Page 1

NR. 5

2012

LIMBURG-ZUID

De kansen zijn er nog, maar verder weg

Fortas beveiligt!

De zon schijnt voor New Energy Systems

••••••••••••••••

Een ijzersterk verhaal

De NEN-norm is een uitgangspunt en geen eindpunt

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


IN GOEDE HANDEN Iedere ondernemer wil gewoon dat zijn of haar zaken in orde zijn. Dat de focus puur en alleen op het ondernemerschap gericht is. Financieel gezien moet alles kloppen. Simpel gezegd, maar is het ook simpel gedaan? Wel als je heel bewust voor een betrouwbare financiële partner kiest. Kallen Raeven Accountants en Fiscalisten bestaat al meer dan 50 jaar en werkt nog steeds voor klanten van het 'eerste uur'. Kijk, dat schept vertrouwen. Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten maakt als zelfstandige organisatie deel uit van het (inter)nationale HLB-netwerk met ruim 440 vestigingen in meer dan 100 landen. Dan ken je écht alle kneepjes van het vak. De communicatielijnen zijn kort, de wijze van handelen flexibel en trefzeker. Zó doe je zaken!

HLB Kallen Raeven Rijksweg Noord 45, 6162 AB GELEEN • Raadhuisplein 1, 6267 CW CADIER EN KEER Nieuw Eyckholt 282, 6419 DJ HEERLEN www.hlb-kallenraeven.nl


 

           %#  $"$ !       

2Q]H3LD]]D5RPDQDPHW]LMQ5RPHLQVHRSJUDYLQJHQLVHHQXQLHNHORFDWLH HQGHHQLJHLQ]LMQVRRUWLQ0DDVWULFKWYRRUDOXZHYHQHPHQWHQ]RDOV ‡*URHSVGLQHUV‡2QWYDQJVWHQ‡%RUUHOV ‡)HHVWDYRQGHQ‡3URGXFWSUHVHQWDWLHV‡9HUJDGHULQJHQ Voor meer informatie neem contact op met onze Salesafdeling, sales@derlon.com Ook kunt u ons telefonisch bereiken op: 043 321 67 70.

JHQLHWOHHIEHOHHI ONZE LIEVE VROUWEPLEIN 6 - 6211 HD MAASTRICHT - E. INFO@DERLON.COM - T. 043 - 321 67 70 - WWW.DERLON.COM


het

Inhoud

ONDERNEMERS B E L A N G

Het Ondernemersbelang van Zuid-Limburg verschijnt vijf keer per jaar

FORTAS BEVEILIGT! De beveiligingswereld is voor veel klanten een gesloten boek. Zo weet u als ondernemer waarschijnlijk niet of nauwelijks waaraan uw geld wordt besteed om uw bedrijfspand of woning te beschermen. Voor klanten van Fortas gelden echter andere privileges, want deze totaalbeveiliger is uniek binnen het beveiligingsvak vanwege de transparante dienstverlening.

Zesde jaargang, nummer 5, 2012 OPLAGE 5.000 exemplaren COVERFOTO Coverfoto: deelnemers rondetafelgesprek (Fotografie: Jo Goossens)

06

UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl EINDREDACTIE Novema Grootegast Jørg van Caulil

DE KANSEN ZIJN ER NOG, MAAR VERDER WEG Het uitblijvend herstel van de conjunctuur dwingt ondernemers tot meer creativiteit bij het zoeken naar nieuwe omzet, maar ook tot drastischer maatregelen voor het gezond houden van het bedrijf. De kansen zijn er nog wel, maar ze liggen verder weg dan gewoonlijk. Ook de financieel adviseurs moeten zich aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden: meer oog voor het toekomstige in plaats van het voorbije jaar en meer integraal advies, zodat de ondernemer tijdig de juiste maatregelen kan nemen. Het Ondernemersbelang bracht een dozijn financieel specialisten bijeen in hotel Derlon in Maastricht om die over de nieuwe uitdagingen voor hun klanten en henzelf van gedachten te laten wisselen.

08

BLADMANAGER Novema Valkenswaard Bob Kocken T 040 - 845 04 57 b.kocken@ondernemersbelang.nl

DE ZON SCHIJNT VOOR NEW ENERGY SYSTEMS Wat de boer niet kent, dat eet ie niet, zegt het speekwoord. Maar duurzame energie wil iedereen, dus ook de boer. LTO peilde en bundelde de landelijke behoefte binnen agrarisch Nederland aan zonnepanelen en schreef vervolgens een pitch uit voor de Nederlandse installatiebedrijven. Met een mega-order voor de plaatsing van 50.000 zonnepanelen ging New Energy Systems in Schimmert met deze vererende opdracht aan de haal. Het is er in één klap de nieuwe landelijke koploper onder de installateurs in de sector voor zonne-energie door geworden en dat genereert veel media-aandacht.

WEBSITE www.ondernemersbelang.nl VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten DRUK D+L Printpartner GmbH, Bocholt AAN DEZE UITGAVE WERKEN MEE Guy Ackermans Hans van Asch Blinkfotografie Hugo Fermont Jo Goossens Jerry Helmers (Crown Media) Loes van der Hoeven Jeroen Kuypers IngerMarlies Leeuwenburgh Marco Magielse Jelmer van Nimwegen Henk Roede (strip) André Vermeulen (column) Loes Wijdeveld René van Zandvoort Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN 1875 - 3841 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

31

EEN IJZERSTERK VERHAAL

35

De staalindustrie, van staalproducenten en staalverwerkers tot eindgebruikers, behoort tot de basisindustrieën en is daarmee van strategisch belang voor de wereldeconomie. Zij is een belangrijke toeleverancier voor bepalende economische sectoren als de bouw en de machine-, auto- en verpakkingsindustrie. Hoe belangrijk, blijkt wel uit het feit dat zij ondanks de economische crisis waar zij ook last van heeft, in 2010 naar een recordproductie van 1,414 miljard ton steeg. Bij die aantallen wordt efficiency in de logistiek met hoofdletters geschreven. Wie al snel doorhad dat in de regie van vraag en aanbod een grote toekomst ligt, was Steel Solutions.

Dirk Zeur - de directeur Dus u eist als supermarktketen 2% extra korting op uw bestelling van onze Zeur-chips?! Precies.

Nou, dan eet ik het allemaal nog liever zelf op!!

Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl Oké, dit gaat lukken…


Column ■

En verder

Overwerk verboden

04 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 32 30 33 36

Nieuws Jackpot Offermans Joosten Groep Credion Zuid Limburg Goed advies over pensioen: doen! Univé WIK-en en wegen in deurwaardersland Wereldspeler met regionale slagkracht De veranderingen in het bv-recht Squashen voor ondernemers de ideale gelegenheid om te netwerken De beste manier om te besparen Pensioengroep Zuid Bent u voldoende voorbereid op de komst van de Flex-bv? Ongegronde gronden Mudifin Succesvolle ondernemers en professionele medewerkers Forse besparingen bij Orbis De ultieme vorm van relatiemarketing! De naam Thissen verdwijnt, de kwaliteit blijft RBC Engineering Support van alle markten thuis Wegenbouw Kurvers bv

Japan heeft 127 miljoen inwoners. Ongeveer de helft

In het hartkatern

heeft een baan of werkt als zelfstandig ondernemer. De andere helft is nog te jong om te werken of inmiddels te oud. Evenals in Nederland neemt de zogenoemde vergrijzing van de bevolking enorm toe. Hier aan de Noordzee is één op de drie landgenoten ouder dan 50 jaar. In Japan is het nog ’erger’. Ook worden steeds minder kinderen geboren. Bij ons komt dat doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare jaren afneemt. En door de economische malaise, die nu z’n vijfde jaar ingaat. In Japan, land van de rijzende zon, heerst een geheel andere oorzaak. Daar worden steeds minder kinderen geboren omdat de jongere generaties geen zin meer hebben in seks. Dat lijkt onvoorstelbaar, maar het is de officiële lezing van de Japanse regering, die een Nationaal Bureau voor Familieplanning heeft ingesteld. Bijna de helft van de getrouwde stellen tussen 25 en 40 jaar doet het nooit met elkaar. Te druk, te moe. Het is werknemers onder de 35 jaar nu verboden om ’s avonds over te werken. Werkgevers die hier de hand mee lichten, krijgen hoge boetes. De gedachte van de Japanse hoogmogendheden is kennelijk dat jonge

De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. NEN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten. Volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut), is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt.

- Milieu Systemen Tiel - Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst - Het OSB-keurmerk is er ook voor u - Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders - Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!

stellen alleen ’s avonds na het werk tot de geslachtsdaad (kunnen) komen. ’s Ochtends en in het weekeinde voeren zij andere activiteiten uit, lijkt de Japanse Staat te redeneren. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat de welvaart op termijn daalt als het aantal werkenden afneemt. Daar stevent Nederland uiteindelijk ook op af en dat proces is al begonnen. Crisis of geen crisis, minder werknemers betekent lagere productie, minder omzet enzovoort. De overheid heeft geen plannen om het tij te keren. De Japanse fabrikant van computerspelletjes Namco Bandai voorziet op lange termijn grote problemen met personeelsvoorziening en biedt medewerkers 2.000 euro voor het eerste kind, nog eens 2.000 voor het tweede en wie de smaak te pakken heeft en een derde baby aan het levenslicht toevertrouwt, ziet de bonus naar 18.000 euro stijgen.

SMS als Smart Money System Spryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Spryng is opgericht door Alexander Wanders en Marc Rottinghuis die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Met SMS als communicatiemiddel waarvan de attentiewaarde onverminderd hoog is gebleven en bijzonder geschikt is gebleken om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren.

Ieder volgend kindje levert nog eens 18.000 euro op. Dit stimuleringsprogramma kan in Nederland voor een doorbraak zorgen. Als ieder stel een babybonus van 18.000 euro toucheert, is de calculerende Hollandse volksaard er als de kippen bij om de ‘ontgroening’ effectief om zeep te helpen. Daarvoor hoef je in Nederland overwerk niet te verbieden. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Het is ‘smart’, het is ‘food’, het is Smood!

Rectificatie kort productieproces worden de ingrediënten omgevormd tot kleine, knapperige en luchtige producten met veel gezonde voedingsvezels, die als fingerfood kunnen worden gegeten. De initiatiefnemers willen zich voor de afzet in eerste instantie richten op sporters, die met Smood na het sporten iets gezonds kunnen eten.

In de laatste uitgave van Het Ondernemersbelang stond bij de bedrijfsreportage op pagina 14 van Steel-Solutions BV (‘Europese ketenregisseur van staal’) een verkeerd huisnummer vermeld. Dit moet zijn: Ankerkade 150.

Uitgebreid getest

Smood lanceerde dit jaar drie producten: Smood Appel Peer Braam, Smood Tomaat Basilicum en Smood Aziatische kruiden. Deze smaken zijn uitgebreid getest op de Floriade en kunnen nu via de site van Smood worden besteld. “De reacties zijn bemoedigend, maar we blijven werken aan de smaak en het uiterlijk van het product, omdat we weten dat nog verbetering mogelijk is”, aldus Henri Michiels. Veel snacks en snoepgoed zijn ongezond door de toevoeging van suikers, vetten en zout. Daarom vonden de Noord-Limburgse ondernemers Henri Michiels en Robert Weyers dat het tijd is voor een nieuw, volledig op natuurlijke ingrediënten gebaseerd

product. Ze noemen het Smood, de samentrekking van ‘smart’ en ‘food’.

Prijs

Smood wordt gemaakt van verse groente, fruit en granen. Toegevoegd worden alleen natuurlijke aroma’s, maar geen suiker, zout of vet. In een

Inmiddels is Smood bekroond met de Jo Janssen-Prijs voor ondernemers met durf. De prijs werd op 22 november uitgereikt, tegelijk met de Ondernemersprijs Horst aan de Maas.

Ferrariclub bij Bilderberg Kasteel Vaalsbroek Eind oktober streken ruim 50 equipes van de Ferrariclub uit Nederland en Duitsland neer bij Bilderberg Kasteel Vaalsbroek voor het evenement Gli Amici Internationale. Bilderberg Kasteel Vaalsbroek was de startlocatie van een tour door de Eifel. De Ferrariclubs uit Nederland en Duitsland hadden de handen ineen geslagen om een succesvolle tour te organiseren. Bij de Nederlandse Ferrariclub staan ook enkele Belgische deelnemers ingeschreven. Vandaar dat Kasteel Vaalsbroek een ideale locatie was voor dit evenement. Drie landen die bij elkaar komen nabij het Drielandenpunt.

04

het ONDERNEMERS BELANG

Uw nieuws in het Ondernemersbelang? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.kocken@ ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Het Ondernemersbelang.

Keurmerk voor bedrijventerreinen Landgraaf De bedrijventerreinen Abdissenbosch en Strijthagen behaalden opnieuw het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ (KVO). Het daarbij behorende certificaat werd onlangs door Hans Wolting, voorzitter van MKB-Parkstad, uitgereikt aan vertegenwoordigers van de bij dit project samenwerkende partijen. Het bedrijfsleven is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om vernieling, brandstichting en diefstal. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor om de handen in elkaar te slaan. Hiertoe is op landelijk niveau het KVO ontwikkeld.


Wie heeft Het Leukste Kantoor van Nederland? De online verkiezing van ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ zal antwoord geven op deze vraag. Alle kantoren in Nederland, van zzp’er tot multinational en ĂĄlles daar tussenin, kunnen zich nu aanmelden op de website www.hetleukstekantoor.nl. De kandidaten moeten laten zien wat hun kantoor een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek maakt, zodat zij iedere dag fluitend naar hun werk gaan en met passie hun vak kunnen uitoefenen. Op 1 mei 2013 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een grootst opgezette finaledag in attractiepark Toverland. Elk kantoor, iedere ondernemer in Nederland - hoe klein of groot ook - kan meestrijden om de titel. “Op deze manier willen wij in tijden van crisis een leuk signaal afgeven en positieve aandacht genereren voor de wereld van de kantoortuinenâ€?, vertelt Igor Soons, directeur/ eigenaar van KantoorArtikelen.nl uit Hoensbroek, die de verkiezing samen met BusinessXFactor.nl initieert. “Er is eigenlijk geen enkele drempel waarom iemand niet mee kan doen. Wij rekenen er dan ook op dat nog veel trotse en gepassioneerde ondernemers en afdelingscollega’s zich inschrijven om hun kantoor op de site hetleukstekantoor.nl in het zonnetje te zetten.â€? De kandidaten hoeven alleen maar te laten zien wat hun

kantoor een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek maakt, waardoor zij iedere dag met veel plezier naar hun werk gaan. “Meedoen is winnen�, aldus Soons.  Campagne voeren Op 24 september zijn de stembussen geopend en er wordt al heftig gestreden om de titel. De kandidaten moeten als eerste opdracht actief campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Social media als Facebook, Twitter en LinkedIn zijn hiervoor uiteraard perfecte instrumenten. Na de eerste stemronde krijgen alle deelnemers op 7 januari 2013 een opdracht te vervullen (die blijft tot die tijd geheim). Hiermee kunnen

Uw transport & logistieke partner zij van 14 januari t/m 31 maart 2013 bonusstemmen verzamelen.

De finale  De grote finale vindt plaats op 1 mei 2013 in Toverland. Medio april worden de finalisten bekend gemaakt. Zij moeten een derde en laatste opdracht uitvoeren tijdens het finale-event. De vakjury maakt daarna in Toverland bekend welk kantoor zich een jaar lang ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ mag noemen. Behalve de eeuwige roem zijn er natuurlijk volop interessante en leuke prijzen te winnen.   Alle informatie over ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ is te vinden op: www.hetleukstekantoor.nl

Nieuwe E-governmentwet in Duitsland

<HFFNGB<:MB>

Zeld^rln\\^l_Z\mhk DGYLHVUHGDFWLHRQWZHUSHQSURGXFWLH YDQDOXZFRPPXQLFDWLHPLGGHOHQ

YDQ]DQGYRRUW FRPPXQLFDWLH SDUWQHUYDQ1[WPL[

AZg]^ellmkZZm,-&/*,.DELbmmZk]&M)-.0***1.) F)/+0.,-*22&>k'oZg'sZg]ohhkm9gqmfbq'ge ppp'gqmfbq'ge

Total Logistics Services: opslag, laden, lossen, orderpicking, herverpakken. Distrubutie in Europa via Paletsystem.

Transport van alle soorten stukgoed deelladingen en volle vrachten (ook ADR) naar en van B-NL-L-FR met specialisatie Frankrijk.

Tanktransporten in heel Europa (ook ADR).

In Duitsland is sinds 19 september een nieuwe E-governmentwet van kracht. Deze wet biedt technologische alternatieven voor de elektronische handtekening. Terwijl bankzaken hoofdzakelijk online plaatsvinden, is het contact met de overheid in Duitsland vaak nog traditioneel. Nog steeds moeten aanvragers vaak persoonlijk naar overheidsinstanties komen om formulieren af te geven. Overheidsformulieren moeten ook nog vaak met de hand worden ondertekend. Zo telt het ministerie van Binnenlandse Zaken maar liefst 3.500 formulieren die een handtekening vereisen. Elektronische verwerking was tot nu toe alleen mogelijk met de zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening. Zeer veilig, maar bij de Duitse burger geen succes. De E-governmentwet biedt nu een alternatief: burgers kunnen met de nieuwe ID-kaart op overheidsportals inloggen. De wet verplicht alle overheden op federaal, deelstaat- en lokaal niveau elektronisch toegankelijk te zijn. Ook moeten zij elektronische archivering en het scannen van documenten regelen.

Containervervoer wereldwijd.

Laden en lossen treinen. Trimodaal vervoer via Railport Lanaken.

i&FSTUF#FMHJTDIFCFESJKGEBU CFLSPPOEXFSENFUEF -FBOBOE(SFFOBXBSEw

Tongersesteenweg 53 â&#x20AC;&#x201C; IZ nr 1.551 3620 Lanaken Tel : +32/89/71 00 11 Fax : +32/89/72 19 66 XXXHPCPFVtJOGP!HPCPFV

het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage

Fotografie: Jo Goossens

De beveiligingswereld is voor veel klanten een gesloten boek. Zo weet u als ondernemer waarschijnlijk niet of nauwelijks waaraan uw geld wordt besteed om uw bedrijfspand of woning te beschermen. Voor klanten van Fortas gelden echter andere privileges, want deze totaalbeveiliger is uniek binnen het beveiligingsvak vanwege de transparante dienstverlening.

Fortas beveiligt! F

ortas is sinds het samengaan van Intergarde Mobiele Surveillance (Maastricht) en NIMO Mobile (Valkenswaard) de grootste beveiligingsorganisatie van Zuidoost-Nederland en met het opgetelde aantal ‘dienstjaren’ tevens een van de meest ervaren spelers in de beveiligingsmarkt. De directie wordt gevormd door Alex Hermans, Joost van den Boorn en Alex Coppelmans. De laatste twee vertellen over de voordelen van de samenvoeging en het onderscheidende, transparante karakter van Fortas.

Synergievoordelen

“Natuurlijk kunnen we niet ontkennen dat de crisis het proces heeft versneld om na te denken over besparingsmogelijkheden”, erkent Alex Coppelmans. “Maar mijn compagnon Alex Hermans en ik liepen al langer met de gedachte om de krachten van NIMO te bundelen met een andere sterke partij. Naast een besparing leidt de fusie met Intergarde namelijk ook tot een hogere effectiviteit, bezettingsgraad en snelheid bij calamiteiten, omdat we samen beschikken over veel beveiligers en voertuigen in een relatief klein gebied.” “Synergie was ook binnen Intergarde

06

het ONDERNEMERS BELANG

de hoofdgedachte”, vult Joost van den Boorn aan. “NIMO staat zeer goed op de kaart in een grote regio rondom Valkenswaard en Eindhoven en Intergarde is al vele jaren thuis in de hele provincie Limburg. Onder de nieuwe naam Fortas voegen we het beste van beide bedrijven samen in één grote, heldere en efficiënte organisatie.” Drie disciplines

Fortas heeft de dienstverlening onderverdeeld in de disciplines Ondernemen, Wonen en Evenementen. “Bij deze laatste tak treden onze beveiligers op als ‘sfeerbeheerders’ in plaats van norse kleerkasten”, verduidelijkt Alex, “want de sfeer is bij ieder evenement bepalend voor het succes. Of het nu gaat om een beurs, tentoonstelling, schoolfeest, bedrijfsdag, sport- of muziekevenement, wij zorgen ervoor dat alles rustig en veilig verloopt. Bij voorkeur onopvallend aanwezig, maar optredend waar nodig.” Bij de discipline Wonen kan worden gedacht aan (permanente) woonhuisbeveiliging en alarmopvolging, maar ook aan een bijzonder aantrekkelijke, tijdelijke vakantieservice terwijl u elders lekker van de zon geniet. Verder biedt Fortas

discrete ondersteuning bij een trieste gebeurtenis als een overlijden, want helaas worden nabestaanden steeds vaker opgezadeld met de extra emotionele schade van een inbraak tijdens een wake of uitvaart. Fortas Ondernemen

Op het gebied van Ondernemen is Fortas sterk in zowel permanent aanwezige als surveillerende bedrijfsbeveiliging. Het biedt een snelle alarmopvolging, een compleet pakket aan receptiediensten, preventieve controlerondes met een professionele blik en openings- en sluitrondes van een bedrijf. Joost: “Veel ondernemers vinden het prettig als zij of hun personeel worden begeleid tijdens het opstarten en afsluiten van een werkdag. Zeker op momenten of locaties met weinig sociale controle.” Ook voor de detailhandel biedt Fortas veel meer dan ‘slechts’ winkelbeveiligers; de medewerkers zijn Preventiecoaches die ondernemers en personeel bewust maken van risico’s. “Onze medewerkers laten zien welke eenvoudige, klantgerichte preventiemogelijkheden organisatorisch kunnen worden genomen”, vervolgt Joost. “En aan het winkelend


Fortas Beveiliging B.V. algemeen telnr:

088 - 066 01 00

telnr alarmcentrale:

088 - 066 01 12

algemeen faxnr:

088 - 066 01 01

Adres Withuisveld 18, 6226 NV Maastricht Postbus Postbus 5065, 6202 WE Maastricht info@fortas.nl www.fortas.nl

publiek manifesteren zij zich als behulpzame gastheren en -dames die bezoekers netjes wegwijs maken in het pand. Maar wel altijd met een scherp oog voor de veiligheid van alle aanwezigen, want die staat voorop!” Virtuele bijrijder

Hoe breed de dienstverlening van Fortas ook is, het sleutelwoord transparantie loopt als een rode draad door de organisatie. Uiteraard zijn uw gegevens op en top beveiligd met hoogwaardige maatregelen, maar in tegenstelling tot veel branchegenoten heeft u bij Fortas zelf altijd volledige inzage in de geleverde prestaties. Dat gebeurt via het eigen logsysteem Trnsprnt, waarin zaken als responsetijden op noodoproepen en de exacte locatie van beveiligingsbeambten op ieder gewenst tijdstip terug te vinden zijn. En met eventuele camerabeelden van een oproep voelt u zich helemaal een virtuele bijrijder op de passagiersstoel; alsof u er zelf bij bent geweest! “Wij hebben inderdaad geen geheimen voor onze klanten met betrekking tot hun opdracht”, beaamt Alex. “Onze ruim 40 voertuigen zijn uitgerust met hoogwaardige technologie, zodat onze beveiligers continu met ons in verbinding staan. Door

de vergaarde informatie te delen met onze opdrachtgevers, voorkomen wij bij hen het gevoel dat er wordt betaald voor iets onbekends of ‘onnodigs’. En wie dat gevoel toch krijgt, moet maar eens over kosten gaan praten met ondernemers die pas

ná een calamiteit een beroep doen op de beveiligingsbranche.” Meer informatie over de transparante dienstverlening van Fortas? Bekijk onze nieuwe website!

het ONDERNEMERS BELANG

07


Rondetafelgesprek

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Jo Goossens

Ondernemen tegen de conjuncturele stroom in

De kansen zijn er nog, maar verder weg Het uitblijvend herstel van de conjunctuur dwingt ondernemers tot meer creativiteit bij het zoeken naar nieuwe omzet, maar ook tot drastischer maatregelen voor het gezond houden van het bedrijf. De kansen zijn er nog wel, maar ze liggen verder weg dan gewoonlijk. Ook de financieel adviseurs moeten zich aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden: meer oog voor het toekomstige in plaats van het voorbije jaar en meer integraal advies, zodat de ondernemer tijdig de juiste maatregelen kan nemen. Het Ondernemersbelang bracht een dozijn financieel specialisten bijeen in hotel Derlon in Maastricht om die over de nieuwe uitdagingen voor hun klanten en henzelf van gedachten te laten wisselen.

08

het ONDERNEMERS BELANG

D

e huidige crisis begon vier jaar geleden en als er één ding opvallend is aan het verloop, is het wel dat zoveel bedrijven zo’n lang uitgesponnen recessie hebben weten te overleven. “De vraag is onderhand of we allemaal Japanners worden”, zei Roger Claessen, directeur van Eolus Finance & Insurance in Venlo. “De economie is min of meer tot stilstand gekomen en van het voorbeeld van Japan, dat al sinds begin jaren negentig in deze toestand verkeert, kunnen we leren dat de weg terug lang en zwaar is.” Marcel Janssen, zijn collega bij Credion in Beek, wees op het feit dat de creativiteit in het zoeken


Dick Swieringa, Mediaan/ABS bv

naar zachte oplossingen raakt opgedroogd: “Steeds meer ondernemingen komen in liquiditeitsproblemen. Hard snijden wordt dan de enige oplossing. Het is een vicieuze cirkel van minder omzet, minder winst en minder krediet waaruit je moeilijk ontsnapt. Als de vraag straks aantrekt heb je weer financieringsbehoefte en wat doet de bank dan? Zij kijkt terug, stelt je duizend vragen over hoe je hebt geacteerd in de recessie en is amper bereid bij te financieren.” Turnaround management

Hans van Lent, directeur van Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders in Sittard, verwees naar de ING: “Die bank heeft aangekondigd de komende jaren het balanstotaal gelijk te willen houden en dus financieren en aflossen gelijk te willen laten opgaan. Dat betekent dat we geen groei van de kredietverlening hoeven te verwachten. Adviseurs van bedrijven kijken helaas teveel naar het rendement en te weinig naar de liquiditeitspositie van een onderneming en binnen het mkb krijgt cashmanagement helaas weer te weinig prioriteit.” Daar ligt dus een taak voor de financieel adviseur. Maar die wacht eerst nog een onaangename verrassing. “Van de accountant mag verwacht worden dat hij proactief is, dus ook dat hij de brenger van de slechte boodschap is als dat nodig is. Turnaround management zal steeds vaker nodig zijn en de accountant moet dat aangeven”, aldus Eric van de Gaar, van Westpark Accountants en Belastingadviseurs in Maastricht. Zijn collega Dion Daemen, van HLB Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten in Geleen, voegde daaraan toe: “De accountant moet bijvoorbeeld tijdig aangeven, wanneer er wordt ingeteerd op het vermogen. En ook als het om goed en vakbekwaam personeel gaat dat al jaren in dienst is en dat je hard nodig denkt te hebben, wanneer de economie aantrekt - toch kan het nodig zijn dat te

Henry van Rijn, Univé Verzekeringen

Roger Smeets, Aon Risk Solutions

ontslaan, gewoon om te overleven. Ook dat moet de accountant durven zeggen.” Michael Muyres, directeur van Mudifin in Stein, gaf aan dat de voorspelde krimp van de beroepsbevolking en de tekorten in goed gekwalificeerd personeel deze besluitvorming alleen maar moeilijker maken. “De ondernemer heeft natuurlijk ook oog voor de continuïteit op lange termijn.”. Over de drempel tillen

Henry van Rijn, manager zakelijk van Univé Verzekeringen in Eindhoven, gaf aan dat veel bedrijven zich op een keerpunt bevinden en dat dit misschien ook geldt voor veel adviseurs. We keren niet meer terug naar de tijd, waarin er vooral oog was voor de jaarrekening en dus het voorbije jaar. Renato Lombardini, van de gelijknamige pensioenconsultancy in Bocholtz, zei dat adviseurs de voorbije jaren teveel in een niche zijn gekropen. “Weinigen kunnen nog integraal advies geven, terwijl dit zo hard nodig is. We zijn geen huisarts meer maar elk specialist op één gebied en dus zullen we meer moeten samenwerken.” Roger Claessen gaf de terreinen aan: “Een ondernemer is per definitie bezig met zijn eigen branche en heeft noodzakelijkerwijs minder aandacht voor andere zaken. Vaak weet hij niet wat hij aan pensioen heeft opgebouwd, vaak heeft hij teveel mensen in dienst, maar durft hij niet te saneren uit angst voor de financiële gevolgen van de ontslagprocedures en omdat hij geen eigen HRM-dienst heeft die hem kan informeren en helpen. Wij kunnen hem geen omzet komen brengen, maar we kunnen hem wel over die drempel helpen tillen, zodat hij slagvaardige besluiten neemt die hem geld besparen.” Verbindingen aangaan

Als de kansen verder weg liggen dan voorheen, waar liggen ze dan? Soms letterlijk verder weg, vond Dick Swieringa, directeur

Hans van Lent, Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders

HRM/Strategie van Mediaan/ABS bv in Heerlen. “Er is een sterk stijgend tekort aan technici. Voor Duitsland loopt dit tekort in de tienduizenden, alleen al voor de ingenieurs en vooral voor het nabijgelegen Noord Rijn Westfalen. Enerzijds is er dat tekort, anderzijds gaan technici in grote aantallen met pensioen. Die onbalans in menselijk kapitaal biedt ondernemers kansen.” Cyril Janssen, maat van Westpark Accountants en Belastingadviseurs, meende dat ondernemers juist in deze tijd naar verbindingen dienen te zoeken en aan te gaan: “Niet dat dit gelijk de vorm van een fusie moet aannemen, het is meer een kwestie van complementariteit. Wie er niet alleen voor staat heeft het minder moeilijk. Maar het besef dat samenwerken loont moet vaak eerst nog doordringen.” Pensioentekorten

De aanhoudende crisis heeft ook negatieve gevolgen gehad voor de pensioenen van ondernemers. “Jaren geleden al is men er op beginnen te wijzen dat het bedrijf niet het pensioen is”, zei Roger Smeets, directeur van Aon Risk Solutions in Maastricht. “De problemen zijn vaak groot voor degenen die het pensioen in eigen beheer opbouwen en daar slechts een pand tegenover hebben staan. Daar moet nu soms veel gebeuren om de waardedaling te corrigeren.” Dion Daemen vulde aan dat er teveel liquiditeit uit pensioen bv’s wordt getrokken om bedrijven overeind te houden en René Joosten, directeur van de Offermans Joosten Groep in Geleen, voegde er aan toe, dat de pensioentekorten zich voor sommigen op een pijnlijk moment openbaren: “62 jaar oud zijn en thuis moeten melden dat je nog enkele jaren door zult werken is geen prettige boodschap. Maar het kan ook een optie zijn bepaalde plannen uit te stellen of af te schaffen. Plat gezegd: dan maar niet die boot aanschaffen.”

het ONDERNEMERS BELANG

09


Rondetafelgesprek

Cyril Janssen vond dat alle problemen zich helaas altijd maar direct in euro’s vertalen. “We vragen: wat houd je eraan over? In plaats van: wat wil je eigenlijk? Als het plan voor Eurobonds wordt geweigerd zie je direct een collectief psychologisch effect waarbij weer miljarden extra op spaarrekeningen worden gezet in plaats van te worden geïnvesteerd of gespendeerd. Door meteen op euro’s over te gaan ontnemen we onszelf het zicht op het menselijk

René Joosten, Offermans Joosten Groep

10

het ONDERNEMERS BELANG

Marcel Janssen, Credion

aspect en dus ook op de zachte waarden, zoals de hoop. Waar geen sprake is van hoop is ook geen zicht op kansen.” Obligaties voor het mkb

Ook dat is een onbalans in de economie: enerzijds het groeiend aantal bedrijven dat in liquiditeitsproblemen komt, anderzijds de vele miljarden die op spaarrekeningen staan, waar ze vooral dienen om de balans van de bank aan te vullen en nauwelijks

worden gebruikt voor het verstrekken van hoognodige kredieten. Kansen zien betekent voor ondernemers in dit geval ook dat ongebruikte kapitaal alsnog proberen te mobiliseren voor hun bedrijven. En dat gebeurt steeds meer, onder de naam crowdfunding. Een mooi georganiseerd voorbeeld is de NPEX, een beurs voor incourante obligaties met een minimum van 100.000 euro. “De obligaties zijn verhandelbaar tussen de leden van de besloten

Dion Daemen, HLB Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten

Eric van de Gaar, Westpark Accountants en Belastingadviseurs


groep”, zei Marcel Janssen van Credion, die bedrijven en investeerders samenbrengt op deze beurs. “We hebben niet te maken met de eisen van de AFM, er worden goede zekerheden geboden, evenals interessante rentepercentages. En de NPEX staat nog maar aan het begin. De minimumbedragen zullen in de toekomst lager worden en geleidelijk aan zullen stappen worden gezet naar de openbare markt.” Kapitaal mobiliseren

Crowdfunding bestaat in tal van varianten: familieleden die een kleine ondernemer met een gunstige lening ondersteunen, informal investors die een kansrijke starter vooruit helpen met investeringskapitaal, maar ook toeleveranciers die hun afnemer onder de arm nemen. Het verschil tussen de rente op een spaarrekening bij de bank en die op een obligatie is een extra stimulans. Cyril Janssen wees erop dat een hogere rente natuurlijk ook een hoger risico weerspiegelt en dat de uitdaging voor informal investors het creëren van voldoende afstandelijkheid en objectiviteit tussen hen en de ondernemer in wie ze investeren is. Roger Claessen meende dat er nog grote bijkomende sommen te mobiliseren zijn. “De pensioenfondsen zouden een deel van hun vermogen in het mkb kunnen investeren. Daarmee zouden twee maatschappelijke vliegen in één klap worden geslagen: meer werk en meer rendement voor de pensioenen.” Maar Dick Swieringa gaf aan dat een dergelijke optie nooit een echte oplossing voor het pensioenfondsenprobleem kon zijn: “Alleen al het vermogen van het ABP is zo ontzettend groot dat de Nederlandse economie decennia geleden al te klein was voor een renderende belegging. Het buitenland was

Roger Claessen, Eolus Finance & Insurance

en is een noodzaak. Natuurlijk hebben pensioenfondsen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ze moeten in beginsel altijd daarnaar toe gaan waar ze het hoogste rendement verwachten.” De deelnemers waren het er ook over eens dat kapitaal dat via crowdfunding wordt verkregen vaak gunstiger is voor de ondernemer dan geld uit andere bronnen, in die zin dat hij meer vrijheid van handelen heeft. “Bij venture capital of geld van participatiemaatschappijen wordt er sterker op groei gefocust en kunnen de duimschroeven worden aangedraaid”, aldus Michael Muyres, directeur van Mudifin in Stein. Crisisfinanciering?

En is een fenomeen als crowdfunding niet typisch een crisisfinanciering? Wordt alles niet weer business as usual, zodra de banken aan de strenge balanseisen van Basel III kunnen voldoen en de conjunctuur definitief het pad naar boven hervindt? Marcel Janssen betwijfelde dat sterk: “Ik denk eerder dat er combinaties gaan ontstaan tussen vormen van bancair krediet en crowdfunding. Alleen al uit een oogpunt van risicospreiding is dat heel verstandig. Crowdfunding is er volgens mij voor slechte én goede tijden.” René Joosten voegde daaraan toe dat de kredietverlening hoe dan ook nooit meer helemaal wordt zoals vroeger. “We hebben te lang en te exclusief op de banken geleund. Iedereen wil dat anders.” Na de Drees-maatschappij

En de rol van de banken is niet de enige die de komende jaren aan verandering onderhevig zal zijn. Ook die van de werknemers, die langer zullen moeten werken, en in het kielzog daarvan misschien ook

Cyril Janssen, Westpark Accountants en Belastingadviseurs

die van hun werkgevers. “Twee woorden werken niet meer in onze maatschappij. Het eerste is ‘vanzelfsprekendheid’, het tweede ‘verworvenheid’. Dat zijn termen uit de Drees-maatschappij, zoals die sinds de jaren vijftig is opgebouwd maar nu niet meer bestaat”, klonk het bijna eensgezind. En toch kwam het voorbeeld op tafel van een bedrijf dat, om het hoofd boven water te houden, de werknemers had verzocht het aantal te presteren uren van 36 naar 40 op te schroeven en de ATV-dagen te laten vallen, in ruil voor werkbehoud, waarbij een aantal van hen weigerde op het aanbod in te gaan en de WW verkoos. Cyril Janssen gaf een ander voorbeeld, maar dan een op ondernemersgebied. “Het is toch merkwaardig dat er blijkbaar geen autochtonen meer bereid zijn een frituur te openen en dat enkel Chinese ondernemers dit nog willen?” Beide voorbeelden geven aan dat kansen soms nog altijd heel dichtbij liggen, maar zelfs dan niet worden gezien, laat staan aangegrepen. Wie nu nog zo denkt, zal het de komende tijd waarschijnlijk extra moeilijk krijgen. Maar wie bereid is de creativiteit niet te laten te laten opdrogen en over de gebruikelijke grenzen heen te kijken - tussen branches maar evengoed tussen landen - kan nog steeds groeien. “Omzet genereren in een krimpende markt is een uitdaging, maar geen onmogelijke opgave”, besloot Michael Muyres. Het is duidelijk dat de financiële specialisten aan deze tafel al heel wat ideeën hadden over hoe die uitdaging kan worden aangegaan.

Renato Lombardini, Lombardini Pensioenconsultancy

Michael Muyres, Mudifin

het ONDERNEMERS BELANG

11


Advies Jackpot: 1 euro betalen en 17.999 euro retour? Op 1 oktober 2012 is de wetgeving inzake de Flex-bv in werking getreden. Nu kan een bv worden opgericht met slechts 1 euro kapitaal, terwijl bij bestaande bv’s het aandelenkapitaal desgewenst tot 1 euro kan worden terugbetaald. Lekker makkelijk, het lijkt wel een jackpot(je), terugbetalen van 17.999 euro. Maar kan dit zomaar?

O

nderdeel van de nieuwe regels is de ‘uitkeringstest’. Deze test houdt in dat de directeur van de bv alleen mag meewerken aan de dividenduitkering of de terugbetaling van kapitaal als de bv haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Die vraag wordt door de dag doorgespeeld naar zijn accountant; en veel aandeelhouders in het mkb hebben hun accountant gevraagd of het mogelijk is om de 18.000 euro die zij ooit in hun bv hebben gestort belastingvrij terug te laten betalen. Een interessante vraag dus! Zeker aan het einde van het jaar en de rekeningcourant van de dga is opgelopen. Welke mogelijkheden zijn er om eigenvermogen uit te keren aan de grootaandeelhouder? Een grootaandeelhouder kan dividend laten uitkeren, maar dit kost 15 procent dividendbelasting en aanvullend 10 procent heffing in de inkomstenbelasting. Van ieder 1000 euro dividend wordt uiteindelijk 250 euro dividendbelasting betaald. Bij het terugbetalen van een kapitaal is géén dividendbelasting verschuldigd. Heerlijk om te horen! Dat bespaart u tijdelijk toch circa 4.500 eurootjes aan liquide middelen. Onbelaste terugbetaling van kapitaal is

12

het ONDERNEMERS BELANG

pas mogelijk na statutenwijziging waarbij de nominale waarde van ieder aandeel is verminderd. Hiervoor moet de notaris worden ingeschakeld wat natuurlijk kosten met zich meebrengt. Echter in de regel is dit vele malen minder dan de dividendbelasting! En zijn er nog andere aanpassingen nodig aan uw statuten dan kunnen deze in één keer worden meegenomen. Dit klinkt allemaal positief. Echter het gestort kapitaal was van oudsher de buffer ter bescherming van de crediteuren! Dat wordt nu losgelaten. De terugbetaling van kapitaal zorgt er voor dat het eigen vermogen daalt. De kredietbeoordelaar en eventuele leveranciers zullen dit niet altijd leuk vinden. Ik adviseer u er dan ook nuttige dingen mee te doen. Het zou zomaar kunnen worden gebruikt om een schuld van de aandeelhouder aan de bv geheel of gedeeltelijk tegen weg te strepen. Dan heeft u van die post ook wat minder last. Doe dit niet zonder begeleiding van accountant of belastingadviseur. Er zijn wat aandachtpunten; • Soms is aandelenkapitaal namelijk fiscaal niet erkend, waardoor dit niet onbelast kan worden terugbetaald.

• Of heeft u in het verleden het kapitaal niet volgestort? Let dan op met uw bestuurdersaansprakelijkheid. • Terugbetaling van kapitaal moet tegenwoordig worden getoetst aan de uitkeringstest. Hierover bestaat in de praktijk veelonduidelijkheid. De meeste accountants zijn van mening dat het hiervoor nodig is een liquiditeitsprognose van twaalf maanden te maken. • Een ander vraagpunt hierbij is verder of als er in de bv pensioenverplichtingen zitten, dan is wat extra onderzoek nodig. Derhalve: het lijkt een leuk alternatief, een kleine jackpot, maar het is een eenmalig voordeel, wat ook zijn nadelen ‘hebt’, zou Johan Cruijff zeggen. De keuze is aan u.

www.hlb-kallenraeven.nl

Drs. Dion J.H.L. Daemen RA Vennoot HLB Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten d.daemen @ hlb-kallenraeven.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo Goossens

Al jaren een begrip voor complete financiële dienstverlening. Bij de Offermans Joosten Groep in Geleen komt ‘crisis’ in het vocabulaire niet voor. Assurantiën, hypotheken, pensioenen en financial planning horen ook in tijden van crisis bij ondernemen als water bij de zee. Zij vormen al jaren de kernbusiness van de groep. De Offermans Joosten Groep behoort inmiddels tot de top-100 van de Nederlandse assurantiekantoren en is in Limburg de grootste onafhankelijke tussenpersoon voor bedrijf en particulier.

Grootste onafhankelijke tussenpersoon voor bedrijf en particulier in Limburg

Offermans Joosten Groep verzekerd van toppositie zijn vooral verzekeringen in de voedingsindustrie en de ICT.” Clustering

De Offermans Joosten Groep is door zijn omvangrijke klantenbestand in staat om bij verzekeraars clusters van bedrijven onder te brengen. Die clustering is interessant voor verzekeraars. Joosten kan er voor zijn klanten mooie kortingen door bedingen. “Clustering van omzet geeft druk in de verzekeringenmarkt”, weet hij uit jarenlange ervaring. “Niet zelden doen wij een tender onder de verzekeraars om te zien wie de beste polis aanbiedt. En de hoogte van de premie speelt daar natuurlijk een belangrijke zo niet doorslaggevende rol in.” Iedereen blij

G

estart in 1950 was de Offermans Joosten Groep lange tijd vooral een assurantiekantoor voor particulieren. De afgelopen tien jaar is het echter ook steeds meer zijn diensten gaan aanbieden aan de zakelijke markt. De omzet van het bedrijf wordt tegenwoordig voor 50 procent uit de particuliere markt en voor 50 procent uit de zakelijke markt gehaald. Aan de zakelijke kant hebben het mkb als grootste groep, maar ook het grootbedrijf en de pensioenmarkt de Offermans Joosten Groep gevonden. Van de 50 medewerkers bedienen er tien als accountmanager het mkb, de pensioenklanten en het grootbedrijf. De Offermans Joosten Groep is daarnaast prominent lid van de Noordeloos Groep, een samenwerkingsverband van volmachtkantoren in Nederland. Deze groep kantoren staat gezamenlijk op de achtste plaats van de 8.000 financiële dienstverleners in ons land en heeft dus wat in de melk te brokkelen bij verzekeraars! “Wij werken met volmachten van verzekeraars en mogen daardoor zelf verzekeringspolissen samenstellen”, licht eigenaar en directeur René Joosten de speciale status van zijn kantoor toe. “We kunnen

daardoor bijvoorbeeld ook snel handelen op het moment van schade en dat is voor ondernemers vaak heel belangrijk.” Breed pakket

De bulk van de verzekeringen voor het bedrijfsleven heeft betrekking op de normale bedrijfsverzekeringen die elk bedrijf in het mkb nodig heeft, zoals voor zakelijke aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, brand en rechtsbijstand. We stellen met zijn allen steeds hogere eisen aan kwaliteit, waardoor bedrijven met steeds kritischer klanten, werknemers, consumenten en leveranciers te maken krijgen. Ook al heb je je zaakjes goed voor elkaar, de kans op claims van diverse kanten neemt alleen maar toe. Dan kun je het vooraf maar beter goed geregeld hebben. Joosten: “Naast de normale verzekeringen sluiten wij voor het grootbedrijf daarom allerlei speciaal ontwikkelde producten af, zoals transportverzekeringen. Tevens verzekeren we ook veel specialistische bedrijfsactiviteiten in de voedingsmiddelen-, de vleesverwerkende en de frisdrankenindustrie. Daar zijn risicovolle verzekeringen bij die maar een paar verzekeraars ter wereld aandurven. Dat

De Offermans Joosten Groep is dus tot heel wat in staat om voor zijn klanten het beste resultaat te boeken. “Wij koesteren iedere klant”, zegt Joosten. “Dat roept elk assurantiekantoor, maar wij gaan anders met zaken om. Bij ziekteverzuim bijvoorbeeld zijn alle partijen gebaat bij een snelle hervatting van het werk. In onze aanpak gaan wij zover dat wij zelfs een verpleegkundige in dienst hebben.” “Een verpleegster?” “Jazeker, wij hebben een verpleegster in vaste dienst voor onze manier van verzuimbegeleiding. Als je iemand contact op laat nemen die van de hoed en de rand weet en kan inschatten of en hoelang iemand ziek is, bevordert dat het herstel. Ziekteverzuim moet je voor je klant tot een minimum beperken. Een snel herstel laat uiteindelijk ook de verzuimpremie voor de ziektekostenverzekering van de werkgever niet onnodig stijgen. Iedereen blij.” Offermans Joosten Groep Rijksweg Noord 100 6162 AM Geleen T 046 - 423 53 53 F 046 - 423 53 55 info@offermans-joosten.nl www.offermans-joosten.nl

het ONDERNEMERS BELANG

13


Bedrijfsreportage

Het beste jongetje van de klas... Heeft u als ondernemer voldoende middelen om te groeien, te overleven of te innoveren? Of wordt u daarin beperkt? Als de succesvolle toekomst van uw bedrijf wordt beperkt door een gebrek aan financiële middelen, dan heeft Credion wellicht een oplossing voor u.

V

anuit Beek en Brunssum zijn Marcel Janssen en Ron van der Vorst actief als Credion adviseurs. Credion adviseert over de juiste financieringsstructuur, stroomlijnt het proces van financieringsaanvragen bij geldverstrekkers en adviseert in de uiteindelijke keuze. “Credion biedt daardoor toegevoegde waarde voor de ondernemer, zijn accountant en geldverstrekker. Onze professionele aanpak en onze ruime bancaire ervaring geven ons een unieke positie in de markt”, aldus Marcel Janssen, directeur Credion Zuid-Limburg. De tijd dat banken royaal krediet verstrekken aan ondernemers is voorbij. Uit ons onderzoek blijkt dat zeker 60 procent van de mkb’ers tevergeefs bij de bank aanklopt. “Banken blijven krediet verstrekken, maar kijken nog meer naar de risico’s die ze nemen. Ze kijken ook stringenter naar de ondernemer. Wie is hij of zij? Hoe presteert hij ten opzichte van zijn concurrenten en de markt?”, aldus Marcel Janssen.

proberen te ‘verkopen’. Een bankier neemt echter geen beslissing op basis van emotie. Die kijkt naar de feiten en de cijfers. Niet zelden willen de banken slechts een deel van het totaal benodigde bedrag lenen. Een alternatieve route kan dan uitkomst bieden. Maar ook hier geldt: vat een investeringsaanvraag niet te licht op. Met creatieve oplossingen vinden we vaak tal van financieringsmogelijkheden. Financieel adviseur

Een financieel adviseur van Credion is een uitkomst bij het (mede) opstellen van uw financieringsaanvraag, hij kent de wensen van de ondernemer én van de geldverstrekkers.

Goede voorbereiding

Zorg dat je het beste jongetje van de klas wordt. Een goede voorbereiding is het halve werk. Het probleem is dat veel ondernemers vanuit de emotie naar hun bank toestappen en hun investeringsplan Join the club

Gezien het marktpotentieel in Zuid-Limburg en om kwalitatief invulling te geven aan de verdere uitbouw van de vestiging Zuid-Limburg zijn wij op zoek naar: Ondernemende Senior adviseurs/partners mkb financieringen. Ons werkgebied biedt zoveel kansen, dat we graag nieuwe collega’s verwelkomen.

14

het ONDERNEMERS BELANG

Credion is de beste, onafhankelijke financiële adviesorganisatie als het gaat om financieringen voor het mkb. Credion denkt in oplossingen en kansen! Door een veelheid van samenwerkingsverbanden met financiële aanbieders, is de kans op het succesvol afronden van een financieringsbehoefte vele malen groter.

komen voor bancair krediet. Bij 30 tot 40 procent van alle financieringen waarin wij adviseren, moeten ondernemers een vorm van risicokapitaal toevoegen om een bank überhaupt te interesseren”, geeft Ron van der Vorst aan. “Maar het is lastig voor een lokale ondernemer om zo’n investeerder te vinden. Wij moeten die informele investeerder bij de ondernemer introduceren of producten aanbieden die een goed alternatief zijn voor de reguliere financiering van een bank. Producten als factoring, BAM Pandpensioen, Payrolling met kredietfaciliteit, NPEX obligatie, enz. Door ons landelijk Credion netwerk kan de zoektocht vergemakkelijkt worden doordat we te rade kunnen gaan bij onze collegae Credion adviseurs, die ieder weer hun lokale informele investeerders kennen.

Credion Zuid Limburg B.V. DSM-straat 1-2 6191 NB Beek Prins Bernhardstraat 2-B 6443 AM Brunssum

Alternatieve financieringsproducten

T 085 - 489 10 10

“Alternatieve financieringsbronnen worden steeds belangrijker om in aanmerking te

zuidlimburg@credion.nl www.credion.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo Goossens

Renato Lombardini: “Helderheid over doelstelling is eerste vereiste”

Goed advies over pensioen:

doen! Een verzorgde oude dag. Decennialang een vanzelfsprekendheid. Voor wie maar lang genoeg en voldoende pensioenpremie heeft ingelegd, was die oude dag geregeld. Maar de economische crisis heeft die zekerheid op losse schroeven gezet. Het is niet meer vanzelfsprekend dat werkend Nederland na pensionering – die door het oprekken van de pensioenleeftijd ook nog langer op zich laat wachten - straks zijn huidige levensstandaard zal kunnen houden.

de pensioenfondsen zit. Geen wonder dat veel jongeren erover denken om zelf maar te gaan sparen voor later. Want als straks ook nog wordt getornd aan de AOW, heb je een serieus probleem. Mijn mening is dat niet alle categorieën werknemers in staat zullen zijn een zelfstandig pensioen op te bouwen. Een basispensioen opbouwen via de werkgever heeft nog steeds mijn voorkeur.” Helder doel

O

ns pensioenstelsel is nog altijd het beste ter wereld, maar de dekkingsgraden van de pensioenfondsen staan steeds vaker onder druk. Met de zekerheid dat de onzekerheid rond pensioenen groeit, is het geen overbodige luxe om je – werknemer maar vooral ook werkgever – goed te laten adviseren. “De huidige crisis is zeker op pensioengebied een solidariteitscrisis”, vindt Renato Lombardini van Lombardini Pensioenconsultancy. “Moet je als jongere werknemer wel evenveel premie betalen als je oudere collega? Ons pensioenstelsel is op dat gelijkheidsbeginsel gebaseerd, maar de vergrijzing, de lage rekenrente en het gegeven dat we gemiddeld langer leven laat de kostencomponent enorm toenemen. Dat zorgt voor onrust en die leidt weer tot maatregelen die niet leuk zijn voor pensioen- en uitkeringsgerechtigden. Als je de piramide van de Nederlandse bevolkingsopbouw ziet, is de vraag gerechtvaardigd of ook straks nog voor iedereen voldoende in

Goede advisering naar werkgevers is pure noodzaak om straks niet voor verrassingen komen te staan. “Wat je eerst moet doen, is je pensioendoelstelling helder op je netvlies krijgen en dat is vanwege de complexiteit van ons pensioenstelsel niet eenvoudig.” Het is de missie van Lombardini Pensioenconsultancy om die pensioendoelstelling vanuit een onafhankelijke opstelling transparant te maken. “Die complexe pensioenzaken moet je begrijpelijk maken. Dan alleen kun je de beste keuze maken. Ik luister goed en vertaal keuzes en doelstellingen naar passende oplossingen”, aldus Renato Lombardini.

van gemaakte pensioenafspraken. Ook de advocatuur en accountancy vragen in toenemende mate om pensioenadvies voor hun cliënten. Dga’s zitten niet zelden met de vraag of ze het pensioen in eigen beheer moeten opbouwen of het pensioen via een verzekering moeten regelen.“ Kwaliteitsimpulsen

Pensioenadvisering wordt steeds belangrijker. Niet zo vreemd dus, dat na jaren van ‘vrij beroep’ het vak sinds 1 januari 2012 bij wet is beschermd. Wie niet voor 1 januari 2014 het vereiste diploma bezit, moet met zijn advieswerk stoppen. Renato Lombardini, die naast zijn ondernemerschap ook voorzitter van het Register Pensioen Adviseurs (RPA) is, heeft dit diploma al op zak. Hij overweegt nu de oprichting van een echte beroepsorganisatie. Sinds kort werkt hij ook samen met Synerga Pensioengroep, een landelijk samenwerkende groep zelfstandige pensioenadviseurs. Naast periodiek overleg delen zij kennis met elkaar en wisselen ervaringen uit. Met als doel de klanten een zo hoog mogelijk kennisniveau te kunnen aanbieden. En vooral helderheid.

Onafhankelijke toetsing

Ook op dat punt dus helderheid. Lombardini maakt gebruik van software die de meest recente juridische en fiscale informatie biedt. Pensioenadvisering geënt op up-to-date gegevens. “Niet alleen werkgevers, ook ondernemingsraden laten zich graag adviseren en voorlichten over pensioenvraagstukken. Of wensen een onafhankelijke toetsing

Lombardini Pensioenconsultancy Kerkeveld 27, 6351 LA Bocholtz Grachterstraat 69, 6465 AL Kerkrade T 045 544 30 86 M 06 51 33 09 01 info@lombardini.nu www.lombardini.nu

het ONDERNEMERS BELANG

15


Een maximaal fiscaal-technisch advies is niet altijd het beste advies. De fiscale voordelen dienen in balans te zijn met de emotionele gevolgen. Wederzijds vertrouwen is essentieel voor het juiste eindresultaat.

Er is meestal weinig verschil in de technische kwaliteiten van een accountant of belastingadviseur. De keuze voor de juiste adviseur is daarom niet eenvoudig. Veel adviseurs vertellen u over de vele mogelijkheden die er qua belastingwetgeving zijn.

Westpark gaat er vanuit dat er eerst geld moet worden verdiend voordat de vraag aan de orde komt hoeveel belasting daarover moet worden betaald. Economie gaat dus voor fiscaliteit. U ontvangt van ons een advies waarbij wij rekening houden met uw persoonlijke wensen en tegelijkertijd geven wij u een maximaal fiscaal advies.

Sint Servaasklooster 35 6211 TE Maastricht tel +31 [0]43 326 05 05 www.westpark.nl info@westpark.nl

accountants

belastingadviseurs

gerechtelijke deskundigen

mediators


Bedrijfsreportage “Verzekeren gaat voor ons veel verder dan het aanbieden van een passende polis tegen een aantrekkelijke prijs”, vindt Henry van Rijn, manager bij Univé Zuid. Er is veel persoonlijke aandacht voor de bewustwording en preventie van bedrijfsrisico’s. “Voor ondernemers zijn wij een sparringpartner die helpt bij het maken van verantwoorde keuzes.”

Preventie werkt

Univé wil de ondernemer en zijn bedrijf persoonlijk leren kennen

W

at zijn uw ondernemersrisico’s? Verzekeren lukt volgens Van Rijn alleen als je de ondernemer en het bedrijf persoonlijk leert kennen. “Wij staan daarom dicht bij de ondernemer. Alles begint met het in kaart brengen van de bedrijfsrisico’s. Onze adviseurs bezoeken ieder bedrijf, want het afvinken van een strakke checklist is niet genoeg. Iedere zaak heeft eigen kwetsbaarheden. Wij hebben een getraind oog voor het opsporen van eventuele tekortkomingen. En die ervaar je het beste als een adviseur samen met u door uw zaak loopt. Bewustwording: daar draait

het om. Met deze informatie kunnen wij ondernemers helpen bij het maken van bewuste keuzes.” Handige preventietips

En vaak blijkt tijdens een bedrijfsbezoek dat u met eenvoudige tips al veel bedrijfsrisico’s kunt aanpakken. Van Rijn geeft enkele voorbeelden uit de praktijk. “Bij een kledingzaak stond de kassa vlakbij bij de ingang. Door klanten achter in de zaak af te laten rekenen, krijgen inbrekers het al een stuk lastiger om snel hun slag te slaan. Bij een ander bedrijf werden lege pallets buiten tegen een loods opgestapeld. Door dat anders aan te pakken, neemt het brandgevaar aanzienlijk af.” Uiteindelijk levert deze werkwijze een totaaladvies op, waarbij alle belangrijke aandachtspunten in één keer worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan gebouw en inventaris, aansprakelijkheid, ziekteverzuim, keuring van elektronische installaties en een grondige taxatie van de herbouwwaarde. Voor al deze zaken kunt u altijd terecht

bij één aanspreekpunt. En een ondernemer blijft natuurlijk altijd in beweging. “Daarom bekijken we regelmatig of er wijzigingen nodig zijn. Als er iets is, kunt u ons altijd bellen. “ Incompany Award

Door deze heldere aanpak slaan ondernemers twee vliegen in één klap. “Zij krijgen de Univé Zakelijk Plus Polis die naadloos bij hen past, maar ze kunnen ook aanzienlijk besparen op hun maandelijkse premie.” En dat heeft succes. Univé won ook in 2012 weer de Incompany 100 Award voor de beste zakelijke verzekeraar. De conclusie in dit onafhankelijke marktonderzoek is helder: geen verzekeraar presteert beter in klanttevredenheid dan Univé. Ondernemers weten waar ze aan toe zijn en worden nooit onaangenaam verrast. “Aan de top komen is mooi, maar die toppositie vasthouden is veel moeilijker”, besluit Van Rijn. “Daarom zoeken we voortdurend nieuwe manieren om onze zakelijke klanten nog beter bij te staan.” Meer informatie? Bel (0900) 22 55 555 (lokaal tarief) of kijk op www.unive.nl/zuid.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Bedrijfsreportage

Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo Goossens

Goed debiteurenbeheer was altijd al belangrijk, maar is door de crisis tot een van de kerntaken binnen het ondernemen verheven. De zakelijke betalingsmoraal was nog nooit zo laag. Incassobureaus en deurwaarders hebben niet over werk te klagen, al vallen zelfs onder hen slachtoffers van de crisis te betreuren. Maar te vaak talmen bedrijven om hun relaties aan te sporen eens naar de facturen te kijken. Je liquiditeit waarborgen is langzaamaan een overlevingsmechanisme geworden. Want wie zijn facturen niet op tijd betaald krijgt, loopt een groot risico.

Goed debiteurenbeheer vooral een kwestie van er bovenop zitten

WIK-en en wegen in deurwaardersland

V

oor Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders Sittard, specialist in juridisch advies, huurrecht, incasso en debiteurenbeheer, is het een uitgemaakte zaak dat van uitstel vaak afstel (surseance, faillissement) komt en dan valt in de regel niets meer te halen. “Een bedrijf moet zijn inkomsten garanderen en daarmee zijn liquiditeit waarborgen”, stelt Bas Joosten, kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij moet vaak genoeg voor bedrijven of instellingen bij consumenten aankloppen die hun financiële verplichtingen niet (meer) kunnen nakomen. “Consumenten betalen steeds slechter. Ik moet bijna uitsluitend bij particulieren aankloppen en vaak op adressen waar ik al eerder was.” Er bovenop zitten

Hoe het ook zij, zit je als crediteur niet bovenop je vordering, dan kan het zomaar misgaan. Als ondernemer ben je graag bezig met je core business en ervaar je alles wat daarvan afleidt als ballast. Maar die andere zaken, zoals debiteurenbeheer, moeten wél gebeuren. “Er wordt dagelijks veel gevraagd van een ondernemer, dus is het logisch dat hij er niet altijd bovenop kán zitten”, zegt Hans van Lent, directeur van Vaessen & Kerckhoffs. “Dat hoeft ook niet. Dit werk kun je goed

18

het ONDERNEMERS BELANG

uitbesteden aan specialisten die dit als core business hebben. Want er gaat tenslotte veel tijd inzitten.” Ketenprobleem

Van een enkele wanbetaler zal geen bedrijf omvallen, maar door de crisis worden het er steeds meer. Een probleem dat hele ketens raakt. “Het zou niet moeten, maar zelfs de overheid geeft het slechte voorbeeld”, zegt Van Lent. Hij verwacht wel verbetering en wijst in dat kader op de WIK, de Wet Incasso Kosten, die per 1 juli van dit jaar van kracht is geworden. Gemaakt ter bescherming van consumenten tegen buitensporige incassokosten, maar ook bedoeld om hen eerder tot betalen te dwingen. Inmiddels gaan er steeds meer stemmen op om de WIK ook voor de zakelijke markt in te voeren, al liggen de spelregels voor het zakelijk verkeer al vast in de algemene leveringsvoorwaarden van bedrijven.

aan de bel trekken. Dat is ook de trend nu. Bovendien bespaar je als crediteur kosten als je sneller op incasso als dwangmiddel inzet.” Of je daarmee een faillissement van een minder liquide bedrijf niet juist in de hand werkt, is nog maar de vraag, denkt hij. “Je kunt dan wel eerder een regeling treffen, bijvoorbeeld door deelbetalingen af te spreken.” Vaessen & Kerckhoffs fungeert daarbij als de verlengde debiteurenafdeling van zijn opdrachtgevers, waaronder veel zorginstellingen. Op hun briefpapier worden de eerste aanmaningen verstuurd en als het echt tot incasso komt, ligt alles in één hand. Vaessen & Kerckhoffs heeft inmiddels 16.500 dossiers in behandeling. “Zeker bij een juridisch vervolgtraject is dat belangrijk”, aldus Van Lent. “Want de verhaalbaarheid van een vordering is onze grote uitdaging en sterke punt. Tegen zo laag mogelijke kosten, in het belang van zowel de ondernemer als de debiteur.”

Sneller incasso

Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders

Incassobureaus zoomen intussen in op de verkorting van het minnelijke incassotraject waarin de WIK voorziet. De WIK zou daardoor ook voor het bedrijfsleven uitkomst kunnen bieden, denkt Joosten. “Je moet een faillissement van je debiteur altijd vóór zijn en eerder

Rijksweg Noord 232 6136 AE Sittard T 046 - 451 23 39 F 046 - 451 74 62 info@vaessen-kerckhoffs.nl www.vaessen-kerckhoffs.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Guy Ackermans

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar ge-

Milieusystemen Tiel

Opslag en zuivering van afvalwater en andere milieuvervuilende vloeistoffen

produceerd wordt ontstaan afvalstoffen. Als die afvalstoffen vloeibaar zijn én milieuvervuilende componenten bevatten die niet in de bodem of in lucht terecht mogen komen en bovendien niet ongezuiverd op het rioolstelsel mogen worden geloosd, heeft de producent een probleem. Dat probleem op te lossen is de specialiteit van Milieusystemen Tiel. Opslag in silo’s en bassins onder

R

egenwater, afvalwater, zuiveringsslib of mest, meldt Gilbert Jacobs. “We kunnen alles aan. We kunnen het verpompen, mixen, opslaan en zuiveren. Waar mogelijk maken we gebruik van duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld LDPE-folie, ofwel polyethyleen. Dat is niet alleen in de fabricage duurzamer, maar het is, anders dan PVC-folie, dat vrijwel overal wordt toegepast, bijna geheel te hergebruiken.” Milieusystemen Tiel levert ook rietvelden, een milieuvriendelijke oplossing die wordt toegepast voor de reductie van afvalwater van huishoudens, woonwijken of zelfs complete dorpskernen. “Thedingsweert gebruikt dit systeem. Het is een milieuvriendelijke, duurzame natuurlijke methode, waarbij het afvalwater over een bak wordt geleid, gevuld met filtermateriaal en rietplanten. De combinatie van het filtermateriaal en de planten zorgen ervoor dat een biologisch proces in gang gezet wordt, waarbij het afvalwater wordt gezuiverd. Zo een systeem is overal toepasbaar en het past goed in een natuurlijke omgeving, ons bedrijf heeft vorig een rietveldsysteem geplaatst bij de molen van Geldermalsen, toen die daar opnieuw werd opgebouwd, en onlangs in Herwijnen bij GeoFort, een attractie op een fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie.”

Ook levert het bedrijf aanverwante artikelen zoals mixers, pompen en buizen. Daarnaast worden onder certificaat keuringen verzorgd voor opslagsystemen en afdekkingen. Directeur Gilbert Jacobs licht toe: “Wie bij ons een opdracht plaatst, kan er verzekerd van zijn dat de begeleiding gedurende het complete traject op een hoog deskundigheidsniveau ligt. Van vergunningen aanvragen en contacten onderhouden met de gemeente tot aan de productie en het realiseren van het opslagsysteem.” Mestoplossing

Veel van de klanten van MST zijn actief in de agrarische sector. “Voor veehouders bouwen wij systemen waarin mest opgeslagen kan worden tijdens perioden waarin dit niet uitgereden mag worden. Daarnaast zijn andere opslagmethoden mogelijk, zoals buffertanks bij waterzuiveringen, watertanks voor brandpreventie, tanks voor afval- of proceswater en slib- en septictanks.” Betonsilo’s worden gebruikt voor opslag van mest, water en slib en afgedekt met een dak of drijfdek.

allerhande afdekkingen, zuivering op locatie en ook ter plaatse omzetten in biogas hoort tot de mogelijkheden.

Een flexobassin is voordelig en kan snel geplaatst worden. Zo’n bassin bestaat uit een frame met daarin kunststofplaten die door staalkabels bij elkaar worden gehouden. Een foliebassin is relatief goedkoop en eenvoudig te plaatsen. Ook geuren kunnen worden gereduceerd. “Dit doen we door afdekkingen”, legt Jacobs uit. “Er zijn twee methoden: drijvend, met een op maat gemaakt folie, of met een spankap aan een middelpaal, waarbij een zeildoek naar de rand van de silo wordt getrokken.”

Milieusystemen Tiel BV   Polderweg 9   4005 GA Tiel  T 0344 - 63 33 63  www.milieusystemen.nl

Optimale opslag

Tuinbouw, viskwekerijen, mestdistributie- en waterleidingbedrijven, maar ook overheden hebben te maken met vloeistoffen die moeten worden afgedekt om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in de lucht komen – denk aan ammoniak, een van de factoren die zure regen veroorzaakt. “Hiervoor gelden strenge wetten en regels om het milieu te sparen; er wordt voortdurend gezocht naar innovatieve methoden en materialen om optimale opslag te kunnen garanderen. Milieusystemen Tiel is al ruim vijftien jaar specialist op dit gebied.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes van der Hoeven • Fotografie: Hugo Fermont

Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst Een van de grootste uitdagingen van industriële bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is duurzaam groeien op een effectieve en economische manier. Daarbij dient dus rekening te worden gehouden met ons milieu en de beschikbare grondstoffen. Met de oprichting van Biopark Terneuzen heeft Zeeland Seaports alweer een aantal jaar geleden de weg gevonden naar een unieke en innovatieve mogelijkheid daartoe: het met succes samenbrengen van agro en industriële bedrijven en instellingen, waarbij het restproduct van het ene bedrijf de grondstof voor het andere is geworden.

B

iopark Terneuzen is een platform van bedrijven in de Kanaalzone Gent-Teneuzen, dat zich inzet voor verdere verduurzaming en vergroening van productieprocessen, licht Dick Gilhuis toe. Hij is commercieel directeur van Zeeland Seaports, een van de initiatiefnemers van het project. “Zeeland Seaports is eigenaar van de grond, beheert de benodigde infrastructuur en faciliteert de bedrijven binnen Biopark Terneuzen. Dit is een uniek platform, het is namelijk het enige in Nederland dat praktijkvoorbeelden van verduurzaming kan laten zien. De procesindustrie, zoals DOW Benelux, is er onder andere bezig met de omvorming van fossiele naar groene grondstoffen. Ook andere bedrijven in de regio willen verduurzamen. Daarbij staat synergie tussen de bedrijven centraal. Met name onderzoeken wij of het mogelijk is om bij- en afvalproducten, de zogenaamde ‘smart links’ van de participanten in Biopark Terneuzen, uit te wisselen. Cargill bijvoorbeeld, levert zijn zetmeelresidu, water, energie en stoom aan het voormalige Nedalco, die dit weer gebruikt om alcohol te produceren. Inmiddels heeft Cargill Nedalco overgenomen, waardoor de residuen binnen eigen organisatie worden hergebruikt. Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd. Die zijn zonder uitzondering zeer coöperatief en maken deel uit van het platform. Deze bedrijven hebben zich bovendien door

het ONDERNEMERS BELANG

hun participatie gecommitteerd aan verduurzaming van het productieproces. Het platform zelf ten slotte, is al de verbindende schakel voor samenwerking tussen die bedrijven.” Ontwikkelingen

Een andere belangrijke speler in Biopark Terneuzen is het nieuwe en duurzame glastuinbouwgebied Glastuinbouw ZeeuwsVlaanderen, waarvan inmiddels 30 hectare is gerealiseerd in de nabije omgeving van de industriële bedrijven in de Kanaalzone. De energiebehoefte van het glastuinbouwgebied wordt geheel voorzien door de reststromen van kunstmestfabriek Yara Sluiskil. Deze hebben een temperatuur van 95 graden Celsius. De door de glastuinbouw verbruikte stromen hebben nog een temperatuur van 40 graden Celsius. Die gaan weer terug naar Yara Sluiskil om daar vervolgens als koelwater te worden gebruikt. Tevens wordt CO2 afgevangen en via pijpleidingen naar de glastuinbouw getransporteerd. “Ook hier fungeert Zeeland Seaports als ‘matchmaker’, vervolgt Dick Gilhuis, “want om de verbindingen tussen Yara Sluiskil en de glastuinbouwbedrijven te kunnen leggen, hebben wij samen met Yara WarmCO2 opgericht. Deze neutrale partij moet de nodige garanties kunnen afgeven, dat de gevraagde CO2 en warmte daadwerkelijk wordt geleverd aan de verschillende bedrijven binnen Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen. Onlangs heeft Zeeland Seaports speciaal voor dit

glastuinbouwproject een commercieel manager aangesteld in de persoon van Jenny Crone, die hiervoor verantwoordelijk is. Wij zijn namelijk graag de uitdaging aangegaan dat wij de garanties kunnen geven voor honderd procent leverbetrouwbaarheid. Dat kunnen wij ook, doordat wij met buffers en back-ups werken, terwijl de warmte en CO2 vanuit vier verschillende punten bij Yara worden verzameld. Als het bedrijf komt stil te liggen, zoekt WarmCO2 naar alternatieven voor levering. Een andere uitdaging die wij graag aangaan, is nog uitgeefbare hectares in de regio vol te krijgen met glastuinbouw of andere partijen, die zich in de regio willen vestigen, want daarin is met de recessie de klad gekomen. Deze laatste proberen wij te vestigen naast een bedrijf dat van toegevoegde waarde kan zijn om zo de duurzaamheid in dit gebied verder te verbeteren. Hierbij gaan wij uit van samenwerking tussen maximaal drie partijen, waardoor de communicatielijnen kort zijn en deze snel kunnen worden geïmplementeerd. In dit kader is onlangs een Green Deal gesloten tussen de Provincie Zeeland, de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en & Innovatie en van Infrastructuur & Milieu en Zeeland Seaports. Daarin is geregeld dat de duurzame restwarmte van Lijnco Green Energy wordt getransporteerd naar ICL Industrial Products. Dit laatste bedrijf is gespecialiseerd in de productie en verwerking van een breed scala aan chemische producten. Dankzij het financiële duwtje in de rug van deze Green


Deal kan de afronding van deze business case snel worden afgerond. In navolging van de onlangs afgesloten Green Deal LNG in Rotterdam, is Zeeland Seaports door rederijen benaderd voor het afsluiten van een vergelijkbare deal. Liquid Natural Gas zorgt voor schoner transport, stimuleert innovatie en versterkt de positie van Nederland als gasrotonde van Noordwest Europa. Bovendien kan het worden geproduceerd in Biopark Terneuzen. Hoewel dit een moeilijke opgave is vanwege de veiligheid, onderzoekt Zeeland Seaports momenteel wel de mogelijkheden daartoe. Ten slotte besteden wij extra aandacht aan de Axelse Vlakte. Dat terrein willen wij onder meer ontwikkelen voor de opslag van afvalhout en andere houtachtige gewassen. Die zullen worden verbrand in de biomassa gestookte elektriciteitscentrale die Express Energy gaat exploiteren. Deze krijgt een verwerkingscapaciteit van 50-60.000 ton wat circa 5 megawatt groene elektriciteit zal opleveren.”

De eerste is een modulair opgebouwde proeffabriek voor innovaties in duurzame bioprocessen met als sleuteltechnologie industriële biotechnologie. De tweede legt vooralsnog de focus op een opleiding van procesoperators voor de bioprocesindustrie. “Door dit initiatief zijn de bedrijven in de regio Gent-Terneuzen nog nauwer met elkaar gaan samenwerken binnen dit grensoverschrijdende cluster. Dit maakt de betrokken partijen sterker waardoor wij ons nog beter kunnen profileren als hét centrum voor de biobased economie. Vanuit Biobase Europe kunnen wij grote duurzame stappen voorwaarts zetten in het duurzaam opereren op een economisch gezonde manier en nog meer investeren in een mooie groene toekomst”, besluit Dick Gilhuis.

Biobase Europe

Samen met Ghent Bio-Energy Valley vormt het Biopark Terneuzen het grensoverschrijdende Biobase Europe. Deze samenwerking is een belangrijk onderdeel van de biobase gerelateerde economie, die onder meer is gegrond op een duurzame biogebaseerde productie. Bio Base Europe waarin beide partijen 21 miljoen euro hebben geïnvesteerd, bestaat uit een pilot plant in de haven van Gent en een opleidingscentrum in Terneuzen.

Schelpenpad 2 Postbus 132 4530 AC Terneuzen T 0115 - 64 74 00 F 0115 - 64 75 00 port@zeeland-seaports.com

Dick Gilhuis: “Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd”

www.bioparkterneuzen.com

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers â&#x20AC;˘ Fotografie: Marco Magielse

De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. Fabrikanten en distributeurs kunnen deelnemen aan werkgroepen en commissies of commentaar leveren op tekstvoorstellen, tot op Europees en internationaal niveau toe. Bovendien wordt elke NEN-norm om de vijf jaar bekeken om te beoordelen of deze herzien moet worden. Zo leveren NEN-normen een belangrijke bijdrage aan het creĂŤren van eenduidigheid, zonder dat de innovatie of vrije concurrentie erdoor gehinderd worden.

De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt het ONDERNEMERS BELANG


N

EN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten, evengoed voor consumentenproducten als halal-vlees en cosmetische artikelen als voor persoonlijke beschermingsmiddelen die op de werkvloer worden gebruikt. Maar volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) in Delft, en als zodanig belast met het begeleiden van het normalisatieproces van onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen, is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt: “Neem een helm. De NEN-norm kan bepalen dat dit hoofddeksel een bepaalde weerstand moet bieden als er vanaf een meter hoogte een voorwerp op valt. Maar die effectiviteit is niet automatisch permanent. Als een helm op de hoedenplank van een auto aan de UV stralen van de zon wordt blootgesteld wordt de beschermende laag en dus werking op den duur aangetast. Het gebruik heeft effect op de veiligheid. Daarom is het niet alleen belangrijk dat een helm aan de NEN-norm voldoet maar ook dat de werknemer die hem dagelijks opzet voorlichting krijgt over het beste gebruik ervan.” Commissies, werkgroepen en documenten

NEN is al 96 jaar actief als opsteller van productnormen. Maar deze normen zijn allerminst dictaten. “Iedereen die belang heeft bij zo’n norm heeft de mogelijkheid om zijn of haar inbreng te leveren,” zegt Stephanie Jansen. “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen. Je kunt lid worden van een van de werkgroepen die onder de technische commissies hangen en het is voor degenen die als expert plaatsnemen in een nationale commissie zelfs mogelijk om als Nederlandse delegatie naar Europese vergaderingen te worden afgevaardigd. Het kost natuurlijk wel relatief meer tijd om je tot op Brussels niveau met het opstellen van een norm bezig te houden, maar voor sommige ondernemers is dat de moeite meer dan waard. Een andere mogelijkheid is commentaar leveren op de voorlopige versie van een document dat door de vergadering wordt opgesteld. Daarvoor bestaat een termijn van drie maanden. Maar schriftelijk commentaar

dat mondeling wordt toegelicht tijdens een bijeenkomst maakt altijd meer kans om in de definitieve norm terecht te komen. Stand van de techniek

Omdat NEN de markt voor een product goed in kaart brengt en het normalisatieproces heel open verloopt worden kleinere spelers niet benadeeld tegenover grotere. Dat neemt niet weg dat er voor veel producten (nog) slechts een beperkt aantal fabrikanten bestaat, meestal nog op Europees of wereldwijd niveau. Normen zijn ook zo opgesteld dat ze de innovatie niet aan banden kunnen leggen. “Om de vijf jaar wordt nagegaan of de norm nog wel voldoet aan de stand van de techniek,” zegt Stephanie Jansen. “En die vijf jaar zijn een maximum. Als er aanwijzingen zijn dat de techniek sneller evolueert kan die herziening ook eerder plaatsvinden. Ook dat is een moment waarop de stakeholders van een product weer inspraak kunnen hebben in de formulering van de norm.” Onnodige verscheidenheid

Vóór 1916 kende Nederland geen NEN-normen. Fabrikanten konden naar eigen inzicht maten, afmetingen, diktes en coatings toepassen. Dat ze die vrijheid vrijwillig opgaven heeft alles te maken met de chaos die hier het gevolg van was. Als machinebouwers met bouten en moeren van willekeurige afmetingen moeten werken trillen de onderdelen los of lopen ze muurvast. Verscheidenheid is nodig, onnodige verscheidenheid is echter schadelijk. De economie had in toenemende mate behoefte aan onderlinge afstemming over de eisen waaraan producten dienen te voldoen en dus aan normalisatie. Het Nederlands Normalisatie-instituut dat deze taak op zich nam is in de loop van de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een organisatie met een omzet van ruim € 32 miljoen, ongeveer 300 medewerkers en niet minder dan 1400 normcommissies. Dat indrukwekkende aantal groeit nog steeds omdat normalisatie tegenwoordig niet alleen meer betrekking heeft op materiële producten maar in toenemende mate ook op immateriële, namelijk diensten. Daarnaast worden landennormen, zoals ‘onze’ NEN, steeds meer gekoppeld

aan internationale, zoals ISO en CEN. “Wereldwijd zie je dat de Verenigde Staten vasthouden aan hun eigen normeringsysteem en een land als Rusland zich nog steeds grotendeels afsluit van wat er op dit gebied in de rest van de wereld gebeurt,” aldus Stephanie Jansen. “Nederland heeft zich vrij gemakkelijk kunnen aanpassen aan het Europese systeem omdat wij, anders dan bijvoorbeeld Duitsland, minder nationale normen hadden.” Ook in dit opzicht doen wij onze reputatie van open economie dus blijkbaar alle eer aan.

Stephanie Jansen: “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen”

De nazorg van een norm

Voldoen aan normen is een noodzaak voor elke producent die een rol van betekenis wil spelen, zeker internationaal. Normen helpen bovendien om de kosten van productontwikkeling in de hand te houden, door het bedrijf duidelijke richtlijnen te bezorgen, terwijl het design van een product wel vrij blijft. Tenslotte fungeren normen ook nog als informatiebron voor gebruikers. Verwijzen naar een NEN-norm kan een marketingtool zijn, maar met het vaststellen ervan is nog niet bereikt dat de inhoud ook algemeen bekend is. Stephanie Jansen: “Als ik de handleidingen van persoonlijke beschermingsmiddelen als voorbeeld neem, dan blijkt de laatste jaren dat fabrikanten met papieren versies communicatief tekort schieten. Wie leest een handleiding? Vaak wordt die meteen na het uitpakken weggegooid of in een lade weggeborgen. Daarom denken we dat ze ook virtueel makkelijker beschikbaar moeten zijn of dat de producten bijvoorbeeld van een QR code voorzien moeten worden. Dat valt allemaal onder de nazorg van een norm, net als de voorlichting aan werknemers over het juiste gebruik en onderhoud van de producten. Er is altijd een zeker spanningsveld tussen het papier en de praktijk van een norm. Ook daar is de inbreng van de ondernemer dus welkom en noodzakelijk.”

Voor meer informatie, surf naar: www.nen.nl/pbm

het ONDERNEMERS BELANG


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

OVER SNELSTART

Solide

Probeer SnelStart 6 maanden gratis! Kijk op www.snelstart.nl of bel met Nelleke, Anoeska, Jakob Jan, Mirjam of Patriek: 0222 36 30 61

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

@snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Hans van Asch

Het OSB-keurmerk is er ook voor u Het OSB-keurmerk, vraag ernaar bij uw schoonmaak- of glazenwassersbedrijf!

de SchoonmaakBranche. Doordat OSB op 1 januari 2013 een duidelijk keurmerk

bij aanbesteding en contractering, hoe de organisatie de implementatie en naleving van sociaal beleid conform de code waarborgt en hoe het schoonmaakbedrijf de algemene tevredenheid van haar medewerkers meet.”

invoert, weet u zeker dat u te maken heeft met een bedrijf dat betrouwbaar is

Schoonmaakspecialistische eisen

OSB staat voor Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. OSB zorgt dat schoonmaak- en glazenwassersbedrijven zich kunnen Onderscheiden in

en z’n zaakjes netjes op orde heeft. Opdrachtgevers zullen het prettig vinden dat het keurmerk er komt.

V

an oorsprong was OSB een traditionele belangenbehartiger voor schoonmaakbedrijven. “Drie jaar geleden zijn we gestart met een positioneringonderzoek bij klanten”, vertelt directeur Rob Bongenaar. “Daaruit werd duidelijk dat voor klanten van schoonmaakbedrijven betrouwbaarheid en kwaliteit het allerbelangrijkste werden gevonden. Ook de ketenaansprakelijkheid was een item. Immers als een schoonmaakbedrijf met illegale werknemers werkt of belasting ontduikt, dan is de klant als opdrachtgever uiteindelijk aansprakelijk. Daarom is eind 2010 besloten een keurmerk in het leven te roepen, zodat de klant weet: ‘dat bedrijf heeft z’n administratie goed op orde, levert kwaliteit tegen een redelijke prijs en komt afspraken na. Daar krijg je dus geen gedoe mee.’ Voor opdrachtgevers is het derhalve heel prettig als z’n keurmerk gehanteerd wordt. De leden van OSB hebben hier ook massaal mee ingestemd.”

ook voldoen aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Hieronder vallen: goed opdrachtgeverschap, goed werkgever- en opdrachtnemerschap, goed werknemerschap en goed makelaarschap. Rob Bongenaar: “Dit deel van het keurmerk is met name voortgekomen uit de onrust en de stakingen in onze branche in 2010. De druk op de prijzen in de branche werd zo groot, dat de last voor de werknemers onevenredig zwaar werd. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt er een moreel appèl op de werkgevers, opdrachtgevers, makelaars en schoonmakers gedaan om eerlijk werk te leveren tegen een eerlijke prijs. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag maakt het OSB-lid duidelijk hoe hij handelt

OSB heeft de schoonmaakspecialistische eisen zoals die al langer bestaan aangevuld met extra eisen. Zo moet het bedrijf bij aanmelding minimaal drie jaar schoonmaakactiviteiten hebben uitgevoerd. Er vindt een CAO-controle plaats. Het bedrijf dient te beschikken over de juiste bedrijfsaansprakelijkheid- en opzichtverzekering. “Ook hier”, aldus Bongenaar, “gaat het zowel om het belang van de bedrijven en hun werknemers als om de opdrachtgevers. Zorgvuldig omgaan met elkaar is het uitgangspunt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de peilers.” OSB Rompertsebaan 50 Postbus 3265 5203 DG ‘s-Hertogenbosch T 073 - 648 38 50 info@osb.nl www.osb.nl

Rob Bongenaar: “Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”

OSB-keurmerk

“Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”, aldus Bongenaar. “Of een bedrijf voldoet aan de OSB keurmerkeisen wordt getoetst door een onafhankelijke inspectieinstelling, dat doen wij dus niet zelf. De inspectieinstelling hanteert daarbij strenge eisen en richt zich als eerste op de vraag of het schoonmaakbedrijf voldoet aan de NEN 4400-1 norm, dus of de administratie en personeelsadministratie op orde zijn en alle afdrachten aan belastingen en sociale premies goed geregeld zijn. Het doel hiervan is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidinstanties.” Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die het OSB-Keurmerk willen dragen, moeten

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

SMS is als communicatiemiddel steeds goedkoper geworden terwijl de attentiewaarde ervan onverminderd hoog is gebleven. E-mail daarentegen wordt door de groeiende hoeveelheid berichten die iedereen dagelijks ontvangt vaak niet of veel later gelezen. Dat maakt SMS bijzonder geschikt om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren. Spryng zette zes jaar geleden SMS voor het eerst in om het probleem van niet opdagende patiënten in ziekenhuizen aan te pakken. De tekstberichtjes bleken zo effectief dat het bedrijf sindsdien met succes zijn diensten overal in de zorgsector aanbiedt, en in groeiende mate ook aan uitzendbureaus, sportbonden en incassobureaus, in binnen- en buitenland.

SMS als Smart Money System:

Een hoge attentiewaarde voor een lage kostprijs S

pryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is opgericht door twee relatief jonge ondernemers die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Het ‘no- show’probleem dat Alexander Wanders en Marc Rottinghuis zes jaar geleden oplosten, kost de Nederlandse zorgsector in totaal namelijk zo’n 300 miljoen euro per jaar. “Uit ons eigen onderzoek bleek dat 10-15% van de patiënten niet komt opdagen bij een consult met een specialist,” aldus Marc Rottinghuis.

het ONDERNEMERS BELANG

“In een stad als Amsterdam lag dat deels aan ‘afsprakenshoppen’: ik maak in elk ziekenhuis een afspraak en ik ga naar dat waar ik het eerst terecht kan. Maar in verreweg de meeste gevallen blijken patiënten hun afspraak simpelweg te vergeten. Een Sms’je helpt om ze er aan te herinneren. Een gemiste afspraak kost gemiddeld honderdvijftig euro, een berichtje 7 cent.” Gratis account aanmaken

Waarom werkt SMS in dit geval wel en e-mail niet? “Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon, zodat het bereik bijna totaal is,” zegt Alexander Wanders.


“Je kunt bovendien zien of een bericht is aangekomen en gelezen. Met de toenemende populariteit van ping en WhatsApp neemt het belang van SMS voor de consumentenmarkt sterk af, maar wordt de attentiewaarde ervan feitelijk hoger. Zakelijk neemt het gebruik van SMS juist toe. E-mail is zo geëxplodeerd dat berichten makkelijk als spam worden gezien en dus genegeerd. Een tekstbericht wordt echter altijd gelezen. En vervolgens slaat de geadresseerde het vaak op in de agenda van zijn telefoon.” Ook het kostenaspect speelt mee. Spryng rekent geen abonnementskosten aan, enkel de SMS-kosten. “Het aanmaken van een account is gratis,” legt Marc Rottinghuis uit. “Wij regelen alles voor de klant en kopen voor hem de SMS-bundel aan bij de grote SMS-centra. Als hij er honderdduizend per maand wil versturen is dat geen probleem, als hij er slechts honderd nodig heeft ook niet. Grote organisaties communiceren met duizenden klanten tegelijk, maar ook voor een koeriersbedrijf met tien chauffeurs is SMS een uitstekend middel.” Uniek softwareplatform

De oplossing voor het ‘no show’ probleem in de zorg kan makkelijk door een concurrent gekopieerd worden, het softwareplatform waaraan vier programmeurs jarenlang dagelijks bouwden niet. Die technologische voorsprong in combinatie met lage overheadkosten (Spryng bestaat ook in haar internationale expansiefase nog slechts uit tien mensen) zorgt ervoor dat het in Amsterdam gevestigde bedrijf van Wanders en Rottinghuis ook nu nog uniek is in zijn soort. “We hebben moeten oppassen om niet te snel te groeien,” geeft Marc Rottinghuis toe. “Op een bepaald moment kwam er vanuit het buitenland zoveel belangstelling dat we een aantal markten tegelijk hadden kunnen bespelen, maar we hebben er doelbewust voor gekozen jaarlijks slechts één

land erbij te nemen. Daardoor zijn we nu al heel sterk in onze buurlanden. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties nemen we onze tijd.” Liever niet bellen

Nieuwe toepassingen zijn er echter legio, denkbaar maar ook concreet realiseerbaar. “We zijn bijvoorbeeld gaan onderzoeken hoe gemeenten hun burgers tijd kunnen besparen via SMS,” zegt Alexander Wanders. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen aan het loket worden teruggestuurd omdat ze niet de juiste documenten bij zich hebben. Dat kun je voorkomen door van tevoren een lijstje te Sms’en. Je kunt ook een berichtje sturen met de mededeling dat een paspoort klaar ligt.” SMS blijkt zo mogelijk een nog krachtiger communicatiemiddel voor verzekeraars, vult Marc Rottinghuis aan. “Die krijgen tienduizenden telefoontjes van klanten die zich afvragen hoe het met de afhandeling van hun schadeclaim zit. Je kunt wel verwijzen naar een website met een inlogcode, maar in de praktijk blijken mensen daar niet naar te surfen en liever te bellen – en helaas ook te blijven bellen. Dankzij een SMS-update kunnen verzekeringsmaatschappijen aanzienlijke kosten besparen doordat ze die telefoontjes niet meer hoeven te beantwoorden.”

heeft zal merken dat Spryng hiervoor eenvoudigweg een nieuwe applicatie ontwikkelt en die aan het softwareplatform toevoegt. Na zes jaar heeft SMS geen enkel geheim meer voor deze beide heren, maar minstens zo belangrijk is dat SMS nog altijd geen gedateerd of uitontwikkeld communicatiemiddel is. Wie had tien jaar geleden bijvoorbeeld kunnen bedenken dat veel automobilisten inmiddels hun parkeergeld betalen via SMS? Die drie letters staan daarom tegenwoordig voor steeds meer ondernemers niet langer enkel voor ‘short message service’ maar evengoed voor ‘smart money system’.

Voor meer informatie, surf naar: www.spryng.nl en lees hoe Spryng u helpt. Het platform staat gratis ter beschikking voor allen die verbetering van de work-flow, hogere rendementen zoekt en het effectief wil inzetten bij marketing doelstellingen, campagnes, informatieverstrekking of afspraakbevestigingen.

Tijdsaspect

Maar een van de meest interessante toepassingen is toch wel die bij de planning van werkzaamheden. Een uitzendbureau dat vierhonderd flexwerkers nodig heeft voor een klus moest tot nog toe die mensen bellen en nabellen. “Nu fungeert het SMSbericht al als eerste selectie,” legt Alexander Wanders uit. “Degenen die interesse hebben in het werk bellen zelf terug. Dat scheelt veel werk en veel tijd. Dat tijdsaspect is van nog groter belang bij een luchthaven als Schiphol. Dagelijks worden tal van vliegtuigen op het laatste moment omgeleid van de ene gate naar de andere. Dan is het bijzonder efficiënt al het betrokken personeel via een bulk-SMS daarvan te verwittigen.” Noch gedateerd of uitontwikkeld

Spryng behoudt zijn positie als pionier door enerzijds nieuwe en bestaande klanten te helpen met technische zaken, zoals het leggen van een koppeling met de agendasystemen in outlook, en anderzijds te adviseren met ideeën. Wie nauwelijks kaas heeft gegeten van SMS-marketing kan daarvoor een beroep doen op de expertise van de beide ondernemers en samen met hen een campagne vormgeven. Wie met zijn branche buiten het bestaande klantenbestand valt of speciale wensen

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders:

Streng, rechtvaardig, transparant….. En een beetje eigenwijs “Daar heb ik nooit mee te maken!”, roept nagenoeg iedereen wanneer wij van Bazuin & Partners vertellen voor een Gerechtsdeurwaarder te werken. Vreemd, want in een aanhoudend slecht economische tijd is het toch wel erg zinvol om een goede relatie met je Gerechtsdeurwaarder te hebben....

H

et oorspronkelijk wat stoffige beroep van deurwaarder maakt anno 2012 een ware metamorfose door. Van de traditionele “strenge man in de lange jas”, naar een adviserende partner die in het verlengde van uw bedrijfsprocessen meedenkt en u helpt uw doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat om het verbeteren van uw ratio’ s voor een kredietaanvraag bij uw bank, het optimaliseren van uw liquiditeit of het opstellen (en uitvoeren) van een sociaal convenant voor een woningbouwcorporatie, wij hebben de ervaring. Deze ervaring zetten wij ook in om uw mening tegen te spreken, immers een adviseur die u naar de mond praat, voegt weinig toe. Noem dit gerust “eigenwijs”.

Bazuin & Partners verzorgt vanuit haar vestigingen de minnelijke en gerechtelijke incasso voor ondernemers in het MKB en de grootzakelijke markt. De oorspronkelijk Rotterdamse ”geen woorden, maar daden” mentaliteit past goed bij het ambt van deurwaarder, niet vreemd dat ons hoofdkantoor dan ook bijna tegen de Erasmusbrug aan staat. Al zo’n 50 jaar bedienen wij van hieruit opdrachtgevers uit de meest uiteenlopende sectoren: banken,

energieleveranciers, transportondernemers, woningbouwverenigingen en MKB-relaties in al hun diversiteit. Er valt nogal wat te kiezen als u onbetaalde vorderingen heeft. U kunt uw risico kredietverzekeren, de keuze maken voor een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder (wij weten nog wel een goeie…). De voordelen van het werken met een gerechtsdeurwaarder zijn legio… Een speciale klantengroep die wij van oudsher bedienen zijn de advocaten. Speciaal, omdat zij gebaat zijn bij snelheid en bereikbaarheid. Dat regelen we dan gewoon. Niets moeilijks aan. Een vaak wat onderbelichtte kant van ons vak is de juridische dienstverlening. Terwijl juist in deze tijden preventie op non-betaling en het gedegen vastleggen van afspraken ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf minder risico’ s loopt. Bazuin & Partners fungeert met haar eigen juristen als uw partner voor de zaken waar u zelf nou net even geen kaas van gegeten heeft. Door onze landelijke dekking en verregaande automatisering zijn wij in staat

grote volumes vorderingen adequaat te behandelen wat ook zijn voordelen heeft voor de MKB ondernemer die nou net buiten zijn/haar regio een debiteur tot betalen wil manen (nu we er toch zijn….). Persoonlijk contact en duidelijke afspraken gelden voor iedere relatie, of u nu eenmalig een vordering voor ons heeft of enkele duizenden per maand. Bij alles wat we voor u doen, kunt u over onze schouder meekijken middels een online inkijk applicatie, wel zo transparant. Zelf vatten we deze manier van werken samen met de kreet: ”de professionaliteit van een grote organisatie met de betrokkenheid van een klein kantoor”. De vestigingen van Bazuin & Partners treft u in de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Noord Holland, Hoekse Waard/Drechtsteden en Noord-Brabant. In dat deel van Nederland, waar u onze kantoren niet treft, werken wij met deurwaarders die van huis uit op pad gaan. Onze adviseurs bestrijken het gehele land. Maak eens kennis met deurwaarder die aan uw kant staat en mail ons op advies@bazuin.nl of bel met 010 - 433 24 88.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Blinkfotografie

‘Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!’ De klein zakelijke markt – zoals de Zelfstandigen Zonder Personeel en het MKB – betalen veel te veel voor hun mobiele telefoonrekeningen. Soms wel 50%. Ellen van Egmond, commercieel directeur bij het in Amsterdam gevestigde GSMWEB, zegt dat er volop besparingsmogelijkheden zijn, maar dat

I

n de afgelopen maanden zijn er vier nieuwe medewerkers aangenomen om de toegenomen vraag uit de zakelijke markt op te kunnen vangen. “We hebben het drukker gekregen. Ook de kleine ondernemers ontdekken dat er feitelijk nog veel te besparen valt op de kosten van mobiele telefonie. Dat geldt ook voor ZZP’ers; zij komen er achter dat het abonnement – dat ze hebben – eigenlijk niet het juiste of meest passende abonnement is. Die medewerkers hadden we hard nodig om aan de toegenomen vraag te voldoen.”

die in het woud van aanbieders en aanbiedingen niet eenvoudig te vinden zijn. “Wij slagen daar echter wel in,” zegt ze. “Wij zoeken het meest optimale voordeel voor deze ondernemersgroep. Aan de hand van slechts een aantal facturen uit het recente verleden, zien wij al binnen een half uur, waar op kan worden bespaard zonder in te leveren op belminuten of internetdata. Welke ondernemer wil dat nu niet horen?”

Volgens Ellen is de meest gemaakte fout dat ondernemers instappen op een zo laag mogelijk tarief. “Dat ziet er aan ‘de voorkant’ interessant uit, maar achteraf blijkt dat vaak een duurkoop,” zegt ze. “Bovendien zie je dat bijvoorbeeld de ZZP’ers hetzelfde aankoopgedrag vertonen als de consument. Echter, omdat ze ondernemer zijn, blijkt in de praktijk toch een ander belgedrag te zijn ontstaan. Zonde van het geld dus. Of in ieder geval niet effectief. En daarnaast: het is er in de laatste jaren voor niemand eenvoudiger op geworden. De I-Phones en I-pads zijn opgekomen. Een groot aantal internetbundels is aan de markt aangeboden. En natuurlijk gebruiken velen nog steeds de laptop onderweg waar ook een data-abonnement aan hangt. Tja, waar moet je je keuze op baseren?”

v.l.n.r.: Ellen, Belinda, Marc, Vedat, Hannah, Richard, Tom en Joost.

het ONDERNEMERS BELANG

Ellen vertelt dat ondernemers ‘stomverbaasd’ zijn als blijkt dat ze jarenlang écht te veel hebben betaald. “Onze analyses zijn een eye-opener. Bovendien bieden we gemak. Wij hebben als reseller alle toestellen op voorraad. We zorgen er voor dat oude abonnementen eenvoudig worden omgezet naar nieuwe abonnementen, vaak ook bij andere providers. De ZZP’er en de MKB-er hebben er geen omkijken naar. Wij regelen het.” Ellen zegt dat een check van de laatste twee of drie nota’s al voldoende is om te kunnen constateren dat er te veel wordt betaald. “Bovendien zijn we niet gebonden aan bepaalde telecomaanbieders. We zijn compleet onafhankelijk. Wij kijken – als intermediair – louter naar het beste voor de eindgebruikers.” De huidige groei van GSMWEB verrast Ellen en haar collega’s dus niet. “In een periode als deze, kijkt iedereen – van ZZP’er tot ondernemer met personeel – steeds scherper naar de bedrijfskosten die hij maakt. Logisch dat men dus ook op zoek is naar meer besparingen op de mobiele telefonie. Wel, wij hebben het antwoord. We dagen alle ondernemers dan ook uit om bij ons de gratis factuurcheck te doen!” GSMWEB Van Marwijk Kooystraat 10 A 1096 BR Amsterdam T 020 - 776 63 55 www.gsmweb.nl


Bedrijfsreportage Pal naast de A2 bij Maastricht Aachen Airport is sinds een jaar Aon Risk Solutions Maastricht gevestigd. “Een mooie zichtlocatie en perfecte uitvalsbasis om onze diensten bij de Limburgse ondernemers aan te bieden”, aldus Roger Smeets, directeur Aon Maastricht. Team Accountmanagement Aon Maastricht: v.l.n.r. (beneden): Roger Smeets, Geer Beris, v.l.n.r. (boven): Jacq Scheeren, Thei Fuchs, Xavier Schillings Niet op de foto: Nicole Kusters.

N

aast de gunstige locatie beschikt Aon Maastricht over de specialistische kennis en inkoopkracht van de grote Aon-organisatie. In combinatie met de persoonlijke aandacht en betrokkenheid die alleen een regionale speler kan bieden, is dat de kracht van Aon. “Ons team van specialisten staat klaar om ondernemend Limburg te helpen met het beheersbaar maken van operationele, financiële en personele risico’s”, vertelt Roger Smeets. “Al onze relaties hebben een vast team met daarin een accountmanager, relatiebeheerder en schadebehandelaar tot hun beschikking.”

Risk Management

Aon adviseert over verzekeringsoplossingen en biedt ook een breed scala risicomanagementdiensten aan. “Risicomanagement staat gelukkig bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda”, constateert Smeets. “Aon is als geen ander in staat om via een integrale aanpak risico’s in kaart te brengen, te analyseren en uiteindelijk beheersbaar te maken.” Hierbij legt Aon de focus op risicobeheersing in de breedste zin van het woord. De afdekking ervan komt op de tweede plaats. “Uiteindelijk gaat het ons erom de klant te helpen om zijn huidige en toekomstige ondernemersdoelstellingen te bereiken”, stelt Smeets. “Risico’s beheersbaar maken voor hardwerkende ondernemers – hen ‘ontzorgen’ – dat is onze passie!”

“Ondernemers ontzorgen op het gebied van risico’s, dat is onze passie!”

Aon, wereldspeler met regionale slagkracht – onverzekerbare risico’s er zijn en proberen samen met de markt tot oplossingen te komen. Deze visie op innovatie is uniek binnen de verzekeringsbranche.”

behoeften die bij ondernemingen leven op het gebied van risicobeheersing.” Kijk voor meer info op www.aon.nl

Maatwerk

Over Aon

“De specifieke behoeften van de klant vormen het uitgangspunt van onze bedrijfsvoering”, stelt Smeets. “Onze klanten hebben het grote voordeel dat ze via Aon Maastricht direct toegang hebben tot het grote Aon-netwerk, met al haar expertise, ervaring en inkoopkracht. Tegelijkertijd zitten wij in de buurt en hechten grote waarde aan persoonlijke contacten met klanten. Zo kunnen we letterlijk en figuurlijk zicht krijgen en houden op de wensen en

• Meer dan 300 jaar ervaring. • Is geen afkorting, maar h het Keltische woord voor “Eenheid”. • Is gevestigd in 120 landen. • Telt 62.000 medewerkers wereldwijd. • Heeft 1.900 medewerkers in Nederland. • Heeft in Nederland 10 vestigingen.

Innovatie

Aon onderscheidt zich door voortdurend in te spelen op toekomstige marktontwikkelingen. Aon ontwikkelt doorlopend in eigen beheer nieuwe producten. Dat is een geruststellende gedachte voor ondernemers, die steeds vaker te maken krijgen met risico’s als cybercriminaliteit, reputatieschade of economische terugslag. Zaken die aanzienlijke risico’s opleveren, maar vooralsnog onverzekerbaar zijn. “Onze innovatieafdeling kijkt verder dan alleen de verkoopkansen op de korte termijn”, legt Smeets uit. “Zij bekijken welke – vooralsnog

het ONDERNEMERS BELANG

19


Advies De veranderingen in het bv-recht Op 1 oktober jl. is het bv-recht veranderd. De regels voor de bv zijn versoepeld en de Flex-bv is geïntroduceerd. De wetgever heeft op die manier de bv tot een aantrekkelijker rechtsvorm willen maken. ClerxvanRoy Advocaten staat ondernemers bij die zich willen richten op de progressie van hun onderneming. In dat kader is het zaak om op de hoogte te zijn van het gewijzigde bv-recht en dienen juridische risico’s zoveel mogelijk beperkt te worden.

M

et de recente wetswijziging zijn er veel veranderingen in het bv-recht tot stand gekomen. Een klein aantal daarvan zijn de volgende: • De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring zijn vervallen. • Er is meer vrijheid om de statuten in te richten naar de wensen van de ondernemer. • De bv mag aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder recht op een winstuitkering (dividend). • Aandeelhouders kunnen besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Wellicht de meest opvallende wijziging is de afschaffing van de minimumkapitaaleis van 18.000 euro. Op deze manier wordt een belemmering voor de oprichting van een bv verwijderd. De ondernemer kan nu zelf bepalen welk bedrag als startkapitaal wordt ingebracht. Dat kan al 1 eurocent bedragen. De achtergrond van het vereiste van een minimumstartkapitaal was de bescherming van de crediteuren van de bv. Het betrof een soort ‘verzekering’ voor de voldoening van de schulden van de bv aan diens crediteuren. Nu het vereiste van het startkapitaal verdwenen is, zag de wetgever noodzaak om de crediteuren op een andere wijze te beschermen. Daartoe is een test voor

20

het ONDERNEMERS BELANG

het bestuur in geval van uitkeringen aan aandeelhouders in het leven geroepen. Dit wordt een uitkeringstest genoemd. Het bestuur heeft in de procedure over het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders bij de nieuwe wetgeving een formele positie gekregen. Een dergelijke uitkering kan namelijk niet worden gedaan, zonder dat het bestuur toetst of deze niet evident onverantwoord is. Een besluit van de Algemene Vergadering (AV) is dus niet uitvoerbaar zonder dat het bestuur expliciet (of impliciet) zijn goedkeuring daaraan heeft gegeven. Het bestuur dient een uitkeringstest te verrichten. De gouden regel daarbij is dat het bestuur slechts zijn toestemming weigert “indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden”. Langs deze maatstaf moeten alle uitkeringsbesluiten van de AV gelegd worden. Indien het besluit dit criterium niet doorstaat en het bestuur desondanks zijn goedkeuring verleent, dan is dat een grond voor bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurders kunnen dan hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de bv voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente.

ken. Uiteraard dienen deze mogelijkheden afgestemd te worden op de specifieke omstandigheden van ieder geval en zoals doorgaans geldt; voorkomen is beter dan genezen. Voor meer advies dat toegespitst is op uw unieke geval kunt u zich wenden tot ClerxvanRoy Advocaten. ClerxvanRoy Advocaten verricht werkzaamheden vanuit Beek, Zuid-Limburg voor cliënten in het hele land. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor juridisch advies tegen een concurrerend uurtarief. Goed ondernemerschap vereist dat er sprake is van een goede prijs-kwaliteit verhouding. Er zijn al veel ondernemers geweest die door ons terzake zijn geadviseerd.

COMMERCIËLE ADVOCATEN VOOR SUCCESVOLLE ONDERNEMERS

T

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

Guy Falkenberg Advocaat bij ClerxvanRoy Advocaten CLERXvanROYadvocaten van Sonsbeecklaan 48 6191 JM Beek T 046 - 436 33 88 F 046 - 436 33 89

Er bestaan mogelijkheden om de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid te beper-

info@clerxvanroyadvocaten.nl www.clerxvanroyadvocaten.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo Goossens

Squashen voor ondernemers de ideale gelegenheid om te netwerken

Accu opladen? Een echte ondernemer kent geen 40urige werkweek. Werken is hobby! Altijd op zoek naar kansen en verbetering. Je werk laat je niet los. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Goede ondernemers weten wanneer ze de teugels moeten laten vieren. Nieuwe energie tanken om er daarna nog harder en inventiever tegenaan te gaan. Maar je kunt keihard er tegenaan gaan en de broodnodige ontspanning ook combineren. Waar? In Squashcentrum Maastricht.

S

quashen is de perfecte sport om de vermoeide geest weer helemaal op te laden. Fysiek vraagt deze sport veel van je en tussen de bedrijven door netwerk je naar hartenlust. Want als er één sport is waar ondernemen ideaal mee te combineren is, dan is het wel squashen. De pauzes tussen de rally’s en de sets bieden alle gelegenheid om bij een glas fris, pils of koffie de zinnen meteen weer te verzetten. Al netwerkend en ondernemend weer helemaal fit worden, dát is het idee. En wie wil, pikt lekker nog een saunaatje mee.

Bedrijvencompetitie

En wat te denken van de bedrijvencompetitie voor wie de smaak helemaal te pakken krijgt. Voor het achtste jaar op rij kun je één vrijdag in de maand je lekker uitleven en in twee wedstrijdjes de stress van je afmeppen. Met ook hier weer de mogelijkheid tot netwerken achteraf, wat we als ondernemers toch allemaal zo graag doen. “Sport verbroedert en verbindt”, weet Arno uit eigen ervaring. Eén bedrijf is er zelfs zo enthousiast door geworden dat het dat letterlijk heeft genomen, het eredivisieteam sponsort en er zijn naam aan heeft verbonden.

ochtends tot elf uur ’s avonds en in de weekeinden van tien tot drie. Het squashcentrum telt 600 leden, zijnde de vaste gebruikers, onder wie ook veel studenten, van wie zich enkelen Nederlands kampioen mogen noemen. Exclusief de bezoekers die er eenmalig of bij gelegenheid binnenwippen. Want in tegenstelling tot sporten als golf of tennis, die veel meer van je kostbare tijd vergen, kun je bij squashen al gauw ‘effe’ een balletje slaan. Wanneer en zolang als je zelf wilt. “Bovendien ben je na drie kwartier intensief squashen helemaal op”, weet Arno. Er zijn accu’s die minder snel opladen.

Netwerken

Maar ook voor het stimuleren van de teamgeest in bedrijven is squashen een verademing. Al eens een clinic geprobeerd met het personeel? “Moet je echt eens doen”, zegt eigenaar Arno Wijsen, zelf verwoed squasher. “Wie nog nooit gesquasht heeft, krijgt de beginselen snel bijgebracht door een van onze instructeurs, onder wie enkele echte kampioenen. Je hebt het in de regel snel onder de knie. We zorgen voor een leuke ontvangst en een natje en een droogje vooraf, tussendoor en erna. Maar squashen is ook ideaal om de netwerkborrel mee te combineren.”

Bij de tijd

Arno nam het squashcentrum, dat al dertig jaar gevestigd is in het huidige pand aan de Brusselsestraat en het enige in zijn soort in Maastricht, in april dit jaar over van de vorige eigenaar. Na een verbouwing en uitbreiding is het weer helemaal bij de tijd, met een eigentijdse en gezellige uitstraling. Aangevuld met fitness en fysiotherapie.

Squashcentrum Maastricht Brusselsestraat 74-a 6211 PG Maastricht

Accu opladen

T 043 - 321 63 87

De zeven banen in het squashcentrum zijn op werkdagen toegankelijk van negen uur ’s

info@squashmaastricht.nl www.squashmaastricht.nl

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Jo Goossens

De beste manier om te besparen? Je werk in één keer goed doen… Hij houdt wel van een uitdaging, heeft eerder zijn mannetje gestaan als CTO/COO van XS4All Internet van KPN en is per 1 september toegetreden tot de directie van Mediaan automatisering. De naam is Patrick Kinders, een rasechte Amsterdammer, die de kunst verstaat om zich overal thuis te voelen. Over de Limburgse heuvels zegt hij: “Een oase van rust waar mensen nog tijd hebben voor elkaar.”

W

at doet een Amsterdammer bij een Limburgs ICT-bedrijf? “Ik heb Mediaan tijdens mijn werkzaamheden voor XS4ALL leren kennen als een waardevolle ICT-partner. Net als XS4ALL staat het bekend als premium merk met een passie voor kwaliteit en een hoge klanttevredenheid. Ik heb er dan ook van meet af aan graag mee van doen gehad. Toen het bedrijf mij vroeg of ik geïnteresseerd was om te helpen Mediaan nadrukkelijker op de kaart te zetten, ben ik de uitdaging aangegaan. Mediaan is met circa 70 medewerkers voor mij een kleinere organisatie. Persoonlijk contact met medewerkers en klanten is er de standaard.” Het Heerlense bedrijf werd opgericht in 1969 en telt anno 2012 zeventig medewerkers die opereren vanuit het hoofdkantoor in Heerlen en een vestiging in Düsseldorf. De dienstverlening van Mediaan betreft onder andere consultancy, de realisatie en het beheer van maatwerkapplicaties, ICTarchitecturen, programma- en projectmanagement van ICT-innovaties, datamigratie en functiepuntanalyse. Mediaan heeft uitgebreide ervaring in de telecom en de publieke sector en is verder actief voor industriële bedrijven, in het onderwijs en bij banken en verzekeraars.

“Crisis of geen crisis, Mediaan groeit. Gecontroleerd en gestaag”, aldus Patrick Kinders. “De komende jaren willen we die groei versneld doorzetten. In de breedte door nieuwe markten aan te boren, in de diepte door samen met opdrachtgevers nieuwe producten te ontwikkelen. We werken nu vanuit vestigingen in Heerlen en Düsseldorf. Per 1 oktober gaat bovendien Mediaan Brussel van start, wellicht gevolgd door een vestiging in de Randstad. We weten wat bij onze klanten leeft en spelen daarop in. Enerzijds ontwikkelen en beheren we (maatwerk) applicaties en anderzijds voeren we met regelmaat de regie over megaprojecten van tientallen miljoenen euro’s. Een groot deel van de telecomfacturen in Nederland wordt gemaakt met systemen waaraan Mediaan een belangrijke bijdrage geleverd heeft. Ook apps waarmee klanten bijvoorbeeld via hun smartphone, laptop of tablet hun verzekeringspolis of declaraties kunnen inzien komen uit de koker van Mediaan.” Het geheim van Mediaan is dat het klanten in staat stelt om met behulp van ICT beter te presteren en meer uit hun business te halen. Patrick Kinders: “En dat doen we goed of we doen het niet. We zien en horen steeds vaker bij bedrijven dat ICT-trajecten te duur zijn en altijd te laat opgeleverd worden. Met de juiste kwaliteit en expertise hoeft dit echter niet het geval te zijn. Zaak is wel dat je begrijpt wat je klant wil, dat je zijn bedrijf en zijn markten kent en dat je weet hoe je samen de geplande doelen kunt realiseren. Dat zorgt ervoor dat projecten direct op de juiste manier opgeleverd worden. Zo haal je de afgesproken doorlooptijden en blijf je binnen het budget. Wij gaan er dus voor om ons werk in één keer goed te doen.”

Mediaan/abs Frankenlaan 5 6419 BT Heerlen T 045 - 571 83 55 www.mediaan.com

22

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Jo Goossens

DGA... let op uw pensioensaeck “Het overkomt veel ondernemers: een nieuwe medewerker en u wordt geconfronteerd met enkele duizenden euro’s aan kosten voor waardeoverdracht. Dat is zeker niet wat u wilt”, vertelt Roger Claessen die al vijftien jaar actief is als onafhankelijk register-pensioenadviseur bij Pensioengroep Zuid.

P

ensioengroep Zuid met vestigingen in Sittard-Geleen, Maastricht, Venlo en Venray, is een onafhankelijk pensioenadviesbureau voor de zakelijke markt en richt zich op mkb -bedrijven met tien tot 250 medewerkers in Zuid-Nederland. Pensioengroep Zuid geeft adviezen over de inrichting, uitvoering, communicatie en administratie van een (collectieve) pensioenregeling voor zowel de DGA, de zzp’er, als voor medewerkers. DGA en eigen beheer

Het zijn roerige tijden. Menig DGA en medewerker zijn onzeker over het pensioen. Heb ik aan het einde van mijn loopbaan wel voldoende vermogen om van mijn oude dag te genieten? Kan ik wel voldoende adequaat inspelen op alle (fiscale) ontwikkelingen die op mij afkomen? “Verreweg de meeste DGA’s bouwen pensioen op in de eigen bv”, vervolgt Claessen. “Het pensioengeld blijft binnen de bv en dient als goedkope financieringsbron van de onderneming. Voordeel is het jaarlijkse fiscale voordeel. Nadeel is dat geen geld gestort wordt bij een pensioenfonds of verzekeraar. Cruciale vraag blijft of op de pensioendatum voldoende kapitaal voorhanden is om het pensioen uit te betalen en/of om aan de fiscale verplichting te voldoen. Slechte beleggingsresultaten als gevolg van de financiële crisis kunnen voor problemen zorgen. Bovendien heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst recentelijk gepubliceerd dat ook tijdens de opbouwfase gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van voldoende vermogen. Wat staat ondernemers te doen? Pensioenregie en controle over de vermogensvorming zijn in ieder geval bittere noodzaak. Zonder deze regie en controle belanden ze onherroepelijk in één van de vele fiscale valkuilen en kunnen ze niet goed inspelen op onverwachte (bedrijfs) ontwikkelingen.”

Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer

Pensioengroep Zuid onderkent de pensioenproblematiek van de DGA als ondernemer en hanteert samen met Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer een integrale benadering van het (DGA)-pensioenvraagstuk, waarin naast de fiscaliteit ook alle risico’s worden afgewogen. “Stroeve & Lemberger is een onafhankelijke vermogensbeheerder met vestigingen in Weesp en Maastricht. Het bedrijf begeleidt familievermogens waarvan de relatie in sommige gevallen bijna 200 jaar teruggaat. Zijn cliënten hechten zeer aan een vertrouwelijke en bestendige relatie. “Stroeve & Lemberger heeft een uitgebalanceerd beleggingsbeleid op maat ontwikkeld dat is afgestemd op de verschillende pensioensituaties van de DGA. In eigen beheer èn in verzekerde pensioenoplossingen kan naast meer traditionele vormen van vermogensbeheer ook gekozen worden voor vermogensbeheer met garantie ofwel Beschermd Beheer. En dat is voor veel ondernemers wellicht een nieuwe, maar ook zeer interessante optie.” Transparant, professioneel advies

Pensioengroep Zuid neemt de ondernemer alle zorgen over de (collectieve) pensioenregeling uit handen, informeert hem en zijn medewerkers persoonlijk, zodat zij de regeling op waarde kunnen schatten. Volledige transparantie in kosten, persoonlijk en verantwoord vermogensbeheer zijn daarbij de sleutelwaarden. “Ondernemers hebben alle reden om het pensioenvraagstuk zorgvuldig onder de loep te nemen. Pensioengroep Zuid kan zorgen voor de noodzakelijke pensioenregie, waardoor de ondernemer zich kan blijven richten op zijn ondernemerschap. Voorop bij elk advies staan onafhankelijkheid, periodieke monitoring van het vermogen en transparantie”, aldus

Claessen. “En die transparantie geldt ook voor de honorering. Wij hanteren vaste tarieven, die geen ruimte laten voor verrassingen. Voor complete adviestrajecten geven we vooraf een heldere offerte. Wij raden ondernemers aan niet te wachten tot de pensioendatum, maar ruim voordien actie te ondernemen.”

Pensioengroep Zuid Minister Ruysstraat 4-6 6162 XK Sittard-Geleen T 046 - 474 72 20 info@pensioengroepzuid.nl www.pensioengroepzuid.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Ondernemerspanel

Bent u voldoende voorbereid op de komst van de Flex-bv? Op 1 oktober is de wetgeving voor het bv-recht in werking getreden. Dit gezamenlijke project van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Veiligheid heeft als doel het bv-recht beter te laten aansluiten op de praktijk zodat het oprichten van een bv aantrekkelijker wordt. Zo komt het verplichte startkapitaal van minimaal 18.000 euro te vervallen en wordt het een stuk eenvoudiger om de statuten aan te passen. Ziet u nieuwe kansen met de komst van de Flex-bv? De mening van ons panel.

■ Kevin Peters Kevin Peters - EKB Nederland Als ondernemer juich ik het uiteraard toe als regels worden vereenvoudigd, zo ook met betrekking tot de komst van de Flex-bv. Het elimineren van het verplichte startkapitaal zal vooral gunstig uitpakken voor diegene die een stamrecht of pensioenvoorziening in een bv willen gieten (dat lijken me de nieuwe kansen waarnaar gevraagd wordt), voor velen was die 18.000 euro toch een drempel voor dergelijke toepassingen. Voor bestaande organisaties,

die om fiscale- of aansprakelijkheidsredenen hun entiteit willen wijzigen in een bv, is de regeling natuurlijk ook prettig, al kan ik me niet voorstellen dat het startkapitaal in het verleden een onoverkomelijke drempel vormde. Kijkend naar de hotemetoten die zich met de nieuwe wet hebben bezig gehouden, dan vind ik dat nogal wat. Ik hoop dat ze er na een paar gesprekken wel uit waren. Anders is het een dure vereenvoudiging van de regels geworden, maar dat geheel terzijde.

■ Teun Smulders Teun Smulders - Natural Talent De administratieve kosten voor het oprichten van een BV zullen door de nieuwe wet dalen met 90 procent. Dat biedt zeker voor veel bedrijven kansen. Of je van deze kansen gebruik gaat maken hangt mijns inziens af van twee belangrijke aspecten: winst na belasting en risico. Iedere ondernemer wil zo veel mogelijk winst overhouden na belasting. De fiscale voordelen kunnen dus aantrekkelijker zijn bij een eenmanszaak en VOF

dan bij een bv. Onderzoek leert dat het omslagpunt ligt bij een winst van 120.000 euro. Daarnaast speelt het risico aspect. Bij een bv ben je maar beperkt persoonlijk aansprakelijk. Hierdoor kan het voor ondernemers in risicovolle branches sneller aantrekkelijk worden om een bv op te starten. Kortom, winst na belasting en risico moet goed afgewogen worden. Door de dalende administratieve kosten biedt de nieuwe wet zeker kansen.

■ Matthijs Bijpost Matthijs Bijpost - Wilwy BV Waanzin, super slechte ontwikkeling! En wel om de volgende reden: als je een bv wilt oprichten moet je er wat voor over hebben dat betekend geld vrij maken om te starten, als je erin geloofd is dat nooit een probleem! Het bedrag had mijns inziens juist verhoogd moeten worden i.p.v. afgeschaft. Daarnaast zou het startkapitaal moeten dienen als vangnet bij een faillissement,  zodat

24

het ONDERNEMERS BELANG

er altijd nog wat geld te halen valt. Nu zijn alle drempels weg, ook van het eenvoudiger wijzigen van statuten gaat niet veel goeds komen. Ik zie dus geen kansen maar alleen maar bedreigingen want hierdoor zal de controle weer verder weg vallen en hebben malafide organisaties weer een kans hebben om zich achter een bv te verschuilen, waardoor de partij die ermee in zee gaat weer benadeeld zal worden.


■ Bob Joosten Bob Joosten - Wessem Port Services Group BV Waarschijnlijk ooit begonnen met het idee om de Besloten Vennootschap eens goed op de schop te nemen, met als doel lastenvermindering, een lagere drempel om een bv op te richten en meer mogelijkheden wat betreft aandelenstructuur. Geef er een populaire naam aan en “de Flex bv” is geboren. Het resultaat van een lange studie is redelijk sober te noemen. Ondanks het weglaten van het oprichtingskapitaal, zullen marktpartijen altijd blijven kijken naar de financiële positie van het bedrijf. De administratieve lastenvermindering zien we niet

echt, want het meeste blijft bij het oude. Wel is er wat meer vrijheid in de statuten, hoewel ook hiervoor reeds een constructie bestond in de vorm van een Stichting Administratie Kantoor. De uitkeringstoets bij dividenduitkering is wel een belangrijke wijziging en zal nog voor heel wat rechtspraak gaan zorgen. Kortom, weinig nieuwe kansen voor bestaande bedrijven, wel voor notarissen en financiële adviseurs; ze hebben immers weer een aanleiding om de statuten van klanten nog eens goed onder de loep te nemen en starters een breder pakket van mogelijkheden aan te bieden.

■ Ad Poot Ad Poot - Additional risk-insurance Om eerlijk te zijn, zie ik niet veel extra kansen die van groot belang zijn. Wel uiteraard een vereenvoudiging om een bv op te richten. En dat is nu eenmaal een rechtsvorm die voor veel ondernemers een prettige eerste bescherming biedt tegen aanspraken (al bekijken fiscalisten het vanuit een ander standpunt natuurlijk). Het is ook het voorkomen van een startkapitaal van de eigen naar de bv rekening, wat vaak geschiedt en dat scheelt weer een handeling. Een bv geeft de

wettelijke eerste bescherming tegen aanspraken op het privévermogen en dat is een prettige gedachte, naast de verkregen stukje laagdrempelligheid. Als risico-adviseur vind ik dat toch een belangrijke preventie voor de ondernemer. Enerzijds gemak en flexibiliteit. Ik wil echter waken voor ‘de cowboys’ die we hiermee wel weer de mogelijkheid bieden om nog eenvoudiger een bv op te richten en na liquidatie weer snel een andere hebben. En dan is dat overigens niet mede de reden om flexibel en klantgericht te werken.

■ Esther Leblanc Esther Leblanc - GEPOMA Dit vind ik nou gewoon een prachtig idee. Financiën zowel zakelijk alsook privé fatsoenlijk kunnen regelen is voor iedereen belangrijk. Mensen met goede ideeën die een eigen bedrijf willen starten hebben meestal nog onvoldoende kapitaal. Deze ideeën moeten wel nog

een fundament krijgen en daarbij is het element tijd vaak belangrijk. Door de investering van 18.000 euro zijn in het verleden een aantal ideeën ook weer in de la beland, denk ik. Dus met de flexibilisering wordt er in mijn beleving meer mogelijk gemaakt en dat is hartstikke mooi!

■ Ron de Joode Ron de Joode - Bedrijfscontactpunt Maastricht Tot zover de veranderingen in de nieuwe bvwetgeving. Vraag is natuurlijk waarom er gekozen wordt voor een bepaalde rechtsvorm. Wellicht niet omdat opeens de regels zijn versoepeld. Aannemelijker lijkt het dat bij de keuze van een rechtsvorm andere motieven een meer doorslaggevende rol spelen hierin. En wanneer er door bepaalde ingrepen de keuze hiervoor simpeler wordt, daar de winst ook in kan zitten. Overigens moet nog maar worden afgewacht of dergelijke maatregelen als effect hebben dat er daardoor meer economische activiteiten op gang komen, mocht dit de achterliggende gedachte zijn

bij de invoering van deze maatregel. Stimulering middels het eenvoudiger maken van de regelgeving of het afschaffen van overbodige regels is natuurlijk altijd toe te juichen, maar betekent dat in de praktijk vaak niet dat daardoor het ondernemen simpeler of aantrekkelijker wordt. De Flex bv kan voor de ene ondernemer wel en voor de andere ondernemer (al dan niet in spé) voordelen hebben, maar om nu te zeggen dat iedereen er baat bij heeft, is een redelijk voorbarige conclusie. Bovendien blijft het rechtsvormvehikel een middel en is het geen doel op zich. Soms lijken de bedenkers van deze prijzenswaardige initiatieven dat wel eens te vergeten.

het ONDERNEMERS BELANG

25


Column Ongegronde

gronden De economische crisis lijkt toch wat langer te duren dan menigeen had voorzien. Over de verklaring hoe het toch allemaal zo ver heeft kunnen komen bestaan inmiddels vele werkelijkheden en alles en iedereen tussen onen deskundig heeft een eigen uitleg hierover. Die veelal als een waarheid wordt gebracht. Tel daar de suggestieve berichtgeving en gekleurde media-aandacht bij op en het is bijna onmogelijk om met behulp van ordinair gezond boerenverstand een gemotiveerde verduidelijking te geven. Zoals bijvoorbeeld de reden waarom gemeenten grond aankopen. En waar allerlei misverstanden over bestaan. De berichtgeving hierover concentreert zich vooral op welke gemeente de meeste domme grondaankopen heeft gedaan. En dat deze manier van opereren gangbaar zou zijn.

26

het ONDERNEMERS BELANG

G

rondaankopen door een gemeente zijn soms noodzakelijk. En is het maken van winst hierbij nu net niet het eerste waaraan wordt gedacht? Ook al omdat dat niet een doelstelling is van een gemeente. In plaats van te speculeren met grondaankopen geldt het tegengestelde: grond wordt aangekocht om speculatie juist te voorkomen. Om bepaalde noodzakelijke (ruimtelijke) plannen tot uitvoering te kunnen brengen is grondbezit soms noodzakelijk om dit te kunnen realiseren. Er hoeft slechts maar een vaag signaal te zijn dat een gemeente in een bepaald gebied iets van plan is. Dat kan voldoende reden voor het leger private grondaankopers zijn om eens een bezoekje te brengen aan grondeigenaren en te babbelen over een mogelijke verkoop van de misschien wel in de toekomst essentiële perceeltjes die nodig zijn om die gemeentelijke plannetjes te kunnen uitvoeren. En in een dergelijke situatie is de eigenaar van die grond dus cruciaal. Het gaat in dit stadium vooral over wie welke positie inneemt en daardoor dus een bepaalde invloed kan uitoefenen op het verdere verloop van het proces. In de wereld van grondeigendommen is dit essentieel. Wanneer bovenstaande zich voordoet, kan een gemeente besluiten om de benodigde grond aan te kopen tegen de prijs van de bestaande bestemming. Immers: pas na een bestemmingsplanwijziging kunnen de plannen die een gemeente heeft uitgevoerd worden. Dat geldt overigens ook voor de particuliere partij, maar die kan de gok hierop wagen en de grond op voorhand verwerven. Als de voorgenomen plannen werkelijkheid worden en het allemaal niet té lang duurt vooraleer het tot uitvoering wordt gebracht, dan kan er geld worden verdiend. Soms heel erg veel geld. Want de particuliere eigenaar van de grond

heeft opeens een positie verworven in de realisatie van de plannen van de gemeente. En wil daar natuurlijk wel wat aan overhouden. Wanneer een gemeente besluit om de grond zelf te verwerven, dan wordt een dergelijk scenario geen bewaarheid. Er moet weliswaar worden aangekocht voor een bepaalde prijs, maar kan hiermee een ongewenste prijsontwikkeling voorkomen worden. Omdat de belangen van private en publieke partijen nu eenmaal enigszins uit elkaar liggen. Naast de ontstane schaarste van de grond. Maar het kan ook zo zijn dat ontwikkelingen, waar private partijen niet zo’n brood in zien, door gemeenten soms moeten worden opgepakt. Maar wanneer de gewenste uitvoering op zich laat wachten of – erger nog – niet doorgaan, dan is er wel geïnvesteerd in bijvoorbeeld grondaankopen en wordt er dus ongewild renteverlies geleden. Die veroorzaakt wordt door omstandigheden waar geen directe invloed op kan worden uitgeoefend. Zoals bijvoorbeeld een economische crisis. Natuurlijk kunnen particuliere partijen bedrijventerreinen ontwikkelen en kunnen bedrijven daar ook terecht. Tegelijkertijd proberen gemeenten ook een gunstig vestigingsmilieu te creëren, waarin ondernemers een keuze hebben en deze zelf moeten kunnen maken wanneer het bijvoorbeeld gaat om huisvesting van hun bedrijf. De keuze om zelf te bouwen, de keuze om te gaan huren of de keuze om te laten bouwen. Maar dan moet er natuurlijk ook wat te kiezen zijn. Speculeren en faciliteren zijn dan ook in dit verband geen goede vrienden.

Ron de Joode Gemeente Maastricht Bedrijfscontactpunt Maastricht ron.de.joode@maastricht.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo Goossens

Digitalisering van administratie en fiscale dienstverlening groeit

De meerwaarde van Mudifin De kwaliteit en meerwaarde van een accountantskantoor, zonder dat je daar als klant het volle pond voor moet betalen. Dat is de onderscheidende kracht van administratiekantoor Mudifin, dat haar accountancy-expertise verwerkt in haar diensten, die daardoor gelijkwaardig zijn aan die van een accountantskantoor. Geen overkill dus van diensten die een accountant wél verplicht is te leveren, maar die niet elke onderneming nodig heeft om te voldoen aan haar eigen administratieve verplichtingen.

M

udifin verzorgt met een team van tien mensen de financiële administratie, loonadministratie, jaarrekeningen en (digitale) aangiften omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting en biedt tevens papierloos boekhouden aan (zie www.a4pro.nl) en diverse vormen van internetboekhouden. Gevoegd bij de persoonlijke benadering, snelle en accurate verwerking, jarenlange ervaring en uiterst concurrerende prijzen, heeft Mudifin een zeer onderscheidend pakket aan diensten. “Wij hebben veel ervaring in de accountancy”, licht directeur Michael Muyres toe, die het kantoor samen met zijn echtgenote Ingrid runt. “Onze diensten als administratiekantoor zijn daardoor gelijkwaardig aan die van een accountantskantoor. Een bewuste keuze, met als groot voordeel voor de klant dat je overkill vermijdt van diensten die een accountant verplicht is te leveren. Zoals de accountantsverklaring bij de jaarrekening, die niet elk bedrijf nodig heeft. Die verklaring is alleen verplicht als de onderneming een balanstotaal heeft van minimaal 4,4 miljoen euro, een jaaromzet van meer dan 8,8 miljoen euro en/of meer

dan 50 medewerkers in dienst heeft. Pas als je in twee opeenvolgende boekjaren aan twee van deze drie criteria voldoet, is een accountantsverklaring verplicht.” Persoonlijke aanpak

Door overnames worden accountants- en administratiekantoren steeds groter. Een minder persoonlijke aanpak is het gevolg. Muyres: “Vandaar dat wij vasthouden aan onze huidige grootte, met weinig verloop en korte lijntjes naar de klanten. Zo kunnen wij onze diensten efficiënt aanbieden, waarbij de kwaliteit wordt gewaarborgd, doordat alle benodigde disciplines in eigen huis aanwezig zijn, zoals een fiscaliste. Wanneer een klant een accountantsverklaring nodig heeft, wordt dit via een strategische samenwerking met een accountantskantoor verzorgd. Als fullservice-organisatie regelen wij naast de boekhouding, de btw-aangifte en het samenstellen van de jaarrekening ook alle andere financiële zaken voor onze klanten, zoals subsidieaanvragen, financieringen en salarisverwerking. In feite alles waar de klant op fiscaal of administratief gebied om vraagt. De samenwerking met arbo-

diensten, notarissen, banken, advocaten et cetera maakt de fullservice dienstverlening compleet. Wij proberen onze klanten zoveel mogelijk te ontlasten, door het loket te zijn voor alle problematieken die, indien nodig, bij een goede partner binnen ons netwerk kan worden ondergebracht.” Digitaal is de toekomst

Voor zijn klanten in heel Limburg en daarbuiten, van zelfstandigen zonder personeel tot bedrijven met meer dan 100 medewerkers, verzorgt Mudifin de boekhouding veelal op traditionele wijze, waarbij de klant de papieren facturen en bescheiden aanlevert of waarbij de klant zelf al voor boekhoudkundige vastlegging zorgt. Maar het faciliteert ook online boekhouding, die in opkomst is. Muyres: “Online boekhouden kan op verschillende manieren. Zo kun je volstaan met de administratie te scannen en te mailen. De verwerkte gegevens worden vervolgens in een speciaal voor jou bestemde portal geplaatst, waar je je actuele cijfers kunt ophalen. Dat geldt ook voor de jaarrekeningen, het uittreksel van de Kamer van Koophandel en dergelijke. Daarnaast kunnen we je software leveren, gelinkt aan ons systeem, waarin je de administratie scant en gereedzet en eventueel ook zelf al boekt, waarna wij voor verdere verwerking zorgdragen. En ook hier geldt: alles wat je zelf kunt doen en zelf tijd aan kunt besteden, bespaart kosten.”

Mudifin Sanderboutlaan 70-A 6171 BE Stein Postbus 56 6190 AB Beek T 046 - 420 29 00 F 046 - 433 27 14 michael@mudifin.nl www.mudifin.nl

het ONDERNEMERS BELANG

27


Bedrijfsreportage

Over succesvolle ondernemers en professionele medewerkers Jarenlang hebben Zuyd Hogeschool en haar voorgangers in Heerlen, Maastricht en Sittard jonge mensen opgeleid in uiteenlopende vakgebieden zoals gezondheidszorg, techniek, accountancy, onderwijs en kunsten. De hogeschool is daarin heel succesvol, veel afgestudeerden hebben geslaagde carrières in onze regio en ver daarbuiten. Al jaren staat Zuyd in de top van beste grote hogescholen in Nederland. Toch is de afgelopen jaren een koerswijziging ingezet, om beter aan te sluiten bij ontwikkelingen in de regio en in de professies waar Zuyd voor opleidt. Ondernemers en opleiders hebben elkaar nodig voor een

Beter toegankelijk voor ondernemers

succesvolle toekomst.

G

oed opgeleide medewerkers helpen ondernemers hun doelen te realiseren. Dat spreekt voor zich. Maar de ontwikkeling van kennis gaat tegenwoordig veel sneller dan twintig jaar geleden. Technologie en globalisering zorgen ervoor dat kennis steeds sneller wordt ontwikkeld, verspreid en toegepast. Bedrijven die concurrerend willen zijn hebben mensen nodig die daarin mee groeien. Daarom heeft Zuyd haar organisatie ingericht rondom drie activiteiten: opleiden, onderzoek en scholing van werkenden. Samenwerking met bedrijfsleven en overheid op alle gebieden is daarbij eerder regel dan uitzondering geworden. Onderzoek met en voor bedrijven

Zuyd heeft onderzoekers in dienst op diverse vakgebieden. De rol van deze onderzoekers is het ontwikkelen van kennis op hun vakgebied, maar op zo’n manier dat die kennis in het onderwijs kan worden toegepast. Wij noemen dat toegepast onderzoek. Doordat bijdragen aan onderzoek ook onderdeel van de

28

het ONDERNEMERS BELANG

van mensen te verbeteren en hun bedrijven concurrerend te houden. Vervolgens kunnen succesvolle bedrijven ook weer plek aan stagairs en afstudeerders bieden, waarmee de cirkel rond is. Zuyd heeft een brede range aan opleidingen en trainingen voor professionals en ontwikkelt ook maatwerktrajecten voor bedrijven. Er zijn trainingen en opleidingen om kennis te verdiepen, te verbreden, of om vaardigheden te ontwikkelen of bij te houden.

opleiding van studenten uitmaakt, leren ze de voordelen van een onderzoekende houding. Jaarlijks doen de lectoren van Zuyd honderden onderzoeken met, of in opdracht van bedrijven. Bijvoorbeeld naar de toepassing van nieuwe materialen in de bouw, naar mogelijkheden van duurzaam produceren en naar kansen voor toerisme in de regio. En naar de toepassing van nieuwe technologieën en behandelwijzen in de zorg. De samenwerking krijgt in een aantal gevallen ook structureel vorm in bijvoorbeeld de Zorgacademie, de Wijk van Morgen en in CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs), een samenwerking tussen SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht op de Chemelot Campus in Geleen.

Bij het intensiveren van de samenwerking met bedrijven is de afgelopen jaren ook gebleken dat de organisatie van Zuyd voor de buitenwereld niet heel toegankelijk was. Omdat wij die samenwerking cruciaal vinden voor de verdere ontwikkeling van Zuyd en onze bijdrage aan de regio, hebben we een aantal maatregelen genomen: - We hebben alle activiteiten ondergebracht in tien sectorgerichte faculteiten. - We hebben onze naam aangepast naar de activiteiten, van Hogeschool Zuyd naar Zuyd Hogeschool, Zuyd Onderzoek en Zuyd Opleiding en Training. - We hebben een loket geopend voor mensen die niet goed weten waar ze terecht kunnen, het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd.

Ondernemers kunnen terecht bij het Kennis- en Informatiecentrum:

Opleiden van werkenden

T +31 (0)88 - 989 30 00

De kennis die we bij Zuyd ontwikkelen en vergaren wordt niet alleen voor het reguliere onderwijs ingezet. Het is ook belangrijk deze te delen met de professionals die al aan het werk zijn in bedrijven. Om de inzetbaarheid

info@zuyd.nl www.zuyd.nl Zuyd is gevestigd in Heerlen, Sittard en Maastricht.


Bedrijfsreportage

Forse besparingen bij Orbis door samenwerking met Zuyd Hogeschool Betere zorg die ook nog goedkoper is. Het kan door processen binnen het ziekenhuis efficiënter te maken. Studenten en docenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde, faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd Hogeschool, werken samen met Orbis Medisch Centrum aan een uitgekiende integrale planningssystematiek. Het heeft geleid tot aanzienlijke besparingen.

Aan tafel van links naar rechts: Ron Hendricks (projectmanager, Orbis Medisch Centrum), Chris Luiten (student opleiding Technische Bedrijfskunde, Zuyd Hogeschool), Stephan Jacobs (docent opleiding Technische Bedrijfskunde, Zuyd Hogeschool)

O

rbis Medisch Centrum (OMC) in Sittard-Geleen werkt sinds de ingebruikname in 2009 volgens Het Nieuwe Werken. Een voorbeeld hiervan is dat de medische specialist tijdens het spreekuur naar de patiënt gaat en niet andersom. Het nieuwe concept vereist dat de planning van personele inzet en ziekenhuiscapaciteit nog nauwer is afgestemd op de patiëntenstroom. Ron Hendricks, projectmanager van OMC, ontwikkelde op eigen houtje een planningsmodel. “Ik zag hiermee kansen om het ziekenhuis goedkoper te laten werken met dezelfde productie.” Maar klopte het model eigenlijk wel? Via Zuyd Hogeschool kwam hij in contact met de opleiding Technische Bedrijfskunde. Gecontroleerd totaalproces

De opleiding Technische Bedrijfskunde heeft Orbis de benodigde mankracht en kennis van bedrijfsprocessen verschaft. De opdracht was het plannings- en capaciteitsmodel van Hendricks toe te passen. Studenten en docenten namen via diverse deelonderzoeken de integrale planning binnen het ziekenhuis onder de loep. “We hebben de belangrijkste processen en bestaande planningen in kaart gebracht”, legt Stephan Jacobs, docent van

de opleiding Technische Bedrijfskunde, uit. “Dat begint bij de intake van een patiënt tot het moment dat hij ontslagen wordt. Er vond een data-analyse plaats van patiëntenaanbod en personele inzet.” De uitkomst van een van de deelprojecten is dat er in de planning van sommige afdelingen zowel sprake is van piekbelasting als ‘loze momenten’. Door het werk meer over de dag te spreiden gaat de werkdruk omlaag en daalt het ziekteverzuim. Binnen een ander onderzoek wordt het planningssysteem voor patiëntenstroom, personeel en capaciteit verfijnd tot op dagbasis. Jacobs: “Je voorspelt precies het patiëntenaanbod op een bepaalde dag, waarop je vervolgens personele inzet en opnamecapaciteit effectief kunt inzetten.” Steeds is de onderliggende gedachte: Als je deelprocessen efficiënt organiseert, creëer je een gecontroleerd totaalproces. Uiteindelijk blijkt dat het plannings- en capaciteitsmodel van Hendricks voor elke afdeling of proces toepasbaar is.

kwaliteit van de deelonderzoeken is hoog.” Uit de in totaal zeventien deelprojecten die zijn opgezet komen besparingen van aanzienlijke bedragen. Zo is het onderzoek naar de bevoorrading bijvoorbeeld een ‘winstpakker’ van 40.000 euro. Maar belangrijker vindt Hendricks dat de onderzoeken de cijfers en feiten opleveren, die effect hebben op het slim en efficiënt organiseren van een ziekenhuisbedrijf. Hierdoor wordt de kwaliteit van de besluitvorming verhoogd. Dankzij de studenten en docenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde is het bewijs geleverd dat een integrale en efficiënt ingerichte planning van de zorg succesvol is. Via procesverbetering wordt de kwaliteit van de dienstverlening van het ziekenhuisbedrijf verbeterd. Er wacht nu volgens docent Jacobs een mooie uitdaging, want de methodiek van Hendricks is feitelijk overal toepasbaar. “Er zijn in Nederland ruim tachtig vergelijkbare ziekenhuizen waar je op deze manier efficiencywinst kunt binnenhalen.” Inmiddels hebben vanuit het netwerk van Hendricks ziekenhuizen in het buitenland bij de opleiding Technische Bedrijfskunde van Zuyd Hogeschool aangeklopt voor bedrijfskundig advies. Twee studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de eerste lichting zijn gedetacheerd bij Galway Clinic in Ierland.

Ron Hendricks (Orbis Medisch Centrum) T +31 (0)6 - 51 41 67 10 r.hendricks@orbisconcern.nl Stephan Jacobs (Zuyd Hogeschool) T +31 (0)6 - 53 73 67 02

Aanzienlijke besparingen

stephan.jacobs@zuyd.nl

Hendricks van Orbis is zeer tevreden over de nauwe samenwerking met de studenten en docenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde van Zuyd Hogeschool. “De

het ONDERNEMERS BELANG

29


Bedrijfsreportage

Een begrip in Limburg

De naam Thissen verdwijnt, de kwaliteit blijft Op 1 januari 2013 verdwijnt de naam Thissen Installatietechniek voorgoed uit het straatbeeld. Het familiebedrijf met drie vestigingen in Limburg gaat op in een groter geheel. De nieuwe naamgever is Unica. De grootste zelfstandige technisch dienstverlener van Nederland. In gesprek met huidig directeur Peter Thissen over verleden, heden en toekomst.

E

r zullen weinig bouwplaatsen in Limburg zijn waar de naam Thissen Installatietechniek niet bekend is. Is het een begrip geworden in de bouwbranche! Peter Thissen: “In 1926 werd het bedrijf opgericht door mijn opa. Ik ben naar hem vernoemd en behoor tot de derde generatie. De eerste en tweede generatie hebben ontzettend veel pionierswerk verricht. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar toen mijn opa begon met het bedrijf werd er nog gestookt met kolen en olie. De tweede generatie heeft in de jaren zeventig de ontwikkeling van de gasaansluitingen meegemaakt. Daarnaast hebben zij, naast de vestiging in Sevenum, in 1955 een tweede vestiging geopend in Geleen. Van de 86 jaar die we bestaan, zijn we dus al bijna 60 jaar actief in Noord- en Zuid-Limburg. In al die jaren hebben we vele bouwplaatsen bezocht en met heel veel partijen samengewerkt, zoals Maastricht Aachen Airport, De Rijksgebouwendienst, Toverland, Gaiapark, De Zorggroep, Cicero, SGL, Koraal Groep, Daelzicht, Innovo, Kerobei, Océ, Arrow, DSV, MOSA, ENCI, Johnson Matthey, Weir Minerals, Havens Veevoeders, Vistaprint, Jan Linders, Seacon, Scheuten Glas, Trespa, Nedri, Leolux, Woonwenz, Woonpunt, Wonen Limburg, Woonzorg Nederland, VVV-Venlo, Gilde Opleidingen, ESSENT, ABN-AMRO, ING, Rabobank en vele gemeentes in de gehele provincie Limburg. Wij zijn dus niet onbekend in de branche.”

Kantoorgebouw zonder gasaansluiting

Het bedrijf is vanaf de jaren zeventig gaan

30

het ONDERNEMERS BELANG

groeien en behoorde al snel tot de grotere installatiebedrijven van Limburg. Onder leiding van de derde generatie, die in 1985 zijn intrede deed, groeide het bedrijf uit tot wat het nu is. Er werken verspreid over drie vestigingen 230 medewerkers. Thissen: “Toen mijn vader directeur was hield ons bedrijf zich voornamelijk bezig met het installeren van verwarmingsinstallaties. Daar was toen veel vraag naar. Toen ik binnen het bedrijf ben gaan werken, hebben wij gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Wij zagen kansen in het ‘engineeren’ en het verrichten van ‘aftersales’ van de installaties. Dus vóór het installeren meedenken met de opdrachtgever en daarna de installatie blijven onderhouden. Hierbij zijn ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’ absoluut sleutelwoorden geweest. Ons kantoor in Venlo is tien jaar geleden gebouwd en was het eerste gebouw in Limburg zonder schoorsteen en gasaansluiting. Wij gebruiken al sinds begin 2000 grondwater om het gebouw te verwarmen én te koelen. Het warmte/koude-opslag concept heeft ons veel waardering opgeleverd.” Trendsetter in de provincie

Door toonaangevend en innovatief te zijn als installatiebedrijf heeft het bedrijf een veelomvattend portfolio opgebouwd. Waarom dan toch aansluiting zoeken bij een landelijk operend bedrijf? Thissen: “We hebben sinds 1985 grootschalige projecten uitgevoerd in de provincie. Allemaal waren ze vooruitstrevend op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en CO2-reductie. Denk bijvoorbeeld aan de penitentiaire Inrichting de Geerhorst in Sittard, het Gouvernement in Maastricht en de Innovatoren in Venlo. Op dit moment werken we aan de werktuigbouwkundige installatie van de Nedinsco fabriek in Venlo. We bouwen onze installaties net zo makkelijk in bestaande gebouwen als in nieuwbouw. Onze manier van werken heeft de aandacht getrokken van het bedrijf Unica. Zij waren nog niet actief in Limburg en zochten een goede partner. Na een aantal gesprekken bleek er een klik te zijn tussen onze bedrijven. Het voordeel van Unica is dat het nog een zelfstandig bedrijf is. Unica werd in 1933 in Zwolle opgericht en heeft dezelfde drang naar het ontwikkelen van duurzame en innovatieve installatieconcepten als wij.

Wij zullen ons dankzij deze samenwerking nog meer gaan profileren op de Limburgse markt.” 100 procent dochter Unica Groep

Thissen ziet om in de toekomst genoeg kansen voor de drie vestigingen in Limburg. “Kansen die ik zelf overigens wil meemaken als directeur. Sinds 2007 zijn wij een dochter van Unica. Op 1 januari verandert de naam definitief en verdwijnt onze familienaam. Aan de ene kant jammer, maar ik ben ook blij dat we onderdeel uitmaken van de Unica Groep. We kunnen nu meer concepten en producten in de markt zetten. Denk maar eens aan het ‘houtkachel concept’. Met houtsnippers kun je gebouwen en huizen verwarmen. Een ongelooflijk mooi en duurzaam product dat in Limburg nog niet op de markt is. Wij kunnen het Limburgse opdrachtgevers aanbieden. Daarnaast liggen er nog volop kansen op het gebied van zonne-energie en zonnepanelen. De innovatie voor de toekomst is wellicht dat wij als bedrijf opdrachtgevers rechtstreeks energie gaan leveren.” Thissen ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. “Ik ben ervan overtuigd dat door het opgeven van onze zelfstandigheid de toekomst van onze vestigingen en medewerkers gewaarborgd blijft. De naam Thissen verdwijnt, maar de kwaliteit blijft. ”

Profiel Unica Groep

Unica is met zestien vestigingen, zeven gespecialiseerde businessunits, een jaaromzet van 290 miljoen en 1900 medewerkers de grootste zelfstandige technisch dienstverlener van Nederland. Met de realisatie van onder meer warmte/koude-opslag in de bodem en exploitatiecontracten is het bedrijf trendsetter op het gebied van duurzame oplossingen. Het bedrijf staat voor een comfortabel en veilig werk- en woonklimaat en optimale communicatietoepassingen. Unica werkt grotendeels voor opdrachtgevers in het onderwijs, de gezondheidszorg, commercieel en publiek vastgoed, en de woningbouw.


Bedrijfsreportage

Tekst: René van Zandvoort

Door mega-order in één klap landelijk koploper installatie zonnepanelen

De zon schijnt voor New Energy Systems Wat de boer niet kent, dat eet ie niet, zegt het speekwoord. Maar duurzame energie wil iedereen, dus ook de boer. LTO peilde en bundelde de landelijke behoefte binnen agrarisch Nederland aan zonnepanelen en schreef vervolgens een pitch uit voor de Nederlandse installatiebedrijven. Met een mega-order voor de plaatsing van 50.000 zonnepanelen ging New Energy Systems in Schimmert met deze vererende opdracht aan de haal. Het is er in één klap de nieuwe landelijke koploper onder de installateurs in de sector voor zonne-energie door geworden en dat genereert veel media-aandacht.

T

ussen nu en augustus volgend jaar, met een piek in februari en maart, verdubbelt de onderneming tijdelijk haar personeelsbestand via inhuurconstructies om deze onvoorziene maar zeer welkome piekbelasting op te kunnen vangen. In totaal zal een team van 80 tot 100 monteurs, van wie tweederde via drie bevriende onderaannemers, de panelen in heel Nederland gaan monteren. De 50.000 zonnepanelen die de komende maanden geplaatst worden zijn samen goed voor 15 MWp duurzame energieproductie en dat is 15 procent van het totale jaarvolume in Nederland. “De agrarische markt is ook uitermate geschikt voor grootschalig gebruik van zonne-energie”, zegt directeur-eigenaar Peter Debije van New Energy Systems. “De megastallen in deze sector bieden heel wat m2’s oppervlakte voor zonnepanelen, meestal niet gehinderd door de schaduwen van omringende gebouwen of bomen. Optimaal rendement dus voor de investering die je doet. Deze opdracht is voor ons heel belangrijk, omdat nooit eerder iemand in Nederland dit heeft kunnen laten zien. De markt heeft vertrouwen in ons, en daar zijn we trots op!” Chinese overheersing

Nu de overheid nog. Maar: “De brede interesse wordt meer ingegeven door de stijgende energieprijzen en de scherpe daling van de aanschafprijs van de systemen en zonnepanelen, dan vanuit duurzame overwegingen. In 2008 kostte een zonnepaneel drie keer meer dan nu. Doordat Chinese fabrikanten

de laatste jaren hun zonnepanelen met flinke overheidssteun onder de kostprijs in Europa zijn gaan leveren, is de interesse voor de aanschaf ervan sterk gegroeid.” Zonne-energie is hierdoor wel binnen het bereik van de modale beurs gekomen. Met als keerzijde dat veel Europese producenten, die niet zo krachtig gesteund worden door hun overheid als hun Chinese concurrenten, hebben moeten stoppen. Zie Scheuten Solar in Venlo, Solar Modules in Kerkrade en Solland Solar in Heerlen. Maar ook de rest van Europa heeft daar last van. Geen wonder dat de EU bij monde van de Duitse bondskanselier Merkel ‘Peking’ heeft gedreigd met flinke importheffingen als het zijn exportprijzen niet marktconform maakt. Geweldige groei

New Energy Systems heeft als installateur geen last van de Chinese dumpprijzen. Het produceert geen zonnepanelen, maar installeert ze. Pas sinds 2008 actief in de markt als adviseur, ontwerper, leverancier en installateur van systemen voor de opwekking van duurzame energie in woon- en werkomgeving, maakt het in korte tijd een geweldige groei door. De productportfolio omvat het hele scala, van de subsidieaanvraag tot en met het onderhoud van

duurzame energiesystemen. Veelal in de business to consumermarkt, maar daarnaast in toenemende mate als partner voor bedrijven die duurzame energie willen toepassen (business to business). Want de interesse voor duurzame energie, en vooral zonne-energie, groeit. Al blijft Nederland qua stimuleringspolitiek nog altijd achter bij landen als Duitsland, België en Denemarken, waar toepassing van duurzame energie in nieuwbouw, zoals gebruik van zonne-energie, zelfs verplicht is voor architecten en aannemers. Combinatie

“In bestaande woningen en bedrijfsgebouwen is de installatie soms wat lastiger, omdat daar bij de bouw geen rekening mee is gehouden. Bovendien is het installeren van zonnepanelen niet alleen een kwestie van de schroefjes goed aandraaien. De ligging van het pand, installatie opdak of indak, het hellingpercentage, de juiste onderconstructie, de aansluiting op het elektriciteitsnet, het moet allemaal goed worden doordacht en afgestemd. En de combinatie van zonnepanelen en warmtepompen maakt zonne-energie pas echt interessant”, aldus Peter Debije.

New Energy Systems bv De Steeg 3 6333 AT Schimmert T 045 - 404 06 04 F 045 - 404 07 24 info@newenergysystems.nl www.newenergysystems.nl

het ONDERNEMERS BELANG

31


Bedrijfsreportage

Golfen bij International Golf Maastricht...

De ultieme vorm van relatiemarketing! Relatiemarketing is onmisbaar voor elk bedrijf. Zonder goede relaties en een divers netwerk kan een bedrijf geen groei realiseren. Golf is de ultieme oplossing voor actief relatiebeheer. Er is namelijk

ijdens een golfronde van 9 of 18 holes ontstaat er namelijk een open gesprek tussen u en uw klant. U bent immers samen een paar uur onderweg in een ontspannen omgeving. U werkt proactief aan een vertrouwensband waar contracten en hogere verkoopcijfers uit voortvloeien.

T

Tijdens de verschillende bedrijfsdagen en events kunt u op een ontspannen manier netwerken en uw bedrijf actief profileren in Nederland, België en Duitsland. Wilt u liever uw eigen golfevent(s) organiseren dan maken wij graag een passend voorstel voor u.

Hebt u weinig tijd? Trakteer uw zakenrelaties dan op een golfronde bij ‘uw’ club en spreek later af in het clubhuis. Zo wordt golf een verlengstuk van uw bedrijf, een plek waar u een deel van uzelf geeft. Want succesvol zakendoen betekent relaties en echt contact maken.

Kortom, join the Business Club en wordt deel van een zakelijke golfervaring die uniek is in de Euregio!

geen enkele andere sport die echt persoonlijk contact mogelijk maakt.

Bij International Golf Maastricht werken we daar graag aan mee!

Het nieuwe clubhuis

32

het ONDERNEMERS BELANG

U en uw zakenpartners beschikken bij ons over een prachtige, grensover-schrijdende 18-holes Championship Course, moderne oefenfaciliteiten en een Bourgondisch restaurant. De kroon op deze infrastructuur wordt ons nieuwe clubhuis dat medio 2013 wordt opgeleverd. Verder profiteert u als bedrijfslid ook van onbeperkte toegang tot de 45-holes en het internationale netwerk van Golf & Country Club Henri-Chapelle.

Meer weten of een keer komen spelen? Neem vandaag nog contact met ons op: Dousbergweg 90 6216 GC Maastricht T +31 (0)43 - 328 17 40 info@internationalgolfmaastricht.com www.internationalgolfmaastricht.com


Bedrijfsreportage Euregionaal opererend technisch projectbureau

RBC Engineering Support is van alle markten thuis In 2006 besloten René Bartels en Robert Navis een eigen technisch projectbureau te beginnen. Ze volgden een masterclass voor ondernemers aan de Universiteit in Maastricht en in april 2006 waagden zij de sprong. Onder de naam ‘RBC Engineering Support’ (RBC- es) vestigden zij hun gloednieuwe bedrijf aan de Vogelzankweg 163 in Landgraaf.

embedded software is geen geheim voor specialisten van RBC Engineering Support. Geheel van eigen kweek is ZUID id: een denktank, die zich bezighoudt met innoverende diensten voor technische bedrijven en organisaties. “ Onze unieke softwareoplossingen verhogen de efficiëntie van bedrijfsprocessen en daarmee de slagkracht ten opzichte van de concurrentie. Leuke bijkomstigheid is, dat al die kennis ook kan worden vertaald in het ontwerp van complete huisstijlen voor bedrijven; van website tot logo, briefpapier, visitekaartjes enzovoort”, vertelt René Bartels. “Wij geloven niet in grenzen. RBC Engineering Support richt zich daarom op de Euregionale markt. Bovendien zitten we midden in de kennisdriehoek met aan de zijden de Zuyd Hogeschool, de RWTH in Aken, de KU Leuven en de TU Eindhoven. Dat is nogal een talentenvijver om uit te vissen!” Persoonlijke werksfeer

H

et tweetal ging, alle tekenen van een naderende economische crisis ten spijt, voortvarend aan de slag. Gezien de ligging, op een steenworp afstand van België en Duitsland, moest RBC Engineering Support zich welhaast profileren als een Euregionaal bedrijf. Uit alle hoeken en gaten in de Euregio en ver daarbuiten werden potentiële klanten aangezocht en hooggespecificeerde medewerkers aangetrokken. Nu, amper zes jaar later, heeft RBC Engineering Support vijftig vaste medewerkers in dienst, een nevenvestiging in Aken, de dochterondernemingen RBC Projects en ZUID id in Landgraaf en –als vol waardige partner van MeiTech- een kantoor in Arnhem.

Specialiteiten

Met betrekking tot hardware is RBC Engineering Support gespecialiseerd in Basic-, Detail- en Maintenance Engeneering in mechanica, elektrotechniek, energietechniek en elektronica. Het hardware segment opereert in de marktsegmenten machine- en apparatenbouw, productiebedrijven, hightech productielijnen, installatietechniek, petrochemie, automotive, energiecentrales, telecom, lifestyle, medical, semiconductor en aerospace. De afdeling ‘software’ beheerst de hogere programmeertalen en weet die toe te passen in kantoorautomatisering, applicatieontwikkeling, proces- en industriële automatisering voor softwarehuizen, overheid, onderwijs en medische hightech. Ook

En gevist hebben ze. RBC Engineering Support barst van het jonge, internationale talent. René Bartels en Robert Navis zijn maar wat trots op hun medewerkers. “Ze zijn enthousiast, fanatiek en vindingrijk”, zegt Navis. “We laten hen lekker los gaan in hun bezigheden. Terwijl zij werken voor het bedrijf, zorgen wij dat ze daarbuiten zo min mogelijk beslommeringen hebben. Want blijde werknemers zijn minstens zo belangrijk als tevreden klanten. Soms is het op kantoor zelfs té gezellig! Maar dat mag. Het werk lijdt er niet onder en hoe meer teamgeest binnen het bedrijf, hoe beter de service naar de klanten.”

RBC Engineering Support, RBC Projects en ZUID id Vogelzankweg 163 6374 AC Landgraaf T 045 - 531 25 86 www.rbc-es.nl www.zuidid.nl RBC Engineering Aachen (Dld) www.rbc-engineering.de MeiTec Engineers Arnhem website www.meitec.nl

het ONDERNEMERS BELANG

33


Philip van Roy, van advocatenbureau CLERXvanROYadvocaten Philip van Roy is de groenste advo-

2. Wat doen jullie als kantoor

caat van Nederland. Zijn kantoor is

zoal aan duurzaamheid?

het eerste CO2-neutrale advocaten-

“Wij vinden het als ondernemer

kantoor van het land.

zeer belangrijk om te streven naar een zo duurzaam mogelijk energie-

1. Voor welk soort onderne-

beleid. Door topcliënten zijn wij op

mers treedt CLERXvanROYad-

het idee gekomen om op het dak

vocaten op?

van ons kantoor 51 zonnepanelen

“Wij richten ons op vooraanstaande

aan te brengen die het volledige

ondernemers die willen innoveren.

kantoor voorzien van stroom.

3. Wat zijn uw ambities?

We assisteren deze ondernemers op

Verder rijd ik zelf in een elektrische

“Ik wil graag samen met mijn kan-

alle voor hen relevante rechtsgebie-

Tesla. Sinds kort staat er op onze

toorgenoten de komende jaren voor-

den. Voor uitzonderlijke specialisti-

parkeerplaats ook een oplaadpaal

aanstaande ondernemers zo goed

sche problemen kunnen wij terugval-

voor de Tesla, die zijn volledige

mogelijk blijven adviseren en hen

len op vele contacten in binnen- en

energieverbruik ontvangt van de

helpen hun succesvolle zaak uit te

buitenland.“

zonnepanelen op het dak.”

bouwen en risico’s te vermijden. “

Commerciële advocaten voor succesvolle ondernemers Ondernemingsrecht

CLERXvanROYadvocaten is een commercieel full-service advocatenkantoor gevestigd in Beek Zuid-Limburg, het centrum van de Euregio. Vooraanstaande ondernemers worden geassisteerd op alle voor hen relevante rechtsgebieden. Uitzonderlijke specialistische knowhow wordt in overleg met cliënten adequaat ingewonnen indien de zaak dat vereist.

Arbeidsrecht Vastgoedrecht Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Contractenrecht Europees recht Verzekeringsrecht Insolventierecht

Onze praktijk bedient ondernemers met juridisch hoogstaande kwaliteit voor een concurrerend uurtarief. Goed ondernemerschap vereist dat sprake is van een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Vervoersrecht Commerciële contracten Goederenrecht Internationaal privaatrecht Rechtsproces

CLERXvanROYadvocaten van Sonsbeecklaan 48 6191 JM Beek

34

het ONDERNEMERS BELANG

COMMERCIËLE ADVOCATEN VOOR SUCCESVOLLE ONDERNEMERS

CLERXvanROYadvocaten T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: René van Zandvoort

Steel Solutions

Een ijzersterk verhaal De staalindustrie, van staalproducenten en staalverwerkers tot eindgebruikers, behoort tot de basisindustrieën en is daarmee van strategisch belang voor de wereldeconomie. Zij is een belangrijke toeleverancier voor bepalende economische sectoren als de bouw en de machine-, auto- en verpakkingsindustrie. Hoe belangrijk, blijkt wel uit het feit dat zij ondanks de economi-

geleden deel van uit. Wibo kreeg de kennis van de staalmarkt dus met de paplepel ingegoten. In 2004 trad hij in dienst bij SLE. Onder zijn leiding maakte dit bedrijf een enorme groei door, vooral dankzij het door hem ontwikkelde regieconcept. Na een recente management buy out is hij inmiddels enig eigenaar van Steel Solutions B.V. In 2011 was het bedrijf nog verantwoordelijk voor de regie van ca. 600.000 ton staal.

sche crisis waar zij ook last van heeft, in 2010 naar een recordproductie van Stalen schakel

1,414 miljard ton steeg. Bij die aantallen wordt efficiency in de logistiek met hoofdletters geschreven. Wie al snel doorhad dat in de regie van vraag en aanbod een grote toekomst ligt, was Steel Solutions.

V

anuit haar eerdere rol als logistiek coördinator voor internationale staalverwerkers, onder de noemer van Steel Logistics Europe, is de recent in Steel Solutions omgedoopte onderneming zich gaandeweg ook op de regierol voor de hele keten gaan toeleggen. “De wereldmarkt voor staal heeft een enorme vlucht genomen”, overziet directeur Wibo Feijen het speelveld. Hij constateert dat vooral staalverwerkers in het Verre Oosten zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de Europese markt manifesteren, net zoals zij dat doen met elektronica, auto’s en zonnepanelen. “Zij hebben echter behoefte aan een partij die de lokale markt hier kent en weet waar de vraag zit. Wij verbinden vraag en aanbod. Dit jaar zal zo’n 20

miljoen ton staal Europa binnenkomen, waarvan een steeds groter deel via zeecontainers. De verwachting is dat dit volume zal verdubbelen in 2030. Deze markt groeit dus enorm en daar is steeds meer regie bij nodig. Vandaar dat wij ons vooral in die rol profileren.” Hart voor staal

Het is niet zo vreemd dat deze logistiek regisseur op Europees niveau juist in Maastricht zit. Industrieterrein Beatrixhaven behoort met de huisvesting van een aantal Europese spelers tot het hart van de Europese staalindustrie en de vader van Wibo Feijen maakte daar met Feijen Staal Service (overgenomen door achtereenvolgens British Steel, Corus en Tata Steel) al lang

“Wij zijn de schakel tussen staalproducenten en de duizenden staalgebruikers in Europa en daarbuiten”, licht hij toe. “Onze taak voor klanten buiten Europa begint al op het moment dat hun staalproducten worden verscheept en eindigt pas wanneer zij op hun eindbestemming aankomen. En vice versa, want we doen hetzelfde ook voor de staalproducenten, -handelaren en -verwerkers in Europa.” Steel Solutions verzorgt voor hen het complete uitvoertraject. ”Daar horen naast douaneformaliteiten en fiscale vertegenwoordiging ook warehousing, processing en distributie bij, tot op de locatie van de afnemer. Met binnenschepen vervoeren we aangevoerde stalen halffabricaten van Rotterdam en Antwerpen naar onze eigen loodsen. In onze vestiging in Born vooral het gecontaineriseerd staal en in Maastricht via onze trimodale terminal de ‘Break-Bulk’. Hier wordt het materiaal opgeslagen voor distributie naar eindbestemmingen in heel Europa.” Enorme kostenvoordelen

Steel Solutions voorziet hiermee in een grote behoefte. De staalklanten genereren door het outsourcen van hun complete logistieke proces aan een gespecialiseerde partner die kennis heeft van lokale markten, enorme kostenvoordelen. Tot voor enkele jaren regelden zij het transport zelf. Maar nu Steel Solutions de logistieke processen clustert en ladingen zoveel mogelijk bundelt, gebeurt de logistiek een stuk efficiënter en zijn alle partijen spekkoper.

Steel Solutions Ankerkade 150 6222 NM Maastricht T 043 – 609 62 00 www.steel-solutions.nl

het ONDERNEMERS BELANG

35


Bedrijfsreportage

“Investeren en innoveren zijn de kracht van het ondernemen, ook in slechte economische tijden.” Het zijn volgens de broers Harrie en Martin Kurvers beproefde pleisters op de diepe wonden die de crisis heeft toegebracht aan de wegenbouwmarkt.

Wegenbouw Kurvers bv

Investeren en innoveren, de kracht van het ondernemen

W

egenbouw Kurvers investeerde in eigen asfaltverwerking, mede dankzij het ambitieuze. Met het verkrijgen van een eigen asfalt set, is onze uitstraling compleet, die vertaalt zich in de uitvoering van steeds meer onderhandse aanbestedingen van onze gewaardeerde opdrachtgevers. We zijn een wegenbouwbedrijf dat diensten levert van A tot Z. Dit versterkt onze concurrentiepositie op de Limburgse wegenbouwkundige aanbestedingen. In 2012 is meer dan 50.000 ton asfalt door Wegenbouw Kurvers verwerkt op de Limburgse wegen. Op onze recyclinglocatie is geïnvesteerd in een betoncentrale, voor de levering van wegenbouwbeton. Innovatief beton

Investeren als antwoord op de crisis. Dat

36

het ONDERNEMERS BELANG

kan in de diepte, maar ook in de breedte, als onderneming investeren we niet alleen in onze core business, maar ook in eigen ontwikkeling. Mede dankzij Senter Novem is er een subsidie verkregen voor de ontwikkeling van recyclingbeton voor de wegenbouw. Door samenwerking te zoeken met milieuspecialisten en technische universiteiten is de ontwikkeling van wegenbouwbeton nu zover dat er al wettelijk alleenrecht is verworven voor het vervaardigen van beton dat bij nul graden Celsius het vermogen heeft om opgeslagen warmte af te staan aan de oppervlakte van het beton. Dit impliceert dat er een ontwikkeling is, om in de winterperiode betonnen fietspaden, voetpaden etc. ijsvrij te houden, waarmee we het zoutstrooien kunnen ondervangen. Onze compagnons hopen in

het voorjaar een positief resultaat hiervan via de media te kunnen melden. Wegenbouw Kurvers bv is uitgegroeid tot een begrip in Limburg. Het bedrijf levert kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van civiele techniek. Wegenbouw Kurvers is actief voor locale en regionale overheden en projectontwikkelaars.

Wegenbouw Kurvers bv Oude Roderweg 28 6422 PE Heerlen www.wegenbouwkurvers.nl


%HGULMIVFRQWDFWSXQW JHPHHQWH0DDVWULFKW

Al 25 jaar intermediair tussen ondernemer en gemeente Heeft u een onderneming in Maastricht of wilt u er een starten? Heeft u als ondernemer vragen over vestigingsmogelijkheden, vergunningen en/of gemeentelijk beleid? Zoekt u informatie over actuele ontwikkelingen? Het Bedrijfscontactpunt gemeente Maastricht helpt u graag verder.

Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht tel.: 043 350 40 50 e-mail: bedrijfscontactpunt@maastricht.nl www.maastricht.nl/bedrijfscontactpunt

du ROI Accountants & Belastingadviseurs BV Leidenlaan 16, 6229 EZ Maastricht Postbus 1095, 6201 BB Maastricht Telefoon 043 - 350 21 50 | Fax 043 - 350 21 50 Marktstraat 34, 6191 JX Beek (L.) Telefoon 046 - 478 93 89 | Fax 046 - 478 93 88 Waar stuurt u als ondernemer op en wat zijn de onzekerheden? Welke factoren zijn het meest bepalend voor uw resultaat? Welke informatie staat u ter beschikking voor deze taken/vraagstukken en hoeveel moeite en geld kost het om deze informatie te produceren? Heeft u de informatie om tijdig te kunnen bijsturen in deze onzekere tijden?

Het is vooral ons doel om u daar persoonlijk bij te adviseren en in bij te staan. Dat willen wij graag door altijd snel met u aan tafel te zitten, naar u te luisteren en met u mee te denken, waarbij we onze kennis en ervaring voor u zullen inzetten. Wij doen dat echter ook door te ondersteunen met het snel verkrijgen van correcte en zinvolle bedrijfsinformatie, die wezenlijk is voor het nemen van de juiste beslissingen.

Het door ons ontwikkelde systeem van informatievoorziening kan daarnaast door haar eďŹ&#x192;ciency ook een kostenbesparing voor u realiseren. Onze aanpak is daarbij gebaseerd op de gedachte dat informatie het resultaat moet zijn van een goed doordacht systeem, waarbij we voorkomen dat zinvolle informatie alleen met behulp van veel repeterende handmatige handelingen boven water komt. Graag helpen wij u bij het verkrijgen van goede informatie en staan u bij met kundig advies, zodat we samen met u in staat zijn uw onderneming op koers te houden. Heeft u interesse neem dan graag contact met ons op of kijk op onze website.


Commerciテォle advocaten voor succesvolle ondernemers

Ondernemingsrecht

CLERXvanROYadvocaten is een commercieel full-service advocatenkantoor gevestigd in Beek Zuid-Limburg, het centrum van de Euregio. Vooraanstaande ondernemers worden geassisteerd op alle voor hen relevante rechtsgebieden. Uitzonderlijke specialistische knowhow wordt in overleg met cliテォnten adequaat ingewonnen indien de zaak dat vereist.

Arbeidsrecht Vastgoedrecht Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Contractenrecht Europees recht Verzekeringsrecht Insolventierecht

Onze praktijk bedient ondernemers met juridisch hoogstaande kwaliteit voor een concurrerend uurtarief. Goed ondernemerschap vereist dat sprake is van een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Vervoersrecht Commerciテォle contracten Goederenrecht Internationaal privaatrecht Rechtsproces

CLERXvanROYadvocaten van Sonsbeecklaan 48 6191 JM Beek

COMMERCIテ記E ADVOCATEN VOOR SUCCESVOLLE ONDERNEMERS

CLERXvanROYadvocaten T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

Het Ondernemersbelang Limburg Zuid 5-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement