Page 1

NR. 2

2013

BERGEN OP ZOOM - ROOSENDAAL

Rode Loper Ondernemers Event 15-16 mei 2013

De kracht van het collectief

Een representatief Bedrijvenpark

••••••••••••••••

Business Center Borchwerf2 biedt dé perfecte oplossing!

Hoe familiebedrijven hun cultuur en succes kunnen behouden

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


7:IGD@@:C:C<:9G:K:C KDDGテ有O66@ KVcYZgG^_i6YkdXVijjg 7jg\ZbZZhiZgHijaZbZ^_ZgaVVc&+ 7Zg\ZcdeOddb %&+)')&*&-

^c[d5kVcYZgg^_iVYkdXVijjg#ca

lll#kVcYZgg^_iVYkdXVijjg#ca


Onderdeel van ROC West-Brabant

zoomvliet.nl

Een mbo-opleiding bij Zoomvliet levert meer op dan u denkt! Wist u dat het Zoomvliet College in Roosendaal en Bergen op Zoom opleidingen aanbiedt voor werkenden? Via de zogenoemde BBL-route komt uw werknemer één dag in de week naar school en kan hij of zij het geleerde direct in de eigen beroepspraktijk toepassen. Tegelijkertijd brengt uw werknemer waardevolle kennis uit de praktijk de school binnen. Zo leren we van elkaar en neemt uw en onze kwaliteit toe! Bovendien ontvangt uw werknemer bij goed gevolg een landelijk erkend mbo-diploma. BBL-routes zijn er voor: ‡ Opleidingen Secretariële beroepen ‡ Opleidingen Detailhandel ‡ Opleidingen Horeca ‡ Opleidingen Zakelijke dienstverlening 9LDGH:HW9HUPLQGHULQJ$IGUDFKWNXQWXÁLQNEHVSDUHQRSGHNRVWHQ Op www.zoomvliet.nl vindt u hier meer informatie over. Onze leer-werkbedrijven kunnen opdrachten voor u uitvoeren op het terrein van onder andere marketing & communicatie, audiovisuele producties, secretariële werkzaamheden en het organiseren van bijeenkomsten.

Bel ons voor een afspraak op 0165 590100 of mail naar zoomvliet@rocwb.nl

met Zoomvliet sta ik sterk


Inhoud Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom/Roosendaal verschijnt vijf keer per jaar.

Rode Loper Ondernemers Event | 15-16 mei 2013

Zevende jaargang, nummer 2, 2013 OPLAGE 3.500 exemplaren COVERFOTO Rode loper Ondernemers Event: een uniek en creatief beursconcept Fotografie: Marco Magielse UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

08

De kracht van het collectief De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW, aldus hun website. De grootste bedrijven in Brabant en Zeeland zijn lid van de BZW, maar ook middelgrote en kleinere ondernemingen voelen zich er thuis. Met 3.000 directeuren uit 1.900 bedrijven heeft de BZW een stem die telt! De kracht van het collectief krijgt veel voor elkaar en leverde al de nodige successen op.

VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten

23

Eén van de takken van sport die WVS-groep bedrijft, is groenonderhoud. Met zo’n 600 medewerkers zetten heel wat teams zich in om de omgeving fraai te houden, op de meest uiteenlopende locaties. Langs provinciale wegen, bij gemeentes, ziekenhuizen, bedrijventerreinen; werkelijk overal in West-Brabant zijn mensen van WVS-groep druk met het op orde houden van groenstroken, perken, rotondes en dergelijke. Een vast team doet dit ook al weer enkele jaren op het bedrijvenpark Borchwerf II.

Business Center Borchwerf2 biedt dé perfecte oplossing! Vraag het de ondernemers die zich hebben gevestigd op Business Center Borchwerf2 en ze zullen allemaal hetzelfde zeggen. Van de vele redenen die er zijn om je hier te willen vestigen, noemen ze de snelheid en flexibiliteit waarmee projectontwikkelaar Zoom Invest inspeelt op vragen en wensen als eerste. Daarnaast zijn ze allemaal zeer te spreken over de kwaliteit en de uitstraling van de locatie.

DRUK Scholma Druk, Bedum AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Hans van Asch Nico de Beer Hans Jorg van Broekhoven Jeroen Kuypers Marco Magielse Paul Kusters (cartoon) IngerMarlies Leeuwenburgh Hans van Nuenen André Vermeulen (strip) René Zoetemelk ISSN: 1875-7715 ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Jasper van der Sluis, j.vandersluis@novema.nl Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

18

Een representatief Bedrijvenpark

EINDREDACTIE Ymi Hut - Liemburg y.hut@ondernemersbelang.nl T 0594 - 59 74 70 MEDIA-ADVISEUR Novema Jasper van der Sluis j.vandersluis@ondernemersbelang.nl T 0512 - 36 63 26 / 06 - 462 950 09

Op 15 mei om 16.00 uur zal het event officieel geopend worden door wethouder Hans Verbraak waarna het event van start gaat. U kunt dus kennis maken met ruim 40 ondernemers met een grote diversiteit aan branches. U als bezoeker wordt ontvangen door een van onze gastvrouwen en u ontvangt bij binnenkomst 2 consumptiebonnen. Tevens zult u tijdens het bezoek verwend worden met heerlijke hapjes.

28

In het hartkatern Hoe familiebedrijven hun cultuur en succes kunnen behouden

Familiebedrijven hebben een eigen krachtbron: de samenhang tussen de familieleden die de organisatie leiden die hen in staat stelt hoge toppen te scheren. De familie belichaamt de unieke cultuur die het bedrijf onderscheidt van andere en waaraan het zijn succes dankt. Maar naarmate een familiebedrijf groeit en de rol van de familie verandert kan deze cultuur verwateren. Volgens Anne Kloosterboer, hoofd van de sectie Familybusiness bij de HayGroup, is de uitdaging dit ‘bedrijfs-DNA’ dieper in de organisatie te verspreiden en verankeren.

‘Antwoord voor bedrijven’: Slechts een muisklik tussen vraag en aanbod Ondernemers worden geconfronteerd met een breed spectrum aan wet- en regelgeving, zowel bestaande als nieuwe. Die niet aflatende informatiestroom van de overheid genereert vanzelfsprekend een even continue stroom aan vragen. ‘Antwoord voor bedrijven’ is een overheidsdienst die deze vragenstroom kanaliseert en beantwoordt. Het merendeel van de antwoorden is op de website te vinden, de rest van de vragen wordt per telefoon, chat of twitter afgehandeld. Sinds kort is er zelfs een app die ondernemers op de hoogte houdt van de nieuwste wet- en regelwijzigingen.

- Volg de Topclick Masterclass - Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over en betaalt binnen 48 uur - Maak met het OSB-keurmerk een veilige keuze - Veldhuis Media groeit door anticyclisch investeren in mensen en machines


Column ■

En verder

04 04 05 06 07 11 12 13 14 15 16

Nieuws E-mail in de cloud Nog één keer over de afschaffing van de provisie… Een app om vele duizenden euro’s mee te besparen Advocatuur met een hart Klopt het spiegelbeeld van jouw bedrijf? Loods 52: ruimte voor professioneel en flexibel ondernemen Gebundelde krachten Aangenaam netwerken op De Brabantse Wal Open Coffee Roosendaal Q Makelaars richt zich zowel op de woningals bedrijfsmakelaardij Een vriendelijke manier van debiteurenbeheer De ondernemende advocaten bij STRAk Advocaten 45+ medewerkers helpen aan een andere baan? Dat is makkelijk! Van Dommele Advies Groep Ondernemerspanel: Hebben de gedrukte media nog toekomst? Een nieuwe basis voor dezelfde kwaliteit Vermogensbeheer zonder opsmuk en poespas Ondernemersgala Bergen op Zoom groot succes Voor de Asperge Liefhebber!

17 19 19 22 24 27 31 32 32

Europa openluchtmuseum Ex-top Fortis voor rechter. Philips-directeuren geven fraude toe. Schandaal SNS breidt zich uit. Zomaar wat krantenkoppen op één en dezelfde dag. De veroordelingen in de vastgoedfraudezaak rond het Bouwfonds zijn nog maar nauwelijks uitgesproken door de rechter of nieuwe megaverduisteringen komen aan het licht. Het lijkt wel een epidemie die in kringen van Nederlandse topmanagers heerst. De kredietcrisis, de bankencrisis, de eurocrisis, sommigen hebben er niets van opgestoken. Integendeel, ze hebben er maling aan. Na hen de zondvloed. Fraude en diefstal zijn natuurlijk van alle tijden, maar in déze tijd lijkt er toch structureel iets anders aan de hand te zijn. Een mentaliteit bij de top van het grote (financiële) bedrijfsleven die niet meer is wat ze ooit was. Vroeger was een bankier een deftige heer die er een eer in stelde om het aan zijn instelling toevertrouwde vermogen zo goed mogelijk te beheren en liefst te vergroten. Dat waren nog familiebedrijven, die oude banken. Het zijn de familiebedrijven die in Nederland de economie en de werkgelegenheid nog een beetje overeind weten te houden. Grote ondernemingen breken de boel alleen maar af. Massaontslagen rollen bij het UWV door de computers. Het verschil tussen een ondernemer en een ‘topmanager’ is de

Strip

focus, de gerichtheid. De laatste krijgt bij zijn aanstelling al te weten hoeveel jaarsalarissen en vertrekbonussen hij meekrijgt als hij miskleunt, de eerste heeft vooral als zorg om zijn bedrijf draaiende te houden. De Britse premier Cameron hield begin van het jaar een toespraak met als kern dat het afgelopen moet zijn met de onvoorstelbare bureaucratie van de Europese Unie, waar de burger helemaal niets meer mee heeft. Het omzetten van een plan in een wet duurt in Brussel zo maar tien jaar. Als de EU-bobo’s niet bereid zijn om te veranderen opdat dit werelddeel concurrerender wordt, stapt Engeland op. In Brussel heerst dezelfde mentaliteit als onder topmanagers. Het is nooit genoeg. De 20.000 ambtenaren bij de EU-instituties kregen per 1 januari een salarisverhoging van 5.5 procent. Zij waren daar kwaad over, want het had 10 procent moeten zijn. Losgezongen van de werkelijkheid. Geen idee van wat er buiten hun ivoren kantoortorens gebeurt. Cameron gaat zijn zin niet krijgen. De state of mind is er niet naar in Brussel. Er heerst decadentie en zelfgenoegzaamheid. De mentaliteit van de foute topmanager. Daardoor zal Europa langzaam maar zeker afglijden naar een tweederangs werelddeel. Europa wordt één groot openluchtmuseum. Voor toeristen uit China. Het is geen toeval dat de belangrijke technologische uitvindingen van de laatste 25 jaar uit de VS en Zuid-Korea zijn gekomen, niet uit Europa. Er is daar weinig bureaucratie, er wordt harder gewerkt en foute topmanagers gaan gewoon de gevangenis in. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Column

Nieuws Descans LifeCoaching van start in Roosendaal

E-mail in de cloud O jee, uw mailbox zit alweer vol waardoor de pdf met de nieuwe schetsen niet kan worden ontvangen. Of die nieuwe foto’s bereiken u niet. Vervelend. Gauw verwijdert u maar weer een flink aantal berichten…. Uw berichten verplaatsen naar de prullenbak, is geen optie, want daarmee zijn ze nog niet verwijderd van de server. Herkenbaar, zo’n situatie? Maar u wilt veel mailcorrespondentie nu eenmaal wel bewaren. En soms moet dat ook. Want wist u bijvoorbeeld dat bij digitale verzending van facturen, u verplicht bent ook het begeleidende mailbericht te bewaren? En stopt u berichten die u wilt bewaren daarom in de speciale archiefmappen. Maar dan kunt u er op de andere computer of smartphone weer niet bij. Misschien beter, stal ze gewoon op een speciaal voor u gereserveerde en beveiligde plek op internet. In de cloud, weet u nog? Het programma Microsoft Office 365 biedt u daarvoor heel aantrekkelijke mogelijkheden. Heeft u behalve een laptop of desktop, ook een tablet en smartphone waarop u uw mail bekijkt? Het is best lastig dat u ’s avonds die mailberichten nog een keer op uw computer ziet verschijnen. En reacties die u al verstuurd hebt via uw smartphone, ziet u dan weer niet. Terwijl u ook die graag wilt opslaan in het betreffende projectmapje. Een heel gedoe. Zou het niet ideaal zijn als binnenkomst en behandeling van uw e-mails gelijktijdig op al uw apparaten gesynchroniseerd wordt? Dus ook de opslag in de juiste mappenstructuur? Uitwisseling met uw collega’s wordt dan bovendien een stuk eenvoudiger. Net zoals onderling agendabeheer via uw mailprogramma. Al deze zaken kunt u eenvoudig laten regelen door uw mail op te slaan in de cloud. Met behulp van Microsoft Office 365 bijvoorbeeld. Voor een klein bedrag per maand bespaart u heel veel tijd. U bepaalt gewoon op uw computer de wijze waarop uw mail georganiseerd moet worden, en het programma doet de rest. Een hele geruststelling weer. Graag tot de volgende keer. ICDEE, Carlo van Geel Canadalaan 10, 4624 HG Bergen op Zoom T 0164 713405 / 06 23231715 carlo.vangeel@icdee.nl www.icdee.nl

04

het ONDERNEMERS BELANG

Diana Bouman is gestart als LifeCoach onder de naam Descans LifeCoaching. De praktijk is gevestigd boven t.o.g. Roosendaal Advocaten aan de Vughtstraat 3 in Roosendaal. Diana is 25 jaar werkzaam geweest in diverse functies in het bedrijfsleven en heeft in 2012 de HBO studie LifeCoaching afgerond. Sinds die tijd is zij bezig geweest met voorbereidingen en het vinden van de juiste locatie voor een zelfstandige praktijk. Descans LifeCoaching onderscheidt zich door het leveren van een combinatie van gesprekvoering, creatieve opdrachten en/of lichaamswerk. Diana heeft als LifeCoach de visie dat levensgeluk gevonden kan worden door een optimale

balans tussen lichaam, geest en ziel te realiseren. Bij ziel moet in deze worden gedacht aan het diepste binnenste wat een mens bezig houdt en drijft. LifeCoaching staat op dit moment volop in de belangstelling, mede doordat veel bekende Nederlanders momenteel openlijk aangeven veel baat te hebben bij het volgen van sessie bij hun coach. Descans LifeCoaching bedient zowel de zakelijke als particuliere markt met als specialisaties LifeCoaching, Mediation, Loopbaancoaching en Bedrijfscoaching. Ook mensen die een (onvervulde) kinderwens hebben kunnen in de praktijk voor begeleiding en ontspanning terecht. Voor meer info kijk op: www.descans.nl

Verfwinkel Roosendaal schenkt muurschildering aan Wijkhuis Westrand

Theo de Wit van Verfwinkel Roosendaal en Wethouder J.A.M. Verbraak hebben vandaag de muurschildering onthuld die Verfwinkel Roosendaal geschonken heeft aan de beheerders van Wijkhuis Westrand aan het Sint Lucasplein. Voor Theo de Wit en Teun Gelton, eigenaren van Verfwinkel Roosendaal, is dit een mooie manier om stil te staan bij het 1-jarig bestaan van hun winkel en tegelijkertijd een stukje Roosendaal op te fleuren. “Wij kunnen een feestelijke borrel organiseren om de verjaardag van ons bedrijf te vieren, maar wij geven liever iets terug aan de gemeenschap om de stad Roosendaal nog een stukje

Rode loper Ondernemers Event met geweldige sprekers! Op 15 & 16 mei 2013 gaat de tweede editie van Het Rode loper Ondernemersevent in de St. Jan te Roosendaal plaatsvinden . Een uniek en creatief beursconcept waarbij MOO-evenementen de organisatie op zich neemt. Diverse deelnemers aan deze beurs presenteren zich in dit magazine. U kunt ze herkennen aan onderstaande logo:

vrolijker te maken”, aldus Teun Gelton. De muurschildering op het wijkhuis is in Mondriaan-stijl is gemaakt door Peter Luijten, een zzp-er die evenals een aantal andere zelfstandigen schilderwerk levert in opdracht van Verfwinkel Roosendaal. We willen graag een warme ontmoetingsplek zijn voor de mensen in deze buurt en deze kleurrijke muurschildering draagt daar weer een steentje aan bij”, aldus de heer J. van den Engel, bestuurslid van Wijkbedrijf Westrand. Verfwinkel Roosendaal levert kwaliteitsverfproducten aan professionals en particulieren. In het assortiment zijn o.a. de merken Conti Coatings, Sikkens, Sigma en De Vos Verf opgenomen. Botenlak van Boere, De IJssel en Veneziani zijn ook opgenomen in het assortiment. Daarnaast levert Verfwinkel Roosendaal alle accessoires die nodig zijn voor een professionele schildersklus. Verfwinkel Roosendaal is gevestigd op Turfberg 26, Roosendaal. Voor meer informatie: www.verfwinkelroosendaal.nl.

“Help!! Mijn medewerker is ziek!” Ziekteverzuim is een veelkoppig monster. Veel mensen ervaren het als lastig. Eén dag ziekteverzuim kost € 250,00 en een week is zo voorbij. Om nog maar te zwijgen van een UWV sanctie die oploopt tot een jaarsalaris. De kosten kunnen tot wel 12 jaar doortellen, ook als het gaat om tijdelijke medewerkers. Op ziekteverzuim zijn enorme besparingen te realiseren. Thea Fillekes van VerzuimActief weet er alles van en adviseert in dit vaak lastige proces, zorgt ervoor dat dossiers voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter en adviseert over het verzuimbeleid. Zij vertelt; ‘als ik klanten spreek merk ik vaak dat men toch snel met de handen in het haar zit. Laatst vertelde een klant dat één van zijn medewerkers verzuimt en ondertussen op Facebook meldde leuke dingen te doen. Welke actie onderneem je dan, wat ga je vragen?’ Zaken waar men zich vaak behoorlijk ongemakkelijk bij voelt. Een goede aanpak bespaart veel leed. De kosten zijn heel snel terugverdiend; daar wordt iedereen beter van! VerzuimActief, Thea Fillekes, 06-23928137, thea@verzuimactief.nl

Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom/Roosendaal nu ook op linkedin. Scan deze QR-code of neem contact op met Jasper van der Sluis via j.vandersluis@ondernemersbelang.nl


Wie bezoeken een event en waarom? Komen bezoekers specifiek voor een exposant of juist voor een spreker? Hoe lang blijven ze op het event? Dat gaat M-Research in mei onderzoeken met betrekking tot het Rode Loper Ondernemers Event in de St.Jan in Roosendaal. Tijdens en na het event zal M-Research een onderzoek houden onder beursbezoekers. Dit onderzoek wordt online gehouden. De vragenlijst kan direct bij de tafel van M-Research worden ingevuld of na afloop door middel van een email met een link naar de vragenlijst. Enkele algemene resultaten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd. Indien u vragen heeft over dit onderzoek, neemt u dan contact op via info@m-research.nl of bezoek Marly Wierckx, eigenaar van M-Research op het Rode Loper Ondernemers Event van 15 en 16 mei in de St.Jan in Roosendaal. M-Research richt zich met name op MKB in Brabant en voert marktonderzoek uit, of bemiddelt en adviseert op gebied van onderzoek. Denk aan tevredenheids(ook voor uw ISO), naambekendheid-, communicatie-onderzoek, behoeftepeiling. M-Research is aangesloten bij MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research, en hanteert de gedragscode voor onderzoek en statistiek. Dit borgt de garantie voor onafhankelijkheid en kwaliteit. Marly Wierckx, T 06 46724545, www.m-research.nl

Uw nieuws Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productnieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar: Novema, t.a.v. Jasper van der Sluis, j.vandersluis@ondernemersbelang.nl, Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten.

Payroll organisatie Renew Facilities timmert aardig aan de weg

Fotografie: Nico de Beer

Profiel bezoekers Rode Loper Ondernemers Event

Nog één keer over de afschaffing van de provisie… Al een aantal keren heb ik u lastig gevallen over het verdwijnen van de provisie. Begint het u al te vervelen? Nou, nog een keer doorbijten en dan hou ik er over op. In 2013 heeft Renew Facilities zich definitief aangesloten bij de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Hiermee kan de flexibele CAO van deze brancheorganisatie worden gevolgd en bewijst Renew Facilities haar opdrachtgevers dat zij voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van administratie en organisatie. Tevens worden zij ondersteund op personeels-technisch en juridisch gebied. Daarnaast is Renew Technics gecertificeerd voor de NEN 4400-1. NEN 4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van

werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Renew Facilities doet er alles aan om een goede en betrouwbare partij te zijn in payrollland. Er zijn nog altijd veel cowboys actief, maar hiermee wil Renew Facilities niet geassocieerd worden. Dat kan ook niet als voor hoge service en continuïteit wordt gekozen zoals men deed in 2012. Renew Facilities: SMART ARRANGED! www.renewfacilities.nl

Markiezaat Container Terminal winnaar Nadat Markiezaat Container Terminal en haar directeur Arn van der Vorst een aantal weken eerder, was genomineerd als ‘beste ondernemer van het jaar’ in Bergen op Zoom , vond op vrijdag 5 april jl. de apotheose plaats tijdens een zinderend Ondernemersgala. Ruim 400 gasten zaten aan aan het diner in een sfeervol ingerichte Gertrudiskerk. De jury, onder voorzitterschap van Guust Verpaalen, verkoos Markiezaat Container Terminal als winnaar op basis van haar transparante

samenwerking met bedrijven als Ricoh, Nuplex Resins, Lamb Weston Meijer en Sabic en de enorme besparingen op het gebied van milieu door hergebruik van containers. In zijn dankwoord roemde van der Vorst vooral zijn terminal manager Richard Klaassen en barge-operator Pro Log. Een door medewerkers van de Kunstsjop vervaardigde sculptuur symboliseerde een prachtige avond met een terechte winnaar.

Altijd dezelfde systeembeheerder Goede prijs/kwaliteit verhouding Betrouwbaar - Goede service Wij ondersteunen uw onderneming op het gebied van kantoorautomatisering en IP-telefonie in het gehele traject; Advies | Aanschaf | Installatie | Beheer | Helpdesk

Tel.: 0165-599401

Pi-ict • Champetterberg 2 • 4707 DA Roosendaal info@pi-ict.nl • www.pi-ict.nl

We gaan even terug naar de vijfde uitgave van Het Ondernemersbelang (december 2012) van vorig jaar. Hierin gaf ik u uitleg over het verdwijnen van de provisie en wat dit voor u zou betekenen. Aan het einde van mijn column liet ik mijn fantasie even de vrije loop wat er zou gaan gebeuren met de premie. In deze premie zat uiteraard onze provisie ingebouwd! Vertelde ik u dat ik eerder dacht dat de premies omlaag zouden gaan maar daar eind vorig jaar mijn twijfels over had. Welnu, mijn vrees is bewaarheid. Zouden er mijns inziens vanaf 1 januari jl. flinke premieverlagingen doorgevoerd moeten zijn in een groot aantal verzekeringen door het wegvallen van de provisie, veel maatschappijen hebben deze mogelijkheid benut om een premieverhoging door te voeren. Ik heb er eens een arbeidsongeschiktheidsofferte van eind 2012 bij gepakt en deze opnieuw berekend. Uiteraard de ingangsdatum en geboortedatum even doorgerekend zodat de uitgangspunten gelijk zijn en wat blijkt… de premie is in plaats van gedaald gestegen. Uiteraard hebben ze hier redenen voor opgegeven zoals een stijgende schadelast maar ik blijf het frappant vinden dat dit wel erg mooi uitkomt. Maar natuurlijk heeft het provisieverbod ook veel voordelen. Kon ik en mijn collega’s u eerst alleen maatschappijen adviseren waar wij een samenwerkingsverband mee hadden (in ons geval zo’n 94% van de markt), nu bieden we net zo gemakkelijk direct writers aan en we kunnen naast de advisering u nu ook nog begeleiden bij aanvraag en schadebehandeling. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze column, aarzel dan niet om contact op te nemen. Bij voorkeur via email. Tot de volgende keer. Met vriendelijke groet, Chris Broeders Erkend Hypotheekadviseur Register Pensioenadviseur

het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

Zie ook onze promotionele pagina voor de KWF op binnenzijde achter

Een app om vele duizenden euro’s mee te besparen Pensioenadviseurs hebben lang een imagoprobleem gehad. De woekerpolissen die met veel beleggingsverzekeringen gepaard gingen hebben de sector geen goed gedaan. Gelukkig zijn er ook ondernemers in deze branche die hun rol als adviseur serieus nemen en zelfs voor een geheel nieuwe, innovatieve wijze kiezen om mensen te informeren. Adriaan Beirnaert van Progrezz Pensioenen is zo iemand. Hij ontwikkelde een eenvoudige bedienbare maar zeer informatieve app die gebruikers in staat stelt te berekenen wat ze in hun huidige regeling te veel betalen. De resultaten zijn opzienbarend en voor sommigen zelfs schokkend. Het gaat vaak over tienduizenden euro’s…

Adriaan Beirnaert van Progrezz Pensioenen

A

driaan is trots op zijn nieuwe app. En terecht! Er is heel wat tijd en knowhow in gaan zitten. “De techniek erachter is niet zo interessant wat mij betreft. Het gaat me om de rekenmodule die bekijkt wat er te besparen valt. Daar ligt twee jaar research aan ten grondslag. Ik heb in spreadsheetsoftware alle mogelijke regelingen bijgehouden en gekeken wat de voordeligste uitkomst was, alles gebaseerd op praktijkvoorbeelden. Die informatie houd ik natuurlijk actueel door ook nieuwe opties daarin op te nemen.” Iedereen met een iPhone of Android toestel kan kosteloos gebruik maken van de app. Je voert de gegevens van het waarde-overzicht in dat je jaarlijks krijgt van de verzekeringsmaatschappij en in no time weet je hoeveel er valt te besparen, geheel vrijblijvend nota bene. Eerlijke prijs

Waar dan het verdienmodel achter deze service zit? De enthousiaste adviseur legt uit:

06

het ONDERNEMERS BELANG

“Kijk, het was lang zo dat er een percentage van de verkochte polissen werd uitgekeerd aan de tussenpersoon. Dat mag dus niet meer. Je berekent een fee voor je dienstverlening; het advies. Dat maakt de markt al een stuk transparanter. Toch vragen veel adviseurs nog flinke bedragen voor hun tussenkomst. Soms zelfs ieder jaar weer, óók als er niets verandert aan een polis en ze er geen of hoegenaamd geen tijd in hoeven steken. Ik doe dat dus anders. Mede door deze module is snel, gericht én goed vast te stellen wat de beste oplossing is. De app geeft aan wat er aan winst valt te behalen maar wie dat wil effectueren moet natuurlijk wél contact opnemen. Vervolgens maak ik dat voor ze in orde en omdat mijn systeem al heeft uitgezocht hoe dat moet worden ingericht kost het me aanzienlijk minder tijd. Hierdoor kan ik lagere kosten in rekening brengen. Besparing op besparing dus.”

Adriaan Beirnaert. Dat kan onder meer tijdens het Rode Loper Ondernemers Event, waar hij beide dagen geïnteresseerden met alle plezier te woord staat. De betrokken ondernemer heeft nóg een mooi aanbod. Hij doet immers meer dan pensioenadvisering. Per afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering doneert hij 100 euro aan Kwf kankerbestrijding. Op de laatste pagina van dit magazine leest u er alles over. Meer weten: Download de app via www.progrezz.nl/app of scan de QR code

Android Een voorbeeld:

De geleden verliezen door polissen met matige tot slechte voorwaarden en verborgen kosten liegen er niet om. Percentages van maar liefst 23 procent op de inleg zijn niet ongebruikelijk. Bij een beleggingsverzekering met een waarde van € 10.000 en een maandelijkse inleg van € 150 per maand, (looptijd tot 2028) is de geschatte beleggingswaarde straks 35.338 euro. Wie echter voor een optimale regeling kiest houdt er uiteindelijk 52.493 euro aan over, een verschil van ruim 17.000 euro! “Het loont dus nogal de moeite om mijn app héél snel te gaan gebruiken, of om direct contact op te nemen.”, aldus

Adriaan Beirnaert Pensioen Specialist Postbus 840 4600 AV Bergen op Zoom T 0164 - 24 64 99 info@progrezz.nl www.progrezz.nl

iOS


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

Nieuwe tijden vragen om andere zienswijzen en benadering. Dat merken ook juristen dagelijks. Gevraagd naar wat de economische ontwikkelingen van nu vooral voor weerslag hebben op haar werk, legt Maaike Breewel van t.o.g. Roosendaal Advocaten uit: “Ik ben gespecialiseerd in arbeids- en familierecht. De laatste jaren houd ik me door de zogeheten ‘crisis’ vaak bezig met ontslagen en echtscheidingen. Wat ik cliënten vooral vaak voorhoud? Vraag op tijd om advies! Hoe eerder je een traject goed aanpakt hoe groter de kans dat je er ongeschonden uitkomt. Als het echt goed gaat zijn er zelfs geen verliezers en kan iedereen op een positieve manier verder met de toekomst.”

Maaike Breewel van t.o.g. Roosendaal Advocaten

Advocatuur met een hart M

aaike is een ‘mensenmens’. Dat wil zeggen dat ze staat voor de belangen van haar cliënten, maar ook oog heeft voor alle aspecten van een zaak. “Vroeg of laat kun je elkaar toch weer tegen komen en wellicht zelfs nodig hebben. Dat geldt zowel in een arbeidssituatie als privé. Bovendien nemen veel werkgevers hun reputatie serieus, dus zijn ze gebaat bij een nette oplossing. Gelukkig ontdekken steeds meer organisaties dat het wijs is om vroegtijdig advies in te winnen. Dat kan veel ellende voorkomen. Als de verhoudingen eenmaal zo verhard zijn dat het echt op ‘uitvechten’ aankomt zijn er eigenlijk geen winnaars meer.” Aanbevelingen Zowel landelijke organisaties als MKB’ers en ZZP’ers kloppen aan bij t.o.g. Roosendaal Advocaten. Vaak hebben ze van anderen gehoord over de werkwijze van dit kantoor. Mooier nog echter is deze anekdote: “Ik word ook door werknemers ingehuurd om hun kant van de zaak te verdedigen. Het is me eens gebeurd dat, na het afronden van een zaak, ik later werd gebeld door de voormalige werkgever van die cliënt met de vraag of ik voortaan hun belangen zou willen behartigen. Ze waren onder de indruk van mijn aanpak. Omdat de zaak netjes was afgerond kon dat ook.” Een betere onderschrijving van je werkwijze kun je niet krijgen!

Voorkomen Omdat voorkomen nu eenmaal beter blijft dan het spreekwoordelijke genezen, wordt Maaike graag vroegtijdig bij zaken betrokken. “Regels en wetten veranderen, dus af en toe een check of alles nog wel up-to-date is kan bepaald geen kwaad. Dat soort advies geef ik ook. Bedrijven kunnen daar, voor een overeen te komen tarief, per jaar een overeenkomst voor afsluiten. Ze mogen dan zo vaak als nodig een beroep op me doen. Alleen procederen valt daar niet onder, maar als je zaken echt voor elkaar hebt hoeft het daar vaak niet van te komen. Veel van mijn klanten zijn blij met deze regeling. Zo hebben ze altijd iemand aan hun zijde die advies en ondersteuning biedt bij issues als re-integratie, cao-interpretaties of het opstellen van arbeidsvoorwaarden, maar ook als er toch eens afscheid moet worden genomen van een medewerker. Het is in veel situaties erg prettig dat ik zowel de zijde van de werknemer als die van een werkgever goed ken. Dan kan je op praktische wijze anticiperen op hetgeen gedurende de behandeling van de zaak aan de orde kan komen.”

t.o.g. Roosendaal Advocaten Mw. mr. Maaike Breewel-Witteveen Vughtstraat 3 4701 NJ Roosendaal Postbus 194 4700 AD Roosendaal T 0165 - 56 07 04 F 0165 - 56 06 72 info@roosendaaladvocaten.nl www.roosendaaladvocaten.nl

t.o.g. Roosendaal Advocaten is een van de deelnemers van het Rode Loper Ondernemers Event 2013. Maaike Breewel staat daar met alle plezier bezoekers te woord. Heeft u vragen? Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend gesprek.

het ONDERNEMERS BELANG

07


S

Productions BV VERHUUR EN VERKOOP VAN:

Wilt u iets bijzonders aan uw evenement toevoegen? Iets speciaals dat de aandacht weet te trekken en bovendien ook nog uitstraling heeft?

Professionele lichtapparatuur Trussen en motoren / Hef- en hijstechniek Effect-apparatuur / Theatertextiel / Podia

Dan is de Kaldi Mobiel Bergen op Zoom, van Kaldi koffie & thee, bij uitstek een toevoeging voor uw evenement.

Relight Productions B.V. / Hoge Bergen 2 / 4704 RH Roosendaal Tel. +31 (0)165 - 558 337 / Fax +31 (0)165 - 561 759 E-mail info@relight.nl / Web www.relight.nl

MEER INFORMATIE?

bergenopzoom@kaldimobiel.nl of bel 06-24988146


Tekst: Mr. F. (Freek) van Loon

Fotografie: Hennie Keeris van Foto Buro Brabant

Column Column Succesvol Profileren:

klopt het spiegelbeeld van jouw bedrijf?

Erfrecht en de legitieme portie Het erfrecht wordt ook wel de lakmoesproef van de familierelatie genoemd. Het komt namelijk geregeld voor dat binnen families conflicten ontstaan die ertoe lijden dat de erflater wenst dat bepaalde familieleden worden onterfd. De erfla-

L

achspiegels. Je kent ze vast wel van de kermis, of de Efteling. Een vreemd beeld van jezelf dat gelijk op je lachspieren werkt, omdat je jezelf helemaal niet herkent. Stel je nu eens voor dat iedereen jou echt zo zou zien... Dat wil je natuurlijk helemaal niet. Toch zie ik dat vaak gebeuren bij met name kleine bedrijven. Het beeld dat de buitenwereld ziet van zo’n bedrijf, klopt helemaal niet met de werkelijkheid waardoor een verkeerd beeld van dat bedrijf ontstaat. Een vervormd beeld zoals bij die lachspiegel, maar eigenlijk is dat helemaal niet om te lachen. Je kunt je bedrijf dan namelijk niet op een goede manier in de etalage zetten. En dus ben je niet zichtbaar.

Een kapstok om je communicatie aan op te hangen Als dat spiegelbeeld van jouw bedrijf niet klopt, is dat 9 van de 10 keer te wijten aan communicatie, is mijn ervaring. Je hebt niet nagedacht over het unieke karakter van jouw bedrijf waarmee jij je kunt onderscheiden. Hierdoor heb je geen kapstok en hangt alle communicatie als los zand aan elkaar. Naast dat belangrijke karakter, zie ik ook vaak verkeerde of ontbrekende keuzes. Geen focus, geen doelgroep, een verkeerde bedrijfsnaam, teveel vakjargon, geen strategie, geen sterk team om je heen… om maar eens wat voorbeelden uit de praktijk te noemen. Interessante lezing bij Rode Loper Ondernemers Event Worstel jij ook met de zichtbaarheid van jouw bedrijf of vind je het lastig om jezelf zichtbaar te maken? Kom dan naar mijn lezing bij het Rode Loper Ondernemers Event op donderdag 16 mei om 16.45 uur in het Oude Raadhuis in Roosendaal (naast de St. Jan). Ik deel graag mijn kennis met je en vertel je waarom communicatie de belangrijkste succesfactor is voor een onderscheidende profilering van jouw bedrijf. En natuurlijk mag je ook al je vragen stellen! Ik ontmoet je graag op donderdag 16 mei!

Reflectit | Business Center Rechtzaad 15 4703 RC Roosendaal T 0165 - 39 19 01

ter zal in dat geval de stap naar de notaris zetten om een en ander in een uiterste wilsbeschikking vast te laten leggen. Wat veel mensen niet weten is dat de onterfde kinderen de aanspraak op een deel van de erfenis in beginsel niet kan worden ontzegd, aangezien zij aanspraak kunnen blijven maken op de zogenaamde legitieme portie. sen. Om dit uit te leggen zal ik u een voorbeeld geven. Indien een alleenstaande vader met twee kinderen zijn gehele vermogen wenst na te laten aan één van beide kinderen, kan zijn andere kind -in weerwil van de uiterste wilsbeschikking van de vader- aanspraak maken op de helft van het bedrag dat hij normaliter zou erven, in dit geval de helft van de helft, dus een kwart van het totaal.

D

e legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen die zich in de nalatenschap bevinden, verminderd met de schulden. Van belang is dat bepaalde schenkingen bij de berekening meegenomen dienen te worden. Hiermee heeft de wetgever willen voorkomen dat de erflater de erfrechtelijke regels kan omzeilen door zijn vermogen bij leven te schenken aan een bepaalde erfgenaam, zonder dat de legitimarissen aanspraak kunnen maken op hun legitieme portie.

M 06 - 303 644 33 sonja@reflectit.nl Sonja Schaap communicatiecoach & specialist in profilering

www.reflectit.nl

Heeft u vragen over hetgeen het erfrecht voor u betekent of heeft u een erfrechtelijk vraagstuk? Van der Rijt Advocatuur informeert u graag. Freek van Loon

Van der Rijt Advocatuur Burgemeester Stulemeijerlaan 16

De legitieme portie van een kind van de erflater bedraagt de helft van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend, gedeeld door het totaal aantal legitimaris-

Postbus 906, 4600 AX Bergen op Zoom T 0164 - 24 15 18 F 0164 - 24 15 58 info@vanderrijtadvocatuur.nl www.vanderrijtadvocatuur.nl

het ONDERNEMERS BELANG

11


Bedrijfsreportage

Fotografie: Edwin Koolen, Koolen Photography

Loods 52: ruimte voor professioneel en flexibel ondernemen

De vergaderlocatie is ook voor een dag of dagdeel te gebruiken. Leuke ideeën? Of specifieke wensen? Wij komen je graag tegemoet. Loods 52: representatieve werkomgeving vol mogelijkheden Onze werkomgeving is modern en voorzien van alle gemakken. Werkplekken zijn professioneel en instapklaar. Je kunt gratis gebruik maken van een optimale internetverbinding, een vergader- /spreekruimte én een vaste baliemedewerker, die desgewenst je telefoon beantwoordt en klanten ontvangt. Beveiligde locker, kast- en opslagruimte (tot 100m2!) zijn optioneel. Evenals een voordelige boekhoudservice. Ook je post- of zakenadres kan bij ons worden geregistreerd. Loods 52: toplocatie in Bergen op Zoom Loods 52 bevindt zich op een toplocatie in Bergen op Zoom. Goed bereikbaar vanaf zowel de snelweg als het centrum. En er is voldoende parkeergelegenheid op en dichtbij het terrein. Showroom Op zoek naar een inspirerende locatie voor jouw zakelijke evenement? Onze showroom biedt tot 100 m2 ruimte voor diverse doeleinden. Ideaal voor het geven van trainingen en workshops, het verzorgen van klantendagen of presentaties. Helemaal afgestemd op jouw wensen. En al beschikbaar vanaf een dag. Kijk op www.loods-52.nl/9-showroom voor meer informatie.

Zelfstandig ondernemer en behoefte aan een professionele en flexibele werkplek? Loods 52 biedt jou die ruimte. Van een dagdeel tot een vaste stek of unit. En verrassend betaalbaar. Ook voor opslagruimte kun je bij ons terecht. Een unieke kans dus, helemaal passend bij jouw ambities.

T

huiswerken is niet voor elke zelfstandig professional ideaal. Concentreren gaat soms lastig en het ontvangen van klanten doe je toch liever ergens anders. Maar professionele werkruimte blijkt vaak duur en alleen te huur voor een langere periode. Of ben je al op een locatie gevestigd, maar wil je meer voordeel uit je werkomgeving halen? Door onze all in service, bespaar je tijd en kosten. Zodat jij bezig kan zijn met ondernemen. Bij Loods 52 vind je de gelegenheid om

12

het ONDERNEMERS BELANG

te werken, te vergaderen en je relaties te verwelkomen. Betaalbaar en flexibel, in een professionele en inspirerende werkomgeving op een toplocatie in Bergen op Zoom. Loods 52: betaalbaar en flexibel Vaste werkplekken huur je bij Loods 52 al vanaf drie maanden. Dit voor een prijs vanaf 239,- euro per maand. Er zijn verschillende ruimtes beschikbaar, geschikt voor één of meerdere personen. Opslag is er al vanaf 1 m3.

Interesse? Je bent van harte uitgenodigd om sfeer te komen proeven bij Loods 52. Graag wel even van tevoren bellen: 0164-248660 of bel Erik Vleghels op 06 53 95 60 25. Op onze website www.loods-52.nl lees je alle informatie nog eens na. Loods 52 in het kort: · Betaalbare en flexibele werkplekken · Professioneel en inspirerend ondernemen · Kantoor, opslag- en vergader ruimte · Toplocatie in Bergen op Zoom

Marconilaan-Noord 52, 4614 HB Bergen op Zoom T 0164 - 24 86 60 | info@loods-52.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Marco Magielse

G

ebundelde krachten

Autoschadeteam is een redelijk uniek samenwerkingsverband van 13 gespecialiseerde experts in schadeherstel. Door de samenwerking leveren zij slagkracht, veel knowhow en een hoog serviceniveau. Klanten worden dus niet alleen goed geholpen, maar ook nog eens snel en dat is voor het bedrijfsleven natuurlijk goed nieuws. Tijd is en blijft immers geld!

W

e spreken een van de oprichters van Autoschadeteam, Kees van Gils, eigenaar van familiebedrijf Van Gils Steenbergen. Samen met Peter Gelok van Autoschadeteam Baarends Goes startte hij in 2000 dit initiatief. Al snel sloten andere kwaliteitsreparateurs aan. “We willen als organisatie niet zo nodig nóg groter worden,” vertelt Van Gils; “maar zeg nooit nooit! Op dit moment hebben we een perfecte geografische dekking in Zuidwest-Nederland. Het ging en gaat er ons vooral om dat we in gezamenlijkheid een veel sterkere marktpositie hebben. Daar profiteren ook onze opdrachtgevers van. We kunnen hierdoor immers veel betere inkoopcondities bedingen, eigen trainingen en cursussen organiseren en knowhow maar ook capaciteit uitwisselen. Autoschadeteam bedrijven zijn daardoor flexibel, medekoplopers in vakkennis en kunnen zeer marktconforme tarieven garanderen. Iets wat je als eenpitter nooit meer lukt op dat niveau.”

Nogal wat mensen vinden het namelijk erg lastig om dat zelf te doen, onder meer omdat ze niet altijd even goed zijn ingevoerd in de regelingen en mogelijkheden. Het is voor de meeste klanten gelukkig ook geen dagelijkse kost. Gemiddeld heeft de Nederlander eens in de vier, vijf jaar te maken met autoschade.” Familiebedrijf Van Gils Steenbergen is een echt familiebedrijf, vertelt Kees. “Mijn vader begon er mee in 1947, mijn broer en ik kwamen hier in ’80 te werken en vijf jaar later namen we het samen over. In 2010 heb ik mijn broer uitgekocht en inmiddels lopen hier twee van mijn zonen rond, die ook weer aspiraties hebben om dit voort te zetten. We houden zo de traditie van mijn vader in stand en blijven ons focussen op oprecht en klantgericht vakwerk.

Er is niets mooiers dan een auto die schade heeft te repareren en weer in volle glorie aan een eigenaar af te leveren. Daar komt nog vaak een hoop emotie bij kijken. Wat dat betreft is het een prachtig vak, hoe ingewikkeld de autotechniek ook wordt. Het blijft een kwestie van passie voor je professie en durven investeren in knowhow. Precies daarom hebben we Autoschadeteam opgericht. Mede door dit samenwerkingsverband wordt het mogelijk gemaakt dat wij op de juiste wijze ons beroep in de toekomst uit kunnen blijven voeren.

Meer weten? www.autoschadeteam.nl

Kees van Gils (links) en Peter Gelok

De beste aanbeveling Dat de samenwerking effect heeft blijkt alleen al uit het feit dat zo goed als alle verzekerings- en leasemaatschappijen contracten hebben afgesloten met de aangesloten bedrijven van Autoschadeteam. Dergelijke organisaties kijken zeer kritisch naar de geleverde kwaliteit, snelheid én service. Een betere aanbeveling bestaat niet in deze sector. Kees legt uit: “We doen er dan ook alles aan om particulieren en bedrijven te helpen. We hebben een haal- en brengservice, zorgen altijd voor een prima vervangende auto en zijn vanwege ons samenwerkingsverband flexibel en vakkundig om reparaties snel uit te voeren. We gaan zelfs graag een stapje verder als het moet en bellen voor een klant met de betreffende verzekeraar om een schade te melden of afspraken te maken over de afhandeling.

het ONDERNEMERS BELANG

13


BOEKHOUDING

Weet u wat uw klanten echt beweegt? Is er een markt voor uw product of dienst? Heeft uw bedrijf een duurzaam imago? Waarom kiezen ouders en/of leerlingen juist voor uw school?

SALARISADMINISTRATIE Marktonderzoek en advies

JAARREKENING BELASTINGAANGIFTEN

Opzet en uitvoering van marktonderzoek, met name ervaring met het MKB en onderwijs. Maatwerk in onder andere (klant)tevredenheidsonderzoek, naambekendheid- en imago-onderzoek, marktverkenning. Marly Wierckx T: 06 - 467 245 45

Quist Administratie & Advies Van Leeuwenhoeklaan 198 | 4708 BD Roosendaal Tel: 06 - 249 711 66 info@quistadministratie-advies.nl www.quistadministratie-advies.nl

info@m-research.nl www.m-research.nl

Een mooi concept in een bijzondere verpakking

Un

NI

iek

in

EU

Ne d

Lang houdbare

W

er

vérse bloemstukken

Wacht geen dag langer op uw geld! Zoveel openstaande facturen dat u het overzicht kwijt bent? Hoe lang wacht u totdat uw klant betaalt? Bill vindt dat elke dag wachten op uw geld er één teveel is. Daarom komt Bill voor elke klant meteen in actie. U dient (online) uw factuur in en Bill gaat dezelfde dag nog aan de slag. Slaagt het minnelijke incassotraject niet, dan betaalt u niets.

!

lan

d!

Voor de Home-Decoratie

ZOEKEN WIJ NOG

DEALERS

Incasso nog een stap te ver? Informeer dan naar onze pre incasso.

Bill incasseert al 10 jaar betalingen voor het midden- en kleinbedrijf in heel Nederland. Ga naar www.billincasso.nl of bel (0164) 271777

Incasso t Debiteurenbeheer t Juristen

sales@anne celeste collection.com

+31 (0)165 31 42 23 www.annecelestecollection.com


Open Coffee Roosendaal: Het ontmoetingspunt voor ondernemers

VAN DEN BOOM RECLAME: DE KUNST VAN HET VISUEEL TOEVOEGEN!

Fris, modern en overzichtelijk. ‘De kunst van het toevoegen’, noemen ze dat bij Van den Boom. an den Boom Reclame laat zich het best omschrijven als een team bestaand uit ervaren, creatieve professionals gespecialiseerd in de kunst van het visueel toevoegen. Niet alleen maar een mooi plaatje, maar creativiteit in nauwe samenspraak met de klant. Wij organiseren geen standaard evenementen, maar maken altijd een creatieve vertaling van uw wensen als klant naar een stijlvol en perfect geheel, wat binnen uw budget en voorwaarden past.

“Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg”

Raadhuisstraat 84a, 4701 PW Roosendaal | Mob: 06 - 508 718 87 Tel: 0165 - 53 80 65 | www.moo-evenementen.nl

ELKOR ELEKTROTECHNIEK ELKOR FREESWERKEN GROEP

ELKOR TELECOM & ICT ELKOR SOLAR ENERGY Kromzaad 1 I 0165 - 542503 I www.elkor.nlVan den Boom is allesbehalve een doorsnee reclamebedrijf. Ook de productie van een breed scala aan reclamemiddelen behoort immers tot de expertise. Daarom is Van den Boom expert in het meedenken over én het verwezenlijken van wensen en eisen van klanten die een productiepartner zoeken, zoals andere reclamebureaus. Van den Boom Reclame werkt voor zowel het midden- als kleinbedrijf, ZZP’ers, grote ondernemingen en (sport-) verenigingen. Waarin onderscheidt het bedrijf zich van de concurrentie? Dat is eigenlijk in één woord samen te vatten, namelijk interactie!

Dus interactie met de klant, wij varen niet blind op enkele algemene instructies, maar proberen echt samen en in nauwe afstemming met de klant tot een optimaal resultaat te komen. Van ontwerp tot uitvoering. Creativiteit, flexibiliteit, kwaliteit en punctualiteit staan bij ons hoog in het vaandel. Ons doel is dat de eerste visuele indruk van elk product, dan wel de uitstraling van een bedrijf of een organisatie, de enige juiste is!

Meer informatie vindt u op www.vandenboomreclame.nl

WoonWens Makelaars Johnny Mijs

- Aan- en verkoop woningen - Verkoop en verhuur EHGULMIVPDWLJRQURHUHQGJRHG - Taxaties

0165 - 52 02 95 06 - 12 29 88 81 www.remax.nl johnnymijs@remax.nl

Het Strandhuys in Bergen op Zoom: een klant die al zijn uitingen bij van den Boom Reclame ondergebracht heeft.

het ONDERNEMERS BELANG

15


Bedrijfsreportage

een identiteit die opvalt in de grijze massa Q Makelaars richt zich zowel op de woning- als bedrijfsmakelaardij

Q

Makelaars is een NVM-makelaar die zich richt zowel op de woning- als bedrijfsmakelaardij. Daarnaast is zij ook betrokken bij nieuwbouwprojecten zoals Bosselaar Zuid in Zevenbergen en Tivoli in Oudenbosch. Sinds begin van dit jaar is Q Makelaars gevestigd aan de Nieuwe Markt in het centrum van Roosendaal. Het is al weer het zevende kantoor in 7 jaar. Vanwaar deze snelle groei in een dalende vastgoedmarkt. Directeur Richard den Buitelaar: “In onze branche zie je dat de nadruk wordt gelegd op de betalende klant: De verkoper of verhuurder. Terwijl de focus natuurlijk primair hoort te liggen op de klant van de klant: De koper of huurder. Het probleem hierbij is voor veel marktpartijen dat deze laatste groep klanten niet direct de makelaar betalen, maar wel veel aandacht vragen. Dat wordt door veel ondernemers in onze branche als onredelijk ervaren. In onze ogen onterecht: Deze klanten gaan immers veel geld uitgeven en verwachten daar iets voor terug. Door potentiële huurders en kopers veel gratis service te bieden, hopen we ze te bewegen de portemonnee voor onze eigen klant te trekken. Als zij dit doen, zijn onze klanten uiteindelijk bereid ons te betalen voor onze inspanningen. En wij doen dit altijd no cure, no pay, zelfs geen opstartkosten en door 24/7 bereikbaar te zijn. Dat is wat de markt graag wil zien. Een laagdrempelige, professionele en proactieve makelaar met een groot en up-to-date klantenbestand, die snel kan schakelen en bereid is creativiteit te tonen. Dat het werkt toont onze sterke groei wel aan, onze klanten bepalen ons succes”. Bent u ondernemer of particulier en wilt u zelf de service van Q Makelaars ervaren: Bel 0165-700530 voor een vrijblijvende afspraak of via de email: roosendaal@qmakelaars.nl Q Makelaars Roosendaal | Nieuwe Markt 63C | 4701 AD Roosendaal T 0165 - 70 05 30 | roosendaal@qmakelaars.nl

conceptenhuisstijlenverpakkingen brochuresmagazineswebsitesfolders advertentiesbeletteringpromoties

0209design // Vijfhuizenberg 42b // T +31(0)165 700 503 // M +31(0)618 465 875

// 4708 AL Roosendaal // E info@0209design.nl // www.0209design.nl

Hoe onze manier van coaten ook voor u kan werken, kunt u uitvinden door te bellen met 0166-607111 of 06-53448347. Wij verwerken aluminium, staal en bewerkt staal, ook in bijzondere grote lengte’s, ook de mogelijkheid van het huren van productietijd behoort hier toe, nieuwsgierig!

Bel 06-53448347 De kracht van een goed afgewerkt product. Alu, staal en verzinkt staal, ook in grote lengtes. Ook mogelijkheden voor het huren van productietijd. Bel naar 0166-607111, 06-53448347 of et kh o mail naar: info@deburencoating.nl ,o r ei oo

Links Eveline van Lent, rechts Laura Klootwijk

16

v f m es n. na adr rale a V st

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst en fotografie: René Zoetemelk

“Welk bedrijf heeft de zekerheid dat facturen binnen 48 uur worden betaald?” Met die vraag opent Ronald van der Starre zijn betoog over Svea Finans. Van der Starre is directeur van deze Credit Managementgroep met vestigingen in Reeuwijk en Amsterdam.

Zekerheid waarop je kunt bouwen:

Svea Finans neemt zakelijke vorderingen over en betaalt binnen 48 uur

S

vea is een op het MKB gerichte financier. Het neemt echter ook het debiteurenbeheer uit handen en dekt kredietrisico af. Volgens Ronald van der Starre geeft dat zoveel zekerheid dat ondernemers zich volledig kunnen richten op hun core business. “Je weet dat je facturen snel worden betaald en dat geeft rust. Wij zijn echter geen incassobureau maar een verlengstuk van een organisatie.” Factoring Door het verkopen van zakelijke vorderingen aan Svea heeft een ondernemer altijd liquide middelen. Ronald van der Starre ziet daar het grote voordeel voor het MKB. “Hierdoor maken bijvoorbeeld veel uitzendbureaus gebruik van onze diensten. Uitzendkrachten verwachten vanzelfsprekend wekelijks uitbetaling van hun salaris. De betaling van, vaak grote, vorderingen van de uitzendbureaus bij hun klanten laat vaak lang op zich wachten. Wij nemen die vorderingen over en betalen direct uit, zodat ze snel over liquide middelen kunnen beschikken. Het is maar een voorbeeld van een branche waarvoor wij veel diensten verrichten. Ook veel ondernemers uit andere branches hebben profijt van onze inzet. Je hebt direct beschikking over het geld waarvoor je diensten hebt verricht.” Door Svea worden jaarlijks 50.000 vorderingen verwerkt met een totaal bedrag van rond de € 150.000.000,-. Dienstverlening De doelgroep van Svea is het MKB, waaronder ook de grote groep ZZPers, met een omzet tussen de € 50.000 en € 4.000.000,-. “Wij nemen voor onze klanten vorderingen over als het bedrijf waarvoor ze werkzaamheden hebben verricht voldoende kredietwaardig is. Het onderzoek naar die kredietwaardigheid doen wij snel zodat we aan de slag kunnen. Ondernemers hebben behoefte vlot en adequaat zaken te doen. Svea is daarom georganiseerd naar de vraag van de klant. Onze accountmanager blijft vanaf acquisitie tot en met debiteurenbeheer bij de factuurstroom betrokken. Bij Svea is men verzekerd van contact met één medewerker die op de hoogte is van de bedrijfsomstandigheden en facturering.

Op een gekochte factuur wordt uiteraard verdiend. “Het aankooppercentage is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de organisatie waar de vordering wordt gedaan en de gehanteerde betalingscondities die daar gelden. Meestal ligt het bedrag rond de 5% van het factuurbedrag. Het kost je iets maar je weet dan wel zeker dat er binnen 48 uur wordt uitbetaald en dat de risico’s voor Svea zijn.” Het aquisitietraject van Svea is kort. Er worden geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd. “Als we tot overeenstemming komen met de nieuwe relatie gaan we snel aan de slag. Er komen hier zelfs klanten met een stapel facturen binnenlopen.” Flexibel Wanneer je net een onderneming hebt opgebouwd of als je uit een moeilijke periode komt is het belangrijk dat er voldoende liquide middelen zijn. Die behoefte zal in de loop van de tijd minder worden. Ronald van der Starre: “Onze dienstverlening is zo opgebouwd dat je niet vastzit aan langlopende verplichtingen. De ondernemer kan zelf bepalen welke facturen er worden ingediend. Er gelden dus geen minimale omzetvereisten of concentratiegraden. Er zijn relaties die slechts facturen voor één klant bij ons onderbrengen. Veel is mogelijk!”

Solide partner Ronald van der Starre tot slot: “Wij zijn een solide partner. In Zweden heeft Svea Finans de functie van Spaarbank en beschikt daardoor over substantieel eigen en vreemd vermogen. Ingekochte facturen worden altijd uitbetaald. Het is zekerheid waarop je kunt bouwen.”

Svea Finans Reeuwijk: Reeuwijkse Poort 107b 2811 MX Reeuwijk T 0182 - 62 44 00 Amsterdam: Ed Pelsterpark 12 1087 EJ Amsterdam T 020 - 398 90 00 info@sveafinans.nl www.sveafinans.nl

het ONDERNEMERS BELANG

Ronald van der Starre: “Er worden door Svea Finans geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen gevraagd”


Terneuzen, Terneuzen, volop ruimte Terneuzen, Terneuzen,volop volop volopruimte ruimte ruimte voor voor ondernemers voor voorondernemers ondernemers ondernemers

Welkom Welkom inin Terneuzen! Terneuzen! Terneuzen Terneuzen is is dede grootste grootste gegeWelkom Welkom in in Terneuzen! Terneuzen! Terneuzen Terneuzen is is de de grootste grootste gegemeente meente van van Zeeland. Zeeland. Terneuzen Terneuzen ligt ligt inin het het centrum centrum van van meente meente van van Zeeland. Zeeland. Terneuzen Terneuzen ligt ligt in in het het centrum centrum van van Zeeuws-Vlaanderen Zeeuws-Vlaanderen en en telt telt 55.000 55.000 inwoners. inwoners. DeDe ligging ligging Zeeuws-Vlaanderen Zeeuws-Vlaanderen en en telt telt 55.000 55.000 inwoners. inwoners. De De ligging ligging van van dede gemeente gemeente is is een een van van onze onze sterke sterke punten: punten: tussen tussen dede van van dede gemeente gemeente ishet is een een van van onze onze sterke sterke punten: punten: tussen tussen de Westerschelde Westerschelde inin het noorden noorden enen grenzend grenzend aan aan België België inde in het het Westerschelde Westerschelde in in het het noorden noorden en en grenzend grenzend aan aan België België in in het het zuiden. zuiden.Terneuzen Terneuzen is is dus dus strategisch strategisch gelegen gelegen ten ten opzichte opzichte zuiden. zuiden. Terneuzen Terneuzen is is dus dus strategisch strategisch gelegen gelegen ten ten opzichte opzichte van van steden steden alsals Antwerpen, Antwerpen, Gent Gent enen Rotterdam. Rotterdam. van van steden steden alsals Antwerpen, Antwerpen, Gent Gent enen Rotterdam. Rotterdam.

Terneuzen Terneuzen is een is een gemeente gemeente met met een een grote grote landbouwsector landbouwsector enen Terneuzen Terneuzen is een is een gemeente gemeente met met een een grote grote landbouwsector landbouwsector enen tegelijkertijd tegelijkertijd een een sterk sterk ontwikkelde ontwikkelde industriezone industriezone langs langs het het Kanaal Kanaal tegelijkertijd tegelijkertijd een een sterk sterk ontwikkelde ontwikkelde industriezone industriezone langs langs het het Kanaal Kanaal van van Gent Gent naar naar Terneuzen. Terneuzen. Samen Samen met met dede haven haven van van Vlissingen Vlissingen vormt vormt van van Gent Gent naar naar Terneuzen. Terneuzen. Samen Samen met met dede haven haven van van Vlissingen Vlissingen vormt vormt dede haven haven van van Terneuzen Terneuzen het het opop twee twee nana grootste grootste havengebied havengebied van van dede haven haven van van Terneuzen Terneuzen het het opop twee twee nana grootste grootste havengebied havengebied van van Nederland. Nederland. ErEr zijn zijn prima prima logistieke logistieke verbindingen verbindingen viavia het het water, water, dede weg weg Nederland. Nederland. ErEr zijn zijn prima prima logistieke logistieke verbindingen verbindingen viavia het het water, water, dede weg weg (Westerscheldetunnel) (Westerscheldetunnel) enen het het goederenspoor goederenspoor naar naar afzetgebieden afzetgebieden (Westerscheldetunnel) (Westerscheldetunnel) enen het het goederenspoor goederenspoor naar naar afzetgebieden afzetgebieden overal overal terter wereld. wereld. overal overal terter wereld. wereld. In In Terneuzen Terneuzen wordt wordt volop volop fors fors geïnvesteerd geïnvesteerd in in glastuinbouw glastuinbouw enen biobio In In Terneuzen Terneuzen wordt wordt volop volop fors fors geïnvesteerd geïnvesteerd in in glastuinbouw glastuinbouw enen biobio based based economy. economy. Van Van oudsher oudsher zijn zijn chemie chemie enen maintenance maintenance sterk sterk based based economy. economy. Van Van oudsher oudsher zijn zijn chemie chemie enen maintenance maintenance sterk sterk vertegenwoordigd vertegenwoordigd in in Terneuzen. Terneuzen. Terneuzen Terneuzen heeft heeft ondernemers ondernemers veel veel tete vertegenwoordigd vertegenwoordigd in in Terneuzen. Terneuzen. Terneuzen Terneuzen heeft heeft ondernemers ondernemers veel veel tete bieden! bieden! Vooral Vooral ruimte: ruimte: betaalbare betaalbare enen representatieve representatieve kavels kavels opop bedrijbedrijbieden! bieden! Vooral Vooral ruimte: ruimte: betaalbare betaalbare enen representatieve representatieve kavels kavels opop bedrijbedrijventerreinen, venterreinen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld in in dede Koegorsstraat Koegorsstraat enen Handelspoort-Zuid. Handelspoort-Zuid. venterreinen, venterreinen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld in in dede Koegorsstraat Koegorsstraat enen Handelspoort-Zuid. Handelspoort-Zuid. Maar Maar ook ook grond grond opop zogenoemde zogenoemde natte natte bedrijventerreinen: bedrijventerreinen: in in dede Maar Maar ook ook grond grond opop zogenoemde zogenoemde natte natte bedrijventerreinen: bedrijventerreinen: in in dede haven, haven, met met kade. kade. haven, haven, met met kade. kade.

Terneuzen Terneuzen heeft heeft bovendien bovendien een een sterk sterk middenmiddenenen kleinbedrijf. kleinbedrijf. Het Het Terneuzen Terneuzen heeft heeft bovendien bovendien een een sterk sterk middenmiddenenen kleinbedrijf. kleinbedrijf. Het Het Zeeuws-Vlaamse Zeeuws-Vlaamse arbeidsethos arbeidsethos wordt wordt geroemd: geroemd: erer is tijd is tijd om om tete Zeeuws-Vlaamse Zeeuws-Vlaamse arbeidsethos arbeidsethos wordt wordt geroemd: geroemd: erer is tijd is tijd om om tete genieten, genieten, maar maar erer wordt wordt keihard keihard gewerkt! gewerkt!Files Files kennen kennen wewe hier hier niet. niet. genieten, genieten, maar maar erer wordt wordt keihard keihard gewerkt! gewerkt!Files Files kennen kennen wewe hier hier niet. niet. DeDe Belgische Belgische markt markt ligtligt binnen binnen handbereik handbereik enen dede goede goede internationale internationale DeDe Belgische Belgische markt markt ligtligt binnen binnen handbereik handbereik enen dede goede goede internationale internationale samenwerking samenwerking wordt wordt dede komende komende jaren jaren onderstreept onderstreept door door dede bouw bouw samenwerking samenwerking wordt wordt dede komende komende jaren jaren onderstreept onderstreept door door dede bouw bouw van van een een nieuwe nieuwe zeesluis zeesluis in in Terneuzen. Terneuzen. Kortom, Kortom, erer wacht wacht u hier u hier een een van van een een nieuwe nieuwe zeesluis zeesluis in in Terneuzen. Terneuzen. Kortom, Kortom, erer wacht wacht u hier u hier een een prima prima ondernemersklimaat. ondernemersklimaat. prima prima ondernemersklimaat. ondernemersklimaat.

Interesse? Interesse? Interesse? Interesse?

AlsAls u meer u meer wilt wilt weten weten over over dede mogelijkheden mogelijkheden AlsAls u meer u meer wilt wilt weten weten over over dede mogelijkheden mogelijkheden diedie Terneuzen Terneuzen ondernemers ondernemers biedt, biedt, helpt helpt onze onze diedie Terneuzen Terneuzen ondernemers ondernemers biedt, biedt, helpt helpt onze onze bedrijfscontactfunctionaris bedrijfscontactfunctionaris Petra Petra dede Vliegher Vliegher uu bedrijfscontactfunctionaris bedrijfscontactfunctionaris Petra Petra dede Vliegher Vliegher uu graag graag verder. verder.ZijZij is het is het eerste eerste aanspreekpunt aanspreekpunt graag graag verder. verder.ZijZij is het is het eerste eerste aanspreekpunt aanspreekpunt voor voor ondernemers ondernemers in in onze onze gemeentelijke gemeentelijke voor voor ondernemers ondernemers in in onze onze gemeentelijke gemeentelijke organisatie. organisatie. U kunt U kunt haar haar bereiken bereiken viavia T 14 T 14 0115 0115 organisatie. organisatie. U kunt U kunt haar haar bereiken bereiken viavia T 14 T 14 0115 0115 of of viavia p.devliegher@terneuzen.nl. p.devliegher@terneuzen.nl. of of viavia p.devliegher@terneuzen.nl. p.devliegher@terneuzen.nl.

www.terneuzen.nl www.terneuzen.nl www.terneuzen.nl www.terneuzen.nl

Bezoek Bezoek ons op Provada de stand van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Bezoek Bezoekons ons onsop op opProvada Provada Provadain inin inde de destand stand standvan van vande de deZeeuws-Vlaamse Zeeuws-Vlaamse Zeeuws-VlaamseKanaalzone Kanaalzone Kanaalzone


Topclick Masterclass MEER RENDEMENT UIT UW ADWORDS CAMPAGNE?

Volg de Topclick Masterclass! Wist u dat ondernemers met een goed ingerichte AdWords campagne elke geïnvesteerde euro dubbel terugverdienen? Beheert u zelf uw Google AdWords campagne, maar haalt u hier onvoldoende rendement uit? Meld u aan voor de AdWords Master Class van Topclick Nederland. Want met de ondersteuning van een AdWords expert haalt u het beste uit uw eigen campagne en kunt u zich volledig richten op het behalen van úw doelstellingen.

Datum : Tijd: Lokatie :

Woensd

ag 15 m ei 2013 14.00 17.00 u ur rc Kosten ial TV, E : scudo 1 Aan de D, 8305 BM Aanme e ln ame zij Emmelo lden via n geen ord : kosten p.wiers of T. 02 verbon maond 28 - 321 den ernmers 253 (Pie belang t Wiersm .nl a, media -advise ur) Comme

Het Ond

Online Ma rketing erneme

rsbelan

g Maste

rclass

In de M astercla sses va en vakm n Het O anscha nderne p met a mersbe mers do ndere b lang de or de g edrijve len too especia n. In de naange de were li s e Masterc e vende b rd ld van d e profe lass van edrijve e Onlin ssionals direct b n hun k w e Marke o v e a nsdag 1 innen u n ennis, k Topclic ting. Na w bedri 5 mei w k op aa unde afloop jf in de orden d n s p v re an deze kende w praktijk e deeln gelege Masterc te bren eij z e nheid o meege lass ben gen. Te m te ne nomen vens bie t u in sta twerke in dt deze at het g n. Zo sla educati eleerde at u tw eve ses ee vlieg sie een en in éé leuke n klap!

Program

ma:

14:00 14:15 14:15 14:45 14:45 15:00 15:00 16:00 16:00 16:15 16:15 17:00

Er is ruim

Openin g en in troduct Rondle ie deeln iding e emers (H n presen Introdu et Ond tatie CT ctie Top erneme V (Den c rsbelan lick (Ma n Master is Ras) g) rtin He class m id e e t k vragen amp) Uitleg T rondje opclick (Arvin S Nederla Netwer ingh) nd Part ken ner Pro gramm a (Mart in Heid ekamp

)

te voor maxima Zorg du al 30 de s wel da elneme (media-a t u er sn rs. Aan dviseur el bij be deelnam Ondern n e zijn g t w a nt VOL emersb een kos = VOL. elang A ten verb Aanmeld msterd per ema onden. en bij P am) op il bij p.w iet Wiers telefoon iersma@ m n a ummer ondern 0228 - 3 emersb 2 12 53 elang.n of l

‘Wij ver

Het On

binden

lokale o

dernem

ndernem WWW.O

ers en o

NDERN

EMERS

unen bij

BELAN

G.NL

ng

ondern

emen in

Een leerzame Master Class in duidelijke taal Met grote expertise in zoekmachine adverteren en ruime ervaring in uiteenlopende branches, spreekt de AdWords expert van Topclick Nederland de taal van de ondernemer. Zo wordt moeilijke materie vertaald in hapklare brokken en krijgt u gerichte tips & tricks en creatieve oplossingen waarmee u straks meer rendement haalt uit uw eigen AdWords campagne. Wat leert u? • Relevante keywords selecteren • Effectieve advertentieteksten opstellen • Werking, veilingsysteem en biedstrategieën • Opzetten van account en account-structuur • Doormeten van resultaten via AdWords en Analytics Over de AdWords expert Arvin Singh Google AdWords expert Arvin Singh verdiept zich in conversieoptimalisatie en creëert synergie tussen verschillende online marketing activiteiten. Arvin verzorgt dagelijks succesvolle en rendabele AdWords campagnes voor vooraanstaande klanten waaronder Rook-Stop, Nivo Uitvaartverzekeringen en Bij’Tij.

ersbela

nderste

Over Topclick Nederland Sinds 2006 zorgt Topclick Nederland ervoor dat bedrijven goed vindbaar zijn op internet. Een betere vindbaarheid op internet betekent meer klanten, meer aanvragen en meer omzet. Dit doet Topclick met veel succes voor duizenden tevreden ondernemers. Van evenementenbureaus tot koeriers, autorijscholen, advocatenkantoren en kinderdagverblijven.

de regio

’ www.topclick.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Familiebedrijven hebben een eigen krachtbron: de samenhang tussen de familieleden die de organisatie leiden die hen in staat stelt hoge toppen te scheren. De familie belichaamt de unieke cultuur die het bedrijf onderscheidt van andere en waaraan het zijn succes dankt. Maar naarmate een familiebedrijf groeit en de rol van de familie verandert kan deze cultuur verwateren. Volgens Anne Kloosterboer, hoofd van de sectie Familybusiness bij de HayGroup, is de uitdaging dit ‘bedrijfs-DNA’ dieper in de organisatie te verspreiden en verankeren. Op die manier worden de familiewaarden losgekoppeld van de familieleden, wint de organisatie aan autonomie en slagkracht en behoudt ze toch die unieke cultuur waaraan ze haar ontstaan én succes te danken heeft.

Hoe familiebedrijven hun cultuur en succes kunnen behouden:

De familiewaarden los

van de familieleden

D

irectieleden in een familiebedrijf dragen twee petten: enerzijds zijn ze financieel directeur, verkoopleider of exportmanager, anderzijds zijn ze zoon, dochter, broer of nicht. Kritiek op iemands functioneren wordt daardoor meteen ook persoonlijke kritiek, en dat geeft vaak aanleiding tot het ontstaan van een wespennest waarin emotionele en zakelijke

het ONDERNEMERS BELANG

belangen nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden zijn. Toch is niets zo gevaarlijk als die belangen verstrengeld te laten. “Het is de taak van adviseurs zoals wij een eerlijk gesprek mogelijk te maken waarbij alles bespreekbaar wordt gemaakt,” zegt Anne Kloosterboer. “Dat vergt van ons financieel en organisatorisch inzicht maar evengoed psychologisch.”

Zachte en harde waarden Dergelijke problemen spelen vooral op bij transitiemomenten in de levenscyclus van een familiebedrijf: wanneer nieuwe (buitenlandse) groeimarkten worden betreden, filialen worden geopend, overnames worden gepleegd, en natuurlijk tijdens de opvolging van de ene generatie door de andere. Anne Kloosterboer: “Familieleden kunnen de grens van hun professionele kunnen bereiken. Ik heb in de retail gezien dat een zuster die altijd uitstekend had gefunctioneerd haar werk niet meer aan kon omdat de winkelketen te groot werd. Dan kan zo’n vrouw wel worden ‘weggemanaged’, maar dat gaat niet zonder gezichtsverlies. Ik heb alle betrokkenen om tafel gebracht en zichtbaar trachten te maken waar haar krachten liggen, zodat ze opnieuw op een plek terecht kon komen waar die optimaal tot hun recht komen. Daarvoor is het belangrijk dat je de ‘zachte’ waarden – de bindingen tussen mensen – even hard waardeert als de ‘harde’ – de financials. In de praktijk dragen ze namelijk beide evenveel bij aan het succes. De zachte waarden zijn echter meestal een kwestie van instinct en gevoel. Je moet dat gevoel dus eerst in woorden zien te vertalen. Het gesprek moet ook tot zelfinzicht leiden bij degene die van functie


koppelen

dient te veranderen. Als al die ingrediënten er zijn, kun je werken aan een oplossing die niet alleen zonder gezichtsverlies is, maar die de betrokkene ook opnieuw op een positie brengt waar die opnieuw de meeste toegevoegde waarde aan de organisatie kan geven.” Afkomst is geen argument Familieleden zijn de dragers van de bedrijfscultuur, maar krijgen ze die laatste automatisch mee, via een combinatie van hun genetische code en de paplepel, of moeten ze zich die moeizaam eigen maken? Volgens Anne Kloosterboer gaat het allerminst vanzelf: “Ik ken een kledingconcern waar de talentrijke jongeren al op twaalfjarige leeftijd worden geselecteerd en een speciaal opleidings- en trainingstraject in gaan. De meeste familiebedrijven doen hun best die waarden actief te implementeren. Ik heb het dan ook eens meegemaakt in een drankenconcern dat een neef van de CEO vond dat hij recht had op een hoge positie enkel en alleen vanwege zijn familieband. Hij kreeg zijn zin niet. Afkomst is geen argument, zei de CEO, ga jezelf eerst maar bewijzen op een andere plek. Maar ook buitenstaanders moeten de kans krijgen zich die zachte

waarde eigen te maken. Er zijn voorbeelden van grote familiebedrijven waar de Raad van Bestuur terecht van oordeel was dat het tijd werd een niet-familielid in de directie op te nemen en waar dit keer op keer mislukte. Meestal werd de komst van de buitenstaander met veel bombarie aangekondigd en werd er gewezen op diens indrukwekkende loopbaan bij een multinational. Maar als de man ‘gedropt’ werd in de organisatie bleek dat niemand hem accepteerde, omdat gevreesd werd dat hij de cultuur die het bedrijf hadden groot gemaakt niet begreep. Na zes maanden was hij afgeknapt en vertrok hij met stille trom. Om dat dure afbreukrisico te minimaliseren kun je een buitenstaander beter in de middenlaag van het management introduceren, hem zichzelf daar laten bewijzen als ‘een van ons’ en dan pas de weg naar boven laten vinden.” Blijvende waarden Hoe langer een familiebedrijf bestaat en hoe groter het wordt, hoe groter ook de kans dat de rol van de familie kleiner wordt. Dat begint al bij een installatiebedrijf met tien of vijftien werknemers, waar de zoon die de vader opvolgt vindt, dat hij meer vakman dan ondernemer is en een algemeen

directeur naast hem aanstelt. Conflicten tussen familieleden die de korte termijn (nu het bedrijf verkoop klaarmaken om te kunnen cashen) boven de lange verkiezen, kunnen de rol van de familie volledig uitschakelen. Maar ook als het bedrijf in handen van de familie blijft komt er vroeg of laat toch vaak een moment dat het management en het bezit van een onderneming van elkaar gescheiden raken. Betekent dit ook automatisch het einde van de unieke bedrijfscultuur? Volgens Anne Kloosterboer hoeft dat helemaal niet. Zoals de buitenstaander in de middenlaag zich de waarden eigen kan maken, kunnen de overige werknemers en niet-familieleden dat ook. “Een Nederlands familiebedrijf groeide in één generatie van vijftien naar tweeduizend medewerkers, een Braziliaans groeide uit tot een multinational. In beide gevallen heb je het over een kolos van een organisatie, waarbij in het laatste geval de familie die het had opgericht ook nog volledig uit het bedrijf was verdwenen. Toch bleven de waarden die het groot hadden gemaakt – lean, op de kleintjes letten en overal kansen zien en grijpen – de organisatie sturen. Door die waarden expliciet te maken hadden tal van medewerkers ze geleidelijk tot de hunne gemaakt. De ervaring leert dat dit belangrijk is, omdat je als bedrijf langer overleeft als je die waarden kent en behoudt – ook zonder familieleden.”

het ONDERNEMERS BELANG


ZELF BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim & Efficiënt Maak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Slim & Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch en foutloos te boeken

Slim & Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Slim & Overzichtelijk In één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

ZELF EENVOUDIG boekhouden & factureren Dat doet u gewoon zelf! Bespaar op uw accountantskosten door gebruik te maken van onze software. Profiteer nu van:

€ 50,ie l

Act oop t t/

m 21

ju n

i2

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

01

3

extra korting

Ga naar www.snelstart.nl/zelf met actiecode HOB2013B @snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Ad Vereijken

OSB, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, heeft op 1 januari 2013 een keurmerk ingevoerd waarmee schoonmaaken glazenwasserbedrijven zich kunnen Onderscheiden in de SchoonmaakBranche. Het geeft de klant meer zekerheid dat hij te maken heeft met een betrouwbare partner en het schoonmaak- of glazenwasserbedijf weet dat hij op alle fronten zijn zaken op orde heeft.

Maak met het OSB-keurmerk een veilige keuze

D

e schoonmaakbranche had in het verleden een slechte naam. Klanten hadden nooit vooraf zekerheid over de kwaliteit die geleverd zou worden. Ze zagen door de bomen het bos niet meer, aldus OSB-directeur Rob Bongenaar. “Dat is niet goed voor de klant, maar ook niet voor de betrouwbare schoonmaakbedrijven. Daarom vonden wij het noodzakelijk een keurmerk in het leven te roepen.” Onafhankelijke Inspectie Instelling Paul Meerman van S & G diensten, bestaande uit De-glazenwassers bv en De-schoonmakers bv heeft als eerste het OSB-keurmerk in ontvangst mogen nemen. “Schoonmaken is geen beroep, maar een missie”, aldus Meerman. “Wij kozen ervoor het OSB-keurmerk aan te vragen, om ons te kunnen onderscheiden van bedrijven die de kwaliteit van hun schoonmaakwerkzaamheden, hun administratie, of hun prijsstelling niet op orde hebben. De keuring wordt niet door OSB zelf uitgevoerd maar door een onafhankelijke Inspectie Instelling en is bepaald geen sinecure. Tweemaal per jaar wordt alles gecontroleerd, van opdracht tot factuur, geleverde manuren, afdrachten BTW, sociale premies en loonbelasting. Dat alles helemaal op orde is, is een keiharde eis voor de toetsingsnorm NEN 4400-1. Voor mij een geruststellende gedachte dat het bij mij in orde is. Voor de opdrachtgever is het van belang dat, naast geleverde kwaliteit, hiermee in het kader van ketenaansprakelijkheid de risico’s op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidinstanties worden beperkt.”

Hiermee maak je duidelijk hoe je handelt bij aanbesteding en contractering, hoe de organisatie de implementatie en naleving van sociaal beleid conform de code waarborgt en hoe het schoonmaakbedrijf de algemene tevredenheid van haar medewerkers meet.” Verstand van zaken Bongenaar: “Zorgvuldig omgaan met elkaar is het uitgangspunt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de peilers. Schoonmaken is een vak dat je moet uitvoeren met verstand van zaken. Het OSB-keurmerk wordt dan ook alleen gegeven aan bedrijven die aan alle gestelde eisen voldoen.”

Ik stuur informatie vooraf of leg bij het eerste bezoek uit wat het keurmerk inhoudt, dat er regels en voorschriften zijn en hoe onze prijs is opgebouwd. Klanten waarderen dat zeer, het maakt ze direct duidelijk dat ze met een serieuze, betrouwbare partner om de tafel zitten.”

OSB Bezoekadres: Rompertsebaan 50 5231 GT ’s-Hertogenbosch Postadres: Postbus 3265 5203 DG ‘s-Hertogenbosch T 073 - 648 38 50 info@osb.nl

Reactie van klanten “De bekendheid van het keurmerk moet nog groeien”, erkent Meerman. “Klanten zijn nu vaak blij verrast dat er een keurmerk is. Opmerkelijk is dat er nu sneller over en weer vertrouwen ontstaat met de klant.

www.osb.nl

Lianne de Heus, Rob Bongenaar en Paul Meerman

Eerlijke prijs Meerman: “In 2010 zijn er grote stakingen geweest in de schoonmaakbranche, omdat de druk op de prijzen zo groot werd, dat de last voor de werknemers onevenredig zwaar werd. Ik vind het als verantwoordelijk werkgever en als ondernemer heel belangrijk dat het OSB-keurmerk ook eist dat OSB-leden moeten voldoen aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

‘Antwoord voor Bedrijven’:

Slechts een muisklik tussen vraag en aanbod Ondernemers worden geconfronteerd met een breed spectrum aan wet- en regelgeving, zowel bestaande als nieuwe. Die niet aflatende informatiestroom van de overheid genereert vanzelfsprekend een even continue stroom aan vragen. ‘Antwoord voor bedrijven’

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

E

en digitale dienstverlening inrichten voor bedrijven is niet simpel want ‘de’ ondernemer bestaat niet. Er zijn mensen die een bedrijf willen starten, ZZP’ers, franchisehouders van ketens en DGA’s van grote familiebedrijven. Elk hebben ze hun specifieke vragen, gaande van vrije generieke (‘hoe begin ik een eigen zaak?’) tot zeer complexe. “Het is de uitdaging om zoveel mogelijk vragen te voorzien en via de website te beantwoorden,” zegt Ubbo Dijk, marketing communicatie manager. “Dat doen we onder meer door telkens bij de medewerkers van ons callcenter te inventariseren of ze al een tijdje dezelfde antwoorden geven. We doen ook geregeld gebruikersonderzoek en passen de website desgewenst aan, bijvoorbeeld door de zoekfunctie te optimaliseren zodat bezoekers niet direct gaan bellen maar net één keer doorklikken het antwoord zelf vinden.”

is een overheidsdienst die deze vragenstroom kanaliseert en beantwoordt. Het merendeel van de antwoorden is op de website te vinden, de rest van de vragen wordt per telefoon, chat of twitter afgehandeld. Sinds kort is er zelfs een app die ondernemers op de hoogte houdt van de nieuwste wet- en regelwijzigingen. 3,2 miljoen unieke websitebezoekers per jaar en 23.000 downloads van de app in amper twee maanden. Dit succes deed sommigen al bewonderend opmerken ‘De overheid kan het dus toch.’

het ONDERNEMERS BELANG

Stappenplannen Dankzij die hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en kanaalsturing van vragen kan ‘Antwoord voor bedrijven’ met een klein aantal medewerkers een enorm aantal vragen beantwoorden. Ubbo Dijk: “We hebben zogenaamde Stappenplannen ontwikkeld voor samengestelde vragen. Als een bakker bijvoorbeeld een terras aan zijn zaak wil beginnen vindt hij daarin alle wet- en


regelgeving waarmee hij te maken krijgt overzichtelijk bij elkaar, van het aanvragen van een terrasvergunning tot de aanleg van een toilet voor de klanten. Specifieke vragen worden vooral via de telefoon en de e-mail beantwoord. Onze medewerkers zijn bereikbaar via kantoortijden. Alleen tussen twaalf en twee hebben ze een lange pauze, voor de lunch én voor het beantwoorden van e-mailberichten.” ‘Antwoord voor bedrijven’ is ook het EUdienstenloket. Alle content van de website is in het Engels vertaald, zodat buitenlandse ondernemers er met hun vragen terecht kunnen. “De meeste lidstaten hebben een aparte dienst opgericht voor dit EUdienstenloket. Nederland is het enige land waar een digitale dienstverlener deze door Brussel opgelegde taak er eenvoudigweg ‘bij’ kon nemen,” verduidelijkt Ubbo Dijk.”

Toch gebeurt dit niet. “Ons team heeft ervoor gekozen zelf achter die informatie aan te gaan,” aldus Ubbo Dijk. “We beschikken over formele en informele contacten op alle niveaus die ons op de hoogte stellen van wijzigingen. Vervolgens verwerken we die kennis zelf in een tekst, maar laten die wel accorderen door de bevoegde specialisten op de ministeries. Die pro-actieve houding werkt heel goed. Toen vorig jaar het zogenaamde Kundus- of najaarsaccoord gesloten werd hebben wij alle voor ondernemers relevante passages op onze website geplaatst. Ondanks alle voorbehouden wisten ondernemers dankzij onze publicatie in ieder geval wat ze mochten verwachten. We waren daarmee de eerste.”

pagina terecht komen. “Zo voerden we aan het begin van de kredietcrisis, direct nadat de Minister het woord voor het eerst gebruikt had, de zoekterm ‘Deeltijd WW’ in,” zegt Ubbo Dijk. “Niemand wist hoe de nieuwe regeling exact vorm zou krijgen maar op onze site stond de essentie al weergegeven en die informatie werd gretig opgevraagd. Zo hebben we het soms ook moeilijk om een term te schrappen. ‘Tante Agaathregeling’ is een uitdrukking die sinds 2001 officieel niet meer wordt gebruikt. Je moet nu ‘Durfkapitaalregeling’ schrijven. Toch vat de term zo goed samen waar het om gaat en is ze zo wijdverbreid, dat we die nog jarenlang hebben gebruikt voor de zoekmachines.”

Zondagavondtweets De voorbije vijf jaar is het kennisniveau van de medewerkers stelselmatig verhoogd. Er zijn er die mee discussiëren met ondernemers op het Higherlevel forum en webredacteur Edgar beantwoordt vele vragen via Twitter. “Twitter is een medium dat we ook buiten de kantooruren inzetten,” zegt Ubbo Dijk. “Vooral de zondagavondtweets zijn erg gewild. Maar social media werken op zo’n manier dat Edgar op zijn beurt ook zelf uitvoerig geïnformeerd wordt. We functioneren niet als een eiland maar onderhouden goede contacten met werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland, met brancheorganisaties en met de wereld van de intermediairs. We zien bijvoorbeeld dat op Plein.nl vaak content van ons wordt overgenomen. Dat juichen we toe.”

Hype De introductie van een eigen NieuweWettenapp, enkele maanden geleden, heeft het voor ondernemers nog eenvoudiger gemaakt aan informatie over nieuwe wet- en regelgeving te komen. “Je krijgt nu een seintje als er op jouw gebied iets verandert en komt bij het aanklikken rechtstreeks op de pagina die daarover informeert. De app wordt door nieuwsdiensten maar vooral door ondernemers als uitermate handig ervaren en is in korte tijd een echte hype geworden. We hebben de app nota bene zelf ontwikkeld en in de markt gezet, omdat commerciële partijen het niet van de grond kregen. Dat dubbele succes deed iemand onlangs opmerken: ‘De overheid kan het dus toch,’ een compliment aan onze hele dienstverlening dat ik graag gehoord heb.”

Hoge mate van vindbaarheid De vindbaarheid van de informatie op ‘Antwoord voor bedrijven’ is erg hoog. De webredactie weet als geen ander hoe zoekmachines functioneren en hoe ondernemers dus met behulp van één enkele term direct op de juiste

Binnenkort hebben de lezers van Het Ondernemersbelang rechtsreeks toegang tot de vraagbaak van Antwoord voor Bedrijven.

Pro-actieve informatievoorziening Het structuren van informatie en het stroomlijnen van antwoorden is één ding, ervoor zorgen dat al die nieuwe wet- en regelgeving tijdig aangeleverd wordt zodat ze verwerkt kan worden tot content een tweede. ‘Antwoord voor bedrijven’ is organisatorisch een Davidje tegenover de Goliaths van de departementen waarvan het afhankelijk is. De kans dat ambtelijke collega’s de dienst simpelweg over het hoofd zien is reëel.

het ONDERNEMERS BELANG


Lig nooit meer wakker van uw IT-beheer

Geen zorgen meer over uw server en belangrijke gegevens. Zet ook uw bedrijf in de cloud en u hoeft niet meer te investeren in IT-kennis, systeembeheerders of servers. Wij zorgen er bovendien voor dat u veilig en betrouwbaar werkt. Het kan met Exact Online. Of u nu kiest voor de boekhouding, urenregistratie of voorraadbeheer. Ontdek zelf de voordelen of volg een webinar op exactonline.nl.

Exact Online. DĂŠ online bedrijfssoftware.


Interview

Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer

Veldhuis Media groeit door anticyclisch investeren in mensen en machines Veldhuis Media heeft zich ontwikkeld tot een specialistische full colour drukkerij die het hele grafische traject, van grafisch ontwerp tot verzending per post, onder één dak aanbiedt. Directeur Erwin de Lange legt uit: “We beschikken om te beginnen over een creatieve studio met grafisch ontwerp en DTP. Daarnaast is er uiteraard een drukkerij met drie 72/103 full colour drukpersen en digitale printmachines. Ten slotte heeft het bedrijf een eigen grafische afwerking, waaronder snijden, vouwen, geniet brocheren en wire-o binden. “Doordat we de hele keten in huis hebben, houden we maximale grip op het proces en daarmee op de kwaliteit. Voor onze klanten betekent het vooral gemak.”

H

et bedrijf telt vijftig medewerkers. In opdracht van uitgeverijen, reclamebureaus, drukwerkintermediairs en grote bedrijven worden in Raalte magazines, catalogi, tijdschriften, boeken, jaarverslagen en verkoopbrochures geproduceerd. Dat gebeurt volcontinu, dat wil zeggen in 3 ploegen, 5 dagen lang, 24 uur per dag. Motivatie en betrokkenheid

Tegen de stroom in investeren. Daar komt de succesvolle strategie van Veldhuis Media op neer. “Uiteraard zijn we continu bezig met kostenbeheersing. Daar ligt de eerste winst. Tegelijkertijd maken we sprongen voorwaarts. Zo zetten we zwaar in op relatiebeheer en acquisitie. Hiervoor hebben we vier accountmanagers in dienst. We houden continu druk op de markt. Dat is écht nodig want je krijgt het werk niet zo maar; je moet er bovenop zitten. Alleen als je je uiterste best doet, wordt het werk je gegund.” De sprongen voorwaarts zijn goed te zien. In 2008 betrok Veldhuis Media een nieuw bedrijfspand en breidde daarmee uit met 800 m². Daarnaast is geïnvesteerd in machines. Bijvoorbeeld een nieuwe Komori LS540, een vijfkleurendrukpers op formaat 72x103. In 2008 werd ook al zo’n machine in de drukkerij geïnstalleerd, destijds de eerste van deze generatie in Nederland. Verder een nieuwe volautomatische compute-to-plate machine

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

(CTP), waarop rechtstreeks vanaf de computer drukplaten worden gemaakt. Ook staan er nieuwe vouwmachines en een nieuwe seallijn.” Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in zijn medewerkers. “Mensen maken bij ons het verschil. We doen er alles aan om medewerkers te vinden en te binden. We geven ze vrijheid en verantwoordelijkheid. Hierdoor hebben ze plezier in het werk. We willen medewerkers met initiatief, ondernemerschap, met op z’n tijd uiteraard ook het nodige conformisme. Onze opdrachtgevers voelen feilloos aan dat we investeren in kennis, motivatie, betrokkenheid, vakmanschap. Goed drukken kan iedere drukker. Maar het komt aan op mensen, die hun vak verstaan en met klanten kunnen omgaan. Mensen, die af en toe een stapje extra willen zetten, die zich tot het uiterste inspannen, die kunnen improviseren om onvoorziene problemen op te lossen.” Doen wat is afgesproken

Investeren in mensen en machines: daar wordt Veldhuis Media beter van, maar ook zijn klanten. “Met onze moderne machines kunnen we een maximale snelheid en flexibiliteit garanderen, naast een minimale kostprijs. We waarborgen de kwaliteit van onze producten door te werken binnen passende protocollen en normen; onze drukpersen, CTP en proefsystemen zijn ingericht op NEN-ISO 12647-2.”Duurzaamheid staat bij Veldhuis Media hoog in het vaandel. “We hebben duurzaamheid ingebed in onze bedrijfsvoering. Zo zijn onze prepress en de plaatvervaardiging 100% chemievrij en werken we met inkten die 100% afbreekbaar zijn. We zijn FSC-gecertificeerd, wat wil zeggen dat we papier gebruiken dat op duurzame wijze is geproduceerd. En ons hele bedrijf draait op groene stroom. We zijn slechts een paar certificaten verwijderd van CO2-neutraal bedrijf. Voor overheden en steeds meer bedrijven is duurzaam inkopen aantrekkelijk, mits de prijs niet al te gek wordt.”Het succes van Veldhuis Media wordt volgens De Lange ook bepaald doordat “we doen wat is afgesproken. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk maken bedrijven nogal eens brokken. Bij ons is het écht zo; we hebben er naam mee gemaakt.”

Industriële principes

Ook de komende jaren blijft Veldhuis Media investeren in mensen en machines. “Van huis uit is de grafische branche nogal ambachtelijk van aard. We willen dit loslaten, zonder afbreuk te doen aan het vakmanschap van onze drukkers. We benaderen onze drukkerij vanuit de industriële invalshoek. We produceren met nieuwe machines, die worden bediend door kundige, ervaren en bovenal betrokken medewerkers. Zij werken binnen procedures en met protocollen die de maximale kwaliteit waarborgen tegen een minimale kostprijs. “In zo’n industriële cultuur gedijen onze medewerkers goed. Ze zijn heel betrokken bij het product, ons bedrijf, onze klanten en op elkaar. Er heerst hier een prettig familiegevoel. Een gevoel van: we staan en gaan ervoor. De cultuur is informeel; drempels zijn er niet. We praten met en luisteren naar elkaar. Met als gevolg een hoge productiviteit: het ziekteverzuim is bij ons minder dan één procent en de faalkosten zijn minimaal.”

info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl @veldhuismedia

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

Een vriendelijke manier van debiteurenbeheer Het blijft waarschijnlijk eeuwig een moeilijk vraagstuk: wanneer en hoe herinner ik m’n relaties aan openstaande facturen? Je wilt goede klanten niet voor het hoofd stoten. Anderzijds is de betaling nodig voor je eigen bedrijfsvoering én je hebt er gewoon recht op. Daarnaast speelt vaak mee dat je al druk genoeg bent met het runnen van je bedrijf. De tijd en ervaring om echt werk te maken van debiteurenbeheer ontbreken meestal. Juist om ondernemers die dit herkennen te ontlasten, begon Richard Wanrooij zijn bedrijf AanmaanService.

M

et name MKB’ers beschikken vaak niet over voldoende interne mogelijkheden om echt beleid te maken en uit te voeren als het om debiteurenbeheer gaat. Daarnaast speelt die vrees dat een klant wegloopt als de toon van een aanmaning niet bevalt. De praktijk bewijst echter dat het anders kan. AanmaanService begeeft zich op het pad dat ligt tussen de constatering dat een betaling niet op tijd is, en de gang naar een incassobureau of deurwaarderskantoor. Richard: “Wat wij doen is de koninklijke weg bewandelen. We maken het op een vriendelijke en open wijze bespreekbaar, in eerste instantie door debiteuren op een hele nette wijze schriftelijk te benaderen. Daar hebben we beproefde brieven voor, inhoudelijk gebaseerd op mijn jarenlange ervaring in dergelijke situaties. Wanneer dat niets oplevert proberen we in gesprek te komen met een debiteur. Daarbij zoeken we vooral naar de reden van niet betalen. Dan kun je immers vervolgens gaan kijken naar een oplossing. Die opbouwende aanpak werkt. Bijna niemand staat graag te boek als wanbetaler, dus men waardeert onze tussenkomst meestal, omdat het vervelende situaties met incassobedrijven en deurwaarders voorkomt. Omdat het bijna altijd tot een concrete oplossing komt, zijn zowel onze opdrachtgevers als hun klanten tevreden en blijven die relaties intact.”

toekomstig betalingsgedrag van klanten betreft. Bovendien kost het helemaal niet zo veel. Voor opdrachtgevers met slechts enkele open facturen berekenen we €4,95 ex btw per verzonden brief. Dat is dus snel terugverdiend als een betaling daarmee wél binnenkomt. Voor bedrijven met grotere aantallen debiteuren bieden we tevoren geoffreerde dienstenpakketten, waar nodig geheel op maat. We zijn zelfs op week- of maandbasis per dagdeel in te huren voor advies, begeleiding, bemiddeling én uitvoering. Tevens kunnen we medewerkers van opdrachtgevers trainen in het zelf oppakken van dergelijke trajecten en we hebben natuurlijk goed zicht op

de wereld van de incassobureaus en deurwaarders. Mocht het dus toch zo ver komen dan weten we de weg. Gelukkig is dat zelden nodig. Dé uitdaging is om op een duurzame en toch effectieve wijze debiteuren te bewegen tot het nakomen van hun verplichtingen. Het is zowel voor ons als voor onze opdrachtgevers fijn dat dit bijna altijd lukt.”

AanmaanService, Richard Wanrooij Postbus 846, 4600 AV Bergen op Zoom T 0164 - 85 13 72 richard@aanmaanservice.nl www.aanmaanservice.nl

Richard Wanrooij

Werkwijze Voor sommige ondernemers is er tevens een financiële drempel, bij het inzetten van dit type ondersteuning. Richard legt uit waarom dat jammer is: “Goed debiteurenbeheer verdient zich altijd terug, zowel in financiële zin als waar het

het ONDERNEMERS BELANG

17


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven

De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW, aldus hun website. De grootste bedrijven in Brabant en Zeeland zijn lid van de BZW, maar ook middelgrote en kleinere ondernemingen voelen zich er thuis. Met 3.000 directeuren uit 1.900 bedrijven heeft de BZW een stem die telt! De kracht van het collectief krijgt veel voor elkaar en leverde al de nodige successen op.

De kracht van het collectief D

aar profiteren zelfs niet-leden van in veel gevallen, al is het beter natuurlijk om aangesloten te zijn, bijvoorbeeld vanwege de vele netwerkmogelijkheden. We spreken Peter van den Eijnden, Veiligheids- en Milieu Manager bij SABIC en bestuurder van BZW kring Bergen op Zoom.

Peter werkt al 35 jaar bij SABIC (voorheen GE Plastics) en is geboren en getogen Halsterenaar. Zijn betrokkenheid met de regio is groot en zijn netwerk al evenzeer. Toen hem door BZW voorzitter Arn van der Vorst gevraagd werd om Ad Vos -na diens vertrek bij SABIC- op te volgen in het bestuur, hoefde hij niet lang na te denken. “Als verantwoordelijke voor veiligheid van een bedrijf als dit kom je met heel veel mensen in aanraking. Bovendien ben ik voorzitter van de bedrijvenvereniging voor Theodorushaven, Noordland en De Poort. Ook in die hoedanigheid zit ik in het BZW bestuur, net als twee andere voorzitters van vergelijkbare parkmanagementverenigingen. Samen vertegenwoordigen we een zeer groot deel van de bedrijvigheid in deze regio. Dat maakt ons erg krachtig.” Meerwaarde

Gevraagd naar de meerwaarde van dit collectief gaat Peter er eens voor zitten. “We zijn geregeld in overleg met de plaatselijke overheid en hebben gezamenlijk een veel grotere stem en invloed bij zowel beeld- als besluitvorming. Op provinciaal en overstijgend niveau vinden we ook bedrijven als Dow en Shell aan onze zijde. Dat maakt je ook richting landelijke politiek een stuk

BIJEENKOMSTEN: Mei 2013 15 Ontbijtbijeenkomst BZW Breda * 8.00 - 10.00* Restaurant Ruitersbosch te Breda 23 HRM-groep BZW West-Brabant themabijeenkomst * 15.00 17.00 uur * BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Breda 28 Studieclub Industrie Midden- en West-Brabant * 09.00 - 11.00 uur * locatie volgt

18

het ONDERNEMERS BELANG

30 Regiobijeenkomst West-Brabant * 16.00 - 18.00 uur * Shell Nederland Chemie BV te Moerdijk Juni 2013 04 Studieclub Regio Breda * 17.00 - 21.00 uur * Schoonmaakbedrijf Perfekt BV te Oosterhout 12 Studieclub Brabantse Wal * 12.00 - 14.00 uur * Van Mechelen Lifting Gear BV Bergen op Zoom

12 Ontbijtbijeenkomst BZW Breda *8.00 - 10.00* Restaurant Ruitersbosch te Breda 19 Zomerborrel BZW Breda en Oosterhout *16.00 - 18.00* Golfbaan Landgoed Bergvliet te Oosterhout 28 Studieclub Breda I uitje met partner *15.00 - 21.00*

sterker. Als ik wat dichter bij mezelf blijf en kijk naar wat er qua kruisbestuivingen plaatsvindt bij de Green Campus op het SABIC terrein en Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland te Dinteloord, kan ik alleen maar onderschrijven dat de inspanningen van BZW effect hebben. We spelen een actieve rol in het zoeken en maken van verbintenissen. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en zoeken zo veel mogelijk naar duurzaamheid en effectiviteit. Onlangs nog zijn er workshops georganiseerd over het transport van gevaarlijke stoffen, met veiligheid als hoofdthema. We nemen indien nodig zelfs het voortouw in de voorlichtende sfeer. Dan nodigen we leden en stakeholders uit voor een gethematiseerde bijeenkomst, die meteen een prima netwerkgelegenheid biedt. Er gebeurt dus nogal wat onder de vlag van de BZW.” Enorme impuls

In de regio Bergen op Zoom vertegenwoordigt BZW maar liefst 60% van de werkgelegenheid. Dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Alleen al daarom is gezamenlijk optreden richting politiek, overheid en andere organisaties ontzettend belangrijk, legt Van den Eijnden uit. “We proberen iedereen er steeds van te overtuigen dat zowel positieve als negatieve ontwikkelingen niet alleen een enorme impact hebben op het reilen en zeilen van individuele bedrijven maar dus ook op het welzijn en de werkgelegenheid. Mede daarom onderhouden we veel contact met de regio’s om ons heen. Samen bereik je nóg meer. Ik draag hier vanuit mijn rol als Manager bij SABIC en TNP voorzitter graag actief aan bij. Het is een prachtige regio, die veel kansen biedt. We moeten er alles aan doen daar iets goeds en duurzaams van te maken.” Voor meer informatie of deelname aan een bijeenkomst kunt u contact opnemen met Jeroen de Lange Regiomanager / Secretaris BZW oerlemans@bzw.nl T 013 - 594 43 88 www.bzw.nl BZW is het regionale netwerk van de Vereniging VNO-NCW


Bedrijfsreportage Bij een onderneming komen (ongewild) ook allerlei juridische aspecten kijken. Van algemene voorwaarden en de af te sluiten overeenkomsten tot de strubbelingen met het personeel. Van aanname, ziekte tot ontslag op staande voet. Of wat te doen als uw ex-werknemer er vandoor gaat met “uw” klanten?

S

45+ medewerkers helpen aan een andere baan? Dat is makkelijk! Als ik dit vertel tegen onze re-integratiekandidaten kijken ze me vaak aan met een ongelovige blik. Tijdens intakegesprekken krijg ik vaak reacties als: “Ik weet niet waar ik moet zoeken, welke werkgever zit nog op mij te wachten?” “Ik heb 30 jaar bij

Repo Strak

dezelfde baas gewerkt, kan hij niet zorgen voor een aangepaste baan bij mijn bedrijf?”

De ondernemende advocaten bij STRAk Advocaten

Ondernemers willen graag datgene doen waar ze goed in zijn: ondernemen!

E

igenlijk allemaal zaken waar u als ondernemer zich liever niet in zou willen verdiepen, maar wel mee geconfronteerd kan worden. Soms is een procedure de enige uitweg, maar het is ook goed mogelijk om dergelijke problemen voor te zijn en in een eerder stadium met een advocaat te overleggen over de mogelijke opties. Juist ter voorkoming van een procedure met de nodige onzekerheden en kosten. STRAk Advocaten staat met haar specialisten diverse ondernemingen en particulieren terzijde. Wij staan voor hoogwaardige dienstverlening waarbij het persoonlijk contact en de grote betrokkenheid alle advocaten kenmerken. Wij zijn er voor ú. Op 15 en 16 mei 2013 kunt u tijdens het Rode Loper Ondernemers Event in Roosendaal geheel vrijblijvend praten met een van onze advocaten zonder dat er al sprake hoeft te zijn van juridische problemen. Op beide data zal STRAk Advocaten geheel kosteloos een lezing geven over wat

u kunt ondernemen tegen een exwerknemer die er vandoor gaat met “uw” klanten. Daarnaast zullen ook de vernieuwde vakantiewetgeving alsmede de plannen van het regeerakkoord besproken worden. Wij geven u bruikbare tips! Meld u aan via de website www.rodeloper-event.nl/inschrijvingworkshops. STRAk Advocaten in Roosendaal bestaat uit ondernemers en begrijpt waar ú het over heeft. STRAk Advocaten is er voor ú. Voor de ondernemer. STRAk Advocaten STRAk geregeld!

Brugstraat 41 4701 LB Roosendaal Postbus 230 4700 AE Roosendaal T 0165 - 39 10 07 F 0165 - 39 17 20

D

eze reacties zijn voor mij signalen, dat veel mens die te horen hebben gekregen dat ze op zoek moeten naar een andere baan, vaak nog in een rouwproces zitten. Ze hebben nog niet emotioneel afscheid genomen van hun vertrouwde baan en werkgever. Hun blik is nog steeds voornamelijk gericht op het (achterlaten van het) verleden. Maar als ik met deze mensen kijk naar het heden en hun toekomst, komen passies, dromen en idealen naar voren. Ieder persoonlijk verhaal biedt zoveel aanknopingspunten, waaruit blijkt dat ze de juiste persoon zijn voor een andere baan bij een andere werkgever. Begeleiding in re-integratie; de kandidaat staat centraal Voor onze begeleidingstrajecten geldt het uitgangspunt dat de kandidaat centraal staat. We starten de begeleiding altijd met het in kaart brengen van ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ Daarna inventariseren we aan de hand van het persoonlijke verhaal van de kandidaat hoe hij of zij zichzelf het beste kan verkopen. De kandidaat moet overtuigd raken dat hij of zij voor een werkgever een interessant ‘product’ is, want de kandidaat is dé oplossing voor het personeelsprobleem van die werkgever. Werkgevers zijn vaak op zoek naar mensen met werkervaring en de 45+ kandidaat heeft die! Traject: van zoeken naar vinden Kandidaten gaan eerst op zoek naar een aantal zaken die zijzelf belangrijk vinden, op het persoonlijke vlak maar ook als het gaat om een baan. Zij gaan bij zichzelf na: • Welke werkervaring wil ik inzetten? • Waarvan houd ik in mijn werk? • Welke levenservaring en levenswijsheid wil ik inzetten? • Welke functies spreken mij aan? • Wat is een functie waar ik NU voor ga?

Op basis van deze informatie kunnen we een persoonsprofiel en een professioneel profiel opstellen. Gewapend met deze profielen kan een kandidaat gerichter aan de slag om zichzelf te presenteren op de arbeidsmarkt. Dat vergroot de kans ook daadwerkelijk de baan te vinden die bij hem of haar past. Hebt u als organisatie te maken met zieke medewerkers die meer dan een half jaar ziek zijn? Onderzoek in dat geval of een re-integratietraject (1ste of 2de spoor) de medewerker een duw in de juiste richting kan geven. JW ontwikkeling faciliteert op het gebied van re-integratie, outplacement voor bedrijven of op de vraag van particulieren.

JW ontwikkeling BedrijvenCentrum Roosendaal Burg. Prinsensingel 61 T 06 - 224 037 20 info@jwontwikkeling.nl www.jwontwikkeling.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven

Aangenaam netwerken op De Brabantse Wal Op donderdag 30 mei opent ProefMei 2013 met de exclusieve businessavond in stadspaleis het Markiezenhof. Meer dan 800 relaties uit Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Vlaanderen ontmoeten elkaar in een geweldige ambiance. Proeven, proosten en ontmoeten! De businessavond is inmiddels populair bij vele ondernemers en hun relaties. Dit jaar zijn onder meer speciaal genodigd de Commissarissen van de Koningin van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, alsmede de Gouverneurs van Antwerpen en Oost en West Vlaanderen. We spreken burgemeester Dick de Cloe van Bergen op Zoom en ProefMei voorzitter Dennis van Tilborg over de belangrijke toegevoegde waarde van zowel dit evenement als de samenwerking op en om De Brabantse Wal. Interviewlocatie: het prachtige Oude Stadhuis aan de Grote Markt.

V

oor wie ProefMei inhoudelijk nog niet voldoende kent: bij dit driedaagse en groots opgezette festival draait het om culinair en cultureel genieten in de historische stad Bergen op Zoom met relaties, vrienden en familie. Er is bijzondere aandacht voor de Brabantse Wal, de befaamde drie A’s (Ansjovis, Asperges en Aardbeien), inmiddels aangevuld met de vierde ‘A’ van het nieuwe aardappeltje uit Tholen en diverse andere producten en gerechten uit de streek. Dit alles vindt plaats op de Brabantse Wal binnen de Delta, welke gevormd wordt door de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen, Antwerpen. Burgemeester De Cloe legt uit: “Dit is een belangrijk evenement voor de stad en de wijde regio. Bergen op Zoom en De Brabantse Wal zijn een knooppunt van belang, onder meer vanwege hun

20

het ONDERNEMERS BELANG

strategische ligging, tussen de grote rivieren en belangrijke havensteden en op de grens van zowel provincies als landen. We hebben bovendien veel te bieden. Dat alles komt perfect samen bij ProefMei.” Daar voegt voorzitter Dennis aan toe: “We leggen een belangrijke nadruk op samenwerking en verbinden. Zo zijn we vorig jaar voor het eerst een partnerschap aangegaan met de Ravelijnlezing en dat succes wordt voortgezet. Tijdens deze jaarlijkse traditie, die voorafgaat aan de ProefMei businessavond, worden thema’s aangesneden die te maken hebben met actuele ontwikkelingen op het raakvlakken van overheden, onderwijs en ondernemers in de Vlaams Nederlandse Delta. De complete dag heeft dus nogal wat te bieden, zeker omdat we de avond ook nog afsluiten met een geweldig openluchtconcert.”


Een prima podium Dick de Cloe is terug als waarnemend burgemeester in Bergen op Zoom. Hij was hier al eerder in die hoedanigheid actief, toen de stad acht jaar geleden ook op zoek was naar een nieuwe bestuurder. Omdat de toen aangetrokken burgemeester Han Polman onlangs is vertrokken mag De Cloe hier opnieuw aan de slag, tot de vacature weer is ingevuld. “Ik kende die drie A’s dus al en ook de combinatie met cultuur was me niet vreemd. Het is wél een aangename verrassing te bemerken dat het zo’n vlucht heeft genomen. ProefMei biedt het perfecte podium voor zowel privaat als publiek bestuur om zich te presenteren, te ontmoeten en een basis te leggen voor een gezonde samenwerking. De internationale verbinding tussen culinaire beleving, cultuur, bedrijfsleven en diverse overheden maakt dit tot een unieke en kansrijke gelegenheid, waar wij als stadsbestuur in ieder geval zeer meer verguld zijn.

Dergelijke impulsen zijn zeker in een tijd als deze hard nodig. Het geeft onze gemeente en De Brabantse Wal ook volop mogelijkheden, die we moeten aangrijpen. Bijvoorbeeld door eens te laten zien wat we te bieden hebben op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met de Green Campus en een scala aan bio-based activiteiten.” Dennis vult aan: “Dat past ook naadloos bij de filosofie van de duurzame agrofood economie die al deelneemt aan ProefMei.” Groei De alweer zesde editie van ProefMei wordt bijzonder. Er is namelijk een nieuwe samenwerking toegevoegd die het festival nog meer verdieping geeft, en wel met Fish and Chips, een duurzaam netwerk van zes Europese voedingsregio’s gelegen aan de Noordzee en het Kanaal. Dit samenwerkingsverband gaat zowel producten als zichzelf presenteren. Én natuurlijk netwerken tijdens de businessavond, die daardoor voor deelnemers ook weer interessanter wordt. Dennis: “Het aanbod is dus weer breder en dieper, en dat vertaalt zich naar een nog interessanter event. Er komt bijvoorbeeld een culinaire markt met vooral streekproducten, niet alleen uit onze regio maar ook uit die van België, Zeeland, Zuid-Holland en die van de Fish and Chips participanten. De ingezette groei blijft overigens niet allen bij meer diversiteit aan deelnemers. We gaan op andere vlakken eveneens inhoudelijker worden, bijvoorbeeld door de culturele invulling en extra mogelijkheden voor bedrijven om hun gasten te ontvangen.

Daar bieden we voor het eerst extra faciliteiten aan, zodanig dat men relaties op het gemak en afgezonderd kan ontvangen. Extra is bovendien dat de businessavond wordt afgesloten met dat openluchtconcert. Het is een mooi afgerond programma op die manier.” Stijlvolle mix De ProefMei businessavond begint dit jaar al om 17:00 uur. Ook dat is nieuw. Zo is er meer gelegenheid om optimaal gebruik te maken van het culinaire paspoort en tijd om nieuwe smaakmakers en deelnemers te ontdekken, zoals het gerenommeerde restaurant Den Draaiboom uit Lier. Tevens is er gedurende de avond allerhande cultureel amusement in de vorm van dans, theater en muziek. Dennis: “We hebben gezocht naar een mix van stijlvol entertainment en hoogwaardige culinaire verwennerij, maar willen gasten natuurlijk ook de tijd en ruimte bieden om te netwerken. Ontmoeten en nader tot elkaar komen is één van de belangrijkste ingrediënten van zo’n avond, denken wij.” Daar is De Cloe het volledig mee eens. We zijn meer en meer een netwerkstad en -regio, en willen ver over gemeente-, provincie en zelfs landelijke grenzen heen kijken. Samenwerken zit deze regio diep in de genen, merk ik iedere keer opnieuw. Men zoekt elkaar op en versterkt elkaar. Dat leidt tot fantastische resultaten. ProefMei is daar een heel goed voorbeeld van. Ik kan en zal het alle ondernemers en bestuurders die zichzelf serieus nemen aanraden. Mis deze kansen niet!”

www.proefmei.nl

U kunt nog tot 30 mei businesskaarten bestellen via de website: www.proefmei.nl

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage Tekst: Jan Kees van Dommele

VSP-Interim organisatie adviesbureau - interim management - adviesopdrachten - projectmanagement - coaching/training - werving en selectie

De Van Dommele Advies Groep is inmiddels bijna 5 jaar zelfstandig actief en heeft zich ontwikkeld tot de MKB specialist op gebied van verzekeringen en pensioenen. De eigenaar en oprichter, Jan Kees van Dommele (47) is onder MKBers al bijna 25 jaar een bekende in de financiële dienstverlening.

- specialist in dienstverlening

Bespaartips voor het MKB?

VSP-Interim organisatie- adviesbureau W.J.M. (Edwin) van Sprundel Calfven 117 4641 RE Ossendrecht 0612695512 vsp-interim@home.nl www.vsp-interim.nl

D

uidelijk Van Dommele’ staat voor persoonlijke aandacht, verbeterende en kostenbesparende adviezen. Met een team van 4 betrokken en deskundige professionals timmeren zij hard aan de weg. Bij Van Dommele Advies & Risicobeheer doen ze dit door middel van een uitgebreid analyserapport en een premievergelijking van uw portefeuille. Dit rapport kan dan aan de bank of huidige tussenpersoon verstrekt worden ter uitvoering of als second opinion. Van Dommele is daarin vooruitstrevend en als één van de eersten in het verzorgen van uitgebreide analyses op uur-tarief of no cure no pay. Daarnaast is via Van Dommele Financieel Advies een totaal bemiddelingspakket mogelijk. Ook dit kan op fee basis of via de traditionele manier van jaarlijkse doorloop provisie, aan de klant de keuze. Bij Van Dommele Pensioen Advies is een DGA-pensioen en collectief pensioenadvies op maat mogelijk. Daarnaast maken wij voor diverse DGA’s en administratie en accountants kantoren de jaarlijkse Eigenbeheer berekeningen tegen een zeer scherp tarief. Nieuw in onze dienstverlening is het PPI pensioen voor de mede-

22

het ONDERNEMERS BELANG

werker en het dispensatieverzoek traject BPF. Door de nijpende situaties bij Pensioenfondsen worden veel bedrijven terecht aangeschreven om verplicht deel te nemen. Van Dommele pensioen Advies zoekt dit uit. De onderzoekskosten wegen niet op tegen de vaak dure verplichte BPF regelingen. Kortom, voor alle verzekerings en pensioenzaken kunt u bij ons terecht.

8,1

Onze klanten waarderen dat ook met een hoog klanttevredenheidcijfer: 8,1 Duidelijke Van Dommele!

- inrichten en optimaliseren KCC

Werken in de Cloud, is dat iets voor U? Scan deze QR-code voor de oplossing!

Jan Kees van Dommele Directeur Van Dommele Advies Groep B.V. Vijfhuizenberg 179 4708 AJ Roosendaal T 0165 - 70 01 34 F 084 - 003 29 19 M 06 - 126 698 44 info@vandommeleadvies.nl www.vandommeleadvies.nl

www.icdee.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoeven • Fotografie: Marco Magielse

Een representatief Bedrijvenpark Borchwerf II, mede dankzij WVS-groep Eén van de takken van sport die WVS-groep bedrijft, is groenonderhoud. Met zo’n 600 medewerkers zetten heel wat teams zich in om de omgeving fraai te houden, op de meest uiteenlopende locaties. Langs provinciale wegen, bij gemeentes, ziekenhuizen, bedrijventerreinen; werkelijk overal in West-Brabant zijn mensen van WVS-groep druk met het op orde houden van groenstroken, perken, rotondes en dergelijke. Een vast team doet dit ook al weer enkele jaren op het bedrijvenpark Borchwerf II. Men is er erg te spreken over de geleverde diensten.

A

rjan Oostvogels is als Parkmanager werkzaam bij de Stichting Beheer Borchwerf II. Deze Stichting, verantwoordelijk voor het totale beheer en onderhoud van het Bedrijvenpark Borchwerf II, ontstond uit de samenwerking van de gemeentes Roosendaal en Halderberge met bouw- en vastgoedpartner Heijmans. Gezamenlijk hebben zij de basis van Bedrijvenpark Borchwerf II ontwikkeld en een aanzet gegeven voor het beheer en onderhoud. Via de Coöperatieve Vereniging van zich Vestigende Bedrijven Borchwerf II hebben de ondernemers inspraak in deze beheerstichting, samen met de beide gemeenten. Voor het beheer en onderhoud van de eerste fases zijn per specialisme aanbestedingen uitgezet; onder meer voor het groenonderhoud. WVS-groep kreeg de opdracht en daarmee een jaarcontract. De samenwerking beviel zo goed dat er vervolgens een overeenkomst voor drie jaar van is gemaakt.”

Onze taak is het onderhouden van een flink aantal groenzones hier en op die manier dragen we bij aan het representatieve karakter van dit park. We zijn hier met een vast team van twee á drie mensen dagelijks aan het werk, onder leiding van een hovenier. Wekelijks lopen we met Arjan de planning door en als de werkzaamheden er om vragen vullen we dat vaste team aan, voor zolang het nodig is, met extra krachten uit onze grote pool aan mensen. Op die manier spelen we heel flexibel en direct in op de actualiteit. Wij zijn heel blij met dit partnerschap. Onze mensen werken hier graag, de geleverde kwaliteit valt op en wordt gewaardeerd. Het gebeurt zelfs dat ondernemers ons aan het werk zien en naar aanleiding daarvan informeren of het hun terrein ook willen gaan onderhouden. Nogal een compliment hè?”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met zichtbare resultaten Arjan onderschrijft de opmerking over de kwaliteit met een mooi voorbeeld. “Enige tijd geleden hadden we hier mensen te gast van de Haven van Antwerpen. Tijdens zijn speech vertelde een van de bestuurders dat de nette uitstraling van ons bedrijvenpark hem zo opviel. Da’s natuurlijk een mooi compliment en mede de verdienste van deze WVS-groep medewerkers. Ook de hier gevestigde ondernemers zijn veelal erg te spreken over de wijze waarop dit terrein wordt bijgehouden. Bovendien vinden we het als parkmanagementorganisatie waardevol dat we op een plezierige wijze kunnen bijdragen aan MVO en de persoonlijke ontwikkeling van individuele mensen. Daarbij biedt WVS-groep ons niet alleen een prima dienstverlening maar ook interessante tarieven en dat is net zo goed belangrijk.”

Bosstraat 81, 4704 RL Roosendaal

Wederzijdse waardering Leon Huijsmans is Uitvoerder Groenvoorziening bij WVSgroep en trots op de behaalde resultaten. “Onze mensen werken er hard voor. Ze beschouwen dit bedrijvenpark ook echt als een beetje van henzelf.

Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal T 0165 - 59 65 55 verkoop@wvsgroep.nl www.wvsgroep.nl

V.l.n.r.: Sander van de Aarsen, Leon Huijsmans (WVS) en Arjan Oostvogels (Borchwerf 2)

het ONDERNEMERS BELANG

23


Ondernemerspanel

Hebben de gedrukte media nog toekomst? Steeds meer kranten en (vak)tijdschriften zijn digitaal beschikbaar. Naast een papieren versie zijn bijvoorbeeld ook de edities van Het Ondernemersbelang digitaal voor i-phone of tablet beschikbaar. Zal de digitalisering de gedrukte media in de toekomst geheel verdringen? Of blijven ondernemers de voorkeur geven aan de tastbare versies van hun krant, magazine of vaktijdschrift. De mening van ons panel.

■ Herman den Boeft Herman den Boeft – Ardee engineering & detachering Met al die informatietechnologie hebben we wel eens gedacht dat het “paperless” office aanstaande zou zijn. Op mijn bureau ligt dagelijks nog heel veel papier en dat zal nog wel even zo blijven. Naar mijn mening hebben we er heel veel mogelijkheden bij gekregen. Er bestaat nog steeds een steekhoudend argument voor het schrijven van een handgeschreven brief. De telefoon gebruiken in plaats van een SMS of e-mail, al deze mogelijkheden staan ons ter

beschikking en we gebruiken ze allemaal met een verschillend doel. Zo zal het ook zijn met de verschillende media. De krant ergens half-gelezen laten slingeren, een boek dat nog een paar pagina’s verder moet. De eerste ligt op de krantenbak in de kamer, de tweede op het nachtkastje enz. Het lijkt makkelijker wanneer ze allemaal in de laptop of tablet zitten, op slecht één fysieke plaats handig? wel meer opgeruimd. Het zal allemaal naast elkaar blijven bestaan is mijn mening.

■ René van Broekhoven René van Broekhoven - WVS Groep Zolang we nog steeds online teksten afdrukken om het goed en prettig te kunnen lezen en gedrukte media goede en relevante artikelen bieden, is er een toekomst voor gedrukte media. Kranten en tijdschriften zullen echter hun nieuwsvoorziening los moeten laten. Het wekt irritatie op om een nieuwsbericht in de krant te lezen, terwijl je het een dag eerder al via allerlei online

kanalen voorbij hebt zien komen. De leus voor online communicatie is nu ‘content is king’ maar dit geldt zeker ook voor offline communicatie. Laat het snelle, korte en vluchtige nieuws maar aan de online wereld over en zorg voor de verhalen achter het nieuws in de gedrukte media. Het een kan namelijk niet zonder het ander dus een goede communicatiemix (crossmediaal) blijft de enige juiste aanpak!

■ Maaike Breewel Witteveen Maaike Breewel Witteveen - Roosendaal Advocaten De verwachting is dat internet en app’s het papier zal gaan verdringen, maar geheel doen verdwijnen zal niet het geval zijn. Dit is al enige tijd zichtbaar bij kranten en tijdschriften. De jongere generatie is volledig gedigitaliseerd en minder geneigd een boek te pakken. Echter, papier is meer tastbaar, als naslagwerk praktisch als het

24

het ONDERNEMERS BELANG

aankomt op vergelijken van zaken of studie. Daarnaast kan nog gesteld worden dat gedrukte media meer ruimte biedt om opiniërend te zijn. Gesteld kan worden dat gedrukte media in een meer afgeslankte vorm zal voortgaan, daar de digitale media vaak aanmerkelijk goedkoper zijn en meer interactief en gezien de groei van de jongere generatie meer de overhand zal gaan krijgen.


■ Piet Walraven Piet Walraven - pi-ict Roosendaal Gedrukte media heeft, wat mij betreft, nog steeds toekomst. Ik ben echter voor beide versies te porren. De gedrukte variant is prettig om, onder het genot van een kopje koffie, aan de keukentafel of in de zon in de tuin door te bladeren en te lezen. De digitale variant wil je er gewoon bij hebben om onderweg eens wat te lezen maar zeker om een artikel terug te zoeken. In diverse media staan vaak interessante artikelen, cases, scenario’s of uitgewerkte workshops. Als je deze terug wil zoeken in een gedrukte variant, staat het altijd in het laatste exemplaar van de

stapel die je moet doorzoeken. In het slechtste geval heb je toevallig dat exemplaar weggegeven of reeds opgeruimd naar het oud-papier. In de digitale versie gaat dit zoeken veel sneller en gemakkelijker. Daarnaast kun je de digitale exemplaren zo lang bewaren als nodig is zonder dat het een irritant hoge stapel wordt die ook nog eens makkelijk omvalt. Helaas wordt nog niet alle media, die je als drukwerk krijgt toegezonden, ook digitaal aangeboden. Dat is voor abonnementen op bladen ondertussen wel een must aan het worden. Wat mij betreft dus zowel een gedrukt als een digitaal exemplaar.

■ Paul van der Rijt Paul van der Rijt - Van der Rijt Advocatuur Gedrukte media hebben vooralsnog een meerwaarde boven digitale versies, omdat het prettiger leest. Naarmate de techniek voorschrijdt en de kwaliteit van tablets steeds beter wordt zal de gebruiker uiteindelijk

minder verschil ervaren en zullen gedrukte periodieken verdwijnen. Zoals met veel vernieuwingen zal het nostalgische gevoelens van weemoed oproepen, maar gebruikers stappen uiteindelijk toch over vanwege het gebruiksgemak.

■ Gemma Oude Veldhuis Gemma Oude Veldhuis - GO Personeelsdiensten Interessante vraag die volgens mij niet te beantwoorden is, omdat dit een antwoord is wat voor een ieder zelf in te vullen is. Bij mijn klanten geef ik vaak advies hoe communiceer je met elkaar persoonlijk. Daar zijn workshop voor die ik geef met alle personeelsleden, maar ook hoe staat de ondernemer daar zelf in naar de klant en personeel en wat zou hij hierin kunnen aanpassen om het gewenste resultaat te bereiken. De één houdt van visualisatie en tastbaarheid, de ander houdt van resultaat, of de volgende gaat voor de details. Bewezen is wel dat meer dan de helft van de mensen houdt van een tastbaar iets. Dit is ook een

communicatievraag alleen op gebied van media. Indien (vak)tijdschriften alleen nog maar digitaal beschikbaar zijn, moet je dus elk individu weten te triggeren om hem te lezen. Er is een verschil tussen vakliteratuur en tijdschriften hierin mijn inziens. Tevens wordt het veel lastiger lijkt mij om bijvoorbeeld reclames te verkopen in een digitaal tijdschrift. Ik zou geen advertentie plaatsen in een digitaal tijdschrift. Op een leestafel, wachtkamer, kantoor pak en lees ik het tijdschrift, maar ga ik niet het tablet openen om een tijdschrift te lezen. Vakliteratuur lees ik wel gerichter op een tablet, maar dat boekje in mijn handen werkt voor mij echt het beste.

■ Boudewijn Neelissen Boudewijn Neelissen - KPMG Corporate Finance De digitalisering zal de gedrukte media voor het overgrote deel verdringen, daar ben ik van overtuigd. Zoals de brief is verdrongen door email, de CD door MP3/ ITunes/Spotify, het boek nu last heeft van de e-reader, zo zullen papieren kranten en tijdschriften steeds meer plaatsmaken voor digitale media, die vele voordelen kennen ten opzichte van papier. Digitale media zijn actueler, interactiever en toegankelijker dan hun papieren evenknieën. Ook zijn ze op lezersniveau veelal goedkoper of zelfs kosteloos. Dit zijn allemaal eigenschap-

pen die het voor ondernemers aantrekkelijk maken om nieuws en kennis via digitale kanalen te lezen. De makers van (papieren) kranten en tijdschriften moeten nieuws, informatie en thema’s digitaal aan de man gaan brengen volgens nieuwe business- en verdienmodellen. Hierbij zullen adverteerders en verkopende partners meer en meer de directe opbrengsten voor hun rekening nemen, en niet meer de abonnementsgelden en losse verkoop. Lezers gaan niet meer direct voor kranten en tijdschriften betalen, maar gaan ze indirect bekostigen.

het ONDERNEMERS BELANG

25


9,7% assurantiebelasting naar 21%

Sla nu af voor minder

KLAN T HEIDTEVREDE SCIJF N ER -

verzekeringspremie! wij hebben de oplossing... Meer dan 50% van de ondernemers betaalt jaarlijks teveel premie. Weet u of uw verzekeringen al uw risico’s dekken en of u voor sommige zaken dubbel verzekerd bent? Nee? Dan is het zeker de moeite waard om uw verzekeringspakket en pensioenen eens goed te laten doorlichten en nu uw slag te slaan! Maak snel een vrijblijvende afspraak met onze verzekeringadviseurs voor een transparant advies en een kostenbesparende analyse.

Kijk voor meer informatie op de achterzijde of

www.vandommeleadvies.nl

D E 5 - S T E R R E N K W A L I T E I T V A N P A T R I C K V A N E LT E R E N

Dé meest complete cateraar... Jarenlange ervaring heeft geleerd dat Patrick van Elteren prima in staat is om op professionele wijze evenementen te verzorgen. Het is onze specialiteit om de catering van bedrijfsevenementen, familie- of huwelijksfeesten van A tot Z te laten aansluiten bij uw wensen. Wilt u catering van een lopend buffet, walking dinner, high tea, tapas, hapjes of barbecue? Een samenzijn met relaties, vrienden of familie, bij u thuis of op locatie, wordt gegarandeerd fantastisch!

Patrick van Elteren werkt vanuit een totaalconcept waarbij creativiteit en originaliteit voorop staan. Deze concepten worden geheel op maat van uw evenement gemaakt, waardoor een unieke beleving ontstaat. Een beleving die uw gasten nooit meer vergeten! Ook de entourage van uw evenement is belangrijk. Denk daarbij aan fraaie decors, bloemdecoraties en verhuur van tafels en stoelen, servies, glaswerk, bestek en tenten. Wij regelen het graag voor u. Omdat er veel bij de organisatie van uw feest komt kijken, is het verstandig om u tijdig én deskundig door ons te laten adviseren. Meer weten? Bel ons of ga naar www.patrickvanelteren.nl voor meer informatie.

VAN ELTEREN FOODGROUP Keurslagerijen & fullservice catering Hoofdkantoor Lagestraat 11 4751 RX Oud Gastel T 0165 - 518 351 F 0165 - 511 822 M 06 - 2200 2419 E info@patrickvanelteren.nl

www.vanelteren.keurslager.nl

www.barbecuefeest.com

Verkoop-/servicepunten Oudemolensedijk 9 Fijnaart T 0168 - 465 110 Kerkstraat 4 Oud Gastel T 0165 - 513 502 Lindenburg 3 Roosendaal T 0165 - 767 004 Antwerpsestraatweg 78 Bergen op Zoom T 0165 - 518 351

www.patrickvanelteren.nl

www.kerstcatering.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Marco Magielse

Een nieuwe basis voor dezelfde kwaliteit Als Sailor Telecom & ICT de nieuwe locatie in Business Center Borchwerf 2 betrekt is dat voorlopig meteen de grootste, zo niet enige verandering in de bedrijfsvoering van dit bedrijf, dat al jaren scoort met maatwerk in telecommunicatie en automatisering. We spreken eigenaar Pieter Hendriks in een van de laatste weken op de oude werkplek. Er staat zichtbaar al het een en ander klaar voor de verhuizing. “We zijn zéér enthousiast over deze fantastische zichtlocatie. Het is een mooie nieuwe impuls om te blijven werken aan bedrijfszekere en efficiënte communicatie-oplossingen voor onze klanten.”

S

ailor Telecom & ICT werkt bijna volledig voor de zakelijke markt. “Natuurlijk verkopen we wel eens een mobieltje of abonnement aan een particuliere klant”, legt Pieter uit, “maar het leeuwendeel van onze opdrachtgevers bestaat uit MKB bedrijven, organisaties en ZZP’ers. We hanteren dan ook zakelijke voorwaarden en servicelevels. Juist daarmee onderscheiden we ons.” De Sailor dienstverlening kenmerkt zich niet door standaard pakketten maar vooral door tailormade oplossingen, van bijna klassieke telefoniecentrales tot snelle en bedrijfszekere mobiele netwerken. Leest Het ‘geheim’ achter het succes van Sailor Telecom & ICT is eigenlijk heel eenvoudig. Pieter: “Schoenmaker, blijf bij je leest! Daar geloven wij heel sterk in. We verzorgen de communicatie van en voor onze klanten grotendeels met een eigen platform dat we door en door kennen. Zo garanderen we een hoge mate van bedrijfszekerheid en adequate service. Het pakket is te complementeren door samenwerking met automatiseringspartners die hun expertise

weten af te stemmen op zowel de behoeften van opdrachtgevers als onze systemen. Wanneer je bijvoorbeeld een firewall wilt in een communicatielijn, dan regelen we dat. Bij al dat soort zaken blijf ikzelf zo veel als mogelijk het directe aanspreekpunt. Zo weten klanten altijd bij wie ze terecht kunnen, met welke vraag dan ook.” Uitstraling Veel van de dienstverlening geschiedt natuurlijk bij de opdrachtgever. Omdat er amper particuliere klanten zijn is er zelfs geen showroom. Waarom dan toch verhuizen? “We hebben op het Business Center Borchwerf 2 een prachtige zichtlocatie, die bovendien wat meer ruimte biedt.”, legt Pieter uit. “Je wil wel gezien worden natuurlijk en die plek mág gezien worden. Bovendien konden we met de aanbieder hele mooie afspraken maken over de inrichting van de casco bouw, geheel volgens onze wensen. We houden van ons vak en de diversiteit die een breed klantenbestand met zich meebrengt. We zijn ook trots op wat we bereikt hebben en dan met name op de complimenten die we geregeld krijgen van tevreden klanten.

Niets zo mooi als een stuk maatwerk bedenken voor een opdrachtgever en dat op een bedrijfszekere manier in gebruik stellen en houden. Dat geeft een enorme boost, al willen we vooral onszelf blijven en zeker niet naast onze schoenen gaan lopen. No-nonsense, ongedwongen en staan voor wat je doet op een klantgerichte, representatieve wijze; dat willen we graag wat meer uitstralen. Op Business Center Borchwerf 2 kan dat!”

Sailor Telecom & ICT Klerkenveld 4 4704 SV Roosendaal T 0165 - 30 81 81 F 0165 - 30 81 88 info@sailor-tele.com

het ONDERNEMERS BELANG

27


Arjo Roterman is een ambitieuze ondernemer met een jong bedrijf. Zijn bedrijf ROOT BV werkt als zelfstandig marketeer in opdracht van een aantal industriële bakkerijen gevestigd in de Benelux. Bijna alle supermarkten en veel groothandels in Nederland verkopen onder eigen merknaam bake off broodspecialiteiten, seizoensproducten, Belgische wafels en amandelspecialiteiten die door ROOT in de markt zijn gezet. Arjo verteld over zijn in februari betrokken nieuwe kantoor: “Hiervoor huurde ik, maar mijn bedrijf was toe aan een eigen locatie. Nadat ik Business Center Borchwerf2 ontdekte was de keus snel gemaakt, zéker toen bleek dat ik het casco kon kopen. Dat scheelt kosten als je alles per se naar eigen inzicht wilt inrichten. Er hoeft immers niet gesloopt te worden.” ROOT heeft grootse plannen. Arjo: “Voor de komende jaren verwachten wij een forse groei in omzet en activiteiten en daarmee zal ook de organisatie worden uitgebreid. Daar hebben we rekening mee gehouden bij de keuze voor Business Center Borchwerf2. Ruimte genoeg daarvoor. Het is ook voor de uitstraling van mijn bedrijf goed, zo’n industriële omgeving en serieuze bedrijvigheid om ons heen.” Hij prijst bovendien de klantgerichte houding van Zoom Invest. “Alles wordt prima opgelost!” Eric Krijnen van uitzendorganisatie 4Works is al net zo enthousiast. “Wij huren onze ruimte en konden volledig zelf bepalen hoe een en ander werd ingericht. Dat kom je bijna nergens tegen! De zichtlocatie is prachtig en goed bereikbaar, en er is volop ruimte voor ons groeiende team, dat nu nog uit 10 mensen bestaat maar aan het eind van dit jaar wel eens 15 man sterk zou kunnen zijn. Een leuke extra voor mij persoonlijk is dat ik deze plek nog ken van vroeger. M’n opa had in deze buurt zijn boerderij. Alleen de kapel is nog herkenbaar uit die tijd, verder is het een representatief bedrijventerrein geworden dat perfect past bij onze dienstverlening. 4Works is een klantgerichte, full service uitzendorganisatie die een naam en uitstraling hoog heeft te houden. Onze persoonlijke benadering past perfect bij de werkwijze van Zoom Invest. Afspraken nakomen, snel en adequaat reageren en ook nog voor reële tarieven. Wij gaan hier voorlopig niet meer weg!” Pieter Hendriks van Sailor Telecom & ICT deelt de geestdrift van zijn buren. “Onze klanten zijn met name MKB’ers die bereikbaarheid in alle opzichten belangrijk vinden. Ik bedoel daarmee dus niet alleen dat ze voor hun bedrijven betrouwbare en veilige telecomoplossingen willen, ze hechten er ook grote waarde aan dat ik bereikbaar ben voor ze. Dat is op onze nieuwe locatie zowel letterlijk als figuurlijk het geval.” Sailor Telecom & ICT huurt er niet alleen een voor hen op maat ingerichte ruimte maar verzorgt tevens een supersnelle glasvezel internetverbinding, betaalbaar én direct beschikbaar voor alle hier gevestigde bedrijven. “Dat maakt dit Business Center tot zo’n mooie plek. Je ziet een kruisbestuiving van knowhow en diensten. Wij zijn ongelooflijk blij met het nieuwe kantoor en kunnen andersom wat doen voor de verhuurder en de bedrijven om ons heen. Dat is toch mooi?”

Van links naar rechts: Arjo Roterman van ROOT; Eric Krijnen en René van Tuijl van 4Works; Pieter Hendriks van Sailor Telecom.


Business Center Borchwerf2 biedt dé perfecte oplossing! Vraag het de ondernemers die zich hebben gevestigd op Business Center Borchwerf2 en ze zullen allemaal hetzelfde zeggen. Van de vele redenen die er zijn om je hier te willen vestigen, noemen ze de snelheid en flexibiliteit waarmee projectontwikkelaar Zoom Invest inspeelt op vragen en wensen als eerste. Daarnaast zijn ze allemaal zeer te spreken over de kwaliteit en de uitstraling van de locatie.

info: www.bcborchwerf2.nl Adres: Klerkenveld 1 t/m 16, Roosendaal Koopsom:* Kantoren va. € 129.700 v.o.n. Bedrijfsruimten va. € 42.900 v.o.n. Huurprijzen:* Kantoren va. € 790 p.m. Bedrijfsruimten va. € 275 p.m. Contact: Breemaat Makelaardij, Mariolein Couvert tel. 0164 - 261585

Business Center Borchwerf2 is van alle gemakken voorzien. Alle hier gevestigde bedrijven kunnen gebruik maken van supersnel internet via een bedrijfszeker glasvezelnetwerk.

*Bedragen zijn ex. btw

Supersnel internet!


Wij halen eruit wat erin zit! Detachering • Arbeidsreïntegratie • Groen • WVS Schoonmaak • Businesspost & Pakketservice • Schilders Stratenmakers • Aluminium & assemblage • Co-packing • Confectie • Kabelbomen & elektro

www.wvsgroep.nl

Wij rollen graag de rode loper voor u uit! NR. 2

AANBESTEDINGSPROJECTEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN

2013

BERGEN OP

ZOOM - RO

OSENDAAL

Juridische inkoopadviezen Groot in ervaring met alle juridische aspecten van inkoop en contracten

Europees aanbesteden

per Rode Lo rs Event e m e n r e d On 2013 15-16 mei

De kracht

ctief van het colle

tatief Een represen rk Bedrijvenpa

•••••• ••••••••••

rf2 ter Borchwe g! Business Cen ecte oplossin biedt dé perf

WWW.ON

Enerzijds: De EG-richtlijn en het Nederlandse Bao stellen voor het plaatsen van Overheidsopdrachten zware eisen aan de inkoopprocedures van (semi-)overheden.

cultuur edrijven hun en Hoe familieb nen behoud en succes kun

DERNEMER

SBELANG

.NL

Anderzijds: Het door u gewenste inkoopresultaat moet worden gewaarborgd

In dit spanningsveld levert ITS maatwerk Ook op onze beursstand:

Bureau Dubbelstraat tekst & ontwerp

Burg. Kerssemakersstraat 32-B Postbus 246 8100 AE Raalte Telefoon: 0572 - 362240 Fax: 0572 - 362245 E-mail: its@its-projects.nl Internet: www.its-projects.nl


Bedrijfsreportage CapitalatWork

Vermogensbeheer zonder opsmuk en poespas

“Wij vertellen geen wollige verhalen, vol vakjargon. Wij houden van gewone-mensentaal, helder en direct”, aldus Steven Faber, directeur van het Nederlandse kantoor van vermogensbeheerder CapitalatWork. Volgens Jean-Paul van Bavel, verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuilles, heeft die no-nonsense benadering resultaat. “Opvallend is dat veel cliënten, ondanks de onzekerheden op de beurs, geld bijstorten. Dat beschouwen wij als een belangrijk teken van vertrouwen.”

I

n totaal heeft CapitalatWork vijf kantoren verspreid over België, Nederland en Luxemburg. Er werken ruim 100 experts die gezamenlijk meer dan 4 miljard euro in beheer hebben. In Breda werkt een compact team dat, naast Steven Faber en Jean-Paul van Bavel, bestaat uit Klaas Staal en Lieke Antens. Op de Nederlandse markt kunt u ook Maarten Rooijakkers, Rienk Ytsma en Peter Bijlstra tegenkomen vanuit Antwerpen. Vasthouden aan basisprincipes Volgens Van Bavel heeft CapitalatWork een fundamentele manier van analyseren. “Zoals een ondernemer kritisch kijkt naar het bedrijf dat hij mogelijk wil overnemen, zo gaan wij te werk bij het selecteren van aandelen en obligaties”, zegt hij. “Net als een ondernemer nemen wij alleen deel in een zaak waarin we gelóven. Is dat bij ons het geval, dan komt het aandeel voor minstens vier tot vijf jaar in onze portefeuilles. Wij houden altijd vast aan onze basisprincipes, te weten: er moet in het bedrijf een goede kasstroom zijn en goede, degelijke balansverhoudingen.” Focus op Brabant De van oorsprong Belgische vermogensbeheerder betrok in 2008 in Breda een hoofdkantoor

voor de Nederlandse markt. “Er is sindsdien ook meteen groei gekomen”, aldus Faber. Een deel van de nieuwe cliënten is gevestigd in Brabant en meer specifiek in de regio Breda. In de regio worden regelmatig presentaties gehouden om potentiële cliënten vertrouwd te maken met het vermogensbeheer van CapitalatWork. Transparantie hoog in het vaandel CapitalatWork hecht veel waarde aan transparantie, zowel in beleid als in kostenstructuur. Faber: “Wij stellen portefeuilles samen van goed verhandelbare beleggingen, zodat een cliënt zich zeker geen zorgen hoeft te maken over de liquiditeit van de beleggingen. Helder en overzichtelijk. Een cliënt kan ook kiezen voor onze beleggingsfondsen. Dit biedt in bepaalde gevallen voordelen, maar zal zeker nooit tot dubbele kosten leiden.” Huidige crisis biedt ook kansen Sprekend over de huidige economische crisis zegt Van Bavel dat de bedrijven waarin CapitalatWork belegt, minder extreme schommelingen vertonen dan de beurs als geheel. “Risicovrij beleggen bestaat echter niet meer. Die mythe is nu wel doorgeprikt; tegenwoordig kun je geld nergens

wegzetten zonder risico te verwachten. In onze aanpak staat risicobeheer daarom voorop. En de voornaamste vorm van risicobeheer is voor ons het door en door kennen van de bedrijven en landen waarin wij beleggen. Dit geldt voor aandelen evengoed als voor obligaties.” “Er is inderdaad een crisis, maar wij vinden wel dat alles erg negatief wordt ingekleurd”, aldus Faber. “Het grote probleem van deze crisis zijn de overheden; dáár zitten de meeste schulden. Maar als wij naar de bedrijven kijken, zien wij toch nog stevige resultaten. Vanaf 2008 is bij veel van die ondernemingen flink gesaneerd en zijn balansen versterkt. Wij zijn bezorgd over de crisis, maar zijn tegelijk positief ten aanzien van selectieve bedrijfsobligaties en -aandelen. Daar zien wij veel waarde in.”

CapitalatWork Bijster 16 4817 HX Breda T 076-523 70 50 F 076-523 70 51 l.antens@capitalatwork.com www.capitalatwork.com

het ONDERNEMERS BELANG

31


Evenementen

Voor de Asperge Liefhebber! Lionsclub Roosendaal organiseert samen met Het Hooihuis op maandag 13 mei a.s. het inmiddels vijfde Lions Asperge-Event. Wij willen deze culinaire happening rond de Brabantse asperge graag onder uw aandacht brengen. De avond leent zich om te netwerken in een prettige en verzorgde ambiance, in aanwezigheid van naar verwachting weer meer dan 200 gasten. De opbrengst van het evenement gaat in zijn geheel naar voedselbank Stichting Goed Ontmoet. Er is informatie over de Stichting op te vragen.

Ondernemersgala Bergen op Zoom groot succes Datum volgend jaar al gepland: 11 april 2014 Vrijdag 12 april was de Getrudiskerk in Bergen op Zoom het toneel van het eerste Ondernemersgala van Bergen op Zoom. 400 gasten werden door de limousineservice van Bluekens Volvo tot aan de rode loper gebracht en genoten in Black Tie outfit – de heren in smoking en de dames in mooie japonnen - aan schitterend opgedekte tafels en een mooi aangeklede kerk van een heerlijk diner. Naast het vieren van Ondernemerschap was de avond gevuld met plezier, aandacht voor het goede doel de Kunstsjop en een lezing van Dick Veerman, bekend foodkundige. Hoogtepunten van de avond waren de bekendmaking van de Ondernemer van Het Jaar. Deze eer ging naar Arn van der Vorst van de Markiezaat Container Terminal, winnaar door een fantastische samenwerking te bewerkstelligen van waaruit zowel voor werkgelegenheid, economisch belang en duurzaamheid grote voordelen gehaald zijn. Daarnaast was er de uitkomst van de verkiezing van Meest Talentvolle Starter met als winnares Debbie de Brie van Met Lievde. Zij heeft zichzelf ten opzichte van collega-bedrijven in de kijker gespeeld door vanuit de moeilijke modemarkt met kleurconsulent-service en stijladvies een groei te bewerkstelligen die opmerkelijk is. De presentatie van de avond was in professionele handen van Marlies van Lier, de muzikale hoogtepunten waren van zowel Michelle van der Aa en natuurlijk zangeres Do. De meningen over de avond waren lovend en de organisatie, bestaande uit ABN AMRO, NV Indumij en Stichting GoBoZ (een samenwerking van WeGoAdvisory, Starterscentrum Bergen op Zoom, INQ Events & Management, Boost Your Social Media en Plushommes.com) gaan volgend jaar voor een minstens net zo geslaagd evenement. Voor informatie en foto’s van het evenement kunt u terecht op www.goboz.nl. Ook is het mogelijk GoBoZ te volgend op Twitter (@Go_Boz) en Facebook www.facebook.com/GoBoZGala

32

het ONDERNEMERS BELANG

Wij zouden het zeer op prijs stellen u - en uw gasten - dit jaar te kunnen verwelkomen. Wij wijzen u daarom graag op de mogelijkheden tot sponsoring. Uiteraard zorgen wij weer voor een passende tegenprestatie. Losse kaarten kosten slechts 60 euro p.p. en zijn op de website te bestellen. Programma Vanaf 17.30 uur verwelkomen wij alle gasten en vanaf 18.30 uur zal de chef-kok van Het Hooihuis u meenemen op een culinaire reis langs de Brabantse aspergevelden. Het ‘witte goud’ wordt op uiteenlopende wijzen klaargemaakt. Dit alles onder het genot van bijpassende drankjes en afgesloten met een smakelijk dessert. De avond wordt gecompleteerd met passende muziek en bovendien wordt een loterij gehouden met zeer aantrekkelijke prijzen. Restaurant het Hooihuis beschikt over (gratis) ruime parkeergelegenheid en bij mooi weer is het goed toeven in de (deels overdekte) tuin en in de Tipi-tent. De avond wordt omstreeks 21.30 uur afgesloten. Sponsoring Wij kunnen u een uitgebreid palet aan sponsorpakketten bieden, volledig afgestemd op uw specifieke wensen. Ieder pakket bevat uiteraard ook twee of meer toegangskaarten. Voor meer informatie en mogelijkheid tot intekening verwijzen wij graag naar de website www. asperge-event.nl. Wij hopen uw belangstelling te hebben gewekt en zien uw bestelling graag tegemoet. Wellicht tot ziens op maandag 13 mei a.s. in Het Hooihuis, De Stok 13 te Roosendaal.

brasserie & restaurant


ZAKELIJKE

VRIJHEID

,

FINANCIĂ&#x2039;LE

ZEKERHEID

Gegarandeerd 20% korting op uw AOV Hebt u vóór 2009 uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten? En bent u nog steeds gezond? Progrezz Pensioenen biedt u structureel 20% korting op uw AOV. Gegarandeerd. Ook als u bij dezelfde verzekeraar blijft. Bovendien ontvangt u 25% korting op de advieskosten. Volop reden dus om uw AOV te laten herzien. Op ĂŠĂŠn onderdeel korten we beslist niet: de kwaliteit van uw dekking. Progrezz Pensioenen hecht immers aan onafhankelijk en integer advies, passend bij Ăşw (gezins)situatie. Daarom zijn wij niet gebonden aan enige verzekeraar. Ons doel voor u: zakelijke vrijheid, ďŹ nanciĂŤle zekerheid. Waarom wij u deze korting kunnen bieden? 1.

AfschafďŹ ng van de hoge provisies. Als u uw AOV vóór 2009 hebt afgesloten, dan wordt over uw huidige AOV een provisie berekend tot wel 17,5%. Dit komt neer op gemiddeld â 800,- extra kosten per jaar;

2.

De prijzen van verzekeringen staan onder druk. Dit vanwege toenemende concurrentie onder verzekeringsmaatschappijen;

3.

Succesvolle re-integratiebegeleiding, waardoor mensen minder lang aanspraak hoeven doen op hun AOV.

Wij sponsoren KWF Kankerbestrijding. U ook? Voor elke AOV die wij mogen herzien, gaat â 100,naar KWF Kankerbestrijding. Met dank aan de inspanning van Henk Blom, mede-BNI lid en adviseur van HypotheekCompany in Loon op Zand. Henk doet op 14 september 2013 mee aan ColSensation, een evenement waarbij de deelnemers de Mont Ventoux overďŹ etsen. Wilt u Henk sponsoren? Stort uw donatie op rekeningnummer 62.97.32.000, t.n.v. Colsensation o.v.v. nr. 103. Meer informatie: www.colsensation.nl. Volg ook onze actie op facebook.

0ROGREZZ0ENSIOENENs0OSTBUSs!6"ERGENOP:OOM 4ELs%INFO PROGREZZNLsWWWPROGREZZNLsWWWFACEBOOKCOMPROGREZZ Progrezz Pensioenen is gecertiďŹ ceerd partner en lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.


beter online.

“Voor een retailer is een goede online presentatie van cruciaal belang”

Drie jaar geleden ben ik in aanraking gekomen

winkel enorm. Ik krijg regelmatig te horen dat

met ClickR internetcampagnes. Destijds zag ik

de klant mij via mijn website heeft gevonden.

de omzet teruglopen in mijn bloemenwinkel in Breda en ik zocht dan ook naar extra

De werkwijze van ClickR is zeer persoonlijk,

mogelijkheden om nieuwe klanten te werven.

betrokken en resultaatgericht. Ik kan dan ook

De keuze voor zichtbaarheid online is een

iedere winkelier aanraden om ClickR in te zetten

uitstekend verlengstuk gebleken!

om te zorgen voor meer zichtbaarheid online.

Bezoekers oriënteren zich op de website in mijn

Francois van Gurp

assortiment en dit bevordert de loop naar mijn

www.bloemen-vangurp.nl

ClickR Internetcampagnes Geerkade 11 • 4871 CK Etten-Leur • T 076 - 54 18 634 • E info@clickr.nl

twitter.com/ClickRinternet

Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom-Roosendaal 2-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you