Page 1

NR. 3

2012

B E L A N G

NOORD VELUWE

012 MBER 2 E V O N 9 & 10

Landstede: vraaggestuurde opleidingen voor het MKB

Symposium over alternatief lenen ophanden

Ambachtelijke paling: een typische Hollandse delicatesse

•••••••••••••••

Duurzaamheid is thema Regionale Bedrijvendag in Putten

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG


Onze verbindende aanpak Bij Team Nieswaag is accountancy mensenwerk. Onze passie voor het vak gaat dan ook verder dan goed advies en kennis van regels en cijfers. Als deskundige partner bouwen we een duurzame, persoonlijke relatie met u op. Niet vanuit onze bureaustoel, maar ook bij u op de werkvloer. Omdat we graag betrokken zijn bij het reilen en zeilen van uw bedrijf of organisatie. Of dat nu een eenmanszaak is, een familiebedrijf of een multinational. We denken vooruit ĂŠn met u mee. En treden waar nodig op als spokesman, zowel binnen uw onderneming als daarbuiten. Dat maakt Team Nieswaag Accountancy. tot verbindende accountancy. Anders dan anders.

EXPERT IN INNOVATIEVE SCHOONMAAKTECHNIEKEN s+/34%."%30!2%.$ s+7!,)4%)436%2(/'%.$ s-),)%562)%.$%,)*+

Wij staan voor accountancy 3.0 Accountancy 3.0 staat voor samenwerking gekoppeld aan kennisoverdracht. Met de klant als centraal middelpunt. Met gezond verstand en onze voeten in de klei steken wij voor u onze hoofd boven het maaiveld uit. Door als sparringpartner pro- en interactief op te treden. Vanuit een sterke ondernemersgeest en grenzeloze daadkracht. We verschuilen ons dus niet achter regels en cijfers, maar zijn recht door zee en 100% transparant. Of het nu gaat om accountancy, ďŹ scale dienstverlening, ďŹ nancieel advies of begeleiding; wij laten ons graag uitdagen. Dat is typisch Team Nieswaag Accountancy. Verrassend vernieuwend

777.#,%!.-MORE..,

Spaceshuttle 8-C | 3824 ML Amersfoort [E] info@balansreporters.nl | [T] 033 - 456 11 60

telescoop osmose reiniging - glasbewassing - gevelreiniging - specialistische reiniging hogedrukreiniging - vloeronderhoud - projectcleaning - opleveringsschoonmaak

$$1%(67(',1*6352-(&7(1(1 29(5+(,'623'5$&+7(1 -XULGLVFKHLQNRRSDGYLH]HQ*URRWLQHUYDULQJPHWDOOHMXULGLVFKHDVSHFWHQ YDQLQNRRSHQFRQWUDFWHQ

 

 

%XUJ.HUVVHPDNHUVVWUDDW% 3RVWEXV $(5DDOWH 7HOHIRRQ )D[ (PDLOLWV#LWVSURMHFWVQO ,QWHUQHWZZZLWVSURMHFWVQO(XURSHHVDDQEHVWHGHQ (QHU]LMGV 'H(*ULFKWOLMQHQKHW1HGHUODQGVH%DRVWHOOHQYRRU KHWSODDWVHQYDQ2YHUKHLGVRSGUDFKWHQ]ZDUHHLVHQ DDQGHLQNRRSSURFHGXUHVYDQ VHPL RYHUKHGHQ $QGHU]LMGV +HWGRRUXJHZHQVWHLQNRRSUHVXOWDDW PRHWZRUGHQJHZDDUERUJG

,QGLWVSDQQLQJVYHOGOHYHUW,76PDDWZHUN


6)-871%9;8)0)'31)2-'84%682)6 4)673320-./&)863//)2)2/0%28+)6-',8

6IMXWQEMWVYMQFIHVMNZIRMRLIX 1/&MR1MHHIR2IHIVPERHZERHMIRWXQIX ˆ&IWTEVIRSTXIPIJSSROSWXIR ˆ1SFMIPIIRZEWXISTPSWWMRKIR ˆ8SXEEPSTPSWWMRKIR ˆ3TPSWWMRKIRZSSVLIXRMIY[I[IVOIR ˆ7]WXIIQIRRIX[IVOMRVMGLXMRK ˆ-RFSY[ZERGSQQYRMGEXMIMREYXS´W ˆ7IVZMGISSOFMNGEPEQMXIMXIR

Heeft u iets te vieren? Wij kunnen u het helemaal verzorgen van A tot Z.  

;MN^MNRKVEEKY[WTEVVMRKWTEVXRIV ZEREHZMIWXSXMQTPIQIRXEXMI )RREXYYVPMNOSSOHEEVRE

Bittergarnituur Koude en warme buffetten Rijsttafels Barbecue

Verhuur van materiaal en drankjes behoren ook tot de mogelijkheden.

:SSVOPERXVIJIVIRXMIWFIOMNOHI[IFWMXI

-'88IPIGSQTEVXRIVZER

[[[VIMXWQEKVSITRP

Daarnaast kunnen wij life-cooking bij u thuis geven en we hebben een kookstudio waarin verschillende kooksessie worden geven.

De Vliegende Indo Rondweg 11P 8091 XA Wezep info@devliegendeindo.nl

Kijk bij ons op de website www.devliegendeindo.nl

$%9LVHHQMRQJHQG\QDPLVFKEHGULMIRSKHWJHELHGYDQERXZNRVWHQ6LQGV ]LMQZLMZHUN]DDPYDQXLWRQVNDQWRRULQÂľW+DUGH,QGH]HSHULRGHKHEEHQ ZLMGLYHUVHSURMHFWHQEHUHNHQG 7RWRQ]HRSGUDFKWJHYHUVUHNHQHQZLM          

DUFKLWHFWHQ ERXZEHGULMYHQ JHPHHQWHQHQDQGHUHRYHUKHGHQ ZRQLQJERXZYHUHQLJLQJHQ SURMHFWRQWZLNNHODDUV 

2SRQ]HZHEVLWHNXQWXRQGHUKHWWDEEODGUHIHUHQWLHVHHQRYHU]LFKW]LHQYDQGH GLYHUVLWHLWYDQSURMHFWHQZDDUZLMDDQKHEEHQPHHJHZHUNW 2RNGHNOHLQHUHERXZEHGULMYHQNXQQHQZLMRQGHUVWHXQHQPHWFDOFXODWLHZHUN WHJHQJXQVWLJHWDULHYHQ 2RNSDUWLFXOLHUHQNXQQHQZLMYDQGLHQVW]LMQPHW EHJURWLQJHQYHUERXZQLHXZERXZ  RQGHUKDQGHOHQPHWDDQQHPHUV +HHIWXHHQZRQLQJJHNRFKWRIEHQWXYDQSODQGH]HWHNRSHQRIWHYHUNRSHQ GDQNXQWXGRRURQVHHQUDSSRUWRSODWHQPDNHQZDDUGRRUXLQ]LFKWNULMJWLQGH RQGHUKRXGVWRHVWDQGYDQGHZRQLQJ 9RRUGHGLYHUVHPRJHOLMNKHGHQHQWDULHYHQ]LHRQ]HZHEVLWH

/DDWXZERXZNRVWHQ RQ]H]RUJ]LMQ $%9  .LMNRRNRSZZZDEYHOXZHQO 'KU-9OLHJHU 3RVWEXV =+ÂśW+DUGH 

Heeft u een project, een klus, een probleem of gewoon te weinig tijd? De Organisatiewinkel heeft jarenlange ervaring in het organiseren, coĂśrdineren en uitvoeren van diverse projecten voor bedrijven en particulieren. De wensen en ideeĂŤn van de opdrachtgever worden vertaald in een praktisch plan van aanpak, dat vervolgens door de Organisatiewinkel van A tot Z uitgevoerd kan worden.

Geef uw probleem of uw zorgen uit handen en schakel de Organisatiewinkel in! www.organisatiewinkel.nl

reckman@organisatiewinkel.nl


Inhoud

B E L A N G

Het Ondernemersbelang van Noord-Veluwe verschijnt vijf keer per jaar

LANDSTEDE: VRAAGGESTUURDE OPLEIDINGEN VOOR HET MKB

Tweede jaargang, nummer 3-2012 OPLAGE 2.500 exemplaren COVERFOTO Annemieke Woltjes-Boer, accountmanager Training, Opleiding & Advies Landstede Fotografie: Ruud Voest

08

UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T. 0594 - 510303 F. 0594 - 611863 info@ondernemersbelang.nl

SYMPOSIUM OVER ALTERNATIEF LENEN OPHANDEN De Bedrijvenkring Nunspeet organiseert in het voorjaar van 2013 een symposium over alternatieve vormen van geld lenen. De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de Nunspeetse ondernemersvereniging. Voorzitter Ronald Cleijsen: “In deze crisistijd krijgen ondernemers die willen investeren en daarvoor geld nodig hebben, bij banken vaak nul op het rekest. Wij willen middels het congres laten zien dat er een heel scala aan alternatieve mogelijkheden is om te lenen.”

20

www.ondernemersbelang.nl EINDREDACTIE Erik van Raalte T. 0594 - 695614 e.vanraalte@ondernemersbelang.nl

AMBACHTELIJKE PALING: EEN TYPISCHE HOLLANDSE DELICATESSE

BLADMANAGER Gerrit Landman / Jasper van der Sluis Novema Drachten T. 0512 – 366 326 g.landman@ondernemersbelang.nl j.vandersluis@ondernemersbelang.nl

Jacob van Jan begon100 jaar geleden in Bunschoten een handel in Zuiderzeevis. Zijn zoon en zijn kleinzoon volgden in zijn voetsporen en nu is Palingrokerij Koelewijn – ‘Jacob van Jan’ een begrip onder de liefhebbers van deze typisch Nederlands delicatesse. Directeur-eigenaar Jaap ‘Bof’ Koelewijn geeft regelmatig hoogst persoonlijk rondleidingen door zijn bedrijf.

24

VORMGEVING Sprog | strategie + communicatie, Sneek DRUK Scholma Druk, Bedum

DUURZAAMHEID IS THEMA REGIONALE BEDRIJVENDAG IN PUTTEN

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: Guy Ackermans Hans van Asch Bob Bakker Jur Engelchor Hein Gijsbers Sandra Kagie Jeroen Kuypers Marco Magielse Jelmer van Nimwegen Henk Roede (strip) Tekstbureau Vakmaten André Vermeulen Ruud Voest ADRESWIJZIGINGEN: Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Graag met vermelding voor welke editie van het Ondernemersbelang de wijziging betreft. ISSN: 2211-8306 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties

02

het ONDERNEMERS BELANG

Als de opleiding waaraan een bedrijf behoefte heeft niet op de website staat, betekent dat bepaald niet dat Landstede die niet kan bieden. ‘De klant bepaalt het product ’ is het credo van Landstede Training, Opleiding & Advies in Harderwijk. Van een cursus ‘Social media voor ondernemers’ tot ‘Zakelijk MandarijnChinees voor handelsdelegaties’. Wat er niet is, wordt bedacht en opgezet. “Wij luisteren tegenwoordig veel beter naar het bedrijfsleven,” bekent account manager Annemieke Woltjes-Boer.

Veluwse bedrijven tonen op de Regionale Duurzame Bedrijvendag op 9 november in Putten wat zij aan duurzaamheid in huis hebben. Deze dag wordt georganiseerd in combinatie met de derde editie van de publieksbeurs ‘Veluwe Duurzaam’, op vrijdagavond 9 en zaterdag 10 november in de Aker en het Puttense gemeentehuis. Voor de bedrijven een uitgelezen kans om elkaar te inspireren en elkaar op een informele manier te leren kennen.

26 Dirk Zeur - de directeur En dan zijn we nu aangekomen op de afdeling orderbegeleiding!

?

Hier worden altijd uw orders met de nodige nauwkeurigheid en hoge spoed ingevoerd!

Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl Komt u mee, dan gaan we nu naar de productiehal. Waar natuurlijk net zo hard aan uw orders wordt gewerkt!


Column ■

Verslaafd aan geldinfuus

En verder

Bijna twee jaar geleden trad het kabinet-Rutte aan met de

04 Nieuws

boodschap dat de Staat 18 miljard euro moest bezuinigen.

06 ROC ASA gaat zelfstandig verder 11 Het belang voor ondernemers in de techniek

Daarover was vier maanden onderhandeld. Oorzaak: de mega-geldinjecties van de voorgaande regering in ABN Amro en ING. In de afgelopen lente zaten VVD en CDA 47 dagen met

12 Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent diverse voordelen

Geert Wilders in het Catshuis te bakkeleien over een nieuwe ronde van bezuinigen van 14 miljard euro. Reden: het tekort

15 Koelewijn’s Haringleggerij: Vis nog altijd populaire lekkernij

van het Rijk moet volgend jaar terug naar 3 procent van de begroting. Het mislukte, het kabinet viel en er kwamen

16 Verdient het MKB meer steun? De mening van ons panel

vervroegde verkiezingen. Op een achternamiddag in juni gingen minister De Jager

19 Planten en dieren brengen leven in uw brouwerij

en premier Rutte in Brussel akkoord met een reddingsplan voor de Spaanse banken. Die stonden op het punt om

21 Verdien geld met zonne-energie 23 Arbodienst VerzuimVitaal werkt 27 Beursplattegond Veluwe Duurzaam

failliet te gaan. In totaal gaat er 130 miljard euro naar Madrid. Officieel gaat het om leningen, maar niemand gelooft dat het geld ooit terugkomt. De Aegeïsche Zee is inmiddels bijna gedempt met de tientallen miljarden euro’s die sinds vorig jaar al richting Athene zijn gesluisd. Vier jaar na het ontstaan van de kredietcrisis in de VS zit Europa in een duistere tunnel zonder zicht op enig licht aan het einde ervan. Intussen gaan bankiers gewoon door op de oude

In het hartkatern

voet. Vanuit Londen zijn de interbancaire rentetarieven voor bedrijfskredieten, hypotheken en consumptieve leningen vele jaren lang opzettelijk te hoog vastgesteld opdat

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer Hoge bomen vangen veel wind en in de Westfriese polders zijn de bomen hoger en waait de wind harder dan elders. Dirk Scheringa bouwde jarenlang aan een voor Nederland unieke en succesvolle bank, maar de val van de relatief kleine DSB in 2009 werd een groter (media)drama dan de ondergang van het grote Fortis een jaar eerder. Hoe is het de ex-bankier intussen vergaan?

bankiers in de City hun privé-schatkisten zó uitpuilend konden vullen dat Dagobert Duck erbij verbleekt tot een schlemielige straatzwerver. De hoogst verantwoordelijke, die dan ook nog Bob Diamond heet, kreeg bij zijn ontslag als straf 2 miljoen pond mee, in plaats van de 20 miljoen waarop hij recht meende te hebben. Tientallen jaren lang hebben de banken bedrijven en consumenten een rad voor ogen gedraaid en hen niet als klanten maar als melkkoeien behandeld. Wat het extra verbijsterend maakt, is dat de regeringen in Europa niet durven of willen ingrijpen. Hele industrieën laten zij moeiteloos failliet gaan,

- Global Deals: smartphones, tablets en laptops voor de scherpste prijs van Nederland - Fahari Foundation gelooft in zelfredzaamheid

maar voor de megalomane aanvoerders van de banken zijn ze kennelijk doodsbenauwd. Een topsalaris alleen is in de bankwereld niet genoeg. Zelfs wie aantoonbaar slecht of zelfs crimineel presteert, komt

“We moeten ons uit de crisis innoveren” Geen sector lijkt de Grote Recessie zo goed te doorstaan als de industrie, dankzij de groeiende export naar opkomende markten maar ook dankzij het hoge innovatietempo. Maar dat succes wordt van twee kanten bedreigd: door het toenemende tekort aan technici en door dat aan kapitaal om in innovatie te investeren. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, sinds een klein jaar voorzitter en algemeen directeur van de ondernemingsorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM, pleit voor doortastende actie op allebei de fronten. Haar concrete voorstellen gaan van gratis technisch onderwijs tot een fulltime minister van buitenlandse handel.

nog weg met een bonus. Deze zieke mentaliteit zal niet veranderen zolang regeringen de banken de hand boven het hoofd houden. Eurocommissaris Michel Barnier kwam onlangs met het understatement van het jaar: “Banken zijn instellingen met slechte gewoonten die ze niet zomaar kwijtraken.’ Slechte gewoonten kunnen tot verslaving leiden. In de bankwereld liggen heel wat mannen nog steeds aan het geldinfuus. Ze horen langdurig thuis in een afkickkliniek. Met TBS. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Perspectief laat postafhandeling verzorgen door Inclusief Gresbo Post Arbodienstverlener Perspectief in Harderwijk laat sinds 1 mei de hele postafhandeling verzorgen door Inclusief Gresbo Post. Iedere ochtend brengt een postmedewerker de inkomende post bij Perspectief en haalt eind van de middag de uitgaande post op om naar het postkantoor te brengen. Monique Kofflard, hoofd van de receptie van Perspectief: “Dat scheelt ons veel tijd en geld. We zijn heel tevreden over de service van Inclusief Gresbo Post. Arbodienstverlener Perspectief heeft regelmatig grote zendingen post. Inclusief Gresbo Post is onderdeel van de Inclusief Groep en begeleidt mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt naar passend werk. Zelf heeft de Inclusief Groep de verzuimbegeleiding ondergebracht bij Perspectief. Voor meer informatie: Harry Hoorn, accountmanager/projectleider Inclusief Gresbo Post, tel: 0341-274 246 / 06-21 26 57 52 of e-mail: h.hoorn@gresbo.nl.

Postmedewerkster (r.) van Inclusief Gresbo Post en Monique Kofflard van Perspectief (midden met postbak) en de medewerksters van de receptie.

Inschrijving voor Veluwse Innovatieprijs geopend Bedrijven in de industrie, zorg of recreatie op de Veluwe met een goed en innovatief idee kunnen nog dit jaar kans maken op de Veluwse Innovatieprijs. De prijs is in het leven geroepen door ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord-Veluwe en het Veluws Centrum voor Technologie. Doel van de verkiezing is het belonen van innovatie in een economisch zware tijd. VNO-NCW NoordVeluwe en het Veluws Centrum voor Technologie hebben de handen ineen geslagen om via innovatiestimulering het ondernemingsklimaat en de onderlinge samenwerking tussen ondernemers in de Gelderse regio te bevorderen. Alle ondernemers op de Noord-Veluwe met een innovatief idee of gerealiseerd concept op het gebied van industrie, zorg of recreatie worden uitgedaagd mee te dingen naar de Veluwse Innovatieprijs. Inschrijven kan door uiterlijk 15 november a.s. een omschrijving van uw innovatieve idee of concept te mailen naar Rijk Verheul van het VCT Gelderland: rijk.verheul@vctgelderland.nl. Belangrijk daarbij is de onderbouwing van wat uw idee voor de regio kan betekenen, naast de betekenis voor uw bedrijf. Een deskundige jurycommissie van vier leden zal zich buigen over de inzendingen, waaruit voor zowel industrie, zorg als recreatie per deelgebied één genomineerde wordt gekozen. Van de genomineerden wordt een promotiefilm gemaakt, waarin de ondernemer uitleg geeft over de innovatie en impact voor het bedrijf en de regio. De uitreiking van de Veluwse Innovatieprijs zal plaatsvinden bij Restaurant Coelenhage in Wezep op 3 december van 15:00 tot 18:00 uur.

De Veluwe nummer 2 in MKB Regio Top 40 In opdracht van Rabobank is onderzoek uitgevoerd naar de economische kracht van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in 40 Nederlandse regio’s. Hieruit blijkt dat de regionummers 1 en 2 respectievelijk IJmond en de Veluwe met name goed scoren op de netto winstmarge, liquiditeit en solvabiliteit. Andere parameters waren arbeidsproductiviteit en investeringsratio. In 2011 was het MKB verantwoordelijk voor 56% van de totale bruto toegevoegde waarde in Nederland. Bovendien komt 64% van de totale bedrijfsinvesteringen in Nederland voor rekening van het MKB. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de door Rabobank ontwikkelde Regionaal-Economische Thermometer (RET). Deze is gebaseerd op actueel en uniek bronmateriaal, gebaseerd op jaarstukken van het bedrijfsleven (stand cijfers 31 december 2011). De RET geeft een betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de economische kracht van het MKB in een regio. De vijf onderzochte kengetallen geven aan hoe gezond het regionale bedrijfsleven is. Voor een gezond bedrijf is de liquiditeit op de korte termijn van groot belang. Het MKB op de Veluwe behoort tot de meest liquide regio’s van Nederland. Het volledige rapport is te bekijken op http://open.ret.databank.nl/

Bakas presenteert ‘The Future of Food’ tijdens Food Valley Expo 2012 Trendwatcher Adjiedj Bakas presenteert tijdens de Food Valley Expo 2012 zijn nieuwe boek ‘The Future of Food’. Hierin gaat hij onder andere in op nieuwe eetculturen, de medicalisering van voedsel en een duurzame productiewijze. “De Food Valley Expo wil ondernemers en onderzoekers uit de agrifoodsector inspireren en met elkaar in contact brengen. Dit boek geeft een beeld van kansen en uitdagingen in de markt en brengt de lezer op nieuwe ideeën. We zijn dan ook trots dat deze boekpresentatie plaatsvindt tijdens de Food Valley Expo”, aldus Roger van Hoesel, directeur van de stichting Food Valley. Elke bezoeker van de Expo ontvangt een gratis exemplaar van The Future of Food. Food Valley Expo vindt dit jaar op 25 oktober plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem. Adjiedj Bakas vervult de functie van dagvoorzitter. Naast inspirerende keynote speakers zoals Peter van Bladeren, Vice-President Nestlé Science & Research, en Hans Clevers, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, zijn er interactieve workshops en korte presentaties. Daarnaast biedt het programma veel gelegenheid tot netwerken. Meer informatie over het programma van Food Valley Expo en een aanmeldingsformulier zijn te vinden op www.foodvalleyexpo.nl.

Samen aan de slag voor een Clean Desk Op 17 januari 2013 is de 3e editie van de landelijke CleandeskDag.NU. Door heel Nederland doen weer veel bedrijven mee aan deze happening. Dé dag om ‘bedrijfsbreed’ flink op te ruimen en een begin te maken met een clean desk policy. Het aantal deelnemers groeit met het jaar. In 2011 en 2012 hebben meer dan 1600 medewerkers meegedaan aan de CleanDeskDag.NU. Veel bedrijven en overheidsinstellingen experimenteren met flexibel werken en het nieuwe werken, voorafgaand aan een verbouwing of verhuizing. Het al dan niet invoeren van een clean desk policy is daar direct mee verbonden. Het gaat gedurende de dag zelf niet alleen om het opruimen, maar ook om het bewust worden van het onnodig bewaren en opslaan van documenten, het niet goed terug kunnen vinden van documenten, al dan niet in de computer. Na de CleandeskDag.NU ervaar je wat een opgeruimde werkplek en/of inbox kan doen! Bedrijven kunnen via www.cleandeskdag.nu de toolkit bestellen. De toolkit is ook zo ‘cleandesk’ mogelijk. Met een boekje en een stick met bestanden krijgen ze een stappenplan en tips in handen om de dag te organiseren en om de dag én cleandesk werken in hun bedrijf tot een succes te maken!

Ondernemersvraag De poll op ondernemersbelang.nl voor de nummer 3 luidde ‘Hoe verder na het kabinet Rutte en de verkiezingen? Er is massaal gestemd, hiernaast de uitslag! De poll voor de nummer 4 is: Heeft het MKB meer steun nodig in zwaar economisch weer? Breng ook uw stem uit, surf naar www.ondernemersbelang.nl en stem!

Persberichten Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productienieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar Uitgeverij Novema; Redactie HOB Noord Veluwe, t.a.v. Erik van Raalte, Postbus 30, 9860 AA Grootegast of per e-mail: e.vanraalte@ondernemersbelang.nl

04

het ONDERNEMERS BELANG


MKB Flex Personeel biedt unieke oplossing voor inhuur flexkrachten Ondernemers die regelmatig een beroep doen op uitzendkrachten kunnen dit voortaan sneller en goedkoper regelen via een slimme online applicatie. Het concept is nieuw en uniek voor Nederland. Initiatiefnemer en eigenaar van MKB Flex Personeel is Hans Derksen. Derksen was jarenlang actief in de uitzendbranche in zowel sales, financial control als IT. Regelmatig werd hij geconfronteerd met langdurige procedures, veel papierwerk en tijdrovende sales activiteiten. Het systeem werkt heel eenvoudig: ‘De ondernemer logt in en zet zijn vraag uit bij de aangesloten uitzendorganisaties. Zij bieden vervolgens kandidaten aan die aan het profiel voldoen, de ondernemer maakt een keuze en de flexwerker kan aan de slag. Ook urenregistratie en facturatie verloopt via het systeem.’ MKB Flex Personeel heeft inmiddels afspraken met vier gerenommeerde uitzendbureaus, die gezamenlijk landelijke dekking bieden in alle branches en type uitzendkrachten. Voor ondernemers die de proef op de som willen nemen: MKB Flex Personeel biedt iedere 10e nieuwe twittervolger van @flexpersoneel een jaar lang gratis gebruik van MKB Flex Personeel aan. Kijk op www.mkbflexpersoneel. nl voor meer informatie.

Zilveren Kruis introduceert Ongevallen AOV voor ZZP-er Zilveren Kruis Achmea introduceert een Ongevallen Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. De ‘Beter Af Ongevallen AOV’ voorziet in een uitkering wanneer een ZZP-er als gevolg van een ongeval, zoals een auto-ongeluk of botbreuk tijdens een skivakantie, niet meer kan werken. De nieuwe verzekering kost circa 75% minder dan een reguliere AOV, waarmee de ZZP-er verzekerd is van inkomen bij arbeidsongeschiktheid door zowel ziekte als een ongeval. Zilveren Kruis is de enige zorgverzekeraar in Nederland die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbiedt aan ZZP-ers. De nieuwe ongevallen AOV is een uitbreiding van het assortiment. “Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ZZP-ers geen AOV heeft omdat zij deze te duur vindt. Daarnaast geeft bijna 60 procent van onze klanten aan wél behoefte te hebben aan een AOV. Met de nieuwe ongevallen AOV bieden we een betaalbaar alternatief aan. En geven wij onze klanten de keuze tussen een reguliere en een ongevallen AOV”, aldus Marketing Manager Jan de Bruijn van Zilveren Kruis. Voor meer informatie: www. zilverenkruis.nl/aov.

Ondernemerschap steeds vaker serieuze optie voor managers De laatste jaren is een bedrijfsovername voor een groeiende groep managers een gedroomde volgende stap in hun carrière. Meer transparantie in de overnamemarkt, de status en vrijheid van het ondernemerschap en een veranderende arbeidsmarkt lijken daarvoor de belangrijkste redenen. Toch komt het vaker niet dan wel tot de werkelijke overstap. Dat constateert Corporate Match bij haar tienjarig bestaan. Sinds de oprichting is begeleiding van bedrijfsovernames een van de activiteiten. Een duidelijk verschil met 10 jaar geleden is dat toen ondernemerschap veelal “erfelijk” bepaald leek en de keuze aan het begin van de loopbaan werd gemaakt. Waar bedrijfsovernames in de afgelopen decennia veelal in stilte werden afgewikkeld, is het nu veel normaler geworden om er over te spreken. Daardoor is een heel nieuw spectrum zichtbaar geworden en zijn keuzemogelijkheden vergroot.

Dokter Interieurbouw lanceert Dokter Inside Dokter Inside is het gloednieuwe magazine waarmee Dokter Interieurbouw graag een inkijkje geeft in dit geweldige bedrijf. “Wij hebben gemerkt dat veel mensen het interessant vinden om meer te horen over onze projecten”, zegt algemeen directeur Bert Dokter. “En dat komt goed uit, want wij vertellen graag over ons werk.” In dit eerste nummer kunnen klanten en andere relaties van Dokter Interieurbouw onder andere lezen over samenwerkingen met gerenommeerde architectenbureau’s zoals Rever en Van den Wildenberg en het meest recente project in de Jaarbeurs in Utrecht. Het Barneveldse interieurbouwbedrijf is namelijk al jarenlang de vaste interieurbouwer van de Jaarbeurs. Wie het magazine wil lezen of meer wil zien van de prachtige interieurs die Dokter door heel Nederland verzorgt, kan terecht op www.dokterib.nl en op www.facebook.com/dokterib.

Wie wint MKB Innovatie Top 100 in 2013? MKB kan zich weer inschrijven voor belangrijkste prijs voor innovatieve ondernemingen. De inschrijving voor de achtste MKB Innovatie Top 100 is nu geopend. De MKB Innovatie Top 100 is de grootste en belangrijkste prijs voor innovatieve MKB-bedrijven, is een initiatief van Syntens Innovatiecentrum en wordt mede mogelijk gemaakt door NRC Handelsblad, Mercedes-Benz en NL Octrooicentrum. De inschrijving sluit op 26 januari 2013. Uitsluitend bij de kamer van koophandel geregistreerde ondernemingen en stichtingen kunnen zich nomineren. In februari 2013 gaan de expertpanels voor de verschillende sectoren de nominaties beoordelen. Na deze voorselectie volgen nog nieuwheidonderzoeken van NL Octrooicentrum waarna de landelijke jury in maart 2013 de ranglijst van de MKB Innovatie Top 100 vaststelt. Ondernemers die zichzelf in een filmpje van maximaal één minuut presenteren, worden ongeacht de innovatie met een bonuspunt beloond. Inschrijven kan via www.syntens.nl/innovatietop100.

Romantisch ondernemen? Ondernemen wordt te romantisch benaderd en financiën worden gezien als sluitpost. Terwijl het rondkrijgen van de financiering tegenwoordig een groot probleem is en banken hun kranen dichtdraaien. Ondernemers hebben veelal weinig kennis over financiële mogelijkheden en overzien minimaal de financiële behoeften van de onderneming. Onafhankelijke accountants bezitten deze financiële kennis wel, maar daar maken ondernemers geen gebruik van, constateert SRA bestuurslid Dinkgreve. MKB’ers kloppen aan bij accountants voor traditionele vragen over jaarrekeningen en belastingteruggave. Maar beseffen zich niet dat de accountant informatie bezit die inzicht kan geven in de gezondheid van hun bedrijf (belangrijk voor kredietverstrekkers en leveranciers) en eventueel kan helpen bij het verkrijgen van een financiering bij de bank. Door accountants als vraagbaak in te zetten, zullen ondernemers financiële problemen beter kunnen beheersen en nieuwe mogelijkheden beter benutten. Top 5 valkuilen van ‘romantisch ondernemen’: 1. Geen goed inzicht in financiële huishouding 2. Slecht voorbereid met bank praten over financiering 3. Geen kennis van alternatieve financieringsvormen 4. Geen inzicht in financieringsbehoefte 5. Onvoldoende betrekken van onafhankelijk adviseur

KvK sluit vestiging in Harderwijk De vestiging van de Kamer van koophandel aan de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk sluit per 1 januari 2013 haar deuren. Achtergrond van deze stap is de voortschrijdende digitalisering en het streven naar meer efficiency. De Kamer van Koophandel gaat steeds meer digitaal. Veel diensten waarvoor ondernemers vroeger één van de kantoren moesten bezoeken worden inmiddels online afgehandeld. Deze lijn zal ook in de toekomst worden voortgezet. Op weg naar de nieuwe Ondernemerspleinen gaan de KvK’s anders werken: flexibeler, efficiënter en nóg digitaler. Met het oog op deze efficiencyslagen en in het kader van bezuinigingen gaat KvK Oost Nederland per 1 januari 2013 haar vestiging in Harderwijk sluiten. Dit betekent trouwens niet dat de KvK uit de regio verdwijnt. De adviseurs blijven zich op de Noordwest Veluwe inzetten voor het lokale en regionale bedrijfsleven. Voor informatie, advies en ondersteuning bij alle vragen rond het ondernemerschap kunnen ondernemers van de Noordwest Veluwe vanaf 1 januari 2013 digitaal en telefonisch terecht bij de andere kantoren van de Kamer van Koophandel in Apeldoorn, Zwolle of Enschede.

Een goed verhaal werkt als een magneet Veel werknemers vinden dat hun bazen geen visie hebben. Die hebben ze vaak wel, maar ze verpakken die niet in een goed verhaal. ‘Mensen doen tegenwoordig niet zomaar wat je zegt, je zult ze moeten inspireren.’ Nederland telt honderdduizenden managers, ondernemers en politici die allemaal hun brood verdienen met leidinggeven. In haar nieuwe boek ‘Echte leiders hebben een goed verhaal’ laat storytellingdeskundige Astrid Schutte aan de hand van veel voorbeelden zien wanneer een verhaal goed is en wat het effect daarvan is op ons brein. Bekende politici, managers en ondernemers passeren de revue, maar ook een beginnende filmer en een viskweker. Schutte: ‘Wie je ook bent en wat je ook wilt bereiken, een goed verhaal werkt voor iedereen als een magneet.’ Het boek is verschenen bij Uitgeverij Haystack. Prijs: 24,95 euro.

het ONDERNEMERS BELANG

05


Interview

Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Ruud Voest

Bedrijven zoeken medewerkers met de juiste competenties op het juiste niveau en een positieve werkinstelling. ROC ASA in Amersfoort levert zulke studenten al jaren af, maar gaat dat naar verwachting in de toekomst nóg beter doen. Door defusering van de corporate instelling, zal de individuele aandacht voor de student en de kwaliteit van het onderwijs toenemen. En de school kan zich beter richten naar de regionale en zelfs lokale omstandigheden en de eisen van werkgevers, waardoor uiteindelijk het bedrijfsleven profiteert van deze schaalverkleining.

H

et bedrijfsleven vraagt het onderwijs om studenten af te leveren die goed zijn voorbereid op een werkzaam leven in een professionele omgeving,” zegt Gerda Eerdmans, voorzitter van het College van Bestuur. “En daar doen wij absoluut ons best voor. We geloven daarbij steeds minder in het ouderwetse frontaal lesgeven (een docent in een klas met 30 studenten

Gert-Jan Lantinga en Gerda Eerdmans

ROC ASA gaat zelfstandig die vooral passief naar hem/haar luisterenred.) en steeds meer in ervaring opdoen in de praktijk, ondersteund door theorie die wordt aangeboden op het moment dat daar vraag naar is.” Om een steeds groter deel van het onderwijs uit te kunnen voeren in een realistische werkomgeving, heeft ROC ASA bedrijven nodig die studenten een plaats bieden om te leren. ROC ASA heeft al meerdere van deze leerbedrijven opgericht: een echt bedrijf dat opereert in de open markt en wordt gerund met en door studenten, onder leiding van professionals uit de branche en docenten.

06

het ONDERNEMERS BELANG

Échte klanten

Soms op eigen kracht, soms in een partnership of een nauwe samenwerking met een bestaand bedrijf. Wij noemen dat ‘Onderwijs is bedrijf’. Zo hebben we in Amersfoort Leerhotel Het Klooster, een vergader- en conferentieoord/hotel/ restaurant, waar 600 van onze studenten aan de Hotelschool les krijgen en ervaring opdoen. Tweederde van hun opleiding is praktisch onder leiding van instructeurs, een derde bestaat uit theorie, verzorgd door een docent. Het grote verschil met een standaard schoolsituatie is natuurlijk dat ze niet met elkaar oefenen, maar dat

ze direct met échte klanten te maken krijgen. Die weten meestal dat ze in een leerbedrijf te gast zijn en dat maakt dat ze begrip hebben als er iets niet helemaal goed gaat. Maar tegelijkertijd betalen ze marktconforme prijzen en verwachten ze terecht een goede kwaliteit in producten en dienstverlening. Het is daarmee veel realistischer dan een rollenspel in het klaslokaal.” Doorlopende lijn

Door de hoge werkelijkheidsgraad van de opleiding wordt de sprong naar het beroepsleven steeds kleiner, er verandert


wij, alleen nog maar sneller gaan. Daar bereiden wij onze studenten op voor en juist dat maakt ze geschikt voor de arbeidsmarkt.” Dan gaat het ook over leren samenwerken in een project en methodische probleemoplossing – naast uiteraard beheersing van de basale vaardigheden die een beroep vereisen. 30% minder uitval

Een van de grote problemen in het mbo is de uitval. Van de 500.000 MBO’ers stroomt 20 tot 30% zonder diploma het onderwijs uit en de maatschappij in. Lantinga: “Dat zijn later de mensen die moeilijk te bemiddelen zijn en daarbij – naast al het menselijk leed, te beginnen bij henzelf – een maatschappelijke onkostenpost veroorzaken die buiten proportie staat. Het is veel goedkoper en beter voor het maatschappelijk klimaat om ze binnenboord te houden en hen door een béétje meer inspanning met een diploma op zak de wereld in te sturen. Wij hebben door onze manier van werken 30% minder uitval! Dat is veel en daarvoor hebben we ook de hartelijk complimenten van de minister in ontvangst mogen nemen.” Pedagogisch goed doortimmerd

verder niet zoveel. In de door het ROC neergezette garage bijvoorbeeld wordt de kwaliteit van het werk van studenten - uiteraard grondig gecontroleerd voordat de auto wordt meegegeven aan de klant. Niet door een docent, maar door de chef werkplaats, net zoals dat gebeurt als de afgestudeerde student wordt aangenomen in een garagebedrijf. Geen cultuurshock, maar een vloeiend doorlopende lijn. Gert-Jan Lantinga, lid van het College van Bestuur: “Het doet steeds meer denken aan het beproefde gildesysteem, waarin een leerling de kneepjes van het vak leert van de meester. Het lastige is

nog dat het Ministerie van Onderwijs kwalificatieprofielen opstelt, die zo grondig worden voorbereid dat ze op het moment van uitkomen voor een deel al weer achterhaald zijn. Studenten moeten zaken kennen en kunnen, waarvan we nu al weten dat ze over een paar jaar – als ze zijn afgestudeerd – in de praktijk niet meer worden gevraagd. Er verandert zó veel, in zó een korte tijd!”

ROC ASA heeft al meerdere leerbedrijven opgezet: Leerhotel Het Klooster; Fit Academie Bokkeduinen; Grand Café Morgen (Utrecht); Lunchroom First Class (i.s.m. Stichting De Verbazing); AdminCompany (een boekhoudkundig en administratiekantoor i.s.m. Los Accountants +Adviesgroep) onderwijsleerbedrijf Barneveld (garagebedrijf) en komend jaar zal er een leerbedrijf in de zorg worden opgericht met een lokale partner. Op al die plaatsen werken studenten en studeren werkers – het loopt door elkaar heen. “En zo zal het voor studenten in alle sectoren gaan worden bij ons in de toekomst. Werken en leren zijn al een doorgaand en vervlochten deel van het leven,” besluit Gerda Eerdmans, “ROC ASA bereidt haar studenten daar terdege op voor. Op een middeleeuwse én ultramoderne manier: met een pedagogisch goed doortimmerd gildesysteem in een nieuw jasje.”

Flexibiliteit

Om dit voor te zijn richt ROC ASA in Amersfoort de leertrajecten zodanig in dat de studenten een houding ontwikkelen van zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheid en leergierigheid, waardoor ze zich ook in de toekomst kunnen handhaven als de vraag naar hun expertise verandert. Gerda Eerdmans: “Nu al doen de meeste mensen niet meer hun hele leven datgene waarvoor ze in hun jeugd zijn opgeleid en de veranderingen zullen, zo verwachten

Tijdens het schooljaar 2012-2013 zal ROC ASA in Amersfoort, als gevolg van het zelfstandig verder gaan, haar naam wijzigen in MBO Amersfoort. ROC ASA in Amersfoort www.rocasa.nl/amersfoort www.fitacademie.nl www.leerhotelhetklooster.nl www.firstclassamersfoort.nl www.ervaarmorgen.nl

het ONDERNEMERS ONDERNEMERS BELANG het

07


Interview

Tekst: Jelmer van Nimwegen/ Fotografie: Ruud Voest

Annemieke Woltjes-Boer: “Voor het bedrijfsleven heeft Landstede een keur aan workshops, cursussen, trainingen en opleidingen”

Landstede Training, Opleiding & Advies, Harderwijk

Vraaggestuurde opleidingen voor het MKB Als de opleiding waaraan een bedrijf behoefte heeft niet op de website staat, betekent dat bepaald niet dat Landstede die niet kan bieden. ‘De klant bepaalt het product’ is het credo van de ultramoderne opleidingsorganisatie in Harderwijk. Van een cursus ‘Social media voor ondernemers’ tot ‘Zakelijk Mandarijn-Chinees voor handelsdelegaties’. Wat er niet is, wordt bedacht en opgezet. En: altijd op hoog niveau, want op Landstede werken alleen bevoegde docenten. De meeste Beroepsopleidingen moeten voldoen aan de wettelijke eisen: het harde leren en de goede examenuitslagen leiden tot een wettelijk erkend diploma. En dat is goed voor bedrijf én werknemer! “Eerlijk gezegd luisteren we tegenwoordig veel beter naar het bedrijfsleven,” bekent Annemieke Woltjes-Boer. Ze is account manager voor de Harderwijkse Landstedeafdeling Training, Opleiding & Advies, een functie die 10 jaar geleden nog niet eens bestond. “Vroeger creëerden scholen en opleiders hun aanbod vaak vanuit de mensen die ze in dienst hadden en uit wat de overheid verplicht stelde. Daarmee liepen we eigenlijk steeds achter de feiten aan. Het bedrijfsleven klaagde ‘Jullie leveren mensen af die net? kunnen wat wij van

08

het ONDERNEMERS BELANG

hen vragen’. Ik leg dagelijks mijn oor te luisteren bij de doelgroep. Inderdaad: wij opleiders zijn commercieel geworden. We zullen wel moeten...” Samenwerking Dat moeten komt enerzijds voort uit de snel veranderende vraag vanuit de bedrijven en anderzijds uit de behoefte aan geld. De onderwijsbudgetten zijn in de afgelopen crisisjaren niet heel hard gegroeid en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in gaat komen.

Scholen en opleidingen zullen dus creatief moeten worden. Landstede is creatief. Er zijn allerhande samenwerkingstrajecten opgezet, waarin Landstede docenten en kennis en lesruimte levert, en het bedrijfsleven levert materialen en – uiteraard – geld als betaling van de verleende diensten. Bedrijfsschool Maar soms gaat het verder dan dat. Pal tegenover de Harderwijkse Landstedevestiging aan Westeinde 33 (er zijn 90 vestigingen, in de gemeenten Zwolle,


In de Techniek Academie geven docenten les met de materialen van de betrokken bedrijven

Harderwijk en Raalte-red.) is een schoolgebouw verrezen waarin gevestigd is de ‘Techniek Academie’. “Die is niet ván ons, maar mét ons,” vertelt Annemieke WoltjesBoer, “Hij is opgericht door een groep bedrijven die voorzien dat er in de komende jaren een tekort aan technische mensen voor hun bedrijven zal ontstaan. Eigenlijk is dat nu al zo, techniek is zo ver buiten beeld van de kinderen geraakt, dat ze er niet voor kunnen warmlopen. In de Techniek Academie geven onze docenten les met de materialen van de betrokken bedrijven. De leerlingen zijn in dienst van de Academie en werken bij het bedrijfsleven. Praktijk en leren en werken lopen zo steeds meer door elkaar. Ideaal.” Docentenstage Want dat is de richting die het bedrijfsleven van Landstede vraagt. Meer praktijk. “Maar als we dan om stageplaatsen komen vragen, stuiten we vaak op – begrijpelijke – bezwaren van de ondernemers. Het kost ze tijd en die tijd hebben ze niet altijd. Ze zijn van goede wil, maar er is gewoon echt geen ruimte voor. Wij hebben daar een oplossing voor gevonden die goed blijkt te werken. De docenten gaan eens in de zoveel jaar op stage in de bedrijven. Daardoor wordt hun kennis van de toekomstige werkvloer van hun leerlingen beter. Dat blijkt ook goed te werken, het maakt dat de lessen beter aansluiten op de dagelijkse praktijk.”

Aanbod Voor het bedrijfsleven zelf heeft Landstede een keur aan workshops, cursussen, trainingen en opleidingen. Honderden daarvan staan op de website, maar daarmee is Landstede niet aan het einde van haar aanbod. “Wat we niet hebben, maken we. Als ik in mijn gesprekken een vraag krijg die nog niet in het curriculum zit, dan ga ik op zoek naar meer belangstellenden, zodat we een economisch rendabel klasje kunnen vormen. Dat blijkt heel goed te werken, zeker omdat een bedrijf met een bepaalde wens ook meezoekt. Met vereende krachten en via via komen we dan meestal wel tot voldoende deelnemers. Het loont dus absoluut de moeite om, ook als een opleiding of cursus niet op de site staat, contact op te nemen. We hebben de mensen, want voor onze leerlingen hebben we een keur aan vakbekwame docenten op de loonlijst. Maar met elkaar kunnen ze (bijna) alles!” Baangarantie Uit onderzoek blijkt steeds weer dat de tevredenheid van werknemers bepaald niet alleen maar afhangt van het salaris. Een zekere mate van vrijheid en de kans op persoonlijke en professionele groei blijkt, naast de wetenschap gewaardeerd te worden, veel belangrijker. Sommige bedrijven laten hun mensen dan ook zelf kiezen in welke vorm ze hun emolumenten willen: een lease-auto of wat meer vrije tijd, vakantiedagen of juist een opleiding. “Men-

sen kiezen in verschillende fasen van hun leven verschillend. Het hangt ook af van de economische situatie. In de huidige economie biedt het hebben van waardevolle opleidingen een betere garantie voor de toekomst dan een ‘vaste’ baan. Want hoe vast is vast in deze tijd? Heel goede mensen zijn naar huis getuurd, domweg omdat er geen werk meer voor hen was. Dan is het fijn als je verschillende kanten op kunt en de papieren hebt om je te onderscheiden van andere sollicitanten. Als werkgever is het ook handig als je mensen bij een outplacementtraject snel iets kunnen vinden!” Sfeer en productiviteit Er is op dit moment toenemend vraag naar taalcursussen in het Pools. Vooral chefs die vele Poolse werknemers aansturen, doen hun best om toch een klein beetje van de taal op te pikken. “Daar gaat het alleen maar om de heel eenvoudige zaken, als ‘goede morgen’ en ‘hoe gaat het?’. En op een basaal niveau communiceren. Nog afgezien van de praktische voordelen, blijkt het vooral de werksfeer enorm te verbeteren als mensen merken dat een superieur zijn best doet om een beetje van de taal te leren. En dat sfeer, werkverzuim en productiviteit met elkaar samenhangen weet iedere ondernemer!”

www.landstede.nl

het ONDERNEMERS BELANG

09


40-60% BESPARING t.o.v. gas! CO2 neutraal

.FUKWB biomassaverwarming LJFTUVWPPS LPTUFOCFTQBSJOH CFUSPVXCBBSIFJE HPFEFTFSWJDFFOEVVS[BNFTBNFOXFSLJOH

YHUPRJHQV YDQN: WRWN:

t7PMMFEJHHFBVUPNBUJTFFSEFTZTUFNFO t/JFVXTUFPOUXJLLFMJOHFO[POEFSWBMMFOEBT t&YUSFFNMBHFFNJTTJFT t1BTUPQOBHFOPFHJFEFSWFSXBSNJOHTTZTUFFN t&FOWPVEJHFCFEJFOJOH t$PNCJOBUJFNFU[POOFDPMMFDUPSFO t3FOEFNFOUFOUPU tUPUKBBSHBSBOUJFJDNPOEFSIPVETDPOUSBDU

$WHFKSUR 0HUFXULXVZHJ 1&%DUQHYHOG 3URMHFW6SHHOSDUDGLMV3RZHUILUHN: 6QLSSHUVHQ&ODVVLFILUHN:6WXNKRXW ]LHRRNIRWRUHGDFWLRQHHODUWLNHO

De biomassaverwarming

3URMHFW.DOYHUVFKXXUHQZRQLQJ 0XOWLILUHN:6QLSSHUV

7(/()221  (0$,/ LQIR@DWHFKSURQO :(% ZZZDWHFKSURQO 2QODQJVJHUHDOLVHHUGSURMHFW 9ULMVWDDQGHQLHXZERXZZRQLQJ (DV\ILUHN:3HOOHWV

'HLPSRUWHXUYDQ.:%]RHNWSDUWQHUVYRRUGXXU]DPHVDPHQZHUNLQJ


Informatie Aan de westkant van de Noord Veluwe is er al 12 jaar een hechte en succesvolle samenwerking tussen onderwijs en technisch bedrijfsleven door een actief Platform Techniek

Het belang voor ondernemers in de techniek

Noordwest-Veluwe. Echter, ondanks alle inspanningen van het Platform moet ook in deze regio geconstateerd worden dat techniek onvoldoende aantrekkingskracht heeft op jeugd en ouders. Net als in de rest van Nederland neemt het tekort aan technisch personeel de komende jaren verder toe. Hoog tijd voor extra actie.

nomen tot de stap verleiding: De Techniek Academie. Een aantrekkelijke opleiding op MBO-BBL niveau 2 voor 6 technische richtingen, in samenwerking met Landstede MBO en Opleidingsbedrijf InstallatieWerk.

Informeren De continu誰teit van bedrijven staat op het spel en daarom realiseren bedrijven zich dat ze zelf (ook) in actie moeten komen. Zij moeten namelijk laten zien hoe aantrekkelijk techniek en technische beroepen zijn. Door samenwerking in het Platform Techniek Noordwest-Veluwe staan de bedrijven sterker en is de reikwijdte groot en de inspanning gering. Door het Platform worden jaarlijks 4 activiteiten georganiseerd die jeugd, vanaf groep 7 (basisonderwijs) tot en met VMBO 2, enthousiasmeren voor techniek. Verleiden De verder teruglopende instroom bij techniek opleidingen vertellen ons dat informeren alleen niet genoeg is. Daarom heeft Platform Techniek het initiatief ge-

De Techniek Academie De Techniek Academie is een vereniging van technische bedrijven in de Installatietechniek, Mechatronica en Metaal. In een eigentijds en stoer pand aan de Westeinde 100 in Harderwijk, starten ruim 20 jongeren in september 2012 met een opleiding. De samenwerking tussen de aangesloten bedrijven is optimaal. Ook instanties als Provincie Gelderland, Gemeente Harderwijk, Kamer van Koophandel, de brancheorganisaties, POA en Veluwe Portaal ondersteunen dit initiatief. De opleiding is volledig afgestemd op de praktische student. De hoofdrol is daarom weggelegd voor de praktijk waarin het bedrijfsleven de lead heeft genomen qua inhoud en methodiek. De theorie wordt daaraan gekoppeld. Landstede MBO staat voor de landelijk erkende kwaliteit van de opleiding. Vergelijkbare initiatieven laten zien dat studenten sneller (of uitgebreider) door de opleiding gaan. De enthousiaste studenten, bedrijven en betrokken instanties zullen als ambassadeur fungeren naar toekomstige studenten en hun ouders.

Aansluiten Bedrijven die ook hun verantwoordelijkheid voor de toekomst willen nemen, kunnen zich bij deze initiatieven aansluiten. Voor meer informatie en contactgegevens kunt u terecht op de websites: www.platform-techniek.nl en www.detechniekacademie.nl

De Techniek Academie Westeinde 100 Postbus 1098, 3840 BB Harderwijk T. 0341-743 928 info@detechniekacademie.nl www.detechniekacademie.nl

het ONDERNEMERS BELANG

11


Advies d es

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent diverse voordelen

MVO handelen levert besparingen op van de bedrijfskosten, maar ook van het milieu. Steeds vaker snijdt het mes aan twee kanten. De wetenschap dat de wereld 18 maanden nodig heeft om de natuurlijke hulpbronnen te genereren, die de mens in één jaar gebruikt, maakt dat ook keihard duidelijk. Hoe eenvoudig kan het soms zijn: Dubbelzijdig printen, werken met dubbele beeldschermen en ledverlichting op kantoren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet direct de verantwoordelijkheid van de accountant. Wel zien wij in bijna alle sectoren de belangstelling voor dit onderwerp toenemen. In tegenstelling tot vroeger is er nu veel meer oog voor het integreren van MVO in de beleidsvoering van organisaties. Het is minder een losstaand project en het gaat meer een visie op strategie en beleid worden. Om deze reden willen wij dit onderwerp nader onder uw aandacht brengen. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen kent diverse voordelen, waaronder: • Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever; • MVO levert kostenbesparingen op; • MVO zorgt ervoor dat een organisatie een aantrekkelijkere werkgever is (kan leiden tot verhoging van de arbeidsproductiviteit); • MVO is goed voor het imago van de organisatie; • MVO loont. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. MVO bewust beleid kan kansen bieden en mitigeert bedrijfsrisico’s. Met het MTH Bewust programma gaan wij de toekomst in samen met onze cliënten. Bewust met het milieu, de leefomgeving en de belanghebbenden om ons heen. MTH staat graag tot uw dienst voor vraagstukken, denk aan; • Het opstellen van een maatschappelijk jaarverslag • Het opstellen van een strategisch MVO plan • Verzorgen van een MVO enquête • Het geven van workshops • Het optreden als procesbegeleider

KANTINE

WERKPLAATS

MAGAZIJN

GARDEROBE

KANTOOR

Kritische consumenten, de overheid en het bedrijfsleven zullen steeds meer aanvaardbaar MVO gedrag gaan eisen van de partner. U zult in toenemende mate geconfronteerd worden met het MVO vraagstuk.

www.oudholland.nl

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op! Meeuwsen Ten Hoopen Accountants en Belastingadviseurs B.V. Midden Engweg 27, 3882 TS Putten T. 0341 - 357 044 E. putten@mth.nl www.mth.nl


Trustec E-HYB Energy Hybrid System Belpa introduceert het Trustec E-HYB Solar opslagsysteem • Volledige controle over uw eigen opgewekte solar energie • Computer gestuurd • Modulair opgebouwd • Levensduur batterijen 15 tot 20 jaar

Belpa B.V. Nobelstraat 48 3846 CG HARDERWIJK 0341-462020 www.belpa.nl

Broekhuis Car Plus Ongekende mogelijkheden voor uw bedrijfswagen BEDRIJFSWAGENINRICHTING

BETIMMERING

Broekhuis Car Plus biedt met MoPlan en Sortimo één van de meest uitgebreide en modulaire systemen van dit moment. Wij adviseren u ook op lange termijn en kiezen in overleg voor de meest geschikte bedrijfswageninrichting voor u. Met een enthousiast team geeft Car Plus uw bedrijfswagens de functionaliteit die u wenst. Bijna niets is onmogelijk. Graag maken wij voor uw een tekening op maat en bijbehorende offerte.

De laadruimte van bedrijfsauto's is ons werkterrein. Voor laadruimten bieden wij alle beschermingsmiddelen om een functionele werkruimte te creëren. Professionele systemen die garant staan voor veiligheid en kwaliteit. Wilt u wandbekleding, lat om lat, vloerplaten of een ABS Secuwand ? We bespreken graag de mogelijkheden en geven u een gedegen advies.

DUBBELE CABINES

ACCESSOIRES

Ook zorgen wij voor de ombouw van uw bedrijfswagen of het bekleden hiervan. Hiervoor zijn wij dan ook erkend Snoeks dealer. Zo kunnen wij op maat cabines leveren en monteren voor de meeste automerken. In vele uitvoeringen met vele opties: voor ieder wat wils. Ook uw ramen kunnen getint worden in de kleur van uw keuze.

Wilt u een succesvolle manager zijn? Met een professionele assistente aan uw zij kunt u zich op uw kerntaken richten. Investeren in de verdere professionalisering van uw assistente is dus investeren in uzelf! De Secretaressecoach kan daarbij helpen middels individuele coaching, workshops en trainingen.

Ook voor alle bedrijfswagenaccessoires kunt u bij Car Plus terecht. Van imperial tot sidebars, van zwaailamp tot ordnerhouder en van laptopkluis tot standkachel. U noemt het maar, wij leveren het en zorgen voor de inbouw. Ook als op zoek bent naar handsfreekits, alarmsystemen, cruise controls of Parkeersensoren bent u bij Car Plus op het juiste adres.

Broekhuis Car Plus Van Leeuwenhoekstraat 12 3846 CB Harderwijk (T) 0341-462220 www.broekhuiscarplus.nl

Postbus 1794 | 3800 BT Amersfoort | +31(0)6 523 362 02 info@desecretaressecoach.nl | www.desecretaressecoach.nl


Yenghe spices!!! Wat voor bedrijf is dat? Yenghe Spices opgericht in februari 2004. Dit besluit kwam natuurlijk niet zomaar. Na een grondig marktonderzoek te hebben uitgevoerd is er besloten om yenghe Spices op te richten. Onderzoeksresultaten toonden aan dat er een groot gat in de markt was. Voornamelijk een gat in de mediterraanse levensmiddelen. Eerst werd er geleverd aan toko’s in Nederland. Na een aantal jaren is dit uitgegroeid naar groothandelaren en industrie (bulk verbruikers).

Y

enghe spices houdt zich bezig met het verpakking van kruiden en specerijen. Continu wordt er aan gewerkt om steeds beter in haar tak te worden. Het speciale wat Yenghe Spices in haar bezit heeft is dat er kruiden naar eigen formules gemengd worden. Deze specialiteit zorgt ervoor dat Yenghe spices haar klanten kan bedienen met unieke kruiden mixen. In de huidige economische crisis weet yenghe spices zich onverstoord haar plannen te behalen. Hetgeen zorgt ervoor dat toekomst rooskleurig uitziet voor Yenghe spices. Aan wie levert Yenghe Spices? Yenghe Spices richt zich voornamelijk op

de groot verbruikers. Hieronder vallen de industrie en groothandelaren. De toko’s worden via de groothandelaren bereikt. Dit vergt minder spanning en kan gecontroleerd verspreiding gedaan worden.

Yenghe Spices Tolweg 13E 3851 SL Ermelo T. 0341 – 558 171 F. 0341 – 558 209 info@yenghe-spices.nl

Concurrentie positie! Yenghe Spices is sterk met aantal soorten specerijen. Specerijen die voornamelijk uit het Midden-Oosten komen. Hieronder vallen komijn, oregano ,paprika, salie, lindebloesem etc. Deze goederen worden rechtstreeks geïmporteerd. Ook doet de lage vaste kosten veel goed. Veel bedrijven gaan juist door deze onwenselijke post over de kop.

www.yenghe-spices.nl


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

Solide

Automatiseren om te besparen!

bel 0222 36 30 61

www.snelstart.nl

gratis proberen


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Hans van Asch

Geen sector lijkt de Grote Recessie zo goed te doorstaan als de industrie, dankzij de groeiende export naar opkomende markten maar ook dankzij het hoge innovatietempo. Maar dat succes wordt van twee kanten bedreigd: door het toenemende tekort aan technici en door dat aan kapitaal om in innovatie te investeren. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, sinds een klein jaar voorzitter en algemeen directeur van de ondernemingsorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM, pleit voor doortastende actie op allebei de fronten. Haar concrete voorstellen gaan van gratis technisch onderwijs tot een fulltime minister van buitenlandse handel.

Krapte aan technici en krediet werkt bedreigend:

“We moeten ons de crisis innoveren” O

ok tijdens deze verkiezingscampagne ging het weer te vaak over het onderwijs en de zorg en te weinig over de maakindustrie, vindt Ineke Dezentjé. “En dat terwijl we het van die maakindustrie moeten hebben. We groeien niet vanuit de zorg en het onderwijs. Door op die sectoren te focussen discussieert Den Haag vooral over de vraag hoe we het geld verdelen en niet over hoe we het verdienen.”

Avontuur in het werk

En ook als het over onderwijs gaat zou de maakindustrie meer aandacht moeten krijgen. Ineke Dezentjé heeft bijvoorbeeld voorgesteld het technisch onderwijs gratis te maken, een idee dat direct door de PvdA werd omarmd. “Maar gratis moet je wel verdienen. Een student zou verplicht moeten worden zijn studie af te ronden

het ONDERNEMERS BELANG

en zich daarna voor minstens drie jaar aan een Nederlands bedrijf in de industrie te verbinden, pas daarna krijgt hij zijn collegegeld terugbetaald. Daarnaast vind ik dat we technisch onderwijs aantrekkelijker moeten maken door meer op de beeldvorming en de emoties eromheen te focussen. Waarom gaat iemand eigenlijk chemie studeren? Misschien omdat hij graag op een olieboorplatform in Brazilië wil werken en dus avontuur in zijn leven en werk wenst. Dáár moeten we op inspelen, maar dat kunnen we enkel op een succesvolle wijze als we de leerlingen op verschillende tijdstippen in hun leven met de maakindustrie in aanraking brengen, op de basisschool evengoed als op de middelbare school. Dat vergt initiatieven van de bedrijven, want van een schoolmeisje dat naar de PABO gaat om vervolgens weer les te geven op een basisschool mag je zoiets nu niet verwachten.”

Opleiden voor de bijstand

Meer jongens zouden voor een technische richting moeten kiezen maar ook veel meer meisjes. En die aanwas aan leerlingen techniek zou deels moeten worden bekostigd door drastisch te wieden in de overvloed aan opleidingen zonder economische meerwaarde. “Sinds The Voice of Holland hebben zich nog nooit zoveel kandidaten aangemeld voor het conservatorium, en dan zijn er nog velen die bij een ROC kiezen voor een opleiding als paardenmanagement. Al die richtingen zijn aan het opleiden voor de bijstand, want voor het overgrote deel van die gediplomeerden is straks geen werk. Daar moet de overheid paal en perk en stellen, net zoals ze de technische opleidingen vol moet zien te krijgen, want als de maakindustrie hier geen vakkrachten meer kan krijgen, trekt ze weg naar landen waar die wel aanwezig zijn.”


mate last van: “Banken zijn huiverig, onder druk van Basel III. Maar ze zijn helaas vooral huiverig voor het financieren van innovatie, want daarvan zijn de opbrengsten nog onzekerder. De grootste kansen liggen echter juist daar, zoals in de klimaattechnologie. Die kapitaalkrapte zet dus een onnodige rem op onze groei. Gelukkig ontstaan er nieuwe financieringsbronnen, zoals het ‘groenfonds’, waarin private partijen geld storten, maar de krappe kredietverstrekking is een serieuze bedreiging voor de innovatie en we moeten ons uit de crisis innoveren.”

uit

Te weinig in beeld en aan bod komen

Overwinning op de bureaucratie

De behoefte aan kennis van de maakindustrie is in de eenentwintigste eeuw nog een stuk groter dan in de vorige. Het werk aan machines die miljoenen euro’s per stuk hebben gekost moet vaak tijdelijk worden begeleid door medewerkers van buitenlandse klanten uit verre landen als China en India. “Voor al die opdrachten, van een paar dagen tot een paar maanden, moesten bedrijven tot voor kort een tewerkstellingsvergunning aanvragen,” aldus Ineke Dezentjé. “Dat leidde tot een hoop bureaucratie maar ook tot veel ergernis. Als er nog maar een pen werd opgepakt, was het bedrijf al in overtreding en een buitenlandse ondernemer die hier voor honderd miljoen een schip liet bouwen moest een vergunning aanvragen om zijn eigen product te kunnen bekijken. Die verplichting hebben we onlangs afgeschaft gekregen en vervangen door een simpele meldingsplicht.

Natuurlijk wordt er nog steeds gewaakt voor verdringing, maar de enorme bergen papierwerk zijn verleden tijd.” Onnodige rem op de economische groei

Zo maakt Nederland stapjes vooruit. Ineke Dezentjé is bijvoorbeeld ook blij met het topsectorenbeleid van het (demissionaire) kabinet. “Dat ging toch al aardig in de richting van een slim industriebeleid. Maar ik zie ook overbodige aarzelingen. Zo kan de overheid zich gerust garant stellen voor meer exportkredietverzekeringen. Sommige politici zijn bang dat die garanties geld gaan kosten, maar ik heb ook zitting in een rijkscommissie die onderzoek daarnaar heeft laten verrichten, waaruit blijkt dat het per saldo juist geld oplevert.” De verkrapping van de kredietverstrekking schrijdt voort en de maakindustrie ondervindt hier volgens Ineke Dezentjé in toenemende

Als de industrie die nieuwe producten gereed heeft moeten die echter nog aan de man gebracht worden. De opkomende markten vormen de belangrijkste afzetmarkten, maar daar komen onze bedrijven op overheidsniveau te weinig in beeld, meent Ineke Dezentjé. “In Brazilië bijvoorbeeld heeft de overheid tientallen miljarden aan te besteden voor grootschalige projecten, maar de hogere Braziliaanse politici en ambtenaren komen nauwelijks in contact met hun Nederlandse evenknieën. En dus komen ook onze bedrijven te weinig aan bod. Wat wij missen is een minister van buitenlandse handel die fulltime de wereld afreist. Nu moet staatssecretaris Bleeker dat ‘erbij doen’, als de EHEC-bacterie of een andere calamiteit zijn aandacht niet volledig opeist. Dat moet veranderen, want onze buurlanden hebben wel zo’n minister en die reist met hele delegaties de wereld rond. De onze moet aan de spits staan van een keten die kansen niet meer laat lopen maar met beide handen aanpakt.”

het ONDERNEMERS BELANG


Informatie Stichting Fahari Foundation is er van overtuigd dat we als samenleving met z’n allen verandering kunnen brengen. Met in verhouding weinig geld kunnen we kansloze kinderen een goede toekomst geven. De Fahari Foundation heeft een ANBI-status, wat inhoudt dat minimaal 90% van de verworven gelden op de plaats van bestemming besteed moet worden en dat giften aan deze stichting belasting aftrekbaar zijn. Op dit moment wordt de stichting volledig gerund door vrijwilligers en wordt, daar waar nodig, samengewerkt met andere organisaties.

Fahari Foundation gelooft in zelfredzaamheid

D

e belangrijkste pijlers daarin zijn voor ons: Goede educatie en samenwerking met de plaatselijke bevolking. Zonder educatie geen toekomst, zonder samenwerking geen betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Ook gezondheidszorg en gezonde voeding zijn de basis voor een zelfredzaam bestaan.

Ons huidige project

Kinderen van Mtwapa. Deze groep van 44 weeskinderen hebben we inmiddels voorzien van sponsoren zodat ze er in elk geval van verzekerd zijn iedere dag een voedzame maaltijd, schoon drinkwater en in geval van nood, gezondheidszorg tot hun beschikking hebben. In het kader van de preventie zijn er muskietennetten uitgedeeld en worden gezinnen voorgelicht over hygiëne, familieplanning enzovoorts. Deze kinderen wonen bij familie-leden of kennissen. Helaas worden er een aantal kinderen misbruikt in de ruimste zin van het woord. Dit KAN niet en dit MAG niet. Ook hebben deze kinderen een enorme achterstand op school. De oplossing

Het Fahari Foundation Center Dit houdt in: Een gebouw met een crisisopvang voor misbruikte kinderen, veiligheid door bewaking, begeleiding etc. Dit gebouw wordt voorzien van zonnepanelen (kunnen

Speciale actie Elk bedrijf dat een donatie schenkt aan de Fahari Foundation, krijgt een vermelding in Het Ondernemersbelang van zijn eigen regio en een vermelding op de website.

het ONDERNEMERS BELANG

de kinderen ook ’s avonds studeren). Er zal een plaats zijn om te eten, te spelen, kind te zijn. Buiten de bijlessen willen we de kinderen ook op de toekomst voorbereiden door praktijkgericht onderwijs te geven. We hebben de plannen, de tekeningen, een geschikt stuk grond en veel vrijwilligers. Het enige wat we nog nodig hebben is geld!! Dit gebouw gaat € 73.000,00 kosten. Helpt U mee? Stort uw bijdrage op rekeningnummer 12.10.40.313 ten name van Stichting Fahari Foundation o.v.v. Het Ondernemersbelang.

Wilt u meer informatie over onze stichting? Kijk dan op : www.faharifoundation.nl


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Jur Engelchor

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer

Ondernemen

na de val

het ONDERNEMERS BELANG


Hoge bomen vangen veel wind en in de Westfriese polders zijn de bomen hoger en waait de wind harder dan elders. Dirk Scheringa bouwde jarenlang aan een voor Nederland unieke en succesvolle bank, maar de val van de relatief kleine DSB in 2009 werd een groter (media)drama dan de ondergang van het grote Fortis een jaar eerder. Hoe is het de ex-bankier intussen vergaan? In 2010 publiceerde hij een autobiografie en in datzelfde jaar startte hij een nieuwe onderneming, DS Factoring. De eigenaar van het naar hem genoemde museum en de voorzitter van voetbalvereniging AZ zijn met het faillissement van de bank voorgoed verdwenen, maar de ondernemer Scheringa is er nog altijd.

D

e ondergang van een bank heeft op het persoonlijk vlak zo zijn bijverschijnselen. In zijn autobiografie verhaalt Dirk Scheringa hoe hij avond aan avond Chinese afhaalmaaltijden op kantoor liet brengen omdat de lange dagen die hij maakte geen normale diners meer toelieten. ’s Nachts lagen zijn vrouw en hij wakker van de zorgen en doodden ze de tijd met het kijken naar films op de televisie. De westerns kwamen hem langzaam maar zeker de neus uit, tezamen met de kroepoek, maar als hij al aan opgeven dacht, dan betrof dat enkel zijn televisie- en eetgewoonten. De man die ooit bijna de eerste guldenmiljardair van Nederland was geworden moest zich afvragen of hij een kapotte carport wel kon laten repareren. Er moest direct weer brood op de plank komen. Aanvankelijk kwam dat er met het geven van lezingen, maar het was duidelijk dat dit niet meer dan een tijdelijke optie kon zijn.

Benaderd met ideeën

“Ondernemen zit mij in het bloed,” zegt Dirk Scheringa. “Ik kon me eenvoudigweg niet voorstellen dat ik ergens in loondienst zou gaan. Maar dat hoefde ook niet, want direct na het faillissement van DSB werd ik door tal van mensen benaderd met ideeën voor nieuwe ondernemingen. Met die ideeën ben ik aan de slag gegaan en dat proces kristalliseerde zich uit in DS Factoring. Er bestaan veel ondernemers die de grootste moeite hebben om geld van de bank te krijgen, ondanks het feit dat ze kunnen aantonen dat hun bedrijf financieel solide is. Die ondernemingen groeien snel maar hebben ook liquiditeit nodig om in die groei te kunnen blijven investeren. De banken weigeren dat domweg. Wij springen in dat gat en stellen succesvolle ondernemers zo in staat toch te blijven groeien.” De gouden greep

Met DS Factoring is Scheringa niet terug op het pad naar een nieuwe bank maar op dat van zijn eerste onderneming, Frisia. Op 1 november 1977 ging hij fulltime werken voor het gelijknamige belasting- en adviesbureau. Tot die tijd deed hij het ondernemerschap er min of meer ‘bij’ naast zijn werk als politieagent, precies zoals zijn vader dat als politieman er ‘naast’ deed in de jaren dat hij als kaasmaker werkzaam was. Een zwaar verkeersongeluk, met twee dode volwassenen en twee gewonde kinderen, deed de 27-jarige Dirk beslissen dat hij niet nog vaker getuige wilde zijn van dergelijke drama’s. Hoewel de beslissing voluit voor het ondernemerschap

te gaan emotionele motieven had bleek dit zakelijk een gouden greep. Frisia groeide uit tot een landelijk opererend bedrijf, vooral door het feit dat Scheringa en zijn medewerkers snel en succesvol bij banken bemiddelden voor particulieren bij het aanvragen van leningen voor consumptief krediet. Indertijd durfden veel mensen niet zelf een lening aan te vragen bij hun eigen bank, uit angst dat dit in hun wijk of dorp bekend zou worden. One step at a time

Scheringa nam de gok wekelijks op de achterpagina van de Tros Kompas te adverteren. Dat kostte veel geld, maar leverde steevast het dubbele op aan opdrachten. De directeureigenaar nam voortdurend personeel aan (voornamelijk vrouwen, “omdat ze zes ballen tegelijk in de lucht konden houden en een man maar één.” ), van wie er velen jarenlang bij hem in dienst bleven. Daarnaast nam hij collega-bedrijven over, aanvankelijk enkel in West-Friesland, later ook daarbuiten. De eerste grote overname elders was die van een kantoor in Oud-Beijerland. Dat patroon herhaalt zich nu met DS Factoring. “We hebben al een tweede vestiging geopend in het Brabantse Roosendaal,” aldus Dirk Scheringa. “Er is enorm veel vraag naar factoring. Ondanks de crisis zijn er namelijk overal in het land sterke ondernemers met snel groeiende bedrijven die factoring nodig hebben om vooruit te kunnen komen. Tegelijk is er nauwelijks concurrentie. De banken die vroeger aan factoring deden

zijn daar mee gestopt. Ze zijn bang geworden maar houden daarmee wel veel investeringen tegen die juist hard nodig zijn. De potentiële groei is dus erg groot voor ons bedrijf, maar we groeien maar zo snel als verantwoord en haalbaar is. One step at a time is ons motto.” De weelde dragen

Scheringa’s levensverhaal is er geen dat bol staat van de luxe en de uitspattingen. De toenemende weelde werd psychologisch maar moeilijk geaccepteerd, laat staan gedragen. Toen hij en zijn vrouw met enkele vrienden per ongeluk in een luxueus restaurant belandden waar de kip op zilveren dienschalen werd opgediend werkte dat vooral op hun lachspieren. De eerste verjaring van hun huwelijk vierden ze dan ook bij de Chinees, en de navolgenden vierden ze daar ook. Toen de omzet van Frisia explodeerde leidde dat tot vragen van de fiscus – over het opvallend lage bedrag voor privé-uitgaven. En toen DSB op zijn hoogtepunt was en de uitnodigingen voor gala’s zich opstapelden kozen Dirk en zijn vrouw Baukje niet voor de diensten van couturiers maar voor een kledingzaak in Hoorn. De erfenis van een gereformeerde en zuinige jeugd in het landelijke Friesland bleef Scheringa achtervolgen. Maar wanneer je de ladder van onderaf opnieuw moet beklimmen kan zo’n erfenis enkel een zegen zijn. Het zijn sterke benen die de weelde niet hoeven te dragen. Wie in dit opzicht niet te diep viel hoeft ook niet uit een diepe put te kruipen.

het ONDERNEMERS BELANG


Business InkPoint

Business InkPoint fantastische kleuren tot 50% goedkoper per pagina

Kijk nu op businessinkpoint.nl

Business InkPoint k


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Ruud Voest

Koelewijn’s Haringinleggerij

Vis nog altijd populaire lekkernij De onderwaterwereld blijft voorlopig van financiële crises verstoken. Tenminste, Koelewijn’s Haringinleggerij in Spakenburg Gerrit Ruizendaal: “Met ons totaalassortiment zijn we groothandel voor vishandelaren in het hele land”

overleeft al drie generaties lang de soms heftige golfslag tegen

Ook groothandel

ons economisch bestel. Dan kan deze malaise er ook nog wel bij. “Mensen moeten toch blijven eten”, verklaart directeur Gerrit Ruizendaal eenvoudig. “En dan nog iets: vis is hartstikke gezond.”

H

et was in de vroege jaren dertig dat Dirk Koelewijn zich toelegde op het inleggen van haringen in potjes met azijn. Dat Koelewijn, de grootvader van Ruizendaal’s echtgenote, hiermee grondlegger zou worden van een grote onderneming die zich op de Nederlandse vismarkt beweegt, had hij toen vast niet bedacht. Handwerk

En toch is het zo. Met ruim honderd medewerkers en zo’n 5.000 ton vis in de voorraad is Koelewijn’s Haringinleggerij vandaag een van de grootste visbedrijven van Spakenburg. De keukentafel van opa Koelewijn heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een aantal grote bedrijfshallen op twee verschillende locaties op bedrijventerrein De Zuidwenk. Van daaruit opereren zowel het productiebedrijf als de groothandel. Recent werd een nieuw diepvriesgebouw in gebruik genomen. Het onderkomen dat op deze locatie stond, voldeed niet meer aan de normen. “Er moest iets gebeuren. We hadden de keuze: flink renoveren of

slopen. Nieuwbouw bleek na ampele overwegingen de beste oplossing.” In het splinternieuwe diepvriesgebouw is ruimte voor ruim vijf miljoen kilo vis, waardoor opslag in Barneveld, Nijkerk, Schotland en Denemarken niet langer noodzakelijk is. Handwerk

Hoeveel er in tachtig jaar ook veranderd is, één schakel in het bedrijfsproces wist de tand des tijds te doorstaan. Huidig directeur Ruizendaal van het Spakenburgse familiebedrijf: “De conservering van haring is nog altijd grotendeels handwerk. Het moet wat ons betreft met tact gebeuren; dat verschil proef je.” Voordat de haring bij Koelewijn’s Haringinleggerij aankomt, hebben de vissen al een hele route afgelegd. “In opdracht van ons wordt er op Hollandse Nieuwe gevist”, legt Ruizendaal uit, zelf ook afkomstig uit een vissersfamilie. “De schepen brengen hun vangst aan wal en vervolgens wordt de haring gekaakt, gesorteerd en diepgevroren. Daarna worden ze naar ons getransporteerd en start het proces bij ons. Dit alles vindt plaats binnen een bestek van ongeveer zes weken.” In dat hele traject is duurzaamheid volop verankerd, aldus Ruizendaal. Brussel bepaalt het aantal te vangen kilo’s vis, visvangsttechnieken zijn zo ontwikkeld dat ze niet schadelijk zijn voor de flora en fauna en visrestanten worden effectief gebruikt, onder meer bij het opwekken van energie. Daarenboven voldoen alle vrachtwagens van Koelewijn’s Haringinleggerij aan de Euro5-norm.

De milieusparende vrachtwagens rijden overigens uitsluitend naar vishandelaren; Koelewijn’s Haringinleggerij levert hoofdzakelijk aan winkels, kiosken en ambulante handelaren. Behalve het inleggen van haring en het roken van makreel, haring, zalm, botervis en haringkoninkjes verkoopt de Spakenburgse visonderneming ook tal van aan vis gerelateerde producten. “Met ons totaalassortiment zijn we groothandel voor vishandelaren in het hele land”, aldus Ruizendaal. “Zo leveren we olie, meel, sauzen, salades, uitjes, slaatjes, zalmpaté en beschikken we over een groot diepvriesassortiment.” Nieuw bij Koelewijn’s Haringinleggerij is een eigen sauzenlijn voor kibbeling. “Daar timmeren we flink mee aan de weg”, aldus Ruizendaal. “De receptuur spreekt zeer aan en de prijs is aantrekkelijk.” Minder geconsumeerd

Hoewel vis nog altijd mateloos populair is, constateert Ruizendaal dat met name zure haring minder gegeten wordt. “Je ziet de laatste jaren een sterke opmars van een vissoort zoals de pangasius.” Volgens Ruizendaal is de zure haring net zo gezond als zijn verse, zoute broertje op de markt. “Alle visvetzuren, zoals Omega-3, zitten erin. Het lijkt erop dat zure haring een inferieur product aan het worden is. Daarentegen is de haring op zichzelf nog altijd een zeer gewilde vis. De voedselindustrie is niet heel crisisgevoelig. Recessie of niet: mensen moeten blijven eten. En dan nog iets: vis is hartstikke gezond.”

Koelewijn’s Haringinleggerij BV Ansjovisweg 24, Postbus 69 3750 GB Spakenburg T 033 - 298 80 44 F 033 - 298 58 28 info@visgroothandel.com www.visgroothandel.com

het ONDERNEMERS BELANG

15


Ondernemerspanel

Verdient het MKB meer steun? Het MKB lijkt in Nederland steeds meer in een verdomhoekje te worden gezet. Faillissementen zijn aan de orde van de dag, terwijl de overheid doorgaat met lastenverzwaringen voor de ondernemer. De overheid leent miljarden euro’s aan Europa om de economie te steunen. In eigen land kunnen sommige MKB bedrijven met moeite het hoofd boven water houden. Banken geven nauwelijks meer leningen, waardoor investeringen achterwege blijven. Welke maatregelen zijn er nodig om de economie en daarmee de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren? De mening van ons panel.

■ Cees van der Boom Cees van der Boom – Consultancy | Register Arbeidsdeskundige en MCI Mastercoach® ‘De Nederlander heeft zelf de sleutel in handen om de recessie om te buigen. Iedereen zit op een berg geld en het is raadzaam dat mensen gaan investeren en dat geld gaan uitgeven’, zo schreef een curator recent. Als ik kijk naar de nieuwste snufjes op het gebied van elektronica, dan is ‘de Nederlander’ best bereid om zijn spaargeld uit te geven. Tegelijkertijd is men enorm voorzichtig. Alle vingers wijzen naar ‘de overheid’, want die zou de impasse moeten doorbreken. Tegelijk is ‘die overheid’ afhankelijk van de plannen van het kabinet en de politieke besluitvorming. Als de discussie over de hypotheekrenteaftrek blijft doorgaan, worden er minder huizen verkocht en dat heeft een enorme uitwerking op verhuizers, timmerlieden, stukadoors, schilders, loodgieters, toeleveran-

ciers zoals meubelzaken, enz. Wat is er nodig in Nederland? Duidelijkheid over de koers van Nederland. Als die er is, dan is er ook meer duidelijkheid voor MKB-bedrijven en dan wordt de economie en de werkgelegenheid enorm gestimuleerd. Wel in combinatie met lastenverlichting. Natuurlijk kunnen ondernemers ook zelf het heft in handen nemen: een gerenommeerd restaurant in Aken liet de vleesleverancier weten dat ze de rekening niet contant konden betalen. De leverancier pikte dat niet en er ontstond een hoogoplopende ruzie die voor de gasten duidelijk te horen was. Het resultaat was dat de leverancier te hooi en te gras de stukken vlees bij elkaar sprokkelde, ook het vlees dat al in de pan lag. Zonder zich te bedenken liep hij vervolgens de eetzaal in en haalde het vlees van de borden van de verbouwereerde gasten.

■ Wim van den Noort Wim van den Noort Management Partners Int. Zeewolde Ja, het MKB verdient meer steun. Het is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Het weerstandsvermogen wordt steeds meer op de proef gesteld. Het MKB heeft het meest behoefte aan stabiliteit en een weer betrouwbare overheid. Het jojo-effect rondom allerlei aangekondigde maatregelen, met de reiskostenwijzigingen als mooi voorbeeld, moet stoppen. De gevolgen van aanhoudende onzekerheid zijn voor ondernemers minstens zo verlammend als sommige beoogde maatregelen zelf. Politici zullen zich veel beter moeten realiseren wat in de praktijk van

16

het ONDERNEMERS BELANG

alledag de harde consequenties zijn van aanhoudend (partij)politiek gesteggel over het te voeren beleid. Investeringen moet z.s.m. weer op gang worden gebracht, door een evenwichtig pakket van hervormingen, bezuinigingen en stimuleringen. Van de Grieken hebben we niet veel te leren, maar de grondwettelijke plicht om zeer snel een nieuw kabinet te moeten vormen spreekt mij zeer aan. Ik moet er niet aan denken dat ze in Den Haag in 2013 nog aan het onderhandelen zijn over een nieuwe regering, want al die tijd zullen ondernemers en burgers nog steeds niet weten waaraan ze toe zijn.


■ Hermen Heinen Hermen Heinen – CEO Enrise Faillissementen zijn meestal een normaal gevolg van marktwerking en onderlinge concurrentie. Ik zou als overheid heel terughoudend zijn om me daar teveel in te mengen. Er zijn genoeg gevallen geweest waarin dat behoorlijk uit de hand is gelopen. En hoe vervelend een faillissement in individuele gevallen ook kan zijn, er gaat wel een zuiverende werking uit van die ‘tucht van de markt’. Wat ik wel nodig vind, is

dat nieuwe initiatieven van ondernemers veel minder in de weg worden gezeten door overmatig angstige banken, die zelf bijna gratis kunnen lenen, maar ondernemers vrijwel onmogelijke eisen opleggen voordat een krediet verleend wordt. Dat remt de innovatie enorm en dat is doodzonde, want de initiatieven van vandaag zijn de cash-cows van morgen. Daar zou de Minister van Financiën eens over moeten praten met de President van de Nederlandse Bank.

■ Bert van Weert Bert van Weert – Addictions | Netwerk van reclamemakers Dat het MKB de motor is van de Nederlandse economie wordt vaak vergeten. De ‘sector’ creëert de meeste banen en is vanwege zijn veelzijdigheid en flexibiliteit hoogst innovatief. Maar wat doet de overheid? Die zet de uitkering van starters stop of voert belastingsinspecties uit. Zijn al uw VAR-verklaringen wel in orde? Nee, leuker kunnen we het niet maken. Laat staan makkelijker. Ik zou zeggen: maak meer

werk van minder regels. Controleren is goed, vertrouwen lijkt beter. Weinig MKB’ers hebben een appeltje voor de dorst of een fatsoenlijke verzekering. Banken die wat meer op die kleintjes letten, voorspel ik een grote toekomst. Als in: de NMB denkt met u mee. Ondertussen gloren aan de einder sprankjes hoop. Onze mobiliteit komt in beweging en het MKB heeft in de huidige minister van Financiën een warm pleitbezorger. Maar Jan Kees kom uit die eurozone, wil je? MKB Nederland heeft je hard nodig ;-)

■ Egbert Mekenkamp Egbert Mekenkamp - DIT Bouw en Techniek Mkb-bedrijven vertegenwoordigen met 3,4 mln. banen de helft van de werkgelegenheid in Nederland en 55% van de toegevoegde waarde. Flexibiliteit, diversiteit en creativiteit zijn eigenschappen die juist het mkb worden toegedicht. Een goed functionerend mkb wordt terecht gezien als de (banen-)motor van de Nederlandse economie. Meer steun voor dit segment van het bedrijfsleven zou dan ook zeer welkom zijn. De overheid heeft echter verlies geleden op kre-

dietgarantieregelingen op mkb-bankgaranties. Dat is niet zo verwonderlijk in deze economisch bare tijden, in de wetenschap dat 74% van alle 844 duizend ondernemingen en instellingen behoren tot het mkb. Maar toch, het maakt de politiek wat onzeker in haar keuze het mkb blijvend te ondersteunen, of zelfs te intensiveren. Wat mij betreft zou toekomstperspectief een belangrijke graadmeter moeten zijn voor het verlenen van overheidssteun, en niet alleen onderpanden.

■ Marjon Roefs Marjon Roefs - Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders Naar mijn mening zou de overheid het MKB moeten koesteren; veel van de middelgrote bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven die -veel meer dan beursgenoteerde ondernemingen- op de continuïteit en lange termijn zijn gericht. In het MKB zijn leiding en eigendom vaak in een hand, hetgeen betrokkenheid en daadkracht oplevert. Uit een onderzoek van de Universiteit Nyenrode blijkt dat 49% van de werkgelegenheid voor rekening komt van familiebedrijven

en dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 53% van het Bruto Nationaal Product. Cijfers die er dus niet om liegen. Abrupte belastingmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een BTW verhoging naar 21%, zijn ongepast en een manier om snel de overheidszakken te vullen. Ik vind ook dat bepaalde investeringen, innovaties en werkgelegenheidsinitiatieven in bedrijven (nog steeds) gesubsidieerd moeten worden. Met mijn werkervaring als subsidieadviseur bij PricewaterhouseCoopers heb ik gezien dat deze middelen doorgaans op een integere wijze worden besteed.

het ONDERNEMERS BELANG

17


planstudies woningbouw utiliteitsbouw verbouw interieur

W i j ge l o v e n i n de k ra c ht v a n s a me nw e r k i ng
Bedrijfsreportage

Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Guy Ackermans

Dirk Schaap: “Iedereen voelt op z´n klompen dat planten het werken prettiger maken”

All-round Fish, Vijverbouw, vissen en groenvoorziening

Planten en dieren brengen leven in uw brouwerij! Maar ook als u actief bent in een andere bedrijfstak, zorgen voldoende en goed onderhouden groenvoorzieningen, vijvers en vissen voor een toename van de arbeidsproductiviteit met maar liefst 16% en een afname van het ziekteverzuim met 30%! All-round Fish bouwt, legt aan en onderhoudt de groene en de natte aankleding van bedrijven, zowel binnen als buiten. Een prettige en verrassende entree voor de bezoekers aan het bedrijf, een gezonde en plezierige atmosfeer voor de werknemers. En met de onderhoudsservice van All-round Fish heeft u er geen omkijken naar.

I

edereen voelt op z´n klompen aan dat planten in een ruimte het werken prettiger maken, zegt Dirk Schaap, “Dat onderbuikgevoel is nu ook wetenschappelijk gekwantificeerd. Onderzoek van TNO wijst uit dat de productiviteit met 16% toeneemt en het werkverzuim door ziekte met 30% daalt. Eén plant per medewerker in een ruimte is daarvoor al genoeg!” Een door watertekort of door een overdosis koud geworden koffie verpieterde, zieltogende plant heeft natuurlijk het tegenovergestelde effect, en daarom biedt Schaap ook plantverzorging aan. Eens per maand, of soms zelfs zes weken, komt een medewerker van All-round Fish langs voor het onderhoud en begiet en snoeit waar nodig. U en uw medewerkers hebben er geen omkijken naar.

zich bij de receptioniste te melden. All-round Fish levert acht centimeter grote goudvissen van €1,79 per stuk tot Koi-karpers met een lengte van 80 of 90 centimeter, waarvan de prijs kan oplopen tot €4.000,- En meer, als je wilt.“ Huisdieren

Het bijzonder en leuke van koi-karpers is dat ze alleen een darm hebben – geen maag. Ze kunnen dus niet in een keer veel eten, hun maag vullen en dan de rest van de dag geen honger meer hebben. Koi’s hebben eigenlijk altijd honger, dus kun je de hele dag voeren. Koi’s komen op hun gemakje naar de oppervlakte en nemen het voedsel daar rustig aan. “Daardoor ontstaat op den duur een band tussen degene die voert en de vis. Een koi kan wel 50 jaar oud worden, dus het worden uiteindelijk gewoon huisdieren!”

Vooral als er ook planten zijn kan het tricky zijn. In onze onderhoudschema’s zijn de pompen en de filters opgenomen, die cruciaal zijn voor een gezond leefklimaat van de vijver.” Op de winkelvloer van zevenhonderd vierkante meter in Hoevelaken staat een keur aan professionele installaties opgesteld. Daaromheen zwemmen ruim 100.000 vissen. Bij All-round Fish vang je altijd iets moois!

Vijverspecialist

All-round Fish heeft zich bij de aanleg van tuinen gespecialiseerd in een rustiek en rustgevend onderdeel: de vijver. “Van de klassieke natuurvijver met zandoevers, riet en waterlelies tot moderne bassinvijvers met een glazen wand. Buiten, of, zoals een van onze klanten het heeft gemaakt, binnen, met achter de voordeur een glazen brug waarover de bezoeker moet lopen om

De Kunst

De grote kunst van het bouwen en inrichten van koi-vijvers is de zuivering van het water. Het filtratiesysteem moet voldoende capaciteit hebben om alle afvalstoffen uit het water te verwijderen. “Dat vraagt enige ervaring,” vertelt Dirk Schaap, “Het duurt even voor je de juiste balans hebt gevonden.

All-round Fish Oosterdorpsstraat 110 3871 AG Hoevelaken T 033 - 253 68 18 www.all-roundfish.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19 27


Interview

Tekst: Jasper van den Bovenkamp / Fotografie:Bob Bakker

Bedrijvenkring Nunspeet

Symposium over alternatief lenen ophanden De Bedrijvenkring Nunspeet organiseert in het voorjaar van 2013 een symposium over alternatieve vormen van geld lenen. De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de Nunspeetse ondernemersvereniging en geïnteresseerde ondernemers uit de regio.. Voorzitter Ronald Cleijsen: “In deze crisistijd krijgen ondernemers die willen investeren en daarvoor geld nodig hebben, bij banken vaak nul op het rekest. Wij willen middels het congres laten zien dat er een heel scala aan alternatieve mogelijkheden is om te lenen.”

H

et symposium mikt in eerste instantie op ondernemers die het krediet nodig hebben voor innovatie of uitbreiding, legt Cleijsen uit. “Bedrijven die een zak geld willen om te overleven, maken bij een bank weinig kans, maar zullen ook in het alternatieve traject stranden.” Ondernemers met een goed verhaal krijgen bij bepaalde instituten buiten het bankwezen daarentegen een luisterend oor, verzekert de voorzitter. “Dit gaat om vormen van lenen die meer risico’s met zich meebrengen dan in het reguliere traject. Daar zijn we ons van bewust. Voor ondernemers kan het echter een uitkomst zijn. En nog iets: risico’s nemen is toch een beetje inherent aan ondernemerschap.” Tijdens het symposium zullen ook banken aanwezig zijn om de huidige situatie toe te lichten en toekomstperspectieven te duiden. Naar elkaar toegegroeid Het symposium is een van de vele bijeenkomsten die de Bedrijvenkring Nunspeet voor haar leden organiseert. De ondernemersvereniging is in 2010 voortgekomen uit de Fabrikanten Vereniging Nunspeet (Favenu) en de Ondernemers voor Ondernemers (OVO). “Beide verenigingen waren in de loop van de tijd dusdanig naar elkaar toe gegroeid, dat samenvoeging een logische stap was”, aldus Cleijsen. De Bedrijvenkring Nunspeet organiseert zo’n tien tot twaalf contactmomenten per jaar. De bijeenkomsten hebben meestal een formeel en een informeel gedeelte. Gemiddeld komen er zo’n 45 leden af. “Helemaal niet gek”, vindt Cleijsen. “Ondernemers zijn in de regel druk en hebben natuurlijk meer aan hun hoofd dan netwerken. Ik denk dat we het met deze opkomst dan heel netjes doen.” De vereniging telt momenteel 115 leden. “Toen we begonnen, zaten we rond de negentig. We zijn dus behoorlijk gegroeid.”

Ronald Cleijsen: ”Risico’s nemen is inherent aan ondernemerschap”

20

het ONDERNEMERS BELANG

Belangenbehartiging Naast de informatievoorziening tijdens bijeenkomsten is een belangrijke doelstelling van de Nunspeetse bedrijvenkring de belangenbehartiging van leden – ondernemers uit de gemeente

Nunspeet. In de praktijk betekent dit dat een speciale commissie vanuit de bedrijvenkring contacten onderhoud met de lokale overheid. “We komen eens per maand bij elkaar om actuele zaken door te spreken.” Een van de kwesties die nu speelt, is de Integrale Toekomstvisie (ITV) van de gemeente Nunspeet. De visie bepaalt hoe Nunspeet er in 2025 uit moet zien. De stem van lokale ondernemers wordt daarin echter óók gehoord, bij monde van de Bedrijvenkring Nunspeet. “Nunspeet moet een dorp blijven”, zegt Cleijsen. “Een vitaal dorp waar ruimte is voor ondernemers en waar ze kunnen groeien. Nee, we moeten geen slaapdorp worden. Als je de demografische voorspellingen bekijkt, ligt dat gevaar voor dorpen wel op de loer. Wij denken daar serieus over na. We maken ons er dan ook sterk voor dat bedrijven binnen de gemeente Nunspeet blijven. Ook stimuleren we aanwas van buitenaf.” De groei van bedrijvigheid zoekt de bedrijvenkring vooral in kantoorpanden. “Als percelen een bestemming krijgen die wat ons betreft niet passend is, gaan we met de gemeente in gesprek. We willen een aantrekkelijk dorp zijn en blijven voor hooggekwalificeerd werk.” Een ander actueel thema is parkmanagement in de gemeente Nunspeet, vertelt Cleijsen. “We doen aan collectieve belangenbehartiging. Wat het parkmanagement betreft, kijken we met een schuin oog naar Harderwijk, waar ze wat ons betreft een mooie oplossing hebben bedacht.” Nieuwe website Sinds kort heeft de Bedrijvenkring Nunspeet een vernieuwde website met een smoelenboek. Iedere ondernemer vertelt daarin wie hij is en wat hij doet. Op die manier kan bijvoorbeeld de gemeente gemakkelijk ondernemers van binnen de Nunspeetse piketpalen selecteren, wanneer ze op zoek is naar producten of diensten. Cleijsen: “We zijn benieuwd wat dat op gaat leveren.” Bedrijvenkring Nunspeet Postbus 54, 8070 AB Nunspeet secretaris@bedrijvenkringnunspeet.nl www.bedrijvenkringnunspeet.nl


BOS

Er is nog subsidie beschikbaar!

onze stand: Graag nodigen wij u uit op beurs tijdens de Veluwe Duurzaam tten. op 9 en 10 november in Pu www.veluweduurzaam.nl

het ONDERNEMERS BELANG

21


S

$XWRQLHWPHHUWR

ZLMORVVHQKHWR

S

#SPFLMBOETUSBBUt"&&MCVSHt5 t5 tXXXEJDLIPGOM

Ook een pakkende website of bedrijfsfilm?


Bedrijfsreportage

Tekst: Rob Buisman / Fotografie: Aschwin Snel

Arbodienst VerzuimVitaal werkt!

‘Ondernemers blij maken is ons doel’ “Alleen al het woord ‘arbodienst’ levert bij werkgevers vaak lange gezichten op”, weet directeur Ad Smit van VerzuimVitaal. “Maar wij zijn dat aan het veranderen. VerzuimVitaal wil een middelgrote no-nonsense arbodienst zijn waar je blij van wordt. We zijn gestart in 2005 en hebben nu bijna veertig medewerkers werkzaam in onze vestigingen in Woerden en Venlo. VerzuimVitaal heeft veel landelijk bekende klanten en branches onder zijn hoede, zoals C1000, Monuta, Pearle, Optisport, Bodyshop en de optiek- en drogisterijbranches en de bouw. “Ondanks de crisis groeit VerzuimVitaal met gemiddeld 20% per jaar, dat wijst er op dat we het goed doen, want de arbomarkt daalt juist heel sterk”

Albert de Goey van ABS Autoschade Ad de Goey (links) is dik tevreden over VerzuimVitaal. “Ook als je al een ziekteverzuimverzekering hebt, kun je vaak zelf de arbodienst selecteren. Na een teleurstellende ervaring bij een grote arbodienst hebben wij gekozen voor VerzuimVitaal. Ze zijn echt pro-actief en daardoor zijn onze verzuimkosten aanzienlijk gedaald.” Rechts is directeur Ad Smit van VerzuimVitaal.

H

et succes van VerzuimVitaal is vooral te danken aan de communicatie en transparantie. “Al onze klanten hebben een vaste contactpersoon die op de hoogte is van het wel en wee van de onderneming. Ze hoeven niet telkens opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen. Daarnaast leveren wij echt maatwerk. Wij leveren alleen de diensten die nodig zijn, of dat nu in abonnementsvorm of per activiteit is en verdienen niet via de achterdeur. Dat maakt onze dienstverlening uiterst transparant en dat helpt bij het ontwikkelen van de lange termijn relatie die wij nastreven.” Verder zetten wij ons graag in voor maatschappelijke doelen in de plaatsen waar we gevestigd zijn. ‘Trots en waardering werknemers, daar gaat het om’ “We kijken niet alleen naar de verzuimcijfers, maar ook naar de gezondheid en levensstijl van de medewerkers.

Medewerkers worden terecht steeds meer aangesproken op de manier waarop ze met hun gezondheid en hun werk omgaan. Tegelijk bezien we de zaken ook vanuit het perspectief van de werkgever. Is die zich bewust van de verzuimkosten en de effecten van het ziekteverzuim? Hoe staat het met de werkdruk? Zitten de juiste medewerkers op de juiste plek in de organisatie? Zijn de medewerkers trots op het bedrijf? De hamvraag is: hoe gezond wil je als onderneming zijn? Daar werken we dan samen planmatig naar toe.” De winst voor de klanten zit ‘m in arbeidsvreugde en productiviteit. “En in financieel voordeel. Elk procent ziekteverzuim minder levert jaarlijks zo’n 500 euro per medewerker op. De kosten voor één langdurig ziektegeval kunnen in 2 jaar tijd oplopen tot 100.000 euro. Daar is genoeg aan te doen, alleen gebeurt dat te weinig. Waar wij ingeschakeld worden, weten we het

ziekteverzuim gemiddeld met 25 procent te verlagen.” In combinatie met een verzuimverzekering kan het voordeel voor kleinere bedrijven nog verder oplopen. Op dat gebied werken we dan ook succesvol samen met o.a. Nedasco, Mercer, Kettlitz Wulfse en Wüthrich. Toch is het geld niet alleen doorslaggevend. “Wij helpen werkgevers om ervoor te zorgen dat medewerkers zich thuis voelen in een bedrijf. Dat ze hun werk en collega’s waarderen zodat ze met plezier optimaal functioneren. Als je daar als werkgever niet blij van wordt, weet ik het ook niet meer.”

VerzuimVitaal Barwoutswaarder 41a, 3449 HH Woerden Celciusweg 42, 5928 PR Venlo Trade Port T. 0348-488070 info@verzuimvitaal.nl www.verzuimvitaal.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Bedrijfsreportage

Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Ruud Voest

Ambachtelijk

gerookte paling: een typisch Hollandse delicatesse Jacob van Jan begon 100 jaar geleden in Bunschoten een handel in Zuiderzeevis. Zijn zoon en zijn kleinzoon volgden in zijn voetsporen en nu is de Palingrokerij Koelewijn - ‘Jacob van Jan’ een begrip onder de liefhebbers van deze typisch Nederlands delicatesse. Directeur-eigenaar Jaap ‘Bof’ Koelewijn geeft regelmatig hoogst persoonlijk rondleidingen door zijn bedrijf, waarbij de bezoekers een kijkje in de keuken krijgen. Maar het rookgeheim van de smid... dat blijft in de familie!

24

het ONDERNEMERS BELANG

R

oken is een manier van bereiden,” vertelt Koelewijn. “Het is in feite stomen, waarbij de vis in zijn eigen vet gaar stoomt. Daarom is niet alle vis te roken, magere vis wordt droog en onsmakelijk. Hoe vetter de paling, hoe beter hij gerookt kan worden. Dat bepaalt ook de prijs.” De prijs voor een kilo ambachtelijk gerookte IJsselmeerpaling van A-kwaliteit is inmiddels gestegen tot 40-45 euro. Voor de kenner blijkt dat geen belemmering, want de schoorsteen van de rokerij rookt elke dag. Koelewijn heeft 20 mensen in dienst, die niet alleen paling, maar ook makreel, zalm en haring roken. “De kunst van roken is rust. Je moet geen haast hebben. De makreel, zalm en haring kunnen geautomatiseerd gerookt worden, bij lage temperatuur en gedurende 12 tot 24 uur. Paling is een heel ander verhaal. Daar moet je bij blijven staan gedurende de tijd dat het roken duurt.”

Luxe

Alle vis van Neerland’s toonaangevende rokerij gaat naar de vishandels van Nederland, zowel de winkels als d ambulante handel: de viskraampjes ‘op de hoek’, op de markt en op de evenementen. “Vis is nog steeds een deel van het voedingspatroon van de Nederlander,” vertelt Jaap Koelewijn, “Al is het niet meer zoals vroeger. In de tijd dat mijn grootvader begon, was vis het goedkopere voedsel. Nu is dat anders, het is een luxe geworden. Dat verklaart ook waarom onze paling in relatiegeschenken terechtkomen: wie een relatie wil laten weten dat hij gewaardeerd wordt, geeft natuurlijk alleen het beste!” Naast de handelaren weten ook de restaurants de rokerij te vinden, dus wie in een goed restaurant een gerookte zalm bestelt, heeft goede kans dat die uit de ovens van Koelewijn-Jacob van Jan komt!


Relatiegeschenk

Zulke heerlijkheden zijn uiteraard ook goede kandidaten voor een gewaardeerd relatiegeschenk, juist omdat niet iedereen zich regelmatig op topvis trakteert. De mogelijkheden voor het samenstellen van een geschenkpakket zijn zeer uitgebreid. Te denken valt aan bijvoorbeeld een pondje gerookte paling of aan een heerlijke gerookte zalmzijde verpakt in een luxe geschenkdoos, of aan een gevarieerd pakket van producten in een mooie verpakking, met een fles uitstekende wijn erbij. Rokerij Jacob van Jan biedt u de mogelijkheid om in overleg een pakket samen te stellen volgens eigen wensen en budget. Door de veelzijdige mogelijkheden in luxe verpakkingen zijn de pakketten niet alleen een lust voor de tong, maar zeker ook voor het oog. Rondleidingen

Het rustieke vissersdorp Spakenburg, met z’n typerende klederdracht en typisch oud-Hollandse havensfeer, is in de laatste decennia uitgegroeid tot een toeristische trekpleister, voor Nederlanders, maar toch vooral

Jaap Koelewijn: “De kunst van roken is rust. Je moet geen haast hebben”

voor buitenlandse gasten. Die zijn ook van harte welkom in de rokerij van KoelewijnJacob van Jan. “We laten graag zien hoe we van het product, vers uit de zee of uit het zoete water, op ambachtelijke wijze een exclusieve delicatesse – of gewoon ‘een lekker visje’ – maken. Voor de meeste mensen is dat de eerste keer dat ze zoiets zien en het is een hele belevenis. Zo mogen mensen aan den lijve ondervinden wat de oorsprong is van de uitdrukking ‘Zo glad als een aal.’ Daar komen ze achter als ze een levende paling met hun handen mogen vasthouden.” Uiteraard is het aan het einde van de rondleiding mogelijk om een pondje paling te kopen. Hygiëne

Vanaf de binnenkomst tot de verkoop wordt de grootst mogelijke zorg besteed aan de verwerking van de verschillende vissoorten. Aangeleverde vissen worden gecontroleerd alvorens ze de opslag voor productie in gaan. De vis wordt zo snel mogelijk verwerkt om de smaak en kwaliteit zo goed mogelijk te behouden. Voor de paling heeft het bedrijf leefbakken waarin de vissen levend gehouden kunnen worden. Tijdens de verwerking wordt er zorg gedragen voor de

hygiëne door regelmatige schoonmaak en onderhoud aan apparatuur en werkruimtes. “Wij nemen de regels van de warenwet zeer serieus, het gaat hier wel over de volksgezondheid...” Duurzaam

Koelewijn - Jacob van Jan is aangesloten bij het “Duurzaam Paling Fonds®” van de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN), waarvan leden bij elk verkocht product waarbij paling is gebruikt, een vast bedrag af aan de stichting DUPAN ten behoeve van dit fonds. Daarom mag de rokerij op al zijn producten de blauwe “Duurzaam Paling Fonds®”-sticker aanbrengen. “De palingstand heeft wat extra aandacht nodig, en dat komt zeker niet alleen voor rekening van de visserij. Ik zou bijna zeggen ‘Integendeel’, want er zijn in Nederland bijna geen palingvissers meer over! Veel groter oorzaak van de terugloop van het aantal palingen zijn de Delta-werken: we zijn er met alle dijken en zeeweringen zo goed in geslaagd om de zee buiten de deur te houden, dat ook de jonge palingen die uit de Noordzee ons zoete water willen intrekken, effectief tegengehouden worden! En op de weg naar buiten komen ze hetzelfde probleem tegen. Er sneuvelen eer honderdduizenden in de gemalen die ons land droog en veilig moeten houden. Maar goed, wij dragen er, als duurzame vishandelaren, zeker ons steentje aan bij dat de visstand weer herstelt!”

Palingrokerij en zeevisgroothandel Koelewijn-Jacob van Jan Palingweg 1 3751 BJ Bunschoten-Spakenburg T 033 - 298 54 22 www.jacobvanjan.nl

het ONDERNEMERS BELANG

25


Informatie

Tekst: Jelmer van Nimwegen / Fotografie: Bob Bakker

Regionale Bedrijvendag in Putten rond het thema ‘duurzaamheid’ Veluwse bedrijven tonen op de Regionale Duurzame Bedrijvendag op 9 november in Putten wat zij aan duurzaamheid in huis hebben. Deze dag wordt georganiseerd in combinatie met de derde editie van de publieksbeurs ‘Veluwe Duurzaam’, op vrijdagavond 9 en zaterdag 10 november in de Aker en het Puttense gemeentehuis. Voor de bedrijven een uitgelezen kans om elkaar te inspireren en elkaar op een informele manier te leren kennen. Op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur is de beurs alleen toegankelijk voor bedrijven, met lezingen, presentaties en workshops rond het thema ‘duurzaamheid’.

E

en flink aantal Veluwse bedrijven hebben in de afgelopen jaren stappen genomen om hun activiteiten te verduurzamen en daarmee de CO2 -uitstoot te verminderen. Bedrijfspanden en productieprocessen werden aangepast, duurzamer productaanbod werd samengesteld en er werd overgeschakeld op duurzame energiebronnen. De bedrijvendag wordt medegeorganiseerd door de Kamer van Koophandel, het Noord Veluws Ondernemersoverleg, VNO-NCW en het Veluws Centrum voor Technologie.

Blije wethouder De bedrijvendag begint om 12.00 uur met een netwerklunch, gevolgd door een openingswoord van Ard Kleijer, wethouder in de gemeente Putten, een introductie op het thema De Veluwe, verrassend duurzaam! door Henk van Bruggen, voorzitter van het NVOO en een korte lezing door gastspreker Martine Vonk. Vanaf 14.00 uur is de beurs open, waar zo’n veertig bedrijven uit de regio zich presenteren. Kleijer is blij met het evenement en ziet veel kansen voor regionale ondernemers rond het thema

duurzaamheid. “We moeten het vooral samen doen want er valt nog genoeg te doen. Als overheid kunnen we dirigeren, maar het bedrijfsleven maakt de muziek. Dit evenement is opnieuw een impuls om, naast de gezonde concurrentie, ook de handen ineen te slaan, kennis uit te wisselen en zo samen naar een betere, schonere toekomst te streven. Ik wens de deelnemers goede zaken en een inspirerend weekend toe – ik ben er graag bij!” Grote variëteit aan bedrijven Deelnemers aan de beurs zijn vooral regionale bedrijven met een gevarieerd productaanbod op gebied van duurzame energie, bouw, mobiliteit, inrichting en advies. Eva Petra Simon, van Majada Projectmanagement en organisator van het evenement, ziet een toenemende interesse voor het onderwerp. “Niet alleen vanuit commercieel oogpunt, maar ook vanuit verantwoordelijkheid voor het milieu. De workshops gaan over actuele onderwerpen, met titels als: Duurzame recreatie en toerisme, SlimRijden, Van afval naar grond-

stof, Duurzame energie en Maatschappelijk voordelig ondernemen. Op het plein voor de locatie kunnen bezoekers proefritten maken met allerlei varianten van elektrisch vervoer, zoals auto’s, bikeboards, segways en scooters. Ter afsluiting van de dag is er vanaf 16.30 uur de zakenborrel. Hèt moment om te netwerken en de banden aan te halen. www.veluweduurzaam.nl Ook middelbare scholen in Ermelo en Putten dragen hun steentje bij aan deze bedrijvendag, met ‘De Tentoonstelling van Foute Dingen’, waarin allerhande gebruiksvoorwerpen worden getoond die door leerlingen zijn ontmaskerd als ‘niet duurzaam’. De beurs en de bedrijvendag zijn onderdeel van de klimaatcampagne ‘Veluwe Duurzaam’, waarbij overheid, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen hebben geslagen om duurzaam wonen en werken in de regio te stimuleren. Aan de klimaatcampagne doen de gemeenten Ermelo, Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten mee. Meer informatie is te vinden op de website van www.veluweduurzaam.nl. www.veluweduurzaam.nl

Wethouder Ard Kleijer (l) en beursorganisator Eva Petra Simon

26

het ONDERNEMERS BELANG


Gemeentehuis G102

Dé BEURS over duurzaamheid! 9 & 10 november De Aker | Gemeentehuis Putten Fontanusplein 1 +2

G101 Netwerklunch

G105

F102

A109 (Alleen op zaterdag)

De rode loper

A110 A203

A204

A111

A105

A114

A104

F104

F105

F106

F107

F108

F109

A112 Garderobe

F101

Proefritten Duurzame auto’s Broekhuis Harderwijk Dusseldorp Auto Buurman Versteeg Ermelo Proefritten Segways, fietsen, scooters, motor, bike boards BCE Bikes Rijwielhandel Geurts Kleijer Tweewielers Sport on wheels Easy Electric Ice Bear Events

ingang

A103

A102 A101

Receptie

De Aker A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107

G111

Fontanusplein De Groene Markt

A202

G110

ingang ingang

A108

A201

G203

G202

F103

Catering

A106

G201

G104

Workshops

A107

G108

G107

Catering

Veluwe Duurzaam

De Aker

G106

G103

Beursplattegrond

Esveld Putten Dusseldorp SuperCape Greenteq Solutions Paulus Elektro Sport on wheels BCE Bikes, Kleijer Tweewielers, Rijwielhandel Geurts A108 ‘s Heerenloo A109 Auto Versteeg Buurman Ermelo A110 Belpa Solar A111 Van de Bunt isolatietechniek A112 Goedvree installatietechniek A114 Easy Electric A201 Bos Installatietechniek A202 Meeuwsen Ten Hoopen A203 Dutechpro A204 BBM Ledproducts

ZakenBorrel

Gemeentehuis G101 G102 G103 G104 G105

G106 G107 G108 G110 G111 G201 G202 G203

Van Campen Bouwgroep The Spirit of Wood Cobalt Energieoplossingen van Triest Hoveniersbedrijf Deelnemende gemeenten: Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek Lagarde Leonardo da Vinci Will2Sustain Bouwbedrijf van Ouwendorp, Mennorode Conferentiecentrum Slim Solar Systems Energieleverancier Greenchoice Sichting Duurzaam Repareren Fietsdienst& Putten

Fontanusplein F101 Broekhuis Harderwijk F102 Hop & Bike F103 Band op Spanning

F104 F105 F106 F107 F108 F109

Paardenmelkerij Achterduijst De Halm Natuurvoeding Pluktuin ‘‘Het Platteland’’ Biovleesbestellen.nl Wijngaard Aan de Breede Beek Het Zonnelied

Aanmelden Bedrijvendag www.veluwe duurzaam.nl

Programma Regionale Bedrijvendag 9 november ‘‘De Veluwe, verrassend duurzaam!’’ 12.00 - 12.45 uur: 13.00 - 13.45 uur: 13.45 - 14.00 uur: 14.15 - 15.00 uur: 15.30 - 16.00 uur: 16.30 - 17.15 uur:

Netwerklunch Welkom en presentaties door: Ard Kleijer - wethouder gemeente Putten, Henk van Bruggen - voorzitter NVOO, Martine Vonk - adviseur en onderzoeker duurzaamheid Opening Beurs Veluwe Duurzaam Workshop ronde 1 Voor programma workshops zie website Workshop ronde 2 Zakenborrel


Ondanks de crisis nog steeds een overvolle orderportefeuille? Heeft u (tijdelijk) werknemers nodig die van aanpakken weten? Geen gedoe met loonbelastingaangiftes, verzekeringen enzovoort? Langer zoeken is niet nodig. Mupol Personeelsdiensten is een uitzendbureau waar u op kunt bouwen. Betrouwbaar, voor diverse branches en gespecialiseerd in Poolse en Litouwse arbeidskrachten.

Mupol Personeelsdiensten heeft zeer goede ervaringen met arbeidskrachten uit Polen en Litouwen. Hoe komt dat? Wij selecteren onze werknemers zelf, waardoor u een maatwerk-medewerker krijgt die u meteen kunt inzetten. Onze werknemers beschikken over de juiste papieren, van EHBO diploma tot bijvoorbeeld heftruckcertificaat. De branches waarin we personeel leveren: Agrarische sector, Metaalsector, Bouw- & Techniekbranche en Logistiek- & Magazijnsector. Geen risico Heeft u te maken met piekdrukte of blijvend een paar extra handen nodig op de werkvloer? Durft u het niet aan vast personeel in dienst te nemen? Uitzendkrachten van Mupol Personeelsdiensten bieden direct uitkomst: ze kunnen meteen aan de slag, leveren kwaliteit voor een zeer scherp uitzendtarief en als er overwerk nodig is, staan ze er. Een overvolle orderportefeuille is ineens geen probleem meer! En, als bijkomend voordeel: u bepaalt in alle gevallen zelf wanneer, waar en hoe lang u gebruik wilt maken van onze arbeidskrachten. U weet perfect waar u (financieel) aan toe bent. Zonder zorgen! Scherpe tarieven Gebruikmaken van onze uitzendkrachten betekent meer dan alleen beschikken over extra handen. Wij werken met tarieven die zeer concurrerend zijn, waarbij we voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Dit betekent dat wij de verplichte premies en belastingen afdragen en arbeidskrachten belonen met het salaris waar ze recht op hebben. Huisvesting en vervoer Buitenlandse werknemers bieden wij comfortabele woonruimte, een Nederlands ‘thuis’. Voor het woonwerkverkeer maken zij gebruik van auto’s van Mupol Personeelsdiensten, voorzien van navigatie- en GPS-systeem. Zowel geriefelijke woonruimte als eigen vervoer verhoogt de werkprestaties en daarmee uw rendement. Payroll U kunt er ook voor kiezen om uw buitenlandse arbeidskrachten op onze payroll te plaatsen, een toegevoegde waarde die uw bedrijf nog stabieler maakt. Wij doen dit tegen een ongekend scherp tarief en volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Informeer naar de mogelijkheden! Contact Bent u benieuwd naar onze betekenis voor uw bedrijf? Wilt u meer weten over onze mogelijkheden in uw branche? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of vraag de branche-specifieke folder aan!

Veenweg 22 Garnizoenstraat 6c 8075 AV Elspeet (NB) 5363 VX Velp (NB)

T.T0577 - 4976 1300 30 07 [0486] F. 0577 - 49 25 05 F [0486] 47 48 78

info@mupol.com info@mupol-personeelsdiensten.nl www.mupol.com www.mupol-personeelsdiensten.nl

Logistiek & Magazijn Agrarische sector Bouw & Techniek Metaal


Sterker in je schoenen als (startende) ondernemer? Kom naar de School voor Ondernemers Noordwest-Veluwe! Op maandag- of dinsdagavond biedt de School: • workshops door docenten • gastlessen van ondernemers • ondersteuning bij het schrijven van je ondernemingsplan We starten 17 september 2012. Schrijf je in, vraag het programma aan via toa-harderwijkA@ landstede.nl of bel voor meer informatie 0800-0245666. In samenwerking met

www.landstede.nl/volwassenen

Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 3-2012  
Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 3-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement