Page 1

NR. 1

2013

LIMBURGZUID

‘The sky’ ooit nog ‘the limit’?

Vader en zoon investeren in LED-verlichting

Steel Solutions met volle kracht vooruit

Meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealergroep

De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

ttttttttttttttttWWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


RINKENS UNLIMITED t.PVOUBJOCJLJOHJO1PSUVHBMFO Oostenrijk t.PVOUBJOCJLFDMJOJDT

We challen g e ! You dare?

t.PVOUBJOCJLFCFHFMFJEJOH 1FSTPOBMUSBJOJOH

www.rinkensunlimited.com


De missie van Lombardini Pensioenconsultancy is om vanuit een onafhankelijke overtuiging uw pensioendoelstelling transparant te maken. Wij streven ernaar complexe pensioenzaken te vertalen naar een begrijpelijk niveau. Op deze manier kunt u betere keuzes maken. Door goed naar u te luisteren vertalen wij uw keuzes en doelstellingen naar een bij u passende oplossing.

www.lombardini.nu

/dministraties /!&'"#'(&(' /'!- # /&& ### /*'#!#

re c l a m e b e l e t t e r i n g

g r a f i s c h e vo r m g ev i n g

).#'#,#"'&"(&*&#'%!'(###'( We-#)('( #$%$$(*#+(&'%!($%( *#.##0!#.'!+(#&!*# #$$%#$"")#("(!0#(#*##+!#&  &$"#(&#+ $&(!###'(#+*$$&#(*#  &(#%  We" #$%("!&) *#)($"('&#) )#( $#'$&) " #*##%$&(!)  )#(&%!# -$()!(#-(#)+#&#(&"(&! "*&!*#$#(("($#'$%$#&(!$$##)""&    $%&"! "! ").##!

Stationstraat 73 6361 BH Nuth www.jacobsvormgeving.com

T 045 577 89 73


Inhoud Het Ondernemersbelang van Zuid-Limburg verschijnt vijf keer per jaar.

Vader en zoon investeren in LED-verlichting

Zevende jaargang, nummer 1, 2013 OPLAGE 5.000 exemplaren

07

COVERFOTO Raymond van Es en (r) Erik Boogers van Boogers Groep (Fotografie: Jo Goossens) UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 – 51 03 03 F 0594 – 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl

‘The sky’ ooit nog ‘the limit’? De Boogers Groep bestaat sinds 2009 uit vier werkmaatschappijen. Naast het oorspronkelijke werk in het grondverzet in Boogers BV zijn er nog enkele specialiteiten die de Boogers Groep uitvoert. Ook dit veelzijdige bedrijf ondervond de gevolgen van de crisis. Is ‘the sky’ ooit nog ‘the limit’?

BLADMANAGER Novema Valkenswaard Bob Kocken T 040 – 845 04 57 b.kocken@ondernemersbelang.nl

VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten DRUK D+L Printpartner GmbH, Bocholt AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: Gerrit Boer Jan Jong Fotografie Jo Goossens Jeroen Kuypers Jan Hammink Paul Kusters (cartoon) Marco Magielse Tekstbureau Vakmaten Henk Veenstra André Vermeulen (column) Ruud Voest Cock de Vries Loes Wijdeveld René Zoetemelk René van Zandvoort Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. vermeld svp oo de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN 1875 – 3841 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

08

Steel Solutions met volle kracht vooruit

EINDREDACTIE Novema Grootegast Jørg van Caulil j.vancaulil@ondernemersbelang.nl

WEBSITE www.ondernemersbelang.nl

RB Sound Service Stein verkoopt al bijna 30 jaar professionele licht- en geluidapparatuur. Een zeer gewild totaalpakket op topniveau. De geluids- en lichtsystemen, maar ook de randapparatuur als versterkers en mengpanelen, vinden hun weg naar een groeiend klantenbestand in de Benelux. Sinds kort versterkt de tweede generatie het familiebedrijf van oprichter Rob Bruisten. Zoon René en zijn vader vormen een ijzersterk duo, dat de klanten de beste oplossingen biedt.

14

Stilstand is achteruitgang. Zeker in moeilijke economische tijden als nu en zeker in de internationale staalindustrie, waar slimme logistiek en efficiënte distributie het succes van de speler bepalen. Steel Solutions in Maastricht heeft de potentie van die behoefte tijdig onderkend en er zijn core business van gemaakt. Na een succesvol verleden als gekend logistiek coördinator en vervoerder voor internationale staalproducenten kroop de onderneming vorig jaar in de regierol voor de gehele staalketen. Maar de ambities reiken nog veel verder.

Smeets wederom meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealergroep Mercedes-Benz dealer Smeets in Ittervoort is uitgeroepen tot meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealervestiging van Nederland. Bovendien was Smeets Autogroep met deze én de vestigingen in Heerlen en Maastricht ook goed voor vier individuele gouden Klanttevredenheidsmedailles! Zodoende mag Smeets zich opnieuw de meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealergroep van Nederland noemen.

20

In het hartkatern De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

- Blijvend leren steeds belangrijker - SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden - Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in - Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd, maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden.


Column ■

En verder

Sleutelwoord: optimisme

04

Nieuws

Dik vier jaar al verkeert de westerse wereld in een forse dip. Het einde is

06

Hanno Automaterialen en Gereedschap nu ook in

nog niet in zicht. We praten elkaar de put in. Zo hebben we ons zelf in

Beek en Born

een vicieuze cirkel gemanoeuvreerd. De media berichten bijna dagelijks

10

Een (zure) appel voor de dorst?

11

Schildersbedrijf Zuidpaint inmiddels van meerdere markten thuis

over economische rampspoed, daarbij gevoed door de regering en door geluiden uit de lobbykantoren van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is er nauwelijks nog besef van de enorme welvaart waarin wij mogen leven. Oorlog is iets wat 90 procent van de bevolking alleen kent

13

Kasteel Doenrade dóet het gewoon

16

Een jaar met nieuwe kansen?

19

Concurrentiebeding

‘democratieën’, een tweedeling is ontstaan tussen de bestuurlijke elite en

22

“Vertrouwde service van vroeger…

de gewone burger op straat. Die twee verstaan elkaar niet meer.

in een eigentijds jasje” 23

Door preventie de crisis te lijf

van televisiebeelden en bioscoopfilms. De economie is het probleem niet. Het werkelijke probleem is dat in Nederland, en ook in andere westerse

De huidige generatie politici zit niet in de politiek vanuit een gedreven ideaal om het land en zijn bevolking naar betere leefomstandigheden te leiden, maar vanuit een gecalculeerde gedachte om de eigen loopbaan vooruit te helpen. Op zich is dat niet eens zo vreemd, immers de leefomstandigheden kunnen al bijna niet meer beter. Hierdoor laat zich verklaren waarom het kabinet-Rutte II (en ook voorgaande coalities) niet verder komt dan het verhogen van belastingen en het beknibbelen op collectieve voorzieningen. Een beeld van hoe

Strip

Nederland er in 2020 bij moet liggen, is er niet in Den Haag. De boodschap dat iedereen het zal voelen dit jaar, is een heel verkeerde boodschap. Daardoor blijft iedereen –behalve creatieve ondernemers- zitten waar hij zit. Dat de bouwsector op z’n rug ligt, de woningmarkt is ingestort en de werkloosheid elke dag met 800 mensen toeneemt, interesseert de overheid geen bal. Ze neemt immers geen maatregelen om het functioneren van de economie te stimuleren. Ze doet het tegenovergestelde. De regering veroorzaakt vraaguitval. Behalve op vakanties en de nieuwste iPhone bezuinigt het volk nu bijna overal op. Terwijl iedereen weet dat geld moet rollen om de machinerie draaiend te houden. Aan de koopkracht ligt het echt niet. Sinds 2008 is die met 4 procent gedaald. Met elk briefje van 50 euro koop je nu dus voor 2 euro minder dan vijf jaar geleden. De boodschap van het kabinet had vorig jaar moeten zijn: Mensen, we verlagen de BTW en de inkomstenbelasting en we snijden fors in het overheidsapparaat en maken van de ambtenaren zzp’ers. Weten die ook eens wat het is om de eigen broek te moeten ophouden. Geef ons vier jaar en het komt goed. Dit lijkt op het VVD-programma, maar de PvdA heeft het kennelijk weten tegen te houden. Ondernemers zullen 2013, zoals gewoonlijk, zelf naar hun hand moeten zetten. Met een tas en een jas vol optimisme, dat wel. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Rob van de Wiel directeur MECC Maastricht

Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek wordt SLIMhuis

Rob van de Wiel (39) is per 1 februari in dienst getreden als directeur van het Maastrichts Expositie & Congres Centrum (MECC). Hij volgt in die functie interim-directeur Eric Broekaart op, die zijn carrière vervolgt als directeur en mede-eigenaar van een grote horeca-exploitatie binnen een voetbalstadion in het noorden van het land. Rob van de Wiel heeft ruim twaalf jaar ervaring in hogere managementfuncties in de evenementenbranche. De laatste jaren was hij general manager van Hapéco, een toonaangevend, faciliterend bedrijf binnen de evenementenbranche. Van de Wiel zal de door Broekaart ingezette koers verder vorm geven. De focus van MECC Maastricht is het binnenhalen van (inter)nationale medische en niet-medische congressen en evenementen. Ook de samenwerking met de stad Maastricht en de Euregio als doelgebied gaat meer verdieping krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is de Maastricht Health Campus die garant staat voor een intensieve samenwerking tussen o.a. Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Industriebank LIOF.

Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek heet sinds januari SLIMhuis voor Zuid-Limburg. Het is meer dan uitsluitend een naamswisseling. SLIMhuis staat als zelfstandige stichting i.o. voor Samen, Leren van en met elkaar, Innovatief en Maatschappelijk verbonden ondernemen. Het ondernemershuis in Sittard is landelijk het verst doorgevoerde concept in zijn soort. Met heldere waarden stimuleert het de hechte samenwerking tussen de drie O’s; ondernemers, onderwijs en overheid. Dit ondernemershuis, opgericht in 2009 en tot voor kort gevestigd aan Mercator 3 (in het gebouw Media Groep Limburg) in Sittard, heeft een stevig fundament opgebouwd. Als SLIMhuis wil het betrokken partijen zichtbaar maken, zich gezamenlijk presenteren en daadwerkelijk samen ondernemen om zo een vruchtbare bodem te creëren voor partijen die nieuwe producten en diensten willen (mee)ontwikkelen. Tegelijkertijd biedt het Huis een fysieke plek waar alle Zuid-Limburgse ondernemers ( startende en gevestigde) terecht kunnen voor (gratis) antwoorden en advies over uiteenlopende vakgebieden, zoals juridisch, huisvesting, communicatie en ICT. Meer informatie: www.slimondernemen.eu

V.l.n.r. Rob van de Wiel (midden) samen met voorganger Eric Broekaart (links) en Hans Bakker (Amsterdam RAI)

Autobedrijf Kerres neemt Citroën-dealer Nizet Sittard over Autobedrijf Kerres heeft Autobedrijf Nizet, Citroën-dealer voor Sittard en omgeving, overgenomen. “Wij zijn ontzettend blij met deze overname en verheugen ons er een mooie start van te maken”, aldus Ger Lux, algemeen directeur van Autobedrijf Kerres. De medewerkers van Nizet maken allemaal de overstap mee naar Kerres. De Citroën-vestiging Sittard is verhuisd naar een nieuwe locatie, niet ver van de huidige. Het nieuwe pand ligt aan de Autoboulevard Sittard: Bergerweg 69. Autobedrijf Kerres breidde in de loop

der jaren uit naar Heerlen, Maastricht en Sittard. In 2001 werd het merk Nissan toegevoegd en in 2009 de Kia en Citroën. De overname van Nizet past uitstekend in de groeistrategie van Kerres. “Wij willen met de merken die we voeren, vertegenwoordigd zijn in heel ZuidLimburg. En dat is door deze overname nu ook voor Citroën het geval.” Met 170 enthousiaste medewerkers, verdeeld over 9 vestigingen, voorziet Autobedrijf Kerres in totale mobiliteit van onze klanten waarbij service en kwaliteit voorop staan.

Gerobotiseerd orkest op MOCON 2013 Zeven aan de TUE afgestudeerde ingenieurs presenteren op woensdag 17 april op MOCON hun gerobotiseerde orkest onder de naam TeamDARE. Ze hebben hun knowhow op het gebied van mechanica, elektronica en informatica gebundeld en inmiddels vele prijzen gewonnen. MOCON vindt plaats op woensdag 17 en donderdag 18 april in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. Het gerobotiseerde orkest bestaat uit een gitaar, drumstel en panfluit. Ze bestaan in totaal uit zeventien motoren en vormen het hart van het orkest. Als

invoer dient digitale bladmuziek en de output is live muziek zonder dat dit enige vorm van menselijk handelen vereist. Alle schakels van het robotorkest, de mechanica, elektronica en software worden door TeamDARE in eigen beheer ontwikkeld. Naast de demonstratie(s) zal Bart Janssen, teamleider van TeamDARE, een lezing geven. De techniek achter deze muzikale robots, die grotendeels is gebaseerd op mechatronische principes, zal uitgebreid worden toegelicht. Voor info en deelname: www.easyFairs.com/MOCON-NL

ADVERTENTIE

Ook uw nieuws in het Ondernemersbelang? Heeft u belangrijk nieuws te melden. Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten. Mail uw persberichten naar: b.kocken@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Het Ondernemersbelang.

04

het ONDERNEMERS BELANG

www.dlvlichtreclame.nl

Netwerken in Wallonië Zakendoen met Wallonië biedt omzetverhogende perspectieven, maar het is essentieel om te beschikken over een goed netwerk en geschikte partners. Daarom is er de NederlandsWaalse Business Club (NWBC) van KvK Limburg. De club biedt Nederlandse en Waalse ondernemers de mogelijkheid een netwerk op te bouwen, kennis met elkaar te delen én samenwerking te bewerkstelligen. Dit allemaal om het onderling zakendoen in deze regio’s te versterken. De NWBC is een onafhankelijke netwerkpartner voor bedrijven aan beide zijden van de grens, een club die verschillende bijeenkomsten belegt ter ondersteuning van grensoverschrijdend samenwerken. Zowel in Nederland als in Wallonië. Meer informatie via Jurgen Moors, jmoors@limburg.kvk.nl.


VeTraNed verstevigt marktpositie met overname Paraat Brandbeveiliging

Nieuwe directeur bij Wiertz Personeelsdiensten Uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten heeft een nieuwe commercieel directeur: Roger Mannheims (47). De geboren en getogen Limburger is woonachtig in Nuth. Voorheen was Mannheims gedurende lange tijd werkzaam bij de Janshen-Hahnraths Group/Fair Play Centers als eindverantwoordelijk manager. Bij Wiertz Personeelsdiensten zal hij aantreden als voorzitter van het directieteam en leiding geven aan de commerciĂŤle activiteiten van de organisatie. Hij volgt Hans Tange op, van wie in januari afscheid genomen werd. Het streven is om het marktaandeel van Wiertz binnen Limburg verder uit te breiden gedurende de komende jaren.

Accountancy Limburg en Brabant komen samen HLB Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten is per 1 januari samen gegaan met de Brabantse accountants- en belastingadviesorganisatie HLB Van Daal & Partners. Ontwikkelingen in de markt en in de wetgeving maakten het voor beide organisaties een logische stap, met de ambitie het kunnen blijven bieden van de beste kwaliteit voor hun klanten. Door de reeds jarenlange samenwerking binnen het HLB-netwerk zien beide organisaties in elkaar een goede en betrouwbare partner, die ook deze ambitie onderschrijven. Zowel HLB Kallen Raeven als HLB Van Daal & Partners blijven ieder onder hun eigen naam opereren. Medio maart starten beide organisaties een onderzoek naar ĂŠĂŠn naam voor de combinatie. HLB Kallen Raeven staat onder leiding van vijf partners. Zij krijgen er met HLB Van Daal & Partners zestien partners bij. In totaal komen beide organisaties op circa 250 medewerkers binnen drie vestigingen in Limburg en negen in Brabant.

VeiligheidsTrainingen Nederland (VeTraNed) uit Roermond heeft de Heerlense onderneming Paraat Brandbeveiliging BV overgenomen. Paraat Brandbeveiliging, tot nu eigendom van Karel en Willy Pelzer, is bijna twintig jaar actief in de Nederlandse (brand)beveiligingsmarkt. Dankzij de overname bouwt VeTraNed, dat in mei 2012 een groot opleidingscentrum in Roermond heeft geopend, verder aan een stevige positie in de markt van veiligheidsdiensten. De overname zorgt er voor dat de Roermondse onderneming actief wordt in het hele land. Door de overname van Paraat Brandbeveiliging wordt het

dienstenpakket van VeTraNed verder uitgebreid. Paraat Brandbeveiliging staat bekend om de levering en het onderhoud van brandblusmiddelen, noodverlichting, brandmeld- en ontruimingsinstallaties. VeTraNed verzorgt vanuit het modernste trainingscentrum van de Benelux trainingen en opleidingen op het gebied van de bedrijfshulpverlening en EHBO. De opleidingen van VeTraNed en Paraat worden ondergebracht binnen VeTraNed. VeTraNed zet de levering van brandblusmiddelen, advies, installatie en inzet van brandwachten voort onder de bekende merknaam Paraat Brandbeveiliging.

Uw transport & logistieke partner

Total Logistics Services: opslag, laden, lossen, orderpicking, herverpakken. Distrubutie in Europa via Paletsystem.

Maxime Verhagen gaat lobbyen voor Limburg De provincie Limburg heeft Maxime Verhagen benoemd tot commissaris bij de Chemelot Campus in Geleen. Op de Chemelot campus zijn 46 bedrijven. De campus is van de provincie, de Universiteit Maastricht en DSM. CDA’er Verhagen was vicepremier en minister van Economische Zaken in het vorige kabinet. Hij krijgt daarnaast een ambassadeursrol voor het versterken van de Limburgse economie. Maxime Verhagen kan volgens de Limburgse gedeputeerde Twan Beurskens (VVD, Economie en Grondbedrijf) een belangrijke rol spelen bij de lobby en acquisitie voor de drie Limburgse campussen: Chemelot Campus in Sittard en Geleen, Maastricht Health Campus evenals de nog te ontwikkelen Greenport Campus Venlo. Een en ander onder de paraplu van Brainport Zuid-Oost Nederland, samen met de Rotterdamse haven en Schiphol dÊ economische peiler van Nederland. De oud vicepremier en minister van Economische Zaken, Landbouw en

Innovatie (EL&I) was in de afgelopen jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Limburgse campussen. Bovendien was hij de bedenker van het plan om de topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt nog sterker te maken door samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheden. Verhagen was in de afgelopen jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Limburgse campussen. Bovendien was hij de bedenker van het plan om de topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt nog sterker te maken door samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheden. Verhagen: “Daarom heb ik meteen ja gezegd op het verzoek van Limburg. Nu kan ik het topsectorenbeleid zelf handen en voeten geven. Limburg moet nu zelf de samenwerking over de grenzen uitbouwen. Met de Technische Universiteit in Aken bijvoorbeeld of andere partners in en buiten de Brainportregio.�

Transport van alle soorten stukgoed deelladingen en volle vrachten (ook ADR) naar en van B-NL-L-FR met specialisatie Frankrijk.

Tanktransporten in heel Europa (ook ADR).

Containervervoer wereldwijd.

Maxime Verhagen (links) en gedeputeerde Twan Beurskens

Laden en lossen treinen. Trimodaal vervoer via Railport Lanaken.

i&FSTUF#FMHJTDIFCFESJKGEBU CFLSPPOEXFSENFUEF -FBOBOE(SFFOBXBSEw

Tongersesteenweg 53 – IZ nr 1.551 3620 Lanaken Tel : +32/89/71 00 11 Fax : +32/89/72 19 66 XXXHPCPFVtJOGP!HPCPFV

het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage

Hanno Automaterialen en Gereedschap nu ook in Beek en Born

Tekst: Loes Wijdeveld

Hanno Automaterialen en Gereedschappen in Heerlen heeft per 1 januari 2012 Dirix Automaterialen met vestigingen in Beek en Born overgenomen. Een strategische zet volgens directeur Dolf Knubben. “Schaalvergroting staat voor meer volume en dat is inherent aan het bedingen van betere prijzen bij onze leveranciers. Een win-winsituatie waarvan vooral onze klanten profijt hebben.”

I

n eerste instantie is enkel de naam veranderd van Dirix in Hanno. “We hebben het bedrijf compleet overgenomen, inclusief de medewerkers. Voor de klanten van Dirix is derhalve nauwelijks iets veranderd. Op de lange termijn daarentegen willen we de krachten van beide bedrijven bundelen. Dirix Automaterialen focust zich voornamelijk op de verkoop aan de particulier. Hanno Automaterialen daarentegen is al meer dan 45 jaar de vertrouwde onafhankelijke onderdelen- en gereedschapspartner voor ruim 200 universele en merk gebonden garagebedrijven in de regio. We hebben circa 40.000 originele auto-onderdelen, autobanden, gereedschappen en werkplaatsmaterialen op voorraad. Wat niet op voorraad is, leveren we - dankzij onze goede relaties met leveranciers - binnen enkele uren. We bezorgen vier maal per dag gratis bij onze klanten, zelfs als het om een enkele bougie gaat. Maar ook in zake scholing voor monteurs staan wij ons mannetje.” Voor de toekomst verwacht Dolf Knubben dat ook de voormalige Dirix-vestigingen meer en meer richting B2B-markt gaan. “Moet haast wel. In tegenstelling tot de eend en kever waaraan je naar hartenlust kon sleutelen, is de huidige auto een geavanceerd voertuig dat boordevol elektronica zit. Zelf sleutelen behoort zo goed als tot het verleden. Om storingen op te sporen wordt de auto via geavanceerde diagnoseapparatuur uitgelezen. Vervolgens bestelt de monteur op basis van het kenteken de benodigde onderdelen en gereedschappen bij Hanno digitaal welteverstaan. Ons bestelprogramma Hanno Direct zet de bestelde onderdelen met bijbehorende prijzen direct over op de digitale werkorder van de garage. Dat scheelt de monteur administratief werk. Binnen een uur is de bestelling binnen en kan de monteur aan de slag.” Ontzorgen en excelleren in kwaliteit, dat zijn de skills van onze visie. Om die reden maakt Hanno Automaterialen en Gereedschappen geen gebruik van een callcenter. Klanten die bellen, krijgen een Hannomedewerker aan de lijn die over ruime

06

het ONDERNEMERS BELANG

ervaring en technische kennis beschikt om oplossingsgericht mee te denken. Het bedrijf is bovendien aangesloten bij GroupAuto, een overkoepelende grossiersorganisatie die een effectieve en essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van de garagebranche. “GroupAuto is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor gezamenlijke, maar onafhankelijke inkoop van originele, kwalitatief hoogwaardige onderdelen in combinatie met ondersteuning op tal van gebieden waaronder logistiek, technische knowhow en marketing. Een belangrijk onderdeel is het e-learning programma waarmee monteurs hun technische kennis kunnen opfrissen. Daarnaast is het eveneens mogelijk om cursussen te volgen van leveranciers en hierdoor op de hoogte te blijven van nieuwe technieken. Maar ook een formule als CarXpert, DiagnoseXpert, zijn onderdelen van GroupAuto. Een andere sterke troef is dat de leden niet enkel top down-informatie krijgen, maar ook bij elkaar terecht kunnen. Er is altijd iemand die een bepaald probleem ooit behandeld heeft.” Om de uitbreiding van Hanno Automaterialen en Gereedschappen te vieren is de speciale klantenactie Hanno Deals op touw gezet. “Wie nu automaterialen digitaal bij ons bestelt, spaart automatisch voor diverse mooie cadeaus waaronder bijvoorbeeld een tv, digitale camera, smartphone en tablet. Wij leveren immers niet alleen de beste automaterialen, maar ook de beste deals.”

Hanno Automaterialen en Gereedschappen Heerlen - Beek - Born T 045 - 571 72 49 www.hannobv.nl


Bedrijfsreportage

5FLTU3FOĂ?WBO;BOEWPPSUt'PUPHSBmF+P(PPTTFOT

RB Sound Service Stein verkoopt al bijna 30 jaar professionele licht- en geluidapparatuur. Een zeer gewild totaalpakket op topniveau. De geluids- en lichtsystemen, maar ook de randapparatuur als versterkers en mengpanelen, vinden hun weg naar een groeiend klantenbestand in de Benelux. Sinds kort versterkt de tweede generatie het familiebedrijf van oprichter Rob Bruisten. Zoon RenĂŠ, afgestudeerd op het gebied van licht, geluid, podium en decors, volgde na zijn studie meerdere cursussen, van het architecturaal aanlichten van gebouwen tot gecertiďŹ ceerde rigger. Hij en zijn vader vormen een ijzersterk duo, dat de klanten de beste oplossingen biedt.

D

e jeugd heeft nieuwe, frisse ideeĂŤn. RenĂŠ is door zijn studie bovendien goed onderlegd in de nieuwste technologieĂŤn, maar zijn interesse gaat vooral uit naar de lichtsector. Hij brengt de jongste ontwikkelingen op dat gebied in, stelt Rob Bruisten na 29 jaar zelfstandig ondernemen tevreden vast. “Ik ben zelf al die jaren voornamelijk actief geweest in geluidssystemen, dus die knowhow was al goed ingevuld. Met RenĂŠ erbij kunnen we de klant nu een totaalpakket bieden.â€? Demoruimte

Dat maakt RB Sound Service Stein tot hĂŠt adres voor wie (vooral professioneel) met licht en geluid aan de slag wil. Zo hebben vader en zoon een nieuwe, professionele demoruimte voor licht ingericht; waar klanten de verlichting in werking kunnen zien. “Wij laten de mogelijkheden zien en bouwen desgewenst een proefopstelling. Door de opkomst van led is in verlichting veel meer mogelijk, vooral op het gebied van architecturaal design. Het voordeel is dat ledverlichting waterdicht te leveren is, dus te gebruiken onder alle weersomstandigheden in de buitenlucht. Bovendien verbruikt led geen stroomâ€?, aldus RenĂŠ. “En, niet onbelangrijk, tegenwoordig is led heel betaalbaar door de voortschrijdende techniekâ€?, vult pa aan. “Met de uitbreiding van de lichtsystemen hebben we nu een totaalpakket voor zowel vaste als mobiele installaties.â€? Totaalpakket

Van kleine bĂźhnes in cafĂŠs tot grote theaters en van kerken tot bedrijfscomplexen of winkelcentra, waar licht en geluid volledig geĂŻnstalleerd moeten worden. De klantenkring van RB Sound Service Stein doet zijn voordeel met de systemen en apparatuur van alle bekende merken. Deskundig advies spreekt vanzelf. Het is zeker niet ‘dozen schuiven’ op het Businesspark in Stein. De aankopen worden ter plekke gedemonstreerd en op locatie opgebouwd, zodat de klant er meteen mee aan de slag kan. Ook het onderhoud van de op maat vervaardigde apparatuur en installaties is mogelijk. Dat geldt ook voor de bekabeling en de verpakking, c.q. de op maat gemaakte ightcases voor licht- en geluidapparatuur, maar ook voor muziekinstrumenten, medische apparatuur en kwetsbare materialen voor het bedrijfsleven. RB is daarnaast in staat om, als een van de weinige spelers in de branche, een gecertiďŹ ceerde keuring te doen van het veilig

RB Sound Service Stein breidt uit met tweede generatie

Vader en zoon investeren in LED-verlichting berekenen, monteren en bevestigen van geluid- en lichtapparatuur in de hoogte voor vaste installaties, beurzen en evenementen. Standbouw

Geheel nieuw is het ontwerpen en bouwen van stands voor beurzen en evenementen, die zowel te koop als te huur zijn. Truss Standbouw heet deze nieuwste loot aan de RB-stam. Rob Bruisten: “Wij ontwerpen de stands in 3D en, indien akkoord, bouwen wij deze eerst op in onze werkplaats. Hier kan de klant de stand beoordelen en nog wijzigen. Ook hierbij speelt onze kennis van licht en geluid een grote rol. Voor het aankleden van de stand met banners en dergelijke werken wij samen met een goede partner. De stand wordt daarna in onderdelen afgeleverd bij de klant en desgewenst opgebouwd.�

Om de ontwikkelingen in de evenementenbranche goed bij te houden en de bestelde producten ter plekke op te bouwen en te installeren, is vooral RenĂŠ veel onderweg. “Al rondreizend doe je veel indrukken en ideeĂŤn op, die je in de ontwerpen voor klanten kunt verwerken. Zo blijf je bij in je vak en kun je aan alle klantvragen tegemoetkomen.â€?

RB Sound Service Stein Business Park Stein 212 6181 MB Elsloo T 046 - 433 28 04 F 046 - 436 09 02 info@rbsound.nl www.rbsound.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07


Interview

Liever geld op de bank, dan winst in de boeken

‘The sky’ ooit nog ‘the limit’? De Boogers Groep bestaat sinds 2009 uit vier werkmaatschappijen. Naast het oorspronkelijke werk in het grondverzet in Boogers BV zijn er nog enkele specialiteiten die de Boogers Groep uitvoert. Ook dit veelzijdige bedrijf ondervond de gevolgen van de crisis. Is ‘the sky’ ooit nog ‘the limit’?

G

öbbels BV is opgericht voor de bouwsector. Hierin worden alle bouwgerelateerde werken uitgevoerd waaronder alle voortkomende sloopwerken, herstructurering en inrichting van parkeer- en bouwplaatsen. Boogers Infrawerken is opgericht in 2009. Hier is al het ondergrondse kabel- en leidingwerk in ondergebracht. Werken zoals openbare verlichting, leggen van diverse kabels en leidingen en glasvezel

08

het ONDERNEMERS BELANG

vallen onder deze BV. De vierde werkmaatschappij is Boogers Recycling BV. Hierin worden alle afvalgerelateerde werken uitgevoerd. Voornamelijk de B2B rolcontainers worden hier vanuit aangestuurd. Boogers Recycling BV is in 2009 gestart met de verhuur van rolcontainers, die geschikt zijn voor allerlei soorten afval puur voor B2B. We zijn met bijna niets begonnen en konden gelukkig alleen maar scoren.


veel klanten merkten dat er onrust was in afvalland, omdat ze geconfronteerd werden met prijsconcurrentie. Dit heeft voor ons uiteindelijk positief uitgewerkt. Met de plotselinge prijsverlaging verdween ook het vertrouwen bij de klant. In die periode hebben we besloten om flink te investeren in Recycling. Met de uitbreiding van het wagenpark, naar inmiddels drie vuilniswagens, en een toename van het aantal vertegenwoordigers bleek de aankoop van nieuwe rolcontainers een logische volgende stap. Momenteel bestaat ons klantenbestand uit 800 bedrijven, die nu in totaal 1200 containers in gebruik hebben. De afgelopen twee jaren waren niet eenvoudig. De tarieven waren eigenlijk al bepaald. Het was meegaan of achterblijven in groei. Gelukkig bleven de orders binnenkomen, waardoor de grootte uiteindelijk toch een positief resultaat opleverde.

In het begin bij onze goede klanten en leveranciers, later bij de lokale bedrijven rondom Stein en in de Westelijke Mijnstreek. Prijstechnisch was er nog een goede marge, waardoor het voor ons redelijk eenvoudig was om een goed tarief te bieden aan de klant. In 2010 waren de meeste krenten uit de pap, ook de collega-bedrijven in recycling kregen in de gaten dat Boogers Recycling tot de markt toegetreden was en zij gingen in de ‘tegenaanval’. Een hevige concurrentiestrijd was het gevolg en

Wel is goed merkbaar dat de bouwsector een enorme klap heeft gekregen. Gezien het afval is er sinds medio 2011 een neerwaartse trend merkbaar. Er komt sindsdien veel minder afval vrij, waardoor ook nu de tarieven weer onder druk komen te staan. Ook 2013 zal voor Recycling geen makkelijk jaar worden. Volgens de verwachtingen zullen de gevolgen van de crisis dit jaar nog altijd merkbaar zijn. De bouwsector zal nog een klap krijgen. Ook bedrijven in andere sectoren hebben er last van. Vaak wordt dan het eerste op inkoop bezuinigd en daar hoort afval helaas bij. Optimale service en de wensen van de klant zo goed mogelijk vervullen zijn in onze ogen de belangrijkste pijlers in deze moeilijke tijd.

In tegenstelling tot Göbbels en in mindere mate Recycling kende Infrawerken de afgelopen twee jaar een enorm omzetgroei. Was het in 2010 nog een niche, momenteel is Infrawerken een heel sterk onderdeel binnen de Groep. Langdurige goede contracten met diverse betrouwbare partners vormen de basis voor de omzetstijging, uiteraard voor redelijke marges. Dat is ook wel nodig binnen deze branche aangezien het zeer intensief is. Het vereist veel personeel en werkmaterieel. Een gevolg is de toename van de inhuur. Het enige nadeel bij deze werken is wellicht herkenbaar voor veel bedrijven: het verschil tussen betalingstermijn van debiteuren en crediteuren. Een betalingstermijn van 90 tot 120 dagen is niet ongewoon bij de grote(re) bedrijven, terwijl de (kleinere) onderaannemers hierop niet kunnen wachten. Voor 2013 zal dit een probleem blijven, ook nog eens in een zeer moeilijke periode. Het grote voordeel binnen de Boogers Groep is dat de medewerkers op diverse fronten kunnen worden ingezet. 2012 was een zeer moeilijk jaar voor Göbbels B.V. qua werkaanbod. De bouwsector kreeg een klap, waardoor de medewerkers van Göbbels BV. doorgeschoven moesten worden naar de diverse lopende werken bij Infrawerken. Daar was de orderportefeuille een jaar lang helemaal gevuld. Het flexibel inzetten van eigen personeel is een groot pluspunt binnen de groep. Mede door de diverse verschillende soorten werkzaamheden die binnen de groep worden uitgevoerd heeft de Boogers Groep zeer zeker een bestaansrecht in de toekomst. Anticyclisch investeren in de afgelopen jaren heeft ons gelukkig geen windeieren gelegd. Wie weet is ‘the sky’ ooit nog ‘the limit’. Boogers Groep Heirstraat 26 6129 PK Urmond T 046 - 433 30 56 info@boogersgroep.nl www.boogersgroep.nl

het ONDERNEMERS BELANG

09


Advies Pensioen in eigen beheer

Een (zure) appel voor de dorst? A

ls Directeur/Groot Aandeelhouder (DGA) heeft u de mogelijkheid om een pensioen bij de eigen bv af te sluiten, het zogenoemde eigen beheer pensioen.

De ontwikkelingen op pensioengebied zullen u vast niet zijn ontgaan.

In het verleden werd vaak het liquiditeitsvoordeel door de aftrekpost pensioenlasten voor de vennootschapsbelasting (tarief lange tijd 34,5 procent, maar thans voor de meeste mkb-bedrijven 20 procent) en de vrije beschikkingsbevoegdheid over het gereserveerde bedrag geroemd. Men was onafhankelijk van de regels van een verzekeraar en kon de liquiditeiten inzetten ten behoeve van de eigen onderneming of een zelf gekozen beleggingsbeleid vormen.

veranderende wetgeving op pensioengebied, woekerpolissen en lage

Die tijd ligt helaas achter ons. Deze flexibiliteit is door meer en stringente regelgeving en standpunten van de belastingdienst tegenwoordig meer uitzondering dan regel geworden.

Zowel gedurende de opbouw- als in de uitkeringsfase is het belangrijk dat de eigen bv over voldoende middelen kan beschikken om de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken aan u uit te kunnen keren. U dient prudent te beleggen, zoals de belastingdienst het noemt. Veilig en zonder risico’s, waarbij u in acht dient te houden dat de beschikbare middelen overeenstemmen met de commerciële waarde van de pensioenvoorziening.

Daarbij komt dat daar waar in het verleden een dividenduitkering en een terugbetaling van gestort kapitaal aan haar aandeelhouder of een rekeningcourantverhouding van de BV met haar DGA geen probleem hoefde te zijn, de belastingdienst deze rechtshandelingen inmiddels onder het vergrootglas legt. Indien dit handelen (mede) heeft geleid tot onvoldoende dekking van de pensioenvoorziening in eigen beheer, neemt de belastingdienst steeds frequenter het standpunt in dat de pensioenvoorziening is afgekocht met een belastingheffing en revisierente van in totaal 72 procent tot gevolg! Deze visie werd op 21 december 2012 door de Hoge Raad bevestigd in een casus waarbij door de bv een uitkering (i.c. een afkoopsom van een lijfrente) aan haar aandeelhouder werd uitbetaald, waardoor het beschikbare vermogen van de bv dusdanig

10

het ONDERNEMERS BELANG

Verhoging van de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd, de lage dekkingsgraden van bedrijfspensioenfondsen, het korten van pensioenuitkeringen,

marktrente hebben geregeld het nieuws gehaald.

werd aangetast dat de overige oudedagsverplichtingen vrijwel zeker niet meer konden worden uitbetaald. Gevolg: afkoop van alle oudedagsvoorzieningen en heffing over de waarde in het economische verkeer!

Let u daarbij op dat de commerciële voorziening vaak het dubbele bedrag vergt van de fiscale pensioenvoorziening, die in de regel in uw jaarcijfers zal zijn opgenomen. Het verschil is het gevolg van de afwijking in rekenrente die verzekeringsmaatschappijen, door de huidige lage rentestand, mogen gebruiken terwijl bij een eigen beheerpensioen een rekenrente van 4 procent verplicht gesteld is. Daarnaast mag het risico van vooroverlijden fiscaal niet worden voorzien. Verdere details zal ik u nu besparen.

toekomstgerichte alternatieven. Bij een bestaand eigen beheerpensioen zou u bijvoorbeeld kunnen overwegen om dit premievrij te maken, om zo te voorkomen dat uw pensioenvoorziening straks uw hele vermogen beheerst. Om het punt van de (financiering van) de oude dag, de wensen en mogelijkheden, maar ook de risico’s op dit gebied te bespreken, adviseren wij u een belastingadviseur en pensioenspecialist te benaderen om over bovenstaande met u van gedachten te wisselen om er zo zeker mogelijk van te zijn dat u niet tegen ongewenste verrassingen aanloopt en uiteindelijk in de spreekwoordelijke zure appel moet bijten.

du ROI Accountants & Belastingadviseurs BV Leidenlaan 16

Marktstraat 34

6229 EZ Maastricht

6191 JX Beek

Postbus 1095

T 046 - 478 93 89

6201 BB Maastricht

Nieuwe (fiscale) omstandigheden vragen immers om nieuwe oplossingen en

T 043 - 350 21 50 F 043 - 350 21 50


Bedrijfsreportage

5FLTU3FOĂ?WBO;BOEWPPSUt'PUPHSBmF+P(PPTTFOT

Schildersbedrijf Zuidpaint is inmiddels van meerdere markten thuis

“Met schilderwerk alleen red je het niet meerâ€? Steeds weten in te spelen op de veranderende marktomstandigheden is een van de beste eigenschappen van de moderne ondernemer. Doen waar je goed in bent, maar vooral ook zien waar nieuwe kansen liggen en waar je je sterke punt nog kunt versterken en aanvullen met nieuwe activiteiten, om zo omzet en winst positief te beĂŻnvloeden. Met die drive startte Roger Schoonbroodt twee maanden geleden met zes medewerkers zijn nieuwe schildersbedrijf Zuidpaint.

I

n de wetenschap dat ook de schilderbusiness is veranderd, besloot hij het over een andere boeg te gooien dan de ďŹ rma waar hij vandaan kwam. Het schilderwerk is nog altijd de kernbusiness van Zuidpaint, maar de opdrachtgevers zijn verguld met de mogelijkheid om ook advies over binneninrichting, materialen en kleuren te kunnen krijgen en zelfs de mogelijkheid om de schilder bijvoorbeeld het kleinere timmer-, metsel- of stucwerk te laten uitvoeren. De projecten waarvoor Zuidpaint wordt binnengehaald, verlopen daardoor snel en eďŹƒciĂŤnt.

Meer verantwoordelijkheid

Maar er is nog een reden om voor Zuidpaint te kiezen. “Wij hebben om te beginnen goed opgeleide vaklui in dienstâ€?, stelt Roger Schoonbroodt. “Dus de kwaliteit van het schilderwerk is perfect. Maar onze mensen kunnen meer. Wij geven hen namelijk mede de verantwoordelijkheid voor een project. Zo worden zij al in de beginfase van een project overal bij betrokken. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor de opdrachtgever, die hierdoor de garantie krijgt dat er een passend en eďŹƒciĂŤnt plan van aanpak op tafel ligt voordat we beginnen. Onze schilders helpen bijvoorbeeld mee bij het opstellen van de oerte voor het project dat ze gaan uitvoeren. Zij voelen het daardoor ook echt als hĂşn klus. En waarom zouden wij

voorbijgaan aan hun jarenlange ervaring en kijk op het werk? Die benutten komt de uitvoering alleen maar ten goede. Ze hebben zo meer hart voor de zaak en de klus zelf.â€? EďŹƒciĂŤnt

“Die aanpak blijkt goed voor de inzet en zeker niet onbelangrijk - de arbeidsvreugde van onze mensen. Tijdens de nacalculatie werkt het ook heel eďŹƒciĂŤnt als je de gemaakte afspraken naast de uitvoering en het resultaat legt. Dan kan de projectleider goed aangeven waarom bepaalde zaken anders of niet zijn uitgevoerd, of waarom extra werk nodig was. Door die eigen verantwoordelijkheid realiseren werknemers zich veel beter waar ze mee bezig zijn. Ze zien nu ook dat wanneer je met zes man een kwartier te laat op een werk arriveert, de werkgever wel anderhalf uur aan de broek heeft. Daarnaast is er nog onze ’overall uitvoerder’, die de acquisitie doet en kijkt of op de werklocaties alles volgens planning en afspraak verloopt.â€? Schetsen en ontwerpen

Roger Schoonbroodt zag de afgelopen jaren met eigen ogen hoe de schilderbusiness veranderde. En doet daar nu zijn voordeel mee. “Een binnenhuisarchitect, die voorafgaand aan het schilderwerk meedenkt over inrichting en kleuren, is voor met name kleinere projecten in verhouding te kostbaar geworden. Wij hebben ons dus bekwaamd

in het maken van schetsen en ontwerpen voor binneninrichtingen. Met schilderwerk alleen red je het niet meer. Je kijkt welke aanvullende diensten je kunt leveren binnen de kaders van je kennis en kunde. Want voor ontwerp en inrichting zijn onze mensen aanvullend opgeleid. Gebruiken we hout of steenstrips? Hoe wordt het plafond? Wij doen het er graag bij en het werk loopt gewoon door.� Restauratie

Zo is Zuidpaint ook gespecialiseerd in het restaureren van monumentale panden en het weghalen van graďŹƒti. “Door de crisis stellen eigenaren onderhoud vaak uit, waardoor houtrot vrij spel krijgt. Voorheen kwam daar ook eerst een andere ďŹ rma voor, om te bepalen wat moest gebeuren. Daarna kwam de timmerman en dan pas waren wij aan de beurt. Onze mensen hebben een aanvullende cursus gevolgd en zijn hiervoor nu ook gecertiďŹ ceerd. Hoe meer bedrijven je inschakelt, hoe hoger de kosten. Niet nodig: Zuidpaint is van vele markten thuis.â€?

Zuidpaint BV Kromsteeg 3 6276 PE Heijenrath T 043 - 852 53 53 info@zuidpaint.nl www.zuidpaint.nl

het ONDERNEMERS BELANG

11


du ROI Accountants & Belastingadviseurs BV Leidenlaan 16 Marktstraat 34 6229 EZ Maastricht 6191 JX Beek Postbus 1095 T 046 - 478 93 89 6201 BB Maastricht T 043 - 350 21 50 F 043 - 350 21 50

Waar stuurt u als ondernemer op en wat zijn de onzekerheden? Welke factoren zijn het meest bepalend voor uw resultaat? Welke informatie staat u ter beschikking voor deze taken/vraagstukken en hoeveel moeite en geld kost het om deze informatie te produceren? Heeft u de informatie om tijdig te kunnen bijsturen in deze onzekere tijden? Het is vooral ons doel om u daar persoonlijk bij te adviseren en in bij te staan. Dat willen wij graag door altijd snel met u aan tafel te zitten, naar u te luisteren en met u mee te denken, waarbij we onze kennis en ervaring voor u zullen inzetten. Wij doen dat echter ook door te ondersteunen met het snel verkrijgen van correcte en zinvolle bedrijfsinformatie, die wezenlijk is voor het nemen van de juiste beslissingen. Het door ons ontwikkelde systeem van informatievoorziening kan daarnaast door haar eďŹƒciency ook een kostenbesparing voor u realiseren. Onze aanpak is daarbij gebaseerd op de gedachte dat informatie het resultaat moet zijn van een goed doordacht systeem, waarbij we voorkomen dat zinvolle informatie alleen met behulp van veel repeterende handmatige handelingen boven water komt. Graag helpen wij u bij het verkrijgen van goede informatie en staan u bij met kundig advies, zodat we samen met u in staat zijn uw onderneming op koers te houden. Heeft u interesse neem dan graag contact met ons op of kijk op onze website.


Bedrijfsreportage

Tekst: Jan Hammink • Fotografie: Gerrit Boer

Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in Veldhuis Media in Raalte kent goede tijden. “Ik snap dat het vreemd klinkt in deze tijd van recessie, maar wij hebben er geen last van. Wij groeien ieder jaar. Dat deden wij tien jaar geleden toen wij van start gingen al

ook posters voor marketing voor grotere MKB bedrijven en verzorgen opdrachten voor stichtingen en verenigingen. De oplages variëren in algemene zin van 300 tot 25.000.” Haskerland

Met de overname van Haskerland in Joure heeft Veldhuis Media enkele jaren geleden een zeer geoutilleerde binderij volledig geïntegreerd. “In 2008 zijn we verhuisd naar ons huidige pand aan de Kanaaldijk Oostzijde en hebben we voldoende ruimte en groeimogelijkheden om alle werkzaamheden onder één dak te concentreren: vanaf de opmaak tot het drukken, vouwen, hechten en ook de complete postverwerking hebben we compleet in eigen hand.”

vrijwel vanaf het begin en nu nog steeds.” Heel Nederland

E

rwin de Lange die met Oscar Jager eigenaar is en de directie voert, is een gedreven man. Als commercieel directeur en Oscar voor algemene zaken voeren ze een consequent beleid. “Alle winsten investeren we gelijk in ons bedrijf en we concentreren ons continu sterk op innovatie. We werken altijd met de nieuwste machines en ons bedrijf is inmiddels in hoge mate geautomatiseerd. Zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen, is ons uitgangspunt. De factor arbeid wordt steeds verder teruggebracht, daardoor kunnen

Novema

De opdrachtgevers van Veldhuis Media in Raalte behoren in algemene zin niet tot het MKB, maar het zijn voornamelijk grotere uitgeverijen, zoals Novema van onder meer de bladen Het Ondernemersbelang in heel Nederland waaronder deze editie. “Verder werken wij ook veel voor reclamebureaus waarvoor wij onder meer brochures en jubileumboeken drukken en we maken

Bij Veldhuis Media wordt gewerkt met drie drukploegen die vijf dagen per week 24 uur aan een stuk doorwerken. Tien mensen verdelen de onderlinge werkzaamheden en lossen elkaar af. De binderij werkt in eenzelfde systeem met zo’n twintig man in twee ploegen en vijftien mensen vervullen algemene functies binnen het bedrijf. “We beschikken over een eigen verkoopteam en onze opdrachtgevers komen uit heel Nederland”.

we lagere tarieven hanteren, concurreren met lagelonenlanden en dat maakt ons aantrekkelijk als partner voor drukwerken.” De Lange wil gelijk één ding rechtzetten: “Zo weinig mogelijk mensen wil beslist niet zeggen dat de mensen waarmee we werken niet belangrijk zouden zijn. Integendeel: alles staat of valt met de motivatie van onze mensen. Samen willen we kwaliteit leveren. We delen alle verantwoordelijkheid zoveel mogelijk binnen de hele organisatie. Door goede scholing zorgen we tevens dat de kennis van ons personeel up to date blijft. Iedere medewerker voelt zich sterk betrokken bij het bedrijf en medeverantwoordelijk voor het succes. Wij kennen alleen maar korte lijnen.” Van Liere Media

Veldhuis Media begon in 2002 met dertien mensen. Inmiddels zijn er 45 in Raalte. Met de overname van Van Liere Media in Emmen zijn er achttien mensen bijgekomen. Van Liere Media is gespeciliseerd in handelsdrukwerk en richt zich met name op het MKB. “Beide bedrijven zijn complementair aan elkaar.”

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

Kanaaldijk OZ 3

T 0572 - 34 97 00

8102 HL Raalte

F 0572 - 34 97 99

Postbus 2

info@veldhuis.nl

8100 AA Raalte

www.veldhuis.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Martin Neyt • Fotografie: Henk Veenstra en René Zoetemelk

Directeur MKB Cursus & Training: ‘Wie kende LinkedIn vijf jaar geleden?’

Blijven leren steeds belangrijker If you snooze, you lose, zeggen de Amerikanen. Even indutten en de concurrentie heeft een voorsprong. Dat kan gezien de voortschrijdende technologie, globalisering, steeds wijzigende overheidseisen en veranderingen in de samenleving nogal snel gebeuren. Ondernemers en professionals moeten dan ook continu hun kennis en vaardigheden aanscherpen. Maar dan wel op een praktische manier, zegt George Bel, directeur van MKB Cursus & Training. “Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.”

het ONDERNEMERS BELANG


en?

nt Wat vinden kla

aren sprekken dat we niets w no, Almere Personeelsge Kindcentrum Pi met het gevoel de ak en va ev n engg de kk in ig id tro nd s, le el meer be stroef. Ze ei Wilma Schiffer , bleek dat we ve kken verliepen en re m sp na ge el de gs de en ik rin ev llega en leidingg “Onze functione m voor jou als waaraan mijn co ens de training constant verzui jd at Ti w n. r te aa e kregen ho m w r e sc ke di opge n medewer handvatten eëren. Vertel ee n. De concrete cr ge ra en nd nd aa ko n id he lf oplossinge hem of haar ze betekent. Laat ken écht.” aangereikt wer lux, Rotterdam ndelen nig, ager Untis Bene denken en ha an ht lsm ic ee er tg gin wat onwen on rs an Kl n zijn in het be etaresse en pe cr lle se pe ie Zo ns ct n. lle re di aa Ro , e en spreekt m rogramma. Carla van Leijd tische aanpak al in ons maatp ak ra pr nt ce De n en d k. re lij on va st ke er ie n klanten erkte aanste “Communicat ’s het gedrag va onze trainer w ga n lle va co e e g.” in sm ho t ild sia or bu ou t van team atie op. Je ho maar het enth eens het effec uikbare inform g br no el k ve s oo d sie ha us De cursus leverden de disc n aan de slag. met oplossinge en m sa nt ku je ort Facebook met Twitter / Dibevo, Amersfo vertegenwoorcheorganisatie Zakelijk succes an br n drijven die we va be is ar de j et bi cr se op g, oet ik en ur lb ag Ti nog veel vr e start? Wat m Angelique van e media roept aak ik een goed al m ci e so n Ho . nigheid va t ns en io ze w maakte on dierenpens “De zakelijke in weg de cursus eciaalzaken en de sp an en er Ga e kritiek. ? di el r en tu ee ijn eren op even hten versch ag digen, onder m ric re be nt ve ku tie ct ga re is dat je di at nu als er ne sociale media vermelden? W n voordeel van Ee . en w ou rtr plaats voor ve ers!” r voor deelnem Een eyeopene

H

et programma voor 2013 is al enige tijd terug gepland, maar MKB Cursus & Training, het landelijk georganiseerd opleidingsbureau, past zijn aanbod regelmatig aan op de actuele vraag. Recent nog zijn er vier nieuwe cursussen en trainingen toegevoegd: Het Nieuwe Werken, Beter rendement tijdens de crisis, Management van verandering en Meer rendement door inzicht in groepsdynamiek. “Onderwerpen worden ingegeven door de markt”, vertelt George Bel. “MKB Cursus & Training komt voort uit MKB-Nederland en onze trainers zijn zelf praktijkmensen. We weten wat er speelt in het bedrijfsleven. De verschillende facetten van het leidinggeven zijn momenteel populair. Medewerkers motiveren, meer uit een groep halen, maar ook elementaire onderwerpen als het voeren van functioneringsgesprekken en communiceren met medewerkers die vastlopen.” Leren zonder ballast

Geen ellenlange theorielessen en oneindig durende sessies. MKB Cursus & Training geeft ondernemers, leidinggevenden en medewerkers binnen één of enkele dagdelen de benodigde kennis en vaardigheden voor de praktijk. Cursisten kunnen ‘om de hoek’ aan de slag, want de cursussen en trainingen worden in elke regio georganiseerd. Incompanytrainingen zijn eveneens mogelijk. George Bel spreekt van leren zonder ballast. “Onze doelgroepen zijn niet gebaat bij scholing die veel tijd in beslag neemt. Ze willen de onderdelen die ze nodig hebben oppikken en weer vooruit. Wij sluiten daarbij aan met onze filosofie. Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.” De training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren mag al enkele jaren achtereen op veel animo rekenen. Het is een herkenbaar dilemma voor ondernemers.

Slecht betaalgedrag van klanten vraagt om actie, maar je wilt geen relaties op het spel zetten. “Cursisten leren onder meer aan de hand van rollenspel een incassogesprek te voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en de afronding van zo’n lastig telefoontje.” Sociale media serieus nemen

MKB Cursus en Training heeft ruim zestig onderwerpen op de menukaart staan. Regelmatig komen er items bij en sommige worden gerevitaliseerd en uitgebreid. Zo kregen de cursussen voor het zakelijk gebruik van LinkedIn, Twitter en Facebook een masterclassversie. George Bel: “De basiscursussen werden in 2011 en 2012 druk bezocht. Inmiddels zijn LinkedIn en Twitter bij velen geland, het is tijd voor een vervolg. Beide media hebben honderden miljoenen gebruikers. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Vijf jaar geleden kende niemand ze.” Twitter, LinkedIn, maar ook het zakelijk gebruik van Facebook, streefden andere media op alle fronten voorbij. Ze veranderden niet alleen de wijze van communiceren en marketing. Werven en selecteren hebben nieuwe gezichten gekregen. Evenals reclame maken en informatie vergaren. Consumenten en zakelijke partners worden rechtstreeks bij producten en projecten betrokken met crowdsourcing en crowdfunding. “Sociale media kunnen zeer krachtige strategische tools zijn. Mits ze serieus worden genomen. Nu nog zijn er bedrijven die sociale media overlaten aan een stagiair. Een gemiste kans.”

Ondernemende mensen, zoals MKB Cursus & Training zijn doelgroepen omschrijft, werken volgens George Bel dan ook continu aan hun vaardigheden. Zo blijven ze bij en weten ze zich te onderscheiden. Het permanent leren krijgt naar mening van George Bel in de toekomst nog meer betekenis. “De traditionele loondienstfunctie verdwijnt op termijn grotendeels. Ze maakt plaats voor ondernemerschap en mengvormen van loondienst en zelfstandigheid. Deze ondernemende mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun vaardigheden. Willen ze interessant zijn voor opdrachtgevers, dan moeten ze up-to-date blijven.” Verder op weg

Ondernemerschap zit in de genen. Je kunt het niet leren, maar een gedegen vorm van ondersteuning en bijslijpen zijn zeker goed mogelijk. MKB Cursus & Training richt zich bijvoorbeeld ook op de groei van ondernemers die een succesvol begin beleefden. “Van een doorstarter wordt al snel méér verwacht. Hij moet leidinggeven aan een uitdijende organisatie, hij krijgt er allerlei nieuwe taken bij, dat kan lastig zijn.” George Bel besluit: “De belangstelling voor ondernemen neemt zeker toe onder jongeren. Natuurlijk komt niet iedereen aan het hoofd van een miljoenenbedrijf te staan, maar dat hoeft ook niet. Wij willen ondernemers en hun medewerkers verder op weg helpen. Ondernemen met de ondernemer.” MKB Cursus & Training BV Bezuidenhoutseweg 12  

Loondienst verdwijnt

2594 AV Den Haag

Alleen al de razende opkomst van Twitter en LinkedIn en snelle ondergang van andere media geven aan dat indutten geen optie is. Voor je het weet, staat de concurrent met 2-0 voor.

T 015 - 219 13 90 F 015 - 219 14 75 info@mkbct.nl www.mkbct.nl

het ONDERNEMERS BELANG


SLIM BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim & Efficiënt Maak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Slim & Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch en foutloos te boeken

Slim & Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Slim & Overzichtelijk In één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

Slimme ondernemers ontvangen nu

¼50,extra korting als nieuwe klant ie l Act oop t t/

m 30

ap

ril

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

20

13

Ga naar www.snelstart.nl/slim met actiecode HOB2013A @snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: Cock de Vries • Fotografie: JJFoto/Jan Jong

Zelf de financiële bedrijfsadministratie bijhouden en facturen maken zonder diepgaande kennis van boekhouding en automatisering. Het is de droom van elke (startende) ondernemer. SnelStart maakt die droom al dertig jaar waar!

SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden

D

e naam van het bekende softwarepakket voor de financiële administratie spreekt voor zich. Je kunt er zelf snel mee van start, er is zelfs een gratis proefperiode van zes maanden mogelijk! Het product is massaal in gebruik bij ZZP’ers en het MKB. Voorheen stond het programma op een cd-rom. Die fysieke informatiedrager is vervangen door het downloaden vanaf de website. Recent is de grens van 45.000 service-abonnees gepasseerd. De groei zit er nog steeds in, aldus manager Marketing Dennis Muis. Dat is enerzijds te danken aan de toename van het aantal ZZP’ers, anderzijds omdat veel ondernemers hun facturen nog steeds maken in een tekstverwerkingsprogramma of een Excel-bestand en beseffen dat het met SnelStart eenvoudiger en efficiënter kan.

Eenvoudig en compleet

Muis: “Ondernemers kunnen met ons programma zelf eenvoudig hun boekhouding en facturen opstellen. Vaak gebeurt dat nog met behulp van een tekstverwerkingsprogramma. Dat vergroot de kans op fouten. Bovendien moet je veel gegevens opnieuw invoeren. Dat los je met ons programma eenvoudig op. Daarnaast kun je op basis van de ingevoerde gegevens gemakkelijk een overzicht krijgen van je financiële situatie. Op die manier werk je veel sneller en een stuk efficiënter.” Naast vele duizenden ondernemers maken nog eens 2.500 accountants en administratiekantoren gebruik van de software. Zij beschikken over het complete pakket waarmee ze de boekhoudingen van hun klanten controleren, corrigeren en ze dus op de juiste wijze kunnen adviseren. Voor alle gebruikers is er de mogelijkheid om op Texel, de bakermat van het bedrijf, een training te volgen. Eventuele vragen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk die vijf dagen per week van negen tot vijf uur telefonisch bereikbaar is.

“Hiervoor staat ons telefoonnummer duidelijk zichtbaar op onze site en in het programma. Daar vindt men ook een lijst met veelgestelde vragen & antwoorden. Als regel voldoet die informatie om de meest voor de hand liggende problemen op te lossen. Wie persoonlijke ondersteuning nodig heeft, belt en krijgt direct antwoord. Bij de recentelijke verhoging van de btw is daar druk gebruik van gemaakt omdat veel gebruikers extra informatie wilden. Die staan we graag te woord. Ons uitgangspunt is immers dat elke gebruiker met onze software zelf en snel aan het werk kan.”

oversteek naar het eiland om de ontwikkelingen door te spreken. “Texel is niet alleen de bakermat van ons bedrijf”, aldus directeur Wim Ploeg jr., “ook veel van onze medewerkers komen er vandaan. Als eilander ken je elkaar, dat schept een band. Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product en tevreden klanten. SnelStart Harkebuurt 3 1794 HM Oosterend (Texel) T 0222 - 36 30 61 (Verkoop) info@snelstart.nl

Ontwikkelingen

www.snelstart.nl

Enkele lopende ontwikkelingen zijn de introductie van applicaties waarmee je de gegevens ook op een smartphone of tablet kunt raadplegen. Het pakket is geschikt voor het nieuwe besturingsprogramma Windows 8 en voldoet aan de regels voor het SEPA (Single Euro Payments Area). Er kan een IBAN-nummer worden ingevoerd en middels de BIC-Service worden Nederlandse rekeningnummers automatisch omgezet in internationale bankrekeningnummers. Door het toenemende succes werd het pand in Oosterend te klein. Dit jaar komt er een verbouwing waardoor er ruim duizend vierkante meter extra ruimte, verdeeld over twee verdiepingen, ontstaat. De ruim vijftig medewerkers zijn dan weer optimaal gehuisvest. Zij werken allemaal op Texel, met uitzondering van drie softwareontwikkelaars. Met hen is elke werkdag digitaal overleg in de conferenceroom. Regelmatig maken zij de

Wim Ploeg: “Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product”

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Flexibele schil weer vijf procent hoger

Terug naar piek en ziek De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder. In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau, en het merendeel stroomt vervolgens door naar een andere baan. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU): “Een icoon als ASML heeft zijn personeelsbestand al voor 60 tot 80% geflexibiliseerd.”

het ONDERNEMERS BELANG

U

itzendbureaus hebben steeds meer taken op zich genomen. Het bemiddelen maar ook scholen van werklozen is er daar een van. Van der Gaag: “We hebben een hoog succespercentage en we investeren dan ook nog veel in die groepen. Dan nog zou de overheid ons willen laten nabetalen, net zoals er is gesuggereerd dat we een ontslagvergoeding zouden moeten uitkeren aan uitzendkrachten. Onze WW premie is toch al de hoogste, waarom zou je ons dan nog duurder maken? Die heffingen gaan tegen het principe van flex in en ondermijnen het.” Weerbaarder

Maar de bedrijven omarmen flex juist des te meer. Dat er tijdens de recessie van 2008/2009 zo weinig ondernemingen omvielen was voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat die zich van hun flexibele schil konden ontdoen (uitzendkrachten, ZZP’ers). “Je zag daarnaast wel een vorm van ‘labourhording’,” aldus Aart van der Gaag. “Bedrijven die in de voorgaande periode voor veel geld en moeite vaste werknemers hadden binnengehaald wilden die per se behouden. De Deeltijd WW blijkt achteraf een dure en weinig effectieve methode daarvoor te zijn geweest, maar de massa-ontslagen die zo kenmerkend zijn geweest voor de crisis van de jaren tachtig bleven uit. Toch zijn de flexwerkers niet echt het kind van de rekening geweest. In de praktijk blijken flexwerkers weerbaarder te zijn dan vaste krachten. Ze worden weliswaar eerder werkloos dan de laatsten maar ze komen ook weer eerder aan de slag. Een uitzendkracht stapt kort na zijn ontslag opnieuw een vestiging binnen met de vraag ‘Heb je wat voor me?’, en desnoods is dat dan maar een minder betalende of interessante baan dan daarvoor.

Een vaste kracht moet eerst een tijd aan rouwverwerking doen en neemt slechts genoegen met een baan op zijn oude niveau. Ook het beeld van een grote groep van wel 300.000 uitzendkrachten die altijd in de flex zou zitten klopt niet. We hebben het laten onderzoeken: in de maximale variant zijn dat er 35.000 en in de huidige zelfs amper 8000.” Geen gedwongen keuze

Flexibel werken is volgens Aart van der Gaag voor het leeuwendeel van de flexwerkers geen gedwongen keuze. “Als dat zo was zou je verwachten dat het percentage dat een vaste baan wil veel hoger was dan de 28% die is gemeten. De flexibele schil wordt bovendien alleen maar groter. Het aantal werknemers met een vaste baan is gedaald van 75 naar 69% . Die groei is in onze ogen trendmatig. De conjunctuur wordt de komende jaren nog volatieler, met een snellere opeenvolging van pieken dalen, en bedrijven wapenen zich daartegen door hun flexibele schil te vergroten. Neem Scania, de Zweedse vrachtwagenbouwer in Zwolle, die heeft 1000 mensen in vaste dienst en 600 in tijdelijk verband. Zodra de vraag inzakt gaat die laatste groep naar huis, zodra ze aantrekt komt ze weer terug. Daarom zijn kreten als ‘Schaf Payrolling maar af’ compleet onrealistisch. Heel het idee dat we flex moeten terugbrengen naar de piek en ziek waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was staat haaks op de werkelijkheid. Maar jammer genoeg doet die opvatting in vakbondskringen steeds meer opgang, vooral onder invloed van de SP.” CAO-politie

Het beeld dat in linkse kringen van flexwerkers bestaat is ook dat van onderbetaalde werkkrachten, van werkende armen die ondanks lange uren de touwtjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen. “Die wereld bestaat,” geeft Aart van der Gaag toe, “in sectoren als de tuinbouw of de vleesverwerking, overal waar de lonen rond het minimum schommelen, komen dit soort misstanden voor. Werkgevers wentelen daarbij alle lasten op de schouders van de werknemer af. Maar dat zijn dan malafide bureaus, feitelijk ouderwetse koppelbazen, die de werkgevers bedienen, geen reguliere uitzendbureaus en zeker geen leden van de ABU.


volstrekt onrealistisch Daarom zijn wij ook zo’n strenge brancheorganisatie. We hebben gemiddeld 480 leden, maar per jaar gaan er ongeveer veertig uit, omdat ze niet meer voldoen aan de strenge normen die wij hanteren. Wij hebben niet alleen een eigen CAO – de grootste, voor 750.000 mensen – maar ook een eigen CAO-politie, en strenge controles die door externe bureaus worden uitgevoerd. We hebben ook een hecht samenwerkingsverband opgebouwd met onder meer de Belastingdienst. We hameren hard op bonafide gedrag, maar als de overheid uitzenden extra gaat belasten, met hogere premies of ontslagvergoedingen, werkt ze het malafide gedrag juist in de hand. Dan gaat een aantal bedrijven zoeken naar duistere vormen van flexwerk. De BV met 210 Poolse directeuren bijvoorbeeld.” Vooruitlopen

Ontslagen uitzendkrachten mogen dan sneller weer een baan vinden dan vaste, hoe makkelijk is dat in de huidige conjunctuur? In 2012 kromp de Nederlandse economie en voor 2013 zijn de voorspellingen niet veel beter. “De uitzendmarkt kromp met vijf procent,” vult Aart van der Gaag aan. “Dat is op zich niet dramatisch, maar de periode van groei tussen de laatste en de voorlaatste krimp was slechts kort, dus de daling komt wel harder aan dan in andere cycli. Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad, heeft een prachtig wiskundig model ontwikkeld om te voorspellen wanneer de uitzendmarkt weer zal aantrekken. Zijn voorspelling is: vanaf oktober 2013. Aangezien onze sector vooruitloopt op de andere mogen we aannemen dat de economie in de loop van 2014 werkelijk aantrekt. De positieve impulsen daarvoor zullen dan uit de Verenigde Staten komen, waar de conjunctuur merkbaar aan het verbeteren is, en misschien ook uit het Verenigd Koninkrijk, waar we de uitzendbranche nu al weer zien groeien. Maar voorspellen is de afgelopen jaren een stuk moeilijker geworden dan daarvoor. Ik kon dan ook alleen maar antwoorden: ‘Frits, ik hoop dat je befaamde, onfeilbare model er ook dit keer weer niet naast zit.’”

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Ruud Voest

Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

Leads verzilveren met de slimste tool voor uw websites De gemiddelde ondernemer investeert een inke duit in de ontwikkeling van z’n website. Hij wil immers gevonden worden. Zodra de website in de lucht is, lijkt voor veel bedrijven het belang van ‘online zijn’ te verdampen. Terwijl het dĂĄn juist begint. Met een slimme tool van DATA-collectief wordt het mogelijk snel en eďŹƒciĂŤnt uw potentieel te verzilveren.

A

ls er Ă­ets belangrijk is, dan is het wel om te weten wie je website bezoeken, zegt algemeen directeur Remco Dekker van DATA-collectief. Veel websitebezoekers, zo redeneert hij, zijn potentiĂŤle klanten. Echter, om de meest uiteenlopende redenen, leidt een websitebezoek in weinig gevallen uiteindelijk tot een klantrelatie. “Slechts 3 procent van hen neemt naar aanleiding van het digitale bezoekje contact op met het betreffende bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat ruim 55 procent van de bezoekers van

je bedrijfswebsite irrelevant is. Ze komen er per ongeluk terecht, doordat je toevallig in de zoekresultaten stond of puur uit algemene nieuwsgierigheid. Er blijft evenwel 42 procent over aan potentiÍle klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn, maar tóch geen contact opnemen.� Stel je eens voor dat je zou weten wie die bezoekers zijn, dan zou je hen alsnog kunnen benaderen met een interessante aanbieding. Dat kan nu. DATA-collectief heeft een unieke tool ontwikkeld,

Geachte heer Rademaker, De heer W.S. Leads van DATA-collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 'RQGHUGDJMDQXDUL

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

%H]RFKWHSDJLQDÂśV

$G:RUGV *RRJOHÂłUHFODPHEXUHDXXWUHFKWÂłV

KRPH_UHFODPHHQPDUNHWLQJEXUHDX8WUHFKWV

UHIHUHQWLHV_GLYHUVHSURMHFWHQV

NODQWHQ_RYHU]LFKWYDQDOOHNODQWHQV

QLHXZV_QLHXZVEHULFKWHQUHFODPHEXUHDXV

&RQWDFW_FRQWDFWJHJHYHQVV

:HUN]DDPKHGHQ_UHFODPHXWUHFKWV

2YHURQV_5HFODPHEXUHDXELQQHQVWDG8WUHFKWV

$OJHPHQHYRRUZDDUGHQ

7RWDOHWLMG

3DJLQDÂśVEH]RFKW

6FRUH

Voorbeeld van een Website-Lead die per email wordt toegezonden

het ONDERNEMERS BELANG

Website-Leads, waarmee je je online bezoekers identificeert, inclusief de pagina’s die ze hebben bezocht. Als basis de grootste bedrijfsdatabase Enkele jaren geleden startte Dekker het DATA-collectief, naar eigen zeggen de grootste gedeelde bedrijfsdatabase van Nederland. De database wordt gevoed door informatie vanuit de Kamer van Koophandel, het Faillissementsregister en de deelnemende organisaties. Al met al telt het DATA-collectief ruim 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. IP-adressen traceren Crème de la crème van DATA-collectief is de tool Website-Leads, de functionaliteit die het mogelijk maakt IP-adressen van websitebezoekers te koppelen aan concrete bedrijven. Want daar was het in dit verhaal immers om begonnen: websitebezoekers die wĂŠl geĂŻnteresseerd zijn, maar geen contact opnemen. Van die 42 procent potentiĂŤle klanten kan DATA-collectief zo’n 35 procent op legale wijze traceren, aan een concreet bedrijf koppelen, en zelfs aan een contactpersoon binnen die onderneming. Dekker: “De IP-adressen van internetters zijn openbaar, maar daaruit kun je niet afleiden welke organisatie de website bezoekt. Wij koppelen wekelijks zo’n 4.000 IP-adressen; inmiddels hebben we er al 700.000 geĂŻdentificeerd.â€? Op basis van de geĂŻdentificeerde bedrijfsgegevens kunnen gebruikers zeer effectief acquisitie plegen, aldus Dekker. “Je weet ĂŠĂŠn ding zeker: degene die jij gaat bellen, kent jou al en heeft zeer waarschijnlijk interesse in je product of dienst. Nu is het aan jou om je te verkopen.â€? Een uur nadat een bezoeker op de website is geweest, ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin alle informatie over het websitebezoek. Dekker: “Het trechteren van die bezoeken is daarbij een interessante functionaliteit, want door het instellen van een filter kun je helemaal je eigen, persoonlijke profiel samenstellen. Zijn bezoekers bijvoorbeeld korter dan 20 seconden op de website geweest, dan wordt er geen e-mail gestuurd.â€?


Daarnaast gebeurt het niet zelden dat er pakketten worden verkocht van 2 miljoen adressen. Ik vraag me af wat je met zoveel adressen moet. Efficiënt acquireren begint met een nauwkeurige selectie. Als je doelgroep bestaat uit vorkheftruckbedrijven, dan heb je aan 7.000 contactgegevens meer dan voldoende. Ik zeg weleens gekscherend: als je grasmaaiers wilt verkopen, moet je niet in de Bijlmermeer beginnen.” Mijn DATA-collectief is verder een slimme tool voor optimaal relatiebeheer. Zo kunnen gebruikers aangeven dat ze bij bepaalde wijzigingen in hun klantenbestand een melding willen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker stopt bij een bepaald bedrijf. Dekker: “Stel, je doet al twee jaar je uiterste best om bij een bedrijf binnen te komen, maar door het hoofd inkoop word je om onduidelijke redenen stelselmatig geweigerd. Op het moment dat hij of zij niet meer werkzaam is voor de organisatie, krijg je een melding. Dat betekent dat er voor jou nieuwe kansen lonken.”

Remco Dekker: “Een websitebezoek leidt slechts in weinig gevallen tot een klantrelatie”

DATA-collectief plaatst geen cookies, benadrukt Dekker in het kader van de vorig jaar ingevoerde cookie-wetgeving. “We identificeren surfers enkel en alleen op basis van een IP-adres. Bovendien wordt re-marketing in de regel als storend ervaren. Overigens identificeren we alleen bedrijven; particulieren vallen buiten onze doelgroep.” Mijn DATA-collectief Op zich is Website-Leads een ultieme oplossing voor de soms barre zoektocht naar nieuwe leads. Maar daarnaast biedt DATA-collectief via de applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ toegang tot bovengenoemde 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. Gratis applicatie De applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ is gratis, legt Dekker uit. “Gegevens zijn vrij te bekijken. Zodra je gegevens gaat downloaden, ga je betalen. Een download kost één credit. Het leuke is dat je zulke credits ook zelf kunt verdienen door bijvoorbeeld verouderde gegevens te corrigeren of andere mensen aan te melden voor Mijn DATA-collectief. Het systeem lijkt in die zin op de open source-encyclopedie Wikipedia. Je bouwt samen aan de mooiste database.” Maakt dat het systeem niet gevoelig voor fraude? Volgens Dekker niet.

“Er werkt een team van tien mensen dat continu alle aanpassingen verifieert. Daardoor blijft het systeem volkomen zuiver.” Daarnaast wordt het systeem wekelijks gemuteerd en aangevuld met de nieuwste informatie van de Kamer van Koophandel. Per maand vinden er zo’n 450.000 tot 550.000 mutaties plaats, vertelt Dekker. “Ongeveer 24 procent van de bedrijfsgegevens en 38 procent van de contactpersoongegevens wijzigt jaarlijks. Eén op de zeven bedrijven verhuist, er zijn faillissementen, werknemers vertrekken en telefoonnummers veranderen. Dat kun je in je eentje onmogelijk bijhouden, maar je wilt wel graag altijd over de juiste gegevens beschikken. Met het DATA-collectief beantwoorden we aan die vraag. We hebben inmiddels 6.500 deelnemende bedrijven.”

Tijd en geduld Leads omzetten in relaties vraagt tijd en geduld, weet Dekker uit ervaring. Het DATAcollectief is daar op ingericht. “Bedrijven die een mailing de deur uit doen, verwachten soms binnen tien minuten allerlei reacties. Zo werkt dat niet, je moet iets opbouwen. In Mijn DATA-collectief kunnen deelnemende bedrijven zeer gedetailleerd hun klanthistorie bijhouden. Gepleegde telefoontjes, verstuurde mails, websitebezoeken en noem maar op kunnen op één sheet worden getoond. Met al deze functionaliteiten en toepassingen biedt het DATA-collectief een frisse, nieuwe kijk op marketing en sales.”

DATA-collectief Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T 0800 - 20 28 info@datacollectief.nl www.datacollectief.nl www.websiteleads.nl

Onbeperkt geldig Behalve credits verdienen, kunnen deelnemers ze ook tegen marktconforme tarieven kopen in de online shop. Voordelen zijn dat de credits onbeperkt geldig blijven en informatie dagelijks wordt geactualiseerd. Dekker: “Veel aanbieders van adresbestanden verbinden een limiet aan het gebruik; je krijgt de gegevens bijvoorbeeld een maand ter beschikking en daarna moet je weer bijbetalen.

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Vallen, opstaan en weer doorgaan:

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden. Vroeger onderzoek van Dijkhuizen toonde echter ook al aan dat succesvol ondernemen niet alleen een kwestie is van de juiste inzichten en begeleiding maar net zo goed van de juiste karaktereigenschappen.

B

edrijfsfalen is vanzelfsprekend ellendig, maar toch blijken ondernemers die kopje onder zijn gegaan niet op de bodem te blijven zitten. “Ze zijn een tijd teneergeslagen, maar ze leren van de dingen die niet goed zijn gegaan en gaan verder,” zegt Josette Dijkhuizen. “In dat opzicht lijken ze op hun succesvolle collega’s. De echte ondernemer moet het hebben van zijn kwaliteiten en kapitaliseert op zijn sterke

punten. We hebben iemand gesproken die op een bepaald moment in een stacaravan was beland met nog 15 euro op zak maar er bovenop was geklommen en zich opnieuw gelukkig voelde. De prestaties van falende ondernemers kunnen even indrukwekkend zijn als die van geslaagde. Daarom is het jammer dat er nog zo’n taboe rust op failliet gaan, hoewel dat de laatste jaren minder sterk wordt.”

Josette Dijkhuizen & Jacqueline Zuidweg: ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ verschijnt in maart bij uitgeverij Ten Have.

het ONDERNEMERS BELANG

Het Ondernemersgen

Jacqueline Zuidweg richt zich met haar bureau Zuidweg & Partners op hulp aan ondernemers in financiële nood. Aangezien maar liefst één op de tien ondernemers in de financiële problemen zit is de vraag net zo groot als het maatschappelijk belang van haar initiatief. Het leverde haar in 2012 de titel Zakenvrouw van het Jaar op. Josette Dijkhuizen coacht ondernemers en verricht wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap. Dit laatste moet uitmonden in een proefschrift maar heeft de voorbije jaren reeds geleid tot enkele spraakmakende boeken, waarvan de laatste is getiteld ‘Het Ondernemersgen’. De resultaten van haar onderzoek met Jacqueline Zuidweg sluiten eigenlijk nauw aan bij de conclusies die zij in haar voorgaande boek trok: ondernemen is een kwestie van kwaliteiten. Ondernemerschap is de laatste twintig jaar enorm gestimuleerd en voor steeds groter groepen mensen als dé oplossing aangeprezen. Dat heeft het aantal ondernemers in ons land op bijna een miljoen gebracht, voornamelijk door de toename van het aantal ZZP’ers. Heeft iedereen echter wel het vereiste ondernemersgen?


Durf, visie en doorzettingsvermogen

“We zijn onderhand heel sterk in het begeleiden van startende ondernemers,” geeft Josette Dijkhuizen toe. “Daarvoor bestaat een uitgebreide infrastructuur. Maar het continueren van een onderneming is iets anders dan het opzetten ervan, en inderdaad, niet iedere ondernemer beschikt over durf, visie en doorzettingsvermogen, de drie essentiële karaktereigenschappen om het vol te houden.

Een manager die een buy out verricht kan een kei zijn in het organiseren en plannen maar heeft niet noodzakelijkerwijs een visie over waar het bedrijf met hem aan het roer naar toe gaat. Een loodgieter die het installatiebedrijf van zijn vader overneemt kan een geweldige vakman zijn maar de durf missen om veranderingen door te voeren. Die ondernemers zijn waarschijnlijk erg gebaat met een compagnon en zeer goede medewerkers om de ontbrekende eigenschappen aan te vullen.” Eenzaamheid en tijdbeslag

De ZZP’ers lopen weer een ander risico. “Het grote gevaar voor hen is dat ze zich niet verder ontwikkelen. Ze zijn zelfstandig geworden omdat ze een vak of werkwijze perfect beheersten, maar de wereld verandert erg snel en je moet je wel blijven onderscheiden om opdrachten te kunnen verkrijgen,” vindt Josette Dijkhuizen. “Je ziet ook mensen ondoordacht zelfstandig worden en er later achter komen dat ze er niet voor in de wieg gelegd zijn. Ondernemen is bijvoorbeeld een eenzame bezigheid.

Als je uit loondienst komt mis je collega’s. Ondernemen legt ook een enorm beslag op je tijd. Zelfs als je niet werkt blijft het bedrijf op de achtergrond van je denken aanwezig, altijd. Typerend vind ik de opmerking van een vrouw die me zei dat ze in haar jaren in loondienst in haar joggingbroek even naar de supermarkt ging en dat ze ook dit nu in een mantelpakje deed, ‘want ik zou eens een klant kunnen tegenkomen.’ En als je het thuisfront niet achter je hebt of snel rijk wilt worden kun je er volgens mij beter helemaal niet aan beginnen. Een ondernemer loopt voortdurend financiële en emotionele risico’s. Natuurlijk zijn er velen die een indrukwekkend vermogen opbouwen, maar dat zien ze zelf nooit als doel en altijd als een bijkomstigheid van hun succes. Op een bepaald moment moet je nu eenmaal honderd man in dienst hebben en miljoenen omzetten om deuren voor je te laten opengaan.” Eén miljoen inactieve vrouwen

De meeste ondernemers verdienen jaar in jaar uit met hard werken en de nodige kopzorgen, alleen of met personeelsleden, een redelijk belegde boterham. Toch vormen niet zij het grote voorbeeld van de starters, maar de entrepreneurs die vanuit het niets een groot bedrijf uit de grond stampen, de Anton Philipsen in hun tuinhuisjes. Waarom blijft ondernemerschap zo’n mythisch karakter houden? “Dat komt zowel door de media als door ons eigen voorkeur,” meent Josette Dijkhuizen. “We zijn nu eenmaal dol op verhalen met een hoog cowboygehalte en we plaatsen keer op keer dezelfde succesvolle ondernemers in de schijnwerpers. Dat zijn dan bovendien nog vooral mannen, terwijl er veel succesvolle vrouwelijke ondernemers zijn. Enerzijds komt dat door de ‘old boys networks’ die nog steeds bestaan, anderzijds onderwaarderen vrouwen zichzelf waardoor ze niet snel voor een camera verschijnen. Hierdoor zijn vrouwelijke ondernemers te weinig zichtbaar. Types zoals ik, die al in een taxi naar de studio springen als de telefoon gaat, vormen helaas een uitzondering. Daarom ben ik ook zo blij dat ik door de Nederlandse Vrouwenraad ben voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger en dat ik in 2013 in de Algemene Vergadering mag toespreken. Voor vrouwen is ondernemerschap een sterk emancipatiemiddel en we hebben in Nederland nog altijd één miljoen inactieve vrouwen. Eén miljoen, dacht ik, toen ik dat verbijsterende cijfer hoorde, dat is evenveel als er ondernemers zijn. Het kan niet anders of daartussen zitten nog talloze mensen met de drie vereiste karaktereigenschappen om succesvol te ondernemer.”

het ONDERNEMERS BELANG


+RH FKHFNMH GH NZDOLWHLW YDQ HHQ VFKRRQPDDNEHGULMI" In Nederland zijn veel kwalitatieve schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Die zijn vanaf 1 januari 2013 gemakkelijk te herkennen. Want dan introduceert brancheorganisatie OSB het OSB-Keurmerk.

Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus vanaf 2013 altijd het OSBKeurmerk, voor een frisse start van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak


Bedrijfsreportage

Tekst: René van Zandvoort

Je moet het maar doen. In moeilijke horecatijden als deze een hotel-brasserie in een kasteel overnemen en nieuw leven inblazen. René Goltstein en Karin Hanssen deden het. Zij startten het nieuwe jaar als ‘kasteelheren’ van Hotel Kasteel Doenrade. Hun goede voornemen: het kasteel zo snel mogelijk zijn plek te midden van de Zuid-Limburgse tophorecalocaties teruggeven. Per 1 april a.s. zullen ze tevens de samenwerking met Hampshire Classic Hotels aangaan, wat de mogelijkheden qua boekingen, arrangementen en evenementen verder vergroot.

“Wij sturen op inspiratie, niet op efficiency”

Kasteel Doenrade dóet het gewoon

G

elegen aan de rand van Doenrade, de kleinste woonkern van de gemeente Schinnen, ademt het kasteel de romantiek en landelijke rust van het groene gebied tussen het prachtige Zuid-Limburgse heuvelland en de MiddenLimburgse bossen. Een idyllische plek, waar de tijd geen vat op heeft. Het oudste gedeelte van Hotel Kasteel Doenrade stamt uit 1117. In de loop der eeuwen kende het kasteel vele bewoners. De laatste, een architect, verrijkte het als liefhebber met een deel van de historie van de regio en voegde er bouwkundige verbeteringen aan toe, zoals de glas-in-loodramen in de Ridderzaal en antieke deuren en voorwerpen uit andere delen van het land. Na zijn vertrek bracht hij het kasteel onder in een stichting, waarvan de opeenvolgende horecabeheerders het huren. Maatwerk

Zo ook René en Karin, die een eigen kijk op horecazaken hebben en het kasteel de verloren gegane glorie teruggeven. “Professionaliteit en kwaliteit staan voorop. Maar wij geven er een persoonlijke touch aan. De eerste reacties van onze gasten op de service en de huiselijke sfeer zijn heel goed.

Logeren in een ‘gewoon’ hotel is toch anders dan verblijven op een kasteel. Het moet niet te sjiek en ook betaalbaar zijn. Wij sturen op inspiratie, niet op efficiency. We willen het onze gasten, privé en zakelijk, helemaal naar de zin maken. Alles kan. Zelfs het kasteel afhuren voor een feest of een meeting. U vraagt, wij draaien en wij zetten onze creativiteit daarbij in. Elke meeting, elk feestje, is voor ons maatwerk. We hanteren ook geen standaard prijzen. Die zijn afhankelijk van de wensen van onze gasten. Verder zijn alle vertrekken, ook de Ridderzaal en de zaaltjes in de kelders van het kasteel, voor privé- en zakelijke doeleinden te gebruiken. We denken mee met de wensen en de budgetten van onze gasten.” Kansen

Deze viersterren-omgeving - met twintig kamers en dito suites, in een geheel eigen stijl en karakter, de brasserie en de bar, het terras en het park - vooral ook voor de zakelijke markt een perfecte locatie voor vergaderingen, bedrijfsfeesten en bedrijfsuitjes. Een inspirerende plek ook voor ‘sessies op de hei’ of teambuilding. De rust, de ruimte en de culinaire mogelijkheden

maken het kasteel en zijn landgoed tot een weldadige plek, om het nuttige met aangename te verenigen. Succes verzekerd. Charming, inspiring, surprising, zoals René en Karin het zelf omschrijven. Om het pakket voor de zakelijke markt verder te vergroten, zoekt Hotel Kasteel Doenrade aansluiting bij de kansen in de landelijke entourage. Zo zijn, als onderbrekingen van zakelijke bijeenkomsten, zeker als het meerdaagse meetings betreft, uitstapjes in de omgeving mogelijk. Wijnproeven bijvoorbeeld, bezoek aan de dichtbij gelegen Alfa Brouwerij of in het park een inleiding krijgen op de hippe trend van het ‘mindfullness’. Verder is Kasteel Doenrade meerdere keren per jaar het decor van evenementen en doet het leuke dingen met ondernemingen in de regio. Nieuw: brasserie

De laagdrempeligheid waar René en Karin naar streven, komt ook duidelijk naar voren in de menukaart en de uitstraling van de op 1 februari jl. nieuw geopende brasserie ’t Doonderhuuske. “We serveren er veel Limburgse streekgerechten. We willen ook hierdoor het kasteel heel persoonlijk maken voor onze gasten. Je kunt als wandelaar of fietser gewoon binnenstappen voor een kop soep of koffie. Het kasteel is niet voor niets het startpunt voor vele wandel- en fietsroutes. Maar ook dinertjes en recepties worden hier graag gehouden. Kortom, we dóen het gewoon.”

Hotel Kasteel Doenrade Limpensweg 20 6439 BE Doenrade T 046 - 442 41 41 F 046 - 442 40 30 info@kasteeldoenrade.nl www.kasteeldoenrade.nl

het ONDERNEMERS BELANG

13


Bedrijfsreportage

5FLTU3FOĂ?WBO;BOEWPPSUt'PUPHSBmF+P(PPTTFOT

8JCP'FJKFO MJOLT FO(JKTWBO-JFSJOIFUXBSFIPVTFWBO4UFFM4PMVUJPOT

Nieuwe plannen en nieuwe directeur Operations

Steel Solutions met volle kracht vooruit Stilstand is achteruitgang. Zeker in moeilijke economische tijden als nu en zeker in de internationale staalindustrie, waar slimme logistiek en eďŹƒciĂŤnte distributie het succes van de speler bepalen. Steel Solutions in Maastricht heeft de potentie van die behoefte tijdig onderkend en er zijn core business van gemaakt. Na een succesvol verleden als gekend logistiek coĂśrdinator en vervoerder voor internationale staalproducenten kroop de onderneming vorig jaar in de regierol voor de gehele staalketen. Maar de ambities reiken nog veel verder. Dit jaar worden de volgende stappen gezet naar de exploitatie van de ‘public’ Maas Terminal Maastricht en de ingebruikname van de eigen interne railterminal. Op weg naar een unieke positie in 2018 als wereldwijd ketenregisseur in de staalindustrie.

14

het ONDERNEMERS BELANG


D

e groeiende behoefte van overzeese klanten buiten Europa aan één aanspreekpunt (distributeur) voor de Europese staalmarkt, die de regie kan voeren over het logistieke traject vanaf het moment dat het staal in de grote zeehavens aan land komen, zette directeur Wibo Feijen op het spoor van deze nieuwe business. Hij nam in juli 2012 Steel Logistics Europe, waaraan hij toen al jaren als directeur leiding had gegeven, over en werd enig aandeelhouder van de tot Steel Solutions omgedoopte onderneming. Het succes van de vernieuwde aanpak en het logistieke concept in het afgelopen half jaar, stimuleerden zijn ondernemersgeest nog meer. Jaarlijks is het bedrijf al verantwoordelijk voor de logistieke regie van ca. 600.000 ton staal. Wibo Feijen: “Wat hier in Europa kan, kan ook elders in de wereld. De internationale staalindustrie heeft behoefte aan een partij die de lokale markten kent en weet waar de vraag zit. Wij verbinden vraag en aanbod. Nu ons concept in Europa aanslaat, willen we als Steel Solutions onze oplossingen ook ‘all over the world’ aanbieden.” Nieuwe directeur Operations

Wibo gaat zich dan ook toeleggen op de wereldwijde uitrol van het Steel Solutionsconcept. Om daar voldoende tijd voor te hebben, is per 1 februari jl. in de persoon van Gijs van Lier een director Operations aangesteld. Hij krijgt als hoofdtaak om samen met Wibo Feijen de interne organisatie gereed te maken voor de ambitieuze plannen en mede leiding te gaan geven aan de volgende groeifase van de onderneming. Na 26 jaar in diverse (inter)nationale profitorganisaties te hebben gewerkt – o.a. Océ in Venlo, Fancom in Helden-Panningen en Seacon Logistics in Venlo – ontwikkelde Gijs van Lier zich de afgelopen zes jaar verder in de werkomgeving van de semi-overheid als directeur Bedrijven bij MTB in Maastricht. “In het businessplan dat bij de geboorte van Steel Solutions is opgesteld, kan ik mij helemaal vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een succes wordt. Wibo en ik hebben aanvullende competenties, ervaringen en kennis, zo bleek in onze eerste gesprekken. Door die te bundelen, kunnen we deze optimaal inzetten om het businessplan uit te voeren. Aan mij de mooie taak om vanuit

een gezonde organisatie met het deskundige en loyale kernteam van Steel Solutions een logistieke speler van wereldformaat te maken.” De brede managementervaring van Gijs van Lier, zijn netwerk en zijn logistieke kennis van de internationale ketenlogistiek, public warehousing, value added logistics, (barge) terminals en modal shift (weg, water, spoor), maken van hem de ideale schakel in de organisatie om Steel Solutions de juiste koers te laten varen. “Maar ook zijn aanvullende competenties op het gebied van kwaliteits-, proces- en contractmanagement, alsmede zijn vasthoudendheid, klantgerichtheid en ingangen op politiek niveau, zullen voor ons van grote waarde zijn”, constateert Wibo Feijen. “We leggen dus een gedegen fundament neer om onze ambities en plannen volgens een uitgestippeld tijdpad ook waar te kunnen maken.” Grote uitdagingen

Binnen de internationale staalindustrie – goed voor de productie en verwerking van zo’n 1,5 miljard ton staal per jaar – liggen voor Steel Solutions grote uitdagingen in het verschiet. Jaarlijks schuift 20 miljoen ton staal in containers de Europese zeehavens van overzee binnen. Tot 2030 zal dit volume nog verdubbelen, zo is de verwachting. Een enorme groeimarkt dus, waar regie onontbeerlijk is. En daar is Steel Solutions specialist in. Het traject van de zeehavens naar de eindgebruikers, de klanten van de staalproducenten, loopt via allerlei staalverwerkers, die van de grote staalrollen platen of andere halffabricaten maken voor verdere verwerking bij de eindgebruikers. Om de juiste bedrijven in dat traject te vinden, is kennis van de lokale markten nodig. Die kennis heeft Steel Solutions, evenals de kennis om via deze verwerkers de distributie naar de eindgebruikers snel en efficiënt te regelen. En efficiency wordt met kapitalen geschreven in deze business.

voor dat we daarvoor de juiste verwerkers benaderen.” “Ons dienstenpakket wordt de komende jaren behoorlijk uitgebreid”, schetst Wibo Feijen de veranderingen bij Steel Solutions. “Wij gaan de logistieke processen die onze klanten nodig hebben geheel en al redigeren. Tot en met de gevraagde of noodzakelijke bewerkingen van het staal in de fase vanaf vertrek bij onze klant waar dan ook ter wereld tot en met de levering van het bestelde product bij de eindgebruiker. Denk dan niet alleen aan de contacten met de verwerkers, maar ook aan de administratieve afhandelingen in de havens, aan de douane, aan de logistieke diensten, overslag en de diverse modaliteiten. Alles in de hand van één partij te leggen, is voor onze klant dan een stuk efficiënter dan dat hij zelf met al die verschillende partijen aan de slag moet. Doordat de klant eigenaar blijft van zijn producten, bannen we voor ons tegelijkertijd het risico uit dat schommelingen van de staalprijs met zich meebrengen. Die prijs kan namelijk sterk fluctueren gedurende het traject van verscheping bij de klant tot levering bij de eindgebruiker.” Terminals ‘publiek’ maken

Een echte innovatie van Steel Solutions is het plan om zijn Maas- en railterminal in Maastricht ook voor derden open te stellen. Beide terminals zijn strategisch zo goed gelegen, dat het jammer is dat ze nu uitsluitend voor de op- en overslag van staalproducten beschikbaar zijn. Dit jaar wordt onderzocht hoe zowel de overdekte Maasterminal aan het water alsook de (interne) railterminal ‘publiek’ gemaakt kunnen worden voor de logistieke afhandeling van andere takken van industrie. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan industriële activiteiten die per definitie gebruikmaken van trimodaal transport, dus water, weg én spoor. Door nu extra te investeren in de eigen interne railterminal, hoopt Steel Solutions deze oplossing volgend jaar eveneens te kunnen aanbieden.

Breder dienstenpakket

“Het is aan ons om voor onze klanten de juiste partners te zoeken”, zegt Gijs van Lier. “Wij nemen hen dus niet alleen de zorg uit handen voor het op de juiste wijze en op tijd aanleveren van de bestelde producten bij hún klanten, maar zorgen er ook

Steel Solutions BV Ankerkade 150 6222 NM Maastricht T 043 - 609 62 00 info@steel-solutions.nl www.steel-solutions.nl

het ONDERNEMERS BELANG

15


Ondernemerspanel

2013: Een jaar met nieuwe kansen? Ondanks de bezuinigingsmaatregelen van Rutte II voor de komende vier jaar blijven er voldoende kansen voor succesvol ondernemerschap. Juist nu moet het voor u als ondernemer een uitdaging zijn die nieuwe kansen te zoeken en te vinden. Innovatie, duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe ziet u de vooruitzichten voor de komende jaren? De mening van ons panel.

■ Esther Leblanc Esther Leblanc - GEPOMA Natuurlijk gaat het om ondernemersgeest. Juist in deze tijden is het voor iedere ondernemer van groot belang om regelmatig stil te staan bij goede zaken en verbeterpunten. Bekijk jezelf kritisch: waar sta ik als bedrijf, wat wil ik en hoe kan ik dit bereiken? Extra begeleiding hierbij biedt vaak fraaie nieuwe inzichten. Dit zeg ik op basis van eigen ervaring. Hoe open je vizier ook is, de kans op

tunnelvisie lopen we allemaal. Als we dan samen aan de slag kunnen om stil te staan bij diverse invalshoeken van waaruit je je bedrijf kunt sturen, kan dit verfraaiing van je bedrijf opleveren. Daarnaast is samenwerken natuurlijk altijd belangrijk. Doe vooral waar je goed in bent en zoek andere professionals om je heen die aanvullend zijn zodat je richting je klant/relatie een compleet pakket van goede kwaliteit kunt bieden.

■ Meindert Leutscher Meindert Leutscher - Leutscher Consult BV Hoewel op latere leeftijd begonnen als ondernemer, toch al de nodige pieken en dalen meegemaakt en daarbij de belangrijkste les die ik kreeg vlak voor ik aan mijn zelfstandige job begon, in praktijk gebracht. Naast een goed idee, een dosis lef en een beetje startgeld, is het belangrijkste voor ondernemen: doorzettingsvermogen! Ook, of beter gezegd: juist nu het er niet bepaald gemakkelijker op lijkt te worden om het hoofd boven water te houden, is die volharding noodzaak. Wel realistisch blijven natuurlijk en

de problemen die op je afkomen niet bagatelliseren zoals een kennis met wie ik een borrel dronk onlangs deed. In een poging om niet al te hulpeloos over te komen gaf hij aan het “enorm druk te hebben” en “een prima jaar te hebben gehad”. Ergens had hij gelezen dat het commercieel niet slim was om te erkennen dat er weinig werk op de plank lag. Wat ze hem niet hadden verteld was dat in een periode zoals nu, geloofwaardigheid veel belangrijker is dan onjuist uiterlijk gedrag. Volhouden dus, want één ding is zeker: er komen betere tijden!

■ Kevin Peters Kevin Peters - EKB Nederland Veel mensen hebben het nog steeds over de recessie, volgens een aantal macro-economen is het einde daarvan nog lang niet in zicht. Inmiddels is er een nieuwe economie aan het ontstaan, immers ‘de kaarten zijn definitief geschud’. Wij als ondernemers zullen ons in veel gevallen moeten realiseren dat het niet meer wordt wat het was. In dat kader is het noodzaak om te innoveren. De meest eenvoudige manier om daarmee te starten? Begin eens opnieuw:

16

het ONDERNEMERS BELANG

pak een leeg A4’tje en schrijf op hoe je de organisatie zou inrichten als je helemaal opnieuw zou kunnen beginnen. Welke strategie, welke doelgroep, welke medewerkers, andere koers, etc. Wat zijn de verschillen met de huidige situatie en hoe kun je deze overbruggen? Start met de prioriteiten en zaken die vanaf morgen eenvoudig anders kunnen. Iedere dag een paar procent veranderen kan al voldoende zijn, het begin van innovatie is gemaakt… 2013 kan een mooi jaar worden, succes!


■ Jean Paul van Bavel Jean Paul van Bavel - directeur Vermogensbeheer CapitalatWork Nederland Als vermogensbeheerder focus ik vooral op het economische nieuws, niet alleen regionaal maar vooral ook internationaal. Wat me het afgelopen jaar opviel was de erg negatieve inkleuring van de berichtgeving. De euro die op springen staat, ons pensioenstelsel dat in dreigt te zakken en de huizenmarkt die volledig op slot zit. Het is gemakkelijk om je als ondernemer mee te laten slepen in deze negatieve spiraal.

Ik stel er graag positieve zaken tegenover. De euro bestaat nog steeds en wordt sterker, Nederland heeft de hoogste pensioenreserves ter wereld en de totale waarde van woningen is nog altijd twee keer zo groot als de hypotheekschuld. En zo zien wij ook vele bedrijven die hun zaakjes goed op orde hebben en weinig last ondervinden van de schuldencrisis. En juist deze bedrijven zullen profiteren van de kansen die bijvoorbeeld het digitale tijdperk of duurzaamheid bieden. Het moet eerst donker worden om de lichtpuntjes goed te kunnen zien.

■ Bob Joosten Bob Joosten - Wessem Port Services Group BV Bij de pakken neerzitten heeft nog nooit geholpen, ook niet als alle signalen erop wijzen dat de economie op korte termijn niet aantrekt. Om nu direct de vlag uit te hangen, omdat er voldoende kansen liggen, dat lijkt me ook wat voorbarig. Nieuwe kansen liggen de komende tijd niet voor het oprapen en als ze er zijn, is het hard werken om ze op een renderende manier te exploiteren. Negatief zijn helpt daarbij niet, al doet het soms wel eens

goed om naar het regeerakkoord van Rutte II te wijzen en je kritiek te uiten. Bijvoorbeeld op het feit dat er bezuinigd wordt door lastenverzwaring bij bedrijven, i.p.v. als overheid eens zelf op de kosten te gaan letten. Je komt er snel achter dat dit niets veranderd en gaat je weer focussen op de orde van de dag; hoe zorg je dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. Continuïteit krijgt nog meer de aandacht in de komende periode, zodat we op de iets langere termijn weer grootse groeiplannen kunnen maken.

■ Tom Verburg Tom Verburg - Farborough Er is geen crisis, er is een nieuwe realiteit! Macro-economische verschuivingen houden aan. De wereld is het afgelopen decennium totaal veranderd terwijl velen ‘goed bezig’ waren. De metafoor tussen ondernemen en topsport gaat niet helemaal op want ondernemen is doorgaans een oneindige wedstrijd. Velen, denkend de wedstrijd nog te kennen, doen nu de eindsprint van een bergetappe. Echter de finishlijn wordt met halve jaren tegelijk de berg op geschoven. Er blijkt een hele

nieuwe wedstrijd gaande, nieuwe aanpak is nodig. In die dynamiek zijn instinctmatige effectiviteit, en grootschalige slagkracht door een weefsel van kleinschalige samenwerkingsverbanden hét thema. In deze jungle, is nog steeds het enige doel; overleven en morgen weer. Het behoud van de jungle is daarbij essentieel, dat heet tegenwoordig duurzaamheid. Kijk dus niet te kort voor het wiel, collega’s. Zekerheden zijn van de vorige eeuw, vandaag zijn er alleen nog maar kansen. Geniet van het veranderende uitzicht!

■ Matthijs Bijpost Matthijs Bijpost - Wilwy BV De vraag is alleen wanneer de media eens stopt met het verkopen van alleen maar slecht nieuws, ik begrijp dat ze de kranten/radio/tv vol moeten schrijven/praten, maar dat kan ook met positief en genuanceerd nieuws. Zo praten we ons de crisis wel aan, de consument moet vertrouwen terug krijgen. Dat geldt dus zeker ook voor het kabinet Rutte II, laat die nu eens gewoon aan de slag

gaan, in plaats van elke dag een nieuw onderzoek/peilingen te presenteren. Zo zijn we alleen maar bezig met de waan van de dag, dat doen we als ondernemer toch ook niet! Je maakt een jaarplan en je gaat dat uiteraard bij veranderingen bijstellen maar je beleid verander je niet om de dag, maar alleen op de lange termijn. Als je een goed doordacht jaarplan hebt, creëer je daarmee kansen en die moet je vervolgens pakken!

het ONDERNEMERS BELANG

17


KŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶsĞdƌĂEĞĚ ,ŽůĚŝŶŐ

VeTraNed BHV opleidingen en Paraat brandbeveiliging zijn per 1 januari 2013 samengegaan en bieden hun diensten zoals ,s͕Ͳs͕ͲWůŽĞŐůĞŝĚĞƌƐ͕Ͳ,K͕Ͳ<ŝŶĚĞƌ,K͕ZĞĂŶŝŵĂƟĞĞŶ ŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶĂĂŶ͘ĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶďƌĂŶĚďůƵƐƐĞƌƐ͕ďƌĂŶĚŵĞůĚŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ͕ ŽŶƚƌƵŝŵŝŶŐƐŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ͕ŬĞƵƌŝŶŐĞŶǀĂŶďƌĂŶĚďůƵƐƐĞƌƐĞŶŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ njŽĂůƐD/͛ƐĞŶĚƌŽŐĞƐƟũŐůĞŝĚŝŶŐĞŶ͘ Voor Nederland zijn wij master dealer van Fire Pro.

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬŝũŬƚƵŽƉŽŶnjĞǁĞďƐŝƚĞƐŽĨŶĞĞŵƚƵĐŽŶƚĂĐƚŽƉŵĞƚ͗VeTraNed BHV opleidingen BV EĂƚƌŽŶĐŚĞŵŝĞǁĞŐϯ 6049 CN Herten Roermond Tel. 045 – 745 030

Paraat brandbeveiliging >ŝƚƐĐŚĞƌǀĞůĚǁĞŐϭϭ 6413 BA Heerlen Tel. 045 – 522 35 16

IN DE TWEEDE HELFT VAN 2013 ZAL PARAAT VAN HEERLEN NAAR ROERMOND VERHUIZEN

5,9% Financial Lease Actie

Voor de auto van de zaak hoeft u echt niet ver van huis. Autolease is maatwerk. Op papier én in de praktijk. Vandaar dat Euregio Autolease persoonlijk contact belangrijk vindt. Als Limburgs bedrijf spreken wij uw taal en kennen wij het regionale ondernemerslandschap. Op basis van onze ervaring en uw vraag komen wij samen tot een perfect passende mobiliteitsoplossing. Een goed voorstel houdt meer in dan een scherpe prijs. Denk aan informatie over fiscale voordelen. Kijk direct op www.euregio-autolease.nl voor meer informatie. Of neem contact op voor een deskundig advies via 046-452 9393. We zijn altijd dichtbij!


Advies Concurrentiebeding ClerxvanRoy Advocaten adviseert ondernemers waarbij de belangen van de onderneming beschermd worden. Het is gebruikelijk dat in arbeidsovereenkomsten een concurrentiebeding opgenomen wordt, ook wel een non-concurrentiebeding genaamd. Een dergelijk beding is bedoeld om de bedrijfsbelangen van de werkgever te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de werknemer na afloop van het dienstverband. Het is dan ook van groot belang voor de werkgever om de risico’s die hiermee gemoeid zijn zoveel als mogelijk af te zekeren middels een concurrentiebeding.

D

oor een concurrentiebeding wordt de werknemer echter beperkt in zijn keuze waar hij gaat werken nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Een en ander staat op gespannen voet met het grondrecht op vrije arbeidskeuze. De werknemer moet in staat gesteld worden precies te weten waar hij aan toe is. De rechtsgeldigheid en de werking van een concurrentiebeding is dan ook aan een aantal criteria onderworpen, waardoor de werknemer beschermd wordt tegen een te verregaande werking van een concurrentiebeding. In de praktijk is een aantal punten van belang. Het gevolg kan namelijk zijn dat een eenmaal overeengekomen concurrentiebeding toch zijn werking verliest. Een concurrentiebeding mag ten eerste slechts met een meerderjarige werknemer overeengekomen worden. Dit lijdt zelden tot problemen. De werknemer moet achttien jaar of ouder zijn. De tweede eis die de wet stelt is dat het concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen – de schriftelijkheidseis. Dit is niet zo eenduidig als het lijkt. De schriftelijkheidseis speelt meestal een rol bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, maar ook gedurende een dienstverband kan een concurrentiebeding worden overeengekomen. Wanneer is aan de schriftelijkheidseis voldaan en is een concurrentiebeding rechtsgeldig tot stand

gekomen? In ieder geval is daaraan voldaan als de tekst van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst of in een brief is opgenomen en de werknemer die overeenkomst of brief voor akkoord tekent. Ook is aan die eis voldaan als het concurrentiebeding in een aparte regeling, zoals een bedrijfsreglement, is opgenomen, mits dat reglement bij de arbeidsovereenkomst of brief is gevoegd en daarvan onderdeel uitmaakt. Ook hierbij moet de werknemer zijn handtekening voor akkoord hebben gezet. Een gerelateerde vraag is of het concurrentiebeding zijn gelding behoudt bij een nieuwe arbeidsovereenkomst met dezelfde werknemer. De schriftelijkheidseis houdt immers in dat het concurrentiebeding ook in dat geval opnieuw schriftelijk met de werknemer moet worden aangegaan. In beginsel werkt een concurrentiebeding niet automatisch door in een opvolgende arbeidsovereenkomst. In veel gevallen kan niet worden volstaan met een verwijzing naar een eerder overeengekomen concurrentiebeding. In beginsel moet het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk onderdeel uitmaken van de opvolgende arbeidsovereenkomst. Dit kan ook gelden bij een verlenging van een bestaande arbeidsovereenkomst.

Uit het voorgaande blijkt dat de rechtsgeldige totstandkoming en de werking van een concurrentiebeding in aanzienlijke mate afhankelijk is van de omstandigheden van ieder individueel geval. Het advies in dergelijke zaken zal dan ook van geval tot geval kunnen verschillen. Het verdient echter aanbeveling om een concurrentiebeding steeds opnieuw schriftelijk overeen te komen bij iedere wijziging van een arbeidsovereenkomst. ClerxvanRoy Advocaten kan met een legal audit voor ondernemers controleren of de belangen van de onderneming afdoende beschermd zijn. Guy Falkenberg is advocaat bij ClerxvanRoy Advocaten. Hij en mw. Carly Bollen staan voortdurend ondernemers bij in kwesties aangaande het arbeidsrecht. Carly Bollen heeft recentelijk een opstel geschreven aangaande het concurrentiebeding dat gepubliceerd is in het boek Vijf Kopstukken van de Universiteit Maastricht. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ClerxvanRoy Advocaten.

Guy Falkenberg

Daarbij moet worden opgemerkt dat de rechtspraak niet eenduidig is. Het verdient aanbeveling bij iedere verlenging of wijziging van een arbeidsovereenkomst of bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst zekerheidshalve de tekst van het concurrentiebeding op te nemen en de werknemer te laten tekenen voor akkoord.

Advocaat bij ClerxvanRoy Advocaten CLERXvanROYadvocaten van Sonsbeecklaan 48 6191 JM Beek T 046 - 436 33 88 F 046 - 436 33 89 info@clerxvanroyadvocaten.nl www.clerxvanroyadvocaten.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Bedrijfsreportage

Klanten bedankt! Smeets wederom meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealergroep van Nederland Mercedes-Benz dealer Smeets in Ittervoort is uitgeroepen tot meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealervestiging van Nederland. Bovendien was Smeets Autogroep met deze ĂŠn de vestigingen in Heerlen en Maastricht ook goed voor vier individuele gouden Klanttevredenheidsmedailles! Zodoende mag Smeets zich opnieuw de meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealergroep van Nederland noemen.

20

het ONDERNEMERS BELANG


Smeets Autogroep is een familiebedrijf dat sinds 1929 bestaat. Naast de Mercedes-Benz bedrijven in Heerlen, Ittervoort en Maastricht, maken Smart Center Limburg, het Truck centrum in Heerlen, Schmitz Cargobull-opleggers en Smeets Schadeherstel deel uit van Smeets Autogroep. Er zijn ruim 100 enthousiaste medewerkers werkzaam om het U naar uw zin te maken. Meer informatie over de organisatie en dienstverlening vindt U op de website, www.Smeets-Autogroep.nl Heeft u de sfeer van Smeets Autogroep al geproefd dan weet u waar wij over praten. Was u nog niet in de gelegenheid, dan heet Smeets u van harte welkom!

I

n het kader van Klant Nr. 1 streeft de Nederlandse Mercedes-Benz organisatie - met succes - naar de meest tevreden klanten van Nederland. Klanten kunnen zich over hun â&#x20AC;&#x2DC;eigenâ&#x20AC;&#x2122; dealerbedrijf uitspreken via enquĂŞtes waarbij alle aspecten van klanttevredenheid aan de orde komen. Dit heeft bij Mercedes-Benz topprioriteit omdat het een belangrijke factor is voor de loyaliteit op lange termijn. Wederom bleek dat de complete Nederlandse Mercedes-Benz organisatie op een zeer hoog niveau acteert. Het merk staat op nummer 1 te midden van de premiummerken en Smeets Autogroep is daarbij de absolute topscorer.

Smeets Autogroep in Limburg: drie absolute topvestigingen

Mercedes-Benz dealer Smeets met vestigingen in Ittervoort, Heerlen en Maastricht behaalde in het kader van het Klant Nr. 1 klanttevredenheidsprogramma naast individuele topscores ook een afgetekende overall-overwinning. En dus mag Smeets zich ook in 2013 de meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealergroep van Nederland noemen. De bijbehorende prijzen, waaronder de indrukwekkende Klant Nr. 1 trofee voor de eerste prijs van de vestiging in Ittervoort, kreeg directeur Math Smeets uit handen van Hans-Bahne Hansen, President en CEO van Mercedes-Benz Nederland. Math Smeets over het succes van zijn dealerbedrijven: â&#x20AC;&#x153;Het is de tweede keer op rij dat we deze belangrijke prijzen winnen - dat is dus geen toevalstreďŹ&#x20AC;er. Bovendien laten we ook niets aan het toeval over: bij al onze vestigingen draait het om passie en betrokkenheid van onze medewerkers - dĂĄt is de basis. Ook alle processen zijn goed â&#x20AC;&#x2DC;ingeregeldâ&#x20AC;&#x2122;. Dat betekent dat we weten wat ervoor nodig is om een klant optimaal te bedienen. Een ander voordeel is dat we zo bijzonder eďŹ&#x192;ciĂŤnt werken: wat we doen, doen we in ĂŠĂŠn keer goed. Die eďŹ&#x192;ciency betaalt zich voor de klant ook uit in gunstige tarieven - een echte win-winsituatie! We zijn trots op deze awards. Niet alleen voor ons zelf, maar vooral voor onze klanten! Zij kunnen er op rekenen dat we ons ook dit jaar volledig inzetten om het topniveau minimaal te evenaren.â&#x20AC;?

De lat wĂŠĂŠr hoger

Hans-Bahne Hansen, President en CEO van Mercedes-Benz Nederland prees bij de uitreiking van de awards de resultaten van Smeets Autogroep en die van de andere Nederlandse dealers: â&#x20AC;&#x153;De scores van vorig jaar waren al zeer goed, maar onze dealers hebben de lat wĂŠĂŠr hoger weten te leggen. Zij leveren topproducten en service van het hoogste niveau. Dat is dĂŠ manier om klanten

t0WFSBMMPWFSXJOOJOHĂ?O[FFSIPHFTDPSFTWPPSBMMFWFTUJHJOHFOCJK t,MBOU/SLMBOUUFWSFEFOIFJETPOEFS[PFLFO t$POTUBOUIPPHOJWFBVPPLJOBMXJOOBBS t,MBOUFOCFPPSEFMFOIVOAFJHFO.FSDFEFT#FO[EFBMFSCFESJKG

aan je te binden. Bovendien zien we dat tevreden klanten ook als ambassadeur van het merk gelden. Ze bevelen ons merk, onze producten, ĂŠn onze service aan. Een groter compliment kun je niet van klanten krijgen!â&#x20AC;?

.BUI4NFFUTWBO4NFFUT"VUPHSPFQ in Limburg krijgt de Klant Nr. 1-trofee overhandigd door Hans-Bahne Hansen (President en CEO Mercedes-Benz Nederland)

â&#x20AC;&#x2DC;Bij al onze vestigingen draait het om passie en betrokkenheidâ&#x20AC;&#x2122;

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

5FLTUEF"17t'PUPHSBmF3PCWBO(FĂľFO

â&#x20AC;&#x153;Vertrouwde service van vroegerâ&#x20AC;Ś in een eigentijds jasjeâ&#x20AC;? Met dat motto ontstond op een winteravond de bedrijfsnaam Retro personeelsdiensten; de werkwijze van deze arbeidsbemiddelaar onderscheidt zich wezenlijk en op meerdere fronten van haar branchegenoten. Eric Janssen en Robert Beckers -de drijvende krachten achter deze jonge onderneming- volgen hun eigen koers en zijn ervan overtuigd dat het succes te danken is aan deze unieke aanpak.

R

obert Beckers legt uit: â&#x20AC;&#x153;Wij zijn niet bepaald in de makkelijkste periode begonnen met ons bedrijfje in personeelsbemiddeling! Eind 2008, ten tijde van de kredietcrisis, waren deeltijd-WW en afvloeiingsregelingen de harde realiteit. Bij oprichting moesten wij uit kostenoverweging noodgedwongen van huis uit werken. Geen bank die destijds iets in ons plan zag. Ook de Kamer van Koophandel was ronduit sceptisch; er werd gevraagd of wij het nieuws wel volgden! Ik herinner mij dat ik enigszins gepikeerd antwoordde dat onze aanpak acyclisch was. Zo zelfverzekerd was ik overigens niet; door mijn jarenlange ervaring in de branche had ik weliswaar meermaals te maken gehad met laag- en hoogconjunctuur, maar dat banken failliet dreigden te gaan was een nieuw en spannend fenomeen. De schaarse opdrachten hadden destijds vaak een ad-hoc karakter die wij met onze 24/7 instelling adequaat wisten te vervullen. We kregen echt voet aan de grond toen deze tevreden opdrachtgevers ons ook inschakelden voor de reguliere opdrachten.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Naast de uiterst ďŹ&#x201A;exibele en persoonlijke opzet schuilt het succes ook deels in de wervingsmethodiek; een eerste telefonische screening wordt opgevolgd met een persoonlijk gesprek bij de sollicitant thuis. Wij leggen daarmee niet alleen de link tussen het functieproďŹ el en een CV, maar komen tot een complete match door ook het bedrijf aan de persoon zelf te koppelenâ&#x20AC;?, vult Eric Janssen aan. â&#x20AC;&#x153;De inrichting van iemands woonkamer zegt mij vaak meer dan zijn of haar CV!â&#x20AC;? CertiďŹ cering Terwijl de uitzendbranche de afgelopen jaren louter met krimp te maken had was de groei voor Retro personeelsdiensten in de sectoren productie, techniek, logistiek en bouw ongekend. â&#x20AC;&#x2DC;Ons bedrijfjeâ&#x20AC;&#x2122; werd een serieuze onderneming die op zoek moest naar een echte fysieke locatie. Het markante pand op de Houtstraat werd daarvoor geschikt bevonden, maar diende wel volledig gerenoveerd te worden.

22

het ONDERNEMERS BELANG

Terwijl de banken eind 2008 niet bepaald in de rij stonden voor ďŹ nanciĂŤle steun, bleek nog geen drie jaar na dato een hypotheek voor een bedrijfspand wel haalbaar. Omdat bij de start van de onderneming vanuit Robertâ&#x20AC;&#x2122;s kelder en de tot kantoor omgebouwde slaapkamer van Eric al conform NEN 4400 normering werd gewerkt, bleek certiďŹ cering voor Retro personeelsdiensten -bij ingebruikname van het nieuwe kantoorslechts een formaliteit. Het onafhankelijke betrouwbaarheidskeurmerk van SNA geldt als waarborg voor opdrachtgevers; gecertiďŹ ceerde bedrijven hebben een correcte bedrijfsvoering, waarbij belastingen en sociale premies daadwerkelijk zijn afgedragen.

neelsvraagstuk bij Retro personeelsdiensten neer te leggen en ondanks de nieuwe centraal gelegen uitvalsbasis in Echt, blijft het thuis bezoeken van potentiĂŤle medewerkers voor het merendeel van de vacatures gehandhaafd. Om het positieve eďŹ&#x20AC;ect van die huiselijke sfeer naar kantoor door te trekken werd de kantine als â&#x20AC;&#x2DC;cafĂŠâ&#x20AC;&#x2122; ingericht. Aan de bar wordt elke vrijdagmiddag het weekend feestelijk ingeluid, in de bouwvak de barbecue georganiseerd en met kerst onder het genot van een borrel de kerstpakketten verdeeld.

RETRO personeelsdiensten Houtstraat 71

Huiselijke sfeer Met de voortdurende groei blijft desalniettemin de visie van het ondernemende duo rotsvast overeind; opdrachtgevers hoeven nog steeds niet op de klok te kijken om een perso-

6102 BE Echt T 0475 - 52 70 17 F 0475 - 53 70 55 info@retro-pd.nl www.retro-pd.nl


Advies Door preventie de crisis te lijf We ontkomen er niet aan, mondiaal zijn we in een hopeloze crisis terechtgekomen. En welke oorzakelijke filosofieën je er ook op nahoudt, we moeten allen offers brengen om deze periode door te komen. Vaak zie je dat juist in zulke spannende periodes de werkdruk oploopt. Medewerkers worden onzeker, de sfeer op de werkplek wordt niet zelden negatief geraakt. Wanneer vervolgens het woord reorganisatie is gevallen, dan is het hek vaak pas echt van de dam. Het is vooral in dat soort tijden dat we zuinig moeten zijn op onze (gemotiveerde) medewerkers.

S

oms ontkomt een bedrijf er gewoonweg niet aan om afscheid te nemen van een of meerdere medewerkers, vaak in de vorm van een reorganisatie. Dat komt hard aan, niet alleen voor de betreffende medewerkers, maar ook voor hen die ‘geluk’ hebben gehad. Je ziet regelmatig dat de achterblijvers last krijgen van wantrouwen jegens de werkgever (“komt er nog zo’n ronde aan? Ben ik dan het haasje?”) en dat in een tijd dat betrouwbare werknemers steeds belangrijker voor de werkgever worden. Kortom: een slechte combinatie waar je als werkgever iets tegenover moet stellen. Preventie van risico’s

Preventie is dan een sleutelwoord. Door preventief bezig te zijn met de arbeidsomstandigheden geeft u een duidelijk signaal af aan de werknemers, dat zij een belangrijk onderdeel van het bedrijf vormen. Buiten het feit dat medewerkers zich gewaardeerd voelen, geeft u ook nog eens invulling aan de wettelijke eisen ten aanzien van preventief Arbobeleid. Zo stelt artikel 5 van de Arbowet werkgever verplicht tot het preventief inventariseren van de bedrijfsrisico’s, kortweg de RI&E.

door een RI&E methodiek toe te passen die door veel branche-organisaties al ter beschikking gesteld worden. Ook via de site www.RIE.nl kunt u al een aardig eind op weg komen. Deze methodieken geven een heel aardig beeld van de problematiek die in basis binnen uw bedrijf voorkomen. Voor de finetuning en verdere diepgang is het handig om u door een specialist te laten bijstaan. De veiligheidskundige kan u helpen om een voor het bedrijf werkbare oplossing te bedenken,

die ook nog eens binnen de kaders van de Arbowetgeving past. Tevens kan de veiligheidskundige u behulpzaam zijn bij instructies naar de medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van een toolboxmeeting. Door op deze wijze invulling te geven aan de wettelijke plicht creëert u tevens een gevoel van waardering bij de medewerker. Deze zal inzien dat zijn werkgever werkelijk vindt dat hij of zij ertoe doet. Dit zult u terugzien in de resultaten van de medewerker, het ziekteverzuim en, last but not least, ongewenst verloop van medewerkers die u liever niet kwijt bent. Adviseur nodig? Bel ons gerust. Norbert van Kalsbeek Arbo Adviesburo van Kalsbeek 06-38791013 www.arbo-advies.info

Zelf doen, of toch maar niet?

Voor een belangrijk deel kunt u zelf de risico’s inschatten

het ONDERNEMERS BELANG

23


<HFFNGB<:MB>

Zeld^rln\\^l_Z\mhk DGYLHVUHGDFWLHRQWZHUSHQSURGXFWLH YDQDOXZFRPPXQLFDWLHPLGGHOHQ

YDQ]DQGYRRUW FRPPXQLFDWLH SDUWQHUYDQ1[WPL[

AZg]^ellmkZZm,-&/*,.DELbmmZk]&M)-.0***1.) F)/+0.,-*22&>k'oZg'sZg]ohhkm9gqmfbq'ge ppp'gqmfbq'ge

? n e w u o b r Ve Meer dan zakelijk verzekerd met UnivĂŠ! UnivĂŠ helpt u graag. Wij denken mee, vertalen onze kennis naar uw speciďŹ eke situatie en geven u persoonlijk advies over verzekerbare risicoâ&#x20AC;&#x2122;s. Onze pluspunten + Beste zakelijke verzekeraar 2012 + Geen winstoogmerk: Ăş staat centraal + Deskundig totaaladvies op maat + Alle verzekeringen op ĂŠĂŠn overzicht + Pakketkorting tot maar liefst 12% Wilt u weten wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen, kom dan naar ons hoofdkantoor of kijk op www.unive.nl.

UnivĂŠ Zuid Postbus 541, 5600 AM Eindhoven zuid.zakelijk@unive.nl tel 0900 â&#x20AC;&#x201C; 22 55 555

www.unive.nl/zuid

Bij Imabo BudĂŠ vindt u alles voor uw verbouwing! Tegels, sanitiar, keukens, parket, laminaat, plafonds en zoveel meer.

bezoek www.imabobude.nl voor aanbiedingen en het laatste nieuws!

Kom gauw langs en beleef de showroomervaring bij Imabo BudĂŠ

Imabo Bude Beek Stationsstraat 100 6191 BG Beek T 046 4 288 277

Imabo Bude Maastricht Het Rondeel 3 6219 PG Maastricht T 043 3 212 606

Openingstijden MAGAZIJN EN BALIE maandag t/m vrijdag 7.00 tot 17.00 uur | zaterdag 8.00 tot 12.30 uur SHOWROOM maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.30 uur | zaterdag 8.00 tot 12.30 uur

IMABO BUDĂ&#x2030; al sinds 1913 Bouwen en zoveel meer | www.imabobude.nl


2Q]H3LD]]D5RPDQDPHW]LMQ5RPHLQVHRSJUDYLQJHQLVHHQXQLHNHORFDWLH HQGHHQLJHLQ]LMQVRRUWLQ0DDVWULFKWYRRUDOXZHYHQHPHQWHQ]RDOV Â&#x2021;*URHSVGLQHUVÂ&#x2021;2QWYDQJVWHQÂ&#x2021;%RUUHOV Â&#x2021;)HHVWDYRQGHQÂ&#x2021;3URGXFWSUHVHQWDWLHVÂ&#x2021;9HUJDGHULQJHQ Voor meer informatie neem contact op met onze Salesafdeling, sales@derlon.com Ook kunt u ons telefonisch bereiken op: 043 321 67 70.

JHQLHWOHHIEHOHHI ONZE LIEVE VROUWEPLEIN 6 - 6211 HD MAASTRICHT - E. INFO@DERLON.COM - T. 043 - 321 67 70 - WWW.DERLON.COM

Bedrijfscontactpunt gemeente Maastricht

Al 25 jaar intermediair tussen ondernemer en gemeente Heeft u een onderneming in Maastricht of wilt u er een starten? Heeft u als ondernemer vragen over vestigingsmogelijkheden, vergunningen en/of gemeentelijk beleid? Zoekt u informatie over actuele ontwikkelingen? Het Bedrijfscontactpunt gemeente Maastricht helpt u graag verder.

Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht tel.: 043 350 40 50 e-mail: bedrijfscontactpunt@maastricht.nl www.maastricht.nl/bedrijfscontactpunt


Commerciテォle advocaten voor succesvolle ondernemers

Ondernemingsrecht

CLERXvanROYadvocaten is een commercieel full-service advocatenkantoor gevestigd in Beek Zuid-Limburg, het centrum van de Euregio. Vooraanstaande ondernemers worden geassisteerd op alle voor hen relevante rechtsgebieden. Uitzonderlijke specialistische knowhow wordt in overleg met cliテォnten adequaat ingewonnen indien de zaak dat vereist.

Arbeidsrecht Vastgoedrecht Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Contractenrecht Europees recht Verzekeringsrecht Insolventierecht

Onze praktijk bedient ondernemers met juridisch hoogstaande kwaliteit voor een concurrerend uurtarief. Goed ondernemerschap vereist dat sprake is van een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Vervoersrecht Commerciテォle contracten Goederenrecht Internationaal privaatrecht Rechtsproces

CLERXvanROYadvocaten van Sonsbeecklaan 48 6191 JM Beek

COMMERCIテ記E ADVOCATEN VOOR SUCCESVOLLE ONDERNEMERS

CLERXvanROYadvocaten T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

Het Ondernemersbelang Limburg Zuid 1-2013  
Het Ondernemersbelang Limburg Zuid 1-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement