Page 1

NR. 2

2013

GRONINGEN

Ondernemers willen positief denken

Samen werken aan ontwikkeling van de Eemsdelta regio

HOC: Meerwaarde in opleidingen en trainingen

••••••••••••••••

Koppelbaas? We zijn veel meer…

Hoe familiebedrijven hun cultuur en succes kunnen behouden

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


SIGN OF SOLUTIONS HEAVY TRANSPORT. ZWAAR TRANSPORT. LIFTING TILLEN EN AND HIJSEN. HOISTING. BRUGGEN CREATING SOMS BOUWEN. CONNECTIONS. LETTERLIJK.STATE HET BESTE OF THE MATERIEEL. ART ONZE TOEGEWIJDE EN AANDACHT VOOR EQUIPMENT. OUR MENSEN COMMITTED PEOPLE AND UW WAARDEVOLLE VRACHT. DAARCARGO. GAAT HET OM IN SPECIAL CARE FOR YOUR VALUED THAT ONZE BUSINESS. IS WHAT IT’S ALL ABOUT IN OUR BUSINESS. CONTACT:

WAGENBORG NEDLIFT \ GIDEONWEG 5 \ 9723 BM \ GRONINGEN \ NEDERLAND TEL: +31(0)50 368 28 00 \ NEDLIFT@WAGENBORG.COM \ WWW.WAGENBORG.COM


uw deur, ons vak

Verkoop, montage, onderhoud en reparatie van alle merken deuren

Bedrijfs- en Garagedeuren

B&GS Bedrijfsdeuren & Garagedeuren Specialist van het Noorden. Tientallen jaren ervaring in verkoop, montage, onderhoud en reparatie van

Specialist

elk type en merk garagedeur of bedrijfsdeur maakt ons wie we zijn: Het adres voor kwaliteitsdeuren kanteldeuren, sectionaaldeuren, roldeuren, overheaddeuren, schuifdeuren etc. Voor alle deuren kunt bij ons terrecht. Hormann dealer van alle deuren uit hun assortiment. Maar ook andere merken deuren leveren, plaatsen en repareren wij. Laat u informeren in onze Showroom of maak eventueel een afspraak, wij komen vrijblijvend langs.

Eestumerweg 49, 9792 RB Ten Post T 050 - 520 11 00 | F 050 - 520 11 09 info@bengs.nl | www.bengs.nl

• Bouwmachines • Steigerbouw • Betonbekisting • Toiletservice

Weer aan de slag na ziekte? Focus op re-integratie Persoonlijke begeleiding door re-integratie adviseur én jobsearcher. Kennis van wet- en regelgeving rondom re-integratie i.v.m. ziekte.

• Evenementen re-integratie - outplacement - loopbaanbegeleiding assessment - (e-)coaching - training - loopbaanportaal opleiding Loopbaancoach - HR advies

Dé verhuurspecialist van het Noorden 0900 74 74 747 0900-74

sijperdaverhuur nl sijperdaverhuur.nl

Meer informatie? www.focusnederland.nl groningen@focusnederland.nl 050 527 32 30


Inhoud Het Ondernemersbelang Groningen verschijnt vijf keer per jaar Tiende jaargang, nummer 2-2013 COVERFOTO De deelnemers aan het tafelgesprek met

06

v.l.n.r. Alfred Pels, Jan Bloemsma, Hilda Bolhuis, Peter Hoekstra, Alfred Bakker en Jaap Noordhof

Samen werken aan ontwikkeling van de Eemsdelta regio Dat de Eemsdelta regio een gebied is met ongekende economische mogelijkheden, is genoegzaam bekend. In de afgelopen jaren kende de regio een sterke groei en was de Eemshaven zelfs het decor van miljardeninvesteringen. Dat heeft zijn weerslag op de regio niet gemist. Omdat economische ontwikkeling en de aanpak van de knelpunten op de arbeidsmarkt gemeente overstijgende zaken zijn, werd ruim een jaar geleden besloten om te komen tot de oprichting van Eemsdelta\EZ. “We willen bevorderen dat ondernemers zo snel en zo goed mogelijk worden geholpen”, stelt Hoofd Bureau Economische Zaken Harrie Hoek.

(foto Rien Linthout)

Ondernemers willen positief denken

UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03

De eerste maanden van het jaar 2013 hebben nog niet voor een ommekeer in ondernemend Groningen gezorgd. De geluiden zijn weliswaar wisselend, waar de een het jaar goed is begonnen, heeft de ander juist een moeilijke start, maar de algemene opinie is, en het is niet anders, dat er aan het einde van de tunnel weliswaar licht gloort, maar dat we er nog niet zijn. Enerverend, een avontuur, wisselend, kritisch; zomaar enkele steekwoorden die regelmatig vielen tijdens het tafelgesprek met zes betrokken ondernemers in HotelRestaurant Het Oude Gemeentehuis in Uithuizen.

08

F 0594 - 61 18 63 info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

HOC: Meerwaarde in opleidingen en trainingen

EINDREDACTIE Erik van Raalte T 0594 - 69 56 14 e.vanraalte@ondernemersbelang.nl

13

BLADMANAGER Jos Bosboom

HOC Opleidingen & Trainingen in Zuidlaren is voor talloze MKB-ers in het hele land inmiddels een vertrouwd adres voor het volgen van opleidingen en trainingen in logistiek, transport en veiligheid. Al meer dan 20 jaar biedt het bedrijf opleidingen en trainingen die passen bij de opdrachtgever. Nieuw is het aanbieden van blended learning, waarmee HOC haar leidende rol in de branche wederom inhoud geeft. HOC Opleidingen & Trainingen is van alle markten thuis. “Wij denken altijd met de klant mee”, zegt directeur Hilda Bolhuis.

Novema Grootegast T 0594 - 51 03 03 j.bosboom@ondernemersbelang.nl VORMGEVING VDS Vormgeving, Drachten DRUK Scholma Druk, Bedum

“Koppelbaas? We zijn veel meer… ….. Bovendien opereren we in de meest betrouwbare branche.” Deze uitspraak is van Alex Bakker, eigenaar van uitzend- en detacheringsbureau Werk&Zo Recruitment in Winschoten. Hij heeft het over zijn eigen organisatie, de branche waarin hij opereert en ook over collega-uitzendbureaus. De opmerking van Alex is een antwoord op de vraag waarom veel ondernemers hem als uitzendbureau inschakelen terwijl andere ondernemers vinden dat ze het prima zelf kunnen.

17

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Hans van Asch Gerrit Boer Paul Kusters (cartoon) Jeroen Kuypers IngerMarlies Leeuwenburgh Rien Linthout Marco Magielse Henk Poker André Staas – Comm’Art André Vermeulen (column) René Zoetemelk ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Graag met vermelding voor welke editie van het Ondernemersbelang de wijziging betreft ISSN: 1873 - 7412

In het hartkatern Hoe familiebedrijven hun cultuur en succes kunnen behouden

Familiebedrijven hebben een eigen krachtbron: de samenhang tussen de familieleden die de organisatie leiden die hen in staat stelt hoge toppen te scheren. De familie belichaamt de unieke cultuur die het bedrijf onderscheidt van andere en waaraan het zijn succes dankt. Maar naarmate een familiebedrijf groeit en de rol van de familie verandert kan deze cultuur verwateren. Volgens Anne Kloosterboer, hoofd van de sectie Familybusiness bij de HayGroup, is de uitdaging dit ‘bedrijfs-DNA’ dieper in de organisatie te verspreiden en verankeren.

‘Antwoord voor bedrijven’: Slechts een muisklik tussen vraag en aanbod Ondernemers worden geconfronteerd met een breed spectrum aan wet- en regelgeving, zowel bestaande als nieuwe. Die niet aflatende informatiestroom van de overheid genereert vanzelfsprekend een even continue stroom aan vragen. ‘Antwoord voor bedrijven’ is een overheidsdienst die deze vragenstroom kanaliseert en beantwoordt. Het merendeel van de antwoorden is op de website te vinden, de rest van de vragen wordt per telefoon, chat of twitter afgehandeld. Sinds kort is er zelfs een app die ondernemers op de hoogte houdt van de nieuwste wet- en regelwijzigingen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

- Volg de Topclick Masterclass - Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over en betaalt binnen 48 uur - Maak met het OSB-keurmerk een veilige keuze - Veldhuis Media groeit door anticyclisch investeren in mensen en machines


Column ■

En verder

Europa openluchtmuseum

04

Nieuws

Ex-top Fortis voor rechter. Philips-directeuren geven fraude toe. Schandaal

15

Bloemsma+Faassen Accountants en Belastingadviseurs

SNS breidt zich uit. Zomaar wat krantenkoppen op één en dezelfde dag.

16

Plas|Bossinade en de kracht van de combinatie

De veroordelingen in de vastgoedfraudezaak rond het Bouwfonds zijn

17

Koppelbaas? We zijn veel meer…

19

Overal bereikbaar

20

Hebben de gedrukte media nog toekomst? De mening van ons panel

24

Hoe finaal is de finale kwijting?

nog maar nauwelijks uitgesproken door de rechter of nieuwe megaverduisteringen komen aan het licht. Het lijkt wel een epidemie die in kringen van Nederlandse topmanagers heerst. De kredietcrisis, de bankencrisis, de eurocrisis, sommigen hebben er niets van opgestoken. Integendeel, ze hebben er maling aan. Na hen de zondvloed. Fraude en diefstal zijn natuurlijk van alle tijden, maar in déze tijd lijkt er toch structureel iets anders aan de hand te zijn. Een mentaliteit bij de top van het grote (financiële) bedrijfsleven die niet meer is wat ze ooit was. Vroeger was een bankier een deftige heer die er een eer in stelde om het aan zijn instelling toevertrouwde vermogen zo goed mogelijk te beheren en liefst te vergroten. Dat waren nog familiebedrijven, die oude banken. Het zijn de familiebedrijven die in Nederland de economie en de werkgelegenheid nog een beetje overeind weten te houden. Grote ondernemingen breken de boel alleen maar af. Massaontslagen rollen bij het UWV door de computers. Het verschil tussen een ondernemer en een ‘topmanager’ is de

Strip

focus, de gerichtheid. De laatste krijgt bij zijn aanstelling al te weten hoeveel jaarsalarissen en vertrekbonussen hij meekrijgt als hij miskleunt, de eerste heeft vooral als zorg om zijn bedrijf draaiende te houden. De Britse premier Cameron hield begin van het jaar een toespraak met als kern dat het afgelopen moet zijn met de onvoorstelbare bureaucratie van de Europese Unie, waar de burger helemaal niets meer mee heeft. Het omzetten van een plan in een wet duurt in Brussel zo maar tien jaar. Als de EU-bobo’s niet bereid zijn om te veranderen opdat dit werelddeel concurrerender wordt, stapt Engeland op. In Brussel heerst dezelfde mentaliteit als onder topmanagers. Het is nooit genoeg. De 20.000 ambtenaren bij de EU-instituties kregen per 1 januari een salarisverhoging van 5.5 procent. Zij waren daar kwaad over, want het had 10 procent moeten zijn. Losgezongen van de werkelijkheid. Geen idee van wat er buiten hun ivoren kantoortorens gebeurt. Cameron gaat zijn zin niet krijgen. De state of mind is er niet naar in Brussel. Er heerst decadentie en zelfgenoegzaamheid. De mentaliteit van de foute topmanager. Daardoor zal Europa langzaam maar zeker afglijden naar een tweederangs werelddeel. Europa wordt één groot openluchtmuseum. Voor toeristen uit China. Het is geen toeval dat de belangrijke technologische uitvindingen van de laatste 25 jaar uit de VS en Zuid-Korea zijn gekomen, niet uit Europa. Er is daar weinig bureaucratie, er wordt harder gewerkt en foute topmanagers gaan gewoon de gevangenis in. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Focus, 25 jaar loopbaanbegeleiding Focus Nederland B.V. viert haar 25-jarig jubileum. Het bureau is in 25 jaar uitgegroeid tot een loopbaanadviesbureau met 12 kantoren, verspreid door heel Nederland. Focus is hiermee landelijk aanbieder van diensten op het dynamische snijpunt van mens, werk en organisatie. Het bureau legt de nadruk op maatwerk voor organisaties die hun medewerkers ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling of begeleiden naar een nieuwe baan. Christel Logemann, directeur van Focus: “Hoewel er de afgelopen 25 jaar veel is veranderd, is ons uitgangspunt nog steeds hetzelfde. We willen samen met organisaties oplossingen bedenken voor bestaande en toekomstige personele uitdagingen.” Het bureau zet tijdens het hele jubileumjaar duurzame inzetbaarheid en mobiliteit in als rode draad in haar activiteiten. In het kader hiervan lanceert Focus haar nieuwe loopbaanportaal en Outplacement 3.0. Het Focus jubileum magazine dat onder andere met medewerking van Aukje Nauta is uitgegeven, is op te vragen via groningen@focusnederland.nl of via 050 527 3230.

Zwartwoud B.V. maakt doorstart Zwartwoud, dé vertaler van de visie van interieurarchitecten en conceptbedenkers uit Groningen, maakt na het faillissement van 5 maart j.l. een doorstart. Drie partijen, te weten voormalig commercieel manager Marcel Schoemaker, Vorm Martini en Konvi RVS Products hebben hierover overeenstemming bereikt. De samenwerking past in de strategie van Zwartwoud om de allerbeste vertaling van concept naar product te bewerkstelligen. Vorm Martini ontwikkelt interieurs met merkbeleving. Samen met haar opdrachtgevers vertalen zij een merkstrategie naar een creatief interieurconcept. Konvi RVS Products ontwikkelt, produceert en levert o.a. RVS producten als toeleverancier voor interieur en winkelinrichting. Marcel Schoemaker is sinds 2008 werkzaam voor Zwartwoud als Commercieel Manager en zal de dagelijkse leiding voor Zwartwoud vervullen als Directeur. De curator heeft de bedrijfsactiviteiten van Zwartwoud, ten behoeve van de continuering van de contracten met haar relaties, na de faillissementsdatum deels gecontinueerd. Zwartwoud BV zal als zelfstandig bedrijf blijven bestaan. De komende periode zal worden gewerkt aan het verfijnen van de strategie.

04

het ONDERNEMERS BELANG

JK Autoschade: Meeùs Schade Service Hersteller van het jaar

JK Autoschade in Groningen is gekozen tot Meeùs Schade Service Hersteller van het jaar. Het bedrijf scoorde bijzonder hoog op alle punten waarop Meeùs schadeherstel partners beoordeelt. “JK Autoschade laat zien hoe een modern autoschadebedrijf vandaag de dag werkt”, aldus Gert Timmermans, directeur Verzekeringen van Meeùs. Elk jaar bekroont het volmachtbedrijf Meeùs Assuradeuren één bedrijf met de

titel ‘Schadehersteller van het jaar’. Dat doet Meeùs door schadeherstellers te beoordelen op vijf criteria: klantcontact, gemiddelde schadelast, kwaliteit van het werk, uitstraling en omzet. JK Autoschade is met een score van 90,8 punten op een schaal van honderd een duidelijke winnaar. De eigenaar van JK Autoschade, Sander Spoelman, was blij verrast met deze uitverkiezing.

Is de CE-302 het braafste jongetje van de klas? De ultra zuinige Citroen C3 E-HDI EGS gaat als een speer. Is dit nu het braafste jongetje van de klas? Hij heeft nu, een week na de levering door garage Dijkstra Citroen Groningen inmiddels ruim 3000 km gereden. CE Special Courier heeft voor de Citroen C3 gekozen omdat ze verwachten dat het een besparing van ruim 20% geeft op de C02 uitstoot ten opzichte van de bestelwagens. De insteek is: betrouwbaar spoed koerierwerk uitvoeren op een milieu vriendelijk manier. De Citroen C3-Hdi Egs valt naadloos in dit plaatje als ‘brave jongen’.

Financieel acceptabel 2012 voor AB Vakwerk AB Vakwerk heeft over 2012 een omzet van ruim € 84 miljoen euro behaald. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2011 en in vergelijking tot de totale uitzendmarkt een acceptabel resultaat; de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) laat over 2012 een omzetdaling van 4% zien. In een moeilijk economisch klimaat heeft AB Vakwerk een positief financieel resultaat weten te behalen en heeft de organisatie op een goede wijze kunnen doen waarvoor ze is opgericht: zorgdragen voor de bedrijfscontinuïteit bij haar leden en klanten. AB Vakwerk kijkt terug op een onstuimig 2012. De uitzendorganisatie heeft laten zien ook in hectische omstandigheden een sterke organisatie te zijn. Algemeen directeur Hylke van der

Veen: “Vooral onze Payroll-dienstverlening heeft zich de afgelopen jaren positief bewezen. Vorig jaar behaalden we een urenstijging van 22% ten opzichte van het jaar ervoor. Bedrijven zoeken in economisch onzekere tijden naar mogelijkheden om hun financiële en juridische risico’s te beperken. Payroll sluit daar heel goed op aan.”AB Vakwerk is dé regionale personeelsvoorziener in de agrarische sector, in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, Bouw, Groen, Industrie, Logistiek. Met zo’n 1150 vaste medewerkers in dienst en enkele duizenden Nederlandse en buitenlandse werknemers op uitzendbasis is AB één van de grotere werkgevers van Noord Nederland. Meer informatie over AB is te vinden op www.abvakwerk.nl.

Hylke van der Veen

Bruins Visscher Licht maakt doorstart Vanaf 1 mei 2013 maakt Bruins Visscher Licht een doorstart. Hierover hebben curator Henk de Groot en Vincent Brouwer (44) overeenstemming bereikt. Daarmee is de toekomst van het meer dan 80 jarige Groningse bedrijf gered. Het GROENLICHT programma waar in 2012 prijzen mee zijn gewonnen, wordt met volle kracht voortgezet. Verduurzaming van verlichting en duurzaam

ondernemen zijn de speerpunten. De projectverlichter met een rijke Groningse historie gaat in afgeslankte vorm verder. “Met een klein team van specialisten pakken wij de draad van Bruins Visscher Licht weer op,” zegt de nieuwe directeur Vincent Brouwer. Binnen het nieuwe bedrijf is plaats voor 7 mensen uit de oude organisatie. Het voor de Top 100 van Groene Bedrijven genomineerde Bruins

Visscher Licht is een handelsbedrijf met adviesfunctie. “Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzamere wereld ook wordt bereikt door duurzame verlichting toe te passen,” zegt Brouwer. Binnen het nieuwe bedrijf zijn de 3P’s van people, planet en profit volledig ingevoerd. Bruins Visscher Licht zet de activiteiten voort vanuit een nieuwe locatie aan de Kalmarweg 16-1 in Groningen.


Innovatief betonproject krijgt eerste bijdrage uit subsidieprogramma MKB

Glasgarant verleent Dijkema’s autoglas A-rating Met ingang van 1 april voert Dijkema’s autoglas uit Hoogezand met nevenvestiging in Groningen, de zogeheten Arating van Glasgarant. Daarmee behoort het bedrijf tot de beste autoruitherstellers van Nederland. Glasgarant verenigt alle partijen die het afwikkelingsproces van autoruitschade voor verzekerden goed, vlot en zo goedkoop mogelijk willen laten verlopen. De stichting – waartoe de grote verzekeringsbedrijven behoren – inspecteert periodiek aan de hand van diverse criteria. Autoruitherstelbedrijven met een hoge waardering voor klanttevredenheid, schadelastbeheersing en procesefficiency verwerven hiermee een vooraanstaande positie. Al bijna twintig jaar repareert, vervangt,

Hoofdvestiging van Dijkema’s autoglas aan de Industrieweg 14 in Hoogezand

tint of graveert Dijkema’s Autoglas de ruiten van voertuigen; niet alleen voor particulieren (waaronder campers) maar

eveneens voor (transport)bedrijven en de agrarische sector. Het bedrijf is aangesloten bij brancheorganisatie FOCWA.

Boekpresentatie CO2-neutraal ondernemen

Vrijdagmiddag 12 april jongstleden bezochten zo’n 100 genodigden het hoofdkantoor van de NS te Utrecht voor een derde inspiratiemiddag van

het Klimaatplein. Thema van de middag was ‘CO2-reductie en de voordelen voor Planet, People en Profit’. De presentaties en 16 workshops stonden

in het teken van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Ondernemers werden aan het slot van de middag door oud minister Cramer aangespoord om samen te werken aan een reductie van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Tijdens de bijeenkomst werd het boek ‘In 5 stappen CO2-neutraal ondernemen’ gepresenteerd. Een eerste exemplaar werd door auteur Rob van der Rijt overhandigd aan Willem Lageweg (directeur MVO Nederland), Michiel van Roozendaal (lid groepsraad NS) en Jacqueline Cramer (Utrecht Sustainability Institute). De inhoudsopgave, het voorwoord en enkele referenties te lezen op http://www.klimaatplein.com/in-vijfstappen-co2-neutraal-ondernemen/

Op donderdag 28 maart heeft gedeputeerde Yvonne van Mastrigt een cheque van 100.000,- euro uitgereikt aan betoncentrale Olthof BV uit Sappemeer. Het is de eerste bijdrage uit het nieuwe subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen. Het bedrag is bedoeld voor de aanschaf van een grindwasser. Hiermee kunnen steenachtige materialen gereinigd worden en gebruikt worden als vervanger van grind bij de productie van beton. Het project van Olthof BV kost in totaal 500.000,euro. Olthof BV houdt zich bezig met de productie van betonspecie: het onverharde mengsel van cement, zand, grind en water. Met de grindwasser kan Olthof BV restmaterialen reinigen en daarna gebruiken bij de productie van betonspecie. Grind uit de rivieren is daardoor niet meer nodig. Sinds 1 januari kunnen bedrijven die bezig zijn met duurzame en innovatieve projecten subsidie krijgen. Tot 2015 is er bijna 3 miljoen euro beschikbaar. Meer over het programma Duurzaam en Innovatief MKB is te lezen op de website: www.provinciegroningen.nl/subsidiemkb.

Persberichten Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productienieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar e.vanraalte@ondernemersbelang.nl.

Biobased Design thema DesignXPO Van 24 t/m 26 mei 2013 wordt DesignXPO georganiseerd om design uit het Noorden op de kaart te zetten en ontwerp- en productieprocessen zichtbaar te maken. DesgigXPO wordt georiganiseerd door House of Design in samenwerking met Groninger Museum, Syntens, Vos Interieur en Academie Minerva. Dit jaar met als thema Biobased Design. De Biobased Economy staat nog in de kinderschoenen en biobased materialen worden nu ontdekt door ontwerpers die gaan onderzoeken of wij ze in de nabije toekomst als product in huis kunnen hebben. Tijdens DesignXPO kun je dit zien, voelen, ruiken en aanraken. Tijdens het project Future Products gaan designers op materiaalstage en ontwerpen met bio based materiaal

een designproduct. Deze Future Products worden tijdens de XPObiobased Design tentoongesteld op het Ebbingekwartierterrein in Groningen. Speciaal voor kinderen wordt op 26 mei een workshop 3D printen georganiseerd in het Groninger Museum. Ouders zijn ook van harte welkom en kunnen een lezing volgen over biobased producten uit de geschiedenis en/of aansluiten bij de rondleidingen in het museum. Ook buiten het thema om biedt DesignXPO een uitgebreid programma voor de design liefhebber. Designers stellen werkplaatsen, studio’s en ateliers open. Winkeliers, galerieën en diverse horeca gelegenheden sluiten zich aan en House of Design stelt diverse routes samen langs de leukste designspots in Groningen.

Deze activiteiten vormen samen op 25 en 26 mei de Open Design Dagen.

Voor meer informatie: www.houseofdesgn.nl

het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage Dat de Eemsdelta regio een gebied is met ongekende economische mogelijkheden, is genoegzaam bekend. In de afgelopen jaren kende de regio een sterke groei en was de Eemshaven, onder regie van Groningen Seaports, zelfs het decor van miljardeninvesteringen.

Tekst: Henk Poker • Fotografie: Rien Linthout

Samen werken aan ontwikkeling van de Eemsdelta regio

Dat heeft zijn weerslag op de regio niet gemist. Omdat economische ontwikkeling en de aanpak van de knelpunten op de arbeidsmarkt gemeente overstijgende zaken zijn, werd ruim een jaar geleden besloten om te komen tot de oprichting van Eemsdelta\EZ. Namens de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en de provincie Groningen, zorgt deze organisatie voor nog betere vestigingsplaatsfactoren. Bovendien kan Eemsdelta\EZ ondernemers, indien de vraag er is, op weg helpen.

06

het ONDERNEMERS BELANG

E

emsdelta\EZ is om twee redenen opgericht, stelt Hoofd Bureau Economische Zaken Harrie Hoek. “Ten eerste om cruciale vestigingsplaatsfactoren in positieve zin te beïnvloeden. Je moet daarbij denken aan bedrijventerreinen, infrastructuur, arbeidspotentieel en kennis in de regio. Daarnaast kunnen ondernemers die in de regio zitten of zich hier willen vestigen en met de overheid te maken krijgen, zich richten tot dit bureau. We kunnen hen bijvoorbeeld helpen met het aanvragen van vergunningen, het voorbereiden van een uitbreiding of vestiging en er voor zorgen dat kan worden voorzien in toekomstige vacatures.” “Wat we willen bevorderen”, gaat Hoek verder, “is dat ondernemers zo snel en zo goed mogelijk worden geholpen. Als een gemeente bijvoorbeeld zegt dat er iets niet kan, dan gaan wij kijken wat er wel mogelijk is.”

Eemsdelta 2030 Eemsdelta\Ez maakte een vliegende start en presenteerde in oktober vorig jaar de Economische Visie Eemsdelta 2030. “In dit rapport zit nog heel veel optimisme”, geeft Hoek aan. “De actualiteit van dit moment brengt met zich mee dat er wel enkele veranderingen ten opzichte van oktober vorig jaar hebben plaatsgevonden.” Daarmee doelt hij onder andere op de energiemarkt. De opkomst van het schaliegas in de Verenigde Staten en de dump van goedkoop steenkool op de wereldmarkt, hebben ervoor gezorgd dat het functioneren van de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven onder druk staat. “En bovendien hebben de nieuwe ontwikkelingen invloed op de vergroening van de energievoorziening, die we van plan waren in deze regio”, voegt Hoek er aan toe.


“Dat neemt echter niet weg dat we verwachten dat die vergroening vroeg of laat doorgaat. Zeker is dat straks een derde van de stroomvoorziening in Nederland uit onze regio afkomstig is.” Hoek pleit ervoor dat het Kabinet serieus industrieel beleid gaat voeren. “Daar heeft het lange tijd aan ontbroken, maar Nederland kan niet alleen draaien op een dienstensector. Deze regio kent een sterke economische basisstructuur, waarin landbouw, chemie en energie een belangrijke rol spelen. Ook het MKB trekt zich daar aan op, en dan met name de industriële dienstverleners. Daar moeten we zuinig op zijn.” Mede dankzij de ontwikkelingen in de Eemshaven, is het volgens Hoek voor industriële dienstverleners extra interessant om naar de regio Eemsdelta te komen. “Dat blijkt ook uit de cijfers, vorig jaar hebben meerdere nieuwe bedrijven uit deze groep dienstverleners zich hier gevestigd. Daar is een actief acquisitiebeleid aan vooraf gegaan en het resultaat mag er dan ook zijn.” Uitstroom Eemsdelta\EZ houdt ook de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten. Zo is er in 2011 onderzoek verricht naar de stand van zaken op de arbeidsmarkt en daaruit kwam naar voren dat er tot en met 2021 maar liefst 5.000 vacatures gaan ontstaan.

Hoek: “Deze banen komen vooral in technisch gerelateerde beroepen, grotendeels op MBO-niveau. Wij meten voortdurend de vraag naar personeel. En hoewel veel bedrijven momenteel een pas op de plaats maken, kijken ze wel vooruit. De uitstroom van oudere werknemers komt er onmiskenbaar aan, waardoor er ook nog eens een vervangingsvraag van tweeà drieduizend mensen gaat plaatsvinden. Het is daarom van belang dat er voldoende technisch personeel wordt opgeleid. Daarbij spelen verschillende partijen een rol, zoals de scholen, maar ook het Seaports Experience Center, waar jongelui kennis kunnen maken met technische beroepen. Gelukkig zien we nu dat de technische opleidingen in de regio behoorlijk vollopen. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leuk werk kunnen doen, maar het is ook een prettige bijkomstigheid wanneer dit gebeurt in sectoren waarin werk is. Dat ligt er hier de komende jaren volop.” Ook heeft Eemsdelta\EZ, samen met Groningen Seaports, een inventarisatie van de talloze bedrijventerreinen in de regio gemaakt. Op dit moment is er nog 400 hectare vrij. “Dat lijkt veel”, stelt Hoek, “maar in de praktijk valt dat mee. Wanneer een nieuw chemisch complex in beeld komt, kun je zo al honderd hectare kwijt zijn. Dat neemt echter niet weg dat we voorlopig geen nieuwe terreinen hoeven aan te leggen. Alleen ten zuidoosten van de Eemshaven wordt nog uitgebreid, vooral ten behoeve van datahotels.”Nog dit jaar gaat Eemsdelta\EZ samen met Groningen Seaports inventariseren wat er op welk bedrijventerrein nodig is om up to date te blijven. Zo kan er bijvoorbeeld behoefte zijn aan een revitalisering, maar kan ook de aanleg van glasvezel prioriteit genieten. Cruciale rol Bij alle ontwikkelingen speelt de infrastructuur een cruciale rol. Hoek is blij met de toezegging van de provincie Groningen om geld beschikbaar te stellen voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. “We hebben nu al toezeggingen van een aantal bedrijven, dat als die verdubbeling er komt, zij zich gaan vestigen op het eindpunt van die verdubbeling, op Fivelpoort. Inclusief een kade die daar dan kan worden aangelegd, is dit duurzame bedrijventerrein dan enorm interessant voor met name logistieke bedrijven.” En de Eemsdelta heeft niet alleen de blik op Nederland gericht, ook in Duitsland gebeurt het een en ander, waar de regio haar voordeel mee kan doen. “We gaan minder praten en meer doen”, zegt Hoek stellig. “Zo is een van onze grootste ambities om op termijn de energie opwekking voor de

Harrie Hoek: “Mede dankzij de ontwikkelingen in de Eemshaven is het voor industriële dienstverleners extra interessant om naar de regio Eemsdelta te komen”

chemische industrie op basis van bio based brandstof te laten plaatsvinden en daarvoor hebben we ook de hulp van onze Duitse buren nodig.” “Daarnaast willen we graag een veerverbinding tussen Delfzijl en Emden, omdat dit beide regio’s een stuk beter bereikbaar maakt. Binnenkort wordt er in Eems Dollard verband een besluit genomen of we hiermee doorgaan. Het is in elk geval wel de bedoeling dat deze verbinding op termijn kostendekkend wordt.” Druk Tenslotte speelt er nog de gemeentelijke herindeling. Hoek: “Met Appingedam, Delfzijl en Loppersum was het de bedoeling om één shared service center te realiseren. Eemsmond zou daar vooralsnog niet aan meedoen. Maar door het rapport rondom de gemeentelijke herindeling is er een andere situatie ontstaan. De gemeenten zijn zich aan het oriënteren op de meest passende herindelingvarianten. Zij moeten eind mei aangeven aan de provincie wat hun voorkeur heeft. “ “Waar deze regio over tien jaar staat”, herhaalt Hoek de vraag. “Er is dan heel veel bereikt in een regio waar veel is geïnvesteerd in duurzame productie en bedrijvigheid en waar de infrastructuur up to date is. Daarnaast is de relatie met de stad Groningen sterk aangehaald. En ook speelt Groningen Airport Eelde voor deze regio een belangrijke rol. Want, onderschat het belang van de aanwezigheid van een goed functionerend vliegveld voor het internationale bedrijfsleven niet. Ja, de Eemsdelta met zijn beide zeehavens is en blijft een regio met enorme mogelijkheden, waar we gezamenlijk voor moeten gaan.”

het ONDERNEMERS BELANG

07


Rondetafelgesprek

Tekst: Henk Poker • Fotografie: Rien Linthout

Ondernemers willen positief ‘Maar de realiteit is dat het nog niet goed gaat’ De eerste maanden van het jaar 2013 hebben nog niet voor een ommekeer in ondernemend Groningen gezorgd. De geluiden zijn weliswaar wisselend, waar de een het jaar goed is begonnen, heeft de ander juist een moeilijke start, maar de algemene opinie is, en het is niet anders, dat er aan het einde van de tunnel weliswaar licht gloort, maar dat we er nog niet zijn. Enerverend, een avontuur, wisselend, kritisch; zomaar enkele steekwoorden die regelmatig vielen tijdens het tafelgesprek in Hotel-Restaurant Het Oude Gemeentehuis in Uithuizen.

08

het ONDERNEMERS BELANG


van de secties ondernemingsrecht, insolventierecht en fiscaal recht het nu erg druk. Daarnaast zijn we als advocaat steeds meer adviserend bezig, omdat de markt daar om vraagt.” Roerige tijden “Enerverend, zo zou ik de situatie in onze branche op dit moment willen noemen”, zegt Alex Bakker van Werk&Zo Recruitment in Winschoten, specialist in uitzenden, detacheren, werving & selectie, headhunting en payrolling. “Wij beleven roerige tijden, want veel bedrijven hebben het moeilijk. In 2009 werden vooral de betere werknemers nog wel binnenboord gehouden, maar in 2011 vond een kentering plaats en heden ten dage maakt ook de harde kern van veel bedrijven kennis met de nieuwe wetten van de huidige economie. In Oost-Groningen zijn in de afgelopen jaren veel bedrijven failliet gegaan en daar komt vooralsnog niets voor terug. Om die reden hebben wij ons vizier al langere tijd over de provinciegrens heen gericht. Je moet verder kijken dan alleen je naaste omgeving. Verder profiteren wij van het feit dat enkele grotere organisaties die in onze branche actief zijn, Winschoten inmiddels hebben verlaten. En omdat op-

denken V

an een advocatenkantoor wordt wel eens gezegd dat het conjunctuur ongevoelig is. Advocaat Peter Hoekstra, tevens partner bij Plas|Bossinade Advocaten in Groningen, kan dat beamen. “We merken wel dat cliënten kritischer zijn, maar daar spelen we als kantoor zoveel mogelijk op in. Deze tijd vraagt erom snel te anticiperen op veranderende marktomstandigheden. Zo hebben onze advocaten

Hilda Bolhuis, directeur HOC Opleiding & Training: “Er verandert zoveel en zo snel, dat het nauwelijks is bij te houden”

het ONDERNEMERS BELANG

09


Rondetafelgesprek

Momenteel hebben we ook in de Eemshaven nog redelijk veel werk, met name dankzij de komst van de windmolens. Eind dit jaar verwacht ik dat het spannender wordt. In de bouw gaat het nog steeds slecht en wacht iedereen op herstel. Maar wanneer komt dat? Bij Wagenborg proberen we intussen de concurrentie een stapje voor te blijven, bijvoorbeeld door middel van opleidingen, maar we begeven ons inmiddels ook in de kleinmontage, zeker omdat klanten daar steeds vaker om vragen. En nee verkopen, kan niemand zich in deze tijd veroorloven.” Als geen ander weet Jan Bloemsma van Bloemsma en Faassen Accountants, met vestigingen in Groningen, Hoogezand en Assen, hoe de vlag er in het MKB voor staat. “Dat beeld is wisselend”, laat hij weten. “Iedereen is kritisch en is bezig met consolideren. Ondernemers die nu hun bedrijf willen verkopen, bevinden zich niet in een luxe positie. Wat wij zien is dat de noordelijke ondernemer met een realistische blik naar de huidige marktomstandigheden kijkt. Velen maken een pas op de plaats, vaak omdat men niet anders kan. Helaas werken banken niet mee om het MKB te steunen. Zij hebben de teugels zelf aangehaald en kunnen daardoor minder lenen aan het reguliere bedrijfsleven, dat komt het herstel niet ten goede.”

Alex Bakker, Werk&Zo Recruitment: “Wij beleven roerige tijden, want veel bedrijven hebben het moeilijk”

drachtgevers toch dichtbij zaken willen doen, komt men nu bij ons.” Hilda Bolhuis, directeur van HOC Opleiding & Training, ervaart de huidige tijd vooral als een avontuur. “Er verandert zoveel en zo snel, dat het nauwelijks is bij te houden. Gelukkig hebben wij veel klanten met wie het behoorlijk goed gaat en waar de behoefte aan opleiden en trainen onverminderd groot is. Dat neemt niet weg dat er ook branches zijn, kijk naar de bouw, waarmee het een stuk moeilijker gaat. Dit betekent dat wij scherp zijn op veranderingen en snel willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo proberen we steeds voorop te lopen in onze branche. Wij waren zeven jaren geleden bijvoorbeeld één van

10

het ONDERNEMERS BELANG

de eersten die ging adverteren op internet. De concurrentie zag daar toen nog niets in, maar het heeft ons wel klandizie in het hele land gebracht.” Herstel.. maar wanneer? “Wij hebben een betere start dan vorig jaar”, zegt Jaap Noordhof van Wagenborg Nedlift onder andere gevestigd in Delfzijl. Het bedrijf is bekend vanwege de kraanverhuur en vooral actief in de gas-, olie- en chemische industrie. “We hebben een goed gevulde orderportefeuille, maar desondanks brengt deze tijd wel met zich mee dat we flexibel moeten zijn en regelmatig moeten schuiven met mensen en materieel. Dat is op zich niet erg, maar je moet er wel bovenop zitten.

Wachten Peter Hoekstra legt wat dat betreft ook de schuld bij de politiek. “Men is daar zoekende, waardoor in de dagelijkse praktijk iedereen op elkaar zit te wachten. Men wil wel, maar als de politiek niet duidelijk is, blijft de ondernemer vaak zitten en doet hij vooralsnog niets.” In dat kader zou Alex Bakker het een goede zaak vinden als er iets kan worden gedaan aan de betalingsmoraal. “Zelfs overheden komen betalingstermijnen niet na en dat is vooral schadelijk voor het MKB. Dat zou heel snel opgepakt moeten worden, hoewel ik een oplossing zo snel ook niet weet.” Alfred Pels, die al 40 jaar zelfstandig bezig is in de horeca en momenteel uitbater is van Hotel Landgoed Ekenstein, Hotel Restaurant Victoria, Hotel Restaurant De Wagenbergh, Hotel Restaurant boven Groningen en Het Oude Gemeentehuis, vindt dat in zijn regio, Noord-Oost-Groningen, momenteel alles tegen zit. “De huizenmarkt zit op slot, we hebben te maken met aardbevingen, buitenlandse werknemers werken in onze fabrieken, het gaat allemaal moeizaam. We mogen daarom van heel veel geluk spreken dat de Eemshaven goed draait. Maar, wij merken dat de toeristische markt in het Noord-Oosten van onze provincie


behoorlijk aan het afnemen is. En dat is logisch. Immers, in een gebied waar bodemdaling en aardbevingen bijna aan de orde van de dag zijn, daar ga je niet heen.” Energie En daarmee raakt Pels een gevoelige snaar. Volgens Hoekstra floreert de energiesector in Groningen, “we kunnen daarom niet zomaar stoppen met het winnen van gas.” Pels is het daar mee eens, “want wie hoest die twaalf miljard op, die er elk jaar aan aardgasbaten naar de staatskas vloeit?” Bakker zegt dat er nu goed naar alternatieven moet worden gekeken, bijvoorbeeld door CO2 in de bodem op te slaan. Volgens Hoekstra zal dat geen oplossing zijn voor de aardbevingen. “Want dan blijf je rommelen met de aardkorst, waardoor er risico’s blijven bestaan.

Volgens Pels is het onroerend goed in de regio waar de aardbevingen plaatsvinden wel met een derde in waarde gedaald. “En reken er maar niet op dat je je woning of bedrijfspand momenteel nog kwijt raakt.” Krimp En dan komt ook nog de krimp op de regio af. Immers, voor de toekomst wordt een daling van het aantal inwoners in Noord-Oost Groningen voorzien. Bloemsma denkt dat dit geen probleem hoeft te zijn. “Elke verandering is een kans”, vindt hij. Bolhuis vindt dat je als regio zo goed mogelijk met een eventuele krimp dient om te gaan. “Op den duur past een regio zich wel weer aan, dat zie je overal.” Volgens Bakker is Noord-Oost Groningen een ‘mega kansrijk’ gebied. “We zijn het stopcontact voor Noord-West Europa, dat moeten we veel meer gaan uitbuiten.

Peter Hoekstra, advocaat tevens partner bij Plas|Bossinade Advocaten: “Deze tijd vraagt erom snel te anticiperen op veranderende marktomstandigheden”

Alfred Pels, directeur/ eigenaar Pels Hotels: “We mogen van heel veel geluk spreken dat de Eemshaven goed draait”

Daarnaast staat het Waddengebied op de Werelderfgoedlijst van Unesco, daar moeten we ook veel meer mee doen. Ondertussen vraag ik me wel af waarom de vierbaansweg naar de Eemshaven er nog niet ligt. Want je hoeft toch geen econoom te zijn om te beseffen dat dat noodzakelijk is om de haven tot een nog betere ontwikkeling te laten komen.” Pels beaamt dat. “Voor een goed functionerende haven heb je goede aan- en afvoerwegen nodig, anders gaat het niet werken.” “Ik vind het jammer dat er vaak een tegenbeweging ontstaat, wanneer er iemand opstaat die een goed idee heeft voor de invulling van dorpen en/of steden in deze regio”, geeft Hoekstra aan. “Daardoor stranden goede plannen vaak in schoonheid en dat is jammer.” “Datzelfde zie je wanneer bestemmingsplannen moeten worden aangepast”, zegt Bloemsma. “Dat duurt in Nederland vaak ontzettend lang, waardoor kostbare tijd verloren gaat.” Bolhuis denkt dat er in de toekomst veel minder winkels komen. “Maar dat geldt niet alleen specifiek voor deze regio. Door de komst van internetwinkels gaan mensen steeds vaker via het net hun spullen kopen, daar ontkom je niet aan. De vele winkelcentra zoals die nu nog bestaan, gaan deels verdwijnen, daar ben ik van overtuigd.” De aanwezigen zijn er het over eens dat leegstand voor niemand aantrekkelijk is, maar een oplossing voor dit probleem is niet meteen voorhanden.

het ONDERNEMERS BELANG

11


idee welke kant het op gaat, zo realistisch ben ik wel. Als ik naar onze eigen branche kijk is het afwachten of er aan het einde van het jaar nog net zoveel werk is als nu. Dat durf ik niet te voorspellen.” Peter Hoekstra toont zich wat positiever. “De crisis duurt al lang en als mij iets duidelijk is geworden in de afgelopen periode, is dat de mensen wel willen. Ja, we hebben de bodem inmiddels wel bereikt en we klimmen tegen het einde van dit jaar weer uit het dal, dat moet toch kunnen lukken.”

Jan Bloemsma, Bloemsma en Faassen Accountants: “De noordelijke ondernemer kijkt met een realistische blik naar de huidige marktomstandigheden”

Ook Alex Baker is die mening toegedaan. “Hoewel de situatie in ons land nog verre van goed is, denk ik dat we de bodem wel hebben bereikt. Over de grens, in Duitsland, werken momenteel al veel Nederlanders en die trend lijkt zich verder door te zetten. De Duitse markt groeit nog steeds en we kunnen daar goed personeel plaatsen. Tegen het einde van het jaar trekt ook de Nederlandse markt verder aan, dus wat dat betreft zie ik het rooskleurig in.”

Hilda Bolhuis, van huis uit optimist, zegt geen idee te hebben waar we heen gaan. “Ik hoop dat het er beter uit gaat zien en voor ons eigen bedrijf reken ik ook op groei. Wij bouwen er momenteel een paar leslokalen bij, om de vraag aan te kunnen. En wat er verder om ons heen gebeurt, ja, daar hebben we niet zoveel invloed op. Elke ondernemer moet het toch zelf doen.” “Een duidelijke toekomstvisie ontbreekt in de politiek en dat is jammer”, geeft Peter Hoekstra aan. “Dat neemt niet weg dat we weer uit deze crisis gaan komen, wellicht nog sneller dan menigeen nu denkt.” Jan Bloemsma tenslotte is blij met de vele initiatieven die hij waarneemt. “Ik ben daar positief over. Of dit er toe leidt dat we er aan het einde van het jaar substantieel anders voor staan, kan ik niet zeggen. Maar er gebeurt wel iets. Tenslotte, ondernemers die goed geanticipeerd hebben op de veranderende marktomstandigheden willen nu ook weer verder, de wil om er met elkaar iets van te maken is er derhalve. Die spirit heb ik in de afgelopen jaren wel eens gemist.”

Het duurt te lang Natuurlijk liggen er ook kansen in NoordOost Groningen, maar er wordt dan wel van iedereen een inspanning gevraagd. “Om te beginnen van de gemeenten in deze regio”, zegt Pels. “Ik wil bijvoorbeeld extra kamers bouwen in dit hotel, maar de aanvraag is nu al drie maanden onderweg, en dan heb ik het nog maar over een eerste schets. Ik heb dat overigens niet alleen in deze gemeente meegemaakt, maar bijvoorbeeld ook in Appingedam en Delfzijl. Het duurt allemaal veel te lang en dat is niet alleen vervelend voor mij, maar ook schadelijk voor de ontwikkeling van dit gebied. Want met name op toeristisch gebied is er nog veel meer uit deze regio te halen, tenminste als men daar verstandig mee omgaat. Zo wil men in Delfzijl een zeeaquarium bouwen. Dat moet 10 miljoen euro kosten en dan rekent men voor de exploitatie op 60.000 à 80.000 bezoekers per jaar. Maar ik kan je nu al vertellen dat die er echt niet gaan komen. Begin nou eerst eens bij 20.000 en blijf vooral realistisch, zou ik zeggen.” Positief Op de vraag waar we aan het einde van dit jaar staan, durft Alfred Pels geen zinnig antwoord te geven. “Ik reken erop dat de vergunning voor de uitbreiding er dan wel zal zijn. Want of we in dit gebied nou te maken krijgen met krimp of niet, voldoende hotelkamers blijven er nodig, nu en in de toekomst.” Jaap Noordhof voorzag eerder een klimmetje uit het dal, “maar als je ziet wat er vanuit Europa nog op ons af komt, heb ik geen

12

het ONDERNEMERS BELANG

Jaap Noordhof, Wagenborg Nedlift: “Deze tijd brengt met zich mee dat je flexibel moeten zijn en regelmatig moeten schuiven met mensen en materieel”


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: René Zoetemelk

“Welk bedrijf heeft de zekerheid dat facturen binnen 48 uur worden betaald?” Met die vraag opent Ronald van der Starre zijn betoog over Svea Finans. Van der Starre is directeur van deze Credit Managementgroep met vestigingen in Reeuwijk en Amsterdam.

Zekerheid waarop je kunt bouwen:

Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over en betaalt binnen 48 uur

S

vea is een op het MKB gerichte financier. Het neemt echter ook het debiteurenbeheer uit handen en dekt kredietrisico af. Volgens Ronald van der Starre geeft dat zoveel zekerheid dat ondernemers zich volledig kunnen richten op hun core business. “Je weet dat je facturen snel worden betaald en dat geeft rust. Wij zijn echter geen incassobureau maar een verlengstuk van een organisatie.” Factoring Door het verkopen van zakelijke vorderingen aan Svea heeft een ondernemer altijd liquide middelen. Ronald van der Starre ziet daar het grote voordeel voor het MKB. “Hierdoor maken bijvoorbeeld veel uitzendbureaus gebruik van onze diensten. Uitzendkrachten verwachten vanzelfsprekend wekelijks uitbetaling van hun salaris. De betaling van, vaak grote, vorderingen van de uitzendbureaus bij hun klanten laat vaak lang op zich wachten. Wij nemen die vorderingen over en betalen direct uit, zodat ze snel over liquide middelen kunnen beschikken. Het is maar een voorbeeld van een branche waarvoor wij veel diensten verrichten. Ook veel ondernemers uit andere branches hebben profijt van onze inzet. Je hebt direct beschikking over het geld waarvoor je diensten hebt verricht.” Door Svea worden jaarlijks 50.000 vorderingen verwerkt met een totaal bedrag van rond de € 150.000.000,-. Dienstverlening De doelgroep van Svea is het MKB, waaronder ook de grote groep ZZPers, met een omzet tussen de € 50.000 en € 4.000.000,-. “Wij nemen voor onze klanten vorderingen over als het bedrijf waarvoor ze werkzaamheden hebben verricht voldoende kredietwaardig is. Het onderzoek naar die kredietwaardigheid doen wij snel zodat we aan de slag kunnen. Ondernemers hebben behoefte vlot en adequaat zaken te doen. Svea is daarom georganiseerd naar de vraag van de klant. Onze accountmanager blijft vanaf acquisitie tot en met debiteurenbeheer bij de factuurstroom betrokken. Bij Svea is men verzekerd van contact met één medewerker die op de hoogte is van de bedrijfsomstandigheden en facturering.

Op een gekochte factuur wordt uiteraard verdiend. “Het aankooppercentage is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de organisatie waar de vordering wordt gedaan en de gehanteerde betalingscondities die daar gelden. Meestal ligt het bedrag rond de 5% van het factuurbedrag. Het kost je iets maar je weet dan wel zeker dat er binnen 48 uur wordt uitbetaald en dat de risico’s voor Svea zijn.” Het aquisitietraject van Svea is kort. Er worden geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd. “Als we tot overeenstemming komen met de nieuwe relatie gaan we snel aan de slag. Er komen hier zelfs klanten met een stapel facturen binnenlopen.” Flexibel Wanneer je net een onderneming hebt opgebouwd of als je uit een moeilijke periode komt is het belangrijk dat er voldoende liquide middelen zijn. Die behoefte zal in de loop van de tijd minder worden. Ronald van der Starre: “Onze dienstverlening is zo opgebouwd dat je niet vastzit aan langlopende verplichtingen. De ondernemer kan zelf bepalen welke facturen er worden ingediend. Er gelden dus geen minimale omzetvereisten of concentratiegraden. Er zijn relaties die slechts facturen voor één klant bij ons onderbrengen. Veel is mogelijk!”

Solide partner Ronald van der Starre tot slot: “Wij zijn een solide partner. In Zweden heeft Svea Finans de functie van Spaarbank en beschikt daardoor over substantieel eigen en vreemd vermogen. Ingekochte facturen worden altijd uitbetaald. Het is zekerheid waarop je kunt bouwen.”

Svea Finans Reeuwijk: Reeuwijkse Poort 107b 2811 MX Reeuwijk T 0182 - 62 44 00 Amsterdam: Ed Pelsterpark 12 1087 EJ Amsterdam T 020 - 398 90 00 info@sveafinans.nl www.sveafinans.nl

het ONDERNEMERS BELANG

Ronald van der Starre: “Er worden door Svea Finans geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd”


Terneuzen, Terneuzen, volop ruimte Terneuzen, Terneuzen,volop volop volopruimte ruimte ruimte voor voor ondernemers voor voorondernemers ondernemers ondernemers

Welkom Welkom inin Terneuzen! Terneuzen! Terneuzen Terneuzen is is dede grootste grootste gegeWelkom Welkom in in Terneuzen! Terneuzen! Terneuzen Terneuzen is is de de grootste grootste gegemeente meente van van Zeeland. Zeeland. Terneuzen Terneuzen ligt ligt inin het het centrum centrum van van meente meente van van Zeeland. Zeeland. Terneuzen Terneuzen ligt ligt in in het het centrum centrum van van Zeeuws-Vlaanderen Zeeuws-Vlaanderen en en telt telt 55.000 55.000 inwoners. inwoners. DeDe ligging ligging Zeeuws-Vlaanderen Zeeuws-Vlaanderen en en telt telt 55.000 55.000 inwoners. inwoners. De De ligging ligging van van dede gemeente gemeente is is een een van van onze onze sterke sterke punten: punten: tussen tussen dede van van dede gemeente gemeente ishet is een een van van onze onze sterke sterke punten: punten: tussen tussen de Westerschelde Westerschelde inin het noorden noorden enen grenzend grenzend aan aan België België inde in het het Westerschelde Westerschelde in in het het noorden noorden en en grenzend grenzend aan aan België België in in het het zuiden. zuiden.Terneuzen Terneuzen is is dus dus strategisch strategisch gelegen gelegen ten ten opzichte opzichte zuiden. zuiden. Terneuzen Terneuzen is is dus dus strategisch strategisch gelegen gelegen ten ten opzichte opzichte van van steden steden alsals Antwerpen, Antwerpen, Gent Gent enen Rotterdam. Rotterdam. van van steden steden alsals Antwerpen, Antwerpen, Gent Gent enen Rotterdam. Rotterdam.

Terneuzen Terneuzen is een is een gemeente gemeente met met een een grote grote landbouwsector landbouwsector enen Terneuzen Terneuzen is een is een gemeente gemeente met met een een grote grote landbouwsector landbouwsector enen tegelijkertijd tegelijkertijd een een sterk sterk ontwikkelde ontwikkelde industriezone industriezone langs langs het het Kanaal Kanaal tegelijkertijd tegelijkertijd een een sterk sterk ontwikkelde ontwikkelde industriezone industriezone langs langs het het Kanaal Kanaal van van Gent Gent naar naar Terneuzen. Terneuzen. Samen Samen met met dede haven haven van van Vlissingen Vlissingen vormt vormt van van Gent Gent naar naar Terneuzen. Terneuzen. Samen Samen met met dede haven haven van van Vlissingen Vlissingen vormt vormt dede haven haven van van Terneuzen Terneuzen het het opop twee twee nana grootste grootste havengebied havengebied van van dede haven haven van van Terneuzen Terneuzen het het opop twee twee nana grootste grootste havengebied havengebied van van Nederland. Nederland. ErEr zijn zijn prima prima logistieke logistieke verbindingen verbindingen viavia het het water, water, dede weg weg Nederland. Nederland. ErEr zijn zijn prima prima logistieke logistieke verbindingen verbindingen viavia het het water, water, dede weg weg (Westerscheldetunnel) (Westerscheldetunnel) enen het het goederenspoor goederenspoor naar naar afzetgebieden afzetgebieden (Westerscheldetunnel) (Westerscheldetunnel) enen het het goederenspoor goederenspoor naar naar afzetgebieden afzetgebieden overal overal terter wereld. wereld. overal overal terter wereld. wereld. In In Terneuzen Terneuzen wordt wordt volop volop fors fors geïnvesteerd geïnvesteerd in in glastuinbouw glastuinbouw enen biobio In In Terneuzen Terneuzen wordt wordt volop volop fors fors geïnvesteerd geïnvesteerd in in glastuinbouw glastuinbouw enen biobio based based economy. economy. Van Van oudsher oudsher zijn zijn chemie chemie enen maintenance maintenance sterk sterk based based economy. economy. Van Van oudsher oudsher zijn zijn chemie chemie enen maintenance maintenance sterk sterk vertegenwoordigd vertegenwoordigd in in Terneuzen. Terneuzen. Terneuzen Terneuzen heeft heeft ondernemers ondernemers veel veel tete vertegenwoordigd vertegenwoordigd in in Terneuzen. Terneuzen. Terneuzen Terneuzen heeft heeft ondernemers ondernemers veel veel tete bieden! bieden! Vooral Vooral ruimte: ruimte: betaalbare betaalbare enen representatieve representatieve kavels kavels opop bedrijbedrijbieden! bieden! Vooral Vooral ruimte: ruimte: betaalbare betaalbare enen representatieve representatieve kavels kavels opop bedrijbedrijventerreinen, venterreinen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld in in dede Koegorsstraat Koegorsstraat enen Handelspoort-Zuid. Handelspoort-Zuid. venterreinen, venterreinen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld in in dede Koegorsstraat Koegorsstraat enen Handelspoort-Zuid. Handelspoort-Zuid. Maar Maar ook ook grond grond opop zogenoemde zogenoemde natte natte bedrijventerreinen: bedrijventerreinen: in in dede Maar Maar ook ook grond grond opop zogenoemde zogenoemde natte natte bedrijventerreinen: bedrijventerreinen: in in dede haven, haven, met met kade. kade. haven, haven, met met kade. kade.

Terneuzen Terneuzen heeft heeft bovendien bovendien een een sterk sterk middenmiddenenen kleinbedrijf. kleinbedrijf. Het Het Terneuzen Terneuzen heeft heeft bovendien bovendien een een sterk sterk middenmiddenenen kleinbedrijf. kleinbedrijf. Het Het Zeeuws-Vlaamse Zeeuws-Vlaamse arbeidsethos arbeidsethos wordt wordt geroemd: geroemd: erer is tijd is tijd om om tete Zeeuws-Vlaamse Zeeuws-Vlaamse arbeidsethos arbeidsethos wordt wordt geroemd: geroemd: erer is tijd is tijd om om tete genieten, genieten, maar maar erer wordt wordt keihard keihard gewerkt! gewerkt!Files Files kennen kennen wewe hier hier niet. niet. genieten, genieten, maar maar erer wordt wordt keihard keihard gewerkt! gewerkt!Files Files kennen kennen wewe hier hier niet. niet. DeDe Belgische Belgische markt markt ligtligt binnen binnen handbereik handbereik enen dede goede goede internationale internationale DeDe Belgische Belgische markt markt ligtligt binnen binnen handbereik handbereik enen dede goede goede internationale internationale samenwerking samenwerking wordt wordt dede komende komende jaren jaren onderstreept onderstreept door door dede bouw bouw samenwerking samenwerking wordt wordt dede komende komende jaren jaren onderstreept onderstreept door door dede bouw bouw van van een een nieuwe nieuwe zeesluis zeesluis in in Terneuzen. Terneuzen. Kortom, Kortom, erer wacht wacht u hier u hier een een van van een een nieuwe nieuwe zeesluis zeesluis in in Terneuzen. Terneuzen. Kortom, Kortom, erer wacht wacht u hier u hier een een prima prima ondernemersklimaat. ondernemersklimaat. prima prima ondernemersklimaat. ondernemersklimaat.

Interesse? Interesse? Interesse? Interesse?

AlsAls u meer u meer wilt wilt weten weten over over dede mogelijkheden mogelijkheden AlsAls u meer u meer wilt wilt weten weten over over dede mogelijkheden mogelijkheden diedie Terneuzen Terneuzen ondernemers ondernemers biedt, biedt, helpt helpt onze onze diedie Terneuzen Terneuzen ondernemers ondernemers biedt, biedt, helpt helpt onze onze bedrijfscontactfunctionaris bedrijfscontactfunctionaris Petra Petra dede Vliegher Vliegher uu bedrijfscontactfunctionaris bedrijfscontactfunctionaris Petra Petra dede Vliegher Vliegher uu graag graag verder. verder.ZijZij is het is het eerste eerste aanspreekpunt aanspreekpunt graag graag verder. verder.ZijZij is het is het eerste eerste aanspreekpunt aanspreekpunt voor voor ondernemers ondernemers in in onze onze gemeentelijke gemeentelijke voor voor ondernemers ondernemers in in onze onze gemeentelijke gemeentelijke organisatie. organisatie. U kunt U kunt haar haar bereiken bereiken viavia T 14 T 14 0115 0115 organisatie. organisatie. U kunt U kunt haar haar bereiken bereiken viavia T 14 T 14 0115 0115 of of viavia p.devliegher@terneuzen.nl. p.devliegher@terneuzen.nl. of of viavia p.devliegher@terneuzen.nl. p.devliegher@terneuzen.nl.

www.terneuzen.nl www.terneuzen.nl www.terneuzen.nl www.terneuzen.nl

Bezoek Bezoek ons op Provada de stand van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Bezoek Bezoekons ons onsop op opProvada Provada Provadain inin inde de destand stand standvan van vande de deZeeuws-Vlaamse Zeeuws-Vlaamse Zeeuws-VlaamseKanaalzone Kanaalzone Kanaalzone


Topclick Masterclass MEER RENDEMENT UIT UW ADWORDS CAMPAGNE?

Volg de Topclick Masterclass! Wist u dat ondernemers met een goed ingerichte AdWords campagne elke geïnvesteerde euro dubbel terugverdienen? Beheert u zelf uw Google AdWords campagne, maar haalt u hier onvoldoende rendement uit? Meld u aan voor de AdWords Master Class van Topclick Nederland. Want met de ondersteuning van een AdWords expert haalt u het beste uit uw eigen campagne en kunt u zich volledig richten op het behalen van úw doelstellingen.

Datum : Tijd: Lokatie :

Woensd

ag 15 m ei 2013 14.00 17.00 u ur rc Kosten ial TV, E : scudo 1 Aan de D, 8305 BM Aanme e ln ame zij Emmelo lden via n geen ord : kosten p.wiers of T. 02 verbon maond 28 - 321 den ernmers 253 (Pie belang t Wiersm .nl a, media -advise ur) Comme

Het Ond

Online Ma rketing erneme

rsbelan

g Maste

rclass

In de M astercla sses va en vakm n Het O anscha nderne p met a mersbe mers do ndere b lang de or de g edrijve len too especia n. In de naange de were li s e Masterc e vende b rd ld van d e profe lass van edrijve e Onlin ssionals direct b n hun k w e Marke o v e a nsdag 1 innen u n ennis, k Topclic ting. Na w bedri 5 mei w k op aa unde afloop jf in de orden d n s p v re an deze kende w praktijk e deeln gelege Masterc te bren eij z e nheid o meege lass ben gen. Te m te ne nomen vens bie t u in sta twerke in dt deze at het g n. Zo sla educati eleerde at u tw eve ses ee vlieg sie een en in éé leuke n klap!

Program

ma:

14:00 14:15 14:15 14:45 14:45 15:00 15:00 16:00 16:00 16:15 16:15 17:00

Er is ruim

Openin g en in troduct Rondle ie deeln iding e emers (H n presen Introdu et Ond tatie CT ctie Top erneme V (Den c rsbelan lick (Ma n Master is Ras) g) rtin He class m id e e t k vragen amp) Uitleg T rondje opclick (Arvin S Nederla Netwer ingh) nd Part ken ner Pro gramm a (Mart in Heid ekamp

)

te voor maxima Zorg du al 30 de s wel da elneme (media-a t u er sn rs. Aan dviseur el bij be deelnam Ondern n e zijn g t w a nt VOL emersb een kos = VOL. elang A ten verb Aanmeld msterd per ema onden. en bij P am) op il bij p.w iet Wiers telefoon iersma@ m n a ummer ondern 0228 - 3 emersb 2 12 53 elang.n of l

‘Wij ver

Het On

binden

lokale o

dernem

ndernem WWW.O

ers en o

NDERN

EMERS

unen bij

BELAN

G.NL

ng

ondern

emen in

Een leerzame Master Class in duidelijke taal Met grote expertise in zoekmachine adverteren en ruime ervaring in uiteenlopende branches, spreekt de AdWords expert van Topclick Nederland de taal van de ondernemer. Zo wordt moeilijke materie vertaald in hapklare brokken en krijgt u gerichte tips & tricks en creatieve oplossingen waarmee u straks meer rendement haalt uit uw eigen AdWords campagne. Wat leert u? • Relevante keywords selecteren • Effectieve advertentieteksten opstellen • Werking, veilingsysteem en biedstrategieën • Opzetten van account en account-structuur • Doormeten van resultaten via AdWords en Analytics Over de AdWords expert Arvin Singh Google AdWords expert Arvin Singh verdiept zich in conversieoptimalisatie en creëert synergie tussen verschillende online marketing activiteiten. Arvin verzorgt dagelijks succesvolle en rendabele AdWords campagnes voor vooraanstaande klanten waaronder Rook-Stop, Nivo Uitvaartverzekeringen en Bij’Tij.

ersbela

nderste

Over Topclick Nederland Sinds 2006 zorgt Topclick Nederland ervoor dat bedrijven goed vindbaar zijn op internet. Een betere vindbaarheid op internet betekent meer klanten, meer aanvragen en meer omzet. Dit doet Topclick met veel succes voor duizenden tevreden ondernemers. Van evenementenbureaus tot koeriers, autorijscholen, advocatenkantoren en kinderdagverblijven.

de regio

’ www.topclick.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Familiebedrijven hebben een eigen krachtbron: de samenhang tussen de familieleden die de organisatie leiden die hen in staat stelt hoge toppen te scheren. De familie belichaamt de unieke cultuur die het bedrijf onderscheidt van andere en waaraan het zijn succes dankt. Maar naarmate een familiebedrijf groeit en de rol van de familie verandert kan deze cultuur verwateren. Volgens Anne Kloosterboer, hoofd van de sectie Familybusiness bij de HayGroup, is de uitdaging dit ‘bedrijfs-DNA’ dieper in de organisatie te verspreiden en verankeren. Op die manier worden de familiewaarden losgekoppeld van de familieleden, wint de organisatie aan autonomie en slagkracht en behoudt ze toch die unieke cultuur waaraan ze haar ontstaan én succes te danken heeft.

Hoe familiebedrijven hun cultuur en succes kunnen behouden:

De familiewaarden los

van de familieleden

D

irectieleden in een familiebedrijf dragen twee petten: enerzijds zijn ze financieel directeur, verkoopleider of exportmanager, anderzijds zijn ze zoon, dochter, broer of nicht. Kritiek op iemands functioneren wordt daardoor meteen ook persoonlijke kritiek, en dat geeft vaak aanleiding tot het ontstaan van een wespennest waarin emotionele en zakelijke

het ONDERNEMERS BELANG

belangen nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden zijn. Toch is niets zo gevaarlijk als die belangen verstrengeld te laten. “Het is de taak van adviseurs zoals wij een eerlijk gesprek mogelijk te maken waarbij alles bespreekbaar wordt gemaakt,” zegt Anne Kloosterboer. “Dat vergt van ons financieel en organisatorisch inzicht maar evengoed psychologisch.”

Zachte en harde waarden Dergelijke problemen spelen vooral op bij transitiemomenten in de levenscyclus van een familiebedrijf: wanneer nieuwe (buitenlandse) groeimarkten worden betreden, filialen worden geopend, overnames worden gepleegd, en natuurlijk tijdens de opvolging van de ene generatie door de andere. Anne Kloosterboer: “Familieleden kunnen de grens van hun professionele kunnen bereiken. Ik heb in de retail gezien dat een zuster die altijd uitstekend had gefunctioneerd haar werk niet meer aan kon omdat de winkelketen te groot werd. Dan kan zo’n vrouw wel worden ‘weggemanaged’, maar dat gaat niet zonder gezichtsverlies. Ik heb alle betrokkenen om tafel gebracht en zichtbaar trachten te maken waar haar krachten liggen, zodat ze opnieuw op een plek terecht kon komen waar die optimaal tot hun recht komen. Daarvoor is het belangrijk dat je de ‘zachte’ waarden – de bindingen tussen mensen – even hard waardeert als de ‘harde’ – de financials. In de praktijk dragen ze namelijk beide evenveel bij aan het succes. De zachte waarden zijn echter meestal een kwestie van instinct en gevoel. Je moet dat gevoel dus eerst in woorden zien te vertalen. Het gesprek moet ook tot zelfinzicht leiden bij degene die van functie


koppelen

dient te veranderen. Als al die ingrediënten er zijn, kun je werken aan een oplossing die niet alleen zonder gezichtsverlies is, maar die de betrokkene ook opnieuw op een positie brengt waar die opnieuw de meeste toegevoegde waarde aan de organisatie kan geven.” Afkomst is geen argument Familieleden zijn de dragers van de bedrijfscultuur, maar krijgen ze die laatste automatisch mee, via een combinatie van hun genetische code en de paplepel, of moeten ze zich die moeizaam eigen maken? Volgens Anne Kloosterboer gaat het allerminst vanzelf: “Ik ken een kledingconcern waar de talentrijke jongeren al op twaalfjarige leeftijd worden geselecteerd en een speciaal opleidings- en trainingstraject in gaan. De meeste familiebedrijven doen hun best die waarden actief te implementeren. Ik heb het dan ook eens meegemaakt in een drankenconcern dat een neef van de CEO vond dat hij recht had op een hoge positie enkel en alleen vanwege zijn familieband. Hij kreeg zijn zin niet. Afkomst is geen argument, zei de CEO, ga jezelf eerst maar bewijzen op een andere plek. Maar ook buitenstaanders moeten de kans krijgen zich die zachte

waarde eigen te maken. Er zijn voorbeelden van grote familiebedrijven waar de Raad van Bestuur terecht van oordeel was dat het tijd werd een niet-familielid in de directie op te nemen en waar dit keer op keer mislukte. Meestal werd de komst van de buitenstaander met veel bombarie aangekondigd en werd er gewezen op diens indrukwekkende loopbaan bij een multinational. Maar als de man ‘gedropt’ werd in de organisatie bleek dat niemand hem accepteerde, omdat gevreesd werd dat hij de cultuur die het bedrijf hadden groot gemaakt niet begreep. Na zes maanden was hij afgeknapt en vertrok hij met stille trom. Om dat dure afbreukrisico te minimaliseren kun je een buitenstaander beter in de middenlaag van het management introduceren, hem zichzelf daar laten bewijzen als ‘een van ons’ en dan pas de weg naar boven laten vinden.” Blijvende waarden Hoe langer een familiebedrijf bestaat en hoe groter het wordt, hoe groter ook de kans dat de rol van de familie kleiner wordt. Dat begint al bij een installatiebedrijf met tien of vijftien werknemers, waar de zoon die de vader opvolgt vindt, dat hij meer vakman dan ondernemer is en een algemeen

directeur naast hem aanstelt. Conflicten tussen familieleden die de korte termijn (nu het bedrijf verkoop klaarmaken om te kunnen cashen) boven de lange verkiezen, kunnen de rol van de familie volledig uitschakelen. Maar ook als het bedrijf in handen van de familie blijft komt er vroeg of laat toch vaak een moment dat het management en het bezit van een onderneming van elkaar gescheiden raken. Betekent dit ook automatisch het einde van de unieke bedrijfscultuur? Volgens Anne Kloosterboer hoeft dat helemaal niet. Zoals de buitenstaander in de middenlaag zich de waarden eigen kan maken, kunnen de overige werknemers en niet-familieleden dat ook. “Een Nederlands familiebedrijf groeide in één generatie van vijftien naar tweeduizend medewerkers, een Braziliaans groeide uit tot een multinational. In beide gevallen heb je het over een kolos van een organisatie, waarbij in het laatste geval de familie die het had opgericht ook nog volledig uit het bedrijf was verdwenen. Toch bleven de waarden die het groot hadden gemaakt – lean, op de kleintjes letten en overal kansen zien en grijpen – de organisatie sturen. Door die waarden expliciet te maken hadden tal van medewerkers ze geleidelijk tot de hunne gemaakt. De ervaring leert dat dit belangrijk is, omdat je als bedrijf langer overleeft als je die waarden kent en behoudt – ook zonder familieleden.”

het ONDERNEMERS BELANG


ZELF BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim & Efficiënt Maak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Slim & Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch en foutloos te boeken

Slim & Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Slim & Overzichtelijk In één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

ZELF EENVOUDIG boekhouden & factureren Dat doet u gewoon zelf! Bespaar op uw accountantskosten door gebruik te maken van onze software. Profiteer nu van:

€ 50,ie l

Act oop t t/

m 21

ju n

i2

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

01

3

extra korting

Ga naar www.snelstart.nl/zelf met actiecode HOB2013B @snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Ad Vereijken

OSB, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, heeft op 1 januari 2013 een keurmerk ingevoerd waarmee schoonmaaken glazenwasserbedrijven zich kunnen Onderscheiden in de SchoonmaakBranche. Het geeft de klant meer zekerheid dat hij te maken heeft met een betrouwbare partner en het schoonmaak- of glazenwasserbedijf weet dat hij op alle fronten zijn zaken op orde heeft.

Maak met het OSB-keurmerk een veilige keuze

D

e schoonmaakbranche had in het verleden een slechte naam. Klanten hadden nooit vooraf zekerheid over de kwaliteit die geleverd zou worden. Ze zagen door de bomen het bos niet meer, aldus OSB-directeur Rob Bongenaar. “Dat is niet goed voor de klant, maar ook niet voor de betrouwbare schoonmaakbedrijven. Daarom vonden wij het noodzakelijk een keurmerk in het leven te roepen.” Onafhankelijke Inspectie Instelling Paul Meerman van S & G diensten, bestaande uit De-glazenwassers bv en De-schoonmakers bv heeft als eerste het OSB-keurmerk in ontvangst mogen nemen. “Schoonmaken is geen beroep, maar een missie”, aldus Meerman. “Wij kozen ervoor het OSB-keurmerk aan te vragen, om ons te kunnen onderscheiden van bedrijven die de kwaliteit van hun schoonmaakwerkzaamheden, hun administratie, of hun prijsstelling niet op orde hebben. De keuring wordt niet door OSB zelf uitgevoerd maar door een onafhankelijke Inspectie Instelling en is bepaald geen sinecure. Tweemaal per jaar wordt alles gecontroleerd, van opdracht tot factuur, geleverde manuren, afdrachten BTW, sociale premies en loonbelasting. Dat alles helemaal op orde is, is een keiharde eis voor de toetsingsnorm NEN 4400-1. Voor mij een geruststellende gedachte dat het bij mij in orde is. Voor de opdrachtgever is het van belang dat, naast geleverde kwaliteit, hiermee in het kader van ketenaansprakelijkheid de risico’s op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidinstanties worden beperkt.”

Hiermee maak je duidelijk hoe je handelt bij aanbesteding en contractering, hoe de organisatie de implementatie en naleving van sociaal beleid conform de code waarborgt en hoe het schoonmaakbedrijf de algemene tevredenheid van haar medewerkers meet.” Verstand van zaken Bongenaar: “Zorgvuldig omgaan met elkaar is het uitgangspunt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de peilers. Schoonmaken is een vak dat je moet uitvoeren met verstand van zaken. Het OSB-keurmerk wordt dan ook alleen gegeven aan bedrijven die aan alle gestelde eisen voldoen.”

Ik stuur informatie vooraf of leg bij het eerste bezoek uit wat het keurmerk inhoudt, dat er regels en voorschriften zijn en hoe onze prijs is opgebouwd. Klanten waarderen dat zeer, het maakt ze direct duidelijk dat ze met een serieuze, betrouwbare partner om de tafel zitten.”

OSB Bezoekadres: Rompertsebaan 50 5231 GT ’s-Hertogenbosch Postadres: Postbus 3265 5203 DG ‘s-Hertogenbosch T 073 - 648 38 50 info@osb.nl

Reactie van klanten “De bekendheid van het keurmerk moet nog groeien”, erkent Meerman. “Klanten zijn nu vaak blij verrast dat er een keurmerk is. Opmerkelijk is dat er nu sneller over en weer vertrouwen ontstaat met de klant.

www.osb.nl

Lianne de Heus, Rob Bongenaar en Paul Meerman

Eerlijke prijs Meerman: “In 2010 zijn er grote stakingen geweest in de schoonmaakbranche, omdat de druk op de prijzen zo groot werd, dat de last voor de werknemers onevenredig zwaar werd. Ik vind het als verantwoordelijk werkgever en als ondernemer heel belangrijk dat het OSB-keurmerk ook eist dat OSB-leden moeten voldoen aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

‘Antwoord voor Bedrijven’:

Slechts een muisklik tussen vraag en aanbod Ondernemers worden geconfronteerd met een breed spectrum aan wet- en regelgeving, zowel bestaande als nieuwe. Die niet aflatende informatiestroom van de overheid genereert vanzelfsprekend een even continue stroom aan vragen. ‘Antwoord voor bedrijven’

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

E

en digitale dienstverlening inrichten voor bedrijven is niet simpel want ‘de’ ondernemer bestaat niet. Er zijn mensen die een bedrijf willen starten, ZZP’ers, franchisehouders van ketens en DGA’s van grote familiebedrijven. Elk hebben ze hun specifieke vragen, gaande van vrije generieke (‘hoe begin ik een eigen zaak?’) tot zeer complexe. “Het is de uitdaging om zoveel mogelijk vragen te voorzien en via de website te beantwoorden,” zegt Ubbo Dijk, marketing communicatie manager. “Dat doen we onder meer door telkens bij de medewerkers van ons callcenter te inventariseren of ze al een tijdje dezelfde antwoorden geven. We doen ook geregeld gebruikersonderzoek en passen de website desgewenst aan, bijvoorbeeld door de zoekfunctie te optimaliseren zodat bezoekers niet direct gaan bellen maar net één keer doorklikken het antwoord zelf vinden.”

is een overheidsdienst die deze vragenstroom kanaliseert en beantwoordt. Het merendeel van de antwoorden is op de website te vinden, de rest van de vragen wordt per telefoon, chat of twitter afgehandeld. Sinds kort is er zelfs een app die ondernemers op de hoogte houdt van de nieuwste wet- en regelwijzigingen. 3,2 miljoen unieke websitebezoekers per jaar en 23.000 downloads van de app in amper twee maanden. Dit succes deed sommigen al bewonderend opmerken ‘De overheid kan het dus toch.’

het ONDERNEMERS BELANG

Stappenplannen Dankzij die hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en kanaalsturing van vragen kan ‘Antwoord voor bedrijven’ met een klein aantal medewerkers een enorm aantal vragen beantwoorden. Ubbo Dijk: “We hebben zogenaamde Stappenplannen ontwikkeld voor samengestelde vragen. Als een bakker bijvoorbeeld een terras aan zijn zaak wil beginnen vindt hij daarin alle wet- en


regelgeving waarmee hij te maken krijgt overzichtelijk bij elkaar, van het aanvragen van een terrasvergunning tot de aanleg van een toilet voor de klanten. Specifieke vragen worden vooral via de telefoon en de e-mail beantwoord. Onze medewerkers zijn bereikbaar via kantoortijden. Alleen tussen twaalf en twee hebben ze een lange pauze, voor de lunch én voor het beantwoorden van e-mailberichten.” ‘Antwoord voor bedrijven’ is ook het EUdienstenloket. Alle content van de website is in het Engels vertaald, zodat buitenlandse ondernemers er met hun vragen terecht kunnen. “De meeste lidstaten hebben een aparte dienst opgericht voor dit EUdienstenloket. Nederland is het enige land waar een digitale dienstverlener deze door Brussel opgelegde taak er eenvoudigweg ‘bij’ kon nemen,” verduidelijkt Ubbo Dijk.”

Toch gebeurt dit niet. “Ons team heeft ervoor gekozen zelf achter die informatie aan te gaan,” aldus Ubbo Dijk. “We beschikken over formele en informele contacten op alle niveaus die ons op de hoogte stellen van wijzigingen. Vervolgens verwerken we die kennis zelf in een tekst, maar laten die wel accorderen door de bevoegde specialisten op de ministeries. Die pro-actieve houding werkt heel goed. Toen vorig jaar het zogenaamde Kundus- of najaarsaccoord gesloten werd hebben wij alle voor ondernemers relevante passages op onze website geplaatst. Ondanks alle voorbehouden wisten ondernemers dankzij onze publicatie in ieder geval wat ze mochten verwachten. We waren daarmee de eerste.”

pagina terecht komen. “Zo voerden we aan het begin van de kredietcrisis, direct nadat de Minister het woord voor het eerst gebruikt had, de zoekterm ‘Deeltijd WW’ in,” zegt Ubbo Dijk. “Niemand wist hoe de nieuwe regeling exact vorm zou krijgen maar op onze site stond de essentie al weergegeven en die informatie werd gretig opgevraagd. Zo hebben we het soms ook moeilijk om een term te schrappen. ‘Tante Agaathregeling’ is een uitdrukking die sinds 2001 officieel niet meer wordt gebruikt. Je moet nu ‘Durfkapitaalregeling’ schrijven. Toch vat de term zo goed samen waar het om gaat en is ze zo wijdverbreid, dat we die nog jarenlang hebben gebruikt voor de zoekmachines.”

Zondagavondtweets De voorbije vijf jaar is het kennisniveau van de medewerkers stelselmatig verhoogd. Er zijn er die mee discussiëren met ondernemers op het Higherlevel forum en webredacteur Edgar beantwoordt vele vragen via Twitter. “Twitter is een medium dat we ook buiten de kantooruren inzetten,” zegt Ubbo Dijk. “Vooral de zondagavondtweets zijn erg gewild. Maar social media werken op zo’n manier dat Edgar op zijn beurt ook zelf uitvoerig geïnformeerd wordt. We functioneren niet als een eiland maar onderhouden goede contacten met werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland, met brancheorganisaties en met de wereld van de intermediairs. We zien bijvoorbeeld dat op Plein.nl vaak content van ons wordt overgenomen. Dat juichen we toe.”

Hype De introductie van een eigen NieuweWettenapp, enkele maanden geleden, heeft het voor ondernemers nog eenvoudiger gemaakt aan informatie over nieuwe wet- en regelgeving te komen. “Je krijgt nu een seintje als er op jouw gebied iets verandert en komt bij het aanklikken rechtstreeks op de pagina die daarover informeert. De app wordt door nieuwsdiensten maar vooral door ondernemers als uitermate handig ervaren en is in korte tijd een echte hype geworden. We hebben de app nota bene zelf ontwikkeld en in de markt gezet, omdat commerciële partijen het niet van de grond kregen. Dat dubbele succes deed iemand onlangs opmerken: ‘De overheid kan het dus toch,’ een compliment aan onze hele dienstverlening dat ik graag gehoord heb.”

Hoge mate van vindbaarheid De vindbaarheid van de informatie op ‘Antwoord voor bedrijven’ is erg hoog. De webredactie weet als geen ander hoe zoekmachines functioneren en hoe ondernemers dus met behulp van één enkele term direct op de juiste

Binnenkort hebben de lezers van Het Ondernemersbelang rechtsreeks toegang tot de vraagbaak van Antwoord voor Bedrijven.

Pro-actieve informatievoorziening Het structuren van informatie en het stroomlijnen van antwoorden is één ding, ervoor zorgen dat al die nieuwe wet- en regelgeving tijdig aangeleverd wordt zodat ze verwerkt kan worden tot content een tweede. ‘Antwoord voor bedrijven’ is organisatorisch een Davidje tegenover de Goliaths van de departementen waarvan het afhankelijk is. De kans dat ambtelijke collega’s de dienst simpelweg over het hoofd zien is reëel.

het ONDERNEMERS BELANG


Lig nooit meer wakker van uw IT-beheer

Geen zorgen meer over uw server en belangrijke gegevens. Zet ook uw bedrijf in de cloud en u hoeft niet meer te investeren in IT-kennis, systeembeheerders of servers. Wij zorgen er bovendien voor dat u veilig en betrouwbaar werkt. Het kan met Exact Online. Of u nu kiest voor de boekhouding, urenregistratie of voorraadbeheer. Ontdek zelf de voordelen of volg een webinar op exactonline.nl.

Exact Online. DĂŠ online bedrijfssoftware.


Interview

Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer

Veldhuis Media groeit door anticyclisch investeren in mensen en machines Veldhuis Media heeft zich ontwikkeld tot een specialistische full colour drukkerij die het hele grafische traject, van grafisch ontwerp tot verzending per post, onder één dak aanbiedt. Directeur Erwin de Lange legt uit: “We beschikken om te beginnen over een creatieve studio met grafisch ontwerp en DTP. Daarnaast is er uiteraard een drukkerij met drie 72/103 full colour drukpersen en digitale printmachines. Ten slotte heeft het bedrijf een eigen grafische afwerking, waaronder snijden, vouwen, geniet brocheren en wire-o binden. “Doordat we de hele keten in huis hebben, houden we maximale grip op het proces en daarmee op de kwaliteit. Voor onze klanten betekent het vooral gemak.”

H

et bedrijf telt vijftig medewerkers. In opdracht van uitgeverijen, reclamebureaus, drukwerkintermediairs en grote bedrijven worden in Raalte magazines, catalogi, tijdschriften, boeken, jaarverslagen en verkoopbrochures geproduceerd. Dat gebeurt volcontinu, dat wil zeggen in 3 ploegen, 5 dagen lang, 24 uur per dag. Motivatie en betrokkenheid

Tegen de stroom in investeren. Daar komt de succesvolle strategie van Veldhuis Media op neer. “Uiteraard zijn we continu bezig met kostenbeheersing. Daar ligt de eerste winst. Tegelijkertijd maken we sprongen voorwaarts. Zo zetten we zwaar in op relatiebeheer en acquisitie. Hiervoor hebben we vier accountmanagers in dienst. We houden continu druk op de markt. Dat is écht nodig want je krijgt het werk niet zo maar; je moet er bovenop zitten. Alleen als je je uiterste best doet, wordt het werk je gegund.” De sprongen voorwaarts zijn goed te zien. In 2008 betrok Veldhuis Media een nieuw bedrijfspand en breidde daarmee uit met 800 m². Daarnaast is geïnvesteerd in machines. Bijvoorbeeld een nieuwe Komori LS540, een vijfkleurendrukpers op formaat 72x103. In 2008 werd ook al zo’n machine in de drukkerij geïnstalleerd, destijds de eerste van deze generatie in Nederland. Verder een nieuwe volautomatische compute-to-plate machine

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

(CTP), waarop rechtstreeks vanaf de computer drukplaten worden gemaakt. Ook staan er nieuwe vouwmachines en een nieuwe seallijn.” Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in zijn medewerkers. “Mensen maken bij ons het verschil. We doen er alles aan om medewerkers te vinden en te binden. We geven ze vrijheid en verantwoordelijkheid. Hierdoor hebben ze plezier in het werk. We willen medewerkers met initiatief, ondernemerschap, met op z’n tijd uiteraard ook het nodige conformisme. Onze opdrachtgevers voelen feilloos aan dat we investeren in kennis, motivatie, betrokkenheid, vakmanschap. Goed drukken kan iedere drukker. Maar het komt aan op mensen, die hun vak verstaan en met klanten kunnen omgaan. Mensen, die af en toe een stapje extra willen zetten, die zich tot het uiterste inspannen, die kunnen improviseren om onvoorziene problemen op te lossen.” Doen wat is afgesproken

Investeren in mensen en machines: daar wordt Veldhuis Media beter van, maar ook zijn klanten. “Met onze moderne machines kunnen we een maximale snelheid en flexibiliteit garanderen, naast een minimale kostprijs. We waarborgen de kwaliteit van onze producten door te werken binnen passende protocollen en normen; onze drukpersen, CTP en proefsystemen zijn ingericht op NEN-ISO 12647-2.”Duurzaamheid staat bij Veldhuis Media hoog in het vaandel. “We hebben duurzaamheid ingebed in onze bedrijfsvoering. Zo zijn onze prepress en de plaatvervaardiging 100% chemievrij en werken we met inkten die 100% afbreekbaar zijn. We zijn FSC-gecertificeerd, wat wil zeggen dat we papier gebruiken dat op duurzame wijze is geproduceerd. En ons hele bedrijf draait op groene stroom. We zijn slechts een paar certificaten verwijderd van CO2-neutraal bedrijf. Voor overheden en steeds meer bedrijven is duurzaam inkopen aantrekkelijk, mits de prijs niet al te gek wordt.”Het succes van Veldhuis Media wordt volgens De Lange ook bepaald doordat “we doen wat is afgesproken. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk maken bedrijven nogal eens brokken. Bij ons is het écht zo; we hebben er naam mee gemaakt.”

Industriële principes

Ook de komende jaren blijft Veldhuis Media investeren in mensen en machines. “Van huis uit is de grafische branche nogal ambachtelijk van aard. We willen dit loslaten, zonder afbreuk te doen aan het vakmanschap van onze drukkers. We benaderen onze drukkerij vanuit de industriële invalshoek. We produceren met nieuwe machines, die worden bediend door kundige, ervaren en bovenal betrokken medewerkers. Zij werken binnen procedures en met protocollen die de maximale kwaliteit waarborgen tegen een minimale kostprijs. “In zo’n industriële cultuur gedijen onze medewerkers goed. Ze zijn heel betrokken bij het product, ons bedrijf, onze klanten en op elkaar. Er heerst hier een prettig familiegevoel. Een gevoel van: we staan en gaan ervoor. De cultuur is informeel; drempels zijn er niet. We praten met en luisteren naar elkaar. Met als gevolg een hoge productiviteit: het ziekteverzuim is bij ons minder dan één procent en de faalkosten zijn minimaal.”

info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl @veldhuismedia

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Henk Poker • Fotografie: Rien Linthout

‘Telkens op zoek naar nieuwe uitdagingen’

HOC: Meerwaarde in opleidingen en trainingen HOC Opleiding & Training in Zuidlaren is voor talloze MKB-ers in het hele land inmiddels een vertrouwd adres voor het volgen van opleidingen en trainingen in logistiek, transport en veiligheid. Al meer dan 20 jaar biedt het bedrijf opleidingen en trainingen die passen bij de opdrachtgever. Nieuw is het aanbieden van blended learning, waarmee HOC haar leidende rol in de branche wederom inhoud geeft.

I

n de eigen praktijkruimtes in Zuidlaren, op het buitenterrein in het nabijgelegen De Groeve, in company, in het Nederlands, Engels of Duits; HOC Opleiding & Training is van alle markten thuis. “Wij denken altijd met de klant mee”, zegt directeur Hilda Bolhuis. “En, indien gewenst, passen we onze opleidingen en trainingen aan de specifieke kenmerken van onze opdracht-gevers aan. Wij hoeven daarom geen ‘nee’ te zeggen, wanneer een klant met een bepaalde opleidingsvraag komt. Daarnaast komen onze instructeurs allemaal uit de praktijk, ze weten dus waar ze het over hebben en dat herkent een klant heel snel.” Beleving Het wekt dan ook geen verbazing dat vele klanten al jaren bij HOC Opleiding & Training over de vloer komen. “Het is een beleving”, geeft Bolhuis aan. “Vanaf het eerste telefoontje tot en met het uitreiken van een certificaat willen wij het goed doen voor de klant. En dat lukt.” Daarin past zeker ook de uitgebreide range aan opleiding- en trainingsmogelijkheden. Een kleine opsomming: heftruckopleiding, reachtruckopleiding, hoogwerker cursus, shovel opleiding, autolaadkraan hijsen, bovenloopkraan, VCA, bijscholing BHV, AED cursus, veilig werken langs de weg, ladingzekeren, efficiënt werken, enzovoort. “Kwaliteit staat bij alle opleidingen en trainingen die we bieden voorop”, geeft Bolhuis aan. “We willen een goed product leveren, waar klanten echt iets aan hebben. Daarom zijn we ook regelmatig met klanten in overleg, waar eventueel verbeteringen of toevoegingen aangebracht kunnen worden. Zo houden we onze opleidingen en trainingen up to date. En daardoor hebben we een voorsprong in de markt.”

Zoals bijvoorbeeld met het invoeren van blended learning, waarbij cursisten een deel van de theorie via de computer tot zich kunnen nemen. “Dat is niet helemaal nieuw natuurlijk”, weet Bolhuis, “maar in de branches waarin wij actief zijn is het dat wel. De mogelijkheden van blended learning zijn legio. Zo zijn er nog steeds veel schades en gebeuren er nog steeds ongelukken bij bedrijven, meestal als gevolg van menselijk handelen. Het is van belang de oorzaken daarvan op te zoeken. Vaak heeft het met mentaliteit te maken, maar het kan ook met de omgeving te maken hebben. Via blended learning kun je medewerkers confronteren met deze oorzaken en daarmee proberen hen anders te leren denken. Van ongelukken kun je bijvoorbeeld foto’s maken en deze online zetten, met daarbij de instructie hoe dit voorkomen had kunnen worden. Je kunt er ook het lesmateriaal op aanpassen, want veiligheid is van elke dag, daarmee ben je nooit uitgeleerd.”

Gratis EVC certificaat Meten van competenties van hef- en reachtruckchauffeurs kan middels een EVC-procedure. Het levert een beeld op van de talenten, kennis en vaardigheden van medewerkers. Een werkgever die een EVCprocedure betaalt kan € 327,00 (de kosten voor de EVC-procedure bij HOC Opleiding & Training) in mindering brengen op de maandelijkse afdracht loonbelasting (WVA) ongeacht het resultaat.

Hilda Bolhuis: “Kwaliteit staat bij alle opleidingen en trainingen die we bieden voorop”

Inmiddels hebben een aantal klanten van HOC enthousiast gereageerd op deze nieuwe mogelijkheden. “Wij willen continue aan de voorkant staan en niet afwachten wat een ander doet”, aldus Bolhuis. “Actief zijn en positief de markt benaderen, dat is de manier waarop wij willen werken. We hebben voor dit jaar bepaalde doelen gesteld en die gaan we ook halen. Maar, we blijven op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dat hebben we altijd gedaan en dat heeft ons een toonaangevende positie in de markt bezorgd.”

HOC Opleiding & Training Bolwerk 2 Postbus 110 9470 AC Zuidlaren

Blended learning Vernieuwend bezig zijn past uitstekend bij HOC Opleiding & Training.

T 050 - 409 26 63 F 050 - 409 26 50 www.hoctraining.nl

het ONDERNEMERS BELANG

13


We know our region. It is great and we would like you to know. Welcome to the Northern Netherlands.

Out of the ordinary works. Groninger Museum, Groningen.

GCB Full service Professional Congress Organizer and Destination Management Company.

We know.

More valid reasons? www.gcb.nl/weknow


Bedrijfsreportage

Tekst: Henk Poker • Fotografie: Rien Linthout

“Niets zo leuk als proactief zaken regelen voor je klant.” Jan Bloemsma, samen met Willem Faassen eigenaar van Bloemsma+Faassen Accountants en Belastingadviseurs, zegt het met een brede glimlach. Het is volgens hem niet alleen de essentie van hun werkstijl, het vormt ook een groot deel van het plezier in het werk. “We ondersteunen onze klanten en staan hen bij met richtinggevende informatie en adviezen.”

Bloemsma+Faassen Accountants en Belastingadviseurs Meerwaarde dichtbij

M

et vestigingen in Groningen, Hoogezand en Assen zit Bloemsma+Faassen altijd dicht bij de noordelijke klant. “We zijn lokaal aanwezig en kennen onze klanten door en door. Dat hoort bij de noordelijke cultuur,” zegt Bloemsma. De geschiedenis van het kantoor vindt haar oorsprong in het begin van de vorige eeuw. Het kantoor timmert nadrukkelijk aan de weg. “We zijn up-to-date accountants en belastingadviseurs en klanten mogen iets van ons verwachten”, aldus Bloemsma. “Onze kwaliteit is ons onderscheidend vermogen. Die wordt in de vele aspecten van ons werk en ons klantcontact gewaarborgd.” Ondersteuning Bloemsma: “De combinatie van accountancy en fiscaliteit biedt meerwaarde. De fiscalist is de specialist, de accountant is nodig voor voorbereidende werkzaamheden. De overleglijn staat voortdurend open. Klanten krijgen zo het beste van twee werelden. Afhankelijk van het vraagstuk worden problemen opgelost. Ondersteunen, maatwerk, meerwaarde dichtbij, we scheppen er eer in onze klanten echt te helpen.” Financiële administratie, loonadministratie, omzetbelasting, jaarrekeningen,

ondernemingsplannen, prognoses, controles, tussentijdse cijfers, maar ook fiscale aangiftes, het opzetten van bedrijfsstructuren, het begeleiden van een reorganisatie, overleg met de belastingdienst, fiscale bezwaar- en beroepsprocedures; bij Bloemsma+Faassen is het in professionele handen. “We bedienen verschillende soorten ondernemers en particulieren. Sommige klanten hebben hun administratie keurig op orde, daar stellen we alleen de jaarrekening voor op. Anderen brengen de bekende schoenendoos met bonnetjes en facturen. Dat zijn de ondernemers die niet toekomen aan de boekhouding. Veel klanten hebben, zeker nu, fiscaal juridisch advies nodig. Hoe het ook zij, ergens in het proces van de klant schuiven wij aan. En dat doen we bij de bakker om de hoek tot en met de grote controleplichtige klanten, het komt allemaal voor.”

Om een onderneming goed te leiden, moet de informatie up-to-date zijn en dus wil de ondernemer steeds vroeger over de cijfers kunnen beschikken. Op basis van die informatie helpen wij de ondernemer zijn bedrijf te sturen. Dus, we constateren niet alleen, maar helpen ook met de interpretatie. Niet voor niets hebben wij klanten die al tot de derde of zelfs vierde generatie van een bedrijf behoren. Dat zegt wel iets. De meerwaarde zit hem dan in de persoonlijke benadering, en in meer doen dan je klant verwacht. We doen dat met veel plezier. Het levert een win-winsituatie op. Daar gaat het om.”

Bloemsma+Faassen Accountants en Belastingadviseurs Oude Boteringestraat 29 Postbus 406 9700 AK Groningen T 050 - 318 32 32

Persoonlijke noot Bloemsma+Faassen heeft de juiste omvang om de benodigde kennis op peil te houden en mede dankzij de regionale spreiding ook de juiste invulling voor de noodzakelijke persoonlijke noot. “Daardoor kunnen we betrokken zijn bij datgene wat onze klanten bezighoudt”, geeft Bloemsma aan. “We stellen ons daarin proactief op.

F 050 - 313 07 78 groningen@bloemsmaenfaassen.nl Vestiging Hoogezand Molendijk 11 9601 LH Hoogezand T 0598 - 35 17 07 F 0598 - 35 17 08 hoogezand@bloemsmaenfaassen.nl www.bloemsmaenfaassen.nl

het ONDERNEMERS BELANG

15


Bedrijfsreportage

Tekst: Henk Poker • Fotografie: Rien Linthout

Plas|Bossinade en de kracht van de combinatie Advocaten, notarissen, bedrijfsadviseurs: Plas|Bossinade in Groningen heeft het allemaal in huis. Volgens advocaat Peter Hoekstra past dat prima in deze tijd. “Sommige vragen die bij een advocaat worden neergelegd, kunnen bijvoorbeeld beter door een bedrijfsadviseur worden opgelost.” Maar Plas|Bossinade is meer, noem het passie, bevlogenheid en plezier in het werk.

E

n dat al meer dan 100 jaar lang. Het kantoor, waar 120 mensen werken, is van alle markten thuis. “Cliënten kunnen voor alle vormen van recht bij ons aankloppen”, geeft Hoekstra aan. Zelf is hij gespecialiseerd in ondernemingsrecht en mededingingsrecht. “En zo hebben we op allerlei terreinen specialisten in huis, waardoor cliënten zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Er is de laatste jaren veel behoefte aan advies op het financiële vlak, bedrijven moeten bijsturen. Wij hebben fiscalisten in huis, maar ook advocaten die gespecialiseerd zijn in insolventierecht. Er vinden derhalve veel kruisbestuivingen plaats, zodat de cliënt optimaal bediend kan worden.”

Peter Hoekstra: “In deze tijd is het heel belangrijk dat je de algemene voorwaarden op orde hebt”

16

het ONDERNEMERS BELANG

Nieuwe mogelijkheden Hoekstra ziet momenteel wel een kentering in de markt. “Bedrijven en organisaties zijn weer op zoek naar nieuwe mogelijkheden en samenwerking. We zien dat bijvoorbeeld in de zorg, maar ook in het reguliere bedrijfsleven. En daarin speelt Plas|Bossinade nadrukkelijk een rol mee. Hoe? Door bijvoorbeeld overeenkomsten op te stellen en vooraf te toetsen of een bepaalde samenwerking past binnen de wettelijke kaders. Dat is vaak een ingewikkelde materie en daarom is het goed om vooraf zeker te weten dat er achteraf geen problemen kunnen ontstaan.” “Kortom, er zijn heel veel wetten, regels en voorschriften waar je bij samenwerking of fusie aan moet voldoen. En dan praten we niet alleen over het Nederlands recht, maar ook vanuit Europa komt er steeds meer wet- en regelgeving op ons af. Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om projecten

tot stand te laten komen. En we komen dan regelmatig punten tegen waar partijen nog niet aan gedacht hadden.” Op orde Het MKB heeft in de afgelopen jaren ervaren dat het niet de leukste tijd was, denkt Hoekstra. “En ook al heb je het zelf allemaal goed voor elkaar, partijen waar je zaken mee doet, kunnen het vervolgens ook laten afweten, met alle vervelende gevolgen van dien. Daardoor heeft men, wellicht helaas, steeds vaker een advocaat nodig, die bepaalde zaken alsnog tot een goed einde probeert te brengen.” “En”, gaat Hoekstra verder, “bedrijven zijn door schade en schande wijs geworden. Zo is het goed op orde hebben van de algemene voorwaarden heel belangrijk in deze tijd. De gemiddelde MKB-er beseft dat inmiddels goed, zodat men, voordat een contract wordt getekend, even bij ons langs komt om ernaar te laten kijken.” “We willen een relatie opbouwen met onze cliënten, die meer is dan alleen maar datgene doen wat de cliënt van je vraagt. Wij kijken verder en denken mee. En dat waardeert de cliënt. Daarin past ook nazorg. Hoe is het gegaan, ben je tevreden, zijn er nog vragen, is er nog ergens behoefte aan. Het is niet voor niets dat wij veel cliënten hebben die al een jarenlange relatie met Plas|Bossinade onderhouden. Dat is de meerwaarde waar wij naar op zoek zijn, met passie, bevlogenheid en plezier in ons werk.”

Plas & Bossinade Paterswoldseweg 804 9728 BM Groningen T 050 - 521 43 54 www.plasbossinadeadvocaten.nl


Bedrijfsreportage “Koppelbaas? We zijn veel meer…

Bovendien opereren we in de meest betrouwbare branche.” Deze uitspraak is van Alex Bakker, eigenaar van uitzend- en detacheringsbureau Werk&Zo Recruitment in Winschoten. Hij heeft het over zijn eigen organisatie, de branche waarin hij opereert en ook over collega-uitzendbureaus. De opmerking van Alex is een antwoord op de vraag waarom veel ondernemers hem als uitzendbureau inschakelen terwijl andere ondernemers vinden dat ze het prima zelf kunnen.

A

lex antwoordt: “Natuurlijk worden we vaak ingeschakeld als intermediair, maar we doen én zijn veel meer. Naast een uitzendbureau zijn we een partner. Een ondernemer heeft aan ons een volwaardige partij als het gaat over het meedenken in het personeelsbeleid. Dat kan gaan over de bezetting op de productieplanning, over de beleidsvoering rondom vergrijzing, over afvloeiingsregelingen of vervanging bij ziekte of de praktische invulling van een zwangerschapsverlof. Werk&Zo Recruitment werkt bij de werving van kandidaten net iets anders dan andere uitzendbureaus. We zijn namelijk van mening dat de juiste competenties minstens zo zwaar wegen als de juiste papieren. Meer dan anders zijn nieuwe werknemers ook erg kritisch waar en voor wie ze gaan werken. Niet alleen de sollicitant, maar ook het bedrijf dient zichzelf goed te presenteren. Daarnaast werken we niet reactief, op basis van een openstaande vacature, maar proactief. Dat wil zeggen dat we een écht goede kandidaat ook voorstellen aan bedrijven als zij niet direct om invulling van een vacature hebben gevraagd.

Koppelbaas? We zijn veel meer… Bovendien opereren we in de meest betrouwbare branche. De meeste van ons voldoen namelijk aan allerlei certificeringen en wettelijke eisen. Werk&Zo Recruitment is bijvoorbeeld ABU-gecertificeerd, en we hebben een NEN 4400-1-keuring die u vrijwaart voor ketenaansprakelijkheid. We zijn aangesloten bij STIPP, Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, bij A&O Pensioen Services en bij Cordares. Als ondernemer weet je dan ook zeker dat zo’n uitzendbureau de vergoedingen volgens CAO-normen betaalt en dat werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben.” Naast alle certificeringen en knowhow die veel uitzendbureaus over personeelszaken hebben, heeft Alex nog een aantal redenen waarom je een uitzendbureau voor je moet laten werken: “Werk en zo is ons vak. We hebben verstand van detacheren, uitzenden en projecten begeleiden. We weten van de hoed en de rand als het gaat om ontslagrecht, het herstructureren van het personeelspakket en het toekomstproof maken van het personeelsbestand, ook wanneer de crisis voorbij is.

Zo maken bedrijven steeds meer gebruik van een flexibele schil als het gaat om het personeelsbeleid. Dat betekent een stevig fundament van vast personeel met daaromheen een flexibele schil van tijdelijke interim-ers in loondienst, gedetacheerd personeel op de payroll en externe specialisten ingehuurd op basis van declaratie. Werk&Zo Recruitment kan als geen ander zorgen voor een robuuste maar flexibele schil die aansluit op de vraag, oftewel de groei en krimp, van het moment. Een personele schil die bovendien tegen een stootje kan, nu én in de toekomst.

Werk & Zo Recruitment Nassaustraat 18 9671 BW Winschoten T 0597 - 43 24 34 F 0597 - 43 30 13 info@werk-enzo.nl www.werk-enzo.nl

het ONDERNEMERS BELANG

17


CallvoipTelefonie.nl

Telefonie met een persoonlijke benadering Goedemiddag, u spreekt met Ralf Met Bauke, goedemiddag

Met Arnold, goedemorgen

Goedemiddag, met Didem, waarmee kan ik u van dienst zijn

Goedemorgen, met Marieke

online e d i e r Uitgeb ncentrale telefoo mers m u n n o telefo n e g i e d Behou g op n i r a p 0% bes kosten 6 m i u R ents m e n n o ab g op n i r a p s Be sten o k s k e gespr

Ook Elles, Jante, Herman en Robert begroeten u graag aan de Koldingweg 19-1 in Groningen, of bel ons op (050) 820 00 00.


Tekst: Robert Tijhof

Advies In Telecomland vinden er allerlei ontwikkelingen plaats, de markt is dan ook volop in beweging. Interessant voor innovatieve nieuwkomers, soms ook bedreigend voor gevestigde partijen. Voor veel ondernemers zijn deze verschuivingen misschien op het eerste gezicht niet eens zo boeiend om te volgen, daar komt bij dat als gevolg van ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen, het vaak al moeilijk genoeg is om door de bomen het bos te blijven zien. Toch zouden ondernemers van tijd tot tijd moeten bepalen op welke wijze deze nieuwe

Overal bereikbaar

mogelijkheden bij kunnen dragen aan de communicatie, en daarmee aan het gezicht van de onderneming.

E

en bekende ontwikkeling is de overgang van traditionele telefonie via ISDN naar VoIP, oftewel bellen over een internetverbinding. Als belangrijk argument om over te stappen op deze wijze van bellen wordt vaak kostenbesparing aangehaald. Deze besparing wordt gerealiseerd door veel lagere abonnementskosten: In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van een internetverbinding die toch al aanwezig is, en lagere gesprekskosten. Een zeer valide argument, maar de voordelen zijn vaak nog veel groter. Bij traditionele telefonie zijn telefoonnummers altijd gekoppeld aan een fysieke (koper) aansluiting. Voorheen wist men bijvoorbeeld direct, aan de hand van de eerste cijfers van het telefoonnummer, of iemand in het centrum van Groningen, of in een wijk, bijvoorbeeld Helpman woonde. Met VoIP is geen koperverbinding nodig, het telefoonnummer is overal bereikbaar, mits er een internetverbinding via DSL, Kabel, Glas of 4G aanwezig is. Via een vaste internetverbinding kan dit al bijna overal in Nederland, met de uitrol van 4G en Wifi wordt binnenkort ook een mobiel dekkend datanetwerk gerealiseerd. Dat is wel interessant, immers hiermee kan een telefoonnummer overal

worden gebruikt: Op kantoor, thuis, onderweg en zelfs op vakantie. En bedenk eens hoe eenvoudig het is om te verhuizen, het enige dat hoeft te worden gedaan is het verplaatsen van de toestellen van de oude naar de nieuwe lokatie. Geen onderbreking, geen uitval, de ondernemer blijft bereikbaar. Een voorwaarde om een telefoonnummer overal te kunnen gebruiken, is het gebruik van een online telefooncentrale. Het toestel meldt zich met het nummer aan op deze centrale en is vervolgens bereikbaar, waar ook ter wereld! De online telefooncentrale vervangt de bestaande centrale die vaak al jaren binnen een bedrijf aanwezig is, en biedt naast de bestaande functionaliteit vaak nog veel meer. Belangrijke voordelen van het gebruik van een online centrale zijn de lage investeringskosten (vaak nihil), de uitgebreide functionaliteit, de onbeperkte schaalbaarheid en het eenvoudige beheer. Op het moment dat een ondernemer overal kan bellen met zijn VoIP nummer, zal het mobiele GSM verkeer afnemen. Er vindt dus een verschuiving plaats binnen de bundel van belminuten naar dataverkeer, een logische ontwikkeling die volgt op een afname van SMS verkeer ten gunste van WhatsApp gebruik.

Door de installatie van een VoIP telefoonnummer op een smartphone, wordt deze mobiele telefoon ook een onderdeel van de (online) telefooncentrale. Hiermee komt alle functionaliteit die hier wordt geboden ook beschikbaar op het mobiele toestel. Daar komt bij dat de belkosten via VoIP veelal lager zullen zijn dan gesprekken die via het GSM netwerk worden gevoerd. Met de komst van VoIP op de smartphone is een logische volgende stap om dit te integreren met social media. Met inmiddels zo’n 8 miljoen gebruikers in Nederland zal Facebook hierin een belangrijke rol gaan spelen, in eerste instantie op de consumentenmarkt. In de komende periode zal blijken welke effecten dit heeft op de zakelijke markt. Met de snelheid van de ontwikkelingen hierin, zullen we hier niet lang op hoeven te wachten.

Robert Tijdhof CallvoipTelefonie T 050 - 820 00 00 robert@tijdhof.nl www.callvoiptelefonie.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Ondernemerspanel

Hebben de gedrukte media nog toekomst? Steeds meer kranten en (vak)tijdschriften zijn digitaal beschikbaar. Naast een papieren versie zijn bijvoorbeeld ook de edities van Het Ondernemersbelang digitaal voor i-phone of tablet beschikbaar. Zal de digitalisering de gedrukte media in de toekomst geheel verdringen? Of blijven ondernemers de voorkeur geven aan de tastbare versies van hun krant, magazine of vaktijdschrift. De mening van ons panel.

■ Robert Tijdhof Robert Tijdhof - Tijdhof Consulting Steeds meer edities verschijnen ook in een online variant voor smartphone of tablet. In het algemeen is mijn ervaring dat dit voor de meeste media best wel goed werkt, een krant is bijvoorbeeld bij uitstek prima te lezen op een tablet. Een digitaal magazine zal ik minder snel lezen dan de papieren variant, het is gewoon plezierig om hier op een rustig moment doorheen te kunnen bladeren, op de bank, in de tuin

of onderweg. Voorheen had ik nog wel eens de neiging om edities van vaktijdschriften te bewaren onder het mom van ‘kan nog wel eens interessant zijn’. De praktijk wees echter uit dat het bij verzamelen bleef, en dat er achteraf nauwelijks naar omgekeken werd. Nu is dit gelukkig overbodig geworden omdat de meeste edities digitaal beschikbaar zijn. Door de eenvoudige digitale toegankelijkheid sla ik nog wel eens een oud magazine na.

■ Auke Dijkstra Auke Dijkstra - Intra-IT Digitaal of papier is voor mij persoonlijk vooral afhankelijk van de toepassing. In ons werk zoeken we regelmatig op bepaalde storingen of oplossingen, digitaal werkt dit veel sneller omdat je gericht kunt zoeken in documenten of op internet. Het lezen voor ontspanning van een goed boek of een tijdschrift heeft op papier mijn voorkeur. In het werkveld zien wij papier nog niet direct verdwijnen, bij de meeste bedrijven zien

we de digitale factuur direct op de printer verschijnen omdat de administratieve organisatie nog niet goed is ingericht om alles digitaal te verwerken. Daarnaast is het in sommige bedrijfstakken nog verplicht om bepaalde stukken op papier te bewaren. De digitale media heeft wel de toekomst, dit komt mede door de breder wordende interactieve mogelijkheden en de grote hoeveelheid informatie die via internet altijd direct te raadplegen is.

■ Rolinka Geboers-Eenling Rolinka Geboers-Eenling - Administratiekantoor Hoeksema De digitale versie van kranten en (vak)tijdschriften zal steeds meer de overhand krijgen, maar ik denk niet dat de papieren variant in zijn geheel zal verdwijnen. Er zullen altijd mensen zijn die de voorkeur geven aan écht papier – en dan heb ik het niet alleen over ‘oude’

20

het ONDERNEMERS BELANG

mensen. Bij bepaalde media prefereer ik zelf ook een papieren boven een digitale versie. Het voelen van het papier in je handen, de geur ervan, maakt dat het toch een heel andere totaalbeleving geeft dan hetzelfde verhaaltje te lezen vanaf je computerscherm. Doordat er meer zintuigen bij betrokken zijn, ben je er zelf ook meer bij betrokken.


■ Reinhardt Lagerwaard Reinhardt Lagerwaard - Schuurmans Advocaten voor ondernemers Mijnerzijds ben ik er van overtuigd dat er nog altijd een toekomst is voor de papieren versie van kranten, tijdschriften, etc.. Een aantal jaren geleden deed de E-reader zijn intrede. Veel mensen hebben toen voorspeld, dat dit het einde zou zijn van het gedrukte boek. Inderdaad is

de verkoop van boeken wat afgenomen, maar het is niet zo gegaan, zoals sommige ons hadden voorspeld. Ik ben er van overtuigd, dat beide systemen prima naast elkaar kunnen bestaan. Het kan wel inhouden, dat papieren versies prijziger zullen worden. Maar dat zijn keuzes die je dan hebt te maken. Wil je de digitale versie, of wil je de papieren versie, of misschien zelfs wel beide?

■ Myra Eeken-Hermans Myra Eeken-Hermans - Westerkwartier Promotiebureau Ik kan me niet voorstellen dat de tastbare versies van kranten en magazines ooit helemaal weggevaagd worden door de opmars van de digitale versies. Bladeren op een tablet of telefoon is toch essentieel anders dan bladeren door de bladen zelf. Maar misschien ligt dat aan de generatie waartoe ik zelf behoor. Wel zie ik een sneller reagerende wereld om ons heen ontstaan, via

Twitter of Facebook of andere digitale platformen en bladen. Afhankelijk van de doelgroepen, beoogde resultaten en de inhoud van de boodschap maak je een goede mix van media die voor jouw bedrijf of boodschap geschikt zijn, of dat nou gedrukte of digitale zijn. Kijk dus vooral naar het effect dat je wilt beogen en stem daar de mediamogelijkheden op af. Tot slot vind ik dat het persoonlijk contact tussen mensen meestal nog het meeste oplevert!

■ Ubo van Ophoven Ubo van Ophoven - voorzitter BVL De Bedrijven Vereniging Leek heeft kortgeleden nog een avond georganiseerd over de sociale media en de betekenis hiervan voor het bedrijfsleven. Zeker zullen de digitale media een steeds grotere rol gaan spelen, maar de gedrukte kranten en tijdschriften blijven in ieder geval de komende jaren nog erg belangrijk. Het leest vaak prettiger en kan de aandacht goed vasthou-

den; foto’ s komen veelal beter tot hun recht. Ondernemers blijven het plaatsen van advertenties in gedrukte media belangrijk vinden, net zo goed als er nog steeds veel wordt gewerkt met gedrukte folders, flyers en reclameborden op panden of langs de weg. Ook omdat nog lang niet iedereen is ingesteld op het verkrijgen van digitale informatie zullen de media op papier zeker vooralsnog hun bestaansrecht behouden.

■ Hielke Keizer Hielke Keizer - meubelstoffeerbedrijf Keizer design Naar alle waarschijnlijkheid zal de gedrukte media nog wel het nodige moeten inleveren en op termijn zelfs geheel verdwijnen. Maar voor het zover is kunnen we nog dankbaar gebruik maken van een mooie glossy of wegduiken achter de ochtendkrant. Gedrukte media heeft naast de technische functie

van het overbrengen van een boodschap ook een toegevoegde waarde in de vorm van emotie, sfeer en beleving. Natuurlijk zal de volgende generatie hier anders naar kijken en mee omgaan. De media die zich hiervan bewust is en met deze kennis het juiste medium of combinatie van kiest heeft in de markt nog zeker een boterham te verdienen.

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijven in de Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of direct

‘Groningse nuchterheid gecombineerd met een passie voor bouwen’ Uw partner voor: Bouwkundig advies op maat Duurzaam en energiezuinig bouwen Industriële oplossingen Planmatige onderhoudswerkzaamheden Brandpreventieve maatregelen Bedrijfshallen, opslagloodsen, pluimveestallen Nieuwbouw en verbouw, renovatie & restauratie

Kantoor: Werkplaats: Telefoon: 050-3111815 Boumaboulevard 91-93 Hoofdweg 181a Fax: 050-3138349 9723 ZS Groningen 9626 AD Schildwolde info@vriesbouw.eu

www.vriesbouw.eu


spotlight! naar de website van de adverteerders te gaan.

WINKELPANDEN TE KOOP aangeboden,: • Winkel- en kantoorpand met luxe woning in Surhuisterveen • Bedrijfspand, ca. 1.350 m², in Heerenveen, ABC bestemming • Winkelpand, 3 units in Buitenpost, ca. 550 m². • Supermarkt (recreatie) met bovenwoning in Zuid-West Friesland • Winkelpand in Buitenpost, ca. 80 m2. • Luxe bedrijfsunit, Stavangerweg, Ind. ter.Eemspoort, Groningen

LET OP - NIEUW: • BOG taxatierapporten (gecertificeerd), ook minnelijke taxaties. • Tevens het financieel/technisch beheer van uw onroerendgoed.

TE HUUR aangeboden: • Winkelpand (A1) in Buitenpost, ca. 240 m², hoog opl. niveau • Auto/Hobby box, ca. 40 m², Stavangerweg, ind. ter. Groningen • Kantoorunit in Groningen, Aarhusweg, ind. terrein “Eemspoort”. • Bedrijfspand, ABC bestemming, vanaf 450 m² in Bolsward • Bedrijfspand in Surhuisterveen, ca. 600 m², ook in delen mogelijk • Winkelpand (A1) in centrum van Joure, ca. 235 m². • Winkelpand in Buitenpost, ca. 120 m² en 240 m² • Logistiekcentrum in Surhuisterveen. • Opslagsunits, diverse maatvoeringen, Ind. ter. Eemspoort Gron.

OOK PLAATSING OP FUNDA IN BUSINESS MOGELIJK

Te koop aangeboden: • Automobielbedrijf in grote plaats in Friesland • Groot caravancenter centraal gelegen in Noord-Nederland. • Automobielbedrijf in West - Friesland. • (Recreatie) Supermarkt in Zuid-West Friesland. • Handelsonderneming in provincie Groningen. Ook professionele taxaties van bedrijfsonroerendgoed (BOG) voor b.v. een minnelijke schikking met de belastingdienst. Tevens maken wij taxaties voor (roerende) zakelijke goederen.

Voor onze opdrachtgevers zoeken wij: • Beleggingsportefeuille in BOG en woningen.

LET OP - NIEUW: SUCCESOR BEHEER Investeerders probleemloos laten genieten van hun investering, dat is onze missie. Wij helpen ook investeerders bij de aankoop, de verhuur en het beheer van hun bezit en bieden service aan de huurders. Dit is onze visie; Investeerders willen huurders die op tijd betalen en tevreden zijn.

Meer info: www.retailmakelaar.nl en funda in business.

Buitenpost • Tel: 0511 - 540 145 • www.retailmakelaar.nl

Ook bedrijfsonroerendgoed, zie op www.retailmakelaar.nl Succesor Select B.V. Stationsstraat 12, 9285 NH Buitenpost TEL: 0511-542910 of mail: info@succesor.com Bezoek onze site: www.succesor.com


Tekst: Reinhard Lagerwaard

Advies Partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst en verlenen elkaar finale kwijting ten aanzien van een arbeidsrelatie. Echter, de werknemer stelt toch nog een loonvordering bij de rechter in.

Hoe finaal is de finale kwijting? E

en werknemer treedt in mei 2007 in dienst bij de werkgever. Op de arbeidsovereenkomst wordt de A CAO van toepassing verklaard. Twee jaar later, namelijk op of omstreeks juni 2009 sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst. Hierin is ondermeer opgenomen, dat het salaris van de werknemer € 11,-- bruto per uur bedraagt en dat de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 augustus 2009 met wederzijds goedvinden eindigt. Partijen hebben elkaar in de vaststellingsovereenkomst finale kwijting verleend. Enige tijd nadien is het de werknemer gebleken, dat op de arbeidsovereenkomst CAO B van toepassing is. Volgens die CAO komt de werknemer een hoger uurloon toe dan in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. De werknemer vordert bij de Kantonrechter vervolgens een bedrag van goed € 10.000,-- aan loon, inclusief wettelijke verhoging over de jaren 2007 t/m medio 2009. De Kantonrechter wijst deze vordering echter vervolgens af.

24

het ONDERNEMERS BELANG

De werknemer is het hier niet mee eens en stelt hoger beroep in. In de uitspraak van het Hof overweegt het Hof dat partijen met de vaststellingsovereenkomst beoogden een regeling te treffen ter beëindiging van een arbeidsovereenkomst, en dat zij beiden het doel hadden om aan de hand van gemaakte afspraken te komen tot een volledige afwikkeling van de arbeidsovereenkomst. Daarmee is het volgens het Hof evenwel nog niet gegeven, dat het vermelde loon onderdeel is van de vaststelling. Over de salarishoogte stond ten tijde van het treffen van de beëindigingsregeling geen onzekerheid of verschil van mening. Het Hof stelt dan ook dat zij er niet van overtuigd is dat partijen met de passage over de finale kwijting hebben beoogd zich vast te leggen ten aanzien van de hoogte van het uurloon, en aldus tot een meeromvattende regeling wilden komen dan onder “afspraken” in de regeling staat vermeld. Het Hof ziet niet in waarom de werkgever redelijkerwijs de verwachting mocht hebben, dat de werknemer zich vastlegde op het vermelde loon, en afstand deed van een eventueel

later blijkend recht op een hoger loon. Het voorgaande brengt dan ook mee dat de zinsnede over de hoogte van het loon getoetst kan worden aan de bepaling uit de CAO die op de arbeidsovereenkomst feitelijk van toepassing is. Curieus is echter dat in een eerdere zaak waarin een werkgever probeerde om een regeling waarin een finaal kwijtingsbeding was opgenomen, aan te tasten omdat bleek dat hij zich had vergist ten aanzien van de hoogte van vermeend achterstallige loon, dit niet werd toegestaan omdat er finale kwijting was verleend. Als toen werd gesteld dat de werkgever maar beter had moeten opletten. Het kan verkeren.

Voor meer informatie: Mr. Reinhardt Lagerwaard Directeur van Schuurmans Advocaten Oosteinde 4B 9301 LJ Roden T 050 - 501 54 55 www.schuurmans-advocaten.nl


“Laat Schuurmans Advocaten u ontzorgen”

Schuurmans dvocaten & Adviseurs v o o r

o n d e r n e m e r s

Oosteinde 4b • Postbus 145 • 9300 AC Roden T 050 50 15 455 • F 050 50 15 456 • info@schuurmans-advocaten.nl • www.schuurmans.nl


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl

Het Ondernemersbelang Groningen 2-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you