Page 1

NR. 1

2013

ZUID-HOLLANDSE EILANDEN / HOEKSCHE WAARD

Bedrijfsovername in crisistijd:

Extra kansen en koopjes in een dunnere markt

Ambities realiseren, ook in zwaar weer

Grensoverschrijdende oplossingen

••••••••••••••••

Het gaat om het resultaat

De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijven in de spotlight!

BOETER BOUWBEDRIJF MIDDELHARNIS

Scan de onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (iPhone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Marken QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR-code wordt automatisch gescand.

0DQXHO

Langeweg 111 3245 KG Sommelsdijk T 0187 – 48 57 77

;econd +hance

:M|V\MOZI\QM*>

%HURHSVNOHGLQJ 7H[WLHOVHUYLFH

Pascal 40a 3241 MB Middelharnis T 0187 – 48 01 68

Molendijk 15 3281 LT Numansdorp T 0186 – 61 60 02

www.boeterbouw.nl

www.manuelberoepskleding.com

www.bvlb.nl

B.V. Pascalweg 5 3225 LE Hellevoetsluis T 0181 39 95 93

www.2-ndchance.nl

Seggelant Zuid 6-a 3237 ME Brielle T 0181 297 000

Brielle www.meeuwenplaat.nl

.HUNVWUDDW $-6WULMHQ 7 (GE#GEZRUNZHDUQO :ZZZGEZRUNZHDUQO

  

ĹˆÄśÄťÄş Ä§Ĺ„Ĺ„Ĺ€ÄžĹƒÄźġĺʼnʼnĺŇÄťÄşÄşĹ ÄžĹƒÄźĹˆÄśÄťÄş Ä§Ĺ„Ĺ„Ĺ€ÄžĹƒÄźġĺʼnʼnĺŇÄťÄşÄşĹ ÄžĹƒÄź ĹˆÄśÄťÄş YRRUUHSUHVHQWDWLHYHEHGULMIVNOHGLQJ IXQFWLRQHOHZHUNNOHGLQJHQ3%0¡V 

Een partner die niet bang is om ‘out of the box’ te denken? WEA kent het ondernemers klimaat als geen ander!

 WEA DELTALAND Brielle (0181) 47 51 71 Groot-Ammers (0184) 60 28 97 Middelharnis (0187) 48 64 44 Oud-Beijerland (0186) 64 10 11 :RUNHUV²-HDQV²3LORWMDFNV²3DUND¡V²)OHHFHYHVWHQ7 

WEA-accountants en adviseurs nemen u veel werk uit handen, besparen u geld en zorgen ervoor dat uw bedrijfsvoering aan de wettelijke voorschriften voldoet. WEA zorgt ervoor dat al uw administratieve en ďŹ scale puzzelstukjes op hun plaats vallen. WEA weet als geen ander dat elk bedrijf anders is. Daarom denken wij niet in hokjes maar in oplossingen...VKLUWV²3RORVKLUWV²6ZHDWHUV²+RRJ=LFKWEDDUKHLG +DQGVFKRHQHQ²9HLOLJKHLGVVFKRHQHQ$GHPEHVFKHUPLQJ ²*HKRRUEHVFKHUPLQJ9HLOLJKHLGVKHOPHQ² 9HLOLJKHLGVEULOOHQ²'LVSRVDEOHV

 3HUVRRQOLMNDGYLHV²6HUYLFHRSORFDWLH%HGUXNNLQJHQ %RUGXULQJHQ

  

wea.nl • info@weadeltaland.nl 


Tekst: Wendy Hofman, InterLynx | marketing, communicatie & creatie / Foto: Bas van der Wel, Fotografie Bas van der Wel

De accountant: uw belangrijkste adviseur

Advies

Sander Schipper (links) en Bert Kers

“De crisis is nog niet ten einde”, zegt Bert Kers, eigenaar van Partners in Finance Accountants & Adviseurs. “Allereerst is er de continue ‘negatieve’ berichtgeving in de pers over de afwaardering van door banken verstrekte leningen, de discussie over de waarde van de euro, het vertrouwen van de consument in de economie en bedrijven die niets anders kunnen dan het sluiten van de deuren. Deze ‘psychische ellende’ wordt dagelijks uitgestort over ondernemend Nederland. De dagelijkse realiteit is ook dat veel ondernemers op dit moment daadwerkelijk te kampen hebben met financiële nood. Wij proberen ze daarmee te helpen, door advies te geven over liquiditeitsbegrotingen, overbruggingskredieten, hulp bij belastingteruggave en het snijden in de bedrijfslasten.” “Gezien het feit dat de economie al een aantal jaren mager is, slinken bij veel ondernemers de reserves en zijn er op een gegeven moment onvoldoende mogelijkheden om klappen op te vangen. Juist onder zulke omstandigheden is de accountant als adviseur van groot belang”, aldus Kers. “Veel MKB’ers maken volop gebruik van onze adviezen. Het doen van de boeken is de ene helft van ons werk, de andere helft is helpen met advies om de druk op de ketel te verkleinen. Op financieel gebied staat niemand zo dichtbij als wij, want wij kennen de administratie en de financiën beter dan ieder ander. Wij kennen de financiële dossiers van onze klanten heel erg goed, maar het belangrijkste aspect is, juist in crisissituaties, dat wij de cliënt als ondernemer en als mens kennen!” Lichtpunten in belastingen in 2012 Sander Schipper, mede-eigenaar van Partners in Finance vult Bert aan: “Het zoeken van creatieve oplossingen, dat is waar het in onze business om draait. Kennis en kunde zijn daarin belangrijke factoren die doorlopend vragen om bijscholing en een uiterst alerte instelling. Neem als voorbeeld maar het terrein van ‘de belastingen’; 2012 biedt veel versimpeling en lichtpunten.” “Zo is per 1 januari 2012 de verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik voor bestelauto’s’ ingevoerd, waarbij (gezamenlijk) kan worden aangegeven dat met de bestelauto niet privé wordt gereden, voor de ondernemer dus geen rittenregistratie meer. Ook de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting is gewijzigd. Deze is per 1 januari 2012 omgezet in een vaste aftrekpost met een basisaftrek van € 7.280. De huidige vaste zelfstandigen-

aftrek met acht schijven, waarbij de aftrek hoger wordt naarmate de winst uit onderneming lager is, verdwijnt. Ondernemers met een winst boven de € 53.500 gaan er met de nieuwe aftrek op vooruit.” Sander legt uit: “De aanpassing van de zelfstandigenaftrek is de eerste stap van het kabinet om de bestaande ondernemersfaciliteiten te gaan vervangen door één geïntegreerde ondernemersfaciliteit, die gericht zal zijn op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap. Op termijn kan dat uitmonden in een aparte box in de inkomstenbelasting voor ondernemers, een winstbox waarbij de ondernemersfaciliteiten opgaan in een lager, proportioneel tarief voor de winstbelasting. Invoering van een winstbox betekent een ingrijpende wijziging van het stelsel van de inkomstenbelasting voor ondernemers. Deze mogelijkheden gaat het kabinet verkennen”. “Daarnaast heeft het Kabinet voorgesteld om per 1 januari 2013 een nieuwe spaarfaciliteit in te voeren: het zogenaamde vitaliteitsparen, die door werknemers, ondernemers, zzp’ers en resultaatgenieters kan worden benut voor binnenlandse belastingplichtigen met inkomen uit tegenwoordige arbeid. Per jaar kan maximaal € 5.000 worden ingelegd op een spaarrekening, een spaarverzekering of een spaarrecht en is aftrekbaar op het inkomen in box 1. Het grote voordeel van deze regeling is dat hij bestedingsvrij is; de deelnemer kan uit dit tegoed opnemen, hoeveel en wanneer hij wil. Opnamen worden in het jaar van opnemen belast in box 1. Met de vitaliteitspaarregeling kan een tegoed worden opgebouwd van maximaal

€ 20.000 dat is vrijgesteld in box 3 en de rente op het tegoed wordt niet getroffen door de vermogensrendementsheffing. Voor deelnemers van 62 jaar en ouder geldt slechts één beperking: het maximaal jaarlijks op te nemen bedrag is € 10.000. Een mooie maatregel die deeltijd pensioen bevordert en voltijdpensioen beperkt!” Bert: “Als accountants gaan wij ervoor de ondernemer de meest optimale en praktische ondersteuning te bieden binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden. Met creativiteit zorgen wij voor nieuwe ideeën om te kunnen overleven. Het gaat ons erom naast de ondernemer te staan, (mogelijke) problemen te signaleren en handvaten te bieden deze op te lossen!”

Partners in Finance Accountants en Adviseurs B.V. is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Accountants & Administratieconsulenten (NOvAA). Om als accountantskantoor middelgrote bedrijven te kunnen bedienen is een vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Partners in Finance Accountants & Adviseurs is het enige accountantskantoor op Voorne-Putten dat bij de toekenning van de vergunningen in september 2008 aan alle door de AFM gestelde kwaliteitseisen heeft voldaan.

Oostkade 26, 3221 AK Hellevoetsluis T 0181 - 33 10 40 www.partnersinfinance.nl

het ONDERNEMERS BELANG

01


Inhoud COLOFON

Ambities realiseren, ook in zwaar weer

Het Ondernemersbelang van Zuid-Hollandse Eilanden / Hoeksche Waard verschijnt vijf keer per jaar.

Partnership geldt voor goede én slechte tijden. Voor een goed plan stelt de Rabobank altijd geld ter beschikking en in zwaar weer helpt ze het schip financieel door de storm. Maar een succesvol partnerschap drijft eerst en vooral op wederzijds vertrouwen. Juist nu moet de ondernemer zijn contacten met de bank intensiveren en de bankier zelf inschakelen als adviseur. Transparantie en proactief handelen blijken namelijk de kans om een periode van rode cijfers te overleven aanzienlijk te vergroten. Overleef de crisis dankzij en niet ondanks de Rabobank.

Vijfde jaargang, nummer 1, 2013 OPLAGE 3000 exemplaren

07

COVERFOTO Deelnemers aan het rondetafelgesprek over bedrijfsovername FOTOGRAFIE: Marco Magielse UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

Bedrijfsovername in crisistijd De markt voor fusies en overnames lijdt evengoed onder de economische onzekerheid als alle andere. Daardoor staat de activiteit op een lager pitje dan vóór de crisis. Opvolging binnen familiebedrijven wordt enkele jaren uitgesteld en overnames worden vaker via een earn out dan via een buy out gefinancierd. Tegelijk biedt de huidige markt ook kansen op ‘koopjes’ of voor strategische overnames. Het Ondernemersbelang liet een aantal regionale specialisten hun licht schijnen over de huidige mogelijkheden en beperkingen bij bedrijfsovernames.

EINDREDACTIE Baukje Bosma T 0594 - 69 56 16 b.bosma@ondernemersbelang.nl

Grensoverschrijdende oplossingen voor communicatie en events

BLADMANAGER NOVEMA Frits Schouten T 0492 - 82 01 57 f.schouten@ondernemersbelang.nl

13

VORMGEVING Sprog | strategie + communicatie, Sneek DRUK Scholma Druk, Bedum AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: Gerrit Boer Hans Boutkan Jan Jong Fotografie Jeroen Kuypers Jan Hammink Lonneke van Kerkfort (KrulCopy) Paul Kusters (cartoon) Jeroen Kuypers Sonny Lips Marco Magielse Tekstbureau Vakmaten Henk Veenstra André Vermeulen (column) Ruud Voest Cock de Vries René Zoetemelk Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie erbij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN: 2214-0603 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

Zeventien jaar geleden richtte huidig directeur Corina Barendregt ConQuest op. Tijdens die periode groeide het bedrijf uit tot het fullservice communicatiebureau van vandaag. Met nationale en internationale opdrachtgevers, die graag op strategisch niveau sparren met de vele communicatieadviseurs die ConQuest rijk is. Dit jaar ontving de oprichter en DGA de titel Zakenvrouw Hoeksche Waard, een prachtige waardering voor haar werk.

Mooie reclame-uitingen maken is leuk maar het gaat om het resultaat Reclame moet meer opleveren dan dat het kost. Natuurlijk maak je als reclamemaker graag mooie onderscheidende uitingen. Soms is dat ook noodzakelijk maar uiteindelijk wil de opdrachtgever er meer aan verdienen dan hij eraan uitgeeft en dat snappen we maar al te goed. “If you can dream it, you can do it.” Dat moeten we als ondernemers meer voor ogen hebben, vertelt Karel de Koning, directeur-eigenaar van Trend reclame & advies uit Oud-Beijerland.

ONDERNEMERS BELANG BELANG het ONDERNEMERS

25

In het hartkatern De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

- Blijvend leren steeds belangrijker - SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden - Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in - Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

02

08

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd, maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden.


Column ■

En verder

Sleutelwoord: optimisme

01

De accountant: uw belangrijkste adviseur

04

Nieuws

Dik vier jaar al verkeert de westerse wereld in een forse dip. Het einde is

05

Wat is wijsheid

een vicieuze cirkel gemanoeuvreerd. De media berichten bijna dagelijks

06

De klant staat centraal

15

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

19

Bestrating van woonwijk tot schoolplein

20

Ondernemerspanel. 2013: Een jaar met nieuwe kansen?

23

Innoveren in 2013 met belastingvoordelen

‘democratieën’, een tweedeling is ontstaan tussen de bestuurlijke elite en

27

Hoe voorkomt u dat een vordering verjaart

de gewone burger op straat. Die twee verstaan elkaar niet meer.

nog niet in zicht. We praten elkaar de put in. Zo hebben we ons zelf in over economische rampspoed, daarbij gevoed door de regering en door geluiden uit de lobbykantoren van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is er nauwelijks nog besef van de enorme welvaart waarin wij mogen leven. Oorlog is iets wat 90 procent van de bevolking alleen kent van televisiebeelden en bioscoopfilms. De economie is het probleem niet. Het werkelijke probleem is dat in Nederland, en ook in andere westerse

De huidige generatie politici zit niet in de politiek vanuit een gedreven ideaal om het land en zijn bevolking naar betere leefomstandigheden te leiden, maar vanuit een gecalculeerde gedachte om de eigen loopbaan vooruit te helpen. Op zich is dat niet eens zo vreemd, immers de leefomstandigheden kunnen al bijna niet meer beter. Hierdoor laat zich verklaren waarom het kabinet-Rutte II (en ook voorgaande coalities) niet verder komt dan het verhogen van belastingen

Strip

en het beknibbelen op collectieve voorzieningen. Een beeld van hoe Nederland er in 2020 bij moet liggen, is er niet in Den Haag. De boodschap dat iedereen het zal voelen dit jaar, is een heel verkeerde boodschap. Daardoor blijft iedereen – behalve creatieve ondernemers – zitten waar hij zit. Dat de bouwsector op z’n rug ligt, de woningmarkt is ingestort en de werkloosheid elke dag met 800 mensen toeneemt, interesseert de overheid geen bal. Ze neemt immers geen maatregelen om het functioneren van de economie te stimuleren. Ze doet het tegenovergestelde. De regering veroorzaakt vraaguitval. Behalve op vakanties en de nieuwste iPhone bezuinigt het volk nu bijna overal op. Terwijl iedereen weet dat geld moet rollen om de machinerie draaiend te houden. Aan de koopkracht ligt het echt niet. Sinds 2008 is die met 4 procent gedaald. Met elk briefje van 50 euro koop je nu dus voor 2 euro minder dan vijf jaar geleden. De boodschap van het kabinet had vorig jaar moeten zijn: Mensen, we verlagen de BTW en de inkomstenbelasting en we snijden fors in het overheidsapparaat en maken van de ambtenaren zzp’ers. Weten die ook eens wat het is om de eigen broek te moeten ophouden. Geef ons vier jaar en het komt goed. Dit lijkt op het VVD-programma, maar de PvdA heeft het kennelijk weten tegen te houden. Ondernemers zullen 2013, zoals gewoonlijk, zelf naar hun hand moeten zetten. Met een tas en een jas vol optimisme, dat wel. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


In het vervolg beter, eerst even bellen.

Beter, aan uw zijde Natuurlijk bent u persoonlijk betrokken. Raken conflicten u diep. Maar rationeel gezien is er één oplossing: kom met uw probleem bij ons aan tafel. Wij lossen alle juridische, zakelijke en privéconflicten voor u op. Liefst in onderling overleg, maar als het moet via de rechter. Hoe eerder ú belt, hoe sneller de zaak wordt opgelost. Want u kunt ons maar beter aan uw zijde hebben. Daarmee bent u het beste af.

Barendrecht: Oslo 20 U 2993 LD U T: +31 (0) 180 64 44 99 U F: +31 (0) 180 64 44 90 Spijkenisse: Jan Campertlaan 4 U 3201 AX U T: +31 (0) 181 61 77 23 U F: +31 (0) 181 62 25 62

Barendrecht - Spijkenisse

lawbb.nl


Column

Nieuws Kanshebbers Hoeksche Pluim bekend De Commissie Hoeksche Pluim stond voor een lastige keuze. Uit de vele inzendingen moest de commissie vijf kandidaten kiezen. Bedrijven uit alle Hoeksche Waardse gemeenten hadden zich aangemeld. Allemaal hoogwaardige bedrijven en werkzaam in veel verschillende branches. Dat maakte de selectie moeilijk! De 5 bedrijven zijn (op alfabetische volgorde): De Koningshoeve uit Klaaswaal; JSKS Administratie & Fiscaal; Advies B.V. uit Oud-Beijerland; Paardekooper Verpakkingen en Disposables uit Oud-Beijerland; Reedyk BV uit Klaaswaal en Snijders Elektrotechniek BV uit Oud-Beijerland. Op 14 februari heeft de jury de bedrijven bezocht en daarbij gekeken naar het ‘grensverleggend ondernemerschap’ van de kanshebbers. Van de vijf bedrijven zijn er drie genomineerden overgebleven. Deze houden bij de Rabobank in Heinenoord een presentatie, waarna de jury samen met het publiek de winnaar kiest. Bepaal ook wie de Hoeksche Pluim 2013 wint. Kom op donderdag 14 maart naar de Rabobank en stem mee! Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar via hoekschepluim.nl De Hoeksche Pluim is een initiatief van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en Kamer van Koophandel.

Art Studio Thomas: reclamemaker en vormgever in de Hoeksche Waard Art Studio Thomas biedt kleine, grote bedrijven, verenigingen en particulier een breed en op maat gesneden aantal reclameproducten aan. Grafisch ontwerp en vormgeving is hun basis. Logo’s, beeldmerken en huisstijl worden door hen verwerkt in drukwerk, beletteringen en websites. Met kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk aan specialisten is ieder reclameproject te realiseren, ook voor kleine organisaties. Met korte productielijnen, hoogwaardige reclameproducten en realistische prijzen is de keus dan snel gemaakt: Art Studio Thomas, Schuringsedijk 8, 3281 KP Numansdorp, tel. 0186-655335 of www.artstudiothomas.nl

Visser & Visser Pensioenadviseurs lanceert transparante vergelijkingssite Pensioenen is een ingewikkelde arbeidsvoorwaarde waarvoor specifieke expertise vereist is. In de afgelopen jaren is pensioen, gedreven door de provisie van adviseurs, veel te veel een verzekeringsproduct geweest. Zo blijken werkgevers soms al jaren onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds te hangen, terwijl zij een pensioenregeling bij een verzekeraar hebben afgesloten. In plaats van een verzekeringsproduct is pensioen een arbeidsvoorwaarde, de op één na duurste ook. Voor ondernemers waarbij het pensioencontract bij de verzekeraar afloopt, is het zeker de moeite waard om te onderhandelen met de verzekeraar over de tarieven. Bovendien is er een nieuwe pensioenuitvoerder in de markt, de premiepensioeninstel-

ling (PPI), waarvan de kosten voor administratie en vermogensbeheer substantieel lager zijn dan bij een verzekeraar. Bijkomstig voordeel is dat er geen erfenis van de verzekeringsadministratie uit het verleden bestaat. De PPI richt zich met name op het MKB. Voor ondernemers en werkgevers die meer inzicht willen in de markt van PPI’s heeft Visser & Visser een vergelijkingssite ontwikkeld waarop deze partijen met elkaar worden vergeleken: www.nieuwepensioenuitvoerder.nl Vragen over de inhoud of de uitvoering van de pensioenregeling, neem dan contact op met drs. Marcel van de Grift op 06-22550384 of hgvandegrift@visser-visser.nl

Uw nieuws Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productnieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar Uitgeverij Novema, redactie HOB ZuidHollandse Eilanden / Hoeksche Waard; t.a.v. Baukje Bosma; Postbus 30, 9860 AA Grootegast, of per e-mail: b.bosma@ondernemersbelang.nl

Wiltec ontvangt met trots ISO 26000 certificering voor MVO beleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen: een term die veel gebruikt wordt. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om concreet te laten zien wat ze precies doen op dat gebied. Reden genoeg om het MVO certificaat in het leven te roepen; de ISO 26000 standaard om MVO inspanningen te meten en inzichtelijk te maken. Wiltec mag zich nu tot de gecertificeerde bedrijven rekenen en is zeer tevreden met deze erkenning. Bij Wiltec

staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. In de beleidsvorming staan het milieu, de mens en de maatschappij altijd centraal, een belangrijk onderdeel voor de certificering. Wiltec was al gecertificeerd voor het kwaliteits- (ISO 9001), milieu- (ISO 14000) en VCAsysteem en voegt daar nu ISO 26000 aan toe. Meer informatie staat op www.mvo-wiltec.nl

Wat is wijsheid De BNN IQ test was op tv. Ik deed niet mee, ik lag met griep op de bank. Dat zou de score nadelig beïnvloeden, had ik zelf bedacht (Je zou het faalangst kunnen noemen, want tests waarbij ik druk voel van wegtikkende tijdbalkjes zijn niet bepaald mijn forté). Deelnemers aan de test werd gevraagd naar de betekenis van woorden als planking*, smirting** en swaffelen***. Zelfs rekenvragen werden ingeleid door van -internet geplukte- herriefilmpjes. Ik ken genoeg mensen met een hoog IQ, die op deze vragen slecht zouden scoren. Wat er eigenlijk werd getest was mediawijsheid. Mediawijsheid is het geheel van kennis en vaardigheden om kritisch en bewust om te gaan met mediaontwikkelingen. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact wordt steeds groter. Het is belangrijk om de kansen te benutten die media bieden. Maar je moet ook weten wat je doet en wat het effect ervan is. Onze jeugd krijgt op school steeds vaker les over zaken als internet en sociale media. Een onderdeel is het analyseren van de informatie. Van wie komt het bericht en is het betrouwbaar? Ook bedrijven buigen zich steeds vaker over hun profiel op internet. De belangrijkste tip die ik kan geven is: Als je het doet, doe het dan goed. Zorg dat je tijd maakt voor het bijhouden van profielen en controleer wat er op internet verschijnt over je bedrijf. Eén negatieve tweet over jouw bedrijf kan op internet immers een totaal eigen leven gaan leiden. En iets dat viral gaat op internet, is van een totaal andere orde dan een ouderwets griepje! Nienke van ‘t Klooster Knetter Communicatie *

Internetrage waarbij men als een plank doodstil blijft liggen, om zich zo te laten fotograferen.

** Benaming voor het tegelijkertijd roken en flirten in de rookruimte. *** Dat zoekt u zelf maar op! het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage

De klant staat centraal! Ferrazzo: Nadat hij jarenlang ervaring had opgedaan bij diverse reclamebureaus, heeft Ferr Fikkers in 2004 zijn studio voor grafische vormgeving opgericht. Ferrazzo verzorgt het ontwerp en opmaak van de diverse uitingen voor uw bedrijf zoals: Logo-ontwerp • Huisstijl (bewaking) • Advertenties Campagnes • Websites • Folders/ flyers en brochures • Beletteringen • Premiums En nog vele andere mogelijkheden om reclame voor uw bedrijf te maken. Persoonlijke benadering Tijdens de eerste gesprekken inventariseren zij uw wensen. Ferrazzo zal er alles aan doen om hieraan tegemoet te komen. De doelstelling is altijd verzorgd, opvallend en duidelijk communicerend werk te maken. Natuurlijk in nauwe samenwerking met u. Werkwijze ferrazzo Ferrazzo’s specialiteit ligt bij het ontwerpen van logo’s. U krijgt bij de presentatie van uw (logo-)ontwerp verschillende ideeën gepresenteerd waaruit u kunt kiezen.

Nadat u een keuze heeft gemaakt zal Ferrazzo deze uitwerken en doorvoeren in een passende huisstijl. Ferrazzo kan u tegen een scherpe prijs ook het drukwerk verzorgen. Maar ook beletteringen, weggevertjes en dergelijke. Ferrazzo begeleidt dit hele traject voor u. Schijnwerper Voor uw bedrijf is het ontzettend belangrijk onderscheidend te zijn, op te vallen tussen alle andere bedrijven in uw branche. Ferr is de aangewezen persoon u te helpen met een mooi logo, een opvallende advertentie, een nieuwe website of een brochure.

 V H O O D P .RUWR VPRJHOLMN L

Ferazzo, studio voor grafische vormgeving | E. van der Banstraat 73 | 3207 JB Spijkenisse | T 06 - 48 65 40 86 | studio@ferrazzo.nl | www.ferrazzo.nl

06

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jeroen Kuypers | Fotografie: Hans Boutkan

De crisis verdiept de relatie tussen ondernemer en bankier:

Ambities realiseren, ook in zwaar weer Partnership geldt voor goede én slechte tijden. Voor een goed plan stelt de Rabobank altijd geld ter beschikking en in zwaar weer helpt ze het schip financieel door de storm. Maar een succesvol partnerschap drijft eerst en vooral op wederzijds vertrouwen. Juist nu moet de ondernemer zijn contacten met de bank intensiveren en de bankier zelf inschakelen als adviseur. Transparantie en proactief handelen blijken namelijk de kans om een periode van rode cijfers te overleven aanzienlijk te vergroten. Overleef de crisis dankzij en niet ondanks de Rabobank.

E

én van de grote onzekerheden omtrent de crisis is de vraag: hoe lang duurt ze nog? “In 2009 konden bedrijven op beproefde methoden terugvallen: de kosten werden verlaagd, net als de prijzen en de marges. Even de adem inhouden en wat bijsturen, was het devies”, zegt Hans van Putten, Directeur Bedrijven bij Rabobank Goeree-Overflakkee. “Maar inmiddels is de rek daar wel uit. Veel ondernemingen staan aan de vooravond van ingrijpende reorganisaties. Wij kijken graag kritisch naar die plannen en denken liefst ook vooraf mee. De crisis heeft onze branche niet alleen transparanter gemaakt, maar ook ons onderscheidend vermogen als bedrijfsadviseur vergroot.”

Gezamenlijk realistische uitgangspunten formuleren Maar een advies heeft weinig waarde als het enkel is gebaseerd op laat gereed gekomen jaarcijfers. “Gelukkig zien we steeds meer ondernemers uit eigen beweging elk kwartaal met ons om tafel gaan en ons daarbij volledig informeren”, aldus Eric Heskens, Manager Corporate Clients bij Rabobank Voorne-PuttenRozenburg. “Een financieel verlies hoeft niet dramatisch te zijn, mits er een goed doortimmerd reorganisatieplan tegenover staat dat uitzicht biedt op hernieuwd continuïteitsperspectief. Dan formuleren we gezamenlijk realistische uitgangspunten en zitten we samen de storm uit. Zo’n samenwerking ga je als bank alleen in met een ondernemer die volledig openheid van zaken geeft en bereid is keuzes te maken en zijn strategie te heroverwegen.”

verzetten vergroot de overlevingskans van een bedrijf, maar helpt ook om op kansen in te spelen zodra die zich aandienen.” Geld voor groeiplannen Want ondanks de crisis zijn er nog voldoende bedrijven die goed draaien en ruimte zien voor expansie. Openheid tonen en proactief de bank benaderen is ook voor hen de aangewezen weg om groeiplannen zo optimaal mogelijk te laten verwezenlijken, vindt Eric Heskens. “Dat geldt voor grote bedrijven in de industrie of export, maar evengoed voor MKB-ondernemingen, zoals een campingbedrijf dat in zonnepanelen wil investeren. Natuurlijk zijn ook voor ons de risico’s toegenomen, en stellen we vandaag kritischer vragen om de haalbaarheid van de plannen te toetsen dan vóór 2008. Maar voor een goed plan hebben we nog altijd geld.”

Tegelijk met het geld komt nu echter meer gedegen advies en ook meer vruchtbaar overleg tussen de ondernemer en de bank. De kans dat dit geld het rendement oplevert dat beide partijen ervan verwachten wordt daarmee ook een heel stuk hoger.

Rabobank Goeree-Overflakkee Langeweg 54 3241 KA Middelharnis T 0187 - 47 14 72 www.rabobank.nl/goeree-overflakkee Rabobank Voorne-Putten-Rozenburg Jan Campertlaan 8 3201 AX Spijkenisse T 0181 - 33 32 55 www.rabobank.nl/vpt

Hans van Putten, directeur Bedrijven, Rabobank Goeree-Overflakkee (links) en Eric Heskens, manager Corporate Clients, Rabobank Voorne-PuttenRozenburg

De bank is echter niet de enige die informatie eist. “De ondernemer heeft die managementinformatie eerst en vooral voor zichzelf nodig”, stelt Hans van Putten.”De huidige markt stelt aanzienlijk hogere eisen aan het ondernemerschap dan in de jaren vóór 2008. Tijdig de bakens

het ONDERNEMERS BELANG

07


Rondetafelgesprek

Tekst: Jeroen Kuypers | Fotografie: Marco Magielse

Bedrijfsovername in crisistijd:

Extra kansen en koopjes in een dunnere markt De markt voor fusies en overnames lijdt evengoed onder de economische onzekerheid als alle andere. Daardoor staat de activiteit op een lager pitje dan vóór de crisis. Opvolging binnen familiebedrijven wordt enkele jaren uitgesteld en overnames worden vaker via een earn out dan via een buy out gefinancierd. Tegelijk biedt de huidige markt ook kansen op ‘koopjes’ of voor strategische overnames. Wie met verstand en geduld te werk gaat en zich deskundig laat adviseren kan zijn marktpositie versterken en zo na de crisis vanuit een veel beter uitgangspunt aan verdere expansie werken. Het Ondernemersbelang liet een aantal regionale specialisten hun licht schijnen over de huidige mogelijkheden en beperkingen bij bedrijfsovernames.

H

oe onzeker de overnamemarkt momenteel is wordt volgens Bert Kers AA, mede-eigenaar van het in Hellevoetsluis, Rockanje en Oud-Beijerland gevestigde accountantskantoor Partners in Finance Accountants & Adviseurs, het best bewezen door de kinderdagverblijven: “Enkele jaren terug was een kinderdagverblijf een uitstekende investering. Doordat de overheid de financiering van kinderopvang min of meer van de ene op de andere dag wijzigde is de overname daarvan veranderd van booming in kwijnend.” Ook klantenbestanden zijn aanzienlijk minder waard geworden, en de befaamde hockeystickgrafiek bij de prognose van omzet en winst heeft veel van zijn glans verloren. “Normaliter

kijken we drie tot vijf jaar vooruit, nu telt het verleden minder mee en is de toekomst te onzeker om te voorspellen. Dat maakt het bepalen van de waarde er niet makkelijker op”, aldus Steven Corijn van CompanyCure in Oud-Beijerland. Cashflow versus omzetgroei Hans van Putten, Directeur Bedrijven bij Rabobank Goeree-Overflakkee, wijst erop dat de huidige dalende trend van goodwill-waarde eerst en vooral een gezonde correctie is, bezien vanuit het oogpunt van betaalbaarheid. “Aandelen, goodwill, het is allemaal wat minder waard geworden, maar daarmee vaak ook realistischer dan enkele jaren terug. Een bedrijfsovername hoort een middel

te zijn en geen doel op zich. De marktcorrectie dwingt de ondernemer zich op zijn strategie te focussen en in veel gevallen een voorzichtiger scenario op tafel te leggen wat niet als vanzelfsprekend uitgaat van omzetgroei. Het temperen van verwachtingen heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de financierbaarheid van een overname. De bank let tegenwoordig sterker op de vereiste ruimte in de cashflow van het bedrijf om eventueel tegenvallende omzetontwikkeling op te kunnen vangen.” Dat realisme dringt vooral door bij eigenaren van familiebedrijven. “Veel ondernemers zien door de crisis de waarde van hun aandelen en pand verdampen waar ze bij staan”, zegt Wim Strijk, van Kammeraad en Strijk Vervolg op pagina 10>>

08

het ONDERNEMERS BELANG


het ONDERNEMERS BELANG

09


Rondetafelgesprek

Tekst: Jeroen Kuypers | Fotografie: Marco Magielse

Bert Kers AA, Partners in Finance Accountants & Adviseurs

Eric Heskens, Rabobank Voorne-Putten Rozenburg

Notarissen in Spijkenisse. “Moet je in zulke omstandigheden je zoon of dochter het roer laten overnemen? Velen willen dat de volgende generatie niet aan doen, maar hopen natuurlijk ook later alsnog een hogere prijs voor de overname te krijgen en kiezen er daarom voor de verkoop een aantal jaren uit te stellen.” Kansen voor koopjesjagers Maar de huidige marktomstandigheden zijn niet per definitie negatief. Tijdens een fusieen overnameboom, zoals we die in het verleden diverse malen hebben meegemaakt, riskeert een ondernemer namelijk te veel te betalen voor een bedrijf. Het meest beruchte voorbeeld daarvan is de fusie tussen Time Warner en AOL in 2000, waarvoor het recordbedrag van 160 miljard dollar op tafel kwam en die enkele jaren later tot een pijnlijke opsplitsing van de gefuseerde onderneming in zijn oorspronkelijke delen leidde. De crisis biedt daarentegen steeds meer kansen voor koopjesjagers. “Een mooi voorbeeld vind ik de overname door CSU van concurrent Albatros, die uit een faillissement werd gekocht”, zegt Steven Corijn. “Voor CSU een unieke gelegenheid om hun marktpositie in een bepaald segment te versterken. Maar ook een fenomeen als de vergrijzing biedt kansen. Er zijn steeds meer oudere ondernemers die geen opvolging hebben en hun bedrijf dus wel moeten verkopen.”

Volgens zijn collega Edwin van Dijk moet de koper zelfs in deze tijden uitkijken dat hij niet te veel betaalt: “Een contract met een afnemer dat door de recessie veel minder waard is geworden bijvoorbeeld kan door de fiscus nog altijd even hoog worden ingeschaald. De ondernemer, en zijn adviseurs, moeten dus scherp blijven en zorgen dat zo’n contract voor een reële prijs wordt overgenomen.” Loslaten van het vastgoedautomatisme Aan de kant van de verkoper blijkt vooral de koppeling van bedrijf en bedrijfspand steeds vaker een probleem. “Er zijn voorbeelden te over van met name detailhandelszaken die niet verkocht raken omdat de eigenaar het pand wil

verhuren aan de koper”, zegt Sander Schipper, ook mede-eigenaar van Partner in Finance Accountants & Adviseurs.“Die huurinkomsten vormen zijn eigenlijke pensioenvoorziening. Wanneer die koppeling niet doorbroken kan worden blijkt het pand vaak een blok aan het been in plaats van een pluspunt.” Jeroen Schras stipt aan dat dienstverleners tegenwoordig erg flexibel zijn in hun huisvesting en dankzij het nieuwe werken steeds minder de neiging hebben zich vast te leggen op een pand. Hij is ook van mening dat de verkoopbaarheid van een detailhandelszaak meer bepaald wordt door de mate waarin de ondernemer met zijn tijd is meegegaan dan door de staat en ligging van het winkelpand. “Een detaillist die optimaal heeft aangehaakt bij de mogelijkheden die het winkelen via internet biedt, zal nog altijd een bloeiende zaak kunnen hebben, in tegenstelling tot zijn collega die het nog steeds enkel van passanten en vaste klanten moet hebben. De kwaliteit van het ondernemerschap is dus een belangrijke factor voor de verkoopbaarheid.” Ook Hans van Putten pleit voor een loslaten van dat vastgoedautomatisme. “Het gaat een overnemer uiteindelijk om de oorspronkelijke activiteit van het bedrijf en niet primair om het bedrijfspand. En een bedrijf is meer dan het vastgoed, het is een organisatie die continu waarde creëert. Dat vermogen is het belangrijkste. Daarnaast is het ook niet verstandig met het bedrijf te gaan ‘leuren’. Als ondernemer moet je waken over je gevoel van eigenwaarde en dat ook naar de markt toe uitstralen.”

t & Brökling Advocaten

Edwin van Dijk, Baumgard

Jeroen Schras, advocaat bij Baumgardt & Brökling Advocaten in Spijkenisse, plaatst echter kanttekeningen bij de overname van failliete ondernemingen: “Het kan interessanter zijn goederen over te nemen uit de boedel dan aandelen in het hele bedrijf, maar let er op of derden, zoals leveranciers, daar geen rechten op kunnen laten gelden.”

10

Hans van Putten, Rabobank Goeree-Overflakkee het ONDERNEMERS BELANG


Buitenlands kapitaal En er is nog meer voor verkopers om zich aan vast te klampen. Niet heel de wereld is namelijk in de ban van de economische crisis. Met name de landen van de zogeheten opkomende markten, zoals Brazilië, India, Rusland en China, kennen nog steeds economische groei en vormen bovendien de thuisbasis van grote bedrijven met indrukwekkende kapitaalreserves. Een deel van dat kapitaal wordt aangewend om westerse ondernemingen en merken over te nemen en zo westerse markten open te breken. “Wij zien nu al tekenen van toenemende Chinese activiteit in de regio Rijnmond”, zegt Strijk. “De interesse van buitenlandse overnemers zal de komende jaren enkel groter worden.” Steven Corijn wijst in dat verband expliciet op de China Investment Corporation in Rotterdam. “En denk niet dat de belangstelling van de Chinezen zich niet ook op het MKB richt. Ook al lijkt dit een echte kopersmarkt, de verkoper heeft nog wel degelijk voldoende opties.” Intrinsieke waarde vergroten Eric Heskens, manager Corporate Clients bij Rabobank Voorne-Putten Rozenburg, erkent dat de economische stagnatie van de voorbije jaren veel zekerheden onderuit heeft gehaald. “Bij de waardebepaling van een bedrijf worden wiskundige modellen gehanteerd en bij elk cijfer dat daarbij wordt ingevuld worden nu kritische vragen gesteld en dienen overtuigende argumenten op tafel te worden gebracht. Niets is meer vanzelfsprekend. In deze ‘dunne’ markt moeten zowel de koper als de verkoper veel scherper kijken en denken dan vroeger. Bedrijven die al weinig intrinsieke waarde hadden, worden door

de crisis misschien onverkoopbaar, maar voor kwaliteit is men nog altijd bereid een schappelijke prijs te betalen.” Volgens Strijk moet de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen dan ook eerst en vooral aan die kwaliteit werken: “Ga er niet van uit dat die overname wel los zal lopen maar doe aan zelfreflectie en trek extra tijd en middelen uit om het bedrijf te optimaliseren voor de verkoop. Het verkoopklaar maken neemt onder normale marktomstandigheden al drie of vier jaar in beslag. Dat mag onder de huidige marktomstandigheden enkele jaren langer zijn.” Jeroen Schras, Baumgardt & Brök

ling Advocaten

Uiteindelijk komt het erop neer dat de markt weliswaar dunner is geworden maar nooit helemaal zal opdrogen. Terwijl de minder interessante bedrijven moeilijker of niet verkocht raken blijven de goed presterende aantrekkelijke objecten voor overname. De huidige markt vereist meer ondernemerschap in de zin van kritisch onderzoek, visie en doorzettingsvermogen van zowel koper als verkoper, maar biedt ook meer uitdagingen. Ze vereist ook extra inspanningen van de adviseurs die hen begeleiden. Ervaring komt juist nu des te meer tot haar recht. Waar de risico’s oplopen zijn echter gewoonlijk ook de rendementen een stuk hoger dan normaal. Een strategische aankoop nu kan in de toekomst een beslissing van doorslaggevend belang blijken te zijn geweest.

rs

countants & Adviseu

rtners in Finance Ac

Sander Schipper, Pa

Steven Corijn, CompanyCure

Wim Strijk, Kammeraad en Strij

k Notarissen

het ONDERNEMERS BELANG

11


GRENSVERLEGGEND ONDERNEMEN Olympia Uitzendbureau is een succesvolle, snel groeiende uitzendorganisatie die behoort tot de top vijf van grootste Nederlandse uitzendorganisaties. Al onze vestigingen worden gerund door zelfstandige franchiseondernemers, en daar is Frances Pas er ĂŠĂŠn van. Zelfs in deze economisch onzekere tijden laat zij zien wat grensverleggend ondernemen is, en wel vanuit een prachtig nieuw pand aan de Laan op Zuid. Wilt u weten hoe Frances met haar team een grensverleggende bijdrage kan leveren aan uw doelen voor 2013? Neem dan contact op of kijk voor meer informatie op www.olympia.nl Olympia Uitzendbureau Laan op Zuid 207, 3072 DB Rotterdam T 010 290 05 87, E rotterdam.laanopzuid@olympia.nl

&

QJ U H W D F I R DWHULQJ

Vlietkade 9, 3262 JN Oud-Beijerland T 0186 64 07 69 , E oudbeijerland@olympia.nl

% H O H H I LO K F V U H Y W KH IFDWHULQJ JDQLVDWLH R &RPSOHWHRU HHU YRRURQGHUP

D ,QGXVWULHZHJ DVZDDO %:.OD 7     0 WFDWHULQJQO LH DU P # LQIR WFDWHULQJQO LH DU P ZZZ


Bedrijfsreportage

Grensoverschrijdende oplossingen voor communicatie en events Samen koers bepalen ConQuest werkt intensief samen met haar klanten. “Door ons te verdiepen in de langetermijnvisie van onze klanten en hun bijbehorende doelstellingen en ideeën, kunnen we elkaar inspireren en uitdagen. Vertrouwen en integriteit is dan essentieel. Partnership en commitment staat bij ConQuest centraal. Samen gaan we naar die eindstreep. Daarin zijn we gedreven, creatief en objectief.” Uitgekiende communicatiestrategie ConQuest ontwikkelt een breed scala aan communicatiemiddelen. In 1995 introduceerde het bureau het one-stop-shopping principe. Klanten konden toen al, en nog steeds, voor al hun communicatievraagstukken bij ConQuest terecht. Of het nu gaat om strategische plannen, het vervaardigen van middelen of het organiseren van evenementen, bij ConQuest gebeurt dat allemaal onder één dak. Dat dak verandert overigens volgend jaar als het bureau medio 2013 verhuist naar een ruimere locatie.

Zeventien jaar geleden richtte huidig directeur Corina Barendregt ConQuest op. Tijdens die periode groeide het bedrijf uit tot het fullservice communicatiebureau van vandaag. Met nationale en internationale opdrachtgevers, die graag op strategisch niveau sparren met de vele communicatieadviseurs die ConQuest rijk is. Dit jaar ontving de oprichter en DGA de titel Zakenvrouw Hoeksche Waard, een prachtige waardering voor haar werk.

Corina vervolgt: “Wij werken niet vanuit een productaanbod, maar inventariseren per situatie welke behoefte onze klant heeft. Welke doelstellingen, doelgroepen, markten moeten bereikt worden? En belangrijker nog: wat levert het de klant concreet op? Die goals vertalen we naar een communicatiestrategie en vervolgens naar middelen en activiteiten. Het klinkt zo simpel. Toch zijn veel bedrijven nog ad hoc bezig met hun marketing. Juist nu we in een periode belanden van economisch herstel, moet het budget heel effectief worden ingezet. Je kunt je euro maar één keer uitgeven. Doe dat dan weloverwogen en gestructureerd.”

bouwers in Nederland, België en Duitsland. Begin 2013 start ConQuest met de citymarketing van OudBeijerland. Oud-Beijerland gaat zich als sterk ‘merk’ regionaal profileren. Corina benadrukt de eisen die zij aan haar team stelt: “Onze communicatie-adviseurs en grafisch ontwerpers zijn duizendpoten. Empathisch vermogen is essentieel voor ons werk. De ene keer staan we oog in oog met stakeholders bij de Tweede Coentunnel, een dag later brainstormen we over hoe we het logeren voor verstandelijk gehandicapten aantrekkelijker kunnen maken. Onze organisatie is erop ingericht om soepel in te spelen op die verschillende behoeften.” Crossmediale communicatiemix “Communicatiemiddelen die uiteindelijk ingezet en in eigen huis ontwikkeld worden, variëren per doelgroep maar zijn altijd naadloos afgestemd op hun specifieke behoefte. Daar waar we jongeren bereiken met social media, guerrilla marketing en augmented reality, zijn onze conservatieve klanten maar wat gelukkig met hun fraaie personeelsmagazine of brochuremap. Ook op het gebied van veiligheid bieden we ‘special products’, zoals film, e-learning, kleding en voorlichtingsmateriaal. De site www.conquest.nl presenteert een selectie van de vele campagnes en middelen. Laat u inspireren en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag!”

ConQuest communicatie & events Kantoorgebouw Griendpoort De Vriesstraat 16 3261 PC Oud-Beijerland Postbus 1625

ConQuest werkt voor bedrijfsleven en overheid. Het bureau ontwikkelt campagnes voor de zorgsector en voor jongeren, bedenkt citymarketingconcepten en begeleidt grote civiele

3260 BC Oud-Beijerland T: +31 (0)186 656 222 F: +31 (0)186 656 223 E: info@conquest.nl I: www.conquest.nl

het ONDERNEMERS BELANG

13


COMPLEET ICT-BEHEER VOOR HET MKB!

NEMESYS ICT & TELECOM

Kan uw ICT-beheer beter of voordeliger? Neem contact met ons op.

ICT

VASTE TELEFONIE MOBIELE TELEFONIE

Aston Martinlaan 2 3261 NB Oud-Beijerland Tel. 088 - 633 1000 www.nemesys.nl info@nemesys.nl Openingstijden: Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur

Wij ma makken het verschil

Gecertificeerd partner van o.a.:

Het idee is dat de bank er niet alleen in goede tijden is. De Rabobank is een bank van de lange termijn. Wij geloven dan ook in het duurzaam werken aan een solide toekomst. En niet in het snelle succes. Dat betekent dat we voor u producten en diensten hebben die zorgen voor een gezond fundament. Zo kunt u ook in mindere tijden op ons bouwen. Dat is het idee.

Investeren in morgen. Rabobank. Een bank met ideeën.

(0187) 471 472 @RabobankGO


Bedrijfsreportage

Tekst: Jan Hammink • Fotografie: Gerrit Boer

Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in Veldhuis Media in Raalte kent goede tijden. “Ik snap dat het vreemd klinkt in deze tijd van recessie, maar wij hebben er geen last van. Wij groeien ieder jaar. Dat deden wij tien jaar geleden toen wij van start gingen al

ook posters voor marketing voor grotere MKB bedrijven en verzorgen opdrachten voor stichtingen en verenigingen. De oplages variëren in algemene zin van 300 tot 25.000.” Haskerland

Met de overname van Haskerland in Joure heeft Veldhuis Media enkele jaren geleden een zeer geoutilleerde binderij volledig geïntegreerd. “In 2008 zijn we verhuisd naar ons huidige pand aan de Kanaaldijk Oostzijde en hebben we voldoende ruimte en groeimogelijkheden om alle werkzaamheden onder één dak te concentreren: vanaf de opmaak tot het drukken, vouwen, hechten en ook de complete postverwerking hebben we compleet in eigen hand.”

vrijwel vanaf het begin en nu nog steeds.” Heel Nederland

E

rwin de Lange die met Oscar Jager eigenaar is en de directie voert, is een gedreven man. Als commercieel directeur en Oscar voor algemene zaken voeren ze een consequent beleid. “Alle winsten investeren we gelijk in ons bedrijf en we concentreren ons continu sterk op innovatie. We werken altijd met de nieuwste machines en ons bedrijf is inmiddels in hoge mate geautomatiseerd. Zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen, is ons uitgangspunt. De factor arbeid wordt steeds verder teruggebracht, daardoor kunnen

Novema

De opdrachtgevers van Veldhuis Media in Raalte behoren in algemene zin niet tot het MKB, maar het zijn voornamelijk grotere uitgeverijen, zoals Novema van onder meer de bladen Het Ondernemersbelang in heel Nederland waaronder deze editie. “Verder werken wij ook veel voor reclamebureaus waarvoor wij onder meer brochures en jubileumboeken drukken en we maken

Bij Veldhuis Media wordt gewerkt met drie drukploegen die vijf dagen per week 24 uur aan een stuk doorwerken. Tien mensen verdelen de onderlinge werkzaamheden en lossen elkaar af. De binderij werkt in eenzelfde systeem met zo’n twintig man in twee ploegen en vijftien mensen vervullen algemene functies binnen het bedrijf. “We beschikken over een eigen verkoopteam en onze opdrachtgevers komen uit heel Nederland”.

we lagere tarieven hanteren, concurreren met lagelonenlanden en dat maakt ons aantrekkelijk als partner voor drukwerken.” De Lange wil gelijk één ding rechtzetten: “Zo weinig mogelijk mensen wil beslist niet zeggen dat de mensen waarmee we werken niet belangrijk zouden zijn. Integendeel: alles staat of valt met de motivatie van onze mensen. Samen willen we kwaliteit leveren. We delen alle verantwoordelijkheid zoveel mogelijk binnen de hele organisatie. Door goede scholing zorgen we tevens dat de kennis van ons personeel up to date blijft. Iedere medewerker voelt zich sterk betrokken bij het bedrijf en medeverantwoordelijk voor het succes. Wij kennen alleen maar korte lijnen.” Van Liere Media

Veldhuis Media begon in 2002 met dertien mensen. Inmiddels zijn er 45 in Raalte. Met de overname van Van Liere Media in Emmen zijn er achttien mensen bijgekomen. Van Liere Media is gespeciliseerd in handelsdrukwerk en richt zich met name op het MKB. “Beide bedrijven zijn complementair aan elkaar.”

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

Kanaaldijk OZ 3

T 0572 - 34 97 00

8102 HL Raalte

F 0572 - 34 97 99

Postbus 2

info@veldhuis.nl

8100 AA Raalte

www.veldhuis.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Martin Neyt • Fotografie: Henk Veenstra en René Zoetemelk

Directeur MKB Cursus & Training: ‘Wie kende LinkedIn vijf jaar geleden?’

Blijven leren steeds belangrijker If you snooze, you lose, zeggen de Amerikanen. Even indutten en de concurrentie heeft een voorsprong. Dat kan gezien de voortschrijdende technologie, globalisering, steeds wijzigende overheidseisen en veranderingen in de samenleving nogal snel gebeuren. Ondernemers en professionals moeten dan ook continu hun kennis en vaardigheden aanscherpen. Maar dan wel op een praktische manier, zegt George Bel, directeur van MKB Cursus & Training. “Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.”

het ONDERNEMERS BELANG


nten?

Wat vinden kla

ets waren sprekken m Pino, Almere voel dat we ni Personeelsge ende Kindcentru vaak met het ge ev n gg de in ig id trokkennd le ei be s, r er Ze we veel mee Wilma Schiff epen stroef. men, bleek dat sprekken verli na ge el gs de ende ik rin ev ne en gg in tio mijn collega jou als leid “Onze func training waaraan nt verzuim voor ta de s ns en co jd en at Ti w eg n. r maa die we kr opgeschote n medewerker te handvatten eëren. Vertel ee gen. De concre ra nd aa n ge heid konden cr in lf oploss hem of haar ze betekent. Laat .” ken écht aangereikt wer am ndelen Benelux, Rotterd ennig, denken en ha lsmanager Untis ee on rs begin wat onw t pe Klantgericht he en secretaresse pellen zijn in ie ns ct lle re di aan. Zo Ro , e a. en m m t ijd ak spreek Carla van Le maatprogram praktische aanp centraal in ons De d k. lij on varen en st ke er te ie en at ns nt ic “Commun drag van kla iner werkte aa ge t tra he ze ’s on ga n lle va co building.” ousiasme Je hoort hoe maar het enth t effect van team informatie op. e he ar ns kb ee ui g br no el k ussies ve rsus had oo leverden de disc de slag. De cu lossingen aan op et m en m je kunt sa Facebook ersfoort oormet Twitter / isatie Dibevo, Am e we vertegenw Zakelijk succes n brancheorgan va is ar de bedrijven di j et bi cr se op t ik g, oe en ur m lb ag Ti at vr n W el va t? Angelique roept nog ve n goede star ia ee ed ik m k e aa al m ci e so zet van nsions. Ho onwennigheid “De zakelijke in cursus maakte ken en dierenpe za de al ia eg w ec de sp ek. an en eer dier chijnen? Ga eventuele kriti digen, onder m berichten vers nt reageren op ve ku tie ct ga re ne di je er t s at nu al edia is da vermelden? W el van sociale m en. Een voorde w ou rtr ve or plaats vo ers!” r voor deelnem Een eyeopene

H

et programma voor 2013 is al enige tijd terug gepland, maar MKB Cursus & Training, het landelijk georganiseerd opleidingsbureau, past zijn aanbod regelmatig aan op de actuele vraag. Recent nog zijn er vier nieuwe cursussen en trainingen toegevoegd: Het Nieuwe Werken, Beter rendement tijdens de crisis, Management van verandering en Meer rendement door inzicht in groepsdynamiek. “Onderwerpen worden ingegeven door de markt”, vertelt George Bel. “MKB Cursus & Training komt voort uit MKB-Nederland en onze trainers zijn zelf praktijkmensen. We weten wat er speelt in het bedrijfsleven. De verschillende facetten van het leidinggeven zijn momenteel populair. Medewerkers motiveren, meer uit een groep halen, maar ook elementaire onderwerpen als het voeren van functioneringsgesprekken en communiceren met medewerkers die vastlopen.” Leren zonder ballast

Geen ellenlange theorielessen en oneindig durende sessies. MKB Cursus & Training geeft ondernemers, leidinggevenden en medewerkers binnen één of enkele dagdelen de benodigde kennis en vaardigheden voor de praktijk. Cursisten kunnen ‘om de hoek’ aan de slag, want de cursussen en trainingen worden in elke regio georganiseerd. Incompanytrainingen zijn eveneens mogelijk. George Bel spreekt van leren zonder ballast. “Onze doelgroepen zijn niet gebaat bij scholing die veel tijd in beslag neemt. Ze willen de onderdelen die ze nodig hebben oppikken en weer vooruit. Wij sluiten daarbij aan met onze filosofie. Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.” De training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren mag al enkele jaren achtereen op veel animo rekenen. Het is een herkenbaar dilemma voor ondernemers.

Slecht betaalgedrag van klanten vraagt om actie, maar je wilt geen relaties op het spel zetten. “Cursisten leren onder meer aan de hand van rollenspel een incassogesprek te voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en de afronding van zo’n lastig telefoontje.” Sociale media serieus nemen

MKB Cursus en Training heeft ruim zestig onderwerpen op de menukaart staan. Regelmatig komen er items bij en sommige worden gerevitaliseerd en uitgebreid. Zo kregen de cursussen voor het zakelijk gebruik van LinkedIn, Twitter en Facebook een masterclassversie. George Bel: “De basiscursussen werden in 2011 en 2012 druk bezocht. Inmiddels zijn LinkedIn en Twitter bij velen geland, het is tijd voor een vervolg. Beide media hebben honderden miljoenen gebruikers. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Vijf jaar geleden kende niemand ze.” Twitter, LinkedIn, maar ook het zakelijk gebruik van Facebook, streefden andere media op alle fronten voorbij. Ze veranderden niet alleen de wijze van communiceren en marketing. Werven en selecteren hebben nieuwe gezichten gekregen. Evenals reclame maken en informatie vergaren. Consumenten en zakelijke partners worden rechtstreeks bij producten en projecten betrokken met crowdsourcing en crowdfunding. “Sociale media kunnen zeer krachtige strategische tools zijn. Mits ze serieus worden genomen. Nu nog zijn er bedrijven die sociale media overlaten aan een stagiair. Een gemiste kans.”

Ondernemende mensen, zoals MKB Cursus & Training zijn doelgroepen omschrijft, werken volgens George Bel dan ook continu aan hun vaardigheden. Zo blijven ze bij en weten ze zich te onderscheiden. Het permanent leren krijgt naar mening van George Bel in de toekomst nog meer betekenis. “De traditionele loondienstfunctie verdwijnt op termijn grotendeels. Ze maakt plaats voor ondernemerschap en mengvormen van loondienst en zelfstandigheid. Deze ondernemende mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun vaardigheden. Willen ze interessant zijn voor opdrachtgevers, dan moeten ze up-to-date blijven.” Verder op weg

Ondernemerschap zit in de genen. Je kunt het niet leren, maar een gedegen vorm van ondersteuning en bijslijpen zijn zeker goed mogelijk. MKB Cursus & Training richt zich bijvoorbeeld ook op de groei van ondernemers die een succesvol begin beleefden. “Van een doorstarter wordt al snel méér verwacht. Hij moet leidinggeven aan een uitdijende organisatie, hij krijgt er allerlei nieuwe taken bij, dat kan lastig zijn.” George Bel besluit: “De belangstelling voor ondernemen neemt zeker toe onder jongeren. Natuurlijk komt niet iedereen aan het hoofd van een miljoenenbedrijf te staan, maar dat hoeft ook niet. Wij willen ondernemers en hun medewerkers verder op weg helpen. Ondernemen met de ondernemer.” MKB Cursus & Training BV Bezuidenhoutseweg 12  

Loondienst verdwijnt

2594 AV Den Haag

Alleen al de razende opkomst van Twitter en LinkedIn en snelle ondergang van andere media geven aan dat indutten geen optie is. Voor je het weet, staat de concurrent met 2-0 voor.

T 015 - 219 13 90 F 015 - 219 14 75 info@mkbct.nl www.mkbct.nl

het ONDERNEMERS BELANG


SLIM BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim & Efficiënt Maak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Slim & Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch en foutloos te boeken

Slim & Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Slim & Overzichtelijk In één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

Slimme ondernemers ontvangen nu

¼50,extra korting als nieuwe klant ie l Act oop t t/

m 30

ap

ril

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

20

13

Ga naar www.snelstart.nl/slim met actiecode HOB2013A @snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: Cock de Vries • Fotografie: JJFoto/Jan Jong

Zelf de financiële bedrijfsadministratie bijhouden en facturen maken zonder diepgaande kennis van boekhouding en automatisering. Het is de droom van elke (startende) ondernemer. SnelStart maakt die droom al dertig jaar waar!

SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden

D

e naam van het bekende softwarepakket voor de financiële administratie spreekt voor zich. Je kunt er zelf snel mee van start, er is zelfs een gratis proefperiode van zes maanden mogelijk! Het product is massaal in gebruik bij ZZP’ers en het MKB. Voorheen stond het programma op een cd-rom. Die fysieke informatiedrager is vervangen door het downloaden vanaf de website. Recent is de grens van 45.000 service-abonnees gepasseerd. De groei zit er nog steeds in, aldus manager Marketing Dennis Muis. Dat is enerzijds te danken aan de toename van het aantal ZZP’ers, anderzijds omdat veel ondernemers hun facturen nog steeds maken in een tekstverwerkingsprogramma of een Excel-bestand en beseffen dat het met SnelStart eenvoudiger en efficiënter kan. Eenvoudig en compleet

Muis: “Ondernemers kunnen met ons programma zelf eenvoudig hun boekhouding en facturen opstellen. Vaak gebeurt dat nog met behulp van een tekstverwerkingsprogramma. Dat vergroot de kans op fouten. Bovendien moet je veel gegevens opnieuw invoeren. Dat los je met ons programma eenvoudig op. Daarnaast kun je op basis van de ingevoerde gegevens gemakkelijk een overzicht krijgen van je financiële situatie. Op die manier werk je veel sneller en een stuk efficiënter.” Naast vele duizenden ondernemers maken nog eens 2.500 accountants en administratiekantoren gebruik van de software. Zij beschikken over het complete pakket waarmee ze de boekhoudingen van hun klanten controleren, corrigeren en ze dus op de juiste wijze kunnen adviseren. Voor alle gebruikers is er de mogelijkheid om op Texel, de bakermat van het bedrijf, een training te volgen. Eventuele vragen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk die vijf dagen per week van negen tot vijf uur telefonisch bereikbaar is.

“Hiervoor staat ons telefoonnummer duidelijk zichtbaar op onze site en in het programma. Daar vindt men ook een lijst met veelgestelde vragen & antwoorden. Als regel voldoet die informatie om de meest voor de hand liggende problemen op te lossen. Wie persoonlijke ondersteuning nodig heeft, belt en krijgt direct antwoord. Bij de recentelijke verhoging van de btw is daar druk gebruik van gemaakt omdat veel gebruikers extra informatie wilden. Die staan we graag te woord. Ons uitgangspunt is immers dat elke gebruiker met onze software zelf en snel aan het werk kan.”

oversteek naar het eiland om de ontwikkelingen door te spreken. “Texel is niet alleen de bakermat van ons bedrijf”, aldus directeur Wim Ploeg jr., “ook veel van onze medewerkers komen er vandaan. Als eilander ken je elkaar, dat schept een band. Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product en tevreden klanten. SnelStart Harkebuurt 3 1794 HM Oosterend (Texel) T 0222 - 36 30 61 (Verkoop) info@snelstart.nl

Ontwikkelingen

www.snelstart.nl

Enkele lopende ontwikkelingen zijn de introductie van applicaties waarmee je de gegevens ook op een smartphone of tablet kunt raadplegen. Het pakket is geschikt voor het nieuwe besturingsprogramma Windows 8 en voldoet aan de regels voor het SEPA (Single Euro Payments Area). Er kan een IBAN-nummer worden ingevoerd en middels de BIC-Service worden Nederlandse rekeningnummers automatisch omgezet in internationale bankrekeningnummers. Door het toenemende succes werd het pand in Oosterend te klein. Dit jaar komt er een verbouwing waardoor er ruim duizend vierkante meter extra ruimte, verdeeld over twee verdiepingen, ontstaat. De ruim vijftig medewerkers zijn dan weer optimaal gehuisvest. Zij werken allemaal op Texel, met uitzondering van drie softwareontwikkelaars. Met hen is elke werkdag digitaal overleg in de conferenceroom. Regelmatig maken zij de

Wim Ploeg: “Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product”

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Flexibele schil weer vijf procent hoger

Terug naar piek en ziek De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder. In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau, en het merendeel stroomt vervolgens door naar een andere baan. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU): “Een icoon als ASML heeft zijn personeelsbestand al voor 60 tot 80% geflexibiliseerd.”

het ONDERNEMERS BELANG

U

itzendbureaus hebben steeds meer taken op zich genomen. Het bemiddelen maar ook scholen van werklozen is er daar een van. Van der Gaag: “We hebben een hoog succespercentage en we investeren dan ook nog veel in die groepen. Dan nog zou de overheid ons willen laten nabetalen, net zoals er is gesuggereerd dat we een ontslagvergoeding zouden moeten uitkeren aan uitzendkrachten. Onze WW premie is toch al de hoogste, waarom zou je ons dan nog duurder maken? Die heffingen gaan tegen het principe van flex in en ondermijnen het.” Weerbaarder

Maar de bedrijven omarmen flex juist des te meer. Dat er tijdens de recessie van 2008/2009 zo weinig ondernemingen omvielen was voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat die zich van hun flexibele schil konden ontdoen (uitzendkrachten, ZZP’ers). “Je zag daarnaast wel een vorm van ‘labourhording’,” aldus Aart van der Gaag. “Bedrijven die in de voorgaande periode voor veel geld en moeite vaste werknemers hadden binnengehaald wilden die per se behouden. De Deeltijd WW blijkt achteraf een dure en weinig effectieve methode daarvoor te zijn geweest, maar de massa-ontslagen die zo kenmerkend zijn geweest voor de crisis van de jaren tachtig bleven uit. Toch zijn de flexwerkers niet echt het kind van de rekening geweest. In de praktijk blijken flexwerkers weerbaarder te zijn dan vaste krachten. Ze worden weliswaar eerder werkloos dan de laatsten maar ze komen ook weer eerder aan de slag. Een uitzendkracht stapt kort na zijn ontslag opnieuw een vestiging binnen met de vraag ‘Heb je wat voor me?’, en desnoods is dat dan maar een minder betalende of interessante baan dan daarvoor.

Een vaste kracht moet eerst een tijd aan rouwverwerking doen en neemt slechts genoegen met een baan op zijn oude niveau. Ook het beeld van een grote groep van wel 300.000 uitzendkrachten die altijd in de flex zou zitten klopt niet. We hebben het laten onderzoeken: in de maximale variant zijn dat er 35.000 en in de huidige zelfs amper 8000.” Geen gedwongen keuze

Flexibel werken is volgens Aart van der Gaag voor het leeuwendeel van de flexwerkers geen gedwongen keuze. “Als dat zo was zou je verwachten dat het percentage dat een vaste baan wil veel hoger was dan de 28% die is gemeten. De flexibele schil wordt bovendien alleen maar groter. Het aantal werknemers met een vaste baan is gedaald van 75 naar 69% . Die groei is in onze ogen trendmatig. De conjunctuur wordt de komende jaren nog volatieler, met een snellere opeenvolging van pieken dalen, en bedrijven wapenen zich daartegen door hun flexibele schil te vergroten. Neem Scania, de Zweedse vrachtwagenbouwer in Zwolle, die heeft 1000 mensen in vaste dienst en 600 in tijdelijk verband. Zodra de vraag inzakt gaat die laatste groep naar huis, zodra ze aantrekt komt ze weer terug. Daarom zijn kreten als ‘Schaf Payrolling maar af’ compleet onrealistisch. Heel het idee dat we flex moeten terugbrengen naar de piek en ziek waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was staat haaks op de werkelijkheid. Maar jammer genoeg doet die opvatting in vakbondskringen steeds meer opgang, vooral onder invloed van de SP.” CAO-politie

Het beeld dat in linkse kringen van flexwerkers bestaat is ook dat van onderbetaalde werkkrachten, van werkende armen die ondanks lange uren de touwtjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen. “Die wereld bestaat,” geeft Aart van der Gaag toe, “in sectoren als de tuinbouw of de vleesverwerking, overal waar de lonen rond het minimum schommelen, komen dit soort misstanden voor. Werkgevers wentelen daarbij alle lasten op de schouders van de werknemer af. Maar dat zijn dan malafide bureaus, feitelijk ouderwetse koppelbazen, die de werkgevers bedienen, geen reguliere uitzendbureaus en zeker geen leden van de ABU.


volstrekt onrealistisch Daarom zijn wij ook zo’n strenge brancheorganisatie. We hebben gemiddeld 480 leden, maar per jaar gaan er ongeveer veertig uit, omdat ze niet meer voldoen aan de strenge normen die wij hanteren. Wij hebben niet alleen een eigen CAO – de grootste, voor 750.000 mensen – maar ook een eigen CAO-politie, en strenge controles die door externe bureaus worden uitgevoerd. We hebben ook een hecht samenwerkingsverband opgebouwd met onder meer de Belastingdienst. We hameren hard op bonafide gedrag, maar als de overheid uitzenden extra gaat belasten, met hogere premies of ontslagvergoedingen, werkt ze het malafide gedrag juist in de hand. Dan gaat een aantal bedrijven zoeken naar duistere vormen van flexwerk. De BV met 210 Poolse directeuren bijvoorbeeld.” Vooruitlopen

Ontslagen uitzendkrachten mogen dan sneller weer een baan vinden dan vaste, hoe makkelijk is dat in de huidige conjunctuur? In 2012 kromp de Nederlandse economie en voor 2013 zijn de voorspellingen niet veel beter. “De uitzendmarkt kromp met vijf procent,” vult Aart van der Gaag aan. “Dat is op zich niet dramatisch, maar de periode van groei tussen de laatste en de voorlaatste krimp was slechts kort, dus de daling komt wel harder aan dan in andere cycli. Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad, heeft een prachtig wiskundig model ontwikkeld om te voorspellen wanneer de uitzendmarkt weer zal aantrekken. Zijn voorspelling is: vanaf oktober 2013. Aangezien onze sector vooruitloopt op de andere mogen we aannemen dat de economie in de loop van 2014 werkelijk aantrekt. De positieve impulsen daarvoor zullen dan uit de Verenigde Staten komen, waar de conjunctuur merkbaar aan het verbeteren is, en misschien ook uit het Verenigd Koninkrijk, waar we de uitzendbranche nu al weer zien groeien. Maar voorspellen is de afgelopen jaren een stuk moeilijker geworden dan daarvoor. Ik kon dan ook alleen maar antwoorden: ‘Frits, ik hoop dat je befaamde, onfeilbare model er ook dit keer weer niet naast zit.’”

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Ruud Voest

Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

Leads verzilveren met de slimste tool voor uw websites De gemiddelde ondernemer investeert een inke duit in de ontwikkeling van z’n website. Hij wil immers gevonden worden. Zodra de website in de lucht is, lijkt voor veel bedrijven het belang van ‘online zijn’ te verdampen. Terwijl het dĂĄn juist begint. Met een slimme tool van DATA-collectief wordt het mogelijk snel en eďŹƒciĂŤnt uw potentieel te verzilveren.

A

ls er Ă­ets belangrijk is, dan is het wel om te weten wie je website bezoeken, zegt algemeen directeur Remco Dekker van DATA-collectief. Veel websitebezoekers, zo redeneert hij, zijn potentiĂŤle klanten. Echter, om de meest uiteenlopende redenen, leidt een websitebezoek in weinig gevallen uiteindelijk tot een klantrelatie. “Slechts 3 procent van hen neemt naar aanleiding van het digitale bezoekje contact op met het betreffende bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat ruim 55 procent van de bezoekers van

je bedrijfswebsite irrelevant is. Ze komen er per ongeluk terecht, doordat je toevallig in de zoekresultaten stond of puur uit algemene nieuwsgierigheid. Er blijft evenwel 42 procent over aan potentiÍle klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn, maar tóch geen contact opnemen.� Stel je eens voor dat je zou weten wie die bezoekers zijn, dan zou je hen alsnog kunnen benaderen met een interessante aanbieding. Dat kan nu. DATA-collectief heeft een unieke tool ontwikkeld,

Geachte heer Rademaker, De heer W.S. Leads van DATA-collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 'RQGHUGDJMDQXDUL

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

%H]RFKWHSDJLQDÂśV

$G:RUGV *RRJOHÂłUHFODPHEXUHDXXWUHFKWÂłV

KRPH_UHFODPHHQPDUNHWLQJEXUHDX8WUHFKWV

UHIHUHQWLHV_GLYHUVHSURMHFWHQV

NODQWHQ_RYHU]LFKWYDQDOOHNODQWHQV

QLHXZV_QLHXZVEHULFKWHQUHFODPHEXUHDXV

&RQWDFW_FRQWDFWJHJHYHQVV

:HUN]DDPKHGHQ_UHFODPHXWUHFKWV

2YHURQV_5HFODPHEXUHDXELQQHQVWDG8WUHFKWV

$OJHPHQHYRRUZDDUGHQ

7RWDOHWLMG

3DJLQDÂśVEH]RFKW

6FRUH

Voorbeeld van een Website-Lead die per email wordt toegezonden

het ONDERNEMERS BELANG

Website-Leads, waarmee je je online bezoekers identificeert, inclusief de pagina’s die ze hebben bezocht. Als basis de grootste bedrijfsdatabase Enkele jaren geleden startte Dekker het DATA-collectief, naar eigen zeggen de grootste gedeelde bedrijfsdatabase van Nederland. De database wordt gevoed door informatie vanuit de Kamer van Koophandel, het Faillissementsregister en de deelnemende organisaties. Al met al telt het DATA-collectief ruim 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. IP-adressen traceren Crème de la crème van DATA-collectief is de tool Website-Leads, de functionaliteit die het mogelijk maakt IP-adressen van websitebezoekers te koppelen aan concrete bedrijven. Want daar was het in dit verhaal immers om begonnen: websitebezoekers die wĂŠl geĂŻnteresseerd zijn, maar geen contact opnemen. Van die 42 procent potentiĂŤle klanten kan DATA-collectief zo’n 35 procent op legale wijze traceren, aan een concreet bedrijf koppelen, en zelfs aan een contactpersoon binnen die onderneming. Dekker: “De IP-adressen van internetters zijn openbaar, maar daaruit kun je niet afleiden welke organisatie de website bezoekt. Wij koppelen wekelijks zo’n 4.000 IP-adressen; inmiddels hebben we er al 700.000 geĂŻdentificeerd.â€? Op basis van de geĂŻdentificeerde bedrijfsgegevens kunnen gebruikers zeer effectief acquisitie plegen, aldus Dekker. “Je weet ĂŠĂŠn ding zeker: degene die jij gaat bellen, kent jou al en heeft zeer waarschijnlijk interesse in je product of dienst. Nu is het aan jou om je te verkopen.â€? Een uur nadat een bezoeker op de website is geweest, ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin alle informatie over het websitebezoek. Dekker: “Het trechteren van die bezoeken is daarbij een interessante functionaliteit, want door het instellen van een filter kun je helemaal je eigen, persoonlijke profiel samenstellen. Zijn bezoekers bijvoorbeeld korter dan 20 seconden op de website geweest, dan wordt er geen e-mail gestuurd.â€?


Daarnaast gebeurt het niet zelden dat er pakketten worden verkocht van 2 miljoen adressen. Ik vraag me af wat je met zoveel adressen moet. Efficiënt acquireren begint met een nauwkeurige selectie. Als je doelgroep bestaat uit vorkheftruckbedrijven, dan heb je aan 7.000 contactgegevens meer dan voldoende. Ik zeg weleens gekscherend: als je grasmaaiers wilt verkopen, moet je niet in de Bijlmermeer beginnen.” Mijn DATA-collectief is verder een slimme tool voor optimaal relatiebeheer. Zo kunnen gebruikers aangeven dat ze bij bepaalde wijzigingen in hun klantenbestand een melding willen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker stopt bij een bepaald bedrijf. Dekker: “Stel, je doet al twee jaar je uiterste best om bij een bedrijf binnen te komen, maar door het hoofd inkoop word je om onduidelijke redenen stelselmatig geweigerd. Op het moment dat hij of zij niet meer werkzaam is voor de organisatie, krijg je een melding. Dat betekent dat er voor jou nieuwe kansen lonken.”

Remco Dekker: “Een websitebezoek leidt slechts in weinig gevallen tot een klantrelatie”

DATA-collectief plaatst geen cookies, benadrukt Dekker in het kader van de vorig jaar ingevoerde cookie-wetgeving. “We identificeren surfers enkel en alleen op basis van een IP-adres. Bovendien wordt re-marketing in de regel als storend ervaren. Overigens identificeren we alleen bedrijven; particulieren vallen buiten onze doelgroep.” Mijn DATA-collectief Op zich is Website-Leads een ultieme oplossing voor de soms barre zoektocht naar nieuwe leads. Maar daarnaast biedt DATA-collectief via de applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ toegang tot bovengenoemde 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. Gratis applicatie De applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ is gratis, legt Dekker uit. “Gegevens zijn vrij te bekijken. Zodra je gegevens gaat downloaden, ga je betalen. Een download kost één credit. Het leuke is dat je zulke credits ook zelf kunt verdienen door bijvoorbeeld verouderde gegevens te corrigeren of andere mensen aan te melden voor Mijn DATA-collectief. Het systeem lijkt in die zin op de open source-encyclopedie Wikipedia. Je bouwt samen aan de mooiste database.” Maakt dat het systeem niet gevoelig voor fraude? Volgens Dekker niet.

“Er werkt een team van tien mensen dat continu alle aanpassingen verifieert. Daardoor blijft het systeem volkomen zuiver.” Daarnaast wordt het systeem wekelijks gemuteerd en aangevuld met de nieuwste informatie van de Kamer van Koophandel. Per maand vinden er zo’n 450.000 tot 550.000 mutaties plaats, vertelt Dekker. “Ongeveer 24 procent van de bedrijfsgegevens en 38 procent van de contactpersoongegevens wijzigt jaarlijks. Eén op de zeven bedrijven verhuist, er zijn faillissementen, werknemers vertrekken en telefoonnummers veranderen. Dat kun je in je eentje onmogelijk bijhouden, maar je wilt wel graag altijd over de juiste gegevens beschikken. Met het DATA-collectief beantwoorden we aan die vraag. We hebben inmiddels 6.500 deelnemende bedrijven.”

Tijd en geduld Leads omzetten in relaties vraagt tijd en geduld, weet Dekker uit ervaring. Het DATAcollectief is daar op ingericht. “Bedrijven die een mailing de deur uit doen, verwachten soms binnen tien minuten allerlei reacties. Zo werkt dat niet, je moet iets opbouwen. In Mijn DATA-collectief kunnen deelnemende bedrijven zeer gedetailleerd hun klanthistorie bijhouden. Gepleegde telefoontjes, verstuurde mails, websitebezoeken en noem maar op kunnen op één sheet worden getoond. Met al deze functionaliteiten en toepassingen biedt het DATA-collectief een frisse, nieuwe kijk op marketing en sales.”

DATA-collectief Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T 0800 - 20 28 info@datacollectief.nl www.datacollectief.nl www.websiteleads.nl

Onbeperkt geldig Behalve credits verdienen, kunnen deelnemers ze ook tegen marktconforme tarieven kopen in de online shop. Voordelen zijn dat de credits onbeperkt geldig blijven en informatie dagelijks wordt geactualiseerd. Dekker: “Veel aanbieders van adresbestanden verbinden een limiet aan het gebruik; je krijgt de gegevens bijvoorbeeld een maand ter beschikking en daarna moet je weer bijbetalen.

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Vallen, opstaan en weer doorgaan:

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden. Vroeger onderzoek van Dijkhuizen toonde echter ook al aan dat succesvol ondernemen niet alleen een kwestie is van de juiste inzichten en begeleiding maar net zo goed van de juiste karaktereigenschappen.

B

edrijfsfalen is vanzelfsprekend ellendig, maar toch blijken ondernemers die kopje onder zijn gegaan niet op de bodem te blijven zitten. “Ze zijn een tijd teneergeslagen, maar ze leren van de dingen die niet goed zijn gegaan en gaan verder,” zegt Josette Dijkhuizen. “In dat opzicht lijken ze op hun succesvolle collega’s. De echte ondernemer moet het hebben van zijn kwaliteiten en kapitaliseert op zijn sterke

punten. We hebben iemand gesproken die op een bepaald moment in een stacaravan was beland met nog 15 euro op zak maar er bovenop was geklommen en zich opnieuw gelukkig voelde. De prestaties van falende ondernemers kunnen even indrukwekkend zijn als die van geslaagde. Daarom is het jammer dat er nog zo’n taboe rust op failliet gaan, hoewel dat de laatste jaren minder sterk wordt.”

Josette Dijkhuizen & Jacqueline Zuidweg: ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ verschijnt in maart bij uitgeverij Ten Have.

het ONDERNEMERS BELANG

Het Ondernemersgen

Jacqueline Zuidweg richt zich met haar bureau Zuidweg & Partners op hulp aan ondernemers in financiële nood. Aangezien maar liefst één op de tien ondernemers in de financiële problemen zit is de vraag net zo groot als het maatschappelijk belang van haar initiatief. Het leverde haar in 2012 de titel Zakenvrouw van het Jaar op. Josette Dijkhuizen coacht ondernemers en verricht wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap. Dit laatste moet uitmonden in een proefschrift maar heeft de voorbije jaren reeds geleid tot enkele spraakmakende boeken, waarvan de laatste is getiteld ‘Het Ondernemersgen’. De resultaten van haar onderzoek met Jacqueline Zuidweg sluiten eigenlijk nauw aan bij de conclusies die zij in haar voorgaande boek trok: ondernemen is een kwestie van kwaliteiten. Ondernemerschap is de laatste twintig jaar enorm gestimuleerd en voor steeds groter groepen mensen als dé oplossing aangeprezen. Dat heeft het aantal ondernemers in ons land op bijna een miljoen gebracht, voornamelijk door de toename van het aantal ZZP’ers. Heeft iedereen echter wel het vereiste ondernemersgen?


Durf, visie en doorzettingsvermogen

“We zijn onderhand heel sterk in het begeleiden van startende ondernemers,” geeft Josette Dijkhuizen toe. “Daarvoor bestaat een uitgebreide infrastructuur. Maar het continueren van een onderneming is iets anders dan het opzetten ervan, en inderdaad, niet iedere ondernemer beschikt over durf, visie en doorzettingsvermogen, de drie essentiële karaktereigenschappen om het vol te houden.

Een manager die een buy out verricht kan een kei zijn in het organiseren en plannen maar heeft niet noodzakelijkerwijs een visie over waar het bedrijf met hem aan het roer naar toe gaat. Een loodgieter die het installatiebedrijf van zijn vader overneemt kan een geweldige vakman zijn maar de durf missen om veranderingen door te voeren. Die ondernemers zijn waarschijnlijk erg gebaat met een compagnon en zeer goede medewerkers om de ontbrekende eigenschappen aan te vullen.” Eenzaamheid en tijdbeslag

De ZZP’ers lopen weer een ander risico. “Het grote gevaar voor hen is dat ze zich niet verder ontwikkelen. Ze zijn zelfstandig geworden omdat ze een vak of werkwijze perfect beheersten, maar de wereld verandert erg snel en je moet je wel blijven onderscheiden om opdrachten te kunnen verkrijgen,” vindt Josette Dijkhuizen. “Je ziet ook mensen ondoordacht zelfstandig worden en er later achter komen dat ze er niet voor in de wieg gelegd zijn. Ondernemen is bijvoorbeeld een eenzame bezigheid.

Als je uit loondienst komt mis je collega’s. Ondernemen legt ook een enorm beslag op je tijd. Zelfs als je niet werkt blijft het bedrijf op de achtergrond van je denken aanwezig, altijd. Typerend vind ik de opmerking van een vrouw die me zei dat ze in haar jaren in loondienst in haar joggingbroek even naar de supermarkt ging en dat ze ook dit nu in een mantelpakje deed, ‘want ik zou eens een klant kunnen tegenkomen.’ En als je het thuisfront niet achter je hebt of snel rijk wilt worden kun je er volgens mij beter helemaal niet aan beginnen. Een ondernemer loopt voortdurend financiële en emotionele risico’s. Natuurlijk zijn er velen die een indrukwekkend vermogen opbouwen, maar dat zien ze zelf nooit als doel en altijd als een bijkomstigheid van hun succes. Op een bepaald moment moet je nu eenmaal honderd man in dienst hebben en miljoenen omzetten om deuren voor je te laten opengaan.” Eén miljoen inactieve vrouwen

De meeste ondernemers verdienen jaar in jaar uit met hard werken en de nodige kopzorgen, alleen of met personeelsleden, een redelijk belegde boterham. Toch vormen niet zij het grote voorbeeld van de starters, maar de entrepreneurs die vanuit het niets een groot bedrijf uit de grond stampen, de Anton Philipsen in hun tuinhuisjes. Waarom blijft ondernemerschap zo’n mythisch karakter houden? “Dat komt zowel door de media als door ons eigen voorkeur,” meent Josette Dijkhuizen. “We zijn nu eenmaal dol op verhalen met een hoog cowboygehalte en we plaatsen keer op keer dezelfde succesvolle ondernemers in de schijnwerpers. Dat zijn dan bovendien nog vooral mannen, terwijl er veel succesvolle vrouwelijke ondernemers zijn. Enerzijds komt dat door de ‘old boys networks’ die nog steeds bestaan, anderzijds onderwaarderen vrouwen zichzelf waardoor ze niet snel voor een camera verschijnen. Hierdoor zijn vrouwelijke ondernemers te weinig zichtbaar. Types zoals ik, die al in een taxi naar de studio springen als de telefoon gaat, vormen helaas een uitzondering. Daarom ben ik ook zo blij dat ik door de Nederlandse Vrouwenraad ben voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger en dat ik in 2013 in de Algemene Vergadering mag toespreken. Voor vrouwen is ondernemerschap een sterk emancipatiemiddel en we hebben in Nederland nog altijd één miljoen inactieve vrouwen. Eén miljoen, dacht ik, toen ik dat verbijsterende cijfer hoorde, dat is evenveel als er ondernemers zijn. Het kan niet anders of daartussen zitten nog talloze mensen met de drie vereiste karaktereigenschappen om succesvol te ondernemer.”

het ONDERNEMERS BELANG


+RH FKHFNMH GH NZDOLWHLW YDQ HHQ VFKRRQPDDNEHGULMI" In Nederland zijn veel kwalitatieve schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Die zijn vanaf 1 januari 2013 gemakkelijk te herkennen. Want dan introduceert brancheorganisatie OSB het OSB-Keurmerk.

Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus vanaf 2013 altijd het OSBKeurmerk, voor een frisse start van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak


Informatie

‘Het wordt pas echt MVO/duurzaam als we ook profit kunnen maken’ MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) De onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn: profit, planet en people. Het gaat om een combinatie van aandachtsgebieden. Èn de onderneming èn het milieu èn de mensen. Belangrijk is dat winst een van de aandachtsgebieden en doelen is en niet wordt ingewisseld voor people en planet. Winst is zowel de basis als de randvoorwaarde voor planet en people. De methode is voor de MVO aspecten gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn. Het MVO Groeikeurmerk bestaat uit drie fasen. Fase 1 Wat wil ik als organisatie bereiken? In deze fase worden missie, visie, strategische doelen en de toe te passen strategie uitgewerkt. Er wordt bepaald welke MVO doelen in het jaarplan worden opgenomen. Als afsluiting wordt een analyse uitgevoerd om te bepalen wat uw kansen en sterke punten zijn en wordt geanalyseerd met welke bedreigingen en zwakke punten uw organisatie geconfronteerd wordt. Er wordt een voorstel gemaakt hoe met deze kansen, sterke punten, bedreigingen en zwakke punten om te gaan. Fase 2 Hoe wil ik dit als organisatie bereiken? De kern van het primaire proces wordt ingericht. Tevens wordt de samenhang met de overige deelprocessen en de management- en ondersteuningsprocessen in beeld gebracht. De processen worden voorzien van meetbare kengetallen.

MVO is in de eerste plaats ondernemen. Immers de continuïteit van de onderneming blijft, ook bij MVO, prioriteit nummer 1. Zonder onderneming zeker geen maatschappelijk verantwoord ondernemen.Op de 2e plaats staat het belang van het milieu omdat dit een rechtstreekse bedreiging is voor de toevoer van grondstoffen en ongestoorde productie door het gebrek aan energie. Op de derde plaats staat het belang van people. Gezien de demografische ontwikkelingen en de snelle technologische ontwikkelingen is duurzame inzetbaarheid van personeel cruciaal geworden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft ook het imago veel te kosten en weinig op te leveren. MVO levert ook aanzienlijke besparingen op. Onderstaand een aantal redenen om juist nu te starten met MVO: 1. Steeds meer ‘marktvraag’ naar MVObedrijven en producten. Vanaf 2015 doet de overheid alleen nog maar inkopen bij MVO gecertificeerde bedrijven.

2.

3.

4.

Slim omgaan met schaarse en dure grondstoffen bespaart direct kosten. Denk aan grondstof- en energiebesparing, besparing van vervoerskosten en het terugdringen van faalkosten. MVO draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap, gemotiveerd personeel, hogere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim, meer tevreden klanten, innovatie, betere omgang met belanghebbenden, positieve publiciteit, lagere bedrijfskosten en meer omzet. De vraag naar duurzame producten en diensten neemt toe. MVO creëert een positief imago bij belanghebbenden van de onderneming, zoals klanten, medewerkers, financiers en leveranciers.

MVO Groeikeurmerk Het MVO Groeikeurmerk is speciaal ontwikkeld om het MKB optimaal te ondersteunen bij het bereiken van een groeiscenario waarbij nadrukkelijk aandacht is voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Fase 3 Waarmee wil ik dit als organisatie bereiken? De bedrijfsprocessen worden gekoppeld aan mensen, middelen en methoden. Noodzakelijke competenties en bedrijfsmiddelen worden beschreven en verbeterplannen om het optimale resultaat te behalen, worden opgesteld. Door deze opzet wordt het mechanisme van continu verbeteren in gang gezet, waarbij ook MVO aspecten in het verbetertraject zijn opgenomen. Nadat de drie fasen met goed gevolg zijn doorlopen, kan na het succesvol doorlopen van de audit de organisatie het logo dat bij het MVO Groeikeurmerk hoort, voeren.

Planet Environmental Protection

People

Profit

Corporate Social Responsibility (CSR)

Generation of continuous business earnings

Ruud Guillaume MVO RC T 06 - 55 86 11 81 / 078 - 674 21 88 info@guillaumeconsultancy.nl www.guillaumeconsultancy.nl

het ONDERNEMERS BELANG

15


Hierbij presenteren wij een selectie mooie locaties en bedrijven die van uw (zakelijk) evenement gegarandeerd iets bijzonders maken.

Inspirerende locatie voor exclusieve bijeenkomsten

Cultureel Centrum

De Drie Lelies

(HQPRGHUQHQVIHHUYRO]DOHQFHQWUXP'H'ULH/HOLHVELHGW]DOHQPHW HHQFDSDFLWHLWYDQWRWSHUVRQHQYRRU0X]LHN7KHDWHU 9HUJDGHULQJHQ&RQJUHVVHQ5HFHSWLHVHQQRJYHHOPHHU

sCONGRESSEN sPRODUCTPRESENTATIES sJUBILEA sRECEPTIES sVERGADERINGEN sSEMINARS

8ZYHUJDGHULQJYHU]RUJHQZLMYDQ$WR=9HUJDGHUDUUDQJHQPHQWHQ]LMQ WHUHVHUYHUHQPHWRQWELMWOXQFKHQGLQHU$ORQ]H]DOHQ]LMQLQJHULFKW PHWWHFKQRORJLVFKHYRRU]LHQLQJHQ9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHURQ]H ]DOHQHQDUUDQJHPHQWHQHQVIHHULPSUHVVLHNLMNRQ]HZHEVLWHRIQHHP FRQWDFWRSYLDLQIR#GHGULHOHOLHVQO

Smit Klassiek Buys Ballotstraat 2 3261 LA Oud-Beijerland Tel 0186-629696 www.smitklassiek.nl info@smitklassiek.nl

Narvikstraat 1 – 3297 AM – Puttershoek – 078-6762300 www.derdrielelies.nl – info@dedrielelies.nl

QOFGTGUWNVCVGPXCPIKUVGTGPVGXGTDGVGTGPGPVGQXGTVTGHHGP 2P\GOGPWMCCTVDKGFVGGPTWKOGMGW\GWKVXKUXNGGUEQODKPCVKGGPXGIGVCTKUEJGIGTGEJVGP YCCTDKLYKLITCCITGMGPKPIJQWFGPOGVWYURGEKæGMGYGPUGPQHFKGGV 2P\GYKLPMCCTVDKGFVMGW\GWKVFKXGTUGYKLPGPWKVXGTUEJKNNGPFGNCPFGP7GXGPUMWPPGPYKLGGP

oo O k t be g err ns dr es ein ijf ch sf ik is ee t v st oo en r

*CUVXTKLJGKFUVCCVDKLQPUJQQIKPJGVXCCPFGN :KLUVCCPXQQTWMNCCTQOWGGPQPXGTIGVGNKLMGCXQPFVGDG\QTIGP(NMGFCIUVTGXGPYKLGTPCCT

YKLPCTTCPIGOGPVUCOGPUVGNNGPCHIGUVGOFQRWYOGPW 1CCUVQP\GTGUVCWTCPVHWPEVKGDKGFGPYKLWPQIVCNXCPCPFGTGOQIGNKLMJGFGPCCP\QCNU ECVGTKPIJGVQTICPKUGTGPXCPDGFTKLHUHGGUVGPXGTICFGTTWKOVGFKXGTUGYQTMUJQRUUNQGRJWWT VTQWYNQMCVKGGPGGPVJWKUMQMCCP

9GTTCUUGPFETGCVKGHd GPVQVKPFGRWPVLGUXGT\QTIF 5GUVCWTCPVnV.QQMJW[U^+CXGPFCO2WF%GKLGTNCPF ^YYYVMQQMJW[UPN

VOOR HET HELE GEZIN Net buiten Mijnsheerenland vindt u Recreatieoord Binnenmaas, een groot familiepark dat centraal ligt in de Hoeksche Waard aan het water de Binnenmaas. Voor openingstijden kunt u kijken op :

www.recreatieoordbinnenmaas.nl Recreatieoord Binnenmaas • Vrouwehuisjesweg 7a 3271 LX Mijnsheerenland (0186) 60 18 94 • contact@recreatieoordbinnenmaas.nl


Uw partner in het bouwproces BVL Bouwadvies B.V. is een betrouwbare partner voor ondernemers, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en particulieren als het gaat om het begeleiden van bouwprojecten.

Vanaf de initiatieffase tot en met het

BVL Bouwadvies B.V. is uw partner bij:

moment van ingebruikname zijn onze

projectmanagement

adviseurs betrokken bij uw project.

bouwkostenramingen

Met hun jarenlange ervaring weten

meerjarenonderhoudsplanning

zij direct de essentie van uw wensen

bouwkundige opnames

te benoemen om deze op een

bouwschade experise en afhandeling

vakkundige manier te vertalen naar het bouwproces.

Neem voor een vrijblijven oriĂŤnterend advies contact op met een van onze adviseurs

BVL Bouwadvies BV | Molendijk 15 | 3281 LT Numansdorp T.0186 616002 | F. 0186 622543 | www.bvlb.nl | E. info@bvlb.nl

Accountants, fiscalisten, bedrijfs- en organisatieadviseursHeeft u de juiste adviseur?

Rutger Groenewegen

Schipper/OAZ mag zich met 11 vestigingen en een personeelsbestand van 325 medewerkers tot de gerenommeerde accountants- en advieskantoren in Zuidwest-Nederland rekenen. Het maakt niet uit hoe groot de onderneming is: met een goede adviseur achter je, sta je er niet alleen voor! Bij Schipper/OAZ werken accountants, fiscalisten, bedrijfs- en organisatieadviseurs in dienst van de klant.

Kantoor Oud-Beijerland: telefoon 0186 63 43 73 Overige kantoren: Goes, Made, Middelharnis, Rijen, Rotterdam, Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee en Zundert.

www.ondernemendoejesamen.nl—™ÇŚ’‡…‹ƒŽ‹•–

‹Œœ‹ŒÂ?‰‡•’‡…‹ƒŽ‹•‡‡”†‹Â?Š‡–”‡•—Ž–ƒƒ–‰‡”‹…Š–‘Â?†‡”•–‡—Â?‡Â?‡Â? ƒ†˜‹•‡”‡Â?˜ƒÂ?‘Â?†‡”Â?‡Â?‡”•—‹–Š‡–˜‘‘”†‡˜‘Ž‰‡Â?†‡†‹‡Â?•–‡Â?ÇŁ  ÇŚ ‹••‹‡ǥ˜‹•‹‡‡Â?•–”ƒ–‡‰‹‡‘Â?–™‹Â?Â?‡Ž‹Â?‰  ÇŚ ‡”ƒÂ?†‡”Â?ƒÂ?ƒ‰‡Â?‡Â?– ÇŚ ”‰ƒÂ?‹•ƒ–‹‡‘Â?–™‹Â?Â?‡Ž‹Â?‰ ÇŚ ‰”‘‡‹Â?‡—”Â?‡”Â? ÇŚ ‹–ƒŽ‹–‡‹–•‘Â?†‡”œ‘‡Â? ÇŚ ‡”ˆ‘”Â?ƒÂ?…‡Â?ƒÂ?ƒ‰‡Â?‡Â?– ÇŚ —Â?ƒÂ?”‡•‘—”…‡  Â?ƒÂ?ƒ‰‡Â?‡Â?Â–Č€Â•Â‘Â…Â‹ÂƒÂƒÂŽ„‡Ž‡‹† ÇŚ ‡•—Ž–ƒƒ–‰‡”‹…Š–…‘ƒ…Š‡Â?  Č‹ÂŽÂ‹ÂˆÂ‡Â•Â–Â›ÂŽÂ‡ÇĄˆ—Â?…–‹‘Â?‡”‡Â?‡Â?Ž‘‘’„ƒƒÂ?ČŒ  

  

——† —‹ŽŽƒ—Â?‡ ™™™Ǥ‰—‹ŽŽƒ—Â?‡…‘Â?•—Ž–ƒÂ?…›ǤÂ?ÂŽ ‹Â?ÂˆÂ‘ĚťÂ‰Â—Â‹ÂŽÂŽÂƒÂ—Â?‡…‘Â?•—Ž–ƒÂ?…›ǤÂ?ÂŽ

ϏϲϹϹϴϲϭϭϴϭ͏Ϗϳϴϲϳϰώϭϴϴ


Bedrijfsreportage

Tekst: Lonneke van Kerkfort (KrulCopy) | Fotografie: Sonny Lips

Van den Berg Westmaas

Bestrating van woonwijk tot schoolplein Strak en recht zijn kenmerken van goed straatwerk. Dat klinkt logisch, maar voor een optimaal resultaat komt vakmanschap, kennis en ervaring kijken. Goed straatwerk valt of staat met een goede fundering. Van den Berg Westmaas uit Heinenoord weet er alles van. Het bedrijf – ruim 70 jaar gespecialiseerd in bestrating, grond- en rioleringswerken – heeft menig woonwijk, parkeerplaats en schoolplein vakkundig aangelegd.

V

an den Berg Westmaas is een begrip in de Hoeksche Waard. Het bedrijf is omstreeks 1941 opgericht en veel personeelsleden werken er al 35 tot 40 jaar. Daarmee is het bestratingsbedrijf een belangrijke werkgever in de regio. Toch kent de onderneming ook zorgen. De concurrentie is moordend en aanbestedingen worden steeds vaker vergeven aan diegene met de laagste prijs, waarbij er minder op kwaliteit wordt gelet. En doordat we allemaal steeds mobieler worden, kan het zo maar zijn dat een bedrijf uit Brabant een parkeerplaats in de Hoeksche Waard bestraat. “Geen goede ontwikkeling”, aldus directeuren Jan van den Berg en Rob Crezee. “Wij hebben een goede naam in de regio. Bovendien komt een groot deel van onze medewerkers hier vandaan. Een deel van hun inkomsten wordt hier dus ook weer besteed. Daarom is het goed als de politiek ondernemers uit de regio steunt. Gemeente Oud-Beijerland heeft inmiddels het besluit genomen om regionale bedrijven voorrang te geven. Hopelijk nemen omringende gemeentes dit voorbeeld over.” Visitekaartje Van den Berg Westmaas is gespecialiseerd in bestratingen en grond- en rioleringswerkzaamheden ten behoeve van grotere

projecten, zoals de aanleg van nieuwe woonwijken, parkeerplaatsen of het herbestraten en inrichten van schoolpleinen. Daarbij zijn een goede draagkracht en afwatering essentieel. Verzakkingen en plassen zijn dan ook geen goed teken. Rob Crezee: “Straatwerk moet er visueel ook goed uitzien. Een goede fundering en afvoer van regenwater vormen hierbij de basis. Daarbij is het belangrijk te weten hoe het terrein zal worden gebruikt. Op grond hiervan wordt de dikte en de soort fundering bepaald.”

van Van den Berg Westmaas. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van meubilair, fietsoverkappingen, fietsklemmen en speeltoestellen met daaronder rubbertegels. Ook op dit gebied geeft Van den Berg Westmaas graag advies. Bijvoorbeeld over de beste plek om een speeltoestel te positioneren of welke bomen er kunnen worden geplant. “Dat laatste wordt nog wel eens vergeten, waardoor het kan gebeuren dat boomwortels na enkele jaren de tegels omhoog duwen. Dat is zonde”, aldus Jan van den Berg.

De opdrachten die Van den Berg Westmaas uitvoert, zijn divers. Bijvoorbeeld de realisatie van parkeerplaatsen aan de Scheepmakershaven in Oud-Beijerland. Hierbij is als eerste de beplanting verwijderd waarna de grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Na het aanbrengen van riolering is als laatste stap nieuwe bestrating aangebracht. “De gehele uitvoering doen wij in eigen beheer, waardoor de klant met slechts één partij te maken heeft. Ons werk ligt letterlijk buiten, dus wij doen er alles aan om een goed visitekaartje af te leveren”, aldus Jan van den Berg.

Van den Berg Westmaas voert ook kleinschalig onderhoud aan straten en wegen uit, evenals werkzaamheden op het gebied van verkeersvoorzieningen en veiligheid. Daarnaast is het bedrijf VCA (1 ster) gecertificeerd, lid van OBN en een erkend bestratingsbedrijf volgens de normen die de Stichting Erkenning voor het bestratingsbedrijf sinds 1 januari 1993 hanteert. Tevens is Van den Berg Westmaas een erkend leerbedrijf.

Van den Berg Westmaas B.V. Nijverheidsweg 30

Schoolpleinen Ook het herbestraten van schoolpleinen en het inrichten hiervan is een specialisme

3274 KJ Heinenoord T (0186) 605100 F (0186) 605101 E info@bergwestmaas.nl I www.bergwestmaas.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Ondernemerspanel

2013: Een jaar met nieuwe kansen? Ondanks de bezuinigingsmaatregelen van Rutte II voor de komende vier jaar blijven er voldoende kansen voor succesvol ondernemerschap. Juist nu moet het voor u als ondernemer een uitdaging zijn die nieuwe kansen te zoeken en te vinden. Innovatie, duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe ziet u de vooruitzichten voor de komende jaren? De mening van ons panel.

■ Leonie Korbijn Leonie Korbijn - Lekor administraties Ik zie de vooruitzichten voor de komende jaren nog positief ondanks dat veel ondernemers dat niet zijn. Momenteel staan de prijzen in veel sectoren erg onder druk maar laten we eerlijk zijn in sommige gevallen mag het best een maatje minder. Natuurlijk zijn verdere bezuinigingsmaatregelen een last voor het ondernemerschap. Maar door overtuigd te blijven van je product en de dienst die je levert zijn er voldoende

kansen om verder te groeien. Toekomstgericht denken en adviseren op basis van wettelijke veranderingen is in mijn branche een uitdaging. Voor veel ondernemers is een crisis een tijd van terughoudendheid en gericht op overleven. Ik vind een crisis juist een hele leerzame periode. Ondernemen is risico’s nemen en dat is precies wat ik heb gedaan. Ik ben nog maar ruim een jaar zelfstandig en ik ben er trots op dat ik in deze tijd die stap heb durven zetten.

■ Paul Oord Paul Oord - Senior Beleidsadviseur Kamer van Koophandel Rotterdam Innovatie, duurzaam, maatschappelijk verantwoord: het moet anno 2012 allemaal, anders ben je als ondernemer niet goed bezig. Het woord duurzaam is door het moeilijke economische tij een trending topic. Consumenten houden de hand op de knip en denken langer na over nieuwe aankopen. Als zij iets anders willen, oriënteren zij zich ook vaker op gebruikte artikelen. Nieuw lijkt uit, want gebruikt is hip. Kringloopwinkels, ruilshops en webwinkels als Marktplaats en Speurders kunnen vraag

en aanbod nauwelijks verwerken. Ook stoffeerders hebben deze dagen een volle opdrachtportefeuille. Heb ik het hier vooral over consumentgerichte ondernemers, ook in de zakelijke dienstverlening liggen er mogelijkheden. Ook kantoorinrichters benutten bijvoorbeeld ook hun kansen. Slimme ondernemers zijn op tijd in het gat gesprongen. En dat betekent dat zij duurzaam, innovatief en maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Omdat het naast noodzakelijk ook heel spannend en leuk is om anders te winkelen, gaat deze trend naar verwachting nog jaren mee.

■ Ruud Guillaume Ruud Guillaume - Guillaume Consultancy Doemdenken en bij de pakken neerzitten is funest voor ons ondernemers. De economische vooruitzichten zijn redelijk somber. Echter de markt biedt nog volop mogelijkheden. We hebben de neiging om te kijken naar faillissementen en verliezen. Echter er zijn vele bedrijven die ondanks de economie toch goed blijven draaien, door vooral de kansen te benutten. En daar gaat het om, er zijn tal van opportunities die u en ik kunnen benutten en die nieuwe winstmogelijkheden creëren. Ik zie een aantal kernpunten die we

20

het ONDERNEMERS BELANG

als vertrekpunt moeten nemen bij het nieuwe ondernemen. Op de eerste plaats focus op de klant en de klantrelatie, op de tweede plaats op nieuwe diensten en producten zo mogelijk ook op nieuwe (emerging) markten, op de derde plaats innovatie van zowel de producten en diensten als ook de processen. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen zal ook in de nabije toekomst een bijdrage kunnen leveren aan het onderscheidend vermogen van uw organisatie en kan daarmee een concurrentievoordeel opleveren.


■ Franca van Schelt Franca van Schelt - DynaLinX & VoipLinX BV Het zijn natuurlijk bijzondere tijden. Een dubbele economische dip en flinke bezuinigingen, gecombineerd met een technologiespurt die omarmd kan worden. Misschien wel: móet worden. Onze branche (ICT) is continu in ontwikkeling en de drijver achter mooie innovaties, waarmee onze klanten de crisis kunnen omzetten in kansen. Als Automatiserings- en Telecombedrijf zoeken wij constant naar de optimale win-win-

situatie voor onze klanten. Bijvoorbeeld de combinatie van VOIPtelefonie met Het Nieuwe Werken, waarbij medewerkers goed bereikbaar zijn én overal vandaan bij hun data kunnen, zorgt voor een hoge productiviteit tegen lagere kosten. Een mooi gevolg is, dat we automatisch ook nog eens duurzaam en maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Want minder files en CO2 uitstoot, wie wordt daar nou niet blij van?!

■ Harry Meyers Harry Meyers - License to Cool Airconditioning en Het Binnen Huys Woning- en Projectinrichting Bezuinigen is absoluut niet erg, zeker omdat we met zijn allen de laatste jaren dik verdiend hebben. Dat dwingt je als ondernemer om goed te kijken naar overheadkosten en naar innovatieve oplossingen. Er is echter 1 groot probleem: door het gebakkelei van onze regering en onzekerheid over het netto effect van de bezuinigingen, raakt de consument in de war. Die houdt de hand op de knip. Geld rolt niet meer, minder

omzet voor de detailhandel, minder omzet voor de groothandel, minder import/export. Iedereen wordt geraakt. Een tip: zet uw geld niet op de bank en dan hebben we de bezuinigingen niet meer nodig. Een kritische nood richting dienstverleners, fabrikanten en detaillisten: houd uw marge op peil!!! Producten weggeven en alleen verdienen op de arbeid, is een leuke kortetermijnpolitiek maar is niet goed voor de lange termijn. Dan is er geen weg meer terug en is uw geloofwaardigheid ook zoek.

■ Corina Barendregt Corina Barendregt - ConQuest communicatie & events Bezuinigingsmaatregelen bieden kansen aan ondernemers. Nu komt het aan op creatief ondernemerschap. Weg met dat jarenlang hetzelfde pad bewandelen! Denk in kansen. Kijk naar de behoeften in de markt. Denk out-of-the-box. Analyseer trends. En maak je organisatie zo flexibel mogelijk om daar snel op in te spelen. Motiveer en betrek je personeel bij deze stappen. Maak hen medeverantwoordelijk

voor de goals van de onderneming. En vier samen de resultaten. Ontwikkel nieuwe producten of creëer nieuwe markten voor je huidige producten. Denk vanuit de klantbehoeften in plaats vanuit je eigen organisatie. Ik zie de toekomst bijzonder gunstig in. Ons bureau verhuist medio zomer naar een drie keer ruimere locatie. Deze tijd leent zich voor stappen voorwaarts. Wij spelen in op trends. Richten ons op groeibranches en zoeken en benutten marktniches. Nu is hét moment om te ondernemen!

■ Diana van Nugteren Diana van Nugteren - Secretarion Opleidingen Een ‘nieuw’ jaar betekent voor een bedrijf dat je naar het jaar kijkt dat voor je ligt. De tellers weer op 0. Maar het is nog steeds crisis! Dus wij gaan op zoek naar mogelijkheden om bedrijven van hun zorgen te ontlasten. Een van die zorgen is ziekteverzuim. Wij roepen nu ook bedrijven en werkgevers op om eens kritisch te kijken naar de kosten die aan ziekteverzuim uitgegeven worden. Ons lijkt het een goed idee om juist deze

medewerk(st)ers om te scholen. Sinds 2012 hebben wij voor Secretarion opleidingen een vestiging geopend in Barendrecht. Wij geven nu dus vanuit 2 vestigingen dag- en avondopleidingen. Voor veel bedrijven verzorgen wij nu de om- en bijscholing van medewerk(st)ers die al een aantal jaren in de ziektewet zitten. Wij zien dat deze medewerk(st)ers meer zelfvertrouwen krijgen en na het behalen van een diploma weer klaar zijn om aan de slag te gaan!

het ONDERNEMERS BELANG

21


Advies

Innoveren in 2013 met belastingvoordelen, sneller dan u denkt Innovatie loont! De ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe werkwijze leidt al snel tot ďŹ scale voordelen, ook voor het MKB! Het belangrijkste is dat het product, het proces of de software technisch nieuw voor uw bedrijf zelf is, beoordeeld vanuit het eigen technische kunnen en de eigen technische kennis van uw bedrijf zelf. Het hoeft dus geen wereldschokkende uitvinding te zijn! Als sprake is van een technisch nieuw product, proces of nieuwe software kan uw bedrijf al snel een beroep doen op: • de S&O afdrachtsvermindering: U kunt via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die werken aan uw innovatieve projecten. • de Innovatiebox 2013: Op grond van de innovatiebox worden de voordelen (lees: winsten) die zijn voortgekomen uit octrooien of WBSO projecten effectief belast tegen 5% in plaats van 20%/25% vennootschapsbelasting.

•

de RDA: De RDA (Research & Development Aftrek) is een 54% aftrek voor de vennootschapsbelasting. Dit levert een nettobesparing op van 10,8% tot 13,5%. Deze aftrek is bedoeld voor direct aan de innovatie toerekenbare kosten, anders dan loonkosten.

Bij geringe innovatieactiviteiten zijn de voordelen administratief makkelijk te behalen en al snel interessant. Voor echt interessante besparingen is er meer werk aan de winkel. Uiteraard kunt u hierbij terugvallen op uw adviseur die u met raad en daad terzijde kan staan.

Mr. E.P. (Erik) Klop Visser & Visser Belastingadviseurs

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs Maseratilaan 12 Postbus 1409 3260 AK  OUD-BEIJERLAND T:   +31 186 890 860 F:   +31 186 890 879 W: www.visser-visser.nl

ADVERTENTIE

 YHQQRRWVFKDSVUHFKWHOLMNHVWUXFWXUHQ HVWDWHHQVXFFHVVLHSODQQLQJ RSPDNHQK\SRWKHHNDNWH WHVWDPHQWHQ DIZLNNHOHQQDODWHQVFKDSSHQ RYHUGUDFKWZRQLQJHQHQEHGULMIVSDQGHQ

Avond-openstelling bij Notariskantoor Kammeraad & Strijk Extra gemak voor onze klanten: op donderdagavond open :HZLOOHQRQ]HNODQWHQJUDDJDDQYXOOHQGHVHUYLFHELHGHQGRRUKHQZHNHOLMNVRS GRQGHUGDJDYRQGYDQWRWXXULQGHJHOHJHQKHLGWHVWHOOHQHHQDIVSUDDN WHPDNHQ8LWGHSUDNWLMNEOLMNWQDPHOLMNGDWGDDUYHHOEHKRHIWHDDQLVDDQJH]LHQYHHO PHQVHQRYHUGDJZHUNHQ 'H]HDYRQGRSHQVWHOOLQJLVLQPLGGHOVYDQVWDUWJHJDDQHQ]DOELMYROGRHQGHDQLPR ZRUGHQXLWJHEUHLGPHWHHQDQGHUHDYRQG

www. kammeraad strijk.nl -DQ&DPSHUWODDQ$;6SLMNHQLVVH7ZZZNDPPHUDDGVWULMNQOQRWDULVVHQ#NDPPHUDDGVWULMNNQEQO


Bedien alles in huismet uw i-ipad of tablet!t ŽŵŽƟĐĂďŝĞĚƚ ŚĞƚ ŐĞŵĂŬ ǀĂŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝƐĐŚĞ ďĞĚŝĞŶŝŶŐ ŝŶ Ƶǁ ŚƵŝƐ ŽĨ ŬĂŶƚŽŽƌƉĂŶĚ͘,ŝĞƌďŝũ ŵŽĞƚ Ƶ ĚĞŶŬĞŶ ĂĂŶ njŽŶǁĞƌŝŶŐ͕ ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ͕


Bedrijfsreportage Mooie reclame-uitingen maken is leuk maar meer dan ooit geldt:

Het gaat om het resultaat Reclame moet meer opleveren dan dat het kost. Natuurlijk maak je als reclamemaker graag mooie onderscheidende uitingen. Soms is dat ook noodzakelijk maar uiteindelijk wil de opdrachtgever er meer aan verdienen dan hij eraan uitgeeft en dat snappen we maar al te goed. We halen meer dan 50% van onze omzet tegenwoordig uit het bouwen en onderhouden van websites en webapplicaties. Maar ook uit online marketing. Het mooie van internet is dat je daar de resultaten van een campagne nog veel beter en nauwkeuriger kan meten dan bij offline activiteiten. We ontwerpen, ontwikkelen en bouwen graag mooie websites. Maar de kick krijg je als je ziet dat het succesvol is. Dagelijks bekijken we voor onze klanten de online resultaten. Sturen bij en initiëren zaken. Dat kan sneller en zonder veel tussentijds overleg. Zodat je kunt laten zien dat hetgeen je doet ook daadwerkelijk succes en dus geld oplevert. Eerlijk is eerlijk: niet alle markten zijn online even makkelijk en soms worden ook wij verrast. Zo belde een van onze klanten eind vorig jaar dat ze na een online actie die we samen opgezet hadden, 110 potentiële klanten in de showroom mochten ontvangen op een donderdagavond. Ze verkochten die avond meteen 23 auto’s. Tja, dan lopen we hier drie dagen rond met een smile van oor tot oor.”

Karel de Koning, directeur-eigenaar Trend reclame & advies

I

f you can dream it, you can do it.” Dat moeten we als ondernemers meer voor ogen hebben, vertelt Karel de Koning, directeur-eigenaar van Trend reclame & advies uit Oud-Beijerland. “In deze tijden valt het op dat ondernemers hun verwachtingspatroon aanpassen aan de wereld om hen heen. Daardoor hou je onbewust een beetje in. Het resultaat is dat je bovenmatig moet scoren met communicatie-uitingen om je doelstelling te halen, zo bovenmatig dat het onrealistisch wordt.” Doelstellingen halen “Helaas zien we vaak dat klanten vooraf de mooiste beloften meekrijgen bij de start van een campagne. Als je realistisch als vakman kijkt naar investering en de resultaatverwachting, kun je vooraf eigenlijk al voorspellen dat het niet gehaald gaat worden. Wij spiegelen liever een realistisch beeld voor. Het doen om het doen, daar heb ik niks mee. De markt is er ook niet naar. Door mooie beloften vooraf haal je

misschien makkelijk en snel werk binnen, maar de relatie is dan ook snel over. Nee, ik hou er van om met een klant een duidelijke doelstelling te bespreken en te bekijken welke investering daarbij mag horen. Het resultaat is dat we meer naast de klant staan. Zo worden doelstellingen geen opdracht maar een gezamenlijk doel en dat geeft veel voldoening.” Karel lacht en vertelt hoe ze laatst een prachtig diner gekregen hebben van een klant. “Wij hadden een hoger resultaat ingeschat dan onze klant.” Dus stelde hij voor dat we zouden gaan dineren na afloop van de marketingactie. Op mijn kosten als we de doelstelling niet zouden halen en op zijn kosten als we het wel zouden halen. Ik heb zalig gegeten in goed gezelschap én ik mocht mijn portemonnee in mijn zak houden!”

Uitstraling Toch blijft het ontwerpen en maken van mooie zaken bij het vak horen. In het monumentale pand aan de Havendam waar Trend gevestigd is, liggen en hangen de mooiste reclame-uitingen. Spullen die je wilt vastpakken en bekijken. “Natuurlijk maken we graag mooie ontwerpen. Niets leuker dan je klant verrassen met een mooie huistijl of een spraakmakend ontwerp voor zijn website. Zolang het maar bijdraagt aan het resultaat!”

Trend reclame & advies

Off- en online Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving, dat moet een verandering zijn in jullie branche? “Jazeker.

Havendam 7 3262 AE Oud-Beijerland T 0186 - 61 54 11 www.trendreclame.nl

het ONDERNEMERS BELANG

25


'H1HHI$GYRFDWHQ XZ0.%VSHFLDOLVW De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert een stuk makkelijker. Met beide

onroerend goed

benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden:

aansprakelijkheid p onroerend goed

mene voorwaard aarden den onroerend g go oednsprakelijkheid

DSOVEREENKOM OVEREE KOMSTEN aansprakelijkheid an ansprakel nsprakelijkheid n nsprake nsprakel sprakel akelijkheid k l kh d ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

VIELECIVIELE PROCEDURES PROCEDURES ARBEIDSOVEREENKOMSTEN ARBEID ARBEIDSOV ARBEIDSOVEREENKOM RB EIDSOV IDSOV DSO DSOVERE R O

emene voorwaarden d

contracten ctencten beslagleggingen VIELE PROCEDURE CEDU URE URES ES Sgglegginge huur bedri beslagleggingen beslagl l g i huur bedrijfsruimten mten contracten incasso

iincasso inc ncassso

koop beslagle gleggingen huur b bedrijfsruimten d ffsruimten ondernemingsrecht

koop en verkoo psso ontslag i ca inc inca koop en verkoop

ondernemingsrecht d

d

Menno

Monique

Sandra

h

Isis

Smidsweg 40, Postbus 5227, 3295 ZJ ’s-Gravendeel, Tel. (078) 673 10 83, Fax (078) 673 21 46, info@deneefadvocaten.nl, www.deneefadvocaten.nl


Advies Hoe voorkomt u dat een vordering verjaart Als u na langere tijd aanspraak op een recht wilt maken, loopt u het risico dat u uw vorderingsrecht door het enkele verstrijken van de tijd kwijt bent geraakt. In juridisch jargon is uw vorderingsrecht dan verjaard.

V

erjaring houdt niet in dat de vordering verdwijnt: alleen kunt u bij de rechter geen nakoming meer eisen. Juridisch gezien wordt de vordering omgezet in een ‘natuurlijke’ verbintenis. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u een verjaarde vordering wel kunt verrekenen met een schuld aan uw wederpartij of dat als de wederpartij per ongeluk betaalt, hij dat niet onverschuldigd betaald kan terugvorderen. De ratio daarvan is de rechtszekerheid: je moet niet na enkele decennia geconfronteerd kunnen worden met vorderingen waar je niet meer op gerekend had of waarvan je de bewijsstukken niet meer hebt. De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. Volgens oud-Hollands gebruik geldt de hoofdregel slechts voor een paar gevallen en gelden voor de meeste vorderingen andere termijnen. Vorderingen tot vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog verjaren na 3 jaar. Voor een vordering tot nakoming van een overeenkomst geldt een termijn van 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Bij koopovereenkomsten gelden nog kortere termijnen, zo moet de verkoper vaak binnen 2 jaar betaling van de koopsom eisen en heeft de

koper meestal maar 2 maanden na ontdekking de tijd om zich op gebreken te beroepen. In het arbeidsrecht gelden weer andere termijnen, bijvoorbeeld 2 of 6 maanden voor het inroepen van de vernietigingsgrond bij ontslag of 3 jaar voor het inroepen van de vernietiging van een beding in cao of arbeidscontract. U kunt voorkĂłmen dat een vordering verjaart door de verjaring te ‘stuiten’. Dat is een handeling waarmee u de lopende verjaringstermijn afbreekt. Er kan op meerdere manieren worden gestuit: als de schuldenaar de vordering erkent, als er een gerechtelijke procedure over de vordering wordt gestart (dagvaarding) of als u de tegenpartij schriftelijk laat weten dat u uw vordering handhaaft. U moet natuurlijk wel kunnen bewijzen dat uw stuitingsmededeling de wederpartij heeft bereikt (dus: aangetekend, fax, deurwaardersexploit). Na stuiting begint weer een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Ook die kan weer gestuit worden, zodat u nog lang door kunt gaan.

De verjaringsregels zijn keihard: verjaard is verjaard en er zijn bijna geen verzachtende omstandigheden denkbaar. Daarnaast is de regeling erg ingewikkeld. Laat u daarom goed -door een advocaat die in verbintenissenrecht is gespecialiseerd- adviseren als u besluit om een vordering ‘even’ te laten rusten of als u zelf wordt geconfronteerd met een oudere kwestie. Het is voor u als eiser zuur als de rechter na een jarenlange procedure uw vordering afwijst omdat deze verjaard is.

'H1HHI$GYRFDWHQ XZ0.%VSHFLDOLVW De Neef Advocaten spreekt uw taal. Dat communiceert een stuk makkelijker. Met beide

onroerend goed

benen op de grond ondersteunen wij ondernemers op de volgende rechtsgebieden:

aansprakelijkheid p De Neef Advocaten Smidsweg 40 ’s-Gravendeel Postbus 5227 3295 ZJ ’s-Gravendeel

Om het nog wat ingewikkelder te maken: voor sommige vorderingen geldt dat het doen van een stuitingsmededeling niet genoeg is maar dat u een gerechtelijke procedure moet beginnen.

T 078 - 673 10 83 F 078 - 673 21 46 info@deneefadvocaten.nl

het ONDERNEMERS BELANG

27


Bent u op zoek naar een betrokken administratiekantoor met een flexibele instelling? Wij helpen u graag met al uw financiële en fiscale vraagstukken. Juist vandaag is het belangrijk er niet alleen voor te staan. Samen zorgen we voor de beste oplossingen en kijken we vooruit. t volledige financiële administratie t jaarrekeningen t belastingaangiften t salarisadministratie t fiscaal advies

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Lekor administraties Vissersdijk Beneden 70, 3319 GW Dordrecht T 078 622 11 30

F 078 622 11 38

Chr. Huygensstraat 32 3281 ND Numansdorp

Tel 085-8771280 Fax 085-8771282

info@lekor.nl www.lekor.nl

En dat allemaal onder één dak. In Oud-Beijerland! ndernemen? Samen met Visser & Visser Accountantselastingadviseurs in Oud-Beijerland! Wij staan u terzijde met en verrassend veelzijdig dienstenpakket. In onze aanpak gaan e altijd een stap verder. We verdiepen ons in uw organisatie, jn betrokken bij alle facetten van ondernemen en adviseren bij het nemen van grote en kleine beslissingen. Wilt u eens ijblijvend kennismaken? Bel Jan van Maaren AA of mr. Erik Klop n onze vestiging in Oud-Beijerland.

Een st

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs J. (Jan) van Maaren AA, telefoon: 06 53 98 02 03 Mr. E.P. (Erik) Klop, telefoon: 06 10 26 97 70 Maseratilaan 12, 3261 NA OUD-BEIJERLAND Telefoon: 0186 89 08 60 Oud-Beijerland@visser-visser.nl, www.visser-visser.nl


Nissan Qashqai+2

Kia Cee’d SW

Kolenbranderstraat 6, 2984 AT RIDDERKERK | tel: 0180 417699 | www.autoridderkerk.nl

Boonsweg 3, 3274 LH HEINENOORD | tel: 0186 603188 | www.autobinnenmaas.nl

Communicatie | Educatie & PR | Multimedia www.knettercommunicatie.nl | info@knettercommunicatie.nl | 0031-641510088

• Detacheren • Uitzenden

'XLGHOLMNHXLWOHJ

• Payrolling

3HUVRRQOLMNHDDQSDN

• Flexmigranten

$IVSUDDNDDQKXLVRIEXLWHQNDQWRRUXUHQPRJHOLMN

6QHOOHVHUYLFH

• P&O • Outsourcing • Outplacement

'LFKWELMHQUROVWRHOWRHJDQJHOLMN

Adm. de Ruyterstraat 2, 3262 XE Oud-Beijerland Tel.: 0186 623456 Fax: 084 7149010 E-mail: info@we-flex.nl Internet: www.we-flex.nl

Notaris

mr. E.M. (Eva) van Dorst-Dijkers

E-mail

notaris@vandorstdijkers.nl

Internet

www.vandorstdijkers.nl

Telefoon

078 - 676 95 30

Kantooradres

Sportlaan 3f, 3299 XG Maasdam

Maasdam Vastgoed BV, duurzaam huren. kantoorruimten, bedrijfsunits en mini-opslag (www.flexopslag.nl).

bouw- en aann. bedrijf

6LQGV ◆ Nieuwbouw

◆ Verbouw

◆ Renovatie

◆ Onderhoud

NIJVERHEIDSTRAAT 6 | STIJEN | T 078 - 6741155

www.gebrs-hooghwerff.nl

Wees er snel bij! Er is nog maar 1 kantoorunit vrij T 078-6762728 • www.maasdamvastgoed.nl www.flexopslag.nl


Onbezorgd autorijden start in onze showroom! De Voorne-Putten Autogroep is al jarenlang het vertrouwde adres voor particuliere en zakelijke rijders op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Met een breed diensten- en servicepakket staan wij in Spijkenisse en Hellevoetsluis altijd voor u klaar. Kom langs en ontdek hoe onbezorgd autorijden kan zijn!

Nieuw | Gebruikt | Service & Onderhoud | Lease | Schade | Accessoires

Wij staan voor u klaar in Spijkenisse ĂŠn Hellevoetsluis!

Spijkenisse (VW & Audi) Faradayweg 1, 3208 KS Spijkenisse Tel. 0181 - 65 00 88

Hellevoetsluis (VW & Seat servicevestiging) Marconiweg 24, 3225 LV Hellevoetsluis Tel. 0181 - 31 45 22

VePreda Autostudio (Skoda) Schenkelweg 2, 3201 LL Spijkenisse Tel. 0181 - 65 06 70

www.vpautogroep.nl

Bedrijfswagencentrum Schenkelweg 2, 3201 LL Spijkenisse Tel. 0181 - 78 15 50

Het Ondernemersbelang Zuid Hollandse Eilanden Hoeksche Waard 1-2013  
Het Ondernemersbelang Zuid Hollandse Eilanden Hoeksche Waard 1-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement