Page 1

NR. 2

2012

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL

het r e v o s e All ent v E r e p Rode lo endaal i in Roos

10 me Op 9 en

Praktische oplossingen voor arbeidsvraagstukken

Geen zorgen voor werkgevers en toch zelf het stuur in handen

ITCOMS: ondernemers in de wolken dankzij online diensten

••••••••••••••••

De weg naar een nog betere toekomst

Communiceren zonder logo’s

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


druk | print | reclame

dwdonline.nl

Vroenhoutseweg 2b | 4703 SJ Roosendaal | Tel. 0165 57 06 86 | info@dwdonline.nl

JUIST

IN DEZE TIJDEN MOETEN WE SAMEN BETER ZIJN !

U wilt uw onderneming beter maken. Beter dan de concurrentie. Maar dan zullen ook uw medewerkers beter moeten zijn. Benieuwd hoe wij als gedreven, ondernemende, pro-actieve bedrijfsartsen uw organisatie snel beter kunnen maken met een effectieve maatwerkoplossing voor verzuimbegeleiding en medische keuring? Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek met ĂŠĂŠn van onze bedrijfsartsen in Bergen op Zoom en Roosendaal (spreekuurlocaties): 0164-248155.

ba5-zuidwest.nl


het

Inhoud

ONDERNEMERS B E L A N G

COLOFON Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom/Roosendaal verschijnt vijf keer per jaar.

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR ARBEIDSVRAAGSTUKKEN

Zesde jaargang, nummer 2, 2012 OPLAGE 3500 exemplaren COVERFOTO Mariska Peek, Re-integratiecoĂśrdinator en Werkmakelaar bij de afdeling Samenleving. Fotografie: Marco Magielse UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl www.ondernemersbelang.nl

08

GEEN ZORGEN VOOR WERKGEVERS EN TOCH ZELF HET STUUR IN HANDEN

11

EINDREDACTIE Ymi Hut – Liemburg y.hut@novema.nl T 0594 - 59 74 70 BLADMANAGERS Novema Jasper van der Sluis j.vandersluis@novema.nl T 0512 - 36 63 26 VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten

Er zitten nog altijd te veel mensen werkloos thuis. Dat vinden zowel de overheid, onze samenleving, de politiek, het bedrijfsleven maar ook veel mensen individueel. Daar wat concreets aan doen is een belangrijke opdracht voor gemeenten. Steeds vaker pakken ze dat samen op, gebruik makend van elkanders expertise maar ook van de gezamenlijke bestanden en informatie. Vraag en aanbod zijn hierdoor beter op elkaar af te stemmen en het lukt hierdoor om meer zicht en grip te houden op de lastiger bemiddelbare mensen.

Met een breed pakket van diensten op het gebied van personeel, veiligheid en beveiliging heeft Renew Group zich ontwikkeld tot een betrouwbaar partner voor het bedrijfsleven in Zuidwest Nederland. Om de klant nog beter van dienst te zijn is er nu Renew Facilities, een tak die zich helemaal toelegt op payrolling en andere services op personeelsgebied die de werkgever alle zorg uit handen nemen.

ITCOMS: ONDERNEMERS IN DE WOLKEN DANKZIJ ONLINE DIENSTEN

19

Niet meer hoeven te investeren in dure hardware. Altijd verzekerd zijn van de nieuwste software. Onbeperkte toegang tot alle bedrijfsgegevens, ongeacht tijd en plaats. Het zijn slechts een paar van de voordelen van cloud computing, een aantrekkelijke en efficiĂŤnte oplossing voor het automatiseren en stroomlijnen van administratieve processen. Directeur Corien Koolen van ITCOMS in Roosendaal brengt de toekomst dichterbij. “Wij garanderen een forse besparing op zowel initiĂŤle als operationele kosten.’’

DRUK Scholma Druk, Bedum

DE WEG NAAR EEN NOG BETERE TOEKOMST AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Ben van den Aarssen Nico de Beer Gerrit Boer Hans Boutkan Hans Jorg van Broekhoven Pieter Goorden van Brandpunt Media Jeroen Kuypers Marco Magielse Henk Roede (strip) AndrÊ Staas – Comm’Art AndrÊ Vermeulen Ruud Voest ISSN: 1875-7715 Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Jasper van der Sluis, j.vandersluis@novema.nl Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

20

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging is op vele terreinen actief die het ondernemingsklimaat moeten bevorderen. Om arbeidsplaatsen te bieden heb je immers een bloeiend bedrijf nodig, in een omgeving waar het goed ondernemen is. Daarom heeft BZW een aantal speerpunten opgesteld, in nauwe samenspraak met de leden, die momenteel extra aandacht krijgen. Denk daarbij aan innovatie, onderwijs, het vestigingsklimaat en samenwerkingsverbanden, maar zeker ook aan infrastructuur.

"CLE8?OL>?>CL?=N?OL -ETONZEONDERNEMINGSRAAD HEBBENWETOCHMAARMOOIDEWEGBEZUINIGING VANONZEKOFFIEAUTOMAATTEGEN GEHOUDEN

%NWEHEBBENOOKGEEN GOEDKOPEPRUTKOFFIE INDEAUTOMAAT :OUERDAN NERGENSOPZIJN BEZUINIGD

6ÂœÂœĂ€ĂŠ>Â?ĂŠĂ•ĂœĂŠĂƒĂŒĂ€ÂˆÂŤĂƒĂŠiÂ˜ĂŠÂˆÂ?Â?Ă•ĂƒĂŒĂ€>ĂŒÂˆiĂƒ\ ĂœĂœĂœÂ°ĂƒĂŒĂ•`ÂˆÂœĂ€Âœi`i°˜Â? *AWEL OPDE BEKERTJES


Column ■

En verder

Verkeerde beeldvorming

04

Nieuws

Er gaat geen dag voorbij in Nederland of een of andere

05

Stop met het opbouwen van een belastingschuld!

dige’ een dag later weer wordt tegengesproken. Zo weet

06

Het Rode Loper Ondernemers Event

je nooit wat waar is. Wie heeft er nu gelijk? Ik weet het,

13

St. Jan, dé plek voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen

anders. Maar toch, zwaarwegende beslissingen met

14

Office Manager meets HRM Specialist

vergaande gevolgen worden niet zelden genomen op

15

Progrezz Pensioenen: betrouwbaar, deskundig, om de hoek

Niet zelden ook gaat het dan later hartstikke fout of

16

Ondernemerspanel: Is sponsoring zinvol voor uw onderneming?

ontstaat er in de publieke opinie een verkeerd beeld.

18

Bouw Brasserie Lodge Visdonk van start dankzij financiële onder-

‘deskundige’ beweert iets wat door een andere ‘deskun-

de waarheid bestaat niet, want zij is voor iedereen weer

basis van wat ‘deskundigen’ menen te moeten opmerken.

Neem nou het gekrakeel over de pensioenen. Het beeld

bouwing Credion Roosendaal

is dat de pensioenfondsen door het ijs zijn gezakt door de kredietcrisis, de bankencrisis en de eurocrisis. Sommige pensioenfondsen gaan nu over tot verlaging van de uit-

22

Wat is uw handicap?

keringen aan 65-plussers. Wie de positie van de pensi-

24

eL&P Verbeek: sterk in finance, human capital en payrolling

oenfondsen bestudeert, ziet dat een kleine minderheid

25

Autoschadeteam ontzorgt

Zij hebben dekkingsgraden van 110 tot 130 procent.

26

‘Extra aandacht voor ondernemers’

Shell, Rabobank, KLM, Unilever, C&A, maar ook het

28

Grip op de vennootschap door de koper van aandelen

van vooral bedrijfspensioenfondsen het uitstekend doet.

pensioenfonds van de slagers, ze lijden geen centje pijn. Kennelijk zitten daar mensen aan het stuur die precies weten hoe zij in deze ‘barre tijden’ verantwoord met het geld van

In het hartkatern

anderen moeten omgaan. De meerderheid heeft er een puinhoop van gemaakt. Menig pensioenfonds zin met z’n dekking onder de 90 procent.

Communiceren zonder logo’s Social media hebben marketing en reclame ingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer ondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze nieuwe media om, met onpersoonlijke boodschappen die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang is volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer en schrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de overgangsperiode waarin we momenteel verkeren, net als de angst voor het blootgeven van teveel persoonlijke informatie.

Ander voorbeeld. Poolse werknemers zijn wandelende wodkaflessen en werken ver onder de marktprijs. Dat is het beeld. ING en Rabobank hebben samen eens bekeken hoe het echt zit. De 150.000 Polen in Nederland betalen 1,2 miljard euro belasting op jaarbasis (hoezo zwart werken?) en besteden 1,8 miljard voordat zij bij Enschede de grens passeren op weg naar Warschau. Zij nemen vrijwel geen arbeidsplaatsen in van Nederlanders, maar scheppen nieuw werk. De lokale aannemer die daar een probleem mee heeft, moet bij zichzelf te rade gaan want hij is waarschijnlijk te duur. Derde voorbeeld. De euro heeft Nederland meer welvaart gebracht en is absoluut onmisbaar. Dat zegt premier Rutte en dat beweren de banken. Uit een opzienbarende studie van het CPB en het CBS samen, die zich steeds onafhanke-

- Zalsman wil meer bedrukken…en meer betekenen

lijker van de regering opstellen, blijkt eerder het tegendeel. Bovendien, zijn Denemarken, Zweden, Noorwegen,

Loonkosten dalen in 2012

Engeland en Zwitserland al tot de bedelstaf geraakt omdat

De cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Werkgevers en werknemers wachten op de uitwerking van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan kosten. Voor ondernemingen is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude cao-afspraken. In dit lopende jaar 2012 zullen de loonkosten vermoedelijk lager uitvallen dan in 2011. Alleen bedrijven die niet onder de werking van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, zullen hun loonkosten verder zien stijgen.

Neelie Kroes, toch niet de eerste de beste, zei in februari dat

zij niet meedoen met de euro? Europa er niets van merkt als Griekenland uit de euro stapt. Rutte was het ineens met haar eens, hoewel hij en schatkistbewaarder De Jager tot dan toe hadden volgehouden dat we niet zonder de Grieken kunnen. Ze weten het zelf dus ook niet. Wie dan wel, vraag je je af. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Novema Uitgevers neemt Kijk op het Noorden en Kijk op Oost Nederland over Novema Uitgevers uit Grootegast heeft na de succesvolle overname in 2011 van Ondernemend Friesland (OF), per 1 januari 2012 de magazines Kijk op het Noorden en Kijk op Oost Nederland overgenomen. Hiermee versterkt Novema, tevens uitgever van het businessmagazine Het Ondernemersbelang, haar positie op de Noord- en Oost-Nederlandse markt voor (zaken)bladen. Kijk op het Noorden en Kijk op Oost Nederland, die al ruim 40 jaar worden uitgegeven, zijn toonaangevende magazines voor het bedrijfsleven, overheden en belangenorganisaties in Noord- en OostNederland. De bladen verschijnen acht keer per jaar in een gezamenlijke oplage van 25.000 exemplaren per keer. Alle ontwikkelingen op het gebied van economie, maatschappij, cultuur, recreatie en politiek worden gevolgd. Beide magazines zijn een belangrijk podium voor de noordelijke en oostelijke provincies

Verzekeraar GoedGenoeg lanceert urenregistratie-app

van Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland). Novema Uitgevers is een professionele, marktgedreven uitgever van met name zakenbladen, waaronder Het Ondernemersbelang. Dit magazine voor ondernemers heeft een oplage van 200.000 exemplaren en verschijnt vijf keer per jaar in ruim 50 regio’s in Nederland. Ondernemend Friesland en haar subtitels verschijnen tien keer per jaar in een oplage van circa 8.500 exemplaren. Belangrijk in de uitgeversformule van Novema is de inzet van een combinatie van middelen, zoals print (magazines), website, digitale nieuwsbrief, bedrijfsvideo en social media.

Met deze formule creëert Novema een hoge toegevoegde waarde en een breed platform voor zowel de lezers als de adverteerders.

Vos Logistics start bouw duurzaam logistiek centrum in Roosendaal Europees logistiek dienstverlener, Vos Logistics heeft de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw logistiek centrum op industrieterrein Majoppeveld in Roosendaal. Vos Logistics gaat vanuit deze locatie de logistiek van decoratieve verven (o.a. Sikkens en Flexa), hechtmiddelen en vloeregalisatiemiddelen (o.a. Alabastine)

voor AkzoNobel verzorgen. De vestiging in Roosendaal ligt in de ‘Logistieke hotspot’ West-Brabant en is een belangrijke toevoeging aan het Europese netwerk voor de drie clusters Cargo, Bulk en Logistics Services van Vos Logistics. De nieuwe vestiging wordt een extra draaipunt voor de distribu-

tieactiviteiten in de Benelux. Het logistiek platform ligt strategisch op het knooppunt van de A17 en de A58 en is gunstig gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Vos Logistics gaat vanuit dit platform de warehousing & distributieactiviteiten verder ontwikkelen voor meerdere opdrachtgevers.

ZZP-verzekeraar GoedGenoeg lanceert de urenregistratie-app voor iPhone, iPod touch en iPad. Met de GoedGenoeg urenregistratie kunnen ZZP’ers snel en eenvoudig hun uren vastleggen en verantwoorden. Onder andere door functionaliteiten zoals het kunnen indelen in projecten/ opdrachtgevers en activiteiten. Via een exportfunctie kunnen de bestanden worden uitgewisseld naar een pc. De app is speciaal gemaakt voor freelancers en zelfstandige professionals. Daarnaast is de app ook geschikt voor onder andere consultants, projectleiders en interimmanagers. Jerry de Groot, marketingmanager van GoedGenoeg: “Iedereen met meerdere opdrachtgevers of projecten, weet dat een goede urenregistratie een must is. Maar uren- en facturenadministratie is tegelijk een van de grootste ergernissen. Met de GoedGenoeg urenregistratie-app hoeven zelfstandig ondernemers minder tijd te besteden aan hun urenadministratie zodat zij zich kunnen concentreren op het ondernemen.” In de app is ook een risicometer opgenomen. Hiermee krijgt de gebruiker in een handomdraai een indruk van zijn de persoonlijke financiële risico’s. Bovendien ontvangen gebruikers in de toekomst regelmatig coupons voor extra ondernemersvoordeel. De app kan gratis worden gedownload in de Appstore.

Altijd dezelfde systeembeheerder Goede prijs/kwaliteit verhouding Betrouwbaar - Goede service Wij ondersteunen uw onderneming op het gebied van kantoorautomatisering en IP-telefonie in het gehele traject; Advies | Aanschaf | Installatie | Beheer | Helpdesk

Tel.: 0165-599401

04

het ONDERNEMERS BELANG

Pi-ict • Champetterberg 2 • 4707 DA Roosendaal info@pi-ict.nl • www.pi-ict.nl


Of neem contact op met: Jasper van der Sluis via j.vandersluis@novema.nl

Mandos Productions brengt bedrijven dichter bij de klant

Voor vragen over het blad kunt u natuurlijk altijd bij hem terecht.

Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productnieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar Novema, t.a.v. Jasper van der Sluis, j.vandersluis@novema.nl, Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten.

Onderzoek onder ondernemers in regio Roosendaal door M-Research

Mandos Productions zorgt er sinds kort voor dat klanten goed op de hoogte blijven van wat er zich binnen het bedrijf afspeelt, dit om de binding met de klant te vergroten. Social media en de pers zijn hierin de sleutel. Met Facebook, Twitter en de juiste berichten krijgt de klant het gevoel nog meer bij het bedrijf betrokken te zijn. Door middel van persberichten en de media-aandacht die hierop volgt, worden ook veel nieuwe klanten bereikt. Het is zelfs mogelijk om regelmatig foto’s te laten maken van de nieuwe producten en/of diensten die het bedrijf aanbiedt. Mandos Productions biedt dit totaalpakket aan. Brengt de klant dus dichter bij het bedrijf.

Uw nieuws

Hoe goed kent u collega ondernemers in de regio Roosendaal? Bent u op de hoogte van de activiteiten van bedrijven in deze regio? Dit gaat M-Research dit voorjaar onderzoeken. Onder ondernemers in de regio Roosendaal zal M-Research een onderzoek houden.

Dit onderzoek wordt online gehouden waarbij een aantal ondernemers een email zal ontvangen met een link naar de vragenlijst. Enkele algemene resultaten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd. Indien u vragen heeft over dit onderzoek, neemt u dan contact op via info@m-research.nl of bezoek Marly Wierckx, eigenaar van M-Research op het Rode Loper Ondernemers Event van 9 en 10 mei in de St.Jan in Roosendaal. U kunt bij M-Research terecht voor diverse soorten onderzoek, zoals bijvoorbeeld tevredenheidonderzoek onder klanten of medewerkers, maar ook onder ouders of leerlingen. M-Research haalt meer uit marktonderzoek, juist ook voor het MKB en scholen. M-Research is aangesloten bij en werkt volgens de gedragscodes van MOA. Dit borgt de garantie voor onafhankelijkheid en kwaliteit.

Neem voor aanvullende informatie contact op met Thom Mandos, info@mandosproductions.com, 0623530789.

Colette van Schilt InterieurStyling Colette van Schilt InterieurStyling aanwezig bij Rode Loper Ondernemers Event. Advies op het gebied van Interieurontwerp & Styling begint bij Colette van Schilt InterieurStyling met...

luisteren en kijken. Hoe ziet uw bedrijf eruit? Wilt u uw bestaande meubilair, kleuren of materialen hergebruiken? Hebt u als bedrijf al ideeën en wensen of begint u bij nul? Want of het nu gaat

om een complete metamorfose of een kleine verandering, de aankleding van uw showroom of receptie, Colette kan u daarbij helpen. Binnen iedere wens en elk budget. En in alle gevallen met respect voor bestaande elementen en/ of meubilair welke u wilt behouden in de nieuwe situatie. Colette werkt onafhankelijk en combineert producten van verschillende leveranciers en producenten. Mocht u interesse hebben in een vrijblijvende afspraak, dan kunt u contact opnemen met: Colette van Schilt • Tel.: 06-43096630 info@colettevanschilt.nl www.colettevanschilt.nl

Fotografie: Nico de Beer

Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom/Roosendaal nu ook op LinkedIn. Ga naar onze groep en meld u aan!

De Bladmanager van het Ondernemersbelang Bergen op Zoom – Roosendaal is voortaan bereikbaar onder een nieuw telefoon nummer. Dit nieuwe nummer is 06-46295009.

Stop met het opbouwen van een belastingschuld! Weer een voorbeeld uit mijn praktijk dat helaas regelmatig voorkomt. Een echtpaar heeft jarenlang keihard gewerkt in het eigen bedrijf, een garagebedrijfje in dit geval. Onlangs bereikte hij de leeftijd van 65 jaar. Een mooi moment om te stoppen vonden ze beide. Niet alleen het ondernemersechtpaar is al wat op leeftijd, ook het pand waarin ze woonde en werkte. Gelukkig was het met enige moeite en voor niet te veel geld verkocht aan een hobbyist die antieke auto’s restaureerde want als garagebedrijf is het niet meer geschikt. Van de opbrengst kochten ze een leuk huisje een eindje verderop in het dorp totdat………… de fiscus er achter kwam dat het bedrijf beëindigd was, of ze maar even wilde afrekenen. Afrekenen? De OR? Maar dat was toch belastingvoordeel en nu moesten ze betalen! Uw boekhouder of accountant zal voor u zoveel mogelijk fiscaal voordeel proberen te behalen. Terecht, daar heeft u hem o.a. ook voor ingehuurd. Een leuke aftrekpost is het doteren aan de Oudedags Reserve (OR). Door de Fiscus in het leven geroepen om de ondernemer een mogelijkheid te bieden vermogen bijeen te sparen voor zijn oude dag, in de praktijk vaak gebruikt om alleen te besparen op de belasting. Wat is de OR dan? U kunt tot 12% (met een maximum in 2012 van € 9.542, =) van de winst aftrekken en doteren aan de OR. Toch zal er een keer afgerekend moeten worden. De oplossing hiervoor kan gevonden worden in een Belastingclaimverzekering of, waar de OR ook voor was bedoeld: een lijfrenteproduct voor de oude dag! Hoe het met ons ondernemersechtpaar is afgelopen? Jarenlang heb ik ze hiervoor gewaarschuwd maar de boekhouder vond het maar onzin wat ik vertelde “die verzekeringsadviseur wil alleen zijn provisie…”. Gelukkig hadden ze nog wat gespaard en leverde de inventaris nog wat op zodat ze de 10% boete voor het niet afnemen van de woning net konden betalen en ze zijn nu op hun manier gelukkig in een aanleunwoning die met de huurtoeslag net te betalen is. De auto is verkocht en het leuke tuintje van de koopwoning is nu een bloembak van 75 bij 150 cm. … Tot de volgende keer. Met vriendelijke groet, Chris Broeders Erkend Hypotheekadviseur Register Pensioenadviseur Tel.: 0165 - 344 020 c.broeders@assurantiekantoorbroeders.nl

het ONDERNEMERS BELANG

05


Evenement

5FLTU.BSJBOWBO0WFSWFMEtConcept lay-out : 0209design

Op 9 en 10 Nei organiseert MOO-Evenementen het Rode loper Ondernemers Event in de St.Jan & Dakota’z Roosendaal. Het event staat bol van de activiteiten. Zo zal er de hele dag life cooking zijn met streekproducten, zal Kaldi aanwezig zijn met een mobiele espressobar en zullen Frank en Karin Roks samen met de deelnemers en bezoekers aan de slag gaan met het maken van schilderijen. Tijdens de grote netwerkavond op 9 mei zullen deze geveild worden voor een goed doel in Roosendaal. De live muziek zal verzorgd worden door Luizter met vanzelfsprekend de nodige hapjes en drankjes. Kaarten voor de netwerkavond zijn te bestellen via: www.moo-evenementen.nl/rodeloper

Bij Dakota’z zullen een aantal workshops gehouden worden. Deze workshops zijn gratis toegankelijk en zullen o.a. verzorgd worden door de Kamer van Koophandel, Pieter Wierckx , Thea Jansen en Joseph Oubelkas. Ook de sponsoren van het event verzorgen een workshop.

Het Ondernemers Event waar nog

Programma Workshops

gesproken zal

Op Woensdag 9 en Donderdag 10 mei zijn er diverse workshops waar u zich gratis voor aan kunt melden via de website. www.moo-evenementen.nl/rodeloper

worden daar zijn

Woensdag 9 Nei

veel en lang over

wij van overtuigd.

06

het ONDERNEMERS BELANG

14.30 – 16.00 uur | WVS Groep In ieder bedrijf past een medewerker van WVS-groep 16.30 – 17.30 uur | STRAk Advocaten “Arbeidsrechtelijke aspecten bij ziekte en beeindiging dienstverband� 18.00 – 19.00 uur | DWD De grafische industrie is enorm in beweging 19.15 – 20.30 uur | Kamer van Koophandel Het Nieuwe Winkelen


9-10 mei 2012

t n e v E s r e m e Ondern ing via de website jv ri h sc in a n g n a GRATIS toeg

2 TOP locaties p o l a a d n e s o o R in Uniek kota’Z & Reztaurant Da St.Jan

VIP-Netwerk avond Op woensdagavond om 21.00 uur organiseren wij een grote netwerkavond. Tijdens dit netwerk worden de schilderijen die in de loop van de dag samen met de bezoekers en exposanten zijn gemaakt door Frank en Karin Roks geveild voor het Hospice Roosdonck. Een prachtig initiatief wat wij als organisatie een warm hart toedragen. U kunt kaarten bestellen voor deze VIP Netwerkavond via onze website. De avond is totaal verzorgd met hapjes,drankjes en entertainment. Een prima gelegenheid om te netwerken, het event te bezoeken en contacten te leggen en dit alles voor het goede doel.

Donderdag 10 mei 11.30 – 13.00 uur | Pieter Wierickx Innoverend Werken (incl. broodje) 13.30 – 14.30 uur | Thea Jansen Je dromen waarmaken 14.45 – 15.30 uur | La Scoperta Talentenmanagement verbetert de bedrijfsprestatie 15.30 – 16.30 uur | Joseph Oubelkas Een ondenkbare nachtmerrie Na de workshops wordt u op het event ontvangen met een hapje en drankje. Wij verwelkomen u graag op 9 of 10 mei. Voor alle informatie verwijzen wij u graag naar www.moo-evenementen.nl/rodeloper of u kunt telefonisch contact opnemen met Marian van Overveld van MOO-Evenementen. Zij is bereikbaar op 06-50871887.

Openingstijden Het event is gratis te bezoeken. Bij binnenkomst vragen wij uw visitekaartje, daarvoor ontvangt u 2 consumptiebonnen voor een kopje koffie of drankje. Woensdag 9 mei 2012 16.00 – 21.00 uur Donderdag 10 mei 2012 13.00 – 21.00 uur

Officiële opening event Op woensdag 9 mei start het Ondernemers Event om 16.00 uur met een officiële opening door wethouder Steven Adriaansen. Waarna het evenement van start gaat, u kunt dan kennis maken met ondernemend Roosendaal. De eerste beursdag eindigt om 21.00 uur, waarna het VIP Netwerk Event start. Via de site kunt u hiervoor kaarten bestellen. Op donderdag 10 mei start het Ondernemers Event om 13.00 uur

Enkele sponsors van het Rode loper Ondernemers Event aan het woord over hun deelname. STRAk Advocaten is een jong dynamisch kantoor in Roosendaal dat zowel het MKB als particulieren op diverse rechtsgebieden bijstaat. Om de band met het MKB uit te breiden, maar ook zeker te versterken heeft STRAk Advocaten er voor gekozen om het Rode Loper Event te sponsoren. Het Rode Loper Event is een goed initiatief om elkaar in een gemoedelijke ambiance te leren kennen, zonder dat er al sprake hoeft te zijn van juridische problemen. STRAk Advocaten, STRAk geregeld!

DWD druk | print | reclame zal akte de presence geven tijdens de beurs in het schitterende St. Jan op de Oude Markt. Samen met de mogelijkheid een presentatie te geven in Dakota’z is het voor ons een mooie gelegenheid te laten zien dat DWD druk | print | reclame is uitgegroeid naar een totaal leverancier van communicatie media. Van drukwerk naar autoreclame tot het bouwen van websites.

La Scoperta “Talent & Personeelsmanagent zijn prominent aanwezig op het Ondernemers Event “De Rode loper in Roosendaal. De reden van deze deelname is omdat dit een event is, wat kleinschalig is, maar groot in kwaliteit. Dit door de opstelling in de St. Jan in Roosendaal en met veel publiciteit opgezet door MOO-evenement in samenwerking met diverse sponsors. Naast deelname aan het Event worden ook Workshops en een netwerkavond georganiseerd.

ROSMALEN GERECHTSDEURWAARDERS Een gerenomeerd bedrijf als Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, die vorig jaar haar 40 jarig jubileum gevierd heeft, hoort gewoon bij dit nieuw event in West Brabant. Een gebied waar in ondernomen wordt door enthousiaste ondernemers. Onze diensten, zoals bijv. facturatie, debiteurenbeheer en compleet incasso- en executietraject, sluiten goed aan bij deze groep. Als je werk verricht hebt wil je er ook voor betaald krijgen. Dan is het goed om te weten dat wij er zijn. www.iederzijndeel.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07


Interview

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Marco Magielse

Chantal Leysner

Halderberge nu ook bij intergemeentelijke samenwerking aangesloten

Praktische oplossingen voor arbeidsvraagstukken Er zitten nog altijd te veel mensen werkloos thuis. Dat vinden zowel de overheid, onze samenleving, de politiek, het bedrijfsleven maar ook veel mensen individueel. Daar wat concreets aan doen is een belangrijke opdracht voor gemeenten. Steeds vaker pakken ze dat samen op, gebruik makend van elkanders expertise maar ook van de gezamenlijke bestanden en informatie. Vraag en aanbod zijn hierdoor beter op elkaar af te stemmen en het lukt hierdoor om meer zicht en grip te houden op de lastiger bemiddelbare mensen.

08

het ONDERNEMERS BELANG

O

ok Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert zijn zo’n samenwerkingsverband aangegaan. Halderberge sloot daar onlangs bij aan. Namens deze gemeente spreken we Mariska Peek, Re-integratiecoördinator en Werkmakelaar bij de afdeling Samenleving. Ze is erg enthousiast over het partnerschap. “De verschillende Sociale Diensten trekken nu samen op om WWB’ers aan een baan te helpen. De praktijk leert dat het werkt. Met meerdere gemeenten bereik je in gezamenlijkheid nu eenmaal makkelijker een flink aantal potentiële werkgevers. We kunnen bovendien hiermee nog beter invulling geven aan de Wet werken naar vermogen, die vraagt om betere bediening van de arbeidsmarkt. We zijn in ieder geval heel enthousiast over de resultaten tot nu toe.”

Succesvol in de strijd tegen werkloosheid

Halderberge heeft ervoor gekozen om uitkeringsgerechtigden deel te laten nemen aan het project Werk Voorop. Het gaat hier om werken met behoud van uitkering met als doelstellingen mensen aan het werk te houden, het handhaven van een normaal dag- en nachtritme maar ook het leveren van een prestatie door algemeen geaccepteerde arbeid. Solliciteren zal soepeler verlopen wanneer het voor de werkgever duidelijk is dat een werkzoekende met een uitkering nog steeds in het arbeidsproces zit. Door plaatsing in een leer- en werkomgeving van Werk Voorop worden mensen begeleid, geactiveerd en gemotiveerd om zo snel mogelijk weer op zoek te gaan naar passende arbeid.


Mara Theijssen

Werken bij Werk Voorop is dus van tijdelijke aard. Daarnaast is er de Werkmakelaar (een van Mariska’s taken) die mensen persoonlijk begeleidt bij het zo snel mogelijk vinden van werk. Beide initiatieven blijken succesvol. Vorig jaar zijn hierdoor 70 mensen aan een reguliere baan geholpen. Halderberge wil die succesvolle methoden natuurlijk behouden en voor nog meer resultaten deze aanvullen met de inmiddels bewezen Werkplein vorm. Eenduidige werkwijze

De landelijke overheid bezuinigt op de bediening en regulering van de arbeidsmarkt. Ondanks ‘de crisis’ zelfs waar het gaat om het tegengaan van werkloosheid. Dat is onder meer merkbaar aan het slinkende aantal UWV’s. Gemeenten voelen zich hierdoor geroepen zelf een invulling te geven aan de wijze waarop ze arbeidsbemiddeling inzetten om die werkloosheid te verminderen. Mariska: “Nu die samenwerking een feit is willen we vooral in gaan zetten op een meer of geheel eenduidige werkwijze in de vijf gemeenten. Een effectief middel om WWB’ers aan werk te helpen is het geven van workshops. Zodra een inwoner uit een van de vijf gemeentes en WWB-uitkering aanvraagt, wordt hij/zij uitgenodigd om de week erna te starten met de workshops. Deze elf workshops nemen vier weken in beslag, met als belangrijkste doel zo snel mogelijk werk te vinden om te voorkomen dat men in de bijstand terecht komt. Het gaat veelal om praktische tips die direct invloed en resultaat kunnen hebben, bijvoorbeeld over hoe je te presenteren. Daar zijn wij in Halderberge inmiddels ook mee begonnen, én met succes.” De cijfers met deze werkwijze laten zien dat er ongeveer 20% preventief uit de uitkering geweerd wordt. Dat kan niet alleen omdat mensen al voor de uitkering naar werk worden begeleid, maar bijvoorbeeld ook omdat ze af zien van een uitkering vanwege het intensieve traject. Iedereen die voor een WWB uitkering in aanmerking wil komen moet een intakegesprek gehad hebben, alvorens er een traject in werking treedt om een baan te vinden. De workshops echter,

Brenda Bom

vinden al vóór dat intakegesprek plaats en geven de nodige tools om de kans op werk te vergroten. Omdat de gemeentelijke werkcoaches en werkmakelaars al direct goed bekend raken met de werkzoekenden, wordt het voor hen eenvoudiger om passend werk te vinden, zeker nu het aanbod beter te vinden is door de samenwerking. Reden genoeg dus om de samenwerking met de gemeentes op te zoeken, dit soort trajecten kun je als middelgrote gemeente lastig alleen uitvoeren.

Sandra Luidens

Mariska Peek

in dienst hebben en houden van werknemers van 50 jaar en ouder.” Er zijn overigens wel meer redenen om mensen uit die leeftijdscategorie in dienst te hebben, vertelt de Werkmakelaar. “Dit zijn vaak zeer betrouwbare werknemers, die veel expertise hebben, niet meer met tijd- en aandacht vragende kinderen zitten, en ze barsten veelal van de motivatie. Daar kun je als werkgever dus niet alleen fiscaal voordeel van hebben, maar ook bedrijfsmatig.” Waardevol

Resultaatgericht

Mariska werkt samen met Chantal, Mara, Brenda, en Sandra (zie foto’s). Deze dames hebben dagelijks contact met werkgevers in de regio. “We gaan resultaatgericht aan de slag met elkaar.”, vertelt Mariska. In Etten-Leur is het servicepunt voor werkgevers gevestigd, dat alle vijf de gemeenten bedient. Bij dit Werkgeversservicepunt kan men terecht voor alles wat met werk te maken heeft. Bijna elke werkgever is wel eens op zoek naar een geschikte medewerker voor een vacature. Werkgevers zijn 5 dagen per week welkom. “Maar ook op individueel niveau doen we het nodige. We sleutelen aan de vaardigheden van werkzoekenden om ze zo snel en zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de huidige arbeidsmarkt, onder meer met vakgerichte cursussen. We letten daarbij goed op de zogenaamde krenten in de pap, wetende dat sommige bedrijven zitten te springen om mensen met bepaalde vaardigheden. We laten potentiële kandidaten zelfs, zonder kosten aan de werkgeverskant, een tijdje proefdraaien. Wanneer een werkgever een baangarantie geeft combineren we die door ons gefinancierde proeftijd zelfs met een gerichte cursus, om er zeker van te zijn dat de betreffende kandidaat aansluit bij de praktijk en gewenste vaardigheden. En het blijft niet bij het creëren van de juiste match. We kunnen de werving en selectie ook volledig verzorgen. We beschikken immers over de ervaring en een databank met potentiële werknemers. Zelfs na een match komen we graag nog eens langs, om lasten weg te nemen bij de werkgever. Zo kunnen we bijvoorbeeld uitleg geven over belastingvoordelen bij het

Steeds meer bedrijven ontdekken hoe praktisch het is om via deze gemeentelijke kanalen aan nieuwe mensen te komen. De databank met potentiële kandidaten is groot, zelfs uitzendbureaus maken er geregeld gebruik van. Aan de ene kant van de arbeidsmarkt vinden deze gemeenten dus volop aansluiting met het bedrijfsleven, anderzijds zorgen ze voor activering, begeleiding en actieve training van werkzoekenden. “Het is ook heel belangrijk dat mensen zonder al te veel zorgen aan een nieuwe betrekking kunnen beginnen, wil je een grote kans van slagen hebben. Daarom steken we eveneens veel tijd, waar nodig, in trajecten als bijvoorbeeld taalbeheersing of schuldhulpverlening. Dat laatste is een gemeentelijke verantwoording waar iedere burger gebruik van kan maken maar we kunnen ook werkgevers helpen die te maken hebben met werknemers die wat moeilijker rond kunnen komen. Zo bieden we echt een nieuwe start en dat levert meer op dan mensen maar gewoon aan het werk zetten en zien wat er van komt. Dan kan het snel misgaan en daar is niemand bij gebaat. Al met al is de samenwerking dus heel waardevol; het leidt tot een betere bediening van de arbeidsmarkt, dus een economische impuls en minder werkloosheid en daardoor meer welzijn.

Contact met het Werkgeversservicepunt: Mariska Peek

06 - 536 894 19

Mara Theijssen

06 - 557 345 35

Chantal Leysner

06 - 543 651 28

Sandra Luidens

06 - 467 409 34

Brenda Bom

06 - 295 726 50

het ONDERNEMERS BELANG

09


8:/2*,67,(./22373(5)(&7

72&+"

Werken in de cloud. Ok, maar met beide voeten op de grond. Scan deze QR-code voor de oplossing!

02&+781287:,-)(/(11((0 '$1((16&217$&7230(70,Ferdy van Meurs FvM Logistiek Advies I: www.fvmlogistiekadvies.nl M: info@fvmlogistiekadvies.nl T: 06-47974845

www.icdee.nl

DE kracht van persoonlijke aanpak

6WHOOLQJ

œ9HU]HNHULQJHQ ]LMQWHGXXU¡

in al uw bedrijfsadviezen en

interimwerk FLARHE Interim & Consultancy ondersteunt mensen en organisaties in ontwikkeling en het bereiken van doelen. Via een pragmatische benadering gekoppeld aan een persoonlijke aanpak. Een heldere en daadkrachtige steun in het vertalen van wensen en ideeĂŤn naar een vorm die in de praktijk werkt.

Verzekeringen zijn duur. Te duur. Dat vinden alle ondernemers en wij dus ook. Van Dommele doet er wat aan! Met scherpe tarieven & scherpe adviezen, zodat u proďŹ teert. Nieuwsgierig naar onze werkwijze? Neem vrijblijvend contact met ons op via tel. 0165 - 70 01 34 of kijk op www.vandommeleadvies.nl

9DQ'RPPHOH$GYLHV*URHS Van Dommele Advies Groep BV &KDVVpVLQJHO 5HFKW]DDG Rechtzaad 15 +$%UHGD 5&5RRVHQGDDO 4703 RC Roosendaal 7 T. 0165 - 70 01 34 7 (LQIR#YDQGRPPHOHDGYLHVQO E. info@vandommeleadvies.nl

Ăœ?™Ë Â?””jÂ?j

Coaching is erop gericht een ander te helpen zichzelf professioneel en persoonlijk te ontwikkelen en om doelen te bereiken. De coach begeleidt en ondersteunt het proces. Organisatie Advies richt zich op het ontwikkelen van personeelsbeleid, implementeren van personeelsinstrumenten en begeleiden van medewerkers.

ĂœjĂ ĂŁjÂ?jà ‰™~j™ËOĂ‹ÂŹj™Ä‰Â?j™j™ËOËà ‰Ä‰WÂ?Mj†jjĂ

'XLGHOLMNYDQ'RPPHOH ZZZYDQGRPPHOHDGYLHVQO

Interim Advies betekent dat een ervaren HRM Adviseur/Manager gedurende een periode in uw bedrijf werkt aan een project.

FLEX Projectwerk Schellerweg 33 8017 AE Zwolle T 038 - 465 51 53 raoul.hendrickx@exadvies.nl www.exadvies.nl Flarhe Interim & consultancy Europastraat 18 4641 CK Ossendrecht T 06 - 397 556 69 raoul.hendrickx@arhe.nl www.arhe.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Marco Magielse

Met een breed pakket van diensten op het gebied van personeel, veiligheid en beveiliging heeft Renew Group zich ontwikkeld tot een betrouwbaar partner voor het bedrijfsleven in Zuidwest Nederland. Om de klant nog beter van dienst te zijn is er nu Renew Facilities, een tak die zich helemaal toelegt op payrolling en andere services op personeelsgebied die de werkgever alle zorg uit handen nemen. Op het Ondernemers Event op 9 en 10 mei in de Sint Jan in Roosendaal presenteert Renew Facilities zich aan het bedrijfsleven in West-Brabant. Wim Anthonisse en Johan Ketelaars kijken samen vooruit.

Renew Facilities:

Geen zorgen voor werkgevers en toch zelf het stuur in handen

D

e in Roosendaal woonachtige Ketelaars voert sinds kort de directie van Renew Facilities. Ketelaars noemt het een uitdaging om van het initiatief een succes te maken. Hij heeft de nodige ervaring in commerciële functies, zowel in binnen- als buitenland. Voor de uit Tholen afkomstige directeur Wim Anthonisse van de overkoepelende Renew Group is Johan Ketelaars de juiste man op de juiste plaats. Op een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt wordt payrolling door steeds meer werkgevers als een ideale oplossing gezien. Geen kopzorg meer over lonen, de juiste afdracht aan verzekeringen en pensioenen, of de vaak moeizame zoektocht naar geschikt personeel. Renew Facilities biedt het allemaal, en meer dan dat. De korte lijnen en dwarsverbanden binnen de Renew Group zorgen voor meerwaarde. Precies wat Ketelaars en Anthonisse voor ogen staat. “We willen het verschil maken met ons brede pakket aan diensten en meer zijn dan het zoveelste payrollbedrijf. Ondernemers vinden bij ons aan één deur het juiste antwoord op elke vraag.’’

Laagdrempelig

Renew Facilities is er dan ook gekomen na vragen vanuit de markt. Wim Anthonisse, adviseur Veiligheid Kleine Bedrijven, beschikt over een uitgebreid netwerk. Behalve in de eigen omgeving is Renew Group prominent aanwezig in bijvoorbeeld de havens van Rotterdam. Veiligheid in de meest brede zin van het woord is het specialisme van Anthonisse. Renew Group levert beveiligers met diverse kwaliteiten voor uiteenlopende werkzaamheden, maar beschikt ook over alle kwalificaties voor recherche en particulier onderzoek. Veel bedrijven, van horeca tot detailhandel en industrie, doen een beroep op zijn vaardigheden bij vermeende diefstal door eigen personeel. ”Helaas een steeds vaker voorkomend fenomeen.’’ Ook levert Renew Group hoogwaardig gekwalificeerde beveiligingssystemen en andere technische hulpmiddelen die -innovatief toegepast- de veiligheid ten goede komen. Van het een kwam het ander. Steeds meer bedrijven vroegen hem om advies op het gebied van personeel en organisatie. ,,Omdat

we persoonlijk en laagdrempelig zijn en outof-the-box durven denken, met goed werkbare oplossingen als resultaat.’’ Kwaliteit

Renew Facilities heeft zich in korte tijd een vooraanstaande plaats verworven in tal van sectoren waar flexibele inzet van arbeidskrachten aan de orde van de dag is. Niet door zich op te stellen als een prijsvechter. Wel door het leveren van kwaliteit. Renew Facilities neemt ook haar maatschappelijke verantwoording, bijvoorbeeld door bij werving en selectie extra aandacht te geven aan de groep van 45-plussers. Een bewuste keuze, aldus Johan Ketelaars. “Veel werkgevers schrikken terug van het aannemen van mensen uit deze leeftijdsgroep, vanwege de vermeende risico’s en de loonkosten. Wij weten echter dat er in deze groep heel veel kennis is.’’ Nog een ander kenmerk van Renew Facilities is de focus op duurzame relaties met opdrachtgevers. “Wij willen niet scoren op de korte termijn. Het gaat ons erom opdrachtgevers vooruit te helpen, nu en straks.’’ Transparantie en duidelijke afspraken horen daarbij. “Daardoor voorkom je dat er irritaties ontstaan tussen werkgever en personeel. Allemaal zaken die het succes van de onderneming in de weg kunnen staan.’’

Betrouwbaarheid

Met alle in gang gezette hervormingen van de arbeidsmarkt is de tijd volgens Ketelaars rijp voor payrolling. Met haar no nonsens aanpak en verzamelde kwaliteit onderscheidt Renew Facilities zich van de vele gelukszoekers die zich in deze markt vol kansen begeven. “Voor ons is het simpel: wij hebben een naam hoog te houden als het gaat om betrouwbaarheid. Een werkgever kan een belangrijk deel van zijn taken zonder zorgen aan ons overdragen en toch zelf het stuur in handen houden.’’

Renew Facilities

Renew Group

Fluwijnberg 37

Verbrandestraat 27

4708 CA Roosendaal

4691 CL Tholen

T 0165 - 76 00 09

T 0166 - 72 20 02

info@renewfacilities.nl

info@renewgroup.nl

www.renewfacilities.nl

www.renewgroup.nl

Johan Ketelaars (links) en Wim Anthonisse

het ONDERNEMERS BELANG

11


U kunt veel tijd en kosten besparen door al uw belangrijke informatie 

slim te ordeneneenduidig op te slaan

 

up-to-date te houden sneller terug te vinden

Wilt U weten wat passende en vooral haalbare mogelijkheden voor uw organisatie zijn, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

4DIVJUFWBBSTUSBBUÂ…-)0VEFOCPTDI 5Â…' &JOGP!ESVLLFSJKOPWVNOM Uw sparringpartner voor een goede informatiehuishouding.

XXXESVLLFSJKOPWVNOM /#&0 %"ˆ4"+0"+Zˆ&'ˆ!"+("+ÂˆĂˆ+ˆ!,"+ˆ*"1ˆ2ˆ*""X

R E C R U I T M E N T

&

C O N S U L T A N C Y

Veel tijd kwijt aan de zoektocht naar nieuw personeel? Veel geld kwijt aan personeelsadvertenties en dure recruitment- en uitzendbureaus? Niet de juiste ingangen binnen uw netwerk om gekwaliďŹ ceerd personeel te vinden? Wij bieden u dĂŠ oplossing die tijd ĂŠn geld bespaart en wij garanderen u dat wij de juiste persoon voor de job vinden binnen ons netwerk! Interessant voor uw bedrijf? Bel of mail dan voor een vrijblijvende afspraak! Peter Schellingerhout, Specialist in vacatures vervullen 5tQFUFS!UIFQFPQMFDPNQBOZOM

www.thepeoplecompany.nl

Erg voo gesch rb ed ikt uitj rijfses!


Bedrijfsreportage Wie de St. Jan binnentreedt, wordt direct getroffen door het mooie licht en de bijzondere sfeer. Het interieur van de voormalige kerk met zijn indrukwekkende zuilen, mooie gewelven en prachtige ornamenten is uitermate geschikt voor de meest uiteenlopende evenementen. Van een sfeervolle receptie tot een spraakmakend congres en van een spetterend personeelsfeest tot een smaakvol diner.

St. Jan, dé plek voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen

D

e prachtige ambiance van de kerk maakt van uw bijeenkomst een unieke belevenis. Door verschillende indelingen en door te spelen met licht en ruimte is de zaal geschikt voor evenementen en bijeenkomsten voor zowel kleine als grote groepen tot wel 1000 gasten. De St. Jan wordt verwarmd door strak vormgegeven elementen en ook is er veel aandacht besteed aan de akoestiek van het gebouw. Verder is de St. Jan van alle gemakken voorzien die zorgen voor een extra dimensie tijdens uw evenement, zoals uitstekende geluidsfaciliteiten en theatrale verlichting.

De voormalige kerk in het hart van Roosendaal is in korte tijd uitgegroeid tot één van de meest unieke evenementenlocaties van Nederland. Accountmanager Hanneke Kézér aan het woord over deze bijzondere locatie. Wat gebeurt er in de St. Jan?

“De St. Jan is een evenementenlocatie voor zowel zakelijke als particuliere gasten. Hierbij valt te denken aan diverse soorten evenementen zoals congressen, beurzen, zakelijke meetings, productpresentaties, diners en bedrijfsfeesten. Daarnaast worden er ook gedurende het jaar diverse culturele evenementen georganiseerd, zoals concerten.” Wie verzorgt de evenementen in de St. Jan?

“De St. Jan heeft Hutten als huiscateraar. De Brabantse cateraar kan desgewenst de complete organisatie van het evenement verzorgen. Van verrassende culinaire invullingen tot gastvrij personeel en van passend entertainment tot een spraakmakende inrichting. Hierbij staan de wensen van de opdrachtgever altijd centraal. Graag nemen wij u alle zorgen uit handen en zorgen wij voor een onvergetelijke belevenis!” Wat zijn de hoogtepunten in de St. Jan tot dusver?

“Sinds de opening begin 2007 hebben we erg veel enthousiaste gasten mogen

begroeten. Zowel bij commerciële als bij culturele evenementen. Persoonlijk zie ik het ‘Sit-down diner’ voor 280 gasten, de culturele evenementen als het concert van de Roosendaalse harmonie of jaarlijkse Sportgala Roosendaal als enkele hoogtepunten. Maar ook hebben we erg veel positieve reacties mogen ontvangen naar aanleiding van enkele grote bedrijfsfeesten tot 1.000 gasten, de openstelling tijdens de carnaval voor de Roosendalers en publieke evenementen als Thirty Dancing of Sunday Lounge!”

de perfecte sfeer wordt gecreëerd. De locatie voorzien van een zogeheten ‘pipe & drape’ systeem. Een systeem waarbij door middel van dunne doeken en sfeerverlichting de kerk is in te delen in intieme ruimtes. Ideaal geschikt voor bijeenkomsten voor kleinere gezelschappen. Op die manier biedt de St. Jan haar gasten aanzienlijk meer mogelijkheden.”

Wat onderscheidt de St. Jan van andere locaties?

“De uitstraling van de voormalige kerk in combinatie met een indrukwekkend interieur en alle faciliteiten die van een moderne evenementenlocatie verwacht mogen worden, maken de St. Jan uniek. Met name op audiovisueel gebied is de locatie van alle faciliteiten voorzien. De spreekverstaanbaarheid is uitstekend, wat bij het organiseren van evenementen erg belangrijk is. Verder zorgt de theaterverlichting voor een grote diversiteit aan kleuren en lichteffecten waardoor bij ieder type bijeenkomst

St. Jan Markt 2, Roosendaal info@stjanevenementen.nl www.stjanevenementen.nl Rechtstreeks contact Hanneke Kézér T 06 - 333 108 37 h.kezer@huttencatering.nl   Geschikt voor gezelschappen van 50 tot 1000 gasten

het ONDERNEMERS BELANG

13


Interview

Fotografie: Pieter Goorden van Brandpunt Media

Officemanager meets HRM Specialist Integer, vakbekwaam en flexibel Kitty: Jack, waarom sta jij op het Rode Loper Ondernemers Event? Jack: Het Ondernemers Event is een nieuwe uitdaging om ondernemers uit Roosendaal e.o. bij elkaar te brengen. Ik wil graag bedrijven kennis laten maken met mijn werkervaring op het gebied van Human Resource Management (HRM) / Personeel & Organisatie. Kitty: Wat kan jij de bedrijven als HRM specialist bieden? Jack: Als HRM specialist heb ik ervaring opgedaan in verschillende sectoren, van productiebedrijf tot overheid. In deze organisaties heb ik projecten geleid op het gebied van fusies en reorganisaties. Waarbij ook operationele taken zoals het zorgen dat een medewerker bij een organisatie binnenkomt (bijv. Werving, Selectie en Introductie), een medewerker door kan doorstromen (Functioneringsgesprekken en Opleidingen), tot en met het vertrek van een medewerker (Vrijwillig en gedwongen ontslag). Deze taken worden uitgevoerd op basis van het geldende beleid van een organisatie. En wat is jouw belangrijkste drijfveer, Kitty?

14

het ONDERNEMERS BELANG

Kitty: Een van mijn doelstellingen is de naamsbekendheid van mijn bedrijf te vergroten en daarnaast mijn manier van werken te verduidelijken. Ik bied secretariële ondersteuning op flexibele basis, d.w.z. de opdrachtgever bepaalt wanneer en hoe vaak hij van mijn diensten gebruik maakt. Dat kan vanuit mijn kantoor maar ook op de werkplek van de klant. Het secretaressevak is aan het veranderen door de alsmaar vernieuwende technologie en ik spring hierop in. Jack: Wat voor diensten bied jij aan? Kitty: Voorbereiden, notuleren en uitwerken van vergaderingen; uitwerken van rapporten en presentaties; offertes maken en opvolgen; maken van (secretariële) procesbeschrijvingen, daarnaast behoren digitaliseren van dossiers, archief-, promotie- en relatiebeheer tot mijn dienstenpakket. Een voorbeeld van archiefbeheer is het aanbrengen van structuur in de mailbox van de klant zodat berichten na het lezen in de juiste map geplaatst kunnen worden. Op deze manier houdt de klant overzicht en dat werkt zeer prettig. Jack: Wat is jouw persoonlijke kracht? Kitty: Ik werk servicegericht en ga uitsluitend voor een win-win situatie. Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Ik ben accuraat, discreet en gedreven in mijn werk. Door mijn ondernemerservaring ben ik naast officemanager een goede sparringpartner op verschillende vakgebieden.

Kitty: Vertel eens, Jack, waarom maak ik de keuze voor jou? Jack: Naast HRM ben ik gespecialiseerd op vakgebieden van loopbaanbegeleiding (Noloc gecertificeerd), re-integratie en vaardigheidstrainingen. Kortom: één contactpersoon voor meerdere vragen. Ik werk op flexibele basis dus klanten hebben niet te maken met langdurige vaste loonkosten. Maar dat geldt ook voor jou, Kitty. Kitty: Dat klopt Jack, want ik werk ook niet met vaste contracten. Maar daarnaast hebben we nog meer overeenkomsten en dat is natuurlijk ook de reden dat we gezamenlijk op het Rode Loper Ondernemers Event staan. Tijdens deze dagen hebben wij een aantrekkelijke aanbieding, dus het is zeker de moeite waard om 9 en 10 mei naar de St. Jan in Roosendaal te komen. Wenst u meer informatie, belt u dan voor: JW Ontwikkeling Jack de Wit T 06 - 224 037 20 Burg.Prinsensingel 61, 4701 HK Roosendaal www.jwontwikkeling.nl

IDEAL Office Support Kitty Dekkers T 06 - 146 450 90 Freesiaberg 24, 4708 CE Roosendaal www.ideal-officesupport.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer

Zalsman wil meer V bedrukken… en meer betekenen Tweet, tweet, ik hoor je wel maar ik volg je niet.

orig jaar betrok Zalsman Kampen het indrukwekkende pand van de voormalige drukkerij Thieme aan de Steinfurtstraat op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Het faillissement van Thieme staat voor de lastige tijden die de grafische bedrijven doormaken, en zij niet alleen. “De markt krimpt door de digitalisering in de communicatie en de economische hapering”, vertelt Verlind. “Ons antwoord hierop is: investeren in efficiënt produceren, een brede dienstverlening en een vitale relatie met onze klanten.” Gertjan Boers van Zalsman Groningen begaf zich ook op het overnamepad. Plaatsgenoot Doorn Drukkerij werd overgenomen. Beide ondernemers kiezen bewust om te groeien.

De insert met het Twitter-vogeltje dat lezers Kampen, Zwolle en Groningen

van Het Ondernemersbelang ongetwijfeld kennen, is écht Zalsman. De drukkerij staat graag in de kijker met een brede dienstverlening, die verder gaat dan alleen drukken. “We willen bovenal een betrouwbare partner in roerige tijden zijn”, vertellen directeuren Hugo Verlind en Gertjan Boers.

De roots van Zalsman liggen in Kampen, waar de drukkerij in 1857 werd opgericht. In 1960 nam Verlinds vader het bedrijf over. In de jaren zeventig begon de groei, die eigenlijk nog steeds doorgaat. Gertjan Boers begon zijn grafische carrière bij Zalsman in Kampen en staat nu aan het roer van Zalsman Groningen dat inmiddels vijftien jaar bestaat. In Kampen heeft Zalsman voet aan de grond gehouden door een prachtige samenwerking met SW-bedrijf IMpact. Samen met Drukkerij Stroeve uit IJsselmuiden is daar nu IMpact Sociale Media gestart. Deze drukkerij met 20 medewerkers met een arbeidsbeperking bedient de lokale markt. In totaal telt Zalsman nu 160 medewerkers die op een prettige manier samenwerken. Zelfs flessen whiskey

Zalsman is de regio ruimschoots ontgroeid. Terwijl de oude inventaris van de drukkerij uit Kampen nu deel uitmaakt van een klein museum in het bedrijfspand in Zwolle, levert Zalsman

het ONDERNEMERS BELANG


aan klanten in heel Europa. Boers vertelt: “We hebben in en om Zwolle en Groningen veel klanten, maar ook ver daarbuiten. Met een breed pakket aan producten en diensten wil Zalsman iets betekenen voor haar klanten. We zijn niet zomaar een drukkerij die braaf haar opdrachten uitvoert. We willen onze opdrachtgevers zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Daarom hebben we een heel scala aan mogelijkheden naast de vele faciliteiten op het gebied van drukken, printen en afwerking. Het gaat zelfs nog verder: we hebben een groot logistiek centrum met 2.500 palletplaatsen en 15.000 meter aan planklocaties. Daar houden we voor klanten drukwerk, gimmicks en zelfs whisky op voorraad. Hessenpoort is een ideale locatie voor logistieke diensten, zo vlak aan de A28. Niet voor niets hebben ook bedrijven als DHL en GLS zich hier gevestigd. En je bent zo in de Randstad of in Groningen!” Echt maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zalsman werkt met indrukwekkende drukpersen. Maar liefst elf in groot, midden en klein formaat. Daarnaast twee Nexpress digitale printmachines die zelfs drieluiken aankunnen: drie pagina’s A4 naast elkaar. Het paradepaard in Zwolle is de Komori achtkleurenpers. Verlind: “Als eerste in Europa stelden we die vorig jaar in bedrijf. Een supermachine die ook lakken drukt, bijvoorbeeld goud of spot, en via H-UV het drukwerk meteen droogt. Dat is veel milieuvriendelijker dan de traditionele UV-droging.” Milieuvriendelijk, dat is Zalsman volgens Verlind door en door. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit ons in de genen; het is hier geen hype of verkooppraatje, maar het is écht. Niet voor niets hebben we vorig jaar de MVO-prijs gewonnen.” Boers vult aan met een voorbeeld van CO2-neutraal produceren: “We zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk CO2 uitstoten, en wat we toch uitstoten, compenseren we middels een project in Indonesië. Daar planten we bomen op voormalige rijstvelden, waar de bodem uitgeput is.

Niet zomaar bomen, maar bomen die vruchten dragen als peper en nootmuskaat. Zo geven we de lokale economie ook nog een positieve impuls. De bomen vangen CO2 af, en helpen de dorpsbewoners aan inkomsten.” Zalsman was de eerste drukkerij in Nederland die haar Carbon Footprint heeft laten certificeren. Boers: “Dat vinden we op zich niet zo belangrijk. Belangrijk is dat we continu bezig zijn onze afdruk te verkleinen en dat onvermijdelijke uitstoot op een aansprekende manier wordt gecompenseerd.”

Veraf en dichtbij

Zalsman is niet alleen veraf betekenisvol bezig, maar ook dichtbij. Verlind: “Ons motto dit jaar is “Meer drukken door meer te betekenen”. We investeren in efficiënte drukpersen die 24/7 draaien, waardoor onze kostprijs laag is. Daarnaast investeren we in ICT en prepress: in bestelsystemen, personaliseren, logistieke oplossingen, allemaal bedoeld om het onze klanten gemakkelijk te maken. We willen hen helpen om geld te verdienen. Door op deze manier te ontzorgen, ontstaat er een logische lijn naar de drukkerij: meer drukken door meer te betekenen.” Uitbouwen en doorgroeien

Boers en Verlind willen de betrouwbaarheid van het bedrijf nog eens benadrukken. “Zalsman wil vertrouwen uitstralen”, zo stelt Boers. “We zijn een gezond bedrijf en doen wat we zeggen. Dat willen we waarmaken, dag in dag uit. Dat kúnnen we ook waarmaken, met kundige en betrokken medewerkers en de allernieuwste machines.”Zalsman investeert niet alleen in productie en dienstverlening, maar ook in de relatie met haar klanten. “Onze klanten staan altijd centraal”, aldus Verlind, “We zien niets liever dan dat zij supertevreden zijn en zich gedragen als ambassadeurs voor ons bedrijf.”Uitbouwen en doorgroeien, dat is de ambitie van Zalsman. Daarom willen Boers en Verlind laten zien dat Zalsman hét grafisch bedrijf is waar klanten graag zaken mee doen.

Zalsman Zwolle

Zalsman Groningen

IMpact Sociale Media

Steinfurtstraat 1

Osloweg 85

Gildestraat 1

Postbus 1025

Postbus 5189

Postbus 344

8001 BA Zwolle

9700 GD Groningen

8260 AH Kampen

T 038 - 337 18 00

T 050 - 313 66 22

T 038 - 386 99 66

info@zalsman.nl

info@zalsmangroningen.nl

info@impact-zalsman.nl

www.zalsman.nl

www.zalsman.nl

www.impact-zalsman.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Social media hebben marketing en reclame ingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer ondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze nieuwe media om, met onpersoonlijke boodschappen die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang is volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer en schrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de overgangsperiode waarin we momenteel verkeren, net als de angst voor het blootgeven van teveel persoonlijke informatie. Social media zullen de grens tussen het zakelijke en het persoonlijke steeds diffuser maken. De ondernemers die het grootste rendement genereren zijn dan ook degenen die virtueel het best de dialoog aangaan.

Jeanet Bathoorn: “Ik verwacht eerder de lancering van bijvoorbeeld een sub-Facebook dan van een compleet nieuwe networkingsite”

De Diffuse grens tussen zakelijk en persoonlijk op social media

Communiceren

zonder logo’s

het ONDERNEMERS BELANG


I

n de voorbije twintig jaar zijn er letterlijk duizenden social mediasites opgestart, soms winstgevend verkocht maar vervolgens meestal weer verdwenen. De Chinezen en de Singaporezen hebben hun eigen versies van onze sites, maar in Nederland lijkt het landschap definitief ingevuld door de Amerikanen. We hebben Facebook, Twitter, Linkedin en het autochtone Hyves. “Google + is de enige succesvolle nieuwkomer, “ zegt Jeanet Bathoorn, “maar in feite is dit al geen networkingsite meer. Vanzelfsprekend staan de technologische ontwikkelingen niet stil, maar ik verwacht eerder de lancering van bijvoorbeeld een sub-Facebook dan die van een compleet nieuwe networkingsite.”

Aanknopingspunten

Social Media zijn het point of no return al gepasseerd. Ook als het gebruik ervan morgen niet meer gratis zou zijn, nam 80 tot 90% van de gebruikers overmorgen een betaald account. Dat besef lijkt onderhand in alle lagen van het bedrijfsleven te zijn doorgedrongen. Er is bijna geen ondernemer meer die niet vindt dat hij of zij ‘iets’ moet met Social Media. Maar, meer dan een van hen twittert of facebookt alsof dit instrumenten van ouderwetse massareclame zijn. Ze plaatsen berichten die niet uitnodigen om op te reageren en die dus op zijn best voor kennisgeving worden aangenomen. “Dit ouderwetse zenden werkt niet op social networkingsites,” aldus Jeanet Bathoorn. “Ik raad ondernemers dan ook altijd aan om naast een bedrijvenaccount, een account op persoonlijke titel te openen, en ook hun werknemers onder eigen naam actief te laten zijn. Dat wekt de interesse. En wees persoonlijk, communiceer zonder logo’s. Gebeurtenissen als een geboorte, een huwelijk, ziekte en dood bieden bedrijven aanknopingspunten om op een emotionele en dus diepgaande wijze met hun relaties in contact te treden, en toch zijn er veel bedrijven die zich deze kans liever laten ontglippen dan hem aan te grijpen. Ik suggereerde het tijdens een training van medewerkers van een verzekeringsmaatschappij, waarop zij reageerden met: ‘Daar beginnen wij niet aan, hoor.’ Toch wordt het persoonlijke steeds belangrijker dankzij de Social Media. De nieuwe generatie gaat al veel minder krampachtig hiermee om dan de oudere.” Nederland als mondiale proeftuin

Jongeren lopen voorop in het gebruik van Social Media, maar Nederland als geheel is mondiaal koploper. “Wij hebben de hoogste internetpenetratie ter wereld, maar we hebben ook een handelsgeest, een open economie en dus een open karakter,” verklaart Jeanet Bathoorn. “Duitsers zijn bijvoorbeeld veel hiërarchischer ingesteld en veel meer beducht voor hun privacy,

wat betekent dat zij op dit terrein achterlopen bij ons. De Amerikaanse eigenaren van Facebook, Linkedin en Twitter volgen dan ook met bijzondere interesse de evolutie in Nederland, dat ze als een proeftuin beschouwen.” Werkgevers die hun werknemers verbieden op Social Media actief te zijn, ondernemers die twitteren maar ‘onzin’ en vrouwen die het ‘eng’ vinden, het zijn stuk voor stuk achterhoedegevechten, vindt Jeanet Bathoorn. “Ik heb zelf met de zakelijke mogelijkheden van internet kennisgemaakt toen ik jaren geleden als recruiter werkte. Toen waren er collega’s die weigerden te recruiten via het web en tegenwoordig zijn die er nog. Wat die mensen over het hoofd zien, is dat het netwerk dat we via de Social Media opbouwen het netwerk is waartoe we altijd en overal toegang hebben. Jongere werknemers en ondernemers stellen via hun iPad snel even een vraag. Soms zijn dat vragen die je vroeger aan een collega in dezelfde kantoorruimte zou stellen, maar aangezien we dankzij Het Nieuwe Werken op steeds meer verschillende plekken ons werk doen, en ook vaak alleen zitten, thuis, is dat virtuele netwerk steeds belangrijker aan het worden.” Rendement van lange adem

Niet elke networkingsite is voor elke ondernemer even belangrijk, maar tezamen zijn ze van groot belang voor de BV Nederland. “Linkedin is voor de beter opgeleiden, Hyves is vooral voor basisschoolkinderen, pubers, huisvrouwen, de laagopgeleide beroepsbevolking en senioren. Op Linkedin wordt zuiver zakelijk gecommuniceerd, op Hyves vooral over vakanties en televisieprogramma’s. Toch kan Hyves heel geschikt zijn voor een winkelier als zijn doelgroep juist uit lager opgeleiden en jongeren bestaat. Vandaar dat een supermarktketen als Dirk van de Broek zeer succesvol is in het werven en reclame maken via Hyves,” zegt Jeanet Bathoorn.

Maar ook dan geldt weer: communiceer op een zodanige wijze dat er een dialoog ontstaat met de doelgroep, of die nu vrienden of volgers heten, en wordt dus ook zelf een vriend of volger die actief reageert bij anderen. Bathoorn: “Ondernemers zijn gewend te denken in termen van return on investment, dus als zij tijd en moeite investeren in een networkingsite willen ze daar resultaat van zien, liefst zo snel mogelijk. Maar het rendement van Social Media is een kwestie van lange adem, en vaak krijg je de tegenprestatie pas na maanden of jaren en via allerlei omwegen. Zorg dat je er plezier in hebt, stel je verwachtingen in eerste instantie niet al te hoog en houd vol. Na verloop van tijd ga je vanzelf de vruchten ervan plukken.” ‘Get Social’

Jeanet Bathoorn staat erom bekend voor iedereen toegankelijke workshops te geven in heldere taal. Haar boek ‘Get Social’ werd geprezen als een prima gids voor beginners waar echter zelfs gevorderden nog tips uit kunnen halen. Een workshop is volgens haar het beste middel om niet alleen een hoop fouten en tijdverspilling te voorkomen maar ook om angsten en vooroordelen te overwinnen. Ondanks haar succes verwacht ze niet de rest van haar werkzame leven met het schrijven over en trainen in Social Media te vullen. “Over een aantal jaren treedt er een generatie aan die de omgang met Social Media thuis en op school met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Dan zal de grens tussen het zakelijke en het persoonlijke nog een stuk vager zijn geworden en de dialoog met klanten weer wat vanzelfsprekender.” Ondernemers die nu nog hun neus ophalen voor Social Media en ze nog steeds als hype betitelen kunnen die voorspelling maar beter ter harte nemen. Hun voorgangers die een eeuw geleden bleven zweren bij de hondenkar, de paardentram en de ponyexpress hebben ook moeten toegeven dat de gemechaniseerde varianten ervan geen uitvindingen van voorbijgaande aard waren.

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: André Vermeulen • Fotografie: Marco Magielse

Loonkosten dalen in 2012

Bedrijf zonder cao veel duurder uit De cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Werkgevers en werknemers wachten op de uitwerking van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan kosten. Voor ondernemingen is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude caoafspraken. Behalve voor bedrijven waarvan het personeel niet onder een cao valt.

Een deel van de verklaring voor dit relatief grote verschil luidt dat invulling van vacatures vaak duurder uitpakt dan was verwacht omdat het steeds moeilijker wordt om goed opgeleide vakmensen te vinden. “In deze onzekere tijden blijven mensen zitten waar ze zitten. Als iemand toch van baan verandert, doet hij het alleen als ie er echt op vooruitgaat”, zegt De Cock. Bedrijven die werken met loonschalen en dienstjaren en personeel belonen op basis van functiebeschrijvingen gekoppeld aan een salarisschaal, zijn door de bank genomen goedkoper uit dan een onderneming waar de baas omhoog zit met een vacature en iemand aanneemt voor een te hoog salaris. Van alle werkenden in Nederland valt ongeveer twee derde onder de werking van een cao. Op 31 december liepen 550 cao’s af. Daarvan waren er 150 aangepast/vernieuwd. Van de overige 400 cao’s is in het eerste kwartaal van 2012 nauwelijks meer iets vernomen. In januari en februari werden slechts veertien nieuwe cao’s afgesloten. Voor deze gang van zaken zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Om te beginnen ligt de FNV bij de psychiater op de bank in een ongekende identiteitscrisis. Dit voorjaar moet blijken of de vakbeweging zichzelf nieuw leven kan inblazen. Cao-onderhandelingen staan dus even niet bovenaan de prioriteitenlijst.

I

n dit lopende jaar 2012 zullen de loonkosten vermoedelijk lager uitvallen dan in 2011. Zeker na aftrek van de inflatie. Alleen bedrijven die niet onder de werking van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, zullen hun loonkosten verder zien stijgen, tenzij ze inkrimpen. Deze verwachting spreekt Loes de Cock (42) uit, directeur van Eprom Organisatie Adviseurs in Den Haag, dat vier keer per jaar de salarisgegevens van zo’n 500 bedrijven en instellingen verzamelt en analyseert.

het ONDERNEMERS BELANG

De verschillen in loonontwikkeling tussen cao-gebonden ondernemingen en bedrijven die volledig zelf bepalen wat zij hun medewerkers betalen, zijn significant. Zo stegen de lonen vorig jaar met gemiddeld 1,8 procent in bedrijven met een cao. In de bedrijven uit het Eprom-bestand gingen de loonkosten met gemiddeld 3,9 procent omhoog. Dat zijn ondernemingen uit het mkb-segment (tot 250 werknemers) uit alle mogelijke sectoren en branches.

Een andere, belangrijker oorzaak is de alsmaar voortdurende maatschappelijke discussie over de pensioenen. Het akkoord hierover van vorig jaar zomer moet nog worden uitgevoerd. Er verschijnen steeds meer berichten over verlaging van de pensioenen, eufemistisch afstempelen of korten genoemd. De vakbonden zullen dit gecompenseerd willen zien in hogere cao-lonen. Daarbij komt nog dat de werkgevers af willen van het


verwachten voor hun koopkrachtverlies. Het kan niet zo zijn dat de rekening via het cao-overleg bij de werkgevers komt.” Laatste trends

In de niet aan cao’s gebonden bedrijven is dit jaar vooral veel vraag naar salesmensen en communicatiemedewerkers, weet De Cock van Eprom. Deze trend was vorig jaar al zichtbaar; de salarissen van nieuw aangenomen personeel lagen gemiddeld 8 procent hoger dan in 2010. Daarentegen is er minder vraag naar hoger financieel-administratief personeel, personeels-HRM-medewerkers en vrachtwagenchauffeurs. De gemiddeld betaalde lonen voor deze categorieën daalden in 2011 met 4 tot 7 procent. automatisme dat de pensioenopbouw meegroeit met elke salarisverhoging door een extra dienstjaar. Ook willen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN af van de jaarlijkse riedel van de vakbonden dat in de lonen in elk geval de inflatie moet worden gecompenseerd. Werkgeversaanvoerder Bernard Wientjes wil dit jaar 0 procent loonsverhoging geven. De FNV eist 2,5 procent. Dat is precies het percentage van de inflatie.

Een andere trend die De Cock signaleert is dat bedrijven en instellingen steeds vaker universitair geschoolden aantrekken voor banen waarop eerder hbo’ers zaten. De verantwoordelijkheden zijn dezelfde, de inschaling is hoger.

Verder blijkt dat bedrijven die het goed doen en tegen de stroom in groeien, meer moeite ondervinden met het aantrekken van nieuw personeel. De al eerder aangestipte onzekerheid van de werkende burger is hiervan de oorzaak. De Cock: “Als je ergens al een flink aantal jaren zit, ga je dat niet zomaar inruilen voor een jaarcontract bij een ander.” Wie goedkoop aan personeel wil komen, verhuist zijn bedrijf naar Friesland, want in die provincie liggen de salarissen het laagst van heel Nederland. De provincie Utrecht is de duurste met een gemiddeld jaarsalaris van dik € 45.000. De hoogste lonen worden betaald voor leidinggevende salesmanagers (€ 74.000), hoofden van HRM-afdelingen (€ 68.000) en ict-managers (€ 61.000). De laagste beloningen gaan naar administratiemedewerkers (€29.000) en werknemers in het voorraadbeheer en opslag (€ 30.000). Het gemiddelde jaarloon in heel Nederland van alle door Eprom in kaart gebrachte functies bedraagt €43.000.

Opmerkelijk genoeg staan de Rabobank, de ING en het Centraal Plan Bureau (de rekenmeester van de regering) aan de zijde van de vakbonden. Zij wijzen erop dat de consument helemaal de hand op de knip gaat houden als hij op de nullijn wordt gezet. Als dat gebeurt, zal de economie zeker niet aantrekken en snijdt het bedrijfsleven zich in eigen vingers, aldus luidt de redenering. Als de mensen een loonsverhoging krijgen, zullen ze makkelijker geld uitgeven. Er is nog een derde reden voor het stilgevallen cao-overleg. Directeur Hans van der Steen van de AWVN verwoordt het zo: “Werkgevers kijken naar het kabinet en wachten af. Wie weet hoeveel miljarden er in het voorjaar worden bezuinigd. Die bezuinigingen komen terecht bij werkende burgers die vervolgens weer compensatie

het ONDERNEMERS BELANG


$OWLMGEH]LJPHWGHYROJHQGHVWDS )UDQN%DUHQGVHPDQDJHUYDQ$OL%

$OWLMGVDPHQPHW70RELOH=DNHOLMN )UDQN%DUHQGVHLVYDQDOOHPDUNWHQWKXLV'DWLVRRNZHOQRGLJDOVPDQDJHUYDQ$OL%=LMQZHUN]DDPKHGHQORSHQXLWHHQYDQERHNLQJHQHQ ILQDQFLsOH]DNHQWRWKHWEHGHQNHQYDQGH$OL%VWLFN(HQXVEVWLFNZDDURSKHWQLHXZVWHRHXYUHYDQ$OL%ZHUHOGNXQGLJJHPDDNWZRUGW)UDQNLV LHPDQGGLHYLQGWGDWKHWDOWLMGQzJEHWHUOHXNHUHQRULJLQHOHUNDQ0HWDOVJHYROJGDWKLMHONHZHHNPLQLPDDOXXURQGHUZHJLVXXURQOLQH HQXXUDDQGHWHOHIRRQKDQJW/LHIVWWHJHOLMN2SGDWYODNKHOSHQZHKHPGDDURPHHQKDQGMH%LMYRRUEHHOGPHW)OH[%HGULMIVEXQGHO(HQQLHXZ DERQQHPHQWZDDUPHHZHGHEHOEXQGHOVYDQ)UDQNHQ]LMQFROOHJD·VNXQQHQNRSSHOHQ2SGLHPDQLHU]RUJHQZLMHUYRRUGDWGHEHOPLQXWHQDOWLMG GiiUWHUHFKWNRPHQZDDU]HQRGLJ]LMQ(Q]RNDQ)UDQN]LFKJHZRRQEH]LJKRXGHQPHW]LMQQLHXZHSODQQHQLQSODDWVYDQ]LMQWHOHIRRQUHNHQLQJ 0HHUZHWHQRYHU)UDQNHQGHPDQLHUZDDURSKLMDOVRQGHUQHPHUVXFFHVYROEOLMIW"9ROJKHPRSWPRELOHQORQGHUQHPHQ


Bedrijfsreportage

Progrezz Pensioenen:

Betrouwbaar, deskundig, om de hoek Op een begrijpelijke en no nonsens manier pensioenen en andere inkomensvoorzieningen regelen. Dat is het specialisme van het in Bergen op Zoom gevestigde Progrezz Pensioenen. Zeker in deze tijd, in een in hoog tempo veranderende markt, is de behoefte aan een betrouwbaar en deskundig adviseur groot. Zakelijk, zonder zorgen, en om de hoek als het even kan. “Niet goed geregelde pensioenen kunnen zelfs een gezond en groeiend bedrijf de nek kosten.’’

E

igenaar Adriaan Beirnaert van Progrezz Pensioenen wil niet de onheilsprofeet uithangen. Wel kijkt Beirnaert graag vooruit. Naar de dag van morgen en later. Die visie op de toekomst keert ook terug in de naam van zijn kantoor. Progrezz staat voor vooruitstrevendheid, ontwikkeling, een duidelijke richting ergens naar toe. Precies daarin zit ook de meerwaarde van zijn advies. Een advies dat altijd onafhankelijk is en zichzelf bijna steeds terugverdient. Door het geven van de juiste tips. Door vergeten dossiers van de plank te halen en de werkgever een spiegel voor te houden. Door ervoor te zorgen dat pensioenverplichtingen niet als een molensteen om de nek van het bedrijf gaan hangen. “Zelfs bij relatief kleine bedrijven kunnen foutieve calculaties, gezien de looptijd, al gauw tot tienduizenden euro’s oplopen.’’ Integriteit

Beirnaert weet waar hij over praat. Na een loopbaan in de financiële dienstverlening haalde hij onlangs alle kwalificaties op het gebied van pensioenadvisering. Progrezz Pensioenen voldoet in elk opzicht aan de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD). “Ik ben open, transparant en kies altijd voor een eerlijke afweging.’’ Integriteit staat bij hem hoog in het vaandel en wordt getoetst door partijen als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beirnaert is daarmee een voorbeeld van de toegenomen profes-

sionalisering van het pensioenkennisgebied. Doordat hij in hetzelfde gebouw is gehuisvest als een notaris, administratiekantoor en een verzekeringsexpert zijn de lijnen bij fiscale en andere zakelijke vraagstukken kort. Beirnaert heeft zich bewust toegelegd op pensioenen. “Ik wil graag anderen helpen. Maar dan wel op een verantwoorde manier.’’ Communicatie

In de huidige recessie is het pensioenvraagstuk een vrijwel dagelijks onderwerp in de media. Terecht, zegt Beirnaert. “Mensen hebben het recht te weten waarvoor ze sparen.’’ Volgens Beirnaert is veel winst te halen aan de voorkant van het traject, in de voorlichting. “In de communicatie over pensioenen is recent veel mis gegaan, en nog steeds eigenlijk. Het is de plicht van werkgevers om die ruis van de lijn te halen.’’ Op uitnodiging van werkgevers geeft Beirnaert geregeld presentaties over pensioenen of houdt hij spreekuur in het bedrijf. “In de lunchpauze, als het moet.’’ Beirnaert is sterk in kennisoverdracht en begeleiding van het midden- en kleinbedrijf, en hun medewerkers. Ook zelfstandige professionals, zzp-ers, directeur-grootaandeelhouders en accountantskantoren doen vaak een beroep op zijn kennis en kunde. Beirnaert is geen tussenpersoon die leeft van de provisies. Hij werkt op urenbasis en de insteek van zijn adviezen is dat ze tenminste kostenneutraal moeten zijn. “Dat lukt niet altijd, maar wel vaak.’’ Voor alle

duidelijkheid: Beirnaert wordt betaald door de klant. “Ik geef enkel advies. Het staat de klant vrij om te kiezen bij welke partij hij zijn zaken definitief regelt.’’

Eigenaar Adriaan Beirnaert van Progrezz Pensioenen

Vertrouwen

Progrezz Pensioenen staat voor vertrouwen. Verdiend op basis van ervaring. Met de garantie van een gedragscode die past bij hedendaagse ontwikkelingen. De markt van pensioenspecialisten is volop in beweging, onder andere ook door het verscherpte toezicht. Naar verwachting zijn er van het huidige aantal van 2.800 advieskantoren medio 2014 nog zo’n 500 over. Beirnaert juicht die ontwikkeling toe. “De kwaliteit van de dienstverlening en de adviezen zal hierdoor omhoog gaan. De klant doet er uiteindelijk zijn voordeel mee.’’

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen Adriaan Beirnaert Pensioen Specialist Dahliastraat 94, 4613DP Bergen op Zoom T 0164 - 24 64 99 info@progrezz.nl www.progrezz.nl

N PD

het ONDERNEMERS BELANG

15


Ondernemerspanel

Is sponsoring zinvol voor uw onderneming? Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen. Als sponsor lever je geld, goederen, diensten of knowhow aan een (sport)team, evenement of individuele atleet. Als sponsor verwacht je hiervoor een tegenprestatie, bijvoorbeeld naamsvermelding in drukwerk, op kleding of sportveld. Er gaan jaarlijks miljarden euro’s om in sponsoring. (Sport)sponsoring brengt ook risico’s met zich mee. Het kan gebeuren dat de gesponsorde atleet geblesseerd raakt of zich niet plaatst voor een groot toernooi. Ook kan het gebeuren dat een team niet naar verwachting presteert. Is sponsoring zinvol voor uw onderneming? De mening van ons panel. ■ Paul van der Rijt Paul van der Rijt - Van der Rijt Advocatuur Sponsoring is altijd zinvol als je op die manier met je onderneming een bijdrage kunt leveren aan goede en mooie maatschappelijk relevante doelen. Als kantoor-

filosofie hanteren wij dat we graag een persoonlijke binding willen hebben met de doeleinden die wij sponsoren. We proberen naast een financiële bijdrage, indien mogelijk, ook op andere wijze positief bij te dragen.

■ Paul van Baardewijk Paul van Baardewijk - Credion Sponsoring, of dat nu een evenement, een sporter of een andersoortige activiteit betreft dient allereerst te passen bij de identiteit van je onderneming. Voordat je met sponsor activiteiten start is het zaak om een doel te bepalen. Wat wil je bereiken? Naamsbekendheid of wil je een product promoten? Pas dan kun je de vraag beantwoorden of sponsoring een middel is om je doel te bereiken. Daarnaast dient het merendeel van je organisatie/medewerkers bereid te zijn om met klanten en/of relaties invulling te geven aan het gesponsorde evenement of de wedstrijden te bezoeken. Credion is met een landelijk budget een tweetal jaren als sponsor actief geweest in de wielersport. Vanuit het

Roosendaalse hebben wij die landelijke sponsoring actief gesteund door het ter beschikking stellen van wielerkleding aan relaties en door klanten (volledig verzorgd en met een touringcar) mee te nemen naar de Belgische klassiekers zoals o.a. Kuurne-Brussel-Kuurne. Enkel op die wijze, er pro actief mee omgaan, geloven wij in de kracht van sponsoring. Daarnaast is het ook belangrijk om in je sponsoruitingen aan te geven wat je doet, zeker voor een relatief klein merk. Bijna iedereen kent de wielerploeg Mapei met de felgekleurde geblokte kleding. Maar wie weet wat ze doen of maken? Tot slot: (sport)sponsoring werkt en helpt je business mits doordacht en met een juiste inzet van middelen uitgevoerd.

■ Herman den Boeft Herman den Boeft - Ardee engineering & detachering Wij doen het (nog) niet. Het bleef beperkt tot een Alpe d’Huzes bijdrage voor enkele deelnemers of de nieuwe shirts van de voetbal vereniging van een medewerker. Een dergelijke sponsoring heeft zeer weinig impact voor onze onderneming, veel meer voor het goede doel. Voor een onderneming als de onze met een beperkte omvang, technisch advies gericht op grotere industriele opdrachtgevers is B-to-B, een rechtstreeks contact met de beslissers bij de opdrachtgever van belang. Sportsponsoring kan daarbij ondersteunend werken

16

het ONDERNEMERS BELANG

als “herkenning” en “beleving” door uitnodigingen bij wedstrijden. Dat vraagt om een redelijke tot grote participatie en bij voorkeur in een populaire sport. Het kostenplaatje is dan navenant, daar wringt de schoen; de kosten staan in geen enkele verhouding tot de opbrengst. Een verloren geslagen golfbal met logo heeft een groter effect. Dan toch maar een logootje op een “World Solar Challenge” auto van één van onze hogescholen om ons technische imago te onderstrepen? We gaan er weer over nadenken.


■ René van Broekhoven René van Broekhoven - WVS-groep In het recente verleden hebben wij diverse evenementen gesponsord in West-Brabant en zijn wij aan RBC Roosendaal verbonden geweest als sponsor. Naast naamsbekendheid en imagoverbetering is het hoofddoel altijd geweest om te participeren in het zakelijke netwerk dat bij een evenement of een club hoort. Via dergelijke netwerken werden vaak goede contacten opgebouwd die weer resulteerden in opdrachten voor de organisatie. Sponsoring vond echter ook op andere manieren plaats. Door het inzetten van medewerkers bij evenementen of het leveren

van diensten in ruil voor extra promotie, liet WVS-groep zien waar onze medewerkers toe in staat waren en konden we participeren in het netwerk. Door de zware bezuinigingen die WVS-groep nu treffen is er een pas op de plaats gemaakt op het gebied van sponsoring. Er is één uitzondering. Een medewerkster van WVS-groep Businesspost, Agmaja Kolman, is hard op weg richting goud op de Paralympics in London deze zomer op het onderdeel roeien. Zij ‘haalt er letterlijk uit wat erin zit’ en dat staat symbool voor de manier waarop wij onze medewerkers ontwikkelen richting de reguliere arbeidsmarkt!

■ Piet Walraven Piet Walraven - pi-ict Roosendaal Wij vinden sponsoring zinvol. We dragen bij aan verenigingen in ruil voor een kleine advertentie, naamsvermelding en dergelijke. Om je naamsbekendheid te vergroten is er wel een substantieel budget nodig in plaats van hier en daar wat strooi-advertenties. Als je als bedrijf een behoorlijk budget beschikbaar hebt voor sponsoring kun je dit, naast het sociale aspect, ook echt aanwenden voor het vergroten van je naamsbekendheid en daarmee is sponsoring dus ook direct gekoppeld aan je reclame budget. Het risico van een blessure

van een atleet, waardoor er mogelijk onvoldoende aandacht is voor het onderwerp van sponsoring, is inderdaad een risico en zal bij de grotere sponsorcontracten onderdeel uitmaken van de afspraken in het contract. Naast deze risico’s moet je met sponsoring natuurlijk ook altijd afwegen of je de doelgroep voor je bedrijf weet te raken. Last but not least ben je als directeur of medewerker natuurlijk super trots als het elftal van je kind/kinderen of je eigen club speelt in tenue met de naam van jou bedrijf.

■ Leo Meerman Leo Meerman - CELT Consultancy Sponsoring is voor mijn onderneming wel zinvol, maar in beperkte mate. Ik zie het meer als de uitgangspunten die je ook bij het gebruik van Social Media volgt: iets geven zonder er persé iets voor terug te verwachten.Ik sponsor bijvoorbeeld het muziekprogramma Crossroads

op de regionale radiozender ZuidwestFM. Vanwege de regels in de mediawet mogen zij aan die sponsoring geen ruchtbaarheid geven. De exposure ervan is dus zeer beperkt. Toch vind ik het belangrijk dat zo’n type muziekprogramma blijft bestaan. Misschien toch een beetje idealisme?

■ Maaike Breewel-Witteveen Maaike Breewel-Witteveen - Roosendaal Advocaten Binnen de branche ziet sponsoring meer op naamsbekendheid dan dat het er direct toe leidt dat de volgende dag in grote getale contact wordt opgenomen om diensten af te nemen. Herkenning is echter van evenzo groot belang, daar de ‘vijver’ waar de potentiële cliënt in kan vissen groot is en je je derhalve toch dient te onderscheiden van de andere kantoren. Een bekend logo, een naam die men vaker

gehoord of gezien heeft geeft toch een herkenning die ertoe zal leiden dat men eerder contact opneemt op het moment dat men wel een advocaat nodig heeft, dan wanneer bijvoorbeeld uit een lange lijst van namen een keuze gemaakt dient te worden. Sponsoring via sport of via een andere weg maakt bij de doelstelling van naamsbekendheid/herkenning eigenlijk niet direct uit. Feit is dat de sponsoring een bepaalde doelgroep dient aan te spreken, welke ook aansluit bij de onderneming.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Bedrijfsreportage

Bouw Brasserie Lodge Visdonk

van start dankzij financiële onderbouwing Credion Roosendaal Restaurant Catszand moet wijken voor nieuwbouw

John van Steenderen (links) en Walter Cats

vindt de gemeente Roosendaal. En eindelijk, 14 jaar na de eerste plannen van de gemeente kan de ondernemer binnenkort starten met de nieuwbouw van het restaurant. Het restaurant annex partycentrum is in 1980 opgericht door de familie Cats. Na jarenlange onzekerheid, kwam de gemeente in 2003 met het aanbod van de nieuwe locatie op Landgoed Visdonk, een prachtig natuurgebied met vele wandel- en fietsroutes en bovendien gunstig gelegen nabij uitvalswegen van Roosendaal.

M

aar voordat de schop de grond in kan, moet uiteraard eerst de financiering geregeld worden. Dat is in deze economisch onrustige tijd voor een horecaondernemer geen eenvoudige opgave. Banken reageren terughoudend op aanvragen uit deze branche en Walter Cats, manager van het huidige restaurant en de nieuwe Brasserie Lodge Visdonk, realiseerde zich dat hij in de huidige markt niet alleen bij zijn huisbankier moest zijn voor de benodigde financiering. “Omdat Credion, als onafhankelijk adviseur, goed de weg kent in de wereld van financiers, kwam ik al snel bij hen uit.

Eind vorig jaar is John van Steenderen bij Credion Roosendaal begonnen

18

het ONDERNEMERS BELANG

Mijn aanvraag werd efficiënt en professioneel opgepakt, waarbij ook de samenwerking met onze accountant BDO prima verliep”, aldus Walter Cats. Eind vorig jaar is John van Steenderen bij Credion Roosendaal begonnen. John heeft uitgebreide ervaring opgedaan in de kredietsector bij de ING Bank in zowel binnen- als buitenland. “Ik merkte al heel snel dat ik met Paul van Baardewijk, oprichter van Credion Roosendaal op dezelfde golflengte zat. Dat heeft er toe bijgedragen, dat ik als ondernemer met veel plezier in de (West)Brabantse MKB sector werk”. John is erin geslaagd om op korte termijn de gevraagde financiering rond te krijgen, ondanks het feit dat financiers niet direct staan te juichen bij aanvragen voor de horeca branche. John merkt op dat, ook voor deze sector, goed onderbouwde aanvragen nog steeds een goede kans van slagen hebben en hij ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Hij vervolgt: “het unieke van Credion Roosendaal is dat zij als intermediair behoort tot de marktleiders op het gebied van ondernemersfinancieringen. Daarnaast heeft zij via de aan haar gelieerde onderneming Criada Participaties BV, ook toegang tot investeerders, die zelfstandig of in combinatie

met bancair krediet ondernemers financieren. Vooral sinds de kredietcrisis wordt van deze alternatieve of additionele financieringsmogelijkheid in toenemende mate met succes gebruik gemaakt.” De schop voor het nieuwe restaurant zal in het tweede kwartaal van dit jaar in de grond gaan. In het begin van 2013 zullen de deuren dan open gaan voor haar gasten. Naast de nieuwe naam, Brasserie Lodge Visdonk, zal ook de formule anders worden: laagdrempeliger met een inrichting met veel hout, stenen vloer en robuuste houten tafels, waar behalve de wandelaars en fietsers, ook de lunch- en dinergasten zich prima thuis voelen. De brasserie krijgt een buitenbar en er wordt een aparte ruimte gecreëerd voor kleinere gezelschappen. Bovendien komen er faciliteiten voor kinderen en bijvoorbeeld een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Kortom: een veelzijdige accommodatie op een prachtige locatie! Voor nadere informatie Credion Roosendaal Paul van Baardewijk of John van Steenderen Brugstraat 33a 4701 LB Roosendaal T 0165 - 54 44 43 www.credion.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Marco Magielse

ITCOMS:

Ondernemers in de wolken dankzij online diensten Niet meer hoeven te investeren in dure hardware. Altijd verzekerd zijn van de nieuwste software. Onbeperkte toegang tot alle bedrijfsgegevens, ongeacht tijd en plaats. Het zijn slechts een paar van de voordelen van cloud computing, een aantrekkelijke en efficiënte oplossing voor het automatiseren en stroomlijnen van administratieve processen. Directeur Corien Koolen van ITCOMS in Roosendaal brengt de toekomst dichterbij. “Wij garanderen een forse besparing op zowel initiële als operationele kosten.’’

E

lke ondernemer wordt ermee bestookt: het nieuwe werken. De noodzaak om de werkomgeving zo flexibel mogelijk in te richten. Zonder zorgen kunnen werken, altijd en overal. Iedereen ziet het nut. Maar in de praktijk schrikt met name het midden- en kleinbedrijf nog vaak terug van de nieuwe technologie. Omdat ze niet weten hoe ze al die ontwikkelingen op IT-gebied in hun bedrijf moeten toepassen. Omdat ze bang zijn dat hun bedrijfsgegevens vrij circuleren op internet en niet meer beveiligd zouden zijn. ITCOMS heeft zich helemaal toegelegd op de toekomstvaste oplossing die cloud computing is. Als Microsoft Online Services Partner is het Roosendaalse bedrijf in korte tijd uitgegroeid tot een strategische schakel in het creëren van een bedrijfszekere werkomgeving. Koolen helpt bedrijven bij het overstappen op de nieuwe, kostenbesparende technologie. “Wie de stap al heeft gezet, is in de wolken.’’

Betrouwbaarheid

ITCOMS biedt innovatieve oplossingen die hun kwaliteit en betrouwbaarheid in de praktijk bewezen hebben. Zoals Windows Intune dat het mogelijk maakt om alle pc’s binnen het bedrijf op afstand te managen. Ook heeft het Roosendaalse IT-bedrijf alle kennis in huis om snel een eigen en onderscheidende webwinkel in de lucht te hebben. Met de producten van ITCOMS zit de ondernemer in de wolken. Zowel intern als extern dataverkeer wordt een stuk gemakkelijker, en goedkoper. In de aanschaf van hardware en technische installaties hoeft tenslotte niet meer geïnvesteerd te worden. Ook het beheer ervan is niet langer een factor. Hoog opgeleid IT-personeel is evenmin nog nodig. Microsoft is de betrouwbare host en de ondernemer betaalt slechts zijn op maat gesneden abonnement. Of zoals Koolen het kernachtig zegt: ”Van ZZP tot MKB, in de cloud ermee.’’

Directeur Corien Koolen van ITCOMS in Roosendaal brengt de toekomst dichterbij

Flexibel

Het verhaal van Koolen prikkelt en verbaast. Hij is een ondernemer die geen duurzame relaties wil door bijvoorbeeld langdurige onderhoudscontracten af te sluiten. Wel wil hij collega-ondernemers snel en vakkundig helpen bij de migratie naar de cloud. Met advies, inrichting en implementatie. Daarna houdt zijn bemoeienis op. Koolen noemt zich een soort installateur, of een elektricien. In zijn visie wordt IT meer en meer een nutsvoorziening. Met diensten die online worden aangeboden. Waarbij de afnemer uitsluitend betaalt voor de diensten die worden afgenomen. Op basis van een abonnement dat duidelijk is, en flexibel. Met alle mogelijkheden om snel op- of terug te schakelen. Dure hardware is niet meer nodig en evenmin een eigen server. Geen kopzorg meer over licenties van software of de status van onderhoudscontracten. Virussen zijn niet meer aan de orde. Alle bedrijfsinformatie is bovendien veilig opgeslagen in de back up van een wereldmerk. “De kans dat hackers daar toegang krijgen is vrijwel minimaal.’’

ITCOMS Leemstraat 44 4705 RH Roosendaal T 0165 - 76 44 44 ckoolen@itcoms.nl www.itcoms.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Interview

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging is op vele terreinen actief die het ondernemingsklimaat moeten bevorderen. Om arbeidsplaatsen te bieden heb je immers een bloeiend bedrijf nodig, in een omgeving waar het goed ondernemen is. Daarom heeft BZW een aantal speerpunten opgesteld, in nauwe samenspraak met de leden, die momenteel extra aandacht krijgen. Denk daarbij aan innovatie, onderwijs, het vestigingsklimaat en samenwerkingsverbanden, maar zeker ook aan infrastructuur. Dit deel van Nederland heeft immers volop kansen en groeimogelijkheden maar goede bereikbaarheid is daarbij wél een voorwaarde. Dat speerpunt krijgt dus alle aandacht. Hard nodig, anders missen een groot deel van Zeeland en Brabant de boot, soms zelfs letterlijk. De BZW ondernemers hebben een doortimmerd plan voor snelle en duurzame resultaten klaarliggen, dat op de sympathie van de minister kan rekenen. Nu moet de overheid alleen nog officieel aanhaken.

De weg naar een nog betere toekomst

20

het ONDERNEMERS BELANG


B

ZW is een krachtig ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De grootste bedrijven in Brabant en Zeeland zijn lid van de BZW, maar ook middelgrote en kleinere ondernemingen voelen zich er thuis. Met 3.000 directeuren uit 1.900 bedrijven is de vereniging in de regionale en landelijke economie een factor van betekenis, onder meer als adviseur, belangenbehartiger en als inspirerend punt voor ontmoeting en samenwerking. De bundeling van krachten, knowhow en inzichten werkt erg goed, bewijst de praktijk geregeld.

René Mens is bij de BZW in dienst als regiomanager, en fulltime druk met invulling geven aan de voor de aangesloten ondernemers zo belangrijke economische agenda. Er valt veel werk te verrichten, zo veel is duidelijk. Hij doet dit in deze regio met collega’s Jeroen de Lange en Thom Engels. Die zijn niet bij ons gesprek. Wél zijn aangeschoven Arn van der Vorst, Managing Director bij Mepavex Logistics en voorzitter van BZW Kring Bergen op zoom, alsmede zijn ‘collega’ Ronald Reunis, Director Quality bij Philips Lighting en vicevoorzitter van BZW Kring Roosendaal. Logistieke uitdaging

Het belangrijkste onderwerp van gesprek vandaag is de logistieke uitdaging waar Brabant en Zeeland op dit moment voor staan. De wegen raken namelijk overbelast en daar heeft de economie in dit deel van Nederland last van. Er moet dus wat gebeuren en eigenlijk snel, om erger te voorkomen. Qua ligging, tussen wereldhavens die heel Europa bevoorraden en er vrachten voor verschepen, is hier nog veel te winnen. Momenteel echter merken bedrijven juist dat het lastiger wordt. Ronald legt uit: “Waar onze chauffeurs tot voor kort nog drie ritten per dag konden maken, zijn het er tegenwoordig slechts twee. Dat is een flinke kostenpost.” Duidelijker kan hij het probleem niet blootleggen. Ook Arn van der Vorst weet, als manager van een logistieke dienstverlener, als geen ander hoe lastig het is tegenwoordig. “Deze regio dreigt een echte flessenhals te worden wanneer we niet snel wat structureels doen. En dat terwijl hier naast logistiek ook maintenance, bio-based economy en de agrosector groeiende sectoren zijn. Dit zijn stuk voor stuk branches waar bereikbaarheid een grote rol speelt. We moeten als ondernemers, samen met de overheid écht proberen grotere problemen vóór te zijn.” A58

De oplossing? Eigenlijk is die niet zo moeilijk. Er dient een betere A58 te komen. Van Vlissingen tot Eindhoven zit deze weg vol knel- en knooppunten. Een belangrijke verkeersader is hierdoor structureel verstopt, vaak op meerdere plaatsen. Goed doorstromen doet het zelden in ieder geval, met alle economische gevolgen van dien. De BZW heeft daarom de Stichting A58 geïnitieerd, met als doel het zo snel mogelijk concreet

aanpakken van de problematiek. René Mens zit, als BZW vertegenwoordiger, daarom vrijwel wekelijks aan tafel met de nodige partijen, waaronder veel overheid, om over concrete invulling te praten. “Onze leden zien in dat het vlot trekken van dit traject hard nodig is. Ze zijn daarom bereid er behoorlijk in te investeren met kennis en diensten. We hebben berekend dat met die inbreng het mogelijk is om het gehele traject te optimaliseren op een veel kortere termijn én goedkoper dan nu verwacht wordt.” Het idee is een apart bedrijf op te richten, waarin ook de overheid participeert, dat verantwoordelijk wordt voor het verbeteren en in stand houden van het traject. “Omdat we als verzamelde ondernemers belang hebben bij snelle en blijvende resultaten, willen we graag contribueren.”, vertelt Arn. “Er zijn volop bedrijven aangesloten die concreet kunnen bijdragen aan de invulling, van advies tot en met oplevering. Denk bijvoorbeeld aan goede, duurzame verlichting.” Ronald knikt instemmend. “Wij werken natuurlijk graag actief mee aan zo’n partnerschap, mede omdat we dagelijks merken hoe belangrijk het is dat er snel verbetering komt. Er zit hier zo veel innovatieve economie. Maak daar gebruik van, zou ik zeggen.” Uniek plan

Wat exact het plan is? René Mens: “Dit aan de overheid en andere stakeholders voorgestelde bedrijf moet krachten gaan bundelen. Het is een uniek initiatief, in ieder geval voor Nederland, en minister Schultz is erg enthousiast. Natuurlijk dient de overheid altijd de eindverantwoordelijkheid te houden maar participanten kunnen wel bijdragen aan snellere ontwikkeling en slimme oplossingen. Ideeën liggen er al genoeg. Zo is er een plan om van de snelweg die nu Roosendaal nog in tweeën splijt een stadsboulevard te maken, een beetje á la EttenLeur. In plaats daarvan moet er een nieuwe weg om de stad heen komen, die woongebied ontlast en veel betere doorstroming mogelijk maakt. Veel mensen denken dat de aanleg van

de A4 bij Steenbergen voor verbetering gaat zorgen, maar dat zal zich veelal beperken tot vrachtverkeer tussen Rotterdam en Antwerpen. Bovendien, wanneer er niet meteen een hele goede oplossing komt voor het knooppunt bij Bergen op Zoom worden de problemen daar alleen maar groter.” Arn haakt hier op in: “Men moet zich realiseren dat er ook allerlei nieuwe activiteiten en ontwikkelingen langs die A4 gaan vormen, die de toestroom vooral vergroten en knooppunt Zoomland extra belasten. Zo maken we ons tevens grote zorgen om De Stok bij Roosendaal. Met nieuwe ontwikkelingen als Logistiek Park Moerdijk in het nabije vooruitzicht en een snel groeiende Borchwerf kán het niet goed blijven gaan.” De kosten

Tijd voor actie dus, maar wie gaat dat betalen? Ronald wijst nogmaals op de verwachte en goed doorberekende verdienmogelijkheden uit innovatie. “Gebeuren moet het toch, vroeg of laat. Geef dan het hier gevestigde bedrijfsleven de kans er aan bij te dragen en maak het daardoor meteen sneller en beter haalbaar, is mijn devies. Een mooi voorbeeld is de nieuwe tunnel in Maastricht. Een lokaal bedrijf kwam met het idee om er geen twee naast elkaar te bouwen maar onder elkaar. Hiermee werd behoorlijk bespaard. Als we op de reguliere procedure moeten wachten duurt het nog tien jaar voor men begint, terwijl ons initiatief al over twee jaar aan zou kunnen vangen.” Over de financiering wil René nog wel wat kwijt: “Daar is natuurlijk ook over nagedacht. We hebben of gaan in gesprekken met bijvoorbeeld investeerders en pensioenfondsen, maar ook met de eigenaren van wegrestaurants, hotels en pompstations. Voor hen levert een veelgebruikte weg immers ook nogal wat op. Daar is zéker enthousiasme. Iedereen wil echter ook graag weten wat de overheid gaat doen. We hopen er snel meer over te kunnen zeggen. Deze regio is hard toe aan betere bereikbaarheid.”

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

Wat is uw handicap? Ontdek het tijdens het Rode Loper Ondernemers Event ‘Ze zullen wel vaak ziek zijn.’ ‘Dat kost me vast veel begeleiding.’ ‘Medewerkers van WVS-groep? Die kunnen toch alleen stickers plakken?’ Dergelijke vooroordelen en hardnekkige clichés bestaan nog steeds. En dat terwijl WVS-groep medewerkers dag in, dag uit het tegenovergestelde bewijzen. Niet alleen binnen de eigen organisatie maar vooral ook daarbuiten, steeds vaker als gewaardeerd lid van het team bij een bedrijf. Daarom nodigt WVS-groep ondernemers uit om op 9 en 10 mei naar het Rode Loper Event in de St. Jan & Reztaurant Dakota’Z te komen. U kunt er aangenaam kennis maken met de belangrijke toegevoegde waarde van WVS-groep medewerkers en tijdens een workshop ontdekken wat uw handicap eigenlijk is.

22

het ONDERNEMERS BELANG

H

et Business to Business Event is een prima netwerkgelegenheid maar biedt ook ruimte voor een nadere kennismaking. Adrienne Ogier is Hoofd Detachering en Begeleid werken bij WVS-groep en blij met deze kans. “Het is steeds duidelijker dat we mensen ‘buiten’ dienen te detacheren, willen we ze echt mogelijkheden en een toekomst op de arbeidsmarkt bieden. Dat wil dus zeggen dat we ze detacheren bij allerlei soorten bedrijven, vaak in eerste instantie met de nodige begeleiding. Of we bieden werkgevers andere opties om het in dienst nemen van een werknemer aantrekkelijk te maken. Veelal blijkt al snel dat dit prima verloopt en dat een bedrijf er hierdoor een enthousiaste en prima functionerende collega bij heeft. In de open ambiance van dat Rode Loper Event willen we graag eens laten zien dat WVS-groep een heel ‘normaal’ aanbod aan werknemers te bieden heeft.”

Kansen en voordelen

Hoofd Communicatie René van Broekhoven vult aan: “Wat we vooral willen, is mensen eens na laten denken over de vraag in hoeverre zij wel of geen vooroordelen hebben in deze. Vandaar die wat prikkelende tekst en een bijbehorende workshop, die plaats gaat vinden tijdens de start van het evenement, in Reztaurant Dakota’Z.” Adrienne vult aan: Het gaat er ons vooral om dat we op een tot de verbeelding sprekende wijze willen laten zien wat we wél kunnen betekenen voor een bedrijf! Samen met een ondernemer willen we dat bedrijf en de bijbehorende processen dan wel werkzaamheden bekijken. Waar zitten de

eventuele knelpunten en risico’s om aan de slag te gaan met diverse doelgroepen en hoe kunnen we die ombuigen naar kansen en voordelen? Vele aspecten zullen aan bod komen, zoals de mogelijkheden tot zeer aantrekkelijke financiering via een maatschappelijk investeerder, loonkostensubsidie en zelfs jobcarving, waarbij we bepaalde taken overnemen en daarmee een organisatie ontlasten. Het wordt zéér de moeite waard!” Ontzorgen

PR-man René haalt er nóg een belangrijk thema bij; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hij vertelt: “WVS-groep haalt er uit wat er in zit! Als sociale werkvoorziening voor negen gemeenten in Westelijk Noord-Brabant ontwikkelen wij dagelijks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. In dit proces bieden wij voor ondernemers een breed en professioneel scala aan producten en diensten aan. Het ontzorgt bedrijven niet alleen, het komt ook hun maatschappelijke imago ten goede. Niet onbelangrijk, vinden zowel samenleving als overheid en gelukkig ook steeds meer opdrachtgevers. We hopen dat uitgebreid met bezoekers van dit ondernemersevent te kunnen bespreken, op een ludieke manier maar met een serieuze ondertoon.” U bent daarvoor bij deze van harte uitgenodigd door Adrienne, René en al hun collega’s. Ook door de mensen die nog naar een leuke passende functie uitkijken. Er is vast een plaats voor ze want, zoals ze het zelf zo mooi samenvatten: “In ieder bedrijf past een medewerker van WVS-groep!’


$(-i3",."- %3'%(-"(&()&`"`0((('+ .0-+(.0,--/"+'pp

Dakota’z is DE uitgelezen Locatie om op ma ,di, wo of donderdag uw trouwfeest te vieren!! Vanuit het oude raadhuis kunt u met uw gasten over de rode loper naar Dakota’z wandelen. Waar U meteen kunt toasten met Champagne en uw bruidstaart aan kunt snijden. U kunt bijvoorbeeld op onze bovenverdieping eerst dineren met uw gasten en later het feest op de benedenverdieping laten losbarsten. Optredens van Dj’s, Bands, zangers etc. alles is mogelijk! Wilt u in een exclusieve, trendy en sfeervolle locatie uw mooiste dag van uw leven beleven, kunt U ons altijd contacteren voor een persoonlijk vrijblijvend gesprek, waarin u al uw wensen aan ons kenbaar kunt maken! Dakotazroosendaal@gmail.com of telefonisch Dakota’z 0165-569416

Workshops • Seminars • PowerPoint • presentaties Bedrijfsborrels • Jubilea •

Weg uit de stoffige hotel zaaltjes maar in een eigentijdse zaak waar informeel gewerkt kan worden waar de lunch of diner genuttigd kan worden www.dakotaz.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Hans Boutkan

‘Ons team weet antwoord op elk ondernemersvraagstuk’

eL&P Verbeek: sterk in finance, human capital en payrolling Ondernemers in West-Brabant nog beter van dienst zijn. Dat was de leidende gedachte bij het toevoegen van Administratiekantoor Verbeek aan eL&P, een in

Voor het bedrijfspand in Halsteren Robert Leendertse (links) en Frans Verbeek (rechts)

Zevenbergen gevestigde organisatie die een solide naam heeft opgebouwd als ondernemend verlengstuk voor bedrijven in en om de gemeente Moerdijk. Op het vertrouwde adres in de Dorpsstraat in Halsteren gaan Frans Verbeek en zijn medewerkers verder onder de naam eL&P Verbeek. Het grote voordeel voor huidige en toekomstige klanten: meer verzamelde kennis en daardoor een nog slagvaardiger advies. “Wij kijken door de cijfers heen en denken mee.’’

A

an het woord is financieel adviseur Robert Leendertse, de drijvende kracht die eL&P heeft uitgebouwd tot een allround zakelijke dienstverlener. Het groeiende eL&P onderscheidt zich doordat het ondernemers in de volle breedte ondersteunt, op het gebied van administraties, financiën, fiscaliteit en personeel- en organisatie. Met het uitgebreide pakket aan diensten is eL&P een strategisch partner voor het bedrijfsleven in de driehoek tussen Breda, Dordrecht en Roosendaal. Door de krachtenbundeling met Verbeek wordt de marktpositie in West-Brabant versterkt. Omgekeerd betekent het voor de ondernemers in het gebied een directe toegang tot een breder scala aan diensten dan ooit. Leendertse: “Ons team weet antwoord op elk ondernemersvraagstuk.’’ Specialisten

Het huidige eL&P heeft een rijke historie van ruim 65 jaar. De opa van Leendertse is de grondlegger van de organisatie die zijn wortels heeft in Klundert. Sinds januari 2010 is eL&P op een ruime A-locatie in Zevenbergen gevestigd. In feite bestaat de organisatie uit drie units, met elk hun eigen specialisme: naast finance is eL&P sterk in human capital en payrolling. Voor de klanten van eL&P Verbeek komen dat soort diensten meteen een stuk dichterbij. Samen hebben deze specialisten slechts één doel voor ogen: de opdrachtgever zo goed

24

het ONDERNEMERS BELANG

mogelijk terzijde staan, en waar nodig de zorg overnemen. Puur ondernemerschap is wat eL&P onderscheidt. De nieuwe vennootschap komt niet uit de lucht vallen. Achter de schermen werd al nauw samengewerkt. De vennootschap is er een logisch vervolg op. Het resultaat: de dienstverlening wordt op een nog hoger plan gebracht. Het bedrijfsleven in West-Brabant profiteert daarvan. “Door onze kennis, en door de intensieve samenwerkingsverbanden met fiscalisten en accountants, zijn wij in staat om ook de meest complexe financiële vraagstukken om te zetten in heldere en werkbare oplossingen.’’ Persoonlijk

In de dagelijkse praktijk verandert er voor de zakelijke klanten van eL&P Verbeek niet zoveel. Natuurlijk zijn er de nieuwe naam en de nieuwe huisstijl. Ook is de ondernemersvisie aangescherpt. Leendertse: “Wij zijn, meer dan ooit, gericht op ontwikkeling en groei voor de opdrachtgevers.’’ Binnen eL&P Verbeek wordt daarom extra geïnvesteerd in expertise en ontwikkelingen als digitale dossiervorming. Met een eigen inlogcode kunnen opdrachtgevers binnenkort volledig op de hoogte blijven van de stand van zaken in hun organisatie. Zonder dat ze de dagelijkse zorg van hun administratie hebben. De focus op efficiency leidt volgens Leendertse niet tot het aantasten van de kernwaarden van eL&P Verbeek. “We blijven ook in

Halsteren laagdrempelig, persoonlijk en hebben weinig overhead, zodat we kunnen werken voor aantrekkelijke tarieven. Iedere ondernemer heeft bij ons een eigen aanspreekpunt, iemand die het bedrijf door en door kent. En zo nodig zitten we, samen met de ondernemer, met meerdere specialisten aan tafel. Onze kennis en persoonlijke aanpak maken het verschil.’’ Werkgeverstaken overnemen

Behalve het voeren van administraties, belastingadvies en financieel advies is eL&P Verbeek in staat om werkgeverstaken over te nemen. Naast het verzorgen van salarisadministraties horen ook zaken als arbodienstverlening, personeels- en organisatiebeleid, human resources en detachering tot het dienstenpakket. Dat brede scala aan diensten maakt eL&P Verbeek tot een aantrekkelijke partner om mee samen te werken. “Wij herkennen veel ondernemersvraagstukken meteen. Simpelweg omdat we zelf ondernemer zijn. Dat praat wel zo gemakkelijk en maakt ons advies slagvaardiger.’’

eL&P Verbeek Dorpsstraat 48, 4661 HP Halsteren Postbus 13, 4660 AA Halsteren T 0164 - 68 39 21 verbeek@elenp.nl www.elenp.nl/verbeek


Bedrijfsreportage

Tekst: Han Verbeem • Fotografie: Nico de Beer

Wie afhankelijk is van autovervoer, wil vooral zekerheid. U hebt een drukke agenda en de medewerkers volgen een strakke planning. Dan kunt u pech onderweg niet gebruiken. Maar… een ongelukje ligt vaak in een klein hoekje en voor u het weet staat u of met pech langs de kant. Autoschadeteam neemt u wat dat betreft alle zorgen uit handen. Met de unieke haal- en brengservice van ‘deur tot deur’ én met de garantie van vervangend vervoer, worden de gevolgen voor uw bedrijf tot een minimum beperkt. Autoschadeteam ontzorgt en neemt alle ellende uit handen, van Audi tot Zastava en van Aardenburg tot Zevenbergen. Kortom: Autoschadeteam levert service van A tot Z!

Niet langer piekeren over panne…

Autoschadeteam ontzorgt!

V

estigingsdirecteur Hans Bartelen van Autoschadeteam Roosendaal is er duidelijk in: pech onderweg komt nooit gelegen. “Gemiddeld heeft iedere autorijder één keer in de vijf jaar te maken met een vorm van autoschade”, legt hij uit. “Natuurlijk doe je als ondernemer en als bestuurder je uiterste best om schade te voorkomen. Maar áls het eenmaal voorkomt dan wil je natuurlijk dat alles snel en goed geregeld wordt.”

dat er nooit schade geweest is”, stelt Bartelen. Onbescheiden? Welnee, want de vestigingen van Autoschadeteam leggen terecht de lat hoog als het om kwaliteit gaat. Tot op het kleinste detail wordt gelet op een perfecte afwerking. “De auto moet er achteraf niet alleen weer tiptop uitzien, maar het komt ook op de betrouwbaarheid aan. Dat geldt voor alle soorten auto’s en voertuigen, van vrachtwagen tot directieauto.” Oók voor speciale auto’s

Eersteklas schadeherstel

Bij Autoschadeteam bent u zeker aan het goede adres. Met dertien vestigingen in Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en westelijk Brabant heeft Autoschadeteam een regionale dekking en de meer dan 150 vakspecialisten staan garant voor een eersteklas schadeherstel. Fokwa/VOC gecertificeerd

Dankzij de specialistische vakkennis is Autoschadeteam in staat om auto’s van de meest uiteenlopende merken te herstellen, ook bijzondere auto’s en klassiekers. Verder heeft de vestiging in Borssele zich gespecialiseerd in zware voertuigen zoals landbouwmaterieel. “Wat de schade ook is, en om wat voor auto het gaat, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en zorgen altijd voor een passende oplossing.

Autoschade’s worden in de regel binnen 2 tot 3 werkdagen gerepareerd en indien nodig regelen we een vervangende wagen.” Bezoek de stand op het MOO Event

Autoschadeteam is een keten van diverse schadeherstelbedrijven en bestaat als team sinds 2000. De historie van sommige individuele vestigingen gaat zelfs terug tot 1928. Mede door de langjarige reputatie is Autoschadeteam een voorkeursadres voor tal van verzekeringsmaatschappijen. “Afhankelijk van de gekozen polis is er in veel gevallen geen eigen risico op reparaties”, legt vestigingsdireceur Bartelen uit. “En dat scheelt in de portemonee.” Alwéér een goede reden om te kiezen voor Autoschadeteam. En bent u nieuwsgierig naar méér? Kom dan op 9 of 10 mei naar het Rode Loper Ondernemers Event in de St Jan te Roosendaal. De mensen van Autoschadeteam West-Brabant zijn er met een speciale stand aanwezig.

0800 - schadeteam (0800 - 724 23 38) www.autoschadeteam.nl

Vakkennis en scholing zijn ook gebieden waarop Autoschadeteam zich nadrukkelijk onderscheid. “In 2010 waren we de eerste keten in Nederland die zich ‘autoschadetechnicus gecertificeerd’ mogen noemen, een kwaliteitskeurmerk van Focwa/VOC”, zo verduidelijkt directeur Bartelen. Het voortdurend investeren in technische knowhow is nodig om mee te gaan met de geavanceerde ontwikkelingen van de autosector. “Vroeger was een portierdeur gewoon een portierdeur, nu zit deze vol met computergestuurde onderdelen. Als je zo’n deur zonder kennis van zaken verwisselt is de kans groot dat er op het dashboard allerlei lampjes gaan branden waar het niet hoort”, merkt hij lachend op. Onzichtbaar en vlekkeloos herstel

Het bijzondere aan het vakmanschap van Autoschadeteam is, dat het achteraf volledig onzichtbaar is. “Wie niet beter weet, zou denken

het ONDERNEMERS BELANG

25


Bedrijfsreportage

Nieuw directieteam Rabobank Het Markiezaat

‘Extra aandacht voor ondernemers’ Rabobank Het Markiezaat heeft een nieuw directieteam. Directievoorzitter Silvia Bal trad anderhalf jaar geleden aan, sinds 1 april dit jaar is het 4-hoofdige directieteam weer compleet. De nieuwe directie bestaat uit zeer ervaren bankiers, allen met een breed netwerk binnen de Rabobank-organisatie.

H

et directieteam stelt zich voor: Drs. Silvia Bal-Roose: Directievoorzitter. Bekleedde diverse functies binnen de Rabobank-organisatie. Vanaf 2007 werkte zij als statutair Directeur Commercie bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Daarvoor was zij werkzaam als Commercieel Directeur Regio Zuid bij Schretlen & Co. Verder was zij een van de initiatiefnemers die het Leonardo-onderwijs (onderwijs voor hoogbegaafden) mogelijk maakte in de provincie Zeeland. Ze startte op 1 januari 2011 bij Rabobank Het Markiezaat. “Deze bank past bij mij: dynamisch, stedelijk en platteland. Die combinatie vind ik juist zo leuk.” Silvia Bal-Roose is getrouwd en heeft twee kinderen.

26

het ONDERNEMERS BELANG

Jeroen ter Huurne MBA: Directeur Bedrijfsmanagement. Heeft 30 jaar ervaring binnen de Rabobank, als laatste in de functie van Directeur Bedrijfsmanagement te Breda. Daarvoor werkte hij in diverse vestigingen als accountmanager, Manager Bedrijven, algemeen directeur van lokale banken en directeur Interpolis. Hij kwam in november naar Bergen op Zoom. “Na vijf jaar in Breda was ik aan een nieuwe uitdaging toe. Dat we hier als een compleet nieuw team starten maakt het voor mij extra aantrekkelijk.” De afdeling Bedrijfsmanagement wordt steeds belangrijker binnen de bank, geeft Jeroen ter Huurne aan. “Zeker in verband met compliance en regelgeving. Dat moet voor een bank goed geregeld zijn, zodat de klanten goed bediend kunnen worden.” Jeroen ter Huurne is getrouwd en heeft drie kinderen. Ing. Marc Luttikhuis: Directeur Particulieren. Werkt sinds 1995 bij de Rabobankorganisatie. Hij begon als trainee en klom al snel op tot een managersfunctie. Inmiddels heeft hij een ruime ervaring in het

particuliere domein. De afgelopen vier jaar was hij actief als Directeur Particulieren bij Rabobank Goeree-Overflakkee. Aangezien Marc Luttikhuis al twee jaar in Halsteren woont, lag de keuze voor Rabobank Het Markiezaat voor de hand. “Prachtig om hier te mogen werken”, vindt hij, “en op die manier iets voor de bank en het werkgebied te kunnen betekenen. Zeker nu we met een nieuw team starten.” Hij is verantwoordelijk voor de particuliere markt, inclusief Private Banking. Belangrijk daarbij is de aandacht voor de ondernemers in privé. Marc Luttikhuis is getrouwd en heeft twee kinderen. Piet Peters: Directeur Bedrijven. Is 33 jaar werkzaam bij de Rabobank-organisatie, zowel bij Rabobank Nederland als bij lokale banken door heel Nederland, van Friesland tot Schouwen-Duiveland. Al eerder werkte hij in West-Brabant als Adjunct Regiodirecteur, en hij kent daardoor de stad, de omgeving en de mensen hier goed. “Ik was na ruim zes jaar in mijn vorige functie, Directeur Commercie bij Rabobank Bernheze Maasland (omgeving ‘s-Hertogenbosch) wel toe aan iets nieuws. Dit is een mooie carrièrestap.” Hij is verantwoordelijk voor de complete zakelijke dienstverlening: bedrijfsmatig financieren, verzekeren en financiële logistiek. Piet Peters is getrouwd en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.


Een team rondom de klant

Het nieuwe directieteam benadrukt de onderlinge samenwerking. “Rondom onze klanten wordt een hecht team van adviseurs met hun eigen expertise gevormd,” zegt Piet Peters. “Een nauwe samenwerking, bijvoorbeeld tussen Particulieren en Bedrijven, is daarbij noodzakelijk. Ondernemers kunnen bij ons terecht met zowel hun zakelijke als particuliere bankzaken. We denken mee vanuit de klant en bieden hen een pakket op maat.” Zeker in moeilijke economische tijden ligt er een uitdaging, geven de directeuren aan. “Er is veel aan de hand in de wereld, dat maakt het uitdagend. Wij willen graag een vraagbaak zijn voor onze klanten, die juist in deze tijd met vragen zitten. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau hebben wij de kennis en de expertise.” Midden in de samenleving

De drie nieuwe directieleden zijn allen Brabanders. “Daardoor weten we wat er speelt in de markt en in het gebied,” geven zij aan. “Elke Rabobank is toch anders. Rabobank Het Markiezaat is een bank die midden in de samenleving staat. Dat zie je niet overal.” Rabobank Het Markiezaat is participant binnen de Biobased Economy, het StartersCentrum en de Stichting Samen voor Bergen op Zoom en is sponsor van onder andere het RaboJazzweekend, openluchtspektakel de Zoomerspelen, culinair evenement ProefMei en poppodium Gebouw-T.

Piet Peters, Directeur Bedrijven (l) en Marc Luttikhuis, Directeur Particulieren (r)

“We willen als coöperatieve bank maatschappelijk betrokken zijn en iets terug doen voor onze leden,” aldus de directie. “Dat kan door sponsoring of door het steunen van maatschappelijke projecten vanuit ons Coöperatiefonds. Bovendien vinden we het belangrijk ons gezicht te laten zien. Daarom proberen we zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de samenleving.” Aandacht voor ondernemers

Het directieteam wil ook extra aandacht besteden aan zakelijke relaties. “De komende tijd wil ik veel klanten gaan bezoeken,” zegt Piet Peters. “De Rabobank is een dynamische bank, daarbij moeten we onze klanten goed kennen”. De nauwe samenwerking met de ledenraad vindt het directieteam een positief punt. “Liefst wil ik steeds meer dialoog over het verder verbeteren van de kwaliteit van onze

dienstverlening. Onze ledenraad weet tenslotte wat er speelt in het werkgebied en in het bijzonder bij de leden,” aldus Marc Luttikhuis. 100 jaar Rabobank

Dit jaar viert Rabobank Het Markiezaat haar 100-jarig bestaan. De jaarlijkse fietstocht op 2 september krijgt extra aandacht door middel van de toevoeging: ‘Fiets voor je club!’. Deelnemende leden mogen hierbij ieder € 5,- doneren aan een vereniging. Een andere activiteit in het kader van het eeuwfeest is ‘Bedrijven bezoeken Bedrijven’. Ondernemers worden uitgenodigd om in november bij twee bedrijven achter de schermen te komen kijken. Deze activiteit wordt in samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen georganiseerd. Rabobank Het Markiezaat Jacob Obrechtlaan 1 4611 AP Bergen op Zoom T 0164 - 60 80 80 www.rabobank.nl/markiezaat

het ONDERNEMERS BELANG

27


Tekst: Mr. Paul van der Rijt

Column

Na het verwerven van aandelen in het kapitaal van een vennoot, 1 . 2 2 3 0 $ 1 $ * ( 0 ( 1 7 & 2 1 6 8 /7$ 1 & < $ ' 9 , ( 6

schap, vraagt de nieuwbakken aandeelhouder zich vaak af op welke

Uw eigen expert bij :

wijze hij grip kan krijgen op het reilen en zeilen van de vennootschap.

- Kosten reduceren

Dit speelt indien de aandeelhouder niet tevens statutair bestuurder is.

- Coachen van uw medewerker(s)

Grip op de vennootschap door de koper van aandelen

- Inzichtelijk maken van uw kosten - Overnemen van uw Inkoopadministratie - Analyse van offerte of leverancierscontract - Assistentie bij Inkoop van product of dienst - Automatiseren van het bestelproces (Purchase2Pay)

Uw Regio Inkoopexpert inkoop.expert@cimca.nl T. 0165-510165 M. 06-28023430 www.cimca.nl

Wilt u iets bijzonders aan uw evenement toevoegen? Iets speciaals dat de aandacht weet te trekken en bovendien ook nog uitstraling heeft? Dan is de Kaldi Mobiel Bergen op Zoom, van Kaldi koffie & thee, bij uitstek een toevoeging voor uw evenement.

MEER INFORMATIE?

bergenopzoom@kaldimobiel.nl of bel 06-24988146

28

het ONDERNEMERS BELANG

D

e rol van de aandeelhouder is beperkt: hij heeft (indirect) kapitaal verschaft aan de vennootschap en mag minimaal eens per jaar een aandeelhoudersvergadering bijwonen om te besluiten tot het al dan niet vaststellen van de jaarrekening. Daarnaast komt aan de aandeelhoudersvergadering de bevoegdheid toe om een handvol andere besluiten te nemen. Om grip te kunnen krijgen op de vennootschap, moet de aandeelhouder proberen grip te krijgen op de bestuurder. De bestuurder handelt immers namens de vennootschap. Indien de aandeelhouder de meerderheid van de aandelen bezit, kan hij de statutair bestuurder(s) benoemen. Ook heeft hij dan het recht de statutair bestuurder(s) te schorsen en te ontslaan. Dit waarborgt dat de statutair bestuurder al te grote bokkensprongen maakt, maar wordt wel gezien als een zogenoemd ultimum remedium. Voor ogen moet worden gehouden dat het belang van de bestuurder niet per definitie gelijk is aan het belang van de aandeelhouder. De bestuurder moet het belang van de vennootschap dienen en dat omvat meer dan alleen het belang van de aandeelhouder. Is deze statutair bestuurder ook mede-aandeelhouder, dan is het raadzaam in zowel de managementovereenkomst als in de aandeelhoudersovereenkomst bepalingen op te nemen wat er moet gebeuren met zijn aandelenpakket indien de managementovereenkomst eindigt. Meestal zal het zo zijn dat het wenselijk wordt geacht dat de manager in dat geval zijn aandelen overdraagt. De aandeelhouder kan bovendien van de bestuurder verlangen dat hij namens de vennootschap bepaalde informatie aan de aandeelhouder verstrekt. Deze informatie is vaak van financiĂŤle aard, waardoor de aandeelhouder een beter inzicht verkrijgt in het financiĂŤle reilen en zeilen van de onderneming.

Daarnaast kan de aandeelhouder bedingen dat bepaalde bestuursbesluiten ter goedkeuring aan hem worden voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het besluit tot goedkeuring van het jaarlijkse budget en andere belangrijke beslissingen. Dergelijke afspraken, indien er sprake is van meerdere aandeelhouders, kunnen worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de vennootschap partij is. Tot slot zou, indien de statuten in deze mogelijkheid voorzien, de aandeelhouder ĂŠĂŠn of meerdere commissarissen kunnen benoemen. Zij hebben de taak toezicht te houden op het bestuur en, waar nodig, met raad en daad bij te staan. Voor advisering over dergelijke kwesties kunt u zich tot ons wenden.

Van der Rijt Advocatuur Burgemeester Stulemeijerlaan 16 Postbus 906, 4600 AXÂ Bergen op Zoom T 0164 - 24 15 18 F 0164 - 24 15 58 info@vanderrijtadvocatuur.nl www.vanderrijtadvocatuur.nl


Copernicusstraat 3 4624 SE Bergen op Zoom T: 06-302 51 244 info@qa-criteria.nl

Expertise in Kwaliteitsmanagement en CertiďŹ ceringstrajecten. o ISO 9001:2008 of ISO 14001:2004 o Interim Kwaliteitsmanager (KAM) o Onderhoud & begeleiding o Interne audits en verbetervoorstellen o Advisering o Structuur, workďŹ&#x201A;ows en procesverbetering

Weet u wat uw klanten echt beweegt? Is er een markt voor uw product of dienst? Waarom kiezen ouders en/of leerlingen juist voor uw school?

info@m-research.nl www.m-research.nl

 z 6

9

*

2 5

( 15 2 (7 %

(& 3

1 z * %( 7

(1',*(638,7&2$7, 1* (67  +% & z 6 721z.(/'( * 0, ,7%( 5$) 8 ( 3 $/ + ',& 6 & z (5 +7  ,1 ,( ,z 7 * 

29$7,( 5(1 21 /. 1*(1 %$ (5., 1 $): ( (5 (1 /2 9 (5 /( /2 ,$

%,/,6$7,(z&9 . / 67$ (1 , -0 ,( %( 7 216(59(5,1*(1 & &  : ( &2 z $3 ( $ , 1 7,1 7 , $ (1 ' 5 * $ 1 3 , 

Bedrijvenpark Klaverweide te Oud Gastel, gelegen nabij het bedrijvenpark Borchwerf te Roosendaal. 5 hectare te ontwikkelen bedrijfsgrond op een uitstekende zichtlocatie met optimale ontsluiting naar de A17 richting Rotterdam en Antwerpen.

www.bedrijvenparkklaverweide.nl

'(72(*(92(*'(:$$5'(9$17(%(&21

& -( ,1 1 2

Ruimte om te groeien

Klaverweide is een ontwikkeling van:

Ondersteuning bij marktonderzoek, ook voor het MKB en onderwijs. Maatwerk in onder andere (klant)tevredenheidsonderzoek, naambekendheid- en imago-onderzoek, marktverkenning.

 

Klaverweide

Is uw bedrijf toe aan vernieuwing en bent u op zoek naar een kwalitatieve en veilige nieuwe locatie? Neem dan contact op!

Marktonderzoek en advies

Marly Wierckx T: 06 - 467 245 45

Waar bedrijven groeien

Argon 10 4751 XC Oud Gastel Postbus 280 4730 AG Oudenbosch Tel.: 0165 316 180 Fax: 0165 315 026 info@tebecon.nl www.tebecon.nl


PRHL]DPHRQWVODJSURFHGXUHV" ODVWLJHUHwQWHJUDWLHSURFHVVHQ"

8KHHIWHHQYUDDJRSKHWWHUUHLQYDQKHWDUEHLGVUHFKWHQEHQWRS ]RHNQDDUHHQJRHGDGYLHVRIRQGHUVWHXQLQJLQHHQSURFHGXUH *HGDFKW NDQ ZRUGHQ DDQ RQWVODJ]DNHQ YUDJHQ EHWUHIIHQGH HHQ UHLQWHJUDWLHWUDMHFW LQWHUSUHWDWLH YDQ &$2EHSDOLQJHQ KHW GRRUOLFKWHQ YDQ DUEHLGVRYHUHHQNRPVWHQ RI UHJHOLQJHQ WHU]DNH YDQ VHFXQGDLUH DUEHLGVYRRUZDDUGHQ 'DQ EHQW X ELM WRJ 5RRVHQGDDO$GYRFDWHQDDQKHWMXLVWHDGUHV0U0$%UHHZHO :LWWHYHHQKHHIWDOVVSHFLDOLVWHHQMDUHQODQJHHUYDULQJ 2RNYRRUDGYLHVRIUHFKWVELMVWDQGRSGHWHUUHLQHQYHUELQWHQLVVHQ UHFKW KXXUUHFKW HQ LQFDVVR·V NXQW X FRQWDFW RSQHPHQ PHW GH PHGHZHUNHUVYDQWRJ5RRVHQGDDO$GYRFDWHQ

Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom Roosendaal 2-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you