Page 1

NR. 1

2013

FLEVOLAND

BKL zet in op kennisoverdracht onder haar leden

Papier en Meer staat voor menswaardig ondernemen

BAN vindt winkelplannen voor De Deel te ambitieus

••••••••••••••••

Alex Service betrokken voorloper in schoonmaakbranche

De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


3BCP0NOJ,BTTB %FJOUFSOFULBTTBWBOOV IFU CFUBBMTZTUFFNWBONPSHFO /B EF JOUSPEVDUJF WBO JOUFSOFUCBOLJFSFO JO  NPCJFM CBOLJFSFO JO FO IFU MFHHFO WBO EF CBTJT WPPS J%&"- JO JOUSPEVDFFSU 3BCPCBOL OV FFO OJFVXF TUBOEBBSE WPPS JOUFSOFULBTTBT 3BCP 0NOJ,BTTB .FUEJUWPPSEFMJHFLBTTBTZTUFFN[JKOBMVXPOMJOFCFUBBMNFUIPEFTBVUPNBUJTDIVQUPEBUFFOCFTDIJLUV BM CJOOFO UXFF XFSLEBHFO PWFS VX UPUBMF PN[FU %BOL[JK 3BCP 0NOJ,BTTB JT VX CFUBMJOHTTZTUFFN IFMFNBBMLMBBSWPPSEFUPFLPNTU8BUEJFPPLCSFOHU

0QEF[BLFOWPPSVJUMPQFO %BUJTIFUJEFF 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMPNOJLBTTB


PAPIER [ EN ] MEER

[

HĂˆT MENSWAARDIG ONDERNEMEN

! L A E D R E SUP

]

-/ Ê ° " U Ê7 - / Ê ,  * * , Ê U Êx ä ä Ê6 x Ê 6 " * * Ê U Êx ä ä Ê /  ,/ ÊÓ x ä Ê6 -

Papier en Meer (voorheen DM Offset) bestaat sinds 1984 en heeft een lange traditie in het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten.

U

Papier en Meer is een organisatie waar mens en maatschappij elkaar versterken. Wij zijn gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van mensen met een sociale of psychische kwetsbaarheid.

â‚Ź

va n a f

680 MAIL- & VERPAKKINGSERVICE

ZAKELIJK DRUKWERK

Onze diensten beslaan het complete servicepakket. Van vormgeving tot en met drukwerk (digitaal en offset) waarbij het verpakken en verzenden van mailings eveneens tot onze taak behoort. Daarnaast houdt onze afdeling webbuilding & -design zich bezig met het ontwerpen en bouwen van websites en kunnen zij uw netwerk beheren.ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

DIGITAAL DRUKWERK

VORMGEVING

WEBBUILDING & -DESIGN

Ab

Verfmolenstraat 4 1333 AV Almere-Buiten

T 036 5328100 F 036 5329926

W www.papierenmeer.com E info@papierenmeer.com


Inhoud Het Ondernemersbelang van Flevoland verschijnt vijf keer per jaar

BKL zet in op kennisoverdracht onder haar leden

Tiende jaargang, nummer 1-2013 OPLAGE 3.500 exemplaren

08

COVERFOTO Irene Medema, directeur en Andries Greiner, voorzitter Bedrijfskring Lelystad BKL Fotografie: John Phielix UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl

Papier en Meer staat voor menswaardig ondernemen “Onze diensten beslaan het complete servicepakket. Van vormgeving tot en met drukwerk (digitaal en offset) waarbij het verpakken en verzenden van mailings eveneens tot onze taak behoort. Daarnaast houdt onze afdeling webbuilding & -design zich bezig met het ontwerpen en bouwen van websites en kunnen zij uw netwerk beheren.” Dat zegt Dyhlia Klaren, productmanager bij Papier en Meer (voorheen DM Offset).

www.ondernemersbelang.nl

VORMGEVING VDS! Vormgeving, Drachten DRUK Scholma Druk, Bedum AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Willem Bakering Gerrit Boer Maarten Feenstra Jan Jong Fotografie Jan Hammink Harry Knevelbaard Paul Kusters (cartoon) Jeroen Kuypers Marco Magielse John Phielix Tekstbureau Vakmaten Henk Veenstra André Vermeulen (column) Ruud Voest Cock de Vries René Zoetemelk ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Graag met vermelding voor welke editie van het Ondernemersbelang de wijziging betreft ISSN: 1873 - 8109 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

13

BAN vindt winkelplannen voor De Deel te ambitieus

EINDREDACTIE Erik van Raalte T 0594 - 69 56 14 e.vanraalte@ondernemersbelang.nl BLADMANAGER Ruud Wouters Novema Enkhuizen T 0228 - 32 12 53 r.wouters@ondernemersbelang.nl

De Bedrijfskring Lelystad (BKL) werkt er hard aan dat haar ruim 360 leden hun kennis en netwerk meer en beter met elkaar kunnen delen. Ook op informele bijeenkomsten zullen in de toekomst daarom actuele thema’s worden behandeld. Met dit initiatief speelt de BKL in op de wens van veel van haar leden. BKL-directeur Irene Medema en BKL-voorzitter Andries Greiner over de rol van de Bedrijfskring Lelystad, dé belangenbehartiger van het bedrijfsleven.

20

Bauke Hoekstra gaat er maar eens bij staan en wijst dan door het raam van het kantoor van ondernemersvereniging Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) op de eerste verdieping van de Poldertoren in Emmeloord in de richting van De Deel. “Daar”, legt de BAN-voorzitter uit, “op dat plein komen straks allemaal winkels, is de bedoeling. Maar zoals de plannen nu zijn, is dat teveel van het goede. Op zich is de achterliggende gedachte prima, alleen zijn de plannen te ambitieus.”

Alex Service betrokken voorloper in schoonmaakbranche Toen Alexander en Sietske Veldman zo’n vijftien jaar geleden in Marknesse met z’n tweetjes begonnen met een glazenwassersbedrijf, konden zij niet bevroeden dat deze gedurfde stap in hun leven zou uitgroeien tot een uiterst modern en dynamisch schoonmaakbedrijf. Want zo mag Alex Service Schoonmaak & Dienstverlening toch gerust worden gekarakteriseerd. Een veelzijdige en klantgerichte onderneming, die op schoonmaakgebied niet alleen van alle markten thuis is, maar in haar branche ook nog eens vooroploopt.

22

In het hartkatern De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

- Blijvend leren steeds belangrijker - SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden - Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in - Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd, maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden.


Column ■

En verder

Sleutelwoord: optimisme

04

Nieuws

Dik vier jaar al verkeert de westerse wereld in een forse dip. Het einde is

07

Hak & Rein Vos kan nu nóg slagvaardiger opereren

nog niet in zicht. We praten elkaar de put in. Zo hebben we ons zelf in

10

De bank heeft het voor het zeggen

een vicieuze cirkel gemanoeuvreerd. De media berichten bijna dagelijks

11

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders

over economische rampspoed, daarbij gevoed door de regering en door geluiden uit de lobbykantoren van het bedrijfsleven.

nu ook in Lelystad 12

Avenu Autogroep breidt uit in Flevoland

14

Fountex Company: uw betrouwbare specialist in beveiliging

Tegelijkertijd is er nauwelijks nog besef van de enorme welvaart waarin wij mogen leven. Oorlog is iets wat 90 procent van de bevolking alleen kent van televisiebeelden en bioscoopfilms. De economie is het probleem niet. Het werkelijke probleem is dat in Nederland, en ook in andere westerse

15

De kracht van lokale arbeidsbemiddeling

‘democratieën’, een tweedeling is ontstaan tussen de bestuurlijke elite en

16

2013: Een jaar met nieuwe kansen?

de gewone burger op straat. Die twee verstaan elkaar niet meer.

De mening van ons panel

De huidige generatie politici zit niet in de politiek vanuit een gedreven

18

ROC Friese Poort: samen kom je verder

ideaal om het land en zijn bevolking naar betere leefomstandigheden te

19

Lagere verzekeringspremies dankzij uniek concept

leiden, maar vanuit een gecalculeerde gedachte om de eigen loopbaan

Advies en Kies 25

WEEVER bouw en VAN EGMOND bouw samen sterk!

27

Zorgeloos rijden met auto’s van Wensink

vooruit te helpen. Op zich is dat niet eens zo vreemd, immers de leefomstandigheden kunnen al bijna niet meer beter. Hierdoor laat zich verklaren waarom het kabinet-Rutte II (en ook voorgaande coalities) niet verder komt dan het verhogen van belastingen en het beknibbelen op collectieve voorzieningen. Een beeld van hoe

Strip

Nederland er in 2020 bij moet liggen, is er niet in Den Haag. De boodschap dat iedereen het zal voelen dit jaar, is een heel verkeerde boodschap. Daardoor blijft iedereen –behalve creatieve ondernemers- zitten waar hij zit. Dat de bouwsector op z’n rug ligt, de woningmarkt is ingestort en de werkloosheid elke dag met 800 mensen toeneemt, interesseert de overheid geen bal. Ze neemt immers geen maatregelen om het functioneren van de economie te stimuleren. Ze doet het tegenovergestelde. De regering veroorzaakt vraaguitval. Behalve op vakanties en de nieuwste iPhone bezuinigt het volk nu bijna overal op. Terwijl iedereen weet dat geld moet rollen om de machinerie draaiend te houden. Aan de koopkracht ligt het echt niet. Sinds 2008 is die met 4 procent gedaald. Met elk briefje van 50 euro koop je nu dus voor 2 euro minder dan vijf jaar geleden. De boodschap van het kabinet had vorig jaar moeten zijn: Mensen, we verlagen de BTW en de inkomstenbelasting en we snijden fors in het overheidsapparaat en maken van de ambtenaren zzp’ers. Weten die ook eens wat het is om de eigen broek te moeten ophouden. Geef ons vier jaar en het komt goed. Dit lijkt op het VVD-programma, maar de PvdA heeft het kennelijk weten tegen te houden. Ondernemers zullen 2013, zoals gewoonlijk, zelf naar hun hand moeten zetten. Met een tas en een jas vol optimisme, dat wel. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws De Orchideeën Hoeve grote winnaar Flevius Award 2012 De Orchideeën Hoeve, het tropische orchideeën paradijs met de bijzondere Vlinder Vallei en de nieuwe Lorituin, heeft de Flevius Award 2012 in de wacht gesleept. De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland aan Thomas Maarssen van De Orchideeën Hoeve tijdens de feestelijke Flevius Parade in theater ’t Voorhuys in Emmeloord. De Rabobank Award, een extra uitreiking door partner Rabobank Flevoland met dit jaar als thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, werd overhandigd aan Hajé shops, hotels & restaurants. De Orchideeën Hoeve is op hun vakgebied wereldwijd toonaangevend en één van de grootste dagattracties van Flevoland.

De andere twee genomineerden, Het Belevenissenbos Lelystad en Walibi Holland, werden genomineerd om hun innovatieve productontwikkeling. Dit jaar werd tijdens De Flevius Parade voor de eerste keer de Rabobank Award uitgereikt. Deze award, met dit jaar als thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, werd door Rob Donker van Rabobank Flevoland overhandigd aan Thierry de Jager van Hajé shops, hotels & restaurants. Vanaf 2012 is Rabobank Flevoland partner geworden van de Flevius Award. De Rabobank wil graag een bijdrage leveren aan het lokaal ondernemerschap in de toeristischrecreatieve sector. Duurzame innovaties stimuleren en samen werken aan het toeristisch product Flevoland.

Foto: Fotostudio Wierd

Uw website bijhouden was nog nooit zo eenvoudig Xaliber branding van concept tot realisatie, levert al 7 jaar diversen diensten en producten voor tal van ZZPers en MKB. Daaronder valt ook webdesign

en voor deze tak ontwikkelde wij ons eigen CMS. Met dit systeem is het mogelijk om op een eenvoudige manier zelf uw website up-to-date te houden. Wij ontwierpen een gebruiksvriendelijk systeem welke is te bedienen met normale computer kennis. Het systeem is zo opgezet dat het lijkt of u werkt met

een app op de telefoon, binnen twee klikken bent u daar waar u wilt zijn. En door middel van simpele stappen kunt u informatie en foto’s toevoegen, wijzigen en of verwijderen. Speciaal voor deze tijden hebben wij een pakket samengesteld dat voor een

budget goed te doen is, maar wel waarmee u professioneel op internet staat en niet geheel onbelangrijk gevonden wordt. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van ons systeem, maak daarvoor eens een vrijblijvende afspraak. Tel. 0320 213450; e-mail: info@xaliber.nl; website: www.xaliber.nl

BEDRIJFSFEEST

Uw product of personeel in het zonnetje zetten? Dat kan natuurlijk ook op de werkvloer zelf. Met een enkele aanpasSlump Catering en Events

singen in het interieur zorgen we voor een totaal andere setting en herkennen uw werknemers hun werkplek niet meer

Het Rister 11

terug. Wij toveren de kantine bijvoorbeeld om in een zomerse of winterse stijl met gekleurde statafels of een echte

8314 RD Bant

ijsbaan. We geven de avond een exotische twist door diverse tapashapjes en feestelijke cocktails te laten serveren door

T 0527-27 43 27

zingende serveersters. Of we halen de winter in huis door echte schnaps en glühwein te serveren, een akoestisch

sales@partyserviceslump.nl

optreden en een typetje, verkleedt als sneeuwpop, die het publiek vermaken. Ook het diner passen wij op het thema aan:

www.partyserviceslump.nl

denk maar eens aan Spaanse paella, Italiaanse pasta’s en heerlijke stamppotten. Voor u het weet waant uw personeel zich in een geheel andere wereld, en dat gewoon op de werkvloer. Uw personeel zal stralen. Wist u dat onze personeelsfeesten, jubileumfeesten en recepties onbelast zijn en vallen onder de werkkostenregeling als ze plaatsvinden op uw bedrijf..?

04

het ONDERNEMERS BELANG


Grootste en meest complete mediamonitoringdienst van Nederland gelanceerd Media Info Groep is de nieuwe naam van vier organisaties gespecialiseerd in mediamonitoring die sinds december 2012 gezamenlijk verder zijn gegaan. Knipsel Info Service, Reporterservice, Antal Clipping en Euroclip hebben hun krachten gebundeld en zijn daarmee op slag de grootste en meest

complete mediamonitoringdienst van Nederland geworden. Een organisatie die als enige print, radio en televisie, online én social media monitort. Media Info Groep levert diensten aan meer dan 2000 bedrijven en (overheids-) organisaties in Nederland.

De vier bedrijven hebben jarenlange ervaring in mediamonitoring. Ooit begonnen als traditionele knipselbedrijven hebben zij zich gespecialiseerd in verschillende onderdelen van mediamonitoren. Voor meer informatie: www.mediainfogroep.nl.

Nieuwe vestiging van Volvo Truck Center in Almere operationeel De nieuwe vestiging van Volvo Truck Center (VTC) in Almere is operationeel. Het pand is compact met veel aandacht voor efficiency, ergonomie en duurzaamheid. Het terrein (6.600 m²) is bebouwd met een werkplaats met vier doorrijstraten (een vijfde is voorzien),

waaronder een APK- en diagnosestraat en kantoorfaciliteiten. Met deze vestiging biedt VTC een totaalpakket van truck- en traileronderhoud, trainingen, APK, laadklepkeuringen en advies. Remko Bal is Manager Technical Operations en vestigingsmanager van

Roparunteam Lelystad staat in startblokken Roparunteam Lelystad is er klaar voor. Hoewel de Roparun pas tijdens Pinksteren plaatsvindt, zijn de 22 sportieve Lelystedelingen nu al druk bezig met het ophalen van sponsorgeld. ‘Ons doel is om de 15.000 euro die we vorig jaar ophaalden te overtreffen’, aldus teamcaptain Peter Wijnands. De groep zal de komende maanden verschillende activiteiten organiseren om geld in te zamelen voor het goede doel. Topfit Fysiotherapie is net zoals vorig jaar hoofdsponsor. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen geld op te halen voor mensen met kanker (onder andere stichting Haarwens en verschillende inloophuizen) Het evenement wordt ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Voor meer informatie: www.roparunteamlelystad.nl Het Roparunteam kijkt uit naar Pinksteren (Foto: Fotostudio Wierd)

VTC. Flevoland is een belangrijke regio voor VTC. Het bedrijf is gevestigd op bedrijventerrein Stichtsekant, pal aan de A27. Vanuit de centraal gelegen locatie bedient VTC Almere zowel het Gooi, Almere als Zeewolde.

Flevo ICT en ITC Computer Systems samen sterker Flevo ICT en ITC Computer Systems uit Emmeloord gaan een vergaand samenwerkingsverband aan. Door elkaar aan te vullen en te versterken ontstaat voor de klanten een groter en completer aanbod op ICT-gebied. Voor ITC computer Systems, tot nu toe gespecialiseerd in het bedienen van de particuliere klant en kleinere bedrijven, betekent de samenwerking met collega Flevo ICT een forse uitbreiding op het gebied van vaste- en mobiele telefonie, netwerkbeheer én een helpdesk die ook de klanten aan de andere kant van de dijk de helpende hand biedt. Flevo ICT, met vestigingen in Dronten en Almere, ziet haar werkgebied nu ook uitbreiden naar de NOP. Voor meer informatie: www.itccomp.nl.

Jong Management kring Flevoland heeft nieuwe voorzitter Begin januari is op de jaarvergadering van Jong Management Harm Korfker als nieuwe voorzitter aangesteld van de Flevolandse afdeling van de vereniging van jonge werkgevers. Dieke Talsma nam na drie jaar voorzitterschap afscheid van het bestuur. Naast een nieuwe voorzitter werden ook een nieuwe activiteitencoördinator (Wim van der Wekken) en ledencoördinator (Daniël de Jong) aangesteld. Het bestuur wordt compleet gemaakt door zittend penningmeester Evert de Graaf en secretaris Janet Bronsvoort. Jong Management is een vereniging van jonge ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar. Kring Flevoland viert volgende jaar haar 20-jarig bestaan. De leden van Jong Management bieden gezamenlijk werk aan zo’n 70.000 werknemers. Jong Management streeft door het uitwisselen van kennis en ervaring naar persoonlijke en zakelijke groei van haar leden. Voor meer info zie: www.jongmanagement.nl.

Jubilerend Solcon zet zich in voor goede doelen Make-a-Wish Nederland en Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) werden op 17 december van het afgelopen jaar verrast met een donatie door Peter van der Vlies, directeur van Solcon. Deze donaties werden verdiend door medewerkers van de jubilerende internetprovider tijdens het Solcon Event. Make-a-Wish Nederland ontving een cheque van 1.250 euro en KiKa werd verrast met een totaalbedrag van 1.210 euro. Peter van der Vlies: “Bij Solcon draait het om meer dan winst alleen. Wij hebben ook een duidelijke maatschappelijke functie. Met het Solcon Event bied ik mijn medewerkers een gezellig dagje uit aan, doen we aan onderlinge teambuilding en zetten we ons tegelijkertijd in om iets voor de medemens te betekenen. Juist daarin zit onze toegevoegde waarde als provider met een hart.”

UW ADVOCAAT IN FLEVOLAND WWW.OKKERSE-SCHOP.NL

het ONDERNEMERS BELANG

05


Z E

iZyX! MKB Netwerkbeheer® Postbus 2068 T 0320 - 71 13 75 E verkoop@izyx.nl 8203 AB Lelystad

6)-871%9;8)0)'31)2-'84%682)6 PERSOONLIJK, BETROKKEN EN KLANTGERICHT

Reitsma is ruim 4000 bedrijven in het MKB in Midden Nederland van dienst met: ˆ&IWTEVIRSTXIPIJSSROSWXIR ˆ1SFMIPIIRZEWXISTPSWWMRKIR ˆ8SXEEPSTPSWWMRKIR ˆ3TPSWWMRKIRZSSVLIXRMIY[I[IVOIR ˆ7]WXIIQIRRIX[IVOMRVMGLXMRK ˆ-RFSY[ZERGSQQYRMGEXMIMREYXS´W ˆ7IVZMGISSOFMNGEPEQMXIMXIR Wij zijn graag uw sparringspartner van advies tot implementatie. En natuurlijk ook daarna.

:SSVOPERXVIJIVIRXMIWFIOMNOHI[IFWMXI.

-'88IPIGSQTEVXRIVZER

[[[VIMXWQEKVSITRP


Bedrijfsreportage

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: John Phielix

Krachtenbundeling in notariaat Lelystad

Hak & Rein Vos kan nu nóg slagvaardiger opereren Sinds 1 januari van dit jaar is het grootste notariskantoor van Flevoland gevestigd in Lelystad. Het betreft hier het kantoor van Hak & Rein Vos juridisch

stap creëren we het ‘1+ 1= 3 principe…’. We hebben meer capaciteit om werk te verzetten en kunnen in onze advisering de focus nóg meer op kwaliteit leggen.”

adviseurs en notarissen. Met ingang van dit jaar is dit kantoor gefuseerd met Specialisaties

Notariskantoor Van der Weele, dat ook in Lelystad gehuisvest was. Beide kantoren zijn samen verdergegaan onder de naam Hak & Rein Vos, al vele jaren een begrip in deze regio.

D

e notariële krachtenbundeling maakt het de nieuwe organisatie mogelijk om de slagvaardigheid in de markt verder te vergroten. Dat doet ze met in totaal 24 medewerkers, onder wie drie notarissen, vier notarieel juristen en één juridisch adviseur. Het kantoor van Hak & Rein Vos is gevestigd in een representatief pand aan de Meentweg, net buiten het centrum van Lelystad, met ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. Het kantoor is recentelijk geoptimaliseerd, waardoor de medewerkers u snel en efficiënt van dienst kunnen zijn.

Laagdrempelig

Hak & Rein Vos profileert zich op alle

terreinen van het notariële recht. Van het onroerend goed (denk aan de aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand) en het familierecht (bijvoorbeeld testamenten) tot het ondernemingsrecht, waarbij het onder meer kan gaan om de oprichting van een BV. Klanten ervaren het kantoor als laagdrempelig. De medewerkers doen niet formeel en ingewikkeld, maar leggen alles in een ontspannen sfeer uit in gewoon Nederlands. ‘1 + 1 = 3’

Volgens Notaris Jeroen van der Weele zal door de samenvoeging de dienstverlening verder worden geoptimaliseerd. “We kunnen elkaar versterken”, is zijn overtuiging. “Met deze

Adviespraktijk in Spanje

Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen heeft ook een vestiging in Benidorm in Spanje. Hier is notaris Renato Zanardi vijf jaar geleden begonnen met een adviespraktijk op het gebied van erfrecht, successierecht en nalatenschapsplanning voor Nederlanders met bezit in Spanje. Hij werkt er samen met een Spaanse notaris die vloeiend Nederlands spreekt en een Nederlandse fiscalist. “Samen bieden we Nederlanders in Spanje zo een optimale dienstverlening op het gebied van nalatenschappen”, zegt Zanardi. “Daar blijkt zoveel behoefte aan te bestaan, dat ik in Spanje gemiddeld drie weken in de maand kantoor houd.”

“Bovendien”, zo vult notaris Bart Jan Binnerts aan, “kunnen we door onze grotere omvang optimaal inspelen op de toegenomen vraag naar specialistische kennis. Die ontwikkeling zie je binnen alle pijlers van het notariaat. Wij hebben de taken onderling verdeeld om daar zo goed mogelijk aan tegemoet te kunnen komen.” In de praktijk betekent dit dat Binnerts zich vooral zal bezighouden met specialisaties op het gebied van het onroerend goed. Van der Weele richt zich met name op het familierecht en ondernemingsrecht. Hij geeft op het terrein van het ondernemingsrecht ook geregeld les op een hogeschool. Bedrijfsopvolging

Specifiek op ondernemers gericht verleent Hak & Rein Vos uiteraard ook een groot aantal diensten op de brede terreinen van het familieen ondernemingsrecht. Daarbij is momenteel vooral het thema bedrijfsopvolging actueel. “Wij verwachten gezien de leeftijd van veel ondernemers in deze regio, dat in Flevoland de komende jaren veel bedrijfsoverdrachten zullen plaatsvinden”, voorspellen Binnerts en Van der Weele. “Die ontwikkeling begint al aardig op gang te komen. Bovendien wordt er door de economische crisis meer en sneller nagedacht over bedrijfsopvolging. Met onze krachtenbundeling kunnen wij in die ontwikkeling een belangrijke rol spelen.”

Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen Meentweg 8 Postbus 2002 8203 AA Lelystad T 0320 - 24 73 94

V.l.n.r. Bart Jan Binnerts, Renato Zanardi en Jeroen van der Weele

F 0320 - 23 39 20 notarissen@hakreinvos.nl www.hakreinvos.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07


Interview

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: John Phielix

Irene Medema en Andries Greiner: “Lelystad heeft een vitaal bedrijfsleven”

Van ledenpanel en bedrijvenbeurs tot helpdesk en gratis spreekuur

BKL zet in op kennisoverdracht onder haar leden De Bedrijfskring Lelystad (BKL) werkt er hard aan dat haar ruim 360 leden hun kennis en netwerk meer en beter met elkaar kunnen delen. Ook op informele bijeenkomsten zullen in de toekomst daarom actuele thema’s worden behandeld. Met dit initiatief speelt de BKL in op de wens van veel van haar leden.

08

het ONDERNEMERS BELANG

Z

o is de BKL momenteel al bezig met een ledenpanel om de behoeften van de leden verder te inventariseren. “Op een extra ledenvergadering hebben we veel nieuwe ideeën aangereikt gekregen”, vertelt Irene Medema, sinds 1 oktober van het vorig jaar BKL-directeur. “Die gaan we de komende tijd uitwerken. Daar is ook het plan ontstaan voor een bedrijvenbeurs (business to business) waar onze leden met in principe gesloten beurzen zaken met elkaar kunnen doen. Verder gaan we workshops van leden voor geïnteresseerde medeleden faciliteren, richten we een helpdesk in voor leden met dringende vragen en starten we een kosteloos spreekuur voor onze leden bij

aangesloten advocaten, notarissen en accountants.” Belangenbehartiging

De BKL is al bijna 38 jaar dé belangenbehartiger van het bedrijfsleven in Lelystad richting overheden om een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in de stad te creëren. Twee andere belangrijke pijlers onder de vereniging zijn het bieden van een goed platform voor netwerkactiviteiten en het initiëren van toegevoegde waarde voor de ondernemer, onder meer door het organiseren van bedrijfsbezoeken. Diverse bijeenkomsten

“Regelmatig worden themabijeenkomsten


jaar is altijd het BKL Galafeest, het grootste gala van Flevoland en zeer geliefd bij het bedrijfsleven.” Toplocaties

Greiner en Medema stellen vast dat ‘Lelystad op zich een vitaal bedrijfsleven heeft met hardwerkende mensen’. “Maar”, voegen ze hier direct aan toe, “het bedrijfsleven is hier ook heel kwetsbaar. Er zijn veel jonge bedrijven. Bovendien zijn er naar verhouding veel activiteiten in de dienstverlenende sector en die zijn veelal conjunctuurgevoelig. Dat neemt niet weg dat er voor nieuwe bedrijvigheid toplocaties in de markt zijn gezet en dat er op meerdere plaatsen veelbelovende ontwikkelingen gaande zijn.” Airport Garden City

en meepraatsessies gehouden”, zegt BKL-voorzitter Andries Greiner. “Dat zijn kennisbijeenkomsten waarop actuele onderwerpen aan de orde komen. Verder hebben we veel informele bijeenkomsten. Zo komen we eens in de maand in een ongedwongen sfeer bij elkaar in verschillende horecalocaties. Hoogtepunt van het

Greiner wijst in dit verband onder meer op ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Tussen de luchthaven en de snelweg A6 wordt een hoogwaardig en groen businesspark gerealiseerd: Airport Garden City. Hiervoor hebben de gemeenten Lelystad en Almere samen met de provincie Flevoland de Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) opgericht. De ruimtelijke kwaliteit van dit gebied is hoog en de bereikbaarheid uitstekend. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat samen met de in gang gezette uitbreiding van de luchthaven hier zo’n achthonderd arbeidsplaatsen per miljoen passagiers haalbaar moet zijn.

Flevokust

Een andere trekker van Lelystad met toekomstperspectief moet het bedrijventerrein Flevokust worden, een grootschalig multimodaal terrein ten noorden van de stad. Deze watergebonden locatie biedt in de eerste fase zo’n honderd hectare. “Het is de bedoeling”, zegt Greiner, “dat hier een havengebied wordt ontwikkeld met een belangrijke functie voor een haventerminal. De gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en Haven Amsterdam zijn hiervan de trekkers.” Kustlijn

De plannen voor bedrijventerrein Flevokust sluiten naadloos aan bij het speerpunt van de gemeente om de kustlijn langs het IJsselen Markermeer meer aanzien te geven. Hier wordt voor tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in ambitieuze projecten. Met name rond Batavia Stad zijn veel werkzaamheden gaande. “Jammer is alleen dat nog altijd veel watersporters Lelystad links laten liggen”, vindt Medema. “Zij weten vaak niet wat onze stad allemaal te bieden heeft. Daar moeten we meer op inzetten.” Greiner en Medema tonen zich tenslotte verheugd over de ingebruikneming van de Hanzelijn, enkele maanden geleden. “Een betere infrastructuur genereert nieuwe economische activiteiten”, zeggen ze. “Bovendien zijn de reistijden nu aanmerkelijk korter.” www.bedrijfskringlelystad.nl

‘Starters in panden aan rand van centrum’

De leegstand van veel panden aan de rand van de binnenstad van Lelystad baart de BKL zorgen. Andries Greiner doet daarom de suggestie om deze randlocaties in te richten voor startende handelsondernemers. “Zij kunnen hier experimenteerruimtes creëren”, motiveert hij. “Dat kan leiden tot mooie toekomstige ontwikkelingen. Veel grote ondernemingen in de retail zijn ook in kleine ruimtes of zelfs op zolderkamertjes begonnen.”

het ONDERNEMERS BELANG

09


Tekst: Dennis Wilkens

Column

De bank heeft het voor het zeggen e Banken hebben het nog steeds voor het zeggen... Interessante gedachte?... fictie?... Even een gekke gedachte met u delen. Ik ben dan wel financieel adviseur, maar dat betekent niet dat alle bewegingen in de markt te volgen zijn, danwel te verklaren.

D

verbeteren. De regering staat namelijk toe dat banken een hoge marge aanhouden op de hypotheekrente. De medeveroorzakers van de kredietcrisis laten ons op verschillende manieren hun grote tekorten betalen terwijl de winsten in het verleden geprivatiseerd werden.

Ik denk het bewijs te hebben dat banken nog steeds aan het roer staan... De belangrijkste voorop. Annuïteitenhypotheken leveren pas over 18 jaar hun voordeel op voor de overheid m.b.t de aflossingen. Bij 2/3 van de looptijd is ca. 50% afgelost... De laatste 50% vindt plaats in de slotperiode van 10 jaar. Houd die gedachte vast. Verder zal in 2031 een zeer groot deel van de hypotheekmarkt, de hypotheek niet meer aftrekbaar hebben. Dat is al over 18 jaar. Dus de noodzaak voor een annuïtaire aflossing is er niet. De overheid slaapt dus, want het voordeel van Annuïteiten is pas over 18 – 20 jaar te merken voor nieuwe hypotheken... Is dit per ongeluk, of hebben de banken dit bekokstoofd... de overheid gaat immers meestal voor de korte termijn, daarbij een gênant detail: De Rabobank wilde het verplicht stellen van de Annuïteithypotheek en heeft dat aangekaart.

Het gevolg van al deze wijzigingen van strategie is gebleken: De woningmarkt is ineens op slot doordat de maatregelen te grof zijn gebleken en ook ondoordacht zo blijkt. Een aantal groepen mensen zijn nog niet te adviseren doordat de Raad van State onvoldoende berekeningen heeft laten maken. Daarnaast is het adviseren van klanten duurder geworden doordat het afbreukrisico van de overgangsregelingen erg hoog is. Wees gerust, want het is zo 2031 en dan is alles beter beheersbaar. Dennis Wilkens Financieel adviseur bij Wilkens & Partners Wilkens & Partners Financiële Dienstverlening De Dieze 34B Postbus 18 8250 AA Dronten T 0321 - 38 23 23 M 06 - 41 04 63 82 F 0321 - 31 14 24 info@wilkens-partners.eu

Waarom zouden ze dat doen? Banken mogen niet veel meer op het gebied van overnames en investeringen. Daarnaast moeten eindelijk de banken óók hun kosten laten zien aan hypotheekklanten. Ook voor de (bank-)spaarhypotheken en andere hypotheekvormen. Banken hebben dan wel een betere lobby dan verzekeraars, want de verzekeraars moesten dit al veel eerder aantonen. Deze verzekeraars vragen ineens bankvergunningen aan. Dus moet het roer weer om? De solvabiliteitseis van banken is inmiddels fors verhoogd (Basel III), waardoor de banken hun balanspositie moeten verbeteren en mogen

10

het ONDERNEMERS BELANG

www.onzeaanpak.nl / www.wilkens-partners.eu www.onzecollectiviteit.nl / www.flevokrediet.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: John Phielix

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders nu ook in Lelystad

‘Een persoonlijke aanpak voor een beter resultaat’ Heeft u als ondernemer in Flevoland wel eens overwogen om gebruik te maken van de diensten van een deurwaarderskantoor? Dat zou u – juist in deze crisistijd – eens moeten doen. Het gerenommeerde Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders, met het hoofdkantoor in Nijmegen, heeft een tweede ves-

tiging geopend in Lelystad. Een uitstekende kans voor een kennismaking. debiteurenbeheer draait om structuur en communicatie en een vaste samenwerking met een gerechtsdeurwaarder draagt uiteindelijk bij aan een professionelere uitstraling van de ondernemer. Bovendien bespaart het u op jaarbasis een flink bedrag aan rente, afschrijvingen en niet te vergeten personeelskosten. ”Onze kosten worden in vrijwel alle gevallen volledig door de wederpartij betaald”, voegt Van Krijl hier aan toe. Alles onder één dak

Peter van Krijl (l) en Ton Riemersma: “We zien helaas te vaak, dat de ondernemer ons te laat inschakelt”

G

roenendaal & Van Krijl heeft vorig jaar het kantoor van Flevoland Gerechtsdeurwaarders overgenomen, waarmee het al geruime tijd nauw samenwerkte: een stevig regionaal verankerd kantoor van wie gerechtsdeurwaarder Ton Riemersma al zestien jaar hét gezicht is. Hij blijft aan het kantoor verbonden, maar doet gezien z’n leeftijd wel een stapje terug. Op termijn zal kandidaatdeurwaarder Fred Vos de dagelijkse leiding op zich nemen. Met de overname bestrijkt Groenendaal & Van Krijl nu grote delen van het land. Dat doet ze met ruim 40 medewerkers, onder wie negen deurwaarders en vijf juristen. Het kantoor combineert de slagkracht van grote kantoren om grote hoeveelheden werk snel te kunnen verrichten met de flexibiliteit en het directe en persoonlijke contact van de kleinere kantoren: het beste uit twee werelden! Grootzakelijke markt en MKB

Schrikbarend maar waar: wanbetalers kosten de Nederlandse economie jaarlijks zo’n 15 miljard euro. Een groot deel van deze wanbetalers betaalt rekeningen bewust laat om rente op bankkredieten te ontlopen. Iedere dag dat een rekening onbetaald blijft, wordt de kans dat deze moet worden afgeschreven groter. “Een ondernemer is veel tijd en geld kwijt om

openstaande rekeningen te innen” , aldus directeur Peter van Krijl. “Tijd die hij beter aan andere dingen kan besteden. Als geen ander zijn wij gespecialiseerd in het innen van deze vorderingen. Vaak is de brief van de gerechtsdeurwaarder net voldoende om de zaak vlot te trekken.” Groenendaal en Van Krijl werkt voor diverse landelijke spelers en handelt dagelijks honderden vorderingen volledig geautomatiseerd af. Het kantoor wil echter doelbewust de MKB-er blijven bedienen. “Ik ben zelf ondernemer en voel me er volledig bij thuis”, zegt Van Krijl. “Het betreft hier het specialistische werk, op maat voor de cliënt. Er wordt een vordering niet betaald, na een hele briefwisseling volgt plots een klacht of komt een ander excuus op tafel. Wij hebben elk verhaal al eens gehoord. Daarom bekijken we in de voorfase van het incassotraject al wat er precies speelt tussen de partijen, zodat we de tegenpartij al op voorhand de juridische wind uit de zeilen kunnen nemen. Snel schakelen is daarbij van het grootste belang: er moet duidelijkheid komen, voor alle partijen!” “Wat we helaas vaak zien, is dat de ondernemer ons te laat inschakelt”, zo vult Riemersma aan. “De schuldenaar is in financieel slechter weer terechtgekomen of bewijs is niet meer voorhanden. Een effectief

Naast incasso en de traditionele ambtelijke praktijk staat Groenendaal & Van Krijl haar cliënten bij in onder meer creditmanagement en het geven van juridische adviezen. Cliënten krijgen een goede juridische ondersteuning tegen een zeer scherp tarief. Van Krijl: “Vergeet ook niet dat we gewend zijn om snel te schakelen. De kosten van uw juridische bijstand kunnen daardoor flink omlaag. Deze combinatie tussen juridische diensten en de deurwaarders- en incassopraktijk is wat ons betreft de toekomst. Het maakt onze dienstverlening en daarmee onze cliëntenportefeuille breed. Bovendien kunnen wij de cliënt een volledig pakket aanbieden, iets wat de andere spelers in de markt absoluut niet kunnen.” Een gratis kennismaking

“We vinden het belangrijk om de ondernemers in deze regio te leren kennen en hen te laten zien wat we kunnen. Echte samenwerking smeden in de regio, precies zoals we dat altijd in Nijmegen hebben gedaan. Daarom laten we ze kennis met ons maken door de eerste twee minnelijke incassozaken volledig gratis te doen! We komen graag bij de ondernemer aan tafel”, zo besluit Van Krijl enthousiast.

Groenendaal en Van Krijl Gerechtsdeurwaarders Kempenaar 03-25 8200 AN Lelystad T 0320 - 23 17 11 F 0320 - 23 37 45 www.groenendaalvankrijl.nl lelystad@groenendaalvankrijl.nl

het ONDERNEMERS BELANG

11


Bedrijfsreportage

Fotografie: Frans Davids

Paul Vedder, Algemeen Directeur en Hilly Spinhoven, Manager Fleetsales

Met de overname in 2012 van Autobedrijf Huijgen in Dronten en Lelystad is Avenu Autogroep nu dealer voor Audi, Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens en SEAT in de gehele Flevopolder.

Avenu Autogroep breidt uit in Flevoland Alles onder één dak

Avenu Autogroep biedt bedrijven een compleet pakket aan mobiliteitsdiensten, zoals verkoop, onderhoud, service, verhuur en schadeherstel van personen- en bedrijfswagens. Ook heeft Avenu Autogroep haar eigen leasemaatschappij ‘Avenu Autolease’. Avenu Autolease denkt graag met de klant mee als het gaat om flexibel leasen en advies op maat en biedt concurrerende tarieven. Behalve het bieden van een totale mobiliteitsoplossing heeft Avenu nog een sterke troef in handen voor de zakelijk markt. Zowel Volkswagen, VW Bedrijfswagens, Audi als SEAT zijn sterke merken met een aanzienlijk marktaandeel. Binnen de zakelijke markt ligt dit maar liefst op 30 %. Manager Fleetsales Hilly Spinhoven hierover: “Je ziet dat steeds meer bedrijven Wat kan de afdeling Fleetsales betekenen voor uw bedrijf: - Inventariseren van uw behoeften - Adviseren m.b.t. mobiliteitsvraagstukken - Afspraken op maat

12

het ONDERNEMERS BELANG

kiezen voor een beperkt merkenbeleid vanwege gunstige inkoopvoorwaarden, eenduidige uitstraling naar buiten toe en betere mogelijkheden om auto’s intern door te zetten bij personele wisselingen. Door het sterke zakelijke imago staan Volkswagen en Audi bij veel bedrijven bovenaan de lijst met gewenste merken. De restwaarden van deze auto’s zijn goed en blijven stabiel, waardoor de totale kostprijs van de auto zeer concurrerend is; of de auto nu wordt gekocht of geleased.” Een ander sterk punt is dat de merken Volkswagen, Audi en SEAT een groot aantal modellen in de lage bijtellingsklasse heeft. Binnenkort worden daar nog 2 modellen aan toegevoegd met 14% bijtelling. In maart wordt de Jetta Hybrid geïntroduceerd. Een sportieve, ruime auto die dankzij de combinatie van de 150pk sterke TSI-motor, een 20 kW elektromotor en de DSG Automaat, een CO2 uitstoot van 95 gram per km en dus 14% bijtelling heeft. En eind juni komt de Golf 7 in een BlueMotion uitvoering op de markt met ook slechts 14% bijtelling.

Partner in ondernemen

Ook op het gebied van bedrijfswagens heeft Avenu Autogroep ondernemers in Flevoland veel te bieden. Allereerst een compleet gamma, van de Volkswagen Caddy tot en met de Crafter, die allen een uitstekende kilometerkostprijs hebben. De BlueMotion uitvoeringen zijn voorzien van slimme innovaties die brandstof besparen en de CO2 uitstoot verlagen. De Volkswagen Transporter is uitverkozen tot bestelauto van het jaar 2013. In de top 10 van deze verkiezing bevonden zich maar liefst 3 Volkswagen Bedrijfswagens. Maatwerk

De afdeling Fleetsales van Avenu Autogroep bestaat uit vijf professionele accountmanagers en 1 binnendienst medewerker. Dit ervaren team voorziet ondernemers van een goed advies op maat voor zowel de uitvoering en inrichting van de bedrijfsauto als op het gebied van onderhoud en service. Voor vrijwel elk type transport heeft Avenu een oplossing. Vervoer op maat noemen we dat.

Afdeling Fleetsales T 035 - 699 81 80 fleetsales@avenuautogroep.nl www.avenuautogroep.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Willem Bakering • Fotografie: Maarten Feenstra

Papier en Meer staat voor menswaardig ondernemen

Compleet pakket kwalitatief hoogwaardige grafische producten “Onze diensten beslaan het complete servicepakket. Van vormgeving tot en met drukwerk (digitaal en offset) waarbij het verpakken en verzenden van mailings eveneens tot onze taak behoort. Daarnaast houdt onze afdeling webbuilding & -design zich bezig met het ontwerpen en bouwen van websites en kunnen zij uw netwerk beheren.” Dat zegt Dyhlia Klaren, productmanager bij Papier en Meer (voorheen DM Offset) in het pand aan de Verfmolenstraat in Almere. Het bedrijf bestaat sinds 1984 en heeft dus een lange traditie als het gaat om het leveren van kwalitatief hoogwaardige grafische producten.

P

apier en Meer is een organisatie waar mens en maatschappij elkaar versterken. De professionele medewerkers zijn gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van mensen met een sociale of psychische kwetsbaarheid. Doel is dat de medewerkers zich gewaardeerd voelen en een betekenisvolle bijdrage leveren aan de realisatie van de producten. Op basis van deze filosofie durft Papier en Meer met zekerheid te stellen dat het bedrijf ‘menswaardig onderneemt in dienst van uw wensen’. Dyhlia: “We bedienen hoofdzakelijk het midden- en kleinbedrijf (MKB) en focussen ons óók graag op startende ondernemers. Onze opdrachtgevers lopen zeer uiteen. De nieuwe aanbestedingswet 2013, waarin door de gemeente sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen worden gesteld (het zogeheten Social Return On Investment), biedt ons kans op nieuwe samenwerkingspartners.” Gespecialiseerde diensten

De gespecialiseerde diensten van Papier en Meer bestaan uit zakelijk drukwerk (o.a.

Dyhlia Klaren: “De kennis van onze professionals beperkt zich niet tot de vakbranche, maar kenmerkt zich ook door de professionele begeleiding van onze medewerkers”

huisstijlen, leaflets, opdrachtbonnen), vormgeving (van nieuwsbrief tot mailing), digitaal drukwerk (o.a. flyers, verenigingsbladen, schoolgidsen, familiedrukwerk, huisstijlen), mail- en verpakkingservice, administratieve ondersteuning (voor MKB en ZZP’ers) en websites ontwerpen en bouwen (van statisch tot webwinkel). “Conventioneel drukwerk is wat ons betreft nog steeds onovertroffen als het gaat om kwaliteit. Daarom verzorgen we met alle mogelijke aandacht voor bedrijven en particulieren de meeste uiteenlopende vormen van drukwerk. Ook beschikken we over diverse afwerking- en veredelingstechnieken, zoals vouwen, rillen, snijden, perforeren, inbinden, rondhoeken, nummer en lamineren. Digitaal drukwerk is uitermate geschikt voor de kleinere oplages”, aldus Dyhlia. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Dyhlia: “We werken - als onderdeel van Kwintes - met mensen met een sociale of psychische kwetsbaarheid, die op het punt staan te re-integreren in het arbeidsproces.

De kennis van onze professionals beperkt zich niet tot de vakbranche, maar kenmerkt zich ook door de professionele begeleiding van onze medewerkers. Het gaat hierbij om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Onze opdrachtgevers leveren - door met ons samen te werken - een directe bijdrage aan een veilige leerwerkomgeving, waarin de medewerkers de nodige stappen zetten richting een zelfstandige baan.” Concurrerend

Papier en Meer hanteert marktconforme tot zeer concurrerende prijzen. Er is nu bijvoorbeeld een actuele aanbieding voor een website (inclusief een jaar hosting) voor de prijs van slechts 395 euro (excl. BTW). Volgens Dyhlia is dat een uitermate aantrekkelijk aanbod, zeker voor startende ondernemers of ZZP’ers. “Voor alle producten en diensten geldt dat we graag meedenken over de uitvoering. We hebben nu eenmaal de kennis in huis en daar kunnen bedrijven en organisaties prima gebruik van maken. Wie voor Papier en Meer kiest, maakt een duidelijke keuze voor de maatschappelijke betrokkenheid die onlosmakelijk met ons verbonden is. Wij zijn hier trots op en brengen graag ons enthousiasme op u over.”

Papier en Meer Verfmolenstraat 4 1333 AV Almere T 036 - 532 81 00 F 036 - 532 99 26 zakelijk drukwerk: d.klaren@papierenmeer.com digitaal drukwerk & vormgeving: dtp@papierenmeer.com webbuilding & -design: r.aubert@papierenmeer.com mail- & verpakkingservice: p.groot@papierenmeer.com administratieve ondersteuning: p.cult@papierenmeer.com www.papierenmeer.com

het ONDERNEMERS BELANG

13


Bedrijfsreportage

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: John Phielix

Professionele medewerkers maken het verschil

Fountex Company uw betrouwbare specialist in beveiliging “Wij zijn een echte specialist op het gebied van veiligheid en beveiliging en beschikken over zeer vakbekwame veiligheidsmedewerkers. Ik durf rustig te stellen dat wij met onze professionele organisatie tot de betere behoren.”

ze een pro-actieve werkhouding hebben, goed kunnen omgaan met mensen en over de nodige praktijkervaring beschikken. Dat is bij onze pool van ex-defensie medewerkers zeker het geval.” Trainingen en opleidingen

D

at zegt Steven Braat (29), oprichter/eigenaar van Fountex Company Security & Consultancy in Lelystad. Steven weet waarover hij praat. In een periode van twaalf jaar bij de Koninklijke Marechaussee is hij gekneed als veiligheidsman in hart en nieren. Ruim twee jaar heeft hij nu zijn eigen bedrijf, dat in de veiligheidsbranche te boek staat als uiterst deskundig en betrouwbaar. “Bij ons staat kwaliteit voorop”, zegt Steven, bij wie het begrip veiligheid al van jongs af aan in het bloed zit. “Zeker 75% van de beveiligingsbedrijven in ons land kan niet leveren wat ze zeggen. Van de resterende 25% mag slechts een klein percentage zich specialist noemen. Daar reken ik ons bedrijf ook toe.” Scala aan diensten

Fountex Company levert diverse gespe-

cialiseerde veiligheidsdiensten, variërend van operationele diensten tot trainingen en opleidingen. Bij operationele dienstverlening moet onderscheid worden gemaakt tussen reguliere beveiligingsdiensten en de meer specialistische diensten. “Wat betreft de reguliere beveiliging gaat het onder meer om objecten als bedrijfsgebouwen en overheidsgebouwen”, vertelt Steven. “Maar ook om evenementen als dance-events of lokale gebeurtenissen. De specialistische diensten hebben onder meer betrekking op persoonsbeveiliging, observatie en het vervoer van directieleden van grote bedrijven of andere belangrijke personen.”

Worden de specialistische beveiligers door Steven veelal ingehuurd, voor de reguliere beveiliging heeft hij ook mensen in vaste dienst. Zij krijgen bij Fountex Company trainingen en opleidingen, onder meer op de terreinen van weerbaarheid, zelfverdediging, crowdcontrol en gedragsanalyse. Steven: “Wij onderscheiden ons er in de beveiligingsbranche mee dat we onze medewerkers niet alleen het vereiste diploma bezorgen, maar er ook voor zorgen dat ze thuis zijn in bijvoorbeeld crisismanagement, stressmanagement, BHV, EHBO en AED. Steeds vaker verzorgen wij trainingen in company, vaak op het terrein van veiligheidsbewustzijn. Deze trainingen zijn ook heel geschikt voor management en stafleden van bedrijven.”

Ex-defensie medewerkers

Voor de specialistische beveiligingsdiensten maakt Steven gebruik van een netwerk van ex-defensie medewerkers. Een selecte club beveiligers met jarenlange expertise en een professionele uitstraling. “Aan deze beveiligers stellen wij bijzonder hoge eisen op het gebied van representatie, motivatie en discipline”, zegt Steven. “Verder moeten

Goede service

Al met al kan Fountex Company ook voor u een betrouwbare en enthousiaste partner zijn in het creëren van een veilige omgeving voor u, uw personeel en uw klanten. Het biedt daarvoor een uitgebreid en op de klant toegespitst pakket aan diensten. “Wij maken waar wat we beloven”, besluit Steven. “Wij kunnen ons geen blunders veroorloven. Onze medewerkers zijn scherp en gefocust en zowel theoretisch als praktisch up-to-date. Ze hebben een professionele uitstraling en zijn bovenal heel klantgericht. Goede service staat bij ons hoog in het vaandel.”

Fountex Company Security & Consultancy

Steven Braat: “Wij maken waar wat we beloven”

Middendreef 293 8233 GT Lelystad T 06 – 51 05 85 55 info@fountexcompany.nl www.fountexcompany.nl

14

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jan Hammink • Fotografie: Gerrit Boer

Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in Veldhuis Media in Raalte kent goede tijden. “Ik snap dat het vreemd klinkt in deze tijd van recessie, maar wij hebben er geen last van. Wij groeien ieder jaar. Dat deden wij tien jaar geleden toen wij van start gingen al

ook posters voor marketing voor grotere MKB bedrijven en verzorgen opdrachten voor stichtingen en verenigingen. De oplages variëren in algemene zin van 300 tot 25.000.” Haskerland

Met de overname van Haskerland in Joure heeft Veldhuis Media enkele jaren geleden een zeer geoutilleerde binderij volledig geïntegreerd. “In 2008 zijn we verhuisd naar ons huidige pand aan de Kanaaldijk Oostzijde en hebben we voldoende ruimte en groeimogelijkheden om alle werkzaamheden onder één dak te concentreren: vanaf de opmaak tot het drukken, vouwen, hechten en ook de complete postverwerking hebben we compleet in eigen hand.”

vrijwel vanaf het begin en nu nog steeds.” Heel Nederland

E

rwin de Lange die met Oscar Jager eigenaar is en de directie voert, is een gedreven man. Als commercieel directeur en Oscar voor algemene zaken voeren ze een consequent beleid. “Alle winsten investeren we gelijk in ons bedrijf en we concentreren ons continu sterk op innovatie. We werken altijd met de nieuwste machines en ons bedrijf is inmiddels in hoge mate geautomatiseerd. Zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen, is ons uitgangspunt. De factor arbeid wordt steeds verder teruggebracht, daardoor kunnen

Novema

De opdrachtgevers van Veldhuis Media in Raalte behoren in algemene zin niet tot het MKB, maar het zijn voornamelijk grotere uitgeverijen, zoals Novema van onder meer de bladen Het Ondernemersbelang in heel Nederland waaronder deze editie. “Verder werken wij ook veel voor reclamebureaus waarvoor wij onder meer brochures en jubileumboeken drukken en we maken

Bij Veldhuis Media wordt gewerkt met drie drukploegen die vijf dagen per week 24 uur aan een stuk doorwerken. Tien mensen verdelen de onderlinge werkzaamheden en lossen elkaar af. De binderij werkt in eenzelfde systeem met zo’n twintig man in twee ploegen en vijftien mensen vervullen algemene functies binnen het bedrijf. “We beschikken over een eigen verkoopteam en onze opdrachtgevers komen uit heel Nederland”.

we lagere tarieven hanteren, concurreren met lagelonenlanden en dat maakt ons aantrekkelijk als partner voor drukwerken.” De Lange wil gelijk één ding rechtzetten: “Zo weinig mogelijk mensen wil beslist niet zeggen dat de mensen waarmee we werken niet belangrijk zouden zijn. Integendeel: alles staat of valt met de motivatie van onze mensen. Samen willen we kwaliteit leveren. We delen alle verantwoordelijkheid zoveel mogelijk binnen de hele organisatie. Door goede scholing zorgen we tevens dat de kennis van ons personeel up to date blijft. Iedere medewerker voelt zich sterk betrokken bij het bedrijf en medeverantwoordelijk voor het succes. Wij kennen alleen maar korte lijnen.” Van Liere Media

Veldhuis Media begon in 2002 met dertien mensen. Inmiddels zijn er 45 in Raalte. Met de overname van Van Liere Media in Emmen zijn er achttien mensen bijgekomen. Van Liere Media is gespeciliseerd in handelsdrukwerk en richt zich met name op het MKB. “Beide bedrijven zijn complementair aan elkaar.”

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

Kanaaldijk OZ 3

T 0572 - 34 97 00

8102 HL Raalte

F 0572 - 34 97 99

Postbus 2

info@veldhuis.nl

8100 AA Raalte

www.veldhuis.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Martin Neyt • Fotografie: Henk Veenstra en René Zoetemelk

Directeur MKB Cursus & Training: ‘Wie kende LinkedIn vijf jaar geleden?’

Blijven leren steeds belangrijker If you snooze, you lose, zeggen de Amerikanen. Even indutten en de concurrentie heeft een voorsprong. Dat kan gezien de voortschrijdende technologie, globalisering, steeds wijzigende overheidseisen en veranderingen in de samenleving nogal snel gebeuren. Ondernemers en professionals moeten dan ook continu hun kennis en vaardigheden aanscherpen. Maar dan wel op een praktische manier, zegt George Bel, directeur van MKB Cursus & Training. “Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.”

het ONDERNEMERS BELANG


en?

nt Wat vinden kla

aren sprekken dat we niets w Pino, Almere Personeelsge met het gevoel de Kindcentrum ak en va ev n engg de kk in ig id tro nd le ei s, el meer be stroef. Ze Wilma Schiffer , bleek dat we ve kken verliepen en re m sp na ge el de gs de en ik rin ev collega en als leidingg “Onze functione g waaraan mijn rzuim voor jou jdens de trainin at constant ve Ti w n. r te aa ho m r e we kregen sc ke di ge n er op te handvatte l een medew re rte nc Ve co n. re De eë n. aandrage heid konden cr lf oplossingen hem of haar ze at La . nt ke te be ken écht.” aangereikt wer lux, Rotterdam ndelen ennig, ager Untis Bene denken en ha an ht lsm ic ee er tg on rs begin wat onw an pe Kl cretaresse en llen zijn in het se pe ie ns ct lle re di aan. Zo Ro , e a. en m spreekt tprogramm Carla van Leijd aktische aanpak raal in ons maa pr nt ce De d k. ren en lij on st ke er te ie van klanten va werkte aans “Communicat ga’s het gedrag n onze trainer lle va co e e ing.” sm ho t ild sia or bu ou ho t van team atie op. Je maar het enth g eens het effec bruikbare inform no el k ve s oo d sie ha us sc us De curs leverden de di n aan de slag. met oplossinge je kunt samen ort Facebook met Twitter / Dibevo, Amersfo vertegenwoorcheorganisatie Zakelijk succes an br n drijven die we va be is ar de j et bi cr se op g, en ur moet ik lb ag Ti vr n ede start? Wat ept nog veel Angelique va maak ik een go ciale media ro e so n Ho . va t ns ennigheid io ze w in ns on “De zakelijke rsus maakte n en dierenpe cu ke za de al ia eg w ec de sp tuele kritiek. eer dieren ijnen? Gaan ageren op even digen, onder m richten versch re be nt ve ku tie ct ga re ne di ia is dat je at nu als er vermelden? W van sociale med . Een voordeel en w ou rtr ve plaats voor ers!” r voor deelnem Een eyeopene

H

et programma voor 2013 is al enige tijd terug gepland, maar MKB Cursus & Training, het landelijk georganiseerd opleidingsbureau, past zijn aanbod regelmatig aan op de actuele vraag. Recent nog zijn er vier nieuwe cursussen en trainingen toegevoegd: Het Nieuwe Werken, Beter rendement tijdens de crisis, Management van verandering en Meer rendement door inzicht in groepsdynamiek. “Onderwerpen worden ingegeven door de markt”, vertelt George Bel. “MKB Cursus & Training komt voort uit MKB-Nederland en onze trainers zijn zelf praktijkmensen. We weten wat er speelt in het bedrijfsleven. De verschillende facetten van het leidinggeven zijn momenteel populair. Medewerkers motiveren, meer uit een groep halen, maar ook elementaire onderwerpen als het voeren van functioneringsgesprekken en communiceren met medewerkers die vastlopen.” Leren zonder ballast

Geen ellenlange theorielessen en oneindig durende sessies. MKB Cursus & Training geeft ondernemers, leidinggevenden en medewerkers binnen één of enkele dagdelen de benodigde kennis en vaardigheden voor de praktijk. Cursisten kunnen ‘om de hoek’ aan de slag, want de cursussen en trainingen worden in elke regio georganiseerd. Incompanytrainingen zijn eveneens mogelijk. George Bel spreekt van leren zonder ballast. “Onze doelgroepen zijn niet gebaat bij scholing die veel tijd in beslag neemt. Ze willen de onderdelen die ze nodig hebben oppikken en weer vooruit. Wij sluiten daarbij aan met onze filosofie. Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.” De training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren mag al enkele jaren achtereen op veel animo rekenen. Het is een herkenbaar dilemma voor ondernemers.

Slecht betaalgedrag van klanten vraagt om actie, maar je wilt geen relaties op het spel zetten. “Cursisten leren onder meer aan de hand van rollenspel een incassogesprek te voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en de afronding van zo’n lastig telefoontje.” Sociale media serieus nemen

MKB Cursus en Training heeft ruim zestig onderwerpen op de menukaart staan. Regelmatig komen er items bij en sommige worden gerevitaliseerd en uitgebreid. Zo kregen de cursussen voor het zakelijk gebruik van LinkedIn, Twitter en Facebook een masterclassversie. George Bel: “De basiscursussen werden in 2011 en 2012 druk bezocht. Inmiddels zijn LinkedIn en Twitter bij velen geland, het is tijd voor een vervolg. Beide media hebben honderden miljoenen gebruikers. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Vijf jaar geleden kende niemand ze.” Twitter, LinkedIn, maar ook het zakelijk gebruik van Facebook, streefden andere media op alle fronten voorbij. Ze veranderden niet alleen de wijze van communiceren en marketing. Werven en selecteren hebben nieuwe gezichten gekregen. Evenals reclame maken en informatie vergaren. Consumenten en zakelijke partners worden rechtstreeks bij producten en projecten betrokken met crowdsourcing en crowdfunding. “Sociale media kunnen zeer krachtige strategische tools zijn. Mits ze serieus worden genomen. Nu nog zijn er bedrijven die sociale media overlaten aan een stagiair. Een gemiste kans.”

Ondernemende mensen, zoals MKB Cursus & Training zijn doelgroepen omschrijft, werken volgens George Bel dan ook continu aan hun vaardigheden. Zo blijven ze bij en weten ze zich te onderscheiden. Het permanent leren krijgt naar mening van George Bel in de toekomst nog meer betekenis. “De traditionele loondienstfunctie verdwijnt op termijn grotendeels. Ze maakt plaats voor ondernemerschap en mengvormen van loondienst en zelfstandigheid. Deze ondernemende mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun vaardigheden. Willen ze interessant zijn voor opdrachtgevers, dan moeten ze up-to-date blijven.” Verder op weg

Ondernemerschap zit in de genen. Je kunt het niet leren, maar een gedegen vorm van ondersteuning en bijslijpen zijn zeker goed mogelijk. MKB Cursus & Training richt zich bijvoorbeeld ook op de groei van ondernemers die een succesvol begin beleefden. “Van een doorstarter wordt al snel méér verwacht. Hij moet leidinggeven aan een uitdijende organisatie, hij krijgt er allerlei nieuwe taken bij, dat kan lastig zijn.” George Bel besluit: “De belangstelling voor ondernemen neemt zeker toe onder jongeren. Natuurlijk komt niet iedereen aan het hoofd van een miljoenenbedrijf te staan, maar dat hoeft ook niet. Wij willen ondernemers en hun medewerkers verder op weg helpen. Ondernemen met de ondernemer.” MKB Cursus & Training BV Bezuidenhoutseweg 12  

Loondienst verdwijnt

2594 AV Den Haag

Alleen al de razende opkomst van Twitter en LinkedIn en snelle ondergang van andere media geven aan dat indutten geen optie is. Voor je het weet, staat de concurrent met 2-0 voor.

T 015 - 219 13 90 F 015 - 219 14 75 info@mkbct.nl www.mkbct.nl

het ONDERNEMERS BELANG


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

OVER SNELSTART

Solide

Probeer SnelStart 6 maanden gratis! Kijk op www.snelstart.nl of bel met Nelleke, Anoeska, Jakob Jan, Mirjam of Patriek: 0222 36 30 61

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

@snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: Cock de Vries • Fotografie: JJFoto/Jan Jong

Zelf de financiële bedrijfsadministratie bijhouden en facturen maken zonder diepgaande kennis van boekhouding en automatisering. Het is de droom van elke (startende) ondernemer. SnelStart maakt die droom al dertig jaar waar!

SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden

D

e naam van het bekende softwarepakket voor de financiële administratie spreekt voor zich. Je kunt er zelf snel mee van start, er is zelfs een gratis proefperiode van zes maanden mogelijk! Het product is massaal in gebruik bij ZZP’ers en het MKB. Voorheen stond het programma op een cd-rom. Die fysieke informatiedrager is vervangen door het downloaden vanaf de website. Recent is de grens van 45.000 service-abonnees gepasseerd. De groei zit er nog steeds in, aldus manager Marketing Dennis Muis. Dat is enerzijds te danken aan de toename van het aantal ZZP’ers, anderzijds omdat veel ondernemers hun facturen nog steeds maken in een tekstverwerkingsprogramma of een Excel-bestand en beseffen dat het met SnelStart eenvoudiger en efficiënter kan. Eenvoudig en compleet

Muis: “Ondernemers kunnen met ons programma zelf eenvoudig hun boekhouding en facturen opstellen. Vaak gebeurt dat nog met behulp van een tekstverwerkingsprogramma. Dat vergroot de kans op fouten. Bovendien moet je veel gegevens opnieuw invoeren. Dat los je met ons programma eenvoudig op. Daarnaast kun je op basis van de ingevoerde gegevens gemakkelijk een overzicht krijgen van je financiële situatie. Op die manier werk je veel sneller en een stuk efficiënter.” Naast vele duizenden ondernemers maken nog eens 2.500 accountants en administratiekantoren gebruik van de software. Zij beschikken over het complete pakket waarmee ze de boekhoudingen van hun klanten controleren, corrigeren en ze dus op de juiste wijze kunnen adviseren. Voor alle gebruikers is er de mogelijkheid om op Texel, de bakermat van het bedrijf, een training te volgen. Eventuele vragen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk die vijf dagen per week van negen tot vijf uur telefonisch bereikbaar is.

“Hiervoor staat ons telefoonnummer duidelijk zichtbaar op onze site en in het programma. Daar vindt men ook een lijst met veelgestelde vragen & antwoorden. Als regel voldoet die informatie om de meest voor de hand liggende problemen op te lossen. Wie persoonlijke ondersteuning nodig heeft, belt en krijgt direct antwoord. Bij de recentelijke verhoging van de btw is daar druk gebruik van gemaakt omdat veel gebruikers extra informatie wilden. Die staan we graag te woord. Ons uitgangspunt is immers dat elke gebruiker met onze software zelf en snel aan het werk kan.”

oversteek naar het eiland om de ontwikkelingen door te spreken. “Texel is niet alleen de bakermat van ons bedrijf”, aldus directeur Wim Ploeg jr., “ook veel van onze medewerkers komen er vandaan. Als eilander ken je elkaar, dat schept een band. Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product en tevreden klanten. SnelStart Harkebuurt 3 1794 HM Oosterend (Texel) T 0222 - 36 30 61 (Verkoop) info@snelstart.nl

Ontwikkelingen

www.snelstart.nl

Enkele lopende ontwikkelingen zijn de introductie van applicaties waarmee je de gegevens ook op een smartphone of tablet kunt raadplegen. Het pakket is geschikt voor het nieuwe besturingsprogramma Windows 8 en voldoet aan de regels voor het SEPA (Single Euro Payments Area). Er kan een IBAN-nummer worden ingevoerd en middels de BIC-Service worden Nederlandse rekeningnummers automatisch omgezet in internationale bankrekeningnummers. Door het toenemende succes werd het pand in Oosterend te klein. Dit jaar komt er een verbouwing waardoor er ruim duizend vierkante meter extra ruimte, verdeeld over twee verdiepingen, ontstaat. De ruim vijftig medewerkers zijn dan weer optimaal gehuisvest. Zij werken allemaal op Texel, met uitzondering van drie softwareontwikkelaars. Met hen is elke werkdag digitaal overleg in de conferenceroom. Regelmatig maken zij de

Wim Ploeg: “Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product”

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Flexibele schil weer vijf procent hoger

Terug naar piek en ziek De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder. In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau, en het merendeel stroomt vervolgens door naar een andere baan. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU): “Een icoon als ASML heeft zijn personeelsbestand al voor 60 tot 80% geflexibiliseerd.”

het ONDERNEMERS BELANG

U

itzendbureaus hebben steeds meer taken op zich genomen. Het bemiddelen maar ook scholen van werklozen is er daar een van. Van der Gaag: “We hebben een hoog succespercentage en we investeren dan ook nog veel in die groepen. Dan nog zou de overheid ons willen laten nabetalen, net zoals er is gesuggereerd dat we een ontslagvergoeding zouden moeten uitkeren aan uitzendkrachten. Onze WW premie is toch al de hoogste, waarom zou je ons dan nog duurder maken? Die heffingen gaan tegen het principe van flex in en ondermijnen het.” Weerbaarder

Maar de bedrijven omarmen flex juist des te meer. Dat er tijdens de recessie van 2008/2009 zo weinig ondernemingen omvielen was voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat die zich van hun flexibele schil konden ontdoen (uitzendkrachten, ZZP’ers). “Je zag daarnaast wel een vorm van ‘labourhording’,” aldus Aart van der Gaag. “Bedrijven die in de voorgaande periode voor veel geld en moeite vaste werknemers hadden binnengehaald wilden die per se behouden. De Deeltijd WW blijkt achteraf een dure en weinig effectieve methode daarvoor te zijn geweest, maar de massa-ontslagen die zo kenmerkend zijn geweest voor de crisis van de jaren tachtig bleven uit. Toch zijn de flexwerkers niet echt het kind van de rekening geweest. In de praktijk blijken flexwerkers weerbaarder te zijn dan vaste krachten. Ze worden weliswaar eerder werkloos dan de laatsten maar ze komen ook weer eerder aan de slag. Een uitzendkracht stapt kort na zijn ontslag opnieuw een vestiging binnen met de vraag ‘Heb je wat voor me?’, en desnoods is dat dan maar een minder betalende of interessante baan dan daarvoor.

Een vaste kracht moet eerst een tijd aan rouwverwerking doen en neemt slechts genoegen met een baan op zijn oude niveau. Ook het beeld van een grote groep van wel 300.000 uitzendkrachten die altijd in de flex zou zitten klopt niet. We hebben het laten onderzoeken: in de maximale variant zijn dat er 35.000 en in de huidige zelfs amper 8000.” Geen gedwongen keuze

Flexibel werken is volgens Aart van der Gaag voor het leeuwendeel van de flexwerkers geen gedwongen keuze. “Als dat zo was zou je verwachten dat het percentage dat een vaste baan wil veel hoger was dan de 28% die is gemeten. De flexibele schil wordt bovendien alleen maar groter. Het aantal werknemers met een vaste baan is gedaald van 75 naar 69% . Die groei is in onze ogen trendmatig. De conjunctuur wordt de komende jaren nog volatieler, met een snellere opeenvolging van pieken dalen, en bedrijven wapenen zich daartegen door hun flexibele schil te vergroten. Neem Scania, de Zweedse vrachtwagenbouwer in Zwolle, die heeft 1000 mensen in vaste dienst en 600 in tijdelijk verband. Zodra de vraag inzakt gaat die laatste groep naar huis, zodra ze aantrekt komt ze weer terug. Daarom zijn kreten als ‘Schaf Payrolling maar af’ compleet onrealistisch. Heel het idee dat we flex moeten terugbrengen naar de piek en ziek waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was staat haaks op de werkelijkheid. Maar jammer genoeg doet die opvatting in vakbondskringen steeds meer opgang, vooral onder invloed van de SP.” CAO-politie

Het beeld dat in linkse kringen van flexwerkers bestaat is ook dat van onderbetaalde werkkrachten, van werkende armen die ondanks lange uren de touwtjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen. “Die wereld bestaat,” geeft Aart van der Gaag toe, “in sectoren als de tuinbouw of de vleesverwerking, overal waar de lonen rond het minimum schommelen, komen dit soort misstanden voor. Werkgevers wentelen daarbij alle lasten op de schouders van de werknemer af. Maar dat zijn dan malafide bureaus, feitelijk ouderwetse koppelbazen, die de werkgevers bedienen, geen reguliere uitzendbureaus en zeker geen leden van de ABU.


volstrekt onrealistisch Daarom zijn wij ook zo’n strenge brancheorganisatie. We hebben gemiddeld 480 leden, maar per jaar gaan er ongeveer veertig uit, omdat ze niet meer voldoen aan de strenge normen die wij hanteren. Wij hebben niet alleen een eigen CAO – de grootste, voor 750.000 mensen – maar ook een eigen CAO-politie, en strenge controles die door externe bureaus worden uitgevoerd. We hebben ook een hecht samenwerkingsverband opgebouwd met onder meer de Belastingdienst. We hameren hard op bonafide gedrag, maar als de overheid uitzenden extra gaat belasten, met hogere premies of ontslagvergoedingen, werkt ze het malafide gedrag juist in de hand. Dan gaat een aantal bedrijven zoeken naar duistere vormen van flexwerk. De BV met 210 Poolse directeuren bijvoorbeeld.” Vooruitlopen

Ontslagen uitzendkrachten mogen dan sneller weer een baan vinden dan vaste, hoe makkelijk is dat in de huidige conjunctuur? In 2012 kromp de Nederlandse economie en voor 2013 zijn de voorspellingen niet veel beter. “De uitzendmarkt kromp met vijf procent,” vult Aart van der Gaag aan. “Dat is op zich niet dramatisch, maar de periode van groei tussen de laatste en de voorlaatste krimp was slechts kort, dus de daling komt wel harder aan dan in andere cycli. Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad, heeft een prachtig wiskundig model ontwikkeld om te voorspellen wanneer de uitzendmarkt weer zal aantrekken. Zijn voorspelling is: vanaf oktober 2013. Aangezien onze sector vooruitloopt op de andere mogen we aannemen dat de economie in de loop van 2014 werkelijk aantrekt. De positieve impulsen daarvoor zullen dan uit de Verenigde Staten komen, waar de conjunctuur merkbaar aan het verbeteren is, en misschien ook uit het Verenigd Koninkrijk, waar we de uitzendbranche nu al weer zien groeien. Maar voorspellen is de afgelopen jaren een stuk moeilijker geworden dan daarvoor. Ik kon dan ook alleen maar antwoorden: ‘Frits, ik hoop dat je befaamde, onfeilbare model er ook dit keer weer niet naast zit.’”

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Ruud Voest

Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

Leads verzilveren met de slimste tool voor uw websites De gemiddelde ondernemer investeert een inke duit in de ontwikkeling van z’n website. Hij wil immers gevonden worden. Zodra de website in de lucht is, lijkt voor veel bedrijven het belang van ‘online zijn’ te verdampen. Terwijl het dĂĄn juist begint. Met een slimme tool van DATA-collectief wordt het mogelijk snel en eďŹƒciĂŤnt uw potentieel te verzilveren.

A

ls er Ă­ets belangrijk is, dan is het wel om te weten wie je website bezoeken, zegt algemeen directeur Remco Dekker van DATA-collectief. Veel websitebezoekers, zo redeneert hij, zijn potentiĂŤle klanten. Echter, om de meest uiteenlopende redenen, leidt een websitebezoek in weinig gevallen uiteindelijk tot een klantrelatie. “Slechts 3 procent van hen neemt naar aanleiding van het digitale bezoekje contact op met het betreffende bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat ruim 55 procent van de bezoekers van

je bedrijfswebsite irrelevant is. Ze komen er per ongeluk terecht, doordat je toevallig in de zoekresultaten stond of puur uit algemene nieuwsgierigheid. Er blijft evenwel 42 procent over aan potentiÍle klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn, maar tóch geen contact opnemen.� Stel je eens voor dat je zou weten wie die bezoekers zijn, dan zou je hen alsnog kunnen benaderen met een interessante aanbieding. Dat kan nu. DATA-collectief heeft een unieke tool ontwikkeld,

Geachte heer Rademaker, De heer W.S. Leads van DATA-collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 'RQGHUGDJMDQXDUL

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

%H]RFKWHSDJLQDÂśV

$G:RUGV *RRJOHÂłUHFODPHEXUHDXXWUHFKWÂłV

KRPH_UHFODPHHQPDUNHWLQJEXUHDX8WUHFKWV

UHIHUHQWLHV_GLYHUVHSURMHFWHQV

NODQWHQ_RYHU]LFKWYDQDOOHNODQWHQV

QLHXZV_QLHXZVEHULFKWHQUHFODPHEXUHDXV

&RQWDFW_FRQWDFWJHJHYHQVV

:HUN]DDPKHGHQ_UHFODPHXWUHFKWV

2YHURQV_5HFODPHEXUHDXELQQHQVWDG8WUHFKWV

$OJHPHQHYRRUZDDUGHQ

7RWDOHWLMG

3DJLQDÂśVEH]RFKW

6FRUH

Voorbeeld van een Website-Lead die per email wordt toegezonden

het ONDERNEMERS BELANG

Website-Leads, waarmee je je online bezoekers identificeert, inclusief de pagina’s die ze hebben bezocht. Als basis de grootste bedrijfsdatabase Enkele jaren geleden startte Dekker het DATA-collectief, naar eigen zeggen de grootste gedeelde bedrijfsdatabase van Nederland. De database wordt gevoed door informatie vanuit de Kamer van Koophandel, het Faillissementsregister en de deelnemende organisaties. Al met al telt het DATA-collectief ruim 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. IP-adressen traceren Crème de la crème van DATA-collectief is de tool Website-Leads, de functionaliteit die het mogelijk maakt IP-adressen van websitebezoekers te koppelen aan concrete bedrijven. Want daar was het in dit verhaal immers om begonnen: websitebezoekers die wĂŠl geĂŻnteresseerd zijn, maar geen contact opnemen. Van die 42 procent potentiĂŤle klanten kan DATA-collectief zo’n 35 procent op legale wijze traceren, aan een concreet bedrijf koppelen, en zelfs aan een contactpersoon binnen die onderneming. Dekker: “De IP-adressen van internetters zijn openbaar, maar daaruit kun je niet afleiden welke organisatie de website bezoekt. Wij koppelen wekelijks zo’n 4.000 IP-adressen; inmiddels hebben we er al 700.000 geĂŻdentificeerd.â€? Op basis van de geĂŻdentificeerde bedrijfsgegevens kunnen gebruikers zeer effectief acquisitie plegen, aldus Dekker. “Je weet ĂŠĂŠn ding zeker: degene die jij gaat bellen, kent jou al en heeft zeer waarschijnlijk interesse in je product of dienst. Nu is het aan jou om je te verkopen.â€? Een uur nadat een bezoeker op de website is geweest, ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin alle informatie over het websitebezoek. Dekker: “Het trechteren van die bezoeken is daarbij een interessante functionaliteit, want door het instellen van een filter kun je helemaal je eigen, persoonlijke profiel samenstellen. Zijn bezoekers bijvoorbeeld korter dan 20 seconden op de website geweest, dan wordt er geen e-mail gestuurd.â€?


Daarnaast gebeurt het niet zelden dat er pakketten worden verkocht van 2 miljoen adressen. Ik vraag me af wat je met zoveel adressen moet. Efficiënt acquireren begint met een nauwkeurige selectie. Als je doelgroep bestaat uit vorkheftruckbedrijven, dan heb je aan 7.000 contactgegevens meer dan voldoende. Ik zeg weleens gekscherend: als je grasmaaiers wilt verkopen, moet je niet in de Bijlmermeer beginnen.” Mijn DATA-collectief is verder een slimme tool voor optimaal relatiebeheer. Zo kunnen gebruikers aangeven dat ze bij bepaalde wijzigingen in hun klantenbestand een melding willen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker stopt bij een bepaald bedrijf. Dekker: “Stel, je doet al twee jaar je uiterste best om bij een bedrijf binnen te komen, maar door het hoofd inkoop word je om onduidelijke redenen stelselmatig geweigerd. Op het moment dat hij of zij niet meer werkzaam is voor de organisatie, krijg je een melding. Dat betekent dat er voor jou nieuwe kansen lonken.”

Remco Dekker: “Een websitebezoek leidt slechts in weinig gevallen tot een klantrelatie”

DATA-collectief plaatst geen cookies, benadrukt Dekker in het kader van de vorig jaar ingevoerde cookie-wetgeving. “We identificeren surfers enkel en alleen op basis van een IP-adres. Bovendien wordt re-marketing in de regel als storend ervaren. Overigens identificeren we alleen bedrijven; particulieren vallen buiten onze doelgroep.” Mijn DATA-collectief Op zich is Website-Leads een ultieme oplossing voor de soms barre zoektocht naar nieuwe leads. Maar daarnaast biedt DATA-collectief via de applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ toegang tot bovengenoemde 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. Gratis applicatie De applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ is gratis, legt Dekker uit. “Gegevens zijn vrij te bekijken. Zodra je gegevens gaat downloaden, ga je betalen. Een download kost één credit. Het leuke is dat je zulke credits ook zelf kunt verdienen door bijvoorbeeld verouderde gegevens te corrigeren of andere mensen aan te melden voor Mijn DATA-collectief. Het systeem lijkt in die zin op de open source-encyclopedie Wikipedia. Je bouwt samen aan de mooiste database.” Maakt dat het systeem niet gevoelig voor fraude? Volgens Dekker niet.

“Er werkt een team van tien mensen dat continu alle aanpassingen verifieert. Daardoor blijft het systeem volkomen zuiver.” Daarnaast wordt het systeem wekelijks gemuteerd en aangevuld met de nieuwste informatie van de Kamer van Koophandel. Per maand vinden er zo’n 450.000 tot 550.000 mutaties plaats, vertelt Dekker. “Ongeveer 24 procent van de bedrijfsgegevens en 38 procent van de contactpersoongegevens wijzigt jaarlijks. Eén op de zeven bedrijven verhuist, er zijn faillissementen, werknemers vertrekken en telefoonnummers veranderen. Dat kun je in je eentje onmogelijk bijhouden, maar je wilt wel graag altijd over de juiste gegevens beschikken. Met het DATA-collectief beantwoorden we aan die vraag. We hebben inmiddels 6.500 deelnemende bedrijven.”

Tijd en geduld Leads omzetten in relaties vraagt tijd en geduld, weet Dekker uit ervaring. Het DATAcollectief is daar op ingericht. “Bedrijven die een mailing de deur uit doen, verwachten soms binnen tien minuten allerlei reacties. Zo werkt dat niet, je moet iets opbouwen. In Mijn DATA-collectief kunnen deelnemende bedrijven zeer gedetailleerd hun klanthistorie bijhouden. Gepleegde telefoontjes, verstuurde mails, websitebezoeken en noem maar op kunnen op één sheet worden getoond. Met al deze functionaliteiten en toepassingen biedt het DATA-collectief een frisse, nieuwe kijk op marketing en sales.”

DATA-collectief Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T 0800 - 20 28 info@datacollectief.nl www.datacollectief.nl www.websiteleads.nl

Onbeperkt geldig Behalve credits verdienen, kunnen deelnemers ze ook tegen marktconforme tarieven kopen in de online shop. Voordelen zijn dat de credits onbeperkt geldig blijven en informatie dagelijks wordt geactualiseerd. Dekker: “Veel aanbieders van adresbestanden verbinden een limiet aan het gebruik; je krijgt de gegevens bijvoorbeeld een maand ter beschikking en daarna moet je weer bijbetalen.

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Vallen, opstaan en weer doorgaan:

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden. Vroeger onderzoek van Dijkhuizen toonde echter ook al aan dat succesvol ondernemen niet alleen een kwestie is van de juiste inzichten en begeleiding maar net zo goed van de juiste karaktereigenschappen.

B

edrijfsfalen is vanzelfsprekend ellendig, maar toch blijken ondernemers die kopje onder zijn gegaan niet op de bodem te blijven zitten. “Ze zijn een tijd teneergeslagen, maar ze leren van de dingen die niet goed zijn gegaan en gaan verder,” zegt Josette Dijkhuizen. “In dat opzicht lijken ze op hun succesvolle collega’s. De echte ondernemer moet het hebben van zijn kwaliteiten en kapitaliseert op zijn sterke

punten. We hebben iemand gesproken die op een bepaald moment in een stacaravan was beland met nog 15 euro op zak maar er bovenop was geklommen en zich opnieuw gelukkig voelde. De prestaties van falende ondernemers kunnen even indrukwekkend zijn als die van geslaagde. Daarom is het jammer dat er nog zo’n taboe rust op failliet gaan, hoewel dat de laatste jaren minder sterk wordt.”

Josette Dijkhuizen & Jacqueline Zuidweg: ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ verschijnt in maart bij uitgeverij Ten Have.

het ONDERNEMERS BELANG

Het Ondernemersgen

Jacqueline Zuidweg richt zich met haar bureau Zuidweg & Partners op hulp aan ondernemers in financiële nood. Aangezien maar liefst één op de tien ondernemers in de financiële problemen zit is de vraag net zo groot als het maatschappelijk belang van haar initiatief. Het leverde haar in 2012 de titel Zakenvrouw van het Jaar op. Josette Dijkhuizen coacht ondernemers en verricht wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap. Dit laatste moet uitmonden in een proefschrift maar heeft de voorbije jaren reeds geleid tot enkele spraakmakende boeken, waarvan de laatste is getiteld ‘Het Ondernemersgen’. De resultaten van haar onderzoek met Jacqueline Zuidweg sluiten eigenlijk nauw aan bij de conclusies die zij in haar voorgaande boek trok: ondernemen is een kwestie van kwaliteiten. Ondernemerschap is de laatste twintig jaar enorm gestimuleerd en voor steeds groter groepen mensen als dé oplossing aangeprezen. Dat heeft het aantal ondernemers in ons land op bijna een miljoen gebracht, voornamelijk door de toename van het aantal ZZP’ers. Heeft iedereen echter wel het vereiste ondernemersgen?


Durf, visie en doorzettingsvermogen

“We zijn onderhand heel sterk in het begeleiden van startende ondernemers,” geeft Josette Dijkhuizen toe. “Daarvoor bestaat een uitgebreide infrastructuur. Maar het continueren van een onderneming is iets anders dan het opzetten ervan, en inderdaad, niet iedere ondernemer beschikt over durf, visie en doorzettingsvermogen, de drie essentiële karaktereigenschappen om het vol te houden.

Een manager die een buy out verricht kan een kei zijn in het organiseren en plannen maar heeft niet noodzakelijkerwijs een visie over waar het bedrijf met hem aan het roer naar toe gaat. Een loodgieter die het installatiebedrijf van zijn vader overneemt kan een geweldige vakman zijn maar de durf missen om veranderingen door te voeren. Die ondernemers zijn waarschijnlijk erg gebaat met een compagnon en zeer goede medewerkers om de ontbrekende eigenschappen aan te vullen.” Eenzaamheid en tijdbeslag

De ZZP’ers lopen weer een ander risico. “Het grote gevaar voor hen is dat ze zich niet verder ontwikkelen. Ze zijn zelfstandig geworden omdat ze een vak of werkwijze perfect beheersten, maar de wereld verandert erg snel en je moet je wel blijven onderscheiden om opdrachten te kunnen verkrijgen,” vindt Josette Dijkhuizen. “Je ziet ook mensen ondoordacht zelfstandig worden en er later achter komen dat ze er niet voor in de wieg gelegd zijn. Ondernemen is bijvoorbeeld een eenzame bezigheid.

Als je uit loondienst komt mis je collega’s. Ondernemen legt ook een enorm beslag op je tijd. Zelfs als je niet werkt blijft het bedrijf op de achtergrond van je denken aanwezig, altijd. Typerend vind ik de opmerking van een vrouw die me zei dat ze in haar jaren in loondienst in haar joggingbroek even naar de supermarkt ging en dat ze ook dit nu in een mantelpakje deed, ‘want ik zou eens een klant kunnen tegenkomen.’ En als je het thuisfront niet achter je hebt of snel rijk wilt worden kun je er volgens mij beter helemaal niet aan beginnen. Een ondernemer loopt voortdurend financiële en emotionele risico’s. Natuurlijk zijn er velen die een indrukwekkend vermogen opbouwen, maar dat zien ze zelf nooit als doel en altijd als een bijkomstigheid van hun succes. Op een bepaald moment moet je nu eenmaal honderd man in dienst hebben en miljoenen omzetten om deuren voor je te laten opengaan.” Eén miljoen inactieve vrouwen

De meeste ondernemers verdienen jaar in jaar uit met hard werken en de nodige kopzorgen, alleen of met personeelsleden, een redelijk belegde boterham. Toch vormen niet zij het grote voorbeeld van de starters, maar de entrepreneurs die vanuit het niets een groot bedrijf uit de grond stampen, de Anton Philipsen in hun tuinhuisjes. Waarom blijft ondernemerschap zo’n mythisch karakter houden? “Dat komt zowel door de media als door ons eigen voorkeur,” meent Josette Dijkhuizen. “We zijn nu eenmaal dol op verhalen met een hoog cowboygehalte en we plaatsen keer op keer dezelfde succesvolle ondernemers in de schijnwerpers. Dat zijn dan bovendien nog vooral mannen, terwijl er veel succesvolle vrouwelijke ondernemers zijn. Enerzijds komt dat door de ‘old boys networks’ die nog steeds bestaan, anderzijds onderwaarderen vrouwen zichzelf waardoor ze niet snel voor een camera verschijnen. Hierdoor zijn vrouwelijke ondernemers te weinig zichtbaar. Types zoals ik, die al in een taxi naar de studio springen als de telefoon gaat, vormen helaas een uitzondering. Daarom ben ik ook zo blij dat ik door de Nederlandse Vrouwenraad ben voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger en dat ik in 2013 in de Algemene Vergadering mag toespreken. Voor vrouwen is ondernemerschap een sterk emancipatiemiddel en we hebben in Nederland nog altijd één miljoen inactieve vrouwen. Eén miljoen, dacht ik, toen ik dat verbijsterende cijfer hoorde, dat is evenveel als er ondernemers zijn. Het kan niet anders of daartussen zitten nog talloze mensen met de drie vereiste karaktereigenschappen om succesvol te ondernemer.”

het ONDERNEMERS BELANG


+RH FKHFNMH GH NZDOLWHLW YDQ HHQ VFKRRQPDDNEHGULMI" In Nederland zijn veel kwalitatieve schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Die zijn vanaf 1 januari 2013 gemakkelijk te herkennen. Want dan introduceert brancheorganisatie OSB het OSB-Keurmerk.

Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus vanaf 2013 altijd het OSBKeurmerk, voor een frisse start van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak


Bedrijfsreportage

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: John Phielix

Hanzewerk vindt sneller de juiste kandidaat:

De kracht van lokale arbeidsbemiddeling V.l.n.r. Tony Merkelbach, Yorick Lindeman en Timo Rijsdijk

Uitzenden is mensenwerk. Een CV of vacature mag in nog zulke ronkende bewoordingen zijn opgesteld, uiteindelijk gaat het om de klik tussen kandidaat en bedrijf. De expertise en mensgerichtheid van de intercedent maakt die klik mogelijk. Daarom combineert Hanzewerk ‘ouderwetse’ kennis van de lokale markt met de modernste administratieve software. Aan de voorkant draait alles om persoonlijk contact, aan de achterkant om een geruisloze en automatische verwerking van loonstrookjes en andere gegevens. Het resultaat is een opvallend hoog succespercentage bij de bemiddeling.

D

e middeleeuwse Hanze was een samenwerkingsverband tussen uiteenlopende havensteden in Noord-West Europa. Samenwerking is ook de kern van Hanzewerk. Het uitzendbureau werkt nauw samen met Pay for People in Rotterdam, een landelijke speler op het gebied van backoffice dienstverlening en payrolling. “Yorick is goed in bemiddelen. Het administratieve proces wat daarachter zit heeft hij bewust aan ons uitbesteed, zodat hij zich volledig kan toeleggen op het bemiddelen.” zegt Timo Rijsdijk, adviseur Flexbranche. “Wij opereren volledig webbased zodat hij via zijn smartphone en toegangscode altijd en overal inzicht heeft in de administratieve gegevens. Ook de opdrachtgever en de uitzendkracht hebben toegang tot het portal. De kandidaten kunnen hun eigen inschrijving controleren en zelfs de status van hun sollicitatie online volgen. En we gedragen ons ook met de strategie die bij een backoffice past: we hebben de portals zo ingericht dat de bezoeker enkel het logo van Hanzewerk ziet.” Laagdrempelig en to the point

De grote valkuil voor uitzendbureaus is het duiventilkarakter: intercendenten vliegen uit naar andere functies zodra ze de lokale markt enigszins hebben leren kennen. Niet

zo bij Hanzewerk, waar Yorick Lindeman al enkele jaren ervaring had opgedaan in gelijkwaardige functies in Lelystad vóór hij Hanzewerk startte. Bovendien wordt zijn kennis aangevuld door die van Tony Merkelbach, adviseur payrolldienstverlening. Merkelbach is als ‘oude rot’ in het zakenleven al dertig jaar intiem vertrouwd met het bedrijfsleven in en rond Lelystad. “Hoe beter je de bedrijven en hun cultuur kent, hoe lager de drempel en hoe sneller je ‘to the point’ kan komen,” zegt Yorick Lindeman. “En doordat we werkelijk 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zijn kan ik ’s ochtends tussen zes en zeven al uitzendkrachten inzetten. Want dan worden de tekorten acuut en wordt dus ook de vraag naar tijdelijke personeel het meest acuut. Omgekeerd zijn er ook veel flexwerkers van wie ik de kwaliteiten ken uit het verleden. Ik weet hen en zij weten mij te vinden, steeds weer.”

Hanzewerk heeft met Pay for People zijn we ABU-gecertificeerd. Als enige lokale uitzendbureau in deze regio trouwens.” Aanvullende netwerken

Hanzewerk is een samenwerking tussen twee verschillende, elkaar aanvullende netwerken: dat van personen en bedrijven in de hoofden van Lindeman en Merkelbach en dat van cijfers en andere data in de computers van Pay for People. Net als de Hanze eeuwenlang zorgde voor bloeiende stedelijke economieën door die van goederen te voorzien, zo kan Hanzewerk het lokale bedrijfsleven helpen floreren met exact de juiste medewerkers. De modernste communicatietechnieken blijken daarbij van onschatbare waarde, maar werkelijk onmisbaar is en blijft toch vooral de gedetailleerde kennis van de lokale markt. In dat opzicht is er sinds de middeleeuwen niets veranderd.

Persoonlijke kwaliteit met certificaten

De unieke aanpak van Hanzewerk stelt Lindeman en Merkelbach in staat méér te zijn voor de opdrachtgever dan een traditionele werkbemiddelaar. “We proberen als een externe personeelsfunctionaris voor hem te functioneren,” aldus Tony Merkelbach, “en we schragen onze persoonlijke kwaliteit met certificaten. Door de samenwerking die

Hanzewerk Florijnstraat 60

facebook.com/hanzewerk

8232 VA Lelystad

@hanzewerk

T 0320 - 22 44 44 M 06 - 83 52 60 21

hanzewerk.hyves.nl

www.hanzewerk.nl

gplus.to/hanzewerk

het ONDERNEMERS BELANG

15


Ondernemerspanel

2013: Een jaar met nieuwe kansen? Ondanks de bezuinigingsmaatregelen van Rutte II voor de komende vier jaar blijven er voldoende kansen voor succesvol ondernemerschap. Juist nu moet het voor u als ondernemer een uitdaging zijn die nieuwe kansen te zoeken en te vinden. Innovatie, duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe ziet u de vooruitzichten voor de komende jaren? De mening van ons panel.

■ Jeroen van der Weele mr. Jeroen van der Weele – notaris Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen Ieder jaar biedt nieuwe kansen, dus ook 2013. In tegenstelling tot een aantal jaar geleden, betekent de huidige economische situatie dat die kansen niet zomaar komen aanwaaien. Je moet er dus wél wat voor doen. Voor mij persoonlijk is het jaar 2013 gestart met de fusie tussen mijn kantoor (Notariskantoor Van der Weele) en Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen. Ook dát biedt

(nieuwe) kansen. Immers, het zich gezamenlijk begeven op de weerbarstige markt waarin wij ons nu bevinden is nu eenmaal veel leuker. De kansen die wij als notaris zien, spitsen zich toe op een nóg betere advisering van onze cliënten; niet alleen regionaal maar óók (ver) daarbuiten: zo heeft ons kantoor ook een vestiging in Benidorm (Spanje) van waaruit wij in Spanje woonachtige Nederlanders met notarieel juridisch advies ten dienste staan. De kansen zijn er. Je moet ze wél zien te grijpen…

■ Sjakko van Raaijen Mr. Sjakko van Raaijen - Okkerse & Schop Advocaten te Almere en Lelystad De tijd is voorbij dat een bord “advocaat” op de deur voldoende was voor werving van cliënten. Ook als grootste advocatenkantoor van Flevoland kunnen we niet op onze lauweren rusten. Natuurlijk blijven we investeren in voortdurende verdieping en actualisering van onze juridische kennis. Maar dat vinden we niet genoeg. Die kennis mogen ónze klanten als vanzelfsprekend veronderstellen. We willen ons als advocatenkan-

toor echter nog verder onderscheiden. Daarin slagen we zeer goed. Ook in het huidige economische klimaat. Vraag onze klanten wat voor kantoor we zijn. Dan zullen ze antwoorden: “Een kantoor dat mijn probleem begrijpt, dat aan mijn kant staat en dat er alles aan doet om mijn probleem op te lossen en waarbij de lijnen persoonlijk en kort zijn”. Het vooruitzicht voor de komende jaren? Onze koers vasthouden. Die is succesvol. Okkerse & Schop Advocaten is met recht een synthese tussen recht en ondernemen te noemen. (foto: Mona Alikhah)

■ Lars Louwman Lars Louwman – Directeur Handy-Clean schoonmaak & bedrijfsdiensten Laat ik ten eerste de opstellers en lezers van Het Ondernemersbelang een heel succesvol 2013 toewensen met veel nieuwe uitdagingen in het verschiet. In alle hectiek en economische malaise is het vooral van belang het hoofd koel te houden. Een voordeel van deze tijd kan ook zijn dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Zwakke bedrijven vallen en anderen worden vaak sterker. En komt men deze moeilijke tijd door dan is het bedrijf solide en mag dat als een compliment beschouwd worden naar de leiding en medewerkers. Binnen de zakelijke dienstverlening, waar de schoonmaakbranche er

16

het ONDERNEMERS BELANG

een van is, vallen ook veel klappen. Vaak komt dit door teveel vast te houden aan het oude concept onder het motto ‘dat werkte immers in het verleden ook’. In mijn optiek is het juist nu belangrijk naast de zgn. ‘Core Business’ op zoek te gaan naar business gerelateerde activiteiten. Soms nodigt dit uit tot investeren maar vaak kan dit ook met bestaande middelen en medewerkers opgepakt worden. Hiermee versterk je je marktpositie, verruim je je creativiteit en kom je aan meer wensen tegemoet van je opdrachtgevers wat vaak weer kan leiden tot extra orders. Wees ook in mindere tijden niet bang om te ondernemen, want juist in dit soort perioden komt het er op aan de handen uit de mouwen te steken.


■ Wim van den Noort Wim van den Noort - DGA Management Partners Zeewolde Elk nieuw jaar biedt kansen. Ook 2013! Natuurlijk past daarbij het realisme dat ondernemen ook dit jaar niet eenvoudig zal zijn. De algemene economie zal de weg naar herstel nog moeten vinden. Creativiteit, inventiviteit en ondernemersgeest zullen meer dan ooit nodig zijn om resultaat te boeken. De regering zal met echte stimuleringsmaatregelen voor o.a. de bouw en de huizenmarkt moeten komen. Goede en solide bedrijven, die mede door het uitblijven daar-

van, het lootje leggen verdienen beter. Gelukkig zijn er ook vele bedrijven die met hard werken en alert inspelen op veranderende omstandigheden goede resultaten boeken. Zowel in de maakindustrie als de nieuwe economie. Echte ondernemers zoeken en vinden ook in deze tijden nieuwe kansen en uitdagingen. Ze zitten niet bij de pakken neer, maar proberen anticyclisch te investeren in hun toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat de solide economische basis van Nederland ons de komende jaren weer echt ‘boven jan’ zal helpen.

■ Dennis Wilkens Dennis Wilkens - Financieel Adviseur Wilkens & Partners Financiële Dienstverlening Regeren is vooruitzien….. De stappen worden door de overheid rigoureuzer genomen dan verwacht hetgeen inhoud dat de soep tegenwoordig net zo heet wordt gegeten als opgediend. Dat geeft duidelijkheid. En met de aanwezige signalen kunnen we voordelen halen als ondernemer. Want wij zijn toch de grootste optimisten na Johan Vlemmix en Emile Ratelband? Initiatieven van de overheid zoals onder andere subsidies voor elektrische

voertuigen zijn volop aanwezig waardoor u als ondernemer duurzaam bezig bent naast het feit dat u flink geld kunt besparen. Daarnaast minder “kijkers” in de winkel, maar meer gerichte kopers, waardoor u dus meer aandacht kunt geven aan de betalende klant. De kwaliteit van producten en personeel zal weer toenemen en dat is een goede zaak. Investeer in kwaliteit van uw diensten/ producten en vooral uw personeel. Ik doe dat ook, want ik zie de toekomst gunstig tegemoet ondanks het feit dat mijn branche het zeer zwaar te verduren heeft.

■ Joyce Rademaker Joyce Rademaker - F&J webcreation Volgens mij gaat het de komende jaren niet alleen om innovatie, duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Het is belangrijker dan ooit om je organisatie op een natuurlijke wijze te laten “ademen”. Dus terug naar wie je bent, wat je doet en waar je goed in bent. Bij jezelf blijven. En ik ben van mening dat eerlijkheid en openheid nog belangrijker worden in het zakendoen. En dat

je daarmee je klanten weet te binden. Beloven wat je waar kan maken en doen wat je beloofd, dat geeft het bestaansrecht. Alleen op die manier kun je bezig zijn met de dingen die je leuk vindt, waar je sterk in bent en waar je dus energie van krijgt. Zo kunnen we elkaar echt versterken en dat geldt voor klanten, maar ook voor je personeel. Ademen dus in de breedste zin van het woord, dat lijkt mij een heerlijk vooruitzicht!

■ Adriaan de Regt Adriaan de Regt - Stedelijk Museum Zwolle Datgene wat nu onder druk van de bezuinigingen op subsidies bij instellingen en door economische krimp bij bedrijven gebeurt, is eigenlijk een proces dat constant zou moeten plaatsvinden. Efficiëntie, kritische opstelling, overbodige zaken wegsnijden, alert blijven en als lerende organisatie daar waar mogelijk innoveren, is onder druk van de veranderende buitenwereld een constante factor geworden om overeind te blijven. Het Stedelijk Museum heeft sinds 2010 veel stappen gezet in efficiëntie op het

gebied van bedrijfsvoering en personeelsbeleid. De medewerkers in het museum verzuchten wel eens “wanneer wordt het nou weer eens rustig?” Mijn antwoord was: “Reken er maar niet op, het wordt nooit meer rustig.” Het was bedoeld als grap, maar het is uiteindelijk de dagelijkse werkelijkheid geworden. Voor ontwikkeling, door het hierboven geschetste proces in een instelling of bedrijf moet personele en financiële ruimte zijn. Zonder deze ruimte is er geen ontwikkeling mogelijk en gaat het uiteindelijk bergafwaarts.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Bedrijfsreportage

ROC Friese Poort: samen kom je verder

Mogen we u jaarlijks in de ogen kijken?

ROC Friese Poort biedt een ruim opleidingsaanbod in de sectoren techniek, bouw, gezondheidszorg, uiterlijke verzorging, welzijn, zakelijke dienstverlening, handel, ICT & media en uniformberoepen.

“Focus op omzet... en laat ons uw kosten besparen”

w w w . o n z e a a n p a k . n l

B

ij veel opleidingen kunnen deelnemers kiezen voor werken en leren: één dag naar school en vier dagen werken. Daarnaast zijn er deeltijd-/avondopleidingen bij gezondheidszorg, welzijn, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen verzorgt scholingstrajecten voor instellingen, overheden en bedrijven. De AvondAcademie biedt praktijkgerichte avondcursussen voor particulieren. ROC Friese Poort wil met haar opleidingsaanbod aansluiten op de behoefte van bedrijven aan goed opgeleide werknemers en inspelen op innovaties op de arbeidsmarkt. Bij de afdeling Techniek bijvoorbeeld zijn nieuwe ontwikkelingen en innovatieve technieken onderdeel van de opleidingen. Studenten maken kennis met duurzame technologie

en leren nieuwe technieken toe te passen op het gebied van zonnepanelen en windmolenturbines. Een technicus Middenkader Engineering Elektrotechniek kan bijvoorbeeld aan de slag als technicus voor service en onderhoud in de windmolensector. Door de groeiende toepassingsmogelijkheden van composieten gaat het ROC in samenwerking met het bedrijfsleven een opleiding composiet-constructiewerker aanbieden. Samenwerking met bedrijfsleven Stagebedrijven zijn partners van het ROC als het gaat om de opleiding van studenten tijdens hun beroepspraktijkvorming. Veel studenten vinden na hun opleiding een baan bij het stagebedrijf. En… later begeleiden ze zelf weer nieuwe studenten om hun vakkennis over te brengen. www.rocfriesepoort.nl

3HUIHFW7//LJKW ϰϬйďĞƐƉĂƌĞŶŽƉĞŶĞƌŐŝĞŬŽƐƚĞŶĞŶKϮͲƵŝƚƐƚŽŽƚ Perfect-TL-Light is de perfecte oplossing om bestaande T8-armaturen te voorzien van de allernieuwste en energiezuinige techniek met TL5 ŚŽŽŐĨƌĞƋƵĞŶƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ͘ ,ŽĞ͍ŽŽƌŽƉĞĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞŵĂŶŝĞƌĚĞŽƵĚĞd>ͲďƵŝnjĞŶƵŝƚĚĞ ĂƌŵĂƚƵƵƌŵĞƚƐƚĂƌƚĞƌƚĞǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌd>ϱĂƌŵĂƚƵƌĞŶŵĞƚďƵŝƐ͘ TIP! U kunt in aanmerking komen voor de regeling van 41,5% investeƌŝŶŐƐĂŌƌĞŬǀĂŶŚĞƚ/Ŷƌ͘ϮϭϬϱϬϭ

/ĚĞĂĂůůŝĐŚƚŽƉǁĞƌŬƉůĞŬ ͼϰϬйnjƵŝŶŝŐĞƌ;ŐŽĞĚǀŽŽƌŵŝůŝĞƵĞŶƉŽƌƚĞŵŽŶŶĞĞͿ ͼϰϭ͕ϱйŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐĂŌƌĞŬ tŝůƚƵŚĞƚďĞǁŝũƐ͘ĞůϬϯϲͲϱϮϮϬϲϭϮ

Perfect-TL->ŝŐŚƚ<ƌĂĐŚƚĞŶǀĞůĚϯϮϯϴϵϯĞĞǁŽůĚĞ ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉĞƌĨĞĐƚ-tl-ůŝŐŚƚ͘ŶůtĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ƉĞƌĨĞĐƚ-tl-ůŝŐŚƚ͘Ŷů

18

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: Gerrit Boer

Lagere verzekeringspremies dankzij uniek concept Advies en Kies

Abonnement met vaste prijs sterk alternatief voor provisie Als ondernemer wilt u uw bedrijf, uw personeel en uw privézaken optimaal verzekerd hebben. Kwalitatief goed en niet teveel betalen. Dan is Advies en Kies in Emmeloord voor u het juiste adres. Een veelzijdig en onafhankelijk assurantie advieskantoor dat naast de klant staat en bovenal het klantbelang dient. De naam zegt eigenlijk alles. Advies en Kies adviseert en u kiest. Zo eenvoudig is het!

dvies en Kies bedient in Flevoland en Zwolle en omgeving zowel de MKB-markt als ZZP-ers en ondernemers in privé. Daarnaast is het kantoor gespecialiseerd in verzekeringen voor agrarische bedrijven. Ook profileert het zich nadrukkelijk met op maat samengestelde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Advies en Kies verleent haar diensten aan de hand van vijf kernwaarden: onafhankelijk en deskundig advies, persoonlijk periodiek contact, duidelijke communicatie, enthousiast en betrokken en korte lijnen. Het ook in deze crisistijd groeiende assurantiekantoor is in het bezit van het Wft-certificaat van Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening, als bewijs dat het voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van advisering, bedrijfsvoering en integriteit.

Advies en Kies heeft als sterk alternatief voor een abonnementensysteem gekozen. Hogendorf: “Wij hanteren vaste prijsstellingen die mede afhankelijk zijn van de grootte van het bedrijf. Daardoor dalen de premies. Dat heeft veel van onze relaties al flinke besparingen opgeleverd.” Persoo onliijk contact

In de bedrijfsfilosofie van Advies en Kies staat persoonlijk contact hoog in het vaandel. “Onze adviseurs zitten altijd met de klant aan tafel, zodat we kunnen zien en horen wat er speelt”, licht Hogendorf toe. “Dat is een doelbewuste keuze en komt in alle facetten van onze dienstverlening tot uiting. Zo maken wij voor de afhandeling van schades en administratieve zaken gebruik van de diensten van een backoffice, maar de contacten verlopen altijd via ons.”

Provisiievrij

Risicom man nagers

Advies en Kies hanteert al vanaf het begin van haar bestaan in 2009 een even uniek als klantgericht concept. “Waar met ingang van dit jaar de provisie op veel financiële producten verboden is, werken wij al langer zoveel mogelijk provisievrij”, zegt Mark Hogendorf, die samen met Niels Dubbeldam en Arjan van der Korst de driehoofdige leiding van Advies en Kies vormt. “Hierdoor kunnen de premies worden gedrukt en ondernemers flink besparen op hun verzekeringen. Wij hebben meteen afstand van de provisiestructuur genomen, omdat wij vinden dat dit niet past in deze tijd van openheid en duidelijkheid. Bovendien is een mogelijke belangenverstrengeling nu uitgesloten en voorkomen we ook situaties dat de provisie op bepaalde producten in geen enkele verhouding staat tot de prestatie die daarvoor wordt geleverd.”

“Dat geldt ook bij de eerste contacten over verzekeringen of bij het actualiseren van bedrijfsgegevens”, gaat Hogendorf verder. “Om tot goede adviezen te komen, volgt eerst een inventarisatie van het bedrijf door middel van een quick scan. Met die scan worden met name de risico’s in beeld gebracht. We proberen de ondernemer bewust te maken van de risico’s. Maar hij kiest vervolgens zelf wat hij wil afdekken en wat niet. We werken dus niet product gerelateerd. Niet de polis is het uitgangspunt, maar de risico’s. We zien onszelf ook meer als risicomanagers dan als polisverkopers.”

V.l.n.r. Niels Dubbeldam, Mark Hogendorf en Arjan van der Korst

zeggen het als verfrissend te ervaren. De doorsnee ondernemer heeft verzekeringen niet hoog op z’n prioriteitenlijstje staan. Bij ons ervaart hij een geruststellend gevoel en dan ook nog eens tegen een aantrekkelijk prijskaartje. Ondernemers zijn van harte welkom voor een oriënterend gesprek. Dat kan heel zinvol zijn. Zeker in deze tijd waarin veel verzekeraars hebben besloten hun premies fors te verhogen en de assurantiebelasting flink is gestegen.”

Advies en Kies Werktuigenweg 13 Postbus 1015

Met dit concept onderscheidt Advies en Kies zich nadrukkelijk in de roerige markt van verzekeringen. “We merken steeds vaker dat onze werkwijze wordt gewaardeerd”, zegt Hogendorf. “Ondernemers

8300 BA Emmeloord T 0527 - 63 09 00 F 0527 - 63 09 09 info@adviesenkies.nl www.adviesenkies.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Interview

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: Gerrit Boer

De Poldertoren in Emmeloord, waar onder meer het kantoor van de BAN is gevestigd

Bauke Hoekstra gaat er maar eens bij staan en wijst dan door het raam van het kantoor van ondernemersvereniging Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) op de eerste verdieping van de Poldertoren in Emmeloord in de richting van De Deel. “Daar”, legt de BAN-voorzitter uit, “op dat plein komen straks allemaal winkels, is de bedoeling. Maar zoals de plannen nu zijn, is dat teveel van het goede. Op zich is de achterliggende gedachte prima, alleen zijn de plannen te ambitieus.”

H

oekstra doelt op de afronding van de centrumplannen van de gemeente Noordoostpolder, die voor De Deel voorzien in het realiseren van nieuwe winkels, woningen, kantoren en horeca. Voor uitbreiding van de detailhandel is meer dan 8.000 m² gereserveerd. In de visie van de gemeente moet De Deel de nieuwe, centrale openbare ruimte van Emmeloord-Centrum worden.

Meningsverschil

Een visie waar de BAN zich best in kan vinden, alleen niet waar het gaat om het aantal vierkante meters voor de detailhandel. De ondernemersvereniging vindt 4.800 m² meer dan voldoende. Ze steggelt hierover al geruime tijd met de gemeente. “Van het begin af aan hebben wij gezegd dat 8.000 m² teveel is”, brengt Hoekstra in herinnering. “En nu helemaal. De economische crisis heeft zich verdiept, de koopkracht van de burger staat onder druk, de consumentenbestedingen lopen terug en het aantal verkopen via internet neemt toe. Dan moet je nu niet meer met zo’n ambitieus plan komen.” Tussenvonnis Raad van State

Daar lijkt ook de Raad van State zo over te denken. Want ons hoogste rechtsorgaan heeft naar aanleiding van de ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan in een tussenvonnis de gemeente opgeroepen om in het licht van de huidige economische tijden met een nieuwe onderbouwing voor de plannen te komen. Dat moet voor eind maart gebeuren. Daarbij moet de voorgeno-

20

het ONDERNEMERS BELANG


Gemeente moet van Raad van State met betere onderbouwing komen ‘VMBO-opleidingen moeten samengaan”

BAN vindt winkelplannen voor De Deel te ambitieus men uitbreiding niet alleen worden getoetst aan de actuele situatie, ook moet worden gekeken naar de gevolgen voor de leegstand in de Noordoostpolder. De BAN zegt ‘blij te zijn dat het bestemmingsplan niet goed is gemotiveerd en dat er nader onderzoek moet worden gedaan’. “Het kan niet anders”, zo stelt Hoekstra, “dat ook de gemeente dan tot de conclusie komt dat de huidige plannen gematigd moeten worden. Wij zijn heel benieuwd wat de bevindingen straks zullen zijn.“

in het water langs de IJsselmeerdijk. Daar worden de komende jaren bijna honderd windmolens gebouwd. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel in volle gang. Volgens planning worden de eerste molens in september van dit jaar geplaatst. “Met dit project is een investering van ruim een miljard euro gemoeid”, zegt Hoekstra. “Dat heeft ongetwijfeld ook een flinke spin off naar het bedrijfsleven in onze gemeente. Ik denk dat ook wij daar vruchten van zullen plukken.”

De BAN betreurt het dat het Zuiderzee College en het Emelwerda College in Emmeloord elkaar niet weten te vinden in het samenvoegen van hun VMBOopleidingen. “Een samenvoeging zou tot onderwijs kunnen leiden dat veel beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt”, zegt Bauke Hoekstra. “Nu is er sprake van twee onrendabele opleidingen die kwalitatief te weinig te bieden hebben. Het gemeenschappelijk belang wordt ondergeschikt gemaakt aan de eigen belangen van de scholen. Dat is jammer voor zowel het onderwijs en de leerlingen als het lokale bedrijfsleven.”

ing van het project met de Ramspolbrug als onderdeel van de verbreding van het traject Ramspol-Emmeloord op de N50. Hoekstra: “Er wordt nu verder gewerkt aan het creëren van een vierbaansweg tussen Ens en Emmeloord. Dat moet eind van dit jaar klaar zijn. Als dat gerealiseerd is, is het hele traject tussen Kampen en Emmeloord eindelijk een volwaardige verbinding en kunnen we weer een generatie vooruit. Maar echt tevreden zijn we eigenlijk pas als er een volwaardige vierbaansweg komt tot aan Hattemerbroek.”

Vierbaansweg

Tevredenheid is er bij de BAN over de voltooi-

www.bedrijvenactiefnop.nl

Detailhandel op bedrijventerreinen

Het is de BAN een doorn in het oog dat ook op de bedrijventerreinen in de gemeente geleidelijk aan detailhandelsactiviteiten worden ontplooid. “De grenzen worden daar wel heel nadrukkelijk opgezocht”, signaleert Hoekstra. “De gemeente mag dat niet tolereren en moet het geldende beleid handhaven. Op deze ontwikkeling zitten de winkeliers in het centrum ook bepaald niet te wachten. Het beleid is altijd zo geweest dat de mensen naar het centrum moesten worden gelokt. Dan moet je je eigen beleid nu niet onderuit halen.” Windmolenpark

Naast alle kritiek op het vlak van de detailhandel bespeurt Hoekstra ook een aantal positieve economische ontwikkelingen in de Noordoostpolder. Hij denkt daarbij onder meer aan de landbouw die het relatief goed doet, maar zeker ook aan de ambitieuze plannen voor een windmolenpark op en

Bauke Hoekstra: “Het kan niet anders, dat ook de gemeente tot de conclusie komt dat de huidige plannen voor De Deel gematigd moeten worden”

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage Toen Alexander en Sietske Veldman zo’n vijftien jaar geleden in Marknesse met z’n tweetjes begonnen met een glazenwassersbedrijf, konden zij niet bevroeden dat deze gedurfde stap in hun leven zou uitgroeien tot een uiterst modern en dynamisch schoonmaakbedrijf. Want zo mag Alex Service Schoonmaak & Dienstverlening toch gerust worden gekarakteriseerd. Een veelzijdige en klantgerichte onderneming, die op schoonmaakgebied niet alleen van alle markten thuis is, maar in haar branche ook nog eens vooroploopt.

22

het ONDERNEMERS BELANG

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: Gerrit Boer


Mobiele osmose-installatie heus paradepaardje

Alex Service betrokken voorloper in schoonmaakbranche

B

escheiden als ze is, laat Sietske alle eer meteen toekomen aan de in totaal vijftien deskundige medewerkers van Alex Service. “Onze medewerkers bepalen wie we zijn en hoe we het doen”, zegt zij. “Als zij het niet goed doen, doen wij het ook niet goed. We hebben bewust ervaren mensen in dienst. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen. Die niet alleen goed schoonmaken, maar er ook voor zorgen dat de deuren goed op slot worden gedaan en het alarm wordt ingeschakeld.”

Snelle groei

Het siert Sietske uiteraard dat ze de medewerkers zo roemt, maar ze zou ook best wat meer eer naar zichzelf en Alexander mogen toeschuiven. Want zij zijn met hun resultaatgerichte bedrijfsfilosofie, die vooral uitgaat van maatwerkdienstverlening, mede verantwoordelijk voor de snelle groei die het bedrijf de afgelopen 15 jaar heeft doorgemaakt. Begonnen met alleen een glazenwasserij kon het activiteitenpakket al snel worden uitgebreid met een schoonmaaktak. Marknesse en omgeving bleken veel vertrouwen in Alexander en Sietske te hebben. Zakelijke markt

Alex Service bediende aanvankelijk zowel de zakelijke als particuliere markt. Daar is een aantal jaren geleden verandering in gekomen. Alexander: “Door de toegenomen drukte moesten we keuzes maken. We hebben de particuliere markt toen afgestoten en zijn ons volledig gaan toeleggen op de zakelijke markt. Bewust hebben we de wijken en straten waar we werkten toen niet klakkeloos overgedaan aan een collega. Wij vonden dat de mensen zelf moesten bepalen wie ze rond hun huis vertrouwden, zoals ze dat ook met ons hadden gedaan.” Binnen een straal van zo’n vijftien kilometer rond Marknesse is Alex Service actief in onder meer industriële en opleveringsschoonmaak, de schoonmaak van kantoren en bedrijfsomgevingen, het wassen van ramen en het verwijderen van algenaanslag. Periodiek onderhoud vormt hierbij een belangrijke bron van inkomsten.

Het bedrijf verricht z’n werkzaamheden voor een paar grote opdrachtgevers en enkele tientallen wat kleinere. Er wordt onder meer gewerkt in en aan scholen en sportgebouwen, agrarische complexen, garagebedrijven, horecaondernemingen, supermarkten en andere winkels, bedrijfspanden en overheidsgebouwen. Service op maat

“Wij beschikken over een geavanceerd machinepark”, zegt Alexander. “Daarnaast hebben onze medewerkers veel kennis. Ons team is klein, maar ons dienstenpakket groot. Daardoor kunnen we een uitstekende service bieden. Altijd persoonlijk en op maat, direct en doeltreffend. Door korte lijnen en één aanspreekpunt kunnen we snel en duidelijk op de wensen van onze klanten inspelen.”

op. Wij zijn heel blij dat we deze installatie hebben aangeschaft.” Persoonlijk contact

Osmose-installatie

Alex Service houdt ramen schoon en transparant, waarbij de medewerkers de ook kozijnen niet ongemoeid laten. In dit verband is het bedrijf sinds afgelopen zomer de trotse bezitter van een heus paradepaardje: een eigen mobiele osmoseinstallatie met warm water en een carbon telescoop systeem. Een installatie met borstels op maat, waarmee op bijzonder innovatieve wijze ramen van gebouwen kunnen worden gewassen. “Het wassen gebeurt met osmosewater”, legt Alexander uit. “Dat is gezuiverd water waar alle kalk, chloor en mineralen uit zijn gehaald. Met deze installatie kan vanaf de grond worden geborsteld tot een hoogte van zeventien meter. Met warm water is dit systeem uniek voor heel Noord-Nederland.” “Ramen wassen met osmosewater is bijzonder milieuvriendelijk”, gaat Alexander verder. “Er zijn geen toevoegingen nodig om het water zachter te maken en er komen geen schoonmaakmiddelen aan te pas. Ook hoeven geen ladders meer tegen de panden te worden geplaatst en zware hoogwerkers in de tuin of op de bestrating zijn ook niet nodig. Bovendien kan er tot op flinke hoogte veilig worden gewerkt en drogen de ramen ook nog eens streeploos

De filosofie van Alex Service is niet gefocust op verdere groei. “Wij zijn tevreden met ons relatief kleinschalig bedrijf”, licht Alexander toe. “We hoeven niet meer te groeien. Als je groter wordt, betekent dat ook dat er in de dienstverlening schakels tussen moeten worden geplaatst. Nu kennen we alle klanten persoonlijk bij naam. Dat geeft toch een stukje betrokkenheid. Wij doen het al 15 jaar op onze manier, waarbij persoonlijk contact en klantgerichtheid voorop staan.” Stabiel klantenbestand

“We hebben gelukkig een heel stabiel klantenbestand”, besluit Sietske. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de persoonlijke benadering. Bovendien kunnen we altijd snel handelen. Als een klant belt dat er iets is, spelen we daar binnen 24 uur op in. Ik denk dat onze kracht is dat we ook doen wat we zeggen.”

Alex Service Schoonmaak & Dienstverlening Maanhuizenlaan 15 8316 AB Marknesse T 0527 - 20 16 38 F 0527 - 20 43 41 info@alexservice.nl www.alexservice.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Uw coach voor groei! Creatief in de advisering, efficiĂŤnt in de uitvoering!

Als uw geheel eigen kantoor willen wij graag een verlengstuk van

der kijken dan uw gebruikelijke administratie, jaarrekening en fis-

uw organisatie zijn. Persoonlijk contact en een plezierige sfeer

cale aangiften. Door regelmatig te kijken naar aspecten als branche-

staan daarbij voorop. Met alle aanwezige kennis binnen onze or-

ontwikkelingen, rendement en organisatiestructuur helpen wij uw

ganisatie kunnen wij altijd de beste spelers voor u opstellen.

bedrijf groeien. Zo krijgt uw onderneming een hechte wortelstruc-

Door het opzetten van een groeiplan kunnen wij samen met u ver-

tuur waardoor u bestand bent tegen onverwachte calamiteiten.

MTH Emmeloord

Uw geheel eigen kantoor!

Duit 14, 8305 BB Emmeloord T (0527) 613 841 E emmeloord@mth.nl www.mth.nl

De nieuwe Ford Transit Custom: NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM!

Maak kennis met de nieuwe Ford Transit

van de toonaangevende technologie en

Custom! De nieuwe Ford Transit Custom

een modern design is de Transit Custom nog

vertegenwoordigt alles waar de Ford Transit

bekwamer, betrouwbaarder en, boven alles,

zijn imago op heeft gebouwd. Hij bouwt

efficiĂŤnter dan ooit tevoren.

voort op deze sterke punten en werd volledig opnieuw ontworpen om u een bestelauto

Alle reden dus om een bezoek te brengen

te bieden die bedoeld is om uw bedrijf de

aan onze showroom in Emmeloord! U bent

toekomst in te rijden. Door de combinatie

van harte welkom!

Ontdek en ervaar

de nieuwe Ford Transit Custom Broekhuis Emmeloord Meeuwenkant 12 8301 AJ Emmeloord (T) 0527 - 63 09 20 broekhuisgroep.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: Gerrit Boer

Samen sterk de toekomst in! Dat is de komende jaren het motto bij WEEVER bouw b.v. in Kampen en VAN EGMOND bouw b.v. in Ens. Een sterke combinatie, die ontstaan is na de overname door WEEVER van Bouwbedrijf J.G. van Egmond. Dit bedrijf ging vorig jaar november failliet, maar kan dankzij WEEVER in afgeslankte vorm een doorstart maken. De twee ondernemingen vullen elkaar uitstekend aan en profileren zich met vakwerk in een brede markt.

Volop toekomstperspectief voor uitbreiding activiteiten

WEEVER bouw en VAN EGMOND bouw

samen sterk! Wiebren de Boer (r.) en Ko van Egmond voor het pand van Van Egmond in Ens

H

et in 1977 opgerichte Bouwbedrijf Van Egmond heeft de afgelopen decennia alle voorkomende bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Naast klantenwerk richtte het bedrijf zich met name op woningbouw en de realisering van agrarische bedrijfsgebouwen. Het beschikte in Ens ook over een timmerwerkplaats voor machinale houtbewerking. “De laatste jaren hebben wij echter veel last van de crisis gekregen”, zegt Ko van Egmond. “We moesten saneren en zouden het personeelsbestand terugbrengen. Dat nam veel tijd in beslag en een faillissement bleek uiteindelijk niet te voorkomen.”

Veelzijdig

Toen WEEVER met de curator overeenstemming had bereikt over de overname, kreeg het bouwbedrijf in Ens weer toekomstperspectief. WEEVER bouw is een veelzijdig bedrijf dat bouwt, sloopt, ontwikkelt en de klant calamiteiten service biedt. De bouwtak, met twintig werknemers,

opereert in een straal van vijftig kilometer rond Kampen en is actief in nieuwbouw, onderhoud en renovatie van utiliteitsbouw en woningbouw. Het bedrijf verleent z’n diensten met name aan ondernemers, agrariërs, ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, overheden en semi overheden. De filosofie van WEEVER is er op gericht dat opdrachtgevers hun bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten, waarbij ook steeds de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid in ogenschouw worden genomen.

Vaste voet aan de grond

Bedrijfsleider Wiebren de Boer van WEEVER bouw legt uit dat ‘zijn’ bedrijf met de overname vaste voet aan de grond wil krijgen in de Noordoostpolder en de rest van Flevoland. “Dat is voor ons een potentieel werkgebied”, stelt hij. “De doorstart met Van Egmond biedt ons een uitgelezen kans om onze activiteiten uit te breiden. Van Egmond is een bekende naam in de polder. Hij beschikt hier over een groot lokaal netwerk. Door de gekozen constructie kunnen de kosten omlaag en kunnen we klanten voorzien van kwaliteitswerk. De reacties in de polder op de overname zijn heel positief.” De Boer wijst er in dit verband op dat WEEVER met z’n sloopwerken al meerdere decennia ervaring heeft met het werken voor agrarische bedrijven. “Onze slooptak is een gecertificeerd asbestsaneerder”, licht hij toe. “Voor bijvoorbeeld het slopen van een golfplaten dak, het vernieuwen en voorzien van zonnepanelen dak kunnen mensen nu bij één partij terecht, tot en met begeleiding bij de aanvraag voor subsidie. Dat is niet alleen uniek, maar betekent vooral ook groot gemak.” Kwaliteit voorop

De Boer en Van Egmond zien de toekomst dan ook rooskleurig in. “Wij kunnen vanaf twee locaties nu heel flexibel werken, waarbij het leveren van vakwerk steeds voorop staat”, besluiten ze. “Want kwaliteit is voor ons echt essentieel. Dat principe zullen wij altijd koesteren.”

Zelfde karakter

Ko van Egmond, die het bedrijf in Ens blijft leiden, is uiteraard verheugd met de doorstart. “Ik ben blij dat een aantal werknemers z’n baan kan behouden”, zegt hij. “Toen WEEVER in beeld kwam, is het snel gegaan. Beide bedrijven lijken qua karakter veel op elkaar. Voor de klant verandert er weinig. Ik ga mij volledig focussen op de bouwkundige kant van de zaak.”

VAN EGMOND bouw

WEEVER bouw

Het Noord 10

Genuakade 1

8307 AA Ens

Postbus 285

T 0527 - 25 62 36

8260 AG Kampen

M 06 - 51 18 19 77

T 038 - 333 20 10

k.vanegmond@vanegmondbouw.nl

F 038 - 331 17 57

www.vanegmondbouw.nl

info@weever.nl www.weever.nl

het ONDERNEMERS BELANG

25


Bouwerskamp 33, 8301 AE Emmeloord, info@bouwbedrijfbos.nl, T. 06 - 212 613 89

www.bouwbedrijfbos.nl

(VER)BOUWPLANNEN?

Met Breman Emmeloord worden uw woondromen werkelijkheid! %UHPDQ (PPHORRUG LV RRN VSHFLDOLVW YRRU DO XZ Ă?

Loodgieterswerk

Ă?

0HFKDQLVFKH YHQWLODWLH

Ă?

Elektra

Ă?

Dakwerk

%HQLHXZG QDDU GH PRJHOLMNKHGHQ" 0DDN QX HHQ DIVSUDDN HQ RQWYDQJ HHQ YULMEOLMYHQG DGYLHV LQFOXVLHI VFKHUSH RIIHUWH YDQ RQ]H GHVNXQGLJH PHGHZHUNHUV %HWRQZHJ E $* (PPHORRUG 7   ( HPPHORRUG#EUHPDQQOZZZEUHPDQHPPHORRUGQO


Bedrijfsreportage

Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: Gerrit Boer

“Onze slogan is: ‘Wensink Aangenaam’. Daar is alles mee gezegd. Het zijn van klant van Wensink moet voor de mensen een aangename ervaring zijn. Ze moeten er een prettig gevoel bij hebben. Dat gevoel proberen wij hen te geven door een grote mate van klantvriendelijkheid en maximale service en door net even iets extra’s te doen.”

Klantvriendelijkheid en maximale service betalen zich uit

Zorgeloos rijden met auto’s van Wensink

D

at zegt Jurrie Zwart, servicemanager van Wensink Emmeloord, officieel dealer van Mercedes-Benz. Een modern autobedrijf dat is gevestigd op een ideale zichtlocatie op het Bedrijvenpark A6. Met in totaal zestien medewerkers (tien monteurs, twee receptiemedewerkers, twee magazijnmedewerkers en twee verkopers) bestrijkt Wensink Emmeloord een groot werkgebied: van Almere tot Lemmer en de hele regio daartussen. Het bedrijf beschikt over een bijzonder ruime en sfeervol ingerichte showroom en een uitstekend geoutilleerde werkplaats. Wensink is één van de grotere spelers in de mobiliteitssector. De 750 medewerkers houden zich vanuit dertig vestigingen in Noord- en Oost-Nederland, met het hoofdkantoor in Zwolle, bezig met verkoop, onderhoud, reparatie en schadeherstel van personen-, bestel- en vrachtauto’s, alsmede met de verkoop van nieuwe onderdelen. Naast Mercedes-Benz is Wensink ook dealer van Ford, Alfa Romeo, Smart en Fiat, maar in Emmeloord is de primaire focus gericht op Mercedes-Benz. Zorgeloos rijden

“Onze klanten moeten zorgeloos kunnen rijden”, licht Zwart de filosofie van Wensink toe. “Dat betekent dat klanttevredenheid centraal staat, zowel in de verkoop als in service en after sales. Goed persoonlijk contact met

onze klanten vinden wij heel belangrijk. Dat doen we blijkbaar goed, want veel klanten zijn al jaren klant.” Of het nu gaat om een personenauto of bedrijfswagen, Wensink helpt u niet alleen met de aanschaf, maar ook met een bijpassende verzekering. En ook voor de financiering, een onderhoudsplan en Track & Trace kunt u er terecht. Alles onder één dak voor uw gemak. Onderhoudsplan

Als u bijvoorbeeld uw bestelwagen bij Wensink in onderhoud heeft, kan dat al vanaf € 0,075 per kilometer (exclusief btw). Het Wensink Onderhoudsplan levert u voordeel op. U gaat een overeenkomst voor drie jaar aan. In die periode neemt Wensink u het onderhoud volledig uit handen. Op basis van het aantal kilometers betaalt u jaarlijks een bepaald bedrag. Onder onderhoud vallen reguliere servicebeurten. Reparaties, schade en normale slijtage, inclusief bijbehorende onderdelen, uiteraard niet.

kunnen alle voertuigen via een internetverbinding elk moment van de dag live worden gevolgd en gemonitord. Zwart benoemt vervolgens nog een aantal werkzaamheden die specifiek zijn voor Wensink Emmeloord. Zo is de vestiging gespecialiseerd in LPK (laadklepkeuringen) en heeft ze sinds kort ook de STEK-erkenning, wat inhoudt dat koelmachines van transporteurs mogen worden gekeurd en onderhouden. “Verder doen we hier ook aan inbouw van leer”, zegt Zwart. “De stoffen bekleding van stoelen wordt dan desgewenst vervangen door een leren. Omdat dit achteraf gebeurt, heeft dit geen consequenties voor de fiscale bijtelling. En we hebben hier ook – als enige vestiging van Wensink – de mogelijkheid om Mercedes-Benz modellen om te bouwen tot Van en daarmee op grijs kenteken te leveren. Dat geldt overigens niet alleen voor Mercedes-Benz, maar ook voor Chrysler, Jeep e.d.” Gecertificeerd voor oldtimers

Track & Trace

Als het handmatig bijhouden van de rittenadministratie in uw organisatie u teveel tijd kost, biedt Wensink u de ideale oplossing: Track & Trace. Dit geavanceerde systeem houdt nauwkeurig alle ritten bij, waardoor u tijd kunt besparen op uw administratieve lasten, brandstof en zelfs uren. Met Track & Trace

Trots zijn ze in Emmeloord op een in 2011 verkregen certificaat van de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Club. Deze stichting heeft Wensink Emmeloord benoemd tot ‘officieel Mercedes-Benz Classic Partner voor onderhoud, reparatie en levering van onderdelen aan klassieke Mercedes-Benz automobielen.’

Jurrie Zwart: “Onze klanten moeten zorgeloos kunnen rijden”

Wensink Emmeloord Platinaweg 1 8304 BL Emmeloord T 0527 – 69 78 58 F 0527 – 61 72 84 info@wensink.nl www.wensink.nl

het ONDERNEMERS BELANG

27


De beschikbaarheid van vakbekwaam, gemotiveerd personeel is voor ondernemers essentieel om te kunnen voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen. Flexmen XS is hiervoor uw geschikte partner en voorziet u snel en adequaat in uw vraag naar tijdelijk personeel. Flexmen XS is gespecialiseerd in het uitzenden, detacheren, werven en selecteren van vakkundige medewerkers en optimaliseert tevens andere HR-diensten op deskundige, transparante en persoonlijke wijze.

Flexibiliteit biedt zekerheid ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Uitzenden Detacheren Payrolling Werving & Selectie Inhouse Services HR Servicing HR Opleiding & Ontwikkeling HR Consultancy

Beursstraat 4A 8302 CW EMMELOORD T : + 31 (0)527 – 61 62 72 F : + 31 (0)527 – 61 73 93 ) QEMPIQQIPSSVH$¾I\QIR\WRP I : [[[¾I\QIR\WRP *PI\QIR<7 SRHIVHIIPZER,YQER9RMXIH<7 IIRJYPPWIVZMGITEVXRIV STKIFMIHZERTIVWSRIPIHMIRWXIRMWEERKIWPSXIRFMNHI%&9IRFIWGLMOX SZIVEPPIFIRSHMKHIGIVXM½GIVMRKIR


Magazijninrichting al vanaf â&#x201A;Ź28,per strekkende meter Meer dan 60 soorten opslagproducten! Ga naar www.maison-all.nl voor de voordeligste aanbiedingen.

de o sc g G tin AN r ko EL g! e d SB rtin 13 t o 0 e m ER ra k art 2 a e M in NE ext 30 m l on ER % t/m l te D or 4 ldig s e N Be O vo tie g ac

Maison-All heeft 9000 m2 opslag en in totaal 13 km stelling op voorraad. Klantgerichte fabricage is mogelijk en we leveren stellingen tot wel 12 meter hoog.

Espelerpad 16, 8311PT Espel (Bij Emmeloord) | Telefoon: 0527-271447 | Fax: 0320-243462 Mobiel: 06-51374911 | info@maison-all.nl | www.maison-all.nl


CABRI GRAFISCHE MEDIA BEDRIJVEN K R E W T N I R DRUK- EN P

Flyer s r s e t Enveloppen Folders s o P Stickers k r es e r u w t h s n c r i e r d P Bro Br n e l a ie f pap i K er Verenigingsbladen Verslagen es j n t e g r n i g i a d s o n a t c i U o k l e Visit Bureaub n e Sets pp a M Familiedrukwerk

L A A T I G I D OFFSET Drukkerij Cabri

Drukkerij Fokker

Drukkerij Stampij

Goudstraat 8 8211 AP Lelystad T 0320 28 53 10 E cabri@cabri.nl www.cabri.nl

Wallerstraat 127 3862 CN Nijkerk T 033 245 38 37 E info@drukkerijfokker.nl www.drukkerijfokker.nl

Van Galenstraat 95 3814 RC Amersfoort T 033 479 07 91 E info@drukkerijstampij.nl www.drukkerijstampij.nl

Het Ondernemersbelang Flevoland 1-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement