Page 23

Bedrijfsreportage

ĞŜƚĞĂžǀĂŜĹ?ĞžŽĆ&#x;Ç€ÄžÄžĆŒÄšÄžĞŜÄžĆŒÇ€Ä‚ĆŒÄžĹśĹľÄžÄšÄžÇ ÄžĆŒĹŹÄžĆŒĆ?Í•ĞĞŜ ĆľĹ?ĆšĹ?ÄžÄ?ĆŒÄžĹ?ÄšÄ?ĹśÄ?ͲĹ?ÄžĆ?ĆšĆľĆľĆŒÄšžĂÄ?ĹšĹ?ĹśÄžĆ‰Ä‚ĆŒĹŹĞŜĞĞŜĹ?ĞĚĞĹ?ĞŜĹ˝ĆŒĹ?Ä‚ĹśĹ?Ć?Ä‚Ć&#x;Äž ÇŒĹ˝ĆŒĹ?ĞŜ Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒ ĞĞŜ ŽƉĆ&#x;žĂĂů ÄžĹ?ĹśÄšĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľĹŹĆšÍŠ sŽůůĞĚĹ?Ĺ? Ĺ?ÄžÄ?ÄžĆŒĆ&#x;ÄŽÄ?ÄžÄžĆŒÄš Ĺ?Ć? /Ć?Ć?Ĺ˝Ć? ĞĞŜ Ä‚Ä‚ĹśĆ?Ć‰ĆŒÄžĹŹÄžĹśÄšÄž Ć‰Ä‚ĆŒĆšĹśÄžĆŒ Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒ Ĺ˝Ć‰ÄšĆŒÄ‚Ä?ŚƚĹ?ÄžÇ€ÄžĆŒĆ? ÄšĹ?Äž Ć?ĆšĆŒÄžÇ€ÄžĹś ĹśÄ‚Ä‚ĆŒ ĹŹÇ Ä‚ĹŻĹ?ƚĞĹ?ĆšÍ˜ DĞƚ ĹšÄ‚Ä‚ĆŒ ĹľÄžÄšÄžÇ ÄžĆŒĹŹÄžĆŒĆ? ĹŹÄ‚Ĺś /Ć?Ć?Ĺ˝Ć? Ćľ ǀŽůůĞĚĹ?Ĺ? ǀĂŜ ÄšĹ?ĞŜĆ?ĆšÇŒĹ?ŊŜ͕ǀĂŜĹŹĹŻÄžĹ?ŜĞĆ‰ĆŒĹ˝ĹŠÄžÄ?ƚĞŜƚŽƚĆšĆľĆŒĹśÍ˛ĹŹÄžÇ‡Ć‰ĆŒĹ˝ĹŠÄžÄ?ĆšÄžĹśÍ˜

KHWV\PERROYRRU YHUDQWZRRUGHERVERXZ

&8&2&

R

,QWHULHXUERXZ ([SR ZZZLVVRVQO

0ROHQYOLHWZHJ *:$DOVPHHU WHO ID[ HPDLOLQIR#LVVRVQO ZZZLVVRVQO

Een vitaal bedrijventerrein‌ “Duurzaam, natuurlijk!â€? met behulp van NMCH, Centrum voor Duurzaamheid

Waarom kiest u voor revitalisering van uw bedrijfsomgeving? • Revitaliseren is duurzaam en levert op termijn besparingen op. • Revitaliseren geeft kleur en fleur aan de werkomgeving van mijn werknemers. • Een groene omgeving is gezonder, bomen zuiveren de lucht optimaal en kunnen het percentage fijnstof flink terugbrengen. Bomen geven schaduw en dempen geluid. Dit is van belang voor mijn werknemers Ên voor de omgeving. • Revitaliseren geeft meer variatie in plant- en diersoorten en brengt de natuur terug in een stenen omgeving. Hiermee compenseer ik mijn bedrijfsactiviteit. • Revitaliseren biedt huisvesting aan diersoorten als bijen, vogels en vleermuizen. Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer(NMCH), hÊt centrum voor duurzaamheid in Haar-

lemmermeer is de organisatie waar u hulp krijgt bij het beantwoorden van de vraag: “Wat kan ons bedrijf doen, waar beginnen we en wie kan daarbij helpen�. Duurzaamheid is trendy, maar het is vooral ook noodzakelijk. Het NMCH brengt bedrijven en specialisten samen om met elkaar innovatieve projecten te ontwikkelen die duurzaamheid bevorderen. Ook een vraag of idee? Neem contact op met het NMCH: info@nmch.nl of 023 - 555 34 37. Zie ook: www.nmch.nl

NMCH-Centrum voor Duurzaamheid.

het ONDERNEMERS BELANG

13

Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 4-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 4-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement