: ● het verzorgen van overleden volwassenen; ● het verzorgen van overleden kinderen, baby’s en te vroeg geborenen; ● reconstructies; ● verwijderen van pacemakers; ● haar- en make-up verzorging bij overledenen. U kunt Memory inschakelen via de uitvaartverzorger, maar ook rechtstreeks contact opnemen. Overledenenzorg wordt in heel Noord-Groningen verzorgd.

Droogdok het Noorden Bij Droogdok het Noorden bent u op het juiste adres voor al het noodzakelijke onderhoud en reparaties aan uw woonark of schip. In geval van schade, aan- en verkoopkeuringen, verzekeringsinspecties, regelmatig onderhoud en boven- of onderwater reparaties, kunnen wij geheel vrijblijvend een prijsopgaaf voor u maken. Bovendien kunnen wij bij plotseling voorkomende schade snel voor u aan de slag. Indien gewenst verzorgen wij assistentie bij het varen of slepen naar en van het dok.

Vestigingen in:

Franeker, Heeg en Groningen.

Aula “Memory” aan de Noorderstraat 22 in Warffum: met twee afzonderlijke opbaarruimtes; ● met zitkamer, waar nabestaanden in alle rust kunnen verblijven; ● geen vaste bezoektijden; ● gelegenheid voor afscheidsplechtigheid in kleine kring.

Bornholmstraat 18 9723 AX Groningen Telefoon 050-3137665 Mobiel 06-17591138 Fax: 050-3601734 Correspondentieadres: Edisonstraat 15 8801 PN Franeker

Monique van Mil, Beyerinckstraat 1, 9989 CA Warffum 24 uur per dag bereikbaar op 06-22506102

Timmerfabriek De Boer Hét adres voor ambachtelijk vakwerk Voor alle houtproducten voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen en bedrijfspanden. Gespecialiseerd in kozijnen, ramen, deuren en trappen, maar ook andersoortige houtproducten zoals garagedeuren, dakkapellen, serres, schuif- en winkelpuien, balkonhekken, lijstwerk en nog veel meer.

Wij ontwerpen, verkopen, produceren en installeren systemen voor waterbeheersing en waterzuivering Ook kunt u bij ons terecht voor: installatiewerk, besturingstechniek * elektrotechnisch besturingskasten ● ●

Voor bedrijven en particulieren. Op tijd en op maat. Volgens standaard specificaties, of naar uw eigen idee en ontwerp.

● ● ● ●

Wierdaweg 10 9951 TM Winsum Tel. (0595) 44 35 57 Fax (0595) 44 34 63 E-mail: info@timmerfabriekdeboer.nl Website: www.timmerfabriekdeboer.nl

pompen poldergemalen onderhoud machineparken productielijnen bouwen storingswerkzaamheden verrichten Bosman Watermanagement Vestiging Noord Pesserdijk 1c 7903 TC Hoogeveen T. 0528 23 00 22 F. 0528 27 92 71 E. info@bosman-noord.nl I. www.bosman-noord.nl

126

382P125-128.indd 126

12-03-13 16:47


Thermisch spuiten kan toegepast worden voor: - aandrijfassen - as-afdichtingen - pompassen - lagerpassingen - slijt- en asbussen - waaiers - plunjers - kleppen en klepzittingen - persrollen - astappen - vijzels en transportschroeven - griplagen - schrapers en messen - zuigerstangen - stempels - glasvormen - mengers

Adviseur Dat Sietzema door bedrijven als een betrouwbare en vakbekwame partner wordt beschouwd, blijkt uit zijn rol als adviseur. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om tijdens de engineeringfase van een nieuwe machine zijn licht te laten schijnen over het ontwerp van de slijtgevoelige onderdelen. ‘Tijdens die fase valt nog veel te winnen. Aan installaties en processen worden steeds hogere eisen gesteld tegen lagere kostprijzen.’ Naast zijn adviserend werk is Sietzema een graag geziene gast als voorlichter bij vertegenwoordigers van technische diensten van allerlei bedrijven en instellingen. ‘Onze manier van werken is relatief onbekend maar wel erg interessant gezien de enorme besparingen die er mee te behalen zijn.’

Verspaning en rondslijpen Thermisch gespoten lagen moeten nabewerkt worden. Dat gebeurt bij Sietzema Techniek in eigen huis op CNC-gestuurde draaibanken en rondslijpmachines. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere bedrijven. Zowel voor enkel stuks als kleine series. De onlangs aangeschafte CNC-draaibank met een draaidiameter van 800 millimeter en een lengte tussen de centers van 4 meter is een schot in de roos.

Sietzema Techniek Wetterkant 6 8401 GC Gorredijk T.

0513 41 03 96

E. info@sietzematechniek.nl I.

www.sietzematechniek.nl

127

382P125-128.indd 127

12-03-13 16:47


Roestvrijstaal Volkert Schuil B.V. levert naast roestvrijstalen werkbladen en panelen ook eettafels, salontafels, kubussen en plantenbakken van r.v.s.

Ruime keus in: ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tapijt PVC- en vinylvloeren Marmoleum Laminaat Buiten- en schoonloopmatten Gordijnen, vitrage en inbetweens Raamdecoratie/binnenzonwering Raam- en deurhorren Vloer- tafelkleden

Bezoekadres: Koperslagerstraat 57 - 59 8601 WP Sneek (ind. terrein De Hemmen )

Al meer dan 40 jaar een vertrouwd adres Zaterdagsmiddags gesloten, vrijdag koopavond en ruime (gratis) parkeergelegenheid

telefoon 0515-462845 fax 0515-462296 e-mail vjschuil@hetnet.nl www.rvsvolkertschuil.nl

Van den Berg INTERIEUR Baan 10 • 8271 BE • IJsselmuiden Telefoon: 038-3313761 info@vandenberginterieur.nl www.vandenberginterieur.nl

Paapst Projectmeubelen Het professioneel en hoogst persoonlijk inrichten van iedere ruimte waar mensen samenkomen, vergaderen, ontspannen en werken, is wat Paapst dagelijks doen. Paapst levert afzonderlijke meubelen, maar ook complete projectinrichting. Bezoek onze verassend uitgebreide showroom in Roodeschool! (maandag t/m vrijdag van 9.00 ­ 17.30 uur, zaterdag van 10.00­ 12.00 uur) Onze aanbiedingen op het gebied van kantoor­ en bedrijfsinrichting staan op www.dekantoorjongens.nl Gemak dient de mens op deze site, want u kunt direct winkelen en de bestelde producten zijn razendsnel bij u op kantoor!

Paapst Projectmeubilair Stationsstraat 1 9983 ST Roodeschool Tel. (0595) 412752 Fax (0595) 415181 E­mail: info@paapst.nl www.paapst.nl

128

382P125-128.indd 128

12-03-13 16:47


bedrijfspresentatie

ThuisSlimAdvies: grote besparingen op woningen ouder dan 1995 Eigenaren van woningen ouder dan 1995 kunnen per direct veel geld besparen op de energiekosten. Sjonny van der Tuin is het brein achter deze nieuwe ontwikkeling. De Assenaar maakt al enkele jaren furore met zijn TSA Bouwkundig Tekenbureau, maar daarnaast heeft hij nu ook zijn nieuwe bedrijf ThuisSlimAdvies in de markt gezet. Hier is goed over nagedacht. Tekst: Bert Alting

‘ThuisSlimAdvies ontzorgt mensen door ze te helpen met energiebesparende maatregelen’, legt Van der Tuin kort en krachtig uit. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Het comfort in de woningen van voor 1995 wordt verhoogd met betrekking tot temperatuur, vocht en koudeval en tegelijkertijd gaat de energienota fors naar beneden.’ De dienstverlening van TSA bouwkundig tekenbureau omvat: - 3D presentaties en 3D modelleren - omgevingvergunningaanvraag tekeningen - detail- en werktekeningen - ontruimingsplattegronden (BHV) - bouwbesluittoets - bouwkundig advies - oppervlakte analyses volgens NEN 2580 - digitaliseren van bestaande gebouwen - EPA-W gecertificeerd woninglabel, opnemer en maatwerkadviseur - energievergelijkingsmodule om over te stappen van energieleverancier - ondersteuning collega bureaus

Van der Tuin is EPA-W gecertificeerd om een woning van een energielabel te voorzien. ‘Ik lever maatwerkadvies om energiebesparende mutaties aan woningen te laten verrichten. Met hulp van ThuisSlimAdvies kun je soms tot meer dan 30% besparen.’ Hij doet zijn werkwijze volledig uit de doeken tijdens Energie Coach bespaaravonden voor belangstellenden. ‘Je kunt er zeker van zijn dat mensen daar echt iets aan hebben. Ik laat ze hun investeringen ruimschoots terugverdienen. Ik ondersteun mensen om hun woning volledig en optimaal te isoleren.’ Ondertussen draait ook TSA, het bouwkundig tekenbureau van Sjonny van der Tuin, op volle toeren. Gestart in augustus 2010 heeft TSA nu al indrukwekkende referenties op zijn naam staan. Nu is dat ook weer niet verwonderlijk, want Van der Tuin had daarvoor al een grote ervaring opgedaan bij architectenbureaus met projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en woon- en zorgcomplexen. De opdrachtgevers weten de weg naar TSA te vinden. Ze komen uit allerlei marktsegmenten, zoals architectenbureaus, aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, overheidsinstanties, bedrijven en niet

te vergeten de particulieren. De dienstverlening gaat verder dan het maken van bouwkundige tekeningen. ‘De opdrachtgevers kunnen op elk gewenst moment een beroep doen op de kennis en expertise.’ Sjonny van der Tuin heeft zichtbaar plezier in zijn werk. ‘Ik ben blij dat ik mensen kan helpen met het verruimen dan wel vernieuwen van hun woon-, werk- en leefgenot.’

TSA Bouwkundig Tekenbureau Beilerstraat 24 9401PL Assen T.

0592 86 70 54

E. info@tsa-assen.nl I.

www.tsa-assen.nl

ThuisSlimAdvies Beilerstraat 24 9401PL Assen T.

0592 86 70 54

E. info@thuisslimadvies.nl I.

www.thuisslimadvies.nl

129

382P129.indd 129

11-03-13 06:58


bedrijfspresentatie

Wiersma tenten & partybenodigdheden voor al uw feesten Wiersma en tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In amper vijftien jaar heeft het familiebedrijf uit Leeuwarden in het hele Noorden een uitstekende naam opgebouwd met het verhuren van tenten en aluhallen voor grote en kleine evenementen. Maar minstens zo belangrijk is de inrichting van een tent of locatie. Ook daarvoor heeft Wiersma vrijwel alles in huis. Tekst: Marten Sandburg ‘Turnkey opleveren en doen wat we beloven’, is ons motto. Daarmee zijn we groot geworden met de verhuur van tenten en daarmee groeien we tegen de stroom in met onze partyverhuurafdeling.’ De woorden komen uit de mond van directeur Jan Watze Wiersma. Het verhuren van tenten, hoe mooi en exclusief ook, is volgens hem niet voldoende voor veeleisende klanten. Sinds Hielke Wiersma vijftien jaar terug, uit onvrede over de kwaliteit van de tenten die wel eens gehuurd werden door de Leeuwarder hondenclub, zelf besloot een tent aan te schaffen, is er veel veranderd.

‘Onze tweede tent kochten we omdat de eerste tent nogal eens aan derden verhuurd werd. Dat was niet de bedoeling, maar aan de tenten van professionele verhuurders mankeerde nogal eens wat. Vies, kapot, te laat geleverd, noem maar op. We dachten het beter te kunnen door onze afspraken na te komen. Dat klinkt logisch, maar in die tijd bleek dat uitzonderlijk. Zo groeiden we uit tot wat we nu zijn. Een bedrijf met acht vaste medewerkers, veel oproepkrachten, vijf vrachtwagens, vijf bestelwagens en 7500 m2 met diverse soorten tenten en bijbehorende inventaris.’

3d-animatie Voor veel bedrijven en instellingen, maar ook voor particulieren is het vaak moeilijk voor te stellen hoe een tent er uiteindelijk uit komt te zien. ‘Daarom hebben we een 3d-tekenprogramma waarmee we een inrichting op maat kunnen maken’, zegt Wiersma. ‘Klanten kunnen met deze animatie door het ontwerp heen lopen. Ze zien waar de tafels staan, de locatie van de bar, de hele inrichting. En het ziet er allemaal erg realistisch uit.’ Die klanten zijn stellen die trouwen, maar ook bedrijven die wat te vieren hebben.

Partyverhuur Meedenkend met zijn klanten realiseerde Wiersma zich dat het verhuren van tenten alleen, hoe luxe ook, op den duur niet genoeg zou zijn. ‘Het gaat ook om de inrichting en aankleding.’ Het idee om tenten compleet ingericht op te leveren, was geboren en bleek een gat in de markt. De ontwikkelingen gingen snel. Waren de klanten in het begin al aangenaam verrast als Wiersma plastic stoeltjes en biertafels regelde, in de loop der jaren zijn de eisen drastisch opgeschroefd. Grote voorraden luxe vloerbedekking, hoogwaardig (porseleinen)

130

382P130-132.indd 130

11-03-13 07:09


Lid TVD Samen met 28 collega’s, waarvan een uit Friesland, is Wiersma lid van de branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven (TVD). Doel van de vereniging is onder meer het ontwikkelen van (NEN) normen om de (brand)veiligheid en windvastheid van tenten te waarborgen.

servies, bestek, tafellinnen, aggregaten, podia, bars, vriezers, koelkasten tapen lichtinstallaties, Wiersma heeft het allemaal in huis. Het klantenbestand van Wiersma telt dan ook op het eerste gezicht concurrenten als hotels, organisatiebureaus en restaurants. ‘Als die een klus hebben waarvoor ze niet genoeg capaciteit hebben, springen we graag bij. Want ook als we het niet zelf leveren, vinden we binnen ons netwerk altijd een oplossing.’ Een goede indruk van de mogelijkheden biedt de webshop. Wiersma’s hele assortiment staat hierin overzichtelijk gerubriceerd inclusief prijzen. Het sluit onaangename verrassingen achteraf uit.

Cateraars Het grote en trouwe klantenbestand van Wiersma telt veel cateraars. ‘Die stellen terecht hoge eisen aan de inrichting van de tenten. Met name aan de keukeninrichting. Naast de gebruike-

lijke apparatuur als (elektrische) bakplaten en gasbranders leveren we ook combi-steamers, koelwagens, magnetrons en andere hoogwaardige keukenapparatuur. Onze goede naam onder cateraars danken we aan de uitstekende apparatuur en het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we sinds kort een bar en achterwand met veelkleurige ledverlichting en bijpassend meubilair, maar we werken ook nauw samen met drukkerijen om tafellinnen met logo’s van bedrijven te bedrukken. Het komt geregeld voor dat we de hele tent inrichten met de kleuren van de opdrachtgever. Tot de hemel- en zijwandstoffering toe.’ Vanwege die uitgebreide mogelijkheden zijn er veel klanten die een tent prefereren boven een vaste locatie. Tenten zijn op alle denkbare manieren in te richten. Dat kan in een bestaand restaurant of zalencentrum niet. Ondanks de grote voordelen van een tent signaleert Wiersma de laatste jaren

Hoewel trots op elke opdracht, heeft Wiersma in de loop der jaren enkele bijzondere opdrachten uitgevoerd: - Tros Muziekfeesten in Sneek, Groningen en Heerenveen - Congres Vereniging Nederlandse Gemeenten in Leeuwarden - Voorjaarsfair Oldeberkoop - Ljouwert Culinair - Proef Sneek - Oktoberfest Heerenveen - Opening Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

ook een trend dat opdrachtgevers een eigen ruimte in laten richten door Wiersma. ‘Die willen geen locatie of tent huren maar gebruiken een eigen loods, foyer, kantine of fabriekshal. Dat doen we met net zoveel plezier. Het gaat ons tenslotte om tevreden klanten.’

Wiersma Verhuur Avondsterweg 10 8938 AK Leeuwarden T.

058 251 92 02

F.

058 288 61 33

E. info@wiersmatenten.nl I.

www.wiersmatenten.nl

131

382P130-132.indd 131

11-03-13 07:09


DIENSTVERLENERS MET VISIE

Met inzicht vanuit overzicht Van visie naar praktijk

De Kiel 2 - 9206 BG Drachten Tel. (0512) 510295 - fax (0512) 524776 E-mail: info@timboco.nl - www.timboco.nl

Begrotingen opstellen

Salarisadministratie Integraal advies

■ ■

Jaarrekeningen inrichten

■ ■ ■

Service

kozijnen in concept III FSC gecertificeerd Accoya gecertificeerd 10 jaar SGT garantie complete HSB wanden inclusief kozijnen kozijnen eventueel beglaasd en afgelakt

De specialist als het gaat om innovatieve en duurzame kozijnen en houtskeletbouw

www.metrium.nl

onderwijs - kinderopvang - payrolling

Het juiste werkklimaat in elke ruimte

voor al uw behang, glas en schilderwerken

■ Specialist in het leveren en monteren van systeemplafonds en wanden ■ Akoestisch en verlichtingsadvies op maat, elke ruimte heeft andere eisen. Wij zorgen voor een prettige werkomgeving waardoor de arbeidsproductiviteit verhoogd wordt ■ Plafonds leverbaar in elke gewenste kleur en afmeting

NIVAM Leensterweg 30 9971 EC Ulrum tel.: 0595 - 402101 / 407020 E-mail: info@schildersvanduinen.nl www.schildersvanduinen.nl

Leuringslaan 112 9351 NS Leek Tel. 0594 552355 Fax 0594 552370 KOMO gecertificeerd, gegarandeerd goed

132

382P130-132.indd 132

11-03-13 07:09


bedrijfspresentatie

Tijdloze integere kunst in Galerie Hoogenbosch De tribale kunst uit Azië en de hedendaagse kunst en sieraden in galerie Hoogenbosch in Gorredijk hebben vier overeenkomsten: integer, tijdloos, puur en gemaakt vanuit gevoel. Tekst: Marten Sandburg - Foto’s: Marten Sandburg/Galerie Hoogenbosch

Agenda: 17 maart t/m 21 april Tjibbe Hooghiemstra: schilderijen & werk op papier Jochem Hamstra: schilderijen Jacomijn van der Donk: sieraden 28 april t/m 2 juni Henk Lassche: schilderijen Leen Kaldenberg: schilderijen

In de oude lokalen van de in 1920 gebouwde MULO aan de Stationsweg begonnen Atze Hoogeveen en Dieuwke Bosch in 1993 hun galerie. Nu, in het jubileumjaar, geniet galerie Hoogenbosch in heel Nederland maar ook daarbuiten, bekendheid als een van dé galerieën met een afdeling Aziatische en tribale kunst, hedendaagse kunst en een afdeling eigentijdse sieraden.

Aziatische en tribale kunst Dat Hoogeveen kunsthandelaar wilde worden, wist hij rond zijn twintigste al.

382P133-136.indd 133

De liefde voor Aziatische tribale kunst deed Hoogeveen op tijdens zijn reizen. ‘Reizen wilde ik al vanaf mijn jeugd en de belangstelling voor beeldende kunst zat er ook al vroeg bij mij in. In ZuidoostAzië werd ik getroffen door de pure en traditionele beeldtaal van tribale kunst. Thuisgekomen verdiepte ik mij erin door boeken te lezen, doorgaan met reizen en mijn ogen tijdens mijn omzwervingen goed de kost te geven.’ Om de collectie op peil te houden, reist Hoogeveen jaarlijks soms meerdere keren naar Azië om daar zijn lokale handelaren te bezoeken. ‘In het begin maakte ik de fout om zelf de boer op te gaan. Mede door de taalbarrière kon ik niet goed duidelijk maken wat ik zocht. En als ik wel eens iets tegenkwam, betrof het vaak familiebezit of voorwerpen die emotionele waarde voor de mensen hadden: het voelde niet goed om dan te vragen of ze het wilden verkopen. Via mijn netwerk van handelaren krijg ik veel meer aangeboden en zij weten wat ik zoek’, vertelt Hoogeveen. Het gekochte materiaal wordt door een

regionaal bedrijf opgehaald en verscheept naar Gorredijk. ‘Alle voorwerpen zijn authentiek, dat betekent in dit geval: gemaakt voor en gebruikt tijdens het ritueel, dus niet gemaakt voor de handel. Daarin ben ik niet geïnteresseerd.’

Sieraden Sinds augustus 2012 exposeert en verkoopt de galerie een collectie sieraden. Verantwoordelijk hiervoor is Dieuwke Bosch, al jaren liefhebber van mooie ingetogen sieraden. ‘Op deze afdeling geven we een beeld van hedendaags sieradenontwerp variërend

Kunstenaars sieraden: Peggy Bannenberg Jacomijn van der Donk Maria Hees Leen Heyne Jan Kerkstra Nel Linssen Jet Mous Marion Pannekoek

11-03-13 07:23


Al bijna 40 jaar actief in de afbouw Levering en montage van: ● ● ●

systeemplafonds systeemwanden verlichting

Vestigingen in Apeldoorn, Drachten en Venlo

Dagelijks distributie Nederland en 24 / 7 koeriersdiensten ‘Europa wide’ Van envelop tot full truck load. Shuttlediensten op Schiphol en Köln Airport In samenwerking met gerenommeerde expediteurs kan elke bestemming buiten Nederland verzorgd worden.

Griemink Klazienaveen b.v. Postbus 110 Industriestraat 11 7890 AC Klazienaveen Tel. 0591 - 316978 Mobiel 06 - 53865254 06 - 51334167 info@griemink-klazienaveen.nl

Materieel geschikt voor elke opdracht met schuifdak en zeilen, laadklep, kooiaap enz. met real-time informatie over voertuigpositie Mogelijkheden voor warehousing en handling

Bezoek onze website: www.tlslogistics.nl en bel eens voor vrijblijvende informatie naar Apeldoorn 055 5347972 Drachten 0512 370235

voor al uw spuit-, spac-, sierpleister- en traditioneel stukwerk buiten en binnen

Naast persoonlijke ruimte door middel van coaching, trainingen of een assessment bieden wij ook fysieke ruimtes aan voor 2 - 20 personen. Flexwerken, vergaderen, teambuilding of een gezellig samen zijn op een inspirerende plek aan het Polderhoofdkanaal in Nij Beets. Zelf broodjes smeren of gebruik maken van een cateraar. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

8

0527-25 32 09 F 0527-23 99 17 info@stukadoorsbedrijfvanginkel.nl

Aepos. Ruimte voor jezelf, ruimte om te ontwikkelen Beamer, flipovers en schrijfmateriaal zijn altijd aanwezig. Neem voor meer informatie en prijzen contact met ons op.

Aepos Dorpsstraat 10 9245 HP Nij Beets

E: apostma@aepos.nl I: www.aepos.nl T: 0512 - 46 22 05

Waterkant 21 8307 AB Ens tel. 0527 25 32 32 Fax 0527 23 99 17 E-mail info@stukadoorsbedrijfvanginkel.nl

www.stukadoorsbedrijfvanginkel.nl

134

382P133-136.indd 134

11-03-13 07:23


bedrijfspresentatie

van tassen, armbanden, halssieraden, hangers tot ringen’, vertelt Bosch. Nel Linssen en Maria Hees zijn slechts twee van de kunstenaars die zich door Hoogenbosch laten vertegenwoordigen. Hoewel vereerd met elke kunstenaar is Bosch bijzonder ingenomen met Linssen en Hees. ‘Beiden zijn wereldberoemd. Hun sieraden worden over de hele wereld door musea van naam tentoongesteld. Zo heeft ook het Stedelijk Museum in Amsterdam werk van Maria Hees en Nel Linssen in hun collectie opgenomen. Nel Linssen is al tientallen jaren een begrip in binnen- en buitenland. Bosch is er trots op haar in het Noorden te mogen vertegenwoordigen.

Geen koopjes Sinds de eerste reis van Hoogeveen in 1987 is er veel veranderd. Koopjes door onwetendheid van de handelaren is er niet meer bij. Dankzij internet weet de locale bevolking precies wat de waarde van aangeboden voorwerpen is. Sommigen hebben de catalogi van bekende veilinghuizen als Christie’s binnen handbereik als het op onderhandelen aankomt.

Hedendaagse kunst Net als de makers van de sieraden zijn de schilders van hedendaagse kunst moeilijk in een stroming te plaatsen. ‘Het zijn eenlingen die hun eigen weg gaan. Integer en werkend vanuit beleving, is wat mij betreft een goede omschrijving’, vindt Hoogeveen. ’Het is werk zonder mooimakerij, niet bedacht maar gemaakt vanuit een beleving; een uiting van gevoelens.’ Naast de vaste, maar regelmatige wisselende voorraad tribale kunst en

de stock van hedendaagse kunst en sieraden, organiseert Galerie Hoogenbosch zo’n zeven maal per jaar wisselende tentoonstellingen van kunstenaars van de galerie.

Kunstenaars: Dick van Arkel Hans Boer Marije Bouman Harm Jan Boven Harry Haarsma Jochem Hamstra

Tjibbe Hooghiemstra André de Jong Leen Kaldenberg Han Klinkhamer Piet Moerman Marty Poorter

Sib Postma Jan Radersma Krin Rinsema Anke Roder Jan Roos Jonas Snijder

Galerie Hoogenbosch Stationsweg 66 8401 DS Gorredijk T. 0513 46 51 78 M. 06 22 45 72 01 E. info@galeriehoogenbosch.nl I. www.galeriehoogenbosch.nl

135

382P133-136.indd 135

11-03-13 07:23


Westenesscherstraat 44 7814 TA Emmen tel. 06 - 50 50 35 63 henkjan@reinderstransport.nl

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Reinders transport is een allround transportbedrijf waarbij de volgende specialisatie’s zijn samengebracht Vervoer van afvalcontainers van 10 m³ tot 40 m³ Levering van zand en grond Vervoer van betonmortel d.m.v. betonmixer’s Uitvoeren van grondwerkzaamheden Vervoer van diervoeders, GMP gecertificeerd

Uitvaartzorg van Stad tot Wad E. K R E M E R

U I T V A A R T V E R Z O R G E R

U kunt van onze diensten gebruik maken ongeacht geloof of levensvisie, waar u verzekerd bent, maar ook als u niet verzekerd bent. Mocht er in geval van overlijden met ons contact opgenomen moeten worden, dan kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken op de telefoonnummers: 0595 433363 en 0596 650861 Op deze telefoonnummers zijn wij tijdens kantooruren ook bereikbaar voor nadere informatie. Uitvaartzorg van Stad tot Wad is lid van de BGNU, aangesloten bij Requiem Uitvaartzorg en gecertificeerd voor het Keurmerk Uitvaartzorg Kwekersweg 5a 9981 GE Uithuizen • info@kremer-uitvaartverzorger.nl • www.kremer-uitvaartverzorger.nl www.basisuitvaar t.com • www.derouwbriefonline.nl • www.wiegekindje.nl

B.G.S. Hasselt B.V. Productieweg 12 8061 RK Hasselt (Ov.) Tel.: 038-4772226 Fax: 038-4775338 E-mail: info@bgshasselt.nl Website: www.bgshasselt.nl

Voor een uitvaart zoals u het wilt

Jachtwerf Heeg B.V. It Bûtlân 14 8621 DV Heeg 0515 44 22 37 www.jachtwerf-heeg.nl

G2, Snelheid, Schoonheid & Comfort

136

382P133-136.indd 136

11-03-13 07:23


bedrijfspresentatie

Arie Brink: kantoor

van huisadvocaten voor het mkb

Een halfjaar terug maakte Heerenveen officieel kennis met Arie Brink Advocaten. Veel introductie had de naamgever van het kantoor niet nodig. Mr. Arie Brink (64) is al meer dan dertig jaar een naam in de regio. In 2008 trad hij uit een eerder samenwerkingsverband en bouwt sindsdien voortvarend aan zijn eigen organisatie. De focus: juridische dienstverlening toegankelijk maken voor het mkb. Tekst: Johan Debbenhof - Foto’s: Dick Jonkers ‘Een mkb’er die een beslissing neemt, heeft niet altijd door wat de juridische consequenties zijn. Een advocaat consulteren doet hij niet gauw, bang dat hij voor het eerste overleg direct een nota krijgt’, zegt Arie Brink. ‘Op ondernemersbijeenkomsten hoor ik vaak:

‘Als advocaten niet zo duur zouden zijn, zou ik er veel meer gebruik van maken.’ Daarom hebben wij het Zakelijk Juridisch Dienstenpakket in het leven geroepen.’ Dit zogenoemde ZJD is nu nog een afkorting, maar moet binnenkort een begrip zijn.

Ellende voorkomen Het pakket behelst onder meer juridisch advies, incasso-ondersteuning, screening van contracten, verkoop- en leveringsvoorwaarden. De bedoeling is vooral dat ondernemers ellende voorkomen. Op tijd aan de bel trekken bespaart veel kosten en gedoe. Mocht een procedure toch onvermijdelijk zijn, dan kan het bedrijf rekenen op een verlaagd uurtarief voor juridische bijstand. Bedrijven nemen bij Arie Brink Advocaten een abonnement op deze dienstverlening af tegen een toegankelijk jaarlijks bedrag. ‘Voor de ondernemer treden wij dan op als huisadvocaat’, zegt Arie Brink. ‘Omdat hij toch al heeft betaald, zal een mkbondernemer sneller met ons overleggen voordat hij iets beslist of tekent.’ De advocaat begrijpt best dat ondernemers uit kostenoverweging terughoudend zijn met het inwinnen van juridisch advies. Maar die terughoudendheid kan je bedrijf uiteindelijk de das omdoen. Bij faillissementen stuit hij dikwijls op drama’s die te vermijden waren geweest. Brink heeft talloze voorbeelden paraat. ‘Soms staan er in een contract afspraken die onduidelijk zijn of voor meerderlei uitleg vatbaar. Bijvoorbeeld: betaling in

137

382P137-139.indd 137

12-03-13 16:48


Creatief, Concreet, Constructief. Creatief ... Constructabouw denkt met de klant mee en creëert moderne, speelse oplossingen. We komen met ideeën waar een klant enthousiast van wordt. Concreet ... bij Constructabouw weet een klant echt waar hij/zij aan toe is. Niet alleen over de kwaliteit, maar ook over goede afspraken, prijs en planning. Een duidelijk verhaal vanaf het offertetraject tot en met de oplevering. Constructief ... Constructabouw komt met gedegen bouwkundige oplossingen. Wij staan voor onze uitstekende kwaliteit.

Bouwen met de 3 C’s Welke woon- of werkwens u ook heeft, wij zorgen voor de realisatie daarvan. Tot in de puntjes.

Kelvinstraat 4 - Buitenpost Tel. (0511) 54 40 00 GSM 06 22 62 99 67 info@bosmametaalbewerking.nl www.bosmametaalbewerking.nl

Constructabouw Telefoon 0513 640 222 www.constructabouw.nl

BOUWBEDRIJF Aannemersbedrijf

W. Minnesma is de specialist in duurzame energie!

constructabouw_adv88x123fc.indd 1

08-02-2008 10:06:12

POOL v.o.f. DEN ANDEL Voor het uitvoeren van: ■ ■ ■ ■

verbouw renovatie onderhoud, en nieuwbouw

Zonnekoeling Warmtepompen Zonneboilers PV-panelen Pelletkachels en ketels Houtgestookte installaties

Tevens uw adres voor alle bouwmaterialen en kozijnwerk Werkplaats

Boschweg 8 9956 PT Den Andel Tel. 0595 422897 Mob. 06 51372950 E-mail info@aannemersbedrijf-pool.nl www.aannemersbedrijf-pool.nl

Technisch Bedrijf W. Minnesma • Appelhof 1 • 8465 RX Oudehaske T. 0513 - 677370 • www.wminnesma.nl • info@wminnesma.nl

138 vertentie W. Minnesma Kijk op het Noorden.indd 1

382P137-139.indd 138

26-05-2011 13:44:38

12-03-13 16:48


bedrijfspresentatie

Doe jezelf niet tekort bij oplevering Wat bij het mkb veel voorkomt is dat grotere handelspartners hun leveringsvoorwaarden van toepassing verklaren. Vooral bij de maakindustrie kan dit grote gevolgen hebben. Die voorwaarden vat men vaak op als een alles-ofniets-kwestie. Maar er zijn ook tussen-

vier termijnen. Maar zonder begindatum, zonder termijnbedrag, zonder termijn. ‘Wanneer de betaling dan achterwege blijft, moeten we met getuigen zien te bewijzen hoe het zit. Dat is niet nodig wanneer je van tevoren een deugdelijk contract opstelt. Laat de papieren dus doornemen voordat je iets tekent.’

In gesprek Het kantoor wil een hechte vertrouwensband met de ondernemer opbouwen. ‘Door in gesprek te gaan met je huisadvocaat, borrelt vanzelf naar boven wat beter georganiseerd kan worden’, aldus Arie Brink. ‘Bijvoorbeeld in het incassotraject: wachten met innen of de vordering uit handen geven… Veel ondernemers wachten af, bang om klanten te verliezen. Ondertussen gebruikt die klant de ondernemer als bank. De ervaring leert: hoe langer je het erop laat aankomen, hoe moeilijker de vordering uiteindelijk te innen is.’ ‘Geloof me, elke mkb’er moet zorgen dat zijn facturen op tijd betaald worden. Veertien dagen is veertien dagen. De dag erna stuur je de herinnering. En bel erachteraan, heel simpel. Maar velen doen dat niet. Ze denken alleen aan werken. Pas als ze geld tekortkomen, gaan ze eens kijken: wie moeten er eigenlijk nog betalen?’

moest duiken. De geboren netwerker zorgde bovendien dat zijn vorige associatie van twee naar vijftig medewerkers wist te groeien. Arie Brink Advocaten telt er inmiddels dertien, van wie vijf advocaten. Binnen drie jaar moeten er tien tot vijftien advocaten werkzaam zijn, ondersteund door eenzelfde aantal medewerkers, aldus de vitale zestiger. Om het ZJD meer bekendheid te geven, heeft hij accountmanager Clarence van Rooijen in de hand genomen. Zij benadert ondernemers, vraagt over hun bedrijf en informeert ze over het pakket. ‘Wat het meest speelt zijn financiële kwesties, incasso en personeel,’ vertelt zij, ‘juist onderwerpen waar het ZJD in voorziet.’ Van bedrijven die een abonnement afsluiten krijgt ze vaak direct een arbeidscontract of algemene leveringsvoorwaarden mee om te laten screenen. ‘En bij het afscheid feliciteer ik ze met hun huisadvocaat. Met daarna de tip: maak er gebruik van!’

oplossingen. Wanneer je samen met de koper een oplevermoment bepaalt, stel dan een lijstje op met wat je na die oplevering nog moet doen. Je kunt op die manier dus al wel opleveren, nog voordat je alles helemaal klaar hebt. Na oplevering is het risico voor de koper. Als maker ben je alleen bij constructiefouten aansprakelijk. En heel belangrijk: spreek een termijnbetaling af, zeker bij omvangrijke opdrachten. Op het moment dat je een stoffelijk product oplevert, móet de eerste termijnbetaling plaatsvinden. Lever niets wanneer dat niet gebeurt! Leg dit soort zaken zorgvuldig vast, anders zet je je voortbestaan op het spel. Als curator zie ik hoe zulke gevallen tot een faillissement kunnen leiden. ‘We wachten met betalen, want we hebben de opdracht nog niet binnen.’ Onzin. Nooit accepteren. Want als het niet goed gaat, dan zit je. Arie Brink

Ondernemerschap Arie Brinks interesse in het ondernemerschap komt niet uit de lucht vallen. Vóór zijn rechtenstudie deed hij heao commerciële economie en werkte op een marketingafdeling. Als curator had hij veel faillissementen onder zijn hoede, waardoor hij diep in de onderneming

www.ariebrinkadvocaten.nl

139

382P137-139.indd 139

12-03-13 16:48


bedrijfspresentatie

Inventief met stromende stoffen 2008. Een moeilijker jaar om te beginnen met een nieuw bedrijf is er bijna niet. Toch realiseert Richard Holsink met ‘zijn’ Inventflow het vrijwel onmogelijke: ieder jaar meer omzet, jaarlijks meer groei. Hoe is het mogelijk dat Inventflow zo goed tegen de stroom in kan roeien? Op naar Almelo, waar het hoofdkantoor is gevestigd. Tekst: Johan Koning Holsink ontvangt ons allerhartelijkst in zijn opgeruimde kantoor. Later zal blijken dat niet alleen die werkplek tot in de puntjes verzorgd is; ook de rest van het bedrijfspand ziet er tiptop uit. Zou het toeval zijn dat Inventflow A-partner is van pompenfabrikant Grundfos uit Denemarken? Dat land staat immers bekend als proper en netjes. ‘Ik ben in 2008 gestart met dit bedrijf. In eerste instantie alleen als leverancier van pompen, maar ik kwam er al snel achter dat de klant meer wilde. Nu importeren we pompen en configureren, engineeren en onderhouden we ze zo, dat ze precies passen in de configuratie van de klant. Het maakt namelijk nogal verschil of je te maken

hebt met een fabrikant van bier, mayonaise, vleesverwerking of ijs. Toch hebben ze allemaal pompen nodig om hun productieproces te stroomlijnen.’

Voorraad Een van de belangrijkste pluspunten van Inventflow in vergelijking met andere bedrijven is de voorraad. ‘Wij hebben een breed programma, maar ook een enorme voorraad. Daarmee zijn we uniek in de markt. Als er een calamiteit is, hebben wij altijd een pomp of onderdeel voor de klant paraat. En daar hoeft de klant niets voor te betalen: wij dragen het risico. We zien dit als een service naar onze klanten toe, zodat we 24/7 voor ze in de bres kunnen springen bij onverwachte situaties.’

Internationaal Holsink denkt wat dat betreft ook een slag te kunnen slaan over de grens. ‘We zijn al actief in België, maar ook in Duitsland. Daar werken we vooral met biogasinstallaties voor boeren. Die bedrijven hebben ooit een biogasinstallatie aangeschaft maar de subsidie ervoor is gestopt. Dat betekent dat de producenten er ook mee stopten en de boeren geen onderhoud meer geleverd kregen. We hebben een Duitse ingenieur die namens ons de bedrijven bezoekt met verbetervoorstellen. We zijn daar echt probleemoplossend bezig: na wat verbeteringen kan een pomp weer jaren mee.’ Verrassend is dat Inventflow actief is in Afrika. ‘We kwamen in Afrika terecht via een multinational die daar een aantal vestigingen heeft. Hij was tevreden over ons en bracht ons in contact met Afrika. Nu maakt export ongeveer een kwart van onze - nog steeds stijgende - omzet uit. We zijn nu ook aan het kijken of we kunnen gaan exporteren naar landen als Vietnam, Cambodja en Zuid-Amerika. De omgeving in dat soort landen zorgt voor andere eisen, vooral vanwege het klimaat. Ook is het een andere manier van zakendoen. We engineeren het hier maar gaan er niet zelf naartoe. Wel regelen we alle documenten, het vervoer en ook een gedetailleerde uitleg voor de monteurs ter plaatse, zodat ze de pomp eenvoudig kunnen aansluiten.

140

382P140-141.indd 140

11-03-13 07:35


Ook is het voor ons niet mogelijk om daar service ter plaatse te leveren. Wel zorgen we bij problemen voor onderdelen en ook daarbij leveren we dan weer een gedetailleerde beschrijving voor de plaatselijke monteurs. Bovendien hebben we een zeer uitgebreide site met veel informatie.’

Trillingsapparatuur ‘Er zijn bedrijven in onze branche die de pompen bij klanten net zolang laten doorlopen tot ze kapot gaan. Wij doen dat niet, maar monitoren de machines

met behulp van bijvoorbeeld geavanceerde trillingsapparatuur. We werken alleen met goede apparaten. En ja, die zijn duur. Daarmee houden we de pompen in de gaten en we maken ook risicoanalyses. Je kunt beter een korte downtime hebben om een pomp op tijd te vervangen dan dat de hele zaak in de soep loopt vanwege een kapotte pomp. Heel veel bedrijven hebben geen backup geregeld voor het geval er iets mis gaat. Wij zorgen ervoor dat we een dergelijke pomp op voorraad hebben zodat we snel kunnen handelen.’

Beheer-tool ‘Communiceren en meedenken met de klant is belangrijk. Zo hebben we een tool ontwikkeld waarmee we op afstand kunnen zien hoe iedere pomp ervoor staat. Een interactief datablad met alle specificaties, zoals servicerapporten. Is de status van de pomp groen, dan is het goed. Bij oranje moeten we oppassen en bij rood komen we in actie. Dan melden we dat het beter is om onderhoud te plegen. Dat werkt uitstekend en deze service bieden we in principe gratis aan onze klanten aan.’ Inventflow werkt voor veel grote bedrijven. ‘De eerste klanten waren Coca Cola, Bavaria en Heineken. Maar we werken nu ook voor allerlei andere multinationals, zoals Unilever en Grolsch. Grundfos is wereldwijd marktleider, veel bedrijven willen per se die Deense pompen hebben. Overigens werken we ook voor veel regionale bedrijven, zoals IJsfabriek Hellendoorn.’ Inventflow B.V. Twentepoort Oost 25B 7609 RG Almelo T.

0546 45 80 72

F.

0546 45 80 61

E. info@inventflow.nl I.

www.inventflow.nl

141

382P140-141.indd 141

11-03-13 07:35


bedrijfspresentatie

Installatiebedrijf HDI: doen wat je zegt Installateurs hebben er nog wel eens een handje van om halve afspraken te maken of afspraken niet helemaal goed na te komen. Zo niet bij Installatiebedrijf HDI. Daar geldt: afspraak is afspraak en doen wat je zegt. De klant staat voorop en krijgt dan ook alle aandacht. Tekst: André Staas

In het Friese Oosterwolde is Installatiebedrijf HDI gevestigd: een jong en actief bedrijf dat zich richt op de zogenoemde W-tak van de installatiewereld: de werktuigbouwkundige installaties. Cv-installaties dus en watervoorzieningen en sanitair. Daarnaast luchtverwarming en -behandeling, airconditioning, warmtepompen en zonnepanelen. Het bedrijf werkt samen met elektrotechnische installateurs om zo toch een complete installatie te kunnen leveren. Installatiebedrijf HDI werd vijf jaar geleden opgericht door Douwe Boerma, samen met zijn broer Henk en zijn toenmalige collega Imke. ‘HDI staat voor de eerste letters van onze voornamen’, verklaart Boerma. ‘We werkten tot dan bij een installatiebedrijf in de

regio en hadden samen ongeveer 100 jaar ervaring in de installatiewereld. Nu hebben we met ons drieën een eigen bedrijf en werken we met zeven medewerkers aan grote en kleine installaties, zowel in de regio als elders in het land.’

Goed werk genereert nieuw werk Installatiebedrijf HDI werkt zowel voor particulieren als voor bedrijven, waaronder bouwbedrijven en woningcorporaties. ‘We doen nieuwe installaties, maar ook uitbreidingen en verbouwingen. Zo zijn we op dit moment bezig met installaties bij Oosterwoldse Plastic Industrie, ActieFood en een constructiebedrijf. Daarnaast hebben we een handvol woningen onder handen.’ Het meeste werk krijgt Installatiebedrijf

HDI onderhands, in een-op-een-situaties en in regie. Van de economische crisis merkt het bedrijf, gek genoeg, weinig. ‘Dat komt omdat wij sterke relaties hebben met onze opdrachtgevers. Die zijn tevreden en komen bij ons terug. Goed werk genereert altijd nieuw werk.’ Toch een hele prestatie: een bouwgerelateerd bedrijf opzetten in het crisisjaar 2008. Een half jaar nadat Boerma en zijn beide compagnons op eigen benen gingen staan, zakte de bouw in. Een half jaar groeide hun bedrijf als kool, daarna ontwikkelde het zich gestaag onder moeilijk gesternte. ‘Het is simpele economie: de vraag daalt en dan moet het aanbod wel reageren. Niet voor niets zijn al zo veel bouwbedrijven failliet gegaan en de installatiewereld wordt daarin meegezogen. In Noord-Nederland zijn in een paar maanden tijd 300 monteurs op straat komen te staan. Er vallen veel bedrijven uit en de sterke overleven. De concurrentie is hevig en we zij blij met iedere klus.’

Openheid en betrouwbaarheid Door te hameren op openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid wist Installatiebedrijf HDI zich een stevige positie op de markt te verwerven. ‘Klanten waarderen deze insteek en zijn er gevoelig voor dat we investeren in relaties, onze afspraken nakomen en goed werk leveren. We kunnen scherp inschrijven omdat we onze werkvoorbereiding slim hebben

142

382P142-144.indd 142

11-03-13 07:40


georganiseerd en ons werk heel efficiënt uitvoeren.’ In relaties investeert Boerma bewust. ‘Als ik in de buurt ben bij een klant wip ik even naar binnen. Offertes stuur ik niet via de e-mail of over de post maar breng ik altijd persoonlijk langs. Klanten krijgen bij ons altijd alle aandacht en behalve goed werk ook de service die ze verdienen.’

blij zijn met het werk dat er nog wel is. Onderhoud bijvoorbeeld. ‘Een cv-installatie moet ieder jaar even in onderhoud. Dat is een moment om attent te zijn op eventuele andere problemen zoals een lekkende kraan of een volle dakgoot. We zijn bezig met het opzetten van een onderhoudscontract. Dan hebben we straks op een vast moment ieder jaar contact met onze klanten.’

Onderhoudscontract Wie denkt dat installateurs het druk hebben met duurzame energie helpt Boerma graag uit de droom. ‘We leveren inderdaad zonnepanelen en warmtepompen, maar het gaat niet hard. De mensen zijn aan het bezuinigen en de banken stellen zich terughoudend op. Een warmtepompinstallatie of een installatie met zonnecollectoren kost nogal wat. De terugverdientijd is velen te lang.’ Het wachten is dan ook op het moment dat de woningmarkt weer aantrekt. Tot dan is het overleven geblazen en

Zekerheid en veiligheid Boerma betreurt het dat er geen verplichte jaarlijkse keuring is voorgeschreven voor gastechnische installaties. ‘Je leest regelmatig over problemen met koolmonoxide bij oude geisers, boilers en cv-ketels. In Duitsland is er een verplichte keur door een erkend installateur. Vroeger hadden we die hier ook, maar hier is de gebruiker verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en kan iedereen met handige handjes knutselen aan installaties. Beun de Haas is voor ons een lastige concurrent. Maar ons

voordeel is dat wij de fabrikant achter ons hebben staan en dat wij meer garantie en service, en dus zekerheid en veiligheid bieden.’

Leuk team Boerma is trots op Installatiebedrijf HDI. ‘Vooral als we van een klant een mailtje of een telefoontje krijgen met lovende woorden over bijvoorbeeld hoe onze monteurs alles netjes opruimen en schoon achterlaten als ze een klus hebben gedaan. We proberen de klant op alle mogelijke manieren tevreden te stellen. Afspraak is afspraak, op tijd is op tijd. Klanten hebben bij ons te maken met vaste monteurs die hun installaties kennen. Dat zorgt voor een sterke binding.’ Ook met leveranciers heeft het bedrijf een sterke binding. Dat is belangrijk om verzekerd te zijn van een vlotte levering en een sterke back-up. De komende jaren richt Boerma zich op consolidatie van Installatiebedrijf HDI. ‘We hebben een leuk team, de radertjes grijpen goed op elkaar in.’

Installatiebedrijf HDI Buurstede 15 8431 NA Oosterwolde T.

0516 42 16 06

E. info@installatiebedrijfhdi.nl I.

www.installatiebedrijfhdi.nl

143

382P142-144.indd 143

11-03-13 07:40


specialist op het gebied van wanden en systeemplafonds

VOOR AL UW TIMMERWERK Ramen Deuren Kozijnen Houtrotrenovatie Hang- en sluitwerk (klein-) Meubelen op maat Kastenwanden Keukens Vloeren Carports Schuurtjes Dakkapellen Dakramen Traprenovatie

De Twee Gebroeders 373 9207 CL Drachten Tel. (06) 46 15 87 01 E-mail: nivepla@kpnplanet.nl www.nivepla.nl

LANGHOUT intern transport bv FRANEKER Tel. 0517 393939

Dikkesteenweg 10, Havelte Tel. 06 - 25 21 31 81 0521 - 34 25 31 buiten-houtbewerking@kpnmail.nl www.buiten-houtbewerking.nl

OOK VOOR VERHUUR EN EEN UITGEBREIDE KEUS IN OCCASIONS ONDER GOEDE GARANTIES!

Langhout levert elektrische, diesel of LPG aangedreven heftrucks, maar ook reachtrucks, elektropallettrucks of stapelaars uit voorraad.

Onbetwist nummer één in keus en service! Officieel Nissan dealer voor Noord Nederland. Informatie vindt u op www.langhout-heftrucks.nl 144

382P142-144.indd 144

11-03-13 07:40


bedrijfspresentatie

Lise Accountancy gooit bijtijds het roer om Bijna 80 jaar ondernemen in stabiel vaarwater. Met het oog op de continuïteit anderhalf jaar investeren in een fusie met een collega-bedrijf. Op het moment suprême erachter komen dat er tóch onoverkomelijke, fundamentele verschillen van inzicht zijn. En dan, zelfs nadat de fusie al in de markt is gecommuniceerd, de stekker eruit trekken. Dat getuigt van lef. Zelfbewust en vol vertrouwen koerst Lise Accountancy in het Friese Haulerwijk vooruit. Tekst: André Staas Het begon allemaal in het Interbellum, in de crisisjaren van de vorige eeuw. De grootvader van Luut Lise begon in het Groningse Marum een administratiekantoor dat in de loop der jaren uitgroeide tot accountantskantoor Lise Accountancy. Het bedrijf wordt sinds 25 jaar gerund door de derde generatie Lise’s: Luut en zijn broer Klaas. Luut Lise heeft kort geleden de aandelen

overgenomen en mag zich nu met recht directeur-grootaandeelhouder noemen: alle aandelen liggen in zijn kluis. Maar dat heeft wel de nodige voeten in de aarde gehad. ‘Mijn grootvader en vader kregen tussen hun 50ste en 60ste levensjaar ernstige gezondheidsproblemen. Mijn broer Klaas wilde niet in zo’n situatie terechtkomen en besloot een paar jaar geleden om het rustiger

aan te gaan doen. Zijn aandelen wilde hij overdoen aan een nieuwe partner in het bedrijf. We kwamen in contact met een noordelijk accountantskantoor en bouwden en boetseerden anderhalf jaar lang aan een fusie. Maar gaande de integratie van de beide bedrijven bleken er toch te veel obstakels te zijn. En dan kun je maar beter ten halve keren dan ten hele dwalen.’

145

382P145-148.indd 145

11-03-13 07:59


ShipModul Marine Electronics

MiniPlex NMEA multiplexers De perfecte link tussen computer en navigatiesysteem MiniPlex NMEA multiplexers zijn dè oplossing voor het koppelen van navigatieapparatuur en computersystemen. Een uitgebreide set configuratie-opties biedt een oplossing voor bijna elk NMEA-probleem. Ook wordt Raymarine® SeaTalk® ondersteund. Op verzoek kunnen door ons ook speciale functies worden ontwikkeld. Kijk op www.shipmodul.nl voor meer informatie.

CustomWare hardware/software engineering embedded systems

ShipModul is een handelsmerk van CustomWare Borgstee 27b 9403 TS Assen 0592-375700, 0592-375550 mail@customware.nl

Administraties Belastingen Personeel Bemiddeling

D ◗

e specialist voor particulieren en bedrijven

Advisering Onroerend goed Voor bedrijven en particulieren Hoofdstraat West 32 - 9981 AD Uithuizen Tel. 0595-43 49 99 Fax 0595-43 14 89 E-mail: info@adfisea.nl

Onze werkzaamheden zijn: ● schilderwerk ● wandafwerking ● sierpleisteren ● houtrot saneren ● isolatieglas zetten

Oort Schilderwerken V.O.F. Beulakerweg 127c 8355 AE Giethoorn tel. 0521 360914 fax 0521 360925 E-mail oortschilderwerken@planet.nl

146 advert.Adfisea_zelfdemaat_als_adv_kijk_int_noorden.indd 1

382P145-148.indd 146

16-10-2009 09:11:50

11-03-13 07:59


bedrijfspresentatie

Maar naarmate de afstemmingsinspanningen vorderden, kreeg ik een steeds vreemder gevoel. We hadden geen gedeelde visie op de markt, onze culturen waren anders, onze partner snapte onze manier van werken niet en wilde ons opleggen om hun aanpak over te nemen, wij opereerden heel open terwijl zij gesloten waren, er waren tal van onduidelijkheden en zo kwamen er steeds meer vraagtekens. We werden meegezogen in iets wat we niet wilden.’

Digitalisering

Gefuseerd

Lise Accountancy had tot voor kort twee vestigingen: een in Haulerwijk en een in Marum. Mooi in het hart van NoordNederland, waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen vlakbij café De Drie Provinciën. De vestiging Marum is onlangs afgestoten. ‘We zijn nu met ons achten en werken in opdracht van particulieren en bedrijven, zowel mkb als agrarische. We voeren administraties uit, doen belastingaangiften, stellen jaarrekeningen samen en geven advies.’ De afgelopen jaren investeerde Lise veel in digitalisering en automatisering. ‘We hebben een fantastisch online administratiesysteem waarmee onze klanten op hun werkplek en op hun eigen computer de boekhouding kunnen doen. Het systeem heeft handige koppelingen naar bijvoorbeeld de banken en de Belastingdienst, met vergaande mogelijkheden om gegevens automatisch te herkennen en genereren. Door te investeren in standaardisatie en automatisering maken we het onze opdrachtgevers mogelijk om te profiteren van de efficiencywinst en om gemakkelijk hun administratie online te doen.’

Klaas Lise, die zorgt voor de AA-inbreng in het bedrijf, vond een paar jaar geleden, na 40 jaar werken, dat het tijd was voor een stapje terug. En dus gingen de gebroeders Lise op zoek naar een nieuwe partner met AA-label die thuis is in de Friese taal en cultuur. ‘Het werd een accountantskantoor met twee vestigingen en veertien medewerkers in Noord-Nederland. Ongeveer even groot als wij. We moesten de neuzen van vier partijen dezelfde kant op zien te krijgen: mijn broer Klaas, de vestiging Marum, de fusiepartner en ik. We lieten onderzoek verrichten, onder meer naar de boeken, en vlak voordat we de akten bij de notaris zouden ondertekenen, eind 2011 was dat, kwamen er opeens verschillen van inzicht en interpretatie. Maar de trein reed, we waren in de praktijk al bezig om de samenwerking handen en voeten te geven en wat doe je dan? Inderdaad: tekenen in goed vertrouwen dat het allemaal wel goed komt.’ En zo ontstond begin 2012 een nieuw bedrijf met drie eigenaren.

Mooi leermoment Eind maart besloten beide partners om de pijp aan Maarten te geven: Luut Lise kocht de aandelen terug en de bedrijven gingen ieder zijns weegs. De vestiging Marum werd afgestoten; Klaas Lise bleef als AA verbonden aan het bedrijf. Niet voor eeuwig, want onlangs heeft Lise Accountancy zich versterkt met een leerling-accountant die, als hij zijn AA-certificatie heeft, Klaas Lise de gelegenheid geeft om het écht rustiger aan te gaan doen. Eind goed, al goed dus. De knoop is ontward en Luut Lise kan zich helemaal richten op het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfsstrategie. Met de lef die hij heeft getoond door op tijd het roer om te gooien, zal dat wel lukken. ‘Ik heb zo wel leren werken met tegenslagen. Bij de pakken neerzitten was geen optie; ik moet wel doorgaan omdat ik me verantwoordelijk voel voor mijn medewerkers.’ Ondernemen, je staat er uiteindelijk, helemaal alleen voor. Maar ieder ervaring is een mooi leermoment, zo weet Luut Lise nu.

Geen gedeelde visie Lise Accountancy onderscheidt zich door de persoonlijke benadering van zijn klanten. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat het een familiebedrijf is, waar medewerkers net dat beetje extra betrokkenheid en enthousiasme hebben. ‘Wij focussen op onze klant en stellen ons dienstvaardig op. De klant is bij ons leidend.’ Een heel andere insteek dan de fusiepartner, zo bleek tijdens de integratie van beide bedrijven.

In de eerste drie maanden van vorig jaar staken de fusiepartners veel energie in de samenwerking en de integratie van beide bedrijven. ‘We brachten in kaart hoe we onze bedrijven zouden integreren, hoe we de processen op elkaar af zouden stemmen, we lieten een nieuw logo maken en bestelden nieuw drukwerk. We oriënteerden ons op de automatisering: hoe zouden we die geïntegreerd gaan inrichten?

Lise Accountancy Oosterwoldseweg 19 Postbus 2 8433 ZS Haulerwijk T.

0516 42 22 44

E. info@liseaccountancy.nl I.

www.liseaccountancy.nl

147

382P145-148.indd 147

11-03-13 07:59


A.H. BOEKEMA & ZN. European Road Transport Daily distribution services all over Europe * * * *

(inter) nationaal stukgoedtransport Distributievervoer Contractlogistiek (inter)nationaal geconditioneerd transport met dagelijkse vertrekken naar o.a. Noorwegen, Zweden en Engeland

Bel ons gerust voor een geheel vrijblijvende offerte

A.H. BOEKEMA & ZN. De Venus 3 8448 CE Heerenveen tel. 0513 - 648365 info@boekematransport.eu

VAN DER ZIEL Plaatwerk – Constructie – Milieutechniek

Goed geoutilleerd Ruime voorraad Montage ter plaatse

Oogstweg 13 - 8256 SB Biddinghuizen - Tel. (0321) 335410

www.vdziel.nl

timmerfabriek stadskanaal Levering van: Kozijnen, ramen, binnen- en buitendeuren, trappen, draaikiepramen, dubbel glas, schuifpuien, etc.

Tel. 0599 - 67 18 88 Fax 0599 - 67 20 05 www.timmerfabriek-stadskanaal.nl info@timmerfabriek-stadskanaal.nl

1e Exloërmond 78 - 9573 PD 1e Exloërmond 148

382P145-148.indd 148

11-03-13 07:59


bedrijfspresentatie

Oort Schilderwerken v.o.f.:

gouden team in Giethoorn Een paar uitschuifbare ladders op het dak van de bedrijfsbus, verfmengsels paraat, kwasten in de aanslag. Werkoverall aan en hop, daar gaan ze weer. Vader en zoon Oort, een gouden team in Giethoorn. Twee paar rechterhanden in actie voor het eigen familiebedrijf: Oort Schilderwerken v.o.f. Het kalenderjaar rond zijn ze ‘on the road’ óf op het water in het werkgebied van de Kop van Overijssel. Tekst: Jolanda de Kruyf Laat maar schuiven die twee. Specialisten voor grote en kleinere schilderwerken, met een groeiende schare klanten in Giethoorn en omstreken. Grofweg van Zwolle tot Heerenveen strekt hun werkterrein zich uit. En daar hebben de vaklieden hun handen vol aan. Ze werken alweer tien jaar samen, op de kop af dit voorjaar. Een goed geoliede machine, Joop Oort (61) en zijn zoon Demis (31). Hun huisstijl: fris blauw met

geel. De slogan: ‘Oort, zegt het vOort.’ Begonnen op ‘Noord’ verhuisde hun v.o.f. een paar jaar geleden naar de zichtlocatie aan de Beulakerweg. De werkplaats achter huis biedt royaal ruimte aan hun eigen wagenpark, materiaal en gereedschap. Ze zijn allround, zoals de ambachtelijke schilder dat van oudsher eigenlijk al was. ‘Een schilder zet ook glas, dat hoort gewoon bij ons vak.’ HR++ gaat tegenwoordig

standaard tussen de sponningen, gasgevuld en een poosje aantrekkelijk gesubsidieerd door de gemeente Steenwijkerland. ‘Dat merken wij meteen in extra opdrachten.’

Samen zelfstandig Het was een mooi moment om de handen ineen te slaan, tien jaar geleden. Demis had net de vakopleiding afgerond, Joop wilde na een lange schilderscarrière in loondienst graag voor zichzelf beginnen. ‘En alleen kom je vaak een paar handen tekort’, wist hij uit ervaring. In no time bouwden de zelfstandig ondernemers een eigen klantenkring op. Met Giethoorn als vertrouwde thuisbasis. ‘Veel particulieren, maar ook horecabedrijven.’ Ze moeten het hebben van mond-tot-mondreclame. ‘De gunfactor speelt ook een rol als Gietersen onder elkaar’, denkt Demis. Pa valt bij: ‘Maar je hebt in het dorp ook een naam hoog te houden natuurlijk.’ Ze kennen hun klandizie en de streekgebonden bouw, moeten rekening houden met het beschermd dorpsgezicht en de beperkingen die dat voor een woning of bedrijf aan het water soms met zich meebrengt. ‘Op sommige plekken kun je alleen met de boot komen. Dus moet je zorgen dat je niks vergeet aan werkgerei.’

149

382P149-151.indd 149

11-03-13 08:04


PitchPutt-337

14-02-2008

09:29

Pagina 1

Huninga’s Heem

z

o u w a d v ie s bbouwadvies

ff.zwerver@planet.nl . z w e r v e r @ p l a n e t .n l

www.pitch-putt.nl www.blauwelint.nl eetcafé huningaweg 7

dagelijks geopend 9682 pa oostwold

0597-552221 oostwold@pitch-putt.nl

voor vergaderen, familiefeestjes, bedrijfs- en personeelsfeestjes, lunches, buffetten en barbecue’s, kinderpartijtjes en terras- en eetcafé bezoek voor invulling van uw wensen

Echodiagnostiek Manuele therapie Lasertherapie Dry needling Acupunctuur (Sport) Fysiotherapie

Met Fysiotherapie Gorecht weer snel aan het werk

Fysiotherapie Gorecht Gorecht Oost 163 9603 AE Hoogezand Tel. (0598) 320317 www.fysiotherapie-gorecht.nl * Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

150

382P149-151.indd 150

11-03-13 08:04


Lastig? Welnee. ‘Dat is ook juist de charme van Giethoorn.’ In het waterdorp, maar ook daarbuiten, is het duo bekend. De twee hebben zo links en rechts in een wijde regio hun stempel gedrukt op woningen en bedrijfspanden. Voorbeelden? De voormalige kaasfabriek in Tuk, onder de rook van Steenwijk. Het markante Novac-gebouw werd al eens roze geschilderd en recent nog in een oranje jasje gehesen. ‘Springt wel in het oog, ja.’ De mannen lachen: ‘Al moet het appeltjesgroen, wij zorgen ervoor.’

Blikvangers in de regio Meer van die blikvangers? Complex De Gasfabriek in Meppel, een modern, in industriële stijl opgetrokken bedrijfsverzamelgebouw van B+O Architecten. ‘Als er weer nieuwe kantoorunits klaar voor gebruik zijn, worden wij gevraagd voor het schilderwerk.’ In Giethoorn

behoren bekende horecatrekpleisters als Smits Paviljoen en Restaurant ’t Vonder tot hun vaste clientèle. Voor de voormalige lichtwachterswoning met vuurtoren in Oud-Kraggenburg (Noordoostpolder) verrichten ze nu ook alweer tien jaar het regulier onderhoud. Het monumentale complex dateert van halverwege de negentiende eeuw. ‘Een heel bijzondere locatie vanwege de geschiedenis met het water; ooit was het een schiereilandje dat in de Zuiderzee lag.’ Nog zo’n eervol visitekaartje van de mannen Oort: hun schilderwerk voor Librije’s Zusje, het Zwolse tweesterrenrestaurant van Jonnie en Thérèse Boer. Daar hebben ze eer mee ingelegd, een paar seizoenen geleden. ‘We kennen elkaar nog uit het dorp’, zegt Joop over de in Giethoorn geboren meester-kok. ‘Ik heb met Jonnie samen wel gevoetbald. Hartstikke leuk dat ze voor zo’n klus aan ons denken.’

paar zzp’ers in. Extra handen voor schilderwerk, wandafwerking, sierpleisteren, houtrot saneren, isolatieglas zetten. ‘Kunnen we ook op wat meer plekken tegelijk bezig zijn.’ Onderhoudswerk voert de boventoon nu het op de bouwplaats even wat minder hard loopt. Veel oplapwerk. ‘Je merkt wel dat er recessie is, de aannemers voor wie wij veel in opdracht werken, hebben minder nieuwbouwprojecten onder handen.’ Gelukkig blijft er voldoende vraag naar kwaliteitswerk dichtbij huis. De samenwerking bevalt beiden uitstekend: ‘Het werkt een stuk gezelliger en het is wel zo efficiënt, met bijvoorbeeld glaszetten of even een steigertje opbouwen met z’n tweetjes.’

Buffelen in ’t seizoen In het seizoen, zodra de dagen lengen, is het spitsuur voor Oort Schilderwerken. ‘Ook wij zijn in ons werk sterk afhankelijk van het toeristenseizoen; zo rond Pasen willen alle horecabedrijven hier hun boeltje weer netjes hebben.’ Dan is ’t wel even buffelen en in de drukste maanden huren senior en junior dan graag een

Oort Schilderwerken v.o.f. Beulakerweg 127c 8355 AE Giethoorn T.

0521 36 09 14

M. 0612 96 30 90 F.

0521 36 09 25

E. oortschilderwerken@planet.nl

151

382P149-151.indd 151

11-03-13 08:04


Aapkes Hoveniers Accent Transportbanden ACS Heerenveen Admeij Administraties Aepos Carriere Counseling Aerophoto Eelde Alzerda & Dam Arbo-adviesburo Akkoord Altenburg & Bontes Altez Construction Group Montagebedrijf Annema Anton Industrie- en meubelspuiterij Apollo Engineering Aquariumhuis Artyflor At Seven Keukens

62 92 96 24 134 66 116 20 98 100 120 102 74 116 12 48

Baas Dakbedekkingen 118 Baas Metaalbedrijf 102 Bakhuis Natuursteen 110 BBAW Bouwmanagement 84 BBO Planontwikkeling 70 Bouwbedrijf Been 32 Van den Berg Interieur 128 Van Bergen Tuin- en parkmachines 108 B.G.S. Hasselt 136 Bijker Nijeveen 40 Biodiesel Kampen 22 Blinq 8 BMK Advies & Administratie 120 A.H. Boekema & Zn. 148 Boer Staphorst 68 De Boer en Leistra 48 De Boer Timmerfabriek 126 Boerentaal 30 Bokhorst Bedrijfs- en garagedeuren 66 Borgman Transport 74 Bouwbedrijf v.d. Bosch 42 Bosma Metaalbewerking – Siersmeedwerk 138 Bosman Watermanagement 126 Brattinga’s Kleurencentrum 66 Brinkkamp 32 Meije Brouwer Koeriersdienst 118 Jan de Bruijn Sierhekwerk 34 Van Brummelen Spuiterij - Design 106 Brussee & Rijnbout 20 BS Verpakkingen 56 BTS facilitair tekenburo 80 Galerie Buitengewoon 16 Buiten Houtbewerking 144 Loonbedrijf Gebr. Buma 34 Coffee4All Color Styling & Design CompanyPoint Constructabouw CreAAcryl CustomWare

52 54 16 138 104 146

DaVinci Yachts Paul Davenport DCS Koeriers Deuren Service Noord Bouwbedrijf van Dijk Adfisa Doornbos De Driesprong Schildersbedrijf van Duinen

18 30 86 72 1 146 76 132

Ekozijn Timmerbedrijf G. van den End

52 50

Tj. Epema Bouw- en Aannemersbedrijf ERC Machinery

112 54

Faber Tegelwerken Flameworks Floor Styling Tuincentrum Florahof Installatieburo Fokkens

32 16 24 12 110

Van Gansewinkel Garage Geur en Sfeer Gidsen HR Advies Gerrit van Ginkel Stukadoorsbedrijf Glassbizz Glasgroothandel Go to Grow Fysiotherapie Gorecht Greenland Engineering Gremmer Constructie Griemink Klazienaveen

110 70 18 98

H&A Metaal Hado Grondboorbedrijf Haitjema H. Hardeman Harsco HD Infratechniek Jachtwerf Heeg Heida – Kause Held3R Hemmes & Langeland Hessels’s Toiletverhuur Hettema Verhuur Hilberink Bouwbedrijf Hofman Constructies Holland Inn Wolvega Homan Groenvoorziening Houtcompagnie HTIO Huninga’s Heem

14 82 36 10 48 12 136 110 82 86 76 94 50 100 38 56 28 74 150

Imtech Infra Innovativeconcepts Inprebo Bouwsystemen Interfarms Intergas Interwel Dienstverlening Intra-IT Inventflow ISOS Accountants

148 30 28 112 6 66 80 14 64

JW Jagt kunststof dakwerken JHK T-shirt J&J De Kunststofspecialist Autohuis Joel De Jong Architect Jorna & de Natuursteenwinkel

94 104 72 40 22 38

Kampen Industrial Care Kanger Interim-Managament & Bedrijfsadvisering Tjeerd Keekstra Glas & schildersbedrijf Klaro Cleaning De Klipper KNN Rietdekkersbedrijf F. Knol Koelvisie A. Kok Kunststof Dakwerken De Koning Hans Koopman Bedrijfsnaaimachines

60

134 54 42 150 96 94 134

86 60 44 82 50 108 124 128 44 14

Handelsonderneming Kortanova Cover 3 V.o.f. B.J. Kramer 18 E. Kremer Uitvaartverzorger 136 Arend Lambrechtsen 124 Landelijke Bouwstijl 62 Langhout Intern Transport 144 Larécon 8 Ledlight Europe Cover 4 Van der Lei Montage 86 Paviljoen Het Meer van Lenten 50 Lise Accountancy 18 Livingston 10 Luttel interieur-werkbladen 22 Maures Legis V.d. Meer Makkum Hofstede De Meijerij Memory Overledenenzorg Metrium Meubel naar Wens Midland Sound Reinforcement Sauna Beauty Farm Midwolda Technisch bedrijf W. Minnesma Music-4-all

150 32 98 126 132 26 84 34 138 34

Nanninga Stukadoors- en vloerenbedrijf 124 Natuursteen Partners 84 Nebiprofa 28 R.J. van Netten 106 Scheepswerf Nieko 68 Nijmeijer koeltechniek Hoogeveen 56 Nivam 132 Nivepla 144 Nivo Noord 26 Droogdok Het Noorden 126 Noorderlicht Reclame Team 104 Novatrace 52 OAF Holland Van Oldenmark Oort Schilderwerken Oost Verhuur Oranje Advocaten Oving Cosntructie

26 100 146 38 30 28

Paapst Projectmeubelen dePakketShop.nl Pickup International Van der Ploeg Bouwservice Poly Constructor Aannemersbedrijf Pool Post Logistics J. Posthumus Meubel & Klein- interieurbouw Postma Technischbureau Postmus Parket A.J. Postmus Transportbedrijf Praktijk voor Natural Coaching G. Pruis Schilders- en zonweringsbedrijf P&S Stratenmakers PSS/Pietens Schoonmaak Service Pure Air Solutions

128 1 64 106 124 138 120

Rademakers Gieterij Reekers Watersportbedrijf Woudsend Reinders Transport Revis Zwembaden Robbe Interieurbouw

62 44 100 42 12 116 8 80 26 52 42 136 68 40

Roorda & Veldman De Rouw Verzekeringen

8 62

Sanders Emmen 36 De Schaopedobbe 100 Scherer Gevoel voor Wonen 118 De Schiffart Technische Watersportservice 104 Schokker Producties 56 Tuin Creatief Schouten 20 Roestvrijstaal Volkert Schuil 128 Tegelcentrum Siddeburen 108 Siderius Heftrucks 76 Sikken Erm 64 Stichting Woningbouw Slochteren 84 De Slotplaats 64 De Sluis Jachtbouw 36 Smant Cover 2 Smid Beeld & Geluidstechniek 112 S&T Veendam 96 Timmerfabriek Stadskanaal 148 Steenhuis Beton 144 Loonbedrijf Stoppels 22 Subrosa 80 Synaeda 146 TBS Soest Technea Duurzaam TeDe Automatisering Stukadoorsbedrijf De Terp Wibbe van der Terp TFD Floortile Tigra Gezondheidsmanagement Timboco Timmerfabriek TLS Logistic Services Van der Tol Constructie Topfysio TSA Bouwkundig Tekenbureau Tub-Trade Tuinman Louvreluiken Twisted Wood Uitvaartverzorging Zuid-Oost Groningen

52 68 116 36 48 12 24 132 134 106 38 60 76 112 24 92

Vermaat Installatietechniek Visser Machinefabriek De Vloerenvakman Vos Hydraulics

70 120 72 16

Van der Wal Hout Het Wapen van Aelden Scheeps- Jachtwerf Wartena H.C.R. De Watersport Van der Werf Flightcases Mr. M.M. Westenbrink Wiersma Verhuur H. Willemsma Installatiebedrijf Wolters Bouwbedrijf Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten Woodpacker Pallets Woonfun Balkbrug WPT Halewijn WR Transport WTRD Techno Service

60 96 44 74 118 14 98 92 82 54 108 70 40 92 94

Z Bouwadvies H.C.R. Zeezicht Van der Ziel ZuiderEsch

150 72 148 20

152

382P152.indd 152

12-03-13 16:49


Hout vergassingsketel GreenECoTherm eigenschappen: ● Vermogen: 25, 32 en 52 kw leverbaar Hout lengte tot 75 cm Hoog rendement Geringe uitstoot Eenvoudig omgebouwd tot pelletkachel

Pelletketel Mario ● Vermogen: 18, 25 en 30 KW leverbaar Mario 18 Mario 25 Vermogen: 15 KW 25 KW Afmetingen Hoogte 88,3 cm. 63,1 cm. Breedte: 96,4 cm. 103 cm. Diepte: 104,5 cm. 103 cm. Gewicht: 160 kg. 180 kg. Rendement: > 90%

Pelletkachel PS9 Pony (zonder CV) ● Vermogen: 3 - 9 KW Afmetingen Lengte: 108,3 cm. Breedte: 47 cm. Diepte: 61,2 cm. Rendement: 90% Gewicht: 90/104 kg. Verkrijgbaar in diverse kleuren

Mario 30 30 KW 77 cm. 77 cm. 77 cm. 190 kg.

Pellettherm V2 Vermogen: 30 KW Afmetingen Lengte: 136,5 cm. Breedte: 151,5 cm. Diepte: 85 cm. Rendement: 94% Gewicht: 460 kg.

Na al onze ervaringen met goede merkkachels heeft Kortanova besloten zelf met een kachel te komen welke door nieuwe innovatie's en het gebruik van uiterst solide grondstoffen en materiaal, tot het neusje van de zalm gerekend mag worden, en dit alles tegen een zeer concurrerende prijsstelling. Dit nieuwe model CV-Hout kachel is na een lange innovatie periode gereed voor de consument. Deze kachel doet wat hij beloofd en doorstaat alle keuringen welke gesteld worden, en voldoet zelfs ruimschoots aan de milieueisen welke de komende jaren worden ingevoerd. De kachel is zorgvuldig samengesteld netjes afgewerkt en oerdegelijk. Deze kachel gaat makkelijk tientallen jaren mee en wij bieden U dan ook 3 jaar garantie. Voorzien van een dichte brandhaard gevuld met losliggende vuurvaste stenen. Een brandkamer breedte van ruim 55 cm. De kachel heeft een NOMINAAL vermogen van 11 kW op het CV gedeelte en 6 op straling warmte. Wat betekend dat de kachel permanent 11 kW op CV kan afgeven (mits passend vuur aanwezig) en wanneer u hem extra opstookt wel tot mogelijk 20 kW kan komen. De kachel is voorzien van een dubbele glasruit waardoor de warmtestraling wordt beperkt en zijn warmte afgeeft aan het CV gedeelte. De kachel is voorzien van: ● Eigen intern koelsysteem dat u middels een inlaatcombinatie op waterleidingnet aansluit . ● Thermostaat dompelbuis aansluiting ● Mogelijke water overstort voor CV gedeelte ● Externe verbrandingslucht toevoer 11 cm Ø ● CV aan/afvoer 1" ● Rookgas afvoer 150 Ø ● Schone ruit verbranding ● Afmetingen 99 cm x 70 cm x 55 cm ● CO (in 13%O2) uitstoot 0,0524 bij rookgas themperatuur 163,67 ° ● Energie opbrengst 84 % Met keuring certificaat: 2011 CE ; EN13229:2001 ; EN 13229:2001 +A1:2003; EN 13229:2001+A2:2004; EN13229:2001+AC:2006; EN13229:2001/A2:2004/AC:2006 ; EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 Stove with waterheat exchaner Type : PSV-2

Kopstukken 1 9584 TE Mussel Tel. /fax (0599) 454 885 Mobiel (06) 17014087 E-mail: info@kortanova.nl Website: www.kortanova.nl

OmslagLOS.indd 3

19-03-13 13:50


DE SPECIALIST IN LED TL-VERLICHTING * Duurzame lichtoplossing * Vervanger voor o.a. Philips en Osram T8 door egale lichtuitstraling * 1-10V dimming, daglicht gestuurd dimmen mogelijk * KEMA keur * 70% besparing op energieverbruik * gemiddelde terugverdientijd 2,5 jaar * minimaal 50.000 branduren * 5 jaar fabrieksgarantie * voor nieuwbouw- en vervangingstrajecten

Voor meer informatie over ons volledige assortiment en specificaties zie:

LedLight Europe BV Zadelmakersstraat 20A 8601 WH Sneek T0515–431408 of F0515-431409 info@ledlighteurope.com

OmslagLOS.indd 4

19-03-13 13:50

Kijk op het noorden 2013-382  

Kijk op het noorden | Signalement van het economische, culturele, maatschappelijke en recreatieve leven in Noord-Nederland Het magazine Kij...