Page 1

NR. 5

2012

DUIN- EN BOLLENSTREEK

Katwijk is een bloeiende familiebadplaats met een grote bedrijvigheid

Kwaliteit boven omvang

Dé specialist in betonwerk

••••••••••••••••

Authenticiteit en enthousiasme

De NEN-norm is een uitgangspunt en geen eindpunt

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


Nachtrustgarantie voor ondernemers

Het enige alarm waarvan je als ondernemer wakker wilt worden is misschien dat van de wekker om de dag weer fris te beginnen. Maar om halfdrie ’s nachts gewekt worden omdat het alarm op het bedrijf is afgegaan‌ nee.

Toch is dat met veel alarmsystemen realiteit. Als het alarm afgaat wordt er gebeld: naar u. Met Beveiligen 2.0 draait u zich nog eens lekker om. Beveiligen 2.0 van ATN maakt gebruik van een slimme camera met microfoon en luidspreker. De camera detecteert beweging binnen een bepaald, afgekaderd gebied. De videomeldkamer komt direct in actie en spreekt de eventuele verdachte toe. Zo worden veel inbraken en bijkomende schade verijdeld. Terwijl u rustig slaapt.

Kijk voor meer informatie op beveiligen2.nl of bel ATN: 0252 - 527 666

ATN Beveiliging, Pesetaweg 39, Nieuw-Vennep, Postbus 294, 2150 AG Nieuw-Vennep. www.atn.nl


Wat mag u van uw accountant verwachten? Een gedegen en betrouwbaar ďŹ scaal advies Tijdige en adequate managementinformatie Uitgebreide kennis van typologiĂŤn van ondernemingen en organisatie Begeleiding bij het beantwoorden van investeringsvraagstukken en belangrijke strategische beslissingen

Maar.... u verdient meer! Sprangers Van den Ende doet ook meer! Persoonlijke begeleiding, een klankbord en eigen initiatief zijn begrippen die centraal staan in onze dienstverlening. Kortom, een accountant waar u van op aan kunt. Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs Prinsessegracht 33, Postbus 11562 2502 AN Den Haag, Tel.: 070-3469442 Heerenweg 6B1 2222 AM Katwijk aan Zee, Tel.: 071-2020215 E-mail: info@svde.nl voor meer informatie: bezoek onze website

www.svde.nl


het

Inhoud

ONDERNEMERS B E L A N G

Het Ondernemersbelang van de Duin- en Bollenstreek verschijnt vijf keer per jaar.

KATWIJK IS EEN BLOEIENDE FAMILIEBADPLAATS MET EEN GROTE BEDRIJVIGHEID

Negende jaargang, nummer 5, 2012 OPLAGE 3500 exemplaren COVERFOTO Wethouder Gerard Mostert van Economische Zaken van Katwijk Fotografie: Ruud Voest

08

UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F0594 - 61 18 63 info@ondernemersbelang.nl EINDREDACTIE Ymi Hut-Liemburg y.hut@ondernemersbelang.nl T 0594 - 59 74 70

KWALITEIT BOVEN OMVANG

24

BLADMANAGER Novema Piet Wiersma T 0228 - 32 12 53

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Guy Ackermans Hans van Asch Luuk Braun Blinkfotografie Hugo Fermont Jerry Helmers (Crown Media) Loes van der Hoeven Jeroen Kuypers Ed Lamme IngerMarlies Leeuwenburgh Marco Magielse Jelmer van Nimwegen André Vermeulen (column) Ruud Voest Henk Roede (strip) René Zoetemelk

ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN: 1873 – 7676 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

Het duurde wat langer dan gedacht, maar op vrijdagmiddag 5 oktober was het dan toch echt officieel: Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs is voortaan ook te vinden in Katwijk. Dat daarmee één van de meest betrouwbare partners in financiële dienstverlening binnen de stadspoorten heeft. Het idee om in Katwijk ook een vestiging te gaan beginnen kwam voort uit de banden die Sprangers Van den Ende al langer onderhoudt met het plaatselijke Hoevens Adviesgroep.

DÉ SPECIALIST IN BETONWERK Betonvloeren, wanden, funderingen, bruggen en monoliet afwerken. Bartels Betonwerken BV is binnen de Bollenstreek al meer dan 40 jaar dé specialist in betonwerk. Kwaliteit op z’n best! Bartels Betonwerken BV staat onder leiding van vader Ben (57) en zoon Bart Bartels (26), met wie de toekomst van het familiebedrijf is gegarandeerd.

VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten DRUK Drukkerij Veldhuis, Raalte

Wethouder Gerard Mostert van Economische Zaken van Katwijk is trots op zijn gemeente. Maar liefst 3000 bedrijven bieden een ruime mate van werkgelegenheid en de werkeloosheidscijfers zijn laag in Katwijk. Er wordt hard gewerkt aan een betere bereikbaarheid en aan een unieke parkeergarage in de duinen. De grote mate van saamhorigheid, de herkenbare punten als De Witte Kerk en de vuurtoren, de gemoedelijke sfeer en tal van evenementen als het Zomerfestival maken de badplaats geliefd in de hele regio.

27 AUTHENTICITEIT EN ENTHOUSIASME Wie denkt dat banken op het gebied van kredietverlening aan ondernemingen tegenwoordig nog maar weinig te bieden hebben, vergist zich. Dat zegt Axel Adelaar, bij ABN AMRO directeur Bedrijven voor het marktgebied Bollenstreek. Vanuit het kantoor aan het Blokhuis 48 in Lisse stelt Adelaar dat de tweede economische crisis niet betekent dat de geldkraan bij de bank is dichtgedraaid.

28 Dirk Zeur - de directeur Dus u eist als supermarktketen 2% extra korting op uw bestelling van onze Zeur-chips?! Precies.

Nou, dan eet ik het allemaal nog liever zelf op!!

Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl Oké, dit gaat lukken…


Column ■

En verder

Overwerk verboden

04

Nieuws

Japan heeft 127 miljoen inwoners. Ongeveer de helft

07

Arbeidsadvies vanuit de huiskamer

11

Geflexd of geflest?

13

BNConnect adviseert en ondersteunt bedrijven bij duurzaam ener-

14

heeft een baan of werkt als zelfstandig ondernemer. De andere helft is nog te jong om te werken of inmiddels te oud. Evenals in Nederland neemt de zogenoemde vergrijzing van de bevolking enorm toe. Hier aan de Noordzee is één op de drie landgenoten ouder dan 50 jaar.

giebeleid

In Japan is het nog ’erger’. Ook worden steeds minder

Ondernemerspanel: Bent u voldoende voorbereid op de komst

kinderen geboren. Bij ons komt dat doordat het aantal

van de Flex BV?

vrouwen in de vruchtbare jaren afneemt. En door de economische malaise, die nu z’n vijfde jaar ingaat.

17

Alkanaany: veelzijdig en betrokken schoonmaakbedrijf

19

BB Dienstverlening maakt binnen en buiten alles schoon

20

Service en vakmanschap staan altijd voorop

21

AUB administraties: korte lijnen en direct contact

23

Hoe u van uw alarm geen slapeloze nachten hoeft te hebben

Bureau voor Familieplanning heeft ingesteld. Bijna de

30

Life Science Lectoren Hogeschool Leiden vóór de ondernemers

helft van de getrouwde stellen tussen 25 en 40 jaar doet

32

Aon dichter bij haar relaties door meer kennis en ervaring

In Japan, land van de rijzende zon, heerst een geheel andere oorzaak. Daar worden steeds minder kinderen geboren omdat de jongere generaties geen zin meer hebben in seks. Dat lijkt onvoorstelbaar, maar het is de officiële lezing van de Japanse regering, die een Nationaal

het nooit met elkaar. Te druk, te moe. Het is werknemers onder de 35 jaar nu verboden om ’s

In het hartkatern

avonds over te werken. Werkgevers die hier de hand mee lichten, krijgen hoge boetes. De gedachte van de Japanse hoogmogendheden is kennelijk dat jonge stellen alleen

De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. NEN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten. Volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut), is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt.

- Milieu Systemen Tiel - Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst - Het OSB-keurmerk is er ook voor u - Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders - Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!

’s avonds na het werk tot de geslachtsdaad (kunnen) komen. ’s Ochtends en in het weekeinde voeren zij andere activiteiten uit, lijkt de Japanse Staat te redeneren. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat de welvaart op termijn daalt als het aantal werkenden afneemt. Daar stevent Nederland uiteindelijk ook op af en dat proces is al begonnen. Crisis of geen crisis, minder werknemers betekent lagere productie, minder omzet enzovoort. De overheid heeft geen plannen om het tij te keren. De Japanse fabrikant van computerspelletjes Namco Bandai voorziet op lange termijn grote problemen met personeelsvoorziening en biedt medewerkers 2.000 euro voor het eerste kind, nog eens 2.000 voor het tweede en wie de smaak te pakken heeft en een derde baby aan het levenslicht toevertrouwt, ziet de bonus naar 18.000 euro stijgen.

SMS als Smart Money System Spryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Spryng is opgericht door Alexander Wanders en Marc Rottinghuis die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Met SMS als communicatiemiddel waarvan de attentiewaarde onverminderd hoog is gebleven en bijzonder geschikt is gebleken om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren.

Ieder volgend kindje levert nog eens 18.000 euro op. Dit stimuleringsprogramma kan in Nederland voor een doorbraak zorgen. Als ieder stel een babybonus van 18.000 euro toucheert, is de calculerende Hollandse volksaard er als de kippen bij om de ‘ontgroening’ effectief om zeep te helpen. Daarvoor hoef je in Nederland overwerk niet te verbieden. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Daniel Martin in Galerie Klooster

Technisch Bureau Gebra viert 60 jarig bestaan

Zonder gedachten geschilderde wilde (olie) verfstreken op doek vormen de basis van de vrouw-portretteringen van de Leidse kunstenaar Daniel Martin. Vervolgens ziet hij het als uitdaging om binnen die spontane kaders het schilderij af te maken met meer verfijnde technieken. Het resultaat is zowel abstract, figuratief als impressionistisch. De negenentwintig jarige Martin zegt zijn inspiratie te vinden bij kunstenaars als Franz Kline en Jackson Pollock. Invloeden die inderdaad zijn terug te zien in zijn werk, maar des te knapper dat hij in relatief korte tijd toch een geheel eigen stijl heeft ontwikkeld. Een kunstenaar om in de gaten te houden! Vanaf zaterdag 13 oktober worden Martins portretten minstens twee maanden tentoongesteld in de voormalige Kerk aan Zee, nu Galerie Klooster aan de kop van de Hoofdstraat (nr. 96) in Noordwijk. Galerie Klooster is open op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.kloosterinfo.com (—> kunst).

Het jaar 2012 is een bijzonder jaar voor Technisch Bureau Gebra. Vrijdag 7 september vierde zij, samen met alle genodigden en belangstellenden, haar 60-jarige jubileum. Technisch Bureau Gebra was 58 jaar gevestigd in hartje Noordwijkerhout en sinds de samenwerking met Van Asten reeds 2 jaar werkzaam vanuit Noordwijk. De medewerkers zijn door het gehele land actief op het gebied van elektrotechnische installatie-, besturings- en klimaattechniek. Kwaliteit, betrouwbaarheid en vakmanschap staan binnen het gerenommeerde bedrijf centraal. Mede daardoor behoren een groot aantal klanten van het eerste uur nog steeds tot de

René Keizer’s Party Catering Service René Keizer’s Party Catering Service is een bedrijf dat sinds dertien jaar wordt gerund door René en heeft inmiddels z’n sporen in de regio ruimschoots verdient. In de afgelopen jaren zijn wij uitgegroeid tot een bedrijf dat ervaring op allerlei vlakken heeft opgedaan. Of het nu gaat om een verjaardag in besloten kring of een opening van een bedrijf waar groepen van 2 tot …. worden

Uw nieuws

Portret van vrouw door Daniel Martin. Afmeting inclusief lijst 100 bij 150 cm.

Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productnieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar: Novema, t.a.v. Piet Wiersma, Postbus 61, 1600 AB Enkhuizen of p.wiersma@novema.nl

Wie wint MKB Innovatie Top 100 in 2013? MKB kan zich weer inschrijven voor belangrijkste prijs voor innovatieve ondernemingen . De inschrijving voor de achtste MKB Innovatie Top 100 is nu geopend. De MKB Innovatie Top 100 is de grootste en belangrijkste prijs voor innovatieve MKB-bedrijven, is een initiatief van Syntens Innovatiecentrum en wordt mede mogelijk gemaakt door NRC Handelsblad, Mercedes-Benz en NL Octrooicentrum. De inschrijving sluit op 26 januari 2013. Een innovatie waarbij op het moment van inschrijving nog geen omzet is gerealiseerd, wordt niet voorgedragen voor een beoordeling. Uitsluitend bij de kamer van koophandel geregistreerde ondernemingen en stichtingen kunnen zich nomineren. In februari 2013 gaan de expertpanels voor de verschillende sectoren de nominaties

04

het ONDERNEMERS BELANG

vaste opdrachtgevers. Naast de kwaliteit zijn tegenwoordig duurzaamheid en milieubewustheid belangrijke speerpunten voor Technisch Bureau Gebra. Sinds 2010 werkt Technisch Bureau Gebra samen met Van Asten uit Noordwijk. In hetzelfde jaar verhuisde Technisch Bureau Gebra vanuit ‘te krappe locatie’ in het centrum van Noordwijkerhout naar het ruime pand van Van Asten in Noordwijk. Sinds 2010 werken beide innoverende bedrijven intensief samen. Met in totaal 64 medewerkers ontzorgen zij de opdrachtgevers met totaaloplossingen voor iedere installatie, tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding en zijn daarmee klaar voor de toekomst!

beoordelen op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid (gerealiseerde omzet) en de mate van bescherming. Na deze voorselectie volgen nog nieuwheidonderzoeken van NL Octrooicentrum waarna de landelijke jury in maart 2013 de ranglijst van de MKB Innovatie Top 100 vaststelt. De jury baseert zich daarbij op de voordrachten van de experts. Ook zal de jury de websites van de ondernemingen bekijken en ‘onderzoek’ doen door gebruik te maken van Google. Ondernemers die zichzelf in een filmpje van maximaal één minuut presenteren, worden ongeacht de innovatie met een bonuspunt beloond. Inschrijven kan via www.syntens.nl/innovatietop100. Daar zijn ook videoreportages over aansprekende innovaties uit de ranglijst van de afgelopen editie te vinden.

verwacht, alles is bij ons mogelijk. Wij leveren alles uit eigen beheer en werken samen met een enthousiast team van medewerkers die er alles aan zullen doen om u een onvergetelijk feest te bezorgen. Voor vrijblijvende informatie kunt u met ons contact opnemen. Wij zullen u dan graag te woord staan. René Keizer | 06 – 242 670 34 | www.keizerspartycatering.nl

Frans Aartman (links), oud-directeur en Jan Schakenbos (rechts), huidige directeur. Toen nog in Noordwijkerhout voor het Witte Kerkje in het centrum.

2 I 201 2 5 19 hniek

c rne te mode r a a j Al 60


Rabobank stopt met sponsoring professionele wielerploegen

Flynth Lisse en Hurtak en Roodhorst notarissen richten eerste Flex-BV op v.l.n.r mr. A.J. Roodhorst (Hurtak & Roodhorst), de heer C.J. Veenstra en de heer D.P.A. Zonneveld (Flynth adviseurs en accountants)

In navolging van de medio september door Flynth Lisse georganiseerde themaavond over de Flex-BV is maandagochtend 1 oktober jl. direct de eerste Flex-BV opgericht. Namens en voor de heer Veenstra uit Den Haag werd de Besloten Vennootschap Jonaares B.V. opgericht in een samenwerking tussen het Flynth kantoor in Lisse en Hurtak en Roodhorst notarissen uit Hillegom. De oprichting toont aan hoe snel een dergelijke oprichting geregeld en verricht kan zijn. De nieuwe wetgeving met betrekking tot de Flex-BV was slechts enkele uren van kracht toen de handtekeningen om 9:00 uur onder de statuten werden gezet. Â De nieuwe wetgeving maakt de BV als ondernemingsvorm aantrekkelijker en geeft meer vrijheid als het gaat om de inrichting van de onderneming. Zo komen er

meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en een minimumstartkapitaal is niet meer nodig. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura. Daarnaast biedt de nieuwe wetgeving ook een aantal kansen om belasting te besparen. Door het uitgeven van bepaalde soorten aandelen kan nu gebruik worden gemaakt van de zeer aantrekkelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteit, kan pensioen in eigen beheer worden opgebouwd en kan een fiscaal vriendelijke behandeling van verhuurd onroerend goed worden opgezocht. Meer weten? Neem gerust contact op; Flynth Lisse 0252-430200 of lisse@flynth.nl / Hurtak & Roodhorst, notarissen 0252-520850 of info@HRnotarissen.nl.

Rabobank stopt per 31 december 2012 met de sponsoring van de professionele wielerploegen, zowel van de heren als van de dames. Rabobank blijft als sponsor verbonden aan de amateursport, waaronder de jeugdopleiding en het veldrijden. Rabobank is tot dit besluit gekomen na verschijning van het rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA vorige week. Dit rapport spreekt boekdelen. Bert Bruggink, lid van de raad van bestuur: “Het gaat met pijn in het hart, maar voor onze bank is het een onvermijdelijke beslissing. Wij zijn niet meer overtuigd dat de internationale professionele wielerwereld in staat is om een schone en eerlijke sport mogelijk te maken. Wij hebben niet het vertrouwen dat dit op afzienbare termijn

ten goede zal keren.�Rabobank is 17 jaar geleden in de wielersport gestapt. Vol overtuiging en met een duidelijke missie. Want wielrennen past bij de Rabobank, bij haar klanten en bij haar medewerkers. Rabobank heeft de wielersponsoring in de loop der jaren uitgebreid tot een compleet pakket, van de heren- en damesprofploeg tot de jeugdopleiding en het veldrijden.Bert Bruggink:�Wielrennen is een prachtige sport waaraan miljoenen Nederlanders plezier beleven en een groot deel van die Nederlanders is klant van de Rabobank. Maar ons besluit staat vast: we trekken ons terug uit de professionele wielersport. Het is pijnlijk, niet alleen voor de Rabobank, maar vooral voor de liefhebbers en de sporters die geen blaam treft.�

nieuwe auto’s te huur vanaf * personenauto’s bestelauto’s

â‚Ź 29,-/dag â‚Ź 49,-/dag          

De Rooij Auto’s & Vans Rijnburg 3JKOTCVSHFSXFHt"(3JKOTCVSH 5FM  tXXXBVUPIPQQFSOM QFSTPOFOBVUP"ZHP CFTUFMBVUP,BOHPP&YQSFTT

       

  het ONDERNEMERS BELANG

05


%HM@MBHDDKDM,@M@FDLDMS"NMRTKS@MBX

Krijgt u koorts van uw verzuimbeleid? Geen zorgen… Maatwerk Arbeidsadvies kan uw verzuimbeleid in goede banen leiden.

Staat u er wel eens bij stil wat uw huidige verzuimbeleid u momenteel kost? Betaalt u (te) hoge premies voor uw verzuimbeleid? Heeft u er genoeg van veel tijd kwijt te zijn met dit hele proces terwijl u zich bezig wilt houden met andere werkzaamheden? Bij ons regelt u uw verzuimmanagement, arbodienst en verzuimverzekering in één keer en bespaart u tot wel 30% op uw verzuimkosten. Wij maken het u 100% gemakkelijker. Neem voor een geheel vrijblijvende verzuimcheck contact met ons op.

Maatwerk arbeidsadvies werkt samen met mcs arbo en nedasco verzekeringen.

XZEXVLQHVVSDUWQHU


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Luuk Braun

Arbeidsadvies vanuit de huiskamer Het kantoor heeft wel iets weg van een huiskamer. Met frisse kleuren op de muur, verse bloemen op tafel en trendy meubels. De geur van net gezette koffie en een hartelijke ontvangst maken het plaatje compleet. Verwacht bij Maatwerk Arbeidsadvies geen mannen in driedelig grijs.

H

et snelgroeiende bedrijf uit Sassenheim ademt een informele sfeer. “We zijn een paar jaar geleden klein begonnen en verdubbelen tot nu toe elk jaar in omvang”, vertelt algemeen directeur Gert-Jan de Groot. “Onze core business is arbeidsadvies. Dat houdt in Spoor 2-trajecten, outplacement en verzuim. Wij benaderen dat vakgebied inderdaad heel informeel en met passie. Je hoort wel eens van mensen dat een grote speler als Achmea een arbeidsongeschikte blootstelt aan een soort wasstraatformule. Ze lopen een traject door en aan het eind is het ja of nee. In dat laatste geval betekent het UWV en een uitkering. Wij benaderen mensen anders. Komen bij ze thuis, nemen de tijd om een persoonlijke band met ze op te bouwen. Dat is onze kracht.” Mediator

Maatwerk Arbeidsadvies heeft inmiddels zes personeelsleden, onder wie mediator Tamara Boot. Die uitlegt: “Ik werk hier samen met twee casemanagers en onze frontoffice, waar Sabine Bergwerf de spin in het web is. We hebben klanten door heel Nederland en zelfs in België. Van KPMG Meijburg tot de kapper hier om de hoek. Verzuim is een kostenpost voor veel bedrijven. Het is niet gek dat wij in deze tijden van economische teruggang zo’n groei doormaken. Dat komt juist door die crisis. Bedrijven investeren in het omlaag brengen van de kosten door verzuim. Mediation is daarbij een heel goed instrument om werkgever en werknemer in een conflict tot elkaar te brengen. Ik breng in die gevallen het gesprek op gang en zorg dat

partijen samen tot een oplossing komen. En dat is veel goedkoper en een stuk sneller dan het bewandelen van de juridische weg.” Poortwachter

Veel bedrijven die Maatwerk Arbeidsadvies weten te vinden, willen hun werknemers zo snel mogelijk terugzien in het arbeidsproces. Gert-Jan de Groot: “Wij hanteren daarbij de stelregel ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. Daar worden mensen blij van. We begeleiden mensen graag naar een nieuwe job binnen de Wet verbetering Poortwachter, die als doel heeft de werknemer duurzaam te herplaatsen bij een andere werkgever. Heel wat werklozen vonden onder onze vleugels al een nieuwe arbeidstoekomst.” Tamara Boot vult aan: “Onze casemanagers stellen altijd samen met de werknemer een trajectplan op. Zo zoeken we doelgericht naar een vaste baan in loondienst bij een andere werkgever. Daarbij zijn de persoonlijke kwaliteiten, competenties en wensen van de cliënt leidend. Wil iemand gaan werken in een totaal andere branche, dan kan omscholing natuurlijk ook. Ook hierin bemiddelen

wij. Aan de hand van het trajectplan gaan wij binnen ons uitgebreide netwerk op zoek naar een passende baan of opleiding. Hebben wij die gevonden, dan begeleiden wij de cliënt ook bij sollicitatiegesprekken.”

Algemeen directeur Gert-Jan de Groot met officemanager Sabine Bergwerf (links) en mediator Tamara Boot. ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’.

Ook bij de dienstverlening op het gebied van verzuim levert Maatwerk precies waar hun bedrijfsnaam voor staat. Gert-Jan de Groot: “Dat gaat als volgt: de werkgever meldt een werknemer ziek en wij nemen alle verdere zorgen uit handen. Ook adviseren we bedrijven bij verzuim. Daarbij maken we gebruik van de beste arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidsjuristen en coaches. Maatwerk dus.”

Maatwerk Arbeidsadvies Hoofdstraat 275 2171 BE Sassenheim T 0252 - 22 18 92 / 06 - 189 001 92 info@maatwerkarbeidsadvies.nl www.maatwerkarbeidsadvies.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07


Interview

Tekst: Ed Lamme • Fotografie: Ruud Voest

Katwijk is een bloeiende familiebadplaats met een grote bedrijvigheid Wethouder Gerard Mostert van Economische Zaken van Katwijk is trots op zijn gemeente. Maar liefst 3000 bedrijven bieden een ruime mate van werkgelegenheid en de werkeloosheidscijfers zijn laag in Katwijk. Er wordt hard gewerkt aan een betere bereikbaarheid en aan een unieke parkeergarage in de duinen. De grote mate van saamhorigheid, de herkenbare punten als De Witte Kerk en de vuurtoren, de gemoedelijke sfeer en tal van evenementen als het Zomerfestival maken de badplaats geliefd in de hele regio.

V

alkenburg, Rijnsburg en Katwijk vormen samen de letterlijk bloeiende gemeente Katwijk met ruim 60.000 inwoners en meer dan 3000 bedrijven. “Door de groeicapaciteit naar ca. 80.000 inwoners is Katwijk in de toekomst vergelijkbaar met een middelgrote Nederlandse stad”, aldus wethouder Gerard Mostert van Economie (ChristenUnie). “Het behouden van de eigen cultuur, tradities en karakters van de afzonderlijke kernen is en blijft het belangrijkste uitgangspunt na de samenvoeging.” In het fraaie gemeentehuis van Katwijk gaat de wethouder eerst in op een uniek concept in

08

het ONDERNEMERS BELANG

Nederland: een parkeergarage in een dijk in de duinen. “In de duinen voor Katwijk wordt een ondergrondse dijk geplaatst, zodat de zandheuvels langer en steviger worden en dus een eventuele watervloed beter kunnen weerstaan. Achter die dijk komt bovendien een parkeergarage. Met de aanleg van de dijk komt ook de oude kern van Katwijk binnendijks te liggen en daarmee is de kustveiligheid voor Katwijk en het achterland zeker vijftig jaar gewaarborgd. Het is de bedoeling om in het najaar van 2013 te beginnen met de uitvoering van de kustversterking die twee jaar later afgerond moet zijn.” Hij

benadrukt dat de nieuwe parkeergarage in de duinen een boost is voor de economie. “De ondernemers van het achter de boulevard gelegen winkelcentrum, waarvoor plannen zijn dat autovrij te maken, kijken er naar uit. Zo’n garage in de duinen is nog nooit ergens vertoond”, aldus de trotse wethouder van Economie. Hij vertelt met enige teleurstelling dat plannen voor een zeejachthaven nu door de gemeente niet verder worden uitgewerkt. “De tijd was er toen niet rijp voor, maar met twee particuliere initiatieven en de provincie die een trekkersrol wil vervullen sluit ik voor de toekomst niets uit!”


Bedrijfscontactfunctionaris

Een belangrijke spil in ondernemend Katwijk is Erik Don, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente. Don: “Als bedrijfscontactfunctionaris ben je het aanspreekpunt van de gemeente voor het bedrijfsleven. Een bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt contacten met ondernemers, informeert ze en bemiddelt. Ook probeer ik de wensen en belangen van ondernemers zo veel mogelijk bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken.” Erik Don kent intussen heel wat verschillende ondernemers en is ook bij de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) bekend als bedrijfsadviseur, zodat de Katwijkse ondernemersbelangen regelmatig onder de aandacht van de gemeente blijven. “Ik kom zelf uit het bedrijfsleven en weet dus als geen ander hoe belangrijk het is dat er een goede verbinding is tussen ondernemers en gemeente. Dat scheelt zoveel tijd! Als het helpt om een probleem of vraag te verduidelijken bezoek ik ondernemers in hun bedrijf. Zo krijgt de gemeente een beter inzicht in het reilen en zeilen van het lokale bedrijfsleven en het ondernemersklimaat”. Hij voegt er aan toe dat een bedrijfscontactfunctionaris niet alleen bereid moet zijn allerlei zaken uit te pluizen, maar ook zo nu en dan voor boeman moet spelen binnen de eigen organisatie. “Als schakel tussen bedrijfsleven en overheid, kom ik met veel partijen in aanraking. De uitdaging voor mij is ervoor te zorgen dat beide partijen met een tevreden gevoel naar huis gaan, ongeacht het resultaat.” Ook met winkeliersverenigingen is inmiddels een uitstekend contact opgebouwd. Tevens heeft Erik Don ook veelvuldig contact met de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en de Stichting Ondernemersklankbord. Bereikbaarheid

De komende 20 jaar komen er in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg ca. 9000 woningen bij. Daarnaast blijft er ruimte beschikbaar voor bollenteelt, glastuinbouw en een open landschap. Het grootste bedrijventerrein van de Duin- en Bollenstreek, ’t Heen, wordt gerevitaliseerd. Om de bereikbaarheid te vergroten zijn er plannen gemaakt voor verbetering en uitbreiding van de wegen en het openbaar vervoer. Wethouder Mostert: “Een goede bereikbaarheid is voor deze regio van groot belang. Dat bevordert de werkgelegenheid en zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van de regio kunnen komen waar ze willen. Onze gemeente is gunstig gelegen ten opzichte van Schiphol en de Rotterdamse haven.

Mede hierdoor en door de bollen- en bloemenhandel zijn er veel transport- en logistieke bedrijven. Ook andere bedrijvigheid in de regio genereert veel verkeer zoals het Europees centrum voor ruimteonderzoek en ruimtetechnologie (ESTEC) in Noordwijk. Daardoor zijn er veel verplaatsingen die voor een groot deel over de weg afgewikkeld worden. Dat brengt opstoppingen, verkeershinder en onveilige situaties met zich mee. Voor Katwijk is de aanleg van de RijnlandRoute, de geplande wegverbinding tussen de A4 en A44 bij Leiden en verbreding van de Tjalmaweg, dus van groot belang. Deze Oost-Westverbinding biedt de noodzakelijke verbetering voor het bereikbaarheidsprobleem in de regio Leiden, de Duin- en Bollenstreek en Haaglanden en omstreken. De kosten voor een volledig ingepaste variant bedragen naar schatting meer dan 840 miljoen euro. Als het proces spoedig verloopt, kan de aanleg van de weg in 2014 starten”. De wethouder wijst ook op de ontsluiting van de veiling Flora Holland via de A44. “Hiervoor wordt de afslag Oegstgeest zodanig aangepast dat er minder vrachtwagens over de Rijnsburger- en Rhijnzichtweg hoeven om bij Flora te komen. Dat betekent een grotere verkeersveiligheid en minder luchtvervuiling. Het is ook goed voor de lokale en regionale economie. Chauffeurs hoeven minder lang te rijden en dat scheelt tijd en geld. Voor de aanpassing van de afslag werken Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest en Flora Holland samen.

Ondernemersfonds

Erik Don en wethouder Mostert zijn ook enthousiast over het succesvolle Ondernemersfonds. “Het ondernemersfonds biedt de mogelijkheid om via een collectieve extra heffing van 10% over de opbrengsten van de OZB op niet-woningen een pot geld te creëren. Het zo opgebrachte bedrag wordt door de gemeente geïnd via de OZB heffing en wordt vervolgens gestort op de rekening van de Stichting Ondernemersfonds Katwijk, die het geld in beheer zal nemen. Er worden wel drie voorwaarden gesteld voor de besteding. Er moet een collectief doeleinde zijn, er moet democratisch over besloten worden en de besteding moet binnen het budget blijven. Binnen die randvoorwaarden beslissen ondernemers zelf waaraan de opbrengst besteed wordt. In principe is alles mogelijk, het geld wordt meestal gebruikt wordt voor zaken als beveiliging, collectieve glasbewassing, BHV, Sinterklaas- en Kerstfestiviteiten, feestverlichting of projecten op het gebied van jeugd, dag van de sport of onderwijs. Op een relatief eenvoudige wijze kan er hierdoor een behoorlijke slag gemaakt worden in het Katwijkse ondernemersklimaat. Het accent ligt hierbij op solidariteit, gemeenschapszin, een veilige en aansprekende omgeving. Een omgeving waarin ondernemers gezamenlijk investeren zodat het de leefbaarheid en de veiligheid in die omgeving ten goede komt”, zo besluit de gedreven wethouder Gerard Mostert.

het ONDERNEMERS BELANG

09


H olland M aterieel S ervice Verhuur van: - Steigers (Staal, aluminium & fiberglas) - Hoogwerkers (Binnen & buiten) - Bouwliften & Ladderliften - Compressoren & Luchtgereedschappen - Aggregaten & Verlichting - Betonbewerkingsmachines - Elektrische handgereedschappen

0252 - 53 21 01 www.hmsv erhuur.nl www.hmsv erhuur.nl Vennep - Hillegom NieuwNieuw Vennep - Hillegom

2nd opinion? Weet u (precies) wat u aanschaft en waarom? Laat uw I(C)T offerte scannen door een onafhankelijke partij!

Bestel nu ook gemakkelijk via internet op onze site! Warme en koude hapjes Diverse belegde broodjes Lunches Salades Warme en koude buffeten Barbeques Verhuur RenĂŠ Keizer | 0624267034

www.gmsoft.nl

www.keizerspartycatering.nl


Column Geflexd of geflest? 1 oktober jongstleden is de wetgeving voor de nieuwe Flex-B.V. van kracht geworden. Ongetwijfeld is bij iedereen bekend dat het startkapitaal van € 18.000,- niet meer nodig is. De vraag is of het voor u als ondernemer echt zo gemakkelijk is geworden?

R

ecent is ook de nieuwe Ziektewet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet bevat met name maatregelen die van kracht zijn voor werknemers met een tijdelijk contract. Waarom biedt je een werknemer een tijdelijk contract aan? Omdat je als werkgever / ondernemer flexibel wilt zijn. Ook hier voor u de vraag of het voor u als ondernemer zo gemakkelijk is. Met andere woorden: Welk risico loopt u? Wordt u door deze (nieuwe) wetgeving niet geflest?

den voldaan, dan kan een uitkering worden teruggevorderd. Met alle ins- en outs van de uitkeringstoets kan de professionele accountant u behulpzaam zijn. Kortom: door de nieuwe flex-BV wordt het eenvoudiger om het bestuur en aandeelhouders van een BV in privé aansprakelijk te stellen. Een adequate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met een goede dekking voor verweer is dan ook aan te bevelen.

eerde premie. Deze baseert zij op de loonsom en de instroom in de vangnetregeling van 2012! Nu dus. Het risico van de WGA is te verzekeren. Het risico van “de vangnetters” is –op basis van de nieuwe Ziektewet- nog niet te verzekeren. Mijn advies aan bedrijven, die veel gebruik maken van werknemers met een tijdelijk dienstverband, is om het ziekteverzuim nauwkeurig te volgen. Werknemers die ziek uit dienst gaan, ook na einde dienstverband actief te begeleiden.

De nieuwe ziektewet De nieuwe Flex-BV

De wetgeving omtrent besloten vennootschappen is recent gemoderniseerd –lees geflexibiliseerd- op een groot aantal punten. Zo kunnen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven. Ook als het gaat om het starten van de vennootschap is een aantal drempels weggenomen. Resultaat is dat bij de inrichting van de vennootschap er veel meer maatwerk kan worden geleverd. Veel meer dan voorheen kunnen afspraken tussen de diverse belanghebbenden op het niveau van aandeelhouders worden vastgelegd. Wat nieuw is, is de zogenaamde uitkeringstoets. En hier komen we op het terrein van de bestuurdersaansprakelijkheid. Het bestuur van de vennootschap dient te toetsen of na een dividenduitkering of andersoortige uitkering de vennootschap zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Mocht blijken dat direct opeisbare schulden niet kunnen wor-

In de Eerste Kamer is de nieuwe Ziektewet aangenomen. Deze zal per 2014 van kracht worden. In het geval u een werknemer hebt met een tijdelijk dienstverband, wordt dit dienstverband op einddatum contract beëindigd. Als deze man of vrouw ziek is, dan wordt de uitkering voortgezet door het UWV op grond van de vangnetregeling (ziektewet). U ondervindt daar nu als werkgever geen financiële nadelen van. Dit in tegenstelling tot de ziektegevallen van werknemers in vast dienstverband. Als werknemers met een vast dienstverband de WIA instromen, krijgt u de rekening toegezonden in de vorm van een hogere gedifferentieerde WGA-premie. Deze rekening komt overigens twee jaar later. Het UWV bepaalt immers de WGA-premie op basis van de loonsom en de instroom van twee jaar geleden.

Tot slot

Ik kan mij voorstellen dat deze column vragen oproept. Uiteraard ben ik bereid deze te beantwoorden. Als het gaat om de Flex-BV kan een professionele accountant of een notaris die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht u hierin ook bijstaan. George Hoogkamer is samen met Mr. Sandór van der Sterren directeur van Hoogkamer Assurantiën B.V., watersportpolis. nl en Hoogkamer Consultancy te Lisse. George is gecertificeerd financieel planner. Tevens is hij mede-initiatiefnemer van Het Financieel Café.

T 0252 - 43 60 70

Zo is dit ook met de nieuwe ziektewet. Met andere woorden: in 2014 zal het UWV voor de eerste keer komen met een gedifferenti-

george@hoogkamer-assurantien.nl www.hoogkamer-assurantien.nl www.hetfinancieelcafe.nl

het ONDERNEMERS BELANG

11


De nieuwe FordTransit Custom 2013

Vanaf

â‚Ź 17.900,ex. BTW

De nieuwe Transit Custom vertegenwoordigt alles waar de Ford Transit zijn imago op heeft gebouwd. Hij bouwt voort op deze sterke punten en is volledig nieuw ontworpen om u een bestelwagen te bieden die bedoeld is om uw bedrijf comfortabel en duurzaam de toekomst in te laten rijden.

1LHWGXXUGHUZHOEHWHU Volg ons nu op:

Facebook

Twitter

www.facebook.com/vankalmthoutauto www.twitter.com/fordkalmthout

Haarlem - Eysinkweg 71 - Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse - Meer en Duin 72a - Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10

Go Further

www.vankalmthoutauto.nl

Prijzen excl. BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspeciďŹ caties. Typ- en zetfouten voorbehouden.


Bedrijfsreportage

BNConnect adviseert en ondersteunt bedrijven bij duurzaam energiebeleid Theo Hoefman CEO van BNConnect en zijn medewerkers hebben al langere tijd ervaring in innovatieve projecten bij grote gerenommeerde ondernemingen. Wereldwijd leggen steeds meer landen beslag op de voorraden water, voedsel en fossiele grondstoffen voor energie etc. Als gevolg van deze snelle groei zal, als we niets doen, de wereld veel sneller vervuilen Theo Hoefman CEO van BNConnect

D

e huidige alternatieve energiebronnen hebben nog onvoldoende mogelijkheden om in de groeiende energiebehoefte te kunnen voorzien. De effecten hiervan zijn al merkbaar door een begin van structureel hogere energieprijzen. Zij kunnen het Nederlandse bedrijfsleven met de huidige beschikbare technologie op het gebied van de LED-toepassingen tussen de 50% en 70% energie besparing bieden op hun huidige energieverbruik. Wat doet BNConnect?

BNConnect is een onafhankelijke onderneming die helpt bij het opzetten en vooral uitvoeren van niet alleen duurzame maar ook bedrijfseconomisch verantwoorde investeringen. De keuze voor de bedrijfsnaam BNConnect komt door hun belangrijkste kwaliteit: hun omvangrijke en actuele ‘Business Network’. Zij brengen de juiste partijen uit het opgebouwde zakelijke netwerk bij elkaar. Zij stellen zich als doel om de innovatie en slagkracht van bedrijven te verbeteren. BNConnect ondersteunt voor zover gewenst alle facetten van de beoogde integrale oplossingen: probleemanalyse, implementatie van gekozen verbeteringen en financieringsmogelijkheden. Om dit goed te kunnen doen hebben zij gekozen voor een volstrekt onafhankelijke marktpositie. Zij kunnen de keuze van de in te schakelen deskundigheid alsmede de selectie van leveranciers van producten en diensten volledig afstemmen op de wensen van de klant. Kernactiviteiten

In BNConnect bundelen zij hun activiteiten die gericht zijn op de ondersteuning van organisaties bij het realiseren van een duurzaam energiebeleid. Het energiebeleid

en op den duur onleefbaar worden.

moet leiden tot verbetering van de concurrentiepositie door kostenbesparingen. In het algemeen probeert men de producten, de productiemethoden, maar ook de medewerkers, klanten en leveranciers te sturen in de richting van duurzamere leef- en consumptiepatronen. Niet zelden wordt dit streven tegengewerkt door het vasthouden aan conventionele bedrijfseconomische principes. Dit terwijl er op dit moment veel goede, betrouwbare en energiezuinige kwaliteitsproducten beschikbaar zijn. BNConnect adviseert en ondersteunt bedrijven in de stapsgewijze introductie van energiebesparende en CO2 reducerende maatregelen die uitvoerbaar én betaalbaar zijn. Tot de mogelijke oplossingen die BNConnect met zijn klanten kan uitwerken teneinde deze forse structurele besparing op het energieverbruik (en de CO2 uitstoot) te realiseren kunnen gerekend worden: • LED verlichting in en om bedrijfsgebouwen, parkeergarages, kantoren, lichtreclame, gevelverlichting al of niet in combinatie met geavanceerde schakelingen en zowel indoor als outdoor. • LED assimilatie toepassingen voor de kasteelt. • Speciale LED toepassingen, bijvoorbeeld in de laadruimten van vrachtauto’s. • Windenergie en zonne-energie. • Warmtekrachtsystemen. • Het leveren van groene energie. BNConnect kiest voor een integrale benadering van de energiebesparing projecten met altijd als basisprincipe: een bedrijfseconomisch verantwoorde investering. Dit betekent dat de volgende activiteiten onderdeel uit (kunnen) maken van een energiebesparingtraject: • Analyse huidige situatie (verlichtingssyste-

men, klimaatsystemen, energieleveringscontracten, kostenniveaus). • Berekening besparingsmogelijkheden (investerings-/rendementberekening, terugverdientijd). • Mogelijkheid tot projectfinanciering onder staatsgarantie (investering zonder beslag op werkkapitaal). • Fiscale mogelijkheden en subsidieregelingen. • Keuze en fasering van te nemen maatregelen, inclusief de financiering, subsidies, belastingvoordeel, etc. • Selectie van leveranciers en installateurs. • Uitvoering en toezicht op uitvoering. • Evaluatie. Belangrijk in dit verband is dat BNConnect uitsluitend producten aanbiedt die voldoen aan de vereiste vigerende wetgeving. Samen met de klant en op basis van de klantwensen zijn wij goed in staat om de beste selectie van mogelijke leveranciers voor te stellen, alsmede om de uiteindelijke keuze te begeleiden. Wilt u weten, of en hoe BNConnect u kan helpen bij een duurzaam energiebeleid gecombineerd met structurele energie kostenverlagingen, neem dan voor een vrijblijvend overleg contact op met:

BNConnect B.V. (Theo) T.H.J. Hoefman Albert John Luthulistraat 80 1147 XG Purmerend M 06 - 547 570 53 thjhoefman@bnconnect.eu www.bnconnect.eu

het ONDERNEMERS BELANG

13


Ondernemerspanel

Bent u voldoende voorbereid op de komst van de Flex BV? Op 1 oktober 2012 is de wetgeving voor het BV-recht in werking getreden. Dit gezamenlijke project van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Veiligheid heeft als doel het BV-recht beter te laten aansluiten op de praktijk zodat het oprichten van een BV aantrekkelijker wordt. Zo komt het verplichte startkapitaal van minimaal € 18.000 te vervallen en wordt het een stuk eenvoudiger om de statuten aan te passen. Ziet u nieuwe kansen met de komst van de Flex BV? De mening van ons panel. ■ Yvonne N. Rosina Yvonne N. Rosina - Partner Marree en Dijxhoorn advocaten Over het algemeen wordt de Flex BV gezien als een gunstige ontwikkeling voor startende ondernemers. Het is eenvoudiger en minder kostbaar om een BV op te richten door o.a. het vervallen van het minimumstartkapitaal, de bankverklaring en de accountantscontrole. Ook bestaande BV’s kunnen profijt hebben van de nieuwe wetgeving. Zij hebben meer vrijheid om de statuten in te richten, besluiten kunnen makkelijker buiten vergadering genomen worden etc.

Echter, die flexibiliteit heeft ook een keerzijde. Zo worden crediteuren op bepaalde punten minder beschermd dan voorheen (steunverbod- en zgn. Nachgründung regelingen zijn vervallen) en is de aansprakelijkheid van het bestuur op bepaalde punten juist vergroot (hoofdelijke aansprakelijkheid voor tekort indien het bestuur onterecht een aandeelhoudersbesluit tot (dividend) uitkering goedkeurt). Hoe dit allemaal uitpakt zal de tijd leren. Als ondernemer is het in ieder geval zaak je goed voor te laten lichten alvorens het Flex BV avontuur aan te gaan.

■ Gerrit Menkveld Gerrit Menkveld - GMSoft B.V. Ik denk dat er wel een aantal interessante mogelijkheden met deze nieuwe wet zijn. Deze mogelijkheden hebben dan voornamelijk betrekking op een eventuele overdracht, uitbreiding of behoud van (zeer) gewaardeerde werknemers. Hierbij doel ik op stemrechtloze aandelen. Met deze aandelen is het mogelijk om iemand onderdeel van de zaak te laten zijn, zonder daar een stem voor in de aandeelhoudersvergadering te

geven. Hier kan je verschillende redenen voor hebben. Niet iedereen wil dat en niet iedereen is capabel om beleid en visie te bepalen. Meedelen in de winst is voor medewerkers vaak weer wel interessant en het is soms een extra motivatie. Ik zeg bewust soms, want volgens mij zijn de meest gewaardeerde medewerkers vaak diegenen die al een tandje harder lopen. De komst van de Flex BV biedt dus ook interessante mogelijkheden!

■ Tatjana Sormaz Tatjana Sormaz - Paperworq Productions Mijns inziens zijn we, sedert het besluit in 1992 om de euro definitief in te voeren, een bepaalde weg ingeslagen waarbij het niet goed zou zijn om amper 20 jaar later rechtsomkeert te maken. Destijds werd besloten om de euro in te voeren om zo een einde te maken aan de schommelende wisselkoersen, de onderlinge prijsvergelijkingen transparanter te maken en om de dollar en de yen een Europese tegenspeler te bieden.

14

het ONDERNEMERS BELANG

Last but not least, om Europa een duurzaam groeiende economie te bieden. Dat wij anno 2011 kampen met een wereldwijde recessie waarbij ieder afzonderlijk land met specifieke interne problemen kampt en het moeilijk is om aan alle voorwaarden en verplichtingen te blijven voldoen, kon toen niet voorspeld worden. Ik raad de Europese politici daarom met klem aan om met elkaar in onderhandeling te blijven en elkaar niet onnodig met haantjesgedrag de loef af te troeven.


■ Florian de Clercq Florian de Clercq - Eigenaar landgoed de Olmenhorst Ik zie deze maatregel als een poging om het ondernemerschap te faciliteren en daarom beoordeel ik dit positief. Gelijktijdig zie ik ook keerzijden. Sinds 1 januari 1986 ben ik ondernemer, daarmee inmiddels de grotere helft van mijn leven. Ik herinner me nog goed de fase van oprichting van de BV’s in 1995. Veel gedoe met de bureaucratische vereisten. En ook om het vereiste startkapitaal (40.000 gulden) passend te organiseren. Worden al deze hobbels met de Flex-BV weg genomen? Wordt ondernemen dan opeens makkelijker? Ik ervaar een toename van de administratieve lastendruk,

ondanks mooie beloften van de politiek dit tegen te gaan. Als hoofdreden ervaar ik de angst van diezelfde politiek om echte keuzes te maken. Net als vele burgers verzuimt de politiek haar eigen verantwoordelijkheid te nemen, waarbij men bij voorkeur naar ‘de ander’ of ‘de overheid’ wijst probleempjes in de weg zitten. Een gevaarlijke ontwikkeling. Mijn pleidooi is heel simpel: durf ECHTE keuzes te maken om onze samenleving verregaand te vereenvoudigen. Schrap het merendeel van toeslagen, subsidies maar ook de bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar worden we allemaal blij van!

■ Emma Biemans Emma Biemans – Interieuradvies & Ontwerp De aanpassingen die het mogelijk maken gemakkelijker een BV op te richten, kan gezien worden als tegemoetkoming aan ondernemers. Wanneer een eenmanszaak/ VOF/maatschap veel winst maakt, is het belastingtechnisch gezien immers voordeliger om een BV als rechtsvorm te hebben. Versoepeling van regels kan een bedrijf beslissingssnelheid geven en processen versnellen. Dit is echter meteen ook een aspect wat binnen bedrijven goed geregeld dient te worden: daar waar door

voorgaande regels de BV structuur duidelijk en concreet was, kan dit mogelijk nu binnen BV’s verschillen. Belangrijk is dat ook de kant van de consument/opdrachtgever moet worden gewaarborgd. Het idee van de financiële buffer komt te vervallen en in de praktijk blijkt het vaak zeer moeilijk om de ondernemer/directeur van de BV aan afspraken te houden wanneer deze de BV opheft of de BV failliet gaat. Versoepelingen voor de ondernemer mag nooit leiden tot benadeling van de consument.

■ Gemma Oude Veldhuis Gemma Oude Veldhuis – GO Personeelsadvies Flex-bv maakt het ondernemers makkelijker om een stap te zetten. Het heeft als doel om sneller en eenvoudiger en met meer vrijheid een bedrijf naar uw eigen wensen op te richten. Regels worden wat eenvoudiger en zoals de naam zegt flexibeler. Dat kan geen kwaad in het ondernemersland. Het feit dat oprichting veel eenvoudiger is, er meer inrichtingsvrijheid is, is goed in deze tijden. Echter is het wel belangrijk om alles goed vast te leggen en vooral van tevoren te weten wat consequenties zijn. Mijn ervaring en mening is dan toch

echt dat je dit het beste met jouw financiële adviseur moet bespreken die weet in welke situatie je met jouw onderneming persoonlijk en zakelijk zit. Tevens is het belangrijk om te kijken waar je naar toe wilt met jouw bedrijf. Kansen moet je pakken, maar ook in deze tijden weloverwogen. Best belangrijk om dat goed te weten! Soms zie ik toch wel ondernemingen waarvan ik denk, hoe is het mogelijk en er is grote kans dat nu ook een ieder er zo maar instapt en volgens mij is dat kansloos! Dus mijn tip is sowiezo met jouw accountant, specialist of consultant op dit vlak te praten.

■ Koos Burgmeijer Koos Burgmeijer- EE Care Het is goed dat de regelgeving wordt versoepeld en dat het oprichten van een BV eenvoudiger wordt. Eenmansbedrijven en Vennootschappen onder firma kunnen nu overwegen een bv op te richten om

zodoende aansprakelijkheidsrisico’s te verkleinen. Ook het oprichten van een pensioen holding wordt hiermee eenvoudiger. Dus ja, dit is goed nieuws voor ondernemend Nederland. Voor EECare bv is dit een gepasseerd station.

het ONDERNEMERS BELANG

15


Bedrijfsreportage

Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Guy Ackermans

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar ge-

Milieusystemen Tiel

Opslag en zuivering van afvalwater en andere milieuvervuilende vloeistoffen

produceerd wordt ontstaan afvalstoffen. Als die afvalstoffen vloeibaar zijn én milieuvervuilende componenten bevatten die niet in de bodem of in lucht terecht mogen komen en bovendien niet ongezuiverd op het rioolstelsel mogen worden geloosd, heeft de producent een probleem. Dat probleem op te lossen is de specialiteit van Milieusystemen Tiel. Opslag in silo’s en bassins onder

R

egenwater, afvalwater, zuiveringsslib of mest, meldt Gilbert Jacobs. “We kunnen alles aan. We kunnen het verpompen, mixen, opslaan en zuiveren. Waar mogelijk maken we gebruik van duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld LDPE-folie, ofwel polyethyleen. Dat is niet alleen in de fabricage duurzamer, maar het is, anders dan PVC-folie, dat vrijwel overal wordt toegepast, bijna geheel te hergebruiken.” Milieusystemen Tiel levert ook rietvelden, een milieuvriendelijke oplossing die wordt toegepast voor de reductie van afvalwater van huishoudens, woonwijken of zelfs complete dorpskernen. “Thedingsweert gebruikt dit systeem. Het is een milieuvriendelijke, duurzame natuurlijke methode, waarbij het afvalwater over een bak wordt geleid, gevuld met filtermateriaal en rietplanten. De combinatie van het filtermateriaal en de planten zorgen ervoor dat een biologisch proces in gang gezet wordt, waarbij het afvalwater wordt gezuiverd. Zo een systeem is overal toepasbaar en het past goed in een natuurlijke omgeving, ons bedrijf heeft vorig een rietveldsysteem geplaatst bij de molen van Geldermalsen, toen die daar opnieuw werd opgebouwd, en onlangs in Herwijnen bij GeoFort, een attractie op een fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie.”

Ook levert het bedrijf aanverwante artikelen zoals mixers, pompen en buizen. Daarnaast worden onder certificaat keuringen verzorgd voor opslagsystemen en afdekkingen. Directeur Gilbert Jacobs licht toe: “Wie bij ons een opdracht plaatst, kan er verzekerd van zijn dat de begeleiding gedurende het complete traject op een hoog deskundigheidsniveau ligt. Van vergunningen aanvragen en contacten onderhouden met de gemeente tot aan de productie en het realiseren van het opslagsysteem.” Mestoplossing

Veel van de klanten van MST zijn actief in de agrarische sector. “Voor veehouders bouwen wij systemen waarin mest opgeslagen kan worden tijdens perioden waarin dit niet uitgereden mag worden. Daarnaast zijn andere opslagmethoden mogelijk, zoals buffertanks bij waterzuiveringen, watertanks voor brandpreventie, tanks voor afval- of proceswater en slib- en septictanks.” Betonsilo’s worden gebruikt voor opslag van mest, water en slib en afgedekt met een dak of drijfdek.

allerhande afdekkingen, zuivering op locatie en ook ter plaatse omzetten in biogas hoort tot de mogelijkheden.

Een flexobassin is voordelig en kan snel geplaatst worden. Zo’n bassin bestaat uit een frame met daarin kunststofplaten die door staalkabels bij elkaar worden gehouden. Een foliebassin is relatief goedkoop en eenvoudig te plaatsen. Ook geuren kunnen worden gereduceerd. “Dit doen we door afdekkingen”, legt Jacobs uit. “Er zijn twee methoden: drijvend, met een op maat gemaakt folie, of met een spankap aan een middelpaal, waarbij een zeildoek naar de rand van de silo wordt getrokken.”

Milieusystemen Tiel BV   Polderweg 9   4005 GA Tiel  T 0344 - 63 33 63  www.milieusystemen.nl

Optimale opslag

Tuinbouw, viskwekerijen, mestdistributie- en waterleidingbedrijven, maar ook overheden hebben te maken met vloeistoffen die moeten worden afgedekt om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in de lucht komen – denk aan ammoniak, een van de factoren die zure regen veroorzaakt. “Hiervoor gelden strenge wetten en regels om het milieu te sparen; er wordt voortdurend gezocht naar innovatieve methoden en materialen om optimale opslag te kunnen garanderen. Milieusystemen Tiel is al ruim vijftien jaar specialist op dit gebied.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes van der Hoeven • Fotografie: Hugo Fermont

Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst Een van de grootste uitdagingen van industriële bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is duurzaam groeien op een effectieve en economische manier. Daarbij dient dus rekening te worden gehouden met ons milieu en de beschikbare grondstoffen. Met de oprichting van Biopark Terneuzen heeft Zeeland Seaports alweer een aantal jaar geleden de weg gevonden naar een unieke en innovatieve mogelijkheid daartoe: het met succes samenbrengen van agro en industriële bedrijven en instellingen, waarbij het restproduct van het ene bedrijf de grondstof voor het andere is geworden.

B

iopark Terneuzen is een platform van bedrijven in de Kanaalzone Gent-Teneuzen, dat zich inzet voor verdere verduurzaming en vergroening van productieprocessen, licht Dick Gilhuis toe. Hij is commercieel directeur van Zeeland Seaports, een van de initiatiefnemers van het project. “Zeeland Seaports is eigenaar van de grond, beheert de benodigde infrastructuur en faciliteert de bedrijven binnen Biopark Terneuzen. Dit is een uniek platform, het is namelijk het enige in Nederland dat praktijkvoorbeelden van verduurzaming kan laten zien. De procesindustrie, zoals DOW Benelux, is er onder andere bezig met de omvorming van fossiele naar groene grondstoffen. Ook andere bedrijven in de regio willen verduurzamen. Daarbij staat synergie tussen de bedrijven centraal. Met name onderzoeken wij of het mogelijk is om bij- en afvalproducten, de zogenaamde ‘smart links’ van de participanten in Biopark Terneuzen, uit te wisselen. Cargill bijvoorbeeld, levert zijn zetmeelresidu, water, energie en stoom aan het voormalige Nedalco, die dit weer gebruikt om alcohol te produceren. Inmiddels heeft Cargill Nedalco overgenomen, waardoor de residuen binnen eigen organisatie worden hergebruikt. Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd. Die zijn zonder uitzondering zeer coöperatief en maken deel uit van het platform. Deze bedrijven hebben zich bovendien door

het ONDERNEMERS BELANG

hun participatie gecommitteerd aan verduurzaming van het productieproces. Het platform zelf ten slotte, is al de verbindende schakel voor samenwerking tussen die bedrijven.” Ontwikkelingen

Een andere belangrijke speler in Biopark Terneuzen is het nieuwe en duurzame glastuinbouwgebied Glastuinbouw ZeeuwsVlaanderen, waarvan inmiddels 30 hectare is gerealiseerd in de nabije omgeving van de industriële bedrijven in de Kanaalzone. De energiebehoefte van het glastuinbouwgebied wordt geheel voorzien door de reststromen van kunstmestfabriek Yara Sluiskil. Deze hebben een temperatuur van 95 graden Celsius. De door de glastuinbouw verbruikte stromen hebben nog een temperatuur van 40 graden Celsius. Die gaan weer terug naar Yara Sluiskil om daar vervolgens als koelwater te worden gebruikt. Tevens wordt CO2 afgevangen en via pijpleidingen naar de glastuinbouw getransporteerd. “Ook hier fungeert Zeeland Seaports als ‘matchmaker’, vervolgt Dick Gilhuis, “want om de verbindingen tussen Yara Sluiskil en de glastuinbouwbedrijven te kunnen leggen, hebben wij samen met Yara WarmCO2 opgericht. Deze neutrale partij moet de nodige garanties kunnen afgeven, dat de gevraagde CO2 en warmte daadwerkelijk wordt geleverd aan de verschillende bedrijven binnen Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen. Onlangs heeft Zeeland Seaports speciaal voor dit

glastuinbouwproject een commercieel manager aangesteld in de persoon van Jenny Crone, die hiervoor verantwoordelijk is. Wij zijn namelijk graag de uitdaging aangegaan dat wij de garanties kunnen geven voor honderd procent leverbetrouwbaarheid. Dat kunnen wij ook, doordat wij met buffers en back-ups werken, terwijl de warmte en CO2 vanuit vier verschillende punten bij Yara worden verzameld. Als het bedrijf komt stil te liggen, zoekt WarmCO2 naar alternatieven voor levering. Een andere uitdaging die wij graag aangaan, is nog uitgeefbare hectares in de regio vol te krijgen met glastuinbouw of andere partijen, die zich in de regio willen vestigen, want daarin is met de recessie de klad gekomen. Deze laatste proberen wij te vestigen naast een bedrijf dat van toegevoegde waarde kan zijn om zo de duurzaamheid in dit gebied verder te verbeteren. Hierbij gaan wij uit van samenwerking tussen maximaal drie partijen, waardoor de communicatielijnen kort zijn en deze snel kunnen worden geïmplementeerd. In dit kader is onlangs een Green Deal gesloten tussen de Provincie Zeeland, de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en & Innovatie en van Infrastructuur & Milieu en Zeeland Seaports. Daarin is geregeld dat de duurzame restwarmte van Lijnco Green Energy wordt getransporteerd naar ICL Industrial Products. Dit laatste bedrijf is gespecialiseerd in de productie en verwerking van een breed scala aan chemische producten. Dankzij het financiële duwtje in de rug van deze Green


Deal kan de afronding van deze business case snel worden afgerond. In navolging van de onlangs afgesloten Green Deal LNG in Rotterdam, is Zeeland Seaports door rederijen benaderd voor het afsluiten van een vergelijkbare deal. Liquid Natural Gas zorgt voor schoner transport, stimuleert innovatie en versterkt de positie van Nederland als gasrotonde van Noordwest Europa. Bovendien kan het worden geproduceerd in Biopark Terneuzen. Hoewel dit een moeilijke opgave is vanwege de veiligheid, onderzoekt Zeeland Seaports momenteel wel de mogelijkheden daartoe. Ten slotte besteden wij extra aandacht aan de Axelse Vlakte. Dat terrein willen wij onder meer ontwikkelen voor de opslag van afvalhout en andere houtachtige gewassen. Die zullen worden verbrand in de biomassa gestookte elektriciteitscentrale die Express Energy gaat exploiteren. Deze krijgt een verwerkingscapaciteit van 50-60.000 ton wat circa 5 megawatt groene elektriciteit zal opleveren.”

De eerste is een modulair opgebouwde proeffabriek voor innovaties in duurzame bioprocessen met als sleuteltechnologie industriële biotechnologie. De tweede legt vooralsnog de focus op een opleiding van procesoperators voor de bioprocesindustrie. “Door dit initiatief zijn de bedrijven in de regio Gent-Terneuzen nog nauwer met elkaar gaan samenwerken binnen dit grensoverschrijdende cluster. Dit maakt de betrokken partijen sterker waardoor wij ons nog beter kunnen profileren als hét centrum voor de biobased economie. Vanuit Biobase Europe kunnen wij grote duurzame stappen voorwaarts zetten in het duurzaam opereren op een economisch gezonde manier en nog meer investeren in een mooie groene toekomst”, besluit Dick Gilhuis.

Biobase Europe

Samen met Ghent Bio-Energy Valley vormt het Biopark Terneuzen het grensoverschrijdende Biobase Europe. Deze samenwerking is een belangrijk onderdeel van de biobase gerelateerde economie, die onder meer is gegrond op een duurzame biogebaseerde productie. Bio Base Europe waarin beide partijen 21 miljoen euro hebben geïnvesteerd, bestaat uit een pilot plant in de haven van Gent en een opleidingscentrum in Terneuzen.

Schelpenpad 2 Postbus 132 4530 AC Terneuzen T 0115 - 64 74 00 F 0115 - 64 75 00 port@zeeland-seaports.com

Dick Gilhuis: “Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd”

www.bioparkterneuzen.com

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. Fabrikanten en distributeurs kunnen deelnemen aan werkgroepen en commissies of commentaar leveren op tekstvoorstellen, tot op Europees en internationaal niveau toe. Bovendien wordt elke NEN-norm om de vijf jaar bekeken om te beoordelen of deze herzien moet worden. Zo leveren NEN-normen een belangrijke bijdrage aan het creĂŤren van eenduidigheid, zonder dat de innovatie of vrije concurrentie erdoor gehinderd worden.

De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt het ONDERNEMERS BELANG


N

EN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten, evengoed voor consumentenproducten als halal-vlees en cosmetische artikelen als voor persoonlijke beschermingsmiddelen die op de werkvloer worden gebruikt. Maar volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) in Delft, en als zodanig belast met het begeleiden van het normalisatieproces van onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen, is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt: “Neem een helm. De NEN-norm kan bepalen dat dit hoofddeksel een bepaalde weerstand moet bieden als er vanaf een meter hoogte een voorwerp op valt. Maar die effectiviteit is niet automatisch permanent. Als een helm op de hoedenplank van een auto aan de UV stralen van de zon wordt blootgesteld wordt de beschermende laag en dus werking op den duur aangetast. Het gebruik heeft effect op de veiligheid. Daarom is het niet alleen belangrijk dat een helm aan de NEN-norm voldoet maar ook dat de werknemer die hem dagelijks opzet voorlichting krijgt over het beste gebruik ervan.” Commissies, werkgroepen en documenten

NEN is al 96 jaar actief als opsteller van productnormen. Maar deze normen zijn allerminst dictaten. “Iedereen die belang heeft bij zo’n norm heeft de mogelijkheid om zijn of haar inbreng te leveren,” zegt Stephanie Jansen. “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen. Je kunt lid worden van een van de werkgroepen die onder de technische commissies hangen en het is voor degenen die als expert plaatsnemen in een nationale commissie zelfs mogelijk om als Nederlandse delegatie naar Europese vergaderingen te worden afgevaardigd. Het kost natuurlijk wel relatief meer tijd om je tot op Brussels niveau met het opstellen van een norm bezig te houden, maar voor sommige ondernemers is dat de moeite meer dan waard. Een andere mogelijkheid is commentaar leveren op de voorlopige versie van een document dat door de vergadering wordt opgesteld. Daarvoor bestaat een termijn van drie maanden. Maar schriftelijk commentaar

dat mondeling wordt toegelicht tijdens een bijeenkomst maakt altijd meer kans om in de definitieve norm terecht te komen. Stand van de techniek

Omdat NEN de markt voor een product goed in kaart brengt en het normalisatieproces heel open verloopt worden kleinere spelers niet benadeeld tegenover grotere. Dat neemt niet weg dat er voor veel producten (nog) slechts een beperkt aantal fabrikanten bestaat, meestal nog op Europees of wereldwijd niveau. Normen zijn ook zo opgesteld dat ze de innovatie niet aan banden kunnen leggen. “Om de vijf jaar wordt nagegaan of de norm nog wel voldoet aan de stand van de techniek,” zegt Stephanie Jansen. “En die vijf jaar zijn een maximum. Als er aanwijzingen zijn dat de techniek sneller evolueert kan die herziening ook eerder plaatsvinden. Ook dat is een moment waarop de stakeholders van een product weer inspraak kunnen hebben in de formulering van de norm.” Onnodige verscheidenheid

Vóór 1916 kende Nederland geen NEN-normen. Fabrikanten konden naar eigen inzicht maten, afmetingen, diktes en coatings toepassen. Dat ze die vrijheid vrijwillig opgaven heeft alles te maken met de chaos die hier het gevolg van was. Als machinebouwers met bouten en moeren van willekeurige afmetingen moeten werken trillen de onderdelen los of lopen ze muurvast. Verscheidenheid is nodig, onnodige verscheidenheid is echter schadelijk. De economie had in toenemende mate behoefte aan onderlinge afstemming over de eisen waaraan producten dienen te voldoen en dus aan normalisatie. Het Nederlands Normalisatie-instituut dat deze taak op zich nam is in de loop van de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een organisatie met een omzet van ruim € 32 miljoen, ongeveer 300 medewerkers en niet minder dan 1400 normcommissies. Dat indrukwekkende aantal groeit nog steeds omdat normalisatie tegenwoordig niet alleen meer betrekking heeft op materiële producten maar in toenemende mate ook op immateriële, namelijk diensten. Daarnaast worden landennormen, zoals ‘onze’ NEN, steeds meer gekoppeld

aan internationale, zoals ISO en CEN. “Wereldwijd zie je dat de Verenigde Staten vasthouden aan hun eigen normeringsysteem en een land als Rusland zich nog steeds grotendeels afsluit van wat er op dit gebied in de rest van de wereld gebeurt,” aldus Stephanie Jansen. “Nederland heeft zich vrij gemakkelijk kunnen aanpassen aan het Europese systeem omdat wij, anders dan bijvoorbeeld Duitsland, minder nationale normen hadden.” Ook in dit opzicht doen wij onze reputatie van open economie dus blijkbaar alle eer aan.

Stephanie Jansen: “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen”

De nazorg van een norm

Voldoen aan normen is een noodzaak voor elke producent die een rol van betekenis wil spelen, zeker internationaal. Normen helpen bovendien om de kosten van productontwikkeling in de hand te houden, door het bedrijf duidelijke richtlijnen te bezorgen, terwijl het design van een product wel vrij blijft. Tenslotte fungeren normen ook nog als informatiebron voor gebruikers. Verwijzen naar een NEN-norm kan een marketingtool zijn, maar met het vaststellen ervan is nog niet bereikt dat de inhoud ook algemeen bekend is. Stephanie Jansen: “Als ik de handleidingen van persoonlijke beschermingsmiddelen als voorbeeld neem, dan blijkt de laatste jaren dat fabrikanten met papieren versies communicatief tekort schieten. Wie leest een handleiding? Vaak wordt die meteen na het uitpakken weggegooid of in een lade weggeborgen. Daarom denken we dat ze ook virtueel makkelijker beschikbaar moeten zijn of dat de producten bijvoorbeeld van een QR code voorzien moeten worden. Dat valt allemaal onder de nazorg van een norm, net als de voorlichting aan werknemers over het juiste gebruik en onderhoud van de producten. Er is altijd een zeker spanningsveld tussen het papier en de praktijk van een norm. Ook daar is de inbreng van de ondernemer dus welkom en noodzakelijk.”

Voor meer informatie, surf naar: www.nen.nl/pbm

het ONDERNEMERS BELANG


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

OVER SNELSTART

Solide

Probeer SnelStart 6 maanden gratis! Kijk op www.snelstart.nl of bel met Nelleke, Anoeska, Jakob Jan, Mirjam of Patriek: 0222 36 30 61

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

@snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Hans van Asch

Het OSB-keurmerk is er ook voor u Het OSB-keurmerk, vraag ernaar bij uw schoonmaak- of glazenwassersbedrijf!

de SchoonmaakBranche. Doordat OSB op 1 januari 2013 een duidelijk keurmerk

bij aanbesteding en contractering, hoe de organisatie de implementatie en naleving van sociaal beleid conform de code waarborgt en hoe het schoonmaakbedrijf de algemene tevredenheid van haar medewerkers meet.”

invoert, weet u zeker dat u te maken heeft met een bedrijf dat betrouwbaar is

Schoonmaakspecialistische eisen

OSB staat voor Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. OSB zorgt dat schoonmaak- en glazenwassersbedrijven zich kunnen Onderscheiden in

en z’n zaakjes netjes op orde heeft. Opdrachtgevers zullen het prettig vinden dat het keurmerk er komt.

V

an oorsprong was OSB een traditionele belangenbehartiger voor schoonmaakbedrijven. “Drie jaar geleden zijn we gestart met een positioneringonderzoek bij klanten”, vertelt directeur Rob Bongenaar. “Daaruit werd duidelijk dat voor klanten van schoonmaakbedrijven betrouwbaarheid en kwaliteit het allerbelangrijkste werden gevonden. Ook de ketenaansprakelijkheid was een item. Immers als een schoonmaakbedrijf met illegale werknemers werkt of belasting ontduikt, dan is de klant als opdrachtgever uiteindelijk aansprakelijk. Daarom is eind 2010 besloten een keurmerk in het leven te roepen, zodat de klant weet: ‘dat bedrijf heeft z’n administratie goed op orde, levert kwaliteit tegen een redelijke prijs en komt afspraken na. Daar krijg je dus geen gedoe mee.’ Voor opdrachtgevers is het derhalve heel prettig als z’n keurmerk gehanteerd wordt. De leden van OSB hebben hier ook massaal mee ingestemd.”

ook voldoen aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Hieronder vallen: goed opdrachtgeverschap, goed werkgever- en opdrachtnemerschap, goed werknemerschap en goed makelaarschap. Rob Bongenaar: “Dit deel van het keurmerk is met name voortgekomen uit de onrust en de stakingen in onze branche in 2010. De druk op de prijzen in de branche werd zo groot, dat de last voor de werknemers onevenredig zwaar werd. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt er een moreel appèl op de werkgevers, opdrachtgevers, makelaars en schoonmakers gedaan om eerlijk werk te leveren tegen een eerlijke prijs. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag maakt het OSB-lid duidelijk hoe hij handelt

OSB heeft de schoonmaakspecialistische eisen zoals die al langer bestaan aangevuld met extra eisen. Zo moet het bedrijf bij aanmelding minimaal drie jaar schoonmaakactiviteiten hebben uitgevoerd. Er vindt een CAO-controle plaats. Het bedrijf dient te beschikken over de juiste bedrijfsaansprakelijkheid- en opzichtverzekering. “Ook hier”, aldus Bongenaar, “gaat het zowel om het belang van de bedrijven en hun werknemers als om de opdrachtgevers. Zorgvuldig omgaan met elkaar is het uitgangspunt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de peilers.” OSB Rompertsebaan 50 Postbus 3265 5203 DG ‘s-Hertogenbosch T 073 - 648 38 50 info@osb.nl www.osb.nl

Rob Bongenaar: “Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”

OSB-keurmerk

“Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”, aldus Bongenaar. “Of een bedrijf voldoet aan de OSB keurmerkeisen wordt getoetst door een onafhankelijke inspectieinstelling, dat doen wij dus niet zelf. De inspectieinstelling hanteert daarbij strenge eisen en richt zich als eerste op de vraag of het schoonmaakbedrijf voldoet aan de NEN 4400-1 norm, dus of de administratie en personeelsadministratie op orde zijn en alle afdrachten aan belastingen en sociale premies goed geregeld zijn. Het doel hiervan is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidinstanties.” Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die het OSB-Keurmerk willen dragen, moeten

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

SMS is als communicatiemiddel steeds goedkoper geworden terwijl de attentiewaarde ervan onverminderd hoog is gebleven. E-mail daarentegen wordt door de groeiende hoeveelheid berichten die iedereen dagelijks ontvangt vaak niet of veel later gelezen. Dat maakt SMS bijzonder geschikt om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren. Spryng zette zes jaar geleden SMS voor het eerst in om het probleem van niet opdagende patiënten in ziekenhuizen aan te pakken. De tekstberichtjes bleken zo effectief dat het bedrijf sindsdien met succes zijn diensten overal in de zorgsector aanbiedt, en in groeiende mate ook aan uitzendbureaus, sportbonden en incassobureaus, in binnen- en buitenland.

SMS als Smart Money System:

Een hoge attentiewaarde voor een lage kostprijs S

pryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is opgericht door twee relatief jonge ondernemers die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Het ‘no- show’probleem dat Alexander Wanders en Marc Rottinghuis zes jaar geleden oplosten, kost de Nederlandse zorgsector in totaal namelijk zo’n 300 miljoen euro per jaar. “Uit ons eigen onderzoek bleek dat 10-15% van de patiënten niet komt opdagen bij een consult met een specialist,” aldus Marc Rottinghuis.

het ONDERNEMERS BELANG

“In een stad als Amsterdam lag dat deels aan ‘afsprakenshoppen’: ik maak in elk ziekenhuis een afspraak en ik ga naar dat waar ik het eerst terecht kan. Maar in verreweg de meeste gevallen blijken patiënten hun afspraak simpelweg te vergeten. Een Sms’je helpt om ze er aan te herinneren. Een gemiste afspraak kost gemiddeld honderdvijftig euro, een berichtje 7 cent.” Gratis account aanmaken

Waarom werkt SMS in dit geval wel en e-mail niet? “Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon, zodat het bereik bijna totaal is,” zegt Alexander Wanders.


“Je kunt bovendien zien of een bericht is aangekomen en gelezen. Met de toenemende populariteit van ping en WhatsApp neemt het belang van SMS voor de consumentenmarkt sterk af, maar wordt de attentiewaarde ervan feitelijk hoger. Zakelijk neemt het gebruik van SMS juist toe. E-mail is zo geëxplodeerd dat berichten makkelijk als spam worden gezien en dus genegeerd. Een tekstbericht wordt echter altijd gelezen. En vervolgens slaat de geadresseerde het vaak op in de agenda van zijn telefoon.” Ook het kostenaspect speelt mee. Spryng rekent geen abonnementskosten aan, enkel de SMS-kosten. “Het aanmaken van een account is gratis,” legt Marc Rottinghuis uit. “Wij regelen alles voor de klant en kopen voor hem de SMS-bundel aan bij de grote SMS-centra. Als hij er honderdduizend per maand wil versturen is dat geen probleem, als hij er slechts honderd nodig heeft ook niet. Grote organisaties communiceren met duizenden klanten tegelijk, maar ook voor een koeriersbedrijf met tien chauffeurs is SMS een uitstekend middel.” Uniek softwareplatform

De oplossing voor het ‘no show’ probleem in de zorg kan makkelijk door een concurrent gekopieerd worden, het softwareplatform waaraan vier programmeurs jarenlang dagelijks bouwden niet. Die technologische voorsprong in combinatie met lage overheadkosten (Spryng bestaat ook in haar internationale expansiefase nog slechts uit tien mensen) zorgt ervoor dat het in Amsterdam gevestigde bedrijf van Wanders en Rottinghuis ook nu nog uniek is in zijn soort. “We hebben moeten oppassen om niet te snel te groeien,” geeft Marc Rottinghuis toe. “Op een bepaald moment kwam er vanuit het buitenland zoveel belangstelling dat we een aantal markten tegelijk hadden kunnen bespelen, maar we hebben er doelbewust voor gekozen jaarlijks slechts één

land erbij te nemen. Daardoor zijn we nu al heel sterk in onze buurlanden. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties nemen we onze tijd.” Liever niet bellen

Nieuwe toepassingen zijn er echter legio, denkbaar maar ook concreet realiseerbaar. “We zijn bijvoorbeeld gaan onderzoeken hoe gemeenten hun burgers tijd kunnen besparen via SMS,” zegt Alexander Wanders. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen aan het loket worden teruggestuurd omdat ze niet de juiste documenten bij zich hebben. Dat kun je voorkomen door van tevoren een lijstje te Sms’en. Je kunt ook een berichtje sturen met de mededeling dat een paspoort klaar ligt.” SMS blijkt zo mogelijk een nog krachtiger communicatiemiddel voor verzekeraars, vult Marc Rottinghuis aan. “Die krijgen tienduizenden telefoontjes van klanten die zich afvragen hoe het met de afhandeling van hun schadeclaim zit. Je kunt wel verwijzen naar een website met een inlogcode, maar in de praktijk blijken mensen daar niet naar te surfen en liever te bellen – en helaas ook te blijven bellen. Dankzij een SMS-update kunnen verzekeringsmaatschappijen aanzienlijke kosten besparen doordat ze die telefoontjes niet meer hoeven te beantwoorden.”

heeft zal merken dat Spryng hiervoor eenvoudigweg een nieuwe applicatie ontwikkelt en die aan het softwareplatform toevoegt. Na zes jaar heeft SMS geen enkel geheim meer voor deze beide heren, maar minstens zo belangrijk is dat SMS nog altijd geen gedateerd of uitontwikkeld communicatiemiddel is. Wie had tien jaar geleden bijvoorbeeld kunnen bedenken dat veel automobilisten inmiddels hun parkeergeld betalen via SMS? Die drie letters staan daarom tegenwoordig voor steeds meer ondernemers niet langer enkel voor ‘short message service’ maar evengoed voor ‘smart money system’.

Voor meer informatie, surf naar: www.spryng.nl en lees hoe Spryng u helpt. Het platform staat gratis ter beschikking voor allen die verbetering van de work-flow, hogere rendementen zoekt en het effectief wil inzetten bij marketing doelstellingen, campagnes, informatieverstrekking of afspraakbevestigingen.

Tijdsaspect

Maar een van de meest interessante toepassingen is toch wel die bij de planning van werkzaamheden. Een uitzendbureau dat vierhonderd flexwerkers nodig heeft voor een klus moest tot nog toe die mensen bellen en nabellen. “Nu fungeert het SMSbericht al als eerste selectie,” legt Alexander Wanders uit. “Degenen die interesse hebben in het werk bellen zelf terug. Dat scheelt veel werk en veel tijd. Dat tijdsaspect is van nog groter belang bij een luchthaven als Schiphol. Dagelijks worden tal van vliegtuigen op het laatste moment omgeleid van de ene gate naar de andere. Dan is het bijzonder efficiënt al het betrokken personeel via een bulk-SMS daarvan te verwittigen.” Noch gedateerd of uitontwikkeld

Spryng behoudt zijn positie als pionier door enerzijds nieuwe en bestaande klanten te helpen met technische zaken, zoals het leggen van een koppeling met de agendasystemen in outlook, en anderzijds te adviseren met ideeën. Wie nauwelijks kaas heeft gegeten van SMS-marketing kan daarvoor een beroep doen op de expertise van de beide ondernemers en samen met hen een campagne vormgeven. Wie met zijn branche buiten het bestaande klantenbestand valt of speciale wensen

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders:

Streng, rechtvaardig, transparant….. En een beetje eigenwijs “Daar heb ik nooit mee te maken!”, roept nagenoeg iedereen wanneer wij van Bazuin & Partners vertellen voor een Gerechtsdeurwaarder te werken. Vreemd, want in een aanhoudend slecht economische tijd is het toch wel erg zinvol om een goede relatie met je Gerechtsdeurwaarder te hebben....

H

et oorspronkelijk wat stoffige beroep van deurwaarder maakt anno 2012 een ware metamorfose door. Van de traditionele “strenge man in de lange jas”, naar een adviserende partner die in het verlengde van uw bedrijfsprocessen meedenkt en u helpt uw doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat om het verbeteren van uw ratio’ s voor een kredietaanvraag bij uw bank, het optimaliseren van uw liquiditeit of het opstellen (en uitvoeren) van een sociaal convenant voor een woningbouwcorporatie, wij hebben de ervaring. Deze ervaring zetten wij ook in om uw mening tegen te spreken, immers een adviseur die u naar de mond praat, voegt weinig toe. Noem dit gerust “eigenwijs”.

Bazuin & Partners verzorgt vanuit haar vestigingen de minnelijke en gerechtelijke incasso voor ondernemers in het MKB en de grootzakelijke markt. De oorspronkelijk Rotterdamse ”geen woorden, maar daden” mentaliteit past goed bij het ambt van deurwaarder, niet vreemd dat ons hoofdkantoor dan ook bijna tegen de Erasmusbrug aan staat. Al zo’n 50 jaar bedienen wij van hieruit opdrachtgevers uit de meest uiteenlopende sectoren: banken,

energieleveranciers, transportondernemers, woningbouwverenigingen en MKB-relaties in al hun diversiteit. Er valt nogal wat te kiezen als u onbetaalde vorderingen heeft. U kunt uw risico kredietverzekeren, de keuze maken voor een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder (wij weten nog wel een goeie…). De voordelen van het werken met een gerechtsdeurwaarder zijn legio… Een speciale klantengroep die wij van oudsher bedienen zijn de advocaten. Speciaal, omdat zij gebaat zijn bij snelheid en bereikbaarheid. Dat regelen we dan gewoon. Niets moeilijks aan. Een vaak wat onderbelichtte kant van ons vak is de juridische dienstverlening. Terwijl juist in deze tijden preventie op non-betaling en het gedegen vastleggen van afspraken ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf minder risico’ s loopt. Bazuin & Partners fungeert met haar eigen juristen als uw partner voor de zaken waar u zelf nou net even geen kaas van gegeten heeft. Door onze landelijke dekking en verregaande automatisering zijn wij in staat

grote volumes vorderingen adequaat te behandelen wat ook zijn voordelen heeft voor de MKB ondernemer die nou net buiten zijn/haar regio een debiteur tot betalen wil manen (nu we er toch zijn….). Persoonlijk contact en duidelijke afspraken gelden voor iedere relatie, of u nu eenmalig een vordering voor ons heeft of enkele duizenden per maand. Bij alles wat we voor u doen, kunt u over onze schouder meekijken middels een online inkijk applicatie, wel zo transparant. Zelf vatten we deze manier van werken samen met de kreet: ”de professionaliteit van een grote organisatie met de betrokkenheid van een klein kantoor”. De vestigingen van Bazuin & Partners treft u in de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Noord Holland, Hoekse Waard/Drechtsteden en Noord-Brabant. In dat deel van Nederland, waar u onze kantoren niet treft, werken wij met deurwaarders die van huis uit op pad gaan. Onze adviseurs bestrijken het gehele land. Maak eens kennis met deurwaarder die aan uw kant staat en mail ons op advies@bazuin.nl of bel met 010 - 433 24 88.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Blinkfotografie

‘Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!’ De klein zakelijke markt – zoals de Zelfstandigen Zonder Personeel en het MKB – betalen veel te veel voor hun mobiele telefoonrekeningen. Soms wel 50%. Ellen van Egmond, commercieel directeur bij het in Amsterdam gevestigde GSMWEB, zegt dat er volop besparingsmogelijkheden zijn, maar dat

I

n de afgelopen maanden zijn er vier nieuwe medewerkers aangenomen om de toegenomen vraag uit de zakelijke markt op te kunnen vangen. “We hebben het drukker gekregen. Ook de kleine ondernemers ontdekken dat er feitelijk nog veel te besparen valt op de kosten van mobiele telefonie. Dat geldt ook voor ZZP’ers; zij komen er achter dat het abonnement – dat ze hebben – eigenlijk niet het juiste of meest passende abonnement is. Die medewerkers hadden we hard nodig om aan de toegenomen vraag te voldoen.”

die in het woud van aanbieders en aanbiedingen niet eenvoudig te vinden zijn. “Wij slagen daar echter wel in,” zegt ze. “Wij zoeken het meest optimale voordeel voor deze ondernemersgroep. Aan de hand van slechts een aantal facturen uit het recente verleden, zien wij al binnen een half uur, waar op kan worden bespaard zonder in te leveren op belminuten of internetdata. Welke ondernemer wil dat nu niet horen?”

Volgens Ellen is de meest gemaakte fout dat ondernemers instappen op een zo laag mogelijk tarief. “Dat ziet er aan ‘de voorkant’ interessant uit, maar achteraf blijkt dat vaak een duurkoop,” zegt ze. “Bovendien zie je dat bijvoorbeeld de ZZP’ers hetzelfde aankoopgedrag vertonen als de consument. Echter, omdat ze ondernemer zijn, blijkt in de praktijk toch een ander belgedrag te zijn ontstaan. Zonde van het geld dus. Of in ieder geval niet effectief. En daarnaast: het is er in de laatste jaren voor niemand eenvoudiger op geworden. De I-Phones en I-pads zijn opgekomen. Een groot aantal internetbundels is aan de markt aangeboden. En natuurlijk gebruiken velen nog steeds de laptop onderweg waar ook een data-abonnement aan hangt. Tja, waar moet je je keuze op baseren?”

v.l.n.r.: Ellen, Belinda, Marc, Vedat, Hannah, Richard, Tom en Joost.

het ONDERNEMERS BELANG

Ellen vertelt dat ondernemers ‘stomverbaasd’ zijn als blijkt dat ze jarenlang écht te veel hebben betaald. “Onze analyses zijn een eye-opener. Bovendien bieden we gemak. Wij hebben als reseller alle toestellen op voorraad. We zorgen er voor dat oude abonnementen eenvoudig worden omgezet naar nieuwe abonnementen, vaak ook bij andere providers. De ZZP’er en de MKB-er hebben er geen omkijken naar. Wij regelen het.” Ellen zegt dat een check van de laatste twee of drie nota’s al voldoende is om te kunnen constateren dat er te veel wordt betaald. “Bovendien zijn we niet gebonden aan bepaalde telecomaanbieders. We zijn compleet onafhankelijk. Wij kijken – als intermediair – louter naar het beste voor de eindgebruikers.” De huidige groei van GSMWEB verrast Ellen en haar collega’s dus niet. “In een periode als deze, kijkt iedereen – van ZZP’er tot ondernemer met personeel – steeds scherper naar de bedrijfskosten die hij maakt. Logisch dat men dus ook op zoek is naar meer besparingen op de mobiele telefonie. Wel, wij hebben het antwoord. We dagen alle ondernemers dan ook uit om bij ons de gratis factuurcheck te doen!” GSMWEB Van Marwijk Kooystraat 10 A 1096 BR Amsterdam T 020 - 776 63 55 www.gsmweb.nl


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Luuk Braun

Alkanaany: veelzijdig en betrokken schoonmaakbedrijf

Facilitaire

dienstverlener Veelzijdig en betrokken. Alkanaany Schoonmaakbedrijf onderscheidt zich al bijna twaalf jaar in de overtreffende trap van hoe een ruimte er bij staat als zij de deur achter zich dichttrekken. Schoon, schoner, schoonst, dat is waar eigenaren Mazin en Sonya Alkanaany voor staan.

V

eel expats vinden het lastig om in Nederland een bestaan op te bouwen. Zo niet het echtpaar Alkanaany. Hard werken zit bij Sonya en Mazin in het bloed. Vaak is dat zelfs zeven dagen van de week. “Toen wij elkaar twaalf jaar geleden in Leiden leerden kennen, studeerde ik nog economie”, vertelt Sonya. “Mazin deed van alles en nog wat, had veel contacten en wist van aanpakken. We hebben toen besloten om de krachten te bundelen en een eigen bedrijf te gaan opstarten in de schoonmaakbusiness.”

Vier sterke punten

Uw complete

Korte lijnen Opdrachtgevers hebben bij Alkanaany Schoonmaakbedrijf een vast contactpersoon. Voor vragen, wensen of suggesties. Ook buiten kantooruren. Betrokkenheid Door een intensieve inwerkperiode en dito begeleiding voelen de medewerkers van Alkanaany zich betrokken bij het project waarbij ze werken en zijn ze servicegericht. Respect Alkanaany wil dat het eigen personeel elkaar en de opdrachtgever met respect behandelt. Datzelfde verwacht het van de klanten in de richting van de medewerkers van Alkanaany. Aandacht Alkanaany steekt veel aandacht aan de opleidingen. Mede door het gebruik van ergonomische materialen resulteert dat in een laag ziekteverzuim en gemotiveerd personeel.

Sonya en Mazin Alkanaany voor het pand van hun bedrijf in Sassenheim

Met inmiddels veel succes. “Dit bedrijf is groot geworden door mond tot mond reclame en veelzijdigheid van de geleverde diensten”, weet de uit Koeweit afkomstige Mazin. “Vanaf dag één is onze belangrijkste drijfveer geweest het hebben van tevreden klanten en het altijd voor ze beschikbaar zijn. Als we gebeld worden, staan we als het moet binnen een kwartier met een heel team op de stoep. Soms wel een heel gepuzzel, maar we krijgen het altijd wel voor elkaar. Ook op zondag. Kwaliteit leveren en flexibel zijn, daar staan we wel een beetje om bekend.” Bouwsupport

Het werk van Alkanaany beperkt zich niet tot het proper maken van interieurs. Ook tuinonderhoud, schilderwerk en kleine klussen behoren tot het pakket aan dienstverlening van de onderneming uit Sassenheim. Sonya Alkanaany: “We doen van alles. Dat is zo gegroeid dankzij onze diverse opdrachtgevers. Van glas- en gevelreiniging tot schilderwerk, tuinonderhoud en ga zo maar door. Momenteel richten we ons ook op bouwsupport. We werken nu in Amsterdam al voor de tweede keer mee bij de bouw van een vijfsterren hotel. Ook daar beperken we ons niet alleen tot opruimen en schoonmaken. We lopen ook

het schilder- en voegwerk na en kijken of alles heel blijft. Constateren mogelijke defecten en geven die door aan de uitvoerders.” De core business blijft voor het bedrijf wel de schoonmaak. Mazin Alkanaany: “We hebben hier goed opgeleide vakmensen en werken met milieubewuste reinigingsmiddelen en materialen. Ons mensen gaan zorgvuldig te werk, tonen optimale inzet, denken mee en zijn betrouwbaar. We zijn vaak als laatste in iemands pand. Wij dragen er dan zorg voor dat alles naar behoren afgesloten wordt. We willen waarmaken waarvoor steeds meer ontevreden klanten van collega schoonmaakbedrijven naar ons toe komen.”

Voor meer informatie: Schoonmaakbedrijf Alkanaany Wattstraat 20 2171 TR Sassenheim T 0252 - 23 01 44 info@alkanaany.nl www.alkanaany.nl

het ONDERNEMERS BELANG

17


FACELIFT VOOR NEDERLANDS WEGENNET

WWW.LATEXFALT.COM


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Luuk Braun

Betonvloeren, wanden, funderingen, bruggen en monoliet afwerken. Bartels Betonwerken BV is binnen de Bollenstreek al meer dan 40 jaar dé specialist in betonwerk. Kwaliteit op z’n best! Een vloer van Bartels in een kas in de buurt van Lisse.

Het storten van een betonvloer vereist veel ervaring en vakmanschap.

Familiebedrijf Bartels al 40 jaar specialist in betonwerk

Kwaliteit op z’n best B

artels Betonwerken BV staat onder leiding van vader Ben (57) en zoon Bart Bartels (26), met wie de toekomst van het familiebedrijf is gegarandeerd. “Mijn opa Theo is in 1970 met dit bedrijf begonnen”, zegt Bartels junior. “Vader zat als 15-jarige toen ook al in de zaak. We doen alles op dit moment nog samen en dat gaat heel erg goed.”

Vakmanschap

Het bedrijf uit Leimuiden werkt veel in de onderaanneming, maar ook voor bedrijven, particulieren en de overheid. Bart Bartels: “We hebben de meeste klanten in de Bollenstreek. Mijn vader heeft in de loop der jaren heel wat betonvloeren neergelegd. We hebben daar een hele goede naam opgebouwd en de mensen daar weten als geen ander wat wij leveren. Onze vloeren zijn altijd slijtvast. Dat heeft vooral met de samenstelling

Het storten van een betonvloer vereist veel ervaring en vakmanschap. “Een goed afgewerkte vloer is een lust voor het oog en een bron voor jarenlang plezier. Wij gebruiken daarvoor hoogwaardig materiaal en hebben uitstekende mensen. Daarmee staan we garant voor het afleveren van betonvloeren van de allerhoogste kwaliteit. We besteden ook veel aandacht aan het monoliet afwerken van het beton. Dan doen we met vlindermachines.

van het beton. Wij weten precies wat een klant wil. Zeker in de Bollenstreek. We leveren nog altijd erg veel betonwerk voor bollen- en bedrijfsschuren in de regio rond Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Sassenheim en Voorhout.”

Wat doet Bartels Betwonwerken BV? - Betonvloeren - Betonnen wanden - Kelders - Funderingen - Bruggen - Monoliet afwerken betonvloeren - Industrievloeren - Designvloeren

We zorgen mede daardoor voor mooi afgewerkte betonvloeren. Voor het maken van betonwanden gebruiken we ons eigen bekistingsysteem. De toepassing van die wanden zie je vaak bij parkeerkelders, stallen en zwembaden. Die eigen bekisting is nodig om op een snelle en flexibele manier zo’n betonwand te realiseren.”

Bart Bartels: ‘Wij weten precies wat een klant wil. Zeker in de Bollenstreek.’

Voor meer informatie: Bartels Betonwerken BV Noordeinde 100 2451 AJ Leimuiden T 0172 - 50 99 05 / 06 - 101 413 67 info@bartelsbetonwerken.nl www.bartelsbetonwerken.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Bedrijfsreportage Hoes Installatiebedrijven. Al sinds jaar en dag een bekende naam in Lisse. De badkamerspecialist gaat nog steeds “full speed ahead”, ondanks haar indrukwekkende “leeftijd” van 102 jaar. Directeuren Erwin Hoogendoorn en Ed Takken vertellen u waarom Hoes Installatiebedrijven het verschil maakt en zij nemen u mee langs de laatste trends op sanitairgebied.

Service en vakmanschap staan altijd voorop

H

oes is uiteraard niet voor niets een installatiebedrijf met een eeuw aan ervaring. Service en vakmanschap staan altijd voorop. “Het persoonlijk contact en service, dat vinden wij belangrijk in een relatie met de klant. Vanaf het eerste bezoek aan de showroom tot het moment dat het sanitair in gebruik wordt genomen. We zijn echt met de klant en zijn wensen bezig, letterlijk en figuurlijk. Het gehele personeel van jong tot oud” vertelt Hoogendoorn trots. “Daarnaast is kwaliteit natuurlijk erg belangrijk, daarom voert Hoes alleen de top van de sanitairindustrie, zoals Hansgrohe, Gamadecor, Crono en Duravit” vult Takken aan.

Exclusief en betaalbaar

“Ter ere van het 100 jarig jubileum in 2010 heeft Hoes Installatiebedrijven een frisse wind door het bedrijf laten waaien. De showroom is compleet vernieuwd en meer vertaald naar de huidige trends: “Rechte lijnen, strakke vormen”. Per 1 januari 2012 zijn we dan ook aangesloten bij de Baderie en heeft de showroom de naam “Baderie Hoes Bollenstreek” gekregen, dit om nog meer in de streek bekend te worden. Kenmerkend zijn het exclusieve design en de luxe die de showroom daarmee uitstraalt. De top van de designmerken is op vooruitstrevende manier aanwezig. Dat hoeft niet direct te betekenen dat er aan deze producten ook een exclusief prijskaartje hangt. Zo levert Duravit met series als Vero en 2nd Floor luxe en modern design voor een betaalbare prijs. Trends

Ook in sanitair zijn trends te herkennen. Inderdaad zijn de vormen veelal strak, soms gecombineerd met speelse, organische vormen. De organische vorm is echt een “sign of the time” en is terug te zien in mode, meubilair en nu dus ook in badkamers. Het is een teken dat oude structuren en denkwijzen worden omgebogen en dat de mens dichter bij zichzelf en de natuur komt te staan. Waar men vroeger standaard koos voor een witte badkamer kunnen tegenwoordig eigenlijk alle kleuren tussen zwart en wit. Maar er wordt vooral veel gekozen voor natuurtinten als grijs en beige. Een trend die daarbij aansluit is het gebruik van (imitatie) hout. Spectaculair zijn bijvoorbeeld de imitatie

20

het ONDERNEMERS BELANG

houten Legno vloertegels van het merk Venis. Deze stenen tegels hebben een structuur als van echt, natuurlijk hout en zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren. Verder heeft deze tegel het gebruiksgemak en de kenmerken van een stenen tegel. Het onderhoud is dus minimaal en de tegels kunnen prima tegen krassen, stoten en natuurlijk water. Verwarming

Ook voor verwarming technische installaties bent u bij Hoes Installatiebedrijven op het juiste adres. Voor het vervangen van uw bestaande cv ketel, het onderhoud, maar ook uw radiatoren of vloerverwarming is in goede handen bij ons. Veel energie is er afgelopen jaren gestoken in het duurzaam verwarmen middels bijvoorbeeld het Honeywell Evo Home systeem, hiermee kunt u wel tot 30% op uw energie kosten besparen, kijk daarvoor eens op www.kijkvoelbeleef.nl hier wordt het systeem uitgebreid uitgelegd. De techniek staat niet stil en daar houden we bij Hoes Installatiebedrijven rekening mee, onze monteurs worden regelmatig bijgeschoold, zodat ook hun kennis “up to date” zal blijven. Bij Hoes Installatiebedrijven bent u niet alleen aan het juiste adres voor een badkamer naar uw wensen. Wij verzorgen ook graag de installatie van uw droom badkamer. Onze vakkundige monteurs nemen u graag al het werk uit handen als het gaat om de installatie van uw badkamer. Of het nu gaat om de installatie van een complete badkamer of de installatie van los sanitair. Uiteraard wilt u lang van uw nieuwe badkamer kunnen genieten. Het is daarom belangrijk om de installatie door echte vakmensen te laten verzorgen. Wanneer u uw badkamer door Hoes Installatiebedrijven laat verzorgen ontvangt u naast de fabrieksgarantie op de producten ook 2 jaar garantie op de installatie werkzaamheden.


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Luuk Braun

AUB administraties: korte lijnen en direct contact

Kleinschalig en

ambitieus

Kleinschalig en ambitieus. Dat is AUB administraties. Het administratiekantoor uit Hillegom staat bekend om de opvallend grote betrokkenheid bij ie-

Dat is voor beide partijen een stuk goedkoper. We kunnen direct alle vragen beantwoorden en als er problemen zijn lossen we die onmiddellijk op.”

dere klant. “De lijnen zijn hier kort, het contact direct”, zegt eigenaar Roberto de Bruin. “Onze klanten ervaren dat als prettig.”

A

UB administraties biedt financiële dienstverlening op maat en doet dat vooral in de regio LeidenHaarlem. De Bruin: “Veel van onze klanten hebben hun hele financiële administratie aan ons uitbesteed. Geen probleem, daar zijn we voor. Het komt ook voor dat een ondernemer vooral veel zelf wil doen, maar behoefte heeft aan begeleiding of ondersteuning om beter voorbereid aan de slag te gaan. Ook dat bieden wij. Samen met de klant maken we het beste pakket aan dienstverlening op maat.” Passie

Als partner in administratieve- en belastingzaken weet AUB als geen ander dat een ondernemer maar één ding wil: ondernemen. “Zij zijn dagelijks bezig met hun vak, het aansturen van medewerkers en het zo goed mogelijk bedienen van klanten. Daar ligt de passie van een ondernemer. Het liefst zijn ze daar de hele dag mee bezig. Bij een eigen bedrijf komt helaas meer kijken dan alleen eigen vakwerk. Veel ondernemers zien op tegen de administratieve rompslomp. Wij nemen deze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit handen, zodat een bedrijf tijd overhoudt voor de zaken waar ze goed in zijn.” Persoonlijk contact is voor AUB administraties erg belangrijk. “Daarom beginnen wij graag met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zo leert een ondernemer ons kennen en wij het bedrijf plus de mensen daar achter. Elke onderneming is anders. Een starter loopt tegen hele andere zaken aan, dan iemand die al twintig jaar een eigen bedrijf heeft. Als ZZP’er kom je voor andere vraagstukken te staan dan wanneer je personeel in dienst hebt. Net zoals het

een groot verschil maakt of je een BV, VOF, vereniging of stichting hebt. Ook daar bieden wij graag administratieve dienstverlening op maat.”

AUB administraties is aangesloten bij het NOAB. Dat controleert de kwaliteit van al haar leden en verzorgt opleiding en cursussen. Hierdoor is de kwaliteit van het bedrijf gewaarborgd. Voor meer informatie: AUB Administraties Van den Endelaan 34

Heldere werkwijze

2181 EK Hillegom

Bij de verzorging van een administratie gaat AUB administraties met een heldere werkwijze van start. “Globaal gezien werkt het zo”, legt De Bruin uit. “Een klant bewaart gedurende elk kwartaal alle bankafschriften, facturen, bonnen, correspondentie van de belastingdienst en al het andere dat met de onderneming op het administratieve vlak te maken heeft. Na afloop van het kwartaal levert hij dat papierwerk bij ons in, wij verwerken dit in onze financiële software en doen vervolgens de aangifte omzetbelasting. Na afloop van het boekjaar verzorgen wij de jaarstukken en de aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Bij een BV verzorgen we ook de deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel en stellen we de notulen op van de Algemene Vergadering Aandeelhouders. Bij tussentijdse vragen of een probleem kan een klant ons uiteraard altijd bellen of een afspraak maken. Wij helpen dan graag verder. We bieden ondernemers ook de mogelijkheid hier elk kwartaal op ons kantoor hun hele administratie te komen doen. Wij kijken dan over hun schouder mee.

T 0252 - 20 00 50 info@aubadministraties.nl www.aubadministraties.nl

AUB-eigenaar Roberto de Bruin: 'We bieden ondernemers de mogelijkheid op ons kantoor hun administratie te komen doen.'

het ONDERNEMERS BELANG

21


Voor al uw begrotingen van nieuwbouw of verbouw van: ™ woningen ™ uit- en opbouwen ™ bedrijfspanden

Gas- en vloeistoftransport chemie toepassingen, rioleringen

™ loodsen ™ kantoren ™ scholen ™ kerken

Werkkleding (borduren en bedrukken), schoenen, loodgietersmaterialen. PVC buizen en hulpstukken, mantelbuizen, koperwerk en gasfittingen.

™ winkels ™ etc. Heerenweg 6c10 | 2222 AM Katwijk | T 071 - 408 64 58 | F 071 - 408 62 41 info@witteveen-bouwkosten.nl | www.witteveen-bouwkosten.nl

Decrotech bv Pletterij 37 Postbus 202, 2210 AE Noordwijkerhout Tel. (0252) 37 65 11, Fax (0252) 37 79 04 E-mail: info@decrotech.nl www.decrotech.nl • www.borduurcadeautjes.nl


Bedrijfsreportage

Hoe u van uw alarm geen slapeloze nachten hoeft te hebben Heeft u vannacht weer een uurtje of twee, drie niet geslapen? Als het

Interactief beveiligen: de verdachte wordt toegesproken

alarm op de zaak ’s nachts afgaat en u staat bovenaan de bellijst, dan

Wanneer de videosurveillant een verdachte ziet, wordt eerst het signalement opgenomen. De camera is uitgerust met een luidspreker en een microfoon, zodat de verdachte kan worden toegesproken en er interactie plaatsvindt. In vrijwel alle gevallen staakt de verdachte zijn handelingen en gaat er vandoor. Er hoeft geen alarmopvolging plaats te vinden (u kunt rustig blijven slapen). De enkele keer dat een verdachte zijn actie doorzet, is de constatering daarvan voldoende om de politie te waarschuwen. De politie geeft hier voorrang aan. Door deze stap over te slaan wordt enorme tijdwinst geboekt waardoor de pakkans een stuk groter is.

mag u in het holst van de nacht polshoogte nemen, samen met het beveiligingsbedrijf. En dat kost nachtrust, of er nu wel of niks aan de hand is. Er zijn ook ondernemers die dit probleem niet hebben, terwijl ze net als u bovenaan een bellijst staan. Wat is het geheim?

B

ij een alarmmelding wordt een circuit onderbroken. De melding komt binnen in een meldkamer en wordt aan u doorgegeven. Omdat niemand weet wat de alarmmelding heeft veroorzaakt, gaat het beveiligingsbedrijf kijken, liefst met degene bovenaan de bellijst. Dit heet alarmopvolging. Blijkt het alarm veroorzaakt te zijn door criminelen of vandalen, dan schakelt het beveiligingsbedrijf de politie in. Ja, zult u zeggen, maar dan neem ik toch een paar camera’s? Dat is een goede optie, behalve dan dat camerabeelden altijd achteraf worden uitgelezen, als het alarm allang is geweest.

Uw gebroken nachtrust dankt u aan techniek en wetgeving

Een gecertificeerd beveiligingsbedrijf bepaalt welke maatregelen in uw situatie nodig zijn. Vervolgens wordt er een alarminstallatie aangelegd, al dan niet met camerasysteem.

De politie kan pas wat doen als er een strafbaar feit is geconstateerd, dus als is vastgesteld dat er is ingebroken, vernield, of wat dan ook. Vindt er een calamiteit plaats, dan is er nooit iemand ter plaatse om het te constateren. Ook de camera niet: een video-surveillant kan niet 24 uur per dag naar een beeldscherm kijken. De oplossing: interactief ter plaatse zijn

ATN Beveiliging is met dit probleem aan de slag gegaan en komt met een bijzondere oplossing: Beveiligen 2.0. Beveiligen 2.0 werkt met een camera die is aangesloten op het internet. Met deze intelligente camera kan een detectielijn worden geprogrammeerd. Als iets of iemand de detectielijn doorbreekt, verzendt de camera beelden naar de videomeldkamer. Daar springt een beeldscherm aan en de videosurveillant weet dat er moet worden opgelet. De videosurveillant onderzoekt direct wie of wat de verdachte beweging heeft gemaakt.

Conclusie en meer informatie

Met Beveiligen 2.0 kan vanuit de videomeldkamer een calamiteit worden geconstateerd én verijdeld. Als criminelen toch door gaan met hun actie wordt er een strafbaar feit geconstateerd. Met Beveiligen 2.0 behoort loos alarm daarom voor bijna 100% tot het verleden. Of Beveiligen 2.0 in uw specifieke situatie gerechtvaardigd is hangt van veel factoren af.

Meer weten? Neem contact op met ATN Beveiliging, Nieuw Vennep. ATN is een landelijk opererend en op alle fronten gecertificeerd beveiligingsbedrijf. T 0252 - 52 76 66. | www.atn.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Luuk Braun

Het duurde wat langer dan gedacht, maar op vrijdagmiddag 5 oktober was het dan toch echt officieel: Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs is voortaan ook te vinden in Katwijk. Dat daarmee één van de meest betrouwbare partners in financiële dienstverlening binnen de stadspoorten heeft.

Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs opent kantoor in Katwijk

Kwaliteit boven

omvang

H

et idee om in Katwijk ook een vestiging te gaan beginnen kwam voort uit de banden die Sprangers Van den Ende al langer onderhoudt met het plaatselijke Hoevens Adviesgroep. “Michel Hoevens kwam op het idee om in Katwijk een ondernemersplein te beginnen, waar wij enthousiast aan mee willen doen”, vertelt John van Beelen, die sinds 2009 als vennoot aan Sprangers Van den Ende is verbonden. “We zitten daar nu samen met een aantal bedrijven, waar een ondernemer terecht kan voor diverse diensten. Voor mij was dat helemaal een prima idee, want ik kom zelf uit Katwijk en woon er nog steeds. Ik ken het gebied dus goed en zal er altijd wanneer ik nodig ben te vinden zijn.” Sprangers Van den Ende is al sinds 1945 actief als accountants- en belastingadviesbureau. Vanuit een statig Haags pand in het centrum van de stad bedient het bedrijf klanten in heel

24

het ONDERNEMERS BELANG

Nederland. Van Beelen: “We stellen daarbij kwaliteit bewust boven omvang. Met ons uitgebreide netwerk dat we inmiddels binnen de financiële branche hebben opgebouwd, zijn we in staat een onderneming op elk gebied van dienst te zijn. We stemmen de op het oog losse activiteiten op deze manier optimaal op elkaar af. De afzonderlijke financiële en fiscale aangelegenheden van een bedrijf zijn op deze manier zowel een passend als een compleet geheel.”

mingen uit het MKB en particulieren bestaat”, verduidelijkt John van Beelen, die als gecertificeerd AA-Accountant bij het kantoor medeverantwoordelijk is voor de controle- en samenstelpraktijk. “Mijn werkzaamheden bestaan naast het controleren, beoordelen en samenstellen van jaarrekeningen uit het adviseren van onze klanten in de meest brede zin van het woord. Dit gaat van het opstellen van een ondernemingsplan tot en met de verkoop van de onderneming.”

Korte lijnen

Sprangers Van den Ende is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat daarmee dus voor de kwaliteit die het levert. Van Beelen: “Cijfers moeten kloppen. Dat is van groot belang. Als we spreken over financiële dienstverlening, dan kunnen de activiteiten die je ontplooit nogal uiteen lopen. Een diversiteit die ook voor een zekere mate van complexiteit kan zorgen. Een juiste afstemming is dus

Ook vanuit de Bollenstreek zal de bedrijfsfilosofie van Sprangers Van den Ende dezelfde zijn. Dat betekent korte communicatielijnen en intensieve samenwerking tussen de disciplines accountancy, fiscaliteit en administratieve dienstverlening. Die basis leidde immers tot de kwaliteit van de diensten van Sprangers Van den Ende. “Zeker voor onze klantenkring die voornamelijk uit onderne-


John van Beelen: 'Cijfers moeten kloppen. Dat is van groot belang.'

de praktijk betekent dat voor onze klanten dat zij geen controles meer krijgen van de Belastingdienst. Dat is voor ondernemers een hele geruststelling. Wij voldoen immers door onze kwaliteit van dienstverlening aan de eisen van de belastingdienst en hebben werkafspraken met ze gemaakt. Over fiscale discussiepunten overleggen we vooraf al met de Belastingdienst, waarbij beide betrokken partijen zich constructief opstellen om binnen de kaders van de regelgeving tot aanvaardbare oplossingen te komen.” “Wat we ook vanuit Katwijk gaan doen is het volledig verzorgen van loonadministraties voor MKB-bedrijven. Daarbij nemen wij alle administratieve verplichtingen van onze klant helemaal over. We verzorgen nu al voor ruim 150 instellingen en ondernemingen de loonadministratie. Dat werkt zo: maandelijks ontvangt een bedrijf van ons de loonafrekeningen ten behoeve van de werknemers en verzorgen wij de aangifte loonheffingen. Daarbij kunnen wij alle branche-eigen periodieke loonopgaven verzorgen. Naast de serviceverwerking van de loonadministratie kan een MKB’er natuurlijk ook bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van sociale verzekeringen en arbeidsrecht.”

vanaf elke gewenste plek inzien en beheren. Dus ook thuis of in het buitenland. Doordat de ondernemer en wij gelijktijdig zo’n administratie kunnen benaderen, zit er geen vertraging meer in de gegevensuitwisseling. Wij kunnen op die manier knelpunten sneller signaleren en advies geven.” “Via de portal krijgt een klant toegang tot zijn online dossier waarin wij jaarrekeningen, periodecijfers en belastingaangiften zetten. Vanuit dit dossier kan iemand die stukken raadplegen en op een veilige manier bestanden met ons uitwisselen. Of publicatiestukken en belastingaangiften vanuit onze portal rechtstreeks naar respectievelijk de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst mailen. Een ander voordeel is dat wij dagelijks een back-up maken van de hele administratie van een klant. We zorgen daardoor voor het onderhoud van de boekhoudapplicatie. De MKB’er bespaart hiermee tijd en houdt dus meer tijd over om te ondernemen. Op onze website www.svde.nl is daarover meer informatie te vinden.” Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs Kantoor Den Haag

Cliënt online

Prinsessegracht 33

Ook een andere dienst springt direct in het oog als je de mogelijkheden die Sprangers Van den Ende biedt onder het vergrootglas legt: de beveiligde portal ‘Cliënt Online’. Van Beelen legt uit: “Via deze portal krijgen cliënten toegang tot de voor hen relevante informatie. Een bedrijf kan op die manier ook een volledige boekhouding online gaan voeren. Ondernemers kunnen namelijk die boekhouding met behulp van een internetverbinding

2514 AP Den Haag T 070 - 346 94 42 info@svde.nl www.svde.nl Kantoor Katwijk Heerenweg 6 B1 2222 AM Katwijk aan Zee info@svde.nl www.svde.nl

De openingshandeling op 5 oktober van de vestiging van Sprangers Van den Ende op het ondernemersplein in Katwijk, met Michel Hoevens en zoon.

onontbeerlijk. Belastingadvies, accountancy en administratieve dienstverlening hebben enerzijds met elkaar te maken. Aan de andere kant vraagt iedere activiteit om specifieke kennis. Wij hebben onze activiteiten hier zo gebundeld, dat we optimaal gebruik kunnen maken van de in huis zijnde specialisten. De afzonderlijke vakgebieden zijn vloeiend geïntegreerd, waardoor onze klanten maximaal kunnen profiteren van de aanwezige knowhow.” Horizontaal toezicht

Nog niet zo lang geleden sloot het bedrijf met de Belastingdienst het Convenant Horizontaal Toezicht af. “Het gaat daarbij om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en de Belastingdienst”, verduidelijkt Van Beelen. “Dat wil zeggen het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven. Dat leggen we vast en leven we na. In

het ONDERNEMERS BELANG

25


Mogen we uw besparing uitrekenen? Bijna alle soorten bedrijfsafvalstromen worden met de grootste zorg door ons ingezameld en verwerkt. Bij de Meerlanden zien we afval als grondstof of energie. Met onze nieuwe tool, de Eco2wijzer, kunnen we voor u berekenen of ook u kunt besparen op afvalverwerking. Vraag bij ons geheel vrijblijvend een quick scan aan. Wij kijken dan of er in uw afvalstromen waardevolle grondstoffen aanwezig zijn ĂŠn of een betere afvalscheiding voor u kosten kan besparen.


Bedrijfsreportage BB DIENSTVERLENING

BB Dienstverlening maakt binnen en buiten alles schoon

‘Compleet aanbod van mens en middel’ Directeur John Mijnders en bedrijfsleider Omar Zwanenburg van BB Dienstverlening zijn resoluut in het benoemen van de sterke punten van het Katwijkse schoonmaakbedrijf. “We doen waar onze klanten om vragen. Binnen, buiten; alles schoon. En dan bedoelen we ook écht schoon. Daarbij zijn we milieubewust bezig doordat we zoveel mogelijk biologisch afbreekbare producten gebruiken. Maar wat ons nog het meest typeert is onze klantbenadering. De klant betaalt, dus de klant bepaalt.” TEKST TEKSTBUIS/ROB BUISMAN l FOTOGRAFIE REGIOSTOCK/MICHEL TER WOLBEEK

De klanten van BB Dienstverlening kunnen wel terugvallen op de branchekennis en -ervaring die het laagdrempelige bedrijf heeft opgebouwd. “We adviseren bijvoorbeeld over de meest efficiënte manier van schoonmaken en de ideale frequentie. Moet een raam echt vier keer per jaar aan de binnenkant worden gewassen? Misschien wel, misschien niet. Waar het om gaat, is dat wij samen met de klant bekijken wat werkelijk nodig is en wat eventueel overbodig is.” Langdurige samenwerking Een onderneming die potentiële omzet laat liggen? Dat is op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk. “Je moet gewoon eerlijk advies geven”, vindt John Mijnders. “Uiteindelijk is het onze bedoeling om langdurig samen te werken. Dan moet je niet mikken op omzet op korte termijn. Mede daarom inventariseren we eerst de bestaande situatie. Hoe intensief wordt een kantoor, werkplaats of productiehal gebruikt? Welke werkzaamheden vinden er plaats? Dat zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de samenstelling van het pakket dat we aanbieden. En daar hangen we een concurrerend prijskaartje aan, waarin de schoonmaakmiddelen en -materialen all-in worden meegenomen. Daarnaast bieden we extra service door verbruiksartikelen zoals vuilniszakken, toiletpapier, papieren handdoeken, handzeep, luchtverfrissers en dergelijke te leveren. Bij ons vind je een compleet aanbod van mens en middel.”

Omar Zwanenburg (l) en John Mijnders (r)

Klantgericht én klantvriendelijk, dat is BB Dienstverlening ten voeten uit. “Wij werken met mensen die snappen wat schoonmaken is”, vertelt Omar Zwanenburg. “En we zeggen tegen onze klanten: ‘Trek aan de bel als er iets is’. We willen dingen graag direct oplossen.” John Mijnders knikt. “We luisteren goed naar onze klanten en staan altijd open voor opbouwende kritiek. Hoe eerder we iets weten, hoe eerder we er iets aan kunnen doen. Openheid van zaken, daar houden we van.” Altijd bereikbaar Interieurverzorging, glas- en gevelreiniging, vloeronderhoud, bouwopleveringen

en calamiteitenschoonmaak; BB Dienstverlening doet het graag en goed. “We hebben veel vaste opdrachtgevers waar we regulier schoonmaakwerk doen, maar onze klanten kunnen ons ook bellen wanneer zich onverwachte situaties voordoen, zoals lekkage. Wij zijn altijd bereikbaar. Als we niet op kantoor zijn, is ons vaste nummer doorgeschakeld zodat we toch aanspreekbaar zijn. En slapen? Dat doen we ‘s nachts.” BB Dienstverlening Scheepmakerstraat 3B 2222 AB Katwijk T 071 - 408 50 75 E info@bbdienstverlening.nl I www.bbdienstverlening.nl het ONDERNEMERS BELANG

27


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Luuk Braun

ABN AMRO, kantoor Bollenstreek

Authenticiteit en enthousiasme Wie denkt dat banken op het gebied van kredietverlening aan ondernemingen tegenwoordig nog maar weinig te bieden hebben, vergist zich. Dat zegt Axel Adelaar, bij ABN AMRO directeur Bedrijven voor het marktgebied Bollenstreek.

V ‘Als dienstverlenende bank altijd op zoek naar toegevoegde waarde voor klanten.’

anuit het kantoor aan het Blokhuis 48 in Lisse stelt Adelaar dat de tweede economische crisis niet betekent dat de geldkraan bij de bank is dichtgedraaid. “Veel mensen denken dat, maar dat is ‘ie niet. De rol van de bank is wel veranderd. Maar als het kan, verlenen we nog altijd krediet aan bedrijven. Zeker aan het MKB. Voor mij is kredietverlening meer dan naar cijfertjes kijken. Belangrijker is dat wij bij een beslissing afgaan op de mensen achter de onderneming. Hun plan is net zo belangrijk als de cijfers die ze

laten zien. ABN AMRO is wat we noemen tegenwoordig ook ‘open for business’. We financieren graag ondernemers met goede plannen. En kijken ook naar andere mogelijkheden. Zoals een lease voor bedrijfsmiddelen tot twee-en-een-halve ton. Wij leveren daar binnen een dag een offerte voor.” Adelaar voelt zich in deze tijden juist als de spreekwoordelijke vis in het water in het ABN AMRO-kantoor in Lisse. Hij straalt één en al enthousiasme uit. “Ik heb dit letterlijk helemaal mogen opbouwen hier”, vertelt hij. “Telefoons aangesloten, pc’s neergezet en mensen aangenomen. ABN AMRO heeft me de kans gegeven om de kar te gaan trekken. Wij mogen hier ons eigen plan trekken. Bij bedrijfskredieten tot 1 miljoen nemen we zelfstandig alle beslissingen, waardoor we snel en efficiënt kunnen werken. Tot 15 miljoen beslissen we mee en bij hogere bedragen zijn we minimaal altijd betrokken. Daarmee hebben we voldoende slagkracht die nodig is om een toegevoegde waarde te zijn.” Persoonlijke relatie

“Wij kennen de klanten hier”, vervolgt de Aalsmeerder. “We bouwen een persoonlijke relatie met ze op. Op die manier kun je het verschil voor ze maken. Zeker in deze regio, met Teylingen, Hillegom, Lisse, Rijnsburg en Noordwijkerhout. Het dorpse karakter van dit gebied heeft zijn charme. De bedrijfscultuur is authentiek en spreekt me erg aan. Ik selecteer daar ook de mensen op die hier willen komen werken. Ze moeten datzelfde enthousiasme hebben. Er zitten veel familiebedrijven hier. Het is goed te zien dat wij zijn geëvolueerd naar een sparringpartner voor de klant. Dat gaat veel verder dan de reguliere bankrelatie zoals die voorheen was.” “Ik vind dat je als dienstverlenende bank altijd op zoek moet naar toegevoegde waarde voor klanten. Bij ons ligt die in een persoonlijke relatie, waarbij wij een kritisch klankbord zijn en we onze klant soms een spiegel voorhouden. Daarbij streven we

28

het ONDERNEMERS BELANG


Axel Adelaar: ‘We financieren graag ondernemers met goede plannen.’

ernaar om met hem mee te mogen denken tot op het niveau van diens bedrijfsstrategie. Wanneer een klant ons die ruimte gunt, kunnen wij hem echt leren kennen. En dat is wat wij willen, want wij zijn oprecht in hem geïnteresseerd en kunnen binnen zo’n vertrouwensrelatie ook het maximale voor een klant doen. Want waar een accountant automatisch al als vertrouwenspersoon wordt gezien, vind ik dat je er ook als bankier naast moet zitten. In die driehoeksverhouding bank, accountant en klant, kun je het met en voor elkaar beter maken.” Verdiepingsslag

Axel Adelaar heeft inmiddels een veertienjarige ervaring als ‘bankier’. “Na een lange periode bij andere banken trad ik op 1 juli 2010 in dienst van ABN AMRO, op de dag dat de juridische fusie met Fortis een feit was en dat dit bedrijf helemaal onder de vlag van ABN AMRO ging varen. Mijn doel was om nieuwe zakelijke relaties voor de bank te winnen en mijn ervaring over te dragen op mijn collega’s.” De heropbouw van de nieuwe ABN AMRO in de Bollenstreek zag Adelaar dan ook vooral als een kans. Veelgehoorde opmer-

kingen vanuit de markt waren het gebrek aan slagkracht en inlevingsvermogen vanuit de oude organisatie. De nieuwe structuur binnen de bank biedt Adelaar en zijn team de ‘ruimte om te ondernemen’. Met name dit aspect geeft een extra verdiepingsslag in de houding en gedrag van zijn team richting de zakelijke markt. “Het is juist die ondernemersmentaliteit die de toegevoegde waarde en daarmee het verschil kan zijn richting de ondernemers.” De feiten wijzen uit dat Adelaar daar tot nu toe in slaagt. Twee jaar geleden begon hij alleen, maar inmiddels werkt hij al samen met vier directe collega’s. “Robert Stroet en Linda Smeets zijn de interne accountmanager en Simone Bierman-Jansen en Ralph Huizenga de relatiemanagers. We richten ons met dit bedrijventeam puur op het MKB. Ik maak mijn collega’s graag deelgenoot van wat hier gebeurt, tot op het niveau van strategische beleidsplannen. Dat belonen zij door heel goede input te leveren, die minstens net zo belangrijk is als mijn eigen ideeën. Vandaar dat we als team vanuit een heel positief enthousiasme werken. Zakelijke klanten merken dat ook.”

De toegevoegde waarde die klanten mogen verwachten, blijft daarbij het kernbegrip. Adelaar: “Een zak met geld uitlenen is niet zo interessant. Dat is een transparante dienst die elke bank kan leveren. Wij willen vooral een klankbord voor ondernemers zijn. Het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met hen is cruciaal. Ik vind dan ook dat je als bank persoonlijk bij ondernemers langs moet gaan. Natuurlijk zijn ze welkom op ons kantoor, maar vaak voelt een ondernemer zich op zijn eigen plek het meest op zijn gemak. Dat heeft ook een positieve weerslag op het gesprek, dat opener zal zijn en een beter beeld zal opleveren van wat hij precies wil. Bovendien vind ik het belangrijk om het bedrijf en de directe omgeving te zien. Ik wil me uiteindelijk maximaal in onze zakelijke klanten kunnen inleven.”

Voor meer informatie: ABN AMRO Bank NV Marktgebied Bollenstreek Blokhuis 48 2161 EW Lisse T 0252 - 43 38 61 axel.adelaar@nl.abnamro.com

het ONDERNEMERS BELANG

29


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: René Zoetemelk

Life Science Lectoren Hogeschool Leiden vóór de ondernemers Lectoraten Innovatieve moleculaire diagnostiek & Biodiversiteit Het TOPLab is het reclamebord van Hogeschool

het laboratorium onderzoek kan doen naar versnelde diagnostiek van Sepsis.

Leiden. Als lectoren van de lectoraten Innovatieve Snelle microbiologische identificatie service

Moleculaire Diagnostiek en Biodiversiteit geven Willem van Leeuwen en Barbara Gravendeel leiding aan teams van docenten. Ze zetten zich ook in voor vragen van het bedrijfsleven en van de overheid. De kracht van het TOPlab ligt vooral in de snelheid waarmee een diagnose gesteld kan worden. Het betekent dat bijvoorbeeld genezingsprocessen bij bacteriologische besmettingen sneller gestart kunnen worden. Er gaat geen kostbare tijd verloren door een dagenlang onderzoeksproces. Het levert winst op voor de patiënt, ziekenhuizen en beperkt zorgkosten.

H

et lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek van het cluster Techniek staat onder leiding van Willem van Leeuwen. Als hoofd van het moleculair diagnostisch laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten in het Erasmus Medisch Centrum zorgt hij voor de moleculair diagnostische kenniscirculatie tussen het werkveld, de docenten en studenten van opleidingen binnen het cluster Techniek. Docenten uit de kenniskring van het lectoraat geven leiding aan de moleculaire diagnostische projecten en maken daarbij gebruik van de meest recente onderzoekstechnieken. Het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek stimuleert, ondersteunt en ontwikkelt onderzoek om bestaande kennis en ervaring te verruimen. Het lectoraat onderhoudt contacten met life science bedrijven binnen en buiten de regio. Dit zijn vooral ziekenhuislaboratoria, universitaire centra en andere instituten. Ook worden op verzoek van derden onderzoekprojecten uitgevoerd. Willem van Leeuwen haalde in 2009 de ‘RAAK-Pro’ subsidie binnen waarmee

30

het ONDERNEMERS BELANG

Willem van Leeuwen: “Het identificeren van micro-organismen kan een tijdrovende bezigheid zijn. Vroeger duurde het 80 uur van het plaatsen van de naald tot een kweek. Bij ons kan het in enkele uren. Via RAAKpro doen wij snel diagnostiek van bacteriële sepsis. Dit doen we met de Ramantechnologie. We kunnen hiermee de verwekker en de resistentie tegen antibiotica dezelfde dag meten. Daardoor kan, door onze inzet, veel sneller gereageerd op problemen. Dat bespaart veel geld en kan in de gezondheidszorg veel levens redden. Uitbraken zijn adequater te bestrijden als een snelle analyse plaatsvindt. Het toedienen van de juiste medicijnen kan sneller en veel gerichter. Door onze inzet gaat geen kostbare tijd verloren.” Er vindt ook onderzoek plaats naar een eventueel toekomstig gebruik van de BIOSPARQ bio‐detector. “Daarmee kunnen snel en betrouwbaar micro-organismen getypeerd worden. Deze detector is oorspronkelijk ontwikkeld door TNO als een snelle, hoog selectieve bio‐detector voor Defensie. BIOSPARQ is een sensor voor analyse van individuele micro‐ organisme en maakt analyse van monsters zonder de noodzaak van het opkweken. BIOSPARQ heeft het unieke vermogen om individuele organismen te analyseren.

Het gaat om het vergelijken van eigenschappen van (antibioticum resistente) bacteriën,die mogelijk betrokken zijn bij een uitbraak op bijvoorbeeld een ziekenhuisafdeling.” Lectoraat “Biodiversiteit”

Dit lectoraat, onder leiding van Barbara Gravendeel, richt zich op toegepast onderzoek aan biodiversiteit binnen Hogeschool Leiden en het Naturalis Biodiversity Center in opdracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Tegenwoordig wordt veel verklarend onderzoek gedaan met behulp van Next Gen sequencing, bio-informatica, microCTscanning en GC-MS analyses. “Met deze technieken vinden we antwoorden op vragen over bijvoorbeeld de drijvende krachten achter het ontstaan van nieuwe soorten.” Innovatie bedrijfsleven

Barbara Gravendeel: “Studenten en docenten van HL laat ik participeren in biodiversiteitsonderzoek. De studenten krijgen zo training in research skills, de docenten in verdere professionalisering van hun kennis, en het museum heeft er een hoop helpende handen in het lab bij.” Het lectoraat draagt bij aan innovatie van het Nederlandse bedrijfsleven doordat bij het beantwoorden van bovenbeschreven evolutionaire vragen vaak onbedoeld allerlei extra ontdekkingen gedaan worden met groot commercieel potentieel.


Zo werd bijvoorbeeld recent in het genoom van een orchidee bij toeval ook het genoom van een ziekteverwekker ontdekt. Wat nu blijkt is dat dit een veelbelovende nieuwe aanpak is voor het opsporen van nieuwe virussen in gewassen.

insuline injecties om hun bloedsuikerspiegel constant te houden. We screenen momenteel in Azië en Afrika medicinaal gebruikte orchideeënsoorten op hun potentie als ‘neutraceutical’.” Breed ingezet

Synergie

Dit lectoraat stimuleert synergie op verschillende niveaus. “In de eerste plaats tussen de opleidingen Bio-informatica, Moleculaire Biologie en Chemie bij Hogeschool Leiden. Docenten en studenten doen samen onderzoek binnen het lectoraat in de vorm van minoren, stages en promotieonderzoek. In de tweede plaats is er synergie met het lectoraat ’Innovatieve Diagnostiek’ van Willem van Leeuwen. In de derde plaats met het Nederlandse bedrijfsleven want ons onderzoek vindt plaats in opdracht van Nederlandse ondernemers. In samenwerking met plantenpathologen van een groot Nederlands veredelingsbedrijf wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van een snelle en betrouwbare methode voor het op naam brengen van onbekende pathogenen op voedselgewassen met behulp van Next Gen sequencing. En tenslotte is er synergie tussen verschillende bedrijven op Science parken in binnen- en buitenland bij het ontwikkelen van innovatieve producten.”

Het TOPlab wordt door het bedrijfsleven breed ingezet. Willem van Leeuwen: “Wij werken bijvoorbeeld met GiMaRis. Er wordt regelmatig aanzienlijke ecologische en economische schade veroorzaakt door ziekten, parasieten en predators. Dat kan een bedreiging zijn voor de volksgezondheid en een grote overlast voor toeristen, en veroorzaken aanzienlijke schade aan aquacultuur. Fundamenteel onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van GiMaRIS. Het onderzoek voor GiMaRIS Moleculaire wordt mede door ons verricht.” Het TOPlab werkt ook voor HAL Allergy. “HAL Allergy is een hoogwaardig farmaceutisch bedrijf met moderne productie- en onderzoeksfaciliteiten. Ze zijn ook gevestigd op het Bio Science Park.

Het is één van de Europese topspelers op het gebied van allergievaccinaties. Het heeft meer dan 50 jaar ervaring met het ontwikkelen, produceren en verkopen van therapieën die allergische reacties doen verminderen of mogelijk verdwijnen.” HAL Allergy investeert in onderzoek naar vernieuwde toepassingsmethoden en snellere werking van allergievaccins en werkt hiervoor onder andere samen met het TOPlab.“Wij zijn ook voor de tuinbouw actief via het bedrijf Koppert bv. Zij zijn wereldwijd marktleider in biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving voor professionele telers. Een vraag aan ons kan in dit verband zijn hoe de biodiversiteit op peil kan worden gebracht in de steenwol waarop wordt geteeld? Een lage biodiversiteit betekent langzame groei van gewassen en dus economische schade.” TOPlab onderzoekt via DNA technieken de biodiversiteit.” Samenwerken

De Hogeschool Leiden heeft een sterk maatschappelijk karakter. De samenwerking met het regionale beroepenveld en bedrijfsleven is intensief. De rol van Hogeschool Leiden daarin is die van kennismakelaar en aanjager van innovatie in organisaties en bedrijven. Vanuit die betrokkenheid streeft Hogeschool Leiden naar het opbouwen van een uitstekende relatie met de overheid, het bedrijfsleven en andere organisaties. Het inzetten van kennis van de Hogeschool levert winst op.

TOPlab Hogeschool Leiden Dhr. Dr. W.B. Van Leeuwen Mw. Dr. B. Gravendeel Bio Partner Accelerator gebouw J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden T 071 - 518 83 80 of mail Hinke Dekter (labcoordinator): dekter.h@hsleiden.nl

Maatschappelijk belang

De kennis over eigenschappen van de meer dan tien miljoen soorten planten, dieren en schimmels kan veel opleveren. Zo blijven snijbloemen langer vers. Barbara Gravendeel: “We hebben net ontdekt dat expressie van ACS genen tot verleppen van orchideeënbloemen leidt. We zijn nu aan het onderzoeken of die bloemen minder snel verouderen als we ACS genen uitschakelen. Met betrekking tot plaagbestrijding hebben we ontdekt dat orchideeën uit Costa Rica fruitvliegen lokken. Wij onderzoeken of de oorzaak kunnen gebruiken voor fruitvliegenvallen in de horeca. Ook op medisch gebied is onze kennis van belang. Bij type II diabetes geven patiënten de voorkeur aan een dieet met antidiabetes planten in plaats van

het ONDERNEMERS BELANG

31


Bedrijfsreportage

Aon dichter bij haar relaties door meer kennis en ervaring Onlangs is de gehele zakelijke portefeulle van Aon Risk Solutions Noordwijk verhuisd naar het reeds bestaande kantoor in Amsterdam. Wat was de reden van deze verhuizing?

P

eter van schagen, Commercieel Manager van Aon Risk Solutions: onze zakelijke klanten bestaan voornamelijk uit de grotere mkb bedrijven. De risico’s bij onze klanten zijn de afgelopen jaren steeds complexer en uitdagender geworden. Klanten vragen hierdoor meer van ons en daar willen wij graag op inspelen door gebruik te maken van de kennis en ervaring van ons kantoor in Amsterdam. Het kantoor in Amsterdam heeft een groot aantal experts in huis. Door de samenwerking met de collega’s nog meer op te zoeken zijn wij nog beter in staat onze relaties snel en tijdig te informeren over allerhande wijzigingen. Een ander groot voordeel is dat we ook bij schades heel snel kunnen opschakelen naar een van de specialisten. Zo kregen we onlangs een schade gemeld waarbij een zeeschip in China aan de ketting werd gelegd. Het gevaar bestond dat een nog veel groter aantal schepen hetzelfde lot zou kunnen ondergaan; en dat vanwege een ontbrekend certificaat van de producent!

32

het ONDERNEMERS BELANG

Doordat de schade-experts uit Amsterdam heel snel hun licht over deze zaak konden laten schijnen werd een potentiële schade van enkele tonnen in de kiem gesmoord en kon het schip al na 2 dagen weer varen! Betekent dit nu dat het kantoor in Noordwijk gaat sluiten? Perry Steenvoorden, Account Manager: “Neen zeker niet !” Diverse andere Aon onderdelen blijven in Noordwijk gevestigd. Onze lokale aanwezigheid blijft dus voortduren. Wil onze klant een afspraak in Noordwijk, dan is dit geen probleem. De deur van kantoor Noordwijk is en blijft open voor onze klanten. Overigens: zowel de accountmanagers als de relatiebeheerders zijn meeverhuisd naar Amsterdam! De nieuwe contactgegevens van Aon Risk Solutions in Amsterdam zijn: Aon Risk Solutions Postbus 12179 1100 AD Amsterdam T 020 - 430 55 09 peter.van.schagen@aon.nl www.aon.nl


Een relatiemagazine bouwt en onderhoudt Een relatiemagazine is van grote waarde. Het bouwt en onderhoudt relaties. Het geeft de ontvanger het gevoel welkom te zijn bij uw organisatie. En u er trots op bent dat hij of zij bij uw organisatie hoort. Ongeacht of dit nu een klant, medewerker of lid is. Samengesteld met uw gewenste boodschap en doorweven van ander interessant nieuws waardoor de lezer wordt geboeid. Gedrukt, digitaal en/of in combinatie met andere onlinetoepassingen. Wij maken voor u met PASSIE, KENNIS en ERVARING een geslaagd relatie-, personeels- of ledenblad. Met onze eigen studio voor tekst en vormgeving. Ondersteund door freelance specialisten en zeer betrokken accountmanagers.

Daag ons uit!

Nieuwsgierig naar wat Buro Coco bezighoudt? Volg ons op Twitter via @BuroCoco.

ALS U COMMUNICATIE NET ZO SERIEUS NEEMT ALS UW EIGEN VAK Meer en Duin 359 2163 HE Lisse T (0252) 417 333 E info@buro-coco.nl I www.buro-coco.nl


H olland M aterieel S ervice Verhuur van: - Steigers (Staal, aluminium & fiberglas) - Hoogwerkers (Binnen & buiten) - Bouwliften & Ladderliften - Compressoren & Luchtgereedschappen - Aggregaten & Verlichting - Betonbewerkingsmachines - Elektrische handgereedschappen

www.hmsverhuur.nl Nieuw Vennep - Hillegom ook voor het beste vuurwerk www.devuurwerkwinkel.nl

Het Ondernemersbelang Bollenstreek 5-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you