Page 1

NR. 4

2012

B E L A N G

NOORD VELUWE

Moniek Bom, regiomanager VNO-NCW Noord-Veluwe:

‘Onze lobby-machinerie is goed geolied’

Rabobank Noord Veluwe

Jonh: ‘Kennis delen en elkaar versterken’

•••••••••••••••

Quercus Technical Services: kennisbron voor het bedrijfsleven

De NEN-norm is een uitgangspunt en geen eindpunt

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG


Zichtbaar Sukses

Bekijk onze website voo r mee informatie! r

EXPERT IN INNOVATIEVE SCHOONMAAKTECHNIEKEN

Sukses.nl

s+/34%."%30!2%.$ s+7!,)4%)436%2(/'%.$ s-),)%562)%.$%,)*+

Harderwijk Fahrenheitstraat 86 T 0341 417 703

Vervoersreclame

Buitenreclame

Lelystad Zaanstraat 6E T 0320 295 060

777.#,%!.-MORE.., telescoop osmose reiniging - glasbewassing - gevelreiniging - specialistische reiniging hogedrukreiniging - vloeronderhoud - projectcleaning - opleveringsschoonmaak

Gevelreclame

$$1%(67(',1*6352-(&7(1(1 29(5+(,'623'5$&+7(1 -XULGLVFKHLQNRRSDGYLH]HQ*URRWLQHUYDULQJPHWDOOHMXULGLVFKHDVSHFWHQ YDQLQNRRSHQFRQWUDFWHQ

 

 

%XUJ.HUVVHPDNHUVVWUDDW% 3RVWEXV $(5DDOWH 7HOHIRRQ )D[ (PDLOLWV#LWVSURMHFWVQO ,QWHUQHWZZZLWVSURMHFWVQO(XURSHHVDDQEHVWHGHQ (QHU]LMGV 'H(*ULFKWOLMQHQKHW1HGHUODQGVH%DRVWHOOHQYRRU KHWSODDWVHQYDQ2YHUKHLGVRSGUDFKWHQ]ZDUHHLVHQ DDQGHLQNRRSSURFHGXUHVYDQ VHPL RYHUKHGHQ $QGHU]LMGV +HWGRRUXJHZHQVWHLQNRRSUHVXOWDDW PRHWZRUGHQJHZDDUERUJG

,QGLWVSDQQLQJVYHOGOHYHUW,76PDDWZHUN


6)-871%9;8)0)'31)2-'84%682)6 4)673320-./&)863//)2)2/0%28+)6-',8

6IMXWQEMWVYMQFIHVMNZIRMRLIX 1/&MR1MHHIR2IHIVPERHZERHMIRWXQIX ˆ&IWTEVIRSTXIPIJSSROSWXIR ˆ1SFMIPIIRZEWXISTPSWWMRKIR ˆ8SXEEPSTPSWWMRKIR ˆ3TPSWWMRKIRZSSVLIXRMIY[I[IVOIR ˆ7]WXIIQIRRIX[IVOMRVMGLXMRK ˆ-RFSY[ZERGSQQYRMGEXMIMREYXS´W ˆ7IVZMGISSOFMNGEPEQMXIMXIR

Heeft u iets te vieren? Wij kunnen u het helemaal verzorgen van A tot Z.  

;MN^MNRKVEEKY[WTEVVMRKWTEVXRIV ZEREHZMIWXSXMQTPIQIRXEXMI )RREXYYVPMNOSSOHEEVRE

Bittergarnituur Koude en warme buffetten Rijsttafels Barbecue

Verhuur van materiaal en drankjes behoren ook tot de mogelijkheden.

:SSVOPERXVIJIVIRXMIWFIOMNOHI[IFWMXI

-'88IPIGSQTEVXRIVZER

[[[VIMXWQEKVSITRP

Daarnaast kunnen wij life-cooking bij u thuis geven en we hebben een kookstudio waarin verschillende kooksessie worden geven.

De Vliegende Indo Rondweg 11P 8091 XA Wezep info@devliegendeindo.nl

Kijk bij ons op de website www.devliegendeindo.nl

$%9LVHHQMRQJHQG\QDPLVFKEHGULMIRSKHWJHELHGYDQERXZNRVWHQ6LQGV ]LMQZLMZHUN]DDPYDQXLWRQVNDQWRRULQÂľW+DUGH,QGH]HSHULRGHKHEEHQ ZLMGLYHUVHSURMHFWHQEHUHNHQG 7RWRQ]HRSGUDFKWJHYHUVUHNHQHQZLM          

DUFKLWHFWHQ ERXZEHGULMYHQ JHPHHQWHQHQDQGHUHRYHUKHGHQ ZRQLQJERXZYHUHQLJLQJHQ SURMHFWRQWZLNNHODDUV 

2SRQ]HZHEVLWHNXQWXRQGHUKHWWDEEODGUHIHUHQWLHVHHQRYHU]LFKW]LHQYDQGH GLYHUVLWHLWYDQSURMHFWHQZDDUZLMDDQKHEEHQPHHJHZHUNW 2RNGHNOHLQHUHERXZEHGULMYHQNXQQHQZLMRQGHUVWHXQHQPHWFDOFXODWLHZHUN WHJHQJXQVWLJHWDULHYHQ 2RNSDUWLFXOLHUHQNXQQHQZLMYDQGLHQVW]LMQPHW EHJURWLQJHQYHUERXZQLHXZERXZ  RQGHUKDQGHOHQPHWDDQQHPHUV +HHIWXHHQZRQLQJJHNRFKWRIEHQWXYDQSODQGH]HWHNRSHQRIWHYHUNRSHQ GDQNXQWXGRRURQVHHQUDSSRUWRSODWHQPDNHQZDDUGRRUXLQ]LFKWNULMJWLQGH RQGHUKRXGVWRHVWDQGYDQGHZRQLQJ 9RRUGHGLYHUVHPRJHOLMNKHGHQHQWDULHYHQ]LHRQ]HZHEVLWH

/DDWXZERXZNRVWHQ RQ]H]RUJ]LMQ $%9  .LMNRRNRSZZZDEYHOXZHQO 'KU-9OLHJHU 3RVWEXV =+ÂśW+DUGH 

Heeft u een project, een klus, een probleem of gewoon te weinig tijd? De Organisatiewinkel heeft jarenlange ervaring in het organiseren, coĂśrdineren en uitvoeren van diverse projecten voor bedrijven en particulieren. De wensen en ideeĂŤn van de opdrachtgever worden vertaald in een praktisch plan van aanpak, dat vervolgens door de Organisatiewinkel van A tot Z uitgevoerd kan worden.

Geef uw probleem of uw zorgen uit handen en schakel de Organisatiewinkel in! www.organisatiewinkel.nl

reckman@organisatiewinkel.nl


Inhoud

B E L A N G

COLOFON Het Ondernemersbelang van NoordVeluwe verschijnt dit jaar vier keer

RABOBANK NOORD VELUWE: SAMENWERKEN VANUIT ECONOMISCH PERSPECTIEF

Tweede jaargang, nummer 4-2012 OPLAGE 2.500 exemplaren COVERFOTO Moniek Bom, regiomanager en Bert Draaijer, voorzitter van VNO-NCW Noord-Veluwe

06

FOTOGRAFIE: Bob Bakker UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T. 0594 - 510303 F. 0594 - 611863 info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

MONIEK BOM, REGIOMANAGER VNO-NCW NOORD-VELUWE

08

EINDREDACTIE Erik van Raalte T. 0594 – 695614 / 510303 e.vanraalte@ondernemersbelang.nl

De minimumleeftijd om lid te worden van de vereniging Jonge Ondernemers Harderwijk (JONH) verdwijnt. Deze lag op 25 jaar, maar wordt voortaan losgelaten. “Ook als je jonger bent, kun je een bedrijf starten waarvan andere ondernemers kunnen leren en waarmee dus toegevoegde waarde wordt geleverd aan ons platform van jonge ondernemers”, vertelt Erwin Bruinink, voorzitter van JONH en eigenaar van 2ICT.

20

DRUK Scholma Druk, Bedum AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: Guy Ackermans Hans van Asch Bob Bakker Blinkfotografie Gerrit Boer Hugo Fermont Jerry Helmers (Crown Media) Loes van der Hoeven Harry Knevelbaard Jeroen Kuypers IngerMarlies Leeuwenburg Marco Magielse Jelmer van Nimwegen Henk Roede (strip) Tekstbureau Vakmaten André Vermeulen ADRESWIJZIGINGEN: Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Graag met vermelding voor welke editie van het Ondernemersbelang de wijziging betreft ISSN: 2211-8306 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties

02

het ONDERNEMERS BELANG

Moniek Bom is sinds 1 september 2012 regiomanager voor VNO-NCW NoordVeluwe. Haar benoeming komt na een jaar succesvol regiomanagerschap in Flevoland. Moniek Bom werd geboren in Flevoland en woont nu Zwolle, dus haar binding met ondernemers in beide gebieden staat buiten kijf. “Belangenbehartiging van onze ondernemers in Noord-Veluwe betekent momenteel vooral contact met de Provincie over borgstellingen en garanties, over het stimuleren van innovatie en het faciliteren van ondernemers die hun horizon willen uitbreiden tot over de landsgrenzen. Export is key, in deze tijd.”

JONH: ‘KENNIS DELEN EN ELKAAR VERSTERKEN’

BLADMANAGER Gerrit Landman / Jasper van der Sluis Novema Drachten T. 0512 – 366 326 g.landman@ondernemersbelang.nl / j.vandersluis@ondernemersbelang.nl VORMGEVING Sprog | strategie + communicatie, Sneek

Van oudsher bankieren veel ondernemers op de Noord Veluwe bij de Rabobank. Rabobank Noord Veluwe, in november 2012 ontstaan uit een fusie tussen Rabobank Noordwest-Veluwe en Rabobank Noordoost-Veluwe, heeft vestigingen in Elburg, Elspeet, Epe, Heerde, Hierden, Nunspeet, Oldebroek, Vaassen en Wezep. Het relatiebestand van de nieuwe bank telt zo’n 8.500 bedrijfsmatige klanten. De Rabobank toont zich nauw betrokken bij haar relaties en de omgeving. We spreken met directievoorzitter Gerrit Wielink en directeur Bedrijven Henk Meijer van Rabobank Noord Veluwe.

QUERCUS TECHNICAL SERVICES ECHTE KENNISBRON VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

22

Inspecties, advisering en opleidingen voor alle segmenten van de industriële markt. Quercus Technical Services, een snel groeiend familiebedrijf met 50 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Zwolle en Zoetermeer, biedt het haar relaties allemaal. Quercus is een echte specialist op drie vakgebieden: hoogspanningsinstallaties, laagspanningsinstallaties en explosieveiligheid. Quercus is - naast Texemus en Certium - één van de drie bv´s onder de vleugels van het moederconcern Certeq, met Paul Koop als directeurgrootaandeelhouder.

Dirk Zeur - de directeur Dus u eist als supermarktketen 2% extra korting op uw bestelling van onze Zeur-chips?! Precies.

Nou, dan eet ik het allemaal nog liever zelf op!!

Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl Oké, dit gaat lukken…


Column ■

Overwerk verboden

En verder

Japan heeft 127 miljoen inwoners. Ongeveer de helft

4 Nieuws

heeft een baan of werkt als zelfstandig ondernemer.

11 Zonder eigen risico toch extra personeel aan het werk?

De andere helft is nog te jong om te werken of inmiddels te oud. Evenals in Nederland neemt de zogenoemde ver-

13 Pruis Schilderwerken: Groots in schilderwerk én glas 15 Planten en dieren brengen leven in de brouwerij 16 Bent u voldoende voorbereid op de komst van de Flex BV? De mening van ons panel

grijzing van de bevolking enorm toe. Hier aan de Noordzee is één op de drie landgenoten ouder dan 50 jaar. In Japan is het nog ’erger’. Ook worden steeds minder kinderen geboren. Bij ons komt dat doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare jaren afneemt. En door de economische malaise, die nu z’n vijfde jaar ingaat.

18 Van verplichtingen naar kansen! 19 Duurzaam bouwen voor Hockey Club Zwolle 22 Consignium: Managen van risico’s geeft ondernemer inzicht en rust

In Japan, land van de rijzende zon, heerst een geheel andere oorzaak. Daar worden steeds minder kinderen geboren omdat de jongere generaties geen zin meer hebben in seks. Dat lijkt onvoorstelbaar, maar het is de

23 Bedrijven die slim omgaan met vastgoed doen hier hun voordeel mee

officiële lezing van de Japanse regering, die een Nationaal

24 Vastgoedbeheerder gooit vastgoedtekeningen in de kliko

helft van de getrouwde stellen tussen 25 en 40 jaar doet

Bureau voor Familieplanning heeft ingesteld. Bijna de het nooit met elkaar. Te druk, te moe. Het is werknemers onder de 35 jaar nu verboden om

In het hartkatern

’s avonds over te werken. Werkgevers die hier de hand mee lichten, krijgen hoge boetes. De gedachte van de Japanse hoogmogendheden is kennelijk dat jonge

De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. NEN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten. Volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut), is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt.

- Milieu Systemen Tiel - Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst - Het OSB-keurmerk is er ook voor u - Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders - Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!

stellen alleen ’s avonds na het werk tot de geslachtsdaad (kunnen) komen. ’s Ochtends en in het weekeinde voeren zij andere activiteiten uit, lijkt de Japanse Staat te redeneren. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat de welvaart op termijn daalt als het aantal werkenden afneemt. Daar stevent Nederland uiteindelijk ook op af en dat proces is al begonnen. Crisis of geen crisis, minder werknemers betekent lagere productie, minder omzet enzovoort. De overheid heeft geen plannen om het tij te keren. De Japanse fabrikant van computerspelletjes Namco Bandai voorziet op lange termijn grote problemen met personeelsvoorziening en biedt medewerkers 2.000 euro voor het eerste kind, nog eens 2.000 voor het tweede en wie de smaak te pakken heeft en een derde baby aan het levenslicht toevertrouwt, ziet de bonus naar 18.000 euro stijgen. Ieder volgend kindje levert nog eens 18.000 euro op.

SMS als Smart Money System Spryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Spryng is opgericht door Alexander Wanders en Marc Rottinghuis die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Met SMS als communicatiemiddel waarvan de attentiewaarde onverminderd hoog is gebleven en bijzonder geschikt is gebleken om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren.

Dit stimuleringsprogramma kan in Nederland voor een doorbraak zorgen. Als ieder stel een babybonus van 18.000 euro toucheert, is de calculerende Hollandse volksaard er als de kippen bij om de ‘ontgroening’ effectief om zeep te helpen. Daarvoor hoef je in Nederland overwerk niet te verbieden. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws V.l.n.r. Inge Meeuse, projectmanager Inclusief Gresbo Post, Rob Lontie van Broekhuis Opeldealer, Rini Wolf van Wolf Glashandel, Jos Dekker van Partyverhuur Dekker, Hendri van den Hoorn van AEH Deurplus Beveiligingssystemen.

Gezamenlijk afgiftepunt van Inclusief Gresbo Post Speciaal voor de ondernemers op bedrijventerrein Lepelingen heeft Inclusief Gresbo Post een nieuwe service ingesteld: een gezamenlijk afgiftepunt voor de post. De ondernemers ontvangen van Inclusief Gresbo Post een aantal posttassen waarin ze hun post verzamelen en deponeren in de gezamenlijke brievenbus die staat opgesteld bij Jos Dekker Partyverhuur. Een medewerker van Inclusief Gresbo Post leegt de brievenbus twee keer per dag en zorgt dat alles binnen 24 uur wordt bezorgd, ook landelijk. Inge Meeuse van Inclusief Gresbo Post: “Dit is een hele efficiënte manier om de kosten voor ondernemers laag te houden en ze toch een prima service te bieden. We zien dat ondernemers dit erg waarderen en we gaan deze service nu ook uitbreiden naar andere bedrijfsterreinen op de Veluwe.”

Omgevingsdienst Noord-Veluwe opgericht Vijf Noord-Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland hebben op 11 oktober 2012 de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) opgericht. De ODNV gaat voor deze organisaties de vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugerelateerde VROM-taken organiseren. In een omgevingsdienst brengen gemeenten en provincie samen een landelijk afgesproken pakket van milieutaken onder. De omgevingsdiensten gaan gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk vormen. Door deze taken over te hevelen naar regionale uitvoeringsdiensten wordt beoogd de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren en efficiënter te werken, onder andere door kennisverbetering. Aan de Omgevingsdienst Noord-Veluwe doen de gemeenten Elburg, Ermelo, Nunspeet, Harderwijk, Putten en de provincie Gelderland mee. De ODNV zal de eerste twee jaar Harderwijk als vestigingsplaats krijgen.

Evenementenhal Hardenberg bereidt zich voor Evenementenhal Hardenberg bereidt zich voor op hét netwerkevenement voor Noord- en Oost Nederland. Op 26,27 & 28 maart 2013 zal Business Inspiratiedagen plaatsvinden. Na 15 edities Business Vakdagen te hebben georganiseerd zijn we voor deze 16e editie een nieuwe weg ingeslagen met een nieuwe naam; Business Inspiratiedagen. Met een benadering van een breder gebied, meer activiteiten op de beursvloer en meer pleinen waar ondernemers zich gezamenlijk presenteren is Business Inspiratiedagen een mooi platform voor de ondernemer van de toekomst. Zaken doen is netwerken! In dit digitale tijdperk kan een persoonlijk benadering het verschil maken. Tijdens deze vakbeurs is ook de unieke full service formule van toepassing. Evenementenhal ontzorgt! Zelf ook exposant worden? Of graag meer informatie? Neem contact op met de beursorganisatie tel: 0523-289898.

Persberichten Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productienieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar e.vanraalte@ondernemersbelang.nl.

