Page 1

NR. 1

2013

HAARLEMMERMEERLANDEN

‘Gemeentelijke organisatie moet bedrijfsmatiger opereren’

JG3 – Creative in Concepts kiest voor meetbare resultaten

MeerB2B – Dé Bedrijvencontactdagen van Haarlemmermeer op 17 & 18 april

Van Wijnen Haarlemmermeer B.V. weet wat er leeft

De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

ttttttttttttttttWWW.ONDERNEMERSBELANG.NL R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 1

01-03-13 13:07


Jadelaan 105 Postbus 29, 2130 AA Hoofddorp T 023 - 561 20 79 F 023 - 563 56 71 info@stukart.nl

www.stukart.nl

Ondernemen versterken met verzorgd groen visitekaartje

Ontwerp, aanleg en onderhoud

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 2

Uw creatieve partner in groen

01-03-13 13:07


Bedrijfsreportage

JG3 - Creative in Concepts kiest voor meetbare resultaten

“Echt onderscheidend ben je pas met creatieve en innovatieve concepten”

G

epokt en gemazeld door een jarenlange praktijkervaring als marketing manager in met name de media- en entertainmentindustrie heeft Jan Groenewoud, oprichter/eigenaar van het bureau JG3 – Creative in Concepts, de afgelopen jaren voor uiteenlopende bedrijven met succes gewerkt aan het bedenken en realiseren van creatieve marketing- en/ of communicatieconcepten. Belangrijke drijfveer voor Groenewoud is het resultaat van zijn inspanningen: “In conceptontwikkeling is het allereerst cruciaal om oorspronkelijk en innovatief te zijn. Want alleen door onderscheidend te zijn, kun je nog opgemerkt worden. Daarnaast is het voor mij evident dat de uitkomsten van het marketingconcept inzichtelijk en meetbaar gemaakt worden. Dat betekent dat ik juist doorga waar anderen stoppen, of dat ik voor een minder voor de hand liggende route kies om zodoende de gestelde doelstelling te realiseren. Want het resultaat van de campagne is wat telt.”

Verschillende doelstellingen

Volgens Groenewoud moeten zijn creatieve concepten een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de gestelde marketingcommunicatiedoelstellingen, zoals sales, imago, naamsbekendheid, klantloyaliteit, merkervaring of service. “De onderliggende boodschap van een campagne kan steeds een andere zijn,” verduidelijkt Groenewoud. “De belangrijke eerste vraag is dan ook; wat wordt er beoogd met de campagne? Draait het om extra verkoop? Of gaat het juist om het bewaken of versterken van het imago? Moet een campagne bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen in merk en bedrijf? Maar ook zaken als naamsbekendheid, klantloyaliteit of service kunnen inzet zijn van de beoogde doelstellingen. Of de realisatie van ‘brand experience’; ervaringen die positief bijdragen aan merkbeleving. Daar dien je natuurlijk je creatieve concept

In marketingcommunicatie draait het om een effectieve boodschap. Met een onderscheidende strategie stijgt de kans om ook daadwerkelijk opgemerkt te worden. Het marketingcommunicatiebureau JG3 is gespecialiseerd in het bedenken van creatieve en innovatieve concepten, die niet alleen uniek en onderscheidend zijn, maar tevens meetbaar resultaat opleveren. op af te stemmen. Overigens kunnen er ook verschillende doelstellingen binnen één concept gerealiseerd worden. Zeker wanneer er meerdere partners bij betrokken zijn.” Professioneel netwerk

JG3 kiest voor een open, transparante benadering. Na een eerste gesprek volgt een debriefing en desgewenst opvolging met een presentatie van het creatieve concept. Dat vormt de basis voor een mogelijke samenwerking, waarna afspraken over verantwoordelijkheden, planning, uitvoering en honorering worden gemaakt. Groenewoud benadrukt dat hij zich niet wil beperken tot de creatie alleen. Zijn betrokkenheid strekt zich ook uit tot het opstellen van het totale marketingcommunicatieplan, het betrekken van mogelijke partners, de invulling van de totale mediaplanning, media-inkoop en de executie van de totale campagne. De basisgedachte daarbij is dat de klant bij slechtst één loket hoeft aan te kloppen. In de realisatie en uitvoering kan Groenewoud naast een bewezen ‘track record’ bovendien bogen op een professioneel en kwalitatief netwerk in de wereld van media- en reclamebureaus, erkende A-merken, uitgevers, de muziek- en entertainmentindustrie, maar ook in de fysio- en farmaceutische industrie.

een marketingtool op dvd ontwikkeld, die de binding tussen de supporters en de club diende te versterken. In samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is een dvd-uitgave van de ruimtereis van André Kuipers samengesteld, die tevens opnamen met een educatief karakter bevat, speciaal gemaakt voor het Jeugdjournaal. De uitgave bevat tevens nooit eerder uitgezonden beeldmateriaal voorzien van commentaar van André Kuipers. Ook leverde JG3 een bijdrage aan de collectieve slijterscampagne ‘Genieten’. Door middel van een entertainmentconcept werd een ‘tool’ ontwikkeld, die bijgedragen heeft aan het realiseren van extra ‘traffic’ naar de aangesloten slijters. JG3 realiseerde ook twee muziekgeoriënteerde concepten in opdracht van Aegon met als doelstelling meer rekeninghouders binnen te halen en koppelde KLM aan Sony Music. Door middel van een herkenbaar muziekconcept werd invulling gegeven aan het versterken van het betrouwbare imago van KLM en de salesdoelstelling van Sony Music.

JG3 CREATIVE IN CONCEPTS Innovatieve concepten

Zalkerbos 10 | 2134 EM Hoofddorp | Nederland

JG3 heeft voor bekende consumentenmerken verschillende concepten ontwikkeld. In opdracht van Ajax, Feijenoord en PSV is

Postbus 214 | 2100 AE Heemstede | Nederland T 023 - 562 74 65 | F 084 - 215 08 90 | M 06 - 53 36 12 55 j.groenewoud@jg3.nl | www.jg3.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 1

01 01-03-13 13:07


Inhoud Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden verschijnt vijf keer per jaar.

JG3 - Creative in Concepts kiest voor meetbare resultaten

Elfde jaargang, nummer 1, 2013 OPLAGE 5000 exemplaren COVERFOTO Hans Bakker, voorzitter Ondernemend Hoofddorp en Haarlemmermeers Ondernemersplatform Fotografie: Jur Engelchor UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 – 51 03 03 F 0594 – 61 18 63 E-mail info@novema.nl Internet www.novema.nl

01

MeerB2B – Dé Bedrijvencontactdagen van Haarlemmermeer op 17 & 18 april Een informele zakenbeurs die verbindt en betaalbaar is voor alle Haarlemmermeerse ondernemers; dát is MeerB2B op het Arnolduspark in Hoofddorp op 17 en 18 april 2013. Ondernemers en oprichters van stichting MeerB2B, Jeroen Kerkhof en Michel en Judy Sakes, werken momenteel meer dan gedreven aan de totstandkoming van de beurs.

WEBSITE www.ondernemersbelang.nl VORMGEVING VDS Vormgeving! Drachten DRUK Veldhuis Media, Raalte AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: Gerrit Boer Jur Engelchor Luuk Gosewehr Jan Hammink Jerry Helmers (Crown Media) Jan Jong Fotografie Baart Koster (Koster teksten) Paul Kusters (cartoon) Jeroen Kuypers Marco Magielse Wendy van Schie Tekstbureau Vakmaten Henk Veenstra André Vermeulen (column) Ruud Voest Cock de Vries René Zoetemelk ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ novema.nl. Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

05

‘Gemeentelijke organisatie moet bedrijfsmatiger opereren’

EINDREDACTIE Novema Grootegast Femke Hut f.hut@ondernemersbelang.nl T 0594 – 51 03 03 BLADMANAGER Novema Grootebroek Arnold Stins a.stins@ondernemersbelang.nl T 0228 – 32 12 53

In marketingcommunicatie draait het om een effectieve boodschap. Met een onderscheidende strategie stijgt de kans om ook daadwerkelijk opgemerkt te worden. Het marketingcommunicatiebureau JG3 is gespecialiseerd in het bedenken van creatieve en innovatieve concepten, die niet alleen uniek en onderscheidend zijn, maar tevens meetbaar resultaat opleveren.

08

Als voorzitter van Ondernemend Hoofddorp en het Haarlemmermeers Ondernemersplatform (HOP) is Hoofddorper Hans Bakker zo langzamerhand beslist een bekende en prominente inwoner van de polder geworden. Toch zijn er op ondernemersgebied in Haarlemmermeer ontwikkelingen van ondernemers gaande die buiten de vastgestelde overlegstructuren plaatsvinden. Alleen al in november vorig jaar werden twee nieuwe ondernemersplatforms opgericht en zo lijkt Haarlemmermeer heel langzamerhand af te stevenen op de gemeente met de grootste BusinessClub-dichtheid.

Van Wijnen Haarlemmermeer B.V. weet wat er leeft De bouw kampt al geruime tijd met teruglopende orderportefeuilles. Krappe budgetten staan voorgenomen nieuwbouw in de weg of zetten lopende projecten stil. Waar vele concullega’s flinke klappen moeten incasseren, daar geldt dat veel minder voor Van Wijnen. Directeur Egbert Verweij van vestiging Haarlemmermeer en projectleider Leon van Breukelen hebben een verklaring. “Van Wijnen ontwikkelde zich al lang geleden tot een veelzijdige speler met meerdere specialisaties. We ontwikkelen, bouwen, verbouwen, onderhouden en beheren.”

18

In het hartkatern De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd, maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden.

- Blijvend leren steeds belangrijker - SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden - Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in - Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 2

01-03-13 13:07


Column ■

En verder

Sleutelwoord: optimisme

04

Nieuws

Dik vier jaar al verkeert de westerse wereld in een forse dip. Het einde is

07

Gorthuis maakt waar men om vraagt: puur natuurlijk brood

nog niet in zicht. We praten elkaar de put in. Zo hebben we ons zelf in

11

Alles gefundeerd op slimmer bouwen

een vicieuze cirkel gemanoeuvreerd. De media berichten bijna dagelijks

12

Volvo dealer Svala Auto gaat verder en opent nieuwe

over economische rampspoed, daarbij gevoed door de regering en door geluiden uit de lobbykantoren van het bedrijfsleven.

vestiging in Lijnden Tegelijkertijd is er nauwelijks nog besef van de enorme welvaart waarin wij

13

Tijdig voorsorteren bij bedrijfsopvolging sorteert effect

14

Ondernemerspanel: 2013: Een jaar met nieuwe kansen?

17

Mitsubishi maakt het onmogelijke mogelijk

Het werkelijke probleem is dat in Nederland, en ook in andere westerse

20

‘Ondernemers in de cloud. Maar wat is de cloud eigenlijk?’

‘democratieën’, een tweedeling is ontstaan tussen de bestuurlijke elite en

21

De vele aspecten van aftersales bij Truckland Noord-Holland

de gewone burger op straat. Die twee verstaan elkaar niet meer.

22

Inbraakcijfers kunnen echt omlaag!

23

Van Santen Transport uit Haarlem neemt De Koker

ideaal om het land en zijn bevolking naar betere leefomstandigheden te

kraanverhuur uit Hoofddorp over

leiden, maar vanuit een gecalculeerde gedachte om de eigen loopbaan

24

‘Ondernemerschap versterken met verzorgd groen visitekaartje’

mogen leven. Oorlog is iets wat 90 procent van de bevolking alleen kent van televisiebeelden en bioscoopfilms. De economie is het probleem niet.

De huidige generatie politici zit niet in de politiek vanuit een gedreven

vooruit te helpen. Op zich is dat niet eens zo vreemd, immers de leefomstandigheden kunnen al bijna niet meer beter. Hierdoor laat zich verklaren waarom het kabinet-Rutte II (en ook voorgaande coalities) niet verder komt dan het verhogen van belastingen en het beknibbelen op collectieve voorzieningen. Een beeld van hoe

Strip

Nederland er in 2020 bij moet liggen, is er niet in Den Haag. De boodschap dat iedereen het zal voelen dit jaar, is een heel verkeerde boodschap. Daardoor blijft iedereen –behalve creatieve ondernemers- zitten waar hij zit. Dat de bouwsector op z’n rug ligt, de woningmarkt is ingestort en de werkloosheid elke dag met 800 mensen toeneemt, interesseert de overheid geen bal. Ze neemt immers geen maatregelen om het functioneren van de economie te stimuleren. Ze doet het tegenovergestelde. De regering veroorzaakt vraaguitval. Behalve op vakanties en de nieuwste iPhone bezuinigt het volk nu bijna overal op. Terwijl iedereen weet dat geld moet rollen om de machinerie draaiend te houden. Aan de koopkracht ligt het echt niet. Sinds 2008 is die met 4 procent gedaald. Met elk briefje van 50 euro koop je nu dus voor 2 euro minder dan vijf jaar geleden. De boodschap van het kabinet had vorig jaar moeten zijn: Mensen, we verlagen de BTW en de inkomstenbelasting en we snijden fors in het overheidsapparaat en maken van de ambtenaren zzp’ers. Weten die ook eens wat het is om de eigen broek te moeten ophouden. Geef ons vier jaar en het komt goed. Dit lijkt op het VVD-programma, maar de PvdA heeft het kennelijk weten tegen te houden. Ondernemers zullen 2013, zoals gewoonlijk, zelf naar hun hand moeten zetten. Met een tas en een jas vol optimisme, dat wel. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 3

03 01-03-13 13:07


Nieuws Merkbeleving op maat Opvallen. Onderscheidend zijn. Dat is een vereiste op beurzen en winkelvloeren. Uw stand of winkelinterieur moet een krachtige, creatieve vertaling van uw merkwaarden zijn. Want als uw klanten letterlijk door uw merk lopen, moet alles kloppen. A-Plus (Richard van der A bv) bedenkt slimme en originele designoplossingen. Dat is merkbeleving op maat, tot in de details. Nationaal en internationaal, met bewezen succes. A-plus laat u graag weten dat ze zich in het nieuw hebben gestoken en nodigt u uit om eens een kijkje te

nemen op hun website www.aplus.nl. Daar ziet u bijvoorbeeld een mooi overzicht van de bijzondere projecten die A-Plus samen met u en anderen tot een succes maakten!

Op een goede manier afscheid nemen bij ontslag van uw medewerker

Bent u op zoek naar een partner voor het verzorgen van uw jaarUHNHQLQJÀVFDOHDDQJLIWHVVDODULVDGPLQLVWUDWLHHQDGPLQLVWUDWLH" 6FKUDXZHUV 9DQGHU1HXWNDQXKHOSHQ 6&+5$8:(56 9$1'(51(87$&&2817$176 (1%(/$67,1*$'9,6(856%,('7 ‡(HQWHDPYDQ]HHUHUYDUHQPHQVHQGLHJUDDJPHWXPHHGHQNHQ SDVVHQGHRSORVVLQJHQ]RHNHQHQGHVNXQGLJDGYLHVJHYHQ ‡3HUVRRQOLMNFRQWDFWPHWGHPHGHZHUNHUVHQNRUWH FRPPXQLFDWLHOLMQHQ ‡3DVVHQG6DODULV7RWDDO3DNNHWJRHGHHQNZDOLWDWLHYH YHUZHUNLQJYDQXZVDODULVVHQHQDOOHVZDWGDDUELMNRPWNLMNHQ ‡$GPLQLVWUDWLHYHRSORVVLQJHQPHWPRJHOLMNKHLGWRWRQOLQH YHUZHUNLQJ ‡-DDUUHNHQLQJHQHQÀVFDOHDDQJLIWHQ (QXLWHUDDUGGRRUOLGPDDWVFKDS1%$ 1HGHUODQGVH%HURHSVRUJDQLVDWLHYDQ$FFRXQWDQWVHQ5% 5HJLVWHU%HODVWLQJDGYLVHXUV ]LMQ ZLMLQVWDDWRPGHGLHQVWYHUOHQLQJRSHHQKRRJQLYHDXLQGHPDUNW WH]HWWHQ 9RRUHHQYULMEOLMYHQGSHUVRRQOLMNRQGHUKRXGHQNHQQLVPDNLQJV JHVSUHNNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHW5XXGYDQGHU1HXW$$ HQ+DQ6FKUDXZHUV&% CB SCHRAUWERS & VAN DER NEUT ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

6ORWHUZHJ‡&7%DGKRHYHQGRUS ‡LQIR#VFKUDXZHUVYDQGHUQHXWQO ZZZVFKUDXZHUVYDQGHUQHXWQO

04

Als uw medewerker niet langer werkzaam kan zijn bij uw bedrijf is outplacement een goede manier om afscheid van elkaar te nemen. Het wordt ingezet bij een bedrijfsreorganisatie, opheen van een bepaalde functie, arbeidsconict of als een werknemer niet verder komt in zijn/ haar loopbaan. Rooskleurig Coaching biedt uw medewerker persoonlijke en professionele begeleiding om hem/haar zo snel

mogelijk weer aan een baan te helpen in een passende en nieuwe werkkring. Een outplacementtraject wordt op maat gemaakt. Kennis, ervaring, wensen, kwaliteiten vormen daarbij het platform. De begeleiding bestaat o.m. uit coachgesprekken, sollicitatietraining en jobhunting. Rooskleurig Coaching is Noloc erkend loopbaancoach en actief in de regio Amstelland en de Ronde Venen. Bel 06-53 13 5015. www.rooskleurigcoaching.nl

Gratis E-Book “Social Media – Netwerken aan de #Stamtafel� Richard Bordes uit Hoofddorp en Social Media Expert heeft het nieuwe boek ‘Social Media – Netwerken aan de #Stamtafel uitgebracht. In dit boek leert hij ondernemers de mogelijkheden en kansen van Social Media. Over wat je er mee kan en waarom je er iets mee moet. Dit digitale boek is gratis aan te vragen via MeerBusiness, de grootse businessclub van deze regio: info@meerbusiness.nl (pdf 9 MB) Social media bieden jou als ondernemer volop kansen om geld te verdienen. Dit boek helpt je een weg te vinden op social media. Heb je nog geen socialmedia-account? Dan biedt dit boek hulp bij je eerste stappen. Ben je al wel actief op social media? Dan helpt dit boek je om meer uit je socialmedia-activiteiten te halen. In hoofdstuk 1 lees je meer over het ‘waarom’ van social media. Want waarom moet je er eigenlijk iets mee?

En hoe heeft de invloed van social media zich door de jaren heen ontwikkeld? Op de vraag ‘Wat leveren social media me op?’, geeft hoofdstuk 2 een antwoord. Aan de hand van praktische informatie leert hoofdstuk 3 je hoe je een socialmediaplan opstelt. Na het maken van plannen, kun je beginnen met zaken doen. Hoe dĂĄt in zijn werk gaat, lees je in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 tenslotte, gaat over de omgangsvormen en gedragsregels aan de online stamtafel die ‘social media’ heet. Door de hoofdstukken heen verweven vind je voorbeelden van ondernemers uit verschillende branches die hun socialmedia-ervaringen delen ĂŠn columns van de auteur van dit boek: socialmedia-expert Richard Bordes. Hij deelt je in zijn ervaringen op socialmediagebied. Contact: MeerBusiness, RenĂŠ Jansen: info@meerbusiness.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 4

01-03-13 13:08


MeerB2B – Dé Bedrijvencontactdagen van Haarlemmermeer op 17 & 18 april Een informele zakenbeurs die verbindt en betaalbaar is voor alle Haarlemmermeerse ondernemers; dát is MeerB2B op het Arnolduspark in Hoofddorp op 17 en 18 april 2013. Ondernemers en oprichters van stichting MeerB2B, Jeroen Kerkhof en Michel en Judy Sakes, werken momenteel meer dan gedreven aan de totstandkoming van de beurs: “De behoefte onder lokale ondernemers aan een back-to-basics-zakenbeurs blijkt zeer groot. Dit blijkt uit het aantal exposanten die zich hebben aangemeld. MeerB2B is een beurs met kansen voor iedereen. Ondernemen is een kwestie van elkaar leren kennen en vervolgens het werk gunnen”, vertelt Judy.

Jeroen, Michel en Judy zijn geen onbekenden in Haarlemmermeer en omgeving. Met tientallen jaren ondernemerschap hebben ze er hun sporen verdiend en aanzienlijke netwerken opgebouwd. “Nu bundelen we onze krachten, kennis en expertise. Met MeerB2B willen we de ondernemerswereld weer op gang krijgen. De lente is daarvoor een uitermate geschikt tijdstip”, lacht Michel. “De essentie van MeerB2B is samen informeel netwerken, ondernemen en zakendoen. Het steentje opnieuw in het water gooien en zorgen dat die watercirkel zo groot mogelijk wordt. Of je nu begint met netwerken of je netwerk wilt consolideren en uitbreiden, MeerB2B ligt binnen het bereik van zowel de startende ondernemer als dat middelgrote bedrijf. Twee volle beursdagen kosten euro 495 (ex btw) met een 4x2 meter stand. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar wij vinden dat een beurs moet verbinden en niet uitsluiten. Juist in deze tijden moet een ondernemer zich etaleren. Dit is de manier om je te onderscheiden van je collega’s.”

De drie organisatoren zijn ervan overtuigd dat duurzaam zakendoen alleen lukt als men elkaar daadwerkelijk kent. En elkaar leren kennen lukt alleen in een informele, ongedwongen omgeving. De Bedrijvencontactdagen die tot ruim tien jaar geleden op het Arnolduspark werden gehouden, waren volgens hen in dat opzicht uitermate geslaagd. “MeerB2B wordt geen kopie van de Bedrijvencontactdagen, maar ademt wel de sfeer van die succesvolle beursdagen. Er zal tussen de exposanten onderling veel contact zijn en een gevoel ontstaan dat ondernemen samenwerken is, dat je veel voor elkaar kunt betekenen”, legt Judy uit. Op MeerB2B dus geen hokjescultuur en hoge muren die de exposanten van elkaar scheiden. “Bij binnenkomst kun je door de paden heen kijken, door alle stands. Dat creëert de openheid die wij zoeken. De exposanten hebben de vrijheid om hun stands helemaal volgens de eigen identiteit en huisstijl in te richten. Er is ook ruimte om iets extra’s te doen, bijvoorbeeld een seminar te organiseren, eigen

product(en) te exposeren, enzovoorts. De woensdagavond wordt een avond met entertainment voor zowel exposanten als beursbezoekers”, vervolgt Jeroen. “De animo is groot en het aantal aanmeldingen loopt al flink op. Er blijkt dus behoefte aan een beurs zoals wij met MeerB2B voor ogen hebben.” Naast een aantal partners heeft MeerB2B in Van Kalmthout Auto & Sternlease hoofdsponsoren gevonden. De stichting streeft ernaar de MeerB2B-beurs jaarlijks te organiseren. Meer informatie over MeerB2B op 17 en 18 april 2013 op Arnolduspark Hoofddorp en aanmelden, als exposant of bezoeker kan via www.meerb2b.nl. Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de periodieke nieuwsbrief, hierin zult u op de hoogte worden gehouden van het nieuws en acties van de diverse exposanten. De diverse ondernemersverenigingen in Haarlemmermeer zullen bedrijven de komende tijd ook nader informeren over MeerB2B. Stichting MeerB2B, tel: 023 557 55 88 of 06 303 84 333, e-mail: info@meerb2b.nl.

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 5

05 01-03-13 13:08


Al 20 jaar actief in tentoonstellingbouw, winkelinterieur en signing. Creatief en spraakmakend in ontwerp en uitvoering. Voor elk budget een passende oplossing. Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking

ONDERNEMEN DOE JE MET OLYMPIA! Olympia Uitzendbureau is lid van de ABU Olympia Uitzendbureau Kruisweg 825, 2132 NG Hoofddorp T 023 555 34 28 E hoofddorp@olympia.nl

Richard van der A BV Graftermeerstraat 32 2131 AC Hoofddorp

T +31 (0)23 562 09 86 info@aplus.nl www.aplus.nl

REDUMA bedrijven ďŹ nancieel op koers houden, verbeteren of weer op de rails zetten Als resultaten of liquiditeit teruglopen en u het overzicht in inkomsten & uitgaven kwijt raakt, schakel dan hulp in voordat het te laat is REDUMA is exibel inzetbaar en staat voor REsultaatgericht + DUidelijk advies = MAnagement controle Met 25 jaar ervaring beschikbaar voor optimaliseren van bedrijfsprocessen en het geven van up to date ďŹ nancieel inzicht. REDUMA voor toekomstgerichte ďŹ nanciĂŤle sturing van uw onderneming Visie: Meten = Weten, door op maat gemaakte rapportages, analyses, prognoses & verbeteringen van resultaat en liquiditeit REDUMA ontzorgt en ondersteunt bij verbeteren van resultaat & liquiditeit. Ook bij reorganisatie of ďŹ nanciering aanvragen. Uw onderneming staat er dan snel weer beter voor REDUMA staat ook klaar voor ondersteuning als uw ďŹ nanciĂŤle kracht tijdelijk niet beschikbaar is. Of u indien u extra expertise nodig heeft bij jaarafsluiting, herpositionering of fusie & overname Missie Focus Doel

Vertalen van bedrijfsprocessen naar ďŹ nancieel inzicht voor sturing van ondernemingen Proces van orderontvangst tot betaling, voor meer liquiditeit en eďŹƒciency / kostenverlaging SAMEN bouwen aan een stevig ďŹ nancieel fundament voor uw gezonde toekomst

3FOĂ?EV.BJOFt)PPGEEPSQt.PCJFM .BJMSFEVNB!RVJDLOFUOMt8FCTJUFIUUQXXX3&%6."

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 6

01-03-13 13:08


Bedrijfsreportage

5FLTU8FOEZWBO4DIJFt'PUPHSBmF-VVL(PTFXFIS

Bakkerij Gorthuis in Hoofddorp merkt dat ook in de (bedrijfs)restaurants steeds vaker wordt gevraagd naar natuurlijke producten. Voor Peter en Aria Gorthuis is dat geen probleem. “Al onze producten zijn puur natuur, zonder kunstmatige toevoegingen en zuiver plantaardig.� "SJB1FUFS(PSUIVJT

Gorthuis maakt waar men om vraagt: puur natuurlijk brood

B

akkerij Gorthuis levert al jaren aan bedrijven, cateraars en restaurants en merkt dat de vraag naar natuurlijke producten sterk toeneemt. “Mensen willen terug naar de basis. Onze producten waren altijd al puur natuur, dus zonder kunstmatige toevoegingen. We maken ons brood bovendien zonder toevoeging van melk en we hebben een groot assortiment speltbrood en brood op desembasis.� Gorthuis is ook al jaren voorstander van een verlaging van het zoutpercentage in het brood. “Ik heb er lang voor gestreden om de wettelijk voorgeschreven hoeveelheid zout te verlagen van 2,3 naar 1,5 procent. Dat is nu gebeurd, maar wij verlaagden het al, voordat het wettelijk verplicht werd.�

Tijd

Bakkerij Gorthuis bestond in 2012 negentig jaar. Peter Gorthuis is de vierde generatie. “Mijn overgrootvader is in 1922 begonnen aan de Hoofdweg en verhuisde drie jaar later naar de Kruisweg 953. Het was de eerste machinale bakkerij in de Haarlemmermeer.� Bij het bakken van de broden en broodjes neemt Gorthuis er de tijd voor om de natuur zijn werk te laten doen. Om drie

uur ’s nachts begint hij meestal. Het deeg voor het brood heeft dan vanaf de vorige ochtend in een automatisch gestuurd proces de gelegenheid gehad gelijkmatig te rijzen. “Ik gebruik een minimale hoeveelheid gist. Dat kan als je het deeg voldoende tijd geeft om te rijzen en de juiste temperaturen aanhoudt. Door deze productiemethode blijft het brood ook langer vers.â€? Om half acht is het versgebakken brood klaar. Naast de traditionele broodsoorten maakt Gorthuis steeds meer speltbrood. “Wij gebruiken honderd procent spelt en we leveren het in drie verschillende soorten. Het wordt bijvoorbeeld vaak afgenomen door restaurants, vanwege de ‘bourgondische’ uitstraling.â€? De bereiding van desembrood begint al een week van tevoren, want zo lang duurt het om desem te maken. “Ook de vraag naar desembrood stijgt snel. Wij produceren drie soorten desembrood (wit, bruin en volkoren) en leveren het in acht varianten.â€? Alles wat in de winkel verkrijgbaar is, wordt ook aan bedrijven geleverd, inclusief belegde broodjes (elk tweede broodje kost maar â‚Ź 1,50!). Gorthuis levert daarnaast een uitgebreid assortiment banket. “We maken

bijvoorbeeld taarten met een foto of logo. Tegenwoordig is er veel vraag naar petitfours. Ook die kunnen we maken met een logo of fotootje.â€? Ambachtelijk brood en banket is misschien iets duurder dan industriĂŤle producten, maar de kwaliteit is er dan ook naar. “Bedrijven krijgen standaard 20 procent korting en bij grotere afnames ook nog een staelkortingâ€?, zegt Aria Gorthuis. “We horen van onze klanten dat mensen speciaal naar onze producten vragen en dat ze er meer van verkopen. Als klein bedrijf kunnen we bovendien makkelijker inspelen op wensen van de klanten, zodat we leveren waar men om vraagt.â€?

Bakkerij Gorthuis Kruisweg 953 2132 CD Hoofddorp T 023 - 561 62 87 F 023 - 562 36 18 E info@bakkerijgorthuis.nl www.bakkerijgorthuis.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 7

07 01-03-13 13:08


Interview

5FLTU+FSSZ)FMNFST $SPXO.FEJB t'PUPHSBmF+VS&OHFMDIPS

Interview met Hans Bakker, voorzitter Ondernemend Hoofddorp en Haarlemmermeers Ondernemersplatform

‘Gemeentelijke organisatie moet bedrijfsmatiger opereren’ Als voorzitter van Ondernemend Hoofddorp en het Haarlemmermeers Ondernemersplatform (HOP) is Hoofddorper Hans Bakker zo langzamerhand beslist een bekende en prominente inwoner van de polder geworden. Toch zijn er op ondernemersgebied in Haarlemmermeer ontwikkelingen van ondernemers gaande die buiten de vastgestelde overlegstructuren plaatsvinden. Alleen al in november vorig jaar werden twee nieuwe ondernemersplatforms opgericht en zo lijkt Haarlemmermeer heel langzamerhand af te stevenen op de gemeente met de grootste BusinessClub-dichtheid. Bakker maakt zich echter geen zorgen. “We zijn op

B

akker zegt ‘niet bang te zijn’ vo voor en nieuwe initiatieven als h het recenteh en Z Ne e lijk gestarte Meermatch ZP-Net. kracht “We moeten altijd van onze eigen kracht on n blijven uitgaan. Daarnaast is het gewoon ken en moeilijk om alle behoeftes af te dekken. ieu Bovendien ben ik niet tegen de nieu nieuwe n.â€? . clubs. Laat het maar gebeuren.â€? o en met Voor Ondernemend Hoofddorp daarop in aansluiting het HOP blijft belangenbehartiging echter de core business. Hoewel Bakker beslist bekend staat als een diplomaat in hart en nieren en dat politieke correctheid zijn tweede natuur is, is hij tegelijkertijd wel duidelijk in zijn kritieken op de gemeente. “Ik heb te vaak het gevoel dat de ondernemers van Haarlemmermeer te makkelijk als ‘melkkoe’ worden gezien. Natuurlijk begrijp ik dat een gemeentelijke overheid haar eigen overheidsďŹ nanciĂŤn op orde moet stellen, maar dat moet niet altijd ten laste van de ondernemers worden gelegd. Het houdt op een gegeven moment op. Dit jaar – 2013 – wordt dan ook het jaar waarin we nog duidelijker gaan maken waarvoor we staan en dat we een grens gaan trekken in wat we nog acceptabel vinden. Immers, in maart 2014 vinden de

gemeenteraadsverkiezingen plaats. En dus zullen we onze stem in al die voorafgaande debatten moeten laten horen. De politieke partijen worden dan uitgedaagd om het naar hun eigen programma’s te vertalen.â€? Bakker vertelt dat hij met bijna alle politieke partijen in gesprek zal gaan. “Vooral met de grotere partijen. Het gaat dan om het uitwisselen van visie, het begrijpen van elkaars standpunten maar ook vertellen dat wij ondernemers wel de smeerolie blijven. Ik heb vaak het idee dat de overheid denkt dat zij degene is die de banen creĂŤert, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat zijn wij – de ondernemers. Met andere woorden: ik hoop dat er vanuit het raadhuis wat meer empathie, inlevingsvermogen ontstaat voor de ondernemer van Haarlemmermeer. Dat moet op alle niveaus. Van de medewerkers-ambtenaren aan de balie in het gemeentehuis tot aan de backoďŹƒce, gemeenteraad en bestuur. Wij laten het immers gebeuren in de polder.â€? Een tweede wens van Bakker is dat de gemeente meer bedrijfsmatig gaat opereren. Bakker, die zelf jarenlang in Hong Kong heeft gewerkt en gewoond, heeft een mooie anekdote. “In 1993 – toen Hong

dit moment officieel gesprekspartner van de gemeente. Dat er andere initiatieven zijn, wil nog niet zeggen dat wij – vanuit Ondernemend Hoofddorp – niet aan de behoefte voldoen.�

08

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 8

01-03-13 13:08


Kong nog Brits was – kocht de gemeente aandelen van bedrijven. Daardoor kon er winst worden gemaakt, hetgeen een impuls opleverde voor de economie. De waarde van de aandelen steeg waardoor de opbrengst kon worden teruggegeven aan de stad zelf, aan de ondernemers en de burgers. Het heeft een ongekende impuls gegeven aan de efficiency van de stad. Als ik dit vertaal naar Haarlemmermeers niveau, dan vind ik bijvoorbeeld dat de gemeente meer flexibiliteit in de bestemmingsplannen moet tonen. Omstandigheden veranderen sneller dan ooit en dus kun je niet alles meer op de letter blijven agenderen. Flexibiliteit is een must om ondernemers hun kansen te laten grijpen. De overheid moet inzien dat de wereld al lang niet meer dezelfde is als die van 10 jaar geleden. Maar natuurlijk pleit ik ook voor verlaging van de bedrijfsbelasting. Het is ongekend waarmee we allemaal worden geconfronteerd.” Volgens Bakker zou de gemeente er bij gebaat zijn als een volgende wethouder Economische Zaken in de gemeente in ieder geval zélf een ondernemersverleden zou hebben. “We zijn over de huidige wethouder zeker niet ontevreden, maar het is wel het kenmerk van ondernemers dat ze snel willen schakelen omdat ze kansen niet voorbij willen laten gaan. Het zou mooi zijn als een wethouder – wie dat dan ook is, ook al zou het er één zijn zónder ondernemersverleden - dat in gang kan brengen in zijn eigen ambtelijke organisatie.”

Inspiratie

Toch meent Bakker tegelijkertijd dat op micro-niveau – dus in het onderling contact van ondernemers zélf – het uitwisselen van inspiratie een must is. “Dat is nodig om uiteindelijk nieuwe handvatten aangereikt te krijgen die elke individuele ondernemer naar een hoger niveau van ondernemerschap brengen. Zo hebben we vanuit Ondernemend Hoofddorp vorig jaar een succesvol congres georganiseerd. Exact één dag ná de Tweede Kamerverkiezingen én met de geweldige dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg, konden we meteen ingaan op de politieke actualiteit. Ook hadden we vier inspirerende workshops van ondernemers die hun succesverhaal vertelden. Ik denk dat er ongeveer 400 ondernemers in de zaal zaten die stuk voor stuk geïnspireerd naar huis gingen.” Of het direct nieuwe economische slagkracht oplevert, weet Bakker niet. “Dat is en blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Ik ben er ook niet zo’n voorstander van om bijvoorbeeld een half jaar later opnieuw bijeen te komen en met elkaar te ‘bespreken’ hoe de ondernemers de gehoorde tips en handvatten zélf in de praktijk te hebben gebracht. Je moet voorkomen dat je belerend wordt. Je moet mensen sowieso niet in een situatie duwen waar ze ongelukkig van worden. Ondernemers zitten daar ook niet op de te wachten. Je zal immers een grote psychologische barrière moeten kunnen overwinnen om met je échte eigen verhaal te komen. Zeker

in een grote groep. Want, zó fijn is het niet om je eventuele faalverhaal te vertellen.” Bakker heeft zélf nog steeds hoge verwachtingen van alle potentie in Haarlemmermeer. “Anders zou ik dit bestuurswerk niet doen. Noem het ook maar een stukje maatschappelijke betrokkenheid van mij om processen in gang te willen brengen. Want, we hebben hier in deze gemeente méér talent dan we zelf denken. Ik hoor zelf ook nog wel eens prachtige nieuwe ondernemersverhalen. Maar we moeten als gemeente niet indutten. Ik zie het vanuit mijn voorzitterschap van Ondernemend Hoofddorp en in mijn rol als preses van het overkoepelende HOP dan ook beslist als mijn taak om debatten en prikkels te blijven aanjagen. We móeten de dynamiek vasthouden. Onvoorwaardelijk! We blijven onze boodschap herhalen! Verder zullen we de globalisering nog meer moeten omarmen in Haarlemmermeer. Maar dat kan alleen als we het met z’n allen doen. Wellicht ook met die nieuwe ondernemersverenigingen die zijn opgericht. Want, we hebben misschien wel onderling verschillende behoeften en wensen; de rode draad kennen en herkennen we wel. En dat is dat we allemaal ondernemers zijn!”

Ondernemend Hoofddorp Postbus 490 2130 AL Hoofddorp T 023 – 562 25 00 F 023 – 562 25 00 info@ondernemendhoofddorp.nl www.ondernemendhoofddorp.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 9

 01-03-13 13:08


SCHOONMAAKBEDRIJF

L.J. de Vries F.A. Wentstraat 2b - 1431 KZ Aalsmeer Tel. 0297 - 322339 - Fax 0297 - 326453 E-mail: info@ljdevries.nl - www.ljdevries.nl

Lid Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

ĞŜƚĞĂžǀĂŜĹ?ĞžŽĆ&#x;Ç€ÄžÄžĆŒÄšÄžĞŜÄžĆŒÇ€Ä‚ĆŒÄžĹśĹľÄžÄšÄžÇ ÄžĆŒĹŹÄžĆŒĆ?Í•ĞĞŜ ĆľĹ?ĆšĹ?ÄžÄ?ĆŒÄžĹ?ÄšÄ?ĹśÄ?ͲĹ?ÄžĆ?ĆšĆľĆľĆŒÄšžĂÄ?ĹšĹ?ĹśÄžĆ‰Ä‚ĆŒĹŹĞŜĞĞŜĹ?ĞĚĞĹ?ĞŜĹ˝ĆŒĹ?Ä‚ĹśĹ?Ć?Ä‚Ć&#x;Äž ÇŒĹ˝ĆŒĹ?ĞŜ Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒ ĞĞŜ ŽƉĆ&#x;žĂĂů ÄžĹ?ĹśÄšĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľĹŹĆšÍŠ sŽůůĞĚĹ?Ĺ? Ĺ?ÄžÄ?ÄžĆŒĆ&#x;ÄŽÄ?ÄžÄžĆŒÄš Ĺ?Ć? /Ć?Ć?Ĺ˝Ć? ĞĞŜ Ä‚Ä‚ĹśĆ?Ć‰ĆŒÄžĹŹÄžĹśÄšÄž Ć‰Ä‚ĆŒĆšĹśÄžĆŒ Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒ Ĺ˝Ć‰ÄšĆŒÄ‚Ä?ŚƚĹ?ÄžÇ€ÄžĆŒĆ? ÄšĹ?Äž Ć?ĆšĆŒÄžÇ€ÄžĹś ĹśÄ‚Ä‚ĆŒ ĹŹÇ Ä‚ĹŻĹ?ƚĞĹ?ĆšÍ˜ DĞƚ ĹšÄ‚Ä‚ĆŒ ĹľÄžÄšÄžÇ ÄžĆŒĹŹÄžĆŒĆ? ĹŹÄ‚Ĺś /Ć?Ć?Ĺ˝Ć? Ćľ ǀŽůůĞĚĹ?Ĺ? ǀĂŜ ÄšĹ?ĞŜĆ?ĆšÇŒĹ?ŊŜ͕ǀĂŜĹŹĹŻÄžĹ?ŜĞĆ‰ĆŒĹ˝ĹŠÄžÄ?ƚĞŜƚŽƚĆšĆľĆŒĹśÍ˛ĹŹÄžÇ‡Ć‰ĆŒĹ˝ĹŠÄžÄ?ĆšÄžĹśÍ˜

NIEUW IN NIEUW-VENNEP!

WASSEN ZONDER KRASSEN! Met Shine Tecs Polish Meer info: www.ashh.nl

KHWV\PERROYRRU YHUDQWZRRUGHERVERXZ

&8&2& R

,QWHULHXUERXZ ([SR ZZZLVVRVQO

0ROHQYOLHWZHJ *:$DOVPHHU WHO ID[ HPDLOLQIR#LVVRVQO ZZZLVVRVQO

Carwash Haarlemmermeer is onderdeel van Autoschade Herstel Haarlemmermeer

Hugo de Vriesstraat 36 | 2152 CT Nieuw-Vennep | Tel: 0252-674956

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 10

01-03-13 13:08


Bedrijfsreportage Bouwmaat: al meer dan 25 jaar dé groothandel voor herstel, renovatie en onderhoud in de bouw

Alles gefundeerd op slimmer bouwen “Bouwmaat is gebouwd op één grondgedachte. Alles wat we doen staat in het teken van slimmer bouwen. Het assortiment, de services, het inkoopbeleid, de speciale acties, tot en met de ligging en openingstijden van de vestigingen aan toe. Alles moet er toe bijdragen dat onze klant zo efficiënt mogelijk zijn werk kan doen. Efficiënt in elk opzicht. Dat maakt Bouwmaat tot de slimste keuze voor elke professional in bouw, renovatie en onderhoud”, aldus Karel de Kriek, vestigingsmanager Bouwmaat Hoofddorp.

alle specialismen onder één dak. U als klant hoeft dus niet meer verschillende adressen langs. Dit scheelt tijd en dus geld. De Toolbox: een groot pakket diensten en services

Daarnaast biedt Bouwmaat een groot aantal diensten en services die goed aansluiten bij het werkproces van de ZZP’er werkzaam in de bouw. Doordeweeks kan u al vanaf 7:00 uur bij Bouwmaat terecht, en ook op zaterdag bent u welkom. Ook biedt Bouwmaat diensten en services die u helpen om uw werkproces te vereenvoudigen zoals Slijpservice en Containerservice. En natuurlijk mag u ook van ons deskundig advies verwachten; aan de balie of bijvoorbeeld door een gratis training tijdens een van de vele vakavonden of demodagen die georganiseerd worden op de vestiging. %FTUF#PVXNBBUJO)PPGEEPSQ

De eerste Bouwmaat is gebouwd in 1986. Al snel bleek de formule een succes en elk jaar kwamen er vestigingen bij. Inmiddels is Bouwmaat al op 47 plaatsen in Nederland te vinden. Voor alles op het gebied van bouw, hout, sanitair, elektra, gereedschap, ijzerwaren, verf en keukens. En voor elke vestiging geldt: alleen toegankelijk voor bedrijven met een Bouwmaatpas. Bouwmaat Hoofddorp: ook overdekt laden

Wellicht bent u nu al klant in één van de omliggende vestigingen zoals Haarlem en Amstelveen. Sinds een jaar is Bouuwmaat met maar liefst 3000 m2 op “De President” in Hoofddorp gevestigd. Uniek bij Bouwmaat Hoofddorp is het overdekt kunnen laden en lossen. Volgens Karel is het industrieterrein ook uitstekend bereikbaar voor bedrijven werkzaam op Schiphol. Denk aan bijvoorbeeld onderhouds- en verbouwwerkzaamheden.

Maar natuurlijk ook vanuit het centrum van Hoofddorp waar veel renovatieen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Uit welke richting u ook komt, het kost u maximaal 15 minuten om Bouwmaat Hoofddorp te bereiken. 12.000 artikelen op voorraad

Elke Bouwmaatvestiging heeft meer dan 12.000 artikelen gegarandeerd op voorraad. Dat is van belang voor uw als professional, aangezien deze door moet kunnen werken. U kunt ons complete en marktconform geprijsde assortiment vinden op www.bouwmaat.nl en 24/7 bestellen via onze webshop. Geen tijd om naar de vestiging te komen? Bouwmaat kan uw materialen ook klaar zetten of bezorgen op de door u aangegeven locatie via onze webshop. Naast het vaste, professionele assortiment zijn er nog meer dan 100.000 artikelen op bestelling leverbaar. Bouwmaat heeft dus

Uw vestigingsmanager staat voor u klaar

Karel de Kriek leidt uw Bouwmaat vestiging. Karel heeft veel ervaring bij Bouwmaat. Zo heeft hij de Bouwmaatvestiging in Gouda jarenlang geleid. Karel ontmoet u graag persoonlijk in de vestiging Hoofddorp om met u te bespreken hoe Bouwmaat u van dienst kan zijn.

Bouwmaat Hoofddorp                                        Willem Brocadesdreef 13                                    2132 PV Hoofddorp                                            T 023 - 554 09 00                    F 023 - 554 09 09 hoofddorp@bouwmaat.nl      www.bouwmaat.nl                                      

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 11

11 01-03-13 13:08


Bedrijfsreportage

5FLTU#BBSU,PTUFS ,PTUFSUFLTUFO t'PUPHSBmF-VVL(PTFXFIS

Volvo: het merk staat voor wat het logo al symboliseert: kracht en duurzaamheid. Svala Auto in Hoofddorp kan dan ook bogen op veel tevreden zakelijke klanten. En dat óók vanwege de uitstekende en snelle service die deze dealer elke klant biedt. Deze zomer zal er een verhuizing naar Lijnden plaatsvinden waar een full service plus vestiging zal verrijzen.

Volvo dealer Svala Auto gaat verder en opent nieuwe vestiging in Lijnden

J

asper Boxem is vestigingsmanager in Hoofddorp. Service zit diep in zijn DNA, blijkt als hij begint te vertellen, terwijl hij koďŹƒe serveert. “Als we straks onze full service vestiging in Lijnden openen, blijven we ook onze Hoofddorpse clienten service bieden via de haal- en brengservice. Dat doen we onder andere vanuit de gedachte dat we zo goed bereikbaar blijven voor onze klanten. Naast dat onderhoud blijven we jong gebruikte Volvo’s in de verkoop aanbieden.

12

zakelijke klanten is tijd geld, zij proďŹ teren dan ook van de snelheid van onze service.â€? En mocht er wĂŠl even een wachtmomentje zijn, dan kunnen klanten straks in de speciaal ingerichte bar met sfeervolle zitjes en een bank onder het genot van koďŹƒe heerlijk onthaasten. “En willen ze doorwerken, dan kan dat ook, want we hebben WIFI in ons nieuwe pand.â€? Ook wie langer moet wachten omdat een onderdeel toevallig even niet voorradig is, mag op de goede zorgen van Boxems collega’s rekenen. “Zij zorgen voor vervangend vervoer of ze brengen de klant eventueel naar huis.â€?

Gloednieuwe vestiging op Airport Businesspark Lijnden van alle gemakken voorzien

Totaalpartner in mobiliteit

Volvo Svala zal in juni de nieuwe vestiging in Lijnden openen. “Dat is een gloednieuw, dubbel bedrijfspand dat we delen met Ford.� Het Lijndense pand zal van alle gemakken voorzien zijn. Nu hoefden klanten al nooit lang te wachten bij Svala. “Wij worden door Volvo driemaal per dag beleverd met onderdelen. Zodoende kunnen we reparaties razendsnel uitvoeren. En wanneer we tijdens een onderhoudsbeurt ontdekken dat een bepaald onderdeel besteld moet worden, dan kan dat heel snel op onze vestiging zijn. Zeker voor

Bundeling van krachten is het antwoord op de wens van de kritische consument. Het behoort ook tot de ďŹ losoďŹ e van Jasper Boxem. “Samen met Ford delen we het nieuwe pand en doen we ook enkele investeringen. Zo delen we bijvoorbeeld de kosten van een wasstraat en een uitlijnbrug, waardoor we in deze lastige tijd onze klanten betaalbaar de beste en uitgebreidste service kunnen bieden.â€? Alle klanten zijn bij Svala Auto aan het juiste adres, maar dat geldt zeker ook voor de zakelijke markt. “We bieden bedrijfswagens

aan, autoleasing, wagenparkbeheer, maar ook hebben we allerlei ďŹ nancieringsmogelijkheden die klanten helpen om betaalbaar mobiel te blijven. Het feit dat we onderdeel van de Stern Groep zijn, helpt ons om onze klanten niet alleen van alle gemakken, maar ook van alle keuze te voorzien.â€? En die grote passie voor service wordt ook door de klant herkend en gewaardeerd. “Klanten zijn hier geen nummer. Voor iedereen hebben wij aandacht en dat belonen klanten door heel loyaal aan ons te zijn. Dat is een complimentje voor onze receptionisten, die in eerste instantie de gezichten van ons bedrijf zijn.â€? Maak daarom vooral kennis met die gezichten als Svala Auto haar nieuwe vestiging opent.

Svala Auto Hoofddorp Paxlaan 10 2131 PZ Hoofddorp T 023 - 564 82 22 F 023 - 564 00 07 www.svalaauto.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 12

01-03-13 13:08


Bedrijfsreportage

Tekst: Jan Hammink • Fotografie: Gerrit Boer

Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in Veldhuis Media in Raalte kent goede tijden. “Ik snap dat het vreemd klinkt in deze tijd van recessie, maar wij hebben er geen last van. Wij groeien ieder jaar. Dat deden wij tien jaar geleden toen wij van start gingen al

ook posters voor marketing voor grotere MKB bedrijven en verzorgen opdrachten voor stichtingen en verenigingen. De oplages variëren in algemene zin van 300 tot 25.000.” Haskerland

Met de overname van Haskerland in Joure heeft Veldhuis Media enkele jaren geleden een zeer geoutilleerde binderij volledig geïntegreerd. “In 2008 zijn we verhuisd naar ons huidige pand aan de Kanaaldijk Oostzijde en hebben we voldoende ruimte en groeimogelijkheden om alle werkzaamheden onder één dak te concentreren: vanaf de opmaak tot het drukken, vouwen, hechten en ook de complete postverwerking hebben we compleet in eigen hand.”

vrijwel vanaf het begin en nu nog steeds.” Heel Nederland

E

rwin de Lange die met Oscar Jager eigenaar is en de directie voert, is een gedreven man. Als commercieel directeur en Oscar voor algemene zaken voeren ze een consequent beleid. “Alle winsten investeren we gelijk in ons bedrijf en we concentreren ons continu sterk op innovatie. We werken altijd met de nieuwste machines en ons bedrijf is inmiddels in hoge mate geautomatiseerd. Zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen, is ons uitgangspunt. De factor arbeid wordt steeds verder teruggebracht, daardoor kunnen

Novema

De opdrachtgevers van Veldhuis Media in Raalte behoren in algemene zin niet tot het MKB, maar het zijn voornamelijk grotere uitgeverijen, zoals Novema van onder meer de bladen Het Ondernemersbelang in heel Nederland waaronder deze editie. “Verder werken wij ook veel voor reclamebureaus waarvoor wij onder meer brochures en jubileumboeken drukken en we maken

Bij Veldhuis Media wordt gewerkt met drie drukploegen die vijf dagen per week 24 uur aan een stuk doorwerken. Tien mensen verdelen de onderlinge werkzaamheden en lossen elkaar af. De binderij werkt in eenzelfde systeem met zo’n twintig man in twee ploegen en vijftien mensen vervullen algemene functies binnen het bedrijf. “We beschikken over een eigen verkoopteam en onze opdrachtgevers komen uit heel Nederland”.

we lagere tarieven hanteren, concurreren met lagelonenlanden en dat maakt ons aantrekkelijk als partner voor drukwerken.” De Lange wil gelijk één ding rechtzetten: “Zo weinig mogelijk mensen wil beslist niet zeggen dat de mensen waarmee we werken niet belangrijk zouden zijn. Integendeel: alles staat of valt met de motivatie van onze mensen. Samen willen we kwaliteit leveren. We delen alle verantwoordelijkheid zoveel mogelijk binnen de hele organisatie. Door goede scholing zorgen we tevens dat de kennis van ons personeel up to date blijft. Iedere medewerker voelt zich sterk betrokken bij het bedrijf en medeverantwoordelijk voor het succes. Wij kennen alleen maar korte lijnen.” Van Liere Media

Veldhuis Media begon in 2002 met dertien mensen. Inmiddels zijn er 45 in Raalte. Met de overname van Van Liere Media in Emmen zijn er achttien mensen bijgekomen. Van Liere Media is gespeciliseerd in handelsdrukwerk en richt zich met name op het MKB. “Beide bedrijven zijn complementair aan elkaar.”

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

Kanaaldijk OZ 3

T 0572 - 34 97 00

8102 HL Raalte

F 0572 - 34 97 99

Postbus 2

info@veldhuis.nl

8100 AA Raalte

www.veldhuis.nl

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
Bedrijfsreportage

Tekst: Martin Neyt • Fotografie: Henk Veenstra en René Zoetemelk

Directeur MKB Cursus & Training: ‘Wie kende LinkedIn vijf jaar geleden?’

Blijven leren steeds belangrijker If you snooze, you lose, zeggen de Amerikanen. Even indutten en de concurrentie heeft een voorsprong. Dat kan gezien de voortschrijdende technologie, globalisering, steeds wijzigende overheidseisen en veranderingen in de samenleving nogal snel gebeuren. Ondernemers en professionals moeten dan ook continu hun kennis en vaardigheden aanscherpen. Maar dan wel op een praktische manier, zegt George Bel, directeur van MKB Cursus & Training. “Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.”

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
en?

nt Wat vinden kla

aren sprekken dat we niets w Pino, Almere Personeelsge met het gevoel de Kindcentrum ak en va ev n engg de kk in ig id tro nd le s, el meer be stroef. Ze ei Wilma Schiffer , bleek dat we ve kken verliepen en re m sp na ge el de gs de en ik rin ev leidingg collega en “Onze functione m voor jou als g waaraan mijn constant verzui jdens de trainin at Ti w n. r te aa e kregen ho m w r e sc ke di ge op n medewer handvatten eëren. Vertel ee n. De concrete cr ge ra en nd nd aa ko n id he lf oplossinge hem of haar ze betekent. Laat ken écht.” aangereikt wer lux, Rotterdam ndelen ennig, ager Untis Bene denken en ha an ht lsm ic ee er tg on rs begin wat onw an Kl llen zijn in het cretaresse en pe se pe ie ns ct n. Zo lle re di Ro , e a. en spreekt m aa tprogramm Carla van Leijd aktische aanpak raal in ons maa pr nt ce De d k. ren en lij on va st ke er te ie van klanten werkte aans “Communicat ga’s het gedrag n onze trainer lle va co e e ing.” sm ho t ild sia or bu ou t van team atie op. Je ho maar het enth g eens het effec bruikbare inform no el k ve s oo d sie ha us sc De cursus leverden de di n aan de slag. met oplossinge en m sa nt ku je ort Facebook met Twitter / Dibevo, Amersfo vertegenwoorcheorganisatie Zakelijk succes an br n drijven die we va be is ar de j et bi cr se op g, en ur moet ik lb ag Ti vr ede start? Wat ept nog veel Angelique van maak ik een go ciale media ro e so n Ho . nigheid va t ns io ze w in ns maakte on en dierenpe “De zakelijke weg de cursus eciaalzaken en de sp an en er Ga e kritiek. ? di el r en tu ee ijn m en ageren op ev digen, onder richten versch re be nt ve ku tie ct ga re ne di is dat je at nu als er sociale media vermelden? W n voordeel van Ee . en w ou rtr plaats voor ve ers!” r voor deelnem Een eyeopene

H

et programma voor 2013 is al enige tijd terug gepland, maar MKB Cursus & Training, het landelijk georganiseerd opleidingsbureau, past zijn aanbod regelmatig aan op de actuele vraag. Recent nog zijn er vier nieuwe cursussen en trainingen toegevoegd: Het Nieuwe Werken, Beter rendement tijdens de crisis, Management van verandering en Meer rendement door inzicht in groepsdynamiek. “Onderwerpen worden ingegeven door de markt”, vertelt George Bel. “MKB Cursus & Training komt voort uit MKB-Nederland en onze trainers zijn zelf praktijkmensen. We weten wat er speelt in het bedrijfsleven. De verschillende facetten van het leidinggeven zijn momenteel populair. Medewerkers motiveren, meer uit een groep halen, maar ook elementaire onderwerpen als het voeren van functioneringsgesprekken en communiceren met medewerkers die vastlopen.” Leren zonder ballast

Geen ellenlange theorielessen en oneindig durende sessies. MKB Cursus & Training geeft ondernemers, leidinggevenden en medewerkers binnen één of enkele dagdelen de benodigde kennis en vaardigheden voor de praktijk. Cursisten kunnen ‘om de hoek’ aan de slag, want de cursussen en trainingen worden in elke regio georganiseerd. Incompanytrainingen zijn eveneens mogelijk. George Bel spreekt van leren zonder ballast. “Onze doelgroepen zijn niet gebaat bij scholing die veel tijd in beslag neemt. Ze willen de onderdelen die ze nodig hebben oppikken en weer vooruit. Wij sluiten daarbij aan met onze filosofie. Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.” De training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren mag al enkele jaren achtereen op veel animo rekenen. Het is een herkenbaar dilemma voor ondernemers.

Slecht betaalgedrag van klanten vraagt om actie, maar je wilt geen relaties op het spel zetten. “Cursisten leren onder meer aan de hand van rollenspel een incassogesprek te voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en de afronding van zo’n lastig telefoontje.” Sociale media serieus nemen

MKB Cursus en Training heeft ruim zestig onderwerpen op de menukaart staan. Regelmatig komen er items bij en sommige worden gerevitaliseerd en uitgebreid. Zo kregen de cursussen voor het zakelijk gebruik van LinkedIn, Twitter en Facebook een masterclassversie. George Bel: “De basiscursussen werden in 2011 en 2012 druk bezocht. Inmiddels zijn LinkedIn en Twitter bij velen geland, het is tijd voor een vervolg. Beide media hebben honderden miljoenen gebruikers. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Vijf jaar geleden kende niemand ze.” Twitter, LinkedIn, maar ook het zakelijk gebruik van Facebook, streefden andere media op alle fronten voorbij. Ze veranderden niet alleen de wijze van communiceren en marketing. Werven en selecteren hebben nieuwe gezichten gekregen. Evenals reclame maken en informatie vergaren. Consumenten en zakelijke partners worden rechtstreeks bij producten en projecten betrokken met crowdsourcing en crowdfunding. “Sociale media kunnen zeer krachtige strategische tools zijn. Mits ze serieus worden genomen. Nu nog zijn er bedrijven die sociale media overlaten aan een stagiair. Een gemiste kans.”

Ondernemende mensen, zoals MKB Cursus & Training zijn doelgroepen omschrijft, werken volgens George Bel dan ook continu aan hun vaardigheden. Zo blijven ze bij en weten ze zich te onderscheiden. Het permanent leren krijgt naar mening van George Bel in de toekomst nog meer betekenis. “De traditionele loondienstfunctie verdwijnt op termijn grotendeels. Ze maakt plaats voor ondernemerschap en mengvormen van loondienst en zelfstandigheid. Deze ondernemende mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun vaardigheden. Willen ze interessant zijn voor opdrachtgevers, dan moeten ze up-to-date blijven.” Verder op weg

Ondernemerschap zit in de genen. Je kunt het niet leren, maar een gedegen vorm van ondersteuning en bijslijpen zijn zeker goed mogelijk. MKB Cursus & Training richt zich bijvoorbeeld ook op de groei van ondernemers die een succesvol begin beleefden. “Van een doorstarter wordt al snel méér verwacht. Hij moet leidinggeven aan een uitdijende organisatie, hij krijgt er allerlei nieuwe taken bij, dat kan lastig zijn.” George Bel besluit: “De belangstelling voor ondernemen neemt zeker toe onder jongeren. Natuurlijk komt niet iedereen aan het hoofd van een miljoenenbedrijf te staan, maar dat hoeft ook niet. Wij willen ondernemers en hun medewerkers verder op weg helpen. Ondernemen met de ondernemer.” MKB Cursus & Training BV Bezuidenhoutseweg 12  

Loondienst verdwijnt

2594 AV Den Haag

Alleen al de razende opkomst van Twitter en LinkedIn en snelle ondergang van andere media geven aan dat indutten geen optie is. Voor je het weet, staat de concurrent met 2-0 voor.

T 015 - 219 13 90 F 015 - 219 14 75 info@mkbct.nl www.mkbct.nl

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
SLIM BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim & EfďŹ ciĂŤnt Maak met ĂŠĂŠn muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Slim & Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch en foutloos te boeken

Slim & Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met ĂŠĂŠn druk op de knop

Slim & Overzichtelijk In ĂŠĂŠn oogopslag volledig ďŹ nancieel inzicht door uitgebreide rapportages

Slimme ondernemers ontvangen nu

Âź50,extra korting als nieuwe klant ie l Act oop t t/

m 30

ap

ril

0222 36 30 61 5+2%/DQGHOLMNLQGG

WWW.SNELSTART.NL

20

13

Ga naar www.snelstart.nl/slim met actiecode HOB2013A @snelstart 


Bedrijfsreportage

Tekst: Cock de Vries • Fotografie: JJFoto/Jan Jong

Zelf de ďŹ nanciĂŤle bedrijfsadministratie bijhouden en facturen maken zonder diepgaande kennis van boekhouding en automatisering. Het is de droom van elke (startende) ondernemer. SnelStart maakt die droom al dertig jaar waar!

SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden

D

e naam van het bekende softwarepakket voor de financiÍle administratie spreekt voor zich. Je kunt er zelf snel mee van start, er is zelfs een gratis proefperiode van zes maanden mogelijk! Het product is massaal in gebruik bij ZZP’ers en het MKB. Voorheen stond het programma op een cd-rom. Die fysieke informatiedrager is vervangen door het downloaden vanaf de website. Recent is de grens van 45.000 service-abonnees gepasseerd. De groei zit er nog steeds in, aldus manager Marketing Dennis Muis. Dat is enerzijds te danken aan de toename van het aantal ZZP’ers, anderzijds omdat veel ondernemers hun facturen nog steeds maken in een tekstverwerkingsprogramma of een Excel-bestand en beseffen dat het met SnelStart eenvoudiger en efficiÍnter kan.

Eenvoudig en compleet

Muis: “Ondernemers kunnen met ons programma zelf eenvoudig hun boekhouding en facturen opstellen. Vaak gebeurt dat nog met behulp van een tekstverwerkingsprogramma. Dat vergroot de kans op fouten. Bovendien moet je veel gegevens opnieuw invoeren. Dat los je met ons programma eenvoudig op. Daarnaast kun je op basis van de ingevoerde gegevens gemakkelijk een overzicht krijgen van je financiĂŤle situatie. Op die manier werk je veel sneller en een stuk efficiĂŤnter.â€? Naast vele duizenden ondernemers maken nog eens 2.500 accountants en administratiekantoren gebruik van de software. Zij beschikken over het complete pakket waarmee ze de boekhoudingen van hun klanten controleren, corrigeren en ze dus op de juiste wijze kunnen adviseren. Voor alle gebruikers is er de mogelijkheid om op Texel, de bakermat van het bedrijf, een training te volgen. Eventuele vragen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk die vijf dagen per week van negen tot vijf uur telefonisch bereikbaar is.

“Hiervoor staat ons telefoonnummer duidelijk zichtbaar op onze site en in het programma. Daar vindt men ook een lijst met veelgestelde vragen & antwoorden. Als regel voldoet die informatie om de meest voor de hand liggende problemen op te lossen. Wie persoonlijke ondersteuning nodig heeft, belt en krijgt direct antwoord. Bij de recentelijke verhoging van de btw is daar druk gebruik van gemaakt omdat veel gebruikers extra informatie wilden. Die staan we graag te woord. Ons uitgangspunt is immers dat elke gebruiker met onze software zelf en snel aan het werk kan.�

oversteek naar het eiland om de ontwikkelingen door te spreken. “Texel is niet alleen de bakermat van ons bedrijf�, aldus directeur Wim Ploeg jr., “ook veel van onze medewerkers komen er vandaan. Als eilander ken je elkaar, dat schept een band. Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product en tevreden klanten. SnelStart Harkebuurt 3 1794 HM Oosterend (Texel) T 0222 - 36 30 61 (Verkoop) info@snelstart.nl

Ontwikkelingen

www.snelstart.nl

Enkele lopende ontwikkelingen zijn de introductie van applicaties waarmee je de gegevens ook op een smartphone of tablet kunt raadplegen. Het pakket is geschikt voor het nieuwe besturingsprogramma Windows 8 en voldoet aan de regels voor het SEPA (Single Euro Payments Area). Er kan een IBAN-nummer worden ingevoerd en middels de BIC-Service worden Nederlandse rekeningnummers automatisch omgezet in internationale bankrekeningnummers. Door het toenemende succes werd het pand in Oosterend te klein. Dit jaar komt er een verbouwing waardoor er ruim duizend vierkante meter extra ruimte, verdeeld over twee verdiepingen, ontstaat. De ruim vijftig medewerkers zijn dan weer optimaal gehuisvest. Zij werken allemaal op Texel, met uitzondering van drie softwareontwikkelaars. Met hen is elke werkdag digitaal overleg in de conferenceroom. Regelmatig maken zij de

Wim Ploeg: “Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product�

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Flexibele schil weer vijf procent hoger

Terug naar piek en ziek De Nederlandse arbeidsmarkt exibiliseert verder. In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau, en het merendeel stroomt vervolgens door naar een andere baan. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term ex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU): “Een icoon als ASML heeft zijn personeelsbestand al voor 60 tot 80% geexibiliseerd.â€?

U

itzendbureaus hebben steeds meer taken op zich genomen. Het bemiddelen maar ook scholen van werklozen is er daar een van. Van der Gaag: “We hebben een hoog succespercentage en we investeren dan ook nog veel in die groepen. Dan nog zou de overheid ons willen laten nabetalen, net zoals er is gesuggereerd dat we een ontslagvergoeding zouden moeten uitkeren aan uitzendkrachten. Onze WW premie is toch al de hoogste, waarom zou je ons dan nog duurder maken? Die heffingen gaan tegen het principe van flex in en ondermijnen het.� Weerbaarder

Maar de bedrijven omarmen flex juist des te meer. Dat er tijdens de recessie van 2008/2009 zo weinig ondernemingen omvielen was voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat die zich van hun flexibele schil konden ontdoen (uitzendkrachten, ZZP’ers). “Je zag daarnaast wel een vorm van ‘labourhording’,� aldus Aart van der Gaag. “Bedrijven die in de voorgaande periode voor veel geld en moeite vaste werknemers hadden binnengehaald wilden die per se behouden. De Deeltijd WW blijkt achteraf een dure en weinig effectieve methode daarvoor te zijn geweest, maar de massa-ontslagen die zo kenmerkend zijn geweest voor de crisis van de jaren tachtig bleven uit. Toch zijn de flexwerkers niet echt het kind van de rekening geweest. In de praktijk blijken flexwerkers weerbaarder te zijn dan vaste krachten. Ze worden weliswaar eerder werkloos dan de laatsten maar ze komen ook weer eerder aan de slag. Een uitzendkracht stapt kort na zijn ontslag opnieuw een vestiging binnen met de vraag ‘Heb je wat voor me?’, en desnoods is dat dan maar een minder betalende of interessante baan dan daarvoor.

Een vaste kracht moet eerst een tijd aan rouwverwerking doen en neemt slechts genoegen met een baan op zijn oude niveau. Ook het beeld van een grote groep van wel 300.000 uitzendkrachten die altijd in de flex zou zitten klopt niet. We hebben het laten onderzoeken: in de maximale variant zijn dat er 35.000 en in de huidige zelfs amper 8000.� Geen gedwongen keuze

Flexibel werken is volgens Aart van der Gaag voor het leeuwendeel van de flexwerkers geen gedwongen keuze. “Als dat zo was zou je verwachten dat het percentage dat een vaste baan wil veel hoger was dan de 28% die is gemeten. De flexibele schil wordt bovendien alleen maar groter. Het aantal werknemers met een vaste baan is gedaald van 75 naar 69% . Die groei is in onze ogen trendmatig. De conjunctuur wordt de komende jaren nog volatieler, met een snellere opeenvolging van pieken dalen, en bedrijven wapenen zich daartegen door hun flexibele schil te vergroten. Neem Scania, de Zweedse vrachtwagenbouwer in Zwolle, die heeft 1000 mensen in vaste dienst en 600 in tijdelijk verband. Zodra de vraag inzakt gaat die laatste groep naar huis, zodra ze aantrekt komt ze weer terug. Daarom zijn kreten als ‘Schaf Payrolling maar af’ compleet onrealistisch. Heel het idee dat we flex moeten terugbrengen naar de piek en ziek waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was staat haaks op de werkelijkheid. Maar jammer genoeg doet die opvatting in vakbondskringen steeds meer opgang, vooral onder invloed van de SP.� CAO-politie

Het beeld dat in linkse kringen van flexwerkers bestaat is ook dat van onderbetaalde werkkrachten, van werkende armen die ondanks lange uren de touwtjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen. “Die wereld bestaat,� geeft Aart van der Gaag toe, “in sectoren als de tuinbouw of de vleesverwerking, overal waar de lonen rond het minimum schommelen, komen dit soort misstanden voor. Werkgevers wentelen daarbij alle lasten op de schouders van de werknemer af. Maar dat zijn dan malafide bureaus, feitelijk ouderwetse koppelbazen, die de werkgevers bedienen, geen reguliere uitzendbureaus en zeker geen leden van de ABU.

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
volstrekt onrealistisch Daarom zijn wij ook zo’n strenge brancheorganisatie. We hebben gemiddeld 480 leden, maar per jaar gaan er ongeveer veertig uit, omdat ze niet meer voldoen aan de strenge normen die wij hanteren. Wij hebben niet alleen een eigen CAO – de grootste, voor 750.000 mensen – maar ook een eigen CAO-politie, en strenge controles die door externe bureaus worden uitgevoerd. We hebben ook een hecht samenwerkingsverband opgebouwd met onder meer de Belastingdienst. We hameren hard op bonafide gedrag, maar als de overheid uitzenden extra gaat belasten, met hogere premies of ontslagvergoedingen, werkt ze het malafide gedrag juist in de hand. Dan gaat een aantal bedrijven zoeken naar duistere vormen van flexwerk. De BV met 210 Poolse directeuren bijvoorbeeld.� Vooruitlopen

Ontslagen uitzendkrachten mogen dan sneller weer een baan vinden dan vaste, hoe makkelijk is dat in de huidige conjunctuur? In 2012 kromp de Nederlandse economie en voor 2013 zijn de voorspellingen niet veel beter. “De uitzendmarkt kromp met vijf procent,� vult Aart van der Gaag aan. “Dat is op zich niet dramatisch, maar de periode van groei tussen de laatste en de voorlaatste krimp was slechts kort, dus de daling komt wel harder aan dan in andere cycli. Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad, heeft een prachtig wiskundig model ontwikkeld om te voorspellen wanneer de uitzendmarkt weer zal aantrekken. Zijn voorspelling is: vanaf oktober 2013. Aangezien onze sector vooruitloopt op de andere mogen we aannemen dat de economie in de loop van 2014 werkelijk aantrekt. De positieve impulsen daarvoor zullen dan uit de Verenigde Staten komen, waar de conjunctuur merkbaar aan het verbeteren is, en misschien ook uit het Verenigd Koninkrijk, waar we de uitzendbranche nu al weer zien groeien. Maar voorspellen is de afgelopen jaren een stuk moeilijker geworden dan daarvoor. Ik kon dan ook alleen maar antwoorden: ‘Frits, ik hoop dat je befaamde, onfeilbare model er ook dit keer weer niet naast zit.’�

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Ruud Voest

Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

Leads verzilveren met de slimste tool voor uw websites De gemiddelde ondernemer investeert een inke duit in de ontwikkeling van z’n website. Hij wil immers gevonden worden. Zodra de website in de lucht is, lijkt voor veel bedrijven het belang van ‘online zijn’ te verdampen. Terwijl het dĂĄn juist begint. Met een slimme tool van DATA-collectief wordt het mogelijk snel en eďŹƒciĂŤnt uw potentieel te verzilveren.

A

ls er Ă­ets belangrijk is, dan is het wel om te weten wie je website bezoeken, zegt algemeen directeur Remco Dekker van DATA-collectief. Veel websitebezoekers, zo redeneert hij, zijn potentiĂŤle klanten. Echter, om de meest uiteenlopende redenen, leidt een websitebezoek in weinig gevallen uiteindelijk tot een klantrelatie. “Slechts 3 procent van hen neemt naar aanleiding van het digitale bezoekje contact op met het betreffende bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat ruim 55 procent van de bezoekers van

je bedrijfswebsite irrelevant is. Ze komen er per ongeluk terecht, doordat je toevallig in de zoekresultaten stond of puur uit algemene nieuwsgierigheid. Er blijft evenwel 42 procent over aan potentiÍle klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn, maar tóch geen contact opnemen.� Stel je eens voor dat je zou weten wie die bezoekers zijn, dan zou je hen alsnog kunnen benaderen met een interessante aanbieding. Dat kan nu. DATA-collectief heeft een unieke tool ontwikkeld,

Geachte heer Rademaker, De heer W.S. Leads van DATA-collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 'RQGHUGDJMDQXDUL

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

%H]RFKWHSDJLQDÂśV

$G:RUGV *RRJOHÂłUHFODPHEXUHDXXWUHFKWÂłV

KRPH_UHFODPHHQPDUNHWLQJEXUHDX8WUHFKWV

UHIHUHQWLHV_GLYHUVHSURMHFWHQV

NODQWHQ_RYHU]LFKWYDQDOOHNODQWHQV

QLHXZV_QLHXZVEHULFKWHQUHFODPHEXUHDXV

&RQWDFW_FRQWDFWJHJHYHQVV

:HUN]DDPKHGHQ_UHFODPHXWUHFKWV

2YHURQV_5HFODPHEXUHDXELQQHQVWDG8WUHFKWV

$OJHPHQHYRRUZDDUGHQ

7RWDOHWLMG

3DJLQDÂśVEH]RFKW

6FRUH

Voorbeeld van een Website-Lead die per email wordt toegezonden

Website-Leads, waarmee je je online bezoekers identificeert, inclusief de pagina’s die ze hebben bezocht. Als basis de grootste bedrijfsdatabase Enkele jaren geleden startte Dekker het DATA-collectief, naar eigen zeggen de grootste gedeelde bedrijfsdatabase van Nederland. De database wordt gevoed door informatie vanuit de Kamer van Koophandel, het Faillissementsregister en de deelnemende organisaties. Al met al telt het DATA-collectief ruim 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. IP-adressen traceren Crème de la crème van DATA-collectief is de tool Website-Leads, de functionaliteit die het mogelijk maakt IP-adressen van websitebezoekers te koppelen aan concrete bedrijven. Want daar was het in dit verhaal immers om begonnen: websitebezoekers die wĂŠl geĂŻnteresseerd zijn, maar geen contact opnemen. Van die 42 procent potentiĂŤle klanten kan DATA-collectief zo’n 35 procent op legale wijze traceren, aan een concreet bedrijf koppelen, en zelfs aan een contactpersoon binnen die onderneming. Dekker: “De IP-adressen van internetters zijn openbaar, maar daaruit kun je niet afleiden welke organisatie de website bezoekt. Wij koppelen wekelijks zo’n 4.000 IP-adressen; inmiddels hebben we er al 700.000 geĂŻdentificeerd.â€? Op basis van de geĂŻdentificeerde bedrijfsgegevens kunnen gebruikers zeer effectief acquisitie plegen, aldus Dekker. “Je weet ĂŠĂŠn ding zeker: degene die jij gaat bellen, kent jou al en heeft zeer waarschijnlijk interesse in je product of dienst. Nu is het aan jou om je te verkopen.â€? Een uur nadat een bezoeker op de website is geweest, ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin alle informatie over het websitebezoek. Dekker: “Het trechteren van die bezoeken is daarbij een interessante functionaliteit, want door het instellen van een filter kun je helemaal je eigen, persoonlijke profiel samenstellen. Zijn bezoekers bijvoorbeeld korter dan 20 seconden op de website geweest, dan wordt er geen e-mail gestuurd.â€?

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
Daarnaast gebeurt het niet zelden dat er pakketten worden verkocht van 2 miljoen adressen. Ik vraag me af wat je met zoveel adressen moet. EfficiĂŤnt acquireren begint met een nauwkeurige selectie. Als je doelgroep bestaat uit vorkheftruckbedrijven, dan heb je aan 7.000 contactgegevens meer dan voldoende. Ik zeg weleens gekscherend: als je grasmaaiers wilt verkopen, moet je niet in de Bijlmermeer beginnen.â€? Mijn DATA-collectief is verder een slimme tool voor optimaal relatiebeheer. Zo kunnen gebruikers aangeven dat ze bij bepaalde wijzigingen in hun klantenbestand een melding willen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker stopt bij een bepaald bedrijf. Dekker: “Stel, je doet al twee jaar je uiterste best om bij een bedrijf binnen te komen, maar door het hoofd inkoop word je om onduidelijke redenen stelselmatig geweigerd. Op het moment dat hij of zij niet meer werkzaam is voor de organisatie, krijg je een melding. Dat betekent dat er voor jou nieuwe kansen lonken.â€?

Remco Dekker: “Een websitebezoek leidt slechts in weinig gevallen tot een klantrelatie�

DATA-collectief plaatst geen cookies, benadrukt Dekker in het kader van de vorig jaar ingevoerde cookie-wetgeving. “We identificeren surfers enkel en alleen op basis van een IP-adres. Bovendien wordt re-marketing in de regel als storend ervaren. Overigens identificeren we alleen bedrijven; particulieren vallen buiten onze doelgroep.â€? Mijn DATA-collectief Op zich is Website-Leads een ultieme oplossing voor de soms barre zoektocht naar nieuwe leads. Maar daarnaast biedt DATA-collectief via de applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ toegang tot bovengenoemde 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. Gratis applicatie De applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ is gratis, legt Dekker uit. “Gegevens zijn vrij te bekijken. Zodra je gegevens gaat downloaden, ga je betalen. Een download kost ĂŠĂŠn credit. Het leuke is dat je zulke credits ook zelf kunt verdienen door bijvoorbeeld verouderde gegevens te corrigeren of andere mensen aan te melden voor Mijn DATA-collectief. Het systeem lijkt in die zin op de open source-encyclopedie Wikipedia. Je bouwt samen aan de mooiste database.â€? Maakt dat het systeem niet gevoelig voor fraude? Volgens Dekker niet.

“Er werkt een team van tien mensen dat continu alle aanpassingen verifieert. Daardoor blijft het systeem volkomen zuiver.â€? Daarnaast wordt het systeem wekelijks gemuteerd en aangevuld met de nieuwste informatie van de Kamer van Koophandel. Per maand vinden er zo’n 450.000 tot 550.000 mutaties plaats, vertelt Dekker. “Ongeveer 24 procent van de bedrijfsgegevens en 38 procent van de contactpersoongegevens wijzigt jaarlijks. EĂŠn op de zeven bedrijven verhuist, er zijn faillissementen, werknemers vertrekken en telefoonnummers veranderen. Dat kun je in je eentje onmogelijk bijhouden, maar je wilt wel graag altijd over de juiste gegevens beschikken. Met het DATA-collectief beantwoorden we aan die vraag. We hebben inmiddels 6.500 deelnemende bedrijven.â€?

Tijd en geduld Leads omzetten in relaties vraagt tijd en geduld, weet Dekker uit ervaring. Het DATAcollectief is daar op ingericht. “Bedrijven die een mailing de deur uit doen, verwachten soms binnen tien minuten allerlei reacties. Zo werkt dat niet, je moet iets opbouwen. In Mijn DATA-collectief kunnen deelnemende bedrijven zeer gedetailleerd hun klanthistorie bijhouden. Gepleegde telefoontjes, verstuurde mails, websitebezoeken en noem maar op kunnen op ĂŠĂŠn sheet worden getoond. Met al deze functionaliteiten en toepassingen biedt het DATA-collectief een frisse, nieuwe kijk op marketing en sales.â€?

DATA-collectief Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T 0800 - 20 28 info@datacollectief.nl www.datacollectief.nl www.websiteleads.nl

Onbeperkt geldig Behalve credits verdienen, kunnen deelnemers ze ook tegen marktconforme tarieven kopen in de online shop. Voordelen zijn dat de credits onbeperkt geldig blijven en informatie dagelijks wordt geactualiseerd. Dekker: “Veel aanbieders van adresbestanden verbinden een limiet aan het gebruik; je krijgt de gegevens bijvoorbeeld een maand ter beschikking en daarna moet je weer bijbetalen.

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Vallen, opstaan en weer doorgaan:

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden. Vroeger onderzoek van Dijkhuizen toonde echter ook al aan dat succesvol ondernemen niet alleen een kwestie is van de juiste inzichten en begeleiding maar net zo goed van de juiste karaktereigenschappen.

B

edrijfsfalen is vanzelfsprekend ellendig, maar toch blijken ondernemers die kopje onder zijn gegaan niet op de bodem te blijven zitten. “Ze zijn een tijd teneergeslagen, maar ze leren van de dingen die niet goed zijn gegaan en gaan verder,� zegt Josette Dijkhuizen. “In dat opzicht lijken ze op hun succesvolle collega’s. De echte ondernemer moet het hebben van zijn kwaliteiten en kapitaliseert op zijn sterke

punten. We hebben iemand gesproken die op een bepaald moment in een stacaravan was beland met nog 15 euro op zak maar er bovenop was geklommen en zich opnieuw gelukkig voelde. De prestaties van falende ondernemers kunnen even indrukwekkend zijn als die van geslaagde. Daarom is het jammer dat er nog zo’n taboe rust op failliet gaan, hoewel dat de laatste jaren minder sterk wordt.�

Josette Dijkhuizen & Jacqueline Zuidweg: ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ verschijnt in maart bij uitgeverij Ten Have.

Het Ondernemersgen

Jacqueline Zuidweg richt zich met haar bureau Zuidweg & Partners op hulp aan ondernemers in financiĂŤle nood. Aangezien maar liefst ĂŠĂŠn op de tien ondernemers in de financiĂŤle problemen zit is de vraag net zo groot als het maatschappelijk belang van haar initiatief. Het leverde haar in 2012 de titel Zakenvrouw van het Jaar op. Josette Dijkhuizen coacht ondernemers en verricht wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap. Dit laatste moet uitmonden in een proefschrift maar heeft de voorbije jaren reeds geleid tot enkele spraakmakende boeken, waarvan de laatste is getiteld ‘Het Ondernemersgen’. De resultaten van haar onderzoek met Jacqueline Zuidweg sluiten eigenlijk nauw aan bij de conclusies die zij in haar voorgaande boek trok: ondernemen is een kwestie van kwaliteiten. Ondernemerschap is de laatste twintig jaar enorm gestimuleerd en voor steeds groter groepen mensen als dĂŠ oplossing aangeprezen. Dat heeft het aantal ondernemers in ons land op bijna een miljoen gebracht, voornamelijk door de toename van het aantal ZZP’ers. Heeft iedereen echter wel het vereiste ondernemersgen?

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
Durf, visie en doorzettingsvermogen

“We zijn onderhand heel sterk in het begeleiden van startende ondernemers,â€? geeft Josette Dijkhuizen toe. “Daarvoor bestaat een uitgebreide infrastructuur. Maar het continueren van een onderneming is iets anders dan het opzetten ervan, en inderdaad, niet iedere ondernemer beschikt over durf, visie en doorzettingsvermogen, de drie essentiĂŤle karaktereigenschappen om het vol te houden.

Een manager die een buy out verricht kan een kei zijn in het organiseren en plannen maar heeft niet noodzakelijkerwijs een visie over waar het bedrijf met hem aan het roer naar toe gaat. Een loodgieter die het installatiebedrijf van zijn vader overneemt kan een geweldige vakman zijn maar de durf missen om veranderingen door te voeren. Die ondernemers zijn waarschijnlijk erg gebaat met een compagnon en zeer goede medewerkers om de ontbrekende eigenschappen aan te vullen.� Eenzaamheid en tijdbeslag

De ZZP’ers lopen weer een ander risico. “Het grote gevaar voor hen is dat ze zich niet verder ontwikkelen. Ze zijn zelfstandig geworden omdat ze een vak of werkwijze perfect beheersten, maar de wereld verandert erg snel en je moet je wel blijven onderscheiden om opdrachten te kunnen verkrijgen,� vindt Josette Dijkhuizen. “Je ziet ook mensen ondoordacht zelfstandig worden en er later achter komen dat ze er niet voor in de wieg gelegd zijn. Ondernemen is bijvoorbeeld een eenzame bezigheid.

Als je uit loondienst komt mis je collega’s. Ondernemen legt ook een enorm beslag op je tijd. Zelfs als je niet werkt blijft het bedrijf op de achtergrond van je denken aanwezig, altijd. Typerend vind ik de opmerking van een vrouw die me zei dat ze in haar jaren in loondienst in haar joggingbroek even naar de supermarkt ging en dat ze ook dit nu in een mantelpakje deed, ‘want ik zou eens een klant kunnen tegenkomen.’ En als je het thuisfront niet achter je hebt of snel rijk wilt worden kun je er volgens mij beter helemaal niet aan beginnen. Een ondernemer loopt voortdurend financiĂŤle en emotionele risico’s. Natuurlijk zijn er velen die een indrukwekkend vermogen opbouwen, maar dat zien ze zelf nooit als doel en altijd als een bijkomstigheid van hun succes. Op een bepaald moment moet je nu eenmaal honderd man in dienst hebben en miljoenen omzetten om deuren voor je te laten opengaan.â€? EĂŠn miljoen inactieve vrouwen

De meeste ondernemers verdienen jaar in jaar uit met hard werken en de nodige kopzorgen, alleen of met personeelsleden, een redelijk belegde boterham. Toch vormen niet zij het grote voorbeeld van de starters, maar de entrepreneurs die vanuit het niets een groot bedrijf uit de grond stampen, de Anton Philipsen in hun tuinhuisjes. Waarom blijft ondernemerschap zo’n mythisch karakter houden? “Dat komt zowel door de media als door ons eigen voorkeur,â€? meent Josette Dijkhuizen. “We zijn nu eenmaal dol op verhalen met een hoog cowboygehalte en we plaatsen keer op keer dezelfde succesvolle ondernemers in de schijnwerpers. Dat zijn dan bovendien nog vooral mannen, terwijl er veel succesvolle vrouwelijke ondernemers zijn. Enerzijds komt dat door de ‘old boys networks’ die nog steeds bestaan, anderzijds onderwaarderen vrouwen zichzelf waardoor ze niet snel voor een camera verschijnen. Hierdoor zijn vrouwelijke ondernemers te weinig zichtbaar. Types zoals ik, die al in een taxi naar de studio springen als de telefoon gaat, vormen helaas een uitzondering. Daarom ben ik ook zo blij dat ik door de Nederlandse Vrouwenraad ben voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger en dat ik in 2013 in de Algemene Vergadering mag toespreken. Voor vrouwen is ondernemerschap een sterk emancipatiemiddel en we hebben in Nederland nog altijd ĂŠĂŠn miljoen inactieve vrouwen. EĂŠn miljoen, dacht ik, toen ik dat verbijsterende cijfer hoorde, dat is evenveel als er ondernemers zijn. Het kan niet anders of daartussen zitten nog talloze mensen met de drie vereiste karaktereigenschappen om succesvol te ondernemer.â€?

het ONDERNEMERS BELANG

5+2%/DQGHOLMNLQGG
+RH FKHFNMH GH NZDOLWHLW YDQ HHQ VFKRRQPDDNEHGULMI" In Nederland zijn veel kwalitatieve schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Die zijn vanaf 1 januari 2013 gemakkelijk te herkennen. Want dan introduceert brancheorganisatie OSB het OSB-Keurmerk.

Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus vanaf 2013 altijd het OSBKeurmerk, voor een frisse start van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak

5+2%/DQGHOLMNLQGG
Advies Tijdig voorsorteren bij bedrijfsopvolging sorteert effect “Tijdig voorsorteren bij bedrijfsopvolging sorteert effect”. Marcel leest met belangstelling het artikel in de meest recente editie van Het Ondernemersbelang. Ondernemer Marcel is 53 jaar en gehuwd. Hij heeft 3 kinderen in de leeftijd van 16-21 jaar. De oudste werkt bij hem in de zaak, de twee jongste zitten nog op de middelbare school. Na een onverwacht sterfgeval in de familie vindt Marcel het tijd worden om eens goed in kaart te laten brengen wat de fiscale consequenties zijn als hijzelf er plotseling niet meer zou zijn. Ook vraagt hij zijn fiscalist om hem bij te praten over de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk zijn onderneming aan zijn kinderen te schenken. Schenking bij leven dus. Fiscale bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden

Wanneer Marcel zou overlijden, laat hij onder meer zijn bedrijf na. Als zijn erfgenamen – zijn vrouw en kinderen – dan met succes gebruik kunnen maken van de BOR (= bedrijfsopvolgingsregeling) uit de Successiewet, is de fiscale besparing enorm. Een rekenvoorbeeld. Stel, het ondernemingsvermogen bedroeg op het moment van overlijden van Marcel € 2.000.000. In een ideaal en háálbaar scenario is € 1.000.000 van dit vermogen volledig vrijgesteld van erfbelasting. Over het resterende vermogen ad € 1.000.000 is 83% (= € 830.000) vrijgesteld van erfbelasting. Slechts € 170.000 geldt dan als belast vermogen, waardoor de uiteindelijk verschuldigde erfbelasting maximaal enige tienduizenden euro’s bedraagt. Voor dat laatste bedrag kan 10 jaar lang uitstel van betaling worden verkregen. Was de BOR niet van toepassing geweest, dan was over het vererfde ondernemingsvermogen grofweg tussen de € 500.000 en € 700.000 aan erfbelasting verschuldigd geweest. Te mooi om waar te zijn? Zeker niet. Het betreft een realistisch voorbeeld. Hoewel het getallenvoorbeeld wellicht vrij eenvoudig lijkt, is de uitvoering in de praktijk vrijwel nooit rimpelloos. Dat heeft direct

te maken met de vele randvoorwaarden voor de toepassing van de vrijstellingen. Een belangrijke eis is dat de verkrijgers van de onderneming deze nog minimaal vijf jaar na overlijden moeten voortzetten. Een veelvoorkomend knelpunt daarbij vormt de precieze waarde van de onderneming. Dit levert niet zelden lastige discussies met de Fiscus op. Een actuele en inmiddels veelvuldig voorkomende discussie met de Belastingdienst gaat over de inhoud van het begrip “ondernemingsvermogen” bij een vastgoedbedrijf. De Staatssecretaris meent dat een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie van onroerende zaken zich in principe niet kwalificeert voor de fiscaal gunstige BOR. Hij vindt dat er in die situatie sprake is van beleggingsvermogen en niet van ondernemingsvermogen. Op dat standpunt valt vaak het nodige af te dingen. Of een dergelijk twistpunt wordt gewonnen of niet, kan vanzelfsprekend enorm schelen in de uiteindelijk te betalen belasting.

moet er ten eerste sprake zijn van ondernemingsvermogen – te onderscheiden van beleggingsvermogen. Daarnaast gelden net als bij de BOR bij overlijden diverse randvoorwaarden. Vergeleken met de BOR bij overlijden, geldt bij schenking tijdens leven een belangrijke extra eis. Kinderen moeten minimaal 3 jaar in dienst zijn van de onderneming, wil met succes de BOR bij schenking kunnen worden toegepast. Omdat de fiscale wet- en regelgeving géén duidelijke kwalitatieve/kwantitatieve eis stelt aan een dergelijke dienstbetrekking, lijkt het er sterk op dat bijvoorbeeld een administratieve functie van het kind voor enige uren per week al volstaat. Dat was ook het directe advies van Marcel’s fiscalist aan hem: zorg ervoor dat de beide jongste kinderen op de loonlijst komen en zorg ervoor dat de werkzaamheden ook daadwerkelijk plaats vinden. Tot slot

Wel of niet met succes een beroep kunnen doen op de BOR, kan veel belasting schelen. Vaak kan via een relatief eenvoudige aanpassing van de huidige bedrijfssituatie daarop goed worden voorgesorteerd. Ook iets verdergaande stappen zoals een herstructurering met het oog op de BOR, kunnen aanzienlijke besparingen opleveren. Fiscaal maatwerk sorteert dan maximaal effect. Vrij naar Rechtbank Arnhem, 1 novemberr 2012, AWB 12/1375

Fiscale bedrijfsopvolgingsregeling bij schenken

Tom Domic is belastingadviseur bij

Dezelfde fiscale consequenties zijn van toepassing bij het schenken van ondernemingsvermogen aan de kinderen bij leven. Om te kwalificeren voor de BOR,

Dorpsstraat 99, Aalsmeer

Berghoef Accountants en Adviseurs,

Reageren? Mail naar info@berghoef.nl www.berghoef.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 13

13 01-03-13 13:08


Ondernemerspanel

2013: Een jaar met nieuwe kansen? Ondanks de bezuinigingsmaatregelen van Rutte II voor de komende vier jaar blijven er voldoende kansen voor succesvol ondernemerschap. Juist nu moet het voor u als ondernemer een uitdaging zijn die nieuwe kansen te zoeken en te vinden. Innovatie, duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe ziet u de vooruitzichten voor de komende jaren? De mening van ons panel.

■ Sjoerd Deibert Sjoerd Deibert - DEPO Personeel- en Arbodienst Kerstdagen en oud en nieuw liggen alweer achter ons en ik wens dan ook een ieder een voorspoedig 2013 toe. 2012 is officieel de boeken ingegaan als een jaar met hoogtepunten en één dieptepunt maar het was vooral: Het jaar dat alles anders werd......Dit bedoel ik zowel negatief als positief. Het woord crisis wil ik in 2013 niet meer horen; ik zie de toekomst positief tegemoet. Belangrijk is dat juist nu ondernemers zich moeten focussen op welke richting ze willen gaan. “ Als je niet weet waar je heen wilt, maakt het niet uit welke kant je opgaat”. Maar doelen stellen heeft ook een gevaar in zich; gedurende het jaar verandert de wereld en daarmee kan ook je doel veranderen. Daarom is het verstandig die doelen gedurende het jaar regelmatig opnieuw te bekijken, bijvoorbeeld elke

maand. Is het doel dat je stelde nog steeds het doel waar je heen wilt? Blijf je focussen op de business waar je goed in bent en doe dit met veel passie en plezier. Komende jaar gaat er veel veranderen op P&O gebied, zoals bijvoorbeeld de werkkostenregeling die in 2014 klaar moet zijn en de ontslagaanvragen die via het UWV gaan lopen etc. Bij het nemen van beslissingen is het verstandig om op de kosten te letten. In plaats van een uitzendbureau of re-integratiebureau kun je ook een RPO Recruiter inhuren waardoor de kosten vele euro’s lager uitvallen. Als laatste wil ik graag het binden en boeien van personeel aanhalen. Wees trots op je personeel en stuur deze waar nodig aan. Weet je niet hoe, bel of mail mij gerust voor adviezen. Ook dit jaar gaat alles anders worden, maar ik wens een ieder heel veel gezondheid en business toe.

■ Frans van der Riet Frans van der Riet – Essent 2013. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Laten we dit jaar maar weer gewoon positief beginnen en denken. We hebben immers de Maya-kalender overleefd en mijn opa zei vroeger altijd: ”zelfs onder het asfalt blijft het gras wachten op een kans”.Op deze pagina’s hebben mijn mede-panelleden vast een heleboel wijze tips samengebracht. En ik houd het bij het nieuwe jaar luchtig en positief want, achter de wolken schijnt nog altijd de heerlijke zon. En natuurlijk is de crisis nog niet voorbij

en is de huizenmarkt nog niet terug op het niveau van voor de Lehman Brothers. Maar positief denken geeft positieve energie en dat is de basis voor goed ondernemerschap. Uitdaging, kansen, mogelijkheden; volgens mij komt het allemaal weer langs in 2013. Zelfs al voel je je er een keer helemaal niet naar, fake it till you make it. Glimlachen kost je gezichtsspieren ook nog eens minder energie dan fronsen. Is dat geen mooie gratis energie besparende tip? Nou, waar wachten we op: 2013 wordt een jaar met nieuwe kansen.

■ Ingeborg Verduijn Ingeborg Verduijn - Tekom Vertalers De crisis ligt weliswaar nog niet achter ons, maar het wordt tijd dat wij ondernemers ophouden met klagen en weer gaan ondernemen. We kennen ze toch allemaal, de succesverhalen van ondernemers die ondanks de crisis juist groeien? Het kan dus wel! Wij zijn het afgelopen jaar met acht procent in omzet gestegen door zelf actief naar

14

klanten en nieuwe markten op zoek te gaan, door ons te onderscheiden van de concurrentie en door onszelf actief onder de aandacht te brengen van potentiële klanten. Denk hierbij ook eens over de grens. Durf die stap te zetten. Wij zijn je daarbij overigens graag van dienst als vertaalpartner. Wij zetten net dat stapje extra om je doelgroep in het buitenland van je product of dienst te overtuigen.

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 14

01-03-13 13:08


■ Leonie Snijder Leonie Snijder - Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders The economy is in shambles, for the new economy collaboration is the key.” hoor ik Deepak Chopra op zijn leiderschapsseminar in Vught twee maanden geleden zeggen. Samenwerken is de sleutel. Geld is niet langer het belangrijkste - je weet toch niet meer hoeveel het morgen waard is. Samen met anderen je doelen bereiken. Erachter komen waar je echte kwaliteiten liggen en die ontwikkelen. Binnen Snijder Incasso vinden we het belangrijk toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers te leveren.

Dat doen we met betrokken medewerkers, mensen die trots zijn op hun bedrijf. Naast incasso op een respectvolle en daadkrachtige wijze, vinden we het belangrijk een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Daarom dragen we naast ons reguliere incassowerk graag ons steentje bij in de vorm van projecten of vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld pannenkoeken bakken voor gehandicapten. Voor Snijder heeft dit onlangs geresulteerd in het winnen van de “Bronzen Waaier”, een prijs voor de meest maatschappelijk betrokken ondernemer. Iets waar we ontzettend trots op zijn en wat we samen hebben bereikt!

■ Patrick Verboom Patrick Verboom - Berghoef Accountants en Adviseurs Laten we er niet omheen draaien: de economische situatie is nog verre van rooskleurig. Wij hebben een zeer diverse klantenportefeuille, en zien dat er slechts weinig ondernemingen zijn waar het nu beter gaat dan een paar jaar geleden. Stil blijven zitten en wachten tot het vanzelf weer beter gaat is geen optie. Juist in

deze tijd moet een ondernemer innovatief bezig zijn en kijken welke nieuwe manieren er zijn om marktaandeel te behouden of te vergroten. Daarbij biedt met name internet nog steeds ongekende mogelijkheden, waar in veel sectoren en door veel ondernemingen nog niet ten volle gebruik van wordt gemaakt. Ook in 2013 zij er dus kansen genoeg, maar er zal harder en slimmer dan ooit moeten worden gewerkt om deze te benutten.

■ Richard Walraven Richard Walraven - Stairwaysgroep 2013 zal voor veel ondernemers ook een zwaar jaar worden. Ik verwacht niet dat de situatie op de woningmarkt, in de bouwsector en grote delen van de detailhandel het komende jaar veel zal veranderen. Daarom is het noodzaak om kansen te creëren. Om energie aan te wenden dingen anders en beter te doen. Want

als we alles het zelfde blijven doen zal de uitkomst ook hetzelfde zijn. Wij helpen en inspireren nu een aantal vooraanstaande markt-partijen om dit proces te begeleiden en resultaten te boeken. De noodzaak is er en als de wil er ook is, dan komen er zeker resultaten voor diegenen die creatief zijn. Volhouden dus en niet gaan stil zitten.

■ Edgar Hennis Edgar Hennis - Smithuijsen Winters & De Vries Advocaten Ieder jaar biedt nieuwe kansen, óók 2013! Het is waar: de economische seinen staan niet op groen. De golfbewegingen van de economie zijn echter onweerlegbaar. Na ieder dal volgt een opgaande lijn. Om na een aantal voorspoedige jaren opnieuw een crisis te ontmoeten. Deze wetmatigheid zit ‘ingebakken’ in de vrije economie van het Westen. Moeten we daar blij mee zijn? Wel als je kijkt naar streken met een nietvrije economie. Daar is het min of meer altijd crisis, hebben burgers niks in te brengen, staat op persoonlijke bewegings- en ondernemingsvrijheid gevangenisstraf of erger en vinden regeringswisselingen plaats door middel van bloedige burgeroorlogen. Vindt u dat een

wel heel ruim perspectief? Inderdaad, wie zakelijk of privé in de financiële penarie zit heeft op dat moment niet zoveel aan een macrobeschouwing. Toch zouden we er met z’n allen goed aan doen ons te realiseren dat het de werkelijkheid is. Dat we in een maatschappij leven waar goede tijden slechte tijden afwisselen. En dat, naarmate een economisch slechte tijd (zoals nu) voortduurt, het herstel steeds dichterbij komt. Ieder jaar biedt nieuwe kansen, óók 2013. Nieuwe initiatieven, antwoord op nieuwe behoeften bij bedrijven en consumenten, nieuw elan. Ik wens iedere lezer van Ondernemersbelang dat hij of zij in dit nieuwe jaar een opgaande lijn weet te pakken, een positieve impuls ontmoet en zijn of haar talenten als ondernemer met nieuw succes beloond ziet!

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 15

15 01-03-13 13:08


voor al uw audiovisuele totaaloplossingen

Voor de betere zonwering naar de vakman

voor binnen&buiten

Figarolaan 8, 2152 JC Nieuw Vennep Postbus141, 2150 AC Nieuw Vennep T +31 (0)252 - 68 32 40 F +31 (0)252 - 68 47 94

www.weninkavproducts.nl

Eigen productie buitenzonwering. Keuze uit 500 verschillende dessins! 5 jaar garantie Nieuwe doekencollectie

Amsterdamseweg 13e Uithoorn - T 06 12505889 open: wo t/m vr: 13.00 - 17.00 uur za 10.00-16.00 uur. Altijd telefonisch bereikbaar!

- Belastingadvies - FinanciĂŤle administratie - en organisatie - Loonadministratie - Fiscale aangifte - BTW / LB / VPB / IB - (ook voor particulieren) - Jaarrekeningen

Wij zetten niemand voor aap om uw geld te krijgen.

Incasso en G erechtsdeurwaarders info@administratiekantoormachiels.nl Paulihof 8 Postbus 189 1170 AD Badhoevedorp Tel. (020) 659 69 94

www.snijderincasso.nl • marketing@snijderincasso.nl


Autonieuws

Mitsubishi maakt het onmogelijke mogelijk

Mitsubishi Outlander Plugin Hybrid:

100% SUV, 0% bijtelling Mitsubishi heeft de uitvoeringen van de onlangs vernieuwde Outlander uitgebreid met de PHEV; een hybride versie van deze 100% SUV. Het model is zo zuinig, dat hij 0% bijtelling heeft. Dit voordeel, in combinatie met tal van andere financiële voordelen, maakt de Outlander PHEV nu al tot een groot succes.

D

e Outlander PHEV is een bijzondere auto, die een hypermoderne, efficiënte hybride aandrijflijn combineert met de functionaliteit en eigenschappen van een SUV. Dat wil zeggen dat deze auto dankzij de vierwielaandrijving op elke ondergrond uitstekend uit de voeten kan, ruim en praktisch is met een grote kofferbak en dat de hoge zitpositie een belangrijke bijdrage levert aan de comfort en veiligheid. Het belangrijkste kenmerk van de Outlander PHEV is de schone en brandstofbesparende techniek die zorgt voor uitstekende prestaties en de auto financieel zeer aantrekkelijk maakt. De Outlander PHEV kan zelfs privé door de zakelijke automobilist worden gereden zonder dat daar bijtelling voor hoeft te worden betaald. Belastingvoordelen De Outlander PHEV kwalificeert zich voor een aantal aantrekkelijke subsidies en belastingvoordelen. De auto, die in de officiële prijslijsten van Mitsubishi staat vanaf € 43.490,-, kan, afhankelijk van de zakelijke en financiële situatie van de koper, voor een nettobedrag van iets meer dan zesduizend euro voor de deur staan. In veel gevallen is een gebruikte auto duurder, zowel in aanschaf als in onderhoud. Daarnaast wordt de Outlander PHEV ook ruim ondersteund door de overheid en is deze auto vrijgesteld van wegenbelasting en BPM.

De Mitsubishi-dealer bij u in de buurt legt u geheel vrijblijvend alle financiële mogelijkheden uit. Stil, snel en zuinig De Outlander PHEV is voordelig in aanschafprijs en brandstofverbruik dankzij zijn hybridetechniek; een combinatie van een benzine- en elektromotoren. De benzinemotor kan ervoor zorgen dat het accupakket wordt opgeladen waardoor de Outlander 60 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Ideaal voor korte afstanden en ritjes in de stad. De auto is dan stil, snel en zeer zuinig. Wanneer er grotere afstanden worden afgelegd, volstaat alleen het accupakket niet. In die gevallen ondersteunt de benzinemotor de twee op de achteras gemonteerde elektromotoren en rijdt de Outlander PHEV bijna 900 kilometer op een volle tank brandstof. Dit betekent een brandstofverbruik van slechts 1 liter op 67 kilometer.

De Outlander PHEV is een echte vijfzitter met meer dan voldoende ruimte voor alle bagage van een gezin. Nog een prettige bijkomstigheid is dat de auto 1.500 kilogram mag trekken. De combinatie van dit hoge trekgewicht, de hybridetechniek en veel binnenruimte maakt de Outlander PHEV een unieke auto. Daarnaast is deze auto ook zeer comfortabel en in drie uitvoeringen leverbaar. Welke versie u ook kiest: de uitrusting is riant met standaard een automatische transmissie. Bijzonder en bijzonder geliefd Naast de combinatie van een benzinemotor en elektromotoren beschikt de Outlander PHEV over nog een bijzonder technisch kenmerk, namelijk de vierwielaandrijving. De Outlander PHEV is de eerste SUV met vierwielaandrijving die in aanmerking komt voor 0% bijtelling. Dat maakt de Outlander PHEV niet alleen een bijzondere auto, maar ook een bijzonder geliefde auto. Inmiddels heeft Mitsubishi al 1.500 orders mogen noteren voor de PHEV. Heeft u ook belangstelling voor deze auto? Enige haast is dan geboden. Om een Outlander PHEV te kunnen bemachtigen en tegelijkertijd volledig te kunnen profiteren van alle belastingvoordelen en subsidies, dient de PHEV voor het einde van 2013 op naam te staan.

Unieke auto Mitsubishi heeft met de Outlander PHEV geen concessies gedaan als het gaat om ruimte en bruikbaarheid.

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 17

17 01-03-13 13:09


Bedrijfsreportage

5FLTU#BBSU,PTUFS ,PTUFS5FLTUFO t'PUPHSBmF-VVL(PTFXFIS

-FPOWBO#SFVLFMFO&HCFSU7FSXFJK

De bouw kampt al geruime tijd met teruglopende orderportefeuilles. Krappe budgetten staan voorgenomen nieuwbouw in de weg of zetten lopende projecten stil. Waar vele concullega’s inke klappen moeten incasseren, daar geldt dat veel minder voor Van Wijnen. Directeur Egbert Verweij van vestiging Haarlemmermeer en projectleider Leon van Breukelen hebben een verklaring. “Van Wijnen ontwikkelde zich al lang geleden tot een veelzijdige speler met meerdere specialisaties. We ontwikkelen, bouwen, verbouwen, onderhouden en beheren.â€? Die brede basis maakt dat Van Wijnen aan het werk en in beweging blijft. Het nieuwste project ‘Verbouwen met de buurt’, dat in Hoofddorp wordt uitgerold, bewijst niet alleen dat het bedrijf zijn slogan ‘Meer dan bouwen’ volledig waarmaakt. Het bewijst tevens dat het bedrijf heel goed weet waaraan consumenten anno nu behoefte hebben.

Van Wijnen Haarlemmermeer B.V. weet wat er leeft

En verbouwt daarom met de D icht op de markt zitten, het is een van de kwaliteiten van Van Wijnen. Egbert Verweij daarover: “Van Wijnen is een groot bedrijf dat verdeeld is in regiokantoren. De regio’s zijn vervolgens allemaal weer verdeeld in meerdere vestigingen. We zitten daarmee dus pal op onze lokale markten. Voor een nĂłg optimalere klik, is het bovendien onze wens dat medewerkers zelf ook uit de streek komen die ze bedienen. We vinden het belangrijk dat zij dezelfde taal spreken als de klant en de streekmentaliteit kennen.â€? Het is onderdeel van de Van WijnenďŹ losoďŹ e: niets mag in de weg staan aan

18

transparantie. Klanten weten door de gehanteerde werkwijze precies waar ze aan toe zijn. Daarnaast is die korte afstand tot de markt om nog een andere reden belangrijk. “We doen veel onderhoud en beheer.

Verbouwen is al hot en het nieuwe kabinetsbeleid geeft de verbouw de wind zelfs vol in de zeilen. De timing van het nieuwe project ‘Verbouwen met de buurt’ kon dus niet beter

Die service willen we snel aan klanten kunnen bieden, wat ook hoort bij de aard van die dienstverlening. Klanten kunnen acuut behoefte krijgen aan een reparatie. Op dat soort behoeften willen wij heel snel kunnen inspelen. Die behoeften komen direct bij ons binnen door onze 24-uurs servicedesk. Onze servicedesk helpt ons niet alleen om snelle service te verlenen, maar geeft ons bovendien een scherp beeld van de actuele klantbehoeften�, aldus Leon van Breukelen, die als projectleider leiding geeft aan de afdeling onderhoud en beheer van Van Wijnen Haarlemmermeer.

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 18

01-03-13 13:09


Ook werkt Van Wijnen met van tevoren afgestemde meerjaren onderhoudsplannen die vallen onder het zogenaamde systematische onderhoud. Voor klanten wel zo prettig, omdat het de kans op een plots noodzakelijke reparatie aanzienlijk verkleint. Van Breukelen voegt toe: “Je ziet dat het voor opdrachtgevers steeds belangrijker wordt om inzicht te hebben in wat er qua onderhoud in de toekomst op hen afkomt en welk bedrag zij daar ongeveer voor moeten reserveren. Die transparantie bieden én onderbouwen wij dan ook altijd richting onze opdrachtgevers.” De portefeuille bestaat uit bedrijven, overheden, woningcorporaties en particulieren. Schaal speelt in onderhoud een cruciale rol, legt Verweij uit. “Wij hebben duizenden woningen van corporaties in beheer, omdat de onderhoudskosten voor hen te zwaar drukken op het aantal woningen dat ze bezitten. Daar kunnen we, door dat onderhoud en beheer van corporaties over te nemen, voor belangrijke synergie zorgen en kosten besparen.” Opvallend is dat het gesprek eigenlijk direct over andere dienstverlening dan nieuwbouw gaat. Het hoort bij Van Wijnen, dat thuis is op meerdere markten. Neem de verbouw. “De crisis zet helaas vrij veel stil. Er wordt hier en daar nog wel afgebouwd, maar nieuwbouw is nu natuurlijk dun gezaaid. Voor verbouw van woningen is wel een stijgende belangstelling. Mensen kiezen er vaker voor om het eigen huis tot droomhuis te verbouwen, nu het kopen van dat nieuwe droomhuis voorlopig even onhaalbaar is.” Verbouwen is al hot en het nieuwe kabinetsbeleid geeft de verbouw de wind zelfs vol in de zeilen. Want afgezien van het feit dat het beleid de woningmarktconsument zekerheid geeft, brengt de overheid het verbouwsegment van de woningmarkt in beweging door de tijdelijke BTW-verlaging

buurt van 21 naar 6 procent. De timing van het nieuwe project van Van Wijnen ‘Verbouwen met de buurt’ kon dus niet beter. Een project dat niet alleen in Hoofddorp, maar ook ver buiten de Haarlemmermeer positief zal opvallen. Projectleider Leon van Breukelen: “Wij doen de bewoners van de Hoofddorpse wijk “Graan voor Visch” een uniek aanbod. Dat doen we mede in samenwerking met Soeters Van Eldonk architecten uit Amsterdam. Op basis van een inventarisatie van de mogelijke verbouwingswensen van diverse huiseigenaren in de buurt, hebben wij met de architect een aantal verbouwingsopties uitgewerkt voor

dakkapellen, uitbouwen van achtergevels, keukens, badkamers en toiletten. Stuk voor stuk opties waarvan gebleken is dat er bij een grotere groep huiseigenaren behoefte aan bestaat. Ook zaken als isolatieverbetering maken deel uit van de mogelijkheden die wij bieden. Want wij hebben veel met duurzaam bouwen en verbouwen. Daarin zijn we geen trendvolgers, maar trendzetters, want we hebben daar al lang ervaring mee.” “Onlangs stuurden wij alle bewoners van Graan voor Visch een folder. Die verwijst weer naar de speciale projectwebsite www.verbouwenmetdebuurt.nl waar mensen doorheen kunnen wandelen om hun keuzes te maken. Wat dit project uniek maakt is dat we het ook in samenspraak met bewoners hebben opgezet. Zodat we precies weten welke wensen leven bij wijkbewoners.” Niet alleen kunnen bewoners profiteren van meerdere hoogkwalitatieve opties, ook worden ze compleet ontzorgd, aldus Van Breukelen. “Ons bouwteam zorgt ook voor alle benodigde vergunningen voor de afgesproken verbouwingen. Voor de klant is het allemaal heel eenvoudig, want voor hem kan het, door ons overzichtelijke stappenplan te volgen, eigenlijk niet misgaan.” Momenteel komen de aanmeldingen binnen en vinden de eerste gesprekken plaats om tot een totaalplaatje te komen.

zullen er dus van gaan profiteren. En tot slot is het project een mooie proeve van wat al is gezegd, namelijk dat Van Wijnen heel goed polst wat er leeft in de markt, om vervolgens maatwerk voor die markt te ontwikkelen en realiseren. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers. “Wij zijn bijvoorbeeld ook lid van ‘De Beuk erin’, een project waarbij verschillende partijen samenwerken om het Hoofddorpse bedrijventerrein Beukenhorst duurzamer te maken en om te zorgen dat leegstand er niet tot verpaupering leidt”, besluit Verweij. “Want wat we willen is Beukenhorst upgraden en het zo op een mooie toekomst toerusten.” Een van de kernideeën geformuleerd voor ‘De Beuk erin’, is om te stimuleren dat ondernemers meer oog voor elkaar en voor samenwerkingskansen krijgen. “Dat kan zijn om met meerdere bedrijven in een gebouw de kantine te delen, maar bijvoorbeeld ook om vaker zaken te doen met collega’s. Want soms zie je dat men iets van de andere kant van Nederland, of zelfs verder, laat komen, terwijl de buurman het ook kan leveren.” Ofwel: houd je ogen en oren goed open. Het had ook zomaar een credo van Van Wijnen kunnen zijn. 'MPSJT7FSTUFSTUSBBUUF"NTUFSEBN

De kracht van ‘Verbouwen met de buurt’ is dat het overal uit te rollen is Ondanks het feit dat de keuzes gestandaardiseerd zijn, is er toch verrassend veel mogelijk. Naast complete verbouwingen, vallen ook renovatie van verweerde gevels of het opnieuw schilderen in dezelfde of een nieuwe frisse kleur, binnen de reikwijdte van ‘Verbouwen met de buurt’. “Binnen alle opties die we aanbieden, zijn er bovendien nog detailkeuzes te maken. Bijvoorbeeld met betrekking tot het type kozijnen dat men mooi vindt.” Ook aan de transparantie van het kostenplaatje is gedacht. “Bij elke gemaakte keuze ziet men op het scherm het bijbehorende indicatiebedrag verschijnen. Zo weet men direct waarmee men qua kosten rekening moet houden.”

Van Wijnen Haarlemmermeer B.V. Opaallaan 14

De consument is dus winnaar. Bovendien is de kracht van het concept ‘Verbouwen met de buurt’, dat het bijna overal uit te rollen is. Veel meer woonconsumenten

2132 XT Hoofddorp T 023 - 576 40 00 haarlemmermeer@vanwijnen.nl www.vanwijnen.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 19

 01-03-13 13:09


Bedrijfsreportage Mackaay ICT Services bestaat 20 jaar

‘Ondernemers in de cloud. Maar wat is de cloud eigenlijk?’ Dit jaar bestaat Mackaay ICT Services uit Hoofddorp 20 jaar. Als Edwin Mackaay terugblikt op de afgelopen twee decennia, dan concludeert hij meteen dat IT een ongekende ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Ik kan me voorstellen dat ondernemers door de bomen het IT-bos niet meer zien. Zo is nu ‘de cloud’ veelbesproken. Maar ja, wat is de cloud eigenlijk?”

V

olgens Edwin zijn er vele definities. “Feitelijk komt het er op neer dat je de IT ‘onderbrengt’ bij een externe partij. En om dan bij al je gegevens en applicaties te kunnen komen maak je verbinding via het internet.” Edwin legt uit dat je veel verschillende niveaus in de cloud hebt. “De meeste mensen kennen eenvoudige producten als Dropbox, Google of Hotmail wel. Maar de vraag is hoe veilig het daar daadwerkelijk is. Je hebt slechts één password nodig om in die cloud te komen. Maar wat doe je als anderen makkelijk dat password in bezit kunnen krijgen? Het kan geavanceerder, professioneler en veiliger. Maar hoe je het doet is altijd afhankelijk van de eigen wensen en om wat voor soort data het gaat. Feit is dat je in professionele clouds beslist een grotere stabiliteit bereikt, een hoger veiligheidsniveau en dat complete ontzorging wordt geboden. Sterker nog: gebruikers merken vaak niets van mogelijke storingen. Dat komt doordat een virtuele server over meerdere fysieke servers in het datacenter is geïnstalleerd. Een storing in de één wordt opgevangen door de ander. De ondernemer kan gewoon doorwerken. Wie wil dat nu niet horen?” Edwin weet zeker dat de fysieke server zijn langste tijd heeft gehad “De meesten

20

zullen het wel herkennen: de server stond in een kast. En, feitelijk kon iedereen er bij komen. De kast was niet eens afgesloten! Geen veiligheidsniveau dus! De keuze voor de cloud is snel gemaakt. Ik ben er bovendien van overtuigd dat de fysieke server storingsgevoeliger is. De cloud – op welk niveau dan ook – is de oplossing.” Edwin benadrukt dat ondernemers altijd goed bij zichzelf te rade moeten gaan ‘welk gevaar’ ze lopen ten aanzien van de eigen bedrijfsprocessen. “Ik heb nog nooit een ondernemer ontmoet, die wil dat bedrijfsgevoelige informatie ‘zomaar’ op straat komt te liggen, maar daarnaast wil elke medewerker – bijvoorbeeld via Smartphones en Tablets – tegelijkertijd wél van elke andere locatie verbonden kunnen zijn met de bedrijfsgegevens. Anticiperen is een must.” “Kleine organisaties met slechts een paar medewerkers weten overigens over het algemeen wel hoe ze met deze vraagstukken om moeten gaan – ze weten in ieder geval wáár hun data zijn opgeslagen - maar grotere ondernemingen dienen écht voortdurend bewustzijn te ontwikkelen over de essentie van de eigen IT-vraagstukken,” besluit Edwin. “Hoe meer medewerkers des

te beter het beleid moet zijn geformuleerd. Wij ondersteunen daarbij. We adviseren, analyseren, kunnen tot in detail berekeningen voorleggen en zeker ook kritische vragen stellen over wat de klant onder veiligheid verstaat. Dat kan heel breed zijn. Zelfs tot aan de hosted VoIP oplossingen. Vooral groeiende bedrijven komen tot dit vraagstuk: de traditionele telefooncentrale voldoet bijvoorbeeld vaak niet meer en moet vervangen worden. De vraag is of er wel een nieuwe centrale moet komen. Dat brengt sowieso kosten met zich mee. Echter, je kunt het geheel ook in de cloud brengen. Zo kun je makkelijker uitbreiden, je hebt geen onderhoud meer en je hoeft nooit meer een centrale te vervangen. En niet onbelangrijk: het is zeker 30% goedkoper bellen! De rode draad is echter overal hetzelfde: we laten niets aan het toeval over. Excellente IT-oplossingen vormen de basis voor onvoorwaardelijke en veilige continuïteit.” Mackaay ICT Services B.V. Boslaan 29 2132 RJ Hoofddorp T 088 - 088 44 44 www.mackaay.nl http://twitter.com/Mackaay_ICT http://facebook.com/Mackaayict http://nl.linkedin.com/in/edwinmackaay

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 20

01-03-13 13:09


Bedrijfsreportage

De vele aspecten van aftersales bij Truckland Noord-Holland Als Directeur Aftersales van Truckland Noord-Holland belicht Gerard Smelik de vele aspecten die zijn portefeuille bevat. Aftersales blijkt veel meer dan het bezoek aan de garage en de verkoop van onderdelen.

A

ftersales is alles dat zich afspeelt nadat een klant de sleutels van zijn nieuwe of gebruikte voertuig in ontvangst heeft genomen. Bij Truckland gaat het dan om een reeks modellen startend bij de compacte Fiat Fiorino tot aan de meest indrukwekkende 50-tonner van DAF of GINAF en alles wat daar tussen zit. Ieder van deze producten kenmerkt zich door een specifieke techniek en uitrusting. Zaken waarover bij Truckland technici altijd de adequate kennis beschikbaar is. Om dat allemaal op peil te houden gaan zij ook regelmatig op nascholing. Oplopend tot wel 35 dagen per jaar! Hiermee garanderen wij als multi-brand merkdealer dat uw bedrijfsmiddel altijd optimaal en volgens de juiste standaard wordt onderhouden en gerepareerd.” “De complexiteit van techniek neemt steeds verder toe. Als bedrijf leveren wij ook tal van voertuigen waar op een of meerdere manieren zaken zijn op- of aangebouwd. Variërend van een laadkraan tot koelunit en van een vuilnisopbouw tot een specifieke laadbak. Daarbij zijn wij volledig toegerust en gecertificeerd om ook het onderhoud aan deze installaties te mogen verrichten, evenals aan alle vormen van getrokken materieel. Dat, gekoppeld aan de geldende APK- en overige keuringseisen, maakt dat wij als allround serviceprovider en volgens het principe ‘One Stop Shopping’ de non-productieve uren van het voertuig tot een minimum reduceren. Wij weten dat klanten dit ook steeds vaker van ons verwachten en spelen daar passend op in.”

adviseren over de juiste motor, aandrijflijn, opbouw en zo meer. Door de klant op deze manier vooraf te informeren kan deze op een juiste wijze zijn keuze bepalen en in het verdere leven van de truck beschikken over een productief bedrijfsmiddel.” “Uitplannen van materieel voor onderhoud moet op gezette tijden. Wij proberen met u samen te kijken naar het beste moment en hebben oog voor uw afwegingen. Wilt u op zaterdagmorgen langskomen voor het onderhoud? Dan zorgen wij dat er op die zaterdag iemand beschikbaar is. Wilt u op een andere dan uw eigen Truckland-vestiging het onderhoud uit laten voeren? Dan gaan wij dat regelen. En mochten er onverhoopt niet voldoende technici beschikbaar zijn, dan kijken we hoe wij die mankracht vanuit een andere vestiging kunnen verplaatsen. In principe herstellen wij alle voertuigen

met originele onderdelen. Maar er zijn situaties denkbaar, waarbij ruildelen een goed alternatief bieden, of dat je kiest voor een gebruikt deel of iets uit het universele circuit. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de klant. Verder hanteren wij bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd de letters FTR. Dat staat voor First Time Right en wil zeggen: wanneer er aan de truck werkzaamheden worden verricht dit door middel van een eindcontrole wordt afgezegeld om te voorkomen dat de klant voor dezelfde storing nog een keer moet terugkomen.”

Truckland Noord-Holland B.V T 020 - 585 12 34 www.truckland.nl

“Om later niet voor onverwachte problemen te staan, is het verstandig om bij aanschaf van een voertuig het juiste advies te vragen. Door de hechte samenwerking tussen ons verkoopteam, de aftersales mensen en technici bouwen wij daar een gedegen praktijkervaring in op en kunnen op basis van die kennis passend

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 21

21 01-03-13 13:09


Bedrijfsreportage

5FLTU+FSSZ)FMNFST $SPXO.FEJB t'PUPHSBmF+VS&OHFMDIPS

Alleen bij particulieren al wordt er jaarlijks ruim 80.000 keer (!) ingebroken. En, de getallen voor inbraken bij bedrijfspanden zullen helaas niet rooskleuriger zijn. Aan het woord is Remko van den Hout, eigenaar van BSS Beveiliging en Slotenservice uit Hoofddorp. “Ik sta er versteld van dat ondernemers vaak veel te makkelijk zijn als het gaat om het beveiligen van hun eigen bedrijfspand. Maar preventie kan! De technieken schrijden bovendien voort waardoor het beveiligingsniveau aanzienlijk kan worden verhoogd. Zou het lukken om in de komende jaren die enorme inbraakcijfers omlaag te krijgen‌?â€?

Inbraakcijfers kunnen echt omlaag!

‘Voortschrijdende techniek is basis voor betere inbraakbeveiliging’

V

olgens Remko zijn er legio mogelijkheden om de feitelijke veiligheid ink te verbeteren. “In de ruim 17 jaar dat ik in dit vak zit, zijn de ontwikkelingen ongekend. Waar we 17 jaar geleden nog bezig waren met louter sleutels, zo zijn nu producten als de vingerscan eigenlijk al voor iedereen bereikbaar. Maar‌ voordat een ondernemer een keuze maakt over hoe het toegangsbeheer in zijn pand moet worden georganiseerd, is het eerst van belang een analyse te maken van wat er in het speciďŹ eke bedrijf eigenlijk gaande is. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen wensen maar elke omstandigheid is anders. Zo kijken wij bijvoorbeeld hoeveel mensen er werkzaam zijn, hoe je hun autorisaties kunt deďŹ niĂŤren

22

(mogen ze overal in het pand komen?), op welke wijze de functionaliteit van onze producten daarin kan passen en last but not least wat medewerkers zĂŠlf prettig vinden.â€? Remko ziet gelukkig wel een duidelijke tendens dat het bedrijfsleven zelf proactiever op zoek is naar oplossingen. “Maar ook raken we in gesprek als wij ergens ter plekke zijn als er een probleem is. Bijvoorbeeld als een sleutel is afgebroken en men bijvoorbeeld niet meer naar binnen kan. Voor alle slotproblemen zijn wij er dan voor de klant. Wij zijn er dan meestal binnen 30 minuten – als onderdeel van onze 24/7 slotenservice - maar uiteindelijk wil je met de klant samen op zoek naar een eectievere oplossing: goed toegangsbeheer.â€? Zo is het gemak van de ‘Fingerscan’ overduidelijk.

“Nooit meer een sleutel op zak. Je kunt alleen naar binnen als je bijvoorbeeld je wijsvinger bij de ingang laat scannen. Ook zien we in toenemende mate een sluitplan waarbij elke medewerker een eigen pincode heeft. Ook de E-Key is in opkomst. Noem het maar een afstandsbediening waarmee je deuren kunt openen.â€? Volgens Remko zal de combinatie van pasjes met een ďŹ ngerscan een grote vlucht nemen. “Aan pasjes kun je namelijk andere functionaliteiten toevoegen. Het is zoals de chipknip; naast het verkrijgen van toegangscontrole kun je de lunch afrekenen in de bedrijfskantine.â€? BSS Beveiliging en Slotenservice houdt zich daarnaast bezig met vluchtwegtechnieken. “We zien dat vluchtdeuren nog te vaak open staan,â€? vertelt Remko. “En dat betekent dat ongewenste personen op die plek dus ook naar binnen kunnen komen. Wij bedenken oplossingen om dit te voorkomen. Manipulatie van binnenuit wordt onmogelijk gemaakt.â€? Het uiteindelijke doel is vanzelfsprekend om de hoge inbraakcijfers een halt toe te roepen. Remko tot slot: “De eerste stap is dat ondernemers het bewustzijn moeten ontwikkelen dat er in de praktijk vele opties zijn om de eigen beveiliging te verbeteren. We nodigen iedereen daarom graag uit om eens in onze showroom in Hoofddorp te komen kijken.â€? En dan met een knipoog: “De deur staat open. Maar wel gecontroleerd‌..â€?

BSS Beveiliging en Slotenservice Boslaan 31 2132 RJ Hoofddorp T 023 – 567 20 50 F 023 – 567 20 53 remko@bss-hoofddorp.nl www.bss-hoofddorp.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 22

01-03-13 13:09


Bedrijfsreportage

5FLTU+FSSZ)FMNFST $SPXO.FEJB t'PUPHSBmF-VVL(PTFXFIS

Van Santen Transport uit Haarlem neemt De Koker kraanverhuur uit Hoofddorp over

Sinds 1 januari van dit jaar heeft de Van Santen Groep uit Haarlem het uit Hoofddorp afkomstige De Koker Kraanverhuur overgenomen. De twee broers, Gert-Jan en Marcel van Santen, beiden al sinds 1996 de directeur/eigenaren van het Haarlemse transportbedrijf, vertellen dat ze zĂŠlf werden benaderd. “Toen we in gesprek gingen, ontstond met name interesse voor de kraan-

O

nbekend met De Koker waren de twee overigens niet. Marcel: “We kenden het bedrijf en dus wisten we al snel wat de mogelijkheden waren om onze eigen strategische groei-ambities vorm te geven. Het past ook in onze visie om de kansen in de markt te vergroten. In 2009 hadden we Van Elk Transport uit Haarlem overgenomen, in 2010 namen we Verbeek Transport en -kraanverhuur uit Hoofddorp over en nu dus deze nieuwe stap. Weliswaar is het traject nu relatief snel rondgekomen, maar vanzelfsprekend zijn we niet over ĂŠĂŠn nacht ijs gegaan. Immers, we merken zeker wel wat van de economische tegenwind. Daarnaast zijn we zelf ook al sinds de jaren 70 actief in deze sector en dus is het voor ons ook geen compleet onbekend terrein. Maar het zijn vooral de kansen die we zien als de markt weer aantrekt. Als ondernemers zijn we namelijk toch elke dag bezig met de continuĂŻteitsvraagstukken.â€? Volgens Gert-Jan wordt er nu een eďŹƒciencyslag gemaakt. “De Koker had goed materieel, goed personeel en een mooie klantenkring. We kunnen op een aantal vlakken besparen

waardoor we concurrerend blijven. Want, aan kwaliteit en veiligheid willen we geen enkele concessie doen. Het overnemen van bedrijven is daarom een goede strategie om die kwaliteit ĂŠn de diversiteit van de dienstverlening te kunnen blijven handhaven.â€? Het tweetal vertelt dat er sowieso altijd veel werd en wordt geĂŻnvesteerd in het eigen bedrijf. “En daarbij doelen we niet alleen op materieel, maar ook op personeel. We zijn er trots op dat we een laag verloop hebben en dat het ziekteverzuim zeer laag is. Onze medewerkers hebben het dus naar hun zin. Uiteindelijk straalt dat af op de wijze waarop we ons aan de markt kunnen presenteren. DĂĄt aspect telde zeker mee in de beslissing van de overname. We hebben het vertrouwen van de markt en al onze medewerkers weten dat ze het visitekaartje van de organisatie zijn.â€? Die opdrachtgevers zijn overigens zeer divers. “Van handelsbedrijven tot aan importeurs en van internationale vrachtafhandelaars op Schiphol tot groothandel in bouwmaterialen. Maar ook klimaatbeheer-

activiteiten en dat heeft dus geresulteerd in een overname per begin van dit jaar. Die tak gaat nu verder onder onze eigen naam.�

singsbedrijven, aannemers/bouwbedrijven en hoveniers/boomverzorgingsbedrijven.� Een andere belangrijke activiteit is het verzorgen van grote, zware, brede, en hoge transporten. “Alles wat exceptioneel is, kunnen we aan.� Met positieve afgunst keek het tweetal vorig jaar dan ook naar de prachtige beelden uit de Verenigde Staten waar door de straten van Los Angeles de laatste Space Shuttle vervoerd werd. “Dat is nou typisch zo een opdracht die we in Nederland ook graag zouden willen doen,� zo besluiten de twee broers lachend. “Het is in ieder geval iets wat we aan zouden kunnen. Met de uitbreiding - door de overname – denken we dan ook een nog bredere klantenkring te kunnen bedienen en waar mogelijk extra activiteiten bij bestaande klanten aan te bieden op zowel horizontaal als verticaal transport.�

Van Santen Transport BV Heringaweg 4

T 023 - 532 22 40

trp@vansantengrp.nl

2031 BW Haarlem

F 023 - 532 42 80

www.vansantengrp.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 23

23 01-03-13 13:09


Bedrijfsreportage

5FLTU+FSSZ)FMNFST $SPXO.FEJB t'PUPHSBmF+VS&OHFMDIPS

Sinds vorig jaar zijn Onno Kinkel en Michael Stukart de twee gedreven directeur/eigenaren van het in Hoofddorp gevestigde StukArt Tuinen. De twee waren echter vóór de start van hun eigen ondernemerschap al respectievelijk 16 en 11 jaar in het bedrijf werkzaam. Over groen hoef je hen dus niets te vertellen. Expertise volop aanwezig! En ambitie. Want de twee hebben genoeg plannen om hun bedrijf verder in de markt te positioneren. “Een van onze speerpunten is om te groeien in het onderhoudssegment,â€? zegt het duo.

Ambitieuze ambities voor de toekomst

‘Ondernemerschap versterken met verzorgd groen visitekaartje’ .JDIBFM4UVLBSU0OOP,JOLFMJOEFTIPXSPPN

V

olgens Onno is het bedrijfsleven gelukkig nog steeds bereid om te investeren in onderhoud. “Vastgoedeigenaren, woningcorporaties, beheersmaatschappijen van onder andere pensioenfondsen en besturen van parkmanagement, realiseren zich goed dat stilzitten geen optie is. Ook niet in tijden van economische tegenwind. Onderhoud kun je namelijk niet overslaan. Want, de huurders en gebruikers van onroerend goed, zullen dat niet accepteren. Bovendien weet men dat goed onderhouden groen simpelweg een mooi visitekaartje oplevert.� Op de vraag wat onder ‘goed onderhoud’ wordt verstaan, is Michael duidelijk. “Ik zou de vraag echter willen omdraaien: ergeren we ons niet allemaal aan een scheef parkeerpaaltje of bestrating die wegzakt rondom een put? Dat willen we toch op

24

orde hebben? En dat geldt ook voor het hovenierswerk. Vaktechnisch moet het kloppen. Geen onkruid. Alles goed gesnoeid, gemaaid en geknipt. En, het moet passen bij de gevelarchitectuur. Het complete plaatje moet dus op orde zijn.� Het ondernemende duo is er daarnaast van overtuigd dat een goed verzorgd bedrijventerrein ook internationaal haar vruchten zal afwerpen. “We wonen, werken en ondernemen in een gemeente die veel in het buitenland de boer op is. Als de wethouder er dan in slaagt om bijvoorbeeld een Koreaans bedrijf hier naartoe te halen, dan kun je op je vingers natellen dat ook zo’n Koreaan goed naar de Look and Feel kijkt van de omgeving. Wij leveren daar onze bijdrage aan.� StukArt Tuinen heeft in ieder geval al een zeer brede referentieportefeuille

opgebouwd, zowel binnen als buiten de gemeente. “Zo verzorgen wij 10 tot 12 keer per jaar het onderhoud van het groen, de vijver en bestrating rondom het Oude Raadhuis in het centrum van Hoofddorp. Het gras maaien we frequenter. Begrijpelijk dat er door gemeente en bedrijven in wordt geĂŻnvesteerd. Het gebouw is een monument. Ook verzorgen we voor alle vestigingen van de Rabobank regio Schiphol de groenvoorziening. Buiten Haarlemmermeer zijn we trots op ons werk voor bijvoorbeeld uitgeverij Reed Elsevier. Daar verzorgen we al het binnen- en buitengroen. In Amsterdam IJburg verzorgen we voor diverse woningcorporaties daktuinen en richten we entrees creatief in, maar ook voor de Hotels van Oranje in Noordwijk zijn we actief: voor hen doen we regelmatig reconstructies van beplantingen.â€? Met dat laatste doelt Michael op de verzorging van het groen dat bijvoorbeeld door de snijdende winterse koude een knauw heeft gehad. Los van de uitgesproken ambitie om te groeien in het onderhoudssegment, hopen Onno en Michael tevens meer in beeld te komen bij ondernemers ĂŠn de gemeente. Onno tot slot: “We hebben genoeg ideeĂŤn voor bijvoorbeeld Bedrijventerrein de PrĂŠsident of het Huis van de Sport. We zijn trotse ondernemers in Haarlemmermeer en precies daarom hopen we ook binnen de eigen gemeente onze bijdrage te mogen blijven leveren.â€?

StukArt Tuinen Jadelaan 105 2132 XZ Hoofddorp T 023 - 561 20 79 F 023 - 563 56 71 info@stukart.nl www.stukart.nl

het ONDERNEMERS BELANG

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 24

01-03-13 13:09


De nieuwe ŠKODA Rapid. naf Prijs va

0,€ 14.19vanaf g Bijtellin p.m. € 99,-

Brandstofverbruik gemiddeld 5,1-5,5 L/100km (1 op 18,2-19,6) CO2-emissie 119-128 gr/km.

Bij bestelling van de ŠKODA Rapid in de maand maart ontvangt u bij Martin Schilder gratis* een derde jaar garantie t.w.v. € 215,-. www.skoda.nl

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Genoemde bijtelling is o.b.v. een 42% inkomensschaal. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. *Deze actie is geldig van 1 t/m 31 maart 2013. Garantie op basis van een maximale kilometrage van 100.00 km. Lease is uitgesloten van deze actie.

MARTIN SCHILDER, Cruquiusweg 37, 2102 LS Heemstede, 023 - 528 07 51 KÖHLER B.V., Smaragdlaan 6, 2132 VX Hoofddorp, 023 - 564 04 05

“A MGROE P W E RK T ! ” Ja, ik ben heel tevreden over onze samenwerking met AM Groep. Wij zijn een, oorspronkelijk Duitse, grote facilitaire dienstverlener. In Nederland houden we ons vooral bezig met schoonmaak en dan met name in de vliegtuigbranche. We verzorgen met 250 mensen zo’n 360 vluchten per dag van onder meer KLM en Arke Fly. Ongeveer een jaar geleden zocht ik contact met AM Groep; ik had hun busjes wel eens zien rijden. Zo’n acht mensen zijn nu bij hen binnengestapt voor re-integratie. Onze medewerkers doen vooral fysiek werk. Als iemand rugklachten heeft zijn er eigenlijk geen alternatieven binnen onze eigen organisatie of op de eigen werkplek. Bovendien is er vaak een taalbarrière. Bij AM Groep kunnen ze concreet iets doen -bijvoorbeeld werkzaamheden in het magazijnzodat er werkritme en sociaal contact blijft. Daarnaast worden mensen gescreend en deskundig begeleid naar een andere werkplek.

FLOOR PIEFFERS HR Manager Klüh Service Management

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 25

AM Groep werkt goed. SERVICE MANAGEMENT NEDERLAND BV

Ervaar het zelf op www.amgroep.nl

01-03-13 13:09


Meer weten:

ProďŹ teer nu het nog kan van veel ďŹ scaal voordeel.

100% SUV, 0% bijtelling.

Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid EV) Vanaf â‚Ź 43.490,-

0% BIJTELLING

VEEL FISCAAL VOORDEEL VOOR ONDERNEMERS

BRANDSTOFBESPAREND

TREKVERMOGEN 1500 KG

ACTIERADIUS 900 KM

STANDAARD 4WD

Zakelijk rijden was nog nooit zo interessant. De Mitsubishi Outlander PHEV is standaard zeer riant uitgerust. Zijn hoge zit geeft goed zicht. Hij biedt de rijbeleving van een automaat en heeft volop laadruimte. Maar wat deze SUV ĂŠcht uniek maakt? A-label, geen wegenbelasting en geen BPM. 100% SUV, 0% bijtelling? Nu is het mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie over de ďŹ scale voordelen, subsidieregelingen voor ondernemers (ZZP, BV, VOF of eenmanszaak) en de aantrekkelijke (lease)prijzen. Of bezoek de showroom om het onmogelijke mogelijk te maken.

Onze partner in ďŹ scale zaken is Administratiekantoor Machiels. WWW.ADMINISTRATIEKANTOORMACHIELS.NL

Autobedrijf Wiersema & Van Wouwe ,CFGNCCPĂ?:<*QQHFFQTRĂ?6GNGHQQP   WWW.WIERSEMAVANWOUWE.NL CO2-uitstoot < 49 g/km. Prijzen inclusief BTW (BPM â&#x201A;Ź 0,-), tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard speciďŹ caties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

R020-0113 HOB Haarlemmermeerlanden.indd 26

01-03-13 13:09

Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 1-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you