Page 1

NR. 1

2013

GRONINGEN

Innoveren als

antwoord op nieuwe marktomstandigheden

We hebben in het Noorden goud in handen

Groningen is en blijft aantrekkelijke congresstad

Securitas maakt veilig ondernemen mogelijk

De Nederlandse arbeidsmarkt exibiliseert verder

ttttttttttttttttWWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


uw deur, ons vak

Verkoop, montage, onderhoud en reparatie van alle merken deuren

Bedrijfs- en Garagedeuren

B&GS Bedrijfsdeuren & Garagedeuren Specialist van het Noorden. Tientallen jaren ervaring in verkoop, montage, onderhoud en reparatie van

Specialist

elk type en merk garagedeur of bedrijfsdeur maakt ons wie we zijn: Het adres voor kwaliteitsdeuren kanteldeuren, sectionaaldeuren, roldeuren, overheaddeuren, schuifdeuren etc. Voor alle deuren kunt bij ons terrecht. Hormann dealer van alle deuren uit hun assortiment. Maar ook andere merken deuren leveren, plaatsen en repareren wij. Laat u informeren in onze Showroom of maak eventueel een afspraak, wij komen vrijblijvend langs.

Eestumerweg 49, 9792 RB Ten Post T 050 - 520 11 00 | F 050 - 520 11 09 info@bengs.nl | www.bengs.nl

t Bouwmachines t Steigerbouw t Betonbekisting t Toiletservice

Weer aan de slag na ziekte? Focus op re-integratie Persoonlijke begeleiding door re-integratie adviseur 矇n jobsearcher. Kennis van wet- en regelgeving rondom re-integratie i.v.m. ziekte.

t Evenementen re-integratie - outplacement - loopbaanbegeleiding assessment - (e-)coaching - training - loopbaanportaal opleiding Loopbaancoach - HR advies

D矇 verhuurspecialist van het Noorden 0900 74 74 747 0900-74

s議perdaverhuur nl s議perdaverhuur.nl

Meer informatie? www.focusnederland.nl groningen@focusnederland.nl 050 527 32 30


Inhoud Het Ondernemersbelang Groningen verschijnt vijf keer per jaar Tiende jaargang, nummer 1-2013 COVERFOTO De deelnemers aan het tafelgesprek met v.l.n.r. Bart de Vries, Pieter Both, Mariska Pater, Yvonne van Mastrigt, Rinse Ebbes en Douglas Mensink (foto Rien Linthout) UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

08

Innoveren als antwoord op nieuwe marktomstandigheden “Natuurlijk zijn er nog een aantal problemen op te lossen, maar er gaat ook veel goed in de Groningse economie en dat wordt onderbelicht.” De teneur tijdens het tafelgesprek van Het Ondernemersbelang, waarbij 5 ondernemers en de gedeputeerde Yvonne van Mastrigt (economische zaken) aanwezig waren, was overwegend positief. Ze hebben het met de negatieve berichtgeving eigenlijk wel gehad. “Ondernemers zijn in staat om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, om te vernieuwen en dat is momenteel gaande. We pakken de kansen op die zich voordoen en hebben zin in het nieuwe jaar.”

We hebben in het Noorden goud in handen “Er gebeurt enorm veel in de noordelijke provincies en er liggen vele kansen. Volgens mij staan we aan de vooravond van grote ontwikkelingen in Noord-Nederland. En dat komt dan vooral omdat we steeds beter uitspelen waar we goed in zijn.” Dat zegt Yvonne van Mastrigt, sinds enkele maanden gedeputeerde in de provincie Groningen, met onder andere economische zaken in haar portefeuille. Om het bedrijfsleven verder te ondersteunen heeft de provincie enkele aantrekkelijke programma’s in de markt gezet.

16

Groningen is en blijft aantrekkelijke congresstad EINDREDACTIE Erik van Raalte T 0594 - 69 56 14 e.vanraalte@ondernemersbelang.nl BLADMANAGER Jos Bosboom Novema Grootegast T 0594 - 51 03 03 j.bosboom@ondernemersbelang.nl VORMGEVING VDS Vormgeving, Drachten DRUK Scholma Druk, Bedum AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Gerrit Boer Jan Hammink Jan Jong Fotografie Paul Kusters (cartoon) Jeroen Kuypers Rien Linthout Marco Magielse Henk Poker André Staas - Comm’Art Tekstbureau Vakmaten Henk Veenstra André Vermeulen (column) Ruud Voest Cock de Vries René Zoetemelk

21

Natuurlijk, met name het aantal bedrijfscongressen neemt vanwege de huidige omstandigheden af, overigens een beeld dat zich vooral in de Randstad voordoet, maar feit blijft dat de wetenschap in Groningen zich daar niet aan stoort en rustig doorgaat met het organiseren van congressen en symposia. “We profiteren in Groningen behoorlijk van het feit dat we een universiteitsstad zijn”, geeft Jaap Westerhuijs, directeur van het Groningen Congres Bureau, aan. Daarom verwacht hij ook voor 2013 wederom een goed jaar voor Noord-Nederland als ideale congresregio.

Securitas maakt veilig ondernemen mogelijk Na voedsel en een dak boven ons hoofd is veiligheid doorgaans de belangrijkste behoefte van de mens. Veilig wonen, werken, reizen en leven voor iedereen; voor Securitas is dit een vanzelfsprekendheid. Zeker na 9/11 staan particulieren, overheden en ondernemers stil bij de waarde van veiligheid. Securitas maakt veiligheid mogelijk, ook in bedrijven. Met kundige mensen en slimme technieken.

In het hartkatern De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

ISSN: 1873 - 7412

In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

- Blijvend leren steeds belangrijker - SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden - Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in - Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Graag met vermelding voor welke editie van het Ondernemersbelang de wijziging betreft

02

het ONDERNEMERS BELANG

22 De succesfactor in het falen

Op je zwakke punten win je geen wedstrijd, maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden.


Column ■

En verder

Sleutelwoord: optimisme

04

Nieuws

Dik vier jaar al verkeert de westerse wereld in een forse dip. Het einde is

07

Scholma Druk innoveert

nog niet in zicht. We praten elkaar de put in. Zo hebben we ons zelf in

14

QNH: Partner in IT

een vicieuze cirkel gemanoeuvreerd. De media berichten bijna dagelijks

15

Mensink ICT Advocatuur: Met de kennis van nu ……

17

Sijperda bewerkstelligt groei

18

Bedrijven plukken de vruchten van succes AOT Noord

19

TEL: Het nieuwe netwerkevenement in WTC Leeuwarden

24

2013: Een jaar met nieuwe kansen? De mening van

28

over economische rampspoed, daarbij gevoed door de regering en door geluiden uit de lobbykantoren van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is er nauwelijks nog besef van de enorme welvaart waarin wij mogen leven. Oorlog is iets wat 90 procent van de bevolking alleen kent van televisiebeelden en bioscoopfilms. De economie is het probleem niet. Het werkelijke probleem is dat in Nederland, en ook in andere westerse

ons panel

‘democratieën’, een tweedeling is ontstaan tussen de bestuurlijke elite en

Fishing expedition

de gewone burger op straat. Die twee verstaan elkaar niet meer. De huidige generatie politici zit niet in de politiek vanuit een gedreven ideaal om het land en zijn bevolking naar betere leefomstandigheden te leiden, maar vanuit een gecalculeerde gedachte om de eigen loopbaan vooruit te helpen. Op zich is dat niet eens zo vreemd, immers de leefomstandigheden kunnen al bijna niet meer beter. Hierdoor laat zich verklaren waarom het kabinet-Rutte II (en ook voorgaande coalities) niet verder komt dan het verhogen van belastingen en het beknibbelen op collectieve voorzieningen. Een beeld van hoe

Strip

Nederland er in 2020 bij moet liggen, is er niet in Den Haag. De boodschap dat iedereen het zal voelen dit jaar, is een heel verkeerde boodschap. Daardoor blijft iedereen –behalve creatieve ondernemers- zitten waar hij zit. Dat de bouwsector op z’n rug ligt, de woningmarkt is ingestort en de werkloosheid elke dag met 800 mensen toeneemt, interesseert de overheid geen bal. Ze neemt immers geen maatregelen om het functioneren van de economie te stimuleren. Ze doet het tegenovergestelde. De regering veroorzaakt vraaguitval. Behalve op vakanties en de nieuwste iPhone bezuinigt het volk nu bijna overal op. Terwijl iedereen weet dat geld moet rollen om de machinerie draaiend te houden. Aan de koopkracht ligt het echt niet. Sinds 2008 is die met 4 procent gedaald. Met elk briefje van 50 euro koop je nu dus voor 2 euro minder dan vijf jaar geleden. De boodschap van het kabinet had vorig jaar moeten zijn: Mensen, we verlagen de BTW en de inkomstenbelasting en we snijden fors in het overheidsapparaat en maken van de ambtenaren zzp’ers. Weten die ook eens wat het is om de eigen broek te moeten ophouden. Geef ons vier jaar en het komt goed. Dit lijkt op het VVD-programma, maar de PvdA heeft het kennelijk weten tegen te houden. Ondernemers zullen 2013, zoals gewoonlijk, zelf naar hun hand moeten zetten. Met een tas en een jas vol optimisme, dat wel. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Directeur Groningen Congres Bureau Jaap Westerhuijs vertrekt zomer 2013 Directeur Jaap Westerhuijs neemt in juli 2013 officieel afscheid van het Groningen Congres Bureau (GCB). Hij heeft dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het Bestuur van het GCB heeft mevrouw Mariska Pater (38) tot opvolger benoemd. Momenteel is mevrouw Pater adjunct-directeur van het GCB en is sinds begin 1999 betrokken bij het congresbureau. Jaap Westerhuijs heeft zijn vertrek nu reeds aangekondigd om zijn opvolging zo soepel mogelijk te laten verlopen. Westerhuijs werd op 1 januari 1996 benoemd als directeur van het toen nieuwe GCB. Doel van deze organisatie was het aantal congressen en de economische spin-off er van voor Groningen te bevorderen. Onder zijn leiding is de afgelopen zestien jaar het aantal internationale congressen in Groningen sterk gestegen. Waren er in 1996 nog 18 per jaar, in 2011

waren dat er 62 per jaar, een aantal dat de laatste jaren stabiliseert. De economische betekenis van congressen voor Groningen is gestegen. Zo waren er in 1996 nog 16.175 congres deelnemer dagen, in 2011 waren er dat 47.200. De geschatte economische bestedingen bedroegen in 1996 nog € 3,6 miljoen en in 2011 € 18 miljoen. Groningen behoort samen met Amsterdam, Noordwijk, Maastricht, Rotterdam en Den Haag tot de landelijke top van congressteden. Met Mariska Pater als nieuwe directeur kiest het Bestuur voor continuering van het beleid én verjonging. Het Bestuur en Jaap Westerhuijs hebben er alle vertrouwen in dat Groningen haar positie als congresstad onder leiding van Mariska Pater en met steun van het Bestuur, de RUG en de overheden zal weten te behouden.

“Dit wil ik als ik er niet meer ben” Doodgaan zit voor veel jongeren nog in de taboesfeer. Dat is de overtuiging van de 21-jarige Naomi Witte uit Bakkeveen. Onder de titel ‘Wat wil ik als ik er niet meer ben’ stelde zij met vier medeleerlingen van het Alfa College in Groningen een boek samen. De 130 pagina's zijn bedoeld om de lezer aan te sporen tot nadenken over hun wensen als het gaat om de eigen uitvaart. Volgens Witte sterven iedere dag mensen die soms mondeling noch schriftelijk kenbaar maakten wat hun wensen op dit gebied zijn. Onbedoeld zadelen ze hun nabestaanden op met een probleem. Veel mensen hebben geen tijd om dit soort zaken op een rijtje te zetten. Maar voor je naasten is het wel belangrijk om dit soort zaken te regelen. Sommigen hebben in een testament vastgelegd wat er na hun dood moet gebeuren, maar de wensen voor, tijdens en na een begrafenis of

Specialist in winkels Stationsstraat 12, 9285 NH Buitenpost Tel.: 0511-540 145 info@retailmakelaar.nl www.retailmakelaar.nl

De overname specialist Stationsstraat 12 9285 NH Buitenpost TEL: 0511-542 910 info@succesor.com www.succesor.com

04

het ONDERNEMERS BELANG

Jager Midwolde fuseert met Dusseldorp Groep uit Lichtenvoorde

crematie worden vaak over gelaten aan de nabestaanden. Om te voorkomen dat nabestaanden met (onnodige) vragen blijven zitten, is er het boek: Dit wil ik als ik er niet meer ben. Een helder en overzichtelijk geschreven boek, waarin de eigenaar nauwgezet zijn of haar levensverhaal kan opschrijven, maar vooral ook een boek waarin de wensen en verlangens bij overlijden kunnen worden genoteerd. Het boek kan worden besteld bij Uitgeverij KiWi Media Producties uit Leek. Stuur hiervoor een mail naar info@kiwimediaproducties.nl of kijk voor meer informatie op www.ditwilikalsikernietmeerben.nl

Het bekende Groningse sloop- en recyclebedrijf Jager uit Midwolde is in 2011 volledig onderdeel geworden van het Gelderse familiebedrijf Dusseldorp. Nu, 2 jaar later, zijn de Jager-bedrijven juridisch gefuseerd met Dusseldorp en zal de naam Jager langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnen. In 2012 is begonnen met het introduceren van de huisstijlkleur van Dusseldorp, geel met zwart, op het materieel van Jager. Daarmee werd de relatie tussen de bedrijven steeds zichtbaarder. Sinds 1 januari 2013 wordt de naam Jager niet meer gebruikt. De medewerkers zijn overgegaan naar Dusseldorp. Voertuigen en materieel zullen geleidelijk ook omgekleurd gaan worden. Vanuit de vestigingen Midwolde, Oudehaske, Leeuwarden en Veendam blijft Dusseldorp onverminderd klaar staan voor haar klanten: particulieren, bedrijven en overheden.

Variass haalt miljoenenopdracht binnen Variass Systems B.V. uit Veendam, onderdeel van de Variass Groep, heeft een miljoenenopdracht binnengehaald voor het leveren van elektronische besturingssystemen ten behoeve van het nieuwe pantserrupsvoertuig Puma aan Rheinmetall Landsysteme, een dochteronderneming van het Rheinmetall concern in Düsseldorf. De order omvat technologisch hoogwaardige commando en controlesystemen voor pantservoertuigen welke uiteindelijk geleverd worden aan de Duitse

Landmacht voor o.a. vredesmissies. De ontwikkeling van de Puma werd uitgevoerd door Rheinmetall Landsysteme en Kraus-Maffei Wegmann. De overeenkomst betreft een order verspreid over een periode van zeven jaar. Variass Systems B.V. maakt samen met Variass Engineering B.V., Variass Electronics B.V. en Variass Medical Systems B.V. onderdeel uit van het hightech bedrijf Variass en heeft vestigingen in Veendam en Leeuwarden.

Persberichten Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productienieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar e.vanraalte@ondernemersbelang.nl.

Global textware zowel NEN als ISO gecertificeerd Vertaalbureau Global textware uit Groningen is ISO 9001 gecertificeerd. Met deze certificering wordt bevestigd dat het vertaalwerk van Global textware van uitstekende kwaliteit is. Aangezien het bureau veel werkt voor organisaties in de Life Science-branche, is kwaliteit en betrouwbaarheid van het allergrootste belang. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteits-

management. Deze norm waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en garandeert dat organisaties zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. “Een vertaalbureau staat of valt met de kwaliteit die het levert”, aldus directeur Raymund Prins. Met de certificering is Global textware het eerste vertaalbureau in NoordNederland dat zowel ISO 9001 als NEN

EN 15038 gecertificeerd is. Prins: In het NEN EN 15308-certificaat staat het primaire vertaalproces beschreven. Het hebben van beide certificaten is een pre om medische vertalingen te mogen verzorgen, onder andere voor handleidingen, bijsluiters en andere patiënteninformatie. Bij Global textware werken twintig vaste medewerkers en diverse freelancers.


Voor startende ondernemers: Business Palace Campus Groningen

Daarnaast biedt de Business Palace Campus in Groningen professionele huisvestingsmogelijkheden op een steenworp afstand van de ringweg, in combinatie met het 3-jarig incubator programma. Het incubatorprogramma start 14 januari 2013. Er kis keuze uit de volgende mogelijkheden: De Business Palace Campus in Groningen is een incubator van Business Palace. Deze kweekvijver is specifiek bedoeld voor startende ondernemers uit de regio Groningen. Business Palace Campus is gevestigd aan de Bieslookstraat 31-1 in de wijk Ulgersmaborg in Groningen. Als Groningse starter kun je rekenen op een totaalaanbod met alle

ingrediënten die je nodig hebt om je bedrijf succesvol op te starten en verder te ontwikkelen. Bij de Campus staat ondernemen centraal. De Business Palace Campus in Groningen is onderdeel van het Campus concept van Business Palace. Binnen het incubatorprogramma wordt alleen met experts en niet met algemene adviseurs gewerkt.

Incubator totaal (kantoor huur + incubatorprogramma): vanaf €525,Alleen deelname aan het incubatorprogramma (1 dag/week): €175,Alleen huur kantoorruimte: vanaf €350,Voor meer informatie en aanmelding: http://goo.gl/DTLQQ

Nieuwe voorzitter Bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland Per 1 januari 2013 heeft de heer drs. Louwe Dijkema het voorzitterschap van het Bestuur van TechnologieCentrum Noord-Nederland overgenomen van drs. ing. Cees Witvliet. Louwe Dijkema is commissaris van Koninklijke Van Gorcum BV en voormalig voorzitter van VNO-NCW Noord. Dijkema heeft een sterke bestuurlijke ervaring en is actief in verschillende stichtingen en organisaties. Zijn levensmotto: ‘Samenwerken in vertrouwen’ sluit naadloos aan op de rol en functie van TCNN in Noord-Nederland.

TCNN heeft de afgelopen jaren als schakel tussen noordelijke MKB enerzijds en kennisinstellingen en overheden anderzijds, een onmisbare bijdrage geleverd aan het versterken van de economie van NoordNederland door de concurrentiekracht van het MKB te vergroten. TCNN houdt zich op actieve wijze en met positieve resultaten bezig met economische, bedrijfskundige en technologische haalbaarheidsstudies, specifieke workshops, technologieprojecten en innovaties.

Fotograaf: Harry Kuipers

Om de start en groei als starter optimaal te faciliteren, verzorgt de Business Palace Campus in Groningen inhoudelijk en strategisch advies, persoonlijke coaching en toegang tot faciliteiten die de incubator biedt, zoals een volledig uitgeruste presentieruimte voor 10 personen.

Followfashion.nl winnaar Social Media Award050 2013 Tijdens het netwerkevenement ´Zakenvloer050´ is de Social Media Award 2013 uitgereikt aan online modeplatform FollowFashion.nl. FollowFashion.nl is in augustus 2011 opgericht door Marlou Volkerink (25). Destijds was zij nog werkzaam bij een reclamebureau als projectmanager en social media adviseur. In april 2012 besloot zij de stap te zetten om haar vaste baan op te zeggen en voor de volle 100 % voor het ondernemerschap te gaan. Mede dankzij Social Media is FollowFashion. nl in korte tijd enorm gegroeid. Zonder investeringsbudget heeft Marlou een succesvolle modeblog opgericht waar zij dagelijks samen met gastbloggers de bezoekers voorziet van inspirerende artikelen over de laatste mode trends, online shopping tips, beauty nieuws en nog veel meer. Maandelijks trekt FollowFashion.nl ruim 45.000 unieke bezoekers waarvan ruim de helft binnenkomt via Social Media kanalen. Naast Facebook en Twitter inspireert Follow Fashion haar volgers ook via nieuwere kanalen als Pinterest en Instagram. De jury die bestond uit Jeanet Bathoorn, Gilbert Sewnandan en Ron van Gent roemde Follow Fashion in het juryrapport voor de actieve houding, de alertheid en de aantrekkelijke uitstraling.

Gerrit Brand speelt met Een heel nieuw leven in op crisis in bedrijfsleven en samenleving In 2007 maakte Gerrit Brand zijn debuut als schrijver met de roman Tolvlucht. Speelde Tolvlucht zich af tussen de twee wereldoorlogen in de vorige eeuw, met ‘Een heel nieuw leven’ zit Gerrit Brand bovenop de actualiteit. De roman gaat over een mens en een maatschappij in crisis en speelt zich af in kringen van het bedrijfsleven. ‘Een heel nieuw leven’ mag gerust een satire op het bedrijfsleven met al zijn hebzucht, mannetjesmakerij en egoïsme genoemd worden. De roman speelt zich af in het decor

van het Groninger bedrijfsleven, maar is volgens Brand beslist geen sleutelroman. Advocaten, bankiers, accountants, uitgevers, journalisten, galeriehouders, kunstenaars, golfers, businessclub-leden, hoerenlopers, en andere belangrijke noorderlingen hoeven zich dan ook beslist niet aangesproken te voelen. “Als W.F. Hermans niet ooit Onder professoren had geschreven, was het geen slecht idee geweest mijn boek Onder directeuren te noemen. Die titel zou de lading namelijk uitstekend dekken,” aldus de

schrijver, die als uitgever/journalist goed ingevoerd is in de noordelijke ondernemerskringen. De auteur

Gerrit Brand (1956) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt als communicatieadviseur en uitgever. www.gerritbrand.nl Een heel nieuw leven, Uitgeverij Nobelman, 224 pagina, €19,50 ISBN 978-90-817151-2-6

het ONDERNEMERS BELANG

05


Slim bestellen: regel alles zelf online

050 - 302 21 69

MijnBedrijfskleding.nl Gorechtekade 125b | 9713 BM Groningen Tel: 050 210 2811 | info@mijnbedrijfkleding.nl


Bedrijfsreportage

5FLTU)FOL1PLFSt'PUPHSBmF3JFO-JOUIPVU

Scholma Druk innoveert

Drukken in nieuw perspectief De rol van de drukker verandert. Scholma Druk denkt vanuit de hele communicatieketen. Door anders naar drukwerk te kijken, het maken van drukwerk eenvoudiger te maken en het gehele (productie)proces optimaal te automatiseren, ondersteunt Scholma haar klanten in de volle breedte en ontstaat een win-win situatie. “Voor Scholma is drukken en crossmedia alleen niet meer voldoende om je te onderscheiden�, geeft directeur Martin Scholma aan.

D

eze werkwijze betekent wel dat Scholma meer van klanten en de ontwikkelingen in de markt moet afweten. Martin Scholma: “We willen voorop lopen en geen trendvolger zijn. Daarom hebben we de inrichting van ons bedrijf veranderd. Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de verkoop (binnen- en buitendienst), de voorbereiding en de planning van de productie en de productie zelf. Deze strikte scheiding maakt het mogelijk de klant maximale aandacht te geven, ruimte te creĂŤren voor ontwikkeling en het proces zo automatisch mogelijk te laten verlopen. Dit vereist soms andere vaardigheden van medewerkers, maar vooral bewustwording. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we daarom zo’n 30 mensen gecoached in het herkennen van deze veranderingen en hoe hierop in te spelen.â€?

Innovatief Als voorbeeld noemt Martin Scholma een 100% procesmatige productie. “Dan heb je het over het opmaken van een pdf tot en met het drukken, afwerken en verzenden. Klanten kunnen via een

eigen portal de gewenste gegevens en de pdf invoeren en zien vervolgens meteen de prijs en de aeverdatum.â€? Naast de nieuwe manier van werken, die in de drukkerswereld innovatief mag worden genoemd, moeten een aantal andere zaken op orde zijn. Martin Scholma doelt daarbij bijvoorbeeld op een veilig proces, kwaliteit, exibiliteit, betrouwbaarheid, een concurrerende prijs, milieu, groen, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. “Een uitgebreid pakket waaraan we allemaal voldoen.â€? Vijfkleurenpers Maar er is meer. Om de nieuwe manier van werken te kunnen realiseren, is besloten tot de aanschaf van een maximaal geautomatiseerde nieuw groot formaat vijfkleurenpers, die in maart van dit jaar wordt geplaatst. “Daarnaast komt er een lakunit en hebben we de afwerking vernieuwd. Een totale investering van 1,5 miljoen euro. Op de nieuwe drukpers kunnen we werkelijk ‘alles’ drukken en met de lakunit dit van iets extra’s voorzien. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om

.BSUJO4DIPMNBi4USFWFOOBBSFFOXJOXJOTJUVBUJF PQEJFNBOJFSXJMMFOXJKEFNBSLUCFOBEFSFOw

een digitale klein-formaat pers aan te schaen.â€? De ingebruikname van de vijfkleurenpers zal op een feestelijke manier gebeuren, tegelijk met de viering van het 75-jarig bestaan van Scholma Druk. Het ondersteunen in het eenvoudiger en goedkoper samenstellen van (eigen) drukwerk, is voor zowel professionals als grote concerns, MKBbedrijven, verenigingen, instellingen, enz., interessant, denkt Martin Scholma. “Deze werkwijze biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. Bijvoorbeeld met collega-bedrijven in de keten. Denk aan uitgevers, vormgevers, marketingsbureaus, ICT-bedrijven, andere drukkers en printbedrijven, die elkaar wat gunnen en hierin transparant handelen. Sleutelbegrippen zijn: tweerichtingsverkeer en samenwerken.â€? “Binnenkort laten we voor de MKB-markt en andere partijen zien hoe men zelf eenvoudig z’n gegevens kan bijhouden, kan gebruiken voor allerlei soorten drukwerk, wat vervolgens ook eenvoudig op de eigen website kan worden gepubliceerdâ€?, zegt Scholma. “Dit is te zien op onze website, maar we nemen de voorbeelden ook mee naar de klant.â€? Win-win “Scholma ondersteunt, werkt uit, denkt mee en draagt oplossingen aan die interessant zijn voor iedereen die met druk, print en digitale media te maken heeft. Eenmaal gegevens invoeren en op verschillende manieren kunnen publiceren. Wij maken het eenvoudig om zelf een uitgave in te vullen, op te maken en te publiceren. Maar we zijn evengoed interessant voor een bedrijf of organisatie dat hier beperkt gebruik van maakt. Streven naar een win-win situatie, op die manier willen wij de markt benaderen.â€? Voor de graďŹ sche branche liggen er volop kansen. Het komt er op aan de juiste keuzes te maken en niet altijd te doen wat een ander ook doet. Zo is Scholma Druk lid van de E-boxx in Euroborg, waar ict- en mediabedrijven elkaar ontmoeten, inspireren en hun diensten aan bedrijven in NoordNederland aanbieden.â€? Meer weten over de oplossingen van Scholma: www.scholma.nl

Scholma Druk BV Industrieweg 4 Postbus 7 9780 AA Bedum T 050 - 301 36 36 F 050 - 301 27 32 info@scholma.nl www.scholma.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07


Rondetafelgesprek

5FLTU)FOL1PLFSt'PUPHSBmF3JFO-JOUIPVU

Positief denken overheerst

Innoveren als antwoord op nieuwe marktomstandigheden 08

het ONDERNEMERS BELANG


“Natuurlijk zijn er nog een aantal problemen op te lossen, maar er gaat ook veel goed in de Groningse economie en dat wordt onderbelicht.” De teneur tijdens het tafelgesprek van Het Ondernemersbelang, waarbij 5 ondernemers en de gedeputeerde Yvonne van Mastrigt (economische zaken) aanwezig waren, was overwegend positief. Ze hebben het met de negatieve berichtgeving eigenlijk wel gehad. “Ondernemers zijn in staat om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigeden, om te vernieuwen en dat is momenteel gaande. We pakken de kansen op die zich voordoen en hebben zin in het nieuwe jaar.”

V

an Mastrigt sprak van een soort ‘vibe’ die er volgens haar in de lucht hangt. “We moeten niet bij de pakken neerzitten en dat doen de meeste ondernemers gelukkig ook niet”, vertelde de op 12 december vorig jaar aangetreden gedeputeerde. NoordNederland is wat dat betreft allang niet meer het zielige jongetje van de klas. De economische structuur is veel sterker dan voorheen. Wat ons nog wel eens dwars zit is onze bescheidenheid. Ik kom prachtige bedrijven tegen, waarvan eigenlijk niemand weet wat ze doen. Laat dat zien.” Uiteraard beseft Van Mastrigt dat er sectoren zijn die het moeilijk hebben. “Het is daarom van belang zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. Daarnaast horen we dat het vinden van bedrijfsopvolgers momenteel lastig is. Maar ik zie ook heel veel innovaties, bijvoorbeeld rondom de energiesector en in de creatieve business.”

het ONDERNEMERS BELANG

09


Rondetafelgesprek Positief nieuws

“We praten elkaar niet in de put”, geeft Bart de Vries, branchemanager voor Groningen, Friesland en Drenthe bij Securitas aan. “Maar we praten elkaar wel een algemeen beeld aan dat het niet goed gaat en dat is jammer. Wij komen bij veel ondernemers over de vloer en die zijn redelijk positief.” “De negatieve berichten worden er

meestal uitgelicht”, is de mening van Rinse Ebbes, business unit directeur van QNH Consulting Noord, specialisten in de ICT-oplossingen. “We moeten in kansen denken en niet terug kijken, dat heeft geen zin.” Het lijkt Yvonne van Mastrigt een goed idee wanneer ondernemers in Groningen, bijvoorbeeld één keer per week, een pagina in de krant kopen en daarin

Yvonne van Mastrigt, gedeputeerde Economische Zaken:

“De Zuidelijke Ringweg vormt de bottleneck tussen de Randstad en Duitsland”

10

het ONDERNEMERS BELANG

positief nieuws melden. “Dat heeft bij de Eemshaven ook gewerkt. Vroeger dachten we toch dat het nooit wat zou worden met deze haven en moet je nu eens zien.” “Ik zie veel nieuwe initiatieven om me heen, we moeten maar eens ophouden met het negatieve sentiment”, geeft Douglas Mensink van Mensink ICT Advocatuur aan. “Want, dat sentiment is van invloed op de mensen en daardoor ook op ondernemers en daar moeten we nu echt eens vanaf.” Ook Pieter Both, regiodirecteur Noord/ Oost-Nederland van Focus, dat zich onder andere richt op loopbaanadvies, outplacement en re-integratie, is overwegend positief. “Mensen die wij begeleiden kiezen steeds vaker voor het ondernemerschap en dat juichen wij toe. De handelsgeest en geestdrift om het heft in eigen handen te nemen


groeit. Nederland heeft nooit ondernemers genoeg, is onze mening.” In congressenland staan de seinen eveneens op groen, constateert Mariska Pater van het Groningen Congres Bureau. Zij volgt later dit jaar Jaap Westerhuijs als directeur op. “Partijen die een congres willen organiseren zijn over het algemeen lange termijn planners. Wij merken dat Groningen meer dan uitstekend in de markt ligt en de baanverlenging van Groningen Airport Eelde, speelt daarin een belangrijke rol. Wij hebben nu al nieuwe congressen binnen gehaald, vanwege de internationale connecties die Eelde straks biedt. Daarnaast is Groningen congresstad bij uitstek, vooral vanwege de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Bij beide organisaties bevinden zich initiatiefnemers van internationale congressen. Daarnaast staat de stad natuurlijk bekend

Rinse Ebbes, business unit directeur van QNH Consulting Noord:

“We moeten in kansen denken en niet terug kijken, dat heeft geen zin”

Bart de Vries, branchemanager voor Groningen, Friesland en Drenthe bij Securitas:

“We praten elkaar een algemeen beeld aan dat het niet goed gaat en dat is jammer”

om de gezelligheid, de korte afstanden, de enorme cultuur historie, de sfeer en uitstraling. Er zijn heel veel redenen om deze kant op te komen. Tenslotte”, geeft Pater aan, “wordt de hartelijkheid van de mensen en de pragmatische aanpak vaak genoemd.” “Dat is een unique selling point van het noorden”, voegt Van Mastrigt er aan toe. “Groningers zijn in staat om bestendige relaties op te bouwen. Bovendien, bij ons geldt afspraak is afspraak en dat wordt op prijs gesteld.” En dat kan Pieter Both beamen. Hij was vroeger woonachtig in het westen van ons land. “Het onderscheidend vermogen van Noord-Nederland is de persoonlijke aandacht die men aan elkaar schenkt. In de Randstad staat men wel eerder open om zaken met elkaar te doen, maar dat is vaak vluchtig en kortstondig. Hier gaat men veel vaker voor de lange termijn relatie.” ICT-bedrijvigheid

Douglas Mensink roemt de technologische ontwikkelingen van deze tijd en daarin behoort Groningen tot de top. “In verhouding hebben wij in Groningen heel veel ICT-bedrijvigheid en dat biedt kansen voor het bedrijfsleven. Immers, daardoor kun je veel sneller een nieuw product of idee naar de markt brengen. Kijk naar het Healthy Ageing project. Wie dat concept heeft bedacht, verdient een standbeeld. Dat is in conceptueel opzicht een geniaal plan. Er ontstaan daardoor namelijk heel veel nieuwe bedrijven die daarmee op innovatieve wijze aan de slag gaan en dat zorgt voor veel bedrijvigheid in stad en regio.” Van Mastrigt ziet hetzelfde in de energiesector. “Natuurlijk is het vreselijk

dat de bodem daalt door gaswinning en er daardoor zelfs aardbevingen ontstaan. Maar, het stelt Groningen tegelijkertijd in staat om de vraag naar nieuwe energiebronnen in te vullen. En dat zie je nu gebeuren. Niet alleen zijn we uitermate sterk in de traditionele energie, ook op het gebied van alternatieve energiebronnen speelt Groningen en rol van betekenis.” Energy Vally is wat dat betreft te vergelijken met Healthy Ageing, geeft Mensink aan. Buren

Groningen mag wat de aanwezigen betreft wel meer naar de buren in Duitsland kijken, omdat ook daar vele kansen liggen. Van Mastrigt: “Qua cultuur en mentaliteit liggen we erg dicht bij elkaar. Bovendien is er op de Duitse arbeidsmarkt veel vraag naar gemotiveerde medewerkers. Waarom zou dat niet kunnen worden ingevuld door mensen uit onze provincie. Je ziet nu al dat scholen de samenwerking zoeken, dat er uitwisselingsprojecten zijn en ook in politiek opzicht vinden we elkaar gemakkelijk. Daar kunnen we nog veel meer mee doen.” “Ik geloof sterk in partnership”, geeft Both aan. “Het Groninger klimaat is daar bij uitstek geschikt voor en we zien dat steeds meer bedrijven de samenwerking opzoeken. Zo hebben wij onlangs een portal gemaakt met enkele grote bedrijven. Doel daarvan is dat medewerkers in brede zin arbeidsmobiel worden. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik, zijn vragen die men zich regelmatig zou moeten stellen. Binnen bedrijven moet er meer ruimte komen om mede-

het ONDERNEMERS BELANG

11


Rondetafelgesprek

Pieter Both, regiodirecteur Noord/Oost-Nederland van Focus:

“Het onderscheidend vermogen van NoordNederland is de persoonlijke aandacht die men aan elkaar schenkt”

Douglas Mensink, advocaat bij Mensink ICT Advocatuur:

“In verhouding hebben wij in Groningen heel veel ICT-bedrijvigheid en dat biedt kansen voor het bedrijfsleven”

werkers uit te wisselen, zelfs van baan te laten switchen. Dat zou de dynamiek in het bedrijfsleven ten goede komen. Wij merken dat hier draagvlak voor is.”

iets wat omwonenden nu juist vrezen. Pieter Both past er zijn afspraken op aan. “Zeker na negen uur ’s morgens kun je redelijk goed doorrijden, daar houden we dan ook rekening mee.”

Bereikbaarheid

Een heel ander vraagstuk is de bereikbaarheid van de stad Groningen. Er moeten op korte termijn enkele ingrijpende beslissingen genomen worden, denk bijvoorbeeld maar eens aan de Zuidelijke Ringweg. Van Mastrigt: “De Zuidelijke Ringweg vormt de bottleneck tussen de Randstad en Duitsland. Het is voor ondernemers in stad en provincie van eminent belang dat daar een oplossing voor wordt gevonden, uiteraard met alle respect voor de bewoners die in de omgeving wonen. Daarnaast moeten we een slag maken met de N33, de weg van Assen richting Eemshaven. Die moet gewoon verdubbeld worden. Verder zijn wij als provincie voorstander voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele provincie, omdat daardoor de mogelijkheden om te ondernemen en te werken waar dan ook in de provincie toenemen. Kortom, de infrastructuur op welk vlak dan ook, nemen wij als uitgangspunt voor de economische structuurversterking van de provincie Groningen.” Volgens Douglas Mensink valt het met de filevorming op de Zuidelijke Ringweg momenteel wel mee. “Maar richting toekomst begrijp ik dat er iets moet gebeuren.” Rinse Ebbes zegt dat de situatie in Groningen vergeleken met de Randstad heilig is. “Maar ik heb er wel mee te maken en vind het vervelend als ik in de file sta voor het Julianaplein. Bart de Vries zegt zelfs dat hij de files ontwijkt, door gebruik te maken van sluipwegen,

12

het ONDERNEMERS BELANG

Menselijk kapitaal

Door de nog immer aanhoudende economische situatie zijn reorganisaties en personeelsreductie bijna aan de orde van de dag. Pieter Both begrijpt dat, maar vindt het tegelijkertijd zonde van al dit menselijk kapitaal. “Medewerkers zouden eigenlijk elke dag bezig moeten zijn met hun toekomst, zodat ze, wanneer ze moeten vertrekken, zij voldoende toegerust zijn voor een andere baan. Je krijgt daardoor mobiliteit in de meest brede zin van het woord en flexibele organisaties die als het ware beter mee kunnen ademen met de economie.” “Wij hebben veel jonge mensen in dienst, die we opleiden, maar feitelijk nooit langer dan vijftien jaar aan ons bedrijf verbonden blijven”, geeft Bart de Vries van Securitas aan. “Er is bij ons dus sprake van een groot verloop en dat is wel eens lastig. Natuurlijk proberen we de kwaliteit en het intellect voor ons bedrijf te behouden, maar de praktijk is wat dat betreft weerbarstig.” Yvonne van Mastrigt is blij dat bedrijven en scholen elkaar steeds beter weten te vinden. “Een goed voorbeeld is het Noorderpoortcollege, die heel anders nadenkt over de invulling van een schoolgebouw. In feite, zo vinden ze, moet er 24/7 onderwijs gegeven kunnen worden. Zo kunnen bedrijven er terecht met hun personeel en gebruik maken van de aanwezige faciliteiten. Het mes snijdt

dan aan twee kanten, niet alleen worden werknemers bijgeschoold, er kunnen ook interessante kruisbestuivingen tussen onderwijs en betreffende bedrijven ontstaan.” Naar buiten treden

Tenslotte, hoe kijken de deelnemers tegen 2013 aan. “2013 past bij de sfeer van dit gesprek”, trapt Yvonne van Mastrigt af. “Niet somberen, kansen zien en kansen pakken en problemen waar mogelijk tackelen. En partijen moeten elkaar veel meer gaan opzoeken, zodat er meer samenwerking ontstaat.” “Wij gaan vooral veel meer de markt op, naar buiten treden”, zegt Douglas Mensink. “Wat we in 2012 hebben gezien was dat ondernemers vooral bezig waren om hun tent draaiende te houden en zich daardoor terug trokken. Daar hebben we ons zelf ook schuldig aan gemaakt. Het is dan ook


de bedoeling om dat dit jaar anders te gaan doen. Gewoon, de straat op, collegaondernemers ontmoeten. Ja, noem het ouderwets relatiebeheer, dat werkt ook in deze tijd nog altijd, is onze overtuiging.” Mariska Pater kijkt optimistisch vooruit. “Zowel 2013 als 2014 zijn qua congressen in het noorden, en met name Groningen, al goed gevuld. Daarnaast is 2013 het Nederland – Rusland jaar en dat brengt ook weer de nodige activiteiten met zich mee, er is derhalve genoeg te doen. Ten slotte volg ik medio dit jaar Jaap Westerhuijs als directeur op, ga ik trouwen en hebben we een huis gekocht. Dus ja, wij gaan er helemaal voor.” “Binnen QNH hebben we een jaar gehad, waarin we veelvuldig intern hebben gekeken”, geeft Rinse Ebbes aan. “Maar ook wij hebben nu gezegd dat we weer naar buiten moeten en ons eigen plan

gaan trekken. Wij hebben ICT-oplossingen in huis, waar klanten veel aan hebben. Het is aan ons om dat beter onder de aandacht te brengen.” “Heel veel delen en geven”, zegt Pieter Both. “Dat is wat wij doen. En we willen nog meer gaan samenwerken met andere partijen. Met elkaar nieuwe dingen ontwikkelen en innovatief bezig zijn.” Bart de Vries sluit zich daar volledig bij aan.

2013 wordt, als het aan deze ondernemers ligt, het jaar van herstel, een jaar dat de omslag vormt naar positief denken en vooral doen. En samenwerken natuurlijk. Want het is zoals premier Rutte bij zijn bezoek aan de Mediacentrale in Groningen, eind januari al ontdekte. “De manier waarop deze bedrijven van elkaar leren en samenwerken, is een voorbeeld voor heel Nederland.”

Mariska Pater, adjunct directeur Groningen Congres Bureau:

“Groningen is congresstad bij uitstek, vooral vanwege de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG”

het ONDERNEMERS BELANG

13


Bedrijfsreportage

5FLTU)FOL1PLFSt'PUPHSBmF3JFO-JOUIPVU

QNH: Partner in IT De naam is veranderd, maar het aanbod van IT-diensten en bedrijfsgerichte oplossingen is hetzelfde gebleven. “We richten ons bij QNH Consulting Noord in Groningen, voorheen Pecoma, vooral op de afstemming tussen business en IT. Technisch hebben bedrijven hun IT meestal goed op orde, maar of het daarmee altijd voldoet aan de eisen en wensen van de organisatie of leveranciers, is maar de vraag�, zegt Rinse Ebbes, Business Unit Directeur van QNH Consulting Noord.

3JOTF&CCFTi%FLMBOU CFQBBMUIPFIJK[JKO HFHFWFOTXJMCFXBSFOw

H

et is daarom ĂŠĂŠn van de eerste vragen die QNH stelt wanneer het in gesprek raakt met een opdrachtgever. IT is een hulpmiddel en moet altijd voldoen aan datgene wat een organisatie nodig heeft. Ebbes:â€?Wie heeft waar, wanneer, welke functionaliteiten nodig; daar is QNH naar op zoek.â€? Zo was QNH ĂŠĂŠn van de eerste IT-bedrijven die een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) op grote schaal bij een klant implementeerde. “Iedereen heeft het tegenwoordig over ‘Het Nieuwe Werken’ en exibele werkplekken, wij durfden dat al begin 2009 bij de gemeente Zwolle te introducerenâ€?, geeft Ebbes aan. Een aantal andere gemeenten en de provincie Overijssel volgden al snel en daarna is het snel gegaan met VDI. “Het grootste verschil met voorheen is dat de applicaties niet meer op de PC zelf staan, maar dat iedereen op een server of meerdere servers werktâ€?geeft Ebbes aan. “En vaak heeft men, voor de veiligheid, ook nog servers elders staan. Er wordt, kortom, veel meer in the cloud gewerkt.â€? Een term waar nog wel eens huiverig naar wordt gekeken, maar volgens Ebbes is dat niet nodig. “Het is niets meer of minder dan dat je gegevens vanaf een lokale of centrale server haalt en daar ook weer opslaat, waarbij de veiligheid en toegang natuurlijk moeten worden gegarandeerd.â€?

14

het ONDERNEMERS BELANG

Datacenter

EďŹƒciency

Om de vertaling naar de benodigde functionaliteit te maken, hanteert QNH het Qubik Workspace Framework. Ebbes: â€?Samen met de klant bepalen we wie, wanneer, waar, welke functionaliteit gebruikt. Keuzes die we samen maken gaan over hoe de applicatie op de werkplek moet komen en welke toegangsrechten aan de gebruiker worden toegekend.â€? Om kosten te besparen kunnen bedrijven ook gezamenlijk van een datacenter gebruik gaan maken. “Je ziet dat bijvoorbeeld op het Zernike complex of in samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, bijvoorbeeld in OostGroningen. En ook de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel onderzoeken de mogelijkheden van het gebruik van ĂŠĂŠn Shared Service Center. Onze verwachting is dat dit gaat toenemen.â€?

Tenslotte is QNH goed thuis in het optimaal ondersteunen van processen binnen organisaties. “Dit leidt uiteindelijk tot minder handelingen en dus tijdwinstâ€?, aldus Ebbes. “Zo hebben we meerdere applicaties ontwikkeld om mensen ‘in het veld’ te ondersteunen, bijvoorbeeld om snel gegevens op te vragen en te bewerken. Maar ook om werkzaamheden in te plannen en uit te laten voeren. Daarnaast hebben we systemen gebouwd om documenten centraal op te slaan (document management systemen), gebaseerd op SharePoint, met koppelingen naar bijvoorbeeld CRM, E-mail en Intranet. In 2013 gaan we hiervoor workshops opzetten voor geĂŻnteresseerde klanten. Uiteindelijk gaat het allemaal om eďŹƒciĂŤnter werken en minder kosten. Ja, wat dat betreft is er nog veel te doen.â€?

Beschikbaarheid

Korte lijnen, exibel, creatief en overtuigt van kwalitatief goede oplossingen passend bij de business van de klant: dat is QNH. “We gaan voor langdurige relaties met onze klanten en begrijpen daarom hoe hun business werktâ€?, besluit Ebbes.

Uiteraard moeten bedrijven snel over hun data beschikken, ook al is het ergens anders opgeslagen. “Dat is cruciaal�, zegt Ebbes. “De klant bepaalt hoe hij zijn gegevens wil bewaren, lokaal of centraal. Het gaat daarbij om drie zaken: goed opslaan, veiligheid en snelheid. De meeste MKB-ers hebben hun serverpark in eigen huis staan, vaak uit kostenoverwegingen. Of dit de meeste veilige oplossing is, kan ik niet zeggen. Daarvoor moet iedereen een eigen afweging maken. Het is wel iets waar elke ondernemer goed over na moet denken.�

QNH Consulting Noord Friesestraatweg 211c 9743 AD Groningen T 050 - 520 18 88 qnhnoord@qnh.nl www.qnh.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Jan Hammink • Fotografie: Gerrit Boer

Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in Veldhuis Media in Raalte kent goede tijden. “Ik snap dat het vreemd klinkt in deze tijd van recessie, maar wij hebben er geen last van. Wij groeien ieder jaar. Dat deden wij tien jaar geleden toen wij van start gingen al

ook posters voor marketing voor grotere MKB bedrijven en verzorgen opdrachten voor stichtingen en verenigingen. De oplages variëren in algemene zin van 300 tot 25.000.” Haskerland

Met de overname van Haskerland in Joure heeft Veldhuis Media enkele jaren geleden een zeer geoutilleerde binderij volledig geïntegreerd. “In 2008 zijn we verhuisd naar ons huidige pand aan de Kanaaldijk Oostzijde en hebben we voldoende ruimte en groeimogelijkheden om alle werkzaamheden onder één dak te concentreren: vanaf de opmaak tot het drukken, vouwen, hechten en ook de complete postverwerking hebben we compleet in eigen hand.”

vrijwel vanaf het begin en nu nog steeds.” Heel Nederland

E

rwin de Lange die met Oscar Jager eigenaar is en de directie voert, is een gedreven man. Als commercieel directeur en Oscar voor algemene zaken voeren ze een consequent beleid. “Alle winsten investeren we gelijk in ons bedrijf en we concentreren ons continu sterk op innovatie. We werken altijd met de nieuwste machines en ons bedrijf is inmiddels in hoge mate geautomatiseerd. Zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen, is ons uitgangspunt. De factor arbeid wordt steeds verder teruggebracht, daardoor kunnen

Novema

De opdrachtgevers van Veldhuis Media in Raalte behoren in algemene zin niet tot het MKB, maar het zijn voornamelijk grotere uitgeverijen, zoals Novema van onder meer de bladen Het Ondernemersbelang in heel Nederland waaronder deze editie. “Verder werken wij ook veel voor reclamebureaus waarvoor wij onder meer brochures en jubileumboeken drukken en we maken

Bij Veldhuis Media wordt gewerkt met drie drukploegen die vijf dagen per week 24 uur aan een stuk doorwerken. Tien mensen verdelen de onderlinge werkzaamheden en lossen elkaar af. De binderij werkt in eenzelfde systeem met zo’n twintig man in twee ploegen en vijftien mensen vervullen algemene functies binnen het bedrijf. “We beschikken over een eigen verkoopteam en onze opdrachtgevers komen uit heel Nederland”.

we lagere tarieven hanteren, concurreren met lagelonenlanden en dat maakt ons aantrekkelijk als partner voor drukwerken.” De Lange wil gelijk één ding rechtzetten: “Zo weinig mogelijk mensen wil beslist niet zeggen dat de mensen waarmee we werken niet belangrijk zouden zijn. Integendeel: alles staat of valt met de motivatie van onze mensen. Samen willen we kwaliteit leveren. We delen alle verantwoordelijkheid zoveel mogelijk binnen de hele organisatie. Door goede scholing zorgen we tevens dat de kennis van ons personeel up to date blijft. Iedere medewerker voelt zich sterk betrokken bij het bedrijf en medeverantwoordelijk voor het succes. Wij kennen alleen maar korte lijnen.” Van Liere Media

Veldhuis Media begon in 2002 met dertien mensen. Inmiddels zijn er 45 in Raalte. Met de overname van Van Liere Media in Emmen zijn er achttien mensen bijgekomen. Van Liere Media is gespeciliseerd in handelsdrukwerk en richt zich met name op het MKB. “Beide bedrijven zijn complementair aan elkaar.”

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

Kanaaldijk OZ 3

T 0572 - 34 97 00

8102 HL Raalte

F 0572 - 34 97 99

Postbus 2

info@veldhuis.nl

8100 AA Raalte

www.veldhuis.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Martin Neyt • Fotografie: Henk Veenstra en René Zoetemelk

Directeur MKB Cursus & Training: ‘Wie kende LinkedIn vijf jaar geleden?’

Blijven leren steeds belangrijker If you snooze, you lose, zeggen de Amerikanen. Even indutten en de concurrentie heeft een voorsprong. Dat kan gezien de voortschrijdende technologie, globalisering, steeds wijzigende overheidseisen en veranderingen in de samenleving nogal snel gebeuren. Ondernemers en professionals moeten dan ook continu hun kennis en vaardigheden aanscherpen. Maar dan wel op een praktische manier, zegt George Bel, directeur van MKB Cursus & Training. “Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.”

het ONDERNEMERS BELANG


en?

nt Wat vinden kla

aren sprekken dat we niets w Pino, Almere Personeelsge met het gevoel de Kindcentrum ak en va ev n engg de kk in ig id tro nd le ei s, el meer be stroef. Ze Wilma Schiffer , bleek dat we ve kken verliepen en re m sp na ge el de gs de en ik rin ev collega en als leidingg “Onze functione g waaraan mijn rzuim voor jou jdens de trainin at constant ve Ti w n. r te aa ho m r e we kregen sc ke di ge n er op te handvatte l een medew re rte nc Ve co n. re De eë n. aandrage heid konden cr lf oplossingen hem of haar ze at La . nt ke te be ken écht.” aangereikt wer lux, Rotterdam ndelen ennig, ager Untis Bene denken en ha an ht lsm ic ee er tg on rs begin wat onw an pe Kl cretaresse en llen zijn in het se pe ie ns ct lle re di aan. Zo Ro , e a. en m spreekt tprogramm Carla van Leijd aktische aanpak raal in ons maa pr nt ce De d k. ren en lij on st ke er te ie van klanten va werkte aans “Communicat ga’s het gedrag n onze trainer lle va co e e ing.” sm ho t ild sia or bu ou ho t van team atie op. Je maar het enth g eens het effec bruikbare inform no el k ve s oo d sie ha us sc us De curs leverden de di n aan de slag. met oplossinge je kunt samen ort Facebook met Twitter / Dibevo, Amersfo vertegenwoorcheorganisatie Zakelijk succes an br n drijven die we va be is ar de j et bi cr se op g, en ur moet ik lb ag Ti vr n ede start? Wat ept nog veel Angelique va maak ik een go ciale media ro e so n Ho . va t ns ennigheid io ze w in ns on “De zakelijke rsus maakte n en dierenpe cu ke za de al ia eg w ec de sp tuele kritiek. eer dieren ijnen? Gaan ageren op even digen, onder m richten versch re be nt ve ku tie ct ga re ne di ia is dat je at nu als er vermelden? W van sociale med . Een voordeel en w ou rtr ve plaats voor ers!” r voor deelnem Een eyeopene

H

et programma voor 2013 is al enige tijd terug gepland, maar MKB Cursus & Training, het landelijk georganiseerd opleidingsbureau, past zijn aanbod regelmatig aan op de actuele vraag. Recent nog zijn er vier nieuwe cursussen en trainingen toegevoegd: Het Nieuwe Werken, Beter rendement tijdens de crisis, Management van verandering en Meer rendement door inzicht in groepsdynamiek. “Onderwerpen worden ingegeven door de markt”, vertelt George Bel. “MKB Cursus & Training komt voort uit MKB-Nederland en onze trainers zijn zelf praktijkmensen. We weten wat er speelt in het bedrijfsleven. De verschillende facetten van het leidinggeven zijn momenteel populair. Medewerkers motiveren, meer uit een groep halen, maar ook elementaire onderwerpen als het voeren van functioneringsgesprekken en communiceren met medewerkers die vastlopen.” Leren zonder ballast

Geen ellenlange theorielessen en oneindig durende sessies. MKB Cursus & Training geeft ondernemers, leidinggevenden en medewerkers binnen één of enkele dagdelen de benodigde kennis en vaardigheden voor de praktijk. Cursisten kunnen ‘om de hoek’ aan de slag, want de cursussen en trainingen worden in elke regio georganiseerd. Incompanytrainingen zijn eveneens mogelijk. George Bel spreekt van leren zonder ballast. “Onze doelgroepen zijn niet gebaat bij scholing die veel tijd in beslag neemt. Ze willen de onderdelen die ze nodig hebben oppikken en weer vooruit. Wij sluiten daarbij aan met onze filosofie. Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.” De training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren mag al enkele jaren achtereen op veel animo rekenen. Het is een herkenbaar dilemma voor ondernemers.

Slecht betaalgedrag van klanten vraagt om actie, maar je wilt geen relaties op het spel zetten. “Cursisten leren onder meer aan de hand van rollenspel een incassogesprek te voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en de afronding van zo’n lastig telefoontje.” Sociale media serieus nemen

MKB Cursus en Training heeft ruim zestig onderwerpen op de menukaart staan. Regelmatig komen er items bij en sommige worden gerevitaliseerd en uitgebreid. Zo kregen de cursussen voor het zakelijk gebruik van LinkedIn, Twitter en Facebook een masterclassversie. George Bel: “De basiscursussen werden in 2011 en 2012 druk bezocht. Inmiddels zijn LinkedIn en Twitter bij velen geland, het is tijd voor een vervolg. Beide media hebben honderden miljoenen gebruikers. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Vijf jaar geleden kende niemand ze.” Twitter, LinkedIn, maar ook het zakelijk gebruik van Facebook, streefden andere media op alle fronten voorbij. Ze veranderden niet alleen de wijze van communiceren en marketing. Werven en selecteren hebben nieuwe gezichten gekregen. Evenals reclame maken en informatie vergaren. Consumenten en zakelijke partners worden rechtstreeks bij producten en projecten betrokken met crowdsourcing en crowdfunding. “Sociale media kunnen zeer krachtige strategische tools zijn. Mits ze serieus worden genomen. Nu nog zijn er bedrijven die sociale media overlaten aan een stagiair. Een gemiste kans.”

Ondernemende mensen, zoals MKB Cursus & Training zijn doelgroepen omschrijft, werken volgens George Bel dan ook continu aan hun vaardigheden. Zo blijven ze bij en weten ze zich te onderscheiden. Het permanent leren krijgt naar mening van George Bel in de toekomst nog meer betekenis. “De traditionele loondienstfunctie verdwijnt op termijn grotendeels. Ze maakt plaats voor ondernemerschap en mengvormen van loondienst en zelfstandigheid. Deze ondernemende mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun vaardigheden. Willen ze interessant zijn voor opdrachtgevers, dan moeten ze up-to-date blijven.” Verder op weg

Ondernemerschap zit in de genen. Je kunt het niet leren, maar een gedegen vorm van ondersteuning en bijslijpen zijn zeker goed mogelijk. MKB Cursus & Training richt zich bijvoorbeeld ook op de groei van ondernemers die een succesvol begin beleefden. “Van een doorstarter wordt al snel méér verwacht. Hij moet leidinggeven aan een uitdijende organisatie, hij krijgt er allerlei nieuwe taken bij, dat kan lastig zijn.” George Bel besluit: “De belangstelling voor ondernemen neemt zeker toe onder jongeren. Natuurlijk komt niet iedereen aan het hoofd van een miljoenenbedrijf te staan, maar dat hoeft ook niet. Wij willen ondernemers en hun medewerkers verder op weg helpen. Ondernemen met de ondernemer.” MKB Cursus & Training BV Bezuidenhoutseweg 12  

Loondienst verdwijnt

2594 AV Den Haag

Alleen al de razende opkomst van Twitter en LinkedIn en snelle ondergang van andere media geven aan dat indutten geen optie is. Voor je het weet, staat de concurrent met 2-0 voor.

T 015 - 219 13 90 F 015 - 219 14 75 info@mkbct.nl www.mkbct.nl

het ONDERNEMERS BELANG


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

OVER SNELSTART

Solide

Probeer SnelStart 6 maanden gratis! Kijk op www.snelstart.nl of bel met Nelleke, Anoeska, Jakob Jan, Mirjam of Patriek: 0222 36 30 61

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

@snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: Cock de Vries • Fotografie: JJFoto/Jan Jong

Zelf de financiële bedrijfsadministratie bijhouden en facturen maken zonder diepgaande kennis van boekhouding en automatisering. Het is de droom van elke (startende) ondernemer. SnelStart maakt die droom al dertig jaar waar!

SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden

D

e naam van het bekende softwarepakket voor de financiële administratie spreekt voor zich. Je kunt er zelf snel mee van start, er is zelfs een gratis proefperiode van zes maanden mogelijk! Het product is massaal in gebruik bij ZZP’ers en het MKB. Voorheen stond het programma op een cd-rom. Die fysieke informatiedrager is vervangen door het downloaden vanaf de website. Recent is de grens van 45.000 service-abonnees gepasseerd. De groei zit er nog steeds in, aldus manager Marketing Dennis Muis. Dat is enerzijds te danken aan de toename van het aantal ZZP’ers, anderzijds omdat veel ondernemers hun facturen nog steeds maken in een tekstverwerkingsprogramma of een Excel-bestand en beseffen dat het met SnelStart eenvoudiger en efficiënter kan. Eenvoudig en compleet

Muis: “Ondernemers kunnen met ons programma zelf eenvoudig hun boekhouding en facturen opstellen. Vaak gebeurt dat nog met behulp van een tekstverwerkingsprogramma. Dat vergroot de kans op fouten. Bovendien moet je veel gegevens opnieuw invoeren. Dat los je met ons programma eenvoudig op. Daarnaast kun je op basis van de ingevoerde gegevens gemakkelijk een overzicht krijgen van je financiële situatie. Op die manier werk je veel sneller en een stuk efficiënter.” Naast vele duizenden ondernemers maken nog eens 2.500 accountants en administratiekantoren gebruik van de software. Zij beschikken over het complete pakket waarmee ze de boekhoudingen van hun klanten controleren, corrigeren en ze dus op de juiste wijze kunnen adviseren. Voor alle gebruikers is er de mogelijkheid om op Texel, de bakermat van het bedrijf, een training te volgen. Eventuele vragen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk die vijf dagen per week van negen tot vijf uur telefonisch bereikbaar is.

“Hiervoor staat ons telefoonnummer duidelijk zichtbaar op onze site en in het programma. Daar vindt men ook een lijst met veelgestelde vragen & antwoorden. Als regel voldoet die informatie om de meest voor de hand liggende problemen op te lossen. Wie persoonlijke ondersteuning nodig heeft, belt en krijgt direct antwoord. Bij de recentelijke verhoging van de btw is daar druk gebruik van gemaakt omdat veel gebruikers extra informatie wilden. Die staan we graag te woord. Ons uitgangspunt is immers dat elke gebruiker met onze software zelf en snel aan het werk kan.”

oversteek naar het eiland om de ontwikkelingen door te spreken. “Texel is niet alleen de bakermat van ons bedrijf”, aldus directeur Wim Ploeg jr., “ook veel van onze medewerkers komen er vandaan. Als eilander ken je elkaar, dat schept een band. Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product en tevreden klanten. SnelStart Harkebuurt 3 1794 HM Oosterend (Texel) T 0222 - 36 30 61 (Verkoop) info@snelstart.nl

Ontwikkelingen

www.snelstart.nl

Enkele lopende ontwikkelingen zijn de introductie van applicaties waarmee je de gegevens ook op een smartphone of tablet kunt raadplegen. Het pakket is geschikt voor het nieuwe besturingsprogramma Windows 8 en voldoet aan de regels voor het SEPA (Single Euro Payments Area). Er kan een IBAN-nummer worden ingevoerd en middels de BIC-Service worden Nederlandse rekeningnummers automatisch omgezet in internationale bankrekeningnummers. Door het toenemende succes werd het pand in Oosterend te klein. Dit jaar komt er een verbouwing waardoor er ruim duizend vierkante meter extra ruimte, verdeeld over twee verdiepingen, ontstaat. De ruim vijftig medewerkers zijn dan weer optimaal gehuisvest. Zij werken allemaal op Texel, met uitzondering van drie softwareontwikkelaars. Met hen is elke werkdag digitaal overleg in de conferenceroom. Regelmatig maken zij de

Wim Ploeg: “Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product”

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Flexibele schil weer vijf procent hoger

Terug naar piek en ziek De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder. In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau, en het merendeel stroomt vervolgens door naar een andere baan. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU): “Een icoon als ASML heeft zijn personeelsbestand al voor 60 tot 80% geflexibiliseerd.”

het ONDERNEMERS BELANG

U

itzendbureaus hebben steeds meer taken op zich genomen. Het bemiddelen maar ook scholen van werklozen is er daar een van. Van der Gaag: “We hebben een hoog succespercentage en we investeren dan ook nog veel in die groepen. Dan nog zou de overheid ons willen laten nabetalen, net zoals er is gesuggereerd dat we een ontslagvergoeding zouden moeten uitkeren aan uitzendkrachten. Onze WW premie is toch al de hoogste, waarom zou je ons dan nog duurder maken? Die heffingen gaan tegen het principe van flex in en ondermijnen het.” Weerbaarder

Maar de bedrijven omarmen flex juist des te meer. Dat er tijdens de recessie van 2008/2009 zo weinig ondernemingen omvielen was voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat die zich van hun flexibele schil konden ontdoen (uitzendkrachten, ZZP’ers). “Je zag daarnaast wel een vorm van ‘labourhording’,” aldus Aart van der Gaag. “Bedrijven die in de voorgaande periode voor veel geld en moeite vaste werknemers hadden binnengehaald wilden die per se behouden. De Deeltijd WW blijkt achteraf een dure en weinig effectieve methode daarvoor te zijn geweest, maar de massa-ontslagen die zo kenmerkend zijn geweest voor de crisis van de jaren tachtig bleven uit. Toch zijn de flexwerkers niet echt het kind van de rekening geweest. In de praktijk blijken flexwerkers weerbaarder te zijn dan vaste krachten. Ze worden weliswaar eerder werkloos dan de laatsten maar ze komen ook weer eerder aan de slag. Een uitzendkracht stapt kort na zijn ontslag opnieuw een vestiging binnen met de vraag ‘Heb je wat voor me?’, en desnoods is dat dan maar een minder betalende of interessante baan dan daarvoor.

Een vaste kracht moet eerst een tijd aan rouwverwerking doen en neemt slechts genoegen met een baan op zijn oude niveau. Ook het beeld van een grote groep van wel 300.000 uitzendkrachten die altijd in de flex zou zitten klopt niet. We hebben het laten onderzoeken: in de maximale variant zijn dat er 35.000 en in de huidige zelfs amper 8000.” Geen gedwongen keuze

Flexibel werken is volgens Aart van der Gaag voor het leeuwendeel van de flexwerkers geen gedwongen keuze. “Als dat zo was zou je verwachten dat het percentage dat een vaste baan wil veel hoger was dan de 28% die is gemeten. De flexibele schil wordt bovendien alleen maar groter. Het aantal werknemers met een vaste baan is gedaald van 75 naar 69% . Die groei is in onze ogen trendmatig. De conjunctuur wordt de komende jaren nog volatieler, met een snellere opeenvolging van pieken dalen, en bedrijven wapenen zich daartegen door hun flexibele schil te vergroten. Neem Scania, de Zweedse vrachtwagenbouwer in Zwolle, die heeft 1000 mensen in vaste dienst en 600 in tijdelijk verband. Zodra de vraag inzakt gaat die laatste groep naar huis, zodra ze aantrekt komt ze weer terug. Daarom zijn kreten als ‘Schaf Payrolling maar af’ compleet onrealistisch. Heel het idee dat we flex moeten terugbrengen naar de piek en ziek waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was staat haaks op de werkelijkheid. Maar jammer genoeg doet die opvatting in vakbondskringen steeds meer opgang, vooral onder invloed van de SP.” CAO-politie

Het beeld dat in linkse kringen van flexwerkers bestaat is ook dat van onderbetaalde werkkrachten, van werkende armen die ondanks lange uren de touwtjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen. “Die wereld bestaat,” geeft Aart van der Gaag toe, “in sectoren als de tuinbouw of de vleesverwerking, overal waar de lonen rond het minimum schommelen, komen dit soort misstanden voor. Werkgevers wentelen daarbij alle lasten op de schouders van de werknemer af. Maar dat zijn dan malafide bureaus, feitelijk ouderwetse koppelbazen, die de werkgevers bedienen, geen reguliere uitzendbureaus en zeker geen leden van de ABU.


volstrekt onrealistisch Daarom zijn wij ook zo’n strenge brancheorganisatie. We hebben gemiddeld 480 leden, maar per jaar gaan er ongeveer veertig uit, omdat ze niet meer voldoen aan de strenge normen die wij hanteren. Wij hebben niet alleen een eigen CAO – de grootste, voor 750.000 mensen – maar ook een eigen CAO-politie, en strenge controles die door externe bureaus worden uitgevoerd. We hebben ook een hecht samenwerkingsverband opgebouwd met onder meer de Belastingdienst. We hameren hard op bonafide gedrag, maar als de overheid uitzenden extra gaat belasten, met hogere premies of ontslagvergoedingen, werkt ze het malafide gedrag juist in de hand. Dan gaat een aantal bedrijven zoeken naar duistere vormen van flexwerk. De BV met 210 Poolse directeuren bijvoorbeeld.” Vooruitlopen

Ontslagen uitzendkrachten mogen dan sneller weer een baan vinden dan vaste, hoe makkelijk is dat in de huidige conjunctuur? In 2012 kromp de Nederlandse economie en voor 2013 zijn de voorspellingen niet veel beter. “De uitzendmarkt kromp met vijf procent,” vult Aart van der Gaag aan. “Dat is op zich niet dramatisch, maar de periode van groei tussen de laatste en de voorlaatste krimp was slechts kort, dus de daling komt wel harder aan dan in andere cycli. Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad, heeft een prachtig wiskundig model ontwikkeld om te voorspellen wanneer de uitzendmarkt weer zal aantrekken. Zijn voorspelling is: vanaf oktober 2013. Aangezien onze sector vooruitloopt op de andere mogen we aannemen dat de economie in de loop van 2014 werkelijk aantrekt. De positieve impulsen daarvoor zullen dan uit de Verenigde Staten komen, waar de conjunctuur merkbaar aan het verbeteren is, en misschien ook uit het Verenigd Koninkrijk, waar we de uitzendbranche nu al weer zien groeien. Maar voorspellen is de afgelopen jaren een stuk moeilijker geworden dan daarvoor. Ik kon dan ook alleen maar antwoorden: ‘Frits, ik hoop dat je befaamde, onfeilbare model er ook dit keer weer niet naast zit.’”

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Ruud Voest

Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

Leads verzilveren met de slimste tool voor uw websites De gemiddelde ondernemer investeert een inke duit in de ontwikkeling van z’n website. Hij wil immers gevonden worden. Zodra de website in de lucht is, lijkt voor veel bedrijven het belang van ‘online zijn’ te verdampen. Terwijl het dĂĄn juist begint. Met een slimme tool van DATA-collectief wordt het mogelijk snel en eďŹƒciĂŤnt uw potentieel te verzilveren.

A

ls er Ă­ets belangrijk is, dan is het wel om te weten wie je website bezoeken, zegt algemeen directeur Remco Dekker van DATA-collectief. Veel websitebezoekers, zo redeneert hij, zijn potentiĂŤle klanten. Echter, om de meest uiteenlopende redenen, leidt een websitebezoek in weinig gevallen uiteindelijk tot een klantrelatie. “Slechts 3 procent van hen neemt naar aanleiding van het digitale bezoekje contact op met het betreffende bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat ruim 55 procent van de bezoekers van

je bedrijfswebsite irrelevant is. Ze komen er per ongeluk terecht, doordat je toevallig in de zoekresultaten stond of puur uit algemene nieuwsgierigheid. Er blijft evenwel 42 procent over aan potentiÍle klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn, maar tóch geen contact opnemen.� Stel je eens voor dat je zou weten wie die bezoekers zijn, dan zou je hen alsnog kunnen benaderen met een interessante aanbieding. Dat kan nu. DATA-collectief heeft een unieke tool ontwikkeld,

Geachte heer Rademaker, De heer W.S. Leads van DATA-collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 'RQGHUGDJMDQXDUL

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

%H]RFKWHSDJLQDÂśV

$G:RUGV *RRJOHÂłUHFODPHEXUHDXXWUHFKWÂłV

KRPH_UHFODPHHQPDUNHWLQJEXUHDX8WUHFKWV

UHIHUHQWLHV_GLYHUVHSURMHFWHQV

NODQWHQ_RYHU]LFKWYDQDOOHNODQWHQV

QLHXZV_QLHXZVEHULFKWHQUHFODPHEXUHDXV

&RQWDFW_FRQWDFWJHJHYHQVV

:HUN]DDPKHGHQ_UHFODPHXWUHFKWV

2YHURQV_5HFODPHEXUHDXELQQHQVWDG8WUHFKWV

$OJHPHQHYRRUZDDUGHQ

7RWDOHWLMG

3DJLQDÂśVEH]RFKW

6FRUH

Voorbeeld van een Website-Lead die per email wordt toegezonden

het ONDERNEMERS BELANG

Website-Leads, waarmee je je online bezoekers identificeert, inclusief de pagina’s die ze hebben bezocht. Als basis de grootste bedrijfsdatabase Enkele jaren geleden startte Dekker het DATA-collectief, naar eigen zeggen de grootste gedeelde bedrijfsdatabase van Nederland. De database wordt gevoed door informatie vanuit de Kamer van Koophandel, het Faillissementsregister en de deelnemende organisaties. Al met al telt het DATA-collectief ruim 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. IP-adressen traceren Crème de la crème van DATA-collectief is de tool Website-Leads, de functionaliteit die het mogelijk maakt IP-adressen van websitebezoekers te koppelen aan concrete bedrijven. Want daar was het in dit verhaal immers om begonnen: websitebezoekers die wĂŠl geĂŻnteresseerd zijn, maar geen contact opnemen. Van die 42 procent potentiĂŤle klanten kan DATA-collectief zo’n 35 procent op legale wijze traceren, aan een concreet bedrijf koppelen, en zelfs aan een contactpersoon binnen die onderneming. Dekker: “De IP-adressen van internetters zijn openbaar, maar daaruit kun je niet afleiden welke organisatie de website bezoekt. Wij koppelen wekelijks zo’n 4.000 IP-adressen; inmiddels hebben we er al 700.000 geĂŻdentificeerd.â€? Op basis van de geĂŻdentificeerde bedrijfsgegevens kunnen gebruikers zeer effectief acquisitie plegen, aldus Dekker. “Je weet ĂŠĂŠn ding zeker: degene die jij gaat bellen, kent jou al en heeft zeer waarschijnlijk interesse in je product of dienst. Nu is het aan jou om je te verkopen.â€? Een uur nadat een bezoeker op de website is geweest, ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin alle informatie over het websitebezoek. Dekker: “Het trechteren van die bezoeken is daarbij een interessante functionaliteit, want door het instellen van een filter kun je helemaal je eigen, persoonlijke profiel samenstellen. Zijn bezoekers bijvoorbeeld korter dan 20 seconden op de website geweest, dan wordt er geen e-mail gestuurd.â€?


Daarnaast gebeurt het niet zelden dat er pakketten worden verkocht van 2 miljoen adressen. Ik vraag me af wat je met zoveel adressen moet. Efficiënt acquireren begint met een nauwkeurige selectie. Als je doelgroep bestaat uit vorkheftruckbedrijven, dan heb je aan 7.000 contactgegevens meer dan voldoende. Ik zeg weleens gekscherend: als je grasmaaiers wilt verkopen, moet je niet in de Bijlmermeer beginnen.” Mijn DATA-collectief is verder een slimme tool voor optimaal relatiebeheer. Zo kunnen gebruikers aangeven dat ze bij bepaalde wijzigingen in hun klantenbestand een melding willen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker stopt bij een bepaald bedrijf. Dekker: “Stel, je doet al twee jaar je uiterste best om bij een bedrijf binnen te komen, maar door het hoofd inkoop word je om onduidelijke redenen stelselmatig geweigerd. Op het moment dat hij of zij niet meer werkzaam is voor de organisatie, krijg je een melding. Dat betekent dat er voor jou nieuwe kansen lonken.”

Remco Dekker: “Een websitebezoek leidt slechts in weinig gevallen tot een klantrelatie”

DATA-collectief plaatst geen cookies, benadrukt Dekker in het kader van de vorig jaar ingevoerde cookie-wetgeving. “We identificeren surfers enkel en alleen op basis van een IP-adres. Bovendien wordt re-marketing in de regel als storend ervaren. Overigens identificeren we alleen bedrijven; particulieren vallen buiten onze doelgroep.” Mijn DATA-collectief Op zich is Website-Leads een ultieme oplossing voor de soms barre zoektocht naar nieuwe leads. Maar daarnaast biedt DATA-collectief via de applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ toegang tot bovengenoemde 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. Gratis applicatie De applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ is gratis, legt Dekker uit. “Gegevens zijn vrij te bekijken. Zodra je gegevens gaat downloaden, ga je betalen. Een download kost één credit. Het leuke is dat je zulke credits ook zelf kunt verdienen door bijvoorbeeld verouderde gegevens te corrigeren of andere mensen aan te melden voor Mijn DATA-collectief. Het systeem lijkt in die zin op de open source-encyclopedie Wikipedia. Je bouwt samen aan de mooiste database.” Maakt dat het systeem niet gevoelig voor fraude? Volgens Dekker niet.

“Er werkt een team van tien mensen dat continu alle aanpassingen verifieert. Daardoor blijft het systeem volkomen zuiver.” Daarnaast wordt het systeem wekelijks gemuteerd en aangevuld met de nieuwste informatie van de Kamer van Koophandel. Per maand vinden er zo’n 450.000 tot 550.000 mutaties plaats, vertelt Dekker. “Ongeveer 24 procent van de bedrijfsgegevens en 38 procent van de contactpersoongegevens wijzigt jaarlijks. Eén op de zeven bedrijven verhuist, er zijn faillissementen, werknemers vertrekken en telefoonnummers veranderen. Dat kun je in je eentje onmogelijk bijhouden, maar je wilt wel graag altijd over de juiste gegevens beschikken. Met het DATA-collectief beantwoorden we aan die vraag. We hebben inmiddels 6.500 deelnemende bedrijven.”

Tijd en geduld Leads omzetten in relaties vraagt tijd en geduld, weet Dekker uit ervaring. Het DATAcollectief is daar op ingericht. “Bedrijven die een mailing de deur uit doen, verwachten soms binnen tien minuten allerlei reacties. Zo werkt dat niet, je moet iets opbouwen. In Mijn DATA-collectief kunnen deelnemende bedrijven zeer gedetailleerd hun klanthistorie bijhouden. Gepleegde telefoontjes, verstuurde mails, websitebezoeken en noem maar op kunnen op één sheet worden getoond. Met al deze functionaliteiten en toepassingen biedt het DATA-collectief een frisse, nieuwe kijk op marketing en sales.”

DATA-collectief Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T 0800 - 20 28 info@datacollectief.nl www.datacollectief.nl www.websiteleads.nl

Onbeperkt geldig Behalve credits verdienen, kunnen deelnemers ze ook tegen marktconforme tarieven kopen in de online shop. Voordelen zijn dat de credits onbeperkt geldig blijven en informatie dagelijks wordt geactualiseerd. Dekker: “Veel aanbieders van adresbestanden verbinden een limiet aan het gebruik; je krijgt de gegevens bijvoorbeeld een maand ter beschikking en daarna moet je weer bijbetalen.

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Vallen, opstaan en weer doorgaan:

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden. Vroeger onderzoek van Dijkhuizen toonde echter ook al aan dat succesvol ondernemen niet alleen een kwestie is van de juiste inzichten en begeleiding maar net zo goed van de juiste karaktereigenschappen.

B

edrijfsfalen is vanzelfsprekend ellendig, maar toch blijken ondernemers die kopje onder zijn gegaan niet op de bodem te blijven zitten. “Ze zijn een tijd teneergeslagen, maar ze leren van de dingen die niet goed zijn gegaan en gaan verder,” zegt Josette Dijkhuizen. “In dat opzicht lijken ze op hun succesvolle collega’s. De echte ondernemer moet het hebben van zijn kwaliteiten en kapitaliseert op zijn sterke

punten. We hebben iemand gesproken die op een bepaald moment in een stacaravan was beland met nog 15 euro op zak maar er bovenop was geklommen en zich opnieuw gelukkig voelde. De prestaties van falende ondernemers kunnen even indrukwekkend zijn als die van geslaagde. Daarom is het jammer dat er nog zo’n taboe rust op failliet gaan, hoewel dat de laatste jaren minder sterk wordt.”

Josette Dijkhuizen & Jacqueline Zuidweg: ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ verschijnt in maart bij uitgeverij Ten Have.

het ONDERNEMERS BELANG

Het Ondernemersgen

Jacqueline Zuidweg richt zich met haar bureau Zuidweg & Partners op hulp aan ondernemers in financiële nood. Aangezien maar liefst één op de tien ondernemers in de financiële problemen zit is de vraag net zo groot als het maatschappelijk belang van haar initiatief. Het leverde haar in 2012 de titel Zakenvrouw van het Jaar op. Josette Dijkhuizen coacht ondernemers en verricht wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap. Dit laatste moet uitmonden in een proefschrift maar heeft de voorbije jaren reeds geleid tot enkele spraakmakende boeken, waarvan de laatste is getiteld ‘Het Ondernemersgen’. De resultaten van haar onderzoek met Jacqueline Zuidweg sluiten eigenlijk nauw aan bij de conclusies die zij in haar voorgaande boek trok: ondernemen is een kwestie van kwaliteiten. Ondernemerschap is de laatste twintig jaar enorm gestimuleerd en voor steeds groter groepen mensen als dé oplossing aangeprezen. Dat heeft het aantal ondernemers in ons land op bijna een miljoen gebracht, voornamelijk door de toename van het aantal ZZP’ers. Heeft iedereen echter wel het vereiste ondernemersgen?


Durf, visie en doorzettingsvermogen

“We zijn onderhand heel sterk in het begeleiden van startende ondernemers,” geeft Josette Dijkhuizen toe. “Daarvoor bestaat een uitgebreide infrastructuur. Maar het continueren van een onderneming is iets anders dan het opzetten ervan, en inderdaad, niet iedere ondernemer beschikt over durf, visie en doorzettingsvermogen, de drie essentiële karaktereigenschappen om het vol te houden.

Een manager die een buy out verricht kan een kei zijn in het organiseren en plannen maar heeft niet noodzakelijkerwijs een visie over waar het bedrijf met hem aan het roer naar toe gaat. Een loodgieter die het installatiebedrijf van zijn vader overneemt kan een geweldige vakman zijn maar de durf missen om veranderingen door te voeren. Die ondernemers zijn waarschijnlijk erg gebaat met een compagnon en zeer goede medewerkers om de ontbrekende eigenschappen aan te vullen.” Eenzaamheid en tijdbeslag

De ZZP’ers lopen weer een ander risico. “Het grote gevaar voor hen is dat ze zich niet verder ontwikkelen. Ze zijn zelfstandig geworden omdat ze een vak of werkwijze perfect beheersten, maar de wereld verandert erg snel en je moet je wel blijven onderscheiden om opdrachten te kunnen verkrijgen,” vindt Josette Dijkhuizen. “Je ziet ook mensen ondoordacht zelfstandig worden en er later achter komen dat ze er niet voor in de wieg gelegd zijn. Ondernemen is bijvoorbeeld een eenzame bezigheid.

Als je uit loondienst komt mis je collega’s. Ondernemen legt ook een enorm beslag op je tijd. Zelfs als je niet werkt blijft het bedrijf op de achtergrond van je denken aanwezig, altijd. Typerend vind ik de opmerking van een vrouw die me zei dat ze in haar jaren in loondienst in haar joggingbroek even naar de supermarkt ging en dat ze ook dit nu in een mantelpakje deed, ‘want ik zou eens een klant kunnen tegenkomen.’ En als je het thuisfront niet achter je hebt of snel rijk wilt worden kun je er volgens mij beter helemaal niet aan beginnen. Een ondernemer loopt voortdurend financiële en emotionele risico’s. Natuurlijk zijn er velen die een indrukwekkend vermogen opbouwen, maar dat zien ze zelf nooit als doel en altijd als een bijkomstigheid van hun succes. Op een bepaald moment moet je nu eenmaal honderd man in dienst hebben en miljoenen omzetten om deuren voor je te laten opengaan.” Eén miljoen inactieve vrouwen

De meeste ondernemers verdienen jaar in jaar uit met hard werken en de nodige kopzorgen, alleen of met personeelsleden, een redelijk belegde boterham. Toch vormen niet zij het grote voorbeeld van de starters, maar de entrepreneurs die vanuit het niets een groot bedrijf uit de grond stampen, de Anton Philipsen in hun tuinhuisjes. Waarom blijft ondernemerschap zo’n mythisch karakter houden? “Dat komt zowel door de media als door ons eigen voorkeur,” meent Josette Dijkhuizen. “We zijn nu eenmaal dol op verhalen met een hoog cowboygehalte en we plaatsen keer op keer dezelfde succesvolle ondernemers in de schijnwerpers. Dat zijn dan bovendien nog vooral mannen, terwijl er veel succesvolle vrouwelijke ondernemers zijn. Enerzijds komt dat door de ‘old boys networks’ die nog steeds bestaan, anderzijds onderwaarderen vrouwen zichzelf waardoor ze niet snel voor een camera verschijnen. Hierdoor zijn vrouwelijke ondernemers te weinig zichtbaar. Types zoals ik, die al in een taxi naar de studio springen als de telefoon gaat, vormen helaas een uitzondering. Daarom ben ik ook zo blij dat ik door de Nederlandse Vrouwenraad ben voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger en dat ik in 2013 in de Algemene Vergadering mag toespreken. Voor vrouwen is ondernemerschap een sterk emancipatiemiddel en we hebben in Nederland nog altijd één miljoen inactieve vrouwen. Eén miljoen, dacht ik, toen ik dat verbijsterende cijfer hoorde, dat is evenveel als er ondernemers zijn. Het kan niet anders of daartussen zitten nog talloze mensen met de drie vereiste karaktereigenschappen om succesvol te ondernemer.”

het ONDERNEMERS BELANG


+RH FKHFNMH GH NZDOLWHLW YDQ HHQ VFKRRQPDDNEHGULMI" In Nederland zijn veel kwalitatieve schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Die zijn vanaf 1 januari 2013 gemakkelijk te herkennen. Want dan introduceert brancheorganisatie OSB het OSB-Keurmerk.

Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus vanaf 2013 altijd het OSBKeurmerk, voor een frisse start van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak


Bedrijfsreportage

5FLTU)FOL1PLFSt'PUPHSBmF3JFO-JOUIPVU

%PVHMBT.FOTJOLi#FESJKWFOSFBMJTFSFO [JDIOBVXFMJKLTXBUEFXBBSEFJTWBO XBU[FNBLFOw

“In tegenstelling tot zo’n tien jaar geleden is de ICT van bijna elke onderneming bedrijfskritisch geworden. Als dat wegvalt, valt het primaire proces van een bedrijf in elkaar. Die verandering houdt geen gelijke tred met de juridische aandacht voor dit probleem en dat baart me zorgen.â€? Dat zegt Douglas Mensink, advocaat bij Mensink ICT Advocaten BV (MICTA) in Groningen. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in ICT recht, Internetrecht en Intellectueel Eigendom en daarnaast een incassopraktijk heeft, waar de ICT juist wordt ingezet om kosten efficiĂŤnt niet betaalde facturen te incasseren voor klanten. vatbaar was en bedrijven de waarde van hun immaterieel actief onderschatten.â€? Waarde

Mensink ICT Advocatuur:

Met de kennis van nu ‌‌

N

oem het op een debiteurvriendelijke manier omgaan met de realiteit van een niet betaalde factuur, geeft Douglas aan. “EĂŠn van de grootste nadelen van de reguliere incassopraktijken is de enorme stapeling van kosten, zeker wanneer er ook nog geprocedeerd gaat worden. In de praktijk betekent dit dat een vordering van bijvoorbeeld 1000 euro al snel kan oplopen tot circa 1.700 euro of nog meer. Dit heeft twee gevolgen. De relatie met de klant is over en de kans dat je je geld krijgt is er niet groter op geworden.â€? Bij MICTA pakken ze het daarom anders aan. “Wij kiezen ten eerste voor een bepaalde benadering van de debiteur, waarbij helder moet zijn dat er geen betaling is gedaan, en dat dit niet kan. Maar tevens dat de debiteur in de kern niet onwelwillend zal zijn, indien er mede begrip is voor zijn situatie. Noem het de menselijke aanpak. Het doel moet eigenlijk zijn dat de zakelijke relatie in stand kan worden gehouden. En komen we er

uiteindelijk niet uit, dan gaan we toch procederen. Deze aanpak leidt tot lagere kosten en een grotere kans op betaling.� Geestelijke prestaties

Mensink ICT Advocatuur BV is van huis uit gespecialiseerd in ICT recht en Intellectueel Eigendomsrecht in de meest brede zin van het woord. Dit kan variĂŤren van licentiecontracten tot uitingen op internet en inbreuk op merkrechten of auteursrechten. “Eigenlijk alles wat te maken heeft met geestelijke prestatiesâ€?, geeft Douglas aan. De interesse voor dit speciďŹ eke vakgebied bestaat al vanaf zijn studie en het millenniumprobleem gaf de doorslag om advocaat te worden op dit vakgebied. Douglas: â€?Verschillende klanten vroegen mij toen om bij gesprekken aanwezig te zijn, waar hun advocaten ook bij zaten, voor een technisch begrip van het probleem. Het viel mij toen op dat de gemiddelde kennis over juridische vraagstukken rondom ICT bij de toenmalige advocatuur voor verbetering

“Een ander aspect is dat bedrijven zich nauwelijks realiseren wat de waarde is van wat ze gemaakt hebbenâ€?, gaat Douglas verder. “Je moet voorkomen dat iemand anders misbruik maakt van jouw idee, merk of beeldmerk. Sterker nog, waar vroeger de telefoon bedrijfskritisch was, is dit tegenwoordig vooral en eigenlijk alleen de ICT. Wij treen in de praktijk vaak onduidelijkheid aan omtrent rechten en plichten van soft- en hardwareleveranciers. Wanneer dit goed is vastgelegd, kunnen hierover geen problemen ontstaan.â€? “Ja, er gaat veel goed, maar ook niet. Kijk naar dit kantoor. Als onze gegevens weg zijn, is dit kantoor waardeloos. Daarom hebben we bijvoorbeeld een back up van alle gegevens op drie verschillende plaatsen ondergebracht. Dat hoeft wellicht niet bij alle ondernemingen te gebeuren, maar het zou goed zijn wanneer men na gaat denken welke functie ICT binnen het bedrijf heeft. ICT is bedrijfskritisch geworden, daar komen we niet onderuit. Het verdient daarom sterk de aanbeveling om de beschikbaarheid en de geschiktheid van ICT juridisch te borgen en in het algemeen ook feitelijk aan een kritische blik te onderwerpen.â€? Mensink ICT Advocatuur BV Ganzevoortsingel 40b 9711 AN Groningen T 050 - 23 07 658 www.micta.nl

het ONDERNEMERS BELANG

15


Bedrijfsreportage

5FLTU)FOL1PLFSt'PUPHSBmF3JFO-JOUIPVU

Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt:

‘We hebben in het Noorden goud in handen’ “Er gebeurt enorm veel in de noordelijke provincies en er liggen vele kansen. Volgens mij staan we aan de vooravond van grote ontwikkelingen in Noord-Nederland. En dat komt dan vooral omdat we steeds beter uitspelen waar we goed in zijn.� Dat zegt Yvonne van Mastrigt, sinds enkele maanden gedeputeerde in de provincie Groningen, met onder andere economische zaken in haar portefeuille. Om het bedrijfsleven verder te ondersteunen heeft de provincie enkele aantrekkelijke arbeidsmarkt. We roepen ondernemers op om deze groepen niet in de kou te laten zitten.�

programma’s in de markt gezet.

Versterken

Z

oals bijvoorbeeld het Fonds Innovatief & Duurzaam MKB Groningen. Van Mastrigt daarover: â€?Kijk, op de topsectoren die het in onze regio goed doen, blijven we inzetten. Denk aan energie, agri business en healthy ageing. Maar deze sectoren hebben het MKB keihard nodig en daarom is het van belang dat deze MKB-bedrijven aanhaken op verduurzaming en innovatie. Daarom wil de provincie deze bedrijven een ďŹ nancieel steuntje in de rug geven. Bijvoorbeeld bij het slimmer organiseren van vervoersbewegingen, het beter scheiden van afvalstoen, het gebruik van ‘groenere’ materialen, het vergroten van een afzetgebied door te netwerken, het zoeken naar slimmere ICT oplossingen, enzovoort. We dagen het bedrijfsleven uit om zelf met ideeĂŤn te komen. Speel ons maar zoek, zou ik zeggen. Dan kijken wij of het duurzaam is, of het innovatief is. En kunnen we overgaan tot ondersteuning. Waar het om gaat is dat MKB Groningen aanhaakt en de slag om de toekomst gaat winnen.â€?

E-mail

De eerste aanvragen kwamen al bij de provincie binnen, nog voordat het

16

het ONDERNEMERS BELANG

programma op 1 januari 2013 startte. “En het mooie isâ€?, gaat Van Mastrigt verder, “dat men geen ingewikkelde formulieren hoeft in te vullen. Als start kan een e-mail al voldoende zijn. Wij dagen het MKB in Groningen uit om ons te verrassen en te verbazen.â€? In het fonds zit 3 miljoen euro en het programma loopt tot en met 2015. “Maarâ€?, zegt Van Mastrigt, “zolang er briljante ideeĂŤn blijven binnenkomen, maak ik me sterk voor dit fonds, als je begrijpt wat ik bedoel.â€?

Tenslotte is er onlangs een nieuwe website geboren die vacatures in de Eems Dollard Regio bundelt. “We zien steeds vaker grensoverschrijdend verkeer tussen Groningen en Noord-Duitsland en vice versa�, legt Van Mastrigt uit. “Waarom zouden we dat ook niet met ons werk kunnen doen. Duitsers die hier komen werken en Groningers die aan de andere kant van de grens aan de slag gaan. Het gebeurt al, maar we willen dit verder versterken middels een website. Ondernemers kunnen hun vacatures hierop kwijt.� (zie www.euregio-jobroboter.nl)

Krachten bundelen

Een ander fonds waarvoor 3 miljoen euro beschikbaar is, is de Versnellingsagenda 2.0. Van Mastrigt: �Met deze op de arbeidsmarkt gerichte agenda wil de provincie gemeentelijke overheden, onderwijs en bedrijfsleven mogelijkheden geven om de krachten te bundelen om jongeren en kwetsbare groepen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. We zetten hiermee derhalve in op bestrijding van jeugdwerkloosheid, ondersteuning van kwetsbare groepen uit bijvoorbeeld werkvoorzieningschappen en op een betere aansluiting tussen onderwijs en regionale

Yvonne van Mastrigt is nog maar enkele maanden gedeputeerde, als opvolger van de naar Den Haag vertrokken Wilma Mansveld. Ze bruist van de energie en heeft ontzettend veel zin om er wat van te maken. “Er gebeurt veel meer in onze provincie dan menigeen denkt. Ik geniet daar van en krijg er veel inspiratie en energie van. Met elkaar moeten we de kansen die er liggen gaan benutten. Dat is goed voor de inwoners en ondernemers van deze provincie en daar doen we het allemaal voor.� www.provinciegroningen.nl


Bedrijfsreportage

5FLTU)BSSZ,OFWFMCBBUEt'PUPHSBmF&E,MJKONBO

Van aggregaten tot hoogwerkers en van pontons tot meetinstrumenten. U kunt het zo gek niet bedenken of u kunt er voor terecht bij Sijperda Verhuur, dĂŠ verhuurspecialist van machines voor de bouwnijverheid en industrie in Noord-Nederland. Met twaalf vestigingen verspreid over het Noorden is Sijperda met haar uitgebreide assortiment een begrip bij het professionele bedrijfsleven.

Verhuurspecialist bedient bouw en industrie met topmaterieel

Sijperda bewerkstelligt

groei

W

e zijn een generieke verhuurder bij wie onze klanten terecht kunnen van het begin tot het eind van het bouwproces, zegt directeur Jos Jellesma. “We bedienen ook de particuliere markt, maar richten ons met ons brede en gevarieerde aanbod vooral op beroepsmatige gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan aannemersbedrijven, industriĂŤle ondernemingen, overheden, woningcorporaties, installateurs, schilders en hoveniers. Met meer dan twintig jaar ervaring zijn wij marktleider in Noord-Nederland.â€?

Specialismen Sijperda Verhuur kent een aantal specialismen. Zo is de vestiging in Leeuwarden gespecialiseerd in steigerbouw. U kunt hier stalen steigers in alle soorten en maten huren, die door deskundige VCA-gecertiďŹ ceerde steigerbouwers worden gemonteerd en gedemonteerd. Ook vanuit Leeuwarden verhuurt Sijperda betonbekistingen. Het bedrijf beschikt over een groot assortiment bekistingen, zodat voor ieder bouwwerk altijd een passende oplossing kan worden gevonden. Andere specialismen van Sijperda zijn een afdeling hangbruginstallaties (in de vestiging in Groningen) en de montage en demontage van bouwliften. Evenementen Jellesma maakt er melding van dat de verhuur van materieel voor evenementen de afgelopen jaren sterk is toegenomen. “Daarbij kan het gaan om stroomvoorzieningen als

aggregaten tot bouw- en dranghekken, sanitaire units en podiaâ€?, legt hij uit. “We hebben de laatste tijd met name geĂŻnvesteerd in stroomvoorzieningen en sanitaire units. Die voorzieningen moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Wij zijn in staat om daar op in te spelen.â€?

Sijperda Verhuur Pieter Zeemanstraat 4 8606 JR Sneek T 0515 - 42 60 20 F 0515 - 46 01 93 info@sijperdaverhuur.nl www.sijperdaverhuur.nl

Kansen door crisis Uiteraard laat de economische crisis ook Sijperda Verhuur niet ongemoeid. “Als er bedrijven failliet gaan, zijn wij klanten kwijt�, zegt Jellesma. “Maar de crisis biedt ons tegelijkertijd ook kansen. Veel bedrijven investeren in deze tijd niet zelf in materieel, maar besluiten eerder om te huren. Heel begrijpelijk, omdat je het meestal over duur materieel hebt dat regelmatig gekeurd moet worden en ook goed moet worden onderhouden. Mede door deze ontwikkeling kunnen wij onze omzet redelijk vasthouden.�

+PT+FMMFTNBi8JKSJDIUFO POTNFUPOTCSFEFFO HFWBSJFFSEFBBOCPE WPPSBMPQCFSPFQTNBUJHF HFCSVJLFSTw

Sijperda Verhuur onderscheidt zich in de markt op meerdere fronten. Het bedrijf verhuurt tegen een concurrerend prijsniveau kwalitatief goed materieel dat steeds aan de laatste eisen voldoet. “Bovendien zijn wij sterk in adviseringâ€?, besluit Jellesma. “Onze deskundige medewerkers weten waarover ze praten en kunnen klanten volledig ontzorgen. Last but not least zijn we heel exibel. In principe kunnen we alles wat we verhuren binnen een dag leveren. Dat betekent voor de klant dat hij de huurperiode zo kosteneďŹƒciĂŤnt mogelijk kan houden.â€?

Nu ook vestiging in Stadskanaal Met de recente opening van een nieuw ďŹ liaal in Stadskanaal heeft Sijperda Verhuur in deze economisch toch zware tijden een opmerkelijke en gedurfde stap gezet. Het verhuurbedrijf beschikt nu over een netwerk van twaalf vestigingen. Ze staan in Sneek (hoofdkantoor), Heerenveen, Drachten (twee locaties), Leeuwarden, Franeker, Groningen, de Eemshaven (twee vestigingen, ĂŠĂŠn op het RWE-terrein en ĂŠĂŠn vlak daarbuiten), Stadskanaal, Assen en Emmeloord. De nieuwste aanwinst in Stadskanaal is gevestigd aan de Tinnegieter 28 op Bedrijvenpark Stadskanaal.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Bedrijfsreportage

5FLTU)FOL1PLFSt'PUPHSBmF3JFO-JOUIPVU

Stichting AOT Noord heeft tot doel om het dreigende tekort aan technici tegen te gaan. Want, ondanks de crisis zitten bedrijven te springen om technisch personeel. En als de voortekenen niet bedriegen, wordt dit tekort in de komende jaren alleen maar groter. Afwachten is er niet bij en dus besloten 9 bedrijven in 2008 de Stichting AOT Noord op te richten, waardoor leerlingen nu een gerichte technische opleiding kunnen volgen, toegespitst op de vraag bij de deelnemende bedrijven.

Bedrijven plukken de vruchten van succes AOT Noord

‘Iedereen met een diploma aan het werk’

M

et elkaar hebben we een strategie bedacht om de toekomstige vacatures in te kunnen vullen, zegt AOT Noord-voorzitter Robert Hendriks, in het dagelijks leven senior HRBP bij NUON (a Vattenfall company), ĂŠĂŠn van de initiatiefnemers van AOT Noord. “Daarvoor zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat de leerlingen onderwijs krijgen gericht op waar het bedrijfsleven om vraagt en ze bovendien stage lopen in ĂŠĂŠn van de deelnemende bedrijven. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Leerlingen kunnen ruiken aan hun eventuele toekomstige werkgever en werkgevers zien waartoe de stagiaires in staat zijn. Bevalt het van beide kanten goed, dan kunnen ze na hun opleiding in dienst komen. Voor de deelnemende bedrijven biedt dit meer zekerheid en is het bovendien een aantrekkelijke manier om aan nieuw personeel te komen.â€? Afstemmen

“Tachtig procent van het onderwijs ligt vast, volgens wettelijke kadersâ€?, gaat Hendriks verder. “De overige twintig procent is vrij in te vullen en daarover vindt overleg plaats tussen de onderwijsinstelling, in dit geval het Noorderpoort, en deelnemende bedrijven. We toetsen dit niet ieder jaar, maar wel regelmatig, zodat onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar blijven afgestemd.â€? Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld windenergie, waarvoor inmiddels een opleidingsmogelijkheid bestaat. “Daarnaastâ€?, zegt Hendriks, “bieden we de leerlingen de mogelijkheid om tijdens hun periode op school nog een speciďŹ eke opleiding te volgen, bijvoorbeeld over de energiewereld Rewic A of VAPRO C. Daardoor komen de leerlingen met een dubbel diploma van school. Tevens ontvangen de leerlingen nog een aantal cursussen, waarvoor ze een certiďŹ caat ontvangen.â€?

18

het ONDERNEMERS BELANG

%FMFFSMJOHFOWBO "05MPQFOTUBHFJOEF EFFMOFNFOEFCFESJKWFO

Dat de opleidingen aanslaan blijkt uit het feit dat er inmiddels gemiddeld 50 leerlingen per jaar instromen. “Daar zijn we heel tevreden mee�, geeft Hendriks aan. “Het is vooralsnog voldoende om de bestaande vacatures bij de deelnemende bedrijven in te vullen, maar dat neemt niet weg dat we in de toekomst wellicht behoefte hebben aan een grotere instroom.� Hendriks merkt dat meer leerlingen voor techniek kiezen dan enkele jaren geleden. “Niet alleen de verdienste van onze inspanningen, meerdere partijen werken daar hard aan�, zegt hij.

De eerste lichtingen technici die de opleiding hebben verlaten, hebben inmiddels allemaal een baan gevonden. “Dat geeft aan dat we de juiste weg zijn ingeslagen�, zegt Hendriks. “De verwachting is dat ook de komende lichting volledig aan de slag kan.� Daarnaast, en daar is men bij AOT Noord blij mee, is de opleiding inmiddels bevestigd door de overheid. Hendriks:� We hebben een subsidie ontvangen van bijna 600.000 euro. Dat geeft aan dat we het goed doen voor de BV Nederland. En de deelnemers in AOT Noord varen er wel bij in hun blijvende zoektocht naar nieuwe medewerkers.�

HBO-opleiding

Naast de MBO-opleiding, gaat AOT Noord ook een 2-jarige HBO-opleiding in deeltijd aanbieden, in samenwerking met de Hanzehogeschool. “Er ontstaat daardoor een doorlopende leerlijn, waarmee we leerlingen kunnen opleiden voor de hogere functies. Want ook daar is behoefte aan, zowel bij het bedrijfsleven als bij leerlingen.�

Stichting Support AOT Noord Duurswoldlaan 2A Postbus 35 9930 AA Delfzijl T 0596 - 61 02 19 F 0596 - 61 02 13 www.aotnoord.nl


Informatie

WTC EXPO zet met Trade Experience Leeuwarden een evenement neer van deze tijd

D

e doelstelling van TEL is helder: TEL is na het wegvallen van de Bedrijven Contactdagen hét zakelijk platform voor Noord Nederland, waar elkaar ontmoeten, inspireren en zakendoen centraal staan. Ondernemers, overheden, onderwijs- en zorginstellingen kunnen hier efficiënt hun organisaties onder de aandacht brengen en hun relatienetwerk onderhouden en promoten. En niet te vergeten in deze tijd: new business genereren. “Vanaf het moment van bekendmaken stond de telefoon roodgloeiend en sinds die tijd stromen de inschrijvingen binnen”, aldus commercieel directeur Marco ten Hoor. Laagdrempelig De formule van TEL zal in deze eerste editie vanwege de korte voorbereidingstijd niet drastisch afwijken van andere netwerkbeurzen. Wel zal TEL de komende jaren meer gaan aansluiten op de moderne vormen van communicatie. Kortom, voldoende plannen. Maar toch hebben we ook nu al een andere netwerkmethode gevonden, om bezoekers op de juiste wijze met elkaar in contact te brengen. Onze branchegerichte aanpak geeft een frisse nieuwe impuls aan efficiënt netwerken. Zo zijn er speciale themapleinen rond Facilitair, Vitaal in bedrijf, Financieel of Marketing & Communicatie. Thema’s waarin veel ambitieuze ondernemer uit Noord-Nederland zich herkennen.

WTC Expo te Leeuwarden organiseert een nieuw netwerkevenement ter vervanging van de gestopte Bedrijven Contact Dagen. Het nieuwe netwerkevenement TEL, hetgeen staat voor Trade Experience Leeuwarden, wordt georganiseerd op dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2013. Dit alles onder het motto: “TEL mee in zakelijk Noord Nederland”. eigen plek voor beide dagen krijgen. Ook de tarieven voor bijvoorbeeld individuele stands zijn veel gunstiger dan men tot nu toe gewend is. Omvangrijk gratis workshopprogramma Daar komt bij dat een bezoek aan TEL gratis is! Na registratie op de nieuwe website www. wtctel.nl kan het nieuwe netwerkevenement kosteloos worden bezocht. Dat geldt tevens voor het uitgebreide en zeer interessante workshopprogramma, waarvoor belangstellenden zich via de website kunnen inschrijven. Laagdrempeliger kan WTC Expo netwerken voor het zakenleven niet maken! Gemeentepleinen De Gemeentepleinen, de regionale pleinen door en voor gemeenten, zien we terug van de Bedrijven Contactdagen. Hier tonen gemeenten aan hun collega’s en bezoekers innovatieve oplossingen uit hun organisatie. Met daar omheen bedrijven uit de betreffende regio. Deze pleinen zijn de plek om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te

wisselen. Op de pleinen worden allerlei activiteiten georganiseerd. Locatie TEL vindt plaats op dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2013 in de Saksenhal, Frankenhal en Passage van het hypermoderne WTC Expo evenementencomplex te Leeuwarden. Beide dagen is TEL geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Het uitgebreide workshopprogramma wordt dagelijks verspreidt over 4 rondes neergezet in het congrescentrum. Ondernemend Friesland (OF) als media partner OF, net als Het Ondernemersbelang ook een titel van Novema Uitgevers BV, was al toegetreden als mediapartner van de Netwerk-10 daagse. Ook een evenement van WTC Expo. Een logisch gevolg was dat dit ook voor TEL het geval is. Een week voorafgaand aan de beurs zal er een special beurs editie verschijnen. Uiteraard is deze ook ruim, kosteloos, verkrijgbaar tijdens de beurs. Uiteraard in combinatie met www.of.nl

Gunstige tarieven Maar ook op andere fronten is TEL helemaal van deze tijd. Want we willen TEL toegankelijk maken voor iedereen. Ook voor (startende) ondernemers zonder personeel. En voor deelnemers die in de huidige tijd niet op dure standbouw zitten te wachten. Daarom biedt TEL het concept van de netwerktafel. Zo kunnen ondernemers al voor € 495,- een

het ONDERNEMERS BELANG

19


We kennen onze regio. Die is fantastisch en dat vertellen we graag. Welkom in het Noorden van Nederland.

Actie en incentive gaan prima samen. Sneekermeer, Frysl창n.

GCB Full service Professional Congress Organizer and Destination Management Company.

Meer goede redenen? www.gcb.nl/weknow

We know.


Bedrijfsreportage

5FLTU)FOL1PLFSt'PUPHSBmF3JFO-JOUIPVU

Natuurlijk, met name het aantal bedrijfscongressen neemt vanwege de huidige omstandigheden af, overigens een beeld dat zich vooral in de Randstad voordoet, maar feit blijft dat de wetenschap in Groningen zich daar niet aan stoort en rustig doorgaat met het organiseren van congressen en symposia. “We proďŹ teren in Groningen behoorlijk van het feit dat we een universiteitsstad zijnâ€?, geeft Jaap Wester-

Groningen is en blijft aantrekkelijke congresstad

huijs, directeur van het Groningen

A

In 1997 werd op initiatief van het Groningen Congres Bureau het Ubbo Emmius Collegie opgericht. Hierin zitten met name mensen die ĂŠĂŠn of meerdere keren een succesvol, internationaal, meerdaags congres in Noord-Nederland hebben georganiseerd. “Het Ubbo Emmius Colleghie beschikt hiermee over een enorm potentieel aan ervaringsdeskundigenâ€?, geeft Westerhuijs aan. In november 2012 kwam het Colleghie bij elkaar en werden wederom 16 nieuwe leden geĂŻnstalleerd. “Het thema van de middag was Duurzaam Congresserenâ€?, zegt Westerhuijs. “Doel was naar boven te halen hoe in de toekomst congressen en symposia kunnen worden verduurzaamd. Een gezamenlijke taak voor de organisatie van een congres of symposium en het Groningen Congres Bureau.â€?

l sinds 1996 maakt het Groningen Congres Bureau, kortweg GCB, zich sterk voor het op de kaart zetten van Noord-Nederland als de meest ideale congres- en vergaderbestemming. Maar GCB doet meer. Het maakt (potentiÍle) klanten niet alleen duidelijk welke mogelijkheden Noord-Nederland, en met name Groningen, biedt, het faciliteert ook. Westerhuijs: �Dat doen we op commerciÍle basis. Klanten vinden dat overigens geen probleem, die zijn blij dat er een organisatie is die hen veel werk uit handen kan nemen. Dat kan gaan tot de online registratie van de deelnemers, het online innen van de deelname gelden, het vastleggen van de congres- en hotelaccommodatie tot en met het regelen van sprekers, maar ook het organiseren van openbaar vervoer en uiteraard alles wat er voor, tijdens en na een congres of symposium nodig is voor een vlekkeloos verloop.� Overigens wordt het GCB daarvoor niet alleen in Noord-Nederland ingeschakeld. Westerhuijs: �Opdrachtgevers die in Groningen kennis met ons hebben gemaakt, vragen ons daarna ook regelmatig voor opdrachten elders in het land. Uiteraard doen we dat graag, het geeft aan dat we ons werk goed doen.�

Compactheid

De ligging en het prijsbeleid zijn volgens Westerhuijs de sterkste eigenschappen van Noord-Nederland ten opzichte van de rest van ons land. “Het Noorden is gemiddeld zo’n 30 procent goedkoperâ€?, weet de GCBdirecteur, die overigens in juli van dit jaar afscheid neemt van de GCB, vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn opvolger is al bekend, namelijk de huidige adjunctdirecteur Mariska Pater. “Verder is de compactheid van de stad Groningen een prĂŠâ€?, vervolgt Westerhuijs. “In feite liggen hotels, horeca en congrescentra allemaal op loopafstand van elkaar. En moet er desondanks toch van het openbaar vervoer gebruik worden gemaakt, dan kan men gratis met de bus. Wij hebben daarvoor een overeenkomst met Qbuzz afgesloten.â€?

Congres Bureau, aan. Daarom verwacht hij ook voor 2013 wederom een goed jaar voor Noord-Nederland als ideale congresregio.

Pijler

De economische spin-o van alle congressen en symposia die jaarlijks in de stad Groningen worden gehouden ligt volgens Westerhuijs rond de 20 miljoen euro per jaar. “En dat bedrag stabiliseert zich. Je kunt derhalve wel stellen dat Groningen als congresregio uitstekend op de kaart staat en een belangrijke pijler is onder de Noordelijke economie.â€?

Groningen Congres Bureau Ubbo Emmiussingel 37B 9711 BC Groningen T 050 - 316 88 77 F 050 - 312 60 47 info@gcb.nl www.gcb.nl

W no

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

Securitas maakt veilig ondernemen mogelijk

Na voedsel en een dak boven ons hoofd is veiligheid doorgaans de belangrijkste behoefte van de mens. Veilig wonen, werken, reizen en leven voor iedereen; voor Securitas is dit een vanzelfsprekendheid. Zeker na 9/11 staan particulieren, overheden en ondernemers stil bij de waarde van veiligheid. Securitas maakt veiligheid mogelijk, ook in bedrijven. Met kundige mensen en slimme technieken.

22

het ONDERNEMERS BELANG


5FLTU"OESĂ?4UBBT$PNN"SUt'PUPHSBmF(FSSJU#PFS

H

et van oorsprong Zweedse Securitas, opgericht in 1904, is het grootste beveiligingsbedrijf van ons land. Door een sterke groei, voor een groot deel gerealiseerd door overnames, is het bedrijf een vooraanstaande wereldspeler geworden. “We leveren het hele veiligheidspakketâ€?, vertelt branchemanager Bart de Vries, “van risicoanalyses tot integrale veiligheidsplannen, van videosurveillance tot alarmopvolging, van stationnering tot alarmcentrale en van brandwacht tot gespecialiseerde beveiliging op luchthavens en in havens. Dit alles bedacht en geĂŻmplementeerd op basis van de wensen en eisen van de klant. Dit betekent gemak voor de klant die zich zo met een gerust gevoel kan concentreren op zijn kerntaken, in de weet dat Securitas waakt over de veiligheid.â€? De Vries is verantwoordelijk voor de dienstverlening surveillance in de drie noordelijke provincies. Uitgebreide surveillance Bij surveillance denken wij natuurlijke meteen aan gespierde dienders in goed uitgeruste auto’s. Aan private politie dus. De Vries zet ons denken op het juiste spoor. “Surveillance omvat om te beginnen het openen van bedrijfspanden en winkels aan het begin van de werkdag, gevolgd door sluiting als het werk erop zit. Daarnaast doen we surveillancerondes: we komen van tijd tot tijd langs om te controleren of alles er goed bijstaat. We inspecteren de buitenkant van het gebouw, net als de binnenruimten. Daarnaast doen wij alarmopvolging: als er ergens een alarm afgaat, gaan wij meteen naar het betreende gebouw om te kijken wat er aan de hand is. Onder centrale aansturing van ons Dispatch Centre en met behulp van gps-systemen in de auto’s is altijd duidelijk waar onze surveillanten zich bevinden. De aanrijtijden zijn hierdoor heel kort. Na aoop van het bezoek vindt altijd digitale rapportage plaats en dankzij ons Guard Control System is achteraf altijd na te gaan op welke plekken op de locatie onze surveillant is geweest.â€? Ten slotte is er de inzet van surveillanten bij calamiteiten, bijvoorbeeld dreigingen of stakingen. Ervaren surveillanten en slimme technologie Securitas werkt in opdracht van particulieren, overheidsinstellingen, banken, universiteiten en andere grote bedrijven. In Noord-Nederland doen we dat met ruim veertig medewerkers vanuit uitvalsbases in Leeuwarden, Heerenveen, Groningen, Tynaarlo, Hoogeveen, Emmen en Assen. 24 uur per etmaal en 7 dagen in de week. We surveilleren bij individuele bedrijven, maar ook wel collectief in het kader van parkmanagement. Dat doen we met ervaren surveillanten die beschikken over de nieuwste technologie.

Controle en reactie gaan hand in hand, zodat de ondernemer zijn bedrijf zorgeloos kan achterlaten. De surveillancewerkzaamheden stemmen wij helemaal af op zijn speciďŹ eke situatie en wensen.â€? Met de politie zijn de contacten goed. “We rijden niet langs elkaar heen, maar trekken samen op. Als we een strafbaar feit constateren, leggen wij dit vast en zoeken wij in overleg met de opdrachtgever contact met de politie, bijvoorbeeld in de vorm van een melding of een aangifte.â€? Technische mogelijkheden en innovaties Als een ondernemer veilig wil ondernemen, gaat dat wat De Vries betreft als volgt. “We maken om te beginnen een risicoinventarisatie: wat speelt er, hoe is de beveiliging geregeld? Vervolgens stellen we het niveau van beveiliging vast en vertalen dit naar techniek en gedrag. Veiligheid regel je namelijk niet alleen met een bos sleutels en een camera; het is een zaak van alle medewerkers die samen een veiligheidsbelang hebben en daarom dingen willen doen en nalaten. We nemen de medewerkers dan ook bij de hand als we technische oplossingen aandragen, bijvoorbeeld toegangsbeheer, een sleutelplan, een pasjessysteem, onderhoud van bosschages, verlichting, camera’s, noem maar op. Al deze zaken komen dan in een veiligheidsplan te staan. Dat is altijd helemaal toegespitst op de situatie bij de opdrachtgever. Een standaard beveiligingsplan bestaat niet. In het plan komt ook de surveillance te staan, waaronder de intensiviteit en de frequentie. Ook cameratoezicht en alarmopvolging maken er deel van uit. Dankzij technische mogelijkheden en innovaties kunnen we steeds meer en beter surveilleren op afstand: technische systemen komen in de plaats van een rondje om de kerk; voor de opdrachtgever betekent dit vaak kostenbesparing.â€?

Adviseren en realiseren Naast de opkomst van externe visuele controle is een betere protocollering van de veiligheid rond en in de bedrijven een hot item. “Er is veel aandacht om de veiligheidssituatie goed vast te leggen in protocollen, denk bijvoorbeeld aan toegangsbeheersystemen. De techniek is onverbiddelijk: mensen vormen vaak de zwakste schakel. Handelingen goed vastleggen is dan ook echt noodzakelijk.�

#BSUEF7SJFT i.FUCFIVMQWBO HQTTZTUFNFOJO EFBVUPTJTBMUJKE EVJEFMJKLXBBSPO[F TVSWFJMMBOUFO[JDI CFWJOEFOw

Securitas onderscheidt zich door een uitgekiend totaalpakket en een aantal specialiteiten. “We adviseren en realiseren. Met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en de allernieuwste technische middelen. We denken mee en kijken vooruit. We doen meer dan voorrijden en controleren. Door onze schaalgrootte hebben we ervaring in alle branches. Daaruit hebben we specialiteiten afgeleid, bijvoorbeeld petrochemie, haven- en luchthavenbeveiliging en stationnering on site.â€? De Vries wil de positie van Securitas in Noord-Nederland verder uitbouwen. Bij grote ĂŠn kleine bedrijven. Van simpele camerabeveiliging tot integrale veiligheidsplannen. Met de inzet van kundige en ervaren mensen en slimme technieken. Is het dan raar dat de beveiliging van Groningen Airport Eelde sinds kort ook in handen is van Securitas?

Securitas Handelsweg 13-15 9482 WG Tynaarlo T 0592 - 53 01 00 bdvries@securitas.nl www.securitas.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Ondernemerspanel

2013: Een jaar met nieuwe kansen? Ondanks de bezuinigingsmaatregelen van Rutte II voor de komende vier jaar blijven er voldoende kansen voor succesvol ondernemerschap. Juist nu moet het voor u als ondernemer een uitdaging zijn die nieuwe kansen te zoeken en te vinden. Innovatie, duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe ziet u de vooruitzichten voor de komende jaren? De mening van ons panel.

â– Reinhardt Lagerwaard Reinhardt Lagerwaard - Schuurmans Advocaten voor ondernemers Ik ben positief gestemd met betrekking tot de vooruitzichten voor de komende jaren. Het meeste negatieve nieuws is inmiddels door de ondernemers wel verwerkt. Ook heeft er al een vorm van sanering, en wel door faillissementen, plaats gehad. Zij die overblijven hebben zich gerealiseerd dat tijden veranderen, en dat er een andere koers moet worden uitgezet. Ook wij hebben dat gedaan. Je zult actiever achter de handel aan moeten, en nog meer duidelijk moeten maken,

dat er sprake is van service en toegevoegde waarde. Wie daar niet in slaagt, gaat de strijd verliezen. Wie daarin voorop loopt kan niet alleen een nieuwe markt aanboren, maar kan juist ook doorgaan met groeien. Daarbij speelt tevens dat een positieve levenshouding voordeel kan bieden. Er zijn namelijk altijd honderd redenen om iets niet te doen, maar u heeft slechts ÊÊn reden nodig om het wel te proberen. Laten wij elkaar niet de put inpraten, en laten wij ook niet onnodig voorzichtig zijn. Tenslotte: ondernemen is risico’s nemen.

Ubo van Ophoven - voorzitter Bedrijven Vereniging Leek Elk jaar heeft nieuwe kansen, dus 2013 ook. De crisis heeft ook Leek bereikt, maar Leek doet het relatief goed. BedrijfsbeĂŤindigingen, faillissementen en bedrijfsinkrimpingen zijn ook in Leek aan de orde, maar gelet op de landelijke trend lijkt het hier mee te vallen. Leek biedt optimale mogelijkheden om ondernemerschap tot bloei te laten komen, ook in moeilijke tijden. De

infrastructuur, ligging aan de A7 en de vele voorzieningen bieden een uitstekende basis voor goede resultaten van uw bedrijf. De BVL bevordert de samenwerking van ondernemers door hen met elkaar in contact te brengen en activiteiten aan te bieden gericht op kennisoverdracht. In tijden van krimp komen nieuwe kansen boven drijven. De BVL zal ook in 2013 haar leden een platform blijven geven voor business to business: van kennissen tot kennis en omgekeerd!

'PUP"MGSFE0PTUFSNBO

â– Ubo van Ophoven

■Oetze Mulder Oetze Mulder - Party- en evenementencentrum De Postwagen Onze nieuwe kansen voor 2013 zijn niet ingegeven door de maatregelen van de overheid, maar door de verwoesting van ons bedrijf door een grote brand in februari vorig jaar. Met de kreet ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’ voor ogen zijn wij gaan herbouwen aan een heel nieuw pand met hotelkamers die we eerder niet hadden en met een restaurant in plaats

24

het ONDERNEMERS BELANG

van ons cafĂŠ. En daarbij schuwen we innovatieve en duurzame ideeĂŤn niet. Medio mei verwachten we dat de nieuwbouw gereed is en dan staan ook de eerste bruiloften en de Ondernemersbeurs Westerkwartier in de agenda. Voor ons zal 2013 het jaar zijn van een nieuw begin en de eerste spannende uitdaging staat er inmiddels: we streven ernaar om het duurzaamste horecabedrijf van Nederland te zijn!


■ Harman Ridderbos Harman Ridderbos - Administratiekantoor Hoeksema In de huidige economische tijd van bezuinigingen en de crisis moet je als ondernemer creatief kunnen zijn. Het aanboren van nieuwe markten, het ontwikkelen van nieuwe diensten of producten. Wat je als ondernemer ook bedenkt om je bedrijf te kunnen handhaven, of om je omzet te vergroten, je moet er voor zorgen dat je op de

hoogte bent van wat er zich afspeelt en wat de afnemer wil. Wij verwachten dat het in 2013 en volgende jaren met de economie gestadig bergopwaarts zal gaan. Uiteraard zal dit ook zijn weerslag hebben in ondernemerskringen. Het is ook belangrijk een positieve instelling te hebben en hier blijk van te geven. Wat dat betreft kunnen we het voortouw nemen; onze overheid en de meerderheid van de media kunnen hier een voorbeeld aan nemen!

■ Henk Bos Henk Bos - Sita Het is geen verrassing te noemen dat 2013 voor de meeste bedrijven een zeer uitdagend jaar zal worden. Het consumenten vertrouwen blijft beperkt, de bouwsector zal opnieuw een mager jaar ervaren en de werkloosheid cijfers stemmen ons niet gerust. Echter, de aanpak van de schuldencrisis in Europa zal er mede toe leiden dat de wereldeconomie weer beter zal presteren, waardoor we langzamerhand weer enkele positieve tekenen van licht economisch herstel zullen herkennen. Het borgen van de continuïteit van

het bedrijf betekent voor veel ondernemingen dat er een hoge mate van creativiteit en flexibiliteit gevraagd wordt op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. Denken dat je in deze periode gemakkelijk geld kunt (blijven) verdienen en niet hoeft te anticiperen op de veranderde marktomstandigheden als organisatie is niet aan de orde, wanneer je tenminste succesvol wilt blijven. Wees dus bereid om met elkaar snel te schakelen, daag elkaar in een open cultuur in creatieve zin uit en enthousiasmeer juist in deze tijd het ondernemerschap!

■ André Staas André Staas - Comm’Art (Assen) Je kunt voetballen wat je wilt, maar op een knollenveld kom je niet vooruit. Zo kun je ook ondernemen wat je wilt, maar als dat moet onder streng en strak bezuinigingsjuk, kun je maar beter een hengel kopen en gaan vissen. De heilige drie procent nekt ons. Consumenten houden hun hand op de knip, ondernemers zien hun omzetten teruglopen. Steeds meer mensen komen op straat te staan, besteden nóg minder en doen de kosten

voor uitkeringen nóg sneller stijgen. Met als gevolg nóg meer bezuinigingen enzovoorts. Van deze vicieuze cirkel moeten we af. Keynes leerde ons tachtig jaar geleden al dat je een echte crisis alleen te boven komt door je eruit te werken. 4, 5, 6 % begrotingstekort, dat is nu even geen probleem. Tekorten werk je weg in tijden van groei. Duitsland deed dat de afgelopen tien jaar precies zo. Tijd voor een ander speelveld dus, waar ondernemen ons mogelijk wordt gemaakt. Onze overheid is aan de bal!

■ Wim van den Noort Wim van den Noort - DGA Management Partners Zeewolde Elk nieuw jaar biedt kansen. Ook 2013! Natuurlijk past daarbij het realisme dat ondernemen ook dit jaar niet eenvoudig zal zijn. De algemene economie zal de weg naar herstel nog moeten vinden. Creativiteit, inventiviteit en ondernemersgeest zullen meer dan ooit nodig zijn om resultaat te boeken. De regering zal met echte stimuleringsmaatregelen voor o.a. de bouw en de huizenmarkt moeten komen. Goede en solide bedrijven, die mede door het uitblijven daarvan, het

lootje leggen verdienen beter. Gelukkig zijn er ook vele bedrijven die met hard werken en alert inspelen op veranderende omstandigheden goede resultaten boeken. Zowel in de maakindustrie als de nieuwe economie. Echte ondernemers zoeken en vinden ook in deze tijden nieuwe kansen en uitdagingen. Ze zitten niet bij de pakken neer, maar proberen anticyclisch te investeren in hun toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat de solide economische basis van Nederland ons de komende jaren weer echt ‘boven jan’ zal helpen.

het ONDERNEMERS BELANG

25


Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of direct naar de website van de adverteerders te gaan. Om een QR-code te scannen dient u via de App Store (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden. Enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark Mobiletag en QRReader.Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand.

Zoekt u een koper voor uw bedrijf of bent u op zoek naar een bedrijf om over te nemen?

Een eerste gesprek? Maak kennis met mijn expertise. Samen met u zetten we de puntjes op de

Uw betrouwbare partner:

Marti Koedijk 06 19 342 385

De Twee Gebroeders 120 • 9207 CJ Drachten info@martikoedijk.nl • www.martikoedijk.nl

Wilt u ook een bedrijfsvideo? Neem contact op met Jos Bosboom op telefoonnummer 0594-510904

‘Groningse nuchterheid gecombineerd met een passie voor bouwen’ Uw partner voor: Bouwkundig advies op maat Duurzaam en energiezuinig bouwen Industriële oplossingen Planmatige onderhoudswerkzaamheden Brandpreventieve maatregelen Bedrijfshallen, opslagloodsen, pluimveestallen Nieuwbouw en verbouw, renovatie & restauratie

·9ULHVERXZZHQVWXDOYDVWHHQSUHWWLJH IHHVWGDJHQHQHHQYRRUVSRHGLJ1LHXZMDDU› Kantoor: Werkplaats: Telefoon: 050-3111815 Boumaboulevard 91-93 Hoofdweg 181a Fax: 050-3138349 9723 ZS Groningen 9626 AD Schildwolde info@vriesbouw.eu

www.vriesbouw.eu


WINKELPANDEN TE KOOP aangeboden,: 9 Winkel- en kantoorpand met luxe woning in Surhuisterveen 9 Bedrijfspand, ca. 1.350 m², in Heerenveen, ABC bestemming 9 Winkelpand, 3 units in Buitenpost, ca. 550 m². 9 Supermarkt (recreatie) met bovenwoning in Zuid-West Friesland 9 Winkelpand in Groningen, super A1 locatie, leeg opgeleverd. 9 Winkelpand in Buitenpost, ca. 80 m2. 9 Luxe bedrijfsunit, Stavangerweg, Groningen, Eemspoort

BEL voor: 9 BOG taxatierapporten, ook voor minnelijke taxaties. 9 Tevens het financieel/technisch beheer van uw onroerendgoed

TE HUUR aangeboden: 9 Winkelpand (A1) in Buitenpost, ca. 240 m², hoog opl. niveau 9 Winkelpand in Leeuwarden, ca. 70 m², A1 locatie. 9 Bedrijfsunits in Groningen, Skagerrak, ind. terrein “Eemspoortâ€?. 9 Bedrijfspand, ABC bestemming, vanaf 450 m² in Bolsward 9 Winkelpand in Surhuisterveen, direct naast ALDI, ca. 160 m² 9 Winkelpand (A1) in centrum van Kollum, ca. 160 m². 9 Winkelpand in Buitenpost, ca. 120 m² en 240 m² 9 Winkelpand in Dokkum, boven de Action, ca. 1.100 m² 9 Bedrijfsunits, diverse maatvoeringen, Eemspoort Groningen

OOK PLAATSING OP FUNDA IN BUSINESS MOGELIJK

Meer info: www.retailmakelaar.nl en funda in business.

  

     

Te koop aangeboden: • Automobielbedrijf in grote plaats in Friesland • Groot caravancenter centraal gelegen in Noord-Nederland. • Automobielbedrijf in West - Friesland • (Recreatie) Supermarkt in Zuid-West Friesland. • Horeca onderneming in Friesland Ook professionele taxaties van bedrijfsonroerendgoed (BOG) voor b.v. een minnelijke schikking met de belastingdienst. Tevens maken wij taxaties voor (roerende) zakelijke goederen.

Voor onze opdrachtgevers zoeken wij: • Groothandelsonderneming voor MBI kandidaat • MBI kandidaat zoekt technische handelsonderneming • MBI kandidaat zoekt (technische) dienstverlening/adviesburo • Beleggingsportefeuille in BOG en woningen. Neem contact met ons op en wij maken gratis een deskundige inventarisatie voor de (mogelijke) verkoop van uw onderneming, ook geven wij een verkoopprijsadvies. Ook bedrijfsonroerendgoed, zie op www.retailmakelaar.nl Succesor Select B.V. Stationsstraat 12, 9285 NH Buitenpost TEL: 0511-542910 of mail: info@succesor.com Bezoek onze site: www.succesor.com


Advies In de onderhavige procedure heeft de werkgever conservatoir beslag onder twee ex-werknemers en drie, aan elkaar verbonden, vennootschappen gelegd. Er is beslag gelegd op copieën van administratieve bescheiden, en op elektronische data die zich bevinden op de laptop die bij de vennootschappen is aangetroffen en op diverse USB-sticks. De werkgever wil aan de hand van die gegevens bewijzen dat de ex-werknemers en de vennootschappen zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke, althans onrechtmatige concurrentie.

Fishing expedition D

e werkgever heeft daartoe een bodemprocedure aanhangig gemaakt, gebaseerd op schending van de met de werknemers in de arbeidsovereenkomst en ten tijde van de beëindiging gemaakte afspraken, alsmede op grond van onrechtmatige daad. Thans vordert de werkgever primair, inzage in de bescheiden waarop beslag is gelegd en, subsidiair, benoeming van een deskundige die aan de hand van de bescheiden een onderzoek zal instellen naar de feitelijke gang van zaken. De werknemers en de vennootschappen verweren zich tegen deze vordering.

Naar het oordeel van de Kantonrechter is er geen sprake van bepaalde bescheiden in de zin van artikel 834A Rechtsvordering, waarvan de werkgever inzage verlangt.

28

het ONDERNEMERS BELANG

Door de werkgever is beslag gelegd op alle administratieve bescheiden van de ex-werknemers, zich ook bevindende op een laptop en USB-sticks, en wordt inzage daarin door de werkgever gevorderd. Deze omschrijving is naar het oordeel van de Kantonrechter te ruim! Derhalve is er geen sprake van bepaalde bescheiden zoals bedoeld in het voornoemde artikel. Voor de vordering tot benoeming van een deskundige geldt hetzelfde. Door te vorderen dat een deskundige benoemd moet worden die aan de hand van de bescheiden waarop beslag is gelegd, een onderzoek moet instellen naar de feitelijke gang van zaken, is er sprake van een zogenaamde “fishing expedition”. De Kantonrechter wijst de vorderingen derhalve af, en veroordeelt de werkgever tot het opheffen van de gelegde beslagen, en wel binnen zeven dagen na het wijzen van het vonnis.

Mocht u toch afgifte van bepaalde stukken willen verlangen, dan moet specifiek kunnen worden aangegeven wat afgegeven moet worden, en veelal ook weshalve.

Voor meer informatie: Mr. Reinhardt Lagerwaard Directeur van Schuurmans Advocaten Oosteinde 4B 9301 LJ Roden T 050 - 501 54 55 www.schuurmans-advocaten.nl


“Laat Schuurmans Advocaten u ontzorgen”

Schuurmans

dvocaten & Adviseurs v o o r

o n d e r n e m e r s

Oosteinde 4b ‡ Postbus 145 ‡ 9300 AC Roden T 050 50 15 455 ‡ F 050 50 15 456 ‡ info@schuurmans-advocaten.nl ‡ www.schuurmans.nl


CallvoipTelefonie.nl

Telefonie met een persoonlijke benadering Goedemiddag, u spreekt met Ralf Met Bauke, goedemiddag

Met Arnold, goedemorgen

Goedemiddag, met Didem, waarmee kan ik u van dienst zijn

Goedemorgen, met Marieke

online e d i e r Uitgeb ncentrale telefoo ers m m u n lefoon e t n e g d ei Behou g op n i r a p s 0% be kosten 6 m i u R ments e n n o b a ing op r a p s e B osten k s k e r gesp

Ook Elles, Jante, Herman en Robert begroeten u graag aan de Koldingweg 19-1 in Groningen, of bel ons op (050) 820 00 00.

Het Ondernemersbelang Groningen 1-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you