04

het ONDERNEMERS BELANG


‘GROEI doe-het-zelf’: een persoonlijke groeistrategie voor elke ondernemer Op 15 november heeft groei- en ondernemerscoach Madelon Dik het werkboek ‘GROEI doe-het-zelf’ gepresenteerd. Het boek is geschreven voor de zelfstandig ondernemer die meer zakelijke groei wil bereiken. Madelon Dik leidt de lezer door zeven strategische stappen. Dit resulteert in een groeistrategie die afgestemd is op de persoonlijke kwaliteiten en doelen van de lezer. In Nederland zijn er op dit moment 1,1 miljoen geregistreerde zelfstandige ondernemers. Ondernemers steken veel energie in hun bedrijf, maar stuiten vaak tegen een ‘groeiplafond’. Madelon Dik: ‘Het viel me op dat succes nauwelijks iets te maken heeft met competenties, maar veel meer met de intentie en passie waarmee mensen zaken doen. Dat inzicht wil ik met andere ondernemers delen en dat heeft ertoe geleid dat ik dit boek ben gaan schrijven.’ Het boek verschaft de lezer concrete handvatten en tips over hoe hij een

strategie voor meer winst opstelt en hoe hij zijn marketing en verkoop kan aanpakken. Een ander opvallend aspect aan het boek zijn de video’s met lesaanwijzingen en uitleg over de inhoud die aan ieder hoofdstuk gekoppeld zijn. Door middel van de QR-codes in het boek kunnen de video’s ook via tablet of smartphone bekeken worden. Het boek wordt door Madelon Dik in eigen beheer uitgegeven. Kijk voor een preview van ‘GROEI doe-het-zelf’ op bol.com. Het boek is te bestellen via bol.com en via madelondik.nl voor een verkoopprijs van €29,95.

Wie wint MKB Innovatie Top 100 in 2013? MKB kan zich weer inschrijven voor belangrijkste prijs voor innovatieve ondernemingen. De inschrijving voor de achtste MKB Innovatie Top 100 is nu geopend. De MKB Innovatie Top 100 is de grootste en belangrijkste prijs voor innovatieve MKB-bedrijven, is een initiatief van Syntens Innovatiecentrum en wordt mede mogelijk gemaakt door NRC Handelsblad, Mercedes-Benz en NL Octrooicentrum. De inschrijving sluit op 26 januari 2013. Een innovatie waarbij op het moment van inschrijving nog geen omzet is gerealiseerd, wordt niet voorgedragen voor een beoordeling. Uitsluitend bij de kamer van koophandel geregistreerde ondernemingen en stichtingen kunnen zich nomineren. In februari 2013 gaan de expertpanels voor de verschillende sectoren de nominaties beoordelen op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid (gerealiseerde omzet) en de mate van bescherming. Na deze voorselectie volgen nog nieuwheidonderzoeken van NL Octrooicentrum waarna de landelijke jury in maart 2013 de ranglijst van de MKB Innovatie Top 100 vaststelt. De jury baseert zich daarbij op de voordrachten van de experts. Ook zal de jury de websites van de ondernemingen bekijken en ‘onderzoek’ doen door gebruik te maken van Google. Ondernemers die zichzelf in een filmpje van maximaal één minuut presenteren, worden ongeacht de innovatie met een bonuspunt beloond. Inschrijven kan via www.syntens.nl/innovatietop100. Daar zijn ook videoreportages over aansprekende innovaties uit de ranglijst van de afgelopen editie te vinden.

75 Tools for Creative Thinking Met een beetje creativiteit kunnen complex (en geldverslindende) problemen gemakkelijk worden opgelost. Jaarlijks spenderen bedrijven en organisaties dan ook grote delen van hun budget aan externe bureaus en workshops. Met ‘75 Tools for Creative Thinking’ kan iedereen nu zelf aan de slag! Leer en beheers de 75 meest toepasbare technieken om zelf problemen op te lossen, ideeën te genereren en out-of-the box te denken. Deze duurzame box is gevuld met 75 stevige kaarten die elke een andere techniek naar voren laten komen. De informatie op de kaart is kort, praktisch en direct toepasbaar. Daarnaast geeft een praktisch boekje verdere uitleg hoe je de kaartenset het best kunt gebruiken. ‘75 Tools for Creative Thinking’ is toepasbaar in teams op het werk, tijdens een cursus of gewoon voor je zelf. Het is ook een ideaal geschenk voor medewerkers en relaties, want creatief denken en goede oplossingen zijn altijd en overal welkom. ISBN: 978-90-6369-275-9; Auteurs: Sara Cordoba Rubino, Wimer Hazenberg, Menno Huisman; Meer info: www.75toolsforcreativethinking.com

Basisschool voor Ondernemers van start Op zaterdag 3 november heeft het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf op de Startersdag van de Kamer van Koophandel de eerste volledige online basisopleiding voor ondernemers gelanceerd onder de naam I’M OK. Met de explosieve groei van het aantal nieuwe ondernemers en ZZP’ers groeit ook de zorg rond de kwaliteit en langdurige levensvatbaarheid van ondernemingen. Om deze reden start IMK met een volledig op de praktijk gebaseerde basisopleiding om (startende) ondernemers handvaten te bieden voor een gezond bedrijf. De overheid, brancheorganisaties, banken en KvK’s onderstrepen het belang van kennis en deskundigheid. Basiskennis op het gebied van ondernemerschap is essentieel om als ondernemer uit problemen te blijven. Ondernemers kunnen vanaf 1 december a.s. met de opleiding aan de slag. IMK heeft als missie om de overlevingskans van ondernemers drastisch te verbeteren. Daarbij is het doel gesteld om per 2020 het aantal omvallende ondernemers jaarlijks met 20.000 te verminderen ten opzichte van dit jaar.

Hellebrekers Technieken wint Veluwse Innovatieprijs 2012 Tijdens een bruisende bijeenkomst in restaurant Coelenhage werd Hellebrekers Technieken uit Nunspeet uitgeroepen tot de winnaar van de Veluwse Innovatieprijs 2012. De prijs is een initiatief van VNO-NCW Noord-Veluwe en het Veluws Centrum voor Technologie (VCT), die samen de handen ineen hebben geslagen om innovatie te belonen in economisch zware tijden. Op het gevarieerde programma stond onder meer een presentatie van weerman Reinier van den Berg, die heldere uitleg gaf over innovatie en duurzaamheid in weersvoorspellingen. Hellebrekers Technieken gooide hoge ogen bij de jury met de door hen ontwikkelde zuiveringstechniek, waarbij rioolwater wordt omgezet naar irrigatiewater voor de lokale landbouw, de grootverbruiker van zoet water. De zuiveringstechniek behoudt bovendien de voedingsstoffen uit het rioolwater waardoor er minder kunstmatig hoeft te worden toegevoegd aan de gewassen. Directeur Vlijm van Hellebrekers Technieken mocht uit handen van juryvoorzitter Piet Mosterd een cheque ter waarde van vijfduizend Euro in ontvangst nemen voor een haalbaarheidsonderzoek via het VCT.

Wie heeft Het Leukste Kantoor van Nederland? Alle kantoren in Nederland, van ZZP’er tot multinational en alles daar tussenin, kunnen zich aanmelden op www.hetleukstekantoor.nl om in aanmerking te kunnen komen voor de titel ‘Het leukste kantoor van Nederland’. De kandidaten moeten laten zien wat hun kantoor een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek maakt, zodat zij iedere dag fluitend naar hun werk gaan en met passie hun vak kunnen uitoefenen. Na een eerste stemronde krijgen alle deelnemers op 7 januari 2013 een opdracht te vervullen (die blijft tot die tijd geheim). Hiermee kunnen zij van 14 januari t/m 31 maart 2013 bonusstemmen verzamelen. De grote finale vindt plaats op 1 mei 2013 in Toverland. Medio april worden de finalisten bekend gemaakt. Zij moeten een derde en laatste opdracht uitvoeren tijdens het finale-event. De vakjury maakt daarna in Toverland bekend welk kantoor zich een jaar lang ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ mag noemen. Voor meer informatie: www.hetleukstekantoor.nl; www.facebook.com/Hetleukstekantoor; Twitter @leukstekantoor, #leukstekantoor. Het Leukste Kantoor van Nederland is een initiatief van KantoorArtikelen.nl en BusinessXFactor.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door SoapBox, Gepla, Toverland Events, Revalue, Petit Verbindt, Help-IT en Koffie Compleet.

het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage

Rabobank Noord Veluwe:

Samenwerken vanuit economisch perspectief Van oudsher bankieren veel ondernemers op de Noord-Veluwe bij de Rabobank. Rabobank Noord Veluwe, in november 2012 ontstaan uit een fusie tussen Rabobank Noordwest-Veluwe en Rabobank Noordoost-Veluwe, heeft vestigingen in Elburg, Elspeet, Epe, Heerde, Hierden, Nunspeet, Oldebroek, Vaassen en Wezep. Het relatiebestand van de nieuwe bank telt zo’n 8.500 bedrijfsmatige klanten. De Rabobank toont zich nauw betrokken bij haar relaties en de omgeving. Juist daarom Ên doordat zij met ruim 200 medewerkers een grote werkgever is, is de bank een belangrijke speler op de Noord-Veluwe. We spreken met Gerrit Wielink (directievoorzitter) en Henk Meijer (directeur Bedrijven) van Rabobank Noord Veluwe.

06

het ONDERNEMERS BELANG


Het belang van het MKB Het midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Meijer: “De overgrote meerderheid van de ondernemers is actief in het MKB en dat geldt ook op de Veluwe. Op de Veluwe is het MKB verantwoordelijk voor maar liefst 61% van de bruto toegevoegde waarde. In termen van arbeidsvolume bedraagt het belang van het MKB op de Veluwe 76%. Daarmee scoren we fors hoger in vergelijking met de rest van Nederland. Gemeten aan de hand van kengetallen op het gebied van liquiditeit, solvabiliteit, nettowinstmarge, arbeidsproductiviteit en investeringsratio neemt de Veluwe de tweede plaats in op de lijst van alle 40 regio’s in Nederland. Een mooie score, daar kunnen we met z’n allen trots op zijn.“

Degelijkheid en no-nonsens aanpak Op financieel gebied scoren bedrijven op de Veluwe goed. Dat is volgens Meijer een logisch gevolg van het feit dat veel ondernemingen al jarenlang bestaan en de ondernemersgeest zich hier kenmerkt door degelijkheid en een no-nonsens aanpak. Dat is een sterkte, maar kan ook een valkuil zijn. Juist in deze onzekere economische tijd is het belang om te innoveren groot. Denk aan de opkomst van webwinkels die concurreren met fysieke winkels, waardoor dorps- en winkelcentra een andere functie krijgen. Dat is van belang voor ondernemers, maar ook voor de Rabobank.

grootzakelijke ondernemers en ondernemers in het MKB is dat de kern van het bedrijf. Doordat er in de markt groeipotentieel zit in onder andere de grootzakelijke markt, hebben we specifiek voor dat segment twee zwaardere accountmanagers. Door ons team uit te breiden met kredietanalisten kunnen we bovendien een uitgebreidere financiële analyse maken van onze bedrijfsklanten. Die input gebruiken onze accountmanagers op hun beurt weer als basis voor het advies dat zij aan hun klanten geven. Daarnaast is er voor de ondernemer als privé klant ook geïnvesteerd in specialisten bij de afdeling Private Banking.”

Meer dan geld verstrekken “Wij zien het als onze rol om niet alleen geld beschikbaar te stellen om plannen van ondernemers en particulieren te financieren, maar ook om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de lokale economie en het behoud van een leefbare woonomgeving. Het is de kunst om vroegtijdig in contact te komen met bedrijven die in de problemen dreigen te raken. We zetten in op het ondersteunen van ondernemers bij het anticiperen op ‘de nieuwe werkelijkheid’ zoals wij dat noemen. Daarbij helpen we ondernemers bij het nemen van de juiste financiële beslissingen. Wij blijven lang achter onze klanten staan, zo lang als verantwoord is. Behoud van werkgelegenheid is voor ons namelijk ook een groot goed. Ons advies aan ondernemers is om niet te wachten tot de noodzaak ontstaat, maar om waar mogelijk de bakens te verzetten vanuit eigen kracht”, aldus Wielink.

De kracht van de keten Het is een bijzondere tijd voor ondernemers, ook op de Noord-Veluwe. De uitdaging is om nog meer dan in het verleden verbinding te zoeken met andere ondernemers en in te spelen op zaken als het toenemend belang van de beleving van de klant en trends als duurzaamheid. Sowieso is het belangrijk om in deze onzekere economische tijd onderdeel uit te maken van een keten van partijen die invloed uit kunnen oefenen op de economische bedrijvigheid en de leefbaarheid. De kracht is dat partijen in de keten nauw met elkaar optrekken en elkaar versterken. “Leven en laten leven”, aldus Wielink. “Vanuit die optiek onderhouden wij niet alleen nauw contact met individuele ondernemers maar ook met lokale overheden, ondernemersverenigingen, accountantskantoren, makelaars, etcetera. We willen graag lokaal een rol van betekenis spelen, naast de bancaire rol.”

Meer ruimte voor specialisten Doordat de nieuwe bank groter is, is de continuïteit nóg beter gewaarborgd. De teams bestaan uit meer mensen dan in het verleden, waardoor de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening toeneemt. Ook is er meer ruimte voor specialisten die maatwerk kunnen leveren. De afzonderlijke banken waren hiervoor te klein. Meijer: “Door de fusie hebben we nu bijvoorbeeld een Specialist Financiële Logistiek aan kunnen stellen. Laatstgenoemde is gespecialiseerd op het gebied van alles wat met geldstromen en betalingsverkeer bij onze klanten te maken heeft. Bij veel

Zeven trends Bedrijven die in de toekomst willen floreren, moeten nú duidelijke keuzes maken. De Rabobank onderscheidt zeven trends waarmee verstandige ondernemers rekening houden. Trend 1: Klinkende keuzes Biedt uw doelgroep een helder overzicht van uw product- of dienstaanbod. Wees transparant, begrijpelijk, toegankelijk en flexibel. Dat zorgt er voor dat klanten klinkende keuzes kunnen maken.

bedrijven die voorheen geen concurrenten waren, nu ineens een bedreiging. Andersom scheppen de online ontwikkelingen ook kansen. Anticipeer hierop!

Trend 2: #IWIN Steeds meer mensen staan 24/7 in verbinding met internet. Dit creëert het #IWIN verwachtingspatroon, waarbij #IWIN staat voor I Want It Now. Met uw onderneming aanwezig zijn op internet is niet meer voldoende. U moet online en offline met elkaar verbinden zoals consumenten dat ook doen.

Trend 4: Do it Together (DIT) Lang leek de samenleving steeds individualistischer te worden, ook wel aangeduid met Do It Yourself (DIY). Tegenwoordig wint Do It Together (DIT) aan kracht en gaat het juist veel meer om samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van het gezamenlijk inkopen, ontwikkelen of verkopen van producten en diensten.

Trend 3: De wereld dichtbij Grenzen vervagen. Ondernemers concurreren in toenemende mate in een wereldwijd speelveld. Door ontwikkelingen op het gebied van online zijn

Trend 5: Groen is poen Duurzaam ondernemen is de nieuwe standaard voor ondernemers. Bedrijven die niet milieu- en maatschappelijk bewust ondernemen, verliezen de

gunst van hun klanten en overleven niet. Trend 6: Hebben maar niet houden Wereldwijd hechten mensen steeds minder waarde aan bezit. Niet het hebben is belangrijk, maar het gebruik kunnen maken van. Het aanbod aan flexibel personeel, machines en diensten neemt snel toe. Flexibiliteit is de sleutel tot succes, dat staat vast. Trend 7: Voel het verschil Uw product of dienst moet een gevoel overbrengen bij potentiële afnemers: het moet iets met hen doen, een beleving opwekken, ze raken op een manier zoals vergelijkbare producten en diensten hen niet raken. Bent u zoals zij graag willen zijn? Staat u voor dingen waar zij graag voor willen staan? Kies uw kans!

het ONDERNEMERS BELANG

07


Interview

Tekst: Jelmer van Nimwegen | Fotografie: Bob Bakker

Regiomanager VNO-NCW Noord-Veluwe

‘Onze lobby-machinerie is goed geolied’ Moniek Bom is sinds 1 september 2012 regiomanager voor VNO-NCW Noord-Veluwe. Haar benoeming komt na een jaar succesvol regiomanagerschap in Flevoland. Moniek Bom werd geboren in Flevoland en woont nu Zwolle, dus haar binding met ondernemers in beide gebieden staat buiten kijf. “Belangenbehartiging van onze ondernemers in Noord-Veluwe betekent momenteel vooral contact met de Provincie over borgstellingen en garanties, over het stimuleren van innovatie en het faciliteren van ondernemers die hun horizon willen uitbreiden tot over de landsgrenzen. Export is key, in deze tijd. En: de Veluwenaren mogen van mij best een beetje meer laten zien wat ze in huis hebben, want naar mijn gevoel zijn ze van nature iets te bescheiden over hun prestaties.”

08

het ONDERNEMERS BELANG


Bert Draaijer: “Belangenbehartiging is onze eerste doelstelling”

M

oniek Bom ‘heeft er zin an’. “Ik ervaar het werk als regiomanager als een prachtige kans om mijn steentje bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat in ‘mijn’ regio’s. Dat is voor zoveel mensen van belang! Voor de ondernemers die hun bedrijf in de lucht houden en voor de mensen die er werken om een eigen inkomen te verwerven. En hoewel er al heel veel goed gaat: ik zie nog wel mogelijkheden en kansen om verbeteringen te entameren.” Daartoe heeft ze in de eerste maanden van haar nieuwe functie een flink aantal ondernemers bezocht – zowel leden als niet-leden. “Een van mijn taken is goed op de hoogte zijn van wat er gaande is in de regio. Ik moet weten wat onze leden beweegt – en vooral: in welke richting ze bewegen en wat ze daarbij aan maatschappelijke en overhedelijke obstakels tegenkomen. Hun wensen en verlangens. Hun nood, ook. Daarmee ga ik dan naar overheidsorganisaties en andere instanties die daarmee iets kunnen. Provincie, Kamer van Koophandel. En op landelijk niveau: de verschillende ministeries. VNO-NCW heeft ieder kwartaal een overleg met de Gedeputeerde van Economische Zaken en ongeveer 6 keer per jaar een ambtelijk overleg in het Provinciehuis. Dus wat de ondernemers mij vertellen komt op plaatsen terecht waar er ook werkelijk iets mee gedaan wordt. Onze lobby-machinerie is na zoveel jaren ervaring natuurlijk goed geolied!”

het buitenland. Banken willen, of kunnen, of mogen bijna geen geld meer uitlenen en het minste teken van risico zijn al reden om ‘nee’ te verkopen. Dat maakt dat ondernemers bepaalde opdrachten niet kunnen aannemen en dat is natuurlijk een heel slechte zaak voor onze handelsbalans. We zijn blij met de toezegging van de Provincie, maar we willen meer. En daar gaan we hard voor knokken!

Eigen ondernemers eerst Bert Draaijer, voorzitter van VNO-NCW Noord-Veluwe, bevestigt de observatie van Moniek Bom. “Belangenbehartiging is onze eerste doelstelling,” verklaart hij. “Dus daar zijn we goed in. We zijn al jarenlang een serieuze gesprekspartner van Rijk en Provincie. Zo zijn we nu hard aan het werk om de Provincie Gelderland ertoe aan te zetten de NUON-gelden in eigen land aan het werk te zetten. Bij de verkoop van de NUON zijn miljarden vrijgekomen en die leent de Provincie nu nota bene uit aan Duitsland tegen 1% rente en aan Spanje en Italië tegen 8% – maar ja: of die in staatobligaties omgezette euro’s ooit nog een keer terug zullen komen is maar zeer de vraag. Wij vinden dat het NUON-geld veel beter, met meer rendement én met meer kans op terugbetaling in ons eigen land moet worden uitgezet. Dat stimuleert de economie, voorkomt werkloosheid en geeft ondernemers ruimte om te groeien. Wat we nu al bereikt hebben is dat de Provincie onderzoekt of er een fonds beschikbaar kan komen voor garanties en borgstellingen voor investeringen in opdrachten vanuit

Tekort aan technici Bert Draaijer: “Inspiratie is een belangrijke factor inderdaad. Een ander voorbeeld daarvan in de regio is de opzet van de Techniek Academie in Harderwijk. Inmiddels hebben rond 100 bedrijven daarin een aandeel, maar het begon met een idee uit onze koker. Wij hoorden bij verschillende bedrijven de roep om technici en wij voorzagen vanuit de landelijke en regionale statistiek dat er hier een schrijnend tekort zou ontstaan aan technici voor de bedrijven in de omgeving. Het onderwijs zou daarin niet gaan voorzien, gewoon omdat er te weinig kinderen voor techniek zouden gaan kiezen. Wij hebben toen mede aan de wieg gestaan van de Techniek Academie, die dit jaar in september van start ging met 23 leerlingen, maar dat aantal zal snel groeien! De deelnemende bedrijven zorgen voor geld en lesmateriaal, het ROC Landstede zorgt voor gekwalificeerde docenten. Met voorlichting en gunstige regelingen zorgt de Techniek Academie dat er meer leerlingen techniek kiezen en de deelnemende bedrijven zitten dicht aan de bron als er wordt afgestudeerd!”

Innovatieprijs “Knokken, jazeker. Maar ook inspireren en stimuleren,” voegt Moniek Bom toe. “In tijden van nood hebben sommige ondernemers de heel begrijpelijke reflex van bezuinigen en natuurlijk is het een goed idee om eens kritisch naar de uitgavenkant van de onderneming te kijken. Maar van bezuinigen alleen ga je niet méér verdienen. Daarvoor is investering nodig. In opleidingsniveau, in nieuwe machines en in innovatieve oplossingen. Daarom hebben we een prijs uitgeloofd voor het meest innovatieve bedrijf in de regio: de ‘Veluwse Innovatie Prijs 2012’. Op 3 december hebben we de prijs uitgereikt. We hebben in Noord-Veluwe 3 branches die samen meer dan 80% van de bedrijvigheid uitmaken: zorg, techniek en recreatie. Uit elk daarvan is één bedrijf genomineerd en de jury al uitmaken welke van die bedrijven de meest innovatieve is. Daarmee hopen we vooral de andere bedrijven te laten zien wat er mogelijk is, wat anderen al doen. Inspireren dus.”

Moniek Bom: “Wat de ondernemers mij vertellen komt op plaatsen terecht waar er ook werkelijk iets mee gedaan wordt”

Netwerken Moniek Bom vertelt over haar andere activiteiten: “We organiseren verschillende netwerkevenementen voor onze leden. Een deel van onze leden is niet zozeer toegetreden vanwege onze effectieve belangenbehartiging, maar meer vanwege de contacten die zij binnen onze netwerken kunnen opdoen. Er is altijd een levendige handel tussen VNO-NCW-leden onderling. Opdrachten geven heeft alles te maken met gunnen, dus dan helpt het om de juiste mensen te kennen en hen regelmatig te ontmoeten. We doen bedrijfsbezoeken, organiseren kennisbijeenkomsten en – samen met de KvK – de nieuwjaarsborrel. VNO-NCW Midden heeft 2.000 leden, waarschijnlijk omdat we de combinatie belangbehartiging en netwerken in een goede balans hebben gebracht. En aan mij de taak om die balans te bewaren en het ledental verder uit te breiden. Daar ben ik in Flevoland mee bezig en ik heb mij in de afgelopen maanden ook in NoordVeluwe erg welkom gevoeld, dus dat gaat goed komen!” VNO-NCW Midden www.vno-ncwmidden.nl/noordveluwe

het ONDERNEMERS BELANG

09


Broekhuis Car Plus Ongekende mogelijkheden voor uw bedrijfswagen BEDRIJFSWAGENINRICHTING

Broekhuis Car Plus biedt met MoPlan en Sortimo één van de meest uitgebreide en modulaire systemen van dit moment. Wij adviseren u ook op lange termijn en kiezen in overleg voor de meest geschikte bedrijfswageninrichting voor u. Met een enthousiast team geeft Car Plus uw bedrijfswagens de functionaliteit die u wenst. Bijna niets is onmogelijk. Graag maken wij voor uw een tekening op maat en bijbehorende offerte.

De laadruimte van bedrijfsauto's is ons werkterrein. Voor laadruimten bieden wij alle beschermingsmiddelen om een functionele werkruimte te creëren. Professionele systemen die garant staan voor veiligheid en kwaliteit.

BETIMMERING

Wilt u wandbekleding, lat om lat, vloerplaten of een ABS Secuwand ? We bespreken graag de mogelijkheden en geven u een gedegen advies. Ook zorgen wij voor de ombouw van uw bedrijfswagen of het bekleden hiervan. Hiervoor zijn wij dan ook erkend Snoeks dealer. Zo kunnen wij op maat cabines leveren en monteren voor de meeste automerken. In vele uitvoeringen met vele opties: voor ieder wat wils. Ook uw ramen kunnen getint worden in de kleur van uw keuze.

DUBBELE CABINES

Ook voor alle bedrijfswagenaccessoires kunt u bij Car Plus terecht. Van imperial tot sidebars, van zwaailamp tot ordnerhouder en van laptopkluis tot standkachel. U noemt het maar, wij leveren het en zorgen voor de inbouw.

ACCESSOIRES

Ook als op zoek bent naar handsfreekits, alarmsystemen, cruise controls of Parkeersensoren bent u bij Car Plus op het juiste adres.

KANTOOR

Broekhuis Car Plus Van Leeuwenhoekstraat 12 3846 CB Harderwijk (T) 0341-462220 www.broekhuiscarplus.nl

MAGAZIJN

GARDEROBE

Wilt u een succesvolle manager zijn? Met een professionele assistente aan uw zij kunt u zich op uw kerntaken richten.

WERKPLAATS

Investeren in de verdere professionalisering van uw assistente is dus investeren in uzelf!

KANTINE

De Secretaressecoach kan daarbij helpen middels individuele coaching, workshops en trainingen.

Postbus 1794 | 3800 BT Amersfoort | +31(0)6 523 362 02 info@desecretaressecoach.nl | www.desecretaressecoach.nl

www.oudholland.nl


Bedrijfsreportage

Zonder eigen risico toch extra personeel aan het werk?

Zet uw medewerkers op onze loonlijst! Zit u volop in het werk en komt u eigenlijk handen tekort? Wilt u zonder eigen risico toch extra personeel inzetten? Dan is payrolling van Mupol dé oplossing. Mupol biedt u als werkgever gemak, inzicht en risicospreiding als het gaat om personeel en de bijbehorende administratie. Zodat u kunt doen waar u goed in bent.

N

ederland verkeert in economisch zwaar weer. Dat geldt echter niet voor iedereen. Bent u een ondernemer die, ondanks de crisis, nog een goed gevulde orderportefeuille heeft, waarbij extra personeel wenselijk is? Weifelt u om dat personeel aan te nemen, met alle risico’s van dien? Ziet u ook op tegen de loonadministratie en het bijhouden van continu veranderende wet- en regelgeving? Payrolling is het overwegen meer dan waard! Gewoon, omdat werken met goed personeel stukken eenvoudig kan! Payrolling is gemak Met payrolling draagt u het complete juridische werkgeverschap over aan Mupol. U neemt zelf uw medewerker aan via de gebruikelijke sollicitatieprocedure, waarna uw medewerker bij ons op de loonlijst komt te staan. Ook nemen we alle arbeidsrechtelijke risico’s op onze schouders. Wij dragen daarnaast zorg voor een juist contract, verzorgen de salarisadministratie, houden ziekteverzuim bij en schakelen op tijd mee met cao- en wetswijzigingen. Dat is echter niet alles: ook afdrachten aan de Belastingdienst, contacten met de arboverzorgen we dienst en voor u. Payrolling ontzorgt u dus volledig.

Vlakke cashflow Naast ontzorging biedt payrolling u ook inzicht. U weet namelijk altijd precies wat u per maand kwijt bent aan personeelskosten. Ook zijn liquiditeitspieken verleden tijd, bijvoorbeeld in de meimaand als vakantiegelden worden uitgekeerd. Zo enorm af. In het vlakt u uw contract dat u met Mupol aangaat, zijn allerlei kosten gedekt: doorbetaling feestdagen, vrije dagen, vakantiegeld, werkgeverslasten, ziekteverzuimrisicodekking, arbodienst en sociale lasten. Bovendien kunt u zelf kiezen voor het verloningsmoment van uw medewerkers: per week, per vier weken of per maand. Uw vlakt niet alleen af, maar wordt ook naar wens gespreid. Payrolling maakt uw personeelskosten overzichtelijk, calculeerbaar en beheersbaar! Facturatie Uw medewerker wordt per gewerkt uur uitbetaald. Als werkgever bepaalt u zelf het salaris en de contractsvorm, dus ook de hoeveelheid uren per maand. Uw medewerker kan zelf zijn uren inkloppen in ons systeem. U krijgt vervolgens een melding dat de uren zijn ingevoerd, waarna u de ingeklopte uren kunt controleren en

accorderen. Na uw akkoord gaan wij aan de slag met de verloning. U krijgt een overzicht per medewerker en uw medewerker krijgt een overzichtelijke salarisstrook. Daarbij komt dat u geen rekening hoeft te houden met ziekteverzuim, vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. U betaalt alleen daadwerkelijk gewerkte uren. Hebt u veel te maken met seizoenspieken in werkdruk? Ook dan is payrolling interessant, omdat u zonder veel administratie een medewerker (tijdelijk) kunt laten meedraaien in uw bedrijf. Payrolling is makkelijk, en Op een rij De voordelen van payrolling zetten we graag nog even kort op een rij: t Geen omkijken naar uw salarisadministratie en veranderende wetten/ regelingen t U bepaalt zelf het salaris en de contractsvorm van uw medewerker t Seizoenspieken zijn makkelijk op te vangen t Gespreide en afgevlakte t Zelf bepalen welke mensen u aanneemt t Overzichtelijke urenstaten voor u als werkgever Uw voordeel uitrekenen? Wilt u weten of én hoeveel voordeel Mupol payrolling uw bedrijf kan opleveren? Bel voor een vrijblijvende afspraak! Wij rekenen u graag voor welk voordeel payrolling u oplevert! Mupol payrolling Veenweg 22 8075 AV Elspeet T. 0577 - 49 13 30 info@mupol.com www.mupol.com

het ONDERNEMERS BELANG

11


,QGLDVHFDWHULQJ YRRUXZEHGULMI ,QGXVFDWHULQJLVJHVSHFLDOLVHHUGLQGH,QGLDVHNHXNHQ (QYH]RUJWPHWYHHOSOH]LHUXZEHGULMIVFDWHULQJYRRU ‡(HQIHHVWHOLMNKDSMHELMHHQSHUVRQHHOVERUUHORIRSHQLQJ ‡9HUVFKLOOHQGHKDSMHVWLMGHQVHHQ]DNHOLMNHELMHHQNRPVWRI YHUJDGHULQJ ‡(HQXLWJHEUHLGEXIIHWYRRUXZNODQWHQELMHHQFRQJUHVRI VHPLQDU ‡(HQJURRWSHUVRQHHOVIHHVW ‡.OHLQHHQJURWHUHFHSWLHV ‡8ZNHUVWGLQHURIQLHXZMDDUVUHFHSWLH ,QGXV&DWHULQJZHUNWRSPDDWHQKRXGWJUDDJUHNHQLQJPHWXZ ZHQVHQHQEXGJHW9UDDJYULMEOLMYHQGHHQRIIHUWHDDQRIQHHP FRQWFWPHWRQVRS

Onze verbindende aanpak Bij Team Nieswaag is accountancy mensenwerk. Onze passie voor het vak gaat dan ook verder dan goed advies en kennis van regels en cijfers. Als deskundige partner bouwen we een duurzame, persoonlijke relatie met u op. Niet vanuit onze bureaustoel, maar ook bij u op de werkvloer. Omdat we graag betrokken zijn bij het reilen en zeilen van uw bedrijf of organisatie. Of dat nu een eenmanszaak is, een familiebedrijf of een multinational. We denken vooruit én met u mee. En treden waar nodig op als spokesman, zowel binnen uw onderneming als daarbuiten. Dat maakt Team Nieswaag Accountancy. tot verbindende accountancy. Anders dan anders.

Wij staan voor accountancy 3.0 Accountancy 3.0 staat voor samenwerking gekoppeld aan kennisoverdracht. Met de klant als centraal middelpunt. Met gezond verstand en onze voeten in de klei steken wij voor u onze hoofd boven het maaiveld uit. Door als sparringpartner pro- en interactief op te treden. Vanuit een sterke ondernemersgeest en grenzeloze daadkracht. We verschuilen ons dus niet achter regels en cijfers, maar zijn recht door zee en 100% transparant. Of het nu gaat om accountancy, fiscale dienstverlening, financieel advies of begeleiding; wij laten ons graag uitdagen. Dat is typisch Team Nieswaag Accountancy. Verrassend vernieuwend

WHO HPDLOLQIR#LQGXVFDWHULQJQO ZZZLQGXVFDWHULQJQO

Spaceshuttle 8-C | 3824 ML Amersfoort [E] info@balansreporters.nl | [T] 033 - 456 11 60

planstudies woningbouw utiliteitsbouw verbouw interieur

W i j ge l o v e n i n de k ra c ht v a n s a me nw e r k i ng


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp | Fotografie: Bob Bakker

Joachim van Olst (r.) en Christiaan Zijda in de hal van het Sophia Ziekenhuis in Zwolle

Pruis Schilderwerken:

Groots in schilderwerk én glas Dat Pruis Schilderwerken in Elburg ruim acht decennia heeft overleefd, mag geen toeval heten. In economische voorspoed bleef de onderneming nuchter, bij tegenwind stabiel. Van een eenvoudig schildersbedrijf groeide Pruis zo uit tot een krachtig familiebedrijf dat zijn werkzaamheden telkens verbreedde. Want vandaag de dag doet de Elburgse onderneming veel meer dan schilderen.

N

adat opa Pruis in 1930 het bedrijf had opgericht, namen een zoon en schoonzoon de onderneming op zeker ogenblik over. Inmiddels is het alweer 33 jaar geleden dat Koos van Olst als schilder instroomde. Sinds 1995 is hij directeur-eigenaar en geeft hij leiding aan de ongeveer tachtig medewerkers van Pruis Schilderwerken. Verbreding werkzaamheden Hij zag de werkzaamheden afgelopen decennia uitbreiden. Van Olst: “We zijn ooit begonnen als schildersbedrijf, maar van lieverlee kwamen er ook andere activiteiten bij, zoals restauratie, timmerwerken en beglazing. Dat laatste groeide vooral hard na beruchte branden zoals in Enschede. Brandwerend glas werd toen echt een thema.” In principe werkt Pruis Schilderwerken landelijk, maar de focus van het bedrijf ligt boven de grote rivieren. De Elburgse onderneming werkt zowel voor particulieren als bedrijven, maar belangrijke opdrachtgevers zijn vooral aannemers en woningbouwverenigingen. “We verzorgen het liefst het totaalplaatje”, legt Joachim van Olst uit, die sinds een aantal jaar ook binnen het bedrijf werkzaam is. “In de praktijk komt het geregeld voor dat we zowel het schilder- en sauswerk verrichten, beglazing verzorgen en aan de wanden

voor de afwerking met glasvliesweefsel zorgdragen. Daarnaast vervangen we ramen en deuren en kunnen we ook kleine aanbouwtjes maken. Desgewenst kunnen we zelfs het installatiewerk uit handen nemen. Opdrachtgevers vinden het plezierig om één aanspreekpunt te hebben tijdens de bouw van hun complex.” In zijn portfolio kan Pruis Schilderwerken mooie projecten vermelden. Zo werd het nieuwe pand van de rechtbank in Zwolle door de Elburgse onderneming volledig onder handen genomen evenals de topsporthal en het Achmea-gebouw in dezelfde stad. Daarnaast verzorgde Pruis Schilderwerken de beglazing en het schilderwerk van een groot woonzorgcomplex in Hilversum, gebouwd door bouwbedrijf Heijmans, en tal van werkzaamheden in de Amersfoortse vinexwijk Vathorst. Beglazing Sophia Ziekenhuis Prestigieus project is de beglazing van het futuristische Sophia Ziekenhuis in Zwolle. “Een geweldige uitdaging”, blikt werkvoorbereider en calculator Christiaan Zijda terug op het rekenproces dat aan deze mega-opdracht voorafging. “Het is een complex gebouw waarin het ontwerp van de ramen schots en scheef is; de ruiten staan niet haaks op elkaar. Dat maakte de calculatie behoorlijk gecompliceerd.”

Toch kwam eind 2009 de order binnen. Begin 2013 legt Pruis Schilderwerken de laatste hand aan het project. In de gevels van het ziekenhuis is dan ruim 7.500 vierkante meter glas verwerkt, nog los van de paar duizend vierkante meter aan de binnenkant van het gebouw. Het project was niet alleen in esthetische zin complex, legt Zijda uit, ook vanuit het oogpunt van veiligheid. “We hebben met enorm veel verschillende soorten glas gewerkt. Denk aan brandwerend glas, veiligheidsglas, stralingwerend loodglas, observatiespiegels, schuifloketten, kogelwerend glas, achterzetramen en screens tussen glas.” Met deze respectabele order heeft Pruis Schilderwerken in ieder geval laten zien dat het meer doet dan de bedrijfsnaam doet vermoeden. Zijda, lachend: “We zijn ook groots in glas.”

Pruis Schilderwerken Noorderbreedte 3 Postbus 125 8080 AC Elburg T. 0525 – 68 33 33 info@pruisschilderwerken.nl www.pruisschilderwerken.nl

het ONDERNEMERS BELANG

13


‘Mijn schoonzoon? Dat wordt niets…’

Het zal je gebeuren: na jaren hard ploeteren laat de gedroomde opvolging u in de steek. Gelukkig hoeft dat géén reden te zijn om nog een paar jaar door te buffelen. De accountants en adviseurs van Brouwers zijn precies de mensen die u in dat geval kunnen laten excelleren in het staartje van uw ondernemerschap. De intensieve begeleiding tijdens opvolgingstrajecten bestaat bijvoorbeeld uit prognoses, managementovereenkomsten, verkoopcontracten, zelfs het zoeken en selecteren van kandidaten. Brouwers doet dus véél meer dan alleen aangiftes, jaarrekeningen en salarisadministraties. Ook voor ondernemers die aan iets nieuws toe zijn is Brouwers bijzonder breed. En altijd to the point. Bel maar eens… T / 038 851 52 00

E / info@brouwers.nl

W / www.brouwers.nl

V / Zwolle / Deventer / Arnhem / Genemuiden

accountants / adviseurs


Bedrijfsreportage

Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Guy Ackermans

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar ge-

Milieusystemen Tiel

Opslag en zuivering van afvalwater en andere milieuvervuilende vloeistoffen

produceerd wordt ontstaan afvalstoffen. Als die afvalstoffen vloeibaar zijn én milieuvervuilende componenten bevatten die niet in de bodem of in lucht terecht mogen komen en bovendien niet ongezuiverd op het rioolstelsel mogen worden geloosd, heeft de producent een probleem. Dat probleem op te lossen is de specialiteit van Milieusystemen Tiel. Opslag in silo’s en bassins onder

R

egenwater, afvalwater, zuiveringsslib of mest, meldt Gilbert Jacobs. “We kunnen alles aan. We kunnen het verpompen, mixen, opslaan en zuiveren. Waar mogelijk maken we gebruik van duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld LDPE-folie, ofwel polyethyleen. Dat is niet alleen in de fabricage duurzamer, maar het is, anders dan PVC-folie, dat vrijwel overal wordt toegepast, bijna geheel te hergebruiken.” Milieusystemen Tiel levert ook rietvelden, een milieuvriendelijke oplossing die wordt toegepast voor de reductie van afvalwater van huishoudens, woonwijken of zelfs complete dorpskernen. “Thedingsweert gebruikt dit systeem. Het is een milieuvriendelijke, duurzame natuurlijke methode, waarbij het afvalwater over een bak wordt geleid, gevuld met filtermateriaal en rietplanten. De combinatie van het filtermateriaal en de planten zorgen ervoor dat een biologisch proces in gang gezet wordt, waarbij het afvalwater wordt gezuiverd. Zo een systeem is overal toepasbaar en het past goed in een natuurlijke omgeving, ons bedrijf heeft vorig een rietveldsysteem geplaatst bij de molen van Geldermalsen, toen die daar opnieuw werd opgebouwd, en onlangs in Herwijnen bij GeoFort, een attractie op een fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie.”

Ook levert het bedrijf aanverwante artikelen zoals mixers, pompen en buizen. Daarnaast worden onder certificaat keuringen verzorgd voor opslagsystemen en afdekkingen. Directeur Gilbert Jacobs licht toe: “Wie bij ons een opdracht plaatst, kan er verzekerd van zijn dat de begeleiding gedurende het complete traject op een hoog deskundigheidsniveau ligt. Van vergunningen aanvragen en contacten onderhouden met de gemeente tot aan de productie en het realiseren van het opslagsysteem.” Mestoplossing

Veel van de klanten van MST zijn actief in de agrarische sector. “Voor veehouders bouwen wij systemen waarin mest opgeslagen kan worden tijdens perioden waarin dit niet uitgereden mag worden. Daarnaast zijn andere opslagmethoden mogelijk, zoals buffertanks bij waterzuiveringen, watertanks voor brandpreventie, tanks voor afval- of proceswater en slib- en septictanks.” Betonsilo’s worden gebruikt voor opslag van mest, water en slib en afgedekt met een dak of drijfdek.

allerhande afdekkingen, zuivering op locatie en ook ter plaatse omzetten in biogas hoort tot de mogelijkheden.

Een flexobassin is voordelig en kan snel geplaatst worden. Zo’n bassin bestaat uit een frame met daarin kunststofplaten die door staalkabels bij elkaar worden gehouden. Een foliebassin is relatief goedkoop en eenvoudig te plaatsen. Ook geuren kunnen worden gereduceerd. “Dit doen we door afdekkingen”, legt Jacobs uit. “Er zijn twee methoden: drijvend, met een op maat gemaakt folie, of met een spankap aan een middelpaal, waarbij een zeildoek naar de rand van de silo wordt getrokken.”

Milieusystemen Tiel BV   Polderweg 9   4005 GA Tiel  T 0344 - 63 33 63  www.milieusystemen.nl

Optimale opslag

Tuinbouw, viskwekerijen, mestdistributie- en waterleidingbedrijven, maar ook overheden hebben te maken met vloeistoffen die moeten worden afgedekt om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in de lucht komen – denk aan ammoniak, een van de factoren die zure regen veroorzaakt. “Hiervoor gelden strenge wetten en regels om het milieu te sparen; er wordt voortdurend gezocht naar innovatieve methoden en materialen om optimale opslag te kunnen garanderen. Milieusystemen Tiel is al ruim vijftien jaar specialist op dit gebied.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes van der Hoeven • Fotografie: Hugo Fermont

Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst Een van de grootste uitdagingen van industriële bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is duurzaam groeien op een effectieve en economische manier. Daarbij dient dus rekening te worden gehouden met ons milieu en de beschikbare grondstoffen. Met de oprichting van Biopark Terneuzen heeft Zeeland Seaports alweer een aantal jaar geleden de weg gevonden naar een unieke en innovatieve mogelijkheid daartoe: het met succes samenbrengen van agro en industriële bedrijven en instellingen, waarbij het restproduct van het ene bedrijf de grondstof voor het andere is geworden.

B

iopark Terneuzen is een platform van bedrijven in de Kanaalzone Gent-Teneuzen, dat zich inzet voor verdere verduurzaming en vergroening van productieprocessen, licht Dick Gilhuis toe. Hij is commercieel directeur van Zeeland Seaports, een van de initiatiefnemers van het project. “Zeeland Seaports is eigenaar van de grond, beheert de benodigde infrastructuur en faciliteert de bedrijven binnen Biopark Terneuzen. Dit is een uniek platform, het is namelijk het enige in Nederland dat praktijkvoorbeelden van verduurzaming kan laten zien. De procesindustrie, zoals DOW Benelux, is er onder andere bezig met de omvorming van fossiele naar groene grondstoffen. Ook andere bedrijven in de regio willen verduurzamen. Daarbij staat synergie tussen de bedrijven centraal. Met name onderzoeken wij of het mogelijk is om bij- en afvalproducten, de zogenaamde ‘smart links’ van de participanten in Biopark Terneuzen, uit te wisselen. Cargill bijvoorbeeld, levert zijn zetmeelresidu, water, energie en stoom aan het voormalige Nedalco, die dit weer gebruikt om alcohol te produceren. Inmiddels heeft Cargill Nedalco overgenomen, waardoor de residuen binnen eigen organisatie worden hergebruikt. Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd. Die zijn zonder uitzondering zeer coöperatief en maken deel uit van het platform. Deze bedrijven hebben zich bovendien door

het ONDERNEMERS BELANG

hun participatie gecommitteerd aan verduurzaming van het productieproces. Het platform zelf ten slotte, is al de verbindende schakel voor samenwerking tussen die bedrijven.” Ontwikkelingen

Een andere belangrijke speler in Biopark Terneuzen is het nieuwe en duurzame glastuinbouwgebied Glastuinbouw ZeeuwsVlaanderen, waarvan inmiddels 30 hectare is gerealiseerd in de nabije omgeving van de industriële bedrijven in de Kanaalzone. De energiebehoefte van het glastuinbouwgebied wordt geheel voorzien door de reststromen van kunstmestfabriek Yara Sluiskil. Deze hebben een temperatuur van 95 graden Celsius. De door de glastuinbouw verbruikte stromen hebben nog een temperatuur van 40 graden Celsius. Die gaan weer terug naar Yara Sluiskil om daar vervolgens als koelwater te worden gebruikt. Tevens wordt CO2 afgevangen en via pijpleidingen naar de glastuinbouw getransporteerd. “Ook hier fungeert Zeeland Seaports als ‘matchmaker’, vervolgt Dick Gilhuis, “want om de verbindingen tussen Yara Sluiskil en de glastuinbouwbedrijven te kunnen leggen, hebben wij samen met Yara WarmCO2 opgericht. Deze neutrale partij moet de nodige garanties kunnen afgeven, dat de gevraagde CO2 en warmte daadwerkelijk wordt geleverd aan de verschillende bedrijven binnen Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen. Onlangs heeft Zeeland Seaports speciaal voor dit

glastuinbouwproject een commercieel manager aangesteld in de persoon van Jenny Crone, die hiervoor verantwoordelijk is. Wij zijn namelijk graag de uitdaging aangegaan dat wij de garanties kunnen geven voor honderd procent leverbetrouwbaarheid. Dat kunnen wij ook, doordat wij met buffers en back-ups werken, terwijl de warmte en CO2 vanuit vier verschillende punten bij Yara worden verzameld. Als het bedrijf komt stil te liggen, zoekt WarmCO2 naar alternatieven voor levering. Een andere uitdaging die wij graag aangaan, is nog uitgeefbare hectares in de regio vol te krijgen met glastuinbouw of andere partijen, die zich in de regio willen vestigen, want daarin is met de recessie de klad gekomen. Deze laatste proberen wij te vestigen naast een bedrijf dat van toegevoegde waarde kan zijn om zo de duurzaamheid in dit gebied verder te verbeteren. Hierbij gaan wij uit van samenwerking tussen maximaal drie partijen, waardoor de communicatielijnen kort zijn en deze snel kunnen worden geïmplementeerd. In dit kader is onlangs een Green Deal gesloten tussen de Provincie Zeeland, de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en & Innovatie en van Infrastructuur & Milieu en Zeeland Seaports. Daarin is geregeld dat de duurzame restwarmte van Lijnco Green Energy wordt getransporteerd naar ICL Industrial Products. Dit laatste bedrijf is gespecialiseerd in de productie en verwerking van een breed scala aan chemische producten. Dankzij het financiële duwtje in de rug van deze Green


Deal kan de afronding van deze business case snel worden afgerond. In navolging van de onlangs afgesloten Green Deal LNG in Rotterdam, is Zeeland Seaports door rederijen benaderd voor het afsluiten van een vergelijkbare deal. Liquid Natural Gas zorgt voor schoner transport, stimuleert innovatie en versterkt de positie van Nederland als gasrotonde van Noordwest Europa. Bovendien kan het worden geproduceerd in Biopark Terneuzen. Hoewel dit een moeilijke opgave is vanwege de veiligheid, onderzoekt Zeeland Seaports momenteel wel de mogelijkheden daartoe. Ten slotte besteden wij extra aandacht aan de Axelse Vlakte. Dat terrein willen wij onder meer ontwikkelen voor de opslag van afvalhout en andere houtachtige gewassen. Die zullen worden verbrand in de biomassa gestookte elektriciteitscentrale die Express Energy gaat exploiteren. Deze krijgt een verwerkingscapaciteit van 50-60.000 ton wat circa 5 megawatt groene elektriciteit zal opleveren.”

De eerste is een modulair opgebouwde proeffabriek voor innovaties in duurzame bioprocessen met als sleuteltechnologie industriële biotechnologie. De tweede legt vooralsnog de focus op een opleiding van procesoperators voor de bioprocesindustrie. “Door dit initiatief zijn de bedrijven in de regio Gent-Terneuzen nog nauwer met elkaar gaan samenwerken binnen dit grensoverschrijdende cluster. Dit maakt de betrokken partijen sterker waardoor wij ons nog beter kunnen profileren als hét centrum voor de biobased economie. Vanuit Biobase Europe kunnen wij grote duurzame stappen voorwaarts zetten in het duurzaam opereren op een economisch gezonde manier en nog meer investeren in een mooie groene toekomst”, besluit Dick Gilhuis.

Biobase Europe

Samen met Ghent Bio-Energy Valley vormt het Biopark Terneuzen het grensoverschrijdende Biobase Europe. Deze samenwerking is een belangrijk onderdeel van de biobase gerelateerde economie, die onder meer is gegrond op een duurzame biogebaseerde productie. Bio Base Europe waarin beide partijen 21 miljoen euro hebben geïnvesteerd, bestaat uit een pilot plant in de haven van Gent en een opleidingscentrum in Terneuzen.

Schelpenpad 2 Postbus 132 4530 AC Terneuzen T 0115 - 64 74 00 F 0115 - 64 75 00 port@zeeland-seaports.com

Dick Gilhuis: “Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd”

www.bioparkterneuzen.com

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. Fabrikanten en distributeurs kunnen deelnemen aan werkgroepen en commissies of commentaar leveren op tekstvoorstellen, tot op Europees en internationaal niveau toe. Bovendien wordt elke NEN-norm om de vijf jaar bekeken om te beoordelen of deze herzien moet worden. Zo leveren NEN-normen een belangrijke bijdrage aan het creĂŤren van eenduidigheid, zonder dat de innovatie of vrije concurrentie erdoor gehinderd worden.

De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt het ONDERNEMERS BELANG


N

EN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten, evengoed voor consumentenproducten als halal-vlees en cosmetische artikelen als voor persoonlijke beschermingsmiddelen die op de werkvloer worden gebruikt. Maar volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) in Delft, en als zodanig belast met het begeleiden van het normalisatieproces van onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen, is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt: “Neem een helm. De NEN-norm kan bepalen dat dit hoofddeksel een bepaalde weerstand moet bieden als er vanaf een meter hoogte een voorwerp op valt. Maar die effectiviteit is niet automatisch permanent. Als een helm op de hoedenplank van een auto aan de UV stralen van de zon wordt blootgesteld wordt de beschermende laag en dus werking op den duur aangetast. Het gebruik heeft effect op de veiligheid. Daarom is het niet alleen belangrijk dat een helm aan de NEN-norm voldoet maar ook dat de werknemer die hem dagelijks opzet voorlichting krijgt over het beste gebruik ervan.” Commissies, werkgroepen en documenten

NEN is al 96 jaar actief als opsteller van productnormen. Maar deze normen zijn allerminst dictaten. “Iedereen die belang heeft bij zo’n norm heeft de mogelijkheid om zijn of haar inbreng te leveren,” zegt Stephanie Jansen. “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen. Je kunt lid worden van een van de werkgroepen die onder de technische commissies hangen en het is voor degenen die als expert plaatsnemen in een nationale commissie zelfs mogelijk om als Nederlandse delegatie naar Europese vergaderingen te worden afgevaardigd. Het kost natuurlijk wel relatief meer tijd om je tot op Brussels niveau met het opstellen van een norm bezig te houden, maar voor sommige ondernemers is dat de moeite meer dan waard. Een andere mogelijkheid is commentaar leveren op de voorlopige versie van een document dat door de vergadering wordt opgesteld. Daarvoor bestaat een termijn van drie maanden. Maar schriftelijk commentaar

dat mondeling wordt toegelicht tijdens een bijeenkomst maakt altijd meer kans om in de definitieve norm terecht te komen. Stand van de techniek

Omdat NEN de markt voor een product goed in kaart brengt en het normalisatieproces heel open verloopt worden kleinere spelers niet benadeeld tegenover grotere. Dat neemt niet weg dat er voor veel producten (nog) slechts een beperkt aantal fabrikanten bestaat, meestal nog op Europees of wereldwijd niveau. Normen zijn ook zo opgesteld dat ze de innovatie niet aan banden kunnen leggen. “Om de vijf jaar wordt nagegaan of de norm nog wel voldoet aan de stand van de techniek,” zegt Stephanie Jansen. “En die vijf jaar zijn een maximum. Als er aanwijzingen zijn dat de techniek sneller evolueert kan die herziening ook eerder plaatsvinden. Ook dat is een moment waarop de stakeholders van een product weer inspraak kunnen hebben in de formulering van de norm.” Onnodige verscheidenheid

Vóór 1916 kende Nederland geen NEN-normen. Fabrikanten konden naar eigen inzicht maten, afmetingen, diktes en coatings toepassen. Dat ze die vrijheid vrijwillig opgaven heeft alles te maken met de chaos die hier het gevolg van was. Als machinebouwers met bouten en moeren van willekeurige afmetingen moeten werken trillen de onderdelen los of lopen ze muurvast. Verscheidenheid is nodig, onnodige verscheidenheid is echter schadelijk. De economie had in toenemende mate behoefte aan onderlinge afstemming over de eisen waaraan producten dienen te voldoen en dus aan normalisatie. Het Nederlands Normalisatie-instituut dat deze taak op zich nam is in de loop van de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een organisatie met een omzet van ruim € 32 miljoen, ongeveer 300 medewerkers en niet minder dan 1400 normcommissies. Dat indrukwekkende aantal groeit nog steeds omdat normalisatie tegenwoordig niet alleen meer betrekking heeft op materiële producten maar in toenemende mate ook op immateriële, namelijk diensten. Daarnaast worden landennormen, zoals ‘onze’ NEN, steeds meer gekoppeld

aan internationale, zoals ISO en CEN. “Wereldwijd zie je dat de Verenigde Staten vasthouden aan hun eigen normeringsysteem en een land als Rusland zich nog steeds grotendeels afsluit van wat er op dit gebied in de rest van de wereld gebeurt,” aldus Stephanie Jansen. “Nederland heeft zich vrij gemakkelijk kunnen aanpassen aan het Europese systeem omdat wij, anders dan bijvoorbeeld Duitsland, minder nationale normen hadden.” Ook in dit opzicht doen wij onze reputatie van open economie dus blijkbaar alle eer aan.

Stephanie Jansen: “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen”

De nazorg van een norm

Voldoen aan normen is een noodzaak voor elke producent die een rol van betekenis wil spelen, zeker internationaal. Normen helpen bovendien om de kosten van productontwikkeling in de hand te houden, door het bedrijf duidelijke richtlijnen te bezorgen, terwijl het design van een product wel vrij blijft. Tenslotte fungeren normen ook nog als informatiebron voor gebruikers. Verwijzen naar een NEN-norm kan een marketingtool zijn, maar met het vaststellen ervan is nog niet bereikt dat de inhoud ook algemeen bekend is. Stephanie Jansen: “Als ik de handleidingen van persoonlijke beschermingsmiddelen als voorbeeld neem, dan blijkt de laatste jaren dat fabrikanten met papieren versies communicatief tekort schieten. Wie leest een handleiding? Vaak wordt die meteen na het uitpakken weggegooid of in een lade weggeborgen. Daarom denken we dat ze ook virtueel makkelijker beschikbaar moeten zijn of dat de producten bijvoorbeeld van een QR code voorzien moeten worden. Dat valt allemaal onder de nazorg van een norm, net als de voorlichting aan werknemers over het juiste gebruik en onderhoud van de producten. Er is altijd een zeker spanningsveld tussen het papier en de praktijk van een norm. Ook daar is de inbreng van de ondernemer dus welkom en noodzakelijk.”

Voor meer informatie, surf naar: www.nen.nl/pbm

het ONDERNEMERS BELANG


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

OVER SNELSTART

Solide

Probeer SnelStart 6 maanden gratis! Kijk op www.snelstart.nl of bel met Nelleke, Anoeska, Jakob Jan, Mirjam of Patriek: 0222 36 30 61

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

@snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Hans van Asch

Het OSB-keurmerk is er ook voor u Het OSB-keurmerk, vraag ernaar bij uw schoonmaak- of glazenwassersbedrijf!

de SchoonmaakBranche. Doordat OSB op 1 januari 2013 een duidelijk keurmerk

bij aanbesteding en contractering, hoe de organisatie de implementatie en naleving van sociaal beleid conform de code waarborgt en hoe het schoonmaakbedrijf de algemene tevredenheid van haar medewerkers meet.”

invoert, weet u zeker dat u te maken heeft met een bedrijf dat betrouwbaar is

Schoonmaakspecialistische eisen

OSB staat voor Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. OSB zorgt dat schoonmaak- en glazenwassersbedrijven zich kunnen Onderscheiden in

en z’n zaakjes netjes op orde heeft. Opdrachtgevers zullen het prettig vinden dat het keurmerk er komt.

V

an oorsprong was OSB een traditionele belangenbehartiger voor schoonmaakbedrijven. “Drie jaar geleden zijn we gestart met een positioneringonderzoek bij klanten”, vertelt directeur Rob Bongenaar. “Daaruit werd duidelijk dat voor klanten van schoonmaakbedrijven betrouwbaarheid en kwaliteit het allerbelangrijkste werden gevonden. Ook de ketenaansprakelijkheid was een item. Immers als een schoonmaakbedrijf met illegale werknemers werkt of belasting ontduikt, dan is de klant als opdrachtgever uiteindelijk aansprakelijk. Daarom is eind 2010 besloten een keurmerk in het leven te roepen, zodat de klant weet: ‘dat bedrijf heeft z’n administratie goed op orde, levert kwaliteit tegen een redelijke prijs en komt afspraken na. Daar krijg je dus geen gedoe mee.’ Voor opdrachtgevers is het derhalve heel prettig als z’n keurmerk gehanteerd wordt. De leden van OSB hebben hier ook massaal mee ingestemd.”

ook voldoen aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Hieronder vallen: goed opdrachtgeverschap, goed werkgever- en opdrachtnemerschap, goed werknemerschap en goed makelaarschap. Rob Bongenaar: “Dit deel van het keurmerk is met name voortgekomen uit de onrust en de stakingen in onze branche in 2010. De druk op de prijzen in de branche werd zo groot, dat de last voor de werknemers onevenredig zwaar werd. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt er een moreel appèl op de werkgevers, opdrachtgevers, makelaars en schoonmakers gedaan om eerlijk werk te leveren tegen een eerlijke prijs. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag maakt het OSB-lid duidelijk hoe hij handelt

OSB heeft de schoonmaakspecialistische eisen zoals die al langer bestaan aangevuld met extra eisen. Zo moet het bedrijf bij aanmelding minimaal drie jaar schoonmaakactiviteiten hebben uitgevoerd. Er vindt een CAO-controle plaats. Het bedrijf dient te beschikken over de juiste bedrijfsaansprakelijkheid- en opzichtverzekering. “Ook hier”, aldus Bongenaar, “gaat het zowel om het belang van de bedrijven en hun werknemers als om de opdrachtgevers. Zorgvuldig omgaan met elkaar is het uitgangspunt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de peilers.” OSB Rompertsebaan 50 Postbus 3265 5203 DG ‘s-Hertogenbosch T 073 - 648 38 50 info@osb.nl www.osb.nl

Rob Bongenaar: “Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”

OSB-keurmerk

“Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”, aldus Bongenaar. “Of een bedrijf voldoet aan de OSB keurmerkeisen wordt getoetst door een onafhankelijke inspectieinstelling, dat doen wij dus niet zelf. De inspectieinstelling hanteert daarbij strenge eisen en richt zich als eerste op de vraag of het schoonmaakbedrijf voldoet aan de NEN 4400-1 norm, dus of de administratie en personeelsadministratie op orde zijn en alle afdrachten aan belastingen en sociale premies goed geregeld zijn. Het doel hiervan is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidinstanties.” Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die het OSB-Keurmerk willen dragen, moeten

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

SMS is als communicatiemiddel steeds goedkoper geworden terwijl de attentiewaarde ervan onverminderd hoog is gebleven. E-mail daarentegen wordt door de groeiende hoeveelheid berichten die iedereen dagelijks ontvangt vaak niet of veel later gelezen. Dat maakt SMS bijzonder geschikt om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren. Spryng zette zes jaar geleden SMS voor het eerst in om het probleem van niet opdagende patiënten in ziekenhuizen aan te pakken. De tekstberichtjes bleken zo effectief dat het bedrijf sindsdien met succes zijn diensten overal in de zorgsector aanbiedt, en in groeiende mate ook aan uitzendbureaus, sportbonden en incassobureaus, in binnen- en buitenland.

SMS als Smart Money System:

Een hoge attentiewaarde voor een lage kostprijs S

pryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is opgericht door twee relatief jonge ondernemers die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Het ‘no- show’probleem dat Alexander Wanders en Marc Rottinghuis zes jaar geleden oplosten, kost de Nederlandse zorgsector in totaal namelijk zo’n 300 miljoen euro per jaar. “Uit ons eigen onderzoek bleek dat 10-15% van de patiënten niet komt opdagen bij een consult met een specialist,” aldus Marc Rottinghuis.

het ONDERNEMERS BELANG

“In een stad als Amsterdam lag dat deels aan ‘afsprakenshoppen’: ik maak in elk ziekenhuis een afspraak en ik ga naar dat waar ik het eerst terecht kan. Maar in verreweg de meeste gevallen blijken patiënten hun afspraak simpelweg te vergeten. Een Sms’je helpt om ze er aan te herinneren. Een gemiste afspraak kost gemiddeld honderdvijftig euro, een berichtje 7 cent.” Gratis account aanmaken

Waarom werkt SMS in dit geval wel en e-mail niet? “Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon, zodat het bereik bijna totaal is,” zegt Alexander Wanders.


“Je kunt bovendien zien of een bericht is aangekomen en gelezen. Met de toenemende populariteit van ping en WhatsApp neemt het belang van SMS voor de consumentenmarkt sterk af, maar wordt de attentiewaarde ervan feitelijk hoger. Zakelijk neemt het gebruik van SMS juist toe. E-mail is zo geëxplodeerd dat berichten makkelijk als spam worden gezien en dus genegeerd. Een tekstbericht wordt echter altijd gelezen. En vervolgens slaat de geadresseerde het vaak op in de agenda van zijn telefoon.” Ook het kostenaspect speelt mee. Spryng rekent geen abonnementskosten aan, enkel de SMS-kosten. “Het aanmaken van een account is gratis,” legt Marc Rottinghuis uit. “Wij regelen alles voor de klant en kopen voor hem de SMS-bundel aan bij de grote SMS-centra. Als hij er honderdduizend per maand wil versturen is dat geen probleem, als hij er slechts honderd nodig heeft ook niet. Grote organisaties communiceren met duizenden klanten tegelijk, maar ook voor een koeriersbedrijf met tien chauffeurs is SMS een uitstekend middel.” Uniek softwareplatform

De oplossing voor het ‘no show’ probleem in de zorg kan makkelijk door een concurrent gekopieerd worden, het softwareplatform waaraan vier programmeurs jarenlang dagelijks bouwden niet. Die technologische voorsprong in combinatie met lage overheadkosten (Spryng bestaat ook in haar internationale expansiefase nog slechts uit tien mensen) zorgt ervoor dat het in Amsterdam gevestigde bedrijf van Wanders en Rottinghuis ook nu nog uniek is in zijn soort. “We hebben moeten oppassen om niet te snel te groeien,” geeft Marc Rottinghuis toe. “Op een bepaald moment kwam er vanuit het buitenland zoveel belangstelling dat we een aantal markten tegelijk hadden kunnen bespelen, maar we hebben er doelbewust voor gekozen jaarlijks slechts één

land erbij te nemen. Daardoor zijn we nu al heel sterk in onze buurlanden. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties nemen we onze tijd.” Liever niet bellen

Nieuwe toepassingen zijn er echter legio, denkbaar maar ook concreet realiseerbaar. “We zijn bijvoorbeeld gaan onderzoeken hoe gemeenten hun burgers tijd kunnen besparen via SMS,” zegt Alexander Wanders. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen aan het loket worden teruggestuurd omdat ze niet de juiste documenten bij zich hebben. Dat kun je voorkomen door van tevoren een lijstje te Sms’en. Je kunt ook een berichtje sturen met de mededeling dat een paspoort klaar ligt.” SMS blijkt zo mogelijk een nog krachtiger communicatiemiddel voor verzekeraars, vult Marc Rottinghuis aan. “Die krijgen tienduizenden telefoontjes van klanten die zich afvragen hoe het met de afhandeling van hun schadeclaim zit. Je kunt wel verwijzen naar een website met een inlogcode, maar in de praktijk blijken mensen daar niet naar te surfen en liever te bellen – en helaas ook te blijven bellen. Dankzij een SMS-update kunnen verzekeringsmaatschappijen aanzienlijke kosten besparen doordat ze die telefoontjes niet meer hoeven te beantwoorden.”

heeft zal merken dat Spryng hiervoor eenvoudigweg een nieuwe applicatie ontwikkelt en die aan het softwareplatform toevoegt. Na zes jaar heeft SMS geen enkel geheim meer voor deze beide heren, maar minstens zo belangrijk is dat SMS nog altijd geen gedateerd of uitontwikkeld communicatiemiddel is. Wie had tien jaar geleden bijvoorbeeld kunnen bedenken dat veel automobilisten inmiddels hun parkeergeld betalen via SMS? Die drie letters staan daarom tegenwoordig voor steeds meer ondernemers niet langer enkel voor ‘short message service’ maar evengoed voor ‘smart money system’.

Voor meer informatie, surf naar: www.spryng.nl en lees hoe Spryng u helpt. Het platform staat gratis ter beschikking voor allen die verbetering van de work-flow, hogere rendementen zoekt en het effectief wil inzetten bij marketing doelstellingen, campagnes, informatieverstrekking of afspraakbevestigingen.

Tijdsaspect

Maar een van de meest interessante toepassingen is toch wel die bij de planning van werkzaamheden. Een uitzendbureau dat vierhonderd flexwerkers nodig heeft voor een klus moest tot nog toe die mensen bellen en nabellen. “Nu fungeert het SMSbericht al als eerste selectie,” legt Alexander Wanders uit. “Degenen die interesse hebben in het werk bellen zelf terug. Dat scheelt veel werk en veel tijd. Dat tijdsaspect is van nog groter belang bij een luchthaven als Schiphol. Dagelijks worden tal van vliegtuigen op het laatste moment omgeleid van de ene gate naar de andere. Dan is het bijzonder efficiënt al het betrokken personeel via een bulk-SMS daarvan te verwittigen.” Noch gedateerd of uitontwikkeld

Spryng behoudt zijn positie als pionier door enerzijds nieuwe en bestaande klanten te helpen met technische zaken, zoals het leggen van een koppeling met de agendasystemen in outlook, en anderzijds te adviseren met ideeën. Wie nauwelijks kaas heeft gegeten van SMS-marketing kan daarvoor een beroep doen op de expertise van de beide ondernemers en samen met hen een campagne vormgeven. Wie met zijn branche buiten het bestaande klantenbestand valt of speciale wensen

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders:

Streng, rechtvaardig, transparant….. En een beetje eigenwijs “Daar heb ik nooit mee te maken!”, roept nagenoeg iedereen wanneer wij van Bazuin & Partners vertellen voor een Gerechtsdeurwaarder te werken. Vreemd, want in een aanhoudend slecht economische tijd is het toch wel erg zinvol om een goede relatie met je Gerechtsdeurwaarder te hebben....

H

et oorspronkelijk wat stoffige beroep van deurwaarder maakt anno 2012 een ware metamorfose door. Van de traditionele “strenge man in de lange jas”, naar een adviserende partner die in het verlengde van uw bedrijfsprocessen meedenkt en u helpt uw doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat om het verbeteren van uw ratio’ s voor een kredietaanvraag bij uw bank, het optimaliseren van uw liquiditeit of het opstellen (en uitvoeren) van een sociaal convenant voor een woningbouwcorporatie, wij hebben de ervaring. Deze ervaring zetten wij ook in om uw mening tegen te spreken, immers een adviseur die u naar de mond praat, voegt weinig toe. Noem dit gerust “eigenwijs”.

Bazuin & Partners verzorgt vanuit haar vestigingen de minnelijke en gerechtelijke incasso voor ondernemers in het MKB en de grootzakelijke markt. De oorspronkelijk Rotterdamse ”geen woorden, maar daden” mentaliteit past goed bij het ambt van deurwaarder, niet vreemd dat ons hoofdkantoor dan ook bijna tegen de Erasmusbrug aan staat. Al zo’n 50 jaar bedienen wij van hieruit opdrachtgevers uit de meest uiteenlopende sectoren: banken,

energieleveranciers, transportondernemers, woningbouwverenigingen en MKB-relaties in al hun diversiteit. Er valt nogal wat te kiezen als u onbetaalde vorderingen heeft. U kunt uw risico kredietverzekeren, de keuze maken voor een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder (wij weten nog wel een goeie…). De voordelen van het werken met een gerechtsdeurwaarder zijn legio… Een speciale klantengroep die wij van oudsher bedienen zijn de advocaten. Speciaal, omdat zij gebaat zijn bij snelheid en bereikbaarheid. Dat regelen we dan gewoon. Niets moeilijks aan. Een vaak wat onderbelichtte kant van ons vak is de juridische dienstverlening. Terwijl juist in deze tijden preventie op non-betaling en het gedegen vastleggen van afspraken ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf minder risico’ s loopt. Bazuin & Partners fungeert met haar eigen juristen als uw partner voor de zaken waar u zelf nou net even geen kaas van gegeten heeft. Door onze landelijke dekking en verregaande automatisering zijn wij in staat

grote volumes vorderingen adequaat te behandelen wat ook zijn voordelen heeft voor de MKB ondernemer die nou net buiten zijn/haar regio een debiteur tot betalen wil manen (nu we er toch zijn….). Persoonlijk contact en duidelijke afspraken gelden voor iedere relatie, of u nu eenmalig een vordering voor ons heeft of enkele duizenden per maand. Bij alles wat we voor u doen, kunt u over onze schouder meekijken middels een online inkijk applicatie, wel zo transparant. Zelf vatten we deze manier van werken samen met de kreet: ”de professionaliteit van een grote organisatie met de betrokkenheid van een klein kantoor”. De vestigingen van Bazuin & Partners treft u in de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Noord Holland, Hoekse Waard/Drechtsteden en Noord-Brabant. In dat deel van Nederland, waar u onze kantoren niet treft, werken wij met deurwaarders die van huis uit op pad gaan. Onze adviseurs bestrijken het gehele land. Maak eens kennis met deurwaarder die aan uw kant staat en mail ons op advies@bazuin.nl of bel met 010 - 433 24 88.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Blinkfotografie

‘Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!’ De klein zakelijke markt – zoals de Zelfstandigen Zonder Personeel en het MKB – betalen veel te veel voor hun mobiele telefoonrekeningen. Soms wel 50%. Ellen van Egmond, commercieel directeur bij het in Amsterdam gevestigde GSMWEB, zegt dat er volop besparingsmogelijkheden zijn, maar dat

I

n de afgelopen maanden zijn er vier nieuwe medewerkers aangenomen om de toegenomen vraag uit de zakelijke markt op te kunnen vangen. “We hebben het drukker gekregen. Ook de kleine ondernemers ontdekken dat er feitelijk nog veel te besparen valt op de kosten van mobiele telefonie. Dat geldt ook voor ZZP’ers; zij komen er achter dat het abonnement – dat ze hebben – eigenlijk niet het juiste of meest passende abonnement is. Die medewerkers hadden we hard nodig om aan de toegenomen vraag te voldoen.”

die in het woud van aanbieders en aanbiedingen niet eenvoudig te vinden zijn. “Wij slagen daar echter wel in,” zegt ze. “Wij zoeken het meest optimale voordeel voor deze ondernemersgroep. Aan de hand van slechts een aantal facturen uit het recente verleden, zien wij al binnen een half uur, waar op kan worden bespaard zonder in te leveren op belminuten of internetdata. Welke ondernemer wil dat nu niet horen?”

Volgens Ellen is de meest gemaakte fout dat ondernemers instappen op een zo laag mogelijk tarief. “Dat ziet er aan ‘de voorkant’ interessant uit, maar achteraf blijkt dat vaak een duurkoop,” zegt ze. “Bovendien zie je dat bijvoorbeeld de ZZP’ers hetzelfde aankoopgedrag vertonen als de consument. Echter, omdat ze ondernemer zijn, blijkt in de praktijk toch een ander belgedrag te zijn ontstaan. Zonde van het geld dus. Of in ieder geval niet effectief. En daarnaast: het is er in de laatste jaren voor niemand eenvoudiger op geworden. De I-Phones en I-pads zijn opgekomen. Een groot aantal internetbundels is aan de markt aangeboden. En natuurlijk gebruiken velen nog steeds de laptop onderweg waar ook een data-abonnement aan hangt. Tja, waar moet je je keuze op baseren?”

v.l.n.r.: Ellen, Belinda, Marc, Vedat, Hannah, Richard, Tom en Joost.

het ONDERNEMERS BELANG

Ellen vertelt dat ondernemers ‘stomverbaasd’ zijn als blijkt dat ze jarenlang écht te veel hebben betaald. “Onze analyses zijn een eye-opener. Bovendien bieden we gemak. Wij hebben als reseller alle toestellen op voorraad. We zorgen er voor dat oude abonnementen eenvoudig worden omgezet naar nieuwe abonnementen, vaak ook bij andere providers. De ZZP’er en de MKB-er hebben er geen omkijken naar. Wij regelen het.” Ellen zegt dat een check van de laatste twee of drie nota’s al voldoende is om te kunnen constateren dat er te veel wordt betaald. “Bovendien zijn we niet gebonden aan bepaalde telecomaanbieders. We zijn compleet onafhankelijk. Wij kijken – als intermediair – louter naar het beste voor de eindgebruikers.” De huidige groei van GSMWEB verrast Ellen en haar collega’s dus niet. “In een periode als deze, kijkt iedereen – van ZZP’er tot ondernemer met personeel – steeds scherper naar de bedrijfskosten die hij maakt. Logisch dat men dus ook op zoek is naar meer besparingen op de mobiele telefonie. Wel, wij hebben het antwoord. We dagen alle ondernemers dan ook uit om bij ons de gratis factuurcheck te doen!” GSMWEB Van Marwijk Kooystraat 10 A 1096 BR Amsterdam T 020 - 776 63 55 www.gsmweb.nl


Bedrijfsreportage Dirk Schaap: “Iedereen voelt op z´n klompen dat planten het werken prettiger maken”

All-round Fish, Vijverbouw, vissen en groenvoorziening

Planten en dieren brengen leven in uw brouwerij! Maar ook als u actief bent in een andere bedrijfstak, zorgen voldoende en goed onderhouden groenvoorzieningen, vijvers en vissen voor een toename van de arbeidsproductiviteit met maar liefst 16% en een afname van het ziekteverzuim met 30%! All-round Fish bouwt, legt aan en onderhoudt de groene en de natte aankleding van bedrijven, zowel binnen als buiten. Een prettige en verrassende entree voor de bezoekers aan het bedrijf, een gezonde en plezierige atmosfeer voor de werknemers. En met de onderhoudsservice van All-round Fish heeft u er geen omkijken naar.

I

edereen voelt op z´n klompen aan dat planten in een ruimte het werken prettiger maken, zegt Dirk Schaap, “Dat onderbuikgevoel is nu ook weten-

van TNO wijst uit dat de productiviteit met 16% toeneemt en het werkverzuim door ziekte met 30% daalt. Eén plant per medewerker in een ruimte is daarvoor al genoeg!” Een door watertekort of door verpieterde, zieltogende plant heeft en daarom biedt Schaap ook plantverzorging aan. Eens per maand, of soms zelfs zes weken, komt een medewerker van All-round Fish langs voor het onderhoud en begiet en snoeit waar nodig. U en uw medewerkers hebben er geen omkijken naar.

zich bij de receptioniste te melden. All-round Fish levert acht centimeter grote goudvissen van €1,79 per stuk tot Koi-karpers met een lengte van 80 of 90 centimeter, waarvan de prijs kan oplopen tot €4.000,- En meer, als je wilt.“ Huisdieren

Het bijzonder en leuke van koi-karpers is dat ze alleen een darm hebben – geen maag. Ze kunnen dus niet in een keer veel eten, hun maag vullen en dan de rest van de dag geen honger meer hebben. Koi’s hebben eigenlijk altijd honger, dus kun je de hele dag voeren. Koi’s komen op hun gemakje naar de oppervlakte en nemen het voedsel daar rustig aan. “Daardoor ontstaat op den duur een band tussen degene die voert en de vis. Een koi kan wel 50 jaar oud worden, dus het worden uiteindelijk gewoon huisdieren!”

Vooral als er ook planten zijn kan het tricky zijn. In onze onderhoudschema’s opgenomen, die cruciaal zijn voor een gezond leefklimaat van de vijver.” Op de winkelvloer van zevenhonderd vierkante meter in Hoevelaken staat een keur aan professionele installaties opgesteld. Daaromheen zwemmen ruim 100.000 vissen. Bij All-round Fish vang je altijd iets moois!

Vijverspecialist

All-round Fish heeft zich bij de aanleg van tuinen gespecialiseerd in een rustiek en rustgevend onderdeel: de vijver. “Van de klassieke natuurvijver met zandoevers, riet en waterlelies tot moderne bassinvijvers met een glazen wand. Buiten, of, zoals een van onze klanten het heeft gemaakt, binnen, met achter de voordeur een glazen brug waarover de bezoeker moet lopen om

De Kunst

De grote kunst van het bouwen en inrichten van koi-vijvers is de zuivering voldoende capaciteit hebben om alle

All-round Fish Oosterdorpsstraat 110

“Dat vraagt enige ervaring,” vertelt Dirk Schaap, “Het duurt even voor je de juiste balans hebt gevonden.

3871 AG Hoevelaken T 033 - 253 68 18

het ONDERNEMERS BELANG

27 15


Ondernemerspanel

Bent u voldoende voorbereid op de komst van de Flex BV? Op 1 oktober 2012 is de wetgeving voor het BV-recht in werking getreden. Dit gezamenlijke project van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Veiligheid heeft als doel het BV-recht beter te laten aansluiten op de praktijk zodat het oprichten van een BV aantrekkelijker wordt. Zo komt het verplichte startkapitaal van minimaal € 18.000 te vervallen en wordt het een stuk eenvoudiger om de statuten aan te passen. Ziet u nieuwe kansen met de komst van de Flex BV? De mening van ons panel.

■ Wim van den Noort Wim van den Noort - DGA Management Partners Zeewolde De nieuwe Flexwet voor BV’s biedt zeer zeker nieuwe kansen. Niet alleen is de drempel voor oprichting van een BV veel lager, o.a. door afschaffing van de minimum kapitaalseis, belangrijker nog is dat er nu daadwerkelijk sprake is van veel meer flexibiliteit m.b.t. de inrichting van de statuten en daarmee de ‘statutaire ordening’ binnen nieuwe en bestaande BV’s. De inrichting kan nu op basis van maatwerk. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om stemrechten/of winstrechtloze aandelen uit te geven. Een bepaalde bestuurder zou ook aandelen met winstrecht kunnen

krijgen zonder zeggenschap in de AvA. Ook de opheffing van de verplichte blokkeringregeling biedt in situaties met meerdere aandeelhouders geheel nieuwe perspectieven. Voor aandeelhouders in bestaande BV’s is er de eenmalige optie om financieel en fiscaal voordeel te behalen door vermindering van het gestorte kapitaal tot € 1. Een belangrijk punt om aandacht aan te schenken is de verdere wettelijke verankering van de bestuurdersaansprakelijkheid. Die kan overigens bijdragen aan het tegengaan van wildgroei in de oprichting van BV’s met verkeerde bedoelingen. De praktijk zal moeten uitwijzen of we overall een positieve slag kunnen maken met deze nieuwe Flexwet.

■ Marjon Roefs Marjon Roefs - Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders Het nieuwe BV-recht creëert volgens mij niet echt nieuwe kansen. Het haalt niet het dilemma weg wanneer je als ondernemer beslist een BV vorm te kiezen. Natuurlijk, als een eenmanszaak of VOF groter wordt en de winst stijgt, dan kán het gunstig zijn om een bedrijf om te zetten in een BV. En de bestuurdersaansprakelijkheid verandert bij een BV omdat een ondernemer dan minder persoonlijk risico loopt. Ook genereert het

bepaalde fiscale voordelen. Maar of deze wetgeving echt iets betekent voor het aanzwengelen van de economie is maar de vraag. Het lijkt mij dat, als een ondernemer is gegroeid en hij ziet alle voordelen van een BV, hij het voorheen toch niet liet afketsen op de verplichte inleg van € 18.000,- of statutaire hindernissen. Het creëren van een gezond belastingklimaat met ruimte voor innovatie en investeringen en het aanpakken van de terughoudendheid en regelzucht van banken, werkt volgens mij meer stimulerend.

■ Hermen Heinen Hermen Heinen - CEO Enrise Het wordt inderdaad makkelijker en goedkoper om een BV op te richten. Een belangrijke drempel was altijd de minimale kapitaalstorting. Die drempel is weg. Daardoor is deze bedrijfsvorm toegankelijker geworden voor startende ondernemers, hoewel er natuurlijk allerlei alternatieven bestonden. Ook bij het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder is het één en ander verbeterd. Daarbij zitten nog wel wat addertjes onder het gras, zeker in geval van een faillissement binnen een jaar na dividenduitkering op basis van een cashflowprognose.

16

het ONDERNEMERS BELANG

Opletten dus. Ik ben voorstander van alle maatregelen die het ondernemerschap toegankelijker, gemakkelijker en goedkoper maken. Dus ook deze vereenvoudiging van het BV-recht juich ik toe, al vraag ik me af of het veel effect zal hebben. Wil je als overheid nieuwe en bestaande ondernemers echt helpen, doe dan wat aan de beperking van werkgeverslasten en verbetering van de kredietverstrekking. Als het aan mij had gelegen, was dat de prioriteit geweest van de nieuwe regering. Helaas.


■ Bert van Weert Bert van Weert – Addictions | Netwerk van reclamemakers Ik sta hier wat dubbel in. Aan de ene kant is het een goede zaak dat de BV-regels een stuk soepeler zijn. De rechtsvorm is er immers voor de ondernemer en niet omgekeerd. Met minder regels en rompslomp gaat dat wel lukken. Aan de andere kant wordt de drempel nu wel erg laag. Gaat een BV failliet - en er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur - dan

opent de betreffende ondernemer gewoon een nieuwe ‘rekening’ en mogen de crediteuren achteraan aansluiten. Wat dat betreft heb ik altijd meer gehad met de eenmanszaak en de vof. Het feit dat iemand ook privé z’n nek durft uit te steken, zegt iets over de ondernemer. Ondernemen moet je voelen. Al snap ik zelf ook wel dat je sommige risico’s niet op je huis kunt afwentelen. Maar dan verkoop je toch gewoon de boot?

■ Adriaan de Regt Adriaan de Regt – Stedelijk Museum Zwolle Voor jonge en startende ondernemers is dit een verbetering. Net als bij een stichting zijn bestuurders privé aansprakelijk als ze onzorgvuldig hebben gehandeld. De inrichting van de BV geeft in deze wet meer vrijheid. Twijfel bekruipt mij ook over

deze vrijheden in relatie tot de criminele wereld die hier weer kansen in kan zien. Voor het museum zou bijvoorbeeld een BV handig kunnen zijn als we onze Museumcoffeeshop uitbreiden en verpachten. Zo ver is het echter nog lang niet.

■ Jan Brem AA Jan Brem AA – Partner en vestigingsdirecteur Heerde; Meeuwsen ten Hoopen registeraccountants en belastingadviseurs Met de invoering van het nieuwe bv-recht per 1 oktober jl. zijn er diverse nieuwe kansen en valkuilen te onderkennen. De uitgebreide mogelijkheden die er zijn om de statuten van de vennootschap naar eigen inzicht in te richten zijn voor de praktijk vooral van belang. Noemenswaardig zijn hierbij de introductie van stem- en winstrechtloze aandelen. Vooral in de sfeer van bedrijfsoverdrachten biedt het nieuwe bv-recht

mogelijkheden die complexe (overname)structuren tegengaat. Naast deze praktische voordelen geeft het nieuwe bv-recht ook aanleiding om (zeer) kritisch om te springen met (winst)uitdelingen. De bestuurder van de vennootschap is, mits hij geen uitkeringstoets heeft uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de uitdeling. Dit geldt voor alle uitdelingen dus ook voor “oude bv’s”. Bestuurders zullen dus bij elke winstuitdeling moeten toetsen of de vennootschap ook na de uitdeling aan haar verplichtingen kan voldoen.

■ Arend Hartlief Arend Hartlief - SMG Groep Deze stelling is niet eenvoudig te beantwoorden. De dagelijkse business is een heel andere, namelijk je bedrijf managen en ondernemen. Toch is deze nieuwe mogelijkheid binnen het BV-recht er één om je in te verdiepen. De verschillen tussen een VOF, BV en Flex BV zitten met name in de oprichtingskosten, aansprakelijkheid, gemaakte winsten en nog vele andere

factoren. Veel ondernemers kiezen in verband met de belasting niet voor een BV, maar voor een vennootschap. Deze brengt slechts een beperkte aansprakelijk met zich mee. De voor- en nadelen die de Flex BV met zich meebrengt zijn heel divers en zeer afhankelijk van de bedrijfs- en persoonlijke omstandigheden. Deskundig advies is dan ook zeker op zijn plaats.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Informatie arbeidsveiligheid

Door Jan Hijn ter Steege; Projectleider Actieplan Arbeidsveiligheid

Van verplichtingen naar kansen! Hoe verbeter ik mijn organisatie? Met “moeten” wordt een ondernemer niet gemotiveerd. Hij heeft naast het vele werk wettelijke verplichtingen die zijn werkweek oprekken naar 70 uur. Veelal is hij de spin in het web van arbo en veiligheid, milieuvergunningen, kwaliteit- en hygiëne-eisen en de noodzakelijke innovatie binnen het bedrijf. En het valt niet mee om daarover de aandacht goed te verdelen. Zoonlief heeft al aangegeven dat hij het stokje van vader echt niet wil overnemen. Toch zijn er kansen om dit en het rendement van de onderneming te verbeteren.

M

et een perfecte ploeg werknemers kun je de taken goed verdelen en uit onderzoek blijkt dat bevlogen werknemers 27 procent minder verzuimen en 18 procent productiever zijn (Gallup 2005). Maar iedere ondernemer heeft ook wel enkele werknemers waar hij minder blij mee is. Altijd te laat, iets vergeten, afwijken van gemaakte afspraken en instructies of juist ’s middags als eerste bij de stempelklok. In de bedrijfsbus met onbenullige snelheid door het dorp of een afvalzak door het raam in de wegberm. Troep op de werkplek, elk uur 5 minuten buiten roken, ’n kwartier poepen en regelmatig heeft hij de vorige avond toch iets teveel gedronken. En als het werk niet af komt moet je op de knieën om te vragen of ze alsjeblieft even willen overwerken. Afblaffen en straffen werkt meestal heel even, maar verziekt verder de onderlinge relatie. Naast die 70 uur lig je dan ’s nachts ook nog te piekeren. Er zijn ook geen werkgevers die onveilig laten werken en vooraf beloven dat ze bij een ongeval het ziektegeld graag doorbetalen, de boete van de Inspectie SZW en de claim van de letseladvocaat. Irritaties

Iedere ondernemer kent deze irritaties. De betrokkenheid is ver te zoeken en de werkgever voelt zich slechts een grote wandelende zak met geld waar ze maandelijks een greep uit mogen doen. Daarnaast zijn er ook werknemers die het geven van verbetervoorstellen hebben afgeleerd. “Ik ben aangenomen voor m’n handjes, heb wel eens wat ingebracht, maar de

baas wist het altijd toch beter!” Ook bij deze werknemers mis je een schat aan informatie en voorstellen, waarmee de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Niet alle voorstellen zijn even waardevol en haalbaar, maar als ondernemer kun je de goede er wel uitvissen. Verandering

De weg naar verandering is dus werknemersbetrokkenheid en méér verantwoordelijkheid op een lager niveau. Een andere houding waarin de werkgever en werknemers elkaar helpen en stimuleren bij het vinden en invoeren van organisatieverbeteringen. De wettelijke verplichtingen worden zo kansen om het bedrijf te transformeren naar een betere bedrijfscultuur. Daarbij hoort “hart voor de zaak”, openheid, transparantie, feed-back en ook de veiligheid om fouten te mogen maken. Het klinkt voor velen vaak erg wollig en traditionele productiebedrijven zullen in het begin erg moeten wennen aan deze andere omgangsvormen. Arbeid- en organisatie deskundigen kunnen het veranderingsproces begeleiden en vaak kunnen ondernemers elkaar ook inspireren tijdens netwerkbijeenkomsten. Cultuurveranderingen kosten vijf tot zeven jaar, maar er is eigenlijk geen andere weg. Want met een hoger verzuim, ongevallen, milieuboetes

Het Actieplan Arbeidsveiligheid is een initiatief van de beleids-directie Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag www.samenveiligwerken.nl

18

het ONDERNEMERS BELANG

en een gebrek aan innovatie kan een bedrijf de concurrentie niet meer aan. Als daadwerkelijk de productiviteit met 18% gaat toenemen is er, ter stimulering van de bevlogenheid, ook ruimte voor een jaarlijkse vette bonus.


Bedrijfsreportage

Tekst en foto’s: Foreco e.a.

Duurzaam bouwen voor Hockey Club Zwolle Deze zomer nam Hockey Club Zwolle een prachtig nieuw complex in gebruik aan de Luttekeweg. Het Hoge Laar, zoals de nieuwbouw is gedoopt, vormt een echte blikvanger en is in het oog springend van veld tot en met gebouw. Van Norel Bouwgroep uit Epe liet een staaltje vakmanschap zien en toonde haar ervaring met projecten van deze omvang.

D

Foreco heeft onlangs als enige een derde DUBOKeur® gehaald voor houten gevelproducten en is daarmee uniek in Nederland. Naast WaxedWood® is ook het brandvertragende product SafeWood® conform de DUBOKeur® eisen gecertificeerd. Voor tal van bouwkundige oplossingen is dit product een oplossingen om met betrekking tot brandveiligheid een omgevingsvergunning te krijgen. Het derde certificaat is voor NobelWood®, een prachtige vervanger voor tropisch hardhout, maar dan wel afkomstig uit duurzaam beheerde naaldhoutbossen met FSC-certificaat.

Brede School Fiep Westendorp

London Aquatic Centre

(Foto: Steve Bates @ ODA)

e Bruin Architecten betrok Foreco in een vroeg stadium bij de materiaalkeuze voor de buitengevels. De keuze viel op WaxedWood®, een duurzaam houtproduct van Foreco uit Dalfsen. Foreco heeft veel ervaring met duurzame bouwmaterialen en WaxedWood®, met DUBOKeur®, is er een goed voorbeeld van. DUBOKeur® is een belangrijk certificaat in Nederland voor het aspect duurzaam bouwen. Het is een bij architecten en opdrachtgevers gewaardeerd certificaat, omdat de maatlat van duurzaamheid over de gehele gebruiksperiode van het product wordt gelegd. Waar komt de grondstof vandaan, hoe vindt de fabricage plaats, wat is het onderhoud en wat is de levensduur. Voor DUBOKeur® wordt gekeken naar de Levens Cyclus Analyse van het product, kortweg LCA genoemd.

Duurzame en veilige bouwoplossingen zijn een speerpunt in het programma van Foreco. Recent was er veel aandacht voor het plafond van het Olympisch zwemstadion in Londen. Foreco verzorgde de brandertragende behandeling van deze immense oppervlakte. Zeker een eervolle klus, daar waar de Engelse concurrentie niet aan de veiligheidsspecificaties kon voldoen. Een andere geweldige referentie is het nieuwe Meander ziekenhuis in Amersfoort, waar ruim 5000 m2 brandvertragende gevel werd aangebracht. Het hout kwam natuurlijk uit Dalfsen, het aanbrengen van de gevel, tot 35 meter hoogte, werd gedaan door het zusterbedrijf Foreco Houtconstructies uit Noordeloos. Brandveiligheid is niet alleen en kwestie van het juiste materiaal, maar ook van montage zodat de constructie als geheel aan de veiligheidseisen voldoet.

Bijzonder is het Amsterdamse project Brede School Fiep Westendorp met 72 woningen en een school, waar gekozen is voor een ‘groene gevel’. Die constructie moet duurzaam, geheel onderhoudsvrij en brandveilig zijn. Foreco Houtconstructies bracht hier brand vertragend NobelWood® aan in frames die straks met diverse soorten klimop begroeid zullen zijn. Bouwen in Nederland mag dan anno 2012 misschien niet de meest florissante sector zijn, met specialisatie en vooral veel know how ligt er voor Foreco nog volop werk in het verschiet!

Foreco Dalfsen BV Dalmsholterweg 5 Postbus 73 7720 AB Dalfsen T 0529 - 43 15 48

Hockey Club Zwolle

Brandvertragende gevelbekleding voor het Meander Ziekenhuis Amersfoort

F 0529 - 43 21 98 info@foreco.nl www.foreco.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Interview

Tekst: Tekstbureau Vakmaten | Fotografie: Bob Bakker

JONH wil minimum leeftijdsgrens afschaffen

“Kennis delen en elkaar versterken” Als de leden akkoord gaan met het bestuursvoorstel, verdwijnt de minimumleeftijd van 25 jaar om lid te worden van de vereniging Jonge Ondernemers Harderwijk (JONH).“Ook als je jonger bent, kun je een bedrijf starten waarvan andere ondernemers kunnen leren en waarmee dus toegevoegde waarde wordt geleverd aan ons platform van jonge ondernemers”, vertelt Erwin Bruinink, voorzitter van JONH en eigenaar van 2ICT.

D

e commissie Leden van JONH voert gesprekken met eventuele nieuwe ondernemers of key functionarissen van bedrijven en organisaties die lid willen worden van de club. Er zijn maximaal twee leden van dezelfde sector lid van JONH. “We zijn een echte Harderwijkse club, je moet er met je bedrijf gevestigd zijn.” Een nieuw bestuur, een frisse wind. “We willen

20

het ONDERNEMERS BELANG

duidelijk de meerwaarde die we voor elkaar hebben nog beter tot uitdrukking laten komen”, zegt Nick Westendorp, eigenaar van 86 Bedrijfskleding en secretaris van JONH. “We moeten eigenlijk allemaal van elkaar kunnen leren en elkaar versterken. We gaan voor kwaliteit, want we willen duidelijk meer te bieden hebben dan andere ondernemersverenigingen. Je kunt op genoeg andere plekken

netwerken zonder dat het echt inhoudelijk wordt. Wij varen dus een wezenlijk andere koers.” Jezelf profileren Erwin Bruinink wijst op de eindejaarsbijeenkomst met de fiscale tips voor 2013 of een bijeenkomst om te leren netwerken. “Onze eigen leden kunnen zich hierbij prima profileren. Juist door jezelf te presen-

Zittend: Erwin Bruinink. Staand v.l.n.r. Pim van Tol, Bert van den Brink, Nick Westendorp en Ernst Admiraal


teren en je kennis te delen, laat je zien wie je bent.” Bij elke bijeenkomst waar nieuwe leden te verwelkomen zijn, presenteren alle leden van JONH zich opnieuw aan de andere leden van de vereniging. “Je doet dus elke keer een soort pitch. Dat is superleerzaam.” Jaarlijks staan drie tot vier bedrijfsbezoeken gepland. Het eerste bezoek heeft inmiddels plaats gevonden bij Mercedes-dealer Wensink. “We kregen een kijkje in de keuken en houden dan onze maandelijkse bijeenkomst. Of het nu gaat om een groot high tech bedrijf of een schoonmaakbedrijf, het is altijd mooi om mensen te horen vertellen over hun filosofie en gedrevenheid. Je leert ervan en je komt tot nieuwe inzichten.” Ook worden er Master Classes gehouden, zoals vorig jaar met rasondernemer Henny van der Most.

Daar kwamen ruim tweehonderd ondernemers uit de regio op af. Het nieuwe bestuur wil dat een vervolg geven. Een commissie gaat dat voorbereiden. HK-Haringparty is groot evenement De club van Harderwijker jonge ondernemers is de organisator van de jaarlijkse HKHaringparty, een van de grootste jaarlijkse evenementen in Harderwijk. “Daar komt eigenlijk iedereen die onderneemt in het gebied tussen Amersfoort en Zwolle op af. Ook het afgelopen jaar was weer zeer succesvol en hebben we van de opbrengst een bijdrage kunnen geven aan de Harderwijker Botterstichting voor de aanschaf van een nieuwe botter, de HK21.” Lokale goede doelen Ook werd een eenmalige schenking gedaan vanuit de ’opbrengsten van de Haringparty aan de Stichting Vrienden van Sinterklaas

Harderwijk. ”Wij willen ons als jonge ondernemers inzetten voor de jongere generatie. Hoe kunnen wij dit beter doen dan een schenking te doen om het jaarlijks terugkerende Sinterklaasfeest in Harderwijk tot een succes te maken, voor jong en oud’’, aldus Erwin Bruinink. JONH heeft eerder ook lokale goede doelen als de Stichting SAM, Ride 4 Duchenne en Stichting ´De Maretak´ Veluwe ondersteund. Nieuwe initiatieven Bestuurslid Ernst Admiraal van MerkMeester voelt zich net als de andere bestuursleden prima thuis bij JONH. “Het is goed om ervaringen te delen en een plek te hebben waar je in een informele setting vragen aan elkaar kunt stellen. We gaan ook de website aanpakken en deze toegankelijker en overzichtelijker maken. Het mooie is dat we niet gebonden zijn aan een vaststaande programma, maar dat iedereen met nieuwe initiatieven kan komen. JONH nodigt uit om met elkaar aan de slag te gaan.”

Jonge Ondernemers Harderwijk www.jonh.nl info@jonh.nl

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Ruud Voest

Als er iets abstract is, dan is dat wel een risico. Het kan zowel een potentiële bedreiging zijn als een mogelijke succesfactor. Als ondernemer focust u zich liever op concrete mogelijkheden en kansen. De methode: risicomanagement. Drs. Robert van Asch RRM, eigenaar van Consignium in Soest: “Als ondernemer sta je ergens en je wilt ergens naartoe. Het is van belang de risico’s die je onderweg tegenkomt te managen.”

Consignium

Managen van risico’s geeft ondernemer inzicht en rust

Nederland is ver oververzekerd. Een inboedelverzekering is bijvoorbeeld in veel gevallen overbodige luxe. Daarnaast blijkt vaak dat door allerlei clausules en uitsluitingen in verzekeringscontracten ondernemers hun risico’s niet zo goed afgedicht hebben als ze dachten. En nog iets: 70 procent van de ondernemers heeft z’n Risico Inventarisatie & Evaluatie niet op orde. Door alleen al dat soort zaken in kaart te brengen, kunnen ondernemers duizenden euro’s besparen of aan schade voorkomen.” Hoofdrisico’s

U

w droom: over twintig jaar een groot renderend bedrijf met verschillende vestigingen. “Ambities hebben is natuurlijk goed”, zegt Van Asch, “maar wanneer je als ondernemer dromen wilt verwezenlijken, kom je onherroepelijk allerlei risico’s tegen.” Consignium brengt die risico’s voor ondernemers in kaart. “Op sommige heb je grip, op andere niet. Zo weet je dat je inboedel niet meer waard wordt, maar wel minder waard kan worden. Dat is een statisch gegeven. De veranderende economie of wet- en regelgeving zou je kunnen duiden als een dynamisch risico. Op basis van de risicoinventarisatie ga ik, in overleg met de ondernemer, maatregelen bepalen.

Het is daarbij altijd de vraag in hoeverre de ondernemer z’n risico’s wil beperken.” Inzicht en rust

Van Asch bespeurt soms enige terughoudendheid bij ondernemers om te investeren in risicomanagement. Hij begrijpt de schroom wel. “Ik verkoop geen concreet product. Je koopt bij mij inzicht en rust. Ik breng risico’s in kaart en help bij de praktische implementatie ervan.” Maar hoe zit dat dan met het beheersen van risico’s en waar hebben we het überhaupt over? Van Asch, van huis uit bedrijfseconoom, definieert een risico als de kans dat een positief of negatief effect zich voordoet. Het is mijn vak om objectief het risico te wegen.” Ter illustratie: “Eén op de drie ondernemers in

“Het traject van risicomanagement begint met een scopebepaling”, legt Van Asch uit. “Wat wil de ondernemer op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Vervolgens is er de risico-inventarisatiesessie, waarna we in een brainstorm een soort top-20 risico’s maken. Na een grondige analyse houd je aan het eind ongeveer tien hoofdrisico’s over. Ik stel een lijst met maatregelen samen om die risico’s te tackelen of op te lossen.” Het bepalen van die maatregelen vraagt om gedegen kennis en expertise. Om die reden werkt Consignium nauw samen met een team van specialisten, zoals een bouwkundig expert, een jurist, een forensisch expert, een advocaat, een verzekeringsexpert en een arbo-technisch expert. Zelf beschikt Van Asch ook over de nodige know-how. Als docent Risicomanagement aan de Haagse Hogeschool, gastdocent aan de Hogeschool Rotterdam en auteur van Ga Niet Langs Af, een risicomanagementboek voor het MKB, staat zijn kennis en kunde buiten twijfel. Update

Omdat risico’s voortdurend veranderen, komt Consignium na ongeveer een halfjaar terug voor een update. “Veranderende wet- en regelgeving en economische getijden hebben impact op de zwaarte van een risico.” De grote vraag aan MKB-ondernemers is: Bent u klaar voor de toekomst? Hebt u het gevoel dat u de risico’s in de hand hebt? De verzekeringsagent geldt in dit vraagstuk als een gedateerde oplossing. Voor het managen van uw risico’s is Consignium het antwoord.

Consignium B.V. Koningsweg 2-30 3762 EC Soest

Drs. Robert van Asch RRM: “Je koopt bij mij inzicht en rust. Ik breng risico's in kaart en help bij de praktische implementatie ervan”

T 035 - 879 56 48 rhavanasch@consignium.nl www.consignium.nl

22

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage Maurits Aalderink en Stephen Roelofsen van Vestaal Vastgoed BV

Vestaal Vatgoed:

‘Bedrijven die slim omgaan met vastgoed doen hier hun voordeel mee’ Als ondernemer heb je vragen over huisvesting huren of kopen? Zelf bouwen? Waar, wanneer en wat, moet ik kopen, huren of ontwikkelen? Allemaal vraagstukken waarmee Vestaal Vastgoed dagelijks te maken krijgt.

E

lke organisatie maakt het moment mee, dat er voor het eerst of opnieuw nagedacht moet gaan worden over de huisvesting. De reden hiervoor is sterk uiteenlopend. De organisatie heeft een groei meegemaakt; de gemeente komt met een bestemmingsplanwijziging i.v.m. nieuwe ontwikkelingen; de huidige huisvesting past niet meer bij de organisatie of er moet bezuinigd en efficiënter met het vastgoed omgegaan worden. Op basis van het ‘Ontwerp van Huisvestingsstrategie’ model, wordt er samen met de opdrachtgever bepaald wat de huidige en toekomstige situatie zal zijn. Met deze informatie kan de toekomstige huisvestingswens beschreven worden. Als ondernemer is het vaak lastig in de toekomst kijken, vooral als het gaat om huisvesting, waar langjarige huurcontracten vanzelfsprekend zijn. Vestaal Vastgoed heeft ruime ervaring hiermee en helpt opdrachtgevers een realistische en innovatieve kijk op de huisvesting te geven. Na het vaststellen van het programma van eisen, wordt er gezocht naar een passend pand of stuk grond. Vestaal Vastgoed beschikt over een groot regionaal netwerk met warme contacten binnen de verschillende gemeentes. Wij hebben de expertise om locatiescans, volumestudies,

bestemmingsplananalyses, stichtingskostenbegrotingen te maken en ontwerpen te realiseren. Door de gefaseerde aanpak en tussentijdse rapportage blijft de opdrachtgever optimaal geïnformeerd. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke stappen de opdrachtgever zelf zal uitvoeren en bij welke hij graag ondersteuning ontvangt. Deze aanpak zorgt voor rust binnen de organisatie van de opdrachtgever. Door Vestaal Vastgoed in te schakelen in het ontwikkel- en bouwtraject kunnen directieleden van bedrijven en instellingen zich blijven richten op hun “core business” in de wetenschap dat hun belangen goed worden behartigd.

Het toepassen van het model Ontwerp van Huisvestingsstrategie Het Ontwerp van Huisvestingsstrategie model zorgt voor een bewustwording van een gefundeerd huisvestingstrategie. In het model kan er middels de onderwerpen huidige vraag, toekomstige vraag, huidig aanbod en toekomstig aanbod een eerste opzet van de strategie gemaakt worden. Het hoofdstuk toekomstige vraag is breder dan alleen een vierkantenmeter behoefte. Onder andere de elementen locatie, ICT en uitstraling zijn noodzakelijk voor een volledige analyse. Indien deze onderwerpen inzichtelijk zijn gemaakt kunnen de subhoofdstukken ingevuld worden. De subhoofdstukken bestaan uit, bepaal de huidige match, bepaal de toekomstige match, weeg alternatieven af en selecteer en tot slot het stappenplan. Met alle gegevens en gemaakte analyses moet er een toekomstvisie gemaakt worden die past bij de veranderingen van het bedrijf. Een toekomstvisie is gericht op tien jaar of langer.

“Vestaal Vastgoed wil primair bezig zijn met de eindgebruiker en de vertaling van zijn wensen.”

Vestaal Vasgoed Drielandendreef 42-44 3845 CA Harderwijk T. 0341 – 43 49 44 F. 0341 – 43 33 85 www.vestaalvastgoed.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Interview

Tekst: Jelmer van Nimwegen | Fotografie: Bob Bakker

DigiCarto & BOS bouwadvies

Vastgoedbeheerder gooit vastgoedtekeningen in de kliko Goed vastgoedbeheer staat of valt met actuele en correcte gegevens, te beginnen met de bouwkundige en installatietechnische tekeningen. En daar gaat het dan ook vaak direct mis. Iemand neemt een tekening uit het archief, maar brengt die niet terug. Of hij gebruikt de tekening om een situatie te veranderen, maar deze wordt niet gewijzigd op de tekening. Of drie partijen hebben de tekening nodig en moeten op elkaar wachten. Hanno van der Mark, eigenaar van BOS bouwadvies ontwikkelde voor zijn opdrachtgevers ‘DigiCarto’, een baanbrekend digitaal en online tekeningenviewer dat papieren archieven volslagen overbodig maakt en samenwerken eenvoudig maakt. Ideaal voor woningcorporaties, overheden en bedrijven die een of meer gebouwen beheren.

Hanno van der Mark: “DigiCarto is vooral een pragmatisch instrument. We kunnen er precies inbouwen wat de klant nodig heeft”

V

astgoedbeheer, vastgoedonderhoud en facility management zijn belangrijke elementen in de moderne bedrijfsvoering. Ze vragen een flinke inspanning, zowel in menskracht als in financieel opzicht. Het zal duidelijk zijn dat beide onder druk staan in de huidige economische omstandigheden. Tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen aan gesteld, onder meer vanuit de overheden. De brandweer eist van steeds meer gebouwen up to date informatie over de bouw en inrichting van een risicovol vastgoed. DigiCarto geeft op beide aspecten het antwoord: het wordt beter én goedkoper!”

24

het ONDERNEMERS BELANG

3D DigiCarto is een tekeningenviewer die vastgoed driedimensionaal weergeeft. Maar niet alleen het vastgoed kan worden gevisualiseerd, ook machines en andere bedrijfsmiddelen kunnen 3D worden opgenomen in de tekeningenviewer. “We hebben DigiCarto al gebruikt bij het opzetten van een productielijn. We hebben met de leverancier de machines van onze opdrachtgever virtueel in de ruimte geplaatst en pas toen alles klopte zijn de bouwers aan het werk gegaan. Zo voorkomt DigiCarto onaangename verrassingen tijdens de uitvoering!”

Woningcorporaties DigiCarto is een uitkomst voor woningcorporaties. Van der Mark weet dat zeker, want hij heeft daar zelf 22 jaar gewerkt en hij weet dus uit eigen ervaring hoe intensief archiveren is. “Ik zette nieuwe tekeningen direct op een microchip. Pas daarna mochten ze het archief in. Wat daar allemaal niet uit verdwenen is in de loop der jaren! En niemand doet dat opzettelijk, het gebeurt gewoon. Een archief compleet en up to date houden kost veel geld en inspanning. Dat hoeft nu niet meer. De papieren tekeningen kunnen met een gerust hart letterlijk in de kliko gegooid worden!” Bedrijven Ook bedrijven passen de innovatieve tekeningenviewer van DigiCarto toe. Tot de gebruikers van DigiCarto horen industriële bedrijven, sport- en leisure-ondernemingen en vastgoedbeheerders. DigiCarto wordt ‘op maat’ gebouwd en geïmplementeerd. Alle voor bouwbeheer en veiligheid vereiste gegevens kunnen in verschillende extra informatielagen worden aangegeven, geheel naar inzicht en wens van de opdrachtgever. Vluchtroutes, eigendomsverhoudingen, de leidingen van gas, water en licht, machinepark – alles is in beginsel mogelijk. Bij de start van het digitaliseringstraject wordt in overleg vastgesteld welke bouwkundige gegevens zullen worden opgenomen. Uiteraard kan daarbij een gefaseerde opbouw worden afgesproken. Van de Mark: “Het is vooral een pragmatisch instrument. We kunnen er precies inbouwen wat de klant nodig heeft – niet meer, niet minder. En als in de toekomst andere wensen of eisen ontstaan: geen probleem. De originele tekeningen


zijn veilig op een centrale plaats opgeslagen en die kunnen op ieder gewenst moment worden aangepast en in de viewer gezet worden.” Gemeenten Ook voor overheden, zoals gemeenten, blijkt DigiCarto een uitkomst. Sportzalen, kleedruimten, sanitair bij havens, afvalverzamelgebouwen en natuurlijk de gemeentelijke kantoren kunnen op voorbeeldige wijze worden vastgelegd. Van de Mark: “En dat is dan letterlijk: gemeenten hebben in dit soort zaken een voorbeeldfunctie. Met DigiCarto lopen ze voorop in de ontwikkelingen!” Voor onderhoud aan afgelegen installaties is DigiCarto de ultieme oplossing: met een tablet-computer kan een monteur op iedere plaats waar bereik is, alle achterliggende informatie ophalen.” 24/7 beschikbaar DigiCarto staat veilig op een server in een serverbunker, waar het via de Cloud 24 uur per dag bereikbaar is vanaf iedere plaats op de wereld waar een internetaansluiting beschikbaar is. “Het grote voordeel is, dat iedereen gegarandeerd met dezelfde tekeningen werkt. Dat niet iemand per ongeluk

nog een verouderde tekening heeft, bijvoorbeeld uit het eigen archief.” DigiCarto is een viewer, dus niet iedere gebruiker kan zomaar ‘even zelf’ wijzigingen aanbrengen. Dat gebeurt centraal, waardoor de kwaliteit van het tekenwerk op niveau blijft. Voordeel is ook dat wij software actueel houden en back-up van de bestanden verzorgen. Dus we ontzorgen de klanten zodat zij zich bezig kunnen houden met hun corebusiness.” Tekeningenviewer Van de Mark kan bestanden van alle gangbare tekenprogramma’s configureren naar DigiCarto, “Als de tekeningen nog niet gedigitaliseerd zijn, zetten onze DigiCartoengineers de papieren bouwtekening eerst om naar een digitale tekening. Als dat nodig is komen wij ter plaatse het vastgoed inmeten.” In de tekeningen kunnen informatielagen worden aangebracht. Bijvoorbeeld voor werktuigbouwkundige en elektra-installaties, vaste inrichtingen, brandveiligheid en vluchtroutes. “En over de energie-labeling. Dat is momenteel een belangrijk onderwerp voor de woningcorporaties. In DigiCarto kunnen we aangeven welke energielabels de woningen

hebben. Met een druk op de knop kan een beheerder zien welke woningen te lage energielabels hebben en dat heeft op termijn consequenties voor de huurprijs.” Brandweer Voor de brandweer zijn actuele en juiste tekeningen letterlijk van levensbelang. Risicovolle bedrijven moeten bij elke verandering hun gegevens insturen. Dat gaat via DigiCarto heel eenvoudig, zelfs automatisch is mogelijk. “De brandweer is blij met onze service. In onze tekeningen kunnen we precies aangeven wat voor de brandweer van belang is – en meer niet. Dat geeft snel helderheid en daardoor kunnen de spuitgasten beter hun werk doen!” Toekomst Van der Mark besluit: “Het belangrijkste winstpunt van deze tekeningenviewer en de tekenservice is de combinatie ‘betergoedkoper’. In deze tijd is dat cruciaal. De eisen gaan omhoog en de beschikbare gelden slinken. DigiCarto is een product dat precies op tijd komt, getuige de enthousiaste reacties van de gebruikers.” www.digicarto.nl

“Papieren tekeningen kunnen met een gerust hart in de kliko gegooid worden”

het ONDERNEMERS BELANG

25


Bedrijfsreportage

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: Gerrit Boer

Maatwerk in inspecties, advisering en opleidingen

Quercus Technical Services echte kennisbron voor het bedrijfsleven

De trainingen die Quercus verzorgt zijn er van monteurniveau tot het niveau van post Hbo

Inspecties, advisering en opleidingen voor alle segmenten van de industriële markt. Quercus Technical Services, een snel groeiend familiebedrijf met 50 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Zwolle en Zoetermeer, biedt het haar relaties allemaal. Quercus is een echte specialist op drie vakgebieden: hoogspanningsinstallaties, laagspanningsinstallaties en explosieveiligheid. Een veelzijdig bedrijf dat zich onderscheidt door een brede dienstverlening, met voor ieder vraagstuk wel een maatwerkoplossing. Niet voor niets is Quercus één van de belangrijkste partners voor de offshore, de industrie en engineering- en adviesbureaus.

Q

uercus is - naast Texemus en Certium - één van de drie bv´s onder de vleugels van het moederconcern Certeq, met Paul Koop als directeur-grootaandeelhouder. Na 18 jaar zelf in de petrochemische industrie te hebben gewerkt, onder meer voor het voormalige Werkspoor (nu Stork), besloot Koop in 1990 tot de oprichting van Quercus. Aanvankelijk hield het bedrijf zich vooral bezig met de inspectie van

26

het ONDERNEMERS BELANG

technische installaties, later ontwikkelde het zich ook steeds meer als adviesbureau en opleidingscentrum. Eigen filosofie

“Ik heb voor Werkspoor veel grote projecten in het buitenland gedaan”, vertelt Koop. “Onder meer in Ethiopië, Iran, de Emiraten en Libië. Daar heb ik een schat aan ervaring opgedaan op het gebied van engineering, aanleg en onderhoud van

grote industriële installaties. In die jaren heb ik een eigen filosofie ontwikkeld voor het organiseren van een bedrijfsvoering. Die wilde ik graag in praktijk brengen. Met die ambitie heb ik Quercus destijds opgericht, met toen nog Donkerbroek als vestigingsplaats.” Verbetertrajecten

Koop wijst erop dat er in de beginjaren als gevolg van nieuwe regelgeving veel


behoefte bestond aan het uitvoeren van technische inspecties. Hij zette z’n filosofie daarom uit bij diverse grote bedrijven. Dat heeft Quercus geen windeieren gelegd. Als snel was het bedrijf met de inspectiewerkzaamheden actief voor onder meer de olie- en gassector. En al spoedig volgden ook andere sectoren. “Het ging er toen vooral om dat de veiligheidsstatus van de installaties werd vastgesteld”, blikt Koop terug. “Op basis van structurele tekortkomingen ontwikkelden wij verbetertrajecten.”

de opening van de vestiging in Zwolle meteen een practicum te bouwen dat wel onder deze regeling viel. Daarnaast werd samen met een constructiebedrijf een nieuw mobiel practicum ontwikkeld dat ook vanuit Engeland gecertificeerd werd. Het was daarmee het eerste op het Europese vasteland. “Een uniek product, waar al snel veel vraag naar kwam”, zegt Koop. “We bouwen voor onze opdrachtgevers inmiddels steeds vaker dergelijke practicums. We hebben dat bijvoorbeeld al gedaan voor Shell in Nigeria en voor Gazprom in Rusland.”

Advisering en opleidingen

Deskundige trainingen

Quercus vestigde hier naam en faam mee en steeds vaker klopten grote bedrijven aan voor adviezen, bijvoorbeeld voor zorgsystemen en onderhoudssystemen. Maar ook voor beleidsadviezen. Koop besloot hier optimaal op in te spelen en meer werk te maken van z’n adviespoot. In 1993 werd ook met de opleidingen begonnen, aanvankelijk in samenwerking met Siemens Nederland, later zelfstandig. Koop: “We hadden al zoveel geleerd van de inspecties dat we precies wisten wat onze klanten moesten weten. Er zit veel synergie tussen inspecteren, adviseren en opleiden. In eerste instantie hebben we voornamelijk hoogspanningsopleidingen verzorgd, maar al snel kwamen daar laagspanningsopleidingen bij. Door onze inspecties deden we ook veel expertise op op het terrein van explosieveiligheid. Toen daar rond de eeuwwisseling nieuwe wetgeving voor van kracht werd, hebben we daar een specialist opgezet en ook cursussen voor ontwikkeld.”

De trainingen die Quercus verzorgt, zijn er van monteurniveau tot het niveau van post Hbo. “Mensen worden hier zowel theoretisch als praktisch opgeleid tot deskundigen aan wie de directie met veel vertrouwen verantwoordelijkheid kan overdragen voor het veilig werken binnen een onderneming”, stelt Koop. “We bieden uiteenlopende opleidingen, van elektrotechniek tot en met explosieveiligheid. Met onze opleidingen spelen we nadrukkelijk in op de marktontwikkelingen. Was er vroeger sprake van 80% standaardwerkzaamheden en 20% maatwerk, nu is dat omgekeerd.”

Practicums

Het eerste practicum voor de opleidingen werd in 1993 geopend in Zoetermeer. In 2008 werd het huidige bedrijfspand in Zwolle betrokken. Hier is nu het grootste schakelpracticum van Nederland gevestigd. Steeds meer grote bedrijven hebben door de jaren heen gebruik gemaakt van de diensten van Quercus. Dat leidde in 2005 tot de bouw van een mobiel practicum op het vlak van explosieveiligheid. Dit practicum bleek in een grote behoefte te voorzien. Er werden cursussen door het hele land gegeven. Certificatieregeling

Omdat het mobiele practicum echter niet voldeed aan de Britse certificatieregeling, besloot Koop om bij

Texemus en Certium

Enkele jaren geleden heeft Koop de bv’s Texemus en Certium opgericht. Binnen Texemus worden installaties gebouwd met behulp van webtechnologie. “Voor projecten worden installatiedelen slim gekoppeld met alle activiteiten, informatie en personen, om risico’s, kwaliteit, geld, planning en veranderingen beheersbaar te maken”, legt Koop uit. “De combinatie betekent projectmanagement. Deze slimme benadering geldt ook voor onderhoud. Wij tonen aan dat met de inzet van het systeem tot 30% kan worden bespaard op de aanleg en het onderhoud van installaties.” Met Certium wordt alert ingespeeld op certificatie-eisen. Deze bv is onder meer gespecialiseerd in examinering en certificering van vakbekwaamheid. Dit is van belang voor beroepsprofielen met een hoog risicoprofiel. “Al met al onderscheiden wij ons door een breed scala aan dienstverlenende activiteiten”, besluit Paul Koop. “We kunnen onze opdrachtgevers altijd op maat bedienen en zijn op het vlak van complexe installatietechniek uitgegroeid tot een echte kennisbron voor het bedrijfsleven.”

Paul Koop: “Er zit veel synergie tussen inspecteren, adviseren en opleiden” Quercus Technical Services Baileystraat 3 8013 RV Zwolle T 038 - 452 99 91 F 038 - 452 56 90 info@qts.nl www.qts.nl

het ONDERNEMERS BELANG

27
 

 :ƵŝƐƚŶƵǁŝůƚƵĂůƐŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƵŝƚĞůŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŚĞƚ ďĞƐƚĞƌĞƐƵůƚĂĂƚŚĂůĞŶ͘ƵƌŽͲŽŵďĞŐƌŝũƉƚĚŝƚ͘tŝũ ŚĞůƉĞŶƵŚŝĞƌŐƌĂĂŐďŝũĚŽŽƌďĞƚĂĂůďĂƌĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƚĞ ůĞǀĞƌĞŶ͘KŶƐƚĞĂŵǀĂŶƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞƌƐŶĞĞŵƚƵ ďŽǀĞŶĚŝĞŶŚĞƚǁĞƌŬƵŝƚŚĂŶĚĞŶĞŶůĞǀĞƌƚƵǁ ŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞďƌƵŝŬƐŬůĂĂƌďŝũƵĂĨ͘

   

 KƵƌƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŵĂŬĞƐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ΎƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐĞŶΎ/dͲǀĞƌƚĂůŝŶŐĞŶ ΎũƵƌŝĚŝƐĐŚĞ;ďĞģĚŝŐĚĞͿǀĞƌƚĂůŝŶŐĞŶΎŵĞĚŝƐĐŚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐĞŶ ΎǀĞƌƚĂůŝŶŐǀĂŶƐŽĨƚǁĂƌĞĞŶĞͲůĞĂƌŶŝŶŐΎŵĂƌŬĞƚŝŶŐͲĞŶǁĞďƐŝƚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐĞŶ ΎǀĞƌnjŽƌŐŝŶŐǀĂŶǀŽŝĐĞͲŽǀĞƌƉƌŽĚƵĐƚŝĞƐĞŶdWΎǀĞƌƚĂůŝŶŐǀĂŶďĞĚƌŝũĨƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶĞŶƉƵďůŝĐĂƚŝĞƐ ΎĞŶŵĞĞƌ͙  

ĞŶƚƵŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŶĂĂƌĚĞƉƌŝũnjĞŶǀĂŶƵƌŽͲŽŵ͍ sƌĂĂŐǀĂŶĚĂĂŐŶŽŐĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞŽĨĨĞƌƚĞďŝũŽŶƐĂĂŶ͘ ĞŵŝƐƐŝĞǀĂŶƵƌŽͲŽŵ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘s͗͘ tŝũůĞǀĞƌĞŶŚŽŽŐǁĂĂƌĚŝŐĞǀĞƌƚĂůŝŶŐĞŶĞŶŚĞůƉĞŶ ŚŝĞƌŵĞĞŽŶnjĞŬůĂŶƚĞŶnjĂŬĞůŝũŬƐƵĐĐĞƐƚĞďŽĞŬĞŶ ŽƉĚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŵĂƌŬƚ͘&ůĞdžŝďŝůŝƚĞŝƚ͕ƐĐŚĞƌƉĞ ƉƌŝũnjĞŶ͕ŶĂƵǁĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞĞŶƐŶĞůůĞƌĞĂĐƚŝĞƐ ŽƉǀƌĂŐĞŶǀĂŶŬůĂŶƚĞŶnjŝũŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƉŝũůĞƌƐ ďŝŶŶĞŶŽŶnjĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĞŶŬĞŶŵĞƌŬĞŶĚĞ ŵĂŶŝĞƌĞŶǁĂĂƌŽƉǁŝũŵĞƚŽŶnjĞŬůĂŶƚĞŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͘

ƵƌŽͲŽŵ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘s͘ ,ŽŽĨĚŬĂŶƚŽŽƌ͗ZĞŶŬƵŵ dĞů͗нϯϭϯϭϳͲϯϭϲϲϵϬ ǁǁǁ͘ĞƵƌŽͲĐŽŵ͘ŶĞƚ ŝŶĨŽΛĞƵƌŽͲĐŽŵ͘ŶĞƚ dǁŝƚƚĞƌ͗ΛƵƌŽŽŵ/Ed> <ǀ<ƌŶŚĞŵϬϵϭϰϲϬϵϲ 


PRONKEN!

DE MILLENNIUMDOELEN

TOPSTUKKEN

Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 4-2012  
Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 4-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement