Page 1

NR. 4

2012

PEELLAND

Van energievreters naar

energieopwekkers

Snel ingrijpen bij wanbetaling… een must

Ondernemend Someren!

••••••••••••••••

IJs maken is een echt vak en niet zomaar een koud kunstje!

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand.

www.rsw.nl

www.van-werde.nl

www.ha-a.nl

www.welten.nl

www.smulderscarsystems.nl

www.bumet.nl

Harrie v.d. Putten

www.sbvastgoed.nl

www.putten-verhuur.nl

HEFTRUCKS BV

Randweg Zuid 3, BUDEL Tel. +31 (0) 495 49 35 47

www.vandeurzen.info

www.brasserieklothoeve.nl


Advies

Tekst: Mr. Michel Ambags

FAMILIEBEDRIJF:

nooit ophouden, altijd doorgaan!? In een recente editie van dit blad waren bekende regionale familiebedrijven aan het woord: Taxi Helmond, ETB Willem Bos, Manders

Tekst: Mr. Drs. A.A.P.M. Theunen

Hoe een bedrijfswoning een plattelandswoning wordt

Fietsen, De Klerk en Klokkengieterij Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Zij spraken over het wel en wee van hun familiebedrijf.

Stel, u heeft een agrarisch bedrijf met een bedrijfswoning.

E

U draagt uw bedrijf over aan één van uw kinderen en u

en deel trots, een portie passie vanwege de familieachtergrond en een deel broodwinning voeren bij hen tot de vanzelfsprekendheid van “nooit ophouden, altijd doorgaan (NOAD)”. Maar, geboren te zijn uit ouders/ aandeelhouders levert niet voor alle kinderen de wens en/of de kwaliteit op om op te volgen. En kinderen, die niet opvolgen, zijn aan de ouders natuurlijk even lief. Derhalve: “hoe om te gaan met de opvolgingsproblematiek?” En die vraag wordt complexer indien er – zoals vaak – meerdere broers en zusters in de leiding zitten, die, al of niet op termijn, moet worden opgevolgd. De ervaring bij het oplossen van dit soort vragen heeft mij geleerd dat het enige èchte probleem “emotie” is, want zakelijk staan alle neuzen wel in dezelfde richting. Welke oplossing?

Transparantie en ratio zijn de credo’s. Men moet achteraan beginnen (het zakelijke aspect): fiscaalrechtelijk en erfrechtelijk de lijnen trekken, vervolgens de financiering schetsen en dan pas de poppetjes invullen in een financieel onderbouwd businessplan. Korter kan ik het niet schetsen, simpel is het model, maar niet altijd de invulling. Immers, helaas wordt bijna altijd

de omgekeerde volgorde toegepast en aan de emotie teveel ruimte gegeven. Daarom dient dit traject niet alleen open en bloot (transparant) te worden afgelegd, maar vooral ook met behulp van een buitenstaander/regisseur. Dus niet onder leiding van het meest dominerende lid van de familie. Dit is mijn praktijkles uit vele jaren bij begeleidingen van diverse overdrachten van familiebedrijven aan de kinderen (of aan derden). Let wel: op tijd beginnen!

Dat wil zeggen: hoe eerder afgesproken hoe het traject zal worden gevolgd en via welke doelstellingen en lijnen, hoe succesvoller het doel wordt bereikt. En vooral ook zonder conflicten tussen de familieleden/eigenaren van het bedrijf want dergelijke conflicten, zo leert dezelfde praktijk, zijn het meest langdurig en diepgaand! Mijn deelname aan het bovengenoemde rondetafelgesprek met de familiebedrijven (zie Het Ondernemersbelang nr.2/2012) was niet toevallig. Al tientallen jaren denk en werk ik (van harte) mee bij het oplossen van deze zakelijke problemen. Die problemen kunnen vooral door emotie onnodig veel en veel moeilijker worden dan dat ze eigenlijk zijn. Kortom, begin tijdig, transparant en – toch maar – samen met een buitenstaander aan het project van opvolging in het familiebedrijf!

ambagsadvocaten Deurne De Poort 9c, 5751 CN Deurne T 0493 - 35 25 45 www.ambagsadvocaten.nl

verkoopt uw (voormalige) bedrijfswoning aan een derde. Wanneer deze derde (die niets met het agrarische bedrijf van doen heeft) daar ook daadwerkelijk gaat wonen is er sprake van strijd met het bestemmingsplan.

D

e voormalige bedrijfswoning behoorde immers tot de inrichting en genoot geen bescherming tegen geluidsen geuroverlast. Het bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden zodat de bedrijfswoning een burgerwoning wordt. Maar deze burgerwoning ligt tegen het agrarische bedrijf aan zodat het bedrijf nooit aan de eisen omtrent geur en geluid kan voldoen. Gevolg: wanneer de derde klaagt over “overlast” zal het bedrijf moeten stoppen, terwijl nota bene deze derde wist welke risico’s hij liep toen hij de bedrijfswoning kocht. De klacht van deze derde over overlast van het agrarisch bedrijf zal in de regel door de gemeente gezien worden als een “beginselplicht tot handhaving”. Het bedrijf zal wellicht stilgelegd worden. Oplossing biedt de nationale wetgever. Er komt een nieuwe categorie woning naast de reeds bestaande bedrijfs- en burgerwoning bij: de plattelandswoning. De plattelandswoning geldt planologisch als burgerwoning maar wordt qua milieubescherming beschouwd als een bedrijfswoning: de woning blijft deel uitmaken van het agrarisch bedrijf. Hoe praktisch kan wetgeving soms zijn. Leuker

kan men het in Den Haag vaak niet maken, een enkele keer wel praktischer. Voor de praktische toepassing en nadere toelichting kunt u altijd een afspraak maken met het secretariaat van Advocatenpraktijk Theunen, De Poort 9c, te (5751 CN) Deurne onder nummer 085 - 489 49 36.

het ONDERNEMERS BELANG

01


het

Inhoud

ONDERNEMERS B E L A N G

Het Ondernemersbelang Peelland verschijnt vijf keer per jaar.

VAN ENERGIEVRETERS NAAR ENERGIEOPWEKKERS

Achtste jaargang, nummer 4, 2012 OPLAGE 5000 exemplaren COVERFOTO Rondetafelgesprek duurzaamheid en innovatie in de bouwsector. Fotografie: Marco Magielse

08

UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl www.ondernemersbelang.nl

SNEL INGRIJPEN BIJ WANBETALING… EEN MUST Meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers heeft wel eens van doen met wanbetaling. En dat komt als gevolg van de economische crisis steeds vaker voor. Lange betalingstermijnen en/of wanbetaling drijven menig ondernemer naar de afgrond. Wat te doen?

10

EINDREDACTIE Novema Grootegast Femke Hut T 0594 - 51 03 03 f.hut@novema.nl

ONDERNEMEND SOMEREN!

BLADMANAGER Novema Helmond Danny Jansen T 0492 - 82 01 57 d.jansen@novema.nl

De gemeente Someren is druk bezig met de ontwikkeling en herontwikkeling van haar bedrijventerreinen. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere vestigingsen uitbreidingsmogelijkheden voor Somerense en Astense ondernemers. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, steekt de gemeente daarvoor haar nek graag uit.

WEBSITE www.ondernemersbelang.nl

17

VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten DRUK Scholma Druk, Bedum

IJS MAKEN IS EEN ECHT VAK EN NIET ZOMAAR EEN KOUD KUNSTJE!

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Hans van Asch Jur Engelchor Hein Gijsbers Sandra Kagie Jeroen Kuypers Marco Magielse Henk Roede (strip) Hieke Stek André Vermeulen (column) Loes Wijdeveld Heidi Wils Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN 1875 – 3825 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

Hoewel de crisis in de bouw nog steeds niet voorbij is, gaat de evolutie naar duurzaam gebouwde panden onverminderd door. Woningen en bedrijfspanden die hun eigen energie opwekken en die ook door de keuze en de verwerking van materialen een veel geringe CO-2 voetafdruk maken, zijn op termijn aanmerkelijk betaalbaarder dan de behuizingen die in de decennia voordien gebouwd werden. Zowel de techniek als de marktomstandigheden dragen er dus toe bij dat de hete lucht die er nu nog altijd in de prijzen van onroerend goed zit zal ontsnappen.

IJs bereiden is een ambacht. En dat ambacht proef je bij IJssalon Hartentroef. Alleen als je passie hebt voor dit vak kun je het de zorg en aandacht geven die horen bij ambachtelijk ijs. Als eerste en jongste vrouw in Nederland behaalde Angela van Enckevort - Arts het vakdiploma Meester IJsbereider. Samen met haar man Eric runt zij IJssalon Hartentroef en vinden ze ondernemen een feest!

20 Dirk Zeur - de directeur En dan zijn we nu aangekomen op de afdeling orderbegeleiding!

?

Hier worden altijd uw orders met de nodige nauwkeurigheid en hoge spoed ingevoerd!

Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl Komt u mee, dan gaan we nu naar de productiehal. Waar natuurlijk net zo hard aan uw orders wordt gewerkt!


Column ■

En verder

Verslaafd aan geldinfuus

01

Familiebedrijf: nooit ophouden, altijd doorgaan!?

Bijna twee jaar geleden trad het kabinet-Rutte aan met de

01

Hoe een bedrijfswoning een plattelandswoning wordt

04

Nieuws

de mega-geldinjecties van de voorgaande regering in

07

Hekwerken en toegangsoplossingen: voor een veilig gevoel!

ABN Amro en ING.

11

Digitale Desktop biedt hoogwaardige, flexibele en veilige IT

In de afgelopen lente zaten VVD en CDA 47 dagen met

12

Bestra vertaalt elke wens in perfectie

13

Swinkels timmert letterlijk en figuurlijk aan de weg

van het Rijk moet volgend jaar terug naar 3 procent van

14

Ons werk staat als een huis!

de begroting. Het mislukte, het kabinet viel en er kwamen

16

Van Dorp installaties continu in ontwikkeling

19

“Klanten moet je verdienen”

en premier Rutte in Brussel akkoord met een reddingsplan

21

Spaan Metaal bouwt innovatief en duurzaam op de Floriade

voor de Spaanse banken. Die stonden op het punt om

22

Leien vormen het duurzaamste dak bij uitstek

failliet te gaan. In totaal gaat er 130 miljard euro naar Madrid.

24

Ondernemerspanel: Verdient het MKB meer steun?

het geld ooit terugkomt. De Aegeïsche Zee is inmiddels

26

Flex B.V.

bijna gedempt met de tientallen miljarden euro’s die sinds

27

“Wij leveren hoogwaardige kwaliteit tegen ouderwetse service”

vorig jaar al richting Athene zijn gesluisd.

28

Stijgende woonlasten bij dalende inkomens

boodschap dat de Staat 18 miljard euro moest bezuinigen. Daarover was vier maanden onderhandeld. Oorzaak:

Geert Wilders in het Catshuis te bakkeleien over een nieuwe ronde van bezuinigen van 14 miljard euro. Reden: het tekort

vervroegde verkiezingen. Op een achternamiddag in juni gingen minister De Jager

Officieel gaat het om leningen, maar niemand gelooft dat

Vier jaar na het ontstaan van de kredietcrisis in de VS zit Europa in een duistere tunnel zonder zicht op enig licht aan het einde ervan. Intussen gaan bankiers gewoon door op de oude

In het hartkatern

voet. Vanuit Londen zijn de interbancaire rentetarieven voor bedrijfskredieten, hypotheken en consumptieve leningen vele jaren lang opzettelijk te hoog vastgesteld opdat

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer Hoge bomen vangen veel wind en in de Westfriese polders zijn de bomen hoger en waait de wind harder dan elders. Dirk Scheringa bouwde jarenlang aan een voor Nederland unieke en succesvolle bank, maar de val van de relatief kleine DSB in 2009 werd een groter (media)drama dan de ondergang van het grote Fortis een jaar eerder. Hoe is het de ex-bankier intussen vergaan?

bankiers in de City hun privé-schatkisten zó uitpuilend konden vullen dat Dagobert Duck erbij verbleekt tot een schlemielige straatzwerver. De hoogst verantwoordelijke, die dan ook nog Bob Diamond heet, kreeg bij zijn ontslag als straf 2 miljoen pond mee, in plaats van de 20 miljoen waarop hij recht meende te hebben. Tientallen jaren lang hebben de banken bedrijven en consumenten een rad voor ogen gedraaid en hen niet als klanten maar als melkkoeien behandeld. Wat het extra verbijsterend maakt, is dat de regeringen in Europa niet durven of willen ingrijpen. Hele industrieën laten zij moeiteloos failliet gaan,

- Global Deals: smartphones, tablets en laptops voor de scherpste prijs van Nederland - Fahari Foundation gelooft in zelfredzaamheid

“We moeten ons uit de crisis innoveren” Geen sector lijkt de Grote Recessie zo goed te doorstaan als de industrie, dankzij de groeiende export naar opkomende markten maar ook dankzij het hoge innovatietempo. Maar dat succes wordt van twee kanten bedreigd: door het toenemende tekort aan technici en door dat aan kapitaal om in innovatie te investeren. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, sinds een klein jaar voorzitter en algemeen directeur van de ondernemingsorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM, pleit voor doortastende actie op allebei de fronten. Haar concrete voorstellen gaan van gratis technisch onderwijs tot een fulltime minister van buitenlandse handel.

maar voor de megalomane aanvoerders van de banken zijn ze kennelijk doodsbenauwd. Een topsalaris alleen is in de bankwereld niet genoeg. Zelfs wie aantoonbaar slecht of zelfs crimineel presteert, komt nog weg met een bonus. Deze zieke mentaliteit zal niet veranderen zolang regeringen de banken de hand boven het hoofd houden. Eurocommissaris Michel Barnier kwam onlangs met het understatement van het jaar: “Banken zijn instellingen met slechte gewoonten die ze niet zomaar kwijtraken.’ Slechte gewoonten kunnen tot verslaving leiden. In de bankwereld liggen heel wat mannen nog steeds aan het geldinfuus. Ze horen langdurig thuis in een afkickkliniek. Met TBS. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Van Dorp installaties Helmond ontvangt Graydon Award voor financieel gezond bedrijf op te leveren. Het is tevens van belang dat zij zich op financiële wijze onderscheiden. Met de award van Graydon onderstrepen ze hun financiële gezondheid als onderneming.” Als Van Dorp installaties vinden wij het belangrijk dat wij als gezond financieel bedrijf bekend staan, het wordt voor opdrachtgevers ook steeds belangrijker om met een solide partij te werken waar je op kunt vertrouwen en die financieel sterk is, aldus vestigingsdirecteur Arthur Cooijmans. Vestigingsdirecteur Van Dorp installaties Helmond Arthur Cooijmans (rechts) ontvangt uit handen van de heer Frans Kos van Graydon, de Graydon Award

Over Graydon

Graydon biedt zakelijke en financiële informatie die van cruciaal belang is voor elke organisatie die beter zaken wil doen. Van zelfstandig ondernemer tot multinational. Graydon maakt deel uit van een internationaal netwerk. Hierdoor bieden we online toegang tot bedrijfsinformatie over maar liefst 80 miljoen bedrijven wereldwijd.

Van Dorp installaties Helmond bv heeft de Graydon Award ontvangen. Dit betekent dat Van Dorp installaties Helmond tot de top behoort van financieel gezonde bedrijven in de branche.

Graydon award onderstreept financiële gezondheid

VVS-techniek start met Vendor Managed Inventory

De Zorgboog kiest voor RiemersmaLeasing

Gertjan Kaart, Algemeen Directeur bij Graydon: “Net zoals bij andere bedrijven is het in de vastgoedsector niet alleen belangrijk om mooie projecten of diensten

Van Dorp installaties

Van Dorp installaties bv is een landelijk opererend installatiebedrijf met vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Breda, Deventer, Heerenveen, Helmond, Hengelo, Oud-Beijerland, Rotterdam, Uden, Venlo, Zevenaar en Zoetermeer. Het bedrijf telt ongeveer 900 medewerkers. Als totaalinstallateur houdt Van Dorp installaties het overzicht over het totale installatiepakket en kan zo efficiënt inspelen op wensen en behoeften van de klant. In de bedrijfsvoering is het kwaliteitsaspect van groot belang, maar niet alleen voor de dienstverlening. Ook de kwaliteit en respect voor de klant, het product, de mensen en het milieu staan bij Van Dorp installaties voorop.

Om klanten te ontzorgen is VVS-techniek gestart met Vendor Managed Inventory, afgekort ook wel VMI genoemd. Simpel gezegd neemt VVS het magazijnbeheer van de klant uit handen. Dit kan op een eenvoudige manier gebeuren, bijvoorbeeld door een minimum- en maximumvoorraad af te spreken per artikel, er zijn echter ook geavanceerdere mogelijkheden waarbij een dynamische afspraak wordt gebaseerd op forecasts of MRP-overzichten (materiaal behoefte planning) van de klant. Enkele voordelen zijn: • Voorraadreductie • Hogere servicegraad • Duurzaam omdat er minder logistieke bewegingen nodig zijn • Vereenvoudigen van order en facturatieproces Informeer naar de mogelijkheden: VVS-techniek BV Tel: 0493 - 34 89 00 www.vvs-techniek.nl

04

het ONDERNEMERS BELANG

De Zorgboog heeft na een zorgvuldige aanbesteding gekozen om het wagenpark onder te brengen bij RiemersmaLeasing uit ‘s-Hertogenbosch. Onlangs namen zij 33 Kia Picanto’s in gebruik voor hun ambulante medewerkers. De reden om te kiezen voor samenwerking met RiemersmaLeasing is de manier van benadering en de persoonlijke aanpak die zij heeft voor de Zorgboog, aldus de heer Hub Simons Directeur HRM. Van de 33 auto’s werden er 24 gelijktijdig afgeleverd. Bij de sleuteloverdracht was Remco van Lotringen, Commercieel Manager namens RiemersmaLeasing aanwezig en namens de Zorgboog waren de heer Hub Simons, Directeur HRM en de heren Henri

Plagge en Ton Borghs, Raad van Bestuur aanwezig. De aflevering vond plaats bij VDNS B.V., Kia dealer in Helmond. De Zorgboog

De Zorgboog biedt een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen, revalidatie en verpleging en verzorging. De Zorgboog ondersteunt alle generaties in de regio Zuidoost-Brabant. Iedereen, ongeacht welke leeftijd. Deskundigheid, betrokkenheid en innovatie vormen de belangrijkste kenmerken van deze organisatie. Zij doen net dat stapje extra….

Dat is de kracht van de Zorgboog! RiemersmaLeasing

RiemersmaLeasing is een middelgrote autoleasemaatschappij en is “bijzonder actief” op zoek naar langdurige samenwerking met succesvolle ondernemers, bedrijven en instellingen. RiemersmaLeasing kiest bewust voor persoonlijke aandacht en een onderscheidende advisering in combinatie met kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Wij bieden onze relaties op maat gesneden mobiliteitsoplossingen, met daarbij alle aandacht en ontzorging op een professionele wijze. Wij hechten veel waarde aan onze (merk)onafhankelijkheid.


Tekst Company helpt ondernemers op weg met Twitter Marie-José Smedeman van Tekst Company uit Helmond vindt dat er nog steeds te weinig ondernemers gebruik maken van Twitter. En dat terwijl Twitter toch een geweldige bron van informatie en een heel effectief communicatiemedium is. Uit gesprekken met verschillende ondernemers blijkt dat zij Twitter schuwen uit onwetendheid, ze weten niet wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast hoor je vaak dat het te veel tijd kost. “Dat is jammer en hoeft absoluut niet waar te zijn!”, aldus Marie-José Smedeman, eigenaresse van Tekst Company. “Veel ondernemers vragen zich af wat de toegevoegde waarde van Twitteren voor hen is. Ze kunnen dat zelf

op dit moment niet inschatten. Daarom heb ik het Twitter Service Abonnement in de markt gezet. Daarmee help ik klanten, op een laagdrempelige en voordelige manier, hun weg op Twitter te vinden. Ik laat ze zien welke mogelijkheden er zijn en indien nodig kan ik blijven ondersteunen”. Naast deze nieuwe service levert Tekst Company ook diverse secretariële diensten. Kijk opwww.tekstcompany.nl voor meer informatie.

Het lichaam in balans! Mannen en vrouwen van deze tijd hebben nogal wat te verwerken! Stress, slecht eten, weinig beweging en elektrosmog tasten ons gestel aan. De exclusieve collectie magneetsieraden van ENERGETIX is niet alleen een lust voor het oog, maar kan ook een positieve bijdrage leveren aan ons gevoel van welzijn. Het lichaam komt in balans. ENERGETIX heeft een prachtige collectie voor zowel dames als heren!

Wereldwijd zijn meer dan 9 miljoen klanten erg enthousiast over de uitstraling en de werking van onze magneetsieraden. Bezoek onze websites: www.energetix.tv/decowish www.decowish.nl 100 % tevredenheidgarantie! DecoWish / Zelfstandig distributeur ENERGETIX

Bronneberg van handelsmaatschappij naar succesvol producent met TopketenImpuls

"Samen Slimmer Werken"

Het Helmondse Bronneberg ontwikkelt, produceert en verkoopt machines voor het recyclen van schroot, metaal, auto’s, kabels en karton. Een familiebedrijf dat al van oudsher recyclemachines maakt en wereldwijd afzet. "En dat is ook onze kracht, vertelt Maarten van der Sande, operationeel directeur Bronneberg. "Maar we zijn steeds meer een handelsmaatschappij geworden waardoor je alleen op prijs concurreert. Daarmee red je het niet en daarom besloten we om weer zelf machines te gaan produceren. De verkopen lopen harder dan de prognoses en de organisatie groeit zo snel dat we het niet meer alleen kunnen maar onze toeleveranciers nodig hebben. Het project TopketenImpuls® van Syntens

Innovatiecentrum kwam daarom op een prima moment." Jo van de Put, innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum: "Ik kende het bedrijf al vanuit hun deelname aan diverse workshops van Syntens. De zaken die we daarin aanstipten brachten ze wel in de praktijk maar tot echte veranderingen leidde dat niet. Ons project TopketenImpuls® is specifiek gericht op de samenwerking tussen OEM'er (Original Equipment Manufacturer) en hun toeleveranciers en zorgt ervoor dat door samen slimmer te werken de hele keten beter kan concurreren. Bij Bronneberg is alles erop gericht om de winstgevendheid te vergroten. Niet ten koste van de toeleveranciers maar samen."

toeleveranciers van Bronneberg uit om mee te denken en feedback te geven. Problemen komen dan pas boven tafel. In de praktijk hebben toeleveranciers toch schroom om hun broodheer op onvolkomenheden te wijzen." Onvoorwaardelijk

Maarten van der Sande: "TopketenImpuls heeft heel veel los gemaakt in onze organisatie. Er werd nauwkeurig naar onze werkwijzes en tekeningen gekeken. Van de interne organisatie tot ons programma van eisen en van veiligheidsaspecten tot lasconstructies. Alles wordt binnenste buiten gekeerd. En daar moet je wel voor open staan. Iedereen moet zich kwetsbaar durven opstellen en kritiek kunnen verdragen. Syntens geeft ons die kritiek

als onafhankelijke partij. Dat vind ik echt hun kracht. Want van wie krijg je anders onvoorwaardelijk te horen dat je het niet goed doet?" Sprongen vooruit

"Sinds de start van onze deelname aan TopketenImpuls maken we sprongen vooruit", vertelt Van der Sande. "We moeten nog flink met de hark door de eigen organisatie anders kunnen we onze doelstellingen niet realiseren. Elke machine heeft zo'n 6 á 7 toeleveranciers waarmee we een strategische samenwerking willen aangaan. Dat lukt niet in één keer. Maar gemotiveerd zijn we zeker. Syntens heeft ons laten zien waar het geld voor het oprapen ligt'.

Broodheer

"Wat al snel opviel was dat Bronneberg wel contact had met haar toeleveranciers maar dat er geen sprake was van verbinding", vertelt Jo van de Put. "Een cruciaal verschil. Door je toeleveranciers echt als strategisch partner te zien, zie en hoor je heel veel mogelijkheden en benut je de kansen die de keten biedt. We dagen de

TopketenImpuls® Syntens Innovatiecentrum laat de Nederlandse economie groeien door het versterken van innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Een van de speerpunten van Syntens is het stimuleren van innovatie binnen industriële waardeketens. Doel van dit landelijke project TopketenImpuls® is om de ketenbekwaamheden van high tech MKB-bedrijven te versterken, nieuwe kennis toe te passen en bedrijven binnen de keten sneller en succesvoller te laten innoveren. Meer informatie: www.syntens.nl/topketenimpuls.

het ONDERNEMERS BELANG

05


=N>AE@ONA?DPòKJ@ANJAIEJCONA?DPòDQQNNA?DP

t%F1PPSUD$/%FVSOFt

VOOR AL UW PROBLEMEN MET DE OVERHEID

ÏÙÙÜÞ͚Í͖͖͒͘ÏßÜØÏ˾˝Р͔̙͙͖͕͙͚͕͚͔͒͑͗̚˾ËÎàÙÍËÞÏØÚÜËÕÞÓÔÕ̶ÞÒÏßØÏØ˛ØÖ ááá˛ÞÒÏßØÏØ˛ØÖ


Bedrijfsreportage

Tekst: Hieke Stek • Fotografie: Hans van Asch

Om uw terrein of gebouw goed te beveiligen met een hekwerk zijn legio opties: Van gaas- en sierhekwerk tot industrieel spijlen-hekwerk en van draai- en schuifpoorten tot geavanceerde systemen voor toegangsbeheersing en terreinbeveiliging. Sierlijk of strak, eenvoudig of robuust, handbediend of geheel automatisch. Hekwerk en Montagebedrijf Mulder is voor veel bedrijven, instellingen, particulieren en verenigingen een betrouwbaar adres. Zij bestellen en plaatsen niet alleen het hekwerk of de toegangsoplossing, maar adviseren ook in uw aankoop.

Hekwerken en toegangsoplossingen:

voor een veilig gevoel! H

et bouwen van een metalen hekwerk is niet zo gemakkelijk als de meeste mensen denken. “Dat lijkt het misschien wel, maar bij metalen constructies komt het nodige laswerk om de hoek kijken en daar is goed vakmanschap voor nodig. Immers u wilt toch wel dat uw hekwerk de optimale veiligheid garandeert waar u naar op zoek was? En er moeten ook nog verschillende keuzes gemaakt worden voordat een hekwerk geplaatst kan worden. Welke functie heeft het precies? Dat bepaalt voor een groot deel de materiaalkeuze en hiermee dus de uitstraling: verzinkt, gepoedercoat of hout. Alles kan. Hoeveel toegangspoorten zijn er precies nodig? Zijn het er meerdere dan is het belangrijk deze goed te verdelen zodat er geen zwakke plekken ontstaan. Wat betreft de inbraakbestendigheid moeten ook sloten niet aan de aandacht ontsnappen. De verzekeringsmaatschappijen stellen vandaag de dag flink wat eisen aan be-

veiliging en wij zijn daar vanzelfsprekend van op de hoogte. Van camerabeveiliging tot stroomdraaddetectie, wij kunnen alles plaatsen. We maken voor u een combinatie die bij u past, waarin we functionaliteit en uitstraling met elkaar verbinden. Het is belangrijk een goede balans te vinden door de openheid en gastvrijheid van uw bedrijf zo transparant mogelijk te maken, maar anderzijds ook te laten zien dat als u gesloten bent - u geen prijs stelt op ongenode gasten. De locatie van het hek is ook belangrijk. Over het algemeen wordt een hekwerk geplaatst op de grens van een erf, dus dient u rekening te houden met eventuele vergunningen en, niet te vergeten, met de buren. Daar adviseren wij u graag over, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. U maakt uw keuze en bespreekt met ons uw wensen, want die staan uiteraard centraal. Wij regelen alles: dat is ons vak en u kunt zich bezighouden met uw corebusiness,” aldus directeur Fons Mulder.

Vertrouwen in de toekomst

In 1990 startte hij zijn bedrijf. “In 1997 zijn we verhuisd naar dit industrieterrein om de groei op te vangen en uit te breiden. Om onze Duitse klanten goed te bedienen hebben we in 2008 Gartengestaltung und Zaunbau Mulder GMBH opgericht en dat werkt prima. We zijn een klein en betrokken bedrijf dat kwaliteit levert, maar hebben ook zeker ambities richting de toekomst. Dat vertrouwen hebben we in onszelf. Ook vandaag de dag! Mijn broer heeft een eigen elektronica bedrijf en hij verzorgt dit vakwerk met uiterste precisie. Ook mijn oudste zoon en vrouw maken deel uit van ons team, dat ten alle tijde voor u klaarstaat!” Hekwerk en Montagebedrijf Mulder Rondven 11 6026 PX Maarheeze T 0495 - 59 23 70 F 0495 - 59 33 04 info@mulderhekwerk.nl www.mulderhekwerk.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07


Rondetafelgesprek

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

De duurzame transformatie van oude en nieuwe panden:

Van energievreters energieopwekkers Hoewel de crisis in de bouw nog steeds niet voorbij is, gaat de evolutie naar duurzaam gebouwde panden onverminderd door. Woningen en bedrijfspanden die hun eigen energie opwekken en die ook door de keuze en de verwerking van materialen een veel geringe CO-2 voetafdruk maken, zijn op termijn aanmerkelijk betaalbaarder dan de behuizingen die in de decennia voordien gebouwd werden. Zowel de techniek als de marktomstandigheden dragen er dus toe bij dat de hete lucht die er nu nog altijd in de prijzen van onroerend goed zit zal ontsnappen. Tot het nieuwe marktevenwicht en de nieuwe opwaartse tendens in de bouw een feit zijn zullen de bouwbedrijven, hun leveranciers en de lokale overheden echter nog heel wat mogen verduurzamen.

Arthur Cooijmans

H

et Ondernemersbelang nodigde een aantal ondernemers met bouwgerelateerde bedrijven uit in ijssalon Hartentroef in Someren. Someren, omdat deze gemeente symbolisch is voor de nieuwe kansen die deze regio de bouw biedt, en Hartentroef, omdat het ambachtelijk vervaardigde ijs van deze ondernemers zowel een zomerse (en Somerse) lekkernij als een duurzaam product is. Geen kwestie van opwekking

In de Verenigde Staten zijn de Republikeinen erg sceptisch over de mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen om aan onze groeiende behoefte aan elektriciteit en verwarming te voldoen. Zelfs de indrukwekkende aanwas van windmolenparken en zonnepanelen van de laatste jaren kan amper de toename in energieconsumptie bijhouden, laat staan een echte groene revolutie losketenen om fossiele brandstoffen overbodig te maken, menen zij. Er moet dus maar niet teveel (overheids)geld in gestoken worden. Arthur Cooijmans, vestigingsdirecteur van Van Dorp Installaties in Helmond, vindt dit pessimisme onterecht: “De verduurzaming van onze energievoorziening is geen kwestie van opwekking maar van distributie. Als we optimaal willen profiteren van de natuurlijke

08

het ONDERNEMERS BELANG

omstandigheden plaatsen we alle windmolenparken in het noorden en westen van Europa, en concentreren we de zonnepanelen in het zuiden, dus daar waar de wind en de zon het krachtigst zijn. Maar de meeste regeringen zijn bang voor een monopoliepositie van een of meer staten, voor een herhaling van de afhankelijkheid van olie, zoals we die de voorbije eeuw van het onstabiele Midden-Oosten hebben gehad.” Maar hoe langer we wachten, hoe krachtiger de wal het schip zal keren. “De energieprijzen gaan de komende vijf á tien jaar een stuk sneller stijgen dan de huurprijzen. Als een huurder nu bijvoorbeeld € 500,- aan huur en € 150,- aan energie betaalt zal dat over een aantal jaren € 600,- voor de huur zijn, maar een even hoog bedrag voor de energie. Hoe energiezuiniger de woning, hoe aantrekkelijker. En als ze haar eigen energie opwekt, door middel van zonnepanelen op het dak en een warmtepomp in de kelder, raakt ze nog sneller verhuurd. De kosten van dergelijke installaties dalen sterk, ook of juist zonder de subsidies.” Aanleggen, uitbouwen, omvormen

Willy Hanssen, wethouder economische zaken van de gemeente Someren, wijst op de voorsprong van de agrarische sector als het gaat om duurzaamheid. “Twintig jaar geleden begonnen veel agrarische ondernemers hier al mee, maar de landelijke overheid heeft er pas de laatste jaren oog voor gekregen. Toch kun je ook als lokale overheid veel doen om de regionale bouwbedrijven te stimuleren. 2011 was voor onze gemeente in dit opzicht een rampjaar, maar in 2012 zien we de bouw aardig aantrekken. Dat heeft alles te maken met onze stimulans voor de recreatieve sector, van de aanleg van een golfbaan tot de uitbouw van campings, projecten die wij consequent lokaal aanbesteden. Wij hebben ook meer armslag dan andere gemeenten omdat we onze ‘achtertuin’ niet verkocht hebben aan Staatsbosbeheer. Al onze bossen zijn nog in eigen bezit en beheer. We hebben ook een project voor starterswoningen, samen met de aannemer, zodanig omgevormd dat de prijzen omlaag werden gebracht en er goedkope huurwoningen van konden worden gemaakt.


naar

Willy Hanssen

Stefan Bruurmijn

We kregen direct 56 reacties van geïnteresseerden, waaronder veel uit Limburg.”

CO-2 footprint bewust van onze CO-2 uitstoot en gestimuleerd om die de reduceren. Zo zie je hoe er in de bouw op alle vlakken en alle niveaus wordt meegedacht. Ook slanke gevelstenen geven een duurzame verrijking aan het assortiment. Die maken het mogelijk bij gelijke muurdikte de spouwmuur van extra thermische isolatie te voorzien. Hiermee wordt ingespeeld op de vraag naar slimme renovatieproducten. Het duurzame karakter wordt nog eens onderstreept doordat bij de productie en het transport minder CO-2 wordt uitgestoten. Wel zien we dat door een lagere EPC norm het volume en de hoogwaardigheid van de materialen toenemen. Hierdoor stijgen de initiële kosten en neemt het belang van de kosten van gebruik toe. Dit vergt van alle betrokken partijen een andere kijk op de bouwkosten.” Agrarische voortouw

Meedenken op alle niveaus

Stefan Bruurmijn, bedrijfsleider bij BouwCenter Swinkels in Lieshout, ziet in de verlaging van de EPC norm door de overheid een andere belangrijke stimulans voor het duurzaam bouwen. “Als leverancier van bouwmaterialen doen we ook op onze eigen wijze ons best de bouw te verduurzamen. Voor de productie van beton maken we bijvoorbeeld deels gebruik van betongranulaat. Daarmee recyclen we oud beton, zonder iets aan de kwaliteit van het eindproduct af te doen. Daarnaast worden we door middel van de zogeheten

Vooral de kunstmatige hoge grondprijzen, waar de hamsterwoede van projectontwikkelaars verantwoordelijk voor is geweest, frustreren de bouwontwikkeling, meent Arthur Cooijmans. “En niet te vergeten onze energiehonger. Een woning anno 2012 bezit veel meer aansluitingen dan een van pakweg veertig jaar geleden, simpelweg omdat we tegenwoordig veel meer apparaten hebben die via het net worden opgeladen, van de tweede ijskast tot de mobieltjes van de kinderen.” Tegelijkertijd biedt de combinatie van energiehonger en isolatie met groene en

decentrale energieopwekking de economische impuls tienduizenden oudere woningen en bedrijfspanden te transformeren tot duurzame onderkomens. Ook hier hebben de agrarische ondernemers het voortouw genomen, verduidelijkt Willy Hanssen. Maar de terughoudendheid van de banken zet een rem op de financiële armslag van ondernemers om het voorbeeld van hun agrarische collega’s te volgen. Heruitgifte en parkmanagement

“Duurzaamheid in de agrarische sector betekent tegenwoordig zoveel concreet positiefs. Grote agrariërs zijn tegenwoordig vaak tegelijk grote energie-opwekkers. Maar ondernemers in andere sectoren hebben hun panden lang als beleggings- in plaats van als gebruiksobjecten gezien. Daar zit hem het probleem. Veel panden zijn te zwaar gefinancierd en met de dalende onderpandwaarden is er nauwelijks ruimte voor investeringen in duurzaamheid. Een deel van de panden wordt langzaam maar zeker te oud voor transformatie. Ik schat bijvoorbeeld dat we vijftien procent van de bebouwing op bedrijventerrein Sluis 11 zouden kunnen slopen en de grond ervan nieuw uitgeven. Maar het tij zal ook hier keren. Ik vermoed dat duurzame oplossingen het eerst zullen worden toegepast op nieuwe bedrijventerreinen, via een vorm van parkmanagement, en later zal ook de rest van het MKB geleidelijk maar onmiskenbaar op de duurzame weg volgen.”

het ONDERNEMERS BELANG

09


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes Wijdeveld

Johan van Ras & Joost Hanegraaf

Meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers heeft wel eens van doen met wanbetaling.

Tot de core business van het kantoor behoren dagvaardingen, gerechtelijke procedures, vonnissen, conservatoire en executoriale beslagleggingen, incasso’s, debiteurenbeheer en juridische dienstverlening en adviezen. Het kantoor telt 14 medewerkers. De onderscheidende factor van het Helmondse kantoor is volgens Johan van Ras dat de ondernemer profiteert van de one-stop-shop combinatie van incasseerder en gerechtsdeurwaarder. “Wij sommeren tot betaling over te gaan, maar kunnen ook daarna verder gaan”. Als openbaar ambtenaar reikt onze bevoegdheid ver genoeg om alle werkzaamheden aangaande incasseringen in één hand te houden. De voordelen daarvan zijn overduidelijk: een snellere en efficiëntere werkwijze en dus een forse besparing op de kosten.”

En dat komt als gevolg van de economische crisis steeds vaker voor. Lange betalingstermijnen

B2B-incasso

Snel ingrijpen bij wanbetaling… een must en/of wanbetaling drijven menig ondernemer naar de afgrond. Wat te doen?

E

en ondernemer moet zijn vorderingen natuurlijk altijd goed in de gaten houden, dat spreekt voor zich, vertellen Johan van Ras en Joost Hanegraaf van het gelijknamige deurwaarderskantoor in Helmond. “Adequaat reageren als wanbetaling dreigt is een must. Een of twee telefoontjes bijvoorbeeld kunnen wonderen verrichten. Een tiende telefoontje daarentegen zet geen zoden aan de dijk. Heeft de vordering betrekking op een consument, dan geldt vanaf 1 juli de nieuwe incassowet.”

De nieuwe incassowet is volgens Joost Hanegraaf in principe niet van toepassing op B2B vorderingen. Voor die vorderingen geldt hetgeen partijen hebben afgesproken, maar de praktijk zal uitwijzen hoe de rechter er mee om zal gaan. Sinds 1 juli vorig jaar kunnen bedrijven voor vorderingen tot 25.000 euro via de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks naar het kantongerecht. De gang naar een advocaat kunnen ondernemers zich daarmee uitsparen. Bovendien - en dat weten veel ondernemers niet - is het mogelijk om oudere, eventueel afgeboekte, vorderingen alsnog te innen. De verjaringstermijn is immers vijf jaar. En dat gebeurt steeds vaker. ‘Oude’ centjes kunnen in het huidige economische tij immers erop of eronder betekenen.”

Nieuwe incassowet

De nieuwe incassowet heeft betrekking op vorderingen van bedrijven op particulieren en is in beginsel opgesteld om consumenten te beschermen tegen hoge incassokosten. “De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” legt zowel het verloop van de incassoprocedure als de hoogte van de kosten aan banden. Als een consument zijn rekening niet betaalt mag de eiser na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaningsbrief sturen. In die brief geeft hij aan dat de consument nog twee weken de tijd heeft om te betalen. Bij verzuim wordt de vordering verhoogd met incassokosten. Betreft het een vordering tot 2500 euro, dan bedragen de incassokosten 15% van het te vorderen bedrag. Naarmate het bedrag hoger wordt, wordt het incassopercentage lager. De minimale incassokosten zijn 40 euro. Een nieuwe stok achter deur waarmee bedrijven zelf aan de slag kunnen.”

Tot slot vertellen Johan van Ras en Joost Hanegraaf: “Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgedaan. We zijn inmiddels ervan overtuigd, dat het werken met contracten de transparante werkwijze van een kantoor vertroebelt. Daarom werken wij bij incassotrajecten uitsluitend op basis van no cure, no pay. Geen contract dus, wel een laag tarief.”

Johan van Ras & Joost Hanegraaf Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten Mierloseweg 138 5707 AS Helmond

10

het ONDERNEMERS BELANG

One-stop-shop

T 0492 - 52 21 96

Johan van Ras & Joost Hanegraaf Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten is al jaren actief in Noord-Brabant en Limburg.

F 0492 - 52 37 32 info@deurwaarderhelmond.nl www.deurwaarderhelmond.nl


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Huub Luijten

InforIT:

Digital Desktop biedt hoogwaardige, exibele en veilige IT IT op maat alleen bereikbaar en betaalbaar voor de ‘grote jongens’? InforIT bewijst met Digital Desktop dat ook kleine bedrijven op een betaalbare manier gebruik kunnen maken van hoogwaardige IT toepassingen.

L

ikkebaardend dromen van al die fantastische IT toepassingen die alleen grote bedrijven zich kunnen veroorloven? Stop met dromen en digitaal knutselen! Digital Desktop van InforIT biedt kleinere mkb-bedrijven een volwaardig en professioneel pakket van IT diensten binnen het Windows platform: hardware, software en technische ondersteuning. Alles op maat! Breed actief Lambert van Schadewijk, commercial manager bij InforIT: “We bedienen veel grotere bedrijven, vanaf een personeelsbestand van 40 mensen. Een aantal daarvan is op Europees niveau actief op met name logistiek gebied. Daarnaast bewegen we ons in de zorg en de houtindustrie. Maar hebben een breed product- en dienstenaanbod: hardware, software -bestaand en door ons ontworpen nieuwe pakketten - en technische ondersteuning.�

van InforIT, biedt direct hulp; telefonisch of ter plekke. Raakt per ongeluk info zoek? Dan is er de mogelijkheid dat de technici van InforIT deze weer beschikbaar maken. De contractduur van Digital Desktop is minimaal ĂŠĂŠn jaar. De gebruiker kan echter maandelijks het contract aanpassen, bijvoorbeeld diensten of gebruikers toevoegen of verwijderen. Daarmee is Digital Desktop een uitermate flexibel systeem. Wilt u weten of Digital Desktop ook voor uw bedrijf een passende IT oplossing is? Neemt u dan vrijblijvend contact op. Digital Desktop InforIT Aengelbertlaan 20 5342 LA0TT T 0412 629130

Ongeveer tweeĂŤneenhalf jaar geleden is InforIT zich ook op de kleinere mkb-bedrijven gaan richten. “Hoewel ze dat graag zouden willen, maken kleinere bedrijven vaak geen gebruik van hoogwaardige IT. Ze vinden de aanschafkosten te hoog en beschikken niet over een technische achterwacht. Keerzijde is dat administratieve processen omslachtig of soms niet voorhanden zijn, wat de bedrijfsvoering belemmert.â€?

info@inforit.nl www.inforit.nl

Flexibel, hoogwaardig en veilig Met Digital Desktop is zelf investeren in hardware en licenties voor software verleden tijd. Wat betreft de software: Windows en alle benodigde applicaties en data staan op servers in het datacenter van InforIT. En dat is altijd veilig! De installatie van software, onderhoud van het systeem en een waterdichte back up service is onderdeel van Digital Desktop. Schadewijk: “We maken alles passend. Specifieke software integreren we in het pakket. De voordelen: gebruikers blijven in hun vertrouwde systeemomgeving werken, met de meest recente updates. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over IT ondersteuning. En ze kunnen Digital Desktop vanaf iedere PC of terminal gebruiken, als er maar een internettoegang is. Uiteraard is die toegang uitermate goed beveiligd.� Omdat alle data worden opgeslagen in een datacenter, zijn deze niet alleen in veilige handen, maar ook altijd beschikbaar voor de gebruiker. In Digital Desktop is zowat alles dubbel uitgevoerd. Valt er een complete server uit (hoogst uitzonderlijk), dan kan de gebruiker binnen enkele minuten gewoon weer doorwerken. Helpdesk Ondersteuning, beheer en onderhoud hoort eveneens bij Digital Desktop. De technische helpdesk, bemand door systeembeheerders

het ONDERNEMERS BELANG

11


Bedrijfsreportage

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Directeur/eigenaar Rob van den Berg

Bestra vertaalt elke wens in perfectie:

Een interieur dat zijn waarde langer behoudt Voldoen aan alle eisen op het gebied van functionaliteit en schoonheid is voor het interieur van een pand nog belangrijker dan voor de buitenkant ervan, omdat er voortdurend in geleefd en gewerkt wordt. Daarom hoort het streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit bij een interieurbouwer vanzelfsprekend te zijn. Bestra Interieur Bouw BV in Helmond heeft dat streven al dertien jaar. De ruime ervaring in een breed scala aan panden, van bankgebouwen tot villa’s en zorghotels, bevordert de samenwerking met andere partijen, zoals architecten en stukadoors. Hierdoor worden de faalkosten geminimaliseerd. Wat zorgt voor een optimale prijs/kwaliteitverhouding.

V

erbouwd wordt er nog veel, gebouwd veel minder. Bedrijven en individuele vaklieden die gewoonlijk enkel in grote nieuwbouwprojecten werken, richten zich daarom nu op de kleinschaligere interieurbouw. Groepjes samenwerkende ZZP’ers evengoed als grote bedrijven die gewend zijn complete ministeries in te richten willen plots óók die villa en winkel onder handen

12

het ONDERNEMERS BELANG

nemen. Het gevolg is een neerwaartse prijsdruk maar zeker geen opwaartse kwaliteitsdruk. Waar de juiste ervaring ontbreekt liggen de meerkosten immers op de loer.

het tv-programma Droomhuis”, zegt directeur/eigenaar Rob van den Berg, “maar in wezen is elk project even uitdagend, omdat elk interieur uniek is. Wij maken geen prefab of series. Elke keer bewijzen we onze creativiteit en ons vakmanschap opnieuw.” Juist daarom is ervaring zo cruciaal. Rob van den Berg had al een kwart eeuw in de interieur- en meubelbouw gewerkt, als vakman en als manager, vóór hij voor zichzelf begon. “Dan weet je hoe je moet samenwerken met de interieurarchitect en de aannemer, maar ook met de elektricien, om te voorkomen dat bijvoorbeeld een contactpunt net enkele centimeters te ver wordt geplaatst en later weer moet worden verplaatst. De installateur houdt daar geen rekening mee. Die doet wat hem wordt opgedragen. Daarom moet je als interieurbouwer kennis hebben van alle disciplines waarmee je te maken krijgt. Om die reden ben ik ook bij elke bouwvergadering aanwezig en fungeer als enige aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Zo kan ik voor hem traject van A tot Z voor hem coördineren en bewaken, ook bij interieurbouw voor particulieren. Ondernemers hebben bij hun eigen huis nogal eens de neiging dat zelf te doen, maar dat gaat ten koste van hun eigen werk, terwijl mijn uurloon altijd lager ligt dan die van hun. Wij doen het sneller, beter en goedkoper voor hen.” Niet inboeten maar behouden

Ook de vaklieden die voor Bestra de meubelen op maat maken en installeren zijn nauw betrokken bij elk project. “We hebben geen verschillende ploeg voor het produceren en installeren. Ook daar hebben we de kans op ruis in de communicatie geëlimineerd,” aldus Rob van den Berg. “En zoals we alles precies volgens de wensen van de opdrachtgever willen plaatsen, zo willen we die wensen ook perfect kunnen vormgeven. Er kan een interieurarchitect aan te pas komen maar ik kan ook zelf tekenen. Abstracte ideeën worden zo op de best mogelijke wijze omgezet in concrete concepten en in producten die in de loop der jaren niet aan functionaliteit, schoonheid en dus waarde inboeten maar die behouden, langer dan als ze onder andere omstandigheden waren gemaakt.”

Bestra Interieur Bouw B.V. Vossenbeemd 49a 5705 CL Helmond T 0492 - 56 50 61

Kennis van alle disciplines

F 0492 - 56 52 60

“Wij hebben overal in het land uitdagende projecten verzorgd, waarbij er al menige particuliere inrichting te zien is geweest op

info@bestra.nl www.bestra.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Heidi Wils

Swinkels timmert letterlijk en figuurlijk aan de weg Of het nu om de professional gaat of om de doe-het-zelver… de weg naar Swinkels is min of meer vanzelfsprekend. Met vier gespecialiseerde bouwcentra in Lieshout en nog eens twee in Venlo, 70 medewerkers en een eigen wagenpark is Swinkels een ervaren en vakbekwame partner voor grote en kleine klussen.

H

et grote voordeel van Swinkels is dat we alles voor bouw en afbouw onder één dak hebben. Ons assortiment is niet alleen breed, maar gaat ook de diepte in. Dat wil zeggen: zowel de professionele bouwer als de particulier vinden bij ons een gigantisch aanbod aan bouw- en afbouwmaterialen die we vrijwel allemaal uit voorraad kunnen leveren… stenen en dakpannen, lijmen en kitten, deuren en raamkozijnen, keukens en tegels, maar ook ijzerwaren, isolatiematerialen, mortels, elektra en noem maar op, vertelt Stefan Bruurmijn, bedrijfsleider bij BouwCenter Swinkels. “Bovendien kunnen ze een keuze maken uit professioneel gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast voorzien we met het BinnenHuisCenter de markt van hoogwaardige keukens, badkamers en tegels.”

date geschoold en gespecialiseerd. De een weet alles van dakpannen, terwijl een ander thuis is in beton. Ook de vraag naar duurzame bouwmaterialen stijgt. Om het juiste antwoord op te kunnen geven, zoeken we actief naar nieuwe producten. We timmeren voortdurend aan de weg, zodat we (vroeg)tijdig kunnen inspelen op de behoefte van de klant.” De brede productenrange, snelle levering en uitstekende service zijn volgens Stefan Bruurmijn niet onopgemerkt gebleven. “Sinds jaren werken we op projectbasis nauw samen met woningcorporaties. Zij renoveren, bouwen en onderhouden en wij leveren de materialen

montage van de nieuwe keuken of badkamer. Voordeel van deze werkwijze is, dat sprake is van slechts één aanspreekpunt, waardoor eventuele fouten voorkomen worden en hiermee ook de vaak dure gevolgen.” Ondanks de grootte heerst bij Swinkels Groep nog steeds de familiegeest van weleer. “We zijn laagdrempelig; doen zaken in gemoedelijke sfeer. Iedereen is welkom. Groot en klein kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit van producten, maar ook van service. Dat is Swinkels ten voeten uit.”

De basis van het familiebedrijf is gelegd in 1930. Toen ging Sebastianus Swinkels van start met een handel in zand en grind. Zonen Harrie en Ad namen de zaak over. Inmiddels heeft de derde generatie het stokje overgenomen en is het voormalige handelsbedrijf uitgegroeid tot Swinkels Groep die bestaat uit BouwCenter Swinkels, BinnenHuisCenter Swinkels, BetonCenter Swinkels en Baksteencentrum Het Zuiden in Lieshout en BouwCenter Driessen en BinnenHuisCenter Driessen in Venlo. Swinkels Groep is aangesloten bij inkoopcombinatie BouwCenter, een landelijke organisatie met 49 zelfstandig opererende vestigingen. Inkoop, logistiek, marketing en ICT worden centraal geregeld. Hierdoor is het mogelijk om voor de klant schaal- en efficiencyvoordelen te behalen. Tot de klanten van Swinkels Groep behoren woningcorporaties, aannemers, klusbedrijven en particulieren. “Belangrijke aspecten in onze formule zijn onestop-shopping, direct leverbaar uit voorraad en deskundig advies. Hiermee spelen we in op de behoefte van de professional om bouwprojecten snel en zonder vertraging af te ronden. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk up-to-

die hiervoor nodig zijn, maar ook de complete keuken- en badkamerinrichting nemen wij voor onze rekening. De toekomstige huurders en kopers kunnen bij BinnenHuisCenter Swinkels zelf hun deurtjes, kleuren en/of apparatuur uitzoeken. Vervolgens zorgen wij voor de eventuele demontage van de oude en de

Gebr. Swinkels Bouwmaterialen Deensehoek 8, 5737 PC Lieshout T 0499 - 42 58 00 F 0499 - 42 27 66 bc.swinkels@bouwcenter.nl www.bouwcenterswinkels.nl

het ONDERNEMERS BELANG

13


Bedrijfsreportage Leenders Bouwbedrijf: specialist in traditionele bouw en houtskeletbouw

Ons werk staat als een huis! ‘Dromen waarmaken’, dat is waar Leenders Bouwbedrijf voor staat. Deze aannemer realiseerde al vele woningen voor particulieren en kantoor- en bedrijfsruimtes voor bedrijven. Het ging daarbij om nieuwbouw, maar ook om renovaties of verbouwingen. Welk project Leenders Bouwbedrijf ook onder haar hoede neemt: het opgeleverde werk staat altijd als een huis!

K

waliteit is het kernwoord bij Leenders Bouwbedrijf. Dat betekent dat de uitvoering van het werk aan strenge eisen moet voldoen. En het houdt ook in dat de aannemer veel waarde hecht aan een goede en betrouwbare organisatie. “Mensen leggen vaak hun woondroom in onze handen”, zegt Marco Leenders, directeur van Leenders Bouwbedrijf. “Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Daarom baseren we al ons werk op drie belangrijke bouwstenen. Ten eerste natuurlijk kwaliteit.

Onze medewerkers hebben de juiste diploma’s en aantoonbare ervaring. Daarnaast gebruiken we alleen goed en professioneel materiaal en geven we deskundig bouwadvies. Intern hanteren we een strenge kwaliteitsbewaking voor het bouwproces. De tweede bouwsteen is zekerheid. Dat begint met zoiets vanzelfsprekends als afspraken duidelijk zwart op wit zetten, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Daarnaast hebben we voor alle projecten een eenduidige werkwijze en houden we ons altijd aan de afspraken over bouwprijs en bouwperiode. Tevens geven we klanten een verbouwgarantie en we zijn aangesloten bij Bouwgarant. Dat is het grootste keurmerk in de bouw. Overigens zegt het feit dat we al vanaf 1974 bestaan ook heel wat over zekerheid. Ook in de huidige moeilijke markt zullen we blijven bestaan. De laatste bouwsteen is service. We bieden klanten een duidelijke projectbegeleiding en voortgangscontrole. Daardoor kunnen alle partijen vinger aan de pols houden tijdens het bouwproces en kun je tijdig bijsturen en ingrijpen. Na oplevering van de woning bieden we de klant een jaarlijks onderhoudscontract aan. Dit is een soort apk-keuring voor gebouwen. Voordeel

hiervan is dat eventuele gebreken voortijdig worden gesignaleerd en snel worden gerepareerd, zodat verdere schade uitblijft. Ook daarmee onderscheiden we ons in de markt.” Traditionele bouw op moderne wijze Leenders Bouwbedrijf heeft inmiddels een goede naam opgebouwd in de traditionele bouw en houtskeletbouw. Hoewel de naam anders doet vermoeden past traditionele bouw helemaal bij de moderne wensen en eisen van klanten. “Mensen drukken steeds meer hun eigen stempel op hun woning. Dat geldt voor de indeling van een pand, maar ook voor het gebruik van materialen en onderdelen. Het grote voordeel van traditionele woningbouw is dat mensen hun droomhuis 100% naar hun eigen smaak kunnen bouwen. De klant kiest zelf de vorm, ruimtes, materialen en onderdelen. Wij zetten daarbij onze kennis en ervaring in om te adviseren over de verschillende bouwkundige aspecten, zoals materialen en bouwwijze, maar nadrukkelijk ook over budgetten en tijdsplanningen. Het bouwproces van een pand moet immers niet veranderen in een nachtmerrie,“ legt Marco Leenders uit. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de opkomst van duurzame woningen. En ook daarbij heeft Leenders Bouwbedrijf een meerwaarde. Het bedrijf heeft enorm veel ervaring in het bouwen van houtskeletwoningen. “Hout is een prachtig bouwmateriaal. Het geeft de vrijheid om het huis helemaal naar eigen idee in te richten en heeft een hoge isolatiewaarde. Naast duurzaam is houtskeletbouw ook een relatief goedkope en snelle bouwmethode. Dat is in het huidige economische klimaat een belangrijk argument voor klanten. Maar om van al die voordelen gebruik te kunnen maken is het wel noodzakelijk om een aannemer in te schakelen die ervaring heeft met houtskeletbouw. Waar onze klanten ook voor kiezen: ze merken aan alles dat Leenders Bouwbedrijf helemaal thuis is in de bouwwereld!”

H. Leenders Bouwbedrijf B.V. Oude Bemmerstraat 9 5741 LA Beek en Donk T 0492 - 46 16 15 F 0492 - 46 49 85 info@leendersbouwbedrijf.nl www.leendersbouwbedrijf.nl

14

het ONDERNEMERS BELANG


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

Solide

Automatiseren om te besparen!

bel 0222 36 30 61

www.snelstart.nl

gratis proberen


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Hans van Asch

Geen sector lijkt de Grote Recessie zo goed te doorstaan als de industrie, dankzij de groeiende export naar opkomende markten maar ook dankzij het hoge innovatietempo. Maar dat succes wordt van twee kanten bedreigd: door het toenemende tekort aan technici en door dat aan kapitaal om in innovatie te investeren. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, sinds een klein jaar voorzitter en algemeen directeur van de ondernemingsorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM, pleit voor doortastende actie op allebei de fronten. Haar concrete voorstellen gaan van gratis technisch onderwijs tot een fulltime minister van buitenlandse handel.

Krapte aan technici en krediet werkt bedreigend:

“We moeten ons de crisis innoveren” O

ok tijdens deze verkiezingscampagne ging het weer te vaak over het onderwijs en de zorg en te weinig over de maakindustrie, vindt Ineke Dezentjé. “En dat terwijl we het van die maakindustrie moeten hebben. We groeien niet vanuit de zorg en het onderwijs. Door op die sectoren te focussen discussieert Den Haag vooral over de vraag hoe we het geld verdelen en niet over hoe we het verdienen.”

Avontuur in het werk

En ook als het over onderwijs gaat zou de maakindustrie meer aandacht moeten krijgen. Ineke Dezentjé heeft bijvoorbeeld voorgesteld het technisch onderwijs gratis te maken, een idee dat direct door de PvdA werd omarmd. “Maar gratis moet je wel verdienen. Een student zou verplicht moeten worden zijn studie af te ronden

het ONDERNEMERS BELANG

en zich daarna voor minstens drie jaar aan een Nederlands bedrijf in de industrie te verbinden, pas daarna krijgt hij zijn collegegeld terugbetaald. Daarnaast vind ik dat we technisch onderwijs aantrekkelijker moeten maken door meer op de beeldvorming en de emoties eromheen te focussen. Waarom gaat iemand eigenlijk chemie studeren? Misschien omdat hij graag op een olieboorplatform in Brazilië wil werken en dus avontuur in zijn leven en werk wenst. Dáár moeten we op inspelen, maar dat kunnen we enkel op een succesvolle wijze als we de leerlingen op verschillende tijdstippen in hun leven met de maakindustrie in aanraking brengen, op de basisschool evengoed als op de middelbare school. Dat vergt initiatieven van de bedrijven, want van een schoolmeisje dat naar de PABO gaat om vervolgens weer les te geven op een basisschool mag je zoiets nu niet verwachten.”

Opleiden voor de bijstand

Meer jongens zouden voor een technische richting moeten kiezen maar ook veel meer meisjes. En die aanwas aan leerlingen techniek zou deels moeten worden bekostigd door drastisch te wieden in de overvloed aan opleidingen zonder economische meerwaarde. “Sinds The Voice of Holland hebben zich nog nooit zoveel kandidaten aangemeld voor het conservatorium, en dan zijn er nog velen die bij een ROC kiezen voor een opleiding als paardenmanagement. Al die richtingen zijn aan het opleiden voor de bijstand, want voor het overgrote deel van die gediplomeerden is straks geen werk. Daar moet de overheid paal en perk en stellen, net zoals ze de technische opleidingen vol moet zien te krijgen, want als de maakindustrie hier geen vakkrachten meer kan krijgen, trekt ze weg naar landen waar die wel aanwezig zijn.”


mate last van: “Banken zijn huiverig, onder druk van Basel III. Maar ze zijn helaas vooral huiverig voor het financieren van innovatie, want daarvan zijn de opbrengsten nog onzekerder. De grootste kansen liggen echter juist daar, zoals in de klimaattechnologie. Die kapitaalkrapte zet dus een onnodige rem op onze groei. Gelukkig ontstaan er nieuwe financieringsbronnen, zoals het ‘groenfonds’, waarin private partijen geld storten, maar de krappe kredietverstrekking is een serieuze bedreiging voor de innovatie en we moeten ons uit de crisis innoveren.”

uit

Te weinig in beeld en aan bod komen

Overwinning op de bureaucratie

De behoefte aan kennis van de maakindustrie is in de eenentwintigste eeuw nog een stuk groter dan in de vorige. Het werk aan machines die miljoenen euro’s per stuk hebben gekost moet vaak tijdelijk worden begeleid door medewerkers van buitenlandse klanten uit verre landen als China en India. “Voor al die opdrachten, van een paar dagen tot een paar maanden, moesten bedrijven tot voor kort een tewerkstellingsvergunning aanvragen,” aldus Ineke Dezentjé. “Dat leidde tot een hoop bureaucratie maar ook tot veel ergernis. Als er nog maar een pen werd opgepakt, was het bedrijf al in overtreding en een buitenlandse ondernemer die hier voor honderd miljoen een schip liet bouwen moest een vergunning aanvragen om zijn eigen product te kunnen bekijken. Die verplichting hebben we onlangs afgeschaft gekregen en vervangen door een simpele meldingsplicht.

Natuurlijk wordt er nog steeds gewaakt voor verdringing, maar de enorme bergen papierwerk zijn verleden tijd.” Onnodige rem op de economische groei

Zo maakt Nederland stapjes vooruit. Ineke Dezentjé is bijvoorbeeld ook blij met het topsectorenbeleid van het (demissionaire) kabinet. “Dat ging toch al aardig in de richting van een slim industriebeleid. Maar ik zie ook overbodige aarzelingen. Zo kan de overheid zich gerust garant stellen voor meer exportkredietverzekeringen. Sommige politici zijn bang dat die garanties geld gaan kosten, maar ik heb ook zitting in een rijkscommissie die onderzoek daarnaar heeft laten verrichten, waaruit blijkt dat het per saldo juist geld oplevert.” De verkrapping van de kredietverstrekking schrijdt voort en de maakindustrie ondervindt hier volgens Ineke Dezentjé in toenemende

Als de industrie die nieuwe producten gereed heeft moeten die echter nog aan de man gebracht worden. De opkomende markten vormen de belangrijkste afzetmarkten, maar daar komen onze bedrijven op overheidsniveau te weinig in beeld, meent Ineke Dezentjé. “In Brazilië bijvoorbeeld heeft de overheid tientallen miljarden aan te besteden voor grootschalige projecten, maar de hogere Braziliaanse politici en ambtenaren komen nauwelijks in contact met hun Nederlandse evenknieën. En dus komen ook onze bedrijven te weinig aan bod. Wat wij missen is een minister van buitenlandse handel die fulltime de wereld afreist. Nu moet staatssecretaris Bleeker dat ‘erbij doen’, als de EHEC-bacterie of een andere calamiteit zijn aandacht niet volledig opeist. Dat moet veranderen, want onze buurlanden hebben wel zo’n minister en die reist met hele delegaties de wereld rond. De onze moet aan de spits staan van een keten die kansen niet meer laat lopen maar met beide handen aanpakt.”

het ONDERNEMERS BELANG


Informatie Stichting Fahari Foundation is er van overtuigd dat we als samenleving met z’n allen verandering kunnen brengen. Met in verhouding weinig geld kunnen we kansloze kinderen een goede toekomst geven. De Fahari Foundation heeft een ANBI-status, wat inhoudt dat minimaal 90% van de verworven gelden op de plaats van bestemming besteed moet worden en dat giften aan deze stichting belasting aftrekbaar zijn. Op dit moment wordt de stichting volledig gerund door vrijwilligers en wordt, daar waar nodig, samengewerkt met andere organisaties.

Fahari Foundation gelooft in zelfredzaamheid

D

e belangrijkste pijlers daarin zijn voor ons: Goede educatie en samenwerking met de plaatselijke bevolking. Zonder educatie geen toekomst, zonder samenwerking geen betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Ook gezondheidszorg en gezonde voeding zijn de basis voor een zelfredzaam bestaan.

Ons huidige project

Kinderen van Mtwapa. Deze groep van 44 weeskinderen hebben we inmiddels voorzien van sponsoren zodat ze er in elk geval van verzekerd zijn iedere dag een voedzame maaltijd, schoon drinkwater en in geval van nood, gezondheidszorg tot hun beschikking hebben. In het kader van de preventie zijn er muskietennetten uitgedeeld en worden gezinnen voorgelicht over hygiëne, familieplanning enzovoorts. Deze kinderen wonen bij familie-leden of kennissen. Helaas worden er een aantal kinderen misbruikt in de ruimste zin van het woord. Dit KAN niet en dit MAG niet. Ook hebben deze kinderen een enorme achterstand op school. De oplossing

Het Fahari Foundation Center Dit houdt in: Een gebouw met een crisisopvang voor misbruikte kinderen, veiligheid door bewaking, begeleiding etc. Dit gebouw wordt voorzien van zonnepanelen (kunnen

Speciale actie Elk bedrijf dat een donatie schenkt aan de Fahari Foundation, krijgt een vermelding in Het Ondernemersbelang van zijn eigen regio en een vermelding op de website.

het ONDERNEMERS BELANG

de kinderen ook ’s avonds studeren). Er zal een plaats zijn om te eten, te spelen, kind te zijn. Buiten de bijlessen willen we de kinderen ook op de toekomst voorbereiden door praktijkgericht onderwijs te geven. We hebben de plannen, de tekeningen, een geschikt stuk grond en veel vrijwilligers. Het enige wat we nog nodig hebben is geld!! Dit gebouw gaat € 73.000,00 kosten. Helpt U mee? Stort uw bijdrage op rekeningnummer 12.10.40.313 ten name van Stichting Fahari Foundation o.v.v. Het Ondernemersbelang.

Wilt u meer informatie over onze stichting? Kijk dan op : www.faharifoundation.nl


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Jur Engelchor

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer

Ondernemen

na de val

het ONDERNEMERS BELANG


Hoge bomen vangen veel wind en in de Westfriese polders zijn de bomen hoger en waait de wind harder dan elders. Dirk Scheringa bouwde jarenlang aan een voor Nederland unieke en succesvolle bank, maar de val van de relatief kleine DSB in 2009 werd een groter (media)drama dan de ondergang van het grote Fortis een jaar eerder. Hoe is het de ex-bankier intussen vergaan? In 2010 publiceerde hij een autobiografie en in datzelfde jaar startte hij een nieuwe onderneming, DS Factoring. De eigenaar van het naar hem genoemde museum en de voorzitter van voetbalvereniging AZ zijn met het faillissement van de bank voorgoed verdwenen, maar de ondernemer Scheringa is er nog altijd.

D

e ondergang van een bank heeft op het persoonlijk vlak zo zijn bijverschijnselen. In zijn autobiografie verhaalt Dirk Scheringa hoe hij avond aan avond Chinese afhaalmaaltijden op kantoor liet brengen omdat de lange dagen die hij maakte geen normale diners meer toelieten. ’s Nachts lagen zijn vrouw en hij wakker van de zorgen en doodden ze de tijd met het kijken naar films op de televisie. De westerns kwamen hem langzaam maar zeker de neus uit, tezamen met de kroepoek, maar als hij al aan opgeven dacht, dan betrof dat enkel zijn televisie- en eetgewoonten. De man die ooit bijna de eerste guldenmiljardair van Nederland was geworden moest zich afvragen of hij een kapotte carport wel kon laten repareren. Er moest direct weer brood op de plank komen. Aanvankelijk kwam dat er met het geven van lezingen, maar het was duidelijk dat dit niet meer dan een tijdelijke optie kon zijn.

Benaderd met ideeën

“Ondernemen zit mij in het bloed,” zegt Dirk Scheringa. “Ik kon me eenvoudigweg niet voorstellen dat ik ergens in loondienst zou gaan. Maar dat hoefde ook niet, want direct na het faillissement van DSB werd ik door tal van mensen benaderd met ideeën voor nieuwe ondernemingen. Met die ideeën ben ik aan de slag gegaan en dat proces kristalliseerde zich uit in DS Factoring. Er bestaan veel ondernemers die de grootste moeite hebben om geld van de bank te krijgen, ondanks het feit dat ze kunnen aantonen dat hun bedrijf financieel solide is. Die ondernemingen groeien snel maar hebben ook liquiditeit nodig om in die groei te kunnen blijven investeren. De banken weigeren dat domweg. Wij springen in dat gat en stellen succesvolle ondernemers zo in staat toch te blijven groeien.” De gouden greep

Met DS Factoring is Scheringa niet terug op het pad naar een nieuwe bank maar op dat van zijn eerste onderneming, Frisia. Op 1 november 1977 ging hij fulltime werken voor het gelijknamige belasting- en adviesbureau. Tot die tijd deed hij het ondernemerschap er min of meer ‘bij’ naast zijn werk als politieagent, precies zoals zijn vader dat als politieman er ‘naast’ deed in de jaren dat hij als kaasmaker werkzaam was. Een zwaar verkeersongeluk, met twee dode volwassenen en twee gewonde kinderen, deed de 27-jarige Dirk beslissen dat hij niet nog vaker getuige wilde zijn van dergelijke drama’s. Hoewel de beslissing voluit voor het ondernemerschap

te gaan emotionele motieven had bleek dit zakelijk een gouden greep. Frisia groeide uit tot een landelijk opererend bedrijf, vooral door het feit dat Scheringa en zijn medewerkers snel en succesvol bij banken bemiddelden voor particulieren bij het aanvragen van leningen voor consumptief krediet. Indertijd durfden veel mensen niet zelf een lening aan te vragen bij hun eigen bank, uit angst dat dit in hun wijk of dorp bekend zou worden. One step at a time

Scheringa nam de gok wekelijks op de achterpagina van de Tros Kompas te adverteren. Dat kostte veel geld, maar leverde steevast het dubbele op aan opdrachten. De directeureigenaar nam voortdurend personeel aan (voornamelijk vrouwen, “omdat ze zes ballen tegelijk in de lucht konden houden en een man maar één.” ), van wie er velen jarenlang bij hem in dienst bleven. Daarnaast nam hij collega-bedrijven over, aanvankelijk enkel in West-Friesland, later ook daarbuiten. De eerste grote overname elders was die van een kantoor in Oud-Beijerland. Dat patroon herhaalt zich nu met DS Factoring. “We hebben al een tweede vestiging geopend in het Brabantse Roosendaal,” aldus Dirk Scheringa. “Er is enorm veel vraag naar factoring. Ondanks de crisis zijn er namelijk overal in het land sterke ondernemers met snel groeiende bedrijven die factoring nodig hebben om vooruit te kunnen komen. Tegelijk is er nauwelijks concurrentie. De banken die vroeger aan factoring deden

zijn daar mee gestopt. Ze zijn bang geworden maar houden daarmee wel veel investeringen tegen die juist hard nodig zijn. De potentiële groei is dus erg groot voor ons bedrijf, maar we groeien maar zo snel als verantwoord en haalbaar is. One step at a time is ons motto.” De weelde dragen

Scheringa’s levensverhaal is er geen dat bol staat van de luxe en de uitspattingen. De toenemende weelde werd psychologisch maar moeilijk geaccepteerd, laat staan gedragen. Toen hij en zijn vrouw met enkele vrienden per ongeluk in een luxueus restaurant belandden waar de kip op zilveren dienschalen werd opgediend werkte dat vooral op hun lachspieren. De eerste verjaring van hun huwelijk vierden ze dan ook bij de Chinees, en de navolgenden vierden ze daar ook. Toen de omzet van Frisia explodeerde leidde dat tot vragen van de fiscus – over het opvallend lage bedrag voor privé-uitgaven. En toen DSB op zijn hoogtepunt was en de uitnodigingen voor gala’s zich opstapelden kozen Dirk en zijn vrouw Baukje niet voor de diensten van couturiers maar voor een kledingzaak in Hoorn. De erfenis van een gereformeerde en zuinige jeugd in het landelijke Friesland bleef Scheringa achtervolgen. Maar wanneer je de ladder van onderaf opnieuw moet beklimmen kan zo’n erfenis enkel een zegen zijn. Het zijn sterke benen die de weelde niet hoeven te dragen. Wie in dit opzicht niet te diep viel hoeft ook niet uit een diepe put te kruipen.

het ONDERNEMERS BELANG


Business InkPoint

Business InkPoint fantastische kleuren tot 50% goedkoper per pagina

Kijk nu op businessinkpoint.nl


Ga er maar eens even goed voor zitten

t n i o p nk I ess in r s u B k e Nu oo deal Wie kantoormeubelen nodig heeft, kan er bij Deska eens goed voor gaan zitten. Want naast een ruime sortering bureau-, vergader-, kantine- en directiestoelen, vindt u in onze showroom een fraaie collectie tafels, kasten, ladeblokken, stellingen, balies en andere meubelen. Deska Kantoormeubelen b.v. en Supplies b.v.

Met de kwaliteit en de prijs zit het wel goed. Uiteraard kunt u kunt altijd rekenen op deskundig advies en goede service. Daar zijn we tenslotte groot mee geworden! Meer informatie - ook over ons uitgebreide assortiment supplies - vindt u op: www.deska.nl. Graag tot ziens!

DESKA

K A N T O O R M E U B E L E N

&

S U P P L I E S

Kortijzer 11 Asten T: 0493 693 050 F: 0493 692 275


Bedrijfsreportage droid op de markt gebracht”,aldus Cooijmans. “Met deze app kan de klant op eenvoudige wijze zien wat het energieverbruik is ten op zichte van vergelijkbare bedrijven en bedrijfspanden. Samen met de klant wordt bekeken welke besparingen mogelijk zijn. Op deze eenvoudige wijze is duurzame energie binnen handbereik voor grote en kleine ondernemers.”

Van Dorp installaties is een vooruitstrevend en innovatief installatiebedrijf. Al vanaf de CO2 certificering

oprichting in 1985 treedt het bedrijf als maatschappelijk betrokken onderneming op. En gaat vanuit deze visie respectvol met elkaar en onze omgeving om.

De duurzaamheidambities van Van Dorp installaties liggen hoog. Volgens Arthur Cooijmans is Van Dorp installaties al hard op weg niveau 5 van de CO2 prestatieladder te bereiken. Dit certificaat is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren duurzame producten te leveren, hetgeen precies bij Van Dorp installaties past. “Begin dit jaar mochten wij al instromen op niveau 3. Bedrijven met een CO2 certificaat krijgen een gunningvoordeel bij aanbestedingen. Eind 2012 streeft Van Dorp ernaar om niveau 5 te hebben behaald.” Van Dorp energie

Van Dorp installaties

Continu in

ontwikkeling A

ls totaalinstallateur biedt het bedrijf een totaalpakket aan technische diensten en kan alle techniek in gebouwen zelfstandig ontwerpen, realiseren en beheren. Duurzaamheid staat hierbij voorop. Dat geldt voor alle installaties die het bedrijf verzorgt en onderhoudt. Ook binnen haar eigen organisatie wordt duurzaamheid toegepast. Arthur Cooijmans, vestigingsdirecteur van Van Dorp installaties Helmond vertelt: “Van Dorp installaties hanteert

een duurzaam wagenpark. Alle medewerkers rijden in een auto met A label, er is een elektrische pick up ingezet, er rijden bij diverse vestigingen aardgasauto’s en er zijn bij diverse vestigingen elektrische oplaadpunten geplaatst. Ook past Van Dorp installaties duurzame oplossingen toe in en om haar panden. Denk aan autarkische straatverlichting, zonnepanelen, duurzame windmolens en Warmte-Kracht-Opslag en PCM klimaatplafonds.” Van Dorp installaties is voortdurend actief om zich te onderscheiden door vakkennis en het aanbieden en benutten van vernieuwende technieken. Deze technieken focussen zich uiteraard op energiebesparing en duurzaamheid.

Binnen Van Dorp installaties is sinds 2011 een speciale bedrijfseenheid opgericht: Van Dorp energie. Van Dorp energie biedt duurzame energievoorzieningen en maatwerkoplossingen aan en richt zich voornamelijk op de utiliteit (vastgoed, zorg, onderwijs) en (lichte) industriële markt. Van Dorp energie brengt het energieverbruik van de klant in kaart en geeft vervolgens een passend advies over de mogelijke energiebesparende toepassingen. Op deze wijze kan de klant het energieverbruik en de-kosten aanzienlijk verlagen. Vestiging Helmond

“Momenteel zijn wij als vestiging Helmond druk bezig met het installeren van zonnepanelen”, gaat Cooijmans verder. “Een opdracht van Oskomera/Eigen huis van 300 stuks is reeds gedeeltelijk uitgevoerd. Dit worden er totaal 1.500 in geheel Nederland, uitgevoerd door diverse Van Dorp vestigingen. Ons eigen bedrijfspand is uiteraard ons visitekaartje. Het beschikt over innovatieve en duurzame toepassingen, waardoor het bijzonder energiezuinig is. Door de installatie van een, door Van Dorp installaties medeontwikkeld, PCM klimaatplafond ligt het energieverbruik namelijk 50% lager dan van een gemiddeld kantoorpand. Dit nieuwbouwpand geeft dan ook duidelijk aan waar de onderneming voor staat: het ontwerpen, realiseren en beheren van installaties voor het welzijn van mens, dier en product. Met kennis en respect voor de mens en haar omgeving.”

Van Dorp installaties Helmond Schootense Dreef 23 5708 HZ Helmond

16

het ONDERNEMERS BELANG

Energiecheck

T 0492 - 50 44 44

Continu in ontwikkeling is Van Dorp installaties zeker. “Zo heeft Van Dorp installaties als eerste de Energiecheck app voor de iPad, iPhone en An-

F 0492 - 50 44 40 info@helmond.vdi.nl www.vdi.nl


Bedrijfsreportage

Ondernemend Someren! De gemeente Someren is druk bezig met de ontwikkeling en herontwikkeling van haar bedrijventerreinen. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor Somerense en Astense ondernemers. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, steekt de gemeente daarvoor haar nek graag uit.

O

p het bedrijventerrein Sluis XI/ Half Elfje, aan de Zuidwillemsvaart en de N266, is het voormalig distributiecentrum van het voormalig Laurusconcern gelegen. Dit ‘Lauruscomplex’ van 8 hectare stond al jaren leeg en het verval van de locatie had een direct effect op de kwaliteit van het openbaar gebied en de omliggende bedrijven. Ook ontnam de leegstand van deze locatie de mogelijkheden van de gemeente om nieuwe werklocaties te realiseren. Er moest iets gebeuren. In overleg met de gemeente heeft de eigenaar een herstructureringsplan gemaakt, waarmee het complex een nieuwe bestemming kon worden voor diverse bedrijven uit Someren en Asten. Helaas leidde die inspanningen niet tot het gewenste resultaat, waardoor de ontwikkeling van (nieuwe) werklocaties in Someren op slot kwam te zitten. Om een doorbraak te forceren heeft de gemeente Someren zelf 6 hectare van het Lauruscomplex aangekocht voor herontwikkeling. Een forse en niet geheel risicoloze investering in deze economisch mindere tijd. Nu de gemeente eigenaar is van het Lauruscomplex wordt de locatie op korte termijn geherstructureerd. Dat wil zeggen dat bestaande bebouwing (deels) wordt gesloopt en dat nieuwe ruimte wordt gecreëerd voor lokale bedrijvigheid.

Perifere detailhandel

Bij de entree van Someren wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Dit terrein van circa 4,5 hectare moet ruimte gaan bieden aan bedrijven in de perifere detail-

handel, zoals bijvoorbeeld bouwmarkten, tuincentra, autoshowrooms of meubelbedrijven. De planning is dat dit terrein in de loop van 2014 kan worden uitgegeven.

Op korte termijn zullen op deze locatie, samen met een kleine uitbreidingslocatie van 1 hectare, opnieuw bedrijfskavels worden uitgegeven.

Afronding Lage Akkerweg

Someren onderneemt!

Indien er voldoende ruimtebehoefte van Somerense en Astense ondernemers blijft, wil de gemeente ook haar bestaande bedrijventerrein Lage Akkerweg afronden. Hiermee kan op termijn nog circa 4 hectare ruimte worden gecreëerd. De gemeente wil deze locatie ontwikkelen tot bedrijfsterrein, om daarmee ook een ijzeren voorraad aan bedrijfskavels te hebben.

U ziet, de gemeente Someren is volop bezig met de ontwikkeling van haar bedrijventerreinen. En daarvoor is zij bereid fors te investeren, zelfs in deze economisch mindere tijden. In de uitvoering staat de gemeente niet alleen: in samenwerking met de gemeente Asten, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, de Kamer van Koophandel en de lokale ondernemersverenigingen werken we aan een gezonde toekomst voor onze bedrijven!

Revitalisering Sluis XI/Half Elfje

Naast het bieden van fysieke bedrijfskavels, is de kwaliteit en uitstraling van de bestaande bedrijventerreinen van groot belang. Someren heeft daarom ook het voornemen om het bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje te revitaliseren. Dit houdt onder meer in het opknappen van de openbare en publieke ruimte.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Economische Zaken, de heer Geert Hoeben via 0493 - 49 48 88 of g.hoeben@someren.nl.

Herstructurering ’t Vaartje I

In 2009 heeft de gemeente op bedrijventerrein ’t Vaartje aan de Brugstraat in Someren-Eind een herstructureringslocatie gekocht. Op deze locatie van 1,7 hectare was een betoncentrale gevestigd. Dit NIMBY bedrijf (Not In My Back Yard) is gesloopt en de ondergrond is gesaneerd. Ook de maximale milieucategorie in het bestemmingsplan is teruggebracht, waardoor het woon- en leefklimaat in de omgeving verbetert.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat het juiste interne transportmateriaal samen met degelijk onderhoud, een snelle reactietijd bij storingen en erkende keuring leidt tot de hoogste efficiĂŤntie en de laagste kosten. En dat is toch wat elke ondernemer wilt?

%LVVFKRSYDQ0LHUORVWUDDW *-0,(5/2 7 ) LQIR#MRVYDQKDSSHQFRQWDLQHUVQO ZZZMRVYDQKDSSHQFRQWDLQHUVQO

%BQDBEBFJS>KPR@@BPSLIW>HBKALBKFP AFKDBKTBQBKAFB>KABOBKKFBQTBQBK 9DQGHQ%URHN/RJLVWLFV+HOPRQGNDQERJHQRSHHQELMQDMDDUODQJH HUYDULQJHQEHVFKLNWRYHUKHWPRGHUQVWHZDJHQSDUNGHPRGHUQVWHFRP PXQLFDWLHPLGGHOHQHQXSWRGDWHVRIWZDUHYRRUKHWYHUYRHUHQKHWRSDI VWDQGYROJHQYDQXZJRHGHUHQHQKHWEHKHUHQYDQXZYRRUUDGHQ 0HGLR]DO]HOIVGH,62FHUWLÂżFHULQJYROJHQ %HO YDQGDDJ QRJ RP X HHQV YULMEOLMYHQG WH ODWHQ LQIRUPHUHQ KRH ELQQHQ XZEHGULMIGHNZDOLWHLWRSKHWJHELHGYDQWUDQVSRUWHQORJLVWLHNYHUEHWHUG NDQZRUGHQ(UNDQHUQDPHOLMNPDDUppQGHEHVWH]LMQ 9DQGHQ%URHN/RJLVWLFVHHQORJLVFKHNHX]H

Geldrop Logistics Logistieke dienstverlening Pallet in - en verkoop

6FDQGHFRGHYRRUHHQEH]RHNDDQ RQ]HQLHXZHZHEVLWH

ZZZEURHNORJLVWLFVQO

Alle maten pallets uit voorraad leverbaar. )LaVLRHKYLZ!:WHHYWV[ 2?.LSKYVW 7VZ[HKYLZ!WVZ[I\Z (*4PLYSV 4VIPLS!

*HVSHFLDOLVHHUGLQ

XXUV SDOOHWGLVWULEXWLH%HQHOX[

%H]RHNRQ]HVWDQGRSGH %HGULMYHQYRRU%HGULMYHQEHXUV RSHQDSULO

9RVVHQEHHPG +HOPRQG _ LQIR#EURHNORJLVWLFVQO _ 

,THPS!NLSKYVWSVNPZ[PJZ'WSHUL[US ^^^NLSKYVWSVNPZ[PJZUS


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Heidi Wils

Eurobad

“Klanten moet je verdienen” Volwaardig installatiebedrijf en badkamerspecialist in één. Met dat totaalpakket is Eurobad in Gemert al jaren een aantrekkelijke partner voor bedrijven en particulieren. De variëteit aan activiteit vormt bovendien een solide basis om ook minder goede tijden het hoofd te bieden.

W

e zijn met name de laatste zes jaar in de breedte gegroeid, vertelt Jan-Hein van Heugten. “Dat is met het oog op de huidige economische situatie een goede zet geweest. Als de business aan de ene kant wat nalaat, is er ruimschoots werk aan de andere kant. Dat concept hanteren we anno 2012 nog steeds. Naast onze installatiewerkzaamheden en de verkoop van luxe sanitair en tegelwerk, bouwen en renoveren we nu ook complete vakantieparken. Ideaal. De diverse poten vormen samen een stabiele basis.” We schrijven 1981 als Mart van Heugten van start gaat met een allround installatiebedrijf in het centrum van Gemert. Medio jaren ’90 is Eurobad uit het jasje gegroeid. Een verhuizing naar industrieterrein Wolfveld volgt. Enkele jaren vindt uitbreiding plaats met een uiterst moderne showroom. In 2006, bij het 25-jarig bestaan, draagt Mart van Heugten het stokje over aan zoon Jan-Hein. Anno 2012 is het bedrijf uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming met zestig medewerkers. De expertise van Eurobad varieert van centrale verwarming en warmtepompen, loodgieterswerk, aanleg, vervanging en reparatie van riolering en waterleiding, zinkwerk en afvoer van hemelwater, aanleg van sanitair, ventilatiesystemen, warmte-terugwin-installaties en airco, onderhoud en renovatie van badkamers inclusief tegelwerk. Tot de klanten behoren gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, vakantieparken, (thuis)zorgorganisaties, kleine en grote bedrijven en particulieren in heel Nederland. Projecten waarbij Eurobad betrokken is, zijn onder meer starterswoningen aan de rand van de nieuwbouwwijk De Rijtse Vennen in Deurne en 72 woningen op het voormalige ziekenhuisterrein in Den Bosch. Geen mailer

Hoewel Jan-Hein van Heugten aangeeft een goed gevulde orderportefeuille te hebben, vindt hij dat de markt in het huidige digitale tijdperk wel verandert. “Het wordt steeds onpersoonlijker. Een mailtje hier, een mailtje daar. Ik ben niet zo’n mailer. Bovendien denk

ik dat je de slag om de klant niet via de mail of het net kunt winnen. De klant komt niet vanzelf. Je moet hem verdienen door op te treden als een gelijkwaardige sparringpartner die snel schakelt bij vragen en/of calamiteiten. Persoonlijk contact… daarom draait het. Je moet je gezicht laten zien en natuurlijk kwaliteit en service bieden of het nu om een kleine sanitaire reparatie gaat of om de complete installatie van vakantiewoningen op een bungalowpark. Wij nemen de complete klus voor onze rekening, inclusief de nazorg en het jaarlijkse onderhoud.”

send vermogen van het team. “In geval van een calamiteit moet je doelgericht en efficiënt optreden. Niet eerst een offerte, maar direct doen waar je goed in bent. De rest komt later. Dat verstaan wij onder persoonlijke service.”

Eurobad Installatiebedrijf

Ondanks de grootte is Eurobad volgens Jan-Hein van Heugten nog steeds een familiebedrijf, dat snel en flexibel inspeelt op veranderingen. “De interne communicatielijnen zijn kort, we kennen onze klanten persoonlijk en weten exact van de hoed en rand van de betreffende installaties. Dat wekt vertrouwen. Als klanten een beroep op ons doen, staan we voor hen klaar en dat waarderen ze.” De meerwaarde van het installatiebedrijf in Gemert is echter niet alleen de persoonlijke en snelle service, maar tevens het probleemoplos-

Diese 8 5422 VS Gemert T 0492 - 36 56 32 F 0492 - 36 63 53 Showroom Dintel 14 5422 VT Gemert T 0492 - 36 31 95 F 0492 - 36 67 30 www.eurobad.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Hieke Stek

IJs maken is een echt vak en niet zomaar een koud kunstje!

gebaseerd is op eerlijke ingrediënten: echte melk en slagroom, altijd echte vruchten en een natuurlijk bindmiddel. Verzadigde vetten, de dikmakers, en conserveringsmiddelen die het ijs lang houdbaar maken, gaan er bij ons niet in. Vers en puur, dat is het lekkerst.” Over smaak.......

“IJs maken volgens de ‘warme methode’ is duurder en arbeidsintensief, maar dat is wel de basis van ons lekkere ijs. Daarna voegen we de gewenste smaak toe. Soms is dat een Italiaanse pasta, vanille uit Frankrijk en chocolade uit België. We gaan ook hier voor kwaliteit. Zo komen de aardbeien in ons aardbeienijs uit Marokko, omdat die zo’n heerlijk zongerijpt aroma hebben. Het fruit dat we als garnering gebruiken betrekken we lokaal. Soms komen mensen met frambozen uit hun eigen tuin aan. Heerlijk zijn die!” IJs als traktatie

IJs wordt altijd gegeten als de sfeer goed is: met verjaardagen, een bruiloft, met mooi weer, of ter afsluiting van een barbecue en feestelijke maaltijd. “We zijn heel creatief. We kunnen een heerlijk ijsbuffet samenstellen. IJstaarten voorzien van een thema: bijvoorbeeld sport, maar ook met bedrijfslogo of met een eetbare fotoprint. Zelfs geheel in stijl van uw product. Wist u dat ijsgebakjes en ijsbonbons ook super lekker zijn bij de koffie en prima geschikt zijn als traktatie?” We zijn zuinig op ons ijs

IJs bereiden is een ambacht. En dat ambacht proef je bij IJssalon Hartentroef. Alleen als je passie hebt voor dit vak kun je het de zorg en aandacht geven die horen bij ambachtelijk ijs. Als eerste en jongste vrouw in Nederland behaalde Angela van Enckevort - Arts het vakdiploma Meester IJsbereider. Samen met haar man Eric runt zij IJssalon Hartentroef en vinden ze ondernemen een feest!

20

het ONDERNEMERS BELANG

A

ngela en Eric zijn ondernemers puur sang. In 1985 begonnen zij met een kleine ijssalon en in 1992 hebben ze de locatie prachtig verbouwd. IJssalon Hartentroef ziet er letterlijk en figuurlijk gelikt uit. “Het is een beetje uit de hand gelopen,” lacht het echtpaar, “maar zo gaat het als je het werk leuk vindt. We zijn altijd bezig met vernieuwen, presentatie, sfeer en klantvriendelijk personeel. Werken en verfijnen van de talloze mogelijkheden die er zijn met ijs. Te beginnen met de smaak, een pure smaakvariatie die

IJssalon Hartentroef levert kant en klaar, aan andere bedrijven, zodat er niet meer zelf geschept hoeft te worden. “Voor de kruidentuin maakten we ijs van hun eigen kruiden en voor een kaasboerderij ontwikkelden we specifiek receptuur voor ijs met hun eigen melk. Dit portioneren we kant en klaar in bakjes, zodat zij dat in hun winkel kunnen verkopen. Om onze kwaliteit te behouden is een uitstekende hygiëne noodzakelijk in combinatie met de juiste ‘schep’ en ‘bewaar’ temperatuur. Goed gemaakte afspraken liggen aan elke samenwerking ten grondslag. Ja, we zijn best kritisch maar het gaat om ‘ons’ ijs. En daar zijn we zuinig op,” besluit het echtpaar. IJs eten bij Hartentroef is: Puur genieten van IJskoude Lekkernijen in het Hart van Someren!

IJssalon Hartentroef Wilhelminaplein 30 5711 EL Someren T 0493 - 49 05 19 hartentroef@xs4all.nl www.ijssalonhartentroef.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Lida de Win • Fotografie: Jaap Woudsma

Tinker Imagineers uit Utrecht is een bureau voor creatieve consultancy en belevingscommunicatie. De imposante referentielijst van ontwikkelde en gerealiseerde belevingsruimten was voor Rabobank Nederland en LLTB aanleiding dit bureau in te schakelen om voor hen op de Floriade te Venlo spraakmakende publiekstrekkers te maken. Voor de uitvoering van de ontwik-

Spaan Metaal

kelde ideeën zocht Tinker een bedrijf dat met hen

Bouwt innovatief en duurzaam op de Floriade

zou kunnen meewerken en meedenken vanaf het allereerste ontwerp tot en met de recycling van de materialen. Gezien de korte levensduur van de paviljoens en de doelstellingen van de Floriade op dit gebied, waren innovatie, inventivi-

S

paan Metaal heeft ruime ervaring in de realisatie van staalconstructies van zeer uiteenlopende aard. Eigenaar Harold Spaan levert samen met zijn 10 medewerkers maatwerk in metaal en doet dat van eenvoudig plaat- en constructiewerk tot en met complete bouwwerken. Het volledige traject van engineering tot fabricage (van lasersnijden tot laswerk) en montage behoort tot de competenties van het bedrijf. Door slim en innovatief mee te denken aan betaalbare oplossingen heeft Spaan Metaal de opdracht voor het complete bouwkundige deel van de paviljoens als hoofdaannemer weten te bemachtigen. In het kader van duurzaamheid waren onderstaande punten de meest belangrijke: - Gebruik van FSC-hout - Fundering van prefab betonblokken, die na ontmanteling worden hergebruikt - Staalconstructie deels hergebruiken en deels als schroot recyclen - Hemelwaterafvoer op het perceel afvoeren door middel van grintput - Materiaalkeuze en afwerking afstemmen op verwachte milieubelasting en beoogde (korte) levensduur - Bouwafval gescheiden afvoeren Rekening houdend met deze randvoorwaarden werden voor de paviljoens bodemonderzoek, bouwkundig ontwerp, constructieberekeningen, grondwerk, fundering, betimmeringen, dakbedekking en uiteraard de staalconstructie (Earthwalk 70 ton zwaar) met trappen en balustrades uitgevoerd. Als in oktober 2012 de Floriade haar deuren sluit, zal Spaan Metaal het laatste deel van de opdracht tot uitvoering brengen: demontage, afvoer en recycling. Een groot deel van de materialen waarvan de staalconstructie een belangrijk onderdeel is, worden hergebruikt.

Spaan Metaal bouwde op de Wereld Tuinbouw Expo Floriade te Venlo in

teit en duurzaamheid belangrijke aspecten bij

opdracht van Tinker Imagineers de

de ontwikkeling en de bouw van de paviljoens.

Rabo Earthwalk en het paviljoen

In Spaan Metaal uit Nuenen vond Tinker hier-

Nederland Bloeit van de LLTB.

voor de juiste partij.

Met deze wijze van werken heeft Spaan Metaal ook veel ervaring opgedaan in de tentoonstellingsbouw. Flexibel werken en het steeds weer oplossen van nieuwe vraagstukken zijn in die wereld aan de orde van de dag. Daarnaast behoren bedrijven in de bouw, lichtreclame, decorbouw, tuinaanleg, koeltechniek en reclame, maar ook gemeenten en kunstenaars tot de klantenkring. Hierbij maakt Spaan Metaal vaak het verschil door samen met de klant te zoeken naar een relatief eenvoudige en praktische oplossing. De zaak complex of kostbaar maken is daarbij lang niet altijd nodig. Dat heeft Spaan Metaal door de jaren heen wel bewezen. De ervaring die Spaan Metaal de afgelopen decennia opdeed in de standbouwwereld hebben geleid tot de ontwikkeling van een verhuurmarkt. Verhuur en montage door heel Europa van verdiepingsvloeren compleet met trappen en balustrades van 40 tot zo’n 1600 m2. Daar is een modulair systeem voor ontwikkeld dat, zeker ook qua kostprijs, bijzonder aantrekkelijk is voor standbouwers. Innovatief en inventief zoeken naar de juiste techniek en constructie, dat is de uitdaging. Spaan Metaal BV De Huufkes 106 5674 TM Nuenen T 040 - 283 20 18 F 040 - 283 82 85 info@spaanmetaal.nl www.spaanmetaal.nl

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Een leien dak is zo duurzaam dat de ondernemer die het op zijn villa of kantoor laat leggen het nooit hoeft te vervangen. Tenminste, wanneer hij een dakdekker inschakelt die gebruikt maakt van de beste materialen en beschikt over de juiste certificering en ervaring. Leidekkers-Bedrijf vd Kimmenade B.V kan daarnaast ook alle bijbehorende aansluitingen verzorgen, van de hemelwaterafvoer tot het plaatsen van eventuele ornamenten. Grote projecten of kleine klussen, Van de Kimmenade past er dezelfde hoge kwaliteitstandaard voor toe en levert een product af dat zijn opdrachtgever letterlijk een leven lang voldoening geeft.

Leien vormen het duurzaamste dak bij uitstek:

Mininaal onderhoud, maximale schoonheid L

eien worden vooral gebruikt voor de daken van kerken, kloosters en kastelen, niet omdat de eigenaren daarvan het geld zozeer op de rug groeit, maar omdat een leien dak de kosten van onderhoud en schade minimaliseert. “Het dak is zo stevig dat er geen stormschade ontstaat en zo duurzaam dat het ongeveer honderd jaar meegaat,” zegt John Slegers, directeur van Leidekkers-Bedrijf vd Kimmenade B.V in Helmond. “Om ook ander onderhoud aan het dak te minimaliseren laten eigenaren van monumenten bijvoorbeeld houten ornamenten in torentjes door ons namaken in lood. Wij hebben zes vaste leidekkers in dienst, maar die beheersen niet alleen dit ambacht maar ook dat van het lood gieten en het werken met koper en zink. Het duurt jaren eer je dit ambacht onder de knie hebt, maar als je het eenmaal beheerst ben je ook een allround vakman.”

Kwaliteitstandaard

Monumenten blijven de bulk van het werk opleveren voor Leidekkers-Bedrijf vd Kimmenade B.V, want ook al lopen de kerken en de kloosters leeg, de historische gebouwen zelf blijven bestaan en krijgen een nieuwe bestemming. Maar de voordelen van een leien dak zijn de voorbije jaren ook duidelijk geworden voor eigenaren van andersoortige panden. Leien worden steeds meer gebruikt in de nieuwbouw, voor daken en voor het verfraaien van gevels. Toch focust Slegers de activiteiten van zijn bedrijf vooral op renovatie. Individuele nieuwbouwprojecten komen slechts in aanmerking als het bedrijf niet hoeft in te leveren op zijn kwaliteitstandaard. “De leien moeten dik genoeg zijn. Een leidekker die uit kostenoverwegingen voor

dunne leien kiest, die bovendien pyriet bevatten, zadelt zijn opdrachtgever na tien jaar op met roestplekken die gaten vormen. Dat leidt tot kostbare reparaties en ondermijnt de duurzaamheid van een leien dak, wat nu net een van de grote pluspunten ervan is.” Kleine klussen

Leidekkers-Bedrijf vd Kimmenade B.V heeft tal van kerken, kloosters en andere monumentale Brabantse gebouwen van een nieuw leien dak voorzien. Vaak zijn dat omvangrijke projecten waarbij het bedrijf ofwel als hoofdaannemer fungeert ofwel als onderaannemer van één van de bekende specialistische aannemers. Maar het werk is zo flexibel georganiseerd dat er bij Van de Kimmenade altijd tijd en ruimte is voor kleinere klussen, zoals het vervaardigen en aanbrengen van een hemelwaterafvoer. Het spreekwoord ‘dat loopt van een leien dakje’ mag bij Van de Kimmenade letterlijk en figuurlijk worden genomen. De specialisten van dit al driekwart eeuw oude bedrijf vormen de derde en vierde generatie in lijn en zien nog dagelijks de daken die hun voorgangers hebben gelegd. Wanneer ze zelf met pensioen gaan zullen hun eigen daken er nog even egaal en fraai bij liggen als op de dag dat ze door de dekkers van Van de Kimmenade gelegd werden.

Leidekkers-Bedrijf vd Kimmenade B.V. (Leiendaken – Zink – Koper – Loodwerken) Hof Bruheze 404 5704 NR Helmond T 0492 - 51 21 64 F 0492 - 55 88 67 info@leiendaken.nl

Dhr. Slegers bij de vernieuwde opgeleverde kerk in Heeze.

22

het ONDERNEMERS BELANG

www.leiendaken.nl


Elk pakket snel en zeker op z’n plek.

“Flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Dat is immers hetgene wat de klant van ons verlangt.” Van den Broek Sneltransport is gespecialiseerd in het vervoeren van zowel compleet- als deelladingen, sneltransporten, koeriersdiensten en pakketdistributie. Zowel nationaal als door geheel Europa. Een compact team van specialisten werkt middels korte communicatielijnen aan het zo efficient mogelijk vervoeren van uw lading. Van den Broek Sneltransport B.V. Postadres: Vraant 7 5425 VG De Mortel

Bezoekadres: Vossenbeemd 98 Ingang Ringdijk, 5705 CL Helmond

Tel: 0492-368665 Fax: 0492-369295 www.vandenbroektransport.nl info@vandenbroektransport.nl

Elk pakket snel en zeker op z’n plek. 0492-368665 pakketbode.nl


Ondernemerspanel

Verdient het MKB meer steun? Het MKB lijkt in Nederland steeds meer in een verdomhoekje te worden gezet. Faillissementen zijn aan de orde van de dag, terwijl de overheid doorgaat met lastenverzwaringen voor de ondernemer. De overheid leent miljarden euro’s aan Europa om de economie te steunen. In eigen land kunnen sommige MKB bedrijven met moeite het hoofd boven water houden. Banken geven nauwelijks meer leningen, waardoor investeringen achterwege blijven. Welke maatregelen zijn er nodig om de economie en daarmee de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren? De mening van ons panel.

■ Ramon van den Berk Ramon van den Berk - Apart Internet Het MKB is de motor van de Nederlandse economie, mensen vergeten dit nog wel eens. Als men een gedeelte van de investeringen in de Rotterdamse haven en het Schiphol richting het MKB sturen, zal het met Nederland beter gaan. Waarom? Met bijna 850.000 bedrijven is dit 99% van het totaal aantal bedrijven. Waarbij hier ook de meeste banen groei en potentie in zit, is het MKB dus altijd een goede investering.

Met lastenverzwaring zullen de Multinationals bezuinigen, maar zullen er ook MKB bedrijven verdwijnen. Een dubbele aanslag voor de Nederlandse Economie ook al neemt de krimp in juni af. Conclusie: zoals altijd zal het MKB het zelf op moeten lossen en zullen hiervoor gebruik moeten maken van elkaar, zoals ook op onze website te zien bij Partners ‘Gedeeld succes is dubbel succes’.

■ Matthijs Bijpost Matthijs Bijpost - Wilwy BV Het mkb moet niet rekenen op steun van de overheid! De tijd dat het bedrijfsleven gesteund werd door de overheid ligt ver achter ons, zorg dat je bedrijf zelf sterk staat en blijft. Wat wel erg slecht geregeld is, zijn de faillissementen. Een bedrijf gaat vandaag over de kop en de eigenaar kan doodleuk de volgende dag weer opnieuw starten of een doorstart maken, maar laat wel een spoor van vernieling na. Ik vind dat daar wel regels/ wetten voor gemaakt moeten worden, dat dat niet meer kan. Laten we zeggen binnen drie jaar geen eigen

bedrijf of doorstart meer en een landelijke databank van “foute ondernemers”. Dat zou al een hoop ellende en geld schelen, nu zijn alleen de curator en de Belastingdienst die mogelijk nog wat krijgen. Als toeleverancier ben je altijd je geld kwijt. Er worden te veel spelletjes gespeeld. Daarnaast moeten de banken af van de angstcultuur en de goede plannen gewoon tegen een goed tarief blijven financieren. De banken zouden eens na moeten denken wat hun rol eigenlijk is, dan weten ze ook wat hun bestaansrecht van origine is: geld uitlenen tegen betaling!

■ Kevin Peters Kevin Peters - EKB Nederland Een complex vraagstuk met een herkenbare problematiek. In mijn optiek dient – in deze tijd waarbij de werkloosheid oploopt – de (startende) mkb-ondernemer een extra duw in de rug te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het tijdelijk verlagen van inkomstenbelasting voor ondernemers, bovenop de (starters)aftrekposten en reguliere regelingen. Op die manier kan een mkb-ondernemer die het zwaar heeft, zijn hoofd makkelijker boven water houden. Dit voorkomt extra problemen als faillissementen en mensen

24

het ONDERNEMERS BELANG

die ons belastinggeld daardoor juist (noodgedwongen) gaan onttrekken van de staat. Bovendien een extra stimulans voor al die mensen die in de WW zitten: zonder terugbetaling van WW als ondernemer starten en je winst (tijdelijk) volledig behouden. Levert voor de staat niets op, maar kost ook geen geld meer… Afijn, er zullen wel weer te veel haken en ogen aan zitten. Verder een goed advies: schakel een specialist in die aantoonbaar kosten voor u als ondernemer kan besparen, EKB Nederland is zo’n partij. Ik wens u succes in deze economische tijd!


■ Danielle van den Berk Danielle van den Berk - ViziVorm Natuurlijk verdient het MKB meer steun. Steun lijkt me voor iedere onderneming welkom. Als ondernemer weet je maar al te goed dat niets vanzelf gaat of kun je soms het idee hebben dat alles moeite kost. Aan de andere kant maakt het je ook creatiever. Kijk bijvoorbeeld naar ASML die in plaats van een lening bij een bank de klant vroeg om te investeren. Deze multinational

is niet te vergelijken met het MKB maar er zijn ook kleinere voorbeelden van dit principe. Bijvoorbeeld crowdfunding; aanvankelijk was dit in de muziekwereld de manier om vele kleine investeerders te zoeken voor het opnemen van een album. Tegenwoordig kan iedere MKB’er op deze manier op zoek naar investeerders in ruil voor een tegenprestatie. Ik zou zeggen niet wachten op eventuele maatregelen maar zelf op zoek gaan naar oplossingen.

■ Bob Joosten Bob Joosten - Wessem Port Services Group BV Er wordt van het mkb bijna evenveel gevraagd als van een bedrijf met een grote omvang. Voor een groot bedrijf loont het zich nog enig zins vanwege de schaalgrootte, om voor bepaalde zaken een afdeling op te zetten, die zichzelf min of meer kan terugverdienen. Van het mkb wordt verwacht, dat ze deze kennis ook in huis hebben en deze anders maar moeten inhuren. Hoe meer regels we echter met z’n allen bedenken, des te moeilijker wordt het om snel te schakelen in de steeds meer dynamische markt waarin we opereren.

De kracht van het mkb zit hem juist in deze flexibiliteit. De politiek roept dat het mkb de motor is van de economie, maar doet er zelf weinig aan om deze groep voldoende te faciliteren. Door lastenverzwaring wordt het mkb een stroperige beweging, in plaats van een geoliede economische motor. Door het verlichten van met name administratieve, fiscale, arbeidsrechtelijke en vergunningstechnische lasten, zou het mkb veel sneller kunnen acteren en inspelen op veranderingen in de markt en heeft ze haar sterkste troef weer in handen.

■ Ad Poot Ad Poot - Additional risk-insurance Mkb in het verdomhoekje gezet? Een stelling waar ik het zeker niet mee eens ben, omdat deze deels onjuist en deels achterhaald is! Het aantal faillissementen is zeker hoog en het gaat niet geweldig met de economie. Maar er zijn in vergelijking met voorgaande jaren ook veel starters bijgekomen. Hierdoor zijn er nominaal meer bedrijven zijn bijgekomen en anderzijds dus meer faillissementen. De overheid moet op twee fronten strijden: op nationaal en Europees niveau. Dus leningen en investering op internationaal niveau zijn noodzakelijk, omdat we nu eenmaal als Nederland deel uitmaken van

deze Europese economie. Europa geeft het Nederlandse mkb ook kansen. Banken lenen wel degelijk. Hebben enorme fouten gemaakt in het verleden en een inhaalslag moeten maken. Maar als ‘buitenstaander’, die bij starters en bestaande bedrijven kom, verneem ik dat de banken wel meedenken en geld lenen. Wel na een onderbouwing van de ondernemer. Hopelijk worden starters op de woningmarkt van overheidswege geholpen en wordt de kenniswetenschap gestimuleerd en gefinancierd. We moeten nu gewoon even doorbijten en creatief blijven en innovatief, uiteraard daar waar het kan!

■ Meindert Leutscher Meindert Leutscher - Leutscher Consult BV Les 1 van elke (mkb-)ondernemer is toch zeker: je moet het zelf doen! De vraag of er maatregelen moeten worden genomen, is dus eigenlijk niet relevant. Als ondernemer zou je nu juist geen maatregelen nodig moeten hebben, want die zitten je ook nog eens vaker in de weg dan dat je er gemak van hebt. Wel is zeker dat ‘de banken’ zich wat meer in de gedachten van de ondernemer zouden mogen verplaatsen. Het lijkt er op dat zij bij vragen om (overbruggings-)kredieten bijna

per definitie nee zeggen om toch maar vooral geen risico te hoeven nemen. ‘Over de crisis heen denken en doen’ is blijkbaar lastig. Aandachtspunt en grote zorg daarbij is de snel toenemende jeugdwerkloosheid. Als lokale en landelijke overheden dan toch stimuleringsmaatregelen gaan nemen, laat dan het aannemen van jonge mensen aantrekkelijker worden. Geef hen toekomst, mogelijkheden om zich te ontwikkelen of om te scholen, want we hebben ze keihard nodig om ons land weer vooruit te helpen!

het ONDERNEMERS BELANG

25


Advies De wijzigingen van de nieuwe regeling omtrent de Flex B.V. is een

Flex B.V.

systeem met minder formele regels gecombineerd met duidelijke aansprakelijkheidssancties voor bestuurders. Er zijn ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden hiervan zijn de uitgifte van stemrechtloze aan-

Op 1 oktober aanstaande zal het nieuwe BV-recht

delen, iedere aandeelhouder (of groep aandeelhouders) mag zijn

ingaan. Eindelijk! Aanvankelijk had deze Flex BV al

eigen bestuurder benoemen en er is meer gelegenheid om besluit-

ergens in 2009 in moeten gaan. Deze nieuwe wet

vorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

moet de dwingende regels in het BV-recht versoepelen. Daardoor kunnen de statuten van de BV meer op maat worden gesneden en krijgt de ondernemer

Flex B.V.

meer vrijheid om zijn BV naar eigen inzicht en wens

E

vorm te geven.

D

e beperkingen van het oude BV-recht deden zich vooral voor bij BV’s met meerdere aandeelhouders. Vaak was dan maatwerk gewenst en het oude BV-recht gaf die ruimte niet genoeg. Met de Flex BV kan dat wel. Daarnaast maken de nieuwe regels het voor ondernemers gemakkelijker om een BV op te richten. Zo hoeft u voor het oprichten van een Flex BV geen €18.000,- meer te storten. Maar het is niet alleen mooi wat er verandert. Zo moeten voortaan alle vormen van uitkeringen een zoge-

naamde “uitkeringstest” doorstaan. De directeur van de BV moet checken of de BV kan blijven voldoen aan haar verplichtingen (zoals het betalen van haar schulden) óók nadat de winst aan de aandeelhouders is uitgekeerd. Mocht later blijken dat dit niet het geval is, dan wordt de directeur voor het tekort aansprakelijkheid gesteld. Kortom: De Flex BV brengt meer mogelijkheden om de BV flexibel in te richten, maar ook meer (bestuurders)risico. De notaris is bij uitstek degene die hierin kan adviseren en met de nodige creativiteit de BV optimaal kan vormgeven.

en keerzijde van de eenvoudige oprichting is dat de aansprakelijkheid van het bestuur wordt vergroot. Het leeghalen van een B.V. ten nadele van de schuldeisers wordt riskanter. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die er volgens de wet of statuten moeten zijn. Elke uitkering ondergaat een uitkeringstest. Dit houdt kort gezegd in dat de instemming van het bestuur is vereist voor een geldige uitkering. Daarnaast moet het bestuur de uitkering weigeren als zij weet of had moeten weten dat de vennootschap na uitkering de schulden niet meer kan betalen. De bestuurders die dit hadden moeten weten zijn hoofdelijk aansprakelijk. Ook degene die de uitkering ontving en had moeten weten dat de vennootschap na uitkering de schulden niet meer kon betalen moet dit tekort vergoeden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Willeke van Rooij.

bouwrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso’s, personen- en familierecht, jeugdrecht en strafrecht. U als ondernemer kunt dus met al uw vragen over deze rechtsgebieden terecht bij Henselmans Advocaten. Wij geven u een eerlijk, recht door zee, transparant en duidelijk advies zodat u als ondernemer weet waar u aan toe bent en de juiste keuzes kunt maken.

Henselmans Advocaten Van Thiel & Van Rooij Notariaat Brandstraat 11 5741 GH Beek en Donk T 0492 - 46 34 95 notaris@vtvr.nl www.vanthielenvanrooij.nl

26

het ONDERNEMERS BELANG

Ervaren, betrokken en toegankelijk. Dat zijn de kernbegrippen voor de advocaten Willeke van Rooij, Hugo Vogelaar en Stef Henselmans. Het kantoor heeft een vestiging in Deurne en in Amsterdam. De advocaten beschikken over een expertise op het terrein van: arbeidsrecht, huurrecht, vastgoed,

Henselmans Advocaten Derpsestraat 1c 5751 KA Deurne T 0493 - 31 78 27 info@henselmansadvocaten.nl www.henselmansadvocaten.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Heidi Wils

De nieuwe freesrobot is volgens Frank en Ans Tijs van METEC Metaaltechniek in Helmond een absolute aanwinst, waardoor meer werk met minder handen verricht kan worden. “De robot kan snel omschakelen van het ene naar het andere product of het nu om een enkel stuk gaat of om een serie. Dat maakt ons uitermate flexibel. Als een klant belt voor een spoedklus kunnen we daarop direct inspelen.”

METEC Metaaltechniek

“Wij leveren hoogwaardige kwaliteit tegen ouderwetse service”

F

rank Tijs is geen prater. Hij is een vakman die recht door zee gaat. Type pur sang die in goede saamhorigheid met zijn zeven medewerkers de schouders eronder zet, elke dag weer. De belangrijkste boodschap van METEC luidt volgens Frank en Ans Tijs: wij zijn er voor de klant, desnoods 24 uur per dag en 7 dagen in de week. “Onze schaalgrootte maakt het mogelijk om zeer flexibel in te spelen op wensen van klanten. Spoedopdrachten kunnen immers niet wachten. Als een productieproces onverwacht stil komt te liggen omdat een onderdeel stuk is, kost dat handen volg geld. Dan moet je als toeleverancier direct klaar staan en die direct helpen.” We schrijven 1991 als Frank Tijs van start gaat met METEC Metaaltechniek in Mierlo. Twee jaar later verhuist het bedrijf naar de Hoofdstraat in Helmond. De hoofdactiviteit bestaat uit de machinale bewerking van

aluminium, staal, gereedschapsstaal, rvs en kunststof tot fijnmechanische componenten. METEC beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats met CNC-gestuurde frees-, draai-, slijpmachines et cetera. Onlangs is een 5-assige freesrobot aangeschaft, waardoor het bedrijf niet alleen enkelstuks en kleine series kan vervaardigen, maar ook grote series. Tot de klanten behoren bedrijven in een groot aantal sectoren waaronder de sigaren- en verpakkingsindustrie, machinebouw, de semiconductorindustrie, medische sector en producenten van groene energie in Noord-Limburg en het oostelijke deel van Noord-Brabant. Volgens Frank en Ans Tijs vindt er in de metaaltechniek een duidelijk waarneembare trend plaats richting kleiner en nauwkeuriger. “Machines worden steeds geavanceerder; onderdelen steeds kleiner. Om aan te tonen dat we exact

conform de opgegeven specificaties werken, leveren we veelal een meetprotocol bij de vervaardigde onderdelen. Dat geldt zeker voor de medische industrie. We vervaardigen onder meer onderdelen voor microscopen en dat is een echte precisie klus. Dat vraagt niet alleen veel ervaring, maar vooral vakkundigheid, geduld en nauwkeurigheid. Vandaar dat wij veel aandacht besteden aan interne begeleiding en scholing van onze medewerkers. Een must voor wie de ontwikkelingen in het vak wil bijbenen.” Doorgaans werkt METEC Metaaltechniek exact volgens tekening, maar niet altijd. “Soms bekijk je een tekening en dan zie je ineens dat het beter en/of goedkoper kan. Op zo’n moment schakelen we terug naar de opdrachtgever en leggen de optie aan hem voor. We denken dus ook met de klant mee. In andere gevallen overlegt een klant een minimale schets van een prototype bijvoorbeeld die hij vervolgens uitgebreid mondeling toelicht. Hij kan rekenen op onze ervaring, vakkennis en creativiteit om zijn idee tot uitvoering te brengen.” “We willen graag klein blijven. Want dankzij die kleinschaligheid kunnen we hoogwaardige kwaliteit bieden tegen welhaast ouderwetse service”, aldus Frank en Ans Tijs. “Dat wil zeggen: korte lijnen, directe communicatie, snelle oplossingen en afspraak is afspraak. Dat geldt nu en in de toekomst.”

METEC Metaaltechniek Hoofdstraat 41B 5706 AJ Helmond T 0492 - 55 15 68 F 0492 - 54 14 66 metec.bv@tiscali.nl

het ONDERNEMERS BELANG

27


Bedrijfsreportage Eén of enkele slechte jaren kan u als ondernemer wel compenseren. Die hoeven uw pensioenbouwwerk niet aan te tasten. Maar als er structurele scheuren in het financiële stucwerk komen moet u ook structurele maatregelen gaan nemen. Die scheuren worden nu zichtbaar in de vorm van lagere pensioenen, een beperking van de hypotheekrenteaftrek en een daling van de huizenprij-

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Hans van Asch

Stijgende woonlasten bij dalende inkomens:

Tegenwicht bieden aan een cumulatief negatief effect

zen. Juist de combinatie daarvan heeft op termijn een fors negatief effect, tenzij u dat ook op termijn compenseert. Daarvoor heeft u behoefte aan een accountantskantoor dat dit effect voor u tot op de euro kan berekenen en kan helpen bij het nemen

“Maar ook bij een procentueel lagere fiscale aftrek stijgen de woonlasten al exponentieel. Daar komt bij dat de huizenprijzen structureel een dalende tendens vertonen. Experts verwachten dat ze met 30% dalen. De vroegere overwaarde verdampt en wat overblijft kan een schuldenlast zijn die hoger is dan de waarde van de woning.”

van de juiste tegenmaatregelen, zakelijk en privé. Voor de ZZP’er én de DGA

Puts & Baeten is zo’n kantoor.

D

e hypotheekrenteaftrek is niet langer onaantastbaar, maar we vergeten dat de aftrek vanaf de eeuwwisseling tot dertig jaar beperkt is. “Over achttien jaar heeft de ondernemer dat fiscaal voordeel van 52% niet meer en verdubbelen zijn woonlasten als hij een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten,” zegt Henk Puts RA.

Een ongeluk komt zelden alleen. Door de financiële crisis van de voorbije jaren staan ook de pensioenen onder druk. “De ondernemer moet niet alleen voor zijn AOW langer doorwerken, dat zal straks ook voor de bedrijfspensioenen gelden,” aldus Henrie Baeten AA. “Dit probleem betreft de ZZP’er maar ook de DGA die zijn pensioen bijvoorbeeld in zijn bedrijfspand gestoken heeft. Door de structurele leegstand staan verkoopprijzen en huren steeds meer onder druk.”

Financiële discipline opbrengen

De tering naar de nering zetten is de enige oplossing: “Extra aflossen, zodat de woning is afbetaald tegen de tijd dat u stopt met werken,” adviseert Henk Puts, “want met lagere woonlasten is een lager pensioen geen probleem.” Henrie Baeten voegt daaraan toe: “Zelf sparen. In goede jaren meer wegzetten en die discipline ook volhouden als het streefbedrag bereikt is en er niet alsnog vanaf knabbelen.” De accountant zal een essentiële rol spelen bij het handhaven van die discipline. “Wij doen dat onder meer door de ondernemer financieel maatwerk te bieden,” zegt Ruud Hodzelmans. “Dankzij onze software kunnen we de gevolgen nauwkeurig laten zien. In de praktijk blijkt dat goed te overtuigen. We beschikken bovendien over de benodigde expertise. Henrie heeft onlangs de studie financieel planner in één keer afgerond, ik heb mijn master fiscaal recht behaald en collega Marco Stoffels zijn CB belasting consulent. Het berekenen van financiële effecten op termijn en het zoeken van oplossingen daarvoor is onze gezamenlijke specialiteit.” Somber en sober scenario

Zal het pensioenbouwwerk er over twintig jaar voor elke ondernemer hoe dan ook gehavend uitzien? “Dat hoeft niet persé,” zegt Henk Puts. “Wij gaan uit van een somber en sober scenario. Het is niet gezegd dat de goede tijden niet zullen terugkeren. Maar ook dan is het beter je niet te rijk te rekenen, want overheidsmaatregelen en prijsdalingen zijn een feit. Je blindstaren op het winstgevende verleden heeft geen zin, de blik strak en helder gericht houden op de sobere toekomst des te meer.”

Puts & Baeten BV Accountants & Belastingadviseurs Kanaaldijk N.W. 67 5707 LC Helmond T 0492 - 52 27 56 F 0492 - 52 72 95 info@putsenbaeten.nl www.putsenbaeten.nl

28

het ONDERNEMERS BELANG


90 JAAR

 " "# $ ""  !"$! " $ !## ' $

!!$ ! $ ( " " "# "#% "!!""!""( "#!" %""! $"#$ % " " "# $#"

 # !!!" " !  " "#! % $! !"%$ " #% &""## ( 

    " "#% " ! ## ("!" !" #!" !!$ # !""" #$ ( %" ! $ # $!%"

9DQ6WUDWXP7HFKQLHN%9ZZZYDQVWUDWXPQO 


De nieuwe Ford Transit First Edition. 4.600,-

introductievoordeel

Financial Lease slechts 4,9% rente.

Stiller. Zuiniger. Goedkoper per km.

Standaard o.a. voorzien van:

Om de introductie van de Transit Euro 5 te vieren brengt Ford een

š8kcf[hi_dYWhheii[h_[ab[khš7_hYedZ_j_ed_d]š;9E#FWYa

extra uitgebreide First Edition uit. Uw voordeel: 4.600,-. Dat terwijl

š>_bbBWkdY^7ii_ijš8[ijkkhZ[hiW_hXW]šDWl_]Wj_[ioij[[cc[j

hij standaard al zo compleet is. En bovendien veel voordeliger in het gebruik. Zo is nog maar eens per twee jaar/50.000 km

+#_dY^ab[kh[diY^[hcš8bk[jeej^Ȑš7Y^j[hk_jh_`YWc[hW š',#_dY^b_Y^jc[jWb[dm_[b[dšC[jWWbbWaš;b[ajh_iY^l[hij[b#[d l[hmWhcXWh[Xk_j[dif_[][biš;b[ajh_iY^[leehhk_jl[hmWhc_d]

onderhoud nodig. En zijn de nieuwe 2.2 TDCi motoren zuiniger,

[d[b[ajh_iY^X[Z_[dXWh[leehfehj_[hhWc[dš9[djhWb[ZkXX[b[

stiller en schoner door ECOnetic Technology. Volgens de ANWB

fehj_[hl[h]h[dZ[b_d]c[jW\ijWdZiX[Z_[d_d]š9hk_i[Yedjheb

en anderen is deze Transit zelfs de állerzuinigste bestelauto! De

šC_ijbWcf[dleehšC[jb[Z[hX[ab[[Zijkkhm_[bšJh[a^WWa

First Edition is er met enkele of dubbele cabine en staat nu in de showroom. Dus snel naar de dealer en profiteer van de voordelen!

š7\][m[haj[bWWZhk_cj[šIY^k_\Z[khb_dai[dh[Y^jiš.#m[] verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en velours bekleding

U rijdt de TRANSIT EURO 5 FIRST EDITION al vanaf 20.850,-. Er is al een TRANSIT EURO 5 vanaf 14.245,-.

Prijzen incl. kortingscheque. Prijzen in euro’s excl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaarmaken.

Ford Helmond Trambrugweg 2, 0492 - 50 61 00.

Het Ondernemersbelang Peelland 4-2012  
Het Ondernemersbelang Peelland 4-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement