Page 1

NR. 3

2012

LEIDEN

Hilton Garden Inn Leiden:

’Alles binnen handbereik’

Auto XL betrekt modern bedrijfspand

Betrokken en gedreven

••••••••••••••••

BV Leiden laat de stad bruisen

Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


Juist in deze tijd is het belangrijk dat geld op tijd binnenkomt. Maar liever focus ik op mijn werk. credifixx. een uitkomst.

&UHGL¿[[LVHHQSURIHVVLRQHHOÀH[LEHOHQEHWURXZEDDUEHGULMIGDWLQ FDVVRGLHQVWHQYHUOHHQW2P]RVQHOPRJHOLMNWRWHHQJRHGUHVXOWDDWWH NRPHQYROJHQZLMMXLVWJHHQVWDQGDDUGSURFHGXUHV9RRUHON GRVVLHUKDQWHUHQZLMHHQDSDUWHVWUDWHJLH&UHGL¿[[JHORRIWQDPHOLMN LQHHQSHUVRRQOLMNHGRHOWUHIIHQGHpQHHUOLMNHDDQSDN

ZZZFUHGL¿[[QO


7KH:RUOGLV <RXU3OD\JURXQG

:HEVWHU8QLYHUVLW\LVWKHRQO\$PHULFDQDFFUHGLWHGXQLYHUVLW\LQWKH1HWKHUODQGV ZLWK(XURSHDQFDPSXVHVLQ*HQHYD/RQGRQ9LHQQDDQG$PVWHUGDPDQG ZRUOGZLGHFDPSXVHVLQWKH86$7KDLODQGDQG&KLQD 9LVLWZZZZHEVWHUQOWRÀQGPRUHLQIRUPDWLRQDERXWRXU ÁH[LEOH%DFKHORU 0DVWHUSURJUDPV

ZZZZHEVWHUQO  

 X Q L Y H U V L W \ P R U H W K D Q   F D P S X V H V Z R U O G Z L G H


het

Inhoud

ONDERNEMERS B E L A N G

Het Ondernemersbelang van Leiden verschijnt vijf keer per jaar.

HILTON GARDEN INN LEIDEN OPENT DEUREN NAAST CORPUS

Achtste jaargang, nummer 3, 2012 OPLAGE 3.000 exemplaren COVERFOTO Sjoerd Sybesma, hotel manager Hilton Garden Inn Leiden Fotografie: René Zoetemelk

08

Naast CORPUS langs de A44 op de grens van Oegstgeest en Leiden opende in augustus het Hilton Garden Inn zijn deuren. Hilton Garden Inn is een zogenaamde Focused Service brand. Uitstekende voorzieningen met de focus op flexibiliteit en gemak. Hotel manager Sjoerd Sybesma ziet vooral bij congresgangers een behoefte aan dit concept. “Je voelt je bij ons vrij en kunt allerlei zaken zelf regelen. Het hotel heeft alle benodigde voorzieningen om bijeenkomsten tot een succes te maken.”

UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv

AUTO XL BETREKT MODERN BEDRIJFSPAND AAN DE ZOETERWOUDSEWEG

Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl www.ondernemersbelang.nl EINDREDACTIE

11

De showroom van Auto XL is verhuisd van de Lammeschansweg naar de Zoeterwoudseweg. De droom van iedere auto-ondernemer is een toplocatie voor showroom, werkplaats en ruimte voor de modernste was- en poetsvoorzieningen. Het autobedrijf heeft op de locatie waar de werkplaats al is gevestigd een prachtige showroom laten bouwen. Oprichter van Auto XL Arno Rodenburg heeft een sfeer gecreëerd waarin de klant zich plezierig voelt. Bedrijfsleider Ger Vuijk: “We hebben ons laten inspireren door de succesvolle Applestore formule.”

Baukje Bosma T 0594 - 69 56 16 b.bosma@ondernemersbelang.nl

OLYMPIA UITZENDBUREAU LEIDEN; BETROKKEN EN GEDREVEN

BLADMANAGERS NOVEMA

De geur van verse tosti’s, personeel met een glimlach rond de lippen en een enthousiaste ontvangst. Bij binnenkomst ademt de Leidse vestiging van Olympia Uitzendbureau aan het Rapenburg een prettige, informele sfeer. Het ondernemersechtpaar Manon en Maurice Reiche voelt zich helemaal thuis in de bedrijfsfilosofie van de franchiseonderneming, die met ruim 125 vestigingen de vijfde uitzendorganisatie in ons land is. “Olympia richt zich op vrijwel alle marktsegmenten”, vertelt de 40-jarige Manon Reiche.

Melissa Beek T 0228 - 32 12 53 m.beek@ondernemersbelang.nl VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten

12

DRUK Drukkerij Veldhuis, Raalte

BV LEIDEN LAAT DE STAD BRUISEN

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Blinkfotografie Luuk Braun Jur Engelchor Jerry Helmers Jeroen Kuypers Marco Magielse Henk Roede (strip) Wendy van Schie Frank Thooft

20

Ruim 350 ondernemers uit Leiden en omstreken hebben zich verenigd in de BV Leiden. Een enthousiaste club, die tot doel heeft het ondernemersklimaat in de Leidse regio te bevorderen. De organisatie biedt leden een netwerk, kennis en inspiratie. Ook behartigt het de belangen van ondernemers binnen het politieke en maatschappelijke overleg. Met als thema’s ‘verbinden’, ‘inspireren’, ‘verdiepen’ en ‘doen’, is BV Leiden er voor zowel de kleine zzp’er als de grote BV in de stad.

André Vermeulen René Zoetemelk Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan

Dirk Zeur - de directeur

Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl

Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN 1873-7420

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

In het kader van de bezuinigingen heb ik, voor op het kantoor, deze allesbrander gekocht!

Dat scheelt ons heel veel gas!

Maar wat moet er dan in?

O, ik heb al wat klaar gezet!


Column ■

En verder

04

Nieuws

Verjaardagscadeau Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal

07

Communiceren doe je met je hersens, je hart en je onderbuik

15

De hypotheekrenteaftrek, van mij mag het wel ietsje minder

16

Ondernemerspanel: Verdient het MKB meer steun?

18

Amarone wijn, het paradepaardje van Monte Zovo

19

Tegenvallende overeenkomsten - klagen moet

23

Belang algemene voorwaarden overeenkomst neemt toe

voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor niet-verleende diensten. Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden. Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie.

25

Nederland in crisisperspectief

26

Open Coffee Leiden brengt ondernemers bij elkaar

helaas weinig of niets voor u kan doen.

27

Met beide benen op de bouwgrond

de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam

Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmiddels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen

In het hartkatern

maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in de

Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke sportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen echter een groter rendement uit hun betrokkenheid bij de sport halen door bewuster te sponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek Foundation te steunen. Het Ondernemersbelang sprak met Richard Krajicek naar aanleiding van het vijftienjarig jubileum van zijn Foundation.

bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich vol passie op de bestrijding van de fraudeurs. Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaam maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organisaties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichting financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uit het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichting vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de heren 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten

- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business - Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor steeds meer bedrijven

voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen

Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe.

nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is ingedrukt. Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Werkweb biedt perspectief bij outplacement

Werkgevers zien zich in deze turbulente tijden helaas gedwongen arbeidsrelaties te verbreken, terwijl werknemers in een zwart gat dreigen te vallen. “Het mes snijdt bij outplacement-begeleiding aan twee

100% Transparant geeft eenvoudig inzicht in financiën

100% Transparant geeft particulieren en ondernemers eenvoudig een middel in handen om altijd op de hoogte te zijn van de eigen financiële situatie. 100% Transparant is online dossier dat in abonnementsvorm wordt aangeboden aan de gebruiker. De gebruiker levert vooraf de zogenaamde schoenendoos met alle persoonlijke financiële gegevens in bij 100% Transparant, die vervolgens verwerkt worden in een persoonlijk dossier. Dit dossier is iedere moment van de dag in een beveiligde omgeving online in te zien. Het dossier blijft up-to-date omdat gebruikers eenvoudig zelf gegevens kunnen invoeren en bijwerken. Naast inzicht en duidelijkheid, kunnen gebruikers van 100% Transparant ook op basis van dit dossier met eenvoudige rekenmodellen toekomstscenario’s bepalen. Pluspunt van 100% Transparant is dat het een volledig onafhankelijk bedrijf is en dus geen koppelverkoop heeft met bijvoorbeeld verzekeraars. De adviezen van de gekwalificeerde en gecertificeerde adviseurs achter 100% Transparant dienen dus enkel en alleen de klant.

kanten”, meent Cees van Werkhoven, directeur van Werkweb Adviesgroep. “De werknemer wordt op een goede, adequate en snelle manier begeleid naar nieuw werk. De werkgever laat zien dat hij een betrokken werkgever is en behoudt, zowel intern als extern, het positieve imago.” Het persoonlijke contact en de methodische aanpak door Werkweb, wordt ervaren als succesvol anders! Om dit mogelijk te maken gebruikt Werkweb speciale assessment software. De uitslag wordt vergeleken met het profiel van beroepen binnen de mogelijkheden

Specialist in tijdelijk en vast financieel personeel Detaccount verzorgt volgens een uniek concept de tijdelijke detachering van financials bij bedrijven en instellingen. Deze goed opgeleide en ervaren allround administrateurs zijn bij Detaccount in vaste dienst. Toch is detachering niet hun enige specialisme. Heeft u behoefte aan financieel personeel, dan kunt u bij Detaccount terecht. Hun medewerkers hebben ruime ervaring opgedaan in een grote verscheidenheid aan organisaties. Ook verzorgen ze de werving en selectie van uw vast financieel personeel. Met andere woorden, Detaccount biedt u twee verschillende diensten: Detaccount Detachering en Detaccount Werving & Selectie. De administrateurs die in vaste dienst zijn, werken voor verschillende bedrijven

het ONDERNEMERS BELANG

en instellingen. Dit betekent dat zij veel ervaring hebben en zeer flexibel zijn. Deze ervaring en flexibiliteit zorgen ervoor dat de medewerkers zeer snel inzetbaar zijn en een relatief korte inwerktijd nodig hebben. Daarmee biedt Detaccount een goed en kostenbesparend alternatief voor uw fulltime boekhouder of voor het inschakelen van uw accountant. Wanneer u zich liever bezig houdt met uw kernactiviteiten, helpen zij u graag bij het vinden van uw financieel personeel. Want Detaccount koppelt specialisme in financiële functies aan ruime ervaring in Werving & Selectie. Voor die ervaring staat de Holland Talent Group. Dankzij 30 jaar ervaring in Werving & Selectie. Voor meer informatie: www.detaccount.nl

De Huishoudorganizer Mr. Ria Stikkelman, de Huishoudorganizer, werkt sinds 2009 als professional organizer. Ria heeft zich gespecialiseerd in organizing van drukke gezinnen en in erfenisplanning voor senioren. Zij ontzorgt de drukke ouders. "Veelal komen mensen bij mij terecht omdat de achterstand in hun huishouden te groot is geworden om alleen weg te werken. De achterstand kan ontstaan zijn door een akelige gebeurtenis als ziekte van een ouder of kind." Of mensen hebben adviezen nodig over hoe ze hun huishouden soepeler kunnen laten lopen. Met senioren plant zij de erfenis door onder meer de huizen en administratie op orde te brengen voor mogelijke verhuizing naar bejaardentehuis of kleinere woning. Ria biedt haar organizingsdiensten aan bij de maatschappelijk werkers van bedrijven. "Medewerkers kunnen verzuimen door achterstand in het huishouden of wanorde in de administratie. Door mij in te schakelen, brengen de medewerker en ik het huis en de administratie in stroomversnelling op orde zodat verder werkverzuim uitblijft." Voor meer informatie kijk op: www.huishoudorganizer.nl

Afscheid Johan Schoonderwoerd van Drukkerij De Bink

Het nieuwe MT: Madelon Breedveld, Zeger van der Plas, Lucas Mevius, Carl Smit en Marco van der Krogt

Johan Schoonderwoerd was op 1 juli dertig jaar bij Drukkerij De Bink werkzaam. Eerst als adjunct directeur verkoop, later als directeur en sinds 1988 als directeureigenaar (dga). Vanaf de start in het economisch moeizame jaar 1982 is hij met doortastendheid en volledige inzet die zware kar gaan

04

en interessesfeer van de kandidaat. De mate van de match wordt inzichtelijk gemaakt en er kan direct worden gesolliciteerd. Kandidaten die door Werkweb worden begeleid, leren de eigen mogelijkheden te verbreden en ontdekken perspectieven binnen de arbeidsmarkt. Voor meer informatie: info@werkwebadviesgroep.nl of www.werkwebadviesgroep.nl

trekken. Het personeelsbestand is onder zijn leiding in die jaren tot nu toe verdubbeld tot zo'n 55 medewerkers. Op 7 december 2007 is het predicaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' door de Commissaris van de Koningin uitgereikt. Uit de medewerkers van Drukkerij De Bink is een management-

team geselecteerd waar hij in goed en onderling overleg per 1 juli zijn aandelen aan heeft overgedragen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 26 juni jl. ter gelegenheid van zijn 30-jarig jubileum en zijn afscheid is Johan door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Leiden, de heer Lenferink, speldde hem de bijbehorende versierselen op. Het nieuwe MT is zich ervan bewust een zware taak op zich genomen te hebben en zal, net zoals Johan in 1982 begon, met doortastendheid en volledige inzet de kar gaan trekken.

Burgemeester Lenferink heeft Johan Schoonderwoerd de versierselen opgespeld


Ontdek Leiden Wielershirt voor trotse fietsende Leidenaren

Galeriewandeling met gids Leiden

Fietsers kunnen vanaf nu tijdens vakanties, trainingstochten of cycloâ&#x20AC;&#x2122;s laten zien dat ze uit Leiden komen. Op het zonovergoten terras van het Haagsche Schouw werd door Frank van Leeuwen van ProKwadraat het eerste Ontdek Leiden Wielershirt aan Frans Schohaus (directeur Hotel Leiden en voorzitter Centrummanagement Leiden) overhandigd. Het Ontdek Leiden Wielershirt is beschikbaar in de maten M, L en XL. Het shirt kost â&#x201A;Ź 40 en is te koop via www.goeiemode.nl/wielershirt. Het shirt wordt mogelijk gemaakt door Leiden Marketing, Hotel Leiden, Goeie Mode, GSMWijzer, Bike Control, BioRacer en Groepswijzer.nl. Een bijpassende broek is voor â&#x201A;Ź 75 bij te bestellen (levertijd minimaal 4 weken). Elke fietser die zichzelf in het Leids Wielershirt op een bijzondere plaats (bijvoorbeeld Alpe

dâ&#x20AC;&#x2122;Huez , de Cauberg etc.) op de foto zet kan zijn foto plaatsen op www.facebook.com/LeidsWielershirt of sturen naar info@prokwadraat.nl.

Fountex Company voor uw veiligheid

Heembouw realiseert nieuwe huisvesting Rhenus op Ekkersrijt Son

Fountex Company is een dynamische veiligheidsorganisatie met kerntaken op het gebied van beveiliging, veiligheid en advies. Met een team, dat bestaat uit zorgvuldig geselecteerde professionele medewerkers, verlenen zij de dienstverlening die van hen verwacht wordt. Met de grootste zorg beveiligt Fountex Company uw bedrijf en eigendommen. Zij denken met u mee met het zoeken naar de juiste oplossing voor uw organisatie. Daarnaast blijven zij altijd in gesprek om de samenwerking optimaal te houden voor hun dienstverlening. Fountex Company voor uw veiligheid: Directiechauffeur, veiligheid chauffeur, persoonsbeveiliging, waarde en beveiligd vervoer, gastheer/ vrouw, evenementen, objectbeveiliging, camera en video solutions, opleidingen en trainingen. Voor meer informatie: www.fountexcompany.nl

Frank van Leeuwen (links) en Frans Schohaus (rechts)

Heembouw tekende samen met belegger Dok Vast een overeenkomst voor de turnkey realisatie van de nieuwe huisvesting voor Rhenus Contract Logistics. De Rhenus Group behoort tot Europaâ&#x20AC;&#x2122;s toonaangevende logistieke dienstverleners. De groep heeft wereldwijd meer dan 19.000 werknemers, verdeeld over 290 loca-

De inzender van de leukste foto ontvangt een leuke verrassing. Dit speciaal ontworpen kwaliteitsshirt is een initiatief van ProKwadraat Marketing & Events.

Een nieuwe wandeling voor groepen door de Leidse binnenstad, die oude geschiedenis en hedendaagse kunst combineert. Leiden telt vele galeries met veel verschillende soorten kunst. Iedereen kan natuurlijk altijd binnenstappen, maar Groepswijzer.nl heeft een leukere manier bedacht om kennis te maken met de kunsthandel. Tijdens dit groepsuitje maakt u kennis met de historische stad onder leiding van een gids. Hij vertelt u over Beleg en Ontzet, Kruitramp en al die andere spannende verhalen. Maar dat is niet alles: u bezoekt ook een aantal galeries en werkplaatsen, waar de galeriehouder, maar soms ook de kunstenaar zelf, u vertelt over de werken die er te zien zijn. U kunt genieten van schilderijen, sculpturen, werk van zilversmeden en natuurlijk staat het u vrij om uw goed- of afkeuring te laten blijken. Een pauze voor een kopje koffie met gebak vindt natuurlijk plaats in een etablissement waar ook kunst aan de muur hangt! Meer informatie op www.groepswijzer.nl

ties. Het nieuwe bedrijfspand omvat circa 52.000 m² en is ontworpen door Habeon Architecten. De bouw startte na de bouwvakvakantie. Dok Vast en Rhenus sloten een langdurige huurovereenkomst. Bedrijfsmakelaars Bossers & Fitters uit Eindhoven en Raimond Weenink bedrijfsmakelaardij uit Tilburg begeleidden de transacties.

Uw nieuws Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productnieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar Uitgeverij Novema, redactie HOB Leiden; t.a.v. Baukje Bosma; Postbus 30, 9860 AA Grootegast, of per e-mail: b.bosma@ondernemersbelang.nl

7U D L Q L Q J _ & R D F K L Q J _ / R R S E D D Q D G Y L H V _ 2 X W S O D F H P H Q W 5WaITM MV JM\ZWSSMV UMV[MV UISMV PM\ ^MZ[KPQT

@MZS_MJ PW]L\ UMV[MV LM [XQMOMT ^WWZ MV _MZS\ OMZQKP\ IIV MMV ^MZJM\MZLM QVbM\JIIZPMQL

1]UIV ZM[W]ZKM[ WX UII\ MV ^WWZ QMLMZMMV

5WWXJIIVIL^QM[ XZWNM[[QWVMTM JMOMTMQLQVO MV LM LQZMK\M TQVS UM\ LM IZJMQL[UIZS\ JQMLMV ^WWZ _MZSbWMSMVLMV MMV OMOIZIVLMMZL XMZ[XMK\QMN VIIZ LM \WMSWU[\

.DEHOEDDQ%//HLGHUGRUS_Âą_Âą

ZZZZHUNZHEDGYLHVJURHSQO_LQIR#ZHUNZHEDGYLHVJURHSQO

het ONDERNEMERS BELANG

05


+X\VYDQ/H\GHQ

,GHDDORPX Z ]DNHQUHODWL HV WHODWHQ RYHUQDFKWH Q

2XGH6LQJHO5-/HLGHQ_7HO¡ LQIR#KX\VYDQOH\GHQQO_ZZZKX\VYDQOH\GHQQO

¶+X\V YDQ /H\GHQ· LV HHQ XQLHN %RXWLTXH +RWHO JHOHJHQ DDQ ppQ YDQ GH PRRLVWH JUDFKWHQ LQ KHW FHQ WUXP YDQ /HLGHQ (HQ SUDFKWLJ ULMNVPRQXPHQWDDO SDQG ZDDUXZ]DNHOLMNHFOLsQWHQGHEHOHYLQJYDQ/HLGHQPHH NULMJHQ3HUVRRQOLMNHDDQGDFKWFRPIRUWHQVWLMOVWDDQELM RQVFHQWUDDO 'HOLJJLQJLV]RLGHDDOGDWDOOHVLQGH/HLGVHELQQHQVWDG RSORRSDIVWDQGWHEHUHLNHQLV3DUNHUHQNDQGLUHFWYRRUGH GHXU7HYHQVELHGHQZLMRRNGHVHUYLFHDDQXZJDVWHQRSWH KDOHQYDQ6FKLSKRO /DDWXHQXZJDVWHQYHUUDVVHQ (QODDWRQVYRRUXHQKHQ]RUJHQ

'H5HJHQWHQNDPHU 6ERGADERING o $INER o #URSUS o 2ECEPTIE o ,UNCH o 7ORKSHOP %EN JAAR OUDE ZELDZAAM AUTHENTIEKE ZAAL VORMT EEN IDEAAL DECOR VOOR EEN GROOT AANTAL UITEENLOPENDE ACTIVITEITEN $ENK AAN VERGADERINGEN PRESENTATIES BORRELS LUNCHES EN CHIQUE DINERS -AAR OOK VOOR CURSUSSEN WORKSHOPSOFEENINTENSIEFOVERLEG $E 2EGENTENKAMER IS EEN INSPIRERENDE OM GEVING GEHEELPRIVÃ&#x20AC; INLUXEALLURE%ENIEDER ZALONMIDDELLIJKGECHARMEERDZIJNVANDESFEER ENDESCHOONHEIDVANDEZAAL$EPERSOON LIJKE AANDACHT MAAKT UW EVENEMENT TOT EEN SUCCES5BENTUNIEK7IJVULLENUAAN

/UDE6ESTA 87,EIDENo4ELpoINFO REGENTENKAMERCOMoWWWREGENTENKAMERCOM


Bedrijfsreportage

Communiceren doe je met je hersens, je hart en met je onderbuik 

Het is een idee waar we bij Reijers Communicatie een beetje aan moesten wennen: een artikel in het Ondernemersbelang. Want ondernemers, dat zijn we inderdaad, omdat we een eigen bedrijf hebben. En omdat we ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Maar allereerst voelen we ons ideeĂŤnmakers, vormgevers, tekstschrijvers. Professionele knutselaars.

Mooie dingen maken. Ontroerende, schreeuwende of grappige dingen. Overtuigende dingen. Dat is waar het in ons vak om draait. Als je mensen in beweging wilt krijgen, als je ze wilt aanzetten tot bijvoorbeeld een aankoop, dan zal je ze toch in de eerste plaats moeten raken. En dat is iets wat steeds moeilijker wordt in een wereld waar mensen honderden impulsen per dag te verwerken krijgen. Eerst de ratio, dan de intuĂŻtie Denken, piekeren en analyseren. En vervolgens heel ambachtelijk aan het werk. In die volgorde. Want eerst zullen de juiste argumenten gevonden moeten worden om Ăźberhaupt een snaar te kunnen raken. En om een woning van drie ton te verkopen zijn andere argumenten nodig, die aan andere gevoelens appelleren, dan wanneer je het bijvoorbeeld hebt over het lekkerste

FotograďŹ e Winand Stut met dank aan Museum Boerhaave.

Kent u dat gevoel als u voor Sinterklaas de perfecte surprise heeft gemaakt? Met dat gedicht waar iedereen het de volgende dag nog over heeft? Dat gelukzalige gevoel hebben wij iedere dag. Althans, dat proberen we, en dat lukt heel aardig.

Fred Melai (l) en Ilja Reijers (r) van Reijers Communicatie.

ijsdessert van de Randstad. We doen allebei. Ons werk bestaat eruit dat we, al of niet samen met onze opdrachtgevers, die argumenten op tafel krijgen die doorslaggevend kunnen zijn bij het verkopen van een bepaald product. Dat doen we op een hele rationele manier. Vervolgens verpakken we die argumenten juist op een emotionele manier. Dat is waar wij iedere dag mee bezig zijn. En waar we soms â&#x20AC;&#x2122;s nachts van wakker liggen. Balend omdat een goed concept niet uitvoerbaar blijkt. Of juist

opgewonden omdat je een idee hebt wat je het liefst zo snel mogelijk op papier wilt zetten. Dat we daar vervolgens ook ons brood mee verdienen, maakt ons tot ondernemers. Maar, met het risico straks door het stof te moeten, het is tenslotte crisis, daar houden we ons niet zo mee bezig. Als communicatieadviesbureau (3 x woordwaarde), ben je zo goed als je laatste werk. Doe je dat goed, dan is de volgende opdracht vaak alweer heel dichtbij. En voordat je het weet heb je het lekker druk. En dat willen we graag. In die zin zijn we dan weer wel ondernemers.

Reijers Communicatie is een full service communicatieadviesbureau. Specialist in online en ofďŹ&#x201A;ine campagne- en huisstijlontwikkeling: BEWFSUFOUJFTtCSPDIVSFTFOGPMEFSTtmMNTtXFCTJUFTtTPDJBMNFEJBtEJSFDUNBSLFUJOHtCFVS[FOFOFWFOFNFOUFO Reijers Communicatie werkt onder meer voor: Stebru Bouw, Acquest Arte, Remmers Bouwgroep, Woningcorporatie Portaal, Bink Software, Woningcorporatie Staedion, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Safari Zeeland, Gemeente Voorschoten, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Wassenaarsche Bouwstichting, RenĂŠ Van Schaik Speciaalslager, Dura Vermeer, Redov, Finger Totaalonderhoud, Pavan IJsspecialiteiten en Patisserie, Moeleker Grootkeukenapparatuur.

;JKMCBBOD #/-FJEFSEPSQt5FMFGPPOo info@reijerscommunicatie.nl t XXXSFJKFSTDPNNVOJDBUJFOM het ONDERNEMERS BELANG

07


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: René Zoetemelk en Hilton Garden Inn

S

joerd Sybesma was Director of Operations in Hilton Antwerpen. Hem is gevraagd om het allereerste Hilton Garden Inn hotel in Nederland, het bekroonde hotelmerk uit het middensegment op te starten en te runnen. “Het is een uitdaging om het hotel zo te organiseren dat het voldoet aan de voorwaarden die Hilton Worldwide stelt aan dit concept. In Europa zijn nog maar enkele Garden Inn hotels en in de Benelux zijn we de eerste in zijn soort. De ogen zijn dan ook op ons gericht. Hoe pakken we het aan? Weten we de juiste snaar te raken als het gaat om gastvrijheid en gemak? Het is ons gelukt. Er staat een hotel, dat sterk concurrerend is. Aantrekkelijk voor zowel toeristen als congresgangers. CORPUS trekt veel bedrijven en organisaties aan die bijeenkomsten willen houden in een fascinerende omgeving. Het ontbrak CORPUS aan overnachtingsruimte in de directe omgeving. Geestelijk vader van CORPUS, Henri Remmers, heeft toen het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een hotel naast zijn meesterwerk.” In het CORPUS museum beleef je in 55 minuten een spectaculaire ‘reis door de mens’. Dichtbij alles

Hilton Garden Inn Leiden opent deuren naast CORPUS

’Alles binnen handbereik’ Naast CORPUS langs de A44 op de grens van Oegstgeest en Leiden opende in augustus het Hilton Garden Inn zijn deuren. Hilton Garden Inn is een zogenaamde Focused Service brand. Uitstekende voorzieningen met de focus op flexibiliteit en gemak. Hotel manager Sjoerd Sybesma ziet vooral bij congresgangers een behoefte aan dit concept. “Je voelt je bij ons vrij en kunt allerlei zaken zelf regelen. Het hotel heeft alle benodigde voorzieningen om bijeenkomsten tot een succes te maken en als je dan ook nog eens op de beste bedden en in mooie kamers kan overnachten. Wat mis je dan nog?” Het is het eerste hotel in de Benelux met dit Hilton Worldwide concept.

08

het ONDERNEMERS BELANG

Het nieuwe hotel ligt midden in de randstad. “Wij liggen centraal ten opzichte van de grote steden en het station van Leiden ligt op 10 minuten fietsen. Naast het hotel is niet alleen CORPUS gevestigd maar ook het vermaarde Bio Science Parc zit om de hoek en het LUMC zit vlakbij.” Naast het hotel zullen in de toekomst ook hoogwaardige bedrijven zich vestigen. “Wij liggen tussen stad en land en kust en wetenschappelijke bedrijvigheid.


Het historische centrum van Leiden is dichtbij en aan de andere kant zijn Katwijk, Noordwijk en de Keukenhof snel te bereiken. Wij hebben niet alleen binnen veel te bieden maar ook buiten is een flink aantal attracties binnen bereik. En komen gasten uit het buitenland dan ligt Schiphol op 20 minuten rijden. Alles dichtbij.” Bijeenkomsten en vergaderingen

Een goede entourage rond vergaderingen is vaak bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Sjoerd Sybesma: “Een volledig verzorgde externe bedrijfsmeeting kan door ons tot in de puntjes georganiseerd worden. Dit geldt voor technische ondersteuning qua audiovisuele middelen maar ook voor ontbijt, lunch en diner. We hebben 5 moderne zalen met daglicht en bieden complete arrangementen intern maar ook in combinatie met bijeenkomsten bij CORPUS voor maximaal 500 gasten... Het museum heeft nu door de komst van Hilton Garden Inn overnachtingsmogelijkheden en flexibele ruimte voor de kleinere (break out) sessies. Zo kan men de dag starten met een gezamenlijk ontbijt bij ons om daarna weer in overleg te gaan bij de buren. Een heerlijke maaltijd is een goede basis om samen aan de slag te gaan en te blijven.”

Top bedden en stoelen

De 173 kamers van het hotel zijn voorzien van telefoon, kabeltelevisie met filmkanaal, gratis draadloos internet, zitje, koelkast, kluis, bureau, airconditioning, toilet en föhn, een badkamer met walk Inn douche, bad en/of rain shower. Daarnaast beschikken de kamers over top bedden en een uitstekende Ergonomic Mirra stoel. “Dit is echt het beste van het beste. De bureaustoel is een ontwerp van Herman Miller. Voor een comfortabele nachtrust staan onze unieke Serta bedden garant, een ‘signature’ van de Hilton Garden Inn hotels in Europa. Verder staat in iedere kamer een kleine koelkast die men zelf kan vullen met producten uit de ‘Pavilion Pantry’.”

ceerd met sterren. Daar is het bij het Hilton Garden Inn concept niet om te doen. “Het concept is niet in sterren te vangen, maar met mijn ervaring weet ik dat we op 4 sterren niveau werken. Ja... Er is minder hotelpersoneel om de luxe op het hoogste sterrenniveau te brengen en er staat niemand klaar om je bagage te dragen. De omgang met de gasten is ook informeler. Meer familiair. Het Hilton Garden Inn is een hotel uit de Hilton Worldwide portfolio dat zich focust op gastvrijheid, gemak en persoonlijke service. Je kunt je bij ons goed vermaken. En met een bijeenkomst of congres bij ons of bij het naastgelegen CORPUS weet je zeker dat je een goede indruk maakt bij je gasten. Men voelt zich prettig in dit informele concept.”

Geen verrassingen

Sjoerd Sybesma: “De kracht van Hilton Garden Inn is de transparantie in dienstverlening. Bij ons geen verrassingen in dienstverlening. De gast heeft alle vrijheid. Bijvoorbeeld als men trek begint te krijgen in de nacht koopt men een Pizza en verwarmt deze op in de Pavilion Pantry. In het hele gebouw kan onbeperkt gebruik worden gemaakt van internet. Niet alleen via Wi-Fi maar ook via vaste verbindingen. Waar je ook ter wereld een Hilton Garden Inn bezoekt, je zult altijd hetzelfde uniforme informele concept tegenkomen.” Het is een praktisch hotel met mooie kamers en vanuit de uitnodigde centrale hal is alles binnen het hotel gemakkelijk bereikbaar. De lounge, het restaurant met 120 zitplaatsen, de winkel en de bar lopen in elkaar over. Alles binnen handbereik, op één van de hoogste verdiepingen kan genietend van een mooi uitzicht richting duinen en zee zelfs gesport worden op de modernste fitnessapparatuur en wil je kleding wassen dan staan er op de 7e verdieping een wasmachine en een droger ter beschikking.

Hotel manager Sjoerd Sybesma: "De omgang met de gasten is informeler"

Informeel concept

Sjoerd Sybesma: “Het Hilton Garden Inn Leiden brengt de prijsbewuste reiziger de ideale mix tussen een hoge kwaliteit accommodatie en goede faciliteiten - tegen een scherpe prijs. Het is precies deze combinatie en de uitstekende ligging van het hotel die ervoor zorgt dat Hilton Garden Inn Leiden de perfecte bestemming is voor een verblijf of evenement in de regio. In Nederland worden hotels geclassifi-

Hilton Garden Inn Leiden Willem Einthovenstraat 3 2342 BH Oegstgeest T 071 - 711 10 00 www.Leiden.hgi.com

het ONDERNEMERS BELANG

09


MAAKT VAN COACHING EN MASSAGE EEN UNIEKE BELEVING, ERVAAR HET ZELF EN NEEM TIJD VOOR JEZELF! Martine Brandt volgde de NLP practisioner,master en trainersopleiding. Neurolinquistisch programmeren geeft inzicht in huidige processen in teams en individueel en geeft inzicht wat je hier mee kan doen. Ze is sinds 2003 gediplomeerd sportmasseur en volgde diverse andere massage opleidingen. Dus toe aan ontspanning of verdieping?

Kijk voor meer informatie www.brandtforbodyandmind.nl

Tel: 0612903715 | Wagnerplein 88 | Leiden

Broodjes van Drs. A in Leiden

De lekkerste vers belegde broodjes bezorgd op uw werk.

Eake leek hebbZc l^j eec "Broodje van de week"#Vraag caar Ye mdgea^jk]ZYec d[ k^jk dp lll#9rs"6#ca# Nieuw: b^_ dcs kuct u ddk terecht vddr bdrreas ec cater^c\ hapjes# W^_ z^jc gedeZcY vac ma t/m za vac 8:00 tot 17:00, maar ^c b^_zdcYere gevaaaec kuccZc l^_ ddk bu^tZc dpZc^c\st^_YZcaZkZgZc#

7gZZhigVVi+,™'(&&8?AZ^YZc™I%,&"*&'-*'(™B%+"'+-+',+& ^c[d59gh"6#ca™lll#9gh"6#ca


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: René Zoetemelk

Auto XL betrekt modern bedrijfspand aan de Zoeterwoudseweg

“Naast top auto’s en top service nu ook alle voorzieningen op topniveau” De showroom van Auto XL is verhuisd van de Lammeschansweg naar de Zoeterwoudseweg. De droom van iedere auto-ondernemer is een toplocatie voor showroom, werkplaats en ruimte voor de modernste was- en poetsvoorzieningen. Het autobedrijf heeft op de locatie waar de werkplaats al is gevestigd een prachtige showroom laten bouwen. Oprichter van Auto XL Arno Rodenburg heeft een sfeer gecreëerd waarin de klant zich plezierig voelt. Bedrijfsleider Ger Vuijk: “We hebben ons laten inspireren door de succesvolle Applestore formule. Wat is er beter dan je auto in de goede handen te geven van onze specialisten en dan gebruik te maken van onze prima voorzieningen. De tijd vliegt in de luxe lounge of met het bezoeken van de showroom.“

25

jaar geleden startte Arno Rodenburg zijn autobedrijf. Het is uitgegroeid tot één van de bekendste autobedrijven in de regio. “Door het verkopen via internet leveren we ook veel aan het buitenland. De auto’s worden dan opgehaald en gaan naar verre bestemmingen. De Nederlandse occasions staan hoog aangeschreven.”

Moderne werkplaats

Zo van de buitenkant zou je verwachten dat Auto XL zich vooral richt op particulieren. Niets is minder waar. Ger Vuijk: “Ook veel ondernemers hebben de weg naar onze technische afdeling gevonden. Bijvoorbeeld taxibedrijven maken graag gebruik van onze kennis en faciliteiten. Continuïteit in die branche is zeer belangrijk. Onze garage is zes dagen per week open, maar het gebeurt regelmatig dat er op zondag ook wordt gesleuteld. Als er op zondag een taxi stil komt te staan, helpen wij ze weer aan het werk.” Auto XL heeft de modernste apparatuur. “Wij kunnen alle merken en typen auto’s uitlezen via onze diagnoseapparatuur. Het komt zelfs voor dat onze medewerkers wordt gevraagd mee te denken over problemen bij auto’s van andere autobedrijven.”

“Wij verhuren ook skiboxen en andere extra’s als sneeuwkettingen. Tja, wij doen eigenlijk alles voor de automobilist. Wat te denken van de 30.000 winterbanden die we hebben geleverd de afgelopen jaren.” Een duurzame auto huren kan via Rent a Greencar dat is gevestigd in het nieuwe pand. “Veel mensen doen hun tweede auto weg en gaan huren per dag. Als je even behoefte hebt aan een auto hoef je het voor de prijs niet te laten.”

Wasstraat

De ultramoderne wasstraat biedt al voor € 6,- een blinkende auto. Ook een poets- en waxbeurt is mogelijk. Ger Vuijk: “Veel dealers brengen hun auto’s naar ons. Ze weten dat ze als nieuw terugkomen.” De wasstraat voldoet aan de hoogste milieunormen. “Het water wordt via een ingenieus systeem gezuiverd en hergebruikt.” Bereikbaarheid

De deuren van de showroom staan 7 dagen per week open. Zelfs op zondagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ger Vuijk: “We hebben auto’s in alle soorten en maten. Van jong gebruikt tot startersauto’s. En staat er niet bij wat men zoekt dan gaan we de markt op en vinden de auto. Dat blijft een leuke uitdaging. De klant kan altijd rekenen op topservice. Het is niet alleen fijn om leiding te geven aan een mooi bedrijf, het is ook prettig om een goede relatie te hebben met je klanten. In het nieuwe bedrijfspand draait het dan ook volledig om de klant.” Auto XL Zoeterwoudseweg 11d, 2321 GL Leiden T 071 - 532 34 50 info@autoXL.nl g.vuijk@autoXL.nl www.AutoXL.nl

Bedrijfsleider Ger Vuijk voor de nieuwe showroom aan de Zoeterwoudseweg

Verhuur

Auto XL verhuurt ook bedrijfsauto’s. Ger Vuijk: “Voor veel branches staan auto’s klaar om direct ingezet te kunnen worden in geval van nood. Het is wel zo prettig te weten dat je door kunt werken zonder veel tijd te verliezen als je even geen gebruik kunt maken van je bedrijfsauto.” Auto XL verhuurt meer.

het ONDERNEMERS BELANG

11


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Luuk Braun

De geur van verse tosti’s, personeel met een glimlach rond de lippen en een enthousiaste ontvangst. Bij binnenkomst ademt de Leidse vestiging van Olympia Uitzendbureau aan het Rapenburg een prettige, informele sfeer.

Olympia Uitzendbureau

Betrokken en H

et ondernemersechtpaar Manon en Maurice Reiche voelt zich helemaal thuis in de bedrijfsfilosofie van de franchiseonderneming, die met ruim 125 vestigingen de vijfde uitzendorganisatie in ons land is. “Olympia richt zich op vrijwel alle marktsegmenten”, vertelt de 40-jarige Manon Reiche. “Het is de enige grote uitzender die de franchiseformule hanteert. De lokale vestigingen zijn in handen van zelfstandige ondernemers. Dat betekent dus dat onze klanten direct zaken doen met een collegaondernemer. Daarnaast zie je bij Olympia Uitzendbureau weinig wisseling van personeel en ervaren de bedrijven en werknemers het als prettig dat ze er voor een lange periode dezelfde contactpersoon treffen.” In Leiden staat een stevige vestiging van Olympia. Manon Reiche: “Wij werken hier vanuit de gedachte dat alles mogelijk is. We zijn elke dag keihard bezig om zoveel mogelijk doelen te halen. We denken vanuit het idee ‘we helpen’ en hanteren korte lijnen. Daardoor kunnen we een vraagstuk altijd snel beantwoorden. Bij onze collega-uitzendbureaus zie je vaak dat de belangrijke zaken via een veel langere weg gaan om tot een

12

het ONDERNEMERS BELANG

besluit te komen. Een groot voordeel van een franchiseorganisatie. Er heerst bij ons bepaald geen 9 tot 5-mentaliteit en dat dragen we ook graag over aan de mensen die voor ons werken. Het is hier no-nonsense, informeel en gedreven. Wat we beloven komen we na. Wij schakelen heel snel en tonen betrokkenheid aan bedrijven en personeel.” Katwijk en Sassenheim

De Bollenstreek is sinds enige tijd een geheel nieuw werkterrein voor Olympia Leiden. Op 18 juni namen de Reiches de vestigingen in Katwijk en Sassenheim over. Maurice Reiche (37): “We zijn erg blij dat ook de activiteiten uit een gebied waar erg veel uitzendwerk plaatsvindt voortaan in Leiden zijn geconcentreerd. Alle bestaande opdrachtgevers van Olympia Uitzendbureau in die regio zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.” Manon Reiche vult aan: “Het grote voordeel van het bundelen van de vakkennis voor onze opdrachtgevers is dat we nu een veel grotere doelgroep hebben voor de juiste selectie van kandidaten. Daarmee is er meer keuze en kunnen we altijd zorgen voor de ultieme match.”

Een breder aanbod van werkgevers dus voor de werkzoekenden. Maurice Reiche: “We merken in de regio Bollenstreek dat de bedrijven vaak vissen uit dezelfde vijver naar mensen die beschikbaar zijn. Nu we volledig zijn samengesmolten, kunnen we als Olympia ook daar een optimale dienstverlening bieden. Door de overname hebben we nu intercedenten in huis met allemaal een eigen specialisatie, met de verdeling technisch, medisch, administratief en industrieel. Per vakgebied is er dus altijd een vakkundige intercedente beschikbaar.” Vakantieliefde

De goedlachse Manon Reiche timmert als ondernemer al veel langer aan de weg. De geboren Brabantse was in het verleden eigenaar van een tenniscentrum en twee sportscholen. Nadat ze zes jaar geleden Maurice Reiche tijdens haar wintersportvakantievakantie in het Oostenrijkse Tirol tegen het lijf liep, was de match snel gemaakt. Zowel op het gebied van de liefde als zakelijk sprong de spreekwoordelijke vonk onmiddellijk over. “Maurice was al acht jaar accountmanager bij Coca Cola en op zoek naar een nieuwe uitdaging. En ik wilde als ondernemer best naar Leiden


Het ondernemersechtpaar nam op 18 juni de Olympia-vestigingen in Katwijk en Sassenheim over

Olympia Uitzendbureau Olympia Uitzendbureau werd opgericht in 1969. De uitzendorganisatie kent ruim 125 vestigingen in Nederland. Naar omzet gerekend is Olympia het vijfde uitzendbureau van Nederland. Olympia levert een breed scala aan personeelsdiensten en richt zich daarbij op vrijwel alle marktsegmenten. Als enige grote uitzender hanteert het een franchiseformule: de lokale vestigingen zijn in handen van zelfstandige onder-

nemers. Door haar uitgebreide netwerk kan Olympia bedrijven en uitzendkrachten de voordelen bieden van een grote, kwalitatieve organisatie, in combinatie met de kracht en betrokkenheid van het lokale ondernemerschap. De vanuit Den Haag opererende organisatie is een algemeen uitzendbureau en dus thuis in alle marktsegmenten. In sommige branches is het extra sterk. Denk hierbij aan logistiek, industrie, productie en contactcenters.

gedreven verhuizen om deze uitdaging aan te gaan. Olympia was voor ons achteraf precies iets waar we naar op zoek waren. We hebben vervolgens eerst de markt goed leren kennen en daarna de taken verdeeld. Dat is heel succesvol gebleken.” Geboren Leidenaar Maurice Reiche (37): “Ik ga voor Olympia dagelijks op pad en hou me bezig met relatiebeheer en acquisitie in het volledige gebied. Manon runt de tent op kantoor. Een perfecte verdeling, die ook in deze roerige tijden gelukkig heel erg goed blijkt te werken en voor mooie resultaten zorgt.”

Voor meer informatie: Olympia Uitzendbureau Leiden Kort Rapenburg 6 2311 GC Leiden T 071 - 566 57 24 leiden@olympia.nl www.olympia.nl

Maurice en Manon Reiche voor de vestiging in hartje Leiden

het ONDERNEMERS BELANG

13


“OM DE JA TE VINDEN, KIJKEN WE LIEVER VOORUIT DAN ACHTEROM” - Edwin Ludwig Directeur Bedrijven Leiden 071 - 566 05 01

Dat is financieren anno nu Als ondernemer maakt u plannen. U wilt vooruit en u kijkt vooruit. Dan mag u dat ook van uw bank verwachten. Daarom kijkt de relatiemanager van ABN AMRO niet alleen naar cijfers uit het verleden, maar vooral naar de mogelijkheden voor uw plannen van morgen. En om uw plannen te realiseren, gaat hij voor een financiering altijd samen met u op zoek naar de ja. Kennismaken? Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/financieren.


Bedrijfsreportage

Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Blinkfotografie

Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business Ondernemers kunnen niet meer zonder creditcard. In Nederland is het nog niet in alle situaties vanzelfsprekend de creditcard te gebruiken, maar dat is snel aan het veranderen. De creditcard biedt namelijk behalve betaalgemak

ICS laat ondernemers graag kennismaken met de MasterCard Business en biedt deze daarom het eerste jaar gratis aan. Zie het bijgevoegde aanvraagformulier of ga naar de website: www.icsbusinesscards.nl/ondernemersbelang

ook veel andere zakelijke voordelen, vertelt Mike van der Voort, manager Sales en Marketing Commercial Cards van International Card Services (ICS).

International Card Services Wisselwerking 32 1112 XP Diemen

MasterCard Business

Rentevrij werkkapitaal

ICS heeft een nieuwe zakelijke creditcard gelanceerd: de MasterCard Business. Een bankonafhankelijke creditcard die ondernemers veiligheid, zekerheid en gemak biedt. “Een zakelijke creditcard verschaft tijd en liquiditeit en houdt privé en zakelijk goed gescheiden”, aldus Van der Voort. “Het is bijvoorbeeld niet meer nodig om bonnetjes te verzamelen. Wij verstrekken maandelijks een overzicht van de uitgaven. Als medewerkers een creditcard van de zaak gebruiken, spreken we van tevoren af wie het rekeningoverzicht krijgt en wie betaalt: de medewerker of het bedrijf. Ook kunnen we voor bepaalde uitgaven het gebruik uitschakelen.”

Bovendien kan de ondernemer beschikken over rentevrij werkkapitaal. “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct, maar kan als gratis voorfinanciering worden gebruikt.” Van der Voort rekent het voor: “Wij sluiten af op de vierde van de maand. Dan sturen we een rekeningoverzicht. Als we dat vooraf hebben afgesproken, dan kan de ondernemer het bedrag binnen 30 dagen overmaken. Wie dus op de vijfde van de maand een aankoop doet met de creditcard, hoeft pas twee maanden later te betalen.” Zo kan de baat voor de kost uit gaan.

Postbus 23225 1100 DS Diemen T 020 - 660 09 88 businesscards@icscards.nl www.icsbusinesscards.nl

Altijd veilig betalen Online managementinformatie

Neemt een bedrijf meer dan 25 creditcards af, dan is een online tool beschikbaar. “Daarmee kunnen de transacties altijd online worden bekeken en heeft de ondernemer direct toegang tot waardevolle managementinformatie.” Het systeem kan worden gekoppeld aan het eigen boekhoudsysteem, waardoor de interne declaratieprocessen sterk worden vereenvoudigd.

De creditcard is een zeer veilige manier van betalen. “De Card is uitstekend beveiligd. Voor internetgebruik zijn er aanvullende beveiligingsprotocollen met een zelfgekozen wachtwoord. Raakt de Card zoek, dan kunnen wij binnen 24 uur zorgen voor een nieuwe, ook in het buitenland. Ook kan de gebruiker in geval van nood heel snel over contant geld beschikken. Met een creditcard van ICS weet je zeker dat je altijd overal kunt betalen.”

International Card Services (ICS) verzorgt de uitgifte, verwerking en service van creditcards van Visa en MasterCard. ICS is in 1988 ontstaan en is op het gebied van de uitgifte van creditcards marktleider in de Benelux. Met inbegrip van de Duitse en Belgische vestigingen werken er bij ICS circa 500 medewerkers. ‘Operational Excellence’ is het motto. De serviceafdelingen van ICS zijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Alle servicewerkzaamheden voert ICS in eigen huis uit.

Mike van der Voort: “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct, maar kan als gratis voorfinanciering worden gebruikt”

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jerry Helmers – Crown Media • Fotografie: Jur Engelchor

Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. Afgelopen november voor de eerste keer georganiseerd, komend november weer op de agenda. “Het principe dat vrouwen hun carrière afbreken, zit veel te diep in onze genen geworteld. We moeten daarom het statement blijven maken.”

Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag

‘Vrouwen moeten calvinistische grondslag

doorbreken’

TIPS voor vrouwen die willen empoweren…. 1. Besef dat je een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Transformeer van consumptief handelen naar productief denken. Het is je verplichting om bij te dragen aan de maatschappij waarin je leeft. 2. Doe niet alles zelf. Heb focus. En laat dingen los. Alleen dán kun je succesvol zijn. Je kunt niet alles tegelijk. (Mannen kunnen dit ook niet!) 3. Vrouwen dienen onderling veel meer solidariteit te hebben. Het lijkt er op alsof we elkaar alleen maar een hak willen zetten. Stop daarmee.

het ONDERNEMERS BELANG


B

reeveld maakt zich grote zorgen over de toekomst van Nederland. “Waar is onze handelsgeest gebleven? Enkele eeuwen geleden waren we hét ondernemersvoorbeeld voor de rest van de wereld. Nu zakken we langzaam weg op internationale ranglijsten. De reden? We verliezen concurrentiekracht. De oorzaak? We zitten in een mechanisme waarin we niet al het talent (willen) benutten dat we hebben. Enerzijds met dank aan het ongelooflijke gepamper en betuttel van traditioneel ingestelde vakbonden, anderzijds zijn er maatschappelijke, fiscale en sociaal-culturele aspecten die er nog steeds van uitgaan dat mannen de kostwinner moeten zijn. Het is grote noodzaak om die calvinistische grondslag vaarwel te zeggen en in te zetten op een nog grootser debat waarin we onszelf kritisch afvragen waarom we het blijkbaar vanzelfsprekend vinden dat vrouwen niet mogen bijdragen aan de groei en dynamiek van de economie.” Het gaat om bewustwording in optima forma. “We zijn op zoek naar een krachtenbundeling van vrouwen. Eigenlijk wat The Old Boys altijd deden en doen. Ze hielpen elkaar. Vrouwen kunnen elkaar echter ook empoweren. In een netwerk van Fresh Girls. Maar begrijp me niet verkeerd; we zijn helemaal niet van mening dat mannen moeten worden uitgesloten. Integendeel. Zelfs ook op onze conferentie hebben we manlijke gastsprekers. En, mannen worden van harte uitgenodigd om de conferentie te bezoeken. Zo moeten we gezamenlijk aan de slag om bijvoorbeeld het diversiteitsvraagstuk op een hoger niveau te brengen. We kunnen veel meer dan we denken. Vrouwen moeten het lef hebben effectievere keuzes te maken. Ze doen alles maar ‘een beetje’. Maar als je alles maar ‘een beetje’ doet, dan kun je nooit excelleren.” Zelf heeft Breeveld altijd duidelijke keuzes gemaakt. “En ja, ik heb ook ‘gewoon’ twee kinderen, die niets te kort komen. Ik ben er voor mijn man, en hij is er voor mij. Maar ik zeg wel; het gesprek over je eigen ontplooiing begint al aan de keukentafel. Ik weet nog dat mijn man ooit zei, nog vóórdat we kinderen hadden, dat hij geen behoefte had aan een vaatwasser. Toen ik hem duidelijk maakte, dat hij dan degene zou zijn, die dan ’s avonds de afwas zou moeten doen, was er in no time een vaatwasser. Want, zo kon ik ’s avonds – na het eten – ook nog aan het werk waarbij ik dus geen tijd hoefde te besteden aan al die flauwe keukenklusjes. Ik wilde me namelijk ook ontwikkelen. Ik wilde ook een carrière.” Volgens Breeveld moeten organisaties de uitdaging aangaan om écht het beste uit zichzelf te halen. “Leiding geven aan een monocultuur is niet zo moeilijk,” zegt ze.

Carmen Breeveld: “Nederland zakt langzaam weg op internationale ranglijsten”

“De leden denken immers hetzelfde. Maar wil je meer rendement, dan heb je meer innovatie nodig. En dán moet je op zoek naar verschillende gedachten, visies en discussies. Vrouwen hebben een andere kijk op het leven. En op zakendoen. Nee, het is niet altijd beter, maar die diversiteit kan wel veel opleveren. Op dit moment sluiten we bewust en onbewust vrouwen uit. Wat mij betreft hebben we Nieuw Leiderschap nodig om onszelf, ons land dus, weer écht vooruit te helpen. Creëer een ondernemender klimaat waarin vrouwen volop meedoen!”

hebben over corporate responsability? Verder hebben we Angela Merkel en Michelle Obama uitgenodigd. Te hoog gegrepen? Helemaal niet. Sowieso is de Women’s Conference een initiatief dat ooit al succesvol in Amerika was ontstaan. We zijn dus zeker geen lokaal clubje. Ook in Amerika is de conferentie een doorslaand succes met als gevolg dat er een groot maatschappelijk debat op gang is gebracht. Ik vond het van belang om het Event ook jaarlijks in Europa te organiseren en te laten zien dat wij vrouwen met elkaar verbonden zijn en dat we onszelf ook verplicht moeten voelen een bijdrage te leveren.”

‘Vrouwen moeten het lef hebben effectievere keuzes te maken’

“In deze snel veranderende wereld moeten we ons dan ook weer zien te onderscheiden,” vervolgt ze. “Natuurlijk is dat lastig voor een land met ‘slechts’ 17 miljoen inwoners. Wij kunnen wat dat betreft nooit op tegen een Brazilië, of een China . Of een India. De focus moet dus op het slimmer laten worden van de mensen. Investeer in onderwijs. Het komt onze economische kracht ten goede. Maar laten we daarbinnen vrouwen wel heel veel kansen geven.” Aan de gastsprekers van de tweede Conference zal het niet liggen. Trots meldt Breeveld, dat intussen Carla Bruni, de echtgenote van de Franse president Sarkozy, is gestrikt als gastspreekster. “Maar ook Neelie Kroes – beschermvrouwe van de conferentie – zal haar zegje doen. En wat te denken van voormalig premier Jan Peter Balkenende, die het met ons wil

Tijdens de conferentie wordt er op strategisch niveau dieper ingegaan op het vraagstuk van Empowerment voor vrouwen en de rol die vrouwen kunnen innemen in het ondernemersklimaat van Nederland. “We gaan reflecteren. We gunnen onszelf die kritische noot. We gaan het daar allemaal op 30 november over hebben. Maar bovenal hopen we op een sterkere bewustwording bij al die inspirerende vrouwen. Laten we onze talenten vol benutten; uiteraard moeten we daar zelf keihard voor werken en onze verantwoordelijkheid in nemen maar laten we vooral ook op sociaal-cultureel vlak de ingesleten waarden durven te doorbreken. Dat is goed voor de vrouwen. Dat is goed voor alle mannen. Het is bovendien goed voor de kwaliteit van ons ondernemerschap. En dus is het goed voor Nederland.”

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Daan Appels • Foto: Mupol

Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor steeds meer bedrijven

‘Vakmensen met een goede mentaliteit’ De agrarische sector, de bouw, de industriële productiesector en de metaal, kunnen anno 2012 niet zonder buitenlandse werknemers. Nu een tewerkstellingswerkvergunning voor inwoners van de Europese Economische Ruimte niet meer nodig is (uitgezonderd voor Bulgaren en Roemenen), vinden met name Poolse arbeidskrachten met duizenden werk in ons land. Mupol Personeelsdiensten is één van de bedrijven die bemiddelt tussen vraag en aanbod.

V

an een negatief imago van zijn Oost-Europese werknemers wil directeur Fred Mulder van Mupol niets weten. Hij staat op het standpunt dat we blij mogen zijn dat buitenlanders het werk willen doen waar de meeste Nederlanders niet voor zijn te porren. “Want zo is het wel. En we weten ook allemaal waarom. Als je hier geen werk hebt, krijg je een uitkering. Een Pool die geen werk heeft, zit thuis en heeft geen inkomsten. Dan wil je wel naar het buitenland om de kost te verdienen.”

Mupol Personeelsdiensten helpt voornamelijk Polen en Litouwers aan werk en incidenteel Hongaren. De meesten komen uit het arme oosten van Polen, het gebied dat grenst aan Wit-Rusland en Oekraïne. Fred Mulder: “Via ons netwerk organiseren we contactbijeenkomsten waar mensen zich kunnen inschrijven. Als we een baan voor ze hebben komen ze naar Nederland. De periode dat ze hier werken is heel verschillend. De één kiest voor acht weken op en twee weken af, anderen blijven soms wel een heel seizoen, bijvoorbeeld jongeren die in de tuinbouwsector werken.” Eenmaal voor het eerst in Nederland zorgt Mupol voor alle bijkomende zaken als het

verkrijgen van een sofi-nummer en bankrekeningnummer, de afdracht van belastingen en sociale premies en ook huisvesting. In veel gevallen worden meerdere buitenlandse werknemers ondergebracht in woningen die door Mupol worden verzorgd.

Mupol Personeelsdiensten BV Garnizoenstraat 6c, 5363 VX Velp(NB) M 06 - 203 630 49 T 0486 - 76 00 07 F 0486 - 47 48 78 f.mulder@mupol-personeelsdiensten.nl www.mupol-personeelsdiensten.nl

Fred Mulder: “De Polen komen in een vreemd land en dan is het prettig als belangrijke zaken goed voor je worden geregeld. Dat doen wij. Alles volgens de regels die daarvoor gelden. Met illegale zaakjes laten we ons niet in. We betalen de salarissen die gelden volgens de inleners-cao, we zijn NEN gecertificeerd en we beschikken over het Certified Flex Home-keurmerk voor huisvesting. Daarom doen veel werkgevers graag zaken met ons.” Volgens Mulder is het een misverstand te denken dat Polen alleen geschikt zijn voor het ‘domme werk’. “Het werk dat wij aanbieden is lang niet alleen voor ongeschoolden. In heel veel gevallen hebben we het over vakmensen met een goede mentaliteit. Polen passen zich ook gemakkelijk aan. Zeg tegen ze wat ze moeten doen en ze doen het. Van jong tot oud. In de fruitpluk hebben we een keer een echtpaar geplaatst die beiden tegen de tachtig liepen. Die zagen het werk als een leuk uitje waarmee ze nog geld verdienden ook.”

Payrolling

Naast het samenbrengen van Nederlandse werkgevers en werknemers uit Oost-Europese landen, houdt Mupol zich bezig met payrolling voor Nederlandse bedrijven. Dus zowel voor de Nederlandse als Oost Europese werknemer. Payrolling houdt in dat een bedrijf het werkgeverschap uit handen geeft en het personeel op de loonlijst komt van Mupol. Fred Mulder: “Vooral bij kleinere bedrijven tot ongeveer vijftien werknemers is payrolling in opkomst. Een ondernemer hoeft hiervoor geen boekhouder in de arm te nemen en kan zich helemaal richten op zijn core business. Wij regelen alle juridische en administratieve rompslomp en nemen hem daarmee een hoop werk uit handen. Een voorbeeld van ontzorgen in optima forma.”

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen:

Sportsponsoring die maatschappelijk verantwoord en rendabel is Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke sportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen echter een groter rendement uit hun betrokkenheid bij de sport halen door bewuster te sponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek Foundation te steunen, die inmiddels al een tachtigtal sportvelden heeft helpen aanleggen en onderhouden in wijken met een sportieve achterstand. Sport is voor de voormalige tenniskampioen het middel bij uitstek om de sociale cohesie te bevorderen en jongeren structuur in hun ontwikkeling te geven, twee doelstellingen die niet toevallig perfect aansluiten bij die van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het Ondernemersbelang sprak met Richard Krajicek, naar aanleiding van het vijftienjarig jubileum van zijn Foundation.

Richard Krajicek: “Wij werken nauw samen met gemeentes maar ook met private partijen, zoals woningcorporaties en MKB-bedrijven”

het ONDERNEMERS BELANG

O

p de als eerste geopende playground in de Haagse Hondiusstraat blikt de tenniskampioen terug op hoe het vijftien jaar geleden allemaal begon. “Toen ik in 1996 Wimbledon won, kon ik onmogelijk vermoeden waartoe dit zou leiden. In plaats van de door de gemeente voorgestelde rijtoer door de stad te accepteren, gaf ik midden in een Haagse wijk een tennisclinic voor kinderen. Ik werd zo geraakt door het plezier dat ik deze jeugd hiermee bracht, dat ik spontaan op het idee kwam meer voor deze kinderen te doen en daarvoor het talent uit die wijken te benutten. Ik wilde niet alleen hun gezondheid, maar ook hun maatschappelijke kansen en de sociale veiligheid van de jeugd in die wijken te stimuleren. Ikzelf heb elke dag kunnen sporten. Die mogelijkheid moeten deze kinderen ook krijgen.”

Meer dan alleen tennis

Met deze gedachte in zijn achterhoofd duurde het nog geen jaar voor Richard Krajicek ‘Wimbledon op straat’ organiseerde. Het toernooi werd zo’n succes dat de inmiddels opgerichte Richard Krajicek Foundation besloot meer voor deze wijkkinderen te doen dan tennis alleen. Met zijn stichting wilde hij alle kinderen de kans geven te kunnen sporten in een sociaal veilige omgeving. Andere sporten en lesmogelijkheden kwamen erbij en in Den Haag werd in 2001 de eerste playground geopend.

“Vanaf dat moment zijn de playgrounds, ook in andere steden, elkaar in rap tempo opgevolgd. De velden zijn overal een enorm succes gebleken, niet alleen voor de kinderen die er les krijgen of vrij spelen, maar eigenlijk voor de hele wijk.” Van hardware naar software

De Richard Krajicek Foundation heeft in de voorbije vijftien jaar het accent steeds meer verlegd van hardware naar software. “Niet alleen velden aanleggen, maar ook begeleiden. De stichting kent scholarships toe voor de opleiding van jongeren uit de wijk tot sportcoach op mbo niveau. In ruil voor deze studiebeurs begeleiden zij honderd uren vrijwillig op de playground. Zo’n beurs helpt natuurlijk om de jongen of het meisje in kwestie een succesvolle professionele start in het leven te laten maken, maar de activiteiten van de sportcoach zijn vooral essentieel in het operabel houden van de playgrounds zelf. Voor jongeren zijn mensen die ze persoonlijk kennen een betere bron van inspiratie dan een sportmodel dat ze van de televisie kennen. En die inspiratiebronnen zijn in de wijken met onze playgrounds in steeds meer gevallen degenen die wij hebben laten opleiden tot sportcoach. Daarnaast kunnen bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid tonen door zo’n meisje of jongen een kans op een beter leven te geven door hun beurs te bekostigen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.” De duurzame playground

Met de onstuitbare opkomst van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) willen steeds meer bedrijven zich actief inzetten om de sociale cohesie in wijken met een sociale achtergrond te bevorderen. Aansluiting zoeken bij de Richard Krajicek Foundation is daarvoor een prima methode, want deze stichting kan haar plannen niet overal enkel met eigen geld en middelen financieren en realiseren. “Wij werken nauw samen met gemeentes maar ook met private partijen, zoals woningcorporaties en MKBbedrijven,” licht Richard Krajicek toe. “En we zijn nog lang niet van plan om te stoppen. We streven uiteindelijk naar een honderdtal velden, die we bovendien zo duurzaam mogelijk willen maken, onder meer op het gebied van materiaal en verlichting. Omdat we de kennis daarvoor in onvoldoende mate zelf in huis hebben, hebben we een wedstrijd uitgeschreven voor architecten.


Maar de echte verduurzaming, in de zin van verankering in het sociale weefsel van de wijk, is natuurlijk de kwaliteit van de sportbegeleiding. Daarom willen we met onze scholarships op den duur ook een opleiding op hbo niveau kunnen bekostigen.” Slimme investering voor bedrijven

De Richard Krajicek Foundation is daarmee een stichting die continue in beweging is, letterlijk en figuurlijk. Dat de ideeën van Richard en zijn team werken, bewijzen de feiten én wetenschappelijke onderzoeken over wat er in die jaren bereikt is. “Ik vind het tekenend dat we er in al die vijftien jaar slechts één hebben hoeven sluiten. Het concept slaat duidelijk aan in elke wijk, waar we ermee aan de slag gaan,i ets wat inmiddels ook wetenschappelijk door professor Paul Verweel van de universiteit Utrecht is vastgesteld. Juist onze jarenlange betrokkenheid met de mensen zorgt ervoor dat sociaal veilige plekken ontstaan die beweging en ontmoeting stimuleren. De inwoners dragen er zorg voor dat de playground dagelijks gebruikt blijft en niet wordt vernield of verloedert.” Sponsoring van de RKF in welke vorm dan ook, is wat hem betreft dan ook echt een slimme investering voor bedrijven. “In plaats dat je steun in een ver continent terechtkomt, waar niemand de naam van je bedrijf kent, kun je die nu direct koppelen aan de omgeving waar je werknemers wonen of je klanten zich bevinden.”

15 jaar Richard Krajicek Foundation: de resultaten • 80 Playgrounds met sportbegeleiding in 29 gemeenten in Nederland. • Meer dan 100 opgeleide sportcoaches • 232 jongeren die verder konden leren dankzij de Krajicek studiebeurs • 25 Krajicek Sportclubs, die de leegte opvullen van de reguliere sportverenigingen die vertrokken uit de aandachtswijken. Voor meer informatie, surf naar: www.krajicek.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Column De hypotheekrente-aftrek, van mij mag het wel ietsje minder! Onze demissionaire regering heeft in het Lente-akkoord bedacht dat vanaf 1 januari 2013 alle nieuw af te sluiten hypotheken in maximaal 30 jaar moeten worden afgelost. Aflossing kan met maandelijks gelijke bedragen maar mag ook via een annuïteit. Wordt niet afgelost, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar.

P

einzend over de hypotheekrenteaftrek besef ik dat ik mij als eigen woningbezitter niet veel zorgen hoef te maken. Weliswaar gaan nieuwkomers op de huizenmarkt wel iets merken van een aftrekbeperking, maar alle aftrekbare rente op bestaande hypotheken blijft in de nabije toekomst gewoon aftrekbaar. Stilletjes vraag ik mij af of dit wel zo eerlijk is. Waarom moet een nieuwkomer op de hypotheekmarkt jaarlijks annuïtair aflossen en waarom hoef ik dat met mijn aflossingsvrije hypotheek niet? Zou het niet rechtvaardiger zijn als alle aflossingsvrije hypotheken een soort denkbeeldige aflossing zouden moeten berekenen, waarover rente niet langer aftrekbaar is? In dat geval zou er geen groot verschil in aftrek ontstaan tussen oude en nieuwe gevallen. Het argument dat een denkbeeldige aflossing leidt tot ingewikkelde berekeningen houdt naar mijn mening geen stand. Immers, voor elke situatie of wijziging daarin, kunnen rekenmodellen gemaakt worden en iedereen beschikt tegenwoordig over een computer. Maar ja, als eigen woningbezitter roep ik dan natuurlijk dat ik in mijn rechtszekerheid wordt getroffen. Immers, ik hou rekening met aftrek, en van een betrouwbare overheid mag ik verwachten dat ik die aftrek gedurende tenminste 30 jaar kan behouden. Toch zou ik wel bereid zijn mijn recht op aftrek door de wetgever te laten inperken. Uiteraard mits daar dan wat van de overheid tegenover staat. Onmogelijk denkt menigeen, het is immers crisis. Ruimte om nieuwe overheidsuitgaven te bedenken is er niet. Toch is er nog wel wat te bedenken. Wat ik niet uit het oog wil verliezen is dat de bouwsector sterk krimpt en de werkloosheid onder bouwvakkers onevenredig sterk is gegroeid. Om de bouw weer enige impuls te geven lijkt het mij daarom een goed idee

om een belastingmaatregel, die we in de tachtiger jaren van de vorige eeuw tijdelijk hadden, weer in te voeren. Het gaat hier om de aftrekbaarheid van de kosten van groot onderhoud en schilderwerk aan de eigen woning. Wellicht kan die aftrek ook gaan gelden voor tuinonderhoud of voor andere kosten van werkzaamheden in en om de woning. Evenals toen kan nagedacht worden over strakke voorwaarden. Zo kan aftrek plaatsvinden tot aan een maximum bedrag (bijv. € 20.000 per drie jaar) en kan vereist worden dat aftrek uitsluitend geldt voor de kosten van het arbeidsloon, welke kosten gespecificeerd dienen te worden vermeld op officiële facturen. Vraag is wel of de aftrekbaarheid van de onderhoudskosten voor de overheid financierbaar is. Diezelfde vraag geldt natuurlijk ook voor de hypotheekrente-aftrek, die in deze eeuw gegroeid schijnt te zijn van 17 miljard in 2000 tot 33 miljard aftrek in 2012 (bron: CBS). Om eigen woningbezitters de onderhoudsaftrek te gunnen kan de wetgever besluiten om de bijtelling van het huurwaardeforfait te verhogen. In het huurwaardeforfait wordt namelijk reeds rekening gehouden met onderhoudskosten. Door deze denkbeeldige onderhoudskosten te schrappen, het huurwaardeforfait daarmee te verhogen en vervolgens de werkelijke kosten van onderhoud aftrekbaar te maken zal de werkgelegenheid in de bouw worden gestimuleerd. Dat scheelt uitkeringen en tevens wordt daarmee de zwarte economie teruggedrongen. En last but not least: de regering heeft met de aftrek voor groot onderhoud wisselgeld om de hypotheekrenteaftrek ook bij bestaande hypotheken op termijn te gaan inperken. Ik stop nu maar mijn overpeinzingen en denk dat ik maar eens in Den Haag moet gaan lobbyen …

Sprangers Van den Ende Prinsessegracht 33 2514 AP Den Haag T 070 - 346 94 42 F 070 - 346 83 58 Sprangers Van den Ende Heerenweg 6B1 2222 AM Katwijk aan Zee T 071 - 202 02 15

Albert Nieuwenhout MB FB is als partner verbonden aan Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs

het ONDERNEMERS BELANG

15


Ondernemerspanel

Verdient het MKB meer steun? Het MKB lijkt in Nederland steeds meer in een verdomhoekje te worden gezet. Faillissementen zijn aan de orde van de dag, terwijl de overheid doorgaat met lastenverzwaringen voor de ondernemer. De overheid leent miljarden euro’s aan Europa om de economie te steunen. In eigen land kunnen sommige MKB bedrijven met moeite het hoofd boven water houden. Banken geven nauwelijks meer leningen, waardoor investeringen achterwege blijven. Welke maatregelen zijn er nodig om de economie en daarmee de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren? De mening van ons panel. ■ Emma Biemans Emma Biemans - Interieuradvies & Ontwerp Momenteel hebben alle bedrijven te maken met door de overheid opgelegde lastenverzwarende maatregelen die het ondernemen ingewikkelder maken. Bij het MKB komen deze maatregelen hard aan: de consument kijkt nu vooral naar de prijs en de MKB’er kan minder spelen met marges dan het grootbedrijf. Het is duidelijk dat er naast lastenverzwarende ook stimulerende maatregelen getroffen moeten worden. Enerzijds om het consumen-

tenvertrouwen - de verkoop - aan te wakkeren. Anderzijds om ondernemer en werkzoekende te stimuleren de handen ineen te slaan. Bijvoorbeeld door opleidingsplekken voor studenten en herintreders te ondersteunen door middel van subsidies. In de tussentijd wordt dus veel creativiteit gevraagd van de MKB’er om het hoofd boven water te houden. Met daarbij de focus op wat het verschil maakt tussen de grote ketens en het MKB: service, klantgerichtheid, productkennis en de persoonlijke touch!

■ Eddie van Randeraad Eddie van Randeraad - Groen Media Leiden Er zijn heel veel maatregels nodig om onze economie te ondersteunen, om deze allemaal te noemen zou dit fraaie magazine dubbeldik worden. Veel MKB bedrijven hebben de overheid en daaraan gelieerde departementen als klant. Laat de overheid er in ieder geval voor gaan zorgen dat facturen binnen 30 dagen betaald worden. De overheid moet ook de banken dwingen om weer leningen te verstrekken. Vooral de banken die overheidssteun hebben gekregen. Geld moet rollen is

het credo. De lastenverzwaringen voor ondernemers in deze tijden is een doodsteek voor de BV Nederland. Ik vind het frappant dat de bevolking zonder morren alle bezuinigingen maar slikt. Waar Griekenland gelijk het land plat gooit met demonstraties omdat ze nu langer moeten werken (nu bij 57 jaar met pensioen!), laten wij het gelaten over ons heen komen om tot onze dood te moeten werken. Een tendens is ook om mee te huilen met de wolven. Laten we nu eens positief blijven en ons ook zo opstellen. Na regen komt zonneschijn.

■ Gerrit Menkveld Gerrit Menkveld - GMSoft B.V. 2012 is het jaar van de coöperatie. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft besloten dat deze ondernemingsvorm dit jaar mondiaal in de schijnwerpers komt te staan. De coöperatie is wereldwijd, al decennia lang, van grote betekenis voor de algemene en economische ontwikkeling. Coöperaties zijn doorgaans zeer maatschappelijk betrokken en dragen in

16

het ONDERNEMERS BELANG

grote mate bij aan het terugdringen van armoede en werkloosheid. Zet dat in het licht dat Nederland drijft op het MKB en weet dat een belangrijk deel van dit MKB coöperatief is, dan lijkt het voor de hand liggend dat de overheid en ondersteunende bedrijven zich richten op het MKB. En dan in het bijzonder in positieve zin en op een constructieve manier.


■ Gemma Oude Veldhuis Gemma Oude Veldhuis - GO Personeelsadvies Volgens mij is het heel belangrijk dat we met zijn allen in dit land ons LEF om te ondernemen niet verliezen. Te vaak denken we in beperkingen en in de beren die op ons pad komen. Het gaat nog zo vaak over kommer en kwel. Vreemd? Nee, want juist de instanties die we nodig hebben om verder te kunnen, stagneren. Het feit dat banken geen geld meer lenen, investeringen achterwege blijven zorgt dat men vast komt te zitten in het ondernemen. Overigens is het wel goed om te kijken of wij als ondernemer nog wel op dezelfde manier moeten ondernemen als voorheen. Is het niet veel beter om te kijken of we ons moeten aanpassen, koers wijzigen, visie wederom bekijken. Als je altijd maar

in beweging blijft! Zo belangrijk! Laatst vertelde een ondernemer mij dat hij zich druk kon maken over alle investeerders die zich terugtrekken vanuit Griekenland om alles veilig te stellen. Op de vraag of hij zijn eigen investering had doorgezet, was het antwoord dat hij op dit moment zijn geld wel anders kon besteden. Tja, zo gaat de economie op micro- en macroniveau niet vooruit. In principe is het zo dat als je elke dag een steen metselt, die muur toch afkomt, ook ik die niet kan metselen kan dat. Dus wat hebben wij als maatregel nodig: Vertrouwen, lef en support, want mijns inziens is het nog steeds het beste als je de nek uit blijft steken in deze tijd, dan blijft de flow going. Dus ook de werkgelegenheid.

■ Koos Burgmeijer Koos Burgmeijer - EE Care MKB verdient zeker meer steun van de overheid, want het MKB-segment met vele kleine ondernemers is de smeerolie van de NL economie. Want wat gebeurt er als er steeds meer ondernemers afhaken? Faillissementen dreigen en de daarbij behorende leegstand van winkels, bedrijfsgebouwen etc. En dan nog te denken aan het

aantal werkeloze ex-ondernemers? De overheid zou de belastingwetgeving veel meer MKB-vriendelijk kunnen maken. Hierbij kan je denken aan bankgaranties, een goed investeringsklimaat, belastingverlaging voor duurzame investeringen, meer subsidies voor duurzame oplossingen. Ja, de overheid moet zeker het MKB gaan steunen, misschien wel met een MKB noodfonds!

■ Joost van der Helm Joost van der Helm - Credifixx Incassoservices Het MKB is een onuitroeibaar ras, het zal altijd blijven bestaan en daarmee ontstaat tegelijkertijd het gevaar dat de overheid het MKB als een vanzelfsprekendheid ziet en de belastingen voor deze ondernemers steeds verder oprekt. Een gegeven waarmee we moeten leren leven. Wat de overheid nu zou moeten doen om de economie en

werkgelegenheid te stimuleren is, de ingeslagen weg van het vorige kabinet vervolmaken. Een nog verdere versoepeling van het ontslagrecht kan bijvoorbeeld zorgen voor meer werkgelegenheid, het risico om met een werknemer te blijven ‘zitten’ wordt hiermee verkleind. Wat het nieuwe kabinet voor het MKB in petto heeft weten we na 12 september!

■ Marieke Kreuzen Marieke Kreuzen - Ruimbaan Uitzendbureau Allereerst is er duidelijkheid nodig. Waar ben je als ondernemer aan toe! Is er duidelijkheid, dan kan je een plan maken. Flexibiliteit en juiste samenwerking tussen Overheid, Ondernemer en Onderwijs is gewenst. Snelheid is geboden, andere landen zitten immers ook niet stil. Er moeten concrete plannen worden gemaakt. Door de juiste scholing te stimuleren is het mogelijk meer mensen in de toekomst aan een baan te helpen. Kies een vak

waar werk in is en zorg dat dit werk aantrekkelijk blijft. Daar waar subsidie mogelijk is, zorg dat dit dan goed wordt besteed. Eindeloze kortetermijnprojecten met nauwelijks resultaat hebben hopelijk zijn langste tijd gehad. Echter veel ondernemers moeten weer als ondernemer gaan leren denken. Alleen met garanties van de overheid kom je er niet. Ruimbaan is bijzonder actief binnen het VNO-NCW West. Ga eens naar site www.vnoncwwest.nl om te lezen welke stimulerende activiteiten wij organiseren voor MKB.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Column Amarone wijn, het paradepaardje van Monte Zovo Er is mij gevraagd een column te schrijven over wijn. Nu probeer ik meestal het nuttige met het aangename te verenigen. En zo zijn wij tijdens onze laatste vakantie in Italië, voor het bij ons bekende huis, in Monte Zovo geweest. Het familiebedrijf Monte Zovo ligt in Caprino Veronese, een kleine gemeente in de provincie Verona. Het wijnhuis dateert uit 1908. De naam Zovo, verwijst naar een heuvel, waar de wijngaard op ligt.

M

en bezit 73 hectare grond verdeeld over twee gebieden. Het ene gebied ligt in herkomst gebied Bardolino. Het andere ligt in de regio Valpolicella. Bij deze laatste bestaat de productie uit Amarone, Valpolicella Superiore en Ripasso. Tot het jaar 2000 leverden zij ook aan bekende namen als: Masi, Tomasi en Allegrini. Inmiddels is Monte Zovo uitgegroeid tot een zelfstandig opererend bedrijf. Met als paradepaardje hun Amarone wijnen. Amarone wijnen

De Amarone wijnen worden volgens de ripassomethode ‘gemaakt’. Dat houdt in dat speciaal geselecteerde druiven blijven hangen tot de eerste tekenen van de winter zich aandoen, waarna deze handmatig geoogst worden. De langere hangtijd zorgt voor overrijpe en hier en daar wat ingedroogde druiven. Na het oogsten worden de druiven gedurende 20-25 dagen opgeslagen in een goed geventileerde ruimte,

waar ze verder indrogen. De ingedroogde druiven bevatten extra suiker, die na vergisting zorgen voor een rijke, weelderige wijn met een zeldzame zachtheid en een kenmerkend aroma. Samenstelling

De Amarone wijn is samengesteld uit de druiven: Veronese Corvina, Rondinella en Molinara. Na de Ripasso methode gevolgd te hebben ontstaat er een warm en gulsmaakpalet van onder andere: amandel, rijpe pruimen, viooltjes en droge kersen gecombineerd met een fascinerende hint van rozijnen en frambozen. De wijn op zich is al fantastisch om te, mogen, drinken. Maar met de juiste wijnspijscombinatie is hij helemaal subliem. Enkele voorbeelden van wijn-spijs zijn: Amarone met wild of gegrild vlees. Als mede met zeer rijpe kazen. Proost… Op uw gezondheid! Michel Smit

Slijterij Adegeest Van Beethovenlaan 19 2253 BD Voorschoten T 071 - 561 43 35 info@slijterijadegeest.nl www.slijterijadegeest.nl

18

het ONDERNEMERS BELANG


Column Tegenvallende overeenkomsten - klagen moet

H

et komt helaas voor dat een gekochte zaak gebreken vertoont. Dat kan gebeuren bij een koffiezetapparaat, maar ook bij de overname van een onderneming. Overgenomen inventaris kan bijvoorbeeld beschadigd zijn of er zijn onjuiste garanties afgegeven.

geval, al wordt in de praktijk vaak een vuistregel van twee maanden gehanteerd. Mocht het tot een procedure komen dan zal de koper - bij ontkenning door verkoper - moeten bewijzen dat er tijdig is geklaagd. Het is daarom van belang om zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk te klagen.

Het is belangrijk te realiseren dat de wet een klachtplicht aan de koper oplegt. De koper dient binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken daarover bij de verkoper te protesteren. Dit op straffe van een zware sanctie: verval van rechten. De gedachte hierachter is om de verkoper te beschermen tegen te late en daardoor moeilijk te weerleggen klachten. Dit geldt niet alleen bij koop van zaken, maar ook bij de afname van diensten.

Er is nog wel eens weerstand tegen de klachtplicht, omdat daardoor een â&#x20AC;&#x2DC;klaagcultuurâ&#x20AC;&#x2122; ontstaat en omdat het de verhoudingen direct op scherp kan zetten. Te lang wachten met een klacht kan echter desastreuse gevolgen hebben. Gerealiseerd moet worden dat het opsturen van een klacht iets anders is dan een aansprakelijkheidstelling. Om verlies van rechten te voorkomen is het voldoende dat de klacht aan de verkoper kenbaar wordt gemaakt. Deze kan zich daar dan tegen verweren of een oplossing vinden. De koper heeft daarna nog tijd om de verkoper aansprakelijk te stellen binnen de geldende verjaringstermijnen. Omgekeerd is het ook voor de verkoper

Wat onder â&#x20AC;&#x2DC;bekwame tijdâ&#x20AC;&#x2122; moet worden verstaan, valt niet met duidelijkheid te zeggen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het

van belang om na te gaan of er tijdig is geklaagd, omdat dit een sterk verweermiddel kan opleveren. Als u vragen heeft over de klachtplicht of over tegenvallende overeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met Niels van Steijn, telefoon 071-5155843 of n.van.steijn@ groenendijk.com Niels van Steijn is advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten te Leiden.

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten Postbus 788 2300 AT Leiden T 071 - 515 58 43 F 071 - 517 27 20 legal@groenendijk.com www.groenendijk.com

nwrn~Â&#x20AC;n U Č&#x2014;r}rpxĂ&#x2022; xvyjl}nw qnnulxvyunn}Ă&#x2022;

jwjo Ä&#x17D;Ä&#x153;Ă&#x2022;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x;

Č&#x2014;Ă&#x;ujknu Ä&#x2013;Ä&#x2122;ÄŻkrs}nuurwp nnwÂ&#x20AC;npnwknuj|}rwp

nU Č&#x2014;r}rpxĂ&#x2022;jwjoÄ&#x17D;Ä&#x153;Ă&#x2022;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x;Ă&#x2022;

xv|wnuwjj{xwÂ&#x192;n|qxÂ&#x20AC;{xxvxx{nnwxn{}~rpnwmny{xno{r}Ă&#x2022;knw}jwqj{}nÂ&#x20AC;nutxvĂ&#x2022; |txmjĂ&#x2022;wu

Č&#x2013;{jwm|}xon{k{~rtpnvrmmnumÄ&#x2122;Ă&#x2013;Ä&#x2013;Ă&#x;Ä&#x2122;Ă&#x2013;Ä&#x161; Ä&#x192;Ä&#x2013;Ä&#x2022;Ä&#x2022;tvĂŹÄ&#x2013;xyÄ&#x2014;Ä&#x2014;Ă&#x2013;Ä&#x2014;Ă&#x;Ä&#x2014;Ä&#x2122;Ă&#x2013;Ä&#x2122;Ă­Ä&#x2014;Ă&#x;nvr||rnÄ&#x17E;Ä&#x161;Ă&#x;Ä&#x2013;Ä&#x2022;Ä&#x161;p{Ä&#x192;tvĂ&#x2022; nwxnvmnjwjoy{rs|r|rwluĂ&#x2022;Č&#x2013;nwČ&#x2013;Ă&#x2013;n luĂ&#x2022;n{Â&#x20AC;rsmn{rwp|krsm{jpnnwtx|}nw{rstujj{vjtnwĂ&#x2022; rsÂ&#x192;rprwpnwĂ&#x2013;m{~tĂ&#x;nwÂ&#x192;n}ox~}nwxx{knqx~mnwĂ&#x2022;n}xxwmnjoknnumrwptjwvnn{~r}xn{rwpnwknj}}nwĂ&#x2022;

Č&#x2014;Č&#x2013; Č&#x2014; xkknÂ&#x20AC;npÄ&#x2014;Ă&#x2013;Ä&#x2014;Ä&#x2014;Ä&#x161;Ä&#x2122;Č&#x2014;xx{|lqx}nwĂ&#x2013;nunoxxwÄ&#x2022;Ä&#x153;Ä&#x2013;Ă&#x;Ä&#x161;Ä&#x203A;Ä&#x2022;Ä&#x2022;Ä&#x2014;Ä&#x2022;Ä&#x2022;Ă&#x2013;rwoxĂťj~}xqjvn{|Ă&#x2022;wuĂ&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x20AC;Â&#x20AC;Ă&#x2022;j~}xqjvn{|Ă&#x2022;wu rwm}xw|xwmn{vnn{rjmnČ&#x2014;Ä&#x2122;Ä&#x2122;Ă&#x2013;jo|ujpxx{|lqx}nw

het ONDERNEMERS BELANG

19


Interview

Tekst en fotografie: Luuk Braun

Nienke Schamper en Niek Hoogwout, de drijvende krachten achter de commissies Evenementen en Ledenservice

‘Verbinden, inspireren, verdiepen en doen’

BV Leiden laat de stad bruisen Ruim 350 ondernemers uit Leiden en omstreken hebben zich verenigd in de BV Leiden. Een enthousiaste club, die tot doel heeft het ondernemersklimaat in de Leidse regio te bevorderen. De organisatie biedt leden een netwerk, kennis en inspiratie. Ook behartigt het de belangen van ondernemers binnen het politieke en maatschappelijke overleg.

20

het ONDERNEMERS BELANG

M

et als thema’s ‘verbinden’, ‘inspireren’, ‘verdiepen’ en ‘doen’, is BV Leiden er voor zowel de kleine zzp’er als de grote BV in de stad. Klein en groot zijn niet alleen lid, maar ook actief binnen de vereniging die de stad al sinds 2007 nog meer laat bruisen. Met een breed palet aan netwerkbijeenkomsten en een actieve ledenservice is de BV Leiden daarbij in staat op ieders behoefte in te spelen. De vereniging komt voort uit een fusie van de Leidse Vereniging van Industriëlen en MKB Leiden. De vernieuwde organisatie bestaat uit acht bestuursleden, die verschillende commissies aansturen vanuit een voorzittersrol. Deze commissies nemen een deel van de serviceverlening voor hun rekening nemen.

Drie speerpunten

Niek Hoogwout is voorzitter van één van die organen: de commissie Ledenservice. Die bestaat verder uit Jorrit van de Walle, Anneke de Bruijn, Peter Duijvestein, Robbert Paul Hartwijk en Koen van Ulden. Irene Slats-van Ommen doet het secretariaat. “Een mooi team”, vertelt de 44-jarige advocaat bij het Leidse Geelkerken Linskens Advocaten. “We hanteren drie speerpunten. Allereerst de ondersteuning van leden, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe of ingewikkelde regelgeving. We geven ook tips waar bepaalde informatie of steun te vinden is. De commissie verzamelt daarnaast klachten en aandachtspunten van ondernemers in Leiden met betrekking tot instanties. Je moet dan denken aan langdurig openliggende straten, onaan-


gekondigde omleidingen of trage afgifte van vergunningen. Als een onderneming zelf geen oplossing kan bereiken, dan voert de commissie daarover zo nodig overleg met de betreffende instantie of geeft feedback. Tenslotte zijn we als commissie het doorgeefluik van acties, zoals kortingen van leden voor leden binnen BV Leiden. Die acties staan doorlopend op onze website.” In 2012 was de meest in het oog springende actie van de commissie Ledenservice het met succes aantekenen van bezwaar tegen te laat betaalde facturen door de gemeente Leiden. “Een gevalletje paarse krokodil”, herinnert Hoogwout zich. “Veroorzaakt door de oprichting van Servicepunt 71, een instantie die de facturen van leveranciers voor onder meer de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en voor Museum de Lakenhal en Molen de Valk centraal is gaan verwerken. Wij ontvingen al snel klachten van onze leden dat het Servicepunt de afhandeling van facturen door opstartproblemen niet meer binnen de normale betaaltermijn van 30 dagen kon garanderen. We zijn toen onmiddellijk in actie gekomen en hebben laten weten dat veel van onze ondernemers moeilijke tijden beleven en dat de handelwijze van het Servicepunt niet bepaald bijdroeg aan het in stand houden van het gunstige ondernemersklimaat in Leiden. Stiekem stuurden we ook een afschrift naar de gemeenteraad. Met als resultaat een ‘mea culpa’ van de betrokkenen en directe betaling aan onze leden die het betrof. Een goed voorbeeld van hoe het werkt bij een businessclub, die met één briefje dit soort zaken kan oplossen.” Evenementen

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van BV Leiden zijn de vele activiteiten. Ook die worden weer gecoördineerd door een aparte afdeling, in dit geval de commissie Evenementen. Deze meest zichtbare commissie staat onder voorzitterschap van de zeer actieve Nienke Schamper (33), in het dagelijks leven directeur en eigenaar van het bedrijf Way2Grow. “Ik doe dat nu anderhalf jaar met heel veel plezier”, vertelt ze. “Mijn doel was om vernieuwing te brengen binnen de activiteiten en het voor iedere groep interessant te maken. We zijn meer dan een borrelclub met de traditionele bitterbal en het blokje kaas. Ik probeer te zoeken naar spannende locaties en leden een kans te geven zich te profileren door bijvoorbeeld sponsoring op evenementen. De champagneproeverij in Oud Poelgeest is daar een goed voorbeeld van.”

Lid worden? Leer andere ondernemers kennen, maak gebruik van elkaars kennis en ervaring en ondersteun de lobby van BV Leiden voor ondernemers in politiek en maatschappij. Een lidmaatschap van BV Leiden levert onder meer direct contact op met ruim 350 medeondernemers, gratis toegang tot diverse netwerkborrels en themabijeenkomsten alsmede deelname aan de belangenbehartiging voor ondernemers in de Leidse regio. De contributie bedraagt voor starters € 100 per jaar, voor bedrijven met minder dan 10 werkzame personen € 275 euro. Bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen betalen € 375 en daarboven 525 euro per jaar.

“Uiteraard doe ik dit niet alleen, maar samen met een zeer gemotiveerde commissie bestaande uit Jaap van Pampus, Jeannette Plaizier, Annegien van Rijsewijk, Gerbrand Tjaden en secretaresse Irene Slats-van Ommen. De activiteiten zijn gericht op de kernwaarden van BV Leiden ‘verbinden’, ‘inspireren’, ‘verdiepen’ en ‘doen’. We zijn als commissie ook verantwoordelijk voor de ledenvergadering, informatieve themabijeenkomsten, netwerkborrels, bedrijfsbezoeken, openbare debatten en festiviteiten. Op 23 augustus was onze jaarlijkse Zomer Business BBQ. Die is altijd vlak voordat het echte netwerkseizoen weer gaat beginnen. Weer of geen weer, het is altijd een groot succes. We waren te gast bij Biercafé Olivier, op de begane grond van het historische pand van het voormalig St. Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht.”

coachen. Dit jaar hadden we Jos Burgers uitgenodigd. Hij is auteur van een aantal boeken en een goeroe op het gebied van marketing. Voor ondernemers zeer interessant.” “Voor de komende maanden staat een bedrijfsbezoek aan het Bio Science Park op het programma, waar we op 5 november onder meer via beeld en geluid meer te weten komen over wat daar gebeurt. We sluiten het jaar altijd af met een spectaculair ‘goede doel kerstfeest’. Dit jaar in de Lakenhal. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing, maar vast staat wel dat we via een veiling geld gaan inzamelen voor de Lakenhal. Ook in 2013 gaan we met BV Leiden elke maand weer originele bijeenkomsten en festiviteiten houden. Want Leiden is een fantastische stad, vol met interessante en talentvolle ondernemers!”

Gastspreker

Begin deze maand stond op maandagavond 3 september in de Home Town Lounge aan de Boshuizerlaan gastspreker Jos Burgers. Nienke Schamper: “We openen het netwerkseizoen elk jaar met een spreker. Vorig jaar was dat oud-hockeycoach Marc Lammers, die op een inspirerende manier vertelde over ondernemerschap, leiding geven en

T 071 - 512 78 85 info@bvleiden.nl of www.bvleiden.nl Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

De voltallige commissie Evenementen, v.l.n.r.: Annegien van Rijsewijk (de Clerqc), Jeannette Plaizier (De Partij), Gerbrand Tjaden (BDO), Jaap van Pampus (De Leeuw Makelaardij), Irene Slats-van Ommen (secretaresse BV Leiden), Nienke Schamper (Way2Grow) en gastheer nieuwe leden Joost Verbaas (De Leeuw Makelaardij)

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

Tekst: Joost van der Helm

Credifixx biedt bedrijven de helpende hand rond de nieuwe Wet Incassokosten

Belang algemene voorwaarden overeenkomst neemt toe Per 1 juli is de Wet Incassokosten (WIK) van kracht geworden. Deze wet is ingevoerd om de wildgroei van tarieven in de incassobranche tegen te gaan. Vooral als het gaat om incasso bij particulieren. “Wij juichen het invoeren van een maximumtarief voor incassobureaus toe”, stelt Joost van der Helm, directeur van Credifixx Incassoservices.

D

aarnaast behelst de wet regelgeving wanneer een zaak uit handen mag worden gegeven. Een opdrachtgever moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en de debiteur de gelegenheid geven om te betalen. Twee weken voordat een bedrijf de zaak ter incasso aanbiedt, moet de debiteur worden aangeschreven met in die brief de hoogte van het factuurbedrag, de hoogte van de mogelijke incassokosten en de betaaltermijn van veertien dagen. “Dat heeft een enorme impact op de procedures bij onze opdrachtgevers”, zegt Van der Helm. “Wij hebben deze procedure voor onze opdrachtgevers uitgewerkt inclusief praktische voorbeeldbrieven. In plaats van alles uit te zoeken, wat niet eenvoudig is, kunnen bedrijven hier hun voordeel mee doen.” Algemene voorwaarden

Bij incasso op bedrijven laat de wetgever de incassostaffel links liggen. Hier gelden de afspraken tussen de bedrijven, waarbij in de algemene voorwaarden van de overeenkomst moet worden vastgelegd

Credifixx prolongeert NVI-keurmerk

Credifixx is een NVI-gecertificeerd incassobureau. Controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd, maar dit keer ging het onderzoek om de verlenging van het NVI-keurmerk. “Met alles moesten we weer even met de billen bloot”, geeft Van der Helm aan. “Ik ben er trots op dat we als een van de weinigen in de regio dit NVI-keurmerk mogen dragen. Ik raad iedereen dan ook aan om zaken te doen met NVI-gecertificeerde incassobureaus.”

welk tarief er in rekening wordt gebracht bij non-betaling. “Daaraan moeten wij ons houden”, weet Van der Helm. “Als je de algemene voorwaarden niet goed geregeld hebt, ga dat nu doen. En zorg ervoor dat je niet exorbitant hoge bedragen in die algemene voorwaarden zet, want dat maakt innen alleen maar lastiger. Overigens mogen wij hoge bedragen wel matigen als we daarmee het geld binnen kunnen krijgen.” No cure, no pay

In principe is de dienstverlening van Credifixx voor opdrachtgevers gratis. No cure, no pay. In het verleden kon Credifixx bij de debiteur 62,00 euro in rekening brengen. “Nu laat de wetgever dat bij B2B-zaken los. Als iemand geen algemene voorwaarden heeft, worden we verwezen naar de WIK-staffel (buitengerechtelijke kosten bij particulieren). Dan heb je het over 40 euro.” De incassobranche heeft uitgerekend dat de kostprijs van een incassoprocedure 55 euro bedraagt. “Resultaat is dat we 15 euro te kort komen, die we bij de opdrachtgever gaan innen. Om onze dienstverlening gratis te houden, adviseren wij opdrachtgevers om in de algemene voorwaarden bij incassokosten 15% met een minimum van 60 euro te zetten. Zij hebben er ook belang bij dat onze dienstverlening gratis blijft.” Van der Helm kan zich voorstellen dat bedrijven met vragen zitten. Hij begrijpt ook dat bedrijven niet het risico willen lopen dat er in hun algemene voorwaarden een te laag bedrag staat en dat ze dan zelf nog extra kosten hebben. “De niet-betalende debiteur moet die rekening oppakken. Het kan niet zo zijn dat hij er nog mee wegkomt ook. Daarom mijn dringend advies: regel het goed.”

Credifixx Incassoservices BV Flevoweg 9H 2318 BZ Leiden T 071 - 301 57 17 info@credifixx.nl www.credifixx.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


0DDQGDJWPYULMGDJ XXU 'RQGHUGDJ NRRSDYRQG XXU =DWHUGDJ XXU

Heeft u wat extra handjes nodig? Uw Afdeling biedt u tijdelijke ondersteuning en neemt het werk uit handen. Of het nu gaat om strategische projecten of praktische zaken, door de veelzijdige achtergrond van Uw Afdeling is zij zeer breed inzetbaar. Zowel op het gebied van marketing-, proces- en kwaliteitsmanagement kan Uw Afdeling tijdelijke ondersteuning bieden.

Zoekt u tijdelijke versterking voor uw organisatie? Uw Afdeling maakt graag kennis met u. Barbara Gรถrris Hoofdstraat 28, 2351 AK Leiderdorp T 06 - 516 593 97 contact@uwafdeling.nl www.uwafdeling.nl


Bedrijfsreportage Inmiddels is het al weer zo’n 4 jaar geleden dat de eerste tekenen van de mondiale economische problemen zichtbaar werden. Het heeft een tijd geduurd maar langzaam maar zeker sluit het crisisnet zich ook om Nederland; de wereld is klein geworden en je kunt je niet meer aan de invloed van economische en politieke ontwikkelingen onttrekken.

Van Triple-A naar Triple-E

Nederland in crisisperspectief

N

ederland in een recessie, de triple-A status in gevaar, het consumentenvertrouwen op een historisch dieptepunt, steeds verder gaande politieke en economische invloed van Europa, besluiteloosheid, onenigheid en halfslachtige maatregelen bij de bestrijding van de crisis in de zuidelijke eurolanden om maar een paar zaken te noemen.

Een onzekere toekomst

De Nederlandse economie is krakend en piepend tot stilstand gekomen en moet gereanimeerd worden. Voorlopige verwachtingen voor volgend jaar: Het wordt niet veel beter. Een doemscenario? Misschien. Dat is pas achteraf te constateren. Als het herstel eerder optreedt dan op grond van sombere (maar voor alsnog realistische) inschattingen is te verwachten dan zou dat heel prettig zijn. Maar een strategie bepalen vanuit een al te optimistische toekomstvisie is in deze onzekere tijden zeker niet aan te bevelen. De ingrijpende economische maatregelen die Nederland treft geven de financiële markten hopelijk vertrouwen in het herstel van de Nederlandse economie. Maar het dieptepunt van de economische malaise is nog niet bereikt. De echte effecten van de forse bezuinigingen moeten nog voelbaar worden. Eerst wordt het financiële “vet” opgebruikt en als dat is verdwenen zullen de particuliere bestedingen (nog) verder afnemen en zal het bedrijfsleven dat via het domino-effect gaan merken. En met alleen bezuinigen los je de huidige problemen niet blijvend op. Een herschikking en herwaardering van maatschappelijke en economische basiswaarden is daartoe onvermijdelijk.

Koos Burgmeijer van EE Care overhandigt een triple EEE certificaat aan Ronald Steenmeijer facilitair manager van Stichting Topaz

De goede dingen doen

Zo’n periode van herstel door hervorming vraagt om een overlevingsstrategie. En wat is een goede overlevingsstrategie? Doen waar je goed in bent, terug naar de “corebusiness”, kosten bewaken, verlagen en zo mogelijk vermijden. Uitbesteden van niet-bedrijfs-eigen activiteiten biedt ruimte om je te concentreren op de “core-business”. En uitbesteden kan tegelijk een kostenbesparing opleveren. Specialisten kunnen door hun expertise werkzaamheden vaak beter en goedkoper uitvoeren. Tenslotte zijn de werkzaamheden die zij voor u uitvoeren hun “core-business”. Bij uitbesteden denk je niet als eerste aan energiebeheer maar toch is dit een kostenpost waar aan te “verdienen” is. De inkoop van energie is bijvoorbeeld in perioden zonder economische groei aantrekkelijk. De vraag naar energie is dan gering en door de wet van vraag en aanbod zal de prijs dalen. Uiteraard zijn er meer factoren die de prijs van energie bepalen. Inkopen van energie is dan ook een specialistische activiteit die kennis van de energiemarkt vereist. De meeste bedrijven en organisaties hebben dat specialisme niet in huis. EE Care is zo’n energiespecialist. Het bedrijfsmotto van EE Care “Who cares? EE Care !” impliceert de zorg van EE Care voor haar relaties in brede zin. Zij koopt energie in voor haar klanten, bewaakt en verbetert de bedrijfsvoering, controleert de energierekeningen en helpt bij de budgettering. Bovendien biedt EE Care haar relaties de mogelijkheden om hun energiehuishouding te verduurzamen. Het productenpakket van EE Care

Voor deze werkzaamheden heeft EE Care het Triple-E pakket ontwikkeld.

De basis vormt het single-E pakket Energy E: Met dit pakket wordt het afsluiten van een energiecontract, de energie-inkoop en de factuurcontrole verzorgd. Zeg maar de input: “Wat komt er binnen en wat kost het”. Het double-E pakket Evaluation EE is een aanvulling op het basispakket. Hiermee wordt het energiegebruik van de organisatie bewaakt en geoptimaliseerd. De basisvraag hier is “Hoe wordt de energie gebruikt en is dat wel nodig”. Met het Triple-E pakket Economics EEE is een organisatie volledig “energie-ontzorgd”. U voldoet met dit pakket ook aan de wet milieubeheer. De activiteiten worden aangevuld met een diepgaand energie-onderzoek van de organisatie. De energiebesparingsmogelijkheden worden in een energiebesparingsplan gerangschikt en de financiële consequenties worden afgewogen. EE Care begeleidt energiebesparingprojecten en draagt zorg voor realisatie van de beoogde besparingen. De milieuparagraaf in het energieonderzoek biedt u de mogelijkheid om uw organisatie als duurzame onderneming te profileren. Bij alle drie de pakketten worden de klanten via de webapplicatie “EECare insite” met een persoonlijke inlogcode continu voorzien van op hen toegesneden relevante informatie. Deze informatie is van belang voor het management en de administratie van de organisatie. Dit is natuurlijk maar een kort en beperkt overzicht van de producten die EE Care te bieden heeft.

Meer weten? Kijk op onze website:

www.eecare.nl of bel even. Wij maken graag een afspraak met u. U kunt ons ook volgen via twitter @eecare of telefonisch 088 - 332 27 77

het ONDERNEMERS BELANG

25


Bedrijfsreportage

Open Coffee Leiden brengt ondernemers bij elkaar Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak: netwerken met hoofd en hart. De basisingrediënten van een netwerkbijeenkomst maar met een eigentijdse twist. Dat is de insteek van Open Coffee. Open Coffee is een open concept dat begonnen is in Londen doordat ondernemers, die via nieuwe en social media met elkaar communiceerden, elkaar ook in het echt wilden ontmoeten. In 2007 is Open Coffee naar Nederland overgewaaid en vinden er elke maand ongeveer 300 Open Coffee bijeenkomsten plaats. In Leiden vond de eerste Open Coffee plaats in mei 2009.

K

enmerkend is het vrije karakter van de bijeenkomsten en kosteloze deelname. Het basisidee is dat je op ontspannen en ongedwongen wijze zzp’ers en ondernemers uit de stad en uit de regio kunt ontmoeten, in een samenstelling die elke keer weer verrassend is. Bij de Open Coffee Leiden, #OCLeiden, geven ze dit netwerken nieuwe stijl vorm door de zeepkist, de anders-kennismakings-tafel, de inspiratieleestafel, marktplaats en de korte thema workshops. Organisator Marike van IJssel: “We proberen in samenspraak ook elke keer wat extra’s te doen om zoveel mogelijk deelnemers met

elkaar in contact te brengen. Juist de inbreng van de bezoekers is hier van groot belang, je hebt elkaar zoveel te leren als je ervaringen uitwisselt. De verbinding die je dan met elkaar legt, niet alleen doordat je weet wat de ander doet, maar ook doordat je aandacht hebt voor waarom de ander doet wat hij of zij doet, maakt deze vorm van netwerken interessant en duurzaam. De OCLeiden is een broeiplek voor allerlei bijzondere samenwerkingsverbanden en projecten die door co-creatie ontstaan.” “Zo is er de samenwerking met Stichting Gangmakerij voor jonge creatieve ondernemers mede door de Open Coffee ontstaan. Wat ons betreft mag de deelname nog wel breder: wat zou er leuker zijn als de grotere bedrijven uit de regio hier in contact kunnen komen met die creatievelingen die hen kunnen helpen bij de ontwikkeling van een nieuwe app voor het bedrijf? Dit is een uitgelezen mogelijkheid om daar eens over van gedachten te wisselen. Hier kun je kennis delen, ontmoeten, sparren of je vraag prima kwijt.” “De OCLeiden is te vinden via de LinkedIn groep waar we elke maand aankondigen waar we samenkomen en wat er dan op het programma staat. Ook zijn er actieve discussies over allerlei zaken waar je als ondernemer elkaar mee kunt helpen.”

“Een project dat kortgeleden in Leiden heeft plaatsgevonden is de Geluksroute. Op 15 en 16 september hebben mensen zich op allerlei manieren ingezet om een gelukservaring door te geven. We hebben mensen uitgenodigd datgene wat hen gelukkig maakt te komen delen met anderen, op basis van overwaarde en overvloed. Dat heeft veel verschillende vormen gekregen: een workshop over geluk of lachyoga, een extraatje in verschillende Leidse horecagelegenheden of winkels, een creatief experiment zoals de ‘give-shop’, (ook te zien op Lowlands), je straat omtoveren tot Geluksstraat van Leiden (de Hoefstraat) of gewoon iets grappigs zoals een bellenblaasflashmob. Het animo voor deze dagen was geweldig. Er kwamen zelfs ook mensen van buiten Leiden als geluksbrenger meedoen. Zo’n initiatief als dit verbindt hart en hoofd, en mensen onderling, precies waar de OCLeiden zich ook sterk voor maakt. Op www.geluksroute.nu kun je meer informatie lezen”.

26

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: Luuk Braun

Sinds kort rijden de bouwvakkers van IBB Kondor in elektrische autootjes

IBB Kondor bouwt en ontwikkelt

Met beide benen op de bouwgrond Met een enthousiaste club van ruim 40 jonge medewerkers en een vlotte tweemansdirectie ademt IBB Kondor jeugdig elan. De iPad, Cloud-server en BIM zijn gemeengoed bij het bepaald niet stoffige bouwbedrijf, dat al in 1925 het levenslicht zag.

A

nno 2012 bouwt en ontwikkelt het bedrijf nog steeds. In de ruimste zin van beide woorden en over de volle breedte van de vastgoedmarkt. Het bedrijf is gespecialiseerd in grote en middelgrote bouwprojecten. Van fabrieken en kantoorgebouwen tot woningen en renovatieprojecten. Dat doet het als zelfstandig opererende BV binnen het gerenommeerde Volkers Wesselsconcern. Het internationale concern met bedrijven over de hele wereld in alle bouwdisciplines staat bekend om haar uitgebreide kennis op alle gebieden binnen het vastgoed en de solide financiële basis. “Als bouwers”, zegt één van de twee directeuren Sander Westerhuis (38), “proberen we om realistisch naar ons vak te kijken. En dat lukt heel aardig. We zetten gebouwen neer met een professionele aanpak en mensen die een nuchtere kijk hebben op hun vak. We horen gelukkig doorlopend dat we daar goed in zijn.” Mededirecteur Anton Spaan (41) vult aan: “Daarom zijn we een steeds meer gewaardeerde partner in de Nederlandse bouwwereld. Waar ons vakmanschap zich in uit? Zorgvuldigheid, inventiviteit, een hoog kennisniveau en een voortdurend streven naar kwaliteit tegen een eerlijke prijs. We bouwen geen luchtkastelen, maar staan met beide benen op de bouwgrond.”

We hebben nu veel kennis en ervaring op het gebied van duurzame oplossingen en duurzaamheidlabels als Cradle to Cradle en BREEAM. Met IBB Kondor kiezen onze klanten voor een ervaren en duurzame partner.” Op die klanten is de hele organisatie van het bedrijf gericht. “Voor klanten doen we alles”, vertelt Spaan. “Je kunt bij ons een gebouw kopen, zoals je een auto aanschaft. En dat gaat een stuk verder dan alleen even de kleur uitkiezen. Wij nemen graag de volledige ontwerpverantwoordelijkheid voor onze rekening. Maar eigen architect en een eigen bestek kan ook, al is het wel goedkoper als wij dat ook doen. Dat werkt efficiënter.”

Momenteel is IBB Kondor volop actief op het innovatieve Park 20|20 in Hoofddorp. Daar bouwt het onder meer een kantoorgebouw voor Fox vakanties en een nieuw onderkomen voor de Federation Internationale des Footballeurs Professionnels (FIFPro). Daarnaast realiseert het bedrijf uit Oegstgeest in de Rotterdamse wijk Kralingen 169 appartementen met commerciële ruimtes en aan het Amsterdamse IJ 216 luxe appartementen. “We willen ons daarbij in de toekomst gaan toeleggen op full servicecontracten”, verduidelijkt Westerhuis. “Daarbij onderhouden we de gebouwen die we neerzetten, zodat de belegger of gebruiker daar geen omkijken naar heeft.”

IBB Kondor Oude Vaartweg 1 2343 JD Oegstgeest T 071 - 305 05 00 info@ibbkondor.nl www.ibbkondor.nl

De directeuren Anton Spaan (links) en Sander Westerhuis voor het pand van IBB Kondor in Oegstgeest

Klantgericht

Het milieu gecertificeerde IBB Kondor staat bekend als duurzaam en groen. “Westerhuis: “Duurzaamheid betekent veel voor onze organisatie. Sinds kort rijden onze bouwvakkers in elektrische autootjes. Daar hebben we er inmiddels zes van. Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

het ONDERNEMERS BELANG

27


Wat mag u van uw accountant verwachten? Een gedegen en betrouwbaar ďŹ scaal advies Tijdige en adequate managementinformatie Uitgebreide kennis van typologiĂŤn van ondernemingen en organisatie Begeleiding bij het beantwoorden van investeringsvraagstukken en belangrijke strategische beslissingen

Maar.... u verdient meer! Sprangers Van den Ende doet ook meer! Persoonlijke begeleiding, een klankbord en eigen initiatief zijn begrippen die centraal staan in onze dienstverlening. Kortom, een accountant waar u van op aan kunt. Sprangers Van den Ende accountants en belastingadviseurs Prinsessegracht 33, Postbus 11562 2502 AN Den Haag, Tel.: 070-3469442 Heerenweg 6B1 2222 AM Katwijk aan Zee, Tel.: 071-2020215 E-mail: info@svde.nl voor meer informatie: bezoek onze website

www.svde.nl


Follow your heartbeat. De nieuwe A-Klasse. Vanaf 15 september bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven. Het fascinerende design en het sportieve interieur van de nieuwe A-Klasse laten ieder hart sneller kloppen. Een ervaring die nog veel intenser wordt wanneer je kennismaakt met de innovatieve technologie in de cockpit en het dynamische vermogen van de nieuwste generatie motoren. Je least de 5-deurs A-Klasse al vanaf € 495,- per maand*. Luister naar je versnelde hartslag en beleef zelf de nieuwe A-Klasse vanaf 15 september bij ons in de showroom.

Gem. verbruik: 3,8 - 6,2 l/100 km, 26,3 - 16,1 km/l. CO2-uitstoot: 98 -145 g/km. * Je rijdt de nieuwe A-Klasse al vanaf € 28.995,- excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasetarief vanaf € 495,- per maand excl. btw o.b.v. Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden, benzine 20.000 km per jaar, diesel 30.000 km per jaar. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht. Bel voor meer informatie: 00800 – 97 77 77 77 (gratis).

Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn De Schans 25 2405 XX Alphen a/d Rijn tel. 017 - 242 75 85.

Mercedes-Benz Den Haag Donau 42 2491 BA Den Haag tel. 070 - 700 14 60.

Mercedes-Benz Leiden Vondellaan 45 2332 AA Leiden tel. 071 - 579 22 14.

Mercedes-Benz Naaldwijk Klompenmakerstraat 50 2672 GA Naaldwijk tel. 0174 - 52 67 88.

www.mbdb.nl, info@mbdb.nl

Het Ondernemersbelang Leiden 3-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